ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ LEISURE ACTIVITIES SPORT TOURISM EMPLOYMENT

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ LEISURE ACTIVITIES SPORT TOURISM EMPLOYMENT"

Transcript

1 1 ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ LEISURE ACTIVITIES SPORT TOURISM EMPLOYMENT Συγγραφέας: Λουκάς Ντούβας ιευθυντής Ένωσης Ξενοδόχων Αττικής Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Αθηνών. Author: Loukas DOUVAS Director of Attica Hotel Association Lecturer of Technological Educational Institute of Athens (TEI) Περίληψη Ο αθλητικός τουρισµός, µετά την τέλεση των Ο.Α του 2004 στην Αθήνα, έχει προσλάβει σηµαντικές κοινωνικό- οικονοµικές διαστάσεις. Οι δραστηριότητες του αθλητικού τουρισµού είναι στενά συνδεδεµένες µε τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου και της αναψυχής. Οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες αποτελούν γενεσιουργό αιτία τουριστικής απασχόλησης. Οι δε παραγόµενες θέσεις εργασίας, εκ του αντικειµένου τους, απαιτούν εξειδικευµένη εκπαίδευση και κατάρτιση. Οι διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις µε κορυφαία εκδήλωση τους Ο.Α, συµβάλλουν στην αύξηση των οικονοµικών και τουριστικών δεικτών της χώρας όπου τελούνται, καθώς επίσης στην ενδυνάµωση της βιωσιµότητας και ανταγωνιστικότητας των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων. Ο αθλητικός τουρισµός και οι δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, αποτελούν πεδία επιστηµονικών ερευνών µε στόχο την ανάπτυξη την ευηµερία, τις ανταλλαγές και την ανακατανοµή των θετικών αξιών µιας κοινωνίας. Η ανάπτυξη µιας αµφίδροµης σχέσης µεταξύ αθλητισµού και τουρισµού, αποτελεί µια µελλοντική ευρωπαϊκή, ίσως και παγκόσµια πρόκληση. Abstract Sport tourism, after the performance of 2004 Olympic Games in Athens, has engaged important socio - economic dimensions. The activities of sport tourism are closely connected with the leisure activities and recreation. The recreational activities constitute the ultimate cause of tourism employment. The generated places of work, from their object, require specialized education and vocational training. The international sport hallmark events with their leading event the Olympic Games, contribute in the increase of the economic and tourism indicators of the country where they take place, as well as in the intensification of viability and competitiveness of the enterprises involved. Sport tourism and leisure activities, constitute fields of scientific researches aiming at the growth, the prosperity, the exchanges and the redeployment of positive values of a society. The growth of bi-directional relation between sports and tourism constitutes a future European, perhaps even global challenge. 1

2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας, οι ασχολούµενοι µε το τουριστικό γίγνεσθαι, όποια θέση και αν κατέχουν, προφέρουν όλο και πιο συχνά τις λέξεις εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ήπιες µορφές τουρισµού, θεµατικές µορφές τουρισµού, νέες µορφές τουρισµού. Με τους παραπάνω προσδιοριστικούς όρους, επιχειρείται η διαφοροποίηση και ο εµπλουτισµός τουριστικών δραστηριοτήτων από εκείνες που συνάδουν µε τον µαζικό τουρισµό, αλλά και τον χαρακτηρίζουν. Ο αθλητικός τουρισµός αποτελεί εναλλακτική µορφή τουρισµού. Οι αθλητικές εκδηλώσεις αποτελούν το κίνητρο που έλκει διάφορες οµάδες ατόµων για να µετακινηθούν, είτε από το εσωτερικό της χώρας όπου τελούνται, είτε από το εξωτερικό και παράλληλα να επωφεληθούν διαφόρων δραστηριοτήτων αναψυχής. Τέτοιου είδους αθλητικές εκδηλώσεις µπορεί να είναι οι ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ή ένα παγκόσµιο πρωτάθληµα ποδοσφαίρου ή µπάσκετ, κ:ά, όπου ο παθητικός θεατής δοθείσης της ευκαιρίας µετατρέπεται σε ενεργό τουρίστα. Αυτή είναι η µία όψη του αθλητικού τουρισµού. Η άλλη αφορά στην εκδήλωση και ικανοποίηση των ψυχοσωµατικών αναγκών, διαφόρων οµάδων ατόµων, µέσω του αθλήµατος. Σε αυτή την περίπτωση παρατηρούµε την ενασχόληση του τουρίστα µε κάποιο σπορ ( σκι, ράφτιγκ, κλπ ) σε συνδυασµό µε άλλες δραστηριότητες. Η British Tourist Authority και το English Tourist Board υποστηρίζουν ότι έως και 20% των τουριστικών ταξιδίων έχουν ως πρωταρχικό σκοπό τη συµµετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες, ενώ µέχρι και το 50% των διακοπών περιλαµβάνουν περιστασιακή συµµετοχή σε αθλήµατα. Κατά τον Π. Λύτρα ( 1991) τόσο η αθλητική όσο και η τουριστική βιοµηχανία στην Ελλάδα έρχονται σε άµεση συνάφεια µε τον τοµέα του αθλητικού τουρισµού. Οι σχετιζόµενοι τοµείς περιλαµβάνουν τουριστικούς και αθλητικούς φορείς, αθλητικά σωµατεία, εταιρίες διοργάνωσης και προώθησης εκδηλώσεων, γραφεία ταξιδίων, tour operators, ξενοδοχεία και την πλήρη κλίµακα των επιχειρήσεων που προµηθεύουν αγαθά και υπηρεσίες, τόσο σε τουριστικούς, όσο και σε αθλητικούς οργανισµούς.. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Όπως µας αναφέρει ο ( Bienefeld, 1972), από τα αρχικά στάδια της βιοµηχανοποίησης, οι προτεραιότητες για δραστηριότητες ψυχαγωγίας είχαν µια σηµαίνουσα επίπτωση στις αγορές των υτικών οικονοµιών. Οι Martin και Mason (1978) υποστηρίζουν ότι ένα άτοµο, πλήρους απασχολήσεως, µπορεί να επωφεληθεί ενός τετάρτου της ώρας περισσότερης ψυχαγωγίας, κατά την διάρκεια του έτους, ενώ πριν ένα αιώνα το σύνολο των ετήσιων ωρών εργασίας υπερίσχυαν κατά 75% του διαθέσιµου χρόνου ψυχαγωγίας. Στις παραπάνω θέσεις παρατηρούµε ότι οι αναφερόµενες αλλαγές προήλθαν διότι τα άτοµα συνέχισαν εκουσίως να επιλέγουν περισσότερο ελεύθερο 2

3 3 χρόνο ως σηµαίνων στοιχείο στα ανεπτυγµένα επίπεδα της διαβίωσής τους. Ο Γ. Καρλής ( 2000) υποστηρίζει ότι η έννοια του ελεύθερου χρόνου δείχνει αρκετά απλή στην κατανόηση. Στην πραγµατικότητα όµως, η έννοια αυτή έχει πολλές διαφορετικές σηµασίες. Κατά καιρούς, έχει οριστεί διαφορετικά, από διαφορετικούς ανθρώπους σε διαφορετικές κοινωνίες. Είναι µια έννοια που προσδιορίζεται, ποικιλοτρόπως, από διαφορετικούς ερευνητές και ακαδηµαϊκούς, που ασχολούνται µε τον ελεύθερο χρόνο, την αναψυχή, τον αθλητισµό, τον τουρισµό, την γεωγραφία και τις περιβαλλοντικές σπουδές. Οι Cordes & Ibrahim (1999) υποστηρίζουν ότι παρά τις διαφορετικές απόψεις που επικρατούν στην ακαδηµαϊκή κοινότητα, οι περισσότεροι ειδικοί προσδίδουν στην έννοια του ελεύθερου χρόνου τρεις βασικές διαστάσεις. Η πρώτη απορρέει από την ετυµολογία του αγγλικού όρου leisure, που οι ρίζες του ανιχνεύονται στο λατινικό licer, που σηµαίνει επιτρέπω. Σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση, ο ελεύθερος χρόνος εµπεριέχει την έννοια της ελευθερίας και η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής εκφράζει το ουσιαστικό νόηµα. Ο Yves Raynouard (1989) θεωρεί ότι έχουµε εισέλθει σε µια νέα ιστορικά εποχή της µείωσης του συνολικού χρόνου εργασίας. Ας προβούµε λοιπόν στην ανακατανοµή του χρόνου. ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Με όρους της οικονοµικής επιστήµης, τα άτοµα εκλαµβάνονται είτε ως εργαζόµενοι, είτε ως καταναλωτές. Η ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών στα πλαίσια του χρόνου των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων έχει αυξητική τάση στις αγορές των καταναλωτών. Οι Martin και Μason (1978) µας αναφέρουν ότι αυτό ίσως συµβαίνει διότι το συγκεκριµένο στοιχείο της κατανάλωσης (ψυχαγωγικές δραστηριότητες) συµβάλλει στην όλο και περισσότερο αναγνωρισµένη σηµασία του οικονοµικού ρόλου της ψυχαγωγίας. Στο µεγαλύτερο µέρος των υτικών βιοµηχανοποιηµένων κρατών, οι δαπάνες για ψυχαγωγία ( µε την ευρεία έννοια), ξεπερνούν αυτές της διατροφής και της ένδυσης. ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Καθόσον το κεφάλαιο του χρόνου και το επίπεδο των δαπανών για ψυχαγωγικές δραστηριότητες, έχουν αυξηθεί, ήταν φυσικό επόµενο να δηµιουργηθεί ένα ευρύ φάσµα βιοµηχανιών ψυχαγωγίας, καθώς και προµηθευτών µε σκοπό την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών τα οποία χρησιµοποιούνται κατά την διάρκεια των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Αυτό το γεγονός είχε ως αποτέλεσµα η ψυχαγωγία για πολλά άτοµα να µην αποτελεί µόνο ένα τρόπο ενασχόλησης και αιτία δαπάνης χρηµάτων, αλλά κυρίως µια πηγή απασχόλησης. Για την χώρα µας δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία που να καταδεικνύουν τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες ως γενεσιουργό αιτία απασχόλησης. Ο Corely (1982), µας αναφέρει στη Μεγάλη. Βρετανία έχει υπολογισθεί, κατά προσέγγιση, ότι 1.6 εκατοµµύρια θέσεις απασχόλησης, περίπου το 8% του συνόλου, έχουν άµεση σχέση µε την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. 3

4 4 Κατά την περίοδο όπου σε µια χώρα καταγράφονται υψηλά ποσοστά ανεργίας, ο ρόλος των δραστηριοτήτων της ψυχαγωγίας ως πηγή θέσεων εργασίας είναι άκρως αναγνωρισµένος. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΏΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Το σύνολο των δαπανών που πραγµατοποιούν τα άτοµα για ψυχαγωγικές δραστηριότητες προσδιορίζουν τον τύπο αυτών των δραστηριοτήτων. Σήµερα στην υτική Κοινωνία, τα άτοµα διαθέτουν ένα µέρος του εισοδήµατός τους για την αγορά οικιακών συσκευών ψυχαγωγίας, για διασκέδαση και για διακοπές µακριά από τον συνήθη τόπο διαµονής τους. Οι χαµηλόµισθοι, καθώς και οι άνεργοι µπορούν να συµµετέχουν σε ορισµένες ψυχαγωγικές δραστηριότητες., οι οποίες µπορούν να χαρακτηρισθούν ως απλές και κλασσικές. Εξ αυτού του γεγονότος παρατηρείται µια κοινωνική διάκριση από την στιγµή που άλλα στρώµατα του πληθυσµού µιας χώρας µε µεγαλύτερη οικονοµική άνεση µπορούν να επιδοθούν σε δαπανηρότερες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως για παράδειγµα στην επίδοση κάποιου σπορ, διακοπές εκτός χώρας, κλπ, διότι µπορούν να διαθέσουν µεγαλύτερο µέρος από το εισόδηµά τους για αυτές τις δραστηριότητες. ΜΕΘΟ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ- ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Όπως µας αναφέρει ο David N.G (1984) διάφορες µέθοδοι πρόβλεψης έχουν αναπτυχθεί για διάφορους τοµείς της οικονοµίας. Χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: α) ποσοτικοί και β) ποιοτικοί. Τα µοντέλα πρόβλεψης και εκτίµησης της ζήτησης για την απασχόληση στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες, περιλαµβάνουν ποσοτικές και ποιοτικές µεθόδους οι οποίες αλληλοσυµπληρώνονται ως προς την εφαρµογή τους και είναι οι ακόλουθοι: 1) Ανάλυση παλινδρόµησης. Η πολλαπλή ανάλυση παλινδρόµησης χρησιµοποιήθηκε συχνά στην διερεύνηση των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για προβλέψεις, από το Κατ ουσία, η πολλαπλή εξίσωση παλινδρόµησης αναπτύσσεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προσδίδει την καλύτερη δυνατή πρόβλεψη σχετικά µε την ζήτηση απασχόλησης υπηρεσιών ψυχαγωγίας, βασισµένη στο αισιόδοξο αποτέλεσµα του συνδυασµού απόδοσης των ανεξάρτητων µεταβλητών. Οι συντελεστές παλινδρόµησης προσδίδουν την αναγκαία σηµασία ως προς την πρόβλεψη του απαιτούµενου αριθµού απασχολουµένων στις υπηρεσίες ψυχαγωγίας. Έτσι η εξίσωση προσλαµβάνει τον βασικό της τύπο: Y ' = a + b x b x... b x κ κ όπου Y ' = εξαρτηµένη µεταβλητή X κ = οι ανεξάρτητες µεταβλητές b = οι συντελεστές παλινδρόµησης κ 4

5 5 2) Η υποκειµενική αντικειµενική µέθοδος Η υποκειµενική αντικειµενική µέθοδος χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό των µελλοντικών αναγκών απασχόλησης στις υπηρεσίες ψυχαγωγίας, στο έτος στόχο. Μια αντικειµενική ανάλυση των δεδοµένων θα µπορούσε προφανώς να βοηθήσει στην κατανόηση της περιγραφής των αναγκών απασχόλησης στις υπηρεσίες ψυχαγωγίας, στα έτη στόχο. Η υποκειµενική αντικειµενική µέθοδος µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως συµπληρωµατική σε τεχνικές πρόβλεψης ως βραχυπρόθεσµο εργαλείο πρόβλεψης, προσδίδοντας χρήσιµες πληροφορίες αφορούσες στην κατάσταση της απασχόλησης των υπηρεσιών της ψυχαγωγίας, στο εγγύς µέλλον. 3) Η µέθοδος Delphi. Αυτή η µέθοδος χρησιµοποιείται για να προβλέψει τα αποτελέσµατα εξειδικευµένων µακροπρόθεσµων γεγονότων και κατά συνέπεια και των αναγκών ζήτησης απασχόλησης για υπηρεσίες ψυχαγωγίας. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Τουρισµός και αθλητισµός στη διάρκεια των τελευταίων πενήντα χρόνων ακολουθούν µια παράλληλη πορεία ανάπτυξης, αποτελώντας ταυτόχρονα και τις δυο µαζικότερους κοινωνικούς θεσµούς της διεθνούς κοινότητας. Πρόκειται για µια αναπτυξιακή πορεία της οποίας το εύρος-από ότι καταφαίνεται από τα διεθνή στατιστικά στοιχεία- πρόκειται να ενταθεί ακόµη περισσότερο στη δεκαετία που µόλις ξεκίνησε, αλλά και στις επερχόµενες δεκαετίες (Λύτρας Π. 2002). Η ιδιαίτερη κινητικότητα που παρατηρείται τον τελευταίο καιρό στη χώρα µας και που αφορά θέµατα αθλητικού τουρισµού, βασίζεται στο γεγονός ότι γίνεται αντιληπτό ολοένα και περισσότερο πως η ανάπτυξή του, όπως άλλωστε και η ανάπτυξη άλλων εναλλακτικών µορφών τουρισµού, είναι δυνατόν να συµβάλλει στην προσπάθεια επιµήκυνσης της τουριστικής περιόδου. Η συγκρότηση του σύγχρονου εθνικού κράτους µε την πανσπερµία των θεσµών του, αλλά και την αντίστοιχη οργάνωση της διεθνούς κοινότητας ταυτόχρονα στην εποχή της «παγκοσµιοποίησης» που διανύουµε, έχουν αναγάγει ορισµένους θεσµούς- όπως τον τουρισµό και τον αθλητισµό- σε µείζονες µαζικούς θεσµούς (Γλύνια Ε., Λύτρας Π., Μάρας. 2004). Οι δυνατότητες ανάπτυξης του αθλητικού τουρισµού στη χώρα µας ενισχύθηκαν σηµαντικά µετά την τέλεση των ΟΛ. ΑΓΩΝΩΝ του Μία παράµετρος που ενισχύει την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισµού είναι η παράδοσή µας. Όπως είδαµε εισαγωγικά, ο αθλητικός τουρισµός χαρακτηρίζεται ανάλογα µε διάφορα κίνητρα που έχουν αµφίδροµη σχέση. Με άλλα λόγια µε κίνητρο τον αθλητισµό ή τις αθλητικές δραστηριότητες, δυνάµεθα παράλληλα να ασχοληθούµε µε τον τουρισµό, την αναψυχή και την ψυχαγωγία. Με κίνητρο τον τουρισµό και τις δραστηριότητές του, δυνάµεθα παράλληλα να ασχοληθούµε µε τον αθλητισµό ή να επιδοθούµε σε αυτόν. Πιο αναλυτικά, µπορούµε να διακρίνουµε τις εξής περιπτώσεις: 1. Εξετάζοντας την περίπτωση που έχει σχέση µε την ευκαιριακή ενασχόληση ενός τουρίστα µε ένα οποιοδήποτε σπορ, ο οποίος επιλέγει 5

6 6 για την παραµονή του ένα ξενοδοχειακό κατάλυµα, πρέπει να λάβουµε υπόψη µας πως απαιτείται ένας ικανός αριθµός αποφάσεων, καθώς και ανάλογη προβολή. Έτσι λοιπόν σε πολλά ξενοδοχεία, στα πλαίσια της προσφοράς, δηµιουργούνται εγκαταστάσεις αθλοπαιδιών ( µπάσκετ, τένις) οι οποίες δεν απαιτούν µεγάλες επιφάνειες καθώς επίσης και ναυταθλητικές εγκαταστάσεις ( ιστιοπλοία, θαλάσσιο σκι ). Πέραν αυτού απαιτείται και κάποια σχετική έρευνα, στα πλαίσια της ζήτησης, για να µπορέσουµε να ανακαλύψουµε τις αθλητικές προτιµήσεις των τουριστών και να προσαρµόσουµε ανάλογα τις αθλητικές εγκαταστάσεις µιας ξενοδοχειακής µονάδας. 1 Οι κάτοικοι των Ευρωπαϊκών κυρίως κρατών, αφιερώνουν αρκετό χρόνο στην ατοµική τους υγεία και κατά κανόνα στην άθληση. Ορισµένες οµάδες ατόµων από αυτά τα κράτη, επιλέγουν τον τόπο των διακοπών τους µε µοναδικό κριτήριο ένα από τα αγαπηµένα τους σπορ. Αυτές λοιπόν οι οµάδες ατόµων συγκροτούν µια ειδική κατηγορία τουριστών, τους αθλητικούς τουρίστες. Τα σπορ στα οποία επιδίδονται αφορούν είτε τις θαλάσσιες περιοχές, είτε τους ορεινούς ή ηµιορεινούς όγκους. Σε ό,τι αφορά στη θάλασσα, οι ενδιαφερόµενοι επιδίδονται στην ιστιοσανίδα, την ιστιοπλοία, το θαλάσσιο σκι, τις καταδύσεις, κ.ά.. Για παράδειγµα στην Αττική, η περιοχή του Σχοινιά έλκει µεγάλο αριθµό επισκεπτών οι οποίοι επιδίδονται στην ιστιοσανίδα. 2 Σε ό,τι αφορά στο βουνό, οι αθλητικοί τουρίστες αρέσκονται σε σπορ όπως η ορειβασία, το παραπέντε, το ανεµόπτερο, το καγιάκ, το σκι, το ποδήλατο βουνού, κ.ά. Σε πολλές περιπτώσεις η ανάπτυξη του αγροτουρισµού µε τις υποδοµές του, έρχεται ως αρωγός στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισµού. 2. Μια άλλη περίπτωση αθλητικού τουρισµού αποτελεί η ανάπτυξη των αθλητικών προπονητικών κέντρων. Η τουριστική τους σπουδαιότητα έγκειται στο γεγονός ότι εκτός από τους ίδιους τους αθλητές, οι συνοδοί τους µπορούν να ασχοληθούν µε διάφορες τουριστικές δραστηριότητες. Τα ΚΕ.Π.Α.Τ µπορούν να ιδρύονται µόνο από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στα πλαίσια βελτίωσης της λειτουργίας των ξενοδοχειακών τους µονάδων. 3 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ Ο τουρισµός περιπέτειας αποτελεί δραστηριότητα του αθλητικού τουρισµού. Τα ονοµαζόµενα σπορ περιπέτειας, έχουν σχέση είτε µε το υγρό στοιχείο, όπως π.χ το ράφτινγκ ή το καγιάκ, είτε µε το στερεό στοιχείο, όπως π.χ η αναρρίχηση σε βράχο ή βουνό ή ακόµη µε τον αέρα, όπως π.χ το παραπέντε, το αλεξίπτωτο, κ.ά.. Από σχετικές έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν στην Νέα Ζηλανδία, βρέθηκε πως η ικανοποίηση από υπαίθριες δραστηριότητες επηρεάζει και ενισχύει την πιθανότητα στο να συστήνεται η Νέα Ζηλανδία από τους διεθνείς επισκέπτες ως προορισµός διακοπών. Κατ αυτόν τον τρόπο η συνεχιζόµενη ικανοποίηση 1 Όπως γίνεται αντιληπτό, αναφερόµαστε σε ξενοδοχειακές µονάδες τύπου resort εποχικής λειτουργίας. 2 Ως γνωστόν η προαναφερόµενη περιοχή είχε επιλεγεί από την Ολυµπιακή Επιτροπή για την τέλεση των αγώνων της κωπηλασίας. 3 Προκειµένου οι εν λόγω εγκαταστάσεις να υπαχθούν στο καθεστώς κινήτρων του Αναπτυξιακού Νόµου 2601/98 πρέπει να πληρούν προδιαγραφές οι οποίες καθορίζονται µε κοινές Υπουργικές αποφάσεις. 6

7 7 των επισκεπτών από τις εµπειρίες τους εδραιώνεται και παράλληλα ενισχύει την µελλοντική ζήτηση για αυτά τα αθλητικά / τουριστικά προϊόντα. 4 Ένα µοντέλο αξιολόγησης της εµπειρίας από τον τουρισµό περιπέτειας χρησιµοποιήθηκε πρόσφατα για να αναπτύξει το σκεπτικό και να αξιοποιήσει τις ευαισθησίες ( ψυχολογική κατάσταση ) των συµµετεχόντων στις δραστηριότητες ψυχαγωγίας του τουρισµού περιπέτειας. 5 Καθώς τα σπορ περιπέτειας επιδρούν σε διάφορα στάδια, στην ψυχολογία του ατόµου, µπορούµε να τα διακρίνουµε ως εξής: Το πρώτο στάδιο αφορά στο χρονικό διάστηµα πριν από την εξάσκηση κάποιου σπορ περιπέτειας. Το δεύτερο στάδιο αφορά στην διάρκεια του σπορ Το τρίτο στάδιο αφορά στο χρονικό διάστηµα µετά την εξάσκηση του σπορ. Σχηµατικά τα παραπάνω στάδια, µπορούµε να τα παρουσιάσουµε ως εξής: Σχήµα 1. Τουρισµός περιπέτειας. Το ψυχολογικό πλαίσιο αξιολόγησης Πριν από την περιπέτεια Αναµενόµενα από την περιπέτεια ( π.χ τραυµατισµός, ασφάλεια, καθοδήγηση ) Κατά τη διάρκεια της περιπέτειας Εµπειρία της περιπέτειας ( π.χ αµφίδροµη επίδραση του κινδύνου και αποτελέσµατος σε κάποιο ιδιαίτερο σηµείο της πρόκλησης) Μετά την περιπέτεια Αποτελέσµατα ( π.χ ικανοποίηση, ολοκλήρωση ) Το παραπάνω σχήµα προσφέρεται ως παραστατικό µοντέλο κάποιων αξιόλογων θεωρητικών επιρροών αναφορικά µε τους συµµετέχοντες στις εµπειρίες της περιπέτειας. Εντούτοις το παραπάνω σχήµα δεν δύναται να προσδιορίσει την δυναµική φύση κάποιας εµπειρίας από τον τουρισµό περιπέτειας. Εν κατακλείδι, όπως προέκυψε από σχετική έρευνα, η ικανοποίηση των ενασχολούµενων η οποία απορρέει από την εµπειρία τους στον τουρισµό περιπέτειας, κατά ένα µέρος βασίζεται στο κατά πόσο ή όχι οι προσδοκίες τους πραγµατοποιήθηκαν. 6 TΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Αναµφισβήτητα, η διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων, αποτελεί κορυφαίο αθλητικό γεγονός παγκοσµίου εµβέλειας.. Ο τουρισµός είναι ένας από τους 4 Danaher & Arweiler (1966). 5 Floyd ( 1997 ). 6 Ryan ( 1995 ) 7

8 8 µεγάλους κερδισµένους των αγώνων καθόσον οι οικονοµικές τους επιπτώσεις συµβάλλουν στην αύξηση του τουριστικού ΑΕΠ, στην αύξηση της τουριστικής απασχόλησης ( κύριας, δευτερεύουσας, προσωρινής), στην αύξηση του τουριστικού ρεύµατος προς την χώρα, στην αύξηση του τουριστικού συναλλάγµατος.. Τα ίδια οφέλη µπορούν να προκύψουν και από την διοργάνωση κάποιου άλλου κορυφαίου αθλητικού γεγονότος, όπως ένα παγκόσµιο πρωτάθληµα ποδοσφαίρου. Η διοργάνωση των οποιωνδήποτε αγώνων χωρίζεται σε τρεις περιόδους: στην περίοδο πριν την τέλεση των αγώνων στην περίοδο κατά την τέλεση των αγώνων στην περίοδο µετά την τέλεση των αγώνων Σε ό,τι αφορά στους Ολυµπιακούς Αγώνες που τελέσθηκαν στη χώρα µας το 2004, η περίοδος πριν την τέλεση των Αγώνων είχε σχέση µε τις εκδηλώσεις της Πολιτιστικής Ολυµπιάδας. Κύρια έµφαση δόθηκε στην αναµενόµενη αύξηση της άµεσης και παρακινούµενης διεθνούς τουριστικής ζητήσεως. 7 Έτσι από σχετική µελέτη προκύπτει πως την περίοδο των αγώνων η συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών ήταν είτε φίλαθλοι σε αριθµό κατά προσέγγιση 50 χιλιάδες, είτε παρακινούµενοι επισκέπτες σε αριθµό κατά προσέγγιση 60 χιλιάδες. Θα πρέπει να τονίσουµε πως οι φίλαθλοι αποτελούν µια άλλη περίπτωση αθλητικών τουριστών οι οποίοι µετακινούνται αποκλειστικά και µόνο για την παρακολούθηση των Αγώνων. Σε ό,τι αφορά στα οφέλη για την µετά την τέλεση των Αγώνων περίοδο, από την ίδια µελέτη προκύπτει πως το σύνολο των παρακινούµενων τουριστών που θα επισκεφτούν την χώρα µας την περίοδο ανέρχεται σε 6 εκατοµµύρια ή κατά µέσο ετήσιο όρο 440 χιλιάδες επιπλέον διεθνείς επισκέπτες. Εκτός όµως από την σπουδαιότητα των Ολυµπιακών Αγώνων, υπάρχουν και άλλες διοργανώσεις των οποίων η σπουδαιότητα έχει θετικές επιπτώσεις για τον τουρισµό της διοργανώτριας χώρας. Για παράδειγµα το παγκόσµιο πρωτάθληµα ποδοσφαίρου που διεξήχθη στην Γαλλία το καλοκαίρι του 1998, απετέλεσε παράλληλα ένα µεγάλο τουριστικό ραντεβού. Οι πρώτοι αγώνες διοργανώθηκαν κατά τέτοιο τρόπο ούτως ώστε κάθε φίλαθλος που ακολουθούσε το Εθνικό του συγκρότηµα, να µπορούσε εκ παραλλήλου να ανακαλύψει το λιγότερο τρεις διαφορετικές πόλεις. Στο δε µεσοδιάστηµα της µη διεξαγωγής των 64 αγώνων, οι 350 χιλιάδες επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να κάνουν τουρισµό. Για αυτό φρόντισαν οι ιθύνοντες του τουρισµού των 10 πόλεων όπου διεξήχθησαν οι αγώνες αφού σχηµάτισαν ένα κοινό κεφάλαιο διαχείρισης της τάξης των 900 χιλιάδων Γαλλικών Φράγκων. Έτσι κάθε πόλη είχε να προσφέρει χιλιάδες ευκαιρίες ψυχαγωγίας όπως µουσικές βραδιές, εκθέσεις, γαστρονοµικές θεµατικές βραδιές κλπ. Ο στόχος ήταν ένας: να παροτρύνουν τους επισκέπτες να παρατείνουν όσο το δυνατόν περισσότερο την παραµονή τους στη χώρα καθώς επίσης να αναχωρήσουν µε τις καλύτερες αναµνήσεις και όχι µόνο αθλητικές. 7 Η άµεση ζήτηση αφορά τα άτοµα που επεσκέφθησαν την Αθήνα αποκλειστικά για τους αγώνες, είτε πριν από αυτούς, είτε κατά την διάρκεια αυτών. Η παρακινούµενη ζήτηση αφορά στους διεθνείς τουρίστες που θα έλθουν στην Ελλάδα λόγω της προβολής που θα τύχει η Αθήνα λόγω της τέλεσης των Αγώνων. 8

9 9 Όπως µας αναφέρει ο Β. Faulkner(1993) σηµαντικά διεθνή αθλητικά γεγονότα, πολιτιστικά και άλλα είχαν την τάση να οργανωθούν χωρίς αρχικά να έχουν κάποιο τουριστικό χαρακτήρα. Στην πορεία όµως όλες αυτές οι διοργανώσεις απεδείχθησαν κινητήριος δύναµη για την τουριστική ανάπτυξη. Αναδεικνύοντας τους δεσµούς µεταξύ των µεγάλων αθλητικών γεγονότων ( hallmark events) και του τουρισµού, η διοργάνωση των µεγάλων αθλητικών γεγονότων αποτελεί σπουδαίο µέρος των στρατηγικών του τουριστικού µάρκετινγκ για την διοργανώτρια χώρα. Όπως επισηµαίνουν οι Bucher & Bucher (1974) τα οργανωµένα αθλητικά γεγονότα, προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες για την αθλητική βιοµηχανία και τις κυβερνήσεις, προκειµένου να επικεντρωθούν στην αύξηση του τουριστικού δυναµικού απ ότι οι δραστηριότητες αναψυχής και περιπέτειας, όσο σηµαντικές και αν είναι αυτές. ΧΟΡΗΓΙΕΣ Με τον όρο χορηγία εννοούµε την οργάνωση, τον προγραµµατισµό, την εκτέλεση και τον έλεγχο όλων των ενεργειών διάθεσης οικονοµικών πόρων ή παροχών σε είδος, σε επιχειρήσεις, οµάδες, οργανώσεις του αθλητικού και τουριστικού τοµέα, έχοντας ως στόχο την παγίωση µιας επικοινωνιακής πολιτικής. Η διαδικασία της χορηγίας ( sponsoring) είναι ευρέως εφαρµοσµένη κατά την τέλεση µεγάλων αθλητικών γεγονότων (mega events).(ντούβας 2000) Κατά τις εκτιµήσεις του ιεθνούς Συµβουλίου για τον Αθλητικό Τουρισµό, το µερίδιο του αθλητικού τουρισµού σε διεθνή κλίµακα ανέρχεται σε ποσοστό 32% της συνολικής τουριστικής αγοράς. Το γεγονός αυτό σηµαίνει αύξηση του κύκλου εργασιών και των εσόδων για τους εµπλεκόµενους στην εν λόγω δραστηριότητα. Οι χορηγίες δεν εφαρµόζονται από το σύνολο των επιχειρήσεων ή των διαφόρων φορέων. Όσοι όµως, έχουν επιλέξει να εφαρµόσουν αυτό τον τρόπο επικοινωνίας αποσκοπούν σε συγκεκριµένους στόχους, όπως: Οικονοµικούς / Εµπορικούς: αύξηση του κύκλου εργασιών καθώς και του µεριδίου στην αγορά. Μη εµπορικούς: Βελτίωση κύρους, καθιέρωση µιας φιλανθρωπικής εικόνας στο κοινό (Ντούβας 2000). Στον πίνακα που ακολουθεί µπορούµε να δούµε ποια είναι τα αθλήµατα που κατέχουν το µεγαλύτερο µερίδιο στον τοµέα των χορηγιών, σε διάφορα Ευρωπαϊκά κράτη. Πίνακας 2. Τα κυριότερα χορηγούµενα αθλήµατα. ΧΩΡΑ ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΓΓΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Αγώνες αυτοκινήτου Αγώνες αυτοκινήτου Αγώνες αυτοκινήτου Αγώνες αυτοκινήτου Αγώνες Ποδόσφαιρο Ποδόσφαιρο Ποδόσφαιρο ποδηλάτου Ιστιοπλοία Ιππασία Τένις Αγώνες ποδηλάτου Ποδόσφαιρο Τένις Κούρσες Τένις αλόγων Σκι Σκι Ιστιοπλοία Βόλεϊ ΠΗΓΗ: GIRAL, S.A- ΓΕΝΕΥΗ 9

10 10 Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουµε ότι τα µηχανοκίνητα αθλήµατα, καθώς και το ποδόσφαιρο κατέχουν τις πρώτες θέσεις επιλογής χορηγιών. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ο αθλητικός τουρισµός αποτελεί επίσης και αντικείµενο ειδικών σπουδών που στοχεύουν στην ανάδειξη εξειδικευµένων στελεχών που θα µπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες ανάπτυξής του. Στα ξένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι εξειδικευµένο στα εξής αντικείµενα: ψυχαγωγία, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, µάνατζµεντ των σπορ, σπορ, τουριστικό µάνατζµεντ, φιλοξενία, φυσική αγωγή, αθλητικός τουρισµός. Η ειδικότητα στον αθλητικό τουρισµό παρέχεται σε επίπεδο Bachelor, Master, Doctorate. Οι εκπαιδευόµενοι έχουν την δυνατότητα, εκτός από τις γενικές γνώσεις στο αντικείµενο του αθλητικού τουρισµού, να αποκτήσουν και ειδικές γνώσεις που απαιτούνται από διάφορα σπορ, όπως σκι, κλπ. Τα Πανεπιστηµιακά ιδρύµατα αναγνωρίζουν την σπουδαιότητα του αθλητικού τουρισµού, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, καθώς και την αναγκαιότητα της προετοιµασίας ικανών στελεχών για την βιοµηχανία του αθλητικού τουρισµού, και εµπλουτίζουν τα ακαδηµαϊκά τους προγράµµατα µε εξειδικευµένη ύλη που αφορά στον αθλητικό τουρισµό, σε όλα του τα επίπεδα. Σε διάφορα Πανεπιστηµιακά ιδρύµατα έχουν δηµιουργηθεί εργαστήρια που αφορούν στην αναψυχή, τα σπορ και το τουρισµό, όπως για παράδειγµα αυτό του Πανεπιστηµίου Connecticut των Η.Π.Α όπου γίνονται εµπεριστατωµένες µελέτες και µάλιστα σε επίπεδο µοντέλων προβλέψεων αποτελεσµάτων αθλητικών δραστηριοτήτων. 8 Στη χώρα µας, αρχίζουν να γίνονται κάποια δειλά βήµατα για την υπαγωγή ειδικοτήτων άθλησης και αναψυχής στα Τµήµατα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού. Η όλη προσπάθεια βρίσκεται σε εµπειρικό στάδιο. 9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Η επακριβής εκτίµηση των οικονοµικών επιπτώσεων είτε από την οργάνωση σπουδαίων αθλητικών γεγονότων, είτε από την ανάπτυξη και πρακτική κάποιου σπορ, σε κάποια δεδοµένη γεωγραφική επικράτεια, αποτελεί αντικείµενο διάστασης απόψεων για τους οικονοµολόγους. υο κυρίως σηµεία αποτελούν το αντικείµενο της διαφωνίας: πρώτον η µέθοδος που θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί για την εξαγωγή συµπερασµάτων και δεύτερον η διάσταση των αποτελεσµάτων. Η επιλογή του κατάλληλου 8 Βλέπε ανάλυση χρονολογικών σειρών ( ARIMA) των Α.Yannaki & M Selby 9 Με πρωτοβουλία οµάδας του Τοµέα Φυσικής ραστηριότητας και Αναψυχής του ΤΕΦΑΑ/Α.Π.Θ, διοργανώθηκε στα πλαίσια της ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 2000, στρογγυλή τράπεζα µε τίτλο: ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ, ένα νέο επάγγελµα στο τουριστικό περιβάλλον. Τα ΤΕΦΑΑ προγραµµατίζουν να προσαρµόσουν τα προγράµµατά τους σε ειδικότητες άθλησης και αναψυχής και ανταλλάσσουν απόψεις µε ειδικούς σχετικά µε την οργάνωση και διοίκηση αναψυχής στο ξενοδοχειακό περιβάλλον. Εφηµερίδα ΕΧΠΡΕΣ ( 30/11/00). 10

11 11 χώρου για την οργάνωση και διεξαγωγή ενός αθλητικού γεγονότος, αποτελεί τη βάση για την εκτίµηση των οικονοµικών επιπτώσεων. Ο χώρος που δεν είναι ουδέτερο στοιχείο, επηρεάζει τις µεταβλητές που χρησιµοποιούνται από διάφορα µοντέλα. Σε σχέση λοιπόν µε τον παράγοντα µέγεθος χώρου, οι γεωγραφικές περιοχές στις οποίες διοργανώνονται αθλητικές εκδηλώσεις, χωρίζονται σε µεγάλης εµβέλειας και µικρής εµβέλειας. Σε ό,τι αφορά στις µεγάλης εµβέλειας όπως π.χ η Καλιφόρνια για την αποτίµηση των οικονοµικών επιπτώσεων από την διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων απαιτούνται µακροοικονοµικά µοντέλα ( µέθοδος εισροών-εκροών, µοντέλο Leontief, πολλαπλασιαστής εξωτερικού εµπορίου ). Οδηγούµεθα στα µακροοικονοµικά µοντέλα ανάλυσης διότι τέτοιου είδους γεωγραφικές περιοχές αποτελούν µια ολοκληρωµένη οικονοµική δοµή διαθέτοντας σχετική αυτονοµία λειτουργίας και υψηλού βαθµού ενδοβιοµηχανικές ανταλλαγές. Σε ό,τι αφορά στις µικρής εµβέλειας, όπως π.χ πόλεις µε µέσο πληθυσµό των οποίων η οικονοµική δοµή δεν συγκρίνεται µε αυτή των µεγάλων γεωγραφικών περιοχών, για την αποτίµηση των επιπτώσεων από την διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων χρησιµοποιούνται διαφορετικά θεωρητικά µοντέλα που αναφέρονται κυρίως στην οικονοµική ανάπτυξη τοπικού χαρακτήρα µε κύριες µεταβλητές την απασχόληση και το εισόδηµα. Στη διοργάνωση σπουδαίων αθλητικών εκδηλώσεων σε µικρού µεγέθους γεωγραφικές περιοχές, ελλοχεύει ο κίνδυνος υψηλών οικονοµικών διαρροών, εκτός τοπικού επιπέδου,οι δε οικονοµικές επιπτώσεις να είναι χαµηλού µεγέθους.(π. χ Χειµερινοί Ολυµπιακοί στην Albertville & Savoie της Γαλλίας). Κατά τους Burns και Mules, Lunch και Jensen(1986) γενικώς οι οικονοµικές επιπτώσεις των µεγάλων αθλητικών γεγονότων απορρέουν από τρεις πηγές: δαπάνες επισκεπτών από άλλες περιοχές δαπάνες για την δηµιουργία υποδοµών δαπάνες από τους οργανωτές για την παροχή υπηρεσιών ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η διοργάνωση µεγάλων αθλητικών γεγονότων έχει άµεσες και θετικές επιπτώσεις στην ξενοδοχειακή βιοµηχανία της περιοχής όπου τελούνται. Μια πρόσφατη έρευνα της εταιρίας Deloitte & Touche ( HotelBenchmark Survey) έδειξε πως το αθλητικό γεγονός Commonwealth Games and Golf Open Championship συνέβαλε στην αύξηση της πληρότητας των βρετανικών ξενοδοχείων κατά 7% τον Ιούλιο του 2002 σε σχέση µε τον Ιούνιο του Η µέση πληρότητα έφθασε το 75%. Παρατηρήθηκε επίσης αύξηση της µέσης τιµής των δωµατίων κατά 0,9%. Οι αυξήσεις των παραπάνω δεικτών βρήκε τα ξενοδοχεία σε µια περίοδο πτώσης αφίξεως ξένων τουριστών. Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, το ίδιο φαινόµενο παρατηρήθηκε στις πόλεις Σεούλ και Τόκιο κατά την διεξαγωγή των αγώνων του παγκόσµιου πρωταθλήµατος ποδοσφαίρου της FIFA. Τους 64 ποδοσφαιρικούς αγώνες 11

12 12 παρακολούθησαν 1.6 εκατοµµύρια άτοµα εκ των οποίων οι υπολογίζεται ότι προσήλθαν από χώρες εκτός Κορέας και Ιαπωνίας. Κατά τον µήνα Ιούνιο όπου διεξήχθησαν οι αγώνες, στις δυο πόλεις Κορέα και Τόκιο παρατηρήθηκε αύξηση της µέσης τιµής των δωµατίων κατά 44,7% και 23,2% αντίστοιχα. Έτσι η µέση τιµή δωµατίου για το Τόκιο διαµορφώθηκε στα 213 $ ΗΠΑ και στην Σεούλ 231 $ ΗΠΑ, καθώς και ποσοστά πληρότητας 82% και 77% αντίστοιχα. Με στοιχεία του 1997 η Αττική είχε περί τις 10 χιλιάδες δωµάτια στις κατηγορίες πολυτελείας και πρώτης. Στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής υπάρχουν άλλα 3,5 χιλιάδες δωµάτια αυτών των κατηγοριών. Η αναµενόµενη υποδοµή καταλυµάτων ιδιαιτέρως στην Αττική ( περιοχή αεροδροµίου, Λαγονήσι, κλπ) εκτιµάται στα χιλιάδες επιπλέον δωµάτια. Συγκριτικά µε τις άλλες πόλεις η Αττική βρίσκεται µεταξύ της Βαρκελώνης και του Σίδνεϋ. Η Βαρκελώνη το 1992 είχε 52 ξενοδοχειακές µονάδες υψηλών κατηγοριών ( 5 & 4 αστέρων). Το Σίδνεϋ το 1996 είχε 67 µονάδες µε 13 χιλιάδες δωµάτια. Η Αττική το 1997 είχε 60 ξενοδοχειακές µονάδες αντιστοίχων κατηγοριών. Υπογραµµίζουµε ότι οι αυξητικοί δείκτες λειτουργικότητας των ξενοδοχειακών µονάδων ( ποσοτική ανάλυση ) έχουν ως συνέπεια την αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο, την εκ νέουεπένδυσης κεφαλαίων, την αύξηση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, την συµβολή τους στην εισροή συναλλάγµατος, καθώς και στο ποσοστό ΑΕΠ της χώρας. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Οι τουριστικές δραστηριότητες χαρακτηρίζονται ως εντάσεως εργασίας, διότι οι παραγωγικές τους διαδικασίες στηρίζονται στις προσφερόµενες υπηρεσίες των ανθρωπίνων πόρων που εµπλέκονται σε αυτές. Οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού, όπως ο αθλητικός µπορούν να αποδειχθούν σανίδα σωτηρίας και καταλύτης σε περιόδους κρίσης, ένεκα της παρακινούµενης ζήτησης που δηµιουργεί το αθλητικό γεγονός. Όπως προαναφέρθηκε, οι αθλητικές διοργανώσεις έχουν άµεση επίπτωση στην τουριστική απασχόληση. Έτσι στην περίπτωση του κορυφαίου για την χώρα µας αθλητικού γεγονότος που αποτελούν οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004, σύµφωνα µε σχετική έρευνα του ΙΤΕΠ, η µεγίστη τιµή δηµιουργίας θέσεων εργασίας επιτυγχάνεται την χρονιά της τέλεσης των Αγώνων µε την δηµιουργία 81 χιλιάδων θέσεων εργασίας. Οι Ολυµπιακοί Αγώνες κατά τις ίδιες προβλέψεις επρόκειτο να δηµιουργήσουν 445 χιλιάδες θέσεις εργασίας για την περίοδο Τα στοιχεία που παραθέτει η FIA ( ιεθνής Οµοσπονδία Αυτοκινήτου) και που αφορούν στην τέλεση του αγώνα F1 Grand Prix στο Μονακό το έτος 2000, αναφέρουν ότι οι επισκέπτες ένεκα του αθλητικού γεγονότος παραµένουν στην περιοχή για περισσότερο από µια ηµέρα. Άλλοι µεταβαίνουν εκεί µια εβδοµάδα πριν τον αγώνα. Τον χρόνο τους τον αξιοποιούν στον τουρισµό, την ψυχαγωγία και τις αγορές. Υπολογίζεται ότι για το χρονικό διάστηµα της τέλεσης του αγώνα δηµιουργούνται 25% επιπλέον θέσεις εργασίας σε παραγωγικούς τοµείς, µεταξύ αυτών και στον τουρισµό. Στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Σίδνεϋ το έτος 2000, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ολυµπιακής Επιτροπής, παρατηρήθηκε πως άλλαξαν οι δυνατότητες της περιοχής που έγινε µια από τις σηµαντικότερες πόλεις τουριστικού 12

13 13 προορισµού της συγκεκριµένης ηπείρου. Η αύξηση των ξενοδοχειακών καταλυµάτων, αλλά και άλλων επενδύσεων που αφορούσαν στις υπηρεσίες συνοδεύτηκε από την δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας µειώνοντας αισθητά το ποσοστό ανεργίας. Ενώ, όπως θα επισηµανθεί στην συνέχεια, τα αθλητικά γεγονότα δηµιουργούν κυρίως προσωρινές θέσεις εργασίας, σε χώρες όπου οι αθλητικές και οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες έχουν µόνιµο και επαναλαµβανόµενο χαρακτήρα ( Αυστραλία, Καναδάς ) και υφίστανται δοµές καταγραφής µονίµως απασχολουµένων σε αυτές τις οικονοµικές παραγωγικές δραστηριότητες. Για παράδειγµα στην Αυστραλία το αρµόδιο για θέµατα σπορ και ψυχαγωγία Υπουργικό Συµβούλιο, για το έτος 2000 κατέγραψε ότι µόνιµες θέσεις εργασίας αφορούν στις εν λόγω δραστηριότητες. Συµπερασµατικά πρέπει να αναφέρουµε πως έστω και προσωρινά, οι αθλητικές διοργανώσεις δηµιουργούν παρακινούµενη απασχόληση στον τουρισµό, αλλά και σε άλλους παραγωγικούς κλάδους.. Παράλληλα όµως οφείλουµε να δεχθούµε και την άποψη των Arnold, Bishop, Hayles, Ηatch(1986), οι οποίοι µε αφορµή το Grand Prix F1 της Αδελαίδας της Αυστραλίας, το 1986, αποφαίνονται ότι ναι µεν παρατηρήθηκε παρακινούµενη ζήτηση εργατικού δυναµικού ένεκα του αγώνα, πολλές όµως επιχειρήσεις προτίµησαν την υπερωριακή απασχόληση του διαθέσιµου προσωπικού, παρά την πρόσληψη νέου. Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Η ανάπτυξη και το µέλλον του αθλητικού τουρισµού έχει απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC 2000), η οποία υποστηρίζει ότι «ο τουρισµός και ο αθλητισµός αποτελούν φυσικά µέσα για την ενδυνάµωση και ανάπτυξη διαφόρων αξιών και άπτονται κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονοµικών δραστηριοτήτων. Είναι έννοιες στενά συνδεδεµένες µεταξύ τους και µοιράζονται ένα αριθµό βασικών αξιών πνευµατικής περιέργειας και αναζήτησης. Μεταξύ άλλων, ο τουρισµός και ο αθλητισµός, µπορούν να συνεισφέρουν στην ολοκλήρωση των στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, η οποία αποσκοπεί στην περαιτέρω ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονοµίας έως το 2010». Στο επιχειρησιακό πλάνο ο τουρισµός και ο αθλητισµός λειτουργούν αµφίδροµα. Κατ αυτόν τον τρόπο ορισµένοι προορισµοί αθλητικών δραστηριοτήτων µετατρέπονται σε τουριστικούς προορισµούς και αντιθέτως, µε αποτέλεσµα να αναπτύσσεται ένας ισχυρός συσχετισµός δυνάµεων και ο ένας τοµέας να βρίσκει στο πεδίο του άλλου νέες ευκαιρίες για την παροχή υπηρεσιών και ανάπτυξης. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο τουρισµός και ο αθλητισµός, διαρθρώνονται κυρίως, στους παρακάτω άξονες: Τουρισµός και αθλητισµός ως µελλοντική ευρωπαϊκή πρόκληση. Στα πλαίσια της µελλοντικής ευρωπαϊκής πρόκλησης, η περίοδος των µεγάλων αθλητικών γεγονότων θα πρέπει να εκληφθεί από την ευρωπαϊκή κοινωνία, όχι απλά ως µια οικονοµική ευκαιρία, αλλά πρωτίστως και κυρίως 13

14 14 ως µια ευκαιρία διαλογισµού και ενίσχυσης των κοινωνικών και πολιτιστικών αξιών, στοχεύοντας στην αειφόρο ανάπτυξη. Τουρισµός και Αθλητισµός: µια δίδυµη στρατηγική για την Ευρώπη. Οι επιπτώσεις στην απασχόληση από την τουριστική ανάπτυξη είναι σηµαντικές. Εκτιµάται ότι στην Ευρώπη υπάρχουν δυο εκατοµµύρια επιχειρησιακές δραστηριότητες που απασχολούν οκτώ εκατοµµύρια άτοµα, χωρίς να συνυπολογισθεί η έµµεση απασχόληση. Τα αθλητικά γεγονότα δηµιουργούν νέες µορφές τουρισµού, οι οποίες συνδυάζουν παραδοσιακές διακοπές µε την πρακτική ενός ιδιαίτερου αθλήµατος. Θεσµικό πλαίσιο Στο παρελθόν, το µόνο θεσµικό πλαίσιο που αφορούσε στην τουριστική κοινότητα, ήταν οι αναφορές του άρθρου 3 (u) της Ευρωπαϊκής Συνθήκης, το οποίο περιελάµβανε γενικές αναφορές για τον τουρισµό. Μεταγενέστερα µε πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, θεσπίστηκε ένα Νοµικό πλαίσιο για τον τουρισµό, του οποίου οι διατάξεις συµπεριλαµβάνονται στο Ευρωπαϊκό Σύνταγµα. Εξετάζοντας κανείς την Ευρωπαϊκή πολιτική σχετικά µε τον αθλητισµό, µπορεί να ανατρέξει σε µια σειρά από αναφορές κλειδιά, όπως η Ευρωπαϊκή Χάρτα Αθλητισµού (1992). Η θεσµική αναγνώριση των τοµέων του τουρισµού και του αθλητισµού στο προσχέδιο της Ευρωπαϊκής Συνθήκης, αποτελεί ουσιώδες βήµα για την ολοκλήρωση των στόχων τους, ιδιαίτερα δε σε ό,τι αφορά στην προώθηση και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής επιχειρηµατικής ανταγωνιστικότητας των δυο τοµέων. Ασφάλεια και Ολυµπιακή εκεχειρία. Όπως προαναφέρθηκε, τα επόµενα χρόνια θα είναι γεµάτα από αθλητικά γεγονότα και εκατοµµύρια άτοµα θα µετακινηθούν σε όλο το µήκος και πλάτος του πλανήτη. Κατά συνέπεια η ασφάλεια πρέπει να διέπει τόσο τις µετακινήσεις, όσο και την παραµονή των ατόµων στους χώρους διεξαγωγής αθληµάτων, δια µέσου της εφαρµογής κυρίως προληπτικών µέτρων. Η Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών, στις 6 Σεπτεµβρίου του 2000 υιοθέτησε την παρακάτω διακήρυξη: «επειγόµεθα ως µέλη των Ηνωµένων Εθνών να εφαρµόσουµε την Ολυµπιακή Εκεχειρία, ατοµικά και οµαδικά, στο παρόν και το µέλλον και να υποστηρίξουµε τις προσπάθειες της ιεθνούς Ολυµπιακής επιτροπής για την προώθηση της ειρήνης και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων δια µέσου του αθλητικού και Ολυµπιακού Ιδεώδους». Είναι ευρέως γνωστό ότι ή εποχική φύση του τουρισµού, αποτελεί συχνά εµπόδιο στην ανάπτυξή του. Η τέλεση αθλητικών γεγονότων βοηθά στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισµού, στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου, στην ανάπτυξη της τουριστικής οικονοµίας, καθ όλη τη διάρκεια του έτους, αυξάνοντας τα οφέλη µε την παράλληλη δηµιουργία σταθερής και µακροχρόνιας απασχόλησης. Τουρισµός Αθλητισµός Εκπαίδευση Στα πλαίσια της ανάπτυξης του αθλητισµού και του τουρισµού, πρέπει να περιλαµβάνεται η πολιτική της επαγγελµατικής κατάρτισης και εκπαίδευσης. Τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύµατα οφείλουν να αναπτύξουν διδακτικά 14

15 15 προγράµµατα, τα οποία αφενός θα συµβάλλουν στην ανάπτυξη των αναγκαίων δεξιοτήτων για την οργάνωση αθλητικών και τουριστικών δραστηριοτήτων και αφετέρου θα λαµβάνουν υπόψη τους την κοινωνική ανάπτυξη, την αειφορία, την επικοινωνία και το µάρκετινγκ που αφορούν στον τουρισµό. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου αποτελούν πηγή δηµιουργίας απασχόλησης. Τα οικονοµικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των ατόµων των υτικών Κοινωνιών επηρεάζουν τις αποφάσεις τους και τον βαθµό ενασχόλησή τους µε τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. Η χώρα µας στερείται βασικής καταγραφής της απασχόλησης σχετικά µε τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Υφίστανται ποσοτικοί και ποιοτικοί µέθοδοι πρόβλεψης αναγκών ζήτησης απασχόλησης στις υπηρεσίες ψυχαγωγίας. Οι µέθοδοι χρησιµοποιούνται για µακροπρόθεσµες, µεσοπρόθεσµες, βραχυπρόθεσµες προβλέψεις απασχόλησης στις εν λόγω δραστηριότητες Η χώρα µας διαθέτει τα απαραίτητα συγκριτικά πλεονεκτήµατα και τις προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητικού τουρισµού. Ο αθλητικός τουρισµός µπορεί να αναπτυχθεί συνδυαστικά µε άλλες ήπιες µορφές τουρισµού όπως ο αγροτουρισµός, ο συνεδριακός τουρισµός, ο πολιτιστικός τουρισµός, κ.ά. Για την ανάπτυξη και ένταξη του αθλητικού τουρισµού, στο ευρύτερο φάσµα της τουριστικής πολιτικής, χρειάζεται κατάλληλος σχεδιασµός, προβολή και διαφήµιση, καθώς και παραγωγικές επενδύσεις, τόσο από πλευράς πολιτείας, όσο και από πλευράς ιδιωτών. Ο αθλητικός τουρισµός συµβάλλει στην ανάπτυξη των τουριστικών καταλυµάτων, στην δηµιουργία νέων, καθώς και στην αύξηση της απασχόλησης. Η εκπαίδευση σε θέµατα αθλητικού τουρισµού πρέπει να εδραιωθεί και να προσαρµοσθεί στις εξελίξεις της εποχής, έτσι ώστε να έχουµε εξειδικευµένα άτοµα και στελέχη τα οποία θα µπορούν να προσφέρουν αντίστοιχες ποιοτικές υπηρεσίες. Οι τουριστικές επιχειρήσεις οφείλουν να προσαρµόσουν το προϊόν τους ανάλογα µε τις απαιτήσεις της ζήτησης. Οι τουριστικοί πράκτορες και οι tour operators θα µπορέσουν να δραστηριοποιηθούν στην προσφορά τουριστικών πακέτων αθλητικού τουρισµού, διευρύνοντας έτσι την γκάµα προσφοράς των τουριστικών τους προϊόντων. Η διεκδίκηση µόνιµης διεξαγωγής από την χώρα µας διεθνών αθλητικών αγώνων, όπως π.χ το τουρνουά του τένις ή οι αγώνες της Φόρµουλα 1, εκτός του ότι θα έφερναν κάθε χρόνο τη χώρα µας στο διεθνές προσκήνιο, θα ενίσχυαν την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισµού µε όλες του τις θετικές επιπτώσεις. Η Ολυµπιάδα, οι Ολυµπιακοί και Παρά-ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 αποτελούν σπουδαίες ευκαιρίες για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισµού στη χώρα µας, τόσο στη ζώνη του Λεκανοπεδίου, όσο και στην Περιφέρεια. 15

16 16 Η αξιοποίηση του αθλητικού τουρισµού τα επόµενα χρόνια θα ενισχυθεί από την ζήτηση έλευσης στη χώρα µας διαφόρων ξένων αθλητικών αποστολών για λόγους προετοιµασίας και εγκλιµατισµού. Όλες αυτές οι µετακινήσεις αθλητών, συνοδών, φιλάθλων µπορούν να αποτελέσουν µια πάρα πολύ σηµαντική εν δυνάµει τουριστική αγορά προς όφελος των τουριστικών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ενισχύοντας παράλληλα την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονοµίας. Ο τουρισµός και ο αθλητισµός µπορούν να αναδειχθούν σε εργαστήρια για την ανάπτυξη, τις ανταλλαγές και το µοίρασµα των θετικών αξιών, εµπνευσµένα από τον σεβασµό για τους άλλους και κατευθυνόµενα προς µια αµοιβαία κατανόηση, ανοχή και αποδοχή. Το έργο και ο ρόλος αυτών των δραστηριοτήτων αποκτά ιδιαίτερη σηµασία, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής κοινωνίας, της οποίας η δυναµική έχει αυξητική τάση και χαρακτηρίζεται από βαθιές κοινωνικό-πολιτιστικές, γεωπολιτικές και τεχνολογικές αλλαγές. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ελληνική Σε τροχιά αθλητικού τουρισµού - Τουριστικό περιοδικό ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - τεύχος 49- Απρίλιος 2000 Περιοδικό ΞΕΝΙΑ, έκδοση του ΞΕΕ, τεύχος Ιουνίου/ Ιουλίου 2002 Γλύνια Ε., Λύτρας Π., Μάρας. ΑΝΙΜΑΣΙΟΝ : Ψυχαγωγία και άθληση στον τουρισµό. Interbooks, Αθήνα, 2004 Καρλής Γ. (2000).Ελεύθερος Χρόνος, Αναψυχή και Αθλητισµός: έννοιες και ιοίκηση., στο συλλογικό έργο Αθλητισµός- οικονοµικά- µάνατζµεντ- µάρκετινγκ. ΑΘΙΝΕΕ, ΑΘΗΝΑ Λύτρας Π.. Η Κοινωνία της Αναψυχής. O συγκερασµός τουρισµού και αθλητισµού µπροστά στο Interbooks. Αθήνα,1991 Λύτρας Π. Η Κοινωνία της Αναψυχής. Η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στις διακοπές. Interbooks, Αθήνα,2002 Ντούβας Λ. (2000) Χορηγίες, Τουρισµός και Αθλητισµός, στο συλλογικό έργο Αθλητισµός-Οικονοµικά µάνατζµεντ-µάρκετινγκ, ΑΘΙΝΕΕ,ΑΘΗΝΑ Παπανίκος Γρ. Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 και οι επιπτώσεις στον Ελληνικό Τουρισµό. Μελέτη ΙΤΕΠ, Αθήνα ιεθνής Antoine Colombin Le Mondial 1998 profitera t-il au tourisme français? - Τουριστικό περιοδικό L Echo Touristique, τεύχος 2361, 28/02/1997 Beckerman W. ( 1978) Measures of Leisure Equality and Welfare. Organisation for Economic co-operation and development. Paris. Bienefeld M.A (1972). Working hours in Britain Industry. London. 16

17 17 Βritish Tourism Authority. A sporting Chance for Britain.2002 Bucher C.A & Bucher R.D. Recreation for today s Society. New Jersey.Prentice Hall Corley J. ( 1982). Employment in the Leisure Industries in Britain Leisure studies,vol. 11, January Cordes, K.A & Ibrahim H.M (1999). Application in Recreation and Leisure For Today and the Future, Mc Graww-Hill: Boston David N.G. A model for estimating the demand for leisure services manpower. University of Waterloo. Canada, 1984 European Economic & Social Committee: Tourism & Sport, the future challenge for Europe, Brussels,2004. Gershnny S. ( 1978) After Industries Society.The emerging self-service Economy. London. FIA. Grand Prix F1 Monaco W.T.O. Tourism Highlights WTTC. The 2003 Travel & Tourism Economic Research. Βurns, Muler, Lynch, Jensen. The Adelaide Grand Prix. The Impact of a special event Burns, Bishop,Hatch,Mules.The Adelaide Grand Prix: The Impact of a special event.1986 B. Faulker. Evaluating the tourism impact of Hallmark events. Bureau of tourism research.1993 Journal of Sport Tourism- Vol. 6, No 1, 2000 Deloitte & Touch. HotelBenchmark Survey. Αύγουστος2002. E. Barget J.J Gouguet Impact Economique du spectacle sportif: revue critique de la litterature Centre du Droit et d Economie du Sport. France.Sports Tourism International Council.2000 Martin W.H and Mason S. (1978). European Leisure markets. Financial Times Business Publishing. London. Martin W.H and Masson S. (1982 a) Leisure and Work. The choices for 1999 and Leisure consultans. Sudbury. 17

18 18 Martin W.H and Masson S. (1982 b) Economic issues in Leisure research. Some lessons from Leisure Forecasting paper presented to Sports Council. University of Kent. September 1982 Martin W.H and Masson S. ( 1984a). The development of a Leisure Ethic. Some practical issues for the future. University of Sussex, July Martin W.H and Masson S. ( 1984 b). A new view of Leisure. Re-thinking our priorities. Raynouard Yves (1989). Les loisirs de proximité: nouvelles tendances. EspacES, Φεβρ. Μάρτιος, Νο 96. Παρίσι Sports Tourism International Council Developing the sports tourism profession Sport and Recreation Ministers Council. Employment Recreation, Australia. October in Sport and Yannakis A. M. Selby. Forecasting in sport. A time series analysis with English premier league soccer

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού Γεώργιος Γκανάτσιος, MSc Προϊστάμενος Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Ευόσμου, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός τουρισμός αναψυχής 4Χ4: τέσσερις εποχές Χ τέσσερις γεωγραφικές περιοχές

Αθλητικός τουρισμός αναψυχής 4Χ4: τέσσερις εποχές Χ τέσσερις γεωγραφικές περιοχές Αθλητικός τουρισμός αναψυχής 4Χ4: τέσσερις εποχές Χ τέσσερις γεωγραφικές περιοχές Αχιλλέας E. ΤΖΙΜΑΣ Ιδρυτής του Rhodes Windsurfing, Kitesurfing and Sailing Academy και του project «sportstourismgreece»

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος................................................. 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο 1: Ο σύγχρονος τουρισμός και η Ελλάδα ως προορισμός................................ 25 1.1 Το φαινόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ιοίκηση του ΙΤΕΠ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να δώσει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή,

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή, ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Φίλες/Φίλοι, Η Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Eναλλακτικός Τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ.

Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ. ΜΑΠΠΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΜ: 4328 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΔΡ. Μ. ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2009

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις.

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. 1 Το MICE παρουσιάζει σχετικά μικρό βαθµό εποχικότητας % 2010 Ιαν 2 Φεβ Μαρ 5

Διαβάστε περισσότερα

ETHOS EVENTS 2015 CALENDAR

ETHOS EVENTS 2015 CALENDAR ETHOS EVENTS 2015 CALENDAR Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΤΟΠΟΣ 1 MOBILITY FORUM & APPS AWARDS 2 Απριλίου 2 HR COMMUNITY CONFERENCE & AWARDS 14 Μαΐου 3 OTCs & COSMETICS CONFERENCE 4 HOSPITALITY FORUM

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Αξιότιµοι: κα Υπουργέ, κ. Περιφερειάρχη, κ. ήµαρχε, κκ. εκπρόσωποι Τουριστικών Φορέων, κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ HOTEL DIVANI CARAVEL 26 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ HOTEL DIVANI CARAVEL 26 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ HOTEL DIVANI CARAVEL 26 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Πρόγραµµα Πέµπτη, 26 Ιουνίου 2008 09:30 10:00 Προσέλευση - Εγγραφή Συνέδρων 10:00 10:15 Σπύρος Ευσταθόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» που αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΕΛΕΝΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ALTERNATE MINISTER OF TOURISM, MINISTRY OF ECONOMY, INFRASTRUCTURE, MARITIME AFFAIRS AND TOURISM, GREECE THE 19 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Α) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ µε Υφυπουργό του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Hans Joachim Fuchtel ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ως Περιφέρεια Ν.Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Ονοματεπώνυμο: Γεωργίου Παναγιώτης 113125 Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γιωργής Κριτσωτάκης Δεκέμβριος 2014 Γκολφ - Τουρισμός Readman

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» Αθήνα, 19 20 Φεβρουαρίου 2001 Υπό την Αιγίδα του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Δεθ Διεθνές Φόρουμ Τουρισμού. ικανοποίησης συμμετεχόντων

2 ο Δεθ Διεθνές Φόρουμ Τουρισμού. ικανοποίησης συμμετεχόντων 2 ο Δεθ Διεθνές Φόρουμ Τουρισμού ού Αποτελέσματα έρευνας ικανοποίησης συμμετεχόντων Οι πληροφορίες παρουσιάστηκαν με κατανοητό τρόπο Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες υποστηρίζουν ότι οι πληροφορίες παρουσιάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εναλλακτικός Τουρισμός»

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εναλλακτικός Τουρισμός» ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εναλλακτικός Τουρισμός» H Αναπτυξιακή Κρήτης εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) - ΕΦΕΠΑΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος Μακροοικονομική, Χρηματοοικονομική Ενότητα των Επιχειρήσεων, :Εισαγωγή Ενότητα βασικές : έννοιες, Βέλτιστη ΤΜΗΜΑ Κεφαλαιακή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δομή, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία Από το Μάιο έως τον Αύγουστο του 2013, η KPMG International σε συνεργασία με την διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία ερευνών Brandon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Κ ο ς Σ Τ Α Μ Ε Ν Ι Τ Η Σ :

Κ ο ς Σ Τ Α Μ Ε Ν Ι Τ Η Σ : 1 Κος ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Καλησπέρα σας. Η εταιρεία Ολυμπιακά Ακίνητα συστήθηκε το 2002, αλλά ουσιαστικά στελεχώθηκε μετά το 2004, με σκοπό την αξιοποίηση των ακινήτων που κατασκευάστηκαν για τις ανάγκες των Ολυμπιακών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στρατηγικοί Εταίροι

Οι Στρατηγικοί Εταίροι Εταιρική Παρουσίαση ΗΕπιχείρηση Η «Αμφιτρίτη ΚΟΙΝΣΕΠ» είναι υπό σύσταση Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης (σύμφωνα με το Ν. 4019/11) και έχει ως σκοπό την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη Τύπου Προέδρου ΞΕΕ κ. Γιώργου Τσακίρη Philoxenia, Θεσ/κη 18 Νοεμβρίου 2010

Συνέντευξη Τύπου Προέδρου ΞΕΕ κ. Γιώργου Τσακίρη Philoxenia, Θεσ/κη 18 Νοεμβρίου 2010 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Πρόεδρος Συνέντευξη Τύπου Προέδρου ΞΕΕ κ. Γιώργου Τσακίρη Philoxenia, Θεσ/κη 18 Νοεμβρίου 2010 Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, Σας καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

2 ΦΥΣΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2.1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

2 ΦΥΣΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2.1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ INTERREG IV ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑµεΑ) ΑΞΟΝΑΣ: 2 ΦΥΣΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2.1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:La.Re.T.S.A.& Quantos S.A. ΤτΕ Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών / Διεύθυνση Στατιστικής Η Έρευνα Συνόρων για

Διαβάστε περισσότερα

«Το Προφίλ του ΈλληναΑθλητικού. Τουρίστα: Ενεργητικού και Παθητικού»

«Το Προφίλ του ΈλληναΑθλητικού. Τουρίστα: Ενεργητικού και Παθητικού» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιπλωµατική Εργασία «Το Προφίλ του ΈλληναΑθλητικού Τουρίστα: Ενεργητικού και Παθητικού»

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

Εισαγωγή. Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 Εισαγωγή Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΧΟΙ Το γνωστικό αντικείµενο της Αναπτυξιακής Οικονοµικής ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Βασικές πηγές στατιστικών στοιχείων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Παράρτημα Ι- Σελίδα 2/5 1. Η έννοια της παραγωγικότητας Ο όρος παραγωγικότητα εκφράζει τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων (εκροών) ενός συστήματος - μιας επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 Το όραμά μας είναι μια αναγεννημένη Ελλάδα που θα εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για το µέλλον. Σαρασλανίδης Πλούταρχος Αναπληρωτής καθηγητής προπονητικής κλασικού αθλητισµού

Προτάσεις για το µέλλον. Σαρασλανίδης Πλούταρχος Αναπληρωτής καθηγητής προπονητικής κλασικού αθλητισµού Πορεία εµφάνισης Ελλήνων αθλητών σε Πανευρωπαϊκούς αγώνες και συγκριτική πορεία µεσοπρόθεσµης αθλητικής ανάπτυξης µεταξύ της Ελλάδος και οµοειδών ευρωπαϊκών χωρών Προτάσεις για το µέλλον Σαρασλανίδης Πλούταρχος

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Ευρωπαϊκό έργο BIOSIRE του προγράµµατος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» «Προώθηση των Βιοκαυσίµων και των Ηλεκτρικών Οχηµάτων για Βιώσιµες Μεταφορές σε Τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανοκίνητος αθλητισμός και τεχνολογία βελτίωσης των μέσων αγώνων και ρεκόρ

Μηχανοκίνητος αθλητισμός και τεχνολογία βελτίωσης των μέσων αγώνων και ρεκόρ Μηχανοκίνητος αθλητισμός και τεχνολογία βελτίωσης των μέσων αγώνων και ρεκόρ Κριτήρια επιλογής θέματος 1. Ενδιαφέρον 2. Διασκεδαστικό 3. Γνώσεις πάνω στο θέμα 4. Συναρπαστικό 5. Επίκαιρο Παρουσίαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Ο δυναμικότερος κλάδος της οικονομίας γιατί:

Διαβάστε περισσότερα

Άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω. 892 νοικοκυριά

Άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω. 892 νοικοκυριά Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. Περίοδος διεξαγωγής Η συλλογή των στοιχείων έγινε από 17 έως και 18 Απριλίου 2007 Περιοχή διεξαγωγής Πληθυσμός Δείγμα Τεχνική συλλογής πληροφοριών Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρελθόν συμμετείχαν στο τουρνουά ομάδες από Αγγλία, Φιλανδία, Ισραήλ, Ουγγαρία, Ρωσσία και Ελλάδα κυρίως.

Στο παρελθόν συμμετείχαν στο τουρνουά ομάδες από Αγγλία, Φιλανδία, Ισραήλ, Ουγγαρία, Ρωσσία και Ελλάδα κυρίως. Η Soccerworldcyprus διοργανώνει το καθιερωμένο Φεστιβάλ Ποδοσφαίρου Αγίας Νάπας με την επωνυμία Ayia Napa Youth Soccer Festival από τις 6 μέχρι και τις 11 Απριλίου του 2012. Η όλη διοργάνωση πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Προτάσεις για δράση! Πως επιχειρήσεις, κυβέρνηση αλλά και οι διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών µπορούν να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους να ξεκινήσουν την δική τους

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 Εισαγωγή Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων

Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων Επιδοτούμενη εκπαίδευση και κατάρτιση των απασχολούμενων στον τουρισμό Οικονομική ενίσχυση της τουριστικής επιχείρησης μέσω επιστροφής εισφορών Ειδικά για τις τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου ρ. ηµήτρης Κούτουλας Ειδικός Σύµβουλος Τουριστικού Μάρκετινγκ ιδάσκων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου E-Mail: d.koutoulas@ba.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Το γλωσσάριο που ακολουθεί είναι µετάφραση από την έκδοση στα αγγλικά του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (UNWTO) µε τίτλο International Recommendations for Tourism

Διαβάστε περισσότερα

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕCOANALYSIS Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος».

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Το ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Να δίνει την έννοια του τουρισµού. Να γνωρίζει τις κατηγορίες των τουριστών.

Να δίνει την έννοια του τουρισµού. Να γνωρίζει τις κατηγορίες των τουριστών. 1 Εισαγωγή (4 περίοδοι) : Να δίνει την έννοια του τουρισµού. Να γνωρίζει τις κατηγορίες των τουριστών. 2 Ιστορική εξέλιξη του τουρισµού (5 περίοδοι) Να γνωρίζει την ιστορική εξέλιξη του τουρισµού. Να αναφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμικές ενισχύσεις και επανάχρηση των Ολυμπιακών Σταδίων του Πεκίνου

Σεισμικές ενισχύσεις και επανάχρηση των Ολυμπιακών Σταδίων του Πεκίνου 1 Σεισμικές ενισχύσεις και επανάχρηση των Ολυμπιακών Σταδίων του Πεκίνου Miao Han (Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, σχολή πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτονικής, Πεκίνο 100044, PRC E-mail, hanmiao@bucea.edu.cn

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί Εξερευνητές. Summer Camp 17-21/6 24-28/6 1-5/7. Για παιδιά 4-6 ετών. από ευτέρα έως Παρασκευή 9.00-15.30

Μικροί Εξερευνητές. Summer Camp 17-21/6 24-28/6 1-5/7. Για παιδιά 4-6 ετών. από ευτέρα έως Παρασκευή 9.00-15.30 Summer Camp Μικροί Εξερευνητές Για παιδιά 4-6 ετών ράσεις και εµπειρίες για µικρά παιδιά µε σκοπό να ανιχνεύσουν αλλά και να βιώσουν πραγµατικές καταστάσεις, ζώντας µοναδικές στιγµές. από ευτέρα έως Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 5 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΤΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ Το αγροτουριστικό προϊόν Για το ευρύ κοινό, µέχρι πρόσφατα, οι δραστηριότητες που αναπτύσσονταν στο

Διαβάστε περισσότερα

Convention Bureaux. Ο ρόλος τους στην προβολή και προώθηση της χώρας Σηµερινή κατάσταση και προοπτικές

Convention Bureaux. Ο ρόλος τους στην προβολή και προώθηση της χώρας Σηµερινή κατάσταση και προοπτικές Convention Bureaux Ο ρόλος τους στην προβολή και προώθηση της χώρας Σηµερινή κατάσταση και προοπτικές ρ. ηµήτρης Κούτουλας Σύµβουλος Τουριστικής Ανάπτυξης και Μάρκετινγκ ιδάσκων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010 Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 21 Ιανουαρίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τρίτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις

Διαβάστε περισσότερα

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα)

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) 405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) Σκοπός Nα οδηγήσει τους φοιτητές σε ένα σύγχρονο πτυχίο που θα ανταποκρίνεται στις πολύπλευρες ανάγκες της κοινωνίας του 2000. Nα συμβάλλει στην

Διαβάστε περισσότερα

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους,

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους, 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 203. Η προσέγγιση εστιάζει στις χαρακτηριστικές ιδιότητες της καινοτοµικής επιχείρησης και όλα τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων καινοτοµίας και

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Στην ένταξη µε πάνε σαράντα κύµατα Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιηθήκαµε από τον Νοέµβριο µέχρι σήµερα ήταν τα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι, το Ίλιον και οι Αχαρνές µε έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα