τόπου για τα παιδιατρικά ρευµατικά νοσήµατα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τόπου για τα παιδιατρικά ρευµατικά νοσήµατα"

Transcript

1 EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Internet, γνώση και υποστήριξη σε θέµατα υγείας στην Ελληνική γλώσσα: Παρουσίαση του δικτυακού τόπου για τα παιδιατρικά ρευµατικά νοσήµατα Π. Πρατσίδου-Γκέρτση, Φ. Κανακούδη-Τσακαλίδου Παιδιατρικό Ανοσολογικό και Ρευµατολογικό Κέντρο Αναφοράς Α Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Pratsidou-Gertsi P, Kanakoudi-Tsakalidou F. Internet-based information and support for health related issues in Greek: Presentation of the website for pediatric rheumatic diseases. Pediatric Immunology and Rheumatology Referral Center, First Dept of Pediatrics, Aristotle University, Thessaloniki, Greece. Paediatr N Gr 2008, 20: Περίληψη. Σκοπός: Η παρουσίαση του δικτυακού τόπου µε πληροφορίες στην Ελληνική γλώσσα για τα ρευµατικά νοσήµατα (ΡΝ) της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Η αναζήτηση στο διαδίκτυο εντοπίζει την ύπαρξη τόπου που απευθύνεται κυρίως σε γονείς παιδιών αλλά και σε νεαρούς ασθενείς µε ΡΝ που δηµιουργήθηκε το 2004 από τη ιεθνή Οργάνωση για Παιδορευµατολογικές Μελέτες (PRINTO) σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Παιδιατρικής Ρευµατολογίας (PRES). Περιλαµβάνει τις ίδιες πληροφορίες για 46 χώρες σε 53 γλώσσες και διαλέκτους. Η πρωτοβουλία και το περιεχόµενό του προήλθε από Συνάντηση Οµοφωνίας των µελών της PRINTO. Στην αρχική σελίδα ο επισκέπτης επιλέγει τη γλώσσα στην οποία επιθυµεί να διαβάσει τις πληροφορίες και στη συνέχεια πληροφορείται για την αποστολή των PRINTO/PRES. Ακολουθούν 3 ενότητες µε πληροφορίες που είναι δυνητικά ανανεώσιµες: α) για 15 κοινά αλλά και σπανιότερα ΡΝ και τα συχνότερα φάρµακα που χρησιµοποιούνται στην παιδορευµατολογία, β) για τα ελληνικά παιδορευµατολογικά κέντρα και γ) για τις υπηρεσίες/οργανώσεις της χώρας που υποβοηθούν τις οικογένειες µε ΡΝ. Mε τον δικτυακό αυτό τόπο, που προς το παρόν αποτελεί τον µοναδικό στην Ελληνική γλώσσα για τα ΡΝ, οι οικογένειες µε ΡΝ αλλά και κάθε ενδιαφερόµενος έχουν άµεση πρόσβαση σε αξιόπιστη πληροφόρηση, βασισµένη στις σύγχρονες προδιαγραφές, µε δυνατότητα περιοδικής ανανέωσης ούτως ώστε η ενηµέρωση να παραµένει επίκαιρη. Abstract. Aim: To introduce a website addressed to families with rheumatic diseases (RD) of childhood and adolescence in Greek. An internet search detects this website which has been mainly designed for parents and young patients with RD. It was

2 created in 2004 from a collaboration of the Pediatric Rheumatology International Trials Organization (PRINTO) and the Pediatric Rheumatology European Society (PRES); a version of this site for 46 countries in 53 languages and dialects is nowadays web available. A PRINTO Consensus Meeting decided for the website context. The initial site allows the surfer to select the preferred language; in the next step the PRINTO/PRES missions appear. Then, the following 3 sections which are periodically updated can be visited: a) a section with the 15 common and rare RDs and the relevant drugs used, b) a list of pediatric rheumatology centers located in Greece and c) contact information for Family Help Associations. Consequently, this website, which is for the time-being the only one existing in the Greek language, provides immediate access for reliable information, based on the current guidelines; furthermore it has the potential of periodic revisions in order for the information to be updated. Λέξεις-κλειδιά: Ρευµατικά νοσήµατα παιδιών, Οικογένειες µε παιδιατρικά ρευµατικά νοσήµατα, ικτυακός τόπος για οικογένειες, Παιδιατρική Ρευµατολογία Key words: Pediatric Rheumatic Diseases, Families with Pediatric Rheumatic Diseases, Website for Families, Pediatric Rheumatology. Εισαγωγή Το διαδίκτυο (Internet) είναι µία συναρπαστική και δηµοφιλής πηγή για άµεση παροχή πληροφοριών σε πολλούς τοµείς, ιδιαίτερα σε τοµείς υγείας, 24 ώρες τη µέρα, 7 µέρες την εβδοµάδα. Χρησιµοποιείται από κατοίκους όλων των ηπείρων, από άτοµα κάθε ηλικίας, κυρίως εφήβους και ενήλικες που διαθέτουν βασική µόρφωση και εξοικείωση µε τη χρήση υπολογιστών 1-3. Στη χώρα µας παρατηρείται την τελευταία δεκαετία µία αυξητική τάση στην ηλεκτρονική αναζήτηση πληροφοριών για θέµατα υγείας 3. Λόγω µάλιστα του φαινοµένου της ανεπαρκούς ηλεκτρονικής ενηµέρωσης ή και παραπληροφόρησης του κοινού στα θέµατα αυτά, έχουν παγκόσµια θεσπιστεί κριτήρια και κατευθυντήριες οδηγίες για τη δηµιουργία αξιόπιστων ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων «ιατρικού περιεχοµένου» 4-6. Το παρόν ενηµερωτικό άρθρο στοχεύει να πληροφορήσει τον Ελληνα παιδίατρο αλλά και κάθε ενδιαφερόµενο, για την ύπαρξη δικτυακού τόπου µε πληροφορίες για τα ρευµατικά νοσήµατα (ΡΝ) της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, γραµµένες στην Ελληνική γλώσσα. 1. Ιστορικό δηµιουργίας του δικτυακού τόπου ηµιουργήθηκε το 2004 µε επιδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης, από τους εθνικούς εκπροσώπους της ιεθνούς Οργάνωσης για Παιδορευµατολογικές Μελέτες (Pediatric Rheumatology International Trials Organization-PRINTO), σε συνεργασία µε τα µέλη της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδιατρικής Ρευµατολογίας (European Pediatric Society-PRES) 7. Το έναυσµα δόθηκε το Μάρτιο του 2003, όταν διοργανώθηκε από την PRINTO ένα διεθνές συνέδριο οµοφωνίας όπου και αποφασίστηκε η µορφή και το περιεχόµενο ενός δικτυακού τόπου µε πληροφορίες που θα απευθύνονται σε κοινό που ζητά έγκυρη και επίκαιρη ενηµέρωση για τα ΡΝ παιδιών και εφήβων όχι µόνο στον τοµέα της θεραπευτικής αντιµετώπισης, αλλά και της ηθικής και ψυχολογικής υποστήριξης. Συµµετείχαν 30 εθνικοί εκπρόσωποι χωρών-µελών της PRINTO µεταξύ των οποίων και η εθνική µας εκπρόσωπος, η 2η των συγγραφέων (ΦΚΤ). ηµιουργήθηκαν µικρές οµάδες (συν)εργασίας των εκπροσώπων, που ανέλαβαν τη συγγραφή στην Αγγλική γλώσσα των επιµέρους ενοτήτων του δικτυακού τόπου και οι οποίοι µετά ένα περίπου 9µηνο, κατέληξαν σε ένα οµόφωνα

3 αποδεκτό κείµενο. Τότε οι εθνικοί εκπρόσωποι µε τους συνεργάτες τους ανέλαβαν την µετάφραση και απόδοση του κειµένου στη γλώσσα τους, µε στόχο να είναι κατανοητή από πολίτη µε γνώσεις Στοιχειώδους Εκπαίδευσης 5,6,8. Τέλος, συνεργάτες της PRINTO, επαγγελµατίες στη δηµιουργία ιστοσελίδων, ανέλαβαν την τελική διαµόρφωση και εγκατάσταση του δικτυακού τόπου στο Internet Περιεχόµενο του δικτυακού τόπου Χρησιµοποιώντας τις σύγχρονες µηχανές αναζήτησης και πληκτρολογώντας λέξεις- κλειδιά στην Αγγλική ή στην Ελληνική γλώσσα, όπως παιδιατρικά ρευµατικά νοσήµατα ή πληροφορίες για ρευµατικά νοσήµατα παιδιών, εντοπίζεται ο δικτυακός τόπος ή Εκεί, κατευθύνεται ο πλοηγός (surfer) του διαδικτύου σε µία έγχρωµη ιστοσελίδα µε όλες τις σηµαίες των κρατών-µελών της PRINTO, όπου στη γλώσσα του, του υποδεικνύεται να επιλέξει τη σηµαία προτίµησής του (Εικ. 1). Κάτω µάλιστα από κάθε σηµαία προς διευκόλυνσή του, είναι γραµµένο στην επίσηµη γλώσσα ή διάλεκτο το όνοµα της χώρας που επιλέγει. Σήµερα υπάρχουν οι ίδιες πληροφορίες (εκδόσεις του δικτυακού τόπου) σε 53 γλώσσες ή διαλέκτους από 46 χώρες και προετοιµάζεται η εισαγωγή 2 ακόµη χωρών, της Αλβανίας και του Ιράν 7. Με την επιλογή της αντίστοιχης σηµαίας, ο πλοηγός κατευθύνεται στην αντίστοιχη έκδοση του δικτυακού τόπου, η οποία χωρίζεται σε 3 ενότητες που είναι κοινές για όλες τις εκδόσεις (Εικ. 2) Ο Ελληνικός δικτυακός τόπος ή η Ελληνική έκδοση του δικτυακού τόπου της PRINTO Μετά από µία σύντοµη αναφορά στην αποστολή και στους στόχους της PRINTO και PRES 7 υποδεικνύεται η επιλογή µίας από τις 3 ακόλουθες ενότητες: α) πληροφορίες για ρευµατικά νοσήµατα της παιδικής ηλικίας, β) κατάλογος των κέντρων παιδιατρικής ρευµατολογίας γ) κατάλογος των συλλόγων που υποβοηθούν την οικογένεια. Επισηµαίνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης των πληροφοριών σε µορφή εγχειριδίου (µέσω του προγράµµατος Acrobat Reader). 1η ενότητα Νοσήµατα και φάρµακα Απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόµενο που δεν έχει γνώσεις ιατρικής 8-10 και αναζητά πληροφορίες για κάποιο από τα νοσήµατα του εµφανιζόµενου καταλόγου. Επιλέγοντας το αντίστοιχο νόσηµα, οι πληροφορίες εµφανίζονται µε µορφή ερωταπαντήσεων, βασισµένες στις συχνότερες ερωτήσεις που µας απευθύνουν οι γονείς, π.χ. τι είναι η νόσος αυτή, πόσο συχνή είναι, ποιά τα αίτιά της, πως µπαίνει η διάγνωση κλπ. Περιλαµβάνονται τόσο τα συχνότερα νοσήµατα της παιδιατρικής ρευµατολογίας (Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα, Συστηµατικός Ερυθηµατώδης Λύκος, κλπ), όσο και λιγότερο κοινά, όπως τα σύνδροµα πόνου µεταξύ των οποίων οι πόνοι αύξησης ή το σύνδροµο υπερεκτατικότητας, αλλά και νοσήµατα µε υποτροπιάζοντες πυρετούς που σχετίζονται µε γενετικές ανωµαλίες όπως ο Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός (Εικ. 3). Επειδή πολλές ερωτήσεις και ανησυχίες ασθενών και γονέων αφορούν τη φαρµακευτική θεραπεία, το είδος και τις τυχόν ανεπιθύµητες ενέργειες των φαρµάκων, ενώ παράλληλα η σχετική παραπληροφόρηση κατακλύζει ανεξέλεγκτες ιστοσελίδες, υπάρχει αντίστοιχη παραποµπή για τα συχνότερα αλλά και τα σύγχρονα θεραπευτικά σκευάσµατα των ΡΝ, µε πληροφορίες που προέρχονται από αξιόπιστες επιστηµονικές µελέτες και όχι από «µεµονωµένες αναφορές ιδιωτών» 8-10.

4 2η ενότητα: Κέντρα παιδιατρικής ρευµατολογίας Στο χάρτη της χώρας αλλά και ονοµαστικά ανά πόλη, απεικονίζονται τα παιδορευµατολογικά κέντρα που λειτουργούν και είναι εγκεκριµένα µέλη της PRINTO. Με την επιλογή του κέντρου εµφανίζεται η φωτογραφία του υπεύθυνου του κέντρου και των συνεργατών του καθώς και η διεύθυνση, το τηλέφωνο, φαξ και τα τους. Η σελίδα αυτή είναι δυναµικά ανανεώσιµη. 3η ενότητα: Υπηρεσίες σύλλογοι που υποστηρίζουν την οικογένεια Με την επιλογή της, εµφανίζεται ο χάρτης της Ελλάδας µε τις 2 πόλεις (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) που δραστηριοποιούνται υπηρεσίες ή σύλλογοι υποστήριξης των οικογενειών µε παιδιά µε ΡΝ και οι τρόποι επικοινωνίας µαζί τους. Ειδικότερα για τη Βόρεια Ελλάδα, εµφανίζονται και οι δύο σύλλογοι υποστήριξης: Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων των Παιδιών µε Χρόνιες Ρευµατοπάθειες και ο Σύλλογος Φίλων των Παιδιών µε Χρόνιες Ρευµατοπάθειες µε τις απαραίτητες πληροφορίες για επικοινωνία. 3. Συµβολή του Ελληνικού δικτυακού τόπου στην ενηµέρωση των οικογενειών µε χρόνιες ρευµατοπάθειες Ο δικτυακός αυτός τόπος πληροί τις σύγχρονες προδιαγραφές για «ασφαλή» πληροφόρηση του κοινού στα ΡΝ για τους εξής λόγους: α) είναι εύκολα προσβάσιµος καθώς εντοπίζεται άµεσα από τις µηχανές αναζήτησης β) το κείµενο είναι αξιόπιστο και σύγχρονο καθώς είναι αποτέλεσµα οµοφωνίας εµπειρογνωµόνων του πεδίου της παιδιατρικής ρευµατολογίας και επιπλέον έχει τη δυνατότητα µελλοντικής ανανέωσης και συµπλήρωσης Ο εύληπτος τρόπος των ερωταπαντήσεων στην 1η ενότητα των νοσηµάτων είναι ελκυστικός όχι µόνο για τους ενήλικες αλλά και για τους νεαρούς εφήβους που αναζητούν άµεσες και περιεκτικές απαντήσεις στο ΡΝ που τους ενδιαφέρει 2,3, Ο τόπος όµως αυτός µπορεί να αποτελέσει πολύτιµο βοήθηµα για τον παιδίατρο ή τον υγειονοµικό (νοσηλευτή, επισκέπτη υγείας, φυσικοθεραπευτή, κλπ), ή το δάσκαλο του ασθενή, ο οποίος µπορεί να τυπώσει το αντίστοιχο κείµενο που θα τον βοηθήσει να πληροφορήσει µε κατανοητό τρόπο κάθε ενδιαφερόµενο, πρωτίστως τους γονείς, αµέσως µετά τη διάγνωση του ΡΝ. Ένα ακόµη από τα πλεονεκτήµατα του τόπου είναι η βοήθεια σε οικογένειες µε ΡΝ που ζουν στην Ελλάδα και δεν κατανοούν επαρκώς το γραπτό Ελληνικό λόγο. Αυτές µπορούν µέσω της αρχικής κοινής σελίδας, να επιλέξουν να διαβάσουν για τα ΡΝ σε κάποια άλλη γλώσσα πχ Ρωσικά, Βουλγαρικά ή Αγγλικά. Τέλος, ο δικτυακός αυτός τόπος επιτρέπει στους λειτουργούς των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης να αντλήσουν έγκυρες πληροφορίες, χρήσιµες για τις αρθρογραφήσεις τους ή τις ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές τους 8, Η 2η ενότητα δίνει τη δυνατότητα αµφίδροµης αναζήτησης κέντρου παιδιατρικής ρευµατολογίας στον Ελληνικό και διεθνή χώρο από κατοίκους τόσο της επικράτειας όσο και του εξωτερικού 2. Αναλυτικά, στο κάθε Κέντρο προσέρχονται οικογένειες παιδιών µε ΡΝ είτε από µόνες τους, έχοντας επισκεφθεί το δικτυακό τόπο ή µετά από παραποµπή από άλλους ιατρούς. Αντίστοιχα, ο δικτυακός αυτός τόπος επιταχύνει και διευκολύνει τις επικοινωνίες του Κέντρου µε αντίστοιχα κέντρα της χώρας ή του εξωτερικού για παραποµπή ασθενών σε περιπτώσεις µετοίκησης των οικογενειών ή των νεαρών ασθενών µε ΡΝ. Η 3η τέλος ενότητα, δεν παρέχει µόνο στήριξη στην οικογένεια µε ΡΝ αλλά ταυτόχρονα και πληροφόρηση σε επιχειρήσεις ή Οργανισµούς που επιθυµούν χορηγίες στον αντιρευµατικό αγώνα.

5 4. Επίλογος Σε έναν κόσµο στον οποίο η ταχεία πρόσβαση στην πληροφόρηση για θέµατα υγείας ολοένα και εξαπλώνεται µέσω του διαδικτύου 2, ο δικτυακός αυτός τόπος που προς το παρόν αποτελεί τον µοναδικό στην Ελληνική γλώσσα, παρέχει τη δυνατότητα άµεσης και αξιόπιστης ενηµέρωσης για ΡΝ, γιατί βασίζεται στις σύγχρονες προδιαγραφές, όπως αυτές προτάθηκαν από έγκυρες Iατρικές Εταιρείες και Οργανισµούς 1-2,4-6 : Εκτός από την προαναφερθείσα γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε έγκυρη, και χρήσιµη πληροφόρηση, ο τόπος διαθέτει µεγάλη αναγνωσιµότητα και επισκεψιµότητα 7, διατηρεί και σέβεται την ανωνυµία του επισκέπτη, παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής επιστηµονικών πληροφοριών µε άλλα εξειδικευµένα Κέντρα, αλλά και διατηρεί την δυνατότητα περιοδικής ανανέωσης (επανασχεδιασµού ή εµπλουτισµού) του περιεχοµένου του τόπου, σε περίπτωση που µελλοντικά απαιτηθεί να ενσωµατωθούν νέες προτάσεις από τους διάφορους χρήστες, ώστε να παραµένει δυναµικά επίκαιρος. Eικ. 1. Η αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου. Eικ. 2. Οι 3 ενότητες του δικτυακού τόπου. Eικ. 3. Τµήµα της 1 ης ενότητας µε πληροφορίες για το συχνότερο παιδορευµατολογικό νόσηµα, τη Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα. Βιβλιογραφία 1. Wilson P. How to find the good and avoid the bad and ugly: a short guide for rating quality of health information on the internet. BMJ 2002, 324: Prady SL, Norris D, Lester JE, Hoch DB. Expanding the guideline for electronic communication with patients. Application to a specific tool. J Am Med Inform Assoc 2001, 8: Halkias D, Harkiolakis N, Thurman P, Caracatsanis S. Internet use for health-related purposes among Greek consumers. Telemed J E Health 2008, 14: Greenberg L, D Andrea G, Lorence D. Setting the public agenda for online health search: a white paper and action agenda. J Med Internet Res 2004, 6:e Commission of the European Communities, Brussels, Belgium. eeurope 2002: quality criteria for health related websites. J Μed Internet Res 2002, 4:e Winker MA, Flanagin A, Chi-Lum B, White J, Andrews K, Kennett RL, et al. Guidelines for medical and health related information sites on the internet-principles governing AMA web sites. JAMA 2000, 283: Ruperto N, Garia-Munitis P, Villa L, et al. PRINTO/PRES international website for families of children with rheumatic diseases: 8. McMullan M. Patients using the Internet to obtain health information: how it affects the patients-health professional relationship. Patient Educ Couns 2006, 63: Underhill C, Mckeown L. Getting a second opinion: health information and the Internet. Health Rep 2008, 19: Khoo K, Bolt P, Babi FE, Jury S, Goldman RD. Health information seeking by parents in the Internet age. J Paediatr Child Health 2008, 44: Geissbuhler A. Access to health information: a better health in the knowledge society. Yearb Med Inform 2008, Scharer K. Internet social support for parents: the state of science. J Child Adolesc Psychiatr Nurs 2005, 18: Αλληλογραφία: Π. Πρατσίδου-Γκέρτση

6 Βασιλικού Θεσσαλονίκη Fax: Correspondence authοr: P. Pratsidou-Gertsi 13, Vasilikou Str, Thessaloniki Greece

Διαδικτυακή ιατρική πληροφορία και ηλεκτρονική υγεία

Διαδικτυακή ιατρική πληροφορία και ηλεκτρονική υγεία 27 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Διαδικτυακή ιατρική πληροφορία και ηλεκτρονική υγεία Δ. Παπαδοπούλου 1, Α. Πέτσα 2 1 Νοσηλεύτρια, Χειρουργική Ειδικότητα, MSc in Health Management, ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο», 2Ειδικευόμενη ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ. Ποιότητα της πληροφορίας και Διαδίκτυο. Εργασία των φοιτητριών του Α εξαμήνου του ΠΜΣ. Αγγελική Οικονόμου Αφροδίτη Φράγκου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ. Ποιότητα της πληροφορίας και Διαδίκτυο. Εργασία των φοιτητριών του Α εξαμήνου του ΠΜΣ. Αγγελική Οικονόμου Αφροδίτη Φράγκου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Ποιότητα της πληροφορίας και Διαδίκτυο Εργασία των φοιτητριών του Α εξαμήνου του ΠΜΣ Αγγελική Οικονόμου Αφροδίτη Φράγκου στο πλαίσιο του μαθήματος: Επιστήμη της Πληροφόρησης στο Σύγχρονο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ Επιβλέπων: Αγγελίδης Παντελής, Αναπληρωτής Καθηγητής Δασυγένης Μηνάς, Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Xρήση του διαδικτύου για θέματα υγείας Θέσεις και απόψεις Ελλήνων 15 35 ετών

Xρήση του διαδικτύου για θέματα υγείας Θέσεις και απόψεις Ελλήνων 15 35 ετών ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(2):246-256 Xρήση του διαδικτύου για θέματα υγείας Θέσεις και απόψεις Ελλήνων 15 35 ετών ΣΚΟΠΟΣ Η καταγραφή των θέσεων και των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό άρθρο Special article

Ειδικό άρθρο Special article 322 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 23 (4), 2012 Ειδικό άρθρο Special article H χρήση της πληροφορικής στην Ψυχιατρική Μ. Μαργαρίτη, Γ.Ν. Παπαδημητρίου Α Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα Ψυχιατρική 2012, 23:322

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή. «Ανάπτυξη και εφαρμογή λογισμικού κατάλληλου για χρήση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» Δημήτριος Κουναλάκης

Διδακτορική Διατριβή. «Ανάπτυξη και εφαρμογή λογισμικού κατάλληλου για χρήση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» Δημήτριος Κουναλάκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ UNIVERSITY OF CRETE T.Θ. 2208, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ FACULTY OF MEDICINE P.O. Box 2208, Heraklion, Crete, Greece DEPARTMENT OF SOCIAL MEDICINE

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητές: Ελένη Πλέστη, Α.Μ. 697 Ευαγγελία Στάμου, Α.Μ. 624. Επιβλέπων: Εμμανουήλ Περακάκης, Καθηγητής Εφαρμογών

Εισηγητές: Ελένη Πλέστη, Α.Μ. 697 Ευαγγελία Στάμου, Α.Μ. 624. Επιβλέπων: Εμμανουήλ Περακάκης, Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Οι δυνατότητες του Social Media Marketing σαν ένα νέο πολύ δυναμικό μέσο προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα

Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ & ΡΑΝΙΑ ΣΙΑΤΡΗ 1 Περίληψη Κατά τη διάρκεια των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

Χαρά Μπρίντεζη. Ίδρυµα Ευγενίδου, hbrinde@eugenfound.edu.gr

Χαρά Μπρίντεζη. Ίδρυµα Ευγενίδου, hbrinde@eugenfound.edu.gr Πληροφοριακή παιδεία και ελληνική πραγµατικότητα: Ιδέες και προβληµατισµοί που προέρχονται από τα δύο σχετικά προγράµµατα της Βιβλιοθήκης του Ιδρύµατος Ευγενίδου Χαρά Μπρίντεζη Ίδρυµα Ευγενίδου, hbrinde@eugenfound.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΛΛΙΩΤΗ ΙΣΜΗΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΒΥΛΛΙΩΤΗ ΙΣΜΗΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΥΛΛΙΩΤΗ ΙΣΜΗΝΗ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ιπλωµατική Εργασία για την

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ «Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΖΗΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. Κριτήρια επιλογής ηµόσιου ή Ιδιωτικού Φορέα Υγείας και Ικανοποίηση Ασθενών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΖΗΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. Κριτήρια επιλογής ηµόσιου ή Ιδιωτικού Φορέα Υγείας και Ικανοποίηση Ασθενών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΖΗΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Κριτήρια επιλογής ηµόσιου ή Ιδιωτικού Φορέα Υγείας και Ικανοποίηση Ασθενών ιπλωµατική Εργασία για την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞ `ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΕ Ι ΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞ `ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΕ Ι ΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 3 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞ `ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Η ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ "ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ"

ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Η ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Καϊµακάµη Αγγελική ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Η ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ "ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ" ιπλωµατική Εργασία για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: «Βέλτιστες Πρακτικές Ηλεκτρονικής Υγείας» Επιβλέπων: Ιωάννης Αποστολάκης

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς.

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού της Σοφίας Πιστοφίδου Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Επιτροπή διπλωματικής εργασίας Μουστάκης Βασίλης, Καθηγητής Ματσατσίνης Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία Εκπαιδευτικής Πολυμεσικής Εφαρμογής για την εκμάθηση του Συγγραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φωτεινή Πολυμεράκη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τμήμα Επιστημονικής Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά του φαρμάκου και η προώθηση αυτού στην Ελλάδα

Η αγορά του φαρμάκου και η προώθηση αυτού στην Ελλάδα SPECIAL ARTICLE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2015, 32(3):344-353 Η αγορά του φαρμάκου και η προώθηση αυτού στην Ελλάδα Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ AΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑ ΑΝΤΡΗ (Α.Φ.Τ 2007582509)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ «Social advertising και Τουρισμός» Η διαδικτυακή διαφήμιση και η χρήση αυτής στα Social

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο για την αντιμετώπιση των ουσιοεξαρτήσεων από γιατρούς Διεξαγωγή και αξιολόγηση

Σεμινάριο για την αντιμετώπιση των ουσιοεξαρτήσεων από γιατρούς Διεξαγωγή και αξιολόγηση ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ MEDICAL EDUCATION ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(3):373-383 Σεμινάριο για την αντιμετώπιση των ουσιοεξαρτήσεων από γιατρούς Διεξαγωγή και αξιολόγηση Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ελληνικών News Sites

Αξιολόγηση Ελληνικών News Sites Human Computer Interaction Αξιολόγηση Ελληνικών News Sites Ζεϊµπέκης ηµήτρης Παλιανόπουλος Γιάννης Παπαθεοδώρου Βασίλης Πάτρα, 2002 1. Εισαγωγή 2. Κριτήρια αξιολόγησης 3. Αξιολόγηση News Sites 3.1 Ελευθεροτυπία

Διαβάστε περισσότερα

E-Commerce και E-Marketing. Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου και εφαρμογές. ηλεκτρονικού μάρκετινγκ στον τομέα του τουρισμού

E-Commerce και E-Marketing. Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου και εφαρμογές. ηλεκτρονικού μάρκετινγκ στον τομέα του τουρισμού ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: E-Commerce και E-Marketing Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου και εφαρμογές ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και ανάπτυξη εφαρµογής για Mobile Social Space

Σχεδιασµός και ανάπτυξη εφαρµογής για Mobile Social Space ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασµός και ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ «Η χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλείο για τη διαχείριση των σχέσεων µε τους πελάτες (Customer

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική έκδοση περιοδικών ανοικτής πρόσβασης: Μία μελέτη περίπτωσης για τις ανθρωπιστικές επιστήμες

Ηλεκτρονική έκδοση περιοδικών ανοικτής πρόσβασης: Μία μελέτη περίπτωσης για τις ανθρωπιστικές επιστήμες Ηλεκτρονική έκδοση περιοδικών ανοικτής πρόσβασης: Μία μελέτη περίπτωσης για τις ανθρωπιστικές επιστήμες Εύη Σαχίνη, Βικτωρία Τσουκαλά, Νίκος Χούσος, Ιωάννα Ουρανία Σταθοπούλου και Χριστίνα Ελένη Πάσχου

Διαβάστε περισσότερα