ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ προσλήψεις εποχικών στους παιδικούς σταθµούς #193 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΜΑΓΕΙΡΕΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 1.700 προσλήψεις εποχικών στους παιδικούς σταθµούς #193 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΜΑΓΕΙΡΕΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ"

Transcript

1 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #193 ΑΙΤΗΣΕΙΣ 623 θέσεις σε δήµους, περιφέρειες, µουσεία, ΕΗ σελ. 2-7, 16 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΜΑΓΕΙΡΕΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ προσλήψεις εποχικών στους παιδικούς σταθµούς Σ ε εξέλιξη βρίσκονται οι προσλήψεις εποχικών στο πρόγραµµα «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» που αφορά σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς των δήµων. Μέσα στις επόµενες µέρες αναµένεται το µεγάλο κύµα προκηρύξεων από δήµους σε ειδικότητες όπως: βρεφονηπιοκόµοι, νηπιαγωγοί, βοηθοί βρεφονηπιοκόµοι, µάγειρες, τραπεζοκόµοι, προσωπικό καθαριότητας, εργάτες γενικών καθηκόντων, οδηγοί σχολικών κ.ά. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύµφωνα µε τα εξής κριτήρια: χρόνος ανεργίας, πολυτεκνία ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, τριτεκνία ή τέκνο µονογονεϊκής οικογένειας, βαθµός βασικού τίτλου σπουδών και εµπειρία. σελ. 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ταχύρρυθµα προγράµµατα εκπαίδευσης µελισσοκόµων σελ. 12 ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ευκαιρίες για καριέρα στον κλάδο της Υγείας σε όλη την Ελλάδα Γιατροί, νοσηλευτές, µάνατζερ, ιατρικοί επισκέπτες σελ. 8-9 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ζητούνται 81 εκπαιδευτές στις Σχολές Γονέων σελ. 7 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ιαγωνισµοί για µεταφραστές και διερµηνείς στην Ε.Ε. σελ. 15

2 222 Αγορά Eργασίας ηµόσιο Τρίτη 16 Ιουλίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ EDITORIAL Συµβάσεις ζωής Το επιδοτούµενο πρόγραµµα για την «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» φιλοδοξεί να δώσει ανάσα ζωής στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς των δήµων που απειλούνται σοβαρά από την έλλειψη κονδυλίων και προσωπικού και κινδυνεύουν να αφήσουν εκτός σταθµών χιλιάδες παιδιά για την ερχόµενη σχολική περίοδο. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα, που έχει ήδη ξεκινήσει να τρέχει και το οποίο παρουσιάζει σή- µερα η «Αγορά Εργασίας», διασφαλίζει κατ' αρχάς την κάλυψη περίπου θέσεων εποχικού προσωπικού που θα στελεχώσει τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς. Οι συµβάσεις τις οποίες θα υπογράψουν αυτοί που θα προσληφθούν από τις αρχές Σεπτεµβρίου θα είναι δίµηνης διάρκειας, ωστόσο προβλέπεται η δυνατότητα παράτασής τους έως ένα έτος. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό για τους ίδιους, αλλά και για τα παιδιά, που δεν θα αλλάζουν συνεχώς παιδαγωγούς µεσούσης της χρονιάς. Πρόκειται για θέσεις στις ειδικότητες βρεφονηπιοκόµων, νηπιαγωγών, µαγείρων, τραπεζοκό- µων, καθαριστών, οδηγών κ.ά. Ηδη, τρεις µεγάλοι δήµοι έχουν δηµοσιεύσει τις σχετικές προκηρύξεις, ενώ και οι υπόλοιπες αναµένεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη Αυγούστου, ώστε οι προσλαµβανόµενοι να βρίσκονται εγκαίρως στις θέσεις τους. ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ, ΦΥΛΑΚΕΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ 42 εποχικοί σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους Με 42 εποχικούς υπαλλήλους θα ενισχυθούν µουσεία και αρχαιολογικοί χώροι. Για τις θέσεις των αρχαιολόγων απαραίτητα είναι το πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας µε ειδίκευση στην Αρχαιολογία, η γνώση µίας ξένης γλώσσας µεταξύ των αγγλικών, γαλλικών, γερµανικών ή ιταλικών, καθώς και η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ενώ δεν πρέπει να έχουν ξεπεράσει το 65ο. Οι υποψήφιοι συντηρητές µαζί µε την αίτηση-δήλωση πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά: Πτυχίο ή δίπλωµα αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθµίδας ειδικότητας 13 υπάλληλοι στο ήµο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Στην πρόσληψη δεκατριών εποχικών υπαλλήλων θα προχωρήσει ο ήµος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου. Από την κατανοµή των θέσεων προκύπτει ότι θα εργαστούν: Ε Ηλεκτρολόγου 1, Ε Οδηγών απορριµµατοφόρου 2, Ε Χειριστών µηχανηµάτων 3, ΥΕ Εργατών καθαριότητας 6 και ΥΕ Εργάτη κοι- µητηρίου 1. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισµένο από τον ΟΑΤΑΠ και βεβαίωση γνώσης Η/Υ στα αντικεί- µενα υπολογιστικών φύλλων, επεξεργασίας κειµένων και υπηρεσιών ιαδικτύου. Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαµβάνει υποχρεωτικά τα εξής: αίτηση µε την οποία να δηλώνουν τη συγκεκριµένη θέση την οποία ενδιαφέρονται να καλύψουν, επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνοµικής ταυτότητας και των δύο όψεων, επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού σπουδών, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαµους), βεβαίωση πολυτεκνικής ιδιότητας, βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕ (αν υπάρχει) και βεβαίωση τυχόν προϋπηρεσίας στο ΥΠΠΟ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 5η ΕΒΑ ΥΕ Ειδικευµένοι Εργάτες 5 18 Ιουλ ΙΣΤ ΕΠΚΑ ΠΕ Αρχαιολόγος 1 19 Ιουλ ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων 1 - ΥΕ Ειδικευµένοι Εργάτες 12 - Κ ΕΠΚΑ Ε Εργατοτεχνίτης 1 17 Ιουλ ΚΕ ΕΠΚΑ Ε Φύλακες Ε Νυχτοφύλακας 1 - ΙΣΤ' ΕΠΚΑ ΠΕ Αρχαιολόγων 3 19-Ιουλ ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων 1 - ΥΕ Ειδικευµένοι Εργάτες 12-6η ΕΒΑ ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 1 19-Ιουλ συµβάσεις έργου στο Ιδρυµα «Μιχάλης Κακογιάννης» Το Ιδρυµα «Μιχάλης Κακογιάννης» ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση µίσθωσης έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας έως τριών (3) µηνών, συνολικά δέκα (10) ατόµων, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών για την υλοποίηση δράσεων κατά την περίοδο Αυγούστου - Σεπτεµβρίου 2013 στο πλαίσιο της Πράξης «Αρχαίο ράµα: Επιρροές και σύγχρονες προσεγγίσεις». Ειδικότερα ζητούνται: Συντονιστής Εργασιών Προγράµµατος, Βοηθός Συντονιστής Εργασιών Προγράµµατος, Υπεύθυνος Φιλοξενίας Καλλιτεχνικού Σχήµατος, Υπεύθυνος επεξεργασίας κειµένων και επικοινωνιακού υλικού, Υπεύθυνος Σκηνής, Βοηθός εκτέλεσης φωτισµών (2 άτοµα), Βοηθός Ηχολήπτης και Βοηθός Υλοποίησης Σε- µιναρίου - Εργαστηρίων και Επιµέλειας Χώρων (2 άτο- µα). Η προθεσµία υποβολής της αίτησης, µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στα γραφεία του Ιδρύµατος «Μιχάλης Κακογιάννης» στην προαναφερόµενη διεύθυνση, λήγει την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 και ώρα Σύντοµα 2 θέσεις στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ατόµων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, στο πλαίσιο του προγράµµατος «Επισκοπήσεις (Surveys) για την αναγνώριση και διατήρηση της χώρας ως Προστατευό- µενης Ζώνης (Π.Ζ.) κατά ορισµένων επιβλαβών οργανισµών καραντίνας για την περίοδο από 10 εκεµβρίου 2012 έως 9 εκεµβρίου 2013». Οι θέσεις έχουν ως εξής: 1 ΠΕ Γεωπόνου ή ασολόγου ή Βιολόγου (διάρκεια: έως 9/12/2013) και 1 ΠΕ Γεωπόνου ή Βιολόγου (διάρκεια: 3 µήνες). Καταληκτική ηµεροµηνία: 17/07/2013. Πληροφορίες: τηλ Eξωτερικός συνεργάτης στο ΠΘ Ο Ειδικός Λογαριασµός του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «TS-EUROTRAIN: ιεπιστη- µονικό δίκτυο εκπαίδευσης για το σύνδροµο Tourette: ιαµόρφωση ευρωπαϊκών υποδοµών εκπαίδευσης για τις νευροαναπτυξιακές διαταραχές», καλεί τους ενδιαφεροµένους να υποβάλουν πρόταση προς σύναψη έως µίας (1) σύµβασης µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου µε εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος θα διαθέτει µεταπτυχιακό δίπλωµα Ειδίκευσης στη Βιολογία Συστηµάτων και τη Βιοπληροφορική. Οι ενδιαφερό- µενοι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας µπορούν να επικοινωνήσουν µε τη δρα Πάσχου στο ή στο για περισσότερες πληροφορίες. Καταληκτική ηµεροµηνία: 16/07/2013. Γεωπόνος ή βιοτεχνολόγος στο Παν/µιο Θεσσαλίας Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, για την υποστήριξη της Πράξης «Ειδικό πρόγραµµα ελέγχου για τον ιό του υτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» του ΕΣΠΑ ( ), ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου µε εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό, ως εξής: γεωπόνος ή βιοτεχνολόγος Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα: , και Καταληκτική ηµεροµηνία: 16/07/2013. ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: Γιάννης Ευαγγελίδης ΥΠΟ ΟΧΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Mίνα Γιαννάκη Τηλ.:

3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 16 Ιουλίου 2013 ηµόσιο Αγορά Eργασίας 3 23 Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στο πρόγραµµα «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» που αφορά στην πρόσληψη συµβασιούχων σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς των δήµων. Ηδη τρεις µεγάλοι δήµοι έχουν δηµοσιεύσει τις προκηρύξεις τους. Πρόκειται για το ήµο Λάρισας, στον οποίο θα προσληφθούν 38 εποχικοί, το ήµο Παλαιού Φαλήρου, που θα απασχολήσει 23 εποχικούς, ενώ στο ήµο Φυλής θα εργαστούν 7 συµβασιούχοι. Αρχικά οι συµβάσεις του νέου προσωπικού θα είναι δίµηνες µε δυνατότητα παράτασης έως ένα έτος. Μέσα στις επόµενες µέρες και για όλο τον Αύγουστο οι υπόλοιποι δήµοι θα εκδίδουν σταδιακά νέες προκηρύξεις, αφού πρώτα λάβουν το «πράσινο φως» από το ΑΣΕΠ. Οι ειδικότητες που συγκεντρώνουν τις περισσότερες θέσεις είναι: Βρεφονηπιοκόµοι, νηπιαγωγοί, βοηθοί βρεφονηπιοκόµοι, µάγειρες, τραπεζοκόµοι, προσωπικό καθαριότητας, εργάτες γενικών καθηκόντων, οδηγοί σχολικών κ.ά. Προσόντα για κάθε ειδικότητα ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ: Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 3 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Πώς θα καλυφθούν οι θέσεις εποχικών σε παιδικούς σταθµούς ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙ ΟΥ Ε ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ: Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκό- µων - Παιδοκόµων ή Βοηθών Βρεφοκόµων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων ή Προσχολικής Αγωγής ραστηριοτήτων ηµιουργίας και Εκφρασης ή Επιµελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ηµερήσιας Φροντίδας Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων: Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕ του Ν. 1346/83 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Ε ΜΑΓΕΙΡΕΣ: Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθ- µιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ: Πτυχίο ή δίπλωµα Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής µε κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 23 στους παιδικούς σταθµούς Π. Φαλήρου Στους παιδικούς σταθµούς Π. Φαλήρου θα εργαστούν 23 νέοι εποχικοί υπάλληλοι. Από την κατανοµή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν: ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων 14, Ε Βοηθών βρεφοκόµων 4, Ε Μαγείρων 3, ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας 2. Για τις θέσεις των βρεφονηπιοκόµων θα πρέπει οι υποψήφιοι να διαθέτουν: πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµο τίτλο της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: συµβασιούχοι στο ήµο Φυλής Το ΝΠ «ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ήµου Ζεφυρίου» ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόµων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Επαγγελ- µατικής και Οικογενειακής Ζωής» του ΝΠ «ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ήµου Ζεφυρίου» του ή- µου Φυλής, που εδρεύει στο ήµο Φυλής και συγκεκριµένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθµό, ατόµων: ΤΕ Βρεφονηπιοκόµου 1, Ε Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων 4, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 2. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας 25, Τ.Κ , ΖΕΦΥΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, απευθύνοντάς τη στο ΝΠ «ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί. Ζεφυρίου» (τηλ. επικοινωνίας: ) έως 18/07/ βρεφονηπιοκόµοι στο ήµο Λάρισας Στην πρόσληψη 38 εποχικών υπαλλήλων θα προχωρήσει ο ή- µος Λάρισας για την κάλυψη των αναγκών των παιδικών σταθµών του δήµου. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων 9, Ε Βοηθών Βρεφοκόµων 5 και ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού 24. Για τις θέσεις των βρεφονηπιοκόµων θα πρέπει οι υποψήφιοι να διαθέτουν: πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλω- µα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµο τίτλο της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Για τις θέσεις Βοηθών Βρεφοκόµων οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να κατέχουν: πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων - Παιδοκόµων ή Βοηθών Βρεφοκόµων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων ή Προσχολικής Αγωγής ραστηριοτήτων ηµιουργίας και Εκφρασης ή Επιµελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ηµερήσιας Φροντίδας Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριο τίτλο των παρακάτω σχολικών µονάδων: Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕ του Ν. 1346/83 ή άλλο ισότιµο τίτλο σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο:

4 24 4 ηµόσιο Αγορά Eργασίας Τρίτη 16 Ιουλίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 31 µηχανοτεχνίτες στη ΕΗ ΑΗΣ Μελίτης στη Φλώρινα H ΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριάντα ενός (31) ατό- µων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Μελίτης, που εδρεύει στο Νοµό Φλώρινας, και συγκεκριµένα τους εξής: 1 ΠΕ Μηχανικού (µε καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας), 28 Ε Μηχανοτεχνιτών, 1 Ε Μετακινητή Βαρών µε χρήση ηλεκτροκίνητης γερανογέφυρας (Μανουβραδόρος) και 1 Ε Μηχανοτεχνίτη Εργαλειοµηχανών (Τορναδόρων). Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Για τις θέσεις των µηχανοτεχνιτών ζητούνται: α. πτυχίο Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου Μηχανολογικού Τοµέα ή Κατεύθυνσης ή απολυτήριο τίτλο Κλάδου Μηχανολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή πτυχίο Τεχν. Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων Μηχανολογικού Τοµέα ή πτυχίο Σχολών Μαθητείας ΟΑΕ (Μέσης Στάθµης Ν. 1346/83) (ΦΕΚ 46/τ. Α ) Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή δίπλωµα ΙΕΚ Μηχανολογικού Τοµέα ή πτυχίο άλλης ισότιµης Σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχου κλάδου, τοµέα ή ειδικότητας και β. επαγγελµατική άδεια (εγγραφή στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου). Ο φάκελος υποψηφιότητας του κάθε υποψηφίου πρέπει να συ- µπεριλαµβάνει την αίτηση, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά εµπειρίας, ανεργίας (εάν υπάρχουν). Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ. ΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΗ/ΑΗΣ Μελίτης Τ.Θ. 1 - Τ.Κ Μελίτη Ν. Φλώρινας, απευθύνοντάς τη στον αρµόδιο υπάλληλο (τηλ. επικοινωνίας: ). Υποβολή αιτήσεων έως και 19/07/2013. Πρόσληψη συνεργατών µε συµβάσεις εργασίας στο Τελλόγλειο Ιδρυµα Θεσ/νίκης Το Τελλόγλειο Ιδρυµα, προκειµένου να προβεί σε πρόσληψη συνεργατών µε συµβάσεις εργασίας µερικής απασχόλησης για να καλύψει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο των εκθέσεων που θα λειτουργήσουν στις εγκαταστάσεις του το χρονικό διάστηµα Σεπτέµβριος Ιανουάριος 2014, καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος. Αναγκαίο τυπικό προσόν αποτελεί η κατοχή πτυχίου ΠΕ Θεατρολογίας ή ΠΕ ΑΣΚΤ ή ΠΕ Ιστορικού-Αρχαιολογικού ή ΠΕ Ιστορίας της Τέχνης της ηµεδαπής ή αλλοδαπής (αναγνωρισµένο από το ΟΑΤΑΠ). Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος, µαζί µε σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα και επικυρωµένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών, θα υποβάλλονται από 5 Ιουλίου µέχρι και 23 Αυγούστου 2013, κατά τις εργάσιµες ηµέρες, τις ώρες έως 14.00, στη Γραµµατεία του Ιδρύµατος (αρµόδια κυρία όµνα Παραφέστα), στην οδό Αγίου ηµητρίου 159Α, Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος, τηλ.: Το έντυπο της αίτησης διατίθεται από τη Γραµµατεία και την ιστοσελίδα του Ιδρύµατος. 7 ναυαγοσώστες στο ήµο ωρίδος Ο ήµος ωρίδος ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού επτά (7) ναυαγοσωστών, προς αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών -επάνδρωση των παραλιών Χιλιαδούς, Σεργούλας που έχουν χαρακτηρισθεί πολυσύχναστες καθώς και των παραλιών Παραθάλασσου, Βάθης και Ερατεινής για λόγους προστασίας του κοινωνικού συνόλου και τουριστικής προβολής. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του ήµου ωρίδος (στο Λιδορίκι) και στις έδρες των υπόλοιπων τριών η- µοτικών Ενοτήτων του ήµου ωρίδος, Ευπαλίου, Βαρδουσίων και Τολοφώνος, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες µέσα σε προθεσµία πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσής της, ήτοι από έως και Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο άτοµα στο ήµο Ναυπλίου Με 15 συµβασιούχους θα ενισχυθεί ο ήµος Ναυπλίου. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: Ε Ηλεκτρολόγου 1, Ε Ηλεκτρολόγων ΣΤ ειδικότητας 1, Ε Οδηγών απορριµµατοφόρου 2, Ε Χειριστή σαρώθρου 1, ΥΕ Εργατών καθαριότητας 9 και ΥΕ Εργάτη συνοδών πλυστικού µηχανήµατος 1. Για τις θέσεις των χειριστών οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν: α) Αδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ι τάξης Γ, β) άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική, γ) οµώνυµο ή αντίστοιχο τίτλο ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ του Ν.1346/83 ή άλλο ισότιµο τίτλο σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: θέσεις στο ήµο Παιανίας Ο ήµος Παιανίας θα ενισχυθεί µε 16 νέους υπαλλήλους. Οι θέσεις είναι: Ε Ηλεκτρολόγου 1, Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρου 2, Ε Υδραυλικών 2 και ΥΕ Εργατών καθαριότητας 11. Οι υποψήφιοι υδραυλικοί οφείλουν να διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη υδραυλικού ή ηλεκτρολόγου αντίστοιχα ή οµώνυµο ή αντίστοιχο τίτλο ΙΕΚ ή ΤΕΕ Α ή Β κύκλου σπουδών ή ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τεχνικού επαγγελµατικού λυκείου ή τεχνικών επαγγελµατικών σχολών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολών µαθητείας του ΟΑΕ ή άλλο ισότιµο ή οµώνυ- µο τίτλο σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούµενη άδεια άσκησης επαγγέλµατος. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο:

5 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 16 Ιουλίου 2013 Δημόσιο Αγορά Eργασίας 5 25 Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΗΜΑΘΙΑ 2012» υλοποιεί πρόγραμμα για ανέργους με σκοπό την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν: μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, άτομα που βρίσκονται στο όριο ή σε κατάσταση φτώχειας. Οσοι επιλεγούν θα επωφεληθούν μέσω της: Α. Πληροφόρησης & συμβουλευτικής υποστήριξης: με στόχο τη διάγνωση των αναγκών τους & των στόχων τους, την κατάταξή τους σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης & την υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης, αλλά και μετά το πέρας της για την επίτευξη των στόχων τους. Β. Κατάρτισης: στο πλαίσιο της δράσης κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης (6,00 / ώρα, μικτά). Τα προγράμματα κατάρτισης που θα γίνουν είναι: «Ανάπτυξη Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στον τομέα της παροχής υπηρεσιών» (84 ώρες θεωρία & 36 ώρες πρακτική άσκηση), αφορά σε 15 άνεργες γυναίκες. «Ανάπτυξη Νεανικής Επιχειρηματικότητας στον τομέα των υπηρεσιών» (84 ώρες θεωρία & 36 ώρες πρακτική άσκηση), αφορά σε 15 ανέργους, ηλικίας ετών. «Εναλλακτικές μορφές τουρισμού» (105 ώρες θεωρία & 45 ώρες πρακτική άσκηση), αφορά σε 25 ανέργους, άνεργες. ΑΙΤΗΣΕΙΣ εωσ τισ 31 αυγουστου Πρόγραμμα κατάρτισης για 80 ανέργους στην Ημαθία ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙΔΟΥ «Δημιουργία - Οργάνωση & Λειτουργία Κοινωνικών Συνεταιρισμών» (105 ώρες θεωρία & 45 ώρες πρακτική άσκηση), αφορά σε 25 ανέργους, άνεργες. Παράλληλα, οι ωφελούμενοι θα υποστηριχθούν για την ένταξη σε άλλα επιδοτούμενα και υποστηρικτικά προγράμματα. Πληροφορίες για τις αιτήσεις: Δήμος Βέροιας: Γραφείο Αντιδημάρχου Δημοτικών Ενοτήτων & Πολιτικής Προστασίας, τηλ , και Γραφείο Ειδικών Συνεργατών, τηλ , 4ος όροφος, πάνω από τα ΚΕΠ, Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Βέροιας, τηλ , Αναπτυξιακή Ημαθίας Αστική (ΑΝΗ- ΜΑ), τηλ Αιτήσεις έως τις 31 Αυγούστου. 9 υπάλληλοι στη Δημοτική Εταιρεία Σητείας m H Μονομετοχική Ανώνυμη Δημοτική Εταιρεία Σητείας ΜΑΔΕΣ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της και συγκεκριμένα τους εξής: 4 ΔΕ και, εν ελλείψει αυτού, ΥΕ Υπάλληλος Αναψυκτηρίου, 4 ΔΕ και, εν ελλείψει αυτού, ΥΕ Υπάλληλος (παραλία - εκμίσθωση ξαπλώστρας) και 1 ΔΕ Ναυαγοσώστης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μονομετοχική Ανώνυμη Δημοτική Εταιρεία Σητείας (ΜΑΔΕΣ Α.Ε.), Κτίριο Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου, Παλαίκαστρο Σητείας Τ.Κ (τηλ. επικοινωνίας: ). 3 εργάτες στο Δήμο Τήλου m Η δήμαρχος Τήλου προκηρύσσει την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών (3) ατόμων δίμηνης (2μηνης) διάρκειας σε σύνολο 12 μηνών κλάδου ΥΕ Εργατών στην Υπηρεσία Πρασίνου και Δράσεις Πυροπροστασίας, όπως: κοπή και απομάκρυνση ξερής ύλης, ξερά χαμηλά κλαδιά και ξερά δέντρα -καθαρισμός απορριμμάτων - κοπή και απομάκρυνση χόρτων - εργασίες συντήρησης υποδομών πυροπροστασίας. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στο Δημοτικό Κατάστημα Τήλου μέχρι τις 19/7/2013, ημέρα Παρασκευή. 16 θέσεις στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού m Με 16 εποχικούς υπαλλήλους θα ενισχυθεί ο Δήμος Παπάγου- Χολαργού. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου 4 και ΥΕ Εργατών καθαριότητας 12. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις θα πρέπει να είναι μεταξύ 16 και 65 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: θέσεις στο Δήμο Σκοπέλου m Ο Δήμος Σκοπέλου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σκοπέλου, που εδρεύει στη Σκόπελο και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 1 ΔΕ Οδηγού Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 4 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, 1 ΔΕ Βοηθού Χειριστή Μηχανημάτων Εργου Φορτωτής (Ομάδας Ε Τάξης Δ ) και 1 ΥΕ Εργάτη Καθαριότητας Νεκροταφείου (Ταφής-Εκταφής). Διεύθυνση: Δήμος Σκοπέλου, Σκόπελος Μαγνησίας, Τ.Κ , απευθύνοντάς τη στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας (τηλ. επικοινωνίας: ).

6 ηµόσιο 266 Αγορά Eργασίας Τρίτη 16 Ιουλίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΠΟΧΙΚΟΙ 46 προσλήψεις στο ήµο Ιστιαίας-Αιδηψού Ο ήµος Ιστιαίας-Αιδηψού ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά σαράντα έξι (46) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα των υπηρεσιών Καθαριότητας και Υδρευσης-Αποχέτευσης του δήµου και συγκεκριµένα τους εξής: 3 Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 1 Ε Ηλεκτρολόγου, 35 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, 1 Ε Υδραυλικού, 3 Ε Οδηγών Λυµατοφόρου Αυτοκινήτου (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και 3 Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Εργου. Οι υποψήφιοι οδηγοί θα πρέπει να έχουν α) δίπλωµα ΙΕΚ ειδικοτήτων τεχνικού αυτοκινήτου οχηµάτων ή εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α ή Β κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας µηχανών και συστηµάτων αυτοκινήτου ή απολυτήριο τίτλο ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τµήµατος µηχανικών αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελµατικής σχολής δευτεροβάθ- µιας εκπαίδευσης ειδικότητας µηχανών αυτοκινήτου ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ ειδικότητας µηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή απολυτήριο τίτλο άλλης συναφούς ειδικότητας ή άλλο ισότιµο τίτλο σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής σε αντίστοιχη ειδικότητα και β) επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας σε ισχύ. Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ήµος Ιστιαίας-Αιδηψού, Κεντρική Πλατεία Ιστιαίας, Τ.Κ Ιστιαία, απευθύνοντάς τη στη ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών (τηλ. επικοινωνίας: ). ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 3 Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 1 Ε Ηλεκτρολόγου 35 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 1 Ε Υδραυλικού 3 Ε Οδηγών Λυµατοφόρου Αυτοκινήτου (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 2 Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Εργου (ΟΜΑ Α Β ΤΑΞΗΣ ) 1 Ε Χειριστή Μηχανηµάτων Εργου (ΟΜΑ Α Ζ ΤΑΞΗΣ Γ ) 18 οδηγοί και χειριστές στο ήµο Λήµνου Ο ήµος Λήµνου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήµου και συγκεκριµένα τους εξής: Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 3, Ε Οδηγών Βυτιοφόρων (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 2, Ε Ηλεκτρολόγου 1, Ε Υδραυλικού 1, Ε Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων 1, Ε Χειριστή Μηχανηµάτων Εργων (πολυµηχάνηµα AMBIENTE Οµάδας Β, τάξης Γ ) 1, Ε Χειριστή Μηχανηµάτων Εργων ( ιαµορφωτής Γαιών- Γκρέιντερ Οµάδας Ζ, τάξης Γ ) 1 και ΥΕ Εργατών (-τριών) Καθαριότητας 8. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ήµος Λήµνου, Τ.Κ , Μύρινα Ν. Λέσβου, απευθύνοντάς τη στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (τηλ. επικοινωνίας: ) έως 22/07/ εργάτες στο ήµο Νάουσας Ο ήµος Νάουσας ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του δήµου και συγκεκριµένα τους εξής: ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας (συνοδών απορριµµατοφόρων) 4. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, για τη ηµοτική Ενότητα Νάουσας, στο Γραφείο Προσωπικού ήµου Νάουσας ( ηµαρχίας 30) (τηλ. επικοινωνίας ), για τη ηµοτική Ενότητα Ανθε- µίων, στο ηµοτικό Κατάστηµα Κοπανού (Ερµού 71) (τηλ. επικοινωνίας ) και για τη ηµοτική Ενότητα Ειρηνούπολης στο ηµοτικό Κατάστηµα Αγγελοχωρίου (Λεωφόρος Ειρήνης 195) (τηλ. επικοινωνίας ), είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ηµαρχίας 30, Νάουσα Ηµαθίας, Τ.Κ , απευθύνοντάς τη στο Γραφείο Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: ) έως σήµερα. 14 εποχικοί στο ήµο Νέας Ιωνίας Ο ήµος Νέας Ιωνίας Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήµου. Οι προς πλήρωση θέσεις είναι οι εξής: ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 10, Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων 2 και Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Εργου 2. Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στο ήµο Νέας Ιωνίας Αττικής και θα υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο µε κωδικό ΣΟΧ.2, µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αγ. Γεωργίου αριθ. 40, απευθύνοντάς την ως εξής: ήµος Νέας Ιωνίας για την ανακοίνωση υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 (τηλ. επικοινωνίας: και ). Τα ειδικά έντυπα των αιτήσεων θα διατίθενται από το δήµο και από την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www. asep.gr). Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 18 Ιουλίου.

7 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 16 Ιουλίου 2013 ηµόσιο Αγορά Eργασίας 7 27 ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 81 εκπαιδευτές στις Σχολές Γονέων Το Ιδρυµα Νεολαίας και ιά Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Σχολές Γονέων» ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9, οι οποίες συγχρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε. και το Ελληνικό ηµόσιο, προκηρύσσει τις θέσεις Υπευθύνων Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτών και Μελών Οµάδας Εργου µε σύµβαση µίσθωσης έργου. Οι ενδιαφερόµενοι επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση και για τις τρεις θέσεις. Για κάθε θέση επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για ένα µόνο από τους παραπάνω νοµούς (για εκπαιδευτές και υπευθύνους), όπως παρουσιάζονται στον πίνακα. Οι θέσεις αφορούν στους παρακάτω νοµούς: Α) ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 16 θέσεις Υπευθύνων Εκπαίδευσης Σχολών Γονέων ΑΠ7, για τους Νοµούς Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Εβρου, Ηρακλείου, Καρδίτσας, Κέρκυρας, Κορινθίας, Λάρισας, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Πρέβεζας, Ροδόπης και Τρικάλων. 18 θέσεις Υπευθύνων Εκπαίδευσης Σχολών Γονέων ΑΠ8, για τους Νοµούς Βόρειου Τοµέα Αθηνών, υτικού Τοµέα ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙ ΟΥ Αθηνών, Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, Νότιου Τοµέα Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, υτικής Αττικής, Θεσσαλονίκης (2 θέσεις), Γρεβενών, Ηµαθίας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Φλώρινας, Χαλκιδικής. 3 θέσεις Υπευθύνων Εκπαίδευσης Σχολών Γονέων ΑΠ9, για τους Νοµούς Κυκλάδων, ωδεκανήσου και Βοιωτίας. Β) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ Θέσεις Εκπαιδευτών Σχολών Γονέων ΑΠ7, για τους Νοµούς Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αχαΐας, Εβρου, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας, Καρδίτσας, Κέρκυρας, Κορινθίας, Λακωνίας, Λάρισας, Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Πρέβεζας, Ροδόπης, Τρικάλων και Χανίων. Θέσεις Εκπαιδευτών Σχολών Γονέων ΑΠ8, για τους Νοµούς Θεσσαλονίκης, Βόρειου Το- µέα Αθηνών, υτικού Τοµέα Αθηνών, Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, Νότιου Τοµέα Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, υτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων, Γρεβενών, Ηµαθίας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Φλώρινας και Χαλκιδικής. Θέσεις Εκπαιδευτών Σχολών Γονέων ΑΠ9, για τους Νοµούς Βοιωτίας, ωδεκανήσου (µόνο νήσοι Ρόδος και Κάλυµνος), Ευρυτανίας και Κυκλάδων. Γ) ΜΕΛΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ ύο (2) θέσεις Μελών Οµάδας Εργου για το συντονισµό των πράξεων του ΑΠ7. Αιτήσεις Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται µε την ανωτέρω (ηλεκτρονική) µορφή και αποστέλλονται ταχυδροµικά, µε ή µε fax δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Προθεσµία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: έως και 19/7/2013. Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισµένου φακέλου διάστασης Α4. Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν ταχυδρο- µικώς ή θα υποβληθούν στη διεύθυνση: Ιδρυµα Νεολαίας και ιά Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, Αθήνα (Κεντρική Γραµ- µατεία, 3ος όροφος). 27 προσλήψεις στο ήµο Κιλελέρ 7 προσλήψεις στη ΕΗ ράµας (Συγκρότηµα Νέστου) Ο ήµος Κιλελέρ, υλοποιώντας την 168/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Κιλελέρ, θα δεχτεί αιτήσεις δηµοτών του ήµου Κιλελέρ που θα αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας για την αντιµετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών δίµηνης (2) χρονικής διάρκειας. Συγκεκριµένα, θα γίνει πρόσληψη είκοσι (20) Εργατών Καθαριότητας, έξι (6) Οδηγών Απορριµµατοφόρων και ενός (1) Χειριστή Μηχανηµάτων. Η διάρκεια κατάθεσης των αιτήσεων είναι µέχρι 18/07/2013 και ώρα 2 µ.µ. στο ηµαρχείο της Νίκαιας. H ΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 7 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Συγκροτή- µατος Νέστου, που εδρεύει στο Νοµό ράµας, και συγκεκριµένα τους εξής: Ε Μηχανοτεχνιτών 4, 1 Ε Ηλεκτροτεχνίτη και 2 ΥΕ Εργατών. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥ- ΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. ΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ. ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΗ Συγκρότηµα Νέστου/ ράµα, Τ.Κ (τηλ. επικοινωνίας: ). 10 στο Σύνδεσµο ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου Στο Σύνδεσµο ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου θα εργαστούν 10 εποχικοί υπάλληλοι. Οι θέσεις είναι: Ε Οδηγών Απορριµ- µατοφόρου 2, Ε Χειριστών Σαρώθρου 1 και ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 7. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο: ωροµίσθιοι καθηγητές στη Σχολή Εµπορικού Ναυτικού Η ΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟ- ΠΥΡΓΟΥ προτίθεται να προσλάβει για το εκπαιδευτικό έτος ωροµίσθιους καθηγητές για να διδάξουν µαθήµατα της ειδικότητας ως εξής: Εξι (06) Πλοιάρχους Α Τάξης Ε.Ν., τρεις (03) Βοηθούς Πρακτικών Εφαρµογών (Πλοιάρχους Γ Τάξης Ε.Ν. ή Ναυκλήρους) και δύο (02) Ιατρούς. Οι ενδιαφερό- µενοι πρέπει εντός είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών, από την εποµένη της τελευταίας δηµοσίευσης στον Τύπο, ήτοι µέχρι και την 23η/07/2013, να υποβάλουν ή αποστείλουν στη ΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου (ταχ. δ/νση: Παραλία Ασπροπύργου - Τ.Κ Ασπρόπυργος) αίτηση µε τα σχετικά δικαιολογητικά και τα προβλεπόµενα κατά περίπτωση πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ. (λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία της σφραγίδας του ταχυδροµείου). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: / κατά τις εργάσι- µες ηµέρες και ώρες, καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση

8 Ιδιωτικός τοµέας 288 Αγορά Eργασίας Τρίτη 16 Ιουλίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑΤΡΟΙ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ, ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΕ Ανοιχτές θέσεις στον ιατρικό και το φαρµ Προσωπικό µε εµπειρία στον κλάδο Υγείας αναζητούν φαρµακοβιοµηχανίες, φαρ- µακεία και ιδιωτικοί ιατρικοί οργανισµοί σε όλη την Ελλάδα. Οι θέσεις εργασίας αφορούν σε δερµατολόγους, ΩΡΛ, γαστρεντερολόγους, νευρολόγους, παιδιάτρους, ορθοπαιδικούς, πνευµονολόγους, παθολόγους, καρδιολόγους και ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ψυχιάτρους, στελέχη πωλήσεων φαρµακείων, ιατρικούς επισκέπτες, µάνατζερ και νοσηλευτές. Βασικά προσόντα για όλες τις θέσεις είναι η προϋπηρεσία σε αντίστοιχο πόστο και η εξειδίκευση. Γιατροί διάφορων ειδικοτήτων στη γραµµή 1016 Ανοιχτές θέσεις για δεκάδες γιατρούς διάφορων ειδικοτήτων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη διαθέτει το διάστηµα αυτό η γραµµή 1016 SOS IATPOΙ. Ειδικότερα, στην Αθήνα προσλαµβάνει δερµατολόγους, ΩΡΛ, γαστρεντερολόγους, νευρολόγους, παιδιάτρους, ορθοπαιδικούς, πνευ- µονολόγους, παθολόγους και ψυχιάτρους. Αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη δίνει ευκαιρίες σε επαγγελµατίες γιατρούς των εξής ειδικοτήτων: καρδιολόγους, ακτινολόγους, παθολόγους και παιδιάτρους. Απαραίτητα προσόντα για όλες τις παραπάνω θέσεις είναι το πτυχίο ΑΕΙ, η γνώση αγγλικών και η προϋπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα τηλέφωνα (για τις ειδικότητες που αφορούν στην Αθήνα) και (για τις ειδικότητες που αφορούν στην Αθήνα). Επίσης µπορούν να ενηµερωθούν από την ιστοσελίδα των SOS ΙΑ- ΤΡΩΝ: Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ αποτελούν την πρώτη ελληνική οργάνωση ελεύθερων επαγγελµατιών ειδικευµένων ιατρών µε αποκλειστικό αντικείµενο την παροχή κατ οίκον ιατρικών υπηρεσιών σε έκτακτα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο. Η εταιρία ιδρύθηκε το 1993 και σήµερα απασχολεί 100 γιατρούς όλων των βασικών ειδικοτήτων: καρδιολόγους, παθολόγους, πνευµονολόγους, χειρουργούς, παιδιάτρους, ορθοπαιδικούς, ψυχιάτρους, νευρολόγους, γαστρεντερολόγους, ουρολόγους, παιδοχειρουργούς, αναισθησιολόγους, δερµατολόγους, οφθαλµιάτρους, ΩΡΛ, γυναικολόγους και ενδοκρινολόγους. Πρόκειται για αποκλειστικά αυτοχρηµατοδοτούµενη και οικονοµικά ανεξάρτητη εταιρία, που συντηρείται µε την καταβολή εκ µέρους των ιατρών µελών της µέρους της αµοιβής των ιατρικών επισκέψεων. Εξειδικευµένο προσωπικό για το εργοστάσιο της ΦΑΜΑΡ Η ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ, ελληνική εταιρία που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, µε ηγετική θέση στο χώρο της παραγωγής φαρµάκων και καλλυντικών, διαθέτει δύο ανοιχτές θέσεις στο εργοστάσιό της στον Αυλώνα. Ειδικότερα, αναζητά ένα µάνατζερ quality control και έναν quality systems officer. Οι ιδανικοί υποψήφιοι και για τις δύο ειδικότητες θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ των ακόλουθων ειδικοτήτων: Χηµικοί/ Φαρµακοποιοί/Βιολόγοι. Επίσης, να διαθέτουν εµπειρία 3-5 ετών σε διοίκηση εργαστηρίου σε βιοµηχανία φαρµάκων, καλλυντικών ή τροφίµων και εργαστηριακή εµπειρία σε αναλύσεις HPLC, GC Spectrophotometety και γνώσεις µικροβιολογίας, να γνωρίζουν αγγλικά και MS Office (Εxcel, Word) και να έχουν διοικητικές/οργανωτικές ικανότητες. Η εταιρία προσφέρει ευκαιρίες επαγγελµατικής εξέλιξης σε πολυεθνικό περιβάλλον, αποδοχές ανάλογες των προσόντων και της προϋπηρεσίας, συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη. Οι ενδιαφερό- µενοι µπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σηµείωµα (αναγράφοντας την ειδικότητα) στην παρακάτω διεύθυνση: gr/mainsite/careers.html.

9 Αγορά Eργασίας ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 16 Ιουλίου 2013 Ιδιωτικός τοµέας 9 37 ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ακευτικό κλάδο σε όλη την Ελλάδα Ιατρικοί επισκέπτες σε 5 εταιρίες Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της η Hospital Line προσλαµβάνει ιατρικούς επισκέπτες - πωλητές για τις περιοχές της Αττικής και της Βόρειας Ελλάδας. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, ηλικίας έως 35 ετών, πρέπει να διαθέτουν τα εξής: -Πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, κατά προτίµηση Θετικών Επιστηµών. -Σχετική προϋπηρεσία. -Γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και χρήσης υπολογιστών. -Αδεια οδήγησης αυτοκινήτου. Η εταιρία προσφέρει οργανωµένο, ευέλικτο περιβάλλον εργασίας, εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο, συνεχή εκπαίδευση σε σύγχρονες µεθόδους ιατρικής ενηµέρωσης και προοπτική εξέλιξης. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται µέσω του Η Γενική Χηµικών Προϊόντων, που δραστηριοποιείται από το 1977 στα φαρµακευτικά / ιατρικά είδη, αναζητά έναν ιατρικό επισκέπτη για την Αλεξανδρούπολη. Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει επικοινωνιακές ικανότητες, καλή παρουσία και άνεση µε τους πελάτες, φιλοδοξία και εργατικότητα, τουλάχιστον 3 ετών εµπειρία στις πωλήσεις στον ιατρικό χώρο, δίπλωµα οδήγησης και οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. Οι γνώσεις αγγλικών και Η/Υ θεωρούνται επιπρόσθετα προσόντα. Η εταιρία προσφέρει βαθµολογική εξέλιξη έπειτα από σύντοµο χρονικό διάστη- µα, ανταγωνιστικές αποδοχές, συν bonus ανάλογα µε την απόδοση, συνεχή off the job και on the job εκπαίδευση, αυτοκίνητο, κινητό, πενθήµερη εργασία και οκτάωρο. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ ή ταχυδροµικά στη διεύθυνση: Αυγής 60, , Κηφισιά. Η εισαγωγική και κατασκευαστική εταιρία Ορθοπεδικός Κόσµος, µε πολυετή εµπειρία στο χώρο, προσλαµβάνει έναν πωλητή - ιατρικό επισκέπτη για την ανάπτυξη και την επαφή του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και των ασθενών µε την εταιρία. Σύµφωνα µε την αγγελία, η συνεργασία θα είναι αρχικά αποκλειστικά µε ποσοστά επί των πωλήσεων και στη συνέχεια θα εξελιχθεί σε υπαλληλική σχέση. Ο ιδανικός υποψήφιος για το συγκεκριµένο πόστο θα πρέπει να διαθέτει εµπειρία τουλάχιστον 3 ετών στον ιατρικό χώρο των ορθοπαιδικών, χειρουργών, αγγειολόγων, καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, πολύ καλή χρήση Η/Υ, ηλικία έως 35 ετών, να είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ, να έχει υψηλό αίσθηµα σωστής και αποτελεσµατικής διαπραγµάτευσης στο χώρο της Υγείας, δίπλωµα οδήγησης αυτοκινήτου και ευχάριστη προσωπικότητα. Η εταιρία προσφέρει, αρχικά, ποσοστά επί των πωλήσεων, εξέλιξη σε µόνιµη υπαλληλική συνεργασία αορίστου χρόνου, εκπαίδευση, δυνατότητα εξέλιξης µέσα στην εταιρία, εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: Ιατρικούς επισκέπτες µε έδρα την Αθήνα και την Πάτρα ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναµικό της και η εταιρία βιοτεχνολογίας Biohellenika. Απαραίτητα προσόντα για τα πόστα αυτά είναι το πτυχίο Βιολογίας ή από το χώρο των επιστηµών Υγείας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν, η άριστη ικανότητα επικοινωνίας, το οµαδικό πνεύµα, η οργανωτική αντίληψη, οι γνώσεις αγγλικών, η χρήση Η/Υ, το δίπλωµα οδήγησης αυτοκινήτου, η κάρτα ανεργίας άνω των 6 µηνών, η άµεση διαθεσιµότητα και οι εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες). Για τις θέσεις αυτές, προσφέρονται: εταιρικό κινητό, συνεχής εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης. Οι ενδιαφερόµενοι/ες που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα στο φαξ , υπόψη κ. Καργάκου ή ταχυδροµικά στη διεύθυνση: Biohellenika Α.Ε., Αρχελάου 28Α, Τ.Κ , Αθήνα. Στο ίδιο πλαίσιο και η φαρµακευτική εταιρία CUBE, που δραστηριοποιείται στο χώρο των φαρµάκων, των συµπληρωµάτων ειδικής διατροφής και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, επιθυµεί να προσλάβει ιατρικούς επισκέπτες για να προωθήσουν διαιτητικά τρόφιµα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς στην Αττική. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πολυετή εµπειρία στις ειδικότητες των παιδιάτρων, γαστρεντερολόγων, δυναµική προσωπικότητα µε ικανότητα επικοινωνίας, πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής, άδεια οδηγήσεως αυτοκινήτου, γνώση αγγλικών και Η/Υ. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται µέσω του Συνεργάτες φαρµακείων σε 7 πόλεις Η φαρµακευτική εταιρία Emergy Products αναζητά συνεργάτες για χώρους φαρµακείων στην Αθήνα, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, στη Λαµία, στον Βόλο, στη Λάρισα και το Αγρίνιο. Απαραίτητη προϋπόθεση για όσες και όσους διεκδικήσουν τις παραπάνω θέσεις είναι η προϋπηρεσία στο χώρο των φαρµακείων. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο τηλέφωνα: ή στο mail: Εργασία στην Κω Η εταιρία Kos Medicare ζητά για την Κω παθολόγο, γενικό γιατρό ή γιατρό χωρίς ειδικότητα µε εκπληρωµένη την υπηρεσία υπαίθρου και δυνατότητα ετήσιας απασχόλησης. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα της εταιρίας kosmedicare.gr/. Νοσηλευτικό προσωπικό στη Γερµανία Η GIP Gesellschaft für medizinische Intensivpflege mbh, µία από τις µεγαλύτερες εταιρίες υπηρεσιών νοσηλείας και εξωτερικής περίθαλψης στη Γερµανία, αναζητά Ελληνες και Ελληνίδες για να καλύψουν θέσεις νοσηλευτών στη Γερµανία. Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Νοσηλευτικής, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, να έχουν τη διάθεση να µάθουν γερµανικά και να διακρίνονται για την οργανωτικότητα, την αξιοπιστία, την ευελιξία και την ευσυνειδησία. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν το βιογραφικό τους, µαζί µε µία συνοδευτική επιστολή και το πτυχίο τους (σε µορφή pdf/jpg), στην ελληνική ή τη γερµανική γλώσσα στη διεύθυνση: Στελέχη πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα Στελέχη πωλήσεων φαρµακείων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και επαρχία αναζητά η Farmeco, που δραστηριοποιείται στο χώρο των δερµοκαλλυντικών και καλλυντικών προϊόντων. Βασικά προσόντα για τις θέσεις αυτές είναι το απολυτήριο Λυκείου, η µεγάλη εµπειρία στις πωλήσεις, η δυναµική προσωπικότητα, η άνεση στην επικοινωνία, η ικανότητα διαπραγµάτευσης και η ηλικία που δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 38 χρόνια. Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών, εταιρικό αυτοκίνητο, προοπτικές εξέλιξης και συνεχή εκπαίδευση. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να επικοινωνούν µε το τηλέφωνο: Στελέχη πωλήσεων για την Αθήνα αναζητά η MEDISEI EΠΕ, εταιρία παραφαρµακευτικών προϊόντων. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν δυναµική προσωπικότητα, ευχέρεια στην επικοινωνία, ικανότητα διαπραγµάτευσης, πάθος και ενθουσιασµό για την επίτευξη υψηλών στόχων, δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αθηνών, 1-2 ετών προϋπηρεσία σε πωλήσεις, πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής και ηλικία έως 35 ετών. H εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο παροχών (µηνιαίο µισθό και µπόνους, αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο), συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα στο φαξ: Η εταιρία ίκτυο Ελληνικής Σπιρουλίνας αναζητά πωλητή, µε έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, για την προώθηση φυτικών συµπληρωµάτων διατροφής σε φαρµακεία και άλλους πελάτες λιανικής. Απαραίτητα προσόντα για το συγκεκριµένο πόστο θεωρούνται η τριετής εµπειρία σε συναφή θέση, η καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και Η/Υ, η δυναµική προσωπικότητα µε προσανατολισµό στο αποτέλεσµα, η άριστη ικανότητα επικοινωνίας, το υψηλό επίπεδο επαγγελµατισµού και το δίπλωµα οδήγησης. Οι ενδιαφερόµενοι για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο:

10 Ιδιωτικός τομέας 3810 Αγορά Eργασίας Τρίτη 16 Ιουλίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 640 ευκαιρίες για καριέρα σε 17 γνωστές εταιρίες Σε προσλήψεις προχωρούν 17 γνωστές εταιρίες του ιδιωτικού τομέα αυτή την περίοδο. Αναζητούν 640 υποψηφίους νεοεισερχόμενους και έμπειρα στελέχη για μόνιμη ή part time απασχόληση σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. ALOUETTE. Η εταιρία ALOUETTE Α.Ε., που δραστηριοποιείται στο χώρο του παιδικού ενδύματος, προσλαμβάνει πωλήτριες και υπευθύνους καταστημάτων για την Αθήνα. Οι ιδανικές υποψήφιες για το πρώτο πόστο θα πρέπει να διαθέτουν εργασιακή εμπειρία 1-3 ετών στο χώρο της λιανικής, προϋπηρεσία τουλάχιστον 1-3 ετών στο χώρο της ένδυσης (προϋπηρεσία σε παιδικά είδη θα προτιμηθεί), να είναι ευχάριστες και επικοινωνιακές, να έχουν όρεξη για δουλειά, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και ηλικία έως και 28 ετών. Αντίστοιχα για το δεύτερο πόστο βασικά προσόντα θεωρούνται η εργασιακή εμπειρία 3-5 ετών στο χώρο της λιανικής (προϋπηρεσία σε παιδικά είδη θα προτιμηθεί), ο ευχάριστος, ευγενικός και επικοινωνιακός χαρακτήρας, το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και η δυναμική προσωπικότητα. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται μέσω του ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ Nicolis group. Εμπειρους πωλητές για το κατάστημα χονδρικής στη Θεσσαλονίκη ζητά η εταιρία Nicolis group, που διαθέτει υλικά για αξεσουάρ μόδας. Βασικά προσόντα για τη θέση είναι η προϋπηρεσία στο χώρο των αξεσουάρ, η δυνατότητα διαμονής για εκπαίδευση στην Αθήνα για διάστημα 3-4 εβδομάδων, η πανεπιστημιακή γνώση και η κατοχή πτυχίου Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Marketing. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: DECORD. Η εταιρία DECORD, που εδρεύει στη Βούλα και δραστηριοποιείται στο χώρο του εμπορίου ειδών διακόσμησης, αναζητά ένα βοηθό καταστήματος. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία στην πώληση σε κατάστημα, ιδανικά σε είδη διακόσμησης, πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό λόγο, άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, πελατοκεντρική αντίληψη και ευχάριστη προσωπικότητα με ομαδικό πνεύμα συνεργασίας. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ ή στο Green Promotions. Ανοιχτές θέσεις για προϊσταμένους διανομής εντύπων, για διανεμητές εντύπων, εμφανίσιμες προωθήτριες και κούριερ μερικής και πλήρους απασχόλησης διαθέτει η διαφημιστική εταιρία Green Promotions με έδρα στο Χαλάνδρι. Οι ιδανικοί υποψήφιοι και υποψήφιες για όλες τις θέσεις θα πρέπει να είναι απόφοιτοι/ες Λυκείου, να έχουν καλή εμφάνιση, να γνωρίζουν άπταιστα ελληνικά, να είναι δραστήριοι, με θετική προσωπικότητα, να διακρίνονται για το ομαδικό πνεύμα και η ηλικία τους να μην ξεπερνάει τα 35 χρόνια. Η εταιρία προσφέρει διαρκή εκπαίδευση, προοπτικές καριέρας και επαγγελματικής ανάπτυξης. Οι ενδιαφερόμενοι/ες για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα της επιχείρησης Θέσεις σε τηλεφωνικό κέντρο Mediatel. Eπικοινωνιακούς και δραστήριους υπαλλήλους, που θα αναλάβουν την τηλεφωνική προώθηση προγραμμάτων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, επιθυμεί να εντάξει άμεσα στην ομάδα της η Mediatel. Απαραίτητα προσόντα για τα συγκεκριμένα πόστα θεωρούνται η άριστη επικοινωνία, η δέσμευση στο αποτέλεσμα, η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και οι βασικές γνώσεις Η/Υ. Η εταιρία προσφέρει σταθερό μηνιαίο μισθό (με όλες τις νόμιμες προσαυξήσεις), 8ωρη απασχόληση, προοπτική για αορίστου χρόνου διάρκεια σύμβασης, δυναμικό σχήμα bonus απόδοσης, προσβασιμότητα δίπλα σε μετρό και εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό Οργανισμό. Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. κέντρο , Tμήμα Προσωπικού: Επιλογή 1, ή στα γραφεία: Λ. Κηφισίας , Αμπελόκηποι Αθήνα (στάση μετρό Πανόρμου), Cosmos Center, 7ος όροφος. Kerakoll Hellas. Πωλητές σε όλη την ελληνική επικράτεια αναζητά η Kerakoll Hellas ΕΠΕ, που δραστηριοποιείται στο χώρο της ενέργειας, με σκοπό την αύξηση του δικτύου πωλήσεων για την κάλυψη περιοχών. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Τεχνικής Εμπορικής-Οικονομικής Σχολής, να διαθέτουν τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία στις πωλήσεις τεχνικών προϊόντων για την οικοδομική βιομηχανία, να μπορούν να ταξιδεύουν στην περιοχή της αρμοδιότητάς τους και να παρευρίσκονται στην έδρα της εταιρίας περιοδικά, να είναι επικοινωνιακοί, να έχουν γνώσεις αγγλικών και των κύριων εφαρμογών του Office. Η γνώση της ιταλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Επίσης, οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας: com/el/job-offer/our-people. ΩΘΗΣΗ. Η ΩΘΗΣΗ Α.Ε., εταιρία παροχής υπηρεσιών και προώθησης πωλήσεων, αναζητά συνεργάτες-πωλητές, εκπροσώπους τηλεπωλήσεων 4ωρης, 6ωρης και 8ωρης απασχόλησης (πρωινής ή απογευματινής), καθώς και εκπροσώπους τηλεπωλήσεων ελεύθερου ωραρίου. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι για όλα τα πόστα θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου (πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ - ΙΕΚ θα εκτιμηθεί και θα αναγνωριστεί άμεσα ως προσόν για προοπτικές εξέλιξης), να διαθέτουν άνεση στην επικοινωνία, δυναμικό χαρακτήρα, γρήγορη αντίληψη και θετική διάθεση. Η εταιρία προσφέρει υψηλές αποδοχές, μπόνους βάσει πωλήσεων και εκπαίδευση. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ , αναγράφοντας την ιδιότητα. Οι ενδιαφερόμενοι για ραντεβού θα πρέπει να επικοινωνούν με το τηλέφωνο: Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: Bake Hellas. Εναν υπεύθυνο παραγωγής ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναμικό της η βιομηχανία αρτοποιίας Bake Hellas για το εργοστάσιό της στο Σχηματάρι Βοιωτίας. Ο ιδανικός υποψήφιος για το συγκεκριμένο πόστο θα πρέπει να είναι πτυχιούχος Ανώτερης/Ανώτατης Σχολής σχετικά με την Επιστήμη και την Τεχνολογία των Τροφίμων, να έχει ηλικία από 28 έως 35 ετών, να διαθέτει εμπειρία στον Τομέα της Αρτοποίησης και των Παραγωγικών Διαδικασιών, γνώσεις αγγλικών και Η/Υ, επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα εργασίας, ικανότητα ιεράρχησης και διαχείρισης προτεραιοτήτων και μηχανολογική αντίληψη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στέλνοντας το βιογραφικό σημείωμα στο φαξ ή επικοινωνώντας με την κ. Σταματίου στο τηλέφωνο: Κορρές. Ανοιχτή θέση για έναν assistant accountant για το τμήμα accounting της Οικονομικής Διεύθυνσης με έδρα τη Μεταμόρφωση διαθέτει η ελληνική εταιρία Κορρές. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να είναι απόφοιτος ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης, να διαθέτει ανάλογη

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #214. 500 νέες

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #214. 500 νέες EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 10.12.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #214 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 13 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 500 νέες προσλήψεις στον ΟΤΕ για πωλητές, µηχανικούς και τεχνικούς σελ. 16 ΣΕ 12 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΕΙ-ΤΕΙ, ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #194. ΛΙΜΕΝΙΚΟ: 80, ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΩΝ: 160, ΝΣΚ: 15, ΕΣ : 100 Ερχονται 4 γραπτοί διαγωνισµοί για 355 µονίµους στο ηµόσιο

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #194. ΛΙΜΕΝΙΚΟ: 80, ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΩΝ: 160, ΝΣΚ: 15, ΕΣ : 100 Ερχονται 4 γραπτοί διαγωνισµοί για 355 µονίµους στο ηµόσιο EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 23.07.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #194 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ευκαιρίες για τεχνικούς και διοικητικούς στο ΝΑΤΟ σελ. 14-15 ΛΙΜΕΝΙΚΟ: 80, ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΩΝ: 160, ΝΣΚ: 15, ΕΣ : 100 Ερχονται 4 γραπτοί διαγωνισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΡΟΙ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ, ΠΩΛΗΤΕΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΜΑΝΑΤΖΕΡ Ανοιχτές θέσεις εργασίας για έξι επαγγέλµατα στον κλάδο της Υγείας

ΓΙΑΤΡΟΙ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ, ΠΩΛΗΤΕΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΜΑΝΑΤΖΕΡ Ανοιχτές θέσεις εργασίας για έξι επαγγέλµατα στον κλάδο της Υγείας EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 02.04.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #178 ΓΙΑ 17 ΜΗΝΕΣ 35.000 θέσεις σε επιχειρήσεις και 10.000 στον τουρισµό OAE 1.953 θέσεις για ανέργους σελ. 16 σελ.12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Επιδοτήσεις σε οινοπαραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #206. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ, ΙΑΝΟΜΕΙΣ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, Ο ΗΓΟΙ Aιτήσεις-εξπρές για 1.245 θέσεις σε ΕΛΤΑ, δήµους, ΕΥ ΑΠ, ΕΛΓΑ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #206. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ, ΙΑΝΟΜΕΙΣ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, Ο ΗΓΟΙ Aιτήσεις-εξπρές για 1.245 θέσεις σε ΕΛΤΑ, δήµους, ΕΥ ΑΠ, ΕΛΓΑ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 15.10.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #206 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 580 ευκαιρίες για καριέρα σε 19 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Χρηµατοδότηση έως 200.000 σε επιχειρήσεις για εξωστρέφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 2.163 ΘΕΣΕΙΣ - ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ 1.622. 3.785 νέες προσλήψεις σε ηµόσιο και ΕΚΟ έως το τέλος Οκτωβρίου.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 2.163 ΘΕΣΕΙΣ - ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ 1.622. 3.785 νέες προσλήψεις σε ηµόσιο και ΕΚΟ έως το τέλος Οκτωβρίου. ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 30.09.2014 #256 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 2.163 ΘΕΣΕΙΣ - ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ 1.622 3.785 νέες προσλήψεις σε ηµόσιο και ΕΚΟ έως το τέλος Οκτωβρίου Ε ντός του Οκτωβρίου θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #208. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟ Πού θα γίνουν 7.400 νέες προσλήψεις στην εκπαίδευση

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #208. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟ Πού θα γίνουν 7.400 νέες προσλήψεις στην εκπαίδευση EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 29.10.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #208 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Χαµηλότοκα δάνεια σε αγρότες για µεταποίηση σελ. 13 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟ Πού θα γίνουν 7.400 νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 500 µόνιµοι στα υπουργεία ικαιοσύνης και Οικονοµικών #219. ύο προγράµµατα επιχορήγησης για αγροτικές επενδύσεις

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 500 µόνιµοι στα υπουργεία ικαιοσύνης και Οικονοµικών #219. ύο προγράµµατα επιχορήγησης για αγροτικές επενδύσεις EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 14.01. ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #219 ΥΓΕΙΑ Ανοιχτές θέσεις γιατρών σε Ελλάδα και εξωτερικό σελ. 8-9, 15-16 ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 500 µόνιµοι στα υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 1.618 µόνιµοι και εποχικοί στα υπουργεία Οικονοµικών και Πολιτισµού #225

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 1.618 µόνιµοι και εποχικοί στα υπουργεία Οικονοµικών και Πολιτισµού #225 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 25.02.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #225 279 EΦΟΡΙΑΚΟΙ, 180 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ, 942 ΦΥΛΑΚΕΣ, 204 ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ, 13 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1.618 µόνιµοι και εποχικοί στα υπουργεία Οικονοµικών και Πολιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ. 1.295 προσλήψεις-εξπρές για µόνιµους και εποχικούς έως το Πάσχα

ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ. 1.295 προσλήψεις-εξπρές για µόνιµους και εποχικούς έως το Πάσχα ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 24.03.2015 #280 ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 1.295 προσλήψεις-εξπρές για µόνιµους και εποχικούς έως το Πάσχα Σ ε προσλήψεις µόνιµων και εποχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 955 εποχικοί σε δήµους, µουσεία, ΕΗ και ΕΛΤΑ. Στην πρόσληψη 956 εποχικών υπαλλήλων #80 ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 955 εποχικοί σε δήµους, µουσεία, ΕΗ και ΕΛΤΑ. Στην πρόσληψη 956 εποχικών υπαλλήλων #80 ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 17.05.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #80 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 511 ευκαιρίες καριέρας σε 14 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 1.987 θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις σελ.13, 14 ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΡΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, Ο ΗΓΟΙ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, Ο ΗΓΟΙ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 17.09.2013 #202 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ανοιχτές θέσεις σε λιανικό εµπόριο και τηλεπωλήσεις σελ. 8-9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Επιδότηση έως 20.000 ευρώ σε 6.000 νέους αγρότες σελ. 13 ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ετοιµα 2 προγράµµατα για 18.000 προσλήψεις ανέργων έως 66 ετών

ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ετοιµα 2 προγράµµατα για 18.000 προσλήψεις ανέργων έως 66 ετών ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 17.02.2015 #276 ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ετοιµα 2 προγράµµατα για 18.000 προσλήψεις ανέργων έως 66 ετών ύο νέα προγράµµατα απασχόλησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 13.758 προσλήψεις εποχικών σε δήµους και περιφέρειες µέσα στο 2014 #229

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 13.758 προσλήψεις εποχικών σε δήµους και περιφέρειες µέσα στο 2014 #229 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 24.03.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #229 ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 13.758 προσλήψεις εποχικών σε δήµους και περιφέρειες µέσα στο 2014 ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 7.150 µόνιµες και εποχικές προσλήψεις για την καλοκαιρινή περίοδο #281

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 7.150 µόνιµες και εποχικές προσλήψεις για την καλοκαιρινή περίοδο #281 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 31.03.2015 #281 ΣΕ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΗΜΟΥΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 7.150 µόνιµες και εποχικές προσλήψεις για την καλοκαιρινή περίοδο Μ ε 7.150

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 1.500 προσλήψεις εποχικών στους παιδικούς σταθµούς #200 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ, ΜΑΓΕΙΡΕΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 1.500 προσλήψεις εποχικών στους παιδικούς σταθµούς #200 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ, ΜΑΓΕΙΡΕΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 03.09.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #200 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ανοιχτές θέσεις καθηγητών σε κολέγια και ιδιωτικά ΙΕΚ σελ. 8-9 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ, ΜΑΓΕΙΡΕΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 1.500 προσλήψεις εποχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 19 νέες προκηρύξεις για 621 προσλήψεις σε δήµους. Συνεχίζονται και αυτήν την εβδοµάδα #79 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 19 νέες προκηρύξεις για 621 προσλήψεις σε δήµους. Συνεχίζονται και αυτήν την εβδοµάδα #79 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 10.05.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #79 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 505 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 2.117 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.12 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189. Προκήρυξη για 440 στο ήµο Θεσσαλονίκης σελ. 2-3, 6-7, 12, 16. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 120 θέσεις εργατών και καταµετρητών στην ΕΥ ΑΠ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189. Προκήρυξη για 440 στο ήµο Θεσσαλονίκης σελ. 2-3, 6-7, 12, 16. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 120 θέσεις εργατών και καταµετρητών στην ΕΥ ΑΠ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 18.06.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προσωπικό τηλεφωνικής εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα σελ. 8-9 ΝΗΣΙΑ 100, ΥΠ. ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 772, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 80, ΣΧΟΛΗ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ 100, ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #205. ΣΕ ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ. ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΕΛΤΑ, ΕΥ ΑΠ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 7 πακέτα για 3.451 προσλήψεις εποχικών έως το τέλος του έτους

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #205. ΣΕ ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ. ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΕΛΤΑ, ΕΥ ΑΠ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 7 πακέτα για 3.451 προσλήψεις εποχικών έως το τέλος του έτους EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 08.10.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #205 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 550 ευκαιρίες για καριέρα σε 18 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ 10.000 ευρώ σε νέους έως 35 ετών για καινοτόµες επιχειρήσεις σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Νέος διαγωνισµός για 4.000 προσλήψεις στην Πυροσβεστική. Προκήρυξη για την πρόσληψη 4.000 #74

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Νέος διαγωνισµός για 4.000 προσλήψεις στην Πυροσβεστική. Προκήρυξη για την πρόσληψη 4.000 #74 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 05.04.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #74 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 490 ευκαιρίες καριέρας σε 13 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 1.853 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.13, 14 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑΪΟ, ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ Ή ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Ανοιχτές θέσεις εργασίας στους κλάδους Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ Ή ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Ανοιχτές θέσεις εργασίας στους κλάδους Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 02.07.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #191 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ελληνες µηχανικοί σε 4 χώρες της Ευρώπης σελ. 14-15 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ, Ο ΗΓΟΙ, ΙΑΝΟΜΕΙΣ, ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ 4 πακέτα για 1.282 θέσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Τον Μάιο δύο διαγωνισµοί για 900 µόνιµες θέσεις σε εφορίες - ΕΗ

ΘΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Τον Μάιο δύο διαγωνισµοί για 900 µόνιµες θέσεις σε εφορίες - ΕΗ ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 28.04.2015 #285 ΘΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Τον Μάιο δύο διαγωνισµοί για 900 µόνιµες θέσεις σε εφορίες - ΕΗ Ε τοιµοι είναι δύο διαγωνισµοί για

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΠΩΛΗΤΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οι νέες ευκαιρίες εργασίας στον κλάδο του λιανικού εµπορίου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΠΩΛΗΤΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οι νέες ευκαιρίες εργασίας στον κλάδο του λιανικού εµπορίου EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 11.06.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #188 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 13.000 ευρώ σε 7.000 νέους για να ανοίξουν επιχείρηση σελ. 12 2.300 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ, 1.000 ΕΡΓΑΤΕΣ, 200 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 3.500 νέες προσλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 400 ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1.555 θέσεις µονίµων και εποχικών σε δήµους, µουσεία, ΕΗ, ΕΛΤΑ

ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 400 ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1.555 θέσεις µονίµων και εποχικών σε δήµους, µουσεία, ΕΗ, ΕΛΤΑ ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 17.03.2015 #279 ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 400 ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.555 θέσεις µονίµων και εποχικών σε δήµους, µουσεία, ΕΗ, ΕΛΤΑ Μ ε 1.555 µόνιµους και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ. 2.638 προσλήψεις εποχικών και µονίµων στο ηµόσιο µέσα στον Ιανουάριο

ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ. 2.638 προσλήψεις εποχικών και µονίµων στο ηµόσιο µέσα στον Ιανουάριο EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 07.01.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #218 ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 2.638 προσλήψεις εποχικών και µονίµων στο ηµόσιο µέσα στον Ιανουάριο Π οδαρικό µε 2.638 προσλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 4.850 θέσεις Πληροφορικής σε δήµους και περιφέρειες #212 ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΙΕΚ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 4.850 θέσεις Πληροφορικής σε δήµους και περιφέρειες #212 ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΙΕΚ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.11.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #212 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 382.000 υπάλληλοι σε 10 εταιρίες για τα Χριστούγεννα σελ. 14-15 ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΙΕΚ 4.850 θέσεις Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.04.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #77 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 502 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 2.257 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.12 ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ, ΟΤΑ, ΠΑΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.ΑΣ. 660, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 1.500, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 337, ΣΤΡΑΤΟΣ 895. 3.392 προσλήψεις σε Ενοπλες υνάµεις και Σώµατα Ασφαλείας

ΕΛ.ΑΣ. 660, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 1.500, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 337, ΣΤΡΑΤΟΣ 895. 3.392 προσλήψεις σε Ενοπλες υνάµεις και Σώµατα Ασφαλείας EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 04.03.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #226 ΕΛ.ΑΣ. 660, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 1.500, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 337, ΣΤΡΑΤΟΣ 895 3.392 προσλήψεις σε Ενοπλες υνάµεις και Σώµατα Ασφαλείας ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Ειδικοί Φρουροί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Ετοιµη η προκήρυξη για 4.000 πυροσβέστες 5ετούς θητείας. Μέσα στις επόµενες ηµέρες ανα- #78 03.05.2011

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Ετοιµη η προκήρυξη για 4.000 πυροσβέστες 5ετούς θητείας. Μέσα στις επόµενες ηµέρες ανα- #78 03.05.2011 03.05.20 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #78 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 504 ευκαιρίες καριέρας σε 4 γνωστές εταιρίες σελ. 0- OAE 2.076 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.2 ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #228. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕ ΓΙΑ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΜΙΣΘΟΥ 450 ΕΥΡΩ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 21/3 Προσλήψεις 10.000 ανέργων 30-66 ετών σε επιχειρήσεις µέσω ΕΣΠΑ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #228. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕ ΓΙΑ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΜΙΣΘΟΥ 450 ΕΥΡΩ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 21/3 Προσλήψεις 10.000 ανέργων 30-66 ετών σε επιχειρήσεις µέσω ΕΣΠΑ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 18.03.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #228 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕ ΓΙΑ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΜΙΣΘΟΥ 450 ΕΥΡΩ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 21/3 Προσλήψεις 10.000 ανέργων 30-66 ετών σε επιχειρήσεις µέσω ΕΣΠΑ ουλειά για 12 µήνες σε επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #222. 500 ΕΙ ΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ, 2.100 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ, 70 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠΑ 3 νέα πακέτα για 2.670 προσλήψεις την άνοιξη

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #222. 500 ΕΙ ΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ, 2.100 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ, 70 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠΑ 3 νέα πακέτα για 2.670 προσλήψεις την άνοιξη EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 04.02.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #222 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ευκαιρίες για δουλειά στους κλάδους εστίασης και τροφίµων σελ. 10-11 500 ΕΙ ΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ, 2.100 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ, 70 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠΑ 3 νέα πακέτα

Διαβάστε περισσότερα