Σύστημα αερομεταφορών στη δωδεκάνησο ανάλυση προβλημάτων προοπτικές εξέλιξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύστημα αερομεταφορών στη δωδεκάνησο ανάλυση προβλημάτων προοπτικές εξέλιξης"

Transcript

1 Σύστημα αερομεταφορών στη δωδεκάνησο ανάλυση προβλημάτων προοπτικές εξέλιξης Γιάννης Σταυλάς Τ.Ε.Ε. Τμήμα Δωδεκανήσου Ελλάδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κάθε αεροδρόμιο αποτελεί ένα σύνθετο δυναμικό σύστημα, το οποίο επιβάλλεται να προσαρμόζεται στις εκάστοτε μεταβολές της αεροπορικής κίνησης, καθώς επίσης στις αλλαγές των σχέσεων του με παραμέτρους που το επηρεάζουν (τεχνολογικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές, κ.τ.λ.). Η επίτευξη του στόχου αυτού προϋποθέτει μια οργάνωση, που να επιτρέπει στα αεροδρόμια να εφαρμόζουν στρατηγικές αντιμετώπισης προβλημάτων και να διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα, ώστε να προλαμβάνουν μελλοντικές εξελίξεις. Η υδροκεφαλική διοίκηση των περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας μας από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, δεν επέτρεψε στο παρελθόν τη σχεδίαση στρατηγικών ανάπτυξης των διεθνών αερολιμένων Ρόδου και Κω, ώστε να προσαρμοστούν έγκαιρα στην κατά μέσο όρο 5% αύξηση της ετήσιας επιβατικής κίνησης. Οι κατά καιρούς παρεμβάσεις με στόχο την κάλυψη των άμεσων αναγκών, δεν εμπόδισαν τη συσσώρευση προβλημάτων, τα οποία συνοψίζονται: 1) στον υπερκορεσμό των κτιριακών εγκαταστάσεων διακίνησης επιβατών 2) στην υποβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών σε όλες σχεδόν τις λειτουργίες των Α/Δ 3) σε περιβαλλοντικά προβλήματα, κυρίως λόγω έλλειψης σχεδιασμού για την μέτρηση και τον περιορισμό της ηχορύπανσης Όσον αφορά τα μικρά αεροδρόμια επιβάλλεται να ληφθούν άμεσα μέτρα ώστε: α) να επιτρέπουν με κατάλληλο εξοπλισμό προσγείωση Α/Φ κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και σε συνθήκες «πτήσεως με όργανα» (IMC). β) να επιμηκυνθεί ο χρόνος λειτουργίας των, με αυτοματοποίηση ορισμένων διαδικασιών χρήσης αεροδρομίων γ) να τεθούν οι βάσεις για την ανάπτυξή τους, με επίκεντρο τη Γενική Αεροπορία και την επιμήκυνση των CHARTER πτήσεων με μικρά αεροπλάνα από τα διεθνή αεροδρόμια. 1

2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στη Δωδεκάνησο υπάρχουν σήμερα εννέα (9) αεροδρόμια από τα οποία: α) Δύο είναι διεθνή (Διαγόρας / Ρόδου και Ιπποκράτης / Κω). β) Τέσσερα χαρακτηρίζονται <μικρά> και εξυπηρετούν αποκλειστικά τις εσωτερικές αερογραμμές (Αστυπάλαιας - Κάσου - Καστελορίζου και Λέρου). γ) Ένα δέχεται πέραν των εσωτερικών αερογραμμών και CHARTER - κυκλοφορία (Καρπάθου). δ) Ένα χρησιμοποιείται για στρατιωτικές κινήσεις και την γενική αεροπορία (Μαριτσά / Ρόδος) και τέλος ε) Ένα ευρίσκεται στη φάση αποπεράτωσης (Καλύμνου). Η εικόνα αυτή στο χώρο των αερομεταφορών φαίνεται εκ πρώτης όψεως πλεονεκτική, συγκριτικά βέβαια, με άλλα διαμερίσματα της χώρας. Οφείλεται στη γεωμορφολογική ιδιαιτερότητα του νομού και στην αλματώδη τουριστική ανάπτυξη των τελευταίων 20 χρόνων. Από την άλλη πλευρά όμως, ο ικανός αριθμός αεροδρομίων στην περιοχή δεν εξασφαλίζει την ασφαλή και τακτική αεροπορική σύνδεση των νησιών με την υπόλοιπη χώρα, γεγονός που σχολιάσθηκε αρκετές φορές από τα ΜΜΕ. Στόχος της εισήγησης αυτής είναι να παρουσιάσει τα κυριότερα προβλήματα πού αντιμετωπίζει το σύστημα αερομεταφορών στη Δωδεκάνησο, καθώς επίσης να προτείνει ορισμένες εναλλακτικές λύσεις βελτίωσης του. 2 ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ Οι διεθνείς αερολιμένες Ρόδου και Κω αποτελούν τις κύριες πύλες εισόδου του τουριστικού ρεύματος του νομού. Συγκεκριμένα το 2000 στο Α/Δ Διαγόρας διακινήθηκαν επιβάτες και διεκπεραιώθηκαν κινήσεις Α/Φ, ενώ στο Α/Δ Ιπποκράτης επιβάτες και κινήσεις Α/Φ αντίστοιχα. Τα τελευταία είκοσι χρόνια, η μέση ετήσια ποσοστιαία αύξηση της αεροπορικής κίνησης, ανέρχεται περίπου στο 5%. Χαρακτηριστικό της κυκλοφορίας στα Α/Δ αυτά είναι η έντονη εποχικότητα, με επικράτηση βέβαια της CHARTER κυκλοφορίας μεταξύ των μηνών Μαΐου - Οκτωβρίου, σε ποσοστά μάλιστα που υπερβαίνουν το 75% της ετήσιας επιβατικής κίνησης. Πέραν της εποχικότητας όμως, παρατηρείται και μεγάλη διακύμανση της κυκλοφορίας, με αιχμές τόσο σε περίοδο εβδομάδας ανά ημέρα, όσο και σε περίοδο ημέρας ανά ώρα. Η ιδιομορφία των κυκλοφοριακών αυτών δεδομένων, σε συνδυασμό με την έλλειψη προγραμματισμού έργων για την αντιμετώπιση της εξέλιξης αυτής, είχε σαν αποτέλεσμα, την εμφάνιση προβλημάτων στις μέρες και ώρες αιχμής σε όλους σχεδόν τους λειτουργικούς χώρους των Α/Δ, τα κυριότερα από τα οποία συνοψίζονται: 1 ο : Στην περιοχή κίνησης επιβατών, με σύνηθες φαινόμενο τον υπερκορεσμό των κτιριακών εγκαταστάσεων 2 ο : Στις προσφερόμενες υπηρεσίες στους χώρους κίνησης επιβατών και αεροσκαφών 3 ο : Σε περιβαλλοντικά προβλήματα ιδιαίτερα στον αερολιμένα Ρόδου λόγω έλλειψης σχεδιασμού για τον έλεγχο και τον περιορισμό της ηχορύπανσης. 2

3 2.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Α/Δ Όλες οι μέχρι σήμερα μελέτες 1), για τον υπολογισμό μεγέθους των λειτουργικών χώρων του αεροδρομίου Διαγόρας, βασίζονται κυρίως στην ετήσια (παρούσα και προβλεπόμενη) συνολική κίνηση επιβατών. Από την άλλη μεριά οι διαθέσιμες κατευθυντήριες οδηγίες του ICAO 2) και της FAA 3) για τον υπολογισμό επιφανειών κτιρίων εξυπηρέτησης επιβατών, δεν λαμβάνουν υπόψη κυκλοφοριακές ιδιομορφίες όπως η έντονη εποχικότητα των αεροδρομίων Ρόδου και Κω. Είναι προφανές όμως ότι, οι προσφερόμενες υπηρεσίες στα διεθνή αυτά αεροδρόμια, πρέπει να είναι ανάλογες των απαιτήσεων της θερινής περιόδου. Συμπερασματικά όλες σχεδόν οι μελέτες προτείνουν λειτουργικούς χώρους που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικές ανάγκες των αεροδρομίων. Προκειμένου να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της απόκλισης αυτής, συγκρίνουμε τα μεγέθη κυκλοφορίας στις στήλες II και III του πίνακα 1. Αν θέλουμε δηλαδή ο υπολογισμός μεγέθους των αεροσταθμών να βασίζεται στη κίνηση της θερινής περιόδου, θα πρέπει στους υπολογισμούς μας να λάβουμε υπόψη την ετήσια επιβατική κίνηση της στήλης ΙΙΙ, δηλαδή την υποθετική ετήσια κίνηση θερινής περιόδου Κ ΕΘΠ = Κ ΜΘΜ Χ 12 και όχι την πραγματική. όπου Κ ΜΘΜ (κίνηση μέσου θερινού μήνα )= Κ ΘΠ : 6 Κ ΘΠ (κίνηση θερινής περιόδου) = (Κ ΕΠ Χ 75%) Κ ΕΠ (κίνηση ετήσια πραγματική) ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ Α/Φ RHO Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV V VI ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 1) ΣΥΝΟΛΟ 2) ΣΥΝΟΛΟ 3) Α/Φ 4) ΣΥΝΟΛΟ Κ ΕΠ Κ ΕΘΠ (Master Plan) ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1993 ( ) (134) (22.205) 2000 ( ) (150) (29.261) ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ - Α/Φ Α/Δ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1. Οι τιμές σε παρένθεση είναι πραγματικές 2. Σύνολο στήλης (ΙΙ) Χ 75% : 6 = μέση τιμή μήνα θερινής περιόδου Χ Βασικό σενάριο. Αν. Καθ. Προφυλίδης Β. 4. Αύξηση χωρητικότητας Α/Φ, Zimmerling, Hapag LIoyd ) μελέτες Α/Δ Διαγόρας: α) Ανάλυση κατάστασης και προοπτικές εξέλιξης Α/Δ Ρόδου. Σταυλάς Ι., 1994, Διαγόρας. β)kapazitive Αnalyse von Funktionsbereichen des Flughafens Diagoras, Kroeger T. 1996, TU Berlin, γ) Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης (Master Plan ) Κρατικού αερολιμένα Ρόδου., Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Προφυλίδης Β ) ICAO : International Civil Aviation Authority 3) FAA : Federal Aviation Administration 3

4 ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΚΙΝΗΣΗ Α/Φ KOS Ι ΙΙ ΙΙΙ IV V ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 1) ΣΥΝΟΛΟ 2) Α/Φ 3) ΣΥΝΟΛΟ Κ ΕΠ Κ ΕΘΠ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1993 ( ) (134) (7.749) 2000 ( ) (150) (11.058) ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ - Α/Φ Α/Δ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 1) Οι τιμές σε παρένθεση είναι πραγματικές 2) Σύνολο στήλης (ΙΙ) Χ 75% : 6 = μέση τιμή μήνα θερινής περιόδου Χ 12 3) Αύξηση χωρητικότητας Α/Φ, Zimmerling, Hapag LIoyd. Όπως φαίνεται λοιπόν στις στήλες ΙΙΙ και V του πίνακα 3, η προσφερόμενη συνολική επιφάνεια αεροσταθμού (συμπεριλαμβανομένου του ήδη δημοπρατημένου νέου κτιρίου στο Διαγόρα), δεν προσεγγίζει σε κανένα έτος σχεδιασμού την ελάχιστη προτεινόμενη από την FAA επιφάνεια (Intermediate Planning και όχι Long range planning). Συγκεκριμένα με σχεδιασμό κυκλοφορίας θερινής περιόδου, για το Διαγόρα : το 2000 η υφιστάμενη επιφάνεια αποτελεί μόλις το 48% της προτεινόμενης το 2010 συμπεριλαμβανομένου του νέου Terminal το 58% Αντίστοιχα για τον Ιπποκράτη : το 2000 η υφιστάμενη επιφάνεια αποτελεί μόλις το 32% της προτεινόμενης το 2010 με την προϋπόθεση ότι θα διπλασιαστεί ο αεροσταθμός θα αποτελεί μόλις το 48% της ελάχιστης προτεινόμενης επιφάνειας Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV V VI ΕΤΟΣ ΠΥΛΕΣ ΕΞΟΔΟΥ που αναλογούν MASTER PLAN 1) ΥΦΙΣΤΑ- ΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑ- ΝΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 2) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΘΕΡ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 3) Γ Δ Α Β m m m 2 55% 107% m m m 2 35% 71% ( m 2 ) m m 2 88% 134% ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ EΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Α/Δ ΔΙΑΓΟΡΑΣ FAA Advisory Circular No:150/ Intermediate Planning 1) Στήλη Α = βασικό σενάριο / Στήλη Β = αισιόδοξο σενάριο 2) Υπολογισμοί με βάση την στήλη ΙΙ του πίνακα 1 3) Υπολογισμοί με βάση την στήλη ΙΙΙ του πίνακα 1 Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV V VI 4

5 ΕΤΟΣ ΠΥΛΕΣ ΕΞΟΔΟΥ που αναλογούν MASTER PLAN 1) Α Β ΥΦΙΣΤΑ- ΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 2) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΘΕΡ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 3) Γ Δ m m m 2 59% 82% m m m 2 30% 46% ( m 2 ) m m 2 105% 129% ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Α/Δ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ FAA Advisory Circular No:150/ Intermediate Planning 1) Στήλη I = βασικό σενάριο / Στήλη II = αισιόδοξο σενάριο 2) Υπολογισμοί με βάση την στήλη 2 του πίνακα 2 3) Υπολογισμοί με βάση την στήλη 3 του πίνακα 2 Συγκρινόμενο τώρα το Α/Δ Διαγόρας με άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια παρόμοιας μορφής κυκλοφορίας, παρουσιάζει την εικόνα που φαίνεται στον πίνακα 5. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλα σχεδόν τα συγκρινόμενα Α/Δ, διαθέτουν αεροσταθμό με σχεδόν διπλάσια επιφάνεια από την ελάχιστη που προτείνει η FAA. Συγκεκριμένα ο Διαγόρας, με 3,42 εκατ. διακινηθέντες επιβάτες το 2000, διαθέτει μόλις 9,5 χιλιάδες m 2 (με προοπτική μετά το πέρας των έργων που δημοπρατήθηκαν το 2000 να φθάσει τα 18,5 χιλιάδες m 2 περίπου), ενώ η FΑΑ προτείνει ελάχιστη προβλεπόμενη επιφάνεια m 2 για την κίνηση (Κ ΕΘΠ ) του Σε αντιπαράθεση : 1) το Α/Δ της Μάλτας με 3,0 εκατ. επιβάτες το 2000 προσφέρει m 2. 2) το δε Φάρο της Πορτογαλίας με επιβατική κίνηση 3,28 εκατ m 2. ΚΙΝΗΣΗ PAX σε Mio ΚΙΝΗΣΕΙΣ Α/Φ Χ 1000 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ συνολική Αεροσταθμού 1) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ FAA 5) -ελάχιστη προτεινόμενη Α/Δ RHO- 3,42 22, m m 2 RHODOS TRN-TURIN 2,81 61, m m 2 MLA- MALTA 3,00 36, m m 2 FAO- FARO 3,28 25, m m 2 ACE- LANZAROTE 5,00 2) 44, m m 2 ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ ) Με εξαίρεση τον Διαγόρα (1992: m 2 ) η επιφάνεια των Α/Δ υφίσταται από το έτος ) Το Lanzarote είχε το 1992 επιβατική κίνηση μόλις 3, 1 εκατ. 5

6 ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ PAX: 3,4 Mio ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 1) TUB - kroeger PAX : 2,9 Mio ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ MASTER PLAN PAX : 3,0 Mio m2 ΠΕΡΙΟΧΗ Α/Δ COUNTERS INTER.: 14 INTER.: 39 INTER.: 36 DOM.: 3 DOM.: 3 DOM.: 8 2.PASSPORT CONTROL INTER.: 2 INTER.: 10 Europe: 6 Non-Europe : 4 DEPARTURE 3.DEPARTURE INTER.: 1133 m 2 INTER.: m2 INTER.+ DOM: 2358 LOUNGE DOM.: 655 m 2 DOM.: 390 m 2 Εμπορικοί χώροι : 1592 m 2 4.PASSPORT CONTROL ARRIVAL 5.QUEUEING AREA -ARR PASSPORT CONTROL 6.BAGGAGE CLAIM AREA 7. ARRIVALS CONCOURSE WAITING AREA INTER.: 10 συνήθως σε λειτουργία 2-3 INTER.: 151 m 2 υπαίθρια 126 m 2 εσωτερικά INTER.: 20 (πριν από Schengen) INTER.: 824 m2 INTER.: 1450 m2 DOM.: 308 m 2 DOM.: - m2 Europe: 6 Non-Europe : 4 ΙΝΤΕR.: 271,5 m 2 INTER.: 842 m 2 INTER.: m2 DOM.: 528 m 2 INTER.: 484 m2 INTER.: 590 m2 INTER.: 925 m2 DOM.: 280 m 2 DOM.: - m 2 DOM.: 239 m 2 ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Α/Δ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1) IATA (International Air Transport Association) - Airport Terminals Reference Manual, 7th Edition, Montreal 1989 Στον πίνακα 6 συγκρίνονται υφιστάμενες επιφάνειες λειτουργικών χώρων του Α/Δ Διαγόρας σε σχέση με προτεινόμενες για ετήσια κίνηση 3 εκατομ. επιβατών, σύμφωνα με τις μελέτες Kroeger (TUB Technische Universität Berlin) και κ. Προφυλίδη. Όπως φαίνεται λοιπόν, προβλήματα παρουσιάζονται όχι μόνον όσον αφορά σε κάποιο έτος βραχυπρόθεσμου σχεδιασμού, αλλά ήδη σήμερα με βάση τα δεδομένα κυκλοφορίας του Ενώ δηλαδή θα έπρεπε το μέγεθος των υποδομών σήμερα, να υπερκαλύπτει τουλάχιστον αυτές που προτείνει η ΙΑΤΑ για το έτος 2005, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Για παράδειγμα η επιφάνεια της αίθουσας αναχωρήσεων εξωτερικού (Departure Lounge), υπολείπεται κατά 69% της προτεινομένης από την ΙΑΤΑ (TUB) για το 2000 και κατά 71% της πρότασης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Σημειώνεται τέλος ότι ο Διαγόρας δεν διαθέτει σημαντικές δευτερεύουσες υποδομές όπως:! Εγκαταστάσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες! Χώρους ψυχαγωγίας ιδιαίτερα για παιδιά! Εκθεσιακούς χώρους! Χώρους φύλαξης αποσκευών! Εμπορευματικό σταθμό! Χώρους συγκέντρωσης καροτσιών αποσκευών κ.λ.π. 6

7 Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού σε καίριους τομείς όπως ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας αερολιμενικού ελέγχου - πληροφοριών κ.α., οδήγησε σε σημαντική υποβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών, σε σύγκριση βέβαια με άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Στον έλεγχο εναερίου κυκλοφορίας για παράδειγμα, ενώ το τερματικό RADAR έχει τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία από 1 ης Μαΐου 2001, η χωρητικότητα του συστήματος λόγω έλλειψης εκπαιδευμένου προσωπικού έχει ορισθεί σε 13(αντί ~24) κινήσεις Α/Φ την ώρα. Αυτό εξυπηρετεί προς το παρόν το αεροδρόμιο, διότι αποφεύγονται συμφορήσεις στους χώρους κίνησης επιβατών, δημιουργεί όμως μεγάλες καθυστερήσεις ιδιαίτερα τις ημέρες αιχμής, δηλαδή Πέμπτη και Κυριακή. Είναι λογικό ότι η αύξηση του λειτουργικού κόστους των αεροπορικών εταιρειών αντισταθμίζεται με ακριβότερη ναύλωση των Α/Φ και κατά συνέπεια με ακριβότερα πακέτα διακοπών στο νησί της Ρόδου, επομένως μείωση της ανταγωνιστικότητας της τουριστικής βιομηχανίας της περιοχής. Αξιοσημείωτη τέλος είναι η εικόνα που παρουσιάζει το Α/Δ Διαγόρας όσον αφορά στην κατανομή χρήσης της επιφάνειας του αεροσταθμού. Ενώ δηλαδή η FAA προτείνει την εκμετάλλευση με ενοικίαση του 55% της συνολικής επιφάνειας (βλέπε απεικόνιση 1), στην περίπτωση του αερολιμένα Ρόδου, η επιφάνεια αυτή δεν προσεγγίζει ούτε καν το 20%. Η ίδια σχεδόν κατάσταση, επικρατεί σε όλα τα ελληνικά περιφερειακά αεροδρόμια, γεγονός που πρέπει να προβληματίσει τον κύριο φορέα διαχείρισης Α/Δ της χώρας μας. Πρέπει επιτέλους να γίνει αντιληπτό ότι τα Α/Δ, αποτελούν επενδύσεις δισεκατομμυρίων. Επιβάλλεται λοιπόν να λειτουργούν με κέρδος και όχι να εξαρτάται η τύχη τους από την είσπραξη του σπατοσήμου. Μια τέτοια εξέλιξη βέβαια προϋποθέτει την αναθεώρηση της υδροκεφαλικής οργάνωσης της ΥΠΑ και την εισαγωγή ιδιωτικών οικονομικών κριτηρίων στην λειτουργία των Α/Δ, με ενδεχόμενες αλλαγές στη μορφή σύνθεσης των φορέων διαχείρισης. Ενδεικτικά αναφέρεται εδώ ότι στο Διαγόρα: 1ον: δεν γίνεται εκμετάλλευση των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων 2ον: δεν γίνεται εκμετάλλευση καμίας διαδικασίας εξυπηρέτησης επιβατών ή Α/Φ (ticketing passenger transport a/c handling κ.λ.π.). 3ον: δεν διατίθενται χώροι για στέγαση εστιατορίων ή άλλων εμπορικών επιχειρήσεων, τη στιγμή που γραφεία διοίκησης του Α/Δ και χώροι τεχνικής / λειτουργικής εκμετάλλευσης Α/Φ καταλαμβάνουν χώρους υψηλής απόδοσης ενοικίου. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 1: ΠΡΟΤΑΣΗ FAA - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ GROSS TERMINAL AREA 100% Rent able Space 55% Non-rentable Space 45% Airline - 38% ATO - Administration - Operations - Baggage - Hold rooms OTHER - 17% Concessions Food and Beverage Airport - Admin / Shops / Misc PUBLIC - 30% Circulation Waiting Areas Rest Rooms/Exits HVAC - 15% mech. Rooms Tunnels/ Electric / Communic. 7

8 2.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Κύριος στόχος ενός αερολιμένα είναι η βελτίωση των χωροταξικών και περιβαλλοντικών δεδομένων του, στην περιοχή την οποία επηρεάζει. Βασικά κριτήρια για την επίτευξη του στόχου αυτού, είναι: α) Ο χρόνος πρόσβασης στο Α/Δ, από την πόλη και τους κυριότερους πόλους έλξης οικονομικών δραστηριοτήτων (τουριστικές, βιομηχανικές περιοχές, κ.λ.π.) β) Η περιβαλλοντική προσαρμογή του στη γειτνιάζουσα του Α/Δ περιοχή γ) Οι δυνατότητες μελλοντικής επέκτασης του Α/Δ Όσον αφορά το χρόνο πρόσβασης, η θέση του Διαγόρα θεωρείται πλεονεκτική, δεδομένου ότι πλέον του 80% των οικονομικών δραστηριοτήτων, είναι συγκεντρωμένες στο βόρειο τρίγωνο του νησιού. Από την άλλη μεριά όμως, λόγω της συνεχούς αύξησης της κυκλοφορίας, τα προβλήματα ηχορύπανσης γίνονται εντονότερα στους κατοίκους της γύρω περιοχής (Παραδείσι - Κρεμαστή). Έτσι δημιουργούνται κατά καιρούς έντονες αντιδράσεις και σκέψεις για μεταφορά του αεροδρομίου στη νότια Ρόδο. Οι κύριες αιτίες δημιουργίας περιβαλλοντικών προβλημάτων εστιάζονται: 1) Στην έλλειψη χωροταξικής ρύθμισης χρήσεων γης 2) Στην έλλειψη σχεδιασμού και εξοπλισμού, με σκοπό τον έλεγχο και περιορισμό της ηχορύπανσης 3) Στην έλλειψη περιορισμών στον προγραμματισμό πτήσεων και τύπων Α/Φ ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της νύχτας Είναι αξιοσημείωτο ότι, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, έχουν καθοριστεί νομοθετικά ζώνες ηχοπροστασίας, με πολύ αυστηρούς κανόνες δόμησης σε περιοχές γύρω από τα Α/Δ, που σκοπό έχουν: Ι ) την προστασία της υγείας των πολιτών ΙΙ) την εξασφάλιση δυνατότητας μελλοντικής επέκτασης των αεροδρομίων. Στη χώρα μας δυστυχώς δεν εφαρμόζεται το προεδρικό διάταγμα 1178/ , με αποτέλεσμα να επεκτείνονται καθημερινά οικιστικές περιοχές γύρω από την περίφραξη των Α/Δ. Μείζον πρόβλημα, ιδιαίτερα για το Διαγόρα, αποτελεί η μέχρι σήμερα ανεξέλεγκτη δόμηση ξενοδοχειακών μονάδων (με ήδη περισσότερες από κλίνες), στην ανατολική προέκταση του διαδρόμου, δηλαδή επί του ίχνους καθόδου για προσγείωση των Α/Φ. Η απαγόρευση νυχτερινών πτήσεων, όπως αυτή ισχύει σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη, θα είχε αναμφισβήτητα αρνητικές επιπτώσεις στην εισροή τουριστικού ρεύματος, ιδιαίτερα από την αγορά της Αγγλίας. Θα μπορούσαν όμως να ληφθούν ορισμένα μέτρα προκειμένου να βελτιωθεί η περιβαλλοντική εικόνα του Α/Δ, όπως : 1. Αύξηση των τελών προσγείωσης ανάλογα με την ώρα προσγείωσης, καθώς επίσης ανάλογα με την κατηγορία του αεροσκάφους όσον αφορά τον αεροπορικό θόρυβο. Η προσγείωση ορισμένων τύπων Α/Φ με κινητήρες παλαιάς τεχνολογίας (π.χ. Β727, DC9, TU154, B ) θα μπορούσε να απαγορευτεί εντελώς κατά την διάρκεια της νύχτας ( π.χ. 23:00-06:00). 2. Καθορισμός συγκεκριμένων διαδικασιών άφιξης και αναχώρησης μειωμένης ηχορύπανσης. Ιδιαίτερα για την προσέγγιση στον διάδρομο 25, θα μπορούσε να εφαρμοσθεί η Continuous Descent Approach σε συνδυασμό με την Low Drag - Low Power διαδικασία προσέγγισης. 8

9 3. Επιτάχυνση εφαρμογών του τερματικού RADAR, για τον έλεγχο και την καθοδήγηση των Α/Φ σε ίχνη μειωμένης ηχορύπανσης. 4. Εγκατάσταση συστήματος μέτρησης - καταγραφής αεροπορικών θορύβων με σκοπό να βοηθήσει τους ελεγκτές εναερίου κυκλοφορίας στο σχεδιασμό διαδικασιών προσέγγισης - αναχώρησης Α/Φ, καθώς επίσης με σκοπό τη δημιουργία συστήματος επιβολής προστίμων σε παραβάτες κυβερνήτες, στις περιπτώσεις που δεν ακολουθούν συγκεκριμένα ύψη και ίχνη. 3.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τρεις λόγοι επιβάλουν την άμεση λήψη αποφάσεων προκειμένου να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα του Α/Δ Διαγόρας: 1. η αυξητική τάση της επιβατικής κίνησης, σε ρυθμούς μάλιστα που υπερβαίνουν τα πλέον αισιόδοξα σενάρια 2. η συνεχής μείωση των δυνατοτήτων επέκτασης του αεροδρομίου λόγω της ανεξέλεγκτης δόμησης στη γειτνιάζουσα περιοχή 3. η ολοένα εντονότερη ηχορύπανση δομημένων περιοχών, κυρίως στην ανατολική προέκταση του διαδρόμου από/προσγειώσεων Με βάση τώρα το γενικό σχέδιο ανάπτυξης (master plan) που εκπονήθηκε από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, προκειμένου να λειτουργήσει το Α/Δ μέχρι το 2020, πρέπει να απαλλοτριωθούν όλες σχεδόν οι διαθέσιμες εκτάσεις νότια του διαδρόμου από/προσγειώσεων. Ο σχεδιασμός αυτός μάλιστα, στηρίζεται σε πολύ συντηρητικές προβλέψεις, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ετήσια κίνηση θερινής περιόδου. Συμπερασματικά, επιβάλλεται η άμεση αποσύνδεση από τον εφησυχασμό και η διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων όπως κατωτέρω προτείνεται : 3.1 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1) Αυστηρή εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος 1178/ με απαγόρευση κάθε νέας οικοδομικής δραστηριότητας, βάσει των συστάσεων χρήσης γης κατά NEF (Noise Exposure Forecast Value - ΗΠΑ). 2) Κάθετος διαχωρισμός ροής αφικνούμενων και αναχωρούντων επιβατών με παράλληλη επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων προς το λόφο Παραδεισίου και δημιουργία κτιρίων στάθμευσης αυτοκινήτων (απεικόνιση 2). 3) Nose in Parking concept για εξοικονόμηση χώρου στάθμευσης των Α/Φ και αύξηση της ασφάλειας κατά την κίνηση Α/Φ, οχημάτων, εργαζομένων στην πίστα. 4) Κατασκευή κτιρίου στο χώρο στάθμευσης ιδιωτικών αεροσκαφών, με γραφεία τεχνικής και λειτουργικής εξυπηρέτησης των Α/Φ, των αεροπορικών εταιριών και της διοίκησης του αεροδρομίου. 5) Διάθεση των αποδεσμευμένων χώρων για τις ανάγκες που αναφέρονται στη παράγραφο 2.1. σελίδα 5. 6) Δημιουργία ελεγχόμενης βόρειας πύλης και βόρειου χώρου στάθμευσης Α/Φ ελληνικού νηολογίου ιδιωτικής αεροπορίας. 9

10 3.2 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1) Απαλλοτρίωση των εκτάσεων βόρεια του διαδρόμου απο/προσγειώσεων. 2) Κατασκευή βόρειου αεροσταθμού εσωτερικών αερογραμμών με ανάλογο APRON και άλλες υποδομές. Μορφή δηλαδή ανάλογη του Ελληνικού Αθηνών με σκοπό: α) τη διάθεση όλου του νότιου Terminal στην Charter κυκλοφορία και β) τη μείωση του λειτουργικού κόστους Α/Δ κατά τη χειμερινή περίοδο. 3.2 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Κατασκευή (μετά το 2015) νέου παράλληλου διαδρόμου απο/προσγειώσεων σε απόσταση m βόρεια του υπάρχοντος και κατώφλι μετατοπισμένο m δυτικά του σημερινού. (απεικόνιση 3) Ο διάδρομος αυτός «25R / 07L» θα συμβάλλει: α) σε μεγάλη μείωση της ηχορύπανσης ιδιαίτερα για τη πόλη της Ρόδου, β) σε απεριόριστη αύξηση των δυνατοτήτων επέκτασης αεροσταθμού - Apron και γ) στην αύξηση της ασφάλειας πτήσεων και χωρητικότητας συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Ο υφιστάμενος διάδρομος «25L / 07R» θα χρησιμοποιείται κυρίως σαν τροχόδρομος. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 2 : ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΤΟΜΗ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 2 : ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 25R / 07L 10

11 3. ΜΙΚΡΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ Με εξαίρεση τα αεροδρόμια Ρόδου, Κω και Καρπάθου, τα υπόλοιπα χαρακτηρίζονται «μικρά» λόγω του περιορισμένου μήκους διαδρόμου απο/προσγείωσης (750m m). Το δυναμικό όμως των αεροδρομίων αυτών, η ικανότητά τους δηλαδή να εξυπηρετούν έναν αριθμό επιβατών σε ετήσια π.χ. βάση, δεν εξαρτάται μόνο από το μήκος του διαδρόμου (RWY), αλλά κυρίως από τη συχνότητα των πτήσεων. Όπως φαίνεται στον πίνακα 7 με εξαίρεση το αεροδρόμιο της Καρπάθου, (το οποίο δέχεται πτήσεις charter), σε όλα τα υπόλοιπα A/Δ διακινούνται περίπου επιβάτες ετησίως, αριθμοί που απέχουν πολύ από τις πραγματικές δυνατότητες εκμετάλλευσης τους. Α/Φ ΕΠΙΒΑΤΕΣ A/Δ ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΚΑΣΟΣ ΛΕΡΟΣ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ Α/Δ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000 Δεν πρέπει να αγνοήσουμε βέβαια ότι στόχος της κατασκευής των Α/Δ αυτών δεν υπήρξε μόνο η οικονομική ανάπτυξη των νησιών αλλά και η κοινωνική διάσταση της ύπαρξης τους (π.χ. επείγουσες αερομεταφορές). Η υπάρχουσα υποδομή όμως σε όλα τα «μικρά» αεροδρόμια (εκτός της Κάρπαθου), επιτρέπει την προσέγγιση και προσγείωση Αεροσκαφών μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και όταν οι μετεωρολογικές συνθήκες είναι εξ όψεως (VMC = Visual Meteorological Conditions). Έτσι ο βαθμός επίτευξης του στόχου δημιουργίας τους και στα δύο σκέλη, ευρίσκεται σήμερα σε αρκετά χαμηλά επίπεδα, γεγονός πού δημιουργεί πολλά ερωτηματικά και μερική αμφισβήτηση παρόμοιων επενδύσεων. Επιβάλλεται λοιπόν να διερευνηθούν τα λειτουργικά προβλήματα των Α/Δ αυτών και να προταθούν στρατηγικές αντιμετώπισης τους ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (AIP - RAC 2.2.3), κάθε αεροσκάφος που εκτελεί πτήση εξ όψεως /VFR ή δι οργάνων /IFR, υποχρεούται να ακολουθεί αεροδιάδρομους και να παραμένει σε ελεγχόμενο εναέριο χώρο. Για να πραγματοποιηθεί λοιπόν πτήση κατά την διάρκεια της νύκτας ή σε καιρικές συνθήκες για πτήση με όργανα (IMC - instrument Meteorological Conditions), πέραν των περιορισμών που αφορούν τον χειριστή και τον εξοπλισμό του Α/Φ, απαιτείται και κατάλληλος εξοπλισμός του Α/Δ προορισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση εδώ, είναι η καθοδήγηση του αεροσκάφους από τον πλησιέστερο αεροδιάδρομο στο αεροδρόμιο, με τη βοήθεια κάποιου Ραδιοβοηθήματος. Το 11

12 Ραδιοβοήθημα αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί επίσης για τον καθορισμό τουλάχιστον μίας διαδικασίας προσέγγισης (Approach Procedure), δηλαδή διαδικασίας καθόδου από το ύψος ασφαλείας του πλησιέστερου αεροδιαδρόμου μέχρι την τελική ευθεία του διαδρόμου προσγείωσης. Τέτοια Ραδιοβοηθήματα είναι το NDB (Non Directional Beacon), το VOR (Very high frequency Omnidirectional Range) και το DME (Distance Measuring Equipment) για τη μέτρηση της απόστασης αεροσκάφους - σταθμού. Τέλος, οι διάδρομοι απο/προσγείωσης των Α/Δ αυτών, πρέπει να είναι ενόργανοι (instrument), με ανάλογο εξοπλισμό, π.χ. διαγραμμίσεις - διαστάσεις - φωτισμό, όπως αυτά αναφέρονται στο Annex 14 του ICAO. Συνοψίζουμε λοιπόν ότι, για να λειτουργήσουν τα <μικρά> αεροδρόμια κατά τη διάρκεια της νύχτας ή σε συνθήκες πτήσεως δι` οργάνων (ΙΜC), πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) Εγκατάσταση / λειτουργία ραδιοβοηθήματος TVOR /DME ή NDB. β) Δημοσίευση ενόργανων διαδικασιών αφίξεων (STAR,s), αναχωρήσεων (SID,s) και προσέγγισης (IAC,s) στο Εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών της Ελλάδας. γ) Φωτοσήμανση διαδρόμου, τροχοδρόμων, περιοχής στάθμευσης και εμποδίων στην περιοχή των αεροδρομίων, όπως καθορίζεται στο Αnnex 14 του ICAO. δ) Ειδικός φωτισμός για τη διευκόλυνση κινήσεων Α/Φ, όπως Φάρος Αεροδρομίου (ΑΒΝ- Aerodrome Beacon) και Φωτεινός ενδείκτης ίχνους προσέγγισης (κατολίσθησης) (VASI- Visual approach slope indicator ή PAPI). ε) Εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους για την αδιάκοπη λειτουργία φωτισμού διαδρόμου και εγκατεστημένου ραδιοβοηθήματος. στ) Τέλος σήμερα (αφού δημοσιευθούν ανάλογες διαδικασίες), είναι εφικτή η προσέγγιση και ενόργανη κάθοδος στα αεροδρόμια αυτά μέσω του δορυφορικού συστήματος GPS (Global Positioning System). 3.2 ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Mε εξαίρεση τα νησιά της Ρόδου, Κω και Καρπάθου, τα οποία διαθέτουν αεροδρόμια ικανά να δεχθούν CHARTER κυκλοφορία, όλα τα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου παραμένουν στο περιθώριο της αναπτυξιακής πορείας του Νομού. Ο τουρισμός αποτελεί κατά γενική ομολογία το μοναδικό «σχεδόν» μοχλό ανάπτυξης των νησιών αυτών, η άμεση εξάρτηση όμως της οικονομίας τους από τις ορέξεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών δημιουργεί αδιέξοδα. Έτσι: 1) Οι περισσότερες τουριστικές επενδύσεις στο χώρο αυτό, είναι «εν τη γενέσει» τους προβληματικές. 2) Η τουριστική περίοδος των περισσοτέρων νησιών περιορίζεται στο δίμηνο Αυγούστου -Σεπτεμβρίου με ελάχιστες δυνατότητες περαιτέρω επιμήκυνσης. 3) Ο ημερήσιος τουρισμός αναπτύσσεται μόνο σε νησιά, πού η απόστασή τους δεν υπερβαίνει 20 έως 30 ΝΜ από τους κόμβους αεροπορικής σύνδεσης (Ρόδου και Κω). Αντίθετα ανθεί στην θαλάσσια σύνδεση Ρόδου - Μαρμαρίς. Η πρόταση στηρίζεται στην αξιοποίηση των μικρών αυτών αεροδρομίων με κύριο στόχο: Ι) Την προέκταση των charter πτήσεων στα δορυφορικά αεροδρόμια, μέσω των διεθνών αερολιμένων Ρόδου και Κω. 12

13 ΙΙ) Την ανάπτυξη του ημερήσιου τουρισμού σε τιμές ανταγωνίσιμες των ακτοπλοϊκών συνδέσεων. Αναλυτικά η πρόταση συνίσταται: α) Στη μεταφορά συγκεκριμένων - οργανωμένων ομάδων τουριστών, οι οποίοι καταφθάνουν στη Ρόδο με μεγάλα A/Φ, αλλά με προορισμό μικρά νησιά της Δωδεκανήσου. Ο τελωνιακός έλεγχος και ο έλεγχος διαβατηρίων θα πρέπει να γίνεται στη Ρόδο και στη συνέχεια να επιβιβάζονται σε κατάλληλο Α/Φ (π.χ. Dash-8) για τον προορισμό τους. β) Σε ημερήσιο τουρισμό προς τα νησιά αυτά τουριστών, πού διαμένουν στη Ρόδο ή την Κω. γ) Σε αεροπορική σύνδεση χωρών της ανατολικής λεκάνης Μεσογείου (Κύπρος, Ισραήλ, Λίβανος, Αίγυπτος, κ.λ.π.) με τα νησιά αυτά. Η υλοποίηση της πρότασης προϋποθέτει: 1. Ανάλυση κατάστασης υποδομών, αξιοθέατων, πολιτιστικών στοιχείων, τοπικών προϊόντων, κ.λ.π. 2. Εξασφάλιση συνεργασίας με μεγάλους ταξιδιωτικούς οργανισμούς. - Υλικό παρουσίασης προορισμών (διαφημιστικό υλικό, καταστάσεις καταλυμάτων, Α/Δ, κ.λ.π.) - Εξασφάλιση ελκυστικών (ή επιδοτούμενων) τιμών για ξενοδοχεία - Συμμετοχή κράτους σε πακέτα διαφήμισης των προορισμών Βιβλιογραφία [1]Αν. Καθηγητής Β. Προφυλίδης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης Κρατικού Αερολιμένα Ρόδου,Υ.Π.Α. Μάϊος [2]Γραφείο Δοξιάδη, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κρατικού Αερολιμένα Ρόδου, Υ.Π.Α. Δεκέμβριος [3]Γ. Σταυλάς, Ανάλυση κατάστασης και προοπτικές εξέλιξης αεροδρομίου Ρόδου Υ.Π.Α. Ιούλιος [4]Groeger Torsten, Kapazitive Analyse von Funktionsbereichen des Flughafens Diagoras auf Rhodos/Griechenland, TU Berlin, Institut fuer Luft und Raumfahrt, [5] Kehler Karl-Heinz, Die Stellung des Flughafens Diagoras im europaischen Bedarfsluftverkehr, TU Berlin, [6] FAA Advisory Circular No: 150/ Planning and Design Guidelines for Airport Terminal Facilities, Washington D.C [7] Ashford, Wright, Airport Engineering John Wiley & Sons, New York, 1979 [8] Piper Heinz Peter, Berechnung des Verkehrsflusses in Abflughallen, Internationalles Verkehrswesen 6. Heft November /Dezember 41 (1989) σελ

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Η Προετοιµασία για τους Ολυµπιακούς Αγώνες

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Η Προετοιµασία για τους Ολυµπιακούς Αγώνες ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Η Προετοιµασία για τους Ολυµπιακούς Αγώνες Στόχος µας Να προσφέρουµε την καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση στην Ολυµπιακή Οικογένεια Να διατηρήσουµε το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα ζήτησης αερομεταφορών Ν. Κρήτης και κατάρτισης γενικού σχεδίου ανάπτυξης κρατικού αερολιμένα Ηρακλείου

Έρευνα ζήτησης αερομεταφορών Ν. Κρήτης και κατάρτισης γενικού σχεδίου ανάπτυξης κρατικού αερολιμένα Ηρακλείου Έρευνα ζήτησης αερομεταφορών Ν. Κρήτης και κατάρτισης γενικού σχεδίου ανάπτυξης κρατικού αερολιμένα Ηρακλείου Κ. Αμπακούμκιν, Α. Μπαλλής, Ε. Σφακιανάκη Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης αεροδρομίου Σαντορίνης

Προοπτικές ανάπτυξης αεροδρομίου Σαντορίνης Προοπτικές ανάπτυξης αεροδρομίου Σαντορίνης Ν. Ευσταθόπουλος 1, Α. Σαλονικίδου 2, L.Sims 1, Γ. Αϋφαντοπούλου 2 & A. Richetta 1 1 IBI Group (UK) Ltd. 2 TRUTh s.a Περίληψη Το αεροδρόμιο της Σαντορίνης παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ»

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 8 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» Dr. Κωνσταντίνος ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Click to add subtitle

Click to add subtitle Company LOGO ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Click to add subtitle ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.,ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μ, CRANFIELD UNIVERSITY,SoE Department of Fluid mechanics and Computational

Διαβάστε περισσότερα

2. Τομέας Αεροπορικής Εκμετάλλευσης

2. Τομέας Αεροπορικής Εκμετάλλευσης Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Γεώργιος Σουλαδάκης Υποδιοικητής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Ελλάδα 1. Εισαγωγή Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία σχεδιασμού Επιλογή Κέντρων Εκπομπής Καθορισμός συχνοτικών αποστάσεων

Εργαλεία σχεδιασμού Επιλογή Κέντρων Εκπομπής Καθορισμός συχνοτικών αποστάσεων Μεθοδολογία Σχεδιασμού δικτύου Εργαλεία σχεδιασμού Επιλογή Κέντρων Εκπομπής Καθορισμός συχνοτικών αποστάσεων μεταξύ των Κ.Ε. μεταξύ των Κ.Ε. και των Κ.Ε. της ΕΡΤ μεταξύ των Κ.Ε. και των διεθνώς κατοχυρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακά Αεροδρόμια Αξιοποίηση μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης

Περιφερειακά Αεροδρόμια Αξιοποίηση μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης Περιφερειακά Αεροδρόμια Αξιοποίηση μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης Ιωάννης Εμίρης, Διευθύνων Σύμβουλος ΤΑΙΠΕΔ 4 Οκτωβρίου 2012 Παρεπόμενα Οφέλη Βασικοί Στόχοι Στόχοι Αξιοποίησης Μεγιστοποίηση της Αξίας Συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός των κτηριακών εγκαταστάσεων ενός αεροδρομίου σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές

Ο Σχεδιασμός των κτηριακών εγκαταστάσεων ενός αεροδρομίου σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές Ο Σχεδιασμός των κτηριακών εγκαταστάσεων ενός αεροδρομίου σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές Β. Προφυλλίδης 1, Γ. Μποτζώρης 1 1 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Συγκοινωνιακών Έργων και Μεταφορών, Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3662, 13/12/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3662, 13/12/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3662 της 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Ρόδος 21 Οκτωβρίου 2011 Rodos Palace ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΗΜΕΡΙ Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Ρόδος 21 Οκτωβρίου 2011 Rodos Palace ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΜΕΡΙ Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ρόδος 21 Οκτωβρίου 2011 Rodos Palace ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι εταιρείες χαµηλού κόστους (Low Cost Carriers LCC) επιλέγουν σκόπιµα προορισµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Η συνεισφορά του Διεθνούς Aερολιμένα Aθηνών στην Eλληνική οικονομία

Η συνεισφορά του Διεθνούς Aερολιμένα Aθηνών στην Eλληνική οικονομία Η συνεισφορά του Διεθνούς Aερολιμένα Aθηνών στην Eλληνική οικονομία ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 2013 Περιεχόμενα 01 Πρόλογος από τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Γιάννη Ν. Παράσχη και τον Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία και συντήρηση Αεροδρομίων. Μοχλός πολλαπλής ανάπτυξης.

Λειτουργία και συντήρηση Αεροδρομίων. Μοχλός πολλαπλής ανάπτυξης. Λειτουργία και συντήρηση Αεροδρομίων. Μοχλός πολλαπλής ανάπτυξης. Αγαπητοί καλεσμένοι, φίλες και φίλοι συνάδελφοι μηχανικοί να σας χαιρετίσω και εγώ σε αυτή την δημιουργική πιστεύω συνάντηση, να συγχαρώ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική πολιτική ανάπτυξης ελληνικών αεροδρομίων και χρηματοδοτήσεις.

Γενική πολιτική ανάπτυξης ελληνικών αεροδρομίων και χρηματοδοτήσεις. Γενική πολιτική ανάπτυξης ελληνικών αεροδρομίων και χρηματοδοτήσεις. Δρ.Δέσποινα Γ. Τσούκα 1, Δρ.Αθανάσιος Μπαλής 2, Σαράντης Πουλιμενάκος 3 1 Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Γενική Δ/νση Αερομεταφορών,

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Παπαδόπουλος

Νικόλαος Παπαδόπουλος Νικόλαος Παπαδόπουλος Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας Πύργος Ελέγχου Αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Page 1 of 24 Page

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτες & ÃÚ ÛÈÌÂ ÏËÚÔÊÔÚ Â

Χάρτες & ÃÚ ÛÈÌÂ ÏËÚÔÊÔÚ Â Χάρτες & ÃÚ ÛÈÌÂ ÏËÚÔÊÔÚ Â City of Rhodes Old Town ÃÚ ÛÈÌÂ ÏËÚÔÊÔÚ Â ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Απαγορεύεται η εξαγωγή αρχαιοτήτων καθώς και έργων τέχνης τα οποία βρεθήκαν στην Ελλάδα, µε εξαίρεση κάποιες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2007 Από τη Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΠΡΟΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Β. ΠΡΟΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ Β. ΠΡΟΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΞΕΛΙΞΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ Σελίδα 1.1 Ιστορική ανασκόπηση και εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανό Φανουράκη 1/11/2011

Στυλιανό Φανουράκη 1/11/2011 Στυλιανό Φανουράκη ΕΙ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ & ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΕΝΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΘΕΜΑ : «Η Θεωρητική και Κριτική Διάσταση των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1. Η πρώτη τουριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ DISABLED PERSONS AND PERSONS WITH REDUCED MONILITY ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ : ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ : ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΑΜΜΟΣ ΗΛΙΟΣ ΘΑΛΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΕπισκόπησητουNextGen. Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π.

ΕπισκόπησητουNextGen. Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π. ΕπισκόπησητουNextGen Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π. Δομήτηςπαρουσίασης NextGen και βασικές λειτουργίες Τεχνολογικός εξοπλισμός Οικονομικά κίνητρα 2 ΤοΣύστημαΕναέριαςΚυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ. http://armyaviation.wordpress.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. του βιβλίου THE KILLING ZONE του Paul A. Craig ΑΠΟ ΟΣΗ : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΣΑΛΟΣ

ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ. http://armyaviation.wordpress.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. του βιβλίου THE KILLING ZONE του Paul A. Craig ΑΠΟ ΟΣΗ : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΣΑΛΟΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 του βιβλίου THE KILLING ZONE του Paul A. Craig ΑΠΟ ΟΣΗ : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΣΑΛΟΣ Army Aviator http://armyaviation.wordpress.com Η πτήση τη νύχτα είναι µια από τις πλέον όµορφες

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου Εταιρία Ερευνών-Δημοσκοπήσεων Τσιμισκή 3 54625 Θεσσαλονίκη ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1 Προς ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) Τσιμισκή 29 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:La.Re.T.S.A.& Quantos S.A. ΤτΕ Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών / Διεύθυνση Στατιστικής Η Έρευνα Συνόρων για

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετωπίζοντας την Εποχικότητα της Αεροπορικής Κίνησης στη Ρόδο και την Κρήτη μέσα από τις Αεροπορικές Εταιρείες Χαμηλών Ναύλων.

Αντιμετωπίζοντας την Εποχικότητα της Αεροπορικής Κίνησης στη Ρόδο και την Κρήτη μέσα από τις Αεροπορικές Εταιρείες Χαμηλών Ναύλων. Αντιμετωπίζοντας την Εποχικότητα της Αεροπορικής Κίνησης στη Ρόδο και την Κρήτη μέσα από τις Αεροπορικές Εταιρείες Χαμηλών Ναύλων Παύλος Αρβανίτης Ερευνητής ΕΤΕΜ Δρ Ανδρέας Παπαθεοδώρου Αν. Καθηγητής Παν.

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ. Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ. Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ KΩ Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ Μέλος Επιστημονικής Ομάδας Τουρισμού Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Το έργο... Η ετήσια τουριστική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2015 & HORTERO FLYIN 2015

Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2015 & HORTERO FLYIN 2015 BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2015 & HORTERO FLYIN 2015 6-7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Α/Δ ΧΟΡΤΕΡΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 1. Πληροφορίες πεδίου ZZZZ Χορτερό Όνομα Συντεταγμένες Υψόμετρο Διάδρομοι Άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του ΣΑΑΕ σε θέματα αεροπορικής επικαιρότητας

Οι Θέσεις του ΣΑΑΕ σε θέματα αεροπορικής επικαιρότητας Οι Θέσεις του ΣΑΑΕ σε θέματα αεροπορικής επικαιρότητας Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 1. Μείωση του κόστους χρήσης του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ). Το αεροδρόμιο της Αθήνας δεν έχει πετύχει, σε επιθυμητό

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014

Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014 Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014 Dr. Άρης Ίκκος Εισαγωγή - 1 Ως γνωστόν, περίπου 70% του συνόλου του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα, έρχεται στην χώρα αεροπορικώς. Μάλιστα σε πολλά νησιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Επικ. Καθ. ΛΙΒΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ, 2012 Για την υλοποίηση της εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω: τον Επίκουρο καθηγητή Λιβέρη Ιωάννη για την ουσιαστική συνεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISΜ Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός I. Παγκόσμιος Τουρισμός Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 459/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 459/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 65 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 459/2013 Έγκριση δαπάνης διαφημιστικής προβολής και σύναψη σύμβασης που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 395.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Σ Α Τ Σ Ρ Τ Ο Ρ ΝΟ Ν ΜΙΚΕ Κ Σ Ε Δ ΙΑΔ Α ΡΟ Ρ ΜΕΣ

Γ Σ Α Τ Σ Ρ Τ Ο Ρ ΝΟ Ν ΜΙΚΕ Κ Σ Ε Δ ΙΑΔ Α ΡΟ Ρ ΜΕΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ Νοέμβριος 2014 H ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Προσπαθήσαμε να σχεδιάσουμε διαδρομές που στηρίζονται στην τοπική ταυτότητα και στο γαστρονομικό,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Διαμόρφωση στρατηγικού πλαισίου αναπτυξιακής πολιτικής 2014-2020, για το Θεματικό Στόχο 7: «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Greek Tourism: Facts & Figures

Greek Tourism: Facts & Figures Greek Tourism: Facts & Figures ASSOCIATION of GREEK TOURISM ENTERPRISES www.sete.gr Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2010

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS ΑΘΗΝΑ 2014 2 3 1) να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 2) να αξιολογήσει τις προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορευματική σύνδεση του. Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ)

Εμπορευματική σύνδεση του. Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) Εμπορευματική σύνδεση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) Περιεχόμενα Παρουσίαση των δύο συνεργατών Σύμπλευση Στόχος Θεωρητικό υπόβαθρο Εμπειρία μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα''

''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα'' ''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα'' Ο Σεπτέμβριος ως μεταβατικός μήνας από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο, ιδιαίτερα το πρώτο δεκαήμερο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 2 Ιουλίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τέταρτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014

Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014 Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014 Dr. Άρης Ίκκος Εισαγωγή - 1 70% εισερχόμενου τουρισμού έρχεται αεροπορικώς στην Ελλάδα Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 90% σε πολλά νησιά Ο προγραμματισμός θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit. February 17 th 18 th

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit. February 17 th 18 th ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit February 17 th 18 th Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνεται, εκπροσωπώντας το λιμένα

Διαβάστε περισσότερα

Greek Tourism: Facts & Figures

Greek Tourism: Facts & Figures Greek Tourism: Facts & Figures ASSOCIATION of GREEK TOURISM ENTERPRISES www.sete.gr Ελληνικός Τουρισµός: Στοιχεία & Αριθµοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού, 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

VFR Phraseology Manual

VFR Phraseology Manual VFR Phraseology Manual Εγχειρίδιο VFR Φρασεολογίας Φρασεολογία Αυτός ο οδηγός περιγράφει τη φρασεολογία που χρησιμοποιείται από τους πιλότους και τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας όταν θα πετάξουν VFR.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Περιγραφή των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων. Η εισαγωγή του θεσμού των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων (ΜΤΑ) στη Κύπρο κρίθηκε σκόπιμη ως ένα δυνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Ο δυναμικότερος κλάδος της οικονομίας γιατί:

Διαβάστε περισσότερα

Το αεροδρόμιο συνιστά ένα πολύπλοκο σύστημα αναγκών, που οι αρχιτέκτονες καλούνται να δώσουν τις πιο αποτελεσματικές λύσεις.

Το αεροδρόμιο συνιστά ένα πολύπλοκο σύστημα αναγκών, που οι αρχιτέκτονες καλούνται να δώσουν τις πιο αποτελεσματικές λύσεις. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Το αεροδρόμιο συνιστά ένα πολύπλοκο σύστημα αναγκών, που οι αρχιτέκτονες καλούνται να δώσουν τις πιο αποτελεσματικές λύσεις. Ο σχεδιασμός και οι οργάνωση του επηρεάζονται από τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΛΕΩΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΛΑΙ ΛΕΝΤΙΩΝ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ/ ΕΝΝΟΙΕΣ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy. Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy. Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Ενεργειακή ένταση της οικονομίας Τελική Κατανάλωση Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Οι επιμέρους μελέτες ανέδειξαν τον πλούτο των φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 10 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ 10 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 10 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ι. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τα αεροπορικά ταξίδια επέτρεψαν να χτιστούν εκπληκτικά θέρετρα σε αποµακρυσµένα νησιά, έχουν ενδυναµώσει τις πολυεθνικές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αερομεταφορές: Πλευρές και Προτάσεις Συστημικής Αλλαγής

Αερομεταφορές: Πλευρές και Προτάσεις Συστημικής Αλλαγής Αερομεταφορές: Πλευρές και Προτάσεις Συστημικής Αλλαγής Πέτρος Στεφάνου-Επιχειρησιακή Έρευνα,PhD 16 η Πανελλήνια Επιμελητηριακή Συνδιάσκεψη Μεταφορών Κόρινθος, 5 Δεκεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρακάτω εκποµπές παρέχονται για χρήση από αεροσκάφος εν πτήση

Οι παρακάτω εκποµπές παρέχονται για χρήση από αεροσκάφος εν πτήση AIP VOLUME1 COM 0-5 BROADCASTING SERVICE Γενικά Οι παρακάτω εκποµπές παρέχονται για χρήση από αεροσκάφος εν πτήση µετεωρολογικά broadcasts VOLMET µετεωρολογικά transmissions SIGMET AUTOMATIC TERMINAL INFORMATION

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

Διαστασιολόγηση αεροσταθμών και απαιτούμενες προσαρμογές λόγω της συνθήκης Schengen εμπειρίες από εφαρμογές στην Ελλάδα

Διαστασιολόγηση αεροσταθμών και απαιτούμενες προσαρμογές λόγω της συνθήκης Schengen εμπειρίες από εφαρμογές στην Ελλάδα Διαστασιολόγηση αεροσταθμών και απαιτούμενες προσαρμογές λόγω της συνθήκης Schengen εμπειρίες από εφαρμογές στην Ελλάδα Δρ. Α. Μπαλλής 1, Λεκτ., Δρ. Δ. Τσούκα 2 και Ιρ.Αμπακούμκιν 3 1 Τομέας Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Αερολέσχη Λάρισας Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Α/φών 2014 Τερψιθέα Λάρισας BRIEFING FOLDER. Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2014

Αερολέσχη Λάρισας Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Α/φών 2014 Τερψιθέα Λάρισας BRIEFING FOLDER. Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2014 BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2014 11 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΤΕΡΨΙΘΕΑ, ΛΑΡΙΣΑΣ 1 1. Πληροφορίες πεδίου ZZZZ Τερψιθέας Όνομα Συντεταγμένες Υψόμετρο Διάδρομοι Άλλες πληροφορίες ZZZZ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Η Θέση του Aκίνητου στην περιοχή της Μεσογείου Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική. Η θέση του Ακινήτου στην Ελλάδα Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Βασικά μεγέθη ελληνικού τουρισμού Διεθνείς Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2013 & HORTERO FLYIN 2013

BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2013 & HORTERO FLYIN 2013 BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2013 & HORTERO FLYIN 2013 8-9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΧΟΡΤΕΡΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 1. Πληροφορίες πεδίου ZZZZ Χορτερό Όνομα Συντεταγμένες Υψόμετρο Διάδρομοι Άλλες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα