Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης. Εξωτερικοί κινητήρες απορροφητήρων AWG 102 ABLG 202 MG 100 DDG 102

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης. Εξωτερικοί κινητήρες απορροφητήρων AWG 102 ABLG 202 MG 100 DDG 102"

Transcript

1 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εξωτερικοί κινητήρες απορροφητήρων AWG 102 ABLG 202 MG 100 DDG 102 Αγωγός διέλευσης οροφής DDF 125/150 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη συσκευή. el - GR M.-Nr

2 Πίνακας περιεχομένων Προστασία περιβάλλοντος... 3 Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Τοποθέτηση... 9 AWG MG DDG ABLG DDF 125/ Ηλεκτρική σύνδεση Αγωγός εξαγωγής αέρα Σιγαστήρας Service Τεχνικά χαρακτηριστικά

3 Προστασία περιβάλλοντος Αξιοποίηση της συσκευασίας Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή από τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά της. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεχθεί με ειδικά κριτήρια, που υποστηρίζουν τον οικολογικό παράγοντα και την τεχνολογία ανακύκλωσης απορριμμάτων: Αυτά τα υλικά μην τα πετάτε στα σκουπίδια, αλλά στον πιο κοντινό σας χώρο συγκέντρωσης απορριμμάτων προς ανακύκλωση. Έτσι συμβάλλετε στην οικονομία σε πρώτες ύλες και στη μείωση του όγκου απορριμμάτων. Διάφορα τμήματα της συσκευασίας (π.χ. πλαστικές μεμβράνες, φελιζόλ) μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας! Φυλάσσετε αυτά τα μέρη της συσκευασίας μακριά από παιδιά και φροντίστε να πεταχτούν όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Αξιοποίηση της παλιάς συσκευής Οι παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές διατηρούν ακόμη ορισμένα από τα υλικά τους σε καλή κατάσταση. Περιέχουν όμως και βλαβερές ουσίες που ήταν απαραίτητες για τη λειτουργία και την ασφάλεια τους. Στους κοινούς σκουπιδότοπους ή λόγω εσφαλμένης χρήσης, αυτές οι ουσίες μπορεί ν' αποτελέσουν κίνδυνο για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Μην πετάτε λοιπόν σε καμία περίπτωση την παλιά συσκευή σας στον πλησιέστερο σκουπιδότοπο. Εκμεταλλευτείτε αντίθετα τους ειδικούς χώρους συγκέντρωσης του δήμου σας για την παράδοση και την αξιοποίηση των παλιών ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών σας. Διαβάστε επίσης με προσοχή τη σχετική παράγραφο στο κεφάλαιο "Υποδείξεις ασφαλείας". 3

4 Υποδείξεις ασφαλείας Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Η παραβίαση της σωστής χρήσης της συσκευής είναι επικίνδυνη και για το χειριστή και για τη συσκευή. Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Σας ενημερώνουν για την ασφάλεια, την τοποθέτηση, το χειρισμό και τη συντήρηση της συσκευής. Έτσι, προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε τυχόν βλάβες. Φυλάσσετε τις οδηγίες χρήσης και σε περίπτωση που η συσκευή αλλάξει ιδιοκτήτη μην παραλείψετε να του παραδώσετε και τις οδηγίες χρήσης. Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση και για τη απορρόφηση των ατμών που δημιουργούνται κατά την παρασκευή φαγητών. Ο εξωτερικός κινητήρας επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με έναν απορροφητήρα Miele του τύπου " EXT". Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που μπορεί να προκληθούν από χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες ή διάφορους λανθασμένους χειρισμούς. Τεχνική ασφάλεια Πριν από την τοποθέτηση της συσκευής, ελέγχετε, αν υπάρχουν ορατές εξωτερικές ζημιές. Αν συμβαίνει αυτό, δεν επιτρέπεται να προχωρήσετε στην τοποθέτηση ή στη λειτουργία της συσκευής, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά σας! Βεβαιωθείτε πριν από τη σύνδεση, ότι τα στοιχεία της πινακίδας τύπου της συσκευής (τάση και συχνότητα) συμφωνούν με εκείνα του ηλεκτρικού σας δικτύου, για να μην προκληθεί καμία βλάβη στη συσκευή. Αν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον ηλεκτρολόγο σας. Η προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας είναι τότε μόνο εγγυημένη, όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με σύστημα γείωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Ελέγχετε, αν πράγματι υπάρχει αυτή η προστασία και αν έχετε αμφιβολία, ειδοποιήστε κάποιον ειδικό τεχνικό να ελέγξει τις εγκαταστάσεις του σπιτιού σας. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ζημιές που προκαλούνται από απουσία γείωσης ή ελαττωματική γείωση (π.χ. ηλεκτροπληξία). Χρησιμοποιείτε τον εξωτερικό κινητήρα μόνο μετά την εγκατάστασή του, για να είναι έτσι εγγυημένη η ασφαλής λειτουργία του. 4

5 Υποδείξεις ασφαλείας Ανοίγετε το περίβλημα της συσκευής μόνο όπως περιγράφεται στα κεφάλαια που αναφέρονται στην εγκατάσταση και τον καθαρισμό της. Μην ανοίγετε άλλα μέρη της συσκευής. Σε περίπτωση που αγγίξετε ηλεκτροφόρα καλώδια ή γίνουν αλλαγές στα ηλεκτρικά ή μηχανικά μέρη της συσκευής, αυτό θα είναι επικίνδυνο για εσάς και μπορεί να δημιουργήσει ανωμαλίες στη λειτουργία της συσκευής. Η εγκατάσταση, οι επισκευές και η συντήρηση πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς, αλλιώς μπορεί να δημιουργηθούν σημαντικοί κίνδυνοι για το χειριστή για τους οποίους καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής. Η τοποθέτηση και ο εντοιχισμός αυτής της συσκευής σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ. πλοία) πρέπει να γίνεται μόνο από υπεύθυνα συνεργεία/υπεύθυνους τεχνικούς και μόνο αν τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας. Διάφορα μέρη της συσκευής που έχουν υποστεί βλάβη, θα πρέπει να α- ντικατασταθούν μόνο με γνήσια ανταλλακτικά της εταιρείας Miele. Μόνο έτσι, μπορούμε να εγγυηθούμε, ότι η συσκευή θα ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές ασφαλείας με τις οποίες έχει κατασκευαστεί. Κατά τις εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης, όπως και κατά την επισκευή, ο εξωτερικός κινητήρας θα πρέπει να αποσυνδέεται τελείως από το η- λεκτρικό ρεύμα. Η συσκευή αποσυνδέεται από το ηλεκτρικό ρεύμα, τότε μόνον, όταν ισχύει μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις: το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης του απορροφητήρα έχει αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό ρεύμα. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο της συσκευής αλλά το φις από την πρίζα. το καλώδιο τροφοδοσίας που οδηγεί στον απορροφητήρα δεν είναι συνδεδεμένο. η γενική ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα είναι κλειστή. η βιδωτή ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα έχει αφαιρεθεί. 5

6 Υποδείξεις ασφαλείας Ταυτόχρονη λειτουργία σε χώρο που λειτουργεί και άλλου είδους θέρμανση Προσοχή: βλαβερές αναθυμιάσεις! Για να λειτουργεί λοιπόν ο απορροφητήρας ταυτόχρονα με άλλες εστίες θέρμανσης χωρίς κανένα πρόβλημα, θα πρέπει να επιτευχθεί μια υποπίεση το ανώτερο 4 Pa (0,04 mbar), ούτως ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος επαναρρόφησης των καυσαερίων που δημιουργούν οι εστίες θέρμανσης. Όταν στο χώρο που λειτουργεί ο α- πορροφητήρας, υπάρχουν και εστίες θέρμανσης εξαρτώμενες από την ανανέωση του αέρα (π.χ. σόμπες αερίου, πετρελαίου ή κάρβουνου, θερμοσίφωνο ή θέρμανση αερίου, boiler, εστίες, φούρνοι), πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες λειτουργίας. Ο εξωτερικός κινητήρας, απορροφάει κατά τη λειτουργία του μεγάλη ποσότητα αέρα από το χώρο που βρίσκεται, αλλά και από τα διπλανά δωμάτια, έτσι ώστε να μην υ- πάρχει αρκετός αέρας για την καύση των υπολοίπων εστιών θέρμανσης. Χωρίς λοιπόν την απαραίτητη τροφοδότηση των εστιών αυτών θέρμανσης με φρέσκο αέρα, δημιουργείται μια υποπίεση, η οποία επιδρά αρνητικά στη διαδικασία καύσης. Από την καμινάδα ή το φρεάτιο εξαερισμού μπορεί να εισχωρήσουν στα δωμάτια βλαβερές αναθυμιάσεις. Το κατάλληλο επίπεδο υποπίεσης επιτυγχάνεται, όταν έχετε προβλέψει στο χώρο ένα μόνιμο άνοιγμα (π.χ. σε μια πόρτα ή ένα παράθυρο), έτσι ώστε να εισέρχεται πάντα φρέσκος αέρας στους εσωτερικούς χώρους. Εδώ πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διάμετρο του ανοίγματος. Το άνοιγμα ενός κοινού τηλεσκοπικού σωλήνα τοίχου δεν επαρκεί για τη σωστή τροφοδότηση των χώρων με φρέσκο αέρα. Κατά τον υπολογισμό περιεκτικότητας σε οξυγόνο αέρα, πρέπει να γίνει μέτρηση όλων των χώρων μιας κατοικίας. Συμβουλευτείτε έναν κατάλληλο τεχνικό καμινάδων. 6

7 Υποδείξεις ασφαλείας Για την ασφαλή λειτουργία της συσκευής, μπορεί να είναι απαραίτητο να συνδυάσετε τον απορροφητήρα με ένα διακόπτη επαφής παράθυρου, ο οποίος θα επιτρέπει τη λειτουργία της συσκευής μόνον όταν το παράθυρο είναι αρκετά ανοικτό τίθεται σε λειτουργία αυτόματα ένα μοτέρ εισροής αέρα ή να ενεργοποιείται ένας μηχανισμός, για να ανοίγει ένα κλαπέτο εισροής αέρα, όταν τεθεί σε λειτουργία ο απορροφητήρας διακόπτεται αυτόματα η λειτουργία των εστιών θέρμανσης που εξαρτώνται από την ανανέωση του αέρα, ό- ταν τεθεί σε λειτουργία ο απορροφητήρας Η μονάδα ελέγχου Miele DSM 400 σας δίνει τη δυνατότητα να συνδυάσετε τα κατάλληλα εξαρτήματα με τον απορροφητήρα (βλέπε κεφ. "Λειτουργία με τη μονάδα ελέγχου DSM 400"). Τη μονάδα μπορείτε να την προμηθευτείτε ως πρόσθετο εξάρτημα από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele. Συμβουλευτείτε έναν κατάλληλο τεχνικό καμινάδων. Τοποθέτηση Σε τυχόν προσθήκη μακρύτερου καλωδίου τροφοδοσίας, πέραν της συνοδευτικής επέκτασης καλωδίου, πρέπει ο εξωτερικός κινητήρας απορροφητήρων να συνδεθεί με μια αντιστάθμιση δυναμικού. Μία σύνδεση τύπου, υπάρχει ήδη στον εξωτερικό κινητήρα. Χρησιμοποιείτε για την εξαγωγή αέρα μόνο σωλήνες από άφλεκτο υλικό, τους οποίους μπορείτε να προμηθευτείτε είτε από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele, είτε από τα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele. Ο αέρας που βγαίνει από τον απορροφητήρα δεν θα πρέπει να περνάει από καμινάδα καλοριφέρ πετρελαίου ή γκαζιού που βρίσκεται σε λειτουργία, ούτε σε φρεάτιο που χρησιμεύει για τον εξαερισμό χώρων, όπου λειτουργεί τζάκι. Μόνο για AWG 102: Επιτρέπεται να τοποθετηθεί μόνο όρθιος σε εξωτερικό τοίχο. Η έξοδος του αέρα πρέπει να δείχνει προς τα κάτω. Μόνο για ABLG 202: Αν ο αέρας πρέπει να περάσει σε μια καμινάδα που είναι εκτός λειτουργίας, τότε θα πρέπει να τηρηθούν οι ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Μόνο για DDG 102, DDF 125/150: Τοποθετούνται σε επικλινείς σκεπές κατοικίας από κεραμίδι ή πέτρινες πλάκες. Ελάχιστη κλίση σκεπής: 22. Η τοποθέτηση σε επίπεδη σκεπή δεν είναι δυνατή. Η τοποθέτηση θα πρέπει να γίνει μόνο από ειδικό τεχνίτη σκεπών. 7

8 Υποδείξεις ασφαλείας Κατά την επιλογή του σημείου τοποθέτησης, λάβετε υπόψη σας, ότι η θέση πρέπει να είναι προσιτή χωρίς πρόβλημα και να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε χειρισμούς, χωρίς κίνδυνο. Αυτό είναι επίσης σημαντικό και για τυχόν επισκευές που μπορεί να προκύψουν αργότερα. Για τις παλιές συσκευές Όταν ο απορροφητήρας σας παλιώσει και πρόκειται να τον πετάξετε, αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας προς τον απορροφητήρα και καταστρέφετε το ηλεκτρικό καλώδιο και το φις. Έτσι αποφεύγετε το ενδεχόμενο επαναχρησιμοποίησης των συσκευών, που θα ήταν επιζήμιο για το περιβάλλον. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένη χρήση ή αμέλεια των υποδείξεων ασφαλείας. 8

9 Τοποθέτηση AWG 102 Ο εξωτερικός κινητήρας εξωτερικού χώρου AWG 102 τοποθετείται έξω από το σπίτι. Η τοποθέτηση του κινητήρα γίνεται κάθετα προς τον εξωτερικό τοίχο και ή έξοδος αέρα πρέπει να δείχνει προς τα κάτω. Ξεβιδώνετε τις 2 βίδες στερέωσης στην κάτω πλευρά της συσκευής και βγάζετε τη μονάδα κινητήρα από τη βάση του. Το στόμιο απορρόφησης αέρα του κινητήρα παραδίδεται με μια διάμετρο 125 χιλστ. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε διάμετρο 150 χιλστ., κόβετε με ένα μαχαίρι τον πρώτο δακτύλιο του στομίου α- πορρόφησης στο σημείο κοπής. Ο κινητήρας συνδέεται ηλεκτρικά με ένα καλώδιο τροφοδοσίας με τη συσκευή του απορροφητήρα και οι λειτουργίες εκτελούνται μέσω του πίνακα χειρισμού του απορροφητήρα. Κατά την σύνδεση του εξωτερικού κινητήρα απορροφητήρων, όπως και κατά την τοποθέτηση του σωλήνα εξαγωγής αέρα, προσέχετε ιδιαίτερα επίσης τις υποδείξεις που συμπεριλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης της συσκευής απορροφητήρα. 9

10 Τοποθέτηση Κάνετε ένα άνοιγμα στον τοίχο με διάμετρο 185 χιλστ. Ενώνετε τα 3 ποδαράκια τοποθέτησης μέσα από τις τρύπες στερέωσης της βάσης κινητήρα. Σπρώχνετε τον τηλεσκοπικό σωλήνα μέσα στο άνοιγμα του τοίχου. Με τον τηλεσκοπικό σωλήνα είναι πιο εύκολο να περάσετε αργότερα το ηλεκτρικό καλώδιο και τον ελαστικό σωλήνα ε- ξαγωγής αέρα. Τοποθετείτε τη βάση του κινητήρα στον εξωτερικό τοίχο με τη σύνδεση του καλωδίου προς τα κάτω. Μαρκάρετε τα σημεία για τις 3 τρύπες. Ανοίγετε στα μαρκαρισμένα σημεία τις 3 τρύπες, 8 χιλστ. και πιέζετε τα ούπατ S 8 μέσα στις τρύπες. Ανασηκώνετε τη βάση κινητήρα και οδηγείτε το καλώδιο με το φις 6 πόλων, δια μέσω του τηλεσκοπικού σωλήνα τοίχου, μέσα στο σπίτι. Αν είναι απαραίτητη μια αντιστάθμιση δυναμικού, τραβάτε το αντίστοιχο καλώδιο μέσα από το προβλεπόμενο πέρασμα. Η αντιστάθμιση δυναμικού είναι απαραίτητη, όταν επεκτείνετε το καλώδιο πέραν ακόμη και της προσθήκης που συνοδεύει τη συσκευή (βλέπε "Ηλεκτρική σύνδεση"). 10

11 Τοποθέτηση Οδηγείτε τον ελαστικό σωλήνα εξαγωγής αέρα μέσα από τον τηλεσκοπικό σωλήνα και τον στερεώνετε με ένα κολάρο στο στόμιο απορρόφησης της βάσης κινητήρα. Σταθεροποιείτε τη βάση κινητήρα με 3 βίδες στον εξωτερικό τοίχο. Από την εσωτερική πλευρά του τοίχου συμπιέζετε τον ελαστικό σωλήνα και γεμίζετε με μονωτικό υλικό το κενό ανάμεσα στον ελαστικό και στον τηλεσκοπικό σωλήνα. Ενώνετε τις δύο κλέμμες σύνδεσης. Για επέκταση του καλωδίου τροφοδοσίας χρησιμοποιήστε το συνοδευτικό καλώδιο σύνδεσης. Αν δεν αρκεί και αυτό το καλώδιο, ακολουθήστε τις υποδείξεις στο κεφάλαιο "Ηλεκτρική σύνδεση". Τοποθετείτε πάλι τη μονάδα κινητήρα και τη βιδώνετε σφικτά. 11

12 Τοποθέτηση MG 100 Ο εξωτερικός κινητήρας τοίχου MG 100 τοποθετείται στον εξωτερικό τοίχο του σπιτιού. Ο κινητήρας αυτός συνδέεται ηλεκτρικά με ένα καλώδιο τροφοδοσίας με τη συσκευή του απορροφητήρα και οι λειτουργίες εκτελούνται μέσω του πίνακα χειρισμού της συσκευής απορροφητήρα. Κατά την σύνδεση του κινητήρα, όπως και κατά την τοποθέτηση του σωλήνα εξαγωγής αέρα, προσέχετε ιδιαίτερα επίσης τις υποδείξεις που συμπεριλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης της συσκευής απορροφητήρα. Αντιστάθμιση δυναμικού, *προκύπτει από τα χιλστ. Κάνετε ένα άνοιγμα στον τοίχο με διαστάσεις 280 x 240 χιλστ. Επεκτείνετε το άνοιγμα στον εξωτερικό τοίχο ως 365 χιλστ. προς τα κάτω και περίπου 150 χιλστ. στο βάθος. Με ένα σταυροκατσάβιδο βγάζετε τις βίδες από το καπάκι Α του περιβλήματος και αφαιρείτε το καπάκι. Βιδώνετε τα συνοδευτικά λαμάκια στερέωσης Β, στο καμπυλωτό τμήμα τους, πίσω από το πλαίσιο του περιβλήματος. Μαρκάρετε τις τρύπες για τα λαμάκια στερέωσης Β πάνω στον τοίχο. 12

13 Τοποθέτηση Ανοίγετε στα μαρκαρισμένα σημεία 4 τρύπες, ( 6 χιλστ., βάθος = 30 χιλστ.) και πιέζετε τα ούπατ S 6 ολόκληρα μέσα στις τρύπες. Πιέζετε τα ούπατ S6 ολόκληρα μέσα στις οπές. Σπρώχνετε το περίβλημα του μοτέρ μέσα στον τοίχο και το βιδώνετε σφικτά. Τοποθετείτε το εσωτερικό τμήμα του τηλεσκοπικού σωλήνα D έτσι ώστε να προεξέχει περίπου 50 χιλστ. από τον τοίχο. Γεμίζετε με μονωτικό υλικό τον κενό χώρο ανάμεσα στον τοίχο και στο περίβλημα. Στερεώνετε το ανοξείδωτο καπάκι Α στο περίβλημα με ένα σταυροκατσάβιδο. Το στόμιο απορρόφησης αέρα του κινητήρα παραδίδεται με μια διάμετρο 150 χιλστ. Αν θέλετε να έχει διάμετρο 125 χιλστ., μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνοδευτική υποδοχή. Σπρώχνετε τον ελαστικό σωλήνα ε- ξαγωγής αέρα στο στόμιο απορρόφησης αέρα του κινητήρα και τον στερεώνετε με ένα κολάρο. Ενώνετε τις δύο κλέμμες σύνδεσης. Για επέκταση του καλωδίου τροφοδοσίας χρησιμοποιείτε το συνοδευτικό καλώδιο σύνδεσης. Αν δεν αρκεί και αυτό το καλώδιο, ακολουθείτε τις υποδείξεις στο κεφάλαιο "Ηλεκτρική σύνδεση". 13

14 Τοποθέτηση DDG 102 Ο κινητήρας συνδέεται ηλεκτρικά με ένα καλώδιο τροφοδοσίας με τη συσκευή του απορροφητήρα και οι λειτουργίες εκτελούνται μέσω του πίνακα χειρισμού του απορροφητήρα. Κατά την σύνδεση του κινητήρα και την τοποθέτηση του σωλήνα εξαγωγής αέρα, προσέχετε ιδιαίτερα επίσης τις αντίστοιχες υποδείξεις στο κεφ. "Αγωγός εξαγωγής αέρα". Το στόμιο απορρόφησης αέρα του κινητήρα παραδίδεται με διάμετρο 125 χιλστ. Ο εξωτερικός κινητήρας οροφής DDG 102 τοποθετείται σε επικλινείς σκεπές κατοικίας από κεραμίδι ή πέτρινες πλάκες. H ελάχιστη κλίση σκεπής πρέπει να είναι 22, για να μη μπαίνει βροχή και χιόνι. Για άλλου είδους σκεπές, πρέπει να ζητηθεί η συμβουλή ενός τεχνίτη σκεπών. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε διάμετρο 150 χιλστ., κόβετε με ένα μαχαίρι τον πρώτο δακτύλιο του στομίου α- πορρόφησης στο σημείο κοπής. Ο κινητήρας αυτός δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε επίπεδες σκεπές. Η τοποθέτηση θα πρέπει να γίνει μόνο από ειδικό τεχνίτη σκεπών. 14

15 Τοποθέτηση Ξεβιδώνετε τις δύο βίδες στερέωσης και αφαιρείτε τον κινητήρα από την πλάκα. Στερεώνετε με τις συνοδευτικές βίδες και τα παξιμάδια την πλάκα κινητήρα στο πλαίσιο τοποθέτησης. Τοποθετείτε στην πλάκα κινητήρα τα εξαρτήματα απόστασης. Επανατοποθετείτε τον κινητήρα. 15

16 Τοποθέτηση Απομακρύνετε το υλικό κάλυψης της σκεπής από το σημείο που πρόκειται να τοποθετήσετε τον κινητήρα. Λυγίζετε το πλαίσιο κάλυψης προς τα πάνω. Τοποθετείτε τον κινητήρα στη σκεπή έτσι ώστε η έξοδος του αέρα να κατευθύνεται προς την κατηφορική πλευρά της σκεπής. Βιδώνετε σφικτά τον κινητήρα με τη λαμαρίνα στήριξης στο κάτω τμήμα της σκεπής. Τοποθετείτε πάλι το υλικό κάλυψης της σκεπής που είχατε απομακρύνει. Παράλληλα πιέζετε το πλαίσιο κάλυψης έτσι ώστε να υπάρχει εγγυημένα η απαιτούμενη μόνωση. Τοποθετείτε το πλαίσιο κάλυψης πάνω από τον κινητήρα, κάτω από το υλικό κάλυψης της σκεπής, με τα πλαϊνά και το κάτω τμήμα του να προεξέχουν της σκεπής. Σπρώχνετε τον ελαστικό σωλήνα ε- ξαγωγής αέρα στο στόμιο απορρόφησης αέρα του κινητήρα και τον στερεώνετε με ένα κολάρο. 16

17 Τοποθέτηση Ενώνετε τις δύο κλέμμες σύνδεσης. Για επέκταση του καλωδίου τροφοδοσίας χρησιμοποιείτε το συνοδευτικό καλώδιο σύνδεσης. Αν επεκτείνετε το καλώδιο πέραν α- κόμη και της συνοδευτικής προσθήκης, τότε είναι απαραίτητη μια αντιστάθμιση δυναμικού (βλέπε "Ηλεκτρική σύνδεση"). Αν αυτό είναι απαραίτητο, κάνετε την αντιστάθμιση δυναμικού στο προβλεπόμενο για αυτήν σημείο σύνδεσης του περιβλήματος. Υπόδειξη: Προσέχετε επίσης, να υπάρχει η σωστή μόνωση κατά το πέρασμα του καλωδίου και του σωλήνα εξαγωγής αέρα μέσα από την κάτω στρώση του υλικού σκεπής. 17

18 Τοποθέτηση ABLG 202 Κατά την σύνδεση του κινητήρα και κατά την τοποθέτηση του σωλήνα εξαγωγής αέρα, προσέχετε ιδιαίτερα επίσης τις υποδείξεις που συμπεριλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης του απορροφητήρα. Αφού διαλέξετε την κατάλληλη θέση για τον κινητήρα, προσέχετε και τη σωστή κατεύθυνση που θα έχει ο αγωγός εξαγωγής αέρα. Μαρκάρετε 4 σημεία για τις τρύπες στερέωσης πάνω στην επιφάνεια τοποθέτησης. Αφήνετε τον κινητήρα στην άκρη. 1) πλευρά απορρόφησης Ο κινητήρας εξαερισμού ABLG 202 τοποθετείται μέσα στο σπίτι. Κατάλληλα σημεία τοποθέτησης είναι π.χ.: Σε οροφή ή σε ψευδοροφή Σε χώρο που χρησιμεύει ως αποθήκη Στην κουζίνα με ένα κατάλληλο περίβλημα μόνωσης. Ο κινητήρας μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα ή οριζόντια. Κατά την κάθετη τοποθέτηση λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις στην επόμενη σελίδα. Ο κινητήρας αυτός συνδέεται ηλεκτρικά με ένα καλώδιο τροφοδοσίας με τον απορροφητήρα και οι λειτουργίες εκτελούνται μέσω του πίνακα χειρισμού του απορροφητήρα. Ανοίγετε στα μαρκαρισμένα σημεία τις 4 τρύπες για τη στερέωση του κινητήρα εξαερισμού ( 8 χιλστ., βάθος = 40 χιλστ.). Πιέζετε τα ούπατ S 8 ολόκληρα μέσα στις τρύπες. Συναρμολογείτε τα ποδαράκια τοποθέτησης στην κάτω πλάκα κινητήρα. Με τις συνοδευτικές βίδες βιδώνετε σφικτά τον κινητήρα. 18

19 Τοποθέτηση Συνδέετε τον εξερχόμενο από τον απορροφητήρα σωλήνα εξαγωγής αέρα στο στόμιο απορρόφησης αέρα του κινητήρα και στερεώνετε το σωλήνα με το κολάρο. Ο κινητήρας παραδίδεται για σύνδεση με σωλήνα εξαγωγής αέρα διαμέτρου 150 χιλστ. Στην πλευρά απορρόφησης μπορεί να συνδεθεί επίσης και αγωγός εξαγωγής αέρα με διάμετρο 125 χιλστ. με τη βοήθεια ενός στομίου μείωσης διαμέτρου σωλήνα (μπορείτε να το προμηθευτείτε από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele ή από καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele). Στην πλευρά εκτόξευσης αέρα συνδέετε σωλήνα εξαγωγής αέρα με διάμετρο 150 χιλστ. Όταν οι υδρατμοί οδηγούνται απευθείας σε εξωτερικό χώρο, συνιστάται η τοποθέτηση ενός τηλεσκοπικού σωλήνα. Μπορείτε να τον προμηθευτείτε από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele ή από καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele. Σε περίπτωση κάθετης τοποθέτησης του κινητήρα και απευθείας εξαγωγή του αέρα μέσω της οροφής, πρέπει, μέσω της χρήσης αγωγού διέλευσης οροφής DDF 125/150 ή άλλων ανάλογων μέτρων προστασίας, να υ- πάρχει εγγυημένα ασφάλεια από τυχόν εισροή βρόχινου νερού. Ενώνετε τις δύο κλέμμες σύνδεσης. Για επέκταση του καλωδίου τροφοδοσίας, χρησιμοποιείστε το συνοδευτικό καλώδιο σύνδεσης. Αν επεκτείνετε το καλώδιο πέραν α- κόμη και της συνοδευτικής προσθήκης, τότε είναι απαραίτητη μια αντιστάθμιση δυναμικού (βλέπε "Ηλεκτρική σύνδεση"). Αν αυτό είναι απαραίτητο, κάνετε την αντιστάθμιση δυναμικού στο προβλεπόμενο για αυτήν σημείο σύνδεσης του περιβλήματος. 19

20 Τοποθέτηση DDF 125/150 * πλαίσιο κάλυψης Ο αγωγός διέλευσης οροφής DDF 125/150 χρησιμοποιείται για το πέρασμα ενός σωλήνα εξαγωγής αέρα δια μέσω επικλινών σκεπών κατοικίας από κεραμίδι ή πέτρινες πλάκες. Η ελάχιστη κλίση σκεπής πρέπει να είναι 22, για να μη μπαίνει βροχή και χιόνι. Για άλλου είδους σκεπές, πρέπει να ζητηθεί η συμβουλή ενός τεχνίτη σκεπών. Ο αγωγός διέλευσης οροφής δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε επίπεδες σκεπές. Η τοποθέτηση θα πρέπει να γίνει μόνο από ειδικό τεχνίτη σκεπών. Απομακρύνετε το υλικό κάλυψης της σκεπής από το σημείο τοποθέτησης. Λυγίζετε το πλαίσιο κάλυψης προς τα πάνω. Τοποθετείτε τον αγωγό διέλευσης στη σκεπή έτσι ώστε η έξοδος του αέρα να κατευθύνεται προς την κατηφορική πλευρά της σκεπής. Βιδώνετε σφικτά τον αγωγό διέλευσης με τη λαμαρίνα στήριξης στο κάτω τμήμα της σκεπής. Τοποθετείτε πάλι το υλικό κάλυψης της σκεπής. Παράλληλα πιέζετε το πλαίσιο κάλυψης για να διασφαλιστεί η απαιτούμενη μόνωση. Τοποθετείτε το πλαίσιο κάλυψης πάνω από τον αγωγό διέλευσης οροφής, κάτω από το υλικό κάλυψης της σκεπής, με τα πλαϊνά και το κάτω τμήμα του να προεξέχουν της σκεπής. Το στόμιο απορρόφησης αέρα του α- γωγού διέλευσης οροφής έχει διάμετρο 150 χιλστ. Για περιπτώσεις διαμέτρου 125 χιλστ., θα βρείτε στη συσκευασία ένα στόμιο μείωσης. Σπρώχνετε τον ελαστικό σωλήνα ε- ξαγωγής αέρα στο στόμιο και τον στερεώνετε με ένα κολάρο. Επίσης είναι ενσωματωμένο στον α- πορροφητήρα ένα κλαπέτο αντεπιστροφής. Υπόδειξη: Προσέχετε επίσης, να υπάρχει η σωστή μόνωση κατά το πέρασμα του σωλήνα εξαγωγής αέρα μέσα από την κάτω στρώση του υλικού σκεπής. 20

21 Ηλεκτρική σύνδεση Ο εξωτερικός κινητήρας συνδέεται με ένα ειδικό καλώδιο τροφοδοσίας με τον απορροφητήρα και λειτουργεί με τον πίνακα χειρισμού που βρίσκεται πάνω στον απορροφητήρα. Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές VDE Για μεγαλύτερη ασφάλεια το σωματείο VDE στη σειρά προδιαγραφών DIN VDE 0100, τμήμα 739, συνιστά να τοποθετείται στην παροχή ρεύματος των συσκευών ένας διακόπτης (FI), με ανοχή διέγερσης 30 ma (DIN VDE 0664). Τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τη σύνδεση θα τα βρείτε στην πινακίδα τύπου πάνω στο περίβλημα της συσκευής. Ελέγχετε, αν τα στοιχεία αυτά συμφωνούν με την τάση και συχνότητα του η- λεκτρικού σας δικτύου. Ο εξωτερικός κινητήρας συνοδεύεται από μια επέκταση καλωδίου 3 μ. Αν εκτός από την προσθήκη αυτού του καλωδίου χρειασθείτε μεγαλύτερη επέκταση ή αν το συνδέσετε με ένα άλλο μόνιμο καλώδιο (τουλάχιστον 6 x 1,5 mm 2 ), τότε θα πρέπει να ακολουθήσετε τις προδιαγραφές VDE 0100/0700, τμήμα 1. Ο εξωτερικός κινητήρας θα πρέπει τότε να συνδεθεί με αντιστάθμιση δυναμικού. Μια σύνδεση τύπου, υπάρχει ήδη στον εξωτερικό κινητήρα. Αυτοί οι εξωτερικοί κινητήρες μπορούν να συνδεθούν μόνο με απορροφητήρα Miele, στον οποίο υπάρχει πρόβλεψη για αυτού του είδους τη σύνδεση. 21

22 Αγωγός εξαγωγής αέρα Λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες στο κεφ. "Υποδείξεις ασφαλείας". Ιδιαίτερα κατά την ταυτόχρονη λειτουργία του απορροφητήρα στον ί- διο χώρο με άλλες εστίες θέρμανσης, πρέπει να τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις ασφαλείας, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας βλαβερών αναθυμιάσεων. Σε περίπτωση αμφιβολίας συμβουλευτείτε τον κατάλληλο τεχνικό καμινάδων για την ασφαλή λειτουργία της συσκευής. Για σύνδεση με αεραγωγό χρησιμοποιήστε μόνον ίσιους σωλήνες ή εύκαμπτους αεραγωγούς από άφλεκτο υλικό. Σε λειτουργία με εξωτερικό μοτέρ προσέχετε, ώστε ο αγωγός εξαγωγής αέρα να έχει σταθερό σχήμα. Το εξωτερικό μοτέρ μπορεί να δημιουργήσει υποπίεση και αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παραμόρφωση του αγωγού εξαγωγής αέρα. Για να επιτύχετε τη μέγιστη δυνατή α- πόδοση εξαερισμού και ελάχιστους θορύβους, λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω: Η διάμετρος του αγωγού εξαγωγής αέρα δε θα πρέπει να είναι μικρότερη από 150 χιλστ. Αν χρησιμοποιούνται επίπεδα κανάλια εξαερισμού, δε θα πρέπει η ε- γκάρσια τομή να είναι μικρότερη από την εγκάρσια τομή του στομίου εξαγωγής αέρα. Ο αγωγός εξαγωγής αέρα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντός και ίσιος. Χρησιμοποιείτε τόξα με μεγάλη ακτίνα. Ο αγωγός εξαγωγής αέρα δεν πρέπει να τσακίσει ή να πιεστεί. Προσέχετε, ώστε όλες οι συνδέσεις να είναι σταθερές και στεγανές. Σε οριζόντια τοποθέτηση του αγωγού εξαγωγής αέρα πρέπει να τηρηθεί η ελάχιστη κλίση του ενός εκατοστού ανά μέτρο. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να αποφευχθεί η είσοδος υδρατμών στον απορροφητήρα. Μόνο για ABLG 202: αν θέλετε ο ε- ξερχόμενος αέρας να οδηγείται προς τα έξω, σας συστήνουμε να εγκαταστήσετε τηλεσκοπικού σωλήνα τοίχου ή εξαερισμό οροφής. Όταν οδηγούνται οι υδρατμοί σε ένα φρεάτιο εξαερισμού χώρου, τότε θα πρέπει το στόμιο εξόδου να έχει κλίση προς την κατεύθυνση εξαγωγής του αέρα από το φρεάτιο. Προσοχή! Αν ο αγωγός εξαγωγής αέρα περνάει από ψυχρούς χώρους ή οροφές, μπορεί σε κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι του αγωγού, η έντονη αλλαγή θερμοκρασίας να δημιουργήσει υδρατμούς. Σε αυτήν την περίπτωση είναι απαραίτητο ένα στρώμα μόνωσης του αγωγού εξαγωγής αέρα. 22

23 Αγωγός εξαγωγής αέρα Σιγαστήρας (πρόσθετο εξάρτημα) Στον αγωγό εξαγωγής αέρα μπορείτε να τοποθετήσετε έναν σιγαστήρα. Για να ελαχιστοποιήσετε τους θορύβους του κινητήρα στην κουζίνα, πρέπει να τοποθετήσετε τον σιγαστήρα κατά το δυνατόν μπροστά από το εξωτερικό μοτέρ, σε μακρύ αγωγό εξαγωγής αέρα στο στόμιο εξαγωγής αέρα του απορροφητήρα. Σε εξωτερικό μοτέρ, το οποίο είναι εγκατεστημένο στο σπίτι (ABLG 202), μπορεί με την τοποθέτηση ενός σιγαστήρα πίσω από το εξωτερικό μοτέρ να επιτευχθεί μείωση των θορύβων του κινητήρα προς τα έξω. Για όλα τα είδη λειτουργίας ισχύει ότι το αποτέλεσμα μπορεί να βελτιστοποιηθεί, αν τοποθετηθούν δύο σιγαστήρες ο ένας πίσω από τον άλλο. 23

24 Service Για τυχόν βλάβες στη συσκευή σας που δεν μπορείτε να επιδιορθώσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε στο κατάστημα πώλησης προϊόντων Miele, από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο Miele Service. Στην τελευταία σελίδα του παρόντος βιβλίου, θα βρείτε τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε για θέματα Service. Όταν πρόκειται να καλέσετε το Miele Service, θα χρειαστεί να αναφέρετε τον τύπο και τον αριθμό της συσκευής σας. Τα δυο αυτά στοιχεία, θα τα βρείτε στην πινακίδα τύπου, στο περίβλημα της συσκευής. 24

25 Τεχνικά χαρακτηριστικά AWG 102: Ισχύς σύνδεσης W Τάση ηλεκτρικού δικτύου... AC 230 V Συχνότητα Hz Ασφάλεια A Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας...0,75 m Μήκος συνδετικού καλωδίου...5 m Θερμοκρασία λειτουργίας... ως -20 C Ισχύς εξαγωγής αέρα* Βαθμίδα Ι m 3 /h Βαθμίδα ΙΙ m 3 /h Βαθμίδα ΙΙΙ m 3 /h Εντατική βαθμίδα m 3 /h MG 100: Ισχύς σύνδεσης W Τάση ηλεκτρικού δικτύου... AC 230 V Συχνότητα Hz Ασφάλεια A Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας...0,75 m Μήκος συνδετικού καλωδίου...5 m Θερμοκρασία λειτουργίας...ως -20 C Ισχύς εξαγωγής αέρα* Βαθμίδα Ι m 3 /h Βαθμίδα ΙΙ m 3 /h Βαθμίδα ΙΙΙ m 3 /h Εντατική βαθμίδα m 3 /h ABLG 202: Ισχύς σύνδεσης W Τάση ηλεκτρικού δικτύου... AC 230 V Συχνότητα Hz Ασφάλεια A Μήκος συνδετικού καλωδίου...5 m Θερμοκρασία λειτουργίας... ως -20 C Ισχύς εξαγωγής αέρα* Βαθμίδα Ι m 3 /h Βαθμίδα ΙΙ m 3 /h Βαθμίδα ΙΙΙ m 3 /h Εντατική βαθμίδα m 3 /h DDG 102: Ισχύς σύνδεσης W Τάση ηλεκτρικού δικτύου... AC 230 V Συχνότητα Hz Ασφάλεια A Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας...0,75 m Μήκος συνδετικού καλωδίου...5 m Θερμοκρασία λειτουργίας...ως -20 C Ισχύς εξαγωγής αέρα* Βαθμίδα Ι m 3 /h Βαθμίδα ΙΙ m 3 /h Βαθμίδα ΙΙΙ m 3 /h Εντατική βαθμίδα m 3 /h * Παράδειγμα σε συνδυασμό με τον απορροφητήρα DA EXT, αγωγός εξαγωγής αέρα με διάμετρο 150 χιλστ. σύμφωνα με το πρότυπο EN

26 26

27 27

28 ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών, κουζίνες, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας, φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ατμού, καφετιέρες. ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Συγκροτήματα επίπλων κουζίνας και όλοι οι τύποι εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών συσκευών. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Επαγγελματική φροντίδα ιματισμού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια. Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισμό και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων. Miele & Cie. KG Carl-Miele-Straße Gütersloh Germany ΑΘΗΝΑ Υποκ/μα Κύπρου: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ MIELE GALLERY Λεωφ. Μεσογείων 257 Λεωφ. Γρίβα Διγενή Ν. Ψυχικό 1080 Λευκωσία (αστική χρέωση πανελλαδικά) Τηλ.: (+357) (από κινητό) Service: (χωρίς χρέωση) Fax: Fax: (+357) Με επιφύλαξη του δικαιώματος για μεταβολές / 4010 GR M.-Nr / 05

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης. Εξωτερικοί κινητήρες απορροφητήρων AWG 102 ABLG 202 MG 100 DDG 102

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης. Εξωτερικοί κινητήρες απορροφητήρων AWG 102 ABLG 202 MG 100 DDG 102 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εξωτερικοί κινητήρες απορροφητήρων AWG 102 ABLG 202 MG 100 DDG 102 Αγωγός διέλευσης οροφής DDF 125/150 G Should you require these operating instructions in a different language,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 289-4 DA 289-4 EXT Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας DA 186 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 146 DA 156 DA 150 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας DA 186 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 5960 W DA 5990 W DA 5990 W EXT ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 396 DA 399 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 3160 DA 3190 DA 3160 ΕΧΤ DA 3190 ΕΧΤ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 420 V DA 420 V EXT DA 424 V DA 424 V EXT ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 2150 DA 2170 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας DA 5330 D ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας Διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε βλάβες στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραμικές εστίες CS 1112 CS 1122 CS 1134 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ηλεκτρικό γκριλ CS 1312 CS 1322 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εστίες αερίου KM 2014 KM 2034 / 2035 KM 2052 KM 2054 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Φούρνος ατμού DG 1450. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Φούρνος ατμού DG 1450. el - GR Οδηγίες χρήσης Φούρνος ατμού DG 1450 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραµικές εστίες CS 1112 CS 1122 CS 1134 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εντοιχιζόµενοι φούρνοι ατµού DG 3450 DG 3460 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εστίες αερίου CS 1012-1 CS 1034-1 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ψυγείο DynaCool K 12820 SD edt/cs Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ηλεκτρική φριτέζα CS 1411 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Αυτόνοµες κεραµικές εστίες KM 500 KM 503 KM 507 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ηλεκτρικό γκριλ CS 1312 CS 1322 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραµικές εστίες KM 6002 / KM 6003 KM 6012 / KM 6013 KM 6017 / KM 6023 / KM 6024 (Για συνδυασµό µε κουζίνες σειρά H 4000) ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σιδερωτήριο HM 16-83. el - GR

Οδηγίες χρήσης Σιδερωτήριο HM 16-83. el - GR Οδηγίες χρήσης Σιδερωτήριο HM 16-83 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εστίες αερίου CS 1011 CS 1021 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σιδερωτήριο B 995 D. el - GR

Οδηγίες χρήσης Σιδερωτήριο B 995 D. el - GR Οδηγίες χρήσης Σιδερωτήριο B 995 D Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σιδερωτήριο B 995 D. el - GR

Οδηγίες χρήσης Σιδερωτήριο B 995 D. el - GR Οδηγίες χρήσης Σιδερωτήριο B 995 D Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οριζόντιοι καταψύκτες FreeFrost GT 303 ES GT 263 ES GT 413 ES. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Οριζόντιοι καταψύκτες FreeFrost GT 303 ES GT 263 ES GT 413 ES. el - GR Οδηγίες χρήσης Οριζόντιοι καταψύκτες FreeFrost GT 303 ES GT 263 ES GT 413 ES ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Εστίες αερίου KM 390 G KM 391 G

Οδηγίες χρήσης. Εστίες αερίου KM 390 G KM 391 G Οδηγίες χρήσης Εστίες αερίου KM 390 G KM 391 G G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où vous désirez avoir

Διαβάστε περισσότερα