Καςάλξγξι ρε γλώρρα HTML Χοιρςίμα Χαοαλάμπξσπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καςάλξγξι ρε γλώρρα HTML Χοιρςίμα Χαοαλάμπξσπ xaralampous@yahoo.gr"

Transcript

1 Καςάλξγξι ρε γλώρρα HTML Χοιρςίμα Χαοαλάμπξσπ Πεοίληψη Στην παρούσα εργασία κατατίθεται μία πρόταση Διδακτικού Σεναρίου, για συγκεκριμένη ενότητα του μαθήματος Προγραμματιστικά εργαλεία για το διαδίκτυο, της Β τάξης του ΕΠΑ.Λ. του Τομέα Πληροφορικής. Το εκπαιδευτικό σενάριο έχει διάρκεια δύο διδακτικών ωρών και ο γενικός σκοπός του είναι να παρουσιαστούν οι βασικές ετικέτες της HTML και ο τρόπος σύνταξής τους, ώστε να οργανωθεί το κείμενο μιας ιστοσελίδας σε μορφή καταλόγων. Οι μαθητές αφού παρακολουθήσουν μια σύντομη παρουσίαση των βασικών δομών ετικετών για τη δημιουργία καταλόγων στην HTML, καλούνται να εκπονήσουν τις δραστηριότητες δύο φύλλων εργασίας και να απαντήσουν σε ερωτήσεις αξιολόγησης. Τα φύλλα εργασίας περιέχουν αναλυτική περιγραφή των ετικετών που χρησιμοποιούνται σε κάθε δραστηριότητα, ποικιλομορφία, δυνατότητα αποκαλυπτικής & διερευνητικής μάθησης με τη δυνατότητα της μετατροπής από τη μια μορφή καταλόγου σε άλλη. Περιλαμβάνονται δε έτοιμοι απλοί κώδικες που εκτελούν οι μαθητές και παρατηρούν το οπτικό αποτέλεσμα σημειώνοντας τις παρατηρήσεις τους και ένα πρόβλημα σύνθεσης κώδικα για τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας. Λένειπ κλειδιά: HTML, ιστοσελίδα, Notepad, κατάλογοι. Ειραγωγή Αξίζει να σημειωθεί ότι η html είναι η πρώτη και πιο διαδεδομένη γλώσσα περιγραφής της δομής μιας ιστοσελίδας. Προκειμένου να γράψουμε στον κώδικα html δεν χρειαζόμαστε κάποιο ειδικό πρόγραμμα. Ένας απλός επεξεργαστής κειμένου (text editor) όπως το Σημειωματάριο (Notepad) των Windows είναι αρκετός για να φτιάξουμε τις ιστοσελίδες μας. Στο παρόν διδακτικό σενάριο οι μαθητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν και εργαλεία που κάνουν τη μάθηση πιο γρήγορη και ελκυστική. Η εργασία σε ομάδες καλλιεργεί δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας και συμβάλει στην πληρέστερη επεξεργασία του εξεταζόμενου θέματος.

2 Σεμάοιξ: Κατάλογοι σε γλώσσα HTML 1. Τίςλξπ διδακςικξύ ρεμαοίξσ: Κατάλογοι σε γλώσσα HTML - Αριθμητικοί και μη αριθμητικοί κατάλογοι 2. Εκςιμώμεμη διάοκεια διδακςικξύ ρεμαοίξσ Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 2 διδακτικές ώρες. 3. Έμςανη ςξσ διδακςικξύ ρεμαοίξσ ρςξ ποόγοαμμα ρπξσδώμ/ποξαπαιςξύμεμεπ γμώρειπ Το παρόν σενάριο εντάσσεται στο μάθημα Προγραμματιστικά εργαλεία για το διαδίκτυο που υπάρχει στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Β Επαγγελματικού Λυκείου του Τομέα Πληροφορικής και στο 2ο Μέρος «Η HTML ως βασικό δομικό στοιχείο των εφαρμογών στο περιβάλλον του παγκόσμιου ιστού» κεφάλαιο 4: «Η γλώσσα HTML». Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές που ήδη γνωρίζουν και κατανοούν την έννοια της ιστοσελίδας και τις αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης ιστοσελίδων. Απευθύνεται σε μαθητές που έχουν ήδη διδαχθεί: o τη μορφή και τον τρόπο εκτέλεσης των αρχείων της HTML. o πού και με ποιο τρόπο μπορούν να «γράψουν» κώδικα HTML. o τη λειτουργία της γλώσσας μέσα από τη χρήση ετικετών. o τους κανόνες σύνταξης των βασικών ετικετών για την παρουσίαση και μορφοποίηση κειμένου, το υπόβαθρο, της γραμματοσειράς και του χρώματος κειμένου. 4. Σκξπξί και ρςόυξι ςξσ διδακςικξύ ρεμαοίξσ Σκοπός Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιαστούν οι βασικές ετικέτες της HTML και ο τρόπος σύνταξής τους, ώστε να οργανωθεί το κείμενο μιας ιστοσελίδας σε μορφή καταλόγων. Διδακτικοί στόχοι Οι μαθητές Να κατανοήσουν οι μαθητές και να είναι ικανοί να δημιουργήσουν καταλόγους στοιχείων ώστε το κείμενο να είναι πιο κατανοητό και η όλη παρουσίαση πιο ξεκάθαρη. Να μπορούν να διακρίνουν και να σχηματίζουν διαφορετικούς τύπους καταλόγων στοιχείων. Να εφαρμόσουν συνδυαστικά τις ετικέτες που διδάχθηκαν σε προηγούμενη ομάδα μαθημάτων ώστε στη δημιουργία λιστών να χρησιμοποιήσουν ετικέτες διαμόρφωσης κειμένου (μέγεθος στυλ και χρώμα χαρακτήρων), παραγραφοποίησης κειμένου ( στοίχιση, χρώμα υπόβαθρου) Να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της HTML για ανάπτυξη σωστών αισθητικά και λειτουργικά εφαρμογών στο περιβάλλον του παγκόσμιου ιστού. Γενικότεροι μαθησιακοί στόχοι Οι μαθητές να είναι σε θέση να παρατηρούν έτοιμες ιστοσελίδες και να διακρίνουν πότε πρέπει να χρησιμοποιήσουν μια λίστα και ποια είναι η καταλληλότερη για την παρουσίαση του περιεχομένου μιας δικής τους ιστοσελίδας. Γενικότεροι εκπαιδευτικοί στόχοι Οι μαθητές να αντιληφθούν την σημασία της συνεργασίας και της ανταλλαγής απόψεων στο σχεδιασμό ενός έργου, όπως η κατασκευή μιας σελίδας, και να αξιοποιήσουν δημιουργικά τη φαντασία και την κριτική τους σκέψη. Στόχοι ως προς την αξιοποίηση της τεχνολογίας Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο απαιτεί αξιοποίηση του λογισμικού του εργαστηρίου πληροφορικής για τη δημιουργία του κώδικα καθώς και του διαδικτύου για την παρουσίαση βασικών εννοιών.

3 5. Πεοιγοατή ςξσ διδακςικξύ ρεμαοίξσ Η διδακτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στο 1 ο Επαγγελματικό Λύκειο Ιωαννίνων, στην Β Τάξη του Τομέα Πληροφορικής και στα πλαίσια του μαθήματος Προγραμματιστικά εργαλεία για το διαδίκτυο. Υλοποιήθηκε σε εργαστήριο πληροφορικής το οποίο διαθέτει 12 υπολογιστές, βιντεοπροβολέα και σύνδεση στο διαδίκτυο. Το σενάριο εστιάζει στο 2ο μέρος του μαθήματος του τομέα πληροφορικής των ΕΠΑΛ «Προγραμματιστικά εργαλεία για το διαδίκτυο» που αναφέρεται στη γλώσσα HTML. Ειδικότερα, οι μαθητές θα εξοικειωθούν με τη δημιουργία αριθμητικών και μη αριθμητικών καταλόγων με τη χρήση της HTML και θα αξιολογήσουν τις δραστηριότητές τους. Αρχικά ο εκπαιδευτικός συζητά με τους μαθητές τη χρήση των καταλόγων ώστε το κείμενο μιας ιστοσελίδας να είναι πιο κατανοητό και ελκυστικό και παρουσιάζει με τη βοήθεια του συνδέσμου παραδείγματα χρήσης αριθμητικών και μη αριθμητικών καταλόγων ( παραδείγματα που ο μαθητής μπορεί να δει και στο σχολικό εγχειρίδιο ). Στη συνέχεια αναλύει τις βασικές δομές ετικετών για τη δημιουργία των δυο ειδών λιστών και παρουσιάζει και εξηγεί τον κώδικα με τον οποίο δημιουργήθηκαν τα πιο πάνω παραδείγματα. Στη συνέχεια οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες καλούνται να εκπονήσουν δύο φύλλα εργασίας με συγκεκριμένες δραστηριότητες. Στο πρώτο φύλλο εργασίας στους μαθητές δίνονται έτοιμα τμήματα κώδικα html και με τη βοήθεια online editor στη σελίδα εφαρμόζουν τις γνώσεις που έμαθαν στην θεωρία με εύκολο και ευχάριστο τρόπο Πειραματίζονται αλλάζοντας τον κώδικα στο πεδίο κειμένου (αριστερά) και βλέπουν κάθε φορά το αποτέλεσμα που προκύπτει στο δεξιό πλαίσιο.. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν όλο το φάσμα των ετικετών σε γλώσσα html για τη δημιουργία αριθμητικών και μη αριθμητικών καταλόγων ενώ το φύλλο εργασίας περιέχει αναλυτική περιγραφή των ετικετών αυτών. Στο δεύτερο φύλλο εργασίας οι μαθητές καλούνται να κατασκευάσουν μια ιστοσελίδα εφαρμόζοντας συγκεκριμένες οδηγίες. Στο τέλος καλούνται να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και μ αυτό τον τρόπο να αξιολογήσουν τις γνώσεις τους. 6. Επιρςημξλξγική ποξρέγγιρη και εμμξιξλξγική αμάλσρη θέμαςα θεχοίαπ ςξσ διδακςικξύ ρεμαοίξσ Για την καλύτερη παρουσίαση του κείμενου μίας ιστοσελίδας χρειάζεται πολλές φορές να οργανώσουμε το κείμενο σε μορφή καταλόγων, η οποία βοηθά ώστε το κείμενο να είναι πιο κατανοητό και η όλη παρουσίαση πιο ξεκάθαρη. Βασικοί κατάλογοι που μπορούμε να δημιουργήσουμε με τη χρήση της HTML: o Οι αριθμητικοί κατάλογοι. o Οι μη ταξινομημένοι ή μη αριθμητικοί κατάλογοι. Αριθμητικοί κατάλογοι είναι αυτοί που παρουσιάζουν τα στοιχεία του καταλόγου κατά αύξουσα αριθμητική σειρά όπως στον κατάλογο του προηγούμενου παραδείγματος μας. Για τη δημιουργία ενός αριθμητικού καταλόγου με την HTML, χρησιμοποιούμε την παρακάτω δομή ετικετών: Στην ετικέτα έναρξης του αριθμητικού καταλόγου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δύο παραμέτρους, την παράμετρο type = τιμή, και την παράμετρο start = τιμή ως εξής: <OL Type = τιμή Start = τιμή> Η παράμετρος type δηλώνει το είδος της αριθμητικής λίστας και η παράμετρος start δηλώνει την τιμή έναρξης αρίθμησης. Type Δυνατές τιμές παραμέτρων Start 1 Κάποια αριθμητική τιμή

4 Α a i Τιμές από A έως Z Τιμές από a έως z Κάποια αριθμητική τιμή σε λατινικούς χαρακτήρες Σε περίπτωση που δεν ορισθεί κάποια παράμετρος, τότε οι προκαθορισμένες τιμές για τις παραμέτρους type και start, εννοούνται οι type =1 και start=1. Για τη δημιουργία ενός μη αριθμητικού καταλόγου με την HTML, χρησιμοποιούμε την παρακάτω δομή ετικετών: Στην ετικέτα έναρξης του μη αριθμητικού καταλόγου ή στην ετικέτα στοιχείου καταλόγου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επίσης μία παράμετρο την TYPE = τιμή, ως εξής: <UL Type = τιμή> ή <LI Type = τιμή> Η παράμετρος type δηλώνει το είδος του συμβόλου που θα τοποθετηθεί μπροστά από τα στοιχεία της λίστας και οι δυνατές τιμές του είναι οι εξής: Type Δυνατές τιμές παραμέτρων Είδος συμβόλου Disk Circle Square Μαύρος δίσκος (bullet) Κύκλος Τετράγωνο Σε περίπτωση που δεν ορισθεί κάποια παράμετρος, τότε η προκαθορισμένη τιμή για την παράμετρο type είναι η disk. 7. Χοήρη Η.Υ. και γεμικά φητιακώμ μέρχμ για ςξ διδακςικό ρεμάοιξ Η δραστηριότητα θα υλοποιηθεί στο σε εργαστήριο Η/Υ εξοπλισμένο με βιντεοπροβολέα και σύνδεση στο διαδίκτυο. Θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω λογισμικά που διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο: 1. Το λογισμικό notepad++ για τη σύνταξη του κώδικα της ιστοσελίδας. 2. Ένας φυλλομετρητής για να έχουμε το οπτικό αποτέλεσμα εκτέλεσης κώδικα, καλώντας το αρχείο ----.html που δημιουργήσαμε στο notepad++ 3. Ο σύνδεσμος για να έχουμε στο ίδιο παράθυρο τον editor και το αποτέλεσμα του κώδικα. 8. Αμαπαοαρςάρειπ ςχμ μαθηςώμ/ποόβλεφη δσρκξλιώμ ρςξ διδακςικό ρεμάοιξ Η γλώσσα HTML θεωρείται από τους μαθητές «εύκολη» και ενδιαφέρουσα γλώσσα. Μερικές δυσκολίες συναντούν όταν οι λίστες περιέχουν πολλά στοιχεία επειδή επαναλαμβάνουν πολλές φορές την ετικέτα <LI> και όταν δημιουργούν συνεχόμενες λίστες επειδή παραλείπουν την ετικέτα </OL> ή </UL> για το κλείσιμο της λίστας. Ο συνδυασμός επίσης των ετικετών μορφοποίησης και καταλόγων μερικές φορές προκαλούν διαφορετικό αποτέλεσμα από το αναμενόμενο. Τα λάθη όμως είναι αρκετά εύκολο να εντοπιστούν και να διορθωθούν. 9. Διδακςικό ρσμβόλαιξ Διδακςική μεςαςόπιρη θεχοηςικά θέμαςα - Διδακςικόπ θόοσβξπ Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τη διαδικασία ώστε να αναδεικνύονται οι προϋπάρχουσες αντιλήψεις των μαθητών, προκαλεί την αποτελεσματική συζήτηση και παροτρύνει τους μαθητές που συναντούν δυσκολίες. Κατά την εκτέλεση του σεναρίου δεν εκτιμάται ότι θα υπάρξουν δυσλειτουργίες που θα επηρεάσουν το

5 μάθημα (διδακτικός θόρυβος). Επίσης το διδακτικό συμβόλαιο δεν προβλέπεται να ανατραπεί διότι τα φύλλα εργασίας είναι απλά, ρεαλιστικά και καθοδηγούν το μαθητή βήμα βήμα. 10. Υπξκείμεμη θεχοία μάθηρηπ Το διδακτικό σενάριο στηρίζεται στη εποικοδομητική θεωρία.. Στους μαθητές δίνεται έτοιμος κώδικας και με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού εκτελούν, αλληλεπιδρούν οπτικά και αποτυπώνουν κανόνες και συμπεράσματα για τις βασικές εντολές της HTML. Έτσι ανακαλύπτουν αρχές και αναπτύσσουν δεξιότητες μέσω πειραματισμού και πρακτικής. Δίνεται έμφαση στη μαθησιακή διαδικασία και στην αλληλεπίδραση των εμπλεκόμενων μερών. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι κυρίως καθοδηγητικός βοηθώντας σημαντικά τα παιδιά να πραγματώσουν εφικτές δραστηριότητες. Εν μέρει εφαρμόζονται συμπεριφοριστικές διδακτικές στρατηγικές κατά την παρουσίαση όλης της θεωρίας που είναι απαραίτητη για την κατανόηση των εννοιών προς μάθηση. 11. Οογάμχρη ςηπ ςάνηπ ετικςόςηςα ρυεδίαρηπ Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής. Οι μαθητές θα εργαστούν σε ομάδες των δύο ατόμων ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή και όπου υπάρχει η δυνατότητα ο κάθε μαθητής θα εργάζεται στο δικό του Η/Υ. Το εργαστήριο διαθέτει ικανό αριθμό υπολογιστών και γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο. 12. Ανιξλόγηρη Για να γίνει η αξιολόγηση των μαθητών θα ληφθούν υπόψη κατά πόσο αναπτύχθηκαν οι δραστηριότητες που δόθηκαν στους μαθητές στα φύλλα εργασίας, ο τρόπος συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και ο βαθμός συμμετοχής του καθενός, η λήψη πρωτοβουλιών και η προθυμία τους καθώς και το κατά πόσο απάντησαν σωστά στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που τους δόθηκαν. 13. Τξ επιμξοτχςικό ρεμάοιξ Θα δοθούν φύλλα εργασίας τα οποία παρατίθενται παρακάτω 14. Ποξςάρειπ για πεοαιςέοχ δοαρςηοιόςηςεπ ποξςειμόμεμεπ εογαρίεπ Προτάθηκε να δημιουργήσουν ανάλογες σελίδες με θέματα που τους ενδιαφέρουν στην καθημερινότητά τους. 15. Χοήρη ενχςεοικώμ πηγώμ Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο, Βιβλίο Μαθητή, Χ. Δουληγέρης, Α. Βακάλη, Σ. Γκρίζαλης, Χ. Πάτσα, Γ. Σούλτης, Έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. Βικιβιβλία, συλλογή βιβλίων ανοιχτού περιεχομένου, εγχεριδίων, καθώς και άλλων κειμένων που είναι βασισμένα σε βιβλία που έχουν συγγραφεί συλλογικά. (Πρόγραμμα Σπουδών) εγχειρίδιο «Γράφοντας HTML», Τμήμα Εφ. Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ) Online HTML Tutorial Σειρές Μαθημάτων για την HTML Μαθήματα Κατασκευής Web Σελίδων με τη Γλώσσα HTML, Γιώργος Επιτήδειος Συγγραφέας του Οδηγού Κατασκευής Web Σελίδων 2005 και την Ελληνική Ένωση Επαγγελματιών Internet Υπερκείμενο και η γλώσσα HTML στη Βικιπαίδεια https://developer.mozilla.org/el/learn, Μάθετε πως να φτιάχνετε ιστότοπους από το Mozilla Developer Network

6 16. Φύλλα Εογαρίαπ Φύλλξ εογαρίαπ 1 Για τη εκτέλεση της συγκεκριμένης άσκησης μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα Στον editor γράψτε τις βασικές ετικέτες για τη δημιουργία της ιστοσελίδας σας. Ο τίτλος της ιστοσελίδας σας να είναι «ΛΙΣΤΕΣ» <TITLE> ΛΙΣΤΕΣ </TITLE> Δραστηριότητα 1 Προσθέστε στην ιστοσελίδα σας τον παρακάτω κώδικα: Αυτή είναι μια αριθμημένη λίστα <OL> </OL> <LI> στοιχείο 1 <LI> στοιχείο 2 <LI> στοιχείο 3 Δοκιμάστε το αποτέλεσμα σας. Τι εμφανίζεται;.. Η ετικέτα <OL> (ordered LIst) δηλώνει την έναρξη μιας αριθμημένης λίστας. Συνδυάζεται με την ετικέτα <LI> η οποία δηλώνει το κάθε στοιχείο της λίστας. Η λίστα τελειώνει με την ετικέτα τέλους </OL>. Αν έχω μια λίστα με 5 στοιχεία, πόσες ετικέτες <LI> πρέπει να βάλω μέσα στην <OL>; Δραστηριότητα 2 Μέσα στην ετικέτα έναρξης της λίστας <OL> προσθέστε την ιδιότητα start ως εξής: <OL start=4> Τι παρατηρείτε; Τι αλλάζει στη λίστα; Τώρα προσθέστε στην ετικέτα <OL> την ιδιότητα type ως εξής: <OL type=a> Τι παρατηρείτε; Τι αλλάζει στη λίστα; Παρατηρήστε τις αλλαγές αν χρησιμοποιήσετε και τις δύο ιδιότητες μαζί <OL type=i start=5> Η ιδιότητα type δηλώνει τη μορφή της αρίθμησης και μπορεί να πάρει μια από τις τιμές 1, a, A, i, I Ενώ η start δηλώνει την τιμή έναρξης της αρίθμησης και παίρνει πάντα μια αριθμητική τιμή

7 Δραστηριότητα 3 Προσθέστε τώρα στη σελίδα σας τον παρακάτω κώδικα: Αυτή είναι μια ΜΗ αριθμημένη λίστα <UL> </UL> <LI> στοιχείο 1 <LI> στοιχείο 2 <LI> στοιχείο 3 Δείτε το αποτέλεσμα. Ποια είναι η διαφορά με την προηγούμενη λίστα; Η ετικέτα <UL> (unordered LIst) δηλώνει την έναρξη μιας MH αριθμημένης λίστας. Συνδυάζεται με την ετικέτα <LI> η οποία δηλώνει το κάθε στοιχείο της λίστας. Η λίστα τελειώνει με την ετικέτα τέλους </UL>. Δραστηριότητα 4 Μέσα στην ετικέτα έναρξης της λίστας <UL> προσθέστε την ιδιότητα type ως εξής: <UL type=circle> Τι παρατηρείτε; Τι αλλάζει στη λίστα; Η ιδιότητα type δηλώνει τη μορφή των κουκίδων στη λίστα. Οι τιμές που μπορεί να πάρει είναι: disc, circle, square. Η ιδιότητα type μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μέσα στην ετικέτα <LI> οπότε αλλάζει η μορφή της κουκίδας μόνο για το συγκεκριμένο στοιχείο της λίστας. Δοκιμάστε <LI type = square> στοιχείο 2 Τι παρατηρείτε; Φύλλξ εογαρίαπ 2 Υλοποιήστε την παρακάτω ιστοσελίδα σύμφωνα με τις οδηγίες: Χρώμα Φόντου Ιστοσελίδας: #DAA520 Χρώμα Γραμμάτων όλης της σελίδας: DarkBlue Γραμματοσειρά :Monotype Corsiva Μέγεθος Επικεφαλίδων: H1 και H2 1 η ταξινομημένη (αριθμητική) λίστα: Μέγεθος γραμμάτων 5px, Χρώμα γραμμάτων: #2E1F0F, Μορφοποίηση: Υπογραμμισμένα γράμματα

8 Μη ταξινομημένη (μη αριθμητική) λίστα: Μέγεθος γραμμάτων 5px, Χρώμα: # η ταξινομημένη (αριθμητική) λίστα: Μέγεθος γραμμάτων 5px, Χρώμα: #800000, Μορφοποίηση: Πλάγια γράμματα Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ερώτηση 1. Επέλεξε τη λάθος εντολή <body bgcolor="red"> <body bgcolor="black"> <body bgcolor="blue"> <body bgcolor=green"> Ερώτηση 2. Τι χαρακτήρας χρησιμοποιείται για να υποδείξει μια ετικέτα τέλους; < > / - > / > Ερώτηση 3. Ποια ετικέτα εισάγει ένα στοιχείο λίστας; <ol> <list> <lst> <li> Ερώτηση 4. Αν θέλετε να ξεκινήσετε μια νέα γραμμή σε ένα συγκεκριμένο μέρος μέσα σε μια παράγραφο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε:

9 <B> <BR> </p> </BR> Ερώτηση 5. Μεταξύ τποιων ετικετών πρέπει το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας σας να τοποθετηθεί; <text></text> <body></body> <title></title> <head></head> Ερώτηση 6. Ποια σύνολο ετικετών "κατασκευάζει" το παρακάτω κείμενο Dogs Cats Birds <ul></ul> <u></u> <ol></ol> <dl></dl> Ερώτηση 7.. Ποια είναι η σωστή ετικέτα για τη μικρότερη επικεφαλίδα; <h6> <h7> <small> <h1> Ερώτηση 8. Τι σημαίνει HTML; Hypertext Markup Language Hypertext Markup List Happytext Markup Language Hypertext Mark Language Ερώτηση 9. Ποια ετικέτα χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει μια μη διατεταγμένη λίστα; <ul> <ol> <li> <ulist> Ερώτηση 10. Ποια ετικέτα χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει ένα στοιχείο λίστας; <litem> <item> <li> <list> Ερώτηση 11.. Ποιο από τα παρακάτω είναι η σωστή χρήση της <title> ετικέτας; <title="web Designer Help"></title> <title=web Designer Help/>

10 <title="web Designer Help"/title> <title>web Designer Help</title> Ερώτηση 12. Ποια είναι η σωστή ετικέτα για τη μεγαλύτερη επικεφαλίδα; <h6> <large> <bigh> <h1> Σσμπεοάρμαςα Το σενάριο ήταν προσαρμοσμένο στις δυνατότητες των μαθητών οι οποίοι δεν συνάντησαν ιδιαίτερες δυσκολίες και υλοποιήθηκε χωρίς παρεκκλίσεις η λάθη. Το πρώτο φύλλο εργασίας εκπονήθηκε σχετικά γρήγορα ενώ μερικοί μαθητές θα χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για την διεκπεραίωση του δεύτερου φύλλου εργασίας και αρκετοί διατύπωσαν τις δικές τους αισθητικές παρεμβάσεις. Το σενάριο υλοποιήθηκε σύμφωνα με το σχεδιασμό και τους στόχους του. Οι μαθητές παρουσίασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενεργοποιήθηκαν θετικά. Χρησιμοποιήθηκαν οι προηγούμενες γνώσεις σε συνδυασμό με τις νέες για την οικοδόμηση ενός έργου. Στο εξής με μια απλή εξερεύνηση στο διαδίκτυο σε ιστοσελίδες διαφόρων γνωστικών περιοχών μπορούν οι μαθητές να δουν παραδείγματα χρήσης καταλόγων και με την επιλογή προβολή «προβολή κώδικα» να αναγνωρίσουν τις ετικέτες της HTML που χρησιμοποιήθηκαν και βέβαια να μπορούν να κάνουν το κείμενο μιας ιστοσελίδας πιο κατανοητό.

Τεχνολογίες Διαδικτύου (Εξασκηθείτε στην HTML)

Τεχνολογίες Διαδικτύου (Εξασκηθείτε στην HTML) Τεχνολογίες Διαδικτύου (Εξασκηθείτε στην HTML) 1. Δημιουργία μιας απλής σελίδας HTML Ανοίξτε το Notepad ακολουθώντας τη διαδρομή Start All Programs Accessories Notepad Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

<BODY></a> </h3> <p> <img alt="<HTML> <HEAD> <TITLE> <BODY>" title="<HTML> <HEAD> <TITLE> <BODY>" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/2082816.jpg"> ΑΣΚΗΣΗ 1 1. Ανοίξτε τον επεξεργαστή ιστοσελίδων 2. Αποθηκεύστε στο X:/mathimata/html/askiseis/ με όνομα askisi1b.html 3. Θα φτιάξουμε μια νέα ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας τις βασικές ετικέτες </p> <a href="/2082816-Html-head-title-body.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="top-news"> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- adaptive5 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-8693394182295906" data-ad-slot="3106431071" data-ad-format="auto"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2839202-Tmima-pliroforikis-tilepikoinonion-metaptyhiako-programma-spoydon-akadimaiko-etos-2013-14-pms-kateythynsi-6-i.html">Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η</a> </h3> <p> <img alt="Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η" title="Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2839202.jpg"> Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού </p> <a href="/2839202-Tmima-pliroforikis-tilepikoinonion-metaptyhiako-programma-spoydon-akadimaiko-etos-2013-14-pms-kateythynsi-6-i.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8212150-Gnostikoi-stohoi-meta-to-telos-tis-praktikis-oi-mathites-prepei-na-mporoyn-na.html">Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:</a> </h3> <p> <img alt="Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:" title="Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8212150.jpg"> ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού </p> <a href="/8212150-Gnostikoi-stohoi-meta-to-telos-tis-praktikis-oi-mathites-prepei-na-mporoyn-na.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/4266784-Eisagogi-stin-ennoia-toy-algorithmoy.html">Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου</a> </h3> <p> <img alt="Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου" title="Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/4266784.jpg"> Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της </p> <a href="/4266784-Eisagogi-stin-ennoia-toy-algorithmoy.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2254208-Domes-epanalipsis-oso-synthiki-epanalave-telos_epanalipsis-kokkalara-maria-pe19.html">ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19</a> </h3> <p> <img alt="ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19" title="ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2254208.jpg"> ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης </p> <a href="/2254208-Domes-epanalipsis-oso-synthiki-epanalave-telos_epanalipsis-kokkalara-maria-pe19.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9340643-Haosxgoatomsap-emmxiep-shm-diksyhm-rsx-mathima-teymxlxgia-diksyhm-epikximhmiom-ii-shm-epal.html">Χαοςξγοατώμςαπ έμμξιεπ ςχμ δικςύχμ ρςξ μάθημα «Τευμξλξγία Δικςύχμ Επικξιμχμιώμ ΙΙ» ςχμ ΕΠΑΛ</a> </h3> <p> <img alt="Χαοςξγοατώμςαπ έμμξιεπ ςχμ δικςύχμ ρςξ μάθημα «Τευμξλξγία Δικςύχμ Επικξιμχμιώμ ΙΙ» ςχμ ΕΠΑΛ" title="Χαοςξγοατώμςαπ έμμξιεπ ςχμ δικςύχμ ρςξ μάθημα «Τευμξλξγία Δικςύχμ Επικξιμχμιώμ ΙΙ» ςχμ ΕΠΑΛ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/9340643.jpg"> Χαοςξγοατώμςαπ έμμξιεπ ςχμ δικςύχμ ρςξ μάθημα «Τευμξλξγία Δικςύχμ Επικξιμχμιώμ ΙΙ» ςχμ ΕΠΑΛ Τεγξύρη Νασρικά. 1, Καπαμιάοηπ Αλέναμδοξπ 2 nafsika80@yahoo.gr, kapaniaris@sch.gr 1 Καθηγήτρια κλάδου ΠΕ19, Εσπεριμό </p> <a href="/9340643-Haosxgoatomsap-emmxiep-shm-diksyhm-rsx-mathima-teymxlxgia-diksyhm-epikximhmiom-ii-shm-epal.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7992028-Niotho-niotheis-niothei-niothoyme-omada-anaptyxis-sholeio-hania.html">Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά</a> </h3> <p> <img alt="Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά" title="Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7992028.jpg"> Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα </p> <a href="/7992028-Niotho-niotheis-niothei-niothoyme-omada-anaptyxis-sholeio-hania.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/4688456-Ekpaideytiko-senario-didaskalias-kai-mathisis-me-tin-axiopoiisi-ekpaideytikoy-logismikoy.html">Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.</a> </h3> <p> <img alt="Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού." title="Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/4688456.jpg"> Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις </p> <a href="/4688456-Ekpaideytiko-senario-didaskalias-kai-mathisis-me-tin-axiopoiisi-ekpaideytikoy-logismikoy.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2998006-To-logismiko-toy-ypologisti.html">Το Λογισμικό του υπολογιστή</a> </h3> <p> <img alt="Το Λογισμικό του υπολογιστή" title="Το Λογισμικό του υπολογιστή" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2998006.jpg"> Το Λογισμικό του υπολογιστή Σεραλίδου Ελένη 1 eseralid@gmail.com 1 Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ20 MSc 5 ο ΓΕΛ Νίκαιας Περίληψη Το παρακάτω εκπαιδευτικό σενάριο αφορά το μάθημα των «Εφαρμογών Πληροφορικής» </p> <a href="/2998006-To-logismiko-toy-ypologisti.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/11615297-Ekpaideytiko-senario-titlos-dimioyrgia-komik.html">Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ</a> </h3> <p> <img alt="Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ" title="Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/11615297.jpg"> Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς, </p> <a href="/11615297-Ekpaideytiko-senario-titlos-dimioyrgia-komik.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10371628-.html"></a> </h3> <p> <img alt="" title="" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10371628.jpg"> ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. </p> <a href="/10371628-.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8725822-Gnorimia-me-to-diadiktyo-kai-tis-ypiresies-toy.html">Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του</a> </h3> <p> <img alt="Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του" title="Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8725822.jpg"> Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής </p> <a href="/8725822-Gnorimia-me-to-diadiktyo-kai-tis-ypiresies-toy.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8338254-Ta-didaktika-senaria-kai-oi-prodiagrafes-toys-toy-stayroy-kokkalidi-mathimatikoy.html">Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού</a> </h3> <p> <img alt="Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού" title="Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8338254.jpg"> Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου. </p> <a href="/8338254-Ta-didaktika-senaria-kai-oi-prodiagrafes-toys-toy-stayroy-kokkalidi-mathimatikoy.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3218030-.html"></a> </h3> <p> <img alt="" title="" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3218030.jpg"> ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ </p> <a href="/3218030-.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/164576-Mathima-ergaleia-anaptyxis-efarmogon-internet.html">ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.</a> </h3> <p> <img alt="ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet." title="ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/17/164576.jpg"> ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για </p> <a href="/164576-Mathima-ergaleia-anaptyxis-efarmogon-internet.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/11209407-Ilektroniko-tahydromeio-omada-anaptyxis.html">Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ</a> </h3> <p> <img alt="Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" title="Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/11209407.jpg"> Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Γενικός σκοπός </p> <a href="/11209407-Ilektroniko-tahydromeio-omada-anaptyxis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3961836-A-plaisio-shediasmoy-kai-anaforas-senarioy-sto-kse-v-anastohasmos-didaskalias-sto-kse.html">Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ</a> </h3> <p> <img alt="Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ" title="Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3961836.jpg"> ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ </p> <a href="/3961836-A-plaisio-shediasmoy-kai-anaforas-senarioy-sto-kse-v-anastohasmos-didaskalias-sto-kse.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9082898-.html"></a> </h3> <p> <img alt="" title="" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/9082898.jpg"> ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. </p> <a href="/9082898-.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1595355-Stratigiki-epilysis-provlimaton-diereynisi-perimetroy-ki-emvadoy-me-ti-voitheia-toy-ms-excel.html">Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.</a> </h3> <p> <img alt="Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel." title="Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1595355.jpg"> Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία: </p> <a href="/1595355-Stratigiki-epilysis-provlimaton-diereynisi-perimetroy-ki-emvadoy-me-ti-voitheia-toy-ms-excel.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/398208-.html"></a> </h3> <p> <img alt="" title="" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/398208.jpg"> ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. </p> <a href="/398208-.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1130867-Panepistimio-patron-polytehniki-sholi-tmima-mihanikon-ilektronikon-ypologiston-kai-pliroforikis-simeioseis-gia-to-mathima-didaktiki-tis-pliroforikis.html">ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής</a> </h3> <p> <img alt="ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής" title="ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/21/1130867.jpg"> ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης </p> <a href="/1130867-Panepistimio-patron-polytehniki-sholi-tmima-mihanikon-ilektronikon-ypologiston-kai-pliroforikis-simeioseis-gia-to-mathima-didaktiki-tis-pliroforikis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3503408-Senario-didaskalias-toy-esoterikoy-toy-ilektronikoy-ypologisti.html">Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή</a> </h3> <p> <img alt="Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή" title="Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3503408.jpg"> Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού </p> <a href="/3503408-Senario-didaskalias-toy-esoterikoy-toy-ilektronikoy-ypologisti.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2206982-Logismiko-didaskalias-ton-mathimatikon-tis-g-taxis-gymnasioy.html">Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου</a> </h3> <p> <img alt="Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου" title="Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2206982.jpg"> Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr </p> <a href="/2206982-Logismiko-didaskalias-ton-mathimatikon-tis-g-taxis-gymnasioy.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7738679-To-senario-afora-tis-gnostikes-periohes-tis-meletis-perivallontos-kai-tis-glossas-1-3-taxeis-stis-opoies-mporei-na-apeythynetai.html">Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται</a> </h3> <p> <img alt="Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται" title="Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7738679.jpg"> ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Ακολουθώντας. το λύκο και τη μέλισσα. Από τη δασκάλα: Πονηρού Άννα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο </p> <a href="/7738679-To-senario-afora-tis-gnostikes-periohes-tis-meletis-perivallontos-kai-tis-glossas-1-3-taxeis-stis-opoies-mporei-na-apeythynetai.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/70988-Shedio-mathimatos-mathimatika-st-dimotikoy-ta-klasmata.html">ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»</a> </h3> <p> <img alt="ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»" title="ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/17/70988.jpg"> ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων, </p> <a href="/70988-Shedio-mathimatos-mathimatika-st-dimotikoy-ta-klasmata.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2521043-Didaskalia-tis-ennoias-toy-orioy-synartisis.html">ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ</a> </h3> <p> <img alt="ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ" title="ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2521043.jpg"> ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ </p> <a href="/2521043-Didaskalia-tis-ennoias-toy-orioy-synartisis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9728976-I-didaskalia-ton-monodiastaton-pinakon-sto-mathima-anaptyxi-efarmogon-se-programmatistiko-perivallon.html">«Η διδασκαλία των μονοδιάστατων πινάκων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»</a> </h3> <p> <img alt="«Η διδασκαλία των μονοδιάστατων πινάκων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»" title="«Η διδασκαλία των μονοδιάστατων πινάκων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/9728976.jpg"> «Η διδασκαλία των μονοδιάστατων πινάκων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» Σαρημπαλίδης Ιωάννης 1, Μιχαηλίδης Νίκος 2, Μισαηλίδης Άνθιμος 3 1 Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο </p> <a href="/9728976-I-didaskalia-ton-monodiastaton-pinakon-sto-mathima-anaptyxi-efarmogon-se-programmatistiko-perivallon.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3228727-Otan-koitas-apo-psila-shiua-anaglyfo-tis-gis.html">Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης</a> </h3> <p> <img alt="Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης" title="Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3228727.jpg"> ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. </p> <a href="/3228727-Otan-koitas-apo-psila-shiua-anaglyfo-tis-gis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10092600-Mathisiaka-antikeimena-gia-to-mathima-tpe-pliroforiki-paidagogiki-axiopoiisi-stin-protovathmia-ekpaideysi.html">Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση</a> </h3> <p> <img alt="Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση" title="Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10092600.jpg"> Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ </p> <a href="/10092600-Mathisiaka-antikeimena-gia-to-mathima-tpe-pliroforiki-paidagogiki-axiopoiisi-stin-protovathmia-ekpaideysi.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2237886-Ergasia-stin-anaptyxiaki-ekpaideytiki-psyhologia.html">ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ</a> </h3> <p> <img alt="ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ" title="ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2237886.jpg"> 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων. </p> <a href="/2237886-Ergasia-stin-anaptyxiaki-ekpaideytiki-psyhologia.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/12323106-Didaktiki-tis-pliroforikis.html">Διδακτική της Πληροφορικής</a> </h3> <p> <img alt="Διδακτική της Πληροφορικής" title="Διδακτική της Πληροφορικής" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/12323106.jpg"> ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό </p> <a href="/12323106-Didaktiki-tis-pliroforikis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2316439-Titlos-ergasias-eikonografimata-mathima-ekthetiki-synartisi-lykeioy-agioy-neofytoy-arithmos-mathiton-stin-taxi-16.html">Τίτλος Εργασίας: Εικονογραφήματα. Μάθημα: Εκθετική συνάρτηση. Λυκείου Αγίου Νεοφύτου. Αριθμός μαθητών στην τάξη: 16</a> </h3> <p> <img alt="Τίτλος Εργασίας: Εικονογραφήματα. Μάθημα: Εκθετική συνάρτηση. Λυκείου Αγίου Νεοφύτου. Αριθμός μαθητών στην τάξη: 16" title="Τίτλος Εργασίας: Εικονογραφήματα. Μάθημα: Εκθετική συνάρτηση. Λυκείου Αγίου Νεοφύτου. Αριθμός μαθητών στην τάξη: 16" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2316439.jpg"> Τίτλος Εργασίας: Εικονογραφήματα Μάθημα: Εκθετική συνάρτηση Τάξη στην οποία διδάχθηκε το μάθημα: Β6 κατεύθυνσης Λυκείου Αγίου Νεοφύτου Αριθμός μαθητών στην τάξη: 16 Καθηγητής: Γιώργος Ανδρονίκου Εισαγωγή: </p> <a href="/2316439-Titlos-ergasias-eikonografimata-mathima-ekthetiki-synartisi-lykeioy-agioy-neofytoy-arithmos-mathiton-stin-taxi-16.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9695910-Html-1-stohos-tis-oras-11-3-2014-eisagogi-tis-glossas-html-se-arhario-epipedo.html">HTML 1. Στόχος της ώρας 11/3/2014. Εισαγωγή της γλώσσας HTML σε αρχάριο επίπεδο:</a> </h3> <p> <img alt="HTML 1. Στόχος της ώρας 11/3/2014. Εισαγωγή της γλώσσας HTML σε αρχάριο επίπεδο:" title="HTML 1. Στόχος της ώρας 11/3/2014. Εισαγωγή της γλώσσας HTML σε αρχάριο επίπεδο:" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/9695910.jpg"> HTML 1 Στόχος της ώρας Τι είναι HTML και CSS; ιαχωρισμός περιεχομένου/μορφοποίησης Πότε χρησιμοποιούμε το ένα και πότε το άλλο; Εισαγωγή της γλώσσας HTML σε αρχάριο επίπεδο: Βασική σύνταξη, ετικέτες Τίτλοι, </p> <a href="/9695910-Html-1-stohos-tis-oras-11-3-2014-eisagogi-tis-glossas-html-se-arhario-epipedo.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2835810-Pio-analytika-dimioyrgithike-mia-istoselida-typoy-wiki-opoy-prostethikan-oi-analoges-anafores-se-drastiriotites-apo-to-fotodentro.html">Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.</a> </h3> <p> <img alt="Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο." title="Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2835810.jpg"> ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι </p> <a href="/2835810-Pio-analytika-dimioyrgithike-mia-istoselida-typoy-wiki-opoy-prostethikan-oi-analoges-anafores-se-drastiriotites-apo-to-fotodentro.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7880585-Epl-012-eisagogi-sto-pagkosmio-plegma-pliroforion.html">ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών</a> </h3> <p> <img alt="ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών" title="ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7880585.jpg"> ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών World Wide Web (WWW) Θέματα Επεξεργασία δεδομένων στο Web Δημιουργία απλών σελίδων HTML Περιγραφή κάποιων XHTML στοιχείων (tags) Εξέλιξης του WWW Το WWW </p> <a href="/7880585-Epl-012-eisagogi-sto-pagkosmio-plegma-pliroforion.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1566484-Senario-15-energos-meteorologikos-hartis.html">Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης</a> </h3> <p> <img alt="Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης" title="Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1566484.jpg"> Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος : Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω, </p> <a href="/1566484-Senario-15-energos-meteorologikos-hartis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9235658-.html"></a> </h3> <p> <img alt="" title="" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/9235658.jpg"> ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανθρωπογενές περιβάλλον» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. </p> <a href="/9235658-.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8876677-Didaktikes-tehnikes-stratigikes.html">Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)</a> </h3> <p> <img alt="Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)" title="Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8876677.jpg"> Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη </p> <a href="/8876677-Didaktikes-tehnikes-stratigikes.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/4697395-Geniki-organosi-senarioy-1-proapaitoymenes-gnoseis-kai-proteres-gnoseis-ton-mathiton.html">Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών</a> </h3> <p> <img alt="Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών" title="Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/4697395.jpg"> Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω </p> <a href="/4697395-Geniki-organosi-senarioy-1-proapaitoymenes-gnoseis-kai-proteres-gnoseis-ton-mathiton.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/6541787-B-etoimazontas-mia-paroysiasi.html">B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση</a> </h3> <p> <img alt="B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση" title="B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/6541787.jpg"> B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση Τι είναι μια παρουσίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή Ο υπολογιστής με την κατάλληλη εφαρμογή, μπορεί να μας βοηθήσει στη δημιουργία εντυπωσιακών εγγράφων, διαφανειών </p> <a href="/6541787-B-etoimazontas-mia-paroysiasi.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7370102-Pliroforiki-sto-eniaio-lykeio.html">ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ</a> </h3> <p> <img alt="ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ" title="ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7370102.jpg"> ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως </p> <a href="/7370102-Pliroforiki-sto-eniaio-lykeio.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/5710890-Eikoniko-ergastirio-sto-ilektriko-kykloma.html">Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα</a> </h3> <p> <img alt="Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα" title="Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/5710890.jpg"> Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής </p> <a href="/5710890-Eikoniko-ergastirio-sto-ilektriko-kykloma.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2696734-Dosologia-farmakon-gia-paidia-eos-12-eton-omada-anaptyxis.html">ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ</a> </h3> <p> <img alt="ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" title="ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2696734.jpg"> ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής </p> <a href="/2696734-Dosologia-farmakon-gia-paidia-eos-12-eton-omada-anaptyxis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2835777-Didaktiko-senario-to-yliko-toy-ypologisti.html">ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή»</a> </h3> <p> <img alt="ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή»" title="ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή»" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2835777.jpg"> ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Το Υλικό του Υπολογιστή» 1.Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου Το Υλικό του Υπολογιστή. 2. Εκτιμώμενη Διάρκεια Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 2 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών </p> <a href="/2835777-Didaktiko-senario-to-yliko-toy-ypologisti.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9607575-Kathodigisi-helonas-me-tis-vasikes-entoles-sto-programmatistiko-perivallon-microworlds-pro.html">Καθοδήγηση χελώνας με τις βασικές εντολές στο προγραμματιστικό περιβάλλον MicroWorlds Pro</a> </h3> <p> <img alt="Καθοδήγηση χελώνας με τις βασικές εντολές στο προγραμματιστικό περιβάλλον MicroWorlds Pro" title="Καθοδήγηση χελώνας με τις βασικές εντολές στο προγραμματιστικό περιβάλλον MicroWorlds Pro" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/9607575.jpg"> Καθοδήγηση χελώνας με τις βασικές εντολές στο προγραμματιστικό περιβάλλον MicroWorlds Pro Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά ένα από τα διδακτικά σενάρια που αναπτύχθηκαν κατά την πρώτη περίοδο επιμόρφωσης </p> <a href="/9607575-Kathodigisi-helonas-me-tis-vasikes-entoles-sto-programmatistiko-perivallon-microworlds-pro.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/5514565-.html"></a> </h3> <p> <img alt="" title="" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/5514565.jpg"> ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. </p> <a href="/5514565-.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10663355-To-programma-diagramma-rois-kai-i-didaktiki-toy-axiopoiisi-stin-didaskalia-toy-programmatismoy.html">Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού</a> </h3> <p> <img alt="Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού" title="Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10663355.jpg"> Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός </p> <a href="/10663355-To-programma-diagramma-rois-kai-i-didaktiki-toy-axiopoiisi-stin-didaskalia-toy-programmatismoy.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/5144841-Eisagogi-stin-html-decode-issel-theodosis-soyrgkoynis-antonis-hrysopoylos-stelios-moshogloy.html">ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML. Decode, ISSEL. Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου</a> </h3> <p> <img alt="ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML. Decode, ISSEL. Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου" title="ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML. Decode, ISSEL. Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/5144841.jpg"> ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου Decode, ISSEL Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στόχος της ώρας </p> <a href="/5144841-Eisagogi-stin-html-decode-issel-theodosis-soyrgkoynis-antonis-hrysopoylos-stelios-moshogloy.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3858408-Tropoi-axiopoiisis-ekpaideytikon-psifiakon-komiks-stin-taxi-oi-mythoi-toy-aisopoy.html">ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»</a> </h3> <p> <img alt="ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»" title="ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3858408.jpg"> ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη </p> <a href="/3858408-Tropoi-axiopoiisis-ekpaideytikon-psifiakon-komiks-stin-taxi-oi-mythoi-toy-aisopoy.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/340752-Ergastirio-1-1-eisagogi-hrisimes-efarmoges.html">ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές</a> </h3> <p> <img alt="ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές" title="ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/19/340752.jpg"> ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό. </p> <a href="/340752-Ergastirio-1-1-eisagogi-hrisimes-efarmoges.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3914980-Ta-shedia-mathimatos-1-eisagogi.html">Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή</a> </h3> <p> <img alt="Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή" title="Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3914980.jpg"> Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες </p> <a href="/3914980-Ta-shedia-mathimatos-1-eisagogi.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10548474-1-2-3-4-1-2-3-5-1-inspiration-2-googleearth-3-powerpoint-4-word-5-hotpotatoes.html">1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).</a> </h3> <p> <img alt="1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes)." title="1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes)." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10548474.jpg"> ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών </p> <a href="/10548474-1-2-3-4-1-2-3-5-1-inspiration-2-googleearth-3-powerpoint-4-word-5-hotpotatoes.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10895865-I-gynaika-stin-arhaia-athina-hoytoyridoy-klaoyntia-kath-kl-pe07.html">Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07</a> </h3> <p> <img alt="Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07" title="Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10895865.jpg"> Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η ιδέα Η θέση και ο ρόλος της γυναίκας στο κοινωνικό σύνολο διαφοροποιείται από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή. Είναι πολύ </p> <a href="/10895865-I-gynaika-stin-arhaia-athina-hoytoyridoy-klaoyntia-kath-kl-pe07.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/6714669-Senario-14-programmatizontas-ena-rompot-anihneyti.html">Σενάριο 14: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ ανιχνευτή</a> </h3> <p> <img alt="Σενάριο 14: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ ανιχνευτή" title="Σενάριο 14: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ ανιχνευτή" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/6714669.jpg"> Σενάριο 14: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ ανιχνευτή Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ ανιχνευτή Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική Διδακτική Ενότητα: Ελέγχω-Προγραμματίζω τον Υπολογιστή </p> <a href="/6714669-Senario-14-programmatizontas-ena-rompot-anihneyti.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7816752-Mk-prosopsis-ltd-assistive-technology-products-services.html">MK Prosopsis Ltd - Assistive Technology Products & Services</a> </h3> <p> <img alt="MK Prosopsis Ltd - Assistive Technology Products & Services" title="MK Prosopsis Ltd - Assistive Technology Products & Services" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7816752.jpg"> Βασικά Στοιχεία Λογισμικό Επικοινωνώ: Συμβολογράφος Σύντομος Οδηγός Σημειώσεις Τι είναι: o Πρόκειται για ένα λογισμικό το οποίο έχει σκοπό να στηρίξει του μαθητές που δυσκολεύονται στο γραπτό λόγο (και </p> <a href="/7816752-Mk-prosopsis-ltd-assistive-technology-products-services.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3440251-Titlos-mathimatos-enothtas-mathima-word.html">ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ENOTHTAΣ: ΜΑΘΗΜΑ WORD</a> </h3> <p> <img alt="ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ENOTHTAΣ: ΜΑΘΗΜΑ WORD" title="ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ENOTHTAΣ: ΜΑΘΗΜΑ WORD" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3440251.jpg"> ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ENOTHTAΣ: ΜΑΘΗΜΑ WORD (Μορφοποίηση κειμένου έντονα, πλάγια, υπογραμμισμένα γράμματα, στοίχιση κειμένου) 1 ως 2 διδακτικές ώρες. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ </p> <a href="/3440251-Titlos-mathimatos-enothtas-mathima-word.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/5365919-Iaheirisi-pliroforion-sto-iadiktyo.html">ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο</a> </h3> <p> <img alt="ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο" title="ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/5365919.jpg"> ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο Εργαστήριο (Φυλλάδιο 4) ΤΕΙ Καβάλας - Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών ιδάσκων: Μαρδύρης Βασίλειος, ιπλ. Ηλ. Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc </p> <a href="/5365919-Iaheirisi-pliroforion-sto-iadiktyo.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10273627-Omada-e-georgioy-foteini-ilioydi-afroditi-metallidoy-hrysi-nizamis-alexandros-tzikalagias-andreas-trigkas-aggelos.html">ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ</a> </h3> <p> <img alt="ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ" title="ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10273627.jpg"> ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Εισαγωγή Η μεγάλη ανάπτυξη και ο ρόλος που </p> <a href="/10273627-Omada-e-georgioy-foteini-ilioydi-afroditi-metallidoy-hrysi-nizamis-alexandros-tzikalagias-andreas-trigkas-aggelos.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/5877959-Paradeigmatiko-senario-sto-mathima-tis-neoellinikis-glossas-oloi-diaforetikoi-oloi-idioi.html">Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι»</a> </h3> <p> <img alt="Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι»" title="Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι»" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/5877959.jpg"> Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι» </p> <a href="/5877959-Paradeigmatiko-senario-sto-mathima-tis-neoellinikis-glossas-oloi-diaforetikoi-oloi-idioi.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/533999-Logismikes-efarmoges-stin-epaggelmatiki-ekpaideysi-to-paradeigma-toy-tomea-ohimaton.html">«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»</a> </h3> <p> <img alt="«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»" title="«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/533999.jpg"> «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ </p> <a href="/533999-Logismikes-efarmoges-stin-epaggelmatiki-ekpaideysi-to-paradeigma-toy-tomea-ohimaton.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3857931-Fylla-ergasias-microworlds-pro-polymesikes-efarmoges-me-tin-hrisi-tis-glossas-logo-sto-gymnasio-v-h-hrysohoidis.html">Φύλλα εργασίας. MicroWorlds Pro. Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο. Β. Χ. Χρυσοχοΐδης</a> </h3> <p> <img alt="Φύλλα εργασίας. MicroWorlds Pro. Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο. Β. Χ. Χρυσοχοΐδης" title="Φύλλα εργασίας. MicroWorlds Pro. Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο. Β. Χ. Χρυσοχοΐδης" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3857931.jpg"> Φύλλα εργασίας MicroWorlds Pro Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο Β. Χ. Χρυσοχοΐδης Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Φλώρινας 2 «Σχεδίαση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων </p> <a href="/3857931-Fylla-ergasias-microworlds-pro-polymesikes-efarmoges-me-tin-hrisi-tis-glossas-logo-sto-gymnasio-v-h-hrysohoidis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7042341-S-e-p-syntheto-ergastiriako-perivallon.html">Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)</a> </h3> <p> <img alt="Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)" title="Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7042341.jpg"> ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ </p> <a href="/7042341-S-e-p-syntheto-ergastiriako-perivallon.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3590890-Anoihta-akadimaika-mathimata-sto-pamak.html">Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ</a> </h3> <p> <img alt="Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ" title="Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3590890.jpg"> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ Σεμινάριο Ενημέρωσης: 26 Σεπτεμβρίου 2013 Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Καθηγητής Μάνος Ρουμελιώτης Άδειες Χρήσης Το παρόν </p> <a href="/3590890-Anoihta-akadimaika-mathimata-sto-pamak.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3010187-M-a-th-i-m-a-t-a-e-p-i-l-o-g-i-s.html">Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς</a> </h3> <p> <img alt="Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς" title="Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3010187.jpg"> Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και </p> <a href="/3010187-M-a-th-i-m-a-t-a-e-p-i-l-o-g-i-s.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10809409-Logismiko-exe-odigos-syggrafiki-omada-konstantinos-tsakalogloy-ioannis-exintaridis-konstantinos-tsimpanis-stayrofla-georgiadi.html">Λογισμικό exe. Οδηγός. Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη</a> </h3> <p> <img alt="Λογισμικό exe. Οδηγός. Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη" title="Λογισμικό exe. Οδηγός. Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10809409.jpg"> Λογισμικό exe Οδηγός Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη Απρίλιοσ 2010 Το SCORM είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για μαθησιακά </p> <a href="/10809409-Logismiko-exe-odigos-syggrafiki-omada-konstantinos-tsakalogloy-ioannis-exintaridis-konstantinos-tsimpanis-stayrofla-georgiadi.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8717274-Ergaleia-drastiriotiton-gia-syggrafi-mathisiakon-akoloythion-sto-perivallon-lams.html">Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS</a> </h3> <p> <img alt="Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS" title="Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8717274.jpg"> Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Στο περιβάλλον Συγγραφής του LAMS υπάρχει μια πληθώρα εργαλείων δραστηριοτήτων τα οποία εμφανίζονται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου </p> <a href="/8717274-Ergaleia-drastiriotiton-gia-syggrafi-mathisiakon-akoloythion-sto-perivallon-lams.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9345353-Exetastea-uli-syllabus-ekdosi-1-5.html">Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.5</a> </h3> <p> <img alt="Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.5" title="Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.5" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/9345353.jpg"> Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.5 Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.com) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί </p> <a href="/9345353-Exetastea-uli-syllabus-ekdosi-1-5.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10238099-Paradeigmatiko-senario-sto-mathima-tis-neoellinikis-glossas-vivlia-vivliothikes.html">Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες»</a> </h3> <p> <img alt="Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες»" title="Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες»" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10238099.jpg"> Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Βιβλία-βιβλιοθήκες» ΣΩΤΗΡΙΑ </p> <a href="/10238099-Paradeigmatiko-senario-sto-mathima-tis-neoellinikis-glossas-vivlia-vivliothikes.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9630555-Xekinontas-ton-prograuuatisuo-stis-taxeis-toy-iuotikoy-paizontas-ue-to-scratch.html">Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch</a> </h3> <p> <img alt="Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch" title="Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/9630555.jpg"> Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και </p> <a href="/9630555-Xekinontas-ton-prograuuatisuo-stis-taxeis-toy-iuotikoy-paizontas-ue-to-scratch.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/94319-Kefalaio-10-ypoprogrammata.html">Κεφάλαιο 10. Υποπρογράμματα</a> </h3> <p> <img alt="Κεφάλαιο 10. Υποπρογράμματα" title="Κεφάλαιο 10. Υποπρογράμματα" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/17/94319.jpg"> Κεφάλαιο 10 Υποπρογράμματα 10.1 Γενικός διδακτικός σκοπός Ο γενικός σκοπός του κεφαλαίου είναι να καταστούν ικανοί οι μαθητές να χρησιμοποιούν υποπρογράμματα για τη δημιουργία συνθέτων προγραμμάτων. 194 </p> <a href="/94319-Kefalaio-10-ypoprogrammata.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/11180670-Epimorfosi-ekpai-eytikon-gia-tin-axiopoiisi-kai-efarmogi-ton-tpe-sti-i-aktiki-praxi-ekpai-eytiko-senario.html">ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ</a> </h3> <p> <img alt="ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ" title="ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/11180670.jpg"> ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Είδη φυτών: Πόες, θάµνοι, δέντρα ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΣ:, ΠΕ 70 ΚΣΕ ΚΙΛΚΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 1. Συνοπτική </p> <a href="/11180670-Epimorfosi-ekpai-eytikon-gia-tin-axiopoiisi-kai-efarmogi-ton-tpe-sti-i-aktiki-praxi-ekpai-eytiko-senario.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/12258567-Praktiki-askisi-kefalaio-6-kefalaio-6.html">Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6</a> </h3> <p> <img alt="Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6" title="Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/12258567.jpg"> Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών </p> <a href="/12258567-Praktiki-askisi-kefalaio-6-kefalaio-6.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8433453-1-mathima-pliroforiki-enotita-4-i-kef-11-o-gnorimia-me-to-diadiktyo-2-taxi-a-gymnasioy.html">1. ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η - ΚΕΦ. 11 ο : Γνωριμία με το Διαδίκτυο. 2. ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου</a> </h3> <p> <img alt="1. ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η - ΚΕΦ. 11 ο : Γνωριμία με το Διαδίκτυο. 2. ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου" title="1. ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η - ΚΕΦ. 11 ο : Γνωριμία με το Διαδίκτυο. 2. ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8433453.jpg"> ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Καράκιζα Τσαμπίκα 1. ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2. ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η - ΚΕΦ. 11 ο : Γνωριμία με το Διαδίκτυο 3. Εκπαιδευτικές ανάγκες: Οι μαθητές είναι στη μεγάλη πλειοψηφία τους νυν </p> <a href="/8433453-1-mathima-pliroforiki-enotita-4-i-kef-11-o-gnorimia-me-to-diadiktyo-2-taxi-a-gymnasioy.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10234656-Mathimatika-e-dimotikoy.html">Μαθηματικά Ε Δημοτικού</a> </h3> <p> <img alt="Μαθηματικά Ε Δημοτικού" title="Μαθηματικά Ε Δημοτικού" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10234656.jpg"> Μαθηματικά Ε Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης 2014 Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση </p> <a href="/10234656-Mathimatika-e-dimotikoy.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/4910374-Didaktiki-proseggisi-gia-ti-topologia-topikoy-diktyoy-kai-ypiresion-se-client-server-perivallon-me-to-programma-filius.html">Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius</a> </h3> <p> <img alt="Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius" title="Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/4910374.jpg"> Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Ζευγίτης Θεόδωρος 1, Καλτσίδης Χρήστος 2, Μακράκη Καλλιόπη 3 tzevgit@gmail.com, ckaltsidis@sch.gr, </p> <a href="/4910374-Didaktiki-proseggisi-gia-ti-topologia-topikoy-diktyoy-kai-ypiresion-se-client-server-perivallon-me-to-programma-filius.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1400229-Gnorizontas-to-yliko-toy-ypologisti-meso-tis-ennoiologikis-hartografisis-hrisi-toy-cmaptools.html">«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»</a> </h3> <p> <img alt="«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»" title="«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1400229.jpg"> 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο </p> <a href="/1400229-Gnorizontas-to-yliko-toy-ypologisti-meso-tis-ennoiologikis-hartografisis-hrisi-toy-cmaptools.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10235127-Gnorimia-me-ta-paidia-p-h-plithos-paidion-katanomi-ana-fylo-ethnotita-analogia-pronipia-nipia-kanones-taxis-kathimerines-roytines.html">Γνωριμία με τα παιδιά: [π.χ. πλήθος παιδιών, κατανομή ανά φύλο/εθνότητα, αναλογία προνήπια/νήπια, κανόνες τάξης, καθημερινές ρουτίνες]</a> </h3> <p> <img alt="Γνωριμία με τα παιδιά: [π.χ. πλήθος παιδιών, κατανομή ανά φύλο/εθνότητα, αναλογία προνήπια/νήπια, κανόνες τάξης, καθημερινές ρουτίνες]" title="Γνωριμία με τα παιδιά: [π.χ. πλήθος παιδιών, κατανομή ανά φύλο/εθνότητα, αναλογία προνήπια/νήπια, κανόνες τάξης, καθημερινές ρουτίνες]" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10235127.jpg"> ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παρατήρηση 1: κουλτούρες πρακτικής μαθηματικών Σχολείο, Τάξη, Παιδιά Γνωριμία με το σχολείο: Που βρίσκεται; Πώς θα το περιγράφατε; [π.χ. περιοχή, κοινότητα, πλήθος παιδιών (φύλο, εθνότητα), κοινωνικο-οικονομικό </p> <a href="/10235127-Gnorimia-me-ta-paidia-p-h-plithos-paidion-katanomi-ana-fylo-ethnotita-analogia-pronipia-nipia-kanones-taxis-kathimerines-roytines.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8000873-Html-dimioyrgia-istoselidas-paroysiasi-kai-morfopoiisi-keimenoy-istoselidas.html">HTML: Δημιουργία ιστοσελίδας, Παρουσίαση και Μορφοποίηση κειμένου Ιστοσελίδας</a> </h3> <p> <img alt="HTML: Δημιουργία ιστοσελίδας, Παρουσίαση και Μορφοποίηση κειμένου Ιστοσελίδας" title="HTML: Δημιουργία ιστοσελίδας, Παρουσίαση και Μορφοποίηση κειμένου Ιστοσελίδας" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8000873.jpg"> HTML: Δημιουργία ιστοσελίδας, Παρουσίαση και Μορφοποίηση κειμένου Ιστοσελίδας Σπήλιου Θωμαΐς-Παναγιωτίτσα 1 spiliou@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός, 1 ο ΕΠΑ.Λ. Κορυδαλλού Περίληψη Το διδακτικό σενάριο σχεδιάστηκε </p> <a href="/8000873-Html-dimioyrgia-istoselidas-paroysiasi-kai-morfopoiisi-keimenoy-istoselidas.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/5054634-Sholiaste-an-ta-ekpaideytika-antikeimena-opos-fylla-didaskalias-ergasias-kai-axiologisis-mathiton-kai-ypostiriktiko-yliko-kalyptoyn-toys.html">Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους</a> </h3> <p> <img alt="Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους" title="Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/5054634.jpg"> 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) </p> <a href="/5054634-Sholiaste-an-ta-ekpaideytika-antikeimena-opos-fylla-didaskalias-ergasias-kai-axiologisis-mathiton-kai-ypostiriktiko-yliko-kalyptoyn-toys.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2368014-One-laptop-per-child.html">One Laptop Per Child</a> </h3> <p> <img alt="One Laptop Per Child" title="One Laptop Per Child" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2368014.jpg"> One Laptop Per Child Παρουσίαση του μαθητικού υπολογιστή Αν. Καθηγητής Τσινάκος Αύγουστος, Προϊστάμενος, Τμ. Βιομηχανικής Πληροφορικής TEI Kαβάλας tsinakos@teikav.edu.gr Γιατί μας αφορά ή όλη προσπάθεια? </p> <a href="/2368014-One-laptop-per-child.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7529344-I-glossa-moy-me-ta-matia-moy-a-v-g.html">«Η Γλώσσα μου με τα Μάτια μου» Α Β Γ</a> </h3> <p> <img alt="«Η Γλώσσα μου με τα Μάτια μου» Α Β Γ" title="«Η Γλώσσα μου με τα Μάτια μου» Α Β Γ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7529344.jpg"> «Η Γλώσσα μου με τα Μάτια μου» Α Β Γ 1 «Η Γλώσσα μου με τα Μάτια μου» Α Β Γ Η Γλώσσα μου με τα Μάτια μου Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του λογισμικού Συντελεστές: Συγγραφή διδακτικού υλικού Νίκος Ίσαρης, </p> <a href="/7529344-I-glossa-moy-me-ta-matia-moy-a-v-g.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/12564208-Tei-kavalas-ptyhiaki-ergasia-eisagogi-miltiadis-kaklamanis.html">ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης</a> </h3> <p> <img alt="ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης" title="ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/28/12564208.jpg"> Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3 </p> <a href="/12564208-Tei-kavalas-ptyhiaki-ergasia-eisagogi-miltiadis-kaklamanis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10402056-Tpe-sta-iuotika-sholeia-konstantinos-haratsis-r-ilektrologos-mih-mih-i-y-ekpaideytikos-pe19.html">ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19</a> </h3> <p> <img alt="ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19" title="ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10402056.jpg"> ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης </p> <a href="/10402056-Tpe-sta-iuotika-sholeia-konstantinos-haratsis-r-ilektrologos-mih-mih-i-y-ekpaideytikos-pe19.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/11038382-Scratch-dimotiko-2-eisagogi-stis-vasikes-entoles-kai-leitoyrgies-tis-scratch.html">Scratch Δημοτικό 2 : Εισαγωγή στις βασικές εντολές και λειτουργίες της Scratch</a> </h3> <p> <img alt="Scratch Δημοτικό 2 : Εισαγωγή στις βασικές εντολές και λειτουργίες της Scratch" title="Scratch Δημοτικό 2 : Εισαγωγή στις βασικές εντολές και λειτουργίες της Scratch" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/11038382.jpg"> Scratch Δημοτικό 2 : Εισαγωγή στις βασικές εντολές και λειτουργίες της Scratch Εκτιμώμενη διάρκεια: Δύο διδακτικές ώρες Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Ολοήμερου Δημοτικού (ΦΕΚ 1139/28-7-2010) </p> <a href="/11038382-Scratch-dimotiko-2-eisagogi-stis-vasikes-entoles-kai-leitoyrgies-tis-scratch.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/6305074-Mathimatika-a-dimotikoy-petros-kliapis-septemvris-2007.html">Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007</a> </h3> <p> <img alt="Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007" title="Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/6305074.jpg"> Μαθηματικά A Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση </p> <a href="/6305074-Mathimatika-a-dimotikoy-petros-kliapis-septemvris-2007.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/6576494-Vasikes-arhes-shediasmoy-efarmogon.html">ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ</a> </h3> <p> <img alt="ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ" title="ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/6576494.jpg"> ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας 8 Μαρτίου 2001 Hypertext Markup Language (HTML)! Σε μια ιστοσελίδα μπορούν να εμφανίζονται διαφορετικά </p> <a href="/6576494-Vasikes-arhes-shediasmoy-efarmogon.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2256573-Synoptikos-odigos-hrisis-toy-moodle-gia-ton-kathigiti.html">Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή</a> </h3> <p> <img alt="Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή" title="Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2256573.jpg"> Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1 </p> <a href="/2256573-Synoptikos-odigos-hrisis-toy-moodle-gia-ton-kathigiti.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10387284-Epimorfosi-ekpaideytikon-sti-hrisi-kai-axiopoiisi-ton-tpe-stin-ekpaideytiki-diadikasia-epimorfotria-doyvli-georgia.html">ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ</a> </h3> <p> <img alt="ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" title="ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10387284.jpg"> ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ </p> <a href="/10387284-Epimorfosi-ekpaideytikon-sti-hrisi-kai-axiopoiisi-ton-tpe-stin-ekpaideytiki-diadikasia-epimorfotria-doyvli-georgia.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/5787383-Axiopoiisi-toy-scratch-sto-plaisio-ekponisis-omadikon-ergasion-sto-mathima-tis-pliroforikis-tis-g-gymnasioy.html">Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου</a> </h3> <p> <img alt="Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου" title="Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/5787383.jpg"> Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία </p> <a href="/5787383-Axiopoiisi-toy-scratch-sto-plaisio-ekponisis-omadikon-ergasion-sto-mathima-tis-pliroforikis-tis-g-gymnasioy.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2835705-Algorithmikes-domes-epanalipsis-oso-synthiki-epanalave.html">Αλγοριθμικές δομές επανάληψης - Όσο συνθήκη... επανάλαβε</a> </h3> <p> <img alt="Αλγοριθμικές δομές επανάληψης - Όσο συνθήκη... επανάλαβε" title="Αλγοριθμικές δομές επανάληψης - Όσο συνθήκη... επανάλαβε" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2835705.jpg"> ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Κοκκαλάρα Μαρία 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1 Τίτλος διδακτικού σεναρίου Αλγοριθμικές δομές επανάληψης - Όσο συνθήκη... επανάλαβε 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το </p> <a href="/2835705-Algorithmikes-domes-epanalipsis-oso-synthiki-epanalave.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/11464272-Ekpaideysi-enilikon-empeiries-kai-draseis-athina-deytera-12-oktovrioy-2015.html">Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015</a> </h3> <p> <img alt="Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015" title="Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/11464272.jpg"> Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε </p> <a href="/11464272-Ekpaideysi-enilikon-empeiries-kai-draseis-athina-deytera-12-oktovrioy-2015.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/5878355-Gnoseis-gia-tin-egkefaliki-paralysi.html">Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση</a> </h3> <p> <img alt="Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση" title="Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/5878355.jpg"> Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen </p> <a href="/5878355-Gnoseis-gia-tin-egkefaliki-paralysi.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3362127-Senario-didaskalias-gnostiko-antikeimeno-istoria.html">ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ</a> </h3> <p> <img alt="ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ" title="ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3362127.jpg"> ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές </p> <a href="/3362127-Senario-didaskalias-gnostiko-antikeimeno-istoria.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/258715-Logoi-kai-analogies-odigos-organosis-tis-didaskalias-mihalis-argyris.html">ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης</a> </h3> <p> <img alt="ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης" title="ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/19/258715.jpg"> ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης 1 Λόγοι και αναλογίες Περίληψη Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους μια υπολογιστική οντότητα, ένα καγκουρό του οποίου το μέγεθος μπορούν </p> <a href="/258715-Logoi-kai-analogies-odigos-organosis-tis-didaskalias-mihalis-argyris.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/6063649-Mathimatika-g-dimotikoy-petros-kliapis.html">Μαθηματικά Γ Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης</a> </h3> <p> <img alt="Μαθηματικά Γ Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης" title="Μαθηματικά Γ Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/6063649.jpg"> Μαθηματικά Γ Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση της προϋπάρχουσας </p> <a href="/6063649-Mathimatika-g-dimotikoy-petros-kliapis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9898676-Didaskalia-gnostikis-stratigikis-gia-tin-katanoisi-dr-zafeiriadis-kyriakos-oi-ikanoi-anagnostes-hrisimopoioyn-polles-stratigikes-syndyazoyn-tin.html">ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την</a> </h3> <p> <img alt="ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την" title="ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/9898676.jpg"> 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν </p> <a href="/9898676-Didaskalia-gnostikis-stratigikis-gia-tin-katanoisi-dr-zafeiriadis-kyriakos-oi-ikanoi-anagnostes-hrisimopoioyn-polles-stratigikes-syndyazoyn-tin.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/367441-Odigies-gia-tin-pilotiki-efarmogi-ton-mathimaton-kai-ton-viomatikon-draseon-sto-gymnasio.html">Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο</a> </h3> <p> <img alt="Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο" title="Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/19/367441.jpg"> Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ </p> <a href="/367441-Odigies-gia-tin-pilotiki-efarmogi-ton-mathimaton-kai-ton-viomatikon-draseon-sto-gymnasio.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> </div> <!-- END RIGHT SIDEBAR --> </div> </div> </div> <!-- END CONTENT --> </div> <!-- END SIDEBAR & CONTENT --> </div> </div> <!-- BEGIN FOOTER --> <div class="footer"> <div class="container"> <div class="row"> <!-- BEGIN COPYRIGHT --> <div class="col-md-10 col-sm-10 padding-top-10"> 2017 © DocPlayer.gr <a href="/support/privacy-policy/">Πολιτική Απορρήτου</a> | <a href="/support/terms-of-service/">Όροι Χρήσης</a> | <a href="/support/feedback/">Σχόλια</a> </div> <!-- END COPYRIGHT --> <!-- BEGIN PAYMENTS --> <div class="col-md-6 col-sm-6"> </div> <!-- END PAYMENTS --> </div> </div> </div> <!-- END FOOTER --> <!--[if lt IE 9]> <script src="/static/theme/global/plugins/respond.min.js"></script> <![endif]--> <script src="/static/js/81dc/total.js" type="text/javascript"></script> <div style="display: none;"> <script> var page_data = {"domain_id":30,"design_id":0,"page_id":0}; (function(){ var img = new Image(); var pixel_image_src = '/pix/'+Math.random()+'/report/pixel.gif?type=pageview&domain_id=30&page_id=0&design_id=0&l='+encodeURIComponent(navigator.language)+'&p='+encodeURIComponent(navigator.platform)+'&url='+encodeURIComponent(document.location); document.write('<img src="'+pixel_image_src+'"> '); }()); </script> </div> </body> </html>