AXA PROTECT ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AXA PROTECT ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ:"

Transcript

1 AXA PROTECT ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ: Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΕΕΜΚ) σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα I Γενικά χαρακτηριστικά: I - 1 Μορφή του ΟΣΕΚΑ: Ονοµασία: AXA PROTECT Νοµική µορφή και κράτος µέλος στο οποίο συστήθηκε ο ΟΣΕΚΑ: Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΕΕΜΚ) που έχει συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Γαλλίας Ηµεροµηνία σύστασης και προβλεπόµενη διάρκεια ύπαρξης: 28 Ιουνίου 2011 για διάρκεια 99 ετών. Σύνθεση της προσφοράς διαχείρισης: Κωδικός ISIN ιανοµή εσόδων Ονοµασία νοµίσµατος FR Κεφαλαιοποίηση Ευρώ Ενδιαφερόµενοι εγγραφόµενοι Όλοι οι εγγραφόµενοι Καθαρή Αξία Ενεργητικού Αφετηρίας 100 Ελάχιστο ποσό πρώτης εγγραφής 100 εκαδικοποίηση έκα χιλιοστά της µετοχής Προσδιορισµός τόπου προµήθειας της τελευταίας ετήσιας έκθεσης και της τελευταίας περιοδικής κατάστασης: Τα πιο πρόσφατα ετήσια και περιοδικά έγγραφα παρέχονται κατόπιν απλού γραπτού αιτήµατος του µεριδιούχου στην ταχυδροµική διεύθυνση: AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS Cœur Défense Tour B La Défense 4 100, Esplanade du Général De Gaulle PARIS LA DEFENSE CEDEX Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε την AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS στην πιο πάνω διεύθυνση ή να απευθυνθείτε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην παρακάτω διεύθυνση: I - 2 Φορείς: Εταιρεία ιαχείρισης και υπεύθυνος χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης: AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, µε έδρα στη διεύθυνση Coeur Défense Tour B - La Défense 4 100, Esplanade du Général de Gaulle Courbevoie, εγκεκριµένη από την AMF µε αριθ. έγκρισης GP στις 7 Απριλίου Υπεύθυνος φύλαξης και θεµατοφυλακής: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS), ανώνυµη εταιρεία µε έδρα στη διεύθυνση 3, rue d Antin Paris Cede 02/Ταχυδροµική διεύθυνση: Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère Pantin. Η BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS) είναι ένα χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, εγκεκριµένο από την γαλλική Αρχή Προληπτικού Ελέγχου. Είναι επίσης, για λογαριασµό του Α/Κ, υπεύθυνη τήρησης λογαριασµού, εκδότρια και κεντρική διαχειρίστρια. 1

2 Ελεγκτής: PwC Sellam - 49,53, Champs Elysées Paris. Αρµόδιος φορέας διάθεσης: AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, Εταιρεία διαχείρισης χαρτοφυλακίου, Coeur Défense Tour B - La Défense 4 100, Esplanade du Général De Gaulle Courbevoie. Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε την AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS στην έδρα που αναφέρεται παραπάνω: Η AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS µπορεί να αναθέτει σε τρίτα µέρη δεόντως εξουσιοδοτηµένα από αυτήν την εµπορική προώθηση των µετοχών της ΕΕΜΚ. Η ΕΕΜΚ είναι εγγεγραµµένη στο σύστηµα Euroclear France, οπότε οι µετοχές της µπορούν να αγοράζονται ή να επαναγοράζονται µέσω ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών φορέων που δεν είναι γνωστοί στην Εταιρεία ιαχείρισης. Υπεύθυνος χρηµατοοικονοµικής, διοικητικής και λογιστικής διαχείρισης: Η AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, εταιρεία διαχείρισης χαρτοφυλακίου, µε έδρα στη διεύθυνση Coeur Défense Tour B La Défense 4 100, Esplanade du Général de Gaulle Courbevoie, εγκεκριµένη από την AMF µε αριθ. έγκρισης GP στις 7 Απριλίου 1992, παρέχει την οικονοµική, διοικητική και λογιστική διαχείριση καθώς και τη διαχείριση των σχετικών ενδιάµεσων υπηρεσιών (middle office) για την ΕΕΜΚ. Η AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS αναθέτει τη λογιστική διαχείριση και τη διαχείριση των σχετικών ενδιάµεσων υπηρεσιών της ΕΕΜΚ στην: Η STATE STREET BANQUE SA είναι µια ανώνυµη εταιρεία, η οποία εδρεύει στη διεύθυνση Défense Plaza - 23,25 rue Delarivière-Lefoullon Paris La Défense Cede και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Εµπορίου και Εταιρειών του Παρισιού υπό τον αριθµό Η STATE STREET BANQUE SA είναι µια δευτερεύουσα επιχείρηση της STATE STREET BANQUE. Η STATE STREET BANQUE είναι ένα πιστωτικό ίδρυµα που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Πιστωτικών Ιδρυµάτων και Εταιρειών Επενδύσεων (CECEI, νυν Αρχή Προληπτικού Ελέγχου) στις 28 Φεβρουαρίου 1997 και από το Συµβούλιο Χρηµαταγορών (νυν AMF) στις 21 Ιουλίου 1997 µε αριθµό GP Η AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS δεν αναθέτει την οικονοµική και διοικητική διαχείριση της ΕΕΜΚ. ιοίκηση και διαχείριση: Ο κατάλογος των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και οι δραστηριότητες που διεξάγονται από τα µέλη των διοικητικών ή διαχειριστικών οργάνων που θα εµφανίζονται σε όλες τις εκθέσεις διαχείρισης της ΕΕΜΚ είναι διαθέσιµα µετά από γραπτή αίτηση των µετόχων από την (διεύθυνση): AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS Cœur Défense Tour B La Défense 4 100, Esplanade du Général de Gaulle PARIS LA DEFENSE CEDEX Tél. : Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε την AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS στη διεύθυνση που αναγράφεται παρακάτω ή να καλέσετε το Εφιστάται η προσοχή των µετόχων στο γεγονός ότι η επικαιροποίηση των στοιχείων που περιέχονται στην έκθεση διαχείρισης γίνεται µία φορά το χρόνο και ότι τα στοιχεία αυτά προκύπτουν υπό την ευθύνη των αναφερόµενων µελών. Εγγυητής: BNP PARIBAS 2

3 II Όροι λειτουργίας και διαχείρισης: II 1 Γενικά χαρακτηριστικά: Χαρακτηριστικά των µεριδίων: Κωδικός ISIN: FR Φύση του δικαιώµατος που συνδέεται µε την κατηγορία µετοχή: Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα στο ενεργητικό της εταιρείας και στα κέρδη κατ αναλογία του ποσοστού κεφαλαίου που αυτή εκπροσωπεί. Εγγραφή σε µητρώο ή ακριβείς όροι τήρησης του παθητικού: Όλες οι µετοχές είναι στον κοµιστή. Εποµένως, δεν υπάρχει τήρηση µητρώου. Η τήρηση του λογαριασµού εκδότη εξασφαλίζεται από την BNP - PARIBAS SECURITIES SERVICES (θεµατοφύλακας). ικαιώµατα ψήφου: Κάθε µετοχή συνοδεύεται από ένα δικαίωµα ψήφου. Οι αποφάσεις σχετικά µε τη διαχείριση της ΕΕΜΚ λαµβάνονται από το ιοικητικό Συµβούλιο µε πρωτοβουλία του εξουσιοδοτηµένου διαχειριστή. Ενηµέρωση για τις τροποποιήσεις της λειτουργίας της ΕΕΜΚ παρέχεται στους µετόχους είτε µεµονωµένα είτε µέσω του τύπου είτε µε κάθε άλλο µέσο, σύµφωνα µε την οδηγία της 21ης εκεµβρίου Μορφή των µετοχών: Στον κοµιστή εκαδικοποίηση: έκα χιλιοστά της µετοχής Ηµεροµηνία κλεισίµατος: τελευταία χρηµατιστηριακή ηµέρα του Μαρτίου στο Παρίσι. Ηµεροµηνία κλεισίµατος της πρώτης λογιστικής χρήσης: τελευταία χρηµατιστηριακή ηµέρα το Μαρτίου 2012 στο Παρίσι. Υποδείξεις σχετικά µε το φορολογικό καθεστώς: Εφαρµογή του φορολογικού καθεστώτος των ΟΣΕΚΑ. Το φορολογικό καθεστώς που ισχύει για τα διανεµόµενα ποσά και για τις υπεραξίες ή τις µειωµένες αξίες που είναι λανθάνουσες ή πραγµατοποιηθείσες εξαρτάται από τη νοµική µορφή και την φορολογική κατοικία των επενδυτών. Εάν η επένδυση σε µετοχές της ΕΕΜΚ προκύπτει από συµµετοχή σε ένα ασφαλιστήριο συµβόλαιο ζωής, οι εγγραφόµενοι θα υπόκεινται στους όρους φορολόγησης των ασφαλιστηρίων συµβολαίων ζωής. Εάν η επένδυση σε µετοχές της ΕΕΜΚ προκύπτει από συµµετοχή σε συλλογικό συνταξιοδοτικό πρόγραµµα, οι µέτοχοι θα υπόκεινται στους όρους φορολόγησης των συλλογικών συνταξιοδοτικών προγραµµάτων. Οι πληροφορίες αυτές δεν αντικαθιστούν τις παρεχόµενες πληροφορίες στο πλαίσιο επιµέρους φοροτεχνικών υπηρεσιών. Επισήµανση: Σύµφωνα µε το φορολογικό καθεστώς σας,οι υπεραξίες και τα ενδεχόµενα έσοδα που συνδέονται µε την κατοχή µετοχών της ΕΕΜΚ µπορεί να υπόκεινται σε φορολογία. Σας συνιστούµε να συµβουλευθείτε για αυτό το ζήτηµα το φορέα διάθεσης της ΕΕΜΚ. 3

4 II 2 Ειδικές διατάξεις: Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένος ΟΣΕΚΑ ΟΣΕΚΑ του ΟΣΕΚΑ: από 0 έως 100% των στοιχείων ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ Προστασία: Προστασία κάθε καθαρής αξίας ενεργητικού στο 90% της υψηλότερης καθαρής αξίας ενεργητικού που επιτυγχάνεται µετά την πρώτη καθαρή αξία ενεργητικού της ΕΕΜΚ η οποία δηµοσιεύεται όπως προβλέπεται στην ακόλουθη παράγραφο «Προστασία». Στόχος διαχείρισης: Ο στόχος διαχείρισης της ΕΕΜΚ είναι: (i) Nα παρέχει, σε κάθε ηµεροµηνία υπολογισµού της καθαρής τιµής µεριδίου από την έναρξη της ΕΕΜΚ, προστασία στο 90% της υψηλότερης καθαρής τιµής µεριδίου που επιτυγχάνεται µετά την πρώτη δηµοσιευθείσα καθαρή τιµή µεριδίου. (ii) Nα συµµετέχει εν µέρει στην απόδοση ενός καλαθιού επισφαλών στοιχείων ενεργητικού («Καλάθι επισφαλών στοιχείων ενεργητικού») και ενός καλαθιού µη επισφαλών στοιχείων ενεργητικού («Καλάθι µη επισφαλών στοιχείων ενεργητικού»). Η σύνθεση του Καλαθιού επισφαλών στοιχείων ενεργητικού και του Καλαθιού µη επισφαλών στοιχείων ενεργητικού περιγράφεται λεπτοµερώς στην ενότητα «Επενδυτική στρατηγική» παρακάτω. Το τµήµα του ενεργητικού της ΕΕΜΚ που δεν επενδύεται στο Καλάθι επισφαλών στοιχείων ενεργητικού συνιστά το Καλάθι µη επισφαλών στοιχείων ενεργητικού. Για να επιτευχθεί ο επενδυτικός στόχος της ΕΕΜΚ, η Εταιρεία διαχείρισης θα µεταβάλει µε την πάροδο του χρόνου το ποσοστό του καθαρού ενεργητικού της ΕΕΜΚ που επενδύεται στο Καλάθι επισφαλών στοιχείων ενεργητικού και στο Καλάθι µη επισφαλών στοιχείων ενεργητικού, εφαρµόζοντας µια επενδυτική στρατηγική η οποία βασίζεται στη λεγόµενη µέθοδο ασφάλισης χαρτοφυλακίου (περιγράφεται στην ενότητα «Επενδυτική στρατηγική» παρακάτω). Το επίπεδο της προστασίας που παρέχεται από τον Εγγυητή προς όφελος της ΕΕΜΚ σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία θα αντικατοπτρίζει την απόδοση της ΕΕΜΚ κατά την ηµεροµηνία αυτή ανάλογα µε το ποσοστό ασφαλείας (click) (90% της υψηλότερης καθαρής τιµής µεριδίου που επιτυγχάνεται από την πρώτη καθαρή τιµή µεριδίου της ΕΕΜΚ που έχει δηµοσιευθεί), όπως περιγράφεται στην ενότητα «Επενδυτική στρατηγική» και σύµφωνα µε το κεφάλαιο του παρόντος ενηµερωτικού δελτίου µε τίτλο «Προστασία». Οικονοµία, πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της ΕΕΜΚ: Ως αντάλλαγµα για την προστασία που παρέχεται στους µετόχους, η συµµετοχή σε οποιαδήποτε αύξηση στο Καλάθι επισφαλών στοιχείων ενεργητικού να περιορίζεται σε ένα µέρος της αύξησης αυτής. 4

5 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - Ο µέτοχος που έχει αποκτήσει µετοχές της ΕΕΜΚ λαµβάνει µια προστασία που αντιστοιχεί στο 90% της υψηλότερης καθαρής τιµής µεριδίου που επιτυγχάνεται µετά την πρώτη δηµοσιευθείσα καθαρή τιµή µεριδίου της ΕΕΜΚ. Έτσι, το επίπεδο προστασίας θα αντανακλά τη δυνητική απόδοση της ΕΕΜΚ κατά τη διάρκεια ζωής της και θα αυξάνεται όταν η καθαρή τιµή µεριδίου της ΕΕΜΚ υπερβαίνει την υψηλότερη καθαρή τιµή µεριδίου από την πρώτη δηµοσιευθείσα καθαρή τιµή µεριδίου της ΕΕΜΚ, προστατεύοντας έτσι ένα µέρος των δυνητικών αποδόσεων. - Οι µέτοχοι λαµβάνουν µέρος από τις δυνητικές αποδόσεις των παγκόσµιων αγορών µετοχών, οµολόγων ή/και δεικτών µέσω της δυνητικής απόδοσης των στοιχείων ενεργητικού υψηλού κινδύνου, ενώ παράλληλα τους παρέχεται προστασία που αντιστοιχεί στο 90% της υψηλότερης δηµοσιευθείσας καθαρής τιµής µεριδίου της ΕΕΜΚ. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - Η έκθεση στο Καλάθι επισφαλών στοιχείων ενεργητικού (όπως ορίζεται στην ενότητα «Επενδυτική στρατηγική» παρακάτω) µπορεί, υπό ορισµένες συνθήκες της αγοράς, να καταστεί και να παραµείνει προσωρινά άκυρη, λόγω των περιορισµών διαχείρισης που απορρέουν από την επενδυτική στρατηγική που χρησιµοποιείται από τον διαχειριστή της ΕΕΜΚ (ασφάλιση χαρτοφυλακίου), γεγονός το οποίο συνεπάγεται προσωρινή κεφαλαιοποίηση, οπότε η ΕΕΜΚ δεν µπορεί να επωφεληθεί πλέον από πιθανές αυξήσεις στο Καλάθι επισφαλών στοιχείων ενεργητικού κατά την περίοδο κεφαλαιοποίησης. - Σε περίπτωση συνεχιζόµενης πτώσης στις χρηµαταγορές στις οποίες επενδύει το Καλάθι επισφαλών στοιχείων ενεργητικού, ο µέτοχος µπορεί να χάσει έως και το 10% των αρχικά επενδεδυµένων κεφαλαίων του. - Η επενδυτική στρατηγική που χρησιµοποιείται από τον διαχειριστή της ΕΕΜΚ, η οποία αποσκοπεί να παρέχει την Προστατευόµενη Καθαρή Τιµή Μεριδίου, η οποία θα ενισχυθεί µε το ποσοστό ασφαλείας (click), όπως περιγράφεται παρακάτω στην ενότητα «Επενδυτική στρατηγική», δεν επιτρέπει στον µέτοχο να επωφεληθεί από τη συνολική αύξηση του Καλαθιού επισφαλών στοιχείων ενεργητικού. είκτης αναφοράς:. Σύµφωνα µε τη χρησιµοποιούµενη επενδυτική στρατηγική, η εν λόγω ΕΕΜΚ δεν είναι συνδεδεµένη µε κανέναν δείκτη αναφοράς. Επενδυτική στρατηγική 1. Για τις εφαρµοζόµενες στρατηγικές: Η επενδυτική στρατηγικής είναι εµπνευσµένη από την επονοµαζόµενη µέθοδο ασφάλισης χαρτοφυλακίου. Η µέθοδος αυτή συνίσταται στην τακτική προσαρµογή της κατανοµής του χαρτοφυλακίου µεταξύ του Καλαθιού επισφαλών στοιχείων ενεργητικού [κυρίως ΟΣΕΚΑ µετοχών, οµολόγων και παγκοσµίων αγορών µετοχών και διαφοροποιηµένων ή/και εναλλακτικών ΟΣΕΚΑ (συµπεριλαµβανοµένων των ΟΣΕΚΑ που ακολουθούν την απόδοση δεικτών παραγώγων επί βασικών προϊόντων)] και του Καλαθιού µη επισφαλών στοιχείων ενεργητικού (που αποτελείται από προϊόντα χρηµαταγοράς ή/και οµόλογα), παρέχοντας έτσι την προστασία που προβλέπεται σε κάθε ηµεροµηνία καθαρής τιµής µεριδίου. Οι ΟΣΕΚΑ αυτοί θα είναι είτε συντονισµένοι είτε όχι, γαλλικοί ή ξένοι, ενώ δεν θα επενδύουν σε µη συντονισµένα Α/Κ άνω του 10% του καθαρού ενεργητικού της ΕΕΜΚ. Το Καλάθι επισφαλών στοιχείων ενεργητικού εκτίθενται σε παγκόσµιες αγορές µετοχών και οµολόγων, επενδύοντας κυρίως σε ΟΣΕΚΑ, συµπεριλαµβανοµένων των ιαπραγµατεύσιµων Αµοιβαίων Κεφαλαίων (ETF), ενώ µπορεί επίσης να απαρτίζεται από διαφοροποιηµένους ΟΣΕΚΑ, συµπεριλαµβανοµένων των ETF) και σε 5

6 ποσοστό έως και 10% του καθαρού ενεργητικού της ΕΕΜΚ σε εναλλακτικούς ΟΣΕΚΑ (κυρίως σε δείκτες παραγώγων επί βασικών προϊόντων). Το Καλάθι επισφαλών στοιχείων ενεργητικού µπορεί επίσης να απαρτίζεται από προθεσµιακά χρεώγραφα. Σε ορισµένες περιπτώσεις, λόγω των εξελίξεων στην αγορά και προκειµένου να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες της αγοράς και/ή να αυξήσει την έκθεση του Καλαθιού επισφαλών στοιχείων ενεργητικού, η ΕΕΜΚ µπορεί να επενδύει έως και το 100% του καθαρού ενεργητικού της σε µετοχές (άµεσα ή έµµεσα µέσω ΟΣΕΚΑ, συµπεριλαµβανοµένων των ETF) από τις µεγαλύτερες παγκόσµιες αγορές των κρατών µελών του ΟΟΣΑ, καθώς και σε αγορές µετοχών αναδυόµενων χωρών σε ποσοστό έως και 10%. Οι µετοχές αυτές µπορεί να προέρχονται από οποιονδήποτε οικονοµικό τοµέα και από εταιρείες κάθε είδους κεφαλαιοποίησης. Το Καλάθι επισφαλών στοιχείων ενεργητικού αποτελούνται από προϊόντα χρηµαταγοράς ή/και οµόλογα, συµπεριλαµβανοµένων νοµισµατικών ΟΣΕΚΑ σε ευρώ, χρεωστικών τίτλων και εργαλείων της χρηµαταγοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυηµένα από κράτη ή υπερεθνικούς οργανισµούς ή έχουν εκδοθεί από δηµόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις κρατών µελών του ΟΟΣΑ. Μπορεί επίσης να αποτελούνται από µία ή περισσότερες µετοχές ή οµόλογα των οποίων η απόδοση µεταβάλλεται ανάλογα µε την απόδοση που συνδέεται µε τη χρηµαταγορά ή ένα σταθερό επιτόκιο ή/και µέσα χρηµαταγοράς και οµόλογα. Ο διαχειριστής µπορεί επίσης να χρησιµοποιεί συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και/ή άλλες συµβάσεις ανταλλαγής σκοπός των οποίων, σε συνδυασµό µε τα διακρατούµενα στοιχεία ενεργητικού, είναι η παροχή απόδοσης µε τη µορφή νοµισµάτων ή οµολόγων, καθώς και εξαγορές ή προσωρινές µεταβιβάσεις τίτλων. Ο διαχειριστής µπορεί επίσης να χρησιµοποιεί ETF νοµισµάτων και/ή οµολόγων (αναπαράγοντας, για παράδειγµα τον δείκτη ΕΟΝΙΑ). Η µέγιστη έκθεση του Καλαθιού επισφαλών στοιχείων ενεργητικού που εκφράζεται ανά µετοχή, όπως υπολογίζεται σε κάθε προσαρµογή, προκύπτει από έναν υπολογισµό όπου η αρχική διάρκεια ισούται µε το γινόµενο: (i) της διαφοράς µεταξύ της καθαρής τιµής µεριδίου ανά µετοχή της ΕΕΜΚ σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία και της Προστατευόµενης Καθαρής Τιµής Μεριδίου (όπως ορίζεται στην ενότητα «Προστασία» του παρόντος ενηµερωτικού δελτίου) την ίδια ηµεροµηνία, τιµή η οποία ονοµάζεται «Κατώτατη τιµή» και (ii) ενός συντελεστή που εξαρτάται από τον κίνδυνο ο οποίος συνδέεται µε το Καλάθι επισφαλών στοιχείων ενεργητικού. Ωστόσο, ο διαχειριστής µπορεί ανά πάσα στιγµή να µη λάβει υπόψη αυτό το επίπεδο έκθεσης, εάν αναµένει συγκεκριµένους κινδύνους ή συγκεκριµένες καταστάσεις που απαιτούν ή επιτρέπουν την αύξηση, µε όριο αυτό το ανώτατο επίπεδο, ή τη µείωση του µεριδίου κινδύνου της ΕΕΜΚ. Η Κατώτατη τιµή αυξάνεται κάθε φορά που η καθαρή τιµή µεριδίου της ΕΕΜΚ είναι ανώτερη της υψηλότερης καθαρής τιµής µεριδίου από την πρώτη δηµοσιευθείσα καθαρή τιµή µεριδίου [ποσοστό ασφαλείας (click)], δηλαδή όταν η Προστατευόµενη Καθαρή Τιµή Μεριδίου βελτιωθεί. Εάν η Κατώτατη τιµή παραµένει αµετάβλητη, όσο περισσότερο το Καλάθι επισφαλων στοιχείων ενεργητικού καταγράφει θετικές αποδόσεις, επιτρέποντας την αύξηση της διαφοράς όπως περιγράφεται στην παράγραφο (i) παραπάνω µεταξύ της καθαρής τιµής µεριδίου µιας µετοχής της ΕΕΜΚ και της Κατώτατης τιµής, τόσο µεγαλύτερο µπορεί να είναι το ποσοστό των στοιχείων ενεργητικού της ΕΕΜΚ που επενδύονται στο Καλάθι επισφαλών στοιχείων ενεργητικού. Αντίστροφα, όσο περισσότερο µειώνεται η διαφορά αυτή, τόσο λιγότερο το χαρτοφυλάκιο εκτίθεται στο Καλάθι επισφαλών στοιχείων ενεργητικού. Η κατανοµή των στοιχείων ενεργητικού του χαρτοφυλακίου και η επιλογή των κινητών αξιών πραγµατοποιούνται κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια και εξαρτώνται από τις προσδοκίες της οµάδας διαχείρισης. Για να συµβάλει στην επίτευξη του στόχου διαχείρισης και να µπορούν οι µέτοχοι να συµµετάσχουν στην εξέλιξη των αγορών, η ΕΕΜΚ µπορεί να επενδύσει έως και το 100% των στοιχείων ενεργητικού της σε παγκόσµιες αγορές µετοχών, οµολόγων και/ή νοµισµάτων, καθώς και σε διαφοροποιηµένους ΟΣΕΚΑ (συµπεριλαµβανοµένων των ETF). Η έκθεση σε ΟΣΕΚΑ επιτρέπει στην ΕΕΜΚ να πραγµατοποιεί έκθεση σε 6

7 κατηγορίες επισφαλών και µη επισφαλών στοιχείων ενεργητικού, αξιοποιώντας την εµπειρογνωµοσύνη εξειδικευµένων οµάδων διαχείρισης. Σε άλλες περιπτώσεις, λόγω των εξελίξεων στις αγορές, και προκειµένου να συµβάλει στην επίτευξη του στόχου διαχείρισης και/ή να αυξήσει το ποσοστό του ενεργητικού της ΕΕΜΚ που επενδύεται στο Καλάθι µη επισφαλών στοιχείων ενεργητικού, η ΕΕΜΚ µπορεί να επενδύσει έως και το 100% του ενεργητικού της σε τίτλους χρηµαταγοράς µε κάθε είδους διάρκεια ή σε χρεωστικούς τίτλους (συµπεριλαµβανοµένων των οµολόγων) των οποίων οι εκδότες ταξινοµούνται ως «επενδυτικού βαθµού» από τους οίκους αξιολόγησης µε ελάχιστες βαθµολογίες Α2/Ρ2 σε βραχυπρόθεσµη βάση και BBB-/Baa3 σε µακροπρόθεσµη βάση, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες κλίµακες των οίκων Standard & Poors και Moody s ή ισοδύναµες. Η χρήση προθεσµιακών χρεογράφων θα επιτρέψει την κάλυψη του συναλλαγµατικού κινδύνου, την κάλυψη ή την έκθεση στον κίνδυνο µετοχών και/ή επιτοκίων, καθώς και τη δηµιουργία µιας συνθετικής έκθεσης σε στοιχεία ενεργητικού και κινδύνους που συνδέονται µε µετοχές, επιτόκια, συνάλλαγµα και/ή οµόλογα. Η χρήση αυτή θα περιλαµβάνει έκθεση στις αγορές χωρίς να επιτευχθεί υψηλότερη έκθεση από το 100% του καθαρού ενεργητικού της ΕΕΜΚ. Η ΕΕΜΚ µπορεί επίσης να προβεί σε κτήσεις και προσωρινές εκχωρήσεις τίτλων. Εάν η ΕΕΜΚ πραγµατοποιήσει έκθεση σε µια αγορά τόσο µέσω άµεσων επενδύσεων σε τίτλους όσο και/ή µέσω προθεσµιακών χρεογράφων, η συνολική έκθεσή της στην αγορά αυτή µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ 100% και 200% και η καθαρή τιµή µεριδίου της µπορεί να διαφοροποιηθεί περισσότερο (προς τα πάνω ή προς τα κάτω) από την αγορά στην οποία έχει πραγµατοποιήσει έκθεση. Η δέσµευση της ΕΕΜΚ από τη χρήση παραγώγων δεν µπορεί να υπερβαίνει το ύψος του καθαρού ενεργητικού. 2. Στοιχεία ενεργητικού: Η ΕΕΜΚ επενδύει το ενεργητικό της σε: Μετοχές: Σε ορισµένες περιπτώσεις, για να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες της αγοράς ή/και να αυξήσει την έκθεση του Καλαθιού επισφαλών στοιχείων ενεργητικού, η ΕΕΜΚ µπορεί να επενδύσει έως το 100% του ενεργητικού της σε µετοχές των κύριων παγκόσµιων αγορών των χωρών µελών του ΟΟΣΑ. Οι µετοχές αυτές µπορεί να προέρχονται από οποιονδήποτε οικονοµικό τοµέα και από εταιρείες κάθε είδους κεφαλαιοποίησης. Επιπλέον, η ΕΕΜΚ µπορεί να πραγµατοποιήσει έκθεση έως και 10% του ενεργητικού της σε χρηµατοοικονοµικά µέσα αναδυόµενων αγορών. Χρεόγραφα και µέσα χρηµαταγοράς: Η ΕΕΜΚ µπορεί να επενδύει, ανάλογα µε την πορεία των αγορών και προκειµένου να συµβάλει στην επίτευξη της Προστασίας, στους ακόλουθους τίτλους: Από 0% έως 100% σε οµόλογα, σύµφωνα µε τα ποσοστά διασποράς που ισχύουν για όλους τους τύπους διάρκειας: (i) που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυηµένα από κράτη µέλη του ΟΟΣΑ, από τις τοπικές αρχές ενός κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή συµβαλλόµενου µέρους της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, (ii) που έχουν εκδοθεί από διεθνή οργανισµό δηµόσιου χαρακτήρα στον οποίο συµµετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συµβαλλόµενα µέρη που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, (iii) που έχουν εκδοθεί από το Ταµείο εξόφλησης του κοινωνικού χρέους (CADES), (iv) που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες ή ιδιωτικές εταιρείες από χώρες εντός και εκτός της ευρωζώνης. Οι χρεωστικοί τίτλοι αυτοί θα εκδίδονται από εκδότες που ταξινοµούνται ως «επενδυτικού βαθµού» από τους οίκους αξιολόγησης µε ελάχιστες βαθµολογίες Α2/Ρ2 σε βραχυπρόθεσµη βάση και BBB-/Baa3 σε µακροπρόθεσµη βάση, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες κλίµακες των οίκων Standard & Poors και Moody s ή ισοδύναµες. 7

8 Για λόγους διαφοροποίησης και προκειµένου να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες της αγοράς και/ή να αυξήσει την έκθεση των επισφαλών στοιχείων ενεργητικού, η ΕΕΜΚ µπορεί να επενδύει έως και το 100% του καθαρού ενεργητικού της στους ακόλουθους τίτλους: Κρατικά ή µη κρατικά οµόλογα και χρεόγραφα χωρών εκτός του ΟΟΣΑ, χωρίς όριο αξιολόγησης. Προκειµένου να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες της αγοράς και/ή να αυξήσει την έκθεση του Καλαθιού µη επισφαλών στοιχείων ενεργητικού, η ΕΕΜΚ µπορεί να επενδύει έως και το 100% του καθαρού ενεργητικού της στους ακόλουθους τίτλους: Μέσα χρηµαταγοράς, διαπραγµατεύσιµα χρεόγραφα µε ή χωρίς κρατική εγγύηση, κρατικά οµόλογα ή αντίστοιχα χρηµατοοικονοµικά µέσα στις διεθνείς αγορές, µέσω εξαγορών ή συµφωνιών επαναγοράς. Κατ εξαίρεση (εντός του ορίου του 100% του ενεργητικού της) σε χρεόγραφα προερχόµενα από την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίων ενυπόθηκων δανείων και χρεόγραφα προερχόµενα από την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίων πιστωτικών µη ενυπόθηκων δανείων ή εξοµοιούµενων τίτλων που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε ελεγχόµενες ή εξωχρηµατιστηριακές αγορές. Οι χρεωστικοί τίτλοι αυτοί έχουν κατάταξη «επενδυτικού βαθµού» (Investment Grade) κατά την αγορά. Οι τίτλοι αυτοί, των οποίων η απόδοση θα ανταλλάσσεται στο πλαίσιο συµφωνιών ανταλλαγής (swap) µε µια απόδοση που συνδέεται µε αυτήν της χρηµαταγοράς ή ένα σταθερό επιτόκιο ή/και µέσα της χρηµαταγοράς και οµόλογα, δεν θα λαµβάνονται υπόψη στην εκτίµηση της τήρησης του ποσοστού διαφοροποίησης που εφαρµόζει η ΕΕΜΚ. Η ΕΕΜΚ µπορεί να επενδύει (εντός του ορίου του 10% του ενεργητικού της) σε επιλέξιµους χρηµατοοικονοµικούς τίτλους ή µέσα της χρηµαταγοράς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο R Ι. Μερίδια ή µετοχές ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικών κεφαλαίων: Η ΕΕΜΚ µπορεί να επενδύει έως και το 100% του ενεργητικού της σε µερίδια ή µετοχές γαλλικών ή ευρωπαϊκών συντονισµένων ΟΣΕΚΑ ανεξάρτητα από την κατάταξή τους και έως και 30% του ενεργητικού της σε γαλλικούς ή ξένους µη συντονισµένους ΟΣΕ που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας του άρθρου R του γαλλικού Νοµισµατικού και Χρηµατοπιστωτικού Κώδικα, ανεξάρτητα από την κατάταξή τους. Για να αυξήσει το Καλάθι επισφαλών στοιχείων ενεργητικού της, η ΕΕΜΚ µπορεί να επενδύει: - έως το 100% του ενεργητικού της σε: - µετοχές ή µερίδια µετοχικών ΟΣΕΚΑ (συµπεριλαµβανοµένων των ιαπραγµατεύσιµων Αµοιβαίων Κεφαλαίων - ETF) - µετοχές ή µερίδια οµολογιακών ΟΣΕΚΑ (συµπεριλαµβανοµένων των ιαπραγµατεύσιµων Αµοιβαίων Κεφαλαίων - ETF) - µετοχές ή µερίδια διαφοροποιηµένων ΟΣΕΚΑ (συµπεριλαµβανοµένων των ιαπραγµατεύσιµων Αµοιβαίων Κεφαλαίων - ETF). Για να αυξήσει το Καλάθι µη επισφαλών στοιχείων ενεργητικού της, η ΕΕΜΚ µπορεί να επενδύει: - έως το 100 % του ενεργητικού της σε: - µετοχές ή µερίδια νοµισµατικών ή/και οµολογιακών ΟΣΕΚΑ (συµπεριλαµβανοµένων των ιαπραγµατεύσιµων Αµοιβαίων Κεφαλαίων - ETF) 3. Σχετικά µε τα παράγωγα: Για την επίτευξη του επενδυτικού στόχου και έως το ύψος του ενεργητικού, η ΕΕΜΚ δύναται να εκτελεί πράξεις επί των ακόλουθων παραγώγων: Είδος των αγορών παρέµβασης: 8

9 ελεγχόµενες οργανωµένες εξωχρηµατιστηριακές. Κίνδυνοι κατά των οποίων ο διαχειριστής επιθυµεί να παρέµβει (είτε άµεσα, είτε µε τη χρήση δεικτών): µετοχών επιτοκίων συναλλάγµατος πιστωτικός λοιποί κίνδυνοι (να διευκρινιστεί). Είδος των παρεµβάσεων (το σύνολο των πράξεων πρέπει να περιορίζονται στην πραγµατοποίηση του στόχου διαχείρισης): κάλυψη έκθεση αρµπιτράζ άλλο είδος (να διευκρινιστεί). Είδος χρησιµοποιούµενων χρηµατοπιστωτικών µέσων: προθεσµιακές συµβάσεις δικαιώµατα προαίρεσης (συµπεριλαµβανοµένων ανώτατων και κατώτατων ορίων) συµφωνίες ανταλλαγής (swap) προθεσµιακές συµβάσεις συναλλάγµατος πιστωτικά παράγωγα άλλο είδος (να διευκρινιστεί). Στρατηγική χρήσης των παραγώγων για την επίτευξη του στόχου διαχείρισης: κάλυψη στον κίνδυνο επιτοκίων έκθεση στον κίνδυνο επιτοκίων κάλυψη στον κίνδυνο συναλλάγµατος έκθεση στον κίνδυνο συναλλάγµατος κάλυψη στον πιστωτικό κίνδυνο 9

10 έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο κάλυψη στον κίνδυνο µετοχών έκθεση στον κίνδυνο µετοχών ανασύσταση συνθετικής έκθεσης σε στοιχεία ενεργητικού, στους εξής κινδύνους: µετοχών, επιτοκίων, συναλλάγµατος, οµολόγων αύξηση της έκθεσης στην αγορά: Το αποτέλεσµα µόχλευσης είναι 2. Η συνολική έκθεση του χαρτοφυλακίου είναι 200% του καθαρού ενεργητικού της ΕΕΜΚ. άλλη στρατηγική (να διευκρινιστεί). 4. Σχετικά µε τίτλους που εµπεριέχουν παράγωγα: Η ΕΕΜΚ θα µπορεί να χρησιµοποιεί τίτλους που εµπεριέχουν παράγωγα εντός ενός ορίου του 100% του καθαρού ενεργητικού, ανάλογα µε τις ευκαιρίες της αγοράς. Η στρατηγική χρήσης ενσωµατωµένων παραγώγων είναι η ίδια µε αυτή που περιγράφεται για τα παράγωγα. Πρόκειται για εργαλεία που αναφέρθηκαν ήδη στην ενότητα «Στοιχεία ενεργητικού» και ειδικότερα για πιστοποιητικά µετοχών, τα οποία µπορούν να χαρακτηρισθούν ως τίτλοι µε ενσωµατωµένα παράγωγα, ανάλογα µε την εξέλιξη των κανονισµών. 5. Σχετικά µε τις καταθέσεις: Στο πλαίσιο διαχείρισης των ρευστών διαθεσίµων της, η ΕΕΜΚ µπορεί να πραγµατοποιήσει καταθέσεις σε ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύµατα εντός ενός ορίου του 100% του καθαρού ενεργητικού. 6. Σχετικά µε δανειοληψίες σε µετρητά: Στο πλαίσιο των κανονικών συνθηκών λειτουργίας της, η ΕΕΜΚ µπορεί να βρίσκεται τακτικά σε χρεωστική θέση και να καταφεύγει σε αυτή την περίπτωση σε δανεισµό σε µετρητά εντός ενός ορίου του 10% του ενεργητικού της. 7. Σχετικά µε τις κτήσεις και προσωρινές εκχωρήσεις τίτλων: Οι κτήσεις ή προσωρινές εκχωρήσεις τίτλων θα διεξάγονται σύµφωνα µε τον γαλλικό Νοµισµατικό και Χρηµατοοικονοµικό Κώδικα και θα µπορούν να πραγµατοποιούνται αναφορικά µε έως και το 100 % του ενεργητικού της. Οι πράξεις αυτές συνίστανται σε πράξεις προσωρινής εκχώρησης τίτλων (δανειοδοτήσεις τίτλων, πράξεις πώλησης) και/ή πράξεις προσωρινής εξαγοράς τίτλων (δανειοληψίες τίτλων, πράξεις αγοράς). Περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τους όρους αµοιβής σε περίπτωση προσωρινών εκχωρήσεων και κτήσεων τίτλων παρέχονται στην ενότητα «Έξοδα και προµήθειες». 10

11 Προφίλ κινδύνου: Τα χρήµατα σας θα επενδυθούν κατά κύριο λόγο σε χρηµατοοικονοµικά µέσα που θα επιλέξει η Εταιρεία ιαχείρισης. Αυτά τα µέσα υπόκεινται στις µεταβολές και επηρεάζονται από τις απρόσµενες διακυµάνσεις της αγοράς. Γενικά: Το προφίλ κινδύνου της ΕΕΜΚ είναι προσαρµοσµένο σε έναν επενδυτικό ορίζοντα µεγαλύτερο των 3 ετών. Όπως σε κάθε χρηµατοοικονοµική επένδυση, οι πιθανοί επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η αξία των στοιχείων ενεργητικού της ΕΕΜΚ υπόκειται στις διακυµάνσεις της αγοράς και µπορεί να αυξοµειωθεί σε µεγάλο βαθµό. Η Εταιρεία ιαχείρισης δεν µπορεί να εγγυηθεί στους αγοραστές ότι θα ανακτήσουν το 90% (ενενήντα τοις εκατό) των κεφαλαίων που έχουν επενδύσει στην ΕΕΜΚ. Ο µέτοχος εκτίθεται κυρίως στους ακόλουθους κινδύνους µέσω της ΕΕΜΚ: 1. Κίνδυνος αγοράς σε σχέση µε τις διακυµάνσεις του Καλαθιού επισφαλών στοιχείων ενεργητικού: Μέσω του Καλαθιού επισφαλών στοιχείων ενεργητικού, ο µέτοχος εκτίθεται στους κινδύνους της αγοράς µετοχών, οι οποίες µπορεί να υποστούν διακυµάνσεις τόσο προς τα πάνω όσο και προς τα κάτω. Πράγµατι, η ΕΕΜΚ αυτή είναι εν µέρει εκτεθειµένη στον κίνδυνο της αγοράς µετοχών, η οποία έχει ιστορικά προκαλέσει µεγαλύτερη αστάθεια των τιµών σε σχέση µε αυτή των οµολόγων. Η έκθεση σε αυτούς τους κινδύνους µπορεί να µεταβληθεί µε την πάροδο του χρόνου, ανάλογα µε την απόδοση της ΕΕΜΚ και το ποσοστό των στοιχείων ενεργητικού της που επενδύεται στα επισφαλή στοιχεία ενεργητικού. 2. Κίνδυνος κεφαλαιοποίησης κερδών: Οι διαχειριστικοί περιορισµοί που χαρακτηρίζουν την επενδυτική στρατηγική η οποία χρησιµοποιείται από το διαχειριστή της ΕΕΜΚ (έντονη µείωση της αξίας των επισφαλών στοιχείων ενεργητικού και αύξηση της Προστασίας που δηµιουργείται από το ποσοστό ασφαλείας «click») µπορεί να οδηγήσουν σε κεφαλαιοποίηση των κερδών µε σκοπό την εξασφάλιση της Προστασίας. Η έκθεση στο Καλάθι επισφαλών στοιχείων ενεργητικού θα είναι µηδενική και θα παραµείνει έτσι προσωρινά ή µέχρι το τέλος της περιόδου προστασίας, οπότε η ΕΕΜΚ δεν θα επωφελείται πλέον από οποιαδήποτε άνοδο του Καλαθιού κατά τη διάρκεια της κεφαλαιοποίησης και η απόδοση της ΕΕΜΚ θα εξαρτηθεί από την απόδοση µόνο των στοιχείων ενεργητικού. 3. Κίνδυνος απώλειας ευκαιρίας: Σε περιπτώσεις όπου το ποσοστό των στοιχείων ενεργητικού που είναι εκτεθειµένα στο Καλάθι επισφαλών στοιχείων ενεργητικού µειωθεί σηµαντικά για να µεταφερθεί στο Καλάθι µη επισφαλών στοιχείων ενεργητικού και προκειµένου να τηρηθούν τα επίπεδα προστασίας της ΕΕΜΚ, ο µέτοχος θα επωφεληθεί κατά ένα µικρό µέρος µόνο από οποιαδήποτε πιθανή µετέπειτα αύξηση του Καλαθιού επισφαλών στοιχείων ενεργητικού. Σε περίπτωση που η αξία του Καλαθιού επισφαλών στοιχείων ενεργητικού µειωθεί απότοµα µέσα σε µία µόνο ηµέρα και στη συνέχεια αυξηθεί και καταγράψει θετική απόδοση τις επόµενες ηµέρες, ο µέτοχος θα ωφεληθεί λίγο ή καθόλου από τη θετική αυτή απόδοση. Σε γενικές γραµµές, το ποσοστό συµµετοχής στα επισφαλή στοιχεία ενεργητικού δεν είναι σταθερό και εξαρτάται, µεταξύ άλλων, από το ιστορικό των αποδόσεων των εν λόγω επισφαλών στοιχείων ενεργητικού. 4. Πιστωτικός κίνδυνος: Σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή υποβάθµισης των εκδοτών οµολόγων (για παράδειγµα, µείωση της αξιολόγησής τους), µπορεί να µειωθεί η αξία των χρεωστικών τίτλων στους οποίους πραγµατοποιεί έκθεση η ΕΕΜΚ άµεσα ή έµµεσα (µέσω ΟΣΕΚΑ, συµπεριλαµβανοµένων των ETF νοµισµάτων και/ή οµολόγων). 11

12 5. Κίνδυνος που συνδέεται µε τον Εγγυητή: Σε περίπτωση αφερεγγυότητας του Εγγυητή, η Εταιρεία ιαχείρισης δεν µπορεί να εγγυηθεί στους αγοραστές ότι θα ανακτήσουν την Προστασία, ακόµα και αν διατηρήσουν τις µετοχές καθ όλη τη διάρκεια της Προστασίας. 6. Κίνδυνος που συνδέονται µε τη διακριτική διαχείριση: Η διακριτική διαχείριση στηρίζεται στην πρόβλεψη για την εξέλιξη των αγορών µετοχών. Ο κίνδυνος συνίσταται στο ότι η ΕΕΜΚ µπορεί να µην επενδύσει πάντα σε αγορές µε την καλύτερη απόδοση και/ή η επένδυση µεταξύ Καλαθιού επισφαλών και µη επισφαλών στοιχείων ενεργητικού να µην παρέχει στην ΕΕΜΚ τη βέλτιστη αποτίµηση. Καθώς η ΕΕΜΚ αυτή είναι ΟΣΕΚΑ που επενδύει σε άλλους ΟΣΕΚΑ (fund-of-funds), υπάρχει κίνδυνος οι διαχειριστές των υποκείµενων ΟΣΕΚΑ να µην επιλέξουν τα στοιχεία ενεργητικού µε την υψηλότερη απόδοση. 7. Κίνδυνος που συνδέεται µε την επένδυση σε ορισµένους ΟΣΕΚΑ: Η ΕΕΜΚ µπορεί να επενδύει σε ορισµένους ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικά κεφάλαια για τα οποία υφίσταται ο κίνδυνος εναλλακτικής διαχείρισης (δηλαδή, διαχείριση η οποία είναι ασύνδετη µε κάποιον δείκτη της αγοράς). Επιπλέον, οι εν λόγω ΟΣΕΚΑ ή τα επενδυτικά κεφάλαια µπορεί να έχουν χαµηλή ρευστότητα. 8. Συναλλαγµατικός κίνδυνος: Πρόκειται για τον κίνδυνο πτώσης στα νοµίσµατα εισαγωγής των χρηµατοοικονοµικών τίτλων στα οποία επενδύει η ΕΕΜΚ σε σχέση µε το νόµισµα αναφοράς της. Συµπληρωµατικά, η ΕΕΜΚ αυτή µπορεί να υπόκειται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο, στο βαθµό που συµµετέχει κυρίως στις ευρωπαϊκές αγορές της ευρωζώνης. Ωστόσο, η ΕΕΜΚ µπορεί να υπόκειται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο µέσω της συµµετοχής της στις διεθνείς αγορές (εκτός της ζώνης του ευρώ). 9. Κίνδυνος από την έκθεση σε χρηµατοοικονοµικά µέσα αναδυόµενων αγορών: Η ΕΕΜΚ µπορεί να πραγµατοποιήσει έκθεση έως και 10% του ενεργητικού της σε χρηµατοοικονοµικά µέσα αναδυόµενων αγορών. Ο κίνδυνος που σχετίζεται µε αυτές τις επενδύσεις εξαρτάται κυρίως από τις συνθήκες λειτουργίας και εποπτείας των εν λόγω αγορών που ενδέχεται να αποκλίνουν από τα ισχύοντα πρότυπα των µεγάλων διεθνών κεφαλαιαγορών. Όσο µεγαλύτερη θα είναι η έκθεση της ΕΕΜΚ στον κίνδυνο αναδυόµενων χωρών τόσο µεγαλύτερος θα είναι ο κίνδυνος αυτός και µπορεί να επηρεάσει την καθαρή τιµή µεριδίου. 10. Κίνδυνος που συνδέεται µε τους δείκτες συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης επί βασικών προϊόντων: Μια σηµαντική και ραγδαία µείωση του δείκτη συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης επί βασικών προϊόντων µπορεί να προκαλέσει ραγδαία µείωση της καθαρής τιµής µεριδίου της ΕΕΜΚ. Πράγµατι, η διακύµανση της τιµής ενός συµβολαίου µελλοντικής εκπλήρωσης σε βασικά προϊόντα είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την τρέχουσα και µελλοντική παραγωγή του υποκείµενου προϊόντος, καθώς και µε το επίπεδο των εκτιµώµενων φυσικών αποθεµάτων ιδιαίτερα στην περίπτωση των ενεργειακών προϊόντων. Οι γεωπολιτικοί και κλιµατικοί παράγοντες µπορεί επίσης να µεταβάλουν τα επίπεδα της προσφοράς και της ζήτησης του εκάστοτε υποκείµενου προϊόντος, δηλαδή να µεταβάλουν την αναµενόµενη έλλειψή του στην αγορά. Οι παράγοντες αυτοί που επηρεάζουν άµεσα και σηµαντικά τις τιµές των βασικών προϊόντων εξηγούν σε µεγάλο βαθµό τη διαφορά των αγορών βασικών προϊόντων σε σχέση µε τις παραδοσιακές αγορές. Προστασία: προστασία κάθε καθαρής αξίας µεριδίου στο 90% της υψηλότερης καθαρής αξίας µεριδίου που επιτυγχάνεται µετά την πρώτη καθαρή αξία µεριδίου της ΕΕΜΚ η οποία δηµοσιεύεται όπως προβλέπεται στην ακόλουθη παράγραφο «Προστασία». Εγγυητής: Εγγυήτρια τράπεζα είναι η BNP PARIBAS (ο «Εγγυητής»). 12

13 Όροι Προστασίας: Σύµφωνα µε τους όρους της συµφωνίας προστασίας που παρέχεται από τον Εγγυητή υπέρ της ΕΕΜΚ, εκπροσωπούµενης από την Εταιρεία ιαχείρισης: Ο Εγγυητής συµφωνεί να παρέχει στην ΕΕΜΚ µια προστασία, κατά τρόπο ώστε η καθαρή αξία µεριδίου της ΕΕΜΚ να είναι, σε κάθε ηµέρα υπολογισµού της καθαρής αξίας µεριδίου, τουλάχιστον ίση µε το 90% της υψηλότερης καθαρής αξίας µεριδίου από την πρώτη δηµοσιευθείσα καθαρή αξία µεριδίου («Προστατευόµενη Καθαρή Αξία Μεριδίου»), εκτός προµηθειών εγγραφής και φόρων. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι ανάλογα µε τις πιθανές αποδόσεις της ΕΕΜΚ, η καθαρή αξία µεριδίου µπορεί να είναι µεγαλύτερη ή ίση µε την Προστατευόµενη Καθαρή Αξία Μεριδίου και, κατά συνέπεια, ο εν λόγω µέτοχος µπορεί να επωφεληθεί από µια καθαρή αξία ενεργητικού µεγαλύτερη ή ίση µε την Προστατευόµενη Καθαρή Αξία Μεριδίου. Η Προστατευόµενη Καθαρή Αξία Μεριδίου πιθανώς να ενηµερώνεται σε κάθε ηµεροµηνία υπολογισµού της καθαρής αξίας ενεργητικού µε βάση την απόδοση του επισφαλούς και µη επισφαλούς µεριδίου. Σε περίπτωση χρήσης της προστασίας του, ο Εγγυητής θα καταβάλει τα οφειλόµενα ποσά που προβλέπονται στην Εταιρεία ιαχείρισης για λογαριασµό της ΕΕΜΚ, κατόπιν αιτήµατος αυτής. Αυτή η Προστασία δίνεται λαµβάνοντας υπόψη τα νοµοθετικά και κανονιστικά κείµενα που ισχύουν την ηµέρα της έγκρισης της Αρχής Χρηµαταγορών. Σε περίπτωση αλλαγής των εν λόγω κειµένων η οποία επιφέρει τη δηµιουργία νέων υποχρεώσεων για την ΕΕΜΚ και, κυρίως, άµεση ή έµµεση φορολογική ή άλλη οικονοµική χρέωση, ο Εγγυητής θα µπορεί να µειώσει τα ποσά που οφείλονται στο πλαίσιο της Προστασίας λόγω των νέων αυτών υποχρεώσεων. Σε αυτή την περίπτωση, οι µέτοχοι της ΕΕΜΚ θα ενηµερώνονται από την Εταιρεία ιαχείρισης της ΕΕΜΚ. Όροι πρόσβασης στην Προστασία: Κάθε µέτοχος που έχει αγοράσει µετοχές της ΕΕΜΚ και ο οποίος ζητά να εξαγοράσει τις µετοχές του µε βάση την καθαρή τιµή µεριδίου σε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία, δικαιούται µια προστασία η οποία ισούται µε την Προστατευόµενη Καθαρή Αξία Μεριδίου κατά την ηµεροµηνία αυτή, εκτός προµηθειών εγγραφής και φόρων. Η Προστασία χορηγείται κατά την ηµεροµηνία σύστασης της ΕΕΜΚ (ήτοι 28 Ιουνίου 2011) για µια περίοδο δέκα λογιστικών χρήσεων, η οποία ανανεώνεται αυτόµατα για ολόκληρη τη διάρκεια της ΕΕΜΚ (δηλ. την περίοδο προστασίας). Ο Εγγυητής µπορεί να διακόψει τη δέσµευση αυτή στο τέλος κάθε περιόδου δέκα λογιστικών χρήσεων, µε προειδοποίηση δύο µηνών πριν από την ηµεροµηνία λήξης του οικονοµικού έτους της ΕΕΜΚ, αποστέλλοντας συστηµένη επιστολή µε αποδεικτικό παραλαβής προς την AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS. Εξαγορές πριν τη λήξη της Προστασίας: Εξαγορές µετοχών µπορούν να πραγµατοποιηθούν ανά πάσα στιγµή. Οι µετοχές που εξαγοράζονται µε βάση την καθαρή τιµή µεριδίου υπόκεινται στην προστασία. Λήξη της Προστασίας: Σε περίπτωση µη ανανέωσης της προστασίας, η εταιρεία διαχείρισης µπορεί να επιλέξει, µε την έγκριση της Αρχής Χρηµαταγορών, είτε να διαλύσει την ΕΕΜΚ είτε να µεταβάλει την ταξινόµηση της ΕΕΜΚ σε µια άλλη κατηγορία είτε να προτείνει στους µετόχους µια νέα περίοδο προστασίας µε άλλο εγγυητή. Οι µέτοχοι της ΕΕΜΚ θα ενηµερώνονται εγκαίρως σχετικά µε τη λύση που θα επιλέξει η εταιρεία διαχείρισης. Μέγιστος αριθµός µετοχών: Ο αριθµός των µετοχών που µπορούν να αγοραστούν περιορίζεται σε µετοχές. Αδυναµία πληρωµής του Εγγυητή: Αν ο Εγγυητής αδυνατεί να πληρώσει την Προστατευόµενη Καθαρή Τιµή Μεριδίου, τότε οι µέτοχοι µπορεί να µην εισπράξουν την Προστατευόµενη Καθαρή Τιµή Μεριδίου (εκτός εξόδων εγγραφής, εξαγοράς και φόρων) και να 13

14 υποστούν, εποµένως, απώλεια µεγαλύτερη από 10% της επένδυσής τους. Η εταιρεία διαχείρισης θα αναζητήσει έπειτα νέο εγγυητή. Εάν δεν οριστεί νέος εγγυητής, είτε επειδή κανένας εγγυητής δεν γίνεται δεκτός είτε γιατί οι όροι που προτείνονται από το νέο εγγυητή δεν είναι ευνοϊκοί για τα συµφέροντα των µετόχων, τότε η ΕΕΜΚ θα εκκαθαριστεί κατόπιν έγκρισης της Αρχής Χρηµαταγορών. Σε αυτή την περίπτωση, κάθε µέτοχος µπορεί να µην εισπράξει την Προστατευόµενη Καθαρή Τιµή Μεριδίου ούτε να ανακτήσει το κεφάλαιό του (εκτός εξόδων εγγραφής, εξαγοράς και φόρων). Ενδιαφερόµενοι εγγραφόµενοι και προφίλ του τυπικού επενδυτή: Όλοι οι εγγραφόµενοι Με βάση το προφίλ κινδύνου της ΕΕΜΚ, απευθύνεται σε µετόχους που αναζητούν, µε τη βέλτιστη διαφοροποίηση, µια προστασία έως και για το 90% της επένδυσής τους, η οποία µπορεί να αυξηθεί µε τη βοήθεια του ποσοστού ασφαλείας «click», επιτρέποντας την προστασία ενός µέρους της απόδοσης που ενδέχεται να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια της ΕΕΜΚ (βλ. «Εγγύηση ή προστασία»). Το ποσό που είναι λογικό να επενδυθεί σε αυτή την ΕΕΜΚ εξαρτάται από την προσωπική κατάσταση κάθε µετόχου. Για να το καθορίσει αυτό, κάθε µέτοχος πρέπει να λάβει υπόψη την προσωπική του περιουσία, τη νοµοθεσία στην οποία υπόκειται, τις ανάγκες που έχει σήµερα µε ορίζοντα τοποθέτησης 3 ετών, αλλά και την επιθυµία του να αναλάβει κινδύνους ή αντίθετα να επωφεληθεί από µια συνετή επένδυση. Συνιστάται επίσης θερµά να προβεί σε επαρκή διασπορά των επενδύσεών του ώστε να µην τις εκθέσει µόνο στους κινδύνους αυτής της ΕΕΜΚ. Η ελάχιστη προτεινόµενη διάρκεια τοποθέτησης είναι 3 έτη. ιαδικασίες προσδιορισµού και διάθεσης εσόδων: Κεφαλαιοποίηση. Χαρακτηριστικά των µετοχών: Οι µετοχές είναι εκφρασµένες σε ευρώ και διαιρεµένες σε δέκα χιλιοστά. Όροι εγγραφής και εξαγοράς: Η εγγραφή των µετοχών υπόκειται στην προϋπόθεση ότι ο αριθµός των µετοχών στις οποίες πραγµατοποιείται εγγραφή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις Ως εκ τούτου, η Εταιρεία ιαχείρισης µπορεί να κλείσει την εγγραφή των µετοχών, εάν ξεπεραστεί ο µέγιστος αριθµός των µετοχών. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία ιαχείρισης θα ενηµερώσει το φορέα εµπορίας την παραµονή του κλεισίµατος αυτού και θα ανακοινώσει το κλείσιµο της ΕΕΜΚ στην ιστοσελίδα της Οι εντολές εγγραφής και εξαγοράς λαµβάνονται κάθε εργάσιµη ηµέρα από το θεµατοφύλακα έως τις και εκτελούνται µε βάση την επόµενη καθαρή τιµή µεριδίου (δηλαδή σε άγνωστη τιµή). Οι αιτήσεις εγγραφής και εξαγοράς συγκεντρώνονται στην BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS), στην εξής διεύθυνση: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS), Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère Pantin Επιπλέον, στην περίπτωση των εξαγορών, η Εταιρεία ιαχείρισης µπορεί να ανοίξει εκ νέου την ΕΕΜΚ. Στην περίπτωση αυτή, θα ενηµερώσει το φορέα εµπορίας σχετικά µε το εκ νέου άνοιγµα αυτό και θα ανακοινώσει το κλείσιµο της ΕΕΜΚ στην ιστοσελίδα της Ο αριθµός των µετοχών είναι διαθέσιµος, εφόσον ζητηθεί, από την Εταιρεία ιαχείρισης στην πιο κάτω διεύθυνση ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: Συχνότητα υπολογισµού της καθαρής αξίας ενεργητικού: Ηµερήσιος υπολογισµός Η καθαρή αξία ενεργητικού δεν θα καθορίζεται και δεν θα δηµοσιεύεται κατά τις χρηµατιστηριακές ηµέρες που 14

15 συµπίπτουν µε επίσηµες αργίες στη Γαλλία. Το ηµερολόγιο χρηµατιστηριακών εργασιών αναφοράς είναι αυτό του Euronet του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης. Τόπος δηµοσίευσης της καθαρής αξίας ενεργητικού: Γραφεία της Εταιρείας ιαχείρισης και του φορέα διάθεσης. Έξοδα και προµήθειες: Προµήθειες εγγραφής και εξαγοράς: Οι προµήθειες εγγραφής και εξαγοράς αυξάνουν την τιµή εγγραφής που καταβάλλεται από τον επενδυτή ή µειώνουν την τιµή εξαγοράς. Οι προµήθειες που λαµβάνει η ΕΕΜΚ χρησιµεύουν στην αντιστάθµιση των εξόδων που βαραίνουν την ΕΕΜΚ για να επενδύει ή να ακυρώνει τα ανατεθέντα κεφάλαια. Οι µη δεδουλευµένες προµήθειες επιστρέφονται στην εταιρεία διαχείρισης, στον αρµόδιο φορέα εµπορίας κ.λπ. Έξοδα µε χρέωση του επενδυτή, που παρακρατούνται κατά τις εγγραφές και τις εξαγορές Προµήθεια εγγραφής που δεν λαµβάνει η ΕΕΜΚ Προµήθεια εγγραφής που λαµβάνει η ΕΕΜΚ Προµήθεια εξαγοράς που δεν λαµβάνει η ΕΕΜΚ Προµήθεια εξαγοράς που λαµβάνει η ΕΕΜΚ Φορολογική βάση Καθαρή Αξία Ενεργητικού αριθµό µετοχών Καθαρή Αξία Ενεργητικού αριθµό µετοχών Καθαρή Αξία Ενεργητικού αριθµό µετοχών Καθαρή Αξία Ενεργητικού αριθµό µετοχών Κλίµακα επιτοκίων 3% Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μέγιστη έµµεση προµήθεια εγγραφής Μέγιστη έµµεση προµήθεια εξαγοράς Επιλεγµένοι ΟΣΕΚΑ Επιλεγµένοι ΟΣΕΚΑ Η ΕΕΜΚ δεσµεύεται να επενδύει µόνο σε ΟΣΕΚΑ ή αµοιβαία κεφάλαια που δεν θα χρεώνουν προµήθεια εγγραφής, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΟΣΕΚΑ ή τα αµοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται η ίδια Εταιρεία ιαχείρισης ή εταιρεία που ανήκει στον όµιλο AXA δεν χρεώνουν προµήθεια εγγραφής. Η ΕΕΜΚ δεσµεύεται να επενδύει µόνο σε ΟΣΕΚΑ ή αµοιβαία κεφάλαια που δεν θα χρεώνουν προµήθεια εξαγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΟΣΕΚΑ ή τα αµοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται η ίδια Εταιρεία ιαχείρισης ή εταιρεία που ανήκει στον όµιλο AXA δεν χρεώνουν προµήθεια εξαγοράς. 15

16 Έξοδα λειτουργίας και διαχείρισης: Τα έξοδα αυτά καλύπτουν όλα τα έξοδα που χρεώνονται απευθείας στην ΕΕΜΚ, εξαιρουµένων των εξόδων συναλλαγών. Τα έξοδα συναλλαγών περιλαµβάνουν τα έξοδα διαµεσολάβησης (µεσιτεία, φόροι χρηµατιστηρίου κλπ) και την προµήθεια κίνησης, κατά περίπτωση, που µπορεί να σχετίζεται µε το θεµατοφύλακα και την Εταιρεία ιαχείρισης. Στα έξοδα λειτουργίας και διαχείρισης µπορεί να προστεθούν: προµήθειες κινήσεων που τιµολογούνται στην ΕΕΜΚ, ένα µέρος των εσόδων από τις προσωρινές πράξεις απόκτησης και εκχώρησης τίτλων. Έξοδα που τιµολογούνται στον ΟΣΕΚΑ: Έξοδα λειτουργίας και διαχείρισης (συµπεριλαµβανοµένων όλων των φόρων)(συµπεριλαµβάνονται όλα τα έξοδα, εκτός των εξόδων συναλλαγής, υπεραπόδοσης και των εξόδων που συνδέονται µε τις επενδύσεις σε ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικά κεφάλαια) Πάροχοι υπηρεσιών που λαµβάνουν προµήθειες κίνησης: Θεµατοφύλακας Η Εταιρεία ιαχείρισης Φορολογική βάση Καθαρό ενεργητικό (συµπεριλαµβανοµέν ου ΟΣΕΚΑ) Παρακράτηση σε κάθε συναλλαγή Κλίµακα επιτοκίων Μέγιστο επιτόκιο: 1,35% συµπεριλαµβανοµένων όλων των φόρων. Αυτά τα έξοδα καταλογίζονται απευθείας στον λογαριασµό αποτελεσµάτων της ΕΕΜΚ. Μέγιστο 50 συµπεριλαµβανοµένων όλων των φόρων Μηδέν Μέγιστα άµεσα έξοδα των ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικών κεφαλαίων στο ενεργητικό της ΕΕΜΚ: Η ΕΕΜΚ θα επενδύει σε ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικά κεφάλαια των οποίων τα έξοδα διαχείρισης δεν θα υπερβαίνουν το 1,5% (συµπεριλαµβανοµένων όλων των φόρων) ανά έτος (ΟΣΕΚΑ του οµίλου AXA ή άλλοι). Κτήσεις και προσωρινές εκχωρήσεις τίτλων: Για τις συµφωνίες επαναγοράς και το δανεισµό τίτλων, µπορεί να γίνει επιµερισµός της αµοιβής µεταξύ της ΕΕΜΚ και της Εταιρείας ιαχείρισης. Για κάθε συµπληρωµατική πληροφορία, οι µέτοχοι µπορούν να ανατρέξουν στην ετήσια έκθεση της ΕΕΜΚ. III Εµπορικά στοιχεία: Μπορείτε να λάβετε όλα τα στοιχεία σχετικά µε την ΕΕΜΚ, επικοινωνώντας απευθείας µε την Εταιρεία ιαχείρισης (ταχυδροµική διεύθυνση): AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS Cœur Défense - Tour B - La Défense 4 100, Esplanade du Général de Gaulle Paris La Défense Cede 16

17 IV Επενδυτικοί κανόνες: Σύµφωνα µε το κανονιστικό µέρος του Νοµισµατικού και Χρηµατοοικονοµικού Κώδικα. Οι αλλαγές του Νοµισµατικού και Χρηµατοοικονοµικού Κώδικα θα λαµβάνονται υπόψη από την Εταιρεία ιαχείρισης κατά τη διαχείριση της ΕΕΜΚ αµέσως µετά την εφαρµογή τους. Η µέθοδος υπολογισµού του παγκόσµιου κινδύνου του ΟΣΕΚΑ είναι η µέθοδος υπολογισµού της δέσµευσης κεφαλαίων. V Κανόνες αποτίµησης και λογιστικής καταχώρησης των στοιχείων ενεργητικού: Το χαρτοφυλάκιο αποτιµάται στην καθαρή τιµή µεριδίου του και κατά την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων ως εξής: Κινητές αξίες: χρηµατοοικονοµικά µέσα και αξίες διαπραγµατεύσιµες σε γαλλική ή ξένη οργανωµένη αγορά: Γαλλικές και ευρωπαϊκές κινητές αξίες και τίτλοι διαπραγµατεύσιµοι στο Χρηµατιστήριο του Παρισιού: τιµή κλεισίµατος κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης (πηγή: Fininfo). Κινητές αξίες διαπραγµατεύσιµες στη ζώνη του Ειρηνικού: τιµή κλεισίµατος κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης (πηγή: Fininfo). Κινητές αξίες διαπραγµατεύσιµες στη ζώνη της Αµερικής: τιµή κλεισίµατος κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης (πηγή: Fininfo). Οι κινητές αξίες των οποίων η τιµή δεν έχει καθοριστεί κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης αποτιµώνται µε την τελευταία επίσηµα δηµοσιευθείσα τιµή ή µε την πιθανή αξία διαπραγµάτευσής τους υπό την ευθύνη της Εταιρείας ιαχείρισης. Νοµίσµατα: Οι ξένες κινητές αξίες µετατρέπονται στο ισόποσό τους σε ευρώ, µε βάση την τιµή συναλλάγµατος που δηµοσιεύεται στις στο Λονδίνο την ηµέρα της αποτίµησης (πηγή: Reuters). Οµόλογα ή µεσοπρόθεσµα γραµµάτια σε Ευρώ (EMTN) δεικτοποιηµένα ή σταθερού επιτοκίου: αποτιµώνται καθηµερινά µε βάση την χαρακτηριστική διαφορά επιτοκίου του εκδότη σε σχέση µε µια καµπύλη swap. Για την αποτίµηση του οµολόγου ή του σταθερού σκέλους ενός swap, καταρτίζεται ένα χρονοδιάγραµµα που αντιπροσωπεύει τη διαφορετική ροή τοκοµεριδίων λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του swap / οµολόγου. Οι ροές που υπολογίζονται κατ αυτόν τον τρόπο στη συνέχεια αναπροσαρµόζονται µε βάση την καµπύλη επιτοκίων µε µηδενικό τοκοµερίδιο, η οποία προσαρµόζεται για την πιστωτική απόκλιση (spread). Για το κυµαινόµενο σκέλος, καταρτίζεται επίσης χρονοδιάγραµµα λαµβάνοντας υπόψη τις ειδικές συµβάσεις του σκέλους. Ο υπολογισµός της ροής βασίζεται στις καµπυλών επιτοκίων. Η ροή αναπροσαρµόζεται µε βάση την καµπύλη επιτοκίων µε µηδενικό τοκοµερίδιο. Οµόλογα ή µεσοπρόθεσµα γραµµάτια σε Ευρώ (EMTN) µε κάλυψη του κινδύνου επιτοκίων µέσω swap: το οµόλογο, όπως και το swap επιτοκίων κάλυψης, αποτιµώνται σύµφωνα µε τις ίδιες µεθόδους και µε την ίδια καµπύλη επιτοκίων. Οµόλογα ή µεσοπρόθεσµα γραµµάτια σε Ευρώ (EMTN) κυµαινόµενου ή αναθεωρήσιµου επιτοκίου: αποτιµώνται στην καθαρή τιµή τοκοµεριδίου. Όταν είναι διαθέσιµο µόνο το περιθώριο του τίτλου, ο υπολογισµός της καθαρής τιµής τοκοµεριδίου πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη µέθοδο Bloomberg. Ωστόσο, οι ακόλουθοι τίτλοι αποτιµώνται µε βάση τις ακόλουθες επιµέρους µεθόδους: Μερίδια ή µετοχές ΟΣΕΚΑ: Τα µερίδια ή οι µετοχές ΟΣΕΚΑ αποτιµώνται βάσει της τελευταίας δηµοσιευµένης καθαρής τιµής µεριδίου (πηγή: Fininfo για τους ΟΣΕΚΑ που δεν αποτιµώνται από την AXA). Οι αλλοδαποί οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων µπορεί να αποτιµώνται σε χρόνο διαφορετικό από τον 17

18 προσδιορισµό της καθαρής τιµής µεριδίου της ΕΕΜΚ. Κατά συνέπεια, αποτιµώνται µε βάση τις εβδοµαδιαίες εκτιµήσεις των διαχειριστών των οργανισµών αυτών, υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Εταιρείας ιαχείρισης. ιαπραγµατεύσιµα χρεόγραφα: ιαπραγµατεύσιµα χρεόγραφα (TCN) µε διάρκεια µικρότερη από τρεις µήνες: o Τα διαπραγµατεύσιµα χρεόγραφα µε διάρκεια µικρότερη από τρεις µήνες από την έκδοσή τους, από την ηµεροµηνία κτήσης ή των οποίων η εναποµένουσα διάρκεια είναι µικρότερη από τρεις µήνες κατά την ηµεροµηνία προσδιορισµού της καθαρής τιµής µεριδίου, αποτιµώνται σύµφωνα µε την απλοποιητική µέθοδο (γραµµικοποίηση). Εάν ένα πιστωτικό γεγονός επηρεάσει την πίστωση του εκδότη, δεν εφαρµόζεται η απλοποιητική µέθοδος και το διαπραγµατεύσιµο χρεόγραφο αποτιµάται στην αγοραία τιµή σύµφωνα µε τη µέθοδο που εφαρµόζεται για τα διαπραγµατεύσιµα χρεόγραφα µε διάρκεια µεγαλύτερη από τρεις µήνες. o Στην ιδιαίτερη περίπτωση διαπραγµατεύσιµων χρεογράφων που συνδέονται µε έναν δείκτη αναφοράς κυµαινόµενου επιτοκίου (ουσιαστικά ο δείκτης ΕΟΝΙΑ), η επίπτωση των κινήσεων (υπολογιζόµενη σε συνάρτηση µε το spread στην αγορά του εκδότη, δηλαδή την αντιπροσωπευτική διαφορά των ενδογενών χαρακτηριστικών του εκδότη) αποτελεί αντικείµενο εγγραφής στις λογιστικές καταστάσεις του ΟΣΕΚΑ. ιαπραγµατεύσιµα χρεόγραφα (TCN) µε διάρκεια µεγαλύτερη από τρεις µήνες: Αποτιµώνται βάσει µιας αναλογιστικής µεθόδου, ενώ το προεξοφλητικό επιτόκιο που παρακρατείται προέρχεται από την έκδοση αντίστοιχων τίτλων µε µια αντιπροσωπευτική διαφορά των ενδογενών χαρακτηριστικών του εκδότη του τίτλου (spread στην αγορά του εκδότη). Τα αγοραία επιτόκια που χρησιµοποιούνται είναι: o o o για το ευρώ, το επίσηµο επιτόκιο Euribor, για το δολάριο ΗΠΑ, η καµπύλη των swap οµοσπονδιακών κεφαλαίων (µέθοδος OIS) για τη λίρα Αγγλίας, η καµπύλη των swap SONIA (µέθοδος OIS) Το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι ένα παρεµβαλλόµενο επιτόκιο (µε γραµµική παρεµβολή) µεταξύ των δύο αναφερόµενων περιόδων που βρίσκονται πλησιέστερα στη λήξη του χρεογράφου. Κτήσεις και προσωρινές εκχωρήσεις τίτλων ανειοληψίες/ ανειοδοτήσεις: o ανειοδοτήσεις τίτλων: οι δανεισθέντες τίτλοι αποτιµώνται στην αξία αγοράς των τίτλων, η απαίτηση που αντιπροσωπεύουν οι δανεισθέντες τίτλοι αποτιµώνται σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους. o ανειοληψίες τίτλων: η οφειλή που αντιπροσωπεύουν οι δανεισθέντες τίτλοι αποτιµάται σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους Εκχωρήσεις : o Συµφωνίες επαναγοράς: η απαίτηση που αντιπροσωπεύουν οι λαµβανόµενοι τίτλοι αποτιµάται σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους. o Συµφωνίες επαναπώλησης: οι εκχωρούµενοι µε συµφωνία επαναγοράς τίτλοι αποτιµώνται στην αξία αγοράς των τίτλων η οφειλή που αντιπροσωπεύουν οι εκχωρούµενοι µε συµφωνία επαναγοράς τίτλοι αποτιµώνται σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους. Χρηµατοοικονοµικά µέσα µη διαπραγµατεύσιµα σε οργανωµένη αγορά: Aποτιµώνται µε ευθύνη της Εταιρείας ιαχείρισης στην πιθανή τους αξία διαπραγµάτευσης. Προθεσµιακά χρηµατοοικονοµικά µέσα: Τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (FUTURES): Η αποτίµησή τους γίνεται µε βάση την τιµή διακανονισµού (ή τιµή κλεισίµατος) κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης. 18

19 o Τα συµβόλαια καταχωρίζονται για την αγοραία αξία τους όπως καθορίζεται σύµφωνα µε τις πιο πάνω αρχές, σε δεσµεύσεις εκτός ισολογισµού και στους πίνακες έκθεσης σε κινδύνους. Οι προθεσµιακές πράξεις προαίρεσης (options) µεταφράζονται σε ισοδύναµες υποκείµενες δεσµεύσεις εκτός ισολογισµού και στους πίνακες έκθεσης σε κινδύνους. Χρηµατοοικονοµικές ανταλλαγές o Συµφωνίες ανταλλαγής (Swap) επιτοκίων µεταξύ EONIA, FED FUNDS ή SONIA (πηγή: Bloomberg): Συµφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων µε διάρκεια µικρότερη από τρεις µήνες: Οι συµφωνίες ανταλλαγής µε διάρκεια µικρότερη από τρεις µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης της συµφωνίας ή την ηµεροµηνία υπολογισµού της καθαρής αξίας ενεργητικού αποτιµώνται µε γραµµικό τρόπο. Σε περίπτωση που η συµφωνία ανταλλαγής δεν υποστηρίζεται από συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία και υπάρχει έντονη διακύµανση στα επιτόκια, δεν εφαρµόζεται η γραµµική µέθοδος και η συµφωνία ανταλλαγής αποτιµάται µε τη µέθοδο που χρησιµοποιείται για τις συµφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων µε διάρκεια άνω των τριών µηνών. Συµφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων µε διάρκεια µεγαλύτερη από τρεις µήνες: Αποτιµώνται µε τη µέθοδο του κόστους αντιστροφής. Σε κάθε υπολογισµό της καθαρής τιµής µεριδίου, οι συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων ή/και συναλλάγµατος αποτιµώνται στην αγοραία αξία τους σε συνάρτηση µε την τιµή που υπολογίζεται βάσει µιας µεθόδου αναλογιστικής αποτίµησης των µελλοντικών ταµειακών ροών (κεφάλαιο και τόκοι) στο επιτόκιο ή/ και στο συνάλλαγµα της αγοράς. Η κεφαλαιοποίηση πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας µια καµπύλη επιτοκίων µε µηδενικό τοκοµερίδιο. Το αγοραίο επιτόκιο είναι το αναλογιστικό επιτόκιο το οποίο αντιστοιχεί στην υπόλοιπη διάρκεια της συµφωνίας ανταλλαγής, που παρατηρείται στην αγορά κατά την ηµεροµηνία αναπροσαρµογής. Το επιτόκιο αυτό ονοµάζεται επιτόκιο αντιστροφής. Αυτή η τιµή διορθώνεται µε τον κίνδυνο υπογραφής. Εάν η εναποµένουσα διάρκεια της συµφωνίας ανταλλαγής είναι µικρότερη των τριών µηνών, εφαρµόζεται η γραµµική µέθοδος. Συµφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων έναντι του δείκτη EURIBOR ή LIBOR: Αποτιµώνται στην αγοραία τιµή, όπως υπολογίζεται µε την αναλογιστική αποτίµηση των µελλοντικών ταµειακών ροών από την καµπύλη επιτοκίων µε µηδενικό τοκοµερίδιο. Αποτίµηση των συµφωνιών ανταλλαγής στον πίνακα δεσµεύσεων εκτός ισολογισµού: - συµφωνίες ανταλλαγής µε διάρκεια µικρότερη από τρεις µήνες: ονοµαστική τιµή + απόκλιση δεδουλευµένων τόκων, - συµφωνίες ανταλλαγής µε διάρκεια µεγαλύτερη από τρεις µήνες: - συµφωνίες ανταλλαγής σταθερού επιτοκίου / κυµαινόµενου επιτοκίου: αποτίµηση του σκέλους σταθερού επιτοκίου στην τιµή αγοράς, - συµφωνίες ανταλλαγής κυµαινόµενου επιτοκίου / σταθερού επιτοκίου: αποτίµηση του σκέλους κυµαινόµενου επιτοκίου στην τιµή αγοράς. Οι συµφωνίες ανταλλαγής δεικτών αποτιµώνται στην αγοραία αξία τους βάσει της τιµής κλεισίµατος των ανταλλασσόµενων δεικτών. Οι συµφωνίες ανταλλαγής δεικτών αποτιµώνται στην αξία αγοράς τους µε βάση τις τιµές που υπολογίζονται από τους αντισυµβαλλοµένους υπό τον 19

20 έλεγχο και την ευθύνη της Εταιρείας ιαχείρισης. Οι συµφωνίες ανταλλαγής στοιχείων ενεργητικού (asset swaps) αποτιµώνται στην αγοραία αξία τους µε βάση τις τιµές που υπολογίζονται από τους αντισυµβαλλοµένους υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Εταιρείας ιαχείρισης. Οι συµφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (CDS) αποτιµώνται στην αγοραία αξία τους µε βάση τις τιµές που δηµοσιεύονται από τους παράγοντες της αγοράς υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Εταιρείας ιαχείρισης. Οι τιµές αυτές συλλέγονται από ανεξάρτητο προµηθευτή. Συµβάσεις επί διαφορών (CFD) : Οι χρηµατοοικονοµικές συµβάσεις επί διαφοράς (CFD) αποτιµώνται στην αξία αγοράς τους βάσει της τιµής κλεισίµατος κατά την ηµέρα αποτίµησης των υποκείµενων τίτλων. Η χρηµατιστηριακή αξία των αντίστοιχων γραµµών αναφέρει τη διαφορά µεταξύ της χρηµατιστηριακής τιµής και της τιµής άσκησης (strike) των υποκείµενων τίτλων. Λοιπά χρηµατοοικονοµικά µέσα o o Οι σύνθετοι τίτλοι αποτιµώνται στην αγοραία αξία τους µε βάση τις τιµές που υπολογίζονται από τους αντισυµβαλλοµένους υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Εταιρείας ιαχείρισης. Σύνθετα προϊόντα: οι τίτλοι που εκφράζονται σε ξένα νοµίσµατα και αντισταθµίζονται από µια συµφωνία ανταλλαγής συναλλάγµατος έναντι του ευρώ, είτε συνάπτονται µε έναν και µόνο αντισυµβαλλόµενο είτε όχι, αναλύονται ως σύνθετα προϊόντα, στο βαθµό που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: η συµφωνία ανταλλαγής έχει συναφθεί ταυτόχρονα µε την απόκτηση του τίτλου και αφορά περίπου το ίδιο ποσό και την ίδια διάρκεια. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον παρέχει τη σχετική δυνατότητα η νοµοθεσία, δεν πραγµατοποιείται χωριστή καταχώρηση του τίτλου σε συνάλλαγµα και της συµφωνίας ανταλλαγής που συνδέεται µε αυτό, αλλά µια γενική λογιστική καταχώρηση του σύνθετου προϊόντος σε ευρώ. Υπόκεινται σε µια συνολική αποτίµηση στις τιµές αγοράς ή/και στην τιµή του συναλλάγµατος που προκύπτει από την ανταλλαγή, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. Μέθοδοι λογιστικής καταχώρησης Η λογιστική καταχώρηση των εσόδων πραγµατοποιείται µε τη µέθοδο των εισπραχθέντων τοκοµεριδίων. Τα έξοδα συναλλαγών καταχωρούνται σε ειδικούς λογαριασµούς του ΟΣΕΚΑ και, συνεπώς, δεν προστίθενται στο κόστος των κινητών αξιών (εξαιρουµένων των εξόδων). Το µέσο σταθµικό κόστος (PRMP) χρησιµοποιείται ως µέθοδος ρευστοποίησης των τίτλων. Ωστόσο, για τα παράγωγα χρησιµοποιείται η µέθοδος FIFO (ή «First In» «First Out»", «πρώτο εισερχόµενο πρώτο εξερχόµενο»). 20

AXA PROTECT ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

AXA PROTECT ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ AXA PROTECT ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΕΕΜΚ) σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΜΕΡΟΣ Α - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

AXA PROTECT. Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο. στις 30/09/2011. Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ. Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη

AXA PROTECT. Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο. στις 30/09/2011. Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ. Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη AXA PROTECT Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο στις 30/09/2011 Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη ιανοµή των αποτελεσµάτων: Κεφαλαιοποίηση Εταιρεία διαχείρισης: AXA Investment Managers

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ.1190 Νέα επενδυτική επιλογή για τα Unit Linked µέσω του νέου Αµοιβαίου Κεφαλαίου «AXA IM Protection 90»

Εγκύκλιος αριθ.1190 Νέα επενδυτική επιλογή για τα Unit Linked µέσω του νέου Αµοιβαίου Κεφαλαίου «AXA IM Protection 90» Αθήνα, 7 Απριλίου 2011 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ.1190 Νέα επενδυτική επιλογή για τα Unit Linked µέσω του νέου Αµοιβαίου Κεφαλαίου «AXA IM Protection 90» Αγαπητοί Συνεργάτες, Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΣΕΚΑ σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κωδικός ISIN: FR0010001206

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Κωδικός ISIN: FR0007477146

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") η οποία συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Οκτώβριος 2016 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο EMPORIKI MINOAS

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία Τα δικαιώματα των συγκυρίων εκφράζονται σε μερίδια, όπου κάθε μερίδιο αντιστοιχεί στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΣΕΚΑ: AMUNDI GLOBAL MACRO 4 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ. Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΣΕΚΑ: AMUNDI GLOBAL MACRO 4 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ. Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΣΕΚΑ: ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία Τα δικαιώματα των συγκατόχων εκφράζονται σε μερίδια όπου κάθε μερίδιο αντιστοιχεί στο

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI . ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Το αμοιβαίο κεφάλαιο EMPORIKI MINOAS διαρθρώνεται με την προοπτική επένδυσης καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του μαθηματικού τύπου. Συνεπώς,

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Το αμοιβαίο κεφάλαιο EMPORIKI MINOAS διαρθρώνεται με την προοπτική επένδυσης καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του μαθηματικού τύπου. Συνεπώς,

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 Ανακοίνωση στους μεριδιούχους Με την παρούσα ανακοινώνεται στους μεριδιούχους των υπο-κεφαλαίων Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο») και Credit Suisse (Lux) Corporate

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 Οδηγία ΟΔ78-2012-18 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης ή τους ΟΣΕΚΑ με προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Το αμοιβαίο κεφάλαιο EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VI διαρθρώνεται με την προοπτική επένδυσης καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του μαθηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Το αμοιβαίο κεφάλαιο EMPORIKI PROTECTED

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Νοέμβριος 2007 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους σύνθετους χρεωστικούς τίτλους και τις δομημένες καταθέσεις

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους σύνθετους χρεωστικούς τίτλους και τις δομημένες καταθέσεις Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους σύνθετους χρεωστικούς τίτλους και τις δομημένες καταθέσεις 04/02/2016 ESMA/2015/1787 EL Πίνακας περιεχόμενων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

K Α N Ο N Ι Σ Μ Ο Σ EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ

K Α N Ο N Ι Σ Μ Ο Σ EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ K Α N Ο N Ι Σ Μ Ο Σ EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΑΡ.Μ.ΑΕ : 6068/06/Β/86/07 Έδρα : Αθήνα, Όθωνος 8, 105 57 Άρθρο 1 Αµοιβαίο Κεφάλαιο 1. Το αµοιβαίο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων...

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων... Πρόλογος Γ Έκδοσης... 19 κεφάλαιο 1 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1.1 Εξελίξεις στο Χρηματοπιστωτικό Χώρο και Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι... 27 1.2 Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Σεπτέµβριος 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ και ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές Επισυνάπτονται τα Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές.

Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές Επισυνάπτονται τα Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές. 0180/00010036/el Άλλες Ανακοινώσεις GMM Global Money Managers Ltd Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές Επισυνάπτονται τα Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές. GMM Funds Attachments: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 14: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 5 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Χρηματοοικονομικά και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 2 Οι

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Ενότητα 3: Ομολογιακά Δάνεια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιακό Εσωτερικού (Απόφαση Ε.Κ. 146/ , ΦΕΚ/Β/371/ )

Κανονισμός PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιακό Εσωτερικού (Απόφαση Ε.Κ. 146/ , ΦΕΚ/Β/371/ ) Κανονισμός PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιακό Εσωτερικού (Απόφαση Ε.Κ. 146/04.05.1993, ΦΕΚ/Β/371/24.05.1993) Αρ. Αδείας Τροποποίησης: 201/27.03.2014 Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΠΧΠ 4 ΔΠΧΠ 7 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ» Ενταύθα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ν. 3556/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9, 10, 11, 11 Α ΚΑΙ 14 Ν.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ν. 3556/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9, 10, 11, 11 Α ΚΑΙ 14 Ν. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ν. 3556/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9, 10, 11, 11 Α ΚΑΙ 14 Ν. 3556/2007 Στο πλαίσιο των εν ισχύ νομοθετικών και κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) (ΑΠΟΦΑΣΗ 128/ της Ε.Κ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) (ΑΠΟΦΑΣΗ 128/ της Ε.Κ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) (ΑΠΟΦΑΣΗ 128/27.09.2011 της Ε.Κ.) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Εισαγωγή Αν μια τράπεζα θέλει να μειώσει τις διακυμάνσεις των κερδών που προέρχονται από τις μεταβολές των επιτοκίων θα πρέπει να έχει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24. ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.401 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων.

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων. Μετάφραση από βουλγάρικη γλώσσα ΕΜ «ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΜΑΡΚΕΤΣ»ΑΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 142, ΠΑΡ.3 ΚΑΙ 4, ΑΡΘΡΟΥ 150 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 35 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Λογιστική ΙΙ Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Ηρειώτης-Μπάλιος-Ναούμ 1 Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Τι είναι οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Πως αποτιμώνται νομισματικά και μη

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Μ.Α.Ε. 52032/06/Β02/13

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Απρίλιος 2002 (Ενσωµατώνονται οι τροποποιήσεις ηµεροµηνίας 28.5.2003)

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα