Σύντοµος οδηγός. Βίντεο SCART. Ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύντοµος οδηγός. Βίντεο SCART. Ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά"

Transcript

1 Οδηγός χρήσης

2 Σύντοµος οδηγός ορυφορική κεραία εν πρέπει να υπάρχουν εµπόδια ανάµεσα στη δορυφορική κεραία και τους δορυφόρους. Τοποθετήστε τη δορυφορική κεραία σύµφωνα µε τις οδηγίες. Εάν υπάρχει ήδη εγκατεστηµένη µια δορυφορική κεραία, έχετε υπόψη σας ότι για να µπορείτε να λαµβάνετε ψηφιακό σήµα, θα χρειαστείτε ένα LNB τύπου Universal το οποίο να λειτουργεί στις συχνότητες 10,70-12,75 GHz. Σύνδεση τηλεόρασης και βίντεο ορυφορική κεραία Κεραία RF Προετοιµασία του τηλεχειριστηρίου Βίντεο TV 2 1 SCART SCART Ανατρέξτε στις σελίδες 12 και 13 αν θέλετε να συνδέσετε έναν αναλογικό δορυφορικό δέκτη ή να χρησιµοποιήσετε άλλη συνδεσµολογία. 1 3 x 2 Ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά Συνδέστε το Mediamaster. Θα εµφανιστεί το µενού "Αρχική εγκατάσταση". Πατήστε το πλήκτρο select στο τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσετε τη διαδικασία εγκατάστασης. Γλώσσα Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε από το µενού µε τα κουµπιά κέρσορας πάνω/κέρσορας κάτω. Αυτή θα είναι επίσης η κύρια γλώσσα για τον ήχο και τους υπότιτλους. Πατήστε select για να συνεχίσετε. Επιλογή κεραίας/δορυφόρου Αυτός ο σύντοµος οδηγός περιγράφει τη σύνδεση για τις πιο κοινές εγκαταστάσεις δορυφορικής κεραίας που έχουν ένα (1) LNB τύπου Universal. Επιλέξτε "Σύνθεση µιας κεραίας/ενός LNB". Πατήστε select για να συνεχίσετε. Αν έχετε δύο ή περισσότερα LNB συνδεδεµένα στη δορυφορική σας κεραία, ανατρέξτε στη σελίδα 16. EL 3

3 Σύντοµος οδηγός Σύνθεση µιας κεραίας/ενός LNB Χρησιµοποιήστε αυτή την επιλογή αν στην κεραία έχει τοποθετηθεί ένα (1) LNB. Πατήστε opt για να δείτε το κανάλι αναφοράς. Τύπος LNB Επιλέξτε τον σωστό τύπο LNB για τη σύνθεσή σας. Μπορείτε να επιλέξετε τις πλέον συνηθισµένες τιµές, για παράδειγµα LNB τύπου Universal, µε το κουµπί κέρσορας αριστερά/κέρσορας δεξιά. Τάση offset LNB Αν το καλώδιο της κεραίας είναι πολύ µακρύ, η τάση στο LNB ενδέχεται να µην είναι αρκετά υψηλή ώστε να επιτρέπει τη µεταβολή της πόλωσης. Μπορείτε να αυξήσετε την τάση στο LNB κατά 0,5 V. ορυφόρος Επιλέξτε έναν από τους ήδη προγραµµατισµένους δορυφόρους. Κανάλι αναφοράς Επιλέξτε ένα από τα κανάλια αναφοράς και ρυθµίστε την κεραία µέχρι να εµφανιστεί στο φόντο εικόνα από το κανάλι αναφοράς. Πατήστε select για να επιβεβαιώσετε όλες τις ρυθµίσεις και κατόπιν συνεχίστε µε τη διαδικασία ανίχνευσης καναλιών. Ανίχνευση καναλιών Επιλέξτε "Αυτόµατη ανίχνευση". Σηµειώστε ότι µπορείτε να αναζητήσετε µόνο µη συνδροµητικά κανάλια επιλέγοντας "Αυτόµατη ανίχνευση για µη συνδροµητικά κανάλια". Πατήστε select για να ξεκινήσετε την ανίχνευση καναλιών. Σηµειώστε ότι µπορείτε να παραβλέψετε την ανίχνευση καναλιών και να επιλέξετε "Κανάλια αναφοράς". Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να χρησιµοποιήσετε λίγα µόνο κανάλια αναφοράς που αποθηκεύτηκαν στο Mediamaster από τον κατασκευαστή. Ανίχνευση καναλιών σε εξέλιξη Αυτό το µενού θα εµφανίζεται όσο το Mediamaster εκτελεί ανίχνευση για τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια. Όλα τα κανάλια που ανιχνεύονται θα εµφανιστούν στην οθόνη. Έχετε υπόψη σας ότι η διαδικασία ανίχνευσης µπορεί να διαρκέσει µερικά λεπτά. Μπορείτε να ακυρώσετε την ανίχνευση ανά πάσα στιγµή πατώντας select. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ανίχνευσης, ένα µήνυµα θα σας ενηµερώσει για τον αριθµό των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών που έχουν βρεθεί. Πατήστε select για να συνεχίσετε. Ρύθµιση ώρας Η ρύθµιση της ώρας γίνεται χρησιµοποιώντας τα κουµπιά κέρσορας πάνω/ κέρσορας κάτω, για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε µισή ώρα κάθε φορά. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τα λεπτά µε τα κουµπιά κέρσορας αριστερά/ κέρσορας δεξιά. Πατήστε select για να ολοκληρώσετε την αρχική εγκατάσταση και να ανοίξετε τις γραµµές πλοήγησης Navi. EL 4

4 Περιεχόµενα Σύντοµος οδηγός 3 Άδεια χρήσης τελικού χρήστη για το λογισµικό του Nokia Mediamaster 6 Γενικές πληροφορίες για το Mediamaster 8 Τηλεχειριστήριο 9 Μπροστινό και πίσω µέρος 10 Εγκατάσταση του Mediamaster 11 Προετοιµασία του τηλεχειριστηρίου 11 Σύνδεση του Mediamaster στη δορυφορική κεραία 11 Γενικά 12 Σύνδεση στην τηλεόραση 12 Σύνδεση τηλεόρασης και βίντεο 12 Σύνδεση αναλογικού δορυφορικού δέκτη και βίντεο 12 Σύνδεση συστήµατος HiFi 13 Αρχική εγκατάσταση 14 Γενικές πληροφορίες 14 Το µενού "Αρχική εγκατάσταση" 14 Γλώσσα 14 Επιλογή κεραίας/δορυφόρου 15 Σύνθεση µιας κεραίας/ενός LNB 15 Σύνθεση πολλών δορυφόρων µε DiSEqC 15 Σύνθεση κινητής κεραίας 17 Ανίχνευση καναλιών 18 Ανίχνευση καναλιών σε εξέλιξη 20 Ρύθµιση ώρας 20 Γραµµές πλοήγησης Navi 21 Γενικές πληροφορίες 21 Οι φάκελοι "Έλεγχος" και "Ρυθµίσεις" 22 Φάκελος "Έλεγχος Προτιµήσεις χρήστη 22 Φάκελος "Έλεγχος" Μορφή καναλιών 23 Φάκελος "Έλεγχος" Μορφή δορυφόρων 26 Φάκελος "Έλεγχος" Χρονιστής 28 Φάκελος "Έλεγχος" Πληροφορίες 29 Φάκελος "Ρυθµίσεις" Κεραία 29 Φάκελος "Ρυθµίσεις" Κανάλι 29 Φάκελος "Ρυθµίσεις" TV 29 Φάκελος "Ρυθµίσεις" Πρόσβαση 30 Φάκελος "Ρυθµίσεις" Ώρα 31 Φάκελος "Ρυθµίσεις" Αναβάθµιση λογισµικού 31 Φάκελος "Ρυθµίσεις" Επανεγκατάσταση 32 Φάκελοι για συγκεκριµένο δορυφόρο 32 Φάκελος "Παιχνίδια" 32 Λειτουργία παρακολούθησης 33 Γενικές πληροφορίες 33 Πληροφορίες προγράµµατος 33 Λεπτοµερείς πληροφορίες προγράµµατος 34 Προσωρινές ρυθµίσεις 34 Εξωτερικός εξοπλισµός 35 Teletext 35 Γλωσσάριο όρων 36 Αντιµετώπιση προβληµάτων 38 Τεχνικές προδιαγραφές 40 Τα Nokia, Nokia Connecting People και Navi Bars είναι σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Τα ονόµατα άλλων προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήµατα ή εµπορικές επωνυµίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους. Η Nokia εφαρµόζει πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, διατηρούµε το δικαίωµα να κάνουµε αλλαγές και βελτιώσεις σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. Πνευµατικά δικαιώµατα 2003 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. EL 5

5 Άδεια χρήσης τελικού χρήστη για το λογισµικό του Nokia Mediamaster ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Α ΕΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ NOKIA CORPORATION, NOKIA HOME COMMUNICATIONS Η παρούσα συµφωνία παραχώρησης άδειας χρήσης λογισµικού ("Συµφωνία") συνάπτεται ανάµεσα σε Εσάς (άτοµο ή οντότητα), τον Τελικό Χρήστη και τη Nokia Corporation, Nokia Home Communications ("Nokia"). Με τη συµφωνία αυτή παρέχεται σε Εσάς το δικαίωµα χρήσης του λογισµικού που προσδιορίζεται παρακάτω στο άρθρο 1 και το οποίο περιλαµβάνεται σε αυτόν τον ψηφιακό τηλεοπτικό δέκτη της Nokia. Η παρούσα συµφωνία αφορά τα δικαιώµατα τελικού χρήστη και όχι την πώληση προϊόντος. ιαβάστε προσεκτικά την παρούσα Συµφωνία πριν χρησιµοποιήσετε το Λογισµικό. Χρησιµοποιώντας αυτόν τον ψηφιακό τηλεοπτικό δέκτη της Nokia, αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συµφωνίας. Εάν δεν αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συµφωνίας, επιστρέψτε τον ψηφιακό τηλεοπτικό δέκτη της Nokia µαζί µε την τεκµηρίωση που τον συνοδεύει στο σηµείο αγοράς. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ. 1. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Όπως αναφέρεται στην παρούσα Συµφωνία, ο όρος "Λογισµικό" σηµαίνει, συνολικά: (i) το προϊόν λογισµικού που προσδιορίζεται παραπάνω (ii) ψηφιακές εικόνες, φωτογραφίες, clip art ή άλλα έργα καλλιτεχνικής φύσεως ("Αρχεία") (iii) σχετικό επεξηγηµατικό έγγραφο υλικό και οποιαδήποτε άλλη πιθανή τεκµηρίωση σχετίζεται µε το αντικείµενο ("Τεκµηρίωση"), (iv) γραµµατοσειρές και (v) αναβαθµίσεις, τροποποιηµένες εκδόσεις, ενηµερώσεις, προσθήκες και αντίγραφα του Λογισµικού, αν υπάρχουν, για τα οποία έχει παραχωρηθεί σε Εσάς άδεια χρήσης από τη Nokia υπό τους όρους της παρούσας Συµφωνίας. 2. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ. Η Nokia παραχωρεί σε Εσάς µη αποκλειστικά, µη µεταβιβάσιµα δικαιώµατα τελικού χρήστη µόνο για τη χρήση του Λογισµικού στο συγκεκριµένο ψηφιακό τηλεοπτικό δέκτη της Nokia. 3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. εν επιτρέπεται η αντιγραφή, η διανοµή ή η δηµιουργία παραγώγων του Λογισµικού εκτός και αν προβλέπεται από τους παρακάτω όρους: (α) Μπορείτε να µεταβιβάσετε τα δικαιώµατά σας στο Λογισµικό παράλληλα µε τη µεταβίβαση του συγκεκριµένου ψηφιακού τηλεοπτικού δέκτη της Nokia σε µόνιµη βάση, µε την προϋπόθεση ότι θα µεταβιβάσετε επίσης το συγκεκριµένο ψηφιακό τηλεοπτικό δέκτη της Nokia και όλα τα αντίγραφα της σχετικής Τεκµηρίωσης, ότι δεν θα διατηρήσετε κανένα αντίγραφο και ότι ο παραλήπτης συµφωνεί µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συµφωνίας. (β) εν επιτρέπεται η χρήση, η τροποποίηση, η µετάφραση, η αναπαραγωγή ή η αντιγραφή και η µεταβίβαση του δικαιώµατος χρήσης του Λογισµικού, παρά µόνο όπως προβλέπεται ρητά στην παρούσα Συµφωνία. (γ) εν επιτρέπεται η µεταπώληση, παρά µόνο όπως προβλέπεται στη ρήτρα 3 (α), η παραχώρηση, η υπενοικίαση ή ο δανεισµός του Λογισµικού. (δ) εν επιτρέπεται η αποσυµπίληση (reverse engineering), η ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειµενικού κώδικα ή οποιαδήποτε άλλη απόπειρα έκθεσης του πηγαίου κώδικα του Λογισµικού (στο βαθµό που ο συγκεκριµένος περιορισµός δεν απαγορεύεται από τη νοµοθεσία) ή η δηµιουργία παραγώγων βασισµένων στο Λογισµικό. (ε) Εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά στην Τεκµηρίωση, δεν επιτρέπεται η προβολή, η τροποποίηση, η αναπαραγωγή ή η διανοµή οποιωνδήποτε Αρχείων συνοδεύουν το Λογισµικό. Σε περίπτωση που η Τεκµηρίωση επιτρέπει σε Εσάς να προβάλετε τα Αρχεία, δεν επιτρέπεται η αυτόνοµη διανοµή των Αρχείων, δηλ. δεν επιτρέπεται η διανοµή τους σε συνθήκες όπου τα Αρχεία αποτελούν την κύρια αξία του διανεµόµενου προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα δικαιώµατά σας σε αυτό το υλικό, ανατρέξτε στα αντίστοιχα αρχεία "Readme" (αν υπάρχουν). Τα Αρχεία δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή συκοφαντικού, δυσφηµιστικού, ψευδούς, κλεψίτυπου, χυδαίου ή πορνογραφικού υλικού ή µε οποιονδήποτε κατά τα άλλα παράνοµο τρόπο. εν επιτρέπεται η κατοχύρωση ή η διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωµάτων πάνω στα Αρχεία ή σε παράγωγα προϊόντα. (στ) Αποδέχεστε ότι θα χρησιµοποιήσετε το Λογισµικό µόνο µε τρόπο ο οποίος θα συµµορφώνεται απόλυτα µε την ισχύουσα τοπική νοµοθεσία για την περιοχή όπου κάνετε χρήση του Λογισµικού, συµπεριλαµβανοµένων, χωρίς περιορισµό, των ισχυόντων περιορισµών σχετικά µε τα πνευµατικά δικαιώµατα και άλλα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. 4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Το Λογισµικό και όλα τα δικαιώµατα χωρίς περιορισµό, συµπεριλαµβανοµένων και των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας, ανήκουν στη Nokia ή/και στους χορηγούς αδειών και στις θυγατρικές της και προστατεύονται από διεθνείς συµβάσεις καθώς και από την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία της χώρας στην οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθεί. Η δοµή, η οργάνωση και ο κώδικας του Λογισµικού είναι εµπορικά µυστικά µεγάλης αξίας και εµπιστευτικές πληροφορίες για τη Nokia ή/και τους χορηγούς αδειών και τις θυγατρικές της. Απαγορεύεται η αντιγραφή του Λογισµικού 5. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ & ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. Η παρούσα Συµφωνία τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία που χρησιµοποιείτε για πρώτη φορά τον ψηφιακό τηλεοπτικό δέκτη της Nokia. Μπορείτε να τερµατίσετε την παρούσα Συµφωνία οποιαδήποτε στιγµή επιστρέφοντας, µε δικά σας έξοδα, τον ψηφιακό τηλεοπτικό δέκτη της Nokia, καθώς και όλα τα σχετικά υλικά που λάβατε από τη Nokia. Τα δικαιώµατα τελικού χρήστη ανακαλούνται αυτόµατα και αµέσως χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση από τη Nokia εάν δεν συµµορφωθείτε µε οποιονδήποτε όρο της παρούσας Συµφωνίας. Σε τέτοια περίπτωση, πρέπει να επιστρέψετε EL 6

6 Άδεια χρήσης τελικού χρήστη για το λογισµικό του Nokia Mediamaster αµέσως µε δικά σας έξοδα, τον ψηφιακό τηλεοπτικό δέκτη της Nokia και όλα τα σχετικά υλικά στο σηµείο αγοράς. 6. ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ. Η παρούσα Συµφωνία δεν δηµιουργεί άλλες υποχρεώσεις εκ µέρους της Nokia εκτός από αυτές που έχουν οριστεί ρητά στο παρόν. 7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η NOKIA, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ Ή ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ Α ΕΙΩΝ Ή ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡ Η, ΕΣΟ Α, ΠΩΛΗΣΕΙΣ, Ε ΟΜΕΝΑ Ή ΕΞΟ Α ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ, ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣ ΗΠΟΤΕ ΕΙ ΙΚΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΑΛΥΨΗΣ, ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙ ΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ, Α ΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΜΕΛΕΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η NOKIA Ή ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ Α ΕΙΩΝ Ή ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΙ ΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙ ΟΥΣ ΖΗΜΙΩΝ. ΕΠΕΙ Η ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ/ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ/ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΕΣ ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ, ΣΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙ ΟΥΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ NOKIA, ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ, Ή ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ Α ΕΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΣΕ 50 ΟΛΑΡΙΑ Η.Π.Α. Κανένας όρος που περιέχεται στην παρούσα Συµφωνία δεν θα θίξει τα κατοχυρωµένα δικαιώµατα κανενός άλλου συµβαλλόµενου µέρους το οποίο αντιµετωπίζεται ως καταναλωτής. Η Nokia ενεργεί εκ µέρους των υπαλλήλων της και των χορηγών αδειών ή των θυγατρικών της µε στόχο την αποποίηση, εξαίρεση, ή/και περιορισµό των υποχρεώσεων, εγγυήσεων και ευθυνών όπως ορίζονται στην παρούσα ρήτρα 7, αλλά όχι για άλλες περιπτώσεις και για κανένα άλλο σκοπό. 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. Το Λογισµικό, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών δεδοµένων, περιλαµβάνει λογισµικό κρυπτογράφησης που υπόκειται σε ελέγχους εξαγωγών βάσει των U.S. Export Administration Regulations - "EAR" (Κανονισµοί ιαχείρισης Εξαγωγών των Η.Π.Α) και µπορεί να υπόκειται σε έλεγχο εισαγωγών ή εξαγωγών σε άλλες χώρες. Οι κανονισµοί EAR απαγορεύουν τη χρήση του Λογισµικού και των τεχνικών δεδοµένων από Κυβερνητικό Τελικό Χρήστη, όπως καθορίζεται στη συνέχεια, χωρίς τη χορήγηση άδειας από την κυβέρνηση των Η.Π.Α. Ο Κυβερνητικός Τελικός Χρήστης ορίζεται στο τµήµα 772 του EAR ως "οποιοδήποτε ξένο, κεντρικό, περιφερειακό ή τοπικό κυβερνητικό τµήµα, υπηρεσία ή άλλη οντότητα που διενεργεί κυβερνητικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων και των κυβερνητικών ερευνητικών ιδρυµάτων, των κυβερνητικών επιχειρήσεων ή των ξεχωριστών επιχειρησιακών µονάδων τους, (όπως ορίζονται στο τµήµα 772 του EAR) που ασχολούνται µε την κατασκευή ή τη διανοµή στοιχείων ή υπηρεσιών που ελέγχονται από το Wassenaar Munitions List και διεθνείς κυβερνητικούς οργανισµούς. Αυτός ο όρος δεν περιλαµβάνει: οργανισµούς κοινής ωφέλειας, (εταιρείες τηλεπικοινωνιών και εταιρείες παροχής υπηρεσιών Internet, τράπεζες και χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, τους τοµείς µεταφοράς, µεταδόσεων ή ψυχαγωγίας, εκπαιδευτικούς οργανισµούς, υγειονοµικές υπηρεσίες και ιατρικούς οργανισµούς, εταιρείες λιανικής ή χονδρικής πώλησης και κατασκευαστικές ή βιοµηχανικές οντότητες που δεν ασχολούνται µε την κατασκευή ή τη διανοµή στοιχείων ή υπηρεσιών που ελέγχονται από τη Wassenaar Munitions List.)" Συµφωνείτε να τηρήσετε αυστηρά όλους τους ισχύοντες κανονισµούς εισαγωγών και εξαγωγών και αναγνωρίζετε ότι φέρετε την ευθύνη για την απόκτηση αδειών εξαγωγής, επανεξαγωγής, µεταφοράς ή εισαγωγής του Λογισµικού. Επιπλέον, δηλώνετε ότι δεν είστε Κυβερνητικός Τελικός Χρήστης όπως έχει οριστεί παραπάνω και ότι δεν θα µεταβιβάσετε το Λογισµικό σε κανένα Κυβερνητικό Τελικό Χρήστη χωρίς την προηγούµενη χορήγηση άδειας. 9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε µε τη Nokia σχετικά µε την παρούσα Συµφωνία, επικοινωνήστε µε τη Nokia στην εξής διεύθυνση: Nokia Home Communications Itδmerenkatu Helsinki FINLAND 10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Η παρούσα Συµφωνία διέπεται από τους νόµους της Φινλανδίας. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από ή σχετίζονται µε αυτή τη Συµφωνία θα διευθετηθούν από έναν µόνο µεσολαβητή στο Κεντρικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο της Φινλανδίας. Η διαδικασία µεσολάβησης θα λάβει χώρα στο Ελσίνκι της Φινλανδίας στην Αγγλική γλώσσα. Εάν κάποιο τµήµα της παρούσας Συµφωνίας κηρυχθεί άκυρο και µη εφαρµόσιµο, δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα του υπολοίπου της Συµφωνίας, το οποίο θα παραµείνει έγκυρο και εφαρµόσιµο, σύµφωνα µε τους όρους του. Αυτή η Συµφωνία µπορεί να τροποποιηθεί µόνο εγγράφως από ένα εξουσιοδοτηµένο στέλεχος της Nokia. Η παρούσα είναι η πλήρης συµφωνία µεταξύ της Nokia και Εσάς σχετικά µε το Λογισµικό, και υπερισχύει οποιωνδήποτε προηγούµενων δηλώσεων, συζητήσεων, δεσµεύσεων, συµφωνιών τελικού χρήστη, επικοινωνιών ή διαφηµιστικών κειµένων που σχετίζονται µε το Λογισµικό. EL 7

7 Γενικές πληροφορίες για το Mediamaster Στο σύνολο του εγχειριδίου αυτού, θα παρατηρήσετε ότι η καθηµερινή λειτουργία του Mediamaster βασίζεται σε µια σειρά από οθόνες και µενού φιλικά προς το χρήστη, τα οποία εµφανίζονται στην οθόνη. Αυτά τα µενού θα σας βοηθήσουν να εκµεταλλευτείτε στο έπακρο όλες τις δυνατότητες του Mediamaster, καθοδηγώντας σας από την αρχική εγκατάσταση µέχρι την επιλογή καναλιών, την παρακολούθηση προγραµµάτων και πολλές άλλες λειτουργίες. Όλες οι λειτουργίες µπορούν να εκτελεστούν χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου, ενώ µερικές µπορούν να εκτελεστούν και από τα κουµπιά στο µπροστινό µέρος της συσκευής. Έχετε υπόψη σας ότι η εγκατάσταση νέου λογισµικού ενδέχεται να αλλάξει τις λειτουργίες του Mediamaster. Αν συναντήσετε οποιεσδήποτε δυσκολίες στο χειρισµό του Mediamaster, ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα του παρόντος εγχειριδίου και στην ενότητα που αναφέρεται στην Αντιµετώπιση Προβληµάτων. Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο κατάστηµα από το οποίο το αγοράσατε ή να επικοινωνήσετε µε την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ιαβάστε τα παρακάτω πριν χρησιµοποιήσετε το Mediamaster! Αφήστε περίπου 10 εκατοστά χώρο γύρω από το Mediamaster για επαρκή αερισµό. Μην καλύπτετε τα ανοίγµατα εξαερισµού του Mediamaster µε αντικείµενα όπως εφηµερίδες, τραπεζοµάντιλα, κουρτίνες κλπ. Μην τοποθετείτε το Mediamaster πάνω σε άλλη συσκευή η οποία εκπέµπει θερµότητα. Μην τοποθετείτε αντικείµενα µε φλόγα (π.χ. αναµµένα κεριά) πάνω στο Mediamaster. Για τον καθαρισµό του περιβλήµατος, χρησιµοποιήστε ένα µαλακό πανί και ένα απαλό διάλυµα απορρυπαντικού. Το Mediamaster δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά που στάζουν ή τρέχουν. Μην τοποθετείτε πάνω στο Mediamaster αντικείµενα που περιέχουν υγρά, όπως π.χ. βάζα. Για πρόσθετη προστασία του Mediamaster, π.χ. κατά τη διάρκεια καταιγίδας, προτείνουµε να το συνδέσετε στο ρεύµα χρησιµοποιώντας µια εξωτερική συσκευή προστασίας για απότοµη άνοδο της τάσης. Μη συνδέετε ή αλλάζετε καλώδια όταν το Mediamaster είναι συνδεδεµένο στην πρίζα. Μην αφαιρείτε το κάλυµµα. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε πολύ υψηλές ή χαµηλές θερµοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υπερβολικής υγρασίας. Η συντήρηση πρέπει να γίνεται µόνο σε εξουσιοδοτηµένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Nokia. Έχετε υπόψη σας ότι ο µοναδικός τρόπος να αποµονώσετε εντελώς το Mediamaster από την κεντρική παροχή ρεύµατος είναι να το βγάλετε από την πρίζα! EL 8

8 Τηλεχειριστήριο Αυτή η ενότητα περιγράφει το χειρισµό του Mediamaster µε χρήση των κουµπιών του τηλεχειριστηρίου. Το πλήκτρο αναµονής έχει διπλή λειτουργία. Η µία λειτουργία εκτελείται αν πιέσετε το πλήκτρο µαλακά µία φορά και η άλλη λειτουργία αν κρατήσετε το κουµπί πατηµένο για µερικά δευτερόλεπτα. Ορισµένες από τις λειτουργίες µπορούν να εκτελεστούν επίσης χρησιµοποιώντας τα κουµπιά στο µπροστινό µέρος της συσκευής. Πατήστε µία φορά για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ήχο (mute). Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο για µερικά δευτερόλεπτα για να θέσετε το Mediamaster σε κατάσταση αναµονής ή για να το επαναφέρετε από την κατάσταση αναµονής. 0-9 Αλλάξτε κανάλια και επιλέξτε µεµονωµένες λειτουργίες µενού. Σηµείωση: Αν πληκτρολογήσετε το 0 για πρώτο ψηφίο ενεργοποιείται η λειτουργία αποδέσµευσης τηλεόρασης (βλέπε παρακάτω). 0 Για να επιλέξετε µεταξύ του Mediamaster και οποιασδήποτε άλλης συσκευής είναι συνδεδεµένη στην υποδοχή AUX Scart, π.χ. µια συσκευή βίντεο ή ένας δορυφόρος. info back select opt txt Για να εµφανίζετε σύντοµες και λεπτοµερείς πληροφορίες (αν αυτές µεταδίδονται) σχετικά µε τα τρέχοντα και τα επόµενα προγράµµατα. Εµφανίζει το banner παρακολούθησης στη λειτουργία παρακολούθησης. Χρησιµοποιείται για επιστροφή κατά ένα επίπεδο τη φορά στα µενού, χωρίς να γίνεται αποθήκευση των ρυθµίσεων. Για εναλλαγή ανάµεσα στο τρέχον και το προηγούµενο τηλεοπτικό/ ραδιοφωνικό κανάλι στη λειτουργία παρακολούθησης. Για να κλείσετε τις γραµµές πλοήγησης Navi. Χρησιµοποιείται για επιβεβαίωση των επιλογών και για επιλογή του στοιχείου που έχει επισηµανθεί. Για να ανοίξετε τις γραµµές πλοήγησης Navi. Χρησιµοποιείται για εµφάνιση των επιλογών υπηρεσιών στη λειτουργία παρακολούθησης. Πατήστε για να εµφανιστεί το teletext (αν είναι διαθέσιµο). Το κουµπί κέρσορα Κέρσορας πάνω Πατώντας αυτό το πλήκτρο ο κέρσορας µετακινείται προς τα πάνω στα µενού και επιλέγει το επόµενο κανάλι της τρέχουσας λίστας καναλιών στη λειτουργία παρακολούθησης. Κέρσορας αριστερά Κέρσορας δεξιά Πατώντας αυτό το πλήκτρο ο Πατώντας αυτό το πλήκτρο ο κέρσορας κέρσορας µετακινείται προς µετακινείται προς τα δεξιά και αλλάζει τα αριστερά και αλλάζει τις τις ρυθµίσεις στα µενού. ρυθµίσεις στα µενού. Επίσης, αυξάνει την ένταση του ήχου Επίσης, µειώνει την ένταση στη λειτουργία παρακολούθησης. του ήχου στη λειτουργία παρακολούθησης. Κέρσορας κάτω Πατώντας αυτό το πλήκτρο ο κέρσορας µετακινείται προς τα κάτω στα µενού και επιλέγει το προηγούµενο κανάλι της τρέχουσας λίστας καναλιών στη λειτουργία παρακολούθησης. EL 9

9 Μπροστινό και πίσω µέρος Μπροστινό µέρος για να θέσετε το Mediamaster σε κατάσταση αναµονής και για να το ανοίξετε πάλι Ενδεικτική λυχνία 1 Ενδεικτική λυχνία 2 για να αλλάζετε κανάλια Λειτουργία Ενδεικτική λυχνία 1 Ενδεικτική λυχνία 2 ON Αναµονή Λήψη καναλιού Απόκριση τηλεχειριστηρίου Αναβάθµιση λογισµικού Σφάλµα Πράσινη Κόκκινη - - Πράσινη - αναβοσβήνει συνέχεια Κόκκινη - αναβοσβήνει συνέχεια - - Πράσινη (γίνεται λήψη καναλιού) / Κόκκινη (δεν γίνεται λήψη καναλιού) Αναβοσβήνει µία φορά Πράσινη - αναβοσβήνει συνέχεια Κόκκινη - αναβοσβήνει συνέχεια Πίσω µέρος digital audio (ψηφιακός ήχος) Ψηφιακή έξοδος S/PDIF για σύνδεση σε σύστηµα HiFi TV SCART για σύνδεση στην τηλεόραση antenna (κεραία) Για σύνδεση της κεραίας αγωγός τροφοδοσίας V AC συνδέσεις RCA ήχου L R Στερεοφωνικές έξοδοι για σύνδεση σε σύστηµα Hi-Fi AUX SCART για σύνδεση σε βίντεο ή άλλη συσκευή ήχου/εικόνας σειριακή θύρα για σύνδεση σε PC EL 10

10 Εγκατάσταση του Mediamaster Η συσκευασία του Mediamaster πρέπει να περιέχει τα παρακάτω: τη συσκευή Mediamaster ένα τηλεχειριστήριο µε 2 µπαταρίες AAA ένα καλώδιο SCART (πλήρους σύνδεσης, µήκους 1,0 µέτρου) ένα καλώδιο τροφοδοσίας ένα εγχειρίδιο χρήσης µε την άδεια χρήσης λογισµικού Πληροφορίες για τις υποδοχές SCART Στο πίσω µέρος του Mediamaster υπάρχουν 2 υποδοχές SCART (βλέπε διάγραµµα). Όταν συνδέετε άλλες συσκευές σε οποιαδήποτε από αυτές τις υποδοχές, να χρησιµοποιείτε πάντα τα καλώδια SCART πλήρους σύνδεσης (όπως αυτά που παρέχονται). Στην αγορά κυκλοφορούν καλώδια SCART "χαµηλότερων προδιαγραφών". Όταν χρησιµοποιείτε τέτοια καλώδια, η ποιότητα της εικόνας ενδέχεται να µην είναι εξίσου καλή. Προετοιµασία του τηλεχειριστηρίου Καλώδιο SCART Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύµατος Υποδοχή SCART Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο χρήσης Αφαιρέστε το κάλυµµα της θήκης των µπαταριών στο κάτω µέρος του τηλεχειριστηρίου. Τοποθετήστε τις δύο µπαταρίες AAA (1.5 V), όπως φαίνεται στο διάγραµµα. Προσέξτε τα σύµβολα + και - που υπάρχουν στο εσωτερικό της θήκης. Τοποθετήστε το κάλυµµα. Σύνδεση του Mediamaster στη δορυφορική κεραία x Αν χρειάζεται να τοποθετήσετε συνδέσµους τύπου F στο καλώδιο Προετοιµάστε κάθε άκρο του καλωδίου όπως φαίνεται στο διάγραµµα. Θα χρειαστεί να τραβήξετε προς τα πίσω το εξωτερικό σύρµα (όπως φαίνεται στο διάγραµµα). Τοποθετήστε το σύνδεσµο τύπου F στο καλώδιο και στη συνέχεια στρέψτε τον δεξιόστροφα µέχρι να στερεωθεί στο σύρµα. Βεβαιωθείτε ότι από το άκρο του συνδέσµου εξέχουν 3 χιλ. του σύρµατος. Εγκατάσταση της δορυφορικής κεραίας Συµβουλευθείτε τις οδηγίες που συνοδεύουν τη δορυφορική κεραία για τον τρόπο εγκατάστασής της. Συνδέστε το οµοαξονικό καλώδιο, µε τοποθετηµένους τους συνδέσµους τύπου F, από το LNB της δορυφορικής κεραίας στην υποδοχή "ANTENNA" στο πίσω µέρος του Mediamaster. 15 χιλ. 8 χιλ. Σύνδεσµος τύπου F 3 χιλ. EL 11

11 Εγκατάσταση του Mediamaster Γενικά Υπάρχουν πολλοί τύποι τηλεοράσεων, βίντεο και λοιπού εξοπλισµού που µπορούν να συνδεθούν στο Mediamaster. Σε αυτό το εγχειρίδιο θα βρείτε µερικούς από τους πιο συνηθισµένους τρόπους για να συνδέσετε τον εξοπλισµό σας. Αν αντιµετωπίσετε προβλήµατα µε τις συνδέσεις και χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας. Σύνδεση στην τηλεόραση Συνδέστε το καλώδιο SCART ανάµεσα στην κεντρική υποδοχή SCART της τηλεόρασης και την υποδοχή TV SCART του Mediamaster. Συνδέστε την κεραία της τηλεόρασης στην τηλεόραση. Σύνδεση τηλεόρασης και βίντεο 2 SCART 1 Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του βίντεο για πλήρεις οδηγίες. Συνδέστε ένα καλώδιο SCART από την κεντρική υποδοχή SCART της τηλεόρασης στην υποδοχή TV SCART του Mediamaster. Συνδέστε ένα άλλο καλώδιο SCART από το βίντεο στην υποδοχή AUX SCART του Mediamaster. Συνδέστε το καλώδιο RF από την υποδοχή εξόδου RF του βίντεο στην υποδοχή εισόδου κεραίας της τηλεόρασης. 2 1 RF Βίντεο Συνδέστε την κεραία της τηλεόρασης στην υποδοχή εισόδου RF του βίντεο. SCART SCART Σύνδεση αναλογικού δορυφορικού δέκτη και βίντεο Mediamaster Συνδέστε ένα καλώδιο SCART από την κεντρική υποδοχή SCART της τηλεόρασης στην υποδοχή TV SCART του Mediamaster. Συνδέστε ένα καλώδιο SCART από το βίντεο στην υποδοχή AUX SCART του Mediamaster. Συνδέστε ένα καλώδιο RF από την υποδοχή εξόδου RF του βίντεο στην υποδοχή εισόδου κεραίας της τηλεόρασης. Συνδέστε ένα καλώδιο RF από την έξοδο RF του αναλογικού δέκτη στην είσοδο RF του βίντεο. Συνδέστε την κεραία της τηλεόρασης στην υποδοχή RF του αναλογικού δέκτη. Για να εναλλάσσετε το σήµα που λαµβάνετε από τη δορυφορική κεραία µεταξύ του αναλογικού και του ψηφιακού δέκτη, χρειάζεστε έναν προσαρµογέα Nokia (A B στο διάγραµµα) ή ένα διπλό LNB τύπου Universal. Με τον προσαρµογέα Nokia 2 1 RF Προσαρµογέας προτεραιότητας NOKIA SCART B Βίντεο Αναλογικός δέκτης A EL 12

12 Εγκατάσταση του Mediamaster Προσαρµογέας Nokia Συνδέστε ένα οµοαξονικό καλώδιο από την έξοδο A του προσαρµογέα (προαιρετικός εξοπλισµός) στην υποδοχή LNB στον αναλογικό δέκτη. Συνδέστε ένα οµοαξονικό καλώδιο από την έξοδο Β του προσαρµογέα στην υποδοχή ANTENNA του Mediamaster. Ο αναλογικός δέκτης πρέπει να είναι απενεργοποιηµένος (σε κατάσταση αναµονής) όταν θέλετε να παρακολουθήσετε ψηφιακά δορυφορικά κανάλια από το Mediamaster. Προσαρµογέας Nokia Σύνδεση συστήµατος HiFi Συνδέστε ένα στερεοφωνικό καλώδιο RCA από τις υποδοχές AUDIO L R του Mediamaster στις εισόδους LINE, AUX, SPARE ή EXTRA του συστήµατος HiFi. Αν υπάρχει η δυνατότητα, µπορείτε να συνδέσετε ένα µονό καλώδιο RCA από την υποδοχή DIGITAL AUDIO του Mediamaster σε ένα σύστηµα HiFi που διαθέτει ψηφιακή είσοδο ήχου. Αυτή η υποδοχή χρησιµοποιείται και για τη σύνδεση µε έναν εξωτερικό ψηφιακό αποκωδικοποιητή DolbyTM. Σηµείωση: Για να αποφύγετε τυχόν παρεµβολές, πρέπει να χρησιµοποιήσετε ένα καλώδιο ήχου µε ειδική προστασία. Ποτέ µην συνδέετε ψηφιακές εξόδους σε αναλογικές εισόδους. EL 13

13 Αρχική εγκατάσταση Γενικές πληροφορίες Μόλις συνδέσετε σωστά το Mediamaster, πρέπει να εκτελέσετε και την "Αρχική εγκατάσταση". Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, στο κάτω µέρος των µενού εµφανίζονται χρήσιµες πληροφορίες. Σηµείωση. Σε αυτά τα µενού, το κουµπί select πάντα επιβεβαιώνει µια επιλογή και κάθε φορά που το πατάτε µεταβαίνετε στο επόµενο βήµα της διαδικασίας εγκατάστασης. Ωστόσο, πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι ορισµένες φορές πρέπει να ορίσετε περισσότερες από µία τιµές σε ένα µενού. Κάντε πρώτα όλες τις απαραίτητες αλλαγές στις ρυθµίσεις. Στη συνέχεια, επιβεβαιώστε όλες τις ρυθµίσεις ταυτόχρονα, πατώντας select. Μπορείτε να επιστρέψετε ανά πάσα στιγµή στο προηγούµενο µενού πατώντας back. Χρησιµοποιήστε το κουµπί κέρσορας πάνω/κέρσορας κάτω για να µετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω από τη µία γραµµή στην άλλη. Χρησιµοποιήστε το κουµπί κέρσορας αριστερά/κέρσορας δεξιά για να αλλάξετε ρυθµίσεις. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε τα αριθµητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να εισαγάγετε αριθµητικές τιµές. Το µενού "Αρχική εγκατάσταση" Αυτή η εικόνα υποδεικνύει ότι έχετε ξεκινήσει τη διαδικασία εγκατάστασης. Συνδέστε το Mediamaster. Θα εµφανιστεί το µενού "Αρχική εγκατάσταση". Πατήστε select για να συνεχίσετε. Γλώσσα Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυµείτε για τα µενού µε το κουµπί κέρσορας πάνω/κέρσορας κάτω. Αυτή θα είναι επίσης η κύρια γλώσσα για τον ήχο και τους υπότιτλους. Πατήστε select για να συνεχίσετε. EL 14

14 Αρχική εγκατάσταση Επιλογή κεραίας/δορυφόρου Επιλέξτε την παράµετρο "Σύνθεση µιας κεραίας/ενός LNB", αν η σύνθεσή σας περιλαµβάνει µία µόνο κεραία και ένα LNB για τη λήψη σήµατος. Επιλέξτε την παράµετρο "Σύνθεση πολλών δορυφόρων µε DiSEqC" αν έχετε µία κεραία µε δύο ή τέσσερα LNB ή δύο κεραίες µε ένα ή δύο LNB η κάθε µία για τη λήψη σήµατος από ένα συνδυασµό δορυφόρων. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα χρειαστείτε ένα διακόπτη µεταγωγής DiSEqC 2 ή 4 εισόδων. Επιλέξτε την παράµετρο "Σύνθεση κινητής κεραίας" αν η κεραία σας κινείται µε µοτέρ. Σύνθεση µιας κεραίας/ενός LNB Χρησιµοποιήστε αυτή την επιλογή αν στην κεραία έχει τοποθετηθεί ένα (1) LNB. Πατήστε opt για να δείτε το κανάλι αναφοράς. Τύπος LNB Επιλέξτε το σωστό LNB για τη σύνθεσή σας. Μπορείτε να επιλέξετε τις πλέον συνηθισµένες τιµές, για παράδειγµα LNB τύπου Universal, µε το κουµπί κέρσορας αριστερά/κέρσορας δεξιά. Τάση offset LNB Αν το καλώδιο της κεραίας είναι πολύ µακρύ, η τάση στο LNB ενδέχεται να µην είναι αρκετά υψηλή ώστε να επιτρέπει τη µεταβολή της πόλωσης. Μπορείτε να αυξήσετε την τάση στο LNB κατά 0,5 V. ορυφόρος Επιλέξτε έναν από τους ήδη προγραµµατισµένους δορυφόρους. Κανάλι αναφοράς Επιλέξτε ένα από τα κανάλια αναφοράς και ρυθµίστε την κεραία µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη εικόνα από το κανάλι αναφοράς. Πατήστε select για να επιβεβαιώσετε όλες τις ρυθµίσεις και κατόπιν συνεχίστε µε τη διαδικασία ανίχνευσης καναλιών. Σύνθεση πολλών δορυφόρων µε DiSEqC Επιλέξτε αυτή την παράµετρο αν η κεραία σας διαθέτει περισσότερα από ένα LNB. Μπορείτε να συνδέσετε µέχρι και 4 µονάδες LNB. Η επιλογή των διαφορετικών LNB πρέπει να ελέγχεται από έναν εξωτερικό διακόπτη µεταγωγής. Επιλέξτε την παράµετρο " ιακόπτης DiSEqC 2 εισόδων" αν έχετε ένα διακόπτη µεταγωγής DiSEqC 2 εισόδων. EL 15

15 Αρχική εγκατάσταση Επιλέξτε την παράµετρο " ιακόπτης DiSEqC 4 εισόδων" αν έχετε ένα διακόπτη µεταγωγής DiSEqC 4 εισόδων. Επιλέξτε την παράµετρο " ιακόπτης Mini DiSEqC" αν έχετε ένα διακόπτη µεταγωγής mini DiSEqC. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει πρώτα να συνδέσετε τις µονάδες LNB σε έναν εξωτερικό διακόπτη µεταγωγής, δεδοµένου ότι το Mediamaster διαθέτει µόνο µία είσοδο κεραίας. Μετά την εγκατάσταση, ο διακόπτης µεταγωγής επιλέγει αυτόµατα το σωστό LNB για το επιλεγµένο κανάλι. Αυτός ο εξωτερικός διακόπτης µεταγωγής είναι γνωστός και ως διακόπτης DiSEqC TM. Καθώς ο διακόπτης µπορεί να τοποθετηθεί κοντά στις µονάδες LNB, χρειάζεστε µόνο ένα καλώδιο για τη σύνδεση µε το Mediamaster. Τυπική σύνδεση διακόπτη µεταγωγής DiSEqC δύο εισόδων: Συνδέστε το καλώδιο από το LNB το οποίο προορίζεται για λήψη καναλιών από το δορυφόρο ASTRA (ή THOR) στην υποδοχή LNB 1 (A) στο διακόπτη µεταγωγής. Συνδέστε το καλώδιο από το δορυφόρο HOTBIRD (ή SIRIUS) στην υποδοχή LNB 2 (B). Στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο της κεραίας στην υποδοχή OUT του διακόπτη. Συνδέστε το άλλο άκρο αυτού του καλωδίου στην είσοδο ANTENNA στο πίσω µέρος του Mediamaster. Για κάθε LNB που συνδέετε στο διακόπτη µεταγωγής DiSEqC, πρέπει να γίνεται η παρακάτω ρύθµιση. Για παράδειγµα, στην παρακάτω ενότητα περιγράφεται η ρύθµιση της µονάδας LNB που προορίζεται για το δορυφόρο ASTRA στην είσοδο 1 (Α) του διακόπτη DiSEqC και η ρύθµιση της µονάδας LNB που προορίζεται για το δορυφόρο HOTBIRD στην είσοδο 2 (Β) του διακόπτη DiSEqC. Θύρα διακόπτη Επιλέξτε την είσοδο για κάθε LNB που πρόκειται να συνδεθεί. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, θα επιλεγεί πρώτα η είσοδος DiSEqC 1. Τύπος LNB Επιλέξτε τον σωστό τύπο LNB για τη σύνθεσή σας, π.χ. "Universal". Τάση offset LNB Αν το καλώδιο κάποιας µονάδας LNB είναι πολύ µακρύ, ενδεχοµένως να είναι απαραίτητη η αύξηση της τάσης σε αυτά τα LNB κατά 0,5 V. Συνήθως δεν χρειάζεται να γίνει κάποια αλλαγή εδώ. Μην αλλάξετε την προεπιλεγµένη τιµή "0 V". Αν δεν γίνεται εναλλαγή µεταξύ οριζόντιας και κάθετης πόλωσης, µπορείτε να αυξήσετε την τάση στο LNB αργότερα. Αν µια µονάδα LNB δεν αλλάζει πόλωση, αυξήστε την τάση. EL 16

16 Αρχική εγκατάσταση ορυφόρος Σε αυτό το παράδειγµα, επιλέξτε ASTRA επειδή η αντίστοιχη µονάδα LNB συνδέεται στην είσοδο DiSEqC 1 του διακόπτη. Κανάλι αναφοράς Επιλέξτε ένα από τα κανάλια αναφοράς και ρυθµίστε την κεραία µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη εικόνα από το κανάλι αναφοράς. Πατήστε opt για να δείτε το κανάλι αναφοράς. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία για τη δεύτερη θύρα του DiSEqC, επιλέγοντας όµως 2 στη "Θύρα διακόπτη" και HOTBIRD ως δορυφόρο. Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθµιση και των δύο θυρών DiSEqC, πατήστε select. Θα εµφανιστεί ένα µήνυµα το οποίο θα επιβεβαιώνει τη ρύθµιση των θυρών DiSEqC. Τώρα µπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία ανίχνευσης καναλιών. Πατήστε select για να ξεκινήσετε τη διαδικασία ανίχνευσης καναλιών. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ανίχνευση καναλιών" στη σελίδα 18. Σύνθεση κινητής κεραίας Σε περίπτωση που η κεραία σας κινείται µε µοτέρ, θα χρειαστεί να κάνετε τις ακόλουθες ρυθµίσεις. Από το µενού "Επιλογή κεραίας/δορυφόρου" επιλέξτε την παράµετρο 3 "Σύνθεση κινητής κεραίας" και πατήστε select. Τύπος µοτέρ Επιλέξτε SATSCAN (ASTRA) αν διαθέτετε µοτέρ Nokia SatScan. Επιλέξτε DiSEqC (Hotbird) σε περίπτωση που το µοτέρ που διαθέτετε ελέγχεται από εντολές DiSEqC. Τύπος LNB Επιλέξτε τον σωστό τύπο LNB για τη σύνθεσή σας, π.χ. "Universal". Τάση offset LNB Αν το καλώδιο από την κεραία είναι πολύ µακρύ, η τάση στο LNB ενδέχεται να µην επαρκεί για να αλλάξει η πόλωση. Μπορείτε να αυξήσετε την τάση στο LNB κατά 0,5 V. Κανάλι αναφοράς ASTRA/HOTBIRD Επιλέξτε ένα από τα κανάλια αναφοράς και ρυθµίστε την κεραία µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη εικόνα από το κανάλι αναφοράς. EL 17

17 Αρχική εγκατάσταση Ρύθµιση του µοτέρ για ASTRA/HOTBIRD Για να συνεχίσετε την εγκατάσταση πρέπει να καθορίσετε τη γωνία λήψης από τους δορυφόρους ASTRA 1 ή HOTBIRD. Το µοτέρ και η κεραία πρέπει να προσαρµοστούν προς τους δορυφόρους ASTRA 1 στις 19,2 ανατολικά ή προς τους δορυφόρους HOTBIRD στις 13 ανατολικά, δεδοµένου ότι αυτή είναι η ρύθµιση αναφοράς. Όλες οι άλλες προγραµµατισµένες θέσεις δορυφόρων είναι προσανατολισµένες σε σχέση µε τον ASTRA 1 ή τον Hotbird. Πρέπει επίσης να τοποθετήσετε την κεραία εξωτερικά σε κατάλληλη θέση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ξεχωριστές οδηγίες εγκατάστασης για συστήµατα τοποθέτησης SatScan ή DiSEqC. Καθορισµός ορίων ανατολικά και δυτικά Σηµείωση! Χρειάζεται να καθορίσετε ένα ή και τα δύο από αυτά τα όρια µόνο αν η κεραία δεν µπορεί να φτάσει το ανατολικό και το δυτικό όριό της. Αυτό θα µπορούσε να συµβαίνει, για παράδειγµα, αν η κεραία έχει τοποθετηθεί πολύ κοντά σε έναν τοίχο ή σε οποιαδήποτε παρόµοια περίπτωση. Για να ορίσετε αυτά τα όρια, ρυθµίστε την κεραία χρησιµοποιώντας το κουµπί κέρσορας αριστερά/κέρσορας δεξιά. Πρώτα µετακινήστε την κεραία στο ανατολικό όριο. Στη συνέχεια µετακινήστε την κεραία στο δυτικό όριο. Πατήστε select για να επιβεβαιώσετε όλες τις ρυθµίσεις και να συνεχίσετε µε τη διαδικασία ανίχνευσης καναλιών. Αφαίρεση ορίων Αν χρειαστεί να αφαιρέσετε τα όρια. Όταν εκτελέσετε αυτή την εντολή, το µοτέρ θα έρθει αυτόµατα στη θέση 0 (µηδέν). Ωστόσο, την επόµενη φορά που θα επιλέξετε κανάλι, το µοτέρ θα γυρίσει στη σωστή θέση. Ανίχνευση καναλιών Η διαδικασία ανίχνευσης καναλιών µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε πέντε διαφορετικούς τρόπους. Το µενού θα εµφανίζει διαφορές ανάλογα µε τη ρύθµιση που έχετε επιλέξει στο µενού "Επιλογή κεραίας/δορυφόρου". Αν έχετε επιλέξει "Σύνθεση µιας κεραίας/ενός LNB", επιλέξτε "Αυτόµατη ανίχνευση", "Χειροκίνητη ανίχνευση" ή "Λεπτοµερής χειροκίνητη αναζήτηση". Αν έχετε επιλέξει "Σύνθεση πολλών δορυφόρων µε DiSEqC" ή "Σύνθεση κινητής κεραίας" πρέπει επίσης να επιλέξετε το δορυφόρο από τον οποίο θα γίνει η ανίχνευση, χρησιµοποιώντας το κουµπί κέρσορας αριστερά/κέρσορας δεξιά. EL 18

18 Αρχική εγκατάσταση Αυτόµατη ανίχνευση/αυτόµατη ανίχνευση για µη συνδροµητικά κανάλια Αν έχετε επιλέξει "Σύνθεση µιας κεραίας/ενός LNB" ή "Σύνθεση πολλών δορυφόρων µε DiSEqC": Πατήστε select για να ξεκινήσετε την ανίχνευση καναλιών. Αν έχετε επιλέξει "Σύνθεση κινητής κεραίας": Επιλέξτε κανάλι αναφοράς και στη συνέχεια ρυθµίστε το µοτέρ (αν χρειάζεται) µε το κουµπί κέρσορας αριστερά/κέρσορας δεξιά. Πατήστε select για να ξεκινήσετε την ανίχνευση καναλιών. Χειροκίνητη ανίχνευση Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε για την πρόσβαση σε αυτό το µενού σε περιοδικά που ασχολούνται µε τη δορυφορική τηλεόραση ή στο Internet. Συχνότητα ποµπού: Καθορίστε τη συχνότητα σε MHz χρησιµοποιώντας τα αριθµητικά πλήκτρα. Αν εισαγάγετε λάθος τιµή, διαγράψτε την µε το πλήκτρο κέρσορας αριστερά. Πόλωση: Επιλέξτε "Οριζόντια", "Κάθετη", "Κυκλικά αριστερά" ή "Κυκλικά δεξιά". Ρυθµός συµβολισµού: Εισαγάγετε την τιµή χρησιµοποιώντας τα αριθµητικά πλήκτρα. Αν εισαγάγετε λάθος τιµή, διαγράψτε την µε το πλήκτρο κέρσορας αριστερά. Ανίχνευση δικτύου: Επιλέξτε "Ναι", αν θέλετε να γίνει ανίχνευση σε όλους τους ποµπούς που συνδέονται σε ένα συγκεκριµένο δίκτυο. Ρύθµιση µοτέρ: Αυτή η παράµετρος θα εµφανιστεί µόνο αν έχετε επιλέξει σύνθεση κινητής κεραίας. Αν είναι απαραίτητο, ρυθµίστε το µοτέρ για τον τρέχοντα δορυφόρο. Πατήστε select για να ξεκινήσετε την ανίχνευση καναλιών. PID Βίντεο, Ήχου και PCR Αυτές οι παράµετροι θα είναι διαθέσιµες µόνο αν εκτελείται ανίχνευση από δορυφόρο που έχει καθοριστεί από το χρήστη. Εισάγοντας αυτές τις τιµές θα δείτε στην οθόνη µια εικόνα, η οποία µπορεί να σας βοηθήσει να προσαρµόσετε τη θέση της δορυφορικής κεραίας. Λεπτοµερής χειροκίνητη αναζήτηση Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε για την πρόσβαση σε αυτό το µενού σε περιοδικά που ασχολούνται µε τη δορυφορική τηλεόραση ή στο Internet. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτό το µενού αν αναζητείτε κάποια "ειδικά" κανάλια (δηλ. κανάλια εκτός του προτύπου DVB) τα οποία είναι δυνατό να βρεθούν µόνο αν εισαγάγετε εδώ τις απαραίτητες ρυθµίσεις. Συχνότητα ποµπού: Καθορίστε τη συχνότητα σε MHz. Πόλωση: Επιλέξτε "Οριζόντια", "Κάθετη", "Κυκλικά αριστερά" ή "Κυκλικά δεξιά". EL 19

19 Αρχική εγκατάσταση Ρυθµός συµβολισµού: Εισαγάγετε το ρυθµό συµβολισµού χρησιµοποιώντας τα αριθµητικά πλήκτρα. PID Βίντεο: Εισαγάγετε το PID (Packet Identifier) για το σήµα βίντεο. PID Ήχου: Εισαγάγετε το PID για το σήµα ήχου. PID PCR: Εισαγάγετε το PID για το PCR (Programme Clock Reference - Ώρα αναφοράς προγραµµάτων). Ρύθµιση µοτέρ: Αυτή η παράµετρος θα είναι διαθέσιµη µόνο αν έχετε ρυθµίσει τη σύνθεση της κινητής κεραίας. Αν είναι απαραίτητο, ρυθµίστε το µοτέρ για τον τρέχοντα δορυφόρο. Πατήστε select για να συντονίσετε τα κανάλια χρησιµοποιώντας τις δεδοµένες παραµέτρους. 'Ολα τα κανάλια που θα εντοπιστούν µέσω της διαδικασίας λεπτοµερούς χειροκίνητης αναζήτησης θα λάβουν αυτόµατα ένα όνοµα, π.χ. P0001 για το πρώτο κανάλι, P0002 για το δεύτερο, κ.λπ. Πατήστε το πλήκτρο select για να αποθηκεύσετε το νέο κανάλι ή back αν δεν θέλετε να το αποθηκεύσετε. Χρήση καναλιών αναφοράς Με αυτή την επιλογή, δεν πραγµατοποιείται ανίχνευση καναλιών και χρησιµοποιούνται µόνο τα κανάλια αναφοράς. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία µεµονωµένα µε τις γραµµές πλοήγησης Navi επιλέγοντας "Ρυθµίσεις" και στη συνέχεια "Κανάλι", ή εκτελώντας επανεγκατάσταση. Ανίχνευση καναλιών σε εξέλιξη Αυτό το µενού θα εµφανίζεται όσο το Mediamaster εκτελεί ανίχνευση για τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια. Όλα τα κανάλια που ανιχνεύονται θα εµφανιστούν στην οθόνη. Έχετε υπόψη σας ότι η διαδικασία ανίχνευσης µπορεί να διαρκέσει µερικά λεπτά. Μπορείτε να ακυρώσετε την ανίχνευση ανά πάσα στιγµή πατώντας select. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ανίχνευσης, ένα µήνυµα θα σας ενηµερώσει για τον αριθµό των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών που έχουν βρεθεί. Πατήστε select για να συνεχίσετε. Ρύθµιση ώρας Η ρύθµιση της ώρας γίνεται χρησιµοποιώντας το κουµπί κέρσορας πάνω/κέρσορας κάτω, για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε µισή (±1/2) ώρα κάθε φορά. Μπορείτε επίσης να ρυθµίσετε τα λεπτά µε το κουµπί κέρσορας αριστερά/κέρσορας δεξιά. EL 20

20 Γραµµές πλοήγησης Navi Γενικές πληροφορίες Πατήστε select για να ανοίξετε τις γραµµές πλοήγησης Navi. Οι γραµµές πλοήγησης Navi χρησιµοποιούνται για την επιλογή τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών καναλιών καθώς και για την αλλαγή των ρυθµίσεων του συστήµατος. Η οριζόντια σειρά περιέχει φακέλους όπως Astra, Ρυθµίσεις, κτλ. Τα ονόµατά τους εµφανίζονται µε µαύρα γράµµατα κάτω από κάθε φάκελο. Κάθε φάκελος περιέχει σελιδοδείκτες. Για παράδειγµα, ο φάκελος "Έλεγχος" περιέχει σελιδοδείκτες για ορισµένες ρυθµίσεις συστήµατος κλπ. Μπορείτε να µετακινηθείτε οριζοντίως µεταξύ των φακέλων πατώντας το πλήκτρο κέρσορας αριστερά/κέρσορας δεξιά. Όταν έχετε επιλέξει ένα φάκελο, οι σελιδοδείκτες εµφανίζονται σε κάθετη στήλη. Τα ονόµατα των διαφόρων σελιδοδεικτών εµφανίζονται µε λευκά γράµµατα πάνω από το εικονίδιο κάθε σελιδοδείκτη. Μπορείτε να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη πατώντας το κουµπί κέρσορας πάνω/κέρσορας κάτω. Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή, πατήστε select. Κάτω από τη γραµµή φακέλων εµφανίζονται στο πλαίσιο πληροφοριών ορισµένες λεπτοµέρειες σχετικά µε το σελιδοδείκτη που είναι επιλεγµένος τη δεδοµένη στιγµή. Όταν έχει επιλεγεί ένας σελιδοδείκτης τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού καναλιού, µπορεί να εµφανιστούν σε αυτό το πλαίσιο τρία διαφορετικά σύµβολα µετά το όνοµα του καναλιού. ( = νέο κανάλι το οποίο δεν έχετε επισκεφθεί προηγουµένως. = το κανάλι είναι κωδικοποιηµένο σύµφωνα µε τις πληροφορίες που λαµβάνονται από την υπηρεσία. = το κανάλι έχει κλειδωθεί από το χρήστη.) Όταν είναι επιλεγµένος ένας σελιδοδείκτης τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού προγράµµατος, µπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα πατώντας το πλήκτρο info. Εάν πατήσετε info ενώ είναι επιλεγµένος ένας σελιδοδείκτης από το φάκελο ελέγχου ή το φάκελο ρυθµίσεων, θα λάβετε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε τις λειτουργίες αυτού του µενού. Όταν πατάτε το κουµπί opt, εµφανίζονται λεπτοµερείς πληροφορίες από το κανάλι σχετικά µε τον επιλεγµένο σελιδοδείκτη τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού προγράµµατος. Μπορείτε να κλείσετε τις γραµµές πλοήγησης Navi ανά πάσα στιγµή πατώντας back. Αν ανοίξετε τις γραµµές πλοήγησης Navi και δεν πατήσετε κάποιο κουµπί στο τηλεχειριστήριο, οι γραµµές πλοήγησης Navi θα κλείσουν αυτόµατα µετά από δύο λεπτά. Όνοµα σελιδοδείκτη Επιλεγµένος σελιδοδείκτης Όνοµα φακέλου Πλαίσιο πληροφοριών Σελιδοδείκτης Φάκελος EL 21

21 Γραµµές πλοήγησης Navi Οι φάκελοι "Έλεγχος" και "Ρυθµίσεις" Αυτοί οι δύο φάκελοι συστήµατος περιέχουν σελιδοδείκτες. Κάθε ένας από αυτούς τους σελιδοδείκτες περιέχει µενού από τα οποία µπορείτε να ορίσετε διάφορες ρυθµίσεις. Οι φάκελοι συστήµατος δεν είναι δυνατό να διαγραφούν. Ακολουθεί η επεξήγηση των ρυθµίσεων που µπορείτε να κάνετε από τους φακέλους Έλεγχος και Ρυθµίσεις, ξεκινώντας µε τους σελιδοδείκτες του φακέλου Έλεγχος. Φάκελος "Έλεγχος Προτιµήσεις χρήστη Τέλος Banner Όταν αλλάζετε κανάλια, εµφανίζεται για µερικά δευτερόλεπτα ένα banner µε πληροφορίες. Μπορείτε να επιλέξετε πόση ώρα θα παραµένει το banner στην οθόνη. Μπάρα ήχου Επιλέξτε εάν θέλετε να εµφανίζεται η µπάρα ήχου στην οθόνη κάθε φορά που αλλάζετε την ένταση. Χρόνος απόκρυψης µπάρας ήχου Επιλέξτε πόση ώρα θα εµφανίζεται η µπάρα ήχου στην οθόνη. Υπότιτλοι Επιλέξτε αν θέλετε οι υπότιτλοι (αν υπάρχουν) να εµφανίζονται στην οθόνη. Κύρια γλώσσα υποτίτλων Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυµείτε για τους υπότιτλους και τα µηνύµατα πληροφόρησης. Αν η επιλεγµένη γλώσσα δεν είναι διαθέσιµη, δεν θα εµφανιστούν υπότιτλοι και θα επιλεγεί αυτόµατα η πρώτη διαθέσιµη γλώσσα για τις υπενθυµίσεις. Κύρια γλώσσα ήχου Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυµείτε για τον ήχο. Αν αυτή η γλώσσα δεν είναι διαθέσιµη, θα επιλεγεί η πρώτη διαθέσιµη γλώσσα. Γλώσσα µενού Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θα εµφανίζονται τα µενού. Εικονίδιο λίστας καναλιών Για να κάνετε µικρότερες τις λίστες τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών, µπορείτε να επιλέξετε την απόκρυψη των εικονιδίων, ώστε να εµφανίζονται στη λίστα µόνο τα ονόµατα των καναλιών. είτε το σχήµα στα δεξιά. Εµφάνιση Απόκρυψη EL 22

22 Γραµµές πλοήγησης Navi Φάκελος "Έλεγχος" Μορφή καναλιών Χρησιµοποιώντας αυτά τα µενού µπορείτε να δηµιουργήσετε και να τροποποιήσετε λίστες µε τα αγαπηµένα σας κανάλια. Μπορείτε να προσθέσετε, να διαγράψετε, να µετονοµάσετε και να αλλάξετε τη σειρά των καναλιών στις λίστες αγαπηµένων. Οι λίστες µπορούν να περιέχουν πολλά κανάλια. ηµιουργώντας τις δικές σας λίστες αγαπηµένων καναλιών, µπορείτε να κάνετε πολύ πιο εύκολη τη διαχείριση τους. Σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τη µορφοποίηση καναλιών Πριν ξεκινήσετε, πρέπει να επιλέξετε τη λίστα που θέλετε να µορφοποιήσετε. Αν παρακολουθείτε τηλεόραση και πατήσετε select και στη συνέχεια επιλέξετε "Μορφή καναλιών", µπορείτε να επεξεργαστείτε µόνο τηλεοπτικά κανάλια. Αν ακούτε ραδιοφωνικά κανάλια, µπορείτε να επεξεργαστείτε µόνο ραδιοφωνικά κανάλια. Μετά την επιλογή TV ή ραδιοφώνου για συγκεκριµένο δορυφόρο, χρησιµοποιήστε το κουµπί κέρσορας αριστερά/κέρσορας δεξιά για να επιλέξετε το όνοµα της λίστας που θέλετε να επεξεργαστείτε. ηµιουργία λίστας Πριν ξεκινήσετε, πρέπει να επιλέξετε τη λίστα TV ή ραδιοφώνου για συγκεκριµένο δορυφόρο, την οποία θέλετε να χρησιµοποιήσετε ως λίστα προέλευσης. Αυτό σας επιτρέπει να δηµιουργήσετε τις δικές σας λίστες αγαπηµένων που θα περιέχουν τα κανάλια που παρακολουθείτε πιο συχνά. Μπορείτε να συµπεριλάβετε κανάλια από διαφορετικούς δορυφόρους στην ίδια λίστα αγαπηµένων. Πρέπει να δώσετε ένα συγκεκριµένο όνοµα σε κάθε λίστα, π.χ. "Σπορ" ή "Ταινίες". Οι νέες λίστες που δηµιουργείτε θα εµφανιστούν ως ένας νέος φάκελος στο οριζόντιο τµήµα των γραµµών πλοήγησης Navi. Όταν έχει επιλεγεί µια λίστα αγαπηµένων, θα βλέπετε µόνο τα ονόµατα των καναλιών που περιέχονται στη λίστα. Όταν έχετε δώσει ένα όνοµα στη λίστα, πατήστε select και επιλέξτε "Πρόσθεση/διαγραφή καναλιών" από το µενού. Μπορείτε να δηµιουργήσετε έως και οκτώ ξεχωριστές λίστες αγαπηµένων για τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια. Πώς να ορίσετε ένα συγκεκριµένο όνοµα Η διαδικασία είναι η ίδια, είτε εισάγετε ένα όνοµα για πρώτη φορά, είτε αλλάζετε ένα ήδη υπάρχον. Αλλάξτε χαρακτήρα πατώντας τo κουµπί κέρσορας αριστερά/ κέρσορας δεξιά. Αν κάνετε λάθος, µπορείτε να αφαιρέσετε χαρακτήρες στα αριστερά του κέρσορα πατώντας txt όσες φορές χρειάζεται. EL 23

23 Γραµµές πλοήγησης Navi Εισαγάγετε το όνοµα ως εξής: Πατήστε το αριθµητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στο χαρακτήρα που θέλετε: µία φορά για τον πρώτο χαρακτήρα, δύο φορές για το δεύτερο κ.ο.κ. Οι διαθέσιµοι χαρακτήρες εµφανίζονται παρακάτω. 1 *#&%=,!;-+)/ 2 a b c 2 Å Ä Á Á Â Ã 3 d e f 3 É É Ë Ê 4 g h i 4 Î Ï Í Ì 5 j k l 5 6 m n o 6 Ö Ô Ñ Ó Ò 7 p q r s 7 $ 8 t u v 8 Ü Ù Ú 9 w x y z 9 0 διάστηµα και 0 Αν το επόµενο γράµµα βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο µε αυτό που µόλις πληκτρολογήσατε, περιµένετε λίγο πριν πληκτρολογήσετε τον επόµενο χαρακτήρα ή πατήστε το πλήκτρο κέρσορας δεξιά και στη συνέχεια επιλέξτε το γράµµα. Πατήστε opt για την εναλλαγή κεφαλαίων/πεζών χαρακτήρων. Για να εισαγάγετε ένα διάστηµα, πατήστε το αριθµητικό πλήκτρο 0. ιαγραφή λίστας Εάν θέλετε να διαγράψετε µια λίστα αγαπηµένων, επιλέξτε τη λίστα µε το κουµπί κέρσορας αριστερά/κέρσορας δεξιά και πατήστε select. Μετονοµασία λίστας Μπορείτε να δώσετε ένα νέο όνοµα σε µια υπάρχουσα λίστα ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα "Πώς να ορίσετε ένα συγκεκριµένο όνοµα" στη σελίδα 23. Ανακατάταξη λιστών Αν έχετε δηµιουργήσει πολλές λίστες αγαπηµένων, µπορείτε να ορίσετε τη σειρά µε την οποία θα εµφανίζονται. Επιλέξτε τη λίστα που θέλετε να µετακινήσετε σε νέα θέση πατώντας το κουµπί κέρσορας δεξιά. Μετακινήστε τη λίστα στην επιθυµητή θέση µε το κουµπί κέρσορας πάνω/κέρσορας κάτω και πατήστε το κουµπί κέρσορας αριστερά. Πατήστε select για να επιβεβαιώσετε τη νέα θέση. EL 24

24 Γραµµές πλοήγησης Navi Πρόσθεση/διαγραφή καναλιών Από αυτό το µενού µπορείτε να προσθέσετε και να αφαιρέσετε κανάλια από τη λίστα αγαπηµένων σας. Χρησιµοποιήστε ως βάση για την επιλογή σας τις συγκεκριµένες λίστες για κάθε δορυφόρο. Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ένα κανάλι από τη λίστα πατήστε info. Το τετράγωνο στα δεξιά της γραµµής θα είναι κενό αν το κανάλι έχει αφαιρεθεί ή θα περιέχει ένα "x" αν το κανάλι έχει προστεθεί. ίπλα στο όνοµα του καναλιού είναι πιθανό να εµφανιστούν τρία διαφορετικά σύµβολα. ( = νέο κανάλι το οποίο δεν έχετε παρακολουθήσει ξανά. = το κανάλι είναι κωδικοποιηµένο σύµφωνα µε τις πληροφορίες που λαµβάνονται από την υπηρεσία. = το κανάλι έχει κλειδωθεί από το χρήστη.) Μετακινηθείτε στο κανάλι που θέλετε χρησιµοποιώντας το κουµπί κέρσορας πάνω/κέρσορας κάτω. Πατήστε opt αν θέλετε να προβάλετε το κανάλι. Προσθέστε/αφαιρέστε ένα κανάλι πατώντας info. Όταν τελειώσετε, επιβεβαιώστε τις επιλογές και βγείτε από το µενού πατώντας select. Ανακατάταξη καναλιών Από εδώ µπορείτε να ορίσετε τη σειρά των καναλιών που περιέχονται στη λίστα αγαπηµένων. Μετακινηθείτε στο κανάλι που θέλετε µε το κουµπί κέρσορας πάνω/κάτω. Πατήστε opt αν θέλετε να προβάλετε το κανάλι. Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να µετακινήσετε σε µια νέα θέση στη λίστα πατώντας το κουµπί κέρσορας δεξιά. Μετακινήστε το κανάλι στην επιθυµητή θέση µε το κουµπί κέρσορας πάνω/κέρσορας κάτω και πατήστε το κουµπί κέρσορας αριστερά. Πατήστε select για να επιβεβαιώσετε τη νέα θέση. Κλείδωµα καναλιών Για να ανοίξετε αυτό το µενού θα σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης. Η εργοστασιακή ρύθµιση για τον κωδικό πρόσβασης είναι Μπορείτε να κλειδώσετε (και αργότερα να ξεκλειδώσετε) τα κανάλια σε οποιαδήποτε από τις λίστες προκειµένου να µην επιτρέψετε, για παράδειγµα, στα παιδιά σας να τα παρακολουθούν. ίπλα στο όνοµα του καναλιού είναι πιθανό να εµφανιστούν τρία διαφορετικά σύµβολα. ( = νέο κανάλι το οποίο δεν έχετε παρακολουθήσει ξανά. = το κανάλι είναι κωδικοποιηµένο σύµφωνα µε τις πληροφορίες που λαµβάνονται από την υπηρεσία. = το κανάλι έχει κλειδωθεί από το χρήστη.) EL 25

25 Γραµµές πλοήγησης Navi Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε και πατήστε info. Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε κανάλι που θέλετε να κλειδώσετε. Όταν κλειδώνετε ένα κανάλι σε οποιαδήποτε λίστα, το κανάλι αυτό θα κλειδώνεται αυτόµατα και σε όλες τις άλλες λίστες. Πατήστε opt αν θέλετε να προβάλετε το κανάλι. Τα κλειδωµένα κανάλια σηµειώνονται µε ένα λουκέτο. Πατήστε select για επιβεβαίωση. Για να παρακολουθήσετε ένα κλειδωµένο κανάλι, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Φάκελος "Έλεγχος" Μορφή δορυφόρων Μπορείτε να προσθέσετε έναν νέο δορυφόρο στο σύστηµα. Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε υπάρχοντες δορυφόρους. Για να προσθέσετε έναν νέο δορυφόρο Επιλέξτε "Πρόσθεση δορυφόρου". Εισαγάγετε το όνοµα του νέου δορυφόρου. (Για την εισαγωγή ονόµατος ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα 23.) Εισαγάγετε τη θέση τροχιάς (σε µοίρες) χρησιµοποιώντας τα αριθµητικά πλήκτρα. Επιλέξτε προσανατολισµό, Ανατολικά ή υτικά. Πατήστε select για να αποθηκεύσετε αυτές τις ρυθµίσεις. Για να µπορέσετε να παρακολουθήσετε κανάλια από τον νέο δορυφόρο πρέπει επίσης να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήµατα: Για σταθερή κεραία: Επιλέξτε "Κεραία" στις γραµµές πλοήγησης Navi. Ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα 15 ή 16. Επιλέξτε το όνοµα του νέου δορυφόρου στη γραµµή 3 (σελίδα 15) ή 4 (σελίδα 16). Ρυθµίστε την κεραία προς την κατεύθυνση του νέου δορυφόρου. Σηµείωση: Αν ο δορυφόρος έχει οριστεί από το χρήστη, δεν εµφανίζεται τηλεοπτικό σήµα στην οθόνη. Όταν η Στάθµη σήµατος είναι η καλύτερη δυνατή: Πατήστε select για να επιβεβαιώσετε τις νέες ρυθµίσεις. Πατήστε back για να επιστρέψετε στις γραµµές πλοήγησης Navi. Επιλέξτε "Κανάλι" στις γραµµές πλοήγησης Navi. Επιλέξτε "Χειροκίνητη" ή "Λεπτοµερή" ανίχνευση. Εισαγάγετε τις ρυθµίσεις για τη συχνότητα ποµπού, την πόλωση κ.λπ. για τον νέο δορυφόρο. Μπορείτε να ρυθµίσετε τη δορυφορική κεραία χρησιµοποιώντας την προεπισκόπηση καναλιού αν έχουν εισαχθεί οι πληροφορίες PID. EL 26

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές Πληροφορίες Ο δορυφορικός δέκτης µπορεί να λάβει σήµα από δορυφόρο για να προβάλετε ή να ακούσετε κάποιο πρόγραµµα. Αυτές οι οδηγίες καλύπτο

1 Γενικές Πληροφορίες Ο δορυφορικός δέκτης µπορεί να λάβει σήµα από δορυφόρο για να προβάλετε ή να ακούσετε κάποιο πρόγραµµα. Αυτές οι οδηγίες καλύπτο Οδηγίες χρήσεως BigSat BS67 CR Ψηφιιακός ορυφοριικός έκτης Μνήµη για 4.000 τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια Εύκολη λειτουργία Γρήγορη απόκριση των καναλιών Ενσωµατωµένος αναγνώστης καρτών 2010 Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση online 4.0. Τεύχος 1

Εκτύπωση online 4.0. Τεύχος 1 Εκτύπωση online 4.0 Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα

2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα Λήψη! Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινό online 3.1. Τεύχος 1

Κοινό online 3.1. Τεύχος 1 Κοινό online 3.1 Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

E 212 UNIVERSAL REMOTE dvb-t >tv

E 212 UNIVERSAL REMOTE dvb-t >tv E 212 UNIVERSAL REMOTE dvb-t >tv ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Λειτουργίες τηλεόρασης Φωτάκι ένδειξης Dvb POWER Set Πληροφορίες V επιλογές Γρήγορη μεταφορά πίσω Mute (σίγαση) Στοπ ΜΕΝΟΥ Dvb συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 QDT 100SA Δέκτης Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 2 Διαγράμματα τυπικών

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών STR-DN1020 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Ανοίγει η παρουσίαση και εμφανίζεται η διαφάνεια τίτλου, "Πειράματα με αρχεία ήχου". Άσκηση 1: Εισαγωγή ήχου για συνεχή αναπαραγωγή Βήμα 1: Εισαγωγή ήχου Στη διαφάνεια 1, με

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ HD700S DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Προφυλάξεις Ασφάλειας Προς αποφυγή πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στο δέκτη, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό χρήσης. 3 5 Απασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ "PROΩΘΗΣΗ" PROώθηση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PROΩΘΗΣΗ PROώθηση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ "PROΩΘΗΣΗ" PROώθηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 3 ΡΥΘΜΙΣΗ Wi-Fi... 4 ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΗ... 6 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER Οδηγίες για την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Σύνδεση (4.2) 2. Χρήση προέκτασης τηλεχειριστηρίου (4.3) 3. Έλεγχος µετά την εγκατάσταση (5) 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προορίζεται για τους χρήστες της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO 2263 ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Για το MV7230 Θέσεις Κοντρόλ και Παρελκόμενων Λειτουργία Χρήσης Εγκατάσταση Επίλυση προβλημάτων Περισσότερες Εφαρμογές Προσοχή Χαρακτηριστικά Για το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ρυθµίσεων 3.0. Τεύχος 1

Οδηγός ρυθµίσεων 3.0. Τεύχος 1 Οδηγός ρυθµίσεων 3.0 Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία...3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλικού...3 Συναρμολόγηση...4 Χρήση του μικροφώνου σας...5 Ηχογράφηση...5 Ηχογράφηση για

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά HDD Password Tool Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά 1 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Εμπορικά σήματα... 4 Κεφάλαιο 2: Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα... 5 - HDD Password Tool για Windows... 5

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Οδηγός γρήγορης έναρξης Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου Το ESET

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MAX T105 HD. ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MAX T105 HD. ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4 MAX T105 HD ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4 Περιεχόµενα συσκευασίας: - Συσκευή ψηφιακού δέκτη...χ 1τεµ. - Χειριστήριο... Χ 1 τεµ. - ΑΑΑ µπαταρία για το χειριστήριο...χ 1 τεµ. - Οδηγίες χρήσεως...χ 1τεµ.

Διαβάστε περισσότερα

Μπάρα ήχου. Οδηγός έναρξης HT-ST9

Μπάρα ήχου. Οδηγός έναρξης HT-ST9 Μπάρα ήχου Οδηγός έναρξης HT-ST9 Πίνακας περιεχομένων 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές Πληροφορίες Ο επίγειος ψηφιακός δέκτης µπορεί να λάβει σήµα από επίγεια κεραία για να δείτε ή να ακούσετε κάποιο πρόγραµµα. Αυτές οι οδηγίες

1 Γενικές Πληροφορίες Ο επίγειος ψηφιακός δέκτης µπορεί να λάβει σήµα από επίγεια κεραία για να δείτε ή να ακούσετε κάποιο πρόγραµµα. Αυτές οι οδηγίες Οδηγίες χρήσεως Manhattan Pllaza HDT-400 USB PVR Επίίγειιος Ψηφιιακός έκτης Υψηλής Ανάλυσης Υποστήριξη κωδικοποιήσεων MPEG-2, MPEG-4 / H.264 Μνήµη για 1.000 τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια Εύκολη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων

Κάρτες εξωτερικών µέσων Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα του κατόχου του. Η επωνυµία Java είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

TRUST AMI MOUSE 250S MINI OPTICAL WIRELESS. Μέθοδος κατά την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Σύνδεση Εγκατάσταση στα Windows 3.2

TRUST AMI MOUSE 250S MINI OPTICAL WIRELESS. Μέθοδος κατά την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Σύνδεση Εγκατάσταση στα Windows 3.2 Μέθοδος κατά την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Σύνδεση 3.1 2. Εγκατάσταση στα Windows 3.2! 3. οκιµή 3.3 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προορίζεται για τους χρήστες της συσκευής Trust AMI MOUSE 250S MINI

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

BeoSound 9000 Οδηγ ς

BeoSound 9000 Οδηγ ς BeoSound 9000 Οδηγός BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Περιεχόµενα του Οδηγού 3 Υπάρχουν δύο οδηγοί στη διάθεση σας, για να γνωρίσετε τη δική σας συσκευή Bang & Olufsen. Ο οδηγός Το

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

DCN multimedia. Συνεδριακό σύστημα. el Εγχειρίδιο χρήσης

DCN multimedia. Συνεδριακό σύστημα. el Εγχειρίδιο χρήσης DCN multimedia Συνεδριακό σύστημα el Εγχειρίδιο χρήσης DCN multimedia Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 4 2 Πληροφορίες για το εγχειρίδιο 5 2.1 Κοινό 5 2.2 Πνευματικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό

Διαβάστε περισσότερα

TRUST WIRELESS SECURITY CAMERA SYSTEM 100S

TRUST WIRELESS SECURITY CAMERA SYSTEM 100S 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών προορίζεται για τους χρήστες του «TRUST WIRELESS SECURITY CAMERA SYSTEM 100S». Η συσκευή TRUST WIRELESS SECURITY CAMERA SYSTEM 100S χρησιµοποιείται για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/12 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV6122 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας 6 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης High Definition Επίγειος Ψηφιακός Δέκτης USB PVR Ready Εργοστασιακός Κωδικός: 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην ανοίγετε το καπάκι του δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΟΔΗΓΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΟΔΗΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΟΔΗΓΟΣ Πίνακας Περιεχομένων Ενεργοποίηση και Αρχικοποίηση Συσκευής... 4 1 Περιεχόμενα συσκευασίας ipad... 5 2 Εξοικείωση με την συσκευή... 6 3 Αρχικοποίηση και ρυθμίσεις ipad... 7 4

Διαβάστε περισσότερα

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V 1 Εισαγωγή Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών απευθύνεται στους χρήστες του TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V. Το WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V χρησιµοποιείται για την αποστολή, άνευ καλωδίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

DICENTIS. Wireless Conference System. User manual

DICENTIS. Wireless Conference System. User manual DICENTIS Wireless Conference System el User manual DICENTIS Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 4 2 Πληροφορίες για το εγχειρίδιο 5 2.1 Κοινό 5 2.2 Πνευματικά δικαιώματα και δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TV ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TV ANYWHERE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα