ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μάιος Ανώνυµη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μάιος 2005. Ανώνυµη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Μάιος 2005 Ανώνυµη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ» Το παρόν Ετήσιο ελτίο έχει συνταχθεί µε σκοπό την παροχή τακτικής και επαρκούς πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό, όπως αυτή καθορίζεται στο Άρθρο 16 της από απόφασης 5/204 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

2 Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία της Εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.» Συνοπτικά ενοποιηµένα οικονοµικά µεγέθη ο Κεφάλαιο: Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας ο Κεφάλαιο: Πληροφορίες σχετικά µε ηµόσιες Προσφορές ο Κεφάλαιο: Κατάλογος Προσώπων του Άρθρου 8 της υπ αριθµ. 5/204/ απόφασης του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ο Κεφάλαιο: Χρηµατιστηριακά Στοιχεία Μετοχής ο Κεφάλαιο: ικαιώµατα Μετόχων Γενικά Φορολογία µερισµάτων ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ο Κεφάλαιο: Πληροφορίες για την Εταιρία «ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.» Γενικές Πληροφορίες Ιστορικό Αντικείµενο Εργασιών - Κύριοι Ασφαλιστικοί Κλάδοι Πολιτική Ανάπτυξης Εργασιών ίκτυο Πωλήσεων ιατηρησιµότητα συµβολαίων Εκπαίδευση ιαφήµιση ιεθνείς Συνεργασίες - Αντασφαλιστική Πολιτική Πάγια περιουσιακά στοιχεία - Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου Ίδια Κεφάλαια - Λογιστική Αξία Μετοχής Μέτοχοι ιοίκηση - ιεύθυνση Εργασιών Οργανόγραµµα Συµµετοχές των Μελών του.σ. και των κυρίων Μετόχων στη ιοίκηση και στο κεφάλαιο άλλων εταιριών Προσωπικό Επενδύσεις ο Κεφάλαιο: Στοιχεία Κλάδου Γενικά στοιχεία κλάδου ιάρθρωση κλάδου Οικονοµικά αποτελέσµατα ελληνικών ασφαλιστικών εταιριών Συνθήκες ανταγωνισµού Θέση της Εταιρίας στον κλάδο ο Κεφάλαιο: Απολογιστικά στοιχεία ραστηριότητας Έσοδα ασφαλιστικών εργασιών Τεχνικά Αποτελέσµατα ασφαλιστικών εργασιών

3 Περιεχόµενα 8.3 Ολικά Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης - Αποτελέσµατα χρήσεων ιάθεση των προ αποσβέσεων κερδών Εξέλιξη Οικονοµικής Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Αναµορφωµένοι Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων Ταµιακές Ροές ο Κεφάλαιο: Ενοποιηµένα Απολογιστικά στοιχεία Ενοποιηµένος κύκλος εργασιών - Αποτελέσµατα Οµίλου Ανάλυση Ενοποιηµένης Οικονοµικής Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Αναµορφωµένοι Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Ενοποιηµένες Ταµιακές Ροές ο Κεφάλαιο: Συνδεδεµένες Εταιρίες Συνδεδεµένες εταιρίες µε την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Θυγατρικές Εταιρίες Συγγενείς Εταιρίες µε την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Εταιρίες που συµµετέχουν στην «Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.» Εταιρίες στις οποίες συµµετέχει η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ως κύριος µέτοχος) Εταιρίες στις οποίες συµµετέχουν τα µέλη του.σ Θυγατρικές θυγατρικών εταιριών ιεταιρικές Συναλλαγές ο Κεφάλαιο: Μακροχρόνιοι Στόχοι και Προοπτικές ο Κεφάλαιο: Μερισµατική Πολιτική ο Κεφάλαιο: Παράρτηµα Οικονοµικές Καταστάσεις Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» Προσάρτηµα του Ισολογισµού της Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» Έκθεση ιαχείρισης της Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» Συνοπτικές Λογιστικές Καταστάσεις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» Προσάρτηµα Ενοποιηµένου Ισολογισµού Ενοποιηµένη Έκθεση ιαχείρισης της Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» Ενοποιηµένες Συνοπτικές Λογιστικές Καταστάσεις Οικονοµικές Καταστάσεις Συνδεδεµένων Εταιριών Οικονοµικές Καταστάσεις «GARANTA S.A.» Οικονοµικές Καταστάσεις «EΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΥΠΡΟΥ) ΖΩΗΣ Λτδ» Οικονοµικές Καταστάσεις «EΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) Λτδ» Οικονοµικές Καταστάσεις «ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.» Οικονοµικές Καταστάσεις «AUDATEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» Καταστάσεις Ταµιακών Ροών της Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ»

4 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Στοιχεία αποτελεσµάτων (σε χιλ. ) Έσοδα ασφαλιστικών εργασιών Συνολικό τεχνικό αποτέλεσµα Σύνολο Μικτών Αποτελεσµάτων (άνευ αποσβέσεων) Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης Σύνολο Λειτουργικό αποτέλεσµα (άνευ αποσβέσεων & Τόκων) (5) Κέρδη προ τόκων & αποσβέσεων Κέρδη προ αποσβέσεων Κέρδη προ φόρων χρήσης Κέρδη µετά από φόρους χρήσης & αµοιβές.σ Αναµορφωµένα Κέρδη προ φόρων χρήσης (1) Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από φόρους χρήσης & αµοιβές.σ. (1) (9.641) Συνολικό µέρισµα (καθαρό από φόρους) Σταθµισµένος αριθµός µετοχών (2) Αριθµός µετοχών τέλους χρήσης Στοιχεία ανά Μετοχή (3) (σε ) Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 1,22 0,96 0,26 0,46 0,34 Κέρδη προ Φόρων 1,10 0,86 0,09 0,30 0,15 Κέρδη µετά από Φόρους χρήσης & αµοιβές 0,82 0,62 0,07 0,29 0,01 Αναµορφωµένα Κέρδη προ φόρων 1,08 0,86 0,07 0,30 0,02 Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από φόρους χρήσης & αµοιβές.σ. 0,80 0,62 0,05 0,29 - Μέρισµα ανά µετοχή (4) 0,40 0,00 0,00 0,15 - (1) È ÙËÓ Ó ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ appleôùâïâûì ÙˆÓ ÂÏ ÊıËÛ Ó applefi Ë ÔÈ apple Ú ÙËÚ ÛÂÈ ÙˆÓ ÔÚΈÙÒÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ ÏÔÁÈÛÙÒÓ ÛÙ appleèûùôappleôèëùèî ÙˆÓ Ú ÛÂˆÓ (2) : È ÙË ÛÙ ıìèûë ÙÔ ÚÈıÌÔ ÙˆÓ ÌÂÙÔ ÒÓ ÂÏ ÊıË applefi Ë Ë ÍËÛË ÙÔ ÌÂÙÔ ÈÎÔ ÎÂÊ Ï Ô Ì appleâú Í appleô appleúô Î Â applefi ÙËÓ Ó appleúôû ÚÌÔÁ ÙˆÓ ÎÈÓ ÙˆÓ ÙË Ù ÈÚ. (3) ªÂ ÛË ÙÔ ÛÙ ıìèûì ÓÔ ÚÈıÌfi ÌÂÙÔ ÒÓ. (4) È ÙÔÓ appleôïôáèûìfi ÙÔ ÌÂÚ ÛÌ ÙÔ Ó ÌÂÙÔ ÂÈ ÏËÊı applefi Ë Ô Ê ÛÈÎfi ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÌÂÙÔ ÒÓ ÛÙÔ Ù ÏÔ Î ıâ Ú ÛË. (5) È ÙËÓ applefiû ÂÛË ÙÔ appleôïô appleô ÙË appleôùèìëùèî ËÌÈ ÙˆÓ ÚÂÔÁÚ ÊˆÓ, ÂÈ Ê ÈÚÂı appleôûfi Û G ,70 ÈÏÈ Â. 4

5 Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία της Εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.» Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη Εταιρίας (σε χιλ. ) Στοιχεία Ισολογισµού Σύνολο άυλων στοιχείων Ενσώµατα Πάγια Μείον: Αποσβέσεις Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια Συµµετοχές & µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Χρηµατοοικονοµικές επενδύσεις Κυκλοφορούν Ενεργητικό Μεταβατικοί Λογ/σµοί Ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού Ίδια Κεφάλαια Ασφαλιστικές Προβλέψεις Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Μεταβατικοί λογ/σµοί Παθητικού Σύνολο Παθητικού Λογιστική Αξία Μετοχής ( ) 6,09 2,90 2,49 4,74 3,20 5

6 Στους δύο επόµενους πίνακες παρουσιάζονται τα αναµορφωµένα αποτελέσµατα και ίδια κεφάλαια της Εταιρίας για τις χρήσεις Οι αναµορφώσεις διενεργήθηκαν µε βάση τις παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, όπως αυτές αναφέρονται στο πιστοποιητικό της κάθε χρήσης (βλέπε Κεφάλαιο 1). ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Αναµόρφωση Αποτελεσµάτων Εταιρίας (ποσά σε χιλ. ) Κέρδη προ φόρων χρήσης Μείον: Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Αναµορφωµένα κέρδη προ φόρων Μείον: Φόροι χρήσης και αµοιβές.σ Αναµορφωµένα κέρδη µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές.σ (9.641) Αναµόρφωση Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρίας (ποσά σε χιλ. ) Ίδια κεφάλαια Ισολογισµού Μείον: Μη διενεργηθείσες αποσβέσεις Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Αναµορφωµένα ίδια κεφάλαια Αναµορφωµένη λογιστική αξία µετοχής (σε ) 5,24 2,29 1,85 4,36 2,84 6

7 Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία της Εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.» Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Ποσοστιαία µεταβολή ασφαλιστικών εργασιών 3% 6,6% 10,3% 2,7% (2,5%) Ποσοστιαία µεταβολή κερδών προ φόρων 4,4% (21,7%) (89,4%) 426,2% (31,1%) Περιθώριο µικτού κέρδους (προ αποσβέσεων) (1) 14,7% 11,2% 7% 11,6% 11,7% Περιθώριο καθαρού κέρδους (προ φόρων) (1) 7,6% 5,6% 0,5% 2,8% 2,0% Αποδοτικότητα- µ.ο. ιδίων κεφαλαίων (προ φόρων) 24,7% 23,4% 3,4% 9,6% 4,4% Γενική ρευστότητα 2,6 2,8 4,3 3,3 3,4 Ξένα (2) / Ίδια κεφάλαια 7,3 11,013,8 4,85 4,9 Αναµορφωµένοι Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Ποσοστιαία µεταβολή κερδών προ φόρων 8,6% (19,9%) (92,2%) 312,2% (89,1%) Περιθώριο καθαρού κέρδους (προ φόρων) 7,5% 5,6% 0,5% 2,8% 0,3% Αποδοτικότητα - µ.ο. ιδίων κεφαλαίων (προ φόρων) 27,9% 28,1% 3,3% 9,6% 0,8% Ξένα / Ίδια κεφάλαια 8,4 14,018,6 5,3 5,7 (1) appleâúèıòúè ÌÈÎÙÔ Î È Î ı ÚÔ Î Ú Ô Ô Ó appleôïôáèûùâ ÌÂ ÛË Ù ÛÔ ÙË Ù ÈÚ applefi ÛÊ ÏÈÛÙÈÎ ÂÚÁ Û Â. (2) Ó ÂÊ Ï È appleâúèï Ì ÓÔ Ó Î È ÙÈ ÛÊ ÏÈÛÙÈÎ appleúô Ï ÂÈ appleô Û ËÌ Ù ÛıËÎ Ó ÛÙÔ Ù ÏÔ Î ıâ Ú ÛË. 7

8 Στην ενοποίηση περιλαµβάνονται µαζί µε την «ΕΘΝΙΚΗ» Α.Ε.Ε.Γ.Α. και οι εξής εταιρίες: ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΧΡΗΣΗ 1999: ΧΡΗΣΗ 2000: ΧΡΗΣΗ 2001: ΧΡΗΣΗ 2002: ΧΡΗΣΗ 2003: ΧΡΗΣΗ 2004: 1) SOCIETATE COMERCIALA DE ASIGURARE REASIGURARE ELENO-ROMANA GARANTA S.A. 2) ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 1) SOCIETATE COMERCIALA DE ASIGURARE REASIGURARE ELENO-ROMANA GARANTA S.A. 2) ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 1) SOCIETATE COMERCIALA DE ASIGURARE REASIGURARE ELENO-ROMANA GARANTA S.A. 2) ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 3) ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΥΠΡΟΥ) ΖΩΗΣ Λτ. 4) ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΥΠΡΟΥ) ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Λτ. (υποθυγατρική) 1) SOCIETATE COMERCIALA DE ASIGURARE REASIGURARE ELENO-ROMANA GARANTA S.A. 2) ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 3) ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΥΠΡΟΥ) ΖΩΗΣ Λτ. 4) ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΥΠΡΟΥ) ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Λτ. (υποθυγατρική) 1) ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΥΠΡΟΥ) ΖΩΗΣ Λτ. 2) ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΥΠΡΟΥ) ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Λτ. (υποθυγατρική) 3) SOCIETATE COMERCIALA DE ASIGURARE REASIGURARE ELENO-ROMANA GARANTA S.A. 4) AUDATEX ΕΛΛΑΣ A.E. 5) ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 1) ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΥΠΡΟΥ) ΖΩΗΣ Λτ. 2) ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΥΠΡΟΥ) ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Λτ. (υποθυγατρική) 3) SOCIETATE COMERCIALA DE ASIGURARE REASIGURARE ELENO-ROMANA GARANTA S.A. 4) AUDATEX ΕΛΛΑΣ A.E. 5) ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Στοιχεία Αποτελεσµάτων (σε χιλ. ) Έσοδα ασφαλιστικών εργασιών Συνολικό τεχνικό αποτέλεσµα Σύνολο Μικτών Αποτελεσµάτων (άνευ αποσβέσεων) Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης Σύνολο Λειτουργικό αποτέλεσµα (άνευ αποσβέσεων) Κέρδη προ τόκων & αποσβέσεων Κέρδη προ αποσβέσεων Κέρδη προ φόρων χρήσης Κέρδη µετά από φόρους χρήσης & ικαιώµατα Μειοψηφίας

9 Συνοπτικά ενοποιηµένα οικονοµικά µεγέθη Συνοπτικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη (σε χιλ. ) Στοιχεία Ισολογισµού Σύνολο άϋλων στοιχείων Ενσώµατα Πάγια Μείον: Αποσβέσεις Αναπόσβεστα Ενσώµατα πάγια Συµµετοχές & µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Χρηµατοοικονοµικές επενδύσεις Κυκλοφορούν Ενεργητικό Μεταβατικοί λογ/σµοί Ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού Ίδια Κεφάλαια ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικές Προβλέψεις Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα Υποχρεώσεις Μεταβατικοί λογ/σµοί Παθητικού Σύνολο Παθητικού Λογιστική Αξία Μετοχής ( ) (1) 6,09 2,96 2,55 4,76 3,23 (1) ªÂ ÛË ÙÔ Ê ÛÈÎfi ÚÈıÌfi ÌÂÙÔ ÒÓ ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙË Ú ÛË. Αναµόρφωση Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων (σε χιλ. ) Κέρδη προ φόρων χρήσης Μείον: Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Αναµορφωµένα κέρδη προ φόρων Μείον: Φόροι χρήσης και αµοιβές.σ. και δικαιώµατα µειοψηφίας Αναµορφωµένα κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ. και δικαιώµατα µειοψηφίας (9.868) 9

10 Αναµόρφωση Ενοποιηµένων Ιδίων Κεφαλαίων (σε χιλ. ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ισολογισµού Μείον: Μη διενεργηθείσες αποσβέσεις Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Αναµορφωµένα ίδια κεφάλαια Αναµορφωµένη λογιστική αξία µετοχής (σε ) 5,25 2,34 1,91 4,55 2,87 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

11 1 ο Κεφάλαιο Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας

12 1 ο Κεφάλαιο ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της εταιρίας «Η ΕΘΝΙΚΗ» Α.Ε.Ε.Γ.Α. (εφ εξής η «Εταιρία» ή «ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ»), από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας: Καραγεώργη Σερβίας 8, Αθήνα, τηλ (αρµόδιος: κ. Μ. Τζανετής). Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας ενώ το περιεχόµενο αυτού καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται από την υπ αριθµ. 5/204/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: o κ. Ι. Βασιλάτος Αναπλ. Γενικός ιευθυντής, κάτοικος Αθηνών, Καραγεώργη Σερβίας 8, Αθήνα, τηλ.: o κ. Μ. Τζανετής, Οικονοµικός ιευθυντής, κάτοικος Αθηνών, Καραγεώργη Σερβίας 8, Αθήνα, τηλ.: Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ετήσιου ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: 1. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο είναι πλήρη και αληθή. 2. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν Ετήσιο ελτίο. 3. Σε βάρος της Εταιρίας και των εταιριών που ελέγχονται µετοχικά από αυτή, δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση. Τακτικός Οικονοµικός Έλεγχος Η Εταιρία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον έλεγχο των εταιρικών χρήσεων που έληξαν στις , και διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής κ. Εµµ. Πηλείδης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε ) της εταιρίας DELOITTE & TOUCHÉ A.E., Λ. Κηφισίας , Χαλάνδρι, Αθήνα, τηλ , ενώ τις εταιρικές χρήσεις που έληξαν στις και ήλεγξε ο ορκωτός ελεγκτής κ. Ανδρέας Μπαρλίκας (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρίας DELOITTE. Ο ορκωτός ελεγκτής κ. Εµµ. Πηλείδης διενήργησε και τον έλεγχο των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων που κατάρτισε η Εταιρία για τις χρήσεις που έληξαν στις , και , ενώ τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων που έληξαν την και , ήλεγξε ο ορκωτός ελεγκτής κ. Ανδρέας Μπαρλίκας (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρίας DELOITTE. Οι εταιρίες που συµµετέχουν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης, η SOCIETATE COMERCIALA DE ASIGURARE REASIGURARE ELENO- ROMANA GARANTA S.A. και οι εταιρίες ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΥΠΡΟΥ) Λτ και ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΥΠΡΟΥ) ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Λτ (υποθυγατρική) ελέγχονται από τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές. Ειδικότερα, οι χρήσεις 2000, 2001, 2002, 2003 και 2004 της GARANTA S.A. ελέγχθηκαν από τον Ελεγκτικό Οίκο DELOITTE & TOUCHÉ. Οι ασφαλιστικές εταιρίες, που ιδρύθηκαν στην Κύπρο, συµπεριελήφθησαν για πρώτη φορά στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής «ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ» στη χρήση

13 Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας Χρήση Κατά τις χρήσεις 2001 και 2002, οι παραπάνω εταιρίες ελέγχθηκαν από τον Ελεγκτικό Οίκο PRICE WATERHOUSE AND COOPERS, ενώ κατά τις χρήσεις 2003 και 2004, από την DELOITTE. Η συγγενής εταιρία ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, που ενοποιείται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, έχει ελεγχθεί για τις χρήσεις που έληξαν στις 31/12/2000, 31/12/2001, 31/12/2002 από τον κ. Κ. εµετή (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε., ενώ η χρήση 31/12/2003, ελέγχθηκε από την κ. Χριστίνα Σαµαντά (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. και η χρήση 2004 ελέγχθηκε από τον κ. Κ. εµέτη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ). Τέλος, η θυγατρική µας εταιρία AUDATEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. λόγω διαφορετικού αντικειµένου ενοποιείται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Τα πιστοποιητικά των ορκωτών ελεγκτών λογιστών καθώς και οι σηµειώσεις της µητρικής Εταιρίας στους ισολογισµούς των χρήσεων έχουν ως ακολούθως: Στο πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή για τον ισολογισµό της Εταιρίας για τη χρήση 2000 αναφέρεται η εξής παρατήρηση: «η Εταιρία βασιζόµενη στην υπ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως, έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, συνολικού ποσού δρχ. 327,8 εκατ. περίπου, που καλύπτει µόνο την υφιστάµενη υποχρέωση για αποζηµίωση του προσωπικού της εκείνου που συµπληρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής του µέχρι το τέλος της παρούσας χρήσης. Κατά τη γνώµη µας, το ύψος της πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την εταιρία για συνταξιοδότηση έπρεπε να αφορά όλο το προσωπικό της εταιρίας ανεξάρτητα του χρόνου θεµελίωσης δικαιώµατος συνταξιοδότησης. Αν σχηµατιζόταν κατ αυτό τον τρόπο η πρόβλεψη, το σωρευµένο ύψος της θα ήταν επιπλέον δρχ εκατ. εκ της οποίας ποσό δρχ. 304 εκατ. θα βάρυνε την παρούσα χρήση και ποσό δρχ εκατ. τις προηγούµενες χρήσεις». Οι σηµειώσεις της Εταιρίας επί του Ισολογισµού της χρήσης 2000 έχουν ως εξής: 1. Η εταιρία σε εκπλήρωση υποχρέωσής της από το νόµο, για Ασφαλιστική Τοποθέτηση που ανέρχονταν σε δρχ µε , έχει δεσµεύσει τα εξής περιουσιακά στοιχεία: α) Χρεόγραφα (µετοχές, οµόλογα, έντοκα γραµµάτια δηµοσίου κ.λ.π.) για ποσό δρχ , β) Ακίνητα (έχει γραφτεί προσηµείωση) για ποσό δρχ Ο αριθµός των απασχολουµένων κατά την ανέρχεται σε άτοµα. 3. Με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/92 έγινε, στη χρήση 2000, αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων και των συσσωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων, εξ αιτίας της οποίας αυξήθηκε η αξία κτήσης των γηπέδων και κτιρίων κατά δρχ και οι συσσωρευµένες αποσβέσεις των κτιρίων κατά δρχ και προέκυψε διαφορά αναπροσαρµογής δρχ η οποία καταχωρήθηκε στο λογαριασµό των ιδίων κεφαλαίων Α-ΙΙΙ-2 «ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων». Οι αποσβέσεις της χρήσεως 2000 υπολογίστηκαν στην αναπροσαρµοσµένη αξία των κτιρίων και είναι µεγαλύτερες από εκείνες που θα προέκυπταν αν δεν είχε γίνει η αναπροσαρµογή κατά δρχ εν υφίστανται επισφαλείς απαιτήσεις ή επίδικες που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Eταιρίας. 5. Στη χρήση 1999 σύµφωνα µε τις υπ αριθµ. Κ και Κ3-3975/ υπουργικές αποφάσεις τα ποσά των προµηθειών παραγωγής και άλλων εξόδων πρόσκτησης που αντιστοιχούν στα αποθέµατα µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων των Γενικών Κλάδων ασφαλίσεων, καθώς και οι προµήθειες και έξοδα των κλάδων Ζωής που αφορούν επόµενες οικονοµικές χρήσεις και υπολογίζονται µε τη µέθοδο Zillmer [µεταφερόµενα (αναπόσβεστα) 13

14 1 ο Κεφάλαιο Χρήση 2001 έξοδα πρόσκτησης], µεταφέρθηκαν στους Μεταβατικούς λογαριασµούς Ενεργητικού µε πίστωση των αντίστοιχων λογαριασµών προµηθειών παραγωγής και αναλύονται ως εξής: α) Ασφαλίσεων Ζωής δρχ β) Λοιπών Κλάδων Ζηµιών δρχ και γ) Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων δρχ Τα αναπόσβεστα έξοδα της χρήσεως 1999 µεταφέρθηκαν εις βάρος των αποτελεσµάτων της χρήσεως 2000 και αντίστοιχα σχηµατίσθηκαν ανάλογα του ύψους των µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων της χρήσεως που µεταφέρθηκαν στους Μεταβατικούς λογαριασµούς Ενεργητικού. 6. Η Εταιρία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.2874/2000 τη ζηµιά που προέκυψε από την αποτίµηση των χρεογράφων της, ποσού δρχ στο τέλος της χρήσης, τη συµψήφισε µέσω των αποτελεσµάτων χρήσεως µε ισόποσο δηµιουργηµένο αποθεµατικό από την πώληση χρεογράφων ή από τη λήψη δωρεάν µετοχών (από αναπροσαρµογή ακινήτων). 7. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση1999. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Στο πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή για τον ισολογισµό της µητρικής Εταιρίας για τη χρήση 2001 αναφέρεται η εξής παρατήρηση: «η Εταιρία βασιζόµενη στην υπ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως, έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, συνολικού ποσού δρχ. 373,5 εκ. περίπου ( χιλ. περίπου), που καλύπτει µόνο την υφιστάµενη υποχρέωση για αποζηµίωση του προσωπικού της εκείνου που συµπληρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής του µέχρι το τέλος της παρούσας χρήσης. Κατά τη γνώµη µας, το ύψος της πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την εταιρία για συνταξιοδότηση έπρεπε να αφορά όλο το προσωπικό της εταιρίας ανεξάρτητα του χρόνου θεµελίωσης δικαιώµατος συνταξιοδότησης. Αν σχηµατιζόταν κατ αυτό τον τρόπο η πρόβλεψη, το σωρευµένο ύψος της θα ήταν επιπλέον δρχ εκ. ( χιλ. περίπου) που στο σύνολο θα βάρυνε τα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων». Οι σηµειώσεις της Εταιρίας επί του Ισολογισµού της χρήσης 2001 έχουν ως εξής: 1. Η Εταιρία σε εκπλήρωση υποχρέωσής της από το νόµο, για Ασφαλιστική Τοποθέτηση που ανέρχονταν σε δρχ ( ,97) µε , έχει δεσµεύσει τα εξής περιουσιακά στοιχεία: α) Χρεόγραφα (µετοχές, οµόλογα, έντοκα γραµµάτια δηµοσίου κ.λ.π.) για ποσό δρχ ( ,66), β) Ακίνητα (έχει γραφτεί προσηµείωση) για ποσό δρχ ( ,31). 2. Ο αριθµός των απασχολουµένων κατά την ανέρχεται σε άτοµα. 3. Η τελευταία αναπροσαρµογή των παγίων έγινε στη χρήση εν υφίστανται επισφαλείς απαιτήσεις ή επίδικες που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Eταιρίας. 5. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας της 24ης Μαΐου 2001, αποφασίσθηκαν: α) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δρχ ( ,64) µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από δρχ. 500 σε δρχ. 681,50 από κεφαλαιοποίηση ποσού δρχ ( ,44) µέρους της εκ «ιαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» και ποσού δρχ ( ,21) εκ της «ιαφοράς από αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της εταιρίας», β) Η έκφραση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής σε 2 Ευρώ και του Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ. 6. Η Εταιρία σύµφωνα µε το νόµο, µέρος της ζηµιάς που προέκυψε από την αποτίµηση των µετοχών κατά την απογραφή της ποσού δρχ ( ,62) συµψήφισε α) µε αποθεµατικό από την πώληση µετοχών, το οποίο ανήρχετο στο ποσό των 14

15 Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας Χρήση 2002 δρχ ( ,71), β) µε υπεραξία χρεογράφων η οποία προέκυψε, αποτιµώντας αυτά στην τρέχουσα τιµή κατά την , και ανήλθε στο ποσό των δρχ ( ,03), το δε αποµένον υπόλοιπο εκ δρχ ( ,89) µετέφερε σε χρέωση των Iδίων Kεφαλαίων. Επισηµαίνεται ότι η ζηµιά της προηγούµενης χρήσεως ποσού δρχ ( ,18) συµψηφίστηκε, µέσω των αποτελεσµάτων χρήσης, µε αποθεµατικό από πώληση χρεογράφων. 7. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Στις οικονοµικές καταστάσεις ορισµένα κονδύλια της χρήσεως 2000 αναµορφώθηκαν για να είναι συγκρίσιµα µε της παρούσης χρήσεως. Στο πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή για τον Ισολογισµό της µητρικής Εταιρίας για τη χρήση 2002 αναφέρεται η εξής παρατήρηση: «H Εταιρία εφάρµοσε ορθά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο εκτός από την περίπτωση που αφορά στην εφαρµογή του άρθρου 28 του Ν. 3091/2002. Η Εταιρία βασιζόµενη στην υπ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως, έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, συνολικού ποσού ,61 που καλύπτει µόνο την υφιστάµενη υποχρέωση για αποζηµίωση του προσωπικού της εκείνου που συµπληρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής του µέχρι το τέλος της παρούσας χρήσης. Κατά τη γνώµη µας, το ύψος της πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την εταιρία για συνταξιοδότηση έπρεπε να αφορά όλο το προσωπικό της εταιρίας ανεξάρτητα του χρόνου θεµελίωσης δικαιώµατος συνταξιοδότησης. Αν σχηµατιζόταν κατ αυτό τον τρόπο η πρόβλεψη, το σωρευµένο ύψος της θα ήταν επιπλέον ,60 εκ των οποίων ποσό ,52 θα βάρυνε τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης και το υπόλοιπο της προηγούµενης χρήσης». Οι σηµειώσεις της Εταιρίας επί του ισολογισµού της χρήσης έχουν ως εξής: 1. Η εταιρία σε εκπλήρωση υποχρέωσής της από το νόµο, για Ασφαλιστική Τοποθέτηση που ανέρχονταν σε ,45 µε , έχει δεσµεύσει τα εξής περιουσιακά στοιχεία: α) Χρεόγραφα (µετοχές, οµόλογα, έντοκα γραµµάτια δηµοσίου κ.λ.π.) για ποσό ,43, β) Ακίνητα (έχει γραφτεί σηµείωση) για ποσό , Ο αριθµός των απασχολουµένων κατά την ανέρχεται σε άτοµα. 3. Η τελευταία αναπροσαρµογή µε βάση το Ν.3091/2002, της αξίας των ακινήτων, έγινε στη χρήση Οι αποσβέσεις της χρήσεως 2002 δεν υπολογίστηκαν στις αναπροσαρµοσµένες αξίες των κτιρίων και συνεπώς δε βάρυναν τη χρήση πρόσθετες αποσβέσεις. 4. εν υφίστανται επισφαλείς απαιτήσεις ή επίδικες που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Eταιρίας. 5. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας της , αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε την καταβολή µετρητών κατά ,00 και µε την έκδοση κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 2 και µε τιµή έκδοσης ανά µετοχή 2,80 και σε αναλογία 6 νέες σε 10 παλαιές. 6. Η Eταιρία σύµφωνα µε το νόµο, µέρος της ζηµιάς που προέκυψε από την αποτίµηση των µετοχών κατά την απογραφή της ποσού ,92 συµψήφισε α) µε υπεραξία που προέκυψε από την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων, µε βάση το Ν. 3091/2002, η οποία ανήλθε στο ποσό των ,03 (υπεραξία ,26 µείον φόρος υπεραξίας ,23), β) µε υπεραξία χρεογράφων η οποία προέκυψε αποτιµώντας αυτά στην τρέχουσα τιµή κατά την και ανήλθε στο ποσό των ,80 και γ) µε αποθεµατικά που προέκυψαν από την πώληση χρεογράφων σε τιµή ανώτερη της τιµής κτήσεως είτε από την ανταλλαγή ή λήψη δωρεάν χρεογράφων µε βάση 15

16 1 ο Κεφάλαιο Χρήση 2003 τις διατάξεις των νόµων περί αναπροσαρµογής αξίας ακινήτων, ποσού ,54 το δε αποµένον υπόλοιπο εκ ,55 µετέφερε σε χρέωση των Iδίων Kεφαλαίων. 7. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας της 14ης Μαΐου 2002, αποφασίσθηκαν: α) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ,89 µε κεφαλαιοποίηση ποσού ,12 του υπολοίπου της εκ «ιαφοράς εκδόσεως µετοχών υπέρ το άρτιο» και ποσού ,77 εκ των φορολογηµένων αποτελεσµάτων εις νέο και β) την ταυτόχρονη ισόποση µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου για κάλυψη της αποµένουσας ζηµίας από την αποτίµηση του χαρτοφυλακίου των µετοχών κατά την Η Eταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Σύµφωνα µε την 4ψήφια ταξινόµηση των κλάδων της οικονοµικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΟ 91, η ανάλυση των εσόδων είναι Ασφάλιστρα και λοιπά έσοδα κλ. Ζωής ,46 και Ασφάλιστρα και λοιπά έσοδα κλ. Ζηµιών ,42. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Στο πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή για τον Ισολογισµό της µητρικής Εταιρίας για τη χρήση 2003 αναφέρεται η εξής παρατήρηση: «Η Εταιρία εφάρµοσε ορθά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται στην σηµείωση υπ αριθµόν 9 της Εταιρίας. Η Εταιρία, έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία, συνολικού ποσού 871 χιλιάδες περίπου. Αν σχηµάτιζε τη συνολική πρόβλεψη για αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 42ε του Ν. 2190/1920 θα έπρεπε να σχηµατισθεί επιπλέον πρόβλεψη ποσού χιλιάδες που σχεδόν στο σύνολο του θα βάρυνε τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων. Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας, απεικονίζουν, µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθεί υπ όψη η παραπάνω παρατήρηση µας καθώς και η σηµείωση υπ αριθµόν 5 της Εταιρίας, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της Εταιρίας κατά την 31η εκεµβρίου 2003, καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η Εταιρία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις σηµειώσεις υπ αριθµόν 8 και 9 της Εταιρίας». Οι σηµειώσεις της Εταιρίας επί του Ισολογισµού της χρήσης έχουν ως εξής: 1. Η Eταιρία σε εκπλήρωση υποχρέωσής της από το νόµο, για Ασφαλιστική Τοποθέτηση που ανέρχονταν σε ,55 µε , έχει δεσµεύσει τα εξής περιουσιακά στοιχεία: α) Χρεόγραφα (µετοχές, οµόλογα, έντοκα γραµµάτια δηµοσίου κ.λ.π.) για ποσό ,93 β) Ακίνητά της ( έχει γραφτεί σηµείωση ) για ποσό ,00 2. Ο αριθµός των απασχολουµένων κατά την ανερχόταν σε άτοµα. 3. Η τελευταία αναπροσαρµογή της αναπόσβεστης αξίας των ακινήτων της εταιρίας στη χρήση 2003 έγινε µε βάση το Ν.3229/2004. Οι αποσβέσεις της χρήσεως δεν υπολογίστηκαν στις αναπροσαρµοσµένες αξίες των κτιρίων την και συνεπώς δεν βάρυναν τη χρήση πρόσθετες αποσβέσεις. 4. εν υφίστανται επισφαλείς απαιτήσεις ή επίδικες που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. 5. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Σύµφωνα µε την 4ψήφια ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΟ 03, 16

17 Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας Χρήση 2004 η ανάλυση των εσόδων είναι Ασφάλιστρα και λοιπά έσοδα κλ. Ζωής ,32 και Ασφάλιστρα και λοιπά έσοδα κλ. Ζηµιών , Στην παρούσα χρήση µε την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της , έγινε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε διηρηµένο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας εκάστης Από την αναπροσαρµογή της αξίας των κτιρίων και των εδαφικών εκτάσεων της εταιρίας, που έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3229/2004, προέκυψε υπεραξία, µετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου, ποσού ,09 η οποία µεταφέρθηκε στα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας και ειδικότερα στη µερίδα «Ποσά προορισµένα για αύξηση κεφαλαίου». 9. Το υπόλοιπο της αποτιµητικής ζηµίας χρεογράφων προηγούµενης χρήσης που ανήρχετο σε ,55 µεταφέρθηκε στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης προς συµψηφισµό µε αχρησιµοποίητες προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων που περιλήφθηκαν στους λογαριασµούς εκµεταλλεύσεως Α2γ. Στο πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή για τον Ισολογισµό της µητρικής Εταιρίας για τη χρήση 2004 αναφέρεται η εξής παρατήρηση: «Η Εταιρία εφάρµοσε ορθά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων. εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση µε εξαίρεση τα αναφερόµενα στην σηµείωση υπ αριθµ. 8 της Εταιρίας. Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψε ότι η Εταιρία, έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία, συνολικού ποσού 0,5 εκατ. περίπου. Αν σχηµάτιζε την συνολική πρόβλεψη για αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 42ε του Ν. 2190/1920 θα έπρεπε να σχη- µατισθεί επιπλέον πρόβλεψη ποσού 31 εκατ. εκ των οποίων ποσό 10 εκατ. αφορά την παρούσα χρήση µε συνέπεια τα αποτελέσµατα χρήσεως και τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται αντίστοιχα βελτιωµένα. Από το ανωτέρω αναφερόµενο ποσό των 31 εκατ., ποσό 14 εκατ. αντιστοιχεί σε δαπάνη προς το προσωπικό που προβλέπεται να αποχωρήσει εντός της χρήσης 2005, κάνοντας χρήση προγράµµατος εθελούσιας εξόδου που ανακοίνωσε η ιοίκηση της Εταιρίας εντός της χρήσης Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας, απεικονίζουν, µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθεί υπόψη η παραπάνω παρατήρησή µας καθώς και η σηµείωση υπ αριθµόν 5 της Εταιρίας, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της Εταιρίας κατά την 31η εκεµβρίου 2004, καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η Εταιρία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση µε εξαίρεση τα αναφερόµενα στην σηµείωση υπ αριθµ. 8 της Εταιρίας.». Οι σηµειώσεις της Εταιρίας επί του Ισολογισµού της χρήσης έχουν ως εξής: 1. Η Εταιρία σε εκπλήρωση υποχρέωσής της από το νόµο, για Ασφαλιστική Τοποθέτηση που ανέρχονταν σε ,29 µε , έχει δεσµεύσει τα εξής περιουσιακά στοιχεία : α) Χρεόγραφα (µετοχές, οµόλογα, έντοκα γραµµάτια δηµοσίου κ.λ.π.) για ποσό ,85. β) Ακίνητά της (έχει γραφτεί σηµείωση) για ποσό , Ο αριθµός των απασχολουµένων κατά την ανερχόταν σε άτοµα. 3. Η τελευταία αναπροσαρµογή της αναπόσβεστης αξίας των ακινήτων της εταιρίας έγινε στη χρήση 2003 µε βάση το Ν.3229/2004. Οι αποσβέσεις της χρήσεως υπολογίστηκαν στις αναπροσαρµοσµένες αξίες των κτιρίων την και πρόσθετες αποσβέσεις ποσού ,00 βάρυναν την υπό εξέταση χρήση. 17

18 1 ο Κεφάλαιο ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ εν υφίστανται επισφαλείς απαιτήσεις ή επίδικες που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. 5. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Σύµφωνα µε την 4ψήφια ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΟ 03, η ανάλυση των εσόδων είναι Ασφάλιστρα και λοιπά έσοδα κλ. Ζωής ,29 και Ασφάλιστρα και λοιπά έσοδα κλ. Ζηµιών , Με την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας 30/3/2004 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά ,00 µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 2,00 σε 2,50 και τη διανοµή 5 δωρεάν νέων µετοχών για κάθε 10 παλαιές µετοχές. Το κεφαλαιοποιηθέν ποσό προέκυψε από την αναπροσαρµογή της αξίας των κτιρίων και εδαφικών εκτάσεων της Εταιρίας κατά την , σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3229/2004, βάσει της εκτιµήσεως αυτών από την εκτιµητική εταιρία American Appraisal (Hellas) Ltd, στην εύλογη αξία. Κατόπιν τούτου το σύνολο των µετοχών της Εταιρίας αυξήθηκε από σε Η ιοίκηση της Εταιρίας, λόγω επικείµενης εφαρµογής των.λ.π., αποφάσισε τα ασφάλιστρα και βάρη των ανανεωτηρίων συµβολαίων των κλάδων Αυτοκινήτων και Πυρός του µηνός Ιανουαρίου του 2005, τα οποία κατά παγία τακτική καταχωρούσε στο µήνα εκέµβριο του προηγούµενου χρόνου, να καταχωρηθούν στον Ιανουάριο του Από τον παραπάνω χειρισµό, η παραγωγή της χρήσεως 2004 µειώθηκε κατά ,40 χιλιάδες (κλ. Αυτοκινήτων ,80 χιλιάδες, κλ. Πυρός 3.033,60 χιλιάδες). Ωστόσο, η µείωση της παραγωγής των ασφαλίστρων δεν επηρέασε τα αποτελέσµατα, καθόσον στο σύνολό της σχηµατίζετο απόθεµα. Χρήση 2000 Τα πιστοποιητικά των ορκωτών ελεγκτών λογιστών καθώς και οι σηµειώσεις της Εταιρίας στους ενοποιηµένους ισολογισµούς των χρήσεων έχουν ως ακολούθως: Στο πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή για τον ενοποιηµένο ισολογισµό της Εταιρίας για τη χρήση 2000 αναφέρεται η εξής παρατήρηση: «η µητρική εταιρία βασιζόµενη στην υπ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως, έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, συνολικού ποσού δρχ. 327,8 εκατ. περίπου, που καλύπτει µόνο την υφιστάµενη υποχρέωση για αποζηµίωση του προσωπικού της εκείνου που συµπληρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής του µέχρι το τέλος της παρούσας χρήσης. Κατά τη γνώµη µας, το ύψος της πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την εταιρία για συνταξιοδότηση έπρεπε να αφορά όλο το προσωπικό της εταιρίας ανεξάρτητα του χρόνου θεµελίωσης δικαιώµατος συνταξιοδότησης. Αν σχηµατιζόταν κατ αυτό τον τρόπο η πρόβλεψη, το σωρευµένο ύψος της θα ήταν επιπλέον δρχ εκατ. εκ της οποίας ποσό δρχ. 304 εκατ. θα βάρυνε την παρούσα χρήση και ποσό δρχ εκατ. τις προηγούµενες χρήσεις». Οι σηµειώσεις της Εταιρίας επί του ενοποιηµένου Ισολογισµού της χρήσης 2000 έχουν ως εξής: 1. Στην ενοποίηση περιλαµβάνονται µαζί µε την Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» και οι εξής εταιρίες του ασφαλιστικού κλάδου: α) SOSIETATE COMERCIALA DE ASIGURARE ELENO-ROMANA GARANTA S.A. και β) «ΕΥΡΩΠΗ» ΑΕΓΑ (Συγγενής εταιρία µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης). 2. Η µητρική Εταιρία µε βάση τις διατάξεις του Ν.2065/92 έκανε, στη χρήση 2000, αναπροσαρ- µογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων και των συσσωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων, εξ αιτίας της οποίας αυξήθηκε η αξία κτήσης των γηπέδων και κτιρίων κατά δρχ και οι συσσωρευµένες αποσβέσεις των κτιρίων κατά δρχ και προέκυψε διαφορά αναπροσαρµογής δρχ η οποία καταχωρήθηκε στο 18

19 Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας Χρήση 2001 λογαριασµό των ιδίων κεφαλαίων Α-ΙΙΙ-2 «ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων». Οι αποσβέσεις της χρήσεως 2000 υπολογίστηκαν στην αναπροσαρµοσµένη αξία των κτιρίων και είναι µεγαλύτερες από εκείνες που θα προέκυπταν αν δεν είχε γίνει η αναπροσαρµογή κατά δρχ Η µητρική Εταιρία στη χρήση 1999, σύµφωνα µε τις υπ αριθµ. Κ και Κ3-3975/ υπουργικές αποφάσεις, τα ποσά των προµηθειών παραγωγής και άλλων εξόδων πρόσκτησης που αντιστοιχούν στα αποθέµατα µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων των Γενικών Κλάδων ασφαλίσεων, καθώς και οι προµήθειες και έξοδα των κλάδων Ζωής που αφορούν επόµενες οικονοµικές χρήσεις και υπολογίζονται µε τη µέθοδο Zillmer [µεταφερόµενα (αναπόσβεστα) έξοδα πρόσκτησης], µεταφέρθηκαν στους Μεταβατικούς λογαριασµούς Ενεργητικού µε πίστωση των αντίστοιχων λογαριασµών προµηθειών παραγωγής και αναλύονται ως εξής: α) Ασφαλίσεων Ζωής δρχ β) Λοιπών Κλάδων Ζηµιών δρχ και γ) Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων δρχ Τα αναπόσβεστα έξοδα της χρήσεως 1999 µεταφέρθηκαν εις βάρος των αποτελεσµάτων της χρήσεως 2000 και αντίστοιχα σχηµατίσθηκαν ανάλογα του ύψους των µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων της χρήσεως που µεταφέρθηκαν στους Μεταβατικούς λογαριασµούς Ενεργητικού. 4. Η µητρική Εταιρία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.2874/2000 τη ζηµιά που προέκυψε από την αποτίµηση των χρεογράφων της, ποσού δρχ στο τέλος της χρήσης, τη συµψήφισε µέσω των αποτελεσµάτων χρήσεως µε ισόποσο δηµιουργηµένο αποθεµατικό από την πώληση χρεογράφων ή από τη λήψη δωρεάν µετοχών (από αναπροσαρµογή ακινήτων). 5. Η µητρική Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Ο αριθµός των απασχολουµένων κατά την ανέρχεται σε άτοµα. 7. εν υφίστανται επισφαλείς απαιτήσεις ή επίδικες που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία του οµίλου. Στο πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή για τον ενοποιηµένο ισολογισµό της Εταιρίας για τη χρήση 2001 αναφέρεται η εξής παρατήρηση: «η µητρική εταιρία βασιζόµενη στην υπ αρ.205/1988 γνωµοδότηση της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως, έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, συνολικού ποσού δρχ. 373,5 εκ. περίπου ( χιλ. περίπου), που καλύπτει µόνο την υφιστάµενη υποχρέωση για αποζηµίωση του προσωπικού της εκείνου που συµπληρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής του µέχρι το τέλος της παρούσας χρήσης. Κατά τη γνώµη µας, το ύψος της πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την εταιρία για συνταξιοδότηση έπρεπε να αφορά όλο το προσωπικό της εταιρίας ανεξάρτητα του χρόνου θεµελίωσης δικαιώµατος συνταξιοδότησης. Αν σχηµατιζόταν κατ αυτό τον τρόπο η πρόβλεψη, το σωρευµένο ύψος της θα ήταν επιπλέον δρχ εκ. ( χιλ. περίπου) που στο σύνολο θα βάρυνε τα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων». Οι σηµειώσεις της Εταιρίας επί του ενοποιηµένου Ισολογισµού της χρήσης 2001 έχουν ως εξής: 1. Οι εταιρίες του ασφαλιστικού τοµέα που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, πέραν της Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ», είναι: α. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΥΠΡΟΥ) ΖΩΗΣ Λτ β. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΥΠΡΟΥ) ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Λτ (υποθυγατρική) γ. SOSIETATE COM- ERCIALA DE ASIGURARE ELENO-ROMANA GARANTA S.A. και δ. «ΕΥΡΩΠΗ» ΑΕΓΑ (Συγγενής εταιρία µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης). 2. εν υπάρχουν επίδικες διαφορές που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονο- µική κατάσταση ή λειτουργία του οµίλου. 3. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την ανέρχεται σε άτοµα. 19

20 1 ο Κεφάλαιο 4. Η µητρική Εταιρία σε εκπλήρωση υποχρέωσής της από το Νόµο για Ασφαλιστική Τοποθέτηση που ανέρχονταν σε δρχ ( ,97) µε , έχει δεσµεύσει τα εξής περιουσιακά στοιχεία: α) Χρεόγραφα (µετοχές, οµόλογα, έντοκα γραµ- µάτια δηµοσίου κ.λπ.) για ποσό δρχ ( ,66), β) Ακίνητα (έχει γραφτεί προσηµείωση) για ποσό δρχ ( ,31). 5. Η µητρική Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Η τελευταία αναπροσαρµογή των παγίων έγινε στη χρήση Η µητρική Εταιρία σύµφωνα µε το νόµο, µέρος της ζηµιάς που προέκυψε από την αποτί- µηση των µετοχών κατά την απογραφή της ποσού δρχ ( ,62) συµψήφισε α) µε αποθεµατικό από την πώληση µετοχών, το οποίο ανήρχετο στο ποσό των δρχ ( ,71), β) µε υπεραξία χρεογράφων η οποία προέκυψε, αποτιµώντας αυτά στη τρέχουσα τιµή κατά την , και ανήλθε στο ποσό των δρχ ( ,03), το δε αποµένον υπόλοιπο εκ δρχ ( ,89) µετέφερε σε χρέωση των Ιδίων Κεφαλαίων. Επισηµαίνεται ότι η ζηµιά της προηγούµενης χρήσεως ποσού δρχ ( ,18) συµψηφίστηκε, µέσω των αποτελεσµάτων χρήσης, µε αποθεµατικό από πώληση χρεογράφων. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Χρήση Τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγούµενης χρήσεως είναι συγκρίσιµα διότι περιλαµβάνουν και τα κονδύλια του υποκαταστήµατος Κύπρου το οποίο µετετράπη σε δύο εταιρίες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση. Στο πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή για τον ενοποιηµένο Ισολογισµό της Εταιρίας για τη χρήση 2002 αναφέρονται τα εξής: «Λόγω της ήσσονος σηµασίας δεν επεκταθήκαµε στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιριών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από αναγνωρισµένους ελεγκτές και αντιπροσωπεύουν το 2% και 2% των ενοποιηµένων συνόλων του ενεργητικού και των ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις. Η µητρική Εταιρία βασιζόµενη στην υπ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως, έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, συνολικού ποσού ,61 που καλύπτει µόνο την υφιστάµενη υποχρέωση για αποζηµίωση του προσωπικού της εκείνου που συµπληρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής του µέχρι το τέλος της παρούσας χρήσης. Κατά τη γνώµη µας, το ύψος της πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την εταιρία για συνταξιοδότηση έπρεπε να αφορά όλο το προσωπικό της εταιρίας ανεξάρτητα του χρόνου θεµελίωσης δικαιώµατος συνταξιοδότησης. Αν σχηµατιζόταν κατ αυτό τον τρόπο η πρόβλεψη, το σωρευµένο ύψος της θα ήταν επιπλέον ,60 εκ των οποίων ποσό ,52 θα βάρυνε τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης και το υπόλοιπο της προηγούµενης χρήσης». Οι σηµειώσεις της Εταιρίας επί του ενοποιηµένου Ισολογισµού της χρήσης 2002 έχουν ως εξής: Οι εταιρίες του ασφαλιστικού τοµέα που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, πέραν της Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ», είναι: α. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΥΠΡΟΥ) ΖΩΗΣ Λτ β. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΥΠΡΟΥ) ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Λτ (υποθυγατρική) γ. SOSIETATE COMER- CIALA DE ASIGURARE ELENO-ROMANA GARANTA S.A. και δ. «ΕΥΡΩΠΗ» ΑΕΓΑ (Συγγενής εταιρία µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης). 2. εν υπάρχουν επίδικες διαφορές που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονο- µική κατάσταση ή λειτουργία του οµίλου. 3. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την ανέρχεται σε άτοµα. 4. Η µητρική Εταιρία σε εκπλήρωση υποχρέωσής της από το Νόµο για Ασφαλιστική Τοπο- 20

21 Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας θέτηση που ανέρχονταν σε ,45 µε , έχει δεσµεύσει τα εξής περιουσιακά στοιχεία: α) Χρεόγραφα (µετοχές, οµόλογα, έντοκα γραµµάτια δηµοσίου κ.λ.π.) για ποσό ,43, β) Ακίνητα (έχει γραφτεί προσηµείωση) για ποσό , Η µητρική Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Η τελευταία αναπροσαρµογή µε βάση το Ν. 3091/2002, της αξίας των ακινήτων της µητρικής, έγινε στη χρήση Οι αποσβέσεις της χρήσεως 2002 δεν υπολογίστηκαν στις αναπροσαρµοσµένες αξίες των κτιρίων και συνεπώς δεν βάρυναν τη χρήση πρόσθετες αποσβέσεις. 7. Η µητρική Εταιρία σύµφωνα µε το νόµο, µέρος της ζηµιάς που προέκυψε από την αποτίµηση των µετοχών κατά την απογραφή της ποσού ,92 συµψήφισε α) µε υπεραξία που προέκυψε από την αναπροσαρµογή της αξίας ακινήτων, µε βάση το Ν. 3091/2002, η οποία ανήλθε στο ποσό των ,03 (υπεραξία ,26 µείον φόρος υπεραξίας ,23), β) µε υπεραξία χρεογράφων η οποία προέκυψε, αποτιµώντας αυτά στην τρέχουσα τιµή κατά την , και ανήλθε στο ποσό των ,80 και γ) µε αποθεµατικά που προέκυψαν από την πώληση χρεογράφων σε τιµή ανώτερη της τιµής κτήσεως είτε από την ανταλλαγή ή λήψη δωρεάν χρεογράφων µε βάση τις διατάξεις των νόµων περί αναπροσαρµογής αξίας ακινήτων, ποσού ,54 το δε αποµένον υπόλοιπο εκ ,55 µετέφερε σε χρέωση των ιδίων κεφαλαίων. 8. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της µητρικής Εταιρίας της 14ης Μαΐου 2002, αποφασίσθηκαν: α) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ,89 µε κεφαλαιοποίηση ποσού ,12 του υπολοίπου της εκ «ιαφοράς εκδόσεως µετοχών υπέρ το άρτιο» και ποσού ,77 εκ των φορολογηµένων αποτελεσµάτων εις νέο και β) την ταυτόχρονη ισόποση µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου για κάλυψη της αποµένουσας ζηµίας από την αποτίµηση του χαρτοφυλακίου των µετοχών κατά την Σύµφωνα µε την 4ψήφια ταξινόµηση των κλάδων της οικονοµικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΟ 91, η ανάλυση των εσόδων είναι Ασφάλιστρα και λοιπά έσοδα κλ. Ζωής ,37 και Ασφάλιστρα και λοιπά έσοδα κλ. Ζηµιών ,00. Χρήση 2003 Στο πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή για τον ενοποιηµένο Ισολογισµό της Εταιρίας για τη χρήση 2003 αναφέρονται τα εξής: «εν επεκταθήκαµε στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιριών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και οι οποίες έχουν ελεγχθεί από ανεγνωρισµένους ελεγκτές και αντιπροσωπεύουν το 3% και 3% των ενοποιηµένων συνόλων του ενεργητικού και των ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις. Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψε ότι η µητρική εταιρία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία, συνολικού ποσού 871 χιλιάδες περίπου. Αν σχηµάτιζε την συνολική πρόβλεψη για αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 42ε του Ν. 2190/1920 θα έπρεπε να σχηµατισθεί επιπλέον πρόβλεψη ποσού χιλιάδες που σχεδόν στο σύνολο του θα βάρυνε τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων». Οι σηµειώσεις της Εταιρίας επί του ενοποιηµένου Ισολογισµού της χρήσης 2003 έχουν ως εξής: 1. Οι εταιρίες του ασφαλιστικού τοµέα που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, πέραν της Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ», είναι: α) ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΥΠΡΟΥ) ΖΩΗΣ Λτ, β) ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΥΠΡΟΥ) ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Λτ (υποθυγατρική), γ) SOSIETATE COM- ERCIALA DE ASIGURARE ELENO-ROMANA GARANTA S.A. και δ) AUDATEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και «ΕΥΡΩΠΗ» ΑΕΓΑ (συγγενής εταιρία) µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. 2. εν υπάρχουν επίδικες διαφορές που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονο- µική κατάσταση ή λειτουργία του οµίλου. 21

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΣΕΛΙ Α: 1/229

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ

Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 10ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ETH IO E TIO 2004/2005 A O O I MO XPH Eø 2004/2005

ETH IO E TIO 2004/2005 A O O I MO XPH Eø 2004/2005 ETH IO E TIO 2004/2005 A O O I MO XPH Eø 2004/2005 E HNIKH BIOMHXANIA ZAXAPH A.E. EBZ EBZ ETH IO E TIO 2004/2005 A O O I MO XPH Eø ETH IO E TIO 2004/2005 B ÛÂÈ ÙˆÓ appleôê ÛÂˆÓ 5/204/14.11.2000 Î È 1/319/9.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2 SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2005 3 4 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 15.11.2002 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ioύνιος 2004. Eτήσιο ελτίο και Απολογισµός Χρήσης

Ioύνιος 2004. Eτήσιο ελτίο και Απολογισµός Χρήσης Ioύνιος 2004 Eτήσιο ελτίο και Απολογισµός Χρήσης 2003 π π & π ª Ãƒ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.200 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. π À π 2004 ƒπ à ª A 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4, ΠΑΡ. 2δ, ΤΟΥ Ν. 3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4, ΠΑΡ. 2δ, ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4, ΠΑΡ. 2δ, ΤΟΥ Ν. 3401/2005 Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. λόγω της Συγχώνευσης µε Απορρόφηση µε την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 Βάσει των διατάξεων της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αθήνα, Μάρτιος 2005 2 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 4 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΣΕΛ 48)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΣΕΛ 48) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εκ παραδροµής τα µεγέθη των δικαιωµάτων µειοψηφίας µετά φόρων (πριν και µετά τις σχετικές αναµορφώσεις) για τις χρήσεις 2002 και 2003 έχουν αποτυπωθεί λανθασµένα στο Ετήσιο ελτίο. Ακολουθούν πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 Περιεχόµενα Έκθεση Αντιπροέδρου ιοικητικού Συµβουλίου... 5 1 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ƒ ªª ƒπ À π π.. ª ƒø π π π ª ƒ æπª À ª π À π À π ƒ ª À πª À à ª π ƒπ πø ø º π π À À ø ª Ãø 8/05/2002

ƒ ªª ƒπ À π π.. ª ƒø π π π ª ƒ æπª À ª π À π À π ƒ ª À πª À à ª π ƒπ πø ø º π π À À ø ª Ãø 8/05/2002 ƒ ªª ƒπ À π π.. ª ƒø π π π ª ƒ æπª À ª π À π À π ƒ ª À πª À à ª π ƒπ πø ø º π π À À ø ª Ãø 8/05/2002 π π π Àªµ À π À à ª π ƒπ À πø ø ƒπ ƒπ à ª À ƒ ª ƒø π À π À ª º ƒ Àæ ø ø ƒ º ƒ À À π À π À ø À ƒπ π

Διαβάστε περισσότερα

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε.

Ε ΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε. Ε ΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ () ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΑΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. ιαχειριστική χρήση 1.7.2004 έως 30.6.2005

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. ιαχειριστική χρήση 1.7.2004 έως 30.6.2005 ιαχειριστική χρήση 1.7.2004 έως 30.6.2005 XHMIKOTEXNIKH EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. ΧΡΗΣΗ 01.07.2004 30.06.2005 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ Απόφαση 5/204/14.11.2000 Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρίας ALPHA TRUST Ωρίων.Α.Ε.Ε.Χ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρίας ALPHA TRUST Ωρίων.Α.Ε.Ε.Χ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρίας ALPHA TRUST Ωρίων.Α.Ε.Ε.Χ. Απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των Εταιριών ALPHA TRUST ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2003-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην A. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E.... 3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2000-2002... 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα