Οι προτάσεις του Επιμελητηρίου Τρικάλων για τον σχεδιασμό & την υλοποίηση του ΕΣΠΑ Δ Προγραμματική Περίοδος οικονομία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι προτάσεις του Επιμελητηρίου Τρικάλων για τον σχεδιασμό & την υλοποίηση του ΕΣΠΑ Δ Προγραμματική Περίοδος 2007-2013. οικονομία"

Transcript

1 .: ðåñéå üìåíá ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΜΑΪΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΒΕΤ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1, ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ.: , FAX: ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΓΙΑΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΒΕΤ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΒΕΤ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ISTOS MARKETING & CONSULTING ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Ο.Ε διοίκηση editorial προφίλ οικονομία 18 δραστηριότητες 22 Οι προτάσεις του Επιμελητηρίου Τρικάλων για τον σχεδιασμό & την υλοποίηση του ΕΣΠΑ Δ Προγραμματική Περίοδος οικονομία Έμπρακτη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην ελληνική περιφέρεια 16 οικονομία Άρθρο τουυπουργού Δικαιοσύνης κ. Σωτήρη Χατζηγάκη Η Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών και τα μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης!!! επιχειρηματικά νέα 26 φάκελος Ελλάς- Ρωσία συμμαχία τουρισμός φάκελος Γυάλινη Οροφή στην καριέρα των γυναικών στελεχών εκθέσεις marketing Στρατηγικό Μάρκετινγκ Toποθέτηση Προϊόντος τεχνολογία & διαδίκτυο business book γλωσσάρι 3

2 δ éïßêçóç Βιομηχανικό Τμήμα Γιαγιάκος Βασίλειος Αβραμούλης Κων/νος Λιούτας Αθανάσιος Βλαχογιάννης Πέτρος Ζώγας Ηλίας Βιοτεχνικό Τμήμα Ζερβόπουλος Δημήτριος Τσαρουχάς Ευάγγελος Πατούκας Πολύκαρπος Κόκκας Δημήτριος Μπουλογιώργος Ιωάννης Εμπορικό Τμήμα Βενέτης Ευάγγελος Λώλης Γεώργιος Τριανταφύλλου Ιωάννης Λέγκας Κων/νος Αλιάγας Αθανάσιος Καλλέας Χρήστος Επαγγελματικό Τμήμα Μπαλοδήμος Θεόδωρος Τσόλας Δημήτριος Λιάγκας Βασίλειος Μπουτζιώλης Αθανάσιος Πλαβός Αθανάσιος Διοι κη τι κή Ε πι τρο πή Πρόεδρος Δ.Σ.: Γιαγιάκος Βασίλειος Α Α ντι πρό ε δρος: Ζερ βό που λος Δη μή τριος Β Α ντι πρό ε δρος: Λέγκας Κωνσταντίνος Γραμ μα τέ ας: Βε νέ της Ευά γε λος Οι κο νο μι κός Ε πό πτης: Τσό λας Δη μή τριος Διοικητικό Προσωπικό Διευθυντής: Πουλιανίτης Αχιλλέας Προϊσταμένη Οικονομικών & Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Βράντζα Αθανασία Υπεύθυνη Μητρώου: Φάρδα Βασιλική Διοικητικός Υπάλληλος: Ταμπούρας Κυριάκος Διοικητικός Υπάλληλος: Φίλιος Νίκο ς Επιμελητής: Καραθανάσης Κωνσταντίνος Ειδικοί Συνεργάτες Οικονομολόγος - Ειδικός Σύμβουλος: Γιώτης Στέφανος Σύμβουλος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας: Αριστείδης Δημήτρης Επιχειρηματική Σύμβουλος ΚΕΤΑ Θεσσαλίας: Σδρένια Σοφία 4 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

3 editorial ΕΣΠΑ & καινοτομία Η Νέα Οικονομία και οι εφαρμογές της στην πληροφορία και την τεχνολογία, προσδιορίζουν καθοριστικά την νέα μορφή του παραγωγικού συστήματος σε παγκόσμιο επίπεδο άρα και στο τοπικό επίπεδο, αυτό του νομού μας. Στις νέες δυναμικές οικονομίες πρωταρχικό ρόλο διαδραματίζει ο καταναλωτής και οι υπηρεσίες σ αυτόν. Η ανταγωνιστικότητα λοιπόν και στο τοπικό επίπεδο εξαρτάται καθοριστικά από την απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε προϊόντα και υπηρεσίες προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της καταναλωτικής ζήτησης (τοπικής και κυρίως ευρύτερης). Είναι πεποίθηση του Επιμελητηρίου μας ότι η ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας και της ανταγωνιστικότητας στον νομό των Τρικάλων εξαρτάται από την αναγνώριση των σημείων αιχμής του παραγωγικού του δυναμικού και από την εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων για την ενδυνάμωσή του. Η οργάνωση και η συνεργασία των παραγωγών και των επιχειρήσεων, η σύνδεσή τους με τις τοπικές υποδομές και τους τοπικούς θεσμούς, η στόχευση των δημοσίων επενδύσεων, η εκπαίδευση, η κατάρτιση, οι εξειδικευμένες υποδομές, οι πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση και την διάχυση της καινοτομίας και της γνώσης μπορούν να προσδώσουν στον νομό μας τα σύγχρονα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα. Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) αποτελεί την τελευταία ίσως ευκαιρία για να προωθηθούν οι αναγκαίες δράσεις προς όφελος της επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομίας, κατ επέκταση. Μία ευκαιρία που δεν πρέπει να μείνει αναξιοποίητη. Βασίλειος Γιαγιάκος ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5

4 π ñïößë Οι προτάσεις του Επιμελητηρίου Τρικάλων για τον σχεδιασμό & την υλοποίηση του ΕΣΠΑ Δ Προγραμματική Περίοδος ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 3Α. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ - ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3Β. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 3Γ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ 3Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ Εισήγηση στα πλαίσια αναπτυξιακού συνεδρίου των φορέων του νομού (28 Ιουνίου Ξενοδ. ΑΜΑΛΙΑ) Εισηγητές: Τσόλας Δημήτρης Οικον. Επόπτης μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Γιώτης Στέφανος Οικονομολόγος, Ειδικός σύμβουλος του Επιμελητηρίου Εισαγωγικά Σε ένα παγκοσμιοποιημένο και συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον οι όροι Ανταγωνιστικότητα Εξωστρέφεια Καινοτομία αποκτούν ιδιαίτερο νόημα για κάθε οικονομία αλλά και κάθε οικονομική μονάδα (επιχείρηση) σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Παράλληλα αποτελούν βασικούς στόχους δράσεων και μέτρων στον παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό σχεδιασμό εδώ και αρκετά χρόνια. Σήμερα παρά τα μέτρα τις δράσεις και τους πόρους που διατέθηκαν η πραγματικότητα δείχνει ότι οι αδυναμίες παραμένουν και τα αποτελέσματα είναι σαφώς λιγότερα από τα επιθυμητά. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μια σειρά από προβλήματα που αφορούν τον εκσυγχρονισμό τους. Τον εκσυγχρονισμό σε μηχανολογικό εξοπλισμό και στην παραγωγή τους,αλλά κυρίως τον εκσυγχρονισμό και την στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό, τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών και διοικητικών διαδικασιών την εισαγωγή τεχνογνωσίας και την ενσωμάτωση της γνώσης στην παραγωγική διαδικασία. Στην περιοχή μας, οι επιχειρήσεις που στην πλειοψηφία τους χαρακτηρίζονται ως μικρές και μεσαίες παρουσιάζουν έντονα τα προβλήματα που αναφέρθηκαν. Η μικρή ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην παραγωγή και στις υπηρεσίες. Η περιορισμένη χρήση της Κοινωνίας της πληροφορίας Η ελλιπής ως ανύπαρκτή έρευνα και η μη σύνδεση της με την επιχειρηματική δράση. Η έλλειψη μηχανισμών πληροφόρησης για τις νέες τάσεις στην αγορά και στην παραγωγή. Η μη ικανοποιητική ύπαρξη σταθερών μηχανισμών επιμόρφωσης, δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης των επιχειρηματιών αποτελούν αδυναμίες που εμποδίζουν την ανταγωνιστικότητα, δυσκολεύουν την όποια προσπάθεια για εξωστρέφεια και δεν δημιουργούν προϋποθέσεις για καινοτομία σε προϊόντα και υπηρεσίες. Πιστεύοντας ότι το παραγωγικό δυναμικό του νομού έχει τις δυνατότητες να εκσυγχρονιστεί, να καινοτομήσει και να βγει από τα σύνορα, εξάλλου υπάρχουν τέτοια παραδείγματα τοπικών επιχειρήσεων, προτείνουμε μέτρα και δράσεις που θα άρουν τις αδυναμίες και θα δημιουργήσουν τις ευκαιρίες για δυναμική επιχειρηματική δράση. 6 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

5 προφßλ Προτάσεις ανά Τομέα Παρέμβασης Α. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ - ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων Η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δεξιότητας συνδέεται άμεσα με την παροχή πληροφόρησης, εκπαίδευσης και διά βίου κατάρτισης των ίδιων των επιχειρηματιών αλλά και των στελεχών των επιχειρήσεων ανεξαρτήτου μεγέθούς, και τελικά συνδέεται με την ίδια την γνώση και τον βαθμό στον οποίο την ενσωματώνει και την διαχειρίζεται σωστά η κάθε οικονομική μονάδα. Προτείνουμε: 1. Την δημιουργία Κέντρου Συνεχούς Κατάρτισης, σταθερής και μόνιμης δομής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των επιχειρήσεων σε επίπεδο νομού (τομεακά και κλαδικά προγράμματα που θα καλύπτουν το σύνολο των αναγκών κάθε κλάδου επιχειρηματικής δράσης σε κατάρτιση και δια βίου εκπαίδευση.) 2. Την δημιουργία μόνιμης συμβουλευτικής δομής ( Γραφείο στήριξης και πληροφόρησης των επιχειρήσεων ) με την κατάλληλη στελέχωση. 3. Πρόγραμμα στήριξης της Ηλεκτρονικής Διασύνδεσης των επιχειρήσεων, της χρήσης του διαδικτύου και της ΚτΠ (διασύνδεση των επιχειρήσεων με το Portal του Επιμελητηρίου για την παροχή πληροφόρησης σε επιχειρηματικά θέματα - υποστηρικτικές ενέργειες για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και την εκπαίδευση στην χρήση.) 4. Ανάπτυξη προγραμμάτων Ανταλλαγής Τεχνογνωσίας και Εμπειριών μεταξύ των επιχειρήσεων της περιοχής με επιχειρήσεις άλλων περιοχών και επιχειρήσεις διαφορετικών κρατών. ( Προγράμματα επαφών και επισκέψεων σε ομοειδείς επιχειρήσεις και σε περιοχές με κοινά χαρακτηριστικά και επιχειρηματική δράση με την περιοχή μας. Συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά Forum επιχειρήσεων και επαγγελματιών) Ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων Το μέγεθος των επιχειρήσεων της περιοχής, η μικρή παραγωγική δυνατότητα, αλλά και ο φόβος και η άγνοια για τις διαδικασίες που απαιτούνται κρατά την πλειοψηφία των τοπικών επιχειρήσεων, με λίγες εξαιρέσεις, μέσα στα όρια της περιοχής. Παράλληλα όμως το τοπικό παραγόμενο προϊόν ιδιαίτερα του αγροτοδιατροφικού τομέα αποτελεί σημαντικό πλούτο ο οποίος μπορεί να καλύψει τα νέα καταναλωτικά πρότυπα παγκοσμίως. Επιπλέον η διασύνδεση αυτού του πλούτου από τοπικά προϊόντα ποιότητας με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής ( φυσικό περιβάλλον, πολιτισμό ) μπορεί να προσδώσει σε αυτά σημαντική προστιθέμενη αξία. Προτείνουμε: 1. Δράσεις και μέτρα για την παρουσίαση και προβολή ενιαία των τοπικά παραγόμενων προϊόντων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ενιαία προβολή φυσικού, πολιτιστικού πλούτου και παραγόμενων προϊόντων. (Σε κάθε προβολή της φυσιογνωμίας του νομού θα πρέπει να έχει θέση το τοπικά παραγόμενο προϊόν). 2. Δράσεις για την πιστοποίηση, την βελτίωση της εμφάνισης και την διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων που θα απευθύνονται στις μεταποιητικές μονάδες του νομού. 3. Οργανωμένο πρόγραμμα υποστήριξης της εξωστρέφειας και του εξαγωγικού προσανατολισμού των δυναμικών επιχειρήσεων μας. Στήριξη δικτύων συνεργασίας μικρών τοπικών μεταποιητικών επιχειρήσεων για κοινή δράση έτσι ώστε να μπορούν να καλύψουν παραγωγικά την παρουσία τους πέρα από τον νομό. 4. Δημιουργία μόνιμου οργανωμένου εκθεσιακού χώρου στον νομό και οργάνωση εκθέσεων για την προβολή των τοπικά παραγόμενων προϊόντων και της επιχειρηματικότητας του νομού 5. Πρόγραμμα ανάπτυξης Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Αγοράς για τις εμπορικές επιχειρήσεις του νομού για την δυνατότητα ανάπτυξης ηλεκτρονικών καταστημάτων μέσα από τα οποία μπορούν να προβάλουν τα προϊόντα τους αλλά και να πραγματοποιούν συναλλαγές χωρίς χωρικούς περιορισμούς απευθυνόμενες σε μια παγκόσμια αγορά που αναπτύσσεται μέσω του διαδικτύου. 7

6 π ñïößë Β. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στην νέα οικονομία το ζητούμενο του εκσυγχρονισμού, της καινοτομίας και της ενσωμάτωσης της έρευνας στην παραγωγική διαδικασία αποτελεί μάλλον μονόδρομο για την επιβίωση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των οικονομιών αλλά και κατ επέκταση της ευημερίας των ίδιων των κοινωνιών. Η έρευνα και η καινοτομία στην παραγωγή προϊόντων και στην προσφορά υπηρεσιών, κατά την γνώμη μας, πρέπει να αποτελεί μια συνεχή διαδικασία που θα ενσωματωθεί στην καθημερινή πρακτική της κάθε επιχείρησης. Καινοτομία δεν απαιτείται μόνο στην παραγωγή ενός νέου προϊόντος, καινοτομία απαιτείται σε κάθε επιχειρηματική διαδικασία, στην σύσταση και στην οργάνωση της επιχείρησης, στον σχεδιασμό, στην παραγωγή, στην προώθηση και προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών. Επιπλέον η πράξη έχει αποδείξει ότι οι καλές ιδέες δεν αρκούν απαιτείται η γνώση για την αξιοποίηση τους, η τεχνογνωσία, η στήριξη τους με σωστές πρακτικές. Όλα αυτά προϋποθέτουν αλλαγή νοοτροπίας μέσα στις επιχειρήσεις αλλά και διαρκή στήριξη από την πολιτεία για την προώθηση της έρευνας, την καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό. Ενίσχυση Δραστηριοτήτων Έρευνας - Καινοτομία - Τεχνολογική Ανάπτυξη Σε τοπικό επίπεδο προτείνουμε: 1. Δημιουργία Τεχνολογικού Πάρκου στο νομό που θα παρέχει υποδομές υψηλού επιπέδου και τεχνολογίας για την εγκατάσταση και ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων. 2. Δημιουργία Εργαστηρίου Τοπικής Ανάπτυξης για την στήριξη των επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας τοπικών προϊόντων με στόχο την διατήρηση και την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. 3. Ενίσχυση δράσεων για την έρευνα και την εφαρμογή δυναμικών υπαίθριων καλλιεργειών (κηπευτικά, ανθοκομία κ.λ.π. ). 4. Ενίσχυση καινοτόμων πρωτοβουλιών στον τομέα των μεταφορών (ηλεκτρονική διαχείριση οχημάτων, βιοκαύσιμα κ.λ.π.). 5. Ανάπτυξη και στήριξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, συμβούλων παροχής τεχνολογικών υπηρεσιών καθώς και ερευνητικών τεχνολογικών φορέων. Πρωτοβουλίες και χρηματοδότηση σχεδίων συνεργασίας επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ΤΕΙ ΑΕΙ. Γ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο Ν. Τρικάλων χαρακτηρίζεται από λίγες επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους που στην μεγάλη πλειοψηφία τους είναι οικογενειακές. Η διοίκηση αυτών γίνεται από τους ίδιους τους επιχειρηματίες και όχι από επαγγελματίες μάνατζερ. Λόγω του μικρού μεγέθους τους δεν μπορούν να πετύχουν οικονομίες κλίμακας γεγονός που θα καθιστούσε τα προϊόντα τους ανταγωνιστικά τόσο απέναντι στα προϊόντα των χωρών χαμηλού εργατικού κόστους όσο και στα προϊόντα των ανεπτυγμένων χωρών. Τα τελευταία κυρίως χρόνια αρχίζει να υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα στην μεταποίηση του πρωτογενή τομέα παραγωγής, με ιδιαίτερη έμφαση στην μεταποίηση και τυποποίηση αγροτικών προϊόντων προκειμένου να κερδισθεί η μάχη της ανταγωνιστικότητας και η διείσδυση αυτών των προϊόντων στις μεγάλες διεθνείς αγορές. Αρχίζει να διαφαίνεται μια τάση μετασχηματισμού των αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε σύγχρονες επιχειρήσεις με νέο τρόπο ανάπτυξης και νέες μεθόδους προώθησης των προϊόντων τους σε τοπικές και διεθνείς αγορές. Προτείνουμε: Πράσινο θερμοκήπιο. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση η οποία θα συνδυάζει την παραγωγή προϊόντων με την έρευνα για την αναζήτηση εναλλακτικών και οικονομικών μεθόδων ενέργειας. Ειδικότερα, στο Νομό Τρικάλων, να δημιουργηθεί ένα πρότυπο θερμοκήπιο στο οποίο θα γίνεται έρευνα για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες (νέες καλλιέργειες και ποικιλίες), αλλά και έρευνα για εναλλακτικές μορφές ενέργειας χαμηλότερου κόστους και φιλικότερες στο περιβάλλον (γεωθερμία, βιοαέριο). Η τεχνογνωσία που θα προκύψει θα αξιοποιηθεί προς όφελος των τοπικών παραγωγών και όχι μόνο. Η Βιομηχανική Περιοχή στον νομό μας (ΒΙΠΑ Φαρκαδόνας) κρίνεται απαραίτητη και θα επιλύσει σημαντικά προβλήματα με την μετεγκατάσταση εκεί βιομηχανικών επιχειρήσεων του νομού και παράλληλα θα αποτελέσει σημείο προσέλκυσης και νέων βιομηχανικών επιχ/σεων, επομένως και νέων επενδύσεων στον νομό. Άμεσα θα πρέπει να ολοκληρωθεί η υλοποίηση της με την ένταξη της στο ΕΣΠΑ. Οι Βιοτεχνικές και εμπορικές ζώνες με αντίστοιχη δημιουργία υποδομών, κρίνονται απαραίτητες για ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι εγκαταστημένες σε χώρους που θα εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία τους και θα τις προσφέρουν πλήρη υποστήριξη σε ότι αφορά τις υποδομές. Δεν πρέπει να είναι διάσπαρτες σε διάφορα σημεία του νομού αντιμετωπίζοντας προβλήματα του τύπου «δεν υπάρχει σύνδεση ΔΕΗ ή ΟΤΕ» στο έτος Κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία ενός φορέα διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων, είτε μιλάμε για στερεά είτε για υγρά, είτε για άλλου είδους βιομηχανικά απόβλητα. 8 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

7 προφßλ Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ Εμπόριο Με δεδομένη την κεντροβαρή θέση του Νομού και την ανάπτυξη πλέον κεντρικών οδικών και σιδηροδρομικών αξόνων η δημιουργία Εμπορευματικού κόμβου στο νομό θα δώσει ιδιαίτερη ώθηση στην ανάπτυξη του εμπορίου. Στο Γ Κοινοτικό Πλαίσιο είχαμε τα πρώτα προγράμματα που επιδοτούσαν εμπορικές επιχειρήσεις για εκσυγχρονισμό αποθηκευτικών χώρων. Θεωρούμε πλέον αναγκαίο οι εμπορικές επιχειρήσεις να επιδοτηθούν και για την δημιουργία αποθηκευτικών χώρων, όπως είδη επιδοτούνται οι επιχειρήσεις logistics. Τουρισμός Ο δεύτερος μεγάλος πυλώνας ανάπτυξης για τον νομό μας είναι ο τουρισμός ο οποίος όπως συνήθως λέγεται αποτελεί την βαριά βιομηχανία του νομού μας. Είναι η σημαντικότερη πηγή πλούτου και ένα από τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νομού μας. Με επίκεντρο τα Μετέωρα που αποτελούν ένα από τα μεγάλα κέντρα του χριστιανισμού και προσελκύουν κάθε χρόνο πάνω από δύο εκατομμύρια τουρίστες, και με ιδιαίτερα αναπτυσσόμενο τον εσωτερικό τουρισμό του ορεινού όγκου, έχει ήδη δημιουργηθεί σημαντική υποδομή που μπορεί να φιλοξενήσει τουρισμό υψηλού επιπέδου. Φυσικά υπάρχει και η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο οικοτουρισμός, ο αγροτουρισμός κ.λ.π.. Ο τουρισμός δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις του χώρου αλλά το σύνολο των επιχειρήσεων του νομού και η ανάπτυξη του μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για όλους. και γενικότερα την ανάδειξη του φυσικού πλούτου της περιοχής του Κόζιακα. Ανάδειξη της παλιάς πόλης της Καλαμπάκας, του Καστρακίου και την σύνδεσή τους με τα Μετέωρα. Δημιουργία γεωλογικού μουσείου για την ανάδειξη του γεωλογικού φαινομένου των Μετεώρων. Κομβικά σημεία πληροφοριών (Τρίκαλα, Πύλη, Καλαμπάκα) συνδεδεμένα με το Portal του Επιμελητηρίου για την συγκέντρωση πληροφοριών και ενημέρωση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής (εκμετάλλευση διαδικτύου). Τοπικές Αγορά τουριστικού ενδιαφέροντος για την προώθηση τοπικών προϊόντων. Για την ανάπτυξη του τουρισμού προτείνουμε συγκεκριμένα: Σύνδεση του ορεινού όγκου με δασικά μονοπάτια με παράλληλη δημιουργία θεματικών πάρκων όπως βοτανικού κήπου π.χ. «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ», ζωολογικού κήπου με ζώα της περιοχής Επίλογος Τα στοιχεία που συνθέτουν το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον μεταβάλλονται εξαιρετικά γρήγορα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, Ανταγωνιστικότητα, άξια του ονόματός της στις μέρες μας, είναι εκείνη η ιδιότητα η οποία δημιουργεί μια συνεχείς επανεφεύρεση ανταγωνιστικών όπλων και όχι η ακριβείς αντιγραφή κάποιου δεδομένου μοντέλου. Εξάλλου η επιχειρηματικότητα της ευελιξίας της συνεργασίας και της προσαρμοστικότητας φαίνεται να αποδίδει δυναμικά. Αναφερθήκαμε σε μέτρα και δράσεις που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια που θα βοηθήσουν στον εκσυχρονισμό και την καινοτομία. Είναι σαφές ότι αυτά τα μέτρα δεν αρκούν από μόνα τους απαιτείται επίσης βελτίωση των υποδομών στην περιοχή μας και κυρίως των υποδομών που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την επιχειρηματική δράση και δίνουν ώθηση στην επιχειρηματική δραστηριότητα απαιτείται ένα πιο ευέλικτο επιχειρηματικό περιβάλλον χωρίς τα εμπόδια της γραφειοκρατίας που φρενάρουν την επιχειρηματικότητα και ταλαιπωρούν τον επιχειρηματία Είναι γεγονός ότι το Δ ΚΠΣ αποτελεί ακόμη μια ευκαιρία για την περιοχή μας την οποία πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Όλοι όσοι πιστεύουμε ότι η περιοχή μπορεί να προχωρήσει μπροστά, μπορεί να βαδίσει στο δρόμο της ανάπτυξης, εκμεταλλευόμενη τα πλεονεκτήματα της και άρροντας τις αδυναμίες της, πρέπει να συνεργαστούμε με συγκεκριμένο σχέδιο για την τελική επιτυχία. Ως Επιμελητήριο θα επιμείνουμε στην συμμετοχή του επιχειρηματικού κόσμου σε αυτή την προσπάθεια και στην προώθηση της επιχειρηματικότητας πιστεύοντας ότι η ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας σε μια περιοχή δεν φέρνει μόνο πλούτο αλλά και κοινωνική συνοχή και ευημερία για όλους. 9

8 ο éêïíïìßá Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηλικίας Ετών «ΝΕΟΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Στοχεύοντας στην προώθηση των ανέργων, ηλικίας ετών, στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, προκηρύχθηκε και υλοποιείται από τον Ο.Α.Ε.Δ. το Πρόγραμμα με τίτλο «ΝΕΟΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ». Σδρένια Σοφία Επιχειρηματική Σύμβουλος ΚΕΤΑ Θεσσαλίας Ποσό Επιχορήγησης: Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις. Στις περιπτώσεις επιδοτούμενων ανέργων, που διακόπτουν την επιδότηση ανεργίας μέχρι τον δεύτερο (2ο) μήνα της επιδότησής τους, προκειμένου να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, το ποσό της επιδότησης προσαυξάνεται κατά Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που εντάσσεται στο πρόγραμμα ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την Απόφαση Υπαγωγής στο πρόγραμμα. Οι δικαιούχοι του Προγράμματος θα πρέπει: 1. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους ή μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης. 2. Να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ. 3. Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή η υπηκοότητα άλλου Κράτους-Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας. 4. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. 5. Να έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 32 ετών. Δύνανται να υπαχθούν στο Πρόγραμμα, μέχρι και δύο (2) μέλη νέας εταιρίας (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ) με την προϋπόθεση ότι έκαστος υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμμα μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 40% στο εταιρικό κεφάλαιο της. Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα: 1. Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.). 2. Όσοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως. 3. Όσοι δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών. 4. Πλανόδιες επιχειρήσεις. 5. Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις. 6. Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.). 7. Όσοι δημιουργούν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ. 8. Όσοι έχουν επιχορηγηθεί από προγράμματα ΝΕΕ κατά το παρελθόν. 9. Όσοι είχαν επιχείρηση στους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της έναρξης δραστηριότητας. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη σχετική περιοχή του δικτυακού τόπου (www.oaed.gr) του Ο.Α.Ε.Δ. από 01/08/2008. Η ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα των υποψηφίων θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα πλήρωσης των διαθεσίμων θέσεων και θα καθοριστεί με σχετική απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. 10 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

9 ïéêïíïìßá Πρόγραμμα Leader ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Από αρχές του 2009 και μετά αναμένεται να προκηρυχθεί το πρόγραμμα Leader στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας ». Στόχοι του προγράμματος LEADER: 1. Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα. 2. Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων. 3. Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας. 4. Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης Leader. Γεωγραφική εφαρμογή του LEADER στο Νομό Τρικάλων: Το πρόγραμμα LEADER θα εφαρμοσθεί στις ορεινές, μειονεκτικές και πεδινές περιοχές του Ν. Τρικάλων σύμφωνα με την οδηγία 75/268/ΕΟΚ. Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις για χρηματοδότηση θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στις εξής περιοχές: Δήμος Αιθήκων (Νεραϊδοχώρι, Πύρρα, Περτούλι, Βροντερό, Καλόγηροι, Ελάτη) Δήμος Βασιλικής (Θεόπετρα, Περιστέρα, Βασιλική) Δήμος Γόμφων (Παλαιομονάστηρο, Γόμφοι, Λυγαριά, Μουριά, Δροσερό, Πηγή) Δήμος Εστιαιώτιδας (Μεγαλοχώρι, Χρυσαυγή, Πατουλιά, Λόγγος) Δήμος Καλλιδένδρου (Βαλτινό, Δενδροχώρι, Φωτάδα, Κάτω Ελάτη) Δήμος Κλεινοβού (Παλαιοχώρι, Καλογριανή, Αηδόνα, Γλυκομηλιά, Χρυσομηλιά) Δήμος Κόζιακα (Γενέσι, Πρίνος, Πρόδρομος, Γοργογύρι, Ξυλοπάροικο) Δήμος Μεγ. Καλυβίων (Μεγάλα Καλύβια, Αγία Κυριακή, Γλίνος) Δήμος Πελιναίων (Ταξιάρχες, Πετρόπορος, Νομή, Φανερωμένη, Σερβωτά) Δήμος Πιαλείων (Πιαλεία, Ελευθεροχώρι, Φήκη, Φιλύρα, Παραπόταμος) Δήμος Φαλώρειας (Μεγάρχη, Διαλεχτό, Κεφαλόβρυσο, Διπόταμος, Μεγάλο Κεφαλόβρυσο) Διευρ. Κοινότητα Ασπροποτάμου (Χαλίκι, Ανθούσα, Στεφάνι, Κατάφυτο, Αγ. Παρασκευή, Καλιρρόη, Πολυθέα, Κρανιά) Επιλέξιμες Δραστηριότητες: Οι Επιλέξιμες δραστηριότητες του προγράμματος είναι: Μεταποιητικές επιχειρήσεις (μονάδες επεξεργασίας και μεταποίησης κρέατος, τυροκομεία, επεξεργασίας και τυποποίησης μελιού, οινοποιεία, τυποποίησης - συντήρησης και αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών και πατάτας, παραγωγής μαρμελάδων και γλυκών κουταλιού, επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, μεταποίησης και εμπορίας δασοκομικών προϊόντων, παραγωγής παραδοσιακών ειδών τέχνης, κτλ.) Υπηρεσίες Τουρισμού (μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης, χώροι εστίασης και αναψυχής, επιχειρήσεις εναλλακτικών μορφών τουρισμού, κτλ.). Προϋπολογισμός και Ποσοστό Ενίσχυσης: Το ανώτατο κόστος της προτεινόμενης επένδυσης κυμαίνεται από έως και το ποσοστό ενίσχυσης του προγράμματος είναι το 50% του επιλέξιμου κόστους. 11

10 ο éêïíïìßá Ανάπτυξη συνεργασιών με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και τεχνογνωσίας. 410 προτάσεις για έργα χρηματοδοτούμενα από τον ΕΟΧ. Έντονο ενδιαφέρον προσέλκυσε η Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΥΠΟΙΟ, για υποβολή προτάσεων Ανεξάρτητων Έργων καθώς και Ανεξάρτητων Έργων στοχευμένων στην Ακαδημαϊκή Έρευνα, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), για την περίοδο Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εγκρίθηκε το Νοέμβριο του 2007 και προκηρύχθηκε στις , προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προτάσεις για συγχρηματοδοτούμενα έργα συνολικού προϋπολογισμού 38,25 εκατ. ευρώ. Οι τομείς προτεραιότητας αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, τη διαφύλαξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την υγεία και τη φροντίδα του παιδιού. Στο πλαίσιο αυτό, εκτός από έργα υποδομής, εντάσσονται και πρωτοβουλίες που επιτρέπουν την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της χώρας μας. Η προθεσμία υποβολής έληξε τη Δευτέρα 12 Μαΐου 2008 και ο συνολικός αριθμός των προτάσεων που κατατέθηκαν ανέρχεται σε 410. Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί φορείς (με τη μορφή ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Η πρωτοβουλία αυτή ενθαρρύνει την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των κρατών μελών του ΕΟΧ, της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν) και των δικαιούχων κρατών, με στόχο να ενισχυθούν οι διμερείς σχέσεις και να προωθηθεί η ανταλλαγή γνώσεων και τεχνογνωσίας. Για πρώτη φορά μάλιστα σε εθνικό επίπεδο, δόθηκε η δυνατότητα να συμμετέχουν πιλοτικά και ΜΚΟ, ως φορείς υλοποίησης και ως εταίροι σε επιλέξιμα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους των δυνητικών δικαιούχων, αρχίζει η αξιολόγηση των προτάσεων από την Τεχνική Γραμματεία της Επιτροπής Στήριξης. Οι επικρατέστερες προτάσεις θα συμπεριληφθούν σε σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων και θα αποσταλούν από το ΥΠΟΙΟ στο Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ στις Βρυξέλλες, όπου και θα γίνει η τελική επιλογή από την Επιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού. Ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γιάννης Παπαθανασίου, δήλωσε σχετικά: «Στόχος μας, μέσω της πρωτοβουλίας αυτής, είναι να υλοποιηθούν ιδέες και έργα που θα δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία για τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της χώρας μας. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση των φορέων και προχωρούμε με ταχύτατους ρυθμούς τις διαδικασίες αξιολόγησης, ώστε σύντομα να προχωρήσουμε στην τελική επιλογή και την υλοποίηση των προτάσεων που θα προκριθούν». Πηγή: Αύξηση των πόρων του προγράμματος για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αυξάνονται οι διαθέσιμοι πόροι του Προγράμματος για την Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα (Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών) κατά 198 εκατ. ευρώ (43%) και εγκρίνονται επιπλέον επενδυτικά σχέδια. Αυτά τα σχέδια είναι επιπλέον των επενδυτικών σχεδίων συνολικής δημόσιας δαπάνης 460 εκατ. ευρώ, που έχουν ήδη εγκριθεί. Συνολικά εγκρίνονται επενδυτικές προτάσεις, ύψους δημόσιας δαπάνης 659 περίπου εκατ. ευρώ, με τις οποίες προβλέπεται η δημιουργία περίπου νέων θέσεων εργασίας. Η απόφαση για την αύξηση των διατιθέμενων πόρων βασίσθηκε στη μεγάλη επιτυχία και στο έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα καθώς και στη σημασία των συγκεκριμένων δράσεων για την ανάπτυξη της Περιφέρειας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Πρόκειται για ενισχύσεις εντάσεως απασχόλησης, καινοτομικών δράσεων και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, που αποβλέπουν στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας και της διοίκησης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και στη χρήση παραγωγικών και λειτουργικών μεθόδων φιλικότερων προς το περιβάλλον. Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννης Παπαθανασίου, δήλωσε σχετικά: «Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του εμπορίου και των υπηρεσιών είναι η ραχοκοκαλιά κάθε τοπικής οικονομίας, ιδιαίτερα στην ελληνική Περιφέρεια. Η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να τις στηρίξει και το κάνει πράξη με ουσιαστικές πρωτοβουλίες και μέτρα. Γι' αυτό και προχωρήσαμε στην προκήρυξη αυτού του προγράμματος, γι' αυτό και αυξήσαμε τους διατιθέμενους πόρους. Δίνουμε έτσι την ευκαιρία σε περισσότερες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές και βιώσιμες, αλλά και να στηρίξουν την απασχόληση, να δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας και εισόδημα για τις τοπικές κοινωνίες». Πηγή: Δελτίο Τύπου Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών 12 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

11 ïéêïíïìßá Παρατείνεται για τρεις μήνες η δράση του ΤΕΜΠΜΕ Ειδικότερα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, από στιγμή σε στιγμή ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή των ΜΜΕ στη δράση παρατείνεται έως το τέλος Νοεμβρίου του 2008 (αντί της 1η Σεπτεμβρίου), ενώ αυξάνεται και το ποσοστό επιδότησης του επιτοκίου στις έξι (6) μονάδες, έναντι των τεσσάρων (4) που ίσχυε έως σήμερα. H υπογραφή της εν λόγω ΚΥΑ έρχεται να ικανοποιήσει ένα αίτημα του συνόλου των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που ζητούσαν να παραταθεί η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή τους στη δράση, καθώς και να αυξηθεί το ύψος της επιδότησης του επιτοκίου, μέσω της αύξησης των διαθέσιμων πόρων που προορίζονται για τη δράση. Υπενθυμίζουμε ότι, πριν λίγους μήνες, με απόφαση της διοίκησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) αυξήθηκε ο προϋπολογισμός της δράσης κατά 35 εκατομμύρια ευρώ. Επιλέξιμες επιχειρήσεις: Αποδέκτες της δράσης είναι: υφιστάμενες, νεοϊδρυόμενες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις, οιασδήποτε μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε.) για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητάς τους μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή ο ετήσιος κύκλος ισολογισμού δεν υπερβαίνουν τα 10 εκατ. ευρώ. Απασχολούν από 0 μέχρι και 20 εργαζόμενους, υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας ΕΜΕ. Τη συνέχιση της δράσης «Επιδότηση του κόστους δανεισμού και χρηματοδοτικής μίσθωσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» (δράση: του ΕΠΑΝ) για άλλους τρεις μήνες, με παράλληλη αύξηση κατά επιπλέον δύο μονάδες του κόστους δανεισμού, ορίζει η προς υπογραφή Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών. Ύψος και είδος ενίσχυσης: Ανώτατο και κατώτατο ποσό δανείου: Το κατώτατο ποσό δανείου, που θα επιδοτηθεί, είναι ευρώ και το ανώτατο ποσό ευρώ. Ύψος επιδότησης: Η επιδότηση θα είναι ίση με το ποσό που αναλογεί στην ονομαστική επιβάρυνση που επιφέρουν έξι (6) μονάδες επιτοκίου. Επιλέξιμες μορφές χρηματοδοτικών μισθώσεων: Επιλέξιμες προς επιχορήγηση είναι όλες οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, ανεξαρτήτως διάρκειας, που προβλέπουν ρήτρα εξαγοράς και αφορούν: εξοπλισμό και μηχανήματα επαγγελματικά ακίνητα (πλην οικοπέδων) επαγγελματικά αυτοκίνητα Επιλέξιμες για το πρόγραμμα είναι οι συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν συναφθεί (υπογραφεί) μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης του προγράμματος. Aνώτατο και κατώτατο ποσό συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης: Επιλέξιμο για επιδότηση είναι το μέρος της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης που αφορά στην αξία των παγίων στοιχείων που αυτή περιλαμβάνει. Ο ΦΠΑ και οι άλλες δαπάνες που σχετίζονται με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (φόροι, περιθώριο κέρδους του εκμισθωτή, κόστος αναχρηματοδότησης, γενικά έξοδα, έξοδα ασφαλίσεων κ.λπ.) δεν είναι επιλέξιμος. Η αξία των παγίων στοιχείων, που περιλαμβάνονται στη σύμβαση της χρηματοδοτικής μίσθωσης, δεν πρέπει να υπερβαίνει την καθαρή αγοραία αξία τους. Επιλέξιμες είναι χρηματοδοτικές μισθώσεις με κατώτατο όριο (αξίας παγίων στοιχείων ως ανωτέρω) ευρώ και ανώτατο ευρώ. Το ανώτατο όριο δύναται να αυξηθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος με Απόφαση του Δ.Σ. της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Πληροφορίες: Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) Τηλέφωνο: Πηγή: Επιδότηση ανανέωσης τουριστικών λεωφορείων Με απόφαση που υπέγραψαν ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης και ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννης Παπαθανασίου εγκρίθηκε πίστωση ύψους 40 εκατ. ευρώ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2008 για την επιδότηση της ανανέωσης και του εκσυγχρονισμού του στόλου των δημόσιας χρήσης τουριστικών λεωφορείων. Παράλληλα, με την ίδια απόφαση, αυξάνεται η πίστωση του ΠΔΕ 2008 για τη διαφήμιση και προβολή τουριστικών προγραμμάτων από 16 εκατ. ευρώ σε 26 εκατ. ευρώ. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου της χώρας. Πηγή: Δελτίο Τύπου Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών 13

12 ο éêïíïìßá Έμπρακτη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην ελληνική περιφέρεια Άρθρο του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Σωτήρη Χατζηγάκη Επί πολλά χρόνια η αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας υπήρξε στρεβλή, αφού υπήρχε μια έντονη τάση υπερσυγκέντρωσης των επενδύσεων στην Αττική, με αποτέλεσμα να διευρύνονται - εκτός των άλλων κακών - και οι αναπτυξιακές και κοινωνικές ανισότητες κέντρου και περιφέρειας. Τα τελευταία όμως χρόνια έχει αρχίσει να γίνεται μια σωστή ιεράρχηση και κατανομή των πόρων, ώστε το Αθηνοκεντρικό κράτος να μην απορροφά όλη την ικμάδα της οικονομίας μας, σε βάρος της επαρχίας και της υπαίθρου, ιδιαίτερα μάλιστα των υπανάπτυκτων ακόμα αγροτικών περιοχών. Με υπευθυνότητα και συνέπεια, εδώ και τεσσεράμισι χρόνια, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής, μέσα σε ένα δυσμενές οικονομικά, παγκόσμιο περιβάλλον, θέτουν υψηλούς στόχους για την ελληνική οικονομία και τους πετυχαίνουν. Παρά τις δεδομένες δυσκολίες, η κύρια προσπάθεια εστιάζεται στην δημιουργία προϋποθέσεων δυναμικής ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας μέσα στα επόμενα χρόνια. Η ελληνική περιφέρεια καλείται να διαδραματίσει σε αυτή τη νέα εποχή κυρίαρχο, πρωταγωνιστικό ρόλο και να αποτελέσει τον βασικό πυλώνα ανάπτυξης της χώρας μας. Οι πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης στοχεύουν στην δημιουργία ενός οικονομικού περιβάλλοντος, όπου θα μπορεί να αναπτυχθεί ένας υγιής ανταγωνισμός. Παράλληλα δίνονται κίνητρα στους επενδυτές για σοβαρές και μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα. 14 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

13 ïéêïíïìßá Για να εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις νέες ευκαιρίες που προσφέρουν ο νέος αναπτυξιακός νόμος και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», οφείλουμε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην επέκταση ενός πιο ευέλικτου εκπαιδευτικού συστήματος, στην ενίσχυση της έρευνας, καθώς και στη σύνδεση της με την οικονομική δραστηριότητα. Εξάλλου είναι γνωστό πως το στοιχείο του «ανταγωνισμού» είναι καθοριστικό στις παγκοσμιοποιημένες αγορές. Αν μια χώρα δεν είναι ανταγωνιστική, δεν μπορεί η οικονομία της να σταθεί στο σημερινό κόσμο και να επιτευχθεί «ανάπτυξη». Ο ανταγωνισμός στην Ελλάδα μπορεί, και οφείλει, να επιδιωχθεί με τη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων, με επικέντρωση στην καινοτομία και στη διαφορετικότητα. Η καινοτομία όμως, η ποιότητα και η διαφορετικότητα των προϊόντων, στηρίζονται κατά βάση στις προηγμένες τεχνολογίες, στην τεχνογνωσία και στην αρτιότερη κατάρτιση του εργατικού δυναμικού. Η Ελληνική κυβέρνηση αναγνωρίζει τα νέα αυτά δεδομένα, όπως αναγνωρίζει και την αναγκαιότητα για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης στην Ελληνική περιφέρεια, η οποία έμεινε πίσω στις εξελίξεις επί πολλές δεκαετίες. Από τη πλευρά του νομού μας, του Νομού Τρικάλων, οφείλω να σημειώσω πως όλοι μας πρέπει να συμβάλλουμε και να βοηθήσουμε ώστε να ενισχυθούν οι υφιστάμενοι θεσμοί ή και να δημιουργηθούν νέοι, που θα βοηθήσουν στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η περιοχή μας (ο πλούτος και η ομορφιά του φυσικού περιβάλλοντος, τα ιστορικά μνημεία, οι βυζαντινές εκκλησίες, τα πέτρινα γεφύρια και τα γραφικά χωριά). Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις εντός του 2007 οι ενισχύσεις ιδιωτικών επιχειρήσεων μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου ανήλθαν σε 500 εκ. Ευρώ και η απορρόφηση κονδυλίων του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης έφτασε στις αρχές στο 69,06% και ουσιαστικά υπερτριπλασιάστηκε μέσα σε μια τριετία. Ταυτόχρονα, το ίδιο συνέβη και στις υπόλοιπες κοινοτικές πρωτοβουλίες. Ακόμη στις τρεις προκηρύξεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς της Μεταποίησης και του Τουρισμού, που αφορούν άμεσα τον Νομό μας, εγκρίθηκαν προς ενίσχυση επενδυτικά σχέδια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συνολικού προϋπολογισμού μεγαλύτερου του 1,6 δισ. ευρώ, τα οποία αποβλέπουν στη δημιουργία περισσότερων από νέες θέσεις εργασίας. Ειδικότερα ο νέος αναπτυξιακός Νόμος και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» - που ψηφίστηκε και εφαρμόστηκε από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας - αποδεικνύεται ευεργετικός για όσους επενδύουν στη Θεσσαλία και ειδικότερα στο Νομό Τρικάλων. Χαρακτηριστικά, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας εγκρίθηκαν επενδυτικά σχέδια, προϋπολογισμού 300,1 εκατ. Ευρώ και από αυτά τα 290, συνολικού προϋπολογισμού 35,3 εκατ. Ευρώ, αφορούν το Νομό Τρικάλων. Ο τόπος μας, έχει μπει δυναμικά σε τροχιά ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια. Δεν επαναπαυόμαστε, ούτε εφησυχάζουμε. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σκληρά για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη βιώσιμη ανάπτυξη του Νομού μας, με προγραμματισμό, όραμα και έργα. 15

14 ο éêïíïìßá Σε μια περίοδο παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, αύξησης επιτοκίων, κινδύνου ακόμη και κατάρρευσης χρηματαγορών, αύξησης του κόστους εξαιτίας της διατήρησης των καυσίμων σε υψηλά επίπεδα, μείωσης των ρυθμών ανάπτυξης, στενότητας της αγοράς που αντικατοπτρίζεται στους χαμηλούς τζίρους η κυβέρνηση κατέθεσε στην βουλή ένα ακόμη φορολογικό νομοσχέδιο με τον φιλόδοξο αυτό τίτλο. Η Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών και τα μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης!!! Τσόλας Δημήτρης Οικονομολόγος Μέλος του Δ.Σ. & Οικονομικός Επόπτης του Επιμελητηρίου Τρικάλων Στο Α & Β μέρος του το νομοσχέδιο καταργεί τους, κατά γενική ομολογία «αμαρτωλούς», ειδικούς λογαριασμούς υπουργείων & ΝΠΔΔ και καθιερώνει μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας των οικονομικών του Δημοσίου και των φορέων του σε μια ακόμη προσπάθεια περιορισμού και συμμαζέματος του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ελπίζουμε τα αποτελέσματα των μέτρων να είναι καλύτερα άλλων αντίστοιχων ρυθμίσεων. Το Γ μέρος του νομοσχεδίου όμως «Μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης»!! ξεσήκωσε πλήθος αντιδράσεων από τον επιχειρηματικό κόσμο χαρακτηρίζοντας το άδικο και επιβαρυντικό ενώ η κυβέρνηση δια του υπουργού Οικονομικών επιμένει ότι το νομοσχέδιο ήταν αναγκαίο για την καλύτερη και πιο δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών. 16 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

15 ïéêïíïìßá Ποιες είναι οι διατάξεις που προκάλεσαν αντιδράσεις; Φόρο από το πρώτο ευρώ θα κληθούν να καταβάλουν ελεύθεροι επαγγελματίες, εμπροβιοτέχνες, εισοδηματίες ακόμη και μικροί εκμισθωτές ακινήτων αφού αντικαθίσταται το έως τώρα ισχύον αφορολόγητο όριο με αντίστοιχο φορολογικό κλιμάκιο, το οποίο υπόκειται σε ειδικό φορολογικό συντελεστή 10%. Τα μερίσματα που καταβάλλονται από ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, φορολογούνται, επιπλέον με τη μορφή παρακράτησης, με συντελεστή 10%. Αυξάνεται από 65% σε 80%, από το 2009, το ποσοστό προκαταβολής φόρου των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης. Η κατάργηση του αφορολόγητου γίνεται με την αιτιολογία ότι πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες δηλώνουν καθαρό εισόδημα κάτω από το αφορολόγητο, άρα φοροδιαφεύγουν, άρα δεν δικαιούνται το αφορολόγητο το οποίο δικαιούνται οι μισθωτοί του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Τα ερωτήματα που τίθενται σχετικά είναι: 1. φοροδιαφεύγουν όλοι ή μήπως υπάρχουν και επιχειρήσεις κυρίως αυτοαπασχολούμενων και κυρίως στην περιφέρεια (μικρά καταστήματα) που τα πραγματικά τους κέρδη δεν υπερβαίνουν τα χιλ. ευρώ ετησίως; Πόσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν καθημερινά αδυνατώντας να ανταπεξέλθουν; 2. γιατί θα πρέπει τον επιπλέον φόρο (των ) να τον πληρώσουν όλοι δηλαδή και αυτοί που δηλώνουν περισσότερα εισοδήματα (π.χ ή ); Αυτοί δεν δικαιούνται ότι και οι μισθωτοί; Μήπως δουλεύουν λιγότερο ή μήπως έχουν λιγότερες οικονομικές υποχρεώσεις; 3. γιατί ο πολυδιαφημισμένος και πολυδάπανος κρατικός φορολογικός μηχανισμός δεν εντοπίζει τους πραγματικούς φοροφυγάδες αλλά αντί αυτού χαρακτηρίζεται όλος ο επιχειρηματικός κόσμος ως φοροφυγάς; Η απάντηση δυστυχώς δεν μπορεί να είναι άλλη από την διαπίστωση για μια ακόμη φορά της πλήρους αδυναμίας του κράτους για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την διασφάλιση των δημόσιων εσόδων αλλά και πρωτίστως του περιορισμού των κρατικών δαπανών ( δημόσιος τομέας, ΔΕΚΟ κ.λ.π) που έχουν εξελιχθεί σε ένα πηγάδι χωρίς πάτο που καταβροχθίζει πόρους και δημόσια έσοδα και αναγκάζει κάθε κυβέρνηση στην αναζήτηση νέων φορολογικών εσόδων. Σε αυτή την αναζήτηση επειγόντως όλο και περισσότερων εσόδων αποβλέπει και το σύνηθες από όλες τις κυβερνήσεις μέτρο της περαίωσης των ανέλεγκτων χρήσεων που προβλέπεται στο ίδιο νομοσχέδιο ( ). Ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις θα κληθούν με «αντικειμενικές διαδικασίες» να συνεισφέρουν στην διάσωση του κρατικού προϋπολογισμού. Ο ίδιος ο υπουργός Οικονομικών έχει διαφωνήσει κάθετα πολλές φορές με την περαίωση θεωρώντας την άδικη φορολογικά, και έτσι είναι αφού παραγράφει και καταργεί ουσιαστικά κάθε φορολογικό νόμο και κάθε δίκαιη προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής (συνεπής και ασυνεπείς μπαίνουν στο ίδιο καζάνι). Βέβαια ο επιχειρηματικός κόσμος στο σύνολό του με ευχαρίστηση θα κάνει χρήση του μέτρου μια και φυσικά προτιμά να πληρώσει κάτι και να ξεμπερδεύει παρά να βρεθεί αντιμέτωπος με το δαιδαλώδης και γεμάτο αγκυλώσεις φορολογικό σύστημα και πολύ περισσότερο με τους γνωστούς φορολογικούς ελεγκτές. Ούτε βέβαια η επιβολή επιπλέον φόρου 10% στα μερίσματα ή η αύξηση της προκαταβολής στις εταιρείες μπορεί να θεωρηθούν μέτρα που βοηθούν την ανάπτυξη. Αναγνωρίζεται βέβαια ως θετική η πρόβλεψη για μείωση των φορολογικών συντελεστών από το 2010 έως το 2014, κατά μία ποσοστιαία μονάδα κατ έτος, τόσο των φυσικών προσώπων όσο και των εταιρειών, για όσους βέβαια αντέξουν έως τότε και εφόσον δεν προκύψουν νέα δεδομένα που θα αναγκάσουν σε νέα δυσμενή φορολογικά μέτρα. Το βασικότερο πρόβλημα όμως του νομοσχεδίου, πέρα από τις ίδιες τις επιβαρύνσεις, είναι κυρίως η επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος και το πάγωμα που προκαλεί στον επιχειρηματικό κόσμο σε μια περίοδο, έτσι και αλλιώς, τρομακτικά δύσκολη για την πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για μια ακόμη φορά μια κυβερνητική οικονομική πολιτική αιφνιδιάζει τον επιχειρηματικό κόσμο που όχι για πρώτη φορά αισθάνεται ότι αδικείται η προσπάθεια του για επιβίωση, ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη.

16 δ ñáóôçñéüôçôåò Επιχειρηματική αποστολή στην αγορά Rungis του Παρισιού Το Επιμελητήριο Τρικάλων στην προσπάθεια του να ενισχύσει περαιτέρω την εξωστρέφεια των μελών του, χρηματοδότησε τη συμμετοχή 4 επιχειρήσεων του Ν. Τρικάλων στην επιχειρηματική αποστολή του ΚΕΤΑ Θεσσαλίας. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχειρηματική αποστολή που διοργάνωσε το Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) Θεσσαλίας, 2-5 Ιουνίου 2008, στην αγορά Rungis του Παρισιού με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα για τα τοπικά Θεσσαλικά προϊόντα και προοπτικές για δυνατότητες διείσδυσής των Θεσσαλικών επιχειρήσεων στη συγκεκριμένη αγορά, μια σημαντική αγορά διανομής οπωροκηπευτικών και άλλων προϊόντων του κλάδου τροφίμων και ποτών. Στόχος του ΚΕΤΑ Θεσσαλίας, αξιολογώντας τις τάσεις της διεθνούς αγοράς, είναι η προώθηση των δυναμικών τοπικών προϊόντων στις αγορές της Ευρώπης. Δεδομένης λοιπόν, της υψηλής ποιότητας των παραγόμενων στην περιοχή μας προϊόντων του Αγροκτηνοτροφικού Τομέα, βασική προτεραιότητα είναι η ανάδειξη των χαρακτηριστικών τους και η προώθησή τους σε απαιτητικές αγορές με ανεπτυγμένο το βιοτικό επίπεδο των πολιτών τους. Η αποστολή αποτελούταν από δέκα επτά (17) Θεσσαλικές επιχειρήσεις στους κλάδους των Οπωροκηπευτικών, νωπών και μεταποιημένων, Γαλακτοκομικών και τυριών, Λαδιού και ελιών, Κρεάτων, Άνθη φυτών, Οίνου, Προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας. H Αγορά RUNGIS αποτυπωμένη με νούμερα είναι μια αγορά με: επιφάνεια 232 εκτάρια, με πάνω από m² κάλυψη εκ των οποίων τα m² σε κτίρια για εμπορική χρήση. 18 εκατομμύρια καταναλωτών ευρωπαίων, εκ των οποίων 12 εκατομμύρια μέσα σε μια ακτίνα 150 Km γύρω από το Παρίσι, δηλαδή ένας γάλλος στους πέντε. Η Αγορά του Rungis αντιπροσωπεύει μόνο για τον εφοδιασμό της Παριζιάνικης περιοχής: 50% προϊόντων της θάλασσας και του γλυκού νερού, 45% φρούτα και λαχανικά, 35% προϊόντα κρέατος και 50% λουλούδια και φυτά σε δοχεία. Επίσης: ένας κύκλος εργασιών 7,1 δισεκατομμύρια ευρώ (το 2005) πραγματοποιήθηκε στην Αγορά τόνοι προϊόντων διατροφής εισαχθήκανε το 2004, 36,8 εκατομμύρια δεσμίδες λουλουδιών και 19,8 εκατομμύρια μονάδες φυτών σε δοχεία. ένα σύνολο επιχειρήσεων εκ των οποίων 486 χονδρέμποροι και προμηθευτές εξαρτημάτων, 156 μεσίτες και επιχειρήσεις εισαγωγών-εξαγωγών, 209 παραγωγοί-πωλητές, 420 επιχειρήσεις διάφορων υπηρεσιών που αντιπροσωπεύουν θέσεις εργασίας εκ των οποίων σε χονδρεμπόρους αγοραστές τακτικοί επισκέπτονται το Rungis: λιανέμποροι, εστιάτορες, χονδρέμποροι, επιχειρήσεις εισαγωγώνεξαγωγών. ένας μόνιμος έλεγχος της ποιότητας των προϊόντων από τις υπηρεσίες του κράτους (DGCCRF, κτηνιατρικές υπηρεσίες) και ένα κέντρο εκτελωνισμού εξειδικευμένο στη διαχείριση ευπαθών προϊόντων από τρίτες χώρες. 4 άξονες πρόσβασης, 27 δρόμοι μετάβασης που καταγράφουν κατά μέσο όρο οχήματα/ημέρα εκ των οποίων 3000 μεγάλα μεταφορικά. 18 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

17 äñáóôçñéüôçôåò Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης του ΚΕΤΑ Θεσσαλίας για τη συγκεκριμένη επιχειρηματική αποστολή, την πρώτη μέρα άφιξης της αποστολής στο Παρίσι, οι επιχειρηματικοί σύμβουλοι του ΚΕΤΑ με τους Θεσσαλούς επιχειρηματίες επισκέφθηκαν το εξειδικευμένο πολυκατάστημα πώλησης ειδών διατροφής «Le Grand Marche» της Γαλλικής αλυσίδας Monoprix. Οι επιχειρηματίες είχαν τη δυνατότητα να δουν από κοντά, τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς στον κλάδο τροφίμων και ποτών μέσα από μια τεράστια ποικιλία ειδών διατροφής από όλον τον κόσμο. Την προσοχή τους τράβηξε το μεγάλο εύρος διακίνησης διαφορετικών ειδών τροφίμων, οι συσκευασίες των προϊόντων και η τιμολογιακή πολιτική της εταιρίας. Ικανοποιημένοι έμειναν οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες από το πρώτο στάδιο των επαφών που είχαν με τους επιχειρηματίες, χονδρέμπορους και εμπορικούς αντιπροσώπους της αγοράς Rungis. Λεπτομερέστερα, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές επισκέψεις του συνόλου της αποστολής στους τομείς των αγορών κρεάτων, ανθοκομίας, φρούτων λαχανικών και γαλακτοκομικών προϊόντων. Σε κάθε τμήμα υποδεχόταν τους επιχειρηματίες οι αντίστοιχοι διευθυντές των τμημάτων, όπου τους συνόδευαν στους χώρους της αρμοδιότητας τους δίνοντας κάθε χρήσιμη πληροφορία για τους όρους και συνθήκες λειτουργίας της αγοράς, τους τρόπους προμηθειών και συντήρησης των προϊόντων, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τους σημαντικότερους εισαγωγείς και χονδρεμπόρους. Οι επιχειρηματίες από τις επισκέψεις στα αντίστοιχα τμήματα της αγοράς διαπίστωσαν το ενδιαφέρον που υπάρχει για τα προϊόντα τους και το επίπεδο του ανταγωνισμού από προϊόντα άλλων χωρών, τις μεγάλες εισαγόμενες ποσότητες που χρειάζεται η αγορά, τα απαιτούμενα είδη συσκευασίας των Θεσσαλικών προϊόντων και τις προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας που θα πρέπει να πληρούν. Μετά την ολοκλήρωση των επισκέψεων στα τμήματα της αγοράς όπου έγιναν οι πρώτες επαφές, η αποστολή κατευθύνθηκε σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες με τα τοπικά προϊόντα των Θεσσαλικών επιχειρήσεων και το απαραίτητο έντυπο διαφημιστικό υλικό για να πραγματοποιηθούν οι κατ ιδίαν επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ των Θεσσαλών επιχειρηματιών και των εισαγωγέων της κεντρικής αγοράς του Παρισιού. Ακολούθησε δεξίωση με μπουφέ εδεσμάτων ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας προς τιμήν των ενδιαφερόμενων Γάλλων εισαγωγέων και χονδρεμπόρων όπως και των ιθυνόντων της εταιρίας Semmaris που διαχειρίζεται την κεντρική αγορά Rungis. Στο πλαίσιο της δεξίωσης, ο Πρόεδρος της Rungis, κ. François Lefevre, εξέφρασε την ικανοποίηση του από τη διοργάνωση της ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής και εξεδήλωσε το ενδιαφέρον του για διεύρυνση των συνεργασιών τους με τις Θεσσαλικές επιχειρήσεις. Σε όλη αυτήν την προσπάθεια του ΚΕΤΑ Θεσσαλίας, ενεργό ρόλο έπαιξε στη διοργάνωση των επιχειρηματικών επαφών το γραφείο ΟΕΥ των Παρισίων. Ο κ. Ζάραγκας Παναγιώτης, εμπορικός ακόλουθος της Ελληνικής Πρεσβείας στο Παρίσι, συνόδευσε την αποστολή κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στα τμήματα της αγοράς και φρόντισε να γνωστοποιηθεί η επίσκεψη της Ελληνικής αποστολής στη συγκεκριμένη αγορά προκειμένου να οργανωθούν συναντήσεις με ενδιαφερόμενες εγκατεστημένες επιχειρήσεις στοχεύοντας σε ανάπτυξη συνεργασιών. Επίσης, οι επιχειρηματικοί σύμβουλοι του ΚΕΤΑ Θεσσαλίας, κ.κ. Μαυρογιάννης Μανώλης και Σδρένια Σοφία επισκέφθηκαν το Εμπορικό, Βιομηχανικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο του Παρισιού όπου συναντήθηκαν με την κ. Gerard Ursula, Διευθύνων σύμβουλο του Επιμελητηρίου στον τομέα των διεθνών σχέσεων και εξαγωγικού προσανατολισμού. Αφού παρουσιάστηκε η δυναμικότητα, οι δράσεις και η στρατηγική του Επιμελητηρίου του Παρισιού, ακολούθησε συζήτηση για τις συνεργασίες και προοπτικές που έχουν αναπτυχθεί με την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και για τις δυνατότητες των Θεσσαλικών επιχειρήσεων να διεισδύσουν στο συγκεκριμένο Δίκτυο Διανομής - Αγορά RUNGIS. 19

18 δ ñáóôçñéüôçôåò Επιχειρηματική αποστολή στη Διεθνή Έκθεση Μόδας IF στην Κωνσταντινούπολη Το Επιμελητήριο Τρικάλων στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης του για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων - μελών του, διοργάνωσε σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Τρικάλων επιχειρηματική αποστολή στη Διεθνή Έκθεση Μόδας IF στην Κωνσταντινούπολη από 28 έως 30 Αυγούστου. Η 19 μελής αποστολή αναχώρησε στις 28 Αυγούστου από τα Τρίκαλα με προορισμό την Κωνσταντινούπολη, προκειμένου οι συμμετέχοντες να επισκεφθούν τη 12η Διεθνή Έκθεση Μόδας IF, τη διοργάνωση της οποίας είχε το Συμβούλιο Ομοσπονδίας Τούρκικης Μόδας και Ετοίμων Ενδυμάτων με την υποστήριξη της Ένωσης Εξαγωγέων Υφασμάτων και Ετοίμων Ενδυμάτων Κωνσταντινούπολης και της Γραμματείας του Υπουργείου Εξωτερικού Εμπορίου. Η Έκθεση έλαβε χώρα στο Εκθεσιακό Κέντρο CNR Expo με τη συμμετοχή επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της μόδας και ειδικότερα στους κλάδους ετοίμων ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, κλωστοϋφαντουργικών αξεσουάρ, βραδινών φορεμάτων, νυφικών, παιδικών ρούχων, εσωρούχων, πλεκτών ενδυμάτων, μαγιό, τζιν, αθλητικών ειδών, ενδυμάτων υψηλής ραπτικής και υφασμάτων. Το Σάββατο 30 Αυγούστου σε συγκεκριμένο χώρο του εκθεσιακού κέντρου, έλαβαν χώρα οι προγραμματισμένες επαφές από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας παρουσία του Εμπορικού Ακολούθου της Τουρκίας στην Ελλάδα, μεταξύ των μελών της Τρικαλινής επιχειρηματικής αποστολής και Τούρκων επιχειρηματιών. Η επιχειρηματική αποστολή αποκόμισε πλούσιες εμπειρίες επιχειρηματικού και εμπορικού ενδιαφέροντος, ανακαλύπτοντας τις προοπτικές της τούρκικης βιομηχανίας μόδας και ανοίγοντας δρόμους επικοινωνίας και εμπορικών συναλλαγών. Στενή συνεργασία Επιμελητηρίου - ΚΕΝΑΚΑΠ για το πρόγραμμα LEADER Αποφασίστηκε, κατά τη διάρκεια σύσκεψης, του προέδρου του Επιμελητηρίου Τρικάλων κ. Βασίλη Γιαγιάκου, μελών της διοίκησης και εκπροσώπων του ΚΕΝΑΚΑΠ. Ηενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου και η απορρόφηση κονδυλίων από τα προγράμματα του Υπουργείου Ανάπτυξης που υλοποιούνται μέσω του ΚΕΝΑΚΑΠ, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας στο Νομό, βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στην προχθεσινή σύσκεψη που συγκάλεσε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων κ. Βασίλης Γιαγιάκος. Στη σύσκεψη μετείχαν, από την πλευρά του Επιμελητηρίου, ο πρόεδρός του κ. Βασίλης Γιαγιάκος, ο γραμματέας κ. Ευάγγελος Βενέτης, ο οικονομικός επόπτης κ. Δημήτρης Τσόλας, καθώς και στελέχη του. Από την πλευρά του ΚΕΝΑΚΑΠ μετείχαν ο διευθυντής κ. Χρήστος Γκρέκος και τα στελέχη, κύριοι Χάρης Καλιάρας και Βάιος Κουτής. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης διερευνήθηκαν όλα τα πεδία της πιθανής συνεργασίας του Επιμελητηρίου Τρικά- λων με το ΚΕΝΑΚΑΠ στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος προσέγγισης Leader για το Ν. Τρικάλων. Τα στελέχη του ΚΕΝΑΚΑΠ ανέπτυξαν τα δεδομένα του προγράμματος στο Νομό Τρικάλων, ενώ ο κ. Γιαγιάκος, παρουσίασε τα πεδία των ενδιαφερόντων του Επιμελητηρίου. Προσδιόρισαν τις περιοχές που εντάχθηκαν στο LEADER και τις περιοχές που θα υλοποιηθούν δράσεις μέσω των ΟΠΑΑΧ. Αναφέρθηκαν στα χρονοδιαγράμματα υποβολής των προτάσεων, στις δράσεις που θεωρούνται επιλέξιμες, αλλά και στο ύψος των χρηματοδοτήσεων. Η διαφοροποίηση σε σχέση με τα προηγούμενα LEADER έγκειται στο γεγονός, ότι για πρώτη φορά, χρηματοδοτούνται δράσεις σε πεδινές περιοχές του Νομού μας. Ο κ. Γιαγιάκος, υπογράμμισε την ανάγκη για αξιοποίηση αυτών των νέων δεδομένων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη στο Νομό Τρικάλων. Από τη συνεργασία συμφωνήθηκαν, σε πρώτη φάση, τα εξής πεδία συνεργασίας: Η δημιουργία ενός ψηφιακού οδηγού των επιχειρήσεων του Νομού Τρικάλων. Η προβολή των τοπικών προϊόντων, με δράσεις, όπως η διοργάνωση έκθεσης τοπικών προϊόντων, η ενημέρωση των παιδιών, μέσα στα σχολεία, για τα τοπικά προϊόντα και την τοπική αγορά. Η ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών για την υλοποίηση προτάσεων και πρωτοβουλιών του Επιμελητηρίου, όπως είναι τα ορεινά μονοπάτια, τα θεματικά πάρκα κ.α. Ενδιαφέρον, έδειξαν τα στελέχη του ΚΕΝΑΚΑΠ και για την πρόταση του Επιμελητηρίου για το «Πράσινο Θερμοκήπιο» η υλοποίηση της οποίας όμως, εξετάζεται και μέσω των προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης. 20 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

19 äñáóôçñéüôçôåò Ενημερωτική Εκδήλωση για τους Επιχειρηματίες των Πεδινών Δήμων μέσω του προγράμματος LEADER Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων ενημερωτική εκδήλωση επιχειρηματιών του ν. Τρικάλων, ενόψει της διαβούλευσης για τον σχεδιασμό του νέου προγράμματος Leader. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Τρικάλων σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. και στόχος της ήταν η καταγραφή των αναγκών και των ενδιαφερόντων των επιχειρηματιών της περιοχής, στη διαμόρφωση των σχετικών προτάσεων που θα κατατεθούν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων κ. Βασίλης Γιαγιάκος κατά τον χαιρετισμό του ανέφερε πως στόχος της εκδήλωσης ήταν να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον του επιχειρηματικού κόσμου στις περιοχές παρέμβασης του προγράμματος, έτσι ώστε να υπάρξουν στοχευμένες δράσεις με όσο το δυνατόν ρεαλιστικές προτάσεις για να επιτευχθεί μεγαλύτερη απορρόφηση κονδυλίων. Τέλος, ο κ. Γιαγιάκος ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους πως το Επιμελητήριο θα είναι δίπλα στους επιχειρηματίες παρέχοντας πληροφορίες στο Τμήμα Υποδοχής Επενδυτών. Ο Νομάρχης Τρικάλων και Πρόεδρος του ΚΕΝΑΚΑΠ κ. Ηλίας Βλαχογιάννης κατά τον χαιρετισμό του τόνισε την πρωτοβουλία της εκδήλωσης και αναφερόμενος στις περιοχές παρέμβασης, υπογράμμισε ότι πρέπει να αναμένουμε από τους επιχειρηματίες του κάμπου κάτι αντίστοιχο του ορεινού όγκου. Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Leader μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. στην Καλαμπάκα στα τηλ , καθώς και στο Επιμελητήριο Τρικάλων στο τηλ Εκδήλωση απονομής βεβαιώσεων για την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Βελτίωση Ικανοτήτων Επαγγελματικών Πωλήσεων» Την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Τρικάλων απονομή βεβαιώσεων στους συμμετέχοντες για την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Βελτίωση Ικανοτήτων Επαγγελματικών Πωλήσεων. Το Επιμελητήριο Τρικάλων στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδίου δράσης του, έχει θέσει ως στόχο στρατηγικής σημασίας την εκπαιδευτική κατάρτιση και ενημέρωση των επιχειρηματιών του Νομού Τρικάλων. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του κύκλου σεμιναρίων που έχει οργανώσει το Επιμελητήριο Τρικάλων για το έτος Το Επιμελητήριο αναγνωρίζοντας την μεγάλη σημασία και ρόλο των πωλητών στο σύγχρονο επιχειρείν αλλά και την υπαρκτή ανάγκη για συνεχόμενη εκπαίδευση τους, έθεσε την συγκεκριμένη ειδικότητα στους πρωταρχικούς στόχους του προγράμματος εκπαίδευσης. Ο κύκλος σεμιναρίων για τη «Βελτίωση Ικανοτήτων Επαγγελματικών Πωλήσεων» απευθυνόταν σε πωλητές χονδρικής και λιανικής πώλησης και πραγματοποιήθηκε σε 4 διήμερες συναντήσεις συνολικής διάρκειας 40 ωρών για κάθε γκρουπ (πωλητές χονδρικής και πωλητές λιανικής). Ο εισηγητής του προγράμματος ήταν ο κ. Νίκος Σιγανός ο οποίος έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να πραγματοποιήσουν και ατομικές εργασίες, βοηθώντας τους έτσι να μεταφέρουν το θεωρητικό υπόβαθρο των σεμιναρίων στην πράξη. Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων αναπτύχθηκαν αναλυτικά τα ακόλουθα θέματα. Για τους πωλητές χονδρικής: Σχεδιασμός περιοχής πωλήσεων Merchandising Διαπραγματεύσεις Για τους πωλητές λιανικής: Στρατηγική χτισίματος εικόνας καταστήματος Μοντέλο πώλησης και εξυπηρέτησης Απονομή Βεβαιώσεων και Παρουσίαση Εργασιών Το πρόγραμμα αυτών των σεμιναρίων αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία απόκτησης τίτλου επαγγελματικών σπουδών, από την εταιρία Performance Α.Ε. η οποία είχε αναλάβει την υλοποίησή τους. Οι βεβαιώσεις σπουδών παραδόθηκαν, σε όσους ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα των σεμιναρίων, στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Τρικάλων. Επίσης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν και ορισμένες εργασίες που πραγματοποίησαν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων. 21

20 ε ðé åéñçìáôéêüíýá Τι ανέφερε στο συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Καλαφάτης Γρήγορα θα εφαρμοστεί η «Πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ» Την ουσιαστική εφαρμογή της νέας ευρωπαϊκής «Πρωτοβουλίας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» (Small Βusiness Act), προανήγγειλε ουσιαστικά ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Σταύρος Καλαφάτης, μιλώντας στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών για την «Ανταγωνιστικότητα» που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Ο κ. Καλαφάτης σημείωσε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης πρόκειται άμεσα να προσδιορίσει και να υλοποιήσει τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας και να εισαγάγει τις σχετικές διαρθρωτικές αλλαγές. Στο μεταξύ στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας που περιλαμβάνει και τη διεύρυνση των κατηγοριών κρατικών ενισχύσεων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις οποίες δεν απαιτείται η προηγούμενη κοινοποίηση στις υπηρεσίες της Ε.Ε., ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών, ζητεί από το ΥΠΟΙΟ την άμεση έγκριση παροχής ενισχύσεων προς τις νησιωτικές ΜΜΕ. Πηγή: Οδηγία για τη διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οδηγία με την οποία θα προστατεύονται τα Διπλώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), και παράλληλα θα θωρακίζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως προς τη χρήση και την κατοχύρωσή τους, επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν και στο σκέλος που αφορά τις ΜΜΕ, επισημαίνονται τα προβλήματα που υπάρχουν σχετικά με την κατοχύρωση των διπλωμάτων ιδιοκτησίας, αλλά περιλαμβάνονται και οι κατευθύνσεις για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν για το συγκεκριμένο θέμα. Οι ΜΜΕ, τονίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, συχνά διαθέτουν περιορισμένους πόρους για προσφυγή στη δικαιοσύνη, ιδίως όσον αφορά δίκες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Μια προσιτή από άποψη κόστους, αποδοτική και αξιόπιστη ενοποιημένη δικαιοδοσία για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε ολόκληρη την Ε.Ε. θα ήταν μια προφανής και ιδιαίτερα αποτελεσματική λύση. Θυρίδες πληροφόρησης για νεαρούς επιχειρηματίες Στην ίδρυση και λειτουργία Πιλοτικής Θυρίδας Επιχειρηματικότητας για την Ενθάρρυνση και Στήριξη της Νεανικής Επιχειρηματικότητας προχώρησε η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Το έργο, το οποίο είναι ενταγμένο στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στοχεύει στην ενθάρρυνση και στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας. Οι θυρίδες λειτουργούν ως γραφείο πληροφόρησης, συμβουλευτικής παροχής υποστήριξης ολοκληρωμένης μορφής προς όλους τους νέους που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Απώτερος σκοπός του έργου είναι να αυξηθούν σημαντικά οι πιθανότητες γέννησης, ανάπτυξης και επιτυχούς εξέλιξης των επιχειρηματικών τους ιδεών. Στο πλαίσιο του έργου έχει προβλεφθεί και υλοποιηθεί η ίδρυση 79 νέων δομών Επιχειρηματικότητας οι οποίες και καλύπτουν όλες τις περιφέρειες της χώρας. Την εποπτεία και συντονισμό τους έχει αναλάβει η Κεντρική - Πιλοτική Θυρίδα, η οποία στεγάζεται στο κτήριο της ΓΓΝΓ. Αποδέκτες του εν λόγω εγχειρήματος αποτελούν κυρίως οι μαθητές και απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τεχνικής εκπαίδευσης, οι καταρτιζόμενοι σε δημόσια ΙΕΚ και λοιπές σχολές αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και οι φοιτητές και απόφοιτοι της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. Οι παρεχόμενες από τη θυρίδα υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες: Πληροφόρηση σχετικά με πηγές και διαδικασίες χρηματοδότησης, με δυνατότητες κατάρτισης σε θέματα επιχειρηματικότητας, με το νομικό και το φορολογικό πλαίσιο που διέπει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και με τις διαδικασίες ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, πληροφόρηση για δραστηριότητες άλλων φορέων. Υποστήριξη στην προαξιολόγηση της επιχειρηματικής ιδέας και στη δημιουργία πλάνου marketing, στη δημιουργία χρηματοοικονομικού πλάνου, στη δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου και στην επιλογή νομικής μορφής επιχείρησης και στις επαφές με άλλους φορείς όπως Επιμελητήρια, επαγγελματικές ενώσεις και με άλλους επιχειρηματίες. Διοργάνωση σεμιναρίων επιχειρηματικότητας σε σχολικές μονάδες. Η κεντρική θυρίδα στεγάζεται στη διεύθυνση Αχαρνών 417, ενώ οι ειδικοί επιχειρησιακοί σύμβουλοι τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερομένων καθημερινά, Tηλεφωνική επικοινωνία είναι δυνατή κατά τις ανωτέρω ώρες στο Πηγή: Πηγή: 22 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ, 2.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ, ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Φιλύρα 60,40 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 495.000,00 247.500,00 0,00 495.000,00. Φιλύρα 59,10 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 56.400,00 28.200,00 0,00 56.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Φιλύρα 60,40 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 495.000,00 247.500,00 0,00 495.000,00. Φιλύρα 59,10 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 56.400,00 28.200,00 0,00 56. ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ LEADER ΦΠΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 1 L123α Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Καλαμπάκα, 31-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: 500 ΠΡΟΣ -ΤΟΠΙΚΑ Μ ΜΕ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καλαμπάκα, 31-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: 500 ΠΡΟΣ -ΤΟΠΙΚΑ Μ ΜΕ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Καλαμπάκα, 31-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: 500 ΠΡΟΣ -ΤΟΠΙΚΑ Μ ΜΕ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: «Προτάσεις επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν στα πλαίσια της 3 ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία επιχειρηματικότητα

Γυναικεία επιχειρηματικότητα ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013, Τεύχος 4 Γυναικεία επιχειρηματικότητα Κάλυψη του συνόλου των λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης σας για 18 μήνες από το κράτος! Πρόγραμμα για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3.000 ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-32 ΕΤΩΝ ΝΕΟΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3.000 ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-32 ΕΤΩΝ ΝΕΟΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3.000 ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-32 ΕΤΩΝ ΝΕΟΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Η ΥΠ ΑΡΙΘΜ.1887/23/13-05-2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. του ΟΑΕΔ ΦΕΚ 1005/Τ.Β /30-05-2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΟΑΕΔ πληροφορεί τους ανέργους, ηλικίας 33-64 ετών, ότι υλοποιείται Πρόγραμμα 3.500 νέων ελεύθερων επαγγελματιών με τον διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΓΕΝΙΚΟ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Οι ημερομηνίες ηλεκτρονικής υποβολής είναι από 1/3/2013 έως 29/3/2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο που δραστηριοποιούνται και η δράση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σελ. 03

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σελ. 03 «Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Ι Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ε Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Διεύθυνση: Αργυροπούλου 3-72100 Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Τηλέφωνο:2841091110, Fax: 28410 91120 Ε-mail: anoiktoiorizontes@anlas.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος προγράμματος Ο τίτλος του τοπικού προγράμματος LEADER είναι «Σύγκλιση ανάπτυξης στην Τρικαλινή ύπαιθρο». ΕΚΤΑΣΗ (km 2 )

Τίτλος προγράμματος Ο τίτλος του τοπικού προγράμματος LEADER είναι «Σύγκλιση ανάπτυξης στην Τρικαλινή ύπαιθρο». ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Γενικά στοιχεία Φορέα Επωνυμία : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α -. ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Ταχυδρομική διεύθυνση : Ιωαννίνων 84, Καλαμπάκα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Επιμελητήριο: Το Επιμελητήριο Τρικάλων ΑΛΛΑΖΕΙ. οικονομία

Ηλεκτρονικό Επιμελητήριο: Το Επιμελητήριο Τρικάλων ΑΛΛΑΖΕΙ. οικονομία .: ðåñéå üìåíá ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΜΑΪΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΒΕΤ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1, 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ.: 24310 27493, FAX: 24310 38945 www.trikala-chamber.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ «ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ Ποιο είναι το θέμα μας Η Ελληνική μελισσοκομία έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην ελληνική αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού» στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης χαμηλού επιτοκίου (περίπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΤΡΑ 12/2012 PATRAS IQ Δρ. Ευάγγελος Τσιμπλοστεφανάκης, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΟΡΙΟΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηματική Ευκαιρία»

«Επιχειρηματική Ευκαιρία» «Επιχειρηματική Ευκαιρία» Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα

Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα... Επενδυτικός Οδηγός Μονάδας Εκτροφής Αιγοπροβάτων - Αξιοποιήστε την πλούσια Ελληνική Γή. - Παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας - Εκσυγχρονισμός των παραδοσιακών μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020

ΕΣΠΑ 2014-2020. Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 ΕΣΠΑ 2014-2020 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 Νέα προγραμματική περίοδος Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Business & Information Technology

Business & Information Technology ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ με Επιδότηση 100% ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Β' ΚΥΚΛΟΣ (δημοσιεύτηκε στην Κ.Υ.Α. αριθ. 19057/443/3.12.2012) Σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται η Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) 1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος Ονομασία Τοπικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader

Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader Πενήντα συν μία... επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες στην περιφέρεια χρηματοδοτούνται με ποσοστά ενίσχυσης έως και 60%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Υποβολή από 25.02.2013 και μέχρι 25.04.2013 Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα ΠΕΠ για εταιρίες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΓΗ» Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 81, Τ.Κ. 593 00, Αλεξάνδρεια Ημαθίας Τηλ: (23330) 28010 Fax: (23330) 53060 www.alexandrinigi.gr, e-mail: alexandria@kaele.gr (Εταίροι: Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου.

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου. Αγιος Νικόλαος, 24-1-2014 Αρ. πρωτ: 2 4 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η προτεινόμενη Δράση έχει ως σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Πρόγραμμα Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» αναμένεται η προκήρυξη του Μέτρου 123Α στο οποίο προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών.

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το σημερινό γεγονός αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι:

Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι: Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων Προβλέπεται η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή 294.697.261 70.127.261 224.570.000 Τι είναι η προσέγγιση LEADER;

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» Α/Α 1 2 Στόχος προγράμματος Δικαιούχοι προγράμματος 3 Προϋποθέσεις www.motive-consulting.gr ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση της εξωστρεφούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ Α.Σ. ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ www.gineparagogos.gr Συντονισμός A.Σ.: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ ΑΕ Παλαιολόγου 19, 41223 Λάρισα Τηλ. 2410 554026 contact@dimitra.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα Leader άξονας 4 με στόχο την παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E «ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρούμε Δυναμικά»

«Επιχειρούμε Δυναμικά» «Επιχειρούμε Δυναμικά» Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις κατάρτισης & στήριξης ανέργων με κατεύθυνση στην προώθηση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ομάδες Στόχου Η Πράξη απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες στόχου: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010 Ομιλία της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκας Τ. Κατσέλη, στο Digital Economy Forum που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Τμήμα Συναλλαγών και Αναδιαρθρώσεων Έκδοση 02 Νοέμβριος 2013 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε: Χριστόφορος Αναγιωτός Τ: 22 209 292, E:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά

«Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά «Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ «Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 LEADER ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Η Ελεύθερη Επαρχία

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Α.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ηρώων Πολυτεχνείου 229, Λάρισα 2410-287061 /2 www.tirnavs-tpek.gr kek@dynamiki.gr Αρμόδια: Βουτσελά Πολίνα ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( )

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.Π. Β ΔΡΑΣΗ Ε.Σ.Π.Α. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Είναι τιµή και χαρά για µένα, να απευθύνοµαι στα µέλη του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Βορείου Ελλάδος. Τιµή, γιατί έχω µπροστά µου ένα σηµαντικό κοµµάτι της ελληνικής επιχειρηµατικής κοινότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΣΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΣΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" Διεύθυνση: Ηροδότου 33 Μαρούσι Αττικής Τ.Κ. 15122 Τηλ. : 2106122334-2221090677 Fax: 2221062267 E-mail: kekepim@otenet.gr Μαρούσι, 30/12/2013 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2006 - ΕΤΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ

2006 - ΕΤΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ 2006 - ΕΤΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ Με απόφαση του Πρωθυπουργού, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1625/24/11/2005, ορίστηκε το 2006 ως Έτος Ελαιολάδου και Ελιάς και συγκροτήθηκε Επιτροπή προετοιμασίας των δράσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Ιωάννινα, 03/03/2015 Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας - 6 ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα