Three decades since Greece s accession to the then EC and close to reaching the target-date

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Three decades since Greece s accession to the then EC and close to reaching the target-date"

Transcript

1 Βιβλιοκριτικές Βook Reviews Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (1), Social Cohesion and Development (1), Kevin Featherstone & Dimitris Papadimitriou, The Limits of Europeanization. Reform Capacity and Policy Conflict in Greece Palgrave Macmillan, 2008, p. 247 Three decades since Greece s accession to the then EC and close to reaching the target-date set at the Lisbon European Council (2000) during which Heads of States or Governments set the ambitious goal aimed at making the EU the most competitive economy in the world by 2010, the debate on the EU s impact on domestic policies and reform processes seems more topical than ever. Against this background The Limits of Europeanization. Reform Capacity and Policy Conflict in Greece by Kevin Featherstone & Dimitris Papadimitriou constitutes an insightful contribution to the growing literature on Europeanization by focusing on a country-greece- that is considered as providing a critical test for the Europeanization hypothesis. As argued if the case studies show significant domestic impacts as a result of the EU stimuli, then this would validate that the EU has teeth when it acts in these areas. The principal aim of the book is to explore the EU s impact across areas where the power of the EU to act varies. The core question relates to the relevance of the EU stimuli and processes and in particular of EU s agenda of structural reform in Greece. The authors seek to address this by answering a series of questions related to the reach of the EU s system of governance, its effectiveness in shaping and steering the major policies found across its member states and the differences in reform outcomes through the examination of three case- studies; pension and labour market reforms and the privatization of a national airline. The period covered by the study expands from 1996 to late All three cases combine soft instruments with some aspects of hard law, thereby enabling an assessment of EU s reform agenda, while allowing to test Greece s reform capacity in areas challenged by various EU stimuli. The central argument is that while EU commitments have shaped to a significant extent the domestic reform agenda in terms of its normative content and priorities, reform outcomes have proved modest in all sectors under study as a result of significant problems of administrative and reform capacity. The introductory chapter (Chapter 1) sets the overall framework, the core questions and arguments and the methodology applied in the empirical chapters. Chapters 2 & 3 provide the conceptual framework through a presentation of the literatures on Europeanization and the varieties of capitalism. The empirical part focuses on three case studies; pension reform, labour market reform and the restructuring of Olympic Airways/Airlines (Chapters 4, 5 and 6 respectively). Each chapter includes a presentation of the EU stimuli to reform relevant to the sector under study, followed by a presentation of major reform initiatives undertaken over the reference period. A brief conclusion summarizes the main findings. Results indicate that while successive Greek governments have not challenged the key European priorities in all three sectors, i.e. a competitive airline industry, a financially sustainable pension system and greater labour market flexibility, domestic change is not an inevitable outcome of EU stimuli. As aptly stressed by the authors In the absence of strong EU coercive leverages, domestic veto points pushed the Greek government towards defection from EU commitments. Pension reform serves as a critical case as It offers the opportunity

2 [82] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ to examine the relevance of Europeanization in a critical sphere: one at the heart of debates on the social state and one into which the EU has entered only recently, thereby widening the analysis beyond the economic sphere. The reform of the pension system proved an extreme case of low reform capacity; EMU opportunity was lost having no impact on the restructuring of the debate and the facilitation of a meaningful reform- while the Open Method of Coordination, even though it has helped in shaping policy ideas, is characterized by low non-compliance cost. European pressures may have reinforced already existing domestic incentives for reform, yet the latter proved too strong, ultimately trapping the Greek pension system into a path of gradual and incremental reforms. The study of pension reform cannot however be examined in isolation from the changes in the labour market. The study of the labour market reform highlighted that they key question in the successful implementation of the reform was not one of why but one of how ; while successive governments acknowledged the need to adopt to the changing external economic climate requiring greater labor market flexibility, the strategies adopted i.e. a strategy displaying among other inconsistency, lack of unity of purpose, while exacerbating issues of commitment and trust- ultimately led to modest results. Within this context, Karamanlis has fared somewhat better, yet the authors stress that structural impediments remain deeply rooted and thus difficult to overcome by a simple change of personnel. Overall, in the case of labour market reform, the timing of the domestic reform owed little to the EU momentum. Turning to the case of the Olympic Airways/ Airlines, despite the fact that the EU largely shaped the agenda of domestic reform -once more- domestic pressures proved (again) too strong, consequently determining solutions that proved to be failures, while highlighting the limitations of the European instruments. As summarized by the authors It was impossible to reconcile the constraints of the EU and domestic levels. The concluding chapter (Chapter 7) recapitulates the key findings of the empirical analysis, while raising challenging questions in relation to governance in contemporary Greece and the effectiveness of the EU system. In terms of the former the authors go as far as to raise the issue of Greece s ability to remain part of the EU s core and its willingness to adapt to Europe. It seems however that this resistance to Europe does not stem from Greece s attempt to defend its social model; the resistance is rather the result of the ability of sectional interests to defend their current privileges in a way that traps the system into stagnation. The resistance towards Europe is also manifested in the country s inability-unwillingness to upload its ideas at the European level therefore constituting a typical case of what T. Borzel refers to as foot-dragging, yet this issues is not touched upon in the book. In terms of the second question i.e. the effectiveness of the EU system- important issues are raised regarding the governability of a system that fails to deliver. Overall, The Limits of Europeanization. Reform Capacity and Policy Conflict in Greece, capitalizing on the authors previous work on the subject, provides a sophisticated analysis of the impact of the multiple European governance instruments and their impact on domestic reform processes in key policy sectors. One of the book s assets is that it while a countrystudy, the findings raise interesting and challenging issues in the Europeanization literature (concluding chapter). In summary, the book constitutes an insightful contribution for scholars with an interest in the increasing interaction between the European and the national level and the changing nature of the EU influence and in comparative public policy. Marina Angelaki Panteio University

3 SOCIAL COHESION AND DEVELOPMENT [83] Γιώργος Κατρούγκαλος, Θεσμοί κοινωνικής πολιτικής και προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο Eκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2009, σελ. 280 Τ ο νέο βιβλίο του Γ. Κατρούγκαλου κυκλοφόρησε σε μια περίοδο που η οικονομική κρίση επιδεινώνει την κρίση των θεσμών κοινωνικής πολιτικής, καθιστώντας το περιεχόμενό του ακόμη πιο επίκαιρο. Μέσα από επώδυνες και συγκρουσιακές διαδικασίες, τα κοινωνικά κράτη στον ευρωπαϊκό χώρο μετασχηματίζονται. Η μετάβαση στη μεταβιομηχανική κοινωνία και στην «εποχή της παγκοσμιοποίησης» επιφέρει σταδιακά την εγκατάλειψη του στόχου της πλήρους απασχόλησης και της καθολικής κοινωνικής προστασίας. Ωστόσο η Ευρώπη παραμένει δέσμια της ιστορίας και του πολιτικού και θεσμικού πολιτισμού της. Η επιβίωση του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου και η ανανοηματοδότηση των αρχών της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης αποτελούν το σημαντικότερο διακύβευμα του εικοστού πρώτου αιώνα, για να διατηρήσει η ευρωπαϊκή ήπειρος την πολιτισμική της φυσιογνωμία. Οι μεταλλάξεις του κοινωνικού κράτους, με άξονες την ευελιξία των εργασιακών σχέσεων και την επιλεκτική κοινωνική προστασία, δεν συναντούν μόνο πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις, αλλά περιορίζονται από σημαντικές θεσμικές αντιστάσεις και «νομικά αναχώματα». Πέρα από τις μεγάλες μάχες σε επίπεδο κοινωνικών ή συνδικαλιστικών αγώνων, η υπεράσπιση θεμελιωδών χαρακτηριστικών του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου συντελείται μέσα από «μικρές μάχες», που διεξάγονται μεταξύ νομικών στο πεδίο της ερμηνείας και της εφαρμογής κανονιστικών ρυθμίσεων. Μπροστά στη συρρίκνωση της εθνικής κυριαρχίας προς όφελος υπερεθνικών οργανισμών, εν ονόματι της απελευθέρωσης των διεθνών οικονομικών συναλλαγών, τα εθνικά Συντάγματα και οι διεθνείς συμβάσεις που κατοχυρώνουν κοινωνικά δικαιώματα λειτουργούν ως «οχυρά», ως τελευταία γραμμή άμυνας απέναντι σε πολιτικές που εμφανίζονται να πλήττουν τα θεσμικά υποστυλώματα του κοινωνικού κράτους. Στην ελληνική περίπτωση το ισχνό κοινωνικό κράτος τείνει να προσαρμοστεί, σταδιακά, στις απαιτήσεις των καιρών, παρ όλο που η ιστορική του εξέλιξη, όπως άλλωστε και εν γένει της ελληνικής κοινωνίας, διαφέρει σημαντικά από αυτήν των ευρωπαίων εταίρων της. Τα ελλείμματα και οι δυσλειτουργίες της ελληνικής κοινωνικής διοίκησης επιχειρείται να αντιμετωπιστούν με γνώμονα έναν διπλό στόχο: την ταυτόχρονη επίτευξη τόσο της αποτελεσματικής λειτουργίας των θεσμών όσο και της προσαρμογής τους στις σύγχρονες εξελίξεις. Το νέο βιβλίο του Γ. Κατρούγκαλου δεν περιορίζεται στην ανάλυση των υπερνομοθετικών εγγυήσεων των κοινωνικών δικαιωμάτων, αλλά επιχειρεί πρώτα απ όλα να αναδείξει το βάθος των σχετικών εννοιών και να αναλύσει τους διαφορετικούς πολιτειολογικούς τύπους του κράτους πρόνοιας στην Ευρώπη και τον κόσμο. Η μεθοδολογική του προσέγγιση είναι διεπιστημονική και η νομική ανάλυση ανοιχτή στην κοινωνική θεωρία. Η ερμηνεία των συνταγματικών διατάξεων δεν αποτελεί άλλωστε μια εφάπαξ διεξαγόμενη διαδικασία, αλλά προϋποθέτει το διαρκή διάλογο της επιστήμης με την πράξη. Κάτι παρόμοιο ισχύει και με τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις, που προϋποθέτουν τον επιστημονικό και κοινωνικό διάλογο και την επιδίωξη συναινέσεων, ιδίως σε «ευαίσθητα» πεδία όπως η κοινωνική πολιτική. Ένας από τους βασικούς άξονες που διατρέχουν το παρουσιαζόμενο βιβλίο, αποτελεί η επίμονη αναζήτηση των συνταγματικών ορίων και των αρχών ή κανόνων του διεθνούς και ευρωπαϊκού θεσμικού οπλοστασίου που διέπουν και οριοθετούν τη λειτουργία του κοινωνικού κράτους. Με αφετηρία τις κατευ-

4 [84] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ θύνσεις και τα συμπεράσματα που συνάγονται από τη διερεύνηση του συνταγματικού, διεθνούς και ευρωπαϊκού πλαισίου, επιχειρείται η πραγμάτευση επιμέρους προβλημάτων του σύγχρονου κοινωνικού κράτους, στη φάση της εκ βάθρων αναδιάρθρωσής του. Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου αναλύονται οι ιστορικές καταβολές και η μετάλλαξη της διοίκησης στο κράτος πρόνοιας. Στο δεύτερο και στο τρίτο κεφάλαιο προσεγγίζονται τα καταστατικά κείμενα και οι διεθνείς δεσμεύσεις σε οικουμενικό επίπεδο, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πεδίο των κοινωνικών δικαιωμάτων και υποστηρίζεται η αντίληψη ότι το κοινωνικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπει δικαιολογημένη αισιοδοξία για το μέλλον του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου. Το κεντρικό ερώτημα που πραγματεύονται το δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου είναι ποια λειτουργία και σκοπιμότητα εξυπηρετούν τα κοινωνικά δικαιωμάτα σε υπερεθνικό επίπεδο. Μια πρώτη απάντηση εδώ είναι ότι τα διεθνή νομικά κείμενα για την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων συμπληρώνουν, υποκαθιστούν ή συντονίζουν την εσωτερική κοινωνική νομοθεσία. Οι ιδιομορφίες των κοινωνικών δικαιωμάτων καθιστούν ωστόσο διστακτικά επιμέρους εθνικά κράτη όσον αφορά την κύρωση διεθνών συνθηκών που κατοχυρώνουν κοινωνικά δικαιώματα, ιδίως κράτη που υπάγονται στο φιλελεύθερο πρότυπο κράτους πρόνοιας, όπως κατεξοχήν οι Η.Π.Α. και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η κριτική παρουσίαση των διαφορετικών προτύπων κράτους πρόνοιας είναι το αντικείμενο του τέταρτου κεφαλαίου του βιβλίου, ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται η διαρκής κρίση και αναδόμηση του κράτους πρόνοιας, κατά τα τελευταία 30 περίπου χρόνια, στο πλαίσιο της μεταβιομηχανικής εποχής. Κατά τον Κατρούγκαλο τα κοινωνικά δικαιώματα δεν είναι ανεκτό πλέον να θεωρούνται απλές προγραμματικές - διακηρυκτικές αρχές, που αποσκοπούν να παραδώσουν στην εκάστοτε πολιτική εξουσία την αποκλειστική δυνατότητα διείσδυσης και διαμόρφωσης των τελικών αποφάσεων στην απασχόληση και την κοινωνική προστασία. Ωστόσο η διαμόρφωση του νομικού τους περιεχομένου προϋποθέτει επίγνωση των συνεπειών μιας ενδεχόμενης «υπερχειλίζουσας κανονιστικότητάς» τους. Μπορούμε λοιπόν να δώσουμε κάποιες απαντήσεις για τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο μελετητής των κοινωνικών δικαιωμάτων στο υπερεθνικό επίπεδο; Ο διάλογος περί κοινωνικών δικαιωμάτων μεταφέρθηκε στο διεθνές και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, χωρίς να έχει καταλήξει στο εθνικό επίπεδο σε ενιαίες αντιλήψεις για το κανονιστικό τους περιεχόμενο. Επιπλέον καθίσταται αναμφίβολα δυσχερές να γίνει λόγος για μια κοινή ευρωπαϊκή νομική παράδοση στο πεδίο των κοινωνικών δικαιωμάτων. Οι προηγούμενες διαπιστώσεις συνεπάγονται ερμηνευτικές δυσκολίες κατά την προσέγγιση των κοινωνικών δικαιωμάτων, που αυξάνονται αν ληφθούν υπόψη τόσο το κοινωνικό έλλειμμα όσο και οι προεκτάσεις που θα είχε η αναγνώριση της νομικής δεσμευτικότητας των κοινωνικών δικαιωμάτων ως προς την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών-μελών, αλλά και ως προς τη διαρρύθμιση της σχέσης μεταξύ των ίδιων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, ότι η θέσπιση στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων κατ εξοχήν των κοινωνικών δικαιωμάτων, θέτει σε νέες βάσεις το ζήτημα του ρόλου του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το οποίο μέχρι σήμερα έχει επιδείξει μεγαλύτερο αυτοπεριορισμό σε σύγκριση προς τα συνταγματικά και τα ανώτατα δικαστήρια των κρατών-μελών. Σε τελική ανάλυση, η διαμόρφωση του κανονιστικού περιεχομένου των κοινωνικών δικαιωμάτων που καταγράφονται σε υπερεθνικό επίπεδο δεν συντελείται in vitro, αλλά εξαρτάται πρωτίστως από την ίδια την πορεία της διεθνούς συνεργασίας και της ευρωπαϊκής ενοποίησης, δηλαδή από το κατά πόσο υπάρχει η βούληση για εναρμόνιση και σύγκλιση των κοινωνικών πολιτικών ή επιλέγεται η ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης μέσα από νεοφιλελεύθερες πολιτικές απορύθμισης του κοινωνικού κράτους.

5 SOCIAL COHESION AND DEVELOPMENT [85] Το έκτο και τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου είναι αφιερωμένο στα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού συστήματος κοινωνικής προστασίας, με έμφαση στις συνταγματικές εγγυήσεις της κοινωνικής ασφάλισης, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Εδώ ακριβώς αποτυπώνεται και η αγωνία του συγγραφέα να αναδείξει τη λειτουργία του Συντάγματος ως αναχώματος απέναντι στην κατάργηση ή την αλλοίωση σημαντικών θεσμικών κατακτήσεων της κοινωνικής πολιτικής. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ πέρα από την επιστημονική αξία και τεκμηρίωση του έργου και την στράτευσή του υπέρ των κοινωνικών δικαιωμάτων, σε μια τρίτη λειτουργία του, τη διδακτική. Η συγγραφή ενός βιβλιου όπου αναλύονται βασικές αρχές και έννοιες αποτελεί μια ιδιαίτερη στιγμή του διδακτικού, ερευνητικού και συγγραφικού έργου. Κατά τη συγγραφή βιβλίων που έχουν και διδακτική λειτουργία ανακύπτουν ιδιαίτερα διλήμματα και δυσκολίες. Ποια πρέπει να είναι η δομή, το εύρος και η εσωτερική οικονομία ενός κειμένου που αποσκοπεί να εισάγει τον αναγνώστη στις βασικές έννοιες; Πώς διατυπώνεται ο επιστημονικός λόγος ώστε να είναι μεν εύληπτος, χωρίς όμως να γίνεται απλοϊκός ή εκλαϊκευτικός; Πόσο αναλυτική και πόσο κριτική μπορεί να είναι η παρουσίαση των εννοιών και των επιχειρημάτων; Πώς επιτυγχάνεται η εξισορρόπηση μεταξύ πληροφόρησης και θεωρητικής συζήτησης; Πόσο φειδωλές πρέπει να είναι οι βιβλιογραφικές αναφορές; Πιστεύω ότι και σε αυτό το στοίχημα, το παρουσιαζόμενο βιβλίο πέτυχε το στόχο του. Η μελέτη είναι υπό τας γραμμάς πολιτικά στρατευμένη, χωρίς να χάνει την επιστημονικότητά της, ενώ ταυτόχρονα ο επιστημονικός λόγος καθίσταται φιλικός και ευανάγνωστος για το φοιτητή και το νέο επιστήμονα. Ξενοφών Ι. Κοντιάδης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Παναγιώτης Αλτάνης και Χαράλαμπος Οικονόμου (επιμέλεια) Σχέδιο Δράσης για την οριζόντια δικτύωση και τον συντονισμό των υπηρεσιών και φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί Αθήνα, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2009, σελ. 358 Ο ι πολιτικές και οι υπηρεσίες για την κοινωνική προστασία και φροντίδα για το παιδί βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των σύγχρονων κοινωνιών και στην ατζέντα των Διεθνών Οργανισμών. Το περιεχόμενο των πολιτικών και το αντικείμενο των υπηρεσιών για το παιδί καλούνται να εναρμονιστούν με τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού των Η.Ε. και των μετέπειτα ειδικών σχετικών ψηφισμάτων και αποφάσεων των Διεθνών Οργανισμών και ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τους σύγχρονους κοινωνικούς κινδύνους και βλάβες που απειλούν και πλήττουν τα παιδιά. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με αδύναμη κρατική παρέμβαση στη πρόληψη και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και ελλειμματική συγκρότηση πολιτικών και δικτύου υπηρεσιών για την πρόληψη των κοινωνικών κινδύνων που απειλούν τα παιδιά καθώς και την κοινωνική φροντίδα και αποκατάσταση αυτών που έχουν υποστεί βλάβες. Η οικογένεια και το συγγενικό περιβάλλον εξακολουθούν να έχουν την αποκλειστική φροντίδα των παιδιών χωρίς επαρκή κοινωνική στήριξη για αποτελεσματική και ολοκληρωμένη φροντίδα τους. Οι κύριες αδυναμίες εντοπίζονται στην έλλειψη συστηματικού συνεχούς σχεδιασμού διερεύνησης αναγκών και προγραμμάτων πρόληψης, μηχανισμών έγκαιρης ανίχνευσης και παρέμβασης σε καταστάσεις κινδύνου και κρίσης και ολοκληρωμένου δικτύου υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

6 [86] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Το υπό κρίση βιβλίο αποτελεί ένα από τα ελάχιστα συγγράμματα που εστιάζονται στο ζήτημα της πολιτικής κοινωνικής προστασίας και των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στη χώρα μας. Συνδυάζει την επιστημονική βιβλιογραφική μελέτη με την πρωτογενή ποιοτική και ποσοτική έρευνα και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Αυτός ο συνδυασμός προσδίδει επιστημονική δυναμική στο εγχείρημα και καθιστά το περιεχόμενό του ένα πολύτιμο εργαλείο για τη βελτίωση και ανάπτυξη ενός τομέα που στη χώρα μας καταγράφει σημαντική υστέρηση σε σχέση με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Η μελέτη και η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο Αυγούστου-Νοεμβρίου 2008 και χρησιμοποίησε ένα ευρύ συνδυασμό ερευνητικών μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων. Το περιεχόμενο της μελέτης και τα ευρήματα της έρευνας αναδεικνύουν και διευκολύνουν την διερεύνηση των σχετικών επιστημονικών θεμάτων. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός που περιλαμβάνεται στο βιβλίο αναδεικνύει ένα σημαντικό εύρος καινοτόμων και δομικών δράσεων που η υλοποίησή τους θα αναβαθμίσει ποιοτικά τις υφιστάμενες υπηρεσίες και θα βελτιώσει την ανταποκρισιμότητα και αποτελεσματικότητα του εθνικού δικτύου κοινωνικής φροντίδας για το παιδί. Το περιεχόμενο της μελέτης διαρθρώνεται σε έξι κεφάλαια. Στο Πρώτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται βασικές έννοιες για την παιδική προστασία και θεωρητικές προσεγγίσεις των πολιτικών κοινωνικής φροντίδας για το παιδί σύμφωνα με την σύγχρονη επιστημονική βιβλιογραφία. Αναλύονται οι κύριες διαστάσεις των σύγχρονων κοινωνικών ζητημάτων που αφορούν τα παιδιά και σχετίζονται με τα δικαιώματα τους, τους κοινωνικούς κινδύνους, την παιδική φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς. Στο Δεύτερο Κεφάλαιο περιγράφεται η εξέλιξη του υφιστάμενου θεσμικού, οργανωτικού και διοικητικού πλαισίου των φορέων κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί στη χώρα μας από τη σύσταση του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους μέχρι σήμερα και το περιεχόμενο των μέτρων και υπηρεσιών που παρέχουν. Στο Τρίτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται τα ευρήματα της πρωτογενούς ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας στο σύνολο των υπηρεσιών του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί στην Ελλάδα (533 Υπηρεσίες του Δημόσιου, Ιδιωτικού και Εθελοντικού τομέα) και η αξιολόγηση του ευρύτερου περιβάλλοντος ανάπτυξης και λειτουργίας τους. Τα ερευνητικά δεδομένα και η ανάλυση αναφέρονται στην περιφερειακή ανάπτυξη, χωροθέτηση και διάρθρωση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της οργάνωσης, λειτουργίας και υπηρεσιών που παρέχουν. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση της συνεργασίας και οριζόντιας διασύνδεσης των υπηρεσιών του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί. Στο Τέταρτο Κεφάλαιο γίνεται σύνθεση της διεθνούς εμπειρίας για τις ανάγκες εκπόνησης του Στρατηγικού Σχεδιασμού και του Σχεδίου Δράσης, παρατίθενται προσεγγίσεις από τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και το υπερεθνικό θεσμικό πλαίσιο στην παιδική προστασία με αναφορές στους κύριους Διεθνείς Οργανισμούς, προσδιορίζονται οι σύγχρονες προκλήσεις για τα συστήματα κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί και καταγράφονται αντίστοιχες καλές πρακτικές. Το Πέμπτο Κεφάλαιο επικεντρώνεται στην παρουσίαση των αξόνων και των στόχων της Αναπτυξιακής Στρατηγικής και των προτεραιοτήτων του Εθνικού Προγράμματος για την Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το για την κοινωνική πρόνοια και στην εξειδίκευση του Στρατηγικού Σχεδιασμού και των προτεραιοτήτων για την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί και της οριζόντιας διασύνδεσης των υπηρεσιών του. Στο Έκτο Κεφάλαιο εξειδικεύονται οι δράσεις και τα αντίστοιχα έργα και υποέργα του Σχεδίου Δράσης για την κοινωνική φροντίδα του παιδιού και την οριζόντια διασύνδεση των υπηρεσιών

7 SOCIAL COHESION AND DEVELOPMENT [87] σύμφωνα με τις διαπιστώσεις που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας και της μελέτης σε εναρμόνιση με τους επιχειρησιακούς άξονες του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, με την Αναπτυξιακή Στρατηγική του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις προτεραιότητες του Εθνικού Προγράμματος για την Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη για την περίοδο Συμπερασματικά η μελέτη αποτελεί σημαντική συμβολή στη κατεύθυνση της βελτίωσης και του εκσυγχρονισμού του τομέα της Παιδικής Προστασίας και ευρύτερα στη προώθηση της μεταρρύθμισης του μοντέλου κοινωνικής προστασίας που ισχύουν στη χώρα μας και υποστηρίζει επιστημονικά την εξειδίκευση και τεκμηρίωση των στρατηγικών προτεραιοτήτων ανάπτυξης των αντίστοιχων κοινωνικών πολιτικών και δράσεων κοινωνικής ένταξης. Παράλληλα, συμβάλει στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και στον επιστημονικό διάλογο στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο. Τέλος η υλοποίηση αυτής της έκδοσης αποτελεί μία από τις καλές πρακτικές συνεργασίας του κεντρικού Κράτους, του εθελοντικό τομέα και της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας. Αντώνης Κώστας Πάντειο Πανεπιστήμιο

The official launch of the Open Method of Coordination (OMC) during the Lisbon European

The official launch of the Open Method of Coordination (OMC) during the Lisbon European Βιβλιοκριτικές Βook Reviews Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2007 2 (1), 93-99 Social Cohesion and Development 2007 2 (1), 93-99 Th. Sakellaropoulos & J. Berghman (eds), Connecting Welfare Diversity within

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοκριτικές Βook Reviews Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2008 3 (2),183-188 Social Cohesion and Development 2008 3 (2),183-188

Βιβλιοκριτικές Βook Reviews Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2008 3 (2),183-188 Social Cohesion and Development 2008 3 (2),183-188 Βιβλιοκριτικές Βook Reviews Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2008 3 (2),183-188 Social Cohesion and Development 2008 3 (2),183-188 Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Τα «πεπραγμένα» του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Αθήνα Ιούλιος 2014 ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

εθνική πολιτική για την προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών χαρακτηρίζεται ως «υπολειμματική» καθώς δεν αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα το πρόβλημα

εθνική πολιτική για την προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών χαρακτηρίζεται ως «υπολειμματική» καθώς δεν αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα το πρόβλημα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η υπερχρέωση των νοικοκυριών, νοούμενη ως δυσκολία ή ακόμη και αδυναμία των ατόμων και των οικογενειών να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, αποτελεί ένα πολυδιάστατο και πολυαιτιακό

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΠΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η φτώχεια και η ανισότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Σύλλογος των παιδιών στην Ελλάδα και στην Κύπρο ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Κωδικός αναφοράς 5212 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.1: ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Έγγραφο αξιολόγησης της στρατηγικής της Λισαβόνας

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Έγγραφο αξιολόγησης της στρατηγικής της Λισαβόνας EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2010 SEC(2010) 114 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έγγραφο αξιολόγησης της στρατηγικής της Λισαβόνας EL EL ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2012

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2012 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...2 EXECUTIVE SUMMARY...5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...8 ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» TO ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΗΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007 2013 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Η ΕΤΡΨΠΑΩΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΤ ΕΝΣΑΞΗ (ACTIVE INCLUSION)

ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Η ΕΤΡΨΠΑΩΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΤ ΕΝΣΑΞΗ (ACTIVE INCLUSION) Η ευρωπαϊκή στρατηγική ενεργούς ένταξης ατόμων αποκλεισμένων από την αγορά εργασίας ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΨΝ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Καινοτομίας στην Περιφερειακή Ανάπτυξη - Η Περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η Συμβολή της Καινοτομίας στην Περιφερειακή Ανάπτυξη - Η Περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία που ακολουθεί με θέμα: «Η συμβολή της Καινοτομίας στην Περιφερειακή Ανάπτυξη η Περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας», εκπονήθηκε στα πλαίσια του σεμιναρίου «Ειδικά θέματα Περιφερειακής Πολιτικής»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ιοικητική Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών και των Φορέων ενός ευτεροβάθµιου ΟΤΑ. Η περίπτωση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αρκαδίας

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ιοικητική Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών και των Φορέων ενός ευτεροβάθµιου ΟΤΑ. Η περίπτωση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αρκαδίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ιοικητική Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών και των Φορέων ενός ευτεροβάθµιου ΟΤΑ. Η περίπτωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Γ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Γ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Γ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Συστήματα Αξιολόγησης και Ποιότητας σε σχέση με την αβεβαιότητα στο σύγχρονο διοικητικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την κοινοτική πολιτική απασχόλησης και την εφαρμογή της κατά τα τελευταία οκτώ χρόνια στην Ελλάδα. Χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο Μέρη. Στο Α Μέρος περιγράφεται η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2011-12

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Β: Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος για το 2012 στο Πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης για το 2012)

Παραδοτέο Β: Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος για το 2012 στο Πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης για το 2012) Παραδοτέο Β: Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος για το 2012 στο Πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης για το 2012) στο πλαίσιο του έργου ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90, τους μελετητές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης άρχισε να απασχολεί. Άρθρα Articles

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90, τους μελετητές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης άρχισε να απασχολεί. Άρθρα Articles Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2007 2 (2), 109-127 Social Cohesion and Development 2007 2 (2), 109-127 Άρθρα Articles Η επίδραση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης στην ελληνική πολιτική απασχόλησης:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ»

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ» Δόμνα Βασιλείου Μυλωνά 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙA ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ανάπτυξη υποδοµών για τη δηµιουργία πόλου κοινωνικών δεδοµένων στα θέµατα της

Διαβάστε περισσότερα

Special Issue: Ειδικό Τεύχος RECENT IMMIGRATION FLOWS TO GREECE ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Special Issue: Ειδικό Τεύχος RECENT IMMIGRATION FLOWS TO GREECE ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Special Issue: Ειδικό Τεύχος RECENT IMMIGRATION FLOWS TO GREECE ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Marina Petronoti Μαρίνα Πετρονώτη & Anna Triandafyllidou Αννα Τριανταφυλλίδου BIBLIOGRAPHY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ: «Αποτελέσματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης και της ποιοτικής έρευνας /Συνθετική παρουσίαση της μελέτης- Αναλυτικό πόρισμα»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ: «Αποτελέσματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης και της ποιοτικής έρευνας /Συνθετική παρουσίαση της μελέτης- Αναλυτικό πόρισμα» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών στο πλαίσιο της πολιτικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών

Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών στο πλαίσιο της πολιτικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2013 8 (2), 107-126 Social Cohesion and Development 2013 8 (2), 107-126 Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών στο πλαίσιο της πολιτικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών Μάρκος Παπακωνσταντής,

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2010-11

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τελική Εργασία

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τελική Εργασία ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τελική Εργασία Θέμα: «Κοινωνική ένταξη μεταναστών. Αρχές που πρέπει να διέπουν τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης των μεταναστών. Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα