ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ προσλήψεις εποχικών στους παιδικούς σταθµούς #193 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΜΑΓΕΙΡΕΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 1.700 προσλήψεις εποχικών στους παιδικούς σταθµούς #193 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΜΑΓΕΙΡΕΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ"

Transcript

1 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #193 ΑΙΤΗΣΕΙΣ 623 θέσεις σε δήµους, περιφέρειες, µουσεία, ΕΗ σελ. 2-7, 16 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΜΑΓΕΙΡΕΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ προσλήψεις εποχικών στους παιδικούς σταθµούς Σ ε εξέλιξη βρίσκονται οι προσλήψεις εποχικών στο πρόγραµµα «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» που αφορά σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς των δήµων. Μέσα στις επόµενες µέρες αναµένεται το µεγάλο κύµα προκηρύξεων από δήµους σε ειδικότητες όπως: βρεφονηπιοκόµοι, νηπιαγωγοί, βοηθοί βρεφονηπιοκόµοι, µάγειρες, τραπεζοκόµοι, προσωπικό καθαριότητας, εργάτες γενικών καθηκόντων, οδηγοί σχολικών κ.ά. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύµφωνα µε τα εξής κριτήρια: χρόνος ανεργίας, πολυτεκνία ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, τριτεκνία ή τέκνο µονογονεϊκής οικογένειας, βαθµός βασικού τίτλου σπουδών και εµπειρία. σελ. 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ταχύρρυθµα προγράµµατα εκπαίδευσης µελισσοκόµων σελ. 12 ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ευκαιρίες για καριέρα στον κλάδο της Υγείας σε όλη την Ελλάδα Γιατροί, νοσηλευτές, µάνατζερ, ιατρικοί επισκέπτες σελ. 8-9 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ζητούνται 81 εκπαιδευτές στις Σχολές Γονέων σελ. 7 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ιαγωνισµοί για µεταφραστές και διερµηνείς στην Ε.Ε. σελ. 15

2 222 Αγορά Eργασίας ηµόσιο Τρίτη 16 Ιουλίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ EDITORIAL Συµβάσεις ζωής Το επιδοτούµενο πρόγραµµα για την «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» φιλοδοξεί να δώσει ανάσα ζωής στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς των δήµων που απειλούνται σοβαρά από την έλλειψη κονδυλίων και προσωπικού και κινδυνεύουν να αφήσουν εκτός σταθµών χιλιάδες παιδιά για την ερχόµενη σχολική περίοδο. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα, που έχει ήδη ξεκινήσει να τρέχει και το οποίο παρουσιάζει σή- µερα η «Αγορά Εργασίας», διασφαλίζει κατ' αρχάς την κάλυψη περίπου θέσεων εποχικού προσωπικού που θα στελεχώσει τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς. Οι συµβάσεις τις οποίες θα υπογράψουν αυτοί που θα προσληφθούν από τις αρχές Σεπτεµβρίου θα είναι δίµηνης διάρκειας, ωστόσο προβλέπεται η δυνατότητα παράτασής τους έως ένα έτος. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό για τους ίδιους, αλλά και για τα παιδιά, που δεν θα αλλάζουν συνεχώς παιδαγωγούς µεσούσης της χρονιάς. Πρόκειται για θέσεις στις ειδικότητες βρεφονηπιοκόµων, νηπιαγωγών, µαγείρων, τραπεζοκό- µων, καθαριστών, οδηγών κ.ά. Ηδη, τρεις µεγάλοι δήµοι έχουν δηµοσιεύσει τις σχετικές προκηρύξεις, ενώ και οι υπόλοιπες αναµένεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη Αυγούστου, ώστε οι προσλαµβανόµενοι να βρίσκονται εγκαίρως στις θέσεις τους. ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ, ΦΥΛΑΚΕΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ 42 εποχικοί σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους Με 42 εποχικούς υπαλλήλους θα ενισχυθούν µουσεία και αρχαιολογικοί χώροι. Για τις θέσεις των αρχαιολόγων απαραίτητα είναι το πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας µε ειδίκευση στην Αρχαιολογία, η γνώση µίας ξένης γλώσσας µεταξύ των αγγλικών, γαλλικών, γερµανικών ή ιταλικών, καθώς και η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ενώ δεν πρέπει να έχουν ξεπεράσει το 65ο. Οι υποψήφιοι συντηρητές µαζί µε την αίτηση-δήλωση πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά: Πτυχίο ή δίπλωµα αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθµίδας ειδικότητας 13 υπάλληλοι στο ήµο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Στην πρόσληψη δεκατριών εποχικών υπαλλήλων θα προχωρήσει ο ήµος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου. Από την κατανοµή των θέσεων προκύπτει ότι θα εργαστούν: Ε Ηλεκτρολόγου 1, Ε Οδηγών απορριµµατοφόρου 2, Ε Χειριστών µηχανηµάτων 3, ΥΕ Εργατών καθαριότητας 6 και ΥΕ Εργάτη κοι- µητηρίου 1. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισµένο από τον ΟΑΤΑΠ και βεβαίωση γνώσης Η/Υ στα αντικεί- µενα υπολογιστικών φύλλων, επεξεργασίας κειµένων και υπηρεσιών ιαδικτύου. Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαµβάνει υποχρεωτικά τα εξής: αίτηση µε την οποία να δηλώνουν τη συγκεκριµένη θέση την οποία ενδιαφέρονται να καλύψουν, επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνοµικής ταυτότητας και των δύο όψεων, επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού σπουδών, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαµους), βεβαίωση πολυτεκνικής ιδιότητας, βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕ (αν υπάρχει) και βεβαίωση τυχόν προϋπηρεσίας στο ΥΠΠΟ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 5η ΕΒΑ ΥΕ Ειδικευµένοι Εργάτες 5 18 Ιουλ ΙΣΤ ΕΠΚΑ ΠΕ Αρχαιολόγος 1 19 Ιουλ ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων 1 - ΥΕ Ειδικευµένοι Εργάτες 12 - Κ ΕΠΚΑ Ε Εργατοτεχνίτης 1 17 Ιουλ ΚΕ ΕΠΚΑ Ε Φύλακες Ε Νυχτοφύλακας 1 - ΙΣΤ' ΕΠΚΑ ΠΕ Αρχαιολόγων 3 19-Ιουλ ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων 1 - ΥΕ Ειδικευµένοι Εργάτες 12-6η ΕΒΑ ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 1 19-Ιουλ συµβάσεις έργου στο Ιδρυµα «Μιχάλης Κακογιάννης» Το Ιδρυµα «Μιχάλης Κακογιάννης» ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση µίσθωσης έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας έως τριών (3) µηνών, συνολικά δέκα (10) ατόµων, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών για την υλοποίηση δράσεων κατά την περίοδο Αυγούστου - Σεπτεµβρίου 2013 στο πλαίσιο της Πράξης «Αρχαίο ράµα: Επιρροές και σύγχρονες προσεγγίσεις». Ειδικότερα ζητούνται: Συντονιστής Εργασιών Προγράµµατος, Βοηθός Συντονιστής Εργασιών Προγράµµατος, Υπεύθυνος Φιλοξενίας Καλλιτεχνικού Σχήµατος, Υπεύθυνος επεξεργασίας κειµένων και επικοινωνιακού υλικού, Υπεύθυνος Σκηνής, Βοηθός εκτέλεσης φωτισµών (2 άτοµα), Βοηθός Ηχολήπτης και Βοηθός Υλοποίησης Σε- µιναρίου - Εργαστηρίων και Επιµέλειας Χώρων (2 άτο- µα). Η προθεσµία υποβολής της αίτησης, µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στα γραφεία του Ιδρύµατος «Μιχάλης Κακογιάννης» στην προαναφερόµενη διεύθυνση, λήγει την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 και ώρα Σύντοµα 2 θέσεις στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ατόµων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, στο πλαίσιο του προγράµµατος «Επισκοπήσεις (Surveys) για την αναγνώριση και διατήρηση της χώρας ως Προστατευό- µενης Ζώνης (Π.Ζ.) κατά ορισµένων επιβλαβών οργανισµών καραντίνας για την περίοδο από 10 εκεµβρίου 2012 έως 9 εκεµβρίου 2013». Οι θέσεις έχουν ως εξής: 1 ΠΕ Γεωπόνου ή ασολόγου ή Βιολόγου (διάρκεια: έως 9/12/2013) και 1 ΠΕ Γεωπόνου ή Βιολόγου (διάρκεια: 3 µήνες). Καταληκτική ηµεροµηνία: 17/07/2013. Πληροφορίες: τηλ Eξωτερικός συνεργάτης στο ΠΘ Ο Ειδικός Λογαριασµός του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «TS-EUROTRAIN: ιεπιστη- µονικό δίκτυο εκπαίδευσης για το σύνδροµο Tourette: ιαµόρφωση ευρωπαϊκών υποδοµών εκπαίδευσης για τις νευροαναπτυξιακές διαταραχές», καλεί τους ενδιαφεροµένους να υποβάλουν πρόταση προς σύναψη έως µίας (1) σύµβασης µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου µε εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος θα διαθέτει µεταπτυχιακό δίπλωµα Ειδίκευσης στη Βιολογία Συστηµάτων και τη Βιοπληροφορική. Οι ενδιαφερό- µενοι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας µπορούν να επικοινωνήσουν µε τη δρα Πάσχου στο ή στο για περισσότερες πληροφορίες. Καταληκτική ηµεροµηνία: 16/07/2013. Γεωπόνος ή βιοτεχνολόγος στο Παν/µιο Θεσσαλίας Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, για την υποστήριξη της Πράξης «Ειδικό πρόγραµµα ελέγχου για τον ιό του υτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» του ΕΣΠΑ ( ), ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου µε εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό, ως εξής: γεωπόνος ή βιοτεχνολόγος Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα: , και Καταληκτική ηµεροµηνία: 16/07/2013. ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: Γιάννης Ευαγγελίδης ΥΠΟ ΟΧΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Mίνα Γιαννάκη Τηλ.:

3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 16 Ιουλίου 2013 ηµόσιο Αγορά Eργασίας 3 23 Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στο πρόγραµµα «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» που αφορά στην πρόσληψη συµβασιούχων σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς των δήµων. Ηδη τρεις µεγάλοι δήµοι έχουν δηµοσιεύσει τις προκηρύξεις τους. Πρόκειται για το ήµο Λάρισας, στον οποίο θα προσληφθούν 38 εποχικοί, το ήµο Παλαιού Φαλήρου, που θα απασχολήσει 23 εποχικούς, ενώ στο ήµο Φυλής θα εργαστούν 7 συµβασιούχοι. Αρχικά οι συµβάσεις του νέου προσωπικού θα είναι δίµηνες µε δυνατότητα παράτασης έως ένα έτος. Μέσα στις επόµενες µέρες και για όλο τον Αύγουστο οι υπόλοιποι δήµοι θα εκδίδουν σταδιακά νέες προκηρύξεις, αφού πρώτα λάβουν το «πράσινο φως» από το ΑΣΕΠ. Οι ειδικότητες που συγκεντρώνουν τις περισσότερες θέσεις είναι: Βρεφονηπιοκόµοι, νηπιαγωγοί, βοηθοί βρεφονηπιοκόµοι, µάγειρες, τραπεζοκόµοι, προσωπικό καθαριότητας, εργάτες γενικών καθηκόντων, οδηγοί σχολικών κ.ά. Προσόντα για κάθε ειδικότητα ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ: Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 3 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Πώς θα καλυφθούν οι θέσεις εποχικών σε παιδικούς σταθµούς ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙ ΟΥ Ε ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ: Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκό- µων - Παιδοκόµων ή Βοηθών Βρεφοκόµων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων ή Προσχολικής Αγωγής ραστηριοτήτων ηµιουργίας και Εκφρασης ή Επιµελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ηµερήσιας Φροντίδας Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων: Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕ του Ν. 1346/83 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Ε ΜΑΓΕΙΡΕΣ: Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθ- µιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ: Πτυχίο ή δίπλωµα Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής µε κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 23 στους παιδικούς σταθµούς Π. Φαλήρου Στους παιδικούς σταθµούς Π. Φαλήρου θα εργαστούν 23 νέοι εποχικοί υπάλληλοι. Από την κατανοµή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν: ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων 14, Ε Βοηθών βρεφοκόµων 4, Ε Μαγείρων 3, ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας 2. Για τις θέσεις των βρεφονηπιοκόµων θα πρέπει οι υποψήφιοι να διαθέτουν: πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµο τίτλο της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: συµβασιούχοι στο ήµο Φυλής Το ΝΠ «ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ήµου Ζεφυρίου» ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόµων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Επαγγελ- µατικής και Οικογενειακής Ζωής» του ΝΠ «ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ήµου Ζεφυρίου» του ή- µου Φυλής, που εδρεύει στο ήµο Φυλής και συγκεκριµένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθµό, ατόµων: ΤΕ Βρεφονηπιοκόµου 1, Ε Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων 4, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 2. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας 25, Τ.Κ , ΖΕΦΥΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, απευθύνοντάς τη στο ΝΠ «ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί. Ζεφυρίου» (τηλ. επικοινωνίας: ) έως 18/07/ βρεφονηπιοκόµοι στο ήµο Λάρισας Στην πρόσληψη 38 εποχικών υπαλλήλων θα προχωρήσει ο ή- µος Λάρισας για την κάλυψη των αναγκών των παιδικών σταθµών του δήµου. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων 9, Ε Βοηθών Βρεφοκόµων 5 και ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού 24. Για τις θέσεις των βρεφονηπιοκόµων θα πρέπει οι υποψήφιοι να διαθέτουν: πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλω- µα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµο τίτλο της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Για τις θέσεις Βοηθών Βρεφοκόµων οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να κατέχουν: πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων - Παιδοκόµων ή Βοηθών Βρεφοκόµων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων ή Προσχολικής Αγωγής ραστηριοτήτων ηµιουργίας και Εκφρασης ή Επιµελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ηµερήσιας Φροντίδας Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριο τίτλο των παρακάτω σχολικών µονάδων: Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕ του Ν. 1346/83 ή άλλο ισότιµο τίτλο σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο:

4 24 4 ηµόσιο Αγορά Eργασίας Τρίτη 16 Ιουλίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 31 µηχανοτεχνίτες στη ΕΗ ΑΗΣ Μελίτης στη Φλώρινα H ΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριάντα ενός (31) ατό- µων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Μελίτης, που εδρεύει στο Νοµό Φλώρινας, και συγκεκριµένα τους εξής: 1 ΠΕ Μηχανικού (µε καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας), 28 Ε Μηχανοτεχνιτών, 1 Ε Μετακινητή Βαρών µε χρήση ηλεκτροκίνητης γερανογέφυρας (Μανουβραδόρος) και 1 Ε Μηχανοτεχνίτη Εργαλειοµηχανών (Τορναδόρων). Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Για τις θέσεις των µηχανοτεχνιτών ζητούνται: α. πτυχίο Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου Μηχανολογικού Τοµέα ή Κατεύθυνσης ή απολυτήριο τίτλο Κλάδου Μηχανολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή πτυχίο Τεχν. Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων Μηχανολογικού Τοµέα ή πτυχίο Σχολών Μαθητείας ΟΑΕ (Μέσης Στάθµης Ν. 1346/83) (ΦΕΚ 46/τ. Α ) Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή δίπλωµα ΙΕΚ Μηχανολογικού Τοµέα ή πτυχίο άλλης ισότιµης Σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχου κλάδου, τοµέα ή ειδικότητας και β. επαγγελµατική άδεια (εγγραφή στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου). Ο φάκελος υποψηφιότητας του κάθε υποψηφίου πρέπει να συ- µπεριλαµβάνει την αίτηση, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά εµπειρίας, ανεργίας (εάν υπάρχουν). Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ. ΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΗ/ΑΗΣ Μελίτης Τ.Θ. 1 - Τ.Κ Μελίτη Ν. Φλώρινας, απευθύνοντάς τη στον αρµόδιο υπάλληλο (τηλ. επικοινωνίας: ). Υποβολή αιτήσεων έως και 19/07/2013. Πρόσληψη συνεργατών µε συµβάσεις εργασίας στο Τελλόγλειο Ιδρυµα Θεσ/νίκης Το Τελλόγλειο Ιδρυµα, προκειµένου να προβεί σε πρόσληψη συνεργατών µε συµβάσεις εργασίας µερικής απασχόλησης για να καλύψει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο των εκθέσεων που θα λειτουργήσουν στις εγκαταστάσεις του το χρονικό διάστηµα Σεπτέµβριος Ιανουάριος 2014, καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος. Αναγκαίο τυπικό προσόν αποτελεί η κατοχή πτυχίου ΠΕ Θεατρολογίας ή ΠΕ ΑΣΚΤ ή ΠΕ Ιστορικού-Αρχαιολογικού ή ΠΕ Ιστορίας της Τέχνης της ηµεδαπής ή αλλοδαπής (αναγνωρισµένο από το ΟΑΤΑΠ). Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος, µαζί µε σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα και επικυρωµένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών, θα υποβάλλονται από 5 Ιουλίου µέχρι και 23 Αυγούστου 2013, κατά τις εργάσιµες ηµέρες, τις ώρες έως 14.00, στη Γραµµατεία του Ιδρύµατος (αρµόδια κυρία όµνα Παραφέστα), στην οδό Αγίου ηµητρίου 159Α, Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος, τηλ.: Το έντυπο της αίτησης διατίθεται από τη Γραµµατεία και την ιστοσελίδα του Ιδρύµατος. 7 ναυαγοσώστες στο ήµο ωρίδος Ο ήµος ωρίδος ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού επτά (7) ναυαγοσωστών, προς αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών -επάνδρωση των παραλιών Χιλιαδούς, Σεργούλας που έχουν χαρακτηρισθεί πολυσύχναστες καθώς και των παραλιών Παραθάλασσου, Βάθης και Ερατεινής για λόγους προστασίας του κοινωνικού συνόλου και τουριστικής προβολής. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του ήµου ωρίδος (στο Λιδορίκι) και στις έδρες των υπόλοιπων τριών η- µοτικών Ενοτήτων του ήµου ωρίδος, Ευπαλίου, Βαρδουσίων και Τολοφώνος, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες µέσα σε προθεσµία πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσής της, ήτοι από έως και Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο άτοµα στο ήµο Ναυπλίου Με 15 συµβασιούχους θα ενισχυθεί ο ήµος Ναυπλίου. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: Ε Ηλεκτρολόγου 1, Ε Ηλεκτρολόγων ΣΤ ειδικότητας 1, Ε Οδηγών απορριµµατοφόρου 2, Ε Χειριστή σαρώθρου 1, ΥΕ Εργατών καθαριότητας 9 και ΥΕ Εργάτη συνοδών πλυστικού µηχανήµατος 1. Για τις θέσεις των χειριστών οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν: α) Αδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ι τάξης Γ, β) άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική, γ) οµώνυµο ή αντίστοιχο τίτλο ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ του Ν.1346/83 ή άλλο ισότιµο τίτλο σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: θέσεις στο ήµο Παιανίας Ο ήµος Παιανίας θα ενισχυθεί µε 16 νέους υπαλλήλους. Οι θέσεις είναι: Ε Ηλεκτρολόγου 1, Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρου 2, Ε Υδραυλικών 2 και ΥΕ Εργατών καθαριότητας 11. Οι υποψήφιοι υδραυλικοί οφείλουν να διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη υδραυλικού ή ηλεκτρολόγου αντίστοιχα ή οµώνυµο ή αντίστοιχο τίτλο ΙΕΚ ή ΤΕΕ Α ή Β κύκλου σπουδών ή ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τεχνικού επαγγελµατικού λυκείου ή τεχνικών επαγγελµατικών σχολών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολών µαθητείας του ΟΑΕ ή άλλο ισότιµο ή οµώνυ- µο τίτλο σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούµενη άδεια άσκησης επαγγέλµατος. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο:

5 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 16 Ιουλίου 2013 Δημόσιο Αγορά Eργασίας 5 25 Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΗΜΑΘΙΑ 2012» υλοποιεί πρόγραμμα για ανέργους με σκοπό την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν: μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, άτομα που βρίσκονται στο όριο ή σε κατάσταση φτώχειας. Οσοι επιλεγούν θα επωφεληθούν μέσω της: Α. Πληροφόρησης & συμβουλευτικής υποστήριξης: με στόχο τη διάγνωση των αναγκών τους & των στόχων τους, την κατάταξή τους σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης & την υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης, αλλά και μετά το πέρας της για την επίτευξη των στόχων τους. Β. Κατάρτισης: στο πλαίσιο της δράσης κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης (6,00 / ώρα, μικτά). Τα προγράμματα κατάρτισης που θα γίνουν είναι: «Ανάπτυξη Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στον τομέα της παροχής υπηρεσιών» (84 ώρες θεωρία & 36 ώρες πρακτική άσκηση), αφορά σε 15 άνεργες γυναίκες. «Ανάπτυξη Νεανικής Επιχειρηματικότητας στον τομέα των υπηρεσιών» (84 ώρες θεωρία & 36 ώρες πρακτική άσκηση), αφορά σε 15 ανέργους, ηλικίας ετών. «Εναλλακτικές μορφές τουρισμού» (105 ώρες θεωρία & 45 ώρες πρακτική άσκηση), αφορά σε 25 ανέργους, άνεργες. ΑΙΤΗΣΕΙΣ εωσ τισ 31 αυγουστου Πρόγραμμα κατάρτισης για 80 ανέργους στην Ημαθία ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙΔΟΥ «Δημιουργία - Οργάνωση & Λειτουργία Κοινωνικών Συνεταιρισμών» (105 ώρες θεωρία & 45 ώρες πρακτική άσκηση), αφορά σε 25 ανέργους, άνεργες. Παράλληλα, οι ωφελούμενοι θα υποστηριχθούν για την ένταξη σε άλλα επιδοτούμενα και υποστηρικτικά προγράμματα. Πληροφορίες για τις αιτήσεις: Δήμος Βέροιας: Γραφείο Αντιδημάρχου Δημοτικών Ενοτήτων & Πολιτικής Προστασίας, τηλ , και Γραφείο Ειδικών Συνεργατών, τηλ , 4ος όροφος, πάνω από τα ΚΕΠ, Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Βέροιας, τηλ , Αναπτυξιακή Ημαθίας Αστική (ΑΝΗ- ΜΑ), τηλ Αιτήσεις έως τις 31 Αυγούστου. 9 υπάλληλοι στη Δημοτική Εταιρεία Σητείας m H Μονομετοχική Ανώνυμη Δημοτική Εταιρεία Σητείας ΜΑΔΕΣ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της και συγκεκριμένα τους εξής: 4 ΔΕ και, εν ελλείψει αυτού, ΥΕ Υπάλληλος Αναψυκτηρίου, 4 ΔΕ και, εν ελλείψει αυτού, ΥΕ Υπάλληλος (παραλία - εκμίσθωση ξαπλώστρας) και 1 ΔΕ Ναυαγοσώστης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μονομετοχική Ανώνυμη Δημοτική Εταιρεία Σητείας (ΜΑΔΕΣ Α.Ε.), Κτίριο Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου, Παλαίκαστρο Σητείας Τ.Κ (τηλ. επικοινωνίας: ). 3 εργάτες στο Δήμο Τήλου m Η δήμαρχος Τήλου προκηρύσσει την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών (3) ατόμων δίμηνης (2μηνης) διάρκειας σε σύνολο 12 μηνών κλάδου ΥΕ Εργατών στην Υπηρεσία Πρασίνου και Δράσεις Πυροπροστασίας, όπως: κοπή και απομάκρυνση ξερής ύλης, ξερά χαμηλά κλαδιά και ξερά δέντρα -καθαρισμός απορριμμάτων - κοπή και απομάκρυνση χόρτων - εργασίες συντήρησης υποδομών πυροπροστασίας. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στο Δημοτικό Κατάστημα Τήλου μέχρι τις 19/7/2013, ημέρα Παρασκευή. 16 θέσεις στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού m Με 16 εποχικούς υπαλλήλους θα ενισχυθεί ο Δήμος Παπάγου- Χολαργού. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου 4 και ΥΕ Εργατών καθαριότητας 12. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις θα πρέπει να είναι μεταξύ 16 και 65 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: θέσεις στο Δήμο Σκοπέλου m Ο Δήμος Σκοπέλου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σκοπέλου, που εδρεύει στη Σκόπελο και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 1 ΔΕ Οδηγού Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 4 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, 1 ΔΕ Βοηθού Χειριστή Μηχανημάτων Εργου Φορτωτής (Ομάδας Ε Τάξης Δ ) και 1 ΥΕ Εργάτη Καθαριότητας Νεκροταφείου (Ταφής-Εκταφής). Διεύθυνση: Δήμος Σκοπέλου, Σκόπελος Μαγνησίας, Τ.Κ , απευθύνοντάς τη στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας (τηλ. επικοινωνίας: ).

6 ηµόσιο 266 Αγορά Eργασίας Τρίτη 16 Ιουλίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΠΟΧΙΚΟΙ 46 προσλήψεις στο ήµο Ιστιαίας-Αιδηψού Ο ήµος Ιστιαίας-Αιδηψού ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά σαράντα έξι (46) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα των υπηρεσιών Καθαριότητας και Υδρευσης-Αποχέτευσης του δήµου και συγκεκριµένα τους εξής: 3 Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 1 Ε Ηλεκτρολόγου, 35 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, 1 Ε Υδραυλικού, 3 Ε Οδηγών Λυµατοφόρου Αυτοκινήτου (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και 3 Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Εργου. Οι υποψήφιοι οδηγοί θα πρέπει να έχουν α) δίπλωµα ΙΕΚ ειδικοτήτων τεχνικού αυτοκινήτου οχηµάτων ή εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α ή Β κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας µηχανών και συστηµάτων αυτοκινήτου ή απολυτήριο τίτλο ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τµήµατος µηχανικών αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελµατικής σχολής δευτεροβάθ- µιας εκπαίδευσης ειδικότητας µηχανών αυτοκινήτου ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ ειδικότητας µηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή απολυτήριο τίτλο άλλης συναφούς ειδικότητας ή άλλο ισότιµο τίτλο σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής σε αντίστοιχη ειδικότητα και β) επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας σε ισχύ. Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ήµος Ιστιαίας-Αιδηψού, Κεντρική Πλατεία Ιστιαίας, Τ.Κ Ιστιαία, απευθύνοντάς τη στη ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών (τηλ. επικοινωνίας: ). ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 3 Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 1 Ε Ηλεκτρολόγου 35 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 1 Ε Υδραυλικού 3 Ε Οδηγών Λυµατοφόρου Αυτοκινήτου (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 2 Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Εργου (ΟΜΑ Α Β ΤΑΞΗΣ ) 1 Ε Χειριστή Μηχανηµάτων Εργου (ΟΜΑ Α Ζ ΤΑΞΗΣ Γ ) 18 οδηγοί και χειριστές στο ήµο Λήµνου Ο ήµος Λήµνου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήµου και συγκεκριµένα τους εξής: Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 3, Ε Οδηγών Βυτιοφόρων (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 2, Ε Ηλεκτρολόγου 1, Ε Υδραυλικού 1, Ε Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων 1, Ε Χειριστή Μηχανηµάτων Εργων (πολυµηχάνηµα AMBIENTE Οµάδας Β, τάξης Γ ) 1, Ε Χειριστή Μηχανηµάτων Εργων ( ιαµορφωτής Γαιών- Γκρέιντερ Οµάδας Ζ, τάξης Γ ) 1 και ΥΕ Εργατών (-τριών) Καθαριότητας 8. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ήµος Λήµνου, Τ.Κ , Μύρινα Ν. Λέσβου, απευθύνοντάς τη στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (τηλ. επικοινωνίας: ) έως 22/07/ εργάτες στο ήµο Νάουσας Ο ήµος Νάουσας ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του δήµου και συγκεκριµένα τους εξής: ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας (συνοδών απορριµµατοφόρων) 4. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, για τη ηµοτική Ενότητα Νάουσας, στο Γραφείο Προσωπικού ήµου Νάουσας ( ηµαρχίας 30) (τηλ. επικοινωνίας ), για τη ηµοτική Ενότητα Ανθε- µίων, στο ηµοτικό Κατάστηµα Κοπανού (Ερµού 71) (τηλ. επικοινωνίας ) και για τη ηµοτική Ενότητα Ειρηνούπολης στο ηµοτικό Κατάστηµα Αγγελοχωρίου (Λεωφόρος Ειρήνης 195) (τηλ. επικοινωνίας ), είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ηµαρχίας 30, Νάουσα Ηµαθίας, Τ.Κ , απευθύνοντάς τη στο Γραφείο Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: ) έως σήµερα. 14 εποχικοί στο ήµο Νέας Ιωνίας Ο ήµος Νέας Ιωνίας Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήµου. Οι προς πλήρωση θέσεις είναι οι εξής: ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 10, Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων 2 και Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Εργου 2. Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στο ήµο Νέας Ιωνίας Αττικής και θα υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο µε κωδικό ΣΟΧ.2, µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αγ. Γεωργίου αριθ. 40, απευθύνοντάς την ως εξής: ήµος Νέας Ιωνίας για την ανακοίνωση υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 (τηλ. επικοινωνίας: και ). Τα ειδικά έντυπα των αιτήσεων θα διατίθενται από το δήµο και από την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www. asep.gr). Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 18 Ιουλίου.

7 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 16 Ιουλίου 2013 ηµόσιο Αγορά Eργασίας 7 27 ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 81 εκπαιδευτές στις Σχολές Γονέων Το Ιδρυµα Νεολαίας και ιά Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Σχολές Γονέων» ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9, οι οποίες συγχρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε. και το Ελληνικό ηµόσιο, προκηρύσσει τις θέσεις Υπευθύνων Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτών και Μελών Οµάδας Εργου µε σύµβαση µίσθωσης έργου. Οι ενδιαφερόµενοι επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση και για τις τρεις θέσεις. Για κάθε θέση επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για ένα µόνο από τους παραπάνω νοµούς (για εκπαιδευτές και υπευθύνους), όπως παρουσιάζονται στον πίνακα. Οι θέσεις αφορούν στους παρακάτω νοµούς: Α) ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 16 θέσεις Υπευθύνων Εκπαίδευσης Σχολών Γονέων ΑΠ7, για τους Νοµούς Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Εβρου, Ηρακλείου, Καρδίτσας, Κέρκυρας, Κορινθίας, Λάρισας, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Πρέβεζας, Ροδόπης και Τρικάλων. 18 θέσεις Υπευθύνων Εκπαίδευσης Σχολών Γονέων ΑΠ8, για τους Νοµούς Βόρειου Τοµέα Αθηνών, υτικού Τοµέα ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙ ΟΥ Αθηνών, Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, Νότιου Τοµέα Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, υτικής Αττικής, Θεσσαλονίκης (2 θέσεις), Γρεβενών, Ηµαθίας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Φλώρινας, Χαλκιδικής. 3 θέσεις Υπευθύνων Εκπαίδευσης Σχολών Γονέων ΑΠ9, για τους Νοµούς Κυκλάδων, ωδεκανήσου και Βοιωτίας. Β) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ Θέσεις Εκπαιδευτών Σχολών Γονέων ΑΠ7, για τους Νοµούς Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αχαΐας, Εβρου, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας, Καρδίτσας, Κέρκυρας, Κορινθίας, Λακωνίας, Λάρισας, Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Πρέβεζας, Ροδόπης, Τρικάλων και Χανίων. Θέσεις Εκπαιδευτών Σχολών Γονέων ΑΠ8, για τους Νοµούς Θεσσαλονίκης, Βόρειου Το- µέα Αθηνών, υτικού Τοµέα Αθηνών, Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, Νότιου Τοµέα Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, υτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων, Γρεβενών, Ηµαθίας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Φλώρινας και Χαλκιδικής. Θέσεις Εκπαιδευτών Σχολών Γονέων ΑΠ9, για τους Νοµούς Βοιωτίας, ωδεκανήσου (µόνο νήσοι Ρόδος και Κάλυµνος), Ευρυτανίας και Κυκλάδων. Γ) ΜΕΛΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ ύο (2) θέσεις Μελών Οµάδας Εργου για το συντονισµό των πράξεων του ΑΠ7. Αιτήσεις Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται µε την ανωτέρω (ηλεκτρονική) µορφή και αποστέλλονται ταχυδροµικά, µε ή µε fax δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Προθεσµία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: έως και 19/7/2013. Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισµένου φακέλου διάστασης Α4. Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν ταχυδρο- µικώς ή θα υποβληθούν στη διεύθυνση: Ιδρυµα Νεολαίας και ιά Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, Αθήνα (Κεντρική Γραµ- µατεία, 3ος όροφος). 27 προσλήψεις στο ήµο Κιλελέρ 7 προσλήψεις στη ΕΗ ράµας (Συγκρότηµα Νέστου) Ο ήµος Κιλελέρ, υλοποιώντας την 168/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Κιλελέρ, θα δεχτεί αιτήσεις δηµοτών του ήµου Κιλελέρ που θα αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας για την αντιµετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών δίµηνης (2) χρονικής διάρκειας. Συγκεκριµένα, θα γίνει πρόσληψη είκοσι (20) Εργατών Καθαριότητας, έξι (6) Οδηγών Απορριµµατοφόρων και ενός (1) Χειριστή Μηχανηµάτων. Η διάρκεια κατάθεσης των αιτήσεων είναι µέχρι 18/07/2013 και ώρα 2 µ.µ. στο ηµαρχείο της Νίκαιας. H ΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 7 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Συγκροτή- µατος Νέστου, που εδρεύει στο Νοµό ράµας, και συγκεκριµένα τους εξής: Ε Μηχανοτεχνιτών 4, 1 Ε Ηλεκτροτεχνίτη και 2 ΥΕ Εργατών. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥ- ΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. ΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ. ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΗ Συγκρότηµα Νέστου/ ράµα, Τ.Κ (τηλ. επικοινωνίας: ). 10 στο Σύνδεσµο ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου Στο Σύνδεσµο ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου θα εργαστούν 10 εποχικοί υπάλληλοι. Οι θέσεις είναι: Ε Οδηγών Απορριµ- µατοφόρου 2, Ε Χειριστών Σαρώθρου 1 και ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 7. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο: ωροµίσθιοι καθηγητές στη Σχολή Εµπορικού Ναυτικού Η ΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟ- ΠΥΡΓΟΥ προτίθεται να προσλάβει για το εκπαιδευτικό έτος ωροµίσθιους καθηγητές για να διδάξουν µαθήµατα της ειδικότητας ως εξής: Εξι (06) Πλοιάρχους Α Τάξης Ε.Ν., τρεις (03) Βοηθούς Πρακτικών Εφαρµογών (Πλοιάρχους Γ Τάξης Ε.Ν. ή Ναυκλήρους) και δύο (02) Ιατρούς. Οι ενδιαφερό- µενοι πρέπει εντός είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών, από την εποµένη της τελευταίας δηµοσίευσης στον Τύπο, ήτοι µέχρι και την 23η/07/2013, να υποβάλουν ή αποστείλουν στη ΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου (ταχ. δ/νση: Παραλία Ασπροπύργου - Τ.Κ Ασπρόπυργος) αίτηση µε τα σχετικά δικαιολογητικά και τα προβλεπόµενα κατά περίπτωση πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ. (λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία της σφραγίδας του ταχυδροµείου). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: / κατά τις εργάσι- µες ηµέρες και ώρες, καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση

8 Ιδιωτικός τοµέας 288 Αγορά Eργασίας Τρίτη 16 Ιουλίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑΤΡΟΙ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ, ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΕ Ανοιχτές θέσεις στον ιατρικό και το φαρµ Προσωπικό µε εµπειρία στον κλάδο Υγείας αναζητούν φαρµακοβιοµηχανίες, φαρ- µακεία και ιδιωτικοί ιατρικοί οργανισµοί σε όλη την Ελλάδα. Οι θέσεις εργασίας αφορούν σε δερµατολόγους, ΩΡΛ, γαστρεντερολόγους, νευρολόγους, παιδιάτρους, ορθοπαιδικούς, πνευµονολόγους, παθολόγους, καρδιολόγους και ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ψυχιάτρους, στελέχη πωλήσεων φαρµακείων, ιατρικούς επισκέπτες, µάνατζερ και νοσηλευτές. Βασικά προσόντα για όλες τις θέσεις είναι η προϋπηρεσία σε αντίστοιχο πόστο και η εξειδίκευση. Γιατροί διάφορων ειδικοτήτων στη γραµµή 1016 Ανοιχτές θέσεις για δεκάδες γιατρούς διάφορων ειδικοτήτων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη διαθέτει το διάστηµα αυτό η γραµµή 1016 SOS IATPOΙ. Ειδικότερα, στην Αθήνα προσλαµβάνει δερµατολόγους, ΩΡΛ, γαστρεντερολόγους, νευρολόγους, παιδιάτρους, ορθοπαιδικούς, πνευ- µονολόγους, παθολόγους και ψυχιάτρους. Αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη δίνει ευκαιρίες σε επαγγελµατίες γιατρούς των εξής ειδικοτήτων: καρδιολόγους, ακτινολόγους, παθολόγους και παιδιάτρους. Απαραίτητα προσόντα για όλες τις παραπάνω θέσεις είναι το πτυχίο ΑΕΙ, η γνώση αγγλικών και η προϋπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα τηλέφωνα (για τις ειδικότητες που αφορούν στην Αθήνα) και (για τις ειδικότητες που αφορούν στην Αθήνα). Επίσης µπορούν να ενηµερωθούν από την ιστοσελίδα των SOS ΙΑ- ΤΡΩΝ: Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ αποτελούν την πρώτη ελληνική οργάνωση ελεύθερων επαγγελµατιών ειδικευµένων ιατρών µε αποκλειστικό αντικείµενο την παροχή κατ οίκον ιατρικών υπηρεσιών σε έκτακτα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο. Η εταιρία ιδρύθηκε το 1993 και σήµερα απασχολεί 100 γιατρούς όλων των βασικών ειδικοτήτων: καρδιολόγους, παθολόγους, πνευµονολόγους, χειρουργούς, παιδιάτρους, ορθοπαιδικούς, ψυχιάτρους, νευρολόγους, γαστρεντερολόγους, ουρολόγους, παιδοχειρουργούς, αναισθησιολόγους, δερµατολόγους, οφθαλµιάτρους, ΩΡΛ, γυναικολόγους και ενδοκρινολόγους. Πρόκειται για αποκλειστικά αυτοχρηµατοδοτούµενη και οικονοµικά ανεξάρτητη εταιρία, που συντηρείται µε την καταβολή εκ µέρους των ιατρών µελών της µέρους της αµοιβής των ιατρικών επισκέψεων. Εξειδικευµένο προσωπικό για το εργοστάσιο της ΦΑΜΑΡ Η ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ, ελληνική εταιρία που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, µε ηγετική θέση στο χώρο της παραγωγής φαρµάκων και καλλυντικών, διαθέτει δύο ανοιχτές θέσεις στο εργοστάσιό της στον Αυλώνα. Ειδικότερα, αναζητά ένα µάνατζερ quality control και έναν quality systems officer. Οι ιδανικοί υποψήφιοι και για τις δύο ειδικότητες θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ των ακόλουθων ειδικοτήτων: Χηµικοί/ Φαρµακοποιοί/Βιολόγοι. Επίσης, να διαθέτουν εµπειρία 3-5 ετών σε διοίκηση εργαστηρίου σε βιοµηχανία φαρµάκων, καλλυντικών ή τροφίµων και εργαστηριακή εµπειρία σε αναλύσεις HPLC, GC Spectrophotometety και γνώσεις µικροβιολογίας, να γνωρίζουν αγγλικά και MS Office (Εxcel, Word) και να έχουν διοικητικές/οργανωτικές ικανότητες. Η εταιρία προσφέρει ευκαιρίες επαγγελµατικής εξέλιξης σε πολυεθνικό περιβάλλον, αποδοχές ανάλογες των προσόντων και της προϋπηρεσίας, συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη. Οι ενδιαφερό- µενοι µπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σηµείωµα (αναγράφοντας την ειδικότητα) στην παρακάτω διεύθυνση: gr/mainsite/careers.html.

9 Αγορά Eργασίας ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 16 Ιουλίου 2013 Ιδιωτικός τοµέας 9 37 ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ακευτικό κλάδο σε όλη την Ελλάδα Ιατρικοί επισκέπτες σε 5 εταιρίες Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της η Hospital Line προσλαµβάνει ιατρικούς επισκέπτες - πωλητές για τις περιοχές της Αττικής και της Βόρειας Ελλάδας. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, ηλικίας έως 35 ετών, πρέπει να διαθέτουν τα εξής: -Πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, κατά προτίµηση Θετικών Επιστηµών. -Σχετική προϋπηρεσία. -Γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και χρήσης υπολογιστών. -Αδεια οδήγησης αυτοκινήτου. Η εταιρία προσφέρει οργανωµένο, ευέλικτο περιβάλλον εργασίας, εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο, συνεχή εκπαίδευση σε σύγχρονες µεθόδους ιατρικής ενηµέρωσης και προοπτική εξέλιξης. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται µέσω του Η Γενική Χηµικών Προϊόντων, που δραστηριοποιείται από το 1977 στα φαρµακευτικά / ιατρικά είδη, αναζητά έναν ιατρικό επισκέπτη για την Αλεξανδρούπολη. Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει επικοινωνιακές ικανότητες, καλή παρουσία και άνεση µε τους πελάτες, φιλοδοξία και εργατικότητα, τουλάχιστον 3 ετών εµπειρία στις πωλήσεις στον ιατρικό χώρο, δίπλωµα οδήγησης και οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. Οι γνώσεις αγγλικών και Η/Υ θεωρούνται επιπρόσθετα προσόντα. Η εταιρία προσφέρει βαθµολογική εξέλιξη έπειτα από σύντοµο χρονικό διάστη- µα, ανταγωνιστικές αποδοχές, συν bonus ανάλογα µε την απόδοση, συνεχή off the job και on the job εκπαίδευση, αυτοκίνητο, κινητό, πενθήµερη εργασία και οκτάωρο. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ ή ταχυδροµικά στη διεύθυνση: Αυγής 60, , Κηφισιά. Η εισαγωγική και κατασκευαστική εταιρία Ορθοπεδικός Κόσµος, µε πολυετή εµπειρία στο χώρο, προσλαµβάνει έναν πωλητή - ιατρικό επισκέπτη για την ανάπτυξη και την επαφή του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και των ασθενών µε την εταιρία. Σύµφωνα µε την αγγελία, η συνεργασία θα είναι αρχικά αποκλειστικά µε ποσοστά επί των πωλήσεων και στη συνέχεια θα εξελιχθεί σε υπαλληλική σχέση. Ο ιδανικός υποψήφιος για το συγκεκριµένο πόστο θα πρέπει να διαθέτει εµπειρία τουλάχιστον 3 ετών στον ιατρικό χώρο των ορθοπαιδικών, χειρουργών, αγγειολόγων, καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, πολύ καλή χρήση Η/Υ, ηλικία έως 35 ετών, να είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ, να έχει υψηλό αίσθηµα σωστής και αποτελεσµατικής διαπραγµάτευσης στο χώρο της Υγείας, δίπλωµα οδήγησης αυτοκινήτου και ευχάριστη προσωπικότητα. Η εταιρία προσφέρει, αρχικά, ποσοστά επί των πωλήσεων, εξέλιξη σε µόνιµη υπαλληλική συνεργασία αορίστου χρόνου, εκπαίδευση, δυνατότητα εξέλιξης µέσα στην εταιρία, εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: Ιατρικούς επισκέπτες µε έδρα την Αθήνα και την Πάτρα ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναµικό της και η εταιρία βιοτεχνολογίας Biohellenika. Απαραίτητα προσόντα για τα πόστα αυτά είναι το πτυχίο Βιολογίας ή από το χώρο των επιστηµών Υγείας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν, η άριστη ικανότητα επικοινωνίας, το οµαδικό πνεύµα, η οργανωτική αντίληψη, οι γνώσεις αγγλικών, η χρήση Η/Υ, το δίπλωµα οδήγησης αυτοκινήτου, η κάρτα ανεργίας άνω των 6 µηνών, η άµεση διαθεσιµότητα και οι εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες). Για τις θέσεις αυτές, προσφέρονται: εταιρικό κινητό, συνεχής εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης. Οι ενδιαφερόµενοι/ες που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα στο φαξ , υπόψη κ. Καργάκου ή ταχυδροµικά στη διεύθυνση: Biohellenika Α.Ε., Αρχελάου 28Α, Τ.Κ , Αθήνα. Στο ίδιο πλαίσιο και η φαρµακευτική εταιρία CUBE, που δραστηριοποιείται στο χώρο των φαρµάκων, των συµπληρωµάτων ειδικής διατροφής και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, επιθυµεί να προσλάβει ιατρικούς επισκέπτες για να προωθήσουν διαιτητικά τρόφιµα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς στην Αττική. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πολυετή εµπειρία στις ειδικότητες των παιδιάτρων, γαστρεντερολόγων, δυναµική προσωπικότητα µε ικανότητα επικοινωνίας, πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής, άδεια οδηγήσεως αυτοκινήτου, γνώση αγγλικών και Η/Υ. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται µέσω του Συνεργάτες φαρµακείων σε 7 πόλεις Η φαρµακευτική εταιρία Emergy Products αναζητά συνεργάτες για χώρους φαρµακείων στην Αθήνα, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, στη Λαµία, στον Βόλο, στη Λάρισα και το Αγρίνιο. Απαραίτητη προϋπόθεση για όσες και όσους διεκδικήσουν τις παραπάνω θέσεις είναι η προϋπηρεσία στο χώρο των φαρµακείων. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο τηλέφωνα: ή στο mail: Εργασία στην Κω Η εταιρία Kos Medicare ζητά για την Κω παθολόγο, γενικό γιατρό ή γιατρό χωρίς ειδικότητα µε εκπληρωµένη την υπηρεσία υπαίθρου και δυνατότητα ετήσιας απασχόλησης. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα της εταιρίας kosmedicare.gr/. Νοσηλευτικό προσωπικό στη Γερµανία Η GIP Gesellschaft für medizinische Intensivpflege mbh, µία από τις µεγαλύτερες εταιρίες υπηρεσιών νοσηλείας και εξωτερικής περίθαλψης στη Γερµανία, αναζητά Ελληνες και Ελληνίδες για να καλύψουν θέσεις νοσηλευτών στη Γερµανία. Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Νοσηλευτικής, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, να έχουν τη διάθεση να µάθουν γερµανικά και να διακρίνονται για την οργανωτικότητα, την αξιοπιστία, την ευελιξία και την ευσυνειδησία. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν το βιογραφικό τους, µαζί µε µία συνοδευτική επιστολή και το πτυχίο τους (σε µορφή pdf/jpg), στην ελληνική ή τη γερµανική γλώσσα στη διεύθυνση: Στελέχη πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα Στελέχη πωλήσεων φαρµακείων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και επαρχία αναζητά η Farmeco, που δραστηριοποιείται στο χώρο των δερµοκαλλυντικών και καλλυντικών προϊόντων. Βασικά προσόντα για τις θέσεις αυτές είναι το απολυτήριο Λυκείου, η µεγάλη εµπειρία στις πωλήσεις, η δυναµική προσωπικότητα, η άνεση στην επικοινωνία, η ικανότητα διαπραγµάτευσης και η ηλικία που δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 38 χρόνια. Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών, εταιρικό αυτοκίνητο, προοπτικές εξέλιξης και συνεχή εκπαίδευση. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να επικοινωνούν µε το τηλέφωνο: Στελέχη πωλήσεων για την Αθήνα αναζητά η MEDISEI EΠΕ, εταιρία παραφαρµακευτικών προϊόντων. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν δυναµική προσωπικότητα, ευχέρεια στην επικοινωνία, ικανότητα διαπραγµάτευσης, πάθος και ενθουσιασµό για την επίτευξη υψηλών στόχων, δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αθηνών, 1-2 ετών προϋπηρεσία σε πωλήσεις, πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής και ηλικία έως 35 ετών. H εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο παροχών (µηνιαίο µισθό και µπόνους, αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο), συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα στο φαξ: Η εταιρία ίκτυο Ελληνικής Σπιρουλίνας αναζητά πωλητή, µε έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, για την προώθηση φυτικών συµπληρωµάτων διατροφής σε φαρµακεία και άλλους πελάτες λιανικής. Απαραίτητα προσόντα για το συγκεκριµένο πόστο θεωρούνται η τριετής εµπειρία σε συναφή θέση, η καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και Η/Υ, η δυναµική προσωπικότητα µε προσανατολισµό στο αποτέλεσµα, η άριστη ικανότητα επικοινωνίας, το υψηλό επίπεδο επαγγελµατισµού και το δίπλωµα οδήγησης. Οι ενδιαφερόµενοι για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο:

10 Ιδιωτικός τομέας 3810 Αγορά Eργασίας Τρίτη 16 Ιουλίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 640 ευκαιρίες για καριέρα σε 17 γνωστές εταιρίες Σε προσλήψεις προχωρούν 17 γνωστές εταιρίες του ιδιωτικού τομέα αυτή την περίοδο. Αναζητούν 640 υποψηφίους νεοεισερχόμενους και έμπειρα στελέχη για μόνιμη ή part time απασχόληση σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. ALOUETTE. Η εταιρία ALOUETTE Α.Ε., που δραστηριοποιείται στο χώρο του παιδικού ενδύματος, προσλαμβάνει πωλήτριες και υπευθύνους καταστημάτων για την Αθήνα. Οι ιδανικές υποψήφιες για το πρώτο πόστο θα πρέπει να διαθέτουν εργασιακή εμπειρία 1-3 ετών στο χώρο της λιανικής, προϋπηρεσία τουλάχιστον 1-3 ετών στο χώρο της ένδυσης (προϋπηρεσία σε παιδικά είδη θα προτιμηθεί), να είναι ευχάριστες και επικοινωνιακές, να έχουν όρεξη για δουλειά, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και ηλικία έως και 28 ετών. Αντίστοιχα για το δεύτερο πόστο βασικά προσόντα θεωρούνται η εργασιακή εμπειρία 3-5 ετών στο χώρο της λιανικής (προϋπηρεσία σε παιδικά είδη θα προτιμηθεί), ο ευχάριστος, ευγενικός και επικοινωνιακός χαρακτήρας, το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και η δυναμική προσωπικότητα. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται μέσω του ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ Nicolis group. Εμπειρους πωλητές για το κατάστημα χονδρικής στη Θεσσαλονίκη ζητά η εταιρία Nicolis group, που διαθέτει υλικά για αξεσουάρ μόδας. Βασικά προσόντα για τη θέση είναι η προϋπηρεσία στο χώρο των αξεσουάρ, η δυνατότητα διαμονής για εκπαίδευση στην Αθήνα για διάστημα 3-4 εβδομάδων, η πανεπιστημιακή γνώση και η κατοχή πτυχίου Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Marketing. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: DECORD. Η εταιρία DECORD, που εδρεύει στη Βούλα και δραστηριοποιείται στο χώρο του εμπορίου ειδών διακόσμησης, αναζητά ένα βοηθό καταστήματος. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία στην πώληση σε κατάστημα, ιδανικά σε είδη διακόσμησης, πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό λόγο, άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, πελατοκεντρική αντίληψη και ευχάριστη προσωπικότητα με ομαδικό πνεύμα συνεργασίας. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ ή στο Green Promotions. Ανοιχτές θέσεις για προϊσταμένους διανομής εντύπων, για διανεμητές εντύπων, εμφανίσιμες προωθήτριες και κούριερ μερικής και πλήρους απασχόλησης διαθέτει η διαφημιστική εταιρία Green Promotions με έδρα στο Χαλάνδρι. Οι ιδανικοί υποψήφιοι και υποψήφιες για όλες τις θέσεις θα πρέπει να είναι απόφοιτοι/ες Λυκείου, να έχουν καλή εμφάνιση, να γνωρίζουν άπταιστα ελληνικά, να είναι δραστήριοι, με θετική προσωπικότητα, να διακρίνονται για το ομαδικό πνεύμα και η ηλικία τους να μην ξεπερνάει τα 35 χρόνια. Η εταιρία προσφέρει διαρκή εκπαίδευση, προοπτικές καριέρας και επαγγελματικής ανάπτυξης. Οι ενδιαφερόμενοι/ες για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα της επιχείρησης Θέσεις σε τηλεφωνικό κέντρο Mediatel. Eπικοινωνιακούς και δραστήριους υπαλλήλους, που θα αναλάβουν την τηλεφωνική προώθηση προγραμμάτων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, επιθυμεί να εντάξει άμεσα στην ομάδα της η Mediatel. Απαραίτητα προσόντα για τα συγκεκριμένα πόστα θεωρούνται η άριστη επικοινωνία, η δέσμευση στο αποτέλεσμα, η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και οι βασικές γνώσεις Η/Υ. Η εταιρία προσφέρει σταθερό μηνιαίο μισθό (με όλες τις νόμιμες προσαυξήσεις), 8ωρη απασχόληση, προοπτική για αορίστου χρόνου διάρκεια σύμβασης, δυναμικό σχήμα bonus απόδοσης, προσβασιμότητα δίπλα σε μετρό και εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό Οργανισμό. Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. κέντρο , Tμήμα Προσωπικού: Επιλογή 1, ή στα γραφεία: Λ. Κηφισίας , Αμπελόκηποι Αθήνα (στάση μετρό Πανόρμου), Cosmos Center, 7ος όροφος. Kerakoll Hellas. Πωλητές σε όλη την ελληνική επικράτεια αναζητά η Kerakoll Hellas ΕΠΕ, που δραστηριοποιείται στο χώρο της ενέργειας, με σκοπό την αύξηση του δικτύου πωλήσεων για την κάλυψη περιοχών. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Τεχνικής Εμπορικής-Οικονομικής Σχολής, να διαθέτουν τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία στις πωλήσεις τεχνικών προϊόντων για την οικοδομική βιομηχανία, να μπορούν να ταξιδεύουν στην περιοχή της αρμοδιότητάς τους και να παρευρίσκονται στην έδρα της εταιρίας περιοδικά, να είναι επικοινωνιακοί, να έχουν γνώσεις αγγλικών και των κύριων εφαρμογών του Office. Η γνώση της ιταλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Επίσης, οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας: com/el/job-offer/our-people. ΩΘΗΣΗ. Η ΩΘΗΣΗ Α.Ε., εταιρία παροχής υπηρεσιών και προώθησης πωλήσεων, αναζητά συνεργάτες-πωλητές, εκπροσώπους τηλεπωλήσεων 4ωρης, 6ωρης και 8ωρης απασχόλησης (πρωινής ή απογευματινής), καθώς και εκπροσώπους τηλεπωλήσεων ελεύθερου ωραρίου. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι για όλα τα πόστα θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου (πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ - ΙΕΚ θα εκτιμηθεί και θα αναγνωριστεί άμεσα ως προσόν για προοπτικές εξέλιξης), να διαθέτουν άνεση στην επικοινωνία, δυναμικό χαρακτήρα, γρήγορη αντίληψη και θετική διάθεση. Η εταιρία προσφέρει υψηλές αποδοχές, μπόνους βάσει πωλήσεων και εκπαίδευση. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ , αναγράφοντας την ιδιότητα. Οι ενδιαφερόμενοι για ραντεβού θα πρέπει να επικοινωνούν με το τηλέφωνο: Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: Bake Hellas. Εναν υπεύθυνο παραγωγής ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναμικό της η βιομηχανία αρτοποιίας Bake Hellas για το εργοστάσιό της στο Σχηματάρι Βοιωτίας. Ο ιδανικός υποψήφιος για το συγκεκριμένο πόστο θα πρέπει να είναι πτυχιούχος Ανώτερης/Ανώτατης Σχολής σχετικά με την Επιστήμη και την Τεχνολογία των Τροφίμων, να έχει ηλικία από 28 έως 35 ετών, να διαθέτει εμπειρία στον Τομέα της Αρτοποίησης και των Παραγωγικών Διαδικασιών, γνώσεις αγγλικών και Η/Υ, επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα εργασίας, ικανότητα ιεράρχησης και διαχείρισης προτεραιοτήτων και μηχανολογική αντίληψη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στέλνοντας το βιογραφικό σημείωμα στο φαξ ή επικοινωνώντας με την κ. Σταματίου στο τηλέφωνο: Κορρές. Ανοιχτή θέση για έναν assistant accountant για το τμήμα accounting της Οικονομικής Διεύθυνσης με έδρα τη Μεταμόρφωση διαθέτει η ελληνική εταιρία Κορρές. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να είναι απόφοιτος ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης, να διαθέτει ανάλογη

11 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 16 Ιουλίου 2013 Ιδιωτικός τοµέας Αγορά Eργασίας Τεχνόπολις. Η Τεχνόπολις Α.Ε., µε 20ετή παρουσία στο χώρο του Internet, του Open Source, της υλοποίησης Web Portals, αναπτύσσει το στελεχικό δυναµικό της και αναζητά έναν HTML5 developer. Βασικά προσόντα για τη θέση είναι η αποδεδειγµένη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους σε ανάλογη θέση και αντικείµενο, η άριστη γνώση και εµπειρία σε HTML5, CSS3, Javascript (JQuery), Ajax, το πτυχίο σε Software Engineering, Information Systems ή ανάλογο και η πολύ καλή χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά). Η αποστολή βιογραφικών γίνεται µέσω του Θέσεις στους τοµείς της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Τις ευκαιρίες απασχόλησης που υπάρχουν σε τέσσερις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών µπορούν να αξιοποιήσουν οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Forthnet. Η γνωστή ιδιωτική εταιρία παροχής ευρυζωνικών και συνδροµητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, Forthnet, διαθέτει 7 ανοιχτές θέσεις. Πρόκειται για έναν IT CRM Assistant, έναν Billing Developer, έναν προγραµµατιστή Ανάπτυξης Web Εφαρµογών Net, έναν Database Engineer, έναν IT Project Analyst, έναν IT Business Analyst και έναν Systems Engineer. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται µέσω του www. skywalker.gr. προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών, άριστη γνώση αγγλικών και χρήσης συστηµάτων ERP, Η/Υ και εφαρµογών MS Office, άριστη γνώση ΕΛΓΣ, ΚΒΣ, ΚΦΕ, ΦΠΑ, Αναλ. Λογ.- Κοστολόγηση, εµπειρία στις εργασίες σύνταξης Οικονοµικών Καταστάσεων Ατοµικών και Ενοποιηµένων, εργατικότητα, συνέπεια, ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται µέσω του Tasty foods. Πωλητές/τριες αναζητά η Tasty foods για το Νοµό Αχαΐας. Απαραίτητα προσόντα για τα συγκεκριµένα πόστα θεωρούνται η εµπειρία στις πωλήσεις Καταναλωτικών Προϊόντων, το απολυτήριο Λυκείου ή το πτυχίο Ανώτερης Εκπαίδευσης, η ανεπτυγµένη ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγ- µάτευσης, η εργατικότητα, η συνέπεια, ο επαγγελµατισµός, το δίπλωµα οδήγησης αυτοκινήτου και οι εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται µέσω του στο φαξ ή ταχυδροµικά στην ακόλουθη διεύθυνση: TASTY FOODS ΑΒΓΕ, Ιατρού Γωγούση & Τριποτάµου 2, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, Τ.Κ Telemarketing για προϊόντα µητρότητας Aerotel. Ευκαιρίες σε άνεργες, σε κυρίες για call center, σε νεαρές τηλεπωλήτριες και σε νέες µητέρες για να ασχοληθούν µε telemarketing προϊόντων µητρότητας δίνει η Aerotel. Οι κατάλληλες υποψήφιες για όλα τα πόστα θα πρέπει να διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου, εµπειρία στις πωλήσεις, επικοινωνιακά προσόντα, δυναµικό χαρακτήρα, πνεύµα οµαδικότητας, να κάνουν καλή χρήση Η/Υ και να είναι ετοιµόλογες. Η εταιρία παρέχει τη µισθοδοσία σε εβδοµαδιαία βάση. Η κατάθεση βιογραφικών γίνεται στο φαξ ή ταχυδροµικά στη διεύθυνση: HR Department, Aerotel, Λ. Βουλιαγµένης 564. Εστία Αρτοποιία. Η εταιρία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής Εστία Αρτοποιία, µε οργανω- µένο δίκτυο 16 σηµείων πώλησης στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ανάπτυξής της επιθυµεί να προσλάβει πιτσαδόρους. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Σχολής Μαγειρικής, να διαθέτουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση οργάνωσης και λειτουργίας του αντίστοιχου τµήµατος, ευελιξία στο ωράριο εργασίας και προσαρµοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις, γνώση διαδικασιών Υγιεινής και Ασφάλειας, υπευθυνότητα και συνέπεια και απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία σε καταστήµατα υγειονοµικού χαρακτήρα. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται µέσω του Mobile Media. ύο στελέχη για την κάλυψη των αναγκών στον τοµέα Ερευνας και Ανάπτυξης της εταιρίας αναζητά η Mobile Media, που δραστηριοποιείται στο χώρο του mobile marketing. Ειδικότερα, προσλαµβάνει έναν ερευνητή Β και έναν ερευνητή Α. Απαραίτητα προσόντα και για τα δύο αυτά πόστα είναι το Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης ή το ιδακτορικό ίπλωµα στην Πληροφορική ή τις Μαθηµατικές Επιστήµες (Μαθηµατικά, Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά, Στατιστική, Επιχειρησιακή Ερευνα, Θεωρία Αποφάσεων, Επιστήµη του Μάρκετινγκ) και το δελτίο ανεργίας του ΟΑΕ σε ισχύ (ή αποδεδειγµένα 6µηνη ανεργία σε περίπτωση µη δυνατότητας έκδοσης δελτίου ανεργίας λόγω επαγγέλµατος). Οι ενδιαφερόµενοι για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα Protocol. Η αναπτυσσόµενη εταιρία Protocol Internet Marketing, που δραστηριοποιείται στον κλάδο του ιαδικτύου από το 2001, αναζητεί για συνεργασία µεταφραστή ρωσικών µε σκοπό την επιµέλεια κειµένων δικτυακών τόπων και online διαφηµιστικών δράσεων στη ρωσική γλώσσα. Απαραίτητα προσόντα για το συγκεκριµένο πόστο είναι το πτυχίο Ανώτατης Σχολής, η µητρική γλώσσα να είναι τα ρωσικά, η άριστη γνώση ελληνικών και η πολύ καλή γνώση Η/Υ & Internet. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους µέσω του site: Business Effect. Η Business Effect Α.Ε. προσλαµβάνει ένα µηχανικό πληροφορικής. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Πληροφορικής Ανώτατης Σχολής, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, εµπειρία σε C# και SQL, προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση, όρεξη για δουλειά και επιθυµία για καριέρα. Η εταιρία παρέχει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και συνεχή επαγγελµατική εκπαίδευση. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται µέσω του www. skywalker.gr.

12 Επιχειρηµατικότητα 4012 Αγορά Eργασίας Τρίτη 16 Ιουλίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΛΓΟ ΗΜΗΤΡΑ Ταχύρρυθµα προγράµµατα εκπαίδευσης για µελισσοκόµους Το δρόµο για την υλοποίηση του προγράµµατος εκπαίδευσης µελισσοκόµων για το 2013 άνοιξε η σχετική απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης. Πρόκειται για 68 ταχύρρυθµα προγράµµατα κατάρτισης τα οποία θα ολοκληρωθούν µέχρι το τέλος Αυγούστου, στο πλαίσιο του προγράµµατος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εµπορίας των προϊόντων της µελισσοκοµίας για το Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο εφαρµογής της απόφασης, εγκρίνεται µέχρι τις 31/08/2013 η συνέχιση της λειτουργίας του ηλεκτρονικού δικτύου µελισσοκοµίας και των παρακάτω ερευνητικών προγραµµάτων: Α. «Στοιχειοθέτηση µοντέλου πρόγνωσης της µελιτοέκκρισης των µελιτογόνων εντόµων πεύκης και ελάτης» από τον ΕΛΓΟ ΗΜΗΤΡΑ (Γενική / νση Αγροτικής Ερευνας Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Αθηνών). Β. «Ταυτοποίηση του ελληνικού βασιλικού πολτού και γύρης Καθορισµός ποιοτικών κριτηρίων» από το Εργαστήριο Μελισσοκοµίας και Σηροτροφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ Οσον αφορά τώρα στο συνολικό προϋπολογισµό για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων, ανέρχεται σε ευρώ ( ευρώ για το ηλεκτρονικό δίκτυο µελισσοκο- µίας, ευρώ για το πρώτο ερευνητικό πρόγραµµα και ευρώ για το δεύτερο ερευνητικό πρόγραµµα). Ενότητες εκπαίδευσης Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της δράσης, η εκπαίδευση θα γίνεται σε εξειδικευµένα θέµατα σχετικά µε τη µελισσοκοµία από τον ΕΛΓΟ ΗΜΗ- ΤΡΑ και τη Γενική ιεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και θα είναι τριήµερης διάρκειας. Ειδικότερα, η κατάρτιση θα αφορά τις εξής ενότητες: Μελισσοκοµικός εξοπλισµός και συντήρησή του Μελισσοκοµικοί χειρισµοί κατά τη διάρκεια του έτους. Μελισσοκοµικά φυτά Τροφοδοσία των µελισσοσµηνών. Βασιλοτροφία Παραγωγή βασιλικού πολτού. Εχθροί και ασθένειες των µελισσών και τρόποι πρόληψης και καταπολέµησής τους (συµβατικές και εναλλακτικές µορφές αντιµετώπισης). Μέθοδοι εντατικής εκµετάλλευσης µελισσοσµηνών. Προϊόντα της κυψέλης και συντήρησή τους. Τυποποίηση Εµπορία Προώθηση Σήµανση των µελισσοκοµικών προϊόντων. Βιολογική µελισσοκοµία (όροι και προϋποθέσεις). Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός µελισσοκοµείου. Πιστοποίηση µελισσοκοµικών προϊόντων. Παραγωγή σύνθετων προϊόντων µε βάση τα προϊόντα της κυψέλης (π.χ. καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρµακα κ.λπ.). Πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στον ΕΛΓΟ ΗΜΗΤΡΑ και συγκεκριµένα στο τηλέφωνο Στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρηµατικότητας 2013 το ΟΠΑ 100 εκατ. ευρώ δίνει η Ε.Ε. σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις Το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΟΠΑ) θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στην κατηγορία «Προώθηση της Επιχειρηµατικότητας» του πανευρωπαϊκού διαγωνισµού, µετά την επιλογή της πρότασής του από την Εθνική Επιτροπή/ Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης. Ηδη από το 2006, τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρηµατικότητας επιβραβεύουν την αριστεία όσον αφορά στην προώθηση της επιχειρηµατικότητας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στόχος του θεσµού είναι να εντοπίζει τις επιτυχηµένες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που λαµβάνονται προκειµένου να προωθείται η επιχειρηµατικότητα, να παρουσιάζονται και να διαδίδονται παραδείγµατα βέλτιστων επιχειρηµατικών πολιτικών και πρακτικών, να προβάλλεται ο ρόλος που διαδραµατίζουν οι επιχειρηµατίες στην ευρωπαϊκή κοινωνία και να λειτουργεί ως κινητήριος µοχλός και πηγή έµπνευσης για τους δυνητικούς επιχειρηµατίες. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα αξιέπαινη είναι η συνεισφορά της Μονάδας Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας (ΜοΚΕ ΟΠΑ), όπου µε την υποστήριξη της οµής Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας ( ΑΣΤΑ ΟΠΑ) τα τελευταία τρία χρόνια έχει συµβάλει σηµαντικά στην προσφορά αξιοποιήσι- µης γνώσης και δεξιοτήτων στους νέους και την υποστήριξη πρωτοβουλιών σε εύρος τοµέων επιχειρηµατικής και κοινωνικής δράσης, στη σύνδεση του Πανεπιστηµίου µε την επιχειρηµατική κοινότητα µέσω µεθόδων βιωµατικής εκπαίδευσης, στην ουσιαστική υποστήριξη της διδασκαλίας της επιχειρηµατικότητας µε την πλαισίωση των µαθη- µάτων µε εύρος υπηρεσιών, αλλά και την ανάδειξη του πανεπιστηµίου ως πόλου ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης αναφορικά µε την επιχειρηµατικότητα ως επιλογής καριέρας. Ωστόσο, καίριο ρόλο στην προσέγγιση του ΟΠΑ, αναφορικά µε την επιχειρηµατικότητα, έχει διαδραµατίσει η επίτευξη συνεργιών, αλλά και η ενσωµάτωση των αρχών της ποιότητας στις δράσεις στήριξης της επιχειρηµατικότητας, για την οποία µάλιστα το Πανεπιστήµιο έχει λάβει τη διάκριση Αριστείας, σύµφωνα µε το παγκόσµια αναγνωρισµένο µοντέλο Αριστείας EFQM (European Foundation for Quality Management). Το ποσό των 100 εκατ. ευρώ σε περίπου νεοσύστατες επιχειρήσεις και µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜµΕ) τεχνολογίας στην Ε.Ε. αποφάσισε να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ειδικότερα, περίπου νεοσύστατες και άλλες ιδιαιτέρως καινοτόµοι επιχειρήσεις θα λάβουν επιχορηγήσεις από ένα νέο κύκλο χρηµατοδότησης ύψους 100 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύµπραξη δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα για το ιαδίκτυο του Μέλλοντος, προκειµένου να αναπτύξουν εφαρµογές και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες σε τοµείς όπως οι µεταφορές, η Υγεία, η έξυπνη µεταποίηση, η ενέργεια και τα Μέσα Ενηµέρωσης. Αναφερόµενη στη συγκεκριµένη πρωτοβουλία, η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νέιλι Κρους, επισήµανε: «Στην εκδήλωση Le Web στο Παρίσι, τον περασµένο εκέµβριο, υποσχέθηκα δράση και τώρα υλοποιώ την υπόσχεσή µου. Χρειαζόµαστε περισσότερη καινοτοµία και µια περισσότερο ψηφιακή οικονοµία στην Ευρώπη, κάτι που προϋποθέτει ένα καλύτερο οικοσύστηµα για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις. ιοχετεύουµε τα χρήµατά µας όπου χρειάζονται». Το συγκεκριµένο στάδιο της χρηµατοδότησης της σύµπραξης αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων διαδικτυακών εφαρµογών και υπηρεσιών για ένα ευρύ φάσµα τοµέων. Η χρηµατοδότηση θα χορηγηθεί µέσω 20 κοινοπραξιών-οµάδων από το διαδικτυακό οικοσύστηµα, οι οποίες περιλαµβάνουν: επιταχυντές, πλατφόρµες συµµετοχικής χρηµατοδότησης, επενδυτές επιχειρη- µατικών κεφαλαίων, κοινούς χώρους εργασίας, περιφερειακούς χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, ενώσεις τεχνολογικών εταιριών και ΜΜΕ, επιχειρήσεις στον τοµέα της τεχνολογίας. Τέλος, οι κοινοπραξίες θα επιλεγούν ανάλογα µε τον τρόπο µε τον οποίο σκοπεύουν να µεγιστοποιήσουν τον οικονοµικό αντίκτυπο της χρηµατοδότησής τους µέσω του διαδικτυακού οικοσυστήµατος.

13 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 16 Ιουλίου 2013 Επιχειρηματικότητα Αγορά Eργασίας ΑΡΧΙΣΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ απο επιχειρησεισ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Επιχορήγηση για πρόσληψη ατόμων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση Ξεκίνησαν ήδη οι αιτήσεις για το πρόγραμμα πρόσληψης ατόμων σε μειονεκτική θέση. Επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 8 εκατ. ευρώ, ενώ στόχος του είναι η δημιουργία νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ατόμων σε μειονεκτική και σε πολύ μειονεκτική θέση, από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης Οι ωφελούμενοι, μισθωτοί και ημερομίσθιοι, του προγράμματος για κάθε ημέρα πλήρους πραγματικής απασχόλησης θα λαμβάνουν ως επιχορήγηση ποσό που ανέρχεται στο 50% τoυ συνόλου: των ακαθάριστων πραγματικών μηνιαίων αποδοχών (καθαρές αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου) και των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών (κύριας και επικουρικής ασφάλισης), με ανώτερο ποσό τα 24 ευρώ ημερησίως ή τα 600 ευρώ μηνιαίως. Ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη νοούνται και σ αυτή την περίπτωση το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών κύριας και επικουρικής ασφάλισης οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Οσον αφορά στη συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος, αυτή ορίζεται: α) σε 12 μήνες για τους ανέργους που θα προσληφθούν και ανήκουν σε μειονεκτική θέση, β) σε 12 έως 24 μήνες για τους ανέργους που θα προσληφθούν και ανήκουν σε πολύ μειονεκτική θέση. Για προσλήψεις ατόμων έως 31/10/2013, 24 μήνες. Για προσλήψεις ατόμων από 1/11/2013 έως 30/04/2014, 18 μήνες. Για προσλήψεις ατόμων από 01/05/2014 έως 31/10/2014, 12 μήνες. Προϋποθέσεις υπαγωγής για επιχειρήσεις Επιχειρήσεις-δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα είναι η δημιουργούμενη θέση εργασίας να αντιπροσωπεύει καθαρή ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της σε σχέση με το μέσο όρο των δώδεκα τελευταίων μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής της. Ως αριθμός εργαζομένων νοείται ο αριθμός των ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή ο αριθμός των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που έχουν εργαστεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης της επιχείρησης. Η μερική και η εποχική απασχόληση υπολογίζονται στην καθαρή αύξηση και ισοδυναμούν με κλάσμα ετήσιων μονάδων εργασίας. Ως μείωση προσωπικού θεωρούνται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική, η μείωση του χρόνου απασχόλησης, όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προβεί σε κάλυψη των ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου έως το μήνα υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα. Αυτό ισχύει και για όσες επιχειρήσεις δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης από τους ιδίους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι δεν θεωρούνται μείωση προσωπικού (μείωση ΕΜΕ), εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, η καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο, η καταγγελία σύμβασης εργασίας μετά από μήνυση για αξιόποινη πράξη, η οικειοθελής αποχώρηση, η αναπηρία και ο θάνατος. Εξαιρέσεις Στο πρόγραμμα δεν υπάγονται: Ολες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/ ) και του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/ Α/ ). Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 1, παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου Οταν η πρόσληψη δεν αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων. Τα νυχτερινά κέντρα, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης, οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου (telemarketing). Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους. Τα υποκαταστήματα εταιριών που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό. Εξωχώριες εταιρίες, όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρίες. Σύλλογοι και σωματεία. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του άνθρακα. Οταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων και οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προβληματικές. Προϋποθέσεις υπαγωγής για ανέργους Τα ωφελούμενα άτομα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει: Να είναι άνεργοι οι οποίοι ανήκουν σε i. μειονεκτική και σε ii. πολύ μειονεκτική θέση και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2. Να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα. Ανεργοι μειονεκτικής θέσης Ως άνεργοι μειονεκτικής θέσης θεωρούνται οι άνεργοι που είτε κατά τους τελευταίους έξι μήνες πριν από την υπόδειξή τους δεν είχαν απασχοληθεί για ένα τουλάχιστον μήνα, σε κανονικά αμειβομένη θέση εργασίας, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, είτε είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή δεν παρακολούθησαν επαγγελματική κατάρτιση, είτε είναι άνω των 50 ετών είτε είναι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών. Ανεργοι πολύ μειονεκτικής θέσης Ως άνεργοι πολύ μειονεκτικής θέσης θεωρούνται οι άνεργοι που διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 24 μηνών. Εκδήλωση ενδιαφέροντος Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, από 1ης/7/2013 έως 31/10/2014. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα: ή στη διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 8, Αλιμος, ή στα τηλέφωνα , και

14 42 14 Αγορά Eργασίας Θέσεις εξωτερικού Τρίτη 16 Ιουλίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ L ORÉAL, DELL, TOTAL S.Α., BP, BOMBARDIER, SKYPE Προσλήψεις σε γνωστές εταιρίες σε 10 ευρωπαϊκές χώρες νοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: senior-clinical-research-physician-directorresearch-physician-at-srg/ ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ Ε υκαιρίες εργασίας προσφέρουν γνωστές εταιρίες µε έδρα δέκα ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Γερµανία, Βέλγιο, Βρετανία, ανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία, Σουηδία, Φινλανδία). Οι θέσεις αφορούν βοηθούς, µάνατζερ, προγραµµατιστές και µηχανικούς, καθώς και επιστηµονικό προσωπικό. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για την εκάστοτε θέση µέσω των ιστοσελίδων που αναγράφονται. Chemical Technician ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Γερµανία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Permacon GmbH ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: cfm/jobs/jobdetails/ International Vigilance Physician ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Γαλλία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: L Oréal ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: ads-l-oreal-international-vigilance-physician54145.aspx Assistant(e) Sales & Marketing - Retail & Healthcare ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νις, Γαλλία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: EuroDev ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: jobseurope.net/job/21404/assistante-salesmarketing-%e2%80%93-retail-healthcareat-eurodev/ Corporate Sales Manager - Medium Accounts ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Παρίσι, Γαλλία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Egencia Sales Engineer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Γερµανία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Dell ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: sales-engineer-at-dell/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: Electronic Material Engineer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Γαλλία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: EADS Group ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις Total S.A. Junior Geophysicist ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Παρίσι, Γαλλία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Total S.Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: ads-total-junior-geophysicist aspx Lead Process Engineer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Παρίσι, Γαλλία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Total S.A. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: aspx SENIOR Geomechanics Engineer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Παρίσι, Γαλλία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Total S.Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: euroengineerjobs.com/job_display/81588/ Electronic_Material_Engineer_EADS_Group_ Suresnes_France Senior Clinical Research Physician / Director, Research Physician ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Μόναχο, Γερµανία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: SRG ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµε- Sales Support Specialist ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Κολoνία, Γερµανία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Emerson Process Management ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: Outreach & Communications Project Manager ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρυξέλλες, Βέλγιο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Bertelsmann Stiftung ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: node/97077 Grants Administrator ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Λονδίνο, Βρετανία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Trilateral Research & Consulting ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: grants-administrator-at-trilateral-researchconsulting/ Materials Engineer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρετανία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: BP (British Petroleum) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: job/21388/materials-engineer-at-bp-britishpetroleum/

15 Θέσεις εξωτερικού ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 16 Ιουλίου 2013 Civil Works Contracts Manager ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ανία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: BWSC ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: ads-bwsc-civil-works-contracts-manager54113.aspx Αποστολή βιογραφικών στο: bwsk.dk Senior Software Development Engineer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ιταλία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Microsoft ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: jobsinbrussels.com/ads-microsoft-seniorsoftware-development-engineer aspx GUI Software Engineer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ολλανδία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Optiver ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: jobsinbrussels.com/ads-optiver-gui-softwareengineer aspx Piping designer/piping engineer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βαρκελόνη, Ισπανία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: STAR Oil Gas Power ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: job/21413/piping-designerpiping-engineer-thenetherlands-at-star-oil-gas-power/ Software Development Engineer - Audio Frameworks ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Στοκχόλµη, Σουηδία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Skype ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: ads-skype-software-development-engineeraudio-frameworks aspx System Engineer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Στοκχόλµη, Σουηδία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Bombardier ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: ads-bombardier-aerospace-system-engineer52908.aspx Sales Manager ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ελσίνκι, Φινλανδία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Tieto ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: jobseurope.net/job/21383/sales-managerat-tieto/ Αγορά Eργασίας ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕ ΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ιαγωνισµοί για µεταφραστές και διερµηνείς στην Ε.Ε. ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ 1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικούς διαγωνισµούς µε εξετάσεις για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων µεταφραστών. Αναλυτικότερα: EPSO/AD/260/13 - Μεταφραστές (AD 5) δανικής γλώσσας (DA) EPSO/AD/261/13 - Μεταφραστές (AD 5) αγγλικής γλώσσας (EN) EPSO/AD/262/13 - Μεταφραστές (AD 5) γαλλικής γλώσσας (FR) EPSO/AD/263/13 - Μεταφραστές (AD 5) ιταλικής γλώσσας (IT) EPSO/AD/264/13 - Μεταφραστές (AD 5) µαλτεζικής γλώσσας (MT) EPSO/AD/265/13 - Μεταφραστές (AD 5) ολλανδικής γλώσσας (NL) EPSO/AD/266/13 - Μεταφραστές (AD 5) σλοβενικής γλώσσας (SL) Οι διαγωνισµοί αυτοί προορίζονται για υποψηφίους µε άριστη γνώση, τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο, της γλώσσας του διαγωνισµού (επίπεδο µητρικής γλώσσας ή ισοδύναµο επίπεδο) και εξαιρετική γνώση 1 ΙΕΡΜΗΝΕΙΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΝ της πρώτης και της δεύτερης γλώσσας πρωτοτύπου. Ο κύριος ρόλος του γλωσσοµαθούς υπαλλήλου διοίκησης (µεταφραστή) είναι η συµβολή στην εκπλήρωση της αποστολής του θεσµικού οργάνου ή του οργανισµού για τον οποίο εργάζεται, µε την υψηλού επιπέδου µετάφραση εγγράφων εντός των τασσόµενων προθεσµιών και την παροχή γλωσσικών συµβουλών. Στα καθήκοντα του γλωσσο- Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικούς διαγωνισµούς βάσει δοκιµασιών για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων διερµηνέων συνεδριάσεων. Οι θέσεις αναλυτικά: EPSO/AD/256/13 - ιερµηνείς συνεδριάσεων αγγλικής γλώσσας (ΕΝ) (βαθµός AD 5) EPSO/AD/257/13 - ιερµηνείς συνεδριάσεων γαλλικής γλώσσας (FR) (βαθµοί AD 5 και AD 7) EPSO/AD/258/13 - ιερµηνείς συνεδριάσεων ρουµανικής γλώσσας (RO) (βαθµός AD 7) EPSO/AD/259/13 - ιερµηνείς συνεδριάσεων σλοβενικής γλώσσας (SL) (βαθµοί AD 5 και AD 7) Οι διαγωνισµοί της αγγλικής και της ρουµανικής γλώσσας περιλαµβάνουν ένα µόνο βαθµό και µία ή δύο επιλογές, αντιστοίχως. µαθούς υπαλλήλου διοίκησης (µεταφραστή) περιλαµβάνονται η µετάφραση, η αναθεώρηση και οι έρευνες ορολογίας από τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες στην κύρια γλώσσα. Τα θέµατα, που είναι συχνά πολύπλοκα και κυρίως πολιτικής, νοµικής, οικονοµικής, δηµοσιονοµικής, επιστηµονικής και τεχνικής φύσεως, καλύπτουν όλους τους τοµείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι διαγωνισµοί της γαλλικής και της σλοβενικής γλώσσας περιλαµβάνουν δύο βαθµούς και µία ή δύο επιλογές ανάλογα µε το βαθµό. Μπορείτε να εγγραφείτε σε ένα µόνο διαγωνισµό, σε ένα µόνο βαθµό και σε µία µόνον επιλογή. Η επιλογή αυτή πρέπει να γίνει κατά τη στιγµή της ηλεκτρονικής εγγραφής και δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί µετά την επιβεβαίωση και την επικύρωση της εγγραφής σας µε ηλεκτρονικό µέσο. Οι διαγωνισµοί αυτοί αποσκοπούν στην κατάρτιση εφεδρικών πινάκων πρόσληψης για την κάλυψη κενών θέσεων στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και συγκεκριµένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ικαστήριο. Τα καθήκοντα κάθε διερµηνέα συνεδριάσεων συνίστανται στην επακριβή διερµηνεία των συζητήσεων που διεξάγονται στις διάφορες συνεδριάσεις σε µία επίσηµη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η εργασία αυτή µπορεί να απαιτεί είτε ταυτόχρονη διερµη- ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να εγγραφούν ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στο δικτυακό τόπο της EPSO και ιδίως στις οδηγίες εγγραφής. Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 13 Αυγούστου 2013 στις 12 το µεσηµέρι, ώρα Βρυξελλών. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:c:2 013:199A:0001:0006:EL:PDF νεία είτε διαδοχική διερµηνεία. Τα καθήκοντα αυτά περιλαµβάνουν προηγούµενη µελέτη των θεµάτων της συνεδρίασης, καθώς και των λεξιλογίων ορολογίας. Για όλα τα όργανα, η άριστη γνώση γλωσσών άλλων από αυτών που απαιτούνται από την παρούσα προκήρυξη θα αποτελούσε πλεονέκτηµα (ακόµη και αν δεν είναι επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενωσης). ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να εγγραφούν ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στο δικτυακό τόπο της EPSO και ιδίως στις οδηγίες εγγραφής. Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 6 Αυγούστου 2013 στις 12 το µεσηµέρι, ώρα Βρυξελλών. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: gr/wp-content/uploads/2013/07/ ca el pdf

16 44 16 Αγορά Eργασίας ηµόσιο Τρίτη 16 Ιουλίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 36 συµβασιούχοι στη ΕΗ Αγίου ηµητρίου Κοζάνης Η ΕΗ Αγίου ηµητρίου Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη 36 εποχικών υπαλλήλων ως εξής: Ε Ηλεκτροτεχνιτών δικτύων 3, Ε Μηχανοτεχνιτών 24, Ε Οικοδόµου 1 και Ε Τεχνιτών ορυχείων 8. Για τις θέσεις των µηχανοτεχνιτών ζητούνται: α. Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου Μηχανολογικού Τοµέα ή Κατεύθυνσης ή απολυτήριος τίτλος Κλάδου Μηχανολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή πτυχίο Τεχν. Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων Μηχανολογικού Τοµέα ή πτυχίο Σχολών Μαθητείας ΟΑΕ (Μέσης Στάθµης Ν. 1346/83) (ΦΕΚ 46/τ. Α ) Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή δίπλωµα ΙΕΚ Μηχανολογικού Τοµέα ή πτυχίο άλλης ισότιµης Σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχου κλάδου, τοµέα ή ειδικότητας και β. Επαγγελµατική άδεια (εγγραφή στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου). Υποβολή αίτησης Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συ- µπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ/ ΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ. ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΗΣ Αγίου ηµητρίου Κοζάνης, Τ.Θ. 1350, Τ.Κ Κοζάνη, τηλ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Ε ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 3 Ε ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 24 Ε ΟΙΚΟ ΟΜΟΥ 1 Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ 8 6 γεωπόνοι στη ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Φθιώτιδας Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόµων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, που εδρεύει στη Λαµία, και συγκεκριµένα τους εξής: 6 ΠΕ Γεωπόνων ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Φυτικής Παραγωγής (Το- µεάρχες δακοκτονίας). ιεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας 3, Τ.Κ Λαµία, απευθύνοντάς τη στη ιεύθυνση ιοίκησης (τηλ. επικοινωνίας: ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 18 υπάλληλοι στα Λουτρά Λουτρακίου ήµου Αλµωπίας Α.Ε. Η Εταιρία Αξιοποίησης ηµοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της. Οι θέσεις είναι: 1 ΤΕ Υπαλλήλου Υποδοχής, 2 Ε Υπαλλήλων Υδροθεραπευτηρίου (Ταµίες), 3 Ε Νοσοκό- µοι/ες, 1 Ε Στελέχους Υπηρεσιών Ασφαλείας (Φύλακες), 2 Ε Σερβιτόρων, 1 Ε Μπάρµαν, 2 Ε Λουτρονόµων, 2 ΥΕ Εργατών-τριών Γενικών Καθηκόντων και 4 ΥΕ Καθαριστών-τριών. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λουτρά Λουτρακίου ήµου Αλµωπίας Α.Ε., Τ.Κ Αριδαία, απευθύνοντάς τη στα Γραφεία τής Λουτρά Λουτρακίου Μονοµετοχικής ηµοτικής Α.Ε. Αξιοποίησης ηµοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου µε το διακριτικό τίτλο Λουτρά Λουτρακίου ήµου Αλµωπίας Α.Ε. (τηλ. επικοινωνίας: ) έως 21/07/ προσλήψεις στο ήµο Αργους-Μυκηνών Ο ήµος Αργους-Μυκηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήµου και συγκεκριµένα τους εξής: 14 ΥΕ Εργάτες καθαριότητας, 1 Ε Χειριστής σαρώθρου, 1 Ε Χειριστής εκσκαφέα- φορτωτή, 1 Ε Χειριστής ισοπεδωτή γαιών (Γκρέιντερ), 1 Ε Χειριστής προωθητήρα γαιών (Μπουλντόζα), 2 Ε Ηλεκτροτεχνίτες ΣΤ ειδικότητας εναερίων δικτύων, 3 Ε Οδηγοί Απορριµ- µατοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 1 Ε Χειριστής Καλαθοφόρου. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδρο- µικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ήµος Αργους- Μυκηνών, αναού 3, Τ.Κ Αργος Ν. Αργολίδας (τηλ. επικοινωνίας: ).

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου: 20/2/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ.: 2975 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Αριθ. πρωτ.: 17562 Διεύθυνση : Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα : Ανθρώπινου Δυναμικού Τηλέφωνο : 210-7490151-184 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.)

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΝΠΙΔ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59,, ΤΚ 5623 Τηλ: 230556202/72720 Πληροφορίες: Ζάικος Γεώργιος Email: dekpam@otenetgr,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16-11-2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ: Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Ο ήµος Καλαµάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19-11-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2293 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟY ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Α.Φ.Μ.: 997887336 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 18 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013. Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ )

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013. Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. ΜΙΚΡΟΥ 1 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ : 15/02/2013 Αριθµ. Πρωτ.: 5121 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013 Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 7/10/2011 Ν.Π.Δ.Δ. Αριθμ.Πρωτ.596 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 05/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 5829 ΔΗΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ Πρωτ. Δημοτικής Φροντίδας:6241/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Σ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ Σ Διεύθυνση: Β.Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34 Γλυφάδα Πληροφορίες: Γουναρίδης

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνη, 4 Μαρτίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.:19834 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ IΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµάτα, 07-01-2011 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. πρωτ: 479 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αριστοµένους 28 Τ.Κ. : 241 00, Καλαµάτα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ίασµος, 17.10.2013 Αριθ. Πρωτ: 15266 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει Την

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. 546 42. Τηλ.: 2310-932601 FAX: 2310-953406

Τ.Κ. 546 42. Τηλ.: 2310-932601 FAX: 2310-953406 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 12-6-2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ.Πρωτ. 3084 ΗΜΟΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Α..Α. ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση: 28 ης Οκτωβρίου 99

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 02-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7206 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Δήμαρχος Λήμνου Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 7/04/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 10166 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ: 210 97 11 097 Fax: 210 97 14 303 ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει ΑΔΑ : ΒΕΖΚΩΗ6-16Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Τήνος 27 5 2013 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Α.Π. 6796 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει Την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Πτυχίο Νομικής Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 20-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ. Φ5γ/ 8440

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 20-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ. Φ5γ/ 8440 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 20-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ. Φ5γ/ 8440 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Ν.Π.Δ.Δ. «Α Παιδικός Σταθμός Δήμου Φυλής»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Ν.Π.Δ.Δ. «Α Παιδικός Σταθμός Δήμου Φυλής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Α ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Φυλή : 16-04-013 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνα e-mail : Αμαρυλλίδος 7, Δημοτική Ενότητα Φυλής : 133 51 : 10 411975, 10 41930 : paidikos.filis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Θεσσαλονίκη, 08/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Φο.Δ.Σ.Α.) - ΝΠΔΔ Ταχ. Διεύθυνση :ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8 Ταχ. Κώδικας :546 26 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ειδικότητα Αριθµός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική ιάρκεια Οδηγοί απορ/ρων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ειδικότητα Αριθµός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική ιάρκεια Οδηγοί απορ/ρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 15/06/2009 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Αριστοµένους 28 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ Πληροφορίες: Αλεβίζου Α.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 1/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 1/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 11-6-2015 ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρ. Πρωτ. 23477 Ταχ.Δ/νση : Μητροπόλεως 46 Πληροφορίες: Χ.Παλαμούτη Τηλέφωνο : 23313 50533 FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ. πρωτ: 1551/ 29-3-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ. πρωτ: 1551/ 29-3-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σητεία : 21-06- 2011 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:Π.Βαρθολοµαίου 9 72300 ΣΗΤΕΙΑ Αριθµ. Πρωτ.: 3038 Τηλ.:283340543,501 FAX : 2843024584 E-mail : info@sitia.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΤΚ 37003 ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛ: Γ. ΓΟΥΛΑΣ / Β. ΓΚΙΚΑ ΤΗΛΕΦ.ΕΠΙΚΟΙΝ.: 2424350103-131 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΤΚ 37003 ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛ: Γ. ΓΟΥΛΑΣ / Β. ΓΚΙΚΑ ΤΗΛΕΦ.ΕΠΙΚΟΙΝ.: 2424350103-131 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκόπελος 17/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. 1922 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 11-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ.: 60372 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 11-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ.: 60372 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 11-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ.: 60372 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 Ανακοίνωσης για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη προσωπικού εβδοµήντα (70) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Βιολογικός Μαλίων, Περιοχή Λούτρες 70007 Μάλια (28970) 32407 Fax (28970) 34005 e-mail: info@malia-deyam.gr Πληρ. Αρ. Πρωτ.: 1705 Ηµερ.: 13/05/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Δήμος Λαρισαίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Δήμος Λαρισαίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 12-11-2014 Αρ. Πρωτ: 106599 06-08-2014 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 Τηλ: 2413 500318, 2413 500244 Fax: 2410 250372 e-mail : prosop@larissa-dimos.gr Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 07-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 07-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 07-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:15200 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 με ΑΔΑ:ΩΜΨΤΩΚΗ-ΨΣΧ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη:

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 25.7.2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτ/λου : 22966 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι 30/07/2010 ΠΑΙ ΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ Αριθ. Πρωτ.: 532 ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Ν.Π... ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» Διόνυσος, 16-12-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 763 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 12/08/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 28193 Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. : 2132007754-57 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ίλιον, 18-6-2010 ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1046 ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ίλιον, 18-6-2010 ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1046 ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ίλιον, 18-6-2010 ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1046 ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα 13-3-08 Αρ. Πρωτ. 10537. ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού Ταχ. /νση: Τσερτίδου 1 Πληροφορίες: Σπίνου Π. Τηλέφωνo: 2610-227876 Τηλέφωνo - FAX: 2610-227863

Πάτρα 13-3-08 Αρ. Πρωτ. 10537. ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού Ταχ. /νση: Τσερτίδου 1 Πληροφορίες: Σπίνου Π. Τηλέφωνo: 2610-227876 Τηλέφωνo - FAX: 2610-227863 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ» Πάτρα 13-3-08

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΙΚ.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα, 7-5 - 2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6461 Τ.Κ 740 52, Πέραμα Πληροφορίες: Μ.Ματθαιακάκη Τηλ : 2834340318 Fax : 2834340329 Εmail: m-maria0202@hotmail.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµπάκα 21 / 4/2014 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αρ. πρωτ.: 4559 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ IOIKHΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. νση : Ευθ. Βλαχάβα 1 Ταχ. Κώδικας : 42200-Καλαµπάκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 09-03-2010 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1873 Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ ΤΗΛ: 22713-50817 FAX: 22713-50868

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 09-03-2010 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1873 Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ ΤΗΛ: 22713-50817 FAX: 22713-50868 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 09-03-2010 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1873 Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ ΤΗΛ: 22713-50817 FAX: 22713-50868 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μήλος 13-5-2011 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 2660

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μήλος 13-5-2011 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 2660 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μήλος 13-5-2011 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 2660 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 /2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Ροδολίβος 25/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15299 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ήµαρχος Αµφίπολης Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» Ν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. Τερψιχόρης 88 & Πλειάδων-Τ.Κ 175 62 Τηλ. 210 9825501 Fax. 210 9820425 E-mail: dps_pf@yahoo.gr Π. ΦΑΛΗΡΟ 22-06-2012 Αριθμ.Πρωτ: 2239 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Πανόραµα, 27/4/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13453 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες: Γ. Ζγουρής Ταχ. ιεύθυνση: Απ. Σαµανίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 23/10/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φράγκων 6-8 54626 Θεσσαλονίκη Τηλ. (2310) 508800 FAX. (2310) 508787

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη, 27/6/2014 ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 24571 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Λ. Κύπρου 68, Αργυρούπολη Τ.Κ.: 164 52 Πληρ.: Ε. Γεροντή Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Δ.Σ. Αρμόδια Διεύθυνση: Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2014 Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού Αριθμ. Πρωτ.: 155609 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ MΥΚΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ MΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 16.06.2014 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 5248 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Παραλία Μυκόνου Τ.Κ.: 84600 Μύκονος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 8/9/2014 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 457 ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» Ν.Π... Βάρνης 1-Ν. Σμύρνη-171 24 Τηλ.: 210-9335948 210-9319188

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Φαρκαδόνας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Φαρκαδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ, 18/10/2011 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Aριθμ. Πρωτ.: 18992 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ Ταχ. Δνση: Γ. Γεννηματά 1 Τ.Κ. : 42031, Φαρκαδόνα Πληρ.: Αθηνά Πατσιάνη, Τεντολούρη Μαρία ΤΗΛ.: 24333-50036

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:7139 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Ταχ.Δ/νση:Ελευθερίου Βενιζέλου 8 Τ.Κ. 46300 Πληροφορίες: Αμαλία Μάνου Τηλέφωνο: 2664-3-60164 Φαχ:2664-0-22989 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη 1

Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 27/05/2013 Αριθμ. Πρωτ: 51186 Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Για την πρόσληψη εποχικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΆΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΪΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΆΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΪΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ύ ΡΕΥΣΗΣ ΆΡ ΕΥΣΗΣ Νεάπολη, 27/02/2014 ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΪΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 332 Ταχ. /νση: Παλιό ηµαρχείο Νεάπολης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού εξήντα επτά (67) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου

Ανακοίνωση για Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού εξήντα επτά (67) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25-4-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 7 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη 4/9/24 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Αριθ. Πρωτ. : 4236 ΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Λεχόβου & Ιασονίδου 8 Τ.Κ. 643 Τηλ.: 23 64 3 εσωτ. 3 Πληροφορίες : Εξταιριώτου

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Διονύσου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Διονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 31 Ιουλίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 23977 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1 Τ.Κ. : 145 65 - Άγιος Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 4014. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 4014. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Ημερομηνία : 4 05-2010 Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 4014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο Ημερ/νία Αριθμ. Πρωτ.: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης χρονικής διάρκειας μέχρι 18 μήνες και εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 31166 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟ ΟΣ)

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟ ΟΣ) 1. H ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ µε έδρα τον Αυλώνα Αττικής ζητά να προσλάβει Γεωπόνο Product Manager φυτοφαρµάκων για το τµήµα Αγροχηµικών Αυλώνος. Απαραίτητα προσόντα : πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ,

Διαβάστε περισσότερα

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. ΗΜΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΕΡΑΝΙ: 30/4/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αρ. πρωτ.: 9751 ΤΗΛ. 2821083574 ΦΑΞ 2821061628 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τόπος, Νέα Φιλαδέλφεια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 03-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 105 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 03-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 105 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 03-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 105 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΠΑΤΑ 21.8.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 27105 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΠΑΤΑ 21.8.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 27105 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΠΑΤΑ 21.8.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 27105 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2 / 2012 για τη σύναψη ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67621/01ΑΤ/Β/09/012 Α.Φ.Μ. 997981816.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ίλιον, 28-5-2015 Αριθµ. Πρωτ.: 24516 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 10159/10-3-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 10159/10-3-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αργυρούπολη, 14/4/2014 Λ.ΚΥΠΡΟΥ 68 Αργυρούπολη ΤΚ 16452 Αρ.Πρωτ.: 12820 Τηλ. Κέντρο 213.20.18.700

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112 Ημερομηνία: 01/06/2010 117 41 ΑΘΗΝΑ Αριθμ. πρωτ. 4934 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) Δ/νση: Λατούς 8, ΤΚ 72100, Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Α. Σταυρακάκη Τηλ: 2841082520 & 2841082720 Φαξ: 2841091211 Άγιος Νικόλαος :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης

Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 04-10-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 1653 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Β. Όλγας 68 τκ 546 42 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Άγιος Νικόλαος : 12/03/2015 Αριθμ. πρωτ. : 649 Δ/νση: Λατούς 8, ΤΚ 72100, Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Α. Σταυρακάκη Τηλ: 2841082520 & 2841082720

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χολαργός, 10/12/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Αρ. Πρωτ. : 3595 Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ» (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ρόδος 7-6-2010 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 8471

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ρόδος 7-6-2010 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 8471 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ρόδος 7-6-2010 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 8471 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης. Έδρα υπηρεσίας

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης. Έδρα υπηρεσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 04/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 12279 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση : Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα : Ανθρώπινου Δυναμικού Ταχ. Δ/νση : Δεκελείας 97 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βελεστίνο 10 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 6192 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Μελίσσια 24 Σεπτεµβρίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.:2240 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ημερομηνία 11 Απριλίου 2011 Περιοχή Κέρκυρας Αριθμ. Πρωτ.: 415 Αλεπού Κέρκυρας Τ.Κ. 49100

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ημερομηνία 11 Απριλίου 2011 Περιοχή Κέρκυρας Αριθμ. Πρωτ.: 415 Αλεπού Κέρκυρας Τ.Κ. 49100 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Διανομή ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ημερομηνία 11 Απριλίου 2011 Περιοχή ς Αριθμ. Πρωτ.: 415 Αλεπού ς Τ.Κ. 49100 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Α Α: 6ΩΥ1Ω1Ψ-ΨΡ8 Ρέθυµνο, 07-05-2015 Αριθµ. Πρωτ.: 10.000 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.:16595 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (μέρους της αρ. 19234/08/04/2015 Ανακοίνωσης)

ΕΠΑΝΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (μέρους της αρ. 19234/08/04/2015 Ανακοίνωσης) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 28/04/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Αριθ. Πρωτ. :22899 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ Ταχ. Δ/νση: Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού Τ.Κ. 35100 - ΛΑΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφ. Γεζουέ Δώρα Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41673 Fax: 28210-93300

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών ) του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης

Πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών ) του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη: 8-2-2011 ΤΚ 57010 Αριθμός πρωτοκολλου: 2949 2313307138,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες, 04/03/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 26/5/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 26/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 26/5/2015 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ:10091 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ Δ/νση: Ηρώων 1940 αρ.1 Τ.Κ:42 032 Τηλ: 2434350126 Fax: 2434350171 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ Κοζάνη 21/10/2013 Ι. ΜΙΚΡΟΥ 1 Αριθµ. Πρωτ.: Π Σ/143 50100 ΚΟΖΑΝΗ (8970/18-10-2013) ΤΗΛ. 2461051500 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 7 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθµ. πρωτ.: 124954 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι, 14/6/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 19933 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 1 Περιστέρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 16/6/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 5238027 ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 25/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 88836 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 25/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 88836 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 25/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 88836 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΑΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Γραφείο ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ Δ/νση: Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τ.Κ.: 35100

Διαβάστε περισσότερα