A/K ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A/K ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ A/K ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού Ιούλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού Κανονισµός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων Ανώνυµος Εταιρεία), στο εξής καλούµενη Εταιρεία, έχει ως σκοπό τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ και επιπροσθέτως τη διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, την παροχή επενδυτικών συµβουλών και τη φύλαξη και διοικητική διαχείριση µεριδίων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων. Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο. 2. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον ΟΣΕΚΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει, και τηρεί τους λογαριασµούς διαχειρίσεώς του. 3. Η Εταιρεία µπορεί να διαθέτει µερίδια του ΟΣΕΚΑ απευθείας ή/και µέσω πιστωτικών ιδρυµάτων, εταιρειών διαχείρισης, ασφαλιστικών εταιρειών, Ε.Π.Ε.Υ. και ανωνύµων εταιρειών επενδυτικής διαµεσολάβησης (ΑΕΕ ). 4. Καθήκοντα Θεµατοφύλακα του ΟΣΕΚΑ ασκεί η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει. Ο Θεµατοφύλακας ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία και στους µεριδιούχους του ΟΣΕΚΑ για κάθε ζηµιά που υφίστανται από την υπαίτια µη εκτέλεση ή πληµµελή εκτέλεση των υποχρεώσεών του. 5. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ο Θεµατοφύλακας και η Εταιρεία ενεργούν µε τρόπο ανεξάρτητο αποκλειστικά προς το συµφέρον των µεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ και σύµφωνα µε την αρχή της δίκαιης µεταχείρισής τους. 6. α) Ο θεµατοφύλακας που επιθυµεί να παραιτηθεί των καθηκόντων του οφείλει να ειδοποιήσει σχετικά την Εταιρεία τρεις (3) τουλάχιστον µήνες νωρίτερα. Ο νέος θεµατοφύλακας εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ύστερα από αίτηµα της Εταιρείας. Ο θεµατοφύλακας µπορεί επίσης να αντικατασταθεί ύστερα από αίτηµα της Εταιρείας, κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. β) Μετά την έγκριση του νέου θεµατοφύλακα, ο παραιτηθείς ή ο αντικατασταθείς του παραδίδει, βάσει πρωτοκόλλου, τα στοιχεία του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Ο θεµατοφύλακας που υπέβαλε την παραίτησή του ή του οποίου ζητήθηκε η αντικατάσταση συνεχίζει την άσκηση των καθηκόντων του µέχρι την πλήρη ανάληψη των καθηκόντων του νέου θεµατοφύλακα. γ) Σε περίπτωση παραίτησης ή αντικατάστασης του θεµατοφύλακα, η Εταιρεία οφείλει να ενηµερώσει αµελλητί τους µεριδιούχους του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σχετικά µε την ανάληψη των καθηκόντων του νέου θεµατοφύλακα, µέσω σταθερού µέσου και αναρτώντας τη σχετική ενηµέρωση στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο. ΑΡΘΡΟ 2. Ο ΟΣΕΚΑ 1. Ο ΟΣΕΚΑ «ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού» έχει τη µορφή Αµοιβαίου Κεφαλαίου σύµφωνα µε τα σχετικώς οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν. 4099/2012, στο εξής καλούµενο «Αµοιβαίο Κεφάλαιο». 2

3 2. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο συστάθηκε από την Εταιρεία το έτος 1991 µε αρχικό ενεργητικό ,57 ευρώ ( δρχ.) και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει, και τον παρόντα Κανονισµό. 3. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι οµάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, µέσα χρηµαταγοράς και µετρητά και δεν αποτελεί νοµικό πρόσωπο. Οι µεριδιούχοι του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, ως προς τις έννοµες σχέσεις από τη διαχείριση του και τα δικαιώµατα τους επί του ενεργητικού του, εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως από την Εταιρεία. 4. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι αόριστης διάρκειας. 5. Το σύνολο του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους µεριδιούχους ανάλογα µε τον αριθµό των µεριδίων τους. 6. Σύµφωνα µε τα άρθρα 75 και 77 του Ν. 4099/2012, η ετήσια και η εξαµηνιαία έκθεση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και διατίθενται στους επενδυτές µε τον τρόπο που καθορίζεται στο ενηµερωτικό δελτίο, καθώς και στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές. Η ετήσια έκθεση τίθεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού εντός τεσσάρων (4) µηνών από τη λήξη κάθε χρήσης και η εξαµηνιαία έκθεση εντός δύο (2) µηνών από τη λήξη του εξαµήνου. 7. Οι µεριδιούχοι του Αµοιβαίου Κεφαλαίου δεν ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις της Εταιρείας ή του Θεµατοφύλακα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 8. Το φορολογικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία του Αµοιβαίου Κεφαλαίου (ενδεικτικά, πράξη σύστασης, εισφορά κεφαλαίου, διάθεση και εξαγορά µεριδίων, πρόσθετη αξία) ορίζεται στο άρθρο 103 του Ν. 4099/2012, όπως εκάστοτε ισχύει. 9. α) Ο Κανονισµός του Αµοιβαίου Κεφαλαίου τροποποιείται από κοινού από την Εταιρεία και τον Θεµατοφύλακα, και εγκρίνεται στη συνέχεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατόπιν ελέγχου της νοµιµότητας των τροποποιήσεων και υπό την προϋπόθεση ότι λαµβάνεται επαρκής µέριµνα για την προστασία των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και ισχύει έναντι των µεριδιούχων από την γνωστοποίηση σε αυτούς των τροποποιήσεων. Οι τροποποιήσεις αναρτώνται χωρίς καθυστέρηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας µε ταυτόχρονη ενηµέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και επιπλέον γνωστοποιούνται χωρίς καθυστέρηση σε κάθε µεριδιούχο µε σταθερό µέσο. β) Οι τροποποιήσεις του Κανονισµού δεσµεύουν τους µεριδιούχους, οι οποίοι ωστόσο έχουν το δικαίωµα, εντός τριών (3) µηνών από την ανωτέρω γνωστοποίηση του στοιχείου α) της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου, να ζητήσουν την εξαγορά των µεριδίων τους µε βάση τους όρους εξαγοράς που ίσχυαν πριν την τροποποίηση. γ) Επιτρέπεται η διασυνοριακή και εγχώρια συγχώνευση ΟΣΕΚΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 44 έως και 55 του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει. δ) Επιτρέπεται η διάσπαση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε περισσότερα αµοιβαία κεφάλαια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει. ΑΡΘΡΟ 3. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ, ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. Επενδυτικός Σκοπός του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της κατά το δυνατόν υψηλότερης απόδοσης κυρίως από υπεραξία αλλά και από µερίσµατα. 3

4 2. Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα χαρτοφυλάκιο µεγάλης διασποράς επιλεγµένων µετοχών εσωτερικού, δίνοντας έµφαση σε µετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης (BLUE CHIPS), που είναι εισηγµένες κυρίως στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. ευτερευόντως το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τίτλους σταθερού εισοδήµατος, σε προϊόντα κεφαλαιαγοράς και µέσα χρηµαταγοράς εσωτερικού - εξωτερικού και καταθέσεις. 3. Η Α.Ε..Α.Κ. ασκεί ενεργητική διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Με τη χρήση στατιστικών και ποσοτικών αναλύσεων επιδιώκεται η βελτιστοποίηση της κατανοµής των στοιχείων του ενεργητικού του καθώς και της σχέσης κινδύνου απόδοσης. Η επιλογή µετοχικών τίτλων πραγµατοποιείται µε βάση κυρίως τα θεµελιώδη οικονοµικά στοιχεία, το µέγεθος, την καθιέρωση και τις προοπτικές των εταιρειών. 4. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επιθετικούς επενδυτές που επιθυµούν να επενδύσουν σε ένα διευρυµένο χαρτοφυλάκιο επιλεγµένων µετοχών κυρίως του ελληνικού Χρηµατιστηρίου, στοχεύοντας σε υψηλές αποδόσεις. 5. Ο επενδυτικός κίνδυνος είναι αυξηµένος, αφού το µεγαλύτερο µέρος του χαρτοφυλακίου αποτελείται από µετοχικούς τίτλους. ΑΡΘΡΟ 4. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιτρέπεται να επενδύει, στο πλαίσιο του σκοπού του (Άρθρο 3), αποκλειστικά στα παρακάτω: α) Σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς που γίνονται δεκτά ή αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά κατά την έννοια της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του Ν.3606/2007, όπως ισχύει, καθώς και των αντίστοιχων διατάξεων των εθνικών νοµοθεσιών των κρατών µελών, µε τις οποίες αυτά εναρµονίστηκαν προς τη διάταξη της περίπτωσης 14 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ, όπως ισχύει. β) Σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς, που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε άλλη εποπτευόµενη αγορά κράτους µέλους, η οποία λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισµένη και ανοικτή στο κοινό. γ) Σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς, που γίνονται δεκτά σε χρηµατιστήριο αξιών τρίτου κράτους ή που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε άλλη εποπτευόµενη αγορά τρίτου κράτους, η οποία λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισµένη και ανοικτή στο κοινό. Τα χρηµατιστήρια αξιών και οι αγορές της παρούσας περίπτωσης ορίζονται εκάστοτε µε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. δ) Σε νεοεκδιδόµενες κινητές αξίες, υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι έκδοσης περιλαµβάνουν την υποχρέωση υποβολής αίτησης για εισαγωγή σε χρηµατιστήριο αξιών ή σε άλλη αγορά των στοιχείων α), β) και γ) της παρούσας παραγράφου 1 και η εισαγωγή αυτή πραγµατοποιείται εντός ενός (1) έτους από την έκδοση. ε) Σε µερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εγκεκριµένων βάσει του Ν. 4099/2012 ή της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, όπως ισχύει, ή µερίδια άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, οι οποίοι διαθέτουν χαρακτηριστικά αντίστοιχα µε αυτά των περιπτώσεων α) και β) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 4099/2012, ανεξαρτήτως εάν είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 59 παρ. 1 στοιχείο ε) του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει. στ) Σε καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα αποδοτέες στους καταθέτες σε πρώτη ζήτηση ή προθεσµιακές καταθέσεις διάρκειας µέχρι δώδεκα (12) µηνών, εφόσον το πιστωτικό ίδρυµα έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος µέλος ή, εάν το πιστωτικό ίδρυµα έχει την καταστατική του έδρα σε τρίτο κράτος, εφόσον το πιστωτικό ίδρυµα υπόκειται σε καθεστώς προληπτικής εποπτείας, το 4

5 οποίο θεωρείται τουλάχιστον ισοδύναµο µε αυτό που προβλέπει η κοινοτική νοµοθεσία. Ως τρίτα κράτη του παρόντος στοιχείου νοούνται αυτά που ορίζονται εκάστοτε µε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από γνώµη της Τράπεζας της Ελλάδος. ζ) Σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων των εξοµοιούµενων µε αυτά µέσων που διακανονίζονται σε µετρητά, τα οποία αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε µία από τις αγορές που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας παραγράφου 1 ή παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα που αποτελούν αντικείµενο εξωχρηµατιστηριακών συναλλαγών (εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα), και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 59 παρ.1 στοιχ. ζ του Ν. 4099/2012. η) Σε µέσα χρηµαταγοράς της περίπτωσης ιστ) του άρθρου 3 του Ν. 4099/2012, πλην αυτών που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε εποπτευόµενη αγορά, εφόσον η έκδοση ή ο εκδότης των µέσων αυτών υπόκειται σε ρυθµίσεις για την προστασία των επενδυτών και των κεφαλαίων τους και εφόσον τα µέσα αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 59 παρ. 1 στοιχ. η του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει. 2. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί, επίσης, να επενδύει µέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του σε άλλες κινητές αξίες ή µέσα χρηµαταγοράς εκτός από τα αναφερόµενα ανωτέρω στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 3. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να αποκτά πολύτιµα µέταλλα ή παραστατικούς τους τίτλους. 4. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να κατέχει, δευτερευόντως, ρευστά διαθέσιµα. ΑΡΘΡΟ 5. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. Επιτρέπεται η τοποθέτηση: α)µέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε κινητές αξίες ή/και µέσα της χρηµαταγοράς του ίδιου εκδότη. β) µέχρι σαράντα τοις εκατό (40%) του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε κινητές αξίες ή/και µέσα χρηµαταγοράς εκδοτών σε καθέναν από τους οποίους έχει επενδύσει ποσοστό µεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ενεργητικού του. Ο περιορισµός του παρόντος στοιχείου δεν ισχύει για τις καταθέσεις, καθώς και για τις πράξεις εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων. Οι κινητές αξίες και τα µέσα χρηµαταγοράς των στοιχείων α) και β) της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου δεν αθροίζονται µε τις λοιπές επενδύσεις σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς κατά τον υπολογισµό του ορίου του σαράντα τοις εκατό (40%) που προβλέπεται στο παρόν στοιχείο (β) της παρούσας παραγράφου. 2. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να τοποθετεί άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε καταθέσεις στο ίδιο πιστωτικό ίδρυµα. 3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 63 και των διατάξεων των άρθρων 66 έως και 74 του Ν. 4099/2012, το σύνολο των επενδύσεων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε µερίδια ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων του στοιχείου ε της παραγράφου 1 του προηγούµενου άρθρου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του. Κατά τον υπολογισµό των επενδυτικών ορίων των παραγράφων 1 έως και 8 του παρόντος άρθρου (άρθρο 61 του Ν. 4099/2012 όπως ισχύει), δεν λαµβάνονται υπόψη οι επενδύσεις που έχουν πραγµατοποιήσει οι ΟΣΕΚΑ ή οι άλλοι οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων, µερίδια των οποίων έχουν αποκτηθεί από το Αµοιβαίο Κεφάλαιο. 4. α) Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β) του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η τοποθέτηση µέχρι τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς του ίδιου εκδότη, όταν οι κινητές αξίες ή τα µέσα χρηµαταγοράς έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυηµένα από κράτος µέλος ή από τρίτα κράτη, όπως 5

6 αυτά ορίζονται σε σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ή από δηµόσιο διεθνή οργανισµό, στον οποίο συµµετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη µέλη. β) Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β) του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η τοποθέτηση µέχρι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε οµολογίες που εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυµα που έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος µέλος και υπόκειται δια νόµου σε ειδικό καθεστώς δηµόσιας εποπτείας για την προστασία των οµολογιούχων. Συγκεκριµένα, τα ποσά που προέρχονται από την έκδοση των οµολογιών αυτών επενδύονται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία σε στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος των οµολογιών, είναι σε θέση να καλύψουν τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις οµολογίες και τα οποία, σε περίπτωση αδυναµίας πληρωµής εκ µέρους του εκδότη, θα χρησιµοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την εξόφληση του αρχικού κεφαλαίου και την καταβολή των δεδουλευµένων τόκων. Οι επενδύσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε οµολογίες του παρόντος στοιχείου β) της παρούσας παραγράφου που ανά εκδότη είναι άνω του πέντε τοις εκατό (5%), δεν επιτρέπεται αθροιζόµενες να υπερβαίνουν το ογδόντα τοις εκατό (80%) του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, τηρουµένου του ορίου του 25% ανά εκδότη. 5. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 και του στοιχείου β) της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να συνδυάζει, αθροιστικά, άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε: α) επενδύσεις σε κινητές αξίες ή µέσα χρηµαταγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισµό, β) καταθέσεις στον οργανισµό αυτό, ή/και γ) κινδύνους από πράξεις εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων µε αντισυµβαλλόµενο τον οργανισµό αυτό. 6. α) Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες ή µέσα χρηµαταγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισµό ή οι καταθέσεις στον οργανισµό αυτόν ή οι πράξεις σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα µε αντισυµβαλλόµενο τον εν λόγω οργανισµό που έχουν πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2, 3, 4, και 5 του παρόντος άρθρου και τηρουµένου του στοιχείου β) της παρούσας παραγράφου 6, δεν πρέπει να υπερβαίνουν αθροιστικά το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. β) Η έκθεση κινδύνου ως προς έναν αντισυµβαλλόµενο στον οποίο εκτίθεται το Αµοιβαίο Κεφάλαιο κατά τη διενέργεια πράξης εξωχρηµατιστηριακού παραγώγου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει: βα) το δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου όταν ο αντισυµβαλλόµενος είναι πιστωτικό ίδρυµα ως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 1(στ) του προηγούµενου άρθρου (στοιχείο στ της παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012), ή ββ) το πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. 7. Το σύνολο των επενδύσεων σε κινητές αξίες και σε µέσα χρηµαταγοράς του στοιχείου α) της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να αυξηθεί µέχρι το εκατό τοις εκατό (100%) του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις: α) το Αµοιβαίο Κεφάλαιο έχει επενδύσει σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς που ανήκουν σε τουλάχιστον έξι (6) διαφορετικές εκδόσεις και οι αξίες που ανήκουν σε κάθε έκδοση δεν υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, και β) Τα κράτη που εκδίδουν ή εγγυώνται τις κινητές αξίες και τα µέσα χρηµαταγοράς, στα οποία προτίθεται να επενδύσει το Αµοιβαίο Κεφάλαιο άνω του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του 6

7 καθαρού ενεργητικού του είναι τα κράτη µέλη της ΕΕ, ή τρίτα κράτη όπως αυτά ορίζονται εκάστοτε µε σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι δηµόσιοι διεθνείς οργανισµοί που εκδίδουν ή εγγυώνται τις κινητές αξίες και τα µέσα χρηµαταγοράς στα οποία προτίθεται να επενδύσει το Αµοιβαίο Κεφάλαιο άνω του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του καθαρού ενεργητικού του, είναι οι εξής: WORLD BANK GROUP, EUROPEAN INVESTMENT BANK, EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT, EUROPEAN UNION, AFRICAN DEVELOPMENT BANK, ASIAN DEVELOPMENT BANK, INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK. 8. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο τηρουµένου του ορίου που προβλέπεται στη παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου δύναται να επενδύει, αθροιστικά, ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς των εταιρειών του ίδιου οµίλου. 9. Η Εταιρεία για τους ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται: α) χρησιµοποιεί διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων που της επιτρέπουν να ελέγχει και να υπολογίζει, ανά πάσα στιγµή, τους κινδύνους των θέσεων και την επίδρασή τους στη συνολική έκθεση κινδύνου του χαρτοφυλακίου. β) χρησιµοποιεί διαδικασίες που της επιτρέπουν την ακριβή και αντικειµενική αποτίµηση της αξίας των εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων και γ) κοινοποιεί τακτικά στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, µε τρόπο που η τελευταία καθορίζει µε απόφασή της, τους τύπους των παραγώγων χρηµατοπιστωτικών µέσων, τους υποκείµενους κινδύνους, τα ποσοτικά όρια και τις επιλεγείσες µεθόδους εκτίµησης των κινδύνων από πράξεις σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα, για κάθε ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται. δ) Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να χρησιµοποιεί τεχνικές και µέσα που συνδέονται µε κινητές αξίες, µέσα χρηµαταγοράς και παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα, εφόσον οι τεχνικές και τα µέσα χρησιµοποιούνται µε σκοπό την αποτελεσµατική διαχείριση ή/και την αντιστάθµιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, υπό τις προϋποθέσεις και εντός των ορίων που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθορίζει µε απόφασή της. Όταν οι πράξεις αυτές πραγµατοποιούνται µε τη χρήση παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων, οι προϋποθέσεις και τα όρια συνάδουν µε τις διατάξεις του Ν. 4099/2012. Οι πράξεις αυτές δεν επιτρέπεται να επιφέρουν παρέκκλιση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου από τον επενδυτικό του σκοπό, όπως αυτός ορίζεται στον παρόντα κανονισµό και στο ενηµερωτικό του δελτίο. ε) Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιτρέπεται να επενδύει, στο πλαίσιο της επενδυτικής του πολιτικής, σύµφωνα µε τον Κανονισµό του και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4099/2012, σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα, εφόσον η έκθεση σε κίνδυνο των υποκείµενων στοιχείων του παράγωγου χρηµατοπιστωτικού µέσου σε συνδυασµό µε την έκθεση κινδύνου από την επένδυση σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς του ίδιου εκδότη δεν υπερβαίνει, αθροιστικά, τα επενδυτικά όρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 8 του παρόντος άρθρου του κανονισµού (άρθρο 61 του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει). Όταν το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα µε υποκείµενη αξία δείκτη, οι επενδύσεις αυτές δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό των επενδυτικών ορίων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 8 του παρόντος άρθρου του κανονισµού. στ) Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο διασφαλίζει ότι ο συνολικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται σε σχέση µε τα παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα, δεν υπερβαίνει τη συνολική καθαρή αξία του ενεργητικού του. Η έκθεση κινδύνου υπολογίζεται µε βάση την τρέχουσα αξία των υποκείµενων στοιχείων των παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων, τον κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου, τις µελλοντικές κινήσεις της αγοράς και τον διαθέσιµο χρόνο για τη ρευστοποίηση των θέσεων. 7

8 ζ) Όταν µια κινητή αξία ή ένα µέσο χρηµαταγοράς ενσωµατώνει παράγωγο χρηµατοπιστωτικό µέσο το παράγωγο αυτό πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισµό των επενδυτικών ορίων περί παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων της παρούσας παραγράφου (άρθρο 60 του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει). 10. α) Η Εταιρεία, για το σύνολο των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, δεν επιτρέπεται να αποκτά µετοχές εταιρείας που έχει την καταστατική της έδρα στην Ελλάδα ή σε τρίτο κράτος µε ή χωρίς δικαίωµα ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου της αντίστοιχης κατηγορίας µετοχών. β) Η Εταιρεία, για το σύνολο των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, δεν επιτρέπεται να αποκτά µετοχές εταιρείας που έχει την καταστατική της έδρα σε άλλο κράτος µέλος, µε ή χωρίς δικαίωµα ψήφου, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου της αντίστοιχης κατηγορίας µετοχών, εκτός εάν η εθνική νοµοθεσία του άλλου κράτους µέλους έχει θέσει άλλους περιορισµούς. 11. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να αποκτά ποσοστό µεγαλύτερο του: α) δέκα τοις εκατό (10%) των µετοχών µε δικαίωµα ψήφου ενός εκδότη, β) δέκα τοις εκατό (10%) των µετοχών χωρίς δικαίωµα ψήφου ενός εκδότη, γ) δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των οµολογιών ενός εκδότη, δ) δέκα τοις εκατό (10%) των µέσων χρηµαταγοράς ενός εκδότη, ε) είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των µεριδίων ενός ΟΣΕΚΑ ή ενός άλλου οργανισµού συλλογικών επενδύσεων της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει. Τα επενδυτικά όρια των στοιχείων γ, δ και ε της παρούσας παραγράφου είναι δυνατόν να µην τηρούνται κατά την απόκτηση, εάν τη στιγµή εκείνη δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί η ακαθάριστη αξία των οµολογιών ή των µέσων χρηµαταγοράς ή η καθαρή αξία των µεριδίων των ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων. 12. Οι περιορισµοί των παραγράφων 10 και 11 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για τις κινητές αξίες και τα µέσα της χρηµαταγοράς των παραγράφων 4 και 7 του παρόντος άρθρου (παράγραφοι 4 και 7 του άρθρου 61 του Ν.4099/2012), καθώς και για µετοχές εταιρείας που έχει την καταστατική της έδρα σε τρίτο κράτος, εφόσον σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του εν λόγω κράτους η εν λόγω τοποθέτηση σε µετοχές της εταιρείας αποτελεί τη µόνη δυνατότητα επένδυσης σε τίτλους εκδοτών αυτού του κράτους, υπό τον όρο ότι η εταιρεία αυτή τηρεί κατά την άσκηση της επενδυτικής της πολιτικής τα επενδυτικά όρια που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 59, 61, 64 και 65 του Ν.4099/2012, όπως ισχύει. 13. α) Η Εταιρεία καθώς και ο Θεµατοφύλακας του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, όταν ενεργούν για λογαριασµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου δεν επιτρέπεται να δανείζονται. Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται να δανείζονται σε ξένο νόµισµα µε δάνειο αντιστήριξης (δάνειο τύπου «back to back»). β) Κατά παρέκκλιση του στοιχείου α) της παρούσας παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η σύναψη δανείων προσωρινού χαρακτήρα για λογαριασµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, αποκλειστικά µε πιστωτικό ίδρυµα, µέχρι ποσού ίσου µε το δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και µόνο για την ικανοποίηση αιτήσεων εξαγοράς µεριδίων του εφόσον κρίνεται ως µη συµφέρουσα η ρευστοποίηση στοιχείων του ενεργητικού του. Για την εξασφάλιση των δανείων αυτών µπορεί να συνίσταται ενέχυρο επί κινητών αξιών του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 8

9 14. α) Τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 59 και 60 του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει, η Εταιρεία καθώς και ο Θεµατοφύλακας, όταν ενεργούν για λογαριασµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, δεν επιτρέπεται να χορηγούν πιστώσεις ή να εγγυώνται υπέρ τρίτου. β) Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται να αποκτούν κινητές αξίες, µέσα χρηµαταγοράς ή άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 (ε), (ζ) και (η) του προηγούµενου άρθρου (περιπτώσεις ε), ζ) και η) της παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει), ), τα οποία δεν έχουν εξοφληθεί στο ακέραιο. 15. Η Εταιρεία και ο Θεµατοφύλακας, όταν ενεργούν για λογαριασµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, δεν επιτρέπεται να πραγµατοποιούν ακάλυπτες πωλήσεις κινητών αξιών, µέσων χρηµαταγοράς ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων, αναφερόµενων στην παράγραφο 1 (ε), (ζ) και (η) του προηγούµενου άρθρου (περιπτώσεις ε), ζ) και η) της παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει). 16. Εάν το Αµοιβαίο Κεφάλαιο υπερβεί τα επενδυτικά όρια του παρόντος άρθρου του Κανονισµού (άρθρα 60 έως και 64 του Ν. 4099/2012) για άλλους λόγους πέραν αυτών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 65 του Ν. 4099/2012, καθώς και για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του, υποχρεούται να εκποιήσει ότι απέκτησε καθ υπέρβαση των εν λόγω ορίων, εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την απόκτηση, µε γνώµονα το συµφέρον των µεριδιούχων. 17. Επιτρέπεται υπέρβαση των ορίων που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 61, 62, 63 και 64 του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει ) όταν το Αµοιβαίο Κεφάλαιο ασκεί δικαιώµατα που συνδέονται µε κινητές αξίες ή µέσα χρηµαταγοράς που περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιό του ή η υπέρβαση των ορίων είναι αποτέλεσµα συγχώνευσης εταιρειών. Σε αυτή την περίπτωση, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο υποχρεούται να εκποιήσει ότι απέκτησε καθ' υπέρβαση των ως άνω ορίων (άρθρα 61, 62, 63 και 64 του Ν.4099/2012, όπως ισχύει, εντός τριών (3) µηνών από την απόκτησή µε γνώµονα το συµφέρον των µεριδιούχων. 18. Συναλλαγές που διενεργούνται κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 59 έως και 64 του Ν. 4099/2012 δεσµεύουν νοµικώς τους αντισυµβαλλοµένους. ΑΡΘΡΟ 6. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. Η Εταιρεία αποτιµά τα στοιχεία του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου (άρθρο 11 του Ν. 4099/2012) και λογιστικούς κανόνες που θεσπίζονται µε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2. α) Ο προσδιορισµός της αξίας του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου γίνεται σύµφωνα µε τους κανόνες του παρόντος άρθρου. Για τον προσδιορισµό της αξίας του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου αφαιρούνται οι αµοιβές και οι προµήθειες της Εταιρείας, του θεµατοφύλακα και των µελών των οργανωµένων αγορών, τα έξοδα των υποχρεωτικών από τον παρόντα νόµο δηµοσιεύσεων, οι δαπάνες που σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό βαρύνουν το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, καθώς και τα κέρδη που διανέµονται στους µεριδιούχους κατά την αποτίµηση της 31ης εκεµβρίου κάθε έτους. Με εξαίρεση τις υποχρεωτικές από τον παρόντα νόµο δηµοσιεύσεις, οποιαδήποτε άλλη δηµοσίευση σχετικά µε το Αµοιβαίο Κεφάλαιο γίνεται µε έξοδα της εταιρείας διαχείρισης του. β) Για τον προσδιορισµό της καθαρής τιµής του µεριδίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου διαιρείται το σύνολο της αξίας του καθαρού ενεργητικού του µε τον αριθµό των µεριδίων του. Η τιµή διάθεσης και η τιµή εξαγοράς του µεριδίου Αµοιβαίου Κεφαλαίου επιτρέπεται να υπερβαίνει ή να υπολείπεται, αντίστοιχα, της καθαρής τιµής του µεριδίου του κατά το ποσοστό της αντίστοιχης προµήθειας διάθεσης ή εξαγοράς. 3. Το καθαρό ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, ο αριθµός των µεριδίων του, η καθαρή τιµή µεριδίου, η τιµή διάθεσης και η τιµή εξαγοράς µεριδίου υπολογίζονται κάθε εργάσιµη ηµέρα και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. 9

10 ΑΡΘΡΟ 7. ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Το ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου διαιρείται ανά πάσα στιγµή σε ίσης αξίας ονοµαστικά µερίδια ή, εφόσον τα µερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου δεν είναι εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά και σε ονοµαστικά κλάσµατα µεριδίου. Ο αριθµός των κυκλοφορούντων µεριδίων αυξάνεται µε την έκδοση και διάθεση νέων και µειώνεται µε την εξαγορά και ακύρωση µεριδίων που έχουν ήδη εκδοθεί. Κατά την ηµέρα συστάσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, η τιµή εκδόσεως του µεριδίου ορίστηκε στο 1,47 ΕΥΡΩ (500 δρχ.). Η έκδοση και διάθεση νέων µεριδίων αποφασίζεται ελεύθερα από την Εταιρεία, η οποία µπορεί να αποδέχεται κατά τη διακριτική της ευχέρεια τις αιτήσεις συµµετοχής στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο. Τα µερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου δύνανται να διακρίνονται σε διαφορετικές κατηγορίες (classes), οι οποίες παρέχουν διαφορετικά δικαιώµατα, ιδίως όσον αφορά σε θέµατα όπως οι προµήθειες διάθεσης και εξαγοράς, η κατηγορία των επενδυτών στους οποίους απευθύνονται, η αµοιβή της εταιρείας διαχείρισης, το ελάχιστο ποσό επένδυσης ή οποιοσδήποτε συνδυασµός των ανωτέρω. Τα µερίδια της ίδιας κατηγορίας παρέχουν ίδια δικαιώµατα στους µεριδιούχους τους. Τυχόν κόστος που προκύπτει κατά την έκδοση νέας κατηγορίας µεριδίων λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της τιµής του µεριδίου της νέας κατηγορίας. Η τιµή του µεριδίου υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία µεριδίων. Η συµµετοχή στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο αποδεικνύεται µε την καταχώριση των αντίστοιχων µεριδίων και των στοιχείων του δικαιούχου ή των δικαιούχων τους σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο της Εταιρείας, ή, εφόσον τα µερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά, µε την καταχώρηση των µεριδίων και των στοιχείων των δικαιούχων στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας Συστήµατος Άυλων Τίτλων. Εάν τα µερίδια δεν είναι εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά, η τήρηση του ειδικού ηλεκτρονικού αρχείου που αναφέρεται παραπάνω µπορεί να ανατεθεί από την Εταιρεία σε τρίτο, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει. Τα µερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι δυνατόν να ανήκουν σε περισσότερους από έναν δικαιούχο, οπότε εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν. 5638/1932 περί καταθέσεως σε κοινό λογαριασµό. Τα µερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου µεταβιβάζονται αιτία θανάτου του δικαιούχου, εν ζωή δε µόνο µεταξύ συζύγων και συγγενών πρώτου και δευτέρου βαθµού. Η µεταβίβαση καταχωρείται στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο που τηρεί η Εταιρεία ή τυχόν τρίτος, κατά τα οριζόµενα ανωτέρω. Τα µερίδια Αµοιβαίου Κεφαλαίου δύναται να ενεχυριάζονται σε εξασφάλιση απαιτήσεως κατά τους όρους των παρ. 1, 2 του άρθρου 3 του Α.Ν. 1818/1951 περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων που αφορούν στην ονοµαστικοποίηση των µετοχών και το χρηµατιστήριο αξιών (ΦΕΚ 149Α) και των άρθρων 1244 επ. του Αστικού Κώδικα. Η σύσταση ενεχύρου επί µεριδίων προϋποθέτει σχετική καταχώριση της πράξης στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο που τηρεί η Εταιρεία ή τυχόν τρίτος, κατά τα οριζόµενα ανωτέρω. Η ικανοποίηση του δικαιώµατος του ενεχυρούχου δανειστή διενεργείται µε αίτησή του προς την Εταιρεία για εξαγορά των µεριδίων. ΑΡΘΡΟ 8. ΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 1. Για την απόκτηση µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου από οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο, απαιτείται: α) η υποβολή αιτήσεως µε τη µορφή ειδικού για αυτό τον σκοπό εντύπου προς την Εταιρεία ή προς τα εξουσιοδοτηµένα κάθε φορά από την Εταιρεία πρόσωπα σύµφωνα µε τα σχετικώς οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Ν. 4099/2012, καθώς και η καταβολή του ποσού 10

11 που επιθυµεί να επενδύσει. Η υποβολή της αίτησης του υποψήφιου µεριδιούχου γίνεται µε τρόπο, ο οποίος διασφαλίζει την ταυτοποίηση των στοιχείων του υποψήφιου µεριδιούχου, β) χορήγηση του εντύπου «Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές», κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 82 του Ν. 4099/2012, και γ) καταβολή στον θεµατοφύλακα του συνόλου της αξίας των µεριδίων σε µετρητά ή/και, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής τους από την εταιρεία διαχείρισης, σε κινητές αξίες κατά την έννοια της περίπτωσης (ιε) του άρθρου 3 του Ν. 4099/2012, που είναι εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά κατά την έννοια της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του Ν. 3606/ Το ελάχιστο ποσό για πρώτη φορά συµµετοχής στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο καθορίζεται στο ποσό των Η αποδοχή των αιτήσεων συµµετοχής στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο αποφασίζεται από την Εταιρεία σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος κανονισµού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 4. Η Εταιρεία παραδίδει δωρεάν σε έντυπη µορφή στους επενδυτές, κατόπιν αιτήµατός τους, το ενηµερωτικό δελτίο του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, τον κανονισµό του και την τελευταία ετήσια και εξαµηνιαία έκθεσή του. 5. Η Εταιρεία, µπορεί να διανείµει δωρεάν µερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου στους µεριδιούχους του, ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η παραπάνω άδεια δεν απαιτείται σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία αποφασίσει την επανεπένδυση του µερίσµατος σε µερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 6. Η τιµή διάθεσης των µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου προσδιορίζεται µε βάση την αξία του µεριδίου την ηµέρα υποβολής της αίτησης για την απόκτηση των µεριδίων, κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 11 του Ν. 4099/2012, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί ολοσχερώς στον θεµατοφύλακα η αξία των µεριδίων. 7. Η Εταιρεία ή τα εξουσιοδοτηµένα κάθε φορά από την Εταιρεία πρόσωπα σύµφωνα µε τα σχετικώς οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Ν. 4099/2012 ζητούν από τον υποψήφιο µεριδιούχο να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τις γνώσεις, την εµπειρία και τον κίνδυνο που είναι διατεθειµένος να αναλάβει αναφορικά µε την επένδυση στο συγκεκριµένο Αµοιβαίο Κεφάλαιο, προκειµένου να εκτιµήσουν κατά πόσον το συγκεκριµένο Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για τον µεριδιούχο. Τα παραπάνω ισχύουν και για τους υφιστάµενους µεριδιούχους του Αµοιβαίου Κεφαλαίου που επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν νέες επενδύσεις, εφόσον έχει µεταβληθεί κάποια από τις πληροφορίες που έχουν ήδη παράσχει. Εφόσον κρίνουν, βάσει των πληροφοριών που έχουν λάβει σύµφωνα µε τα παραπάνω, ότι το συγκεκριµένο Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν είναι κατάλληλο για τον υποψήφιο µεριδιούχο, οφείλουν να τον προειδοποιήσουν σχετικά. Η προειδοποίηση αυτή µπορεί να παρέχεται σε τυποποιηµένη µορφή. Εάν ο υποψήφιος µεριδιούχος δεν παράσχει τις παραπάνω αναφερόµενες πληροφορίες ή αν παράσχει ανεπαρκείς πληροφορίες, η Εταιρεία ή τα εξουσιοδοτηµένα κάθε φορά από την Εταιρεία πρόσωπα σύµφωνα µε τα σχετικώς οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Ν. 4099/2012 οφείλουν να τον προειδοποιήσουν ότι για το λόγο αυτόν δεν δύνανται να κρίνουν κατά πόσον το συγκεκριµένο Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο γι` αυτόν. Η προειδοποίηση αυτή µπορεί να παρέχεται σε τυποποιηµένη µορφή. 8. Η Εταιρεία ή τα εξουσιοδοτηµένα κάθε φορά από την Εταιρεία πρόσωπα σύµφωνα µε τα σχετικώς οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Ν. 4099/2012 µπορούν να διαθέτουν µερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου χωρίς να έχουν λάβει τις πληροφορίες της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, εφόσον τα µερίδια του συγκεκριµένου Αµοιβαίου Κεφαλαίου διατίθενται κατόπιν πρωτοβουλίας του µεριδιούχου ή υποψήφιου µεριδιούχου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν προειδοποιήσει εγγράφως τον µεριδιούχο ή υποψήφιο µεριδιούχο ότι για το λόγο αυτόν δεν υποχρεούνται να αξιολογήσουν αν το συγκεκριµένο Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για αυτόν. Η προειδοποίηση αυτή µπορεί να παρέχεται σε τυποποιηµένη µορφή. 11

12 ΑΡΘΡΟ 9. ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 1. α) Με την επιφύλαξη της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η Εταιρεία είναι υποχρεωµένη, ύστερα από αίτηση του µεριδιούχου να προβαίνει σε εξαγορά µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, στην τιµή εξαγοράς των µεριδίων κατά την ηµέρα υποβολής της σχετικής αίτησης εξαγοράς. Αιτήσεις εξαγοράς υποβάλλονται στην Εταιρεία ή στα εξουσιοδοτηµένα κάθε φορά από την Εταιρεία πρόσωπα σύµφωνα µε τα σχετικώς οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Ν. 4099/2012 µε τρόπο, ο οποίος διασφαλίζει την ταυτοποίηση των στοιχείων του µεριδιούχου µέσω εντύπου που παρέχεται από την Εταιρεία και περιλαµβάνει απαραίτητα, πέραν των άλλων στοιχείων, τον αριθµό των µεριδίων που προσφέρονται για εξαγορά. β. Το αντίτιµο των εξαγοραζοµένων µεριδίων καταβάλλεται στον µεριδιούχο το αργότερο µέσα σε πέντε εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή της αιτήσεως εξαγοράς στην Εταιρεία ή στα εξουσιοδοτηµένα κάθε φορά από την Εταιρεία πρόσωπα σύµφωνα µε τα σχετικώς οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Ν. 4099/2012, σε µετρητά. γ. Σε περίπτωση µερικής εξαγοράς εφαρµόζεται η διαδικασία των προηγουµένων εδαφίων της παρούσας παραγράφου, ακυρώνονται τα µερίδια και γίνεται νέα καταχώριση στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο για τον αριθµό των µεριδίων που δεν προσφέρονται για εξαγορά, χωρίς καµία επιπρόσθετη επιβάρυνση µε προµήθεια από την Εταιρεία για τη νέα έκδοση. 2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις και το συµφέρον των µεριδιούχων, επιτρέπεται κατόπιν αιτήσεως της Εταιρείας και σχετικής άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η αναστολή της εξαγοράς µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου για χρονικό διάστηµα µέχρι τριών µηνών. Η αναστολή της εξαγοράς µεριδίων µπορεί να παραταθεί για άλλους τρεις µήνες κατ ανώτατο όριο. Η αναστολή της εξαγοράς και η λήξη ή η ανάκλησή της αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Στην ανακοίνωση της αναστολής της εξαγοράς προσδιορίζεται και το χρονικό σηµείο της λήξης της. Κατά τη διάρκεια της αναστολής της εξαγοράς των µεριδίων δεν επιτρέπεται η υποβολή από µεριδιούχους αιτήσεων εξαγοράς. Εάν διατίθενται µερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε άλλα κράτη µέλη, η Εταιρεία γνωστοποιεί άµεσα την απόφασή της περί αναστολής εξαγοράς των µεριδίων ή τη λήξη της ισχύος της ή την ανάκλησή της στις αρµόδιες αρχές των κρατών - µελών αυτών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µε αιτιολογηµένη απόφασή της δύναται να αναστέλλει την εξαγορά µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων. Η απόφασή της αυτή γνωστοποιείται στις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών- µελών στα πλαίσια της ισχύουσας νοµοθεσίας. ΑΡΘΡΟ 10. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΟΥΣ 1. Οι µεριδιούχοι του Αµοιβαίου Κεφαλαίου επιβαρύνονται µε τις παρακάτω προµήθειες: i) Προµήθεια διάθεσης µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου η οποία ανέρχεται µέχρι 5% επί της αξίας τους. ii) Προµήθεια εξαγοράς µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου η οποία ανέρχεται µέχρι 5% επί της αξίας τους. 2. Το Ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου επιβαρύνεται µε τις παρακάτω προµήθειες, αµοιβές και λοιπά έξοδα : i) Προµήθεια διαχείρισης που ανέρχεται µέχρι 5% ετησίως, υπολογιζόµενη επί των ηµερήσιων αποτιµήσεων του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, όπως αυτό αποτιµάται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 του κανονισµού. Η προµήθεια διαχείρισης λογίζεται καθηµερινά και καταβάλλεται στην Εταιρεία σε µηνιαία βάση εντός των πέντε πρώτων ηµερών του µηνός που έπεται του υπό θεώρηση µήνα. 12

13 Στην προµήθεια διαχείρισης περιλαµβάνεται η αµοιβή της Εταιρείας, η αµοιβή του συµβούλου επενδύσεων ή/και του διαχειριστή του Αµοιβαίου Κεφαλαίου που τους έχουν τυχόν ανατεθεί αντίστοιχα καθήκοντα. ii) Προµήθεια θεµατοφυλακής που ανέρχεται µέχρι 0,3% ετησίως, υπολογιζόµενη επί των ηµερησίων αποτιµήσεων του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Η προµήθεια θεµατοφυλακής λογίζεται καθηµερινά και καταβάλλεται στον Θεµατοφύλακα σε µηνιαία βάση εντός των πέντε πρώτων ηµερών του µηνός που έπεται του υπό θεώρηση µήνα. Στη προµήθεια θεµατοφυλακής του Αµοιβαίου Κεφαλαίου περιλαµβάνεται η αµοιβή του Θεµατοφύλακα και η αµοιβή κάθε τρίτου προσώπου που τυχόν έχει στη φύλαξή του το σύνολο ή µέρος των στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Ο θεµατοφύλακας δύναται να αναθέτει, µε προηγούµενη ενηµέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και µε τη σύµφωνη γνώµη της Εταιρείας, τη φύλαξη του συνόλου ή µέρους των στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε τρίτα πρόσωπα (άρθρο 36, παρ. 3 του Νόµου 4099/2012, όπως ισχύει). iii) Αµοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, οι οποίοι ελέγχουν τις εκθέσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει. iv) Έξοδα και προµήθειες συναλλαγών που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. v) Έξοδα των προβλεπόµενων δηµοσιεύσεων από το Ν. 4099/2012 που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. vi) Έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείµενη νοµοθεσία ενηµέρωση των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. vii) Εισφορές - τέλη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που αφορούν το Αµοιβαίο Κεφάλαιο. ΑΡΘΡΟ 11. ΙΑΝΟΜΗ Ή ΕΠΑΝΕΠΕΝ ΥΣΗ ΚΕΡ ΩΝ Οι πρόσοδοι του Αµοιβαίου Κεφαλαίου από τόκους και µερίσµατα, δύναται να επανεπενδύονται ή να διανέµονται ετησίως στους µεριδιούχους, αφού προηγουµένως αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της διαχειριστικής χρήσης που βαρύνουν το Αµοιβαίο Κεφάλαιο. Τα κέρδη από την πώληση στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου δύνανται να επανεπενδύονται ή να διανέµονται ετησίως στους µεριδιούχους, κατά την κρίση της Εταιρείας, µετά την αφαίρεση τυχόν κεφαλαιακών ζηµιών που έλαβαν χώρα µέχρι το τέλος της χρήσης. Η διανοµή των κερδών γίνεται σε όλους όσους είναι κάτοχοι µεριδίων την τελευταία ηµέρα του διαχειριστικού έτους, κατά το οποίο προέκυψαν τα κέρδη. Η διανοµή των κερδών θα γίνεται εντός 3 µηνών από τη λήξη κάθε διαχειριστικού έτους. ΑΡΘΡΟ 12. ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ 1. Σε περίπτωση λύσης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου το καθαρό ενεργητικό του διανέµεται από τον θεµατοφύλακα κατ` εντολή της Εταιρείας. Μετά το πέρας της διαδικασίας διανοµής του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου συντάσσεται ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται από την Εταιρεία, τον Θεµατοφύλακα και τον Ορκωτό Ελεγκτή-λογιστή του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Η έκθεση κοινοποιείται χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο και τίθεται στη διάθεση των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου στα σηµεία διάθεσης των µεριδίων του. 2. Μεριδιούχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 των µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, έχουν δικαίωµα να ζητήσουν από την Εταιρεία τη σύγκληση της Συνελεύσεως των µεριδιούχων για οποιοδήποτε θέµα συνδέεται, άµεσα ή έµµεσα, µε τη διαχείριση του ΟΣΕΚΑ. Η Εταιρεία υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση των µεριδιούχων, το αργότερο εντός τριάντα ηµερών από την επίδοση της αιτήσεως του προηγούµενου εδαφίου. 3. Εάν η αξία του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, σε σχέση µε την αξία αναφοράς, όπως αυτή προσδιορίζεται στα επόµενα εδάφια, µειωθεί κατά πέντε δέκατα ( 5/10), η 13

14 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαιτεί από την Εταιρεία να συγκαλέσει συνέλευση των µεριδιούχων του µε θέµα τη λύση του. Η αξία αναφοράς ανάγεται στην πρώτη ηµέρα κάθε ηµερολογιακού τριµήνου και υπολογίζεται ως ο αριθµητικός µέσος όρος της αξίας του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου των εκάστοτε τελευταίων τεσσάρων (4) τριµήνων. Με τη συµπλήρωση εκάστου νέου τριµήνου, η αξία του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου στο τρίµηνο αυτό θα αντικαθιστά, κατά τον ανωτέρω υπολογισµό της αξίας αναφοράς, την αντίστοιχη αξία του παλαιότερου τριµήνου. Με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για σύγκληση συνέλευσης των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, αναστέλλεται η εξαγορά των µεριδίων του. Εάν η συνέλευση αποφασίσει τη λύση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, το δικαίωµα εξαγοράς µεριδίων του δεν δύναται να ασκηθεί πλέον. Σε αντίθετη περίπτωση, ανακαλείται η αναστολή της εξαγοράς µεριδίων. Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε.ΤΣΕΡΤΟΣ Υποδιευθυντής K.ΣΠΥΡΙ ΑΚΗ Προϊσταµένη Τµήµατος Ε. ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ιευθύνων Σύµβουλος Ρ. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗ Υποδιευθύντρια ικτύων, & Μεριδιούχων ΟΣΕ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 14

A/K ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια - Μετοχικό Εξωτερικού

A/K ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια - Μετοχικό Εξωτερικού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ A/K ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια - Μετοχικό Εξωτερικού Μάρτιος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους µεριδιούχους ανάλογα µε τον αριθµό των µεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους µεριδιούχους ανάλογα µε τον αριθµό των µεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ MONEY PLUS ιαχείρισης ιαθεσίµων Κανονισµός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων, (πρώην ΙΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ 1 ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1-11 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 6100/06/Β/86/53 ΦΕΚ 1633/1972 Εδρα : Αθήνα, Μητροπόλεως 45, 10556 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του. ΔΗΛΟΣ Delta Sky Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 240/13.5.2015 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 240/13.5.2015 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 1 3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 240/13.5.2015 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006.

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006. 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006., ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ.Μ.Α.Ε.49112/06/Β/01/11 - ΦΕΚ 3335/5-6-2001 EΔΡΑ: Χρήστου Λαδά 2, ΑΘΗΝΑ 105 61 ΤΗΛΕΦΩΝO: 210 3396 860 FAX: 210 3238 697 email: info@atticawealth.gr, website: www.atticawealth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ KANONΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MetLife Alico ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2013 ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 2, 105 61, ΑΘΗΝΑ Τ: 210 33 96 860, F: 210 32 38 697, E: info@atticawealth.gr, www.atticawealth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Ενημερωτικό Δελτίο 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2015 ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 2, 105 61, ΑΘΗΝΑ Τ: 210 33 96 860, F: 210 32 38 697, E: info@atticawealth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Α/Κ ΗΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Μετοχικό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΙΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Φεβρουάριος 2007 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4515, 16.6.2015 Ν. 88(I)/2015 88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

παράγραφος 2 αναριθμουμέ- νων των υπολοίπων σε 3, 4, 5, 6 και 7, ως ακολούθως:

παράγραφος 2 αναριθμουμέ- νων των υπολοίπων σε 3, 4, 5, 6 και 7, ως ακολούθως: ΑΡΘΡΟ 180 ΝΟΜΟΥ 4261 / 2014 1. A. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3029/2002, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2 αναριθμουμέ- νων των υπολοίπων σε 3, 4, 5, 6 και 7, ως ακολούθως: «2.α) Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 10562 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (Άδεια Σύστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Allianz Aμοιβαία Κεφάλαια Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο (Άρθρο 31 Ν. 3283/2004) Αllianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4339, 15.6.2012 Ν.78(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΗΛΟΣ MONEY PLUS ιαχείρισης ιαθεσίµων Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 εκέµβριος 2012 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 33. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει ούτε τροποποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόµος και η απόφαση.

Εγκύκλιος αρ. 33. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει ούτε τροποποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόµος και η απόφαση. Εγκύκλιος αρ. 33 Θέµα : ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις διαρκούς πληροφόρησης που προβλέπονται στα άρθρα 9-16 του ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού

ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Σεπτέµβριος 2011 2 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Μικτό Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Σεπτέµβριος 2011 2 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συµφωνία µε την Κύπρου Asset Management ΑΕ ΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ι Ο Σ Ο ΕΚ Ε Α

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ι Ο Σ Ο ΕΚ Ε Α ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ΟΣΕΚΑ Η ιδέα των Αµοιβαίων Κεφαλαίων Tα Αµοιβαία Κεφάλαια αποτελούν διεθνώς, εδώ και αρκετές δεκαετίες, µία από τις πιο αποτελεσµατικές µορφές επένδυσης Βασίζονται στην ιδέα ότι πολλοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 10562 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK» (Άδεια Σύστασης: Αποφ. Επ. Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) H «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», µε σκοπό την ενηµέρωση και διευκόλυνση των µετόχων της και του επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Επωνυμία Διάρκεια Διαχείριση. Το Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων (ΕΤΑΟ) είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544)

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) Θέµα: 'Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε." σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PROBANK, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PROBANK, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ PROBANK, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Για τη ηµόσια Προσφορά 102.941.176 κοινών ονοµαστικών µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε. σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ING Αµοιβαία Κεφάλαια

ING Αµοιβαία Κεφάλαια ING Αµοιβαία Κεφάλαια ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ING Ανώνυµη Εταιρία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων (Αρ.ΜΑΕ. 22671/06/Β/90/27, Αποφ. ΥΠΕΘΟ 38476/Β 1288/13.09.1990) Καρνεάδου 25, 27

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11 ης Ιουλίου 2007, σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους εισηγµένων εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ν. 3556/2007) ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ν. 3556/2007) i 1. Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005 Εγκύκλιος αρ. 30 Θέµα: ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η εγκύκλιος αυτή απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28)

ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Αγοράς Τεµάχια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ. ιαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε. ιαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ. ιαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε. ιαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2012 ιαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε. ιαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

3Κ Αμοιβαία Κεφάλαια

3Κ Αμοιβαία Κεφάλαια 3Κ Αμοιβαία Κεφάλαια ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΙΟΣ 2015 3Κ Investment Partners Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Αρ.ΓΕΜΗ 1003501000, Απ. ΥΠΕΘΟ Κ2-7642/15.10.1990) Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 131(Ι)/2014 131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

«SOL GMM BALANCED FUND»

«SOL GMM BALANCED FUND» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «SOL GMM BALANCED FUND» GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd Εταιρία Διαχείρισης EUROBANK CYPRUS Ltd Θεματοφύλακας ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-30/06/2014 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα