ΑΔΑ: ΒΛΒΠ46906Α-ΕΛ0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ ,00 µε Φ.Π.Α. ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛΒΠ46906Α-ΕΛ0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ. 1.510.000,00 µε Φ.Π.Α. ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) Θεσ/νίκη: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΙΑΣΥΝ ΕΟΜΕΝΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 021/2013 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ( ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) ΜΕ ΚΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΑ ΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ Αγορά κτιρίου ,00 µε Φ.Π.Α. Τακτικός και ώρα 11:00 π.µ από ώρα 10:30 π.µ. έως 11:00 π.µ. Γραφείο Προµηθειών (Κτίριο ιοίκησης) Όπως ορίζεται στην διακήρυξη Όπως ορίζονται στην διακήρυξη Παράρτηµα A Όπως ορίζονται στην διακήρυξη Παραρτήµατα Β & Γ Όπως ορίζεται στην διακήρυξη Παράρτηµα /08/2013 & 02/08/2013

2 Το Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου» - διασυνδεόµενο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του Ν. 715/1975 «Περί τρόπου ενεργείας των υπό Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου (Ν.Π...), προµηθειών, µισθώσεων και εκµισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγµάτων ως και εκτελέσεως εργασιών» 2. Του Ν. 4052/ Θέµατα Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), άρθρο 7 και 8, όπου συγκεκριµένα αναφέρεται, ότι δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» & του Ν. 3918/2011- ιαθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα Υγείας και άλλες διατάξεις», οι προµήθειες των φορέων που εντάσσονται στα συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και χρηµατοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. 3. Την υπ αριθµ. 12 η / (θέµα 22 ο ) απόφαση του.σ. του Ψ.Ν.Θ. «Σχεδιασµός δράσεων του Ψ.Ν.Θ. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ » & την υπ αριθµ. 17 η / (θέµα ΕΗ ) απόφαση του.σ. «Έγκριση τροποποίησης απόφασης που αφορά τον σχεδιασµό δράσεων του Ψ.Ν.Θ. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ », όπου εγκρίνεται η ηµιουργία δύο (2) Ψυχογηριατρικών Οικοτροφείων των 15 ασθενών έκαστο και ενός (1) Κέντρου Ψυχικής Υγείας ( υτικού Τοµέα) µε κλίνες και Μονάδα Παρέµβασης στην Κρίση. 4. Το υπ αριθµ. πρωτ. 1915/ έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και διαβίβαση της Ανοικτής Πρόσκλησης µε αριθµ. πρωτ. 1912/ µε κωδ. 58/2011 για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονία-Θράκη», Άξονας Προτεραιότητας «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ», ο οποίος χρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ. 5. Την υπ αριθµ. Υ5α/Γ.Π. 6982/ απόφαση του Υφυπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύµφωνα µε την οποία εγκρίνεται από άποψη σκοπιµότητας, η αγορά κτιρίου για την δηµιουργία και λειτουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας ( υτικού Τοµέα) µε κλίνες και Κέντρου Παρέµβασης στην Κρίση. 6. Την υπ αριθµ. 8 η / (θέµα 9 ο ) απόφαση του.σ. του Ψ.Ν.Θ., Ορισµού Επιτροπής σύνταξης Τεχνικών προδιαγραφών για την αγορά κτιρίου και των υπ αριθµ. 16 η / (θέµα 21 ο ) & 2 η / (θέµα 27 ο ) αποφάσεων του.σ., σχετικά µε αντικατάσταση µελών της Επιτροπής Σύνταξης των Τεχνικών προδιαγραφών 7. Τις Κτιριολογικές προδιαγραφές για την αγορά κτιρίου, για την δηµιουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας ( υτικού Τοµέα) µε κλίνες και Κέντρου Παρέµβασης στην Κρίση 8. Την υπ αριθµ. 17 η / (θέµα 22 ο ) απόφαση του.σ. του Ψ.Ν.Θ., σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκαν οι κτιριολογικές προδιαγραφές για την αγορά κτιρίων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ , µεταξύ των οποίων και οι κτιριολογικές προδιαγραφές για την ηµιουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας ( υτικού Τοµέα) µε κλίνες και Κέντρου Παρέµβασης στην Κρίση 9. Το υπ αριθµ. πρωτ. Υ8/Β/οικ.70468/ έγγραφο της Γ.. ιοικ. Υποστήρ. & Τεχν. Υπ., /νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τµήµα Μελετών και Προδιαγραφών του Υπουργείου Υγείας, όπου 2

3 συµφωνούν από τεχνικής άποψης µε την ένταξη αγοράς του κτιρίου, για την ηµιουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας ( υτικού Τοµέα) µε κλίνες και Κέντρου Παρέµβασης στην Κρίση 10. Το Ε 007 Εγχειρίδιο ιαδικασιών ιαχείρισης Έργων 11. Την υπ αριθµ. 12 η/ (θέµα 66 ο ) απόφαση του.σ. των διασυνδεόµενων νοσοκοµείων Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» & Ψ.Ν.Θ., σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκαν οι κτιριολογικές προδιαγραφές & η ιενέργεια Τακτικού διαγωνισµού για την αγορά κτιρίου, προϋπολογισµού δαπάνης ,00 µε τον Φ.Π.Α., για την ηµιουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας ( υτικού Τοµέα) µε κλίνες και Κέντρου Παρέµβασης στην Κρίση, µε φορέα χρηµατοδότησης το ΕΣΠΑ (ΠΕΠ) 12. Την υπ αρ. πρωτ. 8120/ απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε η Ένταξη της Πράξης «ηµιουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας ( υτικού Τοµέα) µε κλίνες και Κέντρου Παρέµβασης στην Κρίση» στον Άξονα Προτεραιότητας 07-Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ, µε κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονία-Θράκη µε έγκριση διάθεσης πίστωσης ,00 µε Φ.Π.Α., η οποία χρηµατοδοτείται από το Π Ε (ΣΑ ΕΠ0088, Κωδικός ΣΑ 2012ΕΠ ) και συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ. 13. Την υπ αριθµ. 15 η / (θέµα 7 ο ) απόφαση του.σ. των διασυνδεόµενων νοσοκοµείων Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» & Ψ.Ν.Θ., σύµφωνα µε την οποία τροποποιείται η υπ αριθµ. 17 η / (θέµα ΕΗ ) «Έγκριση τροποποίησης απόφασης που αφορά το σχεδιασµό δράσεων του Ψ.Ν.Θ. στο πλαίσιο ΕΣΠΑ » και εγκρίνει την υποβολή, για την αγορά του κτιρίου για τη ηµιουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας ( υτικού Τοµέα) µε κλίνες και Κέντρου Παρέµβασης στην Κρίση, στην Πρόσκληση αριθµ. πρωτ. 1912/ στο Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη» Την υπ αριθµ. 5 η / (θέµα 56 ο ) απόφαση του.σ. των διασυνδεόµενων νοσοκοµείων Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» & Ψ.Ν.Θ., σύµφωνα µε την οποία ορίζονται τα τακτικά & αναπληρωµατικά µέλη της Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού & την υπ αριθµ. 6 η / (θέµα έκτακτο 5 ο ) απόφαση του.σ., που αφορά την αντικατάσταση αναπληρωµατικού µέλους της Επιτροπής. 15. Την υπ αριθµ. 8 η / (θέµα 53 ο ) απόφαση του.σ. των διασυνδεόµενων νοσοκοµείων Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» & Ψ.Ν.Θ., σύµφωνα µε την οποία αποφασίστηκε η Επανάληψη του τακτικού διαγωνισµού για την αγορά κτιρίου, για την ηµιουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας ( υτικού Τοµέα) µε κλίνες και Κέντρου Παρέµβασης στην Κρίση. 16. Την υπ αρ. πρωτ. 4524/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε η 1 η Τροποποίηση της Πράξης «ηµιουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας ( υτικού Τοµέα) µε κλίνες & Κέντρου Παρέµβασης στην Κρίση». 17. Την υπ αριθµ. 9 η / (θέµα 80 ο ) απόφαση του.σ. των διασυνδεόµενων νοσοκοµείων Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» & Ψ.Ν.Θ., σύµφωνα µε την οποία επικαιροποιήθηκαν οι διορθωµένες τεχνικές προδιαγραφές για την αγορά κτιρίου. 3

4 18. Το υπ αριθµ. πρωτ. 6423/ έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε το οποίο διατυπώνεται σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης της επανάληψης του τακτικού διαγωνισµού, του Υποέργου (1) Αγορά κτιρίου για την ηµιουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας ( υτικού Τοµέα) µε κλίνες και Κέντρου Παρέµβασης στην Κρίση µε κωδικό ΟΠΣ , συνολικού προϋπολογισµού ,00 µε τον Φ.Π.Α. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Τακτικό δηµόσιο επαναληπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, για την αγορά κτιρίου στο υτικό Τοµέα Θεσσαλονίκης, συνολικής επιφάνειας 700 τ.µ., για την ηµιουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας ( υτικού Τοµέα) µε κλίνες και Κέντρου Παρέµβασης στην Κρίση, στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 µε τον Φ.Π.Α. (Αναλυτικά: ,28 καθαρή αξία και ,72 Φ.Π.Α.) Ο διαγωνισµός θα γίνει στις , ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ., στο Γραφείο Προµηθειών (κτίριο ιοίκησης) του διασυνδεόµενου Ψ.Ν.Θ. Η κατάθεση των φακέλων των προσφορών θα γίνει στις , ηµέρα Τετάρτη, από ώρα 10:30 π.µ. έως και ώρα 11:00 π.µ., στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, στο Γραφείο Προµηθειών (κτίριο ιοίκησης) του διασυνδεόµενου Ψ.Ν.Θ. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς ταχυδροµικώς, η αποστολή γίνεται µε απόδειξη (συστηµένο) και θα πρέπει να περιέλθει στην Επιτροπή του διαγωνισµού µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα που αναφέρεται ανωτέρω. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο, µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν µαζί τους την ταυτότητά τους ή διαβατήριο ή ισοδύναµο στοιχείο που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί µε την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. Α) Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δηµοσίευση: 1. Στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, στις Στις εφηµερίδες: α) ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ, β) ΚΕΡ ΟΣ, γ) ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ, δ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, στις & Β) Περίληψη της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Νοσοκοµείου & έχει αποσταλεί για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων της ιοίκησης 3 ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) Γ) Περίληψη της διακήρυξης έχει αποσταλεί στους παρακάτω φορείς: 1. Εµπορικά - Βιοµηχανικά Επιµελητήρια: α. Θεσσαλονίκης, β. Αθηνών 2. Βιοτεχνικά - Επαγγελµατικά Επιµελητήρια: α. Θεσσαλονίκης, β. Αθηνών 4

5 3. Τεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης 4. Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. 1. Τα έξοδα δηµοσιεύσεων της παρούσας βαρύνουν τον πωλητή του ακινήτου 2. Αποκλείεται η καταβολή µεσιτικών δικαιωµάτων από το Νοσοκοµείο (Π.. 715/1979, άρθρο 53, παρ.6). 3. Αντίγραφα της διακήρυξης θα διατίθενται από το διασυνδεόµενο Ψ.Ν.Θ. (Οικονοµικό Τµήµα/ Γραφείο Προµηθειών), Λαγκαδά 196 Σταυρούπολη-Θεσ/νίκης, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: & κ. Παπαδοπούλου 4. Οι ενδιαφερόµενοι επίσης έχουν την δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείµενο της διακήρυξης, από την επίσηµη ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου (ηλεκτρονική διεύθυνση: www. psychothes.gr) στο link ιαύγεια Θεσσαλονίκη Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΛΤΣΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η αγορά έτοιµου ή υπό διαµόρφωση κτιρίου, συνολικής επιφάνειας 700 τ.µ. περίπου, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 µε τον Φ.Π.Α., το οποίο θα µπορεί να ετοιµαστεί εντός τεσσάρων (4) µηνών από την υπογραφή του συµβολαίου αγοράς, κατάλληλου για τη δηµιουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας ( υτικού Τοµέα) µε κλίνες και Κέντρου Παρέµβασης στην Κρίση, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές και του Πίνακα χώρων και εµβαδών της παρούσας διακήρυξης, και που θα είναι µονάδα παροχής ψυχιατρικών υπηρεσιών, µε εργασιακούς χώρους και χώρους λειτουργικά απλούς και οικείους για τους ασθενείς. Σκοπός του Κέντρου είναι η ψυχοκοινωνική µέριµνα, η συµβουλευτική παρέµβαση, η ενηµέρωση, η θεραπεία και η συµβολή στην αποκατάσταση και κοινωνική ένταξη των ασθενών. Σηµειώνεται ότι η τελική διαµόρφωση των κατόψεων, των Η/Μ εγκαταστάσεων, του εξοπλισµού γενικώς του κτιρίου, θα γίνει µε την έγκριση των τελικών σχεδίων, τα οποία θα υπογράφονται αφ ενός από τους αρµόδιους υπαλλήλους του Ψ.Ν.Θ. & τον ιοικητή και αφ ετέρου από τον Προσφέροντα. Πριν την έναρξη εργασιών διαµόρφωσης τα σχέδια και τα υλικά θα κατατεθούν στο Ψ.Ν.Θ. για την έγκρισή τους. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Βασικά κριτήρια για την επιλογή του προσφερόµενου κτιρίου θα είναι: 1. Η νοµιµότητα του ακινήτου 2. Η θέση του στον οικισµό 3. Η λειτουργικότητα και η επάρκεια των χώρων του 4. Η προσπελασιµότητα και γενικά η δυνατότητα εξυπηρέτησης των ΑΜΕΑ 5. Η κατάσταση των εγκαταστάσεων και των δικτύων 6. Η ύπαρξη συστήµατος θέρµανσης 7. Η γενική κατάσταση του κτιρίου ΑΡΘΡΟ 3 ο ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Το κτίριο θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε όλους τους πολεοδοµικούς κανονισµούς ασφαλείας, να διαθέτει όλα τα µέσα εκείνα που καθιστούν ασφαλή την παραµονή και την εργασία και να πληροί τις διατάξεις του ισχύοντα αντισεισµικού κανονισµού. 2. Όλες οι εργασίες ανακατασκευής στο κτίριο και στον τυχόν περιβάλλοντα χώρο θα γίνουν µε ευθύνη του πωλητή, σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης και 6

7 τις κείµενες διατάξεις, ώστε να µη δηµιουργείται εις βάρος του Νοσοκοµείου οποιαδήποτε ευθύνη, ιδίως προερχόµενη από την εφαρµογή της εργατικής και της ασφαλιστικής νοµοθεσίας. 3. Όλες οι δαπάνες που απαιτούνται µέχρι την παραλαβή του κτιρίου, έτοιµου για λειτουργία (δαπάνες εργασιών, ανακατασκευής διαρρύθµισης, υλικών, εξοπλισµού, δικαιωµάτων τρίτων, τελών, φόρων, εισφορών κ.λ.π.), βαρύνουν τον ιδιοκτήτη-πωλητή του ακινήτου. 4. Ο πωλητής έχει υποχρέωση να προβεί µε δαπάνες του στην εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης όλων των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, παροχών και απαραίτητων µετρητών ΑΡΘΡΟ 4 ο ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Το ακίνητο, κατά την ηµέρα υποβολής της προσφοράς, θα πρέπει να ανήκει κατά πλήρη κυριότητα νοµή και κατοχή στον συµµετέχοντα ή συµµετέχοντες στο διαγωνισµό που υποβάλλουν την προσφορά και να είναι ελεύθερο παντός πραγµατικού ή νοµικού ελαττώµατος, βάρους, χρέους, κληρονοµικού ή άλλου δικαιώµατος, διεκδίκησης, ρυµοτοµίας, απαλλοτρίωσης, αµφισβήτησης, υποθήκης και προσηµείωσης υποθήκης. 2. Επίσης το ακίνητο πρέπει να είναι ελεύθερο από κάθε πραγµατικό ή νοµικό ελάττωµα ή βάρος ή δικαίωµα τρίτου, ελεύθερο από µίσθωση, παραχώρηση χρήσης ή κάθε διεκδίκηση, κατά την ηµέρα υπογραφής του Συµβολαίου αγοράς και µεταγραφής αυτού στο αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο. 3. Σε περίπτωση που κατά την ηµέρα υπογραφής του συµβολαίου το ακίνητο δεν ανήκει στον Προσφέροντα κατά πλήρη κυριότητα, καταπίπτει σε βάρος του Προσφέροντα η κατατεθείσα από αυτόν Εγγύηση, επιφυλασσοµένου του Νοσοκοµείου παντός άλλου νοµίµου δικαιώµατός του. 4. Σε περίπτωση συνιδιοκτητών πρέπει όλοι να πωλούν τις ιδιοκτησίες τους και να συµφωνούν µε την παρούσα. Στο εξής ως «Πωλητής» ή «Προσφέρων» νοούνται όλοι οι πωλητές σε περίπτωση περισσοτέρων συνιδιοκτητών. 5. Για το προσφερόµενο ακίνητο δεν θα πρέπει να οφείλονται φόροι δηµόσιοι ή δηµοτικοί ή αποζηµιώσεις ή να εκκρεµούν προσκυρώσεις ή να υπάρχουν πολεοδοµικές εκκρεµότητες. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες µε νόµιµους τίτλους πλήρους κυριότητας, νοµής και κατοχής ακινήτου, που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης και που αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προβούν στις αναγκαίες κατασκευές και διαρρυθµίσεις εντός τεσσάρων (4) µηνών από την υπογραφή του συµβολαίου αγοράς του ακινήτου. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να συµµετέχουν στο διαγωνισµό υποβάλλουν έγγραφες σφραγισµένες προσφορές. Οι προσφορές υποβάλλονται, είτε αυτοπροσώπως από τον ιδιοκτήτη του προσφερόµενου ακινήτου, είτε δια αντιπροσώπου του νοµίµως εξουσιοδοτηµένου, στη διεύθυνση: 7

8 Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - διασυνδεόµενο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά 196-Σταυρούπολη Θεσ/νίκης Τ.Κ Η κατάθεση των φακέλων των προσφορών θα γίνει στις , ηµέρα Τετάρτη, από ώρα 10:30 π.µ. έως και ώρα 11:00 π.µ., στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, στο κτίριο ιοίκησης, Γραφείο Προµηθειών του διασυνδεόµενου Ψ.Ν.Θ. Ταχυδροµική αποστολή επί αποδείξει των προσφορών στην ως άνω διεύθυνση είναι δυνατή και στην περίπτωση αυτή το εµπρόθεσµο της υποβολής κρίνεται από την ηµεροµηνία της ταχυδροµικής σήµανσης, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι οι προσφορές περιέρχονται στη Επιτροπή του διαγωνισµού µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται ανωτέρω. Προσφορά µετά την πάροδο του ανωτέρου χρόνου δεν θα παραλαµβάνονται από την Επιτροπή του διαγωνισµού. Ο υποβάλλων την προσφορά θα πρέπει να έχει µαζί του ταυτότητα ή διαβατήριο ή ισοδύναµο στοιχείο, από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητά του ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους, εφόσον φέρουν σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης Σε περίπτωση που το προσφερόµενο ακίνητο είναι συνιδιοκτησία περισσοτέρων του ενός φυσικού ή νοµικού προσώπου, η προσφορά θα πρέπει να υποβάλλεται από κοινού από όλους τους συνιδιοκτήτες και να καλύπτει το 100% της πλήρους κυριότητας του ακινήτου. ΑΡΘΡΟ 7 ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Προσφέροντες για χρονική περίοδο εκατόν ογδόντα (180) ηµερών από εποµένη της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το Νοσοκοµείο δύναται να ζητήσει τη δέσµευση των Προσφερόντων για την παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών τους για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα µέχρι την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών του διαγωνισµού και της παράδοσης του ακινήτου έτοιµου προς χρήση. ΑΡΘΡΟ 8 ο ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές πρέπει να είναι, επί ποινή αποκλεισµού, έγγραφες, υπογεγραµµένες ανά φύλλο και διατυπωµένες στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τυχόν τεχνικούς όρους που θα µπορούν να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα. Όλα τα έγγραφα, υπεύθυνες δηλώσεις που θα υποβάλλουν οι προσφέροντες ιδιοκτήτες υπογράφονται πάντα από τους ίδιους, είτε από το νόµιµο εκπρόσωπό τους και µονογράφονται ανά φύλο. Όλες οι προσφορές θα κατατεθούν σε δύο (2) αντίτυπα, σε σφραγισµένο κυρίως φάκελο, ο οποίος θα φέρει εξωτερικά την ένδειξη: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Για τον Τακτικό ηµόσιο Επαναληπτικό Μειοδοτικό ιαγωνισµό Νο 021/2013 του διασυνδεόµενου Ψ.Ν.Θ., για την Αγορά κτιρίου για την ηµιουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας ( υτικού Τοµέα) µε κλίνες και Κέντρου παρέµβασης στην Κρίση 8

9 Ηµεροµηνία διεξαγωγής διαγωνισµού: 21/08/2013 Στο εξωτερικό µέρος του κυρίως φακέλου πρέπει επιπλέον να αναγράφονται ευκρινώς το όνοµα και τα στοιχεία επικοινωνίας του Προσφέροντος (οδός, αριθµός, πόλη, Τ.Κ., τηλέφωνα, fax, κλπ.). Κάθε προσφορά περιλαµβάνει τρεις (3) σφραγισµένους υποφακέλους, οι οποίοι επίσης θα αναγράφουν όλα τα στοιχεία του προσφέροντος: Υποφάκελος που φέρει εξωτερικά τον τίτλο «ικαιολογητικά Συµµετοχής», οποίος θα περιέχει: Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο Υποφάκελος που φέρει εξωτερικά τον τίτλο «Τεχνική προσφορά», ο οποίος θα περιέχει: Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο Υποφάκελος που φέρει εξωτερικά τον τίτλο «Οικονοµική προσφορά», ο οποίος θα περιέχει: Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο ιευκρινίζεται ότι στο αντίτυπο που ορίζεται ως Πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Οι προσφορές θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις και τους όρους της παρούσας προκήρυξης και δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, διορθώσεις, όρους, αιρέσεις ή επιφυλάξεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον Προσφέροντα, η δε Επιτροπή διαγωνισµού θα καθαρογράψει κατά τον έλεγχο των προσφορών την τυχόν διόρθωση και θα µονογράψει και σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής ιαγωνισµού. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής διαγωνισµού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης, ή περιέχουν όρους αντίθετους προς τη προκήρυξη ή και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται. ΑΡΘΡΟ 9 ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς περιλαµβάνονται υποχρεωτικά οι τρεις (3) υποφάκελοι της προσφοράς, ως εξής: Α. Φάκελος ικαιολογητικών Επί ποινή απόρριψης της προσφοράς ως απαράδεκτης, ο φάκελος των ικαιολογητικών πρέπει να περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά και στοιχεία: 1. Αίτηση Συµµετοχής, στην οποία θα αναγράφονται: η απόφαση συµµετοχής του Προσφέροντος στο διαγωνισµό και η πρόθεσή του για την πώληση του συγκεκριµένου ακινήτου σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντος, η νοµική προσωπικότητά του, η νοµική σχέση του µε το ακίνητο, η ακριβής τοποθεσία του ακινήτου καθώς και το συνολικό εµβαδόν του. Σε περίπτωση υπάρξεως συνιδιοκτησίας του προσφερόµενου ακινήτου, πρέπει να αναφέρεται το ποσοστό συνιδιοκτησίας καθώς και αριθµός Fax, για να γίνεται, η σχετική µε τον διαγωνισµό, επικοινωνία. 9

10 Σε περίπτωση που ο Προσφέρων δεν παρίσταται αυτοπροσώπως, ο νόµιµα εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του πρέπει να προσκοµίσει µαζί µε την αίτηση συµµετοχής: Αν ο Προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο και δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στον διαγωνισµό, συµβολαιογραφική πράξη ή Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, που θα περιλαµβάνει τα πλήρη στοιχεία του αντιπροσώπου του και τη βούληση συµµετοχής του Προσφέροντος στο διαγωνισµό, µέσω αυτού του αντιπροσώπου. Αν ο Προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, απαιτείται πλήρης σειρά των νοµιµοποιητικών εγγράφων της εταιρίας (όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω) καθώς και απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου ή του αρµοδίου οργάνου του νοµικού προσώπου που, σύµφωνα µε το νόµο, έχει την εξουσία να εγκρίνει την συµµετοχή στο διαγωνισµό και να ορίζει τον νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρίας ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισµού, για την υποβολή της προσφοράς. 2. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας, τα οποία εκδίδονται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή και από τα οποία προκύπτει ότι οι Προσφέροντες είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 3. Απόσπασµα ποινικού µητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Στην περίπτωση Νοµικών Προσώπων, προσκοµίζεται απόσπασµα Ποινικού Μητρώου από τον Πρόεδρο, ιευθύνοντα Σύµβουλο ή ιαχειριστή. 4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό και επίσης ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση για πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό. 5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής, µε την οποία ο Προσφέρων δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας προκήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής, µε την οποία ο Προσφέρων δηλώνει ότι το ακίνητο είναι σύµφωνο µε όλους τους πολεοδοµικούς κανονισµούς ασφαλείας και πληροί τις διατάξεις του ισχύοντα αντισεισµικού κανονισµού. 7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής, µε την οποία ο Προσφέρων δηλώνει ότι όλες οι εργασίες ανακατασκευής στο ακίνητο και στον τυχόν περιβάλλοντα χώρο θα γίνουν µε ευθύνη του, σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης και τις κείµενες διατάξεις, ότι δεν θα δηµιουργηθεί σε βάρος του Νοσοκοµείου οποιαδήποτε ευθύνη, ιδίως προερχόµενη από την εφαρµογή της εργατικής και της ασφαλιστικής νοµοθεσίας και ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση να πραγµατοποιήσει όλες τις απαιτούµενες εργασίες, διαρρυθµίσεις κ.λ.π., εντός τεσσάρων (4) µηνών από την υπογραφή του συµβολαίου αγοράς. 10

11 8. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής, µε την οποία ο Προσφέρων δηλώνει ότι το ακίνητο, κατά την ηµέρα υποβολής της προσφοράς, ανήκει κατά πλήρη κυριότητα νοµή και κατοχή στον συµµετέχοντα ή συµµετέχοντες στο διαγωνισµό που υποβάλλουν την προσφορά και είναι ελεύθερο παντός πραγµατικού ή νοµικού ελαττώµατος, βάρους, χρέους, κληρονοµικού ή άλλου δικαιώµατος, διεκδίκησης, ρυµοτοµίας, απαλλοτρίωσης, αµφισβήτησης, υποθήκης και προσηµείωσης υποθήκης, δεν οφείλονται φόροι δηµόσιοι ή δηµοτικοί ή αποζηµιώσεις, δεν εκκρεµούν προσκυρώσεις, δεν υπάρχουν πολεοδοµικές εκκρεµότητες, δεν οφείλονται ληξιπρόθεσµες οφειλές πάσης φύσεως παροχών, τελών και εν γένει πάσης φύσεως χρέη, περιλαµβανοµένων και των χρεών προς το ηµόσιο και ότι το ακίνητο θα παραµείνει στην ιδιοκτησία του Προσφέροντος έως την ηµέρα υπογραφής του Συµβολαίου αγοράς και µεταγραφής αυτού στο αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο και θα είναι ελεύθερο από κάθε πραγµατικό ή νοµικό ελάττωµα ή βάρος ή δικαίωµα τρίτου, ελεύθερο από µίσθωση, παραχώρηση χρήσης ή κάθε διεκδίκηση. 9. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής, µε την οποία ο Προσφέρων δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή του, σχετικά µε την εκτίµηση για την αγοραία αξία του ακινήτου, είτε από το Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών (ΣΟΕ), είτε από Ορκωτό Εκτιµητή, που θα επιλέξει το Ψ.Ν.Θ. 10. Βεβαίωση από το οικείο Πολεοδοµικό γραφείο, όπου θα αναγράφεται ότι επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης του προσφερόµενου κτιρίου σε Κέντρο Ψυχικής Υγείας. Στην περίπτωση συνιδιοκτητών, τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αυτοτελώς για κάθε έναν από τους συνιδιοκτήτες. 11. Εγγύηση Συµµετοχής: Γραµµάτιο Παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, για ποσό ίσο µε το ένα εικοστό (1/20) του αιτουµένου τιµήµατος του ακινήτου, ως εγγύηση, ότι οι διαγωνιζόµενοι θα υποβάλλουν εµπροθέσµως τους τίτλους της ιδιοκτησίας τους, θα προσέλθουν εντός της τασσοµένης προθεσµίας στη σύνταξη του συµβολαίου αγοροπωλησίας και θα παραδώσουν το ακίνητο ελεύθερο παντός βάρους, στην κυριότητα και κατοχή του διασυνδεόµενου Ψ.Ν.Θ. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής επισυνάπτεται στο Παράρτηµα Η παραπάνω εγγύηση συµµετοχής θα είναι αορίστου χρόνου και επιστρέφεται σ αυτόν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός, µετά την κατά το άρθρο 58 του Π.. 715/79, παραλαβή του ακινήτου, στους δε υπόλοιπους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό εντός πέντε (5) ηµερών από την κατακύρωση του διαγωνισµού. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση της εγγυοδοσίας το ηµόσιο, τα Ν.Π... και οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 12. Αν στον διαγωνισµό µετέχει νοµικό πρόσωπο πλην της ανωνύµου εταιρείας, πρέπει µε τον φάκελο των ικαιολογητικών να υποβάλλονται, επί πλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών και τα εξής έγγραφα: (α) Πρόσφατο κωδικοποιηµένο Καταστατικό (ιδρυτικό έγγραφο-συστατική πράξη της επιχείρησης) 11

12 και ΦΕΚ συστάσεως της επιχείρησης, αν η δηµοσίευση της πράξης αυτής στο ΦΕΚ προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία καθώς και όλες οι τροποποιήσεις του καταστατικού της (β) Ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του αρµοδίου οργάνου της επιχείρησης, που διόρισε τους νόµιµους διαχειριστές της επιχείρησης. 13. Αν στον διαγωνισµό µετέχει Ανώνυµη εταιρεία, πρέπει µε τον φάκελο των ικαιολογητικών να υποβάλλονται, επί πλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών και τα εξής έγγραφα: (α) Πρόσφατο κωδικοποιηµένο Καταστατικό και ΦΕΚ συστάσεως της ανώνυµης εταιρείας και κωδικοποιήσεως του πρόσφατου κωδικοποιηµένου καταστατικού της (β) Βεβαίωση της αρµόδιας αρχής, όπου θα αναφέρεται ότι το καταστατικό της εταιρείας δεν τροποποιήθηκε ή σε περίπτωση που τροποποιήθηκε Βεβαίωση µε τις σχετικές τροποποιήσεις (γ) Ακριβές αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας για την εκλογή του εν ενεργεία ιοικητικού Συµβουλίου της και ακριβές αντίγραφο των πρακτικών του ιοικητικού Συµβουλίου σχετικά µε τη συγκρότησή του σε σώµα, µετά των σχετικών δηµοσιεύσεων στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκοµιστούν, επί ποινή απόρριψης, πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα. Ειδικά όσον αφορά την Εγγύηση Συµµετοχής υποχρεωτικά υποβάλλεται µόνο σε πρωτότυπο έγγραφο, επί ποινή απόρριψης. ΑΡΘΡΟ 10 ο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, ως απαραδέκτου, ο φάκελος της Τεχνικής προσφοράς πρέπει να περιέχει τα κάτωθι στοιχεία: 1. Τεχνική περιγραφή του ακινήτου στην κατάσταση που ευρίσκεται κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, µε πλήρη παρουσίαση του µεγέθους και των επιφανειών του ακινήτου, των χαρακτηριστικών του, των προδιαγραφών των υλικών και των λοιπών στοιχείων και γενικώς περιγραφή του προσφερόµενου ακινήτου µε την µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και επίσης θα γίνει περιγραφή όπως αυτό θα διαµορφωθεί, ώστε να ικανοποιεί τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. Ειδικότερα σε ότι αφορά τα υλικά και τον εξοπλισµό, θα αναφέρεται επακριβώς το συγκεκριµένο είδος, έτσι ώστε να µην δηµιουργούνται προβλήµατα αµφισβητήσεων και παρερµηνειών σχετικά µε αυτά. 2. Αντίγραφο της Οικοδοµικής άδειας του ακινήτου, θεωρηµένο από την αρµόδια Πολεοδοµία 3. Πλήρη στοιχεία και οι µελέτες του φακέλου της οικοδοµικής άδειας, (όπως αυτός έχει κατατεθεί στην αρµόδια πολεοδοµική αρχή)-αντίγραφα κατόψεων, όψεων και χαρακτηριστικών τοµών του κτιρίου, αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτροµηχανολογικές, υδραυλικές και λοιπές µελέτες και σχέδια, θεωρηµένα από την Πολεοδοµία. Σε περίπτωση µεταγενέστερων αλλαγών, τροποποιήσεων και συµπληρωµατικών διαρρυθµίσεων στο κτίριο, απαιτούνται επικαιροποιηµένες κατόψεις, όψεις κ.λ.π. 12

13 4. Τοπογραφικό οικοπέδου ακινήτου, αντίγραφα συµβολαίου οικοπέδου & ακινήτου 5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής, µε την οποία ο Προσφέρων δηλώνει την υποχρέωσή του για την έκδοση οικοδοµικής άδειας αλλαγής χρήσης του ακινήτου, πριν την υπογραφή του πωλητηρίου συµβολαίου, επίσης δηλώνει την υποχρέωσή του, ότι µετά την αλλαγή χρήσης του ακινήτου, θα προσκοµίσει τα ακόλουθα: α) Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, β) Άδεια χρήσης φυσικού αερίου, σε περίπτωση που το κτίριο έχει φυσικό αέριο, γ) Πιστοποιητικό Ανελκυστήρων, δ) Πιστοποίηση καλής λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κατά ΕΛΟΤ 384, ε) Πιστοποίηση Αντικεραυνικής προστασίας, στ) Μετρήσεις οµηµένης Καλωδίωσης καθώς επίσης θα δηλώνει ότι οι µελέτες και εργασίες που θα απαιτηθούν για την έκδοση των παραπάνω πιστοποιητικών Η/Μ εγκαταστάσεων, θα υλοποιηθούν µε δικές του δαπάνες. 6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής, µε την οποία ο Προσφέρων δηλώνει ότι τα δοµικά υλικά κατασκευής του κτιρίου δεν διαθέτουν επιβλαβή στοιχεία για την δηµόσια υγεία, όπως αµίαντο κ.λ.π. 7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής, µε την οποία ο Προσφέρων δηλώνει την υποχρέωσή του σχετικά µε την υλοποίηση κατασκευών, για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ και την τήρηση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής νοµοθεσίας. Όλα τα ζητούµενα στοιχεία θα πρέπει να προσκοµιστούν, επί ποινή απόρριψης, πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα. ΑΡΘΡΟ 11 ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στην οικονοµική προσφορά θα αναγράφεται το αιτούµενο τίµηµα του ακινήτου αριθµητικώς και ολογράφως. Το τίµηµα θα περιλαµβάνει την προσφερόµενη αξία του ακινήτου πλήρους αποπερατωµένου, η οποία δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από την προϋπολογισθείσα δαπάνη του διαγωνισµού για την αγορά του ακινήτου. ΑΡΘΡΟ 12 ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ Ο διαγωνισµός διεξάγεται από Τριµελή Επιτροπή, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 52 του Π.. 715/79 και η οποία συγκροτείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Π.. 715/79. Επιπλέον, για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, το Νοσοκοµείο ορίζει Επιτροπή Εκτιµητών, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 52 του Π.. 715/79. ΑΡΘΡΟ 13 ο ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Μετά την λήξη του χρόνου παραλαβής των προσφορών, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης, η Επιτροπή του διαγωνισµού συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίασή της και προβαίνει στην 13

14 αποσφράγιση και εξέταση των υποβαλλόµενων προσφορών, αναγράφει όλες τις υποβαλλόµενες προσφορές σε πρακτικό και αποφαίνεται µε αιτιολογηµένη απόφαση για την αποδοχή ή απόρριψή τους, εφ όσον αυτές δεν πληρούν τους όρους της διακήρυξης. 2. Οι διαγωνιζόµενοι µειοδόται υποχρεούνται, επί ποινή απορρίψεως πάσης περί αποζηµιώσεως αιτήσεών των, κατά του Νοσοκοµείου, να ζητούν εγγράφως και επί αποδείξει, προ της υποβολής του πρακτικού στο.σ., όσες διευκρινήσεις θεωρούν αναγκαίες. Τις διευκρινήσεις αυτές οφείλει η Επιτροπή του διαγωνισµού να ανακοινώνει στον τόπο της δηµοπρασίας, να τις καταχωρεί στα σχετικά πρακτικά, µε αναφορά και στις ανακοινώσεις. 3. Η Επιτροπή του διαγωνισµού µετά από επιτόπια επίσκεψη προκρίνει τα κατ αρχήν κατάλληλα ακίνητα και αναθέτει στην Επιτροπή Εκτιµητών όπως, εντός δέκα (10) ηµερών το αργότερο, να προβεί σε γενική εξέταση και εκτίµησή τους. Η Επιτροπή Εκτιµητών µετά από επιτόπια εξέταση και σχετική έρευνα, υποβάλλει στην Επιτροπή του διαγωνισµού αιτιολογηµένη έκθεση για την εν γένει κατάσταση καθενός από τα προκριθέντα ακίνητα, από απόψεως υγιεινής, καταλληλότητας, επάρκειας για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. 4. Η Επιτροπή του διαγωνισµού, βάσει της εκθέσεως των Εκτιµητών και µετά από επιτόπια επίσκεψη και εξέταση των προκριθέντων ακινήτων, συνεδριάζει παρουσία όλων των µελών της και αποφασίζει κατά πλειοψηφία, συντάσσει αιτιολογηµένη απόφαση για την καταλληλότητα ή µη των ακινήτων καθώς και για την µη καταλληλότητα των αρχικώς κριθέντων από αυτή ακινήτων. Αντίγραφο της απόφασης αυτής κοινοποιείται, επί αποδείξει σε όλους τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό, περίληψη δε αυτής της απόφασης τοιχοκολλείται σε εξωτερικό σηµείο των γραφείων του διασυνδεόµενου Ψ.Ν.Θ. (πίνακας ανακοινώσεων). 5. Κατά της ανωτέρω απόφασης περί καταλληλότητας ή µη των προσφερόµενων ακινήτων, χωρεί ένσταση ενώπιον του διοικούντος το Νοσοκοµείο συλλογικού οργάνου. Η ένσταση ασκείται εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από της κοινοποίησης της απόφασης της Επιτροπής του διαγωνισµού περί της µη καταλληλότητας του προσφερόµενου ακινήτου, κατατίθεται στο πρωτόκολλο του διασυνδεόµενου Ψ.Ν.Θ. και διαβιβάζεται αρµοδίως στην Επιτροπή του διαγωνισµού. 6. Μετά την εξέταση των υποβαλλόµενων κατά τα ανωτέρω ενστάσεων, οι ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα εκρίθησαν τελικώς κατάλληλα, καλούνται όπως προσέλθουν σε ορισµένη ηµέρα και ώρα για την συνέχιση του διαγωνισµού δια προφορικής µειοδοσίας επί της αρχικής προσφοράς. Κατά την διεξαγωγή της προφορικής µειοδοσίας εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 31 του Π.. 715/79, ήτοι: α. Κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής κατά την οποία διεξάγεται η προφορική µειοδοσία, οι ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα, µειοδοτούν προφορικώς επί της µικρότερης έγγραφης προσφοράς, οι µειοδοτικές αυτές προσφορές εγγράφονται στον πίνακα µειοδοτικού διαγωνισµού κατά σειρά και εκφωνούνται µετά του ονόµατος του µειοδότη. β. Η προφορική µειοδοτική προσφορά γίνεται δεκτή, εφόσον είναι τουλάχιστον κατά δύο τοις εκατό (2%) κατώτερη της µικρότερης ως άνω έγγραφης προσφοράς και κατά το ποσοστό αυτό συνεχίζεται η µειοδοσία έως το πέρας της. Απαράδεκτη είναι κάθε προσφορά µε µικρότερο ποσοστό. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον µειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει τελικώς τον τελευταίο µειοδότη. 14

15 γ. Στην περίπτωση που στο στάδιο της προφορικής µειοδοσίας δεν γίνουν νέες προσφορές, ως επιτευχθέν µίσθωµα θεωρείται αυτό που ζητήθηκε µε την µικρότερη έγγραφη προσφορά, επί περισσοτέρων δε ίσων προσφορών, το επιλεγόµενο ακίνητο από την Επιτροπή του διαγωνισµού. δ. Κατά της νοµιµότητας της διακήρυξης, της συµµετοχής µειοδότη ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του προφορικού διαγωνισµού, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων, ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισµού, η οποία αποφαίνεται οριστικώς επί των ενστάσεων. Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται µόνο από τους συµµετέχοντες στον προφορικό µειοδοτικό διαγωνισµό εγγράφως, κατά την διάρκειά του ή εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την λήξη διενέργειας αυτού. 7. Μετά τη λήξη της προφορικής µειοδοσίας συντάσσεται πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από την Επιτροπή του διαγωνισµού και τον τελευταίο µειοδότη. 8. Ο φάκελος του τελευταίου µειοδότη αποστέλλεται, είτε στο Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών (ΣΟΕ), είτε σε Ορκωτό Εκτιµητή, που θα επιλέξει το Ψ.Ν.Θ., για την εκτίµηση της αγοραίας αξίας του ακινήτου. (Ν. 4093/2012) 9. Εάν µε την, κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, απόφαση της Επιτροπής του διαγωνισµού, κριθεί κατάλληλο ένα και µόνον από τα προσφερόµενα για αγορά ακίνητα, εναπόκειται στην κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου, είτε η επανάληψη του διαγωνισµού, είτε η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 14 ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μετά την εκτίµηση του ΣΟΕ ή του Ορκωτού Εκτιµητή, η Επιτροπή του διαγωνισµού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο προτείνει αιτιολογηµένα προς το.σ. την κατακύρωση του διαγωνισµού για την αγορά του ακινήτου ή την επανάληψη του διαγωνισµού. Το πρακτικό συνοδεύεται από την έκθεση της Επιτροπής Εκτιµητών περί καταλληλότητας του ακινήτου, επισυναπτόµενων των προσφορών των µειοδοτών, των ενστάσεων και των επ αυτών αποφάσεων της Επιτροπής καθώς και της Εκτίµησης του ΣΟΕ ή του Ορκωτού Εκτιµητή. Το ιοικητικό Συµβούλιο εντός δέκα πέντε (15) ηµερών, αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ή της επανάληψης αυτού, εκτός και εάν για ειδικούς λόγους επιβάλλεται η αναβολή λήψης απόφασης για εύλογο χρονικό διάστηµα. Για την επιλογή του καταλληλότερου ακινήτου, η Επιτροπή του διαγωνισµού και το ιοικητικό Συµβούλιο, δεν δεσµεύονται από τυχόν µικρότερη τιµή αγοράς άλλου ακινήτου, µπορούν δε κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασής τους, να προτιµήσουν οιοδήποτε από τα προσφερόµενα ακίνητα. ΑΡΘΡΟ 15 ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΤΛΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο έλεγχος των τίτλων κυριότητας του κτιρίου και της νοµιµότητας αυτών, και η εν συνεχεία κατάρτιση του πωλητηρίου συµβολαίου, θα λάβουν χώρα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 56 του Π. 715/

16 1. Η απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, γνωστοποιείται εγγράφως και επί αποδείξει, στον ιδιοκτήτη του επιλεγέντος ακινήτου, ο οποίος καλείται να προσκοµίσει τους πλήρεις τίτλους ιδιοκτησίας µε τα σχετικά πρόσφατα πιστοποιητικά κυριότητας καθώς και τα πιστοποιητικά ότι το ακίνητο είναι ελεύθερο από κάθε βάρος και διεκδίκηση, εντός προθεσµίας όχι µικρότερης των δέκα (10) ηµερών και όχι µεγαλύτερης των είκοσι πέντε (25) ηµερών. Επιτρέπεται η προθεσµία αυτή και πάντως προ της παρόδου της, να παραταθεί άπαξ µε όµοια απόφαση, µετά από ειδικώς αιτιολογηµένη αίτηση του ιδιοκτήτη. 2. Στην περίπτωση κατά την οποία η παράταση της προηγούµενης παραγράφου παρέλθει άπρακτη, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου και καταπίπτει υπέρ του Νοσοκοµείου η Εγγύηση συµµετοχής και ο διαγωνισµός επαναλαµβάνεται. 3. Μετά τον έλεγχο της νοµιµότητας των τίτλων κυριότητας, ο ιδιοκτήτης καλείται εγγράφως και επί αποδείξει, για την υπογραφή του πωλητηρίου συµβολαίου, µε το οποίο θα δεσµεύεται για τις διαρρυθµίσεις που πρόκειται να υλοποιήσει στο ακίνητο και ότι θα παραδώσει αυτό στο διασυνδεόµενο Ψ.Ν.Θ. έτοιµο προς χρήση, εντός του χρονικού ορίου που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Στην περίπτωση κατά την οποία η προθεσµία που τάσσει η πρόσκληση του διασυνδεόµενου Ψ.Ν.Θ., για να προσέλθει ο ιδιοκτήτης για την υπογραφή του πωλητηρίου συµβολαίου, παρέλθει άπρακτη, εφαρµόζονται τα οριζόµενα της προηγούµενης παραγράφου, επιφυλασσοµένου του Νοσοκοµείου παντός άλλου νοµίµου δικαιώµατός του. Εάν διαπιστωθεί ότι οι τίτλοι κυριότητας είναι ελλιπείς, προσκαλείται κατά τον ίδιο τρόπο ο ιδιοκτήτης για την συµπλήρωσή τους, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών. Στην περίπτωση κατά την οποία η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη ή τα υποβληθέντα στοιχεία κρίνονται ανεπαρκή για την απόδειξη της κυριότητας του ακινήτου (νοµιµότητα των τίτλων ιδιοκτησίας), εφαρµόζονται επίσης τα οριζόµενα της προηγούµενης παραγράφου, επιφυλασσοµένου του Νοσοκοµείου παντός άλλου νοµίµου δικαιώµατός του. 4. Εάν εντός διµήνου, από την προσκόµιση εκ µέρους του ιδιοκτήτη και του τελευταίου ζητηθέντος τίτλου κυριότητος, δεν τον καλέσει το Νοσοκοµείο για την υπογραφή του πωλητηρίου συµβολαίου, αυτός απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωσή του, εφόσον το δηλώσει εγγράφως, και του επιστρέφεται η κατατεθείσα εγγύησή του. ΑΡΘΡΟ 16 ο ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός για την αγορά του ακινήτου επαναλαµβάνεται όταν: α. Το ιοικητικό Συµβούλιο θεωρεί ασύµφορο το επιτευχθέν αποτέλεσµα ή προβλέπει σε περεταίρω συναγωνισµό. β. Στον προκηρυχθέντα διαγωνισµό δεν προσήλθε κανείς µειοδότης γ. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου που επιλέχτηκε, κηρυχθεί έκπτωτος 16

17 ΑΡΘΡΟ 17 ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΗ 1. Το τίµηµα καταβάλλεται στον πωλητή, ενώπιον συµβολαιογράφου της επιλογής του διασυνδεόµενου Ψ.Ν.Θ., ως εξής: - Με τη µεταγραφή του συµβολαίου αγοράς ή την καταχώρηση στα κτηµατολογικά βιβλία του αρµόδιου Κτηµατολογικού Γραφείου, θα καταβληθεί ποσό ίσο µε το 40% του τιµήµατος της αγοράς του ακινήτου. - Με την παραλαβή του ακινήτου πλήρους διαµορφούµενου και της σύνταξης της σχετικής πράξης εξόφλησης, θα καταβληθεί το υπόλοιπο ποσό ίσο µε το 60% του τιµήµατος της αγοράς του ακινήτου (πλήρης εξόφληση) 2. Το τίµηµα υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις: - Ποσοστό 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων, άρθρο 238, εδάφιο 2, περίπτωση β του Ν. 4072/ Ποσοστό 4% ως Φόρος Εισοδήµατος Οι ανωτέρω κρατήσεις βαρύνουν τον πωλητή 3. Ο πωλητής, επίσης επιβαρύνεται µε τις δαπάνες για την αµοιβή του συµβολαιογράφου, που θα επιλέξει το Νοσοκοµείο, για την σύνταξη του συµβολαίου αγοράς του ακινήτου και της εξοφλητικής πράξης, την δαπάνη της παράστασης του δικηγόρου που θα επιλέξει το Νοσοκοµείο για να παραστεί για λογαριασµό του, µε τις δαπάνες που αφορούν σε πάσης φύσεως φόρους, τέλη και µε δαπάνες που αφορούν στις συµβάσεις δηµοσίου, στη µεταβίβαση του ακινήτου, στην εκτίµηση αυτού καθώς και σε κάθε άλλο ειδικό τέλος ή επιβάρυνση που επιβάλλει ο νόµος. ΑΡΘΡΟ 18 ο ΠΑΡΑ ΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο µέγιστος χρόνος παράδοσης του ακινήτου, έτοιµου προς χρήση, ορίζεται στους τέσσερις (4) µήνες από την υπογραφή του συµβολαίου αγοράς και σύµφωνα µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. Ο ανωτέρω χρόνος παράδοσης του ακινήτου δεν µπορεί να διαφοροποιηθεί παρά µόνο στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες παρατίθενται περιοριστικά σε: Πυρκαγιά, Πληµµύρα, Σεισµός, Πόλεµος. Η παραλαβή του ακινήτου γίνεται από Τριµελή Επιτροπή, η οποία ορίζεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, για τον σκοπό αυτό. Η Επιτροπή θα παραλάβει το ακίνητο µε τις µετατροπές του και θα κρίνει ότι δεν έγιναν κακοτεχνίες. Για την παραλαβή συντάσσεται Πρωτόκολλο εις διπλούν, εκ των οποίων το ένα υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία του διασυνδεόµενου Ψ.Ν.Θ. και το άλλο λαµβάνει ο πωλητής. Αµέσως µετά την σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου, καταβάλλεται στον πωλητή το υπόλοιπο τίµηµα της αγοράς του ακινήτου, ενώπιον συµβολαιογράφου, συντασσόµενης και της σχετικής εξοφλητικής πράξης αυτού. 17

18 ΑΡΘΡΟ 19 ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΗ Κατά την εκτέλεση των εργασιών, ο πωλητής πρέπει να τηρεί τις διατάξεις Νόµου και τις σχετικές αστυνοµικές διατάξεις, τον βαρύνουν δε όλες οι αστικές και ποινικές ευθύνες για οποιοδήποτε ατύχηµα που τυχόν θα συµβεί σε βάρος προσώπων που απασχολούνται στις εργασίες του κτιρίου ή σε βάρος άλλων τρίτων προσώπων, καθώς και οποιαδήποτε ζηµία σε όµορους ιδιοκτήτες. Ο πωλητής αναγνωρίζει ρητά ότι τον βαρύνουν αποκλειστικά τυχόν ευθύνες για κάθε ζηµία, σε όλη τη διάρκεια µέχρι την παράδοση του κτιρίου και φέρει τον κίνδυνο του συνόλου του κτιρίου και των εργασιών που θα απαιτηθούν µέχρι την ολοσχερή αποπεράτωσή του και µέχρι την παράδοσή του στο διασυνδεόµενο Ψ.Ν.Θ. ΑΡΘΡΟ 20 ο ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ 1. Το Νοσοκοµείο δεν έχει καµία ευθύνη αποζηµιώσεως, σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης ή µαταίωσης του παρόντος διαγωνισµού και κανένας από τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό, δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζηµιώσεως. Με την αποδοχή των όρων της παρούσας ρητά αποδέχονται όλοι οι διαγωνιζόµενοι ότι παραιτούνται από κάθε τυχόν υφιστάµενο τέτοιο δικαίωµά τους. 2. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε περίπτωση δε υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Αποκλείεται η καταβολή µεσιτικών δικαιωµάτων από το Νοσοκοµείο 4. Η δαπάνη δηµοσιεύσεων της παρούσας διακήρυξης και των τυχόν επαναληπτικών διαγωνισµών, βαρύνουν τον πωλητή. 5. Η προκήρυξη αυτή και το συµβόλαιο που θα καταρτισθεί µε βάση αυτή, θα διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό ίκαιο. 6. Για οποιαδήποτε διαφορά, η οποία τυχόν προκύψει από την υλοποίηση των όσων θα αναφέρονται στο συµβόλαιο αγοράς, αρµόδια είναι τα ικαστήρια Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΛΤΣΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΚΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ( ΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΟΥ ΚΨΥ Το παρόν κτιριολογικό πρόγραµµα αποτελεί προσαρµογή για τα δεδοµένα της Θεσσαλονίκης, του κτιριολογικού προγράµµατος του Πολυδύναµου Κέντρου Ψυχικής Υγείας, που εγκρίθηκε µε την υπ' αριθµ. Υ8β/ΓΠ οικ , Απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και οι συντάξαντες είναι: Στέλιος Γλυνός, Αρχιτέκτονας στη /νση Ψυχικής Υγείας Κωνσταντίνος ούσης, Αρχιτέκτονας στη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Σύµβουλος Σύνταξης: Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος, Ψυχίατρος. Η προσαρµογή έγινε από τους: Νικόλαο Ματζιούνη Πολιτικό Μηχανικό, στην ΤΥ του ΨΝΘ Παντελή Νικοπολιτίδη, Τεχνολόγο Πολιτικό Μηχανικό, στην ΤΥ του ΨΝΘ και βασίστηκε στις συζητήσεις και υποδείξεις της Επιτροπής για την σύνταξη πρότασης του έργου µε τίτλο: ΚΨΥ µε κλίνες και Κέντρο Παρέµβασης στην Κρίση ( υτικός Τοµέας) στο πλαίσιο ΕΣΠΑ. 19

20 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ Η εγκατάσταση της Μονάδας θα γίνει σε κτίριο που βρίσκεται σε περιοχές κατοικίας, κατά προτίµηση µέσα στην πόλη, και στην περιοχή της µητροπολιτικής περιοχής Θεσσαλονίκης, στους εξής δυτικούς δήµους: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΚΟΡ ΕΛΙΟΥ- ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του Κέντρου Ψυχικής Υγείας (ΚΨΥ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1397/83 (άρθρο 21, παρ.3) είναι η ψυχοκοινωνική µέριµνα, η συµβουλευτική παρέµβαση στην κοινότητα και η ενηµέρωση, η πρόληψη, η θεραπεία και η συµβολή στην αποκατάσταση και κοινωνική ένταξη των ασθενών. Το ΚΨΥ επιτελεί σηµαντικό Εκπαιδευτικό Έργο που αφορά αφενός τη διαρκή επιµόρφωση / εκπαίδευση του προσωπικού του και αφετέρου την εκπαίδευση επαγγελµατιών Ψυχικής Υγείας τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Χαρακτήρας του χώρου: Όλες οι λειτουργίες του ΚΨΥ θα εξελίσσονται σε χώρους λειτουργικά απλούς και οικείους για τους ασθενείς. 1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Σε όλα τα προς επιλογή κτίρια πρέπει να ελέγχεται η νοµιµότητα των υφιστάµενων κατασκευών, η εκπλήρωση των όρων και των προϋποθέσεων που καθορίζονται από τους σχετικούς κανονισµούς, καθώς και η λειτουργικότητα του κτιρίου Νοµιµότητα κτιρίου: α. Έλεγχος της εφαρµογής των διατάξεων του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού (ΓΟΚ), Ν. 1577/85, ΦΕΚ 210/Α/85 και όπως ισχύει σήµερα. β. Το κτίριο το οποίο θα επιλεγεί για την εγκατάσταση του ΚΨΥ θα πρέπει να έχει ανεγερθεί µε Οικοδοµική Άδεια ή να είναι Νοµίµως Υφιστάµενο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το άρθρο 23, παρ. 1 του Ν. 1577/85. γ. εδοµένου ότι το Κέντρο Ψυχικής Υγείας είναι κτίριο υγείας πρόνοιας, θα χρειαστεί αλλαγή χρήσης. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει το υποψήφιο προς αγορά κτίριο να µπορεί να συµµορφωθεί µε τις νέες απαιτήσεις, όπως προκύπτουν από τον ΓΟΚ και τον κτιριοδοµικό κανονισµό. δ. Κατηγορία σπουδαιότητας δοµήµατος ΕΑΚ 2000, Σ2 20

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΚΙΛΚΙΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΚΙΛΚΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Α ΑΜ : Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 2476/Α2-1227

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8203.911 FAX: 210 8226.204 - http://www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8203.911 FAX: 210 8226.204 - http://www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8203.911 FAX: 210 8226.204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 79/2011 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ MΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 33 /2014 Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) Ε.Α.Ν.Π. METAΞA : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ταχυδροµική /νση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΗΣ Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Μαλινδρέτος Σταµάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 96/2015 Έγκριση τευχών

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού µε χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού (δηµοπρασίας) για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού µε χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού (δηµοπρασίας) για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού µε χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού (δηµοπρασίας) για το Έργο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στη διεύθυνση www.venizeleio.gr)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στη διεύθυνση www.venizeleio.gr) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα