Αρ. Πρωτ.:403 Στεφανοβίκειο, 21/02/2013. Προς: ΔΑ ΕΠΠΕΡΑΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Πρωτ.:403 Στεφανοβίκειο, 21/02/2013. Προς: ΔΑ ΕΠΠΕΡΑΑ"

Transcript

1 Αρ. Πρωτ.:403 Στεφανοβίκειο, 21/02/2013 Προς: ΔΑ ΕΠΠΕΡΑΑ Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 Έχοντας υπόψη : ΥΑ 248//2006 (ΥΑ ΦΕΚ Β ): Καν. λειτουργίας υπηρεσιών και προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου. Την ΥΠΑΣΥΔ Αριθμ /ΕΥΣ Μαρτίου 2008 Το με αρ πρ 921/ ετήσιο πρόγραμμα δράσεων. Σας παραθέτουμε τα απολογιστικά στοιχεία υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έτους 2012 στα πλαίσια ου προγράμματος: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΛΑΣ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ»

2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Προοίμιο Ο Φορέας Διαχείρισης για το έτος 2012 προγραμμάτισε την υλοποίηση των δράσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγκεκριμένο από το 2011 Τεχνικό Δελτίο του Φορέα με αρ. πρωτ. έγκρισης / Παράλληλα ολοκλήρωσε και υπέβαλε με αρ πρωτ. ΕΠΠΕΡΑΑ / αίτηση τροποποίησης ΤΔ, σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΕΠΠΕΡΑΑ, για την αναμόρφωση του ΤΔ, η οποία και εγκρίθηκε με την / , τροποποιώντας το ΤΔ στη σημερινή του μορφή. Από τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι η τροποποίηση του ΤΔ επέφερε αλλαγές στον ετήσιο προγραμματισμό. Για λόγους κατανόησης η κατηγοριοποίηση των δράσεων θα ακολουθήσει αυτή του τροποποιημένου ΤΔ. Οι δράσεις που δεν περιλαμβάνονται στο τροποποιημένο ΤΔ και είχαν προγραμματιστεί για το 2012 δεν υλοποιήθηκαν. Ειδικότερα για το ΥΠ1 «Πρόγραμμα για τη προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας» ακολουθείται η διάρθρωση του σύμφωνα με την / απόφαση προέγκρισης του Υποέργου.

3 ΥΠ 1: «Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας» ΑΞΟΝΑΣ 1 Περιβαλλοντική παρακολούθηση 1.1. Παρακολούθηση ειδών πανίδας Παρακολούθηση ειδών ορνιθοπανίδας 1. Σχεδιασμός προγράμματος παρακολούθησης (δημιουργία πρωτοκόλλων, εντοπισμός θέσεων δειγματοληψίας κλπ) Α.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ: αφορά τη συλλογή σχετικής βιβλιογραφίας που θα επιτρέψει την αποτύπωση της υπάρχουσας γνώσης. Β.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΓΝΩΣΗΣ: περιγραφή της κατάστασης του οικοσυστήματος από προγενέστερους μελετητές με βάση τα προαναφερθέντα συγγράμματα Γ.ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ: Αφορά τον τεκμηριωμένο Σχεδιασμό για την οργάνωση των εργασιών πεδίου Δ.ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ: Καθορισμός του μεγέθους του δείγματος με βάση τη στρωματωμένη τυχαία δειγματοληψία, ακολουθούμενα πρωτόκολλα κλπ. Ε.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: Χωροταξική κατανομή του δείγματος και οργάνωση των εργασιών υπαίθρου, τηλεπισκόπηση. Η.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ: Θ.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ:Η Συγκέντρωση των παραπάνω κεφαλαίων σε μια Αρχική πρόταση που θα αποτελέσει τη βάση για μετέπειτα προτάσεις τροποποίησης. Παραδοτέα Α.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ: Κατάλογος δημιουργία βάσης δεδομένων. Β.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΓΝΩΣΗΣ: Τεχνική έκθεση συμπερασμάτων Γ.ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ: Σχέδιο εργασιών πεδίου Δ.ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ: Τεχνική έκθεση Ε.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: Τεχνική έκθεση, GIS

4 Η.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ: Πρόγραμμα Επισκέψεων Θ.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ: Τεχνική έκθεση. Πόροι Στελεχιακού δυναμικού Επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα, GIS, υπόβαθρο τηλεπισκόπησης. 2. Εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης Η εφαρμογή του Προγράμματος δεν έχει ακόμη ξεκινήσει τυπικά. Ουσιαστικά όμως έχουν πραγματοποιηθεί επανειλημμένες επισκέψεις στο πεδίο για λογαριασμό άλλων προγραμμάτων: - Πρόγραμμα Μεσοχειμωνιάτικης καταμέτρησης σε συνεργασία με την Ορνυθολογική Εταιρεία - Το Πρόγραμμα CorMan για τη μέτρηση των πληθυσμών κορμοράνων (Phalacrocorax carbo). - Πρόγραμμα LIFE για το Κιρκινέζι (Falco naumanni) - Μηνιαίες καταμετρήσεις στα πλαίσια Μεταπτυχιακού της Σχολής Δασολογίας & ΦΠ ΑΠΘ. Παραδοτέα - Πρόγραμμα Μεσοχειμωνιάτικης καταμέτρησης σε συνεργασία με την Ορνιθολογική Εταιρεία. o o 1 Αναφορά 3. Δελτία καταμέτρησης - Πρόγραμμα Μέτρησης των πληθυσμών κορμοράνων (Phalacrocorax carbo). o o 1 Αναφορά 3. Δελτία καταμέτρησης

5 - Πρόγραμμα LIFE για το Κιρκινέζι o Παραδοτέα 1 ης φάσης προγράμματος - Μηνιαίες καταμετρήσεις στα πλαίσια Μεταπτυχιακού. o 12 μηνιαία Δελτία καταγραφής πληθυσμών - Φωτογραφική τεκμηρίωση Πόροι Στελεχιακού δυναμικού Επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα, αυτοκίνητα, κάμερα, βιντεοπροβολέας, GIS. 3. Έκθεση με τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών / Συμπεράσματα Το πρόγραμμα έχει ολοκληρώσει τη πρώτη του φάση και θα πρέπει να ξεκινήσουν οι εργασίες υπαίθρου. Προκειμένου αυτό να πραγματοποιηθεί θα πρέπει να εγκριθούν τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης. Επίσης αναμένουμε την ημερομηνία διεξαγωγής των σεμιναρίων, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από τη κα Δαλάκα, που θα εξειδικεύσουν την ακολουθούμενη μεθοδολογία. Παραδοτέα Πόροι Στελεχιακού δυναμικού Επισυνάπτονται στο Παράρτημα

6 Παρακολούθηση ιχθυοπανίδας 1. Σχεδιασμός προγράμματος παρακολούθησης (δημιουργία πρωτοκόλλων, εντοπισμός θέσεων δειγματοληψίας κλπ) Α.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ: αφορά τη συλλογή σχετικής βιβλιογραφίας που θα επιτρέψει τη διεύρυνση των γνώσεων.. Β.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΓΝΩΣΗΣ: περιγραφή της κατάστασης του είδους Cobitis stephanidisi από προγενέστερους μελετητές με βάση τα προαναφερθέντα συγγράμματα Γ.ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ: Αφορά τον τεκμηριωμένο σχεδιασμό για τη μέθοδο δειγματοληψίας που θα ακολουθηθεί ανάλογα με το είδος και τα χαρακτηριστικά του υδάτινου σώματος (ταμιευτήρας, τάφροι, ρέματα), λαμβάνοντας υπόψη τη βιολογία του υπό μελέτη είδος ψαριού. Η ένταση και τα πρότυπα των δειγματοληψιών ακολουθούν τις μεθοδολογικές κατευθύνσεις του Fame, του προτύπου EN 14011:2003 και μεθοδολογικές κατευθύνσεις από τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία, ακολουθούμενα πρωτόκολλα κλπ. Δ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ: Ε.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ:Η Συγκέντρωση των παραπάνω κεφαλαίων σε μια αρχική πρόταση που θα αποτελέσει τη βάση για μετέπειτα προτάσεις τροποποίησης Παραδοτέα Πόροι Α.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ: Κατάλογος δημιουργία βάσης δεδομένων. Β.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΓΝΩΣΗΣ: Έκθεση με τις βιβλιογραφικές αναφορές που συλλέχθηκαν για το είδος. Γ.ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ: Σχέδιο εργασιών πεδίου Δ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ: Πρόγραμμα Επισκέψεων Ε.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ: Τεχνική έκθεση. Στελεχιακού δυναμικού Επισυνάπτονται στο Παράρτημα

7 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα, αυτοκίνητα, υλικά εξοπλισμού παρακολούθησης (δίχτυα, απόχες, ηλεκτραλιεία κτλ). 2. Εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης Η εφαρμογή του Προγράμματος δεν έχει ακόμη ξεκινήσει ουσιαστικά διότι ο εξοπλισμός παρακολούθησης παρελήφθη με την απόφαση 126/ του ΔΣ. Ωστόσο τον Μάιο του 2012 πραγματοποιήθηκε προκαταρκτική ποσοτική δειγματοληψία ιχθύων στη τεχνητή Λίμνη Κάρλα. Παραδοτέα - Προκαταρκτική ποσοτική δειγματοληψία ιχθύων στη τεχνητή Λίμνη Κάρλα Αναφορά : Αρ. Πρωτ. 766_ , Αρ. Πρωτ. βάσης δεδομένων καταχώρησης των στοιχείων του πεδίου 1172_ Πόροι Στελεχιακού δυναμικού Επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα, αυτοκίνητα, κάμερα, βιντεοπροβολέας,, υλικά εξοπλισμού παρακολούθησης (δίχτυα, απόχες, ηλεκτραλιεία κτλ).

8 3. Έκθεση με τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών / Συμπεράσματα Τα μόνα αποτελέσματα που υπάρχουν είναι από την προκαταρκτική δειγματοληψία των ιχθύων στον ταμιευτήρα της Κάρλας. Ωστόσο έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του σχεδίου παρακολούθησης του είδους Cobitis stephanidisi και αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες πεδίου. Προκειμένου αυτό να πραγματοποιηθεί θα πρέπει να εγκριθούν τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης. Επίσης αναμένουμε την ημερομηνία διεξαγωγής των σεμιναρίων, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από τη κα Δαλάκα, τα οποία θα συμβάλλουν θετικά στην υλοποίηση του προγράμματος. Παραδοτέα - Προκαταρκτική ποσοτική δειγματοληψία ιχθύων στη τεχνητή Λίμνη Κάρλα Αναφορά : Αρ Πρωτ 766_ , ΑρΠρωτ βάσης δεδομένων 1172_ Πόροι Στελεχιακού δυναμικού Επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα, αυτοκίνητα.

9 1.2. Παρακολούθηση τύπων οικοτόπων 1. Σχεδιασμός προγράμματος παρακολούθησης (δημιουργία πρωτοκόλλων, επιλογή θέσεων δειγματοληψίας, κλπ) Παραδοτέα Α.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ: αφορά τη συλλογή σχετικής βιβλιογραφίας που θα επιτρέψει την αποτύπωση της υπάρχουσας γνώσης. Β.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΓΝΩΣΗΣ: περιγραφή της κατάστασης του οικοσυστήματος από προγενέστερους μελετητές με βάση τα προαναφερθέντα συγκράματα Γ.ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ: Αφορά τον τεκμηριωμένο Σχεδιασμό για την οργάνωση των εργασιών πεδίου Δ.ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ: Καθορισμός του μεγέθους του δείγματος με βάση τη στρωματωμένη τυχαία δειγματοληψία, ακολουθούμενα πρωτόκολλα κλπ. Ε.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: Χωροταξική κατανομή του δείγματος και οργάνωση των εργασιών υπαίθρου, τηλεπισκόπηση. Η.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ: Θ.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ:Η Συγκέντρωση των παραπάνω κεφαλαίων σε μια Αρχική πρόταση που θα αποτελέσει τη βάση για μετέπειτα προτάσεις τροποποίησης. Α.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ: Κατάλογος δημιουργία βάσης δεδομένων. Β.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΓΝΩΣΗΣ: Τεχνική έκθεση συμπερασμάτων Γ.ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ: Σχέδιο εργασιών πεδίου Δ.ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ: Τεχνική έκθεση Ε.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: Τεχνική έκθεση, GIS Η.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ: Πρόγραμμα Επισκέψεων Θ.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ: Τεχνική έκθεση.

10 Πόροι Στελεχιακού δυναμικού Επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα, GIS, υπόβαθρο τηλεπισκόπησης. 2. Εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης Η εφαρμογή του προγράμματος παρακολούθησης για τους τύπους οικοτόπων που έχουν προταθεί, πέραν αυτών που θα παρακολουθηθούν με το ΥΠ2, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Αναμένεται η έγκριση της Α Φάσης, όπως έχει περιγραφεί παραπάνω. Παράλληλα όμως και για τη γνώση της προστατευόμενης περιοχής έχουν πραγματοποιηθεί στα πλαίσια γνωμοδοτήσεων περιβαλλοντικής αδειοδότησης σχετικές έρευνες για την κατάσταση των προς μελέτη εκτάσεων. Παραδοτέα Φυτοκοινωνιολογική έρευνα με αρ. πρ 2155/ προτεραιότητας 6110* Μονάδας εξόρυξης μαρμάρου σε οικότοπο φωτογραφική τεκμηρίωση Πόροι Στελεχιακού δυναμικού Επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα, αυτοκίνητα, κάμερα, βιντεοπροβολέας, GIS, τηλεπισκόπηση.

11 3. Έκθεση με τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών / Συμπεράσματα Αποτελεί Φυσικό Αντικείμενη της επόμενης φάσης που προγραμματίζεται για το 2013 Παραδοτέα Πόροι Στελεχιακού δυναμικού Επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα, αυτοκίνητα, κάμερα, βιντεοπροβολέας,

12 1.3. Παρακολούθηση ποιότητας υδάτων 1. Σχεδιασμός προγράμματος παρακολούθησης (πρωτόκολλα, επιλογή θέσεων δειγματοληψίας) Παραδοτέα Α.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ: αφορά τη συλλογή σχετικής βιβλιογραφίας που θα επιτρέψει την αποτύπωση της υπάρχουσας γνώσης. Β.ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ: Αφορά τον τεκμηριωμένο σχεδιασμό για τη μέθοδο δειγματοληψίας που ακολουθείται στο πεδίο Γ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ: Μηνιαίες δειγματοληψίες στο πεδίο Δ.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ: Έχουν ήδη καθοριστεί τα πρωτόκολλα πεδίου για την αξιολόγηση των παραμέτρων παρακολούθησης. Α.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ: Κατάλογος δημιουργία βάσης δεδομένων. Β.ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ: Σχέδιο εργασιών πεδίου Γ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ: Πρόγραμμα μηνιαίων επισκέψεων στο πεδίο Δ.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ: Τεχνική έκθεση. Πόροι Στελεχιακού δυναμικού Επισυνάπτονται στο Παράρτημα Δειγματοληπτικά όργανα πεδίου, όργανα μέτρησης παραμέτρων ποιότητας νερού στο πεδίο και στο εργαστήριο, αναλώσιμα, εξοπλισμός γραφείου, αυτοκίνητα, κάμερα κλπ

13 2. Εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης Το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων υλοποιείται από τις 1/01/2012. Τα αποτελέσματα της Α Φάσης θα παραδοθούν στο ΔΣ του Φορέα για έγκριση έπειτα από την ολοκλήρωση της εκτίμησης των αποτελεσμάτων παρακολούθησης των παραμέτρων που αποτελούν αντικείμενο του προγράμματος. Εντωμεταξύ έχει ήδη ξεκινήσει η υλοποίηση της δεύτερης φάσης του προγράμματος. Παραδοτέα 1. Βάση δεδομένων καταχώρησης των στοιχείων του πεδίο με Αρ Πρωτ : 1171_ Αναφορές : Παρατίθενται οι αριθμοί πρωτ. των μηνιαίων δειγματοληψιών νερού στον ταμιευτήρα της Κάρλας. 10/ ,122/ ,123/ ,618/ ,815/ ,829/ ,980/ ,1337/ ,1421/ ,1543/ ,1697/ ,1976/ ,2287/ Πόροι Στελεχιακού δυναμικού Επισυνάπτονται στο Παράρτημα Δειγματοληπτικά όργανα πεδίου, όργανα μέτρησης παραμέτρων ποιότητας νερού στο πεδίο και στο εργαστήριο, αναλώσιμα, εξοπλισμός γραφείου, αυτοκίνητα, κάμερα κλπ 3. Εκτίμηση αποτελεσμάτων Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων περιλαμβάνει τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων και την αξιολόγηση τους σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/60. Παραδοτέα

14 1. Έκθεση σχετικά με την εκτίμηση της ποιότητας των υδάτων του Ταμιευτήρα της Κάρλας για το έτος 2012, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60 και το διεθνές σύστημα DPSIR. 2. Έκθεση σχετικά με το πώς η ποιότητα των υδάτων του Ταμιευτήρα της Κάρλας επηρεάζει τη διαβίωση των ιχθύων. Πόροι Στελεχιακού δυναμικού Επισυνάπτονται στο Παράρτημα Αναλώσιμα και εξοπλισμός γραφείου, βιντεοπροβολέας.

15 ΑΞΟΝΑΣ 2 Φύλαξη Επόπτευση 1. Σχεδιασμός προγράμματος φύλαξης επόπτευσης Το πρόγραμμα φύλαξης του ΦΔ στελεχώνεται από 4 φύλακες και το Συντονιστή (επόπτης φύλαξης). Η περιοχή παρέμβασης καλύπτει έκταση 1218km2 και εποπτεύεται από 2 εναλλασσόμενες βάρδιες. Ο Σχεδιασμός του μέχρι το Σεπτέμβριο 2012 πραγματοποιούνταν σε εβδομαδιαία βάση και στη συνέχεια σε μηνιαία. Παραδοτέα Πόροι - 32 εβδομαδιαία προγράμματα φύλαξης - 4 μηνιαία Στελεχιακού δυναμικού Επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα, αυτοκίνητα, κάμερα, βιντεοπροβολέας,

16 2. Εφαρμογή προγράμματος φύλαξης επόπτευσης : Το πρόγραμμα φύλαξης εφαρμόζεται από τους 4 φύλακες με τη χρήση 1 οχήματος και μέσων επιτήρησης (κάμερα, κιάλια, μέσα επικοινωνίας) Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σε 3 ζώνες φύλαξης που καλύπτουν το 60% της έκτασης της περιοχής παρέμβασης των 1.218,00km2 Παραδοτέα: o 368 Ημερήσιων Αναφορών Φύλαξης ( κάποιες βάρδιες είναι διπλές) o 12 Μηνιαίων Αναφορών Φύλαξης. o Περισυλλογή 600 κιλών νεκρών κορμοράνων (Αρ. Πρωτ.: 2111/ , 479/ ) o Περισυλλογή 3,5 τόνων νεκρών ψαριών: Αρ. Πρωτ.: 2111/ 23/11/2012 o Φωτογραφική Τεκμηρίωση o Δελτία τύπου (αριθμός) Πόροι Επισυνάπτονται στο Παράρτημα - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα, αυτοκίνητα, κάμερα, βιντεοπροβολέας, μέσα επιτήρησης και επικοινωνίας, μέσα περισυλλογής (απόχες, μάσκες, στολές κλπ)

17 : 3. Προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης και απαραίτητων λογισμικών προγραμμάτων (GIS, κλπ) Αφορά τη συμπλήρωση του εξοπλισμού για τις ανάγκες της φύλαξης. Παραδοτέα: o Nikon mm f/ g AF-S DX ED VR (ΦΩΤΟ. ΝΙΚΟΝ) o Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8g (ΦΩΤΟ. ΝΙΚΟΝ) o Μπαταρία Nikon EN EL mAh (ΦΩΤΟ. ΝΙΚΟΝ) o Κάρτα μνήμης SanDisk Ultra SDHC 4GB 30MB/s (ΦΩΤΟ. ΝΙΚΟΝ) o Φίλτρο Cokin A-series Adapter Ring A452 52mm (ΦΩΤΟ. ΝΙΚΟΝ) o Φίλτρο Cokin A-series Adapter Ring A452 58mm (ΦΩΤΟ. ΝΙΚΟΝ) o Τρίποδας Cullmann Primax 180 o DIGIPRO LENS CAP 52mm (ΦΩΤΟ. ΝΙΚΟΝ) o ΦΑΡΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V DASTERI o ΦΑΡΟΣ ΑΠΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V DASTERI o ΣΕΙΡΗΝΑ ΜΕΓΑΛΗ 12V ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ o ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΑΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ DASTERI o ΦΑΚΟΣ ALPIN 560 LUMENS o ΦΑΚΟΣ TELCO (2 in 1) 150 LUMENS o ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΕΠΑΝ. ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ SONY ΤΥΠΟΥ ΑΑ & ΑΑΑ o ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΕΠΑΝ. ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΙΘΙΟΥ o ΕΠΑΝ. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ RCR 123A 650 o ΕΠΑΝ. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AA NI-MH 1,2V 2500 mah SONY o ΕΠΑΝ. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AAA NI-MH 1,2V 800 mah ENI TIME o ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΝΟΚΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ o ΤΑΦ 12V AYTOKINHTOY o GPS ΧΕΙΡΟΣ OREGON 550 GARMIN o GPS ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ G.I.S. GRS-1 TOPCON o ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ VHF - UHF CT 790 MIDLAND o ΚΙΑΛΙΑ NIGHTHUNTER XP 8 30 ΤΗΣ STEINER Πόροι Επισυνάπτονται στο Παράρτημα - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα, αυτοκίνητα, κάμερα, βιντεοπροβολέας, μέσα επιτήρησης και επικοινωνίας, μέσα περισυλλογής (απόχες, μάσκες, στολές κλπ)

18 4. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων προγράμματος Εντοπισμός προβλημάτων Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του προγράμματος φύλαξης αποτυπώνονται στον Πίνακα 1. Η σύγκριση των στοιχείων φανερώνει ότι : - Αυξήθηκε στο 102% η φυλασσόμενη περιοχή και καλύφτηκε το 60% του συνόλου της - Μείωση των συστάσεων στο 3,81% του Οι αντίστοιχες καταγγελίες παρέμειναν ίδιες - Εμφανίστηκαν 6 περιστατικά λαθροϋλοτομίας και έγιναν συστάσεις έναντι κανενός του Μία καταγγελία για λαθροϋλοτομία έναντι καμιάς του Δύο φορές έγιναν συστάσεις για Λαθροθηρία έναντι καμιάς του Δύο καταγγελίες το 2012 έναντι κανενός του Στα νεκρά ζώα και ψάρια. ( 600κιλά κορμοράνοι και 3,5τον Ψάρια) για το Στις Λοιπές παραβάσεις παρατηρείται μια μείωση που φτάνει το 85% στις συστάσεις και το 100% στις καταγγελίες. Παραδοτέα Προτάσεις: - Αξιολόγηση Προγράμματος Φύλαξης 2012.

19

20 ΠΕΡΙΟΧΉ ΦΎΛΑΞΗΣ

21 Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας ΧΩΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

22 Πόροι Στελεχιακού δυναμικού Επισυνάπτονται στο παράρτημα Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα, GIS βάση δεδομένων.

23 ΑΞΟΝΑΣ 3 Ευαισθητοποίηση του τοπικού, αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο πληθυσμού 1. Εκστρατείες ενημέρωσης από στελέχη του Φορέα Διαχείρισης 2. Δημοσιότητα, διάχυση ενημέρωσης Αφορά δράσεις Δημοσιότητας και διάχυσης της πληροφορίας αναφορικά με την οικολογική κατάσταση της προστατευόμενης περιοχής καθώς και του έργου που επιτελείται από το ΦΔ. Παραδοτέα: Εθελοντικός καθαρισμός Ακτής Αγίας : o Φάκελος Δράσης, ΑρΠρωτ. 1422/ & 1591/ o φωτογραφική τεκμηρίωση Ιστοσελίδα ΦΔ : Συμμετοχή στη διοργάνωση της ημερίδας στις 16/3/2012 με θέμα: «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης ποσότητας και ποιότητας υδατικών πόρων αγροτικών λεκανών απορροής υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής. Εφαρμογή στη λεκάνη απορροής της λίμνης Κάρλας».: o Φάκελος Ημερίδας o Παρουσίαση (αρ. πρ. 369/ ) Συμμετοχή στη διοργάνωση διημερίδας του Προγράμματος LIFE με θέμα: Διατήρηση και διαχείριση του Κιρκινεζιού (Falco naumanni). o Φάκελος Ημερίδας Συμμετοχή στην εκδήλωση «ROADSHOW LAKE KARLA 2BPARKS 2012», που οργάνωσε η Περιφέρειας Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Δήμο Ρήγα Φεραίου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 20/5/2012, στη συμβολή του ανατολικού αναχώματος της Λίμνης Κάρλας με το Μαυροβούνι.

24 o o Αναφορά (Αρ. Πρωτ.802/ ) φωτογραφική τεκμηρίωση Συμμετοχή στην εκδήλωση για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας Περιβάλλοντος. o Αναφορά (Αρ.Πρωτ. 901/ ,919/ ,929/ ) o o φωτογραφική τεκμηρίωση Δελτίο τύπου(836/ ,890/ ) Συμμετοχή στην τοπική Γιορτή Μήλου στην Αγιά, 31/8/2012 έως 6/9/2012. o φωτογραφική τεκμηρίωση o Δελτίο τύπου(αρ.πρωτ. 1430/ ,1485/ ) Συμμετοχή στην προώθηση συνεργασιών με τους υπόλοιπους τοπικούς ή κεντρικούς φορείς που σχετίζονται με την προστασία και διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής. ΑρΠρωτ 803/ ,804/ ,806/ ,1170/ Ένταξη του Φ.Δ. στο Διεθνές Δίκτυο λιμνών Living Lakes. Συμμετοχή του ΦΔ στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Marketing & Branding Τόπου στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο. o Παρουσίαση (Αρ. Πρωτ.578/ ) Συμμετοχή του ΦΔ στο 1ο Περιβαλλοντικό συνέδριο Θεσσαλίας με θέμα " ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ" o Παρουσίαση (αρ. πρ. 369/ )

25 Συμμετοχή του ΦΔ στο διεθνές συνέδριο Protection and Restoration of the Environment XI, με θέμα: HISTOPATHOLOGICAL OBSERVATIONS IN THE FISH SPECIES Cyprinus carpio ASSOCIATED WITH A CYANOBACTERIAL RICH LAKE. o Παρουσίαση (αρ. πρ. 369/ ) Συμμετοχή του ΦΔ στο εθνικό συνέδριο της Βιολογικής Εταιρείας με θέμα: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΖΩΟΠΛΑΓΚΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ «ΝΕΑ» ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΛΑ-ΘΕΣΣΑΛΙΑ. o Παρουσίαση (αρ. πρ. 369/ ) Συμμετοχή του ΦΔ στο διεθνές συνέδριο 8 th International Conference of EWRA "Water Resources Management in an Interdisciplinary and Changing Context με θέμα: KEY-DESCRIPTORS FOR THE FUCTIONING OF A MEDITERRANEAN RESERVOIR: THE CASE OF A NEW LAKE KARLA- GREECE. o Παρουσίαση (αρ. πρ. 369/ ) Συμμετοχή του ΦΔ στο διεθνές συνέδριο 4th International Multidisciplinary Conference on Hydrology and Ecology: Emerging Patterns, Breakthroughs and Challenges με θέμα: Analysis of anthropogenic pressures in a new re-constructed Mediterranean reservoir: linking to water quality and cyanotoxins. o Παρουσίαση (αρ. πρ. 369/ ) Πόροι Στελεχιακού δυναμικού Επισυνάπτονται στο παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα, αυτοκίνητα, κάμερα, βιντεοπροβολέας,

26 3. Σχεδιασμός και παραγωγή προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης/ ενημέρωσης Αποτελέσματα ευαισθητοποίησης από τις επισκέψεις στο χώρο της λίμνης και στην την διοργάνωση εκδηλώσεων. Παραδοτέα o o o o o 653 επισκέπτες στο χώρο της λίμνης 200 μαθητές πρωτοβάθμιας στα πλαίσια της εκδήλωσης για την Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος 40 Συμμετέχοντες στη δράση για το καθαρισμό της ακτής στη Αγιά Παραγωγή ενημερωτικού υλικού DVD από το 2ο ΕΠΑΛ Ν.Ι με τη συμμετοχή του ΦΔ. 30 Δελτία Τύπου o Βάση δεδομένων Αρ.Πρωτ. 1178/ Πόροι Στελεχιακού δυναμικού Επισυνάπτονται στο παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα

27 4. Διοργάνωση συνεδρίων δεν έχει πραγματοποιηθεί το 2012 προγραμματίζεται για το 2013

28 ΑΞΟΝΑΣ4 - Υποστήριξη στην υλοποίηση δράσεων 4.1 Διοίκηση Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του Υποέργου Α. Διοίκηση 1) Επιχειρησιακός σχεδιασμός υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος a. Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο Εκπονήθηκε το Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο (αρ. πρ. 921/ ) για την υλοποίηση των δράσεων του ΤΔ. Ο σχεδιασμός από την αρχή προσαρμόστηκε στις αναγκαία της 1 ης τροποποίησης του ΤΔ, σύμφωνα και με τις υποδείξεις της ΔΑ και τα προβλεπόμενα στο Πιστοποιητικό ποιότητας του ΦΔ. Στο σχεδιασμό περιγράφηκαν οι δράσεις, τα στάδια υλοποίησης, το στελεχιακό δυναμικό που εμπλέκεται με τις αρμοδιότητες και τα παραδοτέα, τα απαραίτητα μέσα και τέλος το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Παραδοτέα: Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο με αρ. πρ. 921/ Πόροι Από πλευράς Στελεχιακού δυναμικού ο Σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε με συνεργασία : Επισυνάπτονται στο παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα b. Συνεδριάσεις ΔΣ Πραγματοποιήθηκαν 8 συνεδριάσεις του ΔΣ και ειδικότερα :

29 Αντικείμενο 19η 20η 21η 22η 23η 24η 25η 26η ΕΠΠΕΡΑΑ ΛΟΙΠΑ Παραδοτέα: Ο φάκελος κάθε συνεδρίασης που περιλαμβάνει τη πρόσκληση, τις εισηγήσεις, το παρουσιολόγιο και τα πρακτικά. Ανάρτηση των πρακτικών στο Διαύγεια και στην Ιστοσελίδα του ΦΔ Πόροι Από πλευράς Στελεχιακού δυναμικού απασχολήθηκαν : Επισυνάπτονται στο παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα

30 2) Επικοινωνία με υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες για την διευθέτηση θεμάτων υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος. Η υλοποίηση του προγράμματος απαιτεί το συντονισμό του ΦΔ με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, που εμπλέκονται στο πρόγραμμα, για - Το Σχεδιασμό του ΤΔ - Έγκριση ΤΔ - Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης - Έγκριση Συβάσεων - Προγραμματισμό χρηματορροών - Έγκριση δαπανών - Εκπαίδευση στελεχών Παραδοτέα: Πόροι έγγραφα (εισερχόμενα και εξερχόμενα ) που αφορούν τις παραπάνω διαδικασίες - 6 ταξίδια στην Αθήνα (ΔΑ) - 1 σεμινάριο (ΜΟΔ) - 1 Σεμινάριο Υπουργείο Οικονομικών. Πρόεδρος Από πλευράς Στελεχιακού δυναμικού απασχολήθηκαν :

31 Επισυνάπτονται στο παράρτημα Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα, όχημα Φορέα.

32 3) Συγκρότηση ομάδας έργου επιτροπών διαγωνισμών Η ομάδα έργου περιλαμβάνει το σύνολο των εργαζομένων στο πρόγραμμα. Η κατανομή των εργασιών αποτυπώνεται στο Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο Το ΔΣ στην 22 η συνεδρίασή του με αρ απόφασης 889-2/ όρισε τις επιτροπές των διαγωνισμών: - Επιτροπή Αξιολόγησης Φακέλων - Επιτροπή Ενστάσεων - Επιτροπή Παραλαβής. Παραδοτέα: Πόροι - Ετήσιο Σχέδιο Διαχείρισης. - Απόφαση 22 ης συνεδρίασης ΔΣ με αρ / Πρόεδρος Από πλευράς Στελεχιακού δυναμικού απασχολήθηκαν : Επισυνάπτονται στο παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα, όχημα Φορέα.

33 4) Οικονομική διαχείριση τήρηση λογιστικών βιβλίων και μερίδων a. Οικονομική Διαχείριση. Η Οικονομική Διαχείριση του προγράμματος πραγματοποιείται από το Συντονιστή του Προγράμματος ο οποίος ενημερώνει το Λογιστή και τη Πρόεδρο και εισηγείται στο ΔΣ σε ότι αφορά τις χρηματοροές, την επιλεξημότητα των δαπανών, τις περικοπτομενες δαπάνες, την υφιστάμενη ρευστότητα. Ενεργεί ώστε να είναι πλήρης η διαδικασία χρηματοδότησης ( αίτηση, δικαιολογητικά χρηματοδότησης, εγκρίσεις χρηματοδότησης, ΣΑΕ, Αποφάσεις δέσμευσης πιστώσεων και κατανομής) Αποστέλλει τον ΠΥ του έργου ώστε να ενταχθεί στον ΠΟΥ του Φορέα. Παραδοτέα: Πόροι - 8 εισηγήσεις χρηματοροών - 1 ενημέρωση για την επιλεξημότητα και περικοπή των δαπανών - 2 Αιτήσεις & Εγκρίσεις Χρηματοδότησης ( και ) - 2 Φάκελοι χρηματοδότησης (Υπόλογος Γιολδάσης) - Αποστολή ΠΥ δαπανών για ο έτος 2012 στο Λογιστή του Φορέα. - Αποστολή στατιστικών στην Δ/ση Οικονομικού ΥΠΕΚΑ (κος Ζωγόπουλος Σωτήρης) - Αποστολή στατιστικών στη Σ/νση ΔΕΚΟ ΟΠΣ - Αποστολή Στατιστικών στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Από πλευράς Στελεχιακού δυναμικού απασχολήθηκαν : Επισυνάπτονται στο παράρτημα

34 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, εκτυπωτές, Αναλώσιμα b. Τήρηση λογιστικών βιβλίων και μερίδων Αφορά την ενήμερη Λογιστική κατάσταση του Φορέα έναντι της όποιας οικονομικής Υπηρεσίας καθώς και των υποχρεώσεών του στα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι Υπόλογος έναντι των ελεγκτικών αρχών. Παραδοτέα: Σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση. Πόροι Εξωτερικός Συνεργάτης: Λογιστής: 100% Από πλευράς Στελεχιακού δυναμικού απασχολήθηκαν : Επισυνάπτονται στο παράρτημα Λογιστικό Γραφείο 5) Διαχείριση εγγράφων αρχείων διοικητική υποστήριξη Αφορά το Σύνολο της διεκπεραιωμένης αλληλογραφίας (εισερχόμενα εξερχόμενα) καθώς και τη διοικητική υποστήριξη των λειτουργιών του Φορέα και του προγράμματος.

35 Παραδοτέα: - Ένα σύνολο 2230 εγγραφών εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων εκ των οποίων το 75% αφορά το πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ και την εν γένει επικοινωνία με το ΥΠΕΚΑ - Διοικητική στήριξη των 7 συνεδριάσεων επιτροπών (αποφαινόμενα όργανα) και των 8 ΔΣ Πόροι Από πλευράς Στελεχιακού δυναμικού απασχολήθηκαν : Επισυνάπτονται στο παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα

36 Β. Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του Υποέργου 1) Παρακολούθηση και εσωτερικός έλεγχος της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος. a. Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών & Εξαμηνιαία Δελτία Παρακολούθησης Αφορά την οικονομική παρακολούθηση υλοποίησης του προγράμματος Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών καθώς και την παρακολούθηση του ΦΑ μέσω των Εξαμηνιαίων Δελτίων Προόδου, τα οποία έχουν αναρτηθεί στο ΟΠΣ. Εφαρμογή των διαδικασιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 27/3/2010) όπως ισχύει σήμερα Παραδοτέα: Πόροι - 12 Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών - 2 Εξαμηνιαία Δελτία Προόδου. - Πρωτόκολλα Διαδικασιών. Από πλευράς Στελεχιακού δυναμικού ο Σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε με συνεργασία : Επισυνάπτονται στο παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα b. Δελτία Παρακολούθησης

37 Αφορά τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου παρακολούθησης υλοποίησης του Προγράμματος και ειδικότερα: - Για το Συντονιστή, Βιολόγο, Μηχανικό, Ιχθυολόγο και Γραμματεία αφορά: o Τη συμπλήρωση των Μηνιαίων Δελτίων χρονοχρέωσης στα οποία αποτυπώνεται το αντικείμενο εργασίας και ο χρόνος απασχόλησης σε ημερήσια βάση. o Αναφορές για την υλοποίηση του ΦΑ - Για τους φύλακες συμπληρώνονται Παραδοτέα: o Ημερήσιες αναφορές όπου αποτυπώνεται ο χρόνος φύλαξης, η ζώνη φύλαξης, το μέσο, τα συμβάντα κλπ o Μηνιαίες αναφορές με την περιληπτική πορεία του προγράμματος φύλαξης. - Από 12 Δελτία Χρονοχρέωσης για Συντονιστή, Βιολόγο, Μηχανικό, Ιχθυολόγο και Γραμματεία - 62 επιστημονικές Αναφορές Ημερήσιων Αναφορών Φύλαξης ( κάποιες βάρδιες είναι διπλές) - 12 Μηνιαίων Αναφορών Φύλαξης. Πόροι Από πλευράς Στελεχιακού δυναμικού ο Σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε με συνεργασία : Επισυνάπτονται στο παράρτημα

38 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα

39 2) Ιεράρχηση αναγκών σε λειτουργικές δαπάνες, διενέργεια προμηθειών κλπ. a. Ιεράρχηση αναγκών σε λειτουργικές δαπάνες Αφορά : 1. Το προγραμματισμό για τη διαχείριση του προγράμματος σε ημερήσια βάση μεταξύ του συντονιστή και των μελών της Ομάδας έργου ( Σύνολο εργαζομένων στο πρόγραμμα). 2. Εβδομαδιαία επικοινωνία με τη Πρόεδρο και το Λογιστή για την υπογραφή των εντολών πληρωμής. 3. Καθημερινό συντονισμό ενεργειών Παραδοτέα: 1. Ηλεκτρονική αλληλογραφία: απεσταλμένα στη γραμματεία του ΦΔ για το συντονισμό των ανωτέρω δράσεων εισερχόμενα από τα στελέχη. 2. Αποφάσεις ΔΣ Πόροι Λογιστής : Από πλευράς Στελεχιακού δυναμικού απασχολήθηκαν : Επισυνάπτονται στο παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα b. διενέργεια προμηθειών κλπ

40 Αφορά την ακολουθούμενη διαδικασία για τη προμήθεια των αναγκαίων υλικών και μέσων για την υλοποίηση του ΦΑ του Φορέα καθώς και τα υλικά που ο ΦΔ έχει μέχρι σήμερα προμηθευτεί στα πλαίσια του προγράμματος. Επίσης τις υπηρεσίες που έχουν παραχθεί στα του ΥΠ 1. Παραδοτέα: Πίνακας Προμηθειών: ΥΛΙΚΑ ΤΕΜ Παραδοτέα ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ D3100 NIKON 1 ΚΙΑΛΙΑ NIGHTHUNTER XP 8 30 ΤΗΣ STEINER 3 ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ VHF - UHF CT 790 MIDLAND 5 DIGITAL NIGHT VISION DEVICE YUKON 1 ΠΕΔΙΟΣΚΟΠΙΟ ED82 NIKON 1 ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟ 13-30X/20-45X/25-56X MC ZOOM ΝΙΚΟΝ 1 GPS ΧΕΙΡΟΣ OREGON 550 GARMIN 1 GPS ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ G.I.S. GRS-1 TOPCON 1 PC HP TOUCHSMART GR ALL-IN-ONE 3 NB HP PAVILION DV7-6B13EV QG704EA 1 UPS ACCUPOWER EYEON 1000VA LCD DISPLAY 9 SAMSUNG MONITOR-TV B1930HD 18.5 LCD-TV MPEG-4 1 LOGITECH KEYBOARD/MOUSE WIRELESS MK260 1 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ VIGOR IPPBX ISDN 4PORT+1XFXS 1 ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ VOIP ATCOM ΑΤ-620Ρ 6 ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ HD GXP2100 GRANDSTREAM 4-LINE 1 Φάκελος προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ RICOH AFICIO MP3351 & SR3050+BRBU3020+TAB+WIRELESS TYPEJ 1 ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1 Nikon mm f/ g AF-S DX ED VR (ΦΩΤΟ. ΝΙΚΟΝ) 1 Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8g (ΦΩΤΟ. ΝΙΚΟΝ) 1 Φάκελος Μπαταρία Nikon EN EL mAh (ΦΩΤΟ. ΝΙΚΟΝ) 1 Κάρτα μνήμης SanDisk Ultra SDHC 4GB 30MB/s (ΦΩΤΟ. ΝΙΚΟΝ) 1 Φίλτρο Cokin A-series Adapter Ring A452 52mm (ΦΩΤΟ. ΝΙΚΟΝ) 1 προκήρυξης απευθείας ανάθεσης

41 Φίλτρο Cokin A-series Adapter Ring A452 58mm (ΦΩΤΟ. ΝΙΚΟΝ) 1 Τρίποδας Cullmann Primax DIGIPRO LENS CAP 52mm (ΦΩΤΟ. ΝΙΚΟΝ) 2 ΦΑΡΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V DASTERI 2 ΦΑΡΟΣ ΑΠΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V DASTERI 1 ΣΕΙΡΗΝΑ ΜΕΓΑΛΗ 12V ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΑΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ DASTERI 2 ΦΑΚΟΣ ALPIN 560 LUMENS 4 ΦΑΚΟΣ TELCO (2 in 1) 150 LUMENS 3 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΕΠΑΝ. ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ SONY ΤΥΠΟΥ ΑΑ & ΑΑΑ 3 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΕΠΑΝ. ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 1 ΕΠΑΝ. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ RCR 123A ΕΠΑΝ. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AA NI-MH 1,2V 2500 mah SONY 28 ΕΠΑΝ. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AAA NI-MH 1,2V 800 mah ENI TIME 20 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΝΟΚΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 2 ΤΑΦ 12V AYTOKINHTOY 3 Φορτιστής για ηλεκτραλιεία 12V/1A 1 Μπαταρίες για ηλεκτραλιεία 2 Survey gillnets τύπου NORDEN bentic, Οίκου Lundgrens Fiskredskapsfabric ΑΒ Σουηδίας 6 Συσκευή Ηλεκτραλιείας Μοντέλο SAMUS 725MP του Οίκου Samus Special Electronics Γερμανίας 1 Ηλεκτρονικός Αναλυτικός Ζυγός - Μοντέλο PGW 603i του Οίκου Adam Equipment Co Ltd Αγγλίας 1 Νυστέρια - Μοντέλο του Οίκου Auxilab S.L. Ισπανίας 10 Ψαλίδια ανατομικά - Μοντέλο του Οίκου Auxilab S.L. Ισπανίας 10 Λαβίδες ίσιες- Μοντέλο του Οίκου Auxilab S.L. Ισπανίας 10 Βελόνες-Μοντέλο του Οίκου H Herenz Medizinbedarf Gmbh Γερμανίας 10 Εργαστηριακές ποδιές - Μοντέλο 420 της εταιρίας Scientact A.E. Ελλάδος 2 Καταψύκτης- Μοντέλο ZFG 623 WAP του Οίκου Zanussi 1 Φορητό ψυγείο - Μοντέλο 1005 της εταιρίας Scientact A.E. Ελλάδος 1 Παγοκύστη 1000 γραμμαρίων- Μοντέλο 510 της εταιρίας Scientact A.E. Ελλάδος 20 Απόχες για ψάρια - Μοντέλο 625 της εταιρίας Scientact A.E. Ελλάδος 4 Ροόμετρο- Μοντέλο FP 111 του Οίκου Global Water Instrumentation INC Αμερικής 1 ΕΝΔΥΣΗ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Μέγεθος : [(4) XXL, (4) XL, (4) L, (2) M, (3) S] 16 Φάκελος προκήρυξης απευθείας ανάθεσης Φάκελος προκήρυξης

42 Χρώμα : καφέ (brown) Μάρκα εμπορικής εταιρίας : Milo ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ Χρώμα : γήινο (earth), 16 Μέγεθος : [(4) XXL, (4) XL, (3) L, (1) M ] Χρώμα : άμμου (sand), ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ Χρώμα : πράσινο (cricket), 32 Μέγεθος: [(4) XXL, (2) XL, (6) L, (3) M, (2) S] Χρώμα :μαύρο (black), Μέγεθος: [(4) XXL, (2) XL, (6) L, (3) M, (2) S] Μάρκα εμπορικής εταιρίας : Trespass ΜΠΛΟΥΖΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ Χρώμα : αμυγδαλωτό (marzipan), Μέγεθος :[(2) XL, (6) L, (9) M, (2) S] 32 Χρώμα : λευκό (white), Μέγεθος :[(8) XXL, (3) M, (2) S] Χρώμα : γκρί (grey), Μέγεθος : [(2) XL] Μάρκα εμπορικής εταιρίας :Trespass ΜΠΟΥΦΑΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Χρώμα :(7τμχ) πυρόλιθος (flint), Μέγεθος : [(2)XXL, (3) L, M, S] 8 Χρώμα :(1τμχ) κόκκινο (red), Μέγεθος : XL Μάρκα εμπορικής εταιρίας : Trespass - Rembrandt ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ Μέγεθος : [ (2) XXL, XL, (3) L, M, S ] 8 Χρώμα : κόκκινο (red) Μάρκα εμπορικής εταιρίας : Trespass ΜΠΟΤΑΚΙ (Τύπου ορειβασίας) Μέγεθος : [ (2) 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47 ] 8 Μάρκα εμπορικής εταιρίας Salewa Γαλότσα γονάτου Μέγεθος : [39, 40, (2) 41, 43, 44, 45, 47] 8 Χρώμα : πράσινη (green) Μάρκα εμπορικής εταιρίας : Trespass ΣΚΑΦΑΝΔΡΑ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΑ Μέγεθος :[39, 40, (2) 42, 43, 44, 46, 47] 8 Χρώμα : πράσινο (green) Μάρκα εμπορικής εταιρίας: Dispan ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΣΑΚΑΚΙ απευθείας ανάθεσης

43 Μέγεθος :[ (6) L -XL, (2) S-M ] 8 Χρώμα : πράσινο (green) Μάρκα εμπορικής εταιρίας: Ferrino ΓΙΛΕΚΟ ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟ Μέγεθος ένα μέγεθος (one size) 4 Χρώμα : κίτρινο (yellow) Μάρκα εμπορικής εταιρίας: Trespass ΤΖΟΚΕΥ Μέγεθος : ένα μέγεθος (one size) 8 Χρώμα : μαύρο (black) Μάρκα εμπορικής εταιρίας : Ferrino ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Μέγεθος : ένα μέγεθος (one size) 8 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ Μέγεθος : ένα μέγεθος (one size) 4 ΓΑΝΤΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ Μέγεθος : ένα μέγεθος (one size) 4 Πόροι Εξωτερικοί Λογιστής Δικηγόρος Από πλευράς Στελεχιακού δυναμικού απασχολήθηκαν : Επισυνάπτονται στο παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα

44 3) Συλλογή από επιμέρους τμήματα ή και σύνταξη, αρχειοθέτηση και αποστολή των παραδοτέων των επιμέρους δράσεων. Αφορά τη διοικητική στήριξη στην υλοποίηση του ΦΑ που δεν υπόκειται σε διαδικασίες προμηθειών, υπηρεσιών για τα οποία έγινε αναφορά παραπάνω. Ειδικότερα αφορά ΦΑ που σχετίζεται με δαπάνες καυσίμων (προγράμματα φύλαξης παρακολούθησης), αναλωσίμων λειτουργίας (αυτοκινήτων, γραφείου, κλπ) προμήθειας βοηθητικών υλικών (βιβλίων, κλπ), μετακινήσεων, δαπανών επικοινωνίας ( διαδίκτυο, ΟΤΕ, ταχυμεταφορές, κλπ). Παραδοτέα: Πόροι - 7 Αποφάσεις ΔΣ έγκρισης Δαπανών Εντάλματα πληρωμών εκτός μετακινήσεων Εντολές μετακίνησης Αναρτήσεις Διαύγεια Από πλευράς Στελεχιακού δυναμικού ο Σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε με συνεργασία : Επισυνάπτονται στο παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα

45 4) Υλοποίηση διαδικασιών επιμέρους αναθέσεων σε εξωτερικούς συνεργάτες (ορκωτός λογιστής - ελεγκτής, νομικός, καθαρισμός κτιρίου) και παρακολούθηση της πορείας των εργασιών τους. Οι υπηρεσίες αυτές δεν εντάσσονται στους Άξονες 1,2,3 αλλά καλύπτουν επικουρικές ανάγκες του προγράμματος (λειτουργικές) Παραδοτέα: Αντικείμενο Αιτιολογία Παραδοτέα 12 μήνες Παρεχόμενες Νομικές Υπηρεσίες Αναφορές: Εισηγήσεις: Νομικές Υπηρεσίες Γνωμοδοτήσεις: Εκπροσώπηση:. 12 μήνες παρεχόμενες Λογιστικές Υπηρεσίες Κάλυψη Υποχρεώσεων ΦΔ έναντι: - Φορολογικών Αρχών: - Ασφαλιστικών Ταμείων: Λογιστικές Υπηρεσίες - Υπηρεσιών Οικονομικού ελέγχου: - Τραπεζών - Προμηθευτών: - Προσωπικού:

46 Διενεργήθηκαν : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ - Μία ανάλυση δειγμάτων νερού από ΚΕΛΠΝΟ Λάρισας. - Μια ανάλυση δειγμάτων ψαριών από το ΙΛΟΙΠΑΝ (εθνικό εργαστήριο αναφοράς για του Ιχθύες) 2 αποτελέσματα αναλύσεων ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ (ΝΕΚΡΑ ΨΑΡΙΑ, ΠΟΥΛΙΑ ΚΛΠ) Περισυλλογή, υγειονομική μεταφορά και καύση 3,5τόνων ψαριών από το ταμιευτήρα Κάρλας. - 2 παραστατικά πληρωμής - 1 παραστατικό μεταφοράς - Δελτίο Τύπου - Απόφαση ΔΣ ΕΠΙΚΕΡΟΠΟΙΗΣΗ SITE ΦΔ Επικαιροποίηση της Σελίδας, αύξηση των δυνατοτήτων και της διαδραστικότητας. Φάκελος Πρόχειρου διαγωνισμού Ενημερωτικό φυλλάδιο Ενημερωτικές αφίσες ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Χάρτης μονοπατιών/ περιπατητικών διαδρομών Φάκελος Πρόχειρου διαγωνισμού Ενημερωτικές πινακίδες Αναλόγια

47 Καταχωρήσεις δημοσιεύσεις Κονκάρδες Αυτοκόλλητα Μολυβοθήκες Καπέλα Πόροι Εξωτερικοί Λογιστής Δικηγόρος ΚΕΛΠΝΟ ΙΛΟΙΠΑΝ Κόκκινος Κώστας (προγραμματιστής) Από πλευράς Στελεχιακού δυναμικού απασχολήθηκαν : Επισυνάπτονται στο παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα, αυτοκίνητο φορέα

48 5) Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμών και σχετικών προκηρύξεων Αφορά προετοιμασία των φακέλων (σύνταξη προδιαγραφών, διαδικασία εγκρίσεων, διαδικασία προκηρύξεων) των προκηρύξεων για τους Διεθνής, Εθνικούς, και προχείρους διαγωνισμούς. Επίσης Αφορά τη προετοιμασία των διαδικασιών για μικρές προμήθειες και υπηρεσίες με τη διαδικασία των απευθείας αναθέσεων. Παραδοτέα: - Προετοιμασία Αυτεπιστασίας ΥΠ1 - Προετοιμασία φακέλου Διεθνή διαγωνισμού ΥΠ2 - Προετοιμασία Φακέλου Εθνικού Διαγωνισμού ΥΠ3 - Προετοιμασία Τεχνικών Προδιαγραφών ΥΠ4 Στα πλαίσια της Αυτεπιστασίας o Προετοιμασία Φακέλου Προμήθειας Οχήματος (πρόχειρος διαγωνισμός) o Προετοιμασία Φακέλου Προμήθειας ΗΥ(πρόχειρος διαγωνισμός) o Προετοιμασία Φακέλου Παραγωγής υλικού ενημέρωσης (πρόχειρος διαγωνισμός) o Προετοιμασία Φακέλου Προμήθειας Εξοπλισμού παρακολούθησης υδατικών παραμέτρων (απευθείας ανάθεση) o Προετοιμασία Φακέλου προμήθειας στολών φύλαξης (απευθείας ανάθεση) o Προμήθεια υλικών φύλαξης (απευθείας ανάθεση) o Site ΦΔ (απευθείας ανάθεση)

49 Πόροι: Από πλευράς Στελεχιακού δυναμικού ο Σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε με συνεργασία : Συντονιστής : 20% Βιολόγος : 20% Ιχθυολόγος: 35% Μηχανικός: 15% Γραμματεία: 0% Φύλακες: 10% Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα

50 6) Δημοσιότητα των προκηρύξεων και διενέργεια διαγωνισμών Αφορά την ακολουθούμενη διαδικασία δημοσιότητας για τη διενέργεια του διαγωνισμού των δράσεων. Παραδοτέα: - ΥΠ1: Αυτεπιστασία o Προμήθειας Οχήματος (πρόχειρος διαγωνισμός) Ανάρτηση στο Site Φορέα Ανάρτηση στο Site Διαύγεια Πρακτικό επιτροπής (κοινοποίηση στους υποψήφιους αναδόχους) Απόφαση ΔΣ. o Προετοιμασία Φακέλου Προμήθειας ΗΥ (πρόχειρος διαγωνισμός) Ανάρτηση στο Site Φορέα Ανάρτηση στο Site Διαύγεια Πρακτικό επιτροπής (κοινοποίηση στους υποψήφιους αναδόχους) Απόφαση ΔΣ. o Προετοιμασία Φακέλου Παραγωγής υλικού ενημέρωσης (πρόχειρος διαγωνισμός) Ανάρτηση στο Site Φορέα Ανάρτηση στο Site Διαύγεια Πρακτικό επιτροπής (κοινοποίηση στους υποψήφιους αναδόχους)

51 Απόφαση ΔΣ. o Προετοιμασία Φακέλου Προμήθειας Εξοπλισμού παρακολούθησης υδατικών παραμέτρων (απευθείας ανάθεση) Ανάρτηση στο Site Φορέα Ανάρτηση στο Site Διαύγεια Πρακτικό επιτροπής (κοινοποίηση στους υποψήφιους αναδόχους) Απόφαση ΔΣ. o Προετοιμασία Φακέλου προμήθειας στολών φύλαξης (απευθείας ανάθεση) Ανάρτηση στο Site Φορέα Ανάρτηση στο Site Διαύγεια Πρακτικό επιτροπής (κοινοποίηση στους υποψήφιους αναδόχους) Απόφαση ΔΣ. o Προμήθεια υλικών φύλαξης (απευθείας ανάθεση) Απόφαση ΔΣ o Site Φορέα Ανάρτηση στο Site Φορέα Ανάρτηση στο Site Διαύγεια Πρακτικό επιτροπής (κοινοποίηση στους υποψήφιους αναδόχους) Απόφαση ΔΣ.

52 - ΥΠ2: Αναμένεται η έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης από τη ΔΑ ΥΠ3: Δημοσιότητα o Η προκήρυξη Αναρτήθηκε στο site του Φορέα (ανάρτηση) o Αναρτήθηκε στο site του Διαύγεια (ανάρτηση) o Σε 2 εφημερίδες Εθνικής εμβέλειας (δημοσιεύσεις) και στην o Εφημερίδα της κυβέρνησης τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων ( αρ δημοσίευσης) o Άνοιγμα Φακέλων Τεχνικών προσφορών (παρουσία των Αναδόχων) (πρακτικό κοινοποίηση) o Αξιολόγηση Φακέλων ( επιτροπή) και κοινοποίηση στους υποψήφιους Αναδόχους για υποβολή ενστάσεων ( αποδεικτικό) o Άνοιγμα φακέλων προσφορών (επιτροπή) παρουσία των Αναδόχων τελική βαθμολόγηση και κοινοποίηση του πρακτικού της επιτροπής για υποβολή ενστάσεων. (πρακτικό- Κοινοποίηση) o Πέρας του χρόνου υποβολής ενστάσεων και Απόφαση ΔΣ έγκρισης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και κύρωσης του πρακτικού με την κήρυξη Αναδόχου.(απόφαση ΔΣ) o Αποστολή Συμβάσεων στη ΔΑ του ΕΠΠΕΡΑΑ προς έγκριση και αναμονή έγκρισης της. (αποδεικτικό) - ΥΠ4: Θα αποσταλούν στη ΔΑ τα ΤΔ προς έγκριση. Πόροι: Από πλευράς Στελεχιακού δυναμικού ο Σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε με συνεργασία : Επισυνάπτονται στο παράρτημα

53 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα

54 7) Διενέργεια διαγωνισμών Χειρισμός ενστάσεων Διενεργήθηκε μια συνεδρίαση της επιτροπής ενστάσεων για το ΥΠ3 κατά η διαδικασία ανοίγματος των οικονομικών φακέλων που όμως αφορούσε ένσταση για το φάκελο των δικαιολογητικών η οποία όμως ήταν εκπρόθεσμη. Παραδοτέα: Αρ.Πρωτ. 1771/ Πρακτικό Επιτροπής Ενστάσεων ΑΠΟΦΑΣΗ / Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων του υποέργου τμήματος 3 «Πρόγραμμα Παρακολούθησης (monitoring) παραμέτρων ποιότητας νερού». Πόροι: Στελεχιακό δυναμικό : Επισυνάπτονται στο παράρτημα

55 8) Διαχείριση συμβάσεων Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Αφορά τη Νομική Δέσμευση του ΦΔ με το ΥΠΕΚΑ και την ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΠΠΕΡΑΑ στα πλαίσια της Αυτεπιστασίας. Επίσης τις επιμέρους Συμβάσεις του ΥΠ 1 για την υλοποίηση των δράσεων με Ίδια. Για τα ΥΠ 2,3,4 τις συμβάσεις του ΦΔ με τους αναδόχους για την παροχή των περιγραφόμενων δράσεων. Παραδοτέα: - ΥΠ1: Αυτεπιστασία. Η προέγκριση του Υποέργου πραγματοποιήθηκε στις.. βάση της οποίας ελήφθη η Νομική Δέσμευση με τη ΔΑ του ΕΠΠΕΡΑΑ o Προμήθειας Οχήματος (πρόχειρος διαγωνισμός) Υπογράφηκε σύμβαση με τον ανάδοχο στις o Προμήθειας ΗΥ (πρόχειρος διαγωνισμός) Υπογράφηκε σύμβαση με τον ανάδοχο στις o Προετοιμασία Φακέλου Προμήθειας Εξοπλισμού παρακολούθησης υδατικών παραμέτρων (απευθείας ανάθεση) Υπογράφηκε σύμβαση με τον ανάδοχο Scientact A.E.» στις 20/11/2012 o Προετοιμασία Φακέλου προμήθειας στολών φύλαξης (απευθείας ανάθεση) Υπογράφηκε σύμβαση με τον ανάδοχο "Polar Αλιγιάννης Χρήστος" στις 24/10/2012 o Προμήθεια υλικών φύλαξης (απευθείας ανάθεση) Δεν υπογράφηκε σύμβαση

56 o Site Φορέα ΥΠ3: Δημοσιότητα Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Υπογράφηκε σύμβαση με τον ανάδοχο στις o Η σύμβαση με τον Ανάδοχο βρίσκεται στη ΔΑ για έλεγχο. Πόροι: Στελεχιακό δυναμικό: Επισυνάπτονται στο παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα

57 9) Παρακολούθηση πορείας υλοποίησης και παραλαβής έργου. Αφορά την παρακολούθηση υλοποίησης των ανωτέρω συμβάσεων και την παραλαβή των έργων Παραδοτέα: - ΥΠ1: Αυτεπιστασία. o Η παρακολούθηση του υποέργου γίνεται από το συντονιστή και την ομάδα έργου : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Καθημερινή ενημέρωση Εβδομαδιαία ενημέρωση Φύλα Χρονοχρέωσης Μηνιαία δελτία δήλωσης δαπανών Δελτία παρακολούθησης έργου o Η παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων πραγματοποιείται από Την επιτροπή παραλαβής Ειδικότερα : Προμήθειας Οχήματος (πρόχειρος διαγωνισμός) Προμήθειας ΗΥ (πρόχειρος διαγωνισμός) Site Φορέα 3 Πρακτικά παραλαβής της επιτροπής παραλαβής

58 Πόροι: Επιτροπή παραλαβής Από πλευράς Στελεχιακού δυναμικού ο Σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε με συνεργασία : Επισυνάπτονται στο παράρτημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα

59 4.4.2 Απαραίτητες υπηρεσίες λειτουργικά έξοδα εξωτερικές αναθέσεις για την υλοποίηση των δράσεων

60 ΥΠ2 «Συστηματική Παρακολούθηση (Monitoring) Τύπων Οικοτόπων και Ειδών Χλωρίδας και Πανίδας» Το εν λόγο υποέργο αφορά την παρακολούθηση του οικοσυστήματος σύμφωνα με τις Οδηγίες 92/43/EOK και 2009/147/EE (η γνωστή ως σήμερα 79/409/ΕΟΚ). Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη (προκήρυξη). Έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες από το ΦΔ, όπως αναλυτικά αποτυπώνονται στο τεύχος της αυτεπιστασίας. Παραδοτέα: Τεύχος αυτεπιστασίας Πόροι: Έχουν υπολογιστεί στο τεύχος της Αυτεπιστασίας Έχουν υπολογιστεί στο τεύχος της Αυτεπιστασίας

61 ΥΠ3 «Πρόγραμμα παρακολούθησης (monitoring) παραμέτρων ποιότητας νερού» Ως βάση για την υλοποίηση του παρόντος έργου θα αποτελέσουν: Βιολογικές παράμετροι Φυσικές και χημικές παράμετροι Παράμετροι τοξικότητας, βιολογικής προέλευσης Για την παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, θα ληφθεί οπωσδήποτε υπόψη η ΚΥΑ /2011 (ΦΕΚ 2017/ ) για το Εθνικό δίκτυο παρακολούθησης και των φορέων που υποχρεούνται στην λειτουργία του, κατά το άρθρο 4, παράγραφος 4 του Ν. 3199/2003 (Α 280). Το έργο δεν έχει ξεκινήσει ( Υπογραφή σύμβασης) Έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες από το ΦΔ, όπως αναλυτικά αποτυπώνονται στο τεύχος της αυτεπιστασίας. Παραδοτέα: Τεύχος αυτεπιστασίας Πόροι: Έχουν υπολογιστεί στο τεύχος της Αυτεπιστασίας Έχουν υπολογιστεί στο τεύχος της Αυτεπιστασίας

62 ΥΠ4 «Μελέτη σχεδίου διαχείρισης ΠΟ ΚαΜαΚεΒε» Το Σχέδιο Διαχείρισης συντάσσεται βάσει του άρθρου 15, του Ν.2742/99 και θα καλύπτει διαχειριστική περίοδο 5ετίας. Η ωρίμανση του έργου αποτυπώνεται στις ενέργειες του ΦΔ στο Τεύχος Αυτεπιστασίας ( προς έγκριση ΤΔ) Αναλυτικά αποτυπώνονται στο τεύχος της αυτεπιστασίας. Παραδοτέα: Τεύχος αυτεπιστασίας Πόροι: Έχουν υπολογιστεί στο τεύχος της Αυτεπιστασίας Έχουν υπολογιστεί στο τεύχος της Αυτεπιστασίας

63 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗς ΣΕ ΩΡΕΣ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας ΑΞΟΝΑΣ 1 Περιβαλλοντική παρακολούθηση ΑΞΟΝΑΣ 2 Φύλαξη Επόπτευση ΑΞΟΝΑΣ 3 Ευαισθητοποίηση του τοπικού, αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο πληθυσμού ΑΞΟΝΑΣ4 - Υποστήριξη στην υλοποίηση δράσεων 1.1. Παρακολούθηση ειδών πανίδας 1.2. Παρακολούθηση τύπων οικοτόπων 1.3. Παρακολούθηση ποιότητας υδάτων Παρακολούθηση ειδών ορνιθοπανίδας Παρακολούθηση ιχθυοπανίδας Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του Υποέργου α. Σχεδιασμός προγράμματο ς παρακολούθη σης (δημιουργία πρωτοκόλλων, εντοπισμός θέσεων δειγματοληψία ς κλπ) β. Εφαρμογή προγράμματο ς παρακολούθη σης γ. Έκθεση με τα αποτελέσματ α των δειγματοληψι ών / Συμπεράσμα τα α. Σχεδιασμός προγράμματο ς παρακολούθη σης (δημιουργία πρωτοκόλλων, εντοπισμός θέσεων δειγματοληψία ς κλπ) β. Εφαρμογή προγράμματο ς παρακολούθη σης γ. Έκθεση με τα αποτελέσματ α των δειγματοληψι ών / Συμπεράσμα τα α. Σχεδιασμός προγράμματο ς παρακολούθη σης (δημιουργία πρωτοκόλλων, επιλογή θέσεων δειγματοληψία ς, κλπ) β. Εφαρμογή προγράμματο ς παρακολούθη σης γ. Έκθεση με τα αποτελέσματ α των δειγματοληψι ών / Συμπεράσμα τα α. Σχεδιασμός προγράμματο ς παρακολούθη σης (πρωτόκολλα, επιλογή θέσεων δειγματοληψία ς) β. Εφαρμογή προγράμματο ς παρακολούθη σης γ. Έκθεση με τα αποτελέσματ α των δειγματοληψι ών / Συμπεράσμα τα 1. Σχεδιασμός προγράμμα τος φύλαξης - επόπτευσης 2. Εφαρμογή προγράμμα τος φύλαξης επόπτευσης 3. Προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθη σης και απαραίτητων λογισμικών προγραμμάτω ν (GIS, κλπ) 4. Αξιολόγηση αποτελεσμάτ ων προγράμματ ος Εντοπισμός προβλημάτω ν 1. Εκστρατεί ες ενημέρωσ ης από στελέχη του Φορέα Διαχείρισ ης 2. Δημοσιότη τα, διάχυση ενημέρωσ ης 3. Σχεδιασμός και παραγωγή προγράμματ ος περιβαλλοντι κής εκπαίδευσης/ ενημέρωσης 4. Διοργάνω ση συνεδρίω ν Επιχειρησιακός σχεδιασμός υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος Επικοινωνία με υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και άλλες συναρμόδιε ς υπηρεσίες για την διευθέτηση θεμάτων υλοποίησης του επιχειρησια κού προγράμματ ος Συγκρότη ση ομάδας έργου επιτροπών διαγωνισμ ών Οικονομική διαχείριση τήρηση λογιστικών βιβλίων και μερίδων Διαχείρι ση εγγράφω ν αρχείων διοικητικ ή υποστήρι ξη Παρακολούθηση και εσωτερικός έλεγχος της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος Ιεράρχηση αναγκών σε λειτουργικές δαπάνες, διενέργεια προμηθειών κλπ Συλλογή από επιμέρους τμήματα ή και σύνταξη, αρχειοθέτη ση και αποστολή των παραδοτέω ν των επιμέρους δράσεων Υλοποίηση διαδικασιών επιμέρους αναθέσεων σε εξωτερικούς συνεργάτες (ορκωτός λογιστής - ελεγκτής, νομικός, καθαρισμός κτιρίου) και παρακολούθ ηση της πορείας των εργασιών τους. Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφ ών διαγωνισμώ ν και σχετικών προκηρύξε ων Δημοσιότη τα των προκηρύξε ων και διενέργεια διαγωνισμ ών Διενέργει α διαγωνισμ ών Χειρισμός ενστάσεω ν Διαχείρι ση συμβάσε ων Παρακο ηση πορ υλοποίη και παραλα έργου Ετήσιο Συνεδριάσ Επιχειρησι εις ΔΣ ακό Σχέδιο Τήρηση λογιστικ Οικονομι ών κή βιβλίων Διαχείρισ και η. μερίδων Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών & Εξαμηνιαία Δελτία Παρακολούθη σης Δελτία Παρακολούθη σης Ιεράρχησ η αναγκών σε λειτουργι κές δαπάνες διενέργει α προμηθει ών κλπ 2012 ΔΗΛΩΜΕΝΗ ποσοσ τό ΣΥΝΟΛΙΚΗ ώρες ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ποσοσ τό ώρες ΔΗΛΩΜΕ ΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ποσοσ τό ώρες ΣΥΝΟΛΙ ΚΗ ΑΞΟΝΑ ΔΗΛΩΜΕ ΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ποσοσ τό ώρες ΣΥΝΟΛΙ ΚΗ ΑΞΟΝΑ ΔΗΛΩΜΕ ΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ποσοσ τό ώρες ΣΥΝΟΛΙ ΚΗ ΑΞΟΝΑ ΔΗΛΩΜΕ ΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ποσοσ τό ώρες ΔΑΣΟΛΟΓ ΟΣ (ΠΕ) % % % 13.13% % 10.00% 13.13% % 10.00% 20.91% % 20.00% 52.84% ΒΙΟΛΟΓΟΣ (ΠΕ) % % % 28.13% % 10.00% 0.00% % 10.00% 42.05% % 20.00% 29.83% ΙΧΘΥΟΛΟΓ ΟΣ (ΤΕ) % % % 20.28% % 10.00% 0.00% % 10.00% 51.59% % 20.00% 28.13% ΜΗΧΑΝΙΚ ΟΣ (ΠΕ) % % % 19.20% % 20.00% 10.57% % 30.00% 38.69% % 30.00% 31.53% ΓΕΩΠΟΝΟ Σ (ΠΕ) % % 10.00% % % 20.00% 0.00 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ ΟΣ % % % 4.03% % 10.00% 1.82% % 10.00% 8.13% % 70.00% 86.02% ΦΥΛΑΚΕΣ % % % 1.76% % % 94.77% % 80.00% 0.04% % 0.00% 3.42% ΦΥΛΑΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΥΝΟΛΑ % % % επαλήθευσ η

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΣ 2012. Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΣ 2012. Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. ΕΤΟΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ... 3 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ... 5 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΣ 2014. Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΣ 2014. Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. ΕΤΟΣ 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ... 4 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ... 5 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Μαρούσι, 26 Ιανουαρίου 2015 Α.Π.: 373 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Θέμα: Ανάρτηση τελικού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων της αριθμ. 7984/4-12-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΣ 2013. Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΣ 2013. Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. ΕΤΟΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ... 4 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ... 5 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. 6. ΔΙΑΧΥΣΗ, ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. 6. ΔΙΑΧΥΣΗ, ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ε.Ε. 6. ΔΙΑΧΥΣΗ, ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης ποσότητας και ποιότητας υδατικών πόρων αγροτικών λεκανών απορροής υπό συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18-3-2015 C- OUT B 844 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 30) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περίληψη Προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με πρόσκληση για την ανάθεση του έργου: Παροχή εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης σε κάθε στάδιο που απαιτείται για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των Υποέργων της

Διαβάστε περισσότερα

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗNΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. µελέτης: 115/2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΘ ΟΛΗ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Α0-46Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44Α0-46Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 6: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 327) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002694243 2015-04-07

15PROC002694243 2015-04-07 15PROC0694243 25-04-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 01/10/2015 Αρ. πρωτ. 1147 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11/2015

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 01/10/2015 Αρ. πρωτ. 1147 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 01/10/2015 Αρ. πρωτ. 1147 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.700,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11/2015 Ο Φορέας Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία Banners Προβολή ΠΕΠ-ΑΜΘ σε ηλεκτρονικά μέσα υψηλής επισκεψιμότητας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία Banners Προβολή ΠΕΠ-ΑΜΘ σε ηλεκτρονικά μέσα υψηλής επισκεψιμότητας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 22 / 10 / 2008 Αριθ. Πρωτ.: 15691 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 23/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. 1046 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Νέα Ζίχνη 11/10/2013 Πληροφορίες : Π. Ανδρεάδου Τηλ: 2324350610 e-mail.texnikizixnis@yahoo.gr Δ/νση : Νέα Ζίχνη Τ.Κ. 62042 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

<< Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση >> ΑΠΟΦΑΣΗ

<< Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση >> ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΑΘΗΝΑ 2014 ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α. Γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΜΘ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΜΘ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΜΘ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 1α & Πατησίων ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10677

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 734/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 734/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 734/2012 ΘΕΜΑ: 139 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 29 / 04/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 21864/43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 29 / 04/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 21864/43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 29 / 04/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 21864/43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου Κόνιτσα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αντιδήμαρχος Ραπακούσιος Απόστολος Τηλέφωνο: 2655360330 Φαξ: 26550203000 Κόνιτσα, 09 Οκτωβρίου 2013 Aρ. Πρωτ.: 12074

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πάτρα 8-5-2014 Αριθμ. Πρωτ. 21008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ AΘΗΝΑ, 18-09-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 4680 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ AΘΗΝΑ, 18-09-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 4680 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ AΘΗΝΑ, 18-09-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 4680 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΔΑ: Β5Ο7Β-ΜΚ0 «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-20013» ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ" με κωδικό MIS 423569 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ με κωδικό MIS 423569 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΑΛΚΜΗΝΗ ΧΟΧΛΙΔΑΚΗ Τηλέφωνο : 2813404546 Fax : 2810335040

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. 16/02/2015 Αρ. Πρωτ: 1453

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. 16/02/2015 Αρ. Πρωτ: 1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Εκπαίδευση Δικαιούχων σε θέματα διαχείρισης- ΜΟΔ 5-6 Φεβρουαρίου 203, Ξενοδοχείο Stanley, Αθήνα Αξιολόγηση-Ένταξη-Παρακολούθηση-Προβλήματα ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 96η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 96/ Στο Λαγκαδά, σήμερα 9 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, τα μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr. ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0170-130712

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr. ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0170-130712 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 19 ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Των Θεμάτων που συζητήθηκαν στην 19 η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΒ9-Ρ5Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΒ9-Ρ5Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

2. Την με αριθμ. πρωτ. 2.25432/οικ.4.2867/22-10-2012 1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης

2. Την με αριθμ. πρωτ. 2.25432/οικ.4.2867/22-10-2012 1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Οργάνωση και διεξαγωγή τοπικής ημερίδας ολοκλήρωσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων της δράσης στο Δήμο Καλαμαριάς». στο πλαίσιο της Δράσης Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Παρασκευή 5/12/2014, και ώρα 12:30 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. οδού Χαριλάου Θέρμης Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 498.100 Fax: (2310) 498.180

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Β Γ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 :ΕΠΑΡΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ Π. ΣΥΝΔΙΚΑ 13, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310810411, 2310909000 ΛΕΩΦ.Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 164, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ: 2310351451-5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΘΕΜΑ: 25 ο Έγκριση για την Ανάδειξη μειοδότη (συμφερότερη προσφορά) «ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» στο Ε.Π.«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» στο Ε.Π.«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΟΝΑΔΑ Β : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011 Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α. Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. διακηρύττει τα παρακάτω έργα: Έργο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ Πρωτ. 2217 Ημερομηνία: 12/09/2013

Αρ Πρωτ. 2217 Ημερομηνία: 12/09/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 273ης Αρ Πρωτ. 2217 Ημερομηνία: 12/09/2013 Σήμερα την Τετάρτη 11/09/2013 και ώρα 11:30 συνήλθε έπειτα από πρόσκληση της Προέδρου κυρίας Ε. Πάβη στα Γραφεία της Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΜΦ-ΙΔΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΜΦ-ΙΔΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης / Εθνική Αρχή Συντονισμού Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα παρουσίασης Α. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΘΕΜΑ: 24 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 18/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 18/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

23717/11-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23717/11-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 23717/11-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 681 Από το πρακτικό 40 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΞΧ469ΗΚΜ-4ΨΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΞΧ469ΗΚΜ-4ΨΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.) Ταχ. Δ/νση : 19ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙ Ταχ.Κώδικας : 19009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΑΙΑ 25 /03/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2012

ΝΙΚΑΙΑ 25 /03/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /νση: Π. Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πετρίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 6η Τροποποίηση της Πράξης "Σχολές Γονέων -ΑΠ8" με κωδικό MIS 216957 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 6η Τροποποίηση της Πράξης Σχολές Γονέων -ΑΠ8 με κωδικό MIS 216957 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Θεσσαλονίκη, 26/4/2013 Αρ. πρωτ. : 341 5/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο 4019/2011(216/Α) «Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 6/2/2014 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 6 Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ Ταχ. Δ/νση : Γορδίου 1, Ν.Σμύρνη Τ.Κ. : 17121 Τηλέφωνο : 210-9319054 FAX : 210-9319056 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ439-4ΔΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ439-4ΔΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση μετακίνησης του Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ στην Αθήνα. Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

3. Έγκριση μετακίνησης του Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ στην Αθήνα. Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 28 Μαΐου 2015 Αρ. πρωτ.: ΟΙΚ.Ε. 244911 (1401) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Κερκίνη 620 55 Κάτω Πορόια Τηλέφωνο. 23270 28004 Τηλεομ/πο: 23270 28005 Ηλ.Ταχ/μείο: info@kerkini.gr www.kerkini.gr Κερκίνη, 28 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ" με κωδικό MIS 426021 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ με κωδικό MIS 426021 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ανδρόγεω 1 & Πλ.Καλλεργών Πληροφορίες : Κ.Μπαριτάκης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο ορθολογικός και έγκαιρος προγραμματισμός των έργων που πρόκειται να διαχειριστεί ο ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ κατά το επόμενο έτος,

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 737/21-01-15 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015 Σήμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχειριστικής Επάρκειας

Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχειριστικής Επάρκειας Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχειριστικής Επάρκειας ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ & ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ «Ο ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ» Ιούνιος 2011 ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ & ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ «Ο ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ» I ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ KΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002693079 Αριθμ. Πρωτ.: 15556/2015 Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) Ταχ. Διεύθυνση : Κυψέλης 101 Πόλη: Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 11361 Ημερομηνία :02/05/2012 Πληροφορίες : Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Αρ. Πρωτ. 3Α Τηλέφωνο : 2108215853 Fax : 2108215853 E-mail : keaep@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396 Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ10-9ΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓ10-9ΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X Αξιολογημένη από ΔΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 30329 2: ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα