Περιεχόµενα: Ασφάλεια και συντήρηση...1 Υποδείξεις ασφαλείας... 1 Ασφάλεια δεδοµένων... 2 Προϋποθέσεις του περιβάλλοντος λειτουργίας... 3 Επισκευή...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόµενα: Ασφάλεια και συντήρηση...1 Υποδείξεις ασφαλείας... 1 Ασφάλεια δεδοµένων... 2 Προϋποθέσεις του περιβάλλοντος λειτουργίας... 3 Επισκευή..."

Transcript

1 Περιεχόµενα: Ασφάλεια και συντήρηση...1 Υποδείξεις ασφαλείας... 1 Ασφάλεια δεδοµένων... 2 Προϋποθέσεις του περιβάλλοντος λειτουργίας... 3 Επισκευή... 3 Θερµοκρασία περιβάλλοντος... 3 Ηλεκτροµαγνητική συµβατοτητα... 4 Σύνδεση... 5 Λειτουργία συσσωρευτή... 6 Συντήρηση... 7 Φροντίδα της οθόνης... 7 Μεταφορά... 8 Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισµού... 9 Η ποιότητα... 9 Η εξυπηρέτηση... 9 Σύνολο αποστολής Απόψεις...11 Άποψη από µπροστά Όπισθεν άποψη Άποψη από κάτω Άποψη από πάνω Πλευρική άποψη αριστερά Πρώτη εγκατάσταση...15 I. Φόρτωση συσσωρευτή Προσαρµογέασ δικτύου Προσαρµογέας αυτοκινήτου II. Ενεργοποίηση της συσκευής III. Εγκατάσταση λογισµικού πλοήγησης... 18

2 Χειρισµός...19 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Επαφή µε κάρτεσ µνηµης Τοποθέτηση καρτών µνήµης Αποµάκρυνση της κάρτας µνήµης Προσπέλαση σε κάρτες µνηµης Ανταλλαγή δεδοµένων µέσω αναγνώστη καρτών Συγχρονισµός µε τον υπολογιστή I. Εγκατάσταση Microsoft ActiveSync II. Σύνδεση µε τον υπολογιστή III. Εργασία µε το Microsoft ActiveSync Επαναρύθµιση του συστήµατος πλοήγησης Προσωρινή επαναρύθµιση Μόνιµη επαναρύθµιση Πλοήγηση...25 Υποδείξεις ασφαλείας πλοήγησης Υποδείξεις για την πλοήγηση Υποδείξεις για τη χρήση στο όχηµα Συµπληρωµατικές υποδείξεις για τη χρήση σε ποδήλατο ή µοτοσυκλέτα I. Μοντάρισµα συγκρατητήρα αυτοκινήτου II. Σταθεροποίηση βεντούζας III. Σταθεροποίηση συστήµατος πλοήγησης IV. Σύνδεση προσαρµογέα αυτοκινήτου V. Εκκίνηση λογισµικού πλοήγησης MP3-Player...31 Επισκόπηση της κύριας οθόνης Λίστα αναπαραγωγής Συχνά τεθείσες ερωτήσεις...34 ii

3 Εξυπηρέτηση πελατών...35 Πρώτη βοήθεια σε λανθασµένες λειτουργίες Βασικές υποδείξεις Έλεγχος συνδέσεων και καλωδίων Σφάλµατα και πιθανές αιτίες Χρειάζεστε περαιτέρω υποστήριξη? Παράρτηµα...38 GPS (Global Positioning System) Εξωτερική κεραία GPS TMC (Traffic Message Channel) Εγκατάσταση εξωτερικού δέκτη TMC Περαιτέρω υλικό καρτών Μεταβίβαση υλικού καρτων σε µια κάρτα µνήµης Αντιγραφή αυτού του εγχειριδίου χειρισµού iii

4 Συσκευή Σε καµία περίπτωση µην πετάτε τη συσκευή στο τέλος του χρόνου ζωής, στα κανονικά οικιακά απορρίµµατα. Ενηµερωθείτε για δυνατότητες µια φιλικής προς το περιβάλλον αποµάκρυνσης. Μπαταρίες Οι χρησιµοποιηµένες µπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίµµατα! Πρέπει να παραδοθούν σε έναν χώρο συλλογής για παλαιές µπαταρίες. Πνευµατικά δικαιώµατα 2005, Με την επιφύλαξη παντός νόµιµου δικαιώµατος. Για αυτό το εγχειρίδιο χειρισµού έχουν κατοχυρωθεί τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Σήµα κατατεθέν: Τα MS-DOS και Windows είναι σήµατα κατατεθέντα της εταιρείας Microsoft. το Pentium είναι ένα σήµα κατατεθέν της εταιρείας Intel. Άλλα εµπορικά σήµατα είναι ιδιοκτησία των εκάστοτε ιδιοκτητών τους. Με την επιφύλαξη τεχνικών και οπτικών αλλαγών καθώς και σφαλµάτων εκτύπωσης. iv

5 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παρακαλούµε διαβάστε αυτό το κεφάλαιο προσεκτικά και ακολουθείστε όλες τις περιγραφόµενες υποδείξεις. Έτσι εξασφαλίζετε µια αξιόπιστη λειτουργία και µια µεγάλη διάρκεια ζωής της συσκευής σας. Φυλάξτε τη συσκευασία και το εγχειρίδιο χειρισµού καλά ώστε σε µια πώληση της συσκευής να µπορέσετε να την παραδώσετε στον νέο ιδιοκτήτη. Ποτέ µην ανοίγετε την επικάλυψη της συσκευής, του προσαρµογέα δικτύου ή των εξαρτηµάτων, δεν περιέχουν τµήµατα προς συντήρηση! Σε ανοιχτή επικάλυψη υπάρχει κίνδυνος ζωής από ηλεκτροπληξία. Μην τοποθετείτε αντικείµενα επάνω στη συσκευή και µην ασκείτε πίεση στην οθόνη. Σε άλλη περίπτωση µπορεί η οθόνη να σπάσει. Μην αγγίζετε την οθόνη µε αιχµηρά αντικείµενα, ώστε να αποφύγετε ζηµιές. Χρησιµοποιείτε αποκλειστικά την πένα (εάν έχει αποσταλεί µαζί) ή µια άλλη αµβλεία πένα. Σε πολλές περιπτώσεις µπορεί να γίνει χειρισµός και µέσω του δακτύλου. Υπάρχει κίνδυνος ατυχήµατος όταν η οθόνη σπάει. Εάν συµβεί αυτό συσκευάστε µε προστατευτικά γάντια τα σπασµένα τµήµατα και αποστείλετε τα στο εξειδικευµένο τµήµα απόρριψης στο δικό σας κέντρο εξυπηρέτησης. Στη συνέχεια πλύνετε τα χέρια µε σαπούνι, διότι δεν µπορεί να αποκλειστεί ότι µπορεί να έχουν εκρεύσει χηµικά. Μην αφήνετε παιδιά χωρίς επιτήρηση να παίζουν µε ηλεκτρικές συσκευές. Τα παιδιά δεν µπορούν πάντα να διακρίνουν τους πιθανούς κινδύνους σωστά. ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ 1

6 Αποσυνδέστε από την παροχή ρεύµατος (αποµακρύνετε τον προσαρµογέα δικτύου ή το φις παροχής ρεύµατος), απενεργοποιείστε αµέσως τη συσκευή ή µην την ενεργοποιήσετε καθόλου και απευθυνθείτε στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών... όταν ο προσαρµογέας δικτύου ή τα εκεί τοποθετηµένα βύσµατα ή καλώδια έχουν καεί ή πάθει ζηµιά.... όταν η επικάλυψη της συσκευής, του τεµαχίου δικτύου ή των εξαρτηµάτων έχει πάθει ζηµιά ή έχουν διεισδύσει υγρά. Αφήστε τα εξαρτήµατα να ελεγχθούν πρώτα από το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών ώστε να αποφύγετε ζηµιές! ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αποκλείεται η διεκδίκηση απαιτήσεων αποζηµίωσης για απώλεια δεδοµένων και έτσι επακόλουθων ζηµιών. Μετά από κάθε ενηµέρωση των δεδοµένων σας να κάνετε αντίγραφα ασφαλείας σε εξωτερικά µέσα αποθήκευσης (π.χ. CD-R). 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

7 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η µη τήρηση αυτών των υποδείξεων µπορεί να οδηγήσει σε βλάβες ή σε πρόκληση ζηµιών της συσκευής. Η εγγύηση σε αυτές τις περιπτώσεις αποκλείεται. Να κρατάτε το σύστηµα πλοήγησης και όλες τις συνδεδεµένες συσκευές σας µακριά από την υγρασία και αποφεύγετε τη σκόνη, την υψηλή θερµοκρασία και την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία. Προστατεύετε τη συσκευή σας απαραιτήτως από την υγρότητα π.χ. από βροχή και χαλάζι. Παρακαλούµε προσέξτε ότι µπορεί να δηµιουργηθεί υγρασία και σε µια προστατευτική θήκη µέσω εξίδρωσης. Αποφεύγετε τους δυνατούς κραδασµούς και τις ανακινήσεις όπως αυτά µπορούν να εµφανιστούν π.χ. σε εισόδους ανώµαλου δρόµου. Αποφύγετε την αποσταθεροποίηση της συσκευής από το συγκρατητήρα της, π.χ. σε φρενάρισµα. Μοντάρετε τη συσκευή το δυνατόν κάθετα. ΕΠΙΣΚΕΥΗ Παρακαλούµε απευθυνθείτε στο κέντρο µας εξυπηρέτησης πελατών όταν έχετε τεχνικά προβλήµατα µε τη συσκευή σας. Στην περίπτωση απαραίτητης επισκευής παρακαλούµε απευθυνθείτε αποκλειστικά στο εξουσιοδοτηµένο µας κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Θα βρείτε τη διεύθυνση στην κάρτα εγγύησης. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η συσκευή µπορεί να λειτουργεί σε µια θερµοκρασία περιβάλλοντος 5 C έως 40 C και σε µια σχετική υγρασία αέρα 10% - 90% (µη συµπυκνωµένη). Σε απενεργοποιηµένη κατάσταση µπορεί η συσκευή να αποθηκευθεί σε 0 C έως 60 C. Η συσκευή πρέπει να αποθηκευθεί µε ασφάλεια. Αποφεύγετε υψηλές θερµοκρασίες (π.χ. κατά το παρκάρισµα ή µέσω απευθείας ηλιακής ακτινοβολίας). ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ 3

8 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ Κατά τη σύνδεση συµπληρωµατικών ή άλλων στοιχείων πρέπει να τηρηθούν οι κατευθυντήριες γραµµές για την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMV). Παρακαλούµε προσέξτε εκτός αυτού ότι επιτρέπεται να συνδέονται µε αυτή τη συσκευή µόνο καλώδια µε προστασία, για τις εξωτερικές διασυνδέσεις. ιατηρείτε το λιγότερο ένα µέτρο απόσταση από µαγνητικές και υψηλών συχνοτήτων πηγές παρεµβολών (συσκευή τηλεόρασης, κουτιά ηχείων, κινητό τηλέφωνο κλπ.) ώστε να αποφεύγετε παρεµβολές στη λειτουργία και απώλεια δεδοµένων. Οι ηλεκτρονικές συσκευές προκαλούν ηλεκτροµαγνητικές ακτινοβολίες όταν λειτουργούν. Αυτές οι ακτινοβολίες δεν είναι επικίνδυνες, µπορούν ωστόσο να δηµιουργήσουν παρεµβολές σε άλλες συσκευές οι οποίες λειτουργούν πολύ κοντά. Οι συσκευές µας ελέγχονται και βελτιστοποιούνται στο εργαστήριο αναφορικά µε την ηλεκτροµαγνητική τους συµβατότητα. εν µπορεί ωστόσο να αποκλειστεί ότι θα εµφανιστούν βλάβες στη λειτουργία οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν την ίδια τη συσκευή αλλά και τα ηλεκτρονικά στο περιβάλλον. Εάν εντοπίσετε µια τέτοιου είδους βλάβη, προσπαθήστε µε αλλαγή των αποστάσεων και θέσεων των συσκευών, να βρείτε τη λύση. Ιδιαίτερα στο αυτοκίνητο εξασφαλίστε ότι τα ηλεκτρονικά του οχήµατος λειτουργούν άψογα πριν ξεκινήσετε. 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

9 ΣΥΝ ΕΣΗ Προσέξτε τις ακόλουθες υποδείξεις ώστε να συνδέσετε τη συσκευή σας σωστά: ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Λειτουργείτε τον προσαρµογέα αυτοκινήτου µόνο στον αναπτήρα τσιγάρων ενός αυτοκινήτου (Μπαταρία αυτοκινήτου = DC 12V, όχι φορτηγό!). Εάν δεν είστε σίγουροι για την παροχή ρεύµατος στο όχηµα σας, ρωτήστε τον κατασκευαστή αυτοκινήτου. ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΚΤΥΟΥ Η υποδοχή πρέπει να βρίσκεται κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιµη. Για να διακόψετε την παροχή ρεύµατος προς την συσκευή σας, βγάλτε τον προσαρµογέα δικτύου από την υποδοχή. Λειτουργείτε τον προσαρµογέα δικτύου µόνο σε γειωµένες υποδοχές µε AC V~, 50/60 Hz. Εάν δεν είστε σίγουροι για την παροχή ρεύµατος στο χώρο τοποθέτησης, ρωτήστε στον αντίστοιχο παροχέα ενέργειας. Χρησιµοποιείτε µόνο τους εσώκλειστους προσαρµογείς δικτύου. Προτείνουµε για συµπληρωµατική ασφάλεια τη χρήση µιας προστασίας υπερτάσης ώστε να προστατέψετε το σύστηµα πλοήγησης σας από ζηµία από ακµές τάσης ή αστραπή από το δίκτυο ρεύµατος. ΚΑΛΩ ΙΩΣΗ Τοποθετείστε τα καλώδια έτσι ώστε κανείς να µην µπορεί να πατήσει, ή να σκοντάψει επάνω τους. Μην τοποθετείτε αντικείµενα στα καλώδια διότι αυτά θα καταστραφούν σε άλλη περίπτωση. ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ 5

10 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ Η συσκευή λειτουργεί µε έναν ενσωµατωµένο συσσωρευτή. Για να επιµηκύνετε τη διάρκεια ζωής και την δυνατότητα απόδοσης του συσσωρευτή σας καθώς και για να εξασφαλίσετε µια ασφαλή λειτουργία, πρέπει να προσέξετε τις ακόλουθες υποδείξεις:! Προσοχή! Κίνδυνος έκρηξης σε ακατάλληλη αλλαγή του συσσωρευτή. Αντικατάσταση µόνο µε τον ίδιο τύπο ή έναν προτεινόµενο ίδιας ποιότητας, από τον κατασκευαστή, τύπο. Ποτέ µην ανοίγετε τον συσσωρευτή. Μην πετάτε τον συσσωρευτή σε φωτιά. Αποµάκρυνση χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών σύµφωνα µε τα στοιχεία του κατασκευαστή Οι συσσωρευτές δεν αντέχουν υψηλή θερµοκρασία. Αποφεύγετε την πρόκληση υψηλής θερµοκρασίας στη συσκευή και έτσι στον ενσωµατωµένο συσσωρευτή. Η µη τήρηση αυτών των υποδείξεων µπορεί να οδηγήσει σε πρόκληση βλάβης και σε ορισµένες συνθήκες σε έκρηξη του συσσωρευτή. Χρησιµοποιείτε για τη φόρτιση του συσσωρευτή µόνο το απεσταλµένο γνήσιο τεµάχιο δικτύου ή τον προαιρετικό προσαρµογέα αυτοκινήτου του σετ πλοήγησης. Οι συσσωρευτές είναι ειδικά απορρίµµατα. Για την σωστή αποµάκρυνση συσσωρευτών υπάρχουν στο εµπόριο ειδών µπαταριών καθώς και στις κοινοτικές θέσεις συλλογής τα αντίστοιχα δοχεία. Εάν θέλετε να αποµακρύνετε το είδος, αποµακρύνετέ το σύµφωνα µε τους τρέχοντες κανονισµούς. Πληροφορίες δίνει η κοινοτική υπηρεσία. 6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

11 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ! Προσοχή! Μέσα στην επικάλυψη δεν υπάρχουν τµήµατα προς συντήρηση ή τµήµατα προς καθαρισµό. Μπορείτε να επιµηκύνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής µέσω των ακόλουθων µέτρων: Πριν τον καθαρισµό τραβάτε πάντα το βύσµα και όλα τα καλώδια σύνδεσης. Καθαρίζετε τη συσκευή µόνο µε ένα νωπό, χωρίς χνούδια ύφασµα. Μην χρησιµοποιείτε διαλυτικά, ερεθιστικά ή σε µορφή αερίου καθαριστικά µέσα. Η συσκευή και η συσκευασία της µπορούν να ανακυκλωθούν. ΦΡΟΝΤΙ Α ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ Αποφεύγετε γρατζουνίσµατα της επιφάνειας οθόνης, διότι αυτή µπορεί να πάθει ζηµιά εύκολα. Προτείνουµε τη χρήση προστατευτικών µεµβρανών οθόνης για την πρόληψη γρατζουνισµάτων και ακαθαρσιών. Θα βρείτε αυτό το αξεσουάρ στο εξειδικευµένο εµπόριο. Η τοποθετηµένη µεµβράνη επάνω στην οθόνη κατά την αποστολή είναι αποκλειστικά µόνο για την προστασία κατά τη µεταφορά! Προσέξτε ώστε να µην µένουν επάνω στην οθόνη σταγονίδια νερού. Το νερό µπορεί να προκαλέσει µόνιµο αποχρωµατισµό. Καθαρίζετε την οθόνη µε ένα απαλό, ελαφρώς νωπό, χωρίς χνούδια πανί. Μην εκθέτετε την οθόνη ούτε σε εκτυφλωτική ηλιακή ακτινοβολία ούτε σε υπεριώδεις ακτίνες. ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ 7

12 ΜΕΤΑΦΟΡΑ Προσέξτε τις ακόλουθες υποδείξεις όταν θέλετε να µεταφέρετε τη συσκευή: Αναµένετε µετά από µια µεταφορά της συσκευής τόση ώρα για να την θέσετε σε λειτουργία έως ότου η συσκευή λάβει την θερµοκρασία περιβάλλοντος. Σε µεγαλύτερες διακυµάνσεις θερµοκρασίας ή υγρασίας ίσως υπάρξει δηµιουργία υγρασίας από εξίδρωση εντός της συσκευής, η οποία µπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικό βραχυκύκλωµα. Χρησιµοποιείστε ένα προστατευτικό κάλυµµα για να προστατέψετε τη συσκευή από ακαθαρσίες, κραδασµούς και γρατζουνίσµατα. Ενηµερωθείτε πριν από ένα ταξίδι για την υπάρχουσα παροχή ρεύµατος και επικοινωνιών στον προορισµό. Αποκτήστε πριν από την έναρξη του ταξιδιού εάν απαιτείται τους απαιτούµενους προσαρµογείς για ρεύµα ή επικοινωνία (µόντεµ, LAN κλπ.). Χρησιµοποιείτε πάντα για την αποστολή της συσκευής σας γνήσια χαρτοκιβώτια και συµβουλευτείτε από την επιχείρηση µεταφοράς αναφορικά µε αυτό. Όταν στο αεροδρόµιο περνάτε από τον έλεγχο αποσκευών προτείνεται να στέλνετε όλα τα µαγνητικά µέσα αποθήκευσης (εξωτερικοί σκληροί δίσκοι) µέσα από την εγκατάσταση ακτίνων Ραίντγκεν (το µηχανισµό στον οποίο τοποθετείτε τις τσάντες σας). Αποφεύγετε τον µαγνητικό ανιχνευτή (η κατασκευή µέσα από την οποία περνάτε εσείς) ή τη µαγνητική ράβδο (τη συσκευή χειρός του προσωπικού ασφαλείας), διότι αυτά υπό ορισµένες συνθήκες µπορούν να καταστρέψουν τα δεδοµένα σας. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

13 ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Συντάξαµε αυτό το εγχειρίδιο χειρισµού κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε στιγµή να µπορείτε να διαβάζετε µέσω των περιεχοµένων τις απαραίτητες πληροφορίες για κάθε θέµα. i Υπόδειξη: Θα βρείτε λεπτοµερείς οδηγίες χειρισµού για την πλοήγηση στα αντίστοιχα CD καθώς και στην Online βοήθεια της συσκευής. Κοιτάξτε στο κεφάλαιο Συχνά τεθείσες ερωτήσεις ώστε να λάβετε απαντήσεις σε ερωτήσεις οι οποίες τίθενται συχνά στο τµήµα συµβούλευσης πελατών. Σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να σας προσφέρουµε το χειρισµό του συστήµατος σας πλοήγησης σε εύκολη, κατανοητή γλώσσα. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ Κατά την επιλογή των στοιχείων στρέψαµε την προσοχή µας στην υψηλή λειτουργικότητα, τον απλό χειρισµό, την ασφάλεια και την αξιοπιστία. Μέσω ενός ισορροπηµένου σχεδιασµού υλικού και λογισµικού µπορούµε να σας παρουσιάσουµε ένα σύστηµα πλοήγησης του µέλλοντος το οποίο θα σας δώσει µεγάλη ευχαρίστηση κατά την εργασία και τον ελεύθερο χρόνο. Σας ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη σας στα προϊόντα µας. Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Μέσω ειδικής υποστήριξης πελατών, σας βοηθάµε στην καθηµερινή σας εργασία. Επικοινωνήστε µε εµάς, θα χαρούµε να µπορούµε να σας βοηθήσουµε. Θα βρείτε σε αυτό το εγχειρίδιο ένα ειδικό κεφάλαιο για το θέµα της εξυπηρέτησης πελατών που ξεκινά στη σελίδα 35. ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ 9

14 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Παρακαλούµε ελέγξτε την πληρότητα της αποστολής και ενηµερώστε µας εντός 14 ηµερών µετά την αγορά, στην περίπτωση που η αποστολή δεν είναι πλήρης. Με την απόκτηση του προϊόντος σας λάβατε: σύστηµα πλοήγησης προσαρµογέα δικτύου (Phihong PSC11R-50) CD υποστήριξης CD µε λογισµικό πλοήγησης Προ-εγκατεστηµένη κάρτα µνήµης Συγκρατητήρας αυτοκινήτου Καλώδιο παροχής ρεύµατος για αναπτήρα τσιγάρων 12V Εγχειρίδιο χειρισµού και κάρτα εγγύησης Καλώδιο USB Προαιρετικά Προστατευτικό κάλυµµα/ Τσάντα φύλαξης Εξωτερική κεραία GPS Προσαρµογέας TMC 10 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

15 ΑΠΟΨΕΙΣ ΆΠΟΨΗ ΑΠΟ ΜΠΡΟΣΤΑ Αρ. Στοιχείο Πλήκτρα Hardware Περιγραφή Εκκινεί την πλοήγηση Βήµα πίσω Ένδειξη φόρτισης µπαταρίας Ρυθµιστής έντασης Μαξιλαράκι πλοήγησης Πλήκτρο για αποµάκρυνση Πλήκτρο για προσέγγιση Κατά τη διαδικασία φόρτισης ανάβει η ένδειξη φόρτισης πορτοκαλί. Ανάβει πράσινο όταν ο συσσωρευτής έχει φορτιστεί πλήρως. Προσαρµόζει την ένταση της συσκευής σας. Με πάτηµα στο αντίστοιχο πεδίο στο µαξιλαράκι πλοηγείτε προς τα επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά. Πιέστε στο µέσο ώστε να διαλέξετε το επιλεγµένο σηµείο. ΑΠΌΨΕΙΣ 11

16 Οθόνη αφής είχνει την έξοδο δεδοµένων της συσκευής. Πληκτρολογήστε µε την πένα εισαγωγής στην οθόνη ώστε να επιλέξετε εντολές µενού ή να εισάγετε δεδοµένα. ΌΠΙΣΘΕΝ ΑΠΟΨΗ Αρ. Στοιχείο Περιγραφή Πένα εισαγωγής Βγάλτε την πένα από τη θήκη για να την χρησιµοποιήσετε και φυλάξτε την εκεί πάλι µετά τη χρήση. Η πένα εισαγωγής εξυπηρετεί στον χειρισµό της οθόνης αφής. Ηχείο Αναπαράγει µουσική, εντολές οµιλίας και προειδοποιήσεις. Μικρή σύνδεση USB Σύνδεση ακουστικών Σύνδεση παροχής ρεύµατος Σύνδεση για τη ζεύξη µε έναν υπολογιστή µέσω του καλωδίου USB (για τον συγχρονισµό δεδοµένων). Εναλλακτικά έχετε εδώ τη δυνατότητα να συνδέσετε έναν προσαρµογέα TMC. Σύνδεση για ακουστικά στέρεο (3,5 mm). Σύνδεση στην εξωτερική παροχή ρεύµατος. 12 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

17 ΆΠΟΨΗ ΑΠΟ ΚΑΤΩ Αρ. Στοιχείο Κύριος διακόπτης/ ιακόπτης µπαταρίας Πλήκτρο επαναρύθµισης Περιγραφή Αποσυνδέει τη συσκευή πλήρως από την µπαταρία (ακόµα και εξαναγκασµένη επαναρύθµιση). Εκκινεί εκ νέου τη συσκευή σας. (Προσωρινή επαναρύθµιση, βλέπε σελίδα 24). ΆΠΟΨΗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ Αρ. Στοιχείο ιακόπτης Οn / Off Θέση σύνδεσης SD/MMC Εξωτερική κεραία GPS Περιγραφή Ενεργοποιείστε το σύστηµα πλοήγησης και µετά τη χρήση το απενεργοποιείτε. Θήκη για τη λήψη µιας προαιρετικής κάρτας SD (Secure Digital) ή MMC (MultiMediaCard). Σύνδεση για µια προαιρετική δεύτερη κεραία. ΑΠΌΨΕΙΣ 13

18 ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Αρ. Στοιχείο Μικρή σύνδεση USB Σύνδεση ακουστικών Σύνδεση παροχής ρεύµατος Περιγραφή Σύνδεση για τη ζεύξη µε έναν υπολογιστή µέσω του καλωδίου USB (για τον συγχρονισµό δεδοµένων). Εναλλακτικά έχετε εδώ τη δυνατότητα να συνδέσετε έναν προσαρµογέα TMC. Σύνδεση για ακουστικά στέρεο (3,5 mm). Σύνδεση στην εξωτερική παροχή ρεύµατος. 14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

19 ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ακολούθως θα σας οδηγήσουµε βήµα βήµα στην πρώτη εγκατάσταση του συστήµατος πλοήγησης. Πρώτα αποµακρύνετε την προστατευτική µεµβράνη µεταφοράς από την οθόνη. I. ΦΟΡΤΩΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ! Προσοχή: Ανάλογα µε την κατάσταση φόρτισης του ενσωµατωµένου συσσωρευτή ίσως απαιτείται η συσκευή να φορτιστεί πρώτα για κάποιο χρόνο πριν µπορέσει να προχωρήσει η πρώτη εγκατάσταση. Έχετε διάφορες δυνατότητες να φορτίσετε τον συσσωρευτή της συσκευής: µέσω του προσαρµογέα αυτοκινήτου µε τη βοήθεια του προσαρµογέα δικτύου Παρακαλούµε λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες υποδείξεις κατά τη µεταχείριση του συσσωρευτή: Κατά τη διαδικασία φόρτισης ανάβει η ένδειξη φόρτισης πορτοκαλί. Μην διακόπτετε τη διαδικασία φόρτισης πριν φορτιστεί πλήρως ο συσσωρευτής. Αυτό µπορεί να διαρκέσει µερικές ώρες. Η συσκευή έχει φορτιστεί πλήρως όταν η ένδειξη φόρτισης ανάβει πράσινο. Υπόδειξη: Μπορείτε κατά τη διαδικασία φόρτισης να εργάζεστε µε το σύστηµα πλοήγησης, ωστόσο η παροχή ρεύµατος δεν πρέπει να διακοπεί κατά την πρώτη εγκατάσταση. Αφήστε τον προσαρµογέα δικτύου συνδεδεµένο για περίπου 24 ώρες στη συσκευή ώστε η ενσωµατωµένη µπαταρία να µπορεί να φορτιστεί πλήρως. Μπορείτε να αφήσετε συνδεδεµένο τον προσαρµογέα δικτύου, κάτι που είναι πολύ βολικό για τη συνεχή λειτουργία. Ωστόσο ο προσαρµογέας δικτύου καταναλώνει και τότε ρεύµα, όταν φορτίζει τον συσσωρευτή του συστήµατος πλοήγησης. Ο συσσωρευτής φορτίζεται επίσης όταν ο κύριος διακόπτης βρίσκεται στη θέση OFF. ΠΡΏΤΗ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ 15

20 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΚΤΥΟΥ Βύσµα προσαρµογέα 1. Ωθήστε το βύσµα προσαρµογέα στην οδήγηση στην πίσω πλευρά του προσαρµογέα δικτύου. Εδώ πιέστε το πλήκτρο Push ώστε να µπορεί να κουµπώσει το βύσµα προσαρµογέα. 2. Εισάγετε το καλώδιο του προσαρµογέα δικτύου () στη σύνδεση προσαρµογέα δικτύου του συστήµατος πλοήγησης. 3. Εισάγετε τον προσαρµογέα δικτύου () σε µια εύκολα προσβάσιµη υποδοχή. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

21 II. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1. Αποµακρύνετε την πένα εισαγωγής από το συγκρατητήρα της και ωθήστε τον κύριο διακόπτη στην κάτω πλευρά της συσκευής στο ΟΝ.! Προσοχή: Αφήνετε πάντα τον κύριο διακόπτη στη θέση ΟΝ, εκτός εάν θέλετε να διεξάγετε µια νέα πρώτη ρύθµιση. Εάν ο διακόπτης τεθεί στο OFF όλα τα δεδοµένα της συσκευής σας χάνονται και η πρώτη ρύθµιση πρέπει να διεξαχθεί εκ νέου. Το σύστηµα πλοήγησης εκκινεί αυτόµατα την πρώτη ρύθµιση. Εµφανίζεται το λογότυπο µάρκας προϊόντος και µετά από µερικά δευτερόλεπτα η συσκευή σας δείχνει την οθόνη χρήσης. Ακολουθείστε τις υποδείξεις στην οθόνη. ΠΡΏΤΗ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ 17

22 III. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Κατά την πρώτη εγκατάσταση σας ζητείται να εγκαταστήσετε το λογισµικό πλοήγησης. Παρακαλούµε ακολουθείστε την εξής διαδικασία: 1. Αποµακρύνετε προσεκτικά την κάρτα µνήµης από την συσκευασία. Προσέξτε ώστε να µην αγγίζετε τις επαφές και αυτές να µην λερώνονται. 2. Εισάγετε την κάρτα µνήµης στη θέση σύνδεσης SD-/MMC έως ότου αυτή κουµπώσει. 3. Κάντε κλικ στο ΟΚ για να γίνει η εγκατάσταση της εφαρµογής. Η κάρτα µνήµης πρέπει κατά τη χρήση του συστήµατος πλοήγησης να είναι πάντα τοποθετηµένη στη συσκευή. Εάν η κάρτα µνήµης αποµακρυνθεί έστω και για λίγο κατά τη χρήση, πρέπει στην νέα εκκίνηση του συστήµατος πλοήγησης να διεξαχθεί µια προσωρινή επαναρύθµιση (βλέπε σελίδα 24). Μόλις όλα τα δεδοµένα αντιγραφούν στο σύστηµα πλοήγησης εµφανίζεται η κύρια οθόνη µέσω της οποίας µπορείτε τώρα να διεξάγετε ρυθµίσεις πλοήγησης. ιαβάστε για αυτό το κεφάλαιο Πλοήγηση από τη σελίδα ΕΛΛΗΝΙΚΑ

23 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Μετά από την πρώτη ρύθµιση η συσκευή σας βρίσκεται στην κανονική της κατάσταση λειτουργίας. Με τον διακόπτη on/off ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε τη συσκευή σας. 1. Πιέστε σύντοµα τον διακόπτη on/off, για να ενεργοποιήσετε το σύστηµα πλοήγησης. i Υπόδειξη: Η συσκευή σας αποστέλλεται έτσι ώστε να µην απενεργοποιείται από µόνη της. Μέσω των ρυθµίσεων της συσκευής σας µπορείτε να προσαρµόσετε το χρόνο λειτουργίας στις ανάγκες σας. 2. Πιέστε σύντοµα τον διακόπτη on/off, για να απενεργοποιήσετε το σύστηµα πλοήγησης. Ακόµα και σε απενεργοποιηµένη κατάσταση το σύστηµα πλοήγησης καταναλώνει ασήµαντο ρεύµα και η ενσωµατωµένη µπαταρία αποφορτίζεται. Όταν δεν χρησιµοποιείτε το σύστηµα πλοήγησης για µεγάλο χρονικό διάστηµα, η µπαταρία µπορεί να χάσει τόση ενέργεια ώστε να απαιτείται µια νέα πρώτη ρύθµιση. ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ 19

24 ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ ΜΝΗΜΗΣ Το σύστηµα πλοήγησης υποστηρίζει κάρτες µνήµης MMC και SD. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΜΝΗΜΗΣ 1. Αποµακρύνετε προσεκτικά την κάρτα µνήµης από την συσκευασία. Προσέξτε ώστε να µην αγγίζετε τις επαφές και αυτές να µην λερώνονται. 2. Ωθήστε προσεκτικά την κάρτα µνήµης, µε την πλευρά επαφής προς τα έξω, στη θυρίδα καρτών. Η πλευρά της κάρτας µνήµης µε επιγραφή δείχνει τώρα προς τα εµπρός. Η κάρτα πρέπει να κουµπώσει ελαφρώς. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ i Υπόδειξη: Αποµακρύνετε την κάρτα µνήµης µόνο όταν η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί προηγουµένως µέσω του πλήκτρου on/off. Σε άλλη περίπτωση µπορεί να χαθούν δεδοµένα. 1. Για να αποµακρύνετε την κάρτα πιέστε ελαφρά στην άνω άκρη έως ότου χαλαρώσει η κλειδαριά. 2. Τραβήξτε τώρα έξω την κάρτα χωρίς να αγγίξετε τις επαφές. 3. Αποθηκεύστε την κάρτα µνήµης στη συσκευασία ή σε ένα άλλο ασφαλές σηµείο. i Υπόδειξη: Οι κάρτες είναι πολύ ευαίσθητες. Προσέξτε ώστε οι επαφές να µην λερώνονται και να µην ασκείται πίεση στην κάρτα. 20 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

25 ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΚΑΡΤΕΣ ΜΝΗΜΗΣ Η συσκευή υποστηρίζει µόνο κάρτες µνήµης οι οποίες έχουν διαµορφωθεί στη µορφή δεδοµένων FAT16/32. Εάν τοποθετηθούν κάρτες οι οποίες έχουν προετοιµαστεί µε µια άλλη µορφή (π.χ. σε κάµερες, MP3), η συσκευή πιθανώς να µην τις αναγνωρίζει. Μια τέτοια κάρτα πρέπει πρώτα να διαµορφωθεί.! Προσοχή: Η διαµόρφωση των καρτών µνήµης διαγράφει όλα τα δεδοµένα ανεπανόρθωτα. εν µπορούν όλα τα δεδοµένα να ανταλλαχθούν µέσω της κάρτας µνήµης. Σε ορισµένες περιπτώσεις πρέπει να µετατραπούν µέσω του προγράµµατος Microsoft ActiveSync. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΚΑΡΤΩΝ Μπορείτε να µεταβιβάσετε ή συγχρονίσετε δεδοµένα µέσω ActiveSync. Αυτός είναι και ο σωστός τρόπος κυρίως όταν µεταβιβάζονται δεδοµένα τα οποία πρέπει να µετατραπούν σε µια αναγνώσιµη µορφή για τη συσκευή. Όταν όµως θέλετε να αντιγράψετε µεγάλες ποσότητες δεδοµένων (δεδοµένα MP3, κάρτες πλοήγησης) στην κάρτα µνήµης, µπορείτε αυτά να τα αντιγράψετε και απευθείας στην κάρτα µνήµης. Πολλοί υπολογιστές διαθέτουν ήδη συσκευές καρτών µνήµης. Βάλτε εκεί την κάρτα και αντιγράψτε τα δεδοµένα απευθείας επάνω στην κάρτα. Μέσω της απευθείας προσπέλασης επιτυγχάνετε έτσι µια σαφώς γρηγορότερη µεταβίβαση. ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ 21

26 ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ I. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MICROSOFT ACTIVESYNC Για την µεταβίβαση των δεδοµένων µεταξύ του υπολογιστή σας και του συστήµατος πλοήγησης χρειάζεστε το πρόγραµµα Microsoft ActiveSync. Μια άδεια αυτού του προγράµµατος έχετε µε αυτή τη συσκευή και αυτή βρίσκεται στο CD υποστήριξης.! Προσοχή: Κατά την εγκατάσταση λογισµικού µπορεί να αντικατασταθούν ή µεταβληθούν σηµαντικά δεδοµένα. Σε ενδεχόµενα προβλήµατα µετά την εγκατάσταση για να έχετε πρόσβαση στα αρχικά δεδοµένα, πρέπει πριν από την εγκατάσταση να δηµιουργήσετε µια εφεδρεία του περιεχοµένου του σκληρού δίσκου. Στα Windows 2000 ή XP πρέπει να έχετε δικαιώµατα διαχειριστή για να εγκαταστήσετε το λογισµικό.! Σηµαντικό: Μην συνδέσετε ακόµα τη συσκευή µε τον υπολογιστή σας. 1. Τοποθετήστε το CD υποστήριξης και περιµένετε έως ότου το πρόγραµµα εκκινηθεί αυτόµατα. i Υπόδειξη: Εάν δεν λειτουργήσει αυτό ίσως η λεγόµενη λειτουργία Autorun είναι απενεργοποιηµένη. Για να εκκινήσετε την εγκατάσταση χειροκίνητα πρέπει να εκκινηθεί το πρόγραµµα εγκατάστασης στο CD. 2. Επιλέξτε πρώτα τη γλώσσα και κάντε κλικ µετά στην εγκατάσταση ActiveSync και ακολουθείστε τις υποδείξεις στην οθόνη. 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

27 II. ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 1. Εκκινήστε το σύστηµα σας πλοήγησης, ενεργοποιώντας τον διακόπτη On/Off. 2. Συνδέστε το καλώδιο USB µε το σύστηµα πλοήγησης. 3. Εισάγετε το άλλο άκρο του καλωδίου USB σε µια ελεύθερη υποδοχή USB στον υπολογιστή σας. 4. Ο βοηθός εγκατάστασης Hardware αναγνωρίζει τώρα µια νέα συσκευή και εγκαθιστά έναν αντίστοιχο οδηγό. Αυτό µπορεί να διαρκέσει µερικά λεπτά. Επαναλάβετε την αναζήτηση σύνδεσης στην περίπτωση που αποτύχει την πρώτη φορά. 5. Ακολουθείστε τις υποδείξεις στην οθόνη σας. Το πρόγραµµα θα δηµιουργήσει τώρα µια συνεργασία µεταξύ του υπολογιστή σας και του συστήµατος πλοήγησης. III. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ MICROSOFT ACTIVESYNC Όταν συνδέετε το σύστηµα πλοήγησης µε τον υπολογιστή εκκινείται αυτόµατα το ActiveSync. Το πρόγραµµα ελέγχει εάν πρόκειται για τη συσκευή µε την οποία δηµιουργήθηκε µια συνεργασία. Εάν είναι αυτή η περίπτωση, συγκρίνονται µεταξύ τους οι αλλαγές που έγιναν στον υπολογιστή και στο σύστηµα πλοήγησης από τον τελευταίο συγχρονισµό και ρυθµίζονται. Μπορείτε στις ρυθµίσεις του προγράµµατος ActiveSync να καθορίσετε επακριβώς ποια δεδοµένα έχουν προτεραιότητα κατά τον συγχρονισµό. Καλέστε για αυτό τη βοήθεια (µε το πλήκτρο F1) του προγράµµατος ώστε να γνωρίσετε τις επιδράσεις των αντίστοιχων ρυθµίσεων. Εάν το σύστηµα πλοήγησης δεν αναγνωριστεί σαν συνεργάτης είναι αυτόµατα ενεργοποιηµένη µια περιορισµένη πρόσβαση επισκέπτη µε την οποία µπορεί κανείς για παράδειγµα να ανταλλάξει δεδοµένα. Εάν πρόκειται για αυτήν την περίπτωση, παρότι πρόκειται για την καταγεγραµµένη συσκευή συνεργάτη, αποσυνδέστε το σύστηµα σας πλοήγησης από τον υπολογιστή, απενεργοποιήστε το και µετά ενεργοποιήστε το πάλι. Συνδέστε τώρα το σύστηµα πλοήγησης µε τον υπολογιστή ώστε να εκκινήσετε εκ νέου την διαδικασία αναγνώρισης. Εάν η συσκευή σας αναγνωρίζεται ακόµα σαν επισκέπτης, επαναλάβετε τη διαδικασία και εκκινήστε συµπληρωµατικά τον υπολογιστή σας. i Υπόδειξη: Εξασφαλίστε ότι συνδέετε πάντα το σύστηµα πλοήγησης στον υπολογιστή σας µε την ίδια σύνδεση USB, αλλιώς ο υπολογιστής σας δίνει περαιτέρω ταυτότητα και εγκαθιστά τη συσκευή εκ νέου. ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ 23

28 ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Υπάρχουν δύο δυνατότητες για να επαναρυθµίσετε το σύστηµα πλοήγησης. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΣΗ Αυτή η δυνατότητα εκκινεί το σύστηµα πλοήγησης εκ νέου χωρίς να απαιτείται µια νέα εγκατάσταση. Το Soft-Reset χρησιµοποιείται συχνά για την αναδιοργάνωση της µνήµης. Τότε διακόπτονται όλα τα προγράµµατα σε λειτουργία και η µνήµη εργασίας εγκαθίσταται εκ νέου. Χρησιµοποιήστε αυτή τη δυνατότητα όταν το σύστηµα πλοήγησης δεν αντιδρά ή εργάζεται πλέον σωστά. Έτσι διεξάγετε το Soft-Reset: Πιέστε την άκρη της πένας εισαγωγής προσεκτικά στο άνοιγµα για Reset της συσκευής σας, ή εισάγετε ένα αιχµηρό αντικείµενο (π.χ. έναν ανοιγµένο συνδετήρα) µε ελαφριά πίεση στο άνοιγµα για Reset. ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΣΗ! Προσοχή: Ένα Hard-Reset διαγράφει όλα τα δεδοµένα στον υπολογιστή σας και δηµιουργεί µια εκ νέου πρώτη εγκατάσταση. Μια εκ νέου εγκατάσταση του λογισµικού στον υπολογιστή συγχρονισµού ωστόσο δεν απαιτείται. Έτσι διεξάγετε το Hard-Reset: 1. Ωθήστε τον κύριο διακόπτη στην κάτω πλευρά της συσκευής πρώτα στη θέση OFF και µετά από 2 δευτερόλεπτα πάλι στο ON. 2. Μετά από ένα Hard-Reset πρέπει να διεξαχθεί εκ νέου η εγκατάσταση λογισµικού. 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

29 ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Θα βρείτε ένα λεπτοµερές εγχειρίδιο χειρισµού στο αντίστοιχο CD. ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗ Μην χειρίζεστε το σύστηµα πλοήγησης κατά τη διαδροµή ώστε να προστατεύετε εσάς και τους άλλους από ατυχήµατα. Στην περίπτωση που δεν έχετε καταλάβει κάποια φορά τις φωνητικές υποδείξεις ή εάν δεν είστε σίγουροι τι πρέπει να κάνετε στην επόµενη διασταύρωση, µπορείτε να προσανατολιστείτε γρήγορα βάση των απεικονίσεων χαρτών ή βελών. Να κοιτάτε ωστόσο στην οθόνη µόνο όταν βρίσκεστε σε µια ασφαλή κυκλοφοριακή κατάσταση.! Προσοχή: Η οδήγηση στο δρόµο και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας έχουν προτεραιότητα σε σχέση µε τις υποδείξεις του συστήµατος πλοήγησης. Ακολουθείτε τις υποδείξεις µόνο όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες και οι κυκλοφοριακοί κανόνες! Το σύστηµα πλοήγησης σας οδηγεί επίσης στον προορισµό όταν πρέπει να αποκλίνετε από την σχεδιασµένη διαδροµή. Οι εµφανιζόµενες υποδείξεις κατεύθυνσης του συστήµατος πλοήγησης δεν απαλλάσσουν τον οδηγό του οχήµατος από το καθήκον προσοχής και την ευθύνη του. Σχεδιάζετε τις διαδροµές πριν ξεκινήσετε. Εάν όταν είστε καθοδόν θέλετε να εισάγετε µια νέα διαδροµή, διακόψτε αυτήν. Για να κάνετε σωστή λήψη του σήµατος GPS, δεν επιτρέπεται να εµποδίζουν µεταλλικά αντικείµενα τη ραδιολήψη. Στερεώστε τη συσκευή µε τον συγκρατητήρα µε τις βεντούζες στο εσωτερικό του παρµπρίζ ή κοντά εκεί. οκιµάστε διάφορες θέσεις στο όχηµα σας ώστε να έχετε τη βέλτιστη λήψη. ΠΛΟΉΓΗΣΗ 25

30 ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ Προσέξτε κατά την εγκατάσταση του συγκρατητήρα ώστε αυτός ακόµα και σε ατύχηµα να µην είναι επικίνδυνος. Σταθεροποιείστε τα στοιχεία καλά στο όχηµα σας και προσέξτε κατά την εγκατάσταση ώστε να υπάρχουν σωστές συνθήκες ορατότητας. Η οθόνη της συσκευής µπορεί να προκαλέσει αντανακλάσεις φωτός. Προσέξτε έτσι ώστε κατά τη λειτουργία αυτές να µην σας τυφλώνουν. Μην τοποθετείτε το καλώδιο πολύ κοντά σε στοιχεία σχετικά µε την ασφάλεια. Μην σταθεροποιείτε το συγκρατητήρα σε πεδία λειτουργίας των αερόσακων. Ελέγχετε σε τακτικά διαστήµατα ότι η βεντούζα κολλάει καλά. Το βύσµα παροχής ρεύµατος καταναλώνει ρεύµα ακόµα και όταν δεν έχει συνδεθεί καµία συσκευή. Αποµακρύνετε το σε µη χρήση ώστε να αποφύγετε µια αποφόρτιση της µπαταρίας αυτοκινήτου. Ελέγξτε µετά την εγκατάσταση όλες τις σχετικές µε την ασφάλεια ρυθµίσεις στο όχηµα. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΟ ΗΛΑΤΟ Η ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ Προσέξτε ώστε κατά το µοντάρισµα δεν θα επηρεάζεται η δυνατότητα οδήγησης. Κατά το µοντάρισµα µην καλύπτετε κανένα όργανο. 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

31 I. ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ! Προσοχή! Σταθεροποιείτε το συγκρατητήρα για τη συσκευή στο παρµπρίζ µόνο όταν δεν παρεµποδίζεται η ορατότητα από αυτόν. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό µοντάρετε το συγκρατητήρα µε την εσώκλειστη βάση κόλλησης µε βεντούζες έτσι ώστε ο συγκρατητήρας να εξασφαλίζει µια ακίνδυνη και σίγουρη λειτουργία. Μοχλός κουµπώµατος Βάση κόλλησης µε βεντούζα i Υπόδειξη: Ανάλογα µε την έκδοση µπορεί το σύστηµα πλοήγησης εναλλακτικά να είναι εξοπλισµένο και µε έναν ευλύγιστο συγκρατητήρα αυτοκινήτου µε καµπύλη σχήµατος «s». ΠΛΟΉΓΗΣΗ 27

32 i Υπόδειξη: Εάν θέλετε να σταθεροποιήσετε τον συγκρατητήρα στο παρµπρίζ, µπορείτε να µην λάβετε υπόψη τα βήµατα 1 και Αποµακρύνετε την προστατευτική µεµβράνη από την επιφάνεια κόλλησης της βάσης κόλλησης µε βεντούζα. 2. Κολλήστε την βάση κόλλησης µε βεντούζα σε µια κατάλληλη θέση στον πίνακα οργάνων. Προσέξτε ώστε η επιφάνεια του πίνακα οργάνων να είναι καθαρή και πιέστε την βάση κόλλησης µε βεντούζα καλά. i Υπόδειξη: Για να εξασφαλίσετε µια στερεή θέση, πρέπει να µην επιβαρύνετε την βάση κόλλησης µε βεντούζα για 24 ώρες. Περίβληµα συγκράτησης 3. Συνδέστε το εξωτερικό περίβληµα συγκράτησης µε τον συγκρατητήρα αυτοκινήτου. Προσέξτε την επιγραφή στον συγκρατητήρα αυτοκινήτου. Η σύνδεση πρέπει να κουµπώσει µε ήχο. 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

33 II. ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΝΤΟΥΖΑΣ I Υπόδειξη: Καθαρίστε το τζάµι καλά µε ένα καθαριστικό για τζάµια. Σε θερµοκρασίες κάτω από 15 C ζεσταίνετε λίγο το τζάµι και τη βεντούζα. 1. Τοποθετήστε τον συγκρατητήρα αυτοκινήτου µε την βεντούζα στην βάση κόλλησης βεντούζας (ή απευθείας στο παρµπρίζ) και πιέστε τον µοχλό κουµπώµατος προς τα κάτω. Η βεντούζα βεντουζάρει σφιχτά στη βάση. III. ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ 1. Τοποθετήστε το σύστηµα πλοήγησης στον συγκρατητήρα αυτοκινήτου έτσι ώστε η πλοήγηση να έχει µια σταθερή θέση και να κουµπώνει µε ήχο. IV. ΣΥΝ ΕΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. Εισάγετε το βύσµα υποδοχής () του καλωδίου σύνδεσης στην για αυτό προβλεπόµενη υποδοχή στην δεξιά πλευρά της συσκευής σας (βλέπε 14). 2. Εισάγετε τώρα το βύσµα παροχής ρεύµατος () στον αναπτήρα τσιγάρων και φροντίστε ώστε αυτός να µην χάσει την επαφή κατά τη διαδροµή. Αυτό µπορεί σε άλλη περίπτωση να οδηγήσει σε λάθος λειτουργίες. i Υπόδειξη: Μετά τη διαδροµή ή όταν το όχηµα δεν κινείται για αρκετό διάστηµα τραβήξτε το βύσµα παροχής ρεύµατος από τον αναπτήρα τσιγάρων. Αλλιώς η µπαταρία αυτοκινήτου µπορεί να αποφορτιστεί. ΠΛΟΉΓΗΣΗ 29

34 V. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ i Υπόδειξη: Η κάρτα µνήµης πρέπει κατά τη χρήση του συστήµατος πλοήγησης να είναι πάντα τοποθετηµένη στη συσκευή. Εάν η κάρτα µνήµης αποµακρυνθεί έστω και για λίγο κατά τη χρήση, πρέπει στην νέα εκκίνηση του συστήµατος πλοήγησης να διεξαχθεί µια προσωρινή επαναρύθµιση. (βλέπε σελίδα 24) Ανάλογα µε το σύστηµα πλοήγησης γίνεται αυτή η επαναρύθµιση αυτόµατα. 1. Ενεργοποιείστε το σύστηµα πλοήγησης. 2. Ανάλογα µε την έκδοση το λογισµικό πλοήγησης ξεκινά αµέσως ή αφού κάνετε κλικ στο πλήκτρο πλοήγησης στην κύρια οθόνη. Πληροφορίες για τον περαιτέρω χειρισµό του λογισµικού πλοήγησης παρακαλούµε όπως βρείτε στο λεπτοµερές εγχειρίδιο χειρισµού στο CD πλοήγησης. Πρόκειται για ένα αρχείο PDF το οποίο µπορείτε να διαβάσετε µε κάθε Acrobat Reader και να εκτυπώσετε. i Υπόδειξη: Ο δέκτης GPS χρειάζεται κατά την πρώτη χρήση µερικά λεπτά έως ότου αρχικοποιηθεί. Ακόµα και όταν εµφανιστεί το σύµβολο για ένα υπάρχον σήµα GPS, η πλοήγηση µπορεί να είναι ανακριβής. Σε όλες τις περαιτέρω διαδροµές διαρκεί περίπου δευτερόλεπτα έως ότου υπάρξει ένα σωστό σήµα GPS, µε προϋπόθεση επαρκή «ορατότητα» στον δορυφόρο. 30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

35 MP3-PLAYER Το σύστηµα πλοήγησης είναι επίσης εξοπλισµένο µε ένα MP3- Player. 1. Εκκινήστε το MP3-Player από την κύρια οθόνη κάνοντας κλικ στο κουµπί. 2. Όλα τα δεδοµένα MP3 που υπάρχουν στο σύστηµα, συµπεριλαµβανοµένων των δεδοµένων τα οποία βρίσκονται στην κάρτα µνήµης, λαµβάνονται αυτόµατα σε µια Playlist και διατίθενται προς αναπαραγωγή. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΟΘΟΝΗΣ Πλήκτρο Όνοµα Περιγραφή ή Play/ Pause Stop Εκκινεί τον τρέχοντα τίτλο. Σταµατά τον τρέχοντα τίτλο. MP3-PLAYER 31

36 Πλήκτρο Όνοµα Περιγραφή ή ή Previous/ Next Volume Πηδά στον προηγούµενο ή επόµενο τίτλο. Αυξάνει ή µειώνει την ένταση. Η ένδειξη στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης δείχνει την τρέχουσα στάθµη έντασης. Playback Mode Υποστηρίζονται οι ακόλουθες διαφορετικές λειτουργίες: Επανάληψη του τρέχοντος τίτλου Επανάληψη όλων των τίτλων (στάνταρ ρυθµίσεις) Μια αναπαραγωγή Sequence Λειτουργία ανίχνευσης - εντοπισµού Κανονική σειρά (στάνταρ ρύθµιση) Open Play List Τυχαία αναπαραγωγή Ανοίγει την Playlist. (βλέπε επόµενη σελίδα) Equalizer Ανοίγει ή κλείνει το µενού αντισταθµιστή. Help Exit Εισάγει τη λειτουργία και τον χειρισµό κάθε πλήκτρου. Κάντε κλικ σε ένα πλήκτρο και εµφανίζεται µια σύντοµη περιγραφή στο κάτω τµήµα της οθόνης. Τερµατίζει την εφαρµογή MP3-Player. 32 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

37 ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Για τη διαχείριση της λίστας αναπαραγωγής έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες: Προσθήκη τίτλου Προσθέτει έναν τίτλο στην λίστα αναπαραγωγής. Θα επιλέξετε αυτόν στο παράθυρο που εµφανίζεται κατόπιν. ιαγραφή τίτλου ιαγράφει τον επιλεγµένο τίτλο από τη λίστα αναπαραγωγής. ιαγραφή όλων ιαγράφει όλους τους τίτλους από τη λίστα αναπαραγωγής. Κάντε κλικ στο, για να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη. Παρακαλούµε προσέξτε ότι η λίστα αναπαραγωγής δεν ασφαλίζεται κατά τον τερµατισµό του MP3-Player. MP3-PLAYER 33

38 ΣΥΧΝΑ ΤΕΘΕΙΣΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Που βρίσκω περισσότερες πληροφορίες για το σύστηµα πλοήγησης. Θα βρείτε λεπτοµερή εγχειρίδια χειρισµού για την πλοήγηση στα αντίστοιχα CD, που αποστέλλονται µαζί µε τη συσκευή σας. Χρησιµοποιείτε σαν συµπληρωµατική βοήθεια και τις πολυάριθµες βοηθητικές λειτουργίες οι οποίες διατίθενται µε ένα πάτηµα πλήκτρου (τις περισσότερες φορές F1 στον υπολογιστή) ή µε επιλογή της βοήθειας. Αυτές οι βοήθειες σας παρέχονται κατά τη χρήση του υπολογιστή ή της συσκευής. Γιατί χρειάζοµαι τα απεσταλµένα CD; Το CD υποστήριξης περιέχει: Το πρόγραµµα ActiveSync για τον συγχρονισµό δεδοµένων µεταξύ του συστήµατος πλοήγησης και του υπολογιστή. Συµπληρωµατικά προγράµµατα (προαιρετικό). Αυτό το εγχειρίδιο χειρισµού σε ψηφιακή µορφή. Περιεχόµενο του (των) CD πλοήγησης: Ψηφιακοποιηµένο υλικό καρτών Υλικό δεδοµένων για την γρήγορη ανάκτηση του περιεχοµένου της κάρτας µνήµης Εγχειρίδιο χειρισµού του λογισµικού πλοήγησης Εάν απαιτείται εφαρµογές υπολογιστή Ανάλογα µε την έκδοση µπορεί να περιέχονται ένα ή περισσότερα CD στο σύνολο αποστολής. Το σύστηµα πλοήγησης δεν αντιδρά πλέον. Τι πρέπει να κάνω; ιεξάγετε προσωρινή επαναρύθµιση (Σελίδα 24). Πως µπορώ να ρυθµίσω τον φωτισµό; Στις Ρυθµίσεις Φωτεινότητα. 34 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

39 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Οι λανθασµένες λειτουργίες µπορούν συχνά να έχουν κοινότυπες αιτίες, κατά καιρούς όµως µπορεί να είναι και πολύπλοκης φύσης και να απαιτούν µια λεπτοµερή ανάλυση. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ i Υπόδειξη: Η τακτική διεξαγωγή των προγραµµάτων των Windows Ανασυγκρότηση και Εξέταση δίσκων στον υπολογιστή/ φορητό σας µπορεί να διορθώσει πηγές σφαλµάτων καθώς και να αυξήσει την απόδοση συστήµατος. ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩ ΙΩΝ Ξεκινήστε µε έναν προσεκτικό οπτικό έλεγχο όλων των συνδέσεων καλωδίων. Όταν δεν λειτουργούν οι ενδείξεις λυχνιών, σιγουρευτείτε ότι η συσκευή και όλες οι περιφερικές συσκευές έχουν σωστή παροχή ρεύµατος. i Υπόδειξη: Απενεργοποιείστε τις συσκευές και ελέγξτε όλες τις συνδέσεις καλωδίων. Όταν η συσκευή είναι συνδεδεµένη σε περιφερικές συσκευές, ελέγξτε επίσης και εδώ τις συνδέσεις όλων των καλωδίων. Μην αλλάζετε καλώδια για διαφορετικές συσκευές αδιακρίτως µεταξύ τους ακόµα και αν φαίνονται να είναι ίδια. Οι κατανοµές πόλων στο καλώδιο ίσως είναι διαφορετικές. Όταν αντιληφθείτε µε σιγουριά ότι η παροχή ρεύµατος είναι άψογη και ότι όλες οι συνδέσεις είναι άψογες, ενεργοποιείστε πάλι τη συσκευή. ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ 35

40 ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ Το σύστηµα πλοήγησης δεν αντιδρά πλέον ή συµπεριφέρεται ασυνήθιστα. Ενεργοποιείστε το πλήκτρο επαναρύθµισης (βλέπε σελ. 13, ). Το σύστηµα πλοήγησης αναγνωρίζεται από το ActiveSync µόνο σαν επισκέπτης. Βλέπε πληροφορίες στη σελίδα 23. Μετά την εγκατάσταση του ActiveSync λαµβάνω µηνύµατα σφαλµάτων από ένα πρόγραµµα συντήρησης. Το πρόγραµµα ανοίγει στον φάκελο του συστήµατος που έχει προσδιοριστεί σαν προσωρινός, το αρχείο WCESCOMM.LOG το οποίο δεν µπορεί να διαγραφεί. Εάν γίνει δοκιµή για αυτό από ένα άλλο πρόγραµµα, εµφανίζεται ένα αντίστοιχο µήνυµα σφάλµατος. Ο δέκτης GPS δεν µπορεί να αρχικοποιηθεί ή βρεθεί. Εάν παρά την σωστή εγκατάσταση του συστήµατος δεν αναφέρεται κανένα σήµα GPS στην οθόνη, αυτό µπορεί να έχει τις ακόλουθες αιτίες: Ο δέκτης GPS έχει ρυθµιστεί σε µια άλλη σύνδεση από τη θύρα της συσκευής COM2. Λύση: Ελέγξτε τις ρυθµίσεις GPS και διορθώστε τις εάν απαιτείται. Χρησιµοποιείτε για αυτό και την προσφερόµενη λειτουργία ελέγχου GPS. εν είναι δυνατή επαρκής δορυφορική λήψη. Λύση: Αλλάξτε τη θέση του συστήµατος πλοήγησης και εξασφαλίστε ότι η «ελεύθερη» ορατότητα της κεραίας δεν επηρεάζεται. εν ακούγονται φωνητικές υποδείξεις. Ελέγξτε τη ρύθµιση έντασης. 36 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

41 ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ? Εάν οι προτάσεις στα προηγούµενα αποσπάσµατα δεν διόρθωσαν το πρόβληµα, παρακαλούµε επικοινωνήστε µαζί µας. Θα µας βοηθούσατε εάν µας διαθέτατε τις ακόλουθες πληροφορίες: Ποια είναι η ρύθµιση σας; Ποιες συµπληρωµατικές περιφερικές συσκευές χρησιµοποιείτε; Ποιες ενδείξεις, εµφανίζονται στην οθόνη; Κατά την εµφάνιση του σφάλµατος ποιο λογισµικό χρησιµοποιούσατε; Ποια βήµατα έχετε ήδη διεξάγει για τη λύση του προβλήµατος; Εάν έχετε ήδη λάβει έναν αριθµό πελάτη, παρακαλούµε όπως µας τον δώσετε. ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ 37

42 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) Το GPS είναι σύστηµα υποστηριζόµενο από δορυφόρο για τον καθορισµό θέσης. Με τη βοήθεια 24 δορυφόρων που περιφέρονται γύρω από τη γη, είναι δυνατός ένας ακριβής σε µερικά µέτρα, καθορισµός της θέσης στην γη. Η λήψη των δορυφορικών σηµάτων γίνεται µέσω της κεραίας του ενσωµατωµένου δέκτη GPS, η οποία χρειάζεται για αυτό µια «ελεύθερη ορατότητα» το λιγότερο σε 4 από αυτούς τους δορυφόρους. i Υπόδειξη: Σε περιορισµένη ορατότητα (π.χ. σε τούνελ, σε φρεάτια σπιτιών, στο δάσος ή και σε οχήµατα µε επιµεταλλωµένα τζάµια) δεν είναι δυνατός ένας προσδιορισµός τοποθεσίας. Η δορυφορική λήψη ξεκινά πάλι αυτόµατα µόλις έχετε υπερβεί το εµπόδιο και έχετε περαιτέρω ελεύθερη ορατότητα. Η ακρίβεια πλοήγησης είναι επίσης περιορισµένη και σε ελάχιστες ταχύτητες (π.χ. αργή ταχύτητα). Ο δέκτης GPS καταναλώνει επιπλέον ενέργεια. Αυτό είναι µεγάλης σηµασίας ιδιαίτερα σε λειτουργία µε µπαταρία. Για την εξοικονόµηση ενέργειας, µην ενεργοποιείτε άσκοπα τη συσκευή σας. Για αυτό τερµατίζετε και το λογισµικό πλοήγησης στην περίπτωση που αυτό δεν είναι απαραίτητο ή εάν δεν δυνατή για µεγάλο χρονικό διάστηµα µια δορυφορική λήψη. Σε µια πιο σύντοµη διακοπή του ταξιδιού µπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη συσκευή µέσω του διακόπτη On/Off. Μια εκ νέου εκκίνηση γίνεται µέσω πατήµατος στο ίδιο πλήκτρο. Τότε ενεργοποιείται πάλι ο δέκτης GPS όταν είναι ακόµα ενεργό ένα λογισµικό πλοήγησης. Ανάλογα µε την κατάσταση λήψης η ενηµέρωση της θέσης ίσως διαρκέσει κάποιο χρονικό διάστηµα. i Υπόδειξη: Παρακαλούµε προσέξτε ότι η συσκευή σας έχει προρυθµιστεί έτσι ώστε στην λειτουργία µπαταρίας σε λήψη GPS να µην απενεργοποιείται αυτόµατα µετά από µερικά λεπτά. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή την προρύθµιση στις Ρυθµίσεις. Εάν ο δέκτης GPS δεν είναι ενεργός για αρκετές ώρες, πρέπει να προσανατολιστεί πάλι εκ νέου. Αυτή η διαδικασία µπορεί να διαρκέσει κάποιο χρονικό διάστηµα. 38 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

43 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ GPS Αυτή η δεύτερη προαιρετική κεραία GPS σας διευκολύνει να λαµβάνετε καλύτερα τα σήµατα των δορυφόρων (π.χ. σε οχήµατα µε επιµεταλλωµένο µπροστινό τζάµι). 1. Ανοίξτε την επικάλυψη στην πτυσσόµενη κεραία. 2. Εισάγετε το βύσµα της εξωτερικής κεραίας GPS στην για αυτό προβλεπόµενη οπή. ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 39

44 TMC (TRAFFIC MESSAGE CHANNEL) Το κανάλι Traffic Message Channel (TMC) είναι µια ψηφιακή υπηρεσία ραδιοφωνικών δεδοµένων η οποία λειτουργεί όπως το RDS και η οποία χρησιµοποιείται για τη µεταβίβαση καθυστερήσεων κυκλοφορίας σε µια αντίστοιχη συσκευή λήψης. Οι πληροφορίες κυκλοφορίας µεταβιβάζονται συνεχώς µέσω FM. Εφόσον το σήµα µεταβιβάζεται συνεχώς, ο χρήστης εξαρτάται λιγότερο από τις υποδείξεις κυκλοφορίας που εκπέµπονται µόνο ανά µισάωρο. Εκτός αυτού µπορούν να µεταβιβαστούν σηµαντικές πληροφορίες όπως π.χ. σε οδηγούς φαντάσµατα. Η εκποµπή έχει σχεδιαστεί για όλη την Ευρώπη και προσφέρεται ήδη σε πολλές χώρες ραδιοφωνικών ποµπών. Η ακρίβεια των µηνυµάτων TMC µπορεί να παρουσιάζει µεγάλες διακυµάνσεις ανάλογα µε τη χώρα. 40 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

45 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΤΗ TMC Ακολουθείστε παρακαλούµε την εξής διαδικασία ώστε να συνδέσετε έναν προαιρετικό δέκτη TMC στο σύστηµα πλοήγησης σας. 1. Συνδέστε το µικρό βύσµα USB µε την µικρή υποδοχή USB της συσκευής σας (βλέπε σελίδα 14). 2. Εισάγετε το βύσµα υποδοχής του δέκτη TMC στην υποδοχή παροχής ρεύµατος. 3. Συνδέστε την κεραία στον δέκτη TMC και σταθεροποιείστε την κεραία µε τη βοήθεια των βεντουζών π.χ. στο άκρο του παρµπρίζ σας. 4. Μόλις έχετε σταθεροποιήσει τον δέκτη TMC στο σύστηµα πλοήγησης, συνδέστε τον δέκτη TMC µε το καλώδιο προσαρµογέα αυτοκινήτου. Το σύστηµα πλοήγησης σας είναι τώρα σε θέση να λαµβάνει πληροφορίες κυκλοφορίας µέσω του δέκτη TMC και έτσι να αποφεύγει ενδεχόµενες καθυστερήσεις κυκλοφορίας. ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 41

46 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΥΛΙΚΟ ΚΑΡΤΩΝ Στην προαιρετική κάρτα µνήµης υπάρχει ήδη µια ψηφιακοποιηµένη κάρτα της χώρας σας. Ανάλογα µε την έκδοση υπάρχουν περαιτέρω ψηφιακοποιηµένες κάρτες στα CD σας πλοήγησης. Μπορείτε να µεταφέρετε αµέσως αυτές τις κάρτες σε µια κάρτα µνήµης. Εδώ προτείνεται η χρήση ενός εξωτερικού αναγνώστη καρτών (βλέπε επίσης σελίδα 21). Ανάλογα µε τον όγκο του υλικού καρτών στα CD απαιτούνται κάρτες µνήµης από 256 MB, 512 MB, MB ή µεγαλύτερες. Θα βρείτε συµπληρωµατικές κάρτες µνήµης ( κάρτες MMC ή SD) στο εξειδικευµένο εµπόριο. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΡΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ Η µεταβίβαση περαιτέρω υλικού καρτών σε µια κάρτα µνήµης γίνεται κατά προτίµηση µέσω του Explorer του υπολογιστή σας. Ακολουθείστε την εξής διαδικασία: 1. Τοποθετήστε το CD µε το επιθυµητό υλικό καρτών. 2. Ανοίξτε την επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε τον οδηγό CD. 42 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

47 3. Επιλέξτε τον επιθυµητό φάκελο µε το δεξί πλήκτρο ποντικιού και αποστείλετε τον στον αντίστοιχο αφαιρούµενο φορέα δεδοµένων. 4. Ο σηµειωµένος φάκελος αντιγράφεται στην κάρτα µνήµης. Όταν έχετε αντιγράψει ψηφιακοποιηµένες κάρτες περισσοτέρων χωρών ή οµάδων χωρών στην κάρτα σας µνήµης, πρέπει να επιλέξετε τον επιθυµητό χάρτη χώρας στην εφαρµογή πλοήγησης της συσκευής σας. Εδώ προσέξτε για επαρκή χώρο µνήµης στην κάρτα µνήµης. ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 43

48 ΌΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Η απόδειξη λήψης ισχύει σαν απόδειξη για την πρώτη αγορά και πρέπει να φυλαχτεί καλά. Χρειάζεται για την απαίτηση αποδόσεων εγγύησης. Τα νοµικά σας δικαιώµατα δεν περιορίζονται από αυτούς τους όρους εγγύησης. Εάν το προϊόν δοθεί σε έναν άλλο χειριστή, τότε αυτός έχει δικαίωµα στις αποδόσεις εγγύησης για το υπόλοιπο του χρόνου εγγύησης. Η απόδειξη αγοράς καθώς και η αυτή η δήλωση πρέπει να παραδίδονται µαζί κατά την αλλαγή ιδιοκτήτη. Εγγυόµαστε ότι αυτή η συσκευή είναι σε λειτουργική κατάσταση και ότι συµφωνεί από τεχνικής άποψης µε τις περιγραφές στα συνηµµένα έγγραφα. Η χρονική περίοδος εγγύησης που αποµένει εκχωρείται µε την εµφάνιση της απόδειξης αγοράς γνήσιων εξαρτηµάτων για τα αντίστοιχα εξαρτήµατα. Όταν παραδίδετε αυτή τη συσκευή για την απαίτηση αποδόσεων εγγύησης, πρέπει πρώτα να αποµακρύνετε όλα τα προγράµµατα, τα δεδοµένα και τα µέσα αποθήκευσης που βγαίνουν. Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες οι οποίες προκλήθηκαν από πρόβληµα µέσα ατυχήµατος, µιας καταστροφής, βανδαλισµού, λάθος µεταχείρισης, ακατάλληλης χρήσης, απροσεξίας των προδιαγραφών ασφαλείας και συντήρησης, αλλαγής µέσω λογισµικού, ιών ή άλλης συσκευής ή αξεσουάρ ή µέσω άλλων τροποποιήσεων που δεν εγκρίθηκαν από εµάς. Αυτή η περιορισµένη δήλωση εγγύησης αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις ρητής ή αυτονόητης φύσης. Αυτό συµπεριλαµβάνει την εγγύηση της δυνατότητας αγοράς ή της καταλληλότητας για έναν καθορισµένο σκοπό, δεν περιορίζεται ωστόσο εκεί. Σε ορισµένες χώρες δεν επιτρέπεται νοµικά η εξαίρεση αυτονόητων εγγυήσεων. Σε αυτή την περίπτωση η ισχύς όλων των ρητών και αυτονόητων εγγυήσεων περιορίζεται στην περίοδο εγγύησης. Με το πέρας αυτής της περιόδου όλες οι εγγυήσεις χάνουν την ισχύ τους. Σε ορισµένες χώρες δεν επιτρέπεται νοµικά µια οριοθέτηση της διάρκειας εγγύησης αυτονόητων εγγυήσεων, έτσι ώστε ο ανωτέρω περιορισµός να µην τίθεται σε λειτουργία. Στην περίπτωση που έχετε ερωτήσεις αναφορικά µε αυτούς τους όρους εγγύησης, παρακαλούµε απευθυνθείτε σε εµάς. 44 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

49 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το περιεχόµενο αυτού του εγχειριδίου υπόκειται σε αλλαγές χωρίς ενηµέρωση οι οποίες λαµβάνουν υπόψη την τεχνική πρόοδο. Ο κατασκευαστής και η αντιπροσωπεία δεν µπορούν να αναλάβουν καµία ευθύνη για βλάβες οι οποίες προκλήθηκαν από σφάλµατα ή παραλείψεις οι οποίες δηµιουργήθηκαν από παρεχόµενες πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο. εν φέρουµε ευθύνη σε καµία περίπτωση για: Απαιτήσεις σε εσάς από τρίτους λόγω απωλειών ή βλαβών. Απώλεια ή βλάβη των εγγραφών ή δεδοµένων σας. Οικονοµικές ζηµιές (συµπεριλαµβανοµένων διαφυγόντων κερδών ή εξοικονοµήσεων) ή επακόλουθων ζηµιών ακόµα και στην περίπτωση που πληροφορηθήκαµε για τη δυνατότητα τέτοιων ζηµιών. Σε ορισµένες χώρες η εξαίρεση ή οριοθέτηση επακόλουθων ή παρεπόµενων ζηµιών δεν επιτρέπεται νοµικά έτσι ώστε ο ανωτέρω περιορισµός να µην ισχύει. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Αυτό το έγγραφο περιέχει νοµικά προστατευµένες πληροφορίες. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Απαγορεύεται αντιγραφή σε µηχανική, ηλεκτρονική και κάθε άλλη µορφή χωρίς την γραπτή έγκριση του κατασκευαστή. ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 45

50 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ E EMV... 4 F FAQ...38 G GPS...42 H Hard-Reset...24 Hotline...41 M Microsoft ActiveSync...22 MP3-Player...35 Λίστα αναπαραγωγής...37 S Soft-Reset...24 Α Αναγνώστης καρτών...21 Ανασυγκρότηση...39 Ανταλλαγή δεδοµένων...21 Απόδοση συστήµατος...39 Άποψη Άποψη από κάτω...13 Αριστερή πλευρά...14 Ασφάλεια δεδοµένων... 2 Ασφάλεια και συντήρηση... 1 Αυτόµατη εκκίνηση...22 Αυτόµατη εκτέλεση...22 Ε Εγγύηση...48 Εισαγωγή... 9 Εκκίνηση του προγράµµατος πλοήγησης...34 Ένδειξη φόρτισης µπαταρίας.. 11 Εξέταση δίσκων Εξυπηρέτηση...9 Εξυπηρέτηση πελατών Επαναρύθµιση συστήµατος πλοήγησης Hard-Reset Soft-Reset Επισκευή...3 Η Ηλεκτροµαγνητική συµβατοτητα...4 Θ Θερµοκρασία περιβάλλοντος...3 Θέση σύνδεσης SD/MMC Κ Καθαριστικά µέσα...7 Καλωδίωση...5 Κάρτες µνήµης Λ Λανθασµένες λειτουργιεσ Λειτουργία συσσωρευτή...6 Μ Μαξιλαράκι πλοήγησης Μεταφορά...8 Μικρή σύνδεση USB Ο Οθόνη αφής... Βλέπε οθόνη Οριοθέτηση ευθύνης Όροι εγγύησης Π Παροχή ρεύµατος...5 Πένα ένδειξης ΕΛΛΗΝΙΚΑ

51 Περαιτέρω υλικό καρτών...46 Μεταβίβαση σε µια κάρτα µνήµης...46 Πλευρική άποψη αριστερά...14 Πλήκτρα Hardware...11 Επαναρύθµιση...13 Πλήκτρα Hardware...11 Πλήκτρο επαναρύθµισης...13 Πλοήγηση...29 Ποιότητα... 9 Προσπέλαση σε κάρτες µνήµης...21 Πρώτη βοήθεια...39 Σ Σήµα κατατεθέν...iv Σταθεροποίηση σετ πλοήγησης στο αυτοκίνητο..31 Στοιχεία...11 Σύνδεση προσαρµογέα δικτύου...13 Σύνδεση συστήµατος πλοήγησης στο αυτοκίνητο..33 Σύνολο αποστολής...10 Συντήρηση...7 Συχνά τεθείσες ερωτήσεις Σφάλµατα και αιτίες Υ Υπηρεσία Hotline Υποδείξεις ασφαλείας...1 Θερµοκρασία περιβάλλοντος.3 Καλωδίωση...5 Λειτουργία συσσωρευτή...6 Μεταφορά...8 Παροχή ρεύµατος...5 Σύνδεση...5 Συντήρηση...7 Φροντίδα της οθόνης...7 Υποδείξεις ασφαλείας Περιβάλλον λειτουργίας...3 Υποδείξεις ασφαλείας πλοήγησης Φ Φροντίδα της οθόνης...7 ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ 47

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας 3 Περιεχόμενα ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 06 ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ACER n35

ΓΡΗΓΟΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ACER n35 Για όποιον αρχίζει τώρα Προειδοποίηση: για την αρχική χρήση θα πρέπει να φορτίσετε την φορητή συσκευή χειρός για περίπου 4 ώρες. Προσοχή: Πριν εγκαταστήσετε και χρησιµοποιήσετε την συσκευή, διαβάστε και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Art.-Nr. 1799-18 D E P GB F GR Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Instruction manual Cordless screwdriver/drill

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Συντάξαμε αυτό το έγγραφο κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε στιγμή να μπορείτε να βρίσκετε από τα περιεχόμενα τις απαραίτητες πληροφορίες.

Συντάξαμε αυτό το έγγραφο κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε στιγμή να μπορείτε να βρίσκετε από τα περιεχόμενα τις απαραίτητες πληροφορίες. Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χρήσης Συντάξαμε αυτό το έγγραφο κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε στιγμή να μπορείτε να βρίσκετε από τα περιεχόμενα τις απαραίτητες πληροφορίες. Υπόδειξη Λεπτομερείς οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας)

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα µοντέλα της

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH

ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ3 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό συσκευή αναπαραγωγής MP3 με

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Προειδοποιήσεις ασφάλειας 3 Γενική όψη 3.1 Πλήκτρα 3.2 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της συσκευής 3.3 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρµογέας powerline ethernet. Εγχειρίδιο χρήσης SYK3600/00 SYE5600/05 SYK3600/05 SYK5600/05

Προσαρµογέας powerline ethernet. Εγχειρίδιο χρήσης SYK3600/00 SYE5600/05 SYK3600/05 SYK5600/05 Προσαρµογέας powerline ethernet Εγχειρίδιο χρήσης SYE5600/00 SYK3600/00 SYK5600/00 Ηπειρωτική Ευρώπη SYE5600/05 SYK3600/05 SYK5600/05 Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία 2 EL Περιεχόµευα EL Τι περιέχεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙΟΥ Παρακαλούµε ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν µέσα στο κουτί τα ακόλουθα κοµµάτια: Συσκευή Tape2PC

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ Γρήγορος Οδηγός ομή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Reset 2 Θήρα Micro USB 3 Προστατευτιό κάλυμμα καρτών 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 5 Ακουστικό 6 Μπροστινή κάμερα 7 Πίσω Κάμερα 8 Φλας 13 14 9 Πλήκτρα αυξομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Χωρίς ήχο Παραμόρφωση του ήχου Το ΚΑΡΑΟΚΕ δε λειτουργεί Το MP3 δεν παίζει 1. Καμία πηγή εισόδου ήχου. 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 132 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση ΠPOΦYΛAΞH Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός και να δίνεται μεγάλη σημασία στην ασφάλεια κατά τη χρήση των χειριστηρίων ήχου ενώ οδηγείτε. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. Επίσης, φροντίστε να ρυθμίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista LW311 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 300 Mbps Μην εκθέτετε τον ασύρματο προσαρμογέα LAN Cardbus 300 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας Προειδοποίηση! Προειδοποίηση! Προσοχή κίνδυνος!

Οδηγίες ασφάλειας Προειδοποίηση! Προειδοποίηση! Προσοχή κίνδυνος! Οδηγίες ασφάλειας Λανθασμένη χρήση της συσκευής αυτής μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο καταστροφής της ίδιας ή άλλων συσκευών, ακόμα και τραυματισμό ή θάνατο. Προειδοποίηση! Ρεύμα 36V. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Smart TV box

Οδηγός χρήσης. Smart TV box Smart TV box CPU: Τετραπύρηνη έως 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB μνήμη flash Android Jelly Bean 4.2 OS Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Υποστήριξη για κάρτα microsdhc Google Play Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη NAVIGON 2100 2110. Ελληνικά

Εγχειρίδιο χρήστη NAVIGON 2100 2110. Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήστη NAVIGON 2100 2110 Ελληνικά Αύγουστος 2007 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου αποριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων στην

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τα χαρακτηριστικά Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL-99 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά.3 Βασικές Λειτουργίες..3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...3 Περιεχόµενα Συσκευασίας.4 ΙΙ. Μορφή και Εγκατάσταση Συστήµατος.4 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Οδηγός γρήγορης έναρξης Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου Το ESET

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων. Πριν την εγκατάσταση... 3. Ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό... 3 2. Εγκατάσταση... 4

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV 050- Dog Traiiner Οδηγίίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 2. Συσκευασία...3 3. Περιγραφή της συσκευής...4 4. Προετοιμασία της συσκευής...5

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

MLS Destinator Talk&Drive 510

MLS Destinator Talk&Drive 510 MLS Destinator Talk&Drive 510 3 ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας 4 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με τον ασύρματο φορτιστή Υπόθεμα ασύρματης βάσης φόρτισης Nokia DT-901 από την Fatboy,

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα