ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η μελέτη είναι προσβάσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ:

2 Α. Πράσινη Οικονομία, Πράσινα Επαγγέλματα, Πράσινες Δεξιότητες Πράσινη οικονομία είναι όλες οι δραστηριότητες που παράγουν αγαθά και υπηρεσίες για τη μέτρηση, πρόληψη, περιορισμό, ελαχιστοποίηση και διόρθωση της περιβαλλοντικής ζημιάς στο νερό, αέρα και έδαφος, καθώς και τα προβλήματα σχετικά με απόβλητα, θόρυβο και οικοσυστήματα. Έτσι η πράσινη οικονομία περιλαμβάνει τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες που μειώνουν τον περιβαλλοντικό κίνδυνο και ελαχιστοποιούν τη ρύπανση και τις ανάγκες σε φυσικούς πόρους ενώ ικανοποιούν το κριτήριο του περιβαλλοντικού σκοπού, δηλαδή έχουν παραχθεί για το περιβάλλον. Οι δραστηριότητες της πράσινης οικονομίας εμπίπτουν σε 2 ομάδες: τις δραστηριότητες περιβαλλοντικής προστασίας και τις δραστηριότητες διαχείρισης πόρων. Πράσινη Οικονομία Περιβαλλοντική Προστασία Διαχείριση Πόρων Προστασία του ατμοσφαιρικού αέρα και κλίματος Διαχείριση υγρών αποβλήτων Διαχείριση στερεών αποβλήτων Προστασία και αποκατάσταση του εδάφους και των υδάτων Μείωση του θορύβου και κραδασμών Προστασία της βιοποικιλότητας και του τοπίου Προστασία από την ακτινοβολία Έρευνα και ανάπτυξη για την περιβαλλοντική προστασία Άλλες δραστηριότητες περιβαλλοντικής προστασίας Διαχείριση υδάτινων πόρων Διαχείριση δασικών πόρων Διαχείριση άγριας χλωρίδας και πανίδας Διαχείριση ενεργειακών πόρων Διαχείριση ορυκτών πόρων Έρευνα και ανάπτυξη για τη διαχείριση φυσικών πόρων Άλλες δραστηριότητες διαχείρισης φυσικών πόρων Πράσινα επαγγέλματα είναι οι θέσεις εργασίας σε όλους τους τομείς της οικονομίας που συμβάλουν ουσιαστικά στη διατήρηση ή την αποκατάσταση της ποιότητας του περιβάλλοντος και μειώνουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των επιχειρήσεων και οικονομικών τομέων σε αειφόρα επίπεδα. Παράλληλα, πρέπει να είναι καλές θέσεις εργασίας οι οποίες να παρέχουν καλούς μισθούς, ασφαλείς συνθήκες εργασίας και να κατοχυρώνουν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Πράσινες δεξιότητες είναι οι ειδικές δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να προσαρμοστούν τα προϊόντα, οι υπηρεσίες ή διεργασίες στις αλλαγές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές και στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις ή κανονισμούς.

3 Β. Προσδιορισμός της Πράσινης Οικονομίας της Κύπρου Ο προσδιορισμός και η ανάλυση της πράσινης οικονομίας της Κύπρου στη βάση υφιστάμενων τομέων οικονομικής δραστηριότητας και επαγγελμάτων βασίστηκε στους έγκριτους ορισμούς για την πράσινη οικονομία και τα πράσινα επαγγέλματα που εντοπίστηκαν στην εκτεταμένη ανάλυση της διεθνούς βιβλιογραφίας. Όπως διαπιστώθηκε η πράσινη οικονομία της Κύπρου αποτελείται από τομείς οικονομικής δραστηριότητας και επαγγέλματα από όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της κυπριακής οικονομίας περιλαμβάνοντας τομείς τόσο του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα όσο και επαγγέλματα ανώτερου, μέσου και κατώτερου επιπέδου. Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας με Συμμετοχή στην Πράσινη Οικονομία Επαγγέλματα με Συμμετοχή στην Πράσινη Οικονομία Πρωτογενής τομέας 3 υποτομείς Ανώτερου επιπέδου 30 επαγγέλματα Δευτερογενής τομέας 18 υποτομείς Μέσου επιπέδου 20 επαγγέλματα Τριτογενής τομέας 9 υποτομείς Κατώτερου επιπέδου 2 επαγγέλματα Οι απασχολούμενοι στην πράσινη οικονομία της Κύπρου αποτελούν αξιόλογο μέρος της συνολικής απασχόλησης στην κυπριακή οικονομία με το μερίδιο τους να ανέρχεται στο 21,6% κατά το Το μερίδιο της πράσινης οικονομίας στους ευρείς τομείς οικονομικής δραστηριότητας αντιστοιχεί σε πάνω από 9 στα 10 άτομα στον πρωτογενή τομέα, σε 1 στα 2 άτομα στο δευτερογενή τομέα και σε 1 στα 10 άτομα στον τριτογενή τομέα. Σχ. 1: Μερίδια απασχόλησης της Πράσινης Οικονομίας της Κύπρου το % 100% 95,4% 80% 60% 49,7% 40% 20% 9,2% 21,6% 0% Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής Σύνολο

4 Γ. Προβλέψεις αναγκών απασχόλησης στην Πράσινη Οικονομία της Κύπρου Η πράσινη οικονομία της Κύπρου αναμένεται να απασχολεί άτομα το 2013 που αντιστοιχούν στο 22% της συνολικής απασχόλησης σε σύγκριση με άτομα το 2010 που αντιστοιχούν στο 21,7% της συνολικής απασχόλησης Σχ. 2: Συνολική απασχόληση στην Πράσινη Οικονομία της Κύπρου την περίοδο Η απασχόληση στην πράσινη οικονομία της Κύπρου αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,8% το χρόνο την περίοδο σε σύγκριση με 1,4% το χρόνο για την υπόλοιπη οικονομία. Σχ. 3: Ετήσιος ρυθμός μεταβολής απασχόλησης στην Πράσινη Οικονομία της Κύπρου την περίοδο % 12% 10,7% 8,5% 8% 6,7% 5,6% 4% 0% 3,1% 0,3% 0,0% 0,9% 1,3% 2,2% 2,1% -4% -0,7% ,5% Κατά τη διάρκεια της περιόδου στην πράσινη οικονομία της Κύπρου προβλέπεται να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας ενώ άλλες θέσεις εργασίας θα παρουσιαστούν λόγω μόνιμων αποχωρήσεων Σχ. 4: Συνολικές ανάγκες απασχόλησης στην Πράσινη Οικονομία της Κύπρου την περίοδο Αναπτυξιακές Ανάγκες Αποχωρήσεις

5 Δ. Ατμομηχανή ανάπτυξης της Πράσινης Οικονομίας της Κύπρου ο Τριτογενής τομέας των Υπηρεσιών Ο αριθμός των απασχολουμένων στην πράσινη οικονομία την περίοδο προβλέπεται ότι θα παρουσιάσει αύξηση στον τριτογενή και δευτερογενή τομέα ενώ θα σημειώσει μείωση στον πρωτογενή τομέα. Σχ. 5: Προβλέψεις απασχόλησης στους ευρείς τομείς οικονομικής δραστηριότητας την περίοδο Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής Η μεγαλύτερη μάζα των απασχολουμένων στην πράσινη οικονομία θα συνεχίσει να βρίσκεται στο δευτερογενή τομέα (49,0% το 2013). Επισημαίνεται η σημαντική αύξηση του μεριδίου των απασχολουμένων στον τριτογενή τομέα εις βάρος του μεριδίου των απασχολουμένων του δευτερογενούς και του πρωτογενούς τομέα. 80% Σχ. 6: Ποσοστιαία κατανομή απασχολουμένων στους ευρείς τομείς οικονομικής δραστηριότητας την περίοδο % 53,3% 52,4% 50,5% 49,0% 40% 24,6% 26,1% 31,3% 34,6% 20% 22,1% 21,5% 18,2% 16,4% 0% Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής Στον τριτογενή τομέα δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και κατά συνέπεια αναμένεται να παρουσιαστούν οι μεγαλύτερες συνολικές ανάγκες απασχόλησης την περίοδο με άτομα ετησίως. Σχ. 7: Μέσες ετήσιες ανάγκες απασχόλησης στους ευρείς τομείς οικονομικής δραστηριότητας την περίοδο Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής Αναπτυξιακές Ανάγκες Αποχωρήσεις

6 Ε. Κύριος μοχλός ανάπτυξης της Πράσινης Οικονομίας της Κύπρου τα Επαγγέλματα Ανώτερου Επιπέδου Αύξηση στον αριθμό των απασχολουμένων την περίοδο υπολογίζεται να παρατηρηθεί και στις τρεις ευρείες επαγγελματικές κατηγορίες. Σχ. 8: Προβλέψεις απασχόλησης στις ευρείες επαγγελματικές κατηγορίες την περίοδο Επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου Επαγγέλματα μέσου επιπέδου Επαγγέλματα κατώτερου επιπέδου Στα επαγγέλματα μέσου επιπέδου προβλέπεται ότι θα βρίσκεται η μεγαλύτερη μάζα των απασχολουμένων στην πράσινη οικονομία. Επισημαίνεται η αύξηση που θα παρουσιαστεί στο μερίδιο των απασχολουμένων στα επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου εις βάρος του μεριδίου των απασχολουμένων στα επαγγέλματα μέσου και κατώτερου επιπέδου. 100% Σχ. 9: Ποσοστιαία κατανομή απασχολουμένων στις ευρείες επαγγελματικές κατηγορίες την περίοδο % 60% 61,8% 64,4% 62,9% 61,2% 40% 28,5% 26,1% 30,0% 31,9% 20% 9,7% 9,5% 7,1% 6,9% 0% Επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου Επαγγέλματα μέσου επιπέδου Επαγγέλματα κατώτερου επιπέδου Στα επαγγέλματα μέσου επιπέδου αναμένεται να παρουσιαστούν οι μεγαλύτερες συνολικές ανάγκες απασχόλησης την περίοδο με άτομα το χρόνο (278 νέες θέσεις εργασίας και 807 αποχωρήσεις). Επισημαίνεται ότι στα επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου δημιουργούνται 643 νέες θέσεις εργασίας το χρόνο. Σχ. 10: Μέσες ετήσιες ανάγκες απασχόλησης στις ευρείες επαγγελματικές κατηγορίες την περίοδο Επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου Επαγγέλματα μέσου επιπέδου Επαγγέλματα κατώτερου επιπέδου Αναπτυξιακές Ανάγκες Αποχωρήσεις

7 ΣΤ. Η Πράσινη Ανάπτυξη δημιουργεί 34 Νέα Πράσινα Επαγγέλματα Εντοπίστηκε ότι η μετάβαση προς την πράσινη οικονομία δημιουργεί την ανάγκη για 34 νέα πράσινα επαγγέλματα τα οποία στην πλειονότητα τους είναι ανώτερου επιπέδου (24 επαγγέλματα). Διευθυντές 4 επαγγέλματα Ανώτερου επιπέδου 2 επαγγελματικές κατηγορίες Πτυχιούχοι 20 επαγγέλματα Νέα Πράσινα Επαγγέλματα Τεχνίτες 6 επαγγέλματα Μέσου επιπέδου 2 επαγγελματικές κατηγορίες Χειριστές μηχανών και συναρμολογητές 4 επαγγέλματα Τα σημαντικότερα νέα πράσινα επαγγέλματα που είναι απαραίτητα για να καλύψουν τις ανάγκες της πράσινης οικονομίας είναι τα ακόλουθα: Στην επαγγελματική κατηγορία των Διευθυντών οι Διευθυντές παραγωγής σε πάρκα φωτοβολταϊκών και αιολικής ενέργειας και σε μονάδες αφαλάτωσης και οι Διευθυντές παραγωγής στην παραγωγή βιοκαυσίμων. Στην επαγγελματική κατηγορία των Πτυχιούχων οι Ερευνητές πολιτικοί μηχανικοί, οι Ενεργειακοί μηχανικοί και εμπειρογνώμονες, οι Επιθεωρητές συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης, οι Μηχανικοί παραγωγής σε πάρκα φωτοβολταϊκών και αιολικής ενέργειας και βιοκαυσίμων, οι Μηχανικοί περιβάλλοντος, οι Περιβαλλοντικοί ειδικοί, σύμβουλοι και ελεγκτές και οι Ειδικοί στη γεωργία ακριβείας. Στην επαγγελματική κατηγορία των Τεχνιτών οι Τεχνικοί εγκατάστασης αντιρρυπαντικών συστημάτων και οι Τεχνικοί εγκατάστασης και συντήρησης φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων, ανεμογεννητριών και μηχανημάτων παραγωγής βιοκαυσίμων. Στην επαγγελματική κατηγορία των Χειριστών μηχανών και συναρμολογητών οι Χειριστές εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων και απορριμμάτων, οι Χειριστές εγκαταστάσεων ανακύκλωσης υλικών, οι Χειριστές μηχανών παραγωγής βιοκαυσίμων και οι Συναρμολογητές φωτοβολταϊκών πλαισίων.

8 Ζ. Σημαντικές οι πράσινες δεξιότητες σε 52 Υφιστάμενα Επαγγέλματα Εντοπίστηκαν 52 υφιστάμενα επαγγέλματα τα οποία έχουν αυξημένες ανάγκες σε πράσινες δεξιότητες. Η πλειονότητα των επαγγελμάτων αυτών είναι ανώτερου επιπέδου (30 επαγγέλματα) και μέσου επιπέδου (20 επαγγέλματα). Διευθυντές 1 επάγγελμα Ανώτερου επιπέδου 3 επαγγελματικές κατηγορίες Πτυχιούχοι 18 επαγγέλματα Τεχνικοί βοηθοί και ειδικοί γραφείς 11 επαγγέλματα Γεωργοί, κτηνοτρόφοι και ψαράδες 1 επάγγελμα Υφιστάμενα Επαγγέλματα Μέσου επιπέδου 3 επαγγελματικές κατηγορίες Τεχνίτες 14 επαγγέλματα Χειριστές μηχανών και συναρμολογητές 5 επαγγέλματα Κατώτερου επιπέδου 1 επαγγελματική κατηγορία Ανειδίκευτοι εργάτες 2 επαγγέλματα Τα σημαντικότερα υφιστάμενα επαγγέλματα που έχουν αυξημένες ανάγκες σε πράσινες δεξιότητες, τόσο βασικών όπως είναι η περιβαλλοντική συνείδηση και η ενημέρωση για την αειφόρο ανάπτυξη όσο και εξειδικευμένων, είναι τα ακόλουθα: Στην επαγγελματική κατηγορία των Διευθυντών οι Διευθυντές και οι ανώτεροι κυβερνητικοί λειτουργοί. Στην επαγγελματική κατηγορία των Πτυχιούχων οι Χημικοί, οι Αρχιτέκτονες, οι Μηχανικοί (Πολιτικοί, Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι, Χημικοί, Παραγωγής και Τηλεπικοινωνιών), οι Αναλυτές και προγραμματιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι Βιολόγοι, οι Ζωολόγοι, οι Γεωπόνοι, οι Λογιστές, οι Νομικοί, οι Οικονομολόγοι καθώς και οι Σύμβουλοι. Στην επαγγελματική κατηγορία των Τεχνικών βοηθών και ειδικών γραφέων οι Τεχνικοί βοηθοί χημείας, οι Τεχνικοί βοηθοί ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι Τεχνικοί βοηθοί βιολογίας, γεωπονίας και διατήρησης εδάφους και οι Ειδικοί συστημάτων άρδευσης και διαχείρισης γης. Στην επαγγελματική κατηγορία των Γεωργών, κτηνοτρόφων και ψαράδων οι Γεωργοί, οι Κτηνοτρόφοι, οι Ψαράδες και οι Επιστάτες φάρμας. Στην επαγγελματική κατηγορία των Τεχνιτών οι Οικοδόμοι, οι Καλουψιήδες, οι Πελεκάνοι και Ξυλουργοί, οι Τεχνίτες για στήσιμο σκελετού, οι Τεχνίτες απομονώσεων, οι Τοποθετητές τζαμιών, οι Υδραυλικοί, οι Συγκολλητές και οι Ηλεκτρολόγοι. Στην επαγγελματική κατηγορία των Χειριστών μηχανών και συναρμολογητών οι Συντηρητές μηχανημάτων και οι Χειριστές μηχανών παραγωγής.

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 2010-2020

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 2010-2020 Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-828-0

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-828-0 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Κύπρος. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης

BUILD UP Skills Κύπρος. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης BUILD UP Skills Κύπρος Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης Ιούλιος, 2012 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής φέρουν οι συγγραφείς. Δεν εκφράζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 Κ ΥΠΡΙΑΚΗ Δ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΣΜΟΥ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Μ ΕΛΕΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού Save the EARTH: Counsellors and Advisors on Renewable Energy sources Απασχόληση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) - Επισκόπηση και Παραδείγματα Περιγραφών Επαγγελμάτων - Εγχειρίδιο για συμβούλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI 2014GR16M2OP006 Title Δυτική Μακεδονία Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from Eligible until EC decision number

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Περιβάλλον Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια πολιτική για το περιβάλλον;...

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο BUILD UP Skills Greece Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο D2.1 - Status Quo 1 st draft Chapters 3 6 of the report D2.2 - Skills Gap Analysis Chapters 7 & 8 of the report Φεβρουάριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΙΑ ΒΙΏΣΙΜΗ ΔΙΈΞΟΔΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ

ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΙΑ ΒΙΏΣΙΜΗ ΔΙΈΞΟΔΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΙΑ ΒΙΏΣΙΜΗ ΔΙΈΞΟΔΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΌΝΩΣΗ ΘΈΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΆΚΑΜΨΗ 4 ΠΟΙΕΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ; 6 ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΡΆΣΙΝΩΝ ΘΈΣΕΩΝ 8

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ό γ ρ α μ μ α Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων

Π ρ ό γ ρ α μ μ α Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων Π ρ ό γ ρ α μ μ α Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Π ραγ ματ ι κ ή Ο ι κ ο ν ο μ ί α ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Πρόγραμμα Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Πραγματική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Φεβρουάριος 2013 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης φέρουν οι συγγραφείς. Δεν αντανακλά απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα. Γενικές πληροφορίες για το ελληνικό σύστημα Ανώτατης εκπαίδευσης. Ανανεώσιμοι ενέργεια στην Ελλάδα

Ελλάδα. Γενικές πληροφορίες για το ελληνικό σύστημα Ανώτατης εκπαίδευσης. Ανανεώσιμοι ενέργεια στην Ελλάδα Ελλάδα Γενικές πληροφορίες για το ελληνικό σύστημα Ανώτατης εκπαίδευσης Ανανεώσιμοι ενέργεια στην Ελλάδα Γενικότερα οι μαθητές περνάνε στο ανώτερο εκπαιδευτικό σύστημα αφού τελειώσουν το Λύκειο. Η ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ.Δ. Π.Κ.Π. Ιnterreg III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ REGGIO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece

BUILD UP Skills Greece BUILD UP Skills Greece Χάρτης Επαγγελμάτων και Εργασιών για το εργατικό δυναμικό του κατασκευαστικού τομέα στα ειδικά θέματα των ΑΠΕ και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΕΑ) στα κτίρια Την αποκλειστική

Διαβάστε περισσότερα

Τυπολογία Κτιριακού Αποθέματος στην Κύπρο

Τυπολογία Κτιριακού Αποθέματος στην Κύπρο Τυπολογία Κτιριακού Αποθέματος στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Μάιος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ... 8 ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Τεχνολογίες, Μέτρα και Παραδείγματα ΜΗΛΟΣ:

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Τεχνολογίες, Μέτρα και Παραδείγματα ΜΗΛΟΣ: Ιανουάριος 2010 Ψηφιακό Τεύχος 2/187 Ηλεκτρονική έκδοση του ΠΣΧΜ www.psxm.org.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο Ρυπαίνων πληρώνει... «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 1 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Στρατηγικός Σχεδιασμός

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα Ενότητα 1: Μεθοδολογία Αναπτυξιακού Στρατηγικού Σχεδιασμού... 1 Ενότητα 2: Αποτύπωση & Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

SWOT για τον ελληνικό χώρο»

SWOT για τον ελληνικό χώρο» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. «ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος: «Οικονομική Προσέγγιση στην Περιβαλλοντική Διαχείριση» «Πόλεις και Πράσινες Στέγες: Μία Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα