ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΗ

2 Αφιερώνεται στο γιο μου & στους γονείς μου, στο σύζυγό μου, στον αδελφό μου, καθώς και στις φίλες μου Ανθή και Γιώτα Για την πολύτιμη συνδρομή τους

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο εργασίας Συνοπτική περιγραφή εργασίας 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Εισαγωγή Περιγραφή υπηρεσιών Γενικά χαρακτηριστικά του κλάδου Σταθερή τηλεφωνία Κινητή τηλεφωνία Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΖΗΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Διαμόρφωση καταναλωτικών αναγκών σταθερής τηλεφωνίας Ενδογενείς παράγοντες διαμόρφωσης καταναλωτικής ανάγκης Εξωγενείς παράγοντες διαμόρφωσης καταναλωτικής ανάγκης Χαρακτηριστικά της ζήτησης Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση Νέες υπηρεσίες Κόστος υπηρεσιών Ποιότητα των υφισταμένων υπηρεσιών Ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων Διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών Απελευθέρωση της αγοράς Διαφήμιση 11

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Κανάλια διάθεσης Διαφημιστική δαπάνη των εταιρειών του κλάδου Πωλήσεις επιχειρήσεων υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας Πωλήσεις επιχειρήσεων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Κύκλος εργασιών τηλεπικοινωνιακών παρόχων Μέγεθος διάρθρωση Μερίδια Κινητή τηλεφωνία Κατανομή της αγοράς Μερίδια 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Εισαγωγή Περιγραφή δεδομένων Έλεγχοι υποθέσεων για τη διαφορά των μέσων-διαμέσων δύο δειγμάτων Έλεγχοι υποθέσεων για τη διαφορά των μέσων διαφημιστικών δαπανών 2005 ανά κλάδο τηλεφωνίας Έλεγχοι υποθέσεων για τη διαφορά των μέσων πωλήσεων 2005 ανά κλάδο τηλεφωνίας Έλεγχοι υποθέσεων για τη διαφορά των μέσων πωλήσεων εταιρειών σταθερής & κινητής τηλεφωνίας για τα έτη 2004 & Εκτίμησης σχέσης συνολικών πωλήσεων διαφημιστικών δαπανών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 63 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 67

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 74 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Για την εκπόνηση αυτής της πτυχιακής εργασίας θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον υπεύθυνο καθηγητή μου κο Μιχάλη Σφακιανάκη για τις πληροφορίες και τις κατευθύνσεις που μου παρείχε.

6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 Συγκεντρωτική διαφημιστική δαπάνη για υπηρεσίες σταθερής-κινητής τηλεφωνίας ανά διαφημιστικό μέσο ( ) 14 ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2 Διαφημιστική δαπάνη για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας ανά διαφημιστικό μέσο ( ) 18 ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3 Διαφημιστική δαπάνη για υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ανά διαφημιστικό μέσο ( ) 18 ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4 Διαχρονική εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης ανά εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ( ) 19 ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5 Διαχρονική εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης ανά εταιρεία σταθερής τηλεφωνίας ( ) 21 ΠΙΝΑΚΑΣ 4.6 Πωλήσεις εταιρειών παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας ( ) 30 ΠΙΝΑΚΑΣ 4.7 Πωλήσεις εταιρειών παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας ( ) 38 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Κύκλος εργασιών τηλεπικοινωνιακών παρόχων ( ) 42 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Μερίδια τηλεπικοινωνιακής αγοράς βάσει κύκλου εργασιών ( ) 44 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Κύκλος εργασιών παρόχων υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας ( ) 46 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Μερίδια της αγοράς της σταθερής τηλεφωνίας βάσει κύκλου εργασιών ( ) 47 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Εξέλιξη όγκου εξερχόμενων κλήσεων από σταθερό, εξαιρούμενων των dial-up κλήσεων 47 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Συνολικές συνδέσεις ανά εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ( ) 48 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Κατανομή συνδέσεων ανά εταιρεία ( ) 49 ΠΙΝΑΚΑΣ 8 Μερίδια αγοράς εταιρειών κινητής τηλεφωνίας βάσει αριθμού συνδέσεων ( ) 51 ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1 Διαφημιστικές δαπάνες ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2 Πωλήσεις ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3 Πωλήσεις εταιρειών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ( ) 58 ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4 Συνολικές πωλήσεις και διαφημιστικές δαπάνες των εταιρειών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1 Εξέλιξη συγκεντρωτικής διαφημιστικής δαπάνης 13 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2 Κατανομή διαφημιστικής δαπάνης ανά ΜΜΕ 14 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3 Διαχρονική εξέλιξη συνολικής διαφημιστικής δαπάνης για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας ( ) 15 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.4 Διαχρονική εξέλιξη συνολικής διαφημιστικής δαπάνης για υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ( ) 15 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.5 Διαφημιστική δαπάνη για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας ανά διαφημιστικό μέσο 17 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.6 Διαφημιστική δαπάνη για υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ανά διαφημιστικό μέσο 18 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.7 Διαχρονική εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης VODAFONE ( ) 19 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.8 Διαχρονική εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης ΤΙΜ ( ) 20 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.9 Διαχρονική εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης COSMOTE ( ) 20 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.10 Διαχρονική εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης Q-TELECOM ( ) 21 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.11 Διαχρονική εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης ΟΤΕ ( ) 22 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.12 Διαχρονική εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης VIVODI ( ) 22 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.13 Διαχρονική εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης TELLAS ( ) 23 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.14 Διαχρονική εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης FORTHNET ( ) 23 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.15 Διαχρονική εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης ΛΑΝ-ΝΕΤ ( ) 24 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.16 Διαχρονική εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης COSMOLINE ( ) 24 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.17 Διαχρονική εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης Q-TELECOM ( ) 25 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.18 Διαχρονική εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης ALTEC ( ) 25 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.19 Διαχρονική εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης TELEDOME ( ) 26 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.20 Διαχρονική εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης TELEPASSPORT ( ) 26 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.21 Διαχρονική εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης ALGONET ( ) 27 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.22 Διαχρονική εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης NETONE ( ) 27 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.23 Πωλήσεις ΟΤΕ 31 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.24 Πωλήσεις INFOQUEST 31 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.25 Πωλήσεις TELLAS 32 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.26 Πωλήσεις FORTHNET 32

8 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.27 Πωλήσεις ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 33 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.28 Πωλήσεις TELEPASSPORT 33 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.29 Πωλήσεις TELEDOME 34 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.30 Πωλήσεις COSMOTELCO 34 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.31 Πωλήσεις VIVODI 35 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.32 Πωλήσεις ALTEC TELECOM 35 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.33 Πωλήσεις VOICENET 36 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.34 Πωλήσεις ALGONET 36 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.35 Πωλήσεις NET-ONE 37 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.36 Σύνολο πωλήσεων σταθερής τηλεφωνίας 37 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.37 Πωλήσεις VODAFONE 39 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.38 Πωλήσεις COSMOTE 39 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.39 Πωλήσεις ΤΙΜ 40 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.40 Πωλήσεις INFOQUEST 40 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.41 Σύνολο πωλήσεων κινητής τηλεφωνίας 41 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 Κύκλος εργασιών τηλεπικοινωνιακών παρόχων ( ) 43 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Μερίδια τηλεπικοινωνιακής αγοράς βάσει κύκλου εργασιών ( ) 45 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 Εξέλιξη όγκου εξερχόμενων κλήσεων από σταθερό, εξαιρούμενων των Dial-up κλήσεων 48 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 Συνολικές συνδέσεις ανά εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ( ) 49 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 Κατανομή συνδέσεων ανά εταιρεία ( ) 50 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 Κατανομή συνδέσεων ανά τύπο σύνδεσης ( ) 50 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.1 Δαπάνες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.2 Πωλήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.3 Πωλήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 2004 &

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Αντικείμενο εργασίας Η διαφήμιση συνιστά σήμερα βασικό εργαλείο του marketing με στόχο τη δημιουργία συγκριτικού πλεονεκτήματος για την επιχείρηση. Προβάλει τη διαφοροποίηση του προϊόντος της σε σχέση με εκείνα των ανταγωνιστών της και συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση των πωλήσεων της. Βασική μέριμνα κάθε επιχείρησης είναι όχι μόνο η διατήρηση αλλά και η επέκταση του μεριδίου αγοράς που κατέχει (Parker & Roller (1997), Valleti & Cave (1998)). Στην παρούσα μελέτη θα εξετάσουμε την επίδραση της διαφημιστικής δαπάνης στις πωλήσεις στον κλάδο κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών και ιδιαίτερα η κινητή τηλεφωνία αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια με έντονη την προσπάθεια των εταιρειών να εδραιωθούν όλο και περισσότερο στη συνείδηση των καταναλωτών. Με τη βοήθεια της στατιστικής θα αποτυπώσουμε εμπειρικά τη σχέση των δύο παραπάνω μεταβλητών και θα εξετάσουμε σε τι βαθμό μια ενδεχόμενη μεταβολή στη διαφημιστική προβολή επηρεάζει το ύψος των πωλήσεων. 1.2 Συνοπτική περιγραφή εργασίας Η διάρθρωση της εργασίας έχει γίνει με σκοπό να περιγράψουμε τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών εστιάζοντας στη σχέση διαφημιστικής δαπάνης και πωλήσεων στο συγκεκριμένο κλάδο. εξής: Αναλυτικότερα τα θέματα που παρουσιάζονται σε κάθε κεφάλαιο έχουν ως Το πρώτο κεφάλαιο είναι η εισαγωγή και περιλαμβάνει το αντικείμενο εργασίας και την συνοπτική περιγραφή της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά γενικά πληροφοριακά στοιχεία του κλάδου κάνοντας μία σύντομη αναδρομή στην ιστορία της σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη ζήτηση υπηρεσιών για σταθερή και κινητή τηλεφωνία αναλύοντας τους παράγοντες που την διαμορφώνουν. Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά την προσφορά υπηρεσιών του κλάδου αναλύοντας την εξέλιξη της διαφημιστικής δαπάνης και των πωλήσεων για τα έτη

10 Το πέμπτο κεφάλαιο πραγματεύεται τη διάρθρωση και τα μερίδια αγοράς των εταιρειών του κλάδου. Το έκτο κεφάλαιο παρουσιάζει τους ελέγχους υποθέσεων, με πραγματικά δεδομένα, για τη διαφορά των μέσων διαφημιστικών δαπανών και μέσων πωλήσεων για τα έτη ανά κλάδο τηλεφωνίας καθώς και την επίδραση των διαφημιστικών δαπανών στο ύψος των πωλήσεων για το έτος Τέλος, το έβδομο κεφάλαιο αποτελεί μια συνολική ανασκόπηση παραθέτοντας τα τελικά συμπεράσματα της παρούσας εργασίας. 2

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 2.1 Εισαγωγή Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών διαδραματίζει έναν από τους πιο σημαντικούς ρόλους σε ότι αφορά την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο. Τα δίκτυα τόσο της σταθερής όσο και της κινητής τηλεφωνίας δεν περιορίζονται πλέον στη μεταφορά φωνητικών δεδομένων αλλά καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα δεδομένων/πληροφοριών. Η σταθερή τηλεφωνία χαρακτηρίζεται σαν βασικό αγαθό και σε πολλές έρευνες η αναλογία σταθερών τηλεφωνικών συνδέσεων ανά κατοίκους αποτελεί μέτρο σύγκρισης οικονομικής και κοινωνικής ευμάρειας ανάμεσα σε διάφορα κράτη ή περιοχές. Αντίθετα, όταν η κινητή τηλεφωνία έκανε τα πρώτα της βήματα στην ελληνική αγορά, αποτελούσε ένα αγαθό πολυτελείας, μια υπηρεσία για λίγους. Με την πάροδο του χρόνου όμως εξελίχθηκε σε ευρέως διαδεδομένο καταναλωτικό προϊόν με στοιχεία βασικού αγαθού. Η κινητή τηλεφωνία δημιούργησε την ανάγκη για τη συγκεκριμένη υπηρεσία μία ανάγκη που δεν προϋπήρχε, όμως μέσα σε 15 χρόνια η διείσδυση έφτασε στο 100% του ελληνικού πληθυσμού. Η κινητή τηλεφωνία σήμερα αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, συνεισφέροντας κατά 2,2% στο ΑΕΠ ετησίως. Εξυπηρετεί 10 εκ. πολίτες περίπου και απασχολεί εργαζόμενους. Ο κλάδος της τηλεφωνίας (σταθερής και κινητής) περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες εταιριών με βασικότερη αυτήν των παρόχων των αντίστοιχων υπηρεσιών. Πριν την 01/01/2001,ο ΟΤΕ αποτελούσε τον μοναδικό πάροχο υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας. Μετά την απελευθέρωση της εν λόγω αγοράς, υποχρεούται να προσφέρει την πρόσβαση ή τη διασύνδεση στο δίκτυό του, έναντι συγκεκριμένου τιμήματος σε ιδιωτικές εταιρείες προκειμένου αυτές να προσφέρουν υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας στους πελάτες τους. 3

12 2.2 Περιγραφή υπηρεσιών Οι υπηρεσίες τηλεφωνίας χωρίζονται στην σταθερή και κινητή τηλεφωνία. Οι βασικές υπηρεσίες της σταθερής τηλεφωνίας είναι η μετάδοση φωνής, η μετάδοση δεδομένων π.χ. fax, internet και η δικτυακή υποδομή σε τρίτους. Η κινητή τηλεφωνία περιλαμβάνει επιπρόσθετα την μετάδοση μικρού μήκους γραπτών μηνυμάτων (sms) και πρόσθετων υπηρεσιών (value added services) με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού (π.χ. GPS, live TV, κλπ). Η διαφορά μεταξύ σταθερής και κινητής τηλεφωνίας έγκειται σε 2 βασικά και θεμελιώδη χαρακτηριστικά. Πρώτον, στην σταθερή τηλεφωνία η κλήση γίνεται προς συγκεκριμένο γεωγραφικό σημείο σε αντίθεση με το μεταβαλλόμενο γεωγραφικό σημείο της κινητής τηλεφωνίας και δεύτερον στη διαφορά ταχύτητας κατά τη μετάδοση δεδομένων. Βασικός πάροχος υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα είναι ο ΟΤΕ ενώ παράλληλα έχουν αναπτύξει δραστηριότητα και εναλλακτικοί πάροχοι όπως η Forthnet, Hellas On Line, Tellas, κλπ. Αντίστοιχα οι υπηρεσίες της κινητής τηλεφωνίας παρέχονται από τους εξής φορείς: Cosmote, Vodafone, Wind και Q Telecom. 2.3 Γενικά χαρακτηριστικά του κλάδου Οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν έναν από τους κλάδους οι οποίοι ενισχύουν σημαντικά την οικονομία και επιδρούν άμεσα στο κοινωνικοπολιτιστικό επίπεδο του πληθυσμού της χώρας. Με την ανάπτυξη της σταθερής και κινητής τηλεφωνίας υπάρχει δυνατότητα ακόμα πιο ταχείας και αποτελεσματικότερης μεταφοράς δεδομένων φωνητικών και ηλεκτρονικώντα οποία στη σημερινή εποχή αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο τόσο της εμπορικής όσο και κοινωνικής δραστηριότητας/ανάπτυξης. Τόσο στον τομέα της σταθερής όσο και της κινητής τηλεφωνίας οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες μετά την πλήρη απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών. Ο τομέας της σταθερής τηλεφωνίας χαρακτηρίστηκε από νέα προϊόντα και ανταγωνισμό τιμών. Ο έντονος ανταγωνισμός, η κινητικότητα στην λιανική αγορά (retail) και η έμφαση στις νέες προστιθέμενες υπηρεσίες χαρακτήρισαν την κινητή τηλεφωνία. Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών (σταθερή και κινητή τηλεφωνία) κατέχει τα τελευταία χρόνια μεγάλο ποσοστό στη συνολική διαφημιστική αγορά ενώ τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για τις αντίστοιχες κατηγορίες καταστημάτων λιανικής. 4

13 2.4 Σταθερή Τηλεφωνία Το 1982 αποφασίστηκε η ανάπτυξη σταθερού τηλεφωνικού δικτύου στην Ελλάδα. To 1926 υπεγράφη σύμβαση με την Εταιρεία Τηλεφωνικών και Ηλεκτρικών Έργων Αμβέρσας για την κατασκευή του τηλεφωνικού δικτύου. Το 1949 ιδρύεται ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος με την μορφή ανώνυμης εταιρείας. Το 1974 ξεκινά μια σειρά από μεγάλα έργα υποδομής για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου καθιστώντας την Ελλάδα τον βασικό τηλεπικοινωνιακό κόμβο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το 1989 ξεκινά η λειτουργία του δημοσίου Δικτύου Μετάδοσης και Μεταγωγής Δεδομένων (Data) με την επωνυμία HELLASPAC. Με την είσοδο του 21 ου αιώνα (2000) το δίκτυο του ΟΤΕ μετατρέπεται σε ψηφιακό σχεδόν στο σύνολο του. Το 2001 με τον νόμο 2867/2000(ΦΕΚ Α' 273, 19/12/2000) προσαρμόζεται η Ελλάδα στην Κοινοτική Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εφαρμογή της παροχής ανοικτού δικτύου (ΟΝΡ) στη φωνητική λειτουργία και για την καθολική υπηρεσία για τις τηλεπικοινωνίες σε περιβάλλον πλήρους ανταγωνισμού. Το ίδιο έτος εκδίδονται οι πρώτες άδειες σταθερής ασύρματης τηλεφωνίας (LMDS). Μέχρι το τέλος του 2004 είχαν ήδη δραστηριοποιηθεί 12 εναλλακτικοί πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας ενώ κατά το διάστημα αρκετές ήταν οι ανακατατάξεις άλλοτε με την μορφή συνεργασίας και άλλοτε με την μορφή απορροφήσεων, συγχωνεύσεων ή εξαγορών. Τελευταίο παράδειγμα εξαγοράς είναι η VIVODI TELECOM από την ON TELECOM. Ο βασικός πάροχος υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας μέσω σταθερού δημοσίου δικτύου είναι ο ΟΤΕ. Η κίνηση της διεθνούς τηλεφωνίας διεκπεραιώνεται μέσω τεσσάρων διεθνών ψηφιακών κέντρων-δύο στην Αθήνα και δύο στην Θεσσαλονίκη-και δρομολογείται μέσω διεθνών δικτύων, υποβρυχίων και χερσαίων καλωδίων, μικροκυματικών και δορυφορικών ζεύξεων. 2.5 Κινητή Τηλεφωνία Οι πρώτες άδειες κινητής τηλεφωνίας εκχωρήθηκαν το 1992 στις εταιρείες ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕ και Stet Ελλάς για την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση δικτύου GSM 900. Η παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ξεκίνησε τον Ιούλιο του επόμενου έτους. Το 1995 εκχωρήθηκε η τρίτη άδεια στον ΟΤΕ για την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση δικτύου GSM στην Ελλάδα. Η τέταρτη άδεια παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας δόθηκε 7 χρόνια μετά στην εταιρεία Q-Telecom. 5

14 Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, η αγορά των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας αναπτύχθηκε ραγδαία και ιδιαίτερα μετά το 1998, φτάνοντας σήμερα σε βαθμό διείσδυσης συνολικών συνδέσεων που ξεπερνάει κατά πολύ το 100% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Οι συνδέσεις διακρίνονται σε συνδρομητικές (συμβόλαιο με μηνιαίο πάγιο) και σε συνδέσεις καρτοκινητής (προπληρωμένος χρόνος ομιλίας ή διαβίβασης δεδομένων). 2.6 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Η ΕΕΤΤ είναι η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή η οποία επιβλέπει και ρυθμίζει την τηλεπικοινωνιακή αγορά και την αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης της αγοράς, την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού και τη διασφάλιση των συμφερόντων των χρηστών. 6

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΖΗΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ & ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 3.1 Διαμόρφωση Καταναλωτικών Αναγκών Σταθερής Τηλεφωνίας Οι τρόποι σύμφωνα με τους οποίους ικανοποιείται η ανάγκη της επικοινωνίας και ειδικότερα της τηλεπικοινωνίας διαμορφώνονται βάσει ενός συνόλου παραγόντων οι οποίοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: σε αυτούς που αναπτύσσονται εντός του κλάδου (ενδογενείς) και σε αυτούς που αναπτύσσονται εκτός του κλάδου (εξωγενείς) Η αλληλεπίδραση των δύο αυτών κατηγοριών παραγόντων έχει σαν αποτέλεσμα τη διαμόρφωση των τάσεων και προοπτικών του κλάδου. 3.2 Ενδογενείς Παράγοντες Διαμόρφωσης Καταναλωτικής Ανάγκης Οι ενδογενείς παράγοντες διαμόρφωσης εστιάζονται στα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που αναπτύσσονται από τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν στη δραστηριότητα τους, το επιχειρηματικό μοντέλο της διαμόρφωσης και παροχής υπηρεσιών/προϊόντων τηλεφωνίας. Εξωγενείς παράγοντες Εθνική ρυθμιστική αρχή (ΕΕΤΤ), Σύγκλιση πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών Αλληλεπίδραση Διαμόρφωση τρόπου ικανοποίησης καταναλωτικής ανάγκης (υπηρεσίες και προϊόντα) Ενδογενείς παράγοντες Ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που αναπτύσσουν οι διάφοροι τύποι επιχειρήσεων του κλάδου Το επίπεδο αποτελεσματικότητας που χαρακτηρίζει την εκάστοτε επιχείρηση, προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά (προϊόντα/υπηρεσίες) που αναπτύσσονται τόσο από τις επιχειρήσεις που εστιάζονται στην ανάπτυξη δικτύων και 7

16 συσκευών (μέσο) όσο και από αυτές που εστιάζονται στην ανάπτυξη τηλεπικοινωνιών τεχνολογιών (τρόπος). Την ίδια στιγμή όμως τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά (υπηρεσίες) που αναπτύσσονται από τις επιχειρήσεις (μέσο και τρόπος) προσδιορίζονται από την αποτελεσματικότητα του τρόπου ικανοποίησης των καταναλωτικών αναγκών σταθερήςκινητής τηλεφωνίας. Τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που αναπτύσσονται σε επίπεδο επιχειρήσεων διαμόρφωσης και παροχής υπηρεσιών/προϊόντων σταθερής-κινητής τηλεφωνίας απορρέουν από τους παράγοντες ζήτησης που αναπτύσσονται σε επίπεδο συνδρομητών. Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι η καινοτομία μιας νέας υπηρεσίας ή προϊόντος δεν παίζει ρόλο στην αποδοχή και επιτυχία της εάν αυτή δεν διαμορφώνεται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να ικανοποιεί αποτελεσματικά τις καταναλωτικές ανάγκες σταθερήςκινητής τηλεφωνίας του εκάστοτε συνδρομητή/target group στο οποίο απευθύνεται. 3.3 Εξωγενείς Παράγοντες Διαμόρφωσης Καταναλωτικής Ανάγκης Οι εξωγενείς παράγοντες διαμόρφωσης άλλοτε επιδρούν έμμεσα και άλλοτε άμεσα στη διαμόρφωση της καταναλωτικής ανάγκης και κατά συνέπεια των προκυπτουσών υπηρεσιών και προϊόντων. Η έμμεση επιρροή παίρνει την μορφή της διαμόρφωσης του επιπέδου ανταγωνισμού μέσω της παροχής νέων αδειών (ΕΕΤΤ) και τη δημιουργία νέων υπηρεσιών (σύγκληση κλάδου πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών). Η άμεση επιρροή παίρνει την μορφή εφαρμογής κυβερνητικών ή ευρωπαϊκών διατάξεων ως μέρος διάφορων προγραμμάτων (π.χ. Europe). Η απελευθέρωση της αγοράς της σταθερής τηλεφωνίας, την 1 η Ιανουαρίου 2001, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών που προέκυψαν από την σύγκλιση του κλάδου της πληροφορικής με αυτόν των τηλεπικοινωνιών, είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών που ξεκίνησαν να δραστηριοποιούνται στον εξεταζόμενο κλάδο. 8

17 3.4 Χαρακτηριστικά της ζήτησης Η κινητή τηλεφωνία όταν πρωτοεμφανίστηκε χαρακτηριζόταν ως αγαθό πολυτελείας του οποίου η χρήση ήταν αρχικά περιορισμένη σε άτομα που τους χρησίμευε σαν επαγγελματικό εργαλείο. Σύντομα όμως οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας κατάφεραν να μετατρέψουν αυτήν την υπηρεσία σε αγαθό πρώτης ανάγκης και το κινητό τηλέφωνο εξελίχθηκε από ένα επαγγελματικό εργαλείο σε ένα αντικείμενο καθημερινής χρήσης για όλους. Το target group των εταιρειών δεν περιορίζεται ούτε ηλικιακά, ούτε επαγγελματικά ούτε οικονομικά αφού το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού αποτελεί το αγοραστικό κοινό στο οποίο απευθύνονται. Κάθε εταιρεία προκειμένου να εδραιώσει τη θέση της στην αγορά και στη συνέχεια να την βελτιώσει, αυξάνοντας τα μερίδια της, δημιουργεί διάφορα πακέτα προσφερόμενων υπηρεσιών με σκοπό να προσελκύσει νέους πελάτες και να διατηρήσει τους υπάρχοντες. Οι εταιρείες προσπαθούν είτε να προσαρμόσουν τα πακέτα αυτά στις ανάγκες του καταναλωτή είτε να δημιουργήσουν νέες. 3.5 Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση Η ζήτηση των υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας επηρεάζεται από μία ομάδα παραγόντων οι οποίοι είναι οι εξής: Νέες υπηρεσίες Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και η συνεχής προσθήκη καινούριων δυνατοτήτων στην κινητή αλλά και στη σταθερή τηλεφωνία θεωρούνται ως βασικοί παράγοντες που καθορίζουν τη ζήτηση αυτών των υπηρεσιών. Οι προστιθέμενες υπηρεσίες (φαξ, internet, videophone, GPS, live TV, κλπ) είναι αυτές που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη των εταιρειών Κόστος υπηρεσιών Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι σημαντικός παράγοντας διότι άμεσα συνδεδεμένο με αυτό το κόστος είναι το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών καθώς και η προσωπική αντίληψη των τελευταίων σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 9

18 3.5.3 Ποιότητα των υφιστάμενων υπηρεσιών Ένας από τους βασικότερους στόχους των εταιρειών είναι η βελτίωση και η διατήρηση υψηλής ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες και η μεγαλύτερη κάλυψη του ελλαδικού χώρου. Οι μικρές διαφορές στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι συχνά υπεύθυνες για την μετακίνηση συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας από το ένα δίκτυο στο άλλο Ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων αποτελεί τη βασική αιτία που τα προγράμματα χρήσης, οι προσφορές σε συσκευές καθώς και οι τιμές χρήσης των υπηρεσιών των εταιρειών τηλεφωνίας αλλάζουν με σχετικά γρήγορους ρυθμούς. Στην περίπτωση της σταθερής τηλεφωνίας ο ανταγωνισμός δεν είναι ακόμα στο επίπεδο της κινητής τηλεφωνίας λόγω του μεγέθους του ΟΤΕ και της εδραιωμένης θέσης του στην εγχώρια αγορά. Συγκεκριμένα λίγοι πάροχοι έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταγωνιστούν τον ΟΤΕ σε θέματα διαφήμισης και προώθησης νέων προϊόντων και υπηρεσιών Διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών Το διαθέσιμο εισόδημα επηρεάζει τη ζήτηση των υπηρεσιών και κυριότερα της κινητής τηλεφωνίας. Σύμφωνα με το μέγεθος του διαθέσιμου εισοδήματος, ο κάθε καταναλωτής έχει συγκεκριμένες επιλογές συσκευών και υπηρεσιών. Οι εταιρίες το έχουν προβλέψει αυτό και έχουν διαμορφώσει διαφορετικά προγράμματα ώστε να ανταποκρίνονται στη ζήτηση όλων των καταναλωτών Απελευθέρωση της αγοράς Η απελευθέρωση της αγοράς σταθερής τηλεφωνίας και ο αναβαθμισμένος ρόλος της ΕΕΤΤ, επήλθε βάσει της πολιτικής της Ε.Ε. για την κατάργηση κρατικών μονοπωλίων και τη δημιουργία ανταγωνιστικών αγορών με τον καταναλωτή να είναι ο κύριος ευεργετούμενος μέσω της παροχής ανταγωνιστικών και διαφοροποιημένων υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας. 10

19 3.5.7 Διαφήμιση Οι διαφημιστικές καμπάνιες των εταιρειών διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των εξεταζόμενων υπηρεσιών αλλά και στη διαμόρφωση των προτιμήσεων των καταναλωτών. Η διαφήμιση δεν κατευθύνει απλώς τη ζήτηση μεταξύ διάφορων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και προϊόντων τηλεπικοινωνιών αλλά και δημιουργεί ζήτηση ενημερώνοντας το καταναλωτικό κοινό για νέες υπηρεσίες και προϊόντα. 11

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ & ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 4.1 Κανάλια διάθεσης Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας έχουν αναπτύξει πανελλαδικά δίκτυα πωλήσεων με εμπορικούς αντιπροσώπους, οι οποίοι με τη σειρά τους ενδέχεται να συνεργάζονται με άλλες επιχειρήσεις διάθεσης. Παράλληλα ορισμένοι πάροχοι (κυρίως στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας) έχουν ιδρύσει και καταστήματα με το εμπορικό σήμα τους, τα οποία διαθέτουν αποκλειστικά τα δικά τους προϊόντα και υπηρεσίες. Τα καταστήματα αυτά λειτουργούν σαν εταιρικά ή/και με τη μορφή συνεργασίας με τρίτους μέσω του θεσμού της δικαιόχρησης (franchise) προσφέροντας τις υπηρεσίες του συγκεκριμένου πάροχου παράλληλα με την πώληση τηλεφωνικών συσκευών και αξεσουάρ, καθώς και την παροχή πελατειακής υποστήριξης. Όσον αφορά τους εμπορικούς αντιπροσώπους, αυτοί μπορούν να αποτελούν αλυσίδες καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, καταστήματα προϊόντων τεχνολογίας (gadgets) και πολυμέσων, καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά και εμπορικές επιχειρήσεις που προμηθεύουν τρίτους και δεν ασχολούνται άμεσα με τη λιανική διάθεση. Οι στρατηγικές των εμπορικών αντιπροσώπων όσον αφορά τη διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών ποικίλουν. Κάποιοι στηρίζονται σε δικές τους αλυσίδες λιανικής οι οποίοι λειτουργούν είτε με εταιρικά καταστήματα είτε μέσω θυγατρικών επιχειρήσεων. Άλλοι συνεργάζονται με ανεξάρτητες αλυσίδες με μεμονωμένα σημεία πωλήσεων ή με εταιρείες τηλεπωλήσεων. Οι συμφωνίες με ανεξάρτητες αλυσίδες καταστημάτων γίνονται συνήθως μέσω συμβάσεων εμπορικής συνεργασίας. Τα μεμονωμένα σημεία πωλήσεων μπορεί να είναι επιχειρήσεις που εξειδικεύονται σε κάποιο τομέα (π.χ. προϊόντα και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας) ή ενδέχεται να έχουν μια ευρύτερη εμπορική δραστηριότητα. Τα κίνητρα που παρέχονται προς τους εμπορικούς συνεργάτες περιλαμβάνουν συνήθως εφάπαξ ποσό για κάθε νέα συνδρομή, εφάπαξ ποσό για την πραγματοποίηση ενός ελαχίστου αριθμού νέων συνδέσεων και προμήθεια σαν ποσοστό επί του μηνιαίου 12

21 λογαριασμού των συνδρομητών. Για τα προπληρωμένα πακέτα κινητής τηλεφωνίας, οι εμπορικοί συνεργάτες απολαμβάνουν ειδική έκπτωση επί της υποχρεωτικής τιμής λιανικής πώλησης. Τα τηλεπικοινωνιακά προϊόντα και αξεσουάρ διατίθενται βάσει τιμοκαταλόγου από τους συνεργάτες και η πιστωτική τους πολιτική ποικίλει. Ειδικότερα στον τομέα των υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, η προώθηση των υπηρεσιών γίνεται και μέσω τηλεπωλήσεων. 4.2 Διαφημιστική δαπάνη των εταιρειών του κλάδου Η διαχρονική εξέλιξη των συγκεντρωτικών διαφημιστικών δαπανών για υπηρεσίες σταθερής-κινητής τηλεφωνίας ( ) καθώς και η ποσοστιαία κατανομή τους μεταξύ των διαφόρων μέσων (τηλεόραση, περιοδικά, εφημερίδες, ραδιόφωνο) παρουσιάζονται στα ακόλουθα διαγράμματα. Τα απόλυτα ονομαστικά μεγέθη παρατίθενται στους πίνακες , σύμφωνα με τα στοιχεία της Media Services. Διάγραμμα 4.1 Πηγή:Media Services A.E. 13

22 Διάγραμμα 4.2 Κατανομή διαφημιστικής δαπάνης ανά ΜΜΕ Πηγή:Media Services A.E. Η συνολική διαφημιστική δαπάνη των εξεταζόμενων υπηρεσιών παρουσίασε αύξηση κατά την πενταετία με εξαίρεση την περίοδο 2005/04, όπως προκύπτει από τον πίνακα 4.1. ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1: Συγκεντρωτική διαφημιστική δαπάνη για υπηρεσίες σταθερής-κινητής τηλεφωνίας ανά διαφημιστικό μέσο ( ) Διαφημιστικό Μέσο Αξία Ποσοστό Αξία Ποσοστό Αξία Ποσοστό Αξία Ποσοστό Αξία Ποσοστό Τηλεόραση ,51% ,80% ,85% ,38% ,85% Περιοδικά ,12% ,87% ,43% ,78% ,71% Εφημερίδες ,44% ,55% ,34% ,80% ,04% Ραδιόφωνο ,92% ,78% ,37% ,04% ,40% ΣΥΝΟΛΟ % % % % % Αξία σε Πηγή: Media Services Α.Ε. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Media Services Α.Ε., το συγκεκριμένο μέγεθος ανήλθε σε 158,3 εκατ. το 2006 σημειώνοντας αύξηση 26,6% σε σχέση με το 2005 ( 125 εκατ.). Η συνολική διαφημιστική δαπάνη παρουσίασε σωρευτική αύξηση της τάξης του 110% για την συγκεκριμένη πενταετία, ενώ αντίστοιχα η μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή ανέρχεται περίπου στο 20%. Η τηλεόραση απορρόφησε το μεγαλύτερο μέρος των συγκεκριμένων δαπανών σε όλη τη διάρκεια της περιόδου Το 2006 η τηλεόραση κάλυψε το 71,9% των συνολικών δαπανών και ακολούθησαν οι εφημερίδες με 13%, τα περιοδικά με 10,7% και τέλος το ραδιόφωνο με 4,4%. 14

23 Στα ακόλουθα διαγράμματα απεικονίζεται η διαχρονική εξέλιξη της διαφημιστικής δαπάνης για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και σταθερής τηλεφωνίας ( ). ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ( ) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦ. Διάγραμμα 4.3 Πηγή:Media Services A.E. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΕΦΩΝΙΑΣ ( ) Διάγραμμα 4.4 ΕΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΑΘ.ΤΗΛΕΦ. ΕΤΗ Πηγή:Media Services A.E 15

24 Παρατηρώντας το διάγραμμα (4.4) διαπιστώνεται μια έντονη μείωση της διαφημιστικής δαπάνης σταθερής τηλεφωνίας το 2005, σε σύγκριση με την προηγούμενη διετία. Αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι το 2005 οι διαφημιστικές δαπάνες του ΟΤΕ, όπως αυτές παρουσιάζονται από τη Media Services Α.Ε, δεν περιλαμβάνονταν στην κατηγορία «Σταθερή Τηλεφωνία». Μεγάλο μέρος των διαφημιστικών δαπανών του ΟΤΕ για το συγκεκριμένο έτος συμπεριλήφθηκαν στην κατηγορία «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί». Σε απόλυτα νούμερα η διαφημιστική δαπάνη για υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας διαμορφώθηκε σε το 2006, παρουσιάζοντας σωρευτική αύξηση της τάξης του 600% για την περίοδο ενώ αντίστοιχα η μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή για τη συγκεκριμένη τριετία ανέρχεται σε 62%. Η διαφημιστική δαπάνη για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (διάγραμμα 4.3), διαμορφώθηκε σε το 2006, παρουσιάζοντας σωρευτική αύξηση της τάξης του 61% για την περίοδο ενώ αντίστοιχα η μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή ανέρχεται σε 12,6%. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας αν και μόνο 4, το 2006 είχαν υπερδιπλάσιες, σε αξία, διαφημιστικές δαπάνες συγκριτικά με τις διαφημιζόμενες εταιρείες παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας. Παρατηρείται επίσης ότι η διαφημιστική δαπάνη της σταθερής τηλεφωνίας διατηρεί σταθερό το μερίδιό της για το 2006 στα επίπεδα του 2004 (30,7%) στη συνολική διαφημιστική δαπάνη του εξεταζόμενου κλάδου. Η διαφήμιση χρησιμοποιείται συχνά για να εξηγήσει τις μεταβολές των πωλήσεων σε μία επιχείρηση, εξαιτίας της ικανότητας να ελκύει αλλά και να διατηρεί την πελατειακή της βάση. Η μελέτη των επιπτώσεων της διαφήμισης αποχτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον εάν ο υπό μελέτη κλάδος έχει ολιγοπωλιακή διάρθωση και ταυτόχρονα έχει προσεγγίσει το «σημείο κορεσμού» (saturation level), όπως είναι ο κλάδος κινητής τηλεφωνίας (Lilien 1994, Eachambadi 1994). Ο κλάδος τότε χαρακτηρίζεται ως «έντονα διεκδικήσιμος» ενώ η διαφημιστική δαπάνη στοχεύει τόσο στην αύξηση του μεριδίου αγοράς όσο και στη διατήρηση της υπάρχουσας πελατειακής βάσης (Parker & & Roller (1997), Valleti & Cave (1998)). Στα ακόλουθα διαγράμματα απεικονίζονται η διαχρονική εξέλιξη της διαφημιστικής δαπάνης για υπηρεσίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας ανά μέσο ( ). 16

25 Είναι φανερό ότι τόσο οι εταιρείες σταθερής όσο και κινητής τηλεφωνίας δαπανούν το μεγαλύτερο ποσοστό των διαφημιστικών τους κονδυλίων σε τηλεοπτικές διαφημίσεις, σε ποσοστό που κυμαίνεται ετησίως από 55% έως 80% για την περίοδο Εξαίρεση αποτελεί το 2005 για τη σταθερή τηλεφωνία καθώς και το συγκεκριμένο έτος οι διαφημιστικές δαπάνες του ΟΤΕ, όπως προαναφέρθηκε, δεν περιλαμβάνονταν στην κατηγορία «Σταθερή Τηλεφωνία». ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Διάγραμμα 4.5 Πηγή:Media Services A.E. 17

26 Διαφημιστικό Μέσο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΤΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Διάγραμμα 4.6 Πηγή: Media Services A.E. Οι πίνακες 4.2 και 4.3 παρουσιάζουν διαχρονικά και ανά μέσο τις διαφημιστικές δαπάνες των εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας αντίστοιχα. ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2: Διαφημιστική δαπάνη για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας ανά διαφημιστικό μέσο ( ) Αξία Ποσοστό Αξία Ποσοστό Αξία Ποσοστό Αξία Ποσοστό Αξία Ποσοστό Τηλεόραση ,34% ,19% ,35% ,91% ,09% Περιοδικά ,29% ,25% ,69% ,62% ,13% Εφημερίδες ,38% ,47% ,02% ,73% ,59% Ραδιόφωνο ,99% ,09% ,94% ,74% ,18% ΣΥΝΟΛΟ % % % % % Αξία σε Διαφημιστικό Μέσο Πηγή: Media Services Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3: Διαφημιστική δαπάνη για υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ανά διαφημιστικό μέσο ( ) Αξία Ποσοστό Αξία Ποσοστό Αξία Ποσοστό Αξία Ποσοστό Αξία Ποσοστό Τηλεόραση ,81% ,50% ,96% ,64% ,50% Περιοδικά ,52% ,59% ,59% ,70% ,79% Εφημερίδες ,40% ,31% ,10% ,92% ,81% Ραδιόφωνο ,27% ,60% ,35% ,74% ,90% ΣΥΝΟΛΟ % % % % % Αξία σε Πηγή: Media Services Α.Ε. 18

27 Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η συνολική διαφημιστική δαπάνη για κάθε μία από τις τέσσερις εταιρείες του κλάδου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Η Vodafone κάλυψε το μεγαλύτερο μερίδιο των συνολικών δαπανών το 2006 με 33,4%. Ακολούθησε η ΤΙΜ (τώρα WIND) με 31,6% και η Cosmote με αντίστοιχο μερίδιο 28,7% ενώ η Q-Telecom συγκέντρωσε μερίδιο 6,4%. Πίνακας 4.4 Διαχρονική εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης ανά εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ( ) Εταιρείες Vofafone Tin Cosmote Q- Telecom ΣΥΝΟΛΟ Αξία σε Πηγή: Media Services Α.Ε Διάγραμμα 4.7 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ VODAFONE ( ) ΔΑΠΑΝΕΣ VODAFONE ETH

28 Διάγραμμα Διάγραμμα 4.9ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΙΜ ( ) ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΙΜ ΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ COSMOTE ( ) ΔΑΠΑΝΕΣ COSMOTE ETH 2006 ΠΕΙΡΑΙΑ 20

29 Διάγραμμα 4.10 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Q- TELECOM ( ) ΔΑΠΑΝΕΣ Q-TELECOM ETH 2006 Η διαχρονική εξέλιξη της διαφημιστικής δαπάνης ανά εταιρεία σταθερής τηλεφωνίας για την πενταετία παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. Ο ΟΤΕ παραμένει σταθερά πρώτος και με σημαντική διαφορά από τους εναλλακτικούς παρόχους δαπανώντας το 2006, ποσό που αντιστοιχεί στο 77,4% των συνολικών διαφημιστικών δαπανών. Ακολουθούν οι εταιρείες Vivodi με 6,6%, Tellas με 5,9%, Forthnet με 2,9% και Lannet με 2,7% Πίνακας 4.5 Διαχρονική εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης ανά εταιρεία σταθερής τηλεφωνίας ( ) Εταιρείες ΟΤΕ Vivodi Tellas Forthnet Lannet Cosmoline Q-Telecom Altec Teledom Telepassport Algonet Net One Διάφορες ΣΥΝΟΛΟ Αξία σε Πηγή: Media Services Α.Ε. 21

30 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Ο.Τ.Ε. ( ) 0 Διάγραμμα Διάγραμμα ΔΑΠΑΝΕΣ Ο.Τ.Ε ETH ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ VIVODI ( ) ΔΑΠΑΝΕΣ VIVODI ETH

31 Διάγραμμα ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ TELLAS ( ) 0 Διάγραμμα ΔΑΠΑΝΕΣ TELLAS ETH ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ FORTHNET ( ) ΔΑΠΑΝΕΣ FORTHNET ETH

32 Διάγραμμα ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ LANNET ( ) 0 Διάγραμμα ΔΑΠΑΝΕΣ LANNET ETH ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ COSMOLINE ( ) ΔΑΠΑΝΕΣ COSMOLINE ETH

33 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Q- TELECOM ( ) ΔΑΠΑΝΕΣ Q-TELECOM ETH Διάγραμμα 4.17 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ALTEC ( ) Διάγραμμα ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΗ

34 Διάγραμμα Διάγραμμα 4.20 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ TELEDOME ( ) ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ TELEPASSPORT ( ) ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΗ 26

35 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ALGONET ( ) 0 Διάγραμμα ΔΑΠΑΝΕΣ ALGONET ETH ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΝΕΤ ΟΝΕ ( ) Διάγραμμα ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΤ ΟΝΕ ΕΤΗ

36 4.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι πωλήσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας για την περίοδο Οι πωλήσεις των αναφερόμενων εταιρειών καλύπτουν το σύνολο της δραστηριότητάς τους δηλαδή σε ορισμένες περιπτώσεις περιλαμβάνουν και κύκλο εργασιών που δεν αφορά την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, προέρχονται δε από τους αντίστοιχους δημοσιευμένους ισολογισμούς. Όσον αφορά την Info Quest Α.Ε.Β.Ε., οι παρουσιαζόμενες πωλήσεις προέρχονται από τον κλάδο τηλεπικοινωνιών αφορούν δε κυρίως υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Σημειώνεται ότι η Info Quest Α.Ε.Β.Ε στις 31/01/2003 εισέφερε τον κλάδο τηλεπικοινωνιών στην εταιρεία Q- Telecommunication Α.Ε. Στον πίνακα δεν περιλαμβάνεται η On Telecom καθώς η συγκεκριμένη εταιρεία ιδρύθηκε τον Μάιο του 2006 αλλά δεν ξεκίνησε τις δραστηριότητές της τον Ιανουάριο του Επίσης παρουσιάζονται και τα στοιχεία της Cosmoline Α.Ε. η οποία ασχολείτο με την συγκεκριμένη δραστηριότητα και απορροφήθηκε το 2003 από την Cosmotelco Α.Ε. (ΦΕΚ 3244/2003). Οι πωλήσεις της τελευταίας αναφέρονται μόνο για το καθώς η δραστηριοποίησή της στις εξεταζόμενες υπηρεσίες (δίκτυο Cosmoline) αρχίζει από την απορρόφηση της Cosmoline Α.Ε. Επίσης παρουσιάζονται οι πωλήσεις της Telepassport (Hellas) Α.Ε. η οποία απορροφήθηκε το 2006 από την Λαν-Νετ Επικοινωνίες Α.Ε. Η ουσιαστική απελευθέρωση του κλάδου παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας επήλθε την 1η Ιανουαρίου Πριν την συγκεκριμένη ημερομηνία, οι εταιρείες που ανέπτυσσαν δραστηριότητα στην συγκεκριμένη αγορά μπορούσαν να παρέχουν μόνο ορισμένες υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας σε εταιρικούς πελάτες. Μετά την 1η Ιανουαρίου 2001, υπάρχει η δυνατότητα παροχής του συνόλου των υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε ιδιώτες. Η εμπορική δραστηριοποίηση της νέας απελευθέρωσης αγοράς υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας έγινε με την υπογραφή και υλοποίηση των συμφωνιών διασύνδεσης μεταξύ των δικτύων των νεοεισερχόμενων εταιρειών και αυτού του ΚΦΕ-ΟΤΕ (δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο). Έτσι η ουσιαστική εμπορική δραστηριοποίηση της προκείμενης αγοράς ξεκίνησε περί τα μέσα προς τέλος του 2002, με αρκετές εταιρείες να αναπτύσσουν πλήρη εμπορική δραστηριότητα εντός του Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό από τον κύκλο εργασιών των περισσότερων εξεταζόμενων εταιρειών, όπου παρατηρείται σημαντική αύξηση μεταξύ των ετών 2002, 2003 και 2004 αύξηση η οποία συνεχίζεται και το

37 Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα, οι συνολικές πωλήσεις για το 2005 ανήλθαν σε εκ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,2% σε σχέση με το 2004 ( εκ.). Η αύξηση αυτή οφείλεται στην θετική μεταβολή των πωλήσεων σε 11 από τους 13 εναλλακτικούς παρόχους υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας παρά την αρνητική μεταβολή των πωλήσεων του ΟΤΕ για την περίοδο 2005/04. Εάν εξαιρεθεί ο συγκεκριμένος οργανισμός, οι συνολικές πωλήσεις των υπολοίπων 12 εταιρειών, παρουσιάζουν αύξηση κατά 26,9% το 2005 σε σύγκριση με το 2004 και κατά 55,7% το 2004 σε σύγκριση με το Επιπλέον αν εξαιρεθεί και η εταιρεία Info Quest Α.Ε.Β.Ε. (οι παρουσιαζόμενες πωλήσεις της οποίας περιλαμβάνουν κυρίως υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας), οι συνολικές πωλήσεις των υπολοίπων 11 εταιρειών παρουσιάζουν αύξηση κατά 12,1% το 2005 σε σύγκριση με το Την υψηλότερη απόλυτη αύξηση των πωλήσεων τους για την περίοδο 2005/04 παρουσίασαν οι εταιρείες Info Quest Α.Ε.Β.Ε. ( 92,8 εκ.), Forthnet Α.Ε. ( 11,9 εκ.) και Vivodi Τηλεπικοινωνίες A.E. ( 11.6 εκ.). Αντίστοιχα υψηλή ποσοστιαία αύξηση παρουσίασαν οι πωλήσεις των Info Quest Α.Ε.Β.Ε. (87,9%), Vivodi Τηλεπικοινωνίες A.E. (78,7%), Voicenet Α.Ε. (37,6%) και Altec Telecoms Α.Ε. (32,9%) 29

38 Πίνακας 4.6 Πωλήσεις εταιρειών παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας ( ) Επωνυμία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε Info Quest Α.Ε.Β.Ε. ¹ Τελλάς Α.Ε. Τηλεπικοινωνιών ² * Forthnet Α.Ε Λαν-Νετ Επικοινωνίες Α.Ε. ³ Telepassport (HELLAS) Α.Ε. ⁴ Teledome Α.Ε.&Β.Ε. Μ.Δ Cosmotelco Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Α.Ε ⁵ Μ.Δ Vivodi Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.⁶ * Altec Telecoms Α.Ε. Μ.Δ Voicenet Α.Ε. Μ.Δ Αλγονέτ Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Ε. Μ.Δ Net One Α.Ε. Μ.Δ Cosmoline Α.Ε. ⁷ ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας συνέχεια Αξία: * Κατά δήλωση των υπευθύνων της εταιρείας. Μ.Δ.: Μη Διαθέσιμα Στοιχεία Η μετατροπή σε ευρώ των πωλήσεων 2001, έχει γίνει βάσει της επίσημης ισοτιμίας 1=340,75 δρχ. Τυχόν αποκλίσεις σε ορισμένους λογαριασμούς οφείλονται στην προσαρμογή στο νέο νόμισμα. 1. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1985, αλλά ασχολείται με την εξεταζόμενη δραστηριότητα από το 2002, με την εμπορική ονομασία Q-Telecom. Στις άρχισε να εισέφερε τον κλάδο τηλεπικοινωνιών στην εταιρεία Q-Telecommunication Α.Ε. Οι παρουσιαζόμενες πωλήσεις της τιτλούχου αφορούν μόνο τις πωλήσεις του κλάδου τηλεπικοινωνιών. 2. Ιδρύθηκε το 2001 και δραστηριοποιήθηκε στις αρχές του Οι πωλήσεις 2001 αφορούν την προηγούμενη Λαν-Νετ Επικοινωνίες Α.Ε. η οποία απορροφήθηκε το 2002 από την Λαν-Νετ ΑΕ Βιομηχανία Εμπορίου & Τηλεπικοινωνιών. Η τελευταία άλλαξε την επωνυμία της στη σημερινή το Στις η τιτλούχος απορρόφησε την εταιρεία Telepassport (Hellas) Α.Ε. 4. Η εταιρεία απορροφήθηκε από την Λαν-Νετ Επικοινωνίες Α.Ε. στις Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1995 αλλά ασχολείται με την εξεταζόμενη δραστηριότητα από το 2003 με την απορρόφηση της θυγατρικής Cosmoline Α.Ε. 6. Ιδρύθηκε το Η χρήση του 2002 αφορά την περίοδο Η εταιρεία απορροφήθηκε από την Cosmotelco Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Α.Ε. το 2003 Πηγή: ICAP-Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί 30

39 ΠΩΛΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Ε % % Διάγραμμα % % % ΠΩΛΗΣΕΙΣ INFO QUEST A.E.B.E % % % % % Διάγραμμα

40 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΕΛΛΑΣ Α.Ε % 30% Διάγραμμα % ΠΩΛΗΣΕΙΣ FORTHNET A.E % % 8% 25% % % % Διάγραμμα

41 % % ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝ. Α.Ε % % % % % Διάγραμμα 4.27 ΠΩΛΗΣΕΙΣ TELEPASSPORT A.E % % 34% % Διάγραμμα

42 % Διάγραμμα 4.29 ΠΩΛΗΣΕΙΣ TELEDOME A.E.&B.E % % % ΠΩΛΗΣΕΙΣ COSMOTELCO % % % % Διάγραμμα

43 % Διάγραμμα 4.31 ΠΩΛΗΣΕΙΣ VIVODI A.E % % % ΠΩΛΗΣΕΙΣ ALTEC TELECOMS A.E % % % 10% 2001 Διάγραμμα % %

44 ΠΩΛΗΣΕΙΣ VOICENET A.E % Διάγραμμα % Διάγραμμα % % % % ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΛΓΟΝΕΤ Α.Ε.Ε % % % %

45 Διάγραμμα 4.35 ΝΕΤ ΟΝΕ Α.Ε % 30% % % Διάγραμμα % ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡ.ΤΗΛ. ΕΤΗ 37

46 4.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι πωλήσεις των τεσσάρων επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας για την περίοδο Διευκρινίζεται ότι οι πωλήσεις των αναφερόμενων εταιρειών καλύπτουν το σύνολο της δραστηριότητάς τους δηλαδή σε ορισμένες περιπτώσεις περιλαμβάνουν και κύκλο εργασιών που δεν αφορά την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, προέρχονται δε από τους αντίστοιχους δημοσιευμένους ισολογισμούς. Όσον αφορά την Info Quest Α.Ε.Β.Ε (provider του δικτύου "Q" από το 2002 έως και το 2005), οι παρουσιαζόμενες πωλήσεις αφορούν μόνο τον κλάδο τηλεπικοινωνιών οι οποίες περιλαμβάνουν δε κυρίως υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Πίνακας 4.7 Πωλήσεις εταιρειών παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ( ) Επωνυμία Vodafone-Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ. ¹ Μ.Δ Cosmote Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε Τim Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. ² * Info Quest Α.Ε.Β.Ε. ³ ΣΥΝΟΛΟ Αξία: *Κατά δήλωση των υπευθύνων της εταιρείας. Μ.Δ.: Μη Διαθέσιμα Στοιχεία Η μετατροπή σε ευρώ των πωλήσεων 2001, έχει γίνει βάσει της επίσημης ισοτιμίας 1=340,75 δρχ. Τυχόν αποκλίσεις σε ορισμένους λογαριασμούς οφείλονται στην προσαρμογή στο νέο νόμισμα. 1. Η περίοδος χρήσης αφορά το διάστημα 01/04-31/03 για κάθε εξεταζόμενο έτος. 2. Ιδρύθηκε το 2003 (ΑΦΜ ). Οι πωλήσεις της περιόδου αφορούν την προηγούμενη ΤΙΜ Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. (ΑΦΜ ) η οποία απορροφήθηκε από την υφιστάμενη τον Νοέμβριο του Ιδρύθηκε το 1985 αλλά ξεκίνησε να ασχολείται με τον εξεταζόμενο κλάδο από το Στις 31/01/2006 η τιτλούχος παραχώρησε τον κλάδο τηλεπικοινωνιών στην εταιρεία Q Telecommunications Α.Ε. Οι παρουσιαζόμενες πωλήσεις αφορούν μόνο τον κλάδο τηλεπικοινωνιών. Πηγή: ICAP-Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα οι πωλήσεις για το 2005 ανήλθαν σε 4,019 δις. παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,9% σε σχέση με το Την υψηλότερη απόλυτη αύξηση πωλήσεων της περιόδου 2004/03 παρουσίασε η Vodafone- Πάναφον ΑΕΕΤ ( 126,4 εκ.) ακολουθούμενη από την Info Quest ΑΕΒΕ ( 92,8 εκ.). 38

ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α του ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή και λειτουργία της υπηρεσίας Προεπιλογής Φορέα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή και λειτουργία της υπηρεσίας Προεπιλογής Φορέα Μαρούσι, 26-4-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 432/146 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή και λειτουργία της υπηρεσίας Προεπιλογής Φορέα Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 10: Δαρατζίκης Ιωάννης 47/11 Μπάκας Βασίλειος 48/11

Ομάδα 10: Δαρατζίκης Ιωάννης 47/11 Μπάκας Βασίλειος 48/11 1 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφ.Πληροφορικής E εξάµηνο Πληροφοριακά Συστήµατα Marketing(Case Study) Ομάδα 10: Δαρατζίκης Ιωάννης 47/11 Μπάκας Βασίλειος 48/11 2 Internet Marketing: Ορισµός Το Internet

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Mobility Everywhere: The Touch n Go era! 26 Φεβρουαρίου 2015 Agenda Σύντομο προφίλ Η αγορά κινητής ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δωδεκάμηνου 2012

Αποτελέσματα Δωδεκάμηνου 2012 Αποτελέσματα Δωδεκάμηνου 2012 29 Μαρτίου 2013 Σηµαντικά Σηµεία Αύξηση πελατειακής βάσης κατά 21% στις συνδυαστικές υπηρεσίες έναντι του 2011 Μερίδιο 42% στους νέους συνδροµητές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Αποτελέσματα Ποσοτικής Έρευνας ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Ετοιμάστηκε για το ΓΕΡΗΕΤ από την CYMAR Market Research Ltd. Περιεχόμενα Σελ. Μεθοδολογία 3 Συνοπτικά αποτελέσματα 5 Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ GSM- Gateways ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 16 Οκτωβρίου 2003 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών TIM BBest

Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών TIM BBest Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών TIM BBest Τα Εταιρικά Οικονοµικά Προγράµµατα TIM BBest Benefit απευθύνονται σε επαγγελµατίες, ατοµικές επιχειρήσεις και εταιρείες, µε ελάχιστο αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον «20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον 1 H εξέλιξη των Κινητών Επικοινωνιών 1993-2013 2 Κινητή Τηλεφωνία: 20 χρόνια κοντά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013

Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013 Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 31 Μαρτίου 2014 Η αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών Nova 3Play συνεχίστηκε και στο 4 ο τρίμηνο του 2013 με αποτέλεσμα στο τέλος Δεκεμβρίου οι συνολικές συνδρομές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων 1

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων 1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων 1 Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) O Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3,4-3,8 GHz

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3,4-3,8 GHz AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3,4-3,8 GHz Μαρούσι, Απρίλιος 2013 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικο-Oικονοµική Συνεισφορά της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα

Κοινωνικο-Oικονοµική Συνεισφορά της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα ήµερα, ο κλάδος των Τηλεπικοινωνιών αποτελεί έναν από τους τεχνολο- Σ γικά σπουδαιότερους και ταχύτερα αναπτυσσόµενους κλάδους της οικονοµίας. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η κινητή τηλεφωνία είναι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ Γενικά Σύμφωνα με την απόφαση 353 (πρακτικό 32/2012) του Συμβουλίου του ΤΕΙ Σερρών, το Τ.Ε.Ι. Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων 1

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων 1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων 1 Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Αλυσίδων S/M

Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Αλυσίδων S/M Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Αλυσίδων S/M Η νέα τάξη πραγμάτων στο ελληνικό λιανεμπόριο Μάιος 2015 Δρ Πέτρος Δασόπουλος, Ph.D.,MRSC, MBAM DASO BUSINESS PERFORMANCE CEO/Business Strategist Αλλάζει ο χάρτης των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012

Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012 Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012 Αύγουστος 2012 Σηµαντικά Σηµεία Αύξηση ταµειακών διαθεσίµων: οι λειτουργικές ταµειακές ροές του Οµίλου κατά το πρώτο εξάµηνο του 2012 ανήλθαν σε 37,9 εκατ. (+43,2% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοί έκτακτης ανάγκης 100, 108, 112, 166, 199, 197 Χωρίς Χρέωση

Αριθμοί έκτακτης ανάγκης 100, 108, 112, 166, 199, 197 Χωρίς Χρέωση ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων 1 Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΒΗΜΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι που επιφέρουν την αλλαγή του παραδοσιακού µοντέλου αγοράς των (ISPs) στην Ευρώπη

Λόγοι που επιφέρουν την αλλαγή του παραδοσιακού µοντέλου αγοράς των (ISPs) στην Ευρώπη Λόγοι που επιφέρουν την αλλαγή του παραδοσιακού µοντέλου αγοράς των (ISPs) στην Ευρώπη Η απελευθέρωση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς µε την 90/388/EEC οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η γρήγορη ανάπτυξη των

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας

Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας Γιώργος Μουζακίτης Strategic Marketing Manager Forthnet A.E. Η Ευρυζωνικότητα στη περιφέρεια σήμερα Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews

Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews 1) Έχετε ανακοινώσει τα αποτελέσματα της μελέτης για τη δημιουργία δικτύου NGA γεγονός το οποίο πιθανόν να προσελκύσει τεράστιες επενδύσεις και να αναπτύξει έναν ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης ανάγκης 100, 108, 112, 166, 199, 197 Χωρίς Χρέωση Οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007 Όµιλος Εταιριών Ένωση Θεσµικών Επενδυτών Μάιος 2007 Εταιρικό Προφίλ Η µεγαλύτερος Όµιλος εταιριών πληροφορικής στην Ελλάδα* 26 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης Εισαγωγή στο Χ.Α. το 1998 (Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης)

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της.

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο Όμιλος ΟΤΕ, αποτελεί τον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην και έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.4. Μελέτη για το ηλεκτρονικό εμπόριο 97 2.4.1. Τάσεις στη ευρωπαϊκή αγορά 97 2.4.2. Τάσεις στην Ελλάδα 99

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.4. Μελέτη για το ηλεκτρονικό εμπόριο 97 2.4.1. Τάσεις στη ευρωπαϊκή αγορά 97 2.4.2. Τάσεις στην Ελλάδα 99 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 2 1. Ηλεκτρονικές επικοινωνίες 8 1.1. Πορεία της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών 8 1.1.1. Στον κόσμο 8 1.1.2. Στην Ευρώπη 8 1.1.3. Στην Ελλάδα 12 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Η Εξέλιξη του Σταθερού Τηλεφώνου

Η Εξέλιξη του Σταθερού Τηλεφώνου Σχ. Έτος 2011-2012 1o ΓΕ.Λ. Ελευθερίου Κορδελιού Ερευνητική Εργασία Α Λυκείου Τμήμα Α5 Η τεχνολογική εξέλιξη του τηλεφώνου Πώς επηρέασε την κοινωνικότητα του ατόμου και τις διαπροσωπικές σχέσεις Η Εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την πολιτική ανανέωσης των συνδέσεων προσωπικού της εταιρίας S&B.

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την πολιτική ανανέωσης των συνδέσεων προσωπικού της εταιρίας S&B. 15 Ιανουαρίου 2013 Υπόψη: Κυρίου Νικολόπουλου Κοιν: Κυρίας Γαβριήλ Προς: S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ Αγαπητοί Συνεργάτες, Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την πολιτική ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μανιαδάκης Δημήτριος Κούντριας Θωμάς Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

Χρέωση ανά δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο

Χρέωση ανά δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες µέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθµοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Telecoms. Retail. Τοµείς δραστηριοποίησης: Wholesale. στο χώρο της διανοµής προϊόντων τεχνολογίας µέσω της εταιρείας WestNet Distribution

Telecoms. Retail. Τοµείς δραστηριοποίησης: Wholesale. στο χώρο της διανοµής προϊόντων τεχνολογίας µέσω της εταιρείας WestNet Distribution Ο Όµιλος Εταιριών Olympia, του επιχειρηµατία Πάνου Γερµανού, αποτελεί σηµείο αναφοράς για την ελληνική επιχειρηµατική σκηνή ήδη από τη δεκαετία του 1980 και συνεχίζει αδιάλειπτα να στηρίζει την εθνική

Διαβάστε περισσότερα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Αύγουστος 2009 Περιεχόμενα Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 3 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων 5 Εξέλιξη Συνδέσεων ΑΠΤΒ (LLU) και ΑΡΥΣ 7 Εκτίμηση Βραχυχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Σαγρή Μαρία Α.Μ. : 53114 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 02 Δομή παρουσίασης Ιστορική αναδρομή Ευρυζωνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29-01-14. Αναλυτικά, τα χαρακτηριστικά των νέων προγραμμάτων COSMOTE BUSINESS COST CONTROL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ είναι: COSMOTE BUSINESS COST

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29-01-14. Αναλυτικά, τα χαρακτηριστικά των νέων προγραμμάτων COSMOTE BUSINESS COST CONTROL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ είναι: COSMOTE BUSINESS COST ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29-01-14 Ανακοινώνεται από 29 Ιανουαρίου 2014, η εμπορική διάθεση των νέων Οικονομικών Επαγγελματικών Προγραμμάτων BUSINESS COST CONTROL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 20, 25, 30 και BUSINESS COST CONTROL ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έρευνας Καταναλωτών αναφορικά µε την παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ελληνική Επικράτεια

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έρευνας Καταναλωτών αναφορικά µε την παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ελληνική Επικράτεια Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έρευνας Καταναλωτών αναφορικά µε την παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ελληνική Επικράτεια 1 Άξονες Παρουσίασης Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Φεβρουάριος 2009 Περιεχόμενα Η Ευρυζωνική Ανάπτυξη στην Ελλάδα 3 Εγχώρια Ευρυζωνική Κάλυψη 4 Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 6 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ,

Διαβάστε περισσότερα

Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στο τέλος του β εξαμήνου 2008 Επιβεβαιώνεται το μέσο σενάριο εξέλιξης του Παρατηρητηρίου για

Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στο τέλος του β εξαμήνου 2008 Επιβεβαιώνεται το μέσο σενάριο εξέλιξης του Παρατηρητηρίου για Ορατή η ευρυζωνική σύγκλιση με την ΕΕ στο τέλος του 2010 Στο βασικό και μέσο πακέτο ευρυζωνικής πρόσβασης συγκεντρώνεται τουλάχιστον το 64,5% των ενεργών συνδέσεων Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ OECD Communications Outlook 2005 Summary in Greek Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Μετά τη χρηµατιστηριακή κατάρρευση (φούσκα) των εταιρειών του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταµούλας Ειδικός Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Χρέωση ανά δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο

Χρέωση ανά δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες µέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθµοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit

Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό Διαδίκτυο στην Ελλάδα: Μύθος ή Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit Ένας Πάροχος έφερε το Internet στην Ελλάδα o ΗιστορίατηςForthnet ξεκινά, το 1984, στο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνίες: προκλήσεις για ανάπτυξη και επενδύσεις

Τηλεπικοινωνίες: προκλήσεις για ανάπτυξη και επενδύσεις Τηλεπικοινωνίες: προκλήσεις για ανάπτυξη και επενδύσεις Συνάντηση Ενδιαφερόμενων Μερών και Παραγόντων στην Αγορά των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών [Stakeholder Meeting] 12 Απριλίου 2016, Hilton Park Πως φτάσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Μία ανάσα από την κορυφή

Μία ανάσα από την κορυφή ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 91 ΑΘΗΝΑ 115 28 ΤΗΛ. : 7455222 e-mail : analysis@nexusxae.gr Μία ανάσα από την κορυφή Επενδυτική Άποψη Αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη και γρηγορότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps!

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps! ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps! Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «KICK A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.», που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΙΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΙΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΙΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Ιούνιος 2015 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 4: Σχεδιασμός και έρευνα μάρκετινγκ στις τράπεζες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G)

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G) Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G) *Generation = γενιά Το πρώτο αυτοματοποιημένο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας λειτούργησε στις αρχές της δεκαετίας του '80 στη Σκανδιναβία. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '80

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στην Αθήνα σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, ήτοι:

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στην Αθήνα σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, ήτοι: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, ήτοι: α) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

O πελάτης στο επίκεντρο

O πελάτης στο επίκεντρο Ημερίδα ΕΕΤΤ Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών O πελάτης στο επίκεντρο Η εξυπηρέτηση του πελάτη κομβικό σημείο για την εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης Tom Στράτος, Διευθυντής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ PORTER ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Διεύθυνση Εμπορίας. Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη Ευάλωτοι Πελάτες - Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Γενική Διεύθυνση Εμπορίας. Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη Ευάλωτοι Πελάτες - Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Γενική Διεύθυνση Εμπορίας Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη Ευάλωτοι Πελάτες - Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΧΟΣ Να δημιουργήσουμε μία νέα σχέση «της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί έκτακτης ανάγκης 100, 108, 112, 166, 199, 197 Χωρίς Χρέωση OTE & WIND. Χρέωση ώς εθνική κλήση σύµφωνα µε το οικονοµικό πακέτο

Αριθµοί έκτακτης ανάγκης 100, 108, 112, 166, 199, 197 Χωρίς Χρέωση OTE & WIND. Χρέωση ώς εθνική κλήση σύµφωνα µε το οικονοµικό πακέτο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες µέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθµοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη 6. Παράρτημα 94 Ευρετήριο Διαγραμμάτων και Πινάκων 94

Σύνοψη 6. Παράρτημα 94 Ευρετήριο Διαγραμμάτων και Πινάκων 94 Σύνοψη 6 1. Ηλεκτρονικές επικοινωνίες 8 1.1. H πορεία της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών 8 1.1.1. Στον κόσμο 8 1.1.2. Στην Ευρώπη 8 1.1.3. Στην Ελλάδα 10 1.2. Εξέλιξη βασικών μεγεθών της αγοράς ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

«Digi-Retail : Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου»

«Digi-Retail : Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου» «Digi-Retail : Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου» Σκοπός του Προγράμματος Η δράση Digi-retail εντάσσεται σε μία ευρύτερη κατηγορία πρωτοβουλιών του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Η ΑΓΟΡΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Η ΑΓΟΡΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Εφικτότητα Τεχνική Τεχνολογική Νομοθετική Χρηματοδοτική Στελεχειακή Περιβαλλοντολογική Κοινωνική Δυνητικοί Καταναλωτές. Άμεσοι ανταγωνιστές Έμμεσοι Ανταγωνιστές

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας για την Προώθησης της Τεχνολογίας IPv6

Ομάδα Εργασίας για την Προώθησης της Τεχνολογίας IPv6 Ομάδα Εργασίας για την Προώθησης της Τεχνολογίας IPv6 Συντάκτης: Αθανάσιος Λιακόπουλος Κωδικός: Ημερομηνία: 24 Οκτωβρίου 2008 3 Αρμόδιο Τμήμα: Αριθμός Αναθεώρησης: R2 R Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 7 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)...11

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Εταιρειών INFO QUEST

Όμιλος Εταιρειών INFO QUEST Όμιλος Εταιρειών INFO QUEST Απρίλιος 2008 Εταιρικό Προφίλ Ο μεγαλύτερος Όμιλος εταιρειών πληροφορικής στην Ελλάδα* 27 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης Εισηγμένη στο Χ.Α. από το 1998 (Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών & Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για το Έτος 2010

Επισκόπηση Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών & Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για το Έτος 2010 Επισκόπηση Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών & Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για το Έτος 2010 Επισκόπηση Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών & Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για το Έτος 2010 Επισκόπηση Αγορών για το Έτος

Διαβάστε περισσότερα

1. Τέλη κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητό τηλέφωνο 2

1. Τέλη κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητό τηλέφωνο 2 Κλήσεις προς άλλα Δίκτυα Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α A. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2 1. Τέλη κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητό τηλέφωνο 2 Β. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas 1 CYTA Προσφορά πλήρους γκάμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών Έσοδα το

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση «Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων»

ΠΜΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση «Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων» ΠΜΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση «Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Στρατηγική Ανάλυση Κλάδου Τηλεπικοινωνιών Κινητών Επικοινωνιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Απρίλιος 2008 Α. Εισαγωγή Η εταιρεία µας χαιρετίζει τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ 1 Τι είναι η

Διαβάστε περισσότερα

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46809/01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι 151 23

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46809/01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι 151 23 OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ THΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπηρεσίες παρέχονται από την ΟΤΕ Α.Ε. 01/01/2017

Οι υπηρεσίες παρέχονται από την ΟΤΕ Α.Ε. 01/01/2017 1 ΠΡΟΣΒΑΣΗ XDSL - ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. I. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ADSL... 2 1. Λιανική διάθεση COSMOTE ADSL... 2 2. Λιανική διάθεση COSMOTE Home Internet... 2 3. Λιανική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Κεφάλαιο 4 ο Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Διδακτικοί στόχοι Να εξηγηθεί πώς το διαδίκτυο μετασχηματίζει τις επιχειρήσεις Να συγκριθούν οι κατηγορίες του ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών & Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 2008

Επισκόπηση Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών & Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 2008 Επισκόπηση Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών & Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 2008 Μαρούσι, 2009 Περιεχόμενα 1. Τομέας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών... 4 1.1. Δείκτες Τιμών Καταναλωτή... 6 1.2. Οικονομικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-12-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 10501/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π2021Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. ΑΠ: 82203/Β/6964/29/12/2000 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Voip Εφαρμογές και Ποιότητα Υπηρεσιών. Κεφαλέας Νικόλαος Μανικάκης Ιωάννης

Voip Εφαρμογές και Ποιότητα Υπηρεσιών. Κεφαλέας Νικόλαος Μανικάκης Ιωάννης Voip Εφαρμογές και Ποιότητα Υπηρεσιών Κεφαλέας Νικόλαος Μανικάκης Ιωάννης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Σύγκλιση δικτύων δεδομένων και φωνής Ορισμένα παραδείγματα: τηλέφωνα IP softphones ενοποιημένη επικοινωνία εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο 06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο Την ώρα που κάποιος Αμερικάνος βλέπει ένα βίντεο στο youtube,

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την παρουσία σας. Όλοι εμείς που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο βρισκόμαστε μέσα ή κοντά στην

Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την παρουσία σας. Όλοι εμείς που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο βρισκόμαστε μέσα ή κοντά στην 3 ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ για την Ευρυζωνικότητα Κυριακή, 8 Ιουνίου 2008 2 η Ενότητα: Ο ρόλος των εναλλακτικών παρόχων Ομιλία Βασίλη Βλαχογιάννη, Διευθυντή Πωλήσεων Tellas Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Έννοια του marketing Το μάρκετινγκ (marketing) αποτελεί πια ένα βασικό εργαλείο που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απρίλιος 2009 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή...3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Τάσος Τζήκας Πρόεδρος ΔΣ 23 Απριλίου 2013 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ F E D E R A T I O N O F H E L L E N I C I C T E N T E R P R I S E S D I G I T A L E U R O P E,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Διαφήμιση φύση προιόντος Προιόντα έρευνας: οι καταναλωτές ενημερώνονται για τα χαρακτηριστικά του προιόντος πριν κάνουν την αγορά. Άρα η διαφήμιση πρέπει να παρέχει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ CONSUMER BEHAVIOUR Καταναλωτική Συμπεριφορά : Διεπιστημονικό Πεδίο Βασικά περιλαμβάνεται στο επιστημονικό πεδίο του MARKETING! Βασική επιδίωξη του Marketing είναι η αύξηση της ζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα