ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ακαδηµαϊκό Έτος Μάθηµα: ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ιδάσκων: Καθ. Ιωάννης Βασιλείου ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Πάνος Γεωργαντάς I. ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Στην εκφώνηση της άσκησης δίνονται όλες οι βασικές λειτουργικές απαιτήσεις και προδιαγραφές για τον σχεδιασµό µιας βάσης δεδοµένων για την κτηµατοµεσιτική εταιρεία «Ι ΑΝΙΚΟ-ΣΠΙΤΙ» µε έµφαση στην ενοικίαση ακινήτων. Εξειδικεύοντας και κατά περίπτωση επεκτείνοντας αυτούς τους κανόνες, είναι δυνατόν να οριστούν τα ακόλουθα σύνολα οντοτήτων και συσχετίσεων: ΣΥΝΟΛΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (Employees) της εταιρείας Ι ΑΝΙΚΟ-ΣΠΙΤΙ. Κάθε υπάλληλος προσδιορίζεται µοναδικά από τον αριθµό φορολογικού µητρώου του (AFM) [πρωτεύον κλειδί] και έχει έναν αριθµό υπαλλήλου (EmployeeNo). Ο αριθµός υπαλλήλου µπορεί να θεωρηθεί ως υποψήφιο κλειδί µόνο εάν γίνει η παραδοχή ότι σε όλους τους δίνεται ένας τέτοιος αριθµός (π.χ. έκτακτοι συµβασιούχοι, εξωτερικοί συνεργάτες). Το όνοµα ενός υπαλλήλου (Name) είναι σύνθετο γνώρισµα καθώς αποτελείται από το όνοµά του (FirstName) και το επώνυµό του (Surname). Σύνθετο γνώρισµα είναι επίσης και η διεύθυνσή του (Address) η οποία αναλύεται σε οδό (StreetName), αριθµό (StreetNumber) και ταχυδροµικό κώδικα (Postal Code). Επίσης κάνουµε την παραδοχή ότι η εταιρεία ενδιαφέρεται να κρατά µόνο τα επαγγελµατικά τηλέφωνα κάθε υπαλλήλου, συνεπώς έχει έναν αριθµό γραφείου (WorkPhoneNumber) και έναν αριθµό εταιρικού κινητού (Mobile PhoneNumber). Τέλος κάθε υπάλληλος έχει ως γνώρισµα την αµοιβή του (Salary). ΑΚΙΝΗΤΑ (Properties) τα οποία προσφέρονται για ενοικίαση µέσω της εταιρείας. Χαρακτηρίζονται µοναδικά από έναν αριθµό εγγραφής στο 1

2 πληροφοριακό σύστηµα (PropertyRegistrationNo) [πρωτεύον κλειδί]. Έχουν ως γνωρίσµατα το µέγεθος τους σε τ.µ. (Size), τον όροφο στον οποίο βρίσκονται (Floor), το ενοίκιο στο οποίο προσφέρονται και τέλος τη διεύθυνσή τους (Address) η οποία είναι σύνθετο γνώρισµα (όπως και στους Υπαλλήλους), αποτελούµενη από οδό (StreetName), αριθµό (StreetNumber) και ταχυδροµικό κώδικα (Postal Code). Ι ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Owners) στους οποίους ανήκουν τα εγγεγραµµένα στην εταιρεία ανίκητα. Ένας ιδιοκτήτης προσδιορίζεται µοναδικά από τον φορολογικού µητρώου του (AFM) [πρωτεύον κλειδί]. Έχει ως σύνθετο γνώρισµα τη διεύθυνση επικοινωνίας (Address), η οποία αποτελείται από οδό (StreetName), αριθµό (StreetNumber) και ταχυδροµικό κώδικα (Postal Code). Γίνεται η παραδοχή ότι ένας ιδιοκτήτης είναι δυνατόν να έχει δώσει παραπάνω από ένα τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό, κινητό, εργασίας κ.τ.λ.) συνεπώς το γνώρισµα τηλέφωνο (PhoneNumber) µοντελοποιείται ως πλειότιµο γνώρισµα. Οι Ι ΙΩΤΕΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (PrivateOwners) θεωρούνται συνολική εξειδίκευση των Ιδιοκτητών ακινήτων, µε πρόσθετο σύνθετο γνώρισµα το όνοµά τους (Name), αποτελούµενο από το όνοµά του (FirstName) και το επώνυµό του (Surname). Οµοίως, οι ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (BusinessOwners) θεωρούνται και αυτοί συνολική εξειδίκευση των Ιδιοκτητών ακινήτων, µε πρόσθετα γνωρίσµατα το όνοµα της εταιρείας (BusinessName), τον τύπο της εταιρείας (BusinessType) καθώς και το όνοµα του υπεύθυνου επικοινωνίας, σύνθετο γνώρισµα αποτελούµενο από το όνοµά του (FirstName) και το επώνυµό του (Surname). ΠΕΛΑΤΕΣ (Clients) είναι όσοι έχουν εγγραφεί στην εταιρεία µε σκοπό να ενοικιάσουν ακίνητο. Αναγνωρίζονται µοναδικά από τον αριθµό εγγραφής πελάτη (ClientRegistrationNo) [πρωτεύον κλειδί], και έχουν ως γνωρίσµατα την ηµεροµηνία εγγραφής (RegistrationDate), το µέγιστο ενοίκιο που είναι διαθετιµένοι να πληρώσουν (MaxRent), το όνοµά τους (Name) και τη διεύθυνσή τους (Address). Τέλος κρατιέται κατά πόσο ο συγκεκριµένος πελάτης είναι ενεργός (Active) αν δηλαδή εξακολουθεί να ψάχνει για ακίνητο (γίνεται η παραδοχή ότι η εταιρεία κρατά αρχείο του πελατολογίου της). Κρατούνται επίσης στοιχεία για τις ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Contracts), κάθε µία από τις οποίες έχει ως µοναδικό χαρακτηριστικό τον αριθµό µε τον οποίο καταχωρείται στο υποθηκοφυλάκιο. (ContractNo) [πρωτεύον κλειδί]. Άλλα γνωρίσµατά µίας ενοικίασης είναι το συµφωνηθέν ενοίκιο (Rent), ο τρόπος πληρωµής (PaymentType), η ηµεροµηνία έναρξης της ενοικίασης (RentStart) και η ηµεροµηνία λήξης (RentFinish) (γίνεται η παραδοχή ότι η εταιρεία κρατά αρχείο όλων των ενοικιάσεων που έχει κάνει στο παρελθόν). ΤΥΠΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (PropertyTypes). Η εταιρεία κρατά στοιχεία σχετικά µε τους τύπους των ακινήτων που χαρακτηρίζονται µοναδικά από µία περιγραφή (Description) (π.χ. διαµέρισµα, µεζονέτα, µονοκατοικία, κατάστηµα κ.τ.λ.) και τον αριθµό δωµατίων (Rooms). 2

3 ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ (Newspapers) µε τις οποίες συνεργάζεται η εφηµερίδα για τη δηµοσίευση αγγελιών και οι οποίες αναγνωρίζονται από το όνοµά τους (NewspaperName) [πρωτεύον κλειδί]. ΑΓΓΕΛΙΕΣ- ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ (Advertisements) που δηµοσιεύει η εταιρεία στις συνεργαζόµενες εφηµερίδες σχετικά µε τα ακίνητα προς ενοικίαση. Λόγω της προφανώς εξάρτησής τους από άλλα ισχυρά σύνολα οντοτήτων (Ακίνητα και Εφηµερίδες) µοντελοποιούνται ως αδύναµο σύνολο οντοτήτων µε γνωρίσµατα την ηµεροµηνία δηµοσίευσης (DateOfPublish), τη διάρκεια δηµοσίευσης (DateOfPublish) και το κόστος τους (Cost). Γίνεται η παραδοχή ότι την ίδια µέρα, στην ίδια εφηµερίδα δεν είναι δυνατόν να διαφηµιστεί πάνω από µία φορά το ίδιο ακίνητο, συνεπώς η ηµεροµηνία δηµοσίευσης µπορεί να εξυπηρετήσει ως µερικό κλειδί. ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Ως προς τη συσχέτιση ISA γίνεται η υπόθεση ότι οι ιδιοκτήτες Ιδιώτες και Επιχειρήσεις είναι ξένα σύνολα (disjoint). H εξειδίκευση θεωρείται συνολική, καθώς δεν είναι δυνατόν ένας πελάτης µε συγκεκριµένο ΑΦΜ να είναι ταυτόχρονα πελάτης και επιχείρηση (θεωρούµε ότι οι πελάτες µε ατοµική επιχείρηση γράφονται ως ιδιώτες ή ως επιχειρήσεις ανάλογα µε το αν αναζητούν επαγγελµατική στέγη ή όχι). Η συσχέτιση ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ (Supervises) συνδέει έναν υπάλληλο προϊστάµενο µε τους υφισταµένους του. Πρόκειται για συσχέτιση 1:Ν καθώς ένας υπάλληλος µπορεί να έχει πολλούς υφισταµένους αλλά κάθε υφιστάµενος έχει έναν προϊστάµενο. Η συσχέτιση ΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ (Manages) συνδέει έναν υπάλληλο µε τα ακίνητα που διαχειρίζεται µε βαθµό πληθικότητας 1:N. Ένας υπάλληλος διαχειρίζεται πολλά ακίνητα και κάθε ακίνητο διαχειρίζεται από έναν µόνο υπάλληλο. Τα ακίνητα έχουν ολική συµµετοχή στη συσχέτιση καθώς όλα τα ακίνητα διαχειρίζονται από κάποιον υπάλληλο. Αντιθέτως δεν είναι απαραίτητο όλοι οι υπάλληλοι να διαχειρίζονται κάποιο ακίνητο για αυτό και έχουν µερική συµµετοχή στη συσχέτιση. Η συσχέτιση ΕΓΓΡΑΦΕΙ (Registers) συνδέει έναν υπάλληλο µε τους πελάτες που έχει εγγράψει στην εταιρεία. Είναι 1 προς πολλά µε ολική συµµετοχή των πελατών δηλαδή όλοι οι πελάτες έχουν εγγραφεί από µόνο έναν υπάλληλο και ένας υπάλληλος είναι δυνατόν να έχει εγγράψει κανέναν ή πολλούς πελάτες. Η συσχέτιση ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ (Visited) περιγράφει µία επίσκεψη που έγινε από έναν πελάτη σε ένα ακίνητο. Έχει ως γνώρισµα την ηµεροµηνία επίσκεψης. Σηµειώνεται ότι έχει γίνει η θεώρηση ότι ένας πελάτης µπορεί να επισκεφθεί ένα ακίνητο µόνο µία φορά µέσα σε µία µέρα. Η συσχέτιση ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΟΥ (IsType) συνδέει ένα ακίνητο µε τον τύπο του. Ο βαθµός πληθικότητας είναι 1:N και υπάρχει ολική συµµετοχή των ακινήτων καθώς απαιτείται όλα τα ακίνητα να ανήκουν σε κάποιον τύπο. 3

4 Η συσχέτιση ΠΡΟΤΙΜΑ (Prefers) εκφράζει την προτίµηση ενός πελάτη για κάποιον συγκεκριµένο τύπο ακινήτου. Έχει γίνει η παραδοχή ότι κάθε πελάτης δηλώνει µία προτίµηση συνεπώς η συσχέτιση είναι 1 προς πολλά. Επίσης θεωρείται ότι δεν είναι υποχρεωτικό για τον πελάτη να δηλώσει προτίµηση συνεπώς δεν υπάρχει ολική συµµετοχή στη συσχέτιση. Οι συσχέτισεις NOIKIAZETAI (IsRented) και ΝΟΙΚΙΑΖΕΙ (Rents) συνδέουν ένα συµβόλαιο µε τις εµπλεκόµενες οντότητες, το ενοικιαζόµενο ακίνητο (IsRented) και τον ενοικιαστή πελάτη (Rents). Όλα τα συµβόλαια αφορούν µόνο ένα ακίνητο και µόνο έναν πελάτη, αλλά επίσης τόσο ένα ακίνητο όσο και ένας πελάτης µπορεί να εµπλέκονται σε πολλά συµβόλαια 1. Για αυτό και στις δύο συσχετίσεις τα ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ έχουν ολική συµµετοχή ενώ ο βαθµός πληθικότητας είναι 1 προς πολλά. Οι συσχετίσεις ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ (ShownIn) και ΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ (PublishedIn) αφορούν το αδύναµο σύνολο οντοτήτων ιαφηµίσεις και αποτελούν τις προσδιοριστικές του συσχετίσεις. Για κάθε διαφήµιση ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ένα ακίνητο και ΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ σε κάποια εφηµερίδα, για αυτό και οι ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ έχουν ολική συµµετοχή και στις δύο συσχετίσεις. Επίσης και οι δύο συσχετίσεις είναι 1 προς πολλά καθώς τόσο σε µία εφηµερίδα µπορεί να έχουν εµφανιστεί πολλές αγγελίες, όσο και ένα ακίνητο µπορεί να εµφανίζεται σε πολλές διαφηµίσεις. Η συσχέτιση ΑΝΗΚΕΙ (OwnedBy) συνδέει ένα ακίνητο µε τον ιδιοκτήτη του. Κάθε ανίκητο πρέπει να έχει ιδιοκτήτη. Επίσης ένας ιδιοκτήτης είναι δυνατόν να έχει παραπάνω από ένα ακίνητα και πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα (ιδιοκτήτης εισάγεται µόνο µαζί µε το σχετικό ακίνητο). Συνεπώς η συσχέτιση είναι 1 προς πολλά µε ολική συµµετοχή και από τα δύο σύνολα οντοτήτων. Στην επόµενη σελίδα µπορείτε να βρείτε το συνολικό διάγραµµα Οντοτήτων Συσχετίσεων (ER-diagram). 1 τα ακίνητα λόγω του ότι κρατιέται αρχείο των συµβολαίων 4

5 ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ - ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ 5

6 I. ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Με βάση το προηγούµενο διάγραµµα οντοτήτων-συσχετίσεων, µπορεί να γίνει η µετατροπή στο σχεσιακό σχήµα. Τα κλειδιά σηµειώνονται µε έντονα στοιχεία (bold) και υπογράµµιση. Αρχικά, κάθε ισχυρό σύνολο οντοτήτων µετατρέπεται απευθείας σε σχέση. Employees (AFM, EmployeeNo, FirstName, LastName, Addr_StreetName, Addr_StreetNo, Addr_PostalCode, Salary, WorkPhoneNumber, MobileNumber) Properties (PropertyRegistrationNo, Size, Floor, Rent, Addr_StreetName, Addr_StreetNo, Addr_PostalCode) Clients (ClientRegistrationNo, Size, Floor, Rent, Addr_StreetName, Addr_StreetNo, Addr_PostalCode) ClientPhones (ClientRegistrationNo, PhoneNumber) Owners (AFM, Addr_StreetName, Addr_StreetNo, Addr_PostalCode) OwnerPhones (AFM, PhoneNumber) PrivateOwners (AFM, FirstName, LastName) BusinessOwners (AFM, BusinessName, BusinessType, ContactFirstName, ContactLastName) Contracts (ContractNo, Rent, PaymentType, RentStart, RentFinish) PropertyTypes (PropertyTypeID, Description, Rooms) Newspapers (NewspaperID, NewspaperName) Σηµειώνονται τα εξής: Τα πλειότιµο πεδία των τηλεφώνων των πελατών και των ιδιοκτητών υλοποιήθηκαν ως ξεχωριστοί πίνακες συµπεριλαµβάνοντας το ΑΦΜ του πελάτη ή του ιδιοκτήτη αντίστοιχα. Τα τηλέφωνα των υπαλλήλων θα µπορούσαν και αυτά να έχουν υλοποιηθεί σαν πλειότιµο πεδίο µε τη µορφή ξεχωριστού πίνακα. εδοµένου όµως ότι έχουµε εισάγει τον περιορισµό ότι δε θα είναι πάνω από δύο, επιλέχθηκε να µπουν ως πεδία του πίνακα Employees για λόγους αποδοτικότητας (να αποφεύγεται το επιπλέον Join µε τον πιθανό πίνακα των τηλεφώνων στην περίπτωση που θέλουµε να δούµε τα στοιχεία ενός υπαλλήλου). εδοµένου ότι η ISA των ιδιοκτητών είναι συνολική, θα µπορούσε να έχει αποφευχθεί εντελώς ο πίνακας Owners και να υπάρχουν µόνο οι PrivateOwners και BusinessOwners, µεταφέροντας τα σχετικά γνωρίσµατα σε αυτούς. Για να διευκολύνουµε όµως τη σχεδίασή µας (δηµιουργία σχετικών Foreign Keys, εκτέλεση ερωτηµάτων προς όλους τους ιδιοκτήτες κ.τ.λ.) επιλέξαµε να κρατήσουµε τον πίνακα Owners. 6

7 Τα πρωτεύοντα κλειδιά των πινάκων PropertyTypes και NewsPapers έχουν αλλαχθεί αντί των λεκτικών Desciption και NewspaperName µε τα αριθµητικά PropertyTypeID και NewsPaperID. Αυτό έγινε για λόγους ευκολίας στην µετέπειτα υλοποίηση (π.χ. να µπορεί να αλλάξει εύκολα η περιγραφή ενός τύπου ακινήτου) και αποδοτικότητας (indexes και joins δουλεύουν αρκετά καλύτερα πάνω σε αριθµητικές τιµές). Στη συνέχεια µετατρέπουµε τις συσχετίσεις του ER διαγράµµατος. Supervises(Employee_AFM, SupervisorAFM) Manages (PropertyRegistrationNo, Employee_AFM) Registers (ClientRegistrationNo, Employee_AFM) OwnedBy (PropertyRegistrationNo, Owner_AFM) IsType (PropertyRegistrationNo, PropertyTypeID) Prefers (ClientRegistrationNo, PropertyTypeID) Rents (ContractNo, ClientRegistrationNo) IsRented (ContractNo, PropertyRegistrationNo) Για τις παραπάνω συσχετίσεις παρατηρούµε ότι όντας 1 προς πολλά δηµιούργησαν πίνακες µε πρωτεύον κλειδί αυτό της σχέσης που µετέχει µε βαθµό πληθικότητας 1. Π.χ. η Manages πήρε το κλειδί των ακινήτων PropertyRegistrationNo. Συνεπώς µπορούµε εύκολα να τη συγχωνεύσουµε µε τον πίνακα των ακινήτων απλώς µεταφέροντας τα υπόλοιπα πεδία (το AFM του υπαλλήλου) στον πίνακα αυτών. Οµοίως και για τις υπόλοιπες 1 προς πολλά σχέσεις. Οπότε οι παραπάνω πίνακες των συσχετίσεων διαγράφονται και οι πίνακες από τα σύνολα οντοτήτων γίνονται (µε πλάγια γράµµατα τα νέα πεδία): Employees (AFM, EmployeeNo, FirstName, LastName, Addr_StreetName, Addr_StreetNo, Addr_PostalCode, Salary, WorkPhoneNumber, MobileNumber, SupervisorAFM) (από τη συσχέτιση Supervises) Properties (PropertyRegistrationNo, Size, Floor, Rent, Addr_StreetName, Addr_StreetNo, Addr_PostalCode, PropertyTypeID, OwnerAFM,ManagerAFM) (από τις συσχετίσεις istype, OwnedBy, Manages ) Clients (ClientRegistrationNo, Size, Floor, Rent, Addr_StreetName, Addr_StreetNo, Addr_PostalCode, RegisteredBy, PreferedTypeID) (από τις συσχετίσεις Registers, Prefers) Contracts (ContractNo, Rent, PaymentType, RentStart, RentFinish, ClientRegistrationNo, PropertyRegistrationNo) (από τις συσχετίσεις Rents, IsRented) Η συσχέτιση Visited µετατρέπεται στον παρακάτω πίνακα. Visits (PropertyRegistrationNo, ClientRegistrationNo, DateOfVisit) Τέλος για τις αδύναµο σύνολο Advertisements και τις προσδιοριστικές του σχέσεις έχουµε Advertisements (PropertyRegistrationNo, NewspaperID, DateOfPublish, Cost, Duration) 7

8 Για τις προσδιοριστικές του συσχετίσεις δε χρειάζεται να παραχθούν σχέσεις καθώς είναι περιττές αφού τα γνωρίσµατά τους περιλαµβάνονται στο κλειδί της σχέσης Advertisements. Στο σχεσιακό σχήµα που µόλις ολοκληρώθηκε δεν είναι δυνατόν να απεικονιστούν κάποιοι δοµικοί περιορισµοί, εµφανείς όµως στο διάγραµµα οντοτήτων-συσχετίσεων: Ο βαθµός απεικόνισης, δηλαδή πόσες οντότητες διασυνδέονται µε άλλες σε κάποια συσχέτιση. Οι περιορισµοί συµµετοχής µιας οντότητας σε µια συσχέτιση (λ.χ. ολική συµµετοχή). Τυχόν εξειδικεύσεις ή γενικεύσεις οντοτήτων (κλάση-υποκλάση) και η αντίστοιχη κάλυψη (πλήρης, µερική). Αδύναµα σύνολα οντοτήτων. Από την άλλη πλευρά, στο σχεσιακό σχήµα µπορούν να δηλωθούν περιορισµοί αναφοράς µε ξένα κλειδιά, υπό την προϋπόθεση ότι θα χρησιµοποιηθεί µια διαγραµµατική µορφή για το σχήµα, σαν κι αυτή που παρατίθεται στην επόµενη σελίδα. 8

9 ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΣΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 9

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ακαδημαϊκό Έτος 2005-2006 Μάθημα: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Διδάσκων: Καθ. Ιωάννης Βασιλείου ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΟΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΟΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Τμήμα Βιομηχανικής Π ληροφορικής ΤΕΙ Καβάλας Έ τος 2008-2009 ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΟΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Υλοποίηση από τις σπουδάστριες ΑΕΜ Τζούτη Μαριάννα 1054 Καλπάκη Ζαχαρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Το Μοντέλο Οντοτήτων- Συσχετίσεων. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015 Ευαγγελία Πιτουρά 1

Το Μοντέλο Οντοτήτων- Συσχετίσεων. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Το Μοντέλο Οντοτήτων- Συσχετίσεων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Βασικές Έννοιες Βάση Δεδομένων: συλλογή από σχετιζόμενα δεδομένα Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ): Database Management System (DBMS) λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ασφαλιστικού καταστήματος

Διαχείριση ασφαλιστικού καταστήματος Διαχείριση ασφαλιστικού καταστήματος 2014 Οξουζίδης Αθανάσιος Κάπας Αντώνιος Δασκαλίδης Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πίνακας Περιεχομένων Περίληψη... 4 Πρόλογος... 5 Κεφάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση & Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ι (Εργαστήριο) Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριακού υλικού της Δημοτικής επιχείρησης «Αναπτυξιακή ΑΕ»

Ανάλυση & Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ι (Εργαστήριο) Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριακού υλικού της Δημοτικής επιχείρησης «Αναπτυξιακή ΑΕ» Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα πλαίσια της εργασίας για το εργαστήριο «Ανάλυσης και Σχεδιασµού Πληροφοριακών Συστημάτων I» θα σχεδιαστεί το ακόλουθο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστηµα (ΟΠΣ): Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία «Δανειστική βιβλιοθήκη»

Πτυχιακή εργασία «Δανειστική βιβλιοθήκη» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Δανειστική βιβλιοθήκη ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Καραδήμος Δημήτριος ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Σχεδιασμός μιας εφαρμογής Β : Βήματα Εισαγωγή. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων (requirement analysis) Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Συσχετίσεις

Κεφάλαιο 9 Συσχετίσεις Κεφάλαιο 9 Συσχετίσεις Το κεφάλαιο αυτό διαπραγµατεύεται τη δηµιουργία και διαχείριση των συσχετίσεων που υφίστανται ανάµεσα στους πίνακες µιας σχεσιακής βάσης δεδοµένων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σύστηµα διαχείρισης(ηλεκτρονικών και πιστωτικών) καρτών µιας τράπεζας.

Ένα σύστηµα διαχείρισης(ηλεκτρονικών και πιστωτικών) καρτών µιας τράπεζας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ένα σύστηµα διαχείρισης(ηλεκτρονικών και πιστωτικών) καρτών µιας τράπεζας. ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ:ΜΠΕΡΚΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων εδοµένων Ι Εργαστηριακές Ασκήσεις

Εργαστήριο Βάσεων εδοµένων Ι Εργαστηριακές Ασκήσεις 405 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Στόχος του 1 ου εισαγωγικού εργαστηρίου είναι η κατανόηση του τρόπου οργάνωσης της πληροφορίας στους πίνακες της βάσης δεδοµένων. Αυτή η οργάνωση χαρακτηρίζεται από την οµαδοποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Ιστότοπου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Ιστότοπου ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Ιστότοπου µε PHP και MySQL Τσιτσικλή Νίκη Α.Μ. 94/05 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Σατρατζέµη Μαρία, Καθηγήτρια Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

Πολυδάπανη συντήρηση (technical support) η οποία σε πολλές περιπτώσεις ειδικά στην επαρχία είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Πολυδάπανη συντήρηση (technical support) η οποία σε πολλές περιπτώσεις ειδικά στην επαρχία είναι σχεδόν ανύπαρκτη. 1 Εισαγωγή Το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί, είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε συνεργεία αυτοκινήτων. Η σχεδίαση και η υλοποίησή του στηρίζονται αποκλειστικά σε βάση δεδομένων σε συνδυασμό με σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΗΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΗΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΗΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΙΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΕΜ 561) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ρ. Βασίλειος Βεσκούκης ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 2000 Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Σκοπός - Περιεχόµενο µαθήµατος Η µελέτη του θεωρητικού υποβάθρου και των εργαλείων που απαιτούνται για τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Σκοπός - Περιεχόµενο µαθήµατος Η µελέτη του θεωρητικού υποβάθρου και των εργαλείων που απαιτούνται για τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ι 1 ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ι Σκοπός - Περιεχόµενο µαθήµατος Η µελέτη του θεωρητικού υποβάθρου και των εργαλείων που απαιτούνται για τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων Εισαγωγή- ιστορία-παραδείγµατα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης. Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου

Οδηγός Χρήσης. Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου Οδηγός Χρήσης Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου 1 Κατάλογος περιεχομένων 1. Καλώς ήρθατε στο Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου...4 1.1 Άδεια...4 1.2 Πληροφορίες για το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων με barcode scanner για την Διανομή Βιβλίων προς τους φοιτητές των ΤΕΙ

Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων με barcode scanner για την Διανομή Βιβλίων προς τους φοιτητές των ΤΕΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή στο Σύστημα Διανομής Βιβλίων των ΤΕΙ 3 2 Λειτουργικές Απαιτήσεις 4 2.1 Web based 4 2.2 Login 4 2.3 Επίπεδα Ασφαλείας 6 2.4 Διαχείριση Σχολών 9 2.5 Διαχείριση Τμημάτων 10 2.6 Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων

Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων 3 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Επιλογή τύπου δεδομένων και ιδιότητες πεδίων Δημιουργία πινάκων Συσχετισμός πινάκων ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΕΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Λογικός Σχεδιασµός Κανονικοποίηση

Κεφάλαιο 4 Λογικός Σχεδιασµός Κανονικοποίηση Κεφάλαιο 4 Λογικός Σχεδιασµός Κανονικοποίηση Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι βασικοί κανόνες σχεδίασης της δοµής των πινάκων στο σχεσιακό µοντέλο, και αναλύεται η τεχνική της κανονικοποίησης που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΖΩΗΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 10362 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΔΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

2003 2005 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

2003 2005 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΕΡΓΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ( Ι.ΟΡΓΑΝΩ.ΣΗ) ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λογισµικό ACCOUNTANT ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ACCOUNTANT ΒΙΒΛΙΑ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗ24 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ UML ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ELEVATOR CONTROL SYSTEM)

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για χειριστές Μηχανικούς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Version1.0 Για χειριστές Μηχανικούς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ηλεκτρονική Διαχείριση Κοινοχρήστων»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ηλεκτρονική Διαχείριση Κοινοχρήστων» TEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ηλεκτρονική Διαχείριση Κοινοχρήστων» Φοιτήτριες : 1) Ενεχειλόγλου Στέλλα ΑΕΜ 1570 2) Πουλτίδου Ελένη ΑΕΜ 1482 Επόπτης Καθηγητής: Δρ. Κρηνίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΦΙΩΤΟ ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΛΕΛΕ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα