ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις"

Transcript

1 Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ ΤΗΛ.: ΤΗΛ. & FAX: ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΧΡΟΝΟΣ 27ος, Φύλλο 1266, ΤΙΜΗ 0,30 d ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Σελίδα 11 «ΜΕ ΟΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΛΥΝΟΥΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΑΣ» ΔΗΛΩΣΕ ΣΤΟΝ «Ελεύθερο ΔΙΑΛΟΓΟ» Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΕΤΣΗΣ Σελίδα 9 Εθελοντική Αιμοδοσία του Συλλόγου «Κοινωνική Σταυροφορία» Περιστερίου Σελίδα 4 Εκπρόσωποι Συλλόγων Γονέων, της Ένωσης Γονέων και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών «Έλλη Αλεξίου» στο 24ο Δημοτικό Σχολείο Σελίδα 21 ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ! Σύσκεψη ανέργων Περιστερίου με σκοπό τον κοινό αγώνα για τη διεκδίκηση των αυτονόητων για την αξιοπρεπή επιβίωσή τους Σελίδα 15 ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Μέσα σε «ηλεκτρισμένη» ατμόσφαιρα και υπό το άγρυπνο βλέμμα πολλών αστυνομικών, και στρατιωτικών στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις και η παρέλαση, για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου σε όλη τη χώρα. Στο Περιστέρι η κατάθεση στεφάνων συνοδεύτηκε από αποδοκιμασίες και συνθήματα κατά του φασισμού, διαμαρτυρίες και διαδήλωση ενάντια στο φασισμό, στην τρόικα, στα μνημόνια και στα νέα μέτρα. Αστυνομική δύναμη, που βρισκόταν στην Πλατεία Δημαρχίας και στην οδό Π. Τσαλδάρη, όπου έγινε η παρέλαση, παρακολούθησε τα γεγονότα χωρίς όμως να επέμβει. Στην εξέδρα των επισήμων, όπου στήθηκε η σημαία, κάθισαν ο Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος και εκπρόσωποι φορέων. Ο δήμαρχος Α. Παχατουρίδης και οι αντιδήμαρχοι δεν ανέβηκαν στην εξέδρα των επισήμων. 4ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Στις Σελίδες ΒΑΘΙΩΤΗΣ Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Σελίδες Λεωφόρος Κύπρου 4, Περιστέρι (Δίπλα στο ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ) t: , f: ΩΡΑΡΙΟ: ΔΕ-ΠΑ: 9 π.μ. - 9 μ.μ., ΣΑ: 9 π.μ. - 8 μ.μ. Σελίδα 24 Η δύναμη στην εκπαίδευση Για όλες τις κατευθύνσεις ΒΑΡΝΑΛΗ & ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

2 CMYK `ÌÒ 2 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 1 ÖÌÓÉØ ÖÜ 2012» À ¾ˆ ˆ» µ... À¾ ¾ð ØæÙÝ Û âýü Ì Û àª Ö ÆÙ ÓÖÚ Ñ Ø ÖÞÌ ØÖÜØ æú Ô. ` çøöü, Ö Ì ÙÛªÓÖÔ Ú ÖÜ â àùì ઠÙÌ ÌÑ ÛÖÔÛÆ ÌÚ ÔˇØØ ÖÜÚ ÓÌ Û Ú ÖÒçàØÌÚ ÓÌÛ ÓÖÙÞÌçÙÌ Ú Ñ Ì ÞÌ ØªÙÌ Ú ÔÖ ÞÛªÚ Ñ Ø ÆÚ. åþì ÑÆÔÌ ÆÔà æ Ì ÞÌ ØªÙÌ Ú, ÓÌÛ Õç ÜÛØÔ ÖÒÒâÚ ÓÌÛ ÓÖÙÞÌç- ÙÌ Ú. ß ÒÌçà ÓÌ ÛÖÔ ÞÆØÖ ÙÛ Ó ØÓ ØâÔ ÒØÔ Ñ æû Ô Ì ÞÌåØ Ù ÌÛÜÞ åôì, Ô Øˇà àú ÛÖÔ Ô ÑÆàý âòì Ì. ÌÒ ÑÆ ÛÖÔ ÔåÑ ÙÌ Ö ÞÆØÖÚ, Ñ ˇØÚ ÛÖÔ ÉتÑÌ çô ÓÖ Ñ Ñ Û ÖÔ ÓâÔÖ æ ÛÖÔ ˇÆÔ ÛÖ Û Ú ÓâÔ Ú ÑæØ Ú ÛÖÜ `ÖÝå Ú. Ö ØÆ ÖÔÖ ÛÖÜ ÖÔÌÓâÔÖÜ ÛâØ ªÛ Ô àú â àùì ઠÙÌ ÛæÙÖ ÑæÙÓÖ, ÒÒÆ ÌÔ Ó æøìùì Ô ÙØÙÌ Û Ô ÑæØ ÛÖÜ. íûù Ó Ú åôìû ÌÜÑ Øå Ô ÙÞÖÒ ˇÖçÓÌ ÙªÓÌØ ÓÌ Û Ô Ñ Ø Æ, Û Ô ÛâÒÌ ÔÛÒå ÖÜ ÖÜÒÌçÌ ÙÛ ÓÆÛ Û, ÌÔØ ÌÓÌåÚ ÑÆÔÖÜÓÌ æ,û Ó ÖØÖçÓÌ Ô ÜÙÑÖÒâßÖÜÓÌ ÛÖ âø Ö Û Ú, ÓÖÒÖÔæÛ ÔàØå ÖÜÓÌ àú Ô ÆˇÌ ÉÒÆÉ ˇ ÓÌÛ Ô ÙÛÌçÙÖÜÓÌ Ì Ú Ûæ ÖÔ... ÞÒÖÌØæ âô Ì Ø æôöú, Òç Ñ ÙÛÌÔ ÓæÚ. íûù ÓÌ Û Ô ÌÜÑ Øå ÝØæÔÛ Ù Ô ÓÆˇà ÓÌØ ÑÆ ØÆ Ó Û ÜÛª Û Ô Ü â- ØÖÞ ÔÛÒå ÖÜ ÓÌ Û Ô ÒÌ ÛÖÜØ å Û Ú Ñ ÔÌå 2000 ÒæÔ Ü Øæ ÑÆˇÌ ÓâØ. ØÆ Ó Û ÔÛÒÌå 2000 ÒæÔ åó Ñ ˇ ÓÌØ ÔÆ ÓâÙà Þ - Ò ÖÓâÛØàÔ ( ÌØå ÖÜ) ÙàÒªÔàÔ ( - ÌåàÔ). ÜÛª Ñ Ùå Ì Ô Ò Ó- ÉÆÔÌÛ 24 ØØÌÚ ÓâØ ÔçÞÛ, ÖÒæÑÒ Ø Û àª Ó Ú. ØÖÙÖÞª!! ÆˇÌ ÌØ ÛÛæ Ñ Òæ ÉÆØÖÜÚ ØÖÙˇâ- ÛÌ ÓÌØ ÑâÚ ÌÑ ÛÖÔÛÆ ÌÚ ÓâÛØ ßÙà- Ò ÔØÙÌàÔý. ÜÛª ÒÖ æô ÔÛÒå ÖÜ ÞØÌ Æ ÌÛ Û Ô ÝØÖÔÛå Ó Ú ÞÛÜ Æ ÌØ ÙÙæÛÌØÖ æ 31 ÌÑ ÛÖÓ- ÓçØ ÝÖØâÚ ÛÖÔ ÞØæÔÖ. `ÑÌÝÛÌåÛÌ àú Ñ Ö Ö ÙÛæÚ ÌØ ÆÛ Ú ÓÌÛÆ æ ÑÆ Ö Ò Ñå ˇ ÑÖÜØ æû Ô Ñ ˇ ªÛ Ì Æ Ì Ô ÕÌÑÖÜØ ÙÛÌå. ÌØ ÙÙæÛÌØÖ ÉâÉ æû Ô ÌåÔ Ì - ÝÖØÛ ÙÓâÔÖÚ Ô ßÜ ØÌÛÌåý Ñ Ì- Ø ÛÛæ ÙàÓ Û Ñæ ÉÆØÖÚ. ÒÖ æô Û Øâ Ì Ô ÑÆÔÖÜÓÌ Ô ÝÜÒÆÕÖÜÓÌ âô ÛâÛÖ Ö ÖÒçÛ ÓÖ ß Ì ÑåÔ ÛÖý Ó ÞÆÔ Ó. Û ØÞªÔ Ô ØâÞÖÜÓÌ ÙÛ Ô Ñ Ø Æ ÙàÙÛª ÛØÖݪ Ñ ÖÕÜ æôö. Øâ Ì Ô ÕâØÖÜÓÌ àú Ô ÒÌ ÛÖÜØ Ìå ÆØÛ, Û Ìå Û Ú (ÙÛÌÝ Ô å Òâ ÖÔÛ ) Ô Ø Óâ- ÔÖÜÔ ÔÖ ÞÛÆ. ßÒå ý ÛÖÜ åó ÛÖÚ (ÞÖÒ ÙÛÌØåÔ ) Ì ÑÆˇÖÔÛ ÙÛ ÛÖ - ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý É ÖÓ ÌØ ÙÛÌØ àû Ñ Ý ÓÌØ I ÖÑÛ Ù : I. À ` & ` ¾.. ÙÞ Ô µà ÌØ ÙÛÌ Ø - Ò FAX: Ñ ÖÛ Ú: À ¾` À ` ÌܡÜÔÛ Ú, ˆ ÌܡÜÔÖÚ ˆÒ Ú: ` À ` ØÌÜÔÌÚ-ÀÌ ÖØÛ ˆ À Ü Ö Ø ÝÌ Ö: ÌØ Ô ÖÜ 7 ˇ Ô - Ò.: Ò/FAX: ÌØ Ô ÖÜ 7 - ˇ Ô ÑÖ `ÜÔÌØ ÛÌÚ:»» ¾ˆ MAÀ ¾ˆ. ˆ ` Û Ù ÙÜÔ ØÖÓ : 10 ˆÀ ÞØÓ Û ÛàÔ ÌåàÔ Ñ âûù ÜÛÆ ÉÖÜÒØÔÖÜÔ, æ àú Û ÆÒ Û ÙÛ Ú ÙàÒªÔÌÚ ÔÌØÖç. æû Ô Û ÙÛÌÝ Ô å ÉÖÜÒØÙÖÜÔ, Ô ØˇÖÜÓÌ ßÉÆØÖÚý Ñ æôö ÙÛÖ ÙÛªˇÖÚ. æûì âþöüóì Û Ô ÙÛ ˇÆ Þ ª Û Ô ÙÛÌÝ Ô å ÔÌ ÆØÑÌ. Û Ô ÞÖÒ ÙÛÌØåÔ, Ö Ì ÙÛªÓÖÔÌÚ ÒâÔÌ àú ÙÌ ÓÌ ÆÒÌÚ ÜÑÔæÛ ÛÌÚ ÌåÔ Ö ÞÌ ØæÛÌØÖÚ Øç ÖÚ ÛÖÜ ÖØ Ô ÙÓÖç Ó Ú Ñ ÛÖ Ò ÛªØ Ö ÛàÔ ÌåàÔ. ¾ Ì ÑÖå Ì ÙÛªÓÖÔÌÚ Ü ÖÙÛ Øå- ÖÜÔ àú Ö ÓÌ ÆÒÌÚ ÙÜ ÑÌÔÛØØÙÌ Ú ÞÖÒ ÙÛÌØåÔ Ú ÙÛÖ åó ÖÛÌÒÖçÔ Û Ô ÑÜØ æûìø Ûå Ñ Ø ÑÖç ÌÓ- ÝØÆ Ó ÛÖÚ Ñ ØÛ Ø ÖÙÑÒªØàÙ Ú. âé ÛÖ ÙØÓ Ó Ú Ô ÒÌ ÛÖÜØ- ªÙÌ ÙàÙÛÆ âþì ÔÆ Ñ æ ÑÆ Ö ÖÙæÛ Û ÞÖÒ ÙÛÌØåÔ Ú, Ö Öå ÌÔ Øâ Ì Ô Ü ÌØÉ åôì Û 220 Þ Ò. ÔÆ 100 ÑÜÉ. ÌÑ ÛÖÙÛÆ åó ÛÖÚ, Ñ Ó ÒÆÓÌ ÖÒ Ñª ÞÖÒ ÙÛÌØåÔ. Ü- ÙÛÜÞØÚ ÛØÖݪ Ó Ú ÙªÓÌØ ÌåÔ ß Ò ÓÓÜØ ÙÓâÔ ý æ ÞÖÒ ÙÛÌØåÔ, ÖÜ ÌÜÛÜÞØÚ Ó ÖØÌå Ô Û Ô Ö- ÉÆÒÒÌ ÓÌ Ñæ Ø Ô ÓâÙà Û Ú ÞÖÒªÚ. ÜÛæ Øâ Ì Ô ÓÌ àˇìå ÛÖ Ö- ÙÖÙÛæ ÛàÔ ÛØÖÝØÔ ÓÌ Òå Ñ Ô ÌåÔ ÛÖ 20 ÓÌ 30% ÛàÔ ˇÌØÓå àô ÖÜ åøôöüóì ÓÌØ ÙåàÚ.»ÆÒ ÙÛ ÛÖ 80% Û Ú Ì ÛØÌ æóìô Ú ÖÙæÛ - Û Ú Ò ØÔ Øâ Ì Ô ÌåÔ ÖÒÜ Ñæ- ØÌÙÛ ª ÓÖÔÖ ÑæØÌÙÛ (ÌÒ æò ). ØØÛÌ ÌØ ÙÙæÛÌØÖ ÌÒ æò Ö Ñ ßÆØ. Ü Æ æþ ÌØ ÙÙæÛÌØ æ çö Û Ô ÌÉ ÖÓÆ. íô Ü æ ÌØ âþì 250 Þ Ò ÖÙÛæ Ø ÓÓ ÞÖÒ - ÙÛÌØåÔ Ú, ÖÙæÛ Û ÓÌ ÆÒ åûìø Û Ú ØÖÞàØ ÓâÔÌÚ Ò ÑåÌÚ. Æ- ÔÛàÚ Ô ˇâÒÌÛÌ Ô ÝÛÆÙÌÛÌ Û 100 ÞØæÔ ÞØÌ Æ ÌÛ ÆÙÑ Ù Ñ Ì - ÒÌ ÓâÔ å Û. ¾ Ò Öå ÛàÔ Ñ Û Ú ÜØØ Ú ØÖÜÙå Ù Ô Ó ÌÔÛÜ- àù Ѫ çõ Ù ÙÛ Ó ÑØÖ àå ØØÛ ÝÖØÆ ÙÛ Ú ÓâØÌÚ Ó Ú æ ÛÖ 1954 âàú ÙªÓÌØ, ÖÜ Ö å ÌÛ ÙÛ ÓÌåàÙ ÛÖÜ Ñ ÔåÙÓ ÛÖÚ, ÙÛ Ô Ü Ì Ôª ÛØÖݪ Ñ ÙÛ Ô Û ÜÛæÞØÖ- Ô çõ Ù Û Ú ÜÓÔ ÙÛ ÑªÚ. åô Ì ÖÔæÚ àú Ö ÙÑ ÓØÖ ÖÜ ÛØØÔÌ ßÆØ ßÜÞØªÚ ˇÆÒ ÙÙ Ú âþöüô Ñ Ø Ö ØÖÙÛ ÛÌÜÛ Ñª ÞÖÒ - ÙÛÌØåÔ ÜÛæ Ñ ÌÔ ˇ åôöüô ÌÓÝØÆ Ó Û. ( Û Ô å ÞÖÒ ÙÛÌ- ØåÔ ÒâÔÌ àú âþì Ñ ÌØ ÝØÖÔ - ÓâÔ Ù Ø âò ). ÔÛåˇÌÛ Ö ÔÖå Ñ Ö Ò Ô Öå ÖÜ ÛØØÔÌ ÆݡÖÔ, ÖÒæ Þ ÑØâ Û Ñ ÆÒ Û, âþöüô Û Ô Üß ÒæÛÌØ ˇÔ Ù ÓæÛ Û æ ÌÓÝØÆ Ó Û ÙÛÖÔ ÑæÙÓÖ. åù Ú Ö Ì ÙÛªÓÖÔÌÚ ÙÜÔ ÙÛÖçÔ ÙÑÖÜÓ Øå Ñ ÙÖÒÖÓæ Ûå ÌØ âþöüô âô Ì Ñæ ÒÆ ÖÜ âþì Ì Ñª ØÆÙ ÙÛ ÓÖ ÌÛÆÒ Ñ Ó Ú ØÖÙÛ ÛÌçÌ æ ˇØÖÓÉØÙÌ Ú Ñ ÌÓÝØÆ Ó Û. Û»ÌÙæ Ì Ö ÌÑÛæÚ æ Û Ù Ø âò, ÛÙ ÖçØ Ñ ÛÖ Ó ØÓ ÖçÔ âþöüô ÜÛæ ÛÖ ÒÆ ÖÜ ÌåÔ ÌÜÌØ ÌÛ Ñæ Û Ô Ñ Ø Æ. `ÜÓ âø ÙÓ : æ ÛÖÜÚ ÓÌ Òç- ÛÌØÖÜÚ ÌÞˇØÖçÚ Û Ú Ñ Ø ÆÚ ÌåÔ ÞÖÒ ÙÛÌØåÔ ÖÜ Ù Ô... ÖÜØå ÉÖÜ- ÒØÔÌ Û Ú ØÛ ØåÌÚ Û Ú Ñ Ø ÆÚ Ñ ÛÖÜ Ì ÑÌÝÆÒÖÜ. ˆ Ì Ôª ÛØÖݪ ÒÖ æô, ÓÌ ßÆØ, æù Ø, Ò Þ Ô ÑÆ, ÝØÖçÛ Ñ ÙàÓ Û Ñª ÆÙÑ Ù ÌåÔ ÜÛÆ ÖÜ åôöüô Ó ÑØÖ àå ÌÔØ ÑÆÔÖÜÔ Ö ÌçÑÖÒÖ ÛÖ âø Ö Û Ú Ñ Ø ÆÚ. æóàú Øâ Ì Ô ÖÝÌç- ÖÜÓÌ ÛÖ Æ ÞÖÚ Ñ Û Ú ÓÌ ÆÒÌÚ ÙÜ Ñ ÔªÙÌ Ú, æ àú ÌØå ÛàÙ ÑÆ- Ö ÖÜ ÌÓ æøöü ÖÜ ÑâØ ÙÌ ÌÜØØ ÙÛÖ ¾ ¾. Ì ª ÌåÞÌ Ñ Ø- Ñæ ØæÉÒ Ó, ÜÔ åñ ÛÖÜ ªÛ ÙÌ Ô ÛÖÜ ÛÖ Ì Ö Ö ÑÖ ÌÔÌ - ÑæÚ ÛØæÚ. ÜÛæÚ ÝØÔ ÕÌ ÛÖÔ âó ÖØÖ. - åòì ÓÖÜ Ô ÑâØ ÌÚ ÙÛÖ ¾ ¾ ÌÜØØ, Û ˇ âñ ÔÌÚ; Ö âó ÖØÖÚ: -» ÑÆØ ÛØâ ÓÖÜ Ñ ÙÛÖ Òæ Ö Û Ú Û ÓªÚ ÓÖÜ ˇ ÙÖÜ â Ô Û...Ó ÙÆ. ¾ ÛØæÚ âô ß ý ØæÒ ÉÌ Ô Ì, Ñ â ÌÙÌ ÕÌØæÚ. ÜÛæ ØÖÙâÞÌÛÌ Û Ô Ñ Ø Æ Ù Ú. ÑÛæÚ ÛàÔ ÆÒÒàÔ Ó ÑØ Æ Ñ æ ÓÌ ÆÒÌÚ ÙÜ Ñ ÔªÙÌ Ú. À À¾» À¾ `»»» À¾` ¾À ÒÌ Õ ÌØ ÛÌØÖ ØÖÌ Ø- ÞÌÛ Ö Û Ô ØÞ ÌÒÒ Ô - Ñ ÒÌ Õ ß ÌØ ÛÌØÖÚý ÖÜ Ù Ó ÔÌ Ô ÖÚ Ö Ö Ö ÖÚ ÌØ - É ÒÒÌÛ Ö ÙÌ Ø Ñ ÖÔàÔ. Ö ÌØ ÛÌØÖ Ì ÙÌ Ø ÌÛàÔ ÖÛÌÒÌ Ì Ô Ô ÖÙ - ÙÛÖ ÙÛÖ ÞÌ Ö Û Ú ÙÜ ÞØÖÔ Ú ÌÒÒ Ô Ñ Ú ÑÖ ÔàÔ Ú. ÖÛÌ- ÒÌ Ù Ó Ñ Û ÛÌˇÌ Ô Ñ ˇÌ ÖÒÜÙÜ ÞÔ ÙÛ àô Ì ÛÌ ØÖ- ÑÌ Û ÓÌ Ò ÙÛ Ñ ÖÒ Ì ÛÌ ÛÖ Ö ÖÓ ÑØÜÙÓÌ - ÔÖ ÞàØ Ö. ØÖÙÝÖØ ÛÖÜ Ì Ô ÛÌØ ÙÛ ÓÌ ÒÖÜÚ Ñ Ó ÑØÖÜ Ú Ö Û Ò ˇØ Ô - ÔàÙ ÛàÔ ÌÝ ÓÌØ àô ÓÌ ÞØ Û Ú ÌÒ Þ ÙÛÌÚ Ò ÞÖÜ Ì Ú ÛÖÜÚ Ò Ò ÖÜ ÛÌ ÖÜÚ ÌÒ ÛÌÚ ÛÖÜ. Ô Ó ÑØÖ Ñ Û ÙÛ Ó ÓÌ ÜÙ Ô ÒÖ ÛÖ ÓÌ ÌˇÖÚ ÛÖÜ ØÖÙÝÖØ ÛÖ Ö Ö Ö Ì ÞÌ Ó àôöé ÙÛÖØ. Ö Ñ Û ÙÛ Ó ÜÛÖ ˇ Ó ÖØÖÜ Ù ÓÌ Ô Ñ ÜÞ ˇÖÜ ÓÌ ÖÛ ÖÛÌÒÌ Ó Ñ ˇ Ø ÌÒÒ - Ô Ñ ÛÌØÖÛ Û Ñ ÓÖÔ - ÑÖÛ Û. ¾ Ø ÖÔÛÌÚ ÖÜ Ö Ù Ô ÙÛ Ô Ñ ˇ Ì ØàÙ ÛÖÜ Û Ô Ó ÓÖØÝ Ö ÑÖÔÖÓ Ñ Ú ÔÛ ÓÖ É Ú ÛÖÜÚ Ô - ØÖÜÚ ÖÒÌ ÓÖÜ Ñ ˇàÚ Ñ ÛÖ ÌÓ ÖØ Ö ÛÖÜ Ñ ÔÖÜ ÖÜ ØÖ- ÙÑÖÓ Ì ÓÌ Ò Ì ÙÖ ÙÛÖÔ ÑØ Û ÑÖ Ó Þ Ô ÙÓÖ. Ì É ØÞ Ñ ÛÖÜ ÓÖØÝ Ñ Ö Øà- Û ØÞ ÑÖÚ ÛÖÜ ØÖÖØ ÙÓÖÚ ÓÌ- ÛÖÜÙ àˇ Ñ Ô Ø Ñ ÞàØ ÚÖ- ÓàÚ Ô ÌÕ ÒÌ ÝˇÌ Ò ØàÚ Ö ÛÌØÖÚ Þ Ø ÑÛ Ø Ú ÛÖÜ ÖÜ Ì Ô ÛÖ Ò ÔÌÓ ÖØ Ö Ó - ÑØàÔ ˇàÔ. `Û Ü ÙÑÖÒ ÓÖÙ ÖÔÖ- Ó Ñ ÙÜ ÑÜØ ÖÜ É àôì ÜÛ Û Ô Ì ÖÞ ÞàØ Ó Ú Ö ÌØ ÛÌØÖÜ ÞÖ ÔÛ ÓÌÛà - ÖÜÔ Ñ ÜÛÖ Ó ÜÙ Ô ÒÖ- Ö ÑÖÔÖÓ Ñ ÑØ Ù ÌÔà Ì - ÒÌ ÖÔ Ì ØÞÖÔÛ ÔÛ ÓÌ Ûà Ö Ñ ÓÌ Ì ÖÕÖÜÚ Ò ÙÛÌ Ú ÖÜ ÛÖÜÚ Ì ÒÖÜ Ô Û Ú ÌÔ ÞØÌ Ú ÛÖÜÚ Ì Ù Ø ÕÌ Ú. Ì ÖÔÖÚ ÖÜ ÖÒÒÖ Ö ÜÛÖÜ ÚÌ ÞÖÜÔ Ò - ØàÙÌ Ñ ÓÌ Û à ÛÖÜÚ. Ö Ó ÑØÖ ÜÛÖ Ó Ñ ÓÌÛ ÓÖØÝàÔÌÛ Ô ÒÖ ÓÌ Û Ú Ñ Û Ô ÒàÛ ÑÌ Ú ÙÜÔ ˇÌ ÌÚ Û Ú ÌÒÒ Ô Ñ Ú ÑÖ ÔàÔ Ú Ñ ØÖÙ ØÓÖ ÌÛ ÙÛ ÌÑ ÙÛÖÛÌ Ì ÖÓÌ Ô ØÖÑÌ ÓÌ ÔÖÜ Ô - ÙÝ Ò ÙÌ Û Ô ÌÒ ÛÌ ÛÖÜ Ñ Û Ì ÙÖ ÛÖÜ. ØÖÙˇ Ý - ÜØ ÒÒ Ô, ÌÜ ÌÔ Ñ Ñ Ì Ì Ø - ÓÌ Ô, Ô Ò ÓÉ ÔÌ Û Ú ÉØ ÔÌ Ú à- ØÌÚ, Ò Ñ àóì Ô ÑÜ- Ø, Ö Þ Ñ Û ÑÖ Û. Ù Ú Ô Ò ÓÉ ÔÌ Ù ÌØÖ Û ` ÉÉ - ÛÖÑÜØ Ñ. ÒÌ Ýà- ÔÖ Ì ÑÖ ÔàÔ Ú: ØÌÙ ˇàÔ ØÖÚ àò Ù Ì Ô Ì Ô Þ Ø ÑÛ Ø ÙÛ ÑÖ ÔàØ ÙÓ ÖÜ ÙÜÔÛÌÒÌ ÙÛ É àù ÓÖÛ Û ÛÖÜ. ÜÛÖÚ Ö Ø ÖÔÛ Ú Ö ÙÌ Ñ ÙÛ Ô ÒÒ Û Ú ØÞ ÛÌÑÛÖÔ - Ñ Ú ÛÖÜ Ñ ˇàÚ Ñ ÙÛ Ô Ì Ì - ÑÛ Ù ÛÖÜ ÞàØÖÜ ÖÜ Ñ Û - Ò ÓÉ ÔÌ ÓÌ Û Ô ØÖÙˇ Ñ Ñ ÝÖØàÔ Ó Þ Ô Ó ÛàÔ Ö àú ßÜ Ì àô. ÛÙ ÙÜÔ ÔÛ ÓÌ ÙÜ- ÞÔ Û ÒÌ ÖÓÌÔ ßÑ ÖÙÑ ý, Û Ö Ö ÖÛÌÒÖÜ Ô Ì Ô Ì ÖÚ Ó Ô Ó ØÑÌÛ Ö ÖÜ Ñ ÔÌ Ú Ó Ö- ØÌ Ô ÉØÌ ÖÒ Û ˇ Ô Ù ÙÛ Ó. ÜÛÖ ÌÕ ÙÝ Ò - Ì Û Ô ÔÛ àô ÙÛ ÑÖÛ Û ÛÖÜ ÒÒ Ø ÒÒ Ò Ü Ö- Ø ÓÓ Ì Û Ô Ì Ö ˇ Ù ÖÛ Û ÌØ ÛÌØÖ ˇ ÖÛÌÒÌ ÛÖ àûìøö ÓÌ ÒÒÖÔ Ì Ô ÙÛÖ - ÞÌ Ö Û Ú ÙÜ ÞØÖÔ Ú ÌÒÒ Ô Ñ Ú Ø Ó Û ÑÖÛ Û Ú. Ñ Ò Õ ØÖÑ ÒÌ ÛÖ Ì- ÖÔÖÚÖÛ ÖÒ Û ÌÓ ÖØÌÜ Ó Û ÞàØ ÔÌ ÓÌ Ù ÙÌ ÜÛÖ ÛÖ Ó - Ñ Ñ Ì Ô Û ÑÛÖ Ö ÓÌ - Ô ÓÌ Ó ÓÖÔ Ñ Û Õ, àùûì Ö ÌØ ÛÌØÖÜ ÞÖÚ Ô Ó ÖØÌ Ô Ì ÞÌ Ó ÔÌÛ ØÖÙÉ Ù ÙÌ Ñ ˇÌ Ì ÖÚ. ÑÛÖÚ ÖÓàÚ Ö Û Ô ÛÌØ - ÙÛ Ö Ñ Ò ˇàÔ, ÖÒÖ Ì ÒÕ Ú ÖÛÌÒÌ Ñ ÙÜÓ ÌØ - ÝÖØ ÛÖÜ ÌØ ÛÌØÖÜ ÞÖÜ, Ö Ö Ö ÖÚ ÓÌ ÌØ ÙÙ ÌÜ Ì ÔÌ Ñ Ñ ÒÖÙÜ Ô Ì Ô ØÖˇÜÓÖÚ Ô ÔÛ ÙÌ ÙÌ Ñ ˇÌ ÌØàÛ - Ù ÖÜ ÛÖÜ Ü ÖÉ ÒÒÖÜÔ Ñ Ô ÌÕÜ ØÌÛ ÙÌ ÙÌ Ñ ˇÌ ÜÙÑÖ- Ò ÛÖÜÚ ÌØ ÙÛ ÑÖÜ Ú ÒÒ Ñ ÛÖÜÚ ÛÖÜØ ÙÛÌÚ. ÖÒÒÖ Ö ÛÖÜÚ ÖÑÛ ÛÌÚ ÜÛàÔ ÛàÔ Ó ÑØàÔ Ñ Û ÙÛ Ó ÛàÔ ÑÜØ àú ÖÙÖ ÌØ ÖÔÛ ÙÌ ÑÌÔÛØ ÑÌ Ú Ò ÛÌ ÌÚ ÛàÔ ˇ - ÔàÔ Ì ÞÖÜÔ É àùì Ñ Ì ÞÖÜÔ ÔÌ Ó ØÛÜØÌÚ ÖÒÒàÔ Ù Ó - ÔÛ ÑàÔ Ì ÖÔÖÛàÔ Û Ú ÙÜ ÞØÖ- Ô Ú ÌÒÒ Ô Ñ Ú ÙÛÖØ Ú. ¾ Û Ô ÌÚ ÛÖÜ Ò ÖÜ ÌÒÒ Ô ÑÖÜ Ñ Ô Ó ÛÖ Ø ÝÖÜ - Ô Ì ÑÔÜ ÖÜÔ Ñ Ì Ô ÑÖÓ ÙÛÖ ÞÌ Ö. Ö ÌØ ÛÌØÖ Ì ˇÌ- Û ÛÖ ÓÖÔ ÑÖ Û ÒÌ ÝàÔÖ Û Ú Ì ÛÖÔ Ú Ñ Ö ÌØ ÛÌØÖÜ ÞÖÚ Ô Ò ÓÉ ÔÌ Ñ ÞØÌ Û ÒÌÝà- Ô Û ÑÖÓ ÙÛ Ó ÔÜÓ - ÛàÔ. Ö ÌÚ ÖÓàÚ ÝÖØÌ Ú ÛÖÔ ØÖÜÙ ÖÜÔ Ñ ÔàÙÛ Ö- ÒàÔ ÛàÔ ÓÜÙÛ ÑàÔ ÛàÔ Ì ÛÖ- ÔàÔ, Ì ÖÔÖÚ ÖÜ ÛÖÜ Ì Ì ÛØÌ- Ì Ô Ñ ÔÌ ÑÖ ÔàÔ Ñ ÙÞÖÒ ÛÖÜÚ ÔÛÌÚ ÓÌ Ñ ÞàØ Ú ØÖˇÌÙ. ÖÒÒÖ ÔˇØà Ö ÙÛÖ ØÖÙà Ö ÛÖÜ ÌØ ÛÌØÖÜ ÞÖÜ ÉØ ÙÑÖÜÔ ÛÖÔ ÔˇØà Ö ÖÜ ˇ ÔÛ ÒÒ ÕÖÜÔ Ó ÌÙÛ Ñ Ò - ÓÌ Ø Ñ ˇ Ì ÞÖÜÔ Ó ÖÒ Ö- ÒÌ Û ÙÜÔÖÓ Ò ÙÛÖ ÞÌ ÛÖ- ÙÖ ÜÙÌÜ ØÌÛ ÓÌ Ù ÙÛÖÜÚ ÕÌ - ÝØÌÔÖÜÚ ØܡÓÖÜ Ú à Ú ÛàÔ ÙÜ ÞØÖÔàÔ ÙÛ ÑàÔ ÓÌ ÒÖÜ- ÖÒÌàÔ. ÖÙÖ Ö Ó Ú ÌÔ ÑÖÜÉ Ò ÓÌ Ô ÓÔ ÙÌ Ú Ö Û Ú ÓÖÔ ÑÌ Ú Ò ÞÖÜ Ì Ú ÖÜ ÖØ ÓÌ Ö ÛÖ Ó ÑÖ ÜÛÖ Ó Ñ ÖÜ Ì ÑØÜÉÌ Ó Ò ˇàØ ØÖ ÖÔÛàÔ Ñ ÓÖÔÖ àòöü Ù Ô ÛÖ ÌÔ ÝÌ ØÖÔ ÛàÔ Ô Ò ÑàÔ Ì- Ò ÛàÔ. ÙÛ Ú ÓÌ ØÌÚ Ó Ú ÖÓàÚ Û ÙÛ Ó ÛÖÜ Ô, ÌØ ÌØ ÖÔÛ Ñ ÖØ - ÖÜÔ Ó Ñ Ñ ÓÖÔ Ñ ØÖ ÖÔÛ ÜÛ ÖÜ ÉØ ÙÑÖ- ÔÛ ÙÌ ÌØ Ö Û ˇÌ Ù Ô ØÖÙÌÒÑÜ ÖÜÔ ÛÖ ÌÔ ÝÌ ØÖÔ ÛÖÜÚ. ÒÒÖÛÌ Ò ÔÖÔÛ ÙÜ- Û ÙÌ Ú Ì ÛàÔ ÙÜ Û ÙÌàÔ Ôà ÙÌ ˇÌ Ó Û Û Ú ÙÜ ÞØÖ- Ô Ú Ì ÙÌÖ Ø Ý Ú, ÖÒ Û - Ñ Ú Ñ ˇÒ Û Ñ Ú Ì Ñ ØÖÛ - Û Ú. Ô ÜÙÓ ÖÒàÔ ÜÛàÔ ÛàÔ ÙÜ Û ÙÌàÔ ÖÛÌÒÖÜ ÔÖ Û Û- ÒÖ ÛàÔ ÌÝ ÓÌØ àô ÖÜ ÑÖ- ÙÓÖÜ Ô ÌØ ÓÌÛØ Ñ Û Ô ØÖÙÖß ÛÖÜ ÌØ ÛÌ ØÖÜ Ñ ÝÜÙ Ñ ÖÙÑÖ ÖÜ Ô ÙÛ Ô ÖØ ÛÖÜ ÌÔÛÜ ÖÜ Ñ ÖÞ ÙÛ Ò ˇØ - Ô ÔàÙ ÛÖÜ. Ô Ñ Û ÑÒÌ ÛÖ ÌØ ÛÌ- ØÖ ÔÛ Ô ÑÒ Û Ú ÌÑ ÙÛÖÛÌ ÙÜ ÑÜØ ÌÚ Û Ú ÌÒÒ Ô Ñ Ú ÑÖ - ÔàÔ Ú Ñ É Ù Ñ ÛÖÜ Ì à- Õ Ì Ô Ñ ÙÛÖ ÓÌ ÒÒÖÔ Ô ÖÛÌÒÌ ÙÌ Ì Ô Ñ Û ÙÛ Ó Ö- ÖÜ Ö ÌÒ Û Ú ˇ Ì ÞÌ ÓÌÙ Ñ ÌÜ ÌÔ Ñ ÌÕÜ ØÌ Û Ù Ì Ì Ø ÓÖÚ ÛÛ Ñ Ú ¾ÙÖ ˇÌÒÌÛÌ Ô Ö Ø ÙÌÛÌ Ö Û Ô Ö Ô ÞÛ Ñ ÛÓÖÙÝ Ø Û Ú ÖÒ Ú, ÌÒ ÛÌ ÙÛ Ì ÌØ ÓÖ (»Ì. ÌÜÑÖ) ÓÖÒ Ú Ó Ù àø Ö ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ.» ÖØÌ ÛÌ Ô Ñ ÔÌÛÌ ÛÖÔ ÌØ ÛÖ Ù Ú ÙÛ Ô ÔÌÓÖØÝ Ø Ò Û Ú Ñ Ô ØÌÛÌ ÛÖÔ Ñ ÝÌ ÛÖ Ô ßÜÑÛ ÑÖ Ù Ú ÙÌ Ñ Ö Ö Û Ú Ø ˇ Ò ÙÙ ÌÚ Ñ ÝÌÛÌØ ÌÚ ÓÌ Ý Ò ÑÌÚ Û ÓÌÚ. Ù Ú Ô ˇÌÒÌÛÌ Ý ÛÖ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÝØÌÙÑÖ ß Ø Ñ ÒÒÖÜÚ ÔÖÙÛ ÓÖÜÚ ˇ Ò ÙÙ ÔÖÜÚ ÓÌ Ì ÌÚ ÙÌ ÑÖÔÛ ÔÌÚ Û ÉÌØÔÌÚ. ÑÖÓ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÖÒÒ Ó Ô ÙÌØÉ ØÖÜÔ Ó Ø ÖÒÌÚ, Ó ÝÛÌÑ, ÛÙÌÚ Ñ ÝÖØÌÚ Ö Ñ Ò ÌÚ. ÑÒÌÑÛ ÑÖÜ Ô, ÒÖ ÑÌÚ Û ÓÌÚ. ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø, ØÖÙÌØÖ Ó Ô Ö ÙÛ Ô Ñ ˇ Ø ˇ Ò ÙÙ, ÓÌ ÌÒÌܡÌ- Ø Ì ÙÖ Ö ÙÛ Ô Ò!

3 Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 3 Ανακοίνωση Λόγω της μεγάλης έκτασης του θέματος της παιδείας, που συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, και του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πέμπτης 25 Οκτώβρη, ενδιαφέρουσα, από πολλές πλευρές, αναλυτικά στο επόμενο φύλλο μας! Μ.Μπ. Και είχε δίκιο! Η αντιδήμαρχος Νεκταρία Ευσταθιάδου είχε δίκιο «βουνό» κατά την τοποθέτησή της στη συζήτηση για την Παιδεία στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Τετάρτη 24 Οκτώβρη, στο σημείο που είπε ότι οι εκπρόσωποι των φορέων παρευρέθηκαν, είπαν την άποψή τους και... έφυγαν, χωρίς ν ακούσουν την άποψη των αιρετών. «Φωτεινές» εξαιρέσεις υπήρξαν, βέβαια, προς τιμήν τους που παρέμειναν ως το τέλος της πολύωρης συζήτησης! Έτσι έπρεπε να κάνουν όλοι! Μ.Μπ. «Εμπλοκή» και στο Περιστέρι! μπλοκή», λέξη που πολύ «φοριέται» «Ετελευταία και στο Περιστέρι την Πέμπτη 25 Οκτώβρη, και μάλιστα στην παράταξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μεταξύ των δημοτικών συμβούλων Η. Ψυρόγιαννη - Σ. Μουκουβίνα - Α. Πλέστη, για το θέμα της προμήθειας ελαστικών και τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού. Τέθηκε από τον κ. Μουκουβίνα και τον κ. Πλέστη, θέμα διαφάνειας και ο κ. Ψυρόγιαννης έθεσε θέμα επί προσωπικού και στην ουσία «ζήτησε το λόγο» υπεραμυνόμενος τη διαφάνεια στον τρόπο προμήθειας. Απαίτησε από τον κ. Μουκουβίνα ν αποσύρει την ερώτηση και μίλησε για άψογη συνεργασία με τα άλλα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, στην οποία συζητήθηκε και αποφασίστηκε το θέμα. Φορτισμένος συναισθηματικά από τη φράση του κ. Πλέστη «να καθίσετε απέναντι (Σ.Σ. εννοώντας στην πλευρά της διοίκησης) κ. Ψυρόγιαννη, εδώ και καιρό αυτό έπρεπε να κάνετε» αποχώρησε για λίγο από την αίθουσα και επανήλθε αργότερα όπου παρέμεινε ως το τέλος της συνεδρίασης. Η εμπλοκή αυτή, ως φαίνεται, θα φέρει ρήξη στην παράταξη! Ήταν «δρομολογημένη» η εμπλοκή; Θα δούμε! Μ.Μπ. Διώξεις στον τύπο! Μετά την διακοπή της εκπομπής «Πρωινή ενημέρωση» στην δημόσια τηλεόραση των δημοσιογράφων Κ. Αρβανίτη και Μ. Κατσίμη, λόγω «υπαινιγμών» προς τον υπουργό Ν. Δένδια, για την υπόθεση ξυλοδαρμού συλληφθέντων διαδηλωτών κατά την κράτησή τους από την Ελληνική Αστυνομία, που αποκάλυψε η εφημερίδα Guardian, ακολούθησε η «κινηματογραφική» δίωξη και σύλληψη του δημοσιογράφου Κ. Βαξεβάνη για τη δημοσίευση της Λίστας Λαγκάρντ! Είναι φανερό ότι τίθονται θέματα συνταγματικών δικαιωμάτων, λογοκρισίας, ελευθεροτυπίας, δημοσιογραφικής δεοντολογίας, ελευθερίας του λόγου, καθώς και θέμα προσβολής της δημοκρατίας, όταν οι αρμόδιες αρχές κινούνται από πολιτική σκοπιμότητα και προς συγκεκριμένη κατεύθυνση της προστασίας ισχυρών παραγόνων, όπως είπε και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Μ.Μπ. ΠΑΡΤΕ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ, ΠΙΚΡΗ ΔΟΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑΣ!!! ο λούμπεν σύστημα εξουσίας αλληλο- αλληλοεκβιαζόμενο, δεν «Τεξαρτώμενο, μπορεί να κάνει την παραμικρή κίνηση. Εκτεθειμένη η μια ομάδα στην άλλη, κάθε κίνησή τους αλληλοεξουδετερώνεται. Η μικρή Κολομβία της Μεσογείου υποδέχεται το δυσκολότερο χειμώνα της ιστορίας της»!!! Ένα προαναγγελτικό απόσπασμα, από το υπέροχα καυστικό όπως πάντα editorial του Φώτη Γεωργελέ της καλής ATHENS VOICE!!! Με... την άδειά του και...την άδειά σας, παραθέτω ένα αυτούσιο «διαμαντάκι» -κριτική εικόνα της διαχρονικής πραγματικότητας αυτής της χώρας- στην... γνωστή γωνίτσα μου στη σελίδα 17 τουτουνού του φύλλου της καλής εφημερίδας του ΔΕΝ βαρέθηκε ακόμα να φιλοξενεί τις... ιδιοτροπίες μου!!! Σας περιμένω πάραυτα, σελίς 17 στο «ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΒΗΜΑ»! Μην αργείτε, γιατί... χανόμαστεεεεε... Μ.Κ. * * * ΑΛΛΟΙ ΠΑΝΕ...ΣΕ ΜΑΓΙΣΣΕΣ, ΣΕ ΧΑΡΤΟΡΙΧΤΡΕΣ... Να δούνε τι τους μέλλεται όλες τις νύχτες, την ίδια ώρα που εγώ ο... στοιχειωμένος, περιδιαβαίνω (και) εκθέσεις... αυτοκινήτων (!!!) στον πολύτιμο ελεύθερο χρόνο μου!!! Όμως, ΤΙ πιο... επιμορφωτικό, τι πιο... οφθαλμοανοικτικό, τι πιο... πνευματοδιευρυντικό, από το να γίνεσαι κοινωνός (κι όχι... της νύχτας και των διαπλοκών... νονός!!!) μιας σειράς παγκόσμιου ενδιαφέροντος γεγονότων! Και... εν μέσω κρίσης (θα μου πουν κάποιοι... άσπονδοι φίλοι μου) ποια είν αυτά; Να σας τα γνωρίσω! Στην αντι-προπέρσινη (σχήμα λόγου) έκθεση αυτοκινήτων, μας παρουσίασε η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, τους αερόσακους, τις ζώνες ασφαλείας και το ABS!!! Στην προπέρσινη μας παρουσίασαν τα ηλεκτρικά-υβριδικά οχήματα και τα υγραερίου! Στην περσινή έκθεση μας υποσχέθηκαν ακόμα πιο χαμηλούς ρύπους και φέτος μας εξέπληξαν με τα επιτεύγματά τους, σχεδόν όοοολες οι βιομηχανίες αυτοκινήτων, με κινητήρες 1000 cc μόνο (!!!) που αποδίδουν 120 και ακόμα περισσότερους ίππους!!! Κατέβασαν δε κατά την υπόσχεσή τους, τους ρύπους ανά λίτρο, σε επίπεδα θα λεγε κανείς... μη περαιτέρω! Αν και είμαι σίγουρος, ότι του χρόνου, στην επόμενη έκθεσή τους, θα έχουν κάτι ακόμα σημαντικό για να μας εκπλήξουν!!! Δεδομένου του ότι, όταν το νέο Golf για παράδειγμα, είναι 100 κιλά ελαφρύτερο από το προηγούμενο (το ίδιο ισχύει και για το νέο Clio, το Leon κ.λπ.) σημαίνει πως μόνο από το Golf, θα έχουν εξοικονομήσει προσέξτε! τόνους πρώτων υλών (!!!) για ένα και μοναδικό μοντέλο (εννοείται, εάν οι πωλήσεις του αριθμητικά, παραμείνουν ίδιες με το προγενέστερο μοντέλο του αντικαθιστά!!!) Ακόμα αυτό σημαίνει; Χιλιάδες τόνους (ΝΑΙ... ΤΟΝΟΥΣ γράφω και ακριβώς αυτό εννοώ) λιγότερους αέριους ρύπους στην ατμόσφαιρα!!! Ακόμα; Πως η VW (Φολκς Βάγκεν) θα επενδύσει μέχρι το 2016, προσέξτε παρακαλώ! Το ιλιγγιώδες ποσό των 62,4 δισ. ευρώ (!!!) προς την κατεύθυνση της δημιουργίας πιο «πράσινων» αυτοκινήτων!!! ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ!!! Αυτό θα πει, ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ και... ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ!!! Αυτό σημαίνει ακόμα; Μείωση εξόδων, βελτιστοποίηση των διαθέσιμων πόρων και επενδύσεις! Καλές και αποδοτικές επενδύσεις!!! Ταυτόχρονα με τον «ανώνυμο» μηχανικό των εταιρειών αυτών, που βγήκε αληθινός και απόλυτα συνεπής με ό,τι είχε υποσχεθεί και είχε αναλάβει προς διεκπεραίωση, «κολλάω» και την...κριτική μου προς το... πολιτικό προσωπικό, το... «περιώνυμο», το...»επώνυμο», το... «πρωτοσέλιδο» πολιτικό προσωπικό, που ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ και ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να διδαχθούν ΤΙΠΟΤΕ, από αυτό το... ελάχιστο παράδειγμα! Το παράδειγμα μιας ομάδας ανθρώπων που... φτιάχνουν απλώς... αυτοκίνητα, σε σχέση μ αυτούς τους κυρίους, που... διαχειρίζονται τα της χώρας ή τα της πόλης αντίστοιχα!!! Αλλά για να μάθετε περισσότερα περί των... αιτιών της... διαχρονικής κακοδαιμονίας μας, παρακαλώ σας και προσκαλώ σας! Σελίς 17 του παρόντος φύλλου! Κερνάω και (πικρό, όχι... «πικρόχολο») καφέ!!! Μ.Κ. * * * «ΑΝ» ΠΑΙΖΑΜΕ ΜΠΑΛΑ ΣΑΝ ΤΗΝ... ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ......Οι παίκτες της οποίας, πέρα από γνώση του αντικειμένου, και ταλέντο, και τεχνική, διακατέχονται κι από ένα ασίγαστο πάθος για την νίκη (ώστε να βάζουν στην... παράταση το γκολ της νίκης, όχι... σαν τους δικούς μας που... σέρνονται από το πρώτο ημίχρονο!!!) από μια σχεδόν φετιχιστική επιθυμία, να κάνουν κάθε Κυριακή, τους Βαρκελονέζους ευτυχισμένους, πιστεύετε πως, θα είχαμε ως χώρα (που μιαααα ζωή τα παρατάει...) την κατάντια που έχουμε σήμερα; Θα μου πείτε ΚΑΙ η Ισπανία βρίσκεται στο ίδια χάλια επίπεδο μ εμάς! Μα εγώ δεν μιλάω για την Ισπανία! Για την πόλη της Βαρκελώνης σας μιλάω και την ομάδα της, με...τους όποιους δυνατούς συνειρμούς!!! Και θα πω -αφού σας παραπέμψω για άλλη μια φορά στην... σελίδα 17,- πως εμείς εδώ, τη παροτρύνσει ΚΑΙ των κομμάτων της Αριστεράς, της... «προοδευτικής» Αριστεράς (!!!) κατά τ άλλα, ΕΙΜΑΣΤΕ... ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ!!! Παντού, σε κάθε δημόσια υπηρεσία, και ανεξαιρέτως επιπέδου ή σημασίας!!! Όταν! Στην Δυτική Γερμανία, από της εποχής του 70 ακόμη, επέβαλαν σε κάθε χώρο, σε κάθε βιομηχανία, στο δικό τους ευρύτερο και στενότερο Δημόσιο, ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ!!! Όταν δηλαδή, ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ... ΠΕΛΑΤΕΣ καταναλωτές των υπηρεσιών αυτών Α-ΞΙ-Ο-ΛΟ-ΓΟΥ- ΣΑΝ ακόμα και τον τελευταίο ιεραρχικά τμηματάρχη ή... ανθυποϋπάλληλο!!! Ούτως ώστε; Να ξέρει ο καθένας υποψήφιος χρήστης των υπηρεσιών αυτών, ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ! Η ΠΙΟ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ! Η ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ!!! Όταν βέβαια, εδώ στο... Ελλαδιστάν, «φάγαμε» τον κ. Πεπονή λόγω... «ασυμφωνίας» μας με το... ΑΣΕΠ (!!!), τον κ. Μπένο λόγω... ΚΕΠ (!!!), τον κ. Αλέκο Παπαδόπουλο λόγω... «άβολων» παρεμβάσεών του στα της υγείας και του ασφαλιστικού!!! Με τσ υγείες μας και... ΝΑ ΜΑΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ!!! ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ «λυκόπουλο» ακόμα, στην... υπηρεσία της κοινωνίας!!! ΥΓ. ΕΠΙ ΤΟΥ... ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ: «ΧΑΣΑΜΕ ΤΟ... CDάκι STOP»!!! Συνεχίστε να πληρώνετε τα σπασμένα ΜΑ-ΚΑ- ΚΕΕΕΕΣ (και εμού συμπεριλαμβανομένου)... Ο υπουργός... έχασε το CD με τη λίστα φοροφυγάδων στην Ελβετία, που του είχε ενεχειρήσει η ίδια η κα Λαγκάρντ! Καλά εμείς οι ΝΑΡΚΩΜΕΝΟΙ!!! Η κυρία Λαγκάρντ θα του την πει ή... θα μπει κι αυτή στο παιχνίδι του: «ΠΟΥΝ ΤΟ, ΠΟΥΝ ΤΟ, ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ, ΠΟΥΝ ΤΟ ΠΟΥΝ ΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΒΡΕΙΣ»; ΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕ ΠΟΛΥΕΤΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΑΡΧΑΙΑ - ΝΕΑ - ΕΚΘΕΣΗ - ΓΛΩΣΣΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - ΙΤΑΛΙΚΑ) ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ. ΤΗΛ ΚΙΝ

4 CMYK Σελίδα 4 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2012 Εθελοντική Αιμοδοσία του Συλλόγου «Κοινωνική Σταυροφορία» Περιστερίου Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διήμερη εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε ο Σύλλογος «Κοινωνική Σταυροφορία» Περιστερίου το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Οκτώβρη. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ι. Χειμάρας επεσήμανε τη μεγάλη συμμετοχή των συνδημοτών μας στην αιμοδοσία και ευχαρίστησε τους εθελοντές αιμοδότες για την πολύτιμη προσφορά τους και τους χορηγούς της αιμοδοσίας για την σημαντική βοήθειά τους. «Ευχαριστούμε πολύ όλους τους εθελοντές αιμοδότες για την ανταπόκρισή τους στο κάλεσμά μας. Ευχαριστούμε πολύ και την εφημερίδα σας, τον «Ελεύθερο ΔΙΑΛΟΓΟ», που από την αρχή μας στηρίζει στο έργο μας, 19 χρόνια τώρα. Η προσφορά των αιμοδοτών είναι πολύτιμη για το συνάνθρωπο και πρέπει όλοι να συμμετέχουμε εθελοντικά σ αυτό το σπουδαίο έργο». Επίσης, ο κ. Χειμάρας αναφέρθηκε στο μνημείο-αφιέρωμα στον Εθελοντή Αιμοδότη που ολοκληρώνεται, θα τοποθετηθεί στην πλατεία του Αγίου Αντωνίου. «Είναι μια χάλκινη ασπίδα που φτιάχτηκε με χρήματα του Συλλόγου και περιμένουμε και την ολοκλήρωση των εργασιών του χώρου που θα τοποθετηθεί, όπως έχει δεσμευτεί ο Δήμος Περιστερίου. Μ αυτό θα τιμήσουμε τον εθελοντή αιμοδότη αλλά και θα θυμίζουμε στους πολίτες πως πρέπει όλοι να συμμετέχουν προσφέροντας για το συνάνθρωπο». Ο κ. Χειμάρας αναφέρθηκε στην άψογη συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου «Αττικόν» καθώς και με το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» και τους ευχαρίστησε. Το σπουδαίο έργο του Συλλόγου, που πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια προσφέρει άμεσα όπου και όταν υπάρχει ανάγκη για αίμα, εξήρε και ο επικεφαλής της παράταξης «Περιστέρι Μαζί», υποψήφιος δήμαρχος Γ. Βαθιώτης που επισκέφθηκε το χώρο της Αιμοδοσίας, μαζί με την ιατρό Π. Τάρλα. «Ο κ. Χειμάρας κάνει μια αξιέπαινη προσπάθεια και με όλο το Σύλλογο επιτελούν ένα σημαντικό έργο. Είναι από τους πρώτους Συλλόγους Αιμοδοσίας στο Περιστέρι και η προσφορά του είναι σπουδαία. Ο Γ. Χειμάρας και η Φ. Αναγνωστάκη με εθελοντές αιμοδότες Ο Γ. Χειμάρας και ο Α. Αγγελόπουλος, με τους εθελοντές αιμοδότες Θ. Καλατζή και Δ. Καπίτσα Πρέπει όλοι μαζί να δώσουμε στον κόσμο το χαμένο όνειρο ζωής, να ξανακερδίσει τη χαμένη του αξιοπρέπεια. Έχουμε κατακτήσει ακόμα και το αίμα, ακόμη και το τηλέφωνο που παίρνουμε στον ΕΟΠΥΥ για να κλείσουμε ραντεβού με κάποιο γιατρό να το πληρώνουμε, και πολλές φορές πιο ακριβά από το φάρμακο που θα χρειαστούμε. Ήρθαμε σήμερα εδώ για να επιβραβεύσουμε το έργο του και να δηλώνουμε τη συμπαράστασή μας. Η αλληλεγγύη είναι σημαντική στη ζωή μας και θα πρέπει να αξιολογούμε τις κινήσεις μας» τόνισε και είπε πως θα συμμετέχει στην επόμενη αιμοδοσία του Συλλόγου και ότι είναι και ο ίδιος εδώ και χρόνια εθελοντής αιμοδότης. Ο κ. Χειμάρας ευχαρίστησε τους χορηγούς: την εταιρεία Goody s, την εταιρεία «Αύρα» και «Βίκος» και την Coca-Cola, τα ζαχαροπλαστεία «Passarella» και τον κ. Γ. Σπυράτο, γενικό χορηγό του Συλλόγου. Επίσης, ευχαρίστησε τους ιατρούς Ο Β. Ζεβλικάρης, εθελοντής αιμοδότης, η Π. Τάρλα, ιατρός, ο Γ. Χειμάρας, η Β. Χειμάρα, ο Γ. Βαθιώτης, ο Α. Αγγελόπουλος και η Φ. Αναγνωστάκη Ο Γ. Βαθιώτης με την ιατρό Π. Ντουραμάνη και το Γ. Χειμάρα Γ. Μπόλα και Π. Ντουραμάνη, τις νοσηλεύτριες Μ. Καραγκούνη και Κ. Λυσσανδροπούλου και την παρασκευάστρια Μ. Κοντάκη, καθώς και τον Χ. Τσέλιο, Υπεύθυνο στην Αιμοδοσία στο Νοσοκομείο «Αττικόν». Και, τέλος, αναφέρθηκε στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου και στην προσπάθεια που κάνουν για την επίτευξη των στόχων του: Σ. Αλεξοπούλου, Γραμματέας, Χ. Ασημακόπουλος, Αντιπρόεδρος, Α. Αγγελόπουλος, Ταμίας, Β. Χειμάρα, Υπεύθυνη Υλικού, και στην Φ. Αναγνωστάκη, η οποία είναι Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του Συλλόγου και Εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού. Συμμετείχαν στην αιμοδοσία οι εθελοντές αιμοδότες: Κοβάνης Ηλίας, Χάλκος Δημήτριος, Κομιανού Αικατερίνη, Φραγκούλη Μελπωμένη, Τελάλης Κων/ νος, Γκαντήραγας Γεώργιος, Νικολοπούλου Ειρήνη, Αγγελόπουλος Ματθαίος, Νικολοπούλου Παναγιώτα, Ράπτη Μάρω, Κυρόγλου Ηλίας, Καλλέργης Πέτρος, Κεφαλούρος Νίκος, Ροκα Πηνελόπη, Λίβας Παναγιώτης, Παναγιώτου Θεόδωρος, Δούλκαρης Μενέλαος, Κατσούλας Νικόλαος, Μπάρος Τριαντάφυλλος, Κολοβός Ιωάννης, Κολοβός Αριστείδης, Καστανιά Μαρία, Αγγελοπούλου Κωνσταντίνα, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Κωνσταντινίδης Γεώργιος, Παρασκευόπουλος Γεώργιος, Δαμίγος Ιωάννης, Μπικάκης Θεοφάνης, Οντονοχου Εϊντεν, Αγγελόπουλος Απόστολος, Καζάνας Δημήτριος, Χονδροθανάσης Κωνσταντίνος, Χαρτοματζήδης Οδυσσέας, Κωνσταντίνου Σπύρος, Μυαλάς Βασίλειος, Καραπιπέρης Γεώργιος, Λιαμπότης Αριστείδης, Αγγελόπουλος Αγγελής, Σιάχου Μερόπη, Πνευματικός Γεώργιος, Καζάνα Αικατερίνη, Κορώμης Σταύρος, Παναγιώτου Θωμάς, Καλατζής Αθανάσιος, Πανουσόπουλος Δημήτριος, Δημητροπούλου Ιωάννα, Αλεξοπούλου Σοφία, Θεοδωροπούλου Αικατερίνη, Κωστόπουλος Αθανάσιος, Βεργίνης Γεώργιος, Μποζώνα Ευδοκία, Τζανετάκου Ιμαρμένη, Κομνηνού Αικατερίνη, Σαϊντ Σβιτλάνα, Δήμου Ιωάννης, Τζηλίρας Χρήστος, Καπίτσας Δημήτρης, Δημήτσας Κων/νος, Τραγουστής Κων/νος, Γκόγκας Βασίλης, Γκαντήραγας Ιωάννης, Γκόγκας Αρίσταρχος, Μιχελαράκης Μιχάλης, Ζεβλικάρης Βασίλειος. ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΧΙ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Θ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Την Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012, στο Θέατρο του Σχολείου τιμήθηκε με λαμπρότητα το «ΟΧΙ του 40» από μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων. Μπροστά σε πλήθος επισήμων, γονέων και κηδεμόνων, εκπαιδευτικών και μαθητών, αναγεννήθηκε η υπερηφάνεια της ελληνικής φυλής με ποιήματα, τραγούδια και σκετς για το έπος της 28 ης Οκτωβρίου Οι λιλιπούτειοι μαθητές/ριες του Νηπιαγωγείου απάγγειλαν ποιήματα με το δικό τους, μοναδικό τρόπο. Η χορωδία του Δημοτικού Σχολείου ερμήνευσε γνωστά τραγούδια του 40 υπό τη διεύθυνση της μουσικού Μαρίας Γούδα. Ποιήματα απάγγειλαν και μαθητές και μαθήτριες των μικρών τάξεων προετοιμάζοντας κατάλληλα το κλίμα για το μονόπρακτο σκετς «Η Ελλάδα δεν μοιράζεται», που ανέβηκε από τη θεατρική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου. Έξυπνες ατάκες, χιούμορ, αλλά και μηνύματα πατριωτισμού και πίστης στην Ελλάδα πλημμύρισαν το Θέατρο εκτοξεύοντας τη διάθεση των θεατών. Ακολούθησε η απονομή των σημαιών στους σημαιοφόρους και παραστάτες Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Εν συνεχεία η θεατρική ομάδα Γυμνασίου Λυκείου ανέβασε με μεγάλη επιτυχία το μονόπρακτο του Δημ. Μπόγρη «1941 στα Χανιά» σε σκηνοθεσία Μαρίας Τζανουκάκη. Στις 2 Ιουνίου 1941 οι Γερμανοί εκτέλεσαν 25 άνδρες του χωριού Κοντομάρι Χανίων. Ήταν όλοι άνδρες ετών. Η σφαγή έγινε ως αντίποινα για τη συμμετοχή τους στη μάχη της Κρήτης. Ο Μπόγρης εμπνεύστηκε από το πραγματικό αυτό γεγονός και έγραψε το έργο. Το σκηνικό είναι ένα από τα σπίτια των Χανίων όπου μια αποδεκατισμένη από τον πόλεμο οικογένεια, ένα γκρεμισμένο σπίτι, μια καμένη περιουσία, αποτυπώνουν την εικόνα της καταστροφής στο ηρωικό νησί. Εξαίρεται, όμως, και αναδεικνύεται η περηφάνια των Κρητικών μέσα από τα πρόσωπα τόσο του παπά Μηνά, όσο και των αγωνιστών Μανώλη, Κωνσταντή και Γιώργη. Η απόφασή τους: να αγωνιστούν μέχρι τέλους για να ελευθερώσουν την πατρίδα! Η γιορτή έκλεισε σε πανηγυρικό κλίμα με παραδοσιακούς χορούς από τα χορευτικά τμήματα Δημοτικού και Γυμνασίου. Τη γιορτή τίμησαν με την παρουσία τους ο εκπρόσωπος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Περιστερίου πατέρας Παναγιώτης, ο πρώην Δήμαρχος Θεόδωρος Δημητρακόπουλος, η ειδική σύμβουλος Δημάρχου Περιστερίου κα Ελένη Ξεκαλάκη, η πρόεδρος της Γενιάς της Παράγκας κα Κική Αθανασοπούλου, οι στρατηγοί κ.κ. Ιωάννης Πράνταλος και Γεώργιος Οικονόμου, ο πρόεδρος των Προσκόπων κος Χρήστος Κουτσουρούμπας, ο κος Κωνσταντίνος Παπαρίζος, πρώην Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών, ο κος Παναγιώτης Μανιάτης, πρόεδρος του Συλλόγου Μεσσηνίων, γονείς, εκπαιδευτικοί και φίλοι του Σχολείου. Την Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012, ο σημαιοφόρος και οι παραστάτες του Δημοτικού Σχολείου των Εκπαιδευτηρίων παραβρέθηκαν στην κατάθεση στεφάνου στην πλατεία Δημαρχείου Περιστερίου. Στεφάνι κατέθεσε ως εκπρόσωπος της ιδιωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η μαθήτρια της Ε τάξης Παπαχαραλάμπους Καίτη.

5 Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2012 Οικονομική συμμετοχή στα Κέντρα Πρόληψης Ενάντια στα Ναρκωτικά Πραγματοποιήθηκε τη Τετάρτη σύσκεψη στο γραφείο της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αθήνας με θέμα «Λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης Ενάντια στα Ναρκωτικά Δυτικής Αθήνας»(ΚΕΠΕΝ Περιστερίου «Οδοιπορικό», ΚΕΠΕΝ Αιγάλεω-Αγ.Βαρβάρας-Χαιδαρίου «Άρηξις», ΚΕΠΕΝ Ιλίου-Πετρούπολης- Καματερού Αγ. Αναργύρων «Φαέθων»). Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Αιγάλεω Χρήστος Καρδαράς, (ως πρόεδρος του ΚΕΠΕΝ «Άρηξις»), οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Δυτικής Αθήνας: Πανταλάκη Ιωάννα(μέλος του Δ.Σ. του ΚΕΠΕΝ «Οδοιπορικό»), Ερμίδου Γεωργία (μέλος Δ.Σ. του ΚΕΠΕΝ «Άρηξις»), και Σαμόλης Αλέξανδρος,( μέλος Δ.Σ. του ΚΕΠΕΝ «Φαέθων»), καθώς επίσης και οι: κ. Κορόγιανη Ξένη, πρόεδρος του ΚΕ.Π.Ε.Ν Περιστερίου, ο κ.γκιώνης Ιωάννης, πρόεδρος του ΚΕ.Π.Ε.Ν. Ιλίου- Πετρούπολης-Καματερού- Αγ.Αναργύρων και η κ.φίλιου Ελένη, επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου «ΦΑΈ- ΘΩΝ». Στη σύσκεψη έγινε αναφορά στη θλιβερή πρωτιά που κατέχει η χώρα μας σε θανάτους κάτω των 25 ετών από ναρκωτικά. Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Εξάρτησης οι αιφνίδιοι θάνατοι από ναρκωτικά στις ηλικίες ανέρχονται στο 7% στην Ελλάδα έναντι του 3% στην Ε.Ε. Στο πλαίσιο αυτό ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας κ. Παπαντωνίου ανακοίνωσε την απόφαση που έλαβε το Περιφερειακό Συμβούλιο για τη χρηματοδότηση των Κέντρων Πρόληψης Ενάντια στα Ναρκωτικά για τα έτη (ΚΕΠΕΝ Περιστερίου:30.000,00, ΚΕ- ΠΕΝ Αιγάλεω-Αγ.Βαρβάρας- Χαιδαρίου:24.000,00 και ΚΕΠΕΝ Ιλίου-Πετρούπολης- Καματερού-Αγ.Αναργύρων: ,00). ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Ο Β τόμος του βιβλίου του Γιώργου Χριστοφιλόπουλου «Η ΠΟΛΗ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ» Διατίθεται και ο Α τόμος Διάθεση: Φλωρίνης 19, Ρουπάκι Τηλ.: & «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 5 Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παπαντωνίου τόνισε ότι η Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Δυτικής Αθήνας σε αυτό το δύσκολο κοινωνικό οικονομικό περιβάλλον κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να αναπτύξει και να στηρίξει το δίκτυο κοινωνικής προστασίας. Θα βοηθήσει αλλά και θα αξιολογήσει προοπτικά, με αυστηρά κριτήρια, τα Κέντρα Πρόληψης για τη συνέπεια, τη συνέχεια, την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων και την επιστημονική βοήθεια που παρέχουν σε νέους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αθήνας θα είναι αρωγός των ΚΕΠΕΝ, θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τους Δήμους της Δυτικής Αθήνας και θα συμμετέχει σε κοινές δράσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση των φορέων και των πολιτών στον αγώνα της πρόληψης κατά των ναρκωτικών. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Β7 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΑΝ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 35 Τ.Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ , ΦΑΞ: /10/2012 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ Β7 ΝΟ.Δ.Ε. Σας ενημερώνουμε ότι η Β7 ΝΟ.Δ.Ε., μεταφέρθηκε σε νέα γραφεία. Η νέα διεύθυνση της Β7 ΝΟ.Δ.Ε. είναι: Παν. Τσαλδάρη 35, Τ.Κ , Περιστέρι από Εθνάρχου Μακαρίου 30 Τ.Κ Το τηλέφωνο και το ΦΑΞ της Β7 ΝΟ.Δ.Ε. παραμένουν τα ίδια. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Β7 ΝΟ.Δ.Ε. ΘΩΜΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΙΑ Κυρία με μακροχρόνια εμπειρία σε φροντίδα ηλικιωμένων, ζητά εργασία για φροντίδα ηλικιωμένου ατόμου και σιδέρωμα ρούχων. Τηλ. επικοινωνίας: κ. Αγγελική Κυρία, Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιού. Με πείρα και συστάσεις. Πληροφορίες: Αναγκαία επανόρθωση Στο φύλλο μας 1265 στο θέμα: Ομιλίες στα 3ο και 5ο ΚΑΠΗ, ο κ. Φανός Χαράλαμπος αναφέρθηκε εκ παραδρομής ως κοινωνικός λειτουργός. Ο κ. Φανός είναι φυσικοθεραπευτής και πραγματοποίησε στα 3ο και 5ο ΚΑΠΗ ομιλία με θέμα «Περί Φυσικοθεραπείας». ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ Η Όπερα «Μποέμ» στο θέατρο «Πολιτών» Μια σημαντική πολιτιστική συνεργασία ξεκινάει ο Δήμος Περιστερίου με την Εθνική Λυρική Σκηνή, προκειμένου να παρουσιαστούν δωρεάν στην πόλη μας διάσημες όπερες στο ευρύτερο κοινό. Με αφορμή το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός για την πόλη του Περιστερίου, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μαίρη Τσιώτα Μάρκου τόνισε ότι σ αυτήν την δύσκολη περίοδο μοναδική διέξοδος είναι ο πολιτισμός και μ αυτήν τη συνεργασία οι Περιστεριώτες θα έρθουν πιο κοντά σ ένα από τα σημαντικότερα μουσικά επιτεύγματα του Δυτικού πολιτισμού που παραμένει και ένα από τα πιο δημοφιλή μουσικά είδη. Με την Όπερα της βαλίτσας «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι εγκαινιάζεται η συνεργασία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τον Δήμο Περιστερίου το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012, στο Θέατρο «Πολιτών» και ώρα έναρξης 21:00, με είσοδο ελεύθερη και με υπέρτιτλους στα ελληνικά. Έπειτα από την εξαιρετικά επιτυχημένη περσινή της σεζόν, που κορυφώθηκε το καλοκαίρι στα αρχαία θέατρα της Μεσσήνης και των Οινιάδων, η Όπερα της βαλίτσας συνεχίζει το ταξίδι της στην χώρα μας, με την δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Τρίτος σταθμός της, το Θέατρο «Πολιτών», όπου θα διηγηθεί τον τραγικό έρωτα του ποιητή Ροντόλφο και της ράφτρας Μιμής στη θρυλική όπερα «Μποέμ». ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ Ε.Ε. ΨΗΦΙΣΑΝ: 624 (664) -ΑΚΥΡΑ: 14 (18) -ΛΕΥΚΑ: 43 (57) ΓΙΑ Δ.Σ. ΕΣΑΚ ΔΕΕ(ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΑΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥ- ΤΙΚΩΝ): 164 ψ. (138 ψ.) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ: 108 ψ. (129 ψ.) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: 94ψ. (122 ψ.) ΔΑΚΕ: 74ψ.(86 ψ.) ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: 69ψ.(πρώτη κάθοδος στις εκλογές) ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: 37ψ. (48 ψ.) ΠΑΣΚ: 21ψ. (66 ψ.) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ ΕΣΑΚ ΔΕΕ: 3 ΕΔΡΕΣ (3 ΕΔΡΕΣ) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ: 2 ΕΔΡΕΣ (3ΕΔΡΕΣ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: 2 ΕΔΡΕΣ (2 ΕΔΡΕΣ) ΔΑΚΕ: 2 ΕΔΡΕΣ (2 ΕΔΡΕΣ) ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: 2 ΕΔΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: 0 ΕΔΡΕΣ (0 ΕΔΡΕΣ) ΠΑΣΚ: 0 ΕΔΡΕΣ (1 ΕΔΡΑ) ΓΙΑ Ε.Ε. ΕΣΑΚ ΔΕΕ : 2 ΕΔΡΕΣ (1 ΕΔΡΑ) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ: 1 ΕΔΡΑ (1 ΕΔΡΑ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: 1 ΕΔΡΑ (1 ΕΔΡΑ) ΔΑΚΕ: 1 ΕΔΡΑ (1 ΕΔΡΑ) ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: 0 ΕΔΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: 0 ΕΔΡΕΣ ΠΑΣΚ: 0 ΕΔΡΕΣ ( 1 ΕΔΡΑ) (Στις παρενθέσεις τα αποτέλεσματα των προηγούμενων εκλογών. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο Συγκροτήθηκε σε σώμα, την Τρίτη ως εξής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπλωματάς Κώστας (ΕΣΑΚ ΔΕΕ) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παππά Ιωάννα (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Νικολουδάκος Βαγγέλης (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ) ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κουμπή Σοφία (ΕΣΑΚ- ΔΕΕ) ΤΑΜΙΑΣ: Γκότσης Ιωάννης (ΔΑΚΕ) ΜΕΛΗ: Κώτσης Κώστας Χαρμάνης Σπύρος Καπράνας Ζήσης Αποστολίδης Θεόφιλος Στάμος Αδάμ Χαλίδας Άγγελος Το Δ.Σ. έκανε αποδεκτή την παραίτηση του σ. Ξέρα Δημήτρη, του οποίου τη θέση κατέλαβε ο σ. Γκότσης Ιωάννης.

6 `ÌÒ 6 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 1 ÖÌÓÉØ ÖÜ 2012 ÙÛ ÙÌ Ú Û Ú Ñ Ú Ø ÓÌÒ Ù Ú ¾ Ø ÖÔÛÌÚ ÖÜ ÙÜÔÌ - ÙÝÌ ØÖÜÔ ÙÛ Ô Ø ÓÌ Ò Ù ÌÔÖÚ ÖÜ Ì Ô ÖÒÒÖ, ÙÜÔˇÌÛÖ Ñ ÒÒ ÒÌ ØÖÜÔ ÓÌÛ ÕÜ ÛÖÜÚ.»ÌØ ÑÖ ÖÒÜ Ù Ó ÔÛ ÑÖ ÝÖØÖÜÔ ÙÛ Ô Ö ÖÛ Û Û Ú Ñ Ú Ò Ñ Ú ÛàÔ ÖÔÌ àô Ñ ÛÖÔ ÛÜ Ö Û Ú ØÖÙà ÑÖ- Û Û Ú ÛÖÜÚ. ¾ ÖÔÌ Ú ÖÜ Ì ÞÖÜÔ ÓÌ ÒàÙÌ ÙÌ Ì Ô ÌØ - É ÒÒÖÔ ÙÛÌØ Û ÑÖ, ÝÖØÖ ÌÞˇØ ÑÖ Ô ÛÜÙÙÖÜÔ - ÙÛ ˇ ØÖÙà ÑÖÛ Û. - Ó ÖÜØ ÖÜÔ ÓÌ ÒàÔÖÔÛ Ú ØÖÉÒ Ó Û ÑÌ Ú ÙÜÔÛØÖÝ ÑÌ Ú ÙÞÌ ÙÌ Ú Ñ Ô ÛØÌ ÝÖÜÔ Û ÛÖÜÚ ÓÌ ÔÌ ØÑ Ñ Ñ ÑÖ Ö Û ÑÖ ÛØÖ Ö (Gaudin JM, 1993). ÙÜÔ Ùˇ Ó Û - Ñ Ì Ù Ú ÔàØ ÓÖÛ Û ÛàÔ ÖÔÌ àô Ó ÖØÌ Ô Ö ÙÌ ÙÛ Ô Ì ÒÒÌ ß ÌÔ ÝÌ ØÖÔÛÖÚ Ñ ÌÜ Ùˇ Ù Ú ÛÖÜÚ ØÖÚ Û Ô Ô ÔàØ Ù ÛàÔ Ô - ÑàÔ, ÙÜÔ Ùˇ Ó ÛàÔ ÛÖÜ ÖÜ, Û Ô Ô Ñ ÔÖÛ Û ÙÜ- Ô Ùˇ Ó Û Ñ Ú Ì Ì Ô ÜÙ Ú ÙÌ ÒÒ ÛÖÓ Ñ ÙÛ Ô ÌØ Ù ÛÖÜÚ, ÓÌ ÖÛÌ ÒÌÙÓ Ô Ó Ô Ó ÖØÖÜÔ Ô ÔÛ ÖÑØ ˇÖÜÔ ÙÛ Ú Û ÙÌ Ú Û Ú à Ú Ñ Ô Ì ÞÖÜÔ ÌØ ÙÙÖÛÌØÌÚ ˇ - ÔÖÛ ÛÌÚ Ô Ñ ÑÖ Ö ÙÖÜÔ Û ÛÖÜÚ. Ñ ÙÜÔ - Ùˇ Ó Û Ñ ÙÛ ˇÌØÖÛ Û Û Ú Ó ÛÌ Ø Ú Ý ÔÌÛ Ô ÖÛÌÒÌ ÛÖÔ Ö Ù Ó ÔÛ ÑÖ Ì ÑÛ ØÖ- ÉÒÌß Ú Û Ú Ñ Ú Ø ÓÌ - Ò Ù Ú, ÔÌÕ ØÛ Û Ö Û Ú ÔÛ ÑÌ ÓÌÔ ÑÌ Ú ÜÙÑÖÒ ÌÚ ÙÛ Ô Ö ÑÖ Ì ÔÌ ( ØÌÑ ÛÌ, 2008). ¾ ÓÌÙ ÌÓÝ Ô ÖÓÌÔÌÚ ÙÜÔÌ Ì ÌÚ Û Ú Ø ÓÌ Ò Ù Ú ÛàÔ àô ÌØ Ò ÓÉ ÔÖÜÔ Ì ÓÖÔ Ì Ô, Þ Ó ÒÖ É ØÖÚ, ÙÜÔÌÞ ÑÖ àù Ñ Ü Ô Ò, Ñ Ñ ÙàÓ Û Ñ ÌÓÝ Ô Ù (Ì Ò- ÒÌ ß Ñ ˇ Ø ÖÛ Û Ú, ÜÙÖ- ÙÓ, Ò, ÒÌØàÓÌ Ô Ñ - Û ÒÒ Ò ØÖÜÞ ), ÙÜÔÌÞ ØÖ- ÉÒ Ó Û Ü Ì Ú ÖÜ ÌÔ ÔÛ - ÓÌÛà ÖÔÛ (.Þ. ßÌ ØÌÚ, Þ - Ò ÙÓÌ Ô ÖÔÛ, ÌØÓ Û ÑÌ Ú ˇ ÙÌ Ú Ö ÒÖ ÓàÕÌ Ú), - Ñ ÖÒÖ ÛÌÚ, Ì Ô Ò ÓÉ ÔÖ- ÓÌÔÌÚ ÖÜÙ ÌÚ Ö ÛÖ ÙÞÖ- ÒÌ Ö. ¾ Ó ÑØÖ ØÖˇÌÙÓÌÚ ÙÜÔÌ- ÖÔÛ Ñ ˇÜÙÛÌ Ø Ù Û Ú ÙàÓ Û Ñ Ú ÑÖ ÔàÔ Ñ Ú, ßÜÞÖ- ÒÖ Ñ Ú Ñ ÔÖ Û Ñ Ú Ô ÛÜ- Õ Ú ÛàÔ àô. ¾ ÙÞÌ ÙÌ Ú ØÖÙÑÖÒÒ Ù Ú ÖÜ Ô ÛÜÙ- ÙÖÜÔ Û Ø ÓÌÒ ÓÌ Ô ÓÌ ÛÖÜÚ Ù Ó ÔÛ ÑÖÜÚ ÜÛ ÌÔ Ò ÑÌÚ Þ Ø ÑÛ Ø ÖÔÛ Ö ÞÖÚ, Ô ÙÝ ÒÌ, ÙÜ ÞÜÙ, ÌÔà ÙÛÖ ÙÞÖÒÌ Ö Ì ÞÔÖÜÔ Ö ˇ Û Ñ, Ø Ô, ÝÖØ, ÖÙÜØÓÌ Ô, ÓÌ Ó ÑØÖÛÌØ Ì- ÛÖ ÓÖÛ Û, ÌÔ ÝÌ ØÖÔ Ñ Ì- ÖÙ Ö Û Ó Ø ÓÌÒ - ÓÌ Ô. `Û Ô ÌÝ ÉÌ ÛÖÜÚ ØÖÜÙ ÖÜÔ, ÙÌ Ù Ó - ÔÛ ÑÖ ÖÙÖÙÛÖ, Ø ÛàÓ Û - Ñ Ñ ÌÔ ÔÛ àó Û Ñ ÙÜÓ Ì- Ø ÝÖØ. Ô ÓÌ ÒÖ ÖÙÖÙÛÖ Û Ú Ñ Ú ˇÔ Ù ÓÖÛ Û Ú Ö- ÝÌ ÒÌÛ ÙÌ ÞØÖÔ ÙÜÓ Ûà- Ó Û Ñ ÖÔÌ Ñ Ø ÓÌ Ò Ù ( ØÌÑ ÛÌ, 2008). ØÖÒ ß Ì Ô ÔÛ ØÖÛ ÓÖÛÌØ Ñ Ù Ó ÔÛ ÑÖÛÌ- Ø Û Ú ØÌ ÓÉ Ù Ú, ÜÛÖ Ñ ØÌ Ì Ô ÖÛÌÒÌ É Ù Ñ ØÖÛÌØ ÖÛ Û ÙÌ ÖÒÒÖÜÚ ÛÖÓÌ Ú Û Ú ÑÖ ÔàÔ Ñ Ú ÖÒ Û - Ñ Ú:. àøì Ô ÛØ ÑÌ Ú Ü ØÌ- Ù ÌÚ Ò ˇÜÙÓÖÜÚ ÓÌ Þ - Ó ÒÖ Ì ÙÖ Ó Ñ Ô ÙÝ - Ò ÙÛÖÜÚ. ÙÞÖÒ ÑÌ Ú ÛØ ÑÌ Ú Ü ØÌ- Ù ÌÚ. Üß ÒÖÚ ÒÖ ÖÚ Ø ˇÓÖÜ ÙÑÖÔÛàÔ ØÖÚ Ø ˇÓÖ Ó ˇ ÛàÔ, ÙÌ Ü ÖÉ ˇÓ ÙÓÌ ÔÌÚ ÌØ ÖÞÌ Ú, ØÖÙˇÌÛ ÑÛ Ñ ÙÛ Ø Õ Ñ ÙÜÓ Ò ØàÓ Û Ñ ÙÑ Ò. ØÖ Ø ÓÓ Û ÙàÓ Û Ñ Ú, ÑÖ ÔàÔ Ñ Ú Ñ ÙÜÔ Ùˇ Ó Û - Ñ Ú Ü Ì Ú ÙÛ ÙÞÖÒÌ, àùûì Ô ÖÑÛ ÙÖÜÔ Ö Ó ˇ ÛÌ Ú ÌÕ ÖÛ ÛÌÚ ÝØÖÔÛ Ú ÛÖÜ Ì- ÜÛÖÜ ÛÖÜÚ, ÒÒ Ñ Ñ ÔÖ- Û ÛÌÚ ÛÖ ØÖÒÖ ÛÖÜÚ àú ÖÔÌ Ú Ø ÖÛÌØ. ÉØÌÝÖÔ ÑÖ ÙÛ ˇÓÖ ÓÌ ØÖÞ àøì Ô ÝØÖÔÛ Ú Üß Ò Ú Ö ÖÛ Û Ú Ö ÑÖ Ì - ÔÌ ÌÚ Þ Ó ÒÖÜ Ì ÙÖ Ó ÛÖÚ, ÖÜ ÜÔ ÛÖÜÔ Ô ØÖÙÝÌ - ØÖÜÔ ÙÛÖ Ò Ù Ö ÛÖÜÚ ÝØÖ- ÔÛ Ñ ÌØÌˇ ÙÓ Û. Ü ØÌÙ ÌÚ ßÜÞ Ñ Ú Ü Ì Ú ÌÜ Ùˇ ÛÖ Ö ÓÌ ÔÌÚ ÙÛ Ø - Ù Ü Ì Ø Û Ú ØÖÒ ß Ú Û Ú Ñ Ú Ø ÓÌ Ò Ù Ú, ÙÌ Ì- Ø ÛàÙÌ Ú ÖÔÌ àô ÓÌ ßÜÞ Ñ ÙˇÌ ÔÌ ÖÜÙ ÖÌÕ ØÛ Ù Ô ÉÌ É ÞØÌ ÙÛÌ - ØÌÓÉ Û Ñ ØÖÙÌ Ù, ÛÖÛÌ Ô Ì Ô ÖÛÌÒÌÙÓ Û Ñ, ØÌ Ì Ô Ì ÑÌÔÛØàÔÌÛ ÙÛ Ô ÌÔ ÙÞÜÙ ÛàÔ ÜÔ ÓÌàÔ ÖÜ ÑØÜÉÖÜÔ ÓÌ Ù ÛÖÜÚ Ö ÖÔÌ Ú Ñ ÖÞ ÙÛ Ô Ñ Û Ñ ÛÖÜÚ, ÌÑÛÖÚ ÉÌÉ àú ÌØ Ûà- ÙÌàÔ ÖÜ ÙÜÔÜ ØÞÌ Ñ ÑÖ- Ö Ù Ø ÓÌ Ò Ù ÔÌ- Û Ù ÙÛ Ñ, ÓÌ ÙÑÖ Ö Û Ô ØÖÑÒ Ù ÙàÓ Û ÑÖÜ Ñ ßÜ- Þ ÑÖÜ ÖÔÖÜ ÙÛÖ. ßÜÞ Ñ ÔàØ ÓÖÛ Û ÖÒÒàÔ Ö ÛÖÜÚ Ø ÓÌÒ - Û ÑÖÜÚ ÖÔÌ Ú É Ù ÌÛ ÙÛ Ô Ø ÓÌ Ò Ù ÛàÔ àô, ÙÛ Ô Ñ ÛÖÜÚ Ò Ñ, Ñ Û Ô ÔÖ ÛÖÜÚ ÖÙÖ ÝÖØ ÙÛ Ú Ô ÑÌÚ ÛàÔ àô. Ì - ÉØ ÉÌÜÙ ÛÖÜÚ ÙÜÞÔ, Ì ÙÛà Ñ Û Ô Ì ÛÌÜÕ ÌÔÖÚ Ó - ÑØÖÜ ÙÛÖÞÖÜ Ñ ÒÜß Ú Ô - ÑàÔ ÛàÔ àô, ÖÛÌÒÌ Ø Ñ Ô Û ÑÖ Ø ÖÔÛ Û ÙÜÔÌ Þ Ù Ñ ÌÔ ÙÞÜÙ Û Ú ÙÜ ÑÌÑØ ÓÌ Ô Ú ÙÜÓ ÌØ ÝÖ- Ø Ú. Ì Ò ÔÖÓ Ñ ØÌ Ó- É Ù Ñ Ý ØÌÙ Û Ú Ì ÓÌ - ÒÌ Ú ÛàÔ àô ØÌ Ì Ô ÖÛÌÒÌ Û Ô ÛÌÒÌÜÛ Ì ÕÖ- Ö ( ØÌÑ ÛÌ,2008). ØÓÖ ÌÚ Û Ô Õ ÖÒÖ Ù ÛàÔ Ô - ÑàÔÑ ˇÌ ÌØ ÛàÙ Ú Ì Ô Ö ÑÖ ÔàÔ ÑÌ Ú Ü ØÌÙ ÌÚ (.Þ. - ˇÔ ÑÖ Ì ÔÛØÖ Ö ÔàÔ Ñ Ú Ò- Ò ÒÌ Ü Ú, Û Ò. 197) ˆ ØÞÖÜÔ ÖÓàÚ ØÖÙÛ - ÛÌÜÛ ÑÖ Ø ÖÔÛÌÚ, Ö Ö Ö Ö ØÖÒ ÓÉ ÔÖÜÔ Ì ÖØˇà- ÔÖÜÔ Ó Ì É ØÜÓÌ Ô Ø - ÓÌÒ Û Ñ Ñ Û ÙÛ Ù, Ö àú Ñ Ò ÙÞÌ Ù ÛàÔ ÖÔÌ àô, ÖØ ÔàÙ Û Ú Ö ÑÖ Ì ÔÌ Ú ÓÌ Ù Ý ÖØ ÖÒÖÜÚ, Ü Ö- ÙÛ Ø Õ Ö Û Ì ÛÖÔ, ˇÌÙ ÓÖÛ Û, ØÖÚ ÉÖ ˇÌ Û Ú Ö ÑÖ Ì ÔÌ Ú, ÙÜ ÌÔàÔ Ý ÒàÔ, ØÖÙÝÖØ ØÖ Ø Ó- Ó ÛàÔ ÝØÖÔÛ Ú Ö Û Ô ÑÖ ÔÖÛ Û Ñ ÛÖ ÙÞÖÒÌ Ö. Ø Ô Û ( ÙÑ Ò ÙÛ Ô Ñ à ) ` ¾ ¾ ¾ˆ ˆ ` ` ß Àˆ` ` ˆ `ý ÌÔ Ñ Û Ò É åôà Ûå Ý åôìû ÌØåÌØ Ö ÙÛÖÜÚ ÌØ ÙÙæÛÌØÖÜÚ, æû ÌÑÔÌÜØåÙÛ ÑÌ Ö Ñ. تÙÛÖÚ - ÆÚ ÙÛ ÖÜÒª. ¾ ÌÑ ØæÙà ÖÚ Û Ú ØÜÙªÚ Ü ªÚ ÙÛ Ô ÖÜÒª, ÜÛæÚ Ö ÆÔÛ ªØÌÓÖÚ Ñ ÓÖÑØ Û Ñæ- Û ÛÖÚ ÉÖÜÒÌÜÛªÚ, ÖÜ ÙÛæÓ âþì Ñ ÉØ Ù Æ ÌÔ É Æ Ì æ ÜÛæ. ÜÛæÚ Ñ Ö ÖÓÖ ÖÙÜÔÆ ÌÒÝÖå ÛÖÜ ÖÜ ÓæÔÖ É å ÖÜÔ æ Û â Ø Ô Û Ú ÖÜÒªÚ, Ûå ÙÔÖÓ ÆØÖÜÔ ÛÖ Ó ÑØæÝàÔÖ. ÝÖç ÑÆ Ö ÓâØ, æ Û Ú Ò ÖÙÛâÚ Ø ÑÖÒÖçˇ Ù ÖÓ Òå ÛÖÜ Ñ. Ô Ø- Û ØÖÜ, æ ÖÜ ØæÒÖ ÖÜ ÛÖÜ Û ÌåÞ Ô ØÆßÌ ÌÔ ÛÖÔ ª Ô Ô Û ØÆÓÓ Û. í Ì ÕÌ æóàú ÑÆ Ö ØæÖ Ö ÙÛÖÔ ÙÜÒÒ É ÙÓæ Û Ú ÌÒÒ Ô ÑªÚ ÒØÙÙ Ú, Ì å Ì Ö Ñ ÛØåÛ Ú ÓÖÛ ÑÖç. ÑÔÌÜØåÙÛ ÑÌ ÒÖ æô Ö Ñ. ÆÚ, ÓÌ ÛÖÔ» ÔØÒ Òâ Ö Ñ ÛÖÔ ÆÑ `ÆÔÛ, ÖÜ ÛæÛÌ, Ì å ÌØÓ Ô ÑªÚ Ñ ÛÖÞªÚ, ÛÖÜ Ñ ÛâÉ Ù Ô Û Ô Ô ÙÛ Ñª Ù Ó å æ Û Ô ÑØæ ÖÒ. Ó Ü æò ß Ñ Ó Ù Ó å ÓÌ ÛÖÔ ÑÜÒàÛæ ÙÛ ÜØæ ÖçÓÌ Ô Ó Ú Û Ô ÕÌÝÛ Òå Ì Ö ÆÙ âô Ú Òâ ÖÚ ÓÌ ÛÖÔ `ÆÔÛ, çö ÛÙ ØåÑ ÖÜ ÛæÒÓ Ù Ô Ô Û ÉÆÒÖÜÔ ÓÌ ÛÖÜÚ ÌØÓ ÔÖçÚ.»Ì ÛÖÜÚ ÌØÓ ÔÖçÚ ØÌ Æ Ñ Ô Ý ÔÛ ÙÛÌåÛÌ æû Ü ÆØÞÖÜÔ ÑÆ Ö Ö ÖÜ ØåÞÔÖÜÔ Æ ÑÖ ÙÛÖÔ Ñ. Æ.»»¾ˆ» À»¾ˆ» À µ ¾ ` ¾ À¾` µ¾` æóìôö ÌÔ ªÛ Ô Ô ÔÖåÕÌ ÛÖÔ ÖÞÌÛæ ÛÖÜ Ö Ñ. ÆÚ ÙÛ Ô ÖÜÒª Ñ Ô ÉØàÓåÙÌ ÛÖ Ö ÔÖÉÖçÒ Ö; æþ ÓæÔÖ ÛÖ ÑÖ ÔÖÉÖçÒ Ö, ÒÒÆ Ñ Û Ô ÌØ ÖÞª âø Õ Û Ú Ò ÛÌå Ú `ÜÔÛÆ Ó ÛÖÚ. ÝÖç ØÖÚ ÙÛ ÓªÔ Ö Ó ÆÛÖØÌÚ ÌÛÖ ÓÆÙÛ Ñ Ô Ô ÑÒÌåÙÖÜÔ Û Ó Æ ÛÖÜÚ, ÔÖÓå ÖÔÛ Ú æû Ö Ñ. âô Ú ØåÞÔÌ Þ Ó ÑÆ ÙÌ ÒàÛâÚ. Ìå Ì Ö Ñ. ÆÚ; ß ÌÔ Û ÓÆà Ñ ÌÔ âþà ÙÌ Ñ Óå Ü æò ß ÛÖÔ ÜÓÔ Ûª ÛÖÜ æû, ÛÖÔ Ñ Û Ñ ÙÓâÔÖ æ Û Ô ÌÒÒ Ô Ñª Ñ ÖÙçÔ Ì ÑÒ Ó Ûå `Û Ò Ô Ñæ» ÔØÒ Òâ Ö. Óª Ó Ú Ñ Ñ ÓÆØ Ó Ú Ô Ó Ú ÜÉØå Ì âô Ú Òâ ÖÚ. ¾ ÌÙÞ Ûæ ÌØÖÚý. ÆÔÛ Ù ÙÛÖÔ Ñ. Æ â àùì Ö ÉÖÜÒÌÜÛªÚ Û Ú.. Ñ.». ÖçÙÖÜÒ Ú, ß ØÜÙª Ü ª ÌÔ Ó ÖØÌå Ô ÌÞÛÌå àú Ö» ÔØÒ Ú Òâ ÖÚ Ó å ÓÌ ÛÖÔ ÆÑ `ÆÔÛ Ñ ÛâÉ Ù Ô Û Ô Ô ÙÛ Ñª Ù Ó å. ØÖÝ ÔØÚ ÜÛæ ÖÜ ÌÔ ÛÖÜ ÙÜ ÞàØÖçÔ Ö Ì å ÖÔÖ ÛÖÜ Ô ÙÓÖç, ÜÛÖå ÖÜ ÛÖçÔ ÆÔà ÙÛ Ô ÖØ ª, Û Ô àôå Ñ ÛÖÔ æôö ÛÖÜ ÌÒÒ Ô ÑÖç Ò Öç Ô Ñ Û ÛªÙÖÜÔ Ø æûìø, Ñ Ô ÛÖÜÚ ÖˇÌå ÌÜÑ Øå, Û Ô å Û ÓÖÑØ Ûå ý. ( Æ Ö ÙÛ Óª Ô Ó Ú ÌÕ ªÙÌ Ö Ñ. ÆÚ Û Ô âôôö Û Ú ÌÙÞ ÛÖ ªØ ÔÙ Ú). ˆ»» ` ÜÓÆÓ. ` Ô Ô ªÛ Ô ÞˇÌÚ, ˇÜÓÆÓ ÖÜ Ó ÓâØ ÓÌ ªØÌ Ö ÛâØ Ú ÓÖÜ Ñ ÔÌÉªÑ ÓÌ ÙÛÖÔ ÉØÆÞÖ Û Ú ÑØæ ÖÒ Ú. ªÓÖÜÔ ÛæÛÌ ÙÛ Ú ØØÛÌÚ ÛÆÕÌ Ú ÛÖÜ ÓÖÛ ÑÖç. ÌÔ ª ÓÌ Ô ÓÖÜ ÌåÕÌ Û ØÞ å, ÒÒÆ Ô ÓÖÜ ÆÕÌ æ Û Ô ÔÌæÛÌØ ÙÛÖØå, ÑÆ Ö ØÆÕ ÖÜ Ó Ú ÑÆÔÌ Ü ÌØªÝ ÔÖÜÚ.»ÖÜ ÌÕª ÙÌ ÓÌ ÑÆˇÌ ÒÌ ÛÖÓâØÌ ÛÖ ØÚ Ñ ÛÆÝÌØ Ô Ö» ÔØÒ Ú Òâ ÖÚ Ñ Ö ÆÑ Ú `ÆÔÛ Ú ÛÖ 1941 Ô Ñ ÛÌÉÆÙÖÜÔ Û Ô ÌØÓ Ô Ñª Ù Ó å ÓÌ ÛÖÔ ÑÜÒàÛæ ÙÛ ÜØæ.»ÖÜ âþì ÓÌåÔÌ ÙÛ ÓÔªÓ ÙÜ ÑåÔ Ù ÖÜ â Ì ÞÔÌ Ñ Ö ÒÌ ÛÖÓâØÌ ÌÚ ÛÖ Ñ ÛæØˇàÓ ÛàÔ çö ØÔ. ØÚ ÛÖÜÚ ÜÙÑæÒÌßÌ ÛÖ ÙÜØÓ ÛæÙÞÖ ÔÖ ÓÌ ÛÖ Ö ÖåÖ ªÛ Ô ÌÓâÔ Ù Ó å, ÒÒÆ åùû ÙÌ ÜÛæ ÖÜ âñ Ô Ô ÛÖÜÚ â àùì Û çô Ó Ô Û Ñ Û ÝâØÖÜÔ. ÜÓÆÓ Ñ ÌÔ ˇâÒà Ô ÕÌÞÆÙà ÜÛªÔ Û Ô ÓâØ.»æÔÖ Ö Ñ. ÆÚ ÌÔ ˇâÒÌ Ô ˇÜÓÆÛ ÛâÛÖ ÌÚ ÌÔâØ Ì ÌÚ. ¾» À¾` À ` ` `` `» ÙÑâß ÛØ ÜØå Ì ÙÛÖ ÓÜ Òæ ÓÖÜ ÛÖÔ ÛÌÒÌÜÛ åö Ñ Øæ. ªÓÖÜÔ ÙÑ ÛÙÖ ØÆÝÖÚ Ô Ó ÖÜØ ªÙà ÛÖ Ñ ÔÖçØ Ö ÌØ Ö Ñæ ßO» À¾` À `ý.»ì ØàÛ àô ÙÛª ÛÖÔ Òç ÙÛÖ, ÛÖÔ ÛØæÓ ÛÖ (ÞàØåÚ Ô ÌåÔ ÝÌÔÛ åô), ÛÖÔ Ø ßÖÑåÔ ÜÔÖ ØÛ ÒÆÙÙ. ÖÜ ÓÌ Û ÑÖÔÛÆ ÔÛÌÒÖÔÆÑ ÛÖÜ, ÛÖÒÓÆ Ô Û ÉÆ Ì ÓÌ Û Ô»âØÑÌÒ Ñ æòöüú ÛÖÜÚ ÆÒÒÖÜÚ ÔåÙÞÜØÖÜÚ ÌØÓ Ô ØÆ ÌÚ. ÌÔ âþà ÉØÌ ÑæÓ Û Ô ÔÛ Ñ Û ÙÛÆ- ÛØ Û Ú ÛÌØåÔ Ú, Ûå Ù ÓåÔ ÌåÔ ÖÒç Õ Ôª Ñ ÆÒÒ ÙÛÖØ Ñ Æ ßÜÞت. ÖÔ ØæÒÖ ÛÖÜ ` åˇ Ý ÒÖ ÖÕÖçÔ ÖÒÒÖå Ô ÛÖÔ ÆØÖÜÔ. æò ÜÛÆ Û Ó Øæ ÖÜ Ò åó Ø ÛØØÔÌ ÛÖÔ ÑÜÉÌØÔ Û ÙÓæ Ñ ÞàØåÚ Ó Þ ØÖ ªØÖÜÔ. ÓÆÙ ÛÖ. ØÖÙâÕÛÌ - Æ, ªØÌÓ Ûå ˇ ÖÔâÙÌ ÑÖ ÒåÛÙ Ù Ú. åô Ù Ô Ñ ÜÛÖçÚ ÖÜ âþöüô Ô ÝÆÔÌ ÖÒÒâÚ ÓâØÌÚ Ñ âýûöüô ÓÌÛÆ ÙÛÖ Ý å ÙÛ ÓÆÛ Û Ñ ÙÛÖ ÛâÒÖÚ ÛÖÜÓ Ô Æ ÖÜÔ. æò ÌÒÒ Ô Ñª ÑÖ ÔàÔå àô Æ ÌÆÔ ÛÌÒ ÑÆ Ö àûæñöú ˇ Û Ñ Û ÝâØÌ Ô Ó Ú ÙØÙÌ æ ÛÖÜÚ Ñ ÑÖçÚ ÌØÓ Ô ØÆ ÌÚ Ñ ÛÖÜÚ ÔÛæ ÖÜÚ ÖÙåÒÖ ÖÜÚ, ÖÜ âþöüô ÝÖØâÙÌ Ñ ÌØÓ Ô ÑâÚ ÙÛÖÒâÚ. Ø Ó ÌØ ÌÜÛªÑ ÓÌ Ò ÆÑ, Ö ÖÚ ÌåÔ ÖÙåÒÖ ÖÚ Ñ Ö ÖÚ ÔÛ ÙÛ Ù ÑæÚ; Û ÉØÖçÓÌ æóàú Ø æûìø.». À. ` À `. À `» Ûå æ àú Ñ Ô ÛÖ ÑÆÔÖÜÓÌ ÛÖ ÙçÙÛ Ó ÞØÌ Æ- ÌÛ ÌÝÌ ØÌå Û Ô Ó ÑØÖ ÓâØÌÜÙª ÛÖÜ. ¾ ØÛ Ú ÒÆÙÙ Ú, Ö ÙÖç ÌØ ÔÛ ÙÛ Ù ÑæÚ Ñ Û Ò ÑÆØ ÛÖÜ ÌåÔ Ó Ñ Òª ÌÝÌ ØÌå Ô Ó Ô ÝªÙÖÜÔ Û Ú `ÜØ å ÑÌÚ ØÑÖç ÌÚ Ô Ñ ÛâÉÖÜÔ æ ÛÖ ÉÖÜÔæ. ÝàÔÌå ÒâÌ». À. Û ÌØ Ù ÑÆ. Ø, à, Ô ÛØ Þ ÆÙ ÓÌ ØÌ Æ, Ó Ú Ñ ÛâÞÌ âöú ÛÖ Óâ ÌˇÖÚ Û Ú ÔÛåÙÛ Ù Ú ÜÛØÔ ÛàÔ ØÔ. Ó Ô ÖÔâÙÌ ÓÌÙÖçÒ Ù Ú æ Û Ô ÖÒç ÔÛåÙÛ Ù. ÝàÔÖçÔ ÙÛ ÌØ Ù ÑÆ Ñ ÙÜÓÝàÔÖçÔ ÙÌ æò Û ÆÒÒ, Û ÓÖÙ Ö-Ö ÑÖÔÖÓ ÑÆ ÖÜ ÌÆÔ ÜÛÆ ÌØÆÙÖÜÔ ÌÔ ÕâØà Ö ÖÚ íòò Ô Ú ÌØ æóìôöú ˇ Ó ÖØâÙÌ Ô Ì É ØÙÌ. ¾ ` Ó ØÆÚ Ì ÓâÔÌ Ô ÌØÆÙÖÜÔ ÙÌ âô ÆØˇØÖ æò Ó å, ÓÖÙ Ö-Ö ÑÖÔÖÓ ÑÆ Ñ ÌØ Ù ÑÆ ÌÔØ Ö ØÛ Ú ÒÆÙÙ Ú ÔÛ ÙÛâÑÌÛ.» Ô ÖçÓÌ ÛÖÔ Û ÙàÑØÆÛ ÓÌ ÛÖÔ» Ø ØåÛ Ô ÙÛªÔÖÜÔ Ñ Ö ÖÝØÆ Ó Û âõà æ Û Ô ÖÜÒª;»ª àú ÌåÔ ÖÒç ÛÖÒÓ Øæ Ñ. ØÙÑÖÒÌ ÛÖ ÙÌÔÆØ Ö; Ûå æû Ò ØÖÝÖتˇ Ñ Ö åñöú ØÙÑÖÒÖÚ ÓÌÛÆ Û Ô Ì ÛÜ- Þå Û Ú ÆÓß Ú ÙÞÖÒÌåÛ ÓÌ ÛÖ ÙÌÔÆØ Ö ÖÜ å ÌÛ ÙÛ ÌÒÛå ÛàÔ ÖÑÛØ. ¾ ` À¾` ` ¾ ¾ ¾» ` ÌÔ Ó ÖØØ Ô Ñ Û ÒÆÉà Ûå ÜÛÖå Ö `ˆÀ µ ¾ ÌåÔ ÛæÙÖ çù ÙÛÖ. ÝÛÆ ÌØàÛªÙÌ Ú ÛÖÜ âñ ÔÌ ÛÖÜ Ñ ÑÖÓÖåØ ÛÖÜ Ñ. ÑàÔÙÛ ÔÛåÔÖÜ µàª àô- ÙÛ ÔÛÖ ÖçÒÖÜ. ÀàÛÖçÙÌ Ì åóöô ß Öç ÌåÔ ÛÖ Øà- ÛæÛÜ Ö Û Ú ÒåÙÛ Ú;ý ÖÜ ØâÒ ÉÌ æ Û Ô Ø ÙÛåÔ ÑÆØÔÛ. Ö å Ö âñ ÔÌ Ñ ÓÌ ÒØÙÌ Ú ÛÖÜ Ö ØæÌ ØÖÚ ÛÖÜ `ˆÀ µ Ñ. Ùå Ø Ú ß Ö ÖçÚ ÑØçÉÌÛÌ, Ö ÖçÚ ØÖÙÛ ÛÌçÌÛÌý;» Ö ÖÔ Ô ØÖÙÛ ÛâßÌ Ö Ñ. ÑàÔÙÛ ÔÛåÔÖÜ ÖÜ ÙªÓÌØ ÌåÔ ÝÛàÞæÚ Ñ ØÖÙÛÆÛÌÜÛÖÚ; ÛÆ ªÒàÙª ÛÖÜ. ÖÜ æ ÛÙÆØÖÚ Û Ú Ö ÑÖÔÖÓå Ú, Û ÛÙÆØÖÚ Òâà - ÌÔåÛÙ ØÖÚ. ÖÔ ˇÜÓæÙ ÙÛÌ æû Ô ÌåÞÌ Ô ÒÆÉÌ ÌÔ ÒÌÜÑØ, Ô ÌÑÛÌÒâÙÌ ÌÔ ßÜÞØØ Û Ô ÌÒÒ Ô Ñª ÑÖ ÔàÔå ; âøàþö Ò ÑÆØ, Û ÔÛÖÜ â, Û Ñ É ÒåÑÌÓ ÌåÞÌ ÑÆÔÌ. Ѫ ØØ Ù Ô ÛÖÔ Û ÙàÑØÆÛ, ÛÖÔ» Ø - ØåÛ, ÛÖÔ ÜÑÖç... `ªÓÌØ Ö Ñ. ÑàÔÙÛ ÔÛåÔÖÜ ÓÜÕÖÑÒ åì, æ àú Û ÓàØÆ ÖÜ ÑÒ åôì Ô Û ÆØÖÜÔ Ñ Ò Æ. ÜÛÆ Ô Û ÉÒâ Ì Ö Û ˇÖçØ ÖÚ, ÙÜ ÔØÓ ÒÆˇÖÚ Ö Ñ. Û ÙàÑØÆÛ Ú Ñ Ô Ñ ÛÌÉ åôì Ù Æ-Ù Æ æ ÛÖ Ñ ÒÆÓ. ¾ ¾` ˆ¾» `. ¾ ¾»¾ ÖÜÚ ˇÜÓæÙ ÙÛÌ àú ÌåÞ Ô Ò àˇìå Ö ÖÙÝÜÖÑÆ- Ó ÛÌÚ, æû Ô ªØˇÌ»âØÑÌÒ ÙÛ Ô ÒÒÆ ; ÖÒÒªÙ ÓÌ æ Û Ù Øæ Ñ ÛÖ ÒÌåß ÓÖ. ÌÔ ÉØ⡠ÑÌ Ñ ÔâÔ Ú æ ÜÛÖçÚ ÖÜ Û Ô ÙÜÔÆÔÛ Ù Ô Ô Û Ú Ó ÒªÙÌ Ú Û Ú ÌØÓ Ô ÑâÚ Ö Ó ØÙÌ Ú Ñ Û ÞØªÓ Û ÖÜ Ó Ú ÞØàÙÛÆÌ ÌØÓ Ôå æ ÛÖ Ñ ÛÖÞ Ñæ ÆÔÌ Ö. ÌÔÛÆÕÌ, æþ ÝÜÙ ÑÆ ÌÔÛÆÕÌ Ûå ÌÆÔ ÜÛÖå ÆØÖÜÔ æ Ñ ÑÜÉÌØÔªÙÌ Ö `ˆÀ µ ˇ ÌåÔ ˇâÓ ØØÛ Ú ØÖÛÌØ æû Û Ú. ÌÔÛÆÕÌ Òâà Û Ò Æ, Û Ôâ ÞØâ ÛàÔ ÌØÓ ÔØÔ Ñ ÜÛÆ ÝÖÉÖçÔÛ Ô Û ÛªÙÖÜÔ; 500 ¾»»ˆÀ ˆÀ ¾ À ` ¾ À» ¾ ÌÛ ØÌå Hochtief ÌØÓ Ô ÑØÔ ÙÜÓÝÌØæÔÛàÔ ÖÜ Ñ ÛâÞÌ ÛÖ 40% ÛÖÜ ß ÌˇÔÖçÚ ÌØÖÒ ÓâÔ ˇ ÔØÔ - Ò. ÌÔ âòöúý ÖÜ Ö ÑÌå Ñ Û Ô ÌÛ ØÌå, ÞØàÙÛÆÌ 500 ÌÑ ÛÖÓÓçØ ÌÜØØ æ... ÌÔ Òæ à ÌÛ ØÌå, ÖÜ ØÖÝ ÔØÚ Û Ú Ìå Ô æû Ì âô ÜÙÌ ÙÛ Ô» Ô Ôå, âô ØÖÛÌÑÛÖØÆÛÖ Û Ú ÌØÓ Ôå Ú, ÌØÓªÔÌÜÙÌ Ñ ÛÆ Û ÙÜÓÝâØÖÔÛÆ Û Ú ÛÖ ÔæÓÖ, æû ÌÔ Ü ÖÞØÌÖçÛ Ô Ñ Û ÉÆÒÌ. Ì å Óå ÌÑ ÌÛå ÌÔ Ñ Û ÉÆÒÌ ÛÖÔ ÙÛÖ ÌÒÒ Ô Ñæ ÑØÆÛÖÚ. ÑÖçÙÛÌ Û ØàÛÆÌ ÑÆ Ö ÖÚ ÉÖÜÒÌÜÛªÚ ß Ì åó Þ ÖÝÌ Òª Ý åôìû Ô ØÖÑç ÛÌ æ Û Ô Ó Ñ Û ÉÖÒª Ì å Óå ÌÑ ÌÛå, ÌÔØ ÌåÔ Õ ÖÙ ÓÌåàÛÖ æû ÛÖ æø ÙÓ Û Ú íñˇìù Ú Òâ ÞÖÜ, ÖÜ ÙÜÔÛÆÞˇ ÑÌ æ Ñæ `ÜÔÌØ ÌåÖ Òâ ÞÖÜ, ÉÌÉ ØÔÌ Û âû 2001, 2002 Ñ 2003 Û Ô Ó Ñ Û ÉÖÒª, çßöüú 150 ÌÑ ÛÖÓÓÜØåàÔ ÌÜØØý. âøìûì Ö ÖÚ ÉÖÜÒÌÜÛªÚ Ñ ÛâˇÌÙÌ ÜÛªÔ Û Ô ÌØØÛ Ù, Ö Ñ.» ÞÌÒÆÑ Ú Û Ú.., Ö ÛâàÚ ÌÑ ØæÙà- ÖÚ Ûç ÖÜ Û Ú.. À - À ` Àˆ` ˆ ß ÙÛÌçÌ Ñ ÔÌåÚ ÙÖÉ ØÆ æû Ñ åóì ÛÖÜÚ ÑØ ÛÖÜ- ÓâÔÖÜÚ ÓÌ Ô ÛªØ ý; Ô ØàÛªˇ ÑÌ Ö Ñ. âô Ú, ÒÖ ÖØØÔÛ Ú Û Ú Ñ Û ÌÒåÌÚ ÖÜ â Ô Ô É Ù - Ô ÙÛªØ ÙÛ ÙÛÜÔÖÓ ÑÆ ÛÓªÓ Û ÛàÔ 15 ÙÜÒÒ Ýˇâ- ÔÛàÔ ÖÜ ÙÜÓÓÌÛÌåÞ Ô ÙÛ Ô ÔÛ Ý Ù ÙÛ Ñª ÓÖÛÖ Ö- ØÌå Û Ú 30 Ú `Ì ÛÌÓÉØåÖÜ. `ÛÖ å Ö ÓªÑÖÚ ÑçÓ ÛÖÚ Ñ ÓÌ Û å Ì ÞÌ ØªÓ Û ÌÔÛÌÒØÚ ÙÜÓ ÛàÓ Û ÑÆ ÙÞÖÒå ÙÌ ÛÖ ˇâÓ Ñ ß ØÜÙª Ü ªý. ß»» Ñ Òç ÛÖÜÔ Û ØÌ ÒåÑ ÛÖÜ `ˆÀ µ. ÆÛ Ö ªˇÌÔ É Ù Ô ÙÓÖå. ÑÖÙÛ ÓâÔ ÆÛ ÓÌ ªˇÌÔ É Ù Ô ÙÛªØ ÖÜ ªˇÌÔ Ü âùû Ù Ô Ö ØÖÙÛ ÛÌÜæÓÌÔÖå ÛÖÜý.

7 Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2012 Την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου συζητήθηκαν τα θέματα της Παιδείας στο Περιστέρι, μετά από αιτήματα δημοτικών παρατάξεων και φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας στο Περιστέρι, καθώς και εκπροσώπων των τεσσάρων σχολείων, 5ο - 11ο - 36ο - 47ο Δημοτικά Σχολεία, που είναι στην «πρώτη γραμμή» για συγχώνευση, σύμφωνα με το νέο κύμα συγχωνεύσεων που προωθεί το υπουργείο Παιδείας, για την πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που θα οδηγήσει σε συγχώνευση του 10% των σχολείων. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αρχικά τοποθετήθηκε ο αντιδήμαρχος Παιδείας Περιστερίου Θεόδωρος Αρβανίτης, ο οποίος επεσήμανε τη μείωση της τακτικής επιχορήγησης στους Δήμους συνολικά, και στο Δήμο Περιστερίου, και τόνισε ότι εκτός από την υποχρηματοδότηση υπάρχουν τα σοβαρά ζητήματα συντήρησης και θέρμανσης. Έθεσε το αίτημα να γίνει η προμήθεια πετρελαίου στα σχολεία χωρίς την αύξηση, «αίτημα που παλεύει η ΚΕΔΕ και περιμένουμε την απάντηση από το Υπουργείο. Δε θα δεχτούμε ούτε 1 ευρώ να δώσει ο γονιός» τόνισε. «Χρειάζεται να απλώσουμε δίχτυ ασφαλείας και προστασίας για τους μαθητές που έχουν πρόβλημα σίτισης. Περιμένουμε και τη διανομή φρούτων και γαλακτοκομικών που έχει ήδη εξαγγελθεί» είπε. Για τις συγχωνεύσεις, που προωθούνται, το 5ο με το 47ο και το 11ο με το 36ο Δημοτικά Σχολεία, για τον υποβιβασμό του 29ου Δημοτικά σε 6θέσιο μίλησε στη συνέχεια, καθώς και για την κατάργηση του 28ου Δημοτικού Σχολείου, «που μπήκε πάλι στο τραπέζι, αν δεν γίνουν οι προαναφερόμενες συγχωνεύσεις». Ο κ. Αρβανίτης επεσήμανε την απουσία της Δ/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ. Ψαρρά από τη συζήτηση. «Λάμπει δια της απουσίας της η κ. Ψαρρά σε ένα τόσο σημαντικό θέμα» τόνισε χαρακτηριστικά. Για τα υπό συγχώνευση σχολεία είπε: «Τα 5ο και 47ο Δημοτικά σχολεία αν συγχωνευθούν θα έχουν 240 μαθητές, με έδρα το 5ο που θα γίνει 12/θέσιο. Το 5ο, όμως, έχει μόνο 11 αίθουσες, εκ των οποίων οι 3 χρησιμοποιούνται από το 19ο Νηπιαγωγείο. Πώς θα γίνει 12/θέσιο με μόνο 8 αίθουσες;» και συνέχισε: «Τα 11ο και 36ο Δημοτικά σχολεία θα έχουν 310 μαθητές. Δεν επαρκεί ο χώρος για να γίνει η συγχώνευση. Επίσης το 36ο που θέλουν να καταργήσουν είναι ένα πρότυπο ως προς τις υποδομές σχολικό κτίριο, νέας κατασκευής, το μοναδικό, ίσως, στο λεκανοπέδιο τέτοιας τεχνολογίας. Ποιο είναι το κέρδος των συγχωνεύσεων, λοιπόν; Έχω πολλές απορίες» είπε και επεσήμανε: «Η θέση της Διοίκησης είναι ότι είμαστε ριζικά αντίθετοι, γιατί αυτή η λογική βάζει τα παιδιά στο ζύγι, σε μια λογιστική σχέση κόστους - κέρδους. Δε θα δεχτούμε τη θυσία «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 7 Συζήτηση για την Παιδεία στο Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου της δημόσιας εκπαίδευσης στο βωμό και μάλιστα, όπως πληροφορηθήκαμε, τα σχολεία που συζητούμε σήμερα μην πληρώνουμε. Δεν πληρώνουμε». της τρόικας». ζήτησε από το διευθυντή μας να επανέρχεται και η πρόταση για κα- Μιλώντας για τις συγχωνεύσεις είπε Για το 28ο Δημοτικό Σχολείο είπε μη μιλήσουμε σήμερα εδώ. Επίσης, τάργηση του 28ου. Άρα, ούτε θέμα ότι δεν γίνονται για τους λόγους που ότι η λύση δεν είναι η κατάργησή ζητήσαμε συνάντηση με το Δήμαρχο διαδραστικών πινάκων ή άλλης πολυτέλειας είπε ο κ. Ζαφειρακίδης, αλλά για να του, αλλά η άμεση κατασκευή του αλλά ακόμη περιμένουμε» τόνισε. είναι, ούτε θέμα προβλήματος εξοικονομηθούν τα χρήματα που νέου σχολείου στο χώρο που έχει ήδη - Ο Π. Πιπίνης, εκπρόσωπος ή μισθώματος ούτε θέμα εξοπλισμού. ζητά η κ. Μέρκελ και η απάνθρωπη αγοραστεί από τον ΟΣΚ. «Προχωρούν του 15/μελούς του 2ου ΕΠΑΛ, ο Η αντιπαλότητα και ο κοινωνικός λογική από τον ελληνικό λαό. οι διαδικασίες, όπως πληροφορηθήκαμε» οποίος επεσή- αυτοματισμός μέσα στις σχολικές «Γίνανε και γίνονται όλα αυτά, διότι είπε και τόνισε «Η κατάργηση μανε τα σο- μονάδες θα οδηγήσει σε ήττα του δεν έγιναν διορισμοί. Ξέρετε πως λέ- του σχολείου δεν θα φέρει κανένα βαρά κτιριακά στόχου που έχουμε βάλει, να μην κλείσει γεται αυτό; Διαχείριση της φτώχειας κέρδος, μόνο αναστάτωση και προβλήματα». προβλήματα κανένα σχολείο αλλά να ιδρυθούν και αυτό δεν μπορούν οι γονείς, οι του σχολείου, και νέα. Σύμφωνα με στοιχεία μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι άνθρω- Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις στις ελλείψεις προνήπια δε φοίτησαν το , ποι που είναι στο λαϊκό κίνημα να εργασίες συντήρησης και επισκευές στις υποδομές, νήπια δε φοίτησαν. Πού πήγαν το επιτρέψουν. Όλο αυτό πρέπει να στα σχολεία που έχουν γίνει και στο πρόβλημα όλα αυτά τα παιδιά; Τι κρύβεται πίσω σταματήσει. Η παιδεία είναι κοινωνικό τόνισε πως θα γίνουν άμεσα και οι θέρμανσης και απ όλα αυτά;». δικαίωμα και δεν μπορείτε όλα να τα συντηρήσεις των καυστήρων. καταστροφών Και συνέχισε τονίζοντας: «Οδηγούμαστε κάνετε σκόνη. Εδώ είναι μια λαϊκή Επίσης, στην εισήγησή του, αναφέρθηκε στο σχολείο, στο νέο σχολείο, το νέο συνοικία, δεν είναι βόρεια προάστια, στο Πιλοτικό Πρόγραμμα λόγω μη ύπαρ- μοντέλο της εκ/κής διαχείρισης που εδώ κατοικούν φτωχοί εργαζόμενοι του ΟΣΚ εκσυγχρονισμού, αναμόρφωσης ξης σχολικών φυλάκων και είπε ότι λέει ότι όποιο σχολείο είναι κάτω από και άνεργοι. Αυτοί θα αναλάβουν τα χώρων 7 σχολείων στο είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν, 10 θέσεις, είναι βαρίδι και δεν πρέπει έξοδα των παιδιών. Εσείς με απόφαση Περιστέρι, μέσω προγράμματος της διότι το σχολείο είναι στο πρόγραμμα να υπάρχει. Η τελευταία εγκύκλιος του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να ΕΕ, στο Κέντρο Διά βίου Μάθησης, «Comenius» και θα το επισκεφτούν αυτό λέει. Είναι το νέο σχολείο του πάρετε τις απαραίτητες αποφάσεις. που ετοιμάζεται στο Περιστέρι, και εκπαιδευτικοί και μαθητές ευρωπαϊκών Καλλικράτη στην εκπαίδευση που Πρέπει κάποια πράγματα ν αλλά- ως το τέλος του έτους θα κατατεθεί χωρών. θα λειτουργεί με επιχειρηματίες, με ξουν, πρέπει να διεκδικήσετε». ο σχετικός φάκελος, στη μεταφορά - Ο Γ. Ζαφειρακίδης, Διευθυντής συγκεκριμένη αξιολόγηση που θα Αναφερόμενος στο θέμα της στέγασης των μαθητών, που γίνεται με πόρους Β/μιας Εκπαίδευσης Γ Αθήνας, συνδέεται με τη χρηματοδότηση της Διεύθυνσης Β/μιας Εκπαί- από τους ΚΑΠ και χωρίς προβλήματα, αναφέρθηκε της σχολικής μονάδας και άρα θα δευσης είπε προς τον αντιδήμαρχο στην καθαριότητα των σχολείων, στις προτάσεις κατηγοριοποιεί τα σχολεία. Τα σχολεία Π. Λύκο: «Δεν μπορεί να μην υπάρχει που γίνεται χωρίς προβλήματα, και συγχωνεύσεων πέρασαν στους Δήμους χωρίς ένας χώρος να στεγαστεί και να πλη- όσες εργαζόμενες συνταξιοδοτήθηκαν που υπάρ- τους απαραίτητους πόρους. Για εμάς ρώνει την ίδια στιγμή ο ελληνικός καλύφθηκαν έγκαιρα με εργαζόμενους χουν, όχι για τους εκπαιδευτικούς στο Περιστέρι λαός ευρώ;». με συμβάσεις έργου, στις σχο- το Περιστέρι ο Καλλικράτης και αυτοί που τον Ένταση επικράτησε στο σημείο, διχουν, λικές επιτροπές, που λειτουργούν ως τώρα, που υλοποιούν θεωρούνται «νεκροθάφτες» ότι ο κ. Λυκος είπε ότι το 3ο Δημοτικό άψογα, κατάφεραν να οργανώσουν, προκύπτουν της δημόσιας εκπαίδευσης. που ζήτησε η Διεύθυνση είναι ιδιοκτηότι να πετύχουν αποτελεσματικά έλεγχο κυρίως από Τα σχολεία σήμερα είναι στο σημείο σία του Δήμου και θα χρησιμοποιηθεί των δαπανών και συνέβαλαν στον τη μείωση του «μηδέν». Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα για άλλο λόγο. οικονομικό ορθολογισμό και, τέλος, μαθητικού στα σχολεία, στα κτίρια, Επίσης αναφέρθηκε στους σχολι- στις σχολικές τροχονόμους, όπου πληθυσμού στις υποδομές, στον εξοπλισμό, στη κούς φύλακες, που δεν υπάρχουν στο όλα λειτουργούν κανονικά. και τόνισε την ανάγκη συζήτησης συντήρηση. Υπάρχουν σχολεία που σχολείο, μ αποτέλεσμα κλοπές και Καταλήγοντας είπε: «Είναι αδιανόητο των προτάσεων πρώτα στις ΔΕΠ των χρωστούν δεκάδες χιλιάδες ευρώ στις φθορές. «Έπρεπε να είχε βρεθεί λύση. να υπάρχουν εκπτώσεις για την Δήμων, οι οποίες έχουν την αρμοδιό- ΔΕΚΟ, σχολεία που δεν μπορούν να Όλα αυτά πρέπει να τελειώσουν. παιδεία, γιατί πιστεύουμε ότι στις τητα, και είναι και οι πιο κατάλληλες, λειτουργήσουν, για παράδειγμα από Πρέπει ν αρχίσει ξανά η δημιουργία σημερινές δύσκολες συνθήκες το να ασχολούνται με τα θέματα αυτά 7 Δημοτικά σχολεία, υπάρχει χρέος ενός συστήματος αλληλεγγύης δημόσιο σχολείο είναι απαραίτητο και όλα τα ζητήματα που αφορούν ευρώ στις ΔΕΚΟ». απέναντι στη δημόσια εκπαίδευση. να ξαναγίνει η βάση αναγέννησης της στην εκπαίδευση. Καταλήγοντας είπε: «Εάν δεν προχωρήσουμε Εσείς οι ίδιοι, μαζί με μαθητές, γονείς ελληνικής κοινωνίας. Στην εκπαίδευση Ειδικότερα αναφέρθηκε στα θέ- όλοι μαζί στην ίδια και εκπαιδευτικούς να το κάνετε. πρέπει να πρυτανεύσεις η αίσθηση ματα: κατεύθυνση τότε η υπόθεση της Για να γίνει ξανά το Περιστέρι μια καθήκοντος, η προσφορά και το Για τους σχολικούς φύλακες, είπε δημόσιας παιδείας έχει τελειώσει. Αν υπερήφανη πόλη. Οι συγχωνεύσεις - όραμα. Αυτά πρέπει να συνυπάρχουν ότι η μεταφορά τους σε άλλες θέσεις δεν καταπολεμήσουμε αυτή την πολιτική καταργήσεις δε μας κάνουν υπερήφα- αρμονικά με την αγωνιστική διάθεση στο Δήμο δημιούργησε ένα έλλειμμα που δημιουργεί το πρόβλημα νους. Εσείς πρέπει να παραχωρήσετε και τη διεκδίκηση για δωρεάν αναμορφωμένη και έφερε προβλήματα (καταστροφές, τότε θα ξανάρθουμε άλλες δώδεκα σχολικούς χώρους για να μπορέσει παιδεία. Επειδή πιστεύω κλοπές) τα οποία έχουν επισημανθεί, φορές εδώ για τα άλλα σχολεία που η αλληλεγγύη της κοινωνίας να δη- ότι η σημερινή συνάντηση πρέπει για τις σχολικές επιτροπές, είπε ότι είναι προς συγχώνευση ή κατάργηση. μιουργήσει δωρεάν μαθήματα για να έχει αποτέλεσμα θα προτείνω υπάρχει μείωση χρηματοδότησης Ποια παιδαγωγική διαδικασία να τους μαθητές». ένα σχέδιο, ένα ψήφισμα έτσι ώστε η οποία έχει επιφέρει αλλαγή, ότι η ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός όταν Καταλήγοντας αναφέρθηκε στο όλοι μαζί, η τοπική κοινωνία, Δήμος, πληρωμή των μελών των επιτροπών το παιδί με τον άνεργο γονιό δεν έχει Τεχνολογικό Λύκειο για το οποίο δεν γονείς, εκπαιδευτικοί, να εκφράσουμε δεν πρέπει να γίνεται με χρήματα που ρεύμα στο σπίτι; Είναι μια κατάσταση γίνεται καμιά κουβέντα. «Όλα γίνονται τη σθεναρή μας στάση και απόφαση είναι για τα σχολεία, και στο σημείο που μας φέρνει μπρος στην ευθύνη για το σχολείο της αγοράς, το για τα εκπαιδευτικά προβλήματα της αυτό οι αρμόδιοι της διοίκησης επεσήμαναν που έχουμε ως εκπαιδευτικοί. Εμείς σχολείο των χορηγών. Αυτό δεν είναι πόλης μας. Μακριά από μικροπολιτικές ότι δεν ισχύει για το Δήμο βροντοφωνάζουμε πως αυτή η κα- δημόσια εκπαίδευση». διαθέσεις και διατηρώντας τις Περιστερίου, όπως είναι γνωστό. τάσταση δε θα περάσει. Θέλουμε σύγχρονα - Ο Γ. Κουτσιμπογιώργος, πρό- επιμέρους πολιτικές μας διαφωνίες Επίσης, ο κ. Ζαφειρακίδης είπε ότι κτίρια 12χρονη εκπαίδευση για εδρος της Ένωσης Συλλόγων Γο- πρέπει όλοι να σταθούμε στο ύψος έχουν γίνει επισημάνσεις για διάφορα όλα τα παιδιά, δημόσιο και δωρεάν νέων Περιστερίου αναφέρθηκε στο των περιστάσεων. Σταθερή μας θέση θέματα και θα γίνουν βελτιώσεις, για σχολείο. Καλούμε όλους τους γονείς κτιριακό, στην πρέπει να είναι η διαφωνία μας στη τις πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες, για να παλέψουμε μαζί. Είναι ένας υποχρηματο- λογική των νέων συγχωνεύσεων και είπε ότι είναι σε πολύ δύσκολος δρόμος αλλά δεν πάμε με δότηση, στην καταργήσεων που προωθούνται στην καλό επίπεδο, για το Γραφείο Β/ την προοπτική να χάσουμε αλλά να κοινωνική αλληλεγγύη πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και πρέπει μιας Εκπαίδευσης Περιστερίου, που σώσουμε τα σχολεία». και να αντισταθούμε στην υποχρηματοδότηση καταργήθηκε και μεταφέρεται στο - Ο Ν. Ζούτσος, Γραμματέας στις συγχω- και να διεκδικήσουμε και το κεντρικό κτίριο στο Αιγάλεω. της Α ΕΛΜΕ νεύσεις. τελευταίο ευρώ που μας ανήκει, διότι Επίσης, αναφέρθηκε στην ανάγκη τοποθετήθηκε «Υπάρχουν η υποχρηματοδότηση θα βάλει σε στέγασης διοικητικών και άλλων λέγοντας: πολλά προ- σοβαρό κίνδυνο τη λειτουργία των υπηρεσιών του Γραφείου Β/μιας στο «Φταίνε όλοι βλήματα στα σχολείων και θα υποβαθμίσει ακόμη Περιστέρι και τόνισε ότι προτάθηκε η αυτοί που έγιναν σχολικά κτί- περισσότερο την ποιότητα της παρεχόμενης στέγασή του στο 3ο Δημοτικό Σχολείο, το τσαπί ρια. Υπάρχουν εκπαίδευσης». την οποία όμως μπλόκαρε ο Δήμος και το φτυάρι σχολεία που δεν έγινε γίνει προσεισμι- Περιστερίου, στον οποίο ανήκει το της δημόσιας κός έλεγχος. Πρέπει να γίνουν έλεγχοι ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ κτίριο, βάσει νομοθεσίας. «Η πρότασή εκπαίδευσης. για την ασφάλεια των παιδιών μας. Τοποθετήθηκαν στη συνέχεια: μας έγινε επειδή υπήρχε η πρόθεση Όταν εμείς Αν δεν μπορούν από το Δήμο να - Ο Ν. Αθηναίος, Πρόεδρος του να μεταφερθεί η έδρα της Β/μιας πήραμε απόφαση στη ΔΕΠ Για τους σχολικούς φύλακες είπε γίνουν από τον ΟΣΚ». 15μελούς του 1ου Λυκείου, ο οποίος επεσήμανε και πιστεύω πως θα μπορούσε να ενάντια στις προηγούμενες συγχω- πως αφαιρέθηκαν απ όλα τα σχολεία εκπαίδευσης στο Δήμο Περιστερίου τα σοβαρά υπάρξει συνδιαχείριση με το Δήμο νεύσεις, η ελληνική πολιτεία «έγραψε μ αποτέλεσμα διαρρήξεις και φθορές προβλήματα Περιστερίου». στα παλαιότερα των υποδημάτων στα σχολεία. «Πρέπει να γίνει ό,τι είναι των σχολείων, - Ο Κ. Παπλωματάς, πρόεδρος της» την απόφαση και προχώρησε σε δυνατό για να περιφρουρηθούν τα αύξηση χρηματοδότησητοβάθμιας Εκπαίδευσης «ΕΛΛΗ Αναφέρθηκε στην ανέγερση του σχολικούς φύλακες να βρεθούν άλλοι του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρω- 7 καταργήσεις στο Περιστέρι». σχολεία. Αν δεν μπορούμε να έχουμε για την παιδεία, δωρεάν τοποθετήθηκε χώρους που έχουν ήδη αγοραστεί Επίσης, είπε πως πρέπει άμεσα να ΑΛΕΞΙΟΥ», 10ου Λυκείου και του 3ου ΕΠΑΛ σε τρόποι για τη διαφύλαξή τους». ξενόγλωσσα τονίζοντας αρχικά ότι πέρα σει τίποτα. «Χάθηκαν σχολικοί χώροι, γείων στο χώρο που έχει δεσμευτεί από τον ΟΣΚ, αλλά δεν έχει προχωρή- γίνει η ανέγερση των τριών νηπιαγω- βιβλία για α και β Λυκείου, των σχολείων που έχουν κάνετε;» είπε χαρακτηριστικά προς πλα στο Ειδικό σχολείο και λόγω των χάνονται ελεύθεροι χώροι και εσείς τι στην οδό Φιλικών, τα οποία είναι δί- εγκατάσταση φυσικού αερίου στα σχολεία ή συντήρηση καυστήρων πετρελαίου και υπάρχουν 12 Επίσης, τους ερώτησε τι θα γίνει με του Ειδικού θα μπορούσαν κάποιες ήδη προταθεί, τους αρμόδιους της διοίκησης. ελλείψεων που υπάρχουν στο κτίριο σωμάτων, φύλαξη σχολικού χώρου, σχολεία που την υποχρηματοδότηση των σχολείων που οδηγεί σε σοβαρά προβλήμα- να λύσουν προσωρινά το πρόβλημα αίθουσες των νέων νηπιαγωγείων συνέχεια της πρόσθετης ενισχυτικής συστεγάζονται διδασκαλίας και άδεια εφαρμογής και είναι στην τα. «Θα αναλάβει ο Δήμος Περιστερίου τα έξοδα των σχολείων; Θα ανα- «Πρέπει όλοι να έχουμε ιδιαίτερη του Ειδικού. εθελοντικών φροντιστηριακών μαθημάτων, ενίσχυση πολιτιστικών προμή» για κατάργηση-συγχώνευση. λάβει τη γραφική ύλη; Τα ευρώ ευαισθησία στους μαθητές, γονείς και «πρώτη γραμγραμμάτων, τεχνολογικό εξοπλισμό, «1500 σχολικές μονάδες προωθούνται εκ νέου για κατάργηση- σχολεία δεν έχουν ακόμα αποδοθεί, είπε και επεσήμανε ότι οι 40 μαθη- που δόθηκαν για φωτοτυπίες από τα εκπαιδευτικούς του Ειδικού Σχολείου» διαδραστικούς πίνακες κ.ά. «Εμείς μιλήσαμε με τον κ. Αρβανίτη, συγχώνευση. Είμαστε στην τρίτη κύριοι της διοίκησης. Πολλά σχολεία τές που φοιτούν μετά το τέλος του ο οποίος όμως δεν έδειξε ενδιαφέρον φάση και έπεται συνέχεια. Εκτός απ δεν πληρώνουν λογαριασμούς. Να (συνέχεια στη σελίδα 8)

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ

Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ»

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ» Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309 CMYK Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Να φύγουν οι κατασκευές

Να φύγουν οι κατασκευές Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα