Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ί Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ί Α"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ ΣΧΟΛΉ ΘΕΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ ΤΜΉΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ί Α ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΦΕ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ANDROID Visual effects with Processing programming language for PCs and Android tablet PCs ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ ΑΕΜ 1215 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ: ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ 2012

2 2

3 ΠΕΡΊΛΗΨΗ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτελεί η δημιουργία οπτικών εφέ μουσικής χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Processing και το περιβάλλον εργασίας της. Αναλύεται η διεπαφή του χρήστη με το περιβάλλον εργασίας, ο τρόπος που διαχειρίζεται η γλώσσα τα αρχεία ήχου και μουσικής με χρήση της εξωτερικής βιβλιοθήκης Minim, καθώς και το πώς συλλέγονται πληροφορίες και επεξεργάζονται για τη παραγωγή οπτικοποιήσεων. Η απεικόνιση των οπτικών εφέ και η αναπαραγωγή του ηχητικού δείγματος γίνεται με τη δημιουργία μιας αυτόνομης εκτελέσιμης εφαρμογής σε όλα τα λειτουργικά συστήματα υπολογιστών. Σε δεύτερη φάση, περιγράφεται η διαδικασία μετατροπής εφαρμογών για λειτουργία τους σε φορητές συσκευές που φέρουν το λογισμικό Android. Σ'αυτό το επίπεδο γίνεται χρήση της εξωτερικής βιβλιοθήκης Apwidgets που λειτουργεί ρεαλιστικότερα με το Android SDK. Έτσι, στη συνέχεια κατασκευάζεται μια Android app για εκτέλεση σε Android smartphones και tablet PCs που χρησιμοποιεί τα Android tools, sensors και native media player. III

4 ABSTRACT Abstract Purpose of this thesis is to generate music visual effects using Processing programming language and interface. Involves analyzing the user interface, the way that manages audio and music files with the external library Minim, and how information is collected and processed to produce visualizations. The display of visual effects and playback of audio sample becomes with the establishment of a standalone executable application for all computer operating systems. In the second phase, is described the process of converting applications to operate on mobile devices that bear the Android software. At this level is using the external library Apwidgets that works more realistic with Android SDK. So, then constructed an "Android app" to run on Android smartphones and tablet PCs using the Android tools, sensors and native media player. IV

5 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Περιεχόμενα ΠΕΡΊΛΗΨΗ...III ABSTRACT...IV ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ...V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΕΙΣΑΓΩΓΉ...7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:...9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:ΗΧΟΣ/ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ MINIM...19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:ΟΠΤΙΚΑ ΕΦΕ ΣΤΟ...29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ANDROID ΣΤΟ...41 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...61 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:ΑΝΑΦΟΡΕΣ...63 V

6 VI

7 Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Ο 1 : Ε ι σ α γ ω γ ή

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΕΙΣΑΓΩΓΉ Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία οπτικών εφέ μουσικής στο περιβάλλον εργασίας Processing και η μετατροπή εφαρμογών για τη εκτέλεσή τους σε Android φορητές συσκευές. Η εργασία δομείται σε κεφάλαια ως εξής: Στο Κεφάλαιο 2: Processing, περιγραφή, λειτουργία και διαδυκτιακή κοινότητα. Στο Κεφάλαιο 3: Λειτουργία ήχου και μουσικής στο Processing. Στο Κεφάλαιο 4: Η βιβλιοθήκη Minim για εισαγωγή και επεξεργασία ήχου και μουσικής. Στο Κεφάλαιο 5: Δημιουργία οπτικών εφέ σ'ένα μουσικό κομμάτι και ανάλυση κώδικα και εξωτερικών βιβλιοθηκών. Στο Κεφάλαιο 6: Μεταφορά των εφαρμογών σε Adroid mode και μετατροπή τους για λειτουργία σε φορητές συσκευές. Στο Κεφάλαιο 7: Εξαγωγή γενικότερων συμπερασμάτων. Στο Παράρτημα I: Παρουσιάζονται η βιβλιογραφία και οι δικτυακοί τόποι που αναφέρονται στην εργασία και βοήθησαν στην υλοποίηση της. 8

9 Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Ο 2 : P R O C E S S I N G

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Το Processing είναι μια γλώσσα προγραμματισμού, ένα περιβάλλον ανάπτυξης και μια διαδικτυακή κοινότητα που απ'το 2001 έχει προωθήσει τη δημιουργία οπτικοακουστικού λογισμικού με χρήση των εικαστικών τεχνών. Αρχικά δημιουργήθηκε για να χρησιμεύσει ως ένα sketchbook λογισμικού και να διδάξει τις βασικές αρχές του προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσα από ένα οπτικό πλαίσιο, αλλά γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα εργαλείο για τη δημιουργία ολοκληρωμένων επαγγελματικών εργασιών. Εικόνα 2.1: Το περιβάλλον εργασίας του Processing 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Το Processing είναι ελεύθερο, open-source λογισμικό (εναλλακτικά στις ακριβές λύσεις των ιδιόκτητων εργαλείων λογισμικού), πράγμα που το καθιστά προσιτό σε εκπαιδευόμενους και επαγγελματίες. Η ελεύθερη ιδιότητά του ενθαρρύνει τη συμμετοχή στη κοινότητα και την ανάπτυξή του με το διαμοιρασμό προγραμμάτων και κώδικα, με τις απαντήσεις σε ερωτήσεις των χρηστών και τη δημιουργία βιβλιοθηκών που επεκτείνουν τις δυνατότητές του. Υπάρχουν ήδη πάνω από 100 βιβλιοθήκες που έχουν δημιουργηθεί απ'τους χρήστες του. Γενικά, το Processing είναι ένα περιβάλλον γι'αυτούς που θέλουν να δημιουργήσουν εικόνες, κινούμενα σχέδια, και αλληλεπιδράσεις. Λειτουργεί σε Mac, Windows, GNU/Linux πλατφόρμες και με ένα μόνο κλικ μπορεί να εξάγει αυτόνομες ή web-applications, ενώ τα γραφικά μπορούν να εξαχθούν σε PDF, DXF, ή TIFF αρχεία. Ακόμα, άλλες προσαρμογές του Processing το εισάγουν σε πλατφόρμες όπως OpenMoko, iphone, και OLPC XO-1. Αναφέρεται στη γλώσσα πάνω στην οποία είναι χτισμένη η Java και ο IDE της, έτσι απλοποιεί πολύ περίπλοκες έννοιες και διευκολύνει την χρησιμοποίησή του από καλλιτέχνες, σχεδιαστές και προγραμματιστές. Έχει χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή εντυπωσιακών έργων που κυμαίνονται από την οπτικοποίηση δεδομένων ως τους φυσικούς υπολογισμούς και επιπλέον σε παιχνίδια, 3D annimations, οπτικοποίηση μουσικής, δικτύων και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Υπάρχουν επίσης θύρες επικοινωνίας με τις ακόλουθες γλώσσες: - JavaScript - ActionScript - Python - Scala - Clojure - Ruby 11

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Οι προχωρημένοι χρήστες δεν περιορίζονται στην επεξεργασία μέσω IDE, αλλά μπορούν να δημιουργήσουν έργα επεξεργασίας σε Eclipse ή να χρησιμοποιήσουν proclipsing. Εικόνα 2.2: Οπτικοποίηση δεδομένων στο Processing 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Εικόνα 2.3: Το «γενεαλογικό δέντρο» του Processing Εικόνα 2.4: Ένα Processing sketch εμφωλευμένο σε ένα Java Swing GUI. Η μπάρα κύλισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αλλαγή του αριθμού των κύκλων που δημιουργεί το Processing 13

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Κάθε σκίτσο επεξεργασίας είναι στην πραγματικότητα μια υποκατηγορία της PApplet Java κλάσης, που υλοποιεί τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά της γλώσσας Processing. Κατά τον προγραμματισμό σε Processing, όλες οι πρόσθετες κατηγορίες που ορίζονται θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εσωτερικές κλάσεις όταν ο κώδικας μεταφράζεται σε καθαρή Java πριν από τη σύνταξη. Αυτό σημαίνει ότι η χρήση στατικών μεταβλητών και μεθόδων στις τάξεις απαγορεύεται, εκτός εάν δηλωθεί ρητά στο Processing ότι ο κώδικας είναι σε καθαρή λειτουργία Java. Το Processing δίνει επίσης τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν τις δικές τους κλάσεις στο σκίτσο PApplet. Αυτό επιτρέπει στους σύνθετους τύπους δεδομένων να μπορούν να περιλαμβάνουν οποιοδήποτε αριθμό από arguments και αποφεύγει τους περιορισμούς της αποκλειστικής χρήσης πρότυπων τύπων δεδομένων, όπως: int (ακέραιος αριθμός), char (χαρακτήρας), float (πραγματικός αριθμός) και χρώματος (RGB, ARGB, hex ). 14

15 Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Ο 3 : Η Χ Ο Σ / Μ ΟΥ Σ Ι Κ Η ΣΤΟ

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΗΧΟΣ/ΜΟΥΣΙΚΗ ΗΧΟΣ/ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟ Το να εισάγεις κάποιο ηχητικό δείγμα ή ένα αρχείο ήχου / μουσικής στο Processing είναι αρκετά εύκολο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει η αναπαραγωγή των διαφόρων ηχητικών σημάτων, καθώς το Processing από μόνο του δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Έτσι, προσπαθώντας να αναπαράγει ένα μουσικό αρχείο μέσα από ένα πρόγραμμα ο καθένας μπορεί να κατανοήσει ότι απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η χρήση κάποιας εξωτερικής βιβλιοθήκης. Φυσικά, ο ήχος χρειάζεται και την αντίστοιχη υλική υποστήριξη, κάρτα ήχου και ηχεία ( και μικρόφωνο αν πρόκειται για ηχογράφηση ), υλικό που συνήθως παρέχεται σε κάθε προσωπικό υπολογιστή. Από προγραμματιστική άποψη, το πρόβλημα επίκειται στο γεγονός ότι όλα τα ηχητικά εφέ ή η μουσική αναπαράγονται ενώ το πρόγραμμα εκτελεί κάποια άλλη λειτουργία συγχρόνως. Συνήθως, το Processing είναι ακολουθιακό, δηλαδή η συγγραφή των προγραμμάτων οδηγεί σε ακολουθιακό αποτέλεσμα, όπου δεν επιτρέπεται σε δύο ενέργειες να συμβούν ταυτόχρονα. Με τη χρήση ήχου όμως, είναι σύνηθες φαινόμενο να συγγράφονται παράλληλα προγράμματα. Μια γενική λύση αποτελούν τα λεγόμενα threads. Ένα thread είναι μια ξεχωριστή οντότητα στην οποία δίνεται η δυνατότητα της ταυτόχρονης εκτέλεσής της με άλλες παρόμοιες οντότητες. Αν ο υπολογιστής διαθέτει πολλαπλούς επεξεργαστές (ή πυρήνες) είναι πιθανό (αλλά όχι σίγουρο) το κάθε thread να χρησιμοποιεί έναν απ'αυτούς. Σε αντίθετη περίπτωση το Processing προσομοιώνει τη ταυτόχρονη χρήση των threads τρέχοντας κάθε ένα για μικρό χρονικό διάστημα με τη δρομολόγηση RR (Round-robin). Έτσι, η ταυτόχρονη αναπαραγωγή ήχου με την εκτέλεση του προγράμματος προϋποθέτει τη χρησιμοποίηση δυο threads, το πρώτο για το πρόγραμμα και το δεύτερο για τον ήχο ή τη μουσική. Βέβαια, η λειτουργία των threads είναι πολύ περίεργη για να χρησιμοποιηθεί σωστά, οπότε δεν τα χρησιμοποιούμε άμεσα αλλά βασιζόμαστε κυρίως στην εξωτερική βιβλιοθήκη Minim για να διαχειριστούμε τα λεγόμενα sound-related threads. 16

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΗΧΟΣ/ΜΟΥΣΙΚΗ Μια ποικιλία από διαμοιραζόμενες εξωτερικές βιβλιοθήκες επεκτείνουν τις δυνατότητες του Processing στα επίπεδα υλοποίησης δικτύωσης, OpenGL rendering, animation, video, hardware interfacing και άλλα. Κάποιες απ'αυτές ενεργοποιούν προγραμματιστικούς αισθητήρες που αντικατοπτρίζουν τη δυνατότητα ηχητικής ρεαλιστικότητας. Τέτοιες είναι : 1. Audio Beads - Works. Ess - Works. Minim - Works. P5_sc - Untested. Sonia - Untested. SoundCipher - Works. Csoundo - Works. Ttslib - Untested. 2. Music composition Tactu5 Works. Jm-Etude - Works. 3. MIDI MidiBus - Not working. ProMIDI - Not working. Rwmidi - Reported to work, but not working. 17

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΗΧΟΣ/ΜΟΥΣΙΚΗ 18

19 Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Ο 4 : Η Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ MINIM

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: MINIM Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ MINIM περιγραφή - λειτουργία - τεχνικές πληροφορίες Παρόλο που το Processing δίνει κυρίως έμφαση στα οπτικά εφέ, περιλαμβάνει επιπλέον μια βιβλιοθήκη ήχου / σύνθεσης, τη Minim, η οποία επιτρέπει τον προγραμματιστικό πειραματισμό με τον ήχο και τη σύνθεση. Το προεπιλεγμένο πακέτο του Processing περιέχει τη Minim, μια σειρά από λειτουργίες ήχου που παρέχουν τον έλεγχο αναπαραγωγής / καταγραφής, μία απεικόνιση FFT ενός εισερχόμενου σήματος, ένα ζωνοπερατό φίλτρο και πρότυπα για να καθορίσει ο χρήστης τα αποτελέσματα και τη δημιουργία του σήματος. Η Minim είναι μια βιβλιοθήκη ήχου που χρησιμοποιεί το JavaSound API για να δώσει μια εύκολη προγραμματιστικά λύση σ'αυτούς που ασχολούνται με την επεξεργασία ήχου και προτιμούν τη ρεαλιστική και συνάμα εντυπωσιακή άποψη των οπτικών εφέ που παρέχει το περιβάλλον του Processing. Γενικότερα, η κλάση Minim είναι αυτό που λέμε how you get what you want από το JavaSound API. Η Minim χρησιμοποιεί το JavaSound API ως παρασκήνιο για το audio και λειτουργεί όπως φημίζεται με παραδείγματα που παρέχουν χρήσιμο κώδικα εκκίνησης για audioprogramming. Η φιλοσοφία πίσω από το API είναι να γίνει η ενσωμάτωση ήχου στα σκίτσα όσο το δυνατόν απλούστερη, ενώ εξακολουθεί να παρέχει μια εύλογη ευελιξία για τους πιο προχωρημένους χρήστες. Δεν υπάρχουν συναρτήσεις επιστροφής και δεν χρειάζεται ποτέ να χειρίζονται απευθείας οι δειγματοληπτικοί πίνακες, δηλαδή όλη η αδιάφορη χρονοβόρα εργασία γίνεται αυτόματα απ'τη βιβλιοθήκη. Ειδικότερα, στην εξωτερική βιβλιοθήκη Minim του Processing υπάρχουν μέθοδοι για: 20 λήψη αντικειμένων για την αναπαραγωγή αρχείων ήχου όπως τα AudioSample, AudioSnippet και AudioPlayer. λήψη ενός AudioRecorder, της συσκευής δηλαδή που είναι υπεύθυνη για το πώς θα καταγραφεί ο ήχος στο δίσκο.

21 λήψη ενός AudioInput, με το οποίο μπορεί να παρακολουθείται το line-in και το μικρόφωνο του υπολογιστή, ανάλογα με τη προέλευση των αρχείων που έχει θέσει ο χρήστης. και τέλος, λήψη ενός AudioOutput, τρόπος με τον οποίο αναπαράγεται ο ήχος που εξάγεται μέσα από μια εφαρμογή του Processing. Όλες αυτές οι κλάσεις παρέχονται από τα AudioStreams της Minim, τα οποία είναι threads που κάνουν την πραγματική επεξεργασία του audio I / O. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να καλείται πάντα η close μέθοδος για κάθε αντικείμενο Audio όταν τελειώσει η χρησιμοποίηση του. Η κυριότερη μέθοδος απ'τις παραπάνω είναι η AudioPlayer και η λειτουργία της εξηγείται άμεσα. Η AudioPlayer χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή ενός AudioRecording. Θεωρητικά, δεν χρειάζεται ένα AudioPlayer για να αναπαραχθεί κάποιο AudioRecording, επειδή η εγγραφή έχει από μόνη της τη δυνατότητα αναπαραγωγής. Ωστόσο, ένα AudioPlayer παρέχει τη δυνατότητα των AudioBuffers που είναι συγχρονισμένα με την έξοδο της καταγραφής, καθώς υποστηρίζει και άμεσο έλεγχο του DataLine που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση της εγγραφής στο σύστημα. Μπορεί να γίνει λήψη ενός AudioPlayer με τη κλήση της Minim.loadFile(String), αλλά γίνεται ακόμα να κατασκευαστεί ένας εξαρχής, αν υπάρχει κάποια διαφορετική παραλλαγή του AudioRecording. Μπαίνοντας σε πιο τεχνικές πληροφορίες, μπορούμε να βρούμε αρκετές δυνατότητες της Minim πάνω στο αντικείμενο της ανάλυσης και επεξεργασίας σήματος, δηλαδή κάποιου μουσικού κομματιού ή ενός ηχητικού δείγματος που έχει εισαχθεί στο Processing (διαδικασία που περιγράφηκε νωρίτερα). Η βασική και περισσότερο χρησιμοποιούμενη απ'αυτές είναι η εξαγωγή των υψηλών, μεσαίων και χαμηλών συχνοτήτων ενός σήματος μέσω ενός γρήγορου μετασχηματισμού Fourier (FFT). Αρχικά, πρέπει να αναφερθεί ότι για να μπορέσει το Processing να δεχθεί κάποιο αρχείο ήχου, είναι αναγκαίο αυτό να βρίσκεται στο φάκελο που ονομάζεται "data" εντός του φακέλου του αντίστοιχου sketch. πχ / yoursketch/data/yoursoundfile.mp3

22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: MINIM Στη συνέχεια, θα πρέπει να ορισθεί το εύρος του συχνοτικού φάσματος με τη συνάρτηση fft.specsize(). Τέλος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση fft.getband(i), που επιστρέφει την τιμή της συχνότητας στην θέση i, εφόσον βέβαια η μεταβλητή i είναι εντός του εύρους των fft.specsize(). Για τους μέσους όρους των χαμηλών, μεσαίων και υψηλών συχνοτήτων θα πρέπει να διαιρεθεί το specsize σε τρεις κλίμακες και μέσα σε αυτές τις τρεις περιοχές μπορεί να υπολογισθεί ο μέσος όρος των τιμών των συχνοτήτων. Παρακάτω αναλύονται κάποια κομμάτια κώδικα, που παρουσιάζουν υλοποιήσεις των βασικών δυνατοτήτων της εξωτερικής βιβλιοθήκης Minim, όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω. Setup and Shutdown Για να ξεκινήσει η χρήση της Minim θα πρέπει να δημιουργηθεί πρώτα ένα αντικείμενο Minim, το οποίο στη συνέχεια θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εισαχθούν τα αρχεία ήχου ή να αποκτήσει εισόδους και εξόδους. Κατόπιν, πριν από τις εξόδους του προγράμματος, είναι αναγκαίο να τερματισθούν κάθε audio I/O κλάσεις που χρησιμοποιούνται από τη Minim και στη συνέχεια να σταματήσει το στιγμιότυπο του αντικειμένου που δημιουργήθηκε. Οι Audio I/O κλάσεις περιλαμβάνουν τα AudioPlayer, AudioSample, AudioSnippet, AudioInput και AudioOutput. Ένας καλός τρόπος για να διασφαλιστεί ότι αυτό θα συμβεί είναι να καθοριστεί μια stop μέθοδος στο sketch, όπου θα μπορεί να κλείσει όλες τις audio κλάσεις. Παρακάτω παρουσιάζεται μέρος ενός προγράμματος που καταδεικνύει αυτές τις λειτουργίες: 22

23 Εικόνα 4.1

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: MINIM Και όπως είναι λογικό, το Processing ανιχνεύει ότι το αρχείο ήχου δεν βρίσκεται εκεί που θα έπρεπε, καταδεικνύει το συντακτικό λάθος και μεταφέρει το επίκεντρο στην αντίστοιχη γραμμή του κώδικα. Ο λόγος γι 'όλα αυτά είναι επειδή όλα τα audio Ι/Ο αντιμετωπίζονται σε ξεχωριστά threads και πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να τερματίσουν σε ένα φυσιολογικό χρόνο. Μπορεί επίσης να κλείσει μια ηχητική κλάση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος προκειμένου να απελευθερώσει τους πόρους που δεσμεύει. Playing A File Ένα από τα βασικά κίνητρα πίσω από τη σύνταξη της Minim ήταν ότι καμία από τις διαθέσιμες βιβλιοθήκες για το Processing δεν επέτρεπε τη στερεοφωνική αναπαραγωγή αρχείων ήχου. Η Minim λύνει αυτό το πρόβλημα! Είναι απίστευτα εύκολη η αναπαραγωγή ενός αρχείου ήχου χρησιμοποιώντας της Minim. Απλά τοποθετείται το αρχείο στο φάκελο data του sketch και στη συνέχεια χρησιμοποιείται ο παρακάτω κώδικας: 24

25 Εικόνα 4.2 Η Minim μπορεί να αναπαράγει όλες τις τυπικές μη συμπιεσμένες μορφές αρχείων, όπως WAV, AIFF και ΑU. Επίσης μπορεί να αναπαράγει MP3 αρχεία χάρη στην ενσωμάτωση του MP3SPI πακέτου στη διανομή.

26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: MINIM Retrieving MetaData Τα μεταδεδομένα είναι πληροφορίες για ένα αρχείο, που αντιστοιχούνται με το πραγματικό περιεχόμενο του. Τα μεταδεδομένα μπορούν να αποκτηθούν, αφού το αρχείο έχει φορτωθεί σε ένα AudioPlayer. Ο πιο πιθανός λόγος για να γίνει κάτι τέτοιο είναι για να εμφανιστούν οι πληροφορίες των ετικετών ID3. Ακολουθεί ένα σύντομο sketch που υλοποιεί ακριβώς αυτό: import ddf.minim.*; Minim minim; AudioPlayer groove; AudioMetaData meta; void setup() { size(512, 256, P3D); minim = new Minim(this); // groove.mp3 would be in the sketches data folder groove = minim.loadfile( groove.mp3 ); meta = groove.getmetadata(); // serif.vlw would be in the data folder, most likely created using the PDE textfont( loadfont( serif.vlw ) ); textmode(screen); } int ys = 15; int yi = 15; void draw() { background(0); int y = ys; text( File Name: + meta.filename(), 5, y); text( Length (in milliseconds): + meta.length(), 5, y+=yi); 26

27 text( Title: + meta.title(), 5, y+=yi); text( Author: + meta.author(), 5, y+=yi); text( Album: + meta.album(), 5, y+=yi); text( Date: + meta.date(), 5, y+=yi); text( Comment: + meta.comment(), 5, y+=yi); text( Track: + meta.track(), 5, y+=yi); text( Genre: + meta.genre(), 5, y+=yi); text( Copyright: + meta.copyright(), 5, y+=yi); text( Disc: + meta.disc(), 5, y+=yi); text( Composer: + meta.composer(), 5, y+=yi); text( Orchestra: + meta.orchestra(), 5, y+=yi); text( Publisher: + meta.publisher(), 5, y+=yi); text( Encoded: + meta.encoded(), 5, y+=yi); } void stop() { // always close Minim audio classes when you are done with them groove.close(); // always stop Minim before exiting minim.stop(); super.stop(); } Παρακάτω αναφέρονται μερικά από τα χαρακτηριστικά της Minim: AudioPlayer: μονοφωνική και στερεοφωνική αναπαραγωγή αρχείων WAV, AIFF, AU, SND, MP3. AudioMetaData: αντικείμενο που περιέχει μεταδεδομένα για ένα αρχείο, όπως οι ετικέτες ID3. AudioRecorder: μονοφωνική και στερεοφωνική καταγραφή ήχου είτε buffered είτε direct στο δίσκο.

28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: MINIM AudioInput: μονοφωνική και στερεοφωνική παρακολούθηση της εισόδου. AudioOutput: μονοφωνική και στερεοφωνική ηχητική σύνθεση. AudioSignal: μια απλή διεπαφή για τη δημιουργία καινούριων sound synthesis κλάσεων. Όλες οι τυπικές κυματομορφές ακολουθούνται από μια γεννήτρια ροζ θορύβου και μια γεννήτρια λευκού θορύβου. Επιπλέον, μπορεί να επεκταθεί η κλάση Oscillator για την εύκολη εκτέλεση της εκάστοτε περιοδικής κυματομορφής. AudioEffect: μια απλή διεπαφή για τη δημιουργία καινούριων audio effects. Με κάποιο βαθυπερατό, υψιπερατό ή ζωνοπερατό φίλτρο και με τα φίλτρα εγκοπής, μπορεί να επεκταθεί η κλάση IIRFilter για την εύκολη εκτέλεση των εκάστοτε φίλτρων IIR. Εύκολο να αποδοθούν τα σήματα και τα αποτελέσματα σε εισόδους και εξόδους ήχου. Όλη η μίξη και επεξεργασία γίνεται αυτόματα. Παρέχει μια FFT κλάση που υλοποιεί ανάλυση του φάσματος. Παρέχει μία BeatDetect κλάση που υλοποιεί ανίχνευση beat. Planned Features: 28 Περισσότερα Ηχητικά Εφέ όπως reverb, delay, phasing, ring modulation και crushing. Καλύτερα φίλτρα που χρησιμοποιούν φιλτραρίσματος frequency domain. τεχνικές

29 Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Ο 5 : Ο Π Τ Ι Κ Α Ε Φ Ε ΣΤΟ

30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: VISUALS ΟΠΤΙΚΑ ΕΦΕ ΣΤΟ Αυτό που αναφέρεται ως απεικόνιση μουσικής (music visualization) είναι η παραγωγή εικόνων που βασίζονται σε δεδομένα μουσικής. Αυτή η ανάλυση απευθύνεται σε προσεγγίσεις πραγματικού χρόνου, δηλαδή παραγωγές εικόνων βασισμένες σε δεδομένα που προέρχονται από τη μουσική καθώς αυτή αναπαράγεται. Το Processing είναι μια γλώσσα προγραμματισμού οπτικοποίησης δεδομένων που επιτρέπει μια γρήγορη και καλαίσθητη ανάπτυξη εντυπωσιακών οπτικών διεπαφών, ενώ άλλα εργαλεία (Chuck και Reaktor, για παράδειγμα) χρησιμεύσουν ως μηχανές παραγωγής ήχου. Μερικές φορές οι ίδιοι οι ήχοι δεν είναι επαναστατικοί, αλλά με την απλή αντικατάσταση των visuals και της αλληλεπίδρασης τους (όπως ακριβώς με την αλλαγή της εμφάνισης μιας παρτιτούρας) η μουσική μεταμορφώνεται υπερβολικά. Όλο το πακέτο περιλαμβάνει τρία επίπεδα : Τη γλώσσα Processing Το drawing API του Processing και Τη δημιουργία (σε Java - προαιρετικά μπορεί να περάσει το drawing API έως την OpenGL). 30

31 Drawing Αποτελεί το επίπεδο της εφαρμογής όπου γίνεται η σχεδίαση του τελικού project, βασίζεται στις μεταβλητές που έχουν χρησιμοποιηθεί και την επεξεργασία που έχει γίνει στο προηγούμενο επίπεδο setup. Περιλαμβάνει διάφορες συναρτήσεις σχεδίου ( line(), rect(), arc(), ellipse(), point(), quad(), triangle(), bezier(), κλπ ) και όλες χρησιμοποιούν τις stroke(), strokeweight() και fill(). Μπορούν επίσης να σχεδιαστούν πολύπλοκα πολύγωνα με βάση τις beginshape, endshape και vertex. Frame Visualizations Μια απλή προσέγγιση για music visualization είναι να γίνει απεικόνιση των frame data, δηλαδή των δεδομένων buffer, σε ακατέργαστη μορφή. Οι buffers ονομάζονται left, right και mix. Περιέχουν το αριστερό κανάλι, το δεξί κανάλι, και το συνδυασμό του αριστερού και δεξιού καναλιού ήχου, αντίστοιχα. Ακόμα και αν ο ήχος που αναπαράγεται είναι μονοφωνικός όλοι οι buffers θα είναι διαθέσιμοι, καθώς και οι τιμές που επιστρέφονται. Κατά την αναπαραγωγή ενός μονοφωνικού αρχείου απλά διαπιστώνεται ότι οι τρεις buffers περιέχουν τις ίδιες πληροφορίες. Έτσι, μπορεί να επιτευχθεί εύκολα πρόσβαση στο mix buffer διαμέσου της μεθόδου σχεδίασης που χρησιμοποιείται. Τα δεδομένα buffer μπορούν τότε να οπτικοποιηθούν με τη χαρτογράφηση του μήκους του buffer στο πλάτος του παραθύρου και το δείγμα values4 στο ύψος του παραθύρου όπως φαίνεται παρακάτω:

32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: VISUALS } background(255); // reset the display window float ysilence = height/2; int numframes = s.mix.size(); // s = AudioPlayer for(int i = 0; i < numframes; i++) { float x = map(i, 0, numframes -1, 0, width); float y = map(s.mix.get(i), 1, -1, 0, height); line(x, ysilence, x, y); } Το αποτέλεσμα είναι ένα γράφημα ενός μικρού μέρους του ηχητικού σήματος, που αναφέρεται ως κυματομορφή του. Η επόμενη εικόνα δείχνει το αποτέλεσμα μιας τέτοιας χαρτογράφησης όπου τα χρώματα χρησιμοποιήθηκαν για να τονιστεί η ένταση του σήματος. Αυτό καταδεικνύει το πόσο εύκολο είναι να δημιουργηθεί ένα απλό music visualization στο Processing. Να σημειωθεί ότι, επειδή κάθε τιμή πλαισίου σχεδιάζεται ως μια διακριτή κάθετη γραμμή, το πλάτος του παραθύρου στο Processing πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το μέγεθος του buffer, ώστε να μην χαθούν οι πληροφορίες στην διαδικασία οπτικοποίησης. Από την άλλη πλευρά, αν το πλάτος του παραθύρου είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος του buffer η εν λόγω προσέγγιση της οπτικοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε κενά καθώς ο αριθμός των γραμμών αντιστοιχίζεται στο πλάτος του παραθύρου. Μία λύση είναι να τοποθετηθούν σημεία ελέγχου στις υπολογιζόμενες χ και y θέσεις και στη συνέχεια να συνδεθούν αυτά τα σημεία με γραμμές. Αυτό θα μπορούσε να εφαρμοστεί με τις λειτουργίες beginshape και vertex του Processing. 32

33 Εικόνα 5.1: Οπτικοποίηση μιας κυμματομορφής στο Processing Στην απλούστερη μορφή, τα δεδομένα που λαμβάνονται μπορούν να απεικονιστούν με τη χαρτογράφηση του αριθμού των ζωνών συχνοτήτων στο πλάτος του παραθύρου και οι εντάσεις των ζωνών στο ύψος του παραθύρου, το οποίο μοιάζει με την προσέγγιση που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση της κυματομορφής. Οι εντάσεις των ζωνών δεν έχουν κανονικοποιηθεί. Επομένως, η μέγιστη ένταση πρέπει να υπολογιστεί πρώτα.

34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: VISUALS Drawing A Waveform Παρακάτω παρουσιάζεται ο κώδικας ενός Processing sketchbook που σχεδιάζει τη κυματομορφή ενός ηχητικού αρχείου. Το setup διασφαλίζει ότι έχουμε τον ίδιο αριθμό τιμών στα buffer όπως έχουμε ακίνητη οθόνη για να εμφανιστούν. Αν δεν δοθεί μια τιμή για το μέγεθος τους, τα buffers θα έχουν μήκος 1024 δείγματα. Ο κώδικας του draw θα λειτουργεί ανεξάρτητα από το είδος της εισόδου ή εξόδου που θα ανήκει η κλάση του μουσικού κομματιού, εφόσον όλες οι κλάσεις επεκτείνουν την AudioSource, που παρέχει τις τιμές των buffers. void setup() { size(512, 200); minim = new Minim(this); // specify 512 for the length of the sample buffers // the default buffer size is 1024 song = minim.loadfile("mysong.wav", 512); song.play(); } void draw() { background(0); stroke(255); // we draw the waveform by connecting neighbor values with a line // we multiply each of the values by 50 // because the values in the buffers are normalized // this means that they have values between -1 and 1. // If we don t scale them up our waveform // will look more or less like a straight line. 34

35 for(int i = 0; i < song.buffersize() - 1; i++) { line(i, 50 + song.left.get(i)*50, i+1, 50 + song.left.get(i+1)*50); line(i, song.right.get(i)*50, i+1, song.right.get(i+1)*50); } } Το πρόβλημα της οπτικοποίησης της ζώνης συχνοτήτων που εισάγεται παραπάνω έγκειται στο ότι δεν είναι πολύ σημαντική, επειδή οι εντάσεις των ζωνών συχνοτήτων δεν αντιστοιχούνται άμεσα με την ανθρώπινη αντίληψη. Μια βελτίωση είναι να πάρουμε πρώτα το λογάριθμο των εντάσεων και στη συνέχεια να συγκεντρώσουμε τα bins. Η συσσώρευση μπορεί να πραγματοποιηθεί λογαριθμικά και υποστηρίζεται από το FFT της κλάσης Minim. Μια άλλη προσέγγιση που αποδίδει παρόμοια αποτελέσματα είναι ο υπολογισμός μιας κλίμακας Mel από τα δεδομένα συχνοτήτων. Οι απεικονίσεις που βασίζονται σε αυτά τα συσσωρευμένα δεδομένα συσχετίζονται καλύτερα με αυτό που ακούνε οι χρήστες. Επίσης, είναι πιο εύκολο να τις ακολουθήσουν, δεδομένου ότι εμφανίζουν λιγότερες πληροφορίες.

36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: VISUALS Εικόνα 5.2: Οπτικοποίηση της συχνότητας ενός frame (κόκκινο) και της κλίμακας του Mel (πράσινο) βασισμένες στα ίδια δεδομένα Μία άλλη χρήσιμη απεικόνιση είναι το φασματογράφημα, που δείχνει πώς η κατανομή συχνοτήτων ενός σήματος μεταβάλλεται με τον χρόνο. Το φασματογράφημα μπορεί να αποκαλύψει μοτίβα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς ταυτοποίησης. Κατά την απλούστερη μορφή, ένα φασματογράφημα έχει τρεις διαστάσεις. Ο οριζόντιος άξονας αντιπροσωπεύει τον χρόνο, ο κατακόρυφος άξονας παριστά τη συχνότητα και το χρώμα υποδεικνύει την ένταση μιας δεδομένης ζώνης συχνοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι μια συγκεκριμένη συχνότητα στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή αντιπροσωπεύεται από το χρώμα κάθε σημείου της απεικόνισης. 36

37 Εικόνα 5.3: Φασματογράφημα μέρους ενός πειραματικού μουσικού κομματιού με το Processing. Οι πιο σκούρες περιοχές δείχνουν τις συχνότητες με τη μεγαλύτερη ένταση Η εφαρμογή της απεικόνισης φασματογραφήματος στο Processing δεν είναι τόσο απλή όσο οι απεικονίσεις που περιγράφηκαν μέχρι στιγμής. Βασικά, ένα φασματογράφημα υπολογίζεται με τη χαρτογράφηση ενός μετρητή που συνδέει το χρόνο με την οριζόντια θέση του παραθύρου απεικόνισης, τις ζώνες συχνοτήτων με το ύψος του παραθύρου και την ένταση των ζωνών με ένα χρώμα. Το πρόβλημα είναι ότι χρειάζονται στοιχεία που έχουν υπολογισθεί στις προηγούμενες κλήσεις της draw. Μια προσέγγιση θα ήταν να χρησιμοποιηθεί μια συλλογή, όπως μια LinkedList, που θα μπορούσε να κρατήσει τα δεδομένα των συχνοτήτων που υπολογίζονται κατά τη διάρκεια των τωρινών και πρώην κλήσεων της draw.

38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: VISUALS Drawing a Frequency Spectrum Παρακάτω παρουσιάζεται ο κώδικας ενός Processing sketchbook που σχεδιάζει το φάσμα των συχνοτήτων (φασματογράφημα) ενός αρχείου μουσικής ή ενός ηχητικού δείγματος: import ddf.minim.*; import ddf.minim.analysis.*; Minim minim; AudioPlayer song; FFT fft; void setup() { size(512, 200); // always start Minim first! minim = new Minim(this); // specify 512 for the length of the sample buffers // the default buffer size is 1024 song = minim.loadfile("mysong.wav", 512); song.play(); // an FFT needs to know how long to analyze the audio buffers // and also needs the sample rate fft = new FFT(song.bufferSize(), song.samplerate()); } void draw() { 38

39 background(0); // first perform a forward fft on one of song's buffers, the mix buffer // but you can use any one you like fft.forward(song.mix); stroke(255, 0, 0, 128); // draw the spectrum as a series of vertical lines // multiple the value of getband by 4 to see the lines better for(int i = 0; i < fft.specsize(); i++) { line(i, height, i, height - fft.getband(i)*4); } stroke(255); // draw the waveform by connecting neighbor values with a line // multiply each of the values by 50 because they are normalized // this means that they have values between -1 and 1. // If we don't scale them up our waveform // will look more or less like a straight line. for(int i = 0; i < song.left.size() - 1; i++) { line(i, 50 + song.left.get(i)*50, i+1, 50 + song.left.get(i+1)*50); line(i, song.right.get(i)*50, i+1, song.right.get(i+1)*50); } } void stop() { song.close(); minim.stop(); super.stop(); }

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: VISUALS 40

41 Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Ο 6 : Ε ΦΑ Ρ Μ Ο Γ Ε Σ ANDROID ΣΤΟ

42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ANDROID ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ANDROID ΣΤΟ Στις τελευταίες εκδόσεις της πλατφόρμας Processing έχει κάνει την εμφάνισή της μια νέα δυνατότητα για τους χρήστες, το λεγόμενο Android mode. Το Android είναι ένα σύστημα βασισμένο στο Linux λειτουργικό σχεδιασμένο κυρίως για φορητές συσκευές με οθόνη αφής, όπως smartphones και υπολογιστές tablet, που αναπτύχθηκε από την Google σε συνεργασία με την Open Handset Alliance. Η Google ελευθερώνει το Android code ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα, βάσει της Άδειας Apache. Το Android Open Source Project (AOSP) είναι επιφορτισμένo με τη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη του. Επιπλέον, το Android έχει μια μεγάλη κοινότητα προγραμματιστών εφαρμογών ("apps") που επεκτείνουν τη λειτουργικότητα των συσκευών, γραμμένο κυρίως σε μια προσαρμοσμένη έκδοση της Java. Είναι διαθέσιμο για download μέσω του Google Play ή τοποθεσίες άλλων κατασκευαστών. Το Android περιβάλλον εργασίας βασίζεται σε άμεσο χειρισμό, τη χρήση εισροών αφής που αόριστα αντιστοιχούν σε πραγματικές δράσεις, όπως σύρσιμο, υποκλοπή, τσίμπημα και αντιστραμένο τσίμπημα για να χειραγωγήσουν τα αντικείμενα στην οθόνη. Η απόκριση στην είσοδο χρήστη είναι σχεδιασμένη να είναι άμεση και να παρέχει ένα ρευστό interface αφής. Εσωτερικό υλικό όπως επιταχυνσιόμετρα, γυροσκόπια και αισθητήρες εγγύτητας χρησιμοποιούνται από ορισμένες εφαρμογές για να αταποκριθούν στις πρόσθετες ενέργειες του χρήστη. Οι συσκευές Android ξεκινούν με την αρχική οθόνη, το κύριο σημείο πλοήγησης και πληροφοριών σχετικά με τη συσκευή, η οποία είναι παρόμοια με την επιφάνεια εργασίας στους υπολογιστές. Αυτά τα homescreens συνήθως αποτελούνται από εικονίδια εφαρμογών και widgets! Τα εικονίδια αυτά εκκινούν τη σχετική εφαρμογή, ενώ τα widgets εμφανίζουν live auto updating περιεχόμενο, όπως η πρόβλεψη του καιρού, εισερχόμενα του χρήστη, ή ένα κυλιόμενο μήνυμα ειδήσεων απευθείας στην αρχική οθόνη. Η αρχική οθόνη μπορεί να αποτελείται από αρκετές σελίδες που ο χρήστης μπορεί να σύρει εμπρός και πίσω. 42

43 Τα "apps" αναπτύσσονται συνήθως στη γλώσσα Java με τη χρήση του Android Software Development Kit, αλλά και άλλα εργαλεία ανάπτυξης είναι διαθέσιμα, συμπεριλαμβανομένου ενός eγγενούς Development Kit για εφαρμογές ή επεκτάσεις σε C ή C + +, Google App Inventor, ένα οπτικό περιβάλλον για τους προγραμματιστές αρχάριους και διάφορες cross platforms mobile web applications frameworks. Οι εφαρμογές μπορούν να αποκτηθούν από τους τελικούς χρήστες είτε μέσω ενός καταστήματος, όπως το Google Play ή το Amazon Appstore, ή με τη λήψη και την εγκατάσταση του αρχείου APK της εφαρμογής από άλλου κατασκευαστή ιστοσελίδα. Εικόνα 6.1: Android 4.1 "Jelly Bean" στη συσκευή Galaxy Nexus

44 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ANDROID Εικόνα 6.2: Η αρχική οθόνη ενός HTC Evo 4G's όπου φένονται το ρολόι και κάποιες απ'τις εφαρμογές Εικόνα 6.3: Αγορά εφαρμογών στο Galaxy Nexus 44

45 Εως τώρα η συγγραφή κώδικα για Android apps ήταν κάτι αρκετά πολύπλοκο ακόμα και για έμπειρους προγραμματιστές, αφού δεν υπήρχε κάποιο εξιδανικευμένο εργαλείο ανάπτυξης και συνήθως γινόταν χρήση ενός εξωτερικού plug-in της πλατφόρμας Eclipse. Τη κατάσταση αυτή έρχεται να αλλάξει η νέα δυνατότητα του Processing χαρίζοντας ευελιξία, ευκολία, καινοτομία και ένα άψογο user interface στους Android developers. Ο πρωταρχικός στόχος αυτού του Project είναι να καταστεί πολύ εύκολο να δημιουργηθούν Android εφαρμογές χρησιμοποιώντας το Processing API. Εφόσον υπάρχει το Processing στον υπολογιστή (και τα developer tools του Android), μπορεί να συγγραφεί απλώς μια γραμμή κώδικα, να πατηθεί Run (Ctrl-R ή Cmd-R) και να εμφανιστεί το σκίτσο στον εξομοιωτή ως εκτελέσιμη Android app. Ενώ αν επιλεγεί η Εκτέλεση στην συσκευή (Ctrl-Shift-R ή Cmd-Shift-R) θα τρέξει στη συσκευή Android που έχει συνδεθεί στον υπολογιστή. Εικόνα 6.4: Οι δύο λειτουργίες του Processing, STANDARD και ANDROID

46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ANDROID Εικόνα 6.5: Το Processing ξεκινά τον emulator για τρέξει το sketch 46

47 Εικόνα 6.6: Το Processing χρησιμοποιεί τη συνδεδεμένη συσκευή για να προβάλει το Android app Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία που απαιτείται για τη δημιουργία μιας σχετικά απλής εφαρμογής για Android φορητές συσκευές με το Processing IDE. Ο καθένας μπορεί, ακολουθώντας τα βήματα που δίνονται και προσαρμόζοντάς τα στις ανάγκες του, να δημιουργήσει τη δικιά του ξεχωριστή Android app.

48 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ANDROID Η δημιουργία είτε μεγάλων εφαρμογών είτε μικρών sketches στο Android mode του Processing είναι αρκετά εύκολη και απαιτεί πραγματικά ελάχιστο χρόνο. Τα βήματα που παρουσιάζονται παρακάτω οδηγούν στη δημιουργία μιας Αndroid app (απ τις πιο απλές, που δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς) και περιλαμβάνει την εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού, τη σύνταξη του αντίστοιχου κώδικα στο περιβάλλον του Processing και την εκτέλεση της είτε σε Android emulator είτε σε κάποια φορητή συσκευή με λογισμικό Android. Η διαδικασία που απαιτείται για την μετέπειτα επεξεργασία της εφαρμογής προς έκδοσή της στο Android-market είναι πιο πολύπλοκη, αλλά στις επόμενες εκδόσεις του Processing πρόκειτε να συμπεριληφθεί στο πακέτο και να αυτοματοποιηθεί. Μια καλή κίνηση σ αυτό το σημείο θα ήταν η εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης της java 1. Install the Android SDK Πριν ξεκινήσει η δημιουργία της εφαρμογής στο Processing, θα πρέπει να γίνει εγκατάστασή κάποιου λογισμικού που θα επιτρέψει τη συγγραφή Android εφαρμογών (το Processing διαχειρίζεται όλα τα δύσκολα σημεία σ αυτό το κομμάτι). Αυτό το πακέτο λογισμικού ονομάζεται «Software Development Kit» και είναι αρκετά εύκολο να βρεθεί και να εγκατασταθεί. Στην παρακάτω διεύθυνση URL, υπάρχει το ανάλογο SDK για κάθε λειτουργικό σύστημα: 48

49 Αυτό το αρχείο λήψης θα πρέπει να γίνει un-zip σε ένα φάκελο που ονομάζεται «android-sdk-mac_x86» και να μετακινηθεί σε κάποια ασφαλή θέση στον υπολογιστή για να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια ο κατάλογος των «tools» στο εσωτερικό του. Με διπλό κλικ στο αρχείο με το όνομα «android» θα ανοίξει το Android SDK και AVD manager όπως φένεται στην εικόνα: Εικόνα 6.7: Διαχειριστής εικονικών συσκευών Android Θα χρησιμοποιηθεί ο διαχειριστής για να εγκατασταθούν τα πακέτα Android που χρειάζονται για τη δημιουργία των εφαρμογών. Με κλικ στο «Διαθέσιμα πακέτα» του μενού αριστερά και επιλογή του πλαισίου που εμφανίζεται στο κεντρικό παράθυρο ο διαχειριστής θα ελέγξει τον αποθηκευτικό χώρο του Android και στη συνέχεια τη λίστα με όλα τα πακέτα και εργαλεία που είναι διαθέσιμα για download:

50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ANDROID Εικόνα 6.8: Εργαλεία Android SDK Μπορούν να εγκατασταθούν όλα τα πακέτα και όλες οι εκδόσεις ή μόνο αυτή που είναι απαραίτητη (έκδοση Android της φορητής συσκευής, το Processing υποστηρίζει απ την και μετά). Με κλικ στο κουμπί «Install Selected", κλικ στην «Αποδοχή όλων» στο επόμενο παράθυρο και στη συνέχεια «Εγκατάσταση» ολοκληρώνουμε τη διαδικασία και έχουμε το Android SDK για να εργαστούμε με το Processing Android. 50

51 2. Get an Android-enabled Version of Processing Όσοι χρησιμοποιούν ήδη το περιβάλλον του Processing, λογικά θα διαθέτουν την έκδοση που το χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά. Άρα, είναι αναγκαίο να κατεβάσουν κάποια νεότερη (καλύτερα τη πιο πρόσφατη και ολοκληρωμένη), που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τη σύνδεση του κώδικα με το Android SDK. Στην παρακάτω διεύθυνση URL, είναι διαθέσιμες όλες οι εκδόσεις του Processing για κάθε λειτουργικό σύστημα: 3. Run Processing, and switch to Android Mode Αρχικά, θα πρέπει να εκτελεσθεί η έκδοση του Processing που μόλις εγκαταστάθηκε και να στραφεί σε λειτουργία Android. Την πρώτη φορά που θα γίνει αυτό, θα πρέπει να κατευθυνθεί προς το Android SDK, δηλαδή τη τοποθεσία όπου βρίσκεται το SDK, στο κατάλογο που περιέχει τα addons, docs, platforms, tools, κτλ. Η διαδικασία φένεται στις επόμενες εικόνες : Εικόνα 6.9

52 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ANDROID Εικόνα

53 4. Write an Android app Αρχικά, μπορούμε να ξεκινήσουμε μ'ένα αρκετά απλό sketch και να εμβαθύνουμε στη συνέχεια με κάτι πιο πολύπλοκο. Γενικότερα, θα γίνει αμέσως αντιληπτό απ'το καθένα το πόσο εύκολη και απλή είναι η διαδικασία, ώστε να μπορούν να δημιουργηθούν γρήγορα μεγάλα και περίπλοκα sketches και εντυπωσιακές εφαρμογές που θα περιλαμβάνουν ήχο, βίντεο και θα εκμεταλλεύονται όλες τις δυνατότητες της φορητής συσκευής και τους αισθητήρες της. Σαν παράδειγμα, λοιπόν, δίνεται παρακάτω ο κώδικας που απαιτείται για ένα διαδραστικό application, όπου ο χρήστης διαμέσου της αφής (κατευθύνοντας το δαχτύλο στην οθόνη) περιστρέφει ένα κυβο και συγχρόνως αλλάζει το χρώματισμό του, αλλά και της οθόνης :

54 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ANDROID Εικόνα Try running the sketch on the emulator Πατώντας το κουμπί run το Processing ετοιμάζει το κώδικα για να τρέξει ως προσωρινή βοηθητική εφαρμογή Java, πράγμα που βλέπουμε σε ξεχωριστό παράθυρο. Αυτή είναι η βασική συμπεριφορά του περιβάλλοντος επεξεργασίας. Υπάρχει και η επιλογή «Sketch -> preset» από τη γραμμή μενού για να παρουσιάσει το σχέδιο σε πλήρη οθόνη, ή ακόμα "file -> export" για τη σύνταξη του σκίτσου ως μια βοηθητική εφαρμογή Java για να εμφανιστεί στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) και τέλος η επιλογή "file -> export application» για τη παραγωγή ενός αυτόνομου αρχείου σαν μια executable εφαρμογή. Αυτές οι τρεις βασικές επιλογές για την σύνταξη έχουν ελαφρώς διαφορετικές λειτουργίες στη λειτουργία Android. 54

55 Είναι απλό να τρέξει το σκίτσο. Με επιλογή του Android -> Android mode για ενεργοποίηση της λειτουργίας Android για το σκίτσο, και στη συνέχεια Run. Αντί να ανοίξει σε ένα παράθυρο στην επιφάνεια εργασίας, όπως κάνουν συνήθως τα σκίτσα στο Processing, θα εμφανιστεί ένας εξομοιωτής Android. Σ'αυτό το σημείο χρειάζεται λίγη υπομονή, αφού ο emulator χρειάζεται αρκετό χρόνο για να φορτώσει. Όταν τελικά φορτώσει και εγκατασταθεί η εφαρμογή μπορεί να εξακολουθεί να υπάρχει καθυστέρηση και να χρειαστεί να εκτελεσθεί ξανά η εφαρμογή. Αυτό δεν αποτελεί προβήμα, καθώς το Android έχει χαμηλό χρονικό όριο για την εκτέλεση την εφαρμογών.

56 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ANDROID Εικόνα 6.12: Προετοιμασία του Android emulator 56

57 6. Try running the sketch on a device Η εκτέλεση στον εξομοιωτή είναι επίπονη και χρονοβόρα, αλλά σε μια συσκευή είναι πολύ γρήγορη και συγχρόνως εντυπωσιακή. Ένα έξυπνο χαρακτηριστικό του σχεδιασμού του Processing αποτελεί η εκτέλεση στη συσκευή αντί του εξομοιωτή. Απλά με επιλογή Run on device αντί Run on emulator. Εφ 'όσον υπάρχει μια συσκευή που συνδέεται με USB και το USB debugging είναι ενεργοποιημένο (και έχουν γίνει σωστά οι ρυθμίσεις παραπάνω) θα εμφανιστεί το sketch στη συσκευή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση φένεται ο τρόπος που λειτουργεί το sketch σε μια φορητή συσκευή, καλύπτοντας ολόκληρη την οθόνη και χωρίς προβλήματα. Εικόνα 6.13

58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ANDROID Έτσι, ολοκληρώνεται η διαδικασία που απαιτείται για τη δημιουργία μια Android app στο περιβάλλον Processing. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να παρασταθεί οποιαδήποτε εφαρμογή όσο μεγάλη και πολύπλοκη και αν είναι. Με μικρές προσθήκες στο κώδικα και χρήση κάποιων εξωτερικών βιβλιοθηκών απ'τα μέλη της κοινότητας του Processing γίνεται δυνατή η κατασκευή εφαρμογών εμπορικά εκμεταλεύσιμων και αντίστοιχης αξίας με ήδη υπάρχουσες στο Android-market! Κυρίαρχο πλεονέκτημα, λοιπόν, του περιβάλλοντος Processing αποτελεί η συνεχώς αναπτυσσόμενη διαδικτυακή κοινότητα που το περιβάλλει. Νέες βιβλιοθήκες δημιουργούνται συνεχώς, αυξάνοντας έτσι τις δυνατότητές και ενισχύοντας το ενδιαφέρον και τη φαντασία των χρηστών. Για να μη δημιουργηθεί η εντύπωση του περιορισμού στο αντικέιμενο των εφαρμογών που είναι ικάνη η πλατφόρμα να διαχειριστεί, παρακάτω παρουσιάζεται ενδεικτικά ο κώδικας που απαιτείται για τη κατασκευή μιας app που αναπαράγει ένα μουσικό κομμάτι σε μια φορητή συσκευή. Η "Minim" είναι πολύ εύχρηστη και σταθερή βιβλιοθήκη, που όπως φάνηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο κάνει την εισαγωγή και επεξεργασία ηχητικών δειγμάτων τρομερά απλούστερη. Λόγω, όμως, των διαφορών που υπάρχουν στο υλικό των PCs/tablet PCs είναι απαραίτητη η χρήση κάποιας διαφορετικής λειτουργίας βιβλιοθήκης. Αυτή είναι η "apwidgets", μια εξωτερική βιβλιοθήκη βασισμένη πάνω στο Android SDK και πολύ χρήσιμη για τους Procrssing programmers. Βοηθάει όσους θέλουν να επωφεληθούν από μερικά από τα widgets στην πλατφόρμα Android, όπως τα Button, EditText, CheckBox, radiobutton, RadioGroup, AnalogClock, MediaPlayer, VideoView. Στη συγκεκριμένη περίπτωσή γίνεται χρήση του native media player της συσκευής Android. 58

59 Στην εφαρμογή, Ορίζεται ένα αντικείμενο ApMediaPlayer και δημιουργείται ένα νέο (void setup) Ορίζεται ένα μάυρο φόντο (void draw, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια εικόνα ή κάποιο άλλο χρώμα) Εισάγεται το ηχητικό "sample" στο αντικείμενο ApMediaPlayer και ορίζεται η αναπαραγωγή του με κάθε άγγιγμα στη οθόνη (void mousepressed) Καταστρέφεται το αντικείμενο μετά την απελευθέρωση της μνήμης (public void ondestroy) Η λειτουργία: ακουμπώντας πάνω στην οθόνη της συσκευής ξεκινά η αναπαραγωγή, ενώ με επαναλαμβανόμενο άγγιγμα το κομμάτι επανεκκινεί. εκτέλεση Εικόνα 6.14: Εκτέλεση του παρακάτω κώδικα σε Android emulator για

60 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ANDROID Εικόνα

61 Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Ο 7 : Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α

62 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ Συμπερασματικά, το Processing αποτελεί ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον επεξεργασίας ήχου, εικόνων και όλων των τύπων δεδομένων. Η εξάρτησή του απ'τη Java, αλλά και οι συντακτικές διαφορές που παρουσιάζει του χορηγούν την ευελιξία και την λειτουργικότητα που χρειάζεται ο μέσος χρήστης (προγραμματιστής, σχεδιαστής κλπ). Απ' την άλλη μεριά, το συνεχές ενδιαφέρον της διαδικτυακής κοινότητας του Processing οδηγεί στη ραγδαία εξέλιξή του, καθώς οι εξωτερικές βιβλιοθήκες που δημιουργούνται συνεχώς επεκτείνουν τις δυνατότητές του στα επίπεδα των visualizations και signal processing, αλλά συγχρόνως καινοτομούν αναδιπλώνοντας τις οπτικοακουστικές αναπαραστάσεις από κάθε πλευρά και δημιουργώντας νέες καλύπτοντας κάθε ανάγκη. Στις τελευταίες εκδόσεις της πλατφόρμας Processing έχει κάνει την εμφάνισή της μια νέα δυνατότητα για τους χρήστες, το λεγόμενο Android mode. Η νέα δυνατότητα του Processing χαρίζοντας ευελιξία, ευκολία, καινοτομία και ένα άψογο user interface έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στο προγραμματισμό για Android. Έτσι, Με μικρές προσθήκες στο κώδικα και χρήση κάποιων εξωτερικών βιβλιοθηκών απ'τα μέλη της κοινότητας του Processing γίνεται δυνατή η κατασκευή εφαρμογών εμπορικά εκμεταλλεύσιμων και αντίστοιχης αξίας με ήδη υπάρχουσες στο Androidmarket! 62

63 Π Α ΡΑ Ρ Τ Η Μ Α I : Α ν α φ ο ρ έ ς

64 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΑΝΑΦΟΡΈΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ Το αντικείμενο που αναπτύσσεται σ'αυτή τη πτυχιακή εργασία δεν έχει υποστεί ακόμα ερευνητική επεξεργασία. Αποτελεί πολύ πρόσφατη εφεύρεση, υλοποιείται και αναπτύσσεται μόνο διαδικτυακά. Έτσι, δεν υπάρχει βιβλιογραφία παρά μόνο διαδικτυακές αναφορές. 64

65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΑΝΑΦΟΡΈΣ WEB SITES [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] 65

«Έξυπνη» εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου για Ταμπλέτες με λειτουργικό σύστημα Android ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«Έξυπνη» εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου για Ταμπλέτες με λειτουργικό σύστημα Android ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «Έξυπνη» εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου για Ταμπλέτες με λειτουργικό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογή Android για το Γραφείο Φυσικής Αγωγής ΑΤΕΙ Θεσσαλίας»

«Εφαρμογή Android για το Γραφείο Φυσικής Αγωγής ΑΤΕΙ Θεσσαλίας» ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ «Εφαρμογή Android για το Γραφείο Φυσικής Αγωγής ΑΤΕΙ Θεσσαλίας» ΠΤΥΧ ΙΑ ΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τσιαφίτσας Χρυσοβαλάντης (ΑΜ: Τ-2050) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προγραμματισμός Διεπαφών Φορητών συσκευών»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προγραμματισμός Διεπαφών Φορητών συσκευών» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικής εφαρμογής για κινητές συσκευές για την περιήγηση/ξενάγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ PORTAL ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ PORTAL ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013 ΣΕΡΡΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ PORTAL ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Υλοποίηση εφαρμογής information aggregator για πληροφορίες σχετικές με το τμήμα ΤΠΤ σε πλατφόρμα Apple ios.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Υλοποίηση εφαρμογής information aggregator για πληροφορίες σχετικές με το τμήμα ΤΠΤ σε πλατφόρμα Apple ios. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υλοποίηση εφαρμογής information aggregator για πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη mobile εφαρμογής διεπαφής χρήστη, για τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

"Εφαρμογή Android για λήψη ανακοινώσεων" ("Android application for receiving announcements") Πτυχιακή Εργασία. Κρουσταλάκης Νικόλαος

Εφαρμογή Android για λήψη ανακοινώσεων (Android application for receiving announcements) Πτυχιακή Εργασία. Κρουσταλάκης Νικόλαος "Εφαρμογή Android για λήψη ανακοινώσεων" ("Android application for receiving announcements") Πτυχιακή Εργασία Κρουσταλάκης Νικόλαος Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαδάκης Νικόλαος Ηράκλειο, Απρίλιος 2015 2 "Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ANDROID ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ. Ευάγγελος Στεφανάκης (ΑΜ: Τ-02341)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ANDROID ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ. Ευάγγελος Στεφανάκης (ΑΜ: Τ-02341) ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ANDROID ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

[Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική. android που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτoαπαντήσεων] Επιβλέπων καθηγητής : Μηνάς ασυγένης.

[Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική. android που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτoαπαντήσεων] Επιβλέπων καθηγητής : Μηνάς ασυγένης. 2012 Πανεπιστήμιο υτικής Μακεδονίας Πραμαγκιούλης Ευστάθιος Επιβλέπων καθηγητής : Μηνάς ασυγένης [Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική android που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτoαπαντήσεων] Κοζάνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ταξιδιωτικός οδηγός της Θεσσαλονίκης για Android

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ταξιδιωτικός οδηγός της Θεσσαλονίκης για Android ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ταξιδιωτικός οδηγός της Θεσσαλονίκης για Android Των φοιτητών Γιακουμή Ζαχαρία Επιβλέπων καθηγητής Κεραμόπουλος Ευκλείδης Αρ. Μητρώου: 073232 Παζαρλόγλου Ευαγγελία Αρ. Μητρώου: 073244

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα ΚΑΒΑΛΑΣ. Τμημα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρδύρης Βασίλειος

Ανώτατο Τεχνικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα ΚΑΒΑΛΑΣ. Τμημα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρδύρης Βασίλειος Ανώτατο Τεχνικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα ΚΑΒΑΛΑΣ Τμημα Διοίκησης Επιχειρήσεων πτυχιακή εργασία «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ANDROID ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ» ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρδύρης Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ/ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ/ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ/ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων "Σχεδίαση και Υλοποίηση συμπεριφορικών παιγνίων για σύγχρονες Πλατφόρμες Κινητών Συσκευών" ("Design and Implementation of

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ANDROID

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ANDROID Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες Κατεύθυνση: Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή βέλτιστης διαδρομής χρησιμοποιώντας καταγραφή κυκλοφοριακών δεδομένων μέσω κινητών συσκευών

Επιλογή βέλτιστης διαδρομής χρησιμοποιώντας καταγραφή κυκλοφοριακών δεδομένων μέσω κινητών συσκευών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιλογή βέλτιστης διαδρομής χρησιμοποιώντας καταγραφή κυκλοφοριακών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ηλεκτρονικός τουριστικός Οδηγός σε έκδοση για έξυπνα κινητά τηλέφωνα Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

"Ανάπτυξη Location Based εφαρμογής με τεχνολογίες GPS, HTML5 και Android"

Ανάπτυξη Location Based εφαρμογής με τεχνολογίες GPS, HTML5 και Android ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εργασία στο μάθημα "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ" με θέμα "Ανάπτυξη Location Based εφαρμογής με τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Ανάπτυξη mobile εφαρμογών και services στην πλατφόρμα Android

Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Ανάπτυξη mobile εφαρμογών και services στην πλατφόρμα Android Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Ανάπτυξη mobile εφαρμογών και services στην πλατφόρμα Android Μουτζουρίδης Γεώργιος (ΑΜ: 001462) Επιβλέπων καθηγητής: Σφέτσος Παναγιώτης Περίληψη Στόχος της παρούσας πτυχιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Λίστες Μουσικής (Playlists) σε φορητές συσκευές» Φράγκης Γεώργιος ΑΕΜ:1023 Επιβλέπων Καθηγητής: Πολίτης Διονύσιος Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση διαδραστικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (smartphones,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ BLUETOOTH ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ANDROID

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ BLUETOOTH ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ANDROID ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ BLUETOOTH

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ANDROID ΓΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MIT App Inventor

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ANDROID ΓΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MIT App Inventor Παπανικολάου Γεώργιος Σχολή: Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα: Μηχανικών Πληροφορικής Τ. Ε. Επιβλέπων Καθηγητής: Τσούλος Ιωάννης ΕΦΑΡΜΟΓΗ ANDROID ΓΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MIT

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΥΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΥΣ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΥΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαμαντάτος Παρασκευάς

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Προσοµοιώσεις Λειτουργικών Συστηµάτων 2

Εκπαιδευτικές Προσοµοιώσεις Λειτουργικών Συστηµάτων 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εκπαιδευτικές Προσοµοιώσεις Λειτουργικών Συστηµάτων 2 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διαπροσωπείες Φυσικής Αλληλεπίδρασης σε Περιβάλλοντα Παιχνιδιών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ANDROID ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ANDROID ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ANDROID ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Σπυρούκλας Χριστόφορος ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Καζανίδης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Παραγγελιοδοσία Supermarket σε Android ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Παραγγελιοδοσία Supermarket σε Android ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Παραγγελιοδοσία Supermarket σε Android ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του Δημήτριου Ορφανουδάκη ΑΜ. 1750 Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Μωυσιάδης

Διαβάστε περισσότερα