A/K ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A/K ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ A/K ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού Ιούλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού Κανονισµός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων Ανώνυµος Εταιρεία), στο εξής καλούµενη Εταιρεία, έχει ως σκοπό τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ και επιπροσθέτως τη διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, την παροχή επενδυτικών συµβουλών και τη φύλαξη και διοικητική διαχείριση µεριδίων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων. Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο. 2. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον ΟΣΕΚΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει, και τηρεί τους λογαριασµούς διαχειρίσεώς του. 3. Η Εταιρεία µπορεί να διαθέτει µερίδια του ΟΣΕΚΑ απευθείας ή/και µέσω πιστωτικών ιδρυµάτων, εταιρειών διαχείρισης, ασφαλιστικών εταιρειών, Ε.Π.Ε.Υ. και ανωνύµων εταιρειών επενδυτικής διαµεσολάβησης (ΑΕΕ ). 4. Καθήκοντα Θεµατοφύλακα του ΟΣΕΚΑ ασκεί η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει. Ο Θεµατοφύλακας ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία και στους µεριδιούχους του ΟΣΕΚΑ για κάθε ζηµιά που υφίστανται από την υπαίτια µη εκτέλεση ή πληµµελή εκτέλεση των υποχρεώσεών του. 5. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ο Θεµατοφύλακας και η Εταιρεία ενεργούν µε τρόπο ανεξάρτητο αποκλειστικά προς το συµφέρον των µεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ και σύµφωνα µε την αρχή της δίκαιης µεταχείρισής τους. 6. α) Ο θεµατοφύλακας που επιθυµεί να παραιτηθεί των καθηκόντων του οφείλει να ειδοποιήσει σχετικά την Εταιρεία τρεις (3) τουλάχιστον µήνες νωρίτερα. Ο νέος θεµατοφύλακας εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ύστερα από αίτηµα της Εταιρείας. Ο θεµατοφύλακας µπορεί επίσης να αντικατασταθεί ύστερα από αίτηµα της Εταιρείας, κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. β) Μετά την έγκριση του νέου θεµατοφύλακα, ο παραιτηθείς ή ο αντικατασταθείς του παραδίδει, βάσει πρωτοκόλλου, τα στοιχεία του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Ο θεµατοφύλακας που υπέβαλε την παραίτησή του ή του οποίου ζητήθηκε η αντικατάσταση συνεχίζει την άσκηση των καθηκόντων του µέχρι την πλήρη ανάληψη των καθηκόντων του νέου θεµατοφύλακα. γ) Σε περίπτωση παραίτησης ή αντικατάστασης του θεµατοφύλακα, η Εταιρεία οφείλει να ενηµερώσει αµελλητί τους µεριδιούχους του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σχετικά µε την ανάληψη των καθηκόντων του νέου θεµατοφύλακα, µέσω σταθερού µέσου και αναρτώντας τη σχετική ενηµέρωση στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο. ΑΡΘΡΟ 2. Ο ΟΣΕΚΑ 1. Ο ΟΣΕΚΑ «ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού» έχει τη µορφή Αµοιβαίου Κεφαλαίου σύµφωνα µε τα σχετικώς οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν. 4099/2012, στο εξής καλούµενο «Αµοιβαίο Κεφάλαιο». 2

3 2. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο συστάθηκε από την Εταιρεία το έτος 1991 µε αρχικό ενεργητικό ,57 ευρώ ( δρχ.) και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει, και τον παρόντα Κανονισµό. 3. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι οµάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, µέσα χρηµαταγοράς και µετρητά και δεν αποτελεί νοµικό πρόσωπο. Οι µεριδιούχοι του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, ως προς τις έννοµες σχέσεις από τη διαχείριση του και τα δικαιώµατα τους επί του ενεργητικού του, εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως από την Εταιρεία. 4. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι αόριστης διάρκειας. 5. Το σύνολο του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους µεριδιούχους ανάλογα µε τον αριθµό των µεριδίων τους. 6. Σύµφωνα µε τα άρθρα 75 και 77 του Ν. 4099/2012, η ετήσια και η εξαµηνιαία έκθεση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και διατίθενται στους επενδυτές µε τον τρόπο που καθορίζεται στο ενηµερωτικό δελτίο, καθώς και στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές. Η ετήσια έκθεση τίθεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού εντός τεσσάρων (4) µηνών από τη λήξη κάθε χρήσης και η εξαµηνιαία έκθεση εντός δύο (2) µηνών από τη λήξη του εξαµήνου. 7. Οι µεριδιούχοι του Αµοιβαίου Κεφαλαίου δεν ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις της Εταιρείας ή του Θεµατοφύλακα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 8. Το φορολογικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία του Αµοιβαίου Κεφαλαίου (ενδεικτικά, πράξη σύστασης, εισφορά κεφαλαίου, διάθεση και εξαγορά µεριδίων, πρόσθετη αξία) ορίζεται στο άρθρο 103 του Ν. 4099/2012, όπως εκάστοτε ισχύει. 9. α) Ο Κανονισµός του Αµοιβαίου Κεφαλαίου τροποποιείται από κοινού από την Εταιρεία και τον Θεµατοφύλακα, και εγκρίνεται στη συνέχεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατόπιν ελέγχου της νοµιµότητας των τροποποιήσεων και υπό την προϋπόθεση ότι λαµβάνεται επαρκής µέριµνα για την προστασία των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και ισχύει έναντι των µεριδιούχων από την γνωστοποίηση σε αυτούς των τροποποιήσεων. Οι τροποποιήσεις αναρτώνται χωρίς καθυστέρηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας µε ταυτόχρονη ενηµέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και επιπλέον γνωστοποιούνται χωρίς καθυστέρηση σε κάθε µεριδιούχο µε σταθερό µέσο. β) Οι τροποποιήσεις του Κανονισµού δεσµεύουν τους µεριδιούχους, οι οποίοι ωστόσο έχουν το δικαίωµα, εντός τριών (3) µηνών από την ανωτέρω γνωστοποίηση του στοιχείου α) της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου, να ζητήσουν την εξαγορά των µεριδίων τους µε βάση τους όρους εξαγοράς που ίσχυαν πριν την τροποποίηση. γ) Επιτρέπεται η διασυνοριακή και εγχώρια συγχώνευση ΟΣΕΚΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 44 έως και 55 του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει. δ) Επιτρέπεται η διάσπαση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε περισσότερα αµοιβαία κεφάλαια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει. ΑΡΘΡΟ 3. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ, ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. Επενδυτικός Σκοπός του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της κατά το δυνατόν υψηλότερης απόδοσης κυρίως από υπεραξία αλλά και από µερίσµατα. 3

4 2. Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα χαρτοφυλάκιο µεγάλης διασποράς επιλεγµένων µετοχών εσωτερικού, δίνοντας έµφαση σε µετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης (BLUE CHIPS), που είναι εισηγµένες κυρίως στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. ευτερευόντως το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τίτλους σταθερού εισοδήµατος, σε προϊόντα κεφαλαιαγοράς και µέσα χρηµαταγοράς εσωτερικού - εξωτερικού και καταθέσεις. 3. Η Α.Ε..Α.Κ. ασκεί ενεργητική διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Με τη χρήση στατιστικών και ποσοτικών αναλύσεων επιδιώκεται η βελτιστοποίηση της κατανοµής των στοιχείων του ενεργητικού του καθώς και της σχέσης κινδύνου απόδοσης. Η επιλογή µετοχικών τίτλων πραγµατοποιείται µε βάση κυρίως τα θεµελιώδη οικονοµικά στοιχεία, το µέγεθος, την καθιέρωση και τις προοπτικές των εταιρειών. 4. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επιθετικούς επενδυτές που επιθυµούν να επενδύσουν σε ένα διευρυµένο χαρτοφυλάκιο επιλεγµένων µετοχών κυρίως του ελληνικού Χρηµατιστηρίου, στοχεύοντας σε υψηλές αποδόσεις. 5. Ο επενδυτικός κίνδυνος είναι αυξηµένος, αφού το µεγαλύτερο µέρος του χαρτοφυλακίου αποτελείται από µετοχικούς τίτλους. ΑΡΘΡΟ 4. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιτρέπεται να επενδύει, στο πλαίσιο του σκοπού του (Άρθρο 3), αποκλειστικά στα παρακάτω: α) Σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς που γίνονται δεκτά ή αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά κατά την έννοια της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του Ν.3606/2007, όπως ισχύει, καθώς και των αντίστοιχων διατάξεων των εθνικών νοµοθεσιών των κρατών µελών, µε τις οποίες αυτά εναρµονίστηκαν προς τη διάταξη της περίπτωσης 14 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ, όπως ισχύει. β) Σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς, που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε άλλη εποπτευόµενη αγορά κράτους µέλους, η οποία λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισµένη και ανοικτή στο κοινό. γ) Σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς, που γίνονται δεκτά σε χρηµατιστήριο αξιών τρίτου κράτους ή που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε άλλη εποπτευόµενη αγορά τρίτου κράτους, η οποία λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισµένη και ανοικτή στο κοινό. Τα χρηµατιστήρια αξιών και οι αγορές της παρούσας περίπτωσης ορίζονται εκάστοτε µε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. δ) Σε νεοεκδιδόµενες κινητές αξίες, υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι έκδοσης περιλαµβάνουν την υποχρέωση υποβολής αίτησης για εισαγωγή σε χρηµατιστήριο αξιών ή σε άλλη αγορά των στοιχείων α), β) και γ) της παρούσας παραγράφου 1 και η εισαγωγή αυτή πραγµατοποιείται εντός ενός (1) έτους από την έκδοση. ε) Σε µερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εγκεκριµένων βάσει του Ν. 4099/2012 ή της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, όπως ισχύει, ή µερίδια άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, οι οποίοι διαθέτουν χαρακτηριστικά αντίστοιχα µε αυτά των περιπτώσεων α) και β) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 4099/2012, ανεξαρτήτως εάν είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 59 παρ. 1 στοιχείο ε) του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει. στ) Σε καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα αποδοτέες στους καταθέτες σε πρώτη ζήτηση ή προθεσµιακές καταθέσεις διάρκειας µέχρι δώδεκα (12) µηνών, εφόσον το πιστωτικό ίδρυµα έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος µέλος ή, εάν το πιστωτικό ίδρυµα έχει την καταστατική του έδρα σε τρίτο κράτος, εφόσον το πιστωτικό ίδρυµα υπόκειται σε καθεστώς προληπτικής εποπτείας, το 4

5 οποίο θεωρείται τουλάχιστον ισοδύναµο µε αυτό που προβλέπει η κοινοτική νοµοθεσία. Ως τρίτα κράτη του παρόντος στοιχείου νοούνται αυτά που ορίζονται εκάστοτε µε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από γνώµη της Τράπεζας της Ελλάδος. ζ) Σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων των εξοµοιούµενων µε αυτά µέσων που διακανονίζονται σε µετρητά, τα οποία αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε µία από τις αγορές που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας παραγράφου 1 ή παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα που αποτελούν αντικείµενο εξωχρηµατιστηριακών συναλλαγών (εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα), και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 59 παρ.1 στοιχ. ζ του Ν. 4099/2012. η) Σε µέσα χρηµαταγοράς της περίπτωσης ιστ) του άρθρου 3 του Ν. 4099/2012, πλην αυτών που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε εποπτευόµενη αγορά, εφόσον η έκδοση ή ο εκδότης των µέσων αυτών υπόκειται σε ρυθµίσεις για την προστασία των επενδυτών και των κεφαλαίων τους και εφόσον τα µέσα αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 59 παρ. 1 στοιχ. η του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει. 2. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί, επίσης, να επενδύει µέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του σε άλλες κινητές αξίες ή µέσα χρηµαταγοράς εκτός από τα αναφερόµενα ανωτέρω στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 3. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να αποκτά πολύτιµα µέταλλα ή παραστατικούς τους τίτλους. 4. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να κατέχει, δευτερευόντως, ρευστά διαθέσιµα. ΑΡΘΡΟ 5. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. Επιτρέπεται η τοποθέτηση: α)µέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε κινητές αξίες ή/και µέσα της χρηµαταγοράς του ίδιου εκδότη. β) µέχρι σαράντα τοις εκατό (40%) του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε κινητές αξίες ή/και µέσα χρηµαταγοράς εκδοτών σε καθέναν από τους οποίους έχει επενδύσει ποσοστό µεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ενεργητικού του. Ο περιορισµός του παρόντος στοιχείου δεν ισχύει για τις καταθέσεις, καθώς και για τις πράξεις εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων. Οι κινητές αξίες και τα µέσα χρηµαταγοράς των στοιχείων α) και β) της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου δεν αθροίζονται µε τις λοιπές επενδύσεις σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς κατά τον υπολογισµό του ορίου του σαράντα τοις εκατό (40%) που προβλέπεται στο παρόν στοιχείο (β) της παρούσας παραγράφου. 2. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να τοποθετεί άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε καταθέσεις στο ίδιο πιστωτικό ίδρυµα. 3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 63 και των διατάξεων των άρθρων 66 έως και 74 του Ν. 4099/2012, το σύνολο των επενδύσεων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε µερίδια ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων του στοιχείου ε της παραγράφου 1 του προηγούµενου άρθρου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του. Κατά τον υπολογισµό των επενδυτικών ορίων των παραγράφων 1 έως και 8 του παρόντος άρθρου (άρθρο 61 του Ν. 4099/2012 όπως ισχύει), δεν λαµβάνονται υπόψη οι επενδύσεις που έχουν πραγµατοποιήσει οι ΟΣΕΚΑ ή οι άλλοι οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων, µερίδια των οποίων έχουν αποκτηθεί από το Αµοιβαίο Κεφάλαιο. 4. α) Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β) του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η τοποθέτηση µέχρι τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς του ίδιου εκδότη, όταν οι κινητές αξίες ή τα µέσα χρηµαταγοράς έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυηµένα από κράτος µέλος ή από τρίτα κράτη, όπως 5

6 αυτά ορίζονται σε σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ή από δηµόσιο διεθνή οργανισµό, στον οποίο συµµετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη µέλη. β) Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β) του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η τοποθέτηση µέχρι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε οµολογίες που εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυµα που έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος µέλος και υπόκειται δια νόµου σε ειδικό καθεστώς δηµόσιας εποπτείας για την προστασία των οµολογιούχων. Συγκεκριµένα, τα ποσά που προέρχονται από την έκδοση των οµολογιών αυτών επενδύονται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία σε στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος των οµολογιών, είναι σε θέση να καλύψουν τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις οµολογίες και τα οποία, σε περίπτωση αδυναµίας πληρωµής εκ µέρους του εκδότη, θα χρησιµοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την εξόφληση του αρχικού κεφαλαίου και την καταβολή των δεδουλευµένων τόκων. Οι επενδύσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε οµολογίες του παρόντος στοιχείου β) της παρούσας παραγράφου που ανά εκδότη είναι άνω του πέντε τοις εκατό (5%), δεν επιτρέπεται αθροιζόµενες να υπερβαίνουν το ογδόντα τοις εκατό (80%) του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, τηρουµένου του ορίου του 25% ανά εκδότη. 5. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 και του στοιχείου β) της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να συνδυάζει, αθροιστικά, άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε: α) επενδύσεις σε κινητές αξίες ή µέσα χρηµαταγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισµό, β) καταθέσεις στον οργανισµό αυτό, ή/και γ) κινδύνους από πράξεις εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων µε αντισυµβαλλόµενο τον οργανισµό αυτό. 6. α) Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες ή µέσα χρηµαταγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισµό ή οι καταθέσεις στον οργανισµό αυτόν ή οι πράξεις σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα µε αντισυµβαλλόµενο τον εν λόγω οργανισµό που έχουν πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2, 3, 4, και 5 του παρόντος άρθρου και τηρουµένου του στοιχείου β) της παρούσας παραγράφου 6, δεν πρέπει να υπερβαίνουν αθροιστικά το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. β) Η έκθεση κινδύνου ως προς έναν αντισυµβαλλόµενο στον οποίο εκτίθεται το Αµοιβαίο Κεφάλαιο κατά τη διενέργεια πράξης εξωχρηµατιστηριακού παραγώγου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει: βα) το δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου όταν ο αντισυµβαλλόµενος είναι πιστωτικό ίδρυµα ως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 1(στ) του προηγούµενου άρθρου (στοιχείο στ της παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012), ή ββ) το πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. 7. Το σύνολο των επενδύσεων σε κινητές αξίες και σε µέσα χρηµαταγοράς του στοιχείου α) της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να αυξηθεί µέχρι το εκατό τοις εκατό (100%) του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις: α) το Αµοιβαίο Κεφάλαιο έχει επενδύσει σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς που ανήκουν σε τουλάχιστον έξι (6) διαφορετικές εκδόσεις και οι αξίες που ανήκουν σε κάθε έκδοση δεν υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, και β) Τα κράτη που εκδίδουν ή εγγυώνται τις κινητές αξίες και τα µέσα χρηµαταγοράς, στα οποία προτίθεται να επενδύσει το Αµοιβαίο Κεφάλαιο άνω του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του 6

7 καθαρού ενεργητικού του είναι τα κράτη µέλη της ΕΕ, ή τρίτα κράτη όπως αυτά ορίζονται εκάστοτε µε σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι δηµόσιοι διεθνείς οργανισµοί που εκδίδουν ή εγγυώνται τις κινητές αξίες και τα µέσα χρηµαταγοράς στα οποία προτίθεται να επενδύσει το Αµοιβαίο Κεφάλαιο άνω του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του καθαρού ενεργητικού του, είναι οι εξής: WORLD BANK GROUP, EUROPEAN INVESTMENT BANK, EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT, EUROPEAN UNION, AFRICAN DEVELOPMENT BANK, ASIAN DEVELOPMENT BANK, INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK. 8. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο τηρουµένου του ορίου που προβλέπεται στη παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου δύναται να επενδύει, αθροιστικά, ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς των εταιρειών του ίδιου οµίλου. 9. Η Εταιρεία για τους ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται: α) χρησιµοποιεί διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων που της επιτρέπουν να ελέγχει και να υπολογίζει, ανά πάσα στιγµή, τους κινδύνους των θέσεων και την επίδρασή τους στη συνολική έκθεση κινδύνου του χαρτοφυλακίου. β) χρησιµοποιεί διαδικασίες που της επιτρέπουν την ακριβή και αντικειµενική αποτίµηση της αξίας των εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων και γ) κοινοποιεί τακτικά στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, µε τρόπο που η τελευταία καθορίζει µε απόφασή της, τους τύπους των παραγώγων χρηµατοπιστωτικών µέσων, τους υποκείµενους κινδύνους, τα ποσοτικά όρια και τις επιλεγείσες µεθόδους εκτίµησης των κινδύνων από πράξεις σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα, για κάθε ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται. δ) Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να χρησιµοποιεί τεχνικές και µέσα που συνδέονται µε κινητές αξίες, µέσα χρηµαταγοράς και παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα, εφόσον οι τεχνικές και τα µέσα χρησιµοποιούνται µε σκοπό την αποτελεσµατική διαχείριση ή/και την αντιστάθµιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, υπό τις προϋποθέσεις και εντός των ορίων που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθορίζει µε απόφασή της. Όταν οι πράξεις αυτές πραγµατοποιούνται µε τη χρήση παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων, οι προϋποθέσεις και τα όρια συνάδουν µε τις διατάξεις του Ν. 4099/2012. Οι πράξεις αυτές δεν επιτρέπεται να επιφέρουν παρέκκλιση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου από τον επενδυτικό του σκοπό, όπως αυτός ορίζεται στον παρόντα κανονισµό και στο ενηµερωτικό του δελτίο. ε) Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιτρέπεται να επενδύει, στο πλαίσιο της επενδυτικής του πολιτικής, σύµφωνα µε τον Κανονισµό του και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4099/2012, σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα, εφόσον η έκθεση σε κίνδυνο των υποκείµενων στοιχείων του παράγωγου χρηµατοπιστωτικού µέσου σε συνδυασµό µε την έκθεση κινδύνου από την επένδυση σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς του ίδιου εκδότη δεν υπερβαίνει, αθροιστικά, τα επενδυτικά όρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 8 του παρόντος άρθρου του κανονισµού (άρθρο 61 του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει). Όταν το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα µε υποκείµενη αξία δείκτη, οι επενδύσεις αυτές δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό των επενδυτικών ορίων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 8 του παρόντος άρθρου του κανονισµού. στ) Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο διασφαλίζει ότι ο συνολικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται σε σχέση µε τα παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα, δεν υπερβαίνει τη συνολική καθαρή αξία του ενεργητικού του. Η έκθεση κινδύνου υπολογίζεται µε βάση την τρέχουσα αξία των υποκείµενων στοιχείων των παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων, τον κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου, τις µελλοντικές κινήσεις της αγοράς και τον διαθέσιµο χρόνο για τη ρευστοποίηση των θέσεων. 7

8 ζ) Όταν µια κινητή αξία ή ένα µέσο χρηµαταγοράς ενσωµατώνει παράγωγο χρηµατοπιστωτικό µέσο το παράγωγο αυτό πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισµό των επενδυτικών ορίων περί παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων της παρούσας παραγράφου (άρθρο 60 του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει). 10. α) Η Εταιρεία, για το σύνολο των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, δεν επιτρέπεται να αποκτά µετοχές εταιρείας που έχει την καταστατική της έδρα στην Ελλάδα ή σε τρίτο κράτος µε ή χωρίς δικαίωµα ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου της αντίστοιχης κατηγορίας µετοχών. β) Η Εταιρεία, για το σύνολο των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, δεν επιτρέπεται να αποκτά µετοχές εταιρείας που έχει την καταστατική της έδρα σε άλλο κράτος µέλος, µε ή χωρίς δικαίωµα ψήφου, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου της αντίστοιχης κατηγορίας µετοχών, εκτός εάν η εθνική νοµοθεσία του άλλου κράτους µέλους έχει θέσει άλλους περιορισµούς. 11. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να αποκτά ποσοστό µεγαλύτερο του: α) δέκα τοις εκατό (10%) των µετοχών µε δικαίωµα ψήφου ενός εκδότη, β) δέκα τοις εκατό (10%) των µετοχών χωρίς δικαίωµα ψήφου ενός εκδότη, γ) δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των οµολογιών ενός εκδότη, δ) δέκα τοις εκατό (10%) των µέσων χρηµαταγοράς ενός εκδότη, ε) είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των µεριδίων ενός ΟΣΕΚΑ ή ενός άλλου οργανισµού συλλογικών επενδύσεων της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει. Τα επενδυτικά όρια των στοιχείων γ, δ και ε της παρούσας παραγράφου είναι δυνατόν να µην τηρούνται κατά την απόκτηση, εάν τη στιγµή εκείνη δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί η ακαθάριστη αξία των οµολογιών ή των µέσων χρηµαταγοράς ή η καθαρή αξία των µεριδίων των ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων. 12. Οι περιορισµοί των παραγράφων 10 και 11 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για τις κινητές αξίες και τα µέσα της χρηµαταγοράς των παραγράφων 4 και 7 του παρόντος άρθρου (παράγραφοι 4 και 7 του άρθρου 61 του Ν.4099/2012), καθώς και για µετοχές εταιρείας που έχει την καταστατική της έδρα σε τρίτο κράτος, εφόσον σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του εν λόγω κράτους η εν λόγω τοποθέτηση σε µετοχές της εταιρείας αποτελεί τη µόνη δυνατότητα επένδυσης σε τίτλους εκδοτών αυτού του κράτους, υπό τον όρο ότι η εταιρεία αυτή τηρεί κατά την άσκηση της επενδυτικής της πολιτικής τα επενδυτικά όρια που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 59, 61, 64 και 65 του Ν.4099/2012, όπως ισχύει. 13. α) Η Εταιρεία καθώς και ο Θεµατοφύλακας του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, όταν ενεργούν για λογαριασµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου δεν επιτρέπεται να δανείζονται. Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται να δανείζονται σε ξένο νόµισµα µε δάνειο αντιστήριξης (δάνειο τύπου «back to back»). β) Κατά παρέκκλιση του στοιχείου α) της παρούσας παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η σύναψη δανείων προσωρινού χαρακτήρα για λογαριασµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, αποκλειστικά µε πιστωτικό ίδρυµα, µέχρι ποσού ίσου µε το δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και µόνο για την ικανοποίηση αιτήσεων εξαγοράς µεριδίων του εφόσον κρίνεται ως µη συµφέρουσα η ρευστοποίηση στοιχείων του ενεργητικού του. Για την εξασφάλιση των δανείων αυτών µπορεί να συνίσταται ενέχυρο επί κινητών αξιών του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 8

9 14. α) Τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 59 και 60 του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει, η Εταιρεία καθώς και ο Θεµατοφύλακας, όταν ενεργούν για λογαριασµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, δεν επιτρέπεται να χορηγούν πιστώσεις ή να εγγυώνται υπέρ τρίτου. β) Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται να αποκτούν κινητές αξίες, µέσα χρηµαταγοράς ή άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 (ε), (ζ) και (η) του προηγούµενου άρθρου (περιπτώσεις ε), ζ) και η) της παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει), ), τα οποία δεν έχουν εξοφληθεί στο ακέραιο. 15. Η Εταιρεία και ο Θεµατοφύλακας, όταν ενεργούν για λογαριασµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, δεν επιτρέπεται να πραγµατοποιούν ακάλυπτες πωλήσεις κινητών αξιών, µέσων χρηµαταγοράς ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων, αναφερόµενων στην παράγραφο 1 (ε), (ζ) και (η) του προηγούµενου άρθρου (περιπτώσεις ε), ζ) και η) της παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει). 16. Εάν το Αµοιβαίο Κεφάλαιο υπερβεί τα επενδυτικά όρια του παρόντος άρθρου του Κανονισµού (άρθρα 60 έως και 64 του Ν. 4099/2012) για άλλους λόγους πέραν αυτών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 65 του Ν. 4099/2012, καθώς και για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του, υποχρεούται να εκποιήσει ότι απέκτησε καθ υπέρβαση των εν λόγω ορίων, εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την απόκτηση, µε γνώµονα το συµφέρον των µεριδιούχων. 17. Επιτρέπεται υπέρβαση των ορίων που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 61, 62, 63 και 64 του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει ) όταν το Αµοιβαίο Κεφάλαιο ασκεί δικαιώµατα που συνδέονται µε κινητές αξίες ή µέσα χρηµαταγοράς που περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιό του ή η υπέρβαση των ορίων είναι αποτέλεσµα συγχώνευσης εταιρειών. Σε αυτή την περίπτωση, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο υποχρεούται να εκποιήσει ότι απέκτησε καθ' υπέρβαση των ως άνω ορίων (άρθρα 61, 62, 63 και 64 του Ν.4099/2012, όπως ισχύει, εντός τριών (3) µηνών από την απόκτησή µε γνώµονα το συµφέρον των µεριδιούχων. 18. Συναλλαγές που διενεργούνται κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 59 έως και 64 του Ν. 4099/2012 δεσµεύουν νοµικώς τους αντισυµβαλλοµένους. ΑΡΘΡΟ 6. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. Η Εταιρεία αποτιµά τα στοιχεία του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου (άρθρο 11 του Ν. 4099/2012) και λογιστικούς κανόνες που θεσπίζονται µε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2. α) Ο προσδιορισµός της αξίας του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου γίνεται σύµφωνα µε τους κανόνες του παρόντος άρθρου. Για τον προσδιορισµό της αξίας του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου αφαιρούνται οι αµοιβές και οι προµήθειες της Εταιρείας, του θεµατοφύλακα και των µελών των οργανωµένων αγορών, τα έξοδα των υποχρεωτικών από τον παρόντα νόµο δηµοσιεύσεων, οι δαπάνες που σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό βαρύνουν το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, καθώς και τα κέρδη που διανέµονται στους µεριδιούχους κατά την αποτίµηση της 31ης εκεµβρίου κάθε έτους. Με εξαίρεση τις υποχρεωτικές από τον παρόντα νόµο δηµοσιεύσεις, οποιαδήποτε άλλη δηµοσίευση σχετικά µε το Αµοιβαίο Κεφάλαιο γίνεται µε έξοδα της εταιρείας διαχείρισης του. β) Για τον προσδιορισµό της καθαρής τιµής του µεριδίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου διαιρείται το σύνολο της αξίας του καθαρού ενεργητικού του µε τον αριθµό των µεριδίων του. Η τιµή διάθεσης και η τιµή εξαγοράς του µεριδίου Αµοιβαίου Κεφαλαίου επιτρέπεται να υπερβαίνει ή να υπολείπεται, αντίστοιχα, της καθαρής τιµής του µεριδίου του κατά το ποσοστό της αντίστοιχης προµήθειας διάθεσης ή εξαγοράς. 3. Το καθαρό ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, ο αριθµός των µεριδίων του, η καθαρή τιµή µεριδίου, η τιµή διάθεσης και η τιµή εξαγοράς µεριδίου υπολογίζονται κάθε εργάσιµη ηµέρα και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. 9

10 ΑΡΘΡΟ 7. ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Το ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου διαιρείται ανά πάσα στιγµή σε ίσης αξίας ονοµαστικά µερίδια ή, εφόσον τα µερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου δεν είναι εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά και σε ονοµαστικά κλάσµατα µεριδίου. Ο αριθµός των κυκλοφορούντων µεριδίων αυξάνεται µε την έκδοση και διάθεση νέων και µειώνεται µε την εξαγορά και ακύρωση µεριδίων που έχουν ήδη εκδοθεί. Κατά την ηµέρα συστάσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, η τιµή εκδόσεως του µεριδίου ορίστηκε στο 1,47 ΕΥΡΩ (500 δρχ.). Η έκδοση και διάθεση νέων µεριδίων αποφασίζεται ελεύθερα από την Εταιρεία, η οποία µπορεί να αποδέχεται κατά τη διακριτική της ευχέρεια τις αιτήσεις συµµετοχής στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο. Τα µερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου δύνανται να διακρίνονται σε διαφορετικές κατηγορίες (classes), οι οποίες παρέχουν διαφορετικά δικαιώµατα, ιδίως όσον αφορά σε θέµατα όπως οι προµήθειες διάθεσης και εξαγοράς, η κατηγορία των επενδυτών στους οποίους απευθύνονται, η αµοιβή της εταιρείας διαχείρισης, το ελάχιστο ποσό επένδυσης ή οποιοσδήποτε συνδυασµός των ανωτέρω. Τα µερίδια της ίδιας κατηγορίας παρέχουν ίδια δικαιώµατα στους µεριδιούχους τους. Τυχόν κόστος που προκύπτει κατά την έκδοση νέας κατηγορίας µεριδίων λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της τιµής του µεριδίου της νέας κατηγορίας. Η τιµή του µεριδίου υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία µεριδίων. Η συµµετοχή στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο αποδεικνύεται µε την καταχώριση των αντίστοιχων µεριδίων και των στοιχείων του δικαιούχου ή των δικαιούχων τους σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο της Εταιρείας, ή, εφόσον τα µερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά, µε την καταχώρηση των µεριδίων και των στοιχείων των δικαιούχων στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας Συστήµατος Άυλων Τίτλων. Εάν τα µερίδια δεν είναι εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά, η τήρηση του ειδικού ηλεκτρονικού αρχείου που αναφέρεται παραπάνω µπορεί να ανατεθεί από την Εταιρεία σε τρίτο, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει. Τα µερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι δυνατόν να ανήκουν σε περισσότερους από έναν δικαιούχο, οπότε εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν. 5638/1932 περί καταθέσεως σε κοινό λογαριασµό. Τα µερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου µεταβιβάζονται αιτία θανάτου του δικαιούχου, εν ζωή δε µόνο µεταξύ συζύγων και συγγενών πρώτου και δευτέρου βαθµού. Η µεταβίβαση καταχωρείται στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο που τηρεί η Εταιρεία ή τυχόν τρίτος, κατά τα οριζόµενα ανωτέρω. Τα µερίδια Αµοιβαίου Κεφαλαίου δύναται να ενεχυριάζονται σε εξασφάλιση απαιτήσεως κατά τους όρους των παρ. 1, 2 του άρθρου 3 του Α.Ν. 1818/1951 περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων που αφορούν στην ονοµαστικοποίηση των µετοχών και το χρηµατιστήριο αξιών (ΦΕΚ 149Α) και των άρθρων 1244 επ. του Αστικού Κώδικα. Η σύσταση ενεχύρου επί µεριδίων προϋποθέτει σχετική καταχώριση της πράξης στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο που τηρεί η Εταιρεία ή τυχόν τρίτος, κατά τα οριζόµενα ανωτέρω. Η ικανοποίηση του δικαιώµατος του ενεχυρούχου δανειστή διενεργείται µε αίτησή του προς την Εταιρεία για εξαγορά των µεριδίων. ΑΡΘΡΟ 8. ΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 1. Για την απόκτηση µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου από οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο, απαιτείται: α) η υποβολή αιτήσεως µε τη µορφή ειδικού για αυτό τον σκοπό εντύπου προς την Εταιρεία ή προς τα εξουσιοδοτηµένα κάθε φορά από την Εταιρεία πρόσωπα σύµφωνα µε τα σχετικώς οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Ν. 4099/2012, καθώς και η καταβολή του ποσού 10

11 που επιθυµεί να επενδύσει. Η υποβολή της αίτησης του υποψήφιου µεριδιούχου γίνεται µε τρόπο, ο οποίος διασφαλίζει την ταυτοποίηση των στοιχείων του υποψήφιου µεριδιούχου, β) χορήγηση του εντύπου «Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές», κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 82 του Ν. 4099/2012, και γ) καταβολή στον θεµατοφύλακα του συνόλου της αξίας των µεριδίων σε µετρητά ή/και, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής τους από την εταιρεία διαχείρισης, σε κινητές αξίες κατά την έννοια της περίπτωσης (ιε) του άρθρου 3 του Ν. 4099/2012, που είναι εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά κατά την έννοια της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του Ν. 3606/ Το ελάχιστο ποσό για πρώτη φορά συµµετοχής στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο καθορίζεται στο ποσό των Η αποδοχή των αιτήσεων συµµετοχής στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο αποφασίζεται από την Εταιρεία σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος κανονισµού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 4. Η Εταιρεία παραδίδει δωρεάν σε έντυπη µορφή στους επενδυτές, κατόπιν αιτήµατός τους, το ενηµερωτικό δελτίο του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, τον κανονισµό του και την τελευταία ετήσια και εξαµηνιαία έκθεσή του. 5. Η Εταιρεία, µπορεί να διανείµει δωρεάν µερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου στους µεριδιούχους του, ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η παραπάνω άδεια δεν απαιτείται σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία αποφασίσει την επανεπένδυση του µερίσµατος σε µερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 6. Η τιµή διάθεσης των µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου προσδιορίζεται µε βάση την αξία του µεριδίου την ηµέρα υποβολής της αίτησης για την απόκτηση των µεριδίων, κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 11 του Ν. 4099/2012, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί ολοσχερώς στον θεµατοφύλακα η αξία των µεριδίων. 7. Η Εταιρεία ή τα εξουσιοδοτηµένα κάθε φορά από την Εταιρεία πρόσωπα σύµφωνα µε τα σχετικώς οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Ν. 4099/2012 ζητούν από τον υποψήφιο µεριδιούχο να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τις γνώσεις, την εµπειρία και τον κίνδυνο που είναι διατεθειµένος να αναλάβει αναφορικά µε την επένδυση στο συγκεκριµένο Αµοιβαίο Κεφάλαιο, προκειµένου να εκτιµήσουν κατά πόσον το συγκεκριµένο Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για τον µεριδιούχο. Τα παραπάνω ισχύουν και για τους υφιστάµενους µεριδιούχους του Αµοιβαίου Κεφαλαίου που επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν νέες επενδύσεις, εφόσον έχει µεταβληθεί κάποια από τις πληροφορίες που έχουν ήδη παράσχει. Εφόσον κρίνουν, βάσει των πληροφοριών που έχουν λάβει σύµφωνα µε τα παραπάνω, ότι το συγκεκριµένο Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν είναι κατάλληλο για τον υποψήφιο µεριδιούχο, οφείλουν να τον προειδοποιήσουν σχετικά. Η προειδοποίηση αυτή µπορεί να παρέχεται σε τυποποιηµένη µορφή. Εάν ο υποψήφιος µεριδιούχος δεν παράσχει τις παραπάνω αναφερόµενες πληροφορίες ή αν παράσχει ανεπαρκείς πληροφορίες, η Εταιρεία ή τα εξουσιοδοτηµένα κάθε φορά από την Εταιρεία πρόσωπα σύµφωνα µε τα σχετικώς οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Ν. 4099/2012 οφείλουν να τον προειδοποιήσουν ότι για το λόγο αυτόν δεν δύνανται να κρίνουν κατά πόσον το συγκεκριµένο Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο γι` αυτόν. Η προειδοποίηση αυτή µπορεί να παρέχεται σε τυποποιηµένη µορφή. 8. Η Εταιρεία ή τα εξουσιοδοτηµένα κάθε φορά από την Εταιρεία πρόσωπα σύµφωνα µε τα σχετικώς οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Ν. 4099/2012 µπορούν να διαθέτουν µερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου χωρίς να έχουν λάβει τις πληροφορίες της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, εφόσον τα µερίδια του συγκεκριµένου Αµοιβαίου Κεφαλαίου διατίθενται κατόπιν πρωτοβουλίας του µεριδιούχου ή υποψήφιου µεριδιούχου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν προειδοποιήσει εγγράφως τον µεριδιούχο ή υποψήφιο µεριδιούχο ότι για το λόγο αυτόν δεν υποχρεούνται να αξιολογήσουν αν το συγκεκριµένο Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για αυτόν. Η προειδοποίηση αυτή µπορεί να παρέχεται σε τυποποιηµένη µορφή. 11

12 ΑΡΘΡΟ 9. ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 1. α) Με την επιφύλαξη της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η Εταιρεία είναι υποχρεωµένη, ύστερα από αίτηση του µεριδιούχου να προβαίνει σε εξαγορά µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, στην τιµή εξαγοράς των µεριδίων κατά την ηµέρα υποβολής της σχετικής αίτησης εξαγοράς. Αιτήσεις εξαγοράς υποβάλλονται στην Εταιρεία ή στα εξουσιοδοτηµένα κάθε φορά από την Εταιρεία πρόσωπα σύµφωνα µε τα σχετικώς οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Ν. 4099/2012 µε τρόπο, ο οποίος διασφαλίζει την ταυτοποίηση των στοιχείων του µεριδιούχου µέσω εντύπου που παρέχεται από την Εταιρεία και περιλαµβάνει απαραίτητα, πέραν των άλλων στοιχείων, τον αριθµό των µεριδίων που προσφέρονται για εξαγορά. β. Το αντίτιµο των εξαγοραζοµένων µεριδίων καταβάλλεται στον µεριδιούχο το αργότερο µέσα σε πέντε εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή της αιτήσεως εξαγοράς στην Εταιρεία ή στα εξουσιοδοτηµένα κάθε φορά από την Εταιρεία πρόσωπα σύµφωνα µε τα σχετικώς οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Ν. 4099/2012, σε µετρητά. γ. Σε περίπτωση µερικής εξαγοράς εφαρµόζεται η διαδικασία των προηγουµένων εδαφίων της παρούσας παραγράφου, ακυρώνονται τα µερίδια και γίνεται νέα καταχώριση στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο για τον αριθµό των µεριδίων που δεν προσφέρονται για εξαγορά, χωρίς καµία επιπρόσθετη επιβάρυνση µε προµήθεια από την Εταιρεία για τη νέα έκδοση. 2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις και το συµφέρον των µεριδιούχων, επιτρέπεται κατόπιν αιτήσεως της Εταιρείας και σχετικής άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η αναστολή της εξαγοράς µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου για χρονικό διάστηµα µέχρι τριών µηνών. Η αναστολή της εξαγοράς µεριδίων µπορεί να παραταθεί για άλλους τρεις µήνες κατ ανώτατο όριο. Η αναστολή της εξαγοράς και η λήξη ή η ανάκλησή της αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Στην ανακοίνωση της αναστολής της εξαγοράς προσδιορίζεται και το χρονικό σηµείο της λήξης της. Κατά τη διάρκεια της αναστολής της εξαγοράς των µεριδίων δεν επιτρέπεται η υποβολή από µεριδιούχους αιτήσεων εξαγοράς. Εάν διατίθενται µερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε άλλα κράτη µέλη, η Εταιρεία γνωστοποιεί άµεσα την απόφασή της περί αναστολής εξαγοράς των µεριδίων ή τη λήξη της ισχύος της ή την ανάκλησή της στις αρµόδιες αρχές των κρατών - µελών αυτών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µε αιτιολογηµένη απόφασή της δύναται να αναστέλλει την εξαγορά µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων. Η απόφασή της αυτή γνωστοποιείται στις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών- µελών στα πλαίσια της ισχύουσας νοµοθεσίας. ΑΡΘΡΟ 10. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΟΥΣ 1. Οι µεριδιούχοι του Αµοιβαίου Κεφαλαίου επιβαρύνονται µε τις παρακάτω προµήθειες: i) Προµήθεια διάθεσης µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου η οποία ανέρχεται µέχρι 5% επί της αξίας τους. ii) Προµήθεια εξαγοράς µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου η οποία ανέρχεται µέχρι 5% επί της αξίας τους. 2. Το Ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου επιβαρύνεται µε τις παρακάτω προµήθειες, αµοιβές και λοιπά έξοδα : i) Προµήθεια διαχείρισης που ανέρχεται µέχρι 5% ετησίως, υπολογιζόµενη επί των ηµερήσιων αποτιµήσεων του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, όπως αυτό αποτιµάται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 του κανονισµού. Η προµήθεια διαχείρισης λογίζεται καθηµερινά και καταβάλλεται στην Εταιρεία σε µηνιαία βάση εντός των πέντε πρώτων ηµερών του µηνός που έπεται του υπό θεώρηση µήνα. 12

13 Στην προµήθεια διαχείρισης περιλαµβάνεται η αµοιβή της Εταιρείας, η αµοιβή του συµβούλου επενδύσεων ή/και του διαχειριστή του Αµοιβαίου Κεφαλαίου που τους έχουν τυχόν ανατεθεί αντίστοιχα καθήκοντα. ii) Προµήθεια θεµατοφυλακής που ανέρχεται µέχρι 0,3% ετησίως, υπολογιζόµενη επί των ηµερησίων αποτιµήσεων του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Η προµήθεια θεµατοφυλακής λογίζεται καθηµερινά και καταβάλλεται στον Θεµατοφύλακα σε µηνιαία βάση εντός των πέντε πρώτων ηµερών του µηνός που έπεται του υπό θεώρηση µήνα. Στη προµήθεια θεµατοφυλακής του Αµοιβαίου Κεφαλαίου περιλαµβάνεται η αµοιβή του Θεµατοφύλακα και η αµοιβή κάθε τρίτου προσώπου που τυχόν έχει στη φύλαξή του το σύνολο ή µέρος των στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Ο θεµατοφύλακας δύναται να αναθέτει, µε προηγούµενη ενηµέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και µε τη σύµφωνη γνώµη της Εταιρείας, τη φύλαξη του συνόλου ή µέρους των στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε τρίτα πρόσωπα (άρθρο 36, παρ. 3 του Νόµου 4099/2012, όπως ισχύει). iii) Αµοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, οι οποίοι ελέγχουν τις εκθέσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει. iv) Έξοδα και προµήθειες συναλλαγών που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. v) Έξοδα των προβλεπόµενων δηµοσιεύσεων από το Ν. 4099/2012 που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. vi) Έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείµενη νοµοθεσία ενηµέρωση των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. vii) Εισφορές - τέλη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που αφορούν το Αµοιβαίο Κεφάλαιο. ΑΡΘΡΟ 11. ΙΑΝΟΜΗ Ή ΕΠΑΝΕΠΕΝ ΥΣΗ ΚΕΡ ΩΝ Οι πρόσοδοι του Αµοιβαίου Κεφαλαίου από τόκους και µερίσµατα, δύναται να επανεπενδύονται ή να διανέµονται ετησίως στους µεριδιούχους, αφού προηγουµένως αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της διαχειριστικής χρήσης που βαρύνουν το Αµοιβαίο Κεφάλαιο. Τα κέρδη από την πώληση στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου δύνανται να επανεπενδύονται ή να διανέµονται ετησίως στους µεριδιούχους, κατά την κρίση της Εταιρείας, µετά την αφαίρεση τυχόν κεφαλαιακών ζηµιών που έλαβαν χώρα µέχρι το τέλος της χρήσης. Η διανοµή των κερδών γίνεται σε όλους όσους είναι κάτοχοι µεριδίων την τελευταία ηµέρα του διαχειριστικού έτους, κατά το οποίο προέκυψαν τα κέρδη. Η διανοµή των κερδών θα γίνεται εντός 3 µηνών από τη λήξη κάθε διαχειριστικού έτους. ΑΡΘΡΟ 12. ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ 1. Σε περίπτωση λύσης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου το καθαρό ενεργητικό του διανέµεται από τον θεµατοφύλακα κατ` εντολή της Εταιρείας. Μετά το πέρας της διαδικασίας διανοµής του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου συντάσσεται ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται από την Εταιρεία, τον Θεµατοφύλακα και τον Ορκωτό Ελεγκτή-λογιστή του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Η έκθεση κοινοποιείται χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο και τίθεται στη διάθεση των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου στα σηµεία διάθεσης των µεριδίων του. 2. Μεριδιούχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 των µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, έχουν δικαίωµα να ζητήσουν από την Εταιρεία τη σύγκληση της Συνελεύσεως των µεριδιούχων για οποιοδήποτε θέµα συνδέεται, άµεσα ή έµµεσα, µε τη διαχείριση του ΟΣΕΚΑ. Η Εταιρεία υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση των µεριδιούχων, το αργότερο εντός τριάντα ηµερών από την επίδοση της αιτήσεως του προηγούµενου εδαφίου. 3. Εάν η αξία του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, σε σχέση µε την αξία αναφοράς, όπως αυτή προσδιορίζεται στα επόµενα εδάφια, µειωθεί κατά πέντε δέκατα ( 5/10), η 13

14 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαιτεί από την Εταιρεία να συγκαλέσει συνέλευση των µεριδιούχων του µε θέµα τη λύση του. Η αξία αναφοράς ανάγεται στην πρώτη ηµέρα κάθε ηµερολογιακού τριµήνου και υπολογίζεται ως ο αριθµητικός µέσος όρος της αξίας του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου των εκάστοτε τελευταίων τεσσάρων (4) τριµήνων. Με τη συµπλήρωση εκάστου νέου τριµήνου, η αξία του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου στο τρίµηνο αυτό θα αντικαθιστά, κατά τον ανωτέρω υπολογισµό της αξίας αναφοράς, την αντίστοιχη αξία του παλαιότερου τριµήνου. Με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για σύγκληση συνέλευσης των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, αναστέλλεται η εξαγορά των µεριδίων του. Εάν η συνέλευση αποφασίσει τη λύση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, το δικαίωµα εξαγοράς µεριδίων του δεν δύναται να ασκηθεί πλέον. Σε αντίθετη περίπτωση, ανακαλείται η αναστολή της εξαγοράς µεριδίων. Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε.ΤΣΕΡΤΟΣ Υποδιευθυντής K.ΣΠΥΡΙ ΑΚΗ Προϊσταµένη Τµήµατος Ε. ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ιευθύνων Σύµβουλος Ρ. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗ Υποδιευθύντρια ικτύων, & Μεριδιούχων ΟΣΕ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 14

A/K ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια - Μετοχικό Εξωτερικού

A/K ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια - Μετοχικό Εξωτερικού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ A/K ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια - Μετοχικό Εξωτερικού Μάρτιος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

A/K ΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Blue - Fund of Funds Οµολογιακό

A/K ΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Blue - Fund of Funds Οµολογιακό ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ A/K ΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Blue - Fund of Funds Οµολογιακό Μάρτιος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός. A/K NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 Μετοχικό

Κανονισµός. A/K NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 Μετοχικό Κανονισµός A/K NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 Μετοχικό Μάρτιος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 2 AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ NBGAM ETF GREECE &

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ - Μετοχικό Εξωτερικού Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Μ Ο Ι Β Α Ι Ο Υ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ι Σ Τ Η E U R O P E A N O P P O R T U N I T I E S Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους µεριδιούχους ανάλογα µε τον αριθµό των µεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους µεριδιούχους ανάλογα µε τον αριθµό των µεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ MONEY PLUS ιαχείρισης ιαθεσίµων Κανονισµός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων, (πρώην ΙΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΑΡΘΡΟ 1 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «AΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1-11 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ALPHA BANK Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 223701000 Έδρα : Αθήνα, Σταδίου 40, 102 52 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 6100/06/Β/86/53 ΦΕΚ 1633/1972 Εδρα : Αθήνα, Μητροπόλεως 45, 10556 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ 1 ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία «ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ HIGH YIELD CORPORATE BOND Ομολογιακό AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Κανονισμός. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ HIGH YIELD CORPORATE BOND Ομολογιακό AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ HIGH YIELD CORPORATE BOND Ομολογιακό Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN

Διαβάστε περισσότερα

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ 1 ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του. ΔΗΛΟΣ Delta Sky Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΟΣ Delta Smart Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο

ΔΗΛΟΣ Delta Smart Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΔΗΛΟΣ Delta Smart Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους µεριδιούχους ανάλογα µε τον αριθµό των µεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους µεριδιούχους ανάλογα µε τον αριθµό των µεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red - Fund of Funds Μετοχικό Κανονισµός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων Α.Ε., στο εξής καλούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 240/13.5.2015 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 240/13.5.2015 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 1 3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 240/13.5.2015 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (ΕΥΡΩ) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ALPHA BANK Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: Έδρα : Αθήνα, Σταδίου 40,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (ΕΥΡΩ) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ALPHA BANK Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: Έδρα : Αθήνα, Σταδίου 40, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (ΕΥΡΩ) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ALPHA BANK Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 223701000 Έδρα : Αθήνα, Σταδίου 40, 102 52 ΣΕΠΤΕMΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

K Α N Ο N Ι Σ Μ Ο Σ EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ

K Α N Ο N Ι Σ Μ Ο Σ EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ K Α N Ο N Ι Σ Μ Ο Σ EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΑΡ.Μ.ΑΕ : 6068/06/Β/86/07 Έδρα : Αθήνα, Όθωνος 8, 105 57 Άρθρο 1 Αµοιβαίο Κεφάλαιο 1. Το αµοιβαίο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφαση Ε.Κ 6115/14.08.1996) (Αποφ. Ε.Κ. 16/5.1.05 / Φ.Ε.Κ Β/86/26.1.2005) Άρθρο 1 - ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιακό Εσωτερικού (Απόφαση Ε.Κ. 146/ , ΦΕΚ/Β/371/ )

Κανονισμός PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιακό Εσωτερικού (Απόφαση Ε.Κ. 146/ , ΦΕΚ/Β/371/ ) Κανονισμός PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιακό Εσωτερικού (Απόφαση Ε.Κ. 146/04.05.1993, ΦΕΚ/Β/371/24.05.1993) Αρ. Αδείας Τροποποίησης: 201/27.03.2014 Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK EUROLAND, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙΕΘΝΕΣ KANONIΣΜΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK EUROLAND, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙΕΘΝΕΣ KANONIΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK EUROLAND, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙΕΘΝΕΣ Απ. Ε. Κ. : 22/286/06-11-2001, ΦΕΚ : 1567Β/23-11-2001 KANONIΣΜΟΣ AΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απ. Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ.Μ.Α.Ε.49112/06/Β/01/11 - ΦΕΚ 3335/5-6-2001 EΔΡΑ: Χρήστου Λαδά 2, ΑΘΗΝΑ 105 61 ΤΗΛΕΦΩΝO: 210 3396 860 FAX: 210 3238 697 email: info@atticawealth.gr, website: www.atticawealth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ.Μ.Α.Ε.49112/06/Β/01/11 - ΦΕΚ 3335/5-6-2001 EΔΡΑ: Χρήστου Λαδά 2, ΑΘΗΝΑ 105 61 ΤΗΛΕΦΩΝO: 210 3396 860 FAX: 210 3238 697 email: info@atticawealth.gr, website: www.atticawealth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Άρθρο 1 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τελευταία τροποποίηση κανονισμού Απ. Ε.Κ.: 441/16.7.2007 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «NOVΑBANK

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΑΡΘΡΟ 1 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «AΛΦΑ ASSET MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ

3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ 1 3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006., ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006.

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006. 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006., ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) (ΑΠΟΦΑΣΗ 128/ της Ε.Κ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) (ΑΠΟΦΑΣΗ 128/ της Ε.Κ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) (ΑΠΟΦΑΣΗ 128/27.09.2011 της Ε.Κ.) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ KANONΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK ALL WEATHER ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απ. Ε. Κ. : 22/286/06-11-2001, ΦΕΚ : 1567B/23-11-2001 13/05-01-2005, ΦΕΚ : 5B/10-01-2005 KANONIΣΜΟΣ AΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NΤΤ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ(EUR) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Χωρών

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Χωρών TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Χωρών Αριθμός Φ.Ε.Κ. Β 329/18-05-1992 Αρθρο 1. Εταιρία Διαχειρίσεως και Θεματοφύλακας 1. Εταιρία Διαχείρισης είναι η Ανώνυμη Εταιρία με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «AΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.» και έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ING ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ING ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ING ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006., ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «AΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010 ΑΡΘΡΟ 1 Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN EMERGING EMEA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Εταιρεία Διαχείρισης: MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44673/06/Β/99/55 ΦΕΚ 10121/17

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυµη Εταιρία ιαχειρίσεως µε την επωνυµία «AΛΦΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ A.E.» και έδρα την Αθήνα, η οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 / Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7,

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 / Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, στο εξής καλούμενη «ΑΕΔΑΚ», με έδρα την Αθήνα (οδός Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Κανονισμοί Αμοιβαίων Κεφαλαίων

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Κανονισμοί Αμοιβαίων Κεφαλαίων TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Κανονισμοί Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Περιεχόμενα Σελίδα ΤRΙΤΟΝ Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ KANONΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MetLife Alico METOXIKO ΔΕΙΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MetLife Alico ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛ.ΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛ.ΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛ.ΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Συνεδρίαση 15/847/7.8.08 (ΦΕΚ 1715/26.08.08, Τεύχος Β) Άρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ - ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ AΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ, ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφαση Ε.Κ. 2/816/

KANONIΣΜΟΣ AΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ, ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφαση Ε.Κ. 2/816/ KANONIΣΜΟΣ AΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ, ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφαση Ε.Κ. 2/816/26.3.2008 ΑΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία PROFUND ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Εδρα : Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Εδρα : Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Εδρα : Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MetLife Alico ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MetLife Alico ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 AΡΘΡΟ 2 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND. Σελ. 1 / 12

ΑΡΘΡΟ 1 AΡΘΡΟ 2 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND. Σελ. 1 / 12 ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Α.Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυµη Εταιρία ιαχειρίσεως µε την επωνυµία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (στο εξής : Α.Ε. ιαχειρίσεως ή ALPHA TRUST

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕN ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 Άρθρο 1 - Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ALICO AIG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/8-4-92 Εδρα : Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

ALICO AIG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/8-4-92 Εδρα : Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ALICO AIG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/8-4-92 Εδρα : Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ TRUST ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD)

ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕN ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 Άρθρο 1 - Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.-04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Μαρούσι, Κηφισίας 119, 15124

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Μαρούσι, Κηφισίας 119, 15124 MetLife ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Μαρούσι, Κηφισίας 119, 15124 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙOΥ MARFIN ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙOΥ MARFIN ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙOΥ MARFIN ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Εταιρία ιαχείρισης: MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44673/06/Β/99/55

Διαβάστε περισσότερα

ALICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Εδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

ALICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Εδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ALICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/8-4-92 Εδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Αρ. Αδείας:

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MetLife Alico FUND OF FUNDS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ Εταιρεία Διαχείρισης: MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44673/06/Β/99/55

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROTON Μικτό Εσωτερικού. Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Συνεδρίαση 10/375/ (ΦΕΚ Β 1416/06.11.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROTON Μικτό Εσωτερικού. Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Συνεδρίαση 10/375/ (ΦΕΚ Β 1416/06.11. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROTON Μικτό Εσωτερικού. Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Συνεδρίαση 10/375/16.10.2002 (ΦΕΚ Β 1416/06.11.2002) Θεματοφύλακας: Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα ίκτυα Πωλήσεων Τµήµα Sales Operations Ηµεροµηνία Πέµπτη 8 Οκτωβρίου 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERAMERICAN ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Όλα τα ίκτυα Πωλήσεων Τµήµα Sales Operations Ηµεροµηνία Πέµπτη 8 Οκτωβρίου 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERAMERICAN ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προς Από Όλα τα ίκτυα Πωλήσεων Τµήµα Sales Operations Ηµεροµηνία Πέµπτη 8 Οκτωβρίου 2009 ΘΕΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERAMERICAN ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Κοινοποίηση κ.κ. Γ.

Διαβάστε περισσότερα

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαθεσίμων Ευρώ Βραχυχρόνιας Διάρκειας

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαθεσίμων Ευρώ Βραχυχρόνιας Διάρκειας TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαθεσίμων Ευρώ Βραχυχρόνιας Διάρκειας Αριθμός Φ.Ε.Κ. Β 40/03-02-1993 Αρθρο 1. Εταιρία Διαχειρίσεως και Θεματοφύλακας 1. Εταιρία Διαχείρισης είναι η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 10 η / /4, ΦΕΚ 723/Β/ ΑΡΘΡΟ 1 AΡΘΡΟ 2

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 10 η / /4, ΦΕΚ 723/Β/ ΑΡΘΡΟ 1 AΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Εταιρία ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ορίζεται η ανώνυµη εταιρεία διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων και οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MetLife Alico ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου Allianz A.E.Δ.A.K. Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μετοχών Εσωτερικού Αριθμ. Αποφ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 39-11/4/1995 ΦΕΚ 710 Β- 17/8/95 Άρθρο 1 Εταιρία Διαχείρισης - Θεματοφύλακας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου Allianz A.E.Δ.A.K. Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας Αριθμ. Αποφ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 132-12/1/1993 ΦΕΚ 40 Β- 3/2/93 Άρθρο 1 Εταιρία Διαχείρισης -

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου Allianz A.E.Δ.A.K. Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Mικτό Εσωτερικού Αριθμ. Αποφ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 132-12/1/93 ΦΕΚ 40 Β- 3/2/93 Άρθρο 1 Εταιρία Διαχείρισης - Θεματοφύλακας

Διαβάστε περισσότερα

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2013 ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 2, 105 61, ΑΘΗΝΑ Τ: 210 33 96 860, F: 210 32 38 697, E: info@atticawealth.gr, www.atticawealth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Ενημερωτικό Δελτίο 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2015 ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 2, 105 61, ΑΘΗΝΑ Τ: 210 33 96 860, F: 210 32 38 697, E: info@atticawealth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου Allianz A.E.Δ.A.K. Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων Αριθμ. Αποφ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8-19/7/1996 ΦΕΚ 708 Β- 20/8/1996 Άρθρο 1 Εταιρία Διαχείρισης - Θεματοφύλακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 Θεματοφύλακας: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού

ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 εκέµβριος 2012 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3440 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ.

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ. ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΗΛΟΣ MONEY PLUS ιαχείρισης ιαθεσίµων» Η ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία Τα δικαιώματα των συγκυρίων εκφράζονται σε μερίδια, όπου κάθε μερίδιο αντιστοιχεί στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ν.Ρ. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ν.Ρ. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2010 Ν.Ρ. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Νόμος 4209/2013 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Ηλίας Πολυζωγόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 10562 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (Άδεια Σύστασης:

Διαβάστε περισσότερα