ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ LEISURE ACTIVITIES SPORT TOURISM EMPLOYMENT

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ LEISURE ACTIVITIES SPORT TOURISM EMPLOYMENT"

Transcript

1 1 ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ LEISURE ACTIVITIES SPORT TOURISM EMPLOYMENT Συγγραφέας: Λουκάς Ντούβας ιευθυντής Ένωσης Ξενοδόχων Αττικής Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Αθηνών. Author: Loukas DOUVAS Director of Attica Hotel Association Lecturer of Technological Educational Institute of Athens (TEI) Περίληψη Ο αθλητικός τουρισµός, µετά την τέλεση των Ο.Α του 2004 στην Αθήνα, έχει προσλάβει σηµαντικές κοινωνικό- οικονοµικές διαστάσεις. Οι δραστηριότητες του αθλητικού τουρισµού είναι στενά συνδεδεµένες µε τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου και της αναψυχής. Οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες αποτελούν γενεσιουργό αιτία τουριστικής απασχόλησης. Οι δε παραγόµενες θέσεις εργασίας, εκ του αντικειµένου τους, απαιτούν εξειδικευµένη εκπαίδευση και κατάρτιση. Οι διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις µε κορυφαία εκδήλωση τους Ο.Α, συµβάλλουν στην αύξηση των οικονοµικών και τουριστικών δεικτών της χώρας όπου τελούνται, καθώς επίσης στην ενδυνάµωση της βιωσιµότητας και ανταγωνιστικότητας των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων. Ο αθλητικός τουρισµός και οι δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, αποτελούν πεδία επιστηµονικών ερευνών µε στόχο την ανάπτυξη την ευηµερία, τις ανταλλαγές και την ανακατανοµή των θετικών αξιών µιας κοινωνίας. Η ανάπτυξη µιας αµφίδροµης σχέσης µεταξύ αθλητισµού και τουρισµού, αποτελεί µια µελλοντική ευρωπαϊκή, ίσως και παγκόσµια πρόκληση. Abstract Sport tourism, after the performance of 2004 Olympic Games in Athens, has engaged important socio - economic dimensions. The activities of sport tourism are closely connected with the leisure activities and recreation. The recreational activities constitute the ultimate cause of tourism employment. The generated places of work, from their object, require specialized education and vocational training. The international sport hallmark events with their leading event the Olympic Games, contribute in the increase of the economic and tourism indicators of the country where they take place, as well as in the intensification of viability and competitiveness of the enterprises involved. Sport tourism and leisure activities, constitute fields of scientific researches aiming at the growth, the prosperity, the exchanges and the redeployment of positive values of a society. The growth of bi-directional relation between sports and tourism constitutes a future European, perhaps even global challenge. 1

2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας, οι ασχολούµενοι µε το τουριστικό γίγνεσθαι, όποια θέση και αν κατέχουν, προφέρουν όλο και πιο συχνά τις λέξεις εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ήπιες µορφές τουρισµού, θεµατικές µορφές τουρισµού, νέες µορφές τουρισµού. Με τους παραπάνω προσδιοριστικούς όρους, επιχειρείται η διαφοροποίηση και ο εµπλουτισµός τουριστικών δραστηριοτήτων από εκείνες που συνάδουν µε τον µαζικό τουρισµό, αλλά και τον χαρακτηρίζουν. Ο αθλητικός τουρισµός αποτελεί εναλλακτική µορφή τουρισµού. Οι αθλητικές εκδηλώσεις αποτελούν το κίνητρο που έλκει διάφορες οµάδες ατόµων για να µετακινηθούν, είτε από το εσωτερικό της χώρας όπου τελούνται, είτε από το εξωτερικό και παράλληλα να επωφεληθούν διαφόρων δραστηριοτήτων αναψυχής. Τέτοιου είδους αθλητικές εκδηλώσεις µπορεί να είναι οι ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ή ένα παγκόσµιο πρωτάθληµα ποδοσφαίρου ή µπάσκετ, κ:ά, όπου ο παθητικός θεατής δοθείσης της ευκαιρίας µετατρέπεται σε ενεργό τουρίστα. Αυτή είναι η µία όψη του αθλητικού τουρισµού. Η άλλη αφορά στην εκδήλωση και ικανοποίηση των ψυχοσωµατικών αναγκών, διαφόρων οµάδων ατόµων, µέσω του αθλήµατος. Σε αυτή την περίπτωση παρατηρούµε την ενασχόληση του τουρίστα µε κάποιο σπορ ( σκι, ράφτιγκ, κλπ ) σε συνδυασµό µε άλλες δραστηριότητες. Η British Tourist Authority και το English Tourist Board υποστηρίζουν ότι έως και 20% των τουριστικών ταξιδίων έχουν ως πρωταρχικό σκοπό τη συµµετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες, ενώ µέχρι και το 50% των διακοπών περιλαµβάνουν περιστασιακή συµµετοχή σε αθλήµατα. Κατά τον Π. Λύτρα ( 1991) τόσο η αθλητική όσο και η τουριστική βιοµηχανία στην Ελλάδα έρχονται σε άµεση συνάφεια µε τον τοµέα του αθλητικού τουρισµού. Οι σχετιζόµενοι τοµείς περιλαµβάνουν τουριστικούς και αθλητικούς φορείς, αθλητικά σωµατεία, εταιρίες διοργάνωσης και προώθησης εκδηλώσεων, γραφεία ταξιδίων, tour operators, ξενοδοχεία και την πλήρη κλίµακα των επιχειρήσεων που προµηθεύουν αγαθά και υπηρεσίες, τόσο σε τουριστικούς, όσο και σε αθλητικούς οργανισµούς.. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Όπως µας αναφέρει ο ( Bienefeld, 1972), από τα αρχικά στάδια της βιοµηχανοποίησης, οι προτεραιότητες για δραστηριότητες ψυχαγωγίας είχαν µια σηµαίνουσα επίπτωση στις αγορές των υτικών οικονοµιών. Οι Martin και Mason (1978) υποστηρίζουν ότι ένα άτοµο, πλήρους απασχολήσεως, µπορεί να επωφεληθεί ενός τετάρτου της ώρας περισσότερης ψυχαγωγίας, κατά την διάρκεια του έτους, ενώ πριν ένα αιώνα το σύνολο των ετήσιων ωρών εργασίας υπερίσχυαν κατά 75% του διαθέσιµου χρόνου ψυχαγωγίας. Στις παραπάνω θέσεις παρατηρούµε ότι οι αναφερόµενες αλλαγές προήλθαν διότι τα άτοµα συνέχισαν εκουσίως να επιλέγουν περισσότερο ελεύθερο 2

3 3 χρόνο ως σηµαίνων στοιχείο στα ανεπτυγµένα επίπεδα της διαβίωσής τους. Ο Γ. Καρλής ( 2000) υποστηρίζει ότι η έννοια του ελεύθερου χρόνου δείχνει αρκετά απλή στην κατανόηση. Στην πραγµατικότητα όµως, η έννοια αυτή έχει πολλές διαφορετικές σηµασίες. Κατά καιρούς, έχει οριστεί διαφορετικά, από διαφορετικούς ανθρώπους σε διαφορετικές κοινωνίες. Είναι µια έννοια που προσδιορίζεται, ποικιλοτρόπως, από διαφορετικούς ερευνητές και ακαδηµαϊκούς, που ασχολούνται µε τον ελεύθερο χρόνο, την αναψυχή, τον αθλητισµό, τον τουρισµό, την γεωγραφία και τις περιβαλλοντικές σπουδές. Οι Cordes & Ibrahim (1999) υποστηρίζουν ότι παρά τις διαφορετικές απόψεις που επικρατούν στην ακαδηµαϊκή κοινότητα, οι περισσότεροι ειδικοί προσδίδουν στην έννοια του ελεύθερου χρόνου τρεις βασικές διαστάσεις. Η πρώτη απορρέει από την ετυµολογία του αγγλικού όρου leisure, που οι ρίζες του ανιχνεύονται στο λατινικό licer, που σηµαίνει επιτρέπω. Σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση, ο ελεύθερος χρόνος εµπεριέχει την έννοια της ελευθερίας και η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής εκφράζει το ουσιαστικό νόηµα. Ο Yves Raynouard (1989) θεωρεί ότι έχουµε εισέλθει σε µια νέα ιστορικά εποχή της µείωσης του συνολικού χρόνου εργασίας. Ας προβούµε λοιπόν στην ανακατανοµή του χρόνου. ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Με όρους της οικονοµικής επιστήµης, τα άτοµα εκλαµβάνονται είτε ως εργαζόµενοι, είτε ως καταναλωτές. Η ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών στα πλαίσια του χρόνου των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων έχει αυξητική τάση στις αγορές των καταναλωτών. Οι Martin και Μason (1978) µας αναφέρουν ότι αυτό ίσως συµβαίνει διότι το συγκεκριµένο στοιχείο της κατανάλωσης (ψυχαγωγικές δραστηριότητες) συµβάλλει στην όλο και περισσότερο αναγνωρισµένη σηµασία του οικονοµικού ρόλου της ψυχαγωγίας. Στο µεγαλύτερο µέρος των υτικών βιοµηχανοποιηµένων κρατών, οι δαπάνες για ψυχαγωγία ( µε την ευρεία έννοια), ξεπερνούν αυτές της διατροφής και της ένδυσης. ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Καθόσον το κεφάλαιο του χρόνου και το επίπεδο των δαπανών για ψυχαγωγικές δραστηριότητες, έχουν αυξηθεί, ήταν φυσικό επόµενο να δηµιουργηθεί ένα ευρύ φάσµα βιοµηχανιών ψυχαγωγίας, καθώς και προµηθευτών µε σκοπό την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών τα οποία χρησιµοποιούνται κατά την διάρκεια των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Αυτό το γεγονός είχε ως αποτέλεσµα η ψυχαγωγία για πολλά άτοµα να µην αποτελεί µόνο ένα τρόπο ενασχόλησης και αιτία δαπάνης χρηµάτων, αλλά κυρίως µια πηγή απασχόλησης. Για την χώρα µας δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία που να καταδεικνύουν τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες ως γενεσιουργό αιτία απασχόλησης. Ο Corely (1982), µας αναφέρει στη Μεγάλη. Βρετανία έχει υπολογισθεί, κατά προσέγγιση, ότι 1.6 εκατοµµύρια θέσεις απασχόλησης, περίπου το 8% του συνόλου, έχουν άµεση σχέση µε την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. 3

4 4 Κατά την περίοδο όπου σε µια χώρα καταγράφονται υψηλά ποσοστά ανεργίας, ο ρόλος των δραστηριοτήτων της ψυχαγωγίας ως πηγή θέσεων εργασίας είναι άκρως αναγνωρισµένος. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΏΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Το σύνολο των δαπανών που πραγµατοποιούν τα άτοµα για ψυχαγωγικές δραστηριότητες προσδιορίζουν τον τύπο αυτών των δραστηριοτήτων. Σήµερα στην υτική Κοινωνία, τα άτοµα διαθέτουν ένα µέρος του εισοδήµατός τους για την αγορά οικιακών συσκευών ψυχαγωγίας, για διασκέδαση και για διακοπές µακριά από τον συνήθη τόπο διαµονής τους. Οι χαµηλόµισθοι, καθώς και οι άνεργοι µπορούν να συµµετέχουν σε ορισµένες ψυχαγωγικές δραστηριότητες., οι οποίες µπορούν να χαρακτηρισθούν ως απλές και κλασσικές. Εξ αυτού του γεγονότος παρατηρείται µια κοινωνική διάκριση από την στιγµή που άλλα στρώµατα του πληθυσµού µιας χώρας µε µεγαλύτερη οικονοµική άνεση µπορούν να επιδοθούν σε δαπανηρότερες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως για παράδειγµα στην επίδοση κάποιου σπορ, διακοπές εκτός χώρας, κλπ, διότι µπορούν να διαθέσουν µεγαλύτερο µέρος από το εισόδηµά τους για αυτές τις δραστηριότητες. ΜΕΘΟ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ- ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Όπως µας αναφέρει ο David N.G (1984) διάφορες µέθοδοι πρόβλεψης έχουν αναπτυχθεί για διάφορους τοµείς της οικονοµίας. Χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: α) ποσοτικοί και β) ποιοτικοί. Τα µοντέλα πρόβλεψης και εκτίµησης της ζήτησης για την απασχόληση στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες, περιλαµβάνουν ποσοτικές και ποιοτικές µεθόδους οι οποίες αλληλοσυµπληρώνονται ως προς την εφαρµογή τους και είναι οι ακόλουθοι: 1) Ανάλυση παλινδρόµησης. Η πολλαπλή ανάλυση παλινδρόµησης χρησιµοποιήθηκε συχνά στην διερεύνηση των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για προβλέψεις, από το Κατ ουσία, η πολλαπλή εξίσωση παλινδρόµησης αναπτύσσεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προσδίδει την καλύτερη δυνατή πρόβλεψη σχετικά µε την ζήτηση απασχόλησης υπηρεσιών ψυχαγωγίας, βασισµένη στο αισιόδοξο αποτέλεσµα του συνδυασµού απόδοσης των ανεξάρτητων µεταβλητών. Οι συντελεστές παλινδρόµησης προσδίδουν την αναγκαία σηµασία ως προς την πρόβλεψη του απαιτούµενου αριθµού απασχολουµένων στις υπηρεσίες ψυχαγωγίας. Έτσι η εξίσωση προσλαµβάνει τον βασικό της τύπο: Y ' = a + b x b x... b x κ κ όπου Y ' = εξαρτηµένη µεταβλητή X κ = οι ανεξάρτητες µεταβλητές b = οι συντελεστές παλινδρόµησης κ 4

5 5 2) Η υποκειµενική αντικειµενική µέθοδος Η υποκειµενική αντικειµενική µέθοδος χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό των µελλοντικών αναγκών απασχόλησης στις υπηρεσίες ψυχαγωγίας, στο έτος στόχο. Μια αντικειµενική ανάλυση των δεδοµένων θα µπορούσε προφανώς να βοηθήσει στην κατανόηση της περιγραφής των αναγκών απασχόλησης στις υπηρεσίες ψυχαγωγίας, στα έτη στόχο. Η υποκειµενική αντικειµενική µέθοδος µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως συµπληρωµατική σε τεχνικές πρόβλεψης ως βραχυπρόθεσµο εργαλείο πρόβλεψης, προσδίδοντας χρήσιµες πληροφορίες αφορούσες στην κατάσταση της απασχόλησης των υπηρεσιών της ψυχαγωγίας, στο εγγύς µέλλον. 3) Η µέθοδος Delphi. Αυτή η µέθοδος χρησιµοποιείται για να προβλέψει τα αποτελέσµατα εξειδικευµένων µακροπρόθεσµων γεγονότων και κατά συνέπεια και των αναγκών ζήτησης απασχόλησης για υπηρεσίες ψυχαγωγίας. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Τουρισµός και αθλητισµός στη διάρκεια των τελευταίων πενήντα χρόνων ακολουθούν µια παράλληλη πορεία ανάπτυξης, αποτελώντας ταυτόχρονα και τις δυο µαζικότερους κοινωνικούς θεσµούς της διεθνούς κοινότητας. Πρόκειται για µια αναπτυξιακή πορεία της οποίας το εύρος-από ότι καταφαίνεται από τα διεθνή στατιστικά στοιχεία- πρόκειται να ενταθεί ακόµη περισσότερο στη δεκαετία που µόλις ξεκίνησε, αλλά και στις επερχόµενες δεκαετίες (Λύτρας Π. 2002). Η ιδιαίτερη κινητικότητα που παρατηρείται τον τελευταίο καιρό στη χώρα µας και που αφορά θέµατα αθλητικού τουρισµού, βασίζεται στο γεγονός ότι γίνεται αντιληπτό ολοένα και περισσότερο πως η ανάπτυξή του, όπως άλλωστε και η ανάπτυξη άλλων εναλλακτικών µορφών τουρισµού, είναι δυνατόν να συµβάλλει στην προσπάθεια επιµήκυνσης της τουριστικής περιόδου. Η συγκρότηση του σύγχρονου εθνικού κράτους µε την πανσπερµία των θεσµών του, αλλά και την αντίστοιχη οργάνωση της διεθνούς κοινότητας ταυτόχρονα στην εποχή της «παγκοσµιοποίησης» που διανύουµε, έχουν αναγάγει ορισµένους θεσµούς- όπως τον τουρισµό και τον αθλητισµό- σε µείζονες µαζικούς θεσµούς (Γλύνια Ε., Λύτρας Π., Μάρας. 2004). Οι δυνατότητες ανάπτυξης του αθλητικού τουρισµού στη χώρα µας ενισχύθηκαν σηµαντικά µετά την τέλεση των ΟΛ. ΑΓΩΝΩΝ του Μία παράµετρος που ενισχύει την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισµού είναι η παράδοσή µας. Όπως είδαµε εισαγωγικά, ο αθλητικός τουρισµός χαρακτηρίζεται ανάλογα µε διάφορα κίνητρα που έχουν αµφίδροµη σχέση. Με άλλα λόγια µε κίνητρο τον αθλητισµό ή τις αθλητικές δραστηριότητες, δυνάµεθα παράλληλα να ασχοληθούµε µε τον τουρισµό, την αναψυχή και την ψυχαγωγία. Με κίνητρο τον τουρισµό και τις δραστηριότητές του, δυνάµεθα παράλληλα να ασχοληθούµε µε τον αθλητισµό ή να επιδοθούµε σε αυτόν. Πιο αναλυτικά, µπορούµε να διακρίνουµε τις εξής περιπτώσεις: 1. Εξετάζοντας την περίπτωση που έχει σχέση µε την ευκαιριακή ενασχόληση ενός τουρίστα µε ένα οποιοδήποτε σπορ, ο οποίος επιλέγει 5

6 6 για την παραµονή του ένα ξενοδοχειακό κατάλυµα, πρέπει να λάβουµε υπόψη µας πως απαιτείται ένας ικανός αριθµός αποφάσεων, καθώς και ανάλογη προβολή. Έτσι λοιπόν σε πολλά ξενοδοχεία, στα πλαίσια της προσφοράς, δηµιουργούνται εγκαταστάσεις αθλοπαιδιών ( µπάσκετ, τένις) οι οποίες δεν απαιτούν µεγάλες επιφάνειες καθώς επίσης και ναυταθλητικές εγκαταστάσεις ( ιστιοπλοία, θαλάσσιο σκι ). Πέραν αυτού απαιτείται και κάποια σχετική έρευνα, στα πλαίσια της ζήτησης, για να µπορέσουµε να ανακαλύψουµε τις αθλητικές προτιµήσεις των τουριστών και να προσαρµόσουµε ανάλογα τις αθλητικές εγκαταστάσεις µιας ξενοδοχειακής µονάδας. 1 Οι κάτοικοι των Ευρωπαϊκών κυρίως κρατών, αφιερώνουν αρκετό χρόνο στην ατοµική τους υγεία και κατά κανόνα στην άθληση. Ορισµένες οµάδες ατόµων από αυτά τα κράτη, επιλέγουν τον τόπο των διακοπών τους µε µοναδικό κριτήριο ένα από τα αγαπηµένα τους σπορ. Αυτές λοιπόν οι οµάδες ατόµων συγκροτούν µια ειδική κατηγορία τουριστών, τους αθλητικούς τουρίστες. Τα σπορ στα οποία επιδίδονται αφορούν είτε τις θαλάσσιες περιοχές, είτε τους ορεινούς ή ηµιορεινούς όγκους. Σε ό,τι αφορά στη θάλασσα, οι ενδιαφερόµενοι επιδίδονται στην ιστιοσανίδα, την ιστιοπλοία, το θαλάσσιο σκι, τις καταδύσεις, κ.ά.. Για παράδειγµα στην Αττική, η περιοχή του Σχοινιά έλκει µεγάλο αριθµό επισκεπτών οι οποίοι επιδίδονται στην ιστιοσανίδα. 2 Σε ό,τι αφορά στο βουνό, οι αθλητικοί τουρίστες αρέσκονται σε σπορ όπως η ορειβασία, το παραπέντε, το ανεµόπτερο, το καγιάκ, το σκι, το ποδήλατο βουνού, κ.ά. Σε πολλές περιπτώσεις η ανάπτυξη του αγροτουρισµού µε τις υποδοµές του, έρχεται ως αρωγός στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισµού. 2. Μια άλλη περίπτωση αθλητικού τουρισµού αποτελεί η ανάπτυξη των αθλητικών προπονητικών κέντρων. Η τουριστική τους σπουδαιότητα έγκειται στο γεγονός ότι εκτός από τους ίδιους τους αθλητές, οι συνοδοί τους µπορούν να ασχοληθούν µε διάφορες τουριστικές δραστηριότητες. Τα ΚΕ.Π.Α.Τ µπορούν να ιδρύονται µόνο από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στα πλαίσια βελτίωσης της λειτουργίας των ξενοδοχειακών τους µονάδων. 3 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ Ο τουρισµός περιπέτειας αποτελεί δραστηριότητα του αθλητικού τουρισµού. Τα ονοµαζόµενα σπορ περιπέτειας, έχουν σχέση είτε µε το υγρό στοιχείο, όπως π.χ το ράφτινγκ ή το καγιάκ, είτε µε το στερεό στοιχείο, όπως π.χ η αναρρίχηση σε βράχο ή βουνό ή ακόµη µε τον αέρα, όπως π.χ το παραπέντε, το αλεξίπτωτο, κ.ά.. Από σχετικές έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν στην Νέα Ζηλανδία, βρέθηκε πως η ικανοποίηση από υπαίθριες δραστηριότητες επηρεάζει και ενισχύει την πιθανότητα στο να συστήνεται η Νέα Ζηλανδία από τους διεθνείς επισκέπτες ως προορισµός διακοπών. Κατ αυτόν τον τρόπο η συνεχιζόµενη ικανοποίηση 1 Όπως γίνεται αντιληπτό, αναφερόµαστε σε ξενοδοχειακές µονάδες τύπου resort εποχικής λειτουργίας. 2 Ως γνωστόν η προαναφερόµενη περιοχή είχε επιλεγεί από την Ολυµπιακή Επιτροπή για την τέλεση των αγώνων της κωπηλασίας. 3 Προκειµένου οι εν λόγω εγκαταστάσεις να υπαχθούν στο καθεστώς κινήτρων του Αναπτυξιακού Νόµου 2601/98 πρέπει να πληρούν προδιαγραφές οι οποίες καθορίζονται µε κοινές Υπουργικές αποφάσεις. 6

7 7 των επισκεπτών από τις εµπειρίες τους εδραιώνεται και παράλληλα ενισχύει την µελλοντική ζήτηση για αυτά τα αθλητικά / τουριστικά προϊόντα. 4 Ένα µοντέλο αξιολόγησης της εµπειρίας από τον τουρισµό περιπέτειας χρησιµοποιήθηκε πρόσφατα για να αναπτύξει το σκεπτικό και να αξιοποιήσει τις ευαισθησίες ( ψυχολογική κατάσταση ) των συµµετεχόντων στις δραστηριότητες ψυχαγωγίας του τουρισµού περιπέτειας. 5 Καθώς τα σπορ περιπέτειας επιδρούν σε διάφορα στάδια, στην ψυχολογία του ατόµου, µπορούµε να τα διακρίνουµε ως εξής: Το πρώτο στάδιο αφορά στο χρονικό διάστηµα πριν από την εξάσκηση κάποιου σπορ περιπέτειας. Το δεύτερο στάδιο αφορά στην διάρκεια του σπορ Το τρίτο στάδιο αφορά στο χρονικό διάστηµα µετά την εξάσκηση του σπορ. Σχηµατικά τα παραπάνω στάδια, µπορούµε να τα παρουσιάσουµε ως εξής: Σχήµα 1. Τουρισµός περιπέτειας. Το ψυχολογικό πλαίσιο αξιολόγησης Πριν από την περιπέτεια Αναµενόµενα από την περιπέτεια ( π.χ τραυµατισµός, ασφάλεια, καθοδήγηση ) Κατά τη διάρκεια της περιπέτειας Εµπειρία της περιπέτειας ( π.χ αµφίδροµη επίδραση του κινδύνου και αποτελέσµατος σε κάποιο ιδιαίτερο σηµείο της πρόκλησης) Μετά την περιπέτεια Αποτελέσµατα ( π.χ ικανοποίηση, ολοκλήρωση ) Το παραπάνω σχήµα προσφέρεται ως παραστατικό µοντέλο κάποιων αξιόλογων θεωρητικών επιρροών αναφορικά µε τους συµµετέχοντες στις εµπειρίες της περιπέτειας. Εντούτοις το παραπάνω σχήµα δεν δύναται να προσδιορίσει την δυναµική φύση κάποιας εµπειρίας από τον τουρισµό περιπέτειας. Εν κατακλείδι, όπως προέκυψε από σχετική έρευνα, η ικανοποίηση των ενασχολούµενων η οποία απορρέει από την εµπειρία τους στον τουρισµό περιπέτειας, κατά ένα µέρος βασίζεται στο κατά πόσο ή όχι οι προσδοκίες τους πραγµατοποιήθηκαν. 6 TΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Αναµφισβήτητα, η διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων, αποτελεί κορυφαίο αθλητικό γεγονός παγκοσµίου εµβέλειας.. Ο τουρισµός είναι ένας από τους 4 Danaher & Arweiler (1966). 5 Floyd ( 1997 ). 6 Ryan ( 1995 ) 7

8 8 µεγάλους κερδισµένους των αγώνων καθόσον οι οικονοµικές τους επιπτώσεις συµβάλλουν στην αύξηση του τουριστικού ΑΕΠ, στην αύξηση της τουριστικής απασχόλησης ( κύριας, δευτερεύουσας, προσωρινής), στην αύξηση του τουριστικού ρεύµατος προς την χώρα, στην αύξηση του τουριστικού συναλλάγµατος.. Τα ίδια οφέλη µπορούν να προκύψουν και από την διοργάνωση κάποιου άλλου κορυφαίου αθλητικού γεγονότος, όπως ένα παγκόσµιο πρωτάθληµα ποδοσφαίρου. Η διοργάνωση των οποιωνδήποτε αγώνων χωρίζεται σε τρεις περιόδους: στην περίοδο πριν την τέλεση των αγώνων στην περίοδο κατά την τέλεση των αγώνων στην περίοδο µετά την τέλεση των αγώνων Σε ό,τι αφορά στους Ολυµπιακούς Αγώνες που τελέσθηκαν στη χώρα µας το 2004, η περίοδος πριν την τέλεση των Αγώνων είχε σχέση µε τις εκδηλώσεις της Πολιτιστικής Ολυµπιάδας. Κύρια έµφαση δόθηκε στην αναµενόµενη αύξηση της άµεσης και παρακινούµενης διεθνούς τουριστικής ζητήσεως. 7 Έτσι από σχετική µελέτη προκύπτει πως την περίοδο των αγώνων η συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών ήταν είτε φίλαθλοι σε αριθµό κατά προσέγγιση 50 χιλιάδες, είτε παρακινούµενοι επισκέπτες σε αριθµό κατά προσέγγιση 60 χιλιάδες. Θα πρέπει να τονίσουµε πως οι φίλαθλοι αποτελούν µια άλλη περίπτωση αθλητικών τουριστών οι οποίοι µετακινούνται αποκλειστικά και µόνο για την παρακολούθηση των Αγώνων. Σε ό,τι αφορά στα οφέλη για την µετά την τέλεση των Αγώνων περίοδο, από την ίδια µελέτη προκύπτει πως το σύνολο των παρακινούµενων τουριστών που θα επισκεφτούν την χώρα µας την περίοδο ανέρχεται σε 6 εκατοµµύρια ή κατά µέσο ετήσιο όρο 440 χιλιάδες επιπλέον διεθνείς επισκέπτες. Εκτός όµως από την σπουδαιότητα των Ολυµπιακών Αγώνων, υπάρχουν και άλλες διοργανώσεις των οποίων η σπουδαιότητα έχει θετικές επιπτώσεις για τον τουρισµό της διοργανώτριας χώρας. Για παράδειγµα το παγκόσµιο πρωτάθληµα ποδοσφαίρου που διεξήχθη στην Γαλλία το καλοκαίρι του 1998, απετέλεσε παράλληλα ένα µεγάλο τουριστικό ραντεβού. Οι πρώτοι αγώνες διοργανώθηκαν κατά τέτοιο τρόπο ούτως ώστε κάθε φίλαθλος που ακολουθούσε το Εθνικό του συγκρότηµα, να µπορούσε εκ παραλλήλου να ανακαλύψει το λιγότερο τρεις διαφορετικές πόλεις. Στο δε µεσοδιάστηµα της µη διεξαγωγής των 64 αγώνων, οι 350 χιλιάδες επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να κάνουν τουρισµό. Για αυτό φρόντισαν οι ιθύνοντες του τουρισµού των 10 πόλεων όπου διεξήχθησαν οι αγώνες αφού σχηµάτισαν ένα κοινό κεφάλαιο διαχείρισης της τάξης των 900 χιλιάδων Γαλλικών Φράγκων. Έτσι κάθε πόλη είχε να προσφέρει χιλιάδες ευκαιρίες ψυχαγωγίας όπως µουσικές βραδιές, εκθέσεις, γαστρονοµικές θεµατικές βραδιές κλπ. Ο στόχος ήταν ένας: να παροτρύνουν τους επισκέπτες να παρατείνουν όσο το δυνατόν περισσότερο την παραµονή τους στη χώρα καθώς επίσης να αναχωρήσουν µε τις καλύτερες αναµνήσεις και όχι µόνο αθλητικές. 7 Η άµεση ζήτηση αφορά τα άτοµα που επεσκέφθησαν την Αθήνα αποκλειστικά για τους αγώνες, είτε πριν από αυτούς, είτε κατά την διάρκεια αυτών. Η παρακινούµενη ζήτηση αφορά στους διεθνείς τουρίστες που θα έλθουν στην Ελλάδα λόγω της προβολής που θα τύχει η Αθήνα λόγω της τέλεσης των Αγώνων. 8

9 9 Όπως µας αναφέρει ο Β. Faulkner(1993) σηµαντικά διεθνή αθλητικά γεγονότα, πολιτιστικά και άλλα είχαν την τάση να οργανωθούν χωρίς αρχικά να έχουν κάποιο τουριστικό χαρακτήρα. Στην πορεία όµως όλες αυτές οι διοργανώσεις απεδείχθησαν κινητήριος δύναµη για την τουριστική ανάπτυξη. Αναδεικνύοντας τους δεσµούς µεταξύ των µεγάλων αθλητικών γεγονότων ( hallmark events) και του τουρισµού, η διοργάνωση των µεγάλων αθλητικών γεγονότων αποτελεί σπουδαίο µέρος των στρατηγικών του τουριστικού µάρκετινγκ για την διοργανώτρια χώρα. Όπως επισηµαίνουν οι Bucher & Bucher (1974) τα οργανωµένα αθλητικά γεγονότα, προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες για την αθλητική βιοµηχανία και τις κυβερνήσεις, προκειµένου να επικεντρωθούν στην αύξηση του τουριστικού δυναµικού απ ότι οι δραστηριότητες αναψυχής και περιπέτειας, όσο σηµαντικές και αν είναι αυτές. ΧΟΡΗΓΙΕΣ Με τον όρο χορηγία εννοούµε την οργάνωση, τον προγραµµατισµό, την εκτέλεση και τον έλεγχο όλων των ενεργειών διάθεσης οικονοµικών πόρων ή παροχών σε είδος, σε επιχειρήσεις, οµάδες, οργανώσεις του αθλητικού και τουριστικού τοµέα, έχοντας ως στόχο την παγίωση µιας επικοινωνιακής πολιτικής. Η διαδικασία της χορηγίας ( sponsoring) είναι ευρέως εφαρµοσµένη κατά την τέλεση µεγάλων αθλητικών γεγονότων (mega events).(ντούβας 2000) Κατά τις εκτιµήσεις του ιεθνούς Συµβουλίου για τον Αθλητικό Τουρισµό, το µερίδιο του αθλητικού τουρισµού σε διεθνή κλίµακα ανέρχεται σε ποσοστό 32% της συνολικής τουριστικής αγοράς. Το γεγονός αυτό σηµαίνει αύξηση του κύκλου εργασιών και των εσόδων για τους εµπλεκόµενους στην εν λόγω δραστηριότητα. Οι χορηγίες δεν εφαρµόζονται από το σύνολο των επιχειρήσεων ή των διαφόρων φορέων. Όσοι όµως, έχουν επιλέξει να εφαρµόσουν αυτό τον τρόπο επικοινωνίας αποσκοπούν σε συγκεκριµένους στόχους, όπως: Οικονοµικούς / Εµπορικούς: αύξηση του κύκλου εργασιών καθώς και του µεριδίου στην αγορά. Μη εµπορικούς: Βελτίωση κύρους, καθιέρωση µιας φιλανθρωπικής εικόνας στο κοινό (Ντούβας 2000). Στον πίνακα που ακολουθεί µπορούµε να δούµε ποια είναι τα αθλήµατα που κατέχουν το µεγαλύτερο µερίδιο στον τοµέα των χορηγιών, σε διάφορα Ευρωπαϊκά κράτη. Πίνακας 2. Τα κυριότερα χορηγούµενα αθλήµατα. ΧΩΡΑ ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΓΓΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Αγώνες αυτοκινήτου Αγώνες αυτοκινήτου Αγώνες αυτοκινήτου Αγώνες αυτοκινήτου Αγώνες Ποδόσφαιρο Ποδόσφαιρο Ποδόσφαιρο ποδηλάτου Ιστιοπλοία Ιππασία Τένις Αγώνες ποδηλάτου Ποδόσφαιρο Τένις Κούρσες Τένις αλόγων Σκι Σκι Ιστιοπλοία Βόλεϊ ΠΗΓΗ: GIRAL, S.A- ΓΕΝΕΥΗ 9

10 10 Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουµε ότι τα µηχανοκίνητα αθλήµατα, καθώς και το ποδόσφαιρο κατέχουν τις πρώτες θέσεις επιλογής χορηγιών. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ο αθλητικός τουρισµός αποτελεί επίσης και αντικείµενο ειδικών σπουδών που στοχεύουν στην ανάδειξη εξειδικευµένων στελεχών που θα µπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες ανάπτυξής του. Στα ξένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι εξειδικευµένο στα εξής αντικείµενα: ψυχαγωγία, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, µάνατζµεντ των σπορ, σπορ, τουριστικό µάνατζµεντ, φιλοξενία, φυσική αγωγή, αθλητικός τουρισµός. Η ειδικότητα στον αθλητικό τουρισµό παρέχεται σε επίπεδο Bachelor, Master, Doctorate. Οι εκπαιδευόµενοι έχουν την δυνατότητα, εκτός από τις γενικές γνώσεις στο αντικείµενο του αθλητικού τουρισµού, να αποκτήσουν και ειδικές γνώσεις που απαιτούνται από διάφορα σπορ, όπως σκι, κλπ. Τα Πανεπιστηµιακά ιδρύµατα αναγνωρίζουν την σπουδαιότητα του αθλητικού τουρισµού, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, καθώς και την αναγκαιότητα της προετοιµασίας ικανών στελεχών για την βιοµηχανία του αθλητικού τουρισµού, και εµπλουτίζουν τα ακαδηµαϊκά τους προγράµµατα µε εξειδικευµένη ύλη που αφορά στον αθλητικό τουρισµό, σε όλα του τα επίπεδα. Σε διάφορα Πανεπιστηµιακά ιδρύµατα έχουν δηµιουργηθεί εργαστήρια που αφορούν στην αναψυχή, τα σπορ και το τουρισµό, όπως για παράδειγµα αυτό του Πανεπιστηµίου Connecticut των Η.Π.Α όπου γίνονται εµπεριστατωµένες µελέτες και µάλιστα σε επίπεδο µοντέλων προβλέψεων αποτελεσµάτων αθλητικών δραστηριοτήτων. 8 Στη χώρα µας, αρχίζουν να γίνονται κάποια δειλά βήµατα για την υπαγωγή ειδικοτήτων άθλησης και αναψυχής στα Τµήµατα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού. Η όλη προσπάθεια βρίσκεται σε εµπειρικό στάδιο. 9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Η επακριβής εκτίµηση των οικονοµικών επιπτώσεων είτε από την οργάνωση σπουδαίων αθλητικών γεγονότων, είτε από την ανάπτυξη και πρακτική κάποιου σπορ, σε κάποια δεδοµένη γεωγραφική επικράτεια, αποτελεί αντικείµενο διάστασης απόψεων για τους οικονοµολόγους. υο κυρίως σηµεία αποτελούν το αντικείµενο της διαφωνίας: πρώτον η µέθοδος που θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί για την εξαγωγή συµπερασµάτων και δεύτερον η διάσταση των αποτελεσµάτων. Η επιλογή του κατάλληλου 8 Βλέπε ανάλυση χρονολογικών σειρών ( ARIMA) των Α.Yannaki & M Selby 9 Με πρωτοβουλία οµάδας του Τοµέα Φυσικής ραστηριότητας και Αναψυχής του ΤΕΦΑΑ/Α.Π.Θ, διοργανώθηκε στα πλαίσια της ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 2000, στρογγυλή τράπεζα µε τίτλο: ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ, ένα νέο επάγγελµα στο τουριστικό περιβάλλον. Τα ΤΕΦΑΑ προγραµµατίζουν να προσαρµόσουν τα προγράµµατά τους σε ειδικότητες άθλησης και αναψυχής και ανταλλάσσουν απόψεις µε ειδικούς σχετικά µε την οργάνωση και διοίκηση αναψυχής στο ξενοδοχειακό περιβάλλον. Εφηµερίδα ΕΧΠΡΕΣ ( 30/11/00). 10

11 11 χώρου για την οργάνωση και διεξαγωγή ενός αθλητικού γεγονότος, αποτελεί τη βάση για την εκτίµηση των οικονοµικών επιπτώσεων. Ο χώρος που δεν είναι ουδέτερο στοιχείο, επηρεάζει τις µεταβλητές που χρησιµοποιούνται από διάφορα µοντέλα. Σε σχέση λοιπόν µε τον παράγοντα µέγεθος χώρου, οι γεωγραφικές περιοχές στις οποίες διοργανώνονται αθλητικές εκδηλώσεις, χωρίζονται σε µεγάλης εµβέλειας και µικρής εµβέλειας. Σε ό,τι αφορά στις µεγάλης εµβέλειας όπως π.χ η Καλιφόρνια για την αποτίµηση των οικονοµικών επιπτώσεων από την διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων απαιτούνται µακροοικονοµικά µοντέλα ( µέθοδος εισροών-εκροών, µοντέλο Leontief, πολλαπλασιαστής εξωτερικού εµπορίου ). Οδηγούµεθα στα µακροοικονοµικά µοντέλα ανάλυσης διότι τέτοιου είδους γεωγραφικές περιοχές αποτελούν µια ολοκληρωµένη οικονοµική δοµή διαθέτοντας σχετική αυτονοµία λειτουργίας και υψηλού βαθµού ενδοβιοµηχανικές ανταλλαγές. Σε ό,τι αφορά στις µικρής εµβέλειας, όπως π.χ πόλεις µε µέσο πληθυσµό των οποίων η οικονοµική δοµή δεν συγκρίνεται µε αυτή των µεγάλων γεωγραφικών περιοχών, για την αποτίµηση των επιπτώσεων από την διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων χρησιµοποιούνται διαφορετικά θεωρητικά µοντέλα που αναφέρονται κυρίως στην οικονοµική ανάπτυξη τοπικού χαρακτήρα µε κύριες µεταβλητές την απασχόληση και το εισόδηµα. Στη διοργάνωση σπουδαίων αθλητικών εκδηλώσεων σε µικρού µεγέθους γεωγραφικές περιοχές, ελλοχεύει ο κίνδυνος υψηλών οικονοµικών διαρροών, εκτός τοπικού επιπέδου,οι δε οικονοµικές επιπτώσεις να είναι χαµηλού µεγέθους.(π. χ Χειµερινοί Ολυµπιακοί στην Albertville & Savoie της Γαλλίας). Κατά τους Burns και Mules, Lunch και Jensen(1986) γενικώς οι οικονοµικές επιπτώσεις των µεγάλων αθλητικών γεγονότων απορρέουν από τρεις πηγές: δαπάνες επισκεπτών από άλλες περιοχές δαπάνες για την δηµιουργία υποδοµών δαπάνες από τους οργανωτές για την παροχή υπηρεσιών ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η διοργάνωση µεγάλων αθλητικών γεγονότων έχει άµεσες και θετικές επιπτώσεις στην ξενοδοχειακή βιοµηχανία της περιοχής όπου τελούνται. Μια πρόσφατη έρευνα της εταιρίας Deloitte & Touche ( HotelBenchmark Survey) έδειξε πως το αθλητικό γεγονός Commonwealth Games and Golf Open Championship συνέβαλε στην αύξηση της πληρότητας των βρετανικών ξενοδοχείων κατά 7% τον Ιούλιο του 2002 σε σχέση µε τον Ιούνιο του Η µέση πληρότητα έφθασε το 75%. Παρατηρήθηκε επίσης αύξηση της µέσης τιµής των δωµατίων κατά 0,9%. Οι αυξήσεις των παραπάνω δεικτών βρήκε τα ξενοδοχεία σε µια περίοδο πτώσης αφίξεως ξένων τουριστών. Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, το ίδιο φαινόµενο παρατηρήθηκε στις πόλεις Σεούλ και Τόκιο κατά την διεξαγωγή των αγώνων του παγκόσµιου πρωταθλήµατος ποδοσφαίρου της FIFA. Τους 64 ποδοσφαιρικούς αγώνες 11

12 12 παρακολούθησαν 1.6 εκατοµµύρια άτοµα εκ των οποίων οι υπολογίζεται ότι προσήλθαν από χώρες εκτός Κορέας και Ιαπωνίας. Κατά τον µήνα Ιούνιο όπου διεξήχθησαν οι αγώνες, στις δυο πόλεις Κορέα και Τόκιο παρατηρήθηκε αύξηση της µέσης τιµής των δωµατίων κατά 44,7% και 23,2% αντίστοιχα. Έτσι η µέση τιµή δωµατίου για το Τόκιο διαµορφώθηκε στα 213 $ ΗΠΑ και στην Σεούλ 231 $ ΗΠΑ, καθώς και ποσοστά πληρότητας 82% και 77% αντίστοιχα. Με στοιχεία του 1997 η Αττική είχε περί τις 10 χιλιάδες δωµάτια στις κατηγορίες πολυτελείας και πρώτης. Στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής υπάρχουν άλλα 3,5 χιλιάδες δωµάτια αυτών των κατηγοριών. Η αναµενόµενη υποδοµή καταλυµάτων ιδιαιτέρως στην Αττική ( περιοχή αεροδροµίου, Λαγονήσι, κλπ) εκτιµάται στα χιλιάδες επιπλέον δωµάτια. Συγκριτικά µε τις άλλες πόλεις η Αττική βρίσκεται µεταξύ της Βαρκελώνης και του Σίδνεϋ. Η Βαρκελώνη το 1992 είχε 52 ξενοδοχειακές µονάδες υψηλών κατηγοριών ( 5 & 4 αστέρων). Το Σίδνεϋ το 1996 είχε 67 µονάδες µε 13 χιλιάδες δωµάτια. Η Αττική το 1997 είχε 60 ξενοδοχειακές µονάδες αντιστοίχων κατηγοριών. Υπογραµµίζουµε ότι οι αυξητικοί δείκτες λειτουργικότητας των ξενοδοχειακών µονάδων ( ποσοτική ανάλυση ) έχουν ως συνέπεια την αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο, την εκ νέουεπένδυσης κεφαλαίων, την αύξηση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, την συµβολή τους στην εισροή συναλλάγµατος, καθώς και στο ποσοστό ΑΕΠ της χώρας. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Οι τουριστικές δραστηριότητες χαρακτηρίζονται ως εντάσεως εργασίας, διότι οι παραγωγικές τους διαδικασίες στηρίζονται στις προσφερόµενες υπηρεσίες των ανθρωπίνων πόρων που εµπλέκονται σε αυτές. Οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού, όπως ο αθλητικός µπορούν να αποδειχθούν σανίδα σωτηρίας και καταλύτης σε περιόδους κρίσης, ένεκα της παρακινούµενης ζήτησης που δηµιουργεί το αθλητικό γεγονός. Όπως προαναφέρθηκε, οι αθλητικές διοργανώσεις έχουν άµεση επίπτωση στην τουριστική απασχόληση. Έτσι στην περίπτωση του κορυφαίου για την χώρα µας αθλητικού γεγονότος που αποτελούν οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004, σύµφωνα µε σχετική έρευνα του ΙΤΕΠ, η µεγίστη τιµή δηµιουργίας θέσεων εργασίας επιτυγχάνεται την χρονιά της τέλεσης των Αγώνων µε την δηµιουργία 81 χιλιάδων θέσεων εργασίας. Οι Ολυµπιακοί Αγώνες κατά τις ίδιες προβλέψεις επρόκειτο να δηµιουργήσουν 445 χιλιάδες θέσεις εργασίας για την περίοδο Τα στοιχεία που παραθέτει η FIA ( ιεθνής Οµοσπονδία Αυτοκινήτου) και που αφορούν στην τέλεση του αγώνα F1 Grand Prix στο Μονακό το έτος 2000, αναφέρουν ότι οι επισκέπτες ένεκα του αθλητικού γεγονότος παραµένουν στην περιοχή για περισσότερο από µια ηµέρα. Άλλοι µεταβαίνουν εκεί µια εβδοµάδα πριν τον αγώνα. Τον χρόνο τους τον αξιοποιούν στον τουρισµό, την ψυχαγωγία και τις αγορές. Υπολογίζεται ότι για το χρονικό διάστηµα της τέλεσης του αγώνα δηµιουργούνται 25% επιπλέον θέσεις εργασίας σε παραγωγικούς τοµείς, µεταξύ αυτών και στον τουρισµό. Στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Σίδνεϋ το έτος 2000, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ολυµπιακής Επιτροπής, παρατηρήθηκε πως άλλαξαν οι δυνατότητες της περιοχής που έγινε µια από τις σηµαντικότερες πόλεις τουριστικού 12

13 13 προορισµού της συγκεκριµένης ηπείρου. Η αύξηση των ξενοδοχειακών καταλυµάτων, αλλά και άλλων επενδύσεων που αφορούσαν στις υπηρεσίες συνοδεύτηκε από την δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας µειώνοντας αισθητά το ποσοστό ανεργίας. Ενώ, όπως θα επισηµανθεί στην συνέχεια, τα αθλητικά γεγονότα δηµιουργούν κυρίως προσωρινές θέσεις εργασίας, σε χώρες όπου οι αθλητικές και οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες έχουν µόνιµο και επαναλαµβανόµενο χαρακτήρα ( Αυστραλία, Καναδάς ) και υφίστανται δοµές καταγραφής µονίµως απασχολουµένων σε αυτές τις οικονοµικές παραγωγικές δραστηριότητες. Για παράδειγµα στην Αυστραλία το αρµόδιο για θέµατα σπορ και ψυχαγωγία Υπουργικό Συµβούλιο, για το έτος 2000 κατέγραψε ότι µόνιµες θέσεις εργασίας αφορούν στις εν λόγω δραστηριότητες. Συµπερασµατικά πρέπει να αναφέρουµε πως έστω και προσωρινά, οι αθλητικές διοργανώσεις δηµιουργούν παρακινούµενη απασχόληση στον τουρισµό, αλλά και σε άλλους παραγωγικούς κλάδους.. Παράλληλα όµως οφείλουµε να δεχθούµε και την άποψη των Arnold, Bishop, Hayles, Ηatch(1986), οι οποίοι µε αφορµή το Grand Prix F1 της Αδελαίδας της Αυστραλίας, το 1986, αποφαίνονται ότι ναι µεν παρατηρήθηκε παρακινούµενη ζήτηση εργατικού δυναµικού ένεκα του αγώνα, πολλές όµως επιχειρήσεις προτίµησαν την υπερωριακή απασχόληση του διαθέσιµου προσωπικού, παρά την πρόσληψη νέου. Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Η ανάπτυξη και το µέλλον του αθλητικού τουρισµού έχει απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC 2000), η οποία υποστηρίζει ότι «ο τουρισµός και ο αθλητισµός αποτελούν φυσικά µέσα για την ενδυνάµωση και ανάπτυξη διαφόρων αξιών και άπτονται κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονοµικών δραστηριοτήτων. Είναι έννοιες στενά συνδεδεµένες µεταξύ τους και µοιράζονται ένα αριθµό βασικών αξιών πνευµατικής περιέργειας και αναζήτησης. Μεταξύ άλλων, ο τουρισµός και ο αθλητισµός, µπορούν να συνεισφέρουν στην ολοκλήρωση των στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, η οποία αποσκοπεί στην περαιτέρω ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονοµίας έως το 2010». Στο επιχειρησιακό πλάνο ο τουρισµός και ο αθλητισµός λειτουργούν αµφίδροµα. Κατ αυτόν τον τρόπο ορισµένοι προορισµοί αθλητικών δραστηριοτήτων µετατρέπονται σε τουριστικούς προορισµούς και αντιθέτως, µε αποτέλεσµα να αναπτύσσεται ένας ισχυρός συσχετισµός δυνάµεων και ο ένας τοµέας να βρίσκει στο πεδίο του άλλου νέες ευκαιρίες για την παροχή υπηρεσιών και ανάπτυξης. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο τουρισµός και ο αθλητισµός, διαρθρώνονται κυρίως, στους παρακάτω άξονες: Τουρισµός και αθλητισµός ως µελλοντική ευρωπαϊκή πρόκληση. Στα πλαίσια της µελλοντικής ευρωπαϊκής πρόκλησης, η περίοδος των µεγάλων αθλητικών γεγονότων θα πρέπει να εκληφθεί από την ευρωπαϊκή κοινωνία, όχι απλά ως µια οικονοµική ευκαιρία, αλλά πρωτίστως και κυρίως 13

14 14 ως µια ευκαιρία διαλογισµού και ενίσχυσης των κοινωνικών και πολιτιστικών αξιών, στοχεύοντας στην αειφόρο ανάπτυξη. Τουρισµός και Αθλητισµός: µια δίδυµη στρατηγική για την Ευρώπη. Οι επιπτώσεις στην απασχόληση από την τουριστική ανάπτυξη είναι σηµαντικές. Εκτιµάται ότι στην Ευρώπη υπάρχουν δυο εκατοµµύρια επιχειρησιακές δραστηριότητες που απασχολούν οκτώ εκατοµµύρια άτοµα, χωρίς να συνυπολογισθεί η έµµεση απασχόληση. Τα αθλητικά γεγονότα δηµιουργούν νέες µορφές τουρισµού, οι οποίες συνδυάζουν παραδοσιακές διακοπές µε την πρακτική ενός ιδιαίτερου αθλήµατος. Θεσµικό πλαίσιο Στο παρελθόν, το µόνο θεσµικό πλαίσιο που αφορούσε στην τουριστική κοινότητα, ήταν οι αναφορές του άρθρου 3 (u) της Ευρωπαϊκής Συνθήκης, το οποίο περιελάµβανε γενικές αναφορές για τον τουρισµό. Μεταγενέστερα µε πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, θεσπίστηκε ένα Νοµικό πλαίσιο για τον τουρισµό, του οποίου οι διατάξεις συµπεριλαµβάνονται στο Ευρωπαϊκό Σύνταγµα. Εξετάζοντας κανείς την Ευρωπαϊκή πολιτική σχετικά µε τον αθλητισµό, µπορεί να ανατρέξει σε µια σειρά από αναφορές κλειδιά, όπως η Ευρωπαϊκή Χάρτα Αθλητισµού (1992). Η θεσµική αναγνώριση των τοµέων του τουρισµού και του αθλητισµού στο προσχέδιο της Ευρωπαϊκής Συνθήκης, αποτελεί ουσιώδες βήµα για την ολοκλήρωση των στόχων τους, ιδιαίτερα δε σε ό,τι αφορά στην προώθηση και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής επιχειρηµατικής ανταγωνιστικότητας των δυο τοµέων. Ασφάλεια και Ολυµπιακή εκεχειρία. Όπως προαναφέρθηκε, τα επόµενα χρόνια θα είναι γεµάτα από αθλητικά γεγονότα και εκατοµµύρια άτοµα θα µετακινηθούν σε όλο το µήκος και πλάτος του πλανήτη. Κατά συνέπεια η ασφάλεια πρέπει να διέπει τόσο τις µετακινήσεις, όσο και την παραµονή των ατόµων στους χώρους διεξαγωγής αθληµάτων, δια µέσου της εφαρµογής κυρίως προληπτικών µέτρων. Η Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών, στις 6 Σεπτεµβρίου του 2000 υιοθέτησε την παρακάτω διακήρυξη: «επειγόµεθα ως µέλη των Ηνωµένων Εθνών να εφαρµόσουµε την Ολυµπιακή Εκεχειρία, ατοµικά και οµαδικά, στο παρόν και το µέλλον και να υποστηρίξουµε τις προσπάθειες της ιεθνούς Ολυµπιακής επιτροπής για την προώθηση της ειρήνης και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων δια µέσου του αθλητικού και Ολυµπιακού Ιδεώδους». Είναι ευρέως γνωστό ότι ή εποχική φύση του τουρισµού, αποτελεί συχνά εµπόδιο στην ανάπτυξή του. Η τέλεση αθλητικών γεγονότων βοηθά στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισµού, στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου, στην ανάπτυξη της τουριστικής οικονοµίας, καθ όλη τη διάρκεια του έτους, αυξάνοντας τα οφέλη µε την παράλληλη δηµιουργία σταθερής και µακροχρόνιας απασχόλησης. Τουρισµός Αθλητισµός Εκπαίδευση Στα πλαίσια της ανάπτυξης του αθλητισµού και του τουρισµού, πρέπει να περιλαµβάνεται η πολιτική της επαγγελµατικής κατάρτισης και εκπαίδευσης. Τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύµατα οφείλουν να αναπτύξουν διδακτικά 14

15 15 προγράµµατα, τα οποία αφενός θα συµβάλλουν στην ανάπτυξη των αναγκαίων δεξιοτήτων για την οργάνωση αθλητικών και τουριστικών δραστηριοτήτων και αφετέρου θα λαµβάνουν υπόψη τους την κοινωνική ανάπτυξη, την αειφορία, την επικοινωνία και το µάρκετινγκ που αφορούν στον τουρισµό. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου αποτελούν πηγή δηµιουργίας απασχόλησης. Τα οικονοµικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των ατόµων των υτικών Κοινωνιών επηρεάζουν τις αποφάσεις τους και τον βαθµό ενασχόλησή τους µε τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. Η χώρα µας στερείται βασικής καταγραφής της απασχόλησης σχετικά µε τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Υφίστανται ποσοτικοί και ποιοτικοί µέθοδοι πρόβλεψης αναγκών ζήτησης απασχόλησης στις υπηρεσίες ψυχαγωγίας. Οι µέθοδοι χρησιµοποιούνται για µακροπρόθεσµες, µεσοπρόθεσµες, βραχυπρόθεσµες προβλέψεις απασχόλησης στις εν λόγω δραστηριότητες Η χώρα µας διαθέτει τα απαραίτητα συγκριτικά πλεονεκτήµατα και τις προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητικού τουρισµού. Ο αθλητικός τουρισµός µπορεί να αναπτυχθεί συνδυαστικά µε άλλες ήπιες µορφές τουρισµού όπως ο αγροτουρισµός, ο συνεδριακός τουρισµός, ο πολιτιστικός τουρισµός, κ.ά. Για την ανάπτυξη και ένταξη του αθλητικού τουρισµού, στο ευρύτερο φάσµα της τουριστικής πολιτικής, χρειάζεται κατάλληλος σχεδιασµός, προβολή και διαφήµιση, καθώς και παραγωγικές επενδύσεις, τόσο από πλευράς πολιτείας, όσο και από πλευράς ιδιωτών. Ο αθλητικός τουρισµός συµβάλλει στην ανάπτυξη των τουριστικών καταλυµάτων, στην δηµιουργία νέων, καθώς και στην αύξηση της απασχόλησης. Η εκπαίδευση σε θέµατα αθλητικού τουρισµού πρέπει να εδραιωθεί και να προσαρµοσθεί στις εξελίξεις της εποχής, έτσι ώστε να έχουµε εξειδικευµένα άτοµα και στελέχη τα οποία θα µπορούν να προσφέρουν αντίστοιχες ποιοτικές υπηρεσίες. Οι τουριστικές επιχειρήσεις οφείλουν να προσαρµόσουν το προϊόν τους ανάλογα µε τις απαιτήσεις της ζήτησης. Οι τουριστικοί πράκτορες και οι tour operators θα µπορέσουν να δραστηριοποιηθούν στην προσφορά τουριστικών πακέτων αθλητικού τουρισµού, διευρύνοντας έτσι την γκάµα προσφοράς των τουριστικών τους προϊόντων. Η διεκδίκηση µόνιµης διεξαγωγής από την χώρα µας διεθνών αθλητικών αγώνων, όπως π.χ το τουρνουά του τένις ή οι αγώνες της Φόρµουλα 1, εκτός του ότι θα έφερναν κάθε χρόνο τη χώρα µας στο διεθνές προσκήνιο, θα ενίσχυαν την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισµού µε όλες του τις θετικές επιπτώσεις. Η Ολυµπιάδα, οι Ολυµπιακοί και Παρά-ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 αποτελούν σπουδαίες ευκαιρίες για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισµού στη χώρα µας, τόσο στη ζώνη του Λεκανοπεδίου, όσο και στην Περιφέρεια. 15

16 16 Η αξιοποίηση του αθλητικού τουρισµού τα επόµενα χρόνια θα ενισχυθεί από την ζήτηση έλευσης στη χώρα µας διαφόρων ξένων αθλητικών αποστολών για λόγους προετοιµασίας και εγκλιµατισµού. Όλες αυτές οι µετακινήσεις αθλητών, συνοδών, φιλάθλων µπορούν να αποτελέσουν µια πάρα πολύ σηµαντική εν δυνάµει τουριστική αγορά προς όφελος των τουριστικών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ενισχύοντας παράλληλα την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονοµίας. Ο τουρισµός και ο αθλητισµός µπορούν να αναδειχθούν σε εργαστήρια για την ανάπτυξη, τις ανταλλαγές και το µοίρασµα των θετικών αξιών, εµπνευσµένα από τον σεβασµό για τους άλλους και κατευθυνόµενα προς µια αµοιβαία κατανόηση, ανοχή και αποδοχή. Το έργο και ο ρόλος αυτών των δραστηριοτήτων αποκτά ιδιαίτερη σηµασία, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής κοινωνίας, της οποίας η δυναµική έχει αυξητική τάση και χαρακτηρίζεται από βαθιές κοινωνικό-πολιτιστικές, γεωπολιτικές και τεχνολογικές αλλαγές. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ελληνική Σε τροχιά αθλητικού τουρισµού - Τουριστικό περιοδικό ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - τεύχος 49- Απρίλιος 2000 Περιοδικό ΞΕΝΙΑ, έκδοση του ΞΕΕ, τεύχος Ιουνίου/ Ιουλίου 2002 Γλύνια Ε., Λύτρας Π., Μάρας. ΑΝΙΜΑΣΙΟΝ : Ψυχαγωγία και άθληση στον τουρισµό. Interbooks, Αθήνα, 2004 Καρλής Γ. (2000).Ελεύθερος Χρόνος, Αναψυχή και Αθλητισµός: έννοιες και ιοίκηση., στο συλλογικό έργο Αθλητισµός- οικονοµικά- µάνατζµεντ- µάρκετινγκ. ΑΘΙΝΕΕ, ΑΘΗΝΑ Λύτρας Π.. Η Κοινωνία της Αναψυχής. O συγκερασµός τουρισµού και αθλητισµού µπροστά στο Interbooks. Αθήνα,1991 Λύτρας Π. Η Κοινωνία της Αναψυχής. Η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στις διακοπές. Interbooks, Αθήνα,2002 Ντούβας Λ. (2000) Χορηγίες, Τουρισµός και Αθλητισµός, στο συλλογικό έργο Αθλητισµός-Οικονοµικά µάνατζµεντ-µάρκετινγκ, ΑΘΙΝΕΕ,ΑΘΗΝΑ Παπανίκος Γρ. Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 και οι επιπτώσεις στον Ελληνικό Τουρισµό. Μελέτη ΙΤΕΠ, Αθήνα ιεθνής Antoine Colombin Le Mondial 1998 profitera t-il au tourisme français? - Τουριστικό περιοδικό L Echo Touristique, τεύχος 2361, 28/02/1997 Beckerman W. ( 1978) Measures of Leisure Equality and Welfare. Organisation for Economic co-operation and development. Paris. Bienefeld M.A (1972). Working hours in Britain Industry. London. 16

17 17 Βritish Tourism Authority. A sporting Chance for Britain.2002 Bucher C.A & Bucher R.D. Recreation for today s Society. New Jersey.Prentice Hall Corley J. ( 1982). Employment in the Leisure Industries in Britain Leisure studies,vol. 11, January Cordes, K.A & Ibrahim H.M (1999). Application in Recreation and Leisure For Today and the Future, Mc Graww-Hill: Boston David N.G. A model for estimating the demand for leisure services manpower. University of Waterloo. Canada, 1984 European Economic & Social Committee: Tourism & Sport, the future challenge for Europe, Brussels,2004. Gershnny S. ( 1978) After Industries Society.The emerging self-service Economy. London. FIA. Grand Prix F1 Monaco W.T.O. Tourism Highlights WTTC. The 2003 Travel & Tourism Economic Research. Βurns, Muler, Lynch, Jensen. The Adelaide Grand Prix. The Impact of a special event Burns, Bishop,Hatch,Mules.The Adelaide Grand Prix: The Impact of a special event.1986 B. Faulker. Evaluating the tourism impact of Hallmark events. Bureau of tourism research.1993 Journal of Sport Tourism- Vol. 6, No 1, 2000 Deloitte & Touch. HotelBenchmark Survey. Αύγουστος2002. E. Barget J.J Gouguet Impact Economique du spectacle sportif: revue critique de la litterature Centre du Droit et d Economie du Sport. France.Sports Tourism International Council.2000 Martin W.H and Mason S. (1978). European Leisure markets. Financial Times Business Publishing. London. Martin W.H and Masson S. (1982 a) Leisure and Work. The choices for 1999 and Leisure consultans. Sudbury. 17

18 18 Martin W.H and Masson S. (1982 b) Economic issues in Leisure research. Some lessons from Leisure Forecasting paper presented to Sports Council. University of Kent. September 1982 Martin W.H and Masson S. ( 1984a). The development of a Leisure Ethic. Some practical issues for the future. University of Sussex, July Martin W.H and Masson S. ( 1984 b). A new view of Leisure. Re-thinking our priorities. Raynouard Yves (1989). Les loisirs de proximité: nouvelles tendances. EspacES, Φεβρ. Μάρτιος, Νο 96. Παρίσι Sports Tourism International Council Developing the sports tourism profession Sport and Recreation Ministers Council. Employment Recreation, Australia. October in Sport and Yannakis A. M. Selby. Forecasting in sport. A time series analysis with English premier league soccer

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ Α.Μ. 4540 ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ:ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Επόπτης καθηγητής:τερζάκης ηµήτριος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 και οι Επιπτώσεις στον Ελληνικό Τουρισµό

Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 και οι Επιπτώσεις στον Ελληνικό Τουρισµό ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 64 Αθήνα Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax 33 120 33 Αθήνα, 2 Απριλίου1999 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 και οι Επιπτώσεις στον Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ. Είναι από τη φύση του ανθρωποκεντρικό Οι λειτουργίες του ταυτίζονται µε αυτές του γενικού

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ. Είναι από τη φύση του ανθρωποκεντρικό Οι λειτουργίες του ταυτίζονται µε αυτές του γενικού ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Είναι από τη φύση του ανθρωποκεντρικό Οι λειτουργίες του ταυτίζονται µε αυτές του γενικού µάνατζµεντ Άϋλες Ετερογενείς ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταυτίζεται η παραγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού Γεώργιος Γκανάτσιος, MSc Προϊστάμενος Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Ευόσμου, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστεί η έννοια του αθλητικού µάνατζµεντ Οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι αθλητικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 Κος ΚΟΚΚΩΣΗΣ: Καλημέρα. Είναι προφανές ότι ο τουρισμός υπήρξε από τους κατ εξοχήν κλάδους που είχαν τη μεγαλύτερη επίδραση από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. H επίδραση αυτή ήταν πιο πολύ έμμεση και λιγότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος Προλεγόμενα συγγραφέων ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος Προλεγόμενα συγγραφέων ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος...017 Προλεγόμενα συγγραφέων....019 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025 Κεφάλαιο Α : Εισαγωγικές έννοιες για τον τουρισμό...027 1. Γενικά...027 Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός τουρισμός αναψυχής 4Χ4: τέσσερις εποχές Χ τέσσερις γεωγραφικές περιοχές

Αθλητικός τουρισμός αναψυχής 4Χ4: τέσσερις εποχές Χ τέσσερις γεωγραφικές περιοχές Αθλητικός τουρισμός αναψυχής 4Χ4: τέσσερις εποχές Χ τέσσερις γεωγραφικές περιοχές Αχιλλέας E. ΤΖΙΜΑΣ Ιδρυτής του Rhodes Windsurfing, Kitesurfing and Sailing Academy και του project «sportstourismgreece»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος Ομότιμος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομικής και Διοίκησης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ Οι εξειδικευµένες υπηρεσίες που µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος................................................. 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο 1: Ο σύγχρονος τουρισμός και η Ελλάδα ως προορισμός................................ 25 1.1 Το φαινόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις.

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. 1 Το MICE παρουσιάζει σχετικά μικρό βαθµό εποχικότητας % 2010 Ιαν 2 Φεβ Μαρ 5

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Επίίδραση του τουριισµού

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Τουρισμός : Ιστορικά στοιχεία, οριοθέτηση χώρου και ορισμοί. Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Τουρισμός : Ιστορικά στοιχεία, οριοθέτηση χώρου και ορισμοί. Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τουρισμός : Ιστορικά στοιχεία, οριοθέτηση χώρου και ορισμοί Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Η δυνατότητα για εργασιακή απασχόληση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες κοινωνικής καταξίωσης και αποδοχής του ατόμου από το κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Αξιότιµοι: κα Υπουργέ, κ. Περιφερειάρχη, κ. ήµαρχε, κκ. εκπρόσωποι Τουριστικών Φορέων, κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Απασχόληση στα Ελληνικά Ξενοδοχεία

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Απασχόληση στα Ελληνικά Ξενοδοχεία ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 5 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Απασχόληση στα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΕΛΕΝΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ALTERNATE MINISTER OF TOURISM, MINISTRY OF ECONOMY, INFRASTRUCTURE, MARITIME AFFAIRS AND TOURISM, GREECE THE 19 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE:

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτή την θεµατική ενότητα οι φοιτητές γνωρίζουν :

Σε αυτή την θεµατική ενότητα οι φοιτητές γνωρίζουν : ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στρατηγικοί Εταίροι

Οι Στρατηγικοί Εταίροι Εταιρική Παρουσίαση ΗΕπιχείρηση Η «Αμφιτρίτη ΚΟΙΝΣΕΠ» είναι υπό σύσταση Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης (σύμφωνα με το Ν. 4019/11) και έχει ως σκοπό την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διαχείριση Μεγάλων Γεγονότων

Εισαγωγή στη Διαχείριση Μεγάλων Γεγονότων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΗΤΗΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Eναλλακτικός Τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Ονοματεπώνυμο: Γεωργίου Παναγιώτης 113125 Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γιωργής Κριτσωτάκης Δεκέμβριος 2014 Γκολφ - Τουρισμός Readman

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚ ΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚ ΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚ ΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Σ Τ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Φοιτητης:Αρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 7 ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 7 ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 7 ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Λόγοι µελέτης τουρισµού από κοινωνιολογικής άποψης Η ποσοτική αύξηση των τουριστών τις τελευταίες δεκαετίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 Το όραμά μας είναι μια αναγεννημένη Ελλάδα που θα εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

HELEXPO FILOXENIA 2015 - CONFERENCE Destination Thessaloniki: 365 days of Meetings, Studies, Sports, Cruises & Health

HELEXPO FILOXENIA 2015 - CONFERENCE Destination Thessaloniki: 365 days of Meetings, Studies, Sports, Cruises & Health DESTINATION THESSALONIKI CONFERENCE 2015 Στρατηγική προσέγγιση του 12-μηνου τουρισμού με αθλητικές δραστηριότητες Strategic approach to 12-month tourism with sports activities - International experiences

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Ευρωπαϊκό έργο BIOSIRE του προγράµµατος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» «Προώθηση των Βιοκαυσίµων και των Ηλεκτρικών Οχηµάτων για Βιώσιµες Μεταφορές σε Τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΥ 1. Προστασία φυσικού & πολιτιστικού περιβάλλοντος 2. Ποιοτική βελτίωση της τουριστικής πελατείας 3. Δηµιουργία νέων τύπων τουρ/κών καταλυµάτων 4. Βελτίωση & εκσυγχρονισµός

Διαβάστε περισσότερα

ιαφήµιση, ηµόσιες Σχέσεις και Προώθηση Πωλήσεων στον Τουρισµό

ιαφήµιση, ηµόσιες Σχέσεις και Προώθηση Πωλήσεων στον Τουρισµό Καραβελίδου έσποινα, προπτυχιακή σπουδάστρια Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας ιαφήµιση, ηµόσιες Σχέσεις και Προώθηση Πωλήσεων στον Τουρισµό Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Μαγαλιού Βικτόρια ιαφήµιση στον τουρισµό

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός του τουρισµού

Ορισµός του τουρισµού ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη Τύπου Προέδρου ΞΕΕ κ. Γιώργου Τσακίρη Philoxenia, Θεσ/κη 18 Νοεμβρίου 2010

Συνέντευξη Τύπου Προέδρου ΞΕΕ κ. Γιώργου Τσακίρη Philoxenia, Θεσ/κη 18 Νοεμβρίου 2010 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Πρόεδρος Συνέντευξη Τύπου Προέδρου ΞΕΕ κ. Γιώργου Τσακίρη Philoxenia, Θεσ/κη 18 Νοεμβρίου 2010 Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, Σας καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣ NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Περιβάλλον, Πολιτισμός & Επιχειρηματικότητα Βασικές προτεραιότητες διασυνοριακής συνεργασίας & ανάπτυξης Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας Διακρατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Ενότητα 4: Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Αθανασιάδης Αναστάσιος Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. << Μελέτη του τουρισµού και συσχέτισή του µε τον ιεθνή Αθλητισµό >>

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. << Μελέτη του τουρισµού και συσχέτισή του µε τον ιεθνή Αθλητισµό >> ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΥΛΙ ΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΜ: 4925 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας διαμορφώνουν νέα δεδομένα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών

Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών Παναγιώτης Μανωλιτζάς Εργαστήριο σχεδιασμού & Ανάπτυξης συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων Πολυτεχνείο Κρήτης ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής τάση. Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey).

Η διεθνής τάση. Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey). Αθήνα 4 Ιουνίου 2014 Διαπιστώσεις στην αγορά του κοσμήματος Η διεθνής τάση Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey). Δυναμική ανάπτυξη των επωνύμων brands με πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

1 Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Σ Τ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33, Αθήνα Τ.Κ. 113 62, τηλ.210-8203874 1 Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία Από το Μάιο έως τον Αύγουστο του 2013, η KPMG International σε συνεργασία με την διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία ερευνών Brandon

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Ο δυναμικότερος κλάδος της οικονομίας γιατί:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613)

Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613) Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613) Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ), ιδρύθηκε το 1956, ήταν η πρώτη Σχολή στην Ελλάδα και από τότε λειτουργεί στη πραγματικότητα ως αμιγής ξενοδοχειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Όλγα Ιακωβίδου, Καθηγήτρια ΑΠΘ Τµήµα Γεωπονίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης e-mail:olg@agro.auth.gr Ο αγροτουρισµός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : 13/1/2012 ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 13/1/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ιοίκηση του ΙΤΕΠ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να δώσει στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Σκοπός της παρούσης µελέτης είναι η ανάλυση των αλλοδαπών τουριστικών δαπανών που πραγµατοποιούνται στη χώρα τους όσο και στη διάρκεια της παραµονής τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές υπηρεσιών από οργανωμένα κέντρα υπαίθριων δραστηριοτήτων

Παροχές υπηρεσιών από οργανωμένα κέντρα υπαίθριων δραστηριοτήτων Παροχές υπηρεσιών από οργανωμένα κέντρα υπαίθριων δραστηριοτήτων Ελένη Γλυνιά PhD, ΤΕΦΑΑ Θεσ/νίκης Σέρρες Δευτέρα 28/04/2014 eglinia@phed.auth.gr 1 Σκοπός της αναψυχής είναι ο εμπλουτισμός της ζωής του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Το άυλο των τουρ. υπηρεσιών Δε µπορούν να δειγµατιστούν ή να εξεταστούν πριν από την αγορά τους Η ετερογένεια

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις για το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης. Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Θέσεις για το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης. Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014 Θέσεις για το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014 Είναι πλέον ευρύτατα αποδεκτό ότι η βιωσιμότητα των δημοσιονομικών μεγεθών αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για την οικονομική και

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, Αθήνα Τηλ , Fax: Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, Αθήνα Τηλ , Fax: Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 64 Αθήνα Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού Τουριστικού Τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

15814/12 ΜΑΚ/γπ/ΕΚΜ 1 DG E -1C

15814/12 ΜΑΚ/γπ/ΕΚΜ 1 DG E -1C ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Νοεμβρίου 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα ) / το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 07/09/2003

Θεσσαλονίκη, 07/09/2003 Θεσσαλονίκη, 07/09/2003 Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο Π ρ ο σ α ρ μ ο σ μ έ ν η ς Κ ι ν η τ ι κ ή ς Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς - Α ν α π τ υ ξ ι α κ ώ ν & Κ ι ν η τ ι κ ώ ν Δ ι α τ α ρ α χ ώ ν ΤΗΛ.: 210-7276021,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ / ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ.

Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ. ΜΑΠΠΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΜ: 4328 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΔΡ. Μ. ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός και φυσικό περιβάλλον

Τουρισμός και φυσικό περιβάλλον Τουρισμός και φυσικό περιβάλλον. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ / /20 Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Νιγρίτας Ο τουρισμός που βασίζεται στο φυσικό περιβάλλον περιλαμβάνει την εμπειρία τόπων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Εισαγωγή... Πρόλογος 2ης έκδοσης... Κεφάλαιο 1: Τουριστικοί πόροι...15

Περιεχόµενα. Εισαγωγή... Πρόλογος 2ης έκδοσης... Κεφάλαιο 1: Τουριστικοί πόροι...15 Περιεχόµενα Εισαγωγή... Πρόλογος 2ης έκδοσης... Κεφάλαιο 1: Τουριστικοί πόροι...15 Τουριστικές έννοιες... 15 Ορισµοί για τον τοµέα των ταξιδιών και του τουρισµού... 16 Ο τουριστικός κλάδος και τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Β. Η Υφιστάµενη Κατάσταση του Εθελοντισµού στην Ελλάδα

Ενότητα Β. Η Υφιστάµενη Κατάσταση του Εθελοντισµού στην Ελλάδα Ενότητα Β Η Υφιστάµενη Κατάσταση του Εθελοντισµού στην Ελλάδα 1. Οι Εθελοντικοί, Μη Κυβερνητικοί Οργανισµοί και η Εθελοντική Συµµετοχή στην Ελλάδα 1.1 Μία ιαχρονική Παρουσίαση Σύµφωνα µε τη µελέτη «Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα