Καςάλξγξι ρε γλώρρα HTML Χοιρςίμα Χαοαλάμπξσπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καςάλξγξι ρε γλώρρα HTML Χοιρςίμα Χαοαλάμπξσπ xaralampous@yahoo.gr"

Transcript

1 Καςάλξγξι ρε γλώρρα HTML Χοιρςίμα Χαοαλάμπξσπ Πεοίληψη Στην παρούσα εργασία κατατίθεται μία πρόταση Διδακτικού Σεναρίου, για συγκεκριμένη ενότητα του μαθήματος Προγραμματιστικά εργαλεία για το διαδίκτυο, της Β τάξης του ΕΠΑ.Λ. του Τομέα Πληροφορικής. Το εκπαιδευτικό σενάριο έχει διάρκεια δύο διδακτικών ωρών και ο γενικός σκοπός του είναι να παρουσιαστούν οι βασικές ετικέτες της HTML και ο τρόπος σύνταξής τους, ώστε να οργανωθεί το κείμενο μιας ιστοσελίδας σε μορφή καταλόγων. Οι μαθητές αφού παρακολουθήσουν μια σύντομη παρουσίαση των βασικών δομών ετικετών για τη δημιουργία καταλόγων στην HTML, καλούνται να εκπονήσουν τις δραστηριότητες δύο φύλλων εργασίας και να απαντήσουν σε ερωτήσεις αξιολόγησης. Τα φύλλα εργασίας περιέχουν αναλυτική περιγραφή των ετικετών που χρησιμοποιούνται σε κάθε δραστηριότητα, ποικιλομορφία, δυνατότητα αποκαλυπτικής & διερευνητικής μάθησης με τη δυνατότητα της μετατροπής από τη μια μορφή καταλόγου σε άλλη. Περιλαμβάνονται δε έτοιμοι απλοί κώδικες που εκτελούν οι μαθητές και παρατηρούν το οπτικό αποτέλεσμα σημειώνοντας τις παρατηρήσεις τους και ένα πρόβλημα σύνθεσης κώδικα για τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας. Λένειπ κλειδιά: HTML, ιστοσελίδα, Notepad, κατάλογοι. Ειραγωγή Αξίζει να σημειωθεί ότι η html είναι η πρώτη και πιο διαδεδομένη γλώσσα περιγραφής της δομής μιας ιστοσελίδας. Προκειμένου να γράψουμε στον κώδικα html δεν χρειαζόμαστε κάποιο ειδικό πρόγραμμα. Ένας απλός επεξεργαστής κειμένου (text editor) όπως το Σημειωματάριο (Notepad) των Windows είναι αρκετός για να φτιάξουμε τις ιστοσελίδες μας. Στο παρόν διδακτικό σενάριο οι μαθητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν και εργαλεία που κάνουν τη μάθηση πιο γρήγορη και ελκυστική. Η εργασία σε ομάδες καλλιεργεί δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας και συμβάλει στην πληρέστερη επεξεργασία του εξεταζόμενου θέματος.

2 Σεμάοιξ: Κατάλογοι σε γλώσσα HTML 1. Τίςλξπ διδακςικξύ ρεμαοίξσ: Κατάλογοι σε γλώσσα HTML - Αριθμητικοί και μη αριθμητικοί κατάλογοι 2. Εκςιμώμεμη διάοκεια διδακςικξύ ρεμαοίξσ Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 2 διδακτικές ώρες. 3. Έμςανη ςξσ διδακςικξύ ρεμαοίξσ ρςξ ποόγοαμμα ρπξσδώμ/ποξαπαιςξύμεμεπ γμώρειπ Το παρόν σενάριο εντάσσεται στο μάθημα Προγραμματιστικά εργαλεία για το διαδίκτυο που υπάρχει στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Β Επαγγελματικού Λυκείου του Τομέα Πληροφορικής και στο 2ο Μέρος «Η HTML ως βασικό δομικό στοιχείο των εφαρμογών στο περιβάλλον του παγκόσμιου ιστού» κεφάλαιο 4: «Η γλώσσα HTML». Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές που ήδη γνωρίζουν και κατανοούν την έννοια της ιστοσελίδας και τις αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης ιστοσελίδων. Απευθύνεται σε μαθητές που έχουν ήδη διδαχθεί: o τη μορφή και τον τρόπο εκτέλεσης των αρχείων της HTML. o πού και με ποιο τρόπο μπορούν να «γράψουν» κώδικα HTML. o τη λειτουργία της γλώσσας μέσα από τη χρήση ετικετών. o τους κανόνες σύνταξης των βασικών ετικετών για την παρουσίαση και μορφοποίηση κειμένου, το υπόβαθρο, της γραμματοσειράς και του χρώματος κειμένου. 4. Σκξπξί και ρςόυξι ςξσ διδακςικξύ ρεμαοίξσ Σκοπός Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιαστούν οι βασικές ετικέτες της HTML και ο τρόπος σύνταξής τους, ώστε να οργανωθεί το κείμενο μιας ιστοσελίδας σε μορφή καταλόγων. Διδακτικοί στόχοι Οι μαθητές Να κατανοήσουν οι μαθητές και να είναι ικανοί να δημιουργήσουν καταλόγους στοιχείων ώστε το κείμενο να είναι πιο κατανοητό και η όλη παρουσίαση πιο ξεκάθαρη. Να μπορούν να διακρίνουν και να σχηματίζουν διαφορετικούς τύπους καταλόγων στοιχείων. Να εφαρμόσουν συνδυαστικά τις ετικέτες που διδάχθηκαν σε προηγούμενη ομάδα μαθημάτων ώστε στη δημιουργία λιστών να χρησιμοποιήσουν ετικέτες διαμόρφωσης κειμένου (μέγεθος στυλ και χρώμα χαρακτήρων), παραγραφοποίησης κειμένου ( στοίχιση, χρώμα υπόβαθρου) Να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της HTML για ανάπτυξη σωστών αισθητικά και λειτουργικά εφαρμογών στο περιβάλλον του παγκόσμιου ιστού. Γενικότεροι μαθησιακοί στόχοι Οι μαθητές να είναι σε θέση να παρατηρούν έτοιμες ιστοσελίδες και να διακρίνουν πότε πρέπει να χρησιμοποιήσουν μια λίστα και ποια είναι η καταλληλότερη για την παρουσίαση του περιεχομένου μιας δικής τους ιστοσελίδας. Γενικότεροι εκπαιδευτικοί στόχοι Οι μαθητές να αντιληφθούν την σημασία της συνεργασίας και της ανταλλαγής απόψεων στο σχεδιασμό ενός έργου, όπως η κατασκευή μιας σελίδας, και να αξιοποιήσουν δημιουργικά τη φαντασία και την κριτική τους σκέψη. Στόχοι ως προς την αξιοποίηση της τεχνολογίας Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο απαιτεί αξιοποίηση του λογισμικού του εργαστηρίου πληροφορικής για τη δημιουργία του κώδικα καθώς και του διαδικτύου για την παρουσίαση βασικών εννοιών.

3 5. Πεοιγοατή ςξσ διδακςικξύ ρεμαοίξσ Η διδακτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στο 1 ο Επαγγελματικό Λύκειο Ιωαννίνων, στην Β Τάξη του Τομέα Πληροφορικής και στα πλαίσια του μαθήματος Προγραμματιστικά εργαλεία για το διαδίκτυο. Υλοποιήθηκε σε εργαστήριο πληροφορικής το οποίο διαθέτει 12 υπολογιστές, βιντεοπροβολέα και σύνδεση στο διαδίκτυο. Το σενάριο εστιάζει στο 2ο μέρος του μαθήματος του τομέα πληροφορικής των ΕΠΑΛ «Προγραμματιστικά εργαλεία για το διαδίκτυο» που αναφέρεται στη γλώσσα HTML. Ειδικότερα, οι μαθητές θα εξοικειωθούν με τη δημιουργία αριθμητικών και μη αριθμητικών καταλόγων με τη χρήση της HTML και θα αξιολογήσουν τις δραστηριότητές τους. Αρχικά ο εκπαιδευτικός συζητά με τους μαθητές τη χρήση των καταλόγων ώστε το κείμενο μιας ιστοσελίδας να είναι πιο κατανοητό και ελκυστικό και παρουσιάζει με τη βοήθεια του συνδέσμου παραδείγματα χρήσης αριθμητικών και μη αριθμητικών καταλόγων ( παραδείγματα που ο μαθητής μπορεί να δει και στο σχολικό εγχειρίδιο ). Στη συνέχεια αναλύει τις βασικές δομές ετικετών για τη δημιουργία των δυο ειδών λιστών και παρουσιάζει και εξηγεί τον κώδικα με τον οποίο δημιουργήθηκαν τα πιο πάνω παραδείγματα. Στη συνέχεια οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες καλούνται να εκπονήσουν δύο φύλλα εργασίας με συγκεκριμένες δραστηριότητες. Στο πρώτο φύλλο εργασίας στους μαθητές δίνονται έτοιμα τμήματα κώδικα html και με τη βοήθεια online editor στη σελίδα εφαρμόζουν τις γνώσεις που έμαθαν στην θεωρία με εύκολο και ευχάριστο τρόπο Πειραματίζονται αλλάζοντας τον κώδικα στο πεδίο κειμένου (αριστερά) και βλέπουν κάθε φορά το αποτέλεσμα που προκύπτει στο δεξιό πλαίσιο.. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν όλο το φάσμα των ετικετών σε γλώσσα html για τη δημιουργία αριθμητικών και μη αριθμητικών καταλόγων ενώ το φύλλο εργασίας περιέχει αναλυτική περιγραφή των ετικετών αυτών. Στο δεύτερο φύλλο εργασίας οι μαθητές καλούνται να κατασκευάσουν μια ιστοσελίδα εφαρμόζοντας συγκεκριμένες οδηγίες. Στο τέλος καλούνται να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και μ αυτό τον τρόπο να αξιολογήσουν τις γνώσεις τους. 6. Επιρςημξλξγική ποξρέγγιρη και εμμξιξλξγική αμάλσρη θέμαςα θεχοίαπ ςξσ διδακςικξύ ρεμαοίξσ Για την καλύτερη παρουσίαση του κείμενου μίας ιστοσελίδας χρειάζεται πολλές φορές να οργανώσουμε το κείμενο σε μορφή καταλόγων, η οποία βοηθά ώστε το κείμενο να είναι πιο κατανοητό και η όλη παρουσίαση πιο ξεκάθαρη. Βασικοί κατάλογοι που μπορούμε να δημιουργήσουμε με τη χρήση της HTML: o Οι αριθμητικοί κατάλογοι. o Οι μη ταξινομημένοι ή μη αριθμητικοί κατάλογοι. Αριθμητικοί κατάλογοι είναι αυτοί που παρουσιάζουν τα στοιχεία του καταλόγου κατά αύξουσα αριθμητική σειρά όπως στον κατάλογο του προηγούμενου παραδείγματος μας. Για τη δημιουργία ενός αριθμητικού καταλόγου με την HTML, χρησιμοποιούμε την παρακάτω δομή ετικετών: Στην ετικέτα έναρξης του αριθμητικού καταλόγου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δύο παραμέτρους, την παράμετρο type = τιμή, και την παράμετρο start = τιμή ως εξής: <OL Type = τιμή Start = τιμή> Η παράμετρος type δηλώνει το είδος της αριθμητικής λίστας και η παράμετρος start δηλώνει την τιμή έναρξης αρίθμησης. Type Δυνατές τιμές παραμέτρων Start 1 Κάποια αριθμητική τιμή

4 Α a i Τιμές από A έως Z Τιμές από a έως z Κάποια αριθμητική τιμή σε λατινικούς χαρακτήρες Σε περίπτωση που δεν ορισθεί κάποια παράμετρος, τότε οι προκαθορισμένες τιμές για τις παραμέτρους type και start, εννοούνται οι type =1 και start=1. Για τη δημιουργία ενός μη αριθμητικού καταλόγου με την HTML, χρησιμοποιούμε την παρακάτω δομή ετικετών: Στην ετικέτα έναρξης του μη αριθμητικού καταλόγου ή στην ετικέτα στοιχείου καταλόγου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επίσης μία παράμετρο την TYPE = τιμή, ως εξής: <UL Type = τιμή> ή <LI Type = τιμή> Η παράμετρος type δηλώνει το είδος του συμβόλου που θα τοποθετηθεί μπροστά από τα στοιχεία της λίστας και οι δυνατές τιμές του είναι οι εξής: Type Δυνατές τιμές παραμέτρων Είδος συμβόλου Disk Circle Square Μαύρος δίσκος (bullet) Κύκλος Τετράγωνο Σε περίπτωση που δεν ορισθεί κάποια παράμετρος, τότε η προκαθορισμένη τιμή για την παράμετρο type είναι η disk. 7. Χοήρη Η.Υ. και γεμικά φητιακώμ μέρχμ για ςξ διδακςικό ρεμάοιξ Η δραστηριότητα θα υλοποιηθεί στο σε εργαστήριο Η/Υ εξοπλισμένο με βιντεοπροβολέα και σύνδεση στο διαδίκτυο. Θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω λογισμικά που διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο: 1. Το λογισμικό notepad++ για τη σύνταξη του κώδικα της ιστοσελίδας. 2. Ένας φυλλομετρητής για να έχουμε το οπτικό αποτέλεσμα εκτέλεσης κώδικα, καλώντας το αρχείο ----.html που δημιουργήσαμε στο notepad++ 3. Ο σύνδεσμος για να έχουμε στο ίδιο παράθυρο τον editor και το αποτέλεσμα του κώδικα. 8. Αμαπαοαρςάρειπ ςχμ μαθηςώμ/ποόβλεφη δσρκξλιώμ ρςξ διδακςικό ρεμάοιξ Η γλώσσα HTML θεωρείται από τους μαθητές «εύκολη» και ενδιαφέρουσα γλώσσα. Μερικές δυσκολίες συναντούν όταν οι λίστες περιέχουν πολλά στοιχεία επειδή επαναλαμβάνουν πολλές φορές την ετικέτα <LI> και όταν δημιουργούν συνεχόμενες λίστες επειδή παραλείπουν την ετικέτα </OL> ή </UL> για το κλείσιμο της λίστας. Ο συνδυασμός επίσης των ετικετών μορφοποίησης και καταλόγων μερικές φορές προκαλούν διαφορετικό αποτέλεσμα από το αναμενόμενο. Τα λάθη όμως είναι αρκετά εύκολο να εντοπιστούν και να διορθωθούν. 9. Διδακςικό ρσμβόλαιξ Διδακςική μεςαςόπιρη θεχοηςικά θέμαςα - Διδακςικόπ θόοσβξπ Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τη διαδικασία ώστε να αναδεικνύονται οι προϋπάρχουσες αντιλήψεις των μαθητών, προκαλεί την αποτελεσματική συζήτηση και παροτρύνει τους μαθητές που συναντούν δυσκολίες. Κατά την εκτέλεση του σεναρίου δεν εκτιμάται ότι θα υπάρξουν δυσλειτουργίες που θα επηρεάσουν το

5 μάθημα (διδακτικός θόρυβος). Επίσης το διδακτικό συμβόλαιο δεν προβλέπεται να ανατραπεί διότι τα φύλλα εργασίας είναι απλά, ρεαλιστικά και καθοδηγούν το μαθητή βήμα βήμα. 10. Υπξκείμεμη θεχοία μάθηρηπ Το διδακτικό σενάριο στηρίζεται στη εποικοδομητική θεωρία.. Στους μαθητές δίνεται έτοιμος κώδικας και με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού εκτελούν, αλληλεπιδρούν οπτικά και αποτυπώνουν κανόνες και συμπεράσματα για τις βασικές εντολές της HTML. Έτσι ανακαλύπτουν αρχές και αναπτύσσουν δεξιότητες μέσω πειραματισμού και πρακτικής. Δίνεται έμφαση στη μαθησιακή διαδικασία και στην αλληλεπίδραση των εμπλεκόμενων μερών. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι κυρίως καθοδηγητικός βοηθώντας σημαντικά τα παιδιά να πραγματώσουν εφικτές δραστηριότητες. Εν μέρει εφαρμόζονται συμπεριφοριστικές διδακτικές στρατηγικές κατά την παρουσίαση όλης της θεωρίας που είναι απαραίτητη για την κατανόηση των εννοιών προς μάθηση. 11. Οογάμχρη ςηπ ςάνηπ ετικςόςηςα ρυεδίαρηπ Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής. Οι μαθητές θα εργαστούν σε ομάδες των δύο ατόμων ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή και όπου υπάρχει η δυνατότητα ο κάθε μαθητής θα εργάζεται στο δικό του Η/Υ. Το εργαστήριο διαθέτει ικανό αριθμό υπολογιστών και γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο. 12. Ανιξλόγηρη Για να γίνει η αξιολόγηση των μαθητών θα ληφθούν υπόψη κατά πόσο αναπτύχθηκαν οι δραστηριότητες που δόθηκαν στους μαθητές στα φύλλα εργασίας, ο τρόπος συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και ο βαθμός συμμετοχής του καθενός, η λήψη πρωτοβουλιών και η προθυμία τους καθώς και το κατά πόσο απάντησαν σωστά στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που τους δόθηκαν. 13. Τξ επιμξοτχςικό ρεμάοιξ Θα δοθούν φύλλα εργασίας τα οποία παρατίθενται παρακάτω 14. Ποξςάρειπ για πεοαιςέοχ δοαρςηοιόςηςεπ ποξςειμόμεμεπ εογαρίεπ Προτάθηκε να δημιουργήσουν ανάλογες σελίδες με θέματα που τους ενδιαφέρουν στην καθημερινότητά τους. 15. Χοήρη ενχςεοικώμ πηγώμ Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο, Βιβλίο Μαθητή, Χ. Δουληγέρης, Α. Βακάλη, Σ. Γκρίζαλης, Χ. Πάτσα, Γ. Σούλτης, Έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. Βικιβιβλία, συλλογή βιβλίων ανοιχτού περιεχομένου, εγχεριδίων, καθώς και άλλων κειμένων που είναι βασισμένα σε βιβλία που έχουν συγγραφεί συλλογικά. (Πρόγραμμα Σπουδών) εγχειρίδιο «Γράφοντας HTML», Τμήμα Εφ. Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ) Online HTML Tutorial Σειρές Μαθημάτων για την HTML Μαθήματα Κατασκευής Web Σελίδων με τη Γλώσσα HTML, Γιώργος Επιτήδειος Συγγραφέας του Οδηγού Κατασκευής Web Σελίδων 2005 και την Ελληνική Ένωση Επαγγελματιών Internet Υπερκείμενο και η γλώσσα HTML στη Βικιπαίδεια https://developer.mozilla.org/el/learn, Μάθετε πως να φτιάχνετε ιστότοπους από το Mozilla Developer Network

6 16. Φύλλα Εογαρίαπ Φύλλξ εογαρίαπ 1 Για τη εκτέλεση της συγκεκριμένης άσκησης μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα Στον editor γράψτε τις βασικές ετικέτες για τη δημιουργία της ιστοσελίδας σας. Ο τίτλος της ιστοσελίδας σας να είναι «ΛΙΣΤΕΣ» <TITLE> ΛΙΣΤΕΣ </TITLE> Δραστηριότητα 1 Προσθέστε στην ιστοσελίδα σας τον παρακάτω κώδικα: Αυτή είναι μια αριθμημένη λίστα <OL> </OL> <LI> στοιχείο 1 <LI> στοιχείο 2 <LI> στοιχείο 3 Δοκιμάστε το αποτέλεσμα σας. Τι εμφανίζεται;.. Η ετικέτα <OL> (ordered LIst) δηλώνει την έναρξη μιας αριθμημένης λίστας. Συνδυάζεται με την ετικέτα <LI> η οποία δηλώνει το κάθε στοιχείο της λίστας. Η λίστα τελειώνει με την ετικέτα τέλους </OL>. Αν έχω μια λίστα με 5 στοιχεία, πόσες ετικέτες <LI> πρέπει να βάλω μέσα στην <OL>; Δραστηριότητα 2 Μέσα στην ετικέτα έναρξης της λίστας <OL> προσθέστε την ιδιότητα start ως εξής: <OL start=4> Τι παρατηρείτε; Τι αλλάζει στη λίστα; Τώρα προσθέστε στην ετικέτα <OL> την ιδιότητα type ως εξής: <OL type=a> Τι παρατηρείτε; Τι αλλάζει στη λίστα; Παρατηρήστε τις αλλαγές αν χρησιμοποιήσετε και τις δύο ιδιότητες μαζί <OL type=i start=5> Η ιδιότητα type δηλώνει τη μορφή της αρίθμησης και μπορεί να πάρει μια από τις τιμές 1, a, A, i, I Ενώ η start δηλώνει την τιμή έναρξης της αρίθμησης και παίρνει πάντα μια αριθμητική τιμή

7 Δραστηριότητα 3 Προσθέστε τώρα στη σελίδα σας τον παρακάτω κώδικα: Αυτή είναι μια ΜΗ αριθμημένη λίστα <UL> </UL> <LI> στοιχείο 1 <LI> στοιχείο 2 <LI> στοιχείο 3 Δείτε το αποτέλεσμα. Ποια είναι η διαφορά με την προηγούμενη λίστα; Η ετικέτα <UL> (unordered LIst) δηλώνει την έναρξη μιας MH αριθμημένης λίστας. Συνδυάζεται με την ετικέτα <LI> η οποία δηλώνει το κάθε στοιχείο της λίστας. Η λίστα τελειώνει με την ετικέτα τέλους </UL>. Δραστηριότητα 4 Μέσα στην ετικέτα έναρξης της λίστας <UL> προσθέστε την ιδιότητα type ως εξής: <UL type=circle> Τι παρατηρείτε; Τι αλλάζει στη λίστα; Η ιδιότητα type δηλώνει τη μορφή των κουκίδων στη λίστα. Οι τιμές που μπορεί να πάρει είναι: disc, circle, square. Η ιδιότητα type μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μέσα στην ετικέτα <LI> οπότε αλλάζει η μορφή της κουκίδας μόνο για το συγκεκριμένο στοιχείο της λίστας. Δοκιμάστε <LI type = square> στοιχείο 2 Τι παρατηρείτε; Φύλλξ εογαρίαπ 2 Υλοποιήστε την παρακάτω ιστοσελίδα σύμφωνα με τις οδηγίες: Χρώμα Φόντου Ιστοσελίδας: #DAA520 Χρώμα Γραμμάτων όλης της σελίδας: DarkBlue Γραμματοσειρά :Monotype Corsiva Μέγεθος Επικεφαλίδων: H1 και H2 1 η ταξινομημένη (αριθμητική) λίστα: Μέγεθος γραμμάτων 5px, Χρώμα γραμμάτων: #2E1F0F, Μορφοποίηση: Υπογραμμισμένα γράμματα

8 Μη ταξινομημένη (μη αριθμητική) λίστα: Μέγεθος γραμμάτων 5px, Χρώμα: # η ταξινομημένη (αριθμητική) λίστα: Μέγεθος γραμμάτων 5px, Χρώμα: #800000, Μορφοποίηση: Πλάγια γράμματα Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ερώτηση 1. Επέλεξε τη λάθος εντολή <body bgcolor="red"> <body bgcolor="black"> <body bgcolor="blue"> <body bgcolor=green"> Ερώτηση 2. Τι χαρακτήρας χρησιμοποιείται για να υποδείξει μια ετικέτα τέλους; < > / - > / > Ερώτηση 3. Ποια ετικέτα εισάγει ένα στοιχείο λίστας; <ol> <list> <lst> <li> Ερώτηση 4. Αν θέλετε να ξεκινήσετε μια νέα γραμμή σε ένα συγκεκριμένο μέρος μέσα σε μια παράγραφο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε:

9 <B> <BR> </p> </BR> Ερώτηση 5. Μεταξύ τποιων ετικετών πρέπει το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας σας να τοποθετηθεί; <text></text> <body></body> <title></title> <head></head> Ερώτηση 6. Ποια σύνολο ετικετών "κατασκευάζει" το παρακάτω κείμενο Dogs Cats Birds <ul></ul> <u></u> <ol></ol> <dl></dl> Ερώτηση 7.. Ποια είναι η σωστή ετικέτα για τη μικρότερη επικεφαλίδα; <h6> <h7> <small> <h1> Ερώτηση 8. Τι σημαίνει HTML; Hypertext Markup Language Hypertext Markup List Happytext Markup Language Hypertext Mark Language Ερώτηση 9. Ποια ετικέτα χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει μια μη διατεταγμένη λίστα; <ul> <ol> <li> <ulist> Ερώτηση 10. Ποια ετικέτα χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει ένα στοιχείο λίστας; <litem> <item> <li> <list> Ερώτηση 11.. Ποιο από τα παρακάτω είναι η σωστή χρήση της <title> ετικέτας; <title="web Designer Help"></title> <title=web Designer Help/>

10 <title="web Designer Help"/title> <title>web Designer Help</title> Ερώτηση 12. Ποια είναι η σωστή ετικέτα για τη μεγαλύτερη επικεφαλίδα; <h6> <large> <bigh> <h1> Σσμπεοάρμαςα Το σενάριο ήταν προσαρμοσμένο στις δυνατότητες των μαθητών οι οποίοι δεν συνάντησαν ιδιαίτερες δυσκολίες και υλοποιήθηκε χωρίς παρεκκλίσεις η λάθη. Το πρώτο φύλλο εργασίας εκπονήθηκε σχετικά γρήγορα ενώ μερικοί μαθητές θα χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για την διεκπεραίωση του δεύτερου φύλλου εργασίας και αρκετοί διατύπωσαν τις δικές τους αισθητικές παρεμβάσεις. Το σενάριο υλοποιήθηκε σύμφωνα με το σχεδιασμό και τους στόχους του. Οι μαθητές παρουσίασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενεργοποιήθηκαν θετικά. Χρησιμοποιήθηκαν οι προηγούμενες γνώσεις σε συνδυασμό με τις νέες για την οικοδόμηση ενός έργου. Στο εξής με μια απλή εξερεύνηση στο διαδίκτυο σε ιστοσελίδες διαφόρων γνωστικών περιοχών μπορούν οι μαθητές να δουν παραδείγματα χρήσης καταλόγων και με την επιλογή προβολή «προβολή κώδικα» να αναγνωρίσουν τις ετικέτες της HTML που χρησιμοποιήθηκαν και βέβαια να μπορούν να κάνουν το κείμενο μιας ιστοσελίδας πιο κατανοητό.

Παρουσίαση και μορφοποίηση κειμένου

Παρουσίαση και μορφοποίηση κειμένου HTML [ετικέτες] Παρουσίαση και μορφοποίηση κειμένου Στην HTML σύμφωνα με τους κανόνες, κενές γραμμές και περισσότερα του ενός κενά μεταξύ λέξεων δεν λαμβάνονται υπόψη από τον φυλλομετρητή. Για αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγη στην html. Η δομή μιας ιστοσελίδας (αρχείο html) Η βασική δομή ενός αρχείου html είναι η εξής:

Εισαγωγη στην html. Η δομή μιας ιστοσελίδας (αρχείο html) Η βασική δομή ενός αρχείου html είναι η εξής: <html> <head> Εισαγωγη στην html Ο παγκόσμιος ιστός (αγγ.: World Wide Web ή www) είναι η πιο δημοφιλής υπηρεσία που μας παρέχει το Διαδίκτυο (Internet) και είναι ένα σύστημα διασυνδεδεμένων πληροφοριών (κειμένου, εικόνας,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστότοπων

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστότοπων Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστότοπων HTML: Λίστες Παρουσίαση 8 η 1 Βελώνης Γεώργιος Καθηγητής Σημασία συμβόλων HTML5 tags. Obsolete tags: Μην αφήνετε αυτές τις ετικέτες στον κώδικά σας. Deprecated tags: Αντικαταστήστε

Διαβάστε περισσότερα

HTML Εργαστήριο 1.1 Μάθημα (Ορισμός εικόνας ως φόντου - Μορφοποιήσεις κειμένου Λίστες)

HTML Εργαστήριο 1.1 Μάθημα (Ορισμός εικόνας ως φόντου - Μορφοποιήσεις κειμένου Λίστες) HTML Εργαστήριο 1.1 Μάθημα (Ορισμός εικόνας ως φόντου - Μορφοποιήσεις κειμένου Λίστες) Ορισμός εικόνας ως φόντου 1. Για να ορίσουμε σαν φόντο μια εικόνα, θα πρέπει να βάλουμε την εικόνα στον ίδιο φάκελο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Διαδικτύου (Εξασκηθείτε στην HTML)

Τεχνολογίες Διαδικτύου (Εξασκηθείτε στην HTML) Τεχνολογίες Διαδικτύου (Εξασκηθείτε στην HTML) 1. Δημιουργία μιας απλής σελίδας HTML Ανοίξτε το Notepad ακολουθώντας τη διαδρομή Start All Programs Accessories Notepad Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα HTML. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία

Η γλώσσα HTML. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Η γλώσσα HTML Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Υπερκείμενο Το δομικό χαρακτηριστικό του Παγκόσμιου Ιστού Ένα αρχείο Απλό κείμενο και υπερσύνδεσμοι Υπερσύνδεσμος Μετάβαση σε διάφορα άλλα έγγραφα Αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

222 Διδακτική των γνωστικών αντικειμένων

222 Διδακτική των γνωστικών αντικειμένων 222 Διδακτική των γνωστικών αντικειμένων 8. Χελωνόκοσμος (απαιτεί να είναι εγκατεστημένο το Αβάκιο) (6 ώρες) Τίτλος: Ιδιότητες παραλληλογράμμων Δημιουργός: Μιχάλης Αργύρης ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. 2o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ HTML

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. 2o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ HTML ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ HTML 1. Μορφοποίηση κειμένου Ετικέτες στυλ 2. Ιδιότητες ετικετών 3. Λίστες 4. Υπερσυνδέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. ΣΧΟΛΕΙΟ Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Ε τάξης δημοτικού κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων «εφαρμογής στην τάξη» της 6ης περιόδου επιμόρφωσης Β επιπέδου ΤΠΕ, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

<BODY></a> </h3> <p> <img alt="<HTML> <HEAD> <TITLE> <BODY>" title="<HTML> <HEAD> <TITLE> <BODY>" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/2082816.jpg"> ΑΣΚΗΣΗ 1 1. Ανοίξτε τον επεξεργαστή ιστοσελίδων 2. Αποθηκεύστε στο X:/mathimata/html/askiseis/ με όνομα askisi1b.html 3. Θα φτιάξουμε μια νέα ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας τις βασικές ετικέτες </p> <a href="/2082816-Html-head-title-body.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/4266784-Eisagogi-stin-ennoia-toy-algorithmoy.html">Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου</a> </h3> <p> <img alt="Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου" title="Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/4266784.jpg"> Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της </p> <a href="/4266784-Eisagogi-stin-ennoia-toy-algorithmoy.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2839202-Tmima-pliroforikis-tilepikoinonion-metaptyhiako-programma-spoydon-akadimaiko-etos-2013-14-pms-kateythynsi-6-i.html">Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η</a> </h3> <p> <img alt="Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η" title="Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2839202.jpg"> Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού </p> <a href="/2839202-Tmima-pliroforikis-tilepikoinonion-metaptyhiako-programma-spoydon-akadimaiko-etos-2013-14-pms-kateythynsi-6-i.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/44380768-Eniaio-plaisio-programmatos-spoydon.html">ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ</a> </h3> <p> <img alt="ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ" title="ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/60/44380768.jpg"> ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΔΕΠΠΣ </p> <a href="/44380768-Eniaio-plaisio-programmatos-spoydon.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/32577003-Vasikes-synartiseis-sum-average-min-max-count-sto-microsoft-excel.html">Βασικές συναρτήσεις (Sum,Average,Min,Max,Count) στο Microsoft Excel</a> </h3> <p> <img alt="Βασικές συναρτήσεις (Sum,Average,Min,Max,Count) στο Microsoft Excel" title="Βασικές συναρτήσεις (Sum,Average,Min,Max,Count) στο Microsoft Excel" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/53/32577003.jpg"> 1 3 η ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ Διάρκεια Παρέμβασης: 1 διδακτική ώρα ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Βασικές συναρτήσεις (Sum,Average,Min,Max,Count) στο Microsoft Excel 2003-2007. ΚΟΠΟ Να χρησιμοποιούν κατάλληλα τις βασικές </p> <a href="/32577003-Vasikes-synartiseis-sum-average-min-max-count-sto-microsoft-excel.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/36256359-I-lista-ol-ordered-list.html">Η λίστα <ol> (ordered list)</a> </h3> <p> <img alt="Η λίστα <ol> (ordered list)" title="Η λίστα <ol> (ordered list)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/55/36256359.jpg"> Λίστες (lists) Σε πολλά έγγραφα απαιτείται η παρουσίαση ή η καταγραφή στοιχείων σε μορφή λίστας. Για παράδειγμα, μια λίστα από ονόματα ή μια λίστα από προϊόντα. Τα στοιχεία μιας λίστας μπορεί να είναι </p> <a href="/36256359-I-lista-ol-ordered-list.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2254208-Domes-epanalipsis-oso-synthiki-epanalave-telos_epanalipsis-kokkalara-maria-pe19.html">ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19</a> </h3> <p> <img alt="ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19" title="ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2254208.jpg"> ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης </p> <a href="/2254208-Domes-epanalipsis-oso-synthiki-epanalave-telos_epanalipsis-kokkalara-maria-pe19.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/43686050-Kefalaio-4-hypertext-markup-language-html-programmatistika-ergaleia-gia-to-diadiktyo-filippos-koytsakas-polygyros-2013.html">Κεφάλαιο 4 HyperText Markup Language - HTML. Προγραμματιστικά εργαλεία για το διαδίκτυο Φίλιππος Κουτσάκας, Πολύγυρος 2013</a> </h3> <p> <img alt="Κεφάλαιο 4 HyperText Markup Language - HTML. Προγραμματιστικά εργαλεία για το διαδίκτυο Φίλιππος Κουτσάκας, Πολύγυρος 2013" title="Κεφάλαιο 4 HyperText Markup Language - HTML. Προγραμματιστικά εργαλεία για το διαδίκτυο Φίλιππος Κουτσάκας, Πολύγυρος 2013" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/59/43686050.jpg"> Κεφάλαιο 4 HyperText Markup Language - HTML Προγραμματιστικά εργαλεία για το διαδίκτυο Φίλιππος Κουτσάκας, Πολύγυρος 2013 Τι είναι η HTML; Ένας τρόπος για να πεις στον σελιδομετρητή πώς να αναπαραστήσει </p> <a href="/43686050-Kefalaio-4-hypertext-markup-language-html-programmatistika-ergaleia-gia-to-diadiktyo-filippos-koytsakas-polygyros-2013.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/52302341-Meros-b-eisagogi-stis-ennoies-paidagogikis-axiopoiisis-ton-tpe-me-efarmogi-sti-didaktiki-tis-pliroforikis-organosi-kai-shediasi-mathimatos.html">Μέρος B: Εισαγωγή στις έννοιες παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ με εφαρμογή στη διδακτική της Πληροφορικής Οργάνωση και Σχεδίαση Μαθήματος</a> </h3> <p> <img alt="Μέρος B: Εισαγωγή στις έννοιες παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ με εφαρμογή στη διδακτική της Πληροφορικής Οργάνωση και Σχεδίαση Μαθήματος" title="Μέρος B: Εισαγωγή στις έννοιες παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ με εφαρμογή στη διδακτική της Πληροφορικής Οργάνωση και Σχεδίαση Μαθήματος" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/65/52302341.jpg"> Μέρος: Θέμα: Μέρος B: Εισαγωγή στις έννοιες παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ με εφαρμογή στη διδακτική της Πληροφορικής Οργάνωση και Σχεδίαση Μαθήματος Φύλλα Δραστηριότητας L1 - Εύκολες L2 - Μέτριες L3 </p> <a href="/52302341-Meros-b-eisagogi-stis-ennoies-paidagogikis-axiopoiisis-ton-tpe-me-efarmogi-sti-didaktiki-tis-pliroforikis-organosi-kai-shediasi-mathimatos.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/48303133-Kataskeyi-parallilogrammon-me-hrisi-logo.html">ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ LOGO</a> </h3> <p> <img alt="ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ LOGO" title="ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ LOGO" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/62/48303133.jpg"> 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ LOGO ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. Τοποθέτησε μια χελώνα στην επιφάνεια εργασίας. 2. Με ποια εντολή γράφει η χελώνα μας;.. 3. Γράψε την εντολή για να πάει </p> <a href="/48303133-Kataskeyi-parallilogrammon-me-hrisi-logo.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/51969600-Senario-gia-tin-epexergasia-eikonas-me-to-paint-net-poy-shediase-o-ekpaideytikos-kladoy-pe20-malliaridis-konstantinos.html">Σενάριο για την επεξεργασία εικόνας με το Paint.NET που σχεδίασε ο εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ20 Μαλλιαρίδης Κωνσταντίνος.</a> </h3> <p> <img alt="Σενάριο για την επεξεργασία εικόνας με το Paint.NET που σχεδίασε ο εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ20 Μαλλιαρίδης Κωνσταντίνος." title="Σενάριο για την επεξεργασία εικόνας με το Paint.NET που σχεδίασε ο εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ20 Μαλλιαρίδης Κωνσταντίνος." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/64/51969600.jpg"> Μπάλες Μπιλιάρδου Σενάριο για την επεξεργασία εικόνας με το Paint.NET που σχεδίασε ο εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ20 Μαλλιαρίδης Κωνσταντίνος. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Μπάλες μπιλιάρδου 2. Εκτιμώμενη διάρκεια </p> <a href="/51969600-Senario-gia-tin-epexergasia-eikonas-me-to-paint-net-poy-shediase-o-ekpaideytikos-kladoy-pe20-malliaridis-konstantinos.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/32887072-Enotita-senarioy-9-domesepilogissto-scratch.html">ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 9 ΔΟΜΕΣΕΠΙΛΟΓΗΣΣΤΟ SCRATCH</a> </h3> <p> <img alt="ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 9 ΔΟΜΕΣΕΠΙΛΟΓΗΣΣΤΟ SCRATCH" title="ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 9 ΔΟΜΕΣΕΠΙΛΟΓΗΣΣΤΟ SCRATCH" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/53/32887072.jpg"> ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 9 ΔΟΜΕΣΕΠΙΛΟΓΗΣΣΤΟ SCRATCH ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ikotini@sch.gr stzelepi@sch.gr Περιεχόμενα Σεναρίου 2 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ </p> <a href="/32887072-Enotita-senarioy-9-domesepilogissto-scratch.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7992028-Niotho-niotheis-niothei-niothoyme-omada-anaptyxis-sholeio-hania.html">Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά</a> </h3> <p> <img alt="Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά" title="Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7992028.jpg"> Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα </p> <a href="/7992028-Niotho-niotheis-niothei-niothoyme-omada-anaptyxis-sholeio-hania.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/30203942-Ti-einai-i-html-ti-einai-oi-etiketes-tags-pos-einai-mia-etiketa-tag.html">Τι είναι η HTML; Τί είναι οι ετικέτες (tags); Πώς είναι μια ετικέτα (tag);</a> </h3> <p> <img alt="Τι είναι η HTML; Τί είναι οι ετικέτες (tags); Πώς είναι μια ετικέτα (tag);" title="Τι είναι η HTML; Τί είναι οι ετικέτες (tags); Πώς είναι μια ετικέτα (tag);" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/52/30203942.jpg"> Τι είναι η HTML; Η HTML είναι το ακρώνυμο από το Hyper Text Markup Language που σημαίνει γλώσσα χαρακτηρισμού υπερκειμένου. Η χρήση μιας γλώσσας χαρακτηρισμού σημαίνει ότι γράφεται πρώτα το κείμενο και </p> <a href="/30203942-Ti-einai-i-html-ti-einai-oi-etiketes-tags-pos-einai-mia-etiketa-tag.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/29608644-Paizontas-me-isopleyra-trigona.html">ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΙΣΟΠΛΕΥΡΑ ΤΡΙΓΩΝΑ</a> </h3> <p> <img alt="ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΙΣΟΠΛΕΥΡΑ ΤΡΙΓΩΝΑ" title="ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΙΣΟΠΛΕΥΡΑ ΤΡΙΓΩΝΑ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/52/29608644.jpg"> ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 13/11/2016 ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΙΣΟΠΛΕΥΡΑ ΤΡΙΓΩΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: </p> <a href="/29608644-Paizontas-me-isopleyra-trigona.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/34577518-Moyseia-gnorimia-staseis-symperifores.html">Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές</a> </h3> <p> <img alt="Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές" title="Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/54/34577518.jpg"> ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1. 1 ΤΙΤΛΟΣ Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές 1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ιστορία, ΤΠΕ, Γεωγραφία, Νεοελληνική Γλώσσα 1.3 ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ </p> <a href="/34577518-Moyseia-gnorimia-staseis-symperifores.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9340643-Haosxgoatomsap-emmxiep-shm-diksyhm-rsx-mathima-teymxlxgia-diksyhm-epikximhmiom-ii-shm-epal.html">Χαοςξγοατώμςαπ έμμξιεπ ςχμ δικςύχμ ρςξ μάθημα «Τευμξλξγία Δικςύχμ Επικξιμχμιώμ ΙΙ» ςχμ ΕΠΑΛ</a> </h3> <p> <img alt="Χαοςξγοατώμςαπ έμμξιεπ ςχμ δικςύχμ ρςξ μάθημα «Τευμξλξγία Δικςύχμ Επικξιμχμιώμ ΙΙ» ςχμ ΕΠΑΛ" title="Χαοςξγοατώμςαπ έμμξιεπ ςχμ δικςύχμ ρςξ μάθημα «Τευμξλξγία Δικςύχμ Επικξιμχμιώμ ΙΙ» ςχμ ΕΠΑΛ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/9340643.jpg"> Χαοςξγοατώμςαπ έμμξιεπ ςχμ δικςύχμ ρςξ μάθημα «Τευμξλξγία Δικςύχμ Επικξιμχμιώμ ΙΙ» ςχμ ΕΠΑΛ Τεγξύρη Νασρικά. 1, Καπαμιάοηπ Αλέναμδοξπ 2 nafsika80@yahoo.gr, kapaniaris@sch.gr 1 Καθηγήτρια κλάδου ΠΕ19, Εσπεριμό </p> <a href="/9340643-Haosxgoatomsap-emmxiep-shm-diksyhm-rsx-mathima-teymxlxgia-diksyhm-epikximhmiom-ii-shm-epal.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/47105051-1-o-dimotiko-sholeio-sindoy-diadiktyakos-ekfovismos-imera-asfaloys-diadiktyoy.html">1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ</a> </h3> <p> <img alt="1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ" title="1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/62/47105051.jpg"> 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΑΞΗ: ΣΤ </p> <a href="/47105051-1-o-dimotiko-sholeio-sindoy-diadiktyakos-ekfovismos-imera-asfaloys-diadiktyoy.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/31825070-Gnoseis-kai-proteres-idees-i-gnoseis-ton-mathiton-gnorizoyn-ta-onomata-ton-planiton-oti-kinoyntai-gyro-apo-ton-ilio-kai-oti-fotizontai-apo-ayton.html">Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.</a> </h3> <p> <img alt="Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν." title="Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/53/31825070.jpg"> ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα </p> <a href="/31825070-Gnoseis-kai-proteres-idees-i-gnoseis-ton-mathiton-gnorizoyn-ta-onomata-ton-planiton-oti-kinoyntai-gyro-apo-ton-ilio-kai-oti-fotizontai-apo-ayton.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8338254-Ta-didaktika-senaria-kai-oi-prodiagrafes-toys-toy-stayroy-kokkalidi-mathimatikoy.html">Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού</a> </h3> <p> <img alt="Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού" title="Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8338254.jpg"> Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου. </p> <a href="/8338254-Ta-didaktika-senaria-kai-oi-prodiagrafes-toys-toy-stayroy-kokkalidi-mathimatikoy.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/34681209-Me-synthiki-opos-countif-kai-if-tien-else-sto.html">με συνθήκη όπως Countif και IF-ΤΗΕΝ-ELSE στο</a> </h3> <p> <img alt="με συνθήκη όπως Countif και IF-ΤΗΕΝ-ELSE στο" title="με συνθήκη όπως Countif και IF-ΤΗΕΝ-ELSE στο" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/54/34681209.jpg"> 1 7 η ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ Διάρκεια Παρέμβασης: 1 διδακτική ώρα ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Συναρτήσεις Microsoft Excel 2003-2007. με συνθήκη όπως Countif και IF-ΤΗΕΝ-ELSE στο ΚΟΠΟ Οι μαθητές μετά το τέλος του μαθήματος </p> <a href="/34681209-Me-synthiki-opos-countif-kai-if-tien-else-sto.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/51969601-Ti-ora-einai-1-titlos-didaktikoy-senarioy-2-ektimomeni-diarkeia-didaktikoy-senarioy.html">Τι ώρα είναι; 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου. 2. Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου</a> </h3> <p> <img alt="Τι ώρα είναι; 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου. 2. Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου" title="Τι ώρα είναι; 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου. 2. Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/64/51969601.jpg"> Τι ώρα είναι; Σενάριο που χρησιμοποιεί Internet, πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας (προτείνεται Paint.NET) και το Scratch. Τo σχεδίασε ο εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ20 Μαλλιαρίδης Κωνσταντίνος. 1. Τίτλος διδακτικού </p> <a href="/51969601-Ti-ora-einai-1-titlos-didaktikoy-senarioy-2-ektimomeni-diarkeia-didaktikoy-senarioy.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/4688456-Ekpaideytiko-senario-didaskalias-kai-mathisis-me-tin-axiopoiisi-ekpaideytikoy-logismikoy.html">Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.</a> </h3> <p> <img alt="Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού." title="Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/4688456.jpg"> Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις </p> <a href="/4688456-Ekpaideytiko-senario-didaskalias-kai-mathisis-me-tin-axiopoiisi-ekpaideytikoy-logismikoy.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/34692357-Ref-slws-1-5copyright-2005-the-european-computer-driving-licence-foundation-ltd-selida-1-apo-7.html">Ref.: SLWS 1 5Copyright 2005 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd Σελίδα 1 από 7</a> </h3> <p> <img alt="Ref.: SLWS 1 5Copyright 2005 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd Σελίδα 1 από 7" title="Ref.: SLWS 1 5Copyright 2005 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd Σελίδα 1 από 7" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/54/34692357.jpg"> The European Computer Driving Licence Foundation Ltd Σελίδα 1 από 7 ΣΤΟΧΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Η ενότητα ECDL WebStarter απαιτεί από τον Υποψήφιο να κατανοεί τις κύριες έννοιες της σχεδίασης και δημοσίευσης δικτυακών </p> <a href="/34692357-Ref-slws-1-5copyright-2005-the-european-computer-driving-licence-foundation-ltd-selida-1-apo-7.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/43839657-I-ennoia-tis-metavlitis-kai-tis-listas-me-tin-voitheia-toy-logismikoy-scratch.html">Η έννοια της μεταβλητής και της λίστας με την βοήθεια του λογισμικού Scratch</a> </h3> <p> <img alt="Η έννοια της μεταβλητής και της λίστας με την βοήθεια του λογισμικού Scratch" title="Η έννοια της μεταβλητής και της λίστας με την βοήθεια του λογισμικού Scratch" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/59/43839657.jpg"> Η έννοια της μεταβλητής και της λίστας με την βοήθεια του λογισμικού Scratch Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: Ουρανία Καλαντζή ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ </p> <a href="/43839657-I-ennoia-tis-metavlitis-kai-tis-listas-me-tin-voitheia-toy-logismikoy-scratch.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/47627131-Kostas-kyros-epimorfotis-v-epipedoy-titlos-i-diatrofi-mas.html">Κώστας Κύρος, Επιμορφωτής Β Επιπέδου. Τίτλος: Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ</a> </h3> <p> <img alt="Κώστας Κύρος, Επιμορφωτής Β Επιπέδου. Τίτλος: Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ" title="Κώστας Κύρος, Επιμορφωτής Β Επιπέδου. Τίτλος: Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/62/47627131.jpg"> 1 Τίτλος: Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ Σενάριο (με τη χρήση ΤΠΕ) για ένα μάθημα Β τάξης δημοτικού, Μελέτης Περιβάλλοντος, βασισμένο στην ενότητα του Βιβλίου με τίτλο «Η Διατροφή μας» (σελ. 136). Κώστας Κύρος 2 ΦΥΛΛΟ </p> <a href="/47627131-Kostas-kyros-epimorfotis-v-epipedoy-titlos-i-diatrofi-mas.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/30364105-Alla-mesa-ylika-sholiko-egheiridio-tis-meletis-perivallontos.html">Άλλα μέσα-υλικά Σχολικό εγχειρίδιο της Μελέτης Περιβάλλοντος.</a> </h3> <p> <img alt="Άλλα μέσα-υλικά Σχολικό εγχειρίδιο της Μελέτης Περιβάλλοντος." title="Άλλα μέσα-υλικά Σχολικό εγχειρίδιο της Μελέτης Περιβάλλοντος." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/52/30364105.jpg"> Τίτλος δραστηριότητας Ο κύκλος του νερού. Τάξη εφαρμογής Η Τάξη στην οποία απευθύνεται η 6 η δραστηριότητα είναι η Β' Δημοτικού και οι εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι: Μελέτη περιβάλλοντος (Ο κύκλος </p> <a href="/30364105-Alla-mesa-ylika-sholiko-egheiridio-tis-meletis-perivallontos.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/51642862-Praktiki-askisi-ekpaideyomenon-sta-panepistimiaka-kentra-epimorfosis-pake.html">Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ)</a> </h3> <p> <img alt="Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ)" title="Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/64/51642862.jpg"> Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης </p> <a href="/51642862-Praktiki-askisi-ekpaideyomenon-sta-panepistimiaka-kentra-epimorfosis-pake.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/29909968-Dieythynseis-d-e-tis-t-k-poli-maroysi-horas-istoselida-koin.html">Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα: ΚΟΙΝ:</a> </h3> <p> <img alt="Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα: ΚΟΙΝ:" title="Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα: ΚΟΙΝ:" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/52/29909968.jpg"> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ </p> <a href="/29909968-Dieythynseis-d-e-tis-t-k-poli-maroysi-horas-istoselida-koin.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8725822-Gnorimia-me-to-diadiktyo-kai-tis-ypiresies-toy.html">Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του</a> </h3> <p> <img alt="Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του" title="Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8725822.jpg"> Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής </p> <a href="/8725822-Gnorimia-me-to-diadiktyo-kai-tis-ypiresies-toy.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3218030-.html"></a> </h3> <p> <img alt="" title="" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3218030.jpg"> ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ </p> <a href="/3218030-.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/34210720-1-o-gymnasio-thermis-morfopoiiseis-morfopoiiseis-haraktiron-mathima-pliroforiki-a-gymn-enotita-epexergasia-keimenoy.html">1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ. Μάθημα: Πληροφορική Α' Γυμν. Ενότητα: Επεξεργασία κειμένου</a> </h3> <p> <img alt="1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ. Μάθημα: Πληροφορική Α' Γυμν. Ενότητα: Επεξεργασία κειμένου" title="1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ. Μάθημα: Πληροφορική Α' Γυμν. Ενότητα: Επεξεργασία κειμένου" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/54/34210720.jpg"> 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ Μάθημα: Πληροφορική Α' Γυμν. Ενότητα: Επεξεργασία κειμένου ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Τα κυριότερα είδη μορφοποιήσεων είναι: Μορφοποιήσεις Χαρακτήρων Μορφοποιήσεις Παραγράφων Οι Μορφοποιήσεις Χαρακτήρων </p> <a href="/34210720-1-o-gymnasio-thermis-morfopoiiseis-morfopoiiseis-haraktiron-mathima-pliroforiki-a-gymn-enotita-epexergasia-keimenoy.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/45398187-Klimakio-pliroforikis-seminaria-gia-ta-logismika-kleistoy-typoy-kyklos-a.html">Κλιμάκιο Πληροφορικής Σεμινάρια για τα λογισμικά κλειστού τύπου Κύκλος Α</a> </h3> <p> <img alt="Κλιμάκιο Πληροφορικής Σεμινάρια για τα λογισμικά κλειστού τύπου Κύκλος Α" title="Κλιμάκιο Πληροφορικής Σεμινάρια για τα λογισμικά κλειστού τύπου Κύκλος Α" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/61/45398187.jpg"> η- Τάξη Οδηγός χρήσης του προγράμματος αξιολόγησης για τα προγράμματα «Ο Ξεφτέρης και η γραμματική και «Ο Καπετάν Μπουμπουλήθρας» Ο οδηγός αυτός στοχεύει στην χρήση του βοηθητικού προγράμματος η-τάξη. </p> <a href="/45398187-Klimakio-pliroforikis-seminaria-gia-ta-logismika-kleistoy-typoy-kyklos-a.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/38880039-Dimioyrgia-emfanisi-metrisi-plithoys-grammon-lexeon-kai-haraktiron-arheion-keimenoy-sto-l-s-unix.html">Δημιουργία, εμφάνιση, μέτρηση πλήθους γραμμών, λέξεων και χαρακτήρων αρχείων κειμένου στο Λ/Σ Unix</a> </h3> <p> <img alt="Δημιουργία, εμφάνιση, μέτρηση πλήθους γραμμών, λέξεων και χαρακτήρων αρχείων κειμένου στο Λ/Σ Unix" title="Δημιουργία, εμφάνιση, μέτρηση πλήθους γραμμών, λέξεων και χαρακτήρων αρχείων κειμένου στο Λ/Σ Unix" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/56/38880039.jpg"> Δημιουργία, εμφάνιση, μέτρηση πλήθους γραμμών, λέξεων και χαρακτήρων αρχείων κειμένου στο Λ/Σ Unix Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: Βασίλειος Βασιλάκης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ </p> <a href="/38880039-Dimioyrgia-emfanisi-metrisi-plithoys-grammon-lexeon-kai-haraktiron-arheion-keimenoy-sto-l-s-unix.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/23845168-Epimorfosi-ekpaideytikon-sti-hrisi-kai-axiopoiisi-ton-tpe-stin-ekpaideytiki-didaktiki-diadikasia-ekpaideytiko-senario.html">ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ</a> </h3> <p> <img alt="ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ" title="ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/48/23845168.jpg"> ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Ποιος έφαγε την τούρτα;» Αθήνα Μάρτιος 2008 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. </p> <a href="/23845168-Epimorfosi-ekpaideytikon-sti-hrisi-kai-axiopoiisi-ton-tpe-stin-ekpaideytiki-didaktiki-diadikasia-ekpaideytiko-senario.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/32780887-To-ilektriko-kykloma-kataskeyi-kai-leitoyrgia.html">ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ</a> </h3> <p> <img alt="ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ" title="ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/53/32780887.jpg"> 1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Δες στην εικόνα μια ηλεκτρική πηγή (μπαταρία) που συνήθως χρησιμοποιούμε για να κατασκευάσουμε ηλεκτρικά κυκλώματα </p> <a href="/32780887-To-ilektriko-kykloma-kataskeyi-kai-leitoyrgia.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/11615297-Ekpaideytiko-senario-titlos-dimioyrgia-komik.html">Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ</a> </h3> <p> <img alt="Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ" title="Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/11615297.jpg"> Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς, </p> <a href="/11615297-Ekpaideytiko-senario-titlos-dimioyrgia-komik.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10371628-.html"></a> </h3> <p> <img alt="" title="" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10371628.jpg"> ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. </p> <a href="/10371628-.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/46338514-I-seismikotita-tis-elladas.html">Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ</a> </h3> <p> <img alt="Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ" title="Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/61/46338514.jpg"> Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία (ΠΕ) Δημιουργός: ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΛΙΤΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το </p> <a href="/46338514-I-seismikotita-tis-elladas.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/44652466-Titlos-ergasias-ergastiriakis-paroysiasis.html">Τίτλος Εργασίας Εργαστηριακής Παρουσίασης</a> </h3> <p> <img alt="Τίτλος Εργασίας Εργαστηριακής Παρουσίασης" title="Τίτλος Εργασίας Εργαστηριακής Παρουσίασης" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/60/44652466.jpg"> Τίτλος Εργασίας Εργαστηριακής Παρουσίασης Επώνυμο και Όνομα Πρώτου Εισηγητή (ΠΡΟΣΟΧΗ: πρώτα το Επώνυμο) Ιδιότητα, Εργασιακός Φορέας, Διεύθυνση email Επώνυμο και Όνομα Δεύτερου Εισηγητή (ΠΡΟΣΟΧΗ: πρώτα </p> <a href="/44652466-Titlos-ergasias-ergastiriakis-paroysiasis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/32832280-Sotirioy-sofia-ekpaideytikos-pe0401-peiramatiko-geniko-lykeio-mytilinis.html">Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης</a> </h3> <p> <img alt="Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης" title="Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/53/32832280.jpg"> «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"» </p> <a href="/32832280-Sotirioy-sofia-ekpaideytikos-pe0401-peiramatiko-geniko-lykeio-mytilinis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/35856426-Diktya-ypologiston-eidi-diktyon-analoga-me-to-meso-kai-me-ti-geografiki-kalypsi.html">Δίκτυα υπολογιστών, Είδη δικτύων ανάλογα με το μέσο και με τη γεωγραφική κάλυψη.</a> </h3> <p> <img alt="Δίκτυα υπολογιστών, Είδη δικτύων ανάλογα με το μέσο και με τη γεωγραφική κάλυψη." title="Δίκτυα υπολογιστών, Είδη δικτύων ανάλογα με το μέσο και με τη γεωγραφική κάλυψη." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/55/35856426.jpg"> 1 5 η ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ Διάρκεια Παρέμβασης: 1 διδακτική ώρα ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Δίκτυα υπολογιστών, Είδη δικτύων ανάλογα με το μέσο και με τη γεωγραφική κάλυψη. ΚΟΠΟ Να περιγράφουν τους τρόπους σύνδεσης </p> <a href="/35856426-Diktya-ypologiston-eidi-diktyon-analoga-me-to-meso-kai-me-ti-geografiki-kalypsi.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/44712508-To-esoteriko-tis-gis.html">Το εσωτερικό της γης</a> </h3> <p> <img alt="Το εσωτερικό της γης" title="Το εσωτερικό της γης" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/60/44712508.jpg"> Το εσωτερικό της γης Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία (ΔΕ) Δημιουργός: ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΡΩΝΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν έγγραφο </p> <a href="/44712508-To-esoteriko-tis-gis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1595355-Stratigiki-epilysis-provlimaton-diereynisi-perimetroy-ki-emvadoy-me-ti-voitheia-toy-ms-excel.html">Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.</a> </h3> <p> <img alt="Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel." title="Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1595355.jpg"> Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία: </p> <a href="/1595355-Stratigiki-epilysis-provlimaton-diereynisi-perimetroy-ki-emvadoy-me-ti-voitheia-toy-ms-excel.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/36656457-Dimioyrgia-paroysiasis-me-eikones-kai-efe-kinisis-me-to-logismiko-paroysiasis-impress.html">Δημιουργία παρουσίασης με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό παρουσίασης Impress</a> </h3> <p> <img alt="Δημιουργία παρουσίασης με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό παρουσίασης Impress" title="Δημιουργία παρουσίασης με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό παρουσίασης Impress" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/55/36656457.jpg"> Δημιουργία παρουσίασης με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό παρουσίασης Impress Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΑΚΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ </p> <a href="/36656457-Dimioyrgia-paroysiasis-me-eikones-kai-efe-kinisis-me-to-logismiko-paroysiasis-impress.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/50963550-Ekpaideytiko-senario-a2-titlos-didaktikoy-senarioy-akoloythontas-ta-vimata-toy-kyrioy-apo-to-golgotha-stin-anastasi.html">ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Α2. Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ακολουθώντας τα βήματα του Κυρίου:Από το Γολγοθά στην Ανάσταση</a> </h3> <p> <img alt="ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Α2. Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ακολουθώντας τα βήματα του Κυρίου:Από το Γολγοθά στην Ανάσταση" title="ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Α2. Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ακολουθώντας τα βήματα του Κυρίου:Από το Γολγοθά στην Ανάσταση" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/64/50963550.jpg"> ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Α. Συνοπτική παρουσίαση σεναρίου: Α1. Συγγραφέας-εκπαιδευτικός: Δούρου Ευγενία Α2. Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ακολουθώντας τα βήματα του Κυρίου:Από το Γολγοθά στην Ανάσταση Α3. Εμπλεκόμενα </p> <a href="/50963550-Ekpaideytiko-senario-a2-titlos-didaktikoy-senarioy-akoloythontas-ta-vimata-toy-kyrioy-apo-to-golgotha-stin-anastasi.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/34155834-Apo-ta-dedomena-stin-pliroforia-didaktiko-senario-gia-eisagogi-sti-glossa-sql-s-filoy-v-vasilakis.html">Από τα Δεδομένα στην Πληροφορία: Διδακτικό Σενάριο για Εισαγωγή στη Γλώσσα SQL. Σ. Φίλου Β. Βασιλάκης</a> </h3> <p> <img alt="Από τα Δεδομένα στην Πληροφορία: Διδακτικό Σενάριο για Εισαγωγή στη Γλώσσα SQL. Σ. Φίλου Β. Βασιλάκης" title="Από τα Δεδομένα στην Πληροφορία: Διδακτικό Σενάριο για Εισαγωγή στη Γλώσσα SQL. Σ. Φίλου Β. Βασιλάκης" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/54/34155834.jpg"> Από τα Δεδομένα στην Πληροφορία: Διδακτικό Σενάριο για Εισαγωγή στη Γλώσσα SQL Σ. Φίλου Β. Βασιλάκης Ένταξη στο Πρόγραμμα Σπουδών Εντάσσεται στο μάθημα «Βάσεις Δεδομένων με εφαρμογές στο Διαδίκτυο» της </p> <a href="/34155834-Apo-ta-dedomena-stin-pliroforia-didaktiko-senario-gia-eisagogi-sti-glossa-sql-s-filoy-v-vasilakis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/164576-Mathima-ergaleia-anaptyxis-efarmogon-internet.html">ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.</a> </h3> <p> <img alt="ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet." title="ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/17/164576.jpg"> ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για </p> <a href="/164576-Mathima-ergaleia-anaptyxis-efarmogon-internet.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/45605465-Titlos-ergasias-ekpaideytikoy-senarioy.html">Τίτλος Εργασίας Εκπαιδευτικού Σεναρίου</a> </h3> <p> <img alt="Τίτλος Εργασίας Εκπαιδευτικού Σεναρίου" title="Τίτλος Εργασίας Εκπαιδευτικού Σεναρίου" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/61/45605465.jpg"> Τίτλος Εργασίας Εκπαιδευτικού Σεναρίου Επώνυμο και Όνομα Πρώτου Εισηγητή (ΠΡΟΣΟΧΗ: πρώτα το Επώνυμο) Ιδιότητα, Εργασιακός Φορέας, Διεύθυνση email Επώνυμο και Όνομα Δεύτερου Εισηγητή (ΠΡΟΣΟΧΗ: πρώτα το </p> <a href="/45605465-Titlos-ergasias-ekpaideytikoy-senarioy.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/11209407-Ilektroniko-tahydromeio-omada-anaptyxis.html">Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ</a> </h3> <p> <img alt="Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" title="Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/11209407.jpg"> Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Γενικός σκοπός </p> <a href="/11209407-Ilektroniko-tahydromeio-omada-anaptyxis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/51084709-Dimioyrgia-istologioy-blog-7-5-2015-hrysanthi-giomeloy-kdvm-nikaias.html">Δημιουργία. Ιστολογίου (blog) 7/5/2015. Χρυσάνθη Γιομέλου ΚΔΒΜ ΝΙΚΑΙΑΣ</a> </h3> <p> <img alt="Δημιουργία. Ιστολογίου (blog) 7/5/2015. Χρυσάνθη Γιομέλου ΚΔΒΜ ΝΙΚΑΙΑΣ" title="Δημιουργία. Ιστολογίου (blog) 7/5/2015. Χρυσάνθη Γιομέλου ΚΔΒΜ ΝΙΚΑΙΑΣ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/64/51084709.jpg"> Δημιουργία 7/5/2015 Ιστολογίου (blog) www.blogger.com Χρυσάνθη Γιομέλου ΚΔΒΜ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TI EINAI TO ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ... 2 ΓΙΑΤΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ;... 2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ... 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ </p> <a href="/51084709-Dimioyrgia-istologioy-blog-7-5-2015-hrysanthi-giomeloy-kdvm-nikaias.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/47189975-Epl-003-epistimi-tis-pliroforikis-kai-pliroforika-systimata.html">ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ</a> </h3> <p> <img alt="ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ" title="ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/62/47189975.jpg"> ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δρ. Κουζαπάς Δημήτριος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παγκόσμιος Ιστός Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι ο Παγκόσμιος Ιστός και πώς </p> <a href="/47189975-Epl-003-epistimi-tis-pliroforikis-kai-pliroforika-systimata.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2998006-To-logismiko-toy-ypologisti.html">Το Λογισμικό του υπολογιστή</a> </h3> <p> <img alt="Το Λογισμικό του υπολογιστή" title="Το Λογισμικό του υπολογιστή" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2998006.jpg"> Το Λογισμικό του υπολογιστή Σεραλίδου Ελένη 1 eseralid@gmail.com 1 Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ20 MSc 5 ο ΓΕΛ Νίκαιας Περίληψη Το παρακάτω εκπαιδευτικό σενάριο αφορά το μάθημα των «Εφαρμογών Πληροφορικής» </p> <a href="/2998006-To-logismiko-toy-ypologisti.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/37498929-I-logarithuiki-synartisi-kai-oi-idiotites-tis.html">Η λογαριθµική συνάρτηση και οι ιδιότητές της</a> </h3> <p> <img alt="Η λογαριθµική συνάρτηση και οι ιδιότητές της" title="Η λογαριθµική συνάρτηση και οι ιδιότητές της" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/55/37498929.jpg"> ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Η λογαριθµική συνάρτηση και οι ιδιότητές της Η διδασκαλία της λογαριθµικής συνάρτησης, στο σχολικό εγχειρίδιο της Β Λυκείου, έχει σαν βάση την εκθετική συνάρτηση και την ιδιότητα </p> <a href="/37498929-I-logarithuiki-synartisi-kai-oi-idiotites-tis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/30850340-Gnorimia-kai-paihnidi-me-to-dyadiko-systima.html">Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα</a> </h3> <p> <img alt="Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα" title="Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/53/30850340.jpg"> Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα Δότσος Παύλος, Σπανουδάκη Αργυρώ dotsos_1@hotmail.com, argspan25@yahoo.gr Καθηγητής Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης, Καθηγήτρια Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης </p> <a href="/30850340-Gnorimia-kai-paihnidi-me-to-dyadiko-systima.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/41452003-Eisagogi-stis-domes-dedomenon-stoiva-kai-oyra-me-ti-voitheia-toy-scratch.html">Εισαγωγή στις δομές δεδομένων Στοίβα και Ουρά με τη βοήθεια του Scratch</a> </h3> <p> <img alt="Εισαγωγή στις δομές δεδομένων Στοίβα και Ουρά με τη βοήθεια του Scratch" title="Εισαγωγή στις δομές δεδομένων Στοίβα και Ουρά με τη βοήθεια του Scratch" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/58/41452003.jpg"> Εισαγωγή στις δομές δεδομένων Στοίβα και Ουρά με τη βοήθεια του Scratch Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, </p> <a href="/41452003-Eisagogi-stis-domes-dedomenon-stoiva-kai-oyra-me-ti-voitheia-toy-scratch.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/33196563-Kratiki-paremvasi-stin-agora-epivoli-i-anotaton-timon-kai-ii-katotaton-timon.html">Κρατική παρέμβαση στην αγορά - Επιβολή i) ανώτατων τιμών και ii) κατώτατων τιμών</a> </h3> <p> <img alt="Κρατική παρέμβαση στην αγορά - Επιβολή i) ανώτατων τιμών και ii) κατώτατων τιμών" title="Κρατική παρέμβαση στην αγορά - Επιβολή i) ανώτατων τιμών και ii) κατώτατων τιμών" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/54/33196563.jpg"> Κρατική παρέμβαση στην αγορά - Επιβολή i) ανώτατων τιμών και ii) κατώτατων τιμών Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες Δημιουργός: Γιώργος Παπαβασιλείου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ </p> <a href="/33196563-Kratiki-paremvasi-stin-agora-epivoli-i-anotaton-timon-kai-ii-katotaton-timon.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/40710339-11-i-glossa-html-pinakes-listes-formes.html">11. Η γλώσσα HTML Πίνακες, Λίστες, Φόρμες</a> </h3> <p> <img alt="11. Η γλώσσα HTML Πίνακες, Λίστες, Φόρμες" title="11. Η γλώσσα HTML Πίνακες, Λίστες, Φόρμες" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/57/40710339.jpg"> 11. Η γλώσσα HTML Πίνακες, Λίστες, Φόρμες Σκοπός του Εργαστηρίου: Σκοπός της παρούσας εργαστηριακής άσκησης είναι η εμβάθυνση σε συχνά χρησιμοποιούμενες ετικέτες HTML, όπως οι πίνακες και οι λίστες, καθώς </p> <a href="/40710339-11-i-glossa-html-pinakes-listes-formes.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/50233217-Anaptyxi-efarmogon-se-p-rogrammatistiko-p-erivallon.html">ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ</a> </h3> <p> <img alt="ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" title="ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/63/50233217.jpg"> ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η </p> <a href="/50233217-Anaptyxi-efarmogon-se-p-rogrammatistiko-p-erivallon.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/44054631-3-vimata-gia-tin-entaxi-ton-tpe-1-employtismos-2-drastiriotita-3-senario-petros-kliapis-olga-kassoti-epimorfosi-ekpaideytikon.html">3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών</a> </h3> <p> <img alt="3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών" title="3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/59/44054631.jpg"> 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των </p> <a href="/44054631-3-vimata-gia-tin-entaxi-ton-tpe-1-employtismos-2-drastiriotita-3-senario-petros-kliapis-olga-kassoti-epimorfosi-ekpaideytikon.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/46773293-Shediasi-kai-analysi-topikon-diktyon-ypologiston.html">Σχεδίαση και Ανάλυση Τοπικών Δικτύων Υπολογιστών</a> </h3> <p> <img alt="Σχεδίαση και Ανάλυση Τοπικών Δικτύων Υπολογιστών" title="Σχεδίαση και Ανάλυση Τοπικών Δικτύων Υπολογιστών" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/62/46773293.jpg"> Σχεδίαση και Ανάλυση Τοπικών Δικτύων Υπολογιστών Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ </p> <a href="/46773293-Shediasi-kai-analysi-topikon-diktyon-ypologiston.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2206982-Logismiko-didaskalias-ton-mathimatikon-tis-g-taxis-gymnasioy.html">Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου</a> </h3> <p> <img alt="Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου" title="Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2206982.jpg"> Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr </p> <a href="/2206982-Logismiko-didaskalias-ton-mathimatikon-tis-g-taxis-gymnasioy.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/46166006-Ypoyrgeio-ethnikis-paideias-kai-thriskeymaton-paidagogiko-institoyto-polymesa-diktya-kykloy-pliroforikis-kai-ypiresion-tehnologikis-kateythynsis.html">ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ- ΔΙΚΤΥΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ</a> </h3> <p> <img alt="ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ- ΔΙΚΤΥΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ" title="ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ- ΔΙΚΤΥΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/61/46166006.jpg"> ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ- ΔΙΚΤΥΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάρτιος 1998 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το </p> <a href="/46166006-Ypoyrgeio-ethnikis-paideias-kai-thriskeymaton-paidagogiko-institoyto-polymesa-diktya-kykloy-pliroforikis-kai-ypiresion-tehnologikis-kateythynsis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3503408-Senario-didaskalias-toy-esoterikoy-toy-ilektronikoy-ypologisti.html">Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή</a> </h3> <p> <img alt="Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή" title="Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3503408.jpg"> Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού </p> <a href="/3503408-Senario-didaskalias-toy-esoterikoy-toy-ilektronikoy-ypologisti.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/70988-Shedio-mathimatos-mathimatika-st-dimotikoy-ta-klasmata.html">ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»</a> </h3> <p> <img alt="ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»" title="ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/17/70988.jpg"> ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων, </p> <a href="/70988-Shedio-mathimatos-mathimatika-st-dimotikoy-ta-klasmata.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/36876175-Katakoryfi-orizontia-metatopisi-synartisis.html">Κατακόρυφη - Οριζόντια μετατόπιση συνάρτησης</a> </h3> <p> <img alt="Κατακόρυφη - Οριζόντια μετατόπιση συνάρτησης" title="Κατακόρυφη - Οριζόντια μετατόπιση συνάρτησης" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/55/36876175.jpg"> ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΣΕ 4 ου ΣΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Κατακόρυφη - Οριζόντια </p> <a href="/36876175-Katakoryfi-orizontia-metatopisi-synartisis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/45680597-Didaktiko-senario-zygizontas-arithmoys-ston-psifiako-kosmo.html">Διδακτικό σενάριο: «Ζυγίζοντας» Αριθμούς στον Ψηφιακό Κόσμο</a> </h3> <p> <img alt="Διδακτικό σενάριο: «Ζυγίζοντας» Αριθμούς στον Ψηφιακό Κόσμο" title="Διδακτικό σενάριο: «Ζυγίζοντας» Αριθμούς στον Ψηφιακό Κόσμο" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/61/45680597.jpg"> Διδακτικό σενάριο: «Ζυγίζοντας» Αριθμούς στον Ψηφιακό Κόσμο Κογχυλάκης Γεώργιος 1, Αγγελιδάκης Νικόλαος 2 kogxylak@sch.gr, aggelid@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ19 (Υποδιευθυντής 7 ου Γυμνασίου </p> <a href="/45680597-Didaktiko-senario-zygizontas-arithmoys-ston-psifiako-kosmo.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/47692862-Diaheirisi-pliroforion-sto-diadiktyo-ergastirio-2.html">Διαχείριση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο. Εργαστήριο 2</a> </h3> <p> <img alt="Διαχείριση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο. Εργαστήριο 2" title="Διαχείριση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο. Εργαστήριο 2" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/62/47692862.jpg"> Διαχείριση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο Εργαστήριο 2 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών Διδάσκων Μαρδύρης Βασίλειος, Διπλ. Ηλ. Μηχανικός & Μηχ. </p> <a href="/47692862-Diaheirisi-pliroforion-sto-diadiktyo-ergastirio-2.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3961836-A-plaisio-shediasmoy-kai-anaforas-senarioy-sto-kse-v-anastohasmos-didaskalias-sto-kse.html">Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ</a> </h3> <p> <img alt="Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ" title="Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3961836.jpg"> ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ </p> <a href="/3961836-A-plaisio-shediasmoy-kai-anaforas-senarioy-sto-kse-v-anastohasmos-didaskalias-sto-kse.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/30835861-Hyper-text-markup-language-html-poy-simainei-glossa-simansis-yperkeimenoy.html">Hyper Text Markup Language (HTML) που σημαίνει γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου.</a> </h3> <p> <img alt="Hyper Text Markup Language (HTML) που σημαίνει γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου." title="Hyper Text Markup Language (HTML) που σημαίνει γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/53/30835861.jpg"> Hyper Text Markup Language (HTML) που σημαίνει γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου. 1 η ΑΣΚΗΣΗ Οι HTML σελίδες είναι απλές σελίδες κειμένου και μπορούν να δημιουργηθούν από οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας </p> <a href="/30835861-Hyper-text-markup-language-html-poy-simainei-glossa-simansis-yperkeimenoy.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/34997077-Tec410-anaptyxi-diktyakon-topon-d-examino-didaskon-andreas-giannakoylopoylos-epistimonikos-synergatis-ergastirioy-stella-lampoyra.html">TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα</a> </h3> <p> <img alt="TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα" title="TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/54/34997077.jpg"> TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα Εαρινό εξάμηνο 2014-2015 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό </p> <a href="/34997077-Tec410-anaptyxi-diktyakon-topon-d-examino-didaskon-andreas-giannakoylopoylos-epistimonikos-synergatis-ergastirioy-stella-lampoyra.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10092600-Mathisiaka-antikeimena-gia-to-mathima-tpe-pliroforiki-paidagogiki-axiopoiisi-stin-protovathmia-ekpaideysi.html">Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση</a> </h3> <p> <img alt="Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση" title="Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10092600.jpg"> Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ </p> <a href="/10092600-Mathisiaka-antikeimena-gia-to-mathima-tpe-pliroforiki-paidagogiki-axiopoiisi-stin-protovathmia-ekpaideysi.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/398208-.html"></a> </h3> <p> <img alt="" title="" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/398208.jpg"> ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. </p> <a href="/398208-.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/34341059-Programmatizo-paizontas-vasikes-ennoies-programmatismoy-me-to-scratch.html">Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch</a> </h3> <p> <img alt="Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch" title="Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/54/34341059.jpg"> Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ </p> <a href="/34341059-Programmatizo-paizontas-vasikes-ennoies-programmatismoy-me-to-scratch.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3228727-Otan-koitas-apo-psila-shiua-anaglyfo-tis-gis.html">Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης</a> </h3> <p> <img alt="Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης" title="Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3228727.jpg"> ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. </p> <a href="/3228727-Otan-koitas-apo-psila-shiua-anaglyfo-tis-gis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/34340962-Shediasi-ekpaideytikoy-logismikoy-ergasia-2-a-fasi-senario-shedio-mathimatos-stamatia-korre-m1430.html">Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Εργασία 2 - Α' φάση. Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος. Σταματία Κορρέ Μ1430</a> </h3> <p> <img alt="Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Εργασία 2 - Α' φάση. Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος. Σταματία Κορρέ Μ1430" title="Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Εργασία 2 - Α' φάση. Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος. Σταματία Κορρέ Μ1430" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/54/34340962.jpg"> Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Εργασία 2 - Α' φάση Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος Σταματία Κορρέ Μ1430 2 Περιεχόμενα Τίτλος... 2 Γνωστικό αντικείμενο... 2 Βαθμίδα εκπαίδευσης... 3 Διδακτικοί στόχοι... 3 Αναμενόμενα </p> <a href="/34340962-Shediasi-ekpaideytikoy-logismikoy-ergasia-2-a-fasi-senario-shedio-mathimatos-stamatia-korre-m1430.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/33695063-Tehnologia-epikoinonion-tehnologikis-kateythynsis.html">... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης</a> </h3> <p> <img alt="... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης" title="... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/54/33695063.jpg"> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: </p> <a href="/33695063-Tehnologia-epikoinonion-tehnologikis-kateythynsis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/37079780-Mathimatika-kai-pliroforiki-didaktiki-axiopoiisi-toy-diadiktyoy-gia-ti-meleti-kai-tin-ayto-axiologisi-ton-mathiton.html">Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.</a> </h3> <p> <img alt="Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών." title="Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/55/37079780.jpg"> Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr </p> <a href="/37079780-Mathimatika-kai-pliroforiki-didaktiki-axiopoiisi-toy-diadiktyoy-gia-ti-meleti-kai-tin-ayto-axiologisi-ton-mathiton.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/43519042-Hartina-heiropoiita-koytia-perilipsi-hartina-koytia.html">Χάρτινα χειροποίητα κουτιά Περίληψη: Χάρτινα κουτιά</a> </h3> <p> <img alt="Χάρτινα χειροποίητα κουτιά Περίληψη: Χάρτινα κουτιά" title="Χάρτινα χειροποίητα κουτιά Περίληψη: Χάρτινα κουτιά" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/59/43519042.jpg"> Χάρτινα χειροποίητα κουτιά Περίληψη: Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές διερευνούν τη χωρητικότητα κουτιών σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου που προκύπτουν από ένα χαρτόνι συγκεκριμένων διαστάσεων. Οι </p> <a href="/43519042-Hartina-heiropoiita-koytia-perilipsi-hartina-koytia.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/33476222-Didaktiki-programmatismoy-harikleia-tsalapata-20-2-2012.html">Διδακτική Προγραμματισμού. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 20/2/2012</a> </h3> <p> <img alt="Διδακτική Προγραμματισμού. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 20/2/2012" title="Διδακτική Προγραμματισμού. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 20/2/2012" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/54/33476222.jpg"> Διδακτική Προγραμματισμού Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 20/2/2012 Διδακτική προγραμματισμού Παλαιότερα, η διδασκαλία του προγραμματισμού ταυτιζόταν με τη διδακτική της πληροφορικής Πλέον Η διδακτική της πληροφορικής </p> <a href="/33476222-Didaktiki-programmatismoy-harikleia-tsalapata-20-2-2012.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2521043-Didaskalia-tis-ennoias-toy-orioy-synartisis.html">ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ</a> </h3> <p> <img alt="ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ" title="ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2521043.jpg"> ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ </p> <a href="/2521043-Didaskalia-tis-ennoias-toy-orioy-synartisis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1130867-Panepistimio-patron-polytehniki-sholi-tmima-mihanikon-ilektronikon-ypologiston-kai-pliroforikis-simeioseis-gia-to-mathima-didaktiki-tis-pliroforikis.html">ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής</a> </h3> <p> <img alt="ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής" title="ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/21/1130867.jpg"> ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης </p> <a href="/1130867-Panepistimio-patron-polytehniki-sholi-tmima-mihanikon-ilektronikon-ypologiston-kai-pliroforikis-simeioseis-gia-to-mathima-didaktiki-tis-pliroforikis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/31303669-Epexergastis-keimenoy-microsoft-word.html">Επεξεργαστής Κειμένου: (Microsoft Word)</a> </h3> <p> <img alt="Επεξεργαστής Κειμένου: (Microsoft Word)" title="Επεξεργαστής Κειμένου: (Microsoft Word)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/53/31303669.jpg"> Επεξεργαστής Κειμένου: (Microsoft Word) Στο περιβάλλον εργασίας του επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word εκτελούμε τις παρακάτω λειτουργίες: 1) Δημιουργία Νέου Εγγράφου: Η Δημιουργία ενός Νέου Εγγράφου </p> <a href="/31303669-Epexergastis-keimenoy-microsoft-word.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/23959563-I-aktiko-senario-sta-mathimatika.html">Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ</a> </h3> <p> <img alt="Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ" title="Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/48/23959563.jpg"> 1. Τίτλος Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ «Ισοδύναµα κλάσµατα» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο µπορεί να αξιοποιηθεί από τους µαθητές της Γ δηµοτικού και εντάσσεται στις γνωστικές περιοχές </p> <a href="/23959563-I-aktiko-senario-sta-mathimatika.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/48420865-Viologia-kateythynsis-g-lykeioy-didaktiko-senario-leitoyrgia-toy-operonioy-tis-laktozis-melpomeni-kyzeridi-msc-okeanografia-msc-geopliroforiki.html">Βιολογία Κατεύθυνσης Γ Λυκείου. Διδακτικό σενάριο: Λειτουργία του οπερoνίου της λακτόζης. Μελπομένη Κυζερίδη MSc Ωκεανογραφια, MSc Γεωπληροφορική</a> </h3> <p> <img alt="Βιολογία Κατεύθυνσης Γ Λυκείου. Διδακτικό σενάριο: Λειτουργία του οπερoνίου της λακτόζης. Μελπομένη Κυζερίδη MSc Ωκεανογραφια, MSc Γεωπληροφορική" title="Βιολογία Κατεύθυνσης Γ Λυκείου. Διδακτικό σενάριο: Λειτουργία του οπερoνίου της λακτόζης. Μελπομένη Κυζερίδη MSc Ωκεανογραφια, MSc Γεωπληροφορική" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/62/48420865.jpg"> Βιολογία Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Διδακτικό σενάριο: Λειτουργία του οπερoνίου της λακτόζης Μελπομένη Κυζερίδη MSc Ωκεανογραφια, MSc Γεωπληροφορική Σκοπός Ο βασικός σκοπός του σεναρίου είναι η αξιοποίηση της </p> <a href="/48420865-Viologia-kateythynsis-g-lykeioy-didaktiko-senario-leitoyrgia-toy-operonioy-tis-laktozis-melpomeni-kyzeridi-msc-okeanografia-msc-geopliroforiki.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/34778198-Endosholiki-epimorfosi-sti-hrisi-tis-i-taxis-eclass-sch-gr.html">Ενδοσχολική επιμόρφωση στη χρήση της Η-τάξης (eclass.sch.gr)</a> </h3> <p> <img alt="Ενδοσχολική επιμόρφωση στη χρήση της Η-τάξης (eclass.sch.gr)" title="Ενδοσχολική επιμόρφωση στη χρήση της Η-τάξης (eclass.sch.gr)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/54/34778198.jpg"> Ενδοσχολική επιμόρφωση στη χρήση της Η-τάξης (eclass.sch.gr) 1. Μπείτε στον ιστοχώρο eclass.sch.gr 1o Φύλλο εργασίας 2. Πατήστε σύνδεση 3. Συμπληρώστε το username και το password που σας έχει δοθεί από </p> <a href="/34778198-Endosholiki-epimorfosi-sti-hrisi-tis-i-taxis-eclass-sch-gr.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/47735179-Diaheirisi-pliroforion-sto-diadiktyo-ergastirio-4.html">Διαχείριση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο. Εργαστήριο 4</a> </h3> <p> <img alt="Διαχείριση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο. Εργαστήριο 4" title="Διαχείριση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο. Εργαστήριο 4" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/62/47735179.jpg"> Διαχείριση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο Εργαστήριο 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών Διδάσκων Μαρδύρης Βασίλειος, Διπλ. Ηλ. Μηχανικός & Μηχ. </p> <a href="/47735179-Diaheirisi-pliroforion-sto-diadiktyo-ergastirio-4.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> </div> <!-- END RIGHT SIDEBAR --> </div> </div> </div> <!-- END CONTENT --> </div> <!-- END SIDEBAR & CONTENT --> </div> </div> <!-- BEGIN FOOTER --> <div class="footer"> <div class="container"> <div class="row"> <!-- BEGIN COPYRIGHT --> <div class="col-md-10 col-sm-10 padding-top-10"> 2017 © DocPlayer.gr <a href="/support/privacy-policy/">Πολιτική Απορρήτου</a> | <a href="/support/terms-of-service/">Όροι Χρήσης</a> | <a href="/support/feedback/">Σχόλια</a> </div> <!-- END COPYRIGHT --> <!-- BEGIN PAYMENTS --> <div class="col-md-6 col-sm-6"> </div> <!-- END PAYMENTS --> </div> </div> </div> <!-- END FOOTER --> <!--[if lt IE 9]> <script src="/static/theme/global/plugins/respond.min.js"></script> <![endif]--> <script src="/static/js/f3080/total.js" type="text/javascript"></script> <div style="display: none;"> <script> var page_data = {"domain_id":30,"design_id":0,"page_id":0}; (function(){ var img = new Image(); var pixel_image_src = '/pix/'+Math.random()+'/report/pixel.gif?type=pageview&domain_id=30&page_id=0&design_id=0&l='+encodeURIComponent(navigator.language)+'&p='+encodeURIComponent(navigator.platform)+'&url='+encodeURIComponent(document.location); document.write('<img src="'+pixel_image_src+'"> '); }()); </script> </div> </body> </html>