Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ί Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ί Α"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ ΣΧΟΛΉ ΘΕΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ ΤΜΉΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ί Α ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΦΕ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ANDROID Visual effects with Processing programming language for PCs and Android tablet PCs ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ ΑΕΜ 1215 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ: ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ 2012

2 2

3 ΠΕΡΊΛΗΨΗ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτελεί η δημιουργία οπτικών εφέ μουσικής χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Processing και το περιβάλλον εργασίας της. Αναλύεται η διεπαφή του χρήστη με το περιβάλλον εργασίας, ο τρόπος που διαχειρίζεται η γλώσσα τα αρχεία ήχου και μουσικής με χρήση της εξωτερικής βιβλιοθήκης Minim, καθώς και το πώς συλλέγονται πληροφορίες και επεξεργάζονται για τη παραγωγή οπτικοποιήσεων. Η απεικόνιση των οπτικών εφέ και η αναπαραγωγή του ηχητικού δείγματος γίνεται με τη δημιουργία μιας αυτόνομης εκτελέσιμης εφαρμογής σε όλα τα λειτουργικά συστήματα υπολογιστών. Σε δεύτερη φάση, περιγράφεται η διαδικασία μετατροπής εφαρμογών για λειτουργία τους σε φορητές συσκευές που φέρουν το λογισμικό Android. Σ'αυτό το επίπεδο γίνεται χρήση της εξωτερικής βιβλιοθήκης Apwidgets που λειτουργεί ρεαλιστικότερα με το Android SDK. Έτσι, στη συνέχεια κατασκευάζεται μια Android app για εκτέλεση σε Android smartphones και tablet PCs που χρησιμοποιεί τα Android tools, sensors και native media player. III

4 ABSTRACT Abstract Purpose of this thesis is to generate music visual effects using Processing programming language and interface. Involves analyzing the user interface, the way that manages audio and music files with the external library Minim, and how information is collected and processed to produce visualizations. The display of visual effects and playback of audio sample becomes with the establishment of a standalone executable application for all computer operating systems. In the second phase, is described the process of converting applications to operate on mobile devices that bear the Android software. At this level is using the external library Apwidgets that works more realistic with Android SDK. So, then constructed an "Android app" to run on Android smartphones and tablet PCs using the Android tools, sensors and native media player. IV

5 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Περιεχόμενα ΠΕΡΊΛΗΨΗ...III ABSTRACT...IV ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ...V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΕΙΣΑΓΩΓΉ...7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:...9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:ΗΧΟΣ/ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ MINIM...19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:ΟΠΤΙΚΑ ΕΦΕ ΣΤΟ...29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ANDROID ΣΤΟ...41 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...61 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:ΑΝΑΦΟΡΕΣ...63 V

6 VI

7 Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Ο 1 : Ε ι σ α γ ω γ ή

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΕΙΣΑΓΩΓΉ Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία οπτικών εφέ μουσικής στο περιβάλλον εργασίας Processing και η μετατροπή εφαρμογών για τη εκτέλεσή τους σε Android φορητές συσκευές. Η εργασία δομείται σε κεφάλαια ως εξής: Στο Κεφάλαιο 2: Processing, περιγραφή, λειτουργία και διαδυκτιακή κοινότητα. Στο Κεφάλαιο 3: Λειτουργία ήχου και μουσικής στο Processing. Στο Κεφάλαιο 4: Η βιβλιοθήκη Minim για εισαγωγή και επεξεργασία ήχου και μουσικής. Στο Κεφάλαιο 5: Δημιουργία οπτικών εφέ σ'ένα μουσικό κομμάτι και ανάλυση κώδικα και εξωτερικών βιβλιοθηκών. Στο Κεφάλαιο 6: Μεταφορά των εφαρμογών σε Adroid mode και μετατροπή τους για λειτουργία σε φορητές συσκευές. Στο Κεφάλαιο 7: Εξαγωγή γενικότερων συμπερασμάτων. Στο Παράρτημα I: Παρουσιάζονται η βιβλιογραφία και οι δικτυακοί τόποι που αναφέρονται στην εργασία και βοήθησαν στην υλοποίηση της. 8

9 Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Ο 2 : P R O C E S S I N G

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Το Processing είναι μια γλώσσα προγραμματισμού, ένα περιβάλλον ανάπτυξης και μια διαδικτυακή κοινότητα που απ'το 2001 έχει προωθήσει τη δημιουργία οπτικοακουστικού λογισμικού με χρήση των εικαστικών τεχνών. Αρχικά δημιουργήθηκε για να χρησιμεύσει ως ένα sketchbook λογισμικού και να διδάξει τις βασικές αρχές του προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσα από ένα οπτικό πλαίσιο, αλλά γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα εργαλείο για τη δημιουργία ολοκληρωμένων επαγγελματικών εργασιών. Εικόνα 2.1: Το περιβάλλον εργασίας του Processing 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Το Processing είναι ελεύθερο, open-source λογισμικό (εναλλακτικά στις ακριβές λύσεις των ιδιόκτητων εργαλείων λογισμικού), πράγμα που το καθιστά προσιτό σε εκπαιδευόμενους και επαγγελματίες. Η ελεύθερη ιδιότητά του ενθαρρύνει τη συμμετοχή στη κοινότητα και την ανάπτυξή του με το διαμοιρασμό προγραμμάτων και κώδικα, με τις απαντήσεις σε ερωτήσεις των χρηστών και τη δημιουργία βιβλιοθηκών που επεκτείνουν τις δυνατότητές του. Υπάρχουν ήδη πάνω από 100 βιβλιοθήκες που έχουν δημιουργηθεί απ'τους χρήστες του. Γενικά, το Processing είναι ένα περιβάλλον γι'αυτούς που θέλουν να δημιουργήσουν εικόνες, κινούμενα σχέδια, και αλληλεπιδράσεις. Λειτουργεί σε Mac, Windows, GNU/Linux πλατφόρμες και με ένα μόνο κλικ μπορεί να εξάγει αυτόνομες ή web-applications, ενώ τα γραφικά μπορούν να εξαχθούν σε PDF, DXF, ή TIFF αρχεία. Ακόμα, άλλες προσαρμογές του Processing το εισάγουν σε πλατφόρμες όπως OpenMoko, iphone, και OLPC XO-1. Αναφέρεται στη γλώσσα πάνω στην οποία είναι χτισμένη η Java και ο IDE της, έτσι απλοποιεί πολύ περίπλοκες έννοιες και διευκολύνει την χρησιμοποίησή του από καλλιτέχνες, σχεδιαστές και προγραμματιστές. Έχει χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή εντυπωσιακών έργων που κυμαίνονται από την οπτικοποίηση δεδομένων ως τους φυσικούς υπολογισμούς και επιπλέον σε παιχνίδια, 3D annimations, οπτικοποίηση μουσικής, δικτύων και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Υπάρχουν επίσης θύρες επικοινωνίας με τις ακόλουθες γλώσσες: - JavaScript - ActionScript - Python - Scala - Clojure - Ruby 11

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Οι προχωρημένοι χρήστες δεν περιορίζονται στην επεξεργασία μέσω IDE, αλλά μπορούν να δημιουργήσουν έργα επεξεργασίας σε Eclipse ή να χρησιμοποιήσουν proclipsing. Εικόνα 2.2: Οπτικοποίηση δεδομένων στο Processing 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Εικόνα 2.3: Το «γενεαλογικό δέντρο» του Processing Εικόνα 2.4: Ένα Processing sketch εμφωλευμένο σε ένα Java Swing GUI. Η μπάρα κύλισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αλλαγή του αριθμού των κύκλων που δημιουργεί το Processing 13

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Κάθε σκίτσο επεξεργασίας είναι στην πραγματικότητα μια υποκατηγορία της PApplet Java κλάσης, που υλοποιεί τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά της γλώσσας Processing. Κατά τον προγραμματισμό σε Processing, όλες οι πρόσθετες κατηγορίες που ορίζονται θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εσωτερικές κλάσεις όταν ο κώδικας μεταφράζεται σε καθαρή Java πριν από τη σύνταξη. Αυτό σημαίνει ότι η χρήση στατικών μεταβλητών και μεθόδων στις τάξεις απαγορεύεται, εκτός εάν δηλωθεί ρητά στο Processing ότι ο κώδικας είναι σε καθαρή λειτουργία Java. Το Processing δίνει επίσης τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν τις δικές τους κλάσεις στο σκίτσο PApplet. Αυτό επιτρέπει στους σύνθετους τύπους δεδομένων να μπορούν να περιλαμβάνουν οποιοδήποτε αριθμό από arguments και αποφεύγει τους περιορισμούς της αποκλειστικής χρήσης πρότυπων τύπων δεδομένων, όπως: int (ακέραιος αριθμός), char (χαρακτήρας), float (πραγματικός αριθμός) και χρώματος (RGB, ARGB, hex ). 14

15 Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Ο 3 : Η Χ Ο Σ / Μ ΟΥ Σ Ι Κ Η ΣΤΟ

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΗΧΟΣ/ΜΟΥΣΙΚΗ ΗΧΟΣ/ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟ Το να εισάγεις κάποιο ηχητικό δείγμα ή ένα αρχείο ήχου / μουσικής στο Processing είναι αρκετά εύκολο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει η αναπαραγωγή των διαφόρων ηχητικών σημάτων, καθώς το Processing από μόνο του δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Έτσι, προσπαθώντας να αναπαράγει ένα μουσικό αρχείο μέσα από ένα πρόγραμμα ο καθένας μπορεί να κατανοήσει ότι απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η χρήση κάποιας εξωτερικής βιβλιοθήκης. Φυσικά, ο ήχος χρειάζεται και την αντίστοιχη υλική υποστήριξη, κάρτα ήχου και ηχεία ( και μικρόφωνο αν πρόκειται για ηχογράφηση ), υλικό που συνήθως παρέχεται σε κάθε προσωπικό υπολογιστή. Από προγραμματιστική άποψη, το πρόβλημα επίκειται στο γεγονός ότι όλα τα ηχητικά εφέ ή η μουσική αναπαράγονται ενώ το πρόγραμμα εκτελεί κάποια άλλη λειτουργία συγχρόνως. Συνήθως, το Processing είναι ακολουθιακό, δηλαδή η συγγραφή των προγραμμάτων οδηγεί σε ακολουθιακό αποτέλεσμα, όπου δεν επιτρέπεται σε δύο ενέργειες να συμβούν ταυτόχρονα. Με τη χρήση ήχου όμως, είναι σύνηθες φαινόμενο να συγγράφονται παράλληλα προγράμματα. Μια γενική λύση αποτελούν τα λεγόμενα threads. Ένα thread είναι μια ξεχωριστή οντότητα στην οποία δίνεται η δυνατότητα της ταυτόχρονης εκτέλεσής της με άλλες παρόμοιες οντότητες. Αν ο υπολογιστής διαθέτει πολλαπλούς επεξεργαστές (ή πυρήνες) είναι πιθανό (αλλά όχι σίγουρο) το κάθε thread να χρησιμοποιεί έναν απ'αυτούς. Σε αντίθετη περίπτωση το Processing προσομοιώνει τη ταυτόχρονη χρήση των threads τρέχοντας κάθε ένα για μικρό χρονικό διάστημα με τη δρομολόγηση RR (Round-robin). Έτσι, η ταυτόχρονη αναπαραγωγή ήχου με την εκτέλεση του προγράμματος προϋποθέτει τη χρησιμοποίηση δυο threads, το πρώτο για το πρόγραμμα και το δεύτερο για τον ήχο ή τη μουσική. Βέβαια, η λειτουργία των threads είναι πολύ περίεργη για να χρησιμοποιηθεί σωστά, οπότε δεν τα χρησιμοποιούμε άμεσα αλλά βασιζόμαστε κυρίως στην εξωτερική βιβλιοθήκη Minim για να διαχειριστούμε τα λεγόμενα sound-related threads. 16

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΗΧΟΣ/ΜΟΥΣΙΚΗ Μια ποικιλία από διαμοιραζόμενες εξωτερικές βιβλιοθήκες επεκτείνουν τις δυνατότητες του Processing στα επίπεδα υλοποίησης δικτύωσης, OpenGL rendering, animation, video, hardware interfacing και άλλα. Κάποιες απ'αυτές ενεργοποιούν προγραμματιστικούς αισθητήρες που αντικατοπτρίζουν τη δυνατότητα ηχητικής ρεαλιστικότητας. Τέτοιες είναι : 1. Audio Beads - Works. Ess - Works. Minim - Works. P5_sc - Untested. Sonia - Untested. SoundCipher - Works. Csoundo - Works. Ttslib - Untested. 2. Music composition Tactu5 Works. Jm-Etude - Works. 3. MIDI MidiBus - Not working. ProMIDI - Not working. Rwmidi - Reported to work, but not working. 17

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΗΧΟΣ/ΜΟΥΣΙΚΗ 18

19 Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Ο 4 : Η Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ MINIM

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: MINIM Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ MINIM περιγραφή - λειτουργία - τεχνικές πληροφορίες Παρόλο που το Processing δίνει κυρίως έμφαση στα οπτικά εφέ, περιλαμβάνει επιπλέον μια βιβλιοθήκη ήχου / σύνθεσης, τη Minim, η οποία επιτρέπει τον προγραμματιστικό πειραματισμό με τον ήχο και τη σύνθεση. Το προεπιλεγμένο πακέτο του Processing περιέχει τη Minim, μια σειρά από λειτουργίες ήχου που παρέχουν τον έλεγχο αναπαραγωγής / καταγραφής, μία απεικόνιση FFT ενός εισερχόμενου σήματος, ένα ζωνοπερατό φίλτρο και πρότυπα για να καθορίσει ο χρήστης τα αποτελέσματα και τη δημιουργία του σήματος. Η Minim είναι μια βιβλιοθήκη ήχου που χρησιμοποιεί το JavaSound API για να δώσει μια εύκολη προγραμματιστικά λύση σ'αυτούς που ασχολούνται με την επεξεργασία ήχου και προτιμούν τη ρεαλιστική και συνάμα εντυπωσιακή άποψη των οπτικών εφέ που παρέχει το περιβάλλον του Processing. Γενικότερα, η κλάση Minim είναι αυτό που λέμε how you get what you want από το JavaSound API. Η Minim χρησιμοποιεί το JavaSound API ως παρασκήνιο για το audio και λειτουργεί όπως φημίζεται με παραδείγματα που παρέχουν χρήσιμο κώδικα εκκίνησης για audioprogramming. Η φιλοσοφία πίσω από το API είναι να γίνει η ενσωμάτωση ήχου στα σκίτσα όσο το δυνατόν απλούστερη, ενώ εξακολουθεί να παρέχει μια εύλογη ευελιξία για τους πιο προχωρημένους χρήστες. Δεν υπάρχουν συναρτήσεις επιστροφής και δεν χρειάζεται ποτέ να χειρίζονται απευθείας οι δειγματοληπτικοί πίνακες, δηλαδή όλη η αδιάφορη χρονοβόρα εργασία γίνεται αυτόματα απ'τη βιβλιοθήκη. Ειδικότερα, στην εξωτερική βιβλιοθήκη Minim του Processing υπάρχουν μέθοδοι για: 20 λήψη αντικειμένων για την αναπαραγωγή αρχείων ήχου όπως τα AudioSample, AudioSnippet και AudioPlayer. λήψη ενός AudioRecorder, της συσκευής δηλαδή που είναι υπεύθυνη για το πώς θα καταγραφεί ο ήχος στο δίσκο.

21 λήψη ενός AudioInput, με το οποίο μπορεί να παρακολουθείται το line-in και το μικρόφωνο του υπολογιστή, ανάλογα με τη προέλευση των αρχείων που έχει θέσει ο χρήστης. και τέλος, λήψη ενός AudioOutput, τρόπος με τον οποίο αναπαράγεται ο ήχος που εξάγεται μέσα από μια εφαρμογή του Processing. Όλες αυτές οι κλάσεις παρέχονται από τα AudioStreams της Minim, τα οποία είναι threads που κάνουν την πραγματική επεξεργασία του audio I / O. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να καλείται πάντα η close μέθοδος για κάθε αντικείμενο Audio όταν τελειώσει η χρησιμοποίηση του. Η κυριότερη μέθοδος απ'τις παραπάνω είναι η AudioPlayer και η λειτουργία της εξηγείται άμεσα. Η AudioPlayer χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή ενός AudioRecording. Θεωρητικά, δεν χρειάζεται ένα AudioPlayer για να αναπαραχθεί κάποιο AudioRecording, επειδή η εγγραφή έχει από μόνη της τη δυνατότητα αναπαραγωγής. Ωστόσο, ένα AudioPlayer παρέχει τη δυνατότητα των AudioBuffers που είναι συγχρονισμένα με την έξοδο της καταγραφής, καθώς υποστηρίζει και άμεσο έλεγχο του DataLine που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση της εγγραφής στο σύστημα. Μπορεί να γίνει λήψη ενός AudioPlayer με τη κλήση της Minim.loadFile(String), αλλά γίνεται ακόμα να κατασκευαστεί ένας εξαρχής, αν υπάρχει κάποια διαφορετική παραλλαγή του AudioRecording. Μπαίνοντας σε πιο τεχνικές πληροφορίες, μπορούμε να βρούμε αρκετές δυνατότητες της Minim πάνω στο αντικείμενο της ανάλυσης και επεξεργασίας σήματος, δηλαδή κάποιου μουσικού κομματιού ή ενός ηχητικού δείγματος που έχει εισαχθεί στο Processing (διαδικασία που περιγράφηκε νωρίτερα). Η βασική και περισσότερο χρησιμοποιούμενη απ'αυτές είναι η εξαγωγή των υψηλών, μεσαίων και χαμηλών συχνοτήτων ενός σήματος μέσω ενός γρήγορου μετασχηματισμού Fourier (FFT). Αρχικά, πρέπει να αναφερθεί ότι για να μπορέσει το Processing να δεχθεί κάποιο αρχείο ήχου, είναι αναγκαίο αυτό να βρίσκεται στο φάκελο που ονομάζεται "data" εντός του φακέλου του αντίστοιχου sketch. πχ / yoursketch/data/yoursoundfile.mp3

22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: MINIM Στη συνέχεια, θα πρέπει να ορισθεί το εύρος του συχνοτικού φάσματος με τη συνάρτηση fft.specsize(). Τέλος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση fft.getband(i), που επιστρέφει την τιμή της συχνότητας στην θέση i, εφόσον βέβαια η μεταβλητή i είναι εντός του εύρους των fft.specsize(). Για τους μέσους όρους των χαμηλών, μεσαίων και υψηλών συχνοτήτων θα πρέπει να διαιρεθεί το specsize σε τρεις κλίμακες και μέσα σε αυτές τις τρεις περιοχές μπορεί να υπολογισθεί ο μέσος όρος των τιμών των συχνοτήτων. Παρακάτω αναλύονται κάποια κομμάτια κώδικα, που παρουσιάζουν υλοποιήσεις των βασικών δυνατοτήτων της εξωτερικής βιβλιοθήκης Minim, όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω. Setup and Shutdown Για να ξεκινήσει η χρήση της Minim θα πρέπει να δημιουργηθεί πρώτα ένα αντικείμενο Minim, το οποίο στη συνέχεια θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εισαχθούν τα αρχεία ήχου ή να αποκτήσει εισόδους και εξόδους. Κατόπιν, πριν από τις εξόδους του προγράμματος, είναι αναγκαίο να τερματισθούν κάθε audio I/O κλάσεις που χρησιμοποιούνται από τη Minim και στη συνέχεια να σταματήσει το στιγμιότυπο του αντικειμένου που δημιουργήθηκε. Οι Audio I/O κλάσεις περιλαμβάνουν τα AudioPlayer, AudioSample, AudioSnippet, AudioInput και AudioOutput. Ένας καλός τρόπος για να διασφαλιστεί ότι αυτό θα συμβεί είναι να καθοριστεί μια stop μέθοδος στο sketch, όπου θα μπορεί να κλείσει όλες τις audio κλάσεις. Παρακάτω παρουσιάζεται μέρος ενός προγράμματος που καταδεικνύει αυτές τις λειτουργίες: 22

23 Εικόνα 4.1

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: MINIM Και όπως είναι λογικό, το Processing ανιχνεύει ότι το αρχείο ήχου δεν βρίσκεται εκεί που θα έπρεπε, καταδεικνύει το συντακτικό λάθος και μεταφέρει το επίκεντρο στην αντίστοιχη γραμμή του κώδικα. Ο λόγος γι 'όλα αυτά είναι επειδή όλα τα audio Ι/Ο αντιμετωπίζονται σε ξεχωριστά threads και πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να τερματίσουν σε ένα φυσιολογικό χρόνο. Μπορεί επίσης να κλείσει μια ηχητική κλάση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος προκειμένου να απελευθερώσει τους πόρους που δεσμεύει. Playing A File Ένα από τα βασικά κίνητρα πίσω από τη σύνταξη της Minim ήταν ότι καμία από τις διαθέσιμες βιβλιοθήκες για το Processing δεν επέτρεπε τη στερεοφωνική αναπαραγωγή αρχείων ήχου. Η Minim λύνει αυτό το πρόβλημα! Είναι απίστευτα εύκολη η αναπαραγωγή ενός αρχείου ήχου χρησιμοποιώντας της Minim. Απλά τοποθετείται το αρχείο στο φάκελο data του sketch και στη συνέχεια χρησιμοποιείται ο παρακάτω κώδικας: 24

25 Εικόνα 4.2 Η Minim μπορεί να αναπαράγει όλες τις τυπικές μη συμπιεσμένες μορφές αρχείων, όπως WAV, AIFF και ΑU. Επίσης μπορεί να αναπαράγει MP3 αρχεία χάρη στην ενσωμάτωση του MP3SPI πακέτου στη διανομή.

26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: MINIM Retrieving MetaData Τα μεταδεδομένα είναι πληροφορίες για ένα αρχείο, που αντιστοιχούνται με το πραγματικό περιεχόμενο του. Τα μεταδεδομένα μπορούν να αποκτηθούν, αφού το αρχείο έχει φορτωθεί σε ένα AudioPlayer. Ο πιο πιθανός λόγος για να γίνει κάτι τέτοιο είναι για να εμφανιστούν οι πληροφορίες των ετικετών ID3. Ακολουθεί ένα σύντομο sketch που υλοποιεί ακριβώς αυτό: import ddf.minim.*; Minim minim; AudioPlayer groove; AudioMetaData meta; void setup() { size(512, 256, P3D); minim = new Minim(this); // groove.mp3 would be in the sketches data folder groove = minim.loadfile( groove.mp3 ); meta = groove.getmetadata(); // serif.vlw would be in the data folder, most likely created using the PDE textfont( loadfont( serif.vlw ) ); textmode(screen); } int ys = 15; int yi = 15; void draw() { background(0); int y = ys; text( File Name: + meta.filename(), 5, y); text( Length (in milliseconds): + meta.length(), 5, y+=yi); 26

27 text( Title: + meta.title(), 5, y+=yi); text( Author: + meta.author(), 5, y+=yi); text( Album: + meta.album(), 5, y+=yi); text( Date: + meta.date(), 5, y+=yi); text( Comment: + meta.comment(), 5, y+=yi); text( Track: + meta.track(), 5, y+=yi); text( Genre: + meta.genre(), 5, y+=yi); text( Copyright: + meta.copyright(), 5, y+=yi); text( Disc: + meta.disc(), 5, y+=yi); text( Composer: + meta.composer(), 5, y+=yi); text( Orchestra: + meta.orchestra(), 5, y+=yi); text( Publisher: + meta.publisher(), 5, y+=yi); text( Encoded: + meta.encoded(), 5, y+=yi); } void stop() { // always close Minim audio classes when you are done with them groove.close(); // always stop Minim before exiting minim.stop(); super.stop(); } Παρακάτω αναφέρονται μερικά από τα χαρακτηριστικά της Minim: AudioPlayer: μονοφωνική και στερεοφωνική αναπαραγωγή αρχείων WAV, AIFF, AU, SND, MP3. AudioMetaData: αντικείμενο που περιέχει μεταδεδομένα για ένα αρχείο, όπως οι ετικέτες ID3. AudioRecorder: μονοφωνική και στερεοφωνική καταγραφή ήχου είτε buffered είτε direct στο δίσκο.

28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: MINIM AudioInput: μονοφωνική και στερεοφωνική παρακολούθηση της εισόδου. AudioOutput: μονοφωνική και στερεοφωνική ηχητική σύνθεση. AudioSignal: μια απλή διεπαφή για τη δημιουργία καινούριων sound synthesis κλάσεων. Όλες οι τυπικές κυματομορφές ακολουθούνται από μια γεννήτρια ροζ θορύβου και μια γεννήτρια λευκού θορύβου. Επιπλέον, μπορεί να επεκταθεί η κλάση Oscillator για την εύκολη εκτέλεση της εκάστοτε περιοδικής κυματομορφής. AudioEffect: μια απλή διεπαφή για τη δημιουργία καινούριων audio effects. Με κάποιο βαθυπερατό, υψιπερατό ή ζωνοπερατό φίλτρο και με τα φίλτρα εγκοπής, μπορεί να επεκταθεί η κλάση IIRFilter για την εύκολη εκτέλεση των εκάστοτε φίλτρων IIR. Εύκολο να αποδοθούν τα σήματα και τα αποτελέσματα σε εισόδους και εξόδους ήχου. Όλη η μίξη και επεξεργασία γίνεται αυτόματα. Παρέχει μια FFT κλάση που υλοποιεί ανάλυση του φάσματος. Παρέχει μία BeatDetect κλάση που υλοποιεί ανίχνευση beat. Planned Features: 28 Περισσότερα Ηχητικά Εφέ όπως reverb, delay, phasing, ring modulation και crushing. Καλύτερα φίλτρα που χρησιμοποιούν φιλτραρίσματος frequency domain. τεχνικές

29 Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Ο 5 : Ο Π Τ Ι Κ Α Ε Φ Ε ΣΤΟ

30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: VISUALS ΟΠΤΙΚΑ ΕΦΕ ΣΤΟ Αυτό που αναφέρεται ως απεικόνιση μουσικής (music visualization) είναι η παραγωγή εικόνων που βασίζονται σε δεδομένα μουσικής. Αυτή η ανάλυση απευθύνεται σε προσεγγίσεις πραγματικού χρόνου, δηλαδή παραγωγές εικόνων βασισμένες σε δεδομένα που προέρχονται από τη μουσική καθώς αυτή αναπαράγεται. Το Processing είναι μια γλώσσα προγραμματισμού οπτικοποίησης δεδομένων που επιτρέπει μια γρήγορη και καλαίσθητη ανάπτυξη εντυπωσιακών οπτικών διεπαφών, ενώ άλλα εργαλεία (Chuck και Reaktor, για παράδειγμα) χρησιμεύσουν ως μηχανές παραγωγής ήχου. Μερικές φορές οι ίδιοι οι ήχοι δεν είναι επαναστατικοί, αλλά με την απλή αντικατάσταση των visuals και της αλληλεπίδρασης τους (όπως ακριβώς με την αλλαγή της εμφάνισης μιας παρτιτούρας) η μουσική μεταμορφώνεται υπερβολικά. Όλο το πακέτο περιλαμβάνει τρία επίπεδα : Τη γλώσσα Processing Το drawing API του Processing και Τη δημιουργία (σε Java - προαιρετικά μπορεί να περάσει το drawing API έως την OpenGL). 30

31 Drawing Αποτελεί το επίπεδο της εφαρμογής όπου γίνεται η σχεδίαση του τελικού project, βασίζεται στις μεταβλητές που έχουν χρησιμοποιηθεί και την επεξεργασία που έχει γίνει στο προηγούμενο επίπεδο setup. Περιλαμβάνει διάφορες συναρτήσεις σχεδίου ( line(), rect(), arc(), ellipse(), point(), quad(), triangle(), bezier(), κλπ ) και όλες χρησιμοποιούν τις stroke(), strokeweight() και fill(). Μπορούν επίσης να σχεδιαστούν πολύπλοκα πολύγωνα με βάση τις beginshape, endshape και vertex. Frame Visualizations Μια απλή προσέγγιση για music visualization είναι να γίνει απεικόνιση των frame data, δηλαδή των δεδομένων buffer, σε ακατέργαστη μορφή. Οι buffers ονομάζονται left, right και mix. Περιέχουν το αριστερό κανάλι, το δεξί κανάλι, και το συνδυασμό του αριστερού και δεξιού καναλιού ήχου, αντίστοιχα. Ακόμα και αν ο ήχος που αναπαράγεται είναι μονοφωνικός όλοι οι buffers θα είναι διαθέσιμοι, καθώς και οι τιμές που επιστρέφονται. Κατά την αναπαραγωγή ενός μονοφωνικού αρχείου απλά διαπιστώνεται ότι οι τρεις buffers περιέχουν τις ίδιες πληροφορίες. Έτσι, μπορεί να επιτευχθεί εύκολα πρόσβαση στο mix buffer διαμέσου της μεθόδου σχεδίασης που χρησιμοποιείται. Τα δεδομένα buffer μπορούν τότε να οπτικοποιηθούν με τη χαρτογράφηση του μήκους του buffer στο πλάτος του παραθύρου και το δείγμα values4 στο ύψος του παραθύρου όπως φαίνεται παρακάτω:

32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: VISUALS } background(255); // reset the display window float ysilence = height/2; int numframes = s.mix.size(); // s = AudioPlayer for(int i = 0; i < numframes; i++) { float x = map(i, 0, numframes -1, 0, width); float y = map(s.mix.get(i), 1, -1, 0, height); line(x, ysilence, x, y); } Το αποτέλεσμα είναι ένα γράφημα ενός μικρού μέρους του ηχητικού σήματος, που αναφέρεται ως κυματομορφή του. Η επόμενη εικόνα δείχνει το αποτέλεσμα μιας τέτοιας χαρτογράφησης όπου τα χρώματα χρησιμοποιήθηκαν για να τονιστεί η ένταση του σήματος. Αυτό καταδεικνύει το πόσο εύκολο είναι να δημιουργηθεί ένα απλό music visualization στο Processing. Να σημειωθεί ότι, επειδή κάθε τιμή πλαισίου σχεδιάζεται ως μια διακριτή κάθετη γραμμή, το πλάτος του παραθύρου στο Processing πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το μέγεθος του buffer, ώστε να μην χαθούν οι πληροφορίες στην διαδικασία οπτικοποίησης. Από την άλλη πλευρά, αν το πλάτος του παραθύρου είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος του buffer η εν λόγω προσέγγιση της οπτικοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε κενά καθώς ο αριθμός των γραμμών αντιστοιχίζεται στο πλάτος του παραθύρου. Μία λύση είναι να τοποθετηθούν σημεία ελέγχου στις υπολογιζόμενες χ και y θέσεις και στη συνέχεια να συνδεθούν αυτά τα σημεία με γραμμές. Αυτό θα μπορούσε να εφαρμοστεί με τις λειτουργίες beginshape και vertex του Processing. 32

33 Εικόνα 5.1: Οπτικοποίηση μιας κυμματομορφής στο Processing Στην απλούστερη μορφή, τα δεδομένα που λαμβάνονται μπορούν να απεικονιστούν με τη χαρτογράφηση του αριθμού των ζωνών συχνοτήτων στο πλάτος του παραθύρου και οι εντάσεις των ζωνών στο ύψος του παραθύρου, το οποίο μοιάζει με την προσέγγιση που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση της κυματομορφής. Οι εντάσεις των ζωνών δεν έχουν κανονικοποιηθεί. Επομένως, η μέγιστη ένταση πρέπει να υπολογιστεί πρώτα.

34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: VISUALS Drawing A Waveform Παρακάτω παρουσιάζεται ο κώδικας ενός Processing sketchbook που σχεδιάζει τη κυματομορφή ενός ηχητικού αρχείου. Το setup διασφαλίζει ότι έχουμε τον ίδιο αριθμό τιμών στα buffer όπως έχουμε ακίνητη οθόνη για να εμφανιστούν. Αν δεν δοθεί μια τιμή για το μέγεθος τους, τα buffers θα έχουν μήκος 1024 δείγματα. Ο κώδικας του draw θα λειτουργεί ανεξάρτητα από το είδος της εισόδου ή εξόδου που θα ανήκει η κλάση του μουσικού κομματιού, εφόσον όλες οι κλάσεις επεκτείνουν την AudioSource, που παρέχει τις τιμές των buffers. void setup() { size(512, 200); minim = new Minim(this); // specify 512 for the length of the sample buffers // the default buffer size is 1024 song = minim.loadfile("mysong.wav", 512); song.play(); } void draw() { background(0); stroke(255); // we draw the waveform by connecting neighbor values with a line // we multiply each of the values by 50 // because the values in the buffers are normalized // this means that they have values between -1 and 1. // If we don t scale them up our waveform // will look more or less like a straight line. 34

35 for(int i = 0; i < song.buffersize() - 1; i++) { line(i, 50 + song.left.get(i)*50, i+1, 50 + song.left.get(i+1)*50); line(i, song.right.get(i)*50, i+1, song.right.get(i+1)*50); } } Το πρόβλημα της οπτικοποίησης της ζώνης συχνοτήτων που εισάγεται παραπάνω έγκειται στο ότι δεν είναι πολύ σημαντική, επειδή οι εντάσεις των ζωνών συχνοτήτων δεν αντιστοιχούνται άμεσα με την ανθρώπινη αντίληψη. Μια βελτίωση είναι να πάρουμε πρώτα το λογάριθμο των εντάσεων και στη συνέχεια να συγκεντρώσουμε τα bins. Η συσσώρευση μπορεί να πραγματοποιηθεί λογαριθμικά και υποστηρίζεται από το FFT της κλάσης Minim. Μια άλλη προσέγγιση που αποδίδει παρόμοια αποτελέσματα είναι ο υπολογισμός μιας κλίμακας Mel από τα δεδομένα συχνοτήτων. Οι απεικονίσεις που βασίζονται σε αυτά τα συσσωρευμένα δεδομένα συσχετίζονται καλύτερα με αυτό που ακούνε οι χρήστες. Επίσης, είναι πιο εύκολο να τις ακολουθήσουν, δεδομένου ότι εμφανίζουν λιγότερες πληροφορίες.

36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: VISUALS Εικόνα 5.2: Οπτικοποίηση της συχνότητας ενός frame (κόκκινο) και της κλίμακας του Mel (πράσινο) βασισμένες στα ίδια δεδομένα Μία άλλη χρήσιμη απεικόνιση είναι το φασματογράφημα, που δείχνει πώς η κατανομή συχνοτήτων ενός σήματος μεταβάλλεται με τον χρόνο. Το φασματογράφημα μπορεί να αποκαλύψει μοτίβα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς ταυτοποίησης. Κατά την απλούστερη μορφή, ένα φασματογράφημα έχει τρεις διαστάσεις. Ο οριζόντιος άξονας αντιπροσωπεύει τον χρόνο, ο κατακόρυφος άξονας παριστά τη συχνότητα και το χρώμα υποδεικνύει την ένταση μιας δεδομένης ζώνης συχνοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι μια συγκεκριμένη συχνότητα στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή αντιπροσωπεύεται από το χρώμα κάθε σημείου της απεικόνισης. 36

37 Εικόνα 5.3: Φασματογράφημα μέρους ενός πειραματικού μουσικού κομματιού με το Processing. Οι πιο σκούρες περιοχές δείχνουν τις συχνότητες με τη μεγαλύτερη ένταση Η εφαρμογή της απεικόνισης φασματογραφήματος στο Processing δεν είναι τόσο απλή όσο οι απεικονίσεις που περιγράφηκαν μέχρι στιγμής. Βασικά, ένα φασματογράφημα υπολογίζεται με τη χαρτογράφηση ενός μετρητή που συνδέει το χρόνο με την οριζόντια θέση του παραθύρου απεικόνισης, τις ζώνες συχνοτήτων με το ύψος του παραθύρου και την ένταση των ζωνών με ένα χρώμα. Το πρόβλημα είναι ότι χρειάζονται στοιχεία που έχουν υπολογισθεί στις προηγούμενες κλήσεις της draw. Μια προσέγγιση θα ήταν να χρησιμοποιηθεί μια συλλογή, όπως μια LinkedList, που θα μπορούσε να κρατήσει τα δεδομένα των συχνοτήτων που υπολογίζονται κατά τη διάρκεια των τωρινών και πρώην κλήσεων της draw.

38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: VISUALS Drawing a Frequency Spectrum Παρακάτω παρουσιάζεται ο κώδικας ενός Processing sketchbook που σχεδιάζει το φάσμα των συχνοτήτων (φασματογράφημα) ενός αρχείου μουσικής ή ενός ηχητικού δείγματος: import ddf.minim.*; import ddf.minim.analysis.*; Minim minim; AudioPlayer song; FFT fft; void setup() { size(512, 200); // always start Minim first! minim = new Minim(this); // specify 512 for the length of the sample buffers // the default buffer size is 1024 song = minim.loadfile("mysong.wav", 512); song.play(); // an FFT needs to know how long to analyze the audio buffers // and also needs the sample rate fft = new FFT(song.bufferSize(), song.samplerate()); } void draw() { 38

39 background(0); // first perform a forward fft on one of song's buffers, the mix buffer // but you can use any one you like fft.forward(song.mix); stroke(255, 0, 0, 128); // draw the spectrum as a series of vertical lines // multiple the value of getband by 4 to see the lines better for(int i = 0; i < fft.specsize(); i++) { line(i, height, i, height - fft.getband(i)*4); } stroke(255); // draw the waveform by connecting neighbor values with a line // multiply each of the values by 50 because they are normalized // this means that they have values between -1 and 1. // If we don't scale them up our waveform // will look more or less like a straight line. for(int i = 0; i < song.left.size() - 1; i++) { line(i, 50 + song.left.get(i)*50, i+1, 50 + song.left.get(i+1)*50); line(i, song.right.get(i)*50, i+1, song.right.get(i+1)*50); } } void stop() { song.close(); minim.stop(); super.stop(); }

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: VISUALS 40

41 Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Ο 6 : Ε ΦΑ Ρ Μ Ο Γ Ε Σ ANDROID ΣΤΟ

42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ANDROID ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ANDROID ΣΤΟ Στις τελευταίες εκδόσεις της πλατφόρμας Processing έχει κάνει την εμφάνισή της μια νέα δυνατότητα για τους χρήστες, το λεγόμενο Android mode. Το Android είναι ένα σύστημα βασισμένο στο Linux λειτουργικό σχεδιασμένο κυρίως για φορητές συσκευές με οθόνη αφής, όπως smartphones και υπολογιστές tablet, που αναπτύχθηκε από την Google σε συνεργασία με την Open Handset Alliance. Η Google ελευθερώνει το Android code ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα, βάσει της Άδειας Apache. Το Android Open Source Project (AOSP) είναι επιφορτισμένo με τη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη του. Επιπλέον, το Android έχει μια μεγάλη κοινότητα προγραμματιστών εφαρμογών ("apps") που επεκτείνουν τη λειτουργικότητα των συσκευών, γραμμένο κυρίως σε μια προσαρμοσμένη έκδοση της Java. Είναι διαθέσιμο για download μέσω του Google Play ή τοποθεσίες άλλων κατασκευαστών. Το Android περιβάλλον εργασίας βασίζεται σε άμεσο χειρισμό, τη χρήση εισροών αφής που αόριστα αντιστοιχούν σε πραγματικές δράσεις, όπως σύρσιμο, υποκλοπή, τσίμπημα και αντιστραμένο τσίμπημα για να χειραγωγήσουν τα αντικείμενα στην οθόνη. Η απόκριση στην είσοδο χρήστη είναι σχεδιασμένη να είναι άμεση και να παρέχει ένα ρευστό interface αφής. Εσωτερικό υλικό όπως επιταχυνσιόμετρα, γυροσκόπια και αισθητήρες εγγύτητας χρησιμοποιούνται από ορισμένες εφαρμογές για να αταποκριθούν στις πρόσθετες ενέργειες του χρήστη. Οι συσκευές Android ξεκινούν με την αρχική οθόνη, το κύριο σημείο πλοήγησης και πληροφοριών σχετικά με τη συσκευή, η οποία είναι παρόμοια με την επιφάνεια εργασίας στους υπολογιστές. Αυτά τα homescreens συνήθως αποτελούνται από εικονίδια εφαρμογών και widgets! Τα εικονίδια αυτά εκκινούν τη σχετική εφαρμογή, ενώ τα widgets εμφανίζουν live auto updating περιεχόμενο, όπως η πρόβλεψη του καιρού, εισερχόμενα του χρήστη, ή ένα κυλιόμενο μήνυμα ειδήσεων απευθείας στην αρχική οθόνη. Η αρχική οθόνη μπορεί να αποτελείται από αρκετές σελίδες που ο χρήστης μπορεί να σύρει εμπρός και πίσω. 42

43 Τα "apps" αναπτύσσονται συνήθως στη γλώσσα Java με τη χρήση του Android Software Development Kit, αλλά και άλλα εργαλεία ανάπτυξης είναι διαθέσιμα, συμπεριλαμβανομένου ενός eγγενούς Development Kit για εφαρμογές ή επεκτάσεις σε C ή C + +, Google App Inventor, ένα οπτικό περιβάλλον για τους προγραμματιστές αρχάριους και διάφορες cross platforms mobile web applications frameworks. Οι εφαρμογές μπορούν να αποκτηθούν από τους τελικούς χρήστες είτε μέσω ενός καταστήματος, όπως το Google Play ή το Amazon Appstore, ή με τη λήψη και την εγκατάσταση του αρχείου APK της εφαρμογής από άλλου κατασκευαστή ιστοσελίδα. Εικόνα 6.1: Android 4.1 "Jelly Bean" στη συσκευή Galaxy Nexus

44 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ANDROID Εικόνα 6.2: Η αρχική οθόνη ενός HTC Evo 4G's όπου φένονται το ρολόι και κάποιες απ'τις εφαρμογές Εικόνα 6.3: Αγορά εφαρμογών στο Galaxy Nexus 44

45 Εως τώρα η συγγραφή κώδικα για Android apps ήταν κάτι αρκετά πολύπλοκο ακόμα και για έμπειρους προγραμματιστές, αφού δεν υπήρχε κάποιο εξιδανικευμένο εργαλείο ανάπτυξης και συνήθως γινόταν χρήση ενός εξωτερικού plug-in της πλατφόρμας Eclipse. Τη κατάσταση αυτή έρχεται να αλλάξει η νέα δυνατότητα του Processing χαρίζοντας ευελιξία, ευκολία, καινοτομία και ένα άψογο user interface στους Android developers. Ο πρωταρχικός στόχος αυτού του Project είναι να καταστεί πολύ εύκολο να δημιουργηθούν Android εφαρμογές χρησιμοποιώντας το Processing API. Εφόσον υπάρχει το Processing στον υπολογιστή (και τα developer tools του Android), μπορεί να συγγραφεί απλώς μια γραμμή κώδικα, να πατηθεί Run (Ctrl-R ή Cmd-R) και να εμφανιστεί το σκίτσο στον εξομοιωτή ως εκτελέσιμη Android app. Ενώ αν επιλεγεί η Εκτέλεση στην συσκευή (Ctrl-Shift-R ή Cmd-Shift-R) θα τρέξει στη συσκευή Android που έχει συνδεθεί στον υπολογιστή. Εικόνα 6.4: Οι δύο λειτουργίες του Processing, STANDARD και ANDROID

46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ANDROID Εικόνα 6.5: Το Processing ξεκινά τον emulator για τρέξει το sketch 46

47 Εικόνα 6.6: Το Processing χρησιμοποιεί τη συνδεδεμένη συσκευή για να προβάλει το Android app Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία που απαιτείται για τη δημιουργία μιας σχετικά απλής εφαρμογής για Android φορητές συσκευές με το Processing IDE. Ο καθένας μπορεί, ακολουθώντας τα βήματα που δίνονται και προσαρμόζοντάς τα στις ανάγκες του, να δημιουργήσει τη δικιά του ξεχωριστή Android app.

48 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ANDROID Η δημιουργία είτε μεγάλων εφαρμογών είτε μικρών sketches στο Android mode του Processing είναι αρκετά εύκολη και απαιτεί πραγματικά ελάχιστο χρόνο. Τα βήματα που παρουσιάζονται παρακάτω οδηγούν στη δημιουργία μιας Αndroid app (απ τις πιο απλές, που δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς) και περιλαμβάνει την εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού, τη σύνταξη του αντίστοιχου κώδικα στο περιβάλλον του Processing και την εκτέλεση της είτε σε Android emulator είτε σε κάποια φορητή συσκευή με λογισμικό Android. Η διαδικασία που απαιτείται για την μετέπειτα επεξεργασία της εφαρμογής προς έκδοσή της στο Android-market είναι πιο πολύπλοκη, αλλά στις επόμενες εκδόσεις του Processing πρόκειτε να συμπεριληφθεί στο πακέτο και να αυτοματοποιηθεί. Μια καλή κίνηση σ αυτό το σημείο θα ήταν η εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης της java 1. Install the Android SDK Πριν ξεκινήσει η δημιουργία της εφαρμογής στο Processing, θα πρέπει να γίνει εγκατάστασή κάποιου λογισμικού που θα επιτρέψει τη συγγραφή Android εφαρμογών (το Processing διαχειρίζεται όλα τα δύσκολα σημεία σ αυτό το κομμάτι). Αυτό το πακέτο λογισμικού ονομάζεται «Software Development Kit» και είναι αρκετά εύκολο να βρεθεί και να εγκατασταθεί. Στην παρακάτω διεύθυνση URL, υπάρχει το ανάλογο SDK για κάθε λειτουργικό σύστημα: 48

49 Αυτό το αρχείο λήψης θα πρέπει να γίνει un-zip σε ένα φάκελο που ονομάζεται «android-sdk-mac_x86» και να μετακινηθεί σε κάποια ασφαλή θέση στον υπολογιστή για να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια ο κατάλογος των «tools» στο εσωτερικό του. Με διπλό κλικ στο αρχείο με το όνομα «android» θα ανοίξει το Android SDK και AVD manager όπως φένεται στην εικόνα: Εικόνα 6.7: Διαχειριστής εικονικών συσκευών Android Θα χρησιμοποιηθεί ο διαχειριστής για να εγκατασταθούν τα πακέτα Android που χρειάζονται για τη δημιουργία των εφαρμογών. Με κλικ στο «Διαθέσιμα πακέτα» του μενού αριστερά και επιλογή του πλαισίου που εμφανίζεται στο κεντρικό παράθυρο ο διαχειριστής θα ελέγξει τον αποθηκευτικό χώρο του Android και στη συνέχεια τη λίστα με όλα τα πακέτα και εργαλεία που είναι διαθέσιμα για download:

50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ANDROID Εικόνα 6.8: Εργαλεία Android SDK Μπορούν να εγκατασταθούν όλα τα πακέτα και όλες οι εκδόσεις ή μόνο αυτή που είναι απαραίτητη (έκδοση Android της φορητής συσκευής, το Processing υποστηρίζει απ την και μετά). Με κλικ στο κουμπί «Install Selected", κλικ στην «Αποδοχή όλων» στο επόμενο παράθυρο και στη συνέχεια «Εγκατάσταση» ολοκληρώνουμε τη διαδικασία και έχουμε το Android SDK για να εργαστούμε με το Processing Android. 50

51 2. Get an Android-enabled Version of Processing Όσοι χρησιμοποιούν ήδη το περιβάλλον του Processing, λογικά θα διαθέτουν την έκδοση που το χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά. Άρα, είναι αναγκαίο να κατεβάσουν κάποια νεότερη (καλύτερα τη πιο πρόσφατη και ολοκληρωμένη), που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τη σύνδεση του κώδικα με το Android SDK. Στην παρακάτω διεύθυνση URL, είναι διαθέσιμες όλες οι εκδόσεις του Processing για κάθε λειτουργικό σύστημα: 3. Run Processing, and switch to Android Mode Αρχικά, θα πρέπει να εκτελεσθεί η έκδοση του Processing που μόλις εγκαταστάθηκε και να στραφεί σε λειτουργία Android. Την πρώτη φορά που θα γίνει αυτό, θα πρέπει να κατευθυνθεί προς το Android SDK, δηλαδή τη τοποθεσία όπου βρίσκεται το SDK, στο κατάλογο που περιέχει τα addons, docs, platforms, tools, κτλ. Η διαδικασία φένεται στις επόμενες εικόνες : Εικόνα 6.9

52 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ANDROID Εικόνα

53 4. Write an Android app Αρχικά, μπορούμε να ξεκινήσουμε μ'ένα αρκετά απλό sketch και να εμβαθύνουμε στη συνέχεια με κάτι πιο πολύπλοκο. Γενικότερα, θα γίνει αμέσως αντιληπτό απ'το καθένα το πόσο εύκολη και απλή είναι η διαδικασία, ώστε να μπορούν να δημιουργηθούν γρήγορα μεγάλα και περίπλοκα sketches και εντυπωσιακές εφαρμογές που θα περιλαμβάνουν ήχο, βίντεο και θα εκμεταλλεύονται όλες τις δυνατότητες της φορητής συσκευής και τους αισθητήρες της. Σαν παράδειγμα, λοιπόν, δίνεται παρακάτω ο κώδικας που απαιτείται για ένα διαδραστικό application, όπου ο χρήστης διαμέσου της αφής (κατευθύνοντας το δαχτύλο στην οθόνη) περιστρέφει ένα κυβο και συγχρόνως αλλάζει το χρώματισμό του, αλλά και της οθόνης :

54 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ANDROID Εικόνα Try running the sketch on the emulator Πατώντας το κουμπί run το Processing ετοιμάζει το κώδικα για να τρέξει ως προσωρινή βοηθητική εφαρμογή Java, πράγμα που βλέπουμε σε ξεχωριστό παράθυρο. Αυτή είναι η βασική συμπεριφορά του περιβάλλοντος επεξεργασίας. Υπάρχει και η επιλογή «Sketch -> preset» από τη γραμμή μενού για να παρουσιάσει το σχέδιο σε πλήρη οθόνη, ή ακόμα "file -> export" για τη σύνταξη του σκίτσου ως μια βοηθητική εφαρμογή Java για να εμφανιστεί στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) και τέλος η επιλογή "file -> export application» για τη παραγωγή ενός αυτόνομου αρχείου σαν μια executable εφαρμογή. Αυτές οι τρεις βασικές επιλογές για την σύνταξη έχουν ελαφρώς διαφορετικές λειτουργίες στη λειτουργία Android. 54

55 Είναι απλό να τρέξει το σκίτσο. Με επιλογή του Android -> Android mode για ενεργοποίηση της λειτουργίας Android για το σκίτσο, και στη συνέχεια Run. Αντί να ανοίξει σε ένα παράθυρο στην επιφάνεια εργασίας, όπως κάνουν συνήθως τα σκίτσα στο Processing, θα εμφανιστεί ένας εξομοιωτής Android. Σ'αυτό το σημείο χρειάζεται λίγη υπομονή, αφού ο emulator χρειάζεται αρκετό χρόνο για να φορτώσει. Όταν τελικά φορτώσει και εγκατασταθεί η εφαρμογή μπορεί να εξακολουθεί να υπάρχει καθυστέρηση και να χρειαστεί να εκτελεσθεί ξανά η εφαρμογή. Αυτό δεν αποτελεί προβήμα, καθώς το Android έχει χαμηλό χρονικό όριο για την εκτέλεση την εφαρμογών.

56 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ANDROID Εικόνα 6.12: Προετοιμασία του Android emulator 56

57 6. Try running the sketch on a device Η εκτέλεση στον εξομοιωτή είναι επίπονη και χρονοβόρα, αλλά σε μια συσκευή είναι πολύ γρήγορη και συγχρόνως εντυπωσιακή. Ένα έξυπνο χαρακτηριστικό του σχεδιασμού του Processing αποτελεί η εκτέλεση στη συσκευή αντί του εξομοιωτή. Απλά με επιλογή Run on device αντί Run on emulator. Εφ 'όσον υπάρχει μια συσκευή που συνδέεται με USB και το USB debugging είναι ενεργοποιημένο (και έχουν γίνει σωστά οι ρυθμίσεις παραπάνω) θα εμφανιστεί το sketch στη συσκευή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση φένεται ο τρόπος που λειτουργεί το sketch σε μια φορητή συσκευή, καλύπτοντας ολόκληρη την οθόνη και χωρίς προβλήματα. Εικόνα 6.13

58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ANDROID Έτσι, ολοκληρώνεται η διαδικασία που απαιτείται για τη δημιουργία μια Android app στο περιβάλλον Processing. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να παρασταθεί οποιαδήποτε εφαρμογή όσο μεγάλη και πολύπλοκη και αν είναι. Με μικρές προσθήκες στο κώδικα και χρήση κάποιων εξωτερικών βιβλιοθηκών απ'τα μέλη της κοινότητας του Processing γίνεται δυνατή η κατασκευή εφαρμογών εμπορικά εκμεταλεύσιμων και αντίστοιχης αξίας με ήδη υπάρχουσες στο Android-market! Κυρίαρχο πλεονέκτημα, λοιπόν, του περιβάλλοντος Processing αποτελεί η συνεχώς αναπτυσσόμενη διαδικτυακή κοινότητα που το περιβάλλει. Νέες βιβλιοθήκες δημιουργούνται συνεχώς, αυξάνοντας έτσι τις δυνατότητές και ενισχύοντας το ενδιαφέρον και τη φαντασία των χρηστών. Για να μη δημιουργηθεί η εντύπωση του περιορισμού στο αντικέιμενο των εφαρμογών που είναι ικάνη η πλατφόρμα να διαχειριστεί, παρακάτω παρουσιάζεται ενδεικτικά ο κώδικας που απαιτείται για τη κατασκευή μιας app που αναπαράγει ένα μουσικό κομμάτι σε μια φορητή συσκευή. Η "Minim" είναι πολύ εύχρηστη και σταθερή βιβλιοθήκη, που όπως φάνηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο κάνει την εισαγωγή και επεξεργασία ηχητικών δειγμάτων τρομερά απλούστερη. Λόγω, όμως, των διαφορών που υπάρχουν στο υλικό των PCs/tablet PCs είναι απαραίτητη η χρήση κάποιας διαφορετικής λειτουργίας βιβλιοθήκης. Αυτή είναι η "apwidgets", μια εξωτερική βιβλιοθήκη βασισμένη πάνω στο Android SDK και πολύ χρήσιμη για τους Procrssing programmers. Βοηθάει όσους θέλουν να επωφεληθούν από μερικά από τα widgets στην πλατφόρμα Android, όπως τα Button, EditText, CheckBox, radiobutton, RadioGroup, AnalogClock, MediaPlayer, VideoView. Στη συγκεκριμένη περίπτωσή γίνεται χρήση του native media player της συσκευής Android. 58

59 Στην εφαρμογή, Ορίζεται ένα αντικείμενο ApMediaPlayer και δημιουργείται ένα νέο (void setup) Ορίζεται ένα μάυρο φόντο (void draw, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια εικόνα ή κάποιο άλλο χρώμα) Εισάγεται το ηχητικό "sample" στο αντικείμενο ApMediaPlayer και ορίζεται η αναπαραγωγή του με κάθε άγγιγμα στη οθόνη (void mousepressed) Καταστρέφεται το αντικείμενο μετά την απελευθέρωση της μνήμης (public void ondestroy) Η λειτουργία: ακουμπώντας πάνω στην οθόνη της συσκευής ξεκινά η αναπαραγωγή, ενώ με επαναλαμβανόμενο άγγιγμα το κομμάτι επανεκκινεί. εκτέλεση Εικόνα 6.14: Εκτέλεση του παρακάτω κώδικα σε Android emulator για

60 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ANDROID Εικόνα

61 Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Ο 7 : Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α

62 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ Συμπερασματικά, το Processing αποτελεί ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον επεξεργασίας ήχου, εικόνων και όλων των τύπων δεδομένων. Η εξάρτησή του απ'τη Java, αλλά και οι συντακτικές διαφορές που παρουσιάζει του χορηγούν την ευελιξία και την λειτουργικότητα που χρειάζεται ο μέσος χρήστης (προγραμματιστής, σχεδιαστής κλπ). Απ' την άλλη μεριά, το συνεχές ενδιαφέρον της διαδικτυακής κοινότητας του Processing οδηγεί στη ραγδαία εξέλιξή του, καθώς οι εξωτερικές βιβλιοθήκες που δημιουργούνται συνεχώς επεκτείνουν τις δυνατότητές του στα επίπεδα των visualizations και signal processing, αλλά συγχρόνως καινοτομούν αναδιπλώνοντας τις οπτικοακουστικές αναπαραστάσεις από κάθε πλευρά και δημιουργώντας νέες καλύπτοντας κάθε ανάγκη. Στις τελευταίες εκδόσεις της πλατφόρμας Processing έχει κάνει την εμφάνισή της μια νέα δυνατότητα για τους χρήστες, το λεγόμενο Android mode. Η νέα δυνατότητα του Processing χαρίζοντας ευελιξία, ευκολία, καινοτομία και ένα άψογο user interface έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στο προγραμματισμό για Android. Έτσι, Με μικρές προσθήκες στο κώδικα και χρήση κάποιων εξωτερικών βιβλιοθηκών απ'τα μέλη της κοινότητας του Processing γίνεται δυνατή η κατασκευή εφαρμογών εμπορικά εκμεταλλεύσιμων και αντίστοιχης αξίας με ήδη υπάρχουσες στο Androidmarket! 62

63 Π Α ΡΑ Ρ Τ Η Μ Α I : Α ν α φ ο ρ έ ς

64 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΑΝΑΦΟΡΈΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ Το αντικείμενο που αναπτύσσεται σ'αυτή τη πτυχιακή εργασία δεν έχει υποστεί ακόμα ερευνητική επεξεργασία. Αποτελεί πολύ πρόσφατη εφεύρεση, υλοποιείται και αναπτύσσεται μόνο διαδικτυακά. Έτσι, δεν υπάρχει βιβλιογραφία παρά μόνο διαδικτυακές αναφορές. 64

65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΑΝΑΦΟΡΈΣ WEB SITES [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] 65

Μάθημα: Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου

Μάθημα: Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Εργαστηριακή Άσκηση 5 «Διαδραστικός έλεγχος στερεοφωνικής εικόνας ήχου» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Δρ. Ηλ/γος Μηχ/κός & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών Παναγιώτης Κρητιώτης ΑΜ 1607 Περιεχόμενα Εισαγωγή Βασικά Στοιχεία Χαρακτηριστικά Αρχιτεκτονική Εργαλεία Προγραμματισμού Eclipse IDE Android SDK - ADT Plugin Προσομοιωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONTROL INSTINCT ΚΑΙ ΤΟ DJUCED

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONTROL INSTINCT ΚΑΙ ΤΟ DJUCED ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONTROL INSTINCT ΚΑΙ ΤΟ DJUCED ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ Εισάγετε το CD-ROM. Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης. Ακολουθήστε τις οδηγίες. 6 1 2 7 3 4 5 1- Ισορροπία, κανάλια 1-2 (έξοδος μίξης)

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 7 Ακούγοντας Πρώτη Ματιά στην Ανάλυση Fourier. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 7 Ακούγοντας Πρώτη Ματιά στην Ανάλυση Fourier. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 7 Ακούγοντας Πρώτη Ματιά στην Ανάλυση Fourier. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONTROL AIR+ KAI TO DJUCED 40

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONTROL AIR+ KAI TO DJUCED 40 ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONTROL IR+ KI TO DJUCED 40 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ 1 - ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ, ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΗΧΕΙΩΝ Εισάγετε το CD-ROM. ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝ: ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Microsoft Office365 & OneDrive for Business Πανεπιστημίου Κύπρου

Οδηγός Χρήσης Microsoft Office365 & OneDrive for Business Πανεπιστημίου Κύπρου Οδηγός Χρήσης Microsoft Office365 & OneDrive for Business Πανεπιστημίου Κύπρου Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων Τομέας Συστημάτων ΥΠΣ-ΕΔ93 22-10-2015 Περιεχόμενα 1. Office 365... 3 2. Τι περιλαμβάνει το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες αυτοκινήτου της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

Βρίγκας Μιχαήλ Α.Μ.744 Μπράχος Χ. Ευάγγελος Α.Μ.795

Βρίγκας Μιχαήλ Α.Μ.744 Μπράχος Χ. Ευάγγελος Α.Μ.795 Βρίγκας Μιχαήλ Α.Μ.744 Μπράχος Χ. Ευάγγελος Α.Μ.795 Περιεχόμενα Εισαγωγή Εγκατάσταση Δημιουργία νέου project Java Editor Perspectives Δημιουργία source folders Προσθήκη νέου αρχείου στο project Εισάγωντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΜΕ DJCONTROL COMPACT ΚΑΙ DJUCED 18

ΕΝΑΡΞΗ ΜΕ DJCONTROL COMPACT ΚΑΙ DJUCED 18 ΕΝΑΡΞΗ ΜΕ DJCONTROL COMPACT ΚΑΙ DJUCED 18 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Συνδέστε το DJControl Compact στον υπολογιστή σας Εγκαταστήστε την εφαρμογή DJUCED 18 Εκκινήστε την εφαρμογή DJUCED 18 Περισσότερες πληροφορίες (φόρα,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference

Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference Περιεχόμενα Περιβάλλον Εφαρμογής... 3 1. Σύνδεση... 3 2. Κατάσταση Σύνδεσης... 3 3. Συνδεδεμένοι Χρήστες... 4 4. Συμμετέχοντες... 4 Διάταξη Push to

Διαβάστε περισσότερα

Android Studio για Windows

Android Studio για Windows Android Studio για Windows 1. Οδηγίες Εγκατάστασης: 1. Κατεβάστε το Android Studio από εδώ (τελευταία έκδοση 0.4.6, 496 MB): http://developer.android.com/sdk/installing/studio.html 2. Εγκαταστήστε το αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Audacity

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Audacity ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Audacity Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: εργαστεί με το λογισμικό Audacity και να επεξεργαστεί αρχεία ήχου αυξομειώσει την ένταση του ήχου σε ένα αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο της εφαρμογής αναπαραγωγής CD V2.6 i. Εγχειρίδιο της εφαρμογής αναπαραγωγής CD V2.6

Εγχειρίδιο της εφαρμογής αναπαραγωγής CD V2.6 i. Εγχειρίδιο της εφαρμογής αναπαραγωγής CD V2.6 i της CD V2.6 ii Copyright 2002, 2003, 2004 Sun Microsystems Copyright 2009 Στέργιος Προσινικλής (steriosprosinikls@gmail.com) Δίνεται άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση του εγγράφου υπό τους

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διεπαφών Χρήστη σε Λειτουργικά Συστήματα Κινητών Συσκευών

Ανάπτυξη Διεπαφών Χρήστη σε Λειτουργικά Συστήματα Κινητών Συσκευών Βιβλιογραφία: Ανάπτυξη Διεπαφών Χρήστη σε Λειτουργικά Συστήματα Κινητών Συσκευών Προγραμματισμός Android Ian Clifton. AndroidTM User Interface Design, Addison-Wesley, 2013 P. Deitel. H. Deitel, A. Deitel.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Archive Player Divar Series. Εγχειρίδιο χειρισμού

Archive Player Divar Series. Εγχειρίδιο χειρισμού Archive Player Divar Series el Εγχειρίδιο χειρισμού Archive Player Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Λειτουργία 5 2.1 Εκκίνηση του προγράμματος 5 2.2 Παρουσίαση του κύριου

Διαβάστε περισσότερα

Digital Academy. Εισαγωγή στην ανάπτυξη Android Εφαρμογών

Digital Academy. Εισαγωγή στην ανάπτυξη Android Εφαρμογών Digital Academy Εισαγωγή στην ανάπτυξη Android Εφαρμογών Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ANDROID... 4 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.2 ΠΗΓΕΣ ΓΝΩΣΗΣ... 4 1.3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ... 5 1.4

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Εργαστήριο Αλληλεπίδραση και Animation

2 ο Εργαστήριο Αλληλεπίδραση και Animation 2 ο Εργαστήριο Αλληλεπίδραση και Animation Τα προγράμματα που έχουμε δει μέχρι τώρα εκτελούν τον κώδικά τους μία φορά και το πρόγραμμα σταματάει. Ένα πρόγραμμα που δημιουργεί animation ή ανταποκρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας μια εφαρμογή ζωγραφικής. 2 η Εργασία

Δημιουργώντας μια εφαρμογή ζωγραφικής. 2 η Εργασία Δημιουργώντας μια εφαρμογή ζωγραφικής 2 η Εργασία Απαιτήσεις 1. Σύνδεση στο Διαδίκτυο (διότι οι εφαρμογές δημιουργούνται online) 2. Εγκατεστημένος ο Browser Google Chrome 3. Υπαρκτός λογαριασμός Gmail

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ http://h2056wwwhp.com/portal/site/hpsc/template.page/public/psi... 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ Για το σπίτι Για την επιχείρηση Υποστήριξη Είσοδος Εγγραφή Βοήθεια ιστότοπου HP Color LaserJet 3600 Printer series

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 1-1 η Άσκηση - Ανάλυση

Εργαστήριο 1-1 η Άσκηση - Ανάλυση Εργαστήριο 1-1 η Άσκηση - Ανάλυση Εκφώνηση: Δημιουργείστε εφαρμογή σε Java Swing με χρήση του IDE NetBeans όπου θα παρουσιάζεται ποιο κουμπί πατήθηκε. Η εφαρμογή θα μοιάζει ως εξής: Πρώτο Βήμα: Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

DJUCED 18. Μπείτε στη λίστα των αρχείων σε έναν φάκελο: Περιηγηθείτε στη λίστα των φακέλων ή στα αρχεία:

DJUCED 18. Μπείτε στη λίστα των αρχείων σε έναν φάκελο: Περιηγηθείτε στη λίστα των φακέλων ή στα αρχεία: Εγκατάσταση 1 2 Μεταβείτε στον ιστότοπο 3 Εγκαταστήστε τους οδηγούς DJControl Glow http://demo.hercules.com/djcontrol-glow.html Συνδέστε το DJControl Glow στον υπολογιστή σας 4 Εγκαταστήστε το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης του λογισμικού ηχογράφησης Cubase

Σύντομος οδηγός χρήσης του λογισμικού ηχογράφησης Cubase Σύντομος οδηγός χρήσης του λογισμικού ηχογράφησης Cubase Περιεχόμενα Σύντομος οδηγός χρήσης του λογισμικού ηχογράφησης Cubase... 1 Περιγραφές βασικών παραθύρων... 1 Το βασικό παράθυρο του Cubase 5... 1

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ηχογραφώντας με το CUBASE

Ηχογραφώντας με το CUBASE Επιμέλεια: Νίκος Σκιαδάς Εισαγωγικό σημείωμα: ΠΕ 17.13 Μουσικής Τεχνολογίας Το Cubase έχει τόσες πολλές δυνατότητες που δεν είναι δυνατόν να αναλυθούν σε αυτό το μικρό βοήθημα. Οι σημειώσεις αυτές προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα;

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα; Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να γίνει εξοικείωση το μαθητών με τον ΗΥ και το λειτουργικό σύστημα. - Επίδειξη του My Computer

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 10 ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (INPUT/OUTPUT)

Μάθημα 10 ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (INPUT/OUTPUT) Μάθημα 10 ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (INPUT/OUTPUT) Τι είναι Είσοδος και τι Έξοδος Με τον όρο Είσοδο (Input) αναφερόμαστε στη ροή δεδομένων προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ), ενώ με τον όρο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία μιας εφαρμογής Java με το NetBeans

Δημιουργία μιας εφαρμογής Java με το NetBeans Δημιουργία μιας εφαρμογής Java με το NetBeans Για να δημιουργήσετε μια εφαρμογή Java πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα : Αρχικά πρέπει να δημιουργηθεί ένα project το οποίο θα περιέχει όλα τα αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 9 Ανάλυση Fourier: Από τη Θεωρία στην Πρακτική Εφαρμογή των Μαθηματικών

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 9 Ανάλυση Fourier: Από τη Θεωρία στην Πρακτική Εφαρμογή των Μαθηματικών Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 9 Ανάλυση Fourier: Από τη Θεωρία στην Πρακτική Εφαρμογή των Μαθηματικών Τύπων. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Βασική δομή ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα 1. Προγραμματίζω τον υπολογιστή (10 ώρες).

Δραστηριότητα 1. Προγραμματίζω τον υπολογιστή (10 ώρες). Προγραμματίζω τον υπολογιστή (10 ώρες). Δραστηριότητα 1 Στόχος της δραστηριότητας είναι να δημιουργήσουμε μια απλή εφαρμογή η οποία θα περιέχει ένα κουμπί και μια εικόνα μιας γάτας. Όταν ο μαθητής πατήσει

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Python και Android. Νίκος Νοδαράκης. 17 Μαΐου 2010

Python και Android. Νίκος Νοδαράκης. 17 Μαΐου 2010 Python και Python και Νίκος Νοδαράκης 17 Μαΐου 2010 Python και Τι είναι το ; Περιγραφή του Ορισµός Το είναι µια στοίβα λογισµικού για ϕορητές συσκευές που περιλαµβάνει ένα λειτουργικό σύστηµα, middleware

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1 Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3 Εικόνα 1 Transport panel Προετοιμασία και εκτέλεση ηχογράφησης σε ένα κανάλι MIDI και Quantize 1. Ανοίγουμε το Cubase, πηγαίνουμε στο μενού File και επιλέγουμε

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 1. Ερευνητική Περιοχή: Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER 1 Προγραμματισμός του PLC. 1. Γενικά Μια προσεκτική ματιά σε μια εγκατάσταση που θέλουμε να αυτοματοποιήσουμε, μας δείχνει ότι αυτή αποτελείται από επιμέρους τμήματα τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες. Ιωάννης Γ. Τσούλος 2014

Εισαγωγικές έννοιες. Ιωάννης Γ. Τσούλος 2014 Εισαγωγικές έννοιες Ιωάννης Γ. Τσούλος 2014 Διάγραμμα παρουσιάσεως 1. Κατηγορίες κινητών τηλεφώνων 2. Κατηγορίες έξυπνων κινητών τηλεφώνων 3. Προγραμματισμός κινητών συσκευών 4. Ξεκίνημα με το Eclipse

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή και stop/pause έτοιμων ηχητικών clips

Αναπαραγωγή και stop/pause έτοιμων ηχητικών clips Αναπαραγωγή και stop/pause έτοιμων ηχητικών clips Το scratch διαθέτει αρκετά μεγάλη ποικιλία έτοιμων ενσωματωμένων ηχητικών clips τα οποία θα βρείτε πολύ ενδιαφέροντα και θα σας βάλουν σε πειρασμό να πειραματιστείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONSOLE RMX2 KAI TO DJUCED

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONSOLE RMX2 KAI TO DJUCED ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONSOLE RMX2 KAI TO DJUCED ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ Εισάγετε το CD-ROM. Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Οι εφαρμογές DJUCED και VirtualDJ LE είναι εγκατεστημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Συστήματα Πολυμέσων Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Ορισμός των Πολυμέσων / Multimedia Η ταυτόχρονη ενσωμάτωση μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον πληροφορίας, των: Κειμένου Ήχου Κάθε τύπου εικόνας (στατική,

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας. Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς

Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας. Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Αρκετοί πιστεύουν πως η επιτυχία μιας παρουσίασης είναι δεδομένη εάν ο παρουσιαστής κατέχει το θέμα που πρόκειται να παρουσιάσει και είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ Στην πρώτη εκκίνηση του καταγραφικού πατάμε ΕΞΟΔΟΣ στο παράθυρο με τον «ΟΔΗΓΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ» 1) Κάνουμε δεξί κλικ και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης η μπάρα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Περιεχόμενα συσκευασίας 1 Εισαγωγή στο υλικό Εξωτερική περιγραφή ΔΙΑΦΟΡΕΣ Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE INTERNET PHONE A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Internet Phone θέτει καινούργια δεδοµένα για την επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Αφήγηση Μαρτυρία. Μουσική. Ενίσχυση μηνύματος Μουσική επένδυση Ηχητικά εφέ

Αφήγηση Μαρτυρία. Μουσική. Ενίσχυση μηνύματος Μουσική επένδυση Ηχητικά εφέ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΗΧΟΣ ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΗΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Αφήγηση Μαρτυρία Εκφώνηση Μουσική ΗΧΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΧΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ενίσχυση μηνύματος Μουσική επένδυση Ηχητικά εφέ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Εργαστήριο Συντεταγμένες, Χρώματα, Σχήματα

1 ο Εργαστήριο Συντεταγμένες, Χρώματα, Σχήματα 1 ο Εργαστήριο Συντεταγμένες, Χρώματα, Σχήματα 1. Σύστημα Συντεταγμένων Το σύστημα συντεταγμένων που έχουμε συνηθίσει από το σχολείο τοποθετούσε το σημείο (0,0) στο σημείο τομής των δυο αξόνων Χ και Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ BLACKBOARD VISTA ΣΕ MOODLE

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ BLACKBOARD VISTA ΣΕ MOODLE ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ BLACKBOARD VISTA ΣΕ MOODLE Η διαδικασία μεταφοράς του υλικού ενός μαθήματος από την πλατφόρμα Blackboard Vista στην πλατφόρμα Moodle σε βήματα είναι η ακόλουθη:

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα 5 Εφαρμογή Mobile Wi-Fi Web 6 Επισκόπηση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 5: Οξύμετρο (OxyPro Project) Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail: sbellou@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Πραγματοποίηση της μετάβασης Το Office 365 για επιχειρήσεις έχει διαφορετική εμφάνιση από το Google Apps. Για το λόγο αυτό, όταν συνδεθείτε, θα δείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM Εισαγωγή IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex USB Internet Phone with Display. Με αυτό το τηλέφωνο εύκολης σύνδεσης μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1ο Φύλλο Εργασίας. της παλέτας Ήχος. Πώς μπορούμε να εισάγουμε και να αναπαράγουμε έναν ήχο;

1ο Φύλλο Εργασίας. της παλέτας Ήχος. Πώς μπορούμε να εισάγουμε και να αναπαράγουμε έναν ήχο; 1ο Φύλλο Εργασίας της παλέτας Ήχος Πώς μπορούμε να εισάγουμε και να αναπαράγουμε έναν ήχο; Για να εισάγουμε ένα ή περισσότερα μουσικά κλιπ σε ένα αντικείμενο, επιλέγουμε από το μεσαίο παράθυρο του Scratch

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης του λογισμικού ηχογράφησης Cubase 6

Σύντομος οδηγός χρήσης του λογισμικού ηχογράφησης Cubase 6 Σύντομος οδηγός χρήσης του λογισμικού ηχογράφησης Cubase 6 Περιεχόμενα Σύντομος οδηγός χρήσης του λογισμικού ηχογράφησης Cubase 6... 1 Περιγραφές βασικών παραθύρων... 1 Το βασικό παράθυρο του Cubase 6...

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύοντας με τον Ήχο Πώς να ηχογραφήσετε με διαφορετικές συσκευές

Δουλεύοντας με τον Ήχο Πώς να ηχογραφήσετε με διαφορετικές συσκευές Δουλεύοντας με τον Ήχο Πώς να ηχογραφήσετε με διαφορετικές συσκευές 1 Πίνακας Περιεχομένων Αν χρησιμοποιείτε Υπολογιστή... 3 Αν χρησιμοποιείτε μια συσκευή Android ή IOS (iphone or ipad)... 3 Ηχογραφώντας

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θέμα : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ANDROID Όνοματεπώνυμο : Στέκας Ιγνάτιος Επιβλέπων : Σωτήριος Κοντογιάννης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας μια εφαρμογή ζωγραφικής. 2 ο Μάθημα

Δημιουργώντας μια εφαρμογή ζωγραφικής. 2 ο Μάθημα Δημιουργώντας μια εφαρμογή ζωγραφικής 2 ο Μάθημα Απαιτήσεις 1. Σύνδεση στο Διαδίκτυο (διότι οι εφαρμογές δημιουργούνται online) 2. Εγκατεστημένος ο Browser Google Chrome 3. Υπαρκτός λογαριασμός Gmail 4.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Λύκειο Κρουσώνα - Σχολικό έτος 2013-2014 Εκπαιδευτικός: Παπαδάκης Σταµάτης

Γενικό Λύκειο Κρουσώνα - Σχολικό έτος 2013-2014 Εκπαιδευτικός: Παπαδάκης Σταµάτης Οδηγάµε το Γενικό Λύκειο Κρουσώνα - Σχολικό έτος 2013-2014 Φύλλο Εργασίας Προγραµµατισµός Εφαρµογής στο AppInventor http://ai2.appinventor.mit.edu Ακολουθώντας τα βήµατα αυτού του φύλλου εργασίας, θα αναπτύξουµε

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Photo Album Αναλυτικός οδηγός χρήσης: Photo Album Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail & web

Διαβάστε περισσότερα

SD -1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

SD -1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SD -1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SD 1 2 SD 1 3 1. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Όταν ο διακόπτης είναι σε θέση ΟΝ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. 2. ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ 3. ΣΗΜΕΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

SRM Γνωρίζοντας τη συσκευή σας. Μπαταρία

SRM Γνωρίζοντας τη συσκευή σας. Μπαταρία SRM-8340 Γνωρίζοντας τη συσκευή σας Μπαταρία Η μπαταρία είναι πλήρης στα 3.8V. Όσο περνάει ο χρόνος η χωρητικότητα της ένδειξης θα εξαντλείται. Η ένδειξη είναι κενή όταν η μπαταρία έχει σχεδόν τελειώσει.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. Ασύρματη κάμερα. IP MJPEGγια εξωτερικούς χώρους V3.14

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. Ασύρματη κάμερα. IP MJPEGγια εξωτερικούς χώρους V3.14 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης Ασύρματη κάμερα IP MJPEGγια εξωτερικούς χώρους V3.14 Περιεχόμενα συσκευασίας 1 Εισαγωγή στο υλικό Εξωτερική περιγραφή ΔΙΑΦΟΡΕΣ Μοντέλο Pan/Tilt Κεραία POE FI8904W FI8905W FI8905E

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R207

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R207 Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R207 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα 5 Εφαρμογή Mobile Wi-Fi Web 6 Επισκόπηση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τεύχος : Linux και Ηχος. Η Υποδοµή

Ειδικό Τεύχος : Linux και Ηχος. Η Υποδοµή Ειδικό Τεύχος : Linux και Ηχος Η Υποδοµή ηµήτρης Γλυνός glynos@storm.cs.unipi.gr Μάιος 2004 Linux και Ηχος, µια πονεµένη ιστορία Οδηγοί (drivers) για τις κάρτες ήχου παρέχονται παραδοσιακά από τους κατασκευαστές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R216-Z

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R216-Z Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R216-Z Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα 5 Εφαρμογή Mobile Wi-Fi Web 6 Επισκόπηση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Ιωάννης Γεωργουδάκης - Πάρις Μαστοροκώστας Σεπτέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική

Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική Εργαστηριακή Άσκηση 5 «Ροή Σήματος Κονσόλας Μίξης Ήχου» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Δρ. Ηλ/γος Μηχ/κός & Τεχνολογίας Υπολογιστών Κέρκυρα, 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Android Studio για Linux

Android Studio για Linux Android Studio για Linux 1. Οδηγίες Εγκατάστασης: 1. Κατεβάστε το Android Studio από εδώ (τελευταία έκδοση 0.4.6, 496 MB): http://developer.android.com/sdk/installing/studio.html 2. Επιλέξτε το πακέτο

Διαβάστε περισσότερα

Τι συσχετίζεται με τον ήχο

Τι συσχετίζεται με τον ήχο ΗΧΟΣ Τι συσχετίζεται με τον ήχο Υλικό Κάρτα ήχου Προενυσχιτής Equalizer Ενισχυτής Ηχεία Χώρος Ανθρώπινη ακοή Ψυχοακουστικά φαινόμενα Ηχητική πληροφορία Σημείο αναφοράς 20 μpa Εύρος συχνοτήτων Δειγματοληψία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Slide Recorder

Εγχειρίδιο Χρήσης Slide Recorder Εγχειρίδιο Χρήσης Slide Recorder Αναπτύχθηκε στο Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Προγραμματιστής: Γιώργος Φράγκος Περιεχόμενα Εγχειρίδιο Χρήσης Slide

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Moviemaker

Οδηγός Χρήσης Moviemaker Οδηγός Χρήσης Moviemaker Αναλυτικός οδηγός χρήσης του λογισμικού Moviemaker Κατάλληλο για τη δημιουργία Βιντεοτέχνης και Animation Εποπτεία: Γενεθλής Γενεθλίου, ΕΔΕ Τέχνης Συγγραφή / Σελίδωση: Κύπρος Πισιαλής,

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία μιας εφαρμογής (Project) στη διαδικτυακή εφαρμογή App Inventor.

Δημιουργία μιας εφαρμογής (Project) στη διαδικτυακή εφαρμογή App Inventor. Δημιουργία μιας εφαρμογής (Project) στη διαδικτυακή εφαρμογή App Inventor. Ανοίξτε τον φυλλομετρητή και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση http://appinventor.mit.edu Στο πάνω δεξί μέρος της σελίδας που εμφανίζεται,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή στην εφαρμογή... 2 Βασική Σελίδα (Activity)... 3 Ρυθμίσεις... 3 Πελάτες... 6 Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Αποθήκη... 11 Αναζήτηση προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 7 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας με το MIT Αρρ Inventor. 1 η Εργασία

Ξεκινώντας με το MIT Αρρ Inventor. 1 η Εργασία Ξεκινώντας με το MIT Αρρ Inventor 1 η Εργασία Απαιτήσεις 1. Σύνδεση στο Διαδίκτυο (διότι οι εφαρμογές δημιουργούνται online) 2. Εγκατεστημένος ο Browser Google Chrome 3. Υπαρκτός λογαριασμός Gmail 4. Κατεβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το BBB. Βήμα 1ο: Να εξασφαλίσετε ότι έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό

Οδηγίες για το BBB. Βήμα 1ο: Να εξασφαλίσετε ότι έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό Οδηγίες για το BBB Για τη συμμετοχή σας στις τηλεδιασκέψεις της υπηρεσίας meeting.sch.gr που θα διεξαγονται μέσω του λογισμικού τηλεδιασκέψεων BigBlueButton, θα χρειαστεί να γίνουν κάποιες απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα