Τουριστικός Λόγος και Μετάφραση: η περίπτωση των ταξιδιωτικών οδηγών. Μαρία Τερέζα Παπαϊωάννου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τουριστικός Λόγος και Μετάφραση: η περίπτωση των ταξιδιωτικών οδηγών. Μαρία Τερέζα Παπαϊωάννου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 Τουριστικός Λόγος και Μετάφραση: η περίπτωση των ταξιδιωτικών οδηγών Μαρία Τερέζα Παπαϊωάννου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Abstract: Tourism discourse constitutes the verbal realization of a multidimensional phenomenon such as tourism. Its complex nature comprises different verbal elements, typical of various discoursal genres and is defined furthermore by the kind of medium used in tourism communication. The aim of this paper is to investigate the ways in which tourism discourse is being translated, focusing on the study of travel guides as media of tourism and intercultural communication. More specifically, based on a trilingual corpus consisting of source texts in English and their respective translations in Greek and Italian, we will concentrate on culturemes included in them and on the different translation techniques used in order to render their semantic and cultural load in the two target languacultures. Keywords: Tourism discourse, medium of tourism communication, intercultural communication, travel guides, culturemes, translation techniques. 1. Εισαγωγή Ο τουρισµός αποτελεί πολυδιάστατο φαινόµενο, ενώ συχνά περιγράφεται και ως δραστηριότητα ή ακόµη κι ως προϊόν. Αξίζει όµως να σηµειωθεί ότι ο τουρισµός αποτελεί και έναν από τους σηµαντικότερους ίσως θεσµούς των σύγχρονων κοινωνιών, που ασκεί καταλυτική επίδραση σε πολλούς τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, σε οικονοµικό, κοινωνικό αλλά και πολιτισµικό επίπεδο. Όπως παρατηρεί σχετικά ο Π. Λύτρας (2004: 67) ο τουρισµός «έχει αποκτήσει τα τελευταία σαράντα περίπου χρόνια µία ιδιάζουσα κοινωνική λειτουργικότητα, στο βαθµό και στο µέτρο που έχει αναχθεί σε βασικό κοινωνικό και αναντικατάστατο θεσµό της αναπτυγµένης κοινωνίας». Κάθε θεσµός όπως και ο τουρισµός αναπτύσσει ένα ιδιαίτερο είδος λόγου µέσω του οποίου επιτελούνται συγκεκριµένες λειτουργίες και ο οποίος παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ανάλογα µε το µέσο που χρησιµοποιείται κάθε φορά στο πλαίσιο της τουριστικής επικοινωνίας. 1 Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του τουριστικού λόγου είναι η διαπολιτισµική του διάσταση. Το στοιχείο αυτό εκδηλώνεται έντονα στους ταξιδιωτικούς οδηγούς. Πιο συγκεκριµένα, µέσα από τα κείµενά τους, οι ταξιδιωτικοί οδηγοί, ως πρωτότυπο αλλά και ως µετάφρασµα, φέρνουν σε επαφή τον αναγνώστη τουρίστα, πραγµατικό ή δυνητικό, µε έναν πολιτισµό διαφορετικό από τον δικό του και τον καλούν να τον ανακαλύψει. Στην παρούσα ανακοίνωση, αντιµετωπίζοντας τον ταξιδιωτικό οδηγό ως µέσο τουριστικής αλλά και διαπολιτισµικής επικοινωνίας, θα εστιάσουµε στην απόδοση στη γλώσσα στόχο του πολιτισµικού του φορτίου µέσα από την καταγραφή και το σχολιασµό των τεχνικών που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο της µεταφραστικής διαδικασίας. 2 1 Σύµφωνα µε τον G. Kress (1985: 7) ο λόγος ορίζεται ως ένα συστηµατικά οργανωµένο σύνολο δηλώσεων µέσω των οποίων εκφράζονται τα νοήµατα και οι αξίες ενός θεσµού, παρέχοντας παράλληλα περιορισµούς, καθορίζοντας και περιγράφοντας τι µπορεί να ειπωθεί και τι όχι. 2 Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί µέρος σχετικής διπλωµατικής εργασίας, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ιερµηνείας και Μετάφρασης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. 1

2 2. Ο ταξιδιωτικός οδηγός: Συνοπτική παρουσίαση 2.1 Ο ταξιδιωτικός οδηγός ως µέσο τουριστικής επικοινωνίας Ένας πρώτος τρόπος προσέγγισης του ταξιδιωτικού οδηγού και εντοπισµού, σε αρχικό στάδιο τουλάχιστον, των χαρακτηριστικών που παρουσιάζει, είναι η ένταξή του, ως µέσο, στο πλαίσιο της τουριστικής επικοινωνίας. Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφοροι τρόποι κατηγοριοποίησης των µέσων τουριστικής επικοινωνίας. Η βασική τους διάκριση συνίσταται στη διαφοροποίηση µεταξύ γραπτών και προφορικών µέσων, η οποία όµως δεν λαµβάνει υπόψη τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του τουριστικού φαινοµένου. Για το λόγο αυτό, στην παρούσα ανακοίνωση υιοθετούµε το µοντέλο κατηγοριοποίησης που προτείνεται από τον G. Dann (1996: 141). Σύµφωνα µε το εν λόγω µοντέλο τα µέσα τουριστικής επικοινωνίας διακρίνονται µε βάση τα εξής κριτήρια: (α) την αισθητηριακή εµπλοκή του αποδέκτη, δηλαδή εάν πρόκειται για: Γραπτά µέσα τουριστικής επικοινωνίας, όπως: Τα τουριστικά φυλλάδια, τα έργα ταξιδιωτικής λογοτεχνίας, εξειδικευµένα περιοδικά και άρθρα εφηµερίδων κλπ. Προφορικά µέσα τουριστικής επικοινωνίας, όπως: προφορικές παρουσιάσεις και διαλέξεις, ραδιοφωνικές εκποµπές, η προφορική επικοινωνία όσων εργάζονται στον τουριστικό κλάδο (π.χ. ξεναγοί, ξενοδοχοϋπάλληλοι, ταξιδιωτικοί πράκτορες κλπ) µεταξύ τους αλλά και µε τους τουρίστες καθώς και οι αφηγήσεις των ίδιων των τουριστών (word of mouth communication). Μεικτά µέσα τουριστικής επικοινωνίας που βασίζονται σε δύο ή περισσότερες αισθήσεις, όπως: τηλεοπτικές εκποµπές, ιστοσελίδες τουριστικών εταιρειών ή φορέων στο διαδίκτυο, βίντεο, διαφάνειες κλπ. και (β) τη φάση του ταξιδιού κατά την οποία χρησιµοποιούνται, δηλαδή εάν χρησιµοποιούνται: Κατά την προπαρασκευαστική φάση του ταξιδιού. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού. Με βάση τη συγκεκριµένη κατηγοριοποίηση, ο ταξιδιωτικός οδηγός εντάσσεται στα γραπτά µέσα τουριστικής επικοινωνίας και χρησιµοποιείται τόσο κατά την προπαρασκευαστική φάση του ταξιδιού όσο και κυρίως κατά τη διάρκειά του. 3 Πρόκειται συνεπώς για ένα µέσο επικοινωνίας που λειτουργεί ταυτόχρονα, ως πηγή πληροφοριών σχετικά µε έναν ταξιδιωτικό προορισµό και ως µέσο επηρεασµού του αναγνώστη, προκαλώντας του αρχικά την επιθυµία να ταξιδέψει και εν συνεχεία καθοδηγώντας τις επιλογές του. 2.2 Ο ταξιδιωτικός οδηγός ως κείµενο Όπως αναφέρει η C. Kerbrat Orecchioni (2004:149) οι ταξιδιωτικοί οδηγοί αποτελούν ένα ιδιαίτερο κειµενικό είδος στο οποίο παρατηρείται ένας συνδυασµός διαφορετικών ειδών λόγου. Η ίδια εντοπίζει σε αυτούς στοιχεία του λόγου της διαφήµισης, ως επί το πλείστον, αλλά και του περιγραφικού, καθοδηγητικού και διδακτικού λόγου. Με βάση την παραπάνω παρατήρηση και σύµφωνα µε την προτεινόµενη από την Κ. Reiss (2000: 26) τυπολογία κειµένων, οι ταξιδιωτικοί οδηγοί θα µπορούσαν να ενταχθούν τόσο στα 3 Ο G. Dann, εντάσσει τους ταξιδιωτικούς οδηγούς στα µεικτά µέσα τουριστικής επικοινωνίας και πιο συγκεκριµένα στα γραπτά και οπτικό αισθητηριακά, διότι κατά πάσα πιθανότητα λαµβάνει υπόψη του το γεγονός ότι σήµερα πλέον οι οδηγοί πέρα από την συµβατική, έντυπη µορφή τους, κυκλοφορούν και σε ηλεκτρονική ή ψηφιακή µορφή. Εντούτοις, δεδοµένου ότι στη συγκεκριµένη ανακοίνωση εξετάζουµε τους έντυπους ταξιδιωτικούς οδηγούς, τους εντάξαµε στα γραπτά µέσα τουριστικής επικοινωνίας. 2

3 πληροφοριακά όσο και στα λειτουργικά κείµενα. 4 Πρόκειται δηλαδή για κείµενα που είναι µεν εστιασµένα στο περιεχόµενο και δη στη µετάδοση πληροφοριών, όµως η παρουσίαση του συγκεκριµένου πληροφοριακού υλικού γίνεται µε στόχο «την πρόκληση µιας συγκεκριµένης αντίδρασης από πλευράς των αναγνωστών ( ), προτρέποντάς τους να προβούν σε συγκεκριµένες ενέργειες» (K. Reiss 2000: 39). Πιο συγκεκριµένα, το πληροφοριακό φορτίο των ταξιδιωτικών οδηγών συνίσταται σε πληροφορίες εγκυκλοπαιδικής φύσεως, που αφορούν την ιστορία, την πολιτική, τα ήθη και τα έθιµα, τον πολιτισµό γενικότερα ενός ταξιδιωτικού προορισµού. Στο εσωτερικό ενός ταξιδιωτικού οδηγού συµπεριλαµβάνονται όµως και πληροφορίες καθαρά πρακτικής φύσεως σχετικά µε πτυχές του ίδιου του ταξιδιού ή της καθηµερινής ζωής στον ξένο προορισµό, που στόχο έχουν να διευκολύνουν τόσο τις µετακινήσεις όσο και τη διαµονή του τουρίστα. Οι πληροφορίες αυτές δίδονται µε τρόπο σαφή, µέσα από σύντοµες προτάσεις µε απλή γλώσσα και µε τη χρήση σύντοµων επεξηγηµατικών σχολίων, ενσωµατωµένων στο κείµενο, τονίζοντας έτσι τον καθαρά χρηστικό και πρακτικό χαρακτήρα του συγκεκριµένου κειµένου. 5 Πέρα όµως από την παροχή πληροφοριών, ο ταξιδιωτικός οδηγός, στοχεύει και στη µετατροπή του δυνητικού τουρίστα σε πραγµατικό, προσελκύοντάς τον να επισκεφθεί έναν συγκεκριµένο ταξιδιωτικό προορισµό αλλά και στον έλεγχο των επιλογών του µέσα από τη χρήση γλωσσικών αλλά και παραγλωσσικών µέσων. Ειδικότερα, η χρήση της προστακτικής, των τροπικών ρηµάτων ή ακόµη και του υπερθετικού βαθµού, σε συνδυασµό µε τη χρήση εικόνων, συµβόλων ή διακριτής γραφής επιβάλει ουσιαστικά στον τουρίστα τρόπους συµπεριφοράς, σκέψης και κυρίως δράσης. 3. Το πολιτισµικό στοιχείο στους ταξιδιωτικούς οδηγούς και η µεταφραστική του αντιµετώπιση. Ο πολυλειτουργικός χαρακτήρας των ταξιδιωτικών οδηγών αλλά και το γεγονός ότι µέσα από το περιεχόµενό τους γίνονται φορείς πολιτισµού, διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο κατά την απόδοσή τους στη γλώσσα στόχο. 6 Όπως παρατηρεί µάλιστα η M. Snell Hornby (1999: 96, 100), τα τουριστικά έντυπα εν γένει συνιστούν ένα 4 H K. Reiss (2000: 26) βασιζόµενη στη διάκριση των λειτουργιών του γλωσσικού σηµείου, όπως ορίστηκαν από το Γερµανό ψυχολόγο K. Bühler, διακρίνει αντίστοιχα τρεις γλωσσικές διαστάσεις: τη λογική, την αισθητική και τη διαλογική και κατ επέκταση τρεις τύπους κειµένων: τον πληροφοριακό (informative), που είναι εστιασµένος στο περιεχόµενο, τον εκφραστικό (expressive), που είναι εστιασµένος στη µορφή και τέλος, τον λειτουργικό (operative), που είναι «εστιασµένος στη βουλητική λειτουργία. Για κάθε έναν από τους συγκεκριµένους τύπους προτείνει και την καταλληλότερη, βάσει της δεσπόζουσας λειτουργίας, µεταφραστική µέθοδο. 5 Σύµφωνα µε το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (1998: 1245), ο οδηγός ορίζεται, ως ένα «χρηστικό έντυπο ή φυλλάδιο, στο οποίο περιγράφεται ένας χώρος ή µια χώρα και το οποίο απευθύνεται σε ταξιδιώτες». 6 Στην παρούσα ανακοίνωση ο όρος «πολιτισµός», πέρα από τη συµβατική του έννοια ως «το σύνολο των υλικών και πνευµατικών προϊόντων της δράσης ενός συνόλου ανθρώπων ( ) σε ορισµένη ή µη εποχή και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του όπως εκφράζεται µέσα από αυτά» (Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, 1998: 1458), νοείται και σύµφωνα µε τον ορισµό του H. Göhring (1978, όπ. ανάφ. στο C. Nord 1997: 33). Κατά τον Göhring ο πολιτισµός θεωρείται ως το σύνολο νορµών και συµβάσεων που πρέπει να γνωρίζει το άτοµο ώστε να κρίνει εάν η συµπεριφορά των µελών µιας κοινωνίας συνάδει µε τις γενικότερες προσδοκίες και να µπορεί να συµπεριφέρεται σύµφωνα µε αυτές ή όχι και να υποστεί τις συνέπειες µη αποδεκτής συµπεριφοράς. Με βάση την παραπάνω θεώρηση και προσεγγίζοντας τον πολιτισµό σε σχέση µε τη µεταφραστική διαδικασία, η M. Snell - Hornby (1988: 40) τον προσδιορίζει ως µία έννοια που περιλαµβάνει ένα σύνολο γνώσεων, ικανοτήτων και αντιλήψεων, η οποία έχει άµεση σχέση µε συµπεριφορές ή πράξεις και γεγονότα και εξαρτάται από νόρµες κοινωνικής αλλά και γλωσσικής συµπεριφοράς. 3

4 «ισόρροπο σύνολο πληροφοριακών και βουλητικών στοιχείων», ενώ τονίζει παράλληλα τη σηµασία των πολιτισµικών διαφορών και στερεοτύπων κατά τη µετάφρασή τους. Στη συνέχεια, παραθέτουµε τις διαφορετικές κατηγορίες πολιτισµικών ενδεικτών που εντοπίζονται στους ταξιδιωτικούς οδηγούς καθώς και τις µεταφραστικές τεχνικές που χρησιµοποιούνται για την απόδοσή τους στη γλώσσα στόχο. Βάση για τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά µας αποτέλεσε ένα σώµα κειµένων απαρτιζόµενο από ταξιδιωτικούς οδηγούς στα αγγλικά, ως πρωτότυπα κείµενα και τις αντίστοιχες µεταφράσεις τους προς τα ιταλικά και τα ελληνικά. Σύµφωνα άλλωστε µε τις C. Schäffner και B. Herting (1994: 27), η «αντιπαραβολή των µεταφράσεων του ίδιου πρωτοτύπου σε διαφορετικές γλώσσες, µας επιτρέπει να παρατηρήσουµε τους διαφορετικούς τρόπους αντιµετώπισης συγκεκριµένων µεταφραστικών προβληµάτων στους αντίστοιχους πολιτισµούς - υποδοχής». 3.1 Οι πολιτισµικοί ενδείκτες στους ταξιδιωτικούς οδηγούς Μέσα από τα σύντοµα κείµενα καθώς και τα σχεδιαγράµµατα, τους χάρτες αλλά και τις εικόνες τους οι ταξιδιωτικοί οδηγοί ενδύονται το ρόλο του πολιτισµικού διαµεσολαβητή (culture mediator), φέρνοντας σε επαφή διαφορετικούς πολιτισµούς. 7 Το πολιτισµικό φορτίο που φέρουν εκφράζεται λεκτικά µέσα από πολιτισµικούς ενδείκτες (désignateurs culturels ή culturèmes). 8 Σύµφωνα µε τον M. Ballard (2005: 126) οι ενδείκτες αυτοί ορίζονται ως «σηµεία που παραπέµπουν σε πολιτισµικά αναφερόµενα (référents culturels), ήτοι σε στοιχεία ή χαρακτηριστικά που στο σύνολό τους συνιστούν έναν πολιτισµό». Οι πολιτισµικοί ενδείκτες αποτελούν γνώρισµα κάθε λαού που δηµιουργεί όρους για να αναπαριστά τον πολιτισµό του και να αναφέρεται σε αυτόν. Στους πολιτισµικούς ενδείκτες περιλαµβάνονται κύρια αλλά και κοινά ονόµατα, τα οποία µπορούν να διακριθούν σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα µε το αναφερόµενό τους. Ειδικότερα, στην παρούσα ανακοίνωση, περιοριστήκαµε στα κοινά ονόµατα που αποτελούν πολιτισµικούς ενδείκτες, ενώ ο διαχωρισµός τους έγινε µε βάση την κατηγοριοποίηση των πολιτισµικά φορτισµένων όρων που προτείνει ο P. Newmark (1998: 95). Πιο συγκεκριµένα, οι πολιτισµικοί ενδείκτες στους ταξιδιωτικούς οδηγούς που εξετάσαµε ανήκουν στις εξής κατηγορίες: Στον υλικό πολιτισµό (material culture) και αφορούν τη γαστρονοµία, είδη κτηρίων ή µέσων µεταφοράς, ή αντικείµενα καθηµερινής χρήσεως κλπ. Στον κοινωνικό πολιτισµό (social culture) και αφορούν την εργασία, την ψυχαγωγία, τις αργίες, ιστορικά γεγονότα κλπ. Στη χλωρίδα και την πανίδα (ecology). Στο χώρο των καλών τεχνών, του θεάτρου αλλά και της λογοτεχνίας. 3.2 Μεταφραστικές τεχνικές για την απόδοση των πολιτισµικών ενδεικτών στους ταξιδιωτικούς οδηγούς Όπως προέκυψε από τη µελέτη του υλικού µας, οι κυριότερες µεταφραστικές τεχνικές που χρησιµοποιούνται στους ταξιδιωτικούς οδηγούς για την απόδοση στη γλώσσα στόχο των πολιτισµικών ενδεικτών είναι οι εξής: α) Αυτούσια αναπαραγωγή, β) µεταγραφή, γ) απαλοιφή, δ) προσθήκη, ε) µετάφραση µε χρήση υπερωνύµου και στ) 7 Πρβ. S. Quinlan 2005: Πρβ. M. Ballard (2005: 126). Ο ίδιος όρος «cultureme» αποδίδεται από την C. Nord (1997: 34) στον H. Vermeer και ορίζεται ως «( ) a social phenomenon of a culture X that is regarded as relevant by the members of this culture and when compared with a corresponding social phenomenon in a culture Y, is found to be specific to culture X». 4

5 µετάφραση µε τη χρήση πολιτισµικού ισοδύναµου. Οι τεχνικές αυτές χρησιµοποιούνται µεµονωµένα ή σε συνδυασµό µεταξύ τους Αυτούσια Αναπαραγωγή 10 Η αυτούσια αναπαραγωγή (transference) ορίζεται από τον A. P. Vermes (2003:93) ως η διαδικασία κατά την οποία «το κύριο όνοµα της γλώσσας πηγή ενσωµατώνεται απαράλλαχτο στη γλώσσα στόχο». 11 Πρόκειται δηλαδή για µία µεταφραστική τεχνική η οποία συνίσταται στην επανάληψη του πολιτισµικού ενδείκτη απαράλλακτου στο µετάφρασµα, συµβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της ετερότητάς του. Ενδεικτικά αναφέρουµε: 1) The final fresco was painted on to a top coat of fine, lime based plaster called intonaco. [DK Eyewitness Travel Guides. Florence & Tuscany, 2005] Η τελική εικόνα ζωγραφιζόταν επάνω στο τελευταίο στρώµα λεπτού γύψου µε βάση τον ασβέστη, που λεγόταν intonaco. [Explorer. Οδηγοί του Κόσµου. Φλωρεντία και Τοσκάνη, 2006] Στο παράδειγµα 1, ο πολιτισµικός ενδείκτης «intonaco» αναπαράγεται αυτούσια στο ελληνικό µετάφρασµα χωρίς να επηρεάζεται η κατανόηση του αναγνώστη χάρη στο συγκείµενο. Η συγκεκριµένη όµως επιλογή του µεταφραστή «υπαγορεύεται» ουσιαστικά και από το κειµενικό είδος του ταξιδιωτικού οδηγού. Όπως παρατηρεί σχετικά ο G. Dann (1996: 183), η χρήση ξένων όρων που παρατίθενται αυτούσια στο εσωτερικό του κειµένου είναι µία τεχνική, η οποία εντοπίζεται συχνά σε κείµενα τουριστικού περιεχοµένου και ονοµάζεται «languaging». Εντούτοις, η αυτούσια αναπαραγωγή ενδέχεται να δυσχεράνει την κατανόηση του αναγνώστη, καθώς προϋποθέτει ότι οι ερµηνευτικές του ικανότητες, οι οποίες απορρέουν από το πολιτισµικό του υπόβαθρο, του επιτρέπουν να αντιληφθεί σε τι αναφέρεται ο ενδείκτης. Όπως αναφέρει µάλιστα χαρακτηριστικά και ο M. Ballard (2005: 132) όταν οι πολιτισµικοί ενδείκτες δεν είναι τόσο γνωστοί στους αναγνώστες του µεταφράσµατος, «ο µεταφραστής βάζει ένα είδος στοιχήµατος σχετικά µε την ικανότητα (ή τη διάθεση) του αναγνώστη να αποκωδικοποιήσει (ακόµη και αόριστα) το ( ) ξένο σηµείο, χάρη στο συγκείµενο». Ειδικότερα: 2) ( ). Oliver Cromwell and his Puritan followers formed the Commonwealth ( ). [The National Geographic Traveler, London, 1999]. ( ) Oliver Cromwell e i Puritani suoi seguaci, crearono il Commonwealth (...). [Le Guide Traveller di National Geographic, Londra, 2004] Στο παράδειγµα 2, παρατηρούµε ότι η απόδοση του πολιτισµικού ενδείκτη «Commonwealth» στο ιταλικό µετάφρασµα µε αυτούσια αναπαραγωγή ενδέχεται να δυσκολέψει σηµαντικά την κατανόηση του αναγνώστη χωρίς τη χρήση ενός επεξηγηµατικού σχολίου, δεδοµένου µάλιστα ότι το συγκείµενο δεν παρέχει στον αναγνώστη τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να αντιληφθεί σε τι αναφέρεται ο ενδείκτης Μεταγραφή 9 Ο P. Newmark (1998: 91) µάλιστα, ονοµάζει τη συγκεκριµένη τεχνική «couplet», «triplet» ή «quadruplet» ανάλογα µε τον αριθµό των µεταφραστικών τεχνικών που συνδυάζονται κάθε φορά. 10 Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε την κα. Τ. Νενοπούλου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τµήµατος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. για την απόδοση του όρου «transference» στα Ελληνικά. 11 Ο όρος «transference» χρησιµοποιείται και από τον P. Newmark (1998: 81) και ορίζεται ως «( ) the process of transferring a SL word to a TL text as a translation procedure». 5

6 Η τεχνική της µεταγραφής (transcription) χρησιµοποιείται για την απόδοση των πολιτισµικών ενδεικτών όταν το υπό εξέταση ζεύγος γλωσσών δεν µοιράζεται το ίδιο σύστηµα γραφής. 12 Και η συγκεκριµένη τεχνική όπως και η αυτούσια αναπαραγωγή συµβάλλει στη διατήρηση του ξένου χαρακτήρα του ενδείκτη, προσεγγίζοντας όµως ταυτόχρονα και τη γλώσσα στόχο και κατ επέκταση και τον πολιτισµό υποδοχής. Όπως παρατηρεί µάλιστα ο B. Messick (2003: 180) «η µεταγραφή και ο µεταγραµµατισµός, εν αντιθέσει µε τη µετάφραση που παραγκωνίζει την ξένη γλώσσα, εκριζώνοντας φαινοµενικά τα φυσικά της ίχνη, διατηρούν αυτά τα ίχνη και ( ) δηµιουργούν ένα συνδετικό κρίκο µεταξύ δύο γλωσσών, δύο πολιτισµών ( )». Ενδεικτικά αναφέρουµε: 3) This lively trattoria is always packed with a broad mix of business people and visitors from the center who know where to get good, traditional, homestyle food at a very reasonable price. [DK Eyewitness Travel Guides. Florence & Tuscany, 2005] Σ αυτή τη ζωντανή τρατορία συχνάζουν πάντα επιχειρηµατίες και επισκέπτες της αγοράς οι οποίοι γνωρίζουν που µπορούν να βρουν καλό, σπιτικό, παραδοσιακό φαγητό σε πολύ λογικές τιµές. [Explorer. Οδηγοί του Κόσµου. Φλωρεντία και Τοσκάνη, 2006] Με τη χρήση της συγκεκριµένης µεταφραστικής τεχνικής ο πολιτισµικός ενδείκτης «trattoria» διατηρεί το πολιτισµικό του φορτίο ενώ η κατανόηση του αναγνώστη σχετικά µε το αναφερόµενο του ενδείκτη διευκολύνεται από το συγκείµενο. Ενίοτε, η µεταγραφή συνδυάζεται µε άλλες µεταφραστικές τεχνικές για την απόδοση ενός πολιτισµικού ενδείκτη στη γλώσσα στόχο, όπως µε την κυριολεκτική µετάφραση. Ενδεικτικά αναφέρουµε: 4) It is housed in a splendid example of a Renaissance palazzino (small town house) ( ).[DK Eyewitness Travel Guides. Florence & Tuscany, 2005] Στεγάζεται σε ένα αναγεννησιακό παλατσίνο (µικρό αστικό σπίτι) ( ).[Explorer. Οδηγοί του Κόσµου. Φλωρεντία και Τοσκάνη, 2006] Όπως παρατηρούµε στο παράδειγµα 4, στο πρωτότυπο κείµενο, ο πολιτισµικός ενδείκτης «palazzino», συνοδεύεται από ένα σύντοµο επεξηγηµατικό σχόλιο. Η τεχνική αυτή είναι συνήθης στα συγκεκριµένα κείµενα, κυρίως όταν ο ενδείκτης δεν ανήκει στον πολιτισµό πηγή. Μπορεί όµως να αποδοθεί δυνητικά και στο γεγονός ότι η συγγραφή των ταξιδιωτικών οδηγών γίνεται µε το σκεπτικό πως θα µεταφραστούν σε διάφορες γλώσσες. Συνεπώς, είναι απαραίτητο το πρωτότυπο να είναι γραµµένο µε τη µεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια. Η χρήση του συνδυασµού µεταγραφής και κυριολεκτικής µετάφρασης, όπως στο παράδειγµα 4 λειτουργεί διττά. Αφενός µεν συµβάλει στη διατήρηση της «εθνικής ταυτότητας» ενδείκτη και αφετέρου δρα «οικειοποιητικά» αποσαφηνίζοντας το περιεχόµενό του και διευκολύνοντας σε µεγάλο βαθµό την κατανόηση του αναγνώστη του µεταφράσµατος Απαλοιφή Ενίοτε, όταν πρόκειται για πολιτισµικούς ενδείκτες που ανήκουν στον πολιτισµό υποδοχής στο µετάφρασµα χρησιµοποιείται η τεχνική της απαλοιφής (deletion). Ο µεταφραστής δηλαδή επιλέγει να µην συµπεριλάβει στο µετάφρασµά του το 12 Όπως αναφέρεται στο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 743 (2001: 8) η µεταγραφή ορίζεται ως «η διαδικασία όπου οι ήχοι µιας δεδοµένης γλώσσας αποτυπώνονται µε ένα σύστηµα σηµείων µιας γλώσσας µετατροπής. (.) Η µεταγραφή δεν είναι µια αυστηρά αντιστρέψιµη διαδικασία». 6

7 επεξηγηµατικό σχόλιο που συνοδεύει τον ενδείκτη, όταν κρίνει ότι η συγκεκριµένη πληροφορία είναι περιττή για την κατανόηση του αναγνώστη του µεταφράσµατος. Όπως αναφέρει µάλιστα και η M. Baker (1992: 40) σχετικά µε την απαλοιφή, µολονότι «φαίνεται µάλλον δραστική, στην ουσία δεν είναι µεµπτό να παραλείπεται η µετάφραση µιας λέξης ή µιας φράσης σε ορισµένα συγκείµενα». Πιο συγκεκριµένα: 5) A Palazzo is any town house of stature. It is usually named after its owner. [DK Eyewitness Travel Guides. Florence & Tuscany, 2005] Ogni palazzo porta in genere il nome del suo proprietario. [Le Guide Mondadori. Firenze e La Toscana, 2006] Στο παράδειγµα 5, στο πρωτότυπο χρησιµοποιείται ως ξενισµός ο όρος «palazzo» που ανήκει στον πολιτισµό υποδοχής, ο οποίος προσδιορίζει ένα συγκεκριµένο είδος ιταλικού κτηρίου. 13 Στο ιταλικό µετάφρασµα ο µεταφραστής λαµβάνοντας υπόψη του το πολιτισµικό υπόβαθρο και τις ερµηνευτικές ικανότητες του αναγνώστη του, επιλέγει να µην συµπεριλάβει σε αυτό την επεξήγηση του πρωτοτύπου «town house of stature» καθώς αυτή η πληροφορία είναι ήδη γνωστή στον Ιταλό αναγνώστη Προσθήκη εδοµένης της δυσκολίας που παρουσιάζουν κατά την απόδοσή τους στη γλώσσα στόχο, οι πολιτισµικοί ενδείκτες λόγω του πολιτισµικού τους φορτίου, οι µεταφραστές καταφεύγουν ενίοτε στην προσθήκη (addition) ενός επεξηγηµατικού σχολίου ή ενός υπερωνύµου. Με τη χρήση της συγκεκριµένης µεταφραστικής τεχνικής καθίσταται σαφέστερο το αναφερόµενο του πολιτισµικού ενδείκτη και διευκολύνεται η κατανόηση του αναγνώστη του µεταφράσµατος. Ενδεικτικά αναφέρουµε: 6) 28 Oct. Greek National (Ohi) Day. [A.A. SpiralGuide, Cyprus, 2001] 28 ott. Giorno del No (festività greca in ricordo del no all ultimatum italiano del 1940). [SpiralGuide, Cipro, 2003] Στο παράδειγµα 6 ο ενδείκτης «Greek National (Ohi) Day» καθίσταται σαφέστερος για τον Ιταλό αναγνώστη του µεταφράσµατος µε την προσθήκη του επεξηγηµατικού σχολίου, ότι πρόκειται για µία ελληνική επέτειο για τον εορτασµό της αρνητικής απάντησης που δόθηκε από τους Έλληνες στο τελεσίγραφο των Ιταλών το Η προσθήκη συνδυάζεται ενίοτε στους ταξιδιωτικούς οδηγούς και µε άλλες µεταφραστικές τεχνικές, όπως η παγιωµένη µετάφραση, διευκολύνοντας µε τον τρόπο αυτό τον αναγνώστη του µεταφράσµατος να προσεγγίσει τον πολιτισµικό ενδείκτη. Πιο συγκεκριµένα: 7) The Caretaker [Lonely Planet, London, 2000] Il Guardiano (Einaudi, Torino 1981). [Guide EDT, Londra, 2000] Στο παράδειγµα 7 ο πολιτισµικός ενδείκτης «The Caretaker», που αναφέρεται στο γνωστό θεατρικό έργο του Βρετανού συγγραφέα Χ. Πίντερ, αποδόθηκε στο ιταλικό µετάφρασµα µέσω παγιωµένης µετάφρασης, δηλαδή παραθέτοντας τον τίτλο µε τον οποίο το συγκεκριµένο έργο εκδόθηκε και έγινε ευρέως γνωστό στην Ιταλία. Επιπλέον, ο µεταφραστής προχώρησε και στην προσθήκη συµπληρωµατικών πληροφοριών σχετικά µε τον εκδοτικό οίκο που εξέδωσε την ιταλική µετάφραση του έργου αλλά και 13 Όπως αναφέρεται στο Vocabolario della Lingua Italiana, 1990: 1224, πρόκειται για ένα είδος «επιβλητικού κτηρίου λόγω των διαστάσεών του και της αρχιτεκτονικής του αξίας και το οποίο στο παρελθόν αποτέλεσε αριστοκρατική κατοικία ενώ χρησιµοποιείται [πλέον] για να στεγάσει κρατικές υπηρεσίες ή άλλους φορείς». 7

8 την ηµεροµηνία έκδοσης. Με το συνδυασµό των συγκεκριµένων τεχνικών, ο µεταφραστής επιτρέπει στον αναγνώστη του µεταφράσµατος να αναγνωρίσει εύκολα για ποιο έργο πρόκειται, καθώς δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει τον πρωτότυπο τίτλο, και να µπορεί να ανατρέξει εύκολα σε αυτό Μετάφραση µε χρήση υπερωνύµου Στους ταξιδιωτικούς οδηγούς συχνά γίνεται χρήση πολιτισµικών ενδεικτών, που αναφέρονται σε ειδικούς τοµείς, όπως η χλωρίδα ή η πανίδα ενός ταξιδιωτικού προορισµού, ή ακόµα και η αρχιτεκτονική ή οι καλές τέχνες γενικότερα. Ενίοτε, η απόδοσή τους στη γλώσσα στόχο γίνεται µέσω της χρήσης ενός υπερωνύµου. 14 Ειδικότερα: 8) ( ) Richmond Park, which along with Bushy Park, boasts herds of red and fallow deer. [Lonely Planet, London, 1997] ( ) Richmond Park, στο οποίο όπως και στο Bushy Park, υπάρχουν αρκετά ελάφια. [Ταξιδεύοντας, Λονδίνο, 1998]. Στο παράδειγµα 8, ο µεταφραστής επέλεξε να χρησιµοποιήσει στο µετάφρασµα το υπερώνυµο «ελάφι» για την απόδοση των ενδεικτών «red and fallow deer» κι όχι τις ακριβείς ονοµασίες των συγκεκριµένων ζώων, µολονότι υπάρχουν στα Ελληνικά. Η συγκεκριµένη επιλογή µολονότι δεν αποδίδει επακριβώς το αναφερόµενο του πολιτισµικού ενδείκτη, δεν δηµιουργεί εντούτοις, προβλήµατα κατανόησης στον αναγνώστη. Όπως παρατηρεί άλλωστε και ο M. Ballard (2005: 142) «η µετάφραση µε τη χρήση υπερωνύµου ενδέχεται να επιφέρει απώλειες σε επίπεδο νοήµατος» Μετάφραση µε χρήση πολιτισµικού ισοδύναµου Η απόδοση ενός πολιτισµικού ενδείκτη µέσω της χρήσης ενός πολιτισµικού ισοδύναµου (cultural equivalent) συνίσταται, όπως επισηµαίνει ο Newmark (1998: 82), στην «µετάφραση µιας πολιτισµικής λέξης της γλώσσας πηγή µέσω µιας πολιτισµικής λέξης της γλώσσας- στόχου». Η χρήση της συγκεκριµένης τεχνικής συµβάλει στην καλύτερη κατανόηση του ενδείκτη δεδοµένου ότι ο αναγνώστης τον ανάγει στις δικές του πολιτισµικές προσλαµβάνουσες. Ειδικότερα: 9) (...) Halfway between a cake and a bun, scones are served with cream and jam. [DK Eyewitness Travel Guides. London, 2004] ( ) A metà tra il dolce e la focaccina, vengono serviti anche con la marmellata. [Le Guide Mondadori. Londra, 2005]. Όπως φαίνεται στο παράδειγµα 9, η απόδοση του αγγλικού όρου «bun» µε τον ιταλικό «focaccina» καθιστά πιο «οικείο» τον «ξένο» ενδείκτη για τον Ιταλό αναγνώστη καθώς πρόκειται για ένα είδος παραδοσιακού ιταλικού αρτοσκευάσµατος. Επιπλέον, µολονότι διαφοροποιούνται κάπως στη µορφή, η σύστασή τους είναι παρεµφερής και παραπέµπουν αµφότεροι σε ψωµάκι ή γλυκό. 4. Συµπέρασµα Όπως προκύπτει λοιπόν από τα παραπάνω η µετάφραση των ταξιδιωτικών οδηγών είναι µία διαδικασία που διέπεται από ένα σύνολο παραγόντων, όπως καταδεικνύεται από τις µεταφραστικές τεχνικές που χρησιµοποιούνται για την απόδοση των πολιτισµικών ενδεικτών οι οποίοι εµπεριέχονται σε αυτούς. Ειδικότερα, πέρα από το κειµενικό είδος ή το ζεύγος γλωσσών που εµπλέκονται στη µεταφραστική διαδικασία, καταλυτικός 14 Η M. Baker (1992: 26) αναφέρεται στη συγκεκριµένη µεταφραστική τεχνική ως «Translation by a more general word». 8

9 παράγοντας για την επιλογή συγκεκριµένων µεταφραστικών τεχνικών είναι η ιδιότητα του µεταφραστή να δρα διαµεσολαβητικά µεταξύ δύο διαφορετικών γλωσσών/πολιτισµών. 15 H M. Snell Hornby (1988: 42) µάλιστα, παραπέµποντας στον H. Vermeer, επισηµαίνει ότι ο µεταφραστής πρέπει να είναι «δίγλωσσος» και «διπολιτισµικός», να γνωρίζει δηλαδή άπταιστα τις δύο γλώσσες και να είναι εξοικειωµένος µε τους δύο πολιτισµούς που εµπλέκονται στη µεταφραστική διαδικασία. Όσον αφορά τους ταξιδιωτικούς οδηγούς, τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά επιτρέπουν στο µεταφραστή, να εντοπίζει και να αντιλαµβάνεται το ιδιαίτερο πολιτισµικό φορτίο ενός ενδείκτη και να το αποδίδει µε τρόπο κατανοητό στη γλώσσα και τον πολιτισµό υποδοχής, λαµβάνοντας υπόψη το πολιτισµικό υπόβαθρο του αναγνώστη του µεταφράσµατος και κυρίως τις ερµηνευτικές του ικανότητες. Σύµφωνα µε την C. Schäffner (2002: 491), στο πλαίσιο της διαπολιτισµικής επικοινωνίας, όπως εκφράζεται µέσα από τη µεταφραστική πράξη, «ο µεταφραστής (ως ειδικός στη διαπολιτισµική επικοινωνία) είναι εκείνος που διαπραγµατεύεται δύο τουλάχιστον πρότυπα πραγµατικότητας, καθιστώντας τα συµβατά, σε λογικό και πολιτισµικό επίπεδο, ως προς το σκοπό του µεταφράσµατος». Στην περίπτωση των ταξιδιωτικών οδηγών ο µεταφραστής, ακροβατώντας µεταξύ δύο διαφορετικών γλωσσών/πολιτισµών, προσπαθεί να διατηρήσει µία λεπτή ισορροπία µέσω της εναλλαγής οικειοποιητικών και ξενότροπων µεταφραστικών τεχνικών. 16 Αφενός µεν προσαρµόζει τη µεταφραστική του µέθοδο στη γλώσσα/πολιτισµό υποδοχής και πιο συγκεκριµένα στο πολιτισµικό υπόβαθρο του αναγνώστη του µεταφράσµατος. Αφετέρου δε, εστιάζει στη γλώσσα/πολιτισµό πηγή προσπαθώντας να αναδείξει τον αλλότριο χαρακτήρα του πρωτοτύπου σε γλωσσικό και πολιτισµικό επίπεδο. Ακολουθώντας αυτή τη διττή προσέγγιση ο ταξιδιωτικός οδηγός διατηρεί και ως µετάφρασµα το χρηστικό και πολυλειτουργικό του χαρακτήρα όσο και την ιδιότητά του ως φορέα πολιτισµού. Βιβλιογραφικές Αναφορές Baker M. (1992). In Other Words. London / New York: Routledge Ballard M. (2005). Les stratégies de traduction des désignateurs de référents culturels. In M. Ballard (ed.), La Traduction, Contact de Langues et de Cultures(1). Arras Cedex: Artois Presses Université, Dann G. (1996). The Language of Tourism. A Sociolinguistic Perspective. Wallingford: CAB International. ΕΛΟΤ. (2001). Πληροφορίες και Τεκµηρίωση Μετατροπή των Ελληνικών χαρακτήρων µε χαρακτήρες Λατινικούς, ΕΛΟΤ 743. Αθήνα: Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης. Kerbrat Orecchioni C. (2004) Suivez le guide! Les modalités de l invitation au voyage dans les guides touristiques: l exemple de l île d Aphrodite. In F. Baider, M. Burger, D. Goutsos (eds), La Communication Touristique. Approches Discursives de l identité et de l altérité. Paris: Harmattan, Kress G. (1985). Linguistic Processes in Sociocultural Practice. Oxford: Oxford University Press. Λύτρας Π.. (2004). Κοινωνιολογία και Ψυχολογία του Τουρισµού. Αθήνα: INTERBOOKS. Messick B. (2003). Notes on Transliteration. In P. Rubel (ed.), Translating Cultures: Perspectives on translation and anthropology. Oxford, New York: Berg, Μπαµπινιώτης Γ. (1998). Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας. 15 Παραπέµπουµε στον όρο «languaculture» όπως αναφέρεται στο C. Nord (1997: 25). Ο συγκεκριµένος όρος αποδίδεται στον Αµερικανό ανθρωπολόγο M. Agar και υποδηλώνει την άρρηκτη σχέση µεταξύ πολιτισµού και γλώσσας. 16 Τα επίθετα «οικειοποιητικός» και «ξενότροπος» αναφέρονται στους όρους «domesticating translation» και «foreignizing translation» αντίστοιχα, που χρησιµοποιούνται από τον L. Venuti (1999: 44) για να περιγράψουν τις δύο βασικές µεθόδους µετάφρασης βάσει των απόψεων του Γερµανού θεολόγου και φιλοσόφου F. Schleiermacher. Ειδικότερα για την απόδοση στα ελληνικά του όρου «foreignizing translation» ως «ξενότροπη µετάφραση» πρβ. Ε. Σελλά (1996). 9

10 Newmark P. (1998). A textbook of translation. New York: Prentice Hall. Nord C. (1997). Translating as a Purposeful Activity. Functionalist Approaches Explained. Manchester, U.K. / Northampton, MA: St. Jerome Publishing. Quinlan S. (2005). Never Short of a Smile: A Content Analysis of Travel Guidebooks. Μεταπτυχιακή εργασία, Πανεπιστήµιο Waterloo. Reiss K. (2000). Translation Criticism The Potentials and Limitations. Categories and Criteria for Translation Quality Assessment, translated by Erroll F. Rhodes. Manchester: St. Jerome Publishing / American Bible Society: New York Schäffner C. και B. Herting (1994). The Revolution of the Magic Lantern : A Cross Cultural Comparison of Translation Strategies. In M. Snell Hornby, F. Pochhack, K. Kaindl (eds.), Translation Studies: An Interdiscipline. Amsterdam: John Benjamins, Schäffner C. (2002). Understanding bohemian villages š and Greek. Cultural competence in translation. Πρακτικά του ιεθνούς Συνεδρίου «Μεταφράζοντας στον 21 ο αιώνα: Τάσεις και Προοπτικές». Τµήµα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τοµέας Μετάφρασης, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, Σελλά Ε. (1996). «Η µετάφραση ως µέσο υποστήριξης των ασθενών γλωσσών». Πρακτικά της Ηµερίδας «Ισχυρές» και «ασθενείς» γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Όψεις του γλωσσικού ηγεµονισµού. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Snell Hornby M. (1988). Translation Studies. An Integrated Approach. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins. Snell Hornby M. (1999). The Ultimate Comfort : Word, Text and the Translation of Tourist Brochures. In G. Anderman, M. Rogers (eds), Word, Text, Translation. Liber Amicorum for Peter Newmark. Clevedon / Buffalo / Toronto / Sydney: Multilingual Matters, Venuti L. (1999). L Invisibilità del Traduttore. Una storia della traduzione, trad. di M. Guglielmi. Roma: Armando. Vermes A. P. (2003). Proper Names in Translation: An Explanatory Attempt. In Across Languages and Cultures, 4 / 1, Zingarelli N. (1990).Vocabolario della Lingua Italiana, Dodicesima Edizione. Bologna: Zanichelli Editore Πηγές Παραδειγµάτων DK Eyewitness Travel Guides. Florence & Tuscany. (2005). London: Dorling Kindersley Limited DK Eyewitness Travel Guides. London. (2004). London: Dorling Kindersley Limited. Explorer. Οδηγοί του Κόσµου. Φλωρεντία και Τοσκάνη. (2006), Αθήνα: Explorer. Guide EDT. Londra. (2000). Torino: EDT. Le Guide Mondadori. Firenze e La Toscana. (2006). Milano: Mondadori Electa S.p.A. Le Guide Mondadori. Londra. (2005). Milano: Mondadori Electa S.p.A. Le Guide Traveler di National Geographic. Londra. (2004), Vercelli: White Star S.p.A. Lonely Planet. London. (2000). Melbourne / Oakland / London / Paris: Lonely Planet Publications. Spiralguide. Cipro. (2003). Novara: Istituto Geografico De Agostini. Spiralguide. Cyprus. (2001). Hampshire: AA Publishing. Ταξιδεύοντας. Λονδίνο. (2001). Αθήνα: Εκδόσεις Οξύ. The National Geographic Traveler. London. (1999), London: The National Geographic Traveler. 10

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη των κειµένων στην ελληνική αγορά της µετάφρασης. Μαρία Σίσκου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Τα είδη των κειµένων στην ελληνική αγορά της µετάφρασης. Μαρία Σίσκου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τα είδη των κειµένων στην ελληνική αγορά της µετάφρασης Μαρία Σίσκου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Abstract: The starting point in my speculation about the kind of texts mostly translated by translators

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων 518297-LLP-2011-IT-ERASMUS-FEXI Εισαγωγή Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να παρουσιάσει το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων των μεταφράσεων των οικονομικών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Ι ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία είναι ομαδική (έως τρία άτομα)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικτυακή αγορά µεταφραστικών γραφείων ως παράγοντας διαµόρφωσης του προφίλ του εκπαιδευόµενου µεταφραστή

Η διαδικτυακή αγορά µεταφραστικών γραφείων ως παράγοντας διαµόρφωσης του προφίλ του εκπαιδευόµενου µεταφραστή Η διαδικτυακή αγορά µεταφραστικών γραφείων ως παράγοντας διαµόρφωσης του προφίλ του εκπαιδευόµενου µεταφραστή Αθηνά Ιωαννίδου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Abstract: The development of new information

Διαβάστε περισσότερα

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk (econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk Τοπική προσαρµογή ηλεκτρονικού περιεχοµένου Σήµερα, οι περισσότερες πληροφορίες είναι ψηφιακής φύσεως. Χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις»

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακές Γλωσσικές ιαταραχές. Ένας σηµαντικός αριθµός παιδιών παρουσιάζουν προβλήµατα

Αναπτυξιακές Γλωσσικές ιαταραχές. Ένας σηµαντικός αριθµός παιδιών παρουσιάζουν προβλήµατα Εισαγωγή Ένας σηµαντικός αριθµός παιδιών παρουσιάζουν προβλήµατα κατά τη γλωσσική ανάπτυξη, καθώς η γλωσσική τους συµπεριφορά δεν είναι η αναµενόµενη για τη χρονολογική τους ηλικία (βλέπε, Schwartz, 2008,

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis Μετάφραση Οδηγός Αγοράς metaphrasis Ποιος βρίσκεται πίσω από το metaphrasis: Κυριακή Παπακωνσταντίνου Ήδη από τη φοίτηση στο Τμήμα της Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας της Φιλοσοφικής Αθηνών, τις σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Επιμέλεια: Γιώργος Μαρνελάκης

ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Επιμέλεια: Γιώργος Μαρνελάκης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΩΦΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΔΙΓΛΩΣΣΟ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΩΦΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΔΙΓΛΩΣΣΟ Greek ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΩΦΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΔΙΓΛΩΣΣΟ The Greek translation of The right of the deaf child to grow up bilingual by François Grosjean University of Neuchâtel, Switzerland Translated

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών Ιnfo Point περιόδου Απριλίου-Μαΐου 2015. Στο διάστημα αυτό συμπληρώθηκαν 140 ερωτηματολόγια, τα οποία αντιστοιχούν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Το γλωσσάριο που ακολουθεί είναι µετάφραση από την έκδοση στα αγγλικά του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (UNWTO) µε τίτλο International Recommendations for Tourism

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

2 ΦΥΣΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2.1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

2 ΦΥΣΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2.1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ INTERREG IV ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑµεΑ) ΑΞΟΝΑΣ: 2 ΦΥΣΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2.1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου E-mail: info@itl.auth.gr http://www.itl.auth.gr/site ΓΕΝΙΚΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αντικείμενο Σπουδών: Ιταλική Γλώσσα και Λογοτεχνία Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κατερίνα Αλεξίου Μαρία Ν. Δανιήλ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κατερίνα Αλεξίου Μαρία Ν. Δανιήλ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Η Κατερίνα Αλεξίου είναι RCUK Academic Fellow στο Open University της Αγγλίας. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι διδάκτορας της Bartlett School of Graduate

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Μια δυνατή «ιδέα» βρίσκει την εφαρμογή της και στην Ελλάδα

Μια δυνατή «ιδέα» βρίσκει την εφαρμογή της και στην Ελλάδα ABOUT US Μια δυνατή «ιδέα» βρίσκει την εφαρμογή της και στην Ελλάδα Το Guest Inn, είναι το πρώτο ελληνικό δίκτυο επιλεγμένων παραδοσιακών και αγροτουριστικών καταλυμάτων που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί σε τυπωμένη (χειρόγραφες αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013 Αδαμαντίου Κοραή De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura Κωνσταντίνος Ηροδότου (Συντονιστής, Δρ. Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Paris VIII) Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμού (DMOs)

Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμού (DMOs) Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμού (DMOs) Τάσεις, Προκλήσεις & Επιτυχημένες Πρακτικές Μανόλης Ψαρρός Strategic Research, Planning & Implementation Support Digital Marketing Strategies Digital Marketing

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό 1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό Τα κυριότερα επικοινωνιακά εργαλεία ή µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφράζοντας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΙΑ 9 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» ΕΛΕΤΟ ΑΘΗΝΑ, 7-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Μεταφράζοντας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΙΑ 9 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» ΕΛΕΤΟ ΑΘΗΝΑ, 7-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Μεταφράζοντας το κρίκετ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΙΑ 9 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» ΕΛΕΤΟ ΑΘΗΝΑ, 7-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Εισαγωγικά γ Κρίκετ: ένα ήρεμο ομαδικό άθλημα κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Cross sectional Panel Omnibus

Cross sectional Panel Omnibus είδη ερευνών Ποσοτικές έρευνες Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Πρόσωπο µε πρόσωπο Τηλεφωνική Ταχυδροµική Μέσω ιαδικτύου 1 Ποσοτικές έρευνες (συνέχεια) Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Cross sectional

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ. ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ www.romvos.edu.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1) Ο συγγραφέας αναφέρεται στην απαράµιλλη οµορφιά της Ελλάδας, καθώς επίσης και στον κίνδυνο καταστροφής της εξαιτίας του τουρισµού. Επισηµαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος... 11. Εισαγωγή... 13. Α. Η Δημιουργικότητα στη Μετάφραση... 21

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος... 11. Εισαγωγή... 13. Α. Η Δημιουργικότητα στη Μετάφραση... 21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 Α. Η Δημιουργικότητα στη Μετάφραση... 21 Α.1. Γενικά... 22 Α.2. Γλώσσα, πολιτισμός και μετάφραση... 22 Α.3. Η ποσοτική και η ποιοτική διάσταση του μεταφραστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αικατερίνη Α. Μπλάντα, Μ. Ed. Τίτλοι σπουδών Σεπτέμβριος 1999 Οκτώβριος 2004: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Kevin Nield Sheffield Hallam University

Dr. Kevin Nield Sheffield Hallam University Συγκριτική προσέγγιση της βαθµολογίας επιπέδου ικανοποίησης από την εµπειρία της διαµονής σε ξενοδοχεία της Ρόδου, µεταξύ παραθεριστών µε προγράµµατα «ολικής φιλοξενίας» (all inclusive) και παραθεριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η επιλογή του κατάλληλου τύπου ερωτήσεων και ασκήσεων είναι συνάρτηση της παιδαγωγικής κατάρτισης, της διδακτικής εµπειρίας και της εφευρετικότητας του εκπαιδευτικού. Οι προφορικές

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση Advanced Subsidiary Advanced GCE Survival Δεξιότητες Α Β Γ Δ Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση κειμένων σε προεπιλεγμένα θέματα/κείμενα Functional Operational

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σύμφωνα με τη διεθνώς επικρατούσα ακαδημαϊκή πρακτική, παρατίθενται οι παρακάτω συνοπτικές οδηγίες για τη συγγραφή πτυχιακής ή διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία*Ήχου. Τί(είναι(ήχος; " Ο(ήχος(σαν(κύμα((αντικειμενικό(μέγεθος) " Η(αντίληψη(του(ήχου((υποκειμενική(προσέγγιση)

Τεχνολογία*Ήχου. Τί(είναι(ήχος;  Ο(ήχος(σαν(κύμα((αντικειμενικό(μέγεθος)  Η(αντίληψη(του(ήχου((υποκειμενική(προσέγγιση) Τεχνολογία*Ήχου Μία*μικρή*επανάληψη (από*το*μάθημα*της*ακουστικής) Διάλεξη(1:( Εισαγωγή ( Φλώρος(Ανδρέας Επίκουρος(Καθηγητής Τί(είναι(ήχος; Μελέτη(του(ήχου Ορισμός ΕΛΟΤ 263.1 (1.184): «Ως ήχος ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Μαρία όκου, Προϊσταµένη Τµήµατος στη ιεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Απόφοιτη Θ Σειράς

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (ΔΕΟ)

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (ΔΕΟ) Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (ΔΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΜΕ ΤΟ HARVARD REFERENCING

Διαβάστε περισσότερα

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία)

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων, µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των τριών από τις πέντε αιτήσεις που εξετάζει µε βάση το Νόµο 109(1)/2005, παρέδωσε στον Υπουργό Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου Αντίγραφα της αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχουν στη ιστοσελίδα www.rural-cyprus.com ή αποστέλλονται μετά από αίτημα από pga@navigator-consulting.com.

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός 20 2.0. Η επόμενη μέρα του Τουρισμού, σήμερα. Πρόεδρος Δ.Σ., Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.

Τουρισμός 20 2.0. Η επόμενη μέρα του Τουρισμού, σήμερα. Πρόεδρος Δ.Σ., Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. Τουρισμός 20 2.0 Η επόμενη μέρα του Τουρισμού, σήμερα Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης Πρόεδρος Δ.Σ., Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. Μια «συνηθισμένη», καθημερινή πια, ιστορία επιλογής προορισμού ρ διακοπών Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Υπεύθυνη Δήλωση Η παρακάτω υπογράφουσα δηλώνω ότι είμαι συγγραφέα τη παρούσα πτυχιακή εργασία. Κάθε τη, είναι πλήρω αναγνωρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι 19-06-2013 Νοµός Κεφαλληνίας Αριθµ. Πρωτ.: 27124 ήµος Κεφαλλονιάς Γραφείο ηµάρχου Ταχ. /νση: Π. Βαλλιάνου 7 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-22933 Φαξ: 26710-28515 email: dimarxos@kefallonia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η ιστορία του Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως µέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Επιστημονικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού ΣΕΝΑΡΙΟ / ΟΔΗΓΙΕΣ / ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΠΑΤΡΑ, 1 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Oι Δημόσιες Σχέσεις στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Public Relations in Academic Libraries

Oι Δημόσιες Σχέσεις στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Public Relations in Academic Libraries Ασημίνα Περρή Βιβλιοθηκονόμος, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθήνας Asimina Petri Librarian, Department of Political Science and Public Administration, University of

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής.

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Arist Von Schlippe, Jochen Schweitzer επιµέλεια: Βιργινία Ιωαννίδου µετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Καθηγήτρια Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Κατεύθυνση: Φυτική Παραγωγή Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο» ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο» Επιστ. Υπεύθυνη: Φωτεινή Γαζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στρατηγικοί Εταίροι

Οι Στρατηγικοί Εταίροι Εταιρική Παρουσίαση ΗΕπιχείρηση Η «Αμφιτρίτη ΚΟΙΝΣΕΠ» είναι υπό σύσταση Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης (σύμφωνα με το Ν. 4019/11) και έχει ως σκοπό την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τη γλωσσική επάρκεια: Πολιτισμική επίγνωση ενσυναίσθηση και διαμεσολάβηση στο σχολικό περιβάλλον

Πέρα από τη γλωσσική επάρκεια: Πολιτισμική επίγνωση ενσυναίσθηση και διαμεσολάβηση στο σχολικό περιβάλλον Πέρα από τη γλωσσική επάρκεια: Πολιτισμική επίγνωση ενσυναίσθηση και διαμεσολάβηση στο σχολικό περιβάλλον Βασίλης Παυλόπουλος Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr Ανακοίνωση στη 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ανταποκρινόμενη στην διεθνή τάση για διεύρυνση και διαφοροποίηση του τουριστικού της προϊόντος, τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα προσφέρει ελκυστικά πακέτα και υπηρεσίες εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Εναλλακτικός

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μελιτζάνη Ειρήνη Ημερ/νία γέννησης 04-02-1972 E-mail irene.melitzani@gmail.com ΣΠΟΥΔΕΣ 2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην ειδίκευση «Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

1ο χειμ. Εξαμηνο, 2013-2014

1ο χειμ. Εξαμηνο, 2013-2014 1ο χειμ. Εξαμηνο, 2013-2014 Συνθεση πινακίδας παρουσίασης συνθετικά και γεωμετρικά στοιχεία Εισαγωγη στην Αρχιτεκτονικη Συνθεση Θεμα 1ο ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΡΑΦΑΚΟΥ Καθηγήτρια της Σχολης Αρχιτεκτονων Ε.Μ.Π. Εικονογραφηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρήση της Τεχνολογίας στη Φυσική Αγωγή

Η Χρήση της Τεχνολογίας στη Φυσική Αγωγή Η Χρήση της Τεχνολογίας στη Φυσική Αγωγή Bonnie S. Mohnsen, Ph.D. Consultant/C.E.O. Επιμέλεια: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (Travel Agency Questionnaire) Εγχειρίδιο χρήσης (Demo Manual)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (Travel Agency Questionnaire) Εγχειρίδιο χρήσης (Demo Manual) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (Travel Agency Questionnaire) Εγχειρίδιο χρήσης (Demo Manual) «WeKnow»ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΥΧΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοινωνιών Σελίδα 1 από 14

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου

Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου Γρ. Δαβράζος 1, Β. Γαλάνης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

15 2010 - Προσκεκληµένη οµιλήτρια:

15 2010 - Προσκεκληµένη οµιλήτρια: µ µ : : µ - 15 2010 - Προσκεκληµένη οµιλήτρια:. µ Υπό την αιγίδα: Χορηγός επικοινωνίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διάλεξη θα αναφερθεί στα σωµατικά χαρακτηριστικά, το νευροψυχολογικό προφίλ, και στα χαρακτηριστικά της

Διαβάστε περισσότερα