ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το σχολικό έτος αναφοράς της έρευνας ( ), ίσχυαν οι εξής κανόνες στο Ενιαίο Λύκειο. 1.1 ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οι µαθητές του Ενιαίου Λυκείου στην Α τάξη παρακολουθούν κοινό πρόγραµµα µαθηµάτων που περιλαµβάνει µαθήµατα Γενικής Παιδείας και µαθήµατα επιλογής από τα οποία πρέπει να επιλέξουν υποχρεωτικά ένα. Από τη Β τάξη όµως και ακολούθως και στη Γ τάξη οι µαθητές επιλέγουν µία από τις τρεις προσφερόµενες κατευθύνσεις σπουδών: τη θεωρητική, τη θετική ή την τεχνολογική. Το πρόγραµµα µαθηµάτων στη Β και στη Γ Λυκείου περιλαµβάνει µαθήµατα Γενικής Παιδείας καθώς και υποχρεωτικά µαθήµατα κατεύθυνσης και µαθήµατα επιλογής. 1

2 Πρόγραµµα σπουδών Α ΤΑΞΗ Μαθήµ ατα Γεν. Παιδείας Ώρες Μαθήµ ατα Επιλογής (1 ή 2 από τα 5 µαθήµατα) Ώρες Θρησκευτικά 2 Αισθητική Αγωγή 2 Ιστορία 2 Εφαρµ ογές Πληροφορικής 2 Αρχαία - Νέα 8 2η Ξένη γλώσσα 2 Μαθηµ ατικά 5/4* Ρίζες Ευρωπαϊκού Πολιτισµ ού 2 Φυσική - Χηµ εία 3/4* Ψυχολογία 2 1 η Ξένη Γλώσσα 3 Τεχνολογία 2 Αρχές Οικονοµ ίας 2 Φυσική Αγωγή 2/1 Σ. Ε. Π. 0/1* *Α τετράµηνο / Β τετράµηνο Παρατήρηση: Τα µαθήµατα Φυσική Αγωγή, Σ.Ε.Π., Εφαρµογές Πληροφορικής δεν εξετάζονταν γραπτώς στις εξετάσεις του Ιουνίου. Πρόγραµµα σπουδών Β ΤΑΞΗ Μαθήµ ατα Γεν. Παιδείας Ώρες Θρησκευτικά 2 Ξένη Γλώσσα 2 Φυσική Αγωγή 2 Αρχαία - Νέα Ελληνικά 6 Ιστορία 2 Άλγεβρα - Γεωµ ετρία 4 Φυσική - Χηµ εία - Βιολογία 4 Εισαγωγή στο ίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσµ ούς 2 2

3 Μαθήµ ατα κατευθύνσεων Θεωρητική Θετική Τεχνολογική Αρχαία Ελληνικά 3 Μαθηµ ατικά 3 Μαθηµ ατικά 2 Αρχές Φιλοσοφίας 2/1 Φυσική 2 Φυσική 2 Λατινικά 1/2 Χηµ εία 1 Τεχνολογία Επικοινωνιών 2 Πρόγραµµα σπουδών Γ ΤΑΞΗ Μαθήµ ατα Γεν. Παιδείας Ώρες Θρησκευτικά 1 Ξένη Γλώσσα 2 Φυσική Αγωγή 1 Ελληνική Γλώσσα & Γραµµατεία 4 Νεότερη Ελληνική Ιστορία 2 Μαθηµ ατικά και Στατιστική 2 Φυσική - Βιολογία 2 Ιστορία των Επιστηµ ών και της Τεχνολογίας 2 Μαθήµ ατα κατευθύνσεων Θεωρητική Θετική Αρχαία 4 Μαθηµ ατικά 5 Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 Φυσική 3 Λατινικά 2 Χηµ εία 2 Ιστορία 2 Βιολογία 2 Επιλεγόµ ενo : Επιλεγόµ ενo : Αρχές Οικονοµ ικής Θεωρίας 2 Αρχές Οικον. Θεωρίας 2 3

4 Τεχνολογική Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών Κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής Μαθηµ ατικά 4 Μαθηµ ατικά 4 Φυσική 3 Φυσική 3 Ανάπτυξη Εφαρµ ογών σε Ηλεκτρολογία 2 Προγραµµατιστικό Περιβάλλον 2 Χηµ εία - Βιοχηµ εία 2 Οργάν. και ιοίκηση Επιχ. και Υπηρεσιών 2 Επιλεγόµ ενo : Επιλεγόµ ενo : Αρχές Οικονοµ ικής Θεωρίας 2 Αρχές Οικον. Θεωρίας ΕΙ Η ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Οι εξετάσεις στην Α Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά µε την ευθύνη των καθηγητών, σε θέµατα που οι ίδιοι επιλέγουν. Στη διαµόρφωση της τελικής βαθµολογίας της τάξης λαµβάνονται υπόψη οι βαθµολογίες όλων των γραπτώς εξεταζοµένων µαθηµάτων. Ο βαθµός της Α Λυκείου δεν υπολογίζεται ούτε για το απολυτήριο, ούτε για την εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Στη Β Λυκείου οι εξετάσεις των τετραµήνων είναι ίδιες µε αυτές της Α τάξης. Έχουµε όµως δύο είδη τελικών εξετάσεων, ενδοσχολικές και πανελλήνιες. Σε µερικά µαθήµατα οι µαθητές εξετάζονται µε ενδοσχολικές εξετάσεις σε θέµατα που επιλέγουν οι καθηγητές του σχολείου τους. Το Τα µαθήµατα αυτά ήταν: 4

5 Θρησκευτικά Νεοελληνική Λογοτεχνία Εισαγωγή στο ίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσµούς Χηµεία Βιολογία Ξένη Γλώσσα Ένα (1) µάθηµα επιλογής Στα υπόλοιπα (εννέα) µαθήµατα όµως, οι µαθητές όλων των Λυκείων της χώρας διαγωνίζονται σε θέµατα κοινά, που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης υπάρχουν επιτηρητές, οι οποίοι δε είναι καθηγητές του σχολείου στο οποίο διεξάγεται η εξέταση. Τα γραπτά διορθώνονται από δύο βαθµολογητές, που δε γνωρίζουν την ταυτότητα του εξεταζόµενου µαθητή. Ο κάθε βαθµολογητής βαθµολογεί το γραπτό στην κλίµακα 1 ως 100, υπογραµµίζοντας τα λάθη µε διαφορετικό χρώµα στυλό. Αν η διαφορά των βαθµών των δύο βαθµολογητών είναι ίση ή µεγαλύτερη από 13 µονάδες το γραπτό αναβαθµολογείται από τρίτο καθηγητή, που δεν γνωρίζει το βαθµό των δύο πρώτων. Σε αυτή την περίπτωση ο τελικός γραπτός βαθµός είναι ο µέσος όρος που προκύπτει από το βαθµό του τρίτου βαθµολογητή και τον πλησιέστερο προς αυτόν βαθµό των δύο προηγούµενων. Όταν όµως ο τρίτος βαθµός είναι ακριβώς ο µέσος όρος των δύο πρώτων, ως τελικός βαθµός θα λαµβάνεται ο συγκεκριµένος µέσος όρος. Στην περίπτωση που ο βαθµός του αναβαθµολογητή είναι µικρότερος και από τους δύο άλλους βαθµούς, τότε λαµβάνεται σαν γραπτός βαθµός ο µικρότερος των δύο πρώτων βαθµολογητών. Τα µαθήµατα που εξετάζονται σε κοινά πανελλαδικά θέµατα είναι: 5

6 Α. Μαθήµατα Γενικής Παιδείας Αρχαία Ελληνικά Νεοελληνική Γλώσσα Ιστορία Άλγεβρα Γεωµετρία Φυσική B. Μαθήµατα Κατεύθυνσης Θεωρητική Θετική Τεχνολογική Αρχαία Ελληνικά Μαθηµατικά Μαθηµατικά Λατινικά Φυσική Φυσική Αρχές Φιλοσοφίας Χηµεία Τεχνολογία Επικοινωνιών Στάθµιση βαθµών: Ο βαθµός πρόσβασης σε κάθε µάθηµα προκύπτει από το 30% του µέσου όρου των προφορικών και το 70% του βαθµού της γραπτής εξέτασης του Ιουνίου. Στην περίπτωση που υπάρχει βαθµολογική διαφορά µεταξύ των δύο βαθµών µεγαλύτερη από τρεις µονάδες τότε προβλέπεται διαδικασία προσαρµογής του προφορικού στο γραπτό βαθµό: Προσαρµογή βαθµών: Αν ο µέσος όρος των τετραµήνων (προφορικός βαθµός) είναι µεγαλύτερος από το γραπτό βαθµό, τότε µειώνεται ώστε να διαφέρει κατά τρεις µονάδες από το γραπτό και το αντίστροφο. Για παράδειγµα: βαθµός στα προφορικά: βαθµός στα γραπτά: προσαρµοσµένος βαθµός στα προφορικά : = = 15 6

7 τελικός βαθµός µαθήµατος: (16 x 0,3) + (13 x 0,7) = 13,9 (15 x 0,3) + (18 x 0,7) = 17,1 Ο βαθµός πρόσβασης στη Β τάξη (που χρησιµοποιείται για την πρόσβαση σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) είναι ο µέσος όρος των βαθµών πρόσβασης στα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα όπως προκύπτει µε την παραπάνω διαδικασία. Για την προαγωγή από τη Β τάξη ο βαθµός του ενδεικτικού (που δεν χρησιµοποιείται για την πρόσβαση σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) υπολογίζεται µε διαφορετική στάθµιση των προφορικών και των γραπτών βαθµών σε ποσοστά 50% του µέσου όρου των προφορικών βαθµών των δύο τετραµήνων και 50% από τα γραπτά του Ιουνίου. Σε περίπτωση που ο µαθητής δεν προάγεται µε τη διαφορά των 3 µονάδων, τότε η επιτρεπτή διαφορά µεταξύ γραπτού και µέσου όρου των προφορικών βαθµών αυξάνεται σε 5 µονάδες π.χ. βαθµός στα προφορικά : 15 βαθµός στα γραπτά : 8 προσαρµοσµένος βαθµός στα προφορικά = = 13 Αν το ίδιο µάθηµα υπάρχει στα µαθήµατα Γενικής Παιδείας και στα µαθήµατα Κατεύθυνσης, υπολογίζονται δύο ξεχωριστοί βαθµοί, γιατί πρόκειται για διαφορετικά µαθήµατα. Π.χ. το Μάθηµα Ιστορία Γενικής Παιδείας και το µάθηµα Ιστορία Κατεύθυνσης. Όλα τα γραπτώς εξεταζόµενα µαθήµατα έχουν την ίδια βαρύτητα ως προς την εξαγωγή του τελικού µέσου όρου κάθε τάξης είτε είναι βαθµός πρόσβασης είτε βαθµός προαγωγής. Στη Γ Λυκείου τα µαθήµατα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής µονάδας είναι: 7

8 Θρησκευτικά Νεοελληνική Λογοτεχνία Ιστορία Επιστηµών και της Τεχνολογίας Ξένη Γλώσσα Ένα (1) µάθηµα επιλογής Τα µαθήµατα που εξετάζονται πανελλαδικά είναι: Α. Μαθήµατα Γενικής Παιδείας Νεοελληνική Γλώσσα Ιστορία Μαθηµατικά & Στοιχεία Στατιστικής Φυσική Βιολογία B. Μαθήµατα Κατεύθυνσης Θεωρητική Θετική Τεχνολογική Τεχνολογική Κύκλος Τεχνολογίας Κύκλος Πληροφορικής Αρχαία Μαθηµατικά Μαθηµατικά Μαθηµατικά Νεοελ. Λογοτεχνία Φυσική Φυσική Φυσική Λατινικά Χηµεία Χηµεία - Βιοχηµεία Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγρ. Περιβάλλον Ιστορία Βιολογία Ηλεκτρολογία Αρχές Οργ. & ιοίκησης Επιχ/σεων 8

9 Πανελλαδικά εξετάζεται και το µάθηµα επιλογής "Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας" για όσους µαθητές επιθυµούν να πετύχουν σε οικονοµικές σχολές του 5ου πεδίου. Ο βαθµός πρόσβασης στη Γ τάξη είναι ο µέσος όρος των βαθµών πρόσβασης στα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα όπως προκύπτει µε τη διαδικασία στάθµισης (30% προφορικά, 70% γραπτά) και τη διαδικασία προσαρµογής (στις 3 ή στις 5 µονάδες) που περιγράφηκε για τη Β Λυκείου. 1.3 ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Στο σύστηµα υπάρχουν µετεξεταστέοι µόνο στη Β τάξη. Το απολυτήριο του Ενιαίου Λυκείου είναι αποδεσµευµένο από το σύστηµα µοριοδότησης για την πρόσβαση σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Οι µαθητές της Β που δεν προάγονται ούτε το Σεπτέµβριο και οι µαθητές της Α και Γ τάξης που δεν προάγονται τον Ιούνιο πρέπει να επαναλάβουν την τάξη εφόσον θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Λύκειο. Οι µαθητές της Α τάξης προάγονται στη Β τάξη, όταν έχουν µέσο όρο τουλάχιστον 9,5 (το οποίο στρογγυλοποιείται σε 10) σε όλα τα γραπτώς εξεταζόµενα µαθήµατα. Από τη Β στη Γ τάξη προάγονται οι µαθητές που θα συγκεντρώνουν µέσο όρο τουλάχιστον 9,5 (το οποίο στρογγυλοποιείται σε 10), ανεξάρτητα αν εξετάζονται µε ενδοσχολικές ή πανελλήνιες εξετάσεις. Παρόµοια και στη Γ τάξη οι µαθητές προκειµένου να πάρουν απολυτήριο, θα πρέπει να εξασφαλίζουν µέσο όρο 9,5 (το οποίο στρογγυλοποιείται σε 10). Παρατήρηση: Ο µηχανισµός προσαρµογής προφορικής και γραπτής βαθµολογίας µε τις 3 και 5 µονάδες ισχύει για όλα τα 9

10 γραπτώς εξεταζόµενα µαθήµατα είτε εξετάζονται πανελλαδικά ή όχι. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΣΤΗ Β ΤΑΞΗ Μαθήµατα Α µαθητής Β µαθητής Νέα Ελληνικά Αρχαία Ελληνικά 16 6 Ιστορία 14 8 Μαθηµατικά 11 7 Φυσική 7 9 Χηµεία 5 9 Θρησκευτικά Ξένη γλώσσα Αρχές Οικονοµίας Τεχνολογία 17 9 Μάθηµα επιλογής Μέσος όρος 14,6 9,4 Παρατήρηση: Ο Α µαθητής προάγεται ενώ ο Β απορρίπτεται. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΣΤΗ Γ ΤΑΞΗ Μαθήµατα Α µαθητής Β µαθητής Αρχαία Ελληνικά 12 9 Νεοελληνική γλώσσα Ιστορία 14 8 Άλγεβρα 16 7 Γεωµετρία 11 8 Φυσική 12 9 Χηµεία 6 7 Θρησκευτικά Ξένη γλώσσα Νεοελληνική λογοτ Βιολογία 11 7 Εισαγωγή στο δίκαιο ο µάθ. κατεύθυνσης

11 2ο µάθ. κατεύθυνσης ο µάθ. κατεύθυνσης 14 8 Μάθηµα επιλογής Μέσος όρος 12,3 9,2 Παρατήρηση: Ο Α µαθητής προάγεται ενώ ο Β απορρίπτεται. Ο τελικός βαθµός στρογγυλοποιείται σε ένα δεκαδικό ψηφίο. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ Γ ΤΑΞΗ Μαθήµατα Α µαθητής Β µαθητής Νεοελληνική γλώσσα Ιστορία 14 8 Μαθηµατικά & Στοιχεία Στατιστικής 13 7 Φυσική 8 9 Βιολογία Ξένη γλώσσα Νεοελληνική λογ Θρησκευτικά 16 7 Ιστορία των Επιστηµών & της Τεχνολογίας ο µάθ. κατεύθυνσης 9 8 2ο µάθ. κατεύθυνσης ο µάθ. κατεύθυνσης ο µάθ. κατεύθυνσης 9 6 Μάθηµα επιλογής Μέσος όρος 13,1 9,2 Παρατήρηση: Ο Α µαθητής προάγεται ενώ ο Β απορρίπτεται. Ο Β µαθητής έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει διαφορά 5 µονάδων µεταξύ προφορικού και γραπτού για να προαχθεί, αν εξασφαλίσει έτσι το 9,5. Έτσι εξασφαλίζει απολυτήριο και συµµετέχει και στη διαδικασία εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. 11

12 1.4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ Η συµπλήρωση του µηχανογραφικού δελτίου (δήλωση προτίµησης τµηµάτων) από το µαθητή γίνεται µετά τις εξετάσεις και αφού µάθει τους βαθµούς του, άρα και τα µόρια που συγκεντρώνει. Τα τµήµατα Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. κατατάσσονται σε πέντε οµάδες που ονοµάζονται επιστηµονικά πεδία. Ο µαθητής όµως δε µπορεί να δηλώσει τµήµατα από όλα τα πεδία, παρά από δύο το ανώτερο. Τα επιστηµονικά πεδία είναι τα ακόλουθα: 1. Ανθρωπιστικών, Νοµικών και Κοινωνικών επιστηµών 2. Θετικών επιστηµών 3. Επιστηµών Υγείας 4. Τεχνολογικών επιστηµών 5. Επιστηµών Οικονοµίας και ιοίκησης Θεωρητικά, από όλες τις κατευθύνσεις µπορεί κάποιος να επιτύχει σε οποιοδήποτε τµήµα Α.Ε.Ι.. ή Τ.Ε.Ι., αλλά οι µαθητές που επιλέγουν τη σωστή κατεύθυνση (αυτή που δίνει το µέγιστο αριθµό µορίων) έχουν και το πλεονέκτηµα στην επιλογή από τα αντίστοιχα τµήµατα Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. 12

13 Ακολουθεί ενδεικτικός πίνακας συσχετισµού κατευθύνσεων, πεδίων και τµηµάτων Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝ ΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΠΕ ΙΟ Α.Ε.Ι.. - Τ.Ε.Ι. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 4.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΘΕΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ, ΑΣΟΛΟΓΙΚΑ, ΕΥΕΛΠΙ ΩΝ ΙΚΑΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ 2.ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ, ΘΕΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΟΛΟΓΙΚΑ, ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ, ΕΥΕΛΠΙ ΩΝ ΙΚΑΡΩΝ-ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ 3.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Κ.Λ.Π. ΘΕΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΑ 1.ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΨΥΧΟΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΑ, Μ.Μ.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 5.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ, ΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, MARKETING, ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ 13

14 1.5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για να υπολογιστεί ο αριθµός των µορίων για την εισαγωγή σε κάποιο ίδρυµα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης πρώτιστα λαµβάνεται υπόψη ο γενικός µέσος όρος (γενικός βαθµός πρόσβασης) των µαθηµάτων που εξετάζονται πανελλαδικά, ο οποίος σταθµίζεται κατά 30% από το βαθµό πρόσβασης της Β τάξης και κατά 70% από το βαθµό πρόσβασης της Γ τάξης. Αν όµως ο βαθµός πρόσβασης. της Β τάξης είναι µικρότερος από το βαθµός πρόσβασης της Γ τάξης, ο µαθητής έχει δικαίωµα να υπολογίζει στο γενικό βαθµό πρόσβασης µόνο το βαθµό της Γ Λυκείου. Για παράδειγµα: 1) Βαθµός πρόσβασης Β τάξης > Βαθµός πρόσβασης Γ τάξης Βαθµός πρόσβασης Β τάξης :15 Βαθµός πρόσβασης Γ τάξης :12 Γενικός βαθµός πρόσβασης :(30% * % * 12) = 4,5 + 8,4 = 12,9 2) Βαθµός πρόσβασης Β τάξης <= Βαθµός πρόσβασης Γ τάξης Βαθµός πρόσβασης Β τάξης :15 Βαθµός πρόσβασης Γ τάξης :16 Γενικός βαθµός πρόσβασης :(0% * % * 16) = = 16 Στη συνέχεια ο γενικός βαθµός πρόσβασης πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή 8. Επιπλέον, για κάθε επιστηµονικό πεδίο ορίζονται δύο βασικά µαθήµατα, (ή µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας) ένα Α και ένα Β προτεραιότητας. Γι' αυτά τα µαθήµατα υπολογίζεται και προστίθεται στο σύνολό των µορίων, ο βαθµός πρόσβασης µόνο της Γ Λυκείου, για το µεν βασικό µάθηµα Α προτεραιότητας πολλαπλασιαζόµενος µε το συντελεστή 1,3 ενώ για το µάθηµα Β 14

15 προτεραιότητας µε το συντελεστή 0,7. Υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης αυτών των µαθηµάτων από άλλα µαθήµατα γενικής παιδείας -όταν κάποιος έχει επιλέξει κατεύθυνση στην οποία δεν περιέχονται τα βασικά µαθήµατα του επιστηµονικού πεδίου που περιλαµβάνει τις σχολές στις οποίες επιθυµεί να εισαχθεί -. Οι συντελεστές όµως σε αυτή την περίπτωση γίνονται αντίστοιχα 0,9 και 0,4 για το κάθε µάθηµα. Τέλος το άθροισµα αυτό πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή 100 για να υπολογισθεί ο τελικός αριθµός των µορίων του. Γίνεται κατανοητό, ότι ο µαθητής που έχει επιλέξει τη σωστή κατεύθυνση συγκεντρώνει το µέγιστο δυνατό αριθµό µορίων ενώ µαθητής που δεν έχει επιλέξει τη σωστή κατεύθυνση αδυνατεί να συγκεντρώσει το µέγιστο αριθµό µορίων, ακόµη και αν έχει «άριστα» σε όλα τα µαθήµατα. Έτσι το άριστα (για τµήµατα που δεν έχουν ειδικά µαθήµατα) είναι τα µόρια. Στον πίνακα που ακολουθεί, µπορούµε να δούµε ένα παράδειγµα υπολογισµού βαθµολογίας για έναν υποτιθέµενο άριστο µαθητή. Βαθµός Συντελεστές Μόρια Γεν. µέσος όρος πρόσβασης Βασικό µάθηµα Α 20 1,3 26 Βασικό µάθηµα Β 20 0,7 14 Σύνολο µορίων : 200 x 100 = Για µαθητή που έχει επιλέξει το σωστό συνδυασµό κατεύθυνσης και πεδίων µε γενικό βαθµό πρόσβασης 14,7: Βαθµός Συντελεστές Μόρια Γεν. βαθµός πρόσβασης 14, ,60 Βασικό µάθηµα Α 16,0 1,3 20,80 Βασικό µάθηµα Β 14,2 0,7 9,94 15

16 Σύνολο µορίων : 148,34 x 100 = Και για µαθητή που δεν έχει επιλέξει το σωστό συνδυασµό κατεύθυνσης και πεδίων µε γεν. βαθµό πρόσβασης 14,7και τους ίδιους βαθµούς στα αντικαθιστούµενα µαθήµατα: Βαθµός Συντελεστές Μόρια Γεν. βαθµός πρόσβασης 14, ,6 Αντικαθιστούµενο µάθηµα Α 16,0 0,9 14,4 Αντικαθιστούµενο µάθηµα Β 14,2 0,4 5,68 Σύνολο µορίων : 137,68 x 100 = Ακολουθεί παράδειγµα µε αναλυτική βαθµολογία ενός υποτιθέµενου µαθητή στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου στα πανελληνίως γραπτώς εξεταζόµενα µαθήµατα. Β τάξη Μαθήµατα Μέσος τετραµήν Α τετρ. Β τετρ. ων Προσαρµογή προφορικού Εξέταση βαθµού Τελικός Βαθµός Ελληνικά (Αρχαία) , ,9 Νεοελληνική Γλώσσα ,6 Ιστορία Μαθηµατικά (Άλγεβρα - Γεωµετρία) , ,9 Φυσική ,6 Α' µάθηµα κατεύθυνσης ,3 Β' µάθηµα κατεύθυνσης , ,1 Γ' µάθηµα κατεύθυνσης , ,1 Βαθµός πρόσβασης Β τάξης 14,31 16

17 Γ τάξη Μαθήµατα Μέσος τετραµήν Α τετρ. Β τετρ. ων Προσαρµογή προφορικού Εξέταση βαθµού Τελικός Βαθµός Νεοελληνική Γλώσσα ,6 Ιστορία ,3 Μαθηµατικά & Στοιχεία Στατιστικής , ,6 Φυσική - Βιολογία , ,4 Α' µάθηµα κατεύθυνσης ,6 Β' µάθηµα κατεύθυνσης ,4 Γ' µάθηµα κατεύθυνσης , ,6 ' µάθηµα κατεύθυνσης , ,45 Βαθµός πρόσβασης Γ τάξης 14,62 Στο παράδειγµα για τον παραπάνω µαθητή ο γενικός βαθµός πρόσβασης είναι το 14,62. ηλ. Ο βαθµός της Γ Λυκείου αφού είναι µεγαλύτερος από το βαθµό της Β λυκείου. 17

18 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 2.1. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ Οι πίνακες συνάφειας χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση του βαθµού της συσχέτισης δύο κατηγορικών µεταβλητών και αποτελούνται από γραµµές και στήλες. Για κάθε τοµή στήλης και γραµµής ( µία για κάθε συνδυασµό τιµών των δύο κατηγορικών µεταβλητών) στο πίνακα παρουσιάζονται τέσσερις τιµές: Η πρώτη τιµή αντιστοιχεί στη συχνότητα του συνδυασµού τιµών των δύο µεταβλητών που βρίσκονται στην αντίστοιχη τοµή στήλης και γραµµής. Η δεύτερη τιµή αντιστοιχεί στο ποσοστό επί του συνόλου της γραµµής. και είναι ο λόγος της συχνότητας του συγκεκριµένου συνδυασµού τιµών µε το άθροισµα των συχνοτήτων της συγκεκριµένης γραµµής. Η τρίτη τιµή αντιστοιχεί στο ποσοστό επί του συνόλου της στήλης. και είναι ο λόγος της συχνότητας του συγκεκριµένου συνδυασµού τιµών µε το άθροισµα των συχνοτήτων της συγκεκριµένης στήλης. Η δεύτερη τιµή αντιστοιχεί στο ποσοστό επί του συνόλου. και είναι ο λόγος της συχνότητας του συγκεκριµένου συνδυασµού τιµών µε το συνολικό άθροισµα όλων των συχνοτήτων. 2.2 ΠΙΝΑΚΕΣ Χ 2 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Περιλαµβάνουν τα αποτελέσµατα ενός ελέγχου ανεξαρτησίας Χ 2 µεταξύ δύο κατηγορικών µεταβλητών για τον προσδιορισµό της απάντησης στο ερώτηµα: υπάρχει σχέση µεταξύ των δύο µεταβλητών ή οι µεταβλητές αυτές είναι ανεξάρτητες; 18

19 Προκειµένου να ελέγξουµε αν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ δύο κατηγορικών µεταβλητών διεξάγουµε έλεγχο ανεξαρτησίας µε υποθέσεις: H 0 : Η µία µεταβλητή δεν επηρεάζει την άλλη. H 1 : Η µία µεταβλητή επηρεάζει την άλλη. Για να απαντήσουµε στο ερώτηµα αυτό, χρησιµοποιούµε τον Pearson Χ 2 έλεγχο, σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α =1% που εξασφαλίζει µε πιθανότητα 99% (µεγαλύτερη σε σχέση µε επίπεδο α = 5%) να µην υποπέσουµε σε λάθος τύπου Α, δηλ να απορρίψουµε µια υπόθεση δεδοµένου ότι είναι σωστή. Πριν ερµηνεύσουµε τα στοιχεία του πίνακα, πρέπει να ελέγξουµε αν ισχύουν οι προϋποθέσεις για τον έλεγχο αυτό που αναφέρονται στις δύο τελευταίες γραµµές. Η πρώτη προϋπόθεση για την αξιοπιστία του ελέγχου είναι: η ελάχιστη αναµενόµενη τιµή να είναι µεγαλύτερη από 1. Η δεύτερη προϋπόθεση για την αξιοπιστία του ελέγχου είναι: ο αριθµός των κελιών µε αναµενόµενη συχνότητα µικρότερη από 5, να είναι µικρότερος από 20%. Εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις αξιοπιστίας του ελέγχου, συγκρίνουµε το παρατηρούµενο επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας, δηλ. τη τιµή p-value µε το α = 1% = 0,01. Αν η τιµή α που θέσαµε είναι µεγαλύτερη από την υπολογιζόµενη από το στατιστικό έλεγχο τιµή p-value, τότε απορρίπτουµε τη µηδενική υπόθεση και δεχόµαστε την εναλλακτική, δηλ ότι οι δύο µεταβλητές είναι εξαρτηµένες µε βεβαιότητα 99%. Στην αντίθετη περίπτωση συµπεραίνουµε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις απόρριψης της µηδενικής υπόθεσης της ανεξαρτησίας των δύο µεταβλητών µε βεβαιότητα 99%. Για 2χ 2 πίνακες στο ίδιο συµπέρασµα µπορούµε να οδηγηθούµε µε τη χρήση της τιµής p-value του Fisher s Exact test. 19

20 2.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Στην εργασία χρησιµοποιούνται τα κυριότερα περιγραφικά µέτρα, όπως κατανοµές συχνοτήτων, µέσος, τυπική απόκλιση,, διάµεσος, εύρος, µικρότερη και µεγαλύτερη τιµή, τεταρτηµόρια, δεκατηµόρια, συντελεστές κύρτωσης και ασυµµετρίας, διαγράµµατα πλαισίου - απολήξεων, ραβδογράµµατα, ιστογράµµατα και διαγράµµατα πίτας. 20

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει γενικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 9 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο μαθητής είναι υποχρεωμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ποια μαθήματα διδάσκονται οι μαθητές της Α Λυκείου; Ποια από τα μαθήματα ανήκουν στους ίδιους κλάδους μαθημάτων; Ο παρακάτω πίνακας περιέχει όλους τους κλάδους των μαθημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι σήµερα πολλά έχουν αλλάξει στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και κυρίως στο τρόπο των εξετάσεων, χωρίς όµως κάποια ουσιαστική αλλαγή.

Μέχρι σήµερα πολλά έχουν αλλάξει στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και κυρίως στο τρόπο των εξετάσεων, χωρίς όµως κάποια ουσιαστική αλλαγή. 1 Ε ι σ α γ ω γ ή Μέχρι σήµερα πολλά έχουν αλλάξει στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και κυρίως στο τρόπο των εξετάσεων, χωρίς όµως κάποια ουσιαστική αλλαγή. Όλα τα εκπαιδευτικά συστήµατα είχαν πάντα εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού:

Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού: Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού: Ανθρωπιστικές Σπουδές Θετικές- Τεχνολογικές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης Α Λυκείου Η Α Λυκείου είναι τάξη γενικής παιδείας και, συνεπώς, τα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους μαθητές. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι 35 ωρών και περιλαμβάνει τα μαθήματα που μέχρι τώρα υπήρχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013)

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο και στον τρόπο εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 015 Ισχύει για τους μαθητές και τις μαθήτριες που φοιτούν στην Α Λυκείου από το σχολικό έτος 013-14. (ΦΕΚ Α 193/17-9-013) Τα κύρια σημεία του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ http://1kesyp-a-athin.att.sch.gr ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν.4186/2013 (Α 193), όπως έχει τροποποιηθεί µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 57 του ν. 4310/14 (Α 258), αντικαθίσταται ως «Η Γ τάξη Ηµερήσιου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Νέου Λυκείου

Παρουσίαση του Νέου Λυκείου Παρουσίαση του Νέου Λυκείου Σελίδα 2 από 32 (Α) Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Σελίδα 3 από 32 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν Τάξη Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 5 Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Λ Φ Α

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Λ Φ Α ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Στη Γ Λυκείου κάθε µαθητής θα φοιτήσει σε µια από τις τρεις κατευθύνσεις σπουδών. Αν θέλει, µπορεί να επιλέξει άλλη κατεύθυνση από αυτή που είχε επιλέξει στη Β Λυκείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΘΗΝΑ 2003 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Πρόλογος σελ. 3 2. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Α Λυκείου Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014)

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014) ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014) Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α' τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη γενικής παιδείας 35 συνολικά ωρών εβδομαδιαίως και 2

Διαβάστε περισσότερα

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Åðéêïéíùíßá ü é ìüíï ìå ôï ëüãï áëëü êáé ìå ôï óõíáßóèçìá i ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 27-1 - 2012 ΤΜΗΜΑ Α & Β Αρ.Πρωτ.Βαθµός Προτερ. Φ.251/ 9787 /B6 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Åðéêïéíùíßá ü é ìüíï ìå ôï ëüãï áëëü êáé ìå ôï óõíáßóèçìá i ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015 Ισχύει για τους μαθητές της Α Λυκείου του σχολικού έτους 2014-2015 Το νέο Λύκειο αποσυνδέεται από τις Εθνικές Εξετάσεις Σελίδα 1 Α Λυκείου Μόνο Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο και το Σύστημα Πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Το Νέο Λύκειο και το Σύστημα Πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 Η ακτινογραφία του νέου λυκείου Το νέο λύκειο (γενικό και επαγγελματικό) ξεκινά την πορεία του από τους μαθητές της φετινής Α Λυκείου και η εφαρμογή του θα ολοκληρωθεί το 2016,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α ) Α Α: ΒΛ1Η9-43Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 19-11 - 2013 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αφορά στους μαθητές που ενεγράφησαν ή θα εγγραφούν στην Α τάξη του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Αργυρούπολη - Γλυφάδα

www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Αργυρούπολη - Γλυφάδα www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Αργυρούπολη - Γλυφάδα ΜΕΘΟΔΙΚΟ 1975-2013 Από το 1975 μέχρι σήμερα στην Ελλάδα έχουν νομοθετηθεί και λειτουργήσει τέσσερα διαφορετικά εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 10-10 - 2014 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Αρ.Πρωτ. Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα

Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ΝΑΙ Λογοτεχνία 2 ΝΑΙ Μαθηματικά Άλγεβρα 3 ΝΑΙ Γεωμετρία 2 ΝΑΙ Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΙ ΙΣΧΥΕ ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ Σελίδα 1 από 10 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα