Σύντοµος οδηγός. Βίντεο SCART. Ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύντοµος οδηγός. Βίντεο SCART. Ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά"

Transcript

1 Οδηγός χρήσης

2 Σύντοµος οδηγός ορυφορική κεραία εν πρέπει να υπάρχουν εµπόδια ανάµεσα στη δορυφορική κεραία και τους δορυφόρους. Τοποθετήστε τη δορυφορική κεραία σύµφωνα µε τις οδηγίες. Εάν υπάρχει ήδη εγκατεστηµένη µια δορυφορική κεραία, έχετε υπόψη σας ότι για να µπορείτε να λαµβάνετε ψηφιακό σήµα, θα χρειαστείτε ένα LNB τύπου Universal το οποίο να λειτουργεί στις συχνότητες 10,70-12,75 GHz. Σύνδεση τηλεόρασης και βίντεο ορυφορική κεραία Κεραία RF Προετοιµασία του τηλεχειριστηρίου Βίντεο TV 2 1 SCART SCART Ανατρέξτε στις σελίδες 12 και 13 αν θέλετε να συνδέσετε έναν αναλογικό δορυφορικό δέκτη ή να χρησιµοποιήσετε άλλη συνδεσµολογία. 1 3 x 2 Ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά Συνδέστε το Mediamaster. Θα εµφανιστεί το µενού "Αρχική εγκατάσταση". Πατήστε το πλήκτρο select στο τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσετε τη διαδικασία εγκατάστασης. Γλώσσα Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε από το µενού µε τα κουµπιά κέρσορας πάνω/κέρσορας κάτω. Αυτή θα είναι επίσης η κύρια γλώσσα για τον ήχο και τους υπότιτλους. Πατήστε select για να συνεχίσετε. Επιλογή κεραίας/δορυφόρου Αυτός ο σύντοµος οδηγός περιγράφει τη σύνδεση για τις πιο κοινές εγκαταστάσεις δορυφορικής κεραίας που έχουν ένα (1) LNB τύπου Universal. Επιλέξτε "Σύνθεση µιας κεραίας/ενός LNB". Πατήστε select για να συνεχίσετε. Αν έχετε δύο ή περισσότερα LNB συνδεδεµένα στη δορυφορική σας κεραία, ανατρέξτε στη σελίδα 16. EL 3

3 Σύντοµος οδηγός Σύνθεση µιας κεραίας/ενός LNB Χρησιµοποιήστε αυτή την επιλογή αν στην κεραία έχει τοποθετηθεί ένα (1) LNB. Πατήστε opt για να δείτε το κανάλι αναφοράς. Τύπος LNB Επιλέξτε τον σωστό τύπο LNB για τη σύνθεσή σας. Μπορείτε να επιλέξετε τις πλέον συνηθισµένες τιµές, για παράδειγµα LNB τύπου Universal, µε το κουµπί κέρσορας αριστερά/κέρσορας δεξιά. Τάση offset LNB Αν το καλώδιο της κεραίας είναι πολύ µακρύ, η τάση στο LNB ενδέχεται να µην είναι αρκετά υψηλή ώστε να επιτρέπει τη µεταβολή της πόλωσης. Μπορείτε να αυξήσετε την τάση στο LNB κατά 0,5 V. ορυφόρος Επιλέξτε έναν από τους ήδη προγραµµατισµένους δορυφόρους. Κανάλι αναφοράς Επιλέξτε ένα από τα κανάλια αναφοράς και ρυθµίστε την κεραία µέχρι να εµφανιστεί στο φόντο εικόνα από το κανάλι αναφοράς. Πατήστε select για να επιβεβαιώσετε όλες τις ρυθµίσεις και κατόπιν συνεχίστε µε τη διαδικασία ανίχνευσης καναλιών. Ανίχνευση καναλιών Επιλέξτε "Αυτόµατη ανίχνευση". Σηµειώστε ότι µπορείτε να αναζητήσετε µόνο µη συνδροµητικά κανάλια επιλέγοντας "Αυτόµατη ανίχνευση για µη συνδροµητικά κανάλια". Πατήστε select για να ξεκινήσετε την ανίχνευση καναλιών. Σηµειώστε ότι µπορείτε να παραβλέψετε την ανίχνευση καναλιών και να επιλέξετε "Κανάλια αναφοράς". Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να χρησιµοποιήσετε λίγα µόνο κανάλια αναφοράς που αποθηκεύτηκαν στο Mediamaster από τον κατασκευαστή. Ανίχνευση καναλιών σε εξέλιξη Αυτό το µενού θα εµφανίζεται όσο το Mediamaster εκτελεί ανίχνευση για τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια. Όλα τα κανάλια που ανιχνεύονται θα εµφανιστούν στην οθόνη. Έχετε υπόψη σας ότι η διαδικασία ανίχνευσης µπορεί να διαρκέσει µερικά λεπτά. Μπορείτε να ακυρώσετε την ανίχνευση ανά πάσα στιγµή πατώντας select. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ανίχνευσης, ένα µήνυµα θα σας ενηµερώσει για τον αριθµό των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών που έχουν βρεθεί. Πατήστε select για να συνεχίσετε. Ρύθµιση ώρας Η ρύθµιση της ώρας γίνεται χρησιµοποιώντας τα κουµπιά κέρσορας πάνω/ κέρσορας κάτω, για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε µισή ώρα κάθε φορά. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τα λεπτά µε τα κουµπιά κέρσορας αριστερά/ κέρσορας δεξιά. Πατήστε select για να ολοκληρώσετε την αρχική εγκατάσταση και να ανοίξετε τις γραµµές πλοήγησης Navi. EL 4

4 Περιεχόµενα Σύντοµος οδηγός 3 Άδεια χρήσης τελικού χρήστη για το λογισµικό του Nokia Mediamaster 6 Γενικές πληροφορίες για το Mediamaster 8 Τηλεχειριστήριο 9 Μπροστινό και πίσω µέρος 10 Εγκατάσταση του Mediamaster 11 Προετοιµασία του τηλεχειριστηρίου 11 Σύνδεση του Mediamaster στη δορυφορική κεραία 11 Γενικά 12 Σύνδεση στην τηλεόραση 12 Σύνδεση τηλεόρασης και βίντεο 12 Σύνδεση αναλογικού δορυφορικού δέκτη και βίντεο 12 Σύνδεση συστήµατος HiFi 13 Αρχική εγκατάσταση 14 Γενικές πληροφορίες 14 Το µενού "Αρχική εγκατάσταση" 14 Γλώσσα 14 Επιλογή κεραίας/δορυφόρου 15 Σύνθεση µιας κεραίας/ενός LNB 15 Σύνθεση πολλών δορυφόρων µε DiSEqC 15 Σύνθεση κινητής κεραίας 17 Ανίχνευση καναλιών 18 Ανίχνευση καναλιών σε εξέλιξη 20 Ρύθµιση ώρας 20 Γραµµές πλοήγησης Navi 21 Γενικές πληροφορίες 21 Οι φάκελοι "Έλεγχος" και "Ρυθµίσεις" 22 Φάκελος "Έλεγχος Προτιµήσεις χρήστη 22 Φάκελος "Έλεγχος" Μορφή καναλιών 23 Φάκελος "Έλεγχος" Μορφή δορυφόρων 26 Φάκελος "Έλεγχος" Χρονιστής 28 Φάκελος "Έλεγχος" Πληροφορίες 29 Φάκελος "Ρυθµίσεις" Κεραία 29 Φάκελος "Ρυθµίσεις" Κανάλι 29 Φάκελος "Ρυθµίσεις" TV 29 Φάκελος "Ρυθµίσεις" Πρόσβαση 30 Φάκελος "Ρυθµίσεις" Ώρα 31 Φάκελος "Ρυθµίσεις" Αναβάθµιση λογισµικού 31 Φάκελος "Ρυθµίσεις" Επανεγκατάσταση 32 Φάκελοι για συγκεκριµένο δορυφόρο 32 Φάκελος "Παιχνίδια" 32 Λειτουργία παρακολούθησης 33 Γενικές πληροφορίες 33 Πληροφορίες προγράµµατος 33 Λεπτοµερείς πληροφορίες προγράµµατος 34 Προσωρινές ρυθµίσεις 34 Εξωτερικός εξοπλισµός 35 Teletext 35 Γλωσσάριο όρων 36 Αντιµετώπιση προβληµάτων 38 Τεχνικές προδιαγραφές 40 Τα Nokia, Nokia Connecting People και Navi Bars είναι σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Τα ονόµατα άλλων προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήµατα ή εµπορικές επωνυµίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους. Η Nokia εφαρµόζει πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, διατηρούµε το δικαίωµα να κάνουµε αλλαγές και βελτιώσεις σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. Πνευµατικά δικαιώµατα 2003 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. EL 5

5 Άδεια χρήσης τελικού χρήστη για το λογισµικό του Nokia Mediamaster ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Α ΕΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ NOKIA CORPORATION, NOKIA HOME COMMUNICATIONS Η παρούσα συµφωνία παραχώρησης άδειας χρήσης λογισµικού ("Συµφωνία") συνάπτεται ανάµεσα σε Εσάς (άτοµο ή οντότητα), τον Τελικό Χρήστη και τη Nokia Corporation, Nokia Home Communications ("Nokia"). Με τη συµφωνία αυτή παρέχεται σε Εσάς το δικαίωµα χρήσης του λογισµικού που προσδιορίζεται παρακάτω στο άρθρο 1 και το οποίο περιλαµβάνεται σε αυτόν τον ψηφιακό τηλεοπτικό δέκτη της Nokia. Η παρούσα συµφωνία αφορά τα δικαιώµατα τελικού χρήστη και όχι την πώληση προϊόντος. ιαβάστε προσεκτικά την παρούσα Συµφωνία πριν χρησιµοποιήσετε το Λογισµικό. Χρησιµοποιώντας αυτόν τον ψηφιακό τηλεοπτικό δέκτη της Nokia, αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συµφωνίας. Εάν δεν αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συµφωνίας, επιστρέψτε τον ψηφιακό τηλεοπτικό δέκτη της Nokia µαζί µε την τεκµηρίωση που τον συνοδεύει στο σηµείο αγοράς. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ. 1. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Όπως αναφέρεται στην παρούσα Συµφωνία, ο όρος "Λογισµικό" σηµαίνει, συνολικά: (i) το προϊόν λογισµικού που προσδιορίζεται παραπάνω (ii) ψηφιακές εικόνες, φωτογραφίες, clip art ή άλλα έργα καλλιτεχνικής φύσεως ("Αρχεία") (iii) σχετικό επεξηγηµατικό έγγραφο υλικό και οποιαδήποτε άλλη πιθανή τεκµηρίωση σχετίζεται µε το αντικείµενο ("Τεκµηρίωση"), (iv) γραµµατοσειρές και (v) αναβαθµίσεις, τροποποιηµένες εκδόσεις, ενηµερώσεις, προσθήκες και αντίγραφα του Λογισµικού, αν υπάρχουν, για τα οποία έχει παραχωρηθεί σε Εσάς άδεια χρήσης από τη Nokia υπό τους όρους της παρούσας Συµφωνίας. 2. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ. Η Nokia παραχωρεί σε Εσάς µη αποκλειστικά, µη µεταβιβάσιµα δικαιώµατα τελικού χρήστη µόνο για τη χρήση του Λογισµικού στο συγκεκριµένο ψηφιακό τηλεοπτικό δέκτη της Nokia. 3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. εν επιτρέπεται η αντιγραφή, η διανοµή ή η δηµιουργία παραγώγων του Λογισµικού εκτός και αν προβλέπεται από τους παρακάτω όρους: (α) Μπορείτε να µεταβιβάσετε τα δικαιώµατά σας στο Λογισµικό παράλληλα µε τη µεταβίβαση του συγκεκριµένου ψηφιακού τηλεοπτικού δέκτη της Nokia σε µόνιµη βάση, µε την προϋπόθεση ότι θα µεταβιβάσετε επίσης το συγκεκριµένο ψηφιακό τηλεοπτικό δέκτη της Nokia και όλα τα αντίγραφα της σχετικής Τεκµηρίωσης, ότι δεν θα διατηρήσετε κανένα αντίγραφο και ότι ο παραλήπτης συµφωνεί µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συµφωνίας. (β) εν επιτρέπεται η χρήση, η τροποποίηση, η µετάφραση, η αναπαραγωγή ή η αντιγραφή και η µεταβίβαση του δικαιώµατος χρήσης του Λογισµικού, παρά µόνο όπως προβλέπεται ρητά στην παρούσα Συµφωνία. (γ) εν επιτρέπεται η µεταπώληση, παρά µόνο όπως προβλέπεται στη ρήτρα 3 (α), η παραχώρηση, η υπενοικίαση ή ο δανεισµός του Λογισµικού. (δ) εν επιτρέπεται η αποσυµπίληση (reverse engineering), η ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειµενικού κώδικα ή οποιαδήποτε άλλη απόπειρα έκθεσης του πηγαίου κώδικα του Λογισµικού (στο βαθµό που ο συγκεκριµένος περιορισµός δεν απαγορεύεται από τη νοµοθεσία) ή η δηµιουργία παραγώγων βασισµένων στο Λογισµικό. (ε) Εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά στην Τεκµηρίωση, δεν επιτρέπεται η προβολή, η τροποποίηση, η αναπαραγωγή ή η διανοµή οποιωνδήποτε Αρχείων συνοδεύουν το Λογισµικό. Σε περίπτωση που η Τεκµηρίωση επιτρέπει σε Εσάς να προβάλετε τα Αρχεία, δεν επιτρέπεται η αυτόνοµη διανοµή των Αρχείων, δηλ. δεν επιτρέπεται η διανοµή τους σε συνθήκες όπου τα Αρχεία αποτελούν την κύρια αξία του διανεµόµενου προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα δικαιώµατά σας σε αυτό το υλικό, ανατρέξτε στα αντίστοιχα αρχεία "Readme" (αν υπάρχουν). Τα Αρχεία δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή συκοφαντικού, δυσφηµιστικού, ψευδούς, κλεψίτυπου, χυδαίου ή πορνογραφικού υλικού ή µε οποιονδήποτε κατά τα άλλα παράνοµο τρόπο. εν επιτρέπεται η κατοχύρωση ή η διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωµάτων πάνω στα Αρχεία ή σε παράγωγα προϊόντα. (στ) Αποδέχεστε ότι θα χρησιµοποιήσετε το Λογισµικό µόνο µε τρόπο ο οποίος θα συµµορφώνεται απόλυτα µε την ισχύουσα τοπική νοµοθεσία για την περιοχή όπου κάνετε χρήση του Λογισµικού, συµπεριλαµβανοµένων, χωρίς περιορισµό, των ισχυόντων περιορισµών σχετικά µε τα πνευµατικά δικαιώµατα και άλλα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. 4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Το Λογισµικό και όλα τα δικαιώµατα χωρίς περιορισµό, συµπεριλαµβανοµένων και των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας, ανήκουν στη Nokia ή/και στους χορηγούς αδειών και στις θυγατρικές της και προστατεύονται από διεθνείς συµβάσεις καθώς και από την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία της χώρας στην οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθεί. Η δοµή, η οργάνωση και ο κώδικας του Λογισµικού είναι εµπορικά µυστικά µεγάλης αξίας και εµπιστευτικές πληροφορίες για τη Nokia ή/και τους χορηγούς αδειών και τις θυγατρικές της. Απαγορεύεται η αντιγραφή του Λογισµικού 5. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ & ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. Η παρούσα Συµφωνία τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία που χρησιµοποιείτε για πρώτη φορά τον ψηφιακό τηλεοπτικό δέκτη της Nokia. Μπορείτε να τερµατίσετε την παρούσα Συµφωνία οποιαδήποτε στιγµή επιστρέφοντας, µε δικά σας έξοδα, τον ψηφιακό τηλεοπτικό δέκτη της Nokia, καθώς και όλα τα σχετικά υλικά που λάβατε από τη Nokia. Τα δικαιώµατα τελικού χρήστη ανακαλούνται αυτόµατα και αµέσως χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση από τη Nokia εάν δεν συµµορφωθείτε µε οποιονδήποτε όρο της παρούσας Συµφωνίας. Σε τέτοια περίπτωση, πρέπει να επιστρέψετε EL 6

6 Άδεια χρήσης τελικού χρήστη για το λογισµικό του Nokia Mediamaster αµέσως µε δικά σας έξοδα, τον ψηφιακό τηλεοπτικό δέκτη της Nokia και όλα τα σχετικά υλικά στο σηµείο αγοράς. 6. ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ. Η παρούσα Συµφωνία δεν δηµιουργεί άλλες υποχρεώσεις εκ µέρους της Nokia εκτός από αυτές που έχουν οριστεί ρητά στο παρόν. 7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η NOKIA, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ Ή ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ Α ΕΙΩΝ Ή ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡ Η, ΕΣΟ Α, ΠΩΛΗΣΕΙΣ, Ε ΟΜΕΝΑ Ή ΕΞΟ Α ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ, ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣ ΗΠΟΤΕ ΕΙ ΙΚΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΑΛΥΨΗΣ, ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙ ΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ, Α ΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΜΕΛΕΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η NOKIA Ή ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ Α ΕΙΩΝ Ή ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΙ ΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙ ΟΥΣ ΖΗΜΙΩΝ. ΕΠΕΙ Η ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ/ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ/ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΕΣ ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ, ΣΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙ ΟΥΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ NOKIA, ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ, Ή ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ Α ΕΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΣΕ 50 ΟΛΑΡΙΑ Η.Π.Α. Κανένας όρος που περιέχεται στην παρούσα Συµφωνία δεν θα θίξει τα κατοχυρωµένα δικαιώµατα κανενός άλλου συµβαλλόµενου µέρους το οποίο αντιµετωπίζεται ως καταναλωτής. Η Nokia ενεργεί εκ µέρους των υπαλλήλων της και των χορηγών αδειών ή των θυγατρικών της µε στόχο την αποποίηση, εξαίρεση, ή/και περιορισµό των υποχρεώσεων, εγγυήσεων και ευθυνών όπως ορίζονται στην παρούσα ρήτρα 7, αλλά όχι για άλλες περιπτώσεις και για κανένα άλλο σκοπό. 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. Το Λογισµικό, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών δεδοµένων, περιλαµβάνει λογισµικό κρυπτογράφησης που υπόκειται σε ελέγχους εξαγωγών βάσει των U.S. Export Administration Regulations - "EAR" (Κανονισµοί ιαχείρισης Εξαγωγών των Η.Π.Α) και µπορεί να υπόκειται σε έλεγχο εισαγωγών ή εξαγωγών σε άλλες χώρες. Οι κανονισµοί EAR απαγορεύουν τη χρήση του Λογισµικού και των τεχνικών δεδοµένων από Κυβερνητικό Τελικό Χρήστη, όπως καθορίζεται στη συνέχεια, χωρίς τη χορήγηση άδειας από την κυβέρνηση των Η.Π.Α. Ο Κυβερνητικός Τελικός Χρήστης ορίζεται στο τµήµα 772 του EAR ως "οποιοδήποτε ξένο, κεντρικό, περιφερειακό ή τοπικό κυβερνητικό τµήµα, υπηρεσία ή άλλη οντότητα που διενεργεί κυβερνητικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων και των κυβερνητικών ερευνητικών ιδρυµάτων, των κυβερνητικών επιχειρήσεων ή των ξεχωριστών επιχειρησιακών µονάδων τους, (όπως ορίζονται στο τµήµα 772 του EAR) που ασχολούνται µε την κατασκευή ή τη διανοµή στοιχείων ή υπηρεσιών που ελέγχονται από το Wassenaar Munitions List και διεθνείς κυβερνητικούς οργανισµούς. Αυτός ο όρος δεν περιλαµβάνει: οργανισµούς κοινής ωφέλειας, (εταιρείες τηλεπικοινωνιών και εταιρείες παροχής υπηρεσιών Internet, τράπεζες και χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, τους τοµείς µεταφοράς, µεταδόσεων ή ψυχαγωγίας, εκπαιδευτικούς οργανισµούς, υγειονοµικές υπηρεσίες και ιατρικούς οργανισµούς, εταιρείες λιανικής ή χονδρικής πώλησης και κατασκευαστικές ή βιοµηχανικές οντότητες που δεν ασχολούνται µε την κατασκευή ή τη διανοµή στοιχείων ή υπηρεσιών που ελέγχονται από τη Wassenaar Munitions List.)" Συµφωνείτε να τηρήσετε αυστηρά όλους τους ισχύοντες κανονισµούς εισαγωγών και εξαγωγών και αναγνωρίζετε ότι φέρετε την ευθύνη για την απόκτηση αδειών εξαγωγής, επανεξαγωγής, µεταφοράς ή εισαγωγής του Λογισµικού. Επιπλέον, δηλώνετε ότι δεν είστε Κυβερνητικός Τελικός Χρήστης όπως έχει οριστεί παραπάνω και ότι δεν θα µεταβιβάσετε το Λογισµικό σε κανένα Κυβερνητικό Τελικό Χρήστη χωρίς την προηγούµενη χορήγηση άδειας. 9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε µε τη Nokia σχετικά µε την παρούσα Συµφωνία, επικοινωνήστε µε τη Nokia στην εξής διεύθυνση: Nokia Home Communications Itδmerenkatu Helsinki FINLAND 10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Η παρούσα Συµφωνία διέπεται από τους νόµους της Φινλανδίας. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από ή σχετίζονται µε αυτή τη Συµφωνία θα διευθετηθούν από έναν µόνο µεσολαβητή στο Κεντρικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο της Φινλανδίας. Η διαδικασία µεσολάβησης θα λάβει χώρα στο Ελσίνκι της Φινλανδίας στην Αγγλική γλώσσα. Εάν κάποιο τµήµα της παρούσας Συµφωνίας κηρυχθεί άκυρο και µη εφαρµόσιµο, δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα του υπολοίπου της Συµφωνίας, το οποίο θα παραµείνει έγκυρο και εφαρµόσιµο, σύµφωνα µε τους όρους του. Αυτή η Συµφωνία µπορεί να τροποποιηθεί µόνο εγγράφως από ένα εξουσιοδοτηµένο στέλεχος της Nokia. Η παρούσα είναι η πλήρης συµφωνία µεταξύ της Nokia και Εσάς σχετικά µε το Λογισµικό, και υπερισχύει οποιωνδήποτε προηγούµενων δηλώσεων, συζητήσεων, δεσµεύσεων, συµφωνιών τελικού χρήστη, επικοινωνιών ή διαφηµιστικών κειµένων που σχετίζονται µε το Λογισµικό. EL 7

7 Γενικές πληροφορίες για το Mediamaster Στο σύνολο του εγχειριδίου αυτού, θα παρατηρήσετε ότι η καθηµερινή λειτουργία του Mediamaster βασίζεται σε µια σειρά από οθόνες και µενού φιλικά προς το χρήστη, τα οποία εµφανίζονται στην οθόνη. Αυτά τα µενού θα σας βοηθήσουν να εκµεταλλευτείτε στο έπακρο όλες τις δυνατότητες του Mediamaster, καθοδηγώντας σας από την αρχική εγκατάσταση µέχρι την επιλογή καναλιών, την παρακολούθηση προγραµµάτων και πολλές άλλες λειτουργίες. Όλες οι λειτουργίες µπορούν να εκτελεστούν χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου, ενώ µερικές µπορούν να εκτελεστούν και από τα κουµπιά στο µπροστινό µέρος της συσκευής. Έχετε υπόψη σας ότι η εγκατάσταση νέου λογισµικού ενδέχεται να αλλάξει τις λειτουργίες του Mediamaster. Αν συναντήσετε οποιεσδήποτε δυσκολίες στο χειρισµό του Mediamaster, ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα του παρόντος εγχειριδίου και στην ενότητα που αναφέρεται στην Αντιµετώπιση Προβληµάτων. Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο κατάστηµα από το οποίο το αγοράσατε ή να επικοινωνήσετε µε την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ιαβάστε τα παρακάτω πριν χρησιµοποιήσετε το Mediamaster! Αφήστε περίπου 10 εκατοστά χώρο γύρω από το Mediamaster για επαρκή αερισµό. Μην καλύπτετε τα ανοίγµατα εξαερισµού του Mediamaster µε αντικείµενα όπως εφηµερίδες, τραπεζοµάντιλα, κουρτίνες κλπ. Μην τοποθετείτε το Mediamaster πάνω σε άλλη συσκευή η οποία εκπέµπει θερµότητα. Μην τοποθετείτε αντικείµενα µε φλόγα (π.χ. αναµµένα κεριά) πάνω στο Mediamaster. Για τον καθαρισµό του περιβλήµατος, χρησιµοποιήστε ένα µαλακό πανί και ένα απαλό διάλυµα απορρυπαντικού. Το Mediamaster δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά που στάζουν ή τρέχουν. Μην τοποθετείτε πάνω στο Mediamaster αντικείµενα που περιέχουν υγρά, όπως π.χ. βάζα. Για πρόσθετη προστασία του Mediamaster, π.χ. κατά τη διάρκεια καταιγίδας, προτείνουµε να το συνδέσετε στο ρεύµα χρησιµοποιώντας µια εξωτερική συσκευή προστασίας για απότοµη άνοδο της τάσης. Μη συνδέετε ή αλλάζετε καλώδια όταν το Mediamaster είναι συνδεδεµένο στην πρίζα. Μην αφαιρείτε το κάλυµµα. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε πολύ υψηλές ή χαµηλές θερµοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υπερβολικής υγρασίας. Η συντήρηση πρέπει να γίνεται µόνο σε εξουσιοδοτηµένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Nokia. Έχετε υπόψη σας ότι ο µοναδικός τρόπος να αποµονώσετε εντελώς το Mediamaster από την κεντρική παροχή ρεύµατος είναι να το βγάλετε από την πρίζα! EL 8

8 Τηλεχειριστήριο Αυτή η ενότητα περιγράφει το χειρισµό του Mediamaster µε χρήση των κουµπιών του τηλεχειριστηρίου. Το πλήκτρο αναµονής έχει διπλή λειτουργία. Η µία λειτουργία εκτελείται αν πιέσετε το πλήκτρο µαλακά µία φορά και η άλλη λειτουργία αν κρατήσετε το κουµπί πατηµένο για µερικά δευτερόλεπτα. Ορισµένες από τις λειτουργίες µπορούν να εκτελεστούν επίσης χρησιµοποιώντας τα κουµπιά στο µπροστινό µέρος της συσκευής. Πατήστε µία φορά για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ήχο (mute). Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο για µερικά δευτερόλεπτα για να θέσετε το Mediamaster σε κατάσταση αναµονής ή για να το επαναφέρετε από την κατάσταση αναµονής. 0-9 Αλλάξτε κανάλια και επιλέξτε µεµονωµένες λειτουργίες µενού. Σηµείωση: Αν πληκτρολογήσετε το 0 για πρώτο ψηφίο ενεργοποιείται η λειτουργία αποδέσµευσης τηλεόρασης (βλέπε παρακάτω). 0 Για να επιλέξετε µεταξύ του Mediamaster και οποιασδήποτε άλλης συσκευής είναι συνδεδεµένη στην υποδοχή AUX Scart, π.χ. µια συσκευή βίντεο ή ένας δορυφόρος. info back select opt txt Για να εµφανίζετε σύντοµες και λεπτοµερείς πληροφορίες (αν αυτές µεταδίδονται) σχετικά µε τα τρέχοντα και τα επόµενα προγράµµατα. Εµφανίζει το banner παρακολούθησης στη λειτουργία παρακολούθησης. Χρησιµοποιείται για επιστροφή κατά ένα επίπεδο τη φορά στα µενού, χωρίς να γίνεται αποθήκευση των ρυθµίσεων. Για εναλλαγή ανάµεσα στο τρέχον και το προηγούµενο τηλεοπτικό/ ραδιοφωνικό κανάλι στη λειτουργία παρακολούθησης. Για να κλείσετε τις γραµµές πλοήγησης Navi. Χρησιµοποιείται για επιβεβαίωση των επιλογών και για επιλογή του στοιχείου που έχει επισηµανθεί. Για να ανοίξετε τις γραµµές πλοήγησης Navi. Χρησιµοποιείται για εµφάνιση των επιλογών υπηρεσιών στη λειτουργία παρακολούθησης. Πατήστε για να εµφανιστεί το teletext (αν είναι διαθέσιµο). Το κουµπί κέρσορα Κέρσορας πάνω Πατώντας αυτό το πλήκτρο ο κέρσορας µετακινείται προς τα πάνω στα µενού και επιλέγει το επόµενο κανάλι της τρέχουσας λίστας καναλιών στη λειτουργία παρακολούθησης. Κέρσορας αριστερά Κέρσορας δεξιά Πατώντας αυτό το πλήκτρο ο Πατώντας αυτό το πλήκτρο ο κέρσορας κέρσορας µετακινείται προς µετακινείται προς τα δεξιά και αλλάζει τα αριστερά και αλλάζει τις τις ρυθµίσεις στα µενού. ρυθµίσεις στα µενού. Επίσης, αυξάνει την ένταση του ήχου Επίσης, µειώνει την ένταση στη λειτουργία παρακολούθησης. του ήχου στη λειτουργία παρακολούθησης. Κέρσορας κάτω Πατώντας αυτό το πλήκτρο ο κέρσορας µετακινείται προς τα κάτω στα µενού και επιλέγει το προηγούµενο κανάλι της τρέχουσας λίστας καναλιών στη λειτουργία παρακολούθησης. EL 9

9 Μπροστινό και πίσω µέρος Μπροστινό µέρος για να θέσετε το Mediamaster σε κατάσταση αναµονής και για να το ανοίξετε πάλι Ενδεικτική λυχνία 1 Ενδεικτική λυχνία 2 για να αλλάζετε κανάλια Λειτουργία Ενδεικτική λυχνία 1 Ενδεικτική λυχνία 2 ON Αναµονή Λήψη καναλιού Απόκριση τηλεχειριστηρίου Αναβάθµιση λογισµικού Σφάλµα Πράσινη Κόκκινη - - Πράσινη - αναβοσβήνει συνέχεια Κόκκινη - αναβοσβήνει συνέχεια - - Πράσινη (γίνεται λήψη καναλιού) / Κόκκινη (δεν γίνεται λήψη καναλιού) Αναβοσβήνει µία φορά Πράσινη - αναβοσβήνει συνέχεια Κόκκινη - αναβοσβήνει συνέχεια Πίσω µέρος digital audio (ψηφιακός ήχος) Ψηφιακή έξοδος S/PDIF για σύνδεση σε σύστηµα HiFi TV SCART για σύνδεση στην τηλεόραση antenna (κεραία) Για σύνδεση της κεραίας αγωγός τροφοδοσίας V AC συνδέσεις RCA ήχου L R Στερεοφωνικές έξοδοι για σύνδεση σε σύστηµα Hi-Fi AUX SCART για σύνδεση σε βίντεο ή άλλη συσκευή ήχου/εικόνας σειριακή θύρα για σύνδεση σε PC EL 10

10 Εγκατάσταση του Mediamaster Η συσκευασία του Mediamaster πρέπει να περιέχει τα παρακάτω: τη συσκευή Mediamaster ένα τηλεχειριστήριο µε 2 µπαταρίες AAA ένα καλώδιο SCART (πλήρους σύνδεσης, µήκους 1,0 µέτρου) ένα καλώδιο τροφοδοσίας ένα εγχειρίδιο χρήσης µε την άδεια χρήσης λογισµικού Πληροφορίες για τις υποδοχές SCART Στο πίσω µέρος του Mediamaster υπάρχουν 2 υποδοχές SCART (βλέπε διάγραµµα). Όταν συνδέετε άλλες συσκευές σε οποιαδήποτε από αυτές τις υποδοχές, να χρησιµοποιείτε πάντα τα καλώδια SCART πλήρους σύνδεσης (όπως αυτά που παρέχονται). Στην αγορά κυκλοφορούν καλώδια SCART "χαµηλότερων προδιαγραφών". Όταν χρησιµοποιείτε τέτοια καλώδια, η ποιότητα της εικόνας ενδέχεται να µην είναι εξίσου καλή. Προετοιµασία του τηλεχειριστηρίου Καλώδιο SCART Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύµατος Υποδοχή SCART Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο χρήσης Αφαιρέστε το κάλυµµα της θήκης των µπαταριών στο κάτω µέρος του τηλεχειριστηρίου. Τοποθετήστε τις δύο µπαταρίες AAA (1.5 V), όπως φαίνεται στο διάγραµµα. Προσέξτε τα σύµβολα + και - που υπάρχουν στο εσωτερικό της θήκης. Τοποθετήστε το κάλυµµα. Σύνδεση του Mediamaster στη δορυφορική κεραία x Αν χρειάζεται να τοποθετήσετε συνδέσµους τύπου F στο καλώδιο Προετοιµάστε κάθε άκρο του καλωδίου όπως φαίνεται στο διάγραµµα. Θα χρειαστεί να τραβήξετε προς τα πίσω το εξωτερικό σύρµα (όπως φαίνεται στο διάγραµµα). Τοποθετήστε το σύνδεσµο τύπου F στο καλώδιο και στη συνέχεια στρέψτε τον δεξιόστροφα µέχρι να στερεωθεί στο σύρµα. Βεβαιωθείτε ότι από το άκρο του συνδέσµου εξέχουν 3 χιλ. του σύρµατος. Εγκατάσταση της δορυφορικής κεραίας Συµβουλευθείτε τις οδηγίες που συνοδεύουν τη δορυφορική κεραία για τον τρόπο εγκατάστασής της. Συνδέστε το οµοαξονικό καλώδιο, µε τοποθετηµένους τους συνδέσµους τύπου F, από το LNB της δορυφορικής κεραίας στην υποδοχή "ANTENNA" στο πίσω µέρος του Mediamaster. 15 χιλ. 8 χιλ. Σύνδεσµος τύπου F 3 χιλ. EL 11

11 Εγκατάσταση του Mediamaster Γενικά Υπάρχουν πολλοί τύποι τηλεοράσεων, βίντεο και λοιπού εξοπλισµού που µπορούν να συνδεθούν στο Mediamaster. Σε αυτό το εγχειρίδιο θα βρείτε µερικούς από τους πιο συνηθισµένους τρόπους για να συνδέσετε τον εξοπλισµό σας. Αν αντιµετωπίσετε προβλήµατα µε τις συνδέσεις και χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας. Σύνδεση στην τηλεόραση Συνδέστε το καλώδιο SCART ανάµεσα στην κεντρική υποδοχή SCART της τηλεόρασης και την υποδοχή TV SCART του Mediamaster. Συνδέστε την κεραία της τηλεόρασης στην τηλεόραση. Σύνδεση τηλεόρασης και βίντεο 2 SCART 1 Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του βίντεο για πλήρεις οδηγίες. Συνδέστε ένα καλώδιο SCART από την κεντρική υποδοχή SCART της τηλεόρασης στην υποδοχή TV SCART του Mediamaster. Συνδέστε ένα άλλο καλώδιο SCART από το βίντεο στην υποδοχή AUX SCART του Mediamaster. Συνδέστε το καλώδιο RF από την υποδοχή εξόδου RF του βίντεο στην υποδοχή εισόδου κεραίας της τηλεόρασης. 2 1 RF Βίντεο Συνδέστε την κεραία της τηλεόρασης στην υποδοχή εισόδου RF του βίντεο. SCART SCART Σύνδεση αναλογικού δορυφορικού δέκτη και βίντεο Mediamaster Συνδέστε ένα καλώδιο SCART από την κεντρική υποδοχή SCART της τηλεόρασης στην υποδοχή TV SCART του Mediamaster. Συνδέστε ένα καλώδιο SCART από το βίντεο στην υποδοχή AUX SCART του Mediamaster. Συνδέστε ένα καλώδιο RF από την υποδοχή εξόδου RF του βίντεο στην υποδοχή εισόδου κεραίας της τηλεόρασης. Συνδέστε ένα καλώδιο RF από την έξοδο RF του αναλογικού δέκτη στην είσοδο RF του βίντεο. Συνδέστε την κεραία της τηλεόρασης στην υποδοχή RF του αναλογικού δέκτη. Για να εναλλάσσετε το σήµα που λαµβάνετε από τη δορυφορική κεραία µεταξύ του αναλογικού και του ψηφιακού δέκτη, χρειάζεστε έναν προσαρµογέα Nokia (A B στο διάγραµµα) ή ένα διπλό LNB τύπου Universal. Με τον προσαρµογέα Nokia 2 1 RF Προσαρµογέας προτεραιότητας NOKIA SCART B Βίντεο Αναλογικός δέκτης A EL 12

12 Εγκατάσταση του Mediamaster Προσαρµογέας Nokia Συνδέστε ένα οµοαξονικό καλώδιο από την έξοδο A του προσαρµογέα (προαιρετικός εξοπλισµός) στην υποδοχή LNB στον αναλογικό δέκτη. Συνδέστε ένα οµοαξονικό καλώδιο από την έξοδο Β του προσαρµογέα στην υποδοχή ANTENNA του Mediamaster. Ο αναλογικός δέκτης πρέπει να είναι απενεργοποιηµένος (σε κατάσταση αναµονής) όταν θέλετε να παρακολουθήσετε ψηφιακά δορυφορικά κανάλια από το Mediamaster. Προσαρµογέας Nokia Σύνδεση συστήµατος HiFi Συνδέστε ένα στερεοφωνικό καλώδιο RCA από τις υποδοχές AUDIO L R του Mediamaster στις εισόδους LINE, AUX, SPARE ή EXTRA του συστήµατος HiFi. Αν υπάρχει η δυνατότητα, µπορείτε να συνδέσετε ένα µονό καλώδιο RCA από την υποδοχή DIGITAL AUDIO του Mediamaster σε ένα σύστηµα HiFi που διαθέτει ψηφιακή είσοδο ήχου. Αυτή η υποδοχή χρησιµοποιείται και για τη σύνδεση µε έναν εξωτερικό ψηφιακό αποκωδικοποιητή DolbyTM. Σηµείωση: Για να αποφύγετε τυχόν παρεµβολές, πρέπει να χρησιµοποιήσετε ένα καλώδιο ήχου µε ειδική προστασία. Ποτέ µην συνδέετε ψηφιακές εξόδους σε αναλογικές εισόδους. EL 13

13 Αρχική εγκατάσταση Γενικές πληροφορίες Μόλις συνδέσετε σωστά το Mediamaster, πρέπει να εκτελέσετε και την "Αρχική εγκατάσταση". Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, στο κάτω µέρος των µενού εµφανίζονται χρήσιµες πληροφορίες. Σηµείωση. Σε αυτά τα µενού, το κουµπί select πάντα επιβεβαιώνει µια επιλογή και κάθε φορά που το πατάτε µεταβαίνετε στο επόµενο βήµα της διαδικασίας εγκατάστασης. Ωστόσο, πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι ορισµένες φορές πρέπει να ορίσετε περισσότερες από µία τιµές σε ένα µενού. Κάντε πρώτα όλες τις απαραίτητες αλλαγές στις ρυθµίσεις. Στη συνέχεια, επιβεβαιώστε όλες τις ρυθµίσεις ταυτόχρονα, πατώντας select. Μπορείτε να επιστρέψετε ανά πάσα στιγµή στο προηγούµενο µενού πατώντας back. Χρησιµοποιήστε το κουµπί κέρσορας πάνω/κέρσορας κάτω για να µετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω από τη µία γραµµή στην άλλη. Χρησιµοποιήστε το κουµπί κέρσορας αριστερά/κέρσορας δεξιά για να αλλάξετε ρυθµίσεις. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε τα αριθµητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να εισαγάγετε αριθµητικές τιµές. Το µενού "Αρχική εγκατάσταση" Αυτή η εικόνα υποδεικνύει ότι έχετε ξεκινήσει τη διαδικασία εγκατάστασης. Συνδέστε το Mediamaster. Θα εµφανιστεί το µενού "Αρχική εγκατάσταση". Πατήστε select για να συνεχίσετε. Γλώσσα Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυµείτε για τα µενού µε το κουµπί κέρσορας πάνω/κέρσορας κάτω. Αυτή θα είναι επίσης η κύρια γλώσσα για τον ήχο και τους υπότιτλους. Πατήστε select για να συνεχίσετε. EL 14

14 Αρχική εγκατάσταση Επιλογή κεραίας/δορυφόρου Επιλέξτε την παράµετρο "Σύνθεση µιας κεραίας/ενός LNB", αν η σύνθεσή σας περιλαµβάνει µία µόνο κεραία και ένα LNB για τη λήψη σήµατος. Επιλέξτε την παράµετρο "Σύνθεση πολλών δορυφόρων µε DiSEqC" αν έχετε µία κεραία µε δύο ή τέσσερα LNB ή δύο κεραίες µε ένα ή δύο LNB η κάθε µία για τη λήψη σήµατος από ένα συνδυασµό δορυφόρων. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα χρειαστείτε ένα διακόπτη µεταγωγής DiSEqC 2 ή 4 εισόδων. Επιλέξτε την παράµετρο "Σύνθεση κινητής κεραίας" αν η κεραία σας κινείται µε µοτέρ. Σύνθεση µιας κεραίας/ενός LNB Χρησιµοποιήστε αυτή την επιλογή αν στην κεραία έχει τοποθετηθεί ένα (1) LNB. Πατήστε opt για να δείτε το κανάλι αναφοράς. Τύπος LNB Επιλέξτε το σωστό LNB για τη σύνθεσή σας. Μπορείτε να επιλέξετε τις πλέον συνηθισµένες τιµές, για παράδειγµα LNB τύπου Universal, µε το κουµπί κέρσορας αριστερά/κέρσορας δεξιά. Τάση offset LNB Αν το καλώδιο της κεραίας είναι πολύ µακρύ, η τάση στο LNB ενδέχεται να µην είναι αρκετά υψηλή ώστε να επιτρέπει τη µεταβολή της πόλωσης. Μπορείτε να αυξήσετε την τάση στο LNB κατά 0,5 V. ορυφόρος Επιλέξτε έναν από τους ήδη προγραµµατισµένους δορυφόρους. Κανάλι αναφοράς Επιλέξτε ένα από τα κανάλια αναφοράς και ρυθµίστε την κεραία µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη εικόνα από το κανάλι αναφοράς. Πατήστε select για να επιβεβαιώσετε όλες τις ρυθµίσεις και κατόπιν συνεχίστε µε τη διαδικασία ανίχνευσης καναλιών. Σύνθεση πολλών δορυφόρων µε DiSEqC Επιλέξτε αυτή την παράµετρο αν η κεραία σας διαθέτει περισσότερα από ένα LNB. Μπορείτε να συνδέσετε µέχρι και 4 µονάδες LNB. Η επιλογή των διαφορετικών LNB πρέπει να ελέγχεται από έναν εξωτερικό διακόπτη µεταγωγής. Επιλέξτε την παράµετρο " ιακόπτης DiSEqC 2 εισόδων" αν έχετε ένα διακόπτη µεταγωγής DiSEqC 2 εισόδων. EL 15

15 Αρχική εγκατάσταση Επιλέξτε την παράµετρο " ιακόπτης DiSEqC 4 εισόδων" αν έχετε ένα διακόπτη µεταγωγής DiSEqC 4 εισόδων. Επιλέξτε την παράµετρο " ιακόπτης Mini DiSEqC" αν έχετε ένα διακόπτη µεταγωγής mini DiSEqC. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει πρώτα να συνδέσετε τις µονάδες LNB σε έναν εξωτερικό διακόπτη µεταγωγής, δεδοµένου ότι το Mediamaster διαθέτει µόνο µία είσοδο κεραίας. Μετά την εγκατάσταση, ο διακόπτης µεταγωγής επιλέγει αυτόµατα το σωστό LNB για το επιλεγµένο κανάλι. Αυτός ο εξωτερικός διακόπτης µεταγωγής είναι γνωστός και ως διακόπτης DiSEqC TM. Καθώς ο διακόπτης µπορεί να τοποθετηθεί κοντά στις µονάδες LNB, χρειάζεστε µόνο ένα καλώδιο για τη σύνδεση µε το Mediamaster. Τυπική σύνδεση διακόπτη µεταγωγής DiSEqC δύο εισόδων: Συνδέστε το καλώδιο από το LNB το οποίο προορίζεται για λήψη καναλιών από το δορυφόρο ASTRA (ή THOR) στην υποδοχή LNB 1 (A) στο διακόπτη µεταγωγής. Συνδέστε το καλώδιο από το δορυφόρο HOTBIRD (ή SIRIUS) στην υποδοχή LNB 2 (B). Στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο της κεραίας στην υποδοχή OUT του διακόπτη. Συνδέστε το άλλο άκρο αυτού του καλωδίου στην είσοδο ANTENNA στο πίσω µέρος του Mediamaster. Για κάθε LNB που συνδέετε στο διακόπτη µεταγωγής DiSEqC, πρέπει να γίνεται η παρακάτω ρύθµιση. Για παράδειγµα, στην παρακάτω ενότητα περιγράφεται η ρύθµιση της µονάδας LNB που προορίζεται για το δορυφόρο ASTRA στην είσοδο 1 (Α) του διακόπτη DiSEqC και η ρύθµιση της µονάδας LNB που προορίζεται για το δορυφόρο HOTBIRD στην είσοδο 2 (Β) του διακόπτη DiSEqC. Θύρα διακόπτη Επιλέξτε την είσοδο για κάθε LNB που πρόκειται να συνδεθεί. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, θα επιλεγεί πρώτα η είσοδος DiSEqC 1. Τύπος LNB Επιλέξτε τον σωστό τύπο LNB για τη σύνθεσή σας, π.χ. "Universal". Τάση offset LNB Αν το καλώδιο κάποιας µονάδας LNB είναι πολύ µακρύ, ενδεχοµένως να είναι απαραίτητη η αύξηση της τάσης σε αυτά τα LNB κατά 0,5 V. Συνήθως δεν χρειάζεται να γίνει κάποια αλλαγή εδώ. Μην αλλάξετε την προεπιλεγµένη τιµή "0 V". Αν δεν γίνεται εναλλαγή µεταξύ οριζόντιας και κάθετης πόλωσης, µπορείτε να αυξήσετε την τάση στο LNB αργότερα. Αν µια µονάδα LNB δεν αλλάζει πόλωση, αυξήστε την τάση. EL 16

16 Αρχική εγκατάσταση ορυφόρος Σε αυτό το παράδειγµα, επιλέξτε ASTRA επειδή η αντίστοιχη µονάδα LNB συνδέεται στην είσοδο DiSEqC 1 του διακόπτη. Κανάλι αναφοράς Επιλέξτε ένα από τα κανάλια αναφοράς και ρυθµίστε την κεραία µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη εικόνα από το κανάλι αναφοράς. Πατήστε opt για να δείτε το κανάλι αναφοράς. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία για τη δεύτερη θύρα του DiSEqC, επιλέγοντας όµως 2 στη "Θύρα διακόπτη" και HOTBIRD ως δορυφόρο. Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθµιση και των δύο θυρών DiSEqC, πατήστε select. Θα εµφανιστεί ένα µήνυµα το οποίο θα επιβεβαιώνει τη ρύθµιση των θυρών DiSEqC. Τώρα µπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία ανίχνευσης καναλιών. Πατήστε select για να ξεκινήσετε τη διαδικασία ανίχνευσης καναλιών. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ανίχνευση καναλιών" στη σελίδα 18. Σύνθεση κινητής κεραίας Σε περίπτωση που η κεραία σας κινείται µε µοτέρ, θα χρειαστεί να κάνετε τις ακόλουθες ρυθµίσεις. Από το µενού "Επιλογή κεραίας/δορυφόρου" επιλέξτε την παράµετρο 3 "Σύνθεση κινητής κεραίας" και πατήστε select. Τύπος µοτέρ Επιλέξτε SATSCAN (ASTRA) αν διαθέτετε µοτέρ Nokia SatScan. Επιλέξτε DiSEqC (Hotbird) σε περίπτωση που το µοτέρ που διαθέτετε ελέγχεται από εντολές DiSEqC. Τύπος LNB Επιλέξτε τον σωστό τύπο LNB για τη σύνθεσή σας, π.χ. "Universal". Τάση offset LNB Αν το καλώδιο από την κεραία είναι πολύ µακρύ, η τάση στο LNB ενδέχεται να µην επαρκεί για να αλλάξει η πόλωση. Μπορείτε να αυξήσετε την τάση στο LNB κατά 0,5 V. Κανάλι αναφοράς ASTRA/HOTBIRD Επιλέξτε ένα από τα κανάλια αναφοράς και ρυθµίστε την κεραία µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη εικόνα από το κανάλι αναφοράς. EL 17

17 Αρχική εγκατάσταση Ρύθµιση του µοτέρ για ASTRA/HOTBIRD Για να συνεχίσετε την εγκατάσταση πρέπει να καθορίσετε τη γωνία λήψης από τους δορυφόρους ASTRA 1 ή HOTBIRD. Το µοτέρ και η κεραία πρέπει να προσαρµοστούν προς τους δορυφόρους ASTRA 1 στις 19,2 ανατολικά ή προς τους δορυφόρους HOTBIRD στις 13 ανατολικά, δεδοµένου ότι αυτή είναι η ρύθµιση αναφοράς. Όλες οι άλλες προγραµµατισµένες θέσεις δορυφόρων είναι προσανατολισµένες σε σχέση µε τον ASTRA 1 ή τον Hotbird. Πρέπει επίσης να τοποθετήσετε την κεραία εξωτερικά σε κατάλληλη θέση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ξεχωριστές οδηγίες εγκατάστασης για συστήµατα τοποθέτησης SatScan ή DiSEqC. Καθορισµός ορίων ανατολικά και δυτικά Σηµείωση! Χρειάζεται να καθορίσετε ένα ή και τα δύο από αυτά τα όρια µόνο αν η κεραία δεν µπορεί να φτάσει το ανατολικό και το δυτικό όριό της. Αυτό θα µπορούσε να συµβαίνει, για παράδειγµα, αν η κεραία έχει τοποθετηθεί πολύ κοντά σε έναν τοίχο ή σε οποιαδήποτε παρόµοια περίπτωση. Για να ορίσετε αυτά τα όρια, ρυθµίστε την κεραία χρησιµοποιώντας το κουµπί κέρσορας αριστερά/κέρσορας δεξιά. Πρώτα µετακινήστε την κεραία στο ανατολικό όριο. Στη συνέχεια µετακινήστε την κεραία στο δυτικό όριο. Πατήστε select για να επιβεβαιώσετε όλες τις ρυθµίσεις και να συνεχίσετε µε τη διαδικασία ανίχνευσης καναλιών. Αφαίρεση ορίων Αν χρειαστεί να αφαιρέσετε τα όρια. Όταν εκτελέσετε αυτή την εντολή, το µοτέρ θα έρθει αυτόµατα στη θέση 0 (µηδέν). Ωστόσο, την επόµενη φορά που θα επιλέξετε κανάλι, το µοτέρ θα γυρίσει στη σωστή θέση. Ανίχνευση καναλιών Η διαδικασία ανίχνευσης καναλιών µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε πέντε διαφορετικούς τρόπους. Το µενού θα εµφανίζει διαφορές ανάλογα µε τη ρύθµιση που έχετε επιλέξει στο µενού "Επιλογή κεραίας/δορυφόρου". Αν έχετε επιλέξει "Σύνθεση µιας κεραίας/ενός LNB", επιλέξτε "Αυτόµατη ανίχνευση", "Χειροκίνητη ανίχνευση" ή "Λεπτοµερής χειροκίνητη αναζήτηση". Αν έχετε επιλέξει "Σύνθεση πολλών δορυφόρων µε DiSEqC" ή "Σύνθεση κινητής κεραίας" πρέπει επίσης να επιλέξετε το δορυφόρο από τον οποίο θα γίνει η ανίχνευση, χρησιµοποιώντας το κουµπί κέρσορας αριστερά/κέρσορας δεξιά. EL 18

18 Αρχική εγκατάσταση Αυτόµατη ανίχνευση/αυτόµατη ανίχνευση για µη συνδροµητικά κανάλια Αν έχετε επιλέξει "Σύνθεση µιας κεραίας/ενός LNB" ή "Σύνθεση πολλών δορυφόρων µε DiSEqC": Πατήστε select για να ξεκινήσετε την ανίχνευση καναλιών. Αν έχετε επιλέξει "Σύνθεση κινητής κεραίας": Επιλέξτε κανάλι αναφοράς και στη συνέχεια ρυθµίστε το µοτέρ (αν χρειάζεται) µε το κουµπί κέρσορας αριστερά/κέρσορας δεξιά. Πατήστε select για να ξεκινήσετε την ανίχνευση καναλιών. Χειροκίνητη ανίχνευση Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε για την πρόσβαση σε αυτό το µενού σε περιοδικά που ασχολούνται µε τη δορυφορική τηλεόραση ή στο Internet. Συχνότητα ποµπού: Καθορίστε τη συχνότητα σε MHz χρησιµοποιώντας τα αριθµητικά πλήκτρα. Αν εισαγάγετε λάθος τιµή, διαγράψτε την µε το πλήκτρο κέρσορας αριστερά. Πόλωση: Επιλέξτε "Οριζόντια", "Κάθετη", "Κυκλικά αριστερά" ή "Κυκλικά δεξιά". Ρυθµός συµβολισµού: Εισαγάγετε την τιµή χρησιµοποιώντας τα αριθµητικά πλήκτρα. Αν εισαγάγετε λάθος τιµή, διαγράψτε την µε το πλήκτρο κέρσορας αριστερά. Ανίχνευση δικτύου: Επιλέξτε "Ναι", αν θέλετε να γίνει ανίχνευση σε όλους τους ποµπούς που συνδέονται σε ένα συγκεκριµένο δίκτυο. Ρύθµιση µοτέρ: Αυτή η παράµετρος θα εµφανιστεί µόνο αν έχετε επιλέξει σύνθεση κινητής κεραίας. Αν είναι απαραίτητο, ρυθµίστε το µοτέρ για τον τρέχοντα δορυφόρο. Πατήστε select για να ξεκινήσετε την ανίχνευση καναλιών. PID Βίντεο, Ήχου και PCR Αυτές οι παράµετροι θα είναι διαθέσιµες µόνο αν εκτελείται ανίχνευση από δορυφόρο που έχει καθοριστεί από το χρήστη. Εισάγοντας αυτές τις τιµές θα δείτε στην οθόνη µια εικόνα, η οποία µπορεί να σας βοηθήσει να προσαρµόσετε τη θέση της δορυφορικής κεραίας. Λεπτοµερής χειροκίνητη αναζήτηση Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε για την πρόσβαση σε αυτό το µενού σε περιοδικά που ασχολούνται µε τη δορυφορική τηλεόραση ή στο Internet. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτό το µενού αν αναζητείτε κάποια "ειδικά" κανάλια (δηλ. κανάλια εκτός του προτύπου DVB) τα οποία είναι δυνατό να βρεθούν µόνο αν εισαγάγετε εδώ τις απαραίτητες ρυθµίσεις. Συχνότητα ποµπού: Καθορίστε τη συχνότητα σε MHz. Πόλωση: Επιλέξτε "Οριζόντια", "Κάθετη", "Κυκλικά αριστερά" ή "Κυκλικά δεξιά". EL 19

19 Αρχική εγκατάσταση Ρυθµός συµβολισµού: Εισαγάγετε το ρυθµό συµβολισµού χρησιµοποιώντας τα αριθµητικά πλήκτρα. PID Βίντεο: Εισαγάγετε το PID (Packet Identifier) για το σήµα βίντεο. PID Ήχου: Εισαγάγετε το PID για το σήµα ήχου. PID PCR: Εισαγάγετε το PID για το PCR (Programme Clock Reference - Ώρα αναφοράς προγραµµάτων). Ρύθµιση µοτέρ: Αυτή η παράµετρος θα είναι διαθέσιµη µόνο αν έχετε ρυθµίσει τη σύνθεση της κινητής κεραίας. Αν είναι απαραίτητο, ρυθµίστε το µοτέρ για τον τρέχοντα δορυφόρο. Πατήστε select για να συντονίσετε τα κανάλια χρησιµοποιώντας τις δεδοµένες παραµέτρους. 'Ολα τα κανάλια που θα εντοπιστούν µέσω της διαδικασίας λεπτοµερούς χειροκίνητης αναζήτησης θα λάβουν αυτόµατα ένα όνοµα, π.χ. P0001 για το πρώτο κανάλι, P0002 για το δεύτερο, κ.λπ. Πατήστε το πλήκτρο select για να αποθηκεύσετε το νέο κανάλι ή back αν δεν θέλετε να το αποθηκεύσετε. Χρήση καναλιών αναφοράς Με αυτή την επιλογή, δεν πραγµατοποιείται ανίχνευση καναλιών και χρησιµοποιούνται µόνο τα κανάλια αναφοράς. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία µεµονωµένα µε τις γραµµές πλοήγησης Navi επιλέγοντας "Ρυθµίσεις" και στη συνέχεια "Κανάλι", ή εκτελώντας επανεγκατάσταση. Ανίχνευση καναλιών σε εξέλιξη Αυτό το µενού θα εµφανίζεται όσο το Mediamaster εκτελεί ανίχνευση για τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια. Όλα τα κανάλια που ανιχνεύονται θα εµφανιστούν στην οθόνη. Έχετε υπόψη σας ότι η διαδικασία ανίχνευσης µπορεί να διαρκέσει µερικά λεπτά. Μπορείτε να ακυρώσετε την ανίχνευση ανά πάσα στιγµή πατώντας select. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ανίχνευσης, ένα µήνυµα θα σας ενηµερώσει για τον αριθµό των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών που έχουν βρεθεί. Πατήστε select για να συνεχίσετε. Ρύθµιση ώρας Η ρύθµιση της ώρας γίνεται χρησιµοποιώντας το κουµπί κέρσορας πάνω/κέρσορας κάτω, για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε µισή (±1/2) ώρα κάθε φορά. Μπορείτε επίσης να ρυθµίσετε τα λεπτά µε το κουµπί κέρσορας αριστερά/κέρσορας δεξιά. EL 20

20 Γραµµές πλοήγησης Navi Γενικές πληροφορίες Πατήστε select για να ανοίξετε τις γραµµές πλοήγησης Navi. Οι γραµµές πλοήγησης Navi χρησιµοποιούνται για την επιλογή τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών καναλιών καθώς και για την αλλαγή των ρυθµίσεων του συστήµατος. Η οριζόντια σειρά περιέχει φακέλους όπως Astra, Ρυθµίσεις, κτλ. Τα ονόµατά τους εµφανίζονται µε µαύρα γράµµατα κάτω από κάθε φάκελο. Κάθε φάκελος περιέχει σελιδοδείκτες. Για παράδειγµα, ο φάκελος "Έλεγχος" περιέχει σελιδοδείκτες για ορισµένες ρυθµίσεις συστήµατος κλπ. Μπορείτε να µετακινηθείτε οριζοντίως µεταξύ των φακέλων πατώντας το πλήκτρο κέρσορας αριστερά/κέρσορας δεξιά. Όταν έχετε επιλέξει ένα φάκελο, οι σελιδοδείκτες εµφανίζονται σε κάθετη στήλη. Τα ονόµατα των διαφόρων σελιδοδεικτών εµφανίζονται µε λευκά γράµµατα πάνω από το εικονίδιο κάθε σελιδοδείκτη. Μπορείτε να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη πατώντας το κουµπί κέρσορας πάνω/κέρσορας κάτω. Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή, πατήστε select. Κάτω από τη γραµµή φακέλων εµφανίζονται στο πλαίσιο πληροφοριών ορισµένες λεπτοµέρειες σχετικά µε το σελιδοδείκτη που είναι επιλεγµένος τη δεδοµένη στιγµή. Όταν έχει επιλεγεί ένας σελιδοδείκτης τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού καναλιού, µπορεί να εµφανιστούν σε αυτό το πλαίσιο τρία διαφορετικά σύµβολα µετά το όνοµα του καναλιού. ( = νέο κανάλι το οποίο δεν έχετε επισκεφθεί προηγουµένως. = το κανάλι είναι κωδικοποιηµένο σύµφωνα µε τις πληροφορίες που λαµβάνονται από την υπηρεσία. = το κανάλι έχει κλειδωθεί από το χρήστη.) Όταν είναι επιλεγµένος ένας σελιδοδείκτης τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού προγράµµατος, µπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα πατώντας το πλήκτρο info. Εάν πατήσετε info ενώ είναι επιλεγµένος ένας σελιδοδείκτης από το φάκελο ελέγχου ή το φάκελο ρυθµίσεων, θα λάβετε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε τις λειτουργίες αυτού του µενού. Όταν πατάτε το κουµπί opt, εµφανίζονται λεπτοµερείς πληροφορίες από το κανάλι σχετικά µε τον επιλεγµένο σελιδοδείκτη τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού προγράµµατος. Μπορείτε να κλείσετε τις γραµµές πλοήγησης Navi ανά πάσα στιγµή πατώντας back. Αν ανοίξετε τις γραµµές πλοήγησης Navi και δεν πατήσετε κάποιο κουµπί στο τηλεχειριστήριο, οι γραµµές πλοήγησης Navi θα κλείσουν αυτόµατα µετά από δύο λεπτά. Όνοµα σελιδοδείκτη Επιλεγµένος σελιδοδείκτης Όνοµα φακέλου Πλαίσιο πληροφοριών Σελιδοδείκτης Φάκελος EL 21

21 Γραµµές πλοήγησης Navi Οι φάκελοι "Έλεγχος" και "Ρυθµίσεις" Αυτοί οι δύο φάκελοι συστήµατος περιέχουν σελιδοδείκτες. Κάθε ένας από αυτούς τους σελιδοδείκτες περιέχει µενού από τα οποία µπορείτε να ορίσετε διάφορες ρυθµίσεις. Οι φάκελοι συστήµατος δεν είναι δυνατό να διαγραφούν. Ακολουθεί η επεξήγηση των ρυθµίσεων που µπορείτε να κάνετε από τους φακέλους Έλεγχος και Ρυθµίσεις, ξεκινώντας µε τους σελιδοδείκτες του φακέλου Έλεγχος. Φάκελος "Έλεγχος Προτιµήσεις χρήστη Τέλος Banner Όταν αλλάζετε κανάλια, εµφανίζεται για µερικά δευτερόλεπτα ένα banner µε πληροφορίες. Μπορείτε να επιλέξετε πόση ώρα θα παραµένει το banner στην οθόνη. Μπάρα ήχου Επιλέξτε εάν θέλετε να εµφανίζεται η µπάρα ήχου στην οθόνη κάθε φορά που αλλάζετε την ένταση. Χρόνος απόκρυψης µπάρας ήχου Επιλέξτε πόση ώρα θα εµφανίζεται η µπάρα ήχου στην οθόνη. Υπότιτλοι Επιλέξτε αν θέλετε οι υπότιτλοι (αν υπάρχουν) να εµφανίζονται στην οθόνη. Κύρια γλώσσα υποτίτλων Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυµείτε για τους υπότιτλους και τα µηνύµατα πληροφόρησης. Αν η επιλεγµένη γλώσσα δεν είναι διαθέσιµη, δεν θα εµφανιστούν υπότιτλοι και θα επιλεγεί αυτόµατα η πρώτη διαθέσιµη γλώσσα για τις υπενθυµίσεις. Κύρια γλώσσα ήχου Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυµείτε για τον ήχο. Αν αυτή η γλώσσα δεν είναι διαθέσιµη, θα επιλεγεί η πρώτη διαθέσιµη γλώσσα. Γλώσσα µενού Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θα εµφανίζονται τα µενού. Εικονίδιο λίστας καναλιών Για να κάνετε µικρότερες τις λίστες τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών, µπορείτε να επιλέξετε την απόκρυψη των εικονιδίων, ώστε να εµφανίζονται στη λίστα µόνο τα ονόµατα των καναλιών. είτε το σχήµα στα δεξιά. Εµφάνιση Απόκρυψη EL 22

22 Γραµµές πλοήγησης Navi Φάκελος "Έλεγχος" Μορφή καναλιών Χρησιµοποιώντας αυτά τα µενού µπορείτε να δηµιουργήσετε και να τροποποιήσετε λίστες µε τα αγαπηµένα σας κανάλια. Μπορείτε να προσθέσετε, να διαγράψετε, να µετονοµάσετε και να αλλάξετε τη σειρά των καναλιών στις λίστες αγαπηµένων. Οι λίστες µπορούν να περιέχουν πολλά κανάλια. ηµιουργώντας τις δικές σας λίστες αγαπηµένων καναλιών, µπορείτε να κάνετε πολύ πιο εύκολη τη διαχείριση τους. Σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τη µορφοποίηση καναλιών Πριν ξεκινήσετε, πρέπει να επιλέξετε τη λίστα που θέλετε να µορφοποιήσετε. Αν παρακολουθείτε τηλεόραση και πατήσετε select και στη συνέχεια επιλέξετε "Μορφή καναλιών", µπορείτε να επεξεργαστείτε µόνο τηλεοπτικά κανάλια. Αν ακούτε ραδιοφωνικά κανάλια, µπορείτε να επεξεργαστείτε µόνο ραδιοφωνικά κανάλια. Μετά την επιλογή TV ή ραδιοφώνου για συγκεκριµένο δορυφόρο, χρησιµοποιήστε το κουµπί κέρσορας αριστερά/κέρσορας δεξιά για να επιλέξετε το όνοµα της λίστας που θέλετε να επεξεργαστείτε. ηµιουργία λίστας Πριν ξεκινήσετε, πρέπει να επιλέξετε τη λίστα TV ή ραδιοφώνου για συγκεκριµένο δορυφόρο, την οποία θέλετε να χρησιµοποιήσετε ως λίστα προέλευσης. Αυτό σας επιτρέπει να δηµιουργήσετε τις δικές σας λίστες αγαπηµένων που θα περιέχουν τα κανάλια που παρακολουθείτε πιο συχνά. Μπορείτε να συµπεριλάβετε κανάλια από διαφορετικούς δορυφόρους στην ίδια λίστα αγαπηµένων. Πρέπει να δώσετε ένα συγκεκριµένο όνοµα σε κάθε λίστα, π.χ. "Σπορ" ή "Ταινίες". Οι νέες λίστες που δηµιουργείτε θα εµφανιστούν ως ένας νέος φάκελος στο οριζόντιο τµήµα των γραµµών πλοήγησης Navi. Όταν έχει επιλεγεί µια λίστα αγαπηµένων, θα βλέπετε µόνο τα ονόµατα των καναλιών που περιέχονται στη λίστα. Όταν έχετε δώσει ένα όνοµα στη λίστα, πατήστε select και επιλέξτε "Πρόσθεση/διαγραφή καναλιών" από το µενού. Μπορείτε να δηµιουργήσετε έως και οκτώ ξεχωριστές λίστες αγαπηµένων για τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια. Πώς να ορίσετε ένα συγκεκριµένο όνοµα Η διαδικασία είναι η ίδια, είτε εισάγετε ένα όνοµα για πρώτη φορά, είτε αλλάζετε ένα ήδη υπάρχον. Αλλάξτε χαρακτήρα πατώντας τo κουµπί κέρσορας αριστερά/ κέρσορας δεξιά. Αν κάνετε λάθος, µπορείτε να αφαιρέσετε χαρακτήρες στα αριστερά του κέρσορα πατώντας txt όσες φορές χρειάζεται. EL 23

23 Γραµµές πλοήγησης Navi Εισαγάγετε το όνοµα ως εξής: Πατήστε το αριθµητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στο χαρακτήρα που θέλετε: µία φορά για τον πρώτο χαρακτήρα, δύο φορές για το δεύτερο κ.ο.κ. Οι διαθέσιµοι χαρακτήρες εµφανίζονται παρακάτω. 1 *#&%=,!;-+)/ 2 a b c 2 Å Ä Á Á Â Ã 3 d e f 3 É É Ë Ê 4 g h i 4 Î Ï Í Ì 5 j k l 5 6 m n o 6 Ö Ô Ñ Ó Ò 7 p q r s 7 $ 8 t u v 8 Ü Ù Ú 9 w x y z 9 0 διάστηµα και 0 Αν το επόµενο γράµµα βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο µε αυτό που µόλις πληκτρολογήσατε, περιµένετε λίγο πριν πληκτρολογήσετε τον επόµενο χαρακτήρα ή πατήστε το πλήκτρο κέρσορας δεξιά και στη συνέχεια επιλέξτε το γράµµα. Πατήστε opt για την εναλλαγή κεφαλαίων/πεζών χαρακτήρων. Για να εισαγάγετε ένα διάστηµα, πατήστε το αριθµητικό πλήκτρο 0. ιαγραφή λίστας Εάν θέλετε να διαγράψετε µια λίστα αγαπηµένων, επιλέξτε τη λίστα µε το κουµπί κέρσορας αριστερά/κέρσορας δεξιά και πατήστε select. Μετονοµασία λίστας Μπορείτε να δώσετε ένα νέο όνοµα σε µια υπάρχουσα λίστα ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα "Πώς να ορίσετε ένα συγκεκριµένο όνοµα" στη σελίδα 23. Ανακατάταξη λιστών Αν έχετε δηµιουργήσει πολλές λίστες αγαπηµένων, µπορείτε να ορίσετε τη σειρά µε την οποία θα εµφανίζονται. Επιλέξτε τη λίστα που θέλετε να µετακινήσετε σε νέα θέση πατώντας το κουµπί κέρσορας δεξιά. Μετακινήστε τη λίστα στην επιθυµητή θέση µε το κουµπί κέρσορας πάνω/κέρσορας κάτω και πατήστε το κουµπί κέρσορας αριστερά. Πατήστε select για να επιβεβαιώσετε τη νέα θέση. EL 24

24 Γραµµές πλοήγησης Navi Πρόσθεση/διαγραφή καναλιών Από αυτό το µενού µπορείτε να προσθέσετε και να αφαιρέσετε κανάλια από τη λίστα αγαπηµένων σας. Χρησιµοποιήστε ως βάση για την επιλογή σας τις συγκεκριµένες λίστες για κάθε δορυφόρο. Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ένα κανάλι από τη λίστα πατήστε info. Το τετράγωνο στα δεξιά της γραµµής θα είναι κενό αν το κανάλι έχει αφαιρεθεί ή θα περιέχει ένα "x" αν το κανάλι έχει προστεθεί. ίπλα στο όνοµα του καναλιού είναι πιθανό να εµφανιστούν τρία διαφορετικά σύµβολα. ( = νέο κανάλι το οποίο δεν έχετε παρακολουθήσει ξανά. = το κανάλι είναι κωδικοποιηµένο σύµφωνα µε τις πληροφορίες που λαµβάνονται από την υπηρεσία. = το κανάλι έχει κλειδωθεί από το χρήστη.) Μετακινηθείτε στο κανάλι που θέλετε χρησιµοποιώντας το κουµπί κέρσορας πάνω/κέρσορας κάτω. Πατήστε opt αν θέλετε να προβάλετε το κανάλι. Προσθέστε/αφαιρέστε ένα κανάλι πατώντας info. Όταν τελειώσετε, επιβεβαιώστε τις επιλογές και βγείτε από το µενού πατώντας select. Ανακατάταξη καναλιών Από εδώ µπορείτε να ορίσετε τη σειρά των καναλιών που περιέχονται στη λίστα αγαπηµένων. Μετακινηθείτε στο κανάλι που θέλετε µε το κουµπί κέρσορας πάνω/κάτω. Πατήστε opt αν θέλετε να προβάλετε το κανάλι. Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να µετακινήσετε σε µια νέα θέση στη λίστα πατώντας το κουµπί κέρσορας δεξιά. Μετακινήστε το κανάλι στην επιθυµητή θέση µε το κουµπί κέρσορας πάνω/κέρσορας κάτω και πατήστε το κουµπί κέρσορας αριστερά. Πατήστε select για να επιβεβαιώσετε τη νέα θέση. Κλείδωµα καναλιών Για να ανοίξετε αυτό το µενού θα σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης. Η εργοστασιακή ρύθµιση για τον κωδικό πρόσβασης είναι Μπορείτε να κλειδώσετε (και αργότερα να ξεκλειδώσετε) τα κανάλια σε οποιαδήποτε από τις λίστες προκειµένου να µην επιτρέψετε, για παράδειγµα, στα παιδιά σας να τα παρακολουθούν. ίπλα στο όνοµα του καναλιού είναι πιθανό να εµφανιστούν τρία διαφορετικά σύµβολα. ( = νέο κανάλι το οποίο δεν έχετε παρακολουθήσει ξανά. = το κανάλι είναι κωδικοποιηµένο σύµφωνα µε τις πληροφορίες που λαµβάνονται από την υπηρεσία. = το κανάλι έχει κλειδωθεί από το χρήστη.) EL 25

25 Γραµµές πλοήγησης Navi Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε και πατήστε info. Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε κανάλι που θέλετε να κλειδώσετε. Όταν κλειδώνετε ένα κανάλι σε οποιαδήποτε λίστα, το κανάλι αυτό θα κλειδώνεται αυτόµατα και σε όλες τις άλλες λίστες. Πατήστε opt αν θέλετε να προβάλετε το κανάλι. Τα κλειδωµένα κανάλια σηµειώνονται µε ένα λουκέτο. Πατήστε select για επιβεβαίωση. Για να παρακολουθήσετε ένα κλειδωµένο κανάλι, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Φάκελος "Έλεγχος" Μορφή δορυφόρων Μπορείτε να προσθέσετε έναν νέο δορυφόρο στο σύστηµα. Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε υπάρχοντες δορυφόρους. Για να προσθέσετε έναν νέο δορυφόρο Επιλέξτε "Πρόσθεση δορυφόρου". Εισαγάγετε το όνοµα του νέου δορυφόρου. (Για την εισαγωγή ονόµατος ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα 23.) Εισαγάγετε τη θέση τροχιάς (σε µοίρες) χρησιµοποιώντας τα αριθµητικά πλήκτρα. Επιλέξτε προσανατολισµό, Ανατολικά ή υτικά. Πατήστε select για να αποθηκεύσετε αυτές τις ρυθµίσεις. Για να µπορέσετε να παρακολουθήσετε κανάλια από τον νέο δορυφόρο πρέπει επίσης να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήµατα: Για σταθερή κεραία: Επιλέξτε "Κεραία" στις γραµµές πλοήγησης Navi. Ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα 15 ή 16. Επιλέξτε το όνοµα του νέου δορυφόρου στη γραµµή 3 (σελίδα 15) ή 4 (σελίδα 16). Ρυθµίστε την κεραία προς την κατεύθυνση του νέου δορυφόρου. Σηµείωση: Αν ο δορυφόρος έχει οριστεί από το χρήστη, δεν εµφανίζεται τηλεοπτικό σήµα στην οθόνη. Όταν η Στάθµη σήµατος είναι η καλύτερη δυνατή: Πατήστε select για να επιβεβαιώσετε τις νέες ρυθµίσεις. Πατήστε back για να επιστρέψετε στις γραµµές πλοήγησης Navi. Επιλέξτε "Κανάλι" στις γραµµές πλοήγησης Navi. Επιλέξτε "Χειροκίνητη" ή "Λεπτοµερή" ανίχνευση. Εισαγάγετε τις ρυθµίσεις για τη συχνότητα ποµπού, την πόλωση κ.λπ. για τον νέο δορυφόρο. Μπορείτε να ρυθµίσετε τη δορυφορική κεραία χρησιµοποιώντας την προεπισκόπηση καναλιού αν έχουν εισαχθεί οι πληροφορίες PID. EL 26

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ HD700S DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Προφυλάξεις Ασφάλειας Προς αποφυγή πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στο δέκτη, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Οδηγός γρήγορης έναρξης Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου Το ESET

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης 1. Περιεχόμενα 1.Περιεχόμενα 2.Δομή των οδηγιών χρήσης 3.Αρχική εγκατάσταση του προϊόντος 3.1.Περιγραφή του συστήματος 3.2.Εγκατάσταση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA 1 1.1 Εισαγωγή Για να λάβετε τα δεδομένα του Υπ.Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

avantage Εγχειρίδιο Χρήσης

avantage Εγχειρίδιο Χρήσης avantage Εγχειρίδιο Χρήσης Ελληνικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκδοση: 1.80) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 Βασικές ιδιότητες...3 Πληροφορίες ασφαλείας...4 Άνοιγμα Συσκευασίας...5 Γενικές Πληροφορίες...5 Τηλεχειριστήριο...6

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Οδηγός γρήγορης έναρξης Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου Το ESET

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση HDMI. Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση HDMI. Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κύρια Χαρακτηριστικά Γνωρίσµατα Για την ασφάλειά σας. Αποσυσκευασία.. Γενική Λειτουργία. Τηλεχειριστήριο.. Πίσω Όψη ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση SCART Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης GMI 10 εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Εισαγωγή Δείτε τον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις που αφορούν το προϊόν και άλλες σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων 1 Για χρηµατοκιβώτια που διαθέτουν κλειδαριά µε ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για ορισµένα µοντέλα που διαθέτουν κλειδαριά ανιχνευτή δακτυλικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 http://www.thomsonstb.net http://www.thomsonstb.net 2 3 http://www.thomsonstb.net Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 5 1.1 Οδηγίες ασφαλείας...5 1.2 Αποθήκευση...5

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα

Διαβάστε περισσότερα

AWV35X TX + AWV 32 X RX

AWV35X TX + AWV 32 X RX Ασύρµατο Σετ: εκποµπής - λήψης σηµάτων AV & σηµάτων τηλεχειρισµού (Περιοχή λειτουργίας 2.4GHz) AWV35X TX + AWV 32 X RX Οδηγίες χρήσης 1.Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής* ΠΡΟΣΟΧΗ: Για

Διαβάστε περισσότερα

STRONG PRIMA VIII ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

STRONG PRIMA VIII ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ STRONG PRIMA VIII ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Άδειες 2 ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ MPEG-2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Τηλεχειριστήριο. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λοιπές Λειτουργίες

Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Τηλεχειριστήριο. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λοιπές Λειτουργίες Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Τηλεχειριστήριο Βασικές λειτουργίες Μπάρα Πληροφοριών Edivision Λοιπές Λειτουργίες Πως θα μεταβείτε στη λίστα προγραμμάτων Πως θα ρυθμίσετε τη λειτουργία Sleep Timer (Χρονοδιακόπτης

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ NI-707525 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον προσαρμογέα Homeplug ICIDU. Με τον προσαρμογέα Homeplug 200

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1 Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγός έναρξης HT-XT1 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 3 2 Εγκατάσταση 4 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60 www.crystalaudio.com ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά το παρόν εγχειρίδιο για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

TomTom Εγχειρίδιο αναφοράς

TomTom Εγχειρίδιο αναφοράς TomTom Εγχειρίδιο αναφοράς Περιεχόμενα Ζώνες κινδύνου 3 Ζώνες κινδύνου στη Γαλλία... 3 Προειδοποιήσεις ζωνών κινδύνου... 3 Αλλαγή του τρόπου προειδοποίησης... 4 Κουμπί αναφορά... 4 Αναφορά νέας ζώνης κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Picture similar Εγχειριδιο περιεχόμενα 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ 6 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 6 1.2 Αποθήκευση 7 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 7 1.4 Αξεσουάρ 7 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας 3 Περιεχόμενα ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 06 ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ. Εισαγωγή Σταδιακά σταματούν οι αναλογικές μεταδόσεις των ιδιωτικών και κρατικών καναλιών της χώρας και οι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Smart TV box

Οδηγός χρήσης. Smart TV box Smart TV box CPU: Τετραπύρηνη έως 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB μνήμη flash Android Jelly Bean 4.2 OS Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Υποστήριξη για κάρτα microsdhc Google Play Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1 Ξεκινώντας 9247677, Τεύχος 2 ΕL Nokia N73-1 Πλήκτρα και τμήματα (μπροστά και πλάι) Αριθμός μοντέλου: Nokia N73-1 Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N73. 1 Αισθητήρας φωτός 2 Δευτερεύουσα κάμερα με χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Online Åêêßíçóç

Εγχειρίδιο Χρήσης Online Åêêßíçóç Εγχειρίδιο Χρήσης Online Åêêßíçóç Κάντε click στο πλήκτρο "Εκκίνηση". Εισαγωγή Το εγχειρίδιο χρήσης περιγράφει τις λειτουργίες εκτύπωσης του ψηφιακού πολυµηχανήµατος e-studio6. Για περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για λειτουργία μεταφοράς καναλιών σε ψηφιακούς δέκτες OST-5072U, OST-5075U

Οδηγίες χρήσης για λειτουργία μεταφοράς καναλιών σε ψηφιακούς δέκτες OST-5072U, OST-5075U Οδηγίες χρήσης για λειτουργία μεταφοράς καναλιών σε ψηφιακούς δέκτες OST-5072U, OST-5075U Για τη διευκόλυνσή σας κατά το switch-off της περιοχής της Πελοποννήσου έχουμε προσθέσει στους ψηφιακούς μας δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

3 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ POWER SETUP TV/AV VOL-/VOL+ Standby / on για TV. Ρύθµιση των πλήκτρων για την TV. Επιλογή στην TV την Είσοδο AV. Ρύθµιση στάθµης ήχου TV. ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΗ POWER:

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

Digital Terrestrial Receiver. Εγχειρίδιο Χρήστη

Digital Terrestrial Receiver. Εγχειρίδιο Χρήστη Digital Terrestrial Receiver Εγχειρίδιο Χρήστη Εγχειρίδιο Χρήστη Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σελ. 1 Κύρια Χαρακτηριστικά... Σελ 1 Για την Ασφάλειά σας... Σελ 2 Περιεχόμενα συσκευασίας... Σελ 3 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp

Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp Σειρά DLX Αντιστροφείς με ενσωματωμένη λειτουργία ConnectSmart www.danfoss.com/solar Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Οδηγός Χρήστη Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3 2. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 6 3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9 4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα