ÇËÅÊÔÑÉÊÏÉ ÐÉÍÁÊÅÓ ÌÅÓÇÓ ÊÁÉ ÁÌÇËÇÓ ÔÁÓÇÓ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÇËÅÊÔÑÉÊÏÉ ÐÉÍÁÊÅÓ ÌÅÓÇÓ ÊÁÉ ÁÌÇËÇÓ ÔÁÓÇÓ"

Transcript

1 ÇËÅÊÔÑÉÊÏÉ ÐÉÍÁÊÅÓ ÌÅÓÇÓ ÊÁÉ ÁÌÇËÇÓ ÔÁÓÇÓ

2

3 Áíèñþðéíï äõíáìéêü Ç Åôáéñßá Το 2007 ο όµιλος εταιριών ΔΙΟΝ προσθέτει ένα ακόµη τοµέα δραστηριοποίησης στον χώρο των κατασκευών. Ιδρύεται στην Θεσσαλονίκη η κάθετη µονάδα ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ. Κύριο αντικείµενο δραστηριότητας της νέας εταιρείας είναι η παραγωγή ηλεκτρικών πινάκων Μέσης και Χαµηλής Τάσης. Η νέα εταιρία, έχει ως όραµα, να δηµιουργήσει και να διατηρήσει µε τους πελάτες της,αµφίδροµες σχέσεις, συνεργασίας προµηθευτήπελάτη. Για αυτό τον λόγο η εταιρεία αναπτύσσεται, στην παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών µελέτης, σχεδίασης, ανάπτυξης, κατασκευής και εγκατάστασης ηλεκτρικών έργων τόσο στο ευρύτερο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα καθώς και εµπορικά στην προµήθεια βιοµηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού. Αξίζει να σηµειωθεί ότι όλες οι παραπάνω τοµείς εκτός της παραγωγής ηλεκτρικών πινάκων, παρέχονται µέσω του αναπτυσσόµενου δικτύου αξιόπιστων πελατών συνεργατών υπεργολάβων και δεν εκτελούνται από προσωπικό του οµίλου. Σήµερα, λίγα χρόνια µετά, ο συνδυασµός της εµπειρίας, της εκτεταµένης τεχνογνωσίας των στελεχών µας, των συνεργασιών και των επενδύσεων µας, οδηγεί την εταιρία να θεωρείται από τις κορυφαίες του κλάδου, ποιοτικά και κοστολογικά, σε πανελλήνια βάση, µε έντονη συµµετοχή στα µεγάλα δηµόσια και ιδιωτικά έργα. Πολύ γρήγορα έχει ξεκινήσει η επέκταση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της εταιρείας και στο εξωτερικό. Το 2007 έγιναν τα πρώτα βήµατα αναλαµβάνοντας έργα στις χώρες των Βαλκανίων, ενώ µέχρι σήµερα έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς έργα στην Κύπρο, στην Τουρκία, στα Σκόπια, στην Αλβανία και στην Ρουµανία. Åðåíäýóåéò õðü åêôýëåóç Όραµα της εταιρείας είναι να επεκτείνει τον πελατειακό της ορίζοντα, στην ευρύτερη αγορά των Βαλκανίων και της Ευρώπης γενικότερα. Οι τεράστιες δυνατότητες του κλάδου ακόµη και σε εποχές παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, καθώς και οι εξειδικευµένες ανάγκες της αγοράς σε νέα ηλεκτρικά συστήµατα (Α.Π.Ε.,εξοικονόµηση ενέργειας) µας οδηγούν στον επαναπροσδιορισµό των χρονοδιαγραµµάτων ανάπτυξης και στην λήψη της απόφασης, για την άµεση οργάνωση ενός πανελλαδικού δικτύου συνεργατών εξασφαλίζοντας έτσι την άρτια υποστήριξη των πελατών µας. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο του οµίλου, συνολικής έκτασης τ.µ.,στην Κοινότητα Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης και συγκεκριµένα επί της οδού Θερµαϊκού αριθ.56, από τα οποία σήµερα είναι καλυµµένα τα τ.µ. µε κτιριακές εγκαταστάσεις διοίκησης, σχεδιασµού, παραγωγής και αποθήκευσης. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών του οµίλου ΔΙΟΝ, ανέρχεται στο ποσόν των είκοσι οκτώ εκατοµµυρίων ευρώ( ,00) εκ των οποίων το ποσόν του ενός εκατοµµυρίου οκτακόσιων χιλιάδων ευρώ ( ,00) από το νεοϊδρυθέν τµήµα κατασκευής ηλεκτρικών πινάκων. Χάρη στην πολύχρονη αξιοπιστία και φερεγγυότητα, η πιστοληπτική ικανότητα του οµίλου χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα υψηλή. Αυτό δε, πιστοποιείται τόσο από το ύψος των ετήσιων πωλήσεων, όσο και από την µακροχρόνια και άψογη συνεργασία των εταιρειών του οµίλου µε πελάτες, τράπεζες και προµηθευτές. Η ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ αποτελεί µια σύγχρονη εταιρεία η οποία εισέρχεται δυναµικά στο χώρο της κατασκευής ηλεκτρικών πινάκων αντιλαµβανόµενη την διαρκή ανάγκη για λύσεις και προτάσεις υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων. Κεφάλαιο για την εταιρεία αποτελεί το έµπειρο,εξειδικευµένο και άρτια εκπαιδευµένο προσωπικό το οποίο µε την συνεχή του προσπάθεια, συνέπεια, αποτελεσµατικότητα έχει σκοπό να την φέρει σε θέση ισχύος. Προτεραιότητα και δέσµευση για την εταιρεία αποτελεί η εκπαίδευση, η συνεχής εξέλιξη των εργαζοµένων και των στελεχών ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που θέτει και να διατηρεί τους ανοδικούς ρυθµούς ανάπτυξής της. Η στελέχωση γίνεται µέσα από αξιοκρατικά-αυστηρά κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες. Μέσα από ένα πνεύµα οµαδικότητας, συνεργασίας, αλληλοεκτίµησης και προσφοράς των εργαζοµένων ενισχύεται η αναγνώριση και η επιβράβευση, τους ηθική και οικονοµική. Μ αυτόν τον τρόπο αναδεικνύονται και στελεχώνονται τα τµήµατα από εργαζόµενους υψηλού επιπέδου. Η απόλυτη ταύτιση του ανθρώπινου δυναµικού µε τις αξίες, τον τρόπο λειτουργίας και το όραµα της εταιρείας έχουν σαν τελικό αποδέκτη τον πελάτη. Το απασχολούµενο προσωπικό της εταιρείας σήµερα ανέρχεται στους 30 εργαζόµενους. Επέκταση εγκαταστάσεων κατά 300m2 επιπλέον για την παραγώγη ηλεκτρικων πινάκων Μ.Τ. και Υποσταθµών Απόκτηση πιστοποιητικού δοκιµών τύπου για τους Πίνακες Μ.Τ σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο IEC 298 σε αναγνωρισµένο εργαστήριο. Τοποθέτηση ηλεκτρικής γερανογέφυρας 2010 Αγορά νέας CNC διατρητικής εργαλειοµηχανής Αύξηση του διοικητικού και τεχνικού δυναµικού Κατασκευή Υ/Σ Mέσης Tάσης 800kVA για τις ίδιες κτηριακές ανάγκες Σύστηµα τηλεπίβλεψης (Scada) των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του Υ/Σ Κατασκευή Φ/Β συστοιχιών στην στέγη των κτηριακών εγκαταστάσεων του οµίλου 2010 ÏÑÃÁÍÏÃÑÁÌÌÁ 5

4 6 Õðçñåóßåò-Ðñïéüíôá Η εταιρεία ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε. µε πλήρη καθετοποιηµένη µονάδα, υψηλή τεχνογνωσία και απαράµιλλη δυναµική προφέρει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες που απαιτούνται για την υλοποίηση και τη συντήρηση έργων ηλεκτρικών πινάκων υψηλών απαιτήσεων, σε όλα τα στάδια : Μελέτη και σχεδίαση Κατασκευή και εγκατάσταση Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη Ôýðïé êáôáóêåõþí Ηλεκτρικά Ερµάρια Υποσταθµούς Μέσης Τάσης υπαίθριους προκατασκευασµένους τύπου Οικίσκου διαµερισµατοποιηµένους και αυτοφερόµενους. Πίνακες διανοµής Μέσης Τάσης SF6 Πίνακες διανοµής Χαµηλής Τάσης 400/690V FORM 1 έως FORM 4b Πίνακες ελέγχου κινητήρων MCC Χαµηλής Τάσης Αυτόµατες µονάδες πυκνωτών αντιστάθµισης άεργου ισχύος Πίνακες ειδικών εφαρµογών Πίνακες Αυτοµατισµού, PLC,διαχείριση κτιρίων Πινάκες µεταγωγής Γεννητριών Πίνακες εξωτερικού χώρου τύπου Pillar Πίνακες Φωτοβολταϊκών πάρκων Πίνακες Διαµερισµατοποιηµένοι (Form 2-4b) 7

5 8 Öéëïóïößá ðáñáãùãþò Οι κατασκευές µας ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία. 1. Επαφή µε τον Πελάτη-Τελικό χρήστη 2. Μελέτη, προκοστολόγηση 3. Σχεδιασµός προϊόντος Åîïðëéóìüò-ÅãêáôáóôÜóåéò Η εταιρεία ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε. στεγασµένη σε τ.µ. ιδιοκτήτες κτιριακές εγκαταστάσεις διοίκησης, σχεδιασµού, παραγωγής και αποθήκευσης, είναι εξοπλισµένη µε πλούσιο και ιδιαίτερα αποτελεσµατικό εξοπλισµό. Ο εξοπλισµός υψηλής τεχνολογίας είναι ειδικός για βιοµηχανοποιηµένη παραγωγή και έχει αποκτηθεί από µεγάλους πιστοποιηµένους οίκους του εξωτερικού. 4. Προµήθεια υλικών 5. Κατασκευή µεταλλικών µερών πίνακα. 6. Ηλεκτροστατική βαφή Επιµετάλλωση 7. Συναρµολόγηση µεταλλικών µερών πίνακα 8. Συνδεσµολογία Ηλεκτρικού Πίνακα 9. Συναρµολόγηση Συνδεσµολόγηση 10. Ποιοτικός έλεγχος Ψηφιακά καθοδηγούµενα CNC µηχανήµατα κατεργασίας µέταλλου, Ψηφιακά εργαστηριακά όργανα δοκιµών και µετρήσεων υψηλής ακρίβειας Μεγάλη γκάµα εξειδικευµένου φορητού εξοπλισµού, Στόλος ειδικών οχηµάτων για µεταφορά προϊόντων 11. Συσκευασία-Αποθήκευση-Μεταφορά 12. Τοποθέτηση Θέση σε λειτουργία Πλήρης εξοπλισµός ασφάλειας προσωπικού Ο ηλεκτρολογικός-µηχανολογικός σχεδιασµός υποστηρίζεται από προγράµµατα CAD. Αναλυτικότερα για την : ηλεκτρολογική σχεδίαση χρησιµοποιείται το πρόγραµµα CADDY SEE ELECTRICAL µηχανολογική σχεδίαση χρησιµοποιείται το πρόγραµµα: SOLIDEDGE,AUTOCAD Πρόκειται για σχεδιαστικά προγράµµατα που δίνουν την δυνατότητα γρήγορου & ευέλικτου σχεδιασµού. Τελικά κατασκευαστικά σχέδια συνοδεύουν & τεκµηριώνουν το τελικό προϊόν. Οι εγκαταστάσεις και οι επενδύσεις µας σε εξοπλισµό και προσωπικό, µας επιτρέπουν, να τυποποιούµε την παραγωγή των µεταλλικών µερών ενός πίνακα ώστε να µειώνουµε το κόστος, αλλά και να προσφέρουµε έτοιµες, γρήγορες και ποιοτικές λύσεις στον πελάτη. Έχουµε την δυνατότητα κατασκευής πινάκων ειδικών απαιτήσεων και να προσαρµόσουµε τις κατασκευές µας στις ανάγκες του πελάτη λαµβάνοντας υπόψη δυσκολίες του χώρου, του τρόπου προσέγγισης, του αερισµού και των κλιµατολογικών συνθηκών. Όλα τα υλικά είναι επώνυµων οίκων, ακόµη και στα µικροϋλικά που χρησιµοποιούµε (µεντεσέδες, βίδες, κλειδαριές, λάστιχα στεγανοποίησης κ.λ.π.) πολλά από τα οποία εισάγονται από ευρωπαϊκές χώρες προς όφελος της ποιότητας. Η επιλογή των υλικών της κατασκευής, γίνεται µε γνώµονα την ασφάλεια & ποιότητα του τελικού προϊοντος. Η συναρµολόγηση και οι ηλεκτρολογικές συνδεσµολογίες γίνονται από εξειδικευµένους τεχνίτες µε τις απαραίτητες άδειες, που πλαισιώνουν τα αντίστοιχα τµήµατα Μέσης και Χαµηλής Τάσης. Όλη η κατεργασία των µετάλλων γίνεται, πρό βαφής, µε αυτοµατοποιηµένα σύγχρονα µηχανήµατα. Η βαφή των πινάκων είναι ηλεκτροστατική. Εναλλακτικά πραγµατοποιείται βαφή πολυεστερική η οποία χρησιµοποιείται κυρίως σε κατασκευές για υπαίθριους χώρους. 9

6 10 Ðïéïôéêüò ëåã ïò ÄéáóöÜëéóç Ðïéüôçôáò Κάθε παραγόµενος ηλεκτρικός πίνακας, σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ µετά το πέρας της κατασκευής του, ελέγχεται και δοκιµάζεται στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου της εταιρείας. Υπάρχει η δυνατότητα φυσικής παρουσίας του πελάτη κατά την εκτέλεση δοκιµών. Οι πίνακες Χαµηλής Τάσης, ελέγχονται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ Όλοι οι έλεγχοι γίνονται από διακριβωµένα και πιστοποιηµένα όργανα και συνοδεύονται από πιστοποιητικά δοκιµών. Οι πίνακες Χαµηλής Τάσης, ειδικότερα, ελέγχονται σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ που αφορά σε σύνολα διατάξεων διακοπής και ελέγχου Χαµηλής Τάσης. Οι έλεγχοι και οι δοκιµές που πραγµατοποιούνται είναι οι εξής: ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÅÓ ÅËÅÃ ÏÕ ÄÏÊÉÌÙÍ Οπτικός και διαστατικός έλεγχος Visual and dimensional check Δοκιµή ως προς γη Earth test Δοκιµή µόνωσης Insulation test Δοκιµή διηλεκτρικής αντοχής Dielectric strength test Έλεγχος καλωδιώσεων Correct wiring check Δοκιµή ηλεκτρικών, πνευµατικών και υδραυλικών βοηθητικών συσκευών Electrical, pneumatic and hydraulic auxiliary devices test Η εταιρεία «ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε διακριτικό τίτλο «ΔΙΟΝ» ή «DION» ή «ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» έχει πιστοποιηθεί από τον ΕΛΟΤ την iqnet και τον ΕΣΥΔ για το σύστηµα διαχείρισης ποιότητας που εφαρµόζει και είναι σύµφωνο µε το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 για το αντικείµενο «Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή, εµπορία, διάθεση και τεχνική υποστήριξη προϊόντων και συστηµάτων διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας (πινάκων, κυψελών), µέσης και χαµηλής τάσης και βιοµηχανικού αυτοµατισµού και µεταλλικών κατασκευών ακριβείας» Όλα τα προϊόντα που χρησιµοποιούνται ή παράγονται φέρουν την σήµανση CE είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ ,3 (Χαµηλή Τάση) και EN (Μέση Τάση). Πρότυπα δοκίµια των πινάκων που κατασκευάζονται από την εταιρεία µας, έχουν υποβληθεί σε όλες τις Δοκιµές Τύπου στα εργαστήρια του ΕΛ.Κ.Ε.Π.Η.Υ. που προβλέπουν τα αντίστοιχα πρότυπα. Όλοι οι πίνακες που κατασκευάζονται υποβάλλονται σε Δοκιµές Σειράς στο πλήρως εξοπλισµένο, µε διακριβωµένα όργανα, σε εργαστήριο του εργοστασίου µας, και συνοδεύονται από τριγραµµικά αναλυτικά σχέδια ισχύος και αυτοµατισµών σε περιβάλλον CAD. Η ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ πιστοποιήθηκε στις 09/09/2009 από τον ΕΛΟΤ, φορέα πιστοποίησης παγκόσµιας αποδοχής. Στην ετήσια επαναπιστοποίηση που έγινε στην εταιρία µας από τον ίδιο φορέα, τον Ιούλιο του 2010, επιβεβαιώθηκε ότι τα προϊόντα και οι διεργασίες εξακολουθούν να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις συγκεκριµένων τυποποιητικών εγγράφων. Η επιλογή του συγκεκριµένου φορέα δεν ήταν τυχαία καθώς ο ΕΛΟΤ ήταν ο πρώτος φορέας πιστοποίησης που διαπιστεύθηκε για την πιστοποίηση συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας και µοναδικός φορέας πιστοποίησης στην Ελλάδα µέλος του IQNet (Διεθνές Δίκτυο Φορέων Πιστοποίησης Συστηµάτων Διαχείρισης µε µέλη Εθνικούς Οργανισµούς Πιστοποίησης πλέον των 30 χωρών). Η εφαρµογή των διεθνών προτύπων είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της λειτουργίας και της φιλοσοφίας µας για να εξασφαλιστεί η υγιής ανάπτυξη της εταιρείας στο πλαίσιο του ισχυρού ανταγωνισµού. Δειγµατοληπτικός έλεγχος σύσφιξης κοχλιών µπαρών Cu. Bolt tighten control Δοκιµή µηχανικών µανδαλώσεων Mechanical operation test 11

7 12 Óõíåñãáóßåò ÐåëÜôåò ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε.Η. Α.Ε. (Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού) Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος) ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. ΥΠ.Ε.Π.Α (Υπηρεσία Έργων Πολεµικής Αεροπορίας) Δ.Ε.Σ.Ε. (Διευθύνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων) Π.Κ.Μ. (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) Ε.Υ.Δ.Ε. (Ειδικές Υπηρεσίες Δηµοσίων Έργων) ΔΙΓΚΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ TECHORAMA D.NET RECYCLE A.E. EΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ COSMOTE ΕΓΝΑΤΙΑΤΕΛ Α.Ε. ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. ΑΚΤΙΣ Α.Τ.Ε. J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση) ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ NEWSPHONE HELLAS Τ.Ε.Ο. Α.Ε. (Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας) ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΧΡΥΣΙΚΟΣ DEPIA AUTOMATIONS ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΚΑΣΕΤΤΑΣ ΤΖΗΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. D.NET RECYCLE A.E. ΒΙΕΚΚΟ ΚΟΠΑΝΟΣ Θ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ ÌåãÜëá ñãá ΚΙΒΩΤΙΑ ΧΑΛΙΝΟΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΠΛΗΡΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 180 Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε.ΔΥΠΟΡ 2009 ΚΙΒΩΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΥΡΑΣ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 15 Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε.ΔΥΠΟΡ 2009 ΚΙΒΩΤΙΑ ΧΑΛΙΝΟΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΠΛΗΡΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 50 Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε.ΛΚΔΜ 2010 ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας NEWSPHONE HELLAS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (Γ.Π.Χ.Τ., ΥΠΟΠΙΝΑΚΕΣ ) Ειδησεοφωνική Ελλάς Α.Ε.Ε Τ/Κ Ο.Τ.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Μ.Τ. 20kV 800kVA (Γ.Π.Χ.Τ. ΥΠΟΠΙΝΑΚΕΣ, ΠΙΝΑΚΕΣ Μ.Τ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ) Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε Τ/Κ Ο.Τ.Ε. ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Μ.Τ. 20kV 800kVA (ΥΠΟΠΙΝΑΚΕΣ, ΠΙΝΑΚΕΣ Μ.Τ.) Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε Τ/Κ Ο.Τ.Ε. BYZANTIOY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Μ.Τ. 20kV 400kVA (ΠΙΝΑΚΕΣ Μ.Τ.) Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε T/K O.T.E. ΕΡΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ (ΥΠΟΠΙΝΑΚΕΣ Χ.Τ.) Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε T/K O.T.E. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΥΠΟΠΙΝΑΚΕΣ Χ.Τ.) Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε Τ/Κ Ο.Τ.Ε. Ε.ΡΟΣΤΑΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Μ.Τ. 20kV 1000kVA (Γ.Π.Χ.Τ. ΥΠΟΠΙΝΑΚΕΣ, ΠΙΝΑΚΕΣ Μ.Τ.) Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε Τ/Κ Ο.Τ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Μ.Τ. 20kV 800kVA (Γ.Π.Χ.Τ. ΥΠΟΠΙΝΑΚΕΣ, ΠΙΝΑΚΕΣ Μ.Τ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ) Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε ΠΙΝΑΚΕΣ Χ.Τ. AC/DC Φ/Β ΠΑΡΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 1,9MW Διάφοροι ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 20 Υ/Σ 20kV (Γ.Π.Χ.Τ., ΥΠΟΠΙΝΑΚΕΣ) ΥΠΕΠΑ Υπηρεσία Πολεµικής Αεροπορίας 2010 ΠΙΛΛΑΡ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Δήµος Θεσσαλονίκης 2009 ΠΙΛΛΑΡ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ε.Ο.Δ. ΣΕΡΡΩΝ» Δ.Ε.Σ.Ε ΠΙΛΛΑΡ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Δ.Ε.Σ.Ε ΠΙΛΛΑΡ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Δ.Ε.Σ.Ε ÐñïìçèåõôÝò ABB AEG ΠΙΛΛΑΡ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ε.Ο.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΕΥΖΩΝΩΝ-ΑΕΡΙΝΟΥ» Ε.Υ.Δ.Ε GROUP SCHNEIDER SIEMENS HAGER IPEL PALAZZOLI SCHRACK ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ (ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ) Τ.Ε.Ο. Α.Ε ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ LEGRAND FINDER ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ ΕΡΤ Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση

8

9 ÇËÅÊÔÑÉÊÏÉ ÐÉÍÁÊÅÓ ÌÅÓÇÓ ÊÁÉ ÁÌÇËÇÓ ÔÁÓÇÓ Θεσσαλονίκη: Θερµαϊκού 56, Ν.Ευκαρπία τηλ: , fax: Αττική: Γιάννη Αργύρη 36, Λυκόβρυση

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛ.ΒΙ.ΕΦ. ΕΠΕ Κεντρικό Κατάστημα: Λογοθέτου 22, Βόλος Yποκατάστημα: Α ΒΙΠΕ Βόλου Τηλ: 24210 67344 Τηλ: 24210 67988 email: info@ilvief.com Η εταιρία Το 1979 ιδρύθηκε στον

Διαβάστε περισσότερα

όπου υπάρχει ενέργεια

όπου υπάρχει ενέργεια όπου υπάρχει ενέργεια Η ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1963, όπου και βρίσκεται η παραγωγική της βάση. Κύριο αντικείμενο δραστηριότητας είναι η παραγωγή ηλεκτρικών πινάκων Μέσης

Διαβάστε περισσότερα

1 01 Εταιρικό προφίλ

1 01 Εταιρικό προφίλ Εταιρικό προφίλ 1 Εταιρικό προφίλ Μήνυμα Προέδρου σελ.4 Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου σελ. 5 3 Όμιλος INTRACOM HOLDINGS σελ. 6 INTRAKAT σελ. 10 Δραστηριότητες σελ. 14. Έργα υποδομών σελ. 16. Οικoδομικά

Διαβάστε περισσότερα

Η METKA με μια ματιά. Τομείς Δραστηριοποίησης. Δραστηριότητες

Η METKA με μια ματιά. Τομείς Δραστηριοποίησης. Δραστηριότητες Περιεχόμενα 2 Η ΜΕΤΚΑ με μια ματιά 4 Η Εταιρεία Σήμερα 6 Τομείς Δραστηριοποίησης 10 Επιχειρηματική Αριστεία 12 Διεθνής Παρουσία 16 Αξιοσημείωτα Έργα 22 Οι Άνθρωποί Μας 24 Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός του Απολογισµού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

1. Σκοπός του Απολογισµού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 1. Σκοπός του Απολογισµού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 EΤ ΑΠΟΛ ΓΙΣΜΟΣ ΤΑΙΡΙΚΗΣ KOINΩΝΙΚΗΣ EΥΘ EΥ Ο ΥΝΗ7 ΝΗΣ Η έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας, αντανακλά τη συνολική αντίληψη που έχουµε εµείς, οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007

Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007 Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007 1 Ετήσιο Δελτίο 2007 2 Ετήσιο Δελτίο 2007 Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη Μήνυμα Προέδρου Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, To 2007 ήταν για τη ΜΕΤΚΑ μια ακόμη χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις 1 Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με τον Απολογισμό 02 Ο Όμιλος με μία ματιά 04 1α.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006 Ετήσιο Δελτίο 2005 με βάση την Απόφαση 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΙΟΣ 2006 Θέση Πράρι Μουστάκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ÂÚÈÔ ÈÎfi ÁÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ, ÔÈÎÔÏÔÁ Î È ÙËÓ Î Ù ÛΠπ ÓÔ ÚÈÔ - ºÂ ÚÔ ÚÈÔ 2012 Â Ô 19_ ÈÌËÓÈ Î ÔÛË ƒπµ ª ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 1. Ψηφίσθηκαν οι αλλαγές στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 & στον Αναπτυξιακό 3299/2004 από τη Βουλή των Ελλήνων,

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση γενικής και ειδικής εμπειρίας

Σύντομη παρουσίαση γενικής και ειδικής εμπειρίας ο Σύντομη παρουσίαση γενικής και ειδικής εμπειρίας Περιεχόμενα Σελ. Περιεχόμενα 2 Εισαγωγή 3 Βιομηχανίες - Κατασκευές 4 Πολυεθνικοί Οργανισμοί 5 Μεταφορές 6 Ενέργεια 7 Δημόσιοι Οργανισμοί 8 Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

2008 Ετήσιος Απολογισµός

2008 Ετήσιος Απολογισµός 2008 Ετήσιος Απολογισµός Περιεχόµενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 4 Συνοπτικά Μεγέθη Οµίλου Γράµµα προς τους Μετόχους Μέλη Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού και Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονοµική Επισκόπηση Η Μετοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 18.00

ΗΜΕΡΙ Α ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 18.00 2η ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 18.00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2η ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 / ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΑΣ ÂÚÈÔ ÈÎfi ÁÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ, ÔÈÎÔÏÔÁ Î È ÙËÓ Î Ù ÛÎÂ ÂappleÙ Ì ÚÈÔ - ÎÙÒ ÚÈÔ 2012 Â Ô 23_ ÈÌËÓÈ Î ÔÛË ƒπµ ª ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ Οκτώβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΕΣΤΟΥΣΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Hεπένδυση στον πελάτη δεν σταματά ποτέ! Αυτό. Το ΕΙΕΠ υποδέχεται το 2011 καλωσορίζοντας

Newsletter. Hεπένδυση στον πελάτη δεν σταματά ποτέ! Αυτό. Το ΕΙΕΠ υποδέχεται το 2011 καλωσορίζοντας Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Γ Ι Α Τ Α Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Ε Ι Ε Π SPECIAL EDITION / ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 / ΤΕΥΧΟΣ 15 Το ΕΙΕΠ υποδέχεται το 2011 καλωσορίζοντας τα 11 νέα μέλη του Hεπένδυση στον πελάτη δεν σταματά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ WIND ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 2012 2 Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας Περιεχόμενα 1. Μήνυμα Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Σε έναν από τους πλέον νευραλγικούς. Παγκόσμια δύναμη και στην «πράσινη» ενέργεια η Ελλάδα. Το 2011 στη

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Σε έναν από τους πλέον νευραλγικούς. Παγκόσμια δύναμη και στην «πράσινη» ενέργεια η Ελλάδα. Το 2011 στη ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 KYΡIAKH 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Παγκόσμια δύναμη και στην «πράσινη» ενέργεια η Ελλάδα Σε έναν από τους πλέον νευραλγικούς τοµείς της ελληνικής οικονοµίας εξελίσσεται

Διαβάστε περισσότερα

4 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

4 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΟ 40 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΏΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 2007 4 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάλυση της παρούσας ενδεικτικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός 2005. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η προστιθέμενη «αξία» του ΟΤΕ

Κοινωνικός Απολογισμός 2005. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η προστιθέμενη «αξία» του ΟΤΕ Κοινωνικός Απολογισμός 2005 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η προστιθέμενη «αξία» του ΟΤΕ O Όμιλος ΟΤΕ Σταθερή τηλεφωνία Ο OTE είναι ο μεγαλύτερος πάροχος σταθερής τηλεπικοινωνίας στην Ελλάδα και ο βασικός

Διαβάστε περισσότερα