4/2009 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4/2009 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ"

Transcript

1 Αριθµός 4/2009 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Ιωάννη Παπανικολάου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεώργιο Χρυσικό, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή και Γεώργιο Γεωργέλλη, Αρεοπαγίτες, µε την παρουσία της γραµµατέως Μηλιάς Αθανασοπούλου, Προϊσταµένης ιεύθυνσης της Γραµµατείας του Αρείου Πάγου. Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του, την 21η Σεπτεµβρίου 2009, µετά τα υπ αριθµ. πρωτ. 3737/ , 3776/ , 3795/ , 3796/ , 3797/ , 3804/ , 3805/ και 3806/ έγγραφα του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για να ανακηρύξει, κατά το άρθρο 35 του Π. /τος 96/2007 "κωδικοποίηση σ ενιαίο κείµενο των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών", τους δηλωθέντες συνδυασµούς, σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες του Κράτους για την

2 Αριθµός απόφασης 4/ σελ. -2- ψηφοφορία της 4ης Οκτωβρίου 2009 για εκλογή βουλευτών. Αφού άκουσε τον Εισηγητή - Αρεοπαγίτη Νικόλαο Λεοντή. Έλαβε υπόψη του τα έγγραφα του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς τον Πρόεδρο του Α1 Πολιτικού Τµήµατος του Αρείου Πάγου, µε τα οποία διαβίβασε δηλώσεις συνδυασµών, τις προτάσεις ανακηρύξεως υποψηφίων βουλευτών και τα λοιπά έγγραφα. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Επειδή, κατά το άρθρο 35 του Π. /τος 96/ "Κωδικοποίηση σ ενιαίο κείµενο των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών" (ΦΕΚ Α - 116) τη δεκάτη τετάρτη (14 η ) ηµέρα µετά την κατά το άρθρο 31 παρ. 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου το Α Τµήµα του Αρείου Πάγου ανακηρύσσει σε δηµόσια συνεδρίαση τους εκλογικούς συνδυασµούς, όπως αυτοί δηλώθηκαν κατά την παρ. 4 του προηγούµενου άρθρου. Εξ άλλου, κατά την παρ. 4 του άρθρου 34 του ίδιου /τος ο συνδυασµός καταρτίζεται µε δήλωση που γίνεται, αν πρόκειται για συνδυασµό ενός µόνο κόµµατος, από το αρµόδιο κατά το καταστατικό όργανο του κόµµατος και, αν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο ή δεν ορίζεται, από τον αρχηγό του κόµµατος ή από εκείνον που διορίστηκε αντιπρόσωπος του κόµµατος. Αν πρόκειται για συνδυασµό συνασπισµού κοµµάτων, από το αρµόδιο κοινό όργανο του συνασπισµού ή από τα αρµόδια κατά το καταστατικό όργανα των κοµµάτων και αν δεν υπάρχουν αυτά ή δεν ορίζονται, από τους αρχηγούς των κοµµάτων ή από

3 Αριθµός απόφασης 4/ σελ. -3- εκείνον που διορίστηκε αντιπρόσωπος του συνασπισµού και, αν πρόκειται για συνδυασµό ανεξαρτήτων, από τους υποψηφίους που αποτελούν το συνδυασµό. Η δήλωση αν πρόκειται για συνδυασµό ενός µόνο κόµµατος, πρέπει να περιέχει το όνοµα του κόµµατος και τα ονόµατα των υποψηφίων που αποτελούν το συνδυασµό. Αν πρόκειται για συνδυασµό συνασπισµού κοµµάτων, πρέπει να περιέχει την προσωνυµία του συνασπισµού, τα ονόµατα των κοµµάτων που αποτελούν το συνασπισµό και τα ονόµατα των υποψηφίων και, αν πρόκειται για συνδυασµό ανεξαρτήτων, την προσωνυµία του συνδυασµού και τα ονόµατα των συνεργαζοµένων ανεξαρτήτων υποψηφίων. Στη δήλωση οι υποψήφιοι αναγράφονται κατ αλφαβητική σειρά επωνύµου, µε εξαίρεση το όνοµα του αρχηγού ή προέδρου του κόµµατος ή του συνασπισµού κοµµάτων, το οποίο προτάσσεται. Περαιτέρω κατά µεν το άρθρο 34 παρ. 5 του ίδιου Π.. η επίδοση της δηλώσεως µε την οποία καταρτίζεται ο συνδυασµός, γίνεται µε δικαστικό επιµελητή ή µε απόδειξη στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου το αργότερο δεκατρείς (13) ηµέρες µετά την κατά το άρθρο 31 παρ. 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου, κατά δε το άρθρο 31 παρ. 3 του ίδιου ιατάγµατος η προεκλογική περίοδος αρχίζει από τη δηµοσίευση του διατάγµατος διαλύσεως της Βουλής. Συνεπώς για τις επικείµενες βουλευτικές εκλογές της 4 ης Οκτωβρίου 2009 η εκλογική περίοδος άρχισε την 7 η Σεπτεµβρίου 2009, που είναι η ηµέρα δηµοσιεύσεως του διατάγµατος διαλύσεως της Βουλής και προκηρύξεως των Εκλογών µε το Π.. 127/ (ΦΕΚ 174 τεύχος Α ). Έτσι µε βάση τις παραπάνω διατάξεις και τα άρθρα 3, 32 και 35 του Π. /τος 96/2007 το ικαστήριο τούτο (Α1 Τµήµα Αρείου

4 Αριθµός απόφασης 4/ σελ. -4- Πάγου) πρέπει, σήµερα, δεκάτη τετάρτη ηµέρα, µετρούµενη κατά το άρθρο 128 του ίδιου /τος, να ανακηρύξει τους συνδυασµούς των υποψηφίων βουλευτών των κοµµάτων και τους συνδυασµούς των υποψηφίων βουλευτών συνασπισµού κοµµάτων, όπως αυτοί δηλώθηκαν κατά τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 34 του ίδιου /τος, καθώς και τους υποψήφιους βουλευτές Επικρατείας όπως αυτοί έχουν προταθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του ίδιου διατάγµατος, εφόσον συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις, δηλαδή εφόσον οι δηλώσεις των συνδυασµών υποβλήθηκαν νοµότυπα, περιλαµβάνουν τα ονόµατα των υποψηφίων, µέχρι τον αριθµό που επιτρέπουν τα άρθρα 3 παρ. 2 και 34 παρ. 6 του ίδιου διατάγµατος, κανείς υποψήφιος (µε την επιφύλαξη του άρθρου 34 παρ. 3) δεν µετέχει σε περισσότερους από ένα συνδυασµό και κάθε πρόταση υποψηφίων βουλευτών Επικρατείας υποβλήθηκε από κόµµα ή συνδυασµό κοµµάτων που εµφανίζει συνδυασµούς στις µισές τουλάχιστον εκλογικές περιφέρειες της Χώρας. Επίσης, θα ανακηρυχθούν οι µεµονωµένοι υποψήφιοι, όπως ορίζεται στο διατακτικό. Τα πολιτικά κόµµατα: α)«(αμεση) ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ!» και β)«που ΕΙΣΑΙ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΕ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ», δεν ανακηρύσσονται, διότι σύµφωνα µε το υπ αριθµ. 3776/ έγγραφο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου δεν προκύπτει κατάθεση ιδρυτικής δήλωσης των ανωτέρω κοµµάτων, Ν.3023/2002, παρ. 1. Επίσης δεν ανακηρύσσεται ο υποψήφιος Γιώργος Κόκκας του συνδυασµού «(ΑΜΕΣΗ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ!»,

5 Αριθµός απόφασης 4/ σελ. -5- ο συνδυασµός του οποίου µε το από έγγραφό του προς τον Άρειο Πάγο ανακαλεί και παραιτείται για συµµετοχή του στις εκλογές της 4 ης Οκτωβρίου 2009, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι για το περί ου ο λόγος κόµµα δεν έχει κατατεθεί ιδρυτική δήλωση. εν ανακηρύσσεται το πολιτικό κόµµα «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» που δεν δηλώνει Συνδυασµό υποψηφίων δεδοµένου ότι ο µοναδικός προς τούτο προτεινόµενος υποψήφιος βουλευτής στη Β Αθηνών Νικηφόρος-Αθανάσιος Λάσκος, δεν έχει ανακηρυχθεί υποψήφιος, κατά το άρθρο 33 του π.δ. 96/2007. εν ανακηρύσσεται το πολιτικό κόµµα «ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (Μ.Τ.Ε.) ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ (Υ.Τ.Ε.Λ.) οι Πατριώτες του Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αριστοτέλη (Παν Μέτρον Άριστον) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ, ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ, ΚΕΝΤΡΩΟ, ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ, ΛΑΙΚΟ, ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΟ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ, ΑΡΜΟΝΙΚΟ, ΕΝΩΤΙΚΟ Κόµµα Ελλάδος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ» που δεν δηλώνει Συνδυασµό υποψηφίων δεδοµένου ότι ο µοναδικός προς τούτο προτεινόµενος υποψήφιος βουλευτής Νικόλαος Σκοπελίτης, δεν έχει ανακηρυχθεί υποψήφιος, κατά το άρθρο 33 του π.δ. 96/2007. Το πολιτικό κόµµα «ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑ ΑΣ», που είχε καταθέσει δήλωση συµµετοχής στις εκλογές της 4 ης Οκτωβρίου 2009, δεν κατέθεσε συνδυασµό και δεν ανακηρύσσεται. εν περιλαµβάνονται στο συνδυασµό του κόµµατος: «ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ» οι προταθέντες από αυτό για τις εκλογικές περιφέρειες Καβάλας και Κεφαλληνίας υποψήφιοι: α) Γεωργίου-Αλεξίου Ειρήνη του Παναγιώτη

6 Αριθµός απόφασης 4/ σελ. -6- και β) Παπαδογιώργος Ιωάννης του Χρήστου, αντιστοίχως, διότι δεν έχουν ανακηρυχθεί από τα οικεία πρωτοδικεία. εν ανακηρύσσεται ούτε ως µεµονωµένη υποψήφια η ανακηρυχθείσα από το Πρωτοδικείο Μυτιλήνης µε την υπ αριθµ. 206/2009 απόφαση, για την εκλογική περιφέρεια Λέσβου, µε το πολιτικό κόµµα «ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», Μαλτεζοπούλου- Τζανάκου Μαριάνθη του Αναστασίου, η οποία δεν περιλαµβάνεται στη δήλωση συνδυασµού υποψηφίων του εν λόγω κόµµατος µετά την παραίτησή της, λόγω κωλύµατος στο πρόσωπό της ως εκπαιδευτικού. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Ανακηρύσσει τους συνδυασµούς υποψηφίων Βουλευτών: α)των κοµµάτων, β)των συνασπισµών κοµµάτων µε την προσωνυµία «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ» που περιλαµβάνει τα κόµµατα: 1) «Συνασπισµός της Αριστεράς, των Κινηµάτων και της Οικολογίας» 2) «Ανανεωτική Κοµµουνιστική και Οικολογική Αριστερά», 3) «ιεθνιστική Εργατική Αριστερά», 4) «Κίνηση Ενεργών Πολιτών», 5) «Κίνηση για την Ενότητα ράσης της Αριστεράς», 6) «Κόκκινο», 7) «Κοµµουνιστική Οργάνωση Ελλάδας», 8) «Ξεκίνηµα», 9) «Οικοσοσιαλιστές Ελλάδας», 10) «Οµάδα Ριζοσπαστικής Αριστεράς ΡΟΖΑ» και 11) «Σοσιαλιστική Αριστερά», που έχουν δηλωθεί, γ)τους µεµονωµένους υποψηφίους κατά εκλογική περιφέρεια, καθώς και δ)τους υποψηφίους Βουλευτές Επικρατείας που έχουν προταθεί όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω:

7 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 7 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΡΗ 2. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ 3. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 4. ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ-ΡΑΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΗΡΑ) του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 5. ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) του ΚΥΡΙΑΚΟΥ 6. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΤΕΤΑ) του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 7. ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 8. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 10. ΛΑΖΟΓΕΩΡΓΟΥ ΚΛΕΙΩ του ΗΛΙΑ 11. ΛΟΥΚΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΣΟΦΙΑ του ΠΑΝΑΓΗ 12. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ 13. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 14. ΟΥΙΛΛΙΑΜΣ ΡΟΒΕΡΤΟΣ (ΡΟΜΠΕΡΤ) του ΡΟΫ 15. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 16. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 17. ΠΙΠΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ 18. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ (ΝΙΝΕΤΤΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 19. ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΟΦΟΚΛΗ 20. ΤΡΙΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 21. ΧΑΛΑΝΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΘΩΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) 1. ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΔΑΝΑΗ- ΕΙΡΗΝΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 3. ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4. ΓΙΟΜΠΑΖΟΛΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

8 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 8 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) 5. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 6. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΩΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 8. ΖΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΜΗ) του ΛΑΜΠΡΟΥ 9. ΚΑΠΑΤΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 10. ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΣΤΑΥΡΟΥ 11. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ ΑΘΗΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12. ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 13. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 14. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 15. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 16. ΠΑΤΑΒΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 17. ΠΕΤΡΟΥΝΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -ΕΥΔΟΚΙΑ (ΒΙΚΥ) του ΙΩΑΝΝΗ 18. ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 19. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20. ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ 21. ΦΟΝΣΟΥ ΑΝΝΑ- ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 3. ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ 4. ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 5. ΚΟΛΙΟΥΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ-ΟΛΓΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 6. ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 7. ΜΑΜΑΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 8. ΜΑΜΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9. ΜΕΘΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΠΑΥΛΟΥ

9 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 9 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 10. ΜΙΧΑΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΓΓΕΛΗ 11. ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΗΛΙΑ 12. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 13. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 14. ΠΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 15. ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 16. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 17. ΣΕΦΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 18. ΣΙΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 19. ΣΚΙΑΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 20. ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (Συνασπισμός της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας, Ανανεωτική Κομμουνιστική και Οικολογική Αριστερά, Διεθνιστική Εργατική Αριστερά, Κίνηση Ενεργών Πολιτών, Κίνηση για την Ενότητα Δράσης της Αριστεράς, Κόκκινο, Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας, Ξεκίνημα, Οικοσοσιαλιστές Ελλάδας, Ομάδα Ριζοσπαστικής Αριστεράς ΡΟΖΑ, Σοσιαλιστική Αριστερά) 1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 2. ΑΞΕΛΟΣ ΡΗΓΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3. ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4. ΘΕΟΔΟΣΗ ΑΥΓΟΥΛΑ (ΑΥΓΗ) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 5. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ 6. ΚΑΤΣΟΡΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 7. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ - ΗΛΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 8. ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ (ΕΡΜΙΝΑ) του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ 9. ΚΥΣΚΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 10. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΛΟΥΚΑ

10 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 10 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (Συνασπισμός της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας, Ανανεωτική Κομμουνιστική και Οικολογική Αριστερά, Διεθνιστική Εργατική Αριστερά, Κίνηση Ενεργών Πολιτών, Κίνηση για την Ενότητα Δράσης της Αριστεράς, Κόκκινο, Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας, Ξεκίνημα, Οικοσοσιαλιστές Ελλάδας, Ομάδα Ριζοσπαστικής Αριστεράς ΡΟΖΑ, Σοσιαλιστική Αριστερά) 11. ΜΠΑΡΛΙΑΚΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 12. ΜΠΟΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 13. ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 14. ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ 15. ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ 16. ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΟΣΧΟΥ 17. ΤΟΣΟΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ 18. ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ 19. ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 20. ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 21. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΖΑΧΑΡΙΑ ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ 1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ 2. ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 3. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΦΩΤΙΟΥ 4. ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5. ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ 6. ΚΟΥΤΣΟΥΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΜΗΝΑ 7. ΚΥΖΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ 9. ΛΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10. ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ 11. ΝΤΟΛΑ ΕΛΕΝΗ-ΝΕΛΛΗ του ΜΙΧΑΗΛ

11 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 11 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ 12. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΕΛΛΙΟΥ 13. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 14. ΠΙΣΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 15. ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 16. ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΗΛΙΑ 17. ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 18. ΣΟΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΑΝΔΡΕΑ 19. ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20. ΣΠΑΘΑΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 21. ΦΑΛΚΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ Φως. Αλήθεια. Δικαιοσύνη. 1. ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 4. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ 5. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6. ΗΜΕΛΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 7. ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΑΙΡΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9. ΚΑΡΑΖΕΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 10. ΚΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 11. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 12. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 13. ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ

12 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 12 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 14. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15. ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 16. ΠΑΓΩΝΗ ΑΡΕΤΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 17. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 18. ΣΚΑΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 19. ΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ, ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑ.Ε.Κ.Ε. 1. ΤΖΑΛΑΖΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΙΩΝΝΗ ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 3. ΖΕΛΕΝΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 1. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΛΓΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3. ΓΙΑΜΠΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 4. ΖΑΚΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 5. ΖΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 6. ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 7. ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 8. ΜΠΡΑΝΓΚ ΒΑΛΤΕΡ-ΛΕΟ του ΧΟΥΜΠΕΡΤ 9. ΝΕΖΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 10. ΠΑΝΤΣΙΩΤΟΥ ΚΥΡΑΤΣΟΥΛΑ του ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

13 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 13 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 11. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 12. ΣΚΟΡΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 13. ΤΖΙΤΖΙΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 14. ΦΑΣΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 15. ΦΥΣΣΟΥΝ ΠΕΤΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημοσθένης Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 1. ΒΕΡΓΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2. ΠΟΛΥΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3. ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ 2. ΔΕΡΝΟΒΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 3. ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4. ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5. ΜΑΝΔΕΛΕΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6. ΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2. ΑΡΚΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5. ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 6. ΜΠΟΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΕΣΤΗ

14 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 14 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) 7. ΝΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας 1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2. ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4. ΑΡΓΥΡΗ ΝΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 5. ΒΑΡΤΖΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΑΓΙΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 6. ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 7. ΓΑΪΤΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8. ΔΕΛΑΣΤΙΚ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΓΑΣΠΑΡ του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 9. ΖΕΥΓΩΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10. ΖΟΡΜΠΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 11. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12. ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 13. ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 14. ΞΗΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 15. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ 16. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ του ΣΙΔΕΡΗ 17. ΣΤΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΡΣΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 18. ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19. ΦΕΛΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 20. ΧΑΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ 21. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΖΑΧΟΣ) του ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ

15 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 15 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΟΑΚΚΕ - Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ 1. ΚΟΥΤΕΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 1. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 2. ΜΑΤΣΑΣ (ΜΙΧΑΗΛ) ΣΑΜΠΕΤΑΪ (ΣΑΒΒΑΣ) του ΜΠΕΝΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ 1. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 2. ΔΙΑΦΑ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3. ΗΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4. ΚΑΜΠΑ - ΜΑΛΤΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5. ΚΑΤΗΦΟΡΗ - ΜΠΟΥΡΜΠΑΧΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 6. ΛΕΝΤΖΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ 7. ΜΠΑΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 8. ΡΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ 9. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 10. ΤΡΥΦΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 11. ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 12. ΧΡΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ.Ο.Τ.Ε.Σ. Καπνιστικές Ομάδες για την Τέχνη και την Εικαστική Συγκρότηση 1. ΛΟΥΒΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2. ΖΗΣΙΜΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3. ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ

16 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 16 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 1. ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 2. ΓΚΟΥΡΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΙΤΙΝΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΕΛΙΤΤΑ) του ΙΩΑΝΝΗ 3. ΔΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4. ΚΑΤΩΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 7. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 8. ΜΗΝΑΚΟΥΛΗ ΡΟΖΑ-ΘΕΛΞΙΟΠΗ του ΠΛΑΤΩΝΑ 9. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 10. ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 11. ΜΥΡΙΒΗΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 12. ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 13. ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 14. ΡΟΜΠΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 15. ΣΓΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ 16. ΣΠΑΣΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 17. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18. ΨΥΧΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δημοκρατικοί 1. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΖΩΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 2. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΗΛΙΑ 4. ΖΕΒΕΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΗΛΙΑ 5. ΖΙΑΜΠΑΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ 6. ΖΟΡΜΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 7. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8. ΚΑΨΑΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

17 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 17 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ Δημοκρατικοί 9. ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10. ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 11. ΛΟΝΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 12. ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 13. ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 1. ΛΙΓΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 2. ΑΛΥΜΑΡΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3. ΑΜΠΟΥΣΕΛΑΜ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ) του ΛΑΖΑΡΟΥ 4. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ΑΛΙΚΗ συζ. ΠΑΣΧΑΛΗ 5. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 6. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ 7. ΒΛΑΧΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΝΙΝΑ) του ΣΠΥΡΟΥ 8. ΒΡΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 9. ΓΕΛΑΔΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 11. ΓΛΥΚΟΥ-ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ 12. ΖΑΓΟΡΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ) του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 13. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΛΙΑ 14. ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του ΗΛΙΑ 15. ΚΑΡΚΑΝΗ-ΚΟΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΣΤΙΑ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

18 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 18 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 16. ΚΑΡΤΣΑΤΟΥ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) του ΜΙΧΑΗΛ 17. ΚΑΣΙΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 18. ΚΩΝΣΤΑΝ - ΛΙΑΡΓΚΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΤΑΙΖΗ) του ΙΩΑΝΝΗ 19. ΛΑΡΙΣΣΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΤΖΟΒΑΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 20. ΛΥΓΟΥΡΗ ΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 21. ΜΑΝΙΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 22. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ -ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ 23. ΜΗΛΙΩΡΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΚΩΤΣΗ 24. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 25. ΜΠΑΛΛΑΣΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 26. ΜΠΕΛΛΟΥ-ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΕΤΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 27. ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗ ΑΝΝΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 28. ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 29. ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 30. ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 31. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 32. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 33. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 34. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ 35. ΠΑΠΑΤΖΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 36. ΠΕΤΡΑΛΙΑ - ΠΑΛΛΗ ΦΑΝΗ συζ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 37. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΒΥΡΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 38. ΣΑΜΑΡΑ ΑΣΗΜΩ (ΜΙΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 39. ΣΑΜΟΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ 40. ΣΑΡΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ (ΤΙΝΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 41. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ (ΑΡΗΣ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 42. ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΠΑΝΤΕΛΗ 43. ΤΟΥΡΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 44. ΧΑΛΙΩΤΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ (ΜΕΜΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

19 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 19 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 45. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ 46. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) 1. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 3. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ -ΜΑΡΙΑ (ΜΙΛΕΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5. ΒΑΡΟΤΣΗ -ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΑΜΑΛΙΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 6. ΒΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 7. ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 8. ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 9. ΔΗΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 10. ΔΙΑΚΟΛΙΟΥ ΜΑΙΡΗ του ΜΙΧΑΗΛ 11. ΔΡΕΤΤΑ ΑΘΗΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 13. ΖΕΝΕΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 14. ΖΕΡΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 15. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 16. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ- ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗ ΧΑΪΔΩ - ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 17. ΚΑΡΡΑ ΑΓΑΘΗ (ΑΓΚΑΘΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 18. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 19. ΚΑΤΣΕΛΗ ΛΟΥΚΙΑ - ΤΑΡΣΙΤΣΑ (ΛΟΥΚΑ) του ΠΕΛΟΠΙΔΑ 20. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 21. ΛΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 22. ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 23. ΛΟΥΤΡΑΔΗ - ΜΑΡΚΟΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 24. ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΑΘΗΝΑ του ΘΩΜΑ

20 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 20 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) 25. ΜΑΡΤΣΟΥΚΑ ΜΑΡΘΑ του ΙΩΑΝΝΗ 26. ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 27. ΜΙΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 28. ΜΟΥΣΙΩΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ 29. ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 30. ΝΙΚΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 31. ΝΤΑΛΑΡΑ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 32. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ -ΕΛΙΖΑ (ΜΑΡΙΛΙΖΑ) του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 33. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΗΛΙΑ 34. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του ΑΝΔΡΕΑ 35. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΜΙΧΑΗΛ 36. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 37. ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ του ΗΛΙΑ 38. ΣΙΑΜΕΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 39. ΤΖΙΒΑ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ 40. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 41. ΦΥΤΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 42. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΕΡΝΕΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 43. ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΚΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 44. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 45. ΧΥΤΗΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2. ΒΑΚΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 3. ΒΛΑΣΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 4. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ του ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 5. ΓΚΟΓΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

21 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 21 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 6. ΔΕΛΗΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7. ΔΡΙΜΑΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8. ΖΙΩΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 9. ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΙΟΥΛΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ 11. ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ (ΛΟΥΛΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ 12. ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ 13. ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 14. ΛΙΑΠΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ 15. ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 16. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 17. ΜΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΕΥΑ του ΠΑΥΛΟΥ 18. ΜΠΑΘΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ 19. ΜΠΟΡΜΠΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 20. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 21. ΜΥΤΙΛΗΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 22. ΠΑΛΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 23. ΠΑΝΑΓΗ ΣΠΥΡΕΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ 24. ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΒΕΤΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 25. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 26. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 27. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 28. ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ 29. ΠΕΡΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 30. ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 31. ΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΛΟΥΙΖΟΥ 32. ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 33. ΡΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 34. ΣΕΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

22 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 22 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 35. ΣΙΟΥΛΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 36. ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 37. ΣΟΥΛΤΑΝΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 38. ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 39. ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΤΑΣΣΟΥ 40. ΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 41. ΤΣΑΜΗ ΑΘΗΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 42. ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 43. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 44. ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 45. ΧΑΛΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 46. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (Συνασπισμός της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας, Ανανεωτική Κομμουνιστική και Οικολογική Αριστερά, Διεθνιστική Εργατική Αριστερά, Κίνηση Ενεργών Πολιτών, Κίνηση για την Ενότητα Δράσης της Αριστεράς, Κόκκινο, Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας, Ξεκίνημα, Οικοσοσιαλιστές Ελλάδας, Ομάδα Ριζοσπαστικής Αριστεράς ΡΟΖΑ, Σοσιαλιστική Αριστερά) 1. ΑΔΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 2. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 3. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 4. ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 5. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ - ΝΑΝΤΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6. ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 7. ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 8. ΒΩΒΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ) του ΙΩΑΝΝΗ 9. ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 10. ΗΣΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

23 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 23 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (Συνασπισμός της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας, Ανανεωτική Κομμουνιστική και Οικολογική Αριστερά, Διεθνιστική Εργατική Αριστερά, Κίνηση Ενεργών Πολιτών, Κίνηση για την Ενότητα Δράσης της Αριστεράς, Κόκκινο, Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας, Ξεκίνημα, Οικοσοσιαλιστές Ελλάδας, Ομάδα Ριζοσπαστικής Αριστεράς ΡΟΖΑ, Σοσιαλιστική Αριστερά) 11. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 12. ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ 13. ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 14. ΚΑΡΙΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 15. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) του ΦΩΤΙΟΥ 16. ΚΟΛΙΔΑΣ - ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 17. ΚΟΣΥΦΟΛΟΓΟΥ ΑΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 18. ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 19. ΚΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ 20. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 21. ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 22. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 23. ΜΕΔΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 24. ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ (ΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 25. ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ 26. ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ 27. ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 28. ΜΠΟΥΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 29. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 30. ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΕΟΦΥΤΟΥ 31. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 32. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ (ΣΟΦΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 33. ΠΟΛΙΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ (ΝΑΝΗ) του ΧΡΗΣΤΟΥ 34. ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΓΡΗΓΟΡΗΣ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 35. ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

24 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 24 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (Συνασπισμός της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας, Ανανεωτική Κομμουνιστική και Οικολογική Αριστερά, Διεθνιστική Εργατική Αριστερά, Κίνηση Ενεργών Πολιτών, Κίνηση για την Ενότητα Δράσης της Αριστεράς, Κόκκινο, Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας, Ξεκίνημα, Οικοσοσιαλιστές Ελλάδας, Ομάδα Ριζοσπαστικής Αριστεράς ΡΟΖΑ, Σοσιαλιστική Αριστερά) 36. ΣΦΕΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΔΑΦΝΗ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 37. ΤΑΣΤΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 38. ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 39. ΤΖΩΤΖΗ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 40. ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 41. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 42. ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 43. ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΟΦΟΚΛΗ 44. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΙΜΩΝΟΣ 45. ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 46. ΨΥΚΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ 1. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 2. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του ΜΑΝΩΛΗ 3. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 4. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 5. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ 6. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 8. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 9. ΒΕΤΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 10. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 11. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

25 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 25 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ 12. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 13. ΓΚΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΗΛΙΑ 15. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΣΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 16. ΔΟΥΡΜΟΥΣΗΣ (ΜΕΤΑΞΑΣ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 17. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ 18. ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΑΒΒΑ 19. ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 20. ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΜΗΝΑ 21. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΒΑΛΕΡΙΟΥ 22. ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 23. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 24. ΚΑΡΤΑΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 25. ΚΑΤΡΑΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 26. ΚΑΨΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 27. ΚΙΤΣΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 28. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 29. ΚΩΤΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΟΠΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 30. ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 31. ΜΑΝΘΕΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 32. ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΛΕΑΝΘΗ 33. ΜΙΤΣΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ 34. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 35. ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 36. ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 37. ΝΤΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 38. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 39. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 40. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ

26 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 26 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ 41. ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ-ΑΡΓΥΡΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 42. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 43. ΣΤΑΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 44. ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΙΩΝ) του ΠΕΤΡΟΥ 45. ΤΡΟΧΑΛΑΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 46. ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ 2. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Φως. Αλήθεια. Δικαιοσύνη. 1. ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 1. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 2. ΑΔΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΩΜΑ 3. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 5. ΓΑΛΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 6. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 7. ΓΚΟΥΛΟΥΜΙΑΝ ΚΕΒΟΡΚ του ΧΑΪΚ 8. ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 9. ΖΕΡΜΑ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 11. ΚΑΡΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12. ΚΑΡΜΑΝΟΒ ΒΙΚΤΩΡ του ΙΓΚΟΡ

27 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 27 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 13. ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14. ΚΟΥΒΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 15. ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ 16. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 17. ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 18. ΛΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 19. ΛΥΤΡΑ ΣΟΦΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 20. ΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 21. ΜΠΑΡΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 22. ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 23. ΜΥΡΙΛΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 24. ΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 25. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 26. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 27. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ 28. ΡΗΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 29. ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΓΑΠΗΤΟΥ 31. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΟΥ 32. ΤΡΑΓΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ 33. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 34. ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 35. ΤΣΟΥΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 36. ΧΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ, ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑ.Ε.Κ.Ε. 1. ΤΖΑΛΑΖΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 2. ΤΖΑΛΑΖΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

28 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 28 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1. ΓΙΑΝΝΟΓΚΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΟΥ 2. ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΗΛΙΑ 3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 1. ΑΛΕΞΑΚΟΥ ΚΑΡΛΟΤΤΑ-ΜΑΡΙΖΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2. ΔΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 3. ΚΑΜΠΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4. ΛΙΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ 5. ΝΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 6. ΠΟΛΥΖΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 7. ΤΖΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 8. ΤΖΙΤΖΙΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9. ΤΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 10. ΦΕΤΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 11. ΧΑΡΙΣΗΣ ΖΗΣΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 12. ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α.) 1. ΚΟΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημοσθένης Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 1. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 2. ΚΕΦΑΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3. ΜΠΡΕΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 4. ΣΤΟΓΙΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

29 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 29 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ 2. ΔΕΜΕΡΟΥΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3. ΚΟΝΤΟΦΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4. ΚΟΥΦΟΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 5. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ 6. ΜΠΑΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 7. ΝΤΑΡΖΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 8. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 9. ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 10. ΣΟΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 11. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ του ΣΤΑΥΡΟΥ 12. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 13. ΦΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 14. ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) 1. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2. ΒΑΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4. ΓΚΡΟΥΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ 5. ΖΥΓΟΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ 6. ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7. ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 9. ΛYΛΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10. ΜΑΛΑΤΑΝΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11. ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 12. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ

30 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 30 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) 13. ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 14. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 15. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 16. ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 17. ΣΤΑΪΚΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18. ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 19. ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 20. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21. ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας 1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2. ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 3. ΑΥΘΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 4. ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 6. ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 7. ΓΚΑΡΓΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΥ 8. ΓΟΥΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 9. ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 10. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 11. ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 12. ΔΡΙΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 13. ΖΟΥΠΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 15. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ 16. ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΣΥΛΒΙΑ) του ΙΩΑΝΝΗ

31 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 31 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας 17. ΚΟΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΛΗ 18. ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ 19. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 20. ΛΑΔΑ - ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 21. ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 22. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 23. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ 24. ΜΟΣ - ΣΥΨΑ ΑΘΗΝΑ - ΜΗΡΙΕΛ - ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ του ΤΟΜ 25. ΜΟΥΣΤΑΚΑ (ΜΠΛΑΝΑ) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 26. ΜΠΙΣΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ 27. ΜΠΟΥΡΙΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 28. ΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 29. ΞΙΦΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 30. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 31. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 32. ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 33. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 34. ΠΕΤΡΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 35. ΠΙΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΑΞΙΜΟΥ 36. ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 37. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 38. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 39. ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 40. ΣΚΙΝΔΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 41. ΣΤΑΘΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 42. ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 43. ΤΣΙΤΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

32 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 32 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας 44. ΧΑΜΗΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ 45. ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 46. ΨΑΡΡΑΣ ΤΑΣΟΣ του ΘΩΜΑ ΟΑΚΚΕ - Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ 1. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΤΡΥΦΩΝΟΣ 3. ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ 4. ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 5. ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ 1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 4. ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 5. ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 6. ΒΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 7. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

33 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 33 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ 8. ΔΡΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ 9. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ - ΣΙΟΥΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΣΑΒΒΑ 10. ΚOYΛΕΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 11. ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΧΡΗΣΤΟΥ 12. ΚΟΝΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 13. ΜΠΡΕΝΤΑ ΘΑΛΕΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 14. ΠΑΛΙΟΥΔΑΚΗ ΝΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15. ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 16. ΡΙΖΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 17. ΣΟΥΣΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ 18. ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 19. ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 20. ΤΣΙΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21. ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ 22. ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 23. ΧΑΤΖΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 24. ΧΟΥΤΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 25. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 1. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΗΛΙΑ 2. ΑΝΤΥΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 4. ΒΙΤΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 5. ΒΩΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 6. ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 7. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 8. ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

34 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 34 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 9. ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 10. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11. ΔΟΓΟΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 12. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ 13. ΚΗΚΟΥ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 14. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 15. ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 16. ΚΟΥΝΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 17. ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 19. ΛΑΛΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 20. ΛΕΜΠΕΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΙΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 22. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 23. ΟΥΡΕΜ ΦΑΡΟΥΚ ΚΑΝΕΛΛΟΣ του ΡΕΤΖΕΠ 24. ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 25. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 26. ΠΟΥΛΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ 27. ΡΙΤΣΑΤΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΕΡΙΚ ΓΟΥΝΤ 28. ΣΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 29. ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 30. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΖΑΦΕΙΡΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 31. ΤΣΙΟΥΦΗ-ΓΙΑΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 32. ΤΣΙΡΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 33. ΥΦΑΝΤΗ ΧΡΥΣΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 34. ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 35. ΦΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 36. ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ

35 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 35 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ Δημοκρατικοί 1. ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΤΑΫΓΕΤΟΣ του ΗΛΙΑ 2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3. ΔΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 4. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΣΗΦ 5. ΚΑΤΣΑΡΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 7. ΠΟΛΥΖΩΪΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 8. ΡΟΪΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 9. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10. ΤΣΑΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 11. ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 12. ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΥ 13. ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 1. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΜΟΥΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ 3. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 2. ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3. ΓΚΡΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 4. ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΑΝΙΑ) του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 5. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ-ΜΟΥΖΑΚΑ ΛΥΔΙΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ

36 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 36 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6. ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 7. ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 8. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 9. ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 10. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 11. ΡΑΠΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 12. ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 13. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 14. ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 15. ΧΟΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) 1. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ 3. ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ 4. ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 5. ΓΡΑΨΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 6. ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΕΛΛΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ 9. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 10. ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 11. ΠΑΝΤΑΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 13. ΠΟΜΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 14. ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 15. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) συζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

37 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 37 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΒΑΡΔΑΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3. ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 4. ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 5. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 6. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 8. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 10. ΣΥΡΙΓΟΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 11. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 12. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 13. ΤΟΠΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 14. ΧΑΙΡΙΚΑΚΗ-ΞΑΝΘΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΛΙΝΑ) του ΑΝΔΡΕΑ 15. ΧΟΡΟΖΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (Συνασπισμός της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας, Ανανεωτική Κομμουνιστική και Οικολογική Αριστερά, Διεθνιστική Εργατική Αριστερά, Κίνηση Ενεργών Πολιτών, Κίνηση για την Ενότητα Δράσης της Αριστεράς, Κόκκινο, Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας, Ξεκίνημα, Οικοσοσιαλιστές Ελλάδας, Ομάδα Ριζοσπαστικής Αριστεράς ΡΟΖΑ, Σοσιαλιστική Αριστερά) 1. ΑΚΡΙΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ 2. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 3. ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΑΛΛΕΡΓΗ 4. ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5. ΚΕΡΑΜΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 6. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 7. ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

38 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 38 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (Συνασπισμός της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας, Ανανεωτική Κομμουνιστική και Οικολογική Αριστερά, Διεθνιστική Εργατική Αριστερά, Κίνηση Ενεργών Πολιτών, Κίνηση για την Ενότητα Δράσης της Αριστεράς, Κόκκινο, Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας, Ξεκίνημα, Οικοσοσιαλιστές Ελλάδας, Ομάδα Ριζοσπαστικής Αριστεράς ΡΟΖΑ, Σοσιαλιστική Αριστερά) 8. ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ -ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 9. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 10. ΠΡΙΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11. ΡΟΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 12. ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 13. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 14. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15. ΤΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ 1. ΑΓΡΙΟΥ ΑΓΡΑΜΠΕΛΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2. ΑΡΒΑΝΙΤΗ-ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ 3. ΒΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 4. ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ 5. ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 6. ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 7. ΚΑΤΕΛΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 8. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9. ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 10. ΜΑΚΡΥΝΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 11. ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 12. ΞΙΦΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 13. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 14. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

39 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 39 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ 15. ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 1. ΑΑΡΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΗ 2. ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 3. ΓΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 5. ΜΠΑΝΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 6. ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ 7. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 1. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ 2. ΒΟΥΡΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΟΥ 3. ΔΕΡΒΟΥ ΚΑΛΥΨΩ-ΜΗΝΑΪΣ του ΠΑΝΤΑΖΗ-ΠΑΝΤΕΛΗ 4. ΚΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 5. ΠΑΝΤΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 6. ΠΕΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7. ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ 8. ΤΡΑΜΠΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δημοσθένης Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 1. ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

40 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 40 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΔΡΑΚΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 3. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΟΥ ΑΝΝΑ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ 4. ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) 1. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ 2. ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΣΤΡΙΝΟΥ 3. ΚΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4. ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας 1. ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΙΩΣΗΦ 2. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 4. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΙΩΑΝΝΗ 5. ΑΡΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 6. ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 8. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9. ΜΠΙΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 10. ΝΤΑΛΑΠΕΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 11. ΣΤΕΝΤΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 12. ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 13. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ 14. ΤΣΑΔΑΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

41 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 41 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας 15. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΟΑΚΚΕ - Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ 1. ΝΤΟΥΡΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 1. ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΡΝΕΣΤΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ 1. ΒΑΪΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 2. ΓΚΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 3. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 4. ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5. ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 6. ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 1. ΒΡΟΝΤΙΣΗ ΖΩΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3. ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4. ΚΟΤΤΩΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 5. ΛΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 6. ΜΑΚΡΟΓΚΙΚΑ ΜΑΡΟΥΛΙΩ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 7. ΜΑΛΑΚΟΥ ΠΑΓΩΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 8. ΜΕΡΤΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

42 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 42 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 9. ΜΙΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 10. ΜΠΟΤΣΗ ΕΛΕΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 11. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΑΡΑΝΤΗ 12. ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ Δημοκρατικοί 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 2. ΚΑΛΚΑΝΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 1. ΔΑΥΙΔ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ - ΑΝΔΡΕΑ 2. ΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3. ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 4. ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ 5. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ 6. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 7. ΤΣΕΓΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΤΖΟΒΑΝΝΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) 1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

43 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 43 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) 2. ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 3. ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4. ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5. ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ 6. ΜΠΟΚΟΤΑ ΔΑΦΝΗ του ΡΙΖΟΥ 7. ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗ ΕΛΛΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 8. ΡΕΣΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΚΟΝΤΑΞΙΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2. ΚΥΖΙΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑ του ΚΛΕΑΝΘΗ 3. ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4. ΜΟΦΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 5. ΞΟΥΡΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 6. ΡΕΪΣΗ - ΡΑΜΦΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ 7. ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 8. ΤΣΙΜΠΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (Συνασπισμός της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας, Ανανεωτική Κομμουνιστική και Οικολογική Αριστερά, Διεθνιστική Εργατική Αριστερά, Κίνηση Ενεργών Πολιτών, Κίνηση για την Ενότητα Δράσης της Αριστεράς, Κόκκινο, Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας, Ξεκίνημα, Οικοσοσιαλιστές Ελλάδας, Ομάδα Ριζοσπαστικής Αριστεράς ΡΟΖΑ, Σοσιαλιστική Αριστερά) 1. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΑΓΟΣ) του ΕΥΓΕΝΙΟΥ 2. ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 3. ΛΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 4. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

44 Αριθ. απόφασης 4/2009 σελ. 44 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (Συνασπισμός της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας, Ανανεωτική Κομμουνιστική και Οικολογική Αριστερά, Διεθνιστική Εργατική Αριστερά, Κίνηση Ενεργών Πολιτών, Κίνηση για την Ενότητα Δράσης της Αριστεράς, Κόκκινο, Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας, Ξεκίνημα, Οικοσοσιαλιστές Ελλάδας, Ομάδα Ριζοσπαστικής Αριστεράς ΡΟΖΑ, Σοσιαλιστική Αριστερά) 5. ΜΑΓΕΙΡΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 7. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 8. ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (ΛΙΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ 1. ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΒΑΪΤΣΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 3. ΓΚΙΩΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 4. ΔΑΛΑΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5. ΚΩΣΤΑΡΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΣΑΒΒΑ 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ (ΖΑΚΟΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ 7. ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 8. ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 1. ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2. ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 3. ΚΑΣΤΕΛΟΥΤΣΙΟ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ του ΑΛΦΟΝΣΟ 4. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 5. ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ 6. ΜΠΑΒΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 68 / 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 68 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 68 / 2012 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Π.Δ 26/2012 «Κωδικοποίηση σ ενιαίο κείμενο των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 14 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αριθ. Πρωτ. 399139(3794) ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 14 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αριθ. Πρωτ. 399139(3794) ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 14 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αριθ. Πρωτ. 399139(3794) ΗΜΑΘΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Αντιπεριφερειάρχης Πριφερειακής Ενότητας Ημαθίας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Κατερίνη, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Αριθμ.Πρωτ.:οικ.399600(4259) Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Λαµία, 30 Aπριλίου 2012 Αρ. Πρωτ. 46911/1242 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ

Λαµία, 30 Aπριλίου 2012 Αρ. Πρωτ. 46911/1242 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Λαµία, 30 Aπριλίου 2012 Αρ. Πρωτ. 46911/1242 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ. Ανακοινώνεται

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ. Ανακοινώνεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι, 20/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 2249 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Ανακοινώνεται Ότι: Με την αριθμ. 6999/1357/19-01-2015 προκήρυξη του Αντιπεριφερειάρχη

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Περιφέρεια : Α' ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ : θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κομμουνιστικό Κόμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθ. πρωτ. : 4910 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ Έχοντας υπόψη: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 39, παρ. 1 και 2, 95, 96 και 97, παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 653/2015 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός 653/2015 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 653/2015 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Νικόλαο Ζαγοριανό, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Μαρία Σκουλάξινου, Πρωτοδίκη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τρίκαλα 15 09-2015 Αριθ. Πρωτ : 3795/170040

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Λευκάδα, 15 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ρέθυµνο, 14 Σεϖτεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. 20817 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΕΡΟ ΗΜΟΤΩΝ για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 20 ής Σεϖτεµβρίου 2015 Έχοντας υϖόψη: Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ - Σπάτα 21/5/2014 Αρ. πρωτ. : 17423 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν.4255/2014 «Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ΓΙΑ ΤΟ : θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 22-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Αρ. πρωτ: 9218 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ψ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙτtΚΟ ΤΜΗΜΑ. Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Χρυσικό, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεώργιο Γεωργέλλη, Δημήτριο

ΠΟΛΙτtΚΟ ΤΜΗΜΑ. Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Χρυσικό, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεώργιο Γεωργέλλη, Δημήτριο Αριθμός: 66/2014 το ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ APEIOY ΠΑΓΟΥ Α1' ΠΟΛΙτtΚΟ ΤΜΗΜΑ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Χρυσικό, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεώργιο Γεωργέλλη, Δημήτριο Κράνη, Αντώνιο Ζευγώλη και

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ

2. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 1. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στυλιανού 2. ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου 3. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Αντωνίου 4. ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ - ΒΡΥΩΝΙΔΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) του Κυριάκου 5. ΓΙΑΝΝΟΠΑΠΑ (ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΡΤΣΑΛΗ - ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΤΟΥΛΑ) συζ. Κωνσταντίνου

ΤΣΑΡΤΣΑΛΗ - ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΤΟΥΛΑ) συζ. Κωνσταντίνου Οι συνδυασµοί του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι εξης: NOMOY XIOY ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) του Κωνσταντίνου ΙΩΑΝΝΟΥ-ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΚΑ του Ιωάννη ΚΑΒΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Στυλιανού ΤΣΑΡΤΣΑΛΗ - ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΤΟΥΛΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ήµαρχος Σητείας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ήµαρχος Σητείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΙΑΣ Ταχ. /νση : Π. Βαρθολοµαίου 9 Σητεία : 21-5 - 2014 72300 ΣΗΤΕΙΑ Τηλέφωνο : 28433 / 40501, 40546, 543 Fax : 28430 24584 Αριθµ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Λαµία, 30 Aπριλίου 2012 Αρ. Πρωτ. (οικ.) 48105/1284 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ

Λαµία, 30 Aπριλίου 2012 Αρ. Πρωτ. (οικ.) 48105/1284 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Λαµία, 30 Aπριλίου 2012 Αρ. Πρωτ. (οικ.) 48105/1284 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Κ Λ Ο Γ Η Σ Για την ανάδειξη των Ελλήνων µελών του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Κ Λ Ο Γ Η Σ Για την ανάδειξη των Ελλήνων µελών του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Α.Π.: Φ.500/ΑΣ 256 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Κ Λ Ο Γ Η Σ Για την ανάδειξη των Ελλήνων µελών του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου Η ιευθύνουσα το Προξενικό Γραφείο της

Διαβάστε περισσότερα

Εργατ.Επαναστ.Κόμμα ΔΑΦΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ του Γεωργίου ΜΑΤΣΑΣ (ΜΙΧΑΗΛ) ΣΑΜΠΕΤΑΪ (ΣΑΒΒΑΣ) του Μπενάκη

Εργατ.Επαναστ.Κόμμα ΔΑΦΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ του Γεωργίου ΜΑΤΣΑΣ (ΜΙΧΑΗΛ) ΣΑΜΠΕΤΑΪ (ΣΑΒΒΑΣ) του Μπενάκη ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Χρήστου ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του Γεωργίου ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Σπυρίδωνος ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ιωάννη ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Τρύφωνος ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ του Ελευθερίου ΚΑΡΕΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

BHMA. της Aυτοδιοίκησης του Σαρωνικού & της Aνατολικής Aττικής Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και Eπικοινωνίας

BHMA. της Aυτοδιοίκησης του Σαρωνικού & της Aνατολικής Aττικής Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και Eπικοινωνίας Φύλλο 226 Έτος 19ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 BHMA της Aυτοδιοίκησης του Σαρωνικού & της Aνατολικής Aττικής Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και Eπικοινωνίας TΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ σελ. 4-6-10 ΞANΘOY

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τρίκαλα 15 09-2015 Αριθ. Πρωτ : 7874/172392

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Αρίθμ. 68/2015 ---------------------------------------- Ο Δήμαρχος ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Αρίθμ. 68/2015 ---------------------------------------- Ο Δήμαρχος ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 15 /01 /2015 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ. 2237 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αρίθμ. 68/2015 ---------------------------------------- Ο Δήμαρχος ΛΕΣΒΟΥ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 16/09/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π. 5485 ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ΠΔ 96/2007 «Δημοσίευση Προγράμματος ψηφοφορίας». 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ. 1 ΤΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ. 1 ΤΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ των συνδυασμών των υποψηφίων του Δήμου ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ για τις Δημοτικές Εκλογές της 18 ης Μαΐου 2014, όπως ανακηρύχθηκαν με την με αρ. 462/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ )

ΘΕΜΑ : Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ ) Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζευγολατιό : 15-09-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 15245 ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζευγολατιό : 15-09-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 15245 ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζευγολατιό : 15-09-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 15245 ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 22 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665414-5 FAX: (210)3665420 e-mail : pressoffice@pasok.gr Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2009 Το Εθνικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, στην

Διαβάστε περισσότερα