Αρ. Πρωτ.:403 Στεφανοβίκειο, 21/02/2013. Προς: ΔΑ ΕΠΠΕΡΑΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Πρωτ.:403 Στεφανοβίκειο, 21/02/2013. Προς: ΔΑ ΕΠΠΕΡΑΑ"

Transcript

1 Αρ. Πρωτ.:403 Στεφανοβίκειο, 21/02/2013 Προς: ΔΑ ΕΠΠΕΡΑΑ Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 Έχοντας υπόψη : ΥΑ 248//2006 (ΥΑ ΦΕΚ Β ): Καν. λειτουργίας υπηρεσιών και προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου. Την ΥΠΑΣΥΔ Αριθμ /ΕΥΣ Μαρτίου 2008 Το με αρ πρ 921/ ετήσιο πρόγραμμα δράσεων. Σας παραθέτουμε τα απολογιστικά στοιχεία υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έτους 2012 στα πλαίσια ου προγράμματος: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΛΑΣ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ»

2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Προοίμιο Ο Φορέας Διαχείρισης για το έτος 2012 προγραμμάτισε την υλοποίηση των δράσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγκεκριμένο από το 2011 Τεχνικό Δελτίο του Φορέα με αρ. πρωτ. έγκρισης / Παράλληλα ολοκλήρωσε και υπέβαλε με αρ πρωτ. ΕΠΠΕΡΑΑ / αίτηση τροποποίησης ΤΔ, σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΕΠΠΕΡΑΑ, για την αναμόρφωση του ΤΔ, η οποία και εγκρίθηκε με την / , τροποποιώντας το ΤΔ στη σημερινή του μορφή. Από τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι η τροποποίηση του ΤΔ επέφερε αλλαγές στον ετήσιο προγραμματισμό. Για λόγους κατανόησης η κατηγοριοποίηση των δράσεων θα ακολουθήσει αυτή του τροποποιημένου ΤΔ. Οι δράσεις που δεν περιλαμβάνονται στο τροποποιημένο ΤΔ και είχαν προγραμματιστεί για το 2012 δεν υλοποιήθηκαν. Ειδικότερα για το ΥΠ1 «Πρόγραμμα για τη προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας» ακολουθείται η διάρθρωση του σύμφωνα με την / απόφαση προέγκρισης του Υποέργου.

3 ΥΠ 1: «Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας» ΑΞΟΝΑΣ 1 Περιβαλλοντική παρακολούθηση 1.1. Παρακολούθηση ειδών πανίδας Παρακολούθηση ειδών ορνιθοπανίδας 1. Σχεδιασμός προγράμματος παρακολούθησης (δημιουργία πρωτοκόλλων, εντοπισμός θέσεων δειγματοληψίας κλπ) Α.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ: αφορά τη συλλογή σχετικής βιβλιογραφίας που θα επιτρέψει την αποτύπωση της υπάρχουσας γνώσης. Β.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΓΝΩΣΗΣ: περιγραφή της κατάστασης του οικοσυστήματος από προγενέστερους μελετητές με βάση τα προαναφερθέντα συγγράμματα Γ.ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ: Αφορά τον τεκμηριωμένο Σχεδιασμό για την οργάνωση των εργασιών πεδίου Δ.ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ: Καθορισμός του μεγέθους του δείγματος με βάση τη στρωματωμένη τυχαία δειγματοληψία, ακολουθούμενα πρωτόκολλα κλπ. Ε.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: Χωροταξική κατανομή του δείγματος και οργάνωση των εργασιών υπαίθρου, τηλεπισκόπηση. Η.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ: Θ.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ:Η Συγκέντρωση των παραπάνω κεφαλαίων σε μια Αρχική πρόταση που θα αποτελέσει τη βάση για μετέπειτα προτάσεις τροποποίησης. Παραδοτέα Α.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ: Κατάλογος δημιουργία βάσης δεδομένων. Β.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΓΝΩΣΗΣ: Τεχνική έκθεση συμπερασμάτων Γ.ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ: Σχέδιο εργασιών πεδίου Δ.ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ: Τεχνική έκθεση Ε.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: Τεχνική έκθεση, GIS

4 Η.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ: Πρόγραμμα Επισκέψεων Θ.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ: Τεχνική έκθεση. Πόροι Στελεχιακού δυναμικού Επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα, GIS, υπόβαθρο τηλεπισκόπησης. 2. Εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης Η εφαρμογή του Προγράμματος δεν έχει ακόμη ξεκινήσει τυπικά. Ουσιαστικά όμως έχουν πραγματοποιηθεί επανειλημμένες επισκέψεις στο πεδίο για λογαριασμό άλλων προγραμμάτων: - Πρόγραμμα Μεσοχειμωνιάτικης καταμέτρησης σε συνεργασία με την Ορνυθολογική Εταιρεία - Το Πρόγραμμα CorMan για τη μέτρηση των πληθυσμών κορμοράνων (Phalacrocorax carbo). - Πρόγραμμα LIFE για το Κιρκινέζι (Falco naumanni) - Μηνιαίες καταμετρήσεις στα πλαίσια Μεταπτυχιακού της Σχολής Δασολογίας & ΦΠ ΑΠΘ. Παραδοτέα - Πρόγραμμα Μεσοχειμωνιάτικης καταμέτρησης σε συνεργασία με την Ορνιθολογική Εταιρεία. o o 1 Αναφορά 3. Δελτία καταμέτρησης - Πρόγραμμα Μέτρησης των πληθυσμών κορμοράνων (Phalacrocorax carbo). o o 1 Αναφορά 3. Δελτία καταμέτρησης

5 - Πρόγραμμα LIFE για το Κιρκινέζι o Παραδοτέα 1 ης φάσης προγράμματος - Μηνιαίες καταμετρήσεις στα πλαίσια Μεταπτυχιακού. o 12 μηνιαία Δελτία καταγραφής πληθυσμών - Φωτογραφική τεκμηρίωση Πόροι Στελεχιακού δυναμικού Επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα, αυτοκίνητα, κάμερα, βιντεοπροβολέας, GIS. 3. Έκθεση με τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών / Συμπεράσματα Το πρόγραμμα έχει ολοκληρώσει τη πρώτη του φάση και θα πρέπει να ξεκινήσουν οι εργασίες υπαίθρου. Προκειμένου αυτό να πραγματοποιηθεί θα πρέπει να εγκριθούν τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης. Επίσης αναμένουμε την ημερομηνία διεξαγωγής των σεμιναρίων, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από τη κα Δαλάκα, που θα εξειδικεύσουν την ακολουθούμενη μεθοδολογία. Παραδοτέα Πόροι Στελεχιακού δυναμικού Επισυνάπτονται στο Παράρτημα

6 Παρακολούθηση ιχθυοπανίδας 1. Σχεδιασμός προγράμματος παρακολούθησης (δημιουργία πρωτοκόλλων, εντοπισμός θέσεων δειγματοληψίας κλπ) Α.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ: αφορά τη συλλογή σχετικής βιβλιογραφίας που θα επιτρέψει τη διεύρυνση των γνώσεων.. Β.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΓΝΩΣΗΣ: περιγραφή της κατάστασης του είδους Cobitis stephanidisi από προγενέστερους μελετητές με βάση τα προαναφερθέντα συγγράμματα Γ.ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ: Αφορά τον τεκμηριωμένο σχεδιασμό για τη μέθοδο δειγματοληψίας που θα ακολουθηθεί ανάλογα με το είδος και τα χαρακτηριστικά του υδάτινου σώματος (ταμιευτήρας, τάφροι, ρέματα), λαμβάνοντας υπόψη τη βιολογία του υπό μελέτη είδος ψαριού. Η ένταση και τα πρότυπα των δειγματοληψιών ακολουθούν τις μεθοδολογικές κατευθύνσεις του Fame, του προτύπου EN 14011:2003 και μεθοδολογικές κατευθύνσεις από τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία, ακολουθούμενα πρωτόκολλα κλπ. Δ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ: Ε.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ:Η Συγκέντρωση των παραπάνω κεφαλαίων σε μια αρχική πρόταση που θα αποτελέσει τη βάση για μετέπειτα προτάσεις τροποποίησης Παραδοτέα Πόροι Α.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ: Κατάλογος δημιουργία βάσης δεδομένων. Β.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΓΝΩΣΗΣ: Έκθεση με τις βιβλιογραφικές αναφορές που συλλέχθηκαν για το είδος. Γ.ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ: Σχέδιο εργασιών πεδίου Δ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ: Πρόγραμμα Επισκέψεων Ε.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ: Τεχνική έκθεση. Στελεχιακού δυναμικού Επισυνάπτονται στο Παράρτημα

7 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα, αυτοκίνητα, υλικά εξοπλισμού παρακολούθησης (δίχτυα, απόχες, ηλεκτραλιεία κτλ). 2. Εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης Η εφαρμογή του Προγράμματος δεν έχει ακόμη ξεκινήσει ουσιαστικά διότι ο εξοπλισμός παρακολούθησης παρελήφθη με την απόφαση 126/ του ΔΣ. Ωστόσο τον Μάιο του 2012 πραγματοποιήθηκε προκαταρκτική ποσοτική δειγματοληψία ιχθύων στη τεχνητή Λίμνη Κάρλα. Παραδοτέα - Προκαταρκτική ποσοτική δειγματοληψία ιχθύων στη τεχνητή Λίμνη Κάρλα Αναφορά : Αρ. Πρωτ. 766_ , Αρ. Πρωτ. βάσης δεδομένων καταχώρησης των στοιχείων του πεδίου 1172_ Πόροι Στελεχιακού δυναμικού Επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα, αυτοκίνητα, κάμερα, βιντεοπροβολέας,, υλικά εξοπλισμού παρακολούθησης (δίχτυα, απόχες, ηλεκτραλιεία κτλ).

8 3. Έκθεση με τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών / Συμπεράσματα Τα μόνα αποτελέσματα που υπάρχουν είναι από την προκαταρκτική δειγματοληψία των ιχθύων στον ταμιευτήρα της Κάρλας. Ωστόσο έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του σχεδίου παρακολούθησης του είδους Cobitis stephanidisi και αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες πεδίου. Προκειμένου αυτό να πραγματοποιηθεί θα πρέπει να εγκριθούν τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης. Επίσης αναμένουμε την ημερομηνία διεξαγωγής των σεμιναρίων, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από τη κα Δαλάκα, τα οποία θα συμβάλλουν θετικά στην υλοποίηση του προγράμματος. Παραδοτέα - Προκαταρκτική ποσοτική δειγματοληψία ιχθύων στη τεχνητή Λίμνη Κάρλα Αναφορά : Αρ Πρωτ 766_ , ΑρΠρωτ βάσης δεδομένων 1172_ Πόροι Στελεχιακού δυναμικού Επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα, αυτοκίνητα.

9 1.2. Παρακολούθηση τύπων οικοτόπων 1. Σχεδιασμός προγράμματος παρακολούθησης (δημιουργία πρωτοκόλλων, επιλογή θέσεων δειγματοληψίας, κλπ) Παραδοτέα Α.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ: αφορά τη συλλογή σχετικής βιβλιογραφίας που θα επιτρέψει την αποτύπωση της υπάρχουσας γνώσης. Β.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΓΝΩΣΗΣ: περιγραφή της κατάστασης του οικοσυστήματος από προγενέστερους μελετητές με βάση τα προαναφερθέντα συγκράματα Γ.ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ: Αφορά τον τεκμηριωμένο Σχεδιασμό για την οργάνωση των εργασιών πεδίου Δ.ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ: Καθορισμός του μεγέθους του δείγματος με βάση τη στρωματωμένη τυχαία δειγματοληψία, ακολουθούμενα πρωτόκολλα κλπ. Ε.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: Χωροταξική κατανομή του δείγματος και οργάνωση των εργασιών υπαίθρου, τηλεπισκόπηση. Η.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ: Θ.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ:Η Συγκέντρωση των παραπάνω κεφαλαίων σε μια Αρχική πρόταση που θα αποτελέσει τη βάση για μετέπειτα προτάσεις τροποποίησης. Α.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ: Κατάλογος δημιουργία βάσης δεδομένων. Β.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΓΝΩΣΗΣ: Τεχνική έκθεση συμπερασμάτων Γ.ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ: Σχέδιο εργασιών πεδίου Δ.ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ: Τεχνική έκθεση Ε.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: Τεχνική έκθεση, GIS Η.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ: Πρόγραμμα Επισκέψεων Θ.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ: Τεχνική έκθεση.

10 Πόροι Στελεχιακού δυναμικού Επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα, GIS, υπόβαθρο τηλεπισκόπησης. 2. Εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης Η εφαρμογή του προγράμματος παρακολούθησης για τους τύπους οικοτόπων που έχουν προταθεί, πέραν αυτών που θα παρακολουθηθούν με το ΥΠ2, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Αναμένεται η έγκριση της Α Φάσης, όπως έχει περιγραφεί παραπάνω. Παράλληλα όμως και για τη γνώση της προστατευόμενης περιοχής έχουν πραγματοποιηθεί στα πλαίσια γνωμοδοτήσεων περιβαλλοντικής αδειοδότησης σχετικές έρευνες για την κατάσταση των προς μελέτη εκτάσεων. Παραδοτέα Φυτοκοινωνιολογική έρευνα με αρ. πρ 2155/ προτεραιότητας 6110* Μονάδας εξόρυξης μαρμάρου σε οικότοπο φωτογραφική τεκμηρίωση Πόροι Στελεχιακού δυναμικού Επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα, αυτοκίνητα, κάμερα, βιντεοπροβολέας, GIS, τηλεπισκόπηση.

11 3. Έκθεση με τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών / Συμπεράσματα Αποτελεί Φυσικό Αντικείμενη της επόμενης φάσης που προγραμματίζεται για το 2013 Παραδοτέα Πόροι Στελεχιακού δυναμικού Επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα, αυτοκίνητα, κάμερα, βιντεοπροβολέας,

12 1.3. Παρακολούθηση ποιότητας υδάτων 1. Σχεδιασμός προγράμματος παρακολούθησης (πρωτόκολλα, επιλογή θέσεων δειγματοληψίας) Παραδοτέα Α.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ: αφορά τη συλλογή σχετικής βιβλιογραφίας που θα επιτρέψει την αποτύπωση της υπάρχουσας γνώσης. Β.ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ: Αφορά τον τεκμηριωμένο σχεδιασμό για τη μέθοδο δειγματοληψίας που ακολουθείται στο πεδίο Γ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ: Μηνιαίες δειγματοληψίες στο πεδίο Δ.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ: Έχουν ήδη καθοριστεί τα πρωτόκολλα πεδίου για την αξιολόγηση των παραμέτρων παρακολούθησης. Α.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ: Κατάλογος δημιουργία βάσης δεδομένων. Β.ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ: Σχέδιο εργασιών πεδίου Γ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ: Πρόγραμμα μηνιαίων επισκέψεων στο πεδίο Δ.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ: Τεχνική έκθεση. Πόροι Στελεχιακού δυναμικού Επισυνάπτονται στο Παράρτημα Δειγματοληπτικά όργανα πεδίου, όργανα μέτρησης παραμέτρων ποιότητας νερού στο πεδίο και στο εργαστήριο, αναλώσιμα, εξοπλισμός γραφείου, αυτοκίνητα, κάμερα κλπ

13 2. Εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης Το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων υλοποιείται από τις 1/01/2012. Τα αποτελέσματα της Α Φάσης θα παραδοθούν στο ΔΣ του Φορέα για έγκριση έπειτα από την ολοκλήρωση της εκτίμησης των αποτελεσμάτων παρακολούθησης των παραμέτρων που αποτελούν αντικείμενο του προγράμματος. Εντωμεταξύ έχει ήδη ξεκινήσει η υλοποίηση της δεύτερης φάσης του προγράμματος. Παραδοτέα 1. Βάση δεδομένων καταχώρησης των στοιχείων του πεδίο με Αρ Πρωτ : 1171_ Αναφορές : Παρατίθενται οι αριθμοί πρωτ. των μηνιαίων δειγματοληψιών νερού στον ταμιευτήρα της Κάρλας. 10/ ,122/ ,123/ ,618/ ,815/ ,829/ ,980/ ,1337/ ,1421/ ,1543/ ,1697/ ,1976/ ,2287/ Πόροι Στελεχιακού δυναμικού Επισυνάπτονται στο Παράρτημα Δειγματοληπτικά όργανα πεδίου, όργανα μέτρησης παραμέτρων ποιότητας νερού στο πεδίο και στο εργαστήριο, αναλώσιμα, εξοπλισμός γραφείου, αυτοκίνητα, κάμερα κλπ 3. Εκτίμηση αποτελεσμάτων Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων περιλαμβάνει τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων και την αξιολόγηση τους σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/60. Παραδοτέα

14 1. Έκθεση σχετικά με την εκτίμηση της ποιότητας των υδάτων του Ταμιευτήρα της Κάρλας για το έτος 2012, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60 και το διεθνές σύστημα DPSIR. 2. Έκθεση σχετικά με το πώς η ποιότητα των υδάτων του Ταμιευτήρα της Κάρλας επηρεάζει τη διαβίωση των ιχθύων. Πόροι Στελεχιακού δυναμικού Επισυνάπτονται στο Παράρτημα Αναλώσιμα και εξοπλισμός γραφείου, βιντεοπροβολέας.

15 ΑΞΟΝΑΣ 2 Φύλαξη Επόπτευση 1. Σχεδιασμός προγράμματος φύλαξης επόπτευσης Το πρόγραμμα φύλαξης του ΦΔ στελεχώνεται από 4 φύλακες και το Συντονιστή (επόπτης φύλαξης). Η περιοχή παρέμβασης καλύπτει έκταση 1218km2 και εποπτεύεται από 2 εναλλασσόμενες βάρδιες. Ο Σχεδιασμός του μέχρι το Σεπτέμβριο 2012 πραγματοποιούνταν σε εβδομαδιαία βάση και στη συνέχεια σε μηνιαία. Παραδοτέα Πόροι - 32 εβδομαδιαία προγράμματα φύλαξης - 4 μηνιαία Στελεχιακού δυναμικού Επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα, αυτοκίνητα, κάμερα, βιντεοπροβολέας,

16 2. Εφαρμογή προγράμματος φύλαξης επόπτευσης : Το πρόγραμμα φύλαξης εφαρμόζεται από τους 4 φύλακες με τη χρήση 1 οχήματος και μέσων επιτήρησης (κάμερα, κιάλια, μέσα επικοινωνίας) Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σε 3 ζώνες φύλαξης που καλύπτουν το 60% της έκτασης της περιοχής παρέμβασης των 1.218,00km2 Παραδοτέα: o 368 Ημερήσιων Αναφορών Φύλαξης ( κάποιες βάρδιες είναι διπλές) o 12 Μηνιαίων Αναφορών Φύλαξης. o Περισυλλογή 600 κιλών νεκρών κορμοράνων (Αρ. Πρωτ.: 2111/ , 479/ ) o Περισυλλογή 3,5 τόνων νεκρών ψαριών: Αρ. Πρωτ.: 2111/ 23/11/2012 o Φωτογραφική Τεκμηρίωση o Δελτία τύπου (αριθμός) Πόροι Επισυνάπτονται στο Παράρτημα - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα, αυτοκίνητα, κάμερα, βιντεοπροβολέας, μέσα επιτήρησης και επικοινωνίας, μέσα περισυλλογής (απόχες, μάσκες, στολές κλπ)

17 : 3. Προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης και απαραίτητων λογισμικών προγραμμάτων (GIS, κλπ) Αφορά τη συμπλήρωση του εξοπλισμού για τις ανάγκες της φύλαξης. Παραδοτέα: o Nikon mm f/ g AF-S DX ED VR (ΦΩΤΟ. ΝΙΚΟΝ) o Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8g (ΦΩΤΟ. ΝΙΚΟΝ) o Μπαταρία Nikon EN EL mAh (ΦΩΤΟ. ΝΙΚΟΝ) o Κάρτα μνήμης SanDisk Ultra SDHC 4GB 30MB/s (ΦΩΤΟ. ΝΙΚΟΝ) o Φίλτρο Cokin A-series Adapter Ring A452 52mm (ΦΩΤΟ. ΝΙΚΟΝ) o Φίλτρο Cokin A-series Adapter Ring A452 58mm (ΦΩΤΟ. ΝΙΚΟΝ) o Τρίποδας Cullmann Primax 180 o DIGIPRO LENS CAP 52mm (ΦΩΤΟ. ΝΙΚΟΝ) o ΦΑΡΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V DASTERI o ΦΑΡΟΣ ΑΠΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V DASTERI o ΣΕΙΡΗΝΑ ΜΕΓΑΛΗ 12V ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ o ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΑΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ DASTERI o ΦΑΚΟΣ ALPIN 560 LUMENS o ΦΑΚΟΣ TELCO (2 in 1) 150 LUMENS o ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΕΠΑΝ. ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ SONY ΤΥΠΟΥ ΑΑ & ΑΑΑ o ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΕΠΑΝ. ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΙΘΙΟΥ o ΕΠΑΝ. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ RCR 123A 650 o ΕΠΑΝ. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AA NI-MH 1,2V 2500 mah SONY o ΕΠΑΝ. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AAA NI-MH 1,2V 800 mah ENI TIME o ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΝΟΚΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ o ΤΑΦ 12V AYTOKINHTOY o GPS ΧΕΙΡΟΣ OREGON 550 GARMIN o GPS ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ G.I.S. GRS-1 TOPCON o ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ VHF - UHF CT 790 MIDLAND o ΚΙΑΛΙΑ NIGHTHUNTER XP 8 30 ΤΗΣ STEINER Πόροι Επισυνάπτονται στο Παράρτημα - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα, αυτοκίνητα, κάμερα, βιντεοπροβολέας, μέσα επιτήρησης και επικοινωνίας, μέσα περισυλλογής (απόχες, μάσκες, στολές κλπ)

18 4. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων προγράμματος Εντοπισμός προβλημάτων Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του προγράμματος φύλαξης αποτυπώνονται στον Πίνακα 1. Η σύγκριση των στοιχείων φανερώνει ότι : - Αυξήθηκε στο 102% η φυλασσόμενη περιοχή και καλύφτηκε το 60% του συνόλου της - Μείωση των συστάσεων στο 3,81% του Οι αντίστοιχες καταγγελίες παρέμειναν ίδιες - Εμφανίστηκαν 6 περιστατικά λαθροϋλοτομίας και έγιναν συστάσεις έναντι κανενός του Μία καταγγελία για λαθροϋλοτομία έναντι καμιάς του Δύο φορές έγιναν συστάσεις για Λαθροθηρία έναντι καμιάς του Δύο καταγγελίες το 2012 έναντι κανενός του Στα νεκρά ζώα και ψάρια. ( 600κιλά κορμοράνοι και 3,5τον Ψάρια) για το Στις Λοιπές παραβάσεις παρατηρείται μια μείωση που φτάνει το 85% στις συστάσεις και το 100% στις καταγγελίες. Παραδοτέα Προτάσεις: - Αξιολόγηση Προγράμματος Φύλαξης 2012.

19

20 ΠΕΡΙΟΧΉ ΦΎΛΑΞΗΣ

21 Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας ΧΩΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

22 Πόροι Στελεχιακού δυναμικού Επισυνάπτονται στο παράρτημα Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα, GIS βάση δεδομένων.

23 ΑΞΟΝΑΣ 3 Ευαισθητοποίηση του τοπικού, αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο πληθυσμού 1. Εκστρατείες ενημέρωσης από στελέχη του Φορέα Διαχείρισης 2. Δημοσιότητα, διάχυση ενημέρωσης Αφορά δράσεις Δημοσιότητας και διάχυσης της πληροφορίας αναφορικά με την οικολογική κατάσταση της προστατευόμενης περιοχής καθώς και του έργου που επιτελείται από το ΦΔ. Παραδοτέα: Εθελοντικός καθαρισμός Ακτής Αγίας : o Φάκελος Δράσης, ΑρΠρωτ. 1422/ & 1591/ o φωτογραφική τεκμηρίωση Ιστοσελίδα ΦΔ : Συμμετοχή στη διοργάνωση της ημερίδας στις 16/3/2012 με θέμα: «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης ποσότητας και ποιότητας υδατικών πόρων αγροτικών λεκανών απορροής υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής. Εφαρμογή στη λεκάνη απορροής της λίμνης Κάρλας».: o Φάκελος Ημερίδας o Παρουσίαση (αρ. πρ. 369/ ) Συμμετοχή στη διοργάνωση διημερίδας του Προγράμματος LIFE με θέμα: Διατήρηση και διαχείριση του Κιρκινεζιού (Falco naumanni). o Φάκελος Ημερίδας Συμμετοχή στην εκδήλωση «ROADSHOW LAKE KARLA 2BPARKS 2012», που οργάνωσε η Περιφέρειας Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Δήμο Ρήγα Φεραίου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 20/5/2012, στη συμβολή του ανατολικού αναχώματος της Λίμνης Κάρλας με το Μαυροβούνι.

24 o o Αναφορά (Αρ. Πρωτ.802/ ) φωτογραφική τεκμηρίωση Συμμετοχή στην εκδήλωση για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας Περιβάλλοντος. o Αναφορά (Αρ.Πρωτ. 901/ ,919/ ,929/ ) o o φωτογραφική τεκμηρίωση Δελτίο τύπου(836/ ,890/ ) Συμμετοχή στην τοπική Γιορτή Μήλου στην Αγιά, 31/8/2012 έως 6/9/2012. o φωτογραφική τεκμηρίωση o Δελτίο τύπου(αρ.πρωτ. 1430/ ,1485/ ) Συμμετοχή στην προώθηση συνεργασιών με τους υπόλοιπους τοπικούς ή κεντρικούς φορείς που σχετίζονται με την προστασία και διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής. ΑρΠρωτ 803/ ,804/ ,806/ ,1170/ Ένταξη του Φ.Δ. στο Διεθνές Δίκτυο λιμνών Living Lakes. Συμμετοχή του ΦΔ στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Marketing & Branding Τόπου στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο. o Παρουσίαση (Αρ. Πρωτ.578/ ) Συμμετοχή του ΦΔ στο 1ο Περιβαλλοντικό συνέδριο Θεσσαλίας με θέμα " ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ" o Παρουσίαση (αρ. πρ. 369/ )

25 Συμμετοχή του ΦΔ στο διεθνές συνέδριο Protection and Restoration of the Environment XI, με θέμα: HISTOPATHOLOGICAL OBSERVATIONS IN THE FISH SPECIES Cyprinus carpio ASSOCIATED WITH A CYANOBACTERIAL RICH LAKE. o Παρουσίαση (αρ. πρ. 369/ ) Συμμετοχή του ΦΔ στο εθνικό συνέδριο της Βιολογικής Εταιρείας με θέμα: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΖΩΟΠΛΑΓΚΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ «ΝΕΑ» ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΛΑ-ΘΕΣΣΑΛΙΑ. o Παρουσίαση (αρ. πρ. 369/ ) Συμμετοχή του ΦΔ στο διεθνές συνέδριο 8 th International Conference of EWRA "Water Resources Management in an Interdisciplinary and Changing Context με θέμα: KEY-DESCRIPTORS FOR THE FUCTIONING OF A MEDITERRANEAN RESERVOIR: THE CASE OF A NEW LAKE KARLA- GREECE. o Παρουσίαση (αρ. πρ. 369/ ) Συμμετοχή του ΦΔ στο διεθνές συνέδριο 4th International Multidisciplinary Conference on Hydrology and Ecology: Emerging Patterns, Breakthroughs and Challenges με θέμα: Analysis of anthropogenic pressures in a new re-constructed Mediterranean reservoir: linking to water quality and cyanotoxins. o Παρουσίαση (αρ. πρ. 369/ ) Πόροι Στελεχιακού δυναμικού Επισυνάπτονται στο παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα, αυτοκίνητα, κάμερα, βιντεοπροβολέας,

26 3. Σχεδιασμός και παραγωγή προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης/ ενημέρωσης Αποτελέσματα ευαισθητοποίησης από τις επισκέψεις στο χώρο της λίμνης και στην την διοργάνωση εκδηλώσεων. Παραδοτέα o o o o o 653 επισκέπτες στο χώρο της λίμνης 200 μαθητές πρωτοβάθμιας στα πλαίσια της εκδήλωσης για την Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος 40 Συμμετέχοντες στη δράση για το καθαρισμό της ακτής στη Αγιά Παραγωγή ενημερωτικού υλικού DVD από το 2ο ΕΠΑΛ Ν.Ι με τη συμμετοχή του ΦΔ. 30 Δελτία Τύπου o Βάση δεδομένων Αρ.Πρωτ. 1178/ Πόροι Στελεχιακού δυναμικού Επισυνάπτονται στο παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα

27 4. Διοργάνωση συνεδρίων δεν έχει πραγματοποιηθεί το 2012 προγραμματίζεται για το 2013

28 ΑΞΟΝΑΣ4 - Υποστήριξη στην υλοποίηση δράσεων 4.1 Διοίκηση Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του Υποέργου Α. Διοίκηση 1) Επιχειρησιακός σχεδιασμός υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος a. Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο Εκπονήθηκε το Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο (αρ. πρ. 921/ ) για την υλοποίηση των δράσεων του ΤΔ. Ο σχεδιασμός από την αρχή προσαρμόστηκε στις αναγκαία της 1 ης τροποποίησης του ΤΔ, σύμφωνα και με τις υποδείξεις της ΔΑ και τα προβλεπόμενα στο Πιστοποιητικό ποιότητας του ΦΔ. Στο σχεδιασμό περιγράφηκαν οι δράσεις, τα στάδια υλοποίησης, το στελεχιακό δυναμικό που εμπλέκεται με τις αρμοδιότητες και τα παραδοτέα, τα απαραίτητα μέσα και τέλος το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Παραδοτέα: Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο με αρ. πρ. 921/ Πόροι Από πλευράς Στελεχιακού δυναμικού ο Σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε με συνεργασία : Επισυνάπτονται στο παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα b. Συνεδριάσεις ΔΣ Πραγματοποιήθηκαν 8 συνεδριάσεις του ΔΣ και ειδικότερα :

29 Αντικείμενο 19η 20η 21η 22η 23η 24η 25η 26η ΕΠΠΕΡΑΑ ΛΟΙΠΑ Παραδοτέα: Ο φάκελος κάθε συνεδρίασης που περιλαμβάνει τη πρόσκληση, τις εισηγήσεις, το παρουσιολόγιο και τα πρακτικά. Ανάρτηση των πρακτικών στο Διαύγεια και στην Ιστοσελίδα του ΦΔ Πόροι Από πλευράς Στελεχιακού δυναμικού απασχολήθηκαν : Επισυνάπτονται στο παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα

30 2) Επικοινωνία με υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες για την διευθέτηση θεμάτων υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος. Η υλοποίηση του προγράμματος απαιτεί το συντονισμό του ΦΔ με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, που εμπλέκονται στο πρόγραμμα, για - Το Σχεδιασμό του ΤΔ - Έγκριση ΤΔ - Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης - Έγκριση Συβάσεων - Προγραμματισμό χρηματορροών - Έγκριση δαπανών - Εκπαίδευση στελεχών Παραδοτέα: Πόροι έγγραφα (εισερχόμενα και εξερχόμενα ) που αφορούν τις παραπάνω διαδικασίες - 6 ταξίδια στην Αθήνα (ΔΑ) - 1 σεμινάριο (ΜΟΔ) - 1 Σεμινάριο Υπουργείο Οικονομικών. Πρόεδρος Από πλευράς Στελεχιακού δυναμικού απασχολήθηκαν :

31 Επισυνάπτονται στο παράρτημα Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα, όχημα Φορέα.

32 3) Συγκρότηση ομάδας έργου επιτροπών διαγωνισμών Η ομάδα έργου περιλαμβάνει το σύνολο των εργαζομένων στο πρόγραμμα. Η κατανομή των εργασιών αποτυπώνεται στο Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο Το ΔΣ στην 22 η συνεδρίασή του με αρ απόφασης 889-2/ όρισε τις επιτροπές των διαγωνισμών: - Επιτροπή Αξιολόγησης Φακέλων - Επιτροπή Ενστάσεων - Επιτροπή Παραλαβής. Παραδοτέα: Πόροι - Ετήσιο Σχέδιο Διαχείρισης. - Απόφαση 22 ης συνεδρίασης ΔΣ με αρ / Πρόεδρος Από πλευράς Στελεχιακού δυναμικού απασχολήθηκαν : Επισυνάπτονται στο παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα, όχημα Φορέα.

33 4) Οικονομική διαχείριση τήρηση λογιστικών βιβλίων και μερίδων a. Οικονομική Διαχείριση. Η Οικονομική Διαχείριση του προγράμματος πραγματοποιείται από το Συντονιστή του Προγράμματος ο οποίος ενημερώνει το Λογιστή και τη Πρόεδρο και εισηγείται στο ΔΣ σε ότι αφορά τις χρηματοροές, την επιλεξημότητα των δαπανών, τις περικοπτομενες δαπάνες, την υφιστάμενη ρευστότητα. Ενεργεί ώστε να είναι πλήρης η διαδικασία χρηματοδότησης ( αίτηση, δικαιολογητικά χρηματοδότησης, εγκρίσεις χρηματοδότησης, ΣΑΕ, Αποφάσεις δέσμευσης πιστώσεων και κατανομής) Αποστέλλει τον ΠΥ του έργου ώστε να ενταχθεί στον ΠΟΥ του Φορέα. Παραδοτέα: Πόροι - 8 εισηγήσεις χρηματοροών - 1 ενημέρωση για την επιλεξημότητα και περικοπή των δαπανών - 2 Αιτήσεις & Εγκρίσεις Χρηματοδότησης ( και ) - 2 Φάκελοι χρηματοδότησης (Υπόλογος Γιολδάσης) - Αποστολή ΠΥ δαπανών για ο έτος 2012 στο Λογιστή του Φορέα. - Αποστολή στατιστικών στην Δ/ση Οικονομικού ΥΠΕΚΑ (κος Ζωγόπουλος Σωτήρης) - Αποστολή στατιστικών στη Σ/νση ΔΕΚΟ ΟΠΣ - Αποστολή Στατιστικών στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Από πλευράς Στελεχιακού δυναμικού απασχολήθηκαν : Επισυνάπτονται στο παράρτημα

34 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, εκτυπωτές, Αναλώσιμα b. Τήρηση λογιστικών βιβλίων και μερίδων Αφορά την ενήμερη Λογιστική κατάσταση του Φορέα έναντι της όποιας οικονομικής Υπηρεσίας καθώς και των υποχρεώσεών του στα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι Υπόλογος έναντι των ελεγκτικών αρχών. Παραδοτέα: Σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση. Πόροι Εξωτερικός Συνεργάτης: Λογιστής: 100% Από πλευράς Στελεχιακού δυναμικού απασχολήθηκαν : Επισυνάπτονται στο παράρτημα Λογιστικό Γραφείο 5) Διαχείριση εγγράφων αρχείων διοικητική υποστήριξη Αφορά το Σύνολο της διεκπεραιωμένης αλληλογραφίας (εισερχόμενα εξερχόμενα) καθώς και τη διοικητική υποστήριξη των λειτουργιών του Φορέα και του προγράμματος.

35 Παραδοτέα: - Ένα σύνολο 2230 εγγραφών εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων εκ των οποίων το 75% αφορά το πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ και την εν γένει επικοινωνία με το ΥΠΕΚΑ - Διοικητική στήριξη των 7 συνεδριάσεων επιτροπών (αποφαινόμενα όργανα) και των 8 ΔΣ Πόροι Από πλευράς Στελεχιακού δυναμικού απασχολήθηκαν : Επισυνάπτονται στο παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα

36 Β. Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του Υποέργου 1) Παρακολούθηση και εσωτερικός έλεγχος της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος. a. Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών & Εξαμηνιαία Δελτία Παρακολούθησης Αφορά την οικονομική παρακολούθηση υλοποίησης του προγράμματος Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών καθώς και την παρακολούθηση του ΦΑ μέσω των Εξαμηνιαίων Δελτίων Προόδου, τα οποία έχουν αναρτηθεί στο ΟΠΣ. Εφαρμογή των διαδικασιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 27/3/2010) όπως ισχύει σήμερα Παραδοτέα: Πόροι - 12 Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών - 2 Εξαμηνιαία Δελτία Προόδου. - Πρωτόκολλα Διαδικασιών. Από πλευράς Στελεχιακού δυναμικού ο Σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε με συνεργασία : Επισυνάπτονται στο παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα b. Δελτία Παρακολούθησης

37 Αφορά τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου παρακολούθησης υλοποίησης του Προγράμματος και ειδικότερα: - Για το Συντονιστή, Βιολόγο, Μηχανικό, Ιχθυολόγο και Γραμματεία αφορά: o Τη συμπλήρωση των Μηνιαίων Δελτίων χρονοχρέωσης στα οποία αποτυπώνεται το αντικείμενο εργασίας και ο χρόνος απασχόλησης σε ημερήσια βάση. o Αναφορές για την υλοποίηση του ΦΑ - Για τους φύλακες συμπληρώνονται Παραδοτέα: o Ημερήσιες αναφορές όπου αποτυπώνεται ο χρόνος φύλαξης, η ζώνη φύλαξης, το μέσο, τα συμβάντα κλπ o Μηνιαίες αναφορές με την περιληπτική πορεία του προγράμματος φύλαξης. - Από 12 Δελτία Χρονοχρέωσης για Συντονιστή, Βιολόγο, Μηχανικό, Ιχθυολόγο και Γραμματεία - 62 επιστημονικές Αναφορές Ημερήσιων Αναφορών Φύλαξης ( κάποιες βάρδιες είναι διπλές) - 12 Μηνιαίων Αναφορών Φύλαξης. Πόροι Από πλευράς Στελεχιακού δυναμικού ο Σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε με συνεργασία : Επισυνάπτονται στο παράρτημα

38 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα

39 2) Ιεράρχηση αναγκών σε λειτουργικές δαπάνες, διενέργεια προμηθειών κλπ. a. Ιεράρχηση αναγκών σε λειτουργικές δαπάνες Αφορά : 1. Το προγραμματισμό για τη διαχείριση του προγράμματος σε ημερήσια βάση μεταξύ του συντονιστή και των μελών της Ομάδας έργου ( Σύνολο εργαζομένων στο πρόγραμμα). 2. Εβδομαδιαία επικοινωνία με τη Πρόεδρο και το Λογιστή για την υπογραφή των εντολών πληρωμής. 3. Καθημερινό συντονισμό ενεργειών Παραδοτέα: 1. Ηλεκτρονική αλληλογραφία: απεσταλμένα στη γραμματεία του ΦΔ για το συντονισμό των ανωτέρω δράσεων εισερχόμενα από τα στελέχη. 2. Αποφάσεις ΔΣ Πόροι Λογιστής : Από πλευράς Στελεχιακού δυναμικού απασχολήθηκαν : Επισυνάπτονται στο παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα b. διενέργεια προμηθειών κλπ

40 Αφορά την ακολουθούμενη διαδικασία για τη προμήθεια των αναγκαίων υλικών και μέσων για την υλοποίηση του ΦΑ του Φορέα καθώς και τα υλικά που ο ΦΔ έχει μέχρι σήμερα προμηθευτεί στα πλαίσια του προγράμματος. Επίσης τις υπηρεσίες που έχουν παραχθεί στα του ΥΠ 1. Παραδοτέα: Πίνακας Προμηθειών: ΥΛΙΚΑ ΤΕΜ Παραδοτέα ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ D3100 NIKON 1 ΚΙΑΛΙΑ NIGHTHUNTER XP 8 30 ΤΗΣ STEINER 3 ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ VHF - UHF CT 790 MIDLAND 5 DIGITAL NIGHT VISION DEVICE YUKON 1 ΠΕΔΙΟΣΚΟΠΙΟ ED82 NIKON 1 ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟ 13-30X/20-45X/25-56X MC ZOOM ΝΙΚΟΝ 1 GPS ΧΕΙΡΟΣ OREGON 550 GARMIN 1 GPS ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ G.I.S. GRS-1 TOPCON 1 PC HP TOUCHSMART GR ALL-IN-ONE 3 NB HP PAVILION DV7-6B13EV QG704EA 1 UPS ACCUPOWER EYEON 1000VA LCD DISPLAY 9 SAMSUNG MONITOR-TV B1930HD 18.5 LCD-TV MPEG-4 1 LOGITECH KEYBOARD/MOUSE WIRELESS MK260 1 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ VIGOR IPPBX ISDN 4PORT+1XFXS 1 ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ VOIP ATCOM ΑΤ-620Ρ 6 ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ HD GXP2100 GRANDSTREAM 4-LINE 1 Φάκελος προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ RICOH AFICIO MP3351 & SR3050+BRBU3020+TAB+WIRELESS TYPEJ 1 ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1 Nikon mm f/ g AF-S DX ED VR (ΦΩΤΟ. ΝΙΚΟΝ) 1 Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8g (ΦΩΤΟ. ΝΙΚΟΝ) 1 Φάκελος Μπαταρία Nikon EN EL mAh (ΦΩΤΟ. ΝΙΚΟΝ) 1 Κάρτα μνήμης SanDisk Ultra SDHC 4GB 30MB/s (ΦΩΤΟ. ΝΙΚΟΝ) 1 Φίλτρο Cokin A-series Adapter Ring A452 52mm (ΦΩΤΟ. ΝΙΚΟΝ) 1 προκήρυξης απευθείας ανάθεσης

41 Φίλτρο Cokin A-series Adapter Ring A452 58mm (ΦΩΤΟ. ΝΙΚΟΝ) 1 Τρίποδας Cullmann Primax DIGIPRO LENS CAP 52mm (ΦΩΤΟ. ΝΙΚΟΝ) 2 ΦΑΡΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V DASTERI 2 ΦΑΡΟΣ ΑΠΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V DASTERI 1 ΣΕΙΡΗΝΑ ΜΕΓΑΛΗ 12V ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΑΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ DASTERI 2 ΦΑΚΟΣ ALPIN 560 LUMENS 4 ΦΑΚΟΣ TELCO (2 in 1) 150 LUMENS 3 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΕΠΑΝ. ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ SONY ΤΥΠΟΥ ΑΑ & ΑΑΑ 3 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΕΠΑΝ. ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 1 ΕΠΑΝ. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ RCR 123A ΕΠΑΝ. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AA NI-MH 1,2V 2500 mah SONY 28 ΕΠΑΝ. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AAA NI-MH 1,2V 800 mah ENI TIME 20 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΝΟΚΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 2 ΤΑΦ 12V AYTOKINHTOY 3 Φορτιστής για ηλεκτραλιεία 12V/1A 1 Μπαταρίες για ηλεκτραλιεία 2 Survey gillnets τύπου NORDEN bentic, Οίκου Lundgrens Fiskredskapsfabric ΑΒ Σουηδίας 6 Συσκευή Ηλεκτραλιείας Μοντέλο SAMUS 725MP του Οίκου Samus Special Electronics Γερμανίας 1 Ηλεκτρονικός Αναλυτικός Ζυγός - Μοντέλο PGW 603i του Οίκου Adam Equipment Co Ltd Αγγλίας 1 Νυστέρια - Μοντέλο του Οίκου Auxilab S.L. Ισπανίας 10 Ψαλίδια ανατομικά - Μοντέλο του Οίκου Auxilab S.L. Ισπανίας 10 Λαβίδες ίσιες- Μοντέλο του Οίκου Auxilab S.L. Ισπανίας 10 Βελόνες-Μοντέλο του Οίκου H Herenz Medizinbedarf Gmbh Γερμανίας 10 Εργαστηριακές ποδιές - Μοντέλο 420 της εταιρίας Scientact A.E. Ελλάδος 2 Καταψύκτης- Μοντέλο ZFG 623 WAP του Οίκου Zanussi 1 Φορητό ψυγείο - Μοντέλο 1005 της εταιρίας Scientact A.E. Ελλάδος 1 Παγοκύστη 1000 γραμμαρίων- Μοντέλο 510 της εταιρίας Scientact A.E. Ελλάδος 20 Απόχες για ψάρια - Μοντέλο 625 της εταιρίας Scientact A.E. Ελλάδος 4 Ροόμετρο- Μοντέλο FP 111 του Οίκου Global Water Instrumentation INC Αμερικής 1 ΕΝΔΥΣΗ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Μέγεθος : [(4) XXL, (4) XL, (4) L, (2) M, (3) S] 16 Φάκελος προκήρυξης απευθείας ανάθεσης Φάκελος προκήρυξης

42 Χρώμα : καφέ (brown) Μάρκα εμπορικής εταιρίας : Milo ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ Χρώμα : γήινο (earth), 16 Μέγεθος : [(4) XXL, (4) XL, (3) L, (1) M ] Χρώμα : άμμου (sand), ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ Χρώμα : πράσινο (cricket), 32 Μέγεθος: [(4) XXL, (2) XL, (6) L, (3) M, (2) S] Χρώμα :μαύρο (black), Μέγεθος: [(4) XXL, (2) XL, (6) L, (3) M, (2) S] Μάρκα εμπορικής εταιρίας : Trespass ΜΠΛΟΥΖΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ Χρώμα : αμυγδαλωτό (marzipan), Μέγεθος :[(2) XL, (6) L, (9) M, (2) S] 32 Χρώμα : λευκό (white), Μέγεθος :[(8) XXL, (3) M, (2) S] Χρώμα : γκρί (grey), Μέγεθος : [(2) XL] Μάρκα εμπορικής εταιρίας :Trespass ΜΠΟΥΦΑΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Χρώμα :(7τμχ) πυρόλιθος (flint), Μέγεθος : [(2)XXL, (3) L, M, S] 8 Χρώμα :(1τμχ) κόκκινο (red), Μέγεθος : XL Μάρκα εμπορικής εταιρίας : Trespass - Rembrandt ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ Μέγεθος : [ (2) XXL, XL, (3) L, M, S ] 8 Χρώμα : κόκκινο (red) Μάρκα εμπορικής εταιρίας : Trespass ΜΠΟΤΑΚΙ (Τύπου ορειβασίας) Μέγεθος : [ (2) 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47 ] 8 Μάρκα εμπορικής εταιρίας Salewa Γαλότσα γονάτου Μέγεθος : [39, 40, (2) 41, 43, 44, 45, 47] 8 Χρώμα : πράσινη (green) Μάρκα εμπορικής εταιρίας : Trespass ΣΚΑΦΑΝΔΡΑ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΑ Μέγεθος :[39, 40, (2) 42, 43, 44, 46, 47] 8 Χρώμα : πράσινο (green) Μάρκα εμπορικής εταιρίας: Dispan ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΣΑΚΑΚΙ απευθείας ανάθεσης

43 Μέγεθος :[ (6) L -XL, (2) S-M ] 8 Χρώμα : πράσινο (green) Μάρκα εμπορικής εταιρίας: Ferrino ΓΙΛΕΚΟ ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟ Μέγεθος ένα μέγεθος (one size) 4 Χρώμα : κίτρινο (yellow) Μάρκα εμπορικής εταιρίας: Trespass ΤΖΟΚΕΥ Μέγεθος : ένα μέγεθος (one size) 8 Χρώμα : μαύρο (black) Μάρκα εμπορικής εταιρίας : Ferrino ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Μέγεθος : ένα μέγεθος (one size) 8 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ Μέγεθος : ένα μέγεθος (one size) 4 ΓΑΝΤΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ Μέγεθος : ένα μέγεθος (one size) 4 Πόροι Εξωτερικοί Λογιστής Δικηγόρος Από πλευράς Στελεχιακού δυναμικού απασχολήθηκαν : Επισυνάπτονται στο παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα

44 3) Συλλογή από επιμέρους τμήματα ή και σύνταξη, αρχειοθέτηση και αποστολή των παραδοτέων των επιμέρους δράσεων. Αφορά τη διοικητική στήριξη στην υλοποίηση του ΦΑ που δεν υπόκειται σε διαδικασίες προμηθειών, υπηρεσιών για τα οποία έγινε αναφορά παραπάνω. Ειδικότερα αφορά ΦΑ που σχετίζεται με δαπάνες καυσίμων (προγράμματα φύλαξης παρακολούθησης), αναλωσίμων λειτουργίας (αυτοκινήτων, γραφείου, κλπ) προμήθειας βοηθητικών υλικών (βιβλίων, κλπ), μετακινήσεων, δαπανών επικοινωνίας ( διαδίκτυο, ΟΤΕ, ταχυμεταφορές, κλπ). Παραδοτέα: Πόροι - 7 Αποφάσεις ΔΣ έγκρισης Δαπανών Εντάλματα πληρωμών εκτός μετακινήσεων Εντολές μετακίνησης Αναρτήσεις Διαύγεια Από πλευράς Στελεχιακού δυναμικού ο Σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε με συνεργασία : Επισυνάπτονται στο παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα

45 4) Υλοποίηση διαδικασιών επιμέρους αναθέσεων σε εξωτερικούς συνεργάτες (ορκωτός λογιστής - ελεγκτής, νομικός, καθαρισμός κτιρίου) και παρακολούθηση της πορείας των εργασιών τους. Οι υπηρεσίες αυτές δεν εντάσσονται στους Άξονες 1,2,3 αλλά καλύπτουν επικουρικές ανάγκες του προγράμματος (λειτουργικές) Παραδοτέα: Αντικείμενο Αιτιολογία Παραδοτέα 12 μήνες Παρεχόμενες Νομικές Υπηρεσίες Αναφορές: Εισηγήσεις: Νομικές Υπηρεσίες Γνωμοδοτήσεις: Εκπροσώπηση:. 12 μήνες παρεχόμενες Λογιστικές Υπηρεσίες Κάλυψη Υποχρεώσεων ΦΔ έναντι: - Φορολογικών Αρχών: - Ασφαλιστικών Ταμείων: Λογιστικές Υπηρεσίες - Υπηρεσιών Οικονομικού ελέγχου: - Τραπεζών - Προμηθευτών: - Προσωπικού:

46 Διενεργήθηκαν : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ - Μία ανάλυση δειγμάτων νερού από ΚΕΛΠΝΟ Λάρισας. - Μια ανάλυση δειγμάτων ψαριών από το ΙΛΟΙΠΑΝ (εθνικό εργαστήριο αναφοράς για του Ιχθύες) 2 αποτελέσματα αναλύσεων ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ (ΝΕΚΡΑ ΨΑΡΙΑ, ΠΟΥΛΙΑ ΚΛΠ) Περισυλλογή, υγειονομική μεταφορά και καύση 3,5τόνων ψαριών από το ταμιευτήρα Κάρλας. - 2 παραστατικά πληρωμής - 1 παραστατικό μεταφοράς - Δελτίο Τύπου - Απόφαση ΔΣ ΕΠΙΚΕΡΟΠΟΙΗΣΗ SITE ΦΔ Επικαιροποίηση της Σελίδας, αύξηση των δυνατοτήτων και της διαδραστικότητας. Φάκελος Πρόχειρου διαγωνισμού Ενημερωτικό φυλλάδιο Ενημερωτικές αφίσες ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Χάρτης μονοπατιών/ περιπατητικών διαδρομών Φάκελος Πρόχειρου διαγωνισμού Ενημερωτικές πινακίδες Αναλόγια

47 Καταχωρήσεις δημοσιεύσεις Κονκάρδες Αυτοκόλλητα Μολυβοθήκες Καπέλα Πόροι Εξωτερικοί Λογιστής Δικηγόρος ΚΕΛΠΝΟ ΙΛΟΙΠΑΝ Κόκκινος Κώστας (προγραμματιστής) Από πλευράς Στελεχιακού δυναμικού απασχολήθηκαν : Επισυνάπτονται στο παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα, αυτοκίνητο φορέα

48 5) Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμών και σχετικών προκηρύξεων Αφορά προετοιμασία των φακέλων (σύνταξη προδιαγραφών, διαδικασία εγκρίσεων, διαδικασία προκηρύξεων) των προκηρύξεων για τους Διεθνής, Εθνικούς, και προχείρους διαγωνισμούς. Επίσης Αφορά τη προετοιμασία των διαδικασιών για μικρές προμήθειες και υπηρεσίες με τη διαδικασία των απευθείας αναθέσεων. Παραδοτέα: - Προετοιμασία Αυτεπιστασίας ΥΠ1 - Προετοιμασία φακέλου Διεθνή διαγωνισμού ΥΠ2 - Προετοιμασία Φακέλου Εθνικού Διαγωνισμού ΥΠ3 - Προετοιμασία Τεχνικών Προδιαγραφών ΥΠ4 Στα πλαίσια της Αυτεπιστασίας o Προετοιμασία Φακέλου Προμήθειας Οχήματος (πρόχειρος διαγωνισμός) o Προετοιμασία Φακέλου Προμήθειας ΗΥ(πρόχειρος διαγωνισμός) o Προετοιμασία Φακέλου Παραγωγής υλικού ενημέρωσης (πρόχειρος διαγωνισμός) o Προετοιμασία Φακέλου Προμήθειας Εξοπλισμού παρακολούθησης υδατικών παραμέτρων (απευθείας ανάθεση) o Προετοιμασία Φακέλου προμήθειας στολών φύλαξης (απευθείας ανάθεση) o Προμήθεια υλικών φύλαξης (απευθείας ανάθεση) o Site ΦΔ (απευθείας ανάθεση)

49 Πόροι: Από πλευράς Στελεχιακού δυναμικού ο Σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε με συνεργασία : Συντονιστής : 20% Βιολόγος : 20% Ιχθυολόγος: 35% Μηχανικός: 15% Γραμματεία: 0% Φύλακες: 10% Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα

50 6) Δημοσιότητα των προκηρύξεων και διενέργεια διαγωνισμών Αφορά την ακολουθούμενη διαδικασία δημοσιότητας για τη διενέργεια του διαγωνισμού των δράσεων. Παραδοτέα: - ΥΠ1: Αυτεπιστασία o Προμήθειας Οχήματος (πρόχειρος διαγωνισμός) Ανάρτηση στο Site Φορέα Ανάρτηση στο Site Διαύγεια Πρακτικό επιτροπής (κοινοποίηση στους υποψήφιους αναδόχους) Απόφαση ΔΣ. o Προετοιμασία Φακέλου Προμήθειας ΗΥ (πρόχειρος διαγωνισμός) Ανάρτηση στο Site Φορέα Ανάρτηση στο Site Διαύγεια Πρακτικό επιτροπής (κοινοποίηση στους υποψήφιους αναδόχους) Απόφαση ΔΣ. o Προετοιμασία Φακέλου Παραγωγής υλικού ενημέρωσης (πρόχειρος διαγωνισμός) Ανάρτηση στο Site Φορέα Ανάρτηση στο Site Διαύγεια Πρακτικό επιτροπής (κοινοποίηση στους υποψήφιους αναδόχους)

51 Απόφαση ΔΣ. o Προετοιμασία Φακέλου Προμήθειας Εξοπλισμού παρακολούθησης υδατικών παραμέτρων (απευθείας ανάθεση) Ανάρτηση στο Site Φορέα Ανάρτηση στο Site Διαύγεια Πρακτικό επιτροπής (κοινοποίηση στους υποψήφιους αναδόχους) Απόφαση ΔΣ. o Προετοιμασία Φακέλου προμήθειας στολών φύλαξης (απευθείας ανάθεση) Ανάρτηση στο Site Φορέα Ανάρτηση στο Site Διαύγεια Πρακτικό επιτροπής (κοινοποίηση στους υποψήφιους αναδόχους) Απόφαση ΔΣ. o Προμήθεια υλικών φύλαξης (απευθείας ανάθεση) Απόφαση ΔΣ o Site Φορέα Ανάρτηση στο Site Φορέα Ανάρτηση στο Site Διαύγεια Πρακτικό επιτροπής (κοινοποίηση στους υποψήφιους αναδόχους) Απόφαση ΔΣ.

52 - ΥΠ2: Αναμένεται η έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης από τη ΔΑ ΥΠ3: Δημοσιότητα o Η προκήρυξη Αναρτήθηκε στο site του Φορέα (ανάρτηση) o Αναρτήθηκε στο site του Διαύγεια (ανάρτηση) o Σε 2 εφημερίδες Εθνικής εμβέλειας (δημοσιεύσεις) και στην o Εφημερίδα της κυβέρνησης τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων ( αρ δημοσίευσης) o Άνοιγμα Φακέλων Τεχνικών προσφορών (παρουσία των Αναδόχων) (πρακτικό κοινοποίηση) o Αξιολόγηση Φακέλων ( επιτροπή) και κοινοποίηση στους υποψήφιους Αναδόχους για υποβολή ενστάσεων ( αποδεικτικό) o Άνοιγμα φακέλων προσφορών (επιτροπή) παρουσία των Αναδόχων τελική βαθμολόγηση και κοινοποίηση του πρακτικού της επιτροπής για υποβολή ενστάσεων. (πρακτικό- Κοινοποίηση) o Πέρας του χρόνου υποβολής ενστάσεων και Απόφαση ΔΣ έγκρισης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και κύρωσης του πρακτικού με την κήρυξη Αναδόχου.(απόφαση ΔΣ) o Αποστολή Συμβάσεων στη ΔΑ του ΕΠΠΕΡΑΑ προς έγκριση και αναμονή έγκρισης της. (αποδεικτικό) - ΥΠ4: Θα αποσταλούν στη ΔΑ τα ΤΔ προς έγκριση. Πόροι: Από πλευράς Στελεχιακού δυναμικού ο Σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε με συνεργασία : Επισυνάπτονται στο παράρτημα

53 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα

54 7) Διενέργεια διαγωνισμών Χειρισμός ενστάσεων Διενεργήθηκε μια συνεδρίαση της επιτροπής ενστάσεων για το ΥΠ3 κατά η διαδικασία ανοίγματος των οικονομικών φακέλων που όμως αφορούσε ένσταση για το φάκελο των δικαιολογητικών η οποία όμως ήταν εκπρόθεσμη. Παραδοτέα: Αρ.Πρωτ. 1771/ Πρακτικό Επιτροπής Ενστάσεων ΑΠΟΦΑΣΗ / Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων του υποέργου τμήματος 3 «Πρόγραμμα Παρακολούθησης (monitoring) παραμέτρων ποιότητας νερού». Πόροι: Στελεχιακό δυναμικό : Επισυνάπτονται στο παράρτημα

55 8) Διαχείριση συμβάσεων Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Αφορά τη Νομική Δέσμευση του ΦΔ με το ΥΠΕΚΑ και την ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΠΠΕΡΑΑ στα πλαίσια της Αυτεπιστασίας. Επίσης τις επιμέρους Συμβάσεις του ΥΠ 1 για την υλοποίηση των δράσεων με Ίδια. Για τα ΥΠ 2,3,4 τις συμβάσεις του ΦΔ με τους αναδόχους για την παροχή των περιγραφόμενων δράσεων. Παραδοτέα: - ΥΠ1: Αυτεπιστασία. Η προέγκριση του Υποέργου πραγματοποιήθηκε στις.. βάση της οποίας ελήφθη η Νομική Δέσμευση με τη ΔΑ του ΕΠΠΕΡΑΑ o Προμήθειας Οχήματος (πρόχειρος διαγωνισμός) Υπογράφηκε σύμβαση με τον ανάδοχο στις o Προμήθειας ΗΥ (πρόχειρος διαγωνισμός) Υπογράφηκε σύμβαση με τον ανάδοχο στις o Προετοιμασία Φακέλου Προμήθειας Εξοπλισμού παρακολούθησης υδατικών παραμέτρων (απευθείας ανάθεση) Υπογράφηκε σύμβαση με τον ανάδοχο Scientact A.E.» στις 20/11/2012 o Προετοιμασία Φακέλου προμήθειας στολών φύλαξης (απευθείας ανάθεση) Υπογράφηκε σύμβαση με τον ανάδοχο "Polar Αλιγιάννης Χρήστος" στις 24/10/2012 o Προμήθεια υλικών φύλαξης (απευθείας ανάθεση) Δεν υπογράφηκε σύμβαση

56 o Site Φορέα ΥΠ3: Δημοσιότητα Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Υπογράφηκε σύμβαση με τον ανάδοχο στις o Η σύμβαση με τον Ανάδοχο βρίσκεται στη ΔΑ για έλεγχο. Πόροι: Στελεχιακό δυναμικό: Επισυνάπτονται στο παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα

57 9) Παρακολούθηση πορείας υλοποίησης και παραλαβής έργου. Αφορά την παρακολούθηση υλοποίησης των ανωτέρω συμβάσεων και την παραλαβή των έργων Παραδοτέα: - ΥΠ1: Αυτεπιστασία. o Η παρακολούθηση του υποέργου γίνεται από το συντονιστή και την ομάδα έργου : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Καθημερινή ενημέρωση Εβδομαδιαία ενημέρωση Φύλα Χρονοχρέωσης Μηνιαία δελτία δήλωσης δαπανών Δελτία παρακολούθησης έργου o Η παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων πραγματοποιείται από Την επιτροπή παραλαβής Ειδικότερα : Προμήθειας Οχήματος (πρόχειρος διαγωνισμός) Προμήθειας ΗΥ (πρόχειρος διαγωνισμός) Site Φορέα 3 Πρακτικά παραλαβής της επιτροπής παραλαβής

58 Πόροι: Επιτροπή παραλαβής Από πλευράς Στελεχιακού δυναμικού ο Σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε με συνεργασία : Επισυνάπτονται στο παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα

59 4.4.2 Απαραίτητες υπηρεσίες λειτουργικά έξοδα εξωτερικές αναθέσεις για την υλοποίηση των δράσεων

60 ΥΠ2 «Συστηματική Παρακολούθηση (Monitoring) Τύπων Οικοτόπων και Ειδών Χλωρίδας και Πανίδας» Το εν λόγο υποέργο αφορά την παρακολούθηση του οικοσυστήματος σύμφωνα με τις Οδηγίες 92/43/EOK και 2009/147/EE (η γνωστή ως σήμερα 79/409/ΕΟΚ). Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη (προκήρυξη). Έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες από το ΦΔ, όπως αναλυτικά αποτυπώνονται στο τεύχος της αυτεπιστασίας. Παραδοτέα: Τεύχος αυτεπιστασίας Πόροι: Έχουν υπολογιστεί στο τεύχος της Αυτεπιστασίας Έχουν υπολογιστεί στο τεύχος της Αυτεπιστασίας

61 ΥΠ3 «Πρόγραμμα παρακολούθησης (monitoring) παραμέτρων ποιότητας νερού» Ως βάση για την υλοποίηση του παρόντος έργου θα αποτελέσουν: Βιολογικές παράμετροι Φυσικές και χημικές παράμετροι Παράμετροι τοξικότητας, βιολογικής προέλευσης Για την παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, θα ληφθεί οπωσδήποτε υπόψη η ΚΥΑ /2011 (ΦΕΚ 2017/ ) για το Εθνικό δίκτυο παρακολούθησης και των φορέων που υποχρεούνται στην λειτουργία του, κατά το άρθρο 4, παράγραφος 4 του Ν. 3199/2003 (Α 280). Το έργο δεν έχει ξεκινήσει ( Υπογραφή σύμβασης) Έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες από το ΦΔ, όπως αναλυτικά αποτυπώνονται στο τεύχος της αυτεπιστασίας. Παραδοτέα: Τεύχος αυτεπιστασίας Πόροι: Έχουν υπολογιστεί στο τεύχος της Αυτεπιστασίας Έχουν υπολογιστεί στο τεύχος της Αυτεπιστασίας

62 ΥΠ4 «Μελέτη σχεδίου διαχείρισης ΠΟ ΚαΜαΚεΒε» Το Σχέδιο Διαχείρισης συντάσσεται βάσει του άρθρου 15, του Ν.2742/99 και θα καλύπτει διαχειριστική περίοδο 5ετίας. Η ωρίμανση του έργου αποτυπώνεται στις ενέργειες του ΦΔ στο Τεύχος Αυτεπιστασίας ( προς έγκριση ΤΔ) Αναλυτικά αποτυπώνονται στο τεύχος της αυτεπιστασίας. Παραδοτέα: Τεύχος αυτεπιστασίας Πόροι: Έχουν υπολογιστεί στο τεύχος της Αυτεπιστασίας Έχουν υπολογιστεί στο τεύχος της Αυτεπιστασίας

63 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗς ΣΕ ΩΡΕΣ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας ΑΞΟΝΑΣ 1 Περιβαλλοντική παρακολούθηση ΑΞΟΝΑΣ 2 Φύλαξη Επόπτευση ΑΞΟΝΑΣ 3 Ευαισθητοποίηση του τοπικού, αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο πληθυσμού ΑΞΟΝΑΣ4 - Υποστήριξη στην υλοποίηση δράσεων 1.1. Παρακολούθηση ειδών πανίδας 1.2. Παρακολούθηση τύπων οικοτόπων 1.3. Παρακολούθηση ποιότητας υδάτων Παρακολούθηση ειδών ορνιθοπανίδας Παρακολούθηση ιχθυοπανίδας Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του Υποέργου α. Σχεδιασμός προγράμματο ς παρακολούθη σης (δημιουργία πρωτοκόλλων, εντοπισμός θέσεων δειγματοληψία ς κλπ) β. Εφαρμογή προγράμματο ς παρακολούθη σης γ. Έκθεση με τα αποτελέσματ α των δειγματοληψι ών / Συμπεράσμα τα α. Σχεδιασμός προγράμματο ς παρακολούθη σης (δημιουργία πρωτοκόλλων, εντοπισμός θέσεων δειγματοληψία ς κλπ) β. Εφαρμογή προγράμματο ς παρακολούθη σης γ. Έκθεση με τα αποτελέσματ α των δειγματοληψι ών / Συμπεράσμα τα α. Σχεδιασμός προγράμματο ς παρακολούθη σης (δημιουργία πρωτοκόλλων, επιλογή θέσεων δειγματοληψία ς, κλπ) β. Εφαρμογή προγράμματο ς παρακολούθη σης γ. Έκθεση με τα αποτελέσματ α των δειγματοληψι ών / Συμπεράσμα τα α. Σχεδιασμός προγράμματο ς παρακολούθη σης (πρωτόκολλα, επιλογή θέσεων δειγματοληψία ς) β. Εφαρμογή προγράμματο ς παρακολούθη σης γ. Έκθεση με τα αποτελέσματ α των δειγματοληψι ών / Συμπεράσμα τα 1. Σχεδιασμός προγράμμα τος φύλαξης - επόπτευσης 2. Εφαρμογή προγράμμα τος φύλαξης επόπτευσης 3. Προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθη σης και απαραίτητων λογισμικών προγραμμάτω ν (GIS, κλπ) 4. Αξιολόγηση αποτελεσμάτ ων προγράμματ ος Εντοπισμός προβλημάτω ν 1. Εκστρατεί ες ενημέρωσ ης από στελέχη του Φορέα Διαχείρισ ης 2. Δημοσιότη τα, διάχυση ενημέρωσ ης 3. Σχεδιασμός και παραγωγή προγράμματ ος περιβαλλοντι κής εκπαίδευσης/ ενημέρωσης 4. Διοργάνω ση συνεδρίω ν Επιχειρησιακός σχεδιασμός υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος Επικοινωνία με υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και άλλες συναρμόδιε ς υπηρεσίες για την διευθέτηση θεμάτων υλοποίησης του επιχειρησια κού προγράμματ ος Συγκρότη ση ομάδας έργου επιτροπών διαγωνισμ ών Οικονομική διαχείριση τήρηση λογιστικών βιβλίων και μερίδων Διαχείρι ση εγγράφω ν αρχείων διοικητικ ή υποστήρι ξη Παρακολούθηση και εσωτερικός έλεγχος της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος Ιεράρχηση αναγκών σε λειτουργικές δαπάνες, διενέργεια προμηθειών κλπ Συλλογή από επιμέρους τμήματα ή και σύνταξη, αρχειοθέτη ση και αποστολή των παραδοτέω ν των επιμέρους δράσεων Υλοποίηση διαδικασιών επιμέρους αναθέσεων σε εξωτερικούς συνεργάτες (ορκωτός λογιστής - ελεγκτής, νομικός, καθαρισμός κτιρίου) και παρακολούθ ηση της πορείας των εργασιών τους. Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφ ών διαγωνισμώ ν και σχετικών προκηρύξε ων Δημοσιότη τα των προκηρύξε ων και διενέργεια διαγωνισμ ών Διενέργει α διαγωνισμ ών Χειρισμός ενστάσεω ν Διαχείρι ση συμβάσε ων Παρακο ηση πορ υλοποίη και παραλα έργου Ετήσιο Συνεδριάσ Επιχειρησι εις ΔΣ ακό Σχέδιο Τήρηση λογιστικ Οικονομι ών κή βιβλίων Διαχείρισ και η. μερίδων Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών & Εξαμηνιαία Δελτία Παρακολούθη σης Δελτία Παρακολούθη σης Ιεράρχησ η αναγκών σε λειτουργι κές δαπάνες διενέργει α προμηθει ών κλπ 2012 ΔΗΛΩΜΕΝΗ ποσοσ τό ΣΥΝΟΛΙΚΗ ώρες ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ποσοσ τό ώρες ΔΗΛΩΜΕ ΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ποσοσ τό ώρες ΣΥΝΟΛΙ ΚΗ ΑΞΟΝΑ ΔΗΛΩΜΕ ΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ποσοσ τό ώρες ΣΥΝΟΛΙ ΚΗ ΑΞΟΝΑ ΔΗΛΩΜΕ ΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ποσοσ τό ώρες ΣΥΝΟΛΙ ΚΗ ΑΞΟΝΑ ΔΗΛΩΜΕ ΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ποσοσ τό ώρες ΔΑΣΟΛΟΓ ΟΣ (ΠΕ) % % % 13.13% % 10.00% 13.13% % 10.00% 20.91% % 20.00% 52.84% ΒΙΟΛΟΓΟΣ (ΠΕ) % % % 28.13% % 10.00% 0.00% % 10.00% 42.05% % 20.00% 29.83% ΙΧΘΥΟΛΟΓ ΟΣ (ΤΕ) % % % 20.28% % 10.00% 0.00% % 10.00% 51.59% % 20.00% 28.13% ΜΗΧΑΝΙΚ ΟΣ (ΠΕ) % % % 19.20% % 20.00% 10.57% % 30.00% 38.69% % 30.00% 31.53% ΓΕΩΠΟΝΟ Σ (ΠΕ) % % 10.00% % % 20.00% 0.00 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ ΟΣ % % % 4.03% % 10.00% 1.82% % 10.00% 8.13% % 70.00% 86.02% ΦΥΛΑΚΕΣ % % % 1.76% % % 94.77% % 80.00% 0.04% % 0.00% 3.42% ΦΥΛΑΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΥΝΟΛΑ % % % επαλήθευσ η

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΣ 2012. Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΣ 2012. Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. ΕΤΟΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ... 3 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ... 5 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση από την Πρόεδρο για θέματα που αφορούν τον Φορέα Διαχείρισης. Απόφαση:

Θέμα: Ενημέρωση από την Πρόεδρο για θέματα που αφορούν τον Φορέα Διαχείρισης. Απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 3 ης /2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ - ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Την Τετάρτη 5 Μαΐου 2010 και ώρα 12:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης,

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις εξωστρέφειας του ΦΔ

Δράσεις εξωστρέφειας του ΦΔ Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου Δράσεις εξωστρέφειας του ΦΔ Χαμόγλου Μαρία MSc, Χατζηγούλας Αλέξανδρος, Δρ. Παπαδημητρίου Δότη Δράσεις εξωστρέφειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΝΑΙ/) ΑΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΑΓΝ ΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ασπράγγελοι 25/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : 524 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ- ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ Πληροφορίες: κ. Βάκκας Μιχάλης Τηλέφωνο : 26530 22283 Fax : 26530 22245 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ939-ΡΡΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ939-ΡΡΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΚΚ-6Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α3ΚΚ-6Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center Ειδικό στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Ορθή Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & ΚΗΜΔΗΣ 24 Απριλίου // 10::00-15:00 Επανάληψη 21 Μαΐου // 10::00-15:00 Τρίτη 26

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε) Management Body of Ecodevelopment Area of Karla - Mavrovouni -Kefalovriso Velestino (E.A.Ka.Ma.Ke.Ve)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο 4 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Υποέργο 5 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 39.270,00 Υποέργο 6 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 42.

Υποέργο 4 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Υποέργο 5 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 39.270,00 Υποέργο 6 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 42. 2006-2009 1.386.831,82 Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΕΠΕΑΕΚ) ΥΠΟΕΡΓΟ Προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε προστατευόμενες περιοχές 19.238,74 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΒΡΥΣΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Δημήτρης Σταματιάδης, προϊστάμενος Μονάδας Β - Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘ9-ΛΦΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘ9-ΛΦΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Β70-ΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Β70-ΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4Β70-ΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΣ 2014. Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΣ 2014. Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. ΕΤΟΣ 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ... 4 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ... 5 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Μαρούσι, 14 Ιανουαρίου 2015 Α.Π.: 142 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Θέμα: Ανάρτηση προσωρινού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων της αριθμ. 7984/4-12-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΤΔΕ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΩΝ (ΤΔΥ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΤΔΕ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΩΝ (ΤΔΥ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΤΔΕ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΩΝ (ΤΔΥ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: Ταυτότητα Πράξης ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 734/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 734/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 734/2012 ΘΕΜΑ: 139 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο ορθολογικός και έγκαιρος προγραμματισμός των έργων που πρόκειται να διαχειριστεί ο ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ κατά το επόμενο έτος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-ΜΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-ΜΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.16 15:16:40 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Β8Γ09-895 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 02/07/2014 Α.Π. : 13031 Προς: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Λόφος Πανεπιστημίου - 81100 Μυτιλήνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 02/07/2014 Α.Π. : 13031 Προς: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Λόφος Πανεπιστημίου - 81100 Μυτιλήνη : 119-8 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.02 16:00:00 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ29-3ΗΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡ29-3ΗΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Νέα Ζίχνη 11/10/2013 Πληροφορίες : Π. Ανδρεάδου Τηλ: 2324350610 e-mail.texnikizixnis@yahoo.gr Δ/νση : Νέα Ζίχνη Τ.Κ. 62042 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-ΙΨΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-ΙΨΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-ΙΨΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Υποέργου 1 «Υπηρεσίες Ενεργειακού - Τεχνικού Συμβούλου» ΑΡΙΘ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 5028/ 2013 Κ.Α : 15.7311.0005 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2015 ΘΕΜΑ: 23 ο Κατάρτιση προϋπολογισμού 2015. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΝ-ΚΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΝ-ΚΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 2η ΕΚΔΟΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Συγχρ/νων Έργων 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περίληψη Προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με πρόσκληση για την ανάθεση του έργου: Παροχή εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης σε κάθε στάδιο που απαιτείται για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των Υποέργων της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων. Ροή χρηματοδότησης πράξεων

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων. Ροή χρηματοδότησης πράξεων Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Ροή χρηματοδότησης πράξεων Αβδελάς Λαμπράκης, Μονάδα Α, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) Αθήνα, 12-10-2015 Δομή Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ" με κωδικό MIS 426021 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ με κωδικό MIS 426021 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ" με κωδικό MIS 376661 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ με κωδικό MIS 376661 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.) Ταχ. Δ/νση : 19ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙ Ταχ.Κώδικας : 19009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 30) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr. ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0170-130712

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr. ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0170-130712 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 10/11/2010 Α.Π. : 155.167/ΨΣ8615-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 10/11/2010 Α.Π. : 155.167/ΨΣ8615-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ" με κωδικό MIS 423569 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ με κωδικό MIS 423569 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΑΛΚΜΗΝΗ ΧΟΧΛΙΔΑΚΗ Τηλέφωνο : 2813404546 Fax : 2810335040

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Λεωνίδιο Αρκαδίας σήμερα, Παρασκευή 4/7/2014, και ώρα 17:00 μμ., στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396 Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.2) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται: Για

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X Αξιολογημένη από ΔΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 30329 2: ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία Banners Προβολή ΠΕΠ-ΑΜΘ σε ηλεκτρονικά μέσα υψηλής επισκεψιμότητας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία Banners Προβολή ΠΕΠ-ΑΜΘ σε ηλεκτρονικά μέσα υψηλής επισκεψιμότητας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 22 / 10 / 2008 Αριθ. Πρωτ.: 15691 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΞΧ469ΗΚΜ-4ΨΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΞΧ469ΗΚΜ-4ΨΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.) Ταχ. Δ/νση : 19ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙ Ταχ.Κώδικας : 19009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση παράτασης παράδοσης του έργου: «Ψηφιακή Προβολή της Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Περίγραμμα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική Διεύθυνση: Διεύθυνση: Τμήμα: Άμεσα Προϊστάμενος (τίτλος): Άμεσα Υφιστάμενοι (τίτλοι): Τίτλος θέσης: Κλάδος / Ειδικότητα: Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Μαρούσι, 26 Ιανουαρίου 2015 Α.Π.: 373 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Θέμα: Ανάρτηση τελικού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων της αριθμ. 7984/4-12-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 848/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 848/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 848/2015 ΘΕΜΑ: 22 ο Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας της 21-07-2015 για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΝ-2ΥΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28/3/2012

ΑΔΑ: Β4ΒΒΝ-2ΥΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28/3/2012 ΑΔΑ: Β4ΒΒΝ-2ΥΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αναπτυξιακή Σύμπραξη Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ. Σκρα 5 & Σωκράτους, 67100 Ξάνθη Τ 2541440955 Φαξ 2541083007 Ε askoikones@gmail.com Ξάνθη 06/02/2015 Αρ. Πρωτ: 08/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ439-4ΔΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ439-4ΔΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Α0-46Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44Α0-46Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ hidden ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ................................................................................. 3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ10-9ΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓ10-9ΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΞΧ469ΗΚΜ-ΘΨΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΞΧ469ΗΚΜ-ΘΨΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.) Ταχ. Δ/νση : 19ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙ Ταχ.Κώδικας : 19009

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 6η Τροποποίηση της Πράξης "Σχολές Γονέων -ΑΠ8" με κωδικό MIS 216957 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 6η Τροποποίηση της Πράξης Σχολές Γονέων -ΑΠ8 με κωδικό MIS 216957 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Μαρούσι, 20 Απριλίου 2015 Α.Π.: 2143 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Θέμα: Ανάρτηση τελικών Πινάκων κατάταξης υποψηφίων της αριθμ. 374/26-1-2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Επαναπροκηρυξη της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Βιωματικά πολιτισμικά περιβάλλοντα" με κωδικό MIS 453694 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Βιωματικά πολιτισμικά περιβάλλοντα με κωδικό MIS 453694 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 08/07/2010 Α.Π. : 152.536/ΨΣ4620-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 08/07/2010 Α.Π. : 152.536/ΨΣ4620-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ" με κωδικό MIS 456794 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ με κωδικό MIS 456794 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153.957/ΨΣ4586-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153.957/ΨΣ4586-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα