Σύντοµος οδηγός. Βίντεο SCART. Ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύντοµος οδηγός. Βίντεο SCART. Ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά"

Transcript

1 Οδηγός χρήσης

2 Σύντοµος οδηγός ορυφορική κεραία εν πρέπει να υπάρχουν εµπόδια ανάµεσα στη δορυφορική κεραία και τους δορυφόρους. Τοποθετήστε τη δορυφορική κεραία σύµφωνα µε τις οδηγίες. Εάν υπάρχει ήδη εγκατεστηµένη µια δορυφορική κεραία, έχετε υπόψη σας ότι για να µπορείτε να λαµβάνετε ψηφιακό σήµα, θα χρειαστείτε ένα LNB τύπου Universal το οποίο να λειτουργεί στις συχνότητες 10,70-12,75 GHz. Σύνδεση τηλεόρασης και βίντεο ορυφορική κεραία Κεραία RF Προετοιµασία του τηλεχειριστηρίου Βίντεο TV 2 1 SCART SCART Ανατρέξτε στις σελίδες 12 και 13 αν θέλετε να συνδέσετε έναν αναλογικό δορυφορικό δέκτη ή να χρησιµοποιήσετε άλλη συνδεσµολογία. 1 3 x 2 Ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά Συνδέστε το Mediamaster. Θα εµφανιστεί το µενού "Αρχική εγκατάσταση". Πατήστε το πλήκτρο select στο τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσετε τη διαδικασία εγκατάστασης. Γλώσσα Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε από το µενού µε τα κουµπιά κέρσορας πάνω/κέρσορας κάτω. Αυτή θα είναι επίσης η κύρια γλώσσα για τον ήχο και τους υπότιτλους. Πατήστε select για να συνεχίσετε. Επιλογή κεραίας/δορυφόρου Αυτός ο σύντοµος οδηγός περιγράφει τη σύνδεση για τις πιο κοινές εγκαταστάσεις δορυφορικής κεραίας που έχουν ένα (1) LNB τύπου Universal. Επιλέξτε "Σύνθεση µιας κεραίας/ενός LNB". Πατήστε select για να συνεχίσετε. Αν έχετε δύο ή περισσότερα LNB συνδεδεµένα στη δορυφορική σας κεραία, ανατρέξτε στη σελίδα 16. EL 3

3 Σύντοµος οδηγός Σύνθεση µιας κεραίας/ενός LNB Χρησιµοποιήστε αυτή την επιλογή αν στην κεραία έχει τοποθετηθεί ένα (1) LNB. Πατήστε opt για να δείτε το κανάλι αναφοράς. Τύπος LNB Επιλέξτε τον σωστό τύπο LNB για τη σύνθεσή σας. Μπορείτε να επιλέξετε τις πλέον συνηθισµένες τιµές, για παράδειγµα LNB τύπου Universal, µε το κουµπί κέρσορας αριστερά/κέρσορας δεξιά. Τάση offset LNB Αν το καλώδιο της κεραίας είναι πολύ µακρύ, η τάση στο LNB ενδέχεται να µην είναι αρκετά υψηλή ώστε να επιτρέπει τη µεταβολή της πόλωσης. Μπορείτε να αυξήσετε την τάση στο LNB κατά 0,5 V. ορυφόρος Επιλέξτε έναν από τους ήδη προγραµµατισµένους δορυφόρους. Κανάλι αναφοράς Επιλέξτε ένα από τα κανάλια αναφοράς και ρυθµίστε την κεραία µέχρι να εµφανιστεί στο φόντο εικόνα από το κανάλι αναφοράς. Πατήστε select για να επιβεβαιώσετε όλες τις ρυθµίσεις και κατόπιν συνεχίστε µε τη διαδικασία ανίχνευσης καναλιών. Ανίχνευση καναλιών Επιλέξτε "Αυτόµατη ανίχνευση". Σηµειώστε ότι µπορείτε να αναζητήσετε µόνο µη συνδροµητικά κανάλια επιλέγοντας "Αυτόµατη ανίχνευση για µη συνδροµητικά κανάλια". Πατήστε select για να ξεκινήσετε την ανίχνευση καναλιών. Σηµειώστε ότι µπορείτε να παραβλέψετε την ανίχνευση καναλιών και να επιλέξετε "Κανάλια αναφοράς". Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να χρησιµοποιήσετε λίγα µόνο κανάλια αναφοράς που αποθηκεύτηκαν στο Mediamaster από τον κατασκευαστή. Ανίχνευση καναλιών σε εξέλιξη Αυτό το µενού θα εµφανίζεται όσο το Mediamaster εκτελεί ανίχνευση για τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια. Όλα τα κανάλια που ανιχνεύονται θα εµφανιστούν στην οθόνη. Έχετε υπόψη σας ότι η διαδικασία ανίχνευσης µπορεί να διαρκέσει µερικά λεπτά. Μπορείτε να ακυρώσετε την ανίχνευση ανά πάσα στιγµή πατώντας select. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ανίχνευσης, ένα µήνυµα θα σας ενηµερώσει για τον αριθµό των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών που έχουν βρεθεί. Πατήστε select για να συνεχίσετε. Ρύθµιση ώρας Η ρύθµιση της ώρας γίνεται χρησιµοποιώντας τα κουµπιά κέρσορας πάνω/ κέρσορας κάτω, για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε µισή ώρα κάθε φορά. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τα λεπτά µε τα κουµπιά κέρσορας αριστερά/ κέρσορας δεξιά. Πατήστε select για να ολοκληρώσετε την αρχική εγκατάσταση και να ανοίξετε τις γραµµές πλοήγησης Navi. EL 4

4 Περιεχόµενα Σύντοµος οδηγός 3 Άδεια χρήσης τελικού χρήστη για το λογισµικό του Nokia Mediamaster 6 Γενικές πληροφορίες για το Mediamaster 8 Τηλεχειριστήριο 9 Μπροστινό και πίσω µέρος 10 Εγκατάσταση του Mediamaster 11 Προετοιµασία του τηλεχειριστηρίου 11 Σύνδεση του Mediamaster στη δορυφορική κεραία 11 Γενικά 12 Σύνδεση στην τηλεόραση 12 Σύνδεση τηλεόρασης και βίντεο 12 Σύνδεση αναλογικού δορυφορικού δέκτη και βίντεο 12 Σύνδεση συστήµατος HiFi 13 Αρχική εγκατάσταση 14 Γενικές πληροφορίες 14 Το µενού "Αρχική εγκατάσταση" 14 Γλώσσα 14 Επιλογή κεραίας/δορυφόρου 15 Σύνθεση µιας κεραίας/ενός LNB 15 Σύνθεση πολλών δορυφόρων µε DiSEqC 15 Σύνθεση κινητής κεραίας 17 Ανίχνευση καναλιών 18 Ανίχνευση καναλιών σε εξέλιξη 20 Ρύθµιση ώρας 20 Γραµµές πλοήγησης Navi 21 Γενικές πληροφορίες 21 Οι φάκελοι "Έλεγχος" και "Ρυθµίσεις" 22 Φάκελος "Έλεγχος Προτιµήσεις χρήστη 22 Φάκελος "Έλεγχος" Μορφή καναλιών 23 Φάκελος "Έλεγχος" Μορφή δορυφόρων 26 Φάκελος "Έλεγχος" Χρονιστής 28 Φάκελος "Έλεγχος" Πληροφορίες 29 Φάκελος "Ρυθµίσεις" Κεραία 29 Φάκελος "Ρυθµίσεις" Κανάλι 29 Φάκελος "Ρυθµίσεις" TV 29 Φάκελος "Ρυθµίσεις" Πρόσβαση 30 Φάκελος "Ρυθµίσεις" Ώρα 31 Φάκελος "Ρυθµίσεις" Αναβάθµιση λογισµικού 31 Φάκελος "Ρυθµίσεις" Επανεγκατάσταση 32 Φάκελοι για συγκεκριµένο δορυφόρο 32 Φάκελος "Παιχνίδια" 32 Λειτουργία παρακολούθησης 33 Γενικές πληροφορίες 33 Πληροφορίες προγράµµατος 33 Λεπτοµερείς πληροφορίες προγράµµατος 34 Προσωρινές ρυθµίσεις 34 Εξωτερικός εξοπλισµός 35 Teletext 35 Γλωσσάριο όρων 36 Αντιµετώπιση προβληµάτων 38 Τεχνικές προδιαγραφές 40 Τα Nokia, Nokia Connecting People και Navi Bars είναι σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Τα ονόµατα άλλων προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήµατα ή εµπορικές επωνυµίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους. Η Nokia εφαρµόζει πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, διατηρούµε το δικαίωµα να κάνουµε αλλαγές και βελτιώσεις σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. Πνευµατικά δικαιώµατα 2003 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. EL 5

5 Άδεια χρήσης τελικού χρήστη για το λογισµικό του Nokia Mediamaster ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Α ΕΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ NOKIA CORPORATION, NOKIA HOME COMMUNICATIONS Η παρούσα συµφωνία παραχώρησης άδειας χρήσης λογισµικού ("Συµφωνία") συνάπτεται ανάµεσα σε Εσάς (άτοµο ή οντότητα), τον Τελικό Χρήστη και τη Nokia Corporation, Nokia Home Communications ("Nokia"). Με τη συµφωνία αυτή παρέχεται σε Εσάς το δικαίωµα χρήσης του λογισµικού που προσδιορίζεται παρακάτω στο άρθρο 1 και το οποίο περιλαµβάνεται σε αυτόν τον ψηφιακό τηλεοπτικό δέκτη της Nokia. Η παρούσα συµφωνία αφορά τα δικαιώµατα τελικού χρήστη και όχι την πώληση προϊόντος. ιαβάστε προσεκτικά την παρούσα Συµφωνία πριν χρησιµοποιήσετε το Λογισµικό. Χρησιµοποιώντας αυτόν τον ψηφιακό τηλεοπτικό δέκτη της Nokia, αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συµφωνίας. Εάν δεν αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συµφωνίας, επιστρέψτε τον ψηφιακό τηλεοπτικό δέκτη της Nokia µαζί µε την τεκµηρίωση που τον συνοδεύει στο σηµείο αγοράς. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ. 1. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Όπως αναφέρεται στην παρούσα Συµφωνία, ο όρος "Λογισµικό" σηµαίνει, συνολικά: (i) το προϊόν λογισµικού που προσδιορίζεται παραπάνω (ii) ψηφιακές εικόνες, φωτογραφίες, clip art ή άλλα έργα καλλιτεχνικής φύσεως ("Αρχεία") (iii) σχετικό επεξηγηµατικό έγγραφο υλικό και οποιαδήποτε άλλη πιθανή τεκµηρίωση σχετίζεται µε το αντικείµενο ("Τεκµηρίωση"), (iv) γραµµατοσειρές και (v) αναβαθµίσεις, τροποποιηµένες εκδόσεις, ενηµερώσεις, προσθήκες και αντίγραφα του Λογισµικού, αν υπάρχουν, για τα οποία έχει παραχωρηθεί σε Εσάς άδεια χρήσης από τη Nokia υπό τους όρους της παρούσας Συµφωνίας. 2. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ. Η Nokia παραχωρεί σε Εσάς µη αποκλειστικά, µη µεταβιβάσιµα δικαιώµατα τελικού χρήστη µόνο για τη χρήση του Λογισµικού στο συγκεκριµένο ψηφιακό τηλεοπτικό δέκτη της Nokia. 3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. εν επιτρέπεται η αντιγραφή, η διανοµή ή η δηµιουργία παραγώγων του Λογισµικού εκτός και αν προβλέπεται από τους παρακάτω όρους: (α) Μπορείτε να µεταβιβάσετε τα δικαιώµατά σας στο Λογισµικό παράλληλα µε τη µεταβίβαση του συγκεκριµένου ψηφιακού τηλεοπτικού δέκτη της Nokia σε µόνιµη βάση, µε την προϋπόθεση ότι θα µεταβιβάσετε επίσης το συγκεκριµένο ψηφιακό τηλεοπτικό δέκτη της Nokia και όλα τα αντίγραφα της σχετικής Τεκµηρίωσης, ότι δεν θα διατηρήσετε κανένα αντίγραφο και ότι ο παραλήπτης συµφωνεί µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συµφωνίας. (β) εν επιτρέπεται η χρήση, η τροποποίηση, η µετάφραση, η αναπαραγωγή ή η αντιγραφή και η µεταβίβαση του δικαιώµατος χρήσης του Λογισµικού, παρά µόνο όπως προβλέπεται ρητά στην παρούσα Συµφωνία. (γ) εν επιτρέπεται η µεταπώληση, παρά µόνο όπως προβλέπεται στη ρήτρα 3 (α), η παραχώρηση, η υπενοικίαση ή ο δανεισµός του Λογισµικού. (δ) εν επιτρέπεται η αποσυµπίληση (reverse engineering), η ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειµενικού κώδικα ή οποιαδήποτε άλλη απόπειρα έκθεσης του πηγαίου κώδικα του Λογισµικού (στο βαθµό που ο συγκεκριµένος περιορισµός δεν απαγορεύεται από τη νοµοθεσία) ή η δηµιουργία παραγώγων βασισµένων στο Λογισµικό. (ε) Εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά στην Τεκµηρίωση, δεν επιτρέπεται η προβολή, η τροποποίηση, η αναπαραγωγή ή η διανοµή οποιωνδήποτε Αρχείων συνοδεύουν το Λογισµικό. Σε περίπτωση που η Τεκµηρίωση επιτρέπει σε Εσάς να προβάλετε τα Αρχεία, δεν επιτρέπεται η αυτόνοµη διανοµή των Αρχείων, δηλ. δεν επιτρέπεται η διανοµή τους σε συνθήκες όπου τα Αρχεία αποτελούν την κύρια αξία του διανεµόµενου προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα δικαιώµατά σας σε αυτό το υλικό, ανατρέξτε στα αντίστοιχα αρχεία "Readme" (αν υπάρχουν). Τα Αρχεία δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή συκοφαντικού, δυσφηµιστικού, ψευδούς, κλεψίτυπου, χυδαίου ή πορνογραφικού υλικού ή µε οποιονδήποτε κατά τα άλλα παράνοµο τρόπο. εν επιτρέπεται η κατοχύρωση ή η διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωµάτων πάνω στα Αρχεία ή σε παράγωγα προϊόντα. (στ) Αποδέχεστε ότι θα χρησιµοποιήσετε το Λογισµικό µόνο µε τρόπο ο οποίος θα συµµορφώνεται απόλυτα µε την ισχύουσα τοπική νοµοθεσία για την περιοχή όπου κάνετε χρήση του Λογισµικού, συµπεριλαµβανοµένων, χωρίς περιορισµό, των ισχυόντων περιορισµών σχετικά µε τα πνευµατικά δικαιώµατα και άλλα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. 4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Το Λογισµικό και όλα τα δικαιώµατα χωρίς περιορισµό, συµπεριλαµβανοµένων και των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας, ανήκουν στη Nokia ή/και στους χορηγούς αδειών και στις θυγατρικές της και προστατεύονται από διεθνείς συµβάσεις καθώς και από την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία της χώρας στην οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθεί. Η δοµή, η οργάνωση και ο κώδικας του Λογισµικού είναι εµπορικά µυστικά µεγάλης αξίας και εµπιστευτικές πληροφορίες για τη Nokia ή/και τους χορηγούς αδειών και τις θυγατρικές της. Απαγορεύεται η αντιγραφή του Λογισµικού 5. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ & ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. Η παρούσα Συµφωνία τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία που χρησιµοποιείτε για πρώτη φορά τον ψηφιακό τηλεοπτικό δέκτη της Nokia. Μπορείτε να τερµατίσετε την παρούσα Συµφωνία οποιαδήποτε στιγµή επιστρέφοντας, µε δικά σας έξοδα, τον ψηφιακό τηλεοπτικό δέκτη της Nokia, καθώς και όλα τα σχετικά υλικά που λάβατε από τη Nokia. Τα δικαιώµατα τελικού χρήστη ανακαλούνται αυτόµατα και αµέσως χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση από τη Nokia εάν δεν συµµορφωθείτε µε οποιονδήποτε όρο της παρούσας Συµφωνίας. Σε τέτοια περίπτωση, πρέπει να επιστρέψετε EL 6

6 Άδεια χρήσης τελικού χρήστη για το λογισµικό του Nokia Mediamaster αµέσως µε δικά σας έξοδα, τον ψηφιακό τηλεοπτικό δέκτη της Nokia και όλα τα σχετικά υλικά στο σηµείο αγοράς. 6. ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ. Η παρούσα Συµφωνία δεν δηµιουργεί άλλες υποχρεώσεις εκ µέρους της Nokia εκτός από αυτές που έχουν οριστεί ρητά στο παρόν. 7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η NOKIA, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ Ή ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ Α ΕΙΩΝ Ή ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡ Η, ΕΣΟ Α, ΠΩΛΗΣΕΙΣ, Ε ΟΜΕΝΑ Ή ΕΞΟ Α ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ, ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣ ΗΠΟΤΕ ΕΙ ΙΚΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΑΛΥΨΗΣ, ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙ ΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ, Α ΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΜΕΛΕΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η NOKIA Ή ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ Α ΕΙΩΝ Ή ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΙ ΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙ ΟΥΣ ΖΗΜΙΩΝ. ΕΠΕΙ Η ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ/ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ/ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΕΣ ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ, ΣΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙ ΟΥΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ NOKIA, ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ, Ή ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ Α ΕΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΣΕ 50 ΟΛΑΡΙΑ Η.Π.Α. Κανένας όρος που περιέχεται στην παρούσα Συµφωνία δεν θα θίξει τα κατοχυρωµένα δικαιώµατα κανενός άλλου συµβαλλόµενου µέρους το οποίο αντιµετωπίζεται ως καταναλωτής. Η Nokia ενεργεί εκ µέρους των υπαλλήλων της και των χορηγών αδειών ή των θυγατρικών της µε στόχο την αποποίηση, εξαίρεση, ή/και περιορισµό των υποχρεώσεων, εγγυήσεων και ευθυνών όπως ορίζονται στην παρούσα ρήτρα 7, αλλά όχι για άλλες περιπτώσεις και για κανένα άλλο σκοπό. 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. Το Λογισµικό, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών δεδοµένων, περιλαµβάνει λογισµικό κρυπτογράφησης που υπόκειται σε ελέγχους εξαγωγών βάσει των U.S. Export Administration Regulations - "EAR" (Κανονισµοί ιαχείρισης Εξαγωγών των Η.Π.Α) και µπορεί να υπόκειται σε έλεγχο εισαγωγών ή εξαγωγών σε άλλες χώρες. Οι κανονισµοί EAR απαγορεύουν τη χρήση του Λογισµικού και των τεχνικών δεδοµένων από Κυβερνητικό Τελικό Χρήστη, όπως καθορίζεται στη συνέχεια, χωρίς τη χορήγηση άδειας από την κυβέρνηση των Η.Π.Α. Ο Κυβερνητικός Τελικός Χρήστης ορίζεται στο τµήµα 772 του EAR ως "οποιοδήποτε ξένο, κεντρικό, περιφερειακό ή τοπικό κυβερνητικό τµήµα, υπηρεσία ή άλλη οντότητα που διενεργεί κυβερνητικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων και των κυβερνητικών ερευνητικών ιδρυµάτων, των κυβερνητικών επιχειρήσεων ή των ξεχωριστών επιχειρησιακών µονάδων τους, (όπως ορίζονται στο τµήµα 772 του EAR) που ασχολούνται µε την κατασκευή ή τη διανοµή στοιχείων ή υπηρεσιών που ελέγχονται από το Wassenaar Munitions List και διεθνείς κυβερνητικούς οργανισµούς. Αυτός ο όρος δεν περιλαµβάνει: οργανισµούς κοινής ωφέλειας, (εταιρείες τηλεπικοινωνιών και εταιρείες παροχής υπηρεσιών Internet, τράπεζες και χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, τους τοµείς µεταφοράς, µεταδόσεων ή ψυχαγωγίας, εκπαιδευτικούς οργανισµούς, υγειονοµικές υπηρεσίες και ιατρικούς οργανισµούς, εταιρείες λιανικής ή χονδρικής πώλησης και κατασκευαστικές ή βιοµηχανικές οντότητες που δεν ασχολούνται µε την κατασκευή ή τη διανοµή στοιχείων ή υπηρεσιών που ελέγχονται από τη Wassenaar Munitions List.)" Συµφωνείτε να τηρήσετε αυστηρά όλους τους ισχύοντες κανονισµούς εισαγωγών και εξαγωγών και αναγνωρίζετε ότι φέρετε την ευθύνη για την απόκτηση αδειών εξαγωγής, επανεξαγωγής, µεταφοράς ή εισαγωγής του Λογισµικού. Επιπλέον, δηλώνετε ότι δεν είστε Κυβερνητικός Τελικός Χρήστης όπως έχει οριστεί παραπάνω και ότι δεν θα µεταβιβάσετε το Λογισµικό σε κανένα Κυβερνητικό Τελικό Χρήστη χωρίς την προηγούµενη χορήγηση άδειας. 9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε µε τη Nokia σχετικά µε την παρούσα Συµφωνία, επικοινωνήστε µε τη Nokia στην εξής διεύθυνση: Nokia Home Communications Itδmerenkatu Helsinki FINLAND 10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Η παρούσα Συµφωνία διέπεται από τους νόµους της Φινλανδίας. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από ή σχετίζονται µε αυτή τη Συµφωνία θα διευθετηθούν από έναν µόνο µεσολαβητή στο Κεντρικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο της Φινλανδίας. Η διαδικασία µεσολάβησης θα λάβει χώρα στο Ελσίνκι της Φινλανδίας στην Αγγλική γλώσσα. Εάν κάποιο τµήµα της παρούσας Συµφωνίας κηρυχθεί άκυρο και µη εφαρµόσιµο, δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα του υπολοίπου της Συµφωνίας, το οποίο θα παραµείνει έγκυρο και εφαρµόσιµο, σύµφωνα µε τους όρους του. Αυτή η Συµφωνία µπορεί να τροποποιηθεί µόνο εγγράφως από ένα εξουσιοδοτηµένο στέλεχος της Nokia. Η παρούσα είναι η πλήρης συµφωνία µεταξύ της Nokia και Εσάς σχετικά µε το Λογισµικό, και υπερισχύει οποιωνδήποτε προηγούµενων δηλώσεων, συζητήσεων, δεσµεύσεων, συµφωνιών τελικού χρήστη, επικοινωνιών ή διαφηµιστικών κειµένων που σχετίζονται µε το Λογισµικό. EL 7

7 Γενικές πληροφορίες για το Mediamaster Στο σύνολο του εγχειριδίου αυτού, θα παρατηρήσετε ότι η καθηµερινή λειτουργία του Mediamaster βασίζεται σε µια σειρά από οθόνες και µενού φιλικά προς το χρήστη, τα οποία εµφανίζονται στην οθόνη. Αυτά τα µενού θα σας βοηθήσουν να εκµεταλλευτείτε στο έπακρο όλες τις δυνατότητες του Mediamaster, καθοδηγώντας σας από την αρχική εγκατάσταση µέχρι την επιλογή καναλιών, την παρακολούθηση προγραµµάτων και πολλές άλλες λειτουργίες. Όλες οι λειτουργίες µπορούν να εκτελεστούν χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου, ενώ µερικές µπορούν να εκτελεστούν και από τα κουµπιά στο µπροστινό µέρος της συσκευής. Έχετε υπόψη σας ότι η εγκατάσταση νέου λογισµικού ενδέχεται να αλλάξει τις λειτουργίες του Mediamaster. Αν συναντήσετε οποιεσδήποτε δυσκολίες στο χειρισµό του Mediamaster, ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα του παρόντος εγχειριδίου και στην ενότητα που αναφέρεται στην Αντιµετώπιση Προβληµάτων. Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο κατάστηµα από το οποίο το αγοράσατε ή να επικοινωνήσετε µε την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ιαβάστε τα παρακάτω πριν χρησιµοποιήσετε το Mediamaster! Αφήστε περίπου 10 εκατοστά χώρο γύρω από το Mediamaster για επαρκή αερισµό. Μην καλύπτετε τα ανοίγµατα εξαερισµού του Mediamaster µε αντικείµενα όπως εφηµερίδες, τραπεζοµάντιλα, κουρτίνες κλπ. Μην τοποθετείτε το Mediamaster πάνω σε άλλη συσκευή η οποία εκπέµπει θερµότητα. Μην τοποθετείτε αντικείµενα µε φλόγα (π.χ. αναµµένα κεριά) πάνω στο Mediamaster. Για τον καθαρισµό του περιβλήµατος, χρησιµοποιήστε ένα µαλακό πανί και ένα απαλό διάλυµα απορρυπαντικού. Το Mediamaster δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά που στάζουν ή τρέχουν. Μην τοποθετείτε πάνω στο Mediamaster αντικείµενα που περιέχουν υγρά, όπως π.χ. βάζα. Για πρόσθετη προστασία του Mediamaster, π.χ. κατά τη διάρκεια καταιγίδας, προτείνουµε να το συνδέσετε στο ρεύµα χρησιµοποιώντας µια εξωτερική συσκευή προστασίας για απότοµη άνοδο της τάσης. Μη συνδέετε ή αλλάζετε καλώδια όταν το Mediamaster είναι συνδεδεµένο στην πρίζα. Μην αφαιρείτε το κάλυµµα. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε πολύ υψηλές ή χαµηλές θερµοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υπερβολικής υγρασίας. Η συντήρηση πρέπει να γίνεται µόνο σε εξουσιοδοτηµένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Nokia. Έχετε υπόψη σας ότι ο µοναδικός τρόπος να αποµονώσετε εντελώς το Mediamaster από την κεντρική παροχή ρεύµατος είναι να το βγάλετε από την πρίζα! EL 8

8 Τηλεχειριστήριο Αυτή η ενότητα περιγράφει το χειρισµό του Mediamaster µε χρήση των κουµπιών του τηλεχειριστηρίου. Το πλήκτρο αναµονής έχει διπλή λειτουργία. Η µία λειτουργία εκτελείται αν πιέσετε το πλήκτρο µαλακά µία φορά και η άλλη λειτουργία αν κρατήσετε το κουµπί πατηµένο για µερικά δευτερόλεπτα. Ορισµένες από τις λειτουργίες µπορούν να εκτελεστούν επίσης χρησιµοποιώντας τα κουµπιά στο µπροστινό µέρος της συσκευής. Πατήστε µία φορά για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ήχο (mute). Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο για µερικά δευτερόλεπτα για να θέσετε το Mediamaster σε κατάσταση αναµονής ή για να το επαναφέρετε από την κατάσταση αναµονής. 0-9 Αλλάξτε κανάλια και επιλέξτε µεµονωµένες λειτουργίες µενού. Σηµείωση: Αν πληκτρολογήσετε το 0 για πρώτο ψηφίο ενεργοποιείται η λειτουργία αποδέσµευσης τηλεόρασης (βλέπε παρακάτω). 0 Για να επιλέξετε µεταξύ του Mediamaster και οποιασδήποτε άλλης συσκευής είναι συνδεδεµένη στην υποδοχή AUX Scart, π.χ. µια συσκευή βίντεο ή ένας δορυφόρος. info back select opt txt Για να εµφανίζετε σύντοµες και λεπτοµερείς πληροφορίες (αν αυτές µεταδίδονται) σχετικά µε τα τρέχοντα και τα επόµενα προγράµµατα. Εµφανίζει το banner παρακολούθησης στη λειτουργία παρακολούθησης. Χρησιµοποιείται για επιστροφή κατά ένα επίπεδο τη φορά στα µενού, χωρίς να γίνεται αποθήκευση των ρυθµίσεων. Για εναλλαγή ανάµεσα στο τρέχον και το προηγούµενο τηλεοπτικό/ ραδιοφωνικό κανάλι στη λειτουργία παρακολούθησης. Για να κλείσετε τις γραµµές πλοήγησης Navi. Χρησιµοποιείται για επιβεβαίωση των επιλογών και για επιλογή του στοιχείου που έχει επισηµανθεί. Για να ανοίξετε τις γραµµές πλοήγησης Navi. Χρησιµοποιείται για εµφάνιση των επιλογών υπηρεσιών στη λειτουργία παρακολούθησης. Πατήστε για να εµφανιστεί το teletext (αν είναι διαθέσιµο). Το κουµπί κέρσορα Κέρσορας πάνω Πατώντας αυτό το πλήκτρο ο κέρσορας µετακινείται προς τα πάνω στα µενού και επιλέγει το επόµενο κανάλι της τρέχουσας λίστας καναλιών στη λειτουργία παρακολούθησης. Κέρσορας αριστερά Κέρσορας δεξιά Πατώντας αυτό το πλήκτρο ο Πατώντας αυτό το πλήκτρο ο κέρσορας κέρσορας µετακινείται προς µετακινείται προς τα δεξιά και αλλάζει τα αριστερά και αλλάζει τις τις ρυθµίσεις στα µενού. ρυθµίσεις στα µενού. Επίσης, αυξάνει την ένταση του ήχου Επίσης, µειώνει την ένταση στη λειτουργία παρακολούθησης. του ήχου στη λειτουργία παρακολούθησης. Κέρσορας κάτω Πατώντας αυτό το πλήκτρο ο κέρσορας µετακινείται προς τα κάτω στα µενού και επιλέγει το προηγούµενο κανάλι της τρέχουσας λίστας καναλιών στη λειτουργία παρακολούθησης. EL 9

9 Μπροστινό και πίσω µέρος Μπροστινό µέρος για να θέσετε το Mediamaster σε κατάσταση αναµονής και για να το ανοίξετε πάλι Ενδεικτική λυχνία 1 Ενδεικτική λυχνία 2 για να αλλάζετε κανάλια Λειτουργία Ενδεικτική λυχνία 1 Ενδεικτική λυχνία 2 ON Αναµονή Λήψη καναλιού Απόκριση τηλεχειριστηρίου Αναβάθµιση λογισµικού Σφάλµα Πράσινη Κόκκινη - - Πράσινη - αναβοσβήνει συνέχεια Κόκκινη - αναβοσβήνει συνέχεια - - Πράσινη (γίνεται λήψη καναλιού) / Κόκκινη (δεν γίνεται λήψη καναλιού) Αναβοσβήνει µία φορά Πράσινη - αναβοσβήνει συνέχεια Κόκκινη - αναβοσβήνει συνέχεια Πίσω µέρος digital audio (ψηφιακός ήχος) Ψηφιακή έξοδος S/PDIF για σύνδεση σε σύστηµα HiFi TV SCART για σύνδεση στην τηλεόραση antenna (κεραία) Για σύνδεση της κεραίας αγωγός τροφοδοσίας V AC συνδέσεις RCA ήχου L R Στερεοφωνικές έξοδοι για σύνδεση σε σύστηµα Hi-Fi AUX SCART για σύνδεση σε βίντεο ή άλλη συσκευή ήχου/εικόνας σειριακή θύρα για σύνδεση σε PC EL 10

10 Εγκατάσταση του Mediamaster Η συσκευασία του Mediamaster πρέπει να περιέχει τα παρακάτω: τη συσκευή Mediamaster ένα τηλεχειριστήριο µε 2 µπαταρίες AAA ένα καλώδιο SCART (πλήρους σύνδεσης, µήκους 1,0 µέτρου) ένα καλώδιο τροφοδοσίας ένα εγχειρίδιο χρήσης µε την άδεια χρήσης λογισµικού Πληροφορίες για τις υποδοχές SCART Στο πίσω µέρος του Mediamaster υπάρχουν 2 υποδοχές SCART (βλέπε διάγραµµα). Όταν συνδέετε άλλες συσκευές σε οποιαδήποτε από αυτές τις υποδοχές, να χρησιµοποιείτε πάντα τα καλώδια SCART πλήρους σύνδεσης (όπως αυτά που παρέχονται). Στην αγορά κυκλοφορούν καλώδια SCART "χαµηλότερων προδιαγραφών". Όταν χρησιµοποιείτε τέτοια καλώδια, η ποιότητα της εικόνας ενδέχεται να µην είναι εξίσου καλή. Προετοιµασία του τηλεχειριστηρίου Καλώδιο SCART Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύµατος Υποδοχή SCART Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο χρήσης Αφαιρέστε το κάλυµµα της θήκης των µπαταριών στο κάτω µέρος του τηλεχειριστηρίου. Τοποθετήστε τις δύο µπαταρίες AAA (1.5 V), όπως φαίνεται στο διάγραµµα. Προσέξτε τα σύµβολα + και - που υπάρχουν στο εσωτερικό της θήκης. Τοποθετήστε το κάλυµµα. Σύνδεση του Mediamaster στη δορυφορική κεραία x Αν χρειάζεται να τοποθετήσετε συνδέσµους τύπου F στο καλώδιο Προετοιµάστε κάθε άκρο του καλωδίου όπως φαίνεται στο διάγραµµα. Θα χρειαστεί να τραβήξετε προς τα πίσω το εξωτερικό σύρµα (όπως φαίνεται στο διάγραµµα). Τοποθετήστε το σύνδεσµο τύπου F στο καλώδιο και στη συνέχεια στρέψτε τον δεξιόστροφα µέχρι να στερεωθεί στο σύρµα. Βεβαιωθείτε ότι από το άκρο του συνδέσµου εξέχουν 3 χιλ. του σύρµατος. Εγκατάσταση της δορυφορικής κεραίας Συµβουλευθείτε τις οδηγίες που συνοδεύουν τη δορυφορική κεραία για τον τρόπο εγκατάστασής της. Συνδέστε το οµοαξονικό καλώδιο, µε τοποθετηµένους τους συνδέσµους τύπου F, από το LNB της δορυφορικής κεραίας στην υποδοχή "ANTENNA" στο πίσω µέρος του Mediamaster. 15 χιλ. 8 χιλ. Σύνδεσµος τύπου F 3 χιλ. EL 11

11 Εγκατάσταση του Mediamaster Γενικά Υπάρχουν πολλοί τύποι τηλεοράσεων, βίντεο και λοιπού εξοπλισµού που µπορούν να συνδεθούν στο Mediamaster. Σε αυτό το εγχειρίδιο θα βρείτε µερικούς από τους πιο συνηθισµένους τρόπους για να συνδέσετε τον εξοπλισµό σας. Αν αντιµετωπίσετε προβλήµατα µε τις συνδέσεις και χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας. Σύνδεση στην τηλεόραση Συνδέστε το καλώδιο SCART ανάµεσα στην κεντρική υποδοχή SCART της τηλεόρασης και την υποδοχή TV SCART του Mediamaster. Συνδέστε την κεραία της τηλεόρασης στην τηλεόραση. Σύνδεση τηλεόρασης και βίντεο 2 SCART 1 Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του βίντεο για πλήρεις οδηγίες. Συνδέστε ένα καλώδιο SCART από την κεντρική υποδοχή SCART της τηλεόρασης στην υποδοχή TV SCART του Mediamaster. Συνδέστε ένα άλλο καλώδιο SCART από το βίντεο στην υποδοχή AUX SCART του Mediamaster. Συνδέστε το καλώδιο RF από την υποδοχή εξόδου RF του βίντεο στην υποδοχή εισόδου κεραίας της τηλεόρασης. 2 1 RF Βίντεο Συνδέστε την κεραία της τηλεόρασης στην υποδοχή εισόδου RF του βίντεο. SCART SCART Σύνδεση αναλογικού δορυφορικού δέκτη και βίντεο Mediamaster Συνδέστε ένα καλώδιο SCART από την κεντρική υποδοχή SCART της τηλεόρασης στην υποδοχή TV SCART του Mediamaster. Συνδέστε ένα καλώδιο SCART από το βίντεο στην υποδοχή AUX SCART του Mediamaster. Συνδέστε ένα καλώδιο RF από την υποδοχή εξόδου RF του βίντεο στην υποδοχή εισόδου κεραίας της τηλεόρασης. Συνδέστε ένα καλώδιο RF από την έξοδο RF του αναλογικού δέκτη στην είσοδο RF του βίντεο. Συνδέστε την κεραία της τηλεόρασης στην υποδοχή RF του αναλογικού δέκτη. Για να εναλλάσσετε το σήµα που λαµβάνετε από τη δορυφορική κεραία µεταξύ του αναλογικού και του ψηφιακού δέκτη, χρειάζεστε έναν προσαρµογέα Nokia (A B στο διάγραµµα) ή ένα διπλό LNB τύπου Universal. Με τον προσαρµογέα Nokia 2 1 RF Προσαρµογέας προτεραιότητας NOKIA SCART B Βίντεο Αναλογικός δέκτης A EL 12

12 Εγκατάσταση του Mediamaster Προσαρµογέας Nokia Συνδέστε ένα οµοαξονικό καλώδιο από την έξοδο A του προσαρµογέα (προαιρετικός εξοπλισµός) στην υποδοχή LNB στον αναλογικό δέκτη. Συνδέστε ένα οµοαξονικό καλώδιο από την έξοδο Β του προσαρµογέα στην υποδοχή ANTENNA του Mediamaster. Ο αναλογικός δέκτης πρέπει να είναι απενεργοποιηµένος (σε κατάσταση αναµονής) όταν θέλετε να παρακολουθήσετε ψηφιακά δορυφορικά κανάλια από το Mediamaster. Προσαρµογέας Nokia Σύνδεση συστήµατος HiFi Συνδέστε ένα στερεοφωνικό καλώδιο RCA από τις υποδοχές AUDIO L R του Mediamaster στις εισόδους LINE, AUX, SPARE ή EXTRA του συστήµατος HiFi. Αν υπάρχει η δυνατότητα, µπορείτε να συνδέσετε ένα µονό καλώδιο RCA από την υποδοχή DIGITAL AUDIO του Mediamaster σε ένα σύστηµα HiFi που διαθέτει ψηφιακή είσοδο ήχου. Αυτή η υποδοχή χρησιµοποιείται και για τη σύνδεση µε έναν εξωτερικό ψηφιακό αποκωδικοποιητή DolbyTM. Σηµείωση: Για να αποφύγετε τυχόν παρεµβολές, πρέπει να χρησιµοποιήσετε ένα καλώδιο ήχου µε ειδική προστασία. Ποτέ µην συνδέετε ψηφιακές εξόδους σε αναλογικές εισόδους. EL 13

13 Αρχική εγκατάσταση Γενικές πληροφορίες Μόλις συνδέσετε σωστά το Mediamaster, πρέπει να εκτελέσετε και την "Αρχική εγκατάσταση". Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, στο κάτω µέρος των µενού εµφανίζονται χρήσιµες πληροφορίες. Σηµείωση. Σε αυτά τα µενού, το κουµπί select πάντα επιβεβαιώνει µια επιλογή και κάθε φορά που το πατάτε µεταβαίνετε στο επόµενο βήµα της διαδικασίας εγκατάστασης. Ωστόσο, πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι ορισµένες φορές πρέπει να ορίσετε περισσότερες από µία τιµές σε ένα µενού. Κάντε πρώτα όλες τις απαραίτητες αλλαγές στις ρυθµίσεις. Στη συνέχεια, επιβεβαιώστε όλες τις ρυθµίσεις ταυτόχρονα, πατώντας select. Μπορείτε να επιστρέψετε ανά πάσα στιγµή στο προηγούµενο µενού πατώντας back. Χρησιµοποιήστε το κουµπί κέρσορας πάνω/κέρσορας κάτω για να µετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω από τη µία γραµµή στην άλλη. Χρησιµοποιήστε το κουµπί κέρσορας αριστερά/κέρσορας δεξιά για να αλλάξετε ρυθµίσεις. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε τα αριθµητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να εισαγάγετε αριθµητικές τιµές. Το µενού "Αρχική εγκατάσταση" Αυτή η εικόνα υποδεικνύει ότι έχετε ξεκινήσει τη διαδικασία εγκατάστασης. Συνδέστε το Mediamaster. Θα εµφανιστεί το µενού "Αρχική εγκατάσταση". Πατήστε select για να συνεχίσετε. Γλώσσα Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυµείτε για τα µενού µε το κουµπί κέρσορας πάνω/κέρσορας κάτω. Αυτή θα είναι επίσης η κύρια γλώσσα για τον ήχο και τους υπότιτλους. Πατήστε select για να συνεχίσετε. EL 14

14 Αρχική εγκατάσταση Επιλογή κεραίας/δορυφόρου Επιλέξτε την παράµετρο "Σύνθεση µιας κεραίας/ενός LNB", αν η σύνθεσή σας περιλαµβάνει µία µόνο κεραία και ένα LNB για τη λήψη σήµατος. Επιλέξτε την παράµετρο "Σύνθεση πολλών δορυφόρων µε DiSEqC" αν έχετε µία κεραία µε δύο ή τέσσερα LNB ή δύο κεραίες µε ένα ή δύο LNB η κάθε µία για τη λήψη σήµατος από ένα συνδυασµό δορυφόρων. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα χρειαστείτε ένα διακόπτη µεταγωγής DiSEqC 2 ή 4 εισόδων. Επιλέξτε την παράµετρο "Σύνθεση κινητής κεραίας" αν η κεραία σας κινείται µε µοτέρ. Σύνθεση µιας κεραίας/ενός LNB Χρησιµοποιήστε αυτή την επιλογή αν στην κεραία έχει τοποθετηθεί ένα (1) LNB. Πατήστε opt για να δείτε το κανάλι αναφοράς. Τύπος LNB Επιλέξτε το σωστό LNB για τη σύνθεσή σας. Μπορείτε να επιλέξετε τις πλέον συνηθισµένες τιµές, για παράδειγµα LNB τύπου Universal, µε το κουµπί κέρσορας αριστερά/κέρσορας δεξιά. Τάση offset LNB Αν το καλώδιο της κεραίας είναι πολύ µακρύ, η τάση στο LNB ενδέχεται να µην είναι αρκετά υψηλή ώστε να επιτρέπει τη µεταβολή της πόλωσης. Μπορείτε να αυξήσετε την τάση στο LNB κατά 0,5 V. ορυφόρος Επιλέξτε έναν από τους ήδη προγραµµατισµένους δορυφόρους. Κανάλι αναφοράς Επιλέξτε ένα από τα κανάλια αναφοράς και ρυθµίστε την κεραία µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη εικόνα από το κανάλι αναφοράς. Πατήστε select για να επιβεβαιώσετε όλες τις ρυθµίσεις και κατόπιν συνεχίστε µε τη διαδικασία ανίχνευσης καναλιών. Σύνθεση πολλών δορυφόρων µε DiSEqC Επιλέξτε αυτή την παράµετρο αν η κεραία σας διαθέτει περισσότερα από ένα LNB. Μπορείτε να συνδέσετε µέχρι και 4 µονάδες LNB. Η επιλογή των διαφορετικών LNB πρέπει να ελέγχεται από έναν εξωτερικό διακόπτη µεταγωγής. Επιλέξτε την παράµετρο " ιακόπτης DiSEqC 2 εισόδων" αν έχετε ένα διακόπτη µεταγωγής DiSEqC 2 εισόδων. EL 15

15 Αρχική εγκατάσταση Επιλέξτε την παράµετρο " ιακόπτης DiSEqC 4 εισόδων" αν έχετε ένα διακόπτη µεταγωγής DiSEqC 4 εισόδων. Επιλέξτε την παράµετρο " ιακόπτης Mini DiSEqC" αν έχετε ένα διακόπτη µεταγωγής mini DiSEqC. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει πρώτα να συνδέσετε τις µονάδες LNB σε έναν εξωτερικό διακόπτη µεταγωγής, δεδοµένου ότι το Mediamaster διαθέτει µόνο µία είσοδο κεραίας. Μετά την εγκατάσταση, ο διακόπτης µεταγωγής επιλέγει αυτόµατα το σωστό LNB για το επιλεγµένο κανάλι. Αυτός ο εξωτερικός διακόπτης µεταγωγής είναι γνωστός και ως διακόπτης DiSEqC TM. Καθώς ο διακόπτης µπορεί να τοποθετηθεί κοντά στις µονάδες LNB, χρειάζεστε µόνο ένα καλώδιο για τη σύνδεση µε το Mediamaster. Τυπική σύνδεση διακόπτη µεταγωγής DiSEqC δύο εισόδων: Συνδέστε το καλώδιο από το LNB το οποίο προορίζεται για λήψη καναλιών από το δορυφόρο ASTRA (ή THOR) στην υποδοχή LNB 1 (A) στο διακόπτη µεταγωγής. Συνδέστε το καλώδιο από το δορυφόρο HOTBIRD (ή SIRIUS) στην υποδοχή LNB 2 (B). Στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο της κεραίας στην υποδοχή OUT του διακόπτη. Συνδέστε το άλλο άκρο αυτού του καλωδίου στην είσοδο ANTENNA στο πίσω µέρος του Mediamaster. Για κάθε LNB που συνδέετε στο διακόπτη µεταγωγής DiSEqC, πρέπει να γίνεται η παρακάτω ρύθµιση. Για παράδειγµα, στην παρακάτω ενότητα περιγράφεται η ρύθµιση της µονάδας LNB που προορίζεται για το δορυφόρο ASTRA στην είσοδο 1 (Α) του διακόπτη DiSEqC και η ρύθµιση της µονάδας LNB που προορίζεται για το δορυφόρο HOTBIRD στην είσοδο 2 (Β) του διακόπτη DiSEqC. Θύρα διακόπτη Επιλέξτε την είσοδο για κάθε LNB που πρόκειται να συνδεθεί. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, θα επιλεγεί πρώτα η είσοδος DiSEqC 1. Τύπος LNB Επιλέξτε τον σωστό τύπο LNB για τη σύνθεσή σας, π.χ. "Universal". Τάση offset LNB Αν το καλώδιο κάποιας µονάδας LNB είναι πολύ µακρύ, ενδεχοµένως να είναι απαραίτητη η αύξηση της τάσης σε αυτά τα LNB κατά 0,5 V. Συνήθως δεν χρειάζεται να γίνει κάποια αλλαγή εδώ. Μην αλλάξετε την προεπιλεγµένη τιµή "0 V". Αν δεν γίνεται εναλλαγή µεταξύ οριζόντιας και κάθετης πόλωσης, µπορείτε να αυξήσετε την τάση στο LNB αργότερα. Αν µια µονάδα LNB δεν αλλάζει πόλωση, αυξήστε την τάση. EL 16

16 Αρχική εγκατάσταση ορυφόρος Σε αυτό το παράδειγµα, επιλέξτε ASTRA επειδή η αντίστοιχη µονάδα LNB συνδέεται στην είσοδο DiSEqC 1 του διακόπτη. Κανάλι αναφοράς Επιλέξτε ένα από τα κανάλια αναφοράς και ρυθµίστε την κεραία µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη εικόνα από το κανάλι αναφοράς. Πατήστε opt για να δείτε το κανάλι αναφοράς. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία για τη δεύτερη θύρα του DiSEqC, επιλέγοντας όµως 2 στη "Θύρα διακόπτη" και HOTBIRD ως δορυφόρο. Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθµιση και των δύο θυρών DiSEqC, πατήστε select. Θα εµφανιστεί ένα µήνυµα το οποίο θα επιβεβαιώνει τη ρύθµιση των θυρών DiSEqC. Τώρα µπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία ανίχνευσης καναλιών. Πατήστε select για να ξεκινήσετε τη διαδικασία ανίχνευσης καναλιών. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ανίχνευση καναλιών" στη σελίδα 18. Σύνθεση κινητής κεραίας Σε περίπτωση που η κεραία σας κινείται µε µοτέρ, θα χρειαστεί να κάνετε τις ακόλουθες ρυθµίσεις. Από το µενού "Επιλογή κεραίας/δορυφόρου" επιλέξτε την παράµετρο 3 "Σύνθεση κινητής κεραίας" και πατήστε select. Τύπος µοτέρ Επιλέξτε SATSCAN (ASTRA) αν διαθέτετε µοτέρ Nokia SatScan. Επιλέξτε DiSEqC (Hotbird) σε περίπτωση που το µοτέρ που διαθέτετε ελέγχεται από εντολές DiSEqC. Τύπος LNB Επιλέξτε τον σωστό τύπο LNB για τη σύνθεσή σας, π.χ. "Universal". Τάση offset LNB Αν το καλώδιο από την κεραία είναι πολύ µακρύ, η τάση στο LNB ενδέχεται να µην επαρκεί για να αλλάξει η πόλωση. Μπορείτε να αυξήσετε την τάση στο LNB κατά 0,5 V. Κανάλι αναφοράς ASTRA/HOTBIRD Επιλέξτε ένα από τα κανάλια αναφοράς και ρυθµίστε την κεραία µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη εικόνα από το κανάλι αναφοράς. EL 17

17 Αρχική εγκατάσταση Ρύθµιση του µοτέρ για ASTRA/HOTBIRD Για να συνεχίσετε την εγκατάσταση πρέπει να καθορίσετε τη γωνία λήψης από τους δορυφόρους ASTRA 1 ή HOTBIRD. Το µοτέρ και η κεραία πρέπει να προσαρµοστούν προς τους δορυφόρους ASTRA 1 στις 19,2 ανατολικά ή προς τους δορυφόρους HOTBIRD στις 13 ανατολικά, δεδοµένου ότι αυτή είναι η ρύθµιση αναφοράς. Όλες οι άλλες προγραµµατισµένες θέσεις δορυφόρων είναι προσανατολισµένες σε σχέση µε τον ASTRA 1 ή τον Hotbird. Πρέπει επίσης να τοποθετήσετε την κεραία εξωτερικά σε κατάλληλη θέση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ξεχωριστές οδηγίες εγκατάστασης για συστήµατα τοποθέτησης SatScan ή DiSEqC. Καθορισµός ορίων ανατολικά και δυτικά Σηµείωση! Χρειάζεται να καθορίσετε ένα ή και τα δύο από αυτά τα όρια µόνο αν η κεραία δεν µπορεί να φτάσει το ανατολικό και το δυτικό όριό της. Αυτό θα µπορούσε να συµβαίνει, για παράδειγµα, αν η κεραία έχει τοποθετηθεί πολύ κοντά σε έναν τοίχο ή σε οποιαδήποτε παρόµοια περίπτωση. Για να ορίσετε αυτά τα όρια, ρυθµίστε την κεραία χρησιµοποιώντας το κουµπί κέρσορας αριστερά/κέρσορας δεξιά. Πρώτα µετακινήστε την κεραία στο ανατολικό όριο. Στη συνέχεια µετακινήστε την κεραία στο δυτικό όριο. Πατήστε select για να επιβεβαιώσετε όλες τις ρυθµίσεις και να συνεχίσετε µε τη διαδικασία ανίχνευσης καναλιών. Αφαίρεση ορίων Αν χρειαστεί να αφαιρέσετε τα όρια. Όταν εκτελέσετε αυτή την εντολή, το µοτέρ θα έρθει αυτόµατα στη θέση 0 (µηδέν). Ωστόσο, την επόµενη φορά που θα επιλέξετε κανάλι, το µοτέρ θα γυρίσει στη σωστή θέση. Ανίχνευση καναλιών Η διαδικασία ανίχνευσης καναλιών µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε πέντε διαφορετικούς τρόπους. Το µενού θα εµφανίζει διαφορές ανάλογα µε τη ρύθµιση που έχετε επιλέξει στο µενού "Επιλογή κεραίας/δορυφόρου". Αν έχετε επιλέξει "Σύνθεση µιας κεραίας/ενός LNB", επιλέξτε "Αυτόµατη ανίχνευση", "Χειροκίνητη ανίχνευση" ή "Λεπτοµερής χειροκίνητη αναζήτηση". Αν έχετε επιλέξει "Σύνθεση πολλών δορυφόρων µε DiSEqC" ή "Σύνθεση κινητής κεραίας" πρέπει επίσης να επιλέξετε το δορυφόρο από τον οποίο θα γίνει η ανίχνευση, χρησιµοποιώντας το κουµπί κέρσορας αριστερά/κέρσορας δεξιά. EL 18

18 Αρχική εγκατάσταση Αυτόµατη ανίχνευση/αυτόµατη ανίχνευση για µη συνδροµητικά κανάλια Αν έχετε επιλέξει "Σύνθεση µιας κεραίας/ενός LNB" ή "Σύνθεση πολλών δορυφόρων µε DiSEqC": Πατήστε select για να ξεκινήσετε την ανίχνευση καναλιών. Αν έχετε επιλέξει "Σύνθεση κινητής κεραίας": Επιλέξτε κανάλι αναφοράς και στη συνέχεια ρυθµίστε το µοτέρ (αν χρειάζεται) µε το κουµπί κέρσορας αριστερά/κέρσορας δεξιά. Πατήστε select για να ξεκινήσετε την ανίχνευση καναλιών. Χειροκίνητη ανίχνευση Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε για την πρόσβαση σε αυτό το µενού σε περιοδικά που ασχολούνται µε τη δορυφορική τηλεόραση ή στο Internet. Συχνότητα ποµπού: Καθορίστε τη συχνότητα σε MHz χρησιµοποιώντας τα αριθµητικά πλήκτρα. Αν εισαγάγετε λάθος τιµή, διαγράψτε την µε το πλήκτρο κέρσορας αριστερά. Πόλωση: Επιλέξτε "Οριζόντια", "Κάθετη", "Κυκλικά αριστερά" ή "Κυκλικά δεξιά". Ρυθµός συµβολισµού: Εισαγάγετε την τιµή χρησιµοποιώντας τα αριθµητικά πλήκτρα. Αν εισαγάγετε λάθος τιµή, διαγράψτε την µε το πλήκτρο κέρσορας αριστερά. Ανίχνευση δικτύου: Επιλέξτε "Ναι", αν θέλετε να γίνει ανίχνευση σε όλους τους ποµπούς που συνδέονται σε ένα συγκεκριµένο δίκτυο. Ρύθµιση µοτέρ: Αυτή η παράµετρος θα εµφανιστεί µόνο αν έχετε επιλέξει σύνθεση κινητής κεραίας. Αν είναι απαραίτητο, ρυθµίστε το µοτέρ για τον τρέχοντα δορυφόρο. Πατήστε select για να ξεκινήσετε την ανίχνευση καναλιών. PID Βίντεο, Ήχου και PCR Αυτές οι παράµετροι θα είναι διαθέσιµες µόνο αν εκτελείται ανίχνευση από δορυφόρο που έχει καθοριστεί από το χρήστη. Εισάγοντας αυτές τις τιµές θα δείτε στην οθόνη µια εικόνα, η οποία µπορεί να σας βοηθήσει να προσαρµόσετε τη θέση της δορυφορικής κεραίας. Λεπτοµερής χειροκίνητη αναζήτηση Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε για την πρόσβαση σε αυτό το µενού σε περιοδικά που ασχολούνται µε τη δορυφορική τηλεόραση ή στο Internet. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτό το µενού αν αναζητείτε κάποια "ειδικά" κανάλια (δηλ. κανάλια εκτός του προτύπου DVB) τα οποία είναι δυνατό να βρεθούν µόνο αν εισαγάγετε εδώ τις απαραίτητες ρυθµίσεις. Συχνότητα ποµπού: Καθορίστε τη συχνότητα σε MHz. Πόλωση: Επιλέξτε "Οριζόντια", "Κάθετη", "Κυκλικά αριστερά" ή "Κυκλικά δεξιά". EL 19

19 Αρχική εγκατάσταση Ρυθµός συµβολισµού: Εισαγάγετε το ρυθµό συµβολισµού χρησιµοποιώντας τα αριθµητικά πλήκτρα. PID Βίντεο: Εισαγάγετε το PID (Packet Identifier) για το σήµα βίντεο. PID Ήχου: Εισαγάγετε το PID για το σήµα ήχου. PID PCR: Εισαγάγετε το PID για το PCR (Programme Clock Reference - Ώρα αναφοράς προγραµµάτων). Ρύθµιση µοτέρ: Αυτή η παράµετρος θα είναι διαθέσιµη µόνο αν έχετε ρυθµίσει τη σύνθεση της κινητής κεραίας. Αν είναι απαραίτητο, ρυθµίστε το µοτέρ για τον τρέχοντα δορυφόρο. Πατήστε select για να συντονίσετε τα κανάλια χρησιµοποιώντας τις δεδοµένες παραµέτρους. 'Ολα τα κανάλια που θα εντοπιστούν µέσω της διαδικασίας λεπτοµερούς χειροκίνητης αναζήτησης θα λάβουν αυτόµατα ένα όνοµα, π.χ. P0001 για το πρώτο κανάλι, P0002 για το δεύτερο, κ.λπ. Πατήστε το πλήκτρο select για να αποθηκεύσετε το νέο κανάλι ή back αν δεν θέλετε να το αποθηκεύσετε. Χρήση καναλιών αναφοράς Με αυτή την επιλογή, δεν πραγµατοποιείται ανίχνευση καναλιών και χρησιµοποιούνται µόνο τα κανάλια αναφοράς. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία µεµονωµένα µε τις γραµµές πλοήγησης Navi επιλέγοντας "Ρυθµίσεις" και στη συνέχεια "Κανάλι", ή εκτελώντας επανεγκατάσταση. Ανίχνευση καναλιών σε εξέλιξη Αυτό το µενού θα εµφανίζεται όσο το Mediamaster εκτελεί ανίχνευση για τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια. Όλα τα κανάλια που ανιχνεύονται θα εµφανιστούν στην οθόνη. Έχετε υπόψη σας ότι η διαδικασία ανίχνευσης µπορεί να διαρκέσει µερικά λεπτά. Μπορείτε να ακυρώσετε την ανίχνευση ανά πάσα στιγµή πατώντας select. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ανίχνευσης, ένα µήνυµα θα σας ενηµερώσει για τον αριθµό των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών που έχουν βρεθεί. Πατήστε select για να συνεχίσετε. Ρύθµιση ώρας Η ρύθµιση της ώρας γίνεται χρησιµοποιώντας το κουµπί κέρσορας πάνω/κέρσορας κάτω, για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε µισή (±1/2) ώρα κάθε φορά. Μπορείτε επίσης να ρυθµίσετε τα λεπτά µε το κουµπί κέρσορας αριστερά/κέρσορας δεξιά. EL 20

20 Γραµµές πλοήγησης Navi Γενικές πληροφορίες Πατήστε select για να ανοίξετε τις γραµµές πλοήγησης Navi. Οι γραµµές πλοήγησης Navi χρησιµοποιούνται για την επιλογή τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών καναλιών καθώς και για την αλλαγή των ρυθµίσεων του συστήµατος. Η οριζόντια σειρά περιέχει φακέλους όπως Astra, Ρυθµίσεις, κτλ. Τα ονόµατά τους εµφανίζονται µε µαύρα γράµµατα κάτω από κάθε φάκελο. Κάθε φάκελος περιέχει σελιδοδείκτες. Για παράδειγµα, ο φάκελος "Έλεγχος" περιέχει σελιδοδείκτες για ορισµένες ρυθµίσεις συστήµατος κλπ. Μπορείτε να µετακινηθείτε οριζοντίως µεταξύ των φακέλων πατώντας το πλήκτρο κέρσορας αριστερά/κέρσορας δεξιά. Όταν έχετε επιλέξει ένα φάκελο, οι σελιδοδείκτες εµφανίζονται σε κάθετη στήλη. Τα ονόµατα των διαφόρων σελιδοδεικτών εµφανίζονται µε λευκά γράµµατα πάνω από το εικονίδιο κάθε σελιδοδείκτη. Μπορείτε να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη πατώντας το κουµπί κέρσορας πάνω/κέρσορας κάτω. Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή, πατήστε select. Κάτω από τη γραµµή φακέλων εµφανίζονται στο πλαίσιο πληροφοριών ορισµένες λεπτοµέρειες σχετικά µε το σελιδοδείκτη που είναι επιλεγµένος τη δεδοµένη στιγµή. Όταν έχει επιλεγεί ένας σελιδοδείκτης τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού καναλιού, µπορεί να εµφανιστούν σε αυτό το πλαίσιο τρία διαφορετικά σύµβολα µετά το όνοµα του καναλιού. ( = νέο κανάλι το οποίο δεν έχετε επισκεφθεί προηγουµένως. = το κανάλι είναι κωδικοποιηµένο σύµφωνα µε τις πληροφορίες που λαµβάνονται από την υπηρεσία. = το κανάλι έχει κλειδωθεί από το χρήστη.) Όταν είναι επιλεγµένος ένας σελιδοδείκτης τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού προγράµµατος, µπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα πατώντας το πλήκτρο info. Εάν πατήσετε info ενώ είναι επιλεγµένος ένας σελιδοδείκτης από το φάκελο ελέγχου ή το φάκελο ρυθµίσεων, θα λάβετε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε τις λειτουργίες αυτού του µενού. Όταν πατάτε το κουµπί opt, εµφανίζονται λεπτοµερείς πληροφορίες από το κανάλι σχετικά µε τον επιλεγµένο σελιδοδείκτη τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού προγράµµατος. Μπορείτε να κλείσετε τις γραµµές πλοήγησης Navi ανά πάσα στιγµή πατώντας back. Αν ανοίξετε τις γραµµές πλοήγησης Navi και δεν πατήσετε κάποιο κουµπί στο τηλεχειριστήριο, οι γραµµές πλοήγησης Navi θα κλείσουν αυτόµατα µετά από δύο λεπτά. Όνοµα σελιδοδείκτη Επιλεγµένος σελιδοδείκτης Όνοµα φακέλου Πλαίσιο πληροφοριών Σελιδοδείκτης Φάκελος EL 21

21 Γραµµές πλοήγησης Navi Οι φάκελοι "Έλεγχος" και "Ρυθµίσεις" Αυτοί οι δύο φάκελοι συστήµατος περιέχουν σελιδοδείκτες. Κάθε ένας από αυτούς τους σελιδοδείκτες περιέχει µενού από τα οποία µπορείτε να ορίσετε διάφορες ρυθµίσεις. Οι φάκελοι συστήµατος δεν είναι δυνατό να διαγραφούν. Ακολουθεί η επεξήγηση των ρυθµίσεων που µπορείτε να κάνετε από τους φακέλους Έλεγχος και Ρυθµίσεις, ξεκινώντας µε τους σελιδοδείκτες του φακέλου Έλεγχος. Φάκελος "Έλεγχος Προτιµήσεις χρήστη Τέλος Banner Όταν αλλάζετε κανάλια, εµφανίζεται για µερικά δευτερόλεπτα ένα banner µε πληροφορίες. Μπορείτε να επιλέξετε πόση ώρα θα παραµένει το banner στην οθόνη. Μπάρα ήχου Επιλέξτε εάν θέλετε να εµφανίζεται η µπάρα ήχου στην οθόνη κάθε φορά που αλλάζετε την ένταση. Χρόνος απόκρυψης µπάρας ήχου Επιλέξτε πόση ώρα θα εµφανίζεται η µπάρα ήχου στην οθόνη. Υπότιτλοι Επιλέξτε αν θέλετε οι υπότιτλοι (αν υπάρχουν) να εµφανίζονται στην οθόνη. Κύρια γλώσσα υποτίτλων Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυµείτε για τους υπότιτλους και τα µηνύµατα πληροφόρησης. Αν η επιλεγµένη γλώσσα δεν είναι διαθέσιµη, δεν θα εµφανιστούν υπότιτλοι και θα επιλεγεί αυτόµατα η πρώτη διαθέσιµη γλώσσα για τις υπενθυµίσεις. Κύρια γλώσσα ήχου Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυµείτε για τον ήχο. Αν αυτή η γλώσσα δεν είναι διαθέσιµη, θα επιλεγεί η πρώτη διαθέσιµη γλώσσα. Γλώσσα µενού Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θα εµφανίζονται τα µενού. Εικονίδιο λίστας καναλιών Για να κάνετε µικρότερες τις λίστες τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών, µπορείτε να επιλέξετε την απόκρυψη των εικονιδίων, ώστε να εµφανίζονται στη λίστα µόνο τα ονόµατα των καναλιών. είτε το σχήµα στα δεξιά. Εµφάνιση Απόκρυψη EL 22

22 Γραµµές πλοήγησης Navi Φάκελος "Έλεγχος" Μορφή καναλιών Χρησιµοποιώντας αυτά τα µενού µπορείτε να δηµιουργήσετε και να τροποποιήσετε λίστες µε τα αγαπηµένα σας κανάλια. Μπορείτε να προσθέσετε, να διαγράψετε, να µετονοµάσετε και να αλλάξετε τη σειρά των καναλιών στις λίστες αγαπηµένων. Οι λίστες µπορούν να περιέχουν πολλά κανάλια. ηµιουργώντας τις δικές σας λίστες αγαπηµένων καναλιών, µπορείτε να κάνετε πολύ πιο εύκολη τη διαχείριση τους. Σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τη µορφοποίηση καναλιών Πριν ξεκινήσετε, πρέπει να επιλέξετε τη λίστα που θέλετε να µορφοποιήσετε. Αν παρακολουθείτε τηλεόραση και πατήσετε select και στη συνέχεια επιλέξετε "Μορφή καναλιών", µπορείτε να επεξεργαστείτε µόνο τηλεοπτικά κανάλια. Αν ακούτε ραδιοφωνικά κανάλια, µπορείτε να επεξεργαστείτε µόνο ραδιοφωνικά κανάλια. Μετά την επιλογή TV ή ραδιοφώνου για συγκεκριµένο δορυφόρο, χρησιµοποιήστε το κουµπί κέρσορας αριστερά/κέρσορας δεξιά για να επιλέξετε το όνοµα της λίστας που θέλετε να επεξεργαστείτε. ηµιουργία λίστας Πριν ξεκινήσετε, πρέπει να επιλέξετε τη λίστα TV ή ραδιοφώνου για συγκεκριµένο δορυφόρο, την οποία θέλετε να χρησιµοποιήσετε ως λίστα προέλευσης. Αυτό σας επιτρέπει να δηµιουργήσετε τις δικές σας λίστες αγαπηµένων που θα περιέχουν τα κανάλια που παρακολουθείτε πιο συχνά. Μπορείτε να συµπεριλάβετε κανάλια από διαφορετικούς δορυφόρους στην ίδια λίστα αγαπηµένων. Πρέπει να δώσετε ένα συγκεκριµένο όνοµα σε κάθε λίστα, π.χ. "Σπορ" ή "Ταινίες". Οι νέες λίστες που δηµιουργείτε θα εµφανιστούν ως ένας νέος φάκελος στο οριζόντιο τµήµα των γραµµών πλοήγησης Navi. Όταν έχει επιλεγεί µια λίστα αγαπηµένων, θα βλέπετε µόνο τα ονόµατα των καναλιών που περιέχονται στη λίστα. Όταν έχετε δώσει ένα όνοµα στη λίστα, πατήστε select και επιλέξτε "Πρόσθεση/διαγραφή καναλιών" από το µενού. Μπορείτε να δηµιουργήσετε έως και οκτώ ξεχωριστές λίστες αγαπηµένων για τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια. Πώς να ορίσετε ένα συγκεκριµένο όνοµα Η διαδικασία είναι η ίδια, είτε εισάγετε ένα όνοµα για πρώτη φορά, είτε αλλάζετε ένα ήδη υπάρχον. Αλλάξτε χαρακτήρα πατώντας τo κουµπί κέρσορας αριστερά/ κέρσορας δεξιά. Αν κάνετε λάθος, µπορείτε να αφαιρέσετε χαρακτήρες στα αριστερά του κέρσορα πατώντας txt όσες φορές χρειάζεται. EL 23

23 Γραµµές πλοήγησης Navi Εισαγάγετε το όνοµα ως εξής: Πατήστε το αριθµητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στο χαρακτήρα που θέλετε: µία φορά για τον πρώτο χαρακτήρα, δύο φορές για το δεύτερο κ.ο.κ. Οι διαθέσιµοι χαρακτήρες εµφανίζονται παρακάτω. 1 *#&%=,!;-+)/ 2 a b c 2 Å Ä Á Á Â Ã 3 d e f 3 É É Ë Ê 4 g h i 4 Î Ï Í Ì 5 j k l 5 6 m n o 6 Ö Ô Ñ Ó Ò 7 p q r s 7 $ 8 t u v 8 Ü Ù Ú 9 w x y z 9 0 διάστηµα και 0 Αν το επόµενο γράµµα βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο µε αυτό που µόλις πληκτρολογήσατε, περιµένετε λίγο πριν πληκτρολογήσετε τον επόµενο χαρακτήρα ή πατήστε το πλήκτρο κέρσορας δεξιά και στη συνέχεια επιλέξτε το γράµµα. Πατήστε opt για την εναλλαγή κεφαλαίων/πεζών χαρακτήρων. Για να εισαγάγετε ένα διάστηµα, πατήστε το αριθµητικό πλήκτρο 0. ιαγραφή λίστας Εάν θέλετε να διαγράψετε µια λίστα αγαπηµένων, επιλέξτε τη λίστα µε το κουµπί κέρσορας αριστερά/κέρσορας δεξιά και πατήστε select. Μετονοµασία λίστας Μπορείτε να δώσετε ένα νέο όνοµα σε µια υπάρχουσα λίστα ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα "Πώς να ορίσετε ένα συγκεκριµένο όνοµα" στη σελίδα 23. Ανακατάταξη λιστών Αν έχετε δηµιουργήσει πολλές λίστες αγαπηµένων, µπορείτε να ορίσετε τη σειρά µε την οποία θα εµφανίζονται. Επιλέξτε τη λίστα που θέλετε να µετακινήσετε σε νέα θέση πατώντας το κουµπί κέρσορας δεξιά. Μετακινήστε τη λίστα στην επιθυµητή θέση µε το κουµπί κέρσορας πάνω/κέρσορας κάτω και πατήστε το κουµπί κέρσορας αριστερά. Πατήστε select για να επιβεβαιώσετε τη νέα θέση. EL 24

24 Γραµµές πλοήγησης Navi Πρόσθεση/διαγραφή καναλιών Από αυτό το µενού µπορείτε να προσθέσετε και να αφαιρέσετε κανάλια από τη λίστα αγαπηµένων σας. Χρησιµοποιήστε ως βάση για την επιλογή σας τις συγκεκριµένες λίστες για κάθε δορυφόρο. Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ένα κανάλι από τη λίστα πατήστε info. Το τετράγωνο στα δεξιά της γραµµής θα είναι κενό αν το κανάλι έχει αφαιρεθεί ή θα περιέχει ένα "x" αν το κανάλι έχει προστεθεί. ίπλα στο όνοµα του καναλιού είναι πιθανό να εµφανιστούν τρία διαφορετικά σύµβολα. ( = νέο κανάλι το οποίο δεν έχετε παρακολουθήσει ξανά. = το κανάλι είναι κωδικοποιηµένο σύµφωνα µε τις πληροφορίες που λαµβάνονται από την υπηρεσία. = το κανάλι έχει κλειδωθεί από το χρήστη.) Μετακινηθείτε στο κανάλι που θέλετε χρησιµοποιώντας το κουµπί κέρσορας πάνω/κέρσορας κάτω. Πατήστε opt αν θέλετε να προβάλετε το κανάλι. Προσθέστε/αφαιρέστε ένα κανάλι πατώντας info. Όταν τελειώσετε, επιβεβαιώστε τις επιλογές και βγείτε από το µενού πατώντας select. Ανακατάταξη καναλιών Από εδώ µπορείτε να ορίσετε τη σειρά των καναλιών που περιέχονται στη λίστα αγαπηµένων. Μετακινηθείτε στο κανάλι που θέλετε µε το κουµπί κέρσορας πάνω/κάτω. Πατήστε opt αν θέλετε να προβάλετε το κανάλι. Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να µετακινήσετε σε µια νέα θέση στη λίστα πατώντας το κουµπί κέρσορας δεξιά. Μετακινήστε το κανάλι στην επιθυµητή θέση µε το κουµπί κέρσορας πάνω/κέρσορας κάτω και πατήστε το κουµπί κέρσορας αριστερά. Πατήστε select για να επιβεβαιώσετε τη νέα θέση. Κλείδωµα καναλιών Για να ανοίξετε αυτό το µενού θα σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης. Η εργοστασιακή ρύθµιση για τον κωδικό πρόσβασης είναι Μπορείτε να κλειδώσετε (και αργότερα να ξεκλειδώσετε) τα κανάλια σε οποιαδήποτε από τις λίστες προκειµένου να µην επιτρέψετε, για παράδειγµα, στα παιδιά σας να τα παρακολουθούν. ίπλα στο όνοµα του καναλιού είναι πιθανό να εµφανιστούν τρία διαφορετικά σύµβολα. ( = νέο κανάλι το οποίο δεν έχετε παρακολουθήσει ξανά. = το κανάλι είναι κωδικοποιηµένο σύµφωνα µε τις πληροφορίες που λαµβάνονται από την υπηρεσία. = το κανάλι έχει κλειδωθεί από το χρήστη.) EL 25

25 Γραµµές πλοήγησης Navi Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε και πατήστε info. Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε κανάλι που θέλετε να κλειδώσετε. Όταν κλειδώνετε ένα κανάλι σε οποιαδήποτε λίστα, το κανάλι αυτό θα κλειδώνεται αυτόµατα και σε όλες τις άλλες λίστες. Πατήστε opt αν θέλετε να προβάλετε το κανάλι. Τα κλειδωµένα κανάλια σηµειώνονται µε ένα λουκέτο. Πατήστε select για επιβεβαίωση. Για να παρακολουθήσετε ένα κλειδωµένο κανάλι, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Φάκελος "Έλεγχος" Μορφή δορυφόρων Μπορείτε να προσθέσετε έναν νέο δορυφόρο στο σύστηµα. Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε υπάρχοντες δορυφόρους. Για να προσθέσετε έναν νέο δορυφόρο Επιλέξτε "Πρόσθεση δορυφόρου". Εισαγάγετε το όνοµα του νέου δορυφόρου. (Για την εισαγωγή ονόµατος ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα 23.) Εισαγάγετε τη θέση τροχιάς (σε µοίρες) χρησιµοποιώντας τα αριθµητικά πλήκτρα. Επιλέξτε προσανατολισµό, Ανατολικά ή υτικά. Πατήστε select για να αποθηκεύσετε αυτές τις ρυθµίσεις. Για να µπορέσετε να παρακολουθήσετε κανάλια από τον νέο δορυφόρο πρέπει επίσης να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήµατα: Για σταθερή κεραία: Επιλέξτε "Κεραία" στις γραµµές πλοήγησης Navi. Ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα 15 ή 16. Επιλέξτε το όνοµα του νέου δορυφόρου στη γραµµή 3 (σελίδα 15) ή 4 (σελίδα 16). Ρυθµίστε την κεραία προς την κατεύθυνση του νέου δορυφόρου. Σηµείωση: Αν ο δορυφόρος έχει οριστεί από το χρήστη, δεν εµφανίζεται τηλεοπτικό σήµα στην οθόνη. Όταν η Στάθµη σήµατος είναι η καλύτερη δυνατή: Πατήστε select για να επιβεβαιώσετε τις νέες ρυθµίσεις. Πατήστε back για να επιστρέψετε στις γραµµές πλοήγησης Navi. Επιλέξτε "Κανάλι" στις γραµµές πλοήγησης Navi. Επιλέξτε "Χειροκίνητη" ή "Λεπτοµερή" ανίχνευση. Εισαγάγετε τις ρυθµίσεις για τη συχνότητα ποµπού, την πόλωση κ.λπ. για τον νέο δορυφόρο. Μπορείτε να ρυθµίσετε τη δορυφορική κεραία χρησιµοποιώντας την προεπισκόπηση καναλιού αν έχουν εισαχθεί οι πληροφορίες PID. EL 26

STRONG PRIMA VIII ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

STRONG PRIMA VIII ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ STRONG PRIMA VIII ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Άδειες 2 ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ MPEG-2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ελληνικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ελληνικά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! Οι δορυφορικοί δέκτες της Ferguson υποστηρίζουν εγγραφή σε εξωτερικό σκληρό δίσκο (HDDs) και φορητές μνήμες (pendrives). Σε όλες τις περιπτώσεις, η σωστή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 http://www.thomsonstb.net http://www.thomsonstb.net 2 3 http://www.thomsonstb.net Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 5 1.1 Οδηγίες ασφαλείας...5 1.2 Αποθήκευση...5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. 52E 102mini 102E 103 202E 203 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo. Ελληνικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. 52E 102mini 102E 103 202E 203 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo. Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 52E 102mini 102E 103 202E 203 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo Ελληνικά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! Οι δορυφορικοί δέκτες της Ferguson υποστηρίζουν εγγραφή σε εξωτερικό σκληρό δίσκο (HDDs) και φορητές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia E66. Τεύχος 5

Οδηγός χρήσης Nokia E66. Τεύχος 5 Οδηγός χρήσης Nokia E66 Τεύχος 5 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-343 συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N78. Τεύχος 4

Οδηγός χρήσης Nokia N78. Τεύχος 4 Οδηγός χρήσης Nokia N78 Τεύχος 4 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-235 συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Picture similar Εγχειριδιο περιεχόμενα 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ 6 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 6 1.2 Αποθήκευση 7 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 7 1.4 Αξεσουάρ 7 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia E75. Τεύχος 3

Οδηγός χρήσης Nokia E75. Τεύχος 3 Οδηγός χρήσης Nokia E75 Τεύχος 3 2009 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-412 συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 2700 classic

Οδηγός χρήσης Nokia 2700 classic Οδηγός χρήσης Nokia 2700 classic Τεύχος 1.1 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-561 συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης E51. Τεύχος 3

Οδηγός χρήσης E51. Τεύχος 3 Οδηγός χρήσης E51 Τεύχος 3 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, H NOKIA CORPORATION ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ RM-244 / RM-426 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq Εγχειρίδιο Χρήσης Σηµείωση 2002 Hewlett-Packard Company. Οι ονοµασίες Microsoft, MS-DOS και Windows αποτελούν εµπορικά σήµατα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 2680 slide

Οδηγός χρήσης Nokia 2680 slide Οδηγός χρήσης Nokia 2680 slide 9210053 Τεύχος 3 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, H NOKIA CORPORATION ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ RM-392 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

OLE40350TI-B GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

OLE40350TI-B GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß OLE40350TI-B GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας... 1 Τα πρώτα βήματα... 3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...

Διαβάστε περισσότερα

argus Classic Εγχειρίδιο Χρήσης

argus Classic Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Βασικά χαρακτηριστικά... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Πληροφορίες ασφαλείας... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N86 8MP. Τεύχος 3

Οδηγός χρήσης Nokia N86 8MP. Τεύχος 3 Οδηγός χρήσης Nokia N86 8MP Τεύχος 3 2010 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-484 συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5230. Τεύχος 2.2

Οδηγός χρήσης Nokia 5230. Τεύχος 2.2 Οδηγός χρήσης Nokia 5230 Τεύχος 2.2 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-588 συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι μόνες εγγυήσεις που ισχύουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Hewlett-Packard διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις που συνοδεύουν αυτά τα

Οι μόνες εγγυήσεις που ισχύουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Hewlett-Packard διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις που συνοδεύουν αυτά τα Πρώτα βήματα Οι μόνες εγγυήσεις που ισχύουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Hewlett-Packard διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούµε για την αγορά του Sony Ericsson G900. Για πρόσθετο περιεχόµενο τηλεφώνου, µεταβείτε στη διεύθυνση www.sonyericsson.com/fun.

Σας ευχαριστούµε για την αγορά του Sony Ericsson G900. Για πρόσθετο περιεχόµενο τηλεφώνου, µεταβείτε στη διεύθυνση www.sonyericsson.com/fun. Σας ευχαριστούµε για την αγορά του Sony Ericsson G900. Για πρόσθετο περιεχόµενο τηλεφώνου, µεταβείτε στη διεύθυνση www.sonyericsson.com/fun. Εγγραφείτε τώρα για να αποκτήσετε δωρεάν χώρο αποθήκευσης online

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Vodafone 858 Smart

Οδηγός χρήσης Vodafone 858 Smart Οδηγός χρήσης Vodafone 858 Smart Περιεχόμενα 1 Προφυλάξεις ασφαλείας...1 1.1 Νομική σημείωση... 2 2 Μάθετε το Τηλέφωνό σας...5 2.1 Όψη του Τηλεφώνου... 5 2.2 Εγκατάσταση του Κινητού Τηλεφώνου σας... 7

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 6710 Navigator. Τεύχος 4

Οδηγός χρήσης Nokia 6710 Navigator. Τεύχος 4 Οδηγός χρήσης Nokia 6710 Navigator Τεύχος 4 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-491 συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C2-01

Οδηγός χρήσης Nokia C2-01 Οδηγός χρήσης Nokia C2-01 Τεύχος 1.2 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Υπηρεσίες δικτύου 5 Ξεκινώντας 7 Πλήκτρα και µέρη 7 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας 7

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 2690

Οδηγός χρήσης Nokia 2690 Οδηγός χρήσης Nokia 2690 Τεύχος 2.2 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Ξεκινώντας 5 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας 5 Αφαίρεση της κάρτας SIM 5 Τοποθέτηση κάρτας microsd 5 Αφαίρεση της κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C2-01

Οδηγός χρήσης Nokia C2-01 Οδηγός χρήσης Nokia C2-01 Τεύχος 1.1 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Υπηρεσίες δικτύου 5 Ξεκινώντας 7 Πλήκτρα και µέρη 7 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας 7

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N95 8GB. Τεύχος 4

Οδηγός χρήσης Nokia N95 8GB. Τεύχος 4 Οδηγός χρήσης Nokia N95 8GB Τεύχος 4 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 2009 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, H NOKIA CORPORATION ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ TO RM-320 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ελληνικά - 1 -

Περιεχόμενα. Ελληνικά - 1 - Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας... 2 Τα πρώτα βήματα... 3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ... 3 Σύνδεση κεραίας/καλωδιακής λήψης... 4 Τηλεχειριστήριο - 1... 6 Συνδέσεις... 7 Πρώτη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL4418H/12 PFL4418K/12 PFL4418T/60 PFL45x8H/12 PFL45x8K/12 PFL45x8T/12 PFL45x8T/60 PFL45x8M/08 EL Εγχειρίδιο χρήσεως Περιεχόμενα 1 Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 2720 fold

Οδηγός χρήσης Nokia 2720 fold Οδηγός χρήσης Nokia 2720 fold 9216128 Τεύχος 2.0 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Ξεκινώντας 5 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας 5 Φόρτιση της µπαταρίας 5 Κεραία 6 Ακουστικά 6 Μαγνήτες και

Διαβάστε περισσότερα

P990i. Οδηγός χρήσης. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

P990i. Οδηγός χρήσης. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. P990i Οδηγός χρήσης Περιεχόµενα Καλώς ορίσατε... 9 Παρουσίαση του τηλεφώνου σας... 10 Συσκευασία... 10 Επισκόπηση... 11 Πριν χρησιµοποιήσετε το τηλέφωνο... 12 Πρώτη λειτουργία... 13 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Eλληνικά. Παρακολούθηση τηλεόρασης. Γενικά. Επισκόπηση προϊόντος. Βασικό μενού. Συνδέσεις & Εγκατάσταση.

Πίνακας περιεχομένων. Eλληνικά. Παρακολούθηση τηλεόρασης. Γενικά. Επισκόπηση προϊόντος. Βασικό μενού. Συνδέσεις & Εγκατάσταση. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ Πίνακας περιεχομένων Γενικά Πληροφορίες για τη φροντίδα και την ασφάλεια...104 Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση...104 Καθαρισμός δίσκων...104 Χειρισμός μονάδας σκληρού δίσκου (HDD)...104

Διαβάστε περισσότερα

THT503. Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD. Εγχειρίδιο χρήσης. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net

THT503. Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD. Εγχειρίδιο χρήσης. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THT503 Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD Εγχειρίδιο χρήσης Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net Πίνακας Περιεχομένων 1.0 Εισαγωγή 2 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 2 1.2 Αποθήκευση 3 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα