ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, ϖαράγραφος 6)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, ϖαράγραφος 6)"

Transcript

1 ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, ϖαράγραφος 6) (Υϖόθεση 18382/ ) ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: Γεωργία Γιαννακούρου Εϖιστήµονες: Μυρτώ Παινέση, Αντωνίνα Παϖαθανάσογλου ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005

2 ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ 2. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 3. ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 4. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

3 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε την υπ αριθµ. πρωτ / αναφορά από επιστηµονικό σωµατείο, µε θέµα τις καταστροφικές επεµβάσεις κατά την τουριστική αξιοποίηση του σπηλαίου Αλιστράτης Σερρών 1. Ιδιαίτερη βαρύτητα, µε βάση την αναφορά, έχει δοθεί στο ζήτηµα της κατασκευής ανελκυστήρα εντός του σπηλαίου, κατά παράβαση του πρώτου όρου της υπ αριθµ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ45/36829/2130/ Υπουργικής Απόφασης που εγκρίνει την µελέτη τουριστικής αξιοποίησης του σπηλαίου, µε τον οποίο προβλεπόταν «να αποκλεισθεί η προτεινόµενη από τους µελετητές δηµιουργία κατακόρυφης τεχνητής εξόδου µε ανελκυστήρα». Η Αρχή νοµιµοποιείται στην εξέταση της εν λόγω αναφοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3094/03 (ΦΕΚ 10/τΑ/ ). Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την παρ.1 του αρ.1 του νόµου αυτού, ο «Συνήγορος του Πολίτη» «έχει ως αποστολή την διαµεσολάβηση µεταξύ των πολιτών και των δηµοσίων υπηρεσιών, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. για την προστασία των δικαιωµάτων του πολίτη, την καταπολέµηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νοµιµότητας». Επίσης, σύµφωνα µε την παρ.3 του αρθρ. 3 του ιδίου νόµου, «Ο Συνήγορος του Πολίτη ερευνά ατοµικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές ενέργειες οργάνων των δηµοσίων υπηρεσιών που παραβιάζουν δικαιώµατα ή προσβάλλουν νόµιµα συµφέροντα φυσικών ή νοµικών προσώπων». Μετά από εκτενή έρευνα της υπόθεσης διαπιστώθηκαν πράξεις κακοδιοίκησης από τις αρµόδιες υπηρεσίες κατά τη διαδικασία της τουριστικής αξιοποίησης του Σπηλαίου Αλιστράτης. Η συγκεκριµένη υπόθεση, εξάλλου, παρουσιάζει έντονο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον και η Αρχή, όπως προκύπτει και από την παρ. 3 του αρθρ. 4 του ν. 3094/03, επιλαµβάνεται κατά προτεραιότητα θεµάτων περιβαλλοντικής προστασίας. Περαιτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη, όταν το κρίνει σκόπιµο, έχει τη δυνατότητα σύνταξης πορισµάτων, σύµφωνα µε την παρ. 6 του αρθρ. 4 του ν. 3094/03, η οποία ορίζει ότι «Μετά το πέρας της έρευνας ο Συνήγορος του Πολίτη, εφόσον το απαιτεί η φύση της υπόθεσης, µπορεί να συντάσσει πόρισµα το οποίο γνωστοποιεί στον καθ ύλην αρµόδιο Υπουργό και τις αρµόδιες υπηρεσίες, διαµεσολαβεί δε µε κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήµατος του πολίτη». Η Αρχή µε το παρόν πόρισµα εκθέτει τις θέσεις και απόψεις της για το ζήτηµα, κατόπιν εκτενούς αλληλογραφίας µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και στο πλαίσιο της διαµεσολαβητικής της αποστολής για την επίλυση των προβληµάτων που έχουν ανακύψει. 1 Η φωτογραφία στο εξώφυλλο του πορίσµατος προέρχεται από την έκδοση CD-ROM του ήµου Αλιστράτης για το οµώνυµο σπήλαιο 2

4 2. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Με την υπ αριθµ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ45/36829/2130/ Υπουργική Απόφαση, εγκρίθηκε 2, υπό όρους, η µελέτη τουριστικής αξιοποίησης του σπηλαίου Αλιστράτης Σερρών. Ωστόσο, ήδη πριν από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, είχαν εκτελεστεί εργασίες τουριστικής αξιοποίησης εντός αυτού, οι σχετικές µελέτες των οποίων είχαν εγκριθεί από τη Ν.Α. Σερρών σε προγενέστερο χρόνο του 1993 (π.χ. διαµόρφωση εσωτερικού διαδρόµου σπηλαίου). Η προαναφερόµενη µελέτη τουριστικής αξιοποίησης, περιλάµβανε, µε τροποποιήσεις, και µελέτες εργασιών που είχαν, ήδη, εκτελεστεί µε τις προγενέστερες εγκρίσεις της Ν.Α. Σερρών. Στη µελέτη αυτή προβλεπόταν και η κατασκευή ανελκυστήρα, η οποία, όµως, δεν εγκρίθηκε µε την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση (όρος 1ος). Με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Αρχή, κατά τη διάνοιξη της τουριστικής διαδροµής εντός του σπηλαίου, προκλήθηκαν εκτενείς βλάβες στο σπηλαιοδιάκοσµο αυτού και διαταράχθηκε η βιοπανίδα του, καθώς, µεταξύ άλλων, µειώθηκε δραστικά ο αριθµός των νυχτερίδων. Περαιτέρω, το 1998, και κατά παράβαση της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του ανελκυστήρα εντός του σπηλαίου, συνολικού ύψους 42 µέτρων. Ο ανελκυστήρας, τελικά, δεν τέθηκε σε λειτουργία για τη µεταφορά των επισκεπτών, όπως προβλεπόταν, καθώς εκφράσθηκαν έντονες αντιρρήσεις από την επιστηµονική κοινότητα, αλλά και από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού, σχετικά µε τον κίνδυνο καταστροφής του σπηλαίου σε περίπτωση λειτουργίας του. 3. ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ Σύµφωνα µε τα υπ αριθµ. 547/ και 503/ έγγραφα της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας, το σπήλαιο Αλιστράτης Σερρών εξερευνήθηκε και χαρτογραφήθηκε τα έτη 1976 και 1977 από Αυστριακούς επιστήµονες του Φυσιοϊστορικού Μουσείου Βιέννης και από οµάδα ελλήνων ειδικών. Ακολούθως, µετά από πρόσκληση της Κοινότητας Αλιστράτης, µέλη της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, µε υπεύθυνο καθηγητή Παλαιοντολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, πραγµατοποίησαν χαρτογράφηση του κεντρικού τµήµατος του σπηλαίου, από όπου και υπολογίσθηκε ότι θα ξεκινούσε η τουριστική αξιοποίηση. Με το πρώτο από τα προαναφερόµενα έγγραφα της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας η υπηρεσία ενηµέρωσε τον Υπουργό Πολιτισµού ότι δεν ανευρέθησαν παλαιοανθρωπολογικά ή αρχαιολογικά λείψανα εντός του σπηλαίου. Κατόπιν της υπ αριθµ. 28/ οµόφωνης γνωµοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου, εκδόθηκε η ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ45/36829/2130/ Υπουργική Απόφαση, µε την οποία εγκρίθηκε, όπως προαναφέρθηκε, η µελέτη τουριστικής αξιοποίησης 2 Η από µελέτη εφαρµογής περί αξιοποίησης και ηλεκτροφωτισµού σπηλαίου Αλιστράτης είχε ήδη εγκριθεί µε την υπ αριθµ. ΤΥ. 1277/93/ απόφασης της Ν.Α. Σερρών. 3

5 του σπηλαίου. Στην εγκριθείσα µελέτη που τιτλοφορείται: «Τουριστική αξιοποίηση σπηλαίου Αλιστράτης - ηλεκτροφωτισµός σπηλαίου Αλιστράτης» περιέχεται βιοσπηλαιολογική µελέτη, καθώς επίσης και ειδικότερες µελέτες για τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης, ελέγχου και αερισµού, για την κατασκευή τεχνητής εξόδου (ανελκυστήρα) κλπ. Ωστόσο, όπως προκύπτει από το υπ αριθµ / έγγραφο της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Σερρών προς τον Συνήγορο του Πολίτη, πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης είχαν ήδη πραγµατοποιηθεί εργασίες τουριστικής αξιοποίησης του σπηλαίου, µε τη διαδικασία ανάθεσης δηµοσίων έργων και µε σχετικές εγκρίσεις των µελετών από τη Νοµαρχία Σερρών, χωρίς, όµως, να έχει χορηγηθεί σχετική έγκριση από το ΥΠΠΟ. Περαιτέρω, στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση ορίζονταν, µεταξύ άλλων, τα εξής: «να αποκλεισθεί η προτεινόµενη από τους µελετητές δηµιουργία κατακόρυφης τεχνητής εξόδου µε ανελκυστήρα λόγω του µεγέθους των απαιτούµενων κατασκευών µέσα στο σπήλαιο και του υψηλού κόστους. Αντ αυτής προτείνεται η λύση της πλήρους και µερικής διαδροµής µεταξύ των οποίων θα έχει να επιλέξει ο επισκέπτης. Για την ταχεία δε έξοδο τραυµατιών και ασθενών προτείνεται η προµήθεια µικρού ηλεκτροκίνητου οχήµατος ειδικά διαµορφωµένου σε φορείο Να γίνει µελέτη µυκητοκτόνου φωτισµού µε λαπτήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας, τοπικά. Τέλος, να υπάρξει συνεπίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών από τεχνικούς της Εφορείας µας και να εξασφαλισθεί η συνεργασία των µελετητών καθ όλη τη διάρκεια των εργασιών». Όσον αφορά τον ηλεκτροφωτισµό του σπηλαίου Αλιστράτης, η /νση Περιβάλλοντος και Κτηµατολογίου της Ν.Α. Σερρών απέστειλε το υπ αριθµ. 632/ έγγραφο προς τη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφερόταν ότι δεν απαιτείται προέγκριση χωροθέτησης και έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο αυτό. Ακολούθως, µε το υπ αριθµ. 2539/451/ έγγραφο, η /νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενηµέρωσε τη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Σερρών ότι για τον ηλεκτροφωτισµό του σπηλαίου δεν απαιτείτο η προέγκριση χωροθέτησης και έγκριση περιβαλλοντικών όρων, καθώς το έργο δεν ανήκει στην ΑΙΙ κατηγορία έργων της ΚΥΑ 69269/5387/90. Σχετικά µε την κατασκευή του ανελκυστήρα, ένα έτος µετά την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, µε το υπ αριθµ. 2465/ έγγραφο προς τον Υπουργό Πολιτισµού, η Κοινότητα Αλιστράτης 3 υπέβαλε την εισήγηση του επιβλέποντος µηχανικού της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Σερρών, ζητώντας να επιληφθεί ο Υπουργός του θέµατος της εγκατάστασης του ανελκυστήρα. Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας είχε, ωστόσο, ήδη εκφράσει τις αντιρρήσεις της ακόµα και για τη σκοπιµότητα κατασκευής του ανελκυστήρα µε το υπ αριθµ. 1402/ Με το υπ αριθµ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ45/46063/2629/ έγγραφο της /νσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ παρασχέθηκε έγκριση για την ανάθεση λειτουργίας, εκµετάλλευσης και διαχείρισης του σπηλαίου Αλιστράτης στην Κοινότητα και σε τοπικούς φορείς. Εποµένως, το 1996 η Κοινότητα Αλιστράτης δεν είχε ακόµη λάβει τη σχετική έγκριση του ΥΠΠΟ για τη λειτουργία, εκµετάλλευση και διαχείριση του σπηλαίου. 4

6 έγγραφό της προς την Κοινότητα Αλιστράτης. Ειδικότερα, στο εν λόγω έγγραφο αναφέρεται ότι: «η σκοπιµότητα κατασκευής του ανελκυστήρα είναι αµφίβολη η απαιτούµενη πορεία για την επίσκεψη του σπηλαίου είναι της τάξης των 2 χλµ. περίπου και δεν κρίνεται υπερβολική». Επίσης, αναφέρεται ότι «το συνολικό µήκος της διαδροµής δεν θα µειωθεί δεδοµένου ότι οι επισκέπτες θα χρειάζεται πάλι να επιστρέφουν πεζή στο χώρο της εισόδου». Εν κατακλείδι, διατυπώνεται η άποψη ότι «προς το παρόν θα πρέπει να αποκλεισθεί η κατασκευή και προτείνουµε να αναµείνουµε την εµπειρία από τη λειτουργία του σπηλαίου για κάποιο χρονικό διάστηµα, ώστε αν ανακύψουν προβλήµατα - να εισηγηθούµε για την τροποποίηση της απόφασης του Κ.Α.Σ». Εν συνεχεία, η /νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Σερρών µε το υπ αριθµ. 5458/ έγγραφό της απέστειλε στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας αντίγραφα της οριστικής βιοσπηλαιολογικής µελέτης και της βιοσπηλαιολογικής µελέτης εφαρµογής, προκειµένου η αρµόδια Εφορεία να εγκρίνει την κατασκευή του φρέατος στο τέρµα της διαδροµής. Η ανωτέρω εισήγηση της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Σερρών για την εγκατάσταση ανελκυστήρα εντός του σπηλαίου, όπως προκύπτει από το υπ αριθµ. Πρωτ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/45/58112/3274/ , διαβιβάσθηκε από τη /νση Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας, ζητώντας τις απόψεις της, προκειµένου να αποστείλει εκ νέου το φάκελο στο Κ.Α.Σ. Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας ανέθεσε την υπόθεση σε γεωλόγο της. Στη σχετική έκθεση του ανωτέρω γεωλόγου αναφερόταν ότι «η δηµιουργία ανελκυστήρα δεν θα αλλοιώσει το περιβάλλον του σπηλαίου εφόσον κατασκευασθούν οι προτεινόµενες θύρες στην είσοδο και έξοδό του». Ακολούθως, η ανωτέρω έκθεση διαβιβάσθηκε, µε το υπ αριθµ. 43/ έγγραφο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας, χωρίς να έχει προηγηθεί γνωµοδότηση του Κ.Α.Σ, στη Νοµαρχία Σερρών και στην Κοινότητα Αλιστράτης για τις δικές τους ενέργειες. Περαιτέρω, η εν λόγω έκθεση διαβιβάσθηκε µε το υπ αριθµ. 289/ έγγραφο της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Σερρών στην ανάδοχο εταιρεία του έργου. Στο έγγραφο αυτό, το οποίο κοινοποιήθηκε στην αρµόδια Εφορεία και στην Κοινότητα Αλιστράτης, αναφερόταν ότι «Κατά την εκτέλεση των εργασιών διάνοιξης του φρεατίου του ανελκυστήρα σύµφωνα µε το σχετικό, οι διατρητικές εργασίες θα εκτελεστούν µε τρόπο ώστε α) η παραγωγή δονήσεων να είναι ελάχιστη, β) να µη γίνει χρήση εκρηκτικών υλών ή η ελάχιστη χρήση αν απαιτηθεί να γίνει µε τύπους µηδενικής παραγωγής τοξικών αερίων και αφού πρώτα χορηγηθεί προέγκριση της Υπηρεσίας µας σε συνεργασία µε την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας, γ) αµέσως µετά τη διάνοιξη του φρεατίου θα ακολουθήσει αεροστεγές κλείσιµο του φρεατίου και κατασκευή της εισόδου και εξόδου του ανελκυστήρα (µε προθάλαµο αναµονής) µε αντίστοιχες θύρες αεροστεγώς κλειστές, ώστε να µην µείνει το φρεάτιο για µεγάλο χρονικό διάστηµα ανοικτό». Περαιτέρω, στο υπ αριθµ. ΕΠ11/ έγγραφο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας προς το ΥΠΠΟ αναφερόταν ότι «µετά από εξέταση του αρχείου της ΕΠΣ δεν διαβιβάσθηκε η υπόθεση για δεύτερη φορά στο ΚΑΣ, ώστε να τροποποιηθεί ο απαγορευτικός όρος της Υπουργικής Απόφασης», αν και αυτό είχε ζητηθεί µε το υπ αριθµ. 5

7 ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/45/58112/3274/ έγγραφο της /νσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Στην υπ αριθµ. πρωτ. 1212/ αναφορά γεωλόγων του ΥΠΠΟ, σχετικά µε τα αποτελέσµατα αυτοψίας που διενήργησαν οι ανωτέρω µε το µηχανικό της Νοµαρχίας, αναφέρεται ότι στο τέρµα της διαµορφωµένης τουριστικής διαδροµής του σπηλαίου είχε διανοιχτεί οπή διαµέτρου περίπου 7 cm, που επικοινωνούσε µε την µορφολογική επιφάνεια. Ο υπάλληλος της Νοµαρχίας ενηµέρωσε τους υπαλλήλους του ΥΠΠΟ ότι «Στο τέρµα της διαµορφωµένης τουριστικής διαδροµής επί της οροφής υπάρχει οπή διαµέτρου περίπου 7 cm που επικοινωνεί µε τη µορφολογική επιφάνεια. Έχει διανοιχτεί µε γεωτρύπανο µε σκοπό τον έλεγχο της θέσης διότι προτίθενται να τοποθετήσουν ανελκυστήρα στη θέση αυτή για τη διακίνηση των επισκεπτών». Στο υπ αριθµ. 503/ έγγραφο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας προς το Γραφείο Υπουργού αναφέρεται ότι είχε ζητηθεί η κατασκευή ανελκυστήρα «για την οποία δεν είναι σύµφωνη η Εφορεία, εκτός εάν διασφαλιστούν, ύστερα από τις απαραίτητες µελέτες οι ελάχιστες ζηµιές, πράγµα αρκετά δύσκολο». Επίσης, στο εν λόγω έγγραφο διαλαµβάνεται ότι «οι τεχνικές υπηρεσίες της Νοµαρχίας κατασκεύασαν, στο εσωτερικό του σπηλαίου, χωρίς την ενηµέρωση της Εφορείας και όχι χωρίς καταστροφές, τσιµεντένιο διάδροµο, µήκους µέτρων». Περαιτέρω, στην υπ αριθµ. 968/ έκθεση αυτοψίας υπαλλήλου της αρµόδιας Εφορείας αναφερόταν ότι η διάνοιξη του φρεατίου (ύψους 42 µέτρων) για την εγκατάσταση του ανελκυστήρα έχει πραγµατοποιηθεί και ότι ο ανελκυστήρας θα πρέπει να χρησιµοποιείται για την έξοδο των επισκεπτών, ώστε να µειωθεί ο χρόνος παραµονής τους µέσα στο σπήλαιο. Ακολούθως, στην υπ αριθµ. 1586/ έκθεση αυτοψίας του ιδίου αναφερόταν ότι εάν προωθηθεί η κατασκευή του ανελκυστήρα θα πρέπει η τελική µελέτη να εγκριθεί από την Εφορεία. Επίσης, σηµειωνόταν ότι πρέπει να σφραγισθεί αεροστεγώς το διανοιχθέν φρεάτιο για να µη σταµατήσει η δηµιουργία σπηλαιοδιακόσµου στο άµεσο περιβάλλον της διάνοιξης. Γεωλόγος της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας, στο πλαίσιο της διδακτορικής του διατριβής, επισκέφθηκε το σπήλαιο Αλιστράτης και υπέβαλε στην Εφορεία, στις , έκθεση µε τις παρατηρήσεις του. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, ανέφερε ότι «Κατά τη δηµιουργία του µη αναστρέψιµου σηµερινού διαδρόµου κόπηκαν εκατοντάδες σταλαγµίτες Επίσης, για τη θεµελίωση του διαδρόµου έγινε εξαγωγή δεκάδων τόνων ιζήµατος το οποίο για χάρη ευκολίας τοποθετήθηκε δεξιά και αριστερά του διαδρόµου, καλύπτοντας όλο το παλαιό δάπεδο του σπηλαίου µαζί µε τους όποιους µικρούς σταλαγµίτες υπήρχαν Το φως τόσο του σπηλαίου, όσο και του διαδρόµου είναι υπερβολικά δυνατό Η µεγαλύτερη µη αναστρέψιµη καταστροφή του σπηλαίου έχει γίνει µε τη διάνοιξη δεύτερης εξόδου, διαµέτρου περίπου 6µ. για µελλοντική τοποθέτηση ανελκυστήρα στο τέλος της τουριστικής διαδροµής. Το άνοιγµα της δεύτερης εξόδου στο σπήλαιο προκαλεί ρεύµα αέρος µε αποτέλεσµα την πλήρη αλλοίωση του µικροκλίµατος του σπηλαίου.» Στην ίδια έκθεση σηµειώνεται ότι «εντοπίστηκαν επιφανειακά αρχαιολογικά και παλαιοντολογικά ευρήµατα». 6

8 Στην υπ αριθµ. 455/ αναφορά προς την Εφορεία γεωλόγων της, οι οποίοι διενήργησαν αυτοψία στο σπήλαιο, αναφερόταν ότι «Έχουν περατωθεί στο µεγαλύτερο ποσοστό τους οι εργασίες για την τοποθέτηση του ανελκυστήρα στο φρέαρ που διανοίχτηκε τα µεταλλικά στοιχεία του ανελκυστήρα δεν είναι ανοξείδωτα Ο θάλαµος του ασανσέρ είναι πολύ µικρός σε σχέση µε την πολύ µεγάλη διάµετρο του φρέατος.». Επίσης, σηµειώνεται ότι προκειµένου να γίνουν επεµβάσεις για τη διάνοιξη δρόµου, που θα οδηγεί από την έξοδο του ανελκυστήρα στον χώρο στάθµευσης και υποδοχής του σπηλαίου, θα απαιτηθούν µελέτες του υπεδάφους, καθώς υπάρχουν καθιζήσεις που οφείλονται σε υπόγειο κάρστ. Μάλιστα, διαπιστώνεται ότι οι επεµβάσεις αυτές είναι πιθανό να διέλθουν πάνω από τους θαλάµους του σπηλαίου. Τέλος, οι εν λόγω επιστήµονες παρατηρούν τη µικρή χωρητικότητα του ανελκυστήρα σε σχέση µε τα άτοµα που θα πρέπει να µεταφέρονται και το µεγάλο χρονικό διάστηµα που θα απαιτείται για να µεταφέρονται οι επισκέπτες από την έξοδο στο χώρο στάθµευσης. Στο υπ αριθµ. 6/ έγγραφό της προς την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας η τότε προϊσταµένη της εν λόγω Εφορείας και υπάλληλος του ΥΠΠΟ, επανέλαβε τη θέση ότι κατ αρχήν η Εφορεία δεν ήταν σύµφωνη για την τοποθέτηση του ανελκυστήρα και ανέφερε ότι: «Η επικοινωνία µε την Κοινότητα Αλιστράτης ήταν καθηµερινή, από την πλευρά της Εφορείας, από την οποία ωστόσο η πρώτη απέκρυψε επιµελώς τις εργασίες µέχρι την ολοκλήρωση της εκσκαφής του φρεατίου, το οποίο πληροφορηθήκαµε τυχαία από τη γραµµατέα, όταν ζητήσαµε να µιλήσουµε µε τον πρόεδρο. Τότε βέβαια σήµα διακοπής εργασιών ήταν άνευ αντικειµένου. Αντίθετα η µη τοποθέτηση του ανελκυστήρα, εφ όσον ήδη είχε διανοιγεί το φρεάτιο ήταν πλέον επικίνδυνη για το σπήλαιο το οποίο είχε ήδη υποστεί τεράστια βλάβη από µεγάλης κλίµακας εκσκαφή και επιµήκη τσιµεντένιο διάδροµο στο εσωτερικό του, επί προκατόχου προϊσταµένης, ζηµίες για τις οποίες ουδέποτε ζητήθηκαν ευθύνες από τους πραγµατικά υπαίτιους.» Η /νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Σερρών µε το υπ αριθµ. 2869/ έγγραφο προς τον Συνήγορο του Πολίτη ανέφερε ότι «ανεξάρτητα από την πρόβλεψη του συµβατικού πλέον αντικειµένου της τεχνητής εξόδου και του ανελκυστήρα δεν µπορούσαν αυτά να κατασκευαστούν, εάν δεν συµφωνούσε το Υπουργείο Πολιτισµού και Επιστηµών δια της Εφορείας Παλαιαοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας στην οποία και απευθύναµε µε το υπ αρ. πρωτ. 5458/ έγγραφο της υπηρεσίας µας έγκαιρα και πριν την οποιαδήποτε εκτέλεση σχετικής εργασίας που αφορούσε στην κατασκευή του αντικειµένου της τεχνητής εισόδου και του ανελκυστήρα για την έγκριση της κατασκευής του φρέατος Η Εφορεία µας απάντησε µε το αρ. πρωτ. 43/ έγγραφό της που µας διαβίβαζε την έκθεση αρµόδιου γεωλόγου της για τον αερισµό και την κατασκευή ανελκυστήρα και παρακαλούσε για τις δικές µας ενέργειες». Ο ήµος Αλιστράτης µε το υπ αριθµ. πρωτ. 4425/ έγγραφο προς τον Συνήγορο του Πολίτη ενηµέρωσε την Αρχή ότι «από το 2003 που ανέλαβε, η νέα ηµοτική Αρχή, αποφάσισε τη µη λειτουργία του ανελκυστήρα». 7

9 Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας µε το υπ αριθµ. 2028/ έγγραφό της προς την Αρχή κατέγραψε αναλυτικά το ιστορικό της υπόθεσης. Επίσης, στο ως άνω έγγραφο η /ντρια της Εφορείας ανέφερε ότι, κατόπιν επίσκεψής της στο σπήλαιο, δεν παρατήρησε αλλοιώσεις στο λιθωµατικό διάκοσµο του σπηλαίου. Για το θέµα του ανελκυστήρα, ενηµέρωσε την Αρχή, ότι ο ανελκυστήρας έχει εγκατασταθεί αλλά τίθεται σπανιότατα έως καθόλου σε λειτουργία για λόγους αποφυγής εισχώρησης ατµοσφαιρικού αέρα στον εσωτερικό χώρο του σπηλαίου. Περαιτέρω, µε το υπ αριθµ. ΥΠΠΟ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ18/72846/4993/ έγγραφο η /νση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ενηµέρωσε τον Συνήγορο του Πολίτη ότι η /νση θα προωθούσε το ζήτηµα στο ΚΑΣ και ότι: «η απαγόρευση λειτουργίας του ανελκυστήρα και το σφράγισµα του φρεατίου είναι προσωρινή λύση, µέχρις ότου το ΚΑΣ γνωµοδοτήσει σχετικά µε την υπόθεση». Περαιτέρω, στο υπ αριθµ. 551/ έγγραφο της νεοσυσταθείσας Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Βορείου Ελλάδος, το οποίο έλαβε η Αρχή, αναφέρεται ότι «σειρά τραυµατικών παρεµβάσεων έχει ήδη πραγµατοποιηθεί στο εσωτερικού του σπηλαίου π.χ. η τοποθέτηση του ανελκυστήρα, η ισοπέδωση του δαπέδου για την κατασκευή µεγάλου τσιµεντένιου διαδρόµου, η εξολόθρευση µεγάλου αριθµού νυχτερίδων (προστατευόµενου είδους), η τεχνητή εµφύτευση σταλαγµιτών (ακόµη και σταλακτιτών) εκατέρωθεν του διαδρόµου κλπ». Επίσης, τονίζεται ότι πριν ληφθεί απόφαση για οποιαδήποτε παρέµβαση (π.χ. αφαίρεση ή όχι του ανελκυστήρα) θα πρέπει να προηγηθεί αντικειµενική σοβαρή ΜΠΕ στην οποία θα συµµετέχουν όλες οι απαραίτητες ειδικότητες (µηχανικοί, γεωλόγοι - σπηλαιολόγοι, βιολόγοι κλπ). Επιστηµονικό κλιµάκιο του Συνηγόρου του Πολίτη, επισκέφθηκε, στις 13 Οκτωβρίου 2004, τα γραφεία της Εφορείας Παλαιοντολογίας Σπηλαιολογίας Βορείου Ελλάδος στον Πλαταµώνα και είχε εκτενή συζήτηση για τα προβλήµατα του σπηλαίου µε την Προϊσταµένη, καθώς και µε υπαλλήλους της υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης χορηγήθηκε στους επιστήµονες φάκελος µε στοιχεία για την υπόθεση και τονίστηκε από την πλευρά της Εφορείας η αναγκαιότητα ενίσχυσης της προστασίας όλων των σπηλαίων, ανεξαρτήτως ευρηµάτων που συνδέονται ή µη µε την ανθρώπινη ύπαρξη, µε την µεταβολή του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου. Στις 15 Οκτωβρίου 2004, πραγµατοποιήθηκε, από το ως άνω κλιµάκιο της Αρχής της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας, αυτοψία στο σπήλαιο µε την παρουσία και υπαλλήλου γεωλόγου του ΥΠΠΟ. Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας ήταν, επίσης, παρών και ο Πρόεδρος της εταιρείας διαχείρισης του σπηλαίου. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι ο ανελκυστήρας βρισκόταν εκτός λειτουργίας και ότι η τουριστική διαδροµή είχε µειωθεί µε την τοποθέτηση σχοινιού στο διάδροµο, προκειµένου οι επισκέπτες να µην έχουν οπτική επαφή µε την εν λόγω εγκατάσταση. Επίσης, δεν διαπιστώθηκε µε βεβαιότητα η αεροστεγής σφράγιση του φρεατίου του ανελκυστήρα. Τέλος, το κλιµάκιο µετέβη στο σηµείο εξόδου του ανελκυστήρα το οποίο απέχει τουλάχιστον 1,5 χλµ από την είσοδο του σπηλαίου και τον ειδικά διαµορφωµένο χώρο υποδοχής. Περαιτέρω, κατά την αυτοψία στο σπήλαιο παρατηρήθηκε σε ορισµένα σηµεία ελαφρό πρασίνισµα των σπηλαιοθεµάτων, 8

10 προφανώς λόγω του φωτισµού 4, αν και έχει γίνει προσπάθεια από την εταιρεία διαχείρισης του σπηλαίου µείωσης του χρόνου έκθεσης των σταλαγµιτικών σταλακτιτικών σχηµατισµών στο φως, καθώς οι προβολείς λειτουργούν µε φωτοκύτταρα ανάλογα µε την προσέλευση των τουριστών. Επίσης, διαπιστώθηκε η εκτενής καταστροφή του σταλαγµιτικού υλικού στα σηµεία που ευρίσκονται πλησίον του διαδρόµου διέλευσης των επισκεπτών. Τέλος, από τη ξεναγό, η οποία συνόδευε το κλιµάκιο, η Αρχή ενηµερώθηκε ότι οι νυχτερίδες έχουν µειωθεί σηµαντικά και τα λίγα πια άτοµα, βρίσκονται σε µη τουριστικά αξιοποιηµένες αίθουσες του σπηλαίου. 4. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Από τη µελέτη του περιεχοµένου των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, η Αρχή διαπιστώνει τα ακόλουθα: 1. Υπάρχει σαφής παραβίαση του πρώτου όρου της υπ αριθµ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ45/36829/2130/ Υπουργικής Απόφασης που απαγόρευε την κατασκευή του ανελκυστήρα. 2. Πέραν της έλλειψης νοµίµου ερείσµατος για την κατασκευή του ανελκυστήρα, η Εφορεία, το 1996, είχε εκφράσει τις αντιρρήσεις της και για την σκοπιµότητα εκτέλεσης του συγκεκριµένου έργου. Ωστόσο, η ίδια Εφορεία, το 1997, κοινοποίησε, προς τη Νοµαρχία και την Κοινότητα Αλιστράτης, έκθεση γεωλόγου της, στην οποία εκφράσθηκε θετική άποψη για την κατασκευή του ανελκυστήρα, µε την προϋπόθεση να τηρηθούν ορισµένοι όροι κατά την πραγµατοποίηση των εργασιών, ενώ περαιτέρω ζήτησε από τις ως άνω υπηρεσίες να δροµολογήσουν τις αναγκαίες ενέργειες. Η έκθεση αυτή στη συνέχεια διαβιβάσθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Νοµαρχίας στην ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία, η οποία και ξεκίνησε το έργο. 3. Η υπόθεση δεν διαβιβάστηκε εκ νέου από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας προς το ΚΑΣ, προκειµένου να γνωµοδοτήσει για την τροποποίηση του επίµαχου όρου της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης και άρα δεν ακολουθήθηκε η νόµιµη διαδικασία. 4. Η εν λόγω Εφορεία, αν και πληροφορήθηκε το γεγονός της διάνοιξης του φρεατίου, δεν εξέδωσε σήµα διακοπής των εργασιών καθώς, όπως υποστηρίζεται, το διανοιχθέν φρεάτιο έπρεπε να σφραγισθεί για να µην επηρεασθεί το µικροκλίµα του σπηλαίου. Από τα έγγραφα, που έχει στη διάθεσή της η Αρχή, δεν προκύπτει ότι εξετάστηκε η δυνατότητα σφράγισης του φρεατίου µε άλλον τρόπο πέραν της τοποθέτησης του ανελκυστήρα. Το 1998, η κατασκευή του ανελκυστήρα είχε ήδη ολοκληρωθεί. 5. Σήµερα, η λειτουργία του ανελκυστήρα έχει απαγορευτεί, προκειµένου να µην διαταραχθεί το µικροκλίµα του σπηλαίου και αναµένεται γνωµοδότηση του Κ.Α.Σ, ενώ η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Βορείου Ελλάδος έχει διατυπώσει την άποψη, ότι πριν 4 «Αιτίες Καταστροφών Στα Σπήλαια» Πάνος ηµητρέλος ( ελτίο Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, τοµ. ΧΧΙΙ, ) 9

11 από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης επέµβασης εντός του σπηλαίου, πρέπει να προηγηθεί ολοκληρωµένη ΜΠΕ. 6. Περαιτέρω, πριν από την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, η οποία ενέκρινε τη µελέτη τουριστικής αξιοποίησης του σπηλαίου, πραγµατοποιήθηκαν εκτενείς εργασίες εντός του σπηλαίου, οι µελέτες των οποίων είχαν ήδη εγκριθεί από τη Νοµαρχία Σερρών χωρίς, όµως, να έχει προηγηθεί έγκριση του ΥΠΠΟ. Κατά την τέλεση των εργασιών αυτών, προκλήθηκαν εκτενείς και µη αναστρέψιµες βλάβες στο σπήλαιο. 7. Για το έργο ηλεκτροφωτισµού του σπηλαίου, η /νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας απεφάνθη ότι δεν απαιτείται, σύµφωνα µε την οικεία νοµοθεσία, προέγκριση χωροθέτησης και έγκριση περιβαλλοντικών όρων. 5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1. Η πρόκληση µη αναστρέψιµων βλαβών εντός του σπηλαίου της Αλιστράτης, απαιτεί τη λήψη κατάλληλων µέτρων τεχνικού χαρακτήρα. Η επιλογή των µέτρων αυτών προϋποθέτει τεχνικές κρίσεις και σταθµίσεις που εκφεύγουν των καταστατικών αρµοδιοτήτων του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος και περιορίζεται για το λόγο αυτό στην υπόδειξη µεθολογικών προτάσεων για την αντιµετώπιση του ανακύψαντος ζητήµατος. 2. Για τον σκοπό αυτό, ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει τη διενέργεια αυτοψίας από οµάδα αρµοδίων επιστηµόνων του Υπουργείου Πολιτισµού, προκειµένου να διαπιστωθούν και να καταγραφούν η έκταση και το είδος των ζηµιών που έχουν προκληθεί στο σπήλαιο κατά την τουριστική αξιοποίησή του, καθ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του. Η προτεινόµενη αυτοψία θα συµβάλλει, κατά την άποψη της Αρχής, στο σχηµατισµό πλήρους εικόνας για τη βιωσιµότητα του σπηλαίου, αλλά και θα προσφέρει σηµαντική γνώση για την αποτροπή πρόκλησης παρόµοιων βλαβών σε άλλα σπήλαια των οποίων επίκειται η τουριστική αξιοποίηση. 3. Περαιτέρω, η Αρχή υιοθετεί την πρόταση της νεοσυσταθείσας Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Βορείου Ελλάδος, σχετικά µε την εκπόνηση ολοκληρωµένης µελέτης από ειδικούς επιστήµονες για την αποξήλωση ή µη του ανελκυστήρα και την ακόλουθη εισαγωγή του ζητήµατος στο Κ.Α.Σ, προκειµένου αυτό να γνωµοδοτήσει αρµοδίως πριν από την τελική έγκριση της µελέτης από το ΥΠΠΟ. Εν κατακλείδι, οι ανωτέρω προτεινόµενες ενέργειες κρίνονται από τον Συνήγορο του Πολίτη ως άµεσης προτεραιότητας. 4. Σχετικά, τέλος, µε το ζήτηµα της ανάπτυξης χλωρίδας εντός του σπηλαίου, ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει να εξεταστεί το ενδεχόµενο σύνταξης νέας µελέτης, σύµφωνα και µε τα νεώτερα συστήµατα ηλεκτροφωτισµού, προκειµένου να αποφευχθούν στο µέλλον προβλήµατα στη σπηλαιοαπόθεση. 10

12 Ο Συνήγορος του Πολίτη προσδοκά την, κατά το συντοµότερο δυνατόν, ανταπόκριση των εµπλεκόµενων υπηρεσιών στις προτάσεις του παρόντος πορίσµατος για την αντιµετώπιση των προεκτεθέντων ζητηµάτων και παραµένει στη διάθεσή τους για την παροχή οποιασδήποτε διευκρίνισης. 11

Α.Π. Επιστολής: 20745/07/6 & 16747/08/2 Χειριστές: Αγγελική Μποσδογιάννη Ευάγγελος Τσακιράκης Τηλ. *** Ηµεροµηνία: Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Α.Π. Επιστολής: 20745/07/6 & 16747/08/2 Χειριστές: Αγγελική Μποσδογιάννη Ευάγγελος Τσακιράκης Τηλ. *** Ηµεροµηνία: Προς: Πίνακας Αποδεκτών Προς: Πίνακας Αποδεκτών Α.Π. Επιστολής: 20745/07/6 & 16747/08/2 Χειριστές: Αγγελική Μποσδογιάννη Ευάγγελος Τσακιράκης Τηλ. *** Ηµεροµηνία: 12.5.09 Κοινοποίηση: Πίνακας Κοινοποιήσεων Θέµα: Ανεξέλεγκτοι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «ιερεύνηση νοµιµότητας αδειοδότησης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος στο χαρακτηρισµένο ιστορικό κέντρο της Κω».

Θέµα: «ιερεύνηση νοµιµότητας αδειοδότησης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος στο χαρακτηρισµένο ιστορικό κέντρο της Κω». Σχέδιο Αρ. πρωτ. εγγράφου: 6692/06/2.9 Ειδ. Επιστήµονες: Μαυροµάτη Ελευθερία, Φιλιππάκη άφνη Αθήνα, 07 Σεπτεµβρίου 2012 Προς: κα ************ Θέµα: «ιερεύνηση νοµιµότητας αδειοδότησης και λειτουργίας καταστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 21/2015 (Άρθρο 77 παρ.3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 21/2015 (Άρθρο 77 παρ.3 Ν.3852/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: Ηλεκτρ.Ταχυδ.: Ιστοσελίδα: Φιλικής Εταιρείας 6 27200 ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2622.360.512

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΕΚΘΕΣΗ Θέµα: Αναγνώριση αλλοδαπών µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που έχουν χορηγηθεί κατόπιν σύµπραξης ηµεδαπών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων µε αλλοδαπά εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρ. υπόθεσης :16018/19-10-2001 Πληροφορίες : K.Aντωνιάδης Τηλ : 7289 613 / 616 Αρ. Πρ. επιστολής : 16018.2.1 Ημερομηνία : 28-02-2002

Αρ. Πρ. υπόθεσης :16018/19-10-2001 Πληροφορίες : K.Aντωνιάδης Τηλ : 7289 613 / 616 Αρ. Πρ. επιστολής : 16018.2.1 Ημερομηνία : 28-02-2002 Αρ. Πρ. υπόθεσης :16018/19-10-2001 Πληροφορίες : K.Aντωνιάδης Τηλ : 7289 613 / 616 Αρ. Πρ. επιστολής : 16018.2.1 Ημερομηνία : 28-02-2002 Κύριο ********************* Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκη αντικειµενικής διενέργειας της πραγµατογνωµοσύνης. 2.3

ανάγκη αντικειµενικής διενέργειας της πραγµατογνωµοσύνης. 2.3 εργαστεί ο πραγµατογνώµονας, τις δυσκολίες χειρισµών και συλλογής στοιχείων αλλά και της πρόσβασης στο ακίνητο διενέργειας της πραγµατογνωµοσύνης (απαγόρευση εισόδου κ.λ.π.). Το κύρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ RAW MATERIALS INITIATIVE Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Χ. ΚΑΒΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.. Σ.Μ.Ε.

ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ RAW MATERIALS INITIATIVE Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Χ. ΚΑΒΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.. Σ.Μ.Ε. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ RAW MATERIALS INITIATIVE Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Χ. ΚΑΒΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.. Σ.Μ.Ε. Αποτελέσµατα των εργασιών του Working Group της Ε.Ε. Exchanging Best Practices

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση :. Μποφώρ 7, Ηράκλειο Ταχ. Κώδικας : 71202 Πληρ.: Αλκµήνη Χοχλιδάκη Τηλ.: 2813-404546 Fax : 2810-335040 Email : achochli@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για τη ιαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) από ηµόσιους Φορείς

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για τη ιαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) από ηµόσιους Φορείς ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007 Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για τη ιαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) από ηµόσιους Φορείς Μη εφαρµογή των διατάξεων της Κοινής Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 05-08-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5003/05-08-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Ταχ. Κώδικας : 10681 Αθήνα Πληροφορίες: Α. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Τηλέφωνο : 2103307622 Fax : 2103307642

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» Μ Ε Τ Α Ξ Υ 1. ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2. ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ισχύουσες διατάξεις µε το Ν. 4070/12 για θέµατα αρµοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι.

Θέµα: Ισχύουσες διατάξεις µε το Ν. 4070/12 για θέµατα αρµοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. Αθήνα, 14 6-2012 Αριθ. Πρωτ. 17α/01/100/ΦΝ433.β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩ /ΣΗΣ (

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Της Χώρας. & Ανάπτυξης. ΘΕΜΑ : Οδηγίες για την υποβολή αιτηµάτων επιχορήγησης των ήµων &

ΠΡΟΣ. Της Χώρας. & Ανάπτυξης. ΘΕΜΑ : Οδηγίες για την υποβολή αιτηµάτων επιχορήγησης των ήµων & ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 7-3 - 2017 Αριθµ.πρωτ.: 7207 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ- ΡΙΞΗΣ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑ. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 4/07-02-2012 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 1 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΕΗ Α.Ε., προωθεί την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5)

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) Θέµα: ιορισµός διακριθέντος αθλητή κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κλάδου ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο

Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Κυρία *** Κοινοποίηση:

Προς: 1. Κυρία *** Κοινοποίηση: Διαµεσολάβηση 4/2012 Αθήνα, 24.9.2012 Προς: 1. Κυρία *** 2. Kυρία Ιωάννα Γλάρου, Δ/νση Κ.Ε.Π. Τµήµα Εσωτερικής Ανταπόκρισης kromos@cityofathens.gr Κοινοποίηση: 1. Aντιδήµαρχο κ. Ε. Λαµπρακάκη ad.endodapokedrwsis@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα 24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα Θέµα: Αδυναµία άσκησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ. Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 11 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.: 2088 Βέροια 20-07-2011 Ταχ. /νση : Αντ. Καµάρα 3 59100 Βέροια Τηλ : 23310 29737

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 168/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 23/04/ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1158

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 23/04/ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1158 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 23/04/2012 16 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1158 Ταχ. /νση: Μητροπόλεως 25, 52100 Καστοριά Τηλέφωνο: 24670

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ. 126783/TY 8545 (3-12-2012)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/644-1/ ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/644-1/ ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 15-07-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/644-1/15-07-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο κατάστηµά

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 22-2-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 28 Δεκεμβρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 35 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Πίνακα Αποδεκτών

Προς. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΜΩ ΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ Κωδ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016 προς διευκόλυνση της συνεργασίας του Τµήµατος Παιδείας µε τους /ντες των Σχολείων Πρωτ/θµιας και ευτ/θµιας Εκπ/σης ήµου Ρεθύµνης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από τα εννιά (9) µέλη, παραβρέθηκαν τα έξι (6), δηλαδή:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από τα εννιά (9) µέλη, παραβρέθηκαν τα έξι (6), δηλαδή: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 26-6-2013 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΓΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 24 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δικαιούχους στον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ.

Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δικαιούχους στον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δικαιούχους στον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο.5 Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο παρών Οδηγός ιαδικασιών Ωρίμανσης Εργων ή Μονάδων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων (Μ.Ε.Α.Λ.) δίνει μια συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Οδηγίες για την θεσµοθέτηση αποφαινοµένων και γνωµοδοτούντων οργάνων στις συµβάσεις του ν. 3316/05.

Θ Ε Μ Α : Οδηγίες για την θεσµοθέτηση αποφαινοµένων και γνωµοδοτούντων οργάνων στις συµβάσεις του ν. 3316/05. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Γ.Γ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ Κ ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. /νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα Πληροφορίες: TELEFAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016 ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 2016 15 Ιουνίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 1 Εισαγωγή Στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων Αρχές Πρόληψης Ορισμοί Ευαγγελίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 2910/2001 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Α ΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει, βάσει αναφορών ενδιαφεροµένων, ότι

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 2910/2001 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Α ΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει, βάσει αναφορών ενδιαφεροµένων, ότι ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 2910/2001 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Α ΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει, βάσει αναφορών ενδιαφεροµένων, ότι το Υπουργείο Εργασίας απαιτεί τη χορήγηση νέας άδειας εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ( ΕΝ ΡΟ ΟΧΟΙ, ΦΘΟΡΕΣ ΚΛΠ.)» Τ.Π. 2015

ΕΡΓΟ: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ( ΕΝ ΡΟ ΟΧΟΙ, ΦΘΟΡΕΣ ΚΛΠ.)» Τ.Π. 2015 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ( ΕΝ ΡΟ ΟΧΟΙ, ΦΘΟΡΕΣ ΚΛΠ.)» Τ.Π. 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΙΔΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005 Μετά από πρόσκληση του Δημάρχου κ. Τοτονίδη Νίκο προς το Τοπικό Τμήμα Βόρειας Ελλάδας (ΤΟ.Τ.Β.Ε.) της Ελληνικής Σπηλαιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΟ min. 700 Απευθύνεται σε μελετητές: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πράξεως 0359 Αριθµ. Συν/σεως34 η /9.11.2010 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII Αποτελούµενο από την Άννα Λιγωµένου, Προεδρεύουσα Σύµβουλο, που ασκεί καθήκοντα Προέδρου του Τµήµατος, τα µιέλη Βασιλική Ανδρεοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις Ειδικές Απατήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ανάλογα µε το έργο και τις επιπτώσεις του στη λειτουργία υφιστάµενου οδικού δικτύου, οι παράγραφοι που ακολουθούν θα πρέπει, όπου κρίνεται απαραίτητο, να εντάσσονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (µε ΦΠΑ) Απρίλιος K:\A5740b1\cons\tefhi\MAPS.doc 5740b1/5390

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (µε ΦΠΑ) Απρίλιος K:\A5740b1\cons\tefhi\MAPS.doc 5740b1/5390 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο κόµβο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 31/2016 (Άρθρο 77 παρ.3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 31/2016 (Άρθρο 77 παρ.3 Ν.3852/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αρ.πρωτ.: ***/07.11.2016 Διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας 6 Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: Ηλεκτρ.Ταχυδ.: Ιστοσελίδα: 27200

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συνήγορος του Πολίτη και η συμβολή του για την ευημερία και αξιοπρέπεια των ατόμων με άνοια

Ο Συνήγορος του Πολίτη και η συμβολή του για την ευημερία και αξιοπρέπεια των ατόμων με άνοια Ο Συνήγορος του Πολίτη και η συμβολή του για την ευημερία και αξιοπρέπεια των ατόμων με άνοια Τριανταφύλλου Καλλιόπη Αικατερίνη Ειδική Επιστήμονας Συνήγορος του Πολίτη Νευρογνωστικές διαταραχές (neurocognitive

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΘΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υ Π Ο Γ Ε Ι Ω Σ Η Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής :

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής : Νομοθετικό πλαίσιο Μέχρι το 1985 η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των ανελκυστήρων καθορίζονταν από τα βασιλικά διατάγματα 37 του ΒΔ 1968 και 890 του 1965, «Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

9 Μαρτίου 2017 Αριθμ. Πρωτ.: /11023/2017 Πληροφορίες: Αντωνίνα Παπαθανάσογλου

9 Μαρτίου 2017 Αριθμ. Πρωτ.: /11023/2017 Πληροφορίες: Αντωνίνα Παπαθανάσογλου 9 Μαρτίου 2017 Αριθμ. Πρωτ.: 225915/11023/2017 Πληροφορίες: Αντωνίνα Παπαθανάσογλου ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Λ. Αλεξάνδρας 6Α 491 00 Κέρκυρα ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΡΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 6 Α 49100 Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΣΧΕΤ: το υπ αριθ πρωτ 8455/ έγγραφο του Γενικού Νοσοκοµείου Ηµαθίας (µονάδα Βέροιας)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΣΧΕΤ: το υπ αριθ πρωτ 8455/ έγγραφο του Γενικού Νοσοκοµείου Ηµαθίας (µονάδα Βέροιας) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αρ. πρωτ Υ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΜΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο : 3 /νση : Βικέλα 4 ΠΡΟΣ: ηµοτικό Συµβούλιο Πληροφορίες: Ανδρεάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝAΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Αθήνα

ΑΝAΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Αθήνα Α Α: ΑΝAΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Αθήνα 10-04-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-01- 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ42/1017/61 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

9 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 9.1 Γενική Αρχή Σχεδιασμού

9 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 9.1 Γενική Αρχή Σχεδιασμού 9 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 9.1 Γενική Αρχή Σχεδιασμού Οπως έχει ήδη εξηγηθεί, ο λόγος που κυρίως οδήγησε στην ανάθεση της παρούσας μελέτης, είναι η αναγκαιότητα να αποφασισθούν και να υλοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2015» Μεταξύ των συμβαλλομένων: 1) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας 2) Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Κορακιάνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την παροχή υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εργασιών για το έργο 11ΣΥΝ_9_184 - Real(t)SO

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την παροχή υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εργασιών για το έργο 11ΣΥΝ_9_184 - Real(t)SO ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΩ10-ΞΝΦ =========================

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΩ10-ΞΝΦ ========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 34 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1566-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 91 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1566-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 91 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1566-2/29-09-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 91 /2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 29-07-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/29-07-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας»

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 42/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ: «Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 84100 Σύρος - τηλ. 6908 699550 6985 786604 / fax : 2281087046-2281082422 Email : symmhk@gmail.com http://www.architects-eng-cyclades.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14181/29-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 490 Από το πρακτικό 26 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΑΥΓΕΤΟΥ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΑΥΓΕΤΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΑΥΓΕΤΟΥ» ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κ.Α ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΥΑΛ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΑΛ Κ.Α. 62.03.002.00

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα α.π

Αθήνα α.π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα 29.11.10 α.π. 51949 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής του Γενικού των Ειδικών και των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΛΦ-ΥΔΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΛΦ-ΥΔΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 1 Έκδοση : 0 1 1. ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα διαδικασία αφορά στη σύνταξη και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 5 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικών Γεωτεχνολογίας &

Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος Οδηγός επαγγέλματος Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος Δρ. Κωνσταντίνος Ι. Βατάλης Επίκουρος Καθηγητής 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4030/2011. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Μητρακάκη Αναστασία, διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc. ΤΕΕ/ΤΚΜ Νοέμβριος 2014

Ν. 4030/2011. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Μητρακάκη Αναστασία, διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc. ΤΕΕ/ΤΚΜ Νοέμβριος 2014 Ν. 4030/2011 ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Μητρακάκη Αναστασία, διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΤΕΕ/ΤΚΜ Νοέμβριος 2014 Οργάνωση διαδικασιών για την παραγωγή έργου Συζήτηση με τον πελάτηιδιοκτήτη σχετική με την

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α4-ΠΡΙΑΛΑΣ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΠΟΙΔΑ- ΜΑΥΡΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ,

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ, EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ Γνωμοδότηση 08/56 της ΚΕΑ σχετικά με την αναθεωρημένη συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27.7.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ. 146352/1208 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΒ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ. Κύκλος Ισότητας των Φύλων. Σύνοψη Διαμεσολάβησης

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ. Κύκλος Ισότητας των Φύλων. Σύνοψη Διαμεσολάβησης ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων Σύνοψη Διαμεσολάβησης Άρνηση χορήγησης ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας από τον ΟΑΕΔ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Σταματίνα Γιαννακούρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ37Λ1-Ξ98 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩ37Λ1-Ξ98 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥΡΛΟΥΚΗ Τηλέφωνο : 2713601300 2713601349

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013

Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα