Εκμετάλλευση υπηρεσιών Web 2.0 σε σχολικούς ιστοτόπους

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκμετάλλευση υπηρεσιών Web 2.0 σε σχολικούς ιστοτόπους"

Transcript

1 Εκμετάλλευση υπηρεσιών Web 2.0 σε σχολικούς ιστοτόπους Παλάζης Βασίλης 3o Γυμνάσιο Μυτιλήνης Περίληψη Η ευρεία χρήση εργαλείων Παγκόσμιου Ιστού 2.0 έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια. Επίσης, τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού, αποτελούν μια δημοφιλέστατη επιλογή για την κατασκευή δικτυακών τόπων παγκοσμίως. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο προσφέρει τη δυνατότητα κατασκευής σχολικών κι εκπαιδευτικών δικτυακών τόπων με τη βοήθεια σύγχρονων Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού. Τα συστήματα αυτά που κατά κανόνα βασίζονται σε λογισμικό ανοικτού κώδικα, μπορούν να εκμεταλλευτούν πλήρως την τεχνολογία Παγκόσμιου Ιστού 2.0. Με τον τρόπο αυτό, εύκολα μπορούν να δημιουργηθούν δυναμικοί σχολικοί ιστότοποι. Τέτοιοι ιστότοποι ενθαρρύνουν τους χρήστες να συμμετέχουν και να συνεισφέρουν με το δικό τους τρόπο. Σκοπός της εργασίας είναι η αξιοποίηση των εργαλείων Παγκόσμιου Ιστού 2.0 στην εκπαίδευση. Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς μπορούν να αποκτήσουν τη δική τους εκπαιδευτική δικτυακή κοινότητα μέσω της σχολικής τους ιστοσελίδας. Έχουν έτσι την ευκαιρία να αναβαθμίσουν το σχολικό περιβάλλον, να επικοινωνούν καλύτερα μεταξύ τους, να συνεργάζονται, να μοιράζονται περιεχόμενο, κ.ο.κ. Λέξεις κλειδιά: Παγκόσμιος Ιστός 2.0, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού, λογισμικό ανοικτού κώδικα Εισαγωγή Πολλές ιστοσελίδες σχολικών μονάδων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου εξακολουθούν ακόμα και σήμερα να έχουν περιεχόμενο που είναι στο μεγαλύτερο μέρος του στατικό. Περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες κι ανακοινώσεις σχετικές με τη σχολική μονάδα και την περιοχή στην οποία ανήκει, ορισμένες σχολικές εργασίες, κ.ο.κ. Ένας ή δύο εκπαιδευτικοί κάθε μονάδας ασχολούνται συνήθως με τη διαχείριση και την ενημέρωση ενός τέτοιου ιστοτόπου. Κατά κανόνα, ο καθηγητής πληροφορικής της μονάδας αναλαμβάνει αυτό το έργο. Με τη βοήθεια των Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού ανοικτού κώδικα αλλά και την εκμετάλλευση των εργαλείων Παγκόσμιου Ιστού 2.0, μια σχολική ιστοσελίδα μπορεί να μεταμορφωθεί σε μια πλήρη δικτυακή κοινότητα. Δε χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις ούτε ειδικό λογισμικό. Αρκετοί εκπαιδευτικοί αλλά και ορισμένοι μαθητές είναι σε θέση να συμμετέχουν στην ενημέρωση της σχολικής τους ιστοσελίδας. Παράλληλα, νέες υπηρεσίες μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της παρεχόμενες εκπαίδευσης στις σχολικές μονάδες. Οι μαθητές σήμερα επικοινωνούν μεταξύ τους με διαφορετικό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν. Χρησιμοποιούν πλήθος νέων τεχνολογιών που κατά κανόνα δε μπορούν να εφαρμόσουν στο σχολείο. Στην πραγματικότητα, η εφαρμογή των εργαλείων Παγκόσμιου Ιστού 2.0 στα σχολεία θα προετοιμάσει καλύτερα τους μαθητές για τη ζωή τους μετά την εκπαίδευση με μια πληθώρα νέων γνώσεων και δεξιοτήτων (Richardson, 2010). Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται συνοπτικά οι ενότητες που ακολουθούν. Πρακτικά Εργασιών 8 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, Βόλος, Μαρτίου 2014

2 2 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Πίνακας 1. Συνοπτική περιγραφή ενοτήτων Ενότητα Υποενότητα Περιγραφή Παγκόσμιος Ιστός 2.0 Η έννοια του Παγκόσμιου Ιστού 2.0 Παγκόσμιος Ιστός 2.0 Χαρακτηριστικά του Παγκόσμιου Ιστού 2.0 Βασικά γνωρίσματα (ιδιότητες) του Παγκόσμιου Ιστού 2.0 Παγκόσμιος Ιστός 2.0 Εφαρμογές και Υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού 2.0 Περιγραφή ορισμένων χαρακτηριστικών εφαρμογές και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού 2.0 Παγκόσμιος Ιστός 2.0 Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού Διαχείριση Σχολικού Ιστοτόπου Παγκόσμιου Ιστού 2.0 Παραδείγματα δράσεων σχολικού ιστοτόπου Συζήτηση - Συμπεράσματα Παγκόσμιος Ιστός 2.0 στην εκπαίδευση Η σημασία του Παγκόσμιου Ιστού 2.0 στην εκπαίδευση Περιγραφή και χαρακτηριστικά Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού Διαχείριση κι ενοποίηση εργαλείων κι υπηρεσιών Παγκόσμιου Ιστού 2.0 σε σχολικούς ιστοτόπους Συγκεκριμένες προτάσεις για δράσεις εκπαιδευτικών και μαθητών σε σχολικούς ιστοτόπους Συνοπτικά συμπεράσματα εργασίας Παγκόσμιος Ιστός 2.0 Ο Παγκόσμιος Ιστός 2.0 (Web 2.0) δεν αποτελείται από καθορισμένες σελίδες ούτε συγκεκριμένα εργαλεία. Οι σελίδες Παγκόσμιου Ιστού 2.0 επιτρέπουν στους χρήστες να κάνουν πολλά περισσότερα από την απλή ανάγνωση πληροφοριών. Τέτοιες σελίδες προσφέρουν ευρύτερη και φιλικότερη αλληλεπίδραση με το χρήστη. Οι επισκέπτες καλούνται να συμμετέχουν κι οι ίδιοι στο περιεχόμενό τους με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα μπορούν να σχολιάζουν το περιεχόμενο, να ψηφίζουν, να μοιράζονται ή να στέλνουν πληροφορίες σε τρίτους, κ.ο.κ. Παρά το γεγονός ότι ο όρος Παγκόσμιος Ιστός 2.0 υποδηλώνει μια νέα έκδοση του Παγκόσμιου Ιστού, δεν αναφέρεται σε μια νέα ενημέρωση ούτε σε τεχνικές προδιαγραφές, αλλά περισσότερο σε αθροιστικές αλλαγές στον τρόπο που δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται οι ιστοσελίδες. Είναι μια έννοια, με την οποία μπορεί να αναφερθεί κανείς σε ιστοσελίδες με ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Ο Παγκόσμιος Ιστός 2.0 δεν έχει αυστηρά όρια, αλλά μπορούμε να τον θεωρήσουμε σαν ένα βαρυτικό πυρήνα. Μπορεί να οπτικοποιηθεί ως ένα σύνολο αρχών και πρακτικών που συνδέουν μαζί ένα σύνολο ιστοσελίδων που ικανοποιούν ορισμένες ή όλες από αυτές τις αρχές, σε μικρότερη ή μεγαλύτερη απόσταση από τον πυρήνα (O Reilly, 2005). Στην εποχή μας, ο Παγκόσμιος Ιστός αντί να αποτελεί απλά και μόνο ένα μέσο, στο οποίο οι πληροφορίες διαβιβάζονται και καταναλώνονται, μεταμορφώνεται πλέον σε μια πλατφόρμα, στην οποία το περιεχόμενο δημιουργείται από κοινού, αναμειγνύεται, επαναχρησιμοποιείται και αναμεταδίδεται (Downes, 2005). Οι χρήστες επικοινωνούν μεταξύ τους με ένα λεξιλόγιο που δεν αποτελείται μόνο από κείμενο, αλλά κι από εικόνες, μουσική, βίντεο και πολυμέσα. Το διαδίκτυο μοιάζει πλέον περισσότερο σαν μια κοινότητα. Η φύση του Παγκόσμιου Ιστού 2.0 είναι συμμετοχική όλοι συνεισφέρουν με κάποιο τρόπο στον ιστό. Για παράδειγμα, η WikiPedia (www.wikipedia.org) είναι μια ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια που

3 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 3 βασίζεται στην ιδέα ότι ένα λήμμα μπορεί να προστεθεί από οποιονδήποτε χρήστη, και να επεξεργαστεί από οποιονδήποτε άλλο. Χαρακτηριστικά του Παγκόσμιου Ιστού 2.0 Ορισμένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του Παγκόσμιου Ιστού 2.0 είναι τα παρακάτω: Ατομική έκφραση και περιεχόμενο παραγόμενο από το χρήστη. Με ελάχιστα κλικ του ποντικιού ένας απλός χρήστης μπορεί να «ανεβάσει» στον κυβερνοχώρο ένα βίντεο ή μια φωτογραφία από τη ψηφιακή μηχανή του, να προσθέσει κατάλληλες λέξεις-κλειδιά και να διαθέσει το τελικό περιεχόμενο σε όλο τον κόσμο (Anderson, 2007). Πολλοί χρήστες εκφράζονται γράφοντας στα προσωπικά τους ιστολόγια (blogs). Άλλοι συνεργάζονται για να δημιουργήσουν πληροφορίες με τη χρήση των wikis. Η ευρεία υιοθέτηση των φθηνών, αλλά υψηλής ποιότητας ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών και των έξυπνων κινητών, συνέβαλαν στην άνοδο της «δημοσιογραφίας των πολιτών» (Anderson, 2007). Επικοινωνία κι αλληλεπίδραση. Μέσω της χρήσης του διαδικτύου, βελτιώθηκαν οι δυνατότητες επικοινωνίας κι αλληλεπίδρασης των χρηστών. Όλο και περισσότεροι χρήστες επικοινωνούν μέσω γραπτών μηνυμάτων αλλά και ζωντανών συνδέσεων με εικόνα και ήχο. Κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook παρέχουν επιλογή για ζωντανή συνομιλία με άλλα μέλη που μπορεί να είναι online την ίδια χρονική στιγμή (Richards, 2010). Ακόμα, αυξάνεται η αμφίδρομη επικοινωνία του χρήστη με οργανισμούς ή επιχειρήσεις που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επίδρασή του στη υιοθέτηση κατευθύνσεων και λήψη αποφάσεων (Καλτσογιάννης, 2007). Αρχιτεκτονική της συμμετοχής. Στον Παγκόσμιο Ιστό 2.0 υπάρχει πολυσυλλεκτικότητα και συμμετοχικότητα. Ο τρόπος με τον οποίο είναι σχεδιασμένη μια υπηρεσία, μπορεί να ενισχύσει τη μαζική συμμετοχή χρηστών (Anderson, 2007). Σε ένα πιο εξελιγμένο επίπεδο, η αρχιτεκτονική της συμμετοχής προκύπτει όταν, μέσω της κανονικής χρήσης της, η ίδια η υπηρεσία γίνεται καλύτερη (Anderson, 2007). Επομένως, η μαζική συμμετοχή χρηστών μπορεί να βελτιώσει έναν ιστότοπο ή μια υπηρεσία. Υπηρεσίες που προσφέρονται κατά απαίτηση (on demand). Δυνατότητα ελεύθερης κατηγοριοποίησης (tagging) του περιεχομένου από τον απλό χρήστη με σημασιολογικές έννοιες για ευκολότερη αναζήτηση της πληροφορίας (Καλτσογιάννης, 2007). Η ελεύθερη κατηγοριοποίηση επιτρέπει στους χρήστες να ταξινομούν από κοινού και να βρίσκουν ευκολότερα πληροφορίες. Το tagging επιτρέπει τη χρήση πολλαπλών, επικαλυπτόμενων συσχετίσεων που ο ίδιος ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί, αντί για χρήση στατικών κατηγοριών (O Reilly, 2005). Πλούσια εμπειρία χρηστών. Στον Παγκόσμιο Ιστό 2.0, οι σελίδες είναι πιο δυναμικές και διαδραστικές. Το περιεχόμενό τους ανταποκρίνεται στα δεδομένα που εισάγουν οι χρήστες. Διαμοιρασμός πληροφοριών και ψηφιακών αρχείων. Πολλοί ιστότοποι διευκολύνουν την αποθήκευση και το διαμοιρασμό πολυμεσικών αρχείων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το YouTube - πολλοί χρήστες παράγουν τα δικά τους βίντεο που στη συνέχεια μοιράζονται. Γενικότερα, ψηφιακά αρχεία που έχουν δημιουργηθεί από άτομα ή ομάδες, διαμοιράζονται σε άλλα άτομα ή ομάδες με μεγάλη ευκολία. Εφαρμογές και Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού 2.0 Ορισμένες από τα δημοφιλέστερες εφαρμογές κι υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού 2.0 είναι οι εξής: Τα ιστολόγια (blogs). Ένα ιστολόγιο στη βασική του δομή είναι απλά μια ιστοσελίδα με τη μορφή ημερολογίου. Η ιστοσελίδα αυτή αποτελείται από προσωπικές δημοσιεύσεις (posts) ενός ή περισσότερων χρηστών. Οι επισκέπτες μπορούν να αφήνουν σχόλια σε κάθε δημοσίευση. Τα σχόλια με τη σειρά τους μπορούν να απαντηθούν, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια δημόσια συζήτηση. Η δυνατότητα εισαγωγής σχολίων, ακόμα και δημοσιεύσεων, είναι ελεύθερη στα μέλη του ιστολογίου ή στο ευρύ κοινό. Κανένας όμως

4 4 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής δε μπορεί να αλλάξει το σχόλιο ή τη δημοσίευση που αναρτήθηκε από κάποιον άλλο χρήστη. Ο μεγάλος αριθμός των χρηστών (bloggers) που ασχολούνται με τα ιστολόγια έχει οδηγήσει στην υιοθέτηση του όρου μπλογκόσφαιρα (blogosphere) ο όρος εκφράζει την αίσθηση ενός ολόκληρου «κόσμου» από χρήστες που λειτουργούν στο δικό τους περιβάλλον (Anderson, 2007). Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, οι χρήστες αρχίζουν να ενσωματώνουν πολυμέσα (μουσική, βίντεο) αλλά και πρόσθετα εργαλεία στα ιστολόγιά τους. Τα wikis που είναι σελίδες ιστού που ενημερώνονται συλλογικά. Ο κάθε απλός χρήστης μπορεί να προσθέτει περιεχόμενο και όλοι μπορούν να επεξεργάζονται περιεχόμενο που έχει ήδη δημοσιευτεί. Κάθε φορά που κάποιος τροποποιεί μια σελίδα wiki, η προηγούμενη έκδοσή της εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη και είναι δυνατόν να επαναφερθεί. Το δημοφιλέστερο wiki είναι η WikiPedia (www.wikipedia.org), μία διεθνής συνεργατική ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια. Τα wikis έχουν πιο ανοιχτή δομή από τα ιστολόγια και επιτρέπουν σε άλλους να τροποποιήσουν το περιεχόμενο του κειμένου που κάποιος έχει γράψει. Αυτή η ελευθερία μπορεί να οδηγήσει την υπερίσχυση της άποψης της πλειοψηφίας μιας ομάδας έναντι της προσωπικής θέσης. Στα περισσότερα wikis, είναι πολύ εύκολο κάποιος να γίνει μέλος, να εμφανίζει και να επεξεργάζεται περιεχόμενο, αν και ορισμένες υπηρεσίες wikis απαιτούν άδεια για να αποκτηθούν προνόμια επεξεργασίας (Richards, 2010). Το podcasting/vidcasting που είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία διανομής ψηφιακών αρχείων που επιτρέπει στους χρήστες να αναπαράγουν μουσική ή βίντεο όποτε το ζητήσουν σε υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών (π.χ. RSS). Παγκόσμιος Ιστός 2.0 στην εκπαίδευση Το διαδίκτυο έχει τη δυνατότητα να αλλάξει ριζικά αυτά που υποθέτουμε για τη διδασκαλία και τη μάθηση, και μας φέρνει αντιμέτωπους με σημαντικές ερωτήσεις όπως: Τι πρέπει να αλλάξει στο πρόγραμμα σπουδών μας, όταν οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν κοινό πέρα από τους τοίχους της τάξης μας; (Richardson, 2010). Τα εργαλεία Παγκόσμιου Ιστού 2.0 είναι απαραίτητα για να προετοιμάσουν τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς για τη μετάβαση σε έναν τύπο εκπαίδευσης πέρα από τη σχολική αίθουσα. Ο Παγκόσμιος Ιστός 2.0 μπορεί να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που η εκπαίδευση παρέχεται στους μαθητές. Μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές είναι το γεγονός ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να χτιστεί συλλογικά (Richardson, 2010). Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές σε ένα περιβάλλον Παγκόσμιου Ιστού 2.0, αναμένεται να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους. Κατά τη διάρκεια της μετάβασης προς μια διδασκαλία Παγκόσμιου Ιστού 2.0, οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν μια πιο ανοικτή ατμόσφαιρα, όπου οι μαθητές αναμένονται να δεσμεύονται και να συμμετέχουν στις συζητήσεις της τάξης. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλοί τρόποι για τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού 2.0 στις τάξεις τους. Για παράδειγμα, τα ιστολόγια (blogs) δεν χτίζονται πάνω σε στατικά κομμάτια περιεχομένου. Αντίθετα αποτελούνται από σκέψεις και συζητήσεις που σε πολλές περιπτώσεις ενημερώνονται καθημερινά. Απαιτούν αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών. Τα ιστολόγια δίνουν στους μαθητές ένα δημόσιο βήμα για να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και να συζητούν για περιεχόμενο της διδασκαλίας. Είναι πολύ πιο απλό να δημιουργήσουμε ένα νέο θέμα ιστολογίου από ό,τι είναι να συναντήσουμε άλλους εκπαιδευόμενους και εμπειρογνώμονες σε μια αίθουσα διδασκαλίας (Alexander, 2006). Επίσης, είναι πολύ πιο εύκολο να ξεκινήσουμε μια εισαγωγή κειμένου wiki από ό,τι να ξεκινήσουμε ένα άρθρο ή ένα βιβλίο (Alexander, 2006). Κατά τη χρήση εργαλείων Παγκόσμιου Ιστού 2.0 όπως και κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο γενικότερα, είναι απαραίτητο να ληφθεί μέριμνα για την ασφάλεια των μαθητών. Όπως όλα τα υπόλοιπα στη ζωή, η χρήση του διαδικτύου εμπεριέχει κάποιους κινδύνους. Οι κίνδυνοι αυτοί

5 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 5 μπορούν να μειωθούν δραστικά με την κατάλληλη πληροφόρηση και προγραμματισμό (Richardson, 2010). Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού Τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού (Web Content Management Systems ή απλά Web CMS) αποτελούν μια δημοφιλή επιλογή για τη δημιουργία και διαχείριση ιστοτόπων. Τέτοια συστήματα επιτρέπουν τον πλήρη έλεγχο ενός ιστοτόπου ακόμα και από χρήστες που δε διαθέτουν ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις. Ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού χρησιμοποιείται για να ελέγξει μια δυναμική συλλογή υλικού στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων HTML, εικόνων, και άλλων μορφών μέσων (Johnston, 2010). Τα περισσότερα από αυτά τα συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν εύκολα μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών και χρησιμοποιούν μια βάση δεδομένων για να αποθηκεύουν το περιεχόμενο ενός ιστοτόπου. Τα Web CMS είναι κατά κανόνα εύκολα στη χρήση, επειδή έχουν σχεδιαστεί για απλούς χρήστες. Η απλότητα στο σχεδιασμό του περιβάλλοντος διεπαφής επιτρέπει στους χρήστες την άνετη ενημέρωση του περιεχομένου χωρίς ιδιαίτερη εκπαίδευση. Συνήθως τα συστήματα αυτά παρέχουν τη δυνατότητα ελέγχου του τρόπου δημοσίευσης του περιεχομένου, του χρόνου δημοσίευσης αλλά και των χρηστών. Ορισμένα από τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού είναι δωρεάν, όπως τα Drupal, Joomla, Moodle και WordPress. Τα περισσότερα από αυτά τα δωρεάν συστήματα βασίζονται σε λογισμικό ανοικτού κώδικα (λογισμικό του οποίου ο πηγαίος κώδικας διατίθεται ελεύθερα) και μπορούν να εγκατασταθούν μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Υπάρχει βέβαια η δυνατότητα να εγκατασταθούν ένα ή περισσότερα από αυτά σε ένα σχολικό ιστότοπο. Τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά και δυνατότητες: Υποστήριξη αυτοματοποιημένων προτύπων με τη βοήθεια των οποίων μπορεί εύκολα να αλλάζει η σχεδίαση (εμφάνιση) μιας ιστοσελίδας. Το περιεχόμενο και η σχεδίαση ενός δικτυακού τόπου διατηρούνται ξεχωριστά. Αυτό σημαίνει ότι η σχεδίαση ενός ιστοτόπου μπορεί να αλλάξει από μια κεντρική θέση δίχως να επηρεαστεί το περιεχόμενο του. Εύκολη διαχείριση περιεχομένου. Περιλαμβάνονται κατάλληλα εργαλεία που επιτρέπουν σε μη εξειδικευμένους χρήστες να δημιουργήσουν, να επεξεργαστούν και να διαγράψουν περιεχόμενο. Εξουσιοδότηση χρηστών. Ορισμένα Web CMS υποστηρίζουν τον ορισμό συγκεκριμένων δικαιωμάτων ή προνομίων σε ομάδες χρηστών. Με αυτό τον τρόπο διαμοιράζεται η ευθύνη της διαχείρισης ενός ιστοτόπου και προσφέρονται διαφορετικές υπηρεσίες ή δυνατότητες σε ομάδες χρηστών. Συνεργασία χρηστών. Πολλοί χρήστες είναι δυνατόν να εργάζονται και να δημοσιεύουν περιεχόμενο από κοινού. Έλεγχος πρόσβασης χρηστών. Πολλά Web CMS υποστηρίζουν ομάδες χρηστών οι οποίες ελέγχουν τον τρόπο που τα μέλη (εγγεγραμμένοι χρήστες) αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπο. Για παράδειγμα, μπορεί να επιτρέπεται η πρόσβαση σε συγκεκριμένες ομάδες σε μια συγκεκριμένη σελίδα. Εμφάνιση περιεχομένου σε περισσότερες από μία γλώσσες. Τα περισσότερα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού ανοικτού κώδικα παρέχουν τακτικές αναβαθμίσεις (π.χ. για διόρθωση σφαλμάτων) ενώ έχουν επίσης τη δυνατότητα να υποστηρίζουν πρόσθετα στοιχεία (add-ons). Σε αυτά παρέχονται επιπλέον δυνατότητες όπως φόρουμ, ιστολόγια, wiki, φωτογραφικά άλμπουμ, διαχείριση επαφών, κλπ. Τελικά, ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού θα πρέπει να είναι σε θέση να εμφανίζει και να διαχειρίζεται πληροφορίες, ανεξάρτητα από το πού αυτές προέρχονται (Johnston, 2010). Στο μέλλον, πιθανότατα οι ιστοσελίδες θα είναι μείγματα πληροφοριών και λειτουργιών που προέρχονται από πολλαπλές τοποθεσίες.

6 6 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Διαχείριση σχολικού ιστοτόπου Παγκόσμιου Ιστού 2.0 Σε ένα σχολικό ιστότοπο (δικτυακή κοινότητα) που έχει δημιουργηθεί στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο με τη βοήθεια ενός σύγχρονου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού, είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν πολλαπλά εργαλεία κι υπηρεσίες (ιστολόγια, wikis, κ.α.) σε ένα ενοποιημένο σύστημα. Ασφαλώς οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν περιεχόμενο και σε πρόσθετους ιστότοπους. Αρκετές φορές είναι δυνατή ή άμεση ενσωμάτωση (embed) του περιεχομένου από τους τρίτους ιστότοπους στη σχολική ιστοσελίδα. Πάντα βέβαια είναι δυνατή η δημιουργία συνδέσμων (links) στη σχολική ιστοσελίδα προς το περιεχόμενο που έχει αποθηκευτεί σε τρίτους ιστότοπους. Με αυτούς τους τρόπους, όλες οι σχολικές δραστηριότητες είναι προσβάσιμες από ένα κεντρικό σημείο. Υπάρχουν δύο κύριες μορφές περιεχομένου παραγόμενου από το χρήστη: πρωτεύον (κύριο) περιεχόμενο και δευτερεύον περιεχόμενο ή μεταδεδομένα (metadata). Για παράδειγμα, κύρια άρθρα και δημοσιεύματα ιστολογίων θεωρούνται πρωτεύον περιεχόμενο. Αντίθετα σχόλια, ψήφοι και ελεύθερη κατηγοριοποίηση (tagging) θεωρούνται δευτερεύον περιεχόμενο. Ανάλογα με τους στόχους που έχουν τεθεί, ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού θα πρέπει θα πρέπει να υποστηρίζει μια ή και τις δύο από αυτές τις μορφές (Gottlieb & Dunwoodie, 2007). Ιδανικά, μια δυναμική σχολική δικτυακή κοινότητα θα πρέπει να υποστηρίζει και τις δύο μορφές. Τελικά, σε ένα δυναμικό σχολικό ιστότοπο είναι δυνατόν: Να υπάρχει μαζική συμμετοχή χρηστών. Ορισμένοι μπορούν να ενημερώνουν τη σχολική ιστοσελίδα σε τακτική βάση. Άλλοι χρήστες μπορούν να διαβάζουν, να μοιράζονται, να σχολιάζουν ή να αξιολογούν το περιεχόμενο. Να οριστούν διαφορετικές ομάδες χρηστών (π.χ. διαχειριστής, εκπαιδευτικός, μαθητής, γονέας, απλός επισκέπτης). Κάθε ομάδα μπορεί να διαθέτει διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης, προνόμια ή δυνατότητες. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν η κεντρική σελίδα του ιστότοπου να ενημερώνεται μόνο από συγκεκριμένες ομάδες. Να υπάρχουν δυνατότητες επικοινωνίας και συνομιλίας (π.χ. online chat) ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Να βελτιώνουν οι μαθητές τις δεξιότητές τους και να μαθαίνουν μέσω τις συνεργασίας αλλά και του παρεχόμενου περιεχομένου. Παραδείγματα δράσεων μέσω σχολικού ιστότοπου Στην Εικόνα 1 εμφανίζονται ενδεικτικά ορισμένες δράσεις μαθητών που μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω της σχολικής τους ιστοσελίδας.

7 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 7 Εκπ/κοί Μαθητές Συμμετοχή σε ιστολόγια Συμμετοχή σε wikis Ανάγνωση βιβλίων online Συμπλήρωση online κουϊζ, ερωτηματολογίων, κ.ο.κ. Εκπόνηση εργασιών Επικοινωνία, συνομιλία Εικόνα 1: Ενδεικτικές δράσεις μαθητών Οι μαθητές με κατάλληλη καθοδήγηση μπορούν να συμμετέχουν σε ιστολόγια στα πλαίσια μαθημάτων για τη διδασκαλία ορισμένων ενοτήτων, εκδηλώσεων ή προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων (π.χ. etwinning). Πολλοί μαθητές μαζί μπορούν να δημιουργήσουν μια σχολική εφημερίδα ή περιοδικό (κεντρικό ιστολόγιο) με μαθητικά θέματα. Μια ομάδα μαθητών μπορεί να δημιουργήσει ένα ειδικό ιστολόγιο στα πλαίσια μιας σχολικής γιορτής ή εκδήλωσης. Επίσης οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε wikis. Για παράδειγμα, ένα απλό wiki μπορεί να αποτελεί μια εργασία για τη ζωή και το έργο ενός συγγραφέα ο κάθε μαθητής μπορεί να προσθέτει πληροφορίες σε αυτό. Συνεργατικές εργασίες μπορούν να εκπονηθούν με χρήση διάφορων εκπαιδευτικών εργαλείων Παγκόσμιου Ιστού 2.0, όπως τα παρακάτω: Scratch (www.scratch.mit.edu). Το Scratch χρησιμοποιείται παγκοσμίως από πολλά σχολεία και εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Έχει ως στόχο τη διδασκαλία του προγραμματισμού υπολογιστών σε μαθητές και τους επιτρέπει να δημιουργήσουν παιχνίδια, βίντεο και μουσική. Τα παιδιά μπορούν να προγραμματίσουν και να δημιουργήσουν διαδραστικές δημιουργίες απλά ενώνοντας μαζί γραφικά μπλοκ (σαν τούβλα), αποφεύγοντας τα ασαφή σύμβολα και τη σύνταξη των παραδοσιακών γλωσσών προγραμματισμού (Schorow, 2007). Τα παιδιά μπορούν στη συνέχεια να μοιραστούν τις διαδραστικές ιστορίες και τα παιχνίδια τους στο διαδίκτυο, με τον ίδιο τρόπο που μοιράζονται τα βίντεο στο YouTube. Glogster (www.glogster.com). Αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη δημιουργία μιας ψηφιακής αφίσας. Το Glogster επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν δωρεάν διαδραστικές αφίσες που ονομάζονται Glogs (Graphics Blogs ή Γραφικά Ιστολόγια). Ένα Glog είναι μια διαδραστική εικόνα πολυμέσων. Εκτός από μία μια εξειδικευμένη πλατφόρμα δημοσίευσης, το Glogster αποτελεί από μόνο του ένα κοινωνικό δίκτυο (Lowensohn, 2008). Οι χρήστες μπορούν να προσθέτουν φίλους και κάθε Glog μπορεί να

8 8 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής σχολιαστεί και να βαθμολογηθεί. Τα Glog μπορούν επίσης να ενσωματωθούν (embed) σε ιστολόγια ή wikis. Οι περισσότεροι χρήστες του Glogster είναι παιδιά κι έφηβοι. Padlet (www.padlet.com). Μαθητές κι εκπαιδευτικοί μπορούν να γράφουν σε ένα κοινό τοίχο. Ο τοίχος μπορεί για παράδειγμα να περιέχει ερωτήσεις και απαντήσεις για ένα θέμα. Storybird (www.storybird.com). Είναι κατάλληλο για τη δημιουργία μιας οπτικοποιημένης ιστορίας από μαθητές κι εφήβους. Οι χρήστες μπορούν να σχολιάζουν την ιστορία, να τη μοιράζονται με άλλους, κ.ο.κ. Animoto (www.animoto.com). Εξυπηρετεί τη δημιουργία βίντεο με κίνηση. Το Animoto είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δύναμης του cloud computing (κέντρα δεδομένων, που προσφέρουν υπολογιστική ισχύ ως διαδικτυακή υπηρεσία) - επιτρέπει στους χρήστες να «ανεβάσουν» εικόνες, κείμενο και μουσική και δημιουργεί αυτόματα προσαρμοσμένες παρουσιάσεις βίντεο από αυτά (Fitzgerald, 2008). Πολλοί χρήστες, στη συνέχεια, μοιράζονται τα βίντεο με τους φίλους τους. Voki (www.voki.com). Είναι κατάλληλο για τη δημιουργία ενός χαρακτήρα (ή άβαταρ) που μιλάει ή διαβάζει ένα κείμενο. Μπορεί για παράδειγμα να χρησιμοποιηθεί για να παρουσιαστεί με εναλλακτικό τρόπο ένα τμήμα μιας σχολικής εργασίας. Screencast-O-Matic (www.screencast-o-matic.com). Μαθητές κι εκπαιδευτικοί το χρησιμοποιούν για τη δημιουργία βίντεο. Με το πάτημα ενός πλήκτρου, το Screencast-O- Matic μπορεί να εγγράψει φωνή αλλά και εικόνα από κάμερα. Μαθητές μπορούν να εκτελούν στην οθόνη του υπολογιστή τους τις ενέργειες που θέλουν να βλέπουν οι άλλοι και να αφηγούνται με τη βοήθεια μικροφώνου κατά την εργασία τους. Google Docs (www.drive.google.com). Πρόκειται για μια δωρεάν διαδικτυακή σουίτα γραφείου που προσφέρεται στα πλαίσια του Google Drive (υπηρεσία διαδικτυακής αποθήκευσης αρχείων). Είναι λογισμικό που παρέχεται ως υπηρεσία κι επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν και να επεξεργάζονται έγγραφα σε απευθείας σύνδεση (online), σε συνεργασία με άλλους χρήστες. Έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις, φόρμες και σχέδια μπορούν να δημιουργηθούν με το Google Docs, να εισαχθούν σε αυτό μέσω του περιβάλλοντος διεπαφής, ή να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το Google Docs μπορεί να χρησιμεύσει ως συνεργατικό εργαλείο για την επεξεργασία αρχείων από μαθητές σε πραγματικό χρόνο. Τα έγγραφα μπορούν να διαμοιραστούν και να υποστούν επεξεργασία από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. Τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, κουϊζ, σταυρόλεξα, παιχνίδια, δημοσκοπήσεις, τεστ, κ.α. ενισχύουν το ενδιαφέρον των μαθητών και επιπλέον εμπλουτίζουν ένα σχολικό ιστότοπο αλλά και τη σχολική ζωή γενικότερα (βλ. Εικόνα 1). Μια επιπλέον χρήσιμη δυνατότητα είναι το «κατέβασμα» κι η ανάγνωση ηλεκτρονικών βιβλίων (ebooks). Η σύγχρονη τεχνολογία (π.χ. tablets) επιτρέπει τον εύκολο κι άνετο χειρισμό τέτοιων βιβλίων, αρκεί αυτά να είναι εύκολα προσβάσιμα. Για παράδειγμα, στο διαδίκτυο είναι διαθέσιμος ένας θησαυρός λογοτεχνικών βιβλίων αλλά και άλλων αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή. Ασφαλώς ένας σχολικός ιστότοπος με τη μορφή δικτυακής κοινότητας είναι ένα πολύ καλό μέσο επικοινωνίας. Έμμεσα οι μαθητές μπορούν να επικοινωνούν με σχόλια, ψήφους ή μηνύματα σε περιεχόμενο άλλων. Υπάρχει βέβαια κι η δυνατότητα της άμεσης (απευθείας) συνομιλίας (π.χ. online chat). Πάνω από όλα, οι μαθητές μπορούν να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους αλλά και με τους εκπαιδευτικούς. Στην Εικόνα 2 εμφανίζονται ενδεικτικές δράσεις εκπαιδευτικών που μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω της σχολικής ιστοσελίδας.

9 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 9 Μαθητές Εκπ/κοί Δημιουργία & ενημέρωση ιστολογίων Δημιουργία & ενημέρωση wikis Καταχώριση βιβλίων online Δημιουργία online κουϊζ, παιχνιδιών, ερωτηματολογίων, κ.ο.κ. Δημιουργία online τάξεων - ανάθεση εργασιών Επικοινωνία, συνομιλία Εικόνα 2: Ενδεικτικές δράσεις εκπαιδευτικών Ο σχολικός ιστότοπος μπορεί να δώσει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς: Να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία τους με τη δημιουργία νέων ιστολογίων και wikis, προσβάσιμα μέσω της σχολικής τους ιστοσελίδας και να συμμετέχουν σε αυτά μαζί με τους μαθητές. Να δημιουργήσουν διαδικτυακά ερωτηματολόγια, κουϊζ, παιχνίδια, δημοσκοπήσεις και τεστ για τους μαθητές τους με τη βοήθεια κατάλληλων εργαλείων Παγκόσμιου Ιστού 2.0 (Google Docs, Scratch, κ.α.). Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να υποβοηθηθεί η διδασκαλία πολλών διαφορετικών αντικειμένων. Να δημιουργήσουν μία διαδικτυακή βιβλιοθήκη προσβάσιμη μέσω της σχολικής τους ιστοσελίδας με βιβλία (λογοτεχνικά, εκπαιδευτικά, κ.α.) ή άλλο εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. ebooks). Να κατασκευάσουν ηλεκτρονικές τάξεις, για διάφορους σκοπούς, με εργαλεία όπως: o Το Edmodo (www.edmodo.com). Πρόκειται για μία δημοφιλή ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης που λειτουργεί ως ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης. Το Edmodo μπορεί να ενσωματωθεί στη διδασκαλία μέσα από μια ποικιλία εφαρμογών. Μεταξύ άλλων, υποστηρίζονται δημιουργία ομάδων μάθησης, αναθέσεις εργασιών, δημιουργία ημερολογίων εκδηλώσεων ή συμβάντων, ενσωμάτωση βίντεο, κ.α. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να σχολιάζουν τις αναθέσεις απευθείας στο Edmodo για να παρέχεται άμεση ανατροφοδότηση. o Το ClassDojo (www.classdojo.com). Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο διαχείρισης συμπεριφοράς κι εντοπισμού δεξιοτήτων. Μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση της συμπεριφοράς των μαθητών. Να επικοινωνούν με άλλους εκπαιδευτικούς αλλά και με τους μαθητές και να ανταλλάσσουν σκέψεις και ιδέες.

10 10 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Συζήτηση - Συμπεράσματα Η αξιοποίηση των υπηρεσιών Παγκόσμιου Ιστού 2.0 σε εκπαιδευτικούς ιστοτόπους αλλά και στη σχολική ζωή γενικότερα μπορεί να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα: Βελτιώνονται οι δεξιότητες των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών στις τεχνολογίες πληροφορικής. Καλλιεργείται το πνεύμα της ομαδικής συνεργασίας. Υποβοηθάται η αποτελεσματική συλλογή, ανάλυση αλλά και σύνθεση πληροφοριών. Μαθητές κι εκπαιδευτικοί σκέφτονται πιο δημιουργικά και ενισχύουν την κριτική τους σκέψη. Βελτιώνεται το κλίμα και η συμπεριφορά μέσα στη σχολική αίθουσα αλλά και προσφέρονται κίνητρα στους μαθητές. Αναζωογονείται η διδασκαλία και αφυπνίζεται το ενδιαφέρον των μαθητών ιδιαίτερα σε αντικείμενα που παρουσιάζονται δυσκολίες. Συνδέονται σχολικές δράσεις (π.χ. προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεις) με το περιεχόμενο της σχολικής ιστοσελίδας. Βελτιώνονται οι σχέσεις μαθητών και εκπαιδευτικών μεταξύ τους. Ο Παγκόσμιος Ιστός 2.0 είναι κάτι περισσότερο από ένα σύνολο από μοντέρνες νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες. Είναι στην πραγματικότητα μια σειρά από ιδέες που αλλάζουν τον τρόπο που οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στον Παγκόσμιο Ιστό 2.0 υπάρχει πολυσυλλεκτικότητα και συμμετοχικότητα. Επομένως, η μαζική συμμετοχή μαθητών αλλά κι εκπαιδευτικών μπορεί να βελτιώσει ένα σχολικό ιστότοπο. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ πιο εύκολο αλλά κι ενδιαφέρον να δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό θέμα ιστολογίου ή ένα wiki από ό,τι να χρησιμοποιηθεί μια αίθουσα διδασκαλίας. Βέβαια, υπάρχει κι ο αντίλογος σε αρκετές περιπτώσεις οι κλασικές εκπαιδευτικές μέθοδοι είναι πολύ ικανοποιητικές. Τελικά, είναι δυνατό να συνδυαστούν τα εργαλεία Παγκόσμιου Ιστού 2.0 με άλλες μεθόδους για καλύτερα αποτελέσματα. Αναφορές Alexander, B. (2006). Web 2.0: A New Wave of Innovation for Teaching and Learning? Retrieved 12 January 2014 from Anderson, P. (2007). What is Web 2.0? Ideas, technologies and implications for education. Retrieved 14 January 2014 from Downes, S. (2005). E-learning 2.0. Retrieved 15 January 2014 from Fitzgerald, Μ. (2008). Cloud Computing: So You Don t Have to Stand Still. Retrieved 18 January 2014 from Gottlieb, S. & Dunwoodie, B. (2007). What is Web 2.0 CM? (Part 2). Retrieved 16 January 2014 from Johnston, M. (2010). What is a CMS. Retrieved 16 January 2014 from O Reilly, T. (2005). What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. Retrieved 14 January 2014 from Lowensohn, J. (2008). Glogster brings glitter graphic blogging to the masses. Retrieved 19 January 2014 from Richards, R. (2010). Digital Citizenship and Web 2.0 Tools. Retrieved 26 January 2014 from Richardson, W. (2010). Blogs, Wikis, Podcasts, and Other Powerful Web Tools for Classrooms. Corwin Press, (P. 6-37). Schorow, S. (2007). Creating from Scratch. New software from the MIT Media Lab unleashes kids' creativity online. Retrieved 24 January 2014 from Καλτσογιάννης, Α. (2007). Web 2.0: Χαρακτηριστικά και επίδρασή του σε επιχειρήσεις, κεντρική διοίκηση και χρήστες. Ανακτήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2014 από

Δημιουργία Ηλεκτρονικού Περιοδικού για έργο etwinning σε Περιβάλλον WordPress

Δημιουργία Ηλεκτρονικού Περιοδικού για έργο etwinning σε Περιβάλλον WordPress Δημιουργία Ηλεκτρονικού Περιοδικού για έργο etwinning σε Περιβάλλον WordPress Παλάζης Βασίλης 1 1 Υποδιευθυντής ΙΕΚ Μυτιλήνης, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, M.Sc. vpalazis@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Αγγελική Καραματσούκη karamaag@gmail.com Πράσινες Ιδέες 22/10/2014 Γνωριμία 2 Αγγελική Καραματσούκη Πτυχίο Νοσηλευτικής, Πτυχίο Πληροφορικής Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ. Ιστολόγια και κοινότητες

3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ. Ιστολόγια και κοινότητες 3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ Ιστολόγια και κοινότητες Ιστολόγια (blogs) και εκπαιδευτικές κοινότητες Εισαγωγή Ορισμοί Στόχοι και Όροι χρήσης Στατιστικά Στοιχεία Ιστολόγια Ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Ο εικοστός πρώτος αιώνας θα µπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως τεχνολογικός αιώνας µιας και τα νέα δεδοµένα µαρτυρούν αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή,

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης Οι υπηρεσίες και ο ρόλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στη δομούμενη Κοινωνία της Γνώσης Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία της πόλης μας. Μία πολυμεσική, διαδραστική περιήγηση στη Θεσσαλονίκη, της Ιστορίας, των Τεχνών και του Πολιτισμού. ΤΑΞΗ Ε

Μουσεία της πόλης μας. Μία πολυμεσική, διαδραστική περιήγηση στη Θεσσαλονίκη, της Ιστορίας, των Τεχνών και του Πολιτισμού. ΤΑΞΗ Ε Μουσεία της πόλης μας Μία πολυμεσική, διαδραστική περιήγηση στη Θεσσαλονίκη, της Ιστορίας, των Τεχνών και του Πολιτισμού. ΤΑΞΗ Ε ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι μαθητές της Ε τάξης στο πλαίσιο του project Μουσειακής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015 Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης 90279 Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα 61 18 Ιανουαρίου 2015 Web 2.0 Ενσωμάτωση στις εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού (www) στοιχείων:

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Κάργα Σουλτάνα MSc Πληροφορικός skarga@uom.gr Κατσάνα Αικατερίνη MSc Πληροφορικός akatsana@uom.gr «18 ο Συνάντηση Εκπαιδευτικών για θέματα Τ.Π.Ε. στη Δυτική Μακεδονία»,

Διαβάστε περισσότερα

Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις

Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις Ομάδα Ο.Π.Α.Π.Σ. Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις Βαρσάμης Παναγιώτης, Μπέρμπεης Γιάννης, Πλατής Σωτήρης, Τσαγγαίος

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές και περιβάλλοντα WEB 2.0 στο σύγχρονο σχολείο. Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων

Εφαρμογές και περιβάλλοντα WEB 2.0 στο σύγχρονο σχολείο. Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Εφαρμογές και περιβάλλοντα WEB 2.0 στο σύγχρονο σχολείο Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων WEB 2.0 Ο όρος Web 2.0 (Ιστός 2.0) περιγράφει μία σειρά από εφαρμογές και περιβάλλοντα νέας γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Α. Παναγιωτόπουλος, Γ. Αντωνέλου, Α. Καμέας Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.), Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣυνοπτικόςΟδηγόςΧρήσηςτουMoodle για το Φοιτητή

ΣυνοπτικόςΟδηγόςΧρήσηςτουMoodle για το Φοιτητή ΣυνοπτικόςΟδηγόςΧρήσηςτουMoodle για το Φοιτητή Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 1. Εισαγωγή...3 1.1 Περιβάλλον Moodle... 3 1.2 Εισαγωγή / Εγγραφή στην πλατφόρμα... 3 1.3 Είσοδος σε μάθημα...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

All about Wiki - Creating a Wiki

All about Wiki - Creating a Wiki All about Wiki - Creating a Wiki Τι είναι Το 'Wiki' (που προφέρεται ως «γουίκι») είναι ένας τύπος ιστοτόπου που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί τις σελίδες του. Με άλλα λόγια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμα web 2.0 tools. Εκπαιδευτική αξιοποίηση

Χρήσιμα web 2.0 tools. Εκπαιδευτική αξιοποίηση Χρήσιμα web 2.0 tools Εκπαιδευτική αξιοποίηση Χρήσιμα web 2.0 tools Web 2.0 (Ιστός 2.0) ΟόροςWeb 2.0 (Ιστός 2.0), χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη νέα γενιά του Παγκόσμιου Ιστού / WWW η οποία βασίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλές Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης και Ηλεκτρονικής Μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες

Ασφαλές Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης και Ηλεκτρονικής Μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες Ασφαλές Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης και Ηλεκτρονικής Μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες Αλέξανδρος Καπανιάρης M.A., M.ed., Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου Υπεύθυνος του Κέντρου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Twinspace. Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης etwinning. Ιστότοπος: http://etwinning.sch.gr email: etwinning@sch.gr

Το νέο Twinspace. Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης etwinning. Ιστότοπος: http://etwinning.sch.gr email: etwinning@sch.gr Το νέο Twinspace Η συνεργατική πλατφόρμα του etwinning, εργαλείο για την κοινωνική δικτύωση, την επικοινωνία των εκπαιδευτικών και τη διαχείριση ενός έργου etwinning Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός χρήσης της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης. Καθηγητή

Συνοπτικός οδηγός χρήσης της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης. Καθηγητή Συνοπτικός οδηγός χρήσης της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης Moodle για τον Καθηγητή Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 1.1 Περιβάλλον Moodle... 3 1.2 Εισαγωγή / εγγραφή στην πλατφόρμα... 3 2 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλές Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης και Ηλεκτρονικής Μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες

Ασφαλές Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης και Ηλεκτρονικής Μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες Ασφαλές Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης και Ηλεκτρονικής Μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες Αλέξανδρος Καπανιάρης M.A., M.ed., Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου Υπεύθυνος του Κέντρου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηλεκτρονική Μάθηση Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Εικονική αίθουσα διδασκαλίας Τεχνολογίες Τηλεδιάσκεψης Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ηλεκτρονική Μάθηση σε Εξατομικευμένο Ρυθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ Ανάπτυξη ιστολογίου Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Google Drive Google Docs

Google Drive Google Docs Google Drive Google Docs Το Google Drive είναι ένα cloud αποθήκευσης και ένα πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων που παρέχεται από τη Google. Προηγουμένως η Google είχε διάφορες υπηρεσίες που συνδέονταν μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου Ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη CMS, LMS, LCMS. Τάσος Παπάς Επιμορφωτής Β Επιπέδου

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη CMS, LMS, LCMS. Τάσος Παπάς Επιμορφωτής Β Επιπέδου Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη CMS, LMS, LCMS Τάσος Παπάς Επιμορφωτής Β Επιπέδου Ορολογία CMS (Content Management System) Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

TEACHERS4EUROPE: Δημιουργία διαδραστικού χάρτη στο Google Maps με τουριστικά αξιοθέατα χωρών της ΕΕ

TEACHERS4EUROPE: Δημιουργία διαδραστικού χάρτη στο Google Maps με τουριστικά αξιοθέατα χωρών της ΕΕ TEACHERS4EUROPE: Δημιουργία διαδραστικού χάρτη στο Google Maps με τουριστικά αξιοθέατα χωρών της ΕΕ Γενικά Στοιχεία Όνομα εκπαιδευτικού: Αγοραστός Αθανάσιος (ΠΕ19 Πληροφορικής) Δημοτικό Σχολείο Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Εργαλείου. Παρουσίαση Πλατφόρμας

Περιγραφή Εργαλείου. Παρουσίαση Πλατφόρμας Περιγραφή Εργαλείου Είναι ένα κοινωνικό δίκτυο μάθησης, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες του να ανακαλύπτουν, να μοιράζονται και να αποθηκεύουν όρους, ορισμούς και γλωσσάρια σε 1487 τομείς και 97 γλώσσες.

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Pro Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των wikis στις βιβλιοθήκες: δημιουργία "διαδραστικών" συλλογώναποθετηρίων. Το wiki της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη.

Η χρήση των wikis στις βιβλιοθήκες: δημιουργία διαδραστικών συλλογώναποθετηρίων. Το wiki της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη. Η χρήση των wikis στις βιβλιοθήκες: δημιουργία "διαδραστικών" συλλογώναποθετηρίων γνώσης Το wiki της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη Πανωραία Γαϊτάνου Βιβλιοθηκονόμος MSc Βιβλιοθήκη Μουσείου Μπενάκη gaitanou@benaki.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ BLOGS Ένα διδακτικό εργαλείο

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ BLOGS Ένα διδακτικό εργαλείο ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ BLOGS Ένα διδακτικό εργαλείο ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Καθηγήτρια Πληροφορικής MSc Μηχανικός Πληροφορικών Συστημάτων TI EINAI TO ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ -BLOG Πρόκειται για ένα διαδικτυακό ημερολόγιο - σημειωματάριο,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Στο περιβάλλον Συγγραφής του LAMS υπάρχει μια πληθώρα εργαλείων δραστηριοτήτων τα οποία εμφανίζονται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Κολοβός Φίλιππος Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Web 1.0 Η παλαιότερη «έκδοση»

Διαβάστε περισσότερα

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 4 - ΑΝΆΠΤΥΞΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 4 - ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 4 - ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΑΝΑΖΉΤΗΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΏΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1. Έλεγχος εγγράφου...3 2. Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχολικό Έτος: 2014-2015 Σχολική Μονάδα: ΓΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας: Εργαλεία Web 2.0 για την τάξη ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: Αθανασία Πασιαλή ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή Τι είναι ένα CMS CMS ή Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) ονομάζουμε ένα λογισμικό που μας βοηθά να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε έναν ιστότοπο δημόσιας ή περιορισμένης πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα

Ένα διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας παρουσιάσεων

Ένα διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας παρουσιάσεων Ένα διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας παρουσιάσεων Περιεχόμενα 1. Περιγραφή 2. Οδηγίες χρήσης 2.1 Δημιουργία λογαριασμού 2.2 Περιβάλλον εργασίας 2.3 Βασικές λειτουργίες 2.3.1 Εισαγωγή (Insert) 2.3.2 Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μια διδακτική ώρα(45 λεπτά) ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΤ ΑΠΑΊΤΗΣΗ (VIDEO ON DEMAND) ΜΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ιστοτόπου - Ιστολογίου

Υπηρεσία Ιστοτόπου - Ιστολογίου Πολυτεχνείο Κρήτης Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής Υπηρεσία Ιστοτόπου - Ιστολογίου 1. Εισαγωγή... 3 2. Βασικές γνώσεις για τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

1. Celly Social Network Development

1. Celly Social Network Development 1. Celly Social Network Development Η περιγραφή Το Celly προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας κοινωνικών δικτύων ειδικά προσαρμοσμένων σε φορητές συσκευές καθώς είναι προσβάσιμο και από Android και ios

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. World Wide Web. Παγκόσμιος Ιστός

Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. World Wide Web. Παγκόσμιος Ιστός Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων World Wide Web Παγκόσμιος Ιστός Internet - WWW Internet: παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών που βασίζεται στο πρωτόκολο επικοινωνίας TCP/IP και

Διαβάστε περισσότερα

Στέλιος Ξυνόγαλος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής stelios@uom.edu.gr

Στέλιος Ξυνόγαλος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής stelios@uom.edu.gr Στέλιος Ξυνόγαλος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής stelios@uom.edu.gr Digital natives Οι σπουδαστές του 21 ου αιώνα - Digital natives Οι σπουδαστές του 21 ου αιώνα έχουν αλλάξει ριζικά

Διαβάστε περισσότερα

«Αναβαθμισμένη υπηρεσία ασύγχρονης dτηλεκπαίδευσ ης ΠΣΔ:

«Αναβαθμισμένη υπηρεσία ασύγχρονης dτηλεκπαίδευσ ης ΠΣΔ: «Αναβαθμισμένη υπηρεσία ασύγχρονης dτηλεκπαίδευσ ης ΠΣΔ: http://e-learning.sch.gr/» Κάργα Σουλτάνα Κατσάνα Αικατερίνη Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τηλεκπαίδευσης Η υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x Περιεχόμενα 1 Εγκατάσταση του WordPress... 11 Ελάχιστες απαιτήσεις... 11 Easy PHP... 12 Εγκατάσταση Easy PHP... 12 Βήματα εγκατάστασης EasyPHP με εικόνες... 13 Το EasyPHP στα Ελληνικά... 17 Κατέβασμα και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Δ. Κράββαρης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, jkravv@gmail.com Περίληψη Η παρούσα έρευνα μελετά τη συνεργατική δραστηριότητα μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας

Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας Ημερίδα ΕΚΤ Αθήνα 29/10/2015 Κωνσταντίνος Τσιμπάνης k.tsibanis@noc.uoa.gr άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδεια χρήσης Creative Commons. χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΙΔΙΚΗ ΦΑΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β ΕΙΔΙΚΗ ΦΑΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΙΔΙΚΗ ΦΑΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Υπεύθυνος Σπουδών & Έρευνας: Δ. Τσιμάρας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

7 Βήματα για δημιουργία Ιστοτόπου Ιστολογίου

7 Βήματα για δημιουργία Ιστοτόπου Ιστολογίου Πολυτεχνείο Κρήτης Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής 7 Βήματα για δημιουργία Ιστοτόπου Ιστολογίου Τα βήματα δημιουργίας ιστοτόπου

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Lino it. Ιατροπούλου Ράνια, Νηπιαγωγός. Το Lino πραγµατοποιεί ετικέτες στο διαδίκτυο (Online Stickies)

Lino it. Ιατροπούλου Ράνια, Νηπιαγωγός. Το Lino πραγµατοποιεί ετικέτες στο διαδίκτυο (Online Stickies) Lino it Ιατροπούλου Ράνια, Νηπιαγωγός Το Lino πραγµατοποιεί ετικέτες στο διαδίκτυο (Online Stickies) Το «Lino» είναι µια νέα διαδικτυακή εφαρµογή, η οποία επιτρέπει την τοποθέτηση εικονικών σηµειώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ -Για τους Φοιτητές- Έκδοση 1.2 Οκτώβριος 2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Χρήστος Λάζαρης (lazaris@aueb.gr) Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.4 - Γ3.5

Ενότητες Γ3.4 - Γ3.5 Ενότητες Γ3.4 - Γ3.5 3.4 Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων 3.5 Συστήματα διαχείρισης μάθησης (CMS, LMS, LCMS): γνωριμία και χρήση Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η E - E M P L O Y ER S Ο Μ Α Δ Α 9 M I D N I G H T _ E X P R E S S Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Α Ρ Η Α Ρ Ι Α Δ Ν Η Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Εργασία 2 - Α' φάση. Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος. Σταματία Κορρέ Μ1430

Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Εργασία 2 - Α' φάση. Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος. Σταματία Κορρέ Μ1430 Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Εργασία 2 - Α' φάση Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος Σταματία Κορρέ Μ1430 2 Περιεχόμενα Τίτλος... 2 Γνωστικό αντικείμενο... 2 Βαθμίδα εκπαίδευσης... 3 Διδακτικοί στόχοι... 3 Αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13

EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Σ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Τ Ε Ρ Ε Ζ Α Ο Δ Υ Σ Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Πειραιά

ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Πειραιά ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Πειραιά Τι είναι το Class Dojo; ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ CLASS DOJO; Web 2.0 εργαλείο διαχείρισης τάξης σε πραγματικό χρόνο που έχει ως στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφία και Βιολογία. 24 μαθητές. Ψηφιακά μέσα. Έγγραφα Google. Φιλανδία

Γεωγραφία και Βιολογία. 24 μαθητές. Ψηφιακά μέσα. Έγγραφα Google. Φιλανδία Σελίδα 1 Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, Νέες τεχνολογίες στη συνεργατική εκπαίδευση μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Portal Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Έως 10 κατηγορίες αρθρογραφίας και 10 υποκατηγορίες Δημιουργούμε έως 10 κατηγορίες αρθρογραφίας που η κάθε μια μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Αφήγηση Ιστοριών στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής με το Photo Story. Αλέξης Μπράϊλας, PhD

Ψηφιακή Αφήγηση Ιστοριών στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής με το Photo Story. Αλέξης Μπράϊλας, PhD Ψηφιακή Αφήγηση Ιστοριών στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής με το Photo Story Αλέξης Μπράϊλας, PhD 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΕΚΑΠ, Βόλος 28-30 Μαρτίου, 2014 Σκοπός της εργασίας Στη συγκεκριμένη εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Ημερίδα«ΤοΣχολείοστηνΨηφιακήΕποχή: Διαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρμες e-learning» Θεσσαλονίκη, 12 Μαρτίου2011 ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑς CMS (Content Management System) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥς ςε ΜΙΚΡΟΜΕςΑΙΕς ΕΠΙΧΕΙΡΗςΕΙς

ΑΡΧΕς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑς CMS (Content Management System) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥς ςε ΜΙΚΡΟΜΕςΑΙΕς ΕΠΙΧΕΙΡΗςΕΙς ΑΡΧΕς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑς CMS (Content Management System) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥς ςε ΜΙΚΡΟΜΕςΑΙΕς ΕΠΙΧΕΙΡΗςΕΙς Χρήστος Γεωργιάδης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Περιεχόμενα 1. Η εικόνα του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch

Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα: ΚΟΙΝ:

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα:  ΚΟΙΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυο στη ια Βίου Μάθηση Θέµατα Web 2.0 αναπαραστάσεις στη µάθηση & η συµβολή του ιαδικτύου

ιαδίκτυο στη ια Βίου Μάθηση Θέµατα Web 2.0 αναπαραστάσεις στη µάθηση & η συµβολή του ιαδικτύου Web 2.0 αναπαραστάσεις στη µάθηση & η συµβολή του ιαδικτύου Κυπαρισσία Παπανικολάου Επίκουρη καθηγήτρια kpapanikolaou@aspete.gr http://education.aspete.gr/users/papanikolaou/ Γενικό Τµήµα Παιδαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Σχολικών Ηλεκτρονικών Περιοδικών και Εφημερίδων.

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Σχολικών Ηλεκτρονικών Περιοδικών και Εφημερίδων. Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Σχολικών Ηλεκτρονικών Περιοδικών και Εφημερίδων http://schoolpress.sch.gr Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Έκδοση 1.0 Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για το Φοιτητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για το Φοιτητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για το Φοιτητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Περιβάλλον Moodle...3 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...3 1.3 Είσοδος σε μάθημα... 3 1.4 Βοήθεια...3

Διαβάστε περισσότερα