Έκδοση και Διαχείριση Ηλεκτρονικών Περιοδικών από Βιβλιοθήκες Publishing and Managing e-journals: The Libraries' Role

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκδοση και Διαχείριση Ηλεκτρονικών Περιοδικών από Βιβλιοθήκες Publishing and Managing e-journals: The Libraries' Role"

Transcript

1 Χρήστος Παπαθεοδώρου Βιβλιοθήκη ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου Christos Papatheodorou NCSR "Demokritos", Library. Dept. of Archives and Library Sciences, Ionian University, Greece Filippos Tsimpoglou Library Director, University of Cyrpus Έκδοση και Διαχείριση Ηλεκτρονικών Περιοδικών από Βιβλιοθήκες Publishing and Managing e-journals: The Libraries' Role ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ηλεκτρονική έκδοση περιοδικών και η ευρεία πλέον χρήση τους είχε σαν αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του κόστους και του χρόνου έκδοσης τους. Άμεση συνέπεια αυτής της «επανάστασης» θα έπρεπε να ήταν η δραστική μείωση των τιμών των συνδρομών των περιοδικών. Ωστόσο, το διαρκώς αυξανόμενο κόστος πρόσβασης σε on-line περιοδικά αποτελεί το καθημερινό πλέον πρόβλημα των Βιβλιοθηκών. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των διεθνών προσεγγίσεων από την πλευρά των Βιβλιοθηκών και των εκδοτών για την αντιμετώπιση των θεμάτων που ανακύπτουν από την έκδοση ηλεκτρονικών περιοδικών, με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική τους διαχείριση. Επίσης παρουσιάζεται ένα μοντέλο για τις δραστηριότητες και ικανότητες που θα πρέπει να αναπτύξουν οι σύγχρονες Βιβλιοθήκες και οι βιβλιοθηκονόμοι, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που επιβάλλονται από την ανάγκη διαχείρισης των ηλεκτρονικών εκδόσεων. Λέξεις -κλειδιά: ηλεκτρονικά περιοδικά, κοινοπραξίες βιβλιοθηκών, υπηρεσίες πληροφόρησης, οικονομική διαχείριση βιβλιοθηκών ABSTRACT One of the main characteristics of electronic journals is the minimization of the required cost and time for their publishing. However the tight co-relation between the print and electronic subscriptions' prices is a major problem for libraries, which their budget decreases year by year. In this paper we present the main e-journals characteristics and we study a set of problems concerning their production and management. We also present the efforts and initiatives taken by the libraries in order to deal with the managerial and financial problems revealed by the transition from print to electronic journal collections. Finally we present a model concerning the activities and skills that the libraries and librarians should to develop in order to face the- challenges of e-publishing-evolution. Keywords: e-journals, library consortia, information services, library financial management 272

2 Εισαγωγή Η έκδοση επιστημονικών δημοσιευμάτων είναι ένας από τους μοναδικούς τρόπους κατοχύρωσης του πνευματικού έργου, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί τρόπο επικοινωνίας μιας κοινότητας επιστημόνων με παρεμφερή ενδιαφέροντα. Η επικοινωνία αυτή παίζει σπουδαίο ρόλο στην προαγωγή της έρευνας. Στην αναβάθμιση της επικοινωνίας συνετέλεσε η έκδοση ηλεκτρονικών περιοδικών και η ευρεία πλέον χρήση τους, η οποία έφερε σημαντικές αλλαγές στην αλυσίδα παραγωγής - κατανάλωσης της επιστημονικής πληροφορίας και στην αξιοποίηση της που είναι η παραγωγή νέας γνώσης. Κύριοι παράγοντες αυτής της «ανατροπής» θεωρούνται η ελαχιστοποίηση του κόστους και του χρόνου έκδοσης ενός ηλεκτρονικού δημοσιεύματος, αλλά και η δυνατότητα να περιέχει όχι μόνο κείμενα και στατικές εικόνες αλλά πολυμέσα όπως ήχο και κινούμενη εικόνα ή συνδυασμό τους (video). Αναφορικά με τα κόστη παραγωγής των ηλεκτρονικών περιοδικών σημειώνεται ότι είναι ελάχιστα σε σχέση με τα αντίστοιχα έντυπα. Άμεση συνέπεια της ελαχιστοποίησης του κόστους παραγωγής των ηλεκτρονικών περιοδικών θα έπρεπε να ήταν η δραστική μείωση των τιμών των συνδρομών τους. Ωστόσο, οι τιμές των συνδρομών τους είναι στενά συσχετισμένες με τις τιμές των αντίστοιχων έντυπων αντιγράφων τους. Αποτέλεσμα αυτής της συνάρτησης είναι η μονότονη τάση αύξησης του κόστους πρόσβασης στις ηλεκτρονικές εκδόσεις, γεγονός που επιδεινώνει το καθημερινό πρόβλημα των Βιβλιοθηκών που είναι η ανάγκη - απαίτηση για διαρκή αύξηση του προϋπολογισμού τους. Επιπλέον οι Βιβλιοθήκες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και τις υπόλοιπες «έμμεσες» συνέπειες της μετάβασης από τις έντυπες εκδόσεις στις ηλεκτρονικές, όπως το φαινόμενο της υπερ-πληροφόρησης και της διαρκούς αύξησης των ψηφιακών δημοσιευμάτων, προκειμένου να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά και έγκαιρα τις ανάγκες πληροφόρησης των χρηστών τους. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση προτάσεων για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικών περιοδικών από Βιβλιοθήκες. Στην επόμενη παράγραφο παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ηλεκτρονικών περιοδικών και τα προβλήματα διαχείρισης που αντιμετωπίζουν, ενώ δίνεται έμφαση στην ανάλυση του κόστους έκδοσης τους. Στη συνέχεια παρουσιάζονται διεθνείς προσεγγίσεις από την πλευρά των Βιβλιοθηκών, των επιστημονικών ενώσεων των εκδοτών, για την αντιμετώπιση των θεμάτων που ανακύπτουν από την οικονομική τους διαχείριση. Τέλος προτείνεται ένα μοντέλο για τις δραστηριότητες και ικανότητες που θα πρέπει να αναπτύξουν οι σύγχρονες Βιβλιοθήκες και οι βιβλιοθηκονόμοι, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που επιβάλλονται από την ανάγκη διαχείρισης των ηλεκτρονικών εκδόσεων. Ηλεκτρονικά Περιοδικά και Βιβλιοθήκες Ένας πολύ γενικός ορισμός του ηλεκτρονικού περιοδικού θα μπορούσε να ήταν ότι πρόκειται για ένα δικτυακό τόπο (Web site), ο οποίος ενημερώνεται περιοδικά (Cepulkauskaite, 2000). Υπάρχουν διάφοροι τύποι ηλεκτρονικών περιοδικών. Οι πιο συχνές περιπτώσεις είναι η έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή, πιστών αντιγράφων των έντυπων περιοδικών, όπως 273

3 π.χ. τα περιοδικά της American Computing Machinery (ACM). Μια άλλη μορφή είναι τα ηλεκτρονικά περιοδικά που συνήθως οι τόμοι τους - και όχι κάθε τεύχος τους - εκδίδονται και σε έντυπη μορφή, με χαρακτηριστικό εκπρόσωπο το περιοδικό Journal of Artificial Intelligence Research (JAIR, Υπάρχουν τέλος και τα αμιγώς ηλεκτρονικά περιοδικά, όπως το Electronic Transactions of Artificial Intelligence (ETAI, Σύμφωνα με το Σχήμα 1, που αντικατοπτρίζει την αλυσίδα παραγωγής - κατανάλωσης της γνώσης στην ηλεκτρονική εποχή, η διαδικασία παραγωγής είναι μη γραμμική και διεξάγεται εξ' ολοκλήρου στο Διαδίκτυο. Είναι σημαντικό να παρατηρηθεί ότι λόγω της ταχύτητας έκδοσης και της δυνατότητας πρόσβασης των χρηστών στο τελικό κείμενο πριν αυτό εκδοθεί, η επικοινωνία συγγραφέων (παραγωγών) - αναγνωστών (καταναλωτών) είναι άμεση. Μάλιστα, για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας παραγωγών-καταναλωτών, διάφοροι εκδοτικοί οίκοι, όπως ο Elsevier, διαθέτουν τα επιλεγμένα άρθρα των περιοδικών τους, πριν αυτά ενταχθούν σε ένα συγκεκριμένο τόμο και τεύχος και εκδοθούν ηλεκτρονικά. Σχήμα 1. Η αλυσίδα παραγωγής της ηλεκτρονικής δημοσίευσης Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών περιοδικών θα μπορούσαν να συνοψισθούν στα ακόλουθα: - Είναι εύκολα στη χρήση τους, αφού είναι παραδοτέα στον υπολογιστή του κάθε αναγνώστη, διαθέτουν δυνατότητες αναζήτησης κειμένου, ενώ ένα άρθρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα από πολλούς αναγνώστες. - Τα άρθρα τους δεν αποτελούνται μόνο από κείμενα και στατικές εικόνες, αλλά έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώνουν και πολυμέσα. - Το πλήρες κείμενο των αναφερόμενων άρθρων (references) μπορεί να 274

4 προσπελασθεί ανεξάρτητα αν ανήκουν σε περιοδικά ή εκδόσεις του ίδιου ή διαφορετικών εκδοτικών οίκων. Επίσης τα άρθρα, μπορούν να αναζητηθούν και να προσπελασθεί το πλήρες κείμενο τους από βάσεις δεδομένων περιλήψεων (abstracts). Υπάρχει λοιπόν διασύνδεση και διαλειτουργικότητα διάφορων υπηρεσιών επιστημονικής πληροφόρησης. - Είναι δυνατή η εξασφάλιση αυθεντικότητας και copyrights. - Ενίοτε απαιτούν «εξοπλισμό» (ειδικό hardware αλλά συνήθως software) για την ανάγνωση τους. - Ακολουθούν διεθνή πρότυπα όπως το Digital Object Identifier (DOI) και το Text Encoding Initiative (ΤΕΙ).Πολλά από αυτά διαθέτουν στους αναγνώστες τους υπηρεσίες ανταλλαγής απόψεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή chat rooms. Τιμολόγηση Το κόστος έκδοσης ενός ηλεκτρονικού περιοδικού διαμορφώνουν οι ακόλουθοι παράγοντες (Minton and Wellman, 1999): (α) ο υπεύθυνος της ύλης του περιοδικού (editor) και οι κριτές των άρθρων, (β) οι υπολογιστικοί πόροι που απαιτούνται για τη δημιουργία και διαχείριση του αντίστοιχου δικτυακού τόπου (Web site) και (γ) ο εκδοτικός οίκος (publisher), ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική επιμέλεια των τευχών (copy editor), και την εμπορική προώθηση και παρακολούθηση των συνδρομών του περιοδικού. Είναι σημαντικό να παρατηρηθεί ότι η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων άρθρων και η επιμέλεια της ύλης συνήθως γίνονται σε εθελοντική βάση. Επιπλέον, οι υπολογιστικοί πόροι δεν απαιτούν σημαντικό κόστος, ιδιαίτερα όταν τα περιοδικά φιλοξενούνται σε δικτυακούς τόπους ακαδημαϊκών ή ερευνητικών ιδρυμάτων. Τελικά οι παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην τιμολόγηση ενός περιοδικού είναι το λειτουργικό κόστος (copy editor) και το περιθώριο κέρδους του εκδότη. Οι εκδοτικοί οίκοι μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες: (α) οι εμπορικοί, όπως οι Elsevier, Springer, Kluwer κ.λπ. και (β) οι μη κερδοσκοπικοί, οι οποίοι εστιάζουν κυρίως στην επικοινωνία της επιστημονικής κοινότητας και ανήκουν είτε σε Πανεπιστήμια, όπως οι Oxford University Press, MIT Press κ.λπ. είτε σε Επιστημονικές Ενώσεις, όπως το Institute of Physics, η American Chemical Society (ACS) κ.λπ. Οι πολιτικές τιμολόγησης που ακολουθούν οι δύο κατηγορίες εκδοτών, διαφέρουν σημαντικά. Ιδιαίτερη εντύπωση κάνει η διαφορά στις τιμές περιοδικών συγκρίσιμης ποιότητας. Για παράδειγμα, το 1999 οι τιμές ανά σελίδα των έντυπων περιοδικών Science of Computer Programming του Elsevier και το ACM Transactions on Programming Languages and Systems, είχαν αναλογία τιμής 1:7. Παρά τις διαφορετικές πολιτικές των εκδοτών, μπορεί να υποστηριχθεί ότι όλοι συμφωνούν στις «αδικαιολόγητα» μεγάλες ετήσιες αυξήσεις των τιμών των συνδρομών τους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι σύμφωνα με στοιχεία της Association of Research Libraries, την περίοδο το μοναδιαίο κόστος των επιστημονικών περιοδικών αυξήθηκε κατά 169%, όταν ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 46% (Apt, 2001)! Ανάλογη πορεία ακολουθούν και τα ηλεκτρονικά περιοδικά, αφού ως επί το πλείστον εκδίδονται από τους ίδιους εκδότες και οι τιμές τους αποτελούν συνάρτηση της τιμής της έντυπης συνδρομής. Είναι πλέον μέρος της 275

5 πολιτικής των εκδοτών που παρείχαν δωρεάν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά, όταν η Βιβλιοθήκη διατηρούσε την αντίστοιχη έντυπη συνδρομή, η απαίτηση ενός ποσοστού επί της - αυξημένης - έντυπης συνδρομής για την παροχή πρόσβασης στην ηλεκτρονική μορφή του περιοδικού. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η ηλεκτρονική μορφή του περιοδικού Physical Chemistry της ACS, κοστίζει 100% επί της έντυπης συνδρομής του. Συμπεραίνοντας, η τιμολογιακή πολιτική των εκδοτών είναι εξαιρετικά ασαφής, γεγονός που αποδεικνύεται από το ότι το κόστος πρόσβασης είναι άλλοτε ακριβότερο και άλλοτε φθηνότερο, αλλά σε καμία περίπτωση οι τιμές τους δεν έχουν σχέση με το μηδαμινό κόστος παραγωγής των ηλεκτρονικών περιοδικών. Είναι προφανές ότι οι Βιβλιοθήκες, εξ' αιτίας της τιμολογιακής πολιτικής των εκδοτών αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα που έχουν άμεσο αντίκτυπο στη διαχείριση των συλλογών τους. Ένα από αυτά είναι η διατήρηση της ποιότητας της συλλογής. Όταν αξιόλογα περιοδικά κοστίζουν υπερβολικά, είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα επιζήσουν ύστερα από μια δραστική περικοπή προϋπολογισμού. Επιπλέον τίθενται τα διλήμματα της ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικής συλλογής, όπως αυτό της επιλογής των ηλεκτρονικών περιοδικών που θα σχηματίσουν τη συλλογή. Άλλα θέματα διαχείρισης Το πρόβλημα της τιμολόγησης των ηλεκτρονικών περιοδικών, αν δεν είναι το σημαντικότερο που αντιμετωπίζει η διαχείριση τους από τις Βιβλιοθήκες, είναι βέβαιο ότι συναρτάται με τα άλλα προβλήματα που παρουσιάζονται σε αυτή την παράγραφο. Το σημείο έναρξης της παράθεσης των θεμάτων είναι η διαπίστωση ότι η δωρεάν πληροφόρηση μέσω του διαδικτύου αποτελεί ένα μύθο για τις Βιβλιοθήκες. Σίγουρα υπάρχουν δωρεάν πηγές πληροφόρησης στο διαδίκτυο αλλά ο έλεγχος της ποιότητας τους με κριτήριο την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών του αποτελεί ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα. Τα κυριότερα θέματα που αντιμετωπίζει η διαχείριση των ηλεκτρονικών περιοδικών σε μια Βιβλιοθήκη είναι αυτά της επιλογής - δημιουργίας, της αξιολόγησης και της διατήρησης της συλλογής (Nisonger, 1997). Το πρόβλημα της επιλογής αφορά στο ποια ηλεκτρονικά περιοδικά θα αποτελέσουν τη συλλογή της Βιβλιοθήκης. Το ποιος θα αποφασίσει για την επιλογή των περιοδικών και ποια κριτήρια αποτελούν επιμέρους προβλήματα. Σχετικά με το ποιος θα αποφασίσει, πρέπει να σημειωθεί ότι οι βιβλιοθηκονόμοι που θα λαμβάνουν τέτοιου είδους αποφάσεις, πρέπει να διαθέτουν γνώση τόσο για το τι υπάρχει διαθέσιμο στο δίκτυο, όσο και κατά πόσο αυτό είναι αξιόλογο. Η συνήθης πρακτική είναι να επιλέγονται τα ηλεκτρονικά περιοδικά με παραδοσιακά κριτήρια ποιότητας που χρησιμοποιούνται και στα έντυπα περιοδικά, όπως τα θέματα που καλύπτει, η γλώσσα του, η ομάδα επιμέλειας της ύλης (editorial board), οι επιδόσεις του περιοδικού σε αναφορές (impact factor), από ποιους οργανισμούς αποδελτιώνεται κ.λπ. Σε αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να προστεθούν και άλλα που αφορούν στην ηλεκτρονική μορφή (Postscript, PDF, HTML) του περιοδικού, όπως αν είναι συμβατό με τον υπάρχοντα εξοπλισμό της Βιβλιοθήκης, το πόσο εύκολα με την έννοια της διεπαφής 276

6 (user interface) και σταθερά είναι προσβάσιμο μέσω του Διαδικτύου, οι κανόνες πρόσβασης σε αυτό κ.λπ. Η αξιολόγηση της συλλογής προϋποθέτει την απάντηση σε δύο ουσιαστικά ερωτήματα: (α) πώς ενσωματώνονται τα ηλεκτρονικά περιοδικά στην έντυπη συλλογή της βιβλιοθήκης και (β) αν χρησιμοποιούνται μέθοδοι αξιολόγησης περιοδικών από τη Βιβλιοθήκη (Nisonger, 1997). Αναφορικά με το πρώτο ερώτημα, τρία επίπεδα ενσωμάτωσης υπάρχουν. Το πρώτο αφορά απλά στην πληρωμή της αντίστοιχης συνδρομής διατηρώντας πρόσβαση σε αυτά. Ένα δεύτερο επίπεδο ενσωμάτωσης είναι η καταλογογράφησή τους και τέλος η διατήρηση ψηφιακού αρχείου των τευχών τους (back issues archive). Σε ότι αφορά το δεύτερο ερώτημα μπορεί να υποστηριχθεί ότι σε διεθνές επίπεδο οι βιβλιοθήκες δεν συνηθίζουν να χρησιμοποιούν τέτοιες μεθόδους. Ωστόσο πρέπει να αναφερθεί η επιτυχής προσπάθεια εφαρμογής της μεθόδου Conspectus της OCLC, από έξι ελληνικές Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες, για την αξιολόγηση των συλλογών περιοδικών της Χημείας, Φυσικής και Πληροφορικής (Fragkou-Batsiou et. al., 2000). Η αρχειοθέτηση - διατήρηση (archiving - preservation) των ηλεκτρονικών περιοδικών αποτελεί ένα πολυσυζητημένο και δύσκολο πρόβλημα διαχείρισης ψηφιακών συλλογών, που συνδέεται πολύ στενά με τον προϋπολογισμό μιας Βιβλιοθήκης ή μιας Κοινοπραξίας Βιβλιοθηκών, αφού έχει να κάνει με τις απαιτούμενες επενδύσεις σε τεχνολογίες και εξοπλισμό. Εκτός των οικονομικών ζητημάτων, η διαδικασία ανάπτυξης πολιτικής για τη δημιουργία αρχείου παρακαταθήκης ηλεκτρονικών περιοδικών, οφείλει να εξετάζει ένα πλήθος άλλων αλληλένδετων παραμέτρων που καλύπτουν όλο τον κύκλο ζωής τους, από την έκδοση τους μέχρι την τελική διατήρηση τους (Hodge, 2000). Μερικοί ενδεικτικοί παράμετροι που επιδρούν στη λήψη αποφάσεων είναι: - Η επιλογή των ηλεκτρονικών περιοδικών που θα αποτελέσουν το αρχείο παρακαταθήκης (archive). - Οι χρησιμοποιούμενοι μέθοδοι συλλογής του υλικού και ανανέωσης του αρχείου (π.χ. μέσω robots, ανανέωση των συνδέσμων). - Θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. - Πρότυπα καταλογογράφησης και μεταδεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν και βιβλιογραφικός έλεγχος των εγγραφών. - Μέθοδοι και πρότυπα ταυτοποίησης των άρθρων και των τμημάτων τους (DOI, PURL κ.λπ.). - Διαλειτουργικότητα και διασύνδεση του αρχείου με άλλα συστήματα και υπηρεσίες πληροφόρησης. - Κόστος και περιοδικότητα των επενδύσεων αναβάθμισης εξοπλισμού για λογισμικό και υλικό. - Θέματα προσπέλασης και ασφάλειας του αρχείου. Η πολυπλοκότητα και το κόστος της δημιουργίας αρχείων παρακαταθήκης ηλεκτρονικών περιοδικών, είχε σαν αποτέλεσμα αυτή η διαδικασία να «παραχωρηθεί» από τις Βιβλιοθήκες στους εκδότες. Αποτέλεσμα αυτής της απώλειας είναι το πρόσθετο κέρδος των εκδοτών από την εκμετάλλευση των αρχείων παρελθόντων τόμων. Ωστόσο, η ανάγκη διαχείρισης αυτού του προβλήματος από τις ίδιες τις Βιβλιοθήκες, οδήγησε στην ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών αρχειοθέτησης και διατήρησης ηλεκτρονικών 277

7 περιοδικών, όπως η JSTOR (Journal Storage, και η FirstSearch της OCLC (http://newfirstsearch.oclc.org). Αυτές οι υπηρεσίες λειτουργούν ανταγωνιστικά με τους εκδότες, με αποτέλεσμα των περιορισμό των κερδών τους και την εξοικονόμηση σημαντικών χρηματικών ποσών από τις Βιβλιοθήκες (Wood and Walther, 2000). Διεθνείς Τάσεις και Προσεγγίσεις Η ανάγκη αντιμετώπισης των προαναφερθέντων προβλημάτων και γενικότερα η εκρηκτική ανάπτυξη της ψηφιακής πληροφόρησης, ώθησαν^ τους εκδότες, τις Βιβλιοθήκες, τους ενδιάμεσους πράκτορες συνδρομών και άλλους οργανισμούς στο σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων φιλικών, αποτελεσματικών και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών πληροφόρησης. Μια ταξινόμηση των τάσεων που υπάρχουν διεθνώς είναι η ακόλουθη: Εκδότες, ενδιάμεσοι συνδρομών και παροχείς ηλεκτρονικών περιοδικών Είναι γεγονός ότι οι εκδοτικοί οίκοι επενδύουν τεράστια ποσά για την έκδοση και διαχείριση των ηλεκτρονικών περιοδικών. Συγκεκριμένα, έχουν τροποποιήσει τα επιχειρηματικά τους σχέδια και αναπτύσσουν αξιόλογες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για τη χρήση και τη διαχείριση ηλεκτρονικών περιοδικών. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν τόσο στην κάθετη πληροφόρηση για τα περιοδικά, τα άρθρα και τους συγγραφείς του εκδοτικού οίκου, όπως π.χ. οι υπηρεσίες Springer Link, Elsevier ScienceDirect κ.λπ., όσο και σε οριζόντιο επίπεδο, παρέχοντας δυνατότητες υπερ-σύνδεσης (hyper-linking) άρθρων από διαφορετικούς εκδότες και θεσπίζοντας πρότυπα διαχείρισης ηλεκτρονικών περιοδικών, όπως το πρότυπο Digital Object Identifier (DOI). Η γνωστότερη οριζόντια δράση εκδοτικών οίκων είναι ο οργανισμός Crossref (http://www. crossref.org/), μια κοινοπραξία 81 εκδοτών που εκτός των άλλων, διαχειρίζεται και διασυνδέει περίπου 5 εκατομμύρια επιστημονικά άρθρα, μέσω των βιβλιογραφικών αναφορών τους. Οι επενδύσεις αυτές παρουσιάζονται ως μια γνησίως αύξουσα συνάρτηση κόστους περιθωρίου (marginal cost) αλλά στην ουσία μόνο περιθωριακό κόστος δε μπορούν να χαρακτηρισθούν, αφού καταλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού τους και αποσβένονται από τις διαρκείς και άλογες αυξήσεις των συνδρομών σε έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά. Πρέπει να τονιστεί ότι οι μη κερδοσκοπικοί εκδότες παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευελιξία σε αποφάσεις έκδοσης ηλεκτρονικών περιοδικών που θα είναι δωρεάν διαθέσιμα στα μέλη της κοινότητας που εξυπηρετούν. Εκτός από τους εκδότες, ανάλογες επενδύσεις γίνονται από εταιρίες που λειτουργούν ως ενδιάμεσοι μεταξύ βιβλιοθηκών και εκδοτών για τη διαχείριση συνδρομών, όπως η EBSCO και η Swets-Blackwell. Σκοπός αυτών των επενδύσεων είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφόρησης για τις Βιβλιοθήκες και τους χρήστες τους, όπως η παροχή πληροφοριών για την κατάσταση των συνδρομών τους, η δυνατότητα προσβασης στο πλήρες κείμενο άρθρων και η διατήρησης αρχείου παρακαταθήκης για ηλεκτρονικές συνδρομές. Τέλος επιβάλλεται να αναφερθεί η εμφάνιση στο χώρο των περιοδικών ηλεκτρονικών εκδόσεων εταιριών παροχής τεχνογνωσίας για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικών περιοδικών (aggregators), όπως ο CatchWord (http://www.catchword.com) και ο HighWire Press 278

8 (http://highwire.stanford.edu/). Σκοπός αυτών των οργανισμών είναι η έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικών περιοδικών, για λογαριασμό εκδοτών. Ο ρόλος τους θεωρείται σημαντικός γιατί αναλαμβάνουν την έκδοση πολλών αξιόλογων ηλεκτρονικών περιοδικών, από διάφορους και κυρίως μικρούς εκδοτικούς οίκους, απαλλάσσοντας τους από το κόστος επένδυσης σε τεχνογνωσία και διατηρώντας το κόστος των συνδρομών τους από προσιτό έως μηδενικό. Είναι χαρακτηριστική η εξέλιξη του High Wire Press, ο οποίος ξεκίνησε από την ακαδημαϊκή κοινότητα, ως ο εκδοτικός οίκος της Βιο-ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Stanford με το περιοδικό Journal of Biological Chemistry (JBC), και τώρα διαχειρίζεται την έκδοση 293 ηλεκτρονικών περιοδικών που ανήκουν σε 23 επιστημονικές ενώσεις (μη κερδοσκοπικούς εκδοτικούς οίκους). Από την άλλη πλευρά, ο CatchWord, είναι ένας κερδοσκοπικός παραγωγός και παροχέας ηλεκτρονικών περιοδικών που φιλοξενεί ηλεκτρονικά περιοδικά από 65 εκδότες. Κοινοπραξίες βιβλιοθηκών και υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης Τα σημαντικότερα αίτια δημιουργίας κοινοπραξιών βιβλιοθηκών είναι η αντιμετώπιση του διαρκώς αυξανόμενου κόστους των συνδρομών και η πρόσβαση σε όσο το δυνατόν περισσότερες ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης με το ελάχιστο κόστος, συμπεριλαμβανομένου του κόστους επένδυσης σε εξοπλισμό. Το οικονομικό αποτέλεσμα από αυτές τις προσπάθειες ήταν θεαματικό. Οι Βιβλιοθήκες έχουν κοινή πρόσβαση είτε σε όλα τα περιοδικά στα οποία διαθέτουν συνδρομές, είτε συνάπτουν συμφωνίες με εκδότες και πετυχαίνουν πρόσβαση σε όλο το πλήθος των ηλεκτρονικών περιοδικών που εκδίδουν καθώς επίσης και σε παρελθόντες τόμους (back issues), με ελάχιστη επιβάρυνση στο τρέχον κόστος και περιορισμό της ετήσιας αύξησης των έντυπων συνδρομών τους. Ως ιδιαίτερα γνωστές και δυναμικές κοινοπραξίες αναφέρονται οι Ohio-Link, National Electronic Site License Initiative (NESLI, Bley, 2000), καθώς επίσης και το Δίκτυο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών HEAL-Link (Xenidou-Dervou et. al., 2000). Κάθε κοινοπραξία, σύμφωνα με το θεσμικό καθεστώς που καθορίζει τους σκοπούς και τις λειτουργίες της και ανάλογα την οικονομική της ευρωστία, αντιμετωπίζει τα προαναφερθέντα προβλήματα διαχείρισης ηλεκτρονικών περιοδικών και αναπτύσσει διάφορες υπηρεσίες πληροφόρησης για τους χρήστες της. Για παράδειγμα η Ohio-Link αρκείται στην εξασφάλιση ηλεκτρονικής πρόσβασης στο σύνολο των περιοδικών που τα μέλη της έχουν συνδρομή, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί αρχείο παρακαταθήκης (archive) αυτών των περιοδικών. Η NESLI, όπως και η HEAL-Link, ακολουθεί διαφορετική πολιτική, συνάπτοντας συμφωνίες με εκδότες για μόνιμη πρόσβαση σε όλα τους τα ηλεκτρονικά περιοδικά, ενώ διατηρεί και πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες αρχειοθέτησης. Παράλληλα με τις Κοινοπραξίες Βιβλιοθηκών, διάφοροι άλλοι ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί οργανισμοί έχουν δημιουργήσει υπηρεσίες δωρεάν πληροφόρησης για την επιστημονική κοινότητα. Τέτοιες προσπάθειες αφ' ενός συντελούν στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και αφ'ετέρου δημιουργούν και προσφέρουν σημαντική τεχνογνωσία για την ανάπτυξη ψηφιακών συλλογών. Σε αυτούς τους οργανισμούς περιλαμβάνονται οι Open Archives Initiative, arxiv.org, 279

9 διάφοροι pre-print servers, οι πρωτοβουλίες ανάπτυξης αρχείων παρακαταθήκης περιοδικών, όπως η JSTOR κ.λπ. Εκδοτικές πρωτοβουλίες Κοινοπραξιών Βιβλιοθηκών και επιστημονικής κοινότητας Το δεύτερο επίπεδο αντίδρασης των Βιβλιοθηκών και της επιστημονικής κοινότητας στο πρόβλημα της αντιμετώπισης του κόστους των συνδρομών, ήταν η ανάληψη πρωτοβουλιών έκδοσης ηλεκτρονικών περιοδικών, ανταγωνιστικών με αυτά των εμπορικών εκδοτών. Συγκεκριμένα, η επιστημονική κοινότητα σε συνεργασία με τις Βιβλιοθήκες, οι οποίες διαθέτουν τεχνογνωσία στην έκδοση και διαχείριση ψηφιακού υλικού αποφάσισε την έκδοση υψηλής ποιοτικής στάθμης ηλεκτρονικών περιοδικών με μηδαμινή ή δωρεάν συνδρομή. Το όλο εγχείρημα βασίζεται: - στην αρχή ότι η παραγόμενη γνώση είναι αντικείμενο επιστημονικού διαλόγου και ως εκ τούτου οφείλει να διαχέεται ελεύθερα στα μέλη της επιστημονικής κοινότητας, - στη διαπίστωση ότι οι διαρκώς αυξανόμενες τιμές των συνδρομών των περιοδικών θέτουν σοβαρά εμπόδια στον επιστημονικό διάλογο, - στην εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρονται από την τεχνολογία και εξασφαλίζουν μηδαμινό κόστος έκδοσης ηλεκτρονικών περιοδικών. Τα περιοδικά αυτά λειτουργούν ως εναλλακτικές επιλογές - αντικαταστάτες γνωστών περιοδικών ή είναι νέα περιοδικά υψηλής ποιότητας που εκδίδονται υπό την αιγίδα επιστημονικών ενώσεων. Για παράδειγμα, το περιοδικό Journal of Machine Learning Research είναι ο αντίποδας του περιοδικού Machine Learning και το Organic Letters είναι ο αντίποδας του Tetrahedron Letters. Επίσης, το περιοδικό Journal of Artificial Intelligence Research υποστηρίζεται από την American Association of Artificial Intelligence και το περιοδικό New Journal of Physics εκδίδεται από το Institute of Physics και τη German Physical Society. Η αποδοχή και επιτυχία αυτών των περιοδικών είναι γεγονός και έγκειται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά τους: - η ταχεία διαδικασία αξιολόγησης των άρθρων (peer review process), - το επιτελείο επιμέλειας της ύλης (editorial board) τους αποτελείται από πολύ γνωστούς, καταξιωμένους και αποδεκτούς στην κοινότητα τους επιστήμονες, γεγονός που εξασφαλίζει την ποιότητα του περιοδικού, - βασίζονται σε μεγάλο ποσοστό σε εθελοντική εργασία και σε πόρους που παρέχει η ίδια η επιστημονική κοινότητα (π.χ. φιλοξενούνται από δικτυακούς τόπους πανεπιστημίων), ελαχιστοποιώντας το κόστος παραγωγής, - παρέχονται είτε δωρεάν είτε έναντι συμβολικής συνδρομής και - για λόγους διατήρησης και αρχειοθέτησης από τις Βιβλιοθήκες (archiving) εκδίδονται και σε έντυπη μορφή, αλλά σε ετήσιους τόμους, για εξοικονόμηση χρημάτων, από εμπορικούς αλλά κυρίως μη κερδοσκοπικούς εκδοτικούς οίκους. Ένα πρωτοποριακό βήμα για την αποκατάσταση της ποιότητας των συλλογών των Βιβλιοθηκών αλλά και την άρση των εμποδίων αποτέλεσε η πρωτοβουλία Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC, που δημιουργήθηκε υπό την αιγίδα της Association of Research Libraries (ARL) και στοχεύει στην υποστήριξη της έκδοσης νέων προσιτών στην τιμή ηλεκτρονικών περιοδικών. Μέχρι 280

10 στιγμής στην πρωτοβουλία SPARC συμμετέχουν πάνω από 200 κοινοπραξίες Βιβλιοθηκών, μεμονωμένες Βιβλιοθήκες, οι οποίες πληρώνοντας μια στοιχειώδη συνδρομή έχουν πρόσβαση στα περιοδικά που υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, το SPARC έχει εκδώσει τη «διακήρυξη ανεξαρτησίας» (SPARC, 2001), ένα κείμενο που απευθύνεται στους υπεύθυνους ύλης επιστημονικών περιοδικών και τους βοηθά στην αξιολόγηση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι εμπορικοί, και οι μη κερδοσκοπικοί εκδότες. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι οι θέσεις του SPARC συμπληρώνουν τις οδηγίες για τις επιστημονικές εκδόσεις του International Council for Science (ICSU, 1999). Μια άλλη αξιοσημείωτη πρωτοβουλία, που προέρχεται από τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι η Scientific Electronic Library Online (SciELO, Πρόκειται για μια προσπάθεια ηλεκτρονικής έκδοσης περιοδικών από χώρες της Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής που αφορούν στη δημόσια υγεία. Η ανάδειξη τέτοιων περιοδικών έχει ιδιαίτερη σημασία αν θεωρηθεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού του πλανήτη είναι ισπανόφωνο. Η έκδοση και διαχείριση των περιοδικών γίνεται με βάση διεθνή πρότυπα, ενώ παράλληλα η ψηφιακή βιβλιοθήκη διαθέτει μηχανισμούς αξιολόγησης των περιοδικών που επιτυγχάνεται από τη μέτρηση της χρήσης τους και τον υπολογισμό άλλων βιβλιομετρικών δεικτών, όπως ο impact factor (Packer, 2001). Προτάσεις Με την έκρηξη της ηλεκτρονικής εκδοτικής (e-publishing), οι Βιβλιοθήκες οφείλουν να αποδείξουν ότι διαθέτουν μηχανισμούς ελέγχου και προσαρμογής στις ανάγκες των κοινοτήτων που υποστηρίζουν. Συγκεκριμένα οι σύγχρονες Βιβλιοθήκες - Κέντρα Πληροφόρησης οφείλουν να παίζουν ένα πολυδιάστατο ρόλο ο οποίος συνδυάζει τις παραδοσιακές δραστηριότητες συλλογής, ταξινόμησης και διαχείρισης έντυπου υλικού με σύγχρονες δραστηριότητες ανάκτησης, φιλτραρίσματος διαχείρισης και διατήρησης ψηφιακής πληροφορίας και συμμετοχής στην έκδοση ηλεκτρονικών δημοσιευμάτων. Κοινοπραξίες Ιδιαίτερο βάρος πέφτει στις Κοινοπραξίες και στους συνασπισμούς των Βιβλιοθηκών οι των οποίων ο ρόλος πρέπει να είναι μόνο λειτουργικός, αλλά επιπλέον εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός προς τα μέλη τους. Είναι προφανές ότι οι Κοινοπραξίες οφείλουν να παίζουν συντονιστικό ρόλο και στις τρεις προαναφερθείσες δραστηριότητες διαχείρισης ηλεκτρονικών περιοδικών, δηλαδή την επιλογή, την αξιολόγηση συλλογής και την δημιουργία αρχείων παρακαταθήκης. Και οι τρεις δραστηριότητες απαιτούν αφ' ενός τεχνογνωσία και αφ' ετέρου σημαντικές επενδύσεις που μόνο από συνεργατικά σχήματα είναι εύλογο και σκόπιμο να αναληφθούν. Σε ένα περιβάλλον οικονομικής αβεβαιότητας για τις Βιβλιοθήκες, ένα συνεργατικό μοντέλο διαχείρισης ηλεκτρονικών περιοδικών, μπορεί να έχει ισχυρή προοπτική αποτελεσματικότητας και βιωσιμότητας. Βιβλιοθήκες Για να επιτευχθεί η επιθυμητή συνεργασία, οι σύγχρονες Βιβλιοθήκες πρέπει να είναι (Klugkist, 2001): 281

11 1. Τόποι συλλογής και αρχειοθέτησης έντυπου υλικού. Ιδιαίτερα για τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, πρέπει να τονισθεί ο σημαντικός ρόλος τους στην εκπαιδευτική διαδικασία που ξεκινά από την εξασφάλιση του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση μέσω της μετάδοσης ικανοτήτων ανάκτησης και διαχείρισης πληροφοριών προς τους φοιτητές και τέλος από τη συμμετοχή τους στο σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων ενός Πανεπιστημίου (Tsimpoglou and Papatheodorou, 2000). 2. Πύλες πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης. Ο μετασχηματισμός των Βιβλιοθηκών σε πύλες πληροφόρησης, τους δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων υπηρεσιών. Προϋπόθεση υλοποίησης αυτού του μετασχηματισμού είναι η ανάπτυξη πολιτικών διαχείρισης ψηφιακού υλικού και αδειών πρόσβασης σε ηλεκτρονικά περιοδικά και άλλες πηγές πληροφόρησης. Επιπλέον, οι βιβλιοθηκονόμοι θα πρέπει να προσαρμόσουν τις κλασσικές εργασίες τους στις ανάγκες διαχείρισης ψηφιακού υλικού. 3. Κέντρα αριστείας στα θέματα του κύκλου ζωής της πληροφορίας και της αλυσίδας παραγωγής - «κατανάλωσης» της γνώσης. Η Βιβλιοθήκη πρέπει να εστιάζει στην απόκτηση και μεταφορά τεχνογνωσίας στις κοινότητες που υποστηρίζουν. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της δημιουργίας υποδομών και καινοτόμων υπηρεσιών όπως η ανάπτυξη ψηφιακών συλλογών, μηχανισμών ανάκτησης πληροφοριών, έξυπνων και προσαρμοζόμενων ενδιαμέσων επικοινωνίας (adaptive interfaces), εξυπηρετικών help desks και βεβαίως παρέχοντας εκδοτικές υπηρεσίες. 4. Τόποι μελέτης και επιστημονικού διαλόγου, ανταλλαγής απόψεων πληροφοριών και γνώσης. Σύγχρονες υποδομές πρέπει να λειτουργούν στο περιβάλλον των Βιβλιοθηκών, με σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας της επιστημονικής κοινότητες. Τεχνολογίες όπως αυτές του e-learning και του tele-conferencing θεωρούνται απαραίτητες στον εξοπλισμό μιας Βιβλιοθήκης. Βιβλιοθηκονόμοι Ο ρόλος του βιβλιοθηκονόμου, κάτω από αυτό το νέο περιβάλλον θα πρέπει να διαμορφώνεται ως: 1. Ενδιάμεσος της πληροφορίας (information mediator), με την έννοια να συνδέει την «προσφορά» της πληροφορίας με την αντίστοιχη «ζήτηση» της. Αυτό επιβάλλει ότι θα πρέπει να είναι γνώστης τόσο των αναγκών της κοινότητας που καλείται να υποστηρίξει, όσο και των διαθέσιμων έντυπων και ψηφιακών πηγών πληροφόρησης που αφορούν στην συγκεκριμένη κοινότητα. 2. Πληροφοριακά έμπειρος (information expert), με την έννοια να προβλέπει τις ανάγκες των χρηστών, να μπορεί να επικοινωνεί και να συνεργάζεται με τεχνικούς και πληροφορικούς για να συμμετέχει στο σχεδιασμό υπηρεσιών πληροφόρησης και τέλος να είναι σε θέση να αξιολογεί την απόδοση πληροφοριακών συστημάτων. Ειδικότερα για την περίπτωση των ηλεκτρονικών εκδόσεων, να είναι γνώστης της τεχνολογίας ανάπτυξης και διαχείρισης τους. 3. Διαχειριστής της πληροφορίας (information manager) με την έννοια των διοικητικών ικανοτήτων που πρέπει να διαθέτει, για να μπορέσει να οργανώσει και να διαχειριστεί τις λειτουργίες και δραστηριότητες της βιβλιοθήκης. Επιπλέον θα πρέπει να είναι σε θέση να διατηρεί σε ισορροπία τα «παραδοσιακά» και «μοντέρνα» πληροφοριακά μέσα. 282

12 Προϋποθέσεις για την επίτευξη των παραπάνω προτάσεων είναι: - Η Πολιτεία να ενθαρρύνει χρηματοδοτώντας και θεσμοθετώντας τα κοινοπρακτικά σχήματα των Βιβλιοθηκών. - Η κοινότητα των βιβλιοθηκονόμων σε συνεργασία με την Πολιτεία να συμβάλλει στην αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών Βιβλιοθηκονομίας. - Οι Βιβλιοθήκες να αρχίσουν ή εξακολουθήσουν να συνεργάζονται προσπαθώντας να αναβαθμίσουν τις υπάρχουσες ή να δημιουργήσουν νέες υπηρεσίες πληροφόρησης. Συμπεράσματα Η ραγδαία ανάπτυξη των ηλεκτρονικών περιοδικών έθεσε σημαντικά προβλήματα διαχείρισης τους, που αντιμετωπίζονται από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Η παρέμβαση των Βιβλιοθηκών και των Κοινοπραξιών τους είναι καθοριστική, γιατί με την τεχνογνωσία που διαθέτουν, αφ' ενός υποστηρίζουν και συμμετέχουν στην διαδικασία έκδοσης ποιοτικών ηλεκτρονικών περιοδικών και αφ' ετέρου εγγυώνται την ορθολογική διαχείριση τους. Επιπλέον, με την ανάληψη τέτοιων πρωτοβουλιών, συντελούν στην ελαχιστοποίηση του κόστους των συνδρομών τους και επομένως στην ποιοτική αναβάθμιση της επικοινωνίας της επιστημονικής κοινότητας. Η έκδοση δωρεάν ηλεκτρονικών περιοδικών (free scientific publishing) υψηλής ποιότητας από μη κερδοσκοπικούς εκδότες, δηλαδή από την ίδια την επιστημονική κοινότητα και η αποδοχή τους από τις Βιβλιοθήκες, αποτελεί μια αμφισβήτηση της τιμολογιακής πολιτικής των εμπορικών εκδοτών. Περιπτώσεις περιοδικών όπως το JAIR και πρωτοβουλιών όπως το SPARC, αποδεικνύουν ότι η ποιότητα των περιοδικών δεν εξαρτάται από την τιμή της συνδρομής και τους εκδότες τους, αλλά από την αποδοχή τους από την επιστημονική κοινότητα και τις Βιβλιοθήκες (Apt, 2001). Σε περίπτωση που ο ευγενής ανταγωνισμός μεταξύ των ηλεκτρονικών περιοδικών συνεχιστεί, αναμένεται μια εξισορρόπηση του πλήθους των δωρεάν και των υπό συνδρομή ηλεκτρονικών περιοδικών (Wood and Walther, 2000). Η ανάπτυξη της δωρεάν έκδοσης ηλεκτρονικών περιοδικών επιβεβαιώνει ότι η κινητήριος δύναμη της κοινωνίας είναι η γνώση και ο μοχλός που απελευθερώνει αυτή τη δύναμη, είναι η πληροφορία. Βιβλιογραφία Apt, Κ., One more revolution to make: free scientific publishing. Communications of the ACM, 44(5), pp Bley, R., NESLI: a successful national consortium. Library Consortium Management: An International Journal, 2(1), pp Cepulkauskaite, I., Creating E-books and Ε-Journals. In: Courseware for Training of Trainers and Users on the Special Applications of Internetbased Services in the fields of Cultural Education, Chapter 3, UNESCO. Fragkou-Batsiou, Α., Dervou-Xenidou, C, Korfiati, M., Tzedaki, S., The implementation of the CONSPECTUS method to the periodicals 283

13 collections of six Greek Academic Libraries: Results. Proceedings of the 9 th Greek Conference of Academic Libraries, Athens (in Greek). Hodge, G., Best practices for digital archiving. D-Lib Magazine, 6(1), ICSU, 1999.Guidelines for scientific publishing. ICSU Press, Committee on Dissemination of Scientific Information. Klugkist, Α., The changing role of the librarian - a virtual library and a real archive? Proceedings of the 2 nd ICSU-UNESCO International Conference Electronic Publishing in Science, Paris, / associnst.ox.ac.uk/ -icsuinfo/ klugkistppr.htm. Minton, S., Wellman, M.P., JAIR at five. AI Magazine, 20(3). Nisonger, T., Electronic journal collection management issues. Collection Building 16(2), pp Packer A.L., The SciELO model for electronic publishing and measuring of usage and impact of Latin American and Caribbean scientific journals. Proceedings of the 2 nd ICSU-UNESCO International Conference Electronic Publishing in Science, Paris, SPARC, Declaring independence, a guide to creating communitycontrolled science journals, Tsimpoglou, F., Papatheodorou, C, Incorporating Library services in educational processing. Objective factors, subjective presuppositions and implementation fields. Proceedings of the 9 th Greek Conference of Academic Libraries, Athens (in Greek). Wood P., Walther, J.H., The future of academic libraries: changing formats and changing delivery. The Bottom Line: Managing Libraries Finances, 13(4), pp Xenidou-Dervou, CI., Tzedaki, S., Fragkou-Mpatsiou, Α., Korfiati, M., Hellenic Academic Libraries Link (HEAL-Link) Journals Action: A year later. Proceedings of the 9 th Greek Conference of Academic Libraries, Athens (in Greek). 284

Έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικών περιοδικών από Βιβλιοθήκες. Publishing and managing e-journals: The libraries role

Έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικών περιοδικών από Βιβλιοθήκες. Publishing and managing e-journals: The libraries role Έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικών περιοδικών από Βιβλιοθήκες Χρήστος Παπαθεοδώρου Φίλιππος Τσιμπόγλου * ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Βιβλιοθήκη Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Email: papatheodor@lib.demokritos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΕΑΕΚ II: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ 245

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΕΑΕΚ II: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ 245 ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΕΑΕΚ II: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ 245 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Κλωντίνη Δέρβου 1, Σάσα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βιβλιοθήκες και ανοικτό περιεχόμενο Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος,Msc Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 Information literacy and the autonomous learner Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 1) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, nikit@lib.teiher.gr, r,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1η Αναζήτηση πληροφορίας σε Βιβλιογραφικές Βάσεις εδοµένων

ΑΣΚΗΣΗ 1η Αναζήτηση πληροφορίας σε Βιβλιογραφικές Βάσεις εδοµένων ΑΣΚΗΣΗ 1η Αναζήτηση πληροφορίας σε Βιβλιογραφικές Βάσεις εδοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αναζήτηση και µελέτη της επιστηµονικής βιβλιογραφίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίλυση ερευνητικών προβληµάτων. Η βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Σ9-Τ53 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Σ9-Τ53 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη&ΚέντροΠληροφόρησης,ΠανεπιστήμιοΠατρών

Βιβλιοθήκη&ΚέντροΠληροφόρησης,ΠανεπιστήμιοΠατρών Εγχειρίδιο Χρήσης Βιβλιοθήκη&ΚέντροΠληροφόρησης,ΠανεπιστήμιοΠατρών ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών Εισαγωγήβιβλιογραφικώνεγγραφών απόβάσειςδεδομένων ΤοRefWorksπαρέχεταιαπότηνΚεντρικήΒιβλιοθήκητουΔημοκρίτειου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus University of Technology Open Access Author Fund

Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Ανοικτή Πρόσβαση Η πορεία της ΒΤΠ προς την Ανοικτή Πρόσβαση Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Συμφωνία με τη Remedica Όροι

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στρατηγική για την ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ θεσσαλονίκης S. Korobili - Xantinidou, Μ. Moreleli - Kakouri

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα

Μαθησιακά Αντικείμενα Μαθησιακά Αντικείμενα Κλειώ Σγουροπούλου Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Μαθησιακά Αντικείμενα: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Open Educational Resources, δεδομένα, μεταδεδομένα, πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Αναφορά Οριζόντια Υποστήριξη στα Ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ευγενία Βασιλακάκη Αρχειονόμος/ Βιβλιοθηκονόμος- MSc Information Science DBS Εταιρεία Πληροφορικής mscevasilak@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο 1. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ Είδη Βιβλιογραφίας Αξιολόγηση Βιβλιογραφίας Αναζήτηση Βιβλιογραφίας Χρήση Βιβλιογραφίας 1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (literature

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή οnline υπηρεσιών πληροφόρησης στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ

Εφαρμογή οnline υπηρεσιών πληροφόρησης στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ Εφαρμογή οnline υπηρεσιών πληροφόρησης στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ Ξ. Αγορογιάννη, Ε. Κοσέογλου, Κ. Ξενίδου-Δέρβου 13ο ΠανελλήνιοΣυνέδριοΑκαδημαϊκώνΒιβλιοθηκών Κέρκυρα, 13-15 Οκτωβρίου 2004 Virtual-Digital-Online

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας»

Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας» Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας» Ομάδα Έργου: Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πέτρος Κωσταγιόλας,

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Το περιβάλλον Διαδίκτυο Ψηφιακό οικοσύστημα Σχολείο Εκπαιδευτικοί Γονείς. Η ανάγκη Τα παιδιά χρειάζονται ποιοτικό ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός

Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διαδικασία σύνταξης Γραπτής Πολιτικής Διαχείρισης συλλογής για μια Ελληνική Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη P. Voltsi - Κ. P. Zontanos LIBRARY OF THE

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 Υλοποιηση νεων τεχνολογιων (Web GIS, Application Servers) για τη δυναμικη προσβαση μεσω διαδικτυου στη βαση δεδομενων του Ελληνικου Εθνικου Κεντρου Ωκεανογραφικων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης ΕΠΣΕΤ- Κοινωνικά ίκτυα & Περιεχόµενο Παραγόµενο από Χρήστες Νέες υποδοµές τεχνολογίες αιχµής, ΕΛ/ΛΑΚ, αυξηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα;

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών & Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιφιγένεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Χρηστιά Ελένη - Τριτάκης Βασίλειος - Τριτάκη Λήδα Ελληνικό Γραφείο GEO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Κυπριακών βιβλιοθηκών (CLN)

ίκτυο Κυπριακών βιβλιοθηκών (CLN) Κυπριακή Βιβλιοθήκη Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα» Λευκωσία, Παρασκευή 2 Νοεµβρίου 2001, 9:30.- 17:00 ιεθνές Συνεδριακό Κέντρο Μίνα Χαραλάµπους, Intercollege

Διαβάστε περισσότερα

Οι μουσικές εκδόσεις ανάμεσα στο έντυπο και το ψηφιακό: προκλήσεις για τη μουσική πληροφόρηση και δημιουργικότητα

Οι μουσικές εκδόσεις ανάμεσα στο έντυπο και το ψηφιακό: προκλήσεις για τη μουσική πληροφόρηση και δημιουργικότητα Οι μουσικές εκδόσεις ανάμεσα στο έντυπο και το ψηφιακό: προκλήσεις για τη μουσική πληροφόρηση και δημιουργικότητα Χριστίνα Μπάνου, Επίκουρος καθηγήτρια (Πολιτική και Εκδοτική του Βιβλίου), Τμήμα Αρχειονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Μία από τις πιο σηµαντικές υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο στην επιστηµονική κοινότητα είναι η αποµακρυσµένη πρόσβαση των χρηστών σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΣΤΡΟΣ: και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Βιβλιοθήκη

ΟΙΣΤΡΟΣ: και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Βιβλιοθήκη ΟΙΣΤΡΟΣ: Ενίσχυση και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006 1 ΟΙΣΤΡΟΣ 23 ΥΠΟΕΡΓΑ Αυτεπιστασία 2 Προμήθειες 14 Παροχή υπηρεσιών 7 2 ΟΙΣΤΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Ηλεκτρονικές Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες Ηλεκτρονικές Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες Νέα εποχή σηματοδοτείται για τις ελληνικές πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες οι οποίες, ακολουθώντας το διεθνές κίνημα της ανοιχτής πρόσβασης στους χώρους της επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο στην Ελλάδα: Εμπόδια και Προοπτικές

Το διαδίκτυο στην Ελλάδα: Εμπόδια και Προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα,, TηλT ηλ.: 210 92 11 200 10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou sou

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Πρόσβαση στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

Ανοικτή Πρόσβαση στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» Ανοικτή Πρόσβαση στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» Ενημερωτική Ημερίδα για τα Προγράμματα ICT & FET στον Ορίζοντα 2020 11 11 2015 Δρ Βικτωρία Τσουκαλά ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (ΕΚΤ) Τί είναι η Ανοικτή Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία

Ανάπτυξη και λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία Ανάπτυξη και λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία Δημιουργούμε το Μέλλον Δρ Γρηγόρης Μακρίδης Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης sarantos@ionio.gr Τηλ. 26610-87413 Επισκόπηση Θεµάτων Η Ηλεκτρονική ηµοσίευση σήµερα Ορισµός Κατηγορίες Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοπραξίες βιβλιοθηκών: Διεθνής εμπειρία και οι προοπτικές δημιουργίας μιας κοινοπραξίας των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

Κοινοπραξίες βιβλιοθηκών: Διεθνής εμπειρία και οι προοπτικές δημιουργίας μιας κοινοπραξίας των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών Κοινοπραξίες βιβλιοθηκών: Διεθνής εμπειρία και οι προοπτικές δημιουργίας μιας κοινοπραξίας των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΟΣ Περίληψη Στην εισήγηση παρουσιάζεται η τάση για σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση Θέµατα ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση 2 Ορισµός Τι είναι ένα επιστηµονικό άρθρο; Παρουσίαση και τεκµηρίωση µιας πρωτότυπης επιστηµονικής συνεισφοράς 3 Θέµατα Θέµατα 7 8 Θέµατα Ετεροναφορές Η δοµή ενός

Διαβάστε περισσότερα

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Αποθετήρια Κλειώ Σγουροπούλου Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Αποθετήρια, ψηφιακά αποθετήρια Άδειες ανοικτού περιεχομένου, Μεταδεδομένα Ψηφιακό Αποθετήριο 3 Πληροφοριακό σύστημα που αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης EKT, Διεθνές Συνέδριο - Ανοικτή Πρόσβαση, 16-18 Οκτωβρίου 2013 ανοικτά ψηφιακά μαθήματα (ΑΨΜ) «δωρεάν και ανοικτή διαδικτυακή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ vii Τετάρτη 5 Νοεμβρίου ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 8.00-9.30 Προσέλευση συνέδρων - Εγγραφές 9.00-9.30 Χαιρετισμοί 9.30-10.00 Άνοιγμα του Συνεδρίου Ν. Σταυρόπουλος, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Το φαρμακείο στην εποχή του internet. Παπαδόπουλος Γιάννης Φαρμακοποιός Οικονομολόγος Υγείας

Το φαρμακείο στην εποχή του internet. Παπαδόπουλος Γιάννης Φαρμακοποιός Οικονομολόγος Υγείας Το φαρμακείο στην εποχή του internet Παπαδόπουλος Γιάννης Φαρμακοποιός Οικονομολόγος Υγείας Χαρακτηριστικά της εποχής μας Χαρακτηριστικά της εποχής μας είναι: η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας η ευρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εισαγωγή στην Αρχειονομία 1 ο Μάθημα Μια πρώτη ματιά... Κοινωνία της Πληροφορίας Η Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται ως η εποχή της πληροφορίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ www.aidfunding.mfa.gr ΠΥΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ειδικη γραμματεια αξιοποιησησ διεθνων προγραμματων www.aidfunding.mfa.gr Αγαπητοί φίλες και φίλοι, σε ένα ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της Τεχνολογίας (Software) στον Συνεδριακό Τουρισµό. Αντώνης Σακελλαρόπουλος. Πρόεδρος & /νων Σύµβουλος PANASOFT A.E

Ο Ρόλος της Τεχνολογίας (Software) στον Συνεδριακό Τουρισµό. Αντώνης Σακελλαρόπουλος. Πρόεδρος & /νων Σύµβουλος PANASOFT A.E Ο Ρόλος της Τεχνολογίας (Software) στον Συνεδριακό Τουρισµό Αντώνης Σακελλαρόπουλος Πρόεδρος & /νων Σύµβουλος PANASOFT A.E Σκοπός Η ανάδειξη του σηµαντικού ρόλου που παίζει το εξειδικευµένο Software στην

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

SciFY: Συνεργασία για την αξιοποίηση έρευνητικών αποτελεσμάτων με στόχο την κοινή ωφέλεια

SciFY: Συνεργασία για την αξιοποίηση έρευνητικών αποτελεσμάτων με στόχο την κοινή ωφέλεια SciFY: Συνεργασία για την αξιοποίηση έρευνητικών αποτελεσμάτων με στόχο την κοινή ωφέλεια Βασίλης Σαλαπάτας Γιώργος Γιαννακόπουλος 7 Φεβρουαρίου 2013 Τα βασικά SciFY Γιατί είμαστε εδώ Να σας μεταδώσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον I. Savvas Κ. Balta - A. Fragkou T.E.I. OF LARISA - UNIV.

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας H Διαλειτουργικότητα θεωρείται σήμερα το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, οργανισμών, λογισμικού και δεδομένων, για την επίτευξη αυξημένης παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Νέα γενιά Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Βιβλιοθηκών: ανανέωση προτύπων, ανάπτυξη νέων μοντέλων και η φιλοσοφική λίθος

Νέα γενιά Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Βιβλιοθηκών: ανανέωση προτύπων, ανάπτυξη νέων μοντέλων και η φιλοσοφική λίθος Νέα γενιά Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Βιβλιοθηκών: ανανέωση προτύπων, ανάπτυξη νέων μοντέλων και η φιλοσοφική λίθος Θάνος Γιαννακόπουλος Ειδικός επικοινωνίας / Ερευνητής βιβλιοθηκονόμος thanyan@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 Απόστολος Κώστας Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Πληροφορικής, Υ.Δ. Π.Τ.Δ.Ε. Email: apkostas@aegean.gr Πρόγραμμα Μαθημάτων 1 ο - 18 Μαρ Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑνοικτάΜαθήματασταΕλληνικά ΠανεπιστήμιακαιΤΕΙ

ΑνοικτάΜαθήματασταΕλληνικά ΠανεπιστήμιακαιΤΕΙ ΑνοικτάΜαθήματασταΕλληνικά ΠανεπιστήμιακαιΤΕΙ Λάζαρος Μεράκος ΤμήμαΠληροφορικήςκαιΤηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet περιεχόμενα Ανοικτά ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

H Epsilon Net A.E. είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος Όμιλος Εταιριών, που δραστηριοποιείται από το 1999 στους τομείς της πληροφορικής (Epsilon

H Epsilon Net A.E. είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος Όμιλος Εταιριών, που δραστηριοποιείται από το 1999 στους τομείς της πληροφορικής (Epsilon H Epsilon Net A.E. είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος Όμιλος Εταιριών, που δραστηριοποιείται από το 1999 στους τομείς της πληροφορικής (Epsilon Software), της δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Ανθή Κατσιρίκου Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης Anthi Katsirikou Library Director, Technological University of Crete, Greece

Ανθή Κατσιρίκου Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης Anthi Katsirikou Library Director, Technological University of Crete, Greece Ανθή Κατσιρίκου Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης Anthi Katsirikou Library Director, Technological University of Crete, Greece Ο ρόλος του Βιβλιοθηκάριου κατά την περίοδο των αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ pdf/doc http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/media/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/pms

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού στο Πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ Ειδικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες ανάπτυξης στους καιρούς της κρίσης: η περίπτωση της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΒΚΠ ΠΠ)

Ευκαιρίες ανάπτυξης στους καιρούς της κρίσης: η περίπτωση της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΒΚΠ ΠΠ) Ευκαιρίες ανάπτυξης στους καιρούς της κρίσης: η περίπτωση της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΒΚΠ ΠΠ) Παναγιώτης Γεωργίου Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Η υπηρεσία ως κυρίαρχη λογική στο Μάρκετινγκ

Η υπηρεσία ως κυρίαρχη λογική στο Μάρκετινγκ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ» Ακαδ. Έτος 2007-2008 Μέρος 1ο Δρ. Δέσποινα Καραγιάννη, Επ.Καθηγήτρια του Μάρκετινγκ Η υπηρεσία ως κυρίαρχη λογική στο Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Κεφάλαιο 4. Τιμολόγηση. Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger

Ενότητα 2. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Κεφάλαιο 4. Τιμολόγηση. Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger Ενότητα 2 Σχέδιο Μάρκετινγκ Κεφάλαιο 4 Τιμολόγηση Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεφάλαιο 4: Τιμολόγηση Συγγραφείς: Δρ.Andrea Grimm, Δρ.Astin Malschinger

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η πολυπολιτισµική βιβλιοθήκη - µια πύλη σε µία πολιτιστικά ποικιλόµορφη κοινωνία ανοιχτή στο διάλογο Translation in Greek: Antonia Arahova Librarian

Διαβάστε περισσότερα