ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Φυσικό στρώμα. Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών 2008 Φυσικό Στρώμα Μ.Ε. Θεολόγου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Φυσικό στρώμα. Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών 2008 Φυσικό Στρώμα Μ.Ε. Θεολόγου"

Transcript

1 ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Φυσικό στρώμα

2 Περίληψη Εισαγωγή στα συστήματα μετάδοσης Μετάδοση σημάτων Αναλογική Ψηφιακή Περιορισμοί ρ στο φυσικό στρώμα Χωρητικότητα διαύλου Μετάδοση στη βασική ζώνη Ψηφιακή διαμόρφωση Ενσύρματες φυσικές ζεύξεις Ασύρματες φυσικές ζεύξεις Σύγχρονη και ασύγχρονη ψηφιακή μετάδοση

3 Συστήματα μετάδοσης t 0 t 1 Δίκτυο

4 Συστήματα μετάδοσης Πομπός Δέκτης Δίαυλος επικοινωνίας Ελεύθερος χώρος Καλώδιο ή διπλαγωγός Οπτική ίνα

5 Μετάδοση σημάτων (α) Αναλογική μετάδοση: όλες οι λεπτομέρειες πρέπει να αναπαράγονται ακριβώς Εκπομπή Λήψη (β) Ψηφιακή μετάδοση: μόνο διακεκριμένες στάθμες πρέπει να αναπαράγονται Εκπομπή Λήψη

6 Μετάδοση σε μεγάλες αποστάσεις Τμήμα μετάδοσης Πηγή Επαναλήπτης Επαναλήπτης Προορισμός

7 Αναλογικός επαναλήπτης Ενισχυτής Εξισορροπητής Σήμα με εξασθένηση και παραμόρφωση + θόρυβος Επαναλήπτης Ανακτώμενο σήμα + υπόλοιπο θορύβου

8 Ψηφιακός επαναλήπτης Ενισχυτής Εξισορροπ. Κύκλωμα απόφασης και αναγεννητής σήματος Ανάκτηση χρονισμού

9 Ψηφιακή μετάδοση d μέτρα bits bits ΠΟΜΠΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 0110 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0111 Διαμόρφωση Ελεύθερος χώρος Καλώδιο ή διπλαγωγός Οπτική ίνα Αποδιαμόρφωση

10 Πώς μεταδίδονται τα σήματα Τα σήματα οδεύουν μέσω των μέσων μετάδοσης ως ηλεκτρομαγνητικά κύματα Μπορεί να οδηγούνται από διπλαγωγό, καλώδιο, οπτική ίνα, ή να μεταδίδονται στον ελεύθερο χώρο ως ραδιοκύματα ή οπτικά κύματα. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ της διάδοσης των Η/Μ κυμάτων στο κενό και σε διηλεκτρικό υλικό: C διηλ. < C κενού Μέρος της ενέργειας απορροφάται από το διηλεκτρικό

11 Βασικές ιδιότητες των συστημάτων ψηφιακής μετάδοσης Μας ενδιαφέρει δα ο ρυθμός μετάδοσης Χωρητικότητα: πόσο γρήγορα και αξιόπιστα Η χωρητικότητα επηρεάζεται από: Την ισχύ του εκπεμπόμενου σήματος Την απόσταση που πρέπει να διανύσει το σήμα Τη στάθμη θορύβου που πρέπει να αντιμετωπίσει ο δέκτης Το εύρος ζώνης του μέσου μετάδοσης

12 Περιορισμοί στο φυσικό στρώμα Τέσσερα βασικά φαινόμενα περιορίζουν τον ρυθμό μετάδοσης και την απόσταση μετάδοσης Εξασθένηση (Attenuation) Παραμόρφωση (Distortion) Διασπορά (Dispersion) Θόρυβος (Noise)

13 Εξασθένηση Μείωση της ισχύος του σήματος με την απόσταση Ισχύς Απόσταση Απώλεια ενέργειας κατά τη διάδοση σε γραμμές μετάδοσης και σε ίνες Ανάκλαση, Αάλ σκέδαση, περίθλαση κλπ. Συμβολή πολλών κυμάτων στην κεραία Εξασθένηση ανάλογη της συχνότητας στις γραμμές μετάδοσης και στις ίνες

14 Παραμόρφωση Πλάτος Διαφορετική Δ εξασθένηση και καθυστέρηση για κάθε συχνότητα Το τελικό σήμα διαφέρει από το αρχικά μεταδοθέν t Απαιτείται εξισορρόπηση

15 Παραγωγή τετραγωνικής κυματομορφής 5 Hz Hz + 25 Hz Hz cos2π*5t - (1/3)cos2π*15t + (1/5)cos2π*25t 25t - (1/7)cos2π*35t)

16 Επίδραση της παραμόρφωσης φάσης 5 Hz Hz + 25 Hz + 35 Hz cos2π*5t + (1/3)cos2π*15t 15t + (1/5)cos2π*25t + (1/7)cos2π*35t) Τα σήματα των 15 και 35 Hz εμφανίζουν μετατόπιση φάσης (λόγω διαφορετικών ταχυτήτων διάδοσης) ως προς τα σήματα των 5 και 25 Hz.

17 Διασπορά Πλάτος d Οι Ο κρουστικές μεταδόσεις απλώνουν κατά τη διάδοση. Η διασπορά περιορίζει τη χρησιμοποιούμενη απόσταση διάδοσης σε μια μέγιστη τιμή που εξαρτάται από τον ρυθμό μετάδοσης

18 Θόρυβος Πλάτος Απρόβλεπτη μεταβολή του σήματος που φθάνει στον δέκτη t V(volt) 1ms b 1 b 2 b n V=b b b n 2 -n av R B,1/noise nbits σε 2 ms

19 Λόγος σήματος προς θόρυβο (SNR) σήμα θόρυβος σήμα + θόρυβος Υψηλός SNR t t t Χαμηλός SNR σήμα θόρυβος σήμα + θόρυβος t t t SNR = Μέση ισχύς σήματος Μέση ισχύς θορύβου SNR (db) = 10 log 10 SNR

20 Εύρος ζώνης διαύλου (α) Βαθυπερατός δίαυλος A(f) A(f) 1 f 0 W 0 W f (β) Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης παλμών: 2W παλμοί/sec t Δίαυλος t (γ) Μετάδοση με πολλές στάθμες: 2W παλμοί/sec c m bit/παλμό

21 Παράδειγμα M-δικού σήματος Ένα από M δυνατά σύμβολα μεταδίδεται κάθε T sec π.χ.) 4-δική σηματοδότηση (κάθε σύμβολο μπορεί να παραστήσει 2 bit. volts Αν T = 1μsec, τότε το σήμα του 1 MBaud μεταφέρει 2 Mbps. t T

22 M-δική σηματοδότηση Απαιτούμενο εύρος ζώνης Συνάρτηση του ρυθμού συμβόλων (σύμβολα/sec) Συνάρτηση του σχήματος του συμβόλου Όσο πιο απότομα αλλάζει το σήμα, τόσο μεγαλύτερο εύρος ζώνης απαιτείται για τη μετάδοσή του. Για σήματα σταθερής ισχύος Καθώς το M αυξάνει,, τα σήματα πλησιάζουν και τα λάθη ανίχνευσης στον δέκτη αυξάνουν

23 Χωρητικότητα Shannon θόρυβος 4 στάθμες σήματος 8 στάθμες σήματος

24 Χωρητικότητα διαύλου (C) C = W*log 2 (1 + SNR) bps W = εύρος ζώνης διαύλου (Hz) SNR = λόγος σήματος προς θόρυβο στον δίαυλο Ο μέγιστος ρυθμός bit που μπορεί να μεταδοθεί αξιόπιστα μέσω μιας σύνδεσης Π1) Αναλογικό modem (30 db SNR) C = 3500 *Log 2 ( ) = bps Π2) Δίαυλος TV 6 MHz (42 db SNR) C = *Log 2 ( ) = Mbps

25 Ανακεφαλαίωση Το εύρος ζώνης καθορίζει ρζ τον ρυθμό συμβόλων (σύμβολα/sec) Δύο σύμβολα: δυαδική σηματοδότηση Με δοθέν εύρος ζώνης, η Μ-δική σηματοδότηση επιτρέπει αυξημένους ρυθμούς bit Τα σύμβολα πλησιάζουν μεταξύ τους, όταν η ισχύς παραμένει σταθερή Τα λάθη ανίχνευσης στον δέκτη γίνονται πιθανότερα Εύρος ζώνης, ρυθμός bit, SNR, και BER σχετίζονται

26 Χαρακτηρισμός διαύλου στο πεδίο συχνότητας A ι cos 2πft t Δίαυλος A(f) = A o A i A o cos (2πft + ϕ(f)) t 1 A(f) 0 f f ϕ(f)

27 Επίδραση του διαύλου στο σήμα εξόδου Διάρκεια παλμών: ms t 1 ms 4 π 2π x( t) = ( ) sin( ) cos( 2π 1000 t) + sin( ) cos( 2π 2000 t) π π + sin( ) cos( 2 π 3000 t )

28 Επίδραση του διαύλου στο σήμα εξόδου Για δίαυλο με Α(f)=1 και φ(f)=0, στη ζώνη συχνοτήτων 0 έως W αρμονική αρμονικές αρμονικές

29 Χαρακτηρισμός διαύλου στο πεδίο χρόνου h(t) () 0 t Δίαυλος t d t Το άνοιγμα (διάρκεια) της κρουστικής απόκρισης είναι μια ένδειξη του πόσο γρήγορα μπορούν να μεταδοθούν παλμοί στον δίαυλο Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των παλμών καθορίζεται από τον βαθμό παρεμβολής μεταξύ των παλμών στην έξοδο του διαύλου.

30 Μετάδοση βασικής ζώνης A 0 T 2T 3T 4T 5T 6T t -A Λαμβανόμενο σήμα Φίλτρο εκπομπής Δίαυλος Φίλτρο λήψης r(t) Δέκτης

31 Μετάδοση βασικής ζώνης r ( t ) = A p ( t kt ) k k Όταν ο δέκτης λαμβάνει δείγμα του σήματος για t = 0 r (0) = A p (0) + A p ( t kt ) 0 k k 0 O δέκτης πρέπει να αντιμετωπίσει τη διασυμβολική παρεμβολή (intersymbol interference)

32 Μετάδοση βασικής ζώνης 1 (α) 3 χωριστοί παλμοί για το t -2T -1T 0 1T 2T 3T 4T (β) Το συνιστάμενο σήμα για το T -1T 0 1T 2T 3T 4T -1 t -2

33 Παλμός υπερυψωμένου συνημιτόνου παλμός sinc χρόνος (sec) 1 α=0 0 (1-α )W W (1+α )W f

34 Κώδικες γραμμής Unipolar NRZ Polar NRZ Bipolar Encoding NRZ-Inverted (Differential Encoding) Manchester Encoding Differential Manchester Encoding

35 Ψηφιακή διαμόρφωση Πληροφορία ASK -1 0 T 2T 3T 4T 5T 6T t +1 FSK -1 0 T 2T 3T 4T 5T 6T t PSK T 2T 3T 4T 5T 6T t

36 Ψηφιακή διαμόρφωση Σήμα 2-D B k Σήμα 2-D B k A k A k 4 στάθμες / μς παλμό 2 bit / παλμό 2W bits/sec 16 στάθμες / παλμό 4 bit / παλμό 4W bits/sec

37 Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα

38 Ενσύρματες φυσικές ζεύξεις Απλή δισύρματη γραμμή Επηρεάζεται από ΗΜ παρεμβολές Κακή επιλογή για τηλεπικοινωνιακά συστήματα Παράδειγμα: Π γραμμές μεταφοράς Καλώδια διπλαγωγών Ομοαξονικά καλώδια Καλώδια οπτικών ινών

39 Διπλαγωγός Χωριστά μονωμένοι αγωγοί Συνεστραμμένοι μαζί Συχνά ομαδοποιημένοι σε καλώδια Βήμα ελίκωσης Φθηνό μέσο Ευκολόχρηστο Μικρός ρυθμός μετάδοσης Μικρό μήκος

40 Διπλαγωγός - Εφαρμογές Το συνηθέστερο μέσο μετάδοσης Τηλεφωνικό δίκτυο Hub Συνδρομητικός βρόχος Μέσα σε κτίρια Γραμμές προς το PBX Για τοπικά δίκτυα (LAN) 10Mbps - 100Mbps 1000Mbps (10/100/1000BaseT)

41 Διπλαγωγός Χαρακτηριστικά μετάδοσης Αναλογική μετάδοση Ενισχυτές κάθε 5km έως 6km Ψηφιακή μετάδοση Αναλογικά ή ψηφιακά σήματα Επαναλήπτες κάθε 2km ή 3km Περιορισμένη απόσταση Περιορισμένο εύρος ζώνης (1MHz) Περιορισμένος ρ ρυθμός δεδομένων (100Mbps) Ευαίσθητος σε παρεμβολές και θόρυβο

42 Αθωράκιστοι και θωρακισμένοι διπλαγωγοί γ Αθωράκιστος διπλαγωγός (UTP) Συνηθισμένο τηλεφωνικό καλώδιο Ο φθηνότερος Εύκολος στην εγκατάσταση Ευαίσθητος σε φαινόμενα επαγωγής Θωρακισμένος διπλαγωγός (STP) Μεταλλική θωράκιση που περιορίζει τις παρεμβολές Πιο ακριβός Πιο δύσχρηστος

43 Κατηγορίες UTP Cat 3 μέχρι και 16Mbps Τηλεφωνικό καλώδιο στα γραφεία Βήμα ελίκωσης από 7.5 cm έως 10 cm Cat 5 μέχρι και 100 Mbps Συνήθως προεγκατεστημένο σε νέα κτίρια γραφείων Βήμα ελίκωσης 0.6 cm έως 0.85 cm

44 Καλώδια διπλαγωγών

45 Ομοαξονικό καλώδιο Κεντρικός αγωγός Διηλεκτρικό υλικό Μανδύας Εξωτερική επένδυση

46 Ομοαξονικό καλώδιο-χρήσεις Πολλαπλές χρήσεις Διανομή τηλεοπτικών προγραμμάτων Cable TV Υπεραστική Τηλεφωνία Μπορεί να μεταφέρει 10, τηλεφωνικές κλήσεις ταυτόχρονα Αντικαθίσταται από τις οπτικές ίνες Ζεύξεις μικρών αποστάσεων μεταξύ υπολογιστικών συστημάτων Τοπικά δίκτυα (LAN)

47 Ομοαξονικό καλώδιο Χαρακτηριστικά μετάδοσης Αναλογική μετάδοση Ενισχυτές κάθε λίγα χιλιόμετρα Μικρότερες αποστάσεις για υψηλότερη συχνότητα Μέχρι 500MHz Ψηφιακή μετάδοση Επαναλήπτες κάθε 1km Μικρότερες αποστάσεις για υψηλότερους ρυθμούς

48 Ομοαξονικό καλώδιο Χαρακτηριστικά μετάδοσης 35 B/km) Εξασθ θένηση (d /2.9 mm 1.2/4.4 mm 2.6/9.5 mm f (MHz)

49 Οπτική ίνα (α) Γεωμετρία φως περιένδυση μανδύας πυρήνας (β) Διάδοση στην οπτική ίνα θ c

50 Οπτική ίνα Ζώνη Ζώνη Ζώνη 0.85 μ 1.3 μ 1.55 μ Απώ ώλειες (db/km) Σκέδαση Rayleigh Απορρόφηση επερύθρων 0.05 Multimode Single mode λ (μm)

51 Οπτική ίνα (α) Πολύτροπη ίνα Ανακλώμενη δέσμη Άμεση δέσμη (α) Μονότροπη ίνα

52 Σύστημα οπτικής μετάδοσης Ηλεκτρικό σήμα Διαμορφωτής Οπτική ίνα Δέκτης Ηλεκτρικό σήμα Οπτική πηγή

53 Οπτική ίνα - Πλεονεκτήματα Μεγαλύτερη χωρητικότητα Ρυθμοί μετάδοσης εκατοντάδων Gbps Μικρότερο μέγεθος και βάρος Μικρότερη ρη εξασθένηση η Ηλεκτρομαγνητική απομόνωση Μεγαλύτερη απόσταση επαναληπτών Δεκάδες km

54 Οπτική ίνα Όριο διασποράς Παλμοί φωτός διαδιδόμενη σε οπτική ίνα απλώνουν σε διάρκεια (χρωματική διασπορά) ) Το χαμηλότερο τμήμα ενέργειας θέλει D sec/km περισσότερο από το υψηλό Για μήκος L D L sec Αν Τ η διάρκεια του παλμού Τ+D L μετά L km με διαμόρφωση ΟΟΚ Απόσταση παλμών Τ-D L Για D L Τ/2, όπου Τ=1/R R L 1/2D D: ρυθμός διασποράς, εξαρτάται από την οπτική ίνα

55 Είδη οπτικών ινών Κλιμακωτού δείκτη διάθλασης (step-index) R L 10 Mbps km Βαθμιαίου δείκτη διάθλασης (graded-index, GRIN) R L 1 Gbps km Μονότροπες (single-mode) R L 200 Gbps km Διάμετρος διατομής d 8μm

56 Ασύρματη μετάδοση Μη οδηγούμενα μέσα Εκπομπή και λήψη μέσω κεραίας Κατευθυντική μετάδοση Εστιασμένη δέσμη Προσεκτική ευθυγράμμιση Μονόπλευρη μετάδοση Ισοτροπική μετάδοση Μπορεί να ληφθεί από πολλές κεραίες

57 Συχνότητες 2GHz έως 40GHz Μικροκύματα Υψηλή κατευθυντικότητα κότητα Σημείου προς σημείο Δορυφορικές ρ ζεύξεις 30MHz έως 1GHz Μονόπλευρη μετάδοση Ασύρματη εκπομπή 3 x έως 2 x Υπέρυθρη ακτινοβολία Τοπική χρήση

58 Επίγειες μικροκυματικές ζεύξεις Παραβολικές κεραίες Εστιασμένες δέσμες Οπτική επαφή Τηλεπικοινωνίες μεγάλων αποστάσεων Υψηλότερες συχνότητες δίνουν υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης 2-40 GHz

59 Επίγειες μικροκυματικές ζεύξεις Εξασθένηση Απώλειες ανάλογες με το τετράγωνο της απόστασης, επαναλήπτες κάθε km100k Αυξημένη εξασθένηση με τη βροχή Παρεμβολές Κατανομή φάσματος

60 Δορυφορικές ζεύξεις Μετάδοση προς δορυφόρους υ ευρισκόμενους υ σε τροχιά Δα Διαφορετικές τκές συχνότητες ανόδου/καθόδου υ Χρήσεις τηλεόραση τηλεπικοινωνίες μεγάλων αποστάσεων ιδιωτική δω δικτύωση εταιριών 2-40 GHz; > 40GHz sat-sat

61 Δορυφορικές ζεύξεις Χαρακτηριστικά μετάδοσης συνήθως 2-30 GHz < 2 GHz μεγάλη παρεμβολή >10 GHz ατμοσφαιρική απορρόφηση Συνήθη ζεύγη 4/6 band ( άνοδος, κάθοδος) [C-band] 12/14 /4 band(4 ( άνοδος, κάθοδος) [Ku-band] Σε υψηλότερες συχνότητες απαιτούνται ισχυρότερα σήματα Καθυστέρηση ms, αισθητή στις επικοινωνίες Επίγεια παρεμβολή

62 VSAT Ισχύς 1W Άνοδος 19.2 kbps Κάθοδος μέχρι 512 kbps VSAT Hub

63 LEO 66 δορυφόροι Ύψος 750 km Απόσταση 32 o γεωγρ. πλ. 48 δέσμες/δορυφόρο (max) 1628 κυψέλες Επαναχρησιμοποίηση συχνοτήτων κάθε 2 κυψέλες 174 αμφ. Δίαυλοι/κυψέλη Ζώνη L, 1.6 GHz

64 Κυψελωτά συστήματα BTS BTS BTS

65 Infrared Data Adapter (IrDA) Υπέρυθρη ακτινοβολία Οπτική επαφή (ή ανάκλαση) Δεν διαπερνά τοίχους π.χ. τηλεκοντρόλ TV, IRD port Υπάρχουν πρότυπα για ταχύτητες 2.4 kbps, p, kbps, Mbps, 4 Mbps λ = 0.86 μm, για απόσταση 1 m

66 Συγχρονισμός b(t) Τ Τ 1 Τ 2 t

67 Ασύγχρονη και σύγχρονη μετάδοση Προβλήματα χρονισμού απαιτούν μηχανισμό για να συγχρονίζεται ο πομπός και ο δέκτης Δύο λύσεις Ασύγχρονη μετάδοση Σύγχρονη μετάδοση

68 Ασύγχρονη μετάδοση Τα δεδομένα μεταδίδονται με χαρακτήρες, ένας χαρακτήρας κάθε φορά 5 ως 8 bit Ο χρονισμός χρειάζεται να διατηρείται μόνο μέσα σε κάθε χαρακτήρα Επανασυγχρονισμός με κάθε χαρακτήρα

69 Ασύγχρονη μετάδοση Σε σταθερή ροή, η απόσταση μεταξύ χαρακτήρων είναι ομοιόμορφη (μήκος του στοιχείου stop) Στην κατάσταση ηρεμίας, ο δέκτης ψάχνει για μετάβαση από 1 σε 0 Τότε δειγματολαμβάνει τα επόμενα επτά διαστήματα (μήκος χαρακτήρα) Στη συνέχεια ψάχνει για την επόμενη μετάβαση από 1 προς 0 για τον επόμενο χαρακτήρα Απλή Φθηνή Πλεονασμός 2 ή 3 bit ανά χαρακτήρα (~20%) Καλή για δεδομένα δ με μεγάλα κενά (keyboard)

70 Συγχρονισμός στην ασύγχρονη μετάδοση Bit δεδομένων Ήρεμη γραμμή Start bit Stop bit 3T/2 T T T T T T T Στιγμές δειγματοληψίας των bit στον δέκτη

71 Ασύγχρονη μετάδοση με RS-232-C DTE TXD (Transmit Data) 2 2 RXD (Receive Data) 3 3 RTS (Request To Send) 4 4 CTS (Clear to Send) 5 5 DSR (Data Set Ready) 6 6 Γείωση CD (Carrier Detect) 8 20 DTR (Data Terminal Ready) RI (Remote Call Indication) 21 DCE (Συνδέονται 4-9 γραμμές) Data Circuit terminating 13 Equipment

72 Σύγχρονη μετάδοση Ανάγκη καθορισμού της αρχής και του τέλους της ομάδας Χρήση ενδείκτη αρχής και τέλους Πιο αποδοτική (μικρότερος πλεονασμός) από την ασύγχρονη

73 Σύγχρονη μετάδοση Στη σύγχρονη μετάδοση μεταδίδονται πιο μακριές ακολουθίες από bits που ονομάζονται πακέτα. Ο δέκτης συγχρονίζεται χρησιμοποιώντας είτε ρολόι μεγάλης μγ ακριβείας ρβ είτε κώδικα αυτοσυγχρονισμού. Η κωδικοποίηση η Manchester είναι ένας τρόπος μετάδοσης που διευκολύνει τον συγχρονισμό. Εσωτερικά τα μηνύματα μπορούν να περιέχουν χαρακτήρες ή να περιέχουν bits των οποίων η σημασία προσδιορίζεται από τη θέση τους.

74 Κωδικοποίηση Manchester Τάση Αντί να στείλουμε Χρόνος στέλνουμε Τάση Χρόνος Κερδίζουμε σε συγχρονισμό. Τι χάνουμε;

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία)

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) 4 ο Εξάμηνο Μέρος 2 Διδάσκων: Μαδεμλής Ιωάννης M.Sc Ηλεκτρονικός Μηχανικός 1 Μέσα μετάδοσης ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Καθοδηγούμενα (περιορισμοί από το μέσο) Χάλκινο καλώδιο συνεστραμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 3: Μέσα Μετάδοσης Εισαγωγή Το μέσο μετάδοσης είναι ο φορέας μέσα από τον οποίο λαμβάνει χώρα η μετάδοση των σημάτων. Για να κατανοήσουμε καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η : Τι είναι σήμα και ποια τα χαρακτηριστικά του

Ερώτηση 1 η : Τι είναι σήμα και ποια τα χαρακτηριστικά του Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 2 Ερώτηση 1 η : Τι είναι σήμα και ποια τα χαρακτηριστικά του Απάντηση : Ένα σήμα μπορεί να οριστεί ως μια χρονικά μεταβαλλόμενη ηλεκτρική κυματομορφή η οποία διαδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Υπολογιστών I ρ. Παύλος Θεοδώρου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων pavlos@aegean.

ίκτυα Υπολογιστών I ρ. Παύλος Θεοδώρου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων pavlos@aegean. ίκτυα Υπολογιστών I ρ. Παύλος Θεοδώρου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων pavlos@aegean.gr Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή 2. Το φυσικό Στρώµα 3. Το στρώµα Ζεύξης εδοµένων 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ... 17

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ... 17 Πίνακας Περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΓΕΝΙΚΆ... 3 1.2 ΒΑΣΙΚΈΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΜΕΤΆΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ... 3 1.3 ΑΝΑΛΟΓΙΚΆ ΣΉΜΑΤΑ... 4 1.4 ΨΗΦΙΑΚΆ ΣΉΜΑΤΑ... 5 1.5 ΨΗΦΙΟΠΟΊΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Πεταλά Χριστίνα

Εισηγήτρια: Πεταλά Χριστίνα 1 Εισηγήτρια: Πεταλά Χριστίνα Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1. Μοντέλο Επικοινωνίας 5 Κεφάλαιο 2. Μετάδοση δεδομένων 8 2.1 Βασικές Έννοιες 8 2.1.1 Εισαγωγή 8 2.1.2 Κωδικοποίηση δεδομένων 8 2.2 Χαρακτηριστικά μετάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM. TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α

Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Α.Μ. 363) ΜΠΑΖΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Α.Μ. 894) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι. 4 ο Εξάμηνο (Εαρινό) Διδάσκων: Δρ. Αναστάσιος Χ. Πολίτης. (anpol@teiser.gr)

Δίκτυα Υπολογιστών Ι. 4 ο Εξάμηνο (Εαρινό) Διδάσκων: Δρ. Αναστάσιος Χ. Πολίτης. (anpol@teiser.gr) Δίκτυα Υπολογιστών Ι 4 ο Εξάμηνο (Εαρινό) Διδάσκων: Δρ. Αναστάσιος Χ. Πολίτης (anpol@teiser.gr) 1 Στόχοι του Μαθήματος Το μάθημα αποτελεί μια πρώτη επαφή των φοιτητών με την τεχνολογία των Δικτύων Δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Συστήματα Οπτικών Τηλεπικοινωνιών. Ιωάννης Δ. Τσαλαμάνης (MEng, PhD) Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Συστήματα Οπτικών Τηλεπικοινωνιών. Ιωάννης Δ. Τσαλαμάνης (MEng, PhD) Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Συστήματα Οπτικών Τηλεπικοινωνιών Ιωάννης Δ. Τσαλαμάνης (MEng, PhD) Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ Καβάλας, 2011 1. Εισαγωγή στις Οπτικές Επικοινωνίες... 1

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Παπαπέτρου

Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Μετάδοση Πληροφορίας και Δομικά Στοιχεία Υλικού Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 76

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΕΚΤΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ QPSK

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΕΚΤΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ QPSK ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΕΚΤΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι οι Οπτικές Ίνες

Τι είναι οι Οπτικές Ίνες Οπτικές Ίνες Τι είναι οι Οπτικές Ίνες μικρές αμελητέου πάχους γυάλινες ίνες που μεταφέρουν (κωδικοποιημένα) φωτεινά σήματα σε μεγάλες αποστάσεις με ελάχιστη απώλεια. ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Είναι η αμέσως επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Μελέτη της τεχνικής ψαλιδισμού (clipping) του λόγου μέγιστης τιμής ισχύος προς μέση τιμή ισχύος σημάτων με ψηφιακή διαμόρφωση QPSK

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η ιδάσκουσα: Παντάνο Ρόκου Φράνκα Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8 η : Το Φυσικό Επίπεδο Το Φυσικό Επίπεδο ιάδοση Σήµατος Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα Οπτικές Ίνες Γραµµές

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Κ. Βασιλάκης Περιεχόμενα ενότητες που εξετάζονται Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΑΝΑΤΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Άρτα 2006

ΓΚΑΝΑΤΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Άρτα 2006 ΓΚΑΝΑΤΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Άρτα 2006 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ TCP/IP ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΓΚΑΝΑΤΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικές ίνες Η βασική ιδέα

Οπτικές ίνες Η βασική ιδέα Η καλύτερη εναλλακτική λύση σήμερα στα μέσα μετάδοσης εμφανίζεται να είναι η οπτική ίνα. Μία λύση με αρκετά πλεονεκτήματα που κερδίζει έδαφος συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Ενώ η μετάδοση σε χαλκό εκμεταλλεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Ασύρματη διάδοση Εισαγωγή Κεραίες διάγραμμα ακτινοβολίας, κέρδος, κατευθυντικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Δύο κατηγορίες Μικροκυματικών Ζεύξεων: Οπτικής Επαφής (ΟΕ) Πέραν του ορίζοντος (ΠΟ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Δύο κατηγορίες Μικροκυματικών Ζεύξεων: Οπτικής Επαφής (ΟΕ) Πέραν του ορίζοντος (ΠΟ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δύο κατηγορίες Μικροκυματικών Ζεύξεων: Οπτικής Επαφής (ΟΕ) Πέραν του ορίζοντος (ΠΟ) ΟΕ: 1. Χαμηλές ισχύς εκπομπής 2. Μήκη διοδεύσεως της τάξης 20 με 100km/ επαναληπτικός σταθμός (για επίγεια Τ/Η)

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr

Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr ίκτυα Υπολογιστών (Γ έτος, ΣΤ εξ) ιάλεξη #2η: To φυσικό επίπεδο: Αναλογικές και ψηφιακές επικοινωνίες, κυκλώµατα και µέσα µετάδοσης, διαµόρφωση, πολυπλεξία Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr Εαρινό εξάµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων. Ανάλυση Τεχνολογίας Οπτικών Ινών και Δικτύων Οπτικών Ινών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων. Ανάλυση Τεχνολογίας Οπτικών Ινών και Δικτύων Οπτικών Ινών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Ανάλυση Τεχνολογίας Οπτικών Ινών και Δικτύων Οπτικών Ινών Παναγογιαννόπουλος Σ. Χρήστος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μοντελοποίηση και Εξοµοίωση Ασύρµατου Καναλιού Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 3 1.1 Ιστορική άποψη... 3 1.1.1 Ανάγκη για επικοινωνίες οπτικών ινών... 4 1.1.2 Πέντε γενιές οπτικών ινών... 5 1.2 Οι οπτικές ίνες ως ένα τηλεπικοινωνιακό κανάλι...

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικές Επικοινωνίες. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr)

Οπτικές Επικοινωνίες. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr) Οπτικές Επικοινωνίες Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr) ΠαρουσίασητουΜαθήματος «ΟπτικέςΕπικοινωνίες» Εξέλιξη των Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΛΙΚΤΙΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΛΙΚΤΙΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΛΙΚΤΙΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΑΡΙΑΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΑΡΙΑΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Τ. ε. Ι. Κ Α * :Λ /, Α Χ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθμ. Πρωί. Ημερομηνία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ο / ΟΠΤΙΚΕΣ INEZ (ΘΕΩΡΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) Σ ΙΙΟ Υ Δ Α

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ποµπός Κανάλι έκτης Προορισµός. Θόρυβος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πηγή Ποµπός Κανάλι έκτης Προορισµός. Θόρυβος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως επικοινωνία ορίζεται η µετάδοση πληροφορίας από ένα σηµείο του χωροχρόνου σε κάποιο άλλο. I.. Είδη Επικοινωνίας Ανάλογα µε την κατεύθυνση προς την οποία µετακινούνται οι πληροφορίες, οι

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 2 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2-30. 1.1 Εισαγωγή 1-5. 1.2 Σειρές Fourier 1-5. 1.3 Το πεδίο της συχνότητας 1-7

1 ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 2 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2-30. 1.1 Εισαγωγή 1-5. 1.2 Σειρές Fourier 1-5. 1.3 Το πεδίο της συχνότητας 1-7 1 ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1-5 1.1 Εισαγωγή 1-5 1.2 Σειρές Fourier 1-5 1.3 Το πεδίο της συχνότητας 1-7 1.4 Φάσμα μιας σειράς δυαδικών δεδομένων βασικής ζώνης 1-10 1.5 Ο μετασχηματισμός Fourier 1-11 1.6 Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα