ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Σχολές Οδηγών Τσαπας ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ «Εκπαιδευτής οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Σχολές Οδηγών Τσαπας 6972997156. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ «Εκπαιδευτής οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής»"

Transcript

1 ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σχολές Οδηγών Τσαπας ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ «Εκπαιδευτής οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ, ΙΟΒΕ, ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΕ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Formatted: Greek Formatted: Greek Formatted: Greek Formatted: Greek Formatted: Greek Formatted: Greek Formatted: Greek Formatted: Greek Formatted: Greek Formatted: Greek Formatted: Greek Formatted: Greek Formatted: Greek Formatted: Greek Formatted: Greek Formatted: Greek

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΨΗ - ABSTRACT... 4 Οι τρόποι αξιολόγησης των απαιτούμενων γνώσεων είναι Γραπτές εξετάσεις Προφορικές εξετάσεις Τεστ πολλαπλών απαντήσεων Εκπόνηση εργασιών Συνέντευξη Παρατήρηση εκτέλεσης εργασίας Αξιολόγηση τεχνικών δεξιοτήτων Εξέταση στην οδήγηση και στην ικανότητα μετάδοσης του γνωστικού αντικειμένου 32 Οι τρόποι αξιολόγησης των απαιτούμενων δεξιοτήτων είναι Γραπτές εξετάσεις Προφορικές εξετάσεις Τεστ πολλαπλών απαντήσεων Συνέντευξη Αξιολόγηση τεχνικών δεξιοτήτων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: «ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η/ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ» 36 Α.1 Προτεινόμενος Γενικός Τίτλος του Επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας/των Α.2 Ορισμός του Επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας Α.2.1. Γενική Περιγραφή του περιεχομένου και σκοπός του Επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας Α.3 Αντιστοίχιση με το ισχύον Σύστημα Ταξινόμησης Επαγγελμάτων, σε τετραψήφια ανάλυση και με το ισχύον Σύστημα Ταξινόμησης Κλάδων Οικονομίας, σε τουλάχιστον διψήφια ανάλυση Α.3.1 Αντιστοίχιση με ΣΤΕΠ Α.3.2 Αντιστοίχιση με ΣΤΑΚΟΔ Α.4 Ιστορική εξέλιξη του Επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας Α.4.1 Ιστορική αναδρομή και εξέλιξη του επαγγέλματος ή και της ειδικότητας Α.4.2 Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο Α.5 Αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας /δυναμική του επαγγέλματος ή/ και ειδικότητας Α.5.1 Γενική περιγραφή των τάσεων μεγέθυνσης που διαγράφουν στην ελληνική αγορά οι κλάδοι στους οποίους εντάσσονται οι απασχολούμενοι στο συγκεκριμένο επάγγελμα ή/ και ειδικότητα Α.5.2 Είδος επιχειρήσεων όπου εμφανίζεται κατά κύριο το επάγγελμα και αναπτυξιακή δυναμική του επαγγέλματος/ή και της ειδικότητας

3 Α.6 Απασχόληση, τάσεις-προοπτικές Α.6.1 Περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης της απασχόλησης Α.6.2 Τάσεις Α.6.3 Προοπτικές Α.7 Υφιστάμενες μορφές άσκησης του επαγγέλματος ή /και της ειδικότητας, τάσεις εξέλιξης Α.7.1 Υφιστάμενες ειδικεύσεις/κατευθύνσεις του επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας Α.7.2 Τάσεις εξέλιξης των πιο δυναμικών και πολυπληθών ειδικεύσεων Α.8 Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιείται στο επάγγελμα/ειδικότητα Α.9 Συνδικαλιστικές ή επιστημονικές οργανώσεις σχετικές με το επάγγελμα/ειδικότητα, έντυπα ή άλλα μέσα πληροφόρησης ή άλλες πηγές Α.9.1 Συνδικαλιστικές-επαγγελματικές ή επιστημονικές οργανώσεις σχετικές με το επάγγελμα/ειδικότητα Α.9.2 Έντυπα και άλλα μέσα πληροφόρησης Α.9.3 Άλλες πηγές πληροφόρησης Α.10 Τυπικές ή θεσμικές προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος/ειδικότητας Α.10.1 Άδειες λειτουργίας Α.10.2 Άδειες εργασίας Α.10.3 Άλλες προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος ή/και ειδικότητας Α.11 Τίτλοι και θέσεις-διαβαθμίσεις στην επαγγελματική ιεραρχία Α.11.1 Τίτλοι και θέσεις- διαβαθμίσεις επαγγελματικής ιεραρχίας Α.12 Συνθήκες εργασίας (συμπεριλαμβανομένων υγιεινής και ασφάλειας) Α.13 Δυνατότητες απασχόλησης για άτομα με αναπηρίες ΕΝΟΤΗΤΑ Β: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η/ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» Β.1 ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ, ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ» Γ.1 ΓΝΩΣΕΙΣ Γ.2 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: «ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ» ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»

4 Ε.1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ε.2 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΟΨΗ - ABSTRACT ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Εκπαιδευτής οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής O Εκπαιδευτής Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής είναι ο επαγγελματίας που εκπαιδεύει θεωρητικά και πρακτικά υποψήφιους οδηγούς όλων των κοινωνικών ομάδων και ΑμεΑ, σε οχήματα όλων των κατηγοριών, για την απόκτηση άδειας ικανότητας οδήγησης. Εκπαιδεύει τακτικούς οδηγούς οχημάτων όλων των κατηγοριών με σκοπό την επανακατάρτισής τους και τη βελτίωση των οδηγητικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, στις μεταφορές προσώπων και υλικών κάθε κατηγορίας. Επίσης έχει την αρμοδιότητα να μεταδώσει γνώσεις στους μαθητές των σχολείων όλων των βαθμίδων, ώστε να αποκτούν κυκλοφοριακή αγωγή και συνείδηση, ως χρήστες των οδών με βασικό στόχο την ασφάλεια στις μετακινήσεις τους. Trainer for Driving and Transportation / Commuting Education The Trainer for Driving and Transportation Education is the professional that educates theoretical and practically candidate drivers of all social teams and persons with special needs in vehicles of all licenced categories, for the acquisition of driving licence of any level. It educates regular drivers of vehicles of all categories aiming at their re-training and the improvement of driving dexterities and their faculties, in the transports of persons and materials. Also it has the competence to transmit knowledge in the students of schools of all levels, so that they acquire appropriate education and conscience, as commuters in roads with fundamental objective their commuting and transport safety.

5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Συγκεντρωτική Παρουσίαση Κύριων και Επιμέρους Επαγγελματικών Λειτουργιών και Εργασιών του Περιγράμματος ΚΕΛ 1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) ΕΕΛ 1.1: Υποδέχεται και εξυπηρετεί τους ενδιαφερόμενους που απευθύνονται στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Οργανώνει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούν οι αρμόδιοι φορείς για την εξυπηρέτηση των αναγκών κάθε ενδιαφερομένου που εμπλέκεται στις μεταφορές, τις άδειες οδήγησης και την οδική ασφάλεια. ΕΕΛ 1.2: Οργανώνει και σχεδιάζει προγράμματα θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών όλων των κατηγοριών άδειας ικανότητας οδήγησης, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. ΕΕΛ 1.3: Σχεδιάζει προγράμματα πρακτικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών όλων των κατηγοριών άδειας ικανότητας οδήγησης. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΕ) ΕΕ 1.1.1: Φροντίζει τον χώρο υποδοχής. Καταγράφει τα στοιχεία και το αίτημα του ενδιαφερόμενου. Ενημερώνει το ενδιαφερόμενο άτομο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. ΕΕ 1.1.2: Παρέχει πληροφόρηση. Βοηθά τα άτομα να συμπληρώσουν αιτήσεις. Παίρνει πάσης φύσεως δικαιολογητικά για διεκπεραίωση υπόθεσης άδειας οδήγησης. Συμπληρώνει κάθε απαιτούμενο δικαιολογητικό για τις συναλλαγές του με την αρμόδια υπηρεσία. Τηρεί νόμιμο αρχείο των ενδιαφερομένων. Ταξινομεί κάθε δικαιολογητικό απαραίτητο για την λειτουργία, νομική ή οργανωτική, του χώρου του ΕΕ 1.1.3: Εξουσιοδοτείται από τους ενδιαφερόμενους και συναλλάσσεται με κάθε αρμόδια υπηρεσία, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών, που αφορούν την περαίωση των εργασιών που του έχουν ανατεθεί από τον πελάτη. ΕΕ 1.2.1: Προγραμματίζει τις ώρες διδασκαλίας των εκπαιδευομένων ΕΕ 1.2.2: Αναζητά, συλλέγει και ταξινομεί τις πληροφορίες. Επιλέγει την κατάλληλη διδακτέα ύλη. Επιλέγει το ενδεδειγμένο εποπτικό μέσο, τις μορφές και τις μεθόδους διδασκαλίας, για την επιτυχή διεξαγωγή των μαθημάτων ΕΕ 1.2.3: Εφαρμόζει μεθόδους αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υπολογίζει το κόστος των μαθημάτων ΕΕ 1.3.1: Καταγράφει τις τεχνικές οδήγησης με βάση τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους, την επαγγελματική πρακτική και εμπειρία ΕΕ 1.3.2: Σχεδιάζει τα σενάρια, τις διαδρομές που θα ακολουθήσει για την εφαρμογή και εμπέδωση της κάθε οδηγικής τεχνικής - 5 -

6 ΕΕΛ 1.4: Σχεδιάζει προγράμματα θεωρητικής εκπαίδευσης για την αρχική χορήγηση και περιοδική κατάρτιση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας, των τακτικών οδηγών μεταφοράς προσώπων και υλικών κάθε κατηγορίας ΕΕΛ 1.5: Σχεδιάζει προγράμματα πρακτικής εκπαίδευσης για αρχική χορήγηση και περιοδική κατάρτιση (Π.Ε.Ι.), των τακτικών οδηγών μεταφοράς προσώπων και υλικών κάθε κατηγορίας. ΕΕΛ 1.6: Σχεδιάζει προγράμματα μετεκπαίδευσης και επανακατάρτισης για επαγγελματίες οδηγούς, με σκοπό τη βελτίωση και την επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, τη μετάδοση γνώσεων που αφορούν την ασφαλή, οικολογική, αμυντική και οδήγηση καθώς και την δια βίου μάθησή τους. ΕΕ 1.3.3: Αναζητά, συλλέγει και ταξινομεί επιλεγμένες πληροφορίες, για εκπαιδευτικά πρακτικά θέματα. Κατανέμει την προσχεδιασμένη ύλη ΕΕ 1.3.4: Επιλέγει και χρησιμοποιεί το ενδεδειγμένο μέσο διδασκαλίας και τις γενικές αρχές διδασκαλίας, για την επιτυχή διεξαγωγή των μαθημάτων ΕΕ 1.3.5: Υπολογίζει το κόστος του εκάστοτε προγράμματος ΕΕ 1.4.1: Μελετά τη σχετική βιβλιογραφία και νομοθεσία, για την εκπαίδευση των υποψηφίων. ΕΕ 1.4.2: Αναζητά, συλλέγει και ελέγχει επιλεγμένες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την εξειδικευμένη εκπαίδευση ΕΕ 1.4.3: Κατανέμει την ύλη ΕΕ 1.4.4: Επιλέγει και χρησιμοποιεί το ενδεδειγμένο εποπτικό μέσο, και τις γενικές αρχές διδασκαλίας για την επιτυχή διεξαγωγή των μαθημάτων ΕΕ 1.4.5: Επιλέγει το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό, για την διδασκαλία των ειδικών θεμάτων, που απαιτεί το πρόγραμμα ΕΕ 1.4.6: Υπολογίζει το κόστος του εκάστοτε προγράμματος ΕΕ 1.5.1: Καταγράφει τις τεχνικές οδήγησης, που θα χρησιμοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη του την ιδιαιτερότητα του οχήματος, που θα ασχοληθεί η ομάδα στόχου ΕΕ 1.5.2: Σχεδιάζει τα σενάρια και τις διαδρομές που θα ακολουθήσει, για την εφαρμογή κάθε τεχνικής ΕΕ 1.5.3: Επιλέγει την διδακτέα ύλη ΕΕ 1.5.4: Επιλέγει το κατάλληλο προσωπικό, που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα ΕΕ 1.5.5: Οργανώνει το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του στόχου ΕΕ 1.5.6: Υπολογίζει το κόστος του προγράμματος ΕΕ 1.6.1: Καταγράφει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των υποψήφίων για μετεκπαίδευση. Ενημερώνει τους εκπαιδευόμενους για τις νέες εξελίξεις της τεχνολογίας και της νομοθεσίας ΕΕ 1.6.2: Οργανώνει προγράμματα για την θεωρητική εφαρμογή της νέας τεχνολογίας και της νέας νομοθεσίας - 6 -

7 ΕΕΛ 1.7: Σχεδιάζει προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. ΕΕΛ 1.8: Σχεδιάζει προγράμματα εκπαίδευσης κυκλοφοριακής αγωγής για γονείς, εκπαιδευτικούς, και κάθε ενήλικα που διαχειρίζεται θέματα κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας μαθητών όλων των κατηγοριών και ευπαθών ομάδων. ΕΕΛ 1.9: Σχεδιάζει προγράμματα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, σε πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής (ΠΚΑ) ΕΕ 1.6.3: Οργανώνει προγράμματα για την θεωρητική πρακτική εφαρμογή της νέας τεχνολογίας και της νέας νομοθεσίας ΕΕ 1.7.1: Συνεργάζεται με τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς για την εφαρμογή του προγράμματος κυκλοφοριακής αγωγής ΕΕ 1.7.2: Μελετά την ιδιαιτερότητα της τάξης που θα εκπαιδεύσει ΕΕ 1.7.3: Μελετά και επιλέγει από την βιβλιογραφία σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και βιωματικές ασκήσεις, για την εμπέδωση της ύλης. Διδάσκει την απαιτούμενη ύλη κυκλοφοριακής αγωγής ΕΕ 1.7.4: Επιλέγει και χρησιμοποιεί το ενδεδειγμένο εποπτικό μέσο, και τις γενικές αρχές διδασκαλίας για την επιτυχή διεξαγωγή του μαθήματος ΕΕ 1.7.5: Οργανώνει το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του προγράμματος και κοστολογεί το πρόγραμμα ΕΕ 1.8.1: Συνεργάζεται με τους αρμόδιους συλλόγους γονέων, καθώς και φορέων που ασχολούνται με τη μεταφορά μαθητών και ευπαθών ομάδων ΕΕ 1.8.2: Μελετά τις ελλείψεις τους σε γνώσεις κυκλοφορικής παιδείας ΕΕ 1.8.3: Διδάσκει την ύλη που απαιτείται ΕΕ 1.8.4: Απαντά σε ερωτήσεις ΕΕ 1.8.5: Μεταφέρει την κατανόηση του, σε ότι αφορά τις επιπτώσεις στα παιδιά από την παραβατικότητα των ενηλίκων, στα θέματα κυκλοφορίας ΕΕ 1.8.6: Ανατροφοδοτείται με ερωτήσεις για την δημιουργία υλικού του επόμενου μαθήματος και κοστολογεί το πρόγραμμα ΕΕ 1.9.1: Συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς για την συνάντηση του με ενδιαφερόμενους σε ΠΚΑ ΕΕ 1.9.2: Μελετά τον χώρο του πάρκου και δημιουργεί το σενάριο εκπαίδευσης ΕΕ 1.9.3: Μελετά την ιδιαιτερότητα του κοινού που θα επιμορφώσει ΕΕ 1.9.4: Χρησιμοποιεί σύγχρονες παιδαγωγικές τεχνικές και βιωματικές ασκήσεις, για καλύτερη εμπέδωση του ΚΟΚ - 7 -

8 ΕΕΛ 1.10: Σχεδιάζει προγράμματα εκπαίδευσης κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας για τις Ένοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.) και τις Υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη (Αστυνομία, Λιμενικό, Πυροσβεστική) ΕΕΛ 1.11: Σχεδιάζει προγράμματα πρακτικής εκπαίδευσης για τις Ένοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.) και τις Υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη (Αστυνομία, Λιμενικό, Πυροσβεστική) ΕΕΛ 1.12: Σχεδιάζει προγράμματα θεωρητικής εκπαίδευσης για παραβάτες ανηλίκους ΕΕΛ 1.13: Σχεδιάζει προγράμματα πρακτικής εκπαίδευσης σε συνεργασία με φορείς για παραβάτες ανηλίκους ΕΕ 1.9.5: Επιλέγει τα ενδεδειγμένα εποπτικά μέσα, και γενικές αρχές διδασκαλίες, για την επιτυχή διεξαγωγή του μαθήματος και πραγματοποιεί αξιολόγηση του προγράμματος και ανατροφοδότηση ΕΕ : Συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων και Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης του πολίτη ΕΕ : Μελετά την βιβλιογραφία και τη νομοθεσία σχετικά με το θέμα της εκπαίδευσης ΕΕ : Αναζητά, συλλέγει, ελέγχει και ταξινομεί τις απαιτούμενες εκπαιδευτικές πληροφορίες. Επιλέγει και καταμερίζει την απαιτούμενη ύλη για την εκπαίδευση ΕΕ : Συνεργάζεται με ειδικούς, για την καλύτερη εμπέδωση του θέματος από τους ενδιαφερομένους ΕΕ : Συγκεντρώνει στατιστικά δεδομένα, μελετώντας έρευνες σχετικές με την οδική ασφάλεια στις Ε.Δ και Υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη ΕΕ : Μελετά τις ιδιαιτερότητες των εκπαιδευομένων ΕΕ : Επιλέγει τις κατάλληλες τεχνικές οδήγησης ΕΕ : Επιλέγει τους χώρους εφαρμογής ειδικών σεναρίων για την καλύτερη εκμάθηση ΕΕ : Υπολογίζει το κόστος του προγράμματος ΕΕ : Συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς υλοποίησης (πχ εισαγγελία, τροχαία, νομαρχία, δήμο κα) ΕΕ : Μελετά στατιστικά δεδομένα, βιβλιογραφία και νομοθεσία σχετικά με το θέμα ΕΕ : Συνεργάζεται με ειδικούς στα θέματα παραβατικότητας ΕΕ : Επιλέγει ύλη διδασκαλίας ΕΕ : Επιλέγει τεχνικές επανένταξης στην οδική κυκλοφορία ΕΕ : Συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς υλοποίησης προγράμματος, για την παραβατικότητα ανηλίκων ΕΕ : Επιλέγει τις κατάλληλες τεχνικές οδήγησης και τις συνδυάζει με τη χρήση προγραμμάτων σε προσομοιωτές και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όπου απαιτείται ΕΕ : Επιλέγει τους χώρους εφαρμογής ειδικών σεναρίων για την καλύτερη εμπέδωση - 8 -

9 ΕΕΛ 1.14: Σχεδιάζει προγράμματα επανένταξης στην κυκλοφορία για παραβάτες του ΚΟΚ από αλκοόλ, φάρμακα, εξαρτησιογόνες ουσίες ΕΕΛ 1.15: Σχεδιάζει προγράμματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης για παραβάτες του ΚΟΚ (ΣΕΣΟ) ΕΕΛ 1.16: Σχεδιάζει προγράμματα οδικής ασφάλειας για στελέχη επιχειρήσεων ΕΕ : Επιλέγει διαφορετικές εκπαιδευτικές διαδρομές για το καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα ΕΕ : Οργανώνει σύστημα αξιολόγησης του προγράμματος και επανελέγχου του παραβάτη και κοστολογεί το πρόγραμμα ΕΕ : Συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς υλοποίησης του προγράμματος ΕΕ : Μελετά στατιστικά δεδομένα, βιβλιογραφία, νομοθεσία σε τοπικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με το θέμα ΕΕ : Επιλέγει υλικό προς εκπαίδευση και τα ενδεδειγμένα εποπτικά μέσα ΕΕ : Χρησιμοποιεί εκπαιδευτικά σενάρια σε προσομοιωτές για την κατανόηση των συνεπειών της χρήσης ουσιών στην ψυχοκινητική συμπεριφορά του οδηγού ΕΕ : Επιλέγει τεχνικές επανένταξης στην κυκλοφορία ΕΕ : Οργανώνει σύστημα αξιολόγησης του προγράμματος και επανελέγχου. Συντάσσει εκθέσεις απολογισμού των πληροφοριών και κοστολογεί το πρόγραμμα ΕΕ : Αναζητά, συλλέγει και ελέγχει πληροφορίες σχετικά με τις παραβάσεις στην οδική κυκλοφορία. Κατανέμει την ύλη προς εκπαίδευση ΕΕ : Οργανώνει το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος ΕΕ : Χρησιμοποιεί εκτός της απαιτούμενης ύλης της νομοθεσίας και τη νομολογία, για καλύτερη εμπέδωση θεμάτων παραβατικότητας και εφαρμογής του νόμου ΕΕ : Επιλέγει το υλικό της εκπαίδευσης και τα ενδεδειγμένα μέσα ΕΕ : Χρησιμοποιεί ενδεδειγμένες και αποτελεσματικές μεθόδους για την αντιμετώπιση ΕΕ : Υπολογίζει το κόστος του προγράμματος ΕΕ : Συνεργάζεται με επιχειρήσεις που διαθέτουν στόλο οχημάτων ΕΕ : Μελετά τα στατιστικά δεδομένα ατυχημάτων και οδικής ασφάλειας της επιχείρησης ΕΕ : Θέτει στόχο μείωσης των ατυχημάτων στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση - 9 -

10 ΕΕΛ 1.17: Σχεδιάζει προγράμματα ασφαλούς διαχείρισης του στόλου επιχειρήσεων ΕΕΛ 1.18: Σχεδιάζει προγράμματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης για ξενόγλωσσους υποψήφιους οδηγούς ΕΕΛ 1.19: Σχεδιάζει προγράμματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης για αποτυχόντες στις εξετάσεις υποψήφιους οδηγούς ΕΕΛ 1.20: Σχεδιάζει προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής ειδικά προσαρμοσμένα στις κοινωνικές και ΕΕ : Επιλέγει εκπαιδευτικό υλικό μελετώντας βιβλιογραφία και νομοθεσία ΕΕ : Δημιουργεί σενάρια μετεκπαίδευσης χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία ΕΕ : Επιλέγει εκπαιδευτικές διαδρομές λαμβάνοντας υπόψη του το εύρος δραστηριότητας της επιχείρησης ΕΕ : Κάνει οργανόγραμμα του χρόνου και υπολογίζει το κόστος του προγράμματος ΕΕ : Δημιουργεί σύστημα αξιολόγησης του προγράμματος σε τακτά χρονικά διαστήματα ΕΕ : Συνεργάζεται με επιχειρήσεις που διαθέτουν στόλο οχημάτων ΕΕ : Συνεργάζεται με ειδικούς (μηχανικούς κα) για την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων οικονομική, οικολογική οδήγηση καθώς και την σπουδαιότητα της ορθής συντήρησης ΕΕ : Κοστολογεί το πρόγραμμα ΕΕ : Μελετά την διαπολιτισμικότητα και πως αυτή εκφράζεται στον τόπο του ΕΕ : Προμηθεύει τους εκπαιδευομένους με πληροφοριακό υλικό προς εκπαίδευση στην γλώσσα που θα το διδαχτούν ΕΕ : Καταμερίζει την ύλη και την προσαρμόζει στις ανάγκες του μαθητή ΕΕ : Υπολογίζει το χρόνο διάρκειας του προγράμματος και την κοστολόγηση του ΕΕ : Μελετά τα αίτια της μη εμπέδωσης της μαθησιακής διαδικασίας ΕΕ : Επιλέγει το υλικό προς επανάληψη ΕΕ : Επιλέγει τις απαιτούμενες παιδαγωγικές τεχνικές για την καλύτερη εμπέδωση του εκπαιδευτικού υλικού και τα ενδεδειγμένα εποπτικά μέσα διδασκαλίας ΕΕ : Δημιουργεί υλικό για την προσομοίωσης των καταστάσεων που θα αντιμετωπίσει, κατά την φάση της τελικής αξιολόγησης ΕΕ : Οργανώνει το χρόνο εκτέλεσης του προγράμματος και τον υπολογισμό του κόστους ΕΕ : Μελετά τις ειδικές χωροταξικές συνθήκες του τόπου που παρέχεται η εκπαίδευση

11 κυκλοφοριακές συνθήκες του τόπου που αναπτύσσει δραστηριότητα ΕΕΛ 1.21: Σχεδιάζει προγράμματα εκπαίδευσης σε προσομοιωτή (σενάρια οδήγησης) και διαδραστικά σενάρια σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, για κάθε κατηγορία οδηγού, από υποψήφιούς μέχρι επαγγελματίες βαρέων οχημάτων. -οργανώνει την δυνατότητα μεταγνώσης των μαθητών ΕΕΛ 1.22: Οργανώνει και ασκεί την διοίκηση και την λειτουργία της σχολής οδηγών, ΚΕΘΕΥΟ, ΠΕΙ ΕΕ : Αναζητά, συλλέγει και ταξινομεί τις επιλεγμένες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό θέμα που ετοιμάζει. Μελετά τα στατιστικά δεδομένα ατυχημάτων της περιοχής ΕΕ : Συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς του τόπου του για δημιουργία σχεδίου ασφαλούς συμπεριφοράς των πολιτών (γειτονιά, χωριό, δήμος κλπ) ΕΕ : Επιλέγει το εκπαιδευτικό υλικό και το συσχετίζει με τις ανάγκες της επιλεγμένης περιοχής ΕΕ : Επιλέγει τους ειδικούς συνεργάτες για την καλύτερη παρουσίαση του προγράμματος ΕΕ : Καταμερίζει το χρόνο και υπολογίζει το κόστος του προγράμματος ΕΕ : Συγκεντρώνει διάφορα σενάρια σε προσομοιωτή ΕΕ : Συσχετίζει τα σενάρια με την ομάδα στόχου ΕΕ : Υπολογίζει το κόστος του προγράμματος ΕΕ : Οργανώνει τη λειτουργία της σχολής οδηγών, ΚΕΘΕΥΟ, ΠΕΙ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ΕΕ : Επιλέγει τα οχήματα και τον απαραίτητο εξοπλισμό για τις κατηγορίες και τον τύπο (ΚΕΘΕΥΟ, ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ, ΠΕΙ) της εκπαίδευσης που θα ασκήσει ΕΕ : Επιλέγει κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης σύμφωνα με την νομοθεσία και τις κατάλληλες επιστημονικές μεθόδους. Υποστηρίζει τις ενέργειες παρακολούθησης της πορείας των εκπαιδευομένων

12 ΚΕΛ 2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) ΕΕΛ 2.1: Αναπτύσσει και υλοποιεί μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών όλων των κατηγοριών άδειας ικανότητας οδήγησης ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΕ) ΕΕ 2.1.1: Διδάσκει την ισχύουσα νομοθεσία της Οδικής Κυκλοφορίας συστηματικά στους υποψήφιους οδηγούς ΕΕ 2.1.2: Διδάσκει τις βασικές αρχές λειτουργίας όλων των συστημάτων και υποσυστημάτων του αυτοκινήτου ΕΕ 2.1.3: Διδάσκει τυπικές εργασίες συντήρησης ή επισκευής αυτοκινήτου ή επιλεγμένου οχήματος του ενδιαφέροντος του ΕΕ 2.1.4: Επισημαίνει τους κινδύνους και τις συνέπειες από αντικανονική κοινωνική συμπεριφορά ΕΕ 2.1.5: Διδάσκει τα μέσα και τα μέτρα ατομικής και συλλογικής προστασίας του περιβάλλοντος και των απαραίτητων ενεργειών για τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας κατά την χρησιμοποίηση του αυτοκινήτου ΕΕ 2.1.6: Περιγράφει επιδεικνύει τον τρόπο επέμβασης για τη χορήγηση πρώτων βοηθειών σε οδικά ατυχήματα κατά περίπτωση ΕΕ 2.1.7: Διδάσκει τα συστήματα και τις μεθόδους ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας κατά τη χρησιμοποίηση των οχημάτων ΕΕ 2.1.8: Διδάσκει τα μέτρα προστασίας του οδηγού και γενικότερα την ασφάλεια του που εξαρτάται από παθήσεις και χρήση ουσιών και φαρμάκων ΕΕ 2.1.9: Διδάσκει αρχές οικολογικής και οικονομικής οδήγησης ΕΕ : Διδάσκει την έννοια της αμυντικής οδήγησης ΕΕ : Διδάσκει τις σύγχρονες τεχνολογίες ΕΕ : Διδάσκει σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ΣΣΥΟ) ΕΕ : Διδάσκει θέματα που αναφέρονται στην ιεράρχηση των αναγκών για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την διαφύλαξη της υγείας ΕΕ : Διδάσκει την προετοιμασία του ταξιδιού (έλεγχος οχήματος, μελέτη χάρτη, κλιματολογικές συνθήκες, φυσική κατάσταση οδηγού, στάσεις ξεκούρασης κα)

13 ΕΕΛ 2.2: Αναπτύσσει και υλοποιεί τα μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών όλων των κατηγοριών άδειας ικανότητας οδήγησης ΕΕ : Εκπαιδεύει και αναπτύσσει την ικανότητα χρήσης σύγχρονων συστημάτων τεχνολογίας (ABS, ESP, τηλεματικές τεχνολογίες όπως ρυθμιστής ταχύτητας, συστήματα πλοήγησης κα) ΕΕ : Διδάσκει επείγουσες καταστάσεις (μηχανικές βλάβες, εμπόδια στο δρόμο και τρόποι αποφυγής, ρυμούλκηση, πυρκαγιά κα) ΕΕ : Διδάσκει ποια τα απαιτούμενα έγγραφα του οχήματος οδηγού ( άδεια κυκλοφορίας, άδεια οδήγησης, ασφαλιστικό συμβόλαιο, κάρτα ελέγχου καυσαερίων, δελτίο τεχνικού ελέγχου κλπ) ΕΕ : Πληροφορεί ποιος είναι ο απαιτούμενος εξοπλισμός του οχήματος (φαρμακείο, τρίγωνο, πυροσβεστήρας, ρεζέρβα, εργαλεία, φωσφορούχο τζάκετ κλπ) ΕΕ : Διδάσκει ειδικά θέματα όπως, αίσθηση αναζήτησης και απόλαυσης κινδύνου ή ρίσκου, πίεση από το περιβάλλον και τους συνομηλίκους επιβάτες, κατανάλωση αλκοόλ, μίμηση εσφαλμένων προτύπων και άλλα, με στόχο την συνειδητοποίηση των παραγόντων που δημιουργούν παραβατικές και επικίνδυνες συμπεριφορές ΕΕ 2.2.1: Επιθεωρεί οπτικά το όχημα για να διαπιστώσει ότι είναι κατάσταση ασφαλούς οδήγησης. Διδάσκει τους κανόνες ασφαλείας του οχήματος που θα χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση ΕΕ 2.2.2: Ελέγχει το επίπεδο των προσωπικών δεξιοτήτων του υποψήφιου οδηγού (νοητικές λειτουργίες, κατανόηση των ενεργειών, αναγνώριση σημαντικών ερεθισμάτων και προσδιορισμός των σημαντικότερων ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν), την προηγούμενη μαθησιακή εμπειρία και την συναισθηματική σταθερότητα του εκπαιδευομένου ΕΕ 2.2.3: Διδάσκει τον τρόπο που γίνονται οι ρυθμίσεις και οι έλεγχοι ασφαλείας πριν και κατά την οδήγηση (κάθισμα, καθρέπτες, ζώνες κα) ΕΕ 2.2.4: Διδάσκει τεχνικές για την ανάπτυξη της φυσικής, της πνευματικής και της κοινωνικο-ψυχολογικής ικανότητας

14 ΕΕΛ 2.3: Αναπτύσσει και υλοποιεί θεωρητικά μαθήματα για αρχική χορήγηση και περιοδική κατάρτιση (Π.Ε.Ι.), των τακτικών οδηγών μεταφοράς προσώπων και υλικών κάθε κατηγορίας ΕΕ 2.2.5: Διδάσκει την είσοδο στην κυκλοφορία (έλεγχος κυκλοφορίας, δείκτες κατεύθυνσης, φωτεινοί σηματοδότες, τροχονόμοι, σήμανση διαγραμμίσεις, διασταυρώσεις με και χωρίς σήμανση, διασταυρώσεις με φωτεινούς σηματοδότες κα) ΕΕ 2.2.6: Διδάσκει την τεχνική της τήρησης των αποστάσεων ασφαλείας (χρόνος αντίδρασης, σημασία αποστάσεων ασφαλείας, υπολογισμός αποστάσεων ασφαλείας κα) ΕΕ 2.2.7: Διδάσκει τεχνικές στροφών σε μη κατοικημένες και κατοικημένες περιοχές ΕΕ 2.2.8: Διδάσκει τεχνικές για την επίτευξη της διαδικασίας της προσπέρασης και γενικότερα των ελιγμών ΕΕ 2.2.9: Διδάσκει τεχνικές στάσης και στάθμευσης λαμβάνοντας υπόψη του την ικανότητα της αντίληψης οπτικοχωρητικότητας του εκπαιδευομένου ΕΕ : Διδάσκει οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο, ταχείας κυκλοφορίας, υπόλοιπο οδικό δίκτυο και κατοικημένη περιοχή ΕΕ : Διδάσκει τεχνικές συνύπαρξης με άλλους χρήστες και εκπαιδεύει στην ανάπτυξη στρατηγικών ΕΕ : Αλλάζει με την εκπαιδευτική του μέθοδο στερεότυπα και στάσεις και δημιουργεί νέες οδηγητικές συμπεριφορές για την καλύτερη κοινωνικοποίηση του νέου οδηγού στο κυκλοφορικό περιβάλλον ΕΕ : Διδάσκει την διαδικασία απόκτησης δεξιότητας και αυτοματισμού στον χειρισμό εξαρτημάτων, αλλά και αρκετών γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων ΕΕ : Διδάσκει ιδιαίτερες συνθήκες που καθιστούν δυσχερή την οδήγηση (νύχτα, ελλιπής φωτισμός, ομίχλη, βροχή, άνεμος, ηλιοφάνεια κα) και επισημαίνει τα όρια των οχημάτων (ταχύτητας, ύψους, βάρους κλπ) ΕΕ 2.3.1: Διδάσκει θέματα συστημάτων των οχημάτων όπως το σύστημα μετάδοσης κίνησης του οχήματος, χρήση ειδικών φρένων (retarter) κ.ά. ΕΕ 2.3.2: Διδάσκει τον ορισμό ροπής, ισχύος και ειδικής κατανάλωσης καυσίμου και στροφών σε σχέση με το φορτίο του οχήματος

15 ΕΕΛ 2.4: Διδάσκει πρακτικά μαθήματα για αρχική χορήγηση και περιοδική κατάρτιση (Π.Ε.Ι.), των τακτικών οδηγών μεταφοράς προσώπων και υλικών κάθε κατηγορίας ΕΕ 2.3.3: Διδάσκει τη σημασία της ισχύος του κινητήρα στις διάφορες συνθήκες κίνησης του οχήματος (ανηφόρα, κατηφόρα, προσπέραση κ.λπ.) ΕΕ 2.3.4: Εξηγεί τη χρήση της βέλτιστης περιοχής στροφών μέσω διαγραμμάτων καμπύλων ισχύος-ροπής ΕΕ 2.3.5: Διδάσκει οικολογική-οικονομική οδήγηση (καμπύλες ισχύος-ροπής, ειδική κατανάλωση καυσίμου) ΕΕ 2.4.1: Επιθεωρεί οπτικά το όχημα για να διαπιστώσει ότι είναι σε κατάσταση ασφαλούς οδήγησης. Διδάσκει τους κανόνες ασφαλείας του οχήματος που θα χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά ΕΕ 2.4.2: Ελέγχει το επίπεδο των προσωπικών δεξιοτήτων του υποψήφιου οδηγού (νοητικές λειτουργίες, κατανόηση των ενεργειών, αναγνώριση σημαντικών ερεθισμάτων και προσδιορισμός των σημαντικότερων ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν), την προηγούμενη μαθησιακή εμπειρία και την συναισθηματική σταθερότητα του εκπαιδευομένου ΕΕ 2.4.3: Διδάσκει και επιδεικνύει τον τρόπο που γίνονται οι ρυθμίσεις και οι έλεγχοι ασφαλείας πριν και κατά την οδήγηση (κάθισμα, καθρέπτες, ζώνες, πρόσδεση εμπορευμάτων και ασφάλεια επιβατών) ΕΕ 2.4.4: Διδάσκει τεχνικές για την ανάπτυξη της φυσικής ικανότητας, της πνευματικής ικανότητας και της κοινωνικοψυχολογικής ικανότητας που απαιτούνται για τις μεταφορές ΕΕ 2.4.5: Διδάσκει την είσοδο στην κυκλοφορία (έλεγχος κυκλοφορίας, δείκτες κατεύθυνσης, φωτεινοί σηματοδότες, τροχονόμοι, σήμανση διαγραμμίσεις, διασταυρώσεις με και χωρίς σήμανση, διασταυρώσεις με φωτεινούς σηματοδότες κα) ΕΕ 2.4.6: Διδάσκει την τεχνική της τήρησης των αποστάσεων ασφαλείας(χρόνος αντίδρασης, σημασία αποστάσεων ασφαλείας, υπολογισμός αποστάσεων ασφαλείας κα) ΕΕ 2.4.7: Διδάσκει τεχνικές στροφών σε μη κατοικημένες και κατοικημένες περιοχές ΕΕ 2.4.8: Διδάσκει τεχνικές για την επίτευξη της διαδικασίας της προσπέρασης και γενικότερα των ελιγμών υπολογίζοντας πάντα το μεταφερόμενο προσωπικό και τα εμπορεύματα

16 ΕΕΛ 2.5: Εκπαιδεύει οδηγούς με σκοπό την βελτίωση των οδηγητικών δεξιοτήτων και την απόκτηση γνώσεων που αφορούν στην ασφαλή, οικολογική, αμυντική, οικονομική οδήγηση ΕΕΛ 2.6: Αναπτύσσει και υλοποιεί προγράμματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης για ξενόγλωσσους υποψήφιους οδηγούς ΕΕ 2.4.9: Διδάσκει τεχνικές στάσης και στάθμευσης λαμβάνοντας υπόψη του την ικανότητα της αντίληψης οπτικοχωρητικότητας του εκπαιδευομένου καθώς και την ασφάλεια επιβιβαζόμενων και αποβιβαζομένων επιβατών καθώς και τους τρόπους εκφόρτωσης εμπορευμάτων ΕΕ : Διδάσκει οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο, ταχείας κυκλοφορίας, υπόλοιπο οδικό δίκτυο και κατοικημένη περιοχή ΕΕ : Διδάσκει τεχνικές συνύπαρξης με άλλους χρήστες και εκπαιδεύει στην ανάπτυξη στρατηγικών ΕΕ : Αλλάζει με την εκπαιδευτική του μέθοδο στερεότυπα και στάσεις και δημιουργεί νέες οδηγικές συμπεριφορές για την καλύτερη ΕΕ : Διδάσκει την διαδικασία απόκτησης δεξιότητας και αυτοματισμού στον χειρισμό εξαρτημάτων, αλλά και σημαντικών γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων ΕΕ : Διδάσκει και εξασκεί του εκπαιδευόμενους σε ιδιαίτερες συνθήκες που καθιστούν δυσχερή την οδήγηση (νύχτα, ελλιπής φωτισμός, ομίχλη, βροχή, άνεμος, ηλιοφάνεια κα) δύσβατες και άγνωστες περιοχές που απαιτούν οι εκδρομείς και ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι μεταφορές) ΕΕ 2.5.1: Διδάσκει σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης των δεξιοτήτων του εκπαιδευομένου σε θέματα ασφαλούς οδήγησης και χρησιμοποιεί σύγχρονα τεχνολογικά μέσα για την κατανόηση τους ΕΕ 2.5.2: Διδάσκει την μεθοδολογία εκείνη που θα αναπτύξει την οικολογική συνείδηση και την συμπεριφορά της οικονομικής οδήγησης ΕΕ 2.5.3: Διδάσκει στρατηγικές ανάπτυξης της αμυντικής και ασφαλούς οδήγησης ΕΕ 2.6.1: Διδάσκει, την ύλη σε γλώσσα κατανοητή λαμβάνοντας υπ όψη τις ιδιαίτερες κατανοήσεις και χαρακτηριστικά των μαθητών ΕΕ 2.6.2: Κατανοεί και διασαφηνίζει τις διαφορετικές αντιλήψεις λόγω κουλτούρας των μαθητών και επεμβαίνει για να βοηθήσει την προσαρμογή στο νέο κυκλοφοριακό περιβάλλον ΕΕ 2.6.3: Εφαρμόζει μεθόδους αξιολόγησης των γνώσεων που αποκτήθηκαν

17 ΕΕΛ 2.7: Αναπτύσσει και υλοποιεί προγράμματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης για αποτυχόντες στις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών ΕΕΛ 2.8: Αναπτύσσει και υλοποιεί προγράμματα μετεκπαίδευσης και επανακατάρτισης για επαγγελματίες οδηγούς, με σκοπό τη βελτίωση και την επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, τη μετάδοση γνώσεων που αφορούν την ασφαλή, οικολογική, αμυντική και οδήγηση καθώς και την δια βίου μάθησή τους ΕΕΛ 2.9: Αναπτύσσει και υλοποιεί προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ΕΕΛ 2.10: Αναπτύσσει και υλοποιεί προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής για γονείς, εκπαιδευτικούς και κάθε ενήλικα που διαχειρίζεται θέματα κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας μαθητών όλων των κατηγοριών και ευπαθών ομάδων ΕΕΛ 2.11: Αναπτύσσει και υλοποιεί προγράμματα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, σε πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής (ΠΚΑ) ΕΕ 2.7.1: Διδάσκει θέματα συναφή με τις αιτίες της αποτυχίας αποσαφηνίζοντας ύλη που δεν έχει κατανοηθεί ορθά και οδηγεί σε λάθη ΕΕ 2.7.2: Ενισχύει με ορθό τρόπο τις νέες κατανοήσεις και εφαρμόζει ορθά τις νέες πρακτικές ΕΕ 2.7.3: Αξιολογεί το αποτέλεσμα των πληροφοριών σε περιβάλλον που προσομοιώνει τις διαδικασίες της εξέτασης ΕΕ 2.8.1: Διδάσκει τις νέες καινοτομίες και την εξέλιξη της τεχνολογίας των οχημάτων. Διδάσκει τις νέες μεθόδους για την μεταφορά επιβατών και υλικών-εμπορευμάτων ΕΕ 2.8.2: Διδάσκει επαναληπτικά τον ΚΟΚ ΕΕ 2.8.3: Εφαρμόζει δημιουργικές τεχνικές και καινοτόμες λύσεις για την αλλαγή των λανθασμένων στάσεων και συμπεριφορών όπου υπάρχουν ΕΕ 2.9.1: Συνοδεύει την ομάδα των εκπαιδευομένων σε πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής και διδάσκει την σωστή συμπεριφορά κατά την μεταφορά τους ΕΕ 2.9.2: Διδάσκει συμπεριφορά πεζών, και ασφαλή κυκλοφορία μέσα στο οδικό περιβάλλον του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής καθώς και την ασφαλή χρήση οχημάτων που χρησιμοποιούν παιδιά (ποδήλατα, πατίνια, τροχοσανίδες-skateboard κ.α.) ΕΕ 2.9.3: Διδάσκει βιωματικές ασκήσεις για την καλύτερη κατανόηση των χρηστών κυκλοφορίας, ειδικά προσαρμοσμένες στις ηλικιακές ομάδες. Αναφέρει στους γονείς τα συμπεράσματα που προέκυψαν κατά την διάρκεια του μαθήματος κυκλοφοριακής αγωγής ΕΕ : Αναφέρει στους γονείς τα συμπεράσματα που προέκυψαν κατά την διάρκεια του μαθήματος κυκλοφοριακής αγωγής ΕΕ : Διδάσκει επαναληπτικά τον ΚΟΚ ΕΕ : Εφαρμόζει δημιουργικές τεχνικές και καινοτόμες λύσεις για την αλλαγή των λανθασμένων στάσεων και συμπεριφορών τους (των γονέων) που λειτουργούν ως παράδειγμα για τα παιδιά ΕΕ : Συνοδεύει την ομάδα των εκπαιδευομένων σε πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής και διδάσκει την σωστή συμπεριφορά κατά την μεταφορά τους Formatted Table

18 ΕΕΛ 2.12: Αναπτύσσει και υλοποιεί θεωρητικά προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας για τις Ένοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.) και τις Υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη (Αστυνομία, Λιμενικό, Πυροσβεστική) ΕΕΛ 2.13: Αναπτύσσει και υλοποιεί προγράμματα πρακτικής εκπαίδευσης για τις Ένοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.) και τις Υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη (Αστυνομία, Λιμενικό, Πυροσβεστική) ικανότητας ΕΕ : Διδάσκει συμπεριφορά πεζών, και ασφαλή κυκλοφορία μέσα στο οδικό περιβάλλον του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής καθώς και την ασφαλή χρήση οχημάτων που χρησιμοποιούν παιδιά (ποδήλατα, πατίνια, τροχοσανίδες-skateboard κ.α.) ΕΕ : Διδάσκει βιωματικές ασκήσεις για την καλύτερη κατανόηση των χρηστών κυκλοφορίας, ειδικά προσαρμοσμένες στις ηλικιακές ομάδες. Αναφέρει στους γονείς τα συμπεράσματα που προέκυψαν κατά την διάρκεια του μαθήματος κυκλοφοριακής αγωγής ΕΕ : Καταγράφει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ενδιαφερόμενων για μετεκπαίδευση ΕΕ : Επιλέγει τις απαιτούμενες τεχνικές και εποπτικά μέσα διδασκαλίας ΕΕ : Επιλέγει την ύλη που θα διδαχθεί (μηχανολογία, ΚΟΚ, συμπεριφορά, ειδικά θέματα μεταφορών εμπορευμάτων και επιβατών) ΕΕ : Συνεργάζεται με τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς των γ Ενόπλων Δυνάμεων και Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης του πολίτη για την βέλτιστη εφαρμογή του προγράμματος κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας ΕΕ : Μελετά την ιδιαιτερότητα της τάξης που θα εκπαιδεύσει (χαρακτηριστικά, περιβάλλον εφαρμογής κα) ΕΕ : Μελετά και επιλέγει να διδάξει από την βιβλιογραφία, σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και βιωματικές ασκήσεις για την εμπέδωση της κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας ΕΕ : Αξιολογεί και πιστοποιεί τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης ΕΕ : Διδάσκει τους κανόνες ασφαλείας για την χρήση του οχήματος που θα χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση ΕΕ : Ελέγχει το επίπεδο των προσωπικών δεξιοτήτων του υποψήφιου οδηγού (νοητικές λειτουργίες, κατανόηση των ενεργειών, αναγνώριση σημαντικών ερεθισμάτων και προσδιορισμός των σημαντικότερων ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν), την προηγούμενη μαθησιακή εμπειρία και την συναισθηματική σταθερότητα του εκπαιδευομένου ΕΕ : Διδάσκει τεχνικές για την ανάπτυξη της φυσικής ικανότητας, της πνευματικής και κοινωνικο-ψυχολογικής

19 ΕΕΛ 2.14: Αναπτύσσει και υλοποιεί σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς προγράμματα θεωρητικής εκπαίδευσης για παραβάτες ανηλίκους ΕΕΛ 2.15: Αναπτύσσει και υλοποιεί προγράμματα πρακτικής εκπαίδευσης για παραβάτες ανηλίκους ΕΕΛ 2.16: Αναπτύσσει και υλοποιεί προγράμματα επανένταξης στην κυκλοφορία για παραβάτες του ΚΟΚ από αλκοόλ, φάρμακα, εξαρτησιογόνες ουσίες ΕΕ : Διδάσκει τεχνικές ασφαλούς οδήγησης (στροφές, ακινητοποίηση, αποστάσεις ασφαλείας, προσπέραση, ένταξης και αποχώρησης από την κυκλοφορία, ανωφέρεια- κατωφέρεια, θέματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, τεχνικές στάθμευσης κα) ΕΕ : Διδάσκει ιδιαίτερες συνθήκες που καθιστούν δυσχερή την οδήγηση (νύχτα, ελλιπής φωτισμός, ομίχλη, βροχή, άνεμος, ηλιοφάνεια κα) ΕΕ : Διδάσκει την διαδικασία απόκτησης δεξιότητας και αυτοματισμού στον χειρισμό εξαρτημάτων, αλλά και αρκετών γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων ΕΕ : Αλλάζει με την εκπαιδευτική του μέθοδο στερεότυπα και στάσεις και δημιουργεί νέες οδηγητικές συμπεριφορές για την καλύτερη κοινωνικοποίηση του νέου οδηγού στο κυκλοφορικό περιβάλλον ΕΕ : Διδάσκει το θεωρητικό υλικό που αναφέρεται στην κατηγορία του διπλώματος οδήγησης για τα επιβατικά οχήματα και δίκυκλα ΕΕ : Διδάσκει ειδικά θέματα από την νομολογία του ΚΟΚ και αναλύει την λανθασμένη συμπεριφορά που οδήγησε στην παραβατικότητα ΕΕ : Παρέχει ψυχολογική συμβουλευτική για να βοηθήσει την επίλυση προβλημάτων ΕΕ : Επιθεωρεί οπτικά το όχημα για να διαπιστώσει ότι είναι κατάσταση ασφαλούς οδήγησης. Διδάσκει τεχνικές εμπέδωσης οδηγητικών τεχνικών και αναπτύσσει τον αυτοματισμό ΕΕ : Διδάσκει ορθές οδηγικές στρατηγικές και ασφαλή χρήση του οχήματος (κράνος, ειδική στολή, μπότες, γάντια, ζώνη ασφαλείας κ.ά.) ΕΕ : Παρουσιάζει την ανατροφοδότηση στα μέλη της ομάδας και σε ειδικούς επιστήμονες ΕΕ : Συγκεντρώνει μικρές ομάδες και διδάσκει επαναληπτικά θέματα κοκ ΕΕ : Αναλύει ατυχήματα και παραβατικές συμπεριφορές εξαιτίας της χρήσης ουσιών απαγορευτικών για τον ΚΟΚ

20 ΕΕΛ 2.17: Σχεδιάζει προγράμματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης για παραβάτες του κοκ (ΣΕΣΣΟ) ΕΕΛ 2.18: Αναπτύσσει και υλοποιεί προγράμματα οδικής ασφάλειας για στελέχη επιχειρήσεων ΕΕΛ 2.19: Αναπτύσσει και υλοποιεί προγράμματα ασφαλούς διαχείρισης του στόλου επιχειρήσεων ΕΕΛ 2.20: Αναπτύσσει προγράμματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης για άτομα ειδικών κατηγοριών, (αγραμμάτους, παραβάτες του ΚΟΚ, ηλικιωμένους κα) ΕΕΛ 2.21: Αναπτύσσει και υλοποιεί προγράμματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης για ξενόγλωσσους υποψήφιους οδηγούς ΕΕ : Διδάσκει σωστές συμπεριφορές και επεμβαίνει με συμβουλευτικές υπηρεσίες και στόχους για την αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών ΕΕ : Διδάσκει νομοθεσία και ειδικά θέματα συμπεριφορών ΕΕ : Διδάσκει και αναλύει νομολογία και επιδεικνύει σωστές συμπεριφορές ΕΕ : Παίρνει ανατροφοδότηση και επεμβαίνει συμβουλευτικά ΕΕ : Αναλύει στατιστικά δεδομένα ατυχημάτων και την επίδρασή τους στην οικονομική εξέλιξη της επιχείρησης ΕΕ : Διδάσκει επαναληπτικά θέματα νομοθεσίας και κοινωνικής συμπεριφοράς ΕΕ : Διδάσκει και αναπτύσσει σύγχρονες τεχνικές οδήγησης με τη χρήση σύγχρονων μέσων τεχνολογίας ΕΕ : Διδάσκει θέματα σωστής χρήσης του στόλου για την καλύτερη συντήρησης του ΕΕ : Διδάσκει θέματα οικολογικής, οικονομική και αμυντικής οδήγησης ΕΕ : Διδάσκει τρόπους ψυχολογικής διαχείρισης των φαινόμενων οδικής οργής, άγχους, ανάληψης ρίσκου κ.ά. ΕΕ : Ενημερώνεται, μελετά και σχεδιάζει την εκπαίδευση σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες του υποψήφιου ΕΕ : Εκτελεί τα θεωρητικά και πρακτικά ειδικά προγράμματα ΕΕ : Παρίσταται, υποστηρίζει και συμμετέχει στην ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και της λήψης της ανάλογης άδειας οδήγησης ΕΕ : Διδάσκει την θεωρητική εκπαίδευση στην γλώσσα που μπορούν να επικοινωνήσουν βέλτιστα (πχ, Γαλλικά και άλλες γλώσσες κοινής αποδοχής) ΕΕ : Διδάσκει την πρακτική εκπαίδευση στην γλώσσα που μπορούν να επικοινωνήσουν βέλτιστα (πχ, και άλλες γλώσσες κοινής αποδοχής) ΕΕ : Εφαρμόζει τις αρχές της παιδαγωγικής διδακτικής λαμβάνοντας υπόψη του την διαπολιτισμικότητα και την ετερότητα

21 ΕΕΛ 2.22: Αναπτύσσει και υλοποιεί προγράμματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης για αποτυχόντες στις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών ΕΕΛ 2.23: Αναπτύσσει και υλοποιεί προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής ειδικά προσαρμοσμένα στις κοινωνικές και κυκλοφοριακές συνθήκες του τόπου που αναπτύσσει δραστηριότητα ΕΕΛ 2.24: Αναπτύσσει και υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης σε προσομοιωτή (σενάρια οδήγησης) και διαδραστικά σενάρια σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, για κάθε κατηγορία οδηγού, από υποψήφιους μέχρι επαγγελματίες βαρέων οχημάτων ΕΕ : Διδάσκει επαναληπτικά θέματα στους εκπαιδευομένους με έμφαση στους τομείς που συνήθως αποτυγχάνει ΕΕ : Επανεξετάζει και αξιολογεί τη σχέση του εκπαιδευομένου με τη διαδικασία της πιστοποίησης γνώσεων στο θέμα της οδήγησης ΕΕ : Εμψυχώνει και ενδυναμώνει τους υποψηφίους για την επίτευξη των στόχων τους ΕΕ : Αναλύει τα στατιστικά δεδομένα και την επικινδυνότητα του χωροταξικού περιβάλλοντος ΕΕ : Διδάσκει σε ομάδες και επανακαταρτίζει οδηγούς ΕΕ : Παίρνει ανατροφοδότηση και βάζει τους επόμενους στόχους ΕΕ : Διδάσκει το περιεχόμενο και τη δομή λογισμικού πολυμέσων για την καλύτερη εκπαίδευση δε ειδικά θέματα οδικής ασφάλειας ΕΕ : Διδάσκει θέματα που αφορούν καθαρά οχήματα ΕΕ : Διδάσκει σενάρια και καταγράφει τα χαρακτηριστικά της συμμετοχής του εκπαιδευομένου ΕΕ : Αναλύει και αξιολογεί τα ψυχολογικά δεδομένα που αφορούν την κυκλοφορία ΕΕ : Εδραιώνει και αναγνωρίζει τις προσδοκίες, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των εκπαιδευομένων ΕΕ : Χρησιμοποιεί στην εκπαιδευτική διαδικασία τα σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία στηριζόμενος στα σύγχρονα μοντέλα οδήγησης (Michon 1985, GadgetMatrix 2000, VETS 2000, Drivability 2003, κ.α) που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση οδηγών μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας ΕΕ : Αναγνωρίζει τα κύρια προβλήματα όλων των κατηγοριών οδηγών και λαμβάνει υπόψη του την ψυχολογία τους κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης ΕΕ : Κατηγοριοποιεί τα λογισμικά πολυμέσα, τους προσομοιωτές οδήγησης, τους εκπαιδευτικούς προσομοιωτές εικονικής πραγματικότητας (VR) και άλλα βοηθήματα εκπαίδευσης ώστε να έχει τα πλεονεκτήματα της χρήσης τους κατά την εκπαιδευτική διαδικασία

22 ΕΕΛ 2.25: Εφαρμόζει μεθοδολογίες εκπαίδευσης ενηλίκων ΕΕΛ 2.26: Διαχειρίζεται κρίσεις ΕΕΛ 2.27: Διαμορφώνει κριτήρια αξιολόγησης για τα μαθησιακά αποτελέσματα ενός προγράμματος εκπαίδευσης ΕΕΛ 2.28: Διαχέει τα μαθησιακά αποτελέσματα ενός προγράμματος στην αγορά εργασίας ΕΕΛ 2.29: Διδάσκει επαγγελματίες οδηγούς σε προγράμματα επανακατάρτισης τους ΕΕ : Επιλέγει τα δόκιμα σενάρια σε λογισμικά πολυμέσα και στους εκπαιδευτικούς προσομοιωτές οδήγησης ανάλογα με την εκπαιδευτική ανάγκη και τα διδάσκει ΕΕ : Δημιουργεί δίκαιο μαθησιακό περιβάλλον. Επικοινωνεί με τους εκπαιδευόμενους. Τους βοηθά να εκπληρώσουν τους στόχους τους χρησιμοποιώντας μέσα στήριξης ΕΕ : Διδάσκει στηριζόμενος στην τεχνική της «μελέτης περίπτωσης» (case study) ΕΕ : Δημιουργεί υποστηρικτικό περιβάλλον για να μπορέσουν οι υποψήφιοι να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες των ενηλίκων ΕΕ : Διαχειρίζεται τυχόν μείωση της μάθησης και της απόδοσης λόγω προσωπικών προβλημάτων ΕΕ : Διαχειρίζεται δυσκολία κατανόησης νέων τεχνολογιών ΕΕ : Διαχειρίζεται μη διαπιστωμένες-μη διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες ΕΕ : Διαμορφώνει τεστ αξιολόγησης μέσα από τα οποία θα διαπιστωθεί η κατανόηση του εκπαιδευτικού προγράμματος ΕΕ : Διαμορφώνει πρακτικά τεστ μέσα από τα οποία θα διαπιστωθεί η κατανόηση του εκπαιδευτικού προγράμματος ΕΕ : Διαμορφώνει προσωπικές συνεντεύξεις (ανοικτά) για την διαπίστωση του βάθους της κατανόησης σε πολλαπλά επίπεδα ΕΕ : Ενημερώνει τους άμεσα ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και συνδικαλιστικούς φορείς για επιτυχημένες και καλές πρακτικές εκπαίδευσης ΕΕ : Συμμετέχει σε ημερίδες και συνέδρια σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για την αμφίδρομη ενημέρωση νέων καλών και επιτυχημένων πρακτικών ΕΕ : Συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή fora για την διάχυση της γνώσης ΕΕ : Διδάσκει θεωρία για την ενημέρωση των επαγγελματιών σε νέες τεχνολογίες και πρακτικές ΕΕ : Διδάσκει στην πράξη για την ορθή εφαρμογή νέων τεχνολογιών και νέων πρακτικών

23 ΕΕΛ 2.30: Εκπαιδεύει τους οδηγούς που ελέγχονται από το Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο.) ΕΕ : Διδάσκει τεχνικές για την απόκτηση νέας γνώσης μέσω έρευνας του διαδικτύου και μέσω εκδηλώσεων των διαφόρων επιστημονικών φορέων και οργανώσεων ΕΕ : Διδάσκει θέματα κοινωνικής παραβατικότητας και τον αντίκτυπο αυτής σε προσωπικό και συνολικό επίπεδο ΕΕ : Διδάσκει την σχέση της ψυχολογικής κατάστασης, των στάσεων και της λανθασμένης οδικής συμπεριφοράς ΕΕ : Διδάσκει τρόπους αντιμετώπισης της ψυχολογικής έντασης σε σχέση με την οδηγική συμπεριφορά. (οδηγική οργή, επιθετική οδήγηση, στρες κλπ) ΚΕΛ 3 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) ΕΕΛ 3.1: Εκπαιδεύει άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ) ΕΕΛ 3.2: Eκπαιδεύει υποψήφιους νέους εκπαιδευτές δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη της μεταδοτικότητας, της επικοινωνίας, της ενσυναίσθησης με βάση τις κατάλληλες παιδαγωγικές μεθοδολογίες ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΕ) ΕΕ 3.1.1: Οδηγεί τον υποψήφιο για κατάλληλη ιατρική επιτροπή ΕΕ 3.1.2: Επισημαίνει τις απαιτούμενες διασκευές για την ασφαλή οδήγηση ΕΕ 3.1.3: Εκπαιδεύει τον υποψήφιο σύμφωνα με τις οδηγίες που θέτει η ιατρική επιτροπή και εξηγεί την λειτουργία των ειδικών εξαρτημάτων χειρισμού του οχήματος ΕΕ 3.1.4: Κοστολογεί την παροχή υπηρεσίας ΕΕ 3.2.1: Προετοιμάζει υλικό για ομάδες εκπαιδευτών σχετικά με ειδικά θέματα( ΑΜΕΑ, δυσλεξία, υπερκινητικό σύνδρομο, διάσπαση προσοχής, φύλο και οδήγηση, κινητικού συντονισμού, διαπολισμικότητας κα) ΕΕ 3.2.2: Επιλέγει τεχνικές που θα αναπτύξουν στους νέους εκπαιδευτές την επικοινωνία τους με τους υποψήφιους οδηγούς ΕΕ 3.2.3: Επιλέγει και χρησιμοποιεί το ενδεδειγμένο εποπτικό μέσο διδασκαλίας και τις γενικές αρχές διδασκαλίας για να αναπτύξει την εκπαιδευτική ικανότητα του ενδιαφερομένου ΕΕ 3.2.4: Συγκεντρώνει υλικό με παραδείγματα μαθησιακών δυσκολιών και παρουσιάζει συγκεκριμένες λύσεις ΕΕΛ 3.3: ΕΕ 3.3.1:

24 ΕΕ 3.3.2: ΕΕ 3.3.3: ΚΕΛ 4 ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) ΕΕΛ 4.1: Οργανώνει προσωπικές και ομαδικές συναντήσεις με τους καταρτιζόμενους για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την υλοποίηση ενός προγράμματος εκπαίδευσης οδικής ασφάλειας ΕΕΛ 4.2: Συνδέει κοινωνικές υπηρεσίες υποστήριξης με τα μέλη της ομάδας στόχου για την καλύτερη επίτευξη της εκπαιδευτικής παρέμβασης ΕΕΛ 4.3: Αξιοποιεί θετικά τις κοινωνικοπολιτισμικές ιδιαιτερότητες των μελών της ομάδας στόχου για την βέλτιστη απόδοσή τους στην οδική συμπεριφορά και ασφάλεια ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΕ) ΕΕ 4.1.1: Εκτιμά τους μαθητές, δημιουργεί ένα δίκαιο μαθησιακό περιβάλλον, στηρίζει τη διαφορετικότητα, αξιολογεί την αποτελεσματικότητα ΕΕ 4.1.2: Εντοπίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν την μαθησιακή ικανότητα (νοημοσύνη, γλώσσα, προσοχή, μνήμη, επεξεργασία πληροφοριών κα) ΕΕ 4.1.3: Εντοπίζει συναισθηματικούς παράγοντες, κίνητρα, θέματα κοινωνικού περιβάλλοντος, συνήθειες μελέτης κ.ά., θέματα που καθυστερούν την ωρίμανση του εκπαιδευομένου ΕΕ 4.1.4: Επεμβαίνει υποστηρικτικά με παιδαγωγικούς τρόπους για να πετύχει την μεταβολή στο μαθησιακό αποτέλεσμα ΕΕ 4.1.5: Παρέχει ανατροφοδότηση στους εκπαιδευομένους ΕΕ 4.2.1: Εντοπίζει θέματα μαθησιακών δυσκολιών ή παραβατικότητας ΕΕ 4.2.2: Επεμβαίνει συμβουλευτικά, αξιολογεί ανάγκες και απαιτήσεις για την προώθηση των ψυχολογικών αρχών, πρακτικών και υπηρεσιών ΕΕ 4.2.3: Συνδέει τον εκπαιδευόμενο με την αρμόδια κοινωνική υπηρεσία για την καλύτερη υποστηρικτική παρέμβαση ΕΕ 4.2.4: Παρουσιάζει πληροφορίες σε άτομα,, ομάδες και οργανισμούς πάνω στις διαδικασίες και τα αποτελέσματα ψυχολογικών υπηρεσιών και εξελίξεων ΕΕ 4.3.1: Ανιχνεύει το μαθησιακό περιβάλλον των εκπαιδευομένων και την κοινωνικοπολιτισμική ιδιαιτερότητα τους ΕΕ 4.3.2: Επισημαίνει τα θετικά στοιχεία και τα ενισχύει ΕΕ 4.3.3: Αναπτύσσει τεχνικές προσαρμογής και ενσωμάτωσης στα νέα κοινωνικά δεδομένα

25 ΕΕΛ 4.4: Παρακολουθεί την ατομική εξέλιξη των μελών ενός προγράμματος μέχρι την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας και παρεμβαίνει υποστηρικτικά μέχρι την ολοκλήρωση αυτής ΕΕΛ 4.5: Δικτυώνει το ατομικό περιβάλλον των εκπαιδευομένων με ευρύτερα κοινωνικά περιβάλλοντα για την καλύτερη ένταξή τους ΕΕ 4.3.4: Στηρίζει τους εκπαιδευόμενους, τους κινητοποιεί και τους παρέχει πληροφορίες για να ασχοληθούν και να δώσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους ΕΕ 4.4.1: Παρακολουθεί την μαθησιακή πρόοδο και ανάπτυξη των μελών της ομάδας ΕΕ 4.4.2: Αναγνωρίζει, βάζει σε προτεραιότητες και συμφωνεί τις προσδοκίες και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων ΕΕ 4.4.3: Δημιουργεί κίνητρα για την μεγιστοποίηση της απόδοσης των εκπαιδευομένων ΕΕ 4.4.4: Αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα και επιβραβεύει την μαθησιακή εξέλιξη των εκπαιδευομένων ΕΕ 4.4.5: Αναζητά ευκαιρίες για την προώθηση της συμβουλευτικής ψυχολογίας ΕΕ 4.5.1: Διευρύνει το γνωστικό πεδίο συγκρίνοντας διαφορετικά κυκλοφοριακά περιβάλλοντα ΕΕ 4.5.2: Παρακινεί στην χρήση σύγχρονων μέσων εκπαίδευση για την ανάπτυξη οδηγικών εμπειριών μέσα από σενάρια οδήγησης σε γειτονιές, πόλεις, βουνό, και σε προσομοιωτή ΕΕ 4.5.3: Παρακολουθεί και αξιολογεί τις εξελίξεις στα νομικά, επαγγελματικά και σε θέματα συμπεριφορών στην οδική ασφάλεια σε ευρύτερα κοινωνικά περιβάλλοντα διαχέοντας τις στους εκπαιδευόμενους ΚΕΛ 5 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) ΕΕΛ 5.1: Επιδιώκει συνεργασία με τους φορείς οδικής ασφάλειας για την διαμόρφωση πολιτικών κυκλοφοριακής αγωγής ΕΕΛ 5.2: Συνεργάζεται με φορείς για την καταπολέμηση κοινωνικού αποκλεισμού ειδικών κατηγοριών οδηγών ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΕ) ΕΕ 5.1.1: Εντοπίζει τους διεθνείς, κρατικούς και ανεξάρτητους μη κυβερνητικούς φορείς ΕΕ 5.1.2: Διαχέει στους μαθητές του όλες τις εξελίξεις στο χώρο της κυκλοφοριακής αγωγής και ασφάλειας ΕΕ 5.1.3: Κινητοποιεί τους μαθητές να συμμετέχουν στην εξέλιξη στο χώρο του κυκλοφοριακού γίγνεσθαι ΕΕ 5.2.1: Εντοπίζει τους διεθνείς, κρατικούς και ανεξάρτητους μη κυβερνητικούς φορείς ΕΕ 5.2.2: Διαχέει στους μαθητές του όλες τις εξελίξεις που σχετίζονται με τις διακρίσεις στην δημόσια κυκλοφορία

26 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΕΛ 5.3: Λαμβάνει υπόψη του κατά το σχεδιασμό ενός προγράμματος, τα ανθρώπινα, πολιτικά, κοινωνικά δικαιώματα καθώς και τις αρχές της δεοντολογίας ΕΕ 5.2.3: Κινητοποιεί τους μαθητές του να συμμετέχουν ενεργά στην προώθηση της ισότητας στην δημόσια κυκλοφορία ΕΕ 5.3.1: Ενημερώνεται για τις αρχές και αξίες του προσώπου και της ηθικής δεοντολογίας ΕΕ 5.3.2: Καταρτίζει τα προγράμματα λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές και αξίες του προσώπου και της ηθικής δεοντολογίας ΕΕ 5.3.3: Εφαρμόζει στην κάθε είδους διδασκαλία, θεωρητική και πρακτική την πρέπουσα ηθική δεοντολογία δίδοντας αξία στο ανθρώπινο πρόσωπο ΚΕΛ 6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) ΕΕΛ 6.1: Παρίσταται στις πρακτικές εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών για λήψη άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών, στις πρακτικές εξατάσεις για λήψη άδεια οδήγησης των υποψηφίων οδηγών ΑμεΑ, στις πρακτικές εξατάσεις των επανεξεταζομένων οδηγών όλων των κατηγοριών λόγω ΣΕΣΟ, στις πρακτικές εξετάσεις των τακτικών οδηγών για βελτίωση της οδηγητικής τους ικανότητας, στις πρακτικές εξετάσεις των τακτικών οδηγών όλων των κατηγοριών κατά την αρχική και περιοδική κατάρτισή τους για λήψη πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ), και στις πρακτικές εξετάσεις των υποψηφίων εκπαιδευτών για όλες τις κατηγορίες ΕΕΛ 6.2: Συντάσσει πραγματογνωμοσύνες τροχαίων ατυχημάτων ΕΕΛ 6.3: Συμμετέχει ως κοινωνικός εταίρος σε ενέργειες σχετικές με την οδική ασφάλεια και την ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΕ) ΕΕ 6.1.1: Παρίσταται στις εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών, εκπαιδευτών και επαγγελματιών οδηγών, ισότιμα με τα άλλα μέλη της επιτροπής που ορίζονται από κρατικούς φορείς ΕΕ 6.1.2: Επισημαίνει σημεία για την βελτίωση του συστήματος εξετάσεων ΕΕ 6.1.3: Κοστολογεί την παροχή υπηρεσίας του ΕΕ 6.2.1: Συνεργάζεται με τις κατά τόπους εισαγγελικές αρχές ΕΕ 6.2.2: Εκπονεί πραγματογνωμοσύνες τροχαίων ατυχημάτων μετά από εντολή κρατικών ή μη φορέων ή προσώπων ΕΕ 6.2.3: Κοστολογεί την παροχή υπηρεσίας του ΕΕ 6.3.1: Διαχέει την αποκτηθείσα γνώση του σε όλους τους ενδιαφερόμενους

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ «Εκπαιδευτής οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής» ΑΝΑ ΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ, ΙΟΒΕ, ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ Ο ΗΓΗΣΗΣ ( ΠΟΕΟ ) Καποδιστρίου 24 Αθήνα 4 Απριλίου 2011 106 82 Αθήνα Αριθ. Πρωτ.: 72 Τηλ. & φαξ : 210 4820035 Internet: http://www. ekpaideftis.gr E-mail: info@ekpaideftis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ"

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλματος (Job Profile)...3 ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας», πρόγραμμα Leonardo da

Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας», πρόγραμμα Leonardo da Σύμβουλοι Κοινωνικής Οικονομίας Πιστοποίηση της Άτυπης Μάθησης με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ - ΜΟΝΩΤΗΣ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ, ΙΟΒΕ, ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΕ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η/Υ (SOFTWARE)» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΙΟΒΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ»

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ» Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. [Καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα που αφορούν τις κύριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φωτεινή Πολυμεράκη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τμήμα Επιστημονικής Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α. Από το Σήμερα.. στο Νέο Σχολείο με Πρώτα το Μαθητή ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΥΣ!

Μέρος Α. Από το Σήμερα.. στο Νέο Σχολείο με Πρώτα το Μαθητή ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΥΣ! Μέρος Α Από το Σήμερα.. στο Νέο Σχολείο με Πρώτα το Μαθητή Επιγραμματικά.. ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΥΣ! 1. ΠΡΩΤΑ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ. Είναι η νέα αντίληψη στο νέο σχολείο που οραματιζόμαστε. Ξεκινάμε

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Υγείας & Ποιότητας Ζωής

Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Υγείας & Ποιότητας Ζωής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΔΜΥΠ Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/ΣΤΡΙΑ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΙΟΒΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός».

«Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός».

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ «KΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ, ΙΟΒΕ, ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΕ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ» 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους,

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους, 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σταμάτης Παλαιοκρασάς, επίτιμος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα και εκτίµηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους: Τα επίπεδα παρέµβασης της Κοινωνικής Εργασίας»

Ελλάδα και εκτίµηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους: Τα επίπεδα παρέµβασης της Κοινωνικής Εργασίας» Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: «Περιγραφή του συστήµατος εκπαίδευσης των δασκάλων οδήγησης στην Ελλάδα και εκτίµηση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1.1. Εισαγωγή Η νοητική καθυστέρηση αναφέρεται σε γενική νοητική λειτουργία κάτω από το μέσο όρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΨΗ - ABSTRACT... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 11 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: «ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η/ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ»... 16 Α.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÇ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÇ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ ãéá Ýíôáîç ìáèçôþí ìå áíáðçñßá Þ/êáé åéäéêýò åêðáéäåõôéêýò

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης και λειτουργίας υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Τόμος

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

Σκεπτικό διάρθρωσης του προγράμματος για την ειδικότητα "ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΞΙ"

Σκεπτικό διάρθρωσης του προγράμματος για την ειδικότητα ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΞΙ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 03-01-05-1 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΞΙ Σκεπτικό διάρθρωσης του προγράμματος για την ειδικότητα "ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΞΙ" Για την διάρθρωση του προγράμματος της συγκεκριμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011 «Οικονομική ανάπτυξη δεν είναι δυνατή χωρίς τεχνικήν

Διαβάστε περισσότερα