EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015"

Transcript

1 EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

2

3 Ενισχύοντας τους ανθρώπους Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων από την ίδρυσή της, το 1962, διαδίδει και προωθεί την εφαρμογή των σύγχρονων αρχών, μεθόδων και τεχνικών του Μάνατζμεντ, αλλά και των επιμέρους λειτουργιών του, σε κάθε συλλογική προσπάθεια, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα, κυρίως με τη διάχυση της αναγκαίας τεχνογνωσίας και εμπειρίας. Από την αρχή της λειτουργίας της εργάζεται συστηματικά για την παρακολούθηση και την πρόβλεψη των αλλαγών του οικονομικού, κοινωνικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος και των συνεπειών που αυτές έχουν στο περιεχόμενο και τον τρόπο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης. Με τρόπο μεθοδικό ανέπτυξε - και συνεχίζει να αναπτύσσει - τη δραστηριότητά της, σε κάθε ελληνική περιφέρεια, αλλά και εκτός χώρας, δημιουργώντας περιφερειακά τμήματα, παρέχοντας επιμορφωτικές υπηρεσίες σε όλη την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, ώστε να βελτιωθούν οι επαγγελματικές ικανότητες των εργαζομένων. Η ΕΕΔΕ επί 53 χρόνια εκπαιδεύει και αναπτύσσει ανθρώπους, προετοιμάζοντάς τους για να αναλάβουν θέσεις ευθύνης, στο παρόν ή στο μέλλον, στις επιχειρήσεις που λειτουργούν στη χώρα μας. Βοηθώντας τους να προσαρμοστούν στις αλλαγές του εργασιακού περιβάλλοντος. Μεταλαμπαδεύοντας τη γνώση, διαχέοντας την πληροφορία, προωθώντας την αριστεία. Καλλιεργώντας τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Συμβάλει στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της νοητικής και συναισθηματικής ευφυΐας, την ενίσχυση των ικανοτήτων, τη βελτίωση των δεξιοτήτων στελεχών και επιχειρηματιών, ώστε να διαχειριστούν την αβεβαιότητα και να ανταποκριθούν στο νέο ψηφιακό περιβάλλον εργασίας. Μέσω του Μεταπτυχιακού της προγράμματος - που προσφέρεται εδώ και 26 χρόνια, όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά σε σχεδόν 30 πόλεις συνολικά στη χώρα - καθώς και των άλλων μεταπτυχιακών και πιστοποιημένων της προγραμμάτων, η ΕΕΔΕ παρέχει στα επιχειρηματικά στελέχη τις απαραίτητες γνώσεις και τα εργαλεία που απαιτούνται ώστε να διδαχθούν, να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με τις εκάστοτε νέες τάσεις στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων, όπως αυτές διαμορφώνονται διεθνώς. Παρέχει, επίσης, την ευκαιρία ανάλυσης πρακτικών εφαρμογών των στρατηγικών του μάνατζμεντ και των λειτουργιών του. Ακόμα, τα διεπιχειρησιακά της προγράμματα καλύπτουν πλήρως τις επαγγελματικές ανάγκες επιμόρφωσης των σύγχρονων στε- λεχών και συνδράμουν στην επίτευξη των επαγγελματικών τους στόχων. Παράλληλα, τα ενδοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα της ΕΕΔΕ, εξασφαλίζουν γρήγορη και αποτελεσματική ανταπόκριση των επιχειρήσεων σε κάθε τύπο αλλαγής. Η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση οπλίζει τους εργαζόμενους με ικανότητες, για να ανταπεξέλθουν τόσο στις καθημερινές ανάγκες όσο και τις ευρύτερες προκλήσεις και μελλοντικές ευκαιρίες. Αποτελούν την καλύτερη στρατηγική για επιτυχία στο όλο και πιο ανταγωνιστικό εσωτερικό και παγκόσμιο περιβάλλον. Η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση που προσφέρει η ΕΕΔΕ, ανταποκρίνεται σε κάθε μεμονωμένη επιχείρηση, στα δικά της ιδιαίτερα πραγματικά προβλήματα, τους στόχους και τις ανάγκες της για την ανάπτυξη του δικού της μάνατζμεντ. Επικεντρώνεται στους τρόπους με τους οποίους οι ομάδες στελεχών ή τα μεμονωμένα πρόσωπα μπορούν να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τις προκλήσεις, να πετύχουν τους αντικειμενικούς σκοπούς της επιχείρησης και να ισορροπήσουν μεταξύ προσωπικών και επιχειρησιακών στόχων. Τα ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα σχεδιάζονται, αναπτύσσονται και προσαρμόζονται έτσι ώστε να καλύπτουν τις προσδιορισμένες ανάγκες, ενώ επιτυγχάνονται μετρήσιμα αποτελέσματα στη βελτίωση των γνώσεων των δεξιοτήτων και της συμπεριφοράς των στελεχών. Στην ΕΕΔΕ πιστεύουμε πως σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και ραγδαία μεταβολή των δεδομένων, η συνεχής επιμόρφωση και η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας είναι η μόνη βεβαιότητα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που συμβάλουν στη δημιουργία και διατήρηση αξίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Έτσι, καθ όλη τη διάρκεια της ιστορίας μας, στην ΕΕΔΕ προσπαθήσαμε - και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε - να διαμορφώνουμε νοοτροπίες, να βελτιώνουμε διαδικασίες, να μοιραζόμαστε πληροφόρηση, εμπειρίες, τεχνογνωσία και αξίες. Να προβλέπουμε τις εξελίξεις, να αναπτύσσουμε τη γνώση, να διαμορφώνουμε πρότυπα και να προωθούμε την αριστεία, ώστε να ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα των στελεχών, των επιχειρήσεων και της χώρας μας. Αθανάσιος Ρούλιας Γεν. Διευθυντής & Μέλος ΔΣ ΕΕΔΕ 3

4 Η Στρατηγική και η Δράση της αναπτύσσονται στους ακόλουθους βασικούς πυλώνες: Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ιδρύθηκε το Είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει τη διάδοση, ανάπτυξη και προβολή των αρχών, των μεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου μάνατζμεντ. Τα Μέλη της είναι νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και φυσικά πρόσωπα, ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, επιχειρηματίες, καθηγητές Πανεπιστημίων και φοιτητές. Στο πλαίσιο της ΕΕΔΕ λειτουργούν πέντε Ινστιτούτα που δραστηριοποιούνται το καθένα σε εξειδικευμένες λειτουργίες του management και τέσσερις τομείς που ασχολούνται με γενικότερα θέματα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος: το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ (ΕΙΜ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικής Διοικήσεως (ΕΙΟΔ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων & Υπηρεσιών (ΕΙΔΙΠ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΙΠ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΜΑΔ), o Τομέας Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ & Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ), ο Τομέας Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΤΟΜΔΔΑ), ο Τομέας Ηγεσίας (ΤΗΓΕ) και ο Τομέας Εταιρικών Υποθέσεων (ΤΕΥΠ). Σήμερα η ΕΕΔΕ συγκαταλέγεται στα πέντε μεγαλύτερα Management Associations παγκοσμίως σε επίπεδο Μελών και Έργου. Έχει εκπαιδεύσει, κατά τη διάρκεια των 53 χρόνων λειτουργίας της, περισσότερα από στελέχη, έχει προσφέρει περισσότερες από ώρες εκπαίδευσης μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ το Μεταπτυχιακό της πρόγραμμα πραγματοποιείται σε 26 πόλεις της χώρας και έχει περίπου αποφοίτους. Την εκπαίδευση: Μεταπτυχιακά προγράμματα, Προγράμματα επαγγελματικής πιστοποίησης, Προγράμματα ανωτάτων στελεχών, Διεπιχειρησιακά προγράμματα, Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση. Την Ενημέρωση: Δραστηριότητες Ινστιτούτων & Τομέων, Εκδηλώσεις/θεσμοί (CEO Summit, Αριστοτέλης, Marketing Matters, Banking Forum, E-Business Innovation Forum, Risk Management Forum, κ. ά.), Βραβεία (Manager of the Year, Quality Leader of the Year, Marketing Excellence Awards, HR Excellence Awards, Corporate Affairs Excellence Awards) και το μεγαλύτερο Management Portal «ManagementDirect», που παρέχει τη δυνατότητα στα Μέλη της ΕΕΔΕ να έχουν πρόσβαση τόσο σε εξειδικευμένη γνώση, όσο και στις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της Διοίκησης. Τη Δικτύωση: Μνημόνια συνεργασίας με τους ακόλουθους φορείς: Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς, Υπουργείο Εξωτερικών, Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής, Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχανιών & Αντιπροσώπων Αρωμάτων & Καλλυντικών, SBC TV, Quality Net Foundation, Εμπορικοί Σύλλογοι Αθηνών, Λειβαδιάς και Λάρισας, Σύνδεσμοι Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος και Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών, τα Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια Αθηνών, Πειραιώς, Φθιώτιδας και Φωκίδας, τα Επιμελητήρια Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Δράμας, Δωδεκανήσου, Ευβοίας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κοζάνης, Κορινθίας, Κυκλάδων, Μεσσηνίας και Ροδόπης καθώς και το Ξενοδοχειακό, τα διμερή επιμελητήρια ΕλληνοΑμερικανικό, ΕλληνοΓερμανικό, ΕλληνοΙταλικό, ΕλληνοΣουηδικό και ΕλληνοΤουρκικό, την Ελληνική Ένωση Factoring, τον διεθνή οργανισμό ερευνών The Conference Board, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων, τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης, τον οργανισμό Future Leaders, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος, την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Perrotis College καθώς και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Διεθνείς Συνεργασίες με τους ακόλουθους φορείς: European Management Association στο οποίο διατηρούμε την Προεδρία τα τελευταία πέντε χρόνια, European Marketing Confederation, European Foundation for Quality Management, European Organization for Quality, European Foundation for Management Development, Chartered Management Institute, Kent Business School, The Chartered Institute of Marketing, The Institute of Sales & Marketing Management, Global Compact, CEC European Managers. Τη Δημιουργία εργαλείων και υποδομών: Πιστοποιήσεις: Εθνικό πρόγραμμα πιστοποίησης Επιχειρηματικής Αριστείας «έν Αριστεύειν», Επίπεδα επιχειρηματικής αριστείας EFQM, Investors in People και Έρευνες σε διάφορα θέματα του management και των λειτουργιών του. Την Επικοινωνία: Περιοδικό «Manager», το οποίο διανέμεται δωρεάν στα Μέλη μας, Εβδομαδιαία Τηλεοπτική Εκπομπή στο οικονομικό κανάλι SBC «Δρόμοι Ανάπτυξης», Εξάτομη ετήσια έκδοση «The Edge» (Leadership, Marketing, People, Finance & Banking, IT & Operations και Corporate Affairs), καθώς και βιβλία για το Management και την Επιχειρηματικότητα, τα οποία διανέμονται δωρεάν στα Μέλη μας. Ακόμα ηλεκτρονικά Newsletters, Επιστημονικές & Ενημερωτικές εκδόσεις που αποστέλονται δωρεάν στα Μέλη μας. 4 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Β Εξαμήνου 2015

5 Τα Ευρωπαϊκά Κοινοτικά Προγράμματα: Esprit, Now, Horizon, Adapt, Info-DC, Tacis, Phare, Interreg, Equal Round I and Round II, Europe Aid, Article-6, Leonardo Da Vinci, Life Long Learning και Asia Invest, ενώ λειτουργεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων. Τις υπηρεσίες Τελικού Δικαιούχου: Για τη διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, στα οποία η ΕΕΔΕ διαθέτει μεγάλη εμπειρία. Οι δραστηριότητες της ΕΕΔΕ εκτείνονται σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα λειτουργεί περιφερειακά τμήματα στη Μακεδονία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα με έδρα την Πάτρα και στην Κρήτη με έδρα το Ηράκλειο. Δραστηριοποιείται επίσης στην Κύπρο μέσω της Κυπριακής Εταιρίας Ανάπτυξης Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΚΕΑΔΕ) που ίδρυσε σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου. Με πρωτοβουλία της στην Ελλάδα έχει ιδρυθεί και λειτουργεί η Λέσχη Επιχειρηματικότητας, ενώ σε συνεργασία με τον ΣΕΒ, το ALBA. Επίσης, η ΕΕΔΕ συμμετέχει στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ και στo Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης Επιχειρηματικότητας ενώ κατέχει την προεδρία του European Management Association. Τελικός στόχος της ΕΕΔΕ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, μέσα από την ανάπτυξη των ανθρώπων τους. Παράλληλα στοχεύει στην προσφορά σύγχρονων ποιοτικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων, ενώ προωθεί την έννοια της Αριστείας σε όλα τα επίπεδα. Για τον λόγο αυτό η ΕΕΔΕ, συνεπής στην πολύχρονη ιστορία της, τα τελευταία χρόνια, είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς, διαμορφώνει θέσεις και προβαίνει σε συνεχείς παρεμβάσεις, προτείνοντας μέτρα για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Γιατί ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕΔΕ Δικτύωση και Ανταλλαγή Γνώσεων & Εμπειριών Ως μέλος της ΕΕΔΕ μπορείτε να αποκομίσετε σημαντικά οφέλη από την εμπειρία των χιλιάδων επαγγελματιών μελών της ΕΕΔΕ που αντιμετωπίζουν καθημερινά παρόμοιες με εσάς προκλήσεις και επιχειρηματικά ενδιαφέροντα μέσω Συνεδρίων, Ημερίδων, Εσπερίδων και Συζητήσεων Στρογγυλής Τραπέζης σε θέματα σχετικά με τις εξελίξεις του Μάνατζμεντ και των επιμέρους λειτουργιών του, αλλά και μέσω Κοινωνικών Εκδηλώσεων, καθώς και με τη συμμετοχή σας στην ανάδειξη του "Manager of the Year", του θεσμού που αναγνωρίζει και καταξιώνει τα ανώτατα στελέχη που διευθύνουν αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις τους στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ενημέρωση και Πληροφόρηση Ως μέλος της ΕΕΔΕ ενημερώνεστε και μοιράζεστε τη Γνώση και τη Μάθηση με τους συνεργάτες σας, μέσω επιστημονικών και περιοδικών εκδόσεων που λαμβάνετε δωρεάν σε τακτά χρονικά διαστήματα, αποτελεσμάτων ερευνών που δημοσιεύονται ή/ και παρουσιάζονται σε ειδικές εκδηλώσεις, ή ακόμα χρησιμοποιώντας τη Βιβλιοθήκη μας. Συγκεκριμένα, σας αποστέλλονται κάθε χρόνο τα ακόλουθα: Βιβλία τα οποία αναλύουν θέματα σχετικά με το Μάνατζμεντ The Edge: Μία πολυτελής σειρά ετήσιων "οδηγών σκέψης" στο χώρο της επιχειρηματικής τεχνογνωσίας που εκδίδει η ΕΕΔΕ. Η σειρά αυτή αποτελείται από τις ακόλουθες έξι επιμέρους εκδόσεις: The Leadership Edge The Marketing Edge The People Edge The IT & Operations Edge The Banking & Finance Edge The Corporate Affairs Edge Περιοδικό "Manager" της ΕΕΔΕ Ηλεκτρονικά Newsletters Οικονομικά Οφέλη Ως μέλος της ΕΕΔΕ απολαμβάνετε ειδικά οικονομικά προνόμια σε κάθε μία από τις ποικίλες δραστηριότητές της και συγκεκριμένα, σημαντικά μειωμένες τιμές σε όλες τις εκδηλώσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς και τα μεταπτυχιακά και επαγγελματικής πιστοποίησης προγράμματα της ΕΕΔΕ. Επίσης, ως νομικό μέλος, πέραν αυτών, έχετε το πλεονέκτημα σημαντικού ποσοστού έκπτωσης στα ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα που η ΕΕΔΕ μπορεί να αναπτύξει ειδικά για τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Πρόσβαση στην Υπηρεσία "Management Direct" Ως μέλος της ΕΕΔΕ έχετε πρόσβαση στo Management Direct, μία πραγματικά ολοκληρωμένη, διαδικτυακή πηγή πληροφόρησης πάνω στο Μάνατζμεντ που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να εξοπλίζει τα στελέχη των επιχειρήσεων με γνώσεις που τους βοηθούν να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές προκλήσεις του Μάνατζμεντ και της Ηγεσίας. Δημιουργημένο από το Chartered Management Institute, το εργαλείο αυτό έχει διατεθεί στην Ελλάδα αποκλειστικά στην ΕΕΔΕ, η οποία το παρέχει στα Μέλη της, με κύριο σκοπό την ενδυνάμωση του βασικού περιουσιακού στοιχείου των Επιχειρήσεων που είναι οι Άνθρωποί τους, αλλά και τη διάδοση υψηλού επιπέδου πληροφόρησης. To ManagementDirect παρέχει ασφαλή και άμεση πρόσβαση μέσω internet από κάθε υπολογιστή, προσφέροντας έγκαιρη υποστήριξη και διασφαλίζοντας την άντληση της γνώσης, οπουδήποτε και οποτεδήποτε χρειαστεί, με τη χρήση μόνο ενός password. Προνόμια Έκτακτου Μέλους στον Οργανισμό Chartered Management Institute της Μεγάλης Βρετανίας δωρεάν. 5

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 01 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 95η και 96η Σειρά 02 Chartered Postgraduate Diploma in Marketing (Chartered Institute of Marketing) 03 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Οικονομικής Διοίκησης 12η Σειρά 04 Professional Diploma in Human Resources Management 13η Σειρά /10/15-29/4/17 20/11/15-21/5/ /12/15-18/7/ /10/2015-1/3/ /11/ /2/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 05 Diploma in Environmental Management 10η Σειρά 06 Graduate Diploma in Logistics Management 13η Σειρά /10/ /10/ Diploma in Sales Management (The Institute of Sales & Marketing Management) 31η Σειρά /10/15-25/6/16 22 ΝΕΟ 08 CAM - Diploma in Digital Marketing (The Chartered Institute of Marketing) 09 Diploma in Management and Leadership (Chartered Management Institute) 10 Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Διοίκησης Πιστώσεων 11η Σειρά 11 Certified Internal Auditor (CIA) Part 2 12 Certificate in Procurement Management 10η Σειρά /10/15-30/4/ /11/15-14/5/ /10/15-20/12/ Οκτώβριος /10/ Certificate in Managing Corporate Responsibility Εταιρική Υπευθυνότητα & Βιώσιμη Ανάπτυξη 60 16/10/ Ανακαλύπτοντας το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM 8 12/11/ Πιστοποιημένη Εκπαίδευση Αξιολογητών για το Διεθνές Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων EFQM Committed to Excellence Πιστοποιημένη Εκπαίδευση Αξιολογητών για το Διεθνές Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων EFQM Recognised for Excellence 16 13,14/11/ ,27,28/11/ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Β Εξαμήνου 2015

7 ΝΕΟ ΝΕΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 01 Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάνατζμεντ 02 Ηγεσία και Διοίκηση Αλλαγών 03 Οικονομικές Γνώσεις για μη Οικονομικά Στελέχη 04 Βασικές Αρχές Project Management & Χρήση του Λογισμικού MS Project 05 Team Alignment (Με τα μάτια μιλάμε εμείς) 06 Αποτελεσματική Επικοινωνία 07 Delegation (for control freaks) 08 Tools for new managers 09 Υλοποίηση Σχεδίων Εταιρικής Αναδιάρθρωσης σε περιόδους κρίσης 10 Διαχείριση Αλλαγών 11 Οι Διαπραγματεύσεις (Bargaining Theory) και ο σχεδιασμός τους, με βάση τη Θεωρία των Παιγνίων (Game Theory) 40 6/10/15-5/11/ /12/ /10/ /11/ /11/ /10/ /12/ ,17/11/ /10/ /10/ /11/15 44 ΝΕΟ ΝΕΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Budgeting, Budgetary Control και Cash Flow, από Εμπορική και Οικονομική σκοπιά 13 Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων - Εντοπισμός και Διαχείριση Κινδύνων Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Βοηθών Λογιστών σε μηχανογραφημένο περιβάλλον /11/ /12/ /9/15-31/10/

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΕΟ ΝΕΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 15 Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Μάρκετινγκ 16 Branding Management 17 Digital Business Strategy 18 Κατασκευή ιστοσελίδων με Proactive SEO 19 Βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης με τη χρύση νέων τεχνολογιών 36 21/10/15-12/11/ /11/ /10/ ,22/10/ /11/15 52 ΝΕΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 20 Σύγχρονες Τεχνικές για Αποτελεσματικές Πωλήσεις 21 Επαγγελματική Εξυπηρέτηση Πελατών 22 Advanced Selling Skills & Strategy 23 Πώληση, Διαπραγμάτευση & After Sales Service 24 From Customer Service to Customer Experience 25 Αποτελεσματικές τεχνικές είσπραξης οφειλών (Ο κόκορας, το tango και ο center back) 26 Η τέχνη της ενεργοποίησης των πωλήσεων (the Elevator Pitch ) 27 Sales Force Management 28 Οικονομικές γνώσεις και εργαλεία για τμήματα μάρκετινγκ και πωλήσεων 16 28/9-6/10/ /11/ /10/ /11/ /10/ ,7/10/ ,9/12/ /12/ ,26/11/ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Β Εξαμήνου 2015

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ MANATZMENT ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 29 Εργατικά - Ρυθμίσεις από Ν.4046/2012 & τον Ν.4225/2013 Πρακτική Μισθοδοσία /10/15 62 ΝΕΟ 30 Εργαλεία Μέτρησης Απόδοσης και Στρατηγική Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 12 9,13/10/15 63 OPERATIONS MANATZMENT ΝΕΟ ΝΕΟ 31 Cost reduction and cost control strategies 32 Αναπτύξτε το κέντρο διανομής σας 33 Warehouse activity profiling χρησιμοποιώντας spreadsheets /10/ /10/ /11/15 66 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟ ΝΕΟ 34 Personal Profile System 35 Advanced People Management με Συναισθηματική (ΕQ), Κοινωνική (SQ) & Δημιουργική (CQ) Νοημοσύνη 36 Η Τεχνική των Διαπραγματεύσεων 37 Αποτελεσματική Διαχείριση Χρόνου & Προσωπικής Ενέργειας 38 Επαγγελματική Αυτογνωσία 39 Enhancing your Business Communication Skills 40 Coaching Skills 41 Developing Effective Professional Presentation Skills 14 9,10/10/ ,9/12/ /11/ /10/ /10/ /11/ /12/ /11/

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 42 Επικοινωνία και Management για Γραμματείς Διευθύνσεως 43 Η αποτελεσματική Γραμματέας Διοίκησης 40 6/10-10/11/ /12/15 76 ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 44 Μακροπρογραμματισμός στο Excel 45 Χρήσιμα Εργαλεία του Excel /12/ /11/ Εκπαιδευτικό Πργόγραμμα Β Εξαμήνου 2015

11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μεταπτυχιακά & Πιστοποιούμενα Προγράμματα ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού-5η σειρά Θεσσαλονίκη Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 54η σειρά Θεσσαλονίκη Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 15η σειρά Λάρισα Diploma in Sales Management (Institute of Sales & Marketing Management UK) 27η σειρά Θεσσαλονίκη Diploma in Digital Marketing (The Chartered Institute of Marketing The CAM Foundation) 3η σειρά Θεσσαλονίκη Diploma in Logistics Management 3η σειρά Θεσσαλονίκη ΔΙΑΡΚΕΙΑ 230 ώρες 400 ώρες 400 ώρες 200 ώρες 130 ώρες 200 ώρες Βραχυχρόνια Προγράμματα Μάνατζμεντ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Μισθοδοσία και Εργατική Νομοθεσία Project Management Professional Διαχείριση και Αξιολόγηση Απόδοσης Προσωπικού Διαχείριση Συγκρούσεων στο χώρο εργασίας Risk Manag Developing Effective Communication Skills for the Hotel and Tourism Industry ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 ώρες 40 ώρες 12 ώρες 8 ώρες 24 ώρες Χρηματοοικονομικό Μάνατζμεντ & Λογιστική ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Certified Internal Auditor (CIA) Part 3: Internal Audit Knowledge Elements Αξιολόγηση Επενδύσεων και Αποτίμηση Εταιριών Έλεγχος για μη Ελεγκτές Cost reduction and Cost control Strategies Ανάλυση Ισολογισμού Βασικές Λογιστικές Γνώσεις για μη Ειδικούς ΔΙΑΡΚΕΙΑ 64 ώρες 12 ώρες 12 ώρες 16 ώρες 16 ώρες 16 ώρες 11

12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Marketing & Πωλήσεις ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Πωλήσεις σε περίοδο κρίσης Key Account Management Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Πωλήσεων (PPS) Το Μάρκετινγκ στην Πράξη Online Marketing ΔΙΑΡΚΕΙΑ 8 ώρες 12 ώρες 12 ώρες 36 ώρες 8 ώρες Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στα γραφεία του Τμήματος Μακεδονίας ΕΕΔΕ: Λέοντος Σοφού 3, , Θεσσαλονίκη Τηλ.: , Fax: κ. Α. Τσιντζιράκου, 12 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Β Εξαμήνου 2015

13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 20η Σειρά Κρήτης (Ηράκλειο) Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Τεχνικές Αποτελεσματικών Πωλήσων σε Περιόδους Κρίσης Οι Απαραίτητες Οικονομικές Γνώσεις για κερδοφόρες Πωλήσεις Οργάνωση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ για Μείωση του Κρυφού Κόστους Διοίκηση Προσωπικού Ξενοδοχειακών Μονάδων Brand Management - Διαχείριση Επώνυμου Προϊόντος ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, Πρακτικές Εφαρμογές και σύγκριση με τα ΕΛΠ Οι Διαπραγματεύσεις (BargainingTheory) και ο Σχεδιασμός τους με Βάση της Θεωρίας των Παιγνίων (Game Theory) Οικονομικός & Ταμειακός Προγραμματισμός με την βοήθεια του Excel ΔΙΑΡΚΕΙΑ 18 μήνες 100 ώρες 12 ώρες 8 ώρες 12 ώρες 12 ώρες 12 ώρες 24 ώρες 12 ώρες 12 ώρες Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στα γραφεία του Τμήματος Κρήτης της ΕΕΔΕ: Κονδυλάκη 105 & Βάρνης, , Θέρισσος, Ηράκλειο Κρήτης Τηλ.: , Fax: κ. Γεώργιος Σαρρής και κ. Μαρία Πανακάκη, 13

14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Μεταπτυχιακά & Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πάτρα Diploma in Sales Management (The Institute of Sales & Marketing Management) Κέρκυρα ΔΙΑΡΚΕΙΑ Βραχυχρόνια Προγράμματα ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Διαχείριση Επικοινωνίας με Διπλωματία & Επαγγελματισμό - Πάτρα 8 ώρες Customer Focused Workshop Κέρκυρα 8 ώρες 10 βήματα για ολοκληρωμένο & επιτυχημένο Μάρκετινγκ της επιχείρησής σας - Πάτρα 12 ώρες Άριστες Σχέσεις Συνεργασίας & Εξυπηρέτηση Πελατών Πάτρα 12 ώρες Service Management Training Workshop Κέρκυρα 12 ώρες Τα Κλειδιά Επιτυχίας στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Πάτρα 12 ώρες Executive Skills for Administration & Secretaries Πάτρα 12 ώρες Υπηρεσίες Cloud & Σύγχρονη Επιχείρηση, Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Πάτρα 12 ώρες Πώς να διαφημίσετε αποτελεσματικά την επιχείρησή σας στα Social Media Πάτρα 12 ώρες Στρατηγικό Μάρκετινγκ Πάτρα 8 ώρες Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στα γραφεία του Τμήματος Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας της ΕΕΔΕ: Πλατεία Πίνδου 1, Γούναρη & Αγ. Ανδρέου, , Πάτρα Τηλ.: , Fax: κ. Ρούλα Ιωάννου, 14 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Β Εξαμήνου 2015

15 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 15

16 Μεταπτυχιακά Προγράμματα 1 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Σκοπός Σκοπός του Προγράμματος είναι: Η εκμάθηση των αρχών και της μεθοδολογίας του σύγχρονου επιστημονικού μάνατζμεντ Η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός των επαγγελματικών γνώσεων των στελεχών Η ανάπτυξη της ικανότητάς τους να συνεργάζονται αποτελεσματικά με άτομα διαφορετικής κοινωνικό-εκπαιδευτικής συγκρότησης και επαγγελματικής κατάρτισης Η συστηματική ενημέρωσή τους γύρω από τις τάσεις που αναπτύσσονται με τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων σε Ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα (Multinational Environment), αλλά και για τις επιπτώσεις αυτών των τάσεων στη λειτουργία των επιχειρήσεων και οργανισμών στον Ελληνικό χώρο Σε όλα τα ανερχόμενα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ με τουλάχιστον τρία χρόνια εργασιακή εμπειρία Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιδιώκουν να είναι έτοιμες να ανταγωνιστούν επιτυχώς σε τοπικό και διεθνές επίπεδο Εισηγητές Το διδακτικό προσωπικό αποτελεί πετυχημένο συνδυασμό Καθηγητών με έμπειρους Μάνατζερ, διακεκριμένους εισηγητές και προσωπικότητες από τον κόσμο των επιχειρήσεων. Μέθοδοι Διδασκαλίας Χρησιμοποιούνται οι πλέον αποτελεσματικές μέθοδοι διδασκαλίας όπως, Simulation Games, Case Studies, Group Projects. Οι συμμετέχοντες, μπορούν να έλθουν σε επαφή με τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία διοίκησης, όπως το Personal Profile System, Time Management, Systems Theory, Market Modeling, κ.α. Εξετάσεις Με την ολοκλήρωση κάθε Φάσης του Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα υποβάλλονται σε εξετάσεις όπου θα αξιολογείται η εμπέδωση της διδακτέας ύλης. Το πρόγραμμα ακολουθεί τρεις αλληλένδετες και μεθοδικά διαρθρωμένες φάσεις. Ανάλογα με τη σύνθεση της ομάδας είναι δυνατόν να γίνουν μικρές αυξομειώσεις στις επιμέρους ενότητες, ώστε το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των συμμετεχόντων. Α Φάση Βασικά Μαθήματα Οργανωσιακή Συμπεριφορά Ι Coaching Skills Μάρκετινγκ Ι Χρηματοοικονομική Λογιστική Διοίκηση Κεφαλαίου Κινήσεως Χρηματοοικονομική Ι Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Διοίκηση και Οργάνωση Παραγωγής Β Φάση Μεσαία Μαθήματα Οργανωσιακή Συμπεριφορά ΙΙ Μάρκετινγκ ΙΙ Sales Management Ηλεκτρονικό Εμπόριο Χρηματοοικονομική ΙΙ Διοικητική Λογιστική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Business Logistics Management Διοίκηση Έργου Γ Φάση Προχωρημένα Μαθήματα Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Business Plan Επιχειρησιακό Παίγνιο Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 400 ώρες 95η Σειρά: 16/10/ /04/ η Σειρά: 20/11/ /05/2017 Μέλη: 6700 Μη Μέλη: 7000 Επιλεγμένη Ομάδα Εκπαιδευτών 16 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Β Εξαμήνου 2015

17 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Chartered Postgraduate Diploma in Marketing The Chartered Institute of Marketing 2 To Chartered Institute of Marketing ιδρύθηκε το 1911 και είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός οργανισμός marketing σε όλη την Ευρώπη με περισσότερα από μέλη. Σκοπός του είναι να παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα να εφαρμόζουν την γνώση του Marketing στο επαγγελματικό περιβάλλον. Περισσότερα από στελέχη παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του CIM κάθε χρόνο, τα οποία διεξάγονται σε περίπου 300 εκπαιδευτικά κέντρα σε 80 χώρες. Στόχος Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα στους υποψηφίους: Να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στη διαμόρφωση και εφαρμογή των τεχνικών και θεωριών του marketing στη διαδικασία διοίκησης μίας επιχείρησης. Να μπορούν να σχεδιάζουν τη στρατηγική κατεύθυνση, επιλογή, αξιολόγηση καθώς επίσης την εφαρμογή και τον έλεγχο. Να αποκτήσουν το υψηλού επιπέδου Chartered Postgraduate Diploma in Marketing (level 7), έναν καταξιωμένο τίτλο επαγγελματικής εξειδίκευσης στο χώρο του marketing. Σε νέους managers κατόχους πτυχίων ανώτερων και ανωτάτων σχολών με εμπειρία στον χώρο του marketing / πωλήσεων. Σε κατόχους πτυχίων MBA, MSc ή MA σε συναφείς ειδικότητες και μικρή επαγγελματική εμπειρία στον χώρο του marketing / πωλήσεων. Σε managers με πολυετή προϋπηρεσία και εμπειρία στον χώρο του marketing / πωλήσεων οι οποίοι στερούνται τυπικών προσόντων. Το πρόγραμμα διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα επομένως είναι απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της. Emerging Themes Analysis & Decision Marketing Leadership & Planning Managing Corporate Reputation Οφέλη Diploma επαγγελματικής πιστοποίησης στο marketing, παγκοσμίου βεληνεκούς Απόκτηση του τίτλου διεθνούς αναγνώρισης του Chartered Marketer μέσω συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης Απόκτηση των πλέον σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων στο χώρο του marketing Επαγγελματική αναγνώριση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του στελέχους του Marketing στο σύγχρονο περιβάλλον Δυνατότητα εγγραφής του στελέχους ως μέλος του CIM Οι γραπτές εξετάσεις και οι εργασίες διορθώνονται στη Μ. Βρετανία. Εισηγητές Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από Έλληνες καθηγητές, έμπειρους Managers και προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό κόσμο. 180 ώρες 4/12/ /07/2016 Μέλη: Registration & Examination Fees Μη Μέλη: Registration & Examination Fees Επιλεγμένη Ομάδα Εκπαιδευτών 17

18 Μεταπτυχιακά Προγράμματα 3 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Οικονομικής Διοίκησης Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων προσφέρει από το 2003 το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Οικονομικής Διοίκησης (The Executive Program for Financial Directors). Σκοπός Σκοπός του μοναδικού αυτού εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής επαγγελματικής ειδίκευσης στα στελέχη, του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στους βασικούς τομείς άσκησης της Οικονομικής Διοίκησης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από δύο θεματικές ενότητες οι οποίες καλύπτουν το σύνολο των εξειδικευμένων αναγκών ενημέρωσης και ανάπτυξης του σύγχρονου οικονομικού στελέχους στο συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο της οικονομικής διοίκησης των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, οι βασικές κατηγορίες του προγράμματος είναι οι κάτωθι: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ο στόχος της παροχής υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής επαγγελματικής ειδίκευσης, εκπληρώνεται με την υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων ενός ιδιαίτερα δομημένου εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών σε δύο βασικούς κύκλους μαθημάτων και την επιτυχή ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας σε κάθε ένα από αυτά Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Διοικητικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχα ισότιμου αλλοδαπής και σε στελέχη με τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε υπηρεσίες οικονομικής διοίκησης. Υποχρεωτικός Κύκλος Μαθημάτων Οικονομική Ανάλυση, Μελέτη και Έλεγχος ενός επιχειρηματικού σχεδίου Φορολογικός Έλεγχος Πιστωτικός Έλεγχος Ταμειακός Προγραμματισμός Χρηματοοικονομική Τραπεζική Αξιολόγηση Επενδύσεων Κεφαλαιακή Διάρθρωση Εσωτερικός Έλεγχος Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Συμπληρωματικός Κύκλος Μαθημάτων Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικής Διαχείρισης Νομική Υποστήριξη Υποστήριξη Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού Κύκλος Μαθημάτων Επιλογής Φορολογία Διοίκηση Προμηθειών Business Statistics Διαχείριση Επιχειρησιακών Κρίσεων Επιλέγονται 2 από τα 4 μαθήματα επιλογής 280 ώρες 12η Σειρά: 23/10/2015-1/3/2017 Μέλη: Μη Μέλη: Επιλεγμένη Ομάδα Εκπαιδευτών 18 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Β Εξαμήνου 2015

19 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Professional Diploma in Human Resources Management 4 Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων προσφέρει από το Μάιο 2006 το Professional Diploma in Human Resource Management. Ο σκοπός του μοναδικού αυτού Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου επαγγελματικής ειδίκευσης των στελεχών του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα στους βασικούς τομείς της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Το Πρόγραμμα αποτελείται από δύο κύκλους μαθημάτων οι οποίοι καλύπτουν το σύνολο των εξειδικευμένων αναγκών ενημέρωσης και ανάπτυξης του σύγχρονου στελέχους στο συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων. Συγκεκριμένα, οι βασικές κατηγορίες του προγράμματος είναι οι κάτωθι: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Σε στελέχη επιχειρήσεων με εργασιακή εμπειρία δύο ή περισσοτέρων ετών σε τμήματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού τα οποία επιθυμούν να αναβαθμίσουν τους ρόλους και τις υπευθυνότητες της θέσης τους μέσω της αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πλέον σύγχρονων πρακτικών και μεθοδολογιών. Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, θα χρησιμοποιηθούν οι πλέον σύγχρονες διδακτικές τεχνικές και μεθοδολογίες όπως: H παρουσίαση μέσω πολυμέσων H διαρκής ομαδική ενασχόληση μέσω group case studies H χρήση προσομοιώσεων (simulations, business games) H βιντεοσκόπηση επιλεγμένων ομαδικών ασκήσεων από ειδικευμένη ομάδα τεχνικών H ατομική και ομαδική επεξεργασία περιπτώσεων μέσω προκαθορισμένων ρόλων (role play scenarios) στα οποία συμμετέχει κατά περίπτωση ειδικευμένη ομάδα ηθοποιών H διαρκής αναπληροφόρηση από ειδικευμένους coaches Διοίκηση του προγράμματος Το Πρόγραμμα διοικείται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο του Προγράμματος Σπουδών στο οποίο συμμετέχουν ο Επιστημονικός Συντονιστής του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, Καθηγητές Πανεπιστημίων, Διευθυντές Τμημάτων Ανθρωπίνων Πόρων επώνυμων Ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων και οργανισμών. Σκοπός του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι η διαρκής αναβάθμιση του εκπαιδευτικού προγράμματος και η διατμηματική αναγνώρισή του ως ένα από τα κορυφαία και πλέον ανταγωνιστικά επαγγελματικά προγράμματα στο χώρο του Human Resources Management. Υποχρεωτικός Κύκλος Μαθημάτων Στρατηγική στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Αξιολόγηση Θέσεων Εργασίας Διαχείριση της Απόδοσης Πολιτικές Αμοιβών και Παροχών Πληροφοριακά Συστήματα HR Μεθοδολογίες Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Προσωπικού Αποτελεσματικές Διαδικασίες Επιλογής Προσωπικού Εργατικό Δίκαιο και Εργασιακές Σχέσεις Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Επικοινωνίας Διαχείριση του Στρες Εταιρική Διακυβέρνηση και Επιχειρηματική Ηθική Διαχείριση Κρίσεων Κύκλος Μαθημάτων Επιλογής Διαχείριση Διαφορετικότητας Υπηρεσίες Ανάθεσης Έργου Μεθοδολογίες Υποστήριξης και Ανάπτυξης Προσωπικού Επιλέγονται δύο από τα τρία μαθήματα 260 ώρες 13η Σειρά: 06/11/ /02/2017 Μέλη: Μη Μέλη: Επιλεγμένη Ομάδα Εκπαιδευτών 19

20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 5 Diploma in Environmental Management Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων καθώς και τη συμβολή τους στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, σχεδίασε και προσφέρει ένα μοναδικό ολοκληρωμένο Πιστοποιημένο Πρόγραμμα στη Περιβαλλοντική Διοίκηση. Σκοπός Το πρόγραμμα δίνει στους συμμετέχοντες την δυνατότητα να Αναγνωρίσουν και να Βελτιώσουν τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται. Nα δημιουργήσουν το κατάλληλο Σύστημα Ελέγχου και Βελτίωσης της επιχείρησης στον τομέα του Περιβάλλοντος. Μέσα από το πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησης που θα βασίζεται στο ISO 14001:2000 και στο EMAS λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές υποχρεώσεις που πηγάζουν από το Εθνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν αποτελεσματικά το Plan Do Check Act στους Περιβαλλοντικούς Δείκτες της επιχείρησης με στόχο την συνεχή βελτίωσή τους και την προαγωγή των περιβαλλοντικών θεμάτων με οικονομικά αποτελεσματικό τρόπο. Επίσης, θα είναι σε θέση να προβούν σε Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις. Σε κατόχους Ms ή MA σε συναφείς ειδικότητες, με επαγγελματική εμπειρία Σε νέους Μάνατζερ κατόχους πτυχίων ανωτέρων και ανωτάτων σχολών Σε στελέχη που εργάζονται στο χώρο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, της Ποιότητας, ή και της Εταιρικής Eπικοινωνίας Σε στελέχη επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2000 ή EMAS Οριοθέτηση Περιβαλλοντικών Στόχων Ανάλυση Επιπτώσεων και Νομικές Απαιτήσεις Σχεδιασμός Περιβαλλοντικών Συστημάτων Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία Περιβαλλοντική Διαχείριση κατά ISO 14001:2004 Εισαγωγή στο EMAS Διαπίστευση Τεχνικές Επιθεώρησης για Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρησης Σχεδιασμός Συστήματος Έκτακτων Άναγκων Οφέλη Βελτίωση περιβαλλοντικής απόδοσης Εξοικονόμηση πόρων Ενίσχυση συμμόρφωσης Προσέλκυση πελατών Αυξηση απόδοσης/ μείωσης κόστους Ενίσχυση ηθικού εργαζόμενων Ενίσχυση εικόνας, βελτίωση σχέσεων με το κοινό, πελάτες Αφύπνιση εργαζομένων και κοινού, πελατών Πλεονεκτήματα Διδιακτικές Μέθοδοι Τα μαθήματα προσφέρουν θεωρητική γνώση, τεχνική πληροφόρηση με παράλληλη πρακτική εξάσκηση. Οι διδακτικές μέθοδοι περιλαμβάνουν διδισκαλία και εισηγήσεις, μελέτες περιπτώσεων (case studies) επισκέψεις σε επαγγελματικούς επιχειρησιακούς χώρους. Εξετάσεις Για την απόκτηση του πτυχίου οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς ασκήσεις και ομαδικές εργασίες και να επιτύχουν στις γραπτές εξετάσεις. Στο τέλος του προγράμματος θα διεξαχθούν γραπτές εξετάσεις σε όλη την ύλη. 104 ώρες 10η Σειρά: 23/10/2015 Μέλη: Μη Μέλη: Επιλεγμένη Ομάδα Εκπαιδευτών 20 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Β Εξαμήνου 2015

21 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Graduate Diploma in Logistics Management 6 Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων αναγνωρίζοντας την κρίσιμη σημασία των Logistics στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σχεδίασε και προσφέρει ένα μοναδικό ολοκληρωμένο Πιστοποιημένο Πρόγραμμα στο Logistics Management το οποίο οδηγεί στην απόκτηση του Graduate Diploma In Logistics Management. Στόχος Η βαθιά κατανόηση των θεμελιωδών εννοιών και αρχών των Logistics καθώς και της πρακτικής τους εφαρμογής στο σύγχρονο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Τα στελέχη έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να κατανοήσουν σε βάθος πως διαμορφώνεται, λειτουργεί, ελέγχεται, εμπλουτίζεται και αποδίδει η εφαρμογή των Logistics στην σύγχρονη επιχείρηση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 14 μαθήματα, χωρισμένα σε τρεις κύκλους μαθημάτων συνολικής διάρκειας 252 ωρών. A Kύκλος: The guide of the know HOW and know WHY Οργάνωση LOGISTICS επιχειρήσεων Διοίκηση αποθεμάτων Διοίκηση προμηθειών Χρηματοοικονομική Διοίκηση Β Κύκλος: The rules of the game Διοίκηση προσωπικού Οργάνωση - Λειτουργία αποθήκης & ΚΒΣ στη διακίνηση Ψυχρή αποθήκευση & διακίνηση Υγιεινή & ασφάλεια στην αποθήκη & στη διανομή 3rd Party Logistics (3PL) και οργάνωση της διανομής Νομικά θέματα και διαχείριση συμβάσεων Γ Κύκλος: Winning as a team Κοστολόγηση λειτουργιών Logistics Πληροφορική και νέες τεχνολογίες ERP WMS DRP LIS Logistics Business Plan & Supply Chain Design Προσωπική ανάπτυξη και τεχνικές επικοινωνίας του σύγχρονου Logistician Οφέλη Μετά το πέρας του Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί μεταξύ των άλλων: Να αντιληφθούν τις οργανωτικές και τεχνολογικές αλλαγές που ενδεχομένως χρειάζεται η επιχείρησή τους. Να προτείνουν αξιόπιστες λύσεις σε επιχειρησιακά προβλήματα ή καταστάσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι στην εργασία τους. Να προσεγγίζουν με πρακτικό και αποτελεσματικό τρόπο θέματα οργάνωσης και αναδιοργάνωσης των τμημάτων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες Logistics. Να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα των Logistics δραστηριοτήτων και να διαπιστώσουν το περιθώριο βελτίωσή τους. Να παρακολουθήσουν διακριμένες εισηγήσεις Ελλήνων και ξένων key note speakers, να επισκεφτούν επιχειρήσεις για on the job training. Πλεονεκτήματα - Διδακτικές Μέθοδοι Τα μαθήματα προσφέρουν θεωρητική γνώση, τεχνική πληροφόρηση με παράλληλη πρακτική εξάσκηση. Οι διδακτικές μέθοδοι περιλαμβάνουν διδασκαλία & εισηγήσεις, μελέτες περιπτώσεων (case studies) επισκέψεις σε επαγγελματικούς επιχειρησιακούς χώρους. Το διδακτικό προσωπικό αποτελεί επιτυχημένο συνδυασμό καθηγητών και καταξιωμένων managers με Ακαδημαϊκή, Πρακτική και Διεθνή εμπειρία. Την πλειονότητα των μαθημάτων διδάσκουν περισσότεροι του ενός εισηγητών με αποτέλεσμα την πολύπλευρη απόκτηση γνώσεων και μεταφορά τεχνογνωσίας στους συμμετέχοντες. 252 ώρες 13η Σειρά: 23/10/2015 Μέλη: Μη Μέλη: Επιλεγμένη Ομάδα Εκπαιδευτών 21

22 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 7 Diploma in Sales Management Σε συνεργασία με το Institute of Sales & Marketing Management της Μεγ. Βρετανίας Σκοπός Το Πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα στους υποψηφίους: Να αποκτήσουν ένα σύνολο βασικών θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που θα τους βοηθήσουν στην αναβάθμιση επαγγελματικοποίηση της απασχόλησής τους. Να ενισχύσουν την κατάρτισή τους ώστε να είναι ικανοί να επιλύουν δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε θέματα που έμμεσα τους διευκολύνουν στη λήψη σωστών αποφάσεων. Να γίνουν κάτοχοι, ύστερα από επιτυχείς εξετάσεις, ενός υψηλού κύρους πιστοποιητικού που να αποδεικνύει το πόσο επαγγελματίες είναι. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προϊσταμένους πωλήσεων, σε στελέχη τμημάτων που έρχονται σε επαφή με πελάτες (π.χ. εξυπηρέτηση πελατών, marketing, πωλητές με επαρκή εργασιακή εμπειρία κ.α.) που αναμένεται να προαχθούν σε καίριες θέσεις. Εισηγητές Οι εισηγητές του προγράμματος είναι άνθρωποι της πράξης, διακεκριμένα στελέχη της αγοράς στο χώρο των πωλήσεων, που έχουν ειδικά εκπαιδευτεί στη Μ. Βρετανία. Εκπαιδευτικό υλικό Η διδασκόμενη ύλη περιλαμβάνει μεταφρασμένες και εμπλουτισμένες στα ελληνικά σημειώσεις. Η διδασκαλία γίνεται με τη χρησιμοποίηση των πλέον σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας: case studies, syndicate cases, role playing. Σκοπός μας είναι ο συνδυασμός της θεωρητικής εκπαίδευσης και της πρακτικής αξίας της πολυετούς πείρας των εισηγητών του προγράμματος, στο χώρο των επιχειρήσεων. Τεχνικές Επικοινωνίας Διοίκηση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Διεύθυνσης Πωλήσεων Τεχνικές Λήψης Αποφάσεων & Διαπραγματεύσεων Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ Στρατηγικός Σχεδιασμός Πωλήσεων & Ανάλυση Αγοράς Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου Διοίκηση Σημαντικών Πελατών Οργάνωση & Διεύθυνση Τμήματος Πωλήσεων Bασικές Αρχές Οικονομικών Μεγεθών της Επιχείρησης Εξυπηρέτηση Πελατών - CRM Στο τέλος του προγράμματος θα διεξαχθούν γραπτές εξετάσεις σε όλη την ύλη. Η εξεταστική επιτροπή θα είναι 4μελής και θα έχει την ακόλουθη δομή: Δύο εισηγητές του Προγράμματος Δύο Ανώτατα Στελέχη από το χώρο των Πωλήσεων μεγάλων εταιριών Το Πιστοποιητικό χορηγείται από το ΙNSTITUTE OF SALES & MARKETING MANAGEMENT μόνο σε όσους αποφοιτήσουν επιτυχώς. 200 ώρες 31η Σειρά: 30/10/ /06/2016 Μέλη: Μη Μέλη: Επιλεγμένη Ομάδα Εκπαιδευτών 22 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Β Εξαμήνου 2015

23 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Diploma in Digital Marketing Τhe Chartered Institute of Marketing - The CAM Foundation 8 Αναπτύσσοντας δεξιότητες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πλάνων ψηφιακού marketing. The Chartered Institute of Marketing & The CAM Foundation Το Chartered Institute of Marketing ιδρύθηκε το 1911 και είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός οργανισμός marketing σε όλη την Ευρώπη με περισσότερα από μέλη. Σκοπός του είναι να παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα να εφαρμόζουν την γνώση marketing στο επαγγελματικό περιβάλλον. Περισσότερα από στελέχη παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του CIM κάθε χρόνο, τα οποία διεξάγονται σε περίπου 300 εκπαιδευτικά κέντρα σε 80 χώρες. To CAM Foundation (Communications Advertising and Marketing Education Foundation) ιδρύθηκε το 1970 και έκτοτε σχεδιάζει προγράμματα πιστοποίησης που απευθύνονται σε επαγγελματίες της επικοινωνίας του marketing. Μετά το 2000 το CIM πιστοποιεί όλα τα προγράμματα του CAM Σκοπός Το ψηφιακό marketing έχει εξελιχθεί από ένα περιφερειακό στοιχείο της στρατηγικής marketing ενός οργανισμού σε κεντρικό σημείο αναφοράς σε ότι αφορά στην επικοινωνία με τους πελάτες μέσω πολλών διαφορετικών καναλιών. Το πρόγραμμα Diploma in Digital Marketing, είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να διασφαλίζει ότι ο σύγχρονος επαγγελματίας marketer μπορεί να κατανοήσει και να εκμεταλλευτεί τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Οφέλη To πρόγραμμα προσφέρει γνώσεις σχετικά με τις αρχές που διέπουν το ψηφιακό marketing και τις απαραίτητες δεξιότητες για τον σχεδιασμό και την υλοποίησή του. Συγκεκριμένα, παρέχει τη δυνατότητα στα στελέχη marketing ή στους managers που ασχολούνται με το marketing: Να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση σχετικά με το τι είναι το ψηφιακό marketing και πώς αυτό σχετίζεται με το marketing Να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση πλάνων ψηφιακού marketing. Να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ της επικοινωνίας, του marketing, της συμπεριφοράς του καταναλωτή, της εφαρμογής και του σχεδιασμού πλάνων επικοινωνίας. Σε στελέχη με προϋπηρεσία και εμπειρία στο marketing ή στο χώρο του marketing communications Σε κατόχους πτυχίων πανεπιστημιακών σχολών, συναφών ή μη ειδικοτήτων, που στερούνται προϋπηρεσίας Σε στελέχη που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στο ψηφιακό marketing. Το πρόγραμμα αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες: Digital Marketing Essentials Digital Marketing Planning Marketing and Consumer Behaviour Γλώσσα διεξαγωγής Το πρόγραμμα διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα επομένως είναι απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της. Το πρόγραμμα αξιολογείται με εργασίες οι οποίες διορθώνονται στη Μ. Βρετανία. 130 ώρες 23/10/ /04/2016 Μέλη: Registration & Examination Fees Μη Μέλη: Registration & Examination Fees Επιλεγμένη Ομάδα Εκπαιδευτών 23

24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 9 Diploma in Management & Leadership (level 5) Chartered Management Institute Το Chartered Management Institute ιδρύθηκε το 1950 και είναι ο μοναδικός εκπαιδευτικός οργανισμός της Μεγάλης Βρετανίας που στοχεύει στην εξέλιξη και βελτιστοποίηση του χώρου του Management και του Leadership. Το CMI πιστοποιεί τη γνώση και τις δεξιότητες του σύγχρονου Manager μέσω της πολυεπίπεδης επαγγελματικής εκπαίδευσης που παρέχει και προσφέρει τον τίτλο του Chartered Manager σε όσους πληρούν τις υψηλές προδιαγραφές αυτού του τίτλου. Σήμερα, περισσότεροι από managers χρησιμοποιούν τις μοναδικές υπηρεσίες του CMI καθημερινά, οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη και δημιουργία των Professionally Qualified Managers και Leaders. Σκοπός Το πρόγραμμα παρέχει στους υποψηφίους τη δυνατότητα να: Διδαχθούν ένα πλήρες εκπαιδευτικό πακέτο στην Ελλάδα, στο χώρο του management και του leadership, το οποίο συνδυάζει τη θεωρία και την πράξη Αντιληφθούν τις νέες τάσεις στο χώρο του management και του leadership στην Ευρώπη Κατανοήσουν θεωρητικά αλλά και να μπορούν να εφαρμόσουν πρακτικά θέματα που άπτονται της στρατηγικής management και leadership Αποκτήσουν τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία management με στόχο τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων Γνωρίσουν και να έρθουν σε επαφή με καταξιωμένα στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων Ανανεώσουν και να εκσυγχρονίσουν τις επαγγελματικές τους γνώσεις Γλώσσα διεξαγωγής Το πρόγραμμα διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα. Το Diploma in Management & Leadership είναι ειδικά σχεδιασμένο για στελέχη που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις ικανότητές τους σε θέματα που αφορούν στην προσωπική ανάπτυξη, στην ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων, στη λήψη αποφάσεων, κ.α. Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν στελέχη επιχειρήσεων με επαρκή προϋπηρεσία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των υποψηφίων στο πρόγραμμα είναι η διεξαγωγή συνέντευξης. Σταδιακή Απόκτηση Πιστοποίησης Η ΕΕΔΕ παρέχει τη δυνατότητα σταδιακής απόκτησης της Πιστοποίησης σύμφωνα με τον αριθμό των ολοκληρωμένων ενοτήτων. Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν μέρος των προσφερομένων ενοτήτων και να λάβουν την αντίστοιχη Πιστοποίηση. Συγκεκριμένα: Πιστοποίηση AWARD: 1 ενότητα (2-3 εβδομάδες παρακολούθησης) Πιστοποίηση CERTIFICATE: 2 ενότητες (ως 3 μήνες παρακολούθησης) Πιστοποίηση DIPLOMA: 5 ενότητες (ως 7 μήνες παρακολούθησης) Επίσης, η ΕΕΔΕ παρέχει τη δυνατότητα αναβάθμισης της Πιστοποίησης. Ενότητες προγράμματος Personal Development as a Manager and Leader Managing Team and Individual Performance Conducting a Management Project Being a Leader Leadership Practice Οφέλη Απόκτηση του Diploma in Management & Leadership ή Certificate in Management & Leadership ή Award in Management & Leadership, από το CMI με διεθνή αναγνώριση. Διεξαγωγή στην ελληνική γλώσσα. Απόκτηση της σύγχρονης γνώσης και των δεξιοτήτων Management και Leadership, που καλύπτει τα εξής φάσματα στρατηγικού σχεδιασμού: Leading People, Managing Change, Managing Activities and Resources, Managing Yourself. Δυνατότητα εγγραφής Μέλους του CMI. Απόκτηση του τίτλου Chartered Manager μέσω συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης. 150 ώρες 06/11/ /05/2016 Μέλη: Registration Fee Μη Μέλη: Registration Fee Επιλεγμένη Ομάδα Εκπαιδευτών 24 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Β Εξαμήνου 2015

25 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 10 Oλοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Διοίκησης Πιστώσεων Professional Credit Master Ο σκοπός αυτού του μοναδικού εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου επαγγελματικής εξειδίκευσης σε όλα τα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που απασχολούνται σε τμήματα της Οικονομικής και Εμπορικής Διεύθυνσης (Λογιστηρίου και Πιστωτικού Ελέγχου) και στελέχη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία επιθυμούν να αναπτύξουν και να αναβαθμίσουν τους ρόλους και τις υπευθυνότητες στο χώρο της διαχείρισης των επαγγελματικών πιστώσεων (credit management) και της διοίκησης του αντίστοιχου επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού ρίσκου (risk management). Οικονομικοί Διευθυντές (CFOs, Financial Controllers) Εμπορικοί Διευθυντές και Διευθυντές Πωλήσεων (Sales Managers) Προϊστάμενοι Λογιστηρίου (Accounting Managers) Λογιστές και Στελέχη Λογιστηρίου (Accountants) Διευθυντές Πιστωτικού Ελέγχου (Credit Managers) Προιστάμενοι Εισπράξεων Πελατών (Collection Supervisors) Στελέχη Τμημάτων Εισπράξεων (Credit and Collection Officers, Bad Debt Supervisors κλπ.) Οικονομικοί Αναλυτές (Financial Analysts) Αναλυτές Πιστώσεων (Credit Analysts) Risk Officers Τραπεζικών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων Αναλυτές, Εισηγητές Τραπεζικών Χρηματοδοτήσεων κλπ. Ανάλυση Οικονομικού και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος Ανάλυση Εταιρικών Οικονομικών Αποτελεσμάτων Το Γενικό Μοντέλο Credit Management Διοίκηση Αναλαμβανόμενου Πιστωτικού Κινδύνου - Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας Οργάνωση και Διαδικασίες Τμήματος Πιστωτικού Ελέγχου Διοίκηση Ταμειακών Ροών Χρηματοοικονομικά και Τραπεζικά Προϊόντα Εισπράξεων Πελατών Λογιστική Παρακολούθηση Πιστώσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Βασικές Αρχές Δικαίου στη Διοίκηση Πιστώσεων Αξιολόγηση Εξασφαλίσεων / Καλύψεων Χρεοκοπίες / Προσφυγή σε Δικαστικούς Αγώνες Εξεταστική Διαδικασία Εκπαιδευτική μεθοδολογία Κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων του προγράμματος, χρησιμοποιoύνται οι πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές και μεθοδολογίες όπως: η παρουσίαση μέσω Η/Υ, η χρήση πολυμέσων και Ιnternet, μια σειρά από case studies σε θέματα πιστωτικής πολιτικής ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, η παρουσίαση ειδικευμένων μεθοδολογιών credit management από Ελληνικές επιχειρήσεις και Διεθνείς πιστωτικούς οίκους με σκοπό τη διαρκή διασύνδεση των πλέον σύγχρονων επαγγελματικών τεχνικών και μεθοδολογιών. 80 ώρες 11η Σειρά: 09/10/ /12/2015 Μέλη: Μη Μέλη: Επιλεγμένη Ομάδα Εκπαιδευτών 25

Eνισχύοντας τους ανθρώπους...

Eνισχύοντας τους ανθρώπους... EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 > Eνισχύοντας τους ανθρώπους... Αθανάσιος Ρούλιας Γεν. Διευθυντής & Μέλος ΔΣ ΕΕΔΕ Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον Αθανάσιος Ρούλιας Γενικός Διευθυντής ΕΕΔΕ Η ΕΕΔΕ βρίσκεται στη δεύτερη πεντηκονταετία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Επενδύοντας στη Γνώση... εξασφαλίζετε το Μέλλον "Μηδέν της τύχης αλλά πάντα της ευβουλίας και της προνοίας" Πλούταρχος (45-120 μ.χ.) Η Ελληνική Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

code ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΕ Ε - Τµήµα Μακεδονίας

code ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΕ Ε - Τµήµα Μακεδονίας code ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΕ Ε - Τµήµα Μακεδονίας B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ιδρύθηκε το 1962. Είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει τη διάδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ σελ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - 3η σειρά Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Εισαγωγή Θεματικές Ενότητες Η αποτελεσματική διοίκηση του Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 01 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πάτρα 02 Diploma in

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Εργατικά - Ρυθμίσεις από Ν.4046/2012 & τον Πρόσφατο Ν.4225/2013 - Πρακτική Μισθοδοσία

Διαβάστε περισσότερα

Diploma in Logistics Management

Diploma in Logistics Management Diploma in Logistics Management Στρατηγική Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics Αναπτύσσοντας τους Ανθρώπους Αναπτύσσουμε τις Επιχειρήσεις Αναπτύσσουμε το Μέλλον! Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Τίτλος Προγράμματος Ώρες Εισηγητής ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Creative Presentation Skills 12 Μωραΐτου Δέσποινα Παρ. 4/04/2014 ώρα 17:00-21:00

Διαβάστε περισσότερα

EDGE PEOPLE EDGE PEOPLE ΕΚΔΟΣΗ 2014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

EDGE PEOPLE EDGE PEOPLE ΕΚΔΟΣΗ 2014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Όσο η αύξηση των εσόδων αναδεικνύεται σε κρίσιμη προτεραιότητα για τη σημερινή επιχείρηση τόσο το Μάνατζμεντ του Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

EDGE FINANCE & BANKING ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

EDGE FINANCE & BANKING ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ FINANCE & BANKING ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ CORPORATE 3 IT & OPERA FINANCE & Αν υπάρχει ένας τομέας ο οποίος επηρεάστηκε βαθύτατα από την οικονομική κρίση -και δη την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων- 19η σειρά Κρήτης (Ηράκλειο) Diploma in Sales Management (The Institute

Διαβάστε περισσότερα

EDGE IT & OPERATIONS EDGE IT & OPERATIONS ΕΚΔΟΣΗ 2014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

EDGE IT & OPERATIONS EDGE IT & OPERATIONS ΕΚΔΟΣΗ 2014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ IT & OPERATIONS ΕΚΔΟΣΗ 2014 IT & OPERATIONS ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η τεχνολογία της πληροφορικής τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται με γεωμετρική πρόοδο. Οι καινοτομίες

Διαβάστε περισσότερα

EDGE CORPORATE AFFAIRS ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

EDGE CORPORATE AFFAIRS ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ CORPORATE AFFAIRS ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3 Σε μια περίοδο εξελισσόμενου μετασχηματισμού των σύγχρονων κοινωνιών και μεταβολών, τόσο στις τοπικές όσο και στην παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

EDGE MARKETING ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

EDGE MARKETING ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MARKETING ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3 Τι είναι το μάρκετινγκ πέρα από τα 4 P s, τη SWOT και την TOWS analysis, τα brand audits, το CRM και τα προγράμματα πιστότητας;

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard Ανάπτυξη συστήματος διοίκησης της απόδοσης. Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων σε επαγγελματικό και σε προσωπικό επίπεδο

Balanced Scorecard Ανάπτυξη συστήματος διοίκησης της απόδοσης. Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων σε επαγγελματικό και σε προσωπικό επίπεδο ΕΕΔΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Μάνατζμεντ Χρηματοοικονομικό μάνατζμεντ Operation management Πληροφορική Πωλήσεις 7, 9 και 10 Μαϊου 2014 Τετάρτη και Παρασκευή 17:30-21:00

Διαβάστε περισσότερα

Diploma in Environmental Management

Diploma in Environmental Management Diploma in Environmental Management Ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για την εφαρμογή, υλοποίηση και επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος Αποκτήστε εξειδίκευση στη Διοίκηση σύνθετων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ Α.Ε. NAN S. RUSSELL. Πώς να δημιουργήσετε μια επιχειρηματική κουλτούρα που θα γεννά πάθος, δέσμευση και καινοτομία EΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ Α.Ε. NAN S. RUSSELL. Πώς να δημιουργήσετε μια επιχειρηματική κουλτούρα που θα γεννά πάθος, δέσμευση και καινοτομία EΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ NAN S. RUSSELL Πώς να δημιουργήσετε μια επιχειρηματική κουλτούρα που θα γεννά πάθος, δέσμευση και καινοτομία ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ Α.Ε. Μετάφραση Γιώργος Καράμπελας EΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Πρόλογος Hεμπιστοσύνη είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Ως εταιρική υπευθυνότητα ορίζεται η οικειοθελής δέσμευση των επιχειρήσεων να συμπεριλαμβάνουν στη στρατηγική τους οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

Το MBS College είναι το μοναδικό Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα που χορηγεί Διεθνή και Αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά πτυχία.

Το MBS College είναι το μοναδικό Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα που χορηγεί Διεθνή και Αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά πτυχία. New Campus Το MBS College είναι το μοναδικό Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα που χορηγεί Διεθνή και Αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά πτυχία. 02 Χαιρετισμός Προέδρου του MBS College 03 MBS

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Περιεχόμενα 1 Χαιρετισμοί 2-3 CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield 4 Aναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή περιεχόμενα ακαδημαϊκά προγράμματα Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου 6-7 Ακαδημαϊκό Συμβούλιο 8-9 Σημαντικοί

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2007-2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2007-2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2007-2014 1 2 3 4 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η διαρκής δέσμευση των επιχειρήσεων για ηθική συμπεριφορά και συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

1. Φιλοσοφία των προγραμμάτων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος...

1. Φιλοσοφία των προγραμμάτων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος... 1 Περιεχόμενα 1. Φιλοσοφία των προγραμμάτων... 3 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται εκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Παρουσίαση της ICAP GROUP και της υπηρεσίας HR Outsourcing» «Presentation of ICAP GROUP and HR Outsourcing service»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Παρουσίαση της ICAP GROUP και της υπηρεσίας HR Outsourcing» «Presentation of ICAP GROUP and HR Outsourcing service» ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Παρουσίαση της ICAP GROUP και της υπηρεσίας HR Outsourcing» «Presentation

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πρόγραμμα «Food Industry: Entrepreneurial Intelligence and Change Management» στοχεύει σε μια συνδυαστική μορφή γνώσης και επαγγελματικής κατάρτισης τόσο με την υψηλού επιπέδου επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα