Εκμετάλλευση υπηρεσιών Web 2.0 σε σχολικούς ιστοτόπους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκμετάλλευση υπηρεσιών Web 2.0 σε σχολικούς ιστοτόπους"

Transcript

1 Εκμετάλλευση υπηρεσιών Web 2.0 σε σχολικούς ιστοτόπους Παλάζης Βασίλης 3o Γυμνάσιο Μυτιλήνης Περίληψη Η ευρεία χρήση εργαλείων Παγκόσμιου Ιστού 2.0 έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια. Επίσης, τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού, αποτελούν μια δημοφιλέστατη επιλογή για την κατασκευή δικτυακών τόπων παγκοσμίως. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο προσφέρει τη δυνατότητα κατασκευής σχολικών κι εκπαιδευτικών δικτυακών τόπων με τη βοήθεια σύγχρονων Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού. Τα συστήματα αυτά που κατά κανόνα βασίζονται σε λογισμικό ανοικτού κώδικα, μπορούν να εκμεταλλευτούν πλήρως την τεχνολογία Παγκόσμιου Ιστού 2.0. Με τον τρόπο αυτό, εύκολα μπορούν να δημιουργηθούν δυναμικοί σχολικοί ιστότοποι. Τέτοιοι ιστότοποι ενθαρρύνουν τους χρήστες να συμμετέχουν και να συνεισφέρουν με το δικό τους τρόπο. Σκοπός της εργασίας είναι η αξιοποίηση των εργαλείων Παγκόσμιου Ιστού 2.0 στην εκπαίδευση. Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς μπορούν να αποκτήσουν τη δική τους εκπαιδευτική δικτυακή κοινότητα μέσω της σχολικής τους ιστοσελίδας. Έχουν έτσι την ευκαιρία να αναβαθμίσουν το σχολικό περιβάλλον, να επικοινωνούν καλύτερα μεταξύ τους, να συνεργάζονται, να μοιράζονται περιεχόμενο, κ.ο.κ. Λέξεις κλειδιά: Παγκόσμιος Ιστός 2.0, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού, λογισμικό ανοικτού κώδικα Εισαγωγή Πολλές ιστοσελίδες σχολικών μονάδων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου εξακολουθούν ακόμα και σήμερα να έχουν περιεχόμενο που είναι στο μεγαλύτερο μέρος του στατικό. Περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες κι ανακοινώσεις σχετικές με τη σχολική μονάδα και την περιοχή στην οποία ανήκει, ορισμένες σχολικές εργασίες, κ.ο.κ. Ένας ή δύο εκπαιδευτικοί κάθε μονάδας ασχολούνται συνήθως με τη διαχείριση και την ενημέρωση ενός τέτοιου ιστοτόπου. Κατά κανόνα, ο καθηγητής πληροφορικής της μονάδας αναλαμβάνει αυτό το έργο. Με τη βοήθεια των Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού ανοικτού κώδικα αλλά και την εκμετάλλευση των εργαλείων Παγκόσμιου Ιστού 2.0, μια σχολική ιστοσελίδα μπορεί να μεταμορφωθεί σε μια πλήρη δικτυακή κοινότητα. Δε χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις ούτε ειδικό λογισμικό. Αρκετοί εκπαιδευτικοί αλλά και ορισμένοι μαθητές είναι σε θέση να συμμετέχουν στην ενημέρωση της σχολικής τους ιστοσελίδας. Παράλληλα, νέες υπηρεσίες μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της παρεχόμενες εκπαίδευσης στις σχολικές μονάδες. Οι μαθητές σήμερα επικοινωνούν μεταξύ τους με διαφορετικό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν. Χρησιμοποιούν πλήθος νέων τεχνολογιών που κατά κανόνα δε μπορούν να εφαρμόσουν στο σχολείο. Στην πραγματικότητα, η εφαρμογή των εργαλείων Παγκόσμιου Ιστού 2.0 στα σχολεία θα προετοιμάσει καλύτερα τους μαθητές για τη ζωή τους μετά την εκπαίδευση με μια πληθώρα νέων γνώσεων και δεξιοτήτων (Richardson, 2010). Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται συνοπτικά οι ενότητες που ακολουθούν. Πρακτικά Εργασιών 8 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, Βόλος, Μαρτίου 2014

2 2 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Πίνακας 1. Συνοπτική περιγραφή ενοτήτων Ενότητα Υποενότητα Περιγραφή Παγκόσμιος Ιστός 2.0 Η έννοια του Παγκόσμιου Ιστού 2.0 Παγκόσμιος Ιστός 2.0 Χαρακτηριστικά του Παγκόσμιου Ιστού 2.0 Βασικά γνωρίσματα (ιδιότητες) του Παγκόσμιου Ιστού 2.0 Παγκόσμιος Ιστός 2.0 Εφαρμογές και Υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού 2.0 Περιγραφή ορισμένων χαρακτηριστικών εφαρμογές και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού 2.0 Παγκόσμιος Ιστός 2.0 Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού Διαχείριση Σχολικού Ιστοτόπου Παγκόσμιου Ιστού 2.0 Παραδείγματα δράσεων σχολικού ιστοτόπου Συζήτηση - Συμπεράσματα Παγκόσμιος Ιστός 2.0 στην εκπαίδευση Η σημασία του Παγκόσμιου Ιστού 2.0 στην εκπαίδευση Περιγραφή και χαρακτηριστικά Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού Διαχείριση κι ενοποίηση εργαλείων κι υπηρεσιών Παγκόσμιου Ιστού 2.0 σε σχολικούς ιστοτόπους Συγκεκριμένες προτάσεις για δράσεις εκπαιδευτικών και μαθητών σε σχολικούς ιστοτόπους Συνοπτικά συμπεράσματα εργασίας Παγκόσμιος Ιστός 2.0 Ο Παγκόσμιος Ιστός 2.0 (Web 2.0) δεν αποτελείται από καθορισμένες σελίδες ούτε συγκεκριμένα εργαλεία. Οι σελίδες Παγκόσμιου Ιστού 2.0 επιτρέπουν στους χρήστες να κάνουν πολλά περισσότερα από την απλή ανάγνωση πληροφοριών. Τέτοιες σελίδες προσφέρουν ευρύτερη και φιλικότερη αλληλεπίδραση με το χρήστη. Οι επισκέπτες καλούνται να συμμετέχουν κι οι ίδιοι στο περιεχόμενό τους με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα μπορούν να σχολιάζουν το περιεχόμενο, να ψηφίζουν, να μοιράζονται ή να στέλνουν πληροφορίες σε τρίτους, κ.ο.κ. Παρά το γεγονός ότι ο όρος Παγκόσμιος Ιστός 2.0 υποδηλώνει μια νέα έκδοση του Παγκόσμιου Ιστού, δεν αναφέρεται σε μια νέα ενημέρωση ούτε σε τεχνικές προδιαγραφές, αλλά περισσότερο σε αθροιστικές αλλαγές στον τρόπο που δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται οι ιστοσελίδες. Είναι μια έννοια, με την οποία μπορεί να αναφερθεί κανείς σε ιστοσελίδες με ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Ο Παγκόσμιος Ιστός 2.0 δεν έχει αυστηρά όρια, αλλά μπορούμε να τον θεωρήσουμε σαν ένα βαρυτικό πυρήνα. Μπορεί να οπτικοποιηθεί ως ένα σύνολο αρχών και πρακτικών που συνδέουν μαζί ένα σύνολο ιστοσελίδων που ικανοποιούν ορισμένες ή όλες από αυτές τις αρχές, σε μικρότερη ή μεγαλύτερη απόσταση από τον πυρήνα (O Reilly, 2005). Στην εποχή μας, ο Παγκόσμιος Ιστός αντί να αποτελεί απλά και μόνο ένα μέσο, στο οποίο οι πληροφορίες διαβιβάζονται και καταναλώνονται, μεταμορφώνεται πλέον σε μια πλατφόρμα, στην οποία το περιεχόμενο δημιουργείται από κοινού, αναμειγνύεται, επαναχρησιμοποιείται και αναμεταδίδεται (Downes, 2005). Οι χρήστες επικοινωνούν μεταξύ τους με ένα λεξιλόγιο που δεν αποτελείται μόνο από κείμενο, αλλά κι από εικόνες, μουσική, βίντεο και πολυμέσα. Το διαδίκτυο μοιάζει πλέον περισσότερο σαν μια κοινότητα. Η φύση του Παγκόσμιου Ιστού 2.0 είναι συμμετοχική όλοι συνεισφέρουν με κάποιο τρόπο στον ιστό. Για παράδειγμα, η WikiPedia (www.wikipedia.org) είναι μια ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια που

3 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 3 βασίζεται στην ιδέα ότι ένα λήμμα μπορεί να προστεθεί από οποιονδήποτε χρήστη, και να επεξεργαστεί από οποιονδήποτε άλλο. Χαρακτηριστικά του Παγκόσμιου Ιστού 2.0 Ορισμένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του Παγκόσμιου Ιστού 2.0 είναι τα παρακάτω: Ατομική έκφραση και περιεχόμενο παραγόμενο από το χρήστη. Με ελάχιστα κλικ του ποντικιού ένας απλός χρήστης μπορεί να «ανεβάσει» στον κυβερνοχώρο ένα βίντεο ή μια φωτογραφία από τη ψηφιακή μηχανή του, να προσθέσει κατάλληλες λέξεις-κλειδιά και να διαθέσει το τελικό περιεχόμενο σε όλο τον κόσμο (Anderson, 2007). Πολλοί χρήστες εκφράζονται γράφοντας στα προσωπικά τους ιστολόγια (blogs). Άλλοι συνεργάζονται για να δημιουργήσουν πληροφορίες με τη χρήση των wikis. Η ευρεία υιοθέτηση των φθηνών, αλλά υψηλής ποιότητας ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών και των έξυπνων κινητών, συνέβαλαν στην άνοδο της «δημοσιογραφίας των πολιτών» (Anderson, 2007). Επικοινωνία κι αλληλεπίδραση. Μέσω της χρήσης του διαδικτύου, βελτιώθηκαν οι δυνατότητες επικοινωνίας κι αλληλεπίδρασης των χρηστών. Όλο και περισσότεροι χρήστες επικοινωνούν μέσω γραπτών μηνυμάτων αλλά και ζωντανών συνδέσεων με εικόνα και ήχο. Κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook παρέχουν επιλογή για ζωντανή συνομιλία με άλλα μέλη που μπορεί να είναι online την ίδια χρονική στιγμή (Richards, 2010). Ακόμα, αυξάνεται η αμφίδρομη επικοινωνία του χρήστη με οργανισμούς ή επιχειρήσεις που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επίδρασή του στη υιοθέτηση κατευθύνσεων και λήψη αποφάσεων (Καλτσογιάννης, 2007). Αρχιτεκτονική της συμμετοχής. Στον Παγκόσμιο Ιστό 2.0 υπάρχει πολυσυλλεκτικότητα και συμμετοχικότητα. Ο τρόπος με τον οποίο είναι σχεδιασμένη μια υπηρεσία, μπορεί να ενισχύσει τη μαζική συμμετοχή χρηστών (Anderson, 2007). Σε ένα πιο εξελιγμένο επίπεδο, η αρχιτεκτονική της συμμετοχής προκύπτει όταν, μέσω της κανονικής χρήσης της, η ίδια η υπηρεσία γίνεται καλύτερη (Anderson, 2007). Επομένως, η μαζική συμμετοχή χρηστών μπορεί να βελτιώσει έναν ιστότοπο ή μια υπηρεσία. Υπηρεσίες που προσφέρονται κατά απαίτηση (on demand). Δυνατότητα ελεύθερης κατηγοριοποίησης (tagging) του περιεχομένου από τον απλό χρήστη με σημασιολογικές έννοιες για ευκολότερη αναζήτηση της πληροφορίας (Καλτσογιάννης, 2007). Η ελεύθερη κατηγοριοποίηση επιτρέπει στους χρήστες να ταξινομούν από κοινού και να βρίσκουν ευκολότερα πληροφορίες. Το tagging επιτρέπει τη χρήση πολλαπλών, επικαλυπτόμενων συσχετίσεων που ο ίδιος ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί, αντί για χρήση στατικών κατηγοριών (O Reilly, 2005). Πλούσια εμπειρία χρηστών. Στον Παγκόσμιο Ιστό 2.0, οι σελίδες είναι πιο δυναμικές και διαδραστικές. Το περιεχόμενό τους ανταποκρίνεται στα δεδομένα που εισάγουν οι χρήστες. Διαμοιρασμός πληροφοριών και ψηφιακών αρχείων. Πολλοί ιστότοποι διευκολύνουν την αποθήκευση και το διαμοιρασμό πολυμεσικών αρχείων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το YouTube - πολλοί χρήστες παράγουν τα δικά τους βίντεο που στη συνέχεια μοιράζονται. Γενικότερα, ψηφιακά αρχεία που έχουν δημιουργηθεί από άτομα ή ομάδες, διαμοιράζονται σε άλλα άτομα ή ομάδες με μεγάλη ευκολία. Εφαρμογές και Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού 2.0 Ορισμένες από τα δημοφιλέστερες εφαρμογές κι υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού 2.0 είναι οι εξής: Τα ιστολόγια (blogs). Ένα ιστολόγιο στη βασική του δομή είναι απλά μια ιστοσελίδα με τη μορφή ημερολογίου. Η ιστοσελίδα αυτή αποτελείται από προσωπικές δημοσιεύσεις (posts) ενός ή περισσότερων χρηστών. Οι επισκέπτες μπορούν να αφήνουν σχόλια σε κάθε δημοσίευση. Τα σχόλια με τη σειρά τους μπορούν να απαντηθούν, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια δημόσια συζήτηση. Η δυνατότητα εισαγωγής σχολίων, ακόμα και δημοσιεύσεων, είναι ελεύθερη στα μέλη του ιστολογίου ή στο ευρύ κοινό. Κανένας όμως

4 4 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής δε μπορεί να αλλάξει το σχόλιο ή τη δημοσίευση που αναρτήθηκε από κάποιον άλλο χρήστη. Ο μεγάλος αριθμός των χρηστών (bloggers) που ασχολούνται με τα ιστολόγια έχει οδηγήσει στην υιοθέτηση του όρου μπλογκόσφαιρα (blogosphere) ο όρος εκφράζει την αίσθηση ενός ολόκληρου «κόσμου» από χρήστες που λειτουργούν στο δικό τους περιβάλλον (Anderson, 2007). Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, οι χρήστες αρχίζουν να ενσωματώνουν πολυμέσα (μουσική, βίντεο) αλλά και πρόσθετα εργαλεία στα ιστολόγιά τους. Τα wikis που είναι σελίδες ιστού που ενημερώνονται συλλογικά. Ο κάθε απλός χρήστης μπορεί να προσθέτει περιεχόμενο και όλοι μπορούν να επεξεργάζονται περιεχόμενο που έχει ήδη δημοσιευτεί. Κάθε φορά που κάποιος τροποποιεί μια σελίδα wiki, η προηγούμενη έκδοσή της εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη και είναι δυνατόν να επαναφερθεί. Το δημοφιλέστερο wiki είναι η WikiPedia (www.wikipedia.org), μία διεθνής συνεργατική ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια. Τα wikis έχουν πιο ανοιχτή δομή από τα ιστολόγια και επιτρέπουν σε άλλους να τροποποιήσουν το περιεχόμενο του κειμένου που κάποιος έχει γράψει. Αυτή η ελευθερία μπορεί να οδηγήσει την υπερίσχυση της άποψης της πλειοψηφίας μιας ομάδας έναντι της προσωπικής θέσης. Στα περισσότερα wikis, είναι πολύ εύκολο κάποιος να γίνει μέλος, να εμφανίζει και να επεξεργάζεται περιεχόμενο, αν και ορισμένες υπηρεσίες wikis απαιτούν άδεια για να αποκτηθούν προνόμια επεξεργασίας (Richards, 2010). Το podcasting/vidcasting που είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία διανομής ψηφιακών αρχείων που επιτρέπει στους χρήστες να αναπαράγουν μουσική ή βίντεο όποτε το ζητήσουν σε υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών (π.χ. RSS). Παγκόσμιος Ιστός 2.0 στην εκπαίδευση Το διαδίκτυο έχει τη δυνατότητα να αλλάξει ριζικά αυτά που υποθέτουμε για τη διδασκαλία και τη μάθηση, και μας φέρνει αντιμέτωπους με σημαντικές ερωτήσεις όπως: Τι πρέπει να αλλάξει στο πρόγραμμα σπουδών μας, όταν οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν κοινό πέρα από τους τοίχους της τάξης μας; (Richardson, 2010). Τα εργαλεία Παγκόσμιου Ιστού 2.0 είναι απαραίτητα για να προετοιμάσουν τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς για τη μετάβαση σε έναν τύπο εκπαίδευσης πέρα από τη σχολική αίθουσα. Ο Παγκόσμιος Ιστός 2.0 μπορεί να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που η εκπαίδευση παρέχεται στους μαθητές. Μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές είναι το γεγονός ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να χτιστεί συλλογικά (Richardson, 2010). Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές σε ένα περιβάλλον Παγκόσμιου Ιστού 2.0, αναμένεται να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους. Κατά τη διάρκεια της μετάβασης προς μια διδασκαλία Παγκόσμιου Ιστού 2.0, οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν μια πιο ανοικτή ατμόσφαιρα, όπου οι μαθητές αναμένονται να δεσμεύονται και να συμμετέχουν στις συζητήσεις της τάξης. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλοί τρόποι για τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού 2.0 στις τάξεις τους. Για παράδειγμα, τα ιστολόγια (blogs) δεν χτίζονται πάνω σε στατικά κομμάτια περιεχομένου. Αντίθετα αποτελούνται από σκέψεις και συζητήσεις που σε πολλές περιπτώσεις ενημερώνονται καθημερινά. Απαιτούν αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών. Τα ιστολόγια δίνουν στους μαθητές ένα δημόσιο βήμα για να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και να συζητούν για περιεχόμενο της διδασκαλίας. Είναι πολύ πιο απλό να δημιουργήσουμε ένα νέο θέμα ιστολογίου από ό,τι είναι να συναντήσουμε άλλους εκπαιδευόμενους και εμπειρογνώμονες σε μια αίθουσα διδασκαλίας (Alexander, 2006). Επίσης, είναι πολύ πιο εύκολο να ξεκινήσουμε μια εισαγωγή κειμένου wiki από ό,τι να ξεκινήσουμε ένα άρθρο ή ένα βιβλίο (Alexander, 2006). Κατά τη χρήση εργαλείων Παγκόσμιου Ιστού 2.0 όπως και κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο γενικότερα, είναι απαραίτητο να ληφθεί μέριμνα για την ασφάλεια των μαθητών. Όπως όλα τα υπόλοιπα στη ζωή, η χρήση του διαδικτύου εμπεριέχει κάποιους κινδύνους. Οι κίνδυνοι αυτοί

5 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 5 μπορούν να μειωθούν δραστικά με την κατάλληλη πληροφόρηση και προγραμματισμό (Richardson, 2010). Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού Τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού (Web Content Management Systems ή απλά Web CMS) αποτελούν μια δημοφιλή επιλογή για τη δημιουργία και διαχείριση ιστοτόπων. Τέτοια συστήματα επιτρέπουν τον πλήρη έλεγχο ενός ιστοτόπου ακόμα και από χρήστες που δε διαθέτουν ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις. Ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού χρησιμοποιείται για να ελέγξει μια δυναμική συλλογή υλικού στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων HTML, εικόνων, και άλλων μορφών μέσων (Johnston, 2010). Τα περισσότερα από αυτά τα συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν εύκολα μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών και χρησιμοποιούν μια βάση δεδομένων για να αποθηκεύουν το περιεχόμενο ενός ιστοτόπου. Τα Web CMS είναι κατά κανόνα εύκολα στη χρήση, επειδή έχουν σχεδιαστεί για απλούς χρήστες. Η απλότητα στο σχεδιασμό του περιβάλλοντος διεπαφής επιτρέπει στους χρήστες την άνετη ενημέρωση του περιεχομένου χωρίς ιδιαίτερη εκπαίδευση. Συνήθως τα συστήματα αυτά παρέχουν τη δυνατότητα ελέγχου του τρόπου δημοσίευσης του περιεχομένου, του χρόνου δημοσίευσης αλλά και των χρηστών. Ορισμένα από τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού είναι δωρεάν, όπως τα Drupal, Joomla, Moodle και WordPress. Τα περισσότερα από αυτά τα δωρεάν συστήματα βασίζονται σε λογισμικό ανοικτού κώδικα (λογισμικό του οποίου ο πηγαίος κώδικας διατίθεται ελεύθερα) και μπορούν να εγκατασταθούν μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Υπάρχει βέβαια η δυνατότητα να εγκατασταθούν ένα ή περισσότερα από αυτά σε ένα σχολικό ιστότοπο. Τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά και δυνατότητες: Υποστήριξη αυτοματοποιημένων προτύπων με τη βοήθεια των οποίων μπορεί εύκολα να αλλάζει η σχεδίαση (εμφάνιση) μιας ιστοσελίδας. Το περιεχόμενο και η σχεδίαση ενός δικτυακού τόπου διατηρούνται ξεχωριστά. Αυτό σημαίνει ότι η σχεδίαση ενός ιστοτόπου μπορεί να αλλάξει από μια κεντρική θέση δίχως να επηρεαστεί το περιεχόμενο του. Εύκολη διαχείριση περιεχομένου. Περιλαμβάνονται κατάλληλα εργαλεία που επιτρέπουν σε μη εξειδικευμένους χρήστες να δημιουργήσουν, να επεξεργαστούν και να διαγράψουν περιεχόμενο. Εξουσιοδότηση χρηστών. Ορισμένα Web CMS υποστηρίζουν τον ορισμό συγκεκριμένων δικαιωμάτων ή προνομίων σε ομάδες χρηστών. Με αυτό τον τρόπο διαμοιράζεται η ευθύνη της διαχείρισης ενός ιστοτόπου και προσφέρονται διαφορετικές υπηρεσίες ή δυνατότητες σε ομάδες χρηστών. Συνεργασία χρηστών. Πολλοί χρήστες είναι δυνατόν να εργάζονται και να δημοσιεύουν περιεχόμενο από κοινού. Έλεγχος πρόσβασης χρηστών. Πολλά Web CMS υποστηρίζουν ομάδες χρηστών οι οποίες ελέγχουν τον τρόπο που τα μέλη (εγγεγραμμένοι χρήστες) αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπο. Για παράδειγμα, μπορεί να επιτρέπεται η πρόσβαση σε συγκεκριμένες ομάδες σε μια συγκεκριμένη σελίδα. Εμφάνιση περιεχομένου σε περισσότερες από μία γλώσσες. Τα περισσότερα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού ανοικτού κώδικα παρέχουν τακτικές αναβαθμίσεις (π.χ. για διόρθωση σφαλμάτων) ενώ έχουν επίσης τη δυνατότητα να υποστηρίζουν πρόσθετα στοιχεία (add-ons). Σε αυτά παρέχονται επιπλέον δυνατότητες όπως φόρουμ, ιστολόγια, wiki, φωτογραφικά άλμπουμ, διαχείριση επαφών, κλπ. Τελικά, ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού θα πρέπει να είναι σε θέση να εμφανίζει και να διαχειρίζεται πληροφορίες, ανεξάρτητα από το πού αυτές προέρχονται (Johnston, 2010). Στο μέλλον, πιθανότατα οι ιστοσελίδες θα είναι μείγματα πληροφοριών και λειτουργιών που προέρχονται από πολλαπλές τοποθεσίες.

6 6 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Διαχείριση σχολικού ιστοτόπου Παγκόσμιου Ιστού 2.0 Σε ένα σχολικό ιστότοπο (δικτυακή κοινότητα) που έχει δημιουργηθεί στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο με τη βοήθεια ενός σύγχρονου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού, είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν πολλαπλά εργαλεία κι υπηρεσίες (ιστολόγια, wikis, κ.α.) σε ένα ενοποιημένο σύστημα. Ασφαλώς οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν περιεχόμενο και σε πρόσθετους ιστότοπους. Αρκετές φορές είναι δυνατή ή άμεση ενσωμάτωση (embed) του περιεχομένου από τους τρίτους ιστότοπους στη σχολική ιστοσελίδα. Πάντα βέβαια είναι δυνατή η δημιουργία συνδέσμων (links) στη σχολική ιστοσελίδα προς το περιεχόμενο που έχει αποθηκευτεί σε τρίτους ιστότοπους. Με αυτούς τους τρόπους, όλες οι σχολικές δραστηριότητες είναι προσβάσιμες από ένα κεντρικό σημείο. Υπάρχουν δύο κύριες μορφές περιεχομένου παραγόμενου από το χρήστη: πρωτεύον (κύριο) περιεχόμενο και δευτερεύον περιεχόμενο ή μεταδεδομένα (metadata). Για παράδειγμα, κύρια άρθρα και δημοσιεύματα ιστολογίων θεωρούνται πρωτεύον περιεχόμενο. Αντίθετα σχόλια, ψήφοι και ελεύθερη κατηγοριοποίηση (tagging) θεωρούνται δευτερεύον περιεχόμενο. Ανάλογα με τους στόχους που έχουν τεθεί, ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού θα πρέπει θα πρέπει να υποστηρίζει μια ή και τις δύο από αυτές τις μορφές (Gottlieb & Dunwoodie, 2007). Ιδανικά, μια δυναμική σχολική δικτυακή κοινότητα θα πρέπει να υποστηρίζει και τις δύο μορφές. Τελικά, σε ένα δυναμικό σχολικό ιστότοπο είναι δυνατόν: Να υπάρχει μαζική συμμετοχή χρηστών. Ορισμένοι μπορούν να ενημερώνουν τη σχολική ιστοσελίδα σε τακτική βάση. Άλλοι χρήστες μπορούν να διαβάζουν, να μοιράζονται, να σχολιάζουν ή να αξιολογούν το περιεχόμενο. Να οριστούν διαφορετικές ομάδες χρηστών (π.χ. διαχειριστής, εκπαιδευτικός, μαθητής, γονέας, απλός επισκέπτης). Κάθε ομάδα μπορεί να διαθέτει διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης, προνόμια ή δυνατότητες. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν η κεντρική σελίδα του ιστότοπου να ενημερώνεται μόνο από συγκεκριμένες ομάδες. Να υπάρχουν δυνατότητες επικοινωνίας και συνομιλίας (π.χ. online chat) ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Να βελτιώνουν οι μαθητές τις δεξιότητές τους και να μαθαίνουν μέσω τις συνεργασίας αλλά και του παρεχόμενου περιεχομένου. Παραδείγματα δράσεων μέσω σχολικού ιστότοπου Στην Εικόνα 1 εμφανίζονται ενδεικτικά ορισμένες δράσεις μαθητών που μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω της σχολικής τους ιστοσελίδας.

7 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 7 Εκπ/κοί Μαθητές Συμμετοχή σε ιστολόγια Συμμετοχή σε wikis Ανάγνωση βιβλίων online Συμπλήρωση online κουϊζ, ερωτηματολογίων, κ.ο.κ. Εκπόνηση εργασιών Επικοινωνία, συνομιλία Εικόνα 1: Ενδεικτικές δράσεις μαθητών Οι μαθητές με κατάλληλη καθοδήγηση μπορούν να συμμετέχουν σε ιστολόγια στα πλαίσια μαθημάτων για τη διδασκαλία ορισμένων ενοτήτων, εκδηλώσεων ή προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων (π.χ. etwinning). Πολλοί μαθητές μαζί μπορούν να δημιουργήσουν μια σχολική εφημερίδα ή περιοδικό (κεντρικό ιστολόγιο) με μαθητικά θέματα. Μια ομάδα μαθητών μπορεί να δημιουργήσει ένα ειδικό ιστολόγιο στα πλαίσια μιας σχολικής γιορτής ή εκδήλωσης. Επίσης οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε wikis. Για παράδειγμα, ένα απλό wiki μπορεί να αποτελεί μια εργασία για τη ζωή και το έργο ενός συγγραφέα ο κάθε μαθητής μπορεί να προσθέτει πληροφορίες σε αυτό. Συνεργατικές εργασίες μπορούν να εκπονηθούν με χρήση διάφορων εκπαιδευτικών εργαλείων Παγκόσμιου Ιστού 2.0, όπως τα παρακάτω: Scratch (www.scratch.mit.edu). Το Scratch χρησιμοποιείται παγκοσμίως από πολλά σχολεία και εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Έχει ως στόχο τη διδασκαλία του προγραμματισμού υπολογιστών σε μαθητές και τους επιτρέπει να δημιουργήσουν παιχνίδια, βίντεο και μουσική. Τα παιδιά μπορούν να προγραμματίσουν και να δημιουργήσουν διαδραστικές δημιουργίες απλά ενώνοντας μαζί γραφικά μπλοκ (σαν τούβλα), αποφεύγοντας τα ασαφή σύμβολα και τη σύνταξη των παραδοσιακών γλωσσών προγραμματισμού (Schorow, 2007). Τα παιδιά μπορούν στη συνέχεια να μοιραστούν τις διαδραστικές ιστορίες και τα παιχνίδια τους στο διαδίκτυο, με τον ίδιο τρόπο που μοιράζονται τα βίντεο στο YouTube. Glogster (www.glogster.com). Αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη δημιουργία μιας ψηφιακής αφίσας. Το Glogster επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν δωρεάν διαδραστικές αφίσες που ονομάζονται Glogs (Graphics Blogs ή Γραφικά Ιστολόγια). Ένα Glog είναι μια διαδραστική εικόνα πολυμέσων. Εκτός από μία μια εξειδικευμένη πλατφόρμα δημοσίευσης, το Glogster αποτελεί από μόνο του ένα κοινωνικό δίκτυο (Lowensohn, 2008). Οι χρήστες μπορούν να προσθέτουν φίλους και κάθε Glog μπορεί να

8 8 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής σχολιαστεί και να βαθμολογηθεί. Τα Glog μπορούν επίσης να ενσωματωθούν (embed) σε ιστολόγια ή wikis. Οι περισσότεροι χρήστες του Glogster είναι παιδιά κι έφηβοι. Padlet (www.padlet.com). Μαθητές κι εκπαιδευτικοί μπορούν να γράφουν σε ένα κοινό τοίχο. Ο τοίχος μπορεί για παράδειγμα να περιέχει ερωτήσεις και απαντήσεις για ένα θέμα. Storybird (www.storybird.com). Είναι κατάλληλο για τη δημιουργία μιας οπτικοποιημένης ιστορίας από μαθητές κι εφήβους. Οι χρήστες μπορούν να σχολιάζουν την ιστορία, να τη μοιράζονται με άλλους, κ.ο.κ. Animoto (www.animoto.com). Εξυπηρετεί τη δημιουργία βίντεο με κίνηση. Το Animoto είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δύναμης του cloud computing (κέντρα δεδομένων, που προσφέρουν υπολογιστική ισχύ ως διαδικτυακή υπηρεσία) - επιτρέπει στους χρήστες να «ανεβάσουν» εικόνες, κείμενο και μουσική και δημιουργεί αυτόματα προσαρμοσμένες παρουσιάσεις βίντεο από αυτά (Fitzgerald, 2008). Πολλοί χρήστες, στη συνέχεια, μοιράζονται τα βίντεο με τους φίλους τους. Voki (www.voki.com). Είναι κατάλληλο για τη δημιουργία ενός χαρακτήρα (ή άβαταρ) που μιλάει ή διαβάζει ένα κείμενο. Μπορεί για παράδειγμα να χρησιμοποιηθεί για να παρουσιαστεί με εναλλακτικό τρόπο ένα τμήμα μιας σχολικής εργασίας. Screencast-O-Matic (www.screencast-o-matic.com). Μαθητές κι εκπαιδευτικοί το χρησιμοποιούν για τη δημιουργία βίντεο. Με το πάτημα ενός πλήκτρου, το Screencast-O- Matic μπορεί να εγγράψει φωνή αλλά και εικόνα από κάμερα. Μαθητές μπορούν να εκτελούν στην οθόνη του υπολογιστή τους τις ενέργειες που θέλουν να βλέπουν οι άλλοι και να αφηγούνται με τη βοήθεια μικροφώνου κατά την εργασία τους. Google Docs (www.drive.google.com). Πρόκειται για μια δωρεάν διαδικτυακή σουίτα γραφείου που προσφέρεται στα πλαίσια του Google Drive (υπηρεσία διαδικτυακής αποθήκευσης αρχείων). Είναι λογισμικό που παρέχεται ως υπηρεσία κι επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν και να επεξεργάζονται έγγραφα σε απευθείας σύνδεση (online), σε συνεργασία με άλλους χρήστες. Έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις, φόρμες και σχέδια μπορούν να δημιουργηθούν με το Google Docs, να εισαχθούν σε αυτό μέσω του περιβάλλοντος διεπαφής, ή να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το Google Docs μπορεί να χρησιμεύσει ως συνεργατικό εργαλείο για την επεξεργασία αρχείων από μαθητές σε πραγματικό χρόνο. Τα έγγραφα μπορούν να διαμοιραστούν και να υποστούν επεξεργασία από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. Τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, κουϊζ, σταυρόλεξα, παιχνίδια, δημοσκοπήσεις, τεστ, κ.α. ενισχύουν το ενδιαφέρον των μαθητών και επιπλέον εμπλουτίζουν ένα σχολικό ιστότοπο αλλά και τη σχολική ζωή γενικότερα (βλ. Εικόνα 1). Μια επιπλέον χρήσιμη δυνατότητα είναι το «κατέβασμα» κι η ανάγνωση ηλεκτρονικών βιβλίων (ebooks). Η σύγχρονη τεχνολογία (π.χ. tablets) επιτρέπει τον εύκολο κι άνετο χειρισμό τέτοιων βιβλίων, αρκεί αυτά να είναι εύκολα προσβάσιμα. Για παράδειγμα, στο διαδίκτυο είναι διαθέσιμος ένας θησαυρός λογοτεχνικών βιβλίων αλλά και άλλων αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή. Ασφαλώς ένας σχολικός ιστότοπος με τη μορφή δικτυακής κοινότητας είναι ένα πολύ καλό μέσο επικοινωνίας. Έμμεσα οι μαθητές μπορούν να επικοινωνούν με σχόλια, ψήφους ή μηνύματα σε περιεχόμενο άλλων. Υπάρχει βέβαια κι η δυνατότητα της άμεσης (απευθείας) συνομιλίας (π.χ. online chat). Πάνω από όλα, οι μαθητές μπορούν να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους αλλά και με τους εκπαιδευτικούς. Στην Εικόνα 2 εμφανίζονται ενδεικτικές δράσεις εκπαιδευτικών που μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω της σχολικής ιστοσελίδας.

9 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 9 Μαθητές Εκπ/κοί Δημιουργία & ενημέρωση ιστολογίων Δημιουργία & ενημέρωση wikis Καταχώριση βιβλίων online Δημιουργία online κουϊζ, παιχνιδιών, ερωτηματολογίων, κ.ο.κ. Δημιουργία online τάξεων - ανάθεση εργασιών Επικοινωνία, συνομιλία Εικόνα 2: Ενδεικτικές δράσεις εκπαιδευτικών Ο σχολικός ιστότοπος μπορεί να δώσει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς: Να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία τους με τη δημιουργία νέων ιστολογίων και wikis, προσβάσιμα μέσω της σχολικής τους ιστοσελίδας και να συμμετέχουν σε αυτά μαζί με τους μαθητές. Να δημιουργήσουν διαδικτυακά ερωτηματολόγια, κουϊζ, παιχνίδια, δημοσκοπήσεις και τεστ για τους μαθητές τους με τη βοήθεια κατάλληλων εργαλείων Παγκόσμιου Ιστού 2.0 (Google Docs, Scratch, κ.α.). Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να υποβοηθηθεί η διδασκαλία πολλών διαφορετικών αντικειμένων. Να δημιουργήσουν μία διαδικτυακή βιβλιοθήκη προσβάσιμη μέσω της σχολικής τους ιστοσελίδας με βιβλία (λογοτεχνικά, εκπαιδευτικά, κ.α.) ή άλλο εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. ebooks). Να κατασκευάσουν ηλεκτρονικές τάξεις, για διάφορους σκοπούς, με εργαλεία όπως: o Το Edmodo (www.edmodo.com). Πρόκειται για μία δημοφιλή ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης που λειτουργεί ως ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης. Το Edmodo μπορεί να ενσωματωθεί στη διδασκαλία μέσα από μια ποικιλία εφαρμογών. Μεταξύ άλλων, υποστηρίζονται δημιουργία ομάδων μάθησης, αναθέσεις εργασιών, δημιουργία ημερολογίων εκδηλώσεων ή συμβάντων, ενσωμάτωση βίντεο, κ.α. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να σχολιάζουν τις αναθέσεις απευθείας στο Edmodo για να παρέχεται άμεση ανατροφοδότηση. o Το ClassDojo (www.classdojo.com). Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο διαχείρισης συμπεριφοράς κι εντοπισμού δεξιοτήτων. Μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση της συμπεριφοράς των μαθητών. Να επικοινωνούν με άλλους εκπαιδευτικούς αλλά και με τους μαθητές και να ανταλλάσσουν σκέψεις και ιδέες.

10 10 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Συζήτηση - Συμπεράσματα Η αξιοποίηση των υπηρεσιών Παγκόσμιου Ιστού 2.0 σε εκπαιδευτικούς ιστοτόπους αλλά και στη σχολική ζωή γενικότερα μπορεί να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα: Βελτιώνονται οι δεξιότητες των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών στις τεχνολογίες πληροφορικής. Καλλιεργείται το πνεύμα της ομαδικής συνεργασίας. Υποβοηθάται η αποτελεσματική συλλογή, ανάλυση αλλά και σύνθεση πληροφοριών. Μαθητές κι εκπαιδευτικοί σκέφτονται πιο δημιουργικά και ενισχύουν την κριτική τους σκέψη. Βελτιώνεται το κλίμα και η συμπεριφορά μέσα στη σχολική αίθουσα αλλά και προσφέρονται κίνητρα στους μαθητές. Αναζωογονείται η διδασκαλία και αφυπνίζεται το ενδιαφέρον των μαθητών ιδιαίτερα σε αντικείμενα που παρουσιάζονται δυσκολίες. Συνδέονται σχολικές δράσεις (π.χ. προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεις) με το περιεχόμενο της σχολικής ιστοσελίδας. Βελτιώνονται οι σχέσεις μαθητών και εκπαιδευτικών μεταξύ τους. Ο Παγκόσμιος Ιστός 2.0 είναι κάτι περισσότερο από ένα σύνολο από μοντέρνες νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες. Είναι στην πραγματικότητα μια σειρά από ιδέες που αλλάζουν τον τρόπο που οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στον Παγκόσμιο Ιστό 2.0 υπάρχει πολυσυλλεκτικότητα και συμμετοχικότητα. Επομένως, η μαζική συμμετοχή μαθητών αλλά κι εκπαιδευτικών μπορεί να βελτιώσει ένα σχολικό ιστότοπο. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ πιο εύκολο αλλά κι ενδιαφέρον να δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό θέμα ιστολογίου ή ένα wiki από ό,τι να χρησιμοποιηθεί μια αίθουσα διδασκαλίας. Βέβαια, υπάρχει κι ο αντίλογος σε αρκετές περιπτώσεις οι κλασικές εκπαιδευτικές μέθοδοι είναι πολύ ικανοποιητικές. Τελικά, είναι δυνατό να συνδυαστούν τα εργαλεία Παγκόσμιου Ιστού 2.0 με άλλες μεθόδους για καλύτερα αποτελέσματα. Αναφορές Alexander, B. (2006). Web 2.0: A New Wave of Innovation for Teaching and Learning? Retrieved 12 January 2014 from Anderson, P. (2007). What is Web 2.0? Ideas, technologies and implications for education. Retrieved 14 January 2014 from Downes, S. (2005). E-learning 2.0. Retrieved 15 January 2014 from Fitzgerald, Μ. (2008). Cloud Computing: So You Don t Have to Stand Still. Retrieved 18 January 2014 from Gottlieb, S. & Dunwoodie, B. (2007). What is Web 2.0 CM? (Part 2). Retrieved 16 January 2014 from Johnston, M. (2010). What is a CMS. Retrieved 16 January 2014 from O Reilly, T. (2005). What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. Retrieved 14 January 2014 from Lowensohn, J. (2008). Glogster brings glitter graphic blogging to the masses. Retrieved 19 January 2014 from Richards, R. (2010). Digital Citizenship and Web 2.0 Tools. Retrieved 26 January 2014 from Richardson, W. (2010). Blogs, Wikis, Podcasts, and Other Powerful Web Tools for Classrooms. Corwin Press, (P. 6-37). Schorow, S. (2007). Creating from Scratch. New software from the MIT Media Lab unleashes kids' creativity online. Retrieved 24 January 2014 from Καλτσογιάννης, Α. (2007). Web 2.0: Χαρακτηριστικά και επίδρασή του σε επιχειρήσεις, κεντρική διοίκηση και χρήστες. Ανακτήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2014 από

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Αγγελική Καραματσούκη karamaag@gmail.com Πράσινες Ιδέες 22/10/2014 Γνωριμία 2 Αγγελική Καραματσούκη Πτυχίο Νοσηλευτικής, Πτυχίο Πληροφορικής Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης Οι υπηρεσίες και ο ρόλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στη δομούμενη Κοινωνία της Γνώσης Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Twinspace. Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης etwinning. Ιστότοπος: http://etwinning.sch.gr email: etwinning@sch.gr

Το νέο Twinspace. Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης etwinning. Ιστότοπος: http://etwinning.sch.gr email: etwinning@sch.gr Το νέο Twinspace Η συνεργατική πλατφόρμα του etwinning, εργαλείο για την κοινωνική δικτύωση, την επικοινωνία των εκπαιδευτικών και τη διαχείριση ενός έργου etwinning Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλές Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης και Ηλεκτρονικής Μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες

Ασφαλές Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης και Ηλεκτρονικής Μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες Ασφαλές Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης και Ηλεκτρονικής Μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες Αλέξανδρος Καπανιάρης M.A., M.ed., Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου Υπεύθυνος του Κέντρου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Pro Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη CMS, LMS, LCMS. Τάσος Παπάς Επιμορφωτής Β Επιπέδου

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη CMS, LMS, LCMS. Τάσος Παπάς Επιμορφωτής Β Επιπέδου Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη CMS, LMS, LCMS Τάσος Παπάς Επιμορφωτής Β Επιπέδου Ορολογία CMS (Content Management System) Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

All about Wiki - Creating a Wiki

All about Wiki - Creating a Wiki All about Wiki - Creating a Wiki Τι είναι Το 'Wiki' (που προφέρεται ως «γουίκι») είναι ένας τύπος ιστοτόπου που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί τις σελίδες του. Με άλλα λόγια

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

1. Celly Social Network Development

1. Celly Social Network Development 1. Celly Social Network Development Η περιγραφή Το Celly προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας κοινωνικών δικτύων ειδικά προσαρμοσμένων σε φορητές συσκευές καθώς είναι προσβάσιμο και από Android και ios

Διαβάστε περισσότερα

EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13

EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Σ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Τ Ε Ρ Ε Ζ Α Ο Δ Υ Σ Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΤ ΑΠΑΊΤΗΣΗ (VIDEO ON DEMAND) ΜΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή Τι είναι ένα CMS CMS ή Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) ονομάζουμε ένα λογισμικό που μας βοηθά να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε έναν ιστότοπο δημόσιας ή περιορισμένης πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑς CMS (Content Management System) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥς ςε ΜΙΚΡΟΜΕςΑΙΕς ΕΠΙΧΕΙΡΗςΕΙς

ΑΡΧΕς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑς CMS (Content Management System) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥς ςε ΜΙΚΡΟΜΕςΑΙΕς ΕΠΙΧΕΙΡΗςΕΙς ΑΡΧΕς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑς CMS (Content Management System) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥς ςε ΜΙΚΡΟΜΕςΑΙΕς ΕΠΙΧΕΙΡΗςΕΙς Χρήστος Γεωργιάδης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Περιεχόμενα 1. Η εικόνα του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Κολοβός Φίλιππος Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Web 1.0 Η παλαιότερη «έκδοση»

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμα web 2.0 tools. Εκπαιδευτική αξιοποίηση

Χρήσιμα web 2.0 tools. Εκπαιδευτική αξιοποίηση Χρήσιμα web 2.0 tools Εκπαιδευτική αξιοποίηση Χρήσιμα web 2.0 tools Web 2.0 (Ιστός 2.0) ΟόροςWeb 2.0 (Ιστός 2.0), χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη νέα γενιά του Παγκόσμιου Ιστού / WWW η οποία βασίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Το παραμύθι της τάξης» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Ημερίδα«ΤοΣχολείοστηνΨηφιακήΕποχή: Διαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρμες e-learning» Θεσσαλονίκη, 12 Μαρτίου2011 ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Portal Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Έως 10 κατηγορίες αρθρογραφίας και 10 υποκατηγορίες Δημιουργούμε έως 10 κατηγορίες αρθρογραφίας που η κάθε μια μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U e-shop Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Κατάλογος προϊόντων για πώληση Δυνατότητα δημιουργίας καταλόγου απεριόριστου αριθμού προϊόντων και κατηγοριών. Εμφάνιση χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Εργαλείου. Παρουσίαση Πλατφόρμας

Περιγραφή Εργαλείου. Παρουσίαση Πλατφόρμας Περιγραφή Εργαλείου Είναι ένα κοινωνικό δίκτυο μάθησης, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες του να ανακαλύπτουν, να μοιράζονται και να αποθηκεύουν όρους, ορισμούς και γλωσσάρια σε 1487 τομείς και 97 γλώσσες.

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 3 2. Τι είναι η Πλατφόρµα Τηλεκατάρτισης... 4 3. Απαραίτητος

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Biz Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η E - E M P L O Y ER S Ο Μ Α Δ Α 9 M I D N I G H T _ E X P R E S S Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Α Ρ Η Α Ρ Ι Α Δ Ν Η Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Βασικές Έννοιες Διαδικτύου Wordpress & Κοινωνικά Δίκτυα (Part 1) Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης 1 Περιεχόμενα Γενικές Έννοιες Διαδικτύου Η αρχιτεκτονική του Web Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Πύλη etwinning. Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning

Η νέα Πύλη etwinning. Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning Η νέα Πύλη etwinning Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning ΝΕΑ ΠΥΛΗ ETWINNING...3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης effectiveassessmentmw1.wordpress.com Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών Έκδοση 4.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)...1 Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών...1 Συγγραφείς...3 Διορθωτές...3 1. Το Διαδικτυακό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Μoodle στη διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου

Αξιοποίηση του Μoodle στη διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Αξιοποίηση του Μoodle στη διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Μ. Σκιαδέλλη Καθηγήτρια Πληροφορικής Βθμιας Εκπαίδευσης skiadelli@gmail.com Περίληψη Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζονται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΜΑΘΗΜΑ: Ι.Ε.Κ. Νεάπολης Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web designer developer / video games) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE)

ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE) ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Τεχνολογία Πληροφορικής Και Επικοινωνιών 2. Υπηρεσίες Διαδικτύου Για Καταναλωτές 3. Ηλεκτρονική Εκπαίδευση 4. Τηλεργασία 5. Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Ομάδα Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ομάδα Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ «Το νέο ψηφιακό σχολείο. Πόσο έτοιμοι είμαστε;» «Το νέο ψηφιακό σχολείο. Πόσο έτοιμοι είμαστε;»

Διαβάστε περισσότερα

JOOMLA! Οπτικός Οδηγός τoυ Ελληνικού. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας MARNI DERR TANYA SYMES. εύτερη έκδοση. Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού

JOOMLA! Οπτικός Οδηγός τoυ Ελληνικού. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας MARNI DERR TANYA SYMES. εύτερη έκδοση. Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Οπτικός Οδηγός τoυ Ελληνικού JOOMLA! εύτερη έκδοση MARNI DERR TANYA SYMES Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2012

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Διαδίκτυο και συνεργατική μάθηση. Συνεργασία σχολείων, μαθητών για την εκπόνηση εργασιών με τη χρήση του Διαδικτύου, στο πλαίσιο προγράμματος etwinning.

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?)

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) «Τάξη 2.0 Άλμα στο μέλλον, άνευ φοράς» Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) Δημήτρης Γιάντσης Γενικός Διευθυντής 20 Μαρτίου 2010 «Τάξη 2.0» Φωτογραφία: http://salnk.eduportal.gr 2 Τι ΔΕΝ είναι η «Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

wikispaces Επεξεργασία και συγγραφή Πατρώνας Γεώργιος

wikispaces Επεξεργασία και συγγραφή Πατρώνας Γεώργιος Wikispaces Επεξεργασία και συγγραφή Πατρώνας Γεώργιος Η επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση του wikispaces είναι: http://www.wikispaces.com/ Το εργαλείο wikispaces είναι ένας ιστότοπος που αποτελείται από ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας

Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας Δρ. Κωνσταντίνος Λιμνιώτης Πληροφορικός Ελεγκτής klimniotis at dpa.gr Τι είναι προσωπικά δεδομένα; Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές εφαρμογές γραφείου: Η ανάγκη διδασκαλίας τους

Διαδικτυακές εφαρμογές γραφείου: Η ανάγκη διδασκαλίας τους Διαδικτυακές εφαρμογές γραφείου: Η ανάγκη διδασκαλίας τους Γεωργίου Σωτήρης 1, Δρ Λαζαρίνης Φώτιος 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής MSc, 2 ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολειό ΕΑΕΠ Φλώρινας samgeorg@gmail.com 2 Συνεργαζόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Wiki. Ο όρος «Wiki» προέρχεται από τον Χαβανέζικο «Wiki-Wiki», τα γρήγορα λεωφορεία που κινούνται στο αεροδρόμιο της Χονολουλού.

Τι είναι το Wiki. Ο όρος «Wiki» προέρχεται από τον Χαβανέζικο «Wiki-Wiki», τα γρήγορα λεωφορεία που κινούνται στο αεροδρόμιο της Χονολουλού. Τι είναι το Wiki Ο όρος «Wiki» προέρχεται από τον Χαβανέζικο «Wiki-Wiki», τα γρήγορα λεωφορεία που κινούνται στο αεροδρόμιο της Χονολουλού. Τι είναι το Wiki Συνεργατική ανάπτυξη (παραγωγή) περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Εισαγωγή email marketing IBNEWSLETTER Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Επικοινωνία Εισαγωγή email marketing «Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνίσταται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΡΟΔΟΣ 2012 **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΡΟΔΟΣ 2012 **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront Συντάκτης: Βασίλης Μπούγλας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου efront Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Δημόσιου Τομέα, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας

Πρακτικά Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Δημόσιου Τομέα, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας Πρακτικά Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Δημόσιου Τομέα, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας Research Associate, South-East European Research Centre (SEERC) ΕΛΛΑΚ 2222 Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες e υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης

Προηγμένες e υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης Προηγμένες e υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης Βιτσάκης Γιώργος Ομάδα Επεξεργασίας δεδομένων Πανεπιστήμιο Κρήτης e Government: Τι είναι? Μια ευρεία πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαδικασίες ενος CMS είναι σχεδιασμένες για να:

Οι διαδικασίες ενος CMS είναι σχεδιασμένες για να: CMS Content Management System Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) είναι μια συλλογή απο διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της ροής εργασίας σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος E-learning σεμινάριο/εργαστήριο MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 O φορέας διοργάνωσης σεμιναρίων INTERactive EDucation μέσω της e learning πλατφόρμα της

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΝΗΛΙΚΩΝ (Κ.Ε.Ε.). ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΝΗΛΙΚΩΝ (Κ.Ε.Ε.). ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 382 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΝΗΛΙΚΩΝ (Κ.Ε.Ε.). ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κανελλόπουλος Δημήτρης Δρ. Φιλολογίας, Υπεύθυνος Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εξ αποστάσεως τριτοβάθμια εκπαίδευση

Κοινωνικά δίκτυα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εξ αποστάσεως τριτοβάθμια εκπαίδευση Κοινωνικά δίκτυα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εξ αποστάσεως τριτοβάθμια εκπαίδευση Ομάδα Ι Μιμίδης Άγγελος Βάσωφ Θάνος Δήμας Νίκος Μήτσιος Αντώνης Ragab Mohammed Ορισμοί και έννοιες 2 βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Σημασιολογικοί Ιστοχώροι: Γιατί Drupal. 18/3/2014 Μυρτώ Αμοργιανού Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού

Σημασιολογικοί Ιστοχώροι: Γιατί Drupal. 18/3/2014 Μυρτώ Αμοργιανού Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού Σημασιολογικοί Ιστοχώροι: Γιατί Drupal 18/3/2014 Μυρτώ Αμοργιανού Τι είναι CMS Τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (ΣΔΠ, Content Management Systems, CMS) είναι διαδικτυακές εφαρμογές που επιτρέπουν την

Διαβάστε περισσότερα

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Πραγματοποίηση της μετάβασης Το Office 365 για επιχειρήσεις έχει διαφορετική εμφάνιση από το Google Apps. Για το λόγο αυτό, όταν συνδεθείτε, θα δείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Ζ

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Ζ Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Ζ Γούλιας Νίκος Σκούρτης Τάσος Πινήτας Γιώργος Λαζαρίδης Λάζαρος Πεχλιβανίδου Κατερίνα Μαρμαροκόπος Γιώργος Σταγκοπούλου Αλεξάνδρα «Μαθαίνοντας Έξω από την Τάξη» Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι οι Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre!

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία

Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μονάδα Προσβασιμότητας για

Διαβάστε περισσότερα

Συςτήματα Διαχείριςησ Περιεχομένου

Συςτήματα Διαχείριςησ Περιεχομένου Συςτήματα Διαχείριςησ Περιεχομένου Ο όροσ Συςτήματα Διαχείριςησ Περιεχομένου (Content Management Systems - CMS) αναφέρεται ςτισ εφαρμογέσ που επιτρέπουν ςτο χρήςτη να διαχειρίζεται το δικτυακό του περιεχόμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης http:// e-learning.sch.gr Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής kmarg@uom.gr Κάργα Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αχιλλέας Καμέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 2 1 Mobile devices / tablets 3 Μικρές, φορητές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 Απόστολος Κώστας Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Πληροφορικής, Υ.Δ. Π.Τ.Δ.Ε. Email: apkostas@aegean.gr Πρόγραμμα Μαθημάτων 1 ο - 18 Μαρ Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ FORUM (E-GROUP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

MOOCs: Τάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας στην online γνώση

MOOCs: Τάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας στην online γνώση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ MOOCs: Τάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας στην online γνώση Γιάννης Σαλματζίδης Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ Τι είναι τα MOOCs

Διαβάστε περισσότερα

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις 1 Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις Βάια Δουδάκη Εχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί οι οποίοι επιχειρούν να περιγράψουν ή να προσδιορίσουν τι συνιστά την παιδεία στα μέσα. Ενας γενικός ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Don t hire us if you want average. We only do exceptional.

Don t hire us if you want average. We only do exceptional. Εισαγωγή Το i-flexible είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση X. Τάτση 1, Α. Παπαδάκη 2 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

ebeam Projection ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ebeam Projection ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ebeam Projection Δημιουργήστε ένα διαδραστικό πίνακα όπου κι αν πάτε! Το σύστημα προβολής ebeam συνδυάζεται με οποιοδήποτε στάνταρντ ψηφιακό προβολέα και δίνει στους μαθητές - σπουδαστές τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα