Οι προτάσεις του Επιμελητηρίου Τρικάλων για τον σχεδιασμό & την υλοποίηση του ΕΣΠΑ Δ Προγραμματική Περίοδος οικονομία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι προτάσεις του Επιμελητηρίου Τρικάλων για τον σχεδιασμό & την υλοποίηση του ΕΣΠΑ Δ Προγραμματική Περίοδος 2007-2013. οικονομία"

Transcript

1 .: ðåñéå üìåíá ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΜΑΪΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΒΕΤ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1, ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ.: , FAX: ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΓΙΑΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΒΕΤ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΒΕΤ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ISTOS MARKETING & CONSULTING ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Ο.Ε διοίκηση editorial προφίλ οικονομία 18 δραστηριότητες 22 Οι προτάσεις του Επιμελητηρίου Τρικάλων για τον σχεδιασμό & την υλοποίηση του ΕΣΠΑ Δ Προγραμματική Περίοδος οικονομία Έμπρακτη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην ελληνική περιφέρεια 16 οικονομία Άρθρο τουυπουργού Δικαιοσύνης κ. Σωτήρη Χατζηγάκη Η Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών και τα μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης!!! επιχειρηματικά νέα 26 φάκελος Ελλάς- Ρωσία συμμαχία τουρισμός φάκελος Γυάλινη Οροφή στην καριέρα των γυναικών στελεχών εκθέσεις marketing Στρατηγικό Μάρκετινγκ Toποθέτηση Προϊόντος τεχνολογία & διαδίκτυο business book γλωσσάρι 3

2 δ éïßêçóç Βιομηχανικό Τμήμα Γιαγιάκος Βασίλειος Αβραμούλης Κων/νος Λιούτας Αθανάσιος Βλαχογιάννης Πέτρος Ζώγας Ηλίας Βιοτεχνικό Τμήμα Ζερβόπουλος Δημήτριος Τσαρουχάς Ευάγγελος Πατούκας Πολύκαρπος Κόκκας Δημήτριος Μπουλογιώργος Ιωάννης Εμπορικό Τμήμα Βενέτης Ευάγγελος Λώλης Γεώργιος Τριανταφύλλου Ιωάννης Λέγκας Κων/νος Αλιάγας Αθανάσιος Καλλέας Χρήστος Επαγγελματικό Τμήμα Μπαλοδήμος Θεόδωρος Τσόλας Δημήτριος Λιάγκας Βασίλειος Μπουτζιώλης Αθανάσιος Πλαβός Αθανάσιος Διοι κη τι κή Ε πι τρο πή Πρόεδρος Δ.Σ.: Γιαγιάκος Βασίλειος Α Α ντι πρό ε δρος: Ζερ βό που λος Δη μή τριος Β Α ντι πρό ε δρος: Λέγκας Κωνσταντίνος Γραμ μα τέ ας: Βε νέ της Ευά γε λος Οι κο νο μι κός Ε πό πτης: Τσό λας Δη μή τριος Διοικητικό Προσωπικό Διευθυντής: Πουλιανίτης Αχιλλέας Προϊσταμένη Οικονομικών & Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Βράντζα Αθανασία Υπεύθυνη Μητρώου: Φάρδα Βασιλική Διοικητικός Υπάλληλος: Ταμπούρας Κυριάκος Διοικητικός Υπάλληλος: Φίλιος Νίκο ς Επιμελητής: Καραθανάσης Κωνσταντίνος Ειδικοί Συνεργάτες Οικονομολόγος - Ειδικός Σύμβουλος: Γιώτης Στέφανος Σύμβουλος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας: Αριστείδης Δημήτρης Επιχειρηματική Σύμβουλος ΚΕΤΑ Θεσσαλίας: Σδρένια Σοφία 4 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

3 editorial ΕΣΠΑ & καινοτομία Η Νέα Οικονομία και οι εφαρμογές της στην πληροφορία και την τεχνολογία, προσδιορίζουν καθοριστικά την νέα μορφή του παραγωγικού συστήματος σε παγκόσμιο επίπεδο άρα και στο τοπικό επίπεδο, αυτό του νομού μας. Στις νέες δυναμικές οικονομίες πρωταρχικό ρόλο διαδραματίζει ο καταναλωτής και οι υπηρεσίες σ αυτόν. Η ανταγωνιστικότητα λοιπόν και στο τοπικό επίπεδο εξαρτάται καθοριστικά από την απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε προϊόντα και υπηρεσίες προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της καταναλωτικής ζήτησης (τοπικής και κυρίως ευρύτερης). Είναι πεποίθηση του Επιμελητηρίου μας ότι η ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας και της ανταγωνιστικότητας στον νομό των Τρικάλων εξαρτάται από την αναγνώριση των σημείων αιχμής του παραγωγικού του δυναμικού και από την εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων για την ενδυνάμωσή του. Η οργάνωση και η συνεργασία των παραγωγών και των επιχειρήσεων, η σύνδεσή τους με τις τοπικές υποδομές και τους τοπικούς θεσμούς, η στόχευση των δημοσίων επενδύσεων, η εκπαίδευση, η κατάρτιση, οι εξειδικευμένες υποδομές, οι πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση και την διάχυση της καινοτομίας και της γνώσης μπορούν να προσδώσουν στον νομό μας τα σύγχρονα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα. Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) αποτελεί την τελευταία ίσως ευκαιρία για να προωθηθούν οι αναγκαίες δράσεις προς όφελος της επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομίας, κατ επέκταση. Μία ευκαιρία που δεν πρέπει να μείνει αναξιοποίητη. Βασίλειος Γιαγιάκος ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5

4 π ñïößë Οι προτάσεις του Επιμελητηρίου Τρικάλων για τον σχεδιασμό & την υλοποίηση του ΕΣΠΑ Δ Προγραμματική Περίοδος ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 3Α. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ - ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3Β. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 3Γ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ 3Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ Εισήγηση στα πλαίσια αναπτυξιακού συνεδρίου των φορέων του νομού (28 Ιουνίου Ξενοδ. ΑΜΑΛΙΑ) Εισηγητές: Τσόλας Δημήτρης Οικον. Επόπτης μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Γιώτης Στέφανος Οικονομολόγος, Ειδικός σύμβουλος του Επιμελητηρίου Εισαγωγικά Σε ένα παγκοσμιοποιημένο και συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον οι όροι Ανταγωνιστικότητα Εξωστρέφεια Καινοτομία αποκτούν ιδιαίτερο νόημα για κάθε οικονομία αλλά και κάθε οικονομική μονάδα (επιχείρηση) σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Παράλληλα αποτελούν βασικούς στόχους δράσεων και μέτρων στον παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό σχεδιασμό εδώ και αρκετά χρόνια. Σήμερα παρά τα μέτρα τις δράσεις και τους πόρους που διατέθηκαν η πραγματικότητα δείχνει ότι οι αδυναμίες παραμένουν και τα αποτελέσματα είναι σαφώς λιγότερα από τα επιθυμητά. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μια σειρά από προβλήματα που αφορούν τον εκσυγχρονισμό τους. Τον εκσυγχρονισμό σε μηχανολογικό εξοπλισμό και στην παραγωγή τους,αλλά κυρίως τον εκσυγχρονισμό και την στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό, τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών και διοικητικών διαδικασιών την εισαγωγή τεχνογνωσίας και την ενσωμάτωση της γνώσης στην παραγωγική διαδικασία. Στην περιοχή μας, οι επιχειρήσεις που στην πλειοψηφία τους χαρακτηρίζονται ως μικρές και μεσαίες παρουσιάζουν έντονα τα προβλήματα που αναφέρθηκαν. Η μικρή ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην παραγωγή και στις υπηρεσίες. Η περιορισμένη χρήση της Κοινωνίας της πληροφορίας Η ελλιπής ως ανύπαρκτή έρευνα και η μη σύνδεση της με την επιχειρηματική δράση. Η έλλειψη μηχανισμών πληροφόρησης για τις νέες τάσεις στην αγορά και στην παραγωγή. Η μη ικανοποιητική ύπαρξη σταθερών μηχανισμών επιμόρφωσης, δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης των επιχειρηματιών αποτελούν αδυναμίες που εμποδίζουν την ανταγωνιστικότητα, δυσκολεύουν την όποια προσπάθεια για εξωστρέφεια και δεν δημιουργούν προϋποθέσεις για καινοτομία σε προϊόντα και υπηρεσίες. Πιστεύοντας ότι το παραγωγικό δυναμικό του νομού έχει τις δυνατότητες να εκσυγχρονιστεί, να καινοτομήσει και να βγει από τα σύνορα, εξάλλου υπάρχουν τέτοια παραδείγματα τοπικών επιχειρήσεων, προτείνουμε μέτρα και δράσεις που θα άρουν τις αδυναμίες και θα δημιουργήσουν τις ευκαιρίες για δυναμική επιχειρηματική δράση. 6 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

5 προφßλ Προτάσεις ανά Τομέα Παρέμβασης Α. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ - ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων Η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δεξιότητας συνδέεται άμεσα με την παροχή πληροφόρησης, εκπαίδευσης και διά βίου κατάρτισης των ίδιων των επιχειρηματιών αλλά και των στελεχών των επιχειρήσεων ανεξαρτήτου μεγέθούς, και τελικά συνδέεται με την ίδια την γνώση και τον βαθμό στον οποίο την ενσωματώνει και την διαχειρίζεται σωστά η κάθε οικονομική μονάδα. Προτείνουμε: 1. Την δημιουργία Κέντρου Συνεχούς Κατάρτισης, σταθερής και μόνιμης δομής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των επιχειρήσεων σε επίπεδο νομού (τομεακά και κλαδικά προγράμματα που θα καλύπτουν το σύνολο των αναγκών κάθε κλάδου επιχειρηματικής δράσης σε κατάρτιση και δια βίου εκπαίδευση.) 2. Την δημιουργία μόνιμης συμβουλευτικής δομής ( Γραφείο στήριξης και πληροφόρησης των επιχειρήσεων ) με την κατάλληλη στελέχωση. 3. Πρόγραμμα στήριξης της Ηλεκτρονικής Διασύνδεσης των επιχειρήσεων, της χρήσης του διαδικτύου και της ΚτΠ (διασύνδεση των επιχειρήσεων με το Portal του Επιμελητηρίου για την παροχή πληροφόρησης σε επιχειρηματικά θέματα - υποστηρικτικές ενέργειες για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και την εκπαίδευση στην χρήση.) 4. Ανάπτυξη προγραμμάτων Ανταλλαγής Τεχνογνωσίας και Εμπειριών μεταξύ των επιχειρήσεων της περιοχής με επιχειρήσεις άλλων περιοχών και επιχειρήσεις διαφορετικών κρατών. ( Προγράμματα επαφών και επισκέψεων σε ομοειδείς επιχειρήσεις και σε περιοχές με κοινά χαρακτηριστικά και επιχειρηματική δράση με την περιοχή μας. Συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά Forum επιχειρήσεων και επαγγελματιών) Ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων Το μέγεθος των επιχειρήσεων της περιοχής, η μικρή παραγωγική δυνατότητα, αλλά και ο φόβος και η άγνοια για τις διαδικασίες που απαιτούνται κρατά την πλειοψηφία των τοπικών επιχειρήσεων, με λίγες εξαιρέσεις, μέσα στα όρια της περιοχής. Παράλληλα όμως το τοπικό παραγόμενο προϊόν ιδιαίτερα του αγροτοδιατροφικού τομέα αποτελεί σημαντικό πλούτο ο οποίος μπορεί να καλύψει τα νέα καταναλωτικά πρότυπα παγκοσμίως. Επιπλέον η διασύνδεση αυτού του πλούτου από τοπικά προϊόντα ποιότητας με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής ( φυσικό περιβάλλον, πολιτισμό ) μπορεί να προσδώσει σε αυτά σημαντική προστιθέμενη αξία. Προτείνουμε: 1. Δράσεις και μέτρα για την παρουσίαση και προβολή ενιαία των τοπικά παραγόμενων προϊόντων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ενιαία προβολή φυσικού, πολιτιστικού πλούτου και παραγόμενων προϊόντων. (Σε κάθε προβολή της φυσιογνωμίας του νομού θα πρέπει να έχει θέση το τοπικά παραγόμενο προϊόν). 2. Δράσεις για την πιστοποίηση, την βελτίωση της εμφάνισης και την διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων που θα απευθύνονται στις μεταποιητικές μονάδες του νομού. 3. Οργανωμένο πρόγραμμα υποστήριξης της εξωστρέφειας και του εξαγωγικού προσανατολισμού των δυναμικών επιχειρήσεων μας. Στήριξη δικτύων συνεργασίας μικρών τοπικών μεταποιητικών επιχειρήσεων για κοινή δράση έτσι ώστε να μπορούν να καλύψουν παραγωγικά την παρουσία τους πέρα από τον νομό. 4. Δημιουργία μόνιμου οργανωμένου εκθεσιακού χώρου στον νομό και οργάνωση εκθέσεων για την προβολή των τοπικά παραγόμενων προϊόντων και της επιχειρηματικότητας του νομού 5. Πρόγραμμα ανάπτυξης Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Αγοράς για τις εμπορικές επιχειρήσεις του νομού για την δυνατότητα ανάπτυξης ηλεκτρονικών καταστημάτων μέσα από τα οποία μπορούν να προβάλουν τα προϊόντα τους αλλά και να πραγματοποιούν συναλλαγές χωρίς χωρικούς περιορισμούς απευθυνόμενες σε μια παγκόσμια αγορά που αναπτύσσεται μέσω του διαδικτύου. 7

6 π ñïößë Β. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στην νέα οικονομία το ζητούμενο του εκσυγχρονισμού, της καινοτομίας και της ενσωμάτωσης της έρευνας στην παραγωγική διαδικασία αποτελεί μάλλον μονόδρομο για την επιβίωση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των οικονομιών αλλά και κατ επέκταση της ευημερίας των ίδιων των κοινωνιών. Η έρευνα και η καινοτομία στην παραγωγή προϊόντων και στην προσφορά υπηρεσιών, κατά την γνώμη μας, πρέπει να αποτελεί μια συνεχή διαδικασία που θα ενσωματωθεί στην καθημερινή πρακτική της κάθε επιχείρησης. Καινοτομία δεν απαιτείται μόνο στην παραγωγή ενός νέου προϊόντος, καινοτομία απαιτείται σε κάθε επιχειρηματική διαδικασία, στην σύσταση και στην οργάνωση της επιχείρησης, στον σχεδιασμό, στην παραγωγή, στην προώθηση και προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών. Επιπλέον η πράξη έχει αποδείξει ότι οι καλές ιδέες δεν αρκούν απαιτείται η γνώση για την αξιοποίηση τους, η τεχνογνωσία, η στήριξη τους με σωστές πρακτικές. Όλα αυτά προϋποθέτουν αλλαγή νοοτροπίας μέσα στις επιχειρήσεις αλλά και διαρκή στήριξη από την πολιτεία για την προώθηση της έρευνας, την καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό. Ενίσχυση Δραστηριοτήτων Έρευνας - Καινοτομία - Τεχνολογική Ανάπτυξη Σε τοπικό επίπεδο προτείνουμε: 1. Δημιουργία Τεχνολογικού Πάρκου στο νομό που θα παρέχει υποδομές υψηλού επιπέδου και τεχνολογίας για την εγκατάσταση και ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων. 2. Δημιουργία Εργαστηρίου Τοπικής Ανάπτυξης για την στήριξη των επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας τοπικών προϊόντων με στόχο την διατήρηση και την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. 3. Ενίσχυση δράσεων για την έρευνα και την εφαρμογή δυναμικών υπαίθριων καλλιεργειών (κηπευτικά, ανθοκομία κ.λ.π. ). 4. Ενίσχυση καινοτόμων πρωτοβουλιών στον τομέα των μεταφορών (ηλεκτρονική διαχείριση οχημάτων, βιοκαύσιμα κ.λ.π.). 5. Ανάπτυξη και στήριξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, συμβούλων παροχής τεχνολογικών υπηρεσιών καθώς και ερευνητικών τεχνολογικών φορέων. Πρωτοβουλίες και χρηματοδότηση σχεδίων συνεργασίας επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ΤΕΙ ΑΕΙ. Γ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο Ν. Τρικάλων χαρακτηρίζεται από λίγες επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους που στην μεγάλη πλειοψηφία τους είναι οικογενειακές. Η διοίκηση αυτών γίνεται από τους ίδιους τους επιχειρηματίες και όχι από επαγγελματίες μάνατζερ. Λόγω του μικρού μεγέθους τους δεν μπορούν να πετύχουν οικονομίες κλίμακας γεγονός που θα καθιστούσε τα προϊόντα τους ανταγωνιστικά τόσο απέναντι στα προϊόντα των χωρών χαμηλού εργατικού κόστους όσο και στα προϊόντα των ανεπτυγμένων χωρών. Τα τελευταία κυρίως χρόνια αρχίζει να υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα στην μεταποίηση του πρωτογενή τομέα παραγωγής, με ιδιαίτερη έμφαση στην μεταποίηση και τυποποίηση αγροτικών προϊόντων προκειμένου να κερδισθεί η μάχη της ανταγωνιστικότητας και η διείσδυση αυτών των προϊόντων στις μεγάλες διεθνείς αγορές. Αρχίζει να διαφαίνεται μια τάση μετασχηματισμού των αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε σύγχρονες επιχειρήσεις με νέο τρόπο ανάπτυξης και νέες μεθόδους προώθησης των προϊόντων τους σε τοπικές και διεθνείς αγορές. Προτείνουμε: Πράσινο θερμοκήπιο. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση η οποία θα συνδυάζει την παραγωγή προϊόντων με την έρευνα για την αναζήτηση εναλλακτικών και οικονομικών μεθόδων ενέργειας. Ειδικότερα, στο Νομό Τρικάλων, να δημιουργηθεί ένα πρότυπο θερμοκήπιο στο οποίο θα γίνεται έρευνα για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες (νέες καλλιέργειες και ποικιλίες), αλλά και έρευνα για εναλλακτικές μορφές ενέργειας χαμηλότερου κόστους και φιλικότερες στο περιβάλλον (γεωθερμία, βιοαέριο). Η τεχνογνωσία που θα προκύψει θα αξιοποιηθεί προς όφελος των τοπικών παραγωγών και όχι μόνο. Η Βιομηχανική Περιοχή στον νομό μας (ΒΙΠΑ Φαρκαδόνας) κρίνεται απαραίτητη και θα επιλύσει σημαντικά προβλήματα με την μετεγκατάσταση εκεί βιομηχανικών επιχειρήσεων του νομού και παράλληλα θα αποτελέσει σημείο προσέλκυσης και νέων βιομηχανικών επιχ/σεων, επομένως και νέων επενδύσεων στον νομό. Άμεσα θα πρέπει να ολοκληρωθεί η υλοποίηση της με την ένταξη της στο ΕΣΠΑ. Οι Βιοτεχνικές και εμπορικές ζώνες με αντίστοιχη δημιουργία υποδομών, κρίνονται απαραίτητες για ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι εγκαταστημένες σε χώρους που θα εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία τους και θα τις προσφέρουν πλήρη υποστήριξη σε ότι αφορά τις υποδομές. Δεν πρέπει να είναι διάσπαρτες σε διάφορα σημεία του νομού αντιμετωπίζοντας προβλήματα του τύπου «δεν υπάρχει σύνδεση ΔΕΗ ή ΟΤΕ» στο έτος Κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία ενός φορέα διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων, είτε μιλάμε για στερεά είτε για υγρά, είτε για άλλου είδους βιομηχανικά απόβλητα. 8 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

7 προφßλ Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ Εμπόριο Με δεδομένη την κεντροβαρή θέση του Νομού και την ανάπτυξη πλέον κεντρικών οδικών και σιδηροδρομικών αξόνων η δημιουργία Εμπορευματικού κόμβου στο νομό θα δώσει ιδιαίτερη ώθηση στην ανάπτυξη του εμπορίου. Στο Γ Κοινοτικό Πλαίσιο είχαμε τα πρώτα προγράμματα που επιδοτούσαν εμπορικές επιχειρήσεις για εκσυγχρονισμό αποθηκευτικών χώρων. Θεωρούμε πλέον αναγκαίο οι εμπορικές επιχειρήσεις να επιδοτηθούν και για την δημιουργία αποθηκευτικών χώρων, όπως είδη επιδοτούνται οι επιχειρήσεις logistics. Τουρισμός Ο δεύτερος μεγάλος πυλώνας ανάπτυξης για τον νομό μας είναι ο τουρισμός ο οποίος όπως συνήθως λέγεται αποτελεί την βαριά βιομηχανία του νομού μας. Είναι η σημαντικότερη πηγή πλούτου και ένα από τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νομού μας. Με επίκεντρο τα Μετέωρα που αποτελούν ένα από τα μεγάλα κέντρα του χριστιανισμού και προσελκύουν κάθε χρόνο πάνω από δύο εκατομμύρια τουρίστες, και με ιδιαίτερα αναπτυσσόμενο τον εσωτερικό τουρισμό του ορεινού όγκου, έχει ήδη δημιουργηθεί σημαντική υποδομή που μπορεί να φιλοξενήσει τουρισμό υψηλού επιπέδου. Φυσικά υπάρχει και η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο οικοτουρισμός, ο αγροτουρισμός κ.λ.π.. Ο τουρισμός δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις του χώρου αλλά το σύνολο των επιχειρήσεων του νομού και η ανάπτυξη του μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για όλους. και γενικότερα την ανάδειξη του φυσικού πλούτου της περιοχής του Κόζιακα. Ανάδειξη της παλιάς πόλης της Καλαμπάκας, του Καστρακίου και την σύνδεσή τους με τα Μετέωρα. Δημιουργία γεωλογικού μουσείου για την ανάδειξη του γεωλογικού φαινομένου των Μετεώρων. Κομβικά σημεία πληροφοριών (Τρίκαλα, Πύλη, Καλαμπάκα) συνδεδεμένα με το Portal του Επιμελητηρίου για την συγκέντρωση πληροφοριών και ενημέρωση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής (εκμετάλλευση διαδικτύου). Τοπικές Αγορά τουριστικού ενδιαφέροντος για την προώθηση τοπικών προϊόντων. Για την ανάπτυξη του τουρισμού προτείνουμε συγκεκριμένα: Σύνδεση του ορεινού όγκου με δασικά μονοπάτια με παράλληλη δημιουργία θεματικών πάρκων όπως βοτανικού κήπου π.χ. «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ», ζωολογικού κήπου με ζώα της περιοχής Επίλογος Τα στοιχεία που συνθέτουν το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον μεταβάλλονται εξαιρετικά γρήγορα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, Ανταγωνιστικότητα, άξια του ονόματός της στις μέρες μας, είναι εκείνη η ιδιότητα η οποία δημιουργεί μια συνεχείς επανεφεύρεση ανταγωνιστικών όπλων και όχι η ακριβείς αντιγραφή κάποιου δεδομένου μοντέλου. Εξάλλου η επιχειρηματικότητα της ευελιξίας της συνεργασίας και της προσαρμοστικότητας φαίνεται να αποδίδει δυναμικά. Αναφερθήκαμε σε μέτρα και δράσεις που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια που θα βοηθήσουν στον εκσυχρονισμό και την καινοτομία. Είναι σαφές ότι αυτά τα μέτρα δεν αρκούν από μόνα τους απαιτείται επίσης βελτίωση των υποδομών στην περιοχή μας και κυρίως των υποδομών που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την επιχειρηματική δράση και δίνουν ώθηση στην επιχειρηματική δραστηριότητα απαιτείται ένα πιο ευέλικτο επιχειρηματικό περιβάλλον χωρίς τα εμπόδια της γραφειοκρατίας που φρενάρουν την επιχειρηματικότητα και ταλαιπωρούν τον επιχειρηματία Είναι γεγονός ότι το Δ ΚΠΣ αποτελεί ακόμη μια ευκαιρία για την περιοχή μας την οποία πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Όλοι όσοι πιστεύουμε ότι η περιοχή μπορεί να προχωρήσει μπροστά, μπορεί να βαδίσει στο δρόμο της ανάπτυξης, εκμεταλλευόμενη τα πλεονεκτήματα της και άρροντας τις αδυναμίες της, πρέπει να συνεργαστούμε με συγκεκριμένο σχέδιο για την τελική επιτυχία. Ως Επιμελητήριο θα επιμείνουμε στην συμμετοχή του επιχειρηματικού κόσμου σε αυτή την προσπάθεια και στην προώθηση της επιχειρηματικότητας πιστεύοντας ότι η ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας σε μια περιοχή δεν φέρνει μόνο πλούτο αλλά και κοινωνική συνοχή και ευημερία για όλους. 9

8 ο éêïíïìßá Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηλικίας Ετών «ΝΕΟΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Στοχεύοντας στην προώθηση των ανέργων, ηλικίας ετών, στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, προκηρύχθηκε και υλοποιείται από τον Ο.Α.Ε.Δ. το Πρόγραμμα με τίτλο «ΝΕΟΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ». Σδρένια Σοφία Επιχειρηματική Σύμβουλος ΚΕΤΑ Θεσσαλίας Ποσό Επιχορήγησης: Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις. Στις περιπτώσεις επιδοτούμενων ανέργων, που διακόπτουν την επιδότηση ανεργίας μέχρι τον δεύτερο (2ο) μήνα της επιδότησής τους, προκειμένου να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, το ποσό της επιδότησης προσαυξάνεται κατά Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που εντάσσεται στο πρόγραμμα ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την Απόφαση Υπαγωγής στο πρόγραμμα. Οι δικαιούχοι του Προγράμματος θα πρέπει: 1. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους ή μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης. 2. Να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ. 3. Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή η υπηκοότητα άλλου Κράτους-Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας. 4. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. 5. Να έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 32 ετών. Δύνανται να υπαχθούν στο Πρόγραμμα, μέχρι και δύο (2) μέλη νέας εταιρίας (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ) με την προϋπόθεση ότι έκαστος υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμμα μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 40% στο εταιρικό κεφάλαιο της. Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα: 1. Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.). 2. Όσοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως. 3. Όσοι δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών. 4. Πλανόδιες επιχειρήσεις. 5. Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις. 6. Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.). 7. Όσοι δημιουργούν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ. 8. Όσοι έχουν επιχορηγηθεί από προγράμματα ΝΕΕ κατά το παρελθόν. 9. Όσοι είχαν επιχείρηση στους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της έναρξης δραστηριότητας. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη σχετική περιοχή του δικτυακού τόπου (www.oaed.gr) του Ο.Α.Ε.Δ. από 01/08/2008. Η ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα των υποψηφίων θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα πλήρωσης των διαθεσίμων θέσεων και θα καθοριστεί με σχετική απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. 10 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

9 ïéêïíïìßá Πρόγραμμα Leader ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Από αρχές του 2009 και μετά αναμένεται να προκηρυχθεί το πρόγραμμα Leader στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας ». Στόχοι του προγράμματος LEADER: 1. Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα. 2. Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων. 3. Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας. 4. Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης Leader. Γεωγραφική εφαρμογή του LEADER στο Νομό Τρικάλων: Το πρόγραμμα LEADER θα εφαρμοσθεί στις ορεινές, μειονεκτικές και πεδινές περιοχές του Ν. Τρικάλων σύμφωνα με την οδηγία 75/268/ΕΟΚ. Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις για χρηματοδότηση θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στις εξής περιοχές: Δήμος Αιθήκων (Νεραϊδοχώρι, Πύρρα, Περτούλι, Βροντερό, Καλόγηροι, Ελάτη) Δήμος Βασιλικής (Θεόπετρα, Περιστέρα, Βασιλική) Δήμος Γόμφων (Παλαιομονάστηρο, Γόμφοι, Λυγαριά, Μουριά, Δροσερό, Πηγή) Δήμος Εστιαιώτιδας (Μεγαλοχώρι, Χρυσαυγή, Πατουλιά, Λόγγος) Δήμος Καλλιδένδρου (Βαλτινό, Δενδροχώρι, Φωτάδα, Κάτω Ελάτη) Δήμος Κλεινοβού (Παλαιοχώρι, Καλογριανή, Αηδόνα, Γλυκομηλιά, Χρυσομηλιά) Δήμος Κόζιακα (Γενέσι, Πρίνος, Πρόδρομος, Γοργογύρι, Ξυλοπάροικο) Δήμος Μεγ. Καλυβίων (Μεγάλα Καλύβια, Αγία Κυριακή, Γλίνος) Δήμος Πελιναίων (Ταξιάρχες, Πετρόπορος, Νομή, Φανερωμένη, Σερβωτά) Δήμος Πιαλείων (Πιαλεία, Ελευθεροχώρι, Φήκη, Φιλύρα, Παραπόταμος) Δήμος Φαλώρειας (Μεγάρχη, Διαλεχτό, Κεφαλόβρυσο, Διπόταμος, Μεγάλο Κεφαλόβρυσο) Διευρ. Κοινότητα Ασπροποτάμου (Χαλίκι, Ανθούσα, Στεφάνι, Κατάφυτο, Αγ. Παρασκευή, Καλιρρόη, Πολυθέα, Κρανιά) Επιλέξιμες Δραστηριότητες: Οι Επιλέξιμες δραστηριότητες του προγράμματος είναι: Μεταποιητικές επιχειρήσεις (μονάδες επεξεργασίας και μεταποίησης κρέατος, τυροκομεία, επεξεργασίας και τυποποίησης μελιού, οινοποιεία, τυποποίησης - συντήρησης και αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών και πατάτας, παραγωγής μαρμελάδων και γλυκών κουταλιού, επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, μεταποίησης και εμπορίας δασοκομικών προϊόντων, παραγωγής παραδοσιακών ειδών τέχνης, κτλ.) Υπηρεσίες Τουρισμού (μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης, χώροι εστίασης και αναψυχής, επιχειρήσεις εναλλακτικών μορφών τουρισμού, κτλ.). Προϋπολογισμός και Ποσοστό Ενίσχυσης: Το ανώτατο κόστος της προτεινόμενης επένδυσης κυμαίνεται από έως και το ποσοστό ενίσχυσης του προγράμματος είναι το 50% του επιλέξιμου κόστους. 11

10 ο éêïíïìßá Ανάπτυξη συνεργασιών με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και τεχνογνωσίας. 410 προτάσεις για έργα χρηματοδοτούμενα από τον ΕΟΧ. Έντονο ενδιαφέρον προσέλκυσε η Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΥΠΟΙΟ, για υποβολή προτάσεων Ανεξάρτητων Έργων καθώς και Ανεξάρτητων Έργων στοχευμένων στην Ακαδημαϊκή Έρευνα, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), για την περίοδο Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εγκρίθηκε το Νοέμβριο του 2007 και προκηρύχθηκε στις , προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προτάσεις για συγχρηματοδοτούμενα έργα συνολικού προϋπολογισμού 38,25 εκατ. ευρώ. Οι τομείς προτεραιότητας αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, τη διαφύλαξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την υγεία και τη φροντίδα του παιδιού. Στο πλαίσιο αυτό, εκτός από έργα υποδομής, εντάσσονται και πρωτοβουλίες που επιτρέπουν την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της χώρας μας. Η προθεσμία υποβολής έληξε τη Δευτέρα 12 Μαΐου 2008 και ο συνολικός αριθμός των προτάσεων που κατατέθηκαν ανέρχεται σε 410. Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί φορείς (με τη μορφή ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Η πρωτοβουλία αυτή ενθαρρύνει την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των κρατών μελών του ΕΟΧ, της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν) και των δικαιούχων κρατών, με στόχο να ενισχυθούν οι διμερείς σχέσεις και να προωθηθεί η ανταλλαγή γνώσεων και τεχνογνωσίας. Για πρώτη φορά μάλιστα σε εθνικό επίπεδο, δόθηκε η δυνατότητα να συμμετέχουν πιλοτικά και ΜΚΟ, ως φορείς υλοποίησης και ως εταίροι σε επιλέξιμα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους των δυνητικών δικαιούχων, αρχίζει η αξιολόγηση των προτάσεων από την Τεχνική Γραμματεία της Επιτροπής Στήριξης. Οι επικρατέστερες προτάσεις θα συμπεριληφθούν σε σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων και θα αποσταλούν από το ΥΠΟΙΟ στο Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ στις Βρυξέλλες, όπου και θα γίνει η τελική επιλογή από την Επιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού. Ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γιάννης Παπαθανασίου, δήλωσε σχετικά: «Στόχος μας, μέσω της πρωτοβουλίας αυτής, είναι να υλοποιηθούν ιδέες και έργα που θα δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία για τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της χώρας μας. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση των φορέων και προχωρούμε με ταχύτατους ρυθμούς τις διαδικασίες αξιολόγησης, ώστε σύντομα να προχωρήσουμε στην τελική επιλογή και την υλοποίηση των προτάσεων που θα προκριθούν». Πηγή: Αύξηση των πόρων του προγράμματος για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αυξάνονται οι διαθέσιμοι πόροι του Προγράμματος για την Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα (Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών) κατά 198 εκατ. ευρώ (43%) και εγκρίνονται επιπλέον επενδυτικά σχέδια. Αυτά τα σχέδια είναι επιπλέον των επενδυτικών σχεδίων συνολικής δημόσιας δαπάνης 460 εκατ. ευρώ, που έχουν ήδη εγκριθεί. Συνολικά εγκρίνονται επενδυτικές προτάσεις, ύψους δημόσιας δαπάνης 659 περίπου εκατ. ευρώ, με τις οποίες προβλέπεται η δημιουργία περίπου νέων θέσεων εργασίας. Η απόφαση για την αύξηση των διατιθέμενων πόρων βασίσθηκε στη μεγάλη επιτυχία και στο έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα καθώς και στη σημασία των συγκεκριμένων δράσεων για την ανάπτυξη της Περιφέρειας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Πρόκειται για ενισχύσεις εντάσεως απασχόλησης, καινοτομικών δράσεων και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, που αποβλέπουν στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας και της διοίκησης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και στη χρήση παραγωγικών και λειτουργικών μεθόδων φιλικότερων προς το περιβάλλον. Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννης Παπαθανασίου, δήλωσε σχετικά: «Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του εμπορίου και των υπηρεσιών είναι η ραχοκοκαλιά κάθε τοπικής οικονομίας, ιδιαίτερα στην ελληνική Περιφέρεια. Η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να τις στηρίξει και το κάνει πράξη με ουσιαστικές πρωτοβουλίες και μέτρα. Γι' αυτό και προχωρήσαμε στην προκήρυξη αυτού του προγράμματος, γι' αυτό και αυξήσαμε τους διατιθέμενους πόρους. Δίνουμε έτσι την ευκαιρία σε περισσότερες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές και βιώσιμες, αλλά και να στηρίξουν την απασχόληση, να δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας και εισόδημα για τις τοπικές κοινωνίες». Πηγή: Δελτίο Τύπου Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών 12 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

11 ïéêïíïìßá Παρατείνεται για τρεις μήνες η δράση του ΤΕΜΠΜΕ Ειδικότερα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, από στιγμή σε στιγμή ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή των ΜΜΕ στη δράση παρατείνεται έως το τέλος Νοεμβρίου του 2008 (αντί της 1η Σεπτεμβρίου), ενώ αυξάνεται και το ποσοστό επιδότησης του επιτοκίου στις έξι (6) μονάδες, έναντι των τεσσάρων (4) που ίσχυε έως σήμερα. H υπογραφή της εν λόγω ΚΥΑ έρχεται να ικανοποιήσει ένα αίτημα του συνόλου των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που ζητούσαν να παραταθεί η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή τους στη δράση, καθώς και να αυξηθεί το ύψος της επιδότησης του επιτοκίου, μέσω της αύξησης των διαθέσιμων πόρων που προορίζονται για τη δράση. Υπενθυμίζουμε ότι, πριν λίγους μήνες, με απόφαση της διοίκησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) αυξήθηκε ο προϋπολογισμός της δράσης κατά 35 εκατομμύρια ευρώ. Επιλέξιμες επιχειρήσεις: Αποδέκτες της δράσης είναι: υφιστάμενες, νεοϊδρυόμενες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις, οιασδήποτε μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε.) για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητάς τους μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή ο ετήσιος κύκλος ισολογισμού δεν υπερβαίνουν τα 10 εκατ. ευρώ. Απασχολούν από 0 μέχρι και 20 εργαζόμενους, υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας ΕΜΕ. Τη συνέχιση της δράσης «Επιδότηση του κόστους δανεισμού και χρηματοδοτικής μίσθωσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» (δράση: του ΕΠΑΝ) για άλλους τρεις μήνες, με παράλληλη αύξηση κατά επιπλέον δύο μονάδες του κόστους δανεισμού, ορίζει η προς υπογραφή Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών. Ύψος και είδος ενίσχυσης: Ανώτατο και κατώτατο ποσό δανείου: Το κατώτατο ποσό δανείου, που θα επιδοτηθεί, είναι ευρώ και το ανώτατο ποσό ευρώ. Ύψος επιδότησης: Η επιδότηση θα είναι ίση με το ποσό που αναλογεί στην ονομαστική επιβάρυνση που επιφέρουν έξι (6) μονάδες επιτοκίου. Επιλέξιμες μορφές χρηματοδοτικών μισθώσεων: Επιλέξιμες προς επιχορήγηση είναι όλες οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, ανεξαρτήτως διάρκειας, που προβλέπουν ρήτρα εξαγοράς και αφορούν: εξοπλισμό και μηχανήματα επαγγελματικά ακίνητα (πλην οικοπέδων) επαγγελματικά αυτοκίνητα Επιλέξιμες για το πρόγραμμα είναι οι συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν συναφθεί (υπογραφεί) μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης του προγράμματος. Aνώτατο και κατώτατο ποσό συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης: Επιλέξιμο για επιδότηση είναι το μέρος της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης που αφορά στην αξία των παγίων στοιχείων που αυτή περιλαμβάνει. Ο ΦΠΑ και οι άλλες δαπάνες που σχετίζονται με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (φόροι, περιθώριο κέρδους του εκμισθωτή, κόστος αναχρηματοδότησης, γενικά έξοδα, έξοδα ασφαλίσεων κ.λπ.) δεν είναι επιλέξιμος. Η αξία των παγίων στοιχείων, που περιλαμβάνονται στη σύμβαση της χρηματοδοτικής μίσθωσης, δεν πρέπει να υπερβαίνει την καθαρή αγοραία αξία τους. Επιλέξιμες είναι χρηματοδοτικές μισθώσεις με κατώτατο όριο (αξίας παγίων στοιχείων ως ανωτέρω) ευρώ και ανώτατο ευρώ. Το ανώτατο όριο δύναται να αυξηθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος με Απόφαση του Δ.Σ. της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Πληροφορίες: Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) Τηλέφωνο: Πηγή: Επιδότηση ανανέωσης τουριστικών λεωφορείων Με απόφαση που υπέγραψαν ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης και ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννης Παπαθανασίου εγκρίθηκε πίστωση ύψους 40 εκατ. ευρώ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2008 για την επιδότηση της ανανέωσης και του εκσυγχρονισμού του στόλου των δημόσιας χρήσης τουριστικών λεωφορείων. Παράλληλα, με την ίδια απόφαση, αυξάνεται η πίστωση του ΠΔΕ 2008 για τη διαφήμιση και προβολή τουριστικών προγραμμάτων από 16 εκατ. ευρώ σε 26 εκατ. ευρώ. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου της χώρας. Πηγή: Δελτίο Τύπου Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών 13

12 ο éêïíïìßá Έμπρακτη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην ελληνική περιφέρεια Άρθρο του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Σωτήρη Χατζηγάκη Επί πολλά χρόνια η αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας υπήρξε στρεβλή, αφού υπήρχε μια έντονη τάση υπερσυγκέντρωσης των επενδύσεων στην Αττική, με αποτέλεσμα να διευρύνονται - εκτός των άλλων κακών - και οι αναπτυξιακές και κοινωνικές ανισότητες κέντρου και περιφέρειας. Τα τελευταία όμως χρόνια έχει αρχίσει να γίνεται μια σωστή ιεράρχηση και κατανομή των πόρων, ώστε το Αθηνοκεντρικό κράτος να μην απορροφά όλη την ικμάδα της οικονομίας μας, σε βάρος της επαρχίας και της υπαίθρου, ιδιαίτερα μάλιστα των υπανάπτυκτων ακόμα αγροτικών περιοχών. Με υπευθυνότητα και συνέπεια, εδώ και τεσσεράμισι χρόνια, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής, μέσα σε ένα δυσμενές οικονομικά, παγκόσμιο περιβάλλον, θέτουν υψηλούς στόχους για την ελληνική οικονομία και τους πετυχαίνουν. Παρά τις δεδομένες δυσκολίες, η κύρια προσπάθεια εστιάζεται στην δημιουργία προϋποθέσεων δυναμικής ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας μέσα στα επόμενα χρόνια. Η ελληνική περιφέρεια καλείται να διαδραματίσει σε αυτή τη νέα εποχή κυρίαρχο, πρωταγωνιστικό ρόλο και να αποτελέσει τον βασικό πυλώνα ανάπτυξης της χώρας μας. Οι πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης στοχεύουν στην δημιουργία ενός οικονομικού περιβάλλοντος, όπου θα μπορεί να αναπτυχθεί ένας υγιής ανταγωνισμός. Παράλληλα δίνονται κίνητρα στους επενδυτές για σοβαρές και μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα. 14 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

13 ïéêïíïìßá Για να εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις νέες ευκαιρίες που προσφέρουν ο νέος αναπτυξιακός νόμος και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», οφείλουμε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην επέκταση ενός πιο ευέλικτου εκπαιδευτικού συστήματος, στην ενίσχυση της έρευνας, καθώς και στη σύνδεση της με την οικονομική δραστηριότητα. Εξάλλου είναι γνωστό πως το στοιχείο του «ανταγωνισμού» είναι καθοριστικό στις παγκοσμιοποιημένες αγορές. Αν μια χώρα δεν είναι ανταγωνιστική, δεν μπορεί η οικονομία της να σταθεί στο σημερινό κόσμο και να επιτευχθεί «ανάπτυξη». Ο ανταγωνισμός στην Ελλάδα μπορεί, και οφείλει, να επιδιωχθεί με τη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων, με επικέντρωση στην καινοτομία και στη διαφορετικότητα. Η καινοτομία όμως, η ποιότητα και η διαφορετικότητα των προϊόντων, στηρίζονται κατά βάση στις προηγμένες τεχνολογίες, στην τεχνογνωσία και στην αρτιότερη κατάρτιση του εργατικού δυναμικού. Η Ελληνική κυβέρνηση αναγνωρίζει τα νέα αυτά δεδομένα, όπως αναγνωρίζει και την αναγκαιότητα για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης στην Ελληνική περιφέρεια, η οποία έμεινε πίσω στις εξελίξεις επί πολλές δεκαετίες. Από τη πλευρά του νομού μας, του Νομού Τρικάλων, οφείλω να σημειώσω πως όλοι μας πρέπει να συμβάλλουμε και να βοηθήσουμε ώστε να ενισχυθούν οι υφιστάμενοι θεσμοί ή και να δημιουργηθούν νέοι, που θα βοηθήσουν στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η περιοχή μας (ο πλούτος και η ομορφιά του φυσικού περιβάλλοντος, τα ιστορικά μνημεία, οι βυζαντινές εκκλησίες, τα πέτρινα γεφύρια και τα γραφικά χωριά). Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις εντός του 2007 οι ενισχύσεις ιδιωτικών επιχειρήσεων μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου ανήλθαν σε 500 εκ. Ευρώ και η απορρόφηση κονδυλίων του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης έφτασε στις αρχές στο 69,06% και ουσιαστικά υπερτριπλασιάστηκε μέσα σε μια τριετία. Ταυτόχρονα, το ίδιο συνέβη και στις υπόλοιπες κοινοτικές πρωτοβουλίες. Ακόμη στις τρεις προκηρύξεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς της Μεταποίησης και του Τουρισμού, που αφορούν άμεσα τον Νομό μας, εγκρίθηκαν προς ενίσχυση επενδυτικά σχέδια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συνολικού προϋπολογισμού μεγαλύτερου του 1,6 δισ. ευρώ, τα οποία αποβλέπουν στη δημιουργία περισσότερων από νέες θέσεις εργασίας. Ειδικότερα ο νέος αναπτυξιακός Νόμος και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» - που ψηφίστηκε και εφαρμόστηκε από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας - αποδεικνύεται ευεργετικός για όσους επενδύουν στη Θεσσαλία και ειδικότερα στο Νομό Τρικάλων. Χαρακτηριστικά, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας εγκρίθηκαν επενδυτικά σχέδια, προϋπολογισμού 300,1 εκατ. Ευρώ και από αυτά τα 290, συνολικού προϋπολογισμού 35,3 εκατ. Ευρώ, αφορούν το Νομό Τρικάλων. Ο τόπος μας, έχει μπει δυναμικά σε τροχιά ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια. Δεν επαναπαυόμαστε, ούτε εφησυχάζουμε. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σκληρά για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη βιώσιμη ανάπτυξη του Νομού μας, με προγραμματισμό, όραμα και έργα. 15

14 ο éêïíïìßá Σε μια περίοδο παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, αύξησης επιτοκίων, κινδύνου ακόμη και κατάρρευσης χρηματαγορών, αύξησης του κόστους εξαιτίας της διατήρησης των καυσίμων σε υψηλά επίπεδα, μείωσης των ρυθμών ανάπτυξης, στενότητας της αγοράς που αντικατοπτρίζεται στους χαμηλούς τζίρους η κυβέρνηση κατέθεσε στην βουλή ένα ακόμη φορολογικό νομοσχέδιο με τον φιλόδοξο αυτό τίτλο. Η Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών και τα μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης!!! Τσόλας Δημήτρης Οικονομολόγος Μέλος του Δ.Σ. & Οικονομικός Επόπτης του Επιμελητηρίου Τρικάλων Στο Α & Β μέρος του το νομοσχέδιο καταργεί τους, κατά γενική ομολογία «αμαρτωλούς», ειδικούς λογαριασμούς υπουργείων & ΝΠΔΔ και καθιερώνει μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας των οικονομικών του Δημοσίου και των φορέων του σε μια ακόμη προσπάθεια περιορισμού και συμμαζέματος του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ελπίζουμε τα αποτελέσματα των μέτρων να είναι καλύτερα άλλων αντίστοιχων ρυθμίσεων. Το Γ μέρος του νομοσχεδίου όμως «Μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης»!! ξεσήκωσε πλήθος αντιδράσεων από τον επιχειρηματικό κόσμο χαρακτηρίζοντας το άδικο και επιβαρυντικό ενώ η κυβέρνηση δια του υπουργού Οικονομικών επιμένει ότι το νομοσχέδιο ήταν αναγκαίο για την καλύτερη και πιο δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών. 16 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

15 ïéêïíïìßá Ποιες είναι οι διατάξεις που προκάλεσαν αντιδράσεις; Φόρο από το πρώτο ευρώ θα κληθούν να καταβάλουν ελεύθεροι επαγγελματίες, εμπροβιοτέχνες, εισοδηματίες ακόμη και μικροί εκμισθωτές ακινήτων αφού αντικαθίσταται το έως τώρα ισχύον αφορολόγητο όριο με αντίστοιχο φορολογικό κλιμάκιο, το οποίο υπόκειται σε ειδικό φορολογικό συντελεστή 10%. Τα μερίσματα που καταβάλλονται από ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, φορολογούνται, επιπλέον με τη μορφή παρακράτησης, με συντελεστή 10%. Αυξάνεται από 65% σε 80%, από το 2009, το ποσοστό προκαταβολής φόρου των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης. Η κατάργηση του αφορολόγητου γίνεται με την αιτιολογία ότι πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες δηλώνουν καθαρό εισόδημα κάτω από το αφορολόγητο, άρα φοροδιαφεύγουν, άρα δεν δικαιούνται το αφορολόγητο το οποίο δικαιούνται οι μισθωτοί του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Τα ερωτήματα που τίθενται σχετικά είναι: 1. φοροδιαφεύγουν όλοι ή μήπως υπάρχουν και επιχειρήσεις κυρίως αυτοαπασχολούμενων και κυρίως στην περιφέρεια (μικρά καταστήματα) που τα πραγματικά τους κέρδη δεν υπερβαίνουν τα χιλ. ευρώ ετησίως; Πόσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν καθημερινά αδυνατώντας να ανταπεξέλθουν; 2. γιατί θα πρέπει τον επιπλέον φόρο (των ) να τον πληρώσουν όλοι δηλαδή και αυτοί που δηλώνουν περισσότερα εισοδήματα (π.χ ή ); Αυτοί δεν δικαιούνται ότι και οι μισθωτοί; Μήπως δουλεύουν λιγότερο ή μήπως έχουν λιγότερες οικονομικές υποχρεώσεις; 3. γιατί ο πολυδιαφημισμένος και πολυδάπανος κρατικός φορολογικός μηχανισμός δεν εντοπίζει τους πραγματικούς φοροφυγάδες αλλά αντί αυτού χαρακτηρίζεται όλος ο επιχειρηματικός κόσμος ως φοροφυγάς; Η απάντηση δυστυχώς δεν μπορεί να είναι άλλη από την διαπίστωση για μια ακόμη φορά της πλήρους αδυναμίας του κράτους για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την διασφάλιση των δημόσιων εσόδων αλλά και πρωτίστως του περιορισμού των κρατικών δαπανών ( δημόσιος τομέας, ΔΕΚΟ κ.λ.π) που έχουν εξελιχθεί σε ένα πηγάδι χωρίς πάτο που καταβροχθίζει πόρους και δημόσια έσοδα και αναγκάζει κάθε κυβέρνηση στην αναζήτηση νέων φορολογικών εσόδων. Σε αυτή την αναζήτηση επειγόντως όλο και περισσότερων εσόδων αποβλέπει και το σύνηθες από όλες τις κυβερνήσεις μέτρο της περαίωσης των ανέλεγκτων χρήσεων που προβλέπεται στο ίδιο νομοσχέδιο ( ). Ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις θα κληθούν με «αντικειμενικές διαδικασίες» να συνεισφέρουν στην διάσωση του κρατικού προϋπολογισμού. Ο ίδιος ο υπουργός Οικονομικών έχει διαφωνήσει κάθετα πολλές φορές με την περαίωση θεωρώντας την άδικη φορολογικά, και έτσι είναι αφού παραγράφει και καταργεί ουσιαστικά κάθε φορολογικό νόμο και κάθε δίκαιη προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής (συνεπής και ασυνεπείς μπαίνουν στο ίδιο καζάνι). Βέβαια ο επιχειρηματικός κόσμος στο σύνολό του με ευχαρίστηση θα κάνει χρήση του μέτρου μια και φυσικά προτιμά να πληρώσει κάτι και να ξεμπερδεύει παρά να βρεθεί αντιμέτωπος με το δαιδαλώδης και γεμάτο αγκυλώσεις φορολογικό σύστημα και πολύ περισσότερο με τους γνωστούς φορολογικούς ελεγκτές. Ούτε βέβαια η επιβολή επιπλέον φόρου 10% στα μερίσματα ή η αύξηση της προκαταβολής στις εταιρείες μπορεί να θεωρηθούν μέτρα που βοηθούν την ανάπτυξη. Αναγνωρίζεται βέβαια ως θετική η πρόβλεψη για μείωση των φορολογικών συντελεστών από το 2010 έως το 2014, κατά μία ποσοστιαία μονάδα κατ έτος, τόσο των φυσικών προσώπων όσο και των εταιρειών, για όσους βέβαια αντέξουν έως τότε και εφόσον δεν προκύψουν νέα δεδομένα που θα αναγκάσουν σε νέα δυσμενή φορολογικά μέτρα. Το βασικότερο πρόβλημα όμως του νομοσχεδίου, πέρα από τις ίδιες τις επιβαρύνσεις, είναι κυρίως η επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος και το πάγωμα που προκαλεί στον επιχειρηματικό κόσμο σε μια περίοδο, έτσι και αλλιώς, τρομακτικά δύσκολη για την πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για μια ακόμη φορά μια κυβερνητική οικονομική πολιτική αιφνιδιάζει τον επιχειρηματικό κόσμο που όχι για πρώτη φορά αισθάνεται ότι αδικείται η προσπάθεια του για επιβίωση, ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη.

16 δ ñáóôçñéüôçôåò Επιχειρηματική αποστολή στην αγορά Rungis του Παρισιού Το Επιμελητήριο Τρικάλων στην προσπάθεια του να ενισχύσει περαιτέρω την εξωστρέφεια των μελών του, χρηματοδότησε τη συμμετοχή 4 επιχειρήσεων του Ν. Τρικάλων στην επιχειρηματική αποστολή του ΚΕΤΑ Θεσσαλίας. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχειρηματική αποστολή που διοργάνωσε το Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) Θεσσαλίας, 2-5 Ιουνίου 2008, στην αγορά Rungis του Παρισιού με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα για τα τοπικά Θεσσαλικά προϊόντα και προοπτικές για δυνατότητες διείσδυσής των Θεσσαλικών επιχειρήσεων στη συγκεκριμένη αγορά, μια σημαντική αγορά διανομής οπωροκηπευτικών και άλλων προϊόντων του κλάδου τροφίμων και ποτών. Στόχος του ΚΕΤΑ Θεσσαλίας, αξιολογώντας τις τάσεις της διεθνούς αγοράς, είναι η προώθηση των δυναμικών τοπικών προϊόντων στις αγορές της Ευρώπης. Δεδομένης λοιπόν, της υψηλής ποιότητας των παραγόμενων στην περιοχή μας προϊόντων του Αγροκτηνοτροφικού Τομέα, βασική προτεραιότητα είναι η ανάδειξη των χαρακτηριστικών τους και η προώθησή τους σε απαιτητικές αγορές με ανεπτυγμένο το βιοτικό επίπεδο των πολιτών τους. Η αποστολή αποτελούταν από δέκα επτά (17) Θεσσαλικές επιχειρήσεις στους κλάδους των Οπωροκηπευτικών, νωπών και μεταποιημένων, Γαλακτοκομικών και τυριών, Λαδιού και ελιών, Κρεάτων, Άνθη φυτών, Οίνου, Προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας. H Αγορά RUNGIS αποτυπωμένη με νούμερα είναι μια αγορά με: επιφάνεια 232 εκτάρια, με πάνω από m² κάλυψη εκ των οποίων τα m² σε κτίρια για εμπορική χρήση. 18 εκατομμύρια καταναλωτών ευρωπαίων, εκ των οποίων 12 εκατομμύρια μέσα σε μια ακτίνα 150 Km γύρω από το Παρίσι, δηλαδή ένας γάλλος στους πέντε. Η Αγορά του Rungis αντιπροσωπεύει μόνο για τον εφοδιασμό της Παριζιάνικης περιοχής: 50% προϊόντων της θάλασσας και του γλυκού νερού, 45% φρούτα και λαχανικά, 35% προϊόντα κρέατος και 50% λουλούδια και φυτά σε δοχεία. Επίσης: ένας κύκλος εργασιών 7,1 δισεκατομμύρια ευρώ (το 2005) πραγματοποιήθηκε στην Αγορά τόνοι προϊόντων διατροφής εισαχθήκανε το 2004, 36,8 εκατομμύρια δεσμίδες λουλουδιών και 19,8 εκατομμύρια μονάδες φυτών σε δοχεία. ένα σύνολο επιχειρήσεων εκ των οποίων 486 χονδρέμποροι και προμηθευτές εξαρτημάτων, 156 μεσίτες και επιχειρήσεις εισαγωγών-εξαγωγών, 209 παραγωγοί-πωλητές, 420 επιχειρήσεις διάφορων υπηρεσιών που αντιπροσωπεύουν θέσεις εργασίας εκ των οποίων σε χονδρεμπόρους αγοραστές τακτικοί επισκέπτονται το Rungis: λιανέμποροι, εστιάτορες, χονδρέμποροι, επιχειρήσεις εισαγωγώνεξαγωγών. ένας μόνιμος έλεγχος της ποιότητας των προϊόντων από τις υπηρεσίες του κράτους (DGCCRF, κτηνιατρικές υπηρεσίες) και ένα κέντρο εκτελωνισμού εξειδικευμένο στη διαχείριση ευπαθών προϊόντων από τρίτες χώρες. 4 άξονες πρόσβασης, 27 δρόμοι μετάβασης που καταγράφουν κατά μέσο όρο οχήματα/ημέρα εκ των οποίων 3000 μεγάλα μεταφορικά. 18 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

17 äñáóôçñéüôçôåò Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης του ΚΕΤΑ Θεσσαλίας για τη συγκεκριμένη επιχειρηματική αποστολή, την πρώτη μέρα άφιξης της αποστολής στο Παρίσι, οι επιχειρηματικοί σύμβουλοι του ΚΕΤΑ με τους Θεσσαλούς επιχειρηματίες επισκέφθηκαν το εξειδικευμένο πολυκατάστημα πώλησης ειδών διατροφής «Le Grand Marche» της Γαλλικής αλυσίδας Monoprix. Οι επιχειρηματίες είχαν τη δυνατότητα να δουν από κοντά, τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς στον κλάδο τροφίμων και ποτών μέσα από μια τεράστια ποικιλία ειδών διατροφής από όλον τον κόσμο. Την προσοχή τους τράβηξε το μεγάλο εύρος διακίνησης διαφορετικών ειδών τροφίμων, οι συσκευασίες των προϊόντων και η τιμολογιακή πολιτική της εταιρίας. Ικανοποιημένοι έμειναν οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες από το πρώτο στάδιο των επαφών που είχαν με τους επιχειρηματίες, χονδρέμπορους και εμπορικούς αντιπροσώπους της αγοράς Rungis. Λεπτομερέστερα, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές επισκέψεις του συνόλου της αποστολής στους τομείς των αγορών κρεάτων, ανθοκομίας, φρούτων λαχανικών και γαλακτοκομικών προϊόντων. Σε κάθε τμήμα υποδεχόταν τους επιχειρηματίες οι αντίστοιχοι διευθυντές των τμημάτων, όπου τους συνόδευαν στους χώρους της αρμοδιότητας τους δίνοντας κάθε χρήσιμη πληροφορία για τους όρους και συνθήκες λειτουργίας της αγοράς, τους τρόπους προμηθειών και συντήρησης των προϊόντων, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τους σημαντικότερους εισαγωγείς και χονδρεμπόρους. Οι επιχειρηματίες από τις επισκέψεις στα αντίστοιχα τμήματα της αγοράς διαπίστωσαν το ενδιαφέρον που υπάρχει για τα προϊόντα τους και το επίπεδο του ανταγωνισμού από προϊόντα άλλων χωρών, τις μεγάλες εισαγόμενες ποσότητες που χρειάζεται η αγορά, τα απαιτούμενα είδη συσκευασίας των Θεσσαλικών προϊόντων και τις προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας που θα πρέπει να πληρούν. Μετά την ολοκλήρωση των επισκέψεων στα τμήματα της αγοράς όπου έγιναν οι πρώτες επαφές, η αποστολή κατευθύνθηκε σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες με τα τοπικά προϊόντα των Θεσσαλικών επιχειρήσεων και το απαραίτητο έντυπο διαφημιστικό υλικό για να πραγματοποιηθούν οι κατ ιδίαν επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ των Θεσσαλών επιχειρηματιών και των εισαγωγέων της κεντρικής αγοράς του Παρισιού. Ακολούθησε δεξίωση με μπουφέ εδεσμάτων ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας προς τιμήν των ενδιαφερόμενων Γάλλων εισαγωγέων και χονδρεμπόρων όπως και των ιθυνόντων της εταιρίας Semmaris που διαχειρίζεται την κεντρική αγορά Rungis. Στο πλαίσιο της δεξίωσης, ο Πρόεδρος της Rungis, κ. François Lefevre, εξέφρασε την ικανοποίηση του από τη διοργάνωση της ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής και εξεδήλωσε το ενδιαφέρον του για διεύρυνση των συνεργασιών τους με τις Θεσσαλικές επιχειρήσεις. Σε όλη αυτήν την προσπάθεια του ΚΕΤΑ Θεσσαλίας, ενεργό ρόλο έπαιξε στη διοργάνωση των επιχειρηματικών επαφών το γραφείο ΟΕΥ των Παρισίων. Ο κ. Ζάραγκας Παναγιώτης, εμπορικός ακόλουθος της Ελληνικής Πρεσβείας στο Παρίσι, συνόδευσε την αποστολή κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στα τμήματα της αγοράς και φρόντισε να γνωστοποιηθεί η επίσκεψη της Ελληνικής αποστολής στη συγκεκριμένη αγορά προκειμένου να οργανωθούν συναντήσεις με ενδιαφερόμενες εγκατεστημένες επιχειρήσεις στοχεύοντας σε ανάπτυξη συνεργασιών. Επίσης, οι επιχειρηματικοί σύμβουλοι του ΚΕΤΑ Θεσσαλίας, κ.κ. Μαυρογιάννης Μανώλης και Σδρένια Σοφία επισκέφθηκαν το Εμπορικό, Βιομηχανικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο του Παρισιού όπου συναντήθηκαν με την κ. Gerard Ursula, Διευθύνων σύμβουλο του Επιμελητηρίου στον τομέα των διεθνών σχέσεων και εξαγωγικού προσανατολισμού. Αφού παρουσιάστηκε η δυναμικότητα, οι δράσεις και η στρατηγική του Επιμελητηρίου του Παρισιού, ακολούθησε συζήτηση για τις συνεργασίες και προοπτικές που έχουν αναπτυχθεί με την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και για τις δυνατότητες των Θεσσαλικών επιχειρήσεων να διεισδύσουν στο συγκεκριμένο Δίκτυο Διανομής - Αγορά RUNGIS. 19

Ηλεκτρονικό Επιμελητήριο: Το Επιμελητήριο Τρικάλων ΑΛΛΑΖΕΙ. οικονομία

Ηλεκτρονικό Επιμελητήριο: Το Επιμελητήριο Τρικάλων ΑΛΛΑΖΕΙ. οικονομία .: ðåñéå üìåíá ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΜΑΪΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΒΕΤ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1, 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ.: 24310 27493, FAX: 24310 38945 www.trikala-chamber.gr

Διαβάστε περισσότερα

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ 4. «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες Επιχειρηµατικά Νέα Προγράµµατα-Επιδοτήσεις

ραστηριότητες Επιχειρηµατικά Νέα Προγράµµατα-Επιδοτήσεις 26_Layout 2 9/1/13 7:16 μ.μ. Page 1 S W E N ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 26 ΕΠ ΙΜ ΕΛΗ ΤΗΡΙ Ο Φ Θ ΙΩΤΙ ΔΑ Σ/Ο Θ ΩΝΟ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής Και Ελεγκτικής ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Φωτιάδης Παναγιώτης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρέβεζα,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία με τη συμβολή της Ε.Ε.

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία με τη συμβολή της Ε.Ε. Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία με τη συμβολή της Ε.Ε. Iωάννης Τσιτσόπουλος (Msc,MBA,Dip.Man.) Υπεύθυνος Δημοσιότητας και Πληροφόρησης ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ Ταυτότητα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ Μορφές χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ 4. «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχής έργον η στήριξη της νομοθεσίας για το κάπνισμα

Ευχής έργον η στήριξη της νομοθεσίας για το κάπνισμα >>> >>>> >>>>> >>>>>>> 3 Ευχής έργον η στήριξη της νομοθεσίας για το κάπνισμα Σχετικά με το θέμα της νομοθεσίας για το κάπνισμα που πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή και θα εφαρμόζεται στη χώρα μας από 1η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Άρτα, Μάρτιος 2005 Ευχαριστίες Θα θέλαμε να απευθύνουμε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 1 NEWS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 1 Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Φ Θ Ι Ω Τ Ι Δ Α Σ / Ο Θ Ω Ν Ο Σ 3, Τ. Κ. 3 5 1 0 0 Λ Α Μ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ : ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΡΓΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΠΙΖΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες Επιχειρηµατικά Νέα Προγράµµατα-Επιδοτήσεις

ραστηριότητες Επιχειρηµατικά Νέα Προγράµµατα-Επιδοτήσεις NEWS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 36 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ/ΟΘΩΝΟΣ 3, Τ. Κ. 35100 ΛΑΜΙΑ / email: info@fthiotidoscc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σεπτέμβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Μπακογιάννης. Υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κώστας Μπακογιάννης. Υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Κώστας Μπακογιάννης Υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συμπατριώτες μου, Η Στερεά Ελλάδα είναι μια Περιφέρεια με μεγάλες δυνατότητες, αλλά και μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ. Δημοκρατίας 306 68100 Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη, Σεπτέμβριος 2014 ΠΡΑΞΗ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικά Νέα. Γεν. Συνέλευση της ΚΕΕΕ στη Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση Αγνιάδη. Νέα προγράμματα ενίσχυσης Επιχειρήσεων «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»

Επιχειρηματικά Νέα. Γεν. Συνέλευση της ΚΕΕΕ στη Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση Αγνιάδη. Νέα προγράμματα ενίσχυσης Επιχειρήσεων «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1 Hellenic Post ΚΩΔΙΚΟΣ 6724 Επιχειρηματικά Νέα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γεν. Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

BusinessNews. Σε αυτό το τεύχος Πόσο αξίζει κάθε πελάτης σας; ΣΕΛ. 2

BusinessNews. Σε αυτό το τεύχος Πόσο αξίζει κάθε πελάτης σας; ΣΕΛ. 2 ΤΕΥΧΟΣ 11 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ BusinessNews e-newsletter SUMMERTIME June2011 ΤΗΛ: +30.26650.21428 FAX: +30.26650.27849 EMAIL: INFO@EPIXEIREIN.GR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Με επίκεντρο την Κοινωνική Οικονομία Έκδοση ΜΚΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Βόλος 2015 ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1 «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Α.Σ «ΓΙΝΕ ΈΞΥΠΝΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ»: 27 Μαΐου 2015 Patra-Greece

Ημερίδα Α.Σ «ΓΙΝΕ ΈΞΥΠΝΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ»: 27 Μαΐου 2015 Patra-Greece Ημερίδα Α.Σ «ΓΙΝΕ ΈΞΥΠΝΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ»: «Προοπτικές Ενίσχυσης της απασχολησιμότητας και Επιχειρηματικότητας ανέργων- Ευκαιρίες και Δυναμική του Αγροτικού Τομέα» 27 Μαΐου 2015 Patra-Greece Τετάρτη 27 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ και ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η νεανική επιχειρηματικότητα στα φτερά προστασίας των Επιμελητηρίων

Η νεανική επιχειρηματικότητα στα φτερά προστασίας των Επιμελητηρίων ΤΕΥΧΟΣ 58ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ -ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Η νεανική επιχειρηματικότητα στα φτερά προστασίας των Επιμελητηρίων ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΤΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΩΔ.: 5337 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Με βραβεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ. * Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ. * Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Έχουν ολοκληρωθεί και εκταμιεύονται δράσεις ύψους œ2,6 δις που αφορούν*: στη γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα και στην υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων στη μεταποίηση, τον

Διαβάστε περισσότερα

Πάντα κοντά στα μέλη μας

Πάντα κοντά στα μέλη μας >>> >>>> >>>>> >>>>>>> 3 Πάντα κοντά στα μέλη μας Με την ολοκλήρωση το μήνα Απρίλιο της προσπάθειας για την αναβάθμιση των συστημάτων επικοινωνίας στο Επιμελητήριο, την εκκαθάριση και διόρθωση του μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

>>> >>>> >>>>> >>>>>>> 3

>>> >>>> >>>>> >>>>>>> 3 >>> >>>> >>>>> >>>>>>> 3 Στηρίξτε σήμερα τον συνεργάτη που έχει ανάγκη, ενισχύστε την τοπική επιχείρηση για να έχουμε αύριο ένα καλύτερο μέλλον. Στην περίοδο αυτή όπου η οικονομική κρίση κορυφώνεται, το

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Έξυπνης Ειδίκευσης (RIS3)

Στρατηγική Έξυπνης Ειδίκευσης (RIS3) Προτάσεις Επιμελητηρίου Αχαΐας για τη Στρατηγική Έξυπνης Ειδίκευσης (RIS3) Μάιος 2013 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Ενότητα ΠΡΩΤΗ 6 Ενότητα ΔΕΥΤΕΡΗ 9 Ενότητα ΤΡΙΤΗ 15 Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TMHMA: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙA ΤΩΝ: ΜΩΡΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΤΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ - ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το στοίχημα του τουρισμού για φέτος.

Το στοίχημα του τουρισμού για φέτος. Το στοίχημα του τουρισμού για φέτος. Είναι πια κοινό μυστικό πως ο ελληνικός τουρισμός διέρχεται μια δύσκολη περίοδο, που εκδηλώθηκε με έναυσμα την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Πρόκειται για μια σοβαρή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σεπτέμβριος 2007 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ Η Κυβέρνηση εφάρμοσε από την πρώτη στιγμή ένα διαφορετικό πρότυπο ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ζαχαρής, Χημικός Μηχανικός Ιωάννης Τσιτσόπουλος, Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός

Νικόλαος Ζαχαρής, Χημικός Μηχανικός Ιωάννης Τσιτσόπουλος, Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Διερεύνηση της διεύρυνσης του επαγγέλματος του Μηχανικού για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της απασχολησιμότητας των Μηχανικών μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 47 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ. επικοινωνία ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 47 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ. επικοινωνία ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 47 επικοινωνία ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ περιεχόμενα χρήσιμα EΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΟ www.korinthiacc.gr

Διαβάστε περισσότερα