Κωδικοί Αναθεώρησης. Αριθμός Τιμ ΟΙΚ μτφ m3.km 35,00 0,24 8, ΟΙΚ-2162 m3 13,50 4,50 60,75

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κωδικοί Αναθεώρησης. Αριθμός Τιμ. 20.04.01 001 ΟΙΚ-2122. +μτφ m3.km 35,00 0,24 8,40. 20.10 002 ΟΙΚ-2162 m3 13,50 4,50 60,75"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση του πρώην Δημοτικού Σχολείου στον Κάτω Ζαρό Περιγραφή εργασίας Κωδικός Άρθρου Αριθμός Τιμ. Κωδικοί Αναθεώρησης Μον. Mετρ. Ποσότητα Τιμή Μονάδος ( ) Μερική Δαπάνη (Ευρώ) 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη ΟΙΚ-2122 m3 3,50 20,25 70,88 +μτφ m3.km 35,00 0,24 8,40 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων ΟΙΚ-21 m3 13,50 4,50 60, ΟΙΚ-2177 ton x 10m 50,00 5,60 280,00 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης ΟΙΚ-2226 m3 4,00 28,00 112,00 +μτφ m3.km 40,00 0,24 9,60 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης ΟΙΚ-2226 m3 3,00 56,00 168,00 +μτφ m3.km 30,00 0,24 7,20 Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης κοπής OIK-2226 m*cm (dm2) 285,00 16, ,50 1

2 Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές για οπές επιφανείας 2,01 m2 έως 2,50 m ΟΙΚ-2268Δ τεμ 2,00 78,00 156,00 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων ΟΙΚ-2275 m2 51,50 16,80 865,20 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (με αντλία) Επεξεργασία επιφάνειας σκυροδέματος δια χρήσεως θραπίνας ή σκούπας Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C (S500s) Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x19 cm πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x19 cm πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) ΟΙΚ-3214 m3 14,00 90, ,00 Ν ΟΙΚ 7416 m2 93,00 5,00 465, ΟΙΚ-3873 kg 560,00 1,01 565, ΟΙΚ-46.1 m2 11,00 22,50 247, ΟΙΚ m2 46,50 33,50 1.7,75 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων ΟΙΚ 3213 m 15,50 19,70 305,35 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα ΟΙΚ 7121 m2 102,00 13, ,00 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm OIK 7809 m2 52,00 13,50 702,00 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες ΟΙΚ 7809 m2 7,50 22,50 168,75 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ,48 2. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΟ Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία πελεκητή ΟΙΚ 5203 m3 0,45 500,00 225,00 Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό από λωρίδες ξυλείας καστανιάς, εγχώριας, πλάτους 4,0-7,0 cm Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm από ξυλεία τύπου δρυός Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm ΟΙΚ 5324 m2 29,00 45, , ΟΙΚ 5353 μμ 70,00 7,30 511, ΟΙΚ m2 7, 118,00 890,90 2

3 Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία λαρικοειδή (λάρτζινη) Ν ΟΙΚ 01.1 m 9,00 104,00 936,00 Χειρολισθήρας ευθύγραμμος διατομής 7x5 cm από ξυλεία τύπου Σουηδίας Ν ΟΙΚ 31.3 m 3,50 61,00 213,50 Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m ΟΙΚ τεμ 3,00 33,50 100,50 Πάγκος από άκαυστη φορμάικα τύπου DUROPAL ΟΙΚ 5617 m2 3,20 28,00 89,60 Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή τυποποιημένα ΟΙΚ m2 4,25 225,00 956,25 Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα μή τυποποιημένα ΟΙΚ m2 1, 180,00 279,00 Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα ΟΙΚ m2 10, 1, ,25 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm ΟΙΚ 6104 kg 125,00 2,70 337,50 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής ΟΙΚ 6118 kg 15,00 3,10 46,50 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος ΟΙΚ 6118 kg 104,00 2,80 291,20 Κλίμακες σιδηρές Ν ΟΙΚ 6301 kg 66,00 13,40 884,40 Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m2 Ν ΟΙΚ 6501 m2 44,00 200, ,00 Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm ΟΙΚ m2 33,50 50, , ΟΙΚ 7331 m2 20,00 36,00 720, ΟΙΚ m2 16,00 33,50 536,00 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm ΟΙΚ 7337 m2 36,00 14,60 525,60 Επιστρώσεις με τάπητα από linoleum ή από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) Ν ΟΙΚ 7396 m2 110,00 19, ,00 3

4 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου ΟΙΚ 7771 m2 29,00 15,70 4,30 Χρωματισμοί επί επιχρισμάτων εσωτερικών επιφανειών ΟΙΚ m2 425,00 9, ,00 Χρωματισμοί επί επιχρισμάτων εξωτερικών επιφανειών ΟΙΚ m2 490,00 10, ,00 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας ΟΙΚ m2 110,50 12, ,20 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο ΟΙΚ 7912 m2 160,50 7, ,95 Θερμομόνωση με πλάκες διογκωμένης πολυουρεθάνης ΟΙΚ 7934 m2 160,50 13, ,75 Δένδρα κατηγορίας Δ5 Δ ΠΡΣ-5210 τεμ 5,00 45,00 225,00 Θάμνοι κατηγορίας Θ4 Δ ΠΡΣ-5210 τεμ 10,00 14,00 140,00 Ποώδη - πολυετή φυτά κατηγ. Π2 Δ ΠΡΣ-5220 τεμ 100,00 1,65 165,00 Ανοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός. Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m Ε ΠΡΣ 5130 τεμ 5,00 0,75 3,75 Προμήθεια κηπευτικού χώματος Δ7 49 ΠΡΣ-1710 m3 20,00 8,50 170,00 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΟ: ,15 3. ΕΥΣΗ - Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα έως 3,00m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, γιά βάθος ορύγματος έως 4,00m m³ 1,00 7,50 7,50 Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο m³ 0,50 12,40 6,20 4

5 Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου m³ 0,50 11,30 5,65 Φρεάτιο επίσκεψης, από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, με κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο, κλάσης C [10%] 6068 [10%] 6301 [10%] 6327 [15%] 6370 [15%] 6752 [40%] 150,00 150,00 Σωλήνες από εύκαμπτο πολυαιθυλένιο HDPE 6 ατμ. κατά DIN 8074 (σειρά 4), για τη διέλευση καλωδίων, με το σύρμα τραβήγματος, την εκσκαφή και την επανεπίχωση της τάφρου, ονομ. διαμέτρου Ø50mm ΟΔΟ Β m 11,00 3,52 38,72 Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο, σωληνώσεις πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (MRS 10, PE 100) κατά CEN:TC 1/WG 12/20, 1/NT10 και TC 1/20, 2/N 100REV, ονομ. διαμέτρου DN32mm, ονομ. πίεσης PN10bar m 50,00 2,80 140,00 Χαλκοσωλήνας, ευθύγραμμος, ονομ. διαμέτρου Ø18mm m 45,00 9,67 435,15 Χαλκοσωλήνας, ευθύγραμμος, ονομ. διαμέτρου Ø22mm m 45,00 12,78 575,10 Χαλκοσωλήνας, ευθύγραμμος, ονομ. διαμέτρου Ø28mm m 15,00 15,65 234,75 Ενδοδαπέδιος πλαστικός σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου PEΧ Ø18mm, μέσα σε εύκαμπτο κυματοειδή σωλήνα προστασίας HDPE m 37,00 6,23 230,51 Έξοδος με διακόπτη, με τον ανάλογο ορειχάλκινο διανομέα και το ανάλογο εντοιχισμένο ερμάριο από γαλβανισμένη λαμαρίνα τεμ 5,00 26,45 132,25 Θερμική μόνωση, πάχους 9mm, σωλήνων διαμέτρου Ø18mm m 40,00 6,85 274,00 Διακόπτης γωνιακός, χρωμέ, ονομ. διαμέτρου ؽ" τεμ 7,00 17,09 119,63 Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (ball valve), βαρέως τύπου, με λαβή, ονομ. διαμέτρου ؽ" τεμ 5,00 15,43 77,15 Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (ball valve), βαρέως τύπου, με λαβή, ονομ. διαμέτρου ؾ" τεμ 2,00 16,92 33,84 5

6 Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (ball valve), βαρέως τύπου, με λαβή, ονομ. διαμέτρου Ø1" τεμ 2,00 20,01 40,02 Βαλβίδα αντεπιστροφής, διαμέτρου ؽ" ,98 18,98 Βαλβίδα αντεπιστροφής, διαμέτρου Ø1" ,88 27,88 Αυτόματη βαλβίδα αερισμού σωληνώσεων νερού τεμ 3,00 37,32 111,96 Βαλβίδα ασφαλείας, διαμέτρου ؽ" ,46 48,46 Μειωτής πίεσης PN16bar, ονομ. διαμέτρου Ø1" ΠΡΣ Η ,00 45,00 Κρουνός με ρακόρ, καθαριότητας-άρδευσης, διαμέτρου ؽ" ,67 9,67 Κρουνός με ρακόρ, καθαριότητας-άρδευσης, διαμέτρου ؾ" τεμ 4,00 13,06 52,24 Αναμικτήρας κρύου-ζεστού νερού νιπτήρα ΑΜΚ ,05 140,05 Αναμικτήρας κρύου-ζεστού νερού νεροχύτη τεμ 2,00 73,10 146,20 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας, κατακόρυφης τοποθέτησης, με ηλεκτρική αντίσταση 3kW, χωρητικότητας 80L ,53 216,53 ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΣΗΣ: 3.317,44 4. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα έως 3,00m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, γιά βάθος ορύγματος έως 4,00m m³ 10,00 7,50 75,00 Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο m³ 5,00 12,40,00 Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου m³ 5,00 11,30 56,50 6

7 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, με κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο, κλάσης C [10%] 6068 [10%] 6301 [10%] 6327 [15%] 6370 [15%] 6752 [40%] τεμ 5,00 150,00 750,00 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41, για σωλήνες PVC/41, Dεσ=110mm m 31,00 3,80 117,80 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PP, διαμέτρου Ø40mm m 27,00 14,74 397,98 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PP, διαμέτρου Ø50mm m 3,00 15,19 45,57 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PP, διαμέτρου Ø75mm m 11,00 20,56 226,16 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PP, διαμέτρου Ø110mm m 10,00 25,84 258,40 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, ελαφρύς (κίτρινη ετικέττα), διαμέτρου Ø3" m 16,00 48,51 776,16 Θερμική μόνωση, πάχους 6mm, σωλήνων διαμέτρου Ø42mm m 25,00 9,17 229,25 Καπέλλο σωληνώσεων αποχέτευσης από PP, διαμέτρου Ø110mm τεμ 2,00 41,71 83,42 Πλαστικό σιφώνι δαπέδου, με τετράγωνη ανοξείδωτη σχάρα, με έξοδο διαμέτρου Ø50mm τεμ 3,00 41,17 123,51 Πλαστικό σιφώνι δαπέδου, με τετράγωνη ανοξείδωτη σχάρα, με έξοδο διαμέτρου Ø75mm ,17 42,17 Πλαστικός μηχανοσίφωνας, διαμέτρου Ø110mm ,39 56,39 Αυτόματη βαλβίδα αερισμού (μίκα), διαμέτρου Ø100mm ,66 24,66 Απορροή ομβρίων δώματος τεμ 4,00 56,45 225,80 7

8 Λεκάνη WC καθήμενου τύπου, χαμηλής πίεσης, με το δοχείο πλύσης και τα εξαρτήματά του, από λευκή πορσελάνη, με το πλαστικό κάλυμμα βαρέος τύπου τεμ 5,00 263, ,80 Λεκάνη WC ΑΜΚ καθήμενου τύπου, ειδικού σχήματος και διαμόρφωσης, από λευκή πορσελάνη, με το δοχείο έκπλυσης χαμηλής πίεσης από λευκή πορσελάνη, το πλαστικό κάλυμμα υπερβαρέος τύπου εδικής κατασκευής γιά αναπήρους και τους πτυσσόμενους ή σταθερούς βραχίονες ρυθμιζόμενου ύψους , ,57 Νιπτήρας επίτοιχος ενδ. διαστάσεων 56x42mm, από λευκή πορσελάνη, με την ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη βαλβίδα εκκένωσης και το ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο σιφώνι σχήματος U τεμ 3,00 188,21 564,63 Νιπτήρας ΑΜΚ, επίτοιχος, ειδικού σχήματος και διαμόρφωσης, από λευκή πορσελάνη, με τα στηρίγματα, την ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη βαλβίδα εκκένωσης και το ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο σιφώνι σχήματος U ,08 481,08 Νεροχύτης εργαστηρίου, ένθετος σε πάγκο, ενδ. διαστάσεων 60x44mm, από λευκή πορσελάνη, με την ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη βαλβίδα εκκένωσης και το ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο σιφώνι σχήματος U ,07 283,07 Νεροχύτης πάγκου ανοξείδωτος, με βαλβίδα και σιφώνι, διπλός ,72 169,72 Άγγιστρα μεταλλικά, ανοξείδωτα, διπλά τεμ 6,00 20,32 121,92 Χαρτοθήκη μεταλλική, ανοξείδωτη, WC τεμ 6,00 29,14 174,84 Χαρτοθήκη μεταλλική, ανοξείδωτη, νιπτήρα τεμ 5,00 51,19 2,95 Δοχείο υγρού σάπωνα, μεταλλικό, ανοξείδωτο, νιπτήρα τεμ 5,00 29,14 145,70 Εταζέρα πορσελάνης, νιπτήρα τεμ 4,00 16,13 64,52 Καθρέπτης νιπτήρα τεμ 4,00 20,46 81,84 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ: 8.305,41 5. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 8

9 Πυροσβεστήρας διοξειδείου του άνθρακα, φορητός, 6Kg τεμ 3,00 72,48 217,44 Αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας, ορατά ή χωνευτά ή ψευδοροφής, με αυτοκόλλητες ενδείξεις, συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού 1x11W ή 1x18W τεμ 10,00 67, 676,20 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, πλαστικός από PVC, βαρέος τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος, διαμέτρου Ø20mm m 47,00 4, 217,14 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, πλαστικός από PVC, βαρέος τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος, διαμέτρου Ø25mm m 10,00 6,86 68,60 Πλαστικό κουτί διακλάδωσης ηλεκτρικών γραμμών, χωνευτού τύπου, στρογγυλό διαμέτρου έως Ø75mm ή τετράγωνο διαστάσεων έως 75x75mm τεμ 10,00 5,63 56,30 Καλώδιο τύπου A05VV-U,R [ΝΥM], διατομής 2x1,5mm² m 113,00 4,88 1,44 Καλώδιο τύπου A05VV-U,R [ΝΥM], διατομής 4x1,5mm² m 10,00 7,08 70,80 Πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών ,68 219,68 Ανιχνευτής καπνού τεμ 3,00 38,61 115,83 Ηλεκτρικός αγγελτήρας τεμ 4,00 13,59 54,36 Ακουστικός και φωτεινός επαναλήπτης συναγερμού ,29 26,29 ΣΥΝΟΛΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: 2.274,08 6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ Μονάδα κλιματισμού Α/Θ αέρα-αέρα διαιρούμενου τύπου (Split) INVERTER, ψυκτικού μέσου R410Α, ονομαστικής απόδοσης 3,5kW σε ψύξη και 4,5kW σε θέρμανση, αποτελούμενη από εξωτερική μονάδα ενδ. τύπου DAIKIN RXS35 ή ισοδύναμο και από εσωτερική μονάδα δαπέδου ενδ. τύπου DAIKIN FVXS35 ή ισοδύναμο τεμ 5, , , 9

10 Μονάδα κλιματισμού Α/Θ αέρα-αέρα διαιρούμενου τύπου (Split) INVERTER, ψυκτικού μέσου R410Α, ονομαστικής απόδοσης 2,0kW σε ψύξη και 2,5kW σε θέρμανση, αποτελούμενη από εξωτερική μονάδα ενδ. τύπου DAIKIN RXS20 ή ισοδύναμο και από εσωτερική επίτοιχη μονάδα ενδ. τύπου DAIKIN FTXS20 ή ισοδύναμο ,61 787,61 Μονάδα κλιματισμού Α/Θ αέρα-αέρα διαιρούμενου τύπου (Split) INVERTER, ψυκτικού μέσου R410Α, ονομαστικής απόδοσης 6,0kW σε ψύξη και 7,0kW σε θέρμανση, αποτελούμενη από εξωτερική μονάδα ενδ. τύπου DAIKIN RXS60 ή ισοδύναμο και από εσωτερική επίτοιχη μονάδα ενδ. τύπου DAIKIN FTXS60 ή ισοδύναμο , ,61 Ζεύγος ψυκτικών σωληνώσεων, συστημάτων κλιματισμού VRV, VRV Heat Recovery και αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου, με την καλωδίωση επικοινωνίας μεταξύ των εξωτ. μονάδων, των εσωτ. μονάδων και των χειριστηρίων και την αναλογία εσχάρας καλωδίων με καπάκι m 35,00 46,35 1.2,25 Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα, ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής kg 10,00 9,73 97,30 Στόμιο απαγωγής, γραμμικό, ορθογωνικής διατομής, με σταθερά πτερύγια, διαστάσεων 200x100mm, ενδ. τύπου Ε-12 ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ ή ισοδύναμο Σχ τεμ 2,00 13,84 27,68 Στόμιο θυρών, διαστάσεων 500x200mm, ενδ. τύπου EX ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ ή ισοδύναμο Σχ τεμ 2,00 38,43 76,86 Στόμιο θυρών, διαστάσεων 700x200mm, ενδ. τύπου EX ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ ή ισοδύναμο Σχ ,31 46,31 Ανεμιστήρας αεραγωγού κυκλικής διατομής (IN-LINE), 2 ταχυτήτων, παροχής 100m³/h και στατικού ύψους 60Pa, ενδ. τύπου S & P MIXVENT-TD 250/100 SILENT ή ισοδύναμο τεμ 2,00 154,79 309,58 ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ: ,75 7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ 10

11 Φρεάτιο επίσκεψης, από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, με κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο, κλάσης C [10%] 6068 [10%] 6301 [10%] 6327 [15%] 6370 [15%] 6752 [40%] τεμ 5,00 150,00 750,00 Σωλήνες από εύκαμπτο πολυαιθυλένιο HDPE 6 ατμ. κατά DIN 8074 (σειρά 4), για τη διέλευση καλωδίων, με το σύρμα τραβήγματος, την εκσκαφή και την επανεπίχωση της τάφρου, ονομ. διαμέτρου Ø50mm ΟΔΟ Β m 120,00 3,52 422,40 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, πλαστικός από PVC, βαρέος τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος, διαμέτρου Ø25mm m 45,00 6,86 308,70 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, πλαστικός από PVC, βαρέος τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος, διαμέτρου Ø32mm m 35,00 9,23 323,05 Πλαστικό κουτί διακλάδωσης ηλεκτρικών γραμμών, επίτοιχου τύπου, στεγανό IP, τετράγωνο διαστάσεων έως 100x100mm τεμ 2,00 7,73 15,46 Καλώδιο τύπου A05VV-U,R [ΝΥM], διατομής 3x2,5mm² m 100,00 6,38 638,00 Καλώδιο τύπου A05VV-U,R [ΝΥM], διατομής 3x4mm² m 25,00 7,90 197,50 Καλώδιο τύπου A05VV-U,R [ΝΥM], διατομής 5x2,5mm² m 5,00 8,85 44,25 Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY], διατομής 3x1,5mm² m 45,00 6,07 273,15 Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY], διατομής 3x2,5mm² m 25,00 6,45 161,25 Καλώδιο τύπου J1VV-U, R, S [NYY], διατομής 5x10mm² m 25,00 16,77 419,25 Καλώδιο τύπου J1VV-U, R, S [NYY], διατομής 5x25mm² m 20,00 27,78 5,60 Διακόπτης με πλήκτρο, πλαστικού καναλιού ή χωνευτός, έντασης 10Α, απλός ή αλλέ ρετούρ τεμ 12,00 11,48 137,76 Διακόπτης με πλήκτρο, πλαστικού καναλιού ή χωνευτός, έντασης 10Α, κομιτατέρ τεμ 6,00 16,51 99,06 Ρευματοδότης πλαστικού καναλιού ή χωνευτός, σούκο, 16Α, 230V τεμ 29,00 10,52 305,08 11

12 Ρευματοδότης, χωνευτός ή επίτοιχος, στεγανός, σούκο, 16Α, 230V τεμ 9,00 10,71 96,39 Ρευματοδότης, βιομηχανικού τύπου, επίτοιχος, στεγανός, 16Α, 230V ,16 12,16 Ρευματοδότης, βιομηχανικού τύπου, επίτοιχος, στεγανός, 16Α, 400V ,89 12,89 Ρευματοδότης, βιομηχανικού τύπου, επίτοιχος, στεγανός, 32Α, 400V ,48 17,48 Μικροαυτόματος έως 1x32Α τεμ 29,00 12,66 367,14 Μικροαυτόματος έως 3x32Α τεμ 4,00 30,10 120,40 Μικροαυτόματος 3x50 έως 3x63Α, 10kA ,05 43,05 Ραγοδιακόπτης έως 2x40A ,98 19,98 Ραγοδιακόπτης έως 3x40A ,69 24,69 Αυτόματος διακόπτης ισχύος 3x160Α, 25kA, με σταθερά θερμομαγνητικά στοιχεία από 40Α έως 100A ,08 95,08 Αυτόματος διακόπτης διαρροής, 30mA, έως 2x40A ,41 57,41 Αυτόματος διακόπτης διαρροής, 30mA, έως 4x40A τεμ 2,00 80,81 161, Αυτόματος διακόπτης διαρροής, 30mA, 4x63A ,02 98,02 Τηλεχειριζόμενος διακόπτης 0-AUTO-I, έως 16Α ,01 21,01 Ψηφιακός χρονοδιακόπτης, 2 εξόδων, 7 ημερών ,37 137,37 Διακόπτης με χωνευτό φωτοκύτταρο ,02 146,02 Ενδεικτική λυχνία τεμ 7,00 18,98 132,86 Φωτιστικό σημείο απλό, χωνευτό ή ορατό, από καλώδιο ΝΥΜ τεμ 26,00 41, ,04 12

13 Φωτιστικό σημείο κομιτατέρ ή αλέ-ρετούρ, χωνευτό ή ορατό, από καλώδιο ΝΥΜ τεμ 35,00 60, ,00 Σημείο ρευματοληψίας, χωνευτό ή ορατό, από καλώδιο ΝΥΜ τεμ 37,00 42, ,91 Φωτιστικό σώμα οροφής, φθορισμού, με πρισματικό κάλυμμα, με ηλεκτρονικά όργανα έναυσης, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ PRISMA PSP 272x28W ή ισοδύναμο, με δύο λαμπτήρες φθορισμού T5 2x28W/2x2600Lm/3000 Κ τεμ 3,00 66,91 200,73 Φωτιστικό σώμα οροφής, φθορισμού, με ειδική αντιθαμβωτική μεταλλική οθόνη διπλής παραβολικότητας, με ηλεκτρονικά όργανα έναυσης, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ PRISMA P3M P2M 272x28W ή ισοδύναμο, με δύο λαμπτήρες φθορισμού T5 2x28W/2x2600Lm/3000 Κ τεμ 22,00 69, ,10 Φωτιστικό σώμα οροφής, φθορισμού, IP65, από polycarbonate, με ηλεκτρονικά όργανα έναυσης, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ 3F LINDA ή ισοδύναμο, με δύο λαμπτήρες φθορισμού T5 2x28W/2x2600Lm/3000 Κ τεμ 4,00 69,05 276,20 Φωτιστικό σώμα οροφής, IP65, από polycarbonate, με κάλυμμα από methacrylate, με ηλεκτρονικά όργανα έναυσης, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ SQUARELIGHT SQL ή ισοδύναμο, με δύο συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού 2x18W/2x1200Lm/2700 K ,91 66,91 Φωτιστικό σώμα τύπου χελώνα, ελλειπτικού σχήματος, IP54, από αλουμίνιο, κατάλληλη για εμφανή τοποθέτηση, με αντιθαμβωτικό κάλυμμα και προστατευτικό πλέγμα, με ανακλαστήρα από αλουμίνιο και με γυάλινο κάλυμμα, με δύο στυπιοθλίπτες, με έναν συμπαγή λαμπτήρα φθορισμού έως 1x18W/1x1200Lm/2700 K τεμ 24,00 38,90 933,60 Ηλεκτρόδιο γείωσης, ραβδοειδές, διαστάσεων Φ14x1500mm, από χαλύβδινο πυρήνα επιχαλκωμένο ηλεκτρολυτικά, με πάχος επιχάλκωσης τουλάχιστον 250μm τεμ 6,00 87,95 527,70 Αγωγοί ή ταινίες γείωσης από Cu, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ kg 15,00 41,05 615,75 Ισοδυναμικός ζυγός τεμ 3,00 94,76 284,28 ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ: ,30 13

14 8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, πλαστικός από PVC, βαρέος τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος, διαμέτρου Ø16mm m 40,00 4,57 182,80 Καλώδιο UTP cat.6, διαμέτρου 4x2x0,5mm m 290,00 4, ,30 Ομοαξονικό καλώδιο τηλεόρασης χαμηλών απωλειών, 75Ω, DH m 45,00 5,14 231,30 Ομοαξονικό καλώδιο RG m 20,00 5,13 102,60 Καλώδιο VGA m 30,00 5,33 159,90 Καλώδιο μεγαφώνων, διατομής 2x2,5mm² m 80,00 7,58 606,40 Πρίζα RJ45 Cat. 6 UTP πλαστικού καναλιού ή χωνευτή, μονή τεμ 3,00 17,88 53,64 Πρίζα RJ45 Cat. 6 UTP πλαστικού καναλιού ή χωνευτή, διπλή τεμ 4,00 24,81 99,24 Πρίζα TV-RD-SAT πλαστικού καναλιού ή χωνευτή, τερματική ,54 25,54 Πρίζα VGA πλαστικού καναλιού ή χωνευτή ,71 42,71 Τηλεφωνικός κατανεμητής, σφηνωτού τύπου, 50 ζευγών ,49 214,49 Κεντρικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός εγκατάστασης τηλεόρασης, αποτελούμενος από μίκτη, ενισχυτική διάταξη και διακλαδωτήρα 2 εξόδων ,76 454,76 Ιστός με μία κεραία ραδιοφώνου γιά ΑΜ/FM και μία κεραία τηλεόρασης γιά την περιοχή συχνοτήτων UHF ,38 136,38 Δορυφορική κεραία, επάνω σε ειδική βάση, με κάτοπτρο αλουμινίου και κεφαλή από αλουμίνιο ,38 192,38 Κέντρο Ελέγχου Εγκατάστασης Βιντεοπροβολέα αποτελούμενο από DVD με δέκτη TV, στερεοφωνικό μίκτηπροενισχυτή, στερεοφωνικό ενισχυτή και μεταλλάκτη VGA ,76 790,76 14

15 Μεγάφωνο εσωτερικού χώρου τεμ 6,00 74,03 444,18 ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ: 5.178,38 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : ΓΕ+ΟΕ 18% ΑΘΡΟΙΣΜΑ : ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ : ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ : ΦΠΑ 23% ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : , , , , , , , , ,00 15

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση του πρώην Δημοτικού Σχολείου στον Κάτω Ζαρό ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ A/A Περιγραφή εργασίας Μον. Mετρ. Ποσότητα 1 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη m3 3,50 +μτφ m3.km 35,00 2 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων m3 13,50 3 Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων ton x 10m 50,00 4 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης m3 4,00 +μτφ m3.km 40,00 5 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης m3 3, μτφ m3.km 30,00 Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης κοπής Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές για οπές επιφανείας 2,01 m2 έως 2,50 m2 m*cm (dm2) 285,00 τεμ 2,00 8 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων m2 51,50 9 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (με αντλία) m3 14,00 10 Επεξεργασία επιφάνειας σκυροδέματος δια χρήσεως θραπίνας ή σκούπας m2 93,00 11 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C (S500s) kg 560,00

17 12 13 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x19 cm πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x19 cm πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) m2 11,00 m2 46,50 14 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων m 15,50 15 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα m2 102,00 16 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm m2 52,00 17 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες m2 7,50 2. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΟ 18 Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία πελεκητή m3 0, Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό από λωρίδες ξυλείας καστανιάς, εγχώριας, πλάτους 4,0-7,0 cm Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm από ξυλεία τύπου δρυός m2 29,00 μμ 70,00 21 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm m2 7, 22 Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία λαρικοειδή (λάρτζινη) m 9,00 23 Χειρολισθήρας ευθύγραμμος διατομής 7x5 cm από ξυλεία τύπου Σουηδίας m 3,50 24 Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2 τεμ 3,00 25 Πάγκος από άκαυστη φορμάικα τύπου DUROPAL m2 3,20 26 Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή τυποποιημένα m2 4,25 27 Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα μή τυποποιημένα m2 1, 28 Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα m2 10, 29 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm kg 125,00 30 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής kg 15,00 31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος kg 104,00 32 Κλίμακες σιδηρές kg 66,00 33 Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m2 m2 44,00 34 Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) m2 33,50

18 35 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm m2 20,00 36 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm m2 16,00 37 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm m2 36, Επιστρώσεις με τάπητα από linoleum ή από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου. m2 110,00 m2 29,00 40 Χρωματισμοί επί επιχρισμάτων εσωτερικών επιφανειών m2 425,00 41 Χρωματισμοί επί επιχρισμάτων εξωτερικών επιφανειών m2 490,00 42 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας m2 110,50 43 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο m2 160,50 44 Θερμομόνωση με πλάκες διογκωμένης πολυουρεθάνης m2 160,50 45 Δένδρα κατηγορίας Δ5 τεμ 5,00 46 Θάμνοι κατηγορίας Θ4 τεμ 10,00 47 Ποώδη - πολυετή φυτά κατηγ. Π2 τεμ 100,00 48 Ανοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός. Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m τεμ 5,00 49 Προμήθεια κηπευτικού χώματος m3 20, ΕΥΣΗ Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα έως 3,00m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο-150 m³ 1,00 m³ 0,50 52 Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου m³ 0,50 53 Φρεάτιο επίσκεψης, από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, με κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο, κλάσης C250

19 54 Σωλήνες από εύκαμπτο πολυαιθυλένιο HDPE 6 ατμ. κατά DIN 8074 (σειρά 4), για τη διέλευση καλωδίων, με το σύρμα τραβήγματος, την εκσκαφή και την επανεπίχωση της τάφρου, ονομ. διαμέτρου Ø50mm m 11,00 Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο, σωληνώσεις πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (MRS 10, PE 100) κατά CEN:TC 1/WG 12/20, 1/NT10 m 50,00 και TC 1/20, 2/N 100REV, ονομ. διαμέτρου DN32mm, ονομ. πίεσης 56 Χαλκοσωλήνας, ευθύγραμμος, ονομ. διαμέτρου Ø18mm m 45,00 57 Χαλκοσωλήνας, ευθύγραμμος, ονομ. διαμέτρου Ø22mm m 45,00 58 Χαλκοσωλήνας, ευθύγραμμος, ονομ. διαμέτρου Ø28mm m 15,00 59 Ενδοδαπέδιος πλαστικός σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου PEΧ Ø18mm, μέσα σε εύκαμπτο κυματοειδή σωλήνα προστασίας HDPE m 37,00 60 Έξοδος με διακόπτη, με τον ανάλογο ορειχάλκινο διανομέα και το ανάλογο εντοιχισμένο ερμάριο από γαλβανισμένη λαμαρίνα τεμ 5,00 61 Θερμική μόνωση, πάχους 9mm, σωλήνων διαμέτρου Ø18mm m 40,00 Διακόπτης γωνιακός, χρωμέ, ονομ. διαμέτρου ؽ" τεμ 7, Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (ball valve), βαρέως τύπου, με λαβή, ονομ. διαμέτρου ؽ" Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (ball valve), βαρέως τύπου, με λαβή, ονομ. διαμέτρου ؾ" Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (ball valve), βαρέως τύπου, με λαβή, ονομ. διαμέτρου Ø1" τεμ 5,00 τεμ 2,00 τεμ 2,00 66 Βαλβίδα αντεπιστροφής, διαμέτρου ؽ" 67 Βαλβίδα αντεπιστροφής, διαμέτρου Ø1" 68 Αυτόματη βαλβίδα αερισμού σωληνώσεων νερού τεμ 3,00 69 Βαλβίδα ασφαλείας, διαμέτρου ؽ" 70 Μειωτής πίεσης PN16bar, ονομ. διαμέτρου Ø1" 71 Κρουνός με ρακόρ, καθαριότητας-άρδευσης, διαμέτρου ؽ" 72 Κρουνός με ρακόρ, καθαριότητας-άρδευσης, διαμέτρου ؾ" τεμ 4,00 73 Αναμικτήρας κρύου-ζεστού νερού νιπτήρα ΑΜΚ 74 Αναμικτήρας κρύου-ζεστού νερού νεροχύτη τεμ 2,00 75 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας, κατακόρυφης τοποθέτησης, με ηλεκτρική αντίσταση 3kW, χωρητικότητας 80L 4. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

20 76 77 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα έως 3,00m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, γιά βάθος Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο-150 m³ 10,00 m³ 5,00 78 Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου m³ 5, Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, με κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο, κλάσης C250 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41, για σωλήνες PVC/41, Dεσ=110mm τεμ 5,00 m 31,00 81 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PP, διαμέτρου Ø40mm m 27,00 82 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PP, διαμέτρου Ø50mm m 3,00 83 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PP, διαμέτρου Ø75mm m 11,00 84 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PP, διαμέτρου Ø110mm m 10,00 85 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, ελαφρύς (κίτρινη ετικέττα), διαμέτρου Ø3" m 16,00 86 Θερμική μόνωση, πάχους 6mm, σωλήνων διαμέτρου Ø42mm m 25,00 87 Καπέλλο σωληνώσεων αποχέτευσης από PP, διαμέτρου Ø110mm τεμ 2, Πλαστικό σιφώνι δαπέδου, με τετράγωνη ανοξείδωτη σχάρα, με έξοδο διαμέτρου Ø50mm Πλαστικό σιφώνι δαπέδου, με τετράγωνη ανοξείδωτη σχάρα, με έξοδο διαμέτρου Ø75mm τεμ 3,00 90 Πλαστικός μηχανοσίφωνας, διαμέτρου Ø110mm 91 Αυτόματη βαλβίδα αερισμού (μίκα), διαμέτρου Ø100mm 92 Απορροή ομβρίων δώματος τεμ 4,00 93 Λεκάνη WC καθήμενου τύπου, χαμηλής πίεσης, με το δοχείο πλύσης και τα εξαρτήματά του, από λευκή πορσελάνη, με το πλαστικό κάλυμμα βαρέος τύπου τεμ 5,00

21 94 95 Λεκάνη WC ΑΜΚ καθήμενου τύπου, ειδικού σχήματος και διαμόρφωσης, από λευκή πορσελάνη, με το δοχείο έκπλυσης χαμηλής πίεσης από λευκή πορσελάνη, το πλαστικό κάλυμμα υπερβαρέος τύπου εδικής κατασκευής γιά αναπήρους και τους πτυσσόμενους ή σταθερούς βραχίονες ρυθμιζόμενου ύψους Νιπτήρας επίτοιχος ενδ. διαστάσεων 56x42mm, από λευκή πορσελάνη, με την ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη βαλβίδα εκκένωσης και το ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο σιφώνι σχήματος U τεμ 3, Νιπτήρας ΑΜΚ, επίτοιχος, ειδικού σχήματος και διαμόρφωσης, από λευκή πορσελάνη, με τα στηρίγματα, την ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη βαλβίδα εκκένωσης και το ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο σιφώνι σχήματος U Νεροχύτης εργαστηρίου, ένθετος σε πάγκο, ενδ. διαστάσεων 60x44mm, από λευκή πορσελάνη, με την ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη βαλβίδα εκκένωσης και το ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο σιφώνι 98 Νεροχύτης πάγκου ανοξείδωτος, με βαλβίδα και σιφώνι, διπλός 99 Άγγιστρα μεταλλικά, ανοξείδωτα, διπλά τεμ 6, Χαρτοθήκη μεταλλική, ανοξείδωτη, WC τεμ 6, Χαρτοθήκη μεταλλική, ανοξείδωτη, νιπτήρα τεμ 5, Δοχείο υγρού σάπωνα, μεταλλικό, ανοξείδωτο, νιπτήρα τεμ 5, Εταζέρα πορσελάνης, νιπτήρα τεμ 4, Καθρέπτης νιπτήρα τεμ 4,00 5. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 105 Πυροσβεστήρας διοξειδείου του άνθρακα, φορητός, 6Kg τεμ 3, Αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας, ορατά ή χωνευτά ή ψευδοροφής, με αυτοκόλλητες ενδείξεις, συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού 1x11W ή 1x18W Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, πλαστικός από PVC, βαρέος τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος, διαμέτρου Ø20mm τεμ 10,00 m 47, Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, πλαστικός από PVC, βαρέος τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος, διαμέτρου Ø25mm m 10, Πλαστικό κουτί διακλάδωσης ηλεκτρικών γραμμών, χωνευτού τύπου, στρογγυλό διαμέτρου έως Ø75mm ή τετράγωνο διαστάσεων έως 75x75mm τεμ 10, Καλώδιο τύπου A05VV-U,R [ΝΥM], διατομής 2x1,5mm² m 113, Καλώδιο τύπου A05VV-U,R [ΝΥM], διατομής 4x1,5mm² m 10, Πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών 113 Ανιχνευτής καπνού τεμ 3, Ηλεκτρικός αγγελτήρας τεμ 4,00

22 115 Ακουστικός και φωτεινός επαναλήπτης συναγερμού 6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ 116 Μονάδα κλιματισμού Α/Θ αέρα-αέρα διαιρούμενου τύπου (Split) INVERTER, ψυκτικού μέσου R410Α, ονομαστικής απόδοσης 3,5kW σε ψύξη και 4,5kW σε θέρμανση, αποτελούμενη από εξωτερική μονάδα ενδ. τύπου DAIKIN RXS35 ή ισοδύναμο και από εσωτερική μονάδα δαπέδου ενδ. τύπου DAIKIN FVXS35 ή ισοδύναμο τεμ 5, Μονάδα κλιματισμού Α/Θ αέρα-αέρα διαιρούμενου τύπου (Split) INVERTER, ψυκτικού μέσου R410Α, ονομαστικής απόδοσης 2,0kW σε ψύξη και 2,5kW σε θέρμανση, αποτελούμενη από εξωτερική μονάδα ενδ. τύπου DAIKIN RXS20 ή ισοδύναμο και από εσωτερική επίτοιχη μονάδα ενδ. τύπου DAIKIN FTXS20 ή ισοδύναμο Μονάδα κλιματισμού Α/Θ αέρα-αέρα διαιρούμενου τύπου (Split) INVERTER, ψυκτικού μέσου R410Α, ονομαστικής απόδοσης 6,0kW σε ψύξη και 7,0kW σε θέρμανση, αποτελούμενη από εξωτερική μονάδα ενδ. τύπου DAIKIN RXS60 ή ισοδύναμο και από εσωτερική επίτοιχη μονάδα ενδ. τύπου DAIKIN FTXS60 ή ισοδύναμο Ζεύγος ψυκτικών σωληνώσεων, συστημάτων κλιματισμού VRV, VRV Heat Recovery και αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου, με την καλωδίωση επικοινωνίας μεταξύ των εξωτ. μονάδων, των εσωτ. μονάδων και των χειριστηρίων και την αναλογία εσχάρας καλωδίων Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα, ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής m 35,00 kg 10, Στόμιο απαγωγής, γραμμικό, ορθογωνικής διατομής, με σταθερά πτερύγια, διαστάσεων 200x100mm, ενδ. τύπου Ε-12 ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ ή ισοδύναμο τεμ 2, Στόμιο θυρών, διαστάσεων 500x200mm, ενδ. τύπου EX ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ ή ισοδύναμο τεμ 2, Στόμιο θυρών, διαστάσεων 700x200mm, ενδ. τύπου EX ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ ή ισοδύναμο Ανεμιστήρας αεραγωγού κυκλικής διατομής (IN-LINE), 2 ταχυτήτων, παροχής 100m³/h και στατικού ύψους 60Pa, ενδ. τύπου S & P MIXVENT-TD 250/100 SILENT ή ισοδύναμο 7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ Φρεάτιο επίσκεψης, από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, με κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο, κλάσης C250 Σωλήνες από εύκαμπτο πολυαιθυλένιο HDPE 6 ατμ. κατά DIN 8074 (σειρά 4), για τη διέλευση καλωδίων, με το σύρμα τραβήγματος, την εκσκαφή και την επανεπίχωση της τάφρου, ονομ. διαμέτρου Ø50mm Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, πλαστικός από PVC, βαρέος τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος, διαμέτρου Ø25mm Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, πλαστικός από PVC, βαρέος τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος, διαμέτρου Ø32mm Πλαστικό κουτί διακλάδωσης ηλεκτρικών γραμμών, επίτοιχου τύπου, στεγανό IP, τετράγωνο διαστάσεων έως 100x100mm τεμ 2,00 τεμ 5,00 m 120,00 m 45,00 m 35,00 τεμ 2,00

23 130 Καλώδιο τύπου A05VV-U,R [ΝΥM], διατομής 3x2,5mm² m 100, Καλώδιο τύπου A05VV-U,R [ΝΥM], διατομής 3x4mm² m 25, Καλώδιο τύπου A05VV-U,R [ΝΥM], διατομής 5x2,5mm² m 5, Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY], διατομής 3x1,5mm² m 45, Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY], διατομής 3x2,5mm² m 25, Καλώδιο τύπου J1VV-U, R, S [NYY], διατομής 5x10mm² m 25, Καλώδιο τύπου J1VV-U, R, S [NYY], διατομής 5x25mm² m 20, Διακόπτης με πλήκτρο, πλαστικού καναλιού ή χωνευτός, έντασης 10Α, απλός ή αλλέ ρετούρ Διακόπτης με πλήκτρο, πλαστικού καναλιού ή χωνευτός, έντασης 10Α, κομιτατέρ τεμ 12,00 τεμ 6, Ρευματοδότης πλαστικού καναλιού ή χωνευτός, σούκο, 16Α, 230V τεμ 29, Ρευματοδότης, χωνευτός ή επίτοιχος, στεγανός, σούκο, 16Α, 230V τεμ 9, Ρευματοδότης, βιομηχανικού τύπου, επίτοιχος, στεγανός, 16Α, 230V 142 Ρευματοδότης, βιομηχανικού τύπου, επίτοιχος, στεγανός, 16Α, 400V 143 Ρευματοδότης, βιομηχανικού τύπου, επίτοιχος, στεγανός, 32Α, 400V 144 Μικροαυτόματος έως 1x32Α τεμ 29, Μικροαυτόματος έως 3x32Α τεμ 4, Μικροαυτόματος 3x50 έως 3x63Α, 10kA 147 Ραγοδιακόπτης έως 2x40A 148 Ραγοδιακόπτης έως 3x40A 149 Αυτόματος διακόπτης ισχύος 3x160Α, 25kA, με σταθερά θερμομαγνητικά στοιχεία από 40Α έως 100A 150 Αυτόματος διακόπτης διαρροής, 30mA, έως 2x40A 151 Αυτόματος διακόπτης διαρροής, 30mA, έως 4x40A τεμ 2, Αυτόματος διακόπτης διαρροής, 30mA, 4x63A 153 Τηλεχειριζόμενος διακόπτης 0-AUTO-I, έως 16Α 154 Ψηφιακός χρονοδιακόπτης, 2 εξόδων, 7 ημερών

24 1 Διακόπτης με χωνευτό φωτοκύτταρο 156 Ενδεικτική λυχνία τεμ 7, Φωτιστικό σημείο απλό, χωνευτό ή ορατό, από καλώδιο ΝΥΜ τεμ 26, Φωτιστικό σημείο κομιτατέρ ή αλέ-ρετούρ, χωνευτό ή ορατό, από καλώδιο ΝΥΜ τεμ 35, Σημείο ρευματοληψίας, χωνευτό ή ορατό, από καλώδιο ΝΥΜ τεμ 37, Φωτιστικό σώμα οροφής, φθορισμού, με πρισματικό κάλυμμα, με ηλεκτρονικά όργανα έναυσης, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ PRISMA PSP 272x28W ή ισοδύναμο, με δύο λαμπτήρες φθορισμού T5 2x28W/2x2600Lm/3000 Κ τεμ 3, Φωτιστικό σώμα οροφής, φθορισμού, με ειδική αντιθαμβωτική μεταλλική οθόνη διπλής παραβολικότητας, με ηλεκτρονικά όργανα έναυσης, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ PRISMA P3M P2M 272x28W ή ισοδύναμο, με δύο λαμπτήρες φθορισμού T5 2x28W/2x2600Lm/3000 Κ Φωτιστικό σώμα οροφής, φθορισμού, IP65, από polycarbonate, με ηλεκτρονικά όργανα έναυσης, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ 3F LINDA ή ισοδύναμο, με δύο λαμπτήρες φθορισμού T5 2x28W/2x2600Lm/3000 Κ τεμ 22,00 τεμ 4, Φωτιστικό σώμα οροφής, IP65, από polycarbonate, με κάλυμμα από methacrylate, με ηλεκτρονικά όργανα έναυσης, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ SQUARELIGHT SQL ή ισοδύναμο, με δύο συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού 2x18W/2x1200Lm/2700 K Φωτιστικό σώμα τύπου χελώνα, ελλειπτικού σχήματος, IP54, από αλουμίνιο, κατάλληλη για εμφανή τοποθέτηση, με αντιθαμβωτικό κάλυμμα και προστατευτικό πλέγμα, με ανακλαστήρα από αλουμίνιο και με γυάλινο κάλυμμα, με δύο στυπιοθλίπτες, με έναν συμπαγή λαμπτήρα φθορισμού έως 1x18W/1x1200Lm/2700 K Ηλεκτρόδιο γείωσης, ραβδοειδές, διαστάσεων Φ14x1500mm, από χαλύβδινο πυρήνα επιχαλκωμένο ηλεκτρολυτικά, με πάχος επιχάλκωσης τουλάχιστον 250μm τεμ 24,00 τεμ 6, Αγωγοί ή ταινίες γείωσης από Cu, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ kg 15, Ισοδυναμικός ζυγός τεμ 3,00 8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ 168 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, πλαστικός από PVC, βαρέος τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος, διαμέτρου Ø16mm m 40, Καλώδιο UTP cat.6, διαμέτρου 4x2x0,5mm m 290, Ομοαξονικό καλώδιο τηλεόρασης χαμηλών απωλειών, 75Ω, DH300 m 45,00

25 171 Ομοαξονικό καλώδιο RG59 m 20, Καλώδιο VGA m 30, Καλώδιο μεγαφώνων, διατομής 2x2,5mm² m 80, Πρίζα RJ45 Cat. 6 UTP πλαστικού καναλιού ή χωνευτή, μονή τεμ 3, Πρίζα RJ45 Cat. 6 UTP πλαστικού καναλιού ή χωνευτή, διπλή τεμ 4, Πρίζα TV-RD-SAT πλαστικού καναλιού ή χωνευτή, τερματική 177 Πρίζα VGA πλαστικού καναλιού ή χωνευτή 178 Τηλεφωνικός κατανεμητής, σφηνωτού τύπου, 50 ζευγών Κεντρικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός εγκατάστασης τηλεόρασης, αποτελούμενος από μίκτη, ενισχυτική διάταξη και διακλαδωτήρα 2 εξόδων Ιστός με μία κεραία ραδιοφώνου γιά ΑΜ/FM και μία κεραία τηλεόρασης γιά την περιοχή συχνοτήτων UHF 181 Δορυφορική κεραία, επάνω σε ειδική βάση, με κάτοπτρο αλουμινίου και κεφαλή από αλουμίνιο 182 Κέντρο Ελέγχου Εγκατάστασης Βιντεοπροβολέα αποτελούμενο από DVD με δέκτη TV, στερεοφωνικό μίκτη-προενισχυτή, στερεοφωνικό 183 ενισχυτή Μεγάφωνο και εσωτερικού μεταλλάκτη χώρου VGA τεμ 6,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή εργασίας Κωδικός Άρθρου Αριθμός Τιμ. Κωδικοί Αναθε- Μον. Mετρ. Ποσότητα 1 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 ΟΙΚ-20.02 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ. Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία: ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2011

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ. Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία: ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2011 ΕΡΓΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΗ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Σίβα, Καμηλαρίου, Πιτσιδίων, Αντισκαρίου και Πηγαϊδακίων

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων λοιπών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΙΝΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ-.43/20 Εργο: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ \ Είδος Εργασιών Κωδικός Αρθρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ ΠΕΡΦΕΡΕΑ ΒΟΡΕΟΥ ΑΓΑΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΝΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΣΚΕΥΗ ΚΤΡΩΝ ΓΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΔΚΟΥ ΠΑΧΝΔΟΥ ΚΑ ΒΒΛΟΥ Σ Υ Ν Ο Π Τ Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η - 1 01.01.01 ΝΕΤ ΟΚ 10.02 ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΟΣ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ (o Υποέργο) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α.Μ. /0 A/A Ολική ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 1407 ΟΙΚ 1444 ΟΙΚ 1447 ΟΙΚ 1491 ΟΙΚ 1492 ΟΙΚ 1502 ΟΙΚ 2121 ΟΙΚ 3211 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 4623.2 ΟΙΚ 7122 ΟΙΚ 7755 ΟΙΚ 7767.3 ΑΤΗΕ Ν.8036.5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανέγερση κτηρίου δηµοτικού παιδικού σταθµού στον οικισµό των Μαλίων του ήµου Χερσονήσου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Αρ. Μελ. : 0/204 ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (204) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α Περιγραφή Εργασίας Κωδικός Κωδικός Α.Τ. Μ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ Τ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β07 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Εργο : ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΙΑΡΚΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ Προϋπολογισμός Μελέτης Θέση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΣ Ημερομηνία: 21.10.2013 Α/Α 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Άρθρο Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816 100,00% 100,00% 100,00% ΟΙΚ 7921 100,00% ΟΙΚ 3821 100,00% ΟΙΚ 3211 100,00% ΟΙΚ 3873 100,00% 100,00% 100,00%

Αρ. Άρθρο Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816 100,00% 100,00% 100,00% ΟΙΚ 7921 100,00% ΟΙΚ 3821 100,00% ΟΙΚ 3211 100,00% ΟΙΚ 3873 100,00% 100,00% 100,00% ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ -, ΝΙΚΑΙΑ Έργο: Κατασκευή νέου βρεφονηπιακου σταθµού επι των οδών Π.Ράλλη - Κοµνηνών - Αχχιλέως στη Νίκαια Θέση: Ο ΟΣ ΑΧΧΙΛΕΩΣ 3, ΚΟΜΝΗΝΩΝ Α & Π.ΡΑΛΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : Μετασκευή Δημοτικού Κτιρίου (αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.: 63/013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μονάδα 1. Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

1-1 - 3.ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

1-1 - 3.ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ -, ΝΙΚΑΙΑ Έργο: Κατασκευή νέου βρεφονηπιακου σταθµού επι των οδών Π.Ράλλη - Κοµνηνών - Αχχιλέως στη Νίκαια Θέση: Ο ΟΣ ΑΧΧΙΛΕΩΣ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ Α & Π.ΡΑΛΛΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΝΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ Δήμος : ΑΙΣΩΝΙΑΣ Εργο : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Δ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΑ Είδος Εργασιών Αρθρου A.T. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 1 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.. ΕΡΓΟ : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου & 8ου 8 ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Βρεφονηπιακός Σταθμός Γαλιάς Δήμου Φαιστού ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ - 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Μελέτης

Προϋπολογισµός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθµού ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ αφνών Προϋπολογισµός Μελέτης Αριθµός Κωδικός A/A Περιγραφή εργασίας A.Τ. Μ.Μ. Ποσότητα Τιµολογίου Αναθεώρηση ΥΠΕΧΩ Ε ς ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 Χωµατουργικά, καθαιρέσεις Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κ.λπ. χώρων, χωρίς την

Διαβάστε περισσότερα