ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα Αριθµ. Πρωτ: 999 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/ ΘΕΜΑ 12 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της υπό ίδρυση Μονάδας Ανακύκλωσης υλικών, αποθήκευσης ΗΛΣΣ και απορρύπανσης-διαµελισµού Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής µε την επωνυµία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» στη θέση «ΚΟΥΜΕΣ», στη.ε. Ν. Ιωνίας, στο ήµο Βόλου, στην Π.Ε. Μαγνησίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Την Πέµπτη και ώρα 7:00 µ.µ. στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου) συνήλθε το Περιφερειακό Συµβούλιο µετά την έγγραφη πρόσκληση µε αριθµό πρωτ. 954/ του Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου, παρόντος του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού Κωνσταντίνου και των Αντιπεριφερειαρχών Π.Ε. Λάρισας κας. Καραλαριώτου Ειρήνης, Π.Ε. Καρδίτσας κ. Τσιάκου Βασιλείου, Π.Ε. Τρικάλων κ. Μιχαλάκη Χρήστου και των Θεµατικών Αντιπεριφερειαρχών κ. Καλοµπάτσιου Χρήστου, κας Κολυνδρίνη ωροθέας και κ. Τσίγκα Γεωργίου. Προεδρεύων ο κ. Παπαχαραλάµπους Γρηγόριος. Αντιπρόεδρος η κα. Βαγενά Αγγελική και Γραµµατέας ο κ. Χρουµπ Γιουσεφ. Ειδικοί Γραµµατείς οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας κα. Ζησιάδη Ευαγγελία και κα.τσιαντούλη Ευγενία. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι παρακάτω Περιφερειακοί Σύµβουλοι: 1 Αγγέλης Αθανάσιος Παρών 28 Μητσιούλης ηµήτριος Παρών 2 Αδαµάκη-Τζαβέλλα Παρούσα 29 Μπάρδας Κων/νος Παρών Ευδοκία 3 Αδάµου Αντώνιος Παρών 30 Μπατζιάκας Πέτρος Απών 4 Αλεξάκος Φώτης Παρών 31 Μποτός Αργύριος Απών Αναστασόπουλος Παρών 32 Μπούτας Ευάγγελος Παρών Αντώνιος 6 Αργυροπούλου- Παρούσα 33 Νάνης Ηλίας Παρών Καλλιάρα Ελένη 7 Βαγενά Αγγελική Προύσα 34 Νούσιος Κων/νος Παρών 1

2 8 Γακόπουλος Χρήστος Παρών 35 Παιδής Αθανάσιος Παρών 9 Γκατζής Νικόλαος Παρών 36 Παπατόλιας Απόστολος Παρών 10 Γρηγορίου Ζήσης Απών 37 Παπαχαραλάµπους Γρηγόριος Παρών 11 εσπόπουλος Κων/νος Παρών 38 Πουλάκης Κων/νος-Νικόλαος Απών 12 Καλιακούδας Νίκος Παρών 39 Ρεντζιάς Ευθύµιος Παρών 13 Καλοµπάτσιος Χρήστος Παρών 40 Ρίνης Λεωνίδας Παρών 14 Καλτσογιάννης Παρών 41 Σιδερόπουλος Χρήστος Παρών Γεώργιος 15 Καπέλος Γεώργιος Παρών 42 Σκούπρας Φώτιος Απών 16 Κασσοπούλου Λώρεν Παρούσα 43 Σούρλας Πέτρος Παρών 17 Κίτσιος Γεώργιος Παρών 44 Σταφύλη Ουρανία Παρούσα 18 Κόκκαλη-Κουβέλη Προύσα 45 Τσαλίκη Νερατζούλα Απούσα Γεωργία 19 Κολυνδρίνη ωροθέα Παρούσα 46 Τσιάρας Αθανάσιος Παρών 20 Κουρέτας ηµήτριος Απών 47 Τσίγκας Γεώργιος Παρών 21 Κοπάνας Αργύρης Παρών 48 Χαλέβας Κων/νος Παρών 22 Κρανιάς Βασίλειος Παρών 49 Χήρας Φίλιππος Παρών 23 Λέµας Ευάγγελος Παρών 50 Χρουµπ Γιουσέφ Παρών 24 Λιακούλη Ευαγγελία Παρούσα 51 Ψαχούλας Ορέστης Παρών 25 Λιάπης Χρήστος Απών 26 Μαµάρα Μαρία Παρούσα 27 Μεργιαλής ηµήτριος Παρών Ενώ βρισκόταν σε νόµιµη απαρτία παρουσιάστηκε το θέµα ηµερησίας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Θεσσαλίας: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της υπό ίδρυση Μονάδας Ανακύκλωσης υλικών, αποθήκευσης ΗΛΣΣ και απορρύπανσηςδιαµελισµού Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής µε την επωνυµία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» στη θέση «ΚΟΥΜΕΣ», στη.ε. Ν. Ιωνίας, στο ήµο Βόλου, στην Π.Ε. Μαγνησίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το λόγο πήρε ο Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, κ. Καλοµπάτσιος Χρήστος και εισηγήθηκε τα εξής: Έχοτας υπόψη: 1. Το Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 2. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/ ) σχετικό µε την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/ ), σχετικό µε την εναρµόνιση του Ν. 1650/1986 µε τις οδηγίες 97/11 Ε. Ε. και 96/61 Ε.Ε. και ιδιαίτερα το άρθρο 26 αυτού. 3. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» 2

3 4. Το Π. αρ.129/2010 (Φ.Ε.Κ.222/Α) «Οργανισµός της Περιφέρειας Θεσσαλίας». 5. Την Κ.Υ.Α. µε αρ.1958/2012 (Φ.Ε.Κ.21/Β), σχετική µε την κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες. 6. Την Κ.Υ.Α. µε αριθµό Η.Π /703/Φ 104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/ ), σχετική µε τη διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 7. Την Κ.Υ.Α /5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/ ), σχετική µε το περιεχόµενο των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 8. Την Κ.Υ.Α. µε αριθµό Η.Π /2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/2003), σχετική µε τον καθορισµό τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των έργων και δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/ Την αριθµ.πρωτ.4192/ (Φ.Ε.Κ.2520/Β) απόφαση του Νοµάρχη Μαγνησίας «ρητή απαγόρευση καύσης απορριµµάτων, πλαστικών ή ελαστικών υλικών στο Νοµό Μαγνησίας». 10. Το µε αριθµό πρωτ. 35/2591/ έγγραφο της /νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος µε το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία µας η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του αναφερόµενου στο θέµα έργου, προκειµένου να διατυπώσουµε τις απόψεις µας. 11. Το αρ.πρωτ.28/ έγγραφο της Γραµµατείας του Περιφερειακού Συµβουλίου σχετικό µε τη δηµοσιοποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της αναφερόµενης στο θέµα µονάδας. 12. Το αρ.πρωτ.οικ.1225/ έγγραφο του Περιφερειακού Συµβουλίου «ενηµέρωση σχετικά µε τις εισηγήσεις Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) προς το Περιφερειακό συµβούλιο». 13. Το Π.. 82 «Αντικατάσταση της 98012/2001/96 ΚΥΑ Καθορισµός µέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων (ΦΕΚ 40Β/96). Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» (ΦΕΚ 64/ ) 14. Το Π (ΦΕΚ 75Α/ ) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείρισή τους». 15. Το Π (ΦΕΚ 80Α/ ) «Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 ΚΥΑ ιαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που 3

4 περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες (Β 781) και 19817/2000 ΚΥΑ Τροποποίηση της 73537/1995 ΚΥΑ κλπ (Β 963). Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιµοποιηµένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών» 16. Το Π (ΦΕΚ 81Α/ ) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλο υ ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους του Συµβουλίου της 18ης Σεπτεµβρίου 2000» 17. Την Κ.Υ.Α /2011 (Φ.Ε.Κ. 354/Β/ ) σχετική µε «Καθορισµό µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». Σας γνωρίζουµε τα παρακάτω: Αντικείµενο της εξεταζόµενης µελέτης αποτελεί η έγκριση περιβαλλοντικών όρων της υπό ίδρυση Μονάδας Ανακύκλωσης υλικών, αποθήκευσης ΗΛΣΣ και απορρύπανσης διαµελισµού Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής, µε την επωνυµία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ». ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Α. Όσον αφορά στη ίδρυση και λειτουργία της εξεταζόµενης µονάδας Η δραστηριότητα της επιχείρησης θα είναι η δευτερογενής αποθήκευση ΗΛΣΣ και Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων καθώς και η αποθήκευση και απορρύπανση ΟΤΚΖ συµπεριλαµβανοµένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και διαχείριση άλλων ρευµάτων όπως θα προκύπτουν από τις αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις της επιχείρησης. Παράλληλα θα δραστηριοποιείται και µε την διαδικασία της Συλλογής και Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων και ΗΛΣΣ. Η µονάδα θα εγκατασταθεί σε µισθωµένο οικόπεδο σε έκταση 3.301,49 m2 και βρίσκεται σε ζώνη στην οποία επιτρέπεται η δηµιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισµός µεταποιητικών µονάδων και συγκεκριµένα, 2,0 km περίπου από το κέντρο της πόλης του Βόλου. Κτιριακές εγκαταστάσεις: Η αποθήκη ΗΛΣΣ θα συστεγαστεί στο ίδιο κτίριο µε το διαλυτήριο οχηµάτων και την αποθήκη της εταιρίας. Οι δραστηριότητες της εταιρίας θα διαχωρίζονται µεταξύ τους µε µεταλλικά πετάσµατα. Για την αποθήκη των ΗΛΣΣ χρησιµοποιείται 4

5 τµήµα του κτιρίου 20τ.µ. περίπου. Για την απορρύπανση των ΟΤΚΖ χρησιµοποιείται 30τ.µ. στεγασµένη επιφάνεια, 200τ.µ. µη στεγασµένη επιφάνεια µε ελαιολασποσυλλέκτη και κανάλια περισυλλογής των οµβρίων για την προσωρινή αποθήκευση των προς απορρύπανση ΟΤΚΖ καθώς και 70τ.µ. µη στεγασµένης επιφάνειας για την αποθήκευση των κουφαριών. Για την αποθήκευση µη επικίνδυνων αλλά και των ανταλλακτικών που προκύπτουν από την αποσυναρµολόγηση των ΟΤΚΖ χρησιµοποιείται στεγασµένο τµήµα του κτιρίου συνολικής επιφάνειας 150τ.µ. Τέλος αποθήκευση µη επικίνδυνων αποβλήτων γίνεται και στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου. Χρήση ενέργειας: Η ηλεκτρική ενέργεια παρέχεται από το δίκτυο διανοµής της ΕΗ και καταναλώνεται µόνο για την κίνηση του συστήµατος εξαερισµού και σπανίως για το φωτισµό κατά τις ηµέρες µε πυκνές νεφώσεις. εν υπάρχουν καταναλωτές θερµικής ενέργειας ή χρήση καυσίµων σε κανένα παραγωγικό στάδιο. Η θέρµανση των γραφείων θα πραγµατοποιείται µε κλιµατιστική µονάδα. Μηχανολογικός εξοπλισµός: Θα περιλαµβάνει: Ανεµιστήρας εξαερισµού ισχύος 1 kw Γεφυροπλάστιγγα ισχύος 1,5 kw Αεροσυµπιεστής ισχύος 5,5 kw Παραγωγική διαδικασία: Η παραγωγική διαδικασία θα περιλαµβάνει α) τη συλλογή και δευτερογενή αποθήκευση ΗΛΣΣ µέχρις ότου γίνει η παραλαβή τους από φορέα εναλλακτικής διαχείρισης, β) τη συλλογή και αποθήκευση Μη επικίνδυνων αποβλήτων µέχρις ότου γίνει η διάθεση σε αδειοδοτηµένη µονάδα διαχείρισης και γ) τη συλλογή, αποθήκευση και απορρύπανση ΟΤΚΖ (χωρίς τεµαχισµό). Η παραγωγική δυναµικότητα (ποσότητες που επεξεργάζονται) της επιχείρησης µπορεί να φτάσει για την πρώτη περίπτωση α) τους 36 τόνους/έτος (αποθήκευση ΗΛΣΣ), για την δεύτερη περίπτωση β) τους 240 τόνους/έτος (αποθήκευση Μη Επικίνδυνων αποβλήτων) και για την Τρίτη περίπτωση γ) τα 750 ΟΤΚΖ/έτος. Β. Όσον αφορά στους ποσοτικούς στόχους σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις για την επαναχρησιµοποίηση και αξιοποίηση των Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ): Β.1.Ποσοτικοί στόχοι που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο ιαχείρισης Αποβλήτων (άρθρο 11 του Π..116/2004), 5

6 α) Το αργότερο έως την 1 η Ιανουαρίου 2006, για όλα τα ΟΤΚΖ, η επαναχρησιµοποίηση και αξιοποίηση αυξάνεται τουλάχιστον στο 85% κατά µέσο βάρος ανά όχηµα και ανά έτος. Εντός του ιδίου χρονικού ορίου, η επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση αυξάνεται τουλάχιστον στο 80 % κατά µέσο βάρος ανά όχηµα και ανά έτος. Για τα οχήµατα που έχουν παραχθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1980, οι στόχοι είναι τουλάχιστον 75 % για την επαναχρησιµοποίηση και αξιοποίηση και τουλάχιστον 70 % για την επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση κατά µέσο βάρος ανά όχηµα και ανά έτος. Το ΥΠΕΧΩ Ε ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη για τους σχετικούς λόγους που επιβάλλουν την θέσπιση των κατωτέρων αυτών ορίων. β) το αργότερο την 1 η Ιανουαρίου 2015, για όλα τα ΟΤΚΖ, η επαναχρησιµοποίηση και αξιοποίηση αυξάνεται τουλάχιστον στο 95 % κατά µέσο βάρος ανά όχηµα και ανά έτος. Εντός των ιδίων χρονικών ορίων, η επαναχρησιµοποίηση και η ανακύκλωση αυξάνεται τουλάχιστον στο 85 % κατά µέσο βάρος ανά όχηµα και ανά έτος. Β.2.Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας Σύµφωνα µε την αρ.πρωτ..4775/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Θεσσαλίας «Έγκριση Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ Α) Περιφέρειας Θεσσαλίας» για τα Οχήµατα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ): 1. Οι ποσοστιαίοι στόχοι για τα ΟΤΚΖ είναι ίδιοι µε αυτούς του Εθνικού Σχεδίου ιαχείρισης Αποβλήτων. 2. Υπόχρεος φορέας για την επίτευξη των στόχων είναι, σύµφωνα µε το Π.. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/5-3-04), το εγκεκριµένο Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ιαχείρισης Οχηµάτων Ελλάδας µε το διακριτικό τίτλο «Ε ΟΕ Α.Ε» (Υ.Α. οικ , ΦΕΚ 907/Β/ ) Β.3. Λειτουργία της µονάδας και αντιµετώπιση, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη Μ.Π.Ε., των περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την προσθήκη διαλυτηρίου Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής ιαχείριση υγρών αποβλήτων Τα υγρά απόβλητα χωρίζονται σε τρεις φάσεις: Α) τα ανθρωπογενή λύµατα Β) τα λύµατα που προέρχονται από περιοδικές πλύσεις και Γ) τα όµβρια ύδατα Ανθρωπογενή λύµατα: Τα ανθρωπογενή λύµατα θα οδηγούνται σε απορροφητικό βόθρο. 6

7 Λύµατα από περιοδικές πλύσεις: Αφορούν νερά πλύσης του χώρου εργασίας τα οποία µέσω περιφερειακών τάφρων και µε την παρέµβαση συστήµατος ελαιοδιαχωριστή καταλήγουν στο αποχετευτικό σύστηµα της επιχείρησης. Η παρέµβαση του ελαιοδιαχωριστή γίνεται στα 270 τ.µ. της υπαίθριας τσιµεντοστρωµένης προσωρινής αποθήκευσης ΟΤΚΖ. Η πλύση της συγκεκριµένης επιφάνειας θα γίνεται µία φορά το µήνα για λόγους καθαριότητας και σε περιπτώσεις στις οποίες µπορεί να υπάρχει διάχυση υγρών από τα ΟΤΚΖ. Όµβρια ύδατα: Αντίστοιχα τα όµβρια ύδατα τα οποία θα προκύπτουν κατά κύριο λόγο από τις τοπικές βροχοπτώσεις θα ανέρχονται σε ετήσια βάση περίπου κατά το µέγιστο 8m3. Ο υπολογισµός έγινε βάση της µέσης ετήσιας βροχόπτωσης στην περιοχή και για την υπαίθρια επιφάνεια προσωρινής αποθήκευσης των ΟΤΚΖ. Τα όµβρια θα οδηγούνται µε την σειρά τους στον πρώτο απορροφητικό βόθρο µέσω των φρεατίων. Όπως το έργο περιγράφεται στο φάκελο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και στα περιεχόµενα σε αυτόν σχεδιαγράµµατα Έχοντας υπόψη όσα αναφέρονται παραπάνω Εισηγούµαστε Θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την λειτουργία Μονάδας Ανακύκλωσης υλικών, αποθήκευσης ΗΛΣΣ και απορρύπανσης διαµελισµού Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής, µε την επωνυµία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ»,.που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση ΚΟΥΜΕΣ της ηµοτικής Ενότητας Ν. Ιωνίας, του ήµου Βόλου, της Π.Ε. Μαγνησίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, µε την προϋπόθεση ότι θα συµπεριληφθούν και οι παρακάτω όροι και περιορισµοί: 1. Πριν την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας να συναφθεί σύµβαση µε το εγκεκριµένο Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ιαχείρισης Οχηµάτων Ελλάδας µε το διακριτικό τίτλο «Ε ΟΕ Α.Ε». Όλες οι εργασίες να εκτελούνται σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοθεσία και τις προδιαγραφές αποθήκευσης και διαχείρισης της παραπάνω εταιρείας. 2. Να τηρούνται οι τεχνικές απαιτήσεις του Παραρτήµατος Ι του άρθρου 18 του Π..116/2004 (Φ.Ε.Κ. 81/Α). 3. Να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα πρακτικά µέτρα για τον περιορισµό της ρύπανσης (σκόνη, θόρυβος, απορρίµµατα) κατά τη φάση των κατασκευών 7

8 επεκτάσεων όσο και κατά τη λειτουργία της µονάδας. Επίσης θα πρέπει να τηρούνται επακριβώς όλα τα µέτρα πυροπροστασίας, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, καθώς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσής της σε παρακείµενες περιοχές. 4. Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση τόσο σε υπαίθριους όσο και σε στεγασµένους χώρους (ανοικτές εστίες καύσης) λαδιών, ελαστικών, πλαστικών και οποιωνδήποτε άλλων στερεών ή υγρών υλικών που είναι δυνατόν να προκαλέσουν ρύπανση στο περιβάλλον 5. Οι πρώτες ύλες που εισέρχονται στη µονάδα και τα τελικά προϊόντα να παραµένουν το µικρότερο δυνατό χρονικό διάστηµα εντός του χώρου της επιχείρησης. Μέχρι την αποµάκρυνσή τους να εναποτίθενται σε κατάλληλες θέσεις, ώστε να µην εµποδίζεται η ροή των επιφανειακών νερών, να µη δηµιουργούνται εστίες µόλυνσης και κίνδυνοι ατυχήµατος ή πυρκαγιάς, ούτε να επηρεάζεται το ανάγλυφο της γύρω περιοχής και να δηµιουργείται «οπτική ρύπανση» µε την εµφάνιση του όγκου τους. Επίσης, η αποθήκευσή τους να γίνεται υπό κατάλληλες υγειονοµικές συνθήκες και µε τον ενδεδειγµένο, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, τρόπο ανάλογα µε το είδος τους (σε ειδικούς κάδους κατάλληλα επισηµασµένους µε ανεξίτηλη γραφή, σε δεξαµενές, σε στοιβάδες κ.λ.π.) 6. Η διαχείριση των στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία και δεν µπορούν να υποστούν επεξεργασία ή να ανακυκλωθούν (µη αξιοποιήσιµα), όπως ξένες ύλες, κάθε είδους σκουπίδια και άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά, µηχανήµατα κ.λ.π., να συλλέγονται και να αποµακρύνονται από την περιοχή της µονάδας, η δε διάθεσή τους να γίνεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και Όροι για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης» (ΦΕΚ 1909/ ) και την ΚΥΑ µε αρ. Η.Π /3508/2002 «Μέτρα και Όροι για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων» (ΦΕΚ1572/ ). Να µη γίνεται ουδεµία απόρριψη ή προσωρινή διάθεση στερεών αποβλήτων ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον είτε σε ιδιωτικούς είτε σε δηµόσιους χώρους,καθώς και σε µη νόµιµα αδειοδοτηµένο χώρο διάθεσης 7. Τα παντός είδους αστικά απορρίµµατα να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και να διατίθενται σε εγκεκριµένο χώρο υγειονοµικής ταφής στερεών αποβλήτων 8. Τα διάφορα υλικά συσκευασιών και οι περιέκτες (πλαστικές ταινίες, χαρτοκιβώτια, κουτιά, τσουβάλια, σακούλες, βαρέλια κ.λ.π.) να συλλέγονται και να επαναχρησιµοποιούνται ή να ανακυκλώνονται, αν είναι εφικτό, αλλιώς να διατίθενται 8

9 για επαναχρησιµοποίηση ή ανακύκλωση σε ειδικά αδειοδοτηµένες για το σκοπό αυτό εταιρείες ή ιδιώτες 9. Να γίνεται αφαίρεση, στο µέτρο του δυνατού, όλων των στοιχείων που έχουν αναγνωρισθεί ως περιέχοντα υδράργυρο. Επίσης, να αφαιρούνται τα εν δυνάµει εκρηκτικά στοιχεία (π.χ. αερόσακοι, δοχεία υγροποιηµένου αερίου), οι καταλύτες, ο χαλκός, το αλουµίνιο, ο µόλυβδος και το µαγνήσιο που περιέχονται σε στοιχεία µετάλλου. 10. Τα µεταχειρισµένα ελαστικά που προκύπτουν από την αποσυναρµολόγηση των ΟΤΚΖ να αποθηκεύονται κατάλληλα ώστε να προλαµβάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς και υπερβολικού ασταθούς στοιβάγµατος και η διαχείρισή τους να γίνεται σύµφωνα µε τα (17,19) σχετικά. 11. Οι απενεργοποιηµένοι καταλυτικοί µετατροπείς που δεν έχουν ρυπανθεί από επικίνδυνες ουσίες, να αποθηκεύονται σε χώρους προστατευόµενους από παράνοµη ή τυχαία πρόσβαση και µε τρόπο ώστε να προστατεύεται η ακεραιότητα του κελύφους τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύµφωνα µε το (16) σχετικό. 12. Οι συσσωρευτές να αφαιρούνται από τα οχήµατα, να αποµονώνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται βραχυκυκλώµατα (π.χ. προληπτική µόνωση των πόλων), να αποθηκεύονται σε ειδικό διαµορφωµένο στεγανό χώρο µέσα σε αντιδιαβρωτικά, ανθεκτικά και αδιαπέραστα ειδικά κιβώτια - κάδους κατάλληλα επισηµασµένους για την αποφυγή διαρροών του περιεχόµενου οξέος και να διατίθενται σε νόµιµα αδειοδοτηµένους συλλέκτες, σύµφωνα µε το (18) σχετικό. Επίσης, να υπάρχουν κατάλληλα κιβώτια αποθήκευσης, ιδίων προδιαγραφών, για τα φίλτρα, πολλαπλασιαστές, πυκνωτές, δυναµό κλπ 13. Τα συµπιεσµένα κουφάρια των παλαιών αυτοκινήτων να αποθηκεύονται σε τσιµεντένια δεξαµενή, η οποία να διαθέτει σύστηµα συλλογής οµβρίων. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύµφωνα µε το (16) σχετικό 14. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιµα κ.λ.π. Απαγορεύεται η απόρριψη χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων επί του εδάφους, επί επιφανειακών ή υπογείων νερών και στο δίκτυο αποχέτευσης καθώς και η καύση τους για θέρµανση. Τα χρησιµοποιούµενα ορυκτέλαια, λιπαντικά έλαια, πετρελαιοειδή κλπ, που προκύπτουν από την επισκευή - συντήρηση των διαφόρων µηχανηµάτων της µονάδας, καθώς και τα αντίστοιχα που προέρχονται από τα ΟΤΚΖ, να συλλέγονται και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία και σε ιδιαίτερο καλυµµένο χώρο, µη εκτεθειµένο σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες, ο οποίος πρέπει να είναι αεριζόµενος, να διατηρείται καθαρός και 9

10 να ελέγχεται για τυχόν διαρροές. Τα εν λόγω απόβλητα να διαχειρίζονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.. 82/ Επίσης, να συλλέγονται και να αποθηκεύονται ξεχωριστά σε κατάλληλα δοχεία ιδίων προδιαγραφών και σε ιδιαίτερο καλυµµένο χώρο, όλα τα υπόλοιπα περιεχόµενα υγρά στα ΟΤΚΖ, όπως καύσιµα, έλαια διαφορικού, έλαια κιβωτίου ταχυτήτων, υδραυλικά έλαια, υγρά ψύξεως, αντιψυκτικά, υγράν φρένων, οξέων µπαταρίας και υγρά συστηµάτων κλιµατισµού. 16. Οι δραστηριότητες αποθήκευσης, πέρα από τη συµµόρφωσή τους µε την ανωτέρω ανά είδος υλικού Νοµοθεσία, πρέπει να διεξάγονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται ζηµιές σε κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν επικίνδυνα ή τοξικά ρευστά, τα οποία χρήζουν ειδικής αντιµετώπισης-επεξεργασίας-διαχείρισης από εξειδικευµένες εταιρείες και σε κατασκευαστικά στοιχεία και ανταλλακτικά δυνάµενα να ανακτηθούν. Όλα τα ανακτώµενα υλικά να αποθηκεύονται σε ξεχωριστή αποµονωµένη αποθήκη αδιαπέραστη από εισροή-εκροή αποβλήτων και οµβρίων υδάτων. Στους χώρους αποθήκευσης να πρέπει να υπάρχει σύστηµα αυτόνοµης συλλογής των αποβλήτων καθαρισµού των επιφανειών και τυχόν διαρροών, δοχεία µετάγγισης, µέσα καθαρισµού-απολίπανσης και απορροφητικά υλικά για τυχόν διαρροές, κατάλληλος εξοπλισµός για τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών (π.χ. πυρκαγιάς), εξοπλισµός για την προστασία των εργαζοµένων και ειδική ενηµερωτική και προειδοποιητική σήµανση 17. Η µεταφορά των επικίνδυνων υλικών από και προς τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης να γίνεται είτε από τα εργοστάσια ανακύκλωσης είτε από άλλο µεταφορέα που διαθέτει τα κατάλληλα οχήµατα (πλήρους στεγανότητας, κατάλληλης σήµανσης σύµφωνα µε τις διατάξεις ADR και εφοδιασµένα µε τον απαραίτητο εξοπλισµό για τη λήψη προληπτικών/κατασταλτικών µέτρων) και τις απαιτούµενες άδειες για τη µεταφορά τέτοιων υλικών. Η αποθήκευση των επικίνδυνων υλικών να γίνεται σε ειδικά, ανθεκτικά σε διάβρωση δοχεία -περιέκτες και σε κλειστό χώρο µε προδιαγραφές όπως αναφέρεται ανωτέρω. Απαγορεύεται η αποθήκευση των επικίνδυνων υλικών σε εξωτερικό χώρο 18. Σε περίπτωση που εγκατασταθούν µετασχηµατιστές, πυκνωτέςσυσκευές διόρθωσης συνφ, αυτοίνα περιέχουν διηλεκτρικό χωρίς PCB S κ.λ.π. 19. Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί βιβλίο θεωρηµένο από την αρµόδια Υπηρεσία της Π.Ε. Μαγνησίας, όπου να καταγράφει ανελλιπώς τις ποσότητες των επικίνδυνων υλικών, τις προκύπτουσες ποσότητες πετρελαιοειδών καταλοίπων, ορυκτελαίων, χρησιµοποιηµένων λιπαντικών υγρών και λοιπών αποβλήτων που διαχειρίζεται καθώς και τα είδη, την προέλευσή τους και την ηµεροµηνία καταχώρησής τους. Το βιβλίο αυτό καθώς και τα δελτία αποστολής των πιο πάνω 10

11 αποβλήτων, που αφορούν διανυθείσα περίοδο των τελευταίων τουλάχιστον 24 µηνών, πρέπει να είναι διαθέσιµα ανά πάσα στιγµή για έλεγχο 20. Στο τέλος κάθε χρόνου η επιχείρηση πρέπει να ενηµερώνει την αρµόδια /νση του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και την Ε..Ο.Ε., σχετικά µε τον αριθµό των Ο.Τ.Κ.Ζ. που διαχειρίστηκε, το βάρος των υλικών τα οποία πουλήθηκαν για ανακύκλωση και το βάρος των στερεών και υγρών (αναλυτικά κατά είδος) που προέκυψαν από τη διαδικασία αποσυναρµολόγησης και διατέθηκαν για τελική επεξεργασία ή αξιοποίηση 21. Κατά το µήνα Φεβρουάριο κάθε τρέχοντος έτους η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει στο Τµήµα ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της /νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υ.Π.Ε.K.A. και στη /νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Θεσσαλίας ( Ι.ΠΕ.ΧΩ.Σ.ΘΕ.) της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων, για τα επικίνδυνα υγρά και στερεά και τα µη επικίνδυνα στερεά απόβλητα που παρήγαγε και διαχειρίστηκε κατά το προηγούµενο έτος. 22. Να υπάρχει πυκνή δενδρο φύτευση περιµετρικά του γηπέδου και στα ελεύθερα σηµεία εντός του γηπέδου της εγκατάστασης (όπου είναι λειτουργικά εφικτό), µε κατάλληλα είδη δένδρων της τοπικής χλωρίδας, για την αισθητική αναβάθµιση του τοπίου και τη δηµιουργία πράσινης ζώνης αποµόνωσης (περιορισµό της ηχητικής και «οπτικής ρύπανσης» και της διαχεόµενης σκόνης) από τις όµορες ιδιοκτησίες. Να εξασφαλίζεται η άρδευση και η λίπανση των δενδρυλλίων 23. Να ορισθεί από την επιχείρηση κατάλληλο επιστηµονικό προσωπικό για την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας της εγκατάστασης, καθώς και υπεύθυνος για την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων της παρούσας Απόφασης. Το Περιφερειακό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση Λαµβάνει υπόψη τις προτάσεις και Αποφασίζει Να εγκρίνει την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της υπό ίδρυση Μονάδας Ανακύκλωσης υλικών, αποθήκευσης ΗΛΣΣ και απορρύπανσης-διαµελισµού Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής µε την επωνυµία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» στη θέση «ΚΟΥΜΕΣ», στη.ε. Ν. Ιωνίας, στο ήµο Βόλου, στην Π.Ε. Μαγνησίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, συµπεριλαµβανοµένων των ανωτέρω είκοσι τριών (23) όρων και περιορισµών της εισήγησης. 11

12 Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την απόφαση. Υπέρ ψήφισαν τριάντα εννέα (39) µέλη. Λευκό ψήφισαν οι κ.κ. Αδάµου Αντώνιος,, Γκατζής Νικόλαος, Κρανιάς Βασίλειος, Μπούτας Ευάγγελος Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α Ο Πρόεδρος Του Περιφερειακού Συµβουλίου Γρηγόρης Παπαχαραλάµπους 12

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 10-09-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1549 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΘΕΜΑ 33 : Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΓ7ΛΡ-1Ι4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/19-12-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-12-2013

ΑΔΑ: ΒΛΓΓ7ΛΡ-1Ι4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/19-12-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-12-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-12-2013 Αριθµ. Πρωτ: 1975 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/19-12-2013 ΘΕΜΑ 18 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 11-4-2014 Αριθµ. Πρωτ: 412 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΘΕΜΑ 16 ο : Εισήγηση σχετικά µε τη Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-8-2014 Αριθµ. Πρωτ: 1008 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΘΕΜΑ 21 ο : Εισήγηση επί της «Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/17-07-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/17-07-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 18-07-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1292 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/17-07-2012 ΘΕΜΑ 34 ο : «Εισήγηση επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-8-2014 Αριθµ. Πρωτ: 1003 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΘΕΜΑ 16 ο : Εισήγηση σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-8-2014 Αριθµ. Πρωτ: 1001 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΘΕΜΑ 14 ο : Εισήγηση σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/25-6-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/25-6-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 27-6-2014 Αριθμ. Πρωτ: 710 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/25-6-2014 ΘΕΜΑ 36 ο : Εισήγηση επί της «Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 23-10-2012 Αριθμ. Πρωτ:1900 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012 ΘΕΜΑ 17 o : Εισήγηση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ87ΛΡ-ΜΨ9 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/12-02-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 13-02-2014

ΑΔΑ: ΒΙΡ87ΛΡ-ΜΨ9 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/12-02-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 13-02-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 13-02-2014 Αριθµ. Πρωτ: 156 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/12-02-2014 ΘΕΜΑ 24 ο : Εισήγηση σχετικά µε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/30-08-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/30-08-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 02-09-2013 Αριθμ. Πρωτ:1430 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/30-08-2013 ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ37ΛΡ-ΙΦ1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 24-10-2013

ΑΔΑ: ΒΛΛ37ΛΡ-ΙΦ1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 24-10-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 24-10-2013 Αριθµ. Πρωτ: 1642 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013 ΘΕΜΑ 22 ο : Εισήγηση σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/27-05-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/27-05-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 30-05-2013 Αριθμ. Πρωτ: 834 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/27-05-2013 ΘΕΜΑ 22 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΘΕΜΑ 15 ο : Εισήγηση σχετικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση μονάδας παραγωγής βιοαερίου και σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0.498 MW, φερόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ87ΛΡ-ΝΧΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/12-02-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 13-02-2014

ΑΔΑ: ΒΙΡ87ΛΡ-ΝΧΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/12-02-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 13-02-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 13-02-2014 Αριθµ. Πρωτ: 149 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/12-02-2014 ΘΕΜΑ 17 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/25-01-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/25-01-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 26-01-2012 Αριθμ. Πρωτ: 149 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/25-01-2012 ΘΕΜΑ 14 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΘΕΜΑ 21 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων (4*), με την ονομασία ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ, φερόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΘΕΜΑ 22 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου δύο αστέρων (2*), με την ονομασία GOLDEN BEACH, φερόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 10-09-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1543 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΘΕΜΑ 27 : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 22-06-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1108 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΘΕΜΑ 16 o : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 10-09-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1545 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΘΕΜΑ 29 : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 22-06-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1105 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΘΕΜΑ 13 o : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ζ7ΛΡ-ΞΛΓ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/25-07-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-07-2013

ΑΔΑ: ΒΛ4Ζ7ΛΡ-ΞΛΓ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/25-07-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-07-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-07-203 Αριθµ. Πρωτ: 253 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/25-07-203 ΘΕΜΑ 7 ο : Κοινή εισήγηση των Τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/17-07-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/17-07-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 18-07-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1291 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/17-07-2012 ΘΕΜΑ 33 ο : «Εισήγηση επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7/14-03-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7/14-03-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7/14-03-2013 ΘΕΜΑ 4 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την ίδρυση Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής, με Α ύλη απόβλητα ελαιοτριβείων και άλλα γεωργικά υπολείμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 05-04-2012 Αριθμ. Πρωτ: 653 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΘΕΜΑ 13 Ο : Εισήγηση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 23-10-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1893 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012 ΘΕΜΑ 10 o : Εισήγηση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΓ7ΛΡ-ΠΕΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/19-12-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-12-2013

ΑΔΑ: ΒΛΓΓ7ΛΡ-ΠΕΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/19-12-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-12-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-12-2013 Αριθµ. Πρωτ: 1980 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/19-12-2013 ΘΕΜΑ 23 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 10-09-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1548 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΘΕΜΑ 32 : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα