ΑΔΑ: ΒΛΒΠ46906Α-ΕΛ0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ ,00 µε Φ.Π.Α. ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛΒΠ46906Α-ΕΛ0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ. 1.510.000,00 µε Φ.Π.Α. ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) Θεσ/νίκη: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΙΑΣΥΝ ΕΟΜΕΝΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 021/2013 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ( ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) ΜΕ ΚΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΑ ΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ Αγορά κτιρίου ,00 µε Φ.Π.Α. Τακτικός και ώρα 11:00 π.µ από ώρα 10:30 π.µ. έως 11:00 π.µ. Γραφείο Προµηθειών (Κτίριο ιοίκησης) Όπως ορίζεται στην διακήρυξη Όπως ορίζονται στην διακήρυξη Παράρτηµα A Όπως ορίζονται στην διακήρυξη Παραρτήµατα Β & Γ Όπως ορίζεται στην διακήρυξη Παράρτηµα /08/2013 & 02/08/2013

2 Το Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου» - διασυνδεόµενο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του Ν. 715/1975 «Περί τρόπου ενεργείας των υπό Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου (Ν.Π...), προµηθειών, µισθώσεων και εκµισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγµάτων ως και εκτελέσεως εργασιών» 2. Του Ν. 4052/ Θέµατα Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), άρθρο 7 και 8, όπου συγκεκριµένα αναφέρεται, ότι δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» & του Ν. 3918/2011- ιαθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα Υγείας και άλλες διατάξεις», οι προµήθειες των φορέων που εντάσσονται στα συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και χρηµατοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. 3. Την υπ αριθµ. 12 η / (θέµα 22 ο ) απόφαση του.σ. του Ψ.Ν.Θ. «Σχεδιασµός δράσεων του Ψ.Ν.Θ. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ » & την υπ αριθµ. 17 η / (θέµα ΕΗ ) απόφαση του.σ. «Έγκριση τροποποίησης απόφασης που αφορά τον σχεδιασµό δράσεων του Ψ.Ν.Θ. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ », όπου εγκρίνεται η ηµιουργία δύο (2) Ψυχογηριατρικών Οικοτροφείων των 15 ασθενών έκαστο και ενός (1) Κέντρου Ψυχικής Υγείας ( υτικού Τοµέα) µε κλίνες και Μονάδα Παρέµβασης στην Κρίση. 4. Το υπ αριθµ. πρωτ. 1915/ έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και διαβίβαση της Ανοικτής Πρόσκλησης µε αριθµ. πρωτ. 1912/ µε κωδ. 58/2011 για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονία-Θράκη», Άξονας Προτεραιότητας «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ», ο οποίος χρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ. 5. Την υπ αριθµ. Υ5α/Γ.Π. 6982/ απόφαση του Υφυπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύµφωνα µε την οποία εγκρίνεται από άποψη σκοπιµότητας, η αγορά κτιρίου για την δηµιουργία και λειτουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας ( υτικού Τοµέα) µε κλίνες και Κέντρου Παρέµβασης στην Κρίση. 6. Την υπ αριθµ. 8 η / (θέµα 9 ο ) απόφαση του.σ. του Ψ.Ν.Θ., Ορισµού Επιτροπής σύνταξης Τεχνικών προδιαγραφών για την αγορά κτιρίου και των υπ αριθµ. 16 η / (θέµα 21 ο ) & 2 η / (θέµα 27 ο ) αποφάσεων του.σ., σχετικά µε αντικατάσταση µελών της Επιτροπής Σύνταξης των Τεχνικών προδιαγραφών 7. Τις Κτιριολογικές προδιαγραφές για την αγορά κτιρίου, για την δηµιουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας ( υτικού Τοµέα) µε κλίνες και Κέντρου Παρέµβασης στην Κρίση 8. Την υπ αριθµ. 17 η / (θέµα 22 ο ) απόφαση του.σ. του Ψ.Ν.Θ., σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκαν οι κτιριολογικές προδιαγραφές για την αγορά κτιρίων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ , µεταξύ των οποίων και οι κτιριολογικές προδιαγραφές για την ηµιουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας ( υτικού Τοµέα) µε κλίνες και Κέντρου Παρέµβασης στην Κρίση 9. Το υπ αριθµ. πρωτ. Υ8/Β/οικ.70468/ έγγραφο της Γ.. ιοικ. Υποστήρ. & Τεχν. Υπ., /νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τµήµα Μελετών και Προδιαγραφών του Υπουργείου Υγείας, όπου 2

3 συµφωνούν από τεχνικής άποψης µε την ένταξη αγοράς του κτιρίου, για την ηµιουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας ( υτικού Τοµέα) µε κλίνες και Κέντρου Παρέµβασης στην Κρίση 10. Το Ε 007 Εγχειρίδιο ιαδικασιών ιαχείρισης Έργων 11. Την υπ αριθµ. 12 η/ (θέµα 66 ο ) απόφαση του.σ. των διασυνδεόµενων νοσοκοµείων Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» & Ψ.Ν.Θ., σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκαν οι κτιριολογικές προδιαγραφές & η ιενέργεια Τακτικού διαγωνισµού για την αγορά κτιρίου, προϋπολογισµού δαπάνης ,00 µε τον Φ.Π.Α., για την ηµιουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας ( υτικού Τοµέα) µε κλίνες και Κέντρου Παρέµβασης στην Κρίση, µε φορέα χρηµατοδότησης το ΕΣΠΑ (ΠΕΠ) 12. Την υπ αρ. πρωτ. 8120/ απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε η Ένταξη της Πράξης «ηµιουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας ( υτικού Τοµέα) µε κλίνες και Κέντρου Παρέµβασης στην Κρίση» στον Άξονα Προτεραιότητας 07-Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ, µε κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονία-Θράκη µε έγκριση διάθεσης πίστωσης ,00 µε Φ.Π.Α., η οποία χρηµατοδοτείται από το Π Ε (ΣΑ ΕΠ0088, Κωδικός ΣΑ 2012ΕΠ ) και συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ. 13. Την υπ αριθµ. 15 η / (θέµα 7 ο ) απόφαση του.σ. των διασυνδεόµενων νοσοκοµείων Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» & Ψ.Ν.Θ., σύµφωνα µε την οποία τροποποιείται η υπ αριθµ. 17 η / (θέµα ΕΗ ) «Έγκριση τροποποίησης απόφασης που αφορά το σχεδιασµό δράσεων του Ψ.Ν.Θ. στο πλαίσιο ΕΣΠΑ » και εγκρίνει την υποβολή, για την αγορά του κτιρίου για τη ηµιουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας ( υτικού Τοµέα) µε κλίνες και Κέντρου Παρέµβασης στην Κρίση, στην Πρόσκληση αριθµ. πρωτ. 1912/ στο Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη» Την υπ αριθµ. 5 η / (θέµα 56 ο ) απόφαση του.σ. των διασυνδεόµενων νοσοκοµείων Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» & Ψ.Ν.Θ., σύµφωνα µε την οποία ορίζονται τα τακτικά & αναπληρωµατικά µέλη της Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού & την υπ αριθµ. 6 η / (θέµα έκτακτο 5 ο ) απόφαση του.σ., που αφορά την αντικατάσταση αναπληρωµατικού µέλους της Επιτροπής. 15. Την υπ αριθµ. 8 η / (θέµα 53 ο ) απόφαση του.σ. των διασυνδεόµενων νοσοκοµείων Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» & Ψ.Ν.Θ., σύµφωνα µε την οποία αποφασίστηκε η Επανάληψη του τακτικού διαγωνισµού για την αγορά κτιρίου, για την ηµιουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας ( υτικού Τοµέα) µε κλίνες και Κέντρου Παρέµβασης στην Κρίση. 16. Την υπ αρ. πρωτ. 4524/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε η 1 η Τροποποίηση της Πράξης «ηµιουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας ( υτικού Τοµέα) µε κλίνες & Κέντρου Παρέµβασης στην Κρίση». 17. Την υπ αριθµ. 9 η / (θέµα 80 ο ) απόφαση του.σ. των διασυνδεόµενων νοσοκοµείων Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» & Ψ.Ν.Θ., σύµφωνα µε την οποία επικαιροποιήθηκαν οι διορθωµένες τεχνικές προδιαγραφές για την αγορά κτιρίου. 3

4 18. Το υπ αριθµ. πρωτ. 6423/ έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε το οποίο διατυπώνεται σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης της επανάληψης του τακτικού διαγωνισµού, του Υποέργου (1) Αγορά κτιρίου για την ηµιουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας ( υτικού Τοµέα) µε κλίνες και Κέντρου Παρέµβασης στην Κρίση µε κωδικό ΟΠΣ , συνολικού προϋπολογισµού ,00 µε τον Φ.Π.Α. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Τακτικό δηµόσιο επαναληπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, για την αγορά κτιρίου στο υτικό Τοµέα Θεσσαλονίκης, συνολικής επιφάνειας 700 τ.µ., για την ηµιουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας ( υτικού Τοµέα) µε κλίνες και Κέντρου Παρέµβασης στην Κρίση, στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 µε τον Φ.Π.Α. (Αναλυτικά: ,28 καθαρή αξία και ,72 Φ.Π.Α.) Ο διαγωνισµός θα γίνει στις , ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ., στο Γραφείο Προµηθειών (κτίριο ιοίκησης) του διασυνδεόµενου Ψ.Ν.Θ. Η κατάθεση των φακέλων των προσφορών θα γίνει στις , ηµέρα Τετάρτη, από ώρα 10:30 π.µ. έως και ώρα 11:00 π.µ., στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, στο Γραφείο Προµηθειών (κτίριο ιοίκησης) του διασυνδεόµενου Ψ.Ν.Θ. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς ταχυδροµικώς, η αποστολή γίνεται µε απόδειξη (συστηµένο) και θα πρέπει να περιέλθει στην Επιτροπή του διαγωνισµού µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα που αναφέρεται ανωτέρω. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο, µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν µαζί τους την ταυτότητά τους ή διαβατήριο ή ισοδύναµο στοιχείο που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί µε την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. Α) Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δηµοσίευση: 1. Στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, στις Στις εφηµερίδες: α) ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ, β) ΚΕΡ ΟΣ, γ) ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ, δ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, στις & Β) Περίληψη της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Νοσοκοµείου & έχει αποσταλεί για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων της ιοίκησης 3 ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) Γ) Περίληψη της διακήρυξης έχει αποσταλεί στους παρακάτω φορείς: 1. Εµπορικά - Βιοµηχανικά Επιµελητήρια: α. Θεσσαλονίκης, β. Αθηνών 2. Βιοτεχνικά - Επαγγελµατικά Επιµελητήρια: α. Θεσσαλονίκης, β. Αθηνών 4

5 3. Τεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης 4. Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. 1. Τα έξοδα δηµοσιεύσεων της παρούσας βαρύνουν τον πωλητή του ακινήτου 2. Αποκλείεται η καταβολή µεσιτικών δικαιωµάτων από το Νοσοκοµείο (Π.. 715/1979, άρθρο 53, παρ.6). 3. Αντίγραφα της διακήρυξης θα διατίθενται από το διασυνδεόµενο Ψ.Ν.Θ. (Οικονοµικό Τµήµα/ Γραφείο Προµηθειών), Λαγκαδά 196 Σταυρούπολη-Θεσ/νίκης, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: & κ. Παπαδοπούλου 4. Οι ενδιαφερόµενοι επίσης έχουν την δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείµενο της διακήρυξης, από την επίσηµη ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου (ηλεκτρονική διεύθυνση: www. psychothes.gr) στο link ιαύγεια Θεσσαλονίκη Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΛΤΣΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η αγορά έτοιµου ή υπό διαµόρφωση κτιρίου, συνολικής επιφάνειας 700 τ.µ. περίπου, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 µε τον Φ.Π.Α., το οποίο θα µπορεί να ετοιµαστεί εντός τεσσάρων (4) µηνών από την υπογραφή του συµβολαίου αγοράς, κατάλληλου για τη δηµιουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας ( υτικού Τοµέα) µε κλίνες και Κέντρου Παρέµβασης στην Κρίση, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές και του Πίνακα χώρων και εµβαδών της παρούσας διακήρυξης, και που θα είναι µονάδα παροχής ψυχιατρικών υπηρεσιών, µε εργασιακούς χώρους και χώρους λειτουργικά απλούς και οικείους για τους ασθενείς. Σκοπός του Κέντρου είναι η ψυχοκοινωνική µέριµνα, η συµβουλευτική παρέµβαση, η ενηµέρωση, η θεραπεία και η συµβολή στην αποκατάσταση και κοινωνική ένταξη των ασθενών. Σηµειώνεται ότι η τελική διαµόρφωση των κατόψεων, των Η/Μ εγκαταστάσεων, του εξοπλισµού γενικώς του κτιρίου, θα γίνει µε την έγκριση των τελικών σχεδίων, τα οποία θα υπογράφονται αφ ενός από τους αρµόδιους υπαλλήλους του Ψ.Ν.Θ. & τον ιοικητή και αφ ετέρου από τον Προσφέροντα. Πριν την έναρξη εργασιών διαµόρφωσης τα σχέδια και τα υλικά θα κατατεθούν στο Ψ.Ν.Θ. για την έγκρισή τους. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Βασικά κριτήρια για την επιλογή του προσφερόµενου κτιρίου θα είναι: 1. Η νοµιµότητα του ακινήτου 2. Η θέση του στον οικισµό 3. Η λειτουργικότητα και η επάρκεια των χώρων του 4. Η προσπελασιµότητα και γενικά η δυνατότητα εξυπηρέτησης των ΑΜΕΑ 5. Η κατάσταση των εγκαταστάσεων και των δικτύων 6. Η ύπαρξη συστήµατος θέρµανσης 7. Η γενική κατάσταση του κτιρίου ΑΡΘΡΟ 3 ο ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Το κτίριο θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε όλους τους πολεοδοµικούς κανονισµούς ασφαλείας, να διαθέτει όλα τα µέσα εκείνα που καθιστούν ασφαλή την παραµονή και την εργασία και να πληροί τις διατάξεις του ισχύοντα αντισεισµικού κανονισµού. 2. Όλες οι εργασίες ανακατασκευής στο κτίριο και στον τυχόν περιβάλλοντα χώρο θα γίνουν µε ευθύνη του πωλητή, σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης και 6

7 τις κείµενες διατάξεις, ώστε να µη δηµιουργείται εις βάρος του Νοσοκοµείου οποιαδήποτε ευθύνη, ιδίως προερχόµενη από την εφαρµογή της εργατικής και της ασφαλιστικής νοµοθεσίας. 3. Όλες οι δαπάνες που απαιτούνται µέχρι την παραλαβή του κτιρίου, έτοιµου για λειτουργία (δαπάνες εργασιών, ανακατασκευής διαρρύθµισης, υλικών, εξοπλισµού, δικαιωµάτων τρίτων, τελών, φόρων, εισφορών κ.λ.π.), βαρύνουν τον ιδιοκτήτη-πωλητή του ακινήτου. 4. Ο πωλητής έχει υποχρέωση να προβεί µε δαπάνες του στην εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης όλων των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, παροχών και απαραίτητων µετρητών ΑΡΘΡΟ 4 ο ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Το ακίνητο, κατά την ηµέρα υποβολής της προσφοράς, θα πρέπει να ανήκει κατά πλήρη κυριότητα νοµή και κατοχή στον συµµετέχοντα ή συµµετέχοντες στο διαγωνισµό που υποβάλλουν την προσφορά και να είναι ελεύθερο παντός πραγµατικού ή νοµικού ελαττώµατος, βάρους, χρέους, κληρονοµικού ή άλλου δικαιώµατος, διεκδίκησης, ρυµοτοµίας, απαλλοτρίωσης, αµφισβήτησης, υποθήκης και προσηµείωσης υποθήκης. 2. Επίσης το ακίνητο πρέπει να είναι ελεύθερο από κάθε πραγµατικό ή νοµικό ελάττωµα ή βάρος ή δικαίωµα τρίτου, ελεύθερο από µίσθωση, παραχώρηση χρήσης ή κάθε διεκδίκηση, κατά την ηµέρα υπογραφής του Συµβολαίου αγοράς και µεταγραφής αυτού στο αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο. 3. Σε περίπτωση που κατά την ηµέρα υπογραφής του συµβολαίου το ακίνητο δεν ανήκει στον Προσφέροντα κατά πλήρη κυριότητα, καταπίπτει σε βάρος του Προσφέροντα η κατατεθείσα από αυτόν Εγγύηση, επιφυλασσοµένου του Νοσοκοµείου παντός άλλου νοµίµου δικαιώµατός του. 4. Σε περίπτωση συνιδιοκτητών πρέπει όλοι να πωλούν τις ιδιοκτησίες τους και να συµφωνούν µε την παρούσα. Στο εξής ως «Πωλητής» ή «Προσφέρων» νοούνται όλοι οι πωλητές σε περίπτωση περισσοτέρων συνιδιοκτητών. 5. Για το προσφερόµενο ακίνητο δεν θα πρέπει να οφείλονται φόροι δηµόσιοι ή δηµοτικοί ή αποζηµιώσεις ή να εκκρεµούν προσκυρώσεις ή να υπάρχουν πολεοδοµικές εκκρεµότητες. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες µε νόµιµους τίτλους πλήρους κυριότητας, νοµής και κατοχής ακινήτου, που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης και που αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προβούν στις αναγκαίες κατασκευές και διαρρυθµίσεις εντός τεσσάρων (4) µηνών από την υπογραφή του συµβολαίου αγοράς του ακινήτου. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να συµµετέχουν στο διαγωνισµό υποβάλλουν έγγραφες σφραγισµένες προσφορές. Οι προσφορές υποβάλλονται, είτε αυτοπροσώπως από τον ιδιοκτήτη του προσφερόµενου ακινήτου, είτε δια αντιπροσώπου του νοµίµως εξουσιοδοτηµένου, στη διεύθυνση: 7

8 Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - διασυνδεόµενο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά 196-Σταυρούπολη Θεσ/νίκης Τ.Κ Η κατάθεση των φακέλων των προσφορών θα γίνει στις , ηµέρα Τετάρτη, από ώρα 10:30 π.µ. έως και ώρα 11:00 π.µ., στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, στο κτίριο ιοίκησης, Γραφείο Προµηθειών του διασυνδεόµενου Ψ.Ν.Θ. Ταχυδροµική αποστολή επί αποδείξει των προσφορών στην ως άνω διεύθυνση είναι δυνατή και στην περίπτωση αυτή το εµπρόθεσµο της υποβολής κρίνεται από την ηµεροµηνία της ταχυδροµικής σήµανσης, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι οι προσφορές περιέρχονται στη Επιτροπή του διαγωνισµού µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται ανωτέρω. Προσφορά µετά την πάροδο του ανωτέρου χρόνου δεν θα παραλαµβάνονται από την Επιτροπή του διαγωνισµού. Ο υποβάλλων την προσφορά θα πρέπει να έχει µαζί του ταυτότητα ή διαβατήριο ή ισοδύναµο στοιχείο, από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητά του ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους, εφόσον φέρουν σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης Σε περίπτωση που το προσφερόµενο ακίνητο είναι συνιδιοκτησία περισσοτέρων του ενός φυσικού ή νοµικού προσώπου, η προσφορά θα πρέπει να υποβάλλεται από κοινού από όλους τους συνιδιοκτήτες και να καλύπτει το 100% της πλήρους κυριότητας του ακινήτου. ΑΡΘΡΟ 7 ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Προσφέροντες για χρονική περίοδο εκατόν ογδόντα (180) ηµερών από εποµένη της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το Νοσοκοµείο δύναται να ζητήσει τη δέσµευση των Προσφερόντων για την παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών τους για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα µέχρι την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών του διαγωνισµού και της παράδοσης του ακινήτου έτοιµου προς χρήση. ΑΡΘΡΟ 8 ο ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές πρέπει να είναι, επί ποινή αποκλεισµού, έγγραφες, υπογεγραµµένες ανά φύλλο και διατυπωµένες στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τυχόν τεχνικούς όρους που θα µπορούν να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα. Όλα τα έγγραφα, υπεύθυνες δηλώσεις που θα υποβάλλουν οι προσφέροντες ιδιοκτήτες υπογράφονται πάντα από τους ίδιους, είτε από το νόµιµο εκπρόσωπό τους και µονογράφονται ανά φύλο. Όλες οι προσφορές θα κατατεθούν σε δύο (2) αντίτυπα, σε σφραγισµένο κυρίως φάκελο, ο οποίος θα φέρει εξωτερικά την ένδειξη: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Για τον Τακτικό ηµόσιο Επαναληπτικό Μειοδοτικό ιαγωνισµό Νο 021/2013 του διασυνδεόµενου Ψ.Ν.Θ., για την Αγορά κτιρίου για την ηµιουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας ( υτικού Τοµέα) µε κλίνες και Κέντρου παρέµβασης στην Κρίση 8

9 Ηµεροµηνία διεξαγωγής διαγωνισµού: 21/08/2013 Στο εξωτερικό µέρος του κυρίως φακέλου πρέπει επιπλέον να αναγράφονται ευκρινώς το όνοµα και τα στοιχεία επικοινωνίας του Προσφέροντος (οδός, αριθµός, πόλη, Τ.Κ., τηλέφωνα, fax, κλπ.). Κάθε προσφορά περιλαµβάνει τρεις (3) σφραγισµένους υποφακέλους, οι οποίοι επίσης θα αναγράφουν όλα τα στοιχεία του προσφέροντος: Υποφάκελος που φέρει εξωτερικά τον τίτλο «ικαιολογητικά Συµµετοχής», οποίος θα περιέχει: Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο Υποφάκελος που φέρει εξωτερικά τον τίτλο «Τεχνική προσφορά», ο οποίος θα περιέχει: Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο Υποφάκελος που φέρει εξωτερικά τον τίτλο «Οικονοµική προσφορά», ο οποίος θα περιέχει: Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο ιευκρινίζεται ότι στο αντίτυπο που ορίζεται ως Πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Οι προσφορές θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις και τους όρους της παρούσας προκήρυξης και δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, διορθώσεις, όρους, αιρέσεις ή επιφυλάξεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον Προσφέροντα, η δε Επιτροπή διαγωνισµού θα καθαρογράψει κατά τον έλεγχο των προσφορών την τυχόν διόρθωση και θα µονογράψει και σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής ιαγωνισµού. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής διαγωνισµού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης, ή περιέχουν όρους αντίθετους προς τη προκήρυξη ή και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται. ΑΡΘΡΟ 9 ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς περιλαµβάνονται υποχρεωτικά οι τρεις (3) υποφάκελοι της προσφοράς, ως εξής: Α. Φάκελος ικαιολογητικών Επί ποινή απόρριψης της προσφοράς ως απαράδεκτης, ο φάκελος των ικαιολογητικών πρέπει να περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά και στοιχεία: 1. Αίτηση Συµµετοχής, στην οποία θα αναγράφονται: η απόφαση συµµετοχής του Προσφέροντος στο διαγωνισµό και η πρόθεσή του για την πώληση του συγκεκριµένου ακινήτου σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντος, η νοµική προσωπικότητά του, η νοµική σχέση του µε το ακίνητο, η ακριβής τοποθεσία του ακινήτου καθώς και το συνολικό εµβαδόν του. Σε περίπτωση υπάρξεως συνιδιοκτησίας του προσφερόµενου ακινήτου, πρέπει να αναφέρεται το ποσοστό συνιδιοκτησίας καθώς και αριθµός Fax, για να γίνεται, η σχετική µε τον διαγωνισµό, επικοινωνία. 9

10 Σε περίπτωση που ο Προσφέρων δεν παρίσταται αυτοπροσώπως, ο νόµιµα εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του πρέπει να προσκοµίσει µαζί µε την αίτηση συµµετοχής: Αν ο Προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο και δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στον διαγωνισµό, συµβολαιογραφική πράξη ή Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, που θα περιλαµβάνει τα πλήρη στοιχεία του αντιπροσώπου του και τη βούληση συµµετοχής του Προσφέροντος στο διαγωνισµό, µέσω αυτού του αντιπροσώπου. Αν ο Προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, απαιτείται πλήρης σειρά των νοµιµοποιητικών εγγράφων της εταιρίας (όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω) καθώς και απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου ή του αρµοδίου οργάνου του νοµικού προσώπου που, σύµφωνα µε το νόµο, έχει την εξουσία να εγκρίνει την συµµετοχή στο διαγωνισµό και να ορίζει τον νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρίας ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισµού, για την υποβολή της προσφοράς. 2. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας, τα οποία εκδίδονται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή και από τα οποία προκύπτει ότι οι Προσφέροντες είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 3. Απόσπασµα ποινικού µητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Στην περίπτωση Νοµικών Προσώπων, προσκοµίζεται απόσπασµα Ποινικού Μητρώου από τον Πρόεδρο, ιευθύνοντα Σύµβουλο ή ιαχειριστή. 4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό και επίσης ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση για πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό. 5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής, µε την οποία ο Προσφέρων δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας προκήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής, µε την οποία ο Προσφέρων δηλώνει ότι το ακίνητο είναι σύµφωνο µε όλους τους πολεοδοµικούς κανονισµούς ασφαλείας και πληροί τις διατάξεις του ισχύοντα αντισεισµικού κανονισµού. 7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής, µε την οποία ο Προσφέρων δηλώνει ότι όλες οι εργασίες ανακατασκευής στο ακίνητο και στον τυχόν περιβάλλοντα χώρο θα γίνουν µε ευθύνη του, σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης και τις κείµενες διατάξεις, ότι δεν θα δηµιουργηθεί σε βάρος του Νοσοκοµείου οποιαδήποτε ευθύνη, ιδίως προερχόµενη από την εφαρµογή της εργατικής και της ασφαλιστικής νοµοθεσίας και ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση να πραγµατοποιήσει όλες τις απαιτούµενες εργασίες, διαρρυθµίσεις κ.λ.π., εντός τεσσάρων (4) µηνών από την υπογραφή του συµβολαίου αγοράς. 10

11 8. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής, µε την οποία ο Προσφέρων δηλώνει ότι το ακίνητο, κατά την ηµέρα υποβολής της προσφοράς, ανήκει κατά πλήρη κυριότητα νοµή και κατοχή στον συµµετέχοντα ή συµµετέχοντες στο διαγωνισµό που υποβάλλουν την προσφορά και είναι ελεύθερο παντός πραγµατικού ή νοµικού ελαττώµατος, βάρους, χρέους, κληρονοµικού ή άλλου δικαιώµατος, διεκδίκησης, ρυµοτοµίας, απαλλοτρίωσης, αµφισβήτησης, υποθήκης και προσηµείωσης υποθήκης, δεν οφείλονται φόροι δηµόσιοι ή δηµοτικοί ή αποζηµιώσεις, δεν εκκρεµούν προσκυρώσεις, δεν υπάρχουν πολεοδοµικές εκκρεµότητες, δεν οφείλονται ληξιπρόθεσµες οφειλές πάσης φύσεως παροχών, τελών και εν γένει πάσης φύσεως χρέη, περιλαµβανοµένων και των χρεών προς το ηµόσιο και ότι το ακίνητο θα παραµείνει στην ιδιοκτησία του Προσφέροντος έως την ηµέρα υπογραφής του Συµβολαίου αγοράς και µεταγραφής αυτού στο αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο και θα είναι ελεύθερο από κάθε πραγµατικό ή νοµικό ελάττωµα ή βάρος ή δικαίωµα τρίτου, ελεύθερο από µίσθωση, παραχώρηση χρήσης ή κάθε διεκδίκηση. 9. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής, µε την οποία ο Προσφέρων δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή του, σχετικά µε την εκτίµηση για την αγοραία αξία του ακινήτου, είτε από το Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών (ΣΟΕ), είτε από Ορκωτό Εκτιµητή, που θα επιλέξει το Ψ.Ν.Θ. 10. Βεβαίωση από το οικείο Πολεοδοµικό γραφείο, όπου θα αναγράφεται ότι επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης του προσφερόµενου κτιρίου σε Κέντρο Ψυχικής Υγείας. Στην περίπτωση συνιδιοκτητών, τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αυτοτελώς για κάθε έναν από τους συνιδιοκτήτες. 11. Εγγύηση Συµµετοχής: Γραµµάτιο Παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, για ποσό ίσο µε το ένα εικοστό (1/20) του αιτουµένου τιµήµατος του ακινήτου, ως εγγύηση, ότι οι διαγωνιζόµενοι θα υποβάλλουν εµπροθέσµως τους τίτλους της ιδιοκτησίας τους, θα προσέλθουν εντός της τασσοµένης προθεσµίας στη σύνταξη του συµβολαίου αγοροπωλησίας και θα παραδώσουν το ακίνητο ελεύθερο παντός βάρους, στην κυριότητα και κατοχή του διασυνδεόµενου Ψ.Ν.Θ. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής επισυνάπτεται στο Παράρτηµα Η παραπάνω εγγύηση συµµετοχής θα είναι αορίστου χρόνου και επιστρέφεται σ αυτόν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός, µετά την κατά το άρθρο 58 του Π.. 715/79, παραλαβή του ακινήτου, στους δε υπόλοιπους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό εντός πέντε (5) ηµερών από την κατακύρωση του διαγωνισµού. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση της εγγυοδοσίας το ηµόσιο, τα Ν.Π... και οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 12. Αν στον διαγωνισµό µετέχει νοµικό πρόσωπο πλην της ανωνύµου εταιρείας, πρέπει µε τον φάκελο των ικαιολογητικών να υποβάλλονται, επί πλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών και τα εξής έγγραφα: (α) Πρόσφατο κωδικοποιηµένο Καταστατικό (ιδρυτικό έγγραφο-συστατική πράξη της επιχείρησης) 11

12 και ΦΕΚ συστάσεως της επιχείρησης, αν η δηµοσίευση της πράξης αυτής στο ΦΕΚ προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία καθώς και όλες οι τροποποιήσεις του καταστατικού της (β) Ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του αρµοδίου οργάνου της επιχείρησης, που διόρισε τους νόµιµους διαχειριστές της επιχείρησης. 13. Αν στον διαγωνισµό µετέχει Ανώνυµη εταιρεία, πρέπει µε τον φάκελο των ικαιολογητικών να υποβάλλονται, επί πλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών και τα εξής έγγραφα: (α) Πρόσφατο κωδικοποιηµένο Καταστατικό και ΦΕΚ συστάσεως της ανώνυµης εταιρείας και κωδικοποιήσεως του πρόσφατου κωδικοποιηµένου καταστατικού της (β) Βεβαίωση της αρµόδιας αρχής, όπου θα αναφέρεται ότι το καταστατικό της εταιρείας δεν τροποποιήθηκε ή σε περίπτωση που τροποποιήθηκε Βεβαίωση µε τις σχετικές τροποποιήσεις (γ) Ακριβές αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας για την εκλογή του εν ενεργεία ιοικητικού Συµβουλίου της και ακριβές αντίγραφο των πρακτικών του ιοικητικού Συµβουλίου σχετικά µε τη συγκρότησή του σε σώµα, µετά των σχετικών δηµοσιεύσεων στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκοµιστούν, επί ποινή απόρριψης, πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα. Ειδικά όσον αφορά την Εγγύηση Συµµετοχής υποχρεωτικά υποβάλλεται µόνο σε πρωτότυπο έγγραφο, επί ποινή απόρριψης. ΑΡΘΡΟ 10 ο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, ως απαραδέκτου, ο φάκελος της Τεχνικής προσφοράς πρέπει να περιέχει τα κάτωθι στοιχεία: 1. Τεχνική περιγραφή του ακινήτου στην κατάσταση που ευρίσκεται κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, µε πλήρη παρουσίαση του µεγέθους και των επιφανειών του ακινήτου, των χαρακτηριστικών του, των προδιαγραφών των υλικών και των λοιπών στοιχείων και γενικώς περιγραφή του προσφερόµενου ακινήτου µε την µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και επίσης θα γίνει περιγραφή όπως αυτό θα διαµορφωθεί, ώστε να ικανοποιεί τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. Ειδικότερα σε ότι αφορά τα υλικά και τον εξοπλισµό, θα αναφέρεται επακριβώς το συγκεκριµένο είδος, έτσι ώστε να µην δηµιουργούνται προβλήµατα αµφισβητήσεων και παρερµηνειών σχετικά µε αυτά. 2. Αντίγραφο της Οικοδοµικής άδειας του ακινήτου, θεωρηµένο από την αρµόδια Πολεοδοµία 3. Πλήρη στοιχεία και οι µελέτες του φακέλου της οικοδοµικής άδειας, (όπως αυτός έχει κατατεθεί στην αρµόδια πολεοδοµική αρχή)-αντίγραφα κατόψεων, όψεων και χαρακτηριστικών τοµών του κτιρίου, αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτροµηχανολογικές, υδραυλικές και λοιπές µελέτες και σχέδια, θεωρηµένα από την Πολεοδοµία. Σε περίπτωση µεταγενέστερων αλλαγών, τροποποιήσεων και συµπληρωµατικών διαρρυθµίσεων στο κτίριο, απαιτούνται επικαιροποιηµένες κατόψεις, όψεις κ.λ.π. 12

13 4. Τοπογραφικό οικοπέδου ακινήτου, αντίγραφα συµβολαίου οικοπέδου & ακινήτου 5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής, µε την οποία ο Προσφέρων δηλώνει την υποχρέωσή του για την έκδοση οικοδοµικής άδειας αλλαγής χρήσης του ακινήτου, πριν την υπογραφή του πωλητηρίου συµβολαίου, επίσης δηλώνει την υποχρέωσή του, ότι µετά την αλλαγή χρήσης του ακινήτου, θα προσκοµίσει τα ακόλουθα: α) Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, β) Άδεια χρήσης φυσικού αερίου, σε περίπτωση που το κτίριο έχει φυσικό αέριο, γ) Πιστοποιητικό Ανελκυστήρων, δ) Πιστοποίηση καλής λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κατά ΕΛΟΤ 384, ε) Πιστοποίηση Αντικεραυνικής προστασίας, στ) Μετρήσεις οµηµένης Καλωδίωσης καθώς επίσης θα δηλώνει ότι οι µελέτες και εργασίες που θα απαιτηθούν για την έκδοση των παραπάνω πιστοποιητικών Η/Μ εγκαταστάσεων, θα υλοποιηθούν µε δικές του δαπάνες. 6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής, µε την οποία ο Προσφέρων δηλώνει ότι τα δοµικά υλικά κατασκευής του κτιρίου δεν διαθέτουν επιβλαβή στοιχεία για την δηµόσια υγεία, όπως αµίαντο κ.λ.π. 7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής, µε την οποία ο Προσφέρων δηλώνει την υποχρέωσή του σχετικά µε την υλοποίηση κατασκευών, για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ και την τήρηση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής νοµοθεσίας. Όλα τα ζητούµενα στοιχεία θα πρέπει να προσκοµιστούν, επί ποινή απόρριψης, πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα. ΑΡΘΡΟ 11 ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στην οικονοµική προσφορά θα αναγράφεται το αιτούµενο τίµηµα του ακινήτου αριθµητικώς και ολογράφως. Το τίµηµα θα περιλαµβάνει την προσφερόµενη αξία του ακινήτου πλήρους αποπερατωµένου, η οποία δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από την προϋπολογισθείσα δαπάνη του διαγωνισµού για την αγορά του ακινήτου. ΑΡΘΡΟ 12 ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ Ο διαγωνισµός διεξάγεται από Τριµελή Επιτροπή, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 52 του Π.. 715/79 και η οποία συγκροτείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Π.. 715/79. Επιπλέον, για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, το Νοσοκοµείο ορίζει Επιτροπή Εκτιµητών, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 52 του Π.. 715/79. ΑΡΘΡΟ 13 ο ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Μετά την λήξη του χρόνου παραλαβής των προσφορών, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης, η Επιτροπή του διαγωνισµού συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίασή της και προβαίνει στην 13

14 αποσφράγιση και εξέταση των υποβαλλόµενων προσφορών, αναγράφει όλες τις υποβαλλόµενες προσφορές σε πρακτικό και αποφαίνεται µε αιτιολογηµένη απόφαση για την αποδοχή ή απόρριψή τους, εφ όσον αυτές δεν πληρούν τους όρους της διακήρυξης. 2. Οι διαγωνιζόµενοι µειοδόται υποχρεούνται, επί ποινή απορρίψεως πάσης περί αποζηµιώσεως αιτήσεών των, κατά του Νοσοκοµείου, να ζητούν εγγράφως και επί αποδείξει, προ της υποβολής του πρακτικού στο.σ., όσες διευκρινήσεις θεωρούν αναγκαίες. Τις διευκρινήσεις αυτές οφείλει η Επιτροπή του διαγωνισµού να ανακοινώνει στον τόπο της δηµοπρασίας, να τις καταχωρεί στα σχετικά πρακτικά, µε αναφορά και στις ανακοινώσεις. 3. Η Επιτροπή του διαγωνισµού µετά από επιτόπια επίσκεψη προκρίνει τα κατ αρχήν κατάλληλα ακίνητα και αναθέτει στην Επιτροπή Εκτιµητών όπως, εντός δέκα (10) ηµερών το αργότερο, να προβεί σε γενική εξέταση και εκτίµησή τους. Η Επιτροπή Εκτιµητών µετά από επιτόπια εξέταση και σχετική έρευνα, υποβάλλει στην Επιτροπή του διαγωνισµού αιτιολογηµένη έκθεση για την εν γένει κατάσταση καθενός από τα προκριθέντα ακίνητα, από απόψεως υγιεινής, καταλληλότητας, επάρκειας για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. 4. Η Επιτροπή του διαγωνισµού, βάσει της εκθέσεως των Εκτιµητών και µετά από επιτόπια επίσκεψη και εξέταση των προκριθέντων ακινήτων, συνεδριάζει παρουσία όλων των µελών της και αποφασίζει κατά πλειοψηφία, συντάσσει αιτιολογηµένη απόφαση για την καταλληλότητα ή µη των ακινήτων καθώς και για την µη καταλληλότητα των αρχικώς κριθέντων από αυτή ακινήτων. Αντίγραφο της απόφασης αυτής κοινοποιείται, επί αποδείξει σε όλους τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό, περίληψη δε αυτής της απόφασης τοιχοκολλείται σε εξωτερικό σηµείο των γραφείων του διασυνδεόµενου Ψ.Ν.Θ. (πίνακας ανακοινώσεων). 5. Κατά της ανωτέρω απόφασης περί καταλληλότητας ή µη των προσφερόµενων ακινήτων, χωρεί ένσταση ενώπιον του διοικούντος το Νοσοκοµείο συλλογικού οργάνου. Η ένσταση ασκείται εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από της κοινοποίησης της απόφασης της Επιτροπής του διαγωνισµού περί της µη καταλληλότητας του προσφερόµενου ακινήτου, κατατίθεται στο πρωτόκολλο του διασυνδεόµενου Ψ.Ν.Θ. και διαβιβάζεται αρµοδίως στην Επιτροπή του διαγωνισµού. 6. Μετά την εξέταση των υποβαλλόµενων κατά τα ανωτέρω ενστάσεων, οι ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα εκρίθησαν τελικώς κατάλληλα, καλούνται όπως προσέλθουν σε ορισµένη ηµέρα και ώρα για την συνέχιση του διαγωνισµού δια προφορικής µειοδοσίας επί της αρχικής προσφοράς. Κατά την διεξαγωγή της προφορικής µειοδοσίας εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 31 του Π.. 715/79, ήτοι: α. Κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής κατά την οποία διεξάγεται η προφορική µειοδοσία, οι ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα, µειοδοτούν προφορικώς επί της µικρότερης έγγραφης προσφοράς, οι µειοδοτικές αυτές προσφορές εγγράφονται στον πίνακα µειοδοτικού διαγωνισµού κατά σειρά και εκφωνούνται µετά του ονόµατος του µειοδότη. β. Η προφορική µειοδοτική προσφορά γίνεται δεκτή, εφόσον είναι τουλάχιστον κατά δύο τοις εκατό (2%) κατώτερη της µικρότερης ως άνω έγγραφης προσφοράς και κατά το ποσοστό αυτό συνεχίζεται η µειοδοσία έως το πέρας της. Απαράδεκτη είναι κάθε προσφορά µε µικρότερο ποσοστό. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον µειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει τελικώς τον τελευταίο µειοδότη. 14

15 γ. Στην περίπτωση που στο στάδιο της προφορικής µειοδοσίας δεν γίνουν νέες προσφορές, ως επιτευχθέν µίσθωµα θεωρείται αυτό που ζητήθηκε µε την µικρότερη έγγραφη προσφορά, επί περισσοτέρων δε ίσων προσφορών, το επιλεγόµενο ακίνητο από την Επιτροπή του διαγωνισµού. δ. Κατά της νοµιµότητας της διακήρυξης, της συµµετοχής µειοδότη ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του προφορικού διαγωνισµού, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων, ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισµού, η οποία αποφαίνεται οριστικώς επί των ενστάσεων. Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται µόνο από τους συµµετέχοντες στον προφορικό µειοδοτικό διαγωνισµό εγγράφως, κατά την διάρκειά του ή εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την λήξη διενέργειας αυτού. 7. Μετά τη λήξη της προφορικής µειοδοσίας συντάσσεται πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από την Επιτροπή του διαγωνισµού και τον τελευταίο µειοδότη. 8. Ο φάκελος του τελευταίου µειοδότη αποστέλλεται, είτε στο Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών (ΣΟΕ), είτε σε Ορκωτό Εκτιµητή, που θα επιλέξει το Ψ.Ν.Θ., για την εκτίµηση της αγοραίας αξίας του ακινήτου. (Ν. 4093/2012) 9. Εάν µε την, κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, απόφαση της Επιτροπής του διαγωνισµού, κριθεί κατάλληλο ένα και µόνον από τα προσφερόµενα για αγορά ακίνητα, εναπόκειται στην κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου, είτε η επανάληψη του διαγωνισµού, είτε η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 14 ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μετά την εκτίµηση του ΣΟΕ ή του Ορκωτού Εκτιµητή, η Επιτροπή του διαγωνισµού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο προτείνει αιτιολογηµένα προς το.σ. την κατακύρωση του διαγωνισµού για την αγορά του ακινήτου ή την επανάληψη του διαγωνισµού. Το πρακτικό συνοδεύεται από την έκθεση της Επιτροπής Εκτιµητών περί καταλληλότητας του ακινήτου, επισυναπτόµενων των προσφορών των µειοδοτών, των ενστάσεων και των επ αυτών αποφάσεων της Επιτροπής καθώς και της Εκτίµησης του ΣΟΕ ή του Ορκωτού Εκτιµητή. Το ιοικητικό Συµβούλιο εντός δέκα πέντε (15) ηµερών, αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ή της επανάληψης αυτού, εκτός και εάν για ειδικούς λόγους επιβάλλεται η αναβολή λήψης απόφασης για εύλογο χρονικό διάστηµα. Για την επιλογή του καταλληλότερου ακινήτου, η Επιτροπή του διαγωνισµού και το ιοικητικό Συµβούλιο, δεν δεσµεύονται από τυχόν µικρότερη τιµή αγοράς άλλου ακινήτου, µπορούν δε κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασής τους, να προτιµήσουν οιοδήποτε από τα προσφερόµενα ακίνητα. ΑΡΘΡΟ 15 ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΤΛΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο έλεγχος των τίτλων κυριότητας του κτιρίου και της νοµιµότητας αυτών, και η εν συνεχεία κατάρτιση του πωλητηρίου συµβολαίου, θα λάβουν χώρα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 56 του Π. 715/

16 1. Η απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, γνωστοποιείται εγγράφως και επί αποδείξει, στον ιδιοκτήτη του επιλεγέντος ακινήτου, ο οποίος καλείται να προσκοµίσει τους πλήρεις τίτλους ιδιοκτησίας µε τα σχετικά πρόσφατα πιστοποιητικά κυριότητας καθώς και τα πιστοποιητικά ότι το ακίνητο είναι ελεύθερο από κάθε βάρος και διεκδίκηση, εντός προθεσµίας όχι µικρότερης των δέκα (10) ηµερών και όχι µεγαλύτερης των είκοσι πέντε (25) ηµερών. Επιτρέπεται η προθεσµία αυτή και πάντως προ της παρόδου της, να παραταθεί άπαξ µε όµοια απόφαση, µετά από ειδικώς αιτιολογηµένη αίτηση του ιδιοκτήτη. 2. Στην περίπτωση κατά την οποία η παράταση της προηγούµενης παραγράφου παρέλθει άπρακτη, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου και καταπίπτει υπέρ του Νοσοκοµείου η Εγγύηση συµµετοχής και ο διαγωνισµός επαναλαµβάνεται. 3. Μετά τον έλεγχο της νοµιµότητας των τίτλων κυριότητας, ο ιδιοκτήτης καλείται εγγράφως και επί αποδείξει, για την υπογραφή του πωλητηρίου συµβολαίου, µε το οποίο θα δεσµεύεται για τις διαρρυθµίσεις που πρόκειται να υλοποιήσει στο ακίνητο και ότι θα παραδώσει αυτό στο διασυνδεόµενο Ψ.Ν.Θ. έτοιµο προς χρήση, εντός του χρονικού ορίου που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Στην περίπτωση κατά την οποία η προθεσµία που τάσσει η πρόσκληση του διασυνδεόµενου Ψ.Ν.Θ., για να προσέλθει ο ιδιοκτήτης για την υπογραφή του πωλητηρίου συµβολαίου, παρέλθει άπρακτη, εφαρµόζονται τα οριζόµενα της προηγούµενης παραγράφου, επιφυλασσοµένου του Νοσοκοµείου παντός άλλου νοµίµου δικαιώµατός του. Εάν διαπιστωθεί ότι οι τίτλοι κυριότητας είναι ελλιπείς, προσκαλείται κατά τον ίδιο τρόπο ο ιδιοκτήτης για την συµπλήρωσή τους, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών. Στην περίπτωση κατά την οποία η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη ή τα υποβληθέντα στοιχεία κρίνονται ανεπαρκή για την απόδειξη της κυριότητας του ακινήτου (νοµιµότητα των τίτλων ιδιοκτησίας), εφαρµόζονται επίσης τα οριζόµενα της προηγούµενης παραγράφου, επιφυλασσοµένου του Νοσοκοµείου παντός άλλου νοµίµου δικαιώµατός του. 4. Εάν εντός διµήνου, από την προσκόµιση εκ µέρους του ιδιοκτήτη και του τελευταίου ζητηθέντος τίτλου κυριότητος, δεν τον καλέσει το Νοσοκοµείο για την υπογραφή του πωλητηρίου συµβολαίου, αυτός απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωσή του, εφόσον το δηλώσει εγγράφως, και του επιστρέφεται η κατατεθείσα εγγύησή του. ΑΡΘΡΟ 16 ο ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός για την αγορά του ακινήτου επαναλαµβάνεται όταν: α. Το ιοικητικό Συµβούλιο θεωρεί ασύµφορο το επιτευχθέν αποτέλεσµα ή προβλέπει σε περεταίρω συναγωνισµό. β. Στον προκηρυχθέντα διαγωνισµό δεν προσήλθε κανείς µειοδότης γ. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου που επιλέχτηκε, κηρυχθεί έκπτωτος 16

17 ΑΡΘΡΟ 17 ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΗ 1. Το τίµηµα καταβάλλεται στον πωλητή, ενώπιον συµβολαιογράφου της επιλογής του διασυνδεόµενου Ψ.Ν.Θ., ως εξής: - Με τη µεταγραφή του συµβολαίου αγοράς ή την καταχώρηση στα κτηµατολογικά βιβλία του αρµόδιου Κτηµατολογικού Γραφείου, θα καταβληθεί ποσό ίσο µε το 40% του τιµήµατος της αγοράς του ακινήτου. - Με την παραλαβή του ακινήτου πλήρους διαµορφούµενου και της σύνταξης της σχετικής πράξης εξόφλησης, θα καταβληθεί το υπόλοιπο ποσό ίσο µε το 60% του τιµήµατος της αγοράς του ακινήτου (πλήρης εξόφληση) 2. Το τίµηµα υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις: - Ποσοστό 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων, άρθρο 238, εδάφιο 2, περίπτωση β του Ν. 4072/ Ποσοστό 4% ως Φόρος Εισοδήµατος Οι ανωτέρω κρατήσεις βαρύνουν τον πωλητή 3. Ο πωλητής, επίσης επιβαρύνεται µε τις δαπάνες για την αµοιβή του συµβολαιογράφου, που θα επιλέξει το Νοσοκοµείο, για την σύνταξη του συµβολαίου αγοράς του ακινήτου και της εξοφλητικής πράξης, την δαπάνη της παράστασης του δικηγόρου που θα επιλέξει το Νοσοκοµείο για να παραστεί για λογαριασµό του, µε τις δαπάνες που αφορούν σε πάσης φύσεως φόρους, τέλη και µε δαπάνες που αφορούν στις συµβάσεις δηµοσίου, στη µεταβίβαση του ακινήτου, στην εκτίµηση αυτού καθώς και σε κάθε άλλο ειδικό τέλος ή επιβάρυνση που επιβάλλει ο νόµος. ΑΡΘΡΟ 18 ο ΠΑΡΑ ΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο µέγιστος χρόνος παράδοσης του ακινήτου, έτοιµου προς χρήση, ορίζεται στους τέσσερις (4) µήνες από την υπογραφή του συµβολαίου αγοράς και σύµφωνα µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. Ο ανωτέρω χρόνος παράδοσης του ακινήτου δεν µπορεί να διαφοροποιηθεί παρά µόνο στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες παρατίθενται περιοριστικά σε: Πυρκαγιά, Πληµµύρα, Σεισµός, Πόλεµος. Η παραλαβή του ακινήτου γίνεται από Τριµελή Επιτροπή, η οποία ορίζεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, για τον σκοπό αυτό. Η Επιτροπή θα παραλάβει το ακίνητο µε τις µετατροπές του και θα κρίνει ότι δεν έγιναν κακοτεχνίες. Για την παραλαβή συντάσσεται Πρωτόκολλο εις διπλούν, εκ των οποίων το ένα υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία του διασυνδεόµενου Ψ.Ν.Θ. και το άλλο λαµβάνει ο πωλητής. Αµέσως µετά την σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου, καταβάλλεται στον πωλητή το υπόλοιπο τίµηµα της αγοράς του ακινήτου, ενώπιον συµβολαιογράφου, συντασσόµενης και της σχετικής εξοφλητικής πράξης αυτού. 17

18 ΑΡΘΡΟ 19 ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΗ Κατά την εκτέλεση των εργασιών, ο πωλητής πρέπει να τηρεί τις διατάξεις Νόµου και τις σχετικές αστυνοµικές διατάξεις, τον βαρύνουν δε όλες οι αστικές και ποινικές ευθύνες για οποιοδήποτε ατύχηµα που τυχόν θα συµβεί σε βάρος προσώπων που απασχολούνται στις εργασίες του κτιρίου ή σε βάρος άλλων τρίτων προσώπων, καθώς και οποιαδήποτε ζηµία σε όµορους ιδιοκτήτες. Ο πωλητής αναγνωρίζει ρητά ότι τον βαρύνουν αποκλειστικά τυχόν ευθύνες για κάθε ζηµία, σε όλη τη διάρκεια µέχρι την παράδοση του κτιρίου και φέρει τον κίνδυνο του συνόλου του κτιρίου και των εργασιών που θα απαιτηθούν µέχρι την ολοσχερή αποπεράτωσή του και µέχρι την παράδοσή του στο διασυνδεόµενο Ψ.Ν.Θ. ΑΡΘΡΟ 20 ο ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ 1. Το Νοσοκοµείο δεν έχει καµία ευθύνη αποζηµιώσεως, σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης ή µαταίωσης του παρόντος διαγωνισµού και κανένας από τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό, δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζηµιώσεως. Με την αποδοχή των όρων της παρούσας ρητά αποδέχονται όλοι οι διαγωνιζόµενοι ότι παραιτούνται από κάθε τυχόν υφιστάµενο τέτοιο δικαίωµά τους. 2. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε περίπτωση δε υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Αποκλείεται η καταβολή µεσιτικών δικαιωµάτων από το Νοσοκοµείο 4. Η δαπάνη δηµοσιεύσεων της παρούσας διακήρυξης και των τυχόν επαναληπτικών διαγωνισµών, βαρύνουν τον πωλητή. 5. Η προκήρυξη αυτή και το συµβόλαιο που θα καταρτισθεί µε βάση αυτή, θα διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό ίκαιο. 6. Για οποιαδήποτε διαφορά, η οποία τυχόν προκύψει από την υλοποίηση των όσων θα αναφέρονται στο συµβόλαιο αγοράς, αρµόδια είναι τα ικαστήρια Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΛΤΣΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΚΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ( ΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΟΥ ΚΨΥ Το παρόν κτιριολογικό πρόγραµµα αποτελεί προσαρµογή για τα δεδοµένα της Θεσσαλονίκης, του κτιριολογικού προγράµµατος του Πολυδύναµου Κέντρου Ψυχικής Υγείας, που εγκρίθηκε µε την υπ' αριθµ. Υ8β/ΓΠ οικ , Απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και οι συντάξαντες είναι: Στέλιος Γλυνός, Αρχιτέκτονας στη /νση Ψυχικής Υγείας Κωνσταντίνος ούσης, Αρχιτέκτονας στη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Σύµβουλος Σύνταξης: Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος, Ψυχίατρος. Η προσαρµογή έγινε από τους: Νικόλαο Ματζιούνη Πολιτικό Μηχανικό, στην ΤΥ του ΨΝΘ Παντελή Νικοπολιτίδη, Τεχνολόγο Πολιτικό Μηχανικό, στην ΤΥ του ΨΝΘ και βασίστηκε στις συζητήσεις και υποδείξεις της Επιτροπής για την σύνταξη πρότασης του έργου µε τίτλο: ΚΨΥ µε κλίνες και Κέντρο Παρέµβασης στην Κρίση ( υτικός Τοµέας) στο πλαίσιο ΕΣΠΑ. 19

20 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ Η εγκατάσταση της Μονάδας θα γίνει σε κτίριο που βρίσκεται σε περιοχές κατοικίας, κατά προτίµηση µέσα στην πόλη, και στην περιοχή της µητροπολιτικής περιοχής Θεσσαλονίκης, στους εξής δυτικούς δήµους: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΚΟΡ ΕΛΙΟΥ- ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του Κέντρου Ψυχικής Υγείας (ΚΨΥ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1397/83 (άρθρο 21, παρ.3) είναι η ψυχοκοινωνική µέριµνα, η συµβουλευτική παρέµβαση στην κοινότητα και η ενηµέρωση, η πρόληψη, η θεραπεία και η συµβολή στην αποκατάσταση και κοινωνική ένταξη των ασθενών. Το ΚΨΥ επιτελεί σηµαντικό Εκπαιδευτικό Έργο που αφορά αφενός τη διαρκή επιµόρφωση / εκπαίδευση του προσωπικού του και αφετέρου την εκπαίδευση επαγγελµατιών Ψυχικής Υγείας τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Χαρακτήρας του χώρου: Όλες οι λειτουργίες του ΚΨΥ θα εξελίσσονται σε χώρους λειτουργικά απλούς και οικείους για τους ασθενείς. 1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Σε όλα τα προς επιλογή κτίρια πρέπει να ελέγχεται η νοµιµότητα των υφιστάµενων κατασκευών, η εκπλήρωση των όρων και των προϋποθέσεων που καθορίζονται από τους σχετικούς κανονισµούς, καθώς και η λειτουργικότητα του κτιρίου Νοµιµότητα κτιρίου: α. Έλεγχος της εφαρµογής των διατάξεων του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού (ΓΟΚ), Ν. 1577/85, ΦΕΚ 210/Α/85 και όπως ισχύει σήµερα. β. Το κτίριο το οποίο θα επιλεγεί για την εγκατάσταση του ΚΨΥ θα πρέπει να έχει ανεγερθεί µε Οικοδοµική Άδεια ή να είναι Νοµίµως Υφιστάµενο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το άρθρο 23, παρ. 1 του Ν. 1577/85. γ. εδοµένου ότι το Κέντρο Ψυχικής Υγείας είναι κτίριο υγείας πρόνοιας, θα χρειαστεί αλλαγή χρήσης. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει το υποψήφιο προς αγορά κτίριο να µπορεί να συµµορφωθεί µε τις νέες απαιτήσεις, όπως προκύπτουν από τον ΓΟΚ και τον κτιριοδοµικό κανονισµό. δ. Κατηγορία σπουδαιότητας δοµήµατος ΕΑΚ 2000, Σ2 20

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ - ΗΚΕΘ - ------------------------------------- Έδρα : Πλ. Ι. Μεταξά ΕΠΑΝΟΜΗ Επανοµή 25/05/2012 ΑΦΜ : 997567943 ΟΥ : Καλαµαριάς Αρ. πρωτ.: 325 Τ.Κ. : 57500 ΕΠΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άστρος 15/07/ 2014 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Ρ Ε Ι Α Σ Κ Υ Ν Ο Υ Ρ Ι Α Σ Δ / ν σ η : Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν & Ο ι κ ο ν ο μ ι - κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν Τ μ ή μ α : Ο ι κ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης γραφείων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης γραφείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Δ.Α.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 6, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. : 25310 35313, 25310 35314 FAX : 25310 20960 email : tee_thrace@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 21-04-2016 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 5348 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 29 10 2014 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.: 10947 Ταχ. Κώδικας: 220 01 Άστρος Πληρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ιωάννινα 2/10/2015 Αριθ. Πρωτ.: 7553 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ελ. Βενιζέλου 4 - Ιωάννινα 45444 2651054500 fax:2651054547 ΜΙΣΘΩΣΗ: «Ενοικίαση γραφείων ΔΕΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 74153 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: AΚΑ ΗΜΙΑΣ 40 /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΑΚΙΝΗΤΗΣ & ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦ.: B. ΦΡΑΓΚΑΝΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 22-10-2014 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 5700

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 22-10-2014 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 5700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 22-10-2014 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 5700 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α Α:Ω4Β1469ΗΗ7-20Ν /ΝΣΗ Τµήµα : Πληροφορίες : 2 ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ακίνητης- Κινητής Περιουσίας : Α.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

<<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ 124 61 Τμ Προμηθειών ΤΗΛ: 2132046170-171 ΑΡ. πρωτ. 7568/728438 ΧΑΙΔΑΡΙ 20/06/2014

<<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ 124 61 Τμ Προμηθειών ΤΗΛ: 2132046170-171 ΑΡ. πρωτ. 7568/728438 ΧΑΙΔΑΡΙ 20/06/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ 124 61 Τμ Προμηθειών ΤΗΛ: 2132046170-171 ΑΡ. πρωτ. 7568/728438 ΧΑΙΔΑΡΙ 20/06/2014 ΤΟ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο.. / 0 /2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

αποφασίζει και εγκρίνει την εφαρμογή της παρακάτω διαδικασίας για τη μίσθωση κτιρίων :

αποφασίζει και εγκρίνει την εφαρμογή της παρακάτω διαδικασίας για τη μίσθωση κτιρίων : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 73/12.04.2006 Θέμα 3 ο : 3.22 : Διοικητικά Διαδικασία μίσθωσης κτιρίων Το Πρυτανικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : - Την με ημερομηνία 6/4/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 16/02/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:25169 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 16/02/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:25169 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 16/02/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:25169 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΑ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10/03/2011, Πέμπτη, 11:00 πμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5702 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5702 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5702 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Α Α : 6ΣΜ 469ΗΗ7-ΑΟΩ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: AΚΑ ΗΜΙΑΣ 40 /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΑΚΙΝΗΤΗΣ & ΚΙΝΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ -ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 19973/5-4-2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 14-10-2015 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 15935 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μίσθωσης χώρου για την λειτουργία του υποέργου 1 «ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ Β4ΣΞ4690Ω3-21Ε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 51/12

ΑΔΑ Β4ΣΞ4690Ω3-21Ε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 51/12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4Η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Π. Ελευθεριάδης Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μετατροπή απορριµµατοφόρου σε πρέσα. Αριθµός ς : 186874/30-11-12 Αρµόδιος: Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058 ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο : Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Προµήθεια µεταλλικών σταυρών & µεταλλικών κιβωτίων οστεοφυλακίου µονά διπλά για τάφους τριετούς χρήσεως των ηµοτικών Κοιµητηρίων Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρµόδιος:Παναγόπουλος Β. ΤΗΛ.: 213.1314570 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 17-12-2013 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο Αρ.πρωτ.:620/190/17-12-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 341 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 341 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Χ. Μαχαίρας Θεσσαλονίκη: 30-12-2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσα 21.03.2016 Αρ. Πρωτοκόλλου : 640. Ν.Π.Δ.Δ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Αµυνταίου έχοντας υπ όψη:

Ο ήµαρχος Αµυνταίου έχοντας υπ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Τµήµα: Οικονοµική Υπηρεσία Αµύνταιο 10/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 22458 Ο ήµαρχος Αµυνταίου έχοντας υπ όψη: 1) τις διατάξεις του Π.. 270/1981 2) τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διανομή δώδεκα (12) τευχών του

ΘΕΜΑ: «Διανομή δώδεκα (12) τευχών του ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ Συκιές 28-01-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 277 ΘΕΜΑ: «Διανομή δώδεκα (12) τευχών του περιοδικού ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ στο Δήμο Νεάπολης Συκεών και σε γειτονικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν κατάστημα το οποίο θα μισθωθεί από την ΕΥΑΘ Α.Ε. για τις ανάγκες μετεγκατάστασης του καταστήματος ταμείων είσπραξης και γραφείων εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΕΠΑΝΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΕΠΑΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο 14/06/2016 ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 12025 /ΝΣΗ: Βασιλέως Κων/νου 34 Τηλ: 2752360914 ΦΑΞ: 2752360967 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93).

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια και τοποθέτηση ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ξύλινου δαπέδου και συστήµατος ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ υπερυψωµένου ρυθµιζόµενου /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ δαπέδου» ΤΜΗΜΑ Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 437 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 74/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 74/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

και οικονοµικών καταστάσεων του ήµου Νεάπολης-Συκεών για τα έτη 2011 & 2012

και οικονοµικών καταστάσεων του ήµου Νεάπολης-Συκεών για τα έτη 2011 & 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Συκιές 10/01/2012 Αρ. Πρωτ 1677 ΘΕΜΑ: Εργασίες ελέγχου ισολογισµού και οικονοµικών καταστάσεων του ήµου Νεάπολης-Συκεών για τα έτη 2011 & 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 28/2/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 1704 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2013. Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2013. Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας 04/2013 για την αγορά κτιρίου/ων προς στέγαση των εκπαιδευτικών ερευνητικών αναγκών και δραστηριοτήτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Χολαργός -03-2013 Αρ. πρωτ.: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προµήθεια «Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων, λαµπτήρων & ηλεκτρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 21/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 129197/11540 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα