Ανάλυση της Συνεισφοράς του Κλάδου της Διαφήμισης / Επικοινωνίας στην Ελληνική Οικονομία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάλυση της Συνεισφοράς του Κλάδου της Διαφήμισης / Επικοινωνίας στην Ελληνική Οικονομία"

Transcript

1 Ανάλυση της Συνεισφοράς του Κλάδου της Διαφήμισης / Επικοινωνίας στην Ελληνική Οικονομία Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Φεβρουάριος 2015

2 Περιορισμοί Μελέτης Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από το Σύμβουλο με βάση τις προβλέψεις της σχετικής σύμβασης με ημερομηνία 3 Νοεμβρίου Η παρούσα μελέτη στηρίχθηκε τόσο σε πληροφορίες που παρείχε ο Πελάτης όσο και σε στοιχεία από άλλες πηγές που αναφέρονται στο κείμενο. Ο Σύμβουλος δεν έχει προβεί σε κανενός είδους ανεξάρτητη εξέταση ή έλεγχο των πληροφοριών αυτών ούτε έχει επαληθεύσει με οποιονδήποτε τρόπο εκτιμήσεις προερχόμενες από τον Πελάτη ή εκπροσώπους αυτού οπότε και δεν παρέχει κανενός είδους σχετικές εγγυήσεις ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την ορθότητα ή την πληρότητά τους. Διευκρινίζεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε ανεξάρτητη πρωτογενής έρευνα αγοράς στους αντίστοιχους κλάδους. Επίσης διευκρινίζεται ότι τα οικονομικά στοιχεία των εταιριών του κλάδου δεν έχουν ελεγχθεί από το Σύμβουλο στα πλαίσια του παρόντος έργου. Σε διάφορα σημεία της μελέτης χρησιμοποιούνται μέσοι όροι κατανομών για την απεικόνιση / ανάλυση συγκεκριμένων πληθυσμών. Τονίζεται ότι τα σχετικά αποτελέσματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μόνο ως ενδείξεις καθώς στην πραγματικότητα διαφορές πιθανότατα υπάρχουν μεταξύ του πληθυσμού, διαφορές που ενδεχομένως να είναι και σημαντικές. Σημειώνεται ότι για τους σκοπούς της μελέτης κάθε κατηγορία εμπλεκομένων (Διαφημιστικές εταιρίες, Media Agencies, Διαφημιζόμενοι, Μέσα) προσομοιώθηκε μέσω του τελευταίου διαθέσιμου πίνακα εισροών εκροών που παρέχεται από την Eurostat, με τις κατάλληλες προσαρμογές σε δεδομένα όπου υπήρχε πληρέστερη πληροφορία. Η συγκεκριμένη προσομοίωση των εταιριών είναι ενδεικτική των βασικών οικονομικών δραστηριοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούνται οι εν λόγω εταιρίες, παρόλα αυτά, οι επιπτώσεις μπορεί να διαφέρουν σε διάφορους παράγοντες όπως η κοστολογική δομή, οι πολιτικές τιμολόγησης, κλπ. Κανένα σημείο της μελέτης δεν αποτελεί ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί υπόσχεση ή δεσμευτική πρόβλεψη για το μέλλον. Επισημαίνουμε ότι οι υποθέσεις που έχουν υιοθετηθεί στη μελέτη αυτή, όπως και τυχόν εκτιμήσεις για τη δομή διαφόρων μεγεθών, ενδεχομένως να μεταβληθούν, με συνέπεια τη μεταβολή των σχετικών αποτελεσμάτων της μελέτης, μεταβολή η οποία μπορεί να είναι και σημαντική. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης που παρουσιάζονται στο παρόν είναι ενδεικτικά και βασίζονται σε εύλογες παραδοχές, αλλά και άλλες προϋποθέσεις που υιοθετήθηκαν. Η χρήση ή στήριξη στην παρούσα μελέτη από οποιοδήποτε μέρος και τυχόν αποφάσεις που βασίζονται σε αυτήν αποτελούν αποκλειστική υπευθυνότητα αυτών που χρησιμοποιούν τη μελέτη. Κάθε παραλήπτης θα πρέπει να κάνει τις δικές του εκτιμήσεις σχετικά με την αποτύπωση διαφόρων μεγεθών και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Ο Σύμβουλος δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για ζημίες που μπορεί να προκύψουν σε οποιοδήποτε μέρος σαν αποτέλεσμα αποφάσεων που θα ληφθούν βασισμένες στην παρούσα μελέτη

3 Επιτελική Σύνοψη Μέσω της διαφημιστικής δαπάνης, συντηρείται παραγόμενο προϊόν στην Ελληνική οικονομία, η αξία του οποίου εκτιμάται να είναι 2πλάσια της διαφημιστικής δαπάνης. Εάν ενσωματωθεί και η μέση απόδοση της διαφήμισης στις πωλήσεις των διαφημιζομένων, τότε η αξία των παραγόμενων προϊόντων αυξάνεται και ανέρχεται συνολικά στο 3πλάσιο της διαφημιστικής δαπάνης. Πέραν των ~6,000 άμεσων θέσεων εργασίας που συντηρούνται στον κλάδο Διαφήμισης και Επικοινωνίας, μέσω των κύκλων οικονομικής δραστηριότητας συντηρούνται επιπλέον ~9,000 θέσεις απασχόλησης. Εάν συνυπολογιστεί και η μέση επίδραση της διαφήμισης στις πωλήσεις των διαφημιζομένων, η απασχόληση αυξάνεται επιπλέον κατά ~12,000 θέσεις απασχόλησης λόγω αύξησης της έντασης εργασίας στους ίδιους τους διαφημιζόμενους. Ουσιαστικά, για κάθε θέση απασχόλησης στον κλάδο, αντιστοιχούν ~2,5 θέσεις στην ευρύτερη οικονομία ή ~4,5 θέσεις αν συνυπολογιστεί και η απόδοση της διαφήμισης. Η δραστηριότητα του κλάδου το 2013 δρομολόγησε ~ 556 εκατ. σε άμεσους, έμμεσους φόρους και λοιπές εισφορές, στηρίζοντας ουσιαστικά τη λειτουργία του κράτους. Με τα παραπάνω, η συνολική συνεισφορά εκτιμάται ότι είναι 4πλάσια της διαφημιστικής δαπάνης. Ο κλάδος της διαφήμισης και επικοινωνίας στηρίζει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, αλλά και τη συνολική ανάπτυξη αγορών μέσω του εξαγωγικού μάρκετινγκ το οποίο αναγνωρίζει και αξιοποιεί ευκαιρίες εξωστρέφειας. Ειδικότερα στις εξαγωγές, η διαφήμιση συμβάλει στη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα των προϊόντων, διευκολύνει τη διείσδυση προϊόντων και την κατάκτηση μεγαλύτερων μεριδίων αγοράς. Ιδιαίτερα για την Ελλάδα όπου παρουσιάζει έλλειμμα εξαγωγιμότητας σε σχέση με το μέσο όρο της Ε.Ε., τα περιθώρια ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Παράδειγμα αποτελούν δυναμικές κατηγορίες ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, η εξειδίκευση και το branding των οποίων θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντική υπεραξία στην οικονομία. Η διαφήμιση συμβάλει ουσιαστικά στην ενημέρωση των καταναλωτών, οδηγώντας σε ανάπτυξη τις αγορές μέσω του ανταγωνισμού. Ειδικότερα, η διαφήμιση αυξάνει την ευαισθησία τιμής των καταναλωτών, καθώς τους επιτρέπει να συγκρίνουν ευκολότερα προϊόντα και τιμές, οδηγώντας παράλληλα προγράμματα καινοτομίας από τους διαφημιζόμενους. Η διαφήμιση αποτελεί τον σημαντικότερο χρηματοδότη της λειτουργίας των μέσων. Χωρίς τον κλάδο της διαφήμισης / επικοινωνίας, τα Μέσα θα έπρεπε να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης μεταξύ των οποίων θα ήταν και η έναρξη χρέωσης / αύξηση της χρέωσης των τελικών χρηστών. Κατ επέκταση εκδόσεις Free-Press και ραδιοφωνικοί σταθμοί θα έπαυαν να υπάρχουν, ιδιωτικά κανάλια θα έπρεπε να λειτουργούν πλέον σε συνδρομητική βάση, ενώ εφημερίδες και περιοδικά θα έπρεπε να αυξήσουν σημαντικά την τιμή πώλησής τους. Η διαφήμιση λόγω της αμεσότητας που διαθέτει με το κοινό, ευαισθητοποιεί και συμβάλλει στην αλλαγή συμπεριφορών προς όφελος της κοινωνίας, αναγνωρίζοντας τάσεις και υποστηρίζοντας σημαντικές κοινωνικές πρωτοβουλίες

4 Το οικοσύστημα της διαφήμισης & επικοινωνίας - 4 -

5 Εμπλεκόμενοι στη Διαφήμιση / Επικοινωνία Οι εμπλεκόμενοι στο οικοσύστημα της Διαφήμισης / Επικοινωνίας για τους σκοπούς της μελέτης θεωρούνται οι παρακάτω: Διαφημιζόμενος Κοινό / Καταναλωτές Κλάδος Διαφήμισης / Επικοινωνίας Διαφημιστικές εταιρίες Media Agencies Εταιρίες Δημοσίων Σχέσεων Εταιρίες Promotion / Interactive Marketing (IMC) Εταιρίες Branding / Design Μέσα Διαφήμισης ΜΜΕ, Διαδίκτυο, Outdoor, Κινηματογράφος, κ.α. Προμηθευτές Κλάδου Διαφήμισης / Επικοινωνίας Βασικοί Προμηθευτές π.χ. Εταιρίες Παραγωγής & Εταιρίες Ερευνών (κατά το τμήμα δραστηριότητάς τους που σχετίζεται με τη διαφήμιση / επικοινωνία) Λοιποί Προμηθευτές του Κλάδου (π.χ. εταιρίες κοινής ωφέλειας, εταιρίες καθαρισμού, ασφαλιστικές εταιρίες) - 5 -

6 Εμπλεκόμενοι στη Διαφήμιση / Επικοινωνία (συνέχεια) Όλες οι εταιρίες των διαφόρων τομέων διαφήμισης / επικοινωνίας έχουν ως κοινό σκοπό την υποστήριξη των στόχων των πελατών τους, δηλαδή την αύξηση πωλήσεων, αύξηση αναγνωσιμότητας, διαχείριση εταιρικής εικόνας, προώθηση συγκεκριμένων συμπεριφορών, κ.α. Διαφημιστικές εταιρίες Παρέχουν πλήρεις διαφημιστικές υπηρεσίες στους πελάτες τους (π.χ. σχεδιασμός, δημιουργία, παραγωγή διαφημιστικών μηνυμάτων, έρευνα και επιλογή των μέσων) Media Agencies Παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες media planning & buying στους πελάτες τους Εταιρίες Δημοσίων Σχέσεων Παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης της διαχείρισης της δημόσιας εικόνας των πελατών τους, υποστήριξης event management, οργάνωσης εκμετάλλευσης χορηγιών κ.α. Εταιρίες Promotion / Interactive Marketing (IMC) Παρέχουν υπηρεσίες υλοποίησης άμεσων & διαδραστικών καμπανιών, σχεδιασμού και υλοποίησης προωθητικών ενεργειών Εταιρίες Branding / Design* Παρέχουν υπηρεσίες αξιολόγησης και σχεδιασμού ταυτότητας ενός brand * Συνεργαζόμενες εταιρίες με ΕΔΕΕ - 6 -

7 Σχέσεις μεταξύ εμπλεκομένων Κλάδος Διαφήμισης / Επικοινωνίας Ο κλάδος διαφήμισης / επικοινωνίας προσφέρει απευθείας υπηρεσίες στους διαφημιζόμενους, παρόλα αυτά, υπάρχουν περιπτώσεις όπου εταιρίες του κλάδου παρέχουν υπηρεσίες εντός του κλάδου για λογαριασμό του διαφημιζόμενου. Ο κλάδος διαφήμισης συνεργάζεται με τα Μέσα, με τις εταιρίες παραγωγής και με τις εταιρίες έρευνας (βασικοί προμηθευτές) για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους διαφημιζόμενους. Για τη λειτουργία τους, οι εταιρίες του κλάδου κάνουν χρήση υπηρεσιών λοιπών μη βασικών προμηθευτών (π.χ. υπηρεσίες καθαρισμού, υπηρεσιών κοινής ωφέλειας) Διαφημιζόμενοι Οι διαφημιζόμενοι συνεργάζονται είτε μέσω του κλάδου 1 είτε απευθείας με βασικούς προμηθευτές (Μέσα, εταιρίες έρευνας και εταιρίες παραγωγής). Οι εν λόγω βασικοί προμηθευτές για τη λειτουργία τους, κάνουν χρήση υπηρεσιών λοιπών μη βασικών προμηθευτών (π.χ. υπηρεσίες καθαρισμού, υπηρεσιών κοινής ωφέλειας) 1 Δεν λαμβάνονται υπόψη διαφοροποιήσεις στους κανόνες τιμολόγησης που αναμένεται να ενεργοποιηθούν με βάση το Ν. 4279/2014 Ροή υπηρεσίας / Τιμολόγηση Βασικοί Προμηθευτές Λοιποί Προμηθευτές - 7 -

8 Αναγνώριση επιπτώσεων προς μελέτη - 8 -

9 Επιπτώσεις της διαφήμισης / επικοινωνίας προς μελέτη Α Οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις διαφήμισης / επικοινωνίας Επιπτώσεις από τη λειτουργία του κλάδου σε παραγόμενο προϊόν, απασχόληση, μισθοδοσία, φορολογία και λοιπές εισφορές Β Επιπλέον συνεισφορά διαφήμισης / επικοινωνίας Η διαφήμιση στηρίζει την επιχειρηματικότητα Η διαφήμιση υποστηρίζει την εξωστρέφεια Η διαφήμιση κινεί τις αγορές Η διαφήμιση στηρίζει τον τουρισμό Η διαφήμιση στηρίζει τη λειτουργία των μέσων Κοινωνική συνεισφορά της διαφήμισης - 9 -

10 Κατηγορίες επιπτώσεων (1 από 2) Η ανάλυση των οικονομικών επιπτώσεων του κλάδου βασίζεται στο μοντέλο προσομοίωσης - αλληλεξάρτησης οικονομικών δραστηριοτήτων, ενώ αξιολογούνται και επιπτώσεις ανάδρασης, λόγω της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης. Δαπάνη Απασχόληση Μισθοδοσία

11 Κατηγορίες επιπτώσεων (2 από 2) Οι παρακάτω κατηγορίες οικονομικών επιπτώσεων βασίζονται στο μοντέλο αλληλεξάρτησης των οικονομικών δραστηριοτήτων 1 και προσαρμόζονται ανάλογα με τη ροή της διαφημιστικής δαπάνης από τους διαφημιζόμενους προς τους λοιπούς εμπλεκόμενους στο οικοσύστημα της διαφήμισης / επικοινωνίας Άμεσες Επιπτώσεις Οι επιπτώσεις που δημιουργούνται: (α) στον κλάδο (μέρος της διαφημιστικής δαπάνης που τιμολογείται στον κλάδο) (β) στα Μέσα, Εταιρίες Ερευνών, Εταιρίες Παραγωγής (για το μέρος της διαφημιστικής δαπάνη που τιμολογείται απευθείας σε αυτούς) Επιπτώσεις Ανάδρασης Επιπτώσεις λόγω της αύξησης των πωλήσεων των διαφημιζομένων δηλαδή της αύξησης της κατανάλωσης στο ευρύ κοινό ως αποτέλεσμα της απόδοσης (ROI) της διαφήμισης («2ο κύμα» επιπτώσεων) Έμμεσες & Πολλαπλασιαστικές Επιπτώσεις Οι επιπτώσεις που δημιουργούνται λόγω διαδοχικών κύκλων δαπανών: (α) στους βασικούς και λοιπούς προμηθευτές του κλάδου διαφήμισης (αφορά τη διαφημιστική δαπάνη που τιμολογείται στον κλάδο) (β) στους λοιπούς προμηθευτές των Μέσων, Εταιριών Έρευνας και Παραγωγής (για το μέρος της διαφημιστικής δαπάνη που τιμολογείται απευθείας στα Μέσα, Εταιρίες Ερευνών, Εταιρίες Παραγωγής) 3 Επιπτώσεις λόγω κατανάλωσης Οι πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις λόγω της κατανάλωσης της μισθοδοσίας που συντηρείται άμεσα χάριν της διαφήμισης / επικοινωνίας

12 Οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις διαφήμισης / επικοινωνίας

13 Άμεσες Επιπτώσεις (Κλάδος Διαφημιζόμενοι) Κύκλος εργασιών κλάδου διαφήμισης / επικοινωνίας ~ 573εκατ. Κόστος Μισθοδοσίας Απασχολούμενων ~ 180εκατ. Απασχολούμενοι που σχετίζονται με τη διαφήμιση ~ Απασχολούμενοι σε Εταιρίες Διαφήμισης / Επικοινωνίας Συνολικές Ασφαλιστικές Εισφορές ~ 63εκατ. ~ ~ Απασχολούμενοι στις διαφημιζόμενες εταιρίες Φορολογία Επιχειρήσεων Παρακράτηση φόρου επί μισθοδοσίας Σύνολο ~ 1,3εκατ. ~ 26εκατ. Σημείωση: Αφορούν το έτος Εκτιμήσεις ΕΔΕΕ, Ανάλυση Deloitte

14 Έμμεσες & Πολλαπλασιαστικές Επιπτώσεις (Κλάδος) Οι επιπτώσεις προσεγγίζονται βάσει των δαπανών του κλάδου Διαφήμισης / Επικοινωνίας στο σύνολο των προμηθευτών του κλάδου (βασικοί και λοιποί προμηθευτές). Βασικά Μεγέθη 1 Κύκλος Εργασιών Κλάδου Διαφήμισης / Επικοινωνίας Σε εκατ. 573 (-) Αποσβέσεις 2 (-) Κέρδη Προ Φόρων 5 (-) Μισθοδοσία 75 (-) Management Fees 13 Ενδιάμεσες αναλώσεις εκατ. Παραγόμενο Προϊόν 2 εκατ. Επιπτώσεις Μισθοδοσία 2 εκατ. FTEs 2 = Αρχικές Εισροές ~95 Σύνολο ~ Εκτιμήσεις ΕΔΕΕ, Ανάλυση Deloitte 2 Βάσει πολλαπλασιαστών που προκύπτουν από την ανάλυση του πίνακα εισροών εκροών και εκτιμήσεων για το κόστος μισθοδοσίας μίας μονάδας Ισοδύναμου Πλήρους Απασχόλησης (Full Time Equivalent FTE) του κλάδου διαφήμισης / επικοινωνίας

15 Άμεσες, Έμμεσες & Πολλαπλασιαστικές Επιπτώσεις (Μέσα Ετ. Παραγωγής Ετ. Ερευνών) Οι επιπτώσεις προσεγγίζονται μέσω των σχετικών δαπανών των διαφημιζομένων απευθείας προς τα Μέσα, τις Εταιρίες Παραγωγής και τις Εταιρίες Ερευνών). Διαφημιζόμενοι απευθείας δαπάνες 1 προς: Μέσα Εταιρίες Παραγωγής Εταιρίες Ερευνών ~ 112εκατ. ~ 24εκατ. ~ 22εκατ. Μισθοδοσία που συντηρείται λόγω δαπάνης ~ 16εκατ. ~ 5εκατ. ~ 1.3εκατ. 655 FTEs 192 FTEs 54 FTEs Ενδιάμεσες αναλώσεις 2 εκατ. Παραγόμενο Προϊόν 2 εκατ. Επιπτώσεις Μισθοδοσία 2 εκατ. FTEs 2 Σύνολο ~ Εκτιμήσεις ΕΔΕΕ, Ανάλυση Deloitte 2 Βάσει των κατανομών του πίνακα εισροών εκροών και των σχετικών πολλαπλασιαστών που προκύπτουν από την ανάλυση του, καθώς και εκτιμήσεις για το κόστος μισθοδοσίας μίας μονάδας Ισοδύναμου Πλήρους Απασχόλησης (Full Time Equivalent FTE) του κλάδου διαφήμισης / επικοινωνίας

16 Επιπτώσεις λόγω κατανάλωσης Για τον υπολογισμό των επιπτώσεων στην κατανάλωση λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες των νοικοκυριών των οποίων η μισθοδοσία / εισοδήματα συντηρούνται άμεσα χάριν της διαφήμισης / επικοινωνίας. Μισθοδοσία που συντηρείται άμεσα λόγω της διαφήμισης εκατ. Μισθοδοσία Κλάδου & Διαφημιζομένων 180 Μισθοδοσία στα Μέσα - Λόγω δαπάνης από Διαφημιζομένους 16 Μισθοδοσία στις Ετ. Παραγωγής - Λόγω δαπάνης από Διαφημιζομένους 5 Μισθοδοσία στις Ετ. Έρευνας - Λόγω δαπάνης από Διαφημιζομένους 1.3 Σύνολο Κόστους Μισθοδοσίας Βάσει κατανομών του πίνακα εισροών εκροών που αφορούν την ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες και των σχετικών πολλαπλασιαστών που προκύπτουν από την ανάλυση του, καθώς και εκτιμήσεις για το κόστος μισθοδοσίας μίας μονάδας Ισοδύναμου Πλήρους Απασχόλησης (Full Time Equivalent FTE) του κλάδου διαφήμισης / επικοινωνίας Καθαρά Εισοδήματα ~ 103 εκατ. Παραγόμενο Προϊόν 1 εκατ. Επιπτώσεις Μισθοδοσία 1 εκατ. FTEs

17 Σύνοψη επιπτώσεων (1 από 2) Ανάλυση Δαπανών Διαφημιζομένων: προς τον κλάδο διαφήμισης ( 541εκατ.) 1 προς τα Μέσα ( 112 εκατ.) προς Εταιρίες Παραγωγής ( 24εκατ.) προς Εταιρίες Ερευνών ( 22 εκατ.) Δαπάνες Διαφημιζομένων ~ 0,7 δισ. Έμμεσες & Πολλαπλασιαστικές Επιπτώσεις Παραγόμενο προϊόν που δημιουργείται σε προμηθευτές του κλάδου διαφήμισης & επικοινωνίας και προμηθευτές των Μέσων, Εταιριών Ερευνών και Εταιριών Παραγωγής ~ 1,2 δισ. Επιπλέον επιπτώσεις λόγω κατανάλωσης Επιπλέον δραστηριότητα που δημιουργείται λόγω της μισθοδοσίας που συντηρεί άμεσα η διαφήμιση ~ 0,2 δισ. Ανάλυση παραγόμενου προϊόντος : Κλάδος προς τους προμηθευτές του ( 1,060 δισ.) Διαφημιζόμενοι προς τα Μέσα ( 73εκατ.) Διαφημιζόμενοι προς Εταιρίες Παραγωγής ( 31εκατ.) Διαφημιζόμενοι προς Εταιρίες Ερευνών ( 40εκατ.) ~ 1,4 δισ. (x 2 της διαφημιστικής δαπάνης) 1 Ο συνολικός κύκλος εργασιών του κλάδου ( 573εκατ.) μείον τις δαπάνες εντός κλάδου οι οποίες εκτιμώνται σε ( 32εκατ.)

18 Σύνοψη επιπτώσεων (2 από 2) Η απασχόληση που συντηρείται συνολικά από τη διαφήμιση περιλαμβάνει τις θέσεις εργασίας που συντηρούνται άμεσα στον κλάδο και στους διαφημιζόμενους, αλλά και το σύνολο των θέσεων εργασίας που συντηρούνται λόγω των επιπτώσεων που παρουσιάστηκαν προηγουμένως. Άτομα κλάδου Διαφήμισης & Επικοινωνίας & άτομα που ασχολούνται με τη διαφήμιση στους διαφημιζόμενους ~6.000 FTEs Σύνολο FTEs που συντηρούνται στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας της διαφήμισης & επικοινωνίας πλην των ατόμων του ίδιου του κλάδου FTEs που συντηρούνται λόγω δαπανών κατανάλωσης από τη μισθοδοσία που συντηρείται άμεσα χάριν της διαφήμισης & επικοινωνίας ~8.000 FTEs ~1.000 FTEs ~ FTEs

19 Επιπτώσεις ανάδρασης Η εκτίμηση των επιπτώσεων ανάδρασης στην ευρύτερη οικονομία βασίζεται στη μέση αύξησης των πωλήσεων των διαφημιζομένων εταιριών που προκαλείται από αυξημένη καταναλωτική δαπάνη, βάσει της μέσης απόδοσης μίας σχετικής επένδυσης μάρκετινγκ. Δαπάνες Διαφημιζομένων Εκτιμώμενες επιπλέον πωλήσεις ~ 700εκατ. x 1,09 765εκατ. Μισθοδοσία εκατ. 2 Ενδιάμεσες Αναλώσεις εκατ. 2 Παραγόμενο Προϊόν. εκατ. 2 Επιπτώσεις Μισθοδοσία εκατ. 2 FTEs 2 Μέσο Marketing ROI Βάσει παγκόσμιας συγκριτικής μελέτης της Nielsen που υπολογίζει τη διεθνή απόδοση της επένδυσης μάρκετινγκ (Global Marketing ROI) σε 9%. Αφορά σε μέση απόδοση μετά από βραχυπρόθεσμο διάστημα (short term ROI). 2 Υπολογίζονται βάσει του μοντέλου εισροών εκροών και για τις οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες φαίνεται να επηρεάζονται από τη διαφήμιση, καθώς και εκτιμήσεις για το κόστος μισθοδοσίας μίας μονάδας Ισοδύναμου Πλήρους Απασχόλησης (Full Time Equivalent FTE) FTEs Καθαρά Εισοδήματα Παραγόμενο Προϊόν εκατ. 2 Επιπτώσεις Μισθοδοσία εκατ. 2 FTEs ~ FTEs στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας για την εξυπηρέτηση των επιπλέον πωλήσεων λόγω της διαφήμισης

20 Συνολικές επιπτώσεις (1 από 2) Δαπάνες διαφημιζομένων ~ 0,7 δισ. Έμμεσες & Πολλαπλασιαστικές Επιπτώσεις Παραγόμενο προϊόν που δημιουργείται σε προμηθευτές του κλάδου διαφήμισης & επικοινωνίας και προμηθευτές των Μέσων, Εταιριών Ερευνών και Εταιριών Παραγωγής Επιπλέον επιπτώσεις λόγω κατανάλωσης Επιπλέον δραστηριότητα που δημιουργείται λόγω της μισθοδοσίας που συντηρεί άμεσα η διαφήμιση Επιπτώσεις Ανάδρασης Παραγόμενο προϊόν λόγω της αύξησης των πωλήσεων των διαφημιζομένων ως αποτέλεσμα της μέσης απόδοσης της διαφήμισης ~ 1,2 δισ. ~ 0,2 δισ. ~ 0,7 δισ. ~ 2,1 δισ. (x 3 της διαφημιστικής δαπάνης)

21 Συνολικές επιπτώσεις (2 από 2) Συνολικές Ασφαλιστικές Εισφορές ~ 240 εκατ. ~ FTEs Ο αριθμός FTEs των οποίων η μισθοδοσία συντηρείται άμεσα ή έμμεσα από τη διαφήμιση / επικοινωνία Παρακράτηση φόρου επί μισθοδοσίας ~ 100 εκατ. Εκτιμήσεις ΕΔΕΕ, Ανάλυση Deloitte

22 Συνολική επίδραση της διαφήμισης στην εθνική οικονομία Αγγελιόσημο 1 : 60εκατ. Συνολικές Ασφαλιστικές Εισφορές 2 : 240εκατ. Φόρος Εισοδήματος Εταιριών 2 : 1,3 εκατ. ~ 556 εκατ. Παρακρατήσεις Φόρου Εισοδήματος 2 : 100 εκατ. ΦΠΑ διαφημιστικής δαπάνης 2 : 160 εκατ. 1 Εκτίμηση ΕΔΕΕ 2 Βάσει προηγούμενης ανάλυσης Συνολικές επιπτώσεις (συμπ. φόρων, εισφορών) ~ 2,7 δισ. (x 4 της διαφημιστικής δαπάνης)

23 Επιπλέον συνεισφορά διαφήμισης & επικοινωνίας

24 Επιπλέον συνεισφορά διαφήμισης / επικοινωνίας Η διαφήμιση στηρίζει την επιχειρηματικότητα Η διαφήμιση υποστηρίζει την εξωστρέφεια Η διαφήμιση κινεί τις αγορές Η διαφήμιση στηρίζει τον τουρισμό Η διαφήμιση στηρίζει τη λειτουργία των μέσων Κοινωνική συνεισφορά της διαφήμισης

25 Η διαφήμιση στηρίζει την επιχειρηματικότητα Η διαφήμιση υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών και τακτικών στόχων των Ελληνικών επιχειρήσεων. Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά παραδείγματα επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που υποστηρίχτηκαν αποτελεσματικά από τον κλάδο της διαφήμισης και επικοινωνίας. Ελληνικό προϊόν καθαρισμού με όχημα την οικολογία και την προστασία του περιβάλλοντος Διαφημιστική καμπάνια με θαλάσσια χελώνα «Planeta-Planeta» 1 : - Αυξητική προτίμηση του καταναλωτικού κοινού στόχου λόγω της δημιουργίας οικολογικής συνείδησης μέσω της καμπάνιας - Συνδυάστηκε με χορηγίες προώθησης της ανακύκλωσης και συμμετοχή σε πρόγραμμα προστασίας της θαλάσσιας χελώνας - Εξασφάλιση μεριδίου αγοράς στο 4,6% σε αξία κατά την περίοδο λανσαρίσματος, έναντι αρχικού στόχου 4% Το ελληνικό αναψυκτικό που αναγνώρισε το κοινό στόχο και βοήθησε στην αύξηση της αγοράς αναψυκτικών Διαφημιστική καμπάνια «Λουξάρω Γεύση» 1 : - Εστίαση σε νεαρές ηλικιακές ομάδες με γευστικές προϊοντικές προτάσεις και κωδικούς επικοινωνίας - Χρήση μέσων επικοινωνίας με σημαντική απήχηση στο νεαρό κοινό (π.χ. online ads, websites) - Ισχυρή αποτελεσματικότητα επικοινωνιακού budget, το οποίο ανήλθε στο ~25% των ανταγωνιστών 1 - Αύξηση πωλήσεων στην περιοχή της Αττικής κατά 19,4% την περίοδο λανσαρίσματος, έναντι αρχικού στόχου 10% σε μια αγορά που παρέμενε σταθερή για την περίοδο Το προϊόν που συνέβαλε στην ενεργοποίηση της κατηγορίας των RTD ice teas μέσω μιας διαφορετικής πρότασης εμπειρίας Διαφημιστική καμπάνια «Έτσι πρέπει να είναι το τσάι» 1 : - Η κατηγορία των RTD Ice Teas είχε εισέλθει σε περίοδο «κόπωσης» σε όγκο και αξία 2 - Το προϊόν εστίασε στις προσδοκίες του δυναμικού γυναικείου κοινού, αξιοποιώντας το brand της Life ως ηγέτη στην κατηγορία φυσικών χυμών - Παρά την αυξημένη σε σχέση με τον ανταγωνισμό) τιμή πώλησης ανά κιλό ο στόχος όγκου πωλήσεων κατά την περίοδο λανσαρίσματος ξεπεράστηκε κατά 17% 3 - Ο ανταγωνισμός επένδυσε στην επικοινωνία περισσότερο από το διπλάσιο σε σχέση με το Life Tsai 4 1 Effie Awards (2010) / εταιρία IRI 1 Effie Awards (2010) / εταιρία Nielsen 2 Media Services Effie Awards (2010) / εταιρία Nielsen 2 Nielsen Market Track AS12 3 Στοιχεία πωλήσεων ΔΕΛΤΑ 4 Media Services

26 Η διαφήμιση υποστηρίζει την εξωστρέφεια (1 από 3) Ο κλάδος της διαφήμισης και επικοινωνίας υποστηρίζει ενεργά την προώθηση προϊόντων εκτός Ελλάδας, αναγνωρίζοντας και αξιοποιώντας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για την διείσδυση σε αγορές του εξωτερικού. Το Ελληνικής προέλευσης προϊόν που όρισε την αγορά του Ελληνικού Γιαουρτιού στην Αμερική Στρατηγική μάρκετινγκ φυσικών προϊόντων με έμφαση στην εξωστρέφεια - Εστίαση σε συγκεκριμένες αγοραστικές ομάδες και στα συστατικά των προϊόντων προερχόμενα από την ελληνική φύση - Διείσδυση μέσω του καναλιού των φαρμακείων 1 (το 2013 η Korres αναδείχθηκε σε Νο1 εταιρεία στο κανάλι του Φαρμακείου - Εξάπλωση της εταιρίας σε χώρες του εξωτερικού μέσω συνεργασιών (π.χ. στρατηγική συνεργασία με την Avon για την αγορά της Λατινικής Αμερικής, όπου αποτελεί βασική χώρα στο χαρτοφυλάκιο της Avon) - Αποτελέσματα 9μηνου ανάπτυξη της τάξεως του 5% για τις πωλήσεις στην Ελλάδα και 95% στο εξωτερικό 2 1 Πηγή: reporter.gr 2 Πηγή: Euro2day.gr Η εισαγωγή του Ελληνικού γιαουρτιού στην Αμερικανική αγορά χρονολογείται από το 1998, όταν η ελληνική ΦΑΓΕ εισήγαγε το προϊόν τους καταναλωτές. Το πηχτό στραγγισμένο γιαούρτι δημιούργησε μια νέα κατηγορία προϊόντος υγιεινής διατροφής και έως το 2007 η εταιρία διατηρούσε το σύνολο σχεδόν της αγοράς στην Αμερική (μερίδιο 93,5%) 1. Από το 2007, με την είσοδο της Chobani στην Αμερικανική αγορά και αξιοποιώντας μια επικοινωνιακή πολιτική η οποία βασίστηκε στη θρεπτική αξία του ελληνικού γιαουρτιού, η εταιρία κατάφερε σταδιακά να αποκτήσει ηγετική θέση με ποσοστά τα οποία έφτασαν το 45,7% το (το 2013 περιορίστηκε στο 38,6% 2 ). Συνολικά, το μερίδιο του γιαουρτιού ελληνικού τύπου από μόλις 1% επί των συνολικών πωλήσεων γιαουρτιού στις ΗΠΑ το 2007 ανέρχεται σε 49% το Ο ανταγωνισμός των εταιριών στη βάση ενός προϊόντος Ελληνικής προέλευσης συντήρησε τα ποσοστά διεύρυνσης της αγοράς, η οποία έως το 2011 αυξανόταν μέσω ετήσιου διπλασιασμού πωλήσεων. Μερίδια αγοράς Ελληνικού γιαουρτιού στην Αμερική Αγορά (δισ. $) 0,03 0,1 0,3 0,8 1,5 2,0 2,7 3 1 AdAge.com 2 Statista Έκθεση της Bernstein 4 USDA Economic Research Service, UBS, Euromonitor, Symphony IRI 5 Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων γενικού προξενείου της Ελλάδας (2012 εκτίμηση)

27 Η διαφήμιση υποστηρίζει την εξωστρέφεια (2 από 3) Οι εξαγωγικές προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας θα μπορούσαν να υποστηριχθούν μέσω της αναγνώρισης, προσαρμογής και κατάλληλης προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό. Παρά την πρόοδο των τελευταίων ετών και την εξαιρετική επίδοση δυναμικών επιχειρήσεων, διαφαίνεται ένα σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης των Ελληνικών εξαγωγών σε σχέση με το μέσο όρο της Ε.Ε. Σημαντικός είναι ο ρόλος της διαφήμισης στην εν λόγω προσπάθεια προώθησης των ελληνικών επώνυμων προϊόντων στο εξωτερικό, αναλύοντας και προσαρμόζοντας προϊόντα και υπηρεσίες για εξαγωγή στη βάση ολοκληρωμένων στρατηγικών μάρκετινγκ που αναγνωρίζουν το προϊόν, τη διανομή, την προβολή και την τιμολόγηση. «Συνολική Εξωστρέφεια» Χώρα Εξαγωγές αγαθών & υπηρεσιών ως % του ΑΕΠ ΕΕ % Euro 18 43,7% Ελλάδα 30,2% Ισπανία 31,6% Πορτογαλία 39,3% Κύπρος 50,8% Σλοβενία 74,7% Εσθονία 86,1% Ελληνικό ΑΕΠ (2013) 182,4 δις Ελληνικές Εξαγωγές (2013) 55,1 δις Εξαγωγές / ΑΕΠ % Εξαγωγές έως δις Πηγή Eurostat (Στοιχεία 2013)

28 Η διαφήμιση υποστηρίζει την εξωστρέφεια (3 από 3) Η διαφήμιση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προσαρμογή και κατάλληλη προώθηση αναγνωρίσιμων ελληνικών σημάτων τυποποιημένου ελαιολάδου στο εξωτερικό. Η Ελλάδα είναι η 3 η μεγαλύτερη ελαιοπαραγωγός χώρα στον κόσμο, μετά την Ιταλία και την Ισπανία, ενώ κατατάσσεται 1 η στον κόσμο ως προς την ποιότητα, καθώς ~80% της παραγωγής χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο» 1. Εκτίμηση Παραγωγής Ελαιολάδου για την περίοδο 2014 / & % Παραγωγής Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου Η Ελλάδα εξάγει σημαντικές ποσότητες, (~ τόνους για την περίοδο 2014/2015) 2, κυρίως ωστόσο σε μη τυποποιημένη μορφή («χύμα»), ενώ οι εξαγωγές τυποποιημένου ελαιολάδου εκτιμώνται μόλις σε τόνους (12% των εξαγωγών) 2. Η μη τυποποιημένη ελληνική παραγωγή εξάγεται κατά κύριο λόγο στην Ιταλία όπου και καταλήγει να αναμειγνύεται με το ιταλικό και εν συνεχεία να προωθείται ως τυποποιημένο ιταλικό ελαιόλαδο (95% των εξαγωγών ελαιόλαδου της Ιταλίας), ενώ σε λοιπές αγορές οι μη τυποποιημένες ελληνικές εξαγωγές πωλούνται ως προϊόν ιδιωτικής ετικέτας μεγάλων σούπερ-μάρκετ. ~30% ~45% τόνοι τόνοι τόνοι ~80% Η τιμή παραγωγών του μη τυποποιημένου εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου αγγίζει τα 2 το λίτρο, ενώ για το τυποποιημένο η μέση τιμή ξεκινά κοντά στα 5 ανά λίτρο. Σημειώνεται ότι η τιμή μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερη ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά παραγωγής. Με την κατάλληλη στρατηγική μάρκετινγκ για το τυποποιημένο ελαιόλαδο, η ελληνική οικονομία θα μπορούσε να επιτύχει σημαντικά οικονομικά οφέλη μέσα από τις εξαγωγές. Τυποποίηση 50% εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου Εξαγωγές έως + 0,3 δις 1 Πηγή: Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου (Σ.Ε.ΒΙ.Τ.ΕΛ.) 2 Πηγή: International Olive Oil Council Νοέμβριος

29 Η διαφήμιση κινεί τις αγορές Καθώς η διαφήμιση ενημερώνει τους καταναλωτές για τις επιλογές τους, αυξάνεται ο ανταγωνισμός τόσο σε επίπεδο παραγωγών όσο και σε επίπεδο λιανικού εμπορίου. Η διαφήμιση επιτρέπει στους καταναλωτές να γνωρίσουν καλύτερα τις επιλογές προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν στη διάθεσή τους και τα σχετικά πλεονεκτήματα αυτών, συγκρίνοντας χαρακτηριστικά προϊόντων / υπηρεσιών και αυξάνοντας την ευαισθησία τιμής των καταναλωτών. Η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών για τα διαθέσιμα προϊόντα και υπηρεσίες οδηγεί σε αύξηση του ανταγωνισμού και σε ποιοτική εξέλιξη των αγορών, γεγονός που δρα προς όφελος των καταναλωτών. Η διαφήμιση επιπλέον καθιστά ευκολότερη την εισαγωγή καινοτομιών στην αγορά. Η διαφήμιση συμβάλει στη γρηγορότερη απόδοση των χρημάτων που επενδύουν οι εταιρίες στα προγράμματα καινοτομίας τους, ενώ τα οφέλη από νέα - καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες καρπώνονται εν τέλει οι καταναλωτές. Χωρίς τη διαφήμιση, πολλοί κλάδοι και ειδικότερα οι κλάδοι τεχνολογίας θα άλλαζαν δραστικά, ενώ πολλά προϊόντα που οι καταναλωτές θεωρούν δεδομένα δεν θα αναπτύσσονταν τόσο ραγδαία ή θα καθίστανταν πολύ ακριβά

30 Η διαφήμιση στηρίζει τον ελληνικό τουρισμό Ο κλάδος της διαφήμισης και επικοινωνίας μέσω της ΕΔΕΕ υποστηρίζει ενεργά την εθνική στρατηγική για τον τουρισμό, μέσω της συμμετοχής του στο Marketing Greece Α.Ε. 1 για την αποτελεσματική προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Στόχος της Marketing Greece είναι η υποστήριξη της Ελληνικής πολιτείας στη δημιουργία νέας τουριστικής ταυτότητας της Ελλάδας και των προορισμών της μέσα από ένα υψηλής ποιότητας πλάνο πολυεπίπεδης επικοινωνιακής στρατηγικής και να αναδείξει τη χώρα μας ως έναν από τους σημαντικότερους και ελκυστικότερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως. Ο κλάδος της διαφήμισης και επικοινωνίας μέσω της συμμετοχής του στο Marketing Greece υποστηρίζει τις παρακάτω δραστηριότητες: Σχεδιασμός Τουριστικών Προϊόντων Discover Greece Υψηλής ποιότητας διαδραστική πλατφόρμα για την προβολή του πλήρους χαρτοφυλακίου τουριστικών προϊόντων Το σύγχρονο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης εκφράζεται μέσα από τη δημιουργία τουριστικών προϊόντων και εμπειριών με σκοπό να διαφοροποιήσει σημαντικά τις τουριστικές εμπειρίες που προσφέρει η Ελλάδα. Δημόσιες Σχέσεις & Προώθηση Η Marketing Greece χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα κανάλια ολοκληρωμένης επικοινωνίας και μάρκετινγκ σε τοπικό και διεθνές επίπεδο και παρέχει υπηρεσίες Δημοσίων Σχέσεων και Προώθησης, από το σχεδιασμό μέχρι και την υλοποίησή τους. Μέσω του Διεθνούς Δικτύου Δημοσίων Σχέσεων στοχεύει στη μετάδοση και αναπαραγωγή θετικής δημοσιότητας και ελκυστικής παρουσίασης των ποικίλων τουριστικών προϊόντων και προορισμών που διαθέτει η Ελλάδα. 1 Μετοχική Σύνθεση Marketing Greece Α.Ε.: Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) με ποσοστό 80%, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) με ποσοστό 17.5% και η Ένωση Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ) με ποσοστό 2.5%

31 Η διαφήμιση στηρίζει τη λειτουργία των μέσων Η διαφήμιση αποτελεί τον σημαντικότερο χρηματοδότη της λειτουργίας των μέσων (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες και περιοδικά). Χωρίς τη διαφήμιση, τα μέσα δεν θα μπορούσαν να συντηρηθούν, θα έπρεπε να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης μεταξύ των οποίων θα ήταν και η έναρξη χρέωσης / αύξηση της χρέωσης των τελικών χρηστών (τηλεθεατών, ακροατών, αναγνωστών). Κατ επέκταση εκδόσεις Free-Press και ραδιοφωνικοί σταθμοί θα έπαυαν να υπάρχουν, ιδιωτικά κανάλια είτε θα έκλειναν είτε θα έπρεπε να λειτουργούν πλέον σε συνδρομητική βάση, ενώ εφημερίδες και περιοδικά θα έπρεπε να αυξήσουν κατά πολύ την τιμή πώλησής τους, με επιπτώσεις στη δυνατότητα «πολυφωνίας» της δημοκρατίας και στην ενημέρωση των πολιτών. Χωρίς τη διαφήμιση τα ελληνικά μέσα θα έπρεπε να διερευνήσουν εναλλακτικές για την εξεύρεση ~ 450εκατ. ετησίως 1 όσο δηλαδή η διαφημιστική δαπάνη σε αυτά. Η διαφήμιση διαδραματίζει καίριο ρόλο και στην ανάπτυξη του διαδικτύου, στηρίζοντας τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών στους καταναλωτές όπως υπηρεσίες αναζήτησης, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπηρεσίες ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, ενημερωτικοί και ψυχαγωγικοί δικτυακοί τόποι, κτλ. Μελέτες εκτίμησαν την υπεραξία αυτών των δωρεάν υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο σε US$100 δις. 2 ανά έτος κατά την περίοδο των τελευταίων ετών. Το εν λόγω ποσό είναι πολλαπλάσιο του ποσού που δαπανούν οι χρήστες σε υπηρεσίες του διαδικτύου, το οποίο εκτιμάται σε US$30δισ. 2 Ειδικότερα για την Ελλάδα η εν λόγω υπεραξία εκτιμάται στα US$0,5δις. (US$0,2δις. προερχόμενο από υπηρεσίες επικοινωνιών, συμπ. των κοινωνικών δικτύων, US$0,1δισ. από υπηρεσίες ψυχαγωγίας και US$0,2 δισ. από υπηρεσίες ενημέρωσης). Πρόσφατη μελέτη της Deloitte στο Ηνωμένο Βασίλειο υπολόγισε την υπεραξία που αντιλαμβάνονται οι τελικοί χρήστες για το περιεχόμενο / λειτουργία των μέσων που χρηματοδοτούνται από τη διαφήμιση στα 10δις. σε συνολική διαφημιστική δαπάνη ύψους 17,6 δις 2. Η αντιλαμβανόμενη υπεραξία προσεγγίζει το ποσό που οι χρήστες θα ήταν διατιθέμενοι να πληρώσουν επιπλέον για μία υπηρεσία. Χωρίς τη διαφήμιση και με την παραδοχή ότι οι τελικοί χρήστες τελικά θα κάλυπταν χρηματοδοτικά την υπεραξία, τα μέσα θα έπρεπε να αναζητήσουν επιπλέον 7,6 δις. (ή 43% της διαφημιστικής δαπάνης) για να μπορέσουν να επιβιώσουν. 1 Με βάση δεδομένα του 2013, όπως παρουσιάστηκαν προηγουμένως 2 Advertising Pays 3: The value of advertising to the UK s culture, media and sport. Deloitte & Advertising Association 3 IAB Europe Consumers driving the digital uptake - The economic value of online advertising-based services for consumers, Σεπτέμβριος

32 Κοινωνική συνεισφορά της διαφήμισης Διαφημιστικά μηνύματα «κοινωνικού χαρακτήρα» εμφανίζονται κατά καιρούς και αφορούν ενδεικτικά την προστασία του περιβάλλοντος, την ανακύκλωση, διαφημίσεις που καλούν για αιμοδοσίες, για στήριξη φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, διαφημίσεις που προάγουν την καλή οδική συμπεριφορά κ.α. Ο ρόλος της διαφήμισης είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς πέρα του ότι ευαισθητοποιεί την κοινωνία και συμβάλλει στην αλλαγή συμπεριφορών προς όφελος της κοινωνίας. Ο κλάδος διαφήμισης τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα παραδοσιακά στηρίζει Μη-κυβερνητικούς οργανισμούς και φιλανθρωπικά ιδρύματα προβαίνοντας στην παροχή δωρεάν διαφημιστικών υπηρεσιών (pro bono), υποστηρίζοντας τους στόχους των ιδρυμάτων αυτών και δημιουργώντας αυξημένη ανταπόκριση για ευαγείς σκοπούς. Κατά το 1ο έτος λειτουργίας ( ) του SILVERALERTHELLAS ενεργοποιήθηκαν εξήντα ένα (61) SILVER ALERTS και έχουν εντοπισθεί σαράντα επτά (47) εξαφανισθέντες ηλικιωμένοι (αποτελεσματικότητα 77%) 1. Επίσης εντοπίστηκαν εκατόν τριάντα (130) ηλικιωμένοι λίγο πριν εκδοθεί Silver Alert, ενεργοποιώντας ουσιαστικά την αντίστροφη λειτουργία του. Αντίστοιχα παραδείγματα κοινωνικών διαφημίσεων από το εξωτερικό με σημαντικές επιπτώσεις περιλαμβάνουν: Την καμπάνια που τρέχει από το 1944 στις ΗΠΑ, με τον αρκούδο «Smokey» ο οποίος προειδοποιεί για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών. Η εν λόγω εκστρατεία εκτιμάται ότι συνέβαλε στη μείωση του αριθμού των στρεμμάτων που χάνονται κάθε χρόνο από 22εκατ. στα 8,4εκατ. το Η ψηφιακή καμπάνια «Embrace Life» της περιοχής Sussex του Ηνωμένου Βασιλείου και τονίζει τη σημασία της ζώνης ασφαλείας για τους οδηγούς. Η εν λόγω καμπάνια κατάφερε μέσω του διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης να αγγίξει περισσότερους από ~19εκατ. χρήστες σε όλον τον κόσμο, κερδίζοντας παράλληλα σημαντικά βραβεία του διαφημιστικού κλάδου 3 Το 2009, στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τον κίνδυνο εγκεφαλικών αύξησε τον αριθμό των κλήσεων πρώτων βοηθειών για εγκεφαλικά επεισόδια πάνω από 55% κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες, ενώ ~ άνθρωποι έφτασαν στο νοσοκομείο πιο γρήγορα ως αποτέλεσμα της εκστρατείας ΜΚΟ Γραμμή Ζωής 2 US Ad Council 3 Έρευνα στο διαδίκτυο 4 Advertising Pays: How Advertising fuels the economy Advertising Association & Deloitte

33 Deloitte Greece is a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), a private UK company limited by guarantee, whose member firms are legally separate and independent entities. With a presence in more than 150 countries and about 200,000 professionals, all committed to becoming the standard of excellence, Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries and brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Please see for a detailed description of the legal structure of DTTL and its member firms. In Greece, Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis S.A. provides audit services, Deloitte Business Solutions Hadjipavlou Sofianos & Cambanis S.A. financial advisory, tax and consulting services and Deloitte Accounting Compliance & Reporting Services SA accounting outsourcing services. With a staff of about 500 and offices in Athens and Thessaloniki, Deloitte Greece focuses on all major industries including financial services; shipping; energy; consumer business; life sciences & health care and public sector services. Deloitte clients include most of the leading private and public, commercial, financial and industrial companies. For more information, please visit our website at 3a Fragoklissias & Granikou str., Maroussi, Athens Greece, Tel: All rights reserved

Insurance Fraud Prevention

Insurance Fraud Prevention Insurance Fraud Prevention Δέσποινα Ξενάκη Partner, Insurance Leader Νοέμβριος, 2013 1 Περιεχόμενα Ορισμός Απάτης Συνήθεις περιπτώσεις Απάτης & Ενδείξεις στην Ασφαλιστική Αγορά 2012: Ενδεικτικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. 13/5/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. Με αφορμή εμπεριστατωμένη μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

Εξαγορές και συγχωνεύσεις στο λιανικό εμπόριο Δημιουργία πρόσθετης αξίας ;

Εξαγορές και συγχωνεύσεις στο λιανικό εμπόριο Δημιουργία πρόσθετης αξίας ; Εξαγορές και συγχωνεύσεις στο λιανικό εμπόριο Δημιουργία πρόσθετης αξίας ; Γιώργος Μαρτίδης Συνέταιρος Χρηματοοικονομικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Financial Advisory Services) Financial Advisory Services

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ 2006-2012

1. ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ 2006-2012 Αρ. Πρωτ : 505 / Υ.102/2-4-2013 Προς Τπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Τποδομών Μεταφορών & Δικτύων Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Τποστήριξης Διεύθυνση Διοικητικού Σμήμα Γ Τπόψη κας Καλ. ιμιγδαλά Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη 20 Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων τoυ Κλάδου στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα κοινής

Διαβάστε περισσότερα

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. Διαμόρφωση Εξαγωγικής Στρατηγικής σε κλαδικό ή τοπικό επίπεδο Η GlobalGreece έχει την εμπειρία και αναλαμβάνει την διαμόρφωση μακροχρόνιων σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επιλέξεις τον ιδανικό συνεργάτη. Εμείς έχουμε 25. Όσους και τα χρόνια μας!

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επιλέξεις τον ιδανικό συνεργάτη. Εμείς έχουμε 25. Όσους και τα χρόνια μας! Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επιλέξεις τον ιδανικό συνεργάτη. Εμείς έχουμε 25. Όσους και τα χρόνια μας! Εμπειρία. Είναι μεγάλη όσα και τα χρόνια μας στο χώρο της επικοινωνίας. Στρατηγική. Είναι η φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ www.pwc.com ΤΡΟΦΟΔΟΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΣΔΙΤ KAI FAST TRACK Δρ. Κώστας Σ. Μητρόπουλος Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι το δημόσιο χρέος αλλά οι προοπτικές ανάπτυξης Η ύπαρξη πρωτογενούς

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία Εν Ελλάδι

Καινοτομία Εν Ελλάδι Καινοτομία Εν Ελλάδι Ξεκινήσαμε το ταξίδι από την Κρήτη Εμπνευστήκαμε από τον πιο πολύτιμο καρπό της Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Το πιο υγιεινό και γευστικό απ όλα τα έλαια και λίπη 3 Ελαιόλαδο: το ελιξίριο

Διαβάστε περισσότερα

Telecoms. Retail. Τοµείς δραστηριοποίησης: Wholesale. στο χώρο της διανοµής προϊόντων τεχνολογίας µέσω της εταιρείας WestNet Distribution

Telecoms. Retail. Τοµείς δραστηριοποίησης: Wholesale. στο χώρο της διανοµής προϊόντων τεχνολογίας µέσω της εταιρείας WestNet Distribution Ο Όµιλος Εταιριών Olympia, του επιχειρηµατία Πάνου Γερµανού, αποτελεί σηµείο αναφοράς για την ελληνική επιχειρηµατική σκηνή ήδη από τη δεκαετία του 1980 και συνεχίζει αδιάλειπτα να στηρίζει την εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Νικόλαος Α. Παναγιώτου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 11 Ιανουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

interactive communication Integrated Campaigns White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved.

interactive communication Integrated Campaigns White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. interactive communication White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. Γνωρίζουµε καλά ότι τo Internet marketing σαν τµήµα του electronic commerce έχει στόχο τις πωλήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Δεκέμβριος, 2014 1 Πνευματικά δικαιώματα Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση και δεν μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΟΜΑΔΑ 38 Παπαδοπούλου Αθανασία Ρουσοπούλου Νίκη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΟΜΑΔΑ 38 Παπαδοπούλου Αθανασία Ρουσοπούλου Νίκη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΟΜΑΔΑ 38 Παπαδοπούλου Αθανασία Ρουσοπούλου Νίκη ONLINE MARKETING ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ DELL l Αµερικανική πολυεθνική εταιρεία τεχνολογίας υπολογιστών. l Έχει βάση στο Τέξας

Διαβάστε περισσότερα

STATE OF DIGITAL LEADERSHIP 2014

STATE OF DIGITAL LEADERSHIP 2014 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ELTRUN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2014 ΠΟΣΟ DIGITAL ΕΙΝΑΙ ΤΟ MARKETING ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ; Ενώ οι περισσότερες πρωτοπόρες στον κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ : ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ Α.Μ. : 8622 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ : ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ : ΕΡΜΟΥ 35 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Ε-ΜΑIL

ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ : ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ Α.Μ. : 8622 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ : ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ : ΕΡΜΟΥ 35 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Ε-ΜΑIL ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ : ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ Α.Μ. : 8622 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ : ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ : ΕΡΜΟΥ 35 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Ε-ΜΑIL : olina 4@hotmail.com WEBSITE ADDRESS : http://www.fage.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας. Θεσσαλονίκη, 29 Νοεµβρίου 2012

Ενθάρρυνση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας. Θεσσαλονίκη, 29 Νοεµβρίου 2012 Ενθάρρυνση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας Θεσσαλονίκη, 29 Νοεµβρίου 2012 Θέµατα Οι Κρατικές Ενισχύσεις στην ΚτΠ Α.Ε. Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων σε υλοποίηση Καλό παράδειγµα: δράση digi-lodge 3 Οι

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ «ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ Ποιο είναι το θέμα μας Η Ελληνική μελισσοκομία έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην ελληνική αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015 Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Αθήνα, Μάιος 2015 ΜΜΕ Σύνολο επιχειρήσεων (2011): 728.282 κατά μέσο όρο μικρότερες απ ότι απ ότι σε μεγάλες χώρες Μέγεθος εταιρειών μικρό: Ελλάδα / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatasi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ Θέμα 1 (2 Μονάδες) Η Creta Farm είναι μια ελληνική αλλαντοβιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) Τι είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο Ένα επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) είναι ένα έγγραφο το οποίο ορίζει τη βασική ιδέα για μια επιχείρηση και τα σχετικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Ανδρέας Γ. Κουτούπης MIIA, PIIA, CIA, CCSA Senior Manager, Internal Audit Services PwC Εισαγωγή Η Εταιρική ιακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter

Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter Στην σελίδα 71 του βιβλίου του Παπαδάκη γίνεται αναφορά στις 5

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου στην Κύπρο Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός στο Αιγαίο. Δρ. Ανδρέας Α. Ανδρεάδης Πρόεδρος ΣΕΤΕ

Τουρισμός στο Αιγαίο. Δρ. Ανδρέας Α. Ανδρεάδης Πρόεδρος ΣΕΤΕ Τουρισμός στο Αιγαίο Δρ. Ανδρέας Α. Ανδρεάδης Πρόεδρος ΣΕΤΕ Ελληνικός Τουρισμός 2014 Συνολικές Αφίξεις 14 Συνολικά Άμεσα Έσοδα 14 Συνολική Συνεισφορά ΑΕΠ 14 Συνολικές Επενδύσεις 13-14 24 εκατ. 14 δισ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού. Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού. Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ 2ο Διεθνές Συνέδριο Αειφορία, Διατροφή, Τουρισµός: παράγοντες - κλειδιά για την εξωστρέφεια των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Αξιότιµοι: κα Υπουργέ, κ. Περιφερειάρχη, κ. ήµαρχε, κκ. εκπρόσωποι Τουριστικών Φορέων, κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαφημιστείτε με τεχνολογία Επαυξημένης Πραγματικότητας Augmented Reality. Παρουσίαση: Paris Konstantinou Head of Digital Marketing

Διαφημιστείτε με τεχνολογία Επαυξημένης Πραγματικότητας Augmented Reality. Παρουσίαση: Paris Konstantinou Head of Digital Marketing Διαφημιστείτε με τεχνολογία Επαυξημένης Πραγματικότητας Augmented Reality Παρουσίαση: Paris Konstantinou Head of Digital Marketing A 360 Technology Marketing Agency Ανάγκη Σύγχυση της αγοράς, για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη - ΣΕΣΜΑ που υποστηρίζουν τη δράση «Από τη Μάθηση στην Πράξη»

Μέλη - ΣΕΣΜΑ που υποστηρίζουν τη δράση «Από τη Μάθηση στην Πράξη» ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με 53 εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Η εξωτερική ανάθεση εργασιών και διαδικασιών (Outsourcing) 2 Τα Ελληνικά Συστήματα ERP στο Ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο. Έρευνα καταγραφή και παρουσίαση, των ελληνικών εταιριών ERP και των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας

ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας Η Επαγγελματική Χρήση-Εκμετάλλευση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και των Ηλεκτρονικών Μέσων Δικτύων και Επικοινωνιών στον Κλάδο των Ανεξάρτητων Επισκευαστών Αυτοκινήτων Οχημάτων Ολοκληρωμένο Δίκτυο Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011 Ρήτρα μη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Ηπαρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση και δεν μπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για την

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33 Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ......................................................13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ........................................................................... 25 ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014

Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014 Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014 Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΣΕΒΕ ιδρύθηκε το 1975, ως σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους συνδέσμους επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ, ΔΙΟΊΚΗΣΗ, ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΆΣ. Planning and managing Advertising

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Για να κάνουμε εξαγωγές πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε το προϊόν μας ή ακόμα καλύτερα την γκάμα των προϊόντων μας. Ένα σωστά μελετημένο προϊόν πρέπει να καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.»

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Η ΜΙΛΗΤΟΣ Α.Ε. είναι µια ξεχωριστή, δυναµική, ευρηµατική και σύγχρονη ελληνική εταιρεία συµβούλων, µε µακρά εµπειρία, που ήδη µετρά πολλές επιτυχίες και διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

1 Καθ. Γ. ουκίδης, ELTRUN / ΟΠΑ

1 Καθ. Γ. ουκίδης, ELTRUN / ΟΠΑ . Η Στρατηγική Σηµασία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν για την Ελλάδα της Κρίσης Καθ. Γεώργιος Ι. ουκίδης, ιευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 Καθ. Γ. ουκίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Επανάληψη ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ddrosos@aegean.gr Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

η άλλη Ελλάδα Η Διεθνής Καμπάνια για την Προώθηση Eco & Alternative Tourism, 2014 Οικολογικός και Εναλλακτικός Τουρισμός

η άλλη Ελλάδα Η Διεθνής Καμπάνια για την Προώθηση Eco & Alternative Tourism, 2014 Οικολογικός και Εναλλακτικός Τουρισμός η άλλη Ελλάδα Οικολογικός και Εναλλακτικός Τουρισμός Η Διεθνής Καμπάνια για την Προώθηση Eco & Alternative Tourism, 2014 ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. : Εταιρική Παρουσίαση» «E.J. Papadopoulos S.A. : Company Presentation»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. : Εταιρική Παρουσίαση» «E.J. Papadopoulos S.A. : Company Presentation» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. : Εταιρική Παρουσίαση» «E.J. Papadopoulos S.A. : Company Presentation» Δόικα Δήμητρα 7724 Τζωρτζάκη Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινό πρωινό και προσφορές αυξάνουν την κατανάλωση!

Υγιεινό πρωινό και προσφορές αυξάνουν την κατανάλωση! Υγιεινό πρωινό και προσφορές αυξάνουν την Ανάλυση της κατηγορίας δημητριακά πρωινού στο οργανωμένο λιανεμπόριο και νέες τάσεις Δεκέμβριος 2014 Εισαγωγή Τα δημητριακά πρωινού είναι επεξεργασμένα δημητριακά

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία και εξαγωγές: Περίπτωση του ελληνικού ελαιολάδου

Συσκευασία και εξαγωγές: Περίπτωση του ελληνικού ελαιολάδου Συσκευασία και εξαγωγές: Περίπτωση του ελληνικού ελαιολάδου Ημερίδα: «Συσκευασία - ετικέτα οίνου και ελαιολάδου: Η συμβολή τους στην επιτυχία» Καραβασίλης Δημήτρης Αθήνα Νοέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. 2.

Διαβάστε περισσότερα

8 th TAX FORUM 2012. Έκδοση Φορολογικών Πιστοποιητικών Σε Περίοδο Οικονοµικής Κρίσης

8 th TAX FORUM 2012. Έκδοση Φορολογικών Πιστοποιητικών Σε Περίοδο Οικονοµικής Κρίσης 8 th TAX FORUM 2012 Έκδοση Φορολογικών Πιστοποιητικών Σε Περίοδο Οικονοµικής Κρίσης ιασφάλισητηςείσπραξης ηµόσιωνεσόδων & Προστασία Των Ειλικρινών Φορολογούµενων Επιχειρήσεων Οµιλητής: Μαρία Τρακάδη ΤΑΧ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ» Ένας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

«ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ» Ένας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Απρίλιος 2004 «ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ» Ένας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ βάσει ΚΟΣΤΟΥΣ και ΧΡΟΝΟΥ Ελπίδα Μηναδάκη (*) Η Κινητή Διαφήμιση σήμερα, είναι από τα πιο διαδεδομένα μέσα διαφήμισης παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο στην Ελλάδα: Εμπόδια και Προοπτικές

Το διαδίκτυο στην Ελλάδα: Εμπόδια και Προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα,, TηλT ηλ.: 210 92 11 200 10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou sou

Διαβάστε περισσότερα

Ρ. Χάουσμαν: Η λύση βρίσκεται στις εξαγωγές Κέρδος online 10/6/2011 15:26 http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1511781&nt=103 Περισσότερα προβλήματα θα δημιουργούσε παρά θα επέλυε τυχόν έξοδος της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Δίκτυα Πωλήσεων στο Εξωτερικό Βέλτιστες Ελληνικές Λουτράκι,9 Ιουνίου 2010 0 Άγις Πιστιόλας Διευθυντής Marketing & Eξαγωγών Αgrino - ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ Α.Ε. Κρίση και Εξαγωγές «Η απάντηση η είναι

Διαβάστε περισσότερα

w w w. e m p h a s i s. c o m. g r

w w w. e m p h a s i s. c o m. g r w w w. e m p h a s i s. c o m. g r Η emphasis είναι μέλος του ομίλου εταιρειών ARTION και έχει σαν αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών marketing. Κύριο συστατικό της emphasis αποτελεί η βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ PALLADIAN CONFERENCES

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ PALLADIAN CONFERENCES ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ H PALLADIAN CONFERENCES διοργανώνει το CONFERENCE,το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 01 Ιουλίου 2014 στο Συνεδριακό Κέντρο Helexpo Palace στο Μαρούσι. Στο CONFERENCE θα συζητηθούν όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ SOCIAL MEDIA MARKETING

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ SOCIAL MEDIA MARKETING ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ SOCIAL MEDIA MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Δυνατότητα Παρακολούθησης και εξ' Αποστάσεως Καλύψτε το χαμένο χρόνο και ξεπεράστε τον ανταγωνισμό επενδύοντας στα Social Media!

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τα 4P Προϊόντων Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Νοέμβριος 2004 Περιεχόμενα ιαδικασία Βασικά Στοιχεία ς ιαφήμιση 2 ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων. Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων. Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Ένας προσανατολισμός μία επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ E-school by Agronomist.gr 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 3 Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων Η σύγχρονη αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ-

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- «Proba merx facile emptorem repetit» (Το καλό εµπόρευµα εύκολα βρίσκει αγοραστή) Παναγιώτης Ι. Παπασταύρου ΜέλοςτηςΕπιτροπήςΕµπειρογνωµόνων Του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF)

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) Αλεξανδρής Χρήστος Πιάκης Θεόδωρος Σπυρίδης Θεόδωρος 1 University of San Francisco Ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και

Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Το Δεκέμβριο του 2010, η Ελλάδα έθεσε φιλόδοξους και συγκεκριμένους στόχους: (α) να ελαχιστοποιήσει δραστικά το εμπορικό της έλλειμμα μέχρι το 2014,

Το Δεκέμβριο του 2010, η Ελλάδα έθεσε φιλόδοξους και συγκεκριμένους στόχους: (α) να ελαχιστοποιήσει δραστικά το εμπορικό της έλλειμμα μέχρι το 2014, Το Δεκέμβριο του 2010, η Ελλάδα έθεσε φιλόδοξους και συγκεκριμένους στόχους: (α) να ελαχιστοποιήσει δραστικά το εμπορικό της έλλειμμα μέχρι το 2014, και (β) να δώσει ώθηση στις εξαγωγές αγαθών ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS COMPANY PROFILE Η εταιρεία B.C. ALTIUS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι και μέσα χρηματοδότησης νέων, καινοτόμων, εξωστρεφών επιχειρήσεων

Τρόποι και μέσα χρηματοδότησης νέων, καινοτόμων, εξωστρεφών επιχειρήσεων Τρόποι και μέσα χρηματοδότησης νέων, καινοτόμων, εξωστρεφών επιχειρήσεων Απρίλιος 2013 «SΕVE 2nd generation» Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Η κατάσταση σήμερα Γραφειοκρατία, απουσία παραγωγής και υγιούς επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ξεπεράστε τους ανταγωνιστές σας µε αποδοτικές στρατηγικές Internet Marketing

Ξεπεράστε τους ανταγωνιστές σας µε αποδοτικές στρατηγικές Internet Marketing Ξεπεράστε τους ανταγωνιστές σας µε αποδοτικές στρατηγικές Internet Marketing Επενδύστε µε ελάχιστο κόστος και χρόνο σε αυτά τα επιχορηγηµένα σεµινάρια και κτίστε µια πρωτοποριακή στρατηγική Ίντερνετ Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης Στέλλα Γαμβρέλλη, Δικηγόρος, LL.M., Μ.Δ.Ε. Eσπερίδα της Innovation-Community.gr «Καινοτομία και Εξωστρέφεια» Πολυσυνέδριο Capital & Vision

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Υπερείδου 7 105 58 Αθήνα Τ 210 324 6215 F 210 324 6880 E edee@edee.gr www.edee.gr ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Above the line campaign: Εκστρατεία επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη των προβολών στο φαρμακείο

Τα είδη των προβολών στο φαρμακείο Τα είδη των προβολών στο φαρμακείο Επιτυχημένες εφαρμογές Πόπη Χαραμή Σύμβουλος Marketing & Επικοινωνίας Ορισμός της προβολής Το σύνολο των μέσων που δίνουν δυναμική στο φαρμακείο, εφαρμόζοντας ένα κατάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DRIVING TO... SUCCESS Γνωρίστε τα νέα πακέτα συμβουλευτικών υπηρεσιών της Analysis Business Cnsulting, προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες της επιχείρησης σας, πάντα με σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Συστημάτων Π.Κ. Ιούλιος 2014 Δημιουργικότητα+ Επιστήμη= Δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Διατηρούνται οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης εσόδων και κερδών. Αυξάνονται τα χρέη και οι ανάγκες χρηματοδότησης.

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Διατηρούνται οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης εσόδων και κερδών. Αυξάνονται τα χρέη και οι ανάγκες χρηματοδότησης. Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα