4/2009 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4/2009 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ"

Transcript

1 Αριθµός 4/2009 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Ιωάννη Παπανικολάου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεώργιο Χρυσικό, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή και Γεώργιο Γεωργέλλη, Αρεοπαγίτες, µε την παρουσία της γραµµατέως Μηλιάς Αθανασοπούλου, Προϊσταµένης ιεύθυνσης της Γραµµατείας του Αρείου Πάγου. Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του, την 21η Σεπτεµβρίου 2009, µετά τα υπ αριθµ. πρωτ. 3737/ , 3776/ , 3795/ , 3796/ , 3797/ , 3804/ , 3805/ και 3806/ έγγραφα του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για να ανακηρύξει, κατά το άρθρο 35 του Π. /τος 96/2007 "κωδικοποίηση σ ενιαίο κείµενο των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών", τους δηλωθέντες συνδυασµούς, σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες του Κράτους για την

2 Αριθµός απόφασης 4/ σελ. -2- ψηφοφορία της 4ης Οκτωβρίου 2009 για εκλογή βουλευτών. Αφού άκουσε τον Εισηγητή - Αρεοπαγίτη Νικόλαο Λεοντή. Έλαβε υπόψη του τα έγγραφα του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς τον Πρόεδρο του Α1 Πολιτικού Τµήµατος του Αρείου Πάγου, µε τα οποία διαβίβασε δηλώσεις συνδυασµών, τις προτάσεις ανακηρύξεως υποψηφίων βουλευτών και τα λοιπά έγγραφα. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Επειδή, κατά το άρθρο 35 του Π. /τος 96/ "Κωδικοποίηση σ ενιαίο κείµενο των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών" (ΦΕΚ Α - 116) τη δεκάτη τετάρτη (14 η ) ηµέρα µετά την κατά το άρθρο 31 παρ. 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου το Α Τµήµα του Αρείου Πάγου ανακηρύσσει σε δηµόσια συνεδρίαση τους εκλογικούς συνδυασµούς, όπως αυτοί δηλώθηκαν κατά την παρ. 4 του προηγούµενου άρθρου. Εξ άλλου, κατά την παρ. 4 του άρθρου 34 του ίδιου /τος ο συνδυασµός καταρτίζεται µε δήλωση που γίνεται, αν πρόκειται για συνδυασµό ενός µόνο κόµµατος, από το αρµόδιο κατά το καταστατικό όργανο του κόµµατος και, αν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο ή δεν ορίζεται, από τον αρχηγό του κόµµατος ή από εκείνον που διορίστηκε αντιπρόσωπος του κόµµατος. Αν πρόκειται για συνδυασµό συνασπισµού κοµµάτων, από το αρµόδιο κοινό όργανο του συνασπισµού ή από τα αρµόδια κατά το καταστατικό όργανα των κοµµάτων και αν δεν υπάρχουν αυτά ή δεν ορίζονται, από τους αρχηγούς των κοµµάτων ή από

3 Αριθµός απόφασης 4/ σελ. -3- εκείνον που διορίστηκε αντιπρόσωπος του συνασπισµού και, αν πρόκειται για συνδυασµό ανεξαρτήτων, από τους υποψηφίους που αποτελούν το συνδυασµό. Η δήλωση αν πρόκειται για συνδυασµό ενός µόνο κόµµατος, πρέπει να περιέχει το όνοµα του κόµµατος και τα ονόµατα των υποψηφίων που αποτελούν το συνδυασµό. Αν πρόκειται για συνδυασµό συνασπισµού κοµµάτων, πρέπει να περιέχει την προσωνυµία του συνασπισµού, τα ονόµατα των κοµµάτων που αποτελούν το συνασπισµό και τα ονόµατα των υποψηφίων και, αν πρόκειται για συνδυασµό ανεξαρτήτων, την προσωνυµία του συνδυασµού και τα ονόµατα των συνεργαζοµένων ανεξαρτήτων υποψηφίων. Στη δήλωση οι υποψήφιοι αναγράφονται κατ αλφαβητική σειρά επωνύµου, µε εξαίρεση το όνοµα του αρχηγού ή προέδρου του κόµµατος ή του συνασπισµού κοµµάτων, το οποίο προτάσσεται. Περαιτέρω κατά µεν το άρθρο 34 παρ. 5 του ίδιου Π.. η επίδοση της δηλώσεως µε την οποία καταρτίζεται ο συνδυασµός, γίνεται µε δικαστικό επιµελητή ή µε απόδειξη στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου το αργότερο δεκατρείς (13) ηµέρες µετά την κατά το άρθρο 31 παρ. 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου, κατά δε το άρθρο 31 παρ. 3 του ίδιου ιατάγµατος η προεκλογική περίοδος αρχίζει από τη δηµοσίευση του διατάγµατος διαλύσεως της Βουλής. Συνεπώς για τις επικείµενες βουλευτικές εκλογές της 4 ης Οκτωβρίου 2009 η εκλογική περίοδος άρχισε την 7 η Σεπτεµβρίου 2009, που είναι η ηµέρα δηµοσιεύσεως του διατάγµατος διαλύσεως της Βουλής και προκηρύξεως των Εκλογών µε το Π.. 127/ (ΦΕΚ 174 τεύχος Α ). Έτσι µε βάση τις παραπάνω διατάξεις και τα άρθρα 3, 32 και 35 του Π. /τος 96/2007 το ικαστήριο τούτο (Α1 Τµήµα Αρείου

4 Αριθµός απόφασης 4/ σελ. -4- Πάγου) πρέπει, σήµερα, δεκάτη τετάρτη ηµέρα, µετρούµενη κατά το άρθρο 128 του ίδιου /τος, να ανακηρύξει τους συνδυασµούς των υποψηφίων βουλευτών των κοµµάτων και τους συνδυασµούς των υποψηφίων βουλευτών συνασπισµού κοµµάτων, όπως αυτοί δηλώθηκαν κατά τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 34 του ίδιου /τος, καθώς και τους υποψήφιους βουλευτές Επικρατείας όπως αυτοί έχουν προταθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του ίδιου διατάγµατος, εφόσον συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις, δηλαδή εφόσον οι δηλώσεις των συνδυασµών υποβλήθηκαν νοµότυπα, περιλαµβάνουν τα ονόµατα των υποψηφίων, µέχρι τον αριθµό που επιτρέπουν τα άρθρα 3 παρ. 2 και 34 παρ. 6 του ίδιου διατάγµατος, κανείς υποψήφιος (µε την επιφύλαξη του άρθρου 34 παρ. 3) δεν µετέχει σε περισσότερους από ένα συνδυασµό και κάθε πρόταση υποψηφίων βουλευτών Επικρατείας υποβλήθηκε από κόµµα ή συνδυασµό κοµµάτων που εµφανίζει συνδυασµούς στις µισές τουλάχιστον εκλογικές περιφέρειες της Χώρας. Επίσης, θα ανακηρυχθούν οι µεµονωµένοι υποψήφιοι, όπως ορίζεται στο διατακτικό. Τα πολιτικά κόµµατα: α)«(αμεση) ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ!» και β)«που ΕΙΣΑΙ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΕ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ», δεν ανακηρύσσονται, διότι σύµφωνα µε το υπ αριθµ. 3776/ έγγραφο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου δεν προκύπτει κατάθεση ιδρυτικής δήλωσης των ανωτέρω κοµµάτων, Ν.3023/2002, παρ. 1. Επίσης δεν ανακηρύσσεται ο υποψήφιος Γιώργος Κόκκας του συνδυασµού «(ΑΜΕΣΗ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ!»,

5 Αριθµός απόφασης 4/ σελ. -5- ο συνδυασµός του οποίου µε το από έγγραφό του προς τον Άρειο Πάγο ανακαλεί και παραιτείται για συµµετοχή του στις εκλογές της 4 ης Οκτωβρίου 2009, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι για το περί ου ο λόγος κόµµα δεν έχει κατατεθεί ιδρυτική δήλωση. εν ανακηρύσσεται το πολιτικό κόµµα «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» που δεν δηλώνει Συνδυασµό υποψηφίων δεδοµένου ότι ο µοναδικός προς τούτο προτεινόµενος υποψήφιος βουλευτής στη Β Αθηνών Νικηφόρος-Αθανάσιος Λάσκος, δεν έχει ανακηρυχθεί υποψήφιος, κατά το άρθρο 33 του π.δ. 96/2007. εν ανακηρύσσεται το πολιτικό κόµµα «ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (Μ.Τ.Ε.) ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ (Υ.Τ.Ε.Λ.) οι Πατριώτες του Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αριστοτέλη (Παν Μέτρον Άριστον) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ, ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ, ΚΕΝΤΡΩΟ, ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ, ΛΑΙΚΟ, ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΟ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ, ΑΡΜΟΝΙΚΟ, ΕΝΩΤΙΚΟ Κόµµα Ελλάδος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ» που δεν δηλώνει Συνδυασµό υποψηφίων δεδοµένου ότι ο µοναδικός προς τούτο προτεινόµενος υποψήφιος βουλευτής Νικόλαος Σκοπελίτης, δεν έχει ανακηρυχθεί υποψήφιος, κατά το άρθρο 33 του π.δ. 96/2007. Το πολιτικό κόµµα «ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑ ΑΣ», που είχε καταθέσει δήλωση συµµετοχής στις εκλογές της 4 ης Οκτωβρίου 2009, δεν κατέθεσε συνδυασµό και δεν ανακηρύσσεται. εν περιλαµβάνονται στο συνδυασµό του κόµµατος: «ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ» οι προταθέντες από αυτό για τις εκλογικές περιφέρειες Καβάλας και Κεφαλληνίας υποψήφιοι: α) Γεωργίου-Αλεξίου Ειρήνη του Παναγιώτη

6 Αριθµός απόφασης 4/ σελ. -6- και β) Παπαδογιώργος Ιωάννης του Χρήστου, αντιστοίχως, διότι δεν έχουν ανακηρυχθεί από τα οικεία πρωτοδικεία. εν ανακηρύσσεται ούτε ως µεµονωµένη υποψήφια η ανακηρυχθείσα από το Πρωτοδικείο Μυτιλήνης µε την υπ αριθµ. 206/2009 απόφαση, για την εκλογική περιφέρεια Λέσβου, µε το πολιτικό κόµµα «ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», Μαλτεζοπούλου- Τζανάκου Μαριάνθη του Αναστασίου, η οποία δεν περιλαµβάνεται στη δήλωση συνδυασµού υποψηφίων του εν λόγω κόµµατος µετά την παραίτησή της, λόγω κωλύµατος στο πρόσωπό της ως εκπαιδευτικού. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Ανακηρύσσει τους συνδυασµούς υποψηφίων Βουλευτών: α)των κοµµάτων, β)των συνασπισµών κοµµάτων µε την προσωνυµία «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ» που περιλαµβάνει τα κόµµατα: 1) «Συνασπισµός της Αριστεράς, των Κινηµάτων και της Οικολογίας» 2) «Ανανεωτική Κοµµουνιστική και Οικολογική Αριστερά», 3) «ιεθνιστική Εργατική Αριστερά», 4) «Κίνηση Ενεργών Πολιτών», 5) «Κίνηση για την Ενότητα ράσης της Αριστεράς», 6) «Κόκκινο», 7) «Κοµµουνιστική Οργάνωση Ελλάδας», 8) «Ξεκίνηµα», 9) «Οικοσοσιαλιστές Ελλάδας», 10) «Οµάδα Ριζοσπαστικής Αριστεράς ΡΟΖΑ» και 11) «Σοσιαλιστική Αριστερά», που έχουν δηλωθεί, γ)τους µεµονωµένους υποψηφίους κατά εκλογική περιφέρεια, καθώς και δ)τους υποψηφίους Βουλευτές Επικρατείας που έχουν προταθεί όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω:

7 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 7 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΡΗ 2. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ 3. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 4. ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ-ΡΑΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΗΡΑ) του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 5. ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) του ΚΥΡΙΑΚΟΥ 6. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΤΕΤΑ) του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 7. ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 8. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 10. ΛΑΖΟΓΕΩΡΓΟΥ ΚΛΕΙΩ του ΗΛΙΑ 11. ΛΟΥΚΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΣΟΦΙΑ του ΠΑΝΑΓΗ 12. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ 13. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 14. ΟΥΙΛΛΙΑΜΣ ΡΟΒΕΡΤΟΣ (ΡΟΜΠΕΡΤ) του ΡΟΫ 15. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 16. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 17. ΠΙΠΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ 18. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ (ΝΙΝΕΤΤΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 19. ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΟΦΟΚΛΗ 20. ΤΡΙΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 21. ΧΑΛΑΝΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΘΩΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) 1. ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΔΑΝΑΗ- ΕΙΡΗΝΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 3. ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4. ΓΙΟΜΠΑΖΟΛΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

8 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 8 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) 5. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 6. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΩΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 8. ΖΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΜΗ) του ΛΑΜΠΡΟΥ 9. ΚΑΠΑΤΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 10. ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΣΤΑΥΡΟΥ 11. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ ΑΘΗΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12. ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 13. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 14. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 15. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 16. ΠΑΤΑΒΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 17. ΠΕΤΡΟΥΝΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -ΕΥΔΟΚΙΑ (ΒΙΚΥ) του ΙΩΑΝΝΗ 18. ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 19. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20. ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ 21. ΦΟΝΣΟΥ ΑΝΝΑ- ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 3. ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ 4. ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 5. ΚΟΛΙΟΥΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ-ΟΛΓΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 6. ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 7. ΜΑΜΑΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 8. ΜΑΜΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9. ΜΕΘΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΠΑΥΛΟΥ

9 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 9 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 10. ΜΙΧΑΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΓΓΕΛΗ 11. ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΗΛΙΑ 12. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 13. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 14. ΠΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 15. ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 16. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 17. ΣΕΦΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 18. ΣΙΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 19. ΣΚΙΑΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 20. ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (Συνασπισμός της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας, Ανανεωτική Κομμουνιστική και Οικολογική Αριστερά, Διεθνιστική Εργατική Αριστερά, Κίνηση Ενεργών Πολιτών, Κίνηση για την Ενότητα Δράσης της Αριστεράς, Κόκκινο, Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας, Ξεκίνημα, Οικοσοσιαλιστές Ελλάδας, Ομάδα Ριζοσπαστικής Αριστεράς ΡΟΖΑ, Σοσιαλιστική Αριστερά) 1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 2. ΑΞΕΛΟΣ ΡΗΓΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3. ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4. ΘΕΟΔΟΣΗ ΑΥΓΟΥΛΑ (ΑΥΓΗ) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 5. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ 6. ΚΑΤΣΟΡΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 7. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ - ΗΛΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 8. ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ (ΕΡΜΙΝΑ) του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ 9. ΚΥΣΚΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 10. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΛΟΥΚΑ

10 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 10 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (Συνασπισμός της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας, Ανανεωτική Κομμουνιστική και Οικολογική Αριστερά, Διεθνιστική Εργατική Αριστερά, Κίνηση Ενεργών Πολιτών, Κίνηση για την Ενότητα Δράσης της Αριστεράς, Κόκκινο, Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας, Ξεκίνημα, Οικοσοσιαλιστές Ελλάδας, Ομάδα Ριζοσπαστικής Αριστεράς ΡΟΖΑ, Σοσιαλιστική Αριστερά) 11. ΜΠΑΡΛΙΑΚΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 12. ΜΠΟΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 13. ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 14. ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ 15. ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ 16. ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΟΣΧΟΥ 17. ΤΟΣΟΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ 18. ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ 19. ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 20. ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 21. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΖΑΧΑΡΙΑ ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ 1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ 2. ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 3. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΦΩΤΙΟΥ 4. ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5. ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ 6. ΚΟΥΤΣΟΥΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΜΗΝΑ 7. ΚΥΖΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ 9. ΛΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10. ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ 11. ΝΤΟΛΑ ΕΛΕΝΗ-ΝΕΛΛΗ του ΜΙΧΑΗΛ

11 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 11 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ 12. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΕΛΛΙΟΥ 13. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 14. ΠΙΣΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 15. ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 16. ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΗΛΙΑ 17. ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 18. ΣΟΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΑΝΔΡΕΑ 19. ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20. ΣΠΑΘΑΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 21. ΦΑΛΚΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ Φως. Αλήθεια. Δικαιοσύνη. 1. ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 4. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ 5. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6. ΗΜΕΛΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 7. ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΑΙΡΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9. ΚΑΡΑΖΕΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 10. ΚΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 11. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 12. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 13. ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ

12 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 12 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 14. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15. ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 16. ΠΑΓΩΝΗ ΑΡΕΤΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 17. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 18. ΣΚΑΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 19. ΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ, ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑ.Ε.Κ.Ε. 1. ΤΖΑΛΑΖΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΙΩΝΝΗ ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 3. ΖΕΛΕΝΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 1. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΛΓΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3. ΓΙΑΜΠΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 4. ΖΑΚΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 5. ΖΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 6. ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 7. ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 8. ΜΠΡΑΝΓΚ ΒΑΛΤΕΡ-ΛΕΟ του ΧΟΥΜΠΕΡΤ 9. ΝΕΖΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 10. ΠΑΝΤΣΙΩΤΟΥ ΚΥΡΑΤΣΟΥΛΑ του ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

13 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 13 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 11. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 12. ΣΚΟΡΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 13. ΤΖΙΤΖΙΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 14. ΦΑΣΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 15. ΦΥΣΣΟΥΝ ΠΕΤΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημοσθένης Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 1. ΒΕΡΓΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2. ΠΟΛΥΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3. ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ 2. ΔΕΡΝΟΒΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 3. ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4. ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5. ΜΑΝΔΕΛΕΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6. ΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2. ΑΡΚΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5. ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 6. ΜΠΟΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΕΣΤΗ

14 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 14 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) 7. ΝΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας 1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2. ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4. ΑΡΓΥΡΗ ΝΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 5. ΒΑΡΤΖΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΑΓΙΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 6. ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 7. ΓΑΪΤΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8. ΔΕΛΑΣΤΙΚ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΓΑΣΠΑΡ του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 9. ΖΕΥΓΩΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10. ΖΟΡΜΠΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 11. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12. ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 13. ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 14. ΞΗΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 15. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ 16. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ του ΣΙΔΕΡΗ 17. ΣΤΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΡΣΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 18. ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19. ΦΕΛΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 20. ΧΑΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ 21. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΖΑΧΟΣ) του ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ

15 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 15 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΟΑΚΚΕ - Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ 1. ΚΟΥΤΕΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 1. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 2. ΜΑΤΣΑΣ (ΜΙΧΑΗΛ) ΣΑΜΠΕΤΑΪ (ΣΑΒΒΑΣ) του ΜΠΕΝΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ 1. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 2. ΔΙΑΦΑ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3. ΗΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4. ΚΑΜΠΑ - ΜΑΛΤΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5. ΚΑΤΗΦΟΡΗ - ΜΠΟΥΡΜΠΑΧΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 6. ΛΕΝΤΖΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ 7. ΜΠΑΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 8. ΡΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ 9. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 10. ΤΡΥΦΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 11. ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 12. ΧΡΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ.Ο.Τ.Ε.Σ. Καπνιστικές Ομάδες για την Τέχνη και την Εικαστική Συγκρότηση 1. ΛΟΥΒΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2. ΖΗΣΙΜΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3. ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ

16 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 16 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 1. ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 2. ΓΚΟΥΡΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΙΤΙΝΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΕΛΙΤΤΑ) του ΙΩΑΝΝΗ 3. ΔΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4. ΚΑΤΩΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 7. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 8. ΜΗΝΑΚΟΥΛΗ ΡΟΖΑ-ΘΕΛΞΙΟΠΗ του ΠΛΑΤΩΝΑ 9. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 10. ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 11. ΜΥΡΙΒΗΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 12. ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 13. ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 14. ΡΟΜΠΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 15. ΣΓΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ 16. ΣΠΑΣΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 17. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18. ΨΥΧΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δημοκρατικοί 1. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΖΩΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 2. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΗΛΙΑ 4. ΖΕΒΕΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΗΛΙΑ 5. ΖΙΑΜΠΑΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ 6. ΖΟΡΜΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 7. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8. ΚΑΨΑΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

17 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 17 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ Δημοκρατικοί 9. ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10. ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 11. ΛΟΝΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 12. ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 13. ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 1. ΛΙΓΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 2. ΑΛΥΜΑΡΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3. ΑΜΠΟΥΣΕΛΑΜ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ) του ΛΑΖΑΡΟΥ 4. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ΑΛΙΚΗ συζ. ΠΑΣΧΑΛΗ 5. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 6. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ 7. ΒΛΑΧΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΝΙΝΑ) του ΣΠΥΡΟΥ 8. ΒΡΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 9. ΓΕΛΑΔΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 11. ΓΛΥΚΟΥ-ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ 12. ΖΑΓΟΡΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ) του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 13. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΛΙΑ 14. ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του ΗΛΙΑ 15. ΚΑΡΚΑΝΗ-ΚΟΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΣΤΙΑ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

18 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 18 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 16. ΚΑΡΤΣΑΤΟΥ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) του ΜΙΧΑΗΛ 17. ΚΑΣΙΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 18. ΚΩΝΣΤΑΝ - ΛΙΑΡΓΚΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΤΑΙΖΗ) του ΙΩΑΝΝΗ 19. ΛΑΡΙΣΣΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΤΖΟΒΑΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 20. ΛΥΓΟΥΡΗ ΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 21. ΜΑΝΙΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 22. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ -ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ 23. ΜΗΛΙΩΡΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΚΩΤΣΗ 24. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 25. ΜΠΑΛΛΑΣΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 26. ΜΠΕΛΛΟΥ-ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΕΤΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 27. ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗ ΑΝΝΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 28. ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 29. ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 30. ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 31. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 32. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 33. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 34. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ 35. ΠΑΠΑΤΖΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 36. ΠΕΤΡΑΛΙΑ - ΠΑΛΛΗ ΦΑΝΗ συζ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 37. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΒΥΡΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 38. ΣΑΜΑΡΑ ΑΣΗΜΩ (ΜΙΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 39. ΣΑΜΟΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ 40. ΣΑΡΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ (ΤΙΝΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 41. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ (ΑΡΗΣ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 42. ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΠΑΝΤΕΛΗ 43. ΤΟΥΡΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 44. ΧΑΛΙΩΤΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ (ΜΕΜΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

19 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 19 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 45. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ 46. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) 1. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 3. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ -ΜΑΡΙΑ (ΜΙΛΕΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5. ΒΑΡΟΤΣΗ -ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΑΜΑΛΙΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 6. ΒΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 7. ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 8. ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 9. ΔΗΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 10. ΔΙΑΚΟΛΙΟΥ ΜΑΙΡΗ του ΜΙΧΑΗΛ 11. ΔΡΕΤΤΑ ΑΘΗΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 13. ΖΕΝΕΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 14. ΖΕΡΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 15. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 16. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ- ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗ ΧΑΪΔΩ - ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 17. ΚΑΡΡΑ ΑΓΑΘΗ (ΑΓΚΑΘΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 18. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 19. ΚΑΤΣΕΛΗ ΛΟΥΚΙΑ - ΤΑΡΣΙΤΣΑ (ΛΟΥΚΑ) του ΠΕΛΟΠΙΔΑ 20. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 21. ΛΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 22. ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 23. ΛΟΥΤΡΑΔΗ - ΜΑΡΚΟΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 24. ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΑΘΗΝΑ του ΘΩΜΑ

20 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 20 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) 25. ΜΑΡΤΣΟΥΚΑ ΜΑΡΘΑ του ΙΩΑΝΝΗ 26. ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 27. ΜΙΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 28. ΜΟΥΣΙΩΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ 29. ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 30. ΝΙΚΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 31. ΝΤΑΛΑΡΑ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 32. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ -ΕΛΙΖΑ (ΜΑΡΙΛΙΖΑ) του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 33. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΗΛΙΑ 34. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του ΑΝΔΡΕΑ 35. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΜΙΧΑΗΛ 36. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 37. ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ του ΗΛΙΑ 38. ΣΙΑΜΕΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 39. ΤΖΙΒΑ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ 40. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 41. ΦΥΤΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 42. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΕΡΝΕΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 43. ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΚΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 44. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 45. ΧΥΤΗΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2. ΒΑΚΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 3. ΒΛΑΣΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 4. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ του ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 5. ΓΚΟΓΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

21 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 21 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 6. ΔΕΛΗΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7. ΔΡΙΜΑΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8. ΖΙΩΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 9. ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΙΟΥΛΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ 11. ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ (ΛΟΥΛΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ 12. ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ 13. ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 14. ΛΙΑΠΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ 15. ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 16. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 17. ΜΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΕΥΑ του ΠΑΥΛΟΥ 18. ΜΠΑΘΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ 19. ΜΠΟΡΜΠΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 20. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 21. ΜΥΤΙΛΗΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 22. ΠΑΛΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 23. ΠΑΝΑΓΗ ΣΠΥΡΕΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ 24. ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΒΕΤΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 25. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 26. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 27. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 28. ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ 29. ΠΕΡΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 30. ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 31. ΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΛΟΥΙΖΟΥ 32. ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 33. ΡΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 34. ΣΕΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

22 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 22 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 35. ΣΙΟΥΛΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 36. ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 37. ΣΟΥΛΤΑΝΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 38. ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 39. ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΤΑΣΣΟΥ 40. ΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 41. ΤΣΑΜΗ ΑΘΗΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 42. ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 43. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 44. ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 45. ΧΑΛΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 46. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (Συνασπισμός της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας, Ανανεωτική Κομμουνιστική και Οικολογική Αριστερά, Διεθνιστική Εργατική Αριστερά, Κίνηση Ενεργών Πολιτών, Κίνηση για την Ενότητα Δράσης της Αριστεράς, Κόκκινο, Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας, Ξεκίνημα, Οικοσοσιαλιστές Ελλάδας, Ομάδα Ριζοσπαστικής Αριστεράς ΡΟΖΑ, Σοσιαλιστική Αριστερά) 1. ΑΔΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 2. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 3. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 4. ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 5. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ - ΝΑΝΤΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6. ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 7. ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 8. ΒΩΒΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ) του ΙΩΑΝΝΗ 9. ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 10. ΗΣΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

23 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 23 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (Συνασπισμός της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας, Ανανεωτική Κομμουνιστική και Οικολογική Αριστερά, Διεθνιστική Εργατική Αριστερά, Κίνηση Ενεργών Πολιτών, Κίνηση για την Ενότητα Δράσης της Αριστεράς, Κόκκινο, Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας, Ξεκίνημα, Οικοσοσιαλιστές Ελλάδας, Ομάδα Ριζοσπαστικής Αριστεράς ΡΟΖΑ, Σοσιαλιστική Αριστερά) 11. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 12. ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ 13. ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 14. ΚΑΡΙΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 15. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) του ΦΩΤΙΟΥ 16. ΚΟΛΙΔΑΣ - ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 17. ΚΟΣΥΦΟΛΟΓΟΥ ΑΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 18. ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 19. ΚΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ 20. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 21. ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 22. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 23. ΜΕΔΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 24. ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ (ΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 25. ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ 26. ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ 27. ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 28. ΜΠΟΥΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 29. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 30. ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΕΟΦΥΤΟΥ 31. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 32. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ (ΣΟΦΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 33. ΠΟΛΙΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ (ΝΑΝΗ) του ΧΡΗΣΤΟΥ 34. ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΓΡΗΓΟΡΗΣ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 35. ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

24 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 24 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (Συνασπισμός της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας, Ανανεωτική Κομμουνιστική και Οικολογική Αριστερά, Διεθνιστική Εργατική Αριστερά, Κίνηση Ενεργών Πολιτών, Κίνηση για την Ενότητα Δράσης της Αριστεράς, Κόκκινο, Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας, Ξεκίνημα, Οικοσοσιαλιστές Ελλάδας, Ομάδα Ριζοσπαστικής Αριστεράς ΡΟΖΑ, Σοσιαλιστική Αριστερά) 36. ΣΦΕΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΔΑΦΝΗ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 37. ΤΑΣΤΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 38. ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 39. ΤΖΩΤΖΗ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 40. ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 41. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 42. ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 43. ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΟΦΟΚΛΗ 44. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΙΜΩΝΟΣ 45. ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 46. ΨΥΚΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ 1. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 2. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του ΜΑΝΩΛΗ 3. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 4. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 5. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ 6. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 8. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 9. ΒΕΤΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 10. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 11. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

25 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 25 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ 12. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 13. ΓΚΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΗΛΙΑ 15. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΣΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 16. ΔΟΥΡΜΟΥΣΗΣ (ΜΕΤΑΞΑΣ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 17. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ 18. ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΑΒΒΑ 19. ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 20. ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΜΗΝΑ 21. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΒΑΛΕΡΙΟΥ 22. ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 23. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 24. ΚΑΡΤΑΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 25. ΚΑΤΡΑΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 26. ΚΑΨΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 27. ΚΙΤΣΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 28. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 29. ΚΩΤΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΟΠΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 30. ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 31. ΜΑΝΘΕΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 32. ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΛΕΑΝΘΗ 33. ΜΙΤΣΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ 34. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 35. ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 36. ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 37. ΝΤΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 38. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 39. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 40. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ

26 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 26 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ 41. ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ-ΑΡΓΥΡΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 42. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 43. ΣΤΑΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 44. ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΙΩΝ) του ΠΕΤΡΟΥ 45. ΤΡΟΧΑΛΑΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 46. ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ 2. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Φως. Αλήθεια. Δικαιοσύνη. 1. ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 1. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 2. ΑΔΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΩΜΑ 3. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 5. ΓΑΛΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 6. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 7. ΓΚΟΥΛΟΥΜΙΑΝ ΚΕΒΟΡΚ του ΧΑΪΚ 8. ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 9. ΖΕΡΜΑ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 11. ΚΑΡΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12. ΚΑΡΜΑΝΟΒ ΒΙΚΤΩΡ του ΙΓΚΟΡ

27 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 27 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 13. ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14. ΚΟΥΒΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 15. ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ 16. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 17. ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 18. ΛΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 19. ΛΥΤΡΑ ΣΟΦΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 20. ΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 21. ΜΠΑΡΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 22. ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 23. ΜΥΡΙΛΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 24. ΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 25. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 26. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 27. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ 28. ΡΗΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 29. ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΓΑΠΗΤΟΥ 31. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΟΥ 32. ΤΡΑΓΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ 33. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 34. ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 35. ΤΣΟΥΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 36. ΧΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ, ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑ.Ε.Κ.Ε. 1. ΤΖΑΛΑΖΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 2. ΤΖΑΛΑΖΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

28 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 28 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1. ΓΙΑΝΝΟΓΚΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΟΥ 2. ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΗΛΙΑ 3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 1. ΑΛΕΞΑΚΟΥ ΚΑΡΛΟΤΤΑ-ΜΑΡΙΖΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2. ΔΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 3. ΚΑΜΠΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4. ΛΙΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ 5. ΝΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 6. ΠΟΛΥΖΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 7. ΤΖΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 8. ΤΖΙΤΖΙΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9. ΤΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 10. ΦΕΤΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 11. ΧΑΡΙΣΗΣ ΖΗΣΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 12. ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α.) 1. ΚΟΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημοσθένης Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 1. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 2. ΚΕΦΑΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3. ΜΠΡΕΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 4. ΣΤΟΓΙΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

29 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 29 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ 2. ΔΕΜΕΡΟΥΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3. ΚΟΝΤΟΦΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4. ΚΟΥΦΟΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 5. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ 6. ΜΠΑΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 7. ΝΤΑΡΖΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 8. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 9. ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 10. ΣΟΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 11. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ του ΣΤΑΥΡΟΥ 12. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 13. ΦΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 14. ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) 1. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2. ΒΑΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4. ΓΚΡΟΥΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ 5. ΖΥΓΟΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ 6. ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7. ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 9. ΛYΛΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10. ΜΑΛΑΤΑΝΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11. ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 12. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ

30 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 30 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) 13. ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 14. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 15. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 16. ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 17. ΣΤΑΪΚΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18. ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 19. ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 20. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21. ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας 1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2. ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 3. ΑΥΘΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 4. ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 6. ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 7. ΓΚΑΡΓΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΥ 8. ΓΟΥΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 9. ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 10. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 11. ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 12. ΔΡΙΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 13. ΖΟΥΠΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 15. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ 16. ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΣΥΛΒΙΑ) του ΙΩΑΝΝΗ

31 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 31 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας 17. ΚΟΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΛΗ 18. ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ 19. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 20. ΛΑΔΑ - ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 21. ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 22. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 23. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ 24. ΜΟΣ - ΣΥΨΑ ΑΘΗΝΑ - ΜΗΡΙΕΛ - ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ του ΤΟΜ 25. ΜΟΥΣΤΑΚΑ (ΜΠΛΑΝΑ) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 26. ΜΠΙΣΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ 27. ΜΠΟΥΡΙΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 28. ΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 29. ΞΙΦΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 30. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 31. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 32. ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 33. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 34. ΠΕΤΡΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 35. ΠΙΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΑΞΙΜΟΥ 36. ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 37. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 38. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 39. ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 40. ΣΚΙΝΔΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 41. ΣΤΑΘΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 42. ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 43. ΤΣΙΤΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

32 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 32 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας 44. ΧΑΜΗΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ 45. ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 46. ΨΑΡΡΑΣ ΤΑΣΟΣ του ΘΩΜΑ ΟΑΚΚΕ - Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ 1. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΤΡΥΦΩΝΟΣ 3. ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ 4. ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 5. ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ 1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 4. ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 5. ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 6. ΒΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 7. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

33 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 33 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ 8. ΔΡΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ 9. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ - ΣΙΟΥΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΣΑΒΒΑ 10. ΚOYΛΕΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 11. ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΧΡΗΣΤΟΥ 12. ΚΟΝΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 13. ΜΠΡΕΝΤΑ ΘΑΛΕΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 14. ΠΑΛΙΟΥΔΑΚΗ ΝΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15. ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 16. ΡΙΖΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 17. ΣΟΥΣΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ 18. ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 19. ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 20. ΤΣΙΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21. ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ 22. ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 23. ΧΑΤΖΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 24. ΧΟΥΤΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 25. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 1. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΗΛΙΑ 2. ΑΝΤΥΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 4. ΒΙΤΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 5. ΒΩΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 6. ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 7. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 8. ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

34 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 34 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 9. ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 10. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11. ΔΟΓΟΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 12. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ 13. ΚΗΚΟΥ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 14. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 15. ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 16. ΚΟΥΝΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 17. ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 19. ΛΑΛΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 20. ΛΕΜΠΕΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΙΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 22. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 23. ΟΥΡΕΜ ΦΑΡΟΥΚ ΚΑΝΕΛΛΟΣ του ΡΕΤΖΕΠ 24. ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 25. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 26. ΠΟΥΛΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ 27. ΡΙΤΣΑΤΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΕΡΙΚ ΓΟΥΝΤ 28. ΣΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 29. ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 30. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΖΑΦΕΙΡΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 31. ΤΣΙΟΥΦΗ-ΓΙΑΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 32. ΤΣΙΡΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 33. ΥΦΑΝΤΗ ΧΡΥΣΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 34. ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 35. ΦΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 36. ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ

35 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 35 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ Δημοκρατικοί 1. ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΤΑΫΓΕΤΟΣ του ΗΛΙΑ 2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3. ΔΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 4. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΣΗΦ 5. ΚΑΤΣΑΡΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 7. ΠΟΛΥΖΩΪΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 8. ΡΟΪΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 9. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10. ΤΣΑΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 11. ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 12. ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΥ 13. ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 1. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΜΟΥΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ 3. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 2. ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3. ΓΚΡΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 4. ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΑΝΙΑ) του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 5. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ-ΜΟΥΖΑΚΑ ΛΥΔΙΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ

36 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 36 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6. ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 7. ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 8. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 9. ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 10. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 11. ΡΑΠΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 12. ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 13. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 14. ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 15. ΧΟΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) 1. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ 3. ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ 4. ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 5. ΓΡΑΨΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 6. ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΕΛΛΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ 9. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 10. ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 11. ΠΑΝΤΑΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 13. ΠΟΜΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 14. ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 15. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) συζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

37 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 37 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΒΑΡΔΑΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3. ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 4. ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 5. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 6. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 8. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 10. ΣΥΡΙΓΟΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 11. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 12. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 13. ΤΟΠΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 14. ΧΑΙΡΙΚΑΚΗ-ΞΑΝΘΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΛΙΝΑ) του ΑΝΔΡΕΑ 15. ΧΟΡΟΖΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (Συνασπισμός της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας, Ανανεωτική Κομμουνιστική και Οικολογική Αριστερά, Διεθνιστική Εργατική Αριστερά, Κίνηση Ενεργών Πολιτών, Κίνηση για την Ενότητα Δράσης της Αριστεράς, Κόκκινο, Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας, Ξεκίνημα, Οικοσοσιαλιστές Ελλάδας, Ομάδα Ριζοσπαστικής Αριστεράς ΡΟΖΑ, Σοσιαλιστική Αριστερά) 1. ΑΚΡΙΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ 2. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 3. ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΑΛΛΕΡΓΗ 4. ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5. ΚΕΡΑΜΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 6. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 7. ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

38 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 38 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (Συνασπισμός της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας, Ανανεωτική Κομμουνιστική και Οικολογική Αριστερά, Διεθνιστική Εργατική Αριστερά, Κίνηση Ενεργών Πολιτών, Κίνηση για την Ενότητα Δράσης της Αριστεράς, Κόκκινο, Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας, Ξεκίνημα, Οικοσοσιαλιστές Ελλάδας, Ομάδα Ριζοσπαστικής Αριστεράς ΡΟΖΑ, Σοσιαλιστική Αριστερά) 8. ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ -ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 9. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 10. ΠΡΙΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11. ΡΟΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 12. ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 13. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 14. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15. ΤΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ 1. ΑΓΡΙΟΥ ΑΓΡΑΜΠΕΛΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2. ΑΡΒΑΝΙΤΗ-ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ 3. ΒΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 4. ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ 5. ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 6. ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 7. ΚΑΤΕΛΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 8. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9. ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 10. ΜΑΚΡΥΝΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 11. ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 12. ΞΙΦΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 13. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 14. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

39 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 39 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ 15. ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 1. ΑΑΡΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΗ 2. ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 3. ΓΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 5. ΜΠΑΝΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 6. ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ 7. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 1. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ 2. ΒΟΥΡΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΟΥ 3. ΔΕΡΒΟΥ ΚΑΛΥΨΩ-ΜΗΝΑΪΣ του ΠΑΝΤΑΖΗ-ΠΑΝΤΕΛΗ 4. ΚΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 5. ΠΑΝΤΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 6. ΠΕΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7. ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ 8. ΤΡΑΜΠΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δημοσθένης Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 1. ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

40 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 40 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΔΡΑΚΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 3. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΟΥ ΑΝΝΑ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ 4. ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) 1. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ 2. ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΣΤΡΙΝΟΥ 3. ΚΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4. ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας 1. ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΙΩΣΗΦ 2. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 4. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΙΩΑΝΝΗ 5. ΑΡΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 6. ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 8. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9. ΜΠΙΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 10. ΝΤΑΛΑΠΕΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 11. ΣΤΕΝΤΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 12. ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 13. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ 14. ΤΣΑΔΑΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

41 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 41 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας 15. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΟΑΚΚΕ - Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ 1. ΝΤΟΥΡΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 1. ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΡΝΕΣΤΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ 1. ΒΑΪΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 2. ΓΚΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 3. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 4. ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5. ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 6. ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 1. ΒΡΟΝΤΙΣΗ ΖΩΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3. ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4. ΚΟΤΤΩΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 5. ΛΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 6. ΜΑΚΡΟΓΚΙΚΑ ΜΑΡΟΥΛΙΩ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 7. ΜΑΛΑΚΟΥ ΠΑΓΩΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 8. ΜΕΡΤΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

42 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 42 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 9. ΜΙΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 10. ΜΠΟΤΣΗ ΕΛΕΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 11. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΑΡΑΝΤΗ 12. ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ Δημοκρατικοί 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 2. ΚΑΛΚΑΝΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 1. ΔΑΥΙΔ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ - ΑΝΔΡΕΑ 2. ΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3. ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 4. ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ 5. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ 6. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 7. ΤΣΕΓΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΤΖΟΒΑΝΝΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) 1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

43 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 43 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) 2. ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 3. ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4. ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5. ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ 6. ΜΠΟΚΟΤΑ ΔΑΦΝΗ του ΡΙΖΟΥ 7. ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗ ΕΛΛΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 8. ΡΕΣΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΚΟΝΤΑΞΙΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2. ΚΥΖΙΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑ του ΚΛΕΑΝΘΗ 3. ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4. ΜΟΦΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 5. ΞΟΥΡΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 6. ΡΕΪΣΗ - ΡΑΜΦΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ 7. ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 8. ΤΣΙΜΠΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (Συνασπισμός της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας, Ανανεωτική Κομμουνιστική και Οικολογική Αριστερά, Διεθνιστική Εργατική Αριστερά, Κίνηση Ενεργών Πολιτών, Κίνηση για την Ενότητα Δράσης της Αριστεράς, Κόκκινο, Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας, Ξεκίνημα, Οικοσοσιαλιστές Ελλάδας, Ομάδα Ριζοσπαστικής Αριστεράς ΡΟΖΑ, Σοσιαλιστική Αριστερά) 1. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΑΓΟΣ) του ΕΥΓΕΝΙΟΥ 2. ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 3. ΛΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 4. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

44 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 44 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (Συνασπισμός της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας, Ανανεωτική Κομμουνιστική και Οικολογική Αριστερά, Διεθνιστική Εργατική Αριστερά, Κίνηση Ενεργών Πολιτών, Κίνηση για την Ενότητα Δράσης της Αριστεράς, Κόκκινο, Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας, Ξεκίνημα, Οικοσοσιαλιστές Ελλάδας, Ομάδα Ριζοσπαστικής Αριστεράς ΡΟΖΑ, Σοσιαλιστική Αριστερά) 5. ΜΑΓΕΙΡΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 7. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 8. ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (ΛΙΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ 1. ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΒΑΪΤΣΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 3. ΓΚΙΩΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 4. ΔΑΛΑΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5. ΚΩΣΤΑΡΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΣΑΒΒΑ 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ (ΖΑΚΟΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ 7. ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 8. ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 1. ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2. ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 3. ΚΑΣΤΕΛΟΥΤΣΙΟ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ του ΑΛΦΟΝΣΟ 4. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 5. ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ 6. ΜΠΑΒΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται:

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: Περιφέρεια : ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ : θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: 0 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σωτηρίου. ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Γεωργίου. ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σωτηρίου. ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Γεωργίου. ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σωτηρίου ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Γεωργίου ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡIOΣ του Κωνσταντίνου ος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 51931 ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 200 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 40475 42009 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Σ.Τ.ΕΦ. - Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Σ.Τ.ΕΦ. - Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 13:00 15:00 1 Γεώργιος Τσούρνος 2 Νίκος Χοτζεμπέκογλου 3 Χάρης Σωτηρόπουλος 4 Ανδρέας Σακελλαρόπουλος 5 Τιμολέων Μανωλόπουλος 6 Αναστάσιος Μπουρδουβάλης 7 Δημήτρης Δερέκης 8 Γεώργιος Χατζηπαναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ) ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού Δήμου Αλμυρού ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ. Α. Συνδυασµός µε το όνοµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μήτσουρας Πέτρος του Στέφανου, υποψήφιος ήµαρχος. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι

ΠΙΝΑΚΑΣ. Α. Συνδυασµός µε το όνοµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μήτσουρας Πέτρος του Στέφανου, υποψήφιος ήµαρχος. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤ.ΚΑΙ ΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛ. 210-5531742 / 210-5531744 / FAX 210-5531755 Σκαραµαγκάς 22-Μαϊ-13 Α/Α Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται:

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: Περιφέρεια : Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟ : θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: 0 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αριθμός Απόφασης 13 /2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ευαγγελία Μπάλλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνο Πασιαλή, Πρωτοδίκη, Λάμπρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αβραμίδης Κωνσταντίνος Σταύρος. Αβραμίδου Γεωργία Σάββας. Αγγελάκαρου Ειρήνη Ιωάννης. Αγγελίτση Σοφία Γεώργιος

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αβραμίδης Κωνσταντίνος Σταύρος. Αβραμίδου Γεωργία Σάββας. Αγγελάκαρου Ειρήνη Ιωάννης. Αγγελίτση Σοφία Γεώργιος Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας ΣΤ Τάξη Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αποστόλου Αντώνιος 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Μούρτζου Παρασκευή 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΡΣΙΝΗ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΜΥΡΣΙΝΗ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Με τη με αριθμ. 55645οικ./03.08.2015 πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι κατωτέρω έχουν πιστοποιηθεί ως διαμεσολαβητές με απόφαση της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΑΡΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20 ΑΒ712726 2 ΛΙΜΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 882 Ξ987789 3 ΒΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1598 Ρ519905

1 ΣΑΡΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20 ΑΒ712726 2 ΛΙΜΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 882 Ξ987789 3 ΒΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1598 Ρ519905 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με σειρά προτεραιότητας (προκήρυξη 1/2008) Όπως διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015 Επιλογή εξωτερικών συνεργατών για την εκτέλεση του Υποέργου [2] «Υποστήριξη Προμηθευτών Λογιστική Εκκαθάριση Επαλήθευση Επιλεξιμότητας Δαπανών Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤIΑ Βαθµός Ασφαλείας ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Κάλχου 48-50 ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ : ΛΙΑΤΗΡΗ Μ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2132030122

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2013 23/6/2013 RANK BIB ATHLETE TEAM/SPONSOR CAT TOTAL TIME

ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2013 23/6/2013 RANK BIB ATHLETE TEAM/SPONSOR CAT TOTAL TIME 1 74 ΓΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ MEDITTERANEAN SWIMMING PROJECTM1 00:38'48"484 2 77 ΤΣΟΚΑΙ ΣΕΡΙΛΙΟ Κ.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΙΛΙΣΙΩΝ M1 00:38'49"641 3 78 ΚΑΡΡΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Κ.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΙΛΙΣΙΩΝ M1 00:40'26"578 4 12 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΦ ΑΑ Α.Μ. Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Σ.Ε. Γλώσσα Μόρια Μ.Ο.Γλ. ΜΟΡ. ΓΛ. Μ.Ο. ΣΥΝ. ΣΥΝ. ΜΟΡ. 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΦ ΑΑ Α.Μ. Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Σ.Ε. Γλώσσα Μόρια Μ.Ο.Γλ. ΜΟΡ. ΓΛ. Μ.Ο. ΣΥΝ. ΣΥΝ. ΜΟΡ. 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 17,5 15 15,00 30,000 62,500 31 1 543194 ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 26 10 10,00 26,250 62,250 9 10 125392

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ'' Εκπρόσωπος: Αγγελική Τριανταφύλλου 1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 109417 2 ΖΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 94744 3 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 15014467 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 15039719 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 15035401 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15018781 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΚΟΡΙΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1 ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΚΟΡΙΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι προφορικές εξετάσεις των επιτυχόντων του προκριµατικού σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή ιοίκησης της Σχολής Προπονητών της Θεσσαλονίκης, αφού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων, γνωστοποίησε τα ονόµατα αυτών που γίνονται αποδεκτοί,

Διαβάστε περισσότερα

Εργατ.Επαναστ.Κόμμα ΔΑΦΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ του Γεωργίου ΜΑΤΣΑΣ (ΜΙΧΑΗΛ) ΣΑΜΠΕΤΑΪ (ΣΑΒΒΑΣ) του Μπενάκη

Εργατ.Επαναστ.Κόμμα ΔΑΦΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ του Γεωργίου ΜΑΤΣΑΣ (ΜΙΧΑΗΛ) ΣΑΜΠΕΤΑΪ (ΣΑΒΒΑΣ) του Μπενάκη ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Χρήστου ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του Γεωργίου ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Σπυρίδωνος ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ιωάννη ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Τρύφωνος ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ του Ελευθερίου ΚΑΡΕΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Μητρώων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Νίκου Ξυλούρη και Φούμη γωνία Τ.Κ: 712 03 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ: 2810.215080, 2810.21508 Ηράκλειο 6 Οκτωβρίου 2010 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2810.215090 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Α1 3η & 4η. 3η & 4η. Γ1 1η & 2η. Γ2 4η. Δ1 3η.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Α1 3η & 4η. 3η & 4η. Γ1 1η & 2η. Γ2 4η. Δ1 3η. 1 ΜΠΑΚΛΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 4357 2 ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗ 4393 3 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 4353 4 ΠΕΞΑΡΑ ΕΥΣΕΒΕΙΑ 4382 5 ΚΑΜΠΕΡΗ ΔΑΜΙΑΝΗ 4348 6 ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔ/ΛΗΝΗ 4381 7 ΚΙΡΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 4347 8 ΣΚΙΡΛΑ ΘΕΟΔ 4373 9 ΜΕΡΕΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΡΙΑΔΝΗ: Πρόγραμμα Κατάρτισης Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας για το φαινόμενο του «εθισμού» των εφήβων στο διαδίκτυο καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» ΚΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΛΙΣ, ΜΕΖΟΥΡΛΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» ΚΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΛΙΣ, ΜΕΖΟΥΡΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: 08:45 ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 09:00 - Χαιρετισμός Αναπλ. Πρόεδρου Τμήματος Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Χατζηστεφανίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Ειδική Γραμματέας

Σοφία Χατζηστεφανίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Ειδική Γραμματέας Οργανωτική Επιτροπή Δημήτριος Καραγιώργος, Επίκ. Καθηγητής, Πρόεδρος Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Επίκ. Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Βασίλειος Οικονομίδης, Επίκ. Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Γεώργιος Μανωλίτσης, Επίκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφηρμοσμένων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 57 ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 1961 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 2.08.25 2 96 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Κων/νος 1962 ΒΕΡΟΙΑ 40+ 2.10.27 3 183 ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ Βασίλης 1981 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 19+ 2.14.29

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς.

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Τα ομόματα είναι: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΒΡΕΦΗ 1 /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 53.702/01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 53.702/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015 1 15071796 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 14027879 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 14071641 ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15073698 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ "

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008

Διαβάστε περισσότερα

9η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 01-07-2009, ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

9η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 01-07-2009, ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ΒΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΤΡΙΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 201 11-12 ΟΚΤ 201 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MOΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΕΤΑΑ Σ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 10 ης Συνεδρίαση ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Της 24-4-2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Αριθμός Απόφασης 18 /2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Από το Πρακτικό της 10 ης Συνεδρίασης την 24-4-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail: eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 16/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail: eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 16/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ.: 999655324 ΔΟΥ: Αμαρουσίου ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΟ (243) ΠΡΩΪ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ (07.30-12.00)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΟ (243) ΠΡΩΪ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ (07.30-12.00) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΟ (243) ΠΡΩΪ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ (07.30-12.00) ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-Μαρ 14-Μαρ 20-Μαρ 21-Μαρ 27-Μαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΣ 9/10/2013 ΠΕΜΠΤΗ 9.00-11.00 ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ E-MAIL AM ΕΞΑΜ. Παναγιώτης Λάβδας P.lavdas@yahoo.com39810 9 Όχι

ΔΠΣ 9/10/2013 ΠΕΜΠΤΗ 9.00-11.00 ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ E-MAIL AM ΕΞΑΜ. Παναγιώτης Λάβδας P.lavdas@yahoo.com39810 9 Όχι ΠΕΜΠΤΗ 9.00-.00 9/0/203 ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ E-MAIL AM ΕΞΑΜ. ΕΠΑΝΑΛΗ ΠΤΙΚΟΣ Παναγιώτης Λάβδας P.lavdas@yahoo.com3980 9 Όχι ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ilias.stathopoulos@hotmail.com 4506 9 Όχι Ευάγγελος Αγρίμης vaggos_hell@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21 Απρ 2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝΔΡΩΝ (50) 21/4/2013 Πρωί ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21 Απρ 2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝΔΡΩΝ (50) 21/4/2013 Πρωί ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21 Απρ 2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝΔΡΩΝ (50) 21/4/2013 Πρωί ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 1 1 124526 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΝΑΟ ΚΑΛΑΜΑ ΑΝΔΡ 03:13.44 2 155835 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1997 Α.Σ."ΑΤΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011. Αριθ. απόφασης 21-2/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2009. Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας

Επιτυχόντες 2009. Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας Επιτυχόντες 2009 Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας Καράμπελας Γεώργιος Αγγλικά Starters Cambridge Παντός Δημήτρης Αγγλικά Starters Cambridge Ροβίνας Βασίλειος Αγγλικά Starters Cambridge Τζουβάρα Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικές Περιοχές (κατά δηλωθείσα σειρά προτίμησης δυνατότητα επιλογής έως 6 Θ.Π.) Ημερομηνία υποβολής αίτησης. Ονοματεπώνυμο

Θεματικές Περιοχές (κατά δηλωθείσα σειρά προτίμησης δυνατότητα επιλογής έως 6 Θ.Π.) Ημερομηνία υποβολής αίτησης. Ονοματεπώνυμο Γ Σεπτεμβρίου 36, 10432, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 5218700 Fax: 210 5218754 E-mail: info@kanep-gsee.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για το έργο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30081 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 στην Λευκάδα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 στην Λευκάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 στην Λευκάδα. Αριθ. Απόφασης 2-1/2014

Διαβάστε περισσότερα

16 ΘΕΣΕΙΣ 1ΣΟΧ/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Α Π Ο Ρ Ρ Ι Π Τ Ε Ω Ν

16 ΘΕΣΕΙΣ 1ΣΟΧ/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Α Π Ο Ρ Ρ Ι Π Τ Ε Ω Ν 16 ΘΕΣΕΙΣ 1ΣΟΧ/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Α Π Ο Ρ Ρ Ι Π Τ Ε Ω Ν Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. 1 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒ680440 2 ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΜ042361 3 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός 122 /2015 115/2015 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας ---------------- Αποτελούμενο από τους Δικαστές Σοφία Καλούδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ Α' ΓΥΡΟΣ Β' ΓΥΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝ (10) ΣΥΝ (9) 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. 272 274 546 21 26 2 ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άγγελος Χατζάκης Καθηγητής Επιδημιολογίας & Προληπτικής Ιατρικής Πρόεδρος Συνεδρίου

Άγγελος Χατζάκης Καθηγητής Επιδημιολογίας & Προληπτικής Ιατρικής Πρόεδρος Συνεδρίου Το Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2009 και αποτελείται από μέλη ΔΕΠ όλων των Εργαστηρίων Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Κοινωνικής Ιατρικής των Ιατρικών Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ονομα ΠΑΡΑΒ. Ονομα ΠΑΡΑΒ. 1 KANKARIYA JAIN 54 ΛΕΓΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 KRUCZYNSKI ALEXANDER 55 ΛΙΑΚΟΥΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ 56 ΛΟΥΚΑ ΛΙΛΙΑΝ 4

Ονομα ΠΑΡΑΒ. Ονομα ΠΑΡΑΒ. 1 KANKARIYA JAIN 54 ΛΕΓΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 KRUCZYNSKI ALEXANDER 55 ΛΙΑΚΟΥΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ 56 ΛΟΥΚΑ ΛΙΛΙΑΝ 4 Ονομα ΠΑΡΑΒ. Ονομα ΠΑΡΑΒ. KANKARIYA JAIN 5 ΛΕΓΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ KRUCZYNSKI ALEXANDER 55 ΛΙΑΚΟΥΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ 56 ΛΟΥΚΑ ΛΙΛΙΑΝ ΑΝΑΧΟΥΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 57 ΜΑΡΑΓΚΟΥ 5 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 58 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

C:\Documents and Settings\NEWPC4\Επιφάνεια εργασίας\για ΑΝΕΒΑΣΜΑ\5134.doc

C:\Documents and Settings\NEWPC4\Επιφάνεια εργασίας\για ΑΝΕΒΑΣΜΑ\5134.doc ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Αυγούστου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αρ. πρωτ.: 5134 /Α331 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Σχετ.: 4972 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σε γενικές γραμμές, οι σκοποί του Φόρουμ είναι: 1. Η ανάπτυξη δικτύου επιστημόνων με συναφή επιστημονικά αντικείμενα

Σε γενικές γραμμές, οι σκοποί του Φόρουμ είναι: 1. Η ανάπτυξη δικτύου επιστημόνων με συναφή επιστημονικά αντικείμενα Το Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2009 και αποτελείται από μέλη ΔΕΠ όλων των Εργαστηρίων Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Κοινωνικής Ιατρικής των Ιατρικών Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

25οι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΝΑΞΟΣ - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ 100 μ. 35-39 1. ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΒΑΣ 13 64

25οι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΝΑΞΟΣ - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ 100 μ. 35-39 1. ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΒΑΣ 13 64 25οι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΝΑΞΟΣ - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ 100 μ. 35-39 1. ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΒΑΣ 13 64 2. ΜΠΑΡΟΥΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΕΒΑΣ 14 23 3. ΒΟΖΕΝΤΣΟΥΚ ΡΟΥΣΛΑΝ ΝΑΞΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 4 ης Ιουνίου 2014 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α)Μετατίθενται οι παρακάτω Εισαγγελείς Πρωτοδικών ως εξής: Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών 1)Κορίνθου, Ευγενία Αυλίδου του Κωνσταντίνου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΛ. E-MAIL ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΛ. E-MAIL ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Κ1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΛ. E-MAIL ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΔΑΧ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚOY - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΒΑΒΛΙΑΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΔΑΧ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚOY - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ 2014 Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος Pierce College Σάββατο, 18 Ιανουάριος 2014

ΑΣΙΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ 2014 Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος Pierce College Σάββατο, 18 Ιανουάριος 2014 50μ Ελεύθερο Μαθητών ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - 00:25:68 2008 1 ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα 00:25.90 2 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Αθηνών Κολλέγιο Ψυχικού 00:26.25 3 ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εράσμειος Ελληνογερμανική

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 2012 2013 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΥΡΤΩ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΡΕΝΕΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΜΑΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Α.Μ.Κ.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Α.Μ.Κ.Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Στο Ίλιον τις 02 / 07 / 2009, ημέρα Πέμπτη και 03 / 07 / 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00-13:00 μ.μ., συνήλθε η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων εγγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β -------

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 23-09- 2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα