ΕπιχΕιρησιακο προγραμμα «αναπτυξη ανθρωπινου Δυναμικου» Προσανατολισμός στον άνθρωπο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕπιχΕιρησιακο προγραμμα «αναπτυξη ανθρωπινου Δυναμικου» Προσανατολισμός στον άνθρωπο"

Transcript

1 κασε-νεο-μιριαδ_layout 1 22/3/ :50 Page 1 ΕπιχΕιρησιακο προγραμμα «αναπτυξη ανθρωπινου Δυναμικου» Προσανατολισμός στον άνθρωπο 1

2 κασε-νεο-μιριαδ_layout 1 22/3/ :50 Page 1 ΔρασΕισ Ενισχυσησ τησ απασχολησησ 1

3 κασε-νεο-μιριαδ_layout 1 22/3/ :50 Page προγραμματα προγραμματα κοινωφελουσ κοινωφελουσ Εργασιασ Εργασιασ ωφελούμενοι: προϋπολογισμός: στόχος των προγραμμάτων είναι η άμεση δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο. Οι ωφελούμενοι άνεργοι προσλαμβάνονται από Φορείς μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (Δικαιούχοι) και τοποθετούνται σε θέσεις εργασίας από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α και β βαθμού όλης της χώρας (Συμπράττοντες φορείς). Οι άνεργοι θα απασχοληθούν σε έργα και δράσεις όπως: η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, π.χ. διαμόρφωση και φροντίδα πάρκων και λοιπών έργων πρασίνου, αναδάσωση, δασοπροστασία, ανακύκλωση, καθαρισμός παραλιών και ακτών, κλπ. η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η ενίσχυση της τοπικής πολιτιστικής δημιουργίας η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε ηλικιωμένους, ΑμεΑ και παιδιά, η σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών περιοχών, κλπ. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής: Για να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι: Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, ή ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα. Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. Προτεραιότητα δίνεται στους μακροχρόνια ανέργους, στους βραχυχρόνια και μακροχρόνια ανέργους που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας και στους άνεργους νέους έως 30 ετών που αναζητούν εργασία, ή Αγρότες, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίου ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως ευρώ 2

4 κασε-νεο-μιριαδ_layout 1 22/3/ :50 Page 3 ποσό και διάρκεια επιχορήγησης: Οι άνεργοι θα λαμβάνουν επίδομα 625 τον μήνα, για διάστημα έως και 5 μήνες. Η μισθοδοσία και οι ασφαλιστικές εισφορές τους καλύπτονται από το Πρόγραμμα. που υποβάλλονται οι αιτήσεις: Στους Δικαιούχους των προγραμμάτων, οι οποίοι έχουν ανακοινωθεί ανά Περιφέρεια στην ιστοσελίδα προγραμματισμός: Εκτιμάται ότι οι πρώτες προσλήψεις των ανέργων θα ξεκινήσουν εντός του Μαρτίου 2012 και θα εξελιχθούν ανάλογα με τον προγραμματισμό των Δικαιούχων. περισσότερες πληροφορίες: 3

5 κασε-νεο-μιριαδ_layout 1 22/3/ :50 Page τοπικα τοπικα σχεδια σχεδια για για την την απασχοληση απασχοληση (τοπσα) (τοπσα) ωφελούμενοι: προϋπολογισμός: στόχος των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας για ανέργους με την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων, αλλά και η ουσιαστική προετοιμασία των ωφελουμένων ανέργων ώστε να: ιδρύσουν επιχειρήσεις που θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα αποκτήσουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν. Οι περιοχές στις οποίες θα υλοποιηθούν τα Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης, καθώς και οι τομείς παρέμβασης, προσδιορίζονται στα Σχέδια Δράσης που υποβάλλουν οι αναπτυξιακές συμπράξεις. Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις λειτουργούν με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και σε αυτές μπορούν να συμμετέχουν Δημόσιοι και Ιδιωτικοί φορείς. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής: Oι ωφελούμενοι από τα Σχέδια Δράσης θα πρέπει να είναι άνεργοι: εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ή όσοι ασφαλίζονται σε διαφορετικά ταμεία από το ΙΚΑ (π.χ. Μηχανικοί, Αγρότες) πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, η οποία χορηγείται από τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ, καθώς και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται. Μετά από την αξιολόγηση και έγκριση των Σχεδίων Δράσης, οι άνεργοι παραπέμπονται στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις από τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ. 4

6 κασε-νεο-μιριαδ_layout 1 22/3/ :50 Page 5 που υποβάλλονται οι αιτήσεις: Στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις που θα επιλεγούν και θα ανακοινώνονται ανά Περιφέρεια στην ιστοσελίδα προγραμματισμός: Η Πρόσκληση προς τις Αναπτυξιακές Συμπράξεις θα γίνει από τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των 13 Περιφερειών της χώρας. Εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης: Μάρτιος Απρίλιος περισσότερες πληροφορίες: 5

7 κασε-νεο-μιριαδ_layout 1 22/3/ :50 Page 6 3. ΕιΔικο ΔιΕτΕσ προγραμμα Ενισχυσησ ΕργοΔοτων για την προσληψη 3. ΕιΔικο ΔιΕτΕσ προγραμμα Ενισχυσησ ΕργοΔοτων ανεργων, με Επιχορηγηση των συνολικων ασφαλιστικων ΕισΦορων για την προσληψη ανεργων, με Επιχορηγηση των συνολικων ασφαλιστικων ΕισΦορων ωφελούμενοι: προϋπολογισμός: στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων πλήρους ή και μερικής απασχόλησης, με έμφαση (αυξημένη επιχορήγηση) στις ακόλουθες ειδικές ομάδες ανέργων: Nέοι έως 30 ετών Άνεργοι που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης και στους οποίους υπολείπονται μέχρι ημέρες ασφάλισης ή έως 5 έτη για την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για τη θεμελίωση της κατώτατης σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Γυναίκες μακροχρόνια άνεργες άνω των 45 ετών Άνεργες γυναίκες άνω των 50 ετών Πολύτεκνοι/νες και τρίτεκνοι/νες Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής: α) Επιχειρήσεις: Για να υπαχθεί μια ιδιωτική επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει απολύσει προσωπικό για το προηγούμενο εξάμηνο της ημερομηνίας της αίτησης για ένταξη στο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που έχει απολύσει προσωπικό κατά το εξάμηνο μέχρι την αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να το έχει αντικαταστήσει έως την ημερομηνία που θα υποβάλει την αίτηση συμμετοχής. β) ωφελούμενοι: 1. Να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ 2. Οι άνεργοι που προσλαμβάνονται δεν θα πρέπει να έχουν απασχοληθεί στον ίδιο εργοδότη με οποιαδήποτε μορφή εργασίας κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ένταξη της επιχείρησης στο Πρόγραμμα. ποσό και διάρκεια επιχορήγησης: Η επιχείρηση επιχορηγείται με ποσοστό επί των ασφαλιστικών εισφορών (συνολικά επί των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών και των εισφορών των εργαζομένων). Βάση υπολογισμού της επιχορήγησης είναι οι αποδοχές στο ύψος του κατώτατου βασικού μισθού σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. 6

8 κασε-νεο-μιριαδ_layout 1 22/3/ :50 Page 7 Τα ποσοστά επιχορήγησης είναι: α) για τους άνεργους νέους (18 έως 30 ετών) και για τις ειδικές ομάδες ανέργων 80% και για τα δυο έτη β) για τις υπόλοιπες κατηγορίες ανέργων 80% για το πρώτο έτος και 60% για το δεύτερο έτος. Στο ποσό επιχορήγησης συμπεριλαμβάνεται επιπλέον το ποσό που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας, για τους μήνες που καταβάλλονται στη διάρκεια του προγράμματος. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 24 μήνες. Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για 12 μήνες. πού υποβάλλονται οι αιτήσεις: Η αίτηση υποβάλλεται από την επιχείρηση ηλεκτρονικά, είτε στο χώρο της, είτε στις αρμόδιες κατά τόπους Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση ΚΠΑ), μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων ( ait.oaed.gr/), το οποίο βρίσκεται στη σελίδα προγραμματισμός: Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό για την υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις. Ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις και τις ζητούμενες ειδικότητες από τις επιχειρήσεις, τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ όλης της χώρας υποδεικνύουν ανέργους για την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας. περισσότερες πληροφορίες: 7

9 κασε-νεο-μιριαδ_layout 1 22/3/ :50 Page 8 4. προγραμμα Επιχορηγησησ για αποκτηση Εργασιακησ ΕμπΕιριασ, για νεουσ ηλικιασ Ετων ωφελούμενοι: προϋπολογισμός: στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ηλικίας ετών, με σκοπό την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Η διάρκεια του προγράμματος είναι από 6 έως 12 μήνες, με δυνατότητα συνέχισης για άλλους 12 μήνες, σε περίπτωση που ο εργοδότης μετατρέψει τη σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε σύμβαση εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης οφείλει να συνεχίσει να απασχολεί τον υπάλληλο για άλλους 6 μήνες πέραν του δωδεκαμήνου, χωρίς επιχορήγηση. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής: α) Επιχειρήσεις: Για να υπαχθεί μια ιδιωτική επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει απολύσει προσωπικό για το προηγούμενο εξάμηνο της ημερομηνίας της αίτησης για ένταξη στο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που έχει απολύσει προσωπικό κατά το εξάμηνο μέχρι την αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να το έχει αντικαταστήσει έως την ημερομηνία που θα υποβάλει την αίτηση συμμετοχής. β) ωφελούμενοι: 1. Να είναι άνεργοι, εγγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ 2. Οι άνεργοι που προσλαμβάνονται δεν θα πρέπει να έχουν απασχοληθεί στον ίδιο εργοδότη με οποιαδήποτε μορφή εργασίας κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ένταξη της επιχείρησης στο Πρόγραμμα. 8

10 κασε-νεο-μιριαδ_layout 1 22/3/ :50 Page 9 ποσό και διάρκεια επιχορήγησης: για το στάδιο α (σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας): Tο ποσό επί των ασφαλιστικών εισφορών (συνολικά επί των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών και των εισφορών των εργαζομένων) των κλάδων σύνταξης-ασθένειας σε είδος και επαγγελματικού κινδύνου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που αντιστοιχεί στο 80% του κατώτατου βασικού μισθού όπως ορίζεται κάθε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. για το στάδιο Β (σύμβαση εργασίας): Το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% επί των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (συνολικά επί των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών και των εισφορών των εργαζομένων) για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και στο 70% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 24 μήνες. Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για 12 μήνες. πού υποβάλλονται οι αιτήσεις: Η αίτηση υποβάλλεται από την επιχείρηση ηλεκτρονικά, είτε στο χώρο της, είτε στις αρμόδιες κατά τόπους Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση ΚΠΑ), μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων ( ait.oaed.gr/), το οποίο βρίσκεται στη σελίδα προγραμματισμός: Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό για την υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις. Ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις και τις ζητούμενες ειδικότητες από τις επιχειρήσεις, τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ όλης της χώρας, υποδεικνύουν ανέργους για την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας. περισσότερες πληροφορίες: 5. προγραμμα Επιχορηγησησ ΕπιχΕιρησΕων τησ τοπικησ αυτοδιοικη- 9

11 κασε-νεο-μιριαδ_layout 1 22/3/ :50 Page 10 σησ α και Β Βαθμου για την προσληψη 5. προγραμμα Επιχορηγησησ ΕπιχΕιρησΕων τησ ανεργων ηλικιασ Ετων τοπικησ αυτοδιοικησησ α και Β Βαθμου για την προσληψη ανεργων ηλικιασ Ετων ωφελούμενοι: προϋπολογισμός: στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης για ανέργους ηλικίας ετών, οι οποίοι έχουν απολυθεί μετά τις 15 Ιουλίου 2010, καθώς και για μακροχρόνια ανέργους ηλικίας ετών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις του Α και Β Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμων και Περιφερειών). Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής: α) Επιχειρήσεις: Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι επιχείρηση Α ή Β Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμου ή Περιφέρειας). Δεν μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για υπαγωγή στο πρόγραμμα για άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν.2643/98. α) ωφελούμενοι: Να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ Επίσης, θα πρέπει : να είναι από 55 έως 64 ετών και ειδικότερα να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος και το 64ο έτος της ηλικίας τους αντίστοιχα, όταν τους υποδείξει η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ στην επιχείρηση να έχουν απολυθεί μετά τις 15 Ιουλίου 2010, ή να είναι μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας ετών. Εξαιρούνται οι εξής κατηγορίες: Συνταξιούχοι από ίδιο δικαίωμα όλων των φορέων ασφάλισης και του Δημοσίου, καθώς και όσοι κατά το χρόνο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας έχουν συμπληρώσει αθροιστικά τόσο το όριο ηλικίας, όσο και τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος από ίδιο δικαίωμα. Απολυόμενοι από επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α ). 10

12 κασε-νεο-μιριαδ_layout 1 22/3/ :50 Page 11 Απολυόμενοι οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει κάτω από ημέρες ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και παραμένουν άνεργοι. Άνεργοι, πρώην κατ οίκον εργαζόμενοι, όπως αναφέρονται στην περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 Απολυόμενοι των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους και Απολυόμενοι των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α βαθμού. Ωστόσο, οι παραπάνω κατηγορίες ωφελουμένων έχουν δικαίωμα να προσληφθούν από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, εφόσον είναι μακροχρόνια άνεργοι. ποσό και διάρκεια επιχορήγησης: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 27 μήνες και συγκεκριμένα 24 μήνες επιχορήγηση και στη συνέχεια 3 μήνες δέσμευση, κατά τη διάρκεια των οποίων η επιχείρηση οφείλει να διατηρήσει το προσωπικό που προσέλαβε με το πρόγραμμα, χωρίς επιχορήγηση. Η επιχορήγηση που δίδεται στην επιχείρηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 25 για 24 μήνες. πού υποβάλλονται οι αιτήσεις: Η αίτηση υποβάλλεται από την επιχείρηση ηλεκτρονικά, είτε στο χώρο της, είτε στις αρμόδιες κατά τόπους Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση ΚΠΑ), μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων ( ait.oaed.gr/), το οποίο βρίσκεται στη σελίδα προγραμματισμός: Το Πρόγραμμα είναι ανοιχτό για την υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τις Ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις και τις ζητούμενες ειδικότητες από τις επιχειρήσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλης της χώρας, τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ, υποδεικνύουν ανέργους για την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας. περισσότερες πληροφορίες: 11

13 κασε-νεο-μιριαδ_layout 1 22/3/ :50 Page προγραμμα Επιχορηγησησ ΕπιχΕιρησΕων για την προσληψη ανεργων 6. προγραμμα Επιχορηγησησ πτυχιουχων ΕπιχΕιρησΕων Εωσ 35 Ετων για την προσληψη ανεργων πτυχιουχων Εωσ 35 Ετων ωφελούμενοι: προϋπολογισμός: στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ανέργων έως 35 ετών, που είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού Ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ), ή ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής, από ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής: α) Επιχειρήσεις: Για να υπαχθεί μια ιδιωτική επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει μειώσει το προσωπικό της (με απόλυση ή με πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου) κατά το προηγούμενο τρίμηνο από την ημερομηνία της αίτησης για ένταξη στο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που έχει μειώσει προσωπικό στο χρονικό διάστημα του προηγούμενου τριμήνου, θα πρέπει να το έχει αντικαταστήσει έως την ημερομηνία που θα υποβάλει την αίτηση ένταξής της στο Πρόγραμμα. Ως αντικατάσταση θεωρείται και η πρόσληψη που έχει πραγματοποιηθεί τον ίδιο μήνα με την απόλυση, έστω και αν έχει προηγηθεί προγενέστερη αντικατάσταση. β) ωφελούμενοι: Για να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι: Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, ή ομογενείς με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας Άνεργοι έως 35 ετών (να διανύουν το 35 ο έτος της ηλικίας τους) πτυχιούχοι /μεταπτυχιακοί/ διδακτορικοί Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ), εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ 12

14 κασε-νεο-μιριαδ_layout 1 22/3/ :50 Page 13 Όσοι ασφαλίζονται σε ασφαλιστικά ταμεία πλην του ΙΚΑ, θα πρέπει να έχουν, αντί της κάρτας ανεργίας, βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα από τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ, που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο για τις ανάγκες του προγράμματος (πτυχιούχοι οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται, Γιατροί, Δικηγόροι, Μηχανικοί, Φαρμακοποιοί κ.λπ.). ποσό και διάρκεια επιχορήγησης: Η επιχορήγηση που δίδεται στον εργοδότη για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης του πτυχιούχου που προσλαμβάνει με το πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 20 για νέους έως 24 ετών και στο ποσό των 25 για νέους άνω των 24 ετών. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 27 μήνες. Η επιχορήγηση καλύπτει διάστημα 24 μηνών, ενώ ο εργοδότης δεσμεύεται να απασχολεί τον άνεργο τουλάχιστον 3 μήνες μετά τη λήξη της επιδότησης. πού υποβάλλονται οι αιτήσεις: Η αίτηση υποβάλλεται από την επιχείρηση ηλεκτρονικά, είτε στο χώρο της, είτε στις αρμόδιες κατά τόπους Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση ΚΠΑ), μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων ( ait.oaed.gr/), το οποίο βρίσκεται στη σελίδα προγραμματισμός: Η έναρξη του Προγράμματος αναμένεται στο αμέσως προσεχές διάστημα, μετά την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ). περισσότερες πληροφορίες: 13

15 κασε-νεο-μιριαδ_layout 1 22/3/ :50 Page 14 ΕπαγγΕΛματικη καταρτιση ανεργων και ΕργαΖομΕνων 14

16 κασε-νεο-μιριαδ_layout 1 22/3/ :50 Page προγραμματα καταρτισησ ανεργων σε ΒασικΕσ 4. προγραμματα καταρτισησ ανεργων σε ΒασικΕσ ΔΕξιοτητΕσ τεχνολογιασ πληροφοριων & Επικοινωνιασ (τπε) με τη χρηση «Επιταγησ καταρτι- ΔΕξιοτητΕσ τεχνολογιασ πληροφοριων & Επικοινωνιασ (τπε) με τη χρηση «Επιταγησ καταρτισησ» (TRAINING VOUCHER) σησ» (TRAINING VOUCHER) ωφελούμενοι: προϋπολογισμός: στόχος των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), με σκοπό την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων. Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν με το νέο σύστημα «επιταγής κατάρτισης» (training voucher). Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων Επεξεργασία κειμένου Υπολογιστικά φύλλα Χρήση διαδικτύου Δημιουργία βάσεων δεδομένων και παρουσιάσεων Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής: Για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να: Είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ Να μην έχουν παρακολουθήσει, κατά το τελευταίο ημερολογιακό έτος, άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, που να οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ ποσό και διάρκεια επιχορήγησης: Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 100 ωρών. Οι ωφελούμενοι άνεργοι λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 500, το οποίο καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης. που υποβάλλονται οι αιτήσεις: Oι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Η αίτηση είναι απαραίτητη για την ένταξη στο Μητρώο Ωφελουμένων, καθώς και για την επιλογή των ανέργων με μοριοδοτούμενα κριτήρια (ηλικία και διάρκεια ανεργίας). Εφόσον επιλεγούν, οι ωφελούμενοι άνεργοι παραλαμβάνουν αυτο προσώπως από τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ την «επιταγή κατάρτισης», την οποία ανταλλάσσουν σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) όλης της χώρας με υπηρεσίες κατάρτισης. προγραμματισμός: Η Πρόσκληση θα εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ εντός του Μαρτίου περισσότερες πληροφορίες: 15

17 κασε-νεο-μιριαδ_layout 1 22/3/ :50 Page καταρτιση ανεργων απο πιστοποιημενα κεντρα ΕπαγγΕΛματικησ καταρτισησ 2. (κεκ) καταρτιση με υποχρεωτικη ανεργων απο απασχοληση πιστοποιημενα στα «πρασινα» κεντρα ΕπαγγΕΛματα ΕπαγγΕΛματικησ καταρτισησ (κεκ) με υποχρεωτικη απασχοληση στα «πρασινα» ΕπαγγΕΛματα ωφελούμενοι: προϋπολογισμός: στόχος των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση ανέργων σε ειδικότητες της "πράσινης οικονομίας", οι οποίες συνδέονται με την παραγωγή προϊόντων, ή με την παροχή υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον. Ενδεικτικοί τομείς είναι: η βιολογική γεωργία, η κτηνοτροφία και η μελισσοκομία τα παραδοσιακά προϊόντα χειροτεχνίας, όπως υφαντά, πήλινα κ.α. η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση απορριμμάτων και αποβλήτων το εμπόριο πράσινων προϊόντων ο οικο-τουρισμός. Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια από 400 έως 800 ώρες. Τα προγράμματα αποτελούνται από θεωρητικό μέρος και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, η οποία συνδέεται με υποχρεωτική πρόσληψη του 30% τουλάχιστον των καταρτισθέντων, σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής: Για να συμμετάσχουν στα προγράμματα, οι ωφελούμενοι θα πρέπει: Να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και Να λάβουν παραπεμπτικό σημείωμα από τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ. Ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής για άνεργους πτυχιούχους αει & τει, οιοποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις επιμελητήρια, (π.χ. μηχανικοί), δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ: 16

18 κασε-νεο-μιριαδ_layout 1 22/3/ :50 Page 17 Να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο με το επάγγελμά τους Επιμελητήριο Να έχουν εκκαθαριστικό σημείωμα από την οικεία Δ.Ο.Υ. για το προηγούμενο οικονομικό έτος, με μηδενικό εισόδημα, ή εισόδημα κάτω του αφορολογήτου ορίου, ή Να βεβαιώνουν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 για τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης για το προηγούμενο οικονομικό έτος και να αναφέρουν το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους. ποσό και διάρκεια επιχορήγησης: Οι ωφελούμενοι άνεργοι λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 4,85 /ώρα και όσοι εξ αυτών ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες 5,35 /ώρα, το οποίο χορηγείται μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης. Το 30% των καταρτιζομένων προσλαμβάνεται από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, στις οποίες πραγματοποιήθηκε η πρακτική άσκηση, μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την ολοκλήρωση της κατάρτισής τους, για τουλάχιστον 3 μήνες. που υποβάλλονται οι αιτήσεις: Στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) όλης της χώρας, τα οποία ανέλαβαν την υλοποίηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων. προγραμματισμός: Η υλοποίηση των προγραμμάτων έχει ήδη ξεκινήσει και οι άνεργοι μπορούν να υποβάλλουν στα ΚΕΚ την αίτηση και το παραπεμπτικό σημείωμα του ΟΑΕΔ για να συμμετέχουν σε αυτά. περισσότερες πληροφορίες: 17

19 κασε-νεο-μιριαδ_layout 1 22/3/ :50 Page καταρτιση ανεργων απο πιστοποιημενα κεντρα ΕπαγγΕΛματικησ καταρτισησ (κεκ) με υποχρεωτικη απασχοληση στα τουριστικα ΕπαγγΕΛματα ωφελούμενοι: προϋπολογισμός: στόχος των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση ανέργων σε ειδικότητες σχετικές με τα τουριστικά επαγγέλματα, που συνδέονται με: την οργάνωση, διαχείριση, και λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών επιχειρήσεων σε ευρύτερο πλαίσιο, το σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση δράσεων ειδικών μορφών τουρισμού, όπως αγροτουρισμός, συνεδριακός, θρησκευτικός, πολιτισμικός, αθλητικός, ιαματικός και θεραπευτικός, κ.ά. Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια από 400 έως 800 ώρες. Τα προγράμματα αποτελούνται από θεωρητικό μέρος και πρακτική άσκηση, σε επιχειρήσεις, η οποία συνδέεται με υποχρεωτική πρόσληψη του 30% τουλάχιστον των καταρτισθέντων, σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής: Για να συμμετάσχουν στα προγράμματα, οι ωφελούμενοι θα πρέπει: Να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και Να λάβουν παραπεμπτικό σημείωμα από τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ. Ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής για άνεργους πτυχιούχους αει & τει, οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις επιμελητήρια, (π.χ. μηχανικοί), δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ: Να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο με το επάγγελμά τους Eπιμελητήριο Να έχουν εκκαθαριστικό σημείωμα από την οικεία Δ.Ο.Υ. για το προηγούμενο οικονομικό έτος, με μηδενικό εισόδημα, ή εισόδημα κάτω του αφορολογήτου ορίου, ή 18

20 κασε-νεο-μιριαδ_layout 1 22/3/ :50 Page 19 Να βεβαιώνουν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 για τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης για το προηγούμενο οικονομικό έτος και να αναφέρουν το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους. ποσό και διάρκεια επιχορήγησης: Οι ωφελούμενοι άνεργοι λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 4,40 /ώρα και όσοι εξ αυτών ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες 5,00 /ώρα, το οποίο χορηγείται μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισής τους. Το 30% των καταρτιζομένων προσλαμβάνονται από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, στις οποίες πραγματοποιήθηκε η πρακτική άσκηση, μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την ολοκλήρωση της κατάρτισής τους, για τουλάχιστον 3 μήνες. που υποβάλλονται οι αιτήσεις: Στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) όλης της χώρας, τα οποία ανέλαβαν την υλοποίηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων. προγραμματισμός: Η υλοποίηση των προγραμμάτων έχει ήδη ξεκινήσει και οι ωφελούμενοι μπορούν να υποβάλλουν στα ΚΕΚ την αίτηση και το παραπεμπτικό σημείωμα του ΟΑΕΔ για να συμμετέχουν σε αυτά. περισσότερες πληροφορίες: 3. προγραμμα Επιχορηγησησ ΕπιχΕιρησΕων για την απασχοληση και 19

21 κασε-νεο-μιριαδ_layout 1 22/3/ :50 Page 20 καταρτιση Δικαιουχων «Επιταγησ ΕπανΕνταξησ στην αγορα Εργασιασ» 4. προγραμμα Επιχορηγησησ ΕπιχΕιρησΕων για την απασχοληση και καταρτιση Δικαιουχων «Επιταγησ ΕπανΕνταξησ στην αγορα Εργασιασ» ωφελούμενοι: προϋπολογισμός: στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με τη μετατροπή της επιδότησης της ανεργίας σε επιδότηση της απασχόλησης. Το Πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στους εργοδότες να προσλάβουν επιδοτούμενους ανέργους στην επιχείρησή τους, στους οποίους έχει χορηγηθεί η «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας». Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επιμορφώσουν το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό, με την επιδότηση της κατάρτισής του. Η δράση κατάρτισης, όταν επιλέγεται, συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Ο προϋπολογισμός των δράσεων κατάρτισης ανέρχεται στα Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτικά 2 φάσεις. α) Η α φάση του προγράμματος διαρκεί όσο το χρονικό διάστημα που υπολείπεται από την πρόσληψη του επιδοτούμενου ανέργου-δικαιούχου της «επιταγής επανένταξης» μέχρι την ημερομηνία λήξης του δικαιώματος σε επίδομα ανεργίας. β) Η β φάση διαρκεί όσο το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των 24 μηνών μόνο για απασχόληση ή των 30 μηνών όταν έχει υλοποιηθεί και κατάρτιση. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής: α) Επιχειρήσεις: Για να υπαχθεί μια ιδιωτική επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει απολύσει προσωπικό για το προηγούμενο εξάμηνο της ημερομηνίας της αίτησης για ένταξη στο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που έχει απολύσει προσωπικό κατά το εξάμηνο μέχρι την αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να το αντικαταστήσει έως την ημερομηνία που θα υποβάλει την αίτηση συμμετοχής. 20

22 κασε-νεο-μιριαδ_layout 1 22/3/ :50 Page 21 β) ωφελούμενοι: 1. Από το πρόγραμμα ωφελούνται οι άνεργοι που έχουν δικαίωμα σε «επιταγή επανένταξης» λόγω τακτικής ή μακροχρόνιας ανεργίας, ταυτόχρονα με την εγκριτική απόφαση τακτικής ή μακροχρόνιας ανεργίας (αρχική, τροποποιητική ή συνέχιση). Στους ανέργους που ήδη επιδοτούνται, η «επιταγή επανένταξης» χορηγείται κατά την πρώτη εμφάνισή τους στο δίμηνο που ακολουθεί την ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος. 2. Οι άνεργοι που προσλαμβάνονται από την επιχείρηση δεν πρέπει να έχουν απασχοληθεί στον ίδιο εργοδότη με οποιαδήποτε μορφή εργασίας κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν από την ένταξη της επιχείρησης στο Πρόγραμμα. ποσό και διάρκεια επιχορήγησης: Η διάρκεια της επιχορήγησης ανέρχεται σε 24 μήνες και, σε περίπτωση υλοποίησης και της δράσης κατάρτισης, σε 30 μήνες. Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό τους για 12 μήνες. α φάση: Το ποσό που έχει οριστεί στην «επιταγή επανένταξης» του επιχορηγούμενου ανέργου. Επιπλέον για τους επιχορηγούμενους δικαιούχους λόγω μακροχρόνιας ανεργίας ορίζεται ημερήσιο ποσό επιχορήγησης 14. Στο ποσό της «επιταγής επανένταξης» συμπεριλαμβάνονται και τα ποσά των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα ή η αναλογία αυτών. Β φάση: Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται στο 90% επί των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) και στο 100% επί των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων), στην περίπτωση που η επιχείρηση καταρτίσει τον εργαζόμενο. Βάση υπολογισμού της επιχορήγησης είναι οι πραγματικές ακαθάριστες αποδοχές στο ύψος του κατώτατου βασικού μισθού, βάσει της ισχύουσας Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. 21

23 κασε-νεο-μιριαδ_layout 1 22/3/ :50 Page 22 σχετικά με τη δράση κατάρτισης: Προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης αποτελεί η υποβολή σχετικής αίτησης από την επιχείρηση κατά τη διάρκεια των πρώτων εννέα μηνών της απασχόλησης των ωφελουμένων. η κατάρτιση υλοποιείται εκτός ωρών κανονικής απασχόλησης. Η συνολική ημερήσια διάρκεια υλοποίησης κάθε προγράμματος δύναται να ανέρχεται σε 4 ώρες την ημέρα, με συχνότητα υλοποίησης έως 3 ημέρες την εβδομάδα. Το εκπαιδευτικό επίδομα αντιστοιχεί στις ώρες παρακολούθησης του προγράμματος. πού υποβάλλονται οι αιτήσεις: Η αίτηση υποβάλλεται από την επιχείρηση ηλεκτρονικά, είτε στο χώρο της, είτε στις αρμόδιες κατά τόπους Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση ΚΠΑ), μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων ( ait.oaed.gr/), το οποίο βρίσκεται στη σελίδα προγραμματισμός: Το Πρόγραμμα είναι ανοιχτό για την υποβολή αιτήσεων. Ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις και τις ζητούμενες ειδικότητες από τις επιχειρήσεις, τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ όλης της χώρας, υποδεικνύουν ανέργους για την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας. περισσότερες πληροφορίες: 22

24 κασε-νεο-μιριαδ_layout 1 22/3/ :50 Page προγραμμα 5. προγραμμα καταρτισησ καταρτισησ ανεργων ανεργων ΔημοσιογραΦων ΔημοσιογραΦων με με τη τη χρηση χρηση «Επιταγησ «Επιταγησ καταρτισησ» καταρτισησ» (TRAINING (TRAINING VOUC) VOUCHER) ωφελούμενοι: προϋπολογισμός: στόχος των προγραμμάτων είναι η αναβάθμιση και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των άνεργων δημοσιογράφων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις εξελίξεις του κλάδου τους και τη χρήση των νέων τεχνολογιών στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν με το νέο σύστημα «επιταγής κατάρτισης» (training voucher). Η «επιταγή κατάρτισης» θα χορηγείται στους άνεργους δημοσιογράφους μέσω των πρωτοβάθμιων Ενώσεων Συντακτών, οι οποίες θα καθορίσουν και τα αντικείμενα κατάρτισης. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι άνεργοι δημοσιογράφοι, με κριτήρια που θα προσδιοριστούν από την Πρόσκληση των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων Συντακτών (Δικαιούχοι). ποσό και διάρκεια επιχορήγησης: Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα έχει ανώτατο όριο τις 300 ώρες. Οι ωφελούμενοι άνεργοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 /ώρα. που υποβάλλονται οι αιτήσεις: Oι αιτήσεις συμμετοχής των ωφελουμένων ανέργων θα υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Η αίτηση είναι απαραίτητη για την ένταξη στο Μητρώο Ωφελουμένων, καθώς και για την επιλογή των ανέργων με μοριοδοτούμενα κριτήρια (ηλικία και διάρκεια ανεργίας). προγραμματισμός: Στις λήγει η προθεσμία υποβολής προτάσεων από τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Συντακτών (Δικαιούχους), ενώ οι ημερομηνίες για την έναρξη και τη λήξη της υποβολής αιτήσεων από τους ωφελούμενους ανέργους θα ανακοινωθούν μετά την αξιολόγηση των προτάσεων. περισσότερες πληροφορίες: 23

25 κασε-νεο-μιριαδ_layout 1 22/3/ :50 Page προγραμματα καταρτισησ ανεργων σε αντικειμενα ορυχειων ΛατομΕιων (παραγωγικοσ 6. προγραμματα τομεασ Β καταρτισησ ) με υποχρεωτικη ανεργων απασχοληση στον με τη παραγωγικο χρηση τομεα «Επιταγησ Β με καταρτισησ» υποχρεωτικη (TRAINING απασχοληση VOUCHER) με τη χρηση «Επιταγησ καταρτισησ» (TRAINING VOUCHER) ωφελούμενοι: προϋπολογισμός: στόχος των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση ανέργων σε δεξιότητες οι οποίες θα διευκολύνουν την απασχόλησή τους στον παραγωγικό τομέα Β (Ορυχεία & Λατομεία) και να ανταποκριθούν στις ανάγκες και εξελίξεις του κλάδου (π.χ. άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, εξόρυξη λιγνίτη & άνθρακα κ.α). Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), σε εκπαι δευτικά αντικείμενα που θα καθοριστούν από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ). Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής: Για να συμμετάσχουν στα προγράμματα, οι ωφελούμενοι θα πρέπει: Να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ ποσό και διάρκεια επιχορήγησης: Κάθε πρόγραμμα θα έχει ανώτατο όριο τις 400 ώρες. Οι ωφελούμενοι άνεργοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 5,00 /ώρα. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, θα πραγματοποιηθεί πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για το 30% των καταρτισθέντων, για τουλάχιστον 100 ημερομίσθια. που υποβάλλονται οι αιτήσεις: Oι αιτήσεις συμμετοχής των ωφελουμένων ανέργων θα υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Η αίτηση είναι απαραίτητη για την ένταξη στο Μητρώο Ωφελουμένων, καθώς και για την επιλογή των ανέργων με μοριοδοτούμενα κριτήρια (ηλικία και διάρκεια ανεργίας). προγραμματισμός: Η υποβολή αιτήσεων για τους ωφελουμένους αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Απριλίου. περισσότερες πληροφορίες: 24

26 κασε-νεο-μιριαδ_layout 1 22/3/ :50 Page 25 γ. ΔρασΕισ κοινωνικησ Ενταξησ και προστασιασ 25

27 κασε-νεο-μιριαδ_layout 1 22/3/ :50 Page προγραμματα 1. προγραμματα για την Ενισχυση για την ανεργων Ενισχυση απο ανεργων ΕυπαθΕισ απο κοινωνικα ομαδεσ, ΕυπαθΕισ σε ΕξΕιΔικΕυμΕνα κοινωνικα ομαδεσ, κεντρα σε ΕπαγγΕΛματικησ ΕξΕιΔικΕυμΕνα καταρτισησ κεντρα ΕπαγγΕΛματικησ καταρτισησ ωφελούμενοι: προϋπολογισμός: στόχος των προγραμμάτων είναι η παροχή υπηρεσιών προκατάρτισης, επαγγελματικής κατάρτισης, και συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.) σε άτομα με αναπηρία και σε απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άτομα, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης (ΕΚΚΕΕ) στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, και Κρήτης. Η εκπαιδευτική διαδικασία και το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό είναι πλήρως προσβάσιμα στους ωφελούμενους με αναπηρία. Στα αντικείμενα προκατάρτισης-κατάρτισης περιλαμβάνονται ενδεικτικά η κατασκευή ειδών δώρου και χειροτεχνημάτων, η παραγωγή και συσκευασία οικολογικών και παραδοσιακών προϊόντων, η κηπουρική, κ.ά. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής: Για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και θα υποδεικνύονται από τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ ή και από τα Εξειδικευμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), στις περιπτώσεις αντικειμενικής ή υποκειμενικής δυσκολίας στην προσέγγισή τους. ποσό και διάρκεια επιχορήγησης: Το σύνολο των ωρών προκατάρτισης και κατάρτισης ανέρχεται στις 400 ώρες. Οι ωφελούμενοι-άνεργοι δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 6,00 /ώρα προκατάρτισης/ κατάρτισης. 26

28 κασε-νεο-μιριαδ_layout 1 22/3/ :50 Page 27 που υποβάλλονται οι αιτήσεις: Στα Εξειδικευμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) που ανέλαβαν την υλοποίηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων. προγραμματισμός: Η υλοποίηση των προγραμμάτων αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Απριλίου 2012, αλλά οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από τους ωφελούμενους ανέργους θα ανακοινώνονται ξεχωριστά από κάθε Εξειδικευμένο ΚΕΚ που θα υλοποιήσει προγράμματα. περισσότερες πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα στοιχεία των Εξειδι - κευμέ νων Κέντρων που θα υλοποιήσουν τα προγράμματα από τις ιστοσελίδες 27

29 κασε-νεο-μιριαδ_layout 1 22/3/ :50 Page τοπικεσ ΔρασΕισ 2. τοπικεσ κοινωνικησ ΔρασΕισ Ενταξησ κοινωνικησ για ΕυπαθΕισ Ένταξησ κοινωνικα ομαδεσ για ΕυαΛωτΕσ (τοπ/εκο) ομαδεσ (τοπ/εκο) ωφελούμενοι: προϋπολογισμός: στόχος των Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (Τοπ/ΕΚΟ) είναι, με ένα ευρύ πλέγμα δράσεων οι οποίες καλύπτουν συμπληρωματικά διαφορετικές ανάγκες των ωφελουμένων, να συμβάλλουν ώστε να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας οι άνεργοι που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Οι Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες αποσκοπούν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ουσιαστική προετοιμασία των ωφελουμένων ανέργων ώστε να: ιδρύσουν επιχειρήσεις που θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα αποκτήσουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν. Οι περιοχές στις οποίες θα υλοποιηθούν τα Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης, καθώς και οι τομείς παρέμβασης, προσδιορίζονται στα Σχέδια Δράσης που υποβλήθηκαν από τις αναπτυξιακές συμπράξεις. Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις λειτουργούν με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και σε αυτές μπορούν να συμμετέχουν Δημόσιοι και Ιδιωτικοί φορείς. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής: Oι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι άνεργοι: εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ή όσοι ασφαλίζονται σε διαφορετικά ταμεία από το ΙΚΑ (π.χ. Μηχανικοί, Αγρότες) πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα από τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται 28

30 κασε-νεο-μιριαδ_layout 1 22/3/ :50 Page 29 και επιπλέον να εμπίπτουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες: Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα Άτομα με αναπηρία Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας Γυναίκες / Άντρες θύματα trafficking Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες Άτομα με θρησκευτικές και πολιτισμικές Ιδιαιτερότητες Αιτούντες άσυλο Αποφυλακισμένοι Πρώην χρήστες ουσιών Οροθετικοί Άστεγοι Άτομα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχια Άτομα που υπόκεινται σε διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και λόγω ταυτότητας κοινωνικού φύλου. Μετά από την αξιολόγηση και έγκριση των Σχεδίων Δράσης, οι άνεργοι παραπέμπονται στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις από τα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ. που υποβάλλονται οι αιτήσεις: Στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις που θα επιλεγούν και θα ανακοινώνονται ανά Περιφέρεια στις ιστοσελίδες προγραμματισμός: Οι αιτήσεις των ανέργων στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις όλης της χώρας θα υποβάλλονται κατά το διάστημα Απριλίου Μαΐου περισσότερες πληροφορίες: 29

31 κασε-νεο-μιριαδ_layout 1 22/3/ :50 Page Εθνικο Δικτυο αμεσησ κοινωνικησ παρεμβασησ για την κοινωνικη Ενταξη 3. Εθνικο και ΕνΔυναμωση Δικτυο αμεσησ Ευπαθων κοινωνικησ κοινωνικα παρεμβασησ ομαδων για την κοινωνικη Ενταξη και ΕνΔυναμωση Ευπαθων κοινωνικα ομαδων ωφελούμενοι: προϋπολογισμός: στόχος του προγράμματος είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους άστεγους και τα άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή που απειλούνται από φτώχεια. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται από Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας, οι οποίες ήδη λειτουργούν ή πρόκειται να συσταθούν. Οι Κοινωνικές Δομές που θα χρηματοδοτηθούν θα ανήκουν σε έναν από τους 8 ακόλουθους τύπους: Κοινωνικά Παντοπωλεία Κοινωνικά Φαρμακεία Ανοιχτά κέντρα ημερήσιας υποδοχής αστέγων Τράπεζες χρόνου Δημοτικοί Λαχανόκηποι Υπνωτήρια Δομή παροχής Συσσιτίων Γραφεία Διαμεσολάβησης. Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, όπως: Σωματεία Ιδρύματα Εταιρίες Αστικού Δικαίου Συνδικαλιστικές Οργανώσεις Επαγγελματικές Ενώσεις, οι οποίοι θα έχουν τη συνολική ευθύνη εκτέλεσης του Σχεδίου Δράσης, οι οποίοι συμπράττουν με: Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου, ή Ιδιωτικού Δικαίου που νομίμως υλοποιούν δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα. Για τη λειτουργία των 300 περίπου Δομών που θα συσταθούν, θα δημιουργηθούν 30

32 κασε-νεο-μιριαδ_layout 1 22/3/ :50 Page νέες θέσεις εργασίας για άνεργους έως 30 ετών, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν για διάστημα 24 μηνών. Οι Κοινωνικές Δομές θα λειτουργήσουν στους Δήμους όλης της χώρας με πληθυσμό πάνω από κατοίκους. Ειδικότερα, για το λεκανοπέδιο Αττικής, μπορούν να υποβληθούν προ τά σεις για όμορους Δήμους, οι οποίοι συγκεντρώνουν αθροιστικά πληθυσμό πά νω από κατοίκους. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής: Για να προσληφθούν στις Κοινωνικές Δομές, οι ωφελούμενοι, εκτός από τα τυπικά προσόντα που θα απαιτούνται από τις προδιαγραφές κάθε τύπου Δομής, θα πρέπει να είναι άνεργοι, μέχρι 30 ετών, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. Προτεραιότητα δίνεται στους μακροχρόνια ανέργους ή στα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΑμεΑ, μέλη τρίτεκνων/πολύτεκνων/ μονογονεϊκών οικογενειών κλπ.). ποσό και διάρκεια επιχορήγησης: Η διάρκεια υλοποίησης κάθε Σχεδίου Δράσης είναι 24 μήνες. Το ανώτατο όριο προϋπολογισμού κάθε Σχεδίου Δράσης, στο οποίο περιλαμβάνονται οι 8 τύποι Κοινωνικών Δομών, ορίζεται στο ποσό των που υποβάλλονται οι αιτήσεις: Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από τους ωφελούμενους ανέργους θα ανακοινώνονται ξεχωριστά από τους Δικαιούχους όλης της χώρας. προγραμματισμός: H Πρόσκληση προς τους Δικαιούχους έχει εκδοθεί. Εκτιμώμενη ημερομηνία Πρόσκλησης των Δικαιούχων για την πρόσληψη ανέργων στις Κοινωνικές Δομές: Απρίλιος Μάιος περισσότερες πληροφορίες: 31

33 κασε-νεο-μιριαδ_layout 1 22/3/ :50 Page 32 Ειδική υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού» Κοραή 4, Αθήνα Τηλ , Fax

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής: Η ένταξη και επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, η ενίσχυση των νέων για την είσοδό τους στην απασχόληση, η υποστήριξη των εργαζομένων για την προσαρμογή τους στα διαφοροποιούμενα αντικείμενα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER. Ψηφιακό το ΟΑΕΔ. για τον. 03 ΤΕΥΧΟΣ Δεκεμβρίου 2011 ΟΑΕΔ

NEWSLETTER. Ψηφιακό το ΟΑΕΔ. για τον. 03 ΤΕΥΧΟΣ Δεκεμβρίου 2011 ΟΑΕΔ 03 ΤΕΥΧΟΣ 2011 Ψηφιακό το 2012 για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 10.000 ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ «ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 3 Συνεχίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» Εθννιικό ΣΣττραττηγγιικό Πλαίίσιιο Ανναφοράςς 2007 2013 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» Εθννιικό ΣΣττραττηγγιικό Πλαίίσιιο Ανναφοράςς 2007 2013 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΕΥΕ ΕΚΤ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΕΥΕ ΕΚΤ Περιοδική έκδοση Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Μάρτιος 14 Διανέμεται δωρεάν Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Αθήνα Θεσσαλονίκη Καλαμάτα Μυτιλήνη Διεύθυνση Κεντρικής Δομής Αθηνών: Κανάρη Τ.Κ. 10674

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για Επιχειρήσεις Εργοδότες (Δικαιούχοι) και Άνεργους (Ωφελούμενοι)

Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για Επιχειρήσεις Εργοδότες (Δικαιούχοι) και Άνεργους (Ωφελούμενοι) Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για Επιχειρήσεις Εργοδότες (Δικαιούχοι) και Άνεργους (Ωφελούμενοι) Εισηγήτριες: Άννα Κοδέλλα Βασιλική Λάτση Άστρος Αρκαδίας 30/11/2012 1. Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου»

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Δικαιούχος: ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δ/νση: Δημαρχείο Διδυμοτείχου,

Διαβάστε περισσότερα

αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των

Διαβάστε περισσότερα

υπάγονται οι υποψήφιες δικαιούχοι οι οποίες έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της

υπάγονται οι υποψήφιες δικαιούχοι οι οποίες έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Β45ΑΛ-Θ2Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 91.868 θέσεις για ανέργους σε προγράµµατα απασχόλησης #185 ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 91.868 θέσεις για ανέργους σε προγράµµατα απασχόλησης #185 ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 21.05.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #185 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Θέσεις στον ιατρικό και φαρµακευτικό κλάδο σε όλη την Ελλάδα σελ. 14-15 ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ 91.868

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΟY ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΟY ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΟY ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τμήμα Παιδείας- ια Βίου Μάθησης Εθελοντισμού Νέας Γενιάς τεύχος 1 ο Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος ο νέος Επενδυτικός Νόμος αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα του σχεδιασμού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης : «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» από τη Δικαιούχο Α.Σ. «Δίκτυο για

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ (ΟΑΕΔ) TRAINING VOUCHER

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ (ΟΑΕΔ) TRAINING VOUCHER Περιοδική έκδοση Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Σεπτέμβριος 2012 Διανέμεται δωρεάν Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Αθήνα Θεσσαλονίκη Καλαμάτα Μυτιλήνη Διεύθυνση Κεντρικής Δομής Αθηνών: Κανάρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμό ΚΟΧ 63.904/1/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμό ΚΟΧ 63.904/1/2012 ΜΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ (EQUAL SOCIETY) (63) Αθήνα 27-3-2012 Αριθμ. Πρωτ.:40 Ταχ. Δ/νση : ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 33 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. :10454 Πληροφορίες :ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΗΒΗ Τηλέφωνο :2102312038 FAX :2102313278 Email

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΑΘΗΝΑ 28-3-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 08/03/Ε1537

Ανακοινώνει. ΑΘΗΝΑ 28-3-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 08/03/Ε1537 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»( 50) ΑΘΗΝΑ 28-3-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 08/03/Ε1537 Πληροφορίες: Δέσπ. Κοντορίζου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σελ. 03

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σελ. 03 «Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Ι Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ε Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Διεύθυνση: Αργυροπούλου 3-72100 Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Τηλέφωνο:2841091110, Fax: 28410 91120 Ε-mail: anoiktoiorizontes@anlas.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. επενδυτές. Αναρτήθηκε η προδημοσίευση της προκήρυξης για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των κλάδων της Μεταποίησης, Εμπορίου, Υπηρεσιών, και Τουρισμού από

Διαβάστε περισσότερα

Το «ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Το «ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΑΘΗΝΑ 9-3-202 Αριθμ. Πρωτ.: Ε/Φ/04 ΚΕΝΤΡΟ Γ ΙΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (C( een tt ee rr ffo rr UNESCO iin G rr ee ee cc ee ) (79( ) Ταχ.Δ/νση : Δροσίνη 43 Τ.Κ:6673 Βούλα Τηλ.:20899489,20649526 Πληροφορίες:κ.Σκαρβέλης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Διοικητικού Νίκης 4 GR 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: http://www.voucher.gov.gr Κοραή 4 GR 102 48 Αθήνα Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Σελίδα1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης : «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» η οποία εντάσσεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3...1 Μέτρα πολιτικής...3 Στόχος 1.1 Μέτρα πολιτικής για την

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3...1 Μέτρα πολιτικής...3 Στόχος 1.1 Μέτρα πολιτικής για την ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3...1 Μέτρα πολιτικής...3 Στόχος 1.1 Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση...4 Πυλώνας 1 Απασχολησιµότητα...4 1. Κίνητρο επανένταξης

Διαβάστε περισσότερα

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου. χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Κοινωνικές Δομές

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου. χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Κοινωνικές Δομές Σελίδα1 Δικαιούχος: ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε Διεύθυνση: Συγγρού 32, 42 100, Τηλέφωνο: 24310-73374 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: km@syn-eirmos.gr Ιστοσελίδα: www.syn-eirmos.gr, 18/7/2014 Αριθμ. Πρωτ.:424 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

MIS:464660. Σημειώνεται ότι οι κάτοικοι του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου έχουν απόλυτη προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων ενδιαφερόμενων.

MIS:464660. Σημειώνεται ότι οι κάτοικοι του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου έχουν απόλυτη προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων ενδιαφερόμενων. Αθήνα, 07/01/2014 Αρ. Πρωτ.27 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ««ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.Β112084/6/4/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα