Αρ νητ ικέ ς. Κωδι κός Σχολ ίου. Ημερομ ηνία Υποβολ ής. Θετ ικέ ς Ψή. Σχολι αστής. Σχόλιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ νητ ικέ ς. Κωδι κός Σχολ ίου. Ημερομ ηνία Υποβολ ής. Θετ ικέ ς Ψή. Σχολι αστής. Σχόλιο"

Transcript

1 κό 727 ι αστή Αντιγο νη Ζυγρα ή 14 21:21: Η πρόταση μου βασίζεται πάνω σε μία δράση που έχει ήδη πραγματοποιηθεί και έχει φέρει πολύ καλά αποτελέσματα στη Μαδρίτη. Όταν πήγα στη εκεί για σπουδέ πριν 4 χρόνια μία γειτονιά ακριβώ πίσω από την Gran Vía (ένα από του μεγαλύτερου εμορικού δρόμου τη πόλη)και την πλατεία Callao, ήταν πολύ υποβαθμισμένη με πιάτσα ιερόδουλων, ναρκωμανών κά. Η διαφορά που τελικά έχει φτάσει σε 4 χρόνια να μεταμορφώσει τη γειτονιά βασίστηκε στην αλλαγή χρήση των υπάρχοντων κτισμάτων, δίνοντα την ευκαιρία σε νέου σχεδιαστέ μόδα να εγκαταστήσουν τα εργαστήρια και τα μικρά μαγαζιά του σε εγκατελημμένα μπαρ τη γειτονιά που υπέστησαν λίφτινγκ. Αυτή η κίνηση τράβηξε εναλλακτικό κόσμο στην αρχή και τώρα η περιοχή έχει γίνει ένα πόλο εναλλακτική μόδα, με λειτουργία καινούργιων μπαρ και ξενοδοχείων παρόμοια αισθητική. Η πρωτοβουλία αυτή των καταστηματαρχών τη περιοχή υποστηρίχθηκε και συνεχίζει, από τη δημαρχία με ποικίλλου τρόπου, από τη μερική χρηματοδότηση του έργου τη ανακαίνιση- επανάχρηση μέχρι τη χρηματοδότηση και προώθηση των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στη γειτονιά. Η ιστοσελίδα είναι και στην Αθήνα θα μπορούσε να εφαρμοστεί στου Ψυρρή για παράδειγμα, λόγω τη ιστορία του ω περιοχή εργαστηρίων ή και αλλού. Το πλεονέκτημα είναι ότι συνδυάζει τη δράση ιδιωτών και κράτου και δίνει τη δυνατότητα σε νέου να στεγάσουν τι ιδέε του, εκμεταλλευόμενοι τη συνέργεια τη ύπαρξη ίδιου προσανατολισμού επιχειρήσεων στην ίδια γειτονιά. Παράλληλα, πρέπει να γίνουν ευρύτατε πεζοδρομήσει του κέντρου τη Αθήνα, να πραγματοποιηθεί η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, να φυτευτούν δέντρα στου δρόμου ώστε η πόλη να είναι φιλική προ του πεζού, οι οποίοι τελικά είναι και τα οικονομικά μέρη που κινούν την αγορά. (α) Μετατροπή του Πολυτεχνε σε Μουσείο Σύγχρονη Ιστορία, κατάργηση όλων των πανεπιστημιακών του χρήσεων (μετεγκατάσταση στην Πολυτεχνειούπολη) και μετατροπή του σε δημόσιο χώρο (εκθέσει, info point για τουρίστε, καφέ, τράπεζε). Συνένωση με το χαιολογικό Μουσείο και δημιουργία συνεργιών. (β) Νομοθετική ρύθμιση που να υποδεικνύει ω μόνη επιλογή για κάθε νέα ανέγερση κτηρ στο κέντρο, το νεοκλασικό πρότυπο. Πρέπει να αποφασίσουμε επιτέλου ένα αρχιτεκτονικό ύφο για τι πόλει μα. 789 ΝΙΚΟΣ 19 Κ. 07:25: (γ) Ενεργοποίηση τη τοπική κοινωνία μέσω προγραμμάτων εθελοντισμού και δραστηριοποίηση των πολιτών. Πρωτοβουλίε όπω οι Atenistas ή οι καθαρισμοί π.χ. πινακίδων που οργανώνει ο Βημα FM δείχνουν ότι υπάρχει ένα απόθεμα πολιτών με όρεξη για προσφορά στην πόλη. Αυτέ οι πρωτοβουλίε θα πρέπει να τύχουν υποστήριξη από την Πολιτεία και να οργανωθούν σε ένα πιο συστηματικό πλαίσιο στοχευμένων δράσεων. (δ) Εντατ δενδροφυτεύσει (σε στέγε, πλατείε, δρόμου) και δημιουργία ενό δικτύου πλατειών στο πρότυπο πόλεων όπω η Ρώμη. Οι πλατείε θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένο ύφο (νεοκλασικό ή μοντέρνο) με αγάλματα ή συντριβάνια που να δημιουργούν την αίσθηση τη κίνηση. Όχι άλλε απρόσωπε και αφιλόξενε πλατείε όπω του Κολωνακ, τη Ομόνοια ή των Εξαρχείων. (ε) Καταγραφή όλων των κατοίκων (ονομαστικά) ανά δημοτικό διαμέρισμα με ευθύνη του Δήμου και τη αστυνομία. Θα πρέπει να υπάρξει επιμέλεια των χών για τον ανώτατο αριθμό ανθρώπων (και δη μεταναστών) που διαμένουν σε ένα διαμέρισμα, για την τήρηση των όρων υγιεινή και ασφάλεια ανά δρόμο και γειτονιά. (στ) Δημιουργία σοβαρή διαφημιστική καμπάνια για την ανάδειξη του brand "Αθήνα" (π.χ. στο πρότυπο του "I Amsterdam"). Απόκτηση διακριτή επωνυμία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δημιουργία μία σειρά προϊόντων (ρούχα, mouse pads, ημερολόγια κ.λπ.) με τη νέα επωνυμία και ενό λειτουργικού site που να αποτελεί το κεντρικό info point για κάθε κάτοικο και επισκέπτη τη πόλη. 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 37

2 κό ι αστή 550 Β.ΚΡΗ ΤΙΚΟΥ ή 10 13:07:08 Χρήστ ο 19 Αγγελί 15:36:07 δη ΚΜ Πρότυ πη Γειτον ιά 25 15:37: Μέχρι σήμερα το κράτο έχει χρηματοδοτήσει μέσα από Ευρωπαικά προγράμματα πολλέ προτάσει οι οποίε δίνουν απαντήσει στο θέμα. Μήπω θα πρέπει κάποτε να αξιοποιήσουμε αποτελέσματα τα οποία έχουν παραχθεί μέσα από συνεργασίε με διεθνεί φορεί υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία και έχουν δοθεί ήδη χρήματα για τον σκοπό αυτό. Βέβαια ένα σημαντικό έλλειμμα που αντιμετωπίζουν οι Ελληνικοί φορεί που συμμετέχουν σε διεθνεί συνεργασίε είναι η έλλειψη δεδομένων για την επεξεργασία Γεωγραφικών Συστημάτων πληροφοριών (GIS) σε σύγκριση με του άλλου Ευρωπα ομολόγου του οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτά ω βασικά εργαλεία μελέτη, σχεδιασμού και λήψη αποφάσεων ακόμα και σε μικρή γεψγραφική κλίμακα. Καμμία πρόταση δεν μπορεί να είναι ρεαλιστική αν δεν προκύπτει από επεξεργασία κάποιων δεδομένων. Ω μία πρόταση σα καταθέτουμε τον σκοπό, την μεθοδολογία, τα εργαλεία και τι καινοτομίε που εισάγει το πρόγραμμα CATMED το οποίο υλοποιούμε με μία Ευρωπαική διακρατική και κυρίω Μεσογειακή συνεργασία, από το 2009 και ολοκληρώνεται μέσα στον 2011 με έναν Οδηγό για την ανάπτυξη αειφόρων Μεσογειακών αστικών περιοχών αντιμετωπίζοντα και τι Κλιματ Αλλαγέ. Ακολουθείστε τον σύνδεσμο για περισσότερα Συγχαρητήρια! Είναι απαραίτητη η δημιουργία ποδηλατολωρίδων έτσι ώστε, να αφήνει κάποιο το αυτοκίό του στην περίμετρο τη πόλη και να συνεχίζει με ποδήλατο. Είναι ένα γρήγορο και υγιεινό μέσο μεταφορά. Σε συνέχεια των ανακοινώσεων για το Σχέδιο Δράση για το Κέντρο τη Αθήνα και τη παρουσίαση του νέου Ρυθμιστικού Σχεδ Αθήνα /Αττική 2021, η ΚΜ Πρότυπη Γειτονιά παραθέτει τι ήδη δημοσιοποιημένε θέσει τη για την περιοχή Κεραμεικού Μεταξουργε και σημειώνει την ανάγκη για εξειδίκευση και εμπλουτισμό των ανακοινωθέντων μέτρων. - Δημιουργία θεσμού για την προσέλκυση και αξιολόγηση αρχιτεκτονικών και άλλων προτάσεων - One stop shop για τον έλεγχο/ έγκριση ανακαίνιση διατηρητέων κτιρίων & αδειοδότηση τη ανακατασκευή εντό 6μήνου Πρόγραμμα αποκατάσταση όψεων στην Σαλαμίνο, Ιάσονο και Κεραμεικού που φέρουν την μεγαλύτερη συγκέντρωση διατηρητέων στην περιοχή - Διαμόρφωση τη οδού Κεραμεικού σε δρόμο ήπια κυκλοφορία, ποδηλατοδρόμου και διαπλατυσμένου πεζοδρομ σε ένα επίπεδο, σχεδιασμένη με ανακυκλωμένα και οικολογικά υλικά, για την ανάδειξή τη σε πολιτιστικό άξονα συνδέοντα το Εθνικό Θέατρο με την Τεχνόπολη μέσω τη νέα Δημοτική Πινακοθήκη και ήπιο ανασχεδιασμό τη οδού Σαλαμίνο σε συνδυασμό με την ανάδειξη του Δημοσ Σήματο με αποτέλεσμα την σύνδεση των αρχαιολογικών χώρων Κεραμεικού και Ακαδημία Πλάτωνο - Προκήρυξη διαγωνισμού ιδεών για την ιδεατή επαναχρησιμοποίηση του κτιρ ΙΚΑ - Αξιοποίηση εργαλείων ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για αστική ανάπτυξη όπω το Jessica - Έλεγχο των οίκων ανοχή και του κινεζικού εμπορ (αποθήκε, χονδρική κλπ). Να ρυθμιστεί η λειτουργία και η συγκέντρωσή του - Ανάπλαση και τελική διαμόρφωση τη Πλατεία Αυδή, με επανατοποθέτηση τη μόνη Παιδική Χαρά τη περιοχή - Άμεση κατασκευή του δημόσιου νηπιαγωγε στο οικόπεδο του ΟΣΚ Σφακτηρία και Λεωνίδου και του δημοτικού παιδικού σταθμού στο οικόπεδο του Δήμου Αθηναίων Θερμοπυλών & Λεωνίδου - Εκτροπή τη διέλευση υπερτοπικών γραμμών λεωφορείων από το εσωτερικό τη περιοχή (περνούν συνολικά 12 γραμμέ) - Εφαρμογή του μέτρου ελεγχόμενη στάθμευση 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 37

3 κό 541 ι αστή ή ΚΑΡΑ ΝΤΩΝ ΗΣ 10 ΝΙΚΟΛ 10:24:56 ΑΟΣ Κωνστ 610 αντίνα 11 Τ 06:16: ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ(ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ)ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ: 1.ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ α.ποιων ΦΟΡΕΩΝ β.τι ΕΡΓΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΝΑ ΕΧΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΤΙ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΙΞΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΩΣ ΤΩΡΑ. γ.τι ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Η ΑΛΛΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠ'ΑΥΤΟΝ. δ.αν ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΗΛΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Η ΟΧΙ. ε. ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ. 2.ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ: α.τι ΘΑ ΚΟΣΤΙΣΕΙ ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ. β.γιατι ΤΩΡΑ?(ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ?) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ? ΑΜΕΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ? ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ? ΑΥΤΑ ΟΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ. Είναι σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μα ότι η αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου τη Αθήνα δε συνεπάγεται αναγκαία και αποκλειστικά οικονομικό κόστο, όπω θα γινόταν εαν περιοριζόταν στι αναπαλαιώσει των νεοκλασικών κτιρίων. Στόχο του εγχειρήματο φαίνεται να είναι να καταστεί η διέλευση μέσα από την "παλιά Αθήνα" ένα ΑΣΦΑΛΗΣ και ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΣ περίπατο. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει τη διαχείριση ζωτικότερων και λεπτότερων ζητημάτων. Στην προσπάθεια επίλυση αυτών των ζητημάτων οι αρμόδιοι φορεί πρέπει προσέξουν να μην μετατοπίσουν απλώ χωρικά τα προβλήματα. 650 Βαγγέ λη 11 14:53: Όσων αφορούν την αναβάθμιση του κέντρου τη Αθήνα κατά την άποψη μου ο μόνο παράγοντα που μπορεί να φέρει αποτελέσματα είναι ο πολιτισμικό και κατα πόσο θα αξιοποιηθεί αυτό, 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 37

4 κό 681 ι αστή ή Δανάη Φασο 12 υλή 11:58: ΕΥΓΕΝ ΙΑ 936 ΚΜ Πρότυ πη Γειτον ιά 19 06:12: :31: Για την αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου τη Αθήνα πρέπει να συντελέσουν πολλοί παράγοντε,όπω η επίλυση του μεταναστευτικού,η ασφάλεια,οι κατασριφέ τη δημόσια περιουσία από πορείε και κιοποιήσει κ.τ.λ.. Μια Κυριακή επισκεύτηκα τον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού.Με λύπη μου διαπίστωσα το παζάρι που ξεδιπλωνόταν στην οδό Ερμού μέχρι το Γκάζι.Κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε κατά την γνώμη μου να λαμβάνει χώρα σε ένα τέτοιο σημείο που είναι η εικόνα του πολιτισμού μα στον τουρίστα.οι δρασει αυτέ ακόμα κι αν έχουν φιλανθρωπικό χαρακτήρα θα έπρεπε να έχουν συγεκριμμένο χώρο μέσα στο κέντρο ώστε να αποτελούν και ένα αξιοθέατο και να έχουν μεγαλύτερο έτσι αποτέλεσμα αφού και ο τουρίστα μπορεί να αγοράσει ή να δωρίσει και να νιώθει βέβαια και μεγαλύτερη ασφάλεια.δεν θα ήθελα το ιστορικό κέντρο να γίνει σαν τι πυραμίδε τη Αιγύπτου που όταν πήγα(με φίλου Αιγύπτιου) με λύπη μου διαπίστωσα πω αν ο τουρίστα πήγαινε χωρί την συνοδεία πρακτορε ή κάποιου φίλου μπορούσε να πέσει θύμα εκμετάλευση πολύ εύκολα και βέβαια δεν ήταν καθόλου ασφαλή. Τα κτήρια παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτήν την αναβάθμιση.αλλά δεν είναι δυνατόν να φτιαχτούν από του ιδιώτε αν οι ίδιοι δεν έχουν ένα κίρο.εάν οι περιοχή έχει εγκληματικότητα γιατί να φτιάξει και να εκμεταλευτεί το κτήριό του;επίση θα πρέπει να έχει οικονομικό κίρο.το οικονομικό κίρο έχει πολλά σκέλη. Το ένα αφορά την ανακαίνηση αυτή καθ'αυτή.σε πολλέ περιπτώσει χρειάζεται επιδότηση γιατί δεν έχει χρήματα.και ένώ έχουν υπάρξει προγράμματα για αυτόν τον σκοπό πόσο εύκολα είναι;κατά την γνώμη μου,και επειδή είμαι του επαγγέλματο,το κράτο πρέπει να λέει αν θέλει επιδότηση θα σου κάνει τι εργασίε η τάδε επιχείρηση,η οποία θα είναι διαπιστωμένα μικρομεσσαία και όχι μεγαλοκατασκευαστική ούτε θυγατρική τη ούτε θα ανήκει σε συγγενή ''των''.η επιχείρηση θα δίνει το κόστο στο κράτο το οποίο φυσικά θα ελέγχει και θα πληρώνει απευθεία αυτήν.έτσι ο ιδιώτη δεν θα μπορεί να φάει λεφτά η επιχείρηση δεν θα μπορεί να φάει λεφτά και τα λεφτά θα έχουν δωθεί για πραγματικό αποτέλεσμα.επίση η επιχείρηση θα είναι απλά μια εργολαβική επιχείρηση και δεν χρειάζεται να έχει 40 πτυχία(μηχανικών)όπω γίνεται με τα δημόσια έργα,τα οποία έτσι κι αλλιώ αυτοί τα δίνουν σε άλλου με αποτέλεσμα να κάθονται στα κοτεράκια του και να παίρνουν προμήθειε,και το κράτο να πληρώνει για να κάθονται.επίση το κόστο των εργασιών που θα πληρώσει το κράτο θα είναι για πρώτη φορά το πραγματικό και όχι το τριπλό(όπω στα δημόσια έργα). Και βέβαια ένα άλλο στοιχείο που αφορά στα κτήρια είναι πω επειδή τα περισσότερα είναι διατηρητέα οι ιδιοκτήτε τα αφήνουν σκοπίμω να πεσουν για να τα χτίσουν απλά κτήρια.εδώ λοιπόν πρέπει να υπάρχει επέμβαση.πρέπει το κράτο να τοποθετήσει τι πραγματ ημερομηνίε Πιστεύω πω το 80% των προβλημάτων του κέντρου, αλλά και των γύρω περιοχών, θα λυθεί με την λελογισμένη και προγραμματισμένη απέλαση παράνομων μεταναστών και δίωξη του παραεμπορ. Αν και κατανοώ τα προβλήματα των δημοτικών αρχών, βρίσκω εντούτοι ακατανόητη την εικόνα π.χ. τη οδού Πατησίων, με του πάγκου εμπορευμάτων απλωμένου σε όλο το μήκο τη. Η υπομονή των κατοίκων - και κυρίω των εμπόρων - έχει εξαντληθεί και από αυτό το θέαμα και από τη μάχη που πρέπει να δίνουμε ω οδηγοί σε κάθε φανάρι για να μη μα σκουπίσει κάποιο το τζάμι με το ζόρι. Εννοείται πω πρέπει να γίνουν όλα με τον απαιτούμενο σεβασμό προ τα ανθρώπινα δικαιώματα και κανένα σεβασμό σε αυτού που εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο (π.χ. ιδιοκτήτε τρωγλών που μισθώνονται σε 30 άτομα). Με αυτό τον τρόπο θα ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των κατοίκων στι αρχέ και μετά πιστεύω πω θα ανοίξει ο δρόμο προ πιο ουσιαστ αλλαγέ. Για να δομηθεί διαδικασία crowd sourcing για την αναβάθμιση του κέντρου τη Αθήνα θα πρέπει πρώτα να υπάρξει ένα πλαίσιο κατευθύνσεων και ενεργειών από το οποίο θα προκύψουν οι ανάγκε και η πλατφόρμα στην οποία θα κληθούν πολίτε, επαγγελματίε, εταιρείε να προσφέρουν τι υπηρεσίε και τα προϊόντα του σε ζητήματα που χρήζουν παρέμβαση όπω η ασφάλεια, δικαιοσύνη, οικονομία, αστικό περιβάλλον (φυσικό, δομημένο, ιδιωτικό, δημόσιο), τουρισμό & πολιτισμό, κοινων υποδομέ και υπηρεσίε. Το ζήτημα τη αναβάθμιση του Κέντρου υπερβαίνει μεθοδολογίε συγκέντρωση πληροφορία (illegal signs). Απαιτεί τεχνογνωσία και διαχρονικότητα στην δέσμευση σε σχέση με τι πολλέ παραμέτρου που συνιστούν το πρόβλημα τη υποβάθμιση του κέντρου τη Αθήνα και που απαιτούν ουσιαστικού πόρου για να μεταλλαχθούν σε ευκαιρίε από προκλήσει που είναι σήμερα. 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 37

5 κό ι αστή 680 ΜΙΧΑ ΗΛ ή 12 11:50: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΠΟΛΥΠΛΟΚΟ ΜΕΝ ΑΛΛΑ ΕΝΑ PROJECT ΕΙΝΑΙ 1)ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ (ΜΗ ΕΝΙΑΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΤΟ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ - ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΔΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) 2)ΣΑΦΗΣ ΕΥΚΡΙΝΗΣ ΕΞΗΓΗΣΙΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΥ & BUSINESS PLAN 3)ΠΡΟΤΑΣΗ: ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΟΣ DESTINATION ΩΣ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ» ΣΑΦΩΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΘΕΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΥ & «ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΟΥΜΕΝΟΥ» ΜΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΑΦΕΙΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΥΓΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΑΠΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΟΙ ΑΠΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. ΠΧ ΔΑΤΗΡΗΤΕΑ, ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΤΕΜΝΟΥΝ & ΝΑ ΣΥΝΑΔΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ, ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΜΕ ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΦΥΤΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΟΥΝ ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ), ΑΝΤΙΤΙΜΟ (ΧΑΜΗΛΟ) ΕΙΣΟΔΟΥ (ΕΝΤΟΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ & ΟΧΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ), ΠΛΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ & ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΑΔΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Α. 4)ΜΕΛΕΤΕΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (ΟΧΙ ΔΙΕΘΝΩΝ) 5)ΦΟΡΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΛΠ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΥΜΠ/ΝΩΝ ΕΙΤΕ ΣΔΙΤ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ PROJECTS ΕΙΤΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 6) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΑ DESIGN ΚΑΙ ΜΟΔΑΣ INTERACTIVE MUSEUM SPECIAL EVENTS ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ. 7) ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΕΙΩΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ 8) ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ & ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΧΩΡΩΝ Η ΣΟΒΑΡΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΘΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΗ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ. Δεν υφίσταται πρόβλημα στο ιστορικό κέντρο με του ελάχιστου μόνιμου κατοίκου, αλλά στο ευρύτερο κέντρο τη Αθήνα. Εκεί καμία ανάπτυξη δεν θα υπάρξει ποτέ, αν δεν παταχθεί η μάστιγα τη λαθρομετανάστευση. Όσα πάρκα και να γίνουν την επομένη θα μετατραπούν σε χώρου συνάθροιση πακιστανών και υπαίθρια WC. Όσα νέα πεζοδρόμια, σε πιάτσε αφρικανών ιερόδουλων. Όσοι ποδηλατόδρομοι, σε διαδρομέ για περπατήμα Αφγανών, κτλ. Η κόλαση που ζούμε καθημερινά οι κάτοικοι του κέντρου, μόνο με τα εξή μέτρα θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί: 820 GioXe 19 14:13: Άμεση απέλαση όλων των λαθρομεταναστών. 2. Ποινικοποίηση τη εκμετάλλευση των λαθρομεταναστών. (π.χ. Σύλληψη των άθλιων νεοελλήνων ιδιοκτητών ακινήτων που ενοικιάζουν χώρου 30τ.μ. σε 20 άτομα) - όπω γίνεται στα πολιτισμένα και σοβαρά κράτη (π.χ.ιταλία). 3. Πάταξη του λαθρεμπορ. (π.χ. Σημάδεμα με ανεξίτηλο σπρέυ όλων των παράνομων προϊόντων και σύλληψη των λαθροπωλητών και κυρίω των αγοραστών) - όπω γίνεται στα πολιτισμένα και σοβαρά κράτη (π.χ.γαλλία). 4. Σε καμία περίπτωση να μην γίνει αυτό που συζητιέται περί αντιπαροχή εκτάσεων και ανταλλαγή του με χώρου στο Ελληνικό, γιατί τότε ο έξυπνο νεοέλληνα θα ενοικιάσει το σπίτι που θα του παραχωρηθεί στο Ελληνικό σε λαθρα, καταστρέφοντα έτσι έναν από του λίγου εναπομείναντε καθαρού δήμου του λεκανοπεδ. 5. Υγεονομικό έλεγχο των πολυκατοικιών του κέντρου και σφράγισμα όσων αποτελούν εστίε μόλυνση. 6. Όχι άλλα λόγια. 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ 5 ΑΠΟ 37

6 κό 776 ι αστή ή KI.PO. K.A. Kίνησ η Πολιτ 19 ών 06:07:39 Κέντρ ου Αθήνα ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Προστασία και ανάδειξη ιστορική φυσιογνωμία κέντρου Αθήνα Επανεξέταση χρήσεων Γη. Περιοριστική πολιτική για οχλούσε χρήσει. 2.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΘΛΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ. Δημιουργία χώρων εκτό κέντρου. Αποκέντρωση των κοινωνικών υποδομών (συσσίτιο, φαρμακείο κλπ) 3.ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ. Εκκενωση των και σφράγιση των. Η π Νομαρχία έχει καταγράψει όλα τα κτίρια. Ελεγχο συστηματικό και παρακολούθηση των. Θεσμοθέτση αυστηρού νομοθετικού πλαισ για όσου ενοικιάζουν κτίρια και καταλύματα σε παράνομου μετανάστε. 4.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ και ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΕΙΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ. Ενεργοποίηση τη υπηρεσία ασύλου. Αύξηση του ποσοστού χορήγηση ασύλου στον Μέσο Ορο τη ΕΚ. Υπογραφή διμερών διακρατικών συμβάσεων για την απέλαση μικροεγκληματιών και όσων παραβατούν.αναζήτηση κονδυλίων μέσω ΕΕ για την προώθηση των οικοιοθελώ επιθυμούντων να εγκαταλείψουν την χώρα. 5.ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΒΙΟΥΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Τα θέματα διαμονή να οριοθετηθούν και προσδιορισθούν με γνώμονα την δημόσια τάξη Επαρκή στελέχωση των αρμόδιων κρατικών αρχών. Καταγραφή όλων των αλλοδαπών που διαβιούν στην χώρα. 6.ΝΑ ΠΑΤΑΧΘΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟ Περαιτέρω εξειδίκευση την νομοθεσία για άμεση και επιτόπου καταστροφή παράνομων εμπορευμάτων 7.ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΠΑΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 8. ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Απομάκρυνση ναρκομανών και εμπόρων ναρκωτικών από το Εμβληματικό Μουσείο και ΠΟλυτεχνείο τη Αθήνα. Η οιονεί λειτουργία τη υπαίθρια αγορά ναρκωτικών τη Τοσίτσα στην πύλη του μεγαλύτερου Μουσε τη χώρα εμπρό από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού πρέπει 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ 6 ΑΠΟ 37

7 κό ι αστή 824 ΓΙΑΝΝ ΗΣ Σ. ή 19 16:57: ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΕΝΩ ΟΛΟΙ ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΜΕ, ΤΟ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΣΤΕ, ΕΧΟΥΜΕ ΠΙΘΑΝΟΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟ ΠΡΟΣΠΕΡΝΑΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΤΟ ΞΑΝΑΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΝ ΕΣΤΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. ΕΣΤΙΑΖΕΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ Σ' ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΝΤΟΝΟ Σ' ΑΥΤΟ. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΝΤΟΝΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ. ΑΝ ΔΕΝ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΕΝΑΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ. ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΦΥΣΙΚΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΠΑΙΘΑΝΕΙ. ΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΝΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΥΤΟ ΘΑ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ - ΑΝ ΗΔΗ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ, ΘΑ ΑΝΑΡΩΤΙΟΜΑΣΤΕ ΠΩΣ ΑΥΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ - ΑΝ ΗΔΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ. ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ: 1. ΑΥΣΤΗΡΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΕ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, 2. ΑΥΣΤΗΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, 3. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΜΟΝΟ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ, 4. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΠΙΤΙΩΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΝΟΜΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΥΣΤΗΡΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΤΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ, 5. ΚΤΥΠΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΝΟΜΙΜΑ, 6. ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΜΕ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΝΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΤΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΑΝ ΣΕ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ, 7. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ, 8. ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΙΚΟΥΣ (Π.Χ. ΘΟΡΥΒΟΣ, ΜΗ ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ ΚΑΠΝΟΥ, ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ Κ.ΛΠ.), 9. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, 10 ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΤΑΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ). 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ 7 ΑΠΟ 37

8 κό 881 ι αστή ή ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙ ΑΚΟ ΕΠΙΜΕ 21 ΛΗΤΗ 07:22:27 ΡΙΟ ΕΛΛΑ ΔΟΣ 6 0 Η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και τη ιστορική φυσιογνωμία μια πόλη μπορεί να λειτουργήσει ω πόλο έλξη παραγωγικών δραστηριοτήτων στην εποχή τη Οικονομία τη Γνώση. Αλλά για να ολοκληρωθεί επιτυχώ η διαδικασία εξευγενισμού, θα πρέπει να αποκατασταθεί η δημόσια τάξη, ο πολυλειτουργικό χαρακτήρα τη περιοχή και να αναπτυχθούν νέε οικονομ δραστηριότητε. Συνοπτικά οι άξονε παρέμβαση ανά θεματική ενότητα είναι οι ακόλουθοι: Προστασία και ανάδειξη τη ιστορική φυσιογνωμία του κέντρου τη Αθήνα. Ισόρροπη κατανομή των κεντρικών λειτουργιών. Έλεγχο στι χρήσει γη. Περιορισμό των οχλουσών δραστηριοτήτων. Απομάκρυνση βιοτεχνιών χονδρικού εμπορ. Κιροδότηση για την επαναφορά κατοικία. Συστηματικό έλεγχο Καφέ- Ιντερνέτ και γενικά καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντο στο κέντρο τη πόλη. Ελεγχόμενη διέλευση οχημάτων και ενιαίο δίκτυο πεζοδρόμων που θα εξασφαλίζει την ενοποίηση των σημαντικότερων μνημείων τη περιοχή. Εμπορική εκμετάλλευση τμημάτων του δημόσιου χώρου με τοποθέτηση περιπτέρων και αναψυκτηρίων. Τοπ και δημοτ εκδηλώσει σε κοινόχρηστου χώρου. Πολιτική μηδενική ανοχή από τι αστυνομ αρχέ. Καθαριότητα και συχνότερη αποκομιδή απορριμμάτων. Φωτισμό. Πάταξη παραεμπορ. Εντατικοποίηση ελέγχων με επιτόπια καταστροφή παράνομων εμπορευμάτων. Απομάκρυνση από το κέντρο όλων των υπηρεσιών του ΟΚΑΝΑ. Απομάκρυνση αστέγων. Απομάκρυνση όλων των προνοιακών υπηρεσιών του Δήμου από το κέντρο τη πόλη. Μεταναστευτικό νόμο αλλά και επαρκή στελέχωση των αρμόδιων κρατικών αρχών. Κέντρα φιλοξενία μεταναστών στην Αττική, έξω από το Δήμο τη Αθήνα. Μεταφορά όλων των υπηρεσιών αρωγή των μεταναστών εκτό τη επίμαχη ζώνη. Στενότερη συνεργασία με FRONTEX για να περιοριστεί ο αριθμό των λαθρομεταναστών και να χρηματοδοτηθούν περισσότερε κοινέ επιχειρήσει επαναπατρισμού σε μακρινέ χώρε. Μετατροπή των ιστορικών κτιρίων του Πολυτεχνε σε συγκρότημα μουσείων. Αντιμετώπιση προβλήματο συγκέντρωση 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ 8 ΑΠΟ 37

9 κό 895 ι αστή ή Γιάννα Κυτού 21 δη 20:31: Η κατάσταση που επικρατεί στο ιστορικό κκέντρο τη Αθήνα είναι αποτέλεσμα πολιτικών που ακολουθήθηκαν επί σειρά ετών και δράσεων που δεν υλοποιήθηκαν, είτε καθόλου είτε στην κατάλληλη χρονική στιγμή. Πρόκειται για την εικόνα που αντανακλά το πραγματικό μέγεθο του προβλήματο τη μετανάστευση, νόμιμη ή μη, τη αναλγησία τη δημόσια διοίκηση, αλλά και τη αδιαφορία και τη έλλειψη κιοποίηση όλων μα ω πολίτων και ω κατοίκων του λεκανοπεδ. Γιατί το πρόβλημα αυτό είναι πρόβλημα όλων μα και όχι μόνον των κατοίκων τη περιοχή αυτή, οι οποίοι ασφαλώ βρίσκονται σε ακόμη δυσμενέστερη θέση. θεωρώ πω για την αλλαγή τη κατάσταση αυτή θα πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίε από το Δήμο Αθηναίων και την Περιφέρεια Αττική, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση τη Κυβέρνηση, η οποία θα φέρει την ευθύνη και το βάρο των τελικών αποφάσεων, χαράζοντα τι πολιτ που πρέπει να ακολουθηθούν και επιβλέποντα την υλοποίησή του. Εν ολίγοι ορισμένα από τα σημαντικότερα μέτρα που πρέπει να ληφθούν είναι: 1) Μόνιμη μείωση του αριθμού μεταναστών που κατοικούν στην Ελλάδα σε ποσοστό που καθορίζεται από τι αντοχέ τη οικονομία μα, αλλά και δείκτε που αντανακλούν τη δυνατότητα ενσωμάτωσή του στην κοινωνία μα, χωρί να διαρυγνύεται ο κοινωνικό ιστό 2) Την παροχή δημοσίων κτηρίων σε φορεί ή οργανώσει στήριξη ατόμων με ιδιαίτερε ανάγκε και οι οποίοι με ίδια μέσα θα συντηρούν το κτήριο π.χ. στο Χαμόγελο του Παιδιού 3) Έλεγχο σε εγκατελειμμένα κτήρια ή κτήρια τα οποία εγκυμονούν κινδύνου για τη δημόσια υγεία 4) Τη δυνατότητα επιβολή ιδιαίτερα υψηλών προστίμων από τι αρμόδιε αρχέ στου ιδιοκτήτε αυτών των κτηρίων (π.χ. για κτήρια τα οποία κατοικούνται μόνο απο μετανάστε, οι οποίοι σχεδόν πάντα είναι υπεράριθμοι ανά τ.μ.). Για αυτό θα πρέπει να θεσμοθετεί αυστηρό νομικό πλαίσιο, με μέριμνα για την άμεση υλοποίηση των προβλεπομένων, αλλά και για εναλλακτ ποινέ όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα είσπραξη των προστίμων, το οποίο όμω θα πρέπει να εφαρμοστεί. Γιατί δυστυχώ ακόμη και όταν στη χώρα μα νομοθετούμε άριστα, στην εφαρμογή πάσχουμε, με ευθύνη όλων των συμετοχόντων στη διαδικασία εφαρμογή του νόμου, από τον απλό υπάλληλο ω και τον υψηλά ιστάμενο. 5) Για το τέλο αφήνω ένα εξίσου σημαντικό μέτρο. Η έμμεση απομόνωση των κακοποιών ή άλλων στοιχείων από το κέντρο με την ενεργοποίηση τη υγειού κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα. Κατά την προσωπική μου άποψη το κέντρο μια πόλη δεν μπορεί να αποτελεί περιοχή αμοιγού κατοικία. Ένα προάστιο ίσω. Μια περιοχή "παίρνει ζωή" από την κίνηση των πολιτών σε αυτό. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να επιστρέψουν στο κέντρο μικρέ ή πολύ μικρέ επιχειρήσει με δραστηριότητε που πάντα υπήρχαν σε αυτό π.χ. βιοτεχνίε. Ο 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ 9 ΑΠΟ 37

10 κό 912 ι αστή GEOR GIOS PAPA NIKAS 775 Γιάννη ή 23 16:00: :03: είμαι κάτοικο και εργαζόμενο στο κέντρο τη Αθήνα. Είναι γνωστό το πρόβλημα των τοξικομανών στο κέντρο τη Αθήνα. Ηδη το γκέτο τη οδού Τοσίτσα φιλοξενεί καθημερινά χιλιάδε τοξικομανεί χωρί, εκτό των κατοίκων τη περιοχή Εξαρχείων Νεαπόλεω, να ενοχλείτε κανεί. Ο Πληθυσμό αυτό αυξάνει καθημερινά με την προσθήκη αλλοδαπών και οι οποίοι πλέον αποτελούν πάνω από το 50% του συγκεκριμένου πληθυσμού.οι συγκεκριμένοι δε ξένοι ελλείψει κοινωνικών δεσμών με την χώρα υπό την επίδραση τη στέρηση,γίνονται εξαιρετικά παραβατικοί χωρί να σημαίνει ότι οι συντοπίτε μα υστερούν. Ο Πρωθυπουργό (!!!) στα Λιόσια κάποια στιγμή ανακοίνωσε μέτρα για αυτού του ανθρώπου οι οποίοι αναμφισβήτητα πρέπει να αντιμετωπίζονται ω άρρωστοι και όχι ω κολασμένοι. Το παράδειγμα τη Κοπενχάγη θα μπορούσε να αποτελέσει ένα οδηγό για τα δικά μα, όπου ένα παλαιό στρατόπεδο έχει μετατραπεί σε χώρο φιλοξενία και αυστηρή διανυκτέρευση (όχι εμπορία ) αυτών των ανθρώπων με κανόνε υγιεινή, και στοιχειώδη πρόνοια αντί να διαμένουν στην Τοσίτσα και το προαύλιο του Εθνικού χαιολογικού Μουσε χωρί νερό και τουαλέτε, ανάβοντα φωτιέ τι κρύε νύχτε για να ζεσταθούν. Τι λέει ο Υπουργό Υγεία για την απομάκρυνση των κέντρων διάθεση μεθαδόνη από το κέντρο? (ΟΚΑΝΑ). Θα δημιουργηθεί κάποια στιγμή ένα ειδικό σώμα για την αστυνόμευση του κέντρου? Η ενεργοποίηση των ΥΜΕΤ και ΜΑΤ στο κέντρο για την εγκληματικότητα είναι στα όρια τη ανοησία. Νέα παιδιά που έχουν εκπαιδευτεί για άλλο σκοπό περιπολούν για του τσαντάκηδε, του εμπόρου ναρκωτικών, τι πόρνε, το παραεμπόριο, εναλλασσόμενοι κάθε ημέρα με άλλου συναδέλφου του, χωρί να γνωρίζουν ούτε την περιοχή ούτε τα στέκια. Θα επεκταθεί η αστυνόμευση και τι νυκτερινέ ώρε? Είναι γνωστό ότι μετά την 20.00, δεν υπάρχει πεζό αστυφύλακα στο κέντρο ούτε για δείγμα. Με την πορνεία που κατακλύζει το κέντρο καθώ δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο αποτρεπτικό, τι θα γίνει? Ο νέο Υπουργό δικαιοσύνη θα φέρει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αποτελεσματικότερα? Οι παράνομοι 203 ή 207 οίκοι ανοχή στο κέντρο τη Αθήνα, σε σύνολο 210 λειτουργούντων (!!!) θα νομιμοποιηθούν?. Θα αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο που σύμφωνα με τι δηλώσει των αρμοδίων, καθιστά την σφράγιση των ανέφικτη? Τελικά τα περισσότερα προβλήματα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τη πολιτεία η οποία πρέπει να κινηθεί περισσότερο δημιουργικά και 1 μέτρο να συμπληρώσει τα άλλα που ειπώθηκαν. Τίποτα δε θα γίνει αν δεν υπάρξει αστυνόμευση. Η Δημοτική Αστυνομία, σε όλε τι χώρε του κόσμου έχει υπόσταση και ουσιαστ αρμοδιότητε, εδώ φοβόμαστε μήπω ξεβολευτούν κάποια προνομιούχα παιδάκια που έχουν εισρεύσει (μειοψηφικά πάντα) με κάτι δικαστ αποφάσει, με αδιαφανεί διαδικασίε κλπ κλπ και είναι εξαφανισμένοι από τι κατά τόπου υπηρεσίε. Από την άλλη οι δήμαρχοι δεν την αφήνουν να λειτουργήσει, στερώντα τη απαραίτητα και στοιχειώδη τεχνικά και αμυντικά μέσα, και όποτε ορίζουν προϊστάμενου, είναι πάντα με ανάθεση κάποιοι κομματικά ημέτεροι αγράμματοι και ανεκπαίδευτοι πρώην διοικητικοί υπάλληλοι ΔΕ οι οποίοι αμαυρώνουν την εικόνα των πραγματικά εκπαιδευμένων και τελικά του κάνουν σαν τα μούτρα του. Μπορεί αυτά που λέω να φαίνονται εκτό θέματο, αλλά δεν είναι. Αφού η ΕΛ.ΑΣ. ουτω ή άλλω τρέχει και δε φτάνει, ποιο θα ελέγξει τα καταστήματα, ποιο θα περπατήσει στου δρόμου και με τί θεσμό να τον υποστηρίζει από πίσω του; ο "Δημοτικό αστυνομικό τη γειτονιά" του κ. Καμίνη; Με ημίμετρα τέτοιου τύπου για το θεαθήναι, όχι μόνο δεν λύνονται προβληματα, σε λίγο καιρό θα θρηνήσουμε και θύματα. 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ 10 ΑΠΟ 37

11 κό ι αστή 810 Νίκο 868 ή 19 11:33:53 ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΛ 20 ΣΑΚΗΣ 15:49: Κατά τη γνώμη μου το πρώτο βήμα για την αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου τη Αθήνα, είναι να αναγνωριστεί το κατ'εξοχήν πρόβλημα, που είναι ένα: η παράνομη μετανάστευση. Κάθε βελτίωση κτηρίων, χώρων, μεταφορών κλπ θα είναι παντελώ άσκοπη αν δε λυθεί αυτό το πρόβλημα. Πχ κάθε πεζόδρομο ή πάρκο θα αχρηστευθεί τάχιστα αν καταληφθεί από εκατοντάδε απελπισμένου μετανάστε. Για την παράνομη μετανάστευση θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οι κατ' αρχήν ενδιαφερόμενοι για μετανάστευση στην Ελλάδα είναι μερ εκατοντάδε εκατομμύρια, από το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, και εν μέρει την Ινδία. Οι άνθρωποι αυτοί ζουν σε άθλιε συνθήκε στη χώρα του και η Ελλάδα, ακόμη και κοντά στη χρεωκοπία, μπορεί να είναι γι αυτού παράδεισο. Το πιο σημαντικό είναι ότι πληροφορούνται από του συμπατριώτε του ότι στην Ελλάδα μπορεί να βγάλει καλό μεροκάματο στα φανάρια, με παράνομο εμπόριο, ή να περάσει σχετικά εύκολα στην υπόλοιπη Ε.Ε. Θα πρέπει λοιπόν να αρχίσουν να πληροφορούνται ότι στην Ελλάδα δε μπορούν να βρουν αυτό που ζητούν. Ότι δε μπορούν να περάσουν στη Ε.Ε. χωρί βίζα, να καθαρίζουν τζάμια αυτοκινήτων, να κοιμούνται τζάμπα σε κρατικού ξενώνε, να επαιτούν, να κάνουν παράνομο εμπόριο, να βρίσκουν δουλειά ανασφάλιστοι. Για να γίνει αυτό, και μάλιστα χωρί ιδιαίτερε αντιδράσει, θα πρέπει απλούστατα η κυβέρνηση να διακηρύξει ότι όλοι οι νόμοι που αφορούν πχ τον τρόπο άσκηση οπιασδήποτε οικονομική δραστηριότητα, θα εφαρμόζονται απαρεγκλίτω για όλου. Α εφαρμοστεί μηδενική ανοχή στα φανάρια και στο παράνομο εμπόριο. Α θεσπιστούν δρακόντιε ποινέ για όποιον απασχολεί ανασφάλιστου εργαζομένου. Α ψάξουμε τι ζητούν ερχόμενοι στην Ελλάδα, και α φροντίσουμε να μην το βρίσκουν. Τι πλούτο ιδεών, απόψεων και προτάσεων.συγχαρητήρια σε όλου. Μακάρι να υλοποιηθεί το 10% των ανωτέρω. Πριν ξεκινήσω τι προτάσει μου να θυμίσω την αρχαία ρήση "ενό νόμου χρεία έχουμεν, να τηρούνται οι νόμοι". Επίση να επισημάνω ότι σήμερα στην Αθήνα και σε πολλού άλλου δήμου δεν υπάρχει ούτε ένα (1) μέτρο ποδηλατόδρομου. Συγχαρητήρια (ειρωνικότατα) για την αρχηστεία των διατελεσάντων αξιωματούχων και τιτλούχων. Άραγε δεν κάνανε ποτέ του ποδήλατο? Ούτε ω παιδιά? Πρόταση 1η: κοποίηση των νόμων και των κανονιστικών πράξεων τη διοίκηση. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει ένα Π.Δ. που να λέει ότι τροποποιούμε το Π.Δ. τάδε στην παράγραφο τάδε άρθρου τάδε, η οποία παράγραφο είχε τροποποιηθεί με την παράγραφο τάδε του άρθρου τάδε του ΠΔ τάδε και είχε συμπληρωθεί με την παράγραφο τάδε του άρθρου τάδε του ΠΔ τάδε. Κανένα νόμο ή κανονιστική πράξη τη διοίκηση που να τροποποιεί ή να συμπληρώνει.κύριε θέλει να αλλάξει κάτι? Ξαναγράψτο από την αρχή. κοποίησέ το. Ένα κείμενο ενιαίο. Και ξεκάθαρα πράγματα με το όνομά του, όχι παραλείψει, όχι διφορούμενε ερμηνείε, όχι υπεκφυγέ. Το σημαντικότερο: Οι αρμοδιότητε να καθορίζονται ξεκάθαρα, με λεπτομέρεια και να αποφεύγονται οι συναρμοδιότητε γιατί όπου λαλούν πολλά κοκόρια αργεί να ξημερώσει. Ένα αρμόδιο κύριοι για ένα θέμα. Πρόταση 2η: Παντού ποδηλατόδρομοι. Χιλιόμετρα. Δεν χρείαζονται εκατομμύρια και διαγωνισμοί. Με ένα βάψιμο τραβάμε μια γραμμή και το σήμα του ποδηλάτου με στενσιλ και είναι έτοιμο. Δωρεάν ποδήλατο για όλου στι πύλε εισόδου στην πόλη. Πχ έξω από σταθμού μετρό/ηλεκτρικού. Εναλλακτικά μίσθωση με μικρό κόστο 1-2 ανά 8ωρο ή ξεκλειδώνω το ποδήλατο με 1-2 τύπου καροτσιών S/M. Πρόταση 3η: Αφισορύπανση- Πινακιδορύπανση. Απλά τα πράγματα. Πρώτα καθορίζονται οι χώροι που επιτρέπονται οι αφίσε και οι πινακίδε. Ύστερα πέφτει η χατζάρα του προστίμου σε όποιον βάζει αφίσα ή πινακίδα σε μη επιτρεπτό χώρο. Κύριε έβαλε αφίσα ή πινακίδα εκεί που δεν πρέπει? πχ στην κολώνα φωτισμού για να την δουν όλοι και να πιάσει "πελατεία"? Πάρε ένα πρόστιμο. Κύριε δεν την έβγαλε ακόμα την αφίσα ή την πινακίδα? Πάρε και ένα δεύτερο πρόστιμο για την αποκαθήλωση και καθαρισμό του χώρου. Πω θα τον βρω? Πανεύκολο: Εάν είναι πολιτικό κόμμα μπαίνω σε μηχανή αναζήτηση και βρίσκω τη δνση ή ακόμα καλύτερα μπαίνω στο taxisnet και βεβαιώνω το πρόστιμο απευθεία στο ΑΦΜ του πολιτικού κόμματο. Είναι ο τάδε τραγουδιστή που έχει εγκαίνεια σκυλάδικου την τάδε του μηνό? Πανεύκολο όπω παραπάνω. Θέλετε να το κάνουμε πιο ελαφρύ για τα πολιτικά και τα πολιτιστικά? Το κάνουμε: Κύριοι η αφίσα ή η πινακίδα θα μπει πχ 48 ώρε πριν το γεγονό όχι 10 μέρε πριν ή ένα μήνα πριν. Τελείωσε το γεγονό. Βγάλ τα όπω τα έβαλε και όχι να τα αφήνει στο δημοτικό μηχανισμό καθαριότητα. Αυτό είναι μόνο για τη σκόνη, τα φύλλα και την αποκομιδή των κάδων όχι για τα απορρίμματά σου. Δεν τα έβγαλε πχ 24ωρε 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ 11 ΑΠΟ 37

12 κό 873 ι αστή ή ΕΥΑΓΓ ΕΛΟΣ ΒΟΥΤΣ 20 ΙΝΑΚΗ 21:00:55 Σ 5 0 Σε διατηρητέο νεοκλασικό κτίριο στην οδό Σολωμού 51, ιδιοκτησία Εθνικού Τυπογραφε, στεγάζονταν και λειτουργούσαν μέχρι το 1999 τα τμήματα εξυπηρέτηση πολιτών (βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο και διάθεση αντιγράφων παλαιών ΦΕΚ, πώληση έντυπων ΦΕΚ), καθώ και άλλε οργαν μονάδε τη Υπηρεσία. Μετά τον σεισμό του 1999 το κτίριο κρίθηκε ακατάλληλο για χρήση και σφραγίστηκε. Το Εθνικό Τυπογραφείο αναγκάστηκε να μισθώσει χώρο στην οδό Μάρνη 8, όπου στέγασε το τμήμα αναγνωστηρ και παλαιών ΦΕΚ, ενώ ταυτόχρονα διέθετε και το τεύχο προκηρύξεων ΑΣΕΠ. Το εγκαταλειμμένο νεοκλασικό έκτοτε ρημάζει παρακολουθώντα τη υποβάθμιση τη γύρω περιοχή. Οι περίοικοι διαμαρτύρονται, εφόσον τα σκαλοπάτια του χρησιμοποιούνται πότε από αστέγου και πότε από χρήστε ουσιών. Το νεοκλασικό δεν είναι πολύ μεγάλο (έχει πίσω και προαύλιο χώρο) και θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη στέγαση του μουσε τυπογραφία (ΝΠΔΔ που πρόσφατα συγχωνεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο) και παράλληλα να στεγάσει υπηρεσίε εξυπηρέτηση των πολιτών. Ενδεχομένω (οι μηχανικοί γνωρίζουν αυτά τα θέματα καλύτερα) θα μπορούσαν να προστεθούν κι άλλοι όροφοι, ώστε να στεγαστούν κι άλλε υπηρεσίε του Εθνικού Τυπογραφε ή να δημιουργηθούν χώροι πολιτιστικών δραστηριοτήτων για εκθέσει, παρουσιάσει βιβλίων, εργαστήρι τυπογραφία κ.λπ. Με τον τρόπο αυτό, αφενό μεν εξοικονομούνται πόροι από μισθώματα που καταβάλλονται και αναπτύσσονται δραστηριότητε πολιτισμού και τέχνη από το Εθνικό Τυπογραφείο, οι οποίε γιατί όχι; θα μπορούν να εισφέρουν και κάποια έσοδα στο δημόσιο, αφετέρου δε κι αυτό είναι ίσω το σπουδαιότερο δίνεται ένα ισχυρό κίρο ώστε να ξαναζωντανεύει μια απονεκρωμένη σήμερα οδό (Σολωμού) σ ένα «κρίσιμο» για τη ζωή τη πόλη τμήμα τη μεταξύ Γ Σεπτεμβρ και Πατησίων. 1. Να απομακρυνθούν οι σταθμοι πούλμαν για βαλκαν χωρε από την πλατεία Καραισκάκη, την Αχαρνών και του γύρω δρόμου, καθώ αποτελούν πόλο έλξη μεταναστών και φορέα μόλυνση με τα καυσαέρια που εκλύουν τα λεωφορεία. οι σταθμοί αυτοί να μεταφερθούν στι παρυφέ τη πόλη και σίγουρα έξω από το κέντρο. Πώ έχουν άδεια τέτοια λεωφορεία να σταθμεύουν στο κέντρο; 2. Απομάκρυνση των λαθρομεταναστών και μεταναστων γενικότερα, οι οποίοι έχουν διαλύσει την ζωή στην πόλη. 907 Κώστα 23 00:31:05 3. Παταξη του παρεμπορ και αυστηρέ ποινέ στου παραβατε Να ξαναγυρίσουν δημόσιε υπηρεσίε που βρίσκονται τώρα διασκορπισμένε σε διάφορα σημεία τη Αττική. 5. Να ξαναγυρίσουν πανεπιστημιακέ σχολέ. Η πόλη αποψιλώθηκε από ότι την κρατούσε ζωντανη χωρί κανενα σχεδιασμό. 6. Να υπάρξει όραμα και σχεδιασμό και όχι προχειρότητε και νεοπλουτίστικε νοοτροπίε. 7. Να αποδοθούν επιτέλου πλατείε και πεζοδρόμια στου κατοίκου. Δεν ανήκουν ούτε στου λαθρομετανάστε, ούτε στι μονάδε του ΚΕΕΛΠΝΟ και στο τριτοκοσμικό θέαμα που προσφερουν. 665 SerPet ros 11 20:03: Εγώ δεν μένω Αθήνα, γιατί πρέπει να επωμίζομαι κάθε φορά τα λάθη, τι αβλεψίε και παραλήψει των υπευθύνων για την πρωτεύουσά μα? Α ασχοληθεί ο αρμόδιο δήμο που ζεί εκεί και γνωρίζει πιστεύω τα προβλήματα και σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο να πράξουν ανάλογα. ΔΕΝ είναι όμω ΣΩΣΤΟ να πληρώνω ΕΓΩ που με έχετε ξεγραμμένο στην ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟ την ανικανότητα των αρμοδίων. Διώξτε πρώτα του παράνομου και του εγκληματίε που Ρίζωσαν εκεί και μετά προχωρήστε με τι ΔΙΚΕΣ σα ΤΣΕΠΕΣ σε όση αναβάθμιση θέλετε. 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ 12 ΑΠΟ 37

13 κό 763 ι αστή mara apost olou ή 19 04:12: Προτεινω να λειτουργουν μονο οι νομιμε επιχειρησει στο ιστορικο κεντρο, οι καταστηματαρχε να φερονται αξιπρεπω και πολιτισμενα στου τουριστε και να προσληφθουν περισσοτεροι καθαριστε για του δρομου και κηπουροι για τα παρκα [με περισσοτερε γυναικε και νεου].με λιγη βασικη εκπαιδευση- καθοδηγηση,και χωρι να ειναι μονιμοι δημοσιοι υπαλληλοι, πολλοι θα μπορουσαν να εργαστουν ετσι.εγω πρωτη.το βασικο για το ιστορικο κεντρο ειναι η καθαριοτητα- οπω για ολη την πολυπαθη αθηνα αλλωστε. Προτείνω την απαλωτρίωση παλαιών, δημόσιων κτιρίων από το κέντρο και μεταφορά των στεγαζόμενων υπηρεσιών του στο χώρο του πρώην αεροδρομ Ελληνικού. Οι νέοι ελευθεροι χώροι που θα προκύψουν στο κέντρο να γίνουν πάρκα. Καθάρισμα και ανακατασκευή εξωτερικών όψεων διατηρητέων και μη κτιρίων, και συνεχόμενη συντήρησή του. Ρήτρα για όσα κτίρια παραμένουν εγκαταλειμμένα και αναξιοποίητα. 780 Χρηστ ίνα Λίβερ η 19 06:15:47 Σωστό φωτισμό των δρόμων κατά τι νυχτερινέ ώρε. 4 1 Συνεργεία καθαρισμού τη πόλη που θα κάνουν σωστά και συνεχώ την δουλειά του. Είναι απαράδεκτο κάθε γωνιά να μυρίζει σαν W.C. Ουσιαστική αστυνόμευση, γιατί μέχρι σήμερα ενώ υπάρχει μεγάλο αριθμό αστυνομικών στου δρόμου, νιώθω ότι ο ρόλο του είναι διακοσμητικό. Για παράδειγμα στην Πειραιώ έχω δει με τα μάτια μου ναρκομανή να κάνει χρήση στα 10 μέτρα από την περιπολία τη αστυνομία. Ποδηλατόδρομοι, όπω σε άλλε πόλει τη Ελλάδα. Συχνότερα δρομολόγια του τραμ. 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ 13 ΑΠΟ 37

14 κό 809 ι αστή ή Ιωάνν η 19 Γιαννά 11:33:07 κο 874 Δημητ ρη 20 21:04: Να καταγραφούν τα εγκαταλελειμμένα κτήρια του κέντρου τη πόλη και το ιδιοκτησιακό του καθεστώ 2. Να διατεθούν εγκαταλελειμμένα κτήρια του κέντρου, που ανήκουν σε δημόσιου ή ημιδημόσιου φορεί, σε οργανώσει πολιτών οι οποίε θα αναλάβουν να τα συντηρούν και να τα λειτουργούν με ανοικτέ προ το κοινό δραστηριότητε. Από αυτή τη διαδικασία δεν πρέπει να αποκλείεται κανεί, ιδιαίτερα αναρχ οργανώσει αυτοοργάνωση κλπ. 3. Να γίνουν καλλιτεχνικοί διαγωνισμοί, με μικρά έπαθλα, που να δραστηριοποιήσουν νέου και άγνωστου καλλιτέχνε οι οποίοι θα συνεισφέρουν στο ζωντάνεμα τη πόλη. Π.χ. θα μπορούσε να γίνει μεγάλο διαγωνισμό γκράφιτι για την κάλυψη μεγάλων επιφανειών πολυκατοικιών και εγκαταλελειμμένων κτηρίων. Ο Δήμο θα μπορούσε να προσφέρει τα υλικά και κάποια μικρά έπαθλα στου συμμετέχοντε. Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει με έργα τέχνη από ευτελή υλικά τα οποία θα κοσμούσαν μικρού πεζόδρομου, πλατείε και μικρά πάρκα του κέντρου. 4. Να γίνει προσπάθεια να ενταχθούν οι μετανάστε στη προσπάθεια ανάπλαση του κέντρου. Π.χ. θα μπορούσε να προσφερθεί περιστασιακή εργασία σε εξαθλιωμένου μετανάστε του κέντρου στον τομέα τη καθαριότητα ή τη ανάπλαση περιοχών. Έτσι αφενό θα εξασφάλιζαν τα προ το ζην, αλλά και θα αισθανόταν την περιοχή σαν δική του. 5. Να γίνει νόμο που θα λεει ότι οποιαδήποτε ελεύθερη (άχτιστη) επιφάνεια του κέντρου, δεν θα μπορεί να κτιστεί αλλά θα γίνεται πράσινο. Σε αυτό μπορεί να συμβάλει και ο νέο νόμο περί σύσταση δικαιώματο επιφανεία, έτσι ώστε το οικόπεδο να παραμένει ω ιδιοκτησία στον ιδιοκτήτη του αλλά η επιφάνεια να δεσμεύεται για κοινωνικό σκοπό. Γιατί να γίνεται αυτό μόνο για την ανάπτυξη του μεγάλου κεφαλα και όχι και για την αναβάθμιση του κέντρου; 6. Να πριμοδοτηθεί η επανακατοίκηση του κέντρου από νέε οικογένει. Αυτό μπορεί να γίνει αφενό με οικονομικά κίρα αλλά πρέπει να ακολουθείται και από κοινωνική προστασία (π.χ. παιδικοί σταθμοί, σχολεία κλπ) 7. Να δημιουργηθούν κοινων υπηρεσίε, οι οποίε να εδρεύουν στο κέντρο, και να παρέχουν στου μετανάστε τα βασικά στοιχεία αξιοπρεπού διαβίωση, εκτό φαγητού. Π.χ. θα μπορούσε να υπάρχει, κρατικά ελεγχόμενο και αξιοπρεπή χώρο όπου θα μπορούσαν να πάνε για να πλένονται, χώρο όπου θα έβρισκαν ρούχα που θα διέθεταν σχετ οργανώσει, χώρο λατρεία, χώρο για κοινωνική συνάθροιση κλπ. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται με την απαραίτητη αξιοπρέπεια, εχεμύθεια, ασφάλεια και σεβασμό στον άνθρωπο. Στοιχίζουν πολύ λίγο και θα μπορούσαν να είναι και ένα μέσο έμμεσου ελέγχου ακραίων στοιχείων από την πολιτεία. Να μετακινήσουμε κατά προτεραιότητα Δημόσιου Οργανισμού στι προβληματ περιοχε. Ετσι θα γεμισουν με κόσμο πάλι. Βγαλτε ανακοίνωση οτι 2 Αυγουστου εχει απέλαση. Να δειτε πόσοι θα φύγουν. Βγάλτε ανακοίνωση ότι 3 Αυγούστου έχει σύλληψει για τι τσάντε έξω απο την Ασοε. Να βρεθούμε πάλι στι 4 Αυγουστου να μα πειτε αν εξαφανίστηκαν για 2 μέρε 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ 14 ΑΠΟ 37

15 κό ι αστή 923 Πηνελ όπη ΚΩΝΣ ΤΑΝΤΙ ΝΟΣ ΝΙΚΑΣ ή 24 22:26: :47:27 Νίκο Ρούσσ 11 ο 10:54: /29/11 ΣΕΛΙΔΑ 15 ΑΠΟ 37 AΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ- ΑΠΟΓΝΩΣΗ Απο το 2009 που η ανεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση και τα επακόλουθά τη, εγκληματικότητα,κίνδυνοι γιά τη δημόσια υγεία,λαθρεμπόριο,ανύπαρκτη ποιότητα ζωή,καταστρέφουν συστηματικά το ιστορικό κέντρο και τι ΖΩΕΣ των κατοίκων που ζουν γύρω απ' αυτό (6η Διαμερ.Κοιν.),έχουν σταλεί στου αρμόδιου,αμέτρητε προτάσει ακόμη και εξώδικα (μέχρι και επιστολέ στον ίδιο τον Πρωθυπουργό). Εχουν εξαγγελθεί μέτρα που μένουν στα χαρτιά,οι υπάρχοντε νόμοι δεν εφαρμόζονται (όπω ο 3386/2005),τα συνταγματικά μα δικαιώματα καταπατώνται καθημερινά,τι ΝΟΗΜΑ έχει η συγκεκριμένη ενέργεια ; Λύσει υπάρχουν,τι γνωρίζετε καλλίτερα από εμά,πολιτικη ΒΟΥΛΗΣΗ υπάρχει; Δυστυχώ,φαίνεται πω ΟΧΙ καιτούτο αφορά Κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Τρία είναι τα ενδεχόμενα για αυτη την απαράδεκτη αδράνεια : 1)Ή δεν έχετε αντιληφθεί το μέγεθο του προβλήματο (κοινώ εθελοτυφλείτε) 2)Ή το γνωρίζετε και σα είναι αδιάφορο γιατί δεν έχει (ακόμη) επιπτώσει στη δική σα ζωή 3)Ή δεν θυμάστε ότι,κυρια ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ προ του πολίτε (σύμφωνα με το Σύνταγμα),είναι η διφύλαξη τη δημόσια τάξη και υγεία. Οποιοδήποτε απ'τα τρία κι αν ισχύει οδηγεί στην ίδια ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ και ΑΠΟΓΝΩΣΗ όλου εμά που εκτό από την οικονομική υποβάθμιση βιώνουμε και την απόλυτη εξαθλίωση τη καθημερηνότητα μα. ΠΑΡΤΕ ΤΩΡΑ ΜΕΤΡΑ,ΔΩΣΤΕ ΛΥΣΕΙΣ,ΦΤΑΝΟΥΝ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΑ ΕΡΓΑ η εικόνα του ιστορικού κέντρου τη πόλεω των Αθηνών μονάχα θλίψη και οίκτο προκαλεί.εχουμε καθήκον να την αλλάξουμε προ το καλύτερο.αυτό μπορεί να επιτευχθεί με γεναία μέτρα όπω τα κάτωθι. 1 Η πεζοδρόμηση σχεδόν ολόκληρου του οδικού άξονα του ιστορικού κέντρου 2 Το γκρέμισμα των παλαιών,εγκατελειμένων και άθλιων κτιρίων 3 Η τοποθέτηση σε όλη την έκταση του ιστορικού κέντρου ανδριάντων και προτομών μεγάλων προσωπικοτήτων τη ιστορία τη πόλεω των Αθηνών και τη Ελλάδο γενικότερα.είναι προτιμότερα από τα χαμηλή ποιότητα έργα τη μοντέρνα τέχνη. 4 Η αντίκατασταση των πεπαλαιωμένων κτιρίων με νέα τα οποία θα είναι νεοκλασσικού ρυθμού.δηλαδή η αντικατάσταση κάτι άσχημου με κάτι όμορφο. 5 Η δημιουργία ποδηλατόδρομων σε κύρια και κομβικά τμήματα του οδικού άξονα του ιστορικού κέντρου. 6 Η άμεση απομάκρυνση των τοξικομανών,των λαθρομεταναστών και των ταραχοποιών στοιχείων. 7 Η δημιουργία πολιτιστικών ιδρυμάτων στα οποία ο κάτοικο αλλά και ο επισκέπτη των ΑΘΗΝΩΝ θα έχει την δυνατότητα να μελετήσει όποια επιστήμη επιθυμεί,να γνωρίσει την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου μα είτε γραπτώ είτε κάνοντα χρήση οπτικοακουστικών μέσων. 8 Η μεταβολή τη πλατεία ομονοία σε ανθρώπινη με την δενδροφύτευση τη και την τοποθέτηση του ανδριάντα του ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ που λείπει απο την πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτου. 9 Η δημιουργία πάρκων αναψυχή οπου τούτο είναι εφικτό. Ένα μεγάλο πρόβλημα του κέντρου είναι το parking. Δεν αναφέρομαι στην έλλειψη του, αλλά στο γεγονό του ασύδοτου παρκαρίσματο που δημιουργεί πρόβλημα σε πεζού (πχ. παρκαρισμένα αυτοκία πάνω σε πεζοδρόμια), σε ποδηλάτε και ΜΜΜ. Θα ήταν χρήσιμη μια web εφαρμογή (στα πρότυπα του illegal signs) που ένα πολίτη θα μπορεί να καταγράφει εύκολα απ' το κιό του κάποιο όχημα και σε πραγματικό χρόνο να μπορούν να ενημερώνονται οι άνθρωποι τη δημοτική αστυνομία. Το παραπάνω θα πρέπει να περιλαμβάνει και τι παράνομε πιάτσε ταξί.

16 κό ι αστή 707 thana ssis ή 13 17:06: ο ισπανό που είχε φέρει ο πρωθυπουργό πριν κάτι μήνε τι προτείνει; εγώ θάλεγα ότι οι παν/κε σχολέ, πρέπει με του φοιτητέ να εκπονήσουν μελέτε του τύπου: αν από γκρέμισμα ν οικοδομών συγκεντρώσω χ τόνου μπάζα που μπορώ να του χρησιμοποιήσω; ΟΙ κάτοικοι που θα μεταφερθούν αξιοπρεπώ χωρί να χάσουν τη περιουσία του; Τι υλικά προτείνονται και τι κατασκευέ στα κενά που θα προκύψουν; Α ν από κάτω είναι όλα αρχαιότητε που είναι το πιθανότερο, μπορώ να ανακατασκευάσω κάτι το οποίο θα φέρει όλο τον πλανήτη να το επισκεφτεί και δεν εννοώ κάτι μοντέρνο σαν το μουσείο τη Ακρόπολη. Έχετε επισκεφθεί το νέο Παρίσι, πω ουρανοξύστε, δένουν αισθητικά με το παλιό; Σταματήστε κάποιοι να σκέπτεστε την εργολαβία, και θα δείτε φω :) 731 Βαγγέ λη 746 ARGY RIS 757 ΠΑΠΑ ΔΟΠΟ ΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 15 15:50: :34: :14: Η αναβάθμιση του κέντρου τη Αθήνα είναι πια υπαρξιακό ζήτημα για την Αθήνα και την Ελλάδα όλη. ΟΜΩΣ: Όσο συνεχίζονται οι συγκεντρώσει, οι πορείε, οι λιτανείε, τα σπασίματα, τα καψίματα, τα χημικά, όλο αυτό το μαρτύριο, αναβάθμιση δεν είναι δυνατή. Κάθε σχετική συζήτηση είναι θεωρητική και άχρηστη και μόνο άσκοπε δαπάνε θα προκαλέσει. ΔΥΣΤΥΧΩΣ. Η αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου τη Αθήνα περνά μόνο μέσα από την απέλαση των παράνομων μεταναστών στο κέντρο τη Αθήνα και τιθάσευση τη διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών στο κέντρο. Τόσο χρόνια το Ελληνικό Δημόσιο και ο Δήμο Αθηναίων πήραν λεφτά από την Τσέπη των Ελλήνων και Αθηναίων πολιτών και πεζοδρόμησαν την Διονυσ Αεροπαγίτη, αναβάθμισαν την Πλάκα, το Γκάζι, την Περιοχή του Ψυρρή. Τα έργα έχουν γίνει και μπορούν να γίνουν και άλλα. Εκείνο που δεν μπορεί να αντέξει ένα κυρίαρχο κράτο είναι η εισβολή μεταναστών και η εγκαθίδρυσή του ετσιθελικά στο κέντρο τη Αθήνα. 3 2 Αν είναι όμω να επέμβει το κράτο και να μοιράσει του μετανάστε σ' όλε τι συνοικίε τη Αττική, εγώ αντιτίθεμαι έντονα. Α μείνουν εκεί για να μα θυμίζουν τι παθαίνει ένα ανεξάρτητο κράτο, όταν γίνεται έρμαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των μη κυβερικών οργανώσεων. Ο διάλογο για το κέντρο δεν οφελεί σε τίποτα. Χρειάζονται πράξει. Αναρωτιέμαι πόσο περήφανο αισθάνεται ο Δήμαρχο Αθηναίων και πρώην Συνήγορο του Πολίτη, όταν κάθε μέρα εκατοντάδε ιερόδουλε παντό φυλή κάνουν πιάτσα στο κέντρο τη Αθήνα και στο Δημαρχείο του. το κεντρο υποφερει απο αλλοδαπου νομιμου και παρανομου.αλλα οχι αλλοδαπου εργατικου και συμαζεμενου που προσπαθουν να φτιαξουν την ζωη του, αλλα τυχωδιοκτε. Αν δεν μπορεσετε να του ελενξετε δεν προκειτε να κανετε τιποτα... Εγω για παραδειγμα εχω γειτονε Ρωμα βουλγαρου. Καθε βραδυ φασαρια,απιστευτη δυσωδια,και επαγγελμα ζητιανοι. Πειραμε την αστυνομια αλλα ειναι νομιμοι.για υγεονομικο δεν βρισκει κανενα. 3 4 Οταν σαν ελληνα πολιτη δεν εχω τροπο να προστατευω,τοτε οτι ρατσα και να ειναι ο διπλανο μου,δεν προκειτε ποτε να βρω το δικιο μου.απλα θα φυγω (οπω σχεδιαζω ηδη) και θα αφησω το ιστορικο κεντρο να παρει κάλλο την κατηφορα. Φτιαξτε διαδικασιε ελενχου ξεκαθαρε χωρι χαρτουρα.να περνει ενα τηλεφωνο και αν εχει δικιο, να το βρισκει το δικιο σου.οχι να περνει τα τηλεοπτικα καναλια μπα και ενδιαφερθει κανενα... 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ 16 ΑΠΟ 37

17 κό 760 ι αστή τσιμα χιδη γεωργ ιο ή 18 23:37: Αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου τη Αθήνα Α)Ασφαλεια- 1)προβλημα ναρκωτικων(στα νοσοκομεια ολη τη ελλαδο η δοση τη μεθαδονη)2)εγκληματικοτητα(εμφανη αστυνομικη παρουσια με περιπολιε μονο απο μοτ/τε π.χ Δια)3)καμερε ασφαλεια σε κεντρικου δρομου Β)Συγκοινωνίε- 1)λιγοτερα ι.χ και ταχι στο κεντρο 2)μειωση τιμη τω εισητηριων στα Μ.Μ.Μεταφορα3)αντιμετωπιση των παρανομων παρκαρισμενων ι.χ και μοτ/των 4)εφοδιασμο καταστηματων τι πρωινε ωρε απο φορτηγα και μεγαλα γενικα οχηματα 5)συγχρονισμο στα φαναρια κυκλοφορια για μειωση τη κινηση Γ)χωροταξικό σχεδιασμό- 1)πεζοδρομηση δρομων σε συνδιασμο με ποδηλατοδρομου και δεντροφυτευση 2)καλο φωτισμο σε δρομου και πλατειε 3)αποκεντρωση των πολλων δημοσιων φορεων(συνεπεια,μειωση του κυκλοφοριακου απο του χιλιαδε εργαζομενου και φυσικα απο του πελατε αυτων) Δ)πολιτισμο- 1)μειωση εισιτηριων σε θεατρα,σινεμα,αρχαιολογικου χωρου και μουσεια 2)πολιτιστικε εκδηλωσει(εκθεσει βιβλιων) Ε)οικονομια- 1)χρηματοδοτηση των εργων απο Ε.Ε και δημου 801 KYRIA KOS 19 10:39: ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΜΕ ΝΟΜΟ ΝΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 50 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ). ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΘΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΟΥΝ ΜΕ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΘΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ Δεν θα υπάρξει καμία ανάπτυξη στο κέντρο τη Αθήνα αν δεν παταχθεί το πρόβλημα τη λαθρομετανάστευση. Οι άνθρωποι που ζουν στο κέντρο βιώνουν καθημερινά βίαιε συμπεριφορέ από λαθρομετανάστε που στο σύνολό του ασχολούνται με το παρεμπόριο, την πορνεία και τα ναρκωτικά. Α μην ξεχνάται και τι αρρώστιε που μα μεταδίδουν όπω φυματίωση, υπατίτιδα, ΑΙDS και τώρα τελευταία ελονοσία. 857 ΧΡΗΣΤ ΟΣ 20 09:53: Επίση το πολυτεχνίο (το οποίο έχει υποβαθμίσει όλη την περιοχή) πρέπει να μετατραπεί σε μουσείο καθόσον το άσυλο που προσφέρει εξυπηρετεί μόνο εγκληματ οργανώσει. Η Δημοτική Αστυνομία έχοντα πλεονέκτημα ότι απαρτίζεται από προσωπικό μικρή ηλικία θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση του κέντρου εφόσον θα διοικούνταν από ανθρώπου που δεν εξυπηρετούν κομματικά συμφέροντα (βίσματα κλπ) μακρυά από δημοτ και κυβερ επεμβάσει. Τέλο δεν νοείται καμία πορεία, απεργία κλπ να προκαλεί παρακώλυση συγκοινωνία. ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ. 861 ΧΡΗΣΤ ΟΣ 20 11:12:56 ΕΙΜΑΙ ΒΕΒΑΙΟΣ ΟΤΙ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΙΩΝΙΣΘΕΙ Η ΥΠΑΣΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ.ΚΑΙ ΝΑ ΔΩΘΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΩΗΝ Η ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΟΥΝ ΠΑΛΙ ΣΤΙΣ 3 0 ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.(ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΠΙΘΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΩΣ) ΚΑΙ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΙ ΝΟΜΟΙ ΩΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΥΣΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ. 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ 17 ΑΠΟ 37

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Αθήνα βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε μία βαθειά, πολλαπλή και συνεχώς διογκούμενη κρίση. Οι συνιστώσες της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ 2021 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ 2021 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ 2021 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ PROGRAMMA.indd 1 Μήνυμα του Υποψηφίου Δημάρχου Αθηναίων Άρη Σπηλιωτόπουλου Η Αθήνα μπορεί να γίνει μια σύγχρονη, ζωντανή πόλη. Η υποδειγματική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www. aueb. gr/ statistical- institute ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στο κείμενο που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 12/26-10-2012. Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 26/10/2012 ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

Αρ νητ ικέ ς. Κωδι κός Σχολ ίου. Ημερομ ηνία Υποβολ ής. Θετ ικέ ς Ψή. Σχολι αστής. Σχόλιο

Αρ νητ ικέ ς. Κωδι κός Σχολ ίου. Ημερομ ηνία Υποβολ ής. Θετ ικέ ς Ψή. Σχολι αστής. Σχόλιο κό ι αστή 884 χρήστ ο ή 21 09:33:11 61 1 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε.Κ.) ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Κ.Ψ.Υ.), Αθήνα: πρόκειται για Α.Μ.Κ.Ε. (http://www.kek- cmh.gr), που δημιουργήθηκε από του 2

Διαβάστε περισσότερα

αρχιτέκτονες Περιοδική έκδοση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ / Περίοδος Γ / Τεύχος 02 / Μάιος 2013 Σελίδα 2 Σημείωμα της σύνταξης

αρχιτέκτονες Περιοδική έκδοση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ / Περίοδος Γ / Τεύχος 02 / Μάιος 2013 Σελίδα 2 Σημείωμα της σύνταξης 02 αρχιτέκτονες Περιοδική έκδοση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ / Περίοδος Γ / Τεύχος 02 / Μάιος 2013 Διατίθεται δωρεάν Σελίδα 2 Σημείωμα της σύνταξης Σελίδα 3 Γράμμα της Προέδρου του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ Σελίδα 4 Re-think Καταγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΜΑΛΙΑ ΤΟΚΑ ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΟΚΤΩ ΚΥΚΛΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ & ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομ ηνία Υποβολ ής. Κωδι κός Σχολ ίου. Αρ νητ ικέ ς. Θετ ικέ ς Ψή. Σχολι αστής. Σχόλιο

Ημερομ ηνία Υποβολ ής. Κωδι κός Σχολ ίου. Αρ νητ ικέ ς. Θετ ικέ ς Ψή. Σχολι αστής. Σχόλιο κό 509 ι αστή ή Στεφα νο 09 Καραπ 16:00:35 έτση 507 thana ssis 567 ΚΥΡΙΑ ΚΟΣ 527 ΜΕΤΑ ΛΛΗΝ Ο ΣΠΥΡ Ο 09 14:36:02 17:12:31 09:00:58 20 4 17 7 17 6 16 3 7/29/11 http://antiproedros.gov.gr ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 33

Διαβάστε περισσότερα

Νέο. Απρίλιος 2014 n Έτος 8ο - Αρ. Φύλλου 179-0,02 Λεπτά. n σελ. 2

Νέο. Απρίλιος 2014 n Έτος 8ο - Αρ. Φύλλου 179-0,02 Λεπτά. n σελ. 2 Η Κατερίνα Παρτσινέβελου μιλά για την απόφαση να κατέβει υποψήφια με το Δ. Μπουραίμη n σελ. 34 Νέο Υποψήφιος με τον Ψυχοπαιδαγωγικό Δημήτρη Μπουραίμη, Κέντρο ο Κώστας στη Χασιά Χούμπαβλης n σελ. 36 n σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Για αυτά που γίνονται και για αυτά που μπορούν να γίνουν... ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Φίλες και φίλοι, Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια βρέθηκε εν μέσω μιας μεγάλης κοινωνικής, οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ Εξωραϊστικός πολιτιστικός και αθλητικός σύλλογος «Ο Αρδηττός», Γειτονιά, Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κατοίκων Πλάκας, Κίνηση Πολιτών Κολωνακίου, Κίνηση Πολιτών Φιλοπάππου, Κίνηση Πολιτών Άνω Πετραλώνων, Μέγας

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ

Α ΜΕΡΟΣ: Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 1 Α ΜΕΡΟΣ: Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 4 2. Περιοχή μελέτης. 4 2.1. Οριοθέτηση... 4 2.2. Η θέση της περιοχής στην ευρύτερη περιοχή... 4 2.3. Διαχωρισμός της περιοχής μελέτης σε υποπεριοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 περιεχόμενα ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 Διοικητικές παρεμβάσεις... 09 Α. Οργάνωση διοικητικών υποδομών - Εκσυγχρονισμός οργάνωσης...

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιρεσίες Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών

Αρχαιρεσίες Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Αρχαιρεσίες Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Στις τελευταίες αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας που διεξήχθησαν στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 2011, οι επικεφαλής και τα μέλη των συνδυασμών, που μετείχαν στις προηγούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 17-3-2014 ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Φίλες και Φίλοι, Ξεκινώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους προσκεκλημένους, εκπροσώπους φορέων και κοινωνικών οργανώσεων που ανταποκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ. Η κινηματογραφική. άνοιξη της Κορίνθου. καρδιά του Φθινοπώρου. Στα πάρτυ του Kappa Radio και των «εστεμμένων»

ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ. Η κινηματογραφική. άνοιξη της Κορίνθου. καρδιά του Φθινοπώρου. Στα πάρτυ του Kappa Radio και των «εστεμμένων» Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθµός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 206 - Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2008 - ΤΙΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Μάρτιος 2011 Γιατί κρύβονται οι δημοτικές παρατάξεις; Εδώ και χρόνια έχει ξεκινήσει στο δήμο μας η διαδικασία αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου,

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Νέας Σμύρνης 2011 2015

Δήμος Νέας Σμύρνης 2011 2015 Τοπιικό πρόγραμμα δράσης γιια το περιιβάλλον 2011 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 1- Βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου Νέας Σμύρνης... 4 2- Δυνατότητες και υφιστάμενα περιβαλλοντικά ζητήματα... 8 3- Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Για αυτά που γίνονται και για αυτά που μπορούν να γίνουν... ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Φίλες και φίλοι, Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια βρέθηκε εν μέσω μιας μεγάλης κοινωνικής, οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Α

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Α ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ : ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

αρχιτέκτονες Περιοδική έκδοση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ / Περίοδος Γ / Τεύχος 09 / Φεβρουάριος 2014 Σελίδα 3 Πόλη προσβάσιμη για όλους

αρχιτέκτονες Περιοδική έκδοση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ / Περίοδος Γ / Τεύχος 09 / Φεβρουάριος 2014 Σελίδα 3 Πόλη προσβάσιμη για όλους 09 αρχιτέκτονες Περιοδική έκδοση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ / Περίοδος Γ / Τεύχος 09 / Φεβρουάριος 2014 Διατίθεται δωρεάν Σελίδα 3 Πόλη προσβάσιμη για όλους Σελίδα 4 Πόσο προσβάσιμος είναι ο δημόσιος χώρος; Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογραφώντας τις αντιθέσεις και τις συγκρούσεις στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Χαρτογραφώντας τις αντιθέσεις και τις συγκρούσεις στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Μελέτη 2010 ίκτυο Νοµαδική Αρχιτεκτονική www.nomadikiarxitektoniki.net Το κέντρο της Αθήνας και ο µετασχηµατισµός του. Πως η τέχνη µπορεί να συµβάλλει; Η περιοχή µελέτης περιλαµβάνει τις περιοχές Γεράνι,

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς δεν ξαναγράφουμε το πρόγραμμά μας από την αρχή!

Εμείς δεν ξαναγράφουμε το πρόγραμμά μας από την αρχή! Ποιοι είμαστε Η «Δράση για μια άλλη πόλη» είναι μια αυτόνομη αγωνιστική τοπική προσπάθεια, που ξεκίνησε σαν χώρος συζητήσεων μεταξύ απλών δημοτών και κατέληξε στη δημιουργία δημοτικής κίνησης. Στην Κίνησή

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η πεζοδρόμηση μεγάλων αστικών δρόμων και η αξία τους στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις καθώς και η συμβολή τους στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ- ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ- ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ- ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλής. Δυτικής Αττικής. Αττικής. Άνω Λιόσια

Φυλής. Δυτικής Αττικής. Αττικής. Άνω Λιόσια ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ Φυλής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δυτικής Αττικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αττικής ΕΔΡΑ Άνω Λιόσια ΘΕΣΗ & ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Η θέση

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς Μπορούμε! Το σχέδιό μας για έναν Πειραιά νικητή

Εμείς Μπορούμε! Το σχέδιό μας για έναν Πειραιά νικητή Εμείς Μπορούμε! Το σχέδιό μας για έναν Πειραιά νικητή Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι της νίκης και της ευημερίας θα είμαστε όλοι συνοδοιπόροι. Γιατί ο δικός μας Πειραιάς, μας χρειάζεται όλους Πειραιώτισσες,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ «ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο Σελίδες ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 1. ΠΟΡΝΕΙΑ...4 1.1 ΟΙΚΟΙ ΑΝΟΧΗΣ...5 1.2 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

να κάνουμε το θυμό μας δύναμη ακόμη πιο πίσω... ακόμη πιο φτωχοί αλλά και πιο οργισμένοι!

να κάνουμε το θυμό μας δύναμη ακόμη πιο πίσω... ακόμη πιο φτωχοί αλλά και πιο οργισμένοι! ΤΕΥΧΟΣ 10, Περιοδική Έκδοση του Αριστερού Σχήματος Ιλίου Τιμή Ενίσχυσης: 1 ακόμη πιο πίσω... ακόμη πιο φτωχοί αλλά και πιο οργισμένοι! να κάνουμε το θυμό μας δύναμη Σ αυτό το τεύχος: Α Πάρκο «Αντ. Τρίτσης»

Διαβάστε περισσότερα