1. Ορισµός - Γενικά στοιχεία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Ορισµός - Γενικά στοιχεία"

Transcript

1

2 Η ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ Α ΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Συνοπτική έκθεση της µελέτης Οµάδας Εργασίας (Ο.Ε. 01) του Τ.Ε.Ε.- Τ.Κ.Μ. 1. Ορισµός - Γενικά στοιχεία Ο όρος άτοµα µε ειδικές ανάγκες περιλαµβάνει µια µεγάλη ποικιλία ατόµων µε µειωµένες κινητικές και διανοητικές ικανότητες, είτε µόνιµα είτε σε κάποια περίοδο της ζωής τους. Έτσι, µε τον όρο αυτό αναφέρονται τα άτοµα µε µόνιµες ή προσωρινές κινητικές αναπηρίες (παραπληγικοί, τετραπληγικοί, σπαστικοί, τραυµατίες, κλπ.), οι τυφλοί, οι κωφοί, τα άτοµα µε διανοητική µειονεξία, οι ηλικιωµένοι, οι έγκυες γυναίκες, καθώς και τα παιδιά, λόγω µειωµένης εµπειρίας. Στις κατηγορίες αυτές πρέπει ακόµα να προστεθούν, άτοµα που αντιµετωπίζουν προβλήµατα στις µετακινήσεις τους ανεξάρτητα από τις κινητικές τους ικανότητες, όπως, τα άτοµα που συνοδεύουν ένα καροτσάκι µε παιδί, άτοµα που µεταφέρουν αποσκευές κλπ. Γίνεται σαφές ότι η "αναπηρία" τελικό µας αφορά όλους, αφού πολύ σηµαντικό µέρος του πληθυσµού, σε κάποια περίοδο της ζωής του αντιµετωπίζει προβλήµατα µειωµένης κινητικότητας ή αντίληψης. Στη χώρα µας δεν υπάρχουν ασφαλείς εκτιµήσεις για τον αριθµό των αναπήρων και πολύ περισσότερο για τον αριθµό των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, όπως περιγράφεται παραπάνω. Ωστόσο, τα επόµενα στοιχεία από τη διεθνή εµπειρία δείχνουν το µέγεθος του προβλήµατος. Στη ΒρετανΙα1 εκτιµήθηκε ότι το 20% των χρηστών των λεωφορείων είναι ηλικιωµένοι. Από αυτούς, ποσοστό 40% αντιµετωπίζει δυσκολίες στο περπάτηµα, το ανέβασµα σκάλας και την ισορροπία. Στο Μόναχο εκτιµήθηκε ότι τα άτοµα µε κινητικές δυσκολίες, δηλαδή άτοµα που δεν µ µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα µέσα µεταφοράς καθόλου ή µόνο µε ορισµένες προϋποθέσεις, αποτελούν το 19% του συνολικού πληθυσµού της πόλης! Ως άτοµα µε κινητικές δυσκολίες ορίστηκαν οι επισήµως θεωρούµενοι ανάπηροι (παραπληγικοί, τετραπληγικοί, τυφλοί, κωφοί κλπ.), οι ηλικιωµένοι (πάνω από 65 ετών) και τα άτοµα µε προσωρινές κινητικές δυσκολίες (τραυµατίες, έγκυες γυναίκες, άτοµα µε καρότσια ή αποσκευές κλπ.). Βάσει της ίδιας µελέτης οι "επισήµως θεωρούµενοι ανάπηροι., άτοµα, δηλαδή, µε κάποια µόνιµη αναπηρία, αποτελούν το 4% του πληθυσµού, χωρίς να συµπεριλαµβάνονται σε αυτό οι ηλικιωµένοι. 1 Disabled Persons Transport Advisory Committee, Recommended Specifications for Buses used to operate Local Services, Federa1 Ministry οf Transport, Possibilities οf Cooperating towards Accessible Public Transport in the Bavarian State Capital of Munich, Munich, Για την Ελλάδα αναφέρουµε ενδεικτικό ότι, κατά την απογραφή της Ε.Σ.Υ.Ε., το 1981 οι ηλικιωµένοι άνω των 65 ετών, άτοµα δηλαδή που παρουσιάζουν εκ των πραγµάτων κινητικές

3 δυσκολίες, αποτελούσαν το 12,7% του συνολικού πληθυσµού. Ειδικότερα, στο Π.Σ.Θ. το ποσοστό των ηλικιωµένων άνω των 65 ετών ανέρχονταν το 1981 σε 9,34% του συνολικού πληθυσµού. 2. Η προσπελασιµότητα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες Συχνό η έννοια της προσπελασιµότητας περιορίζεται σε επιµέρους στοιχεία, όπως για παράδειγµα την κατασκευή µιας ρόµπας ή την τοποθέτηση µιας συσκευής παραγωγής ηχητικού σήµατος για τυφλούς στους φωτεινούς σηµατοδότες. Ωστόσο, η άρση όλων των εµποδίων στη µετακίνηση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και η δυνατότητα πρόσβασής τους σε όλες τις λειτουργίες µιας πόλης προϋποθέτουν ένα σύνολο αρχών σχεδιασµού και επεµβάσεων. Ο σχεδιασµός αυτός πρέπει να παίρνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες όλων των κατηγοριών των ατόµων µε κινητικές δυσκολίες. Γενικό, η εξασφάλιση της προσπελασιµότητας αναφέρεται σε τρία πεδία: α. Μετακίνηση στους ελεύθερους κοινόχρηστους χώρoυς β. Πρόσβαση και κίνηση στα κτίρια γ. Πρόσβαση στα µέσα µεταφοράς. Για την εξασφάλιση της άνετης και ασφαλούς κίνησης και πρόσβασης, σε κάθε µία από τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει να τηρούνται ορισµένες αρχές σχεδιασµού και κατασκευής, σχετικό µε τη διαστασιολόγηση, τα υλικό κατασκευής και τη σήµανση των χώρων και του εξοπλισµού. Συνοπτικό, αυτές οι αρχές περιγράφονται στις παραγράφους που ακολουθούν Μετακίνηση στους ανοικτούς χώρους Στους ανοικτούς χώρους, δηλαδή τα πεζοδρόµια, τους πεζοδρόµους, τις πλατείες κλπ. απαιτείται η εξασφάλιση ελάχιστων προδιαγραφών σχεδιασµού, υλικών κατασκευής και σήµανσης στα παρακάτω: - Πλάτος ελεύθερης διαδροµής, χωρίς µόνιµα ή προσωρινό εµπόδια, στο οποίο προστίθεται το πλάτος του χώρου τοποθέτησης του εξοπλισµού εξυπηρετήσεως των ανοικτών χώρων και ορίζεται το µικτό πλάτος πεζοδροµίων, πεζοδρόµων κλπ. - Γεωµετρικό και κατασκευαστικό χαρακτηριστικό: Ύψος κρασπέδων, κλίση πεζοδροµίων και πεζοδρόµων, χαρακτηριστικό υλικών επίστρωσης (υφή, χρώµα κλπ.). - Σύνδεση επιπέδων µε διαφορετική στάθµη (π.χ. πεζοδρόµιο µε οδόστρωµα) µε κατασκευή ράµπων. Γεωµετρικό και κατασκευαστικό χαρακτηριστικό ράµπων (θέση, µορφή, κλίση, πλάτος, συναρµογές, υλικό επίστρωσης, χρώµα). - Μόνιµα και προσωρινά στοιχεία αστικού εξοπλισµού: Θέση, µορφή. - Άλλες προβλέψεις σε ανοικτούς χώρους: Θέσεις στάθµευσης για οχήµατα ατόµων µε ειδικές ανάγκες, συσκευές παραγωγής σήµατος για ειδοποίηση των τυφλών στις διαβάσεις µε φωτεινούς σηµατοδότες, κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, πληροφοριακή σήµανση Πρόσβαση και κίνηση στα κτίρια

4 Η πλήρης προσπελασιµότητα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στα κτίρια (δηµόσιας ή ιδιωτικής χρήσης) εξασφαλίζεται µε προβλέψεις στο στάδιο του σχεδιασµού για τους εσωτερικούς, αλλά και τον εξωτερικό τους χώρο, και ειδικότερα για τα παρακάτω στοιχεία: - Πρόσβαση στα κτίρια από τον εξωτερικό τους χώρο: Σύνδεση επιπέδων διαφορετικής στάθµης µε ράµπες. Γεωµετρικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των ράµπων (κλίση, διαστάσεις, υλικά κατασκευής). - Κατακόρυφη κυκλοφορία στο εσωτερικό των κτιρίων: - Κλιµακοστάσια. Γεωµετρικά χαρακτηριστικά (σχήµα, κλίση, πλάτος κλίµακας, ύψος, πλάτος και αριθµός βαθµίδων, ύπαρξη πλατύσκαλων κλπ.). Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά (υλικό διάστρωσης, χρωµατισµοί, κιγκλιδώµατα, χειρολισθήρες κλπ.). - Ανελκυστήρες. Θέση, διαστάσεις, τύπος και διαστάσεις θύρας, τοιχώµατα, φωτισµός, - διακόπτες κλήσης κλπ. - Άλλα µηχανικά µέσα σύνδεσης ορόφων. Κυλιόµενες σκάλες, ανελκυστήρες κλιµάκων κλπ..' - Οριζόντια κίνηση στο εσωτερικό των κτιρίων: Πλάτος διαδρόµων και θυρών, επιφάνεια και υλικό επίστρωσης δαπέδων, χαρακτηριστικά κουφωµάτων κλπ. - Άλλες προβλέψεις στο εσωτερικό των κτιρίων: - Χώροι υγιεινής, κουζίνες κλπ. (διαστάσεις, εξοπλισµός). - Πληροφοριακή και προειδοποιητική σήµανση. - Θέσεις στάθµευσης για οχήµατα ατόµων µε ειδικές ανάγκες. - -Εξοπλισµός κτιρίων (τηλέφωνα, πάγκοι πληροφοριών κλπ.) Πρόσβαση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στα µέσα µεταφοράς Η δυνατότητα χρησιµοποίησης των µεταφορικών συστηµάτων από άτοµα µε ειδικές ανάγκεςεξαρτάται από τα παρακάτω στοιχεία: α. Κατηγορίες των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και ιδιαίτερα προβλήµατα κάθε µιας. β. Είδος του µεταφορικού µέσου (αστικό - υπεραστικό, ατοµικό - µαζικό). γ. Χαρακτηριστικά της µετακίνησης (σκοπός, µήκος, χρόνος) Οι µέθοδοι που εξασφαλίζουν την προσπελασιµότητα των µεταφορικών συστηµάτων ταξινοµούνται σε δύο γενικές κατηγορίες: Προσαρµογή των υπαρχόντων µεταφορικών συστηµάτων, ώστε µε κατάλληλες µετατροπές να µπορούν να εξυπηρετήσουν όλες τις κατηγορίες ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Η µέθοδος αυτή δεν διαχωρίζει τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες από τον υπόλοιπο πληθυσµό. Η εφαρµογή της προϋποθέτει πλήρη µετατροπή των οχηµάτων και των σταθµών, µε αποτέλεσµα να απαιτείται µεγάλο κόστος, σε αντίθεση µε το µέγεθος της ζήτησης που δεν είναι απαραίτητα µεγάλο. β. Λειτουργία παράλληλων συστηµάτων µεταφοράς, αποκλειστικά για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Η µέθοδος αυτή πλεονεκτεί της προηγούµενης από οικονοµική άποψη, όµως διαχωρίζει τους αναπήρους από τον υπόλοιπο πληθυσµό, έστω και µόνο κατά τη διάρκεια µετακίνησης. Παράλληλα

5 συστήµατα µεταφοράς χρησιµοποιούνται κυρίως για µετακινήσεις µικρού µήκους (αστικές µεταφορές). Για καθαρά οικονοµικούς λόγους, είναι αδύνατη η λειτουργία συστηµάτων σιδηροδροµικών ή αεροπορικών µεταφορών ειδικά για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, και προφανώς είναι αποτελεσµατικότερη η προσαρµογή των υπαρχόντων. Στα επόµενα, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις αστικές µεταφορές γιατί περιλαµβάνουν το µεγαλύτερο αριθµό επιβατικών µετακινήσεων. Οι µετακινήσεις αυτές είναι δυνατόν να γίνουν µε µέσα µαζικής µεταφοράς (λεωφορεία, αστικοί σιδηρόδροµοι, τρόλεϊ κλπ.) ή µε ατοµικά,.; οχήµατα, µε προσαρµογή των υπαρχόντων ή µε λειτουργία παράλληλων συστηµάτων. Κατά την προσαρµογή ενός συστήµατος πρέπει να λαµβάνονται υπόψη ο σχεδιασµός και η κατασκευή των παρακάτω στοιχείων: - Στάσεις (καθίσµατα, στέγαστρο, πληροφορίες). - Εξωτερικό του οχήµατος (χρώµα, αριθµός, προορισµός). - Σκαλοπάτια εισόδου (ύψος, πάτηµα, φωτισµός, υλικό επιφάνειας, χειρολαβή). - Ράµπα (ή ανυψωτικό σύστηµα για αναπηρική πολυθρόνα). - ιάδροµος (πλάτος, υλικό επίστρωσης). - Χειρολαβές (θέση, ύψος, µορφή, υλικό κατασκευής, χρώµα). - Θέσεις (απόσταση, αριθµός, διαστάσεις). - Συστήµατα ειδοποίησης οδηγών και επιβατών (κουδούνια, µικρόφωνα). - Φωτισµός. Η λειτουργία παραλλήλων συστηµάτων µεταφοράς γίνεται συνήθως µε µίνι λεωφορεία (6-8 θέσεων), και ο σχεδιασµός της λειτουργίας τους πρέπει απαραιτήτως να προσδιορίζει τα εξής στοιχεία: - Φορέας λειτουργίας (δηµόσιος, δηµοτικός, ιδιωτικός κλπ.). - Τρόπος καθορισµού δροµολογίων και ωραρίων (σταθερό δροµολόγιο / ωράριο, µη προγραµµατισµένα δροµολόγια). - Τρόπος ειδοποίησης των λεωφορείων (π.χ. τηλέφωνο από προηγούµενη µέρα). - Κατηγορίες εξυπηρετουµένων ατόµων µε ειδικές ανάγκες. - Κατηγορίες σκοπού µετακινήσεων (π.χ. για εργασία, για ιατρικούς λόγους). - Κόµιστρο (δωρεάν, επιδότηση από φορέα κλπ.). -Ειδικότητα και εκπαίδευση προσωπικού. 3. Τα προβλήµατα του θεσµικού πλαισίου Οι προβλέψεις της ελληνικής νοµοθεσίας για την προσπελασιµότητα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες είναι µάλλον περιορισµένες και αποσπασµατικές. Στην έκθεση αυτή δεν υιοθετείται η άποψη ότι µόνη της η νοµική οδός αρκεί για να κατοχυρωθούν στην καθηµερινή πρακτική κανόνες σχεδιασµού και κατασκευής, που να επιτρέπουν την άνετη και ασφαλή κίνηση και πρόσβαση στα κτίρια και τους ανοικτούς χώρους όλων των κατηγοριών του πληθυσµού. Ωστόσο, το νοµικό πλαίσιο είναι

6 απαραίτητο για να τεθούν τουλάχιστον οι γενικές αρχές αυτών των κανόνων. Η διερεύνηση του υπάρχοντος νοµικού πλαισίου επικεντρώθηκε σε τρεις περιπτώσεις: Γενικές προβλέψεις, όπως αυτές περιγράφονται στους διάφορους κανονισµούς δόµησης ή σχεδιασµού.. Ειδικές προδιαγραφές για διάφορες κατηγορίες κτιρίων ή επεµβάσεων. Η προβλέψεις ελέγχου τήρησης διατάξεων. Οι διαπιστώσεις της Ο.Ε. µπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω σηµεία: 3.1. Μετακίνηση στους ανοικτούς χώρους Το πρόβληµα της µετακίνησης στους ανοικτούς χώρους (πλάτος πεζοδροµίου, πλάτος ελεύθερης διαδροµής κίνησης, κεκλιµένα επίπεδα διαβάσεων, σήµανση κλπ.) δεν αποτέλεσε ποτέ αντικείµενο συνολικής θεώρησης από την ελληνική νοµοθεσία. Οι πολεοδοµικές µελέτες σταµατούν µόνο στο καθορισµό" του πλάτους του οδοστρώµατος και δεν υπεισέρχονται στα ζητήµατα µετακίνησης των πεζών. Οι κυκλοφοριακές µελέτες, οι οποίες συµπεριλαµβάνουν πολλά από τα παραπάνω στοιχεία δεν αποτελούν υποχρεωτικό πλαίσιο εφαρµογής. Το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο περιλαµβάνει διατάξεις που µπορούν να αποτελέσουν πλαίσιο σχεδιασµού µε γνώµονα την ποιότητα ζωής και δίνουν τη δυνατότητα συνολικών ρυθµίσεων σε ήδη δοµηµένες περιοχές, οι οποίες παρουσιάζουν τα σηµαντικότερα προβλήµατα έλλειψης, κακής οργάνωσης και δυσλειτουργίας των δηµόσιων ανοικτών χώρων. Αυτές, όµως, µένουν ανενεργές, όπως για παράδειγµα το "Ενεργό οικοδοµικό τετράγωνο. (άρθρο 13 Γ.Ο.Κ. 1985). Επίσης, υπάρχουν ορισµένες γενικές οδηγίες για την κατασκευή, ανακατασκευή, επισκευή και συντήρηση των πεζοδροµιών, χωρίς να υπεισέρχονται σε συγκεκριµένες οδηγίες σχεδιασµού (Πεζοδρόµια, άρθρο 24 Κτιριοδοµικού Κανονισµού). Έτσι, γύρω από το θέµα της διακίνησης στους ανοικτούς χώρους υπάρχει µόνο ένα προαιρετικό πλαίσιο, οι οδηγίες σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Το σηµαντικότερο πρόβληµα ε(ναι ότι, ανεξάρτητα από την πληρότητα των προβλέψεων, αυτές σπαν(ως εφαρµόζονται από τους ήµους, που ε(ναι κατεξοχήν υπεύθυνοι για την εφαρµογή των διατάξεων περί (πεζοδροµίων και όλων δηµοσίων ανοικτών χώρων. Ο έλεγχος χρήσης δηµοσίων ανοικτών χώρων (άρθρο 13 Ν.108ΟΙ80) γίνεται περιπτωσιακά. Οι παράνοµες καταλήψεις πεζοδροµίων από παντός είδους χρήσεις ή αντικείµενα αποτελούν απόδειξη του προβλήµατος αυτού. Η διαπίστωση της ελεύθερης κατάληψης γίνεται µόνο µετά από σχετική καταγγελία και σπαν(ως µε πρωτοβουλία των οικείων ήµων. Παρά τις προβλέψεις της νοµοθεσίας, κατά την κοινή πρακτική για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων, ουδέποτε λαµβάνεται υπόψη η εξασφάλιση µετακίνησης των πεζών, πολύ περισσότερο των ατόµων µε κινητικές δυσκολίες. Σε πολλές, εξάλλου, περιπτώσεις, οι προβλεπόµενες από τη σχετική νοµοθεσία εξαιρέσεις χρησιµοποιούνται ως άλλοθι του κακού σχεδιασµού και των αυθαιρεσιών στην κατασκευή των πεζοδροµίων. Συστάσεις όπως, η εξασφάλιση της άνετης και ασφαλούς µετακίνησης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στα πεζοδρόµια "εφόσον επιτρέπει η µορφολογία

7 του εδάφους" (άρθρο 24 Κτιριοδοµικού Κανονισµού), δυστυχώς χρησιµοποιούνται ως κανόνας, ακόµα και σε περιπτώσεις που ε(ναι εύκολη και απόλυτα ~δυνατή η εξασφάλιση της ~ µετακίνησης. Τέλος, επιβάλλεται να µελετηθεί( το πρόβληµα του καθορισµού του πλάτους των πεζοδροµίων και των βασικών προβλέψεων από το στάδιο της πολεοδοµικής µελέτης, καθώς και το πρόβληµα της υλοποίησης των κυκλοφοριακών µελετών Πρόσβαση και κίνηση στα κτίρια Αναφορικά µε το ζήτηµα της πρσπελασιµότητας των,κτιρίων, δύο είναι οι κύριοι νόµοι, ο Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (Γ.Ο.Κ.) και ο Κτιριοδοµικός Κανονισµός. Οι διατάξεις των νόµων αυτών αναφέρονται κυρ(ως σε θέµατα πρόσβασης των εισόδων και των ορόφων των κτιρίων και λιγότερο ή καθόλου σε άλλες κατηγορίες προβληµάτων (όπως υλικά, ειδικοί (χώροι σε. δηµόσια κτίρια κ.λ.π. Ο Γ.Ο.Κ. του 1985 περιλαµβάνει τις πρώτες ολοκληρωµένες διατάξεις. πρόσβασης των εισόδων και των ορόφων των κτιρίων από άτοµα µε ειδικές ανάγκες: σύνδεση της στάθµης του πεζοδροµίου µε τη στάθµη του ανελκυστήρα µε επίπεδο κλίσης το πολύ 6%, πρόβλεψη ανελκυστήρα σε όλα τα δηµόσια κτίρια άνω του ενός ορόφου και πρόβλεψη ελαχίστων διαστάσεων του ανελκυστήρα, ώστε να είναι προσπελάσιµος από αναπηρικό καρότσι. Οι διατάξεις αυτές είναι χωρίς αµφιβολία πολύ σηµαντικές. Υπάρχουν, όµως, ερωτηµατικά αν και αυτές εφαρµόζονται µε την απαιτούµενη πληρότητα. Σηµειώνεται ότι µε την εγκύκλιο 14/ του Υπουργού ΠΕ. ΧΩ..Ε. προς τις ιευθύνσεις ΠΕ. ΧΩ. και Πολεοδοµίας συνιστάται ο έλεγχος των ειδικών κτιρίων για την αυτόνοµη διακίνηση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, τόσο κατά τον έλεγχο των µελετών, όσο και κατά την παραλαβή των κτιρίων. Με την ίδια εγκύκλιο συνιστάται επίσης ανάλογος έλεγχος των κοινοχρήστων χώρων κατά την παραλαβή µελετών της Ε.Π.Α. Εκτός από την πρόσβαση στα κτίρια, ιδιαίτερα για τα κτίρια δηµόσιας χρήσης, η ελληνική νοµοθεσία δεν περιλαµβάνει άλλες διατάξεις που να εξασφαλίζουν την πλήρη προσπελασιµότητά τους. Ως προς το ζήτηµα αυτό είναι υποδειγµατικές οι "Τεχνικές Προδιαγραφές Τουριστικών Εγκαταστάσεων" του Ε.Ο.Τ. (απόφ / ), οι οποίες περιλαµβάνουν ένα σύνολο προβλέψεων που καλύπτει όλες τις πλευρές της προσπελασιµότητας για όλες τις κατηγορίες των "Ατόµων Μειωµένης Κινητικότητας", όπως χαρακτηρίζονται στις προδιαγραφές. Τέλος, σηµειώνεται ότι η θεσµοθέτηση διατάξεων για την εξασφάλιση της προσπελασιµότητας των ατόµων µε ειδικές ανάγκες άρχισε να αποτελεί αντικείµενο και της Κοινοτικής Νοµοθεσίας, αλλά βρίσκεται ακόµα στο στάδιο των προτάσεων. Η πρώτη Πρόταση Οδηγίας του Συµβουλίου, αφορά στις "ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της κινητικότητας και της ασφαλούς µεταφοράς των εργαζοµένων µε µειωµένη κινητικότητα από και προς τον τόπο εργασίας".

8 3.3. Πρόσβαση στα µέσα µεταφοράς Στην έκθεση της Οµάδας εργασίας δεν γίνεται αναφορά σε νοµοθεσία σχετικά µε τα µέσα µεταφοράς και την προσπελασιµότητα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, γιατί για πρώτη φορά η ελληνική νοµοθεσία αναφέρθηκε στο θέµα τον Ιούνιο του Στην Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών µε αριθ /1771 περιέχονται εκτεταµένες προβλέψεις για την προσπελασιµότητα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στα οχήµατα των δηµοσίων συγκοινωνιών, ορισµένες από τις οποίες δεν είναι υποχρεωτικές (π.χ. προσπελασιµότητα των ατόµων µε αναπηρικό αµαξίδιο). 4. Προβλήµατα προσπελασιµότητας στο Π.Σ.Θ. Είναι πλέον κοινός τόπος να λέµε ότι η Θεσσαλονίκη είναι µία πόλη απροσπέλαστη για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Θα περιοριστούµε να περιγράψουµε ορισµένα δείγµατα αυτού του προβλήµατος Κτίρια δηµοσίας χρήσεως Η Οµάδα Εργασίας οργάνωσε µια δειγµατοληπτική έρευνα, µε στόχο την εκτίµηση της προσπελασιµότητας των δηµοσίων κτιρίων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η προσπελασιµότητα των κτιρίων εκτιµήθηκε µε βάση τις κινητικές δυσκολίες που αντιµετωπίζει ένας χρήστης αναπηρικού αµαξιδίου, ο οποίος, ωστόσο, έχει κάποιες δυνατότητες αυτοεξυπηρέτησης κατά την κίνησή του, δηλαδή δεν έχει ηµιπληγία ή τετραπληγία. Η εκτίµηση της προσπελασιµότητας αφορούσε µόνο στην πρόσβαση στην είσοδο, καθώς και στους πιθανούς ορόφους, αφού ήταν εκ των προτέρων γνωστό ότι κανένα από τα υπό εξέταση κτίρια δεν έχει προβλέψεις για άλλα στοιχεία (τουαλέτες, reception, σήµανση για τυφλούς στους ανελκυστήρες, υλικά κλπ.). Παίρνοντας ως κριτήριο την αυτοεξυπηρέτηση του χρήστη αναπηρικού αµαξιδίου, τα κτίρια ταξινοµήθηκαν σε τέσσερις κατηγορίες. Τα αποτελέσµατα της έρευνας παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Παρά το ότι η προσπελασιµότητα εξετάστηκε µόνο σε ότι αφορά την πρόσβαση στο κτίριο του χρήστη αναπηρικού αµαξιδίου και όχι τη δυνατότητα κανονικής χρήσης-εξυπηρέτησης από αυτό, τα αποτελέσµατα της έρευνας είναι ενδεικτικά του µεγέθους του προβλήµατος. Συνοπτικά αναφέρονται οι παρακάτω παρατηρήσεις: Μόνο σε 8,5% των κτιρίων µπορεί να έχει πρόσβαση ο χρήστης αναπηρικού αµαξιδίου, ενώ αντίθετα σε 26,7% είναι αδύνατο να έχει πρόσβαση ακόµα και µε τη βοήθεια εξειδικευµένου συνοδού. Είναι χαρακτηριστικό ότι" οι λειτουργίες που εµφανίζονται σχετικώς προσπελάσιµες, όπως οι τράπεζες, στηv πραγµατικότητα στεγάζονται ~ σε ισόγεια καταστήµατα πολυκατοικιών και όχι σε κτίρια που ανεγέρθηκαν για το σκοπό της χρήσης τους. Τα κτίρια που κτίστηκαν εξαρχής ως δηµόσια (µουσεία, παν/κοί χώροι κλπ.) είναι απροσπέλαστα, αποτέλεσµα όχι κάποιων εργολαβικών πιέσεων (όπως συµβαίνει µε τα ιδιωτικά κτίρια), αλλά λαθεµένων σχεδιαστικών επιλογών. Λιγότερο από το 50% των νοσοκοµείων είναι προσπελάσιµα πλήρως, ενώ από τις ιδιωτικές κλινικές µόνο το 21% είναι πλήρως προσπελάσιµες.

9 4.2. Κατοικίες Στα κτίρια κατοικιών που κατασκευάστηκαν πριν από την αρχή ισχύος του Γ.Ο.Κ. του '85, δεν υπάρχει καµία πρόβλεψη για την προσπελασιµότητα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Ελάχιστες εξαιρέσεις αποτελούν κατοικίες (µονοκατοικίες κατά κανόνα) που προσαρµόστηκαν στις ειδικές ανάγκες των ενοίκων τους µε πρόσθετες επεµβάσεις (µε κεκλιµένα επίπεδα, µηχανικά µέσα κλπ.). Σε ότι αφορά τα κτίρια που κτίστηκαν µετά το 1985 εκτιµάται ότι σηµαντικός αριθµός δεν πληροί τις προβλεπόµενες διατάξεις. κτίρια που καταγράφηκαν ποσοστό εµφάνισης κατά κατηγορία Είδος κτιρίου αριθµ. Α Β Γ κτιρίων ιoίκηση 95 7,9 54,8 19,4 17,9 ηµόσιες υπηρ ,9 35,8 32,6 19,7 Τράπεζες 57 5,3 67,5 10,5 16,7 Eκπαίδευση 79 12,8 17,7 38,5 31,0 σχολεία 24 1,4 13,9 35,8 48,9 παν/κοι χώροι 38 16,6 19,5 42,6 21,3 ιδιωτικές σχολές 17 20,6 19,4 32,9 27,1 Πολ/σµ6ς, 82 5,1 13,8 48,2 32,9 Αναψυχή, Αθλητισµ6ς Πολ/κά κέντρα 4 0,0 8,3 75,0 16,7 εκκλησίες 38 2,6 21,0 47,4 29,0 µουσεία / µνηµεία 5 0,0 0,0 70,0 30,0 αίθουσες τέχνης 5 0,0 20,0 60,0 20,0 κινηµατογράφοι- 24 4,2 4,2 41,6 5Ο,0 θέατρα Σύνολο 256 8,5 30,3 34,5 26,7 ΚΤΙΡΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Νοσοκοµεία 3 46,2 39,7 14,1 - Ιδιωτικές κλινικές 9 21,1 46,7 23,3 8,9 και ιατρ. κέντρα Πίνακας 1. Αριθµός και ποσοστά κτιρίων δηµόσιας χρήσης προσπελασιµότητας κατά κατηγορία ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ο χρήστης αναπηρικού αµαξιδίοο µπορεί να εισέλθει και να κινηθεί µε τον ακόλουθο τρόπο:

10 Κατηγορία Α. Χωρίς βοήθεια οποιασδήποτε µορφής: κτίρια χωρίς σκαλοπότια στις εισόδους ή µε σωστό σχεδιασµένα κεκλιµένα επίπεδα (ρόµπες), πρόσβαση σε όροφο µε ανελκυστήρα διαστάσεων µεγαλύτερων του 1,10χ1,40 µ. και πλάτους θύρας µεγαλύτερο ή ίσο του 0,75 µ. Κατηγορία Β. Με τη βοήθεια ανειδίκευτου συνοδού: κτίρια µε 1/2 και 1 σκαλοπάτι, ή κεκλιµένο επίπεδο (ρόµπα) κλίσης 6-8%καθώς και κτίρια µε ανελκυστήρα µε πλάτος θύρας 0,70 µ.. Κατηγορία Γ. Μόνο µε τη βοήθεια πλήρως ειδικευµένου συνοδού: κτίρια µε 2-10 σκαλοπότια καθώς και κτίρια των οποίων ο ανελκυστήρας έχει πλάτος θύρας µικρότερο του 0,65 µ. Κατηγορία. Απολύτως απροσπέλαστα ακόµα και µε τη βοήθεια ειδικεuµένου συνοδού: κτίρια µε περισσότερα από 10 σκαλοπάτια ή και χωρίς ανελκυστήρα Ανοικτοί χώροι Οι πεζοί και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες αντιµετωπίζουν πολλά προβλήµατα και εµπόδια στις µετακινήσεις τους στη Θεσσαλονίκη. Στενά και κακοσυντηρηµένα πεζοδρόµια, παρκαρισµένα αυτοκίνητα, σηµατοδότες, φρεάτια, στύλοι, περίπτερα, δένδρα, απορρίµµατα και κάδοι Ο απορριµµάτων, άλλα προσωρινά εµπόδια (εµπορεύµατα, µπάζα κλπ.), κάνουν τη µετακίνηση πεζή ιδιαίτερα προβληµατική. Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα ε{ναι αυτό της παράνοµης στάθµευσης στο πεζοδρόµιο που εµποδίζει τη µετακίνηση ακόµα και σε χώρους όπου αυτή θα ήταν άνετη (όπως η οδός Τσιµισκή). Οι ράµπες που κατασκευάστηκαν από το ήµο Θεσσαλονίκης, παρά την τεράστια σηµασία τους, µόνο θεωρητικά διευκολύνουν την κίνηση, αφού συνεχώς καταλαµβάνονται από παρκαρισµένα αυτοκίνητα, ή από αυτοκίνητα που δεν σταµατούν στη γραµµή του STOP στους φωτεινούς σηµατοδότες. Παράλληλα, δεν γίνεται ιδιαίτερος έλεγχος από την ~ Τροχαία για τα προβλήµατα αυτά Μέσα µεταφοράς Όπως είναι γνωστό, δεν υπάρχει οργανωµένο σύστηµα µεταφοράς ειδικά για µετακινήσεις ατόµων µε κινητικές δυσκολίες. Τα µέτρα της πολιτείας για τη µεταφορά των ατόµων µε ειδικές ανάγκες ε{ναι δηµοσιονοµικού χαρακτήρα (φορολογικές απαλλαγές στην αγορά, \ ",' ιδιωτικού αυτοκινήτου) και όχι µέτρα πολιτικής δηµοσίων µεταφορών. Η χρήση ιδιωτικών επιβατικών αυτοκινήτων για αστικές µετακινήσεις ατόµων µε ειδικές ανάγκες προϋποθέτει την προσφορά θέσεων στάθµευσης για την εξυπηρέτησή τους. Στο Π.Σ.Θ. παρέχονται θέσεις στάθµευσης µόνο στις κατοικίες των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, µε απόφαση της Τροχαίας. Μετά από συνεργασία του Οργανισµού Θεσσαλονίκης µε το ήµο Θεσσαλονίκης είχαν προταθεί ειδικές θέσεις στάθµευσης για άτοµα µε ειδικές ανάγκες σε επιλεγµένα σηµεία της πόλης. Οι θέσεις αυτές δεν έχουν ως σήµερα διαµορφωθεί, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχουν, σε όλο το Π.Σ.Θ. θέσεις δηµοσίας στάθµευσης για άτοµα µε ειδικές ανάγκες (µοναδική εξαίρεση µία θέση έξω από το ηµαρχείο Αµπελοκήπων).

11 Τα λεωφορεία του Ο.Α.Σ.Θ. δεν είναι µόνο απροσπέλαστα στα άτοµα µε αναπηρικό αµαξίδιο, αλλά σε µεγάλο αριθµό ατόµων µε µόνιµες ή προσωρινές δυσκολίες στο περπάτηµα ή την ισορροπία. Το ύψος του πρώτου σκαλοπατιού της εισόδου από το οδόστρωµα, καθώς και των άλλων σκαλοπατιών είναι µεγάλο και κάνουν δύσκολη την ανάβασή του από ηλικιωµένους, άτοµα µε κινητικές δυσκολίες, εγκύους, παιδιά, άτοµα που µεταφέρουν αποσκευές κλπ. Αλλά και η ισορροπία µέσα στο λεωφορείο είναι δύσκολη λόγω της έλλειψης καθέτων χειρολαβών και των λιγοστών θέσεων καθήµενων. Ορισµένα από αυτά τα προβλήµατα έχουν αµβλυνθεί{ στα λεωφορεία µε τα οποία ο Ο.Α.Σ.Θ. αντικαθιστά σταδιακά το στόλο του. Στα νέα λεωφορεία οι χειρολαβές και η θέση των κοµβίων ειδοποίησης του οδηγού για στάση είναι τοποθετηµένα σε ικανοποιητικές θέσεις και το σύστηµα αναγραφής των στοιχείων προέλευσης προορισµού και του αριθµού της λεωφορειακής γραµµής ε(ναι ικανοποιητικό. Ωστόσο, παραµένουν τα προβλήµατα του ύψους των σκαλοπατιών, των λιγοστών θέσεων καθήµενων και της ηχητικής ειδοποίησης των τυφλών στις στάσεις. Αξίζει να σηµειωθεί( ότι οι νέες στάσεις εντός των ορίων του ήµου Θεσσαλονίκης (µε πρωτοβουλία του ήµου Θεσσαλονίκης) ε(ναι κατά πολύ βελτιωµένες και διαθέτουν παγκάκια και στέγαστρα, σε αντίθεση µε τους υπόλοιπους ήµους του Π.Σ.Θ. για τους οποίoυς ο Ο.Α.Σ.Θ. δεν έχει λάβει καµία µέριµνα. 5. ραστηριότητες και προτάσεις του Τ.Ε.Ε.- Τ.Κ.Μ ραστηριότητες του Τ.Ε.Ε. - Τ.Κ.Μ. Μέσα στο 1992, το Τ.Ε.Ε.- Τ.Κ.Μ. ολοκλήρωσε τις παρακάτω δραστηριότητες: 1. Σύνταξη µελέτης µε θέµα: "Η Προσπελασιµότητα των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. Προβλήµατα - Προοπτικές", από Οµάδα Εργασίας (Απρίλιος 1992). Αποστολή του τεύχους σε φορείς σχετικούς µε το αντικείµενο. 2. Οργάνωση σεµιναρίου επαγγελµατικής κατάρτισης µικρής διάρκειας µε θέµα: "Σχεδιασµός για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες", το οποίο παρακολούθησαν 30 Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, του δηµοσίου και ελεύθεροι επαγγελµατίες. 3. Προετοιµασία πρόταση Προγράµµατος Ανταλλαγής Εµπειριών προς το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιφερειακής Ανάπτυξης (CEDRE) µε θέµα: "Αστικές Μεταφορές ι. Προσαρµοσµένες για Άτοµα µε Κινητικές υσκολίες". Συνεργασία µε τον ήµο Θεσσαλονίκης, ήµους Ευρωπαϊκών πόλεων και άλλους φορείς. 4. Συµµετοχή στη ιοικούσα Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος HORΙZON Προτάσεις του Τ.Ε.Ε.- Τ.Κ.Μ. Οι προτάσεις της Οµάδας Εργασίας αφορούν δύο επίπεδα. Πρώτον, αναφέρονται σε δράσεις που θα πρέπει να αναλάβει το ίδιο το Τ.Ε.Ε. για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των µηχανικών, σχετικά µε τα προβλήµατα σχεδιασµού προσπελάσιµων κτιρίων, ανοικτών χώρων και συστηµάτων µεταφορών. εύτερον, αφορούν σε δράσεις που το Τ.Ε.Ε. πρέπει να προτείνει σε άλλους

12 εµπλεκόµενους φορείς ή να αναλάβει σε συνεργασία µε αυτούς, ώστε να γίνει πράξη η προσπελασιµότητα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες Προτάσεις για δράσεις του Τ.Ε.Ε.-Τ.Κ.Μ. 1. Μελέτη και διερεύνηση ειδικών θεµάτων σχετικά µε την προσπελασιµότητα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Σύνταξη και έκδοση εύχρηστου τεύχους Προδιαγραφών που θα διατίθεται σε όλους τους Μηχανικούς. Η σύνταξη του τεύχους θα βασισθεί σε όλες τις ισχύουσες Προδιαγραφές στην Ελληνική και ιεθνή Νοµοθεσία. 2. Επανάληψη του σεµιναρίου σε ετήσια βάση. Οργάνωση σχετικών σεµιναρίων σε όλους Νοµούς της Κεντρικής Μακεδονίας. 3. Παροχή συµβουλών στους Μηχανικούς σχετικό µε θέµατα προσπελασιµότητας από το Γραφείο Γ.Ο.Κ. του Τ.Ε.Ε.-Τ.Κ.Μ. 4. Επιλογή και αγορά βιβλίων για τη βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ε.-Τ.Κ.Μ., σχετικών µε θέµατα σχεδιασµού για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 5. Επέκταση των δραστηριοτήτων του Τ.Ε.Ε.- Τ.Κ.Μ. δια µέσου των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων (HORIZON, HELlOS, κλπ.) Προτάσεις του Τ.Ε.Ε.- Τ.Κ.Μ. σε συνεργασία µε άλλους φορείς 1. Συντονισµός των αρµοδίων φορέων της πόλης (Οργανισµός Θεσσαλονίκης, Ο.ΤΑ., /νση Πολεοδοµίας, Σύλλογοι ατόµων µε ειδικές ανάγκες, Τ.Ε.Ε.- Τ.Κ.Μ. ) για την: α) ενιαια αντιµετώπιση της µελέτης και κατασκευής έργων προσπελασιµότητας των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, και β) δηµοσιοποίηση του προβλήµατος και ευαισθητοποίηση των δηµοσίων φορέων και του κοινού. ιερεύνηση της δυνατότητας ίδρυσης υποστηρικτικού φορέα ελέγχου και παρακολούθησης των µέτρων και των επιµέρους δράσεων µε τη συµµετοχή των ενδιαφερoµένων. 2. Σύσταση επιτροπής εµπειρογνωµόνων µε συµµετοχή των'!- Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ..Ε., Μεταφορών και Υγείας-Πρόνοιας, του Τ.Ε.Ε. και των ενδιαφεροµένων, για την αναθεώρηση και συµπλήρωση της υπάρχουσας νοµοθεσίας. Κατάρτιση υποχρεωτικών προδιαγραφών για όλες τις κατηγορίες κτιρίων δηµόσιας χρήσης κατά τα πρότυπα των προδιαγραφών τουριστικών εγκαταστάσεων. 3. Άµεση προσαρµογή των δηµοσίων κτιρίων της πόλης, µε προτεραιότητα τα κτίρια που θα χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Εξασφάλιση των απαιτουµένων κονδυλίων και εκτέλεση των προσαρµογών µε σαφές χρονοδιάγραµµα. 4. Άµεση υλοποίηση του Προγράµµατος του Οργανισµού Θεσσαλονίκης για τη διευκόλυνση της κίνησης των πεζών και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 5. Τήρηση των απαιτούµενων προδιαγραφών για την εξασφάλιση της µετακίνησης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες σε όλες τις µελέτες επεµβάσεων του προγράµµατος αναβάθµισης του

13 ιστορικού κέντρου, και όλων των προγραµµατιζόµενων έργων Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. Ορισµός συµβούλου προσπελασιµότητας στον προβλεπόµενο Οργανισµό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. 6. Υποχρεωτική εξασφάλιση της προσπελασιµότητας των ατόµων µε ειδικές ανάγκες µε τήρηση των απαιτουµένων προδιαγραφών σε κάθε νέα επέµβαση, οποιουδήποτε επιπέδου, σε ανοικτούς χώρους (π.χ. καθορισµός πλάτους πεζοδροµίου, κατασκευή νέων πεζοδροµίων, διάνοιξη οδών, πλήρεις µελέτες πεζοδρόµησης). 7. Άµεση λειτουργία στο Π.Σ.Θ. συστήµατος µεταφοράς "από πόρτα σε πόρτα" µε τη χρήση µίνι λεωφορείων προσπελάσιµων σε χρήστες αναπηρικών αµαξιδίων. Συνεργασία του Τ.Ε.Ε.-Τ.Κ.Μ. µε τους εµπλεκόµενους φορείς ( ήµους του Π.Σ.Θ., σα.σ.θ. κλπ.) για την άµεση προώθηση και υλοποίηση του θέµατος. 8. Υιοθέτηση από µέρους της πολιτείας και των φορέων µεταφορών υποχρεωτικών προδιαγραφών ι για τη διευκόλυνση της χρήσης των µεταφορικών µέσων από χρήστες µε προβλήµατα κινητικότητας. Άµεση προώθηση του θέµατος αυτού σε ότι αφορά τα νέα οχήµατα που προµηθεύεται ο σα.σ.θ. 9. Εξασφάλιση των θέσεων στάθµευσης για οχήµατα ατόµων µε ειδικές ανάγκες που προτάθηκαν από τον Οργανισµό Θεσσαλονίκης και το ήµο Θεσσαλονίκης. 10.Ενεργοποίηση όλων των εµπλεκοµένων φορέων (Ο.Τ.Α., /νση Τροχαίας κλπ.) για την αυστηρή τήρηση διατάξεων που διευκολύνουν την κίνηση των πεζών και ατόµων µε ειδικές ανάγκες (παράνοµη στάθµευση σε πεζοδρόµια ή ρόµπες, παράνοµη κατάληψη πεζοδροµίων από καταστηµατάρχες κλπ.). 11.Εκδοση ειδικού οδηγού προσπελάσιµων δηµοσίων κτιρίων του Π.Σ.Θ.

Αναλυτικά αποτελέσματα και ευρήματα αξιολόγησης ανά Υπηρεσία και Κτίριο

Αναλυτικά αποτελέσματα και ευρήματα αξιολόγησης ανά Υπηρεσία και Κτίριο Αναλυτικά αποτελέσματα και ευρήματα αξιολόγησης ανά Υπηρεσία και Κτίριο Σηµείωση: Τα παρακάτω ευρήµατα / αποτελέσµατα προέκυψαν από την αξιολόγηση των φορέων από τους εκπαιδευόµενους και δεν αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά αποτελέσματα και ευρήματα αξιολόγησης ανά Υπηρεσία και Κτίριο 1 ΚΤΕΛ Ν. ΞΑΝΘΗΣ

Αναλυτικά αποτελέσματα και ευρήματα αξιολόγησης ανά Υπηρεσία και Κτίριο 1 ΚΤΕΛ Ν. ΞΑΝΘΗΣ Αναλυτικά αποτελέσματα και ευρήματα αξιολόγησης ανά Υπηρεσία και Κτίριο 1 ΚΤΕΛ Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κατηγορία: Κτίριο υπηρεσίας µεταφορών 60,28 Στην αρµοδιότητα της Υπηρεσίας περιλαµβάνονται: Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της προσβασιμότητας του σχολείου μας

Μελέτη της προσβασιμότητας του σχολείου μας Βιωματική δράση: Μελέτη της προσβασιμότητας του σχολείου μας Γυμνάσιο Λ.Τ. Παξών Σχολικό έτος: 2015-2016 Τάξη: α γυμνασίου Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Λιανού Σταυρούλα ΠΕ17.01 Ας προσπαθήσουμε να δούμε αλλιώς

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ηράκλειο 2011 1 Η Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 7. ΕΙΣΟ ΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η ΕΙΣΟ ΟΣ κάθε κτιρίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 5. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να καταγράψει τη δυνατότητα χρήσης από άτομα με αναπηρίες των υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά αποτελέσματα και ευρήματα αξιολόγησης ανά Υπηρεσία και Κτίριο

Αναλυτικά αποτελέσματα και ευρήματα αξιολόγησης ανά Υπηρεσία και Κτίριο Αναλυτικά αποτελέσματα και ευρήματα αξιολόγησης ανά Υπηρεσία και Κτίριο Περιεχόμενα 1 Δημαρχείο... 2 2 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Νομαρχία)... 8 3 Γενικό Νοσοκομείο Σερρών... 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012-1-

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β)

Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β) ΘΕΜΑ: «Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Η προσπέλαση από το πεζοδρόμιο στο εσωτερικό του κτιρίου πρέπει να γίνεται και αυτή στο ίδιο επίπεδο.

Η προσπέλαση από το πεζοδρόμιο στο εσωτερικό του κτιρίου πρέπει να γίνεται και αυτή στο ίδιο επίπεδο. 7. ΕΙΣΟ ΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. Γενικά Η Είσοδος κάθε κτιρίου είναι το καθοριστικότερο στοιχείο της προσβασιμότητάς του, καθορίζοντας ταυτόχρονα τον βαθμό αυτονομίας της διακίνησης των χρηστών του. Με την έννοια

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 6. ΣΗΜΑΝΣΗ 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Ονοµάζεται σήµανση το σύνολο των συµβόλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Πετρίδου Βαρβάρα Υπ. Π.Ε. Δ.Δ.Ε Β Αθήνας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Στα πεζοδρόμια συναντιόμαστε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ DISABLED PERSONS AND PERSONS WITH REDUCED MONILITY ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Κεφάλαιο 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ε.Σ.Α.με.Α.

ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ε.Σ.Α.με.Α. ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ Ε.Ο.Κ.Α. ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ε.Σ.Α.με.Α. info@eoka.com.gr NATIONAL FEDERATION OF MOBILITY IMPAIRED PEOPLE -N.F.M.I.P.- MEMBER OF NATIONAL

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και Προτεραιότητες Βελτίωσης της Συγκοινωνιακής Εξυπηρέτησης στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας

Στρατηγικές και Προτεραιότητες Βελτίωσης της Συγκοινωνιακής Εξυπηρέτησης στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας Ινστιτούτο ηµοκρατίας Κωνσταντίνος Καραµανλής Ποιότητα Ζωής στο Λεκανοπέδιο Αττικής Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2003 Στρατηγικές και Προτεραιότητες Βελτίωσης της Συγκοινωνιακής Εξυπηρέτησης στο Λεκανοπέδιο της

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση «Πιλοτική Μελέτη Προσβασιµότητας σε Ο.Τ.Α. στη ιασυνοριακή Περιοχή»

Παρουσίαση «Πιλοτική Μελέτη Προσβασιµότητας σε Ο.Τ.Α. στη ιασυνοριακή Περιοχή» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 Τίτλος Έργου: ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Άξον ας Προτεραιότητας 1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Περιοχή Παρέµβασης 1.3: Συν εργασία και ικτύωση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΦΕΚ 59/Δ/ ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 10 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ ΜΗΧ

ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΦΕΚ 59/Δ/ ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 10 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ ΜΗΧ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΦΕΚ 59/Δ/3-02-89) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 10 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ ΜΗΧ Άρθρο 13 Κλίμακες 1. Οι κλίμακες των κτιρίων και δομικών έργων πρέπει να κατασκευάζονται (αριθμός, μορφή θέση και πλάτος) έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ημερομηνία: Ώρα: Ελεγκτής: Γραμμή: Καταγραφή Υφιστάμενης Προσωρινή Μόνιμη στάση: Καιρικές συνθήκες: Κωδικός στάσης / στάση: Όνομα στάσης: Μεταφορά/Κατάργηση Υφιστάμενης Ίδρυση νέας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΛΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΡΟΔΟΥ ΟΔΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 20 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85100 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410 63036 ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Γενικά 1.1. Αυτόνομη ιακίνηση και ιαβίωση Άτομα με αναπηρία είναι τα άτομα που έχουν μόνιμες ή προσωρινές βλάβες, ανικανότητες, αδυναμίες, αναπηρίες ή συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: BAYSIDE KATSARAS ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΟΔΟΣ: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 7 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85104 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410 95004-95177 ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΠΕ.ΚΑ ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔIΟIΚΗΣΕΩΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤIΚΟ Αθήvα, 14-2- 2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

2. ημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα

2. ημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1. Γενικά Απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί ένα δημόσιο κτίριο ή δημόσιος χώρος προσβάσιμος, είναι η ύπαρξη τουαλέτας W.C, κατάλληλα διαμορφωμένης και με τον απαραίτητο εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση που θα φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 281 Κ.Δ.Π. 86/99 Αρ. 3322,

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 281 Κ.Δ.Π. 86/99 Αρ. 3322, E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 281 Κ.Δ.Π. 86/99 Αρ. 3322, 30.4.99 Αριθμός 86 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1999, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 19 του περί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΑΖΟΥΛΛΑΚΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΡΟΔΟΥ ΟΔΟΣ: ΑΛ.ΔΙΑΚΟΥ 69 & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΩΝΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85100 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410 33038

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 326/91 Τροποποίηση του Π.Ν. 455/76 «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ενός προτύπου αξιολόγησης και βελτίωσης προσβασιμότητας σε επίπεδο Δήμου. Παναγιώτης Τσαλής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Ανάπτυξη ενός προτύπου αξιολόγησης και βελτίωσης προσβασιμότητας σε επίπεδο Δήμου. Παναγιώτης Τσαλής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Ανάπτυξη ενός προτύπου αξιολόγησης και βελτίωσης προσβασιμότητας σε επίπεδο Δήμου Παναγιώτης Τσαλής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Εισαγωγή Αναπηρία: όχι η κατάσταση ενός ατόμου... αλλά το αποτέλεσμα της σχέσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Το παρόν ερωτηµατολόγιο αφορά σε µία προσπάθεια της ιεύθυνσης. Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ήµου Παλαιού Φαλήρου να συγκεντρώσει,

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Το παρόν ερωτηµατολόγιο αφορά σε µία προσπάθεια της ιεύθυνσης. Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ήµου Παλαιού Φαλήρου να συγκεντρώσει, ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Παρνασσού & Αρτέµιδος, 17561 ΤΗΛ. : 213 20 20 298 ΦΑΞ. : 213 20 20 296 E-mail: prasino.dpf@palaiofaliro.gr Website: www.palaiofaliro.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΣΗΜΑΝΣΗ. 1. Ορισμός. 2. Γενικές αρχές σήμανσης

6. ΣΗΜΑΝΣΗ. 1. Ορισμός. 2. Γενικές αρχές σήμανσης 6. ΣΗΜΑΝΣΗ 1. Ορισμός Ονομάζεται σήμανση το σύνολο των συμβόλων και κειμένων που διευκολύνουν στον προσανατολισμό και στην κίνηση όλων των ατόμων στο δομημένο περιβάλλον. Ακόμη σήμανση θεωρείται και κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Κεφάλαιο 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Απαραίτητη προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

4.1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 4.1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 4.1.1 Ειδικότερη Ισχύουσα Νοµοθεσία και Κανονισµοί 4.1.1.1 ΓΟΚ Κτιριοδοµικός Κανονισµός (1) Ν-1577/85 (ΦΕΚ-210/Α/18-12-85) «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» όπως αυτός τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: EPSILON ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΟΔΟΣ: ΛΕΩΦ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85100 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410 85912, 85956,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: MEDITERRANEAN ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΡΟΔΟΥ ΟΔΟΣ: ΚΩ 35-37 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85100 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410 97000 ΦΑΞ: 22410 22828 EMAIL:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: RHODOS PARK ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΡΟΔΟΥ ΟΔΟΣ: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 12 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85100 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410 89700 ΦΑΞ: 22410 24613

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: KRESTEN ROYAL HOTEL ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΡΟΔΟΥ ΟΔΟΣ: 6ο χλμ ΛΕΩΦ.ΡΟΔΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85100 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Για τη συµπλήρωση των Ερωτηµατολογίων Αυτοαξιολόγησης των Ξενοδοχείων και των Καταλυµάτων Αυτοεξυπηρέτησης

Ο ΗΓΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Για τη συµπλήρωση των Ερωτηµατολογίων Αυτοαξιολόγησης των Ξενοδοχείων και των Καταλυµάτων Αυτοεξυπηρέτησης ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Για τη συµπλήρωση των Ερωτηµατολογίων Αυτοαξιολόγησης των Ξενοδοχείων και των Καταλυµάτων Αυτοεξυπηρέτησης Προς τους Ιδιοκτήτες και τους ιευθυντές Ξενοδοχείων και Καταλυµάτων Αυτοεξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θέρμης Αριθμ. Απόφασης. 64/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: SOCRATES ST APAART ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ:ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:ΠΗΓΑΔΙΑ ΟΔΟΣ: ΠΟΘΙΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 81152 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2245022590 ΦΑΞ: 2245022596

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Σε όλες τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι απαντήσεις βαθμολογούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: RODOS PRINCESS ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΓΕΝΝΑΔΙ ΟΔΟΣ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85109 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22440 47102 ΦΑΞ: 22440 47267 EMAIL: reservations@rodosprincess.com

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση που θα φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδροµικοί σταθµοί

Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7. Σιδηροδροµικοί σταθµοί Κύριες διερχόµενες: είναι η προέκταση στο χώρο του σιδηροδροµικού σταθµού των κύριων σιδηροδροµικών γραµµών του ελευθέρου τµήµατος Γραµµές προσπέρασης χωρίζονται σε γραµµές λειτουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 10.06.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0949/2007, του Dirk Emmermann, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διακρίσεις που υφίστανται χρήστες αναπηρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Θεσσαλίας Νοµαρχία: Τρικάλων ΟΤΑ: ήµος Τρικκαίων 2. Τίτλος έργου: Υποστήριξη του ήµου Τρικκαίων στην προσυµβατική διαδικασία επιλογής Σ ΙΤ για την ανέγερση και εκµετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Α. Ανάλυση Υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας Επιτροπή Κυκλοφορίας και Στάθμευσης ΣΕΣ Στέλιος Ευσταθιάδης Θανάσης Τσιάνος Πέπη Δημοπούλου Δώρα Ζησιμοπούλου Αλεξάνδρα Κονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

Μπες στο κλίµα κι εσύ!

Μπες στο κλίµα κι εσύ! Μπες στο κλίµα κι εσύ! Έργα - Παρεµβάσεις Οι προτάσεις της µελέτης είναι: Νέες φυτεύσεις Νέος ενιαίος αστικός φωτισµός µε συνδυασµό φωτιστικών επί ιστού και κρεµαστών φωτιστικών στους στενούς δρόµους Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Στάσεις Λεωφορείων Στάσεις κατά μήκος της γραμμής Στάσεις στα σημεία συμβολής δύο ή περισσοτέρων λεωφορειακών γραμμών (πιθανά σημεία μετεπιβίβασης).

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 4. ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ή ΣΚΑΛΑ ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΣΥΣΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 1 / 7

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΣΥΣΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 1 / 7 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 1 / 7 Α - ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ & ΟΔΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επικίνδυνα τοποθετημένες στάσεις (σε λάθος σημείο) σε αντίθεση με τη νομοθεσία οδικής κυκλοφορίας, στέγαστρα λάθος τοποθετημένα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ. Κεφάλαιο 2.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ. Κεφάλαιο 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 2. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό νομοθετικό πλαίσιο και προδιαγραφές για την προσβασιμότητα ΑμεΑ

Βασικό νομοθετικό πλαίσιο και προδιαγραφές για την προσβασιμότητα ΑμεΑ Πολυχρονίου Ιωάννης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Προϊστάμενος Γραφείου ΑμεΑ στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, Διεύθυνση Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων, Μέλος της Επιτροπής Προσβασιμότητας ΥΠΕΚΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 Πολεοδομική Ανασυγκρότηση Αναβάθμιση του κέντρου της Λάρισας 2009 ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 1 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1956 ΛΑΡΙΣΑ 1960 ΛΑΡΙΣΑ 1970 ΛΑΡΙΣΑ 1980 Η ΟΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 32 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 32 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5-11-2013 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 431 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ NAFPLIO A. THE HISTORIC CHARACTER OF THE CITY B. PROPOSALS FOR PROTECTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT THE OLD CITY - VIEW FROM THE

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σύστημα διαρκούς παρακολούθησης Δοµών Eιδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΔΕΑΕ)

Πληροφοριακό Σύστημα διαρκούς παρακολούθησης Δοµών Eιδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΔΕΑΕ) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 14-15 Μαΐου 2013 Πληροφοριακό Σύστημα διαρκούς παρακολούθησης Δοµών Eιδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΔΕΑΕ) Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Κ ο υ ρ ο υ π έ τ

Διαβάστε περισσότερα

Εύλογες προσαρμογές για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία

Εύλογες προσαρμογές για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Εύλογες προσαρμογές για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Εύλογες προσαρμογές Προσπελασιμότητα Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία και η προσβασιμότητα ορίζεται ως:

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Δρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 26-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ κ. Καριώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ε. Ν.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη 25.09.2016 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. Στρατηγική Συν-Κατοίκησης

ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. Στρατηγική Συν-Κατοίκησης ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Στρατηγική Συν-Κατοίκησης Η πρόταση μας εισάγει μια νέα τυπολογία κατοικίας, αυτήν της οριζόντιας πολυκατοικίας. Η αναφορά στην ελληνική αστική πολυκατοικία είναι σκόπιμη αφού η

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:... ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:... ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:... (απο...) Με την παρούσα σας δηλώνω οτι το προσφερόμενο για εκμίσθωση ακίνητό μου της εν θέματι προσφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002 Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 21-22 Φεβρουαρίου 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Παράρτημα 2 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Δεκτά αποδεικτικά μέσα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας

Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας Η ανασυγκρότηση του κέντρου με άξονα την Πανεπιστημίου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικών παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Ψηφίστηκε στις 22/12/08 η νέα Υπουργική Απόφαση (Φ 9.2/ΟΙΚ.28425/ΦΕΚ 2604/Β/2008) για τον περιοδικό έλεγχο και την συντήρηση των ανελκυστήρων. Η απόφαση αυτή αναθεωρεί τις

Διαβάστε περισσότερα

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή προσαρμόσιμων κατοικιών είναι η αναθεώρηση των βασικών αρχών σχεδιασμού της κατοικίας, δηλαδή:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή προσαρμόσιμων κατοικιών είναι η αναθεώρηση των βασικών αρχών σχεδιασμού της κατοικίας, δηλαδή: 10. ΚΑΤΟΙΚΙΑ 1. Γενικά Ο σχεδιασμός της κατοικίας μέχρι σήμερα ακολουθεί τις ατομικές ανάγκες και απαιτήσεις των χρηστών της. Ο εσωτερικός δε σχεδιασμός της είναι αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Με την

Διαβάστε περισσότερα

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερευνητική Οµάδα Συστηµάτων Μεταφοράς Η προσβασιµότητα των ατόµων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Α/ Α Α1 Περιγραφή Πεδίο ΤΔΕ Εξειδίκευση Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση Η Πράξη εμπίπτει στις θεματικές προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκθεση ελέγχου εφαρµογής του Κανονισµού 181/2011 για τα δικαιώµατα των επιβατών λεωφορείων και πούλµαν για τα έτη

ΘΕΜΑ: Έκθεση ελέγχου εφαρµογής του Κανονισµού 181/2011 για τα δικαιώµατα των επιβατών λεωφορείων και πούλµαν για τα έτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: Βαθμός Προτ/τας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ οικ Α 46908/3536

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

δ) Εσωτερικές πληροφοριακές πινακίδες, στις οποίες αναγράφονται τα εξής: -Προτροπές, οδηγίες και απαγορεύσεις για τους επιβάτες και το πλήρωμα

δ) Εσωτερικές πληροφοριακές πινακίδες, στις οποίες αναγράφονται τα εξής: -Προτροπές, οδηγίες και απαγορεύσεις για τους επιβάτες και το πλήρωμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. Κάθε λεωφορείο φέρει τον προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. και τις άλλες ισχύουσες διατάξεις υποχρεωτικό εξοπλισμό. Σε αυτόν περιλαμβάνονται οι πινακίδες και επιγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α /480 /ΦΕΚ Β' 526/ Άρθρο 26. Πρακτική εξέταση στις κατηγορίες Β, Γ, Δ, Β+Ε, Γ+Ε, Δ+Ε και στην υποκατηγορία Β1:

Υ.Α /480 /ΦΕΚ Β' 526/ Άρθρο 26. Πρακτική εξέταση στις κατηγορίες Β, Γ, Δ, Β+Ε, Γ+Ε, Δ+Ε και στην υποκατηγορία Β1: Υ.Α. 58930/480 /ΦΕΚ Β' 526/3-5-1999 Άρθρο 26 Πρακτική εξέταση στις κατηγορίες Β, Γ, Δ, Β+Ε, Γ+Ε, Δ+Ε και στην υποκατηγορία Β1: 1. Η πρακτική εξέταση περιλαμβάνει τις δοκιμασίες και τον έλεγχο γνώσεων και

Διαβάστε περισσότερα