Σας εύχεται. Χαιρετισμός Πρόεδρόυ Χαιρετισμός Προέδρου..1. Το Δ.Σ. της Εταιρείας Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σας εύχεται. Χαιρετισμός Πρόεδρόυ Χαιρετισμός Προέδρου..1. Το Δ.Σ. της Εταιρείας Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ)"

Transcript

1 Σε αυτό τό τευχός Χαιρετισμός Πρόεδρόυ Χαιρετισμός Προέδρου..1 Το ενημερωτικό δελτίο έρχεται να συμβάλλει στην εκπλήρωση των στόχων της ΕΔΥΠΥ προάγοντας την καλύτερη ενημέρωση των Επιστημόνων Δημόσιας Υγείας & Περιβαλλοντικής Υγιεινής σε επίκαιρα θέματα. Σκοπός είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας επικοινωνίας, γόνιμου επιστημονικού διαλόγου με απώτερο στόχο την προώθηση της πρόληψης, προαγωγής και προάσπισης της Δημόσιας Υγείας στη χώρα μας. Το βήμα αυτό είναι ανοιχτό σε όλους τους συναδέλφους οι οποίοι καλούνται να έχουν τη δική τους συμμετοχή συνεισφέροντας και αυτοί με το δικό τους τρόπο στη καλύτερη ενημέρωση και διαμόρφωση άποψης για θέματα που μας απασχολούν καθημερινά. Ποιοι Είμαστε 2 Το Περιβάλλον σήμερα EU SHIPSAN ACT Joint Action....6 Δ.Σ. Ε.Δ.Υ.Π.Υ. Πρόεδρος: Χρήστος Χατζηχριστοδούλου Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Ραχιώτης Γραμματέας: Ηλίας Χαϊδούτης Ειδικός Γραμματέας: Ελένη Χύτα Ταμίας: Αλέξανδρος Βόντας Μέλη: Δημήτρης Παπαγιάννης Μαρία Μιχαήλ Εύχομαι καλή επιτυχία στο ενημερωτικό δελτίο, να είναι ζωντανό και να εκπληρώσει τους στόχους του. Έδρα:Παπακυριαζή 22 Λάρισα Τηλ.: Fax : Χρήστος Χατζηχριστοδούλου Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας Δ/ντής Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσσαλίας Υπεύθυνος Έκδοσης: Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος -Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Το Δ.Σ. της Εταιρείας Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Σας εύχεται Σελίδα 1

2 Εταιρεία Δημόσιας Υγείας & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Ποιοι Είμαστε : Η Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2008 στη Λάρισα από μέλη της επιστημονικής κοινότητας με αποδεδειγμένο ενδιαφέρον στους τομείς της Δημόσιας Υγείας & Περιβαλλοντικής Υγιεινής. 1)Οργανώνει μόνη της ή σε συνεργασία με άλλες Ενώσεις, Εταιρείες ή Οργανισμούς, επιστημονικές ανακοινώσεις, διαλέξεις ή συντονισμένες συζητήσεις και συμμετέχει σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια με τελικό στόχο την ενημέρωση του κοινού. Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Εθνικών, Ευρωπαϊκών ή Διεθνών Οργανισμών, που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από τους οργανισμούς αυτούς. 2)Συμμετέχει σε Εθνικές Εταιρείες ή ΣωΕνδεικτικές δράσεις ματεία με ευρύτερο περιεχόμενο και σκοπούς. Επίσης συμμετέχει ή και εκπροτης εταιρίας σωπεί τη χώρα μας, σε συναφείς διεαπό την ίδρυση της Η πρωτοβουλία προήλθε από τους από- θνείς Εταιρείες και Σωματεία. έως σήμερα είναι : φοιτους του Μεταπτυχιακού Προγράμμα- 3)Οργανώνει εκπαιδευτικά και ενημερωτος "Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και τικά σεμινάρια τόσο στην έδρα της Διοργάνωση Συνεδρίων και Περιβαλλοντική Υγιεινή" του ΤμήΕΔΥΠΥ, όσο και σε ημερίδων με επίκαιρα ματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου διάφορα άλλα μέρη της θέματα Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας, με στόχο να δημιουρελλάδας. Εκδίδει πε Συμμετοχή στη γηθεί ένας φορέας ο οποίος εκτός ριοδικό ή συμμετέχει Γιορτή Πηνειού με στόχο από την συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε εκδοτικές δραστητην προβολή Προγραμμάθα συμβάλλει αποφασιστικά στην άλλων,sentence ευρύ To catch the reader's attention, place anριότητες interesting or quote from the των Πρόληψης ανάδειξη θεμάτων Δημόσιας Υγείτερου περιεχομένου, story here. της Υγείας ας και στην προαγωγή Εταιρειών. Εκδίδει διά Συμμετοχή στην ίδρυση και της Περιβαλλοντικής Υγιεινής. φορες μελέτες, μονοκαι λειτουργία του Στους στόχους της ΕΔΥΠΥ είναι η γραφίες, ενημερωτικά Ιατρείου Κοινωνικής Αλληπροώθηση με κάθε μέσο της βασιφυλλάδια, αφίσες, ψηλεγγύης Λάρισας κής και εφαρμοσμένης έρευνας και φιακούς δίσκους, ταινί Συμμετοχή σε δράσεις πρόη ανάπτυξη δραστηριοτήτων για ες ή οτιδήποτε άλλο ληψης σε συνεργασία με την πρόληψη νοσημάτων καθώς και την υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη διαχείριση συμβάντων Δημό- πρόληψη και προαγωγή της Δημόσιας κοινωνικούς φορείς. σιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιει- Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής κανής. θώς και ειδική καθοδήγηση του πληθυη ΕΔΥΠΥ αναπτύσσει τη δράση της σμού στη λήψη προληπτικών μέτρων. έχοντας ως στόχο τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας προάγοντας την ποιότητα και ασφάλεια σε όλα τα στάδια παρασκευής και μεταποίησης στους τομείς των τροφίμων και υδάτων. Αναπτύσσει δράσεις που σχετίζονται με την επιδημιολογική διερεύνηση και την πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων, με τη διερεύνηση των χρόνιων νοσημάτων καθώς και σε τομείς που σχετίζονται με την ποιότητα του περιβάλλοντος. Βάσει του καταστατικού της η Εταιρία για να εκπληρώσει τον σκοπό της χρησιμοποιεί τα ακόλουθα μέσα: Σελίδα 2 4)Καταθέτει επιστημονική άποψη σε θέματα Δημόσιας Υγείας 5)Δημιουργεί σελίδα στο διαδίκτυο (Internet) για την ενημέρωση των μελών της και του κοινού 6)Αναλαμβάνει, μόνη ή σε συνεργασία με φορείς του Δημοσίου ή ιδιώτες, την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση της ΕΔΥΠΥ καθώς και για την εγγραφή μέλους μπορείτε να βρείτε στο

3 Εταιρεία Δημόσιας Υγείας & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Το Περιβάλλον σήμερα - Διαχείριση αποβλήτων Άρθρο του Αντωνίου Παπαδάκη Αντιπροέδρου ΔΣ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας T α τελευταία χρόνια υπήρξε αλματώδης βιομηχανική α- νάπτυξη. Αποτέλεσμα αυτής της ανάπτυξης είναι και η παραγωγή ρύπων και αποβλήτων από το σύνολο των οποίων, τα επικίνδυνα απόβλητα κατέχουν ένα μεγάλο μέρος των βασικών παραπροϊόντων των παραγωγικών διαδικασιών. Η μέχρι πρότινος διαχείρισή τους δεν ήταν η ενδεδειγμένη, με αποτέλεσμα να έχουν προ-κληθεί τεράστια προβλήματα στο περιβάλλον από την απόρριψη τους τόσο εντός ή επί του εδάφους όσο και στους υδάτινους αποδέκτες. Καρπός αυτής της κακής πολιτικής είναι η ύπαρξη υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων σε αρκετές χώρες με όλες τις αρνητικές συνέπειες, τόσο για την υγεία του ανθρώπου, όσο και στο περιβάλλον γενικότερα. Η ρύπανση των εδαφών και των υπόγειων υδάτων αποτελεί για τις σημερινές κοινωνίες ένα πρόβλημα εκτεταμένο αλλά και δύσκολο στην αντιμετώπισή του. Ειδικά όσον α- φορά τα εδάφη, το πρόβλημα ρύπανσης εντείνεται λόγω της ύπαρξης παράνομων χωματερών αλλά και της αντίληψης που υπάρχει στους χρήστες της γης πχ αγρότες, ότι το έδαφος είναι σε θέση να επανέρχεται στην φυσική του κατάσταση και να αφομοιώνει ότι ουσίες εναποθέτονται σε αυτό, από νερό μέχρι απόβλητα. Στην περίπτωση των υδάτων, ο εντοπισμός της εστίας της ρύπανσης είναι ίσως ευκολότερος και η αποκατάσταση της πιο άμεση εξαιτίας κυρίως του γεγονότος ότι το νερό χρησιμοποιείται σε δραστηριότητες του ανθρώπου συνδεδεμένες άμεσα με τη διατήρηση της υγείας του αλλά και της υγείας των ζώων που εκτρέφει. Δυστυχώς στην περίπτωση του εδάφους το πρόβλημα της υποβάθμισης λόγω ρύπανσης γίνεται αντιληπτό όταν πια το σύστημα αδυνατεί να ανταπεξέλθει στη χρήση για την οποία προορίζεται.τις περισσότερες φορές μάλιστα είναι μη αντιστρεπτή η κατάσταση.στις μέρες μας γίνεται προσπάθεια για την υιοθέτηση και εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών και έργων με στόχο την αποτελεσματική και ορθολογική διαχείριση αποβλήτων.με τον όρο «διαχείριση αποβλήτων» εννοούμε την προσωρινή αποθήκευση, συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση τους. Τα περιθώρια παραγωγής και αλόγιστης διάθεσης αποβλήτων στο περιβάλλον κάθε χώρας στενεύουν όλο και πιο πολύ, γεγονός που οδηγεί προς μια παγκόσμια πλέον προσπάθεια ανάπτυξης τεχνολογιών ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών, με παράλληλη μείωση της εισροής πρώτων υλών στην παραγωγή αγαθών και της χρήσης συμβατικών καυσίμων. Με τον τρόπο αυτό πιστεύεται πως θα επιτευχθεί τελικά για όλες τις χώρες, έστω και με μειωμένους ρυθμούς,αλλά περισσότερο ισόρροπα, η συνέχιση της ανάπτυξης, με παράλληλη διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος, σε αποδεκτά επίπεδα (US EPA, 1999). Για την σωστότερη κατανόηση του προβλήματος της ρύπανσης του περιβάλλοντος, κρίνεται σκόπιμο η ανάλυση των όρων που θα μας απασχολήσουν. Όπως αναφέρθηκε, οι ανθρώπινες δραστηριότητες κυρίως στο βιομηχανικό βιοτεχνικό και α- γροτικό επίπεδο, έχουν ως συνέπεια την εισαγωγή στο χερσαίο περιβάλλον στερεών, αέριων, υγρών αποβλήτων αλλά και διαλυτών ή αδιάλυτων ουσιών που έχουν σαν αποτέλεσμα την πρόκληση δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Περιβάλλον ορίζεται το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα ζωής, την υγεία, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες. Σελίδα 3 ΤΕΥΧΟΣ 1 Ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

4 Εταιρεία Δημόσιας Υγείας & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Το περιβάλλον συνιστά ένα πολύπλοκο σύστημα, μέσα στο οποίο οι ζωντανοί οργανισμοί βρίσκονται σε συνεχή επαφή μεταξύ τους και με το γύρω τους φυσικό κόσμο. Αβιοτικοί παράγοντες είναι τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, όπως π.χ. η θερμοκρασία, το φως, η υγρασία, το οξυγόνο, το διοξείδιο του άνθρακα και η παρουσία και διαθεσιμότητα θρεπτικών στοιχείων (αλάτων, φωσφόρου, καλίου, αζώτου, χνοστοιχείων, κλπ). Βιοτικοί παράγοντες είναι όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί, αυτότροφοι και ετερότροφοι, οι οποίοι σχηματίζουν τους πληθυσμούς, και οι τελευταίοι τις κοινωνίες. Κάθε σύστημα των βιοτι -κών και αβιοτικών παραγόντων μιας πε -ριοχής, αλλά και οι σχέσεις που διαμορφώνονται μεταξύ τους, ονομάζεται οικοσύστημα. Το σύστημα αυτό αποτελείται από: Tο σύνολο των οργανισμών που ανήκουν στο ίδιο είδος, δηλαδή τον πληθυσμό. Το σύνολο των πληθυσμών ενός οικοσυστήματος και οι σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ τους, δηλαδή την βιοκοινότητα. Την περιοχή στην οποία ζει ένας πληθυσμός ή μια βιοκοινότητα, δηλαδή τον βιότοπο. Υπάρχουν πολλοί τύποι οικοσυστημάτων. Στην θάλασσα ονομάζονται θαλάσσια οικοσυστήματα, όσα απαντούν σε ακτές αποκαλούνται παράκτια οικοσυστήματα, ενώ στην ξηρά ονομάζονται Χερσαία οικοσυστήματα. Όταν σε μια έκταση ξηράς υπάρχουν μόνο γεωργικές καλλιέργειες, τότε μιλάμε για ένα αγροτικό οικοσύστημα. Υπάρχουν, επίσης, και τα οικοσυστήματα των γλυκέων υδάτων, οι υγρότοποι (Neil A., 2009). Απόβλητο χαρακτηρίζεται κάθε ουσία (βλαβερή ή μη) που παράγεται σε μια διεργασία και δεν χρησιμοποιείται άμεσα σε άλλη διεργασία (US EPA, 1999). Επίσης σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, ως απόβλητα ορίζονται : κάθε ουσία ή αντικείμενο το οποίο ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να α-πορρίψει. (ΕΥΡ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, 2008) Στην πράξη αν θέλουμε να δώσουμε έναν ορισμό για τα απόβλητα μπορούμε να πούμε πως, απόβλητα είναι κάθε υ- ποπροϊόν ή παράγωγο μιας δραστηριότητας που, είτε έπαψε να έχει οποιαδήποτε οικονομική αξία γι' αυτήν, είτε η παραπέρα διαχείρισή του είναι οικονομικά α- σύμφορη'. Στα απόβλητα κατατάσσονται επίσης και τα διάφορα καταναλωτικά αγαθά, τα οποία μετά τη χρήση τους, καθίστανται άχρηστα και απομακρύνονται, ως απορρίμματα, καθώς και τα στερεά και υγρά α- πεκκρίματα των ανθρώπων και των ζώων. Με τον όρο ρύπος νοείται κάθε ουσία, θόρυβος, ακτινοβολία ή άλλης μορφής ενέργεια σε οποιαδήποτε φυσική κατάσταση, που περιέχεται στα απόβλητα, από τα οποία ο κάτοχός τους θέλει ή πρέπει ν' απαλλαγεί, εφόσον είναι δυνατό να προκαλέσουν ρύπανση'. Οι ρύποι παρουσιάζουν μεγάλο δυναμικό διασποράς, γιατί μεταφέρονται εύκολα και μπορούν να επηρεάσουν, ως εκ τούτου, μεγάλες περιοχές. Ο όρος απόβλητα έχει ευρύτερη έννοια από τον όρο ρύπος. Περιλαμβάνει εκτός από ρύπους, και συστατικά τα οποία μόνα τους δεν συνιστούν ρύπους, όπως είναι το νερό και ο ατμοσφαιρικός αέρας. Τα τελευταία χρησιμεύουν ως το μέσο για την απομάκρυνση των ρύπων από τη δραστηριότητα, που τους παράγει. Οι ρύποι, που απομακρύνονται με τη χρήση νερού δημιουργούν τα υγρά α- πόβλητα. Οι ρύποι, που απομακρύνονται με τον αέρα, δημιουργούν τα αέρια απόβλητα (αερολύματα). Τέλος, οι ρύποι, που περιέχονται στα διάφορα απορρίμματα δημιουργούν τα στερεά απόβλητα. (Γεωργακάκης, 2010) Σελίδα 4 ΤΕΥΧΟΣ 1 Ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

5 Εταιρεία Δημόσιας Υγείας & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Αξίζει επίσης να διευκρινισθεί η διαφορά μεταξύ ρύπου και ρυπαντή. Ρυπαντής είναι το αίτιο που μπορεί να προκαλέσει τη διάθεση ρύπων στο περιβάλλον.ο όρος ρύπανση του περιβάλλοντος συχνά αναφέρεται στη διάθεση εντός του περιβάλλοντος, με οποιοδήποτε τρόπο, ουσιών οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στον άνθρωπο ή σε άλλους ζώντες οργανισμούς που εξαρτώνται από το περιβάλλον.η ρύπανση μπορεί γενικά να διακριθεί: στην αισθητική υποβάθμιση χώρων ή περιοχών, στη ρύπανση της ατμόσφαιρας, αλλά και σε ενόχληση από την έκλυση αέριων ρύπων και οσμοαερίων και, στη ρύπανση ανόργανης και οργανικής προέλευσης υδάτινων και εδαφικών αποδεκτών (Burton, 1997). Τέλος θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι ο όρος μόλυνση (infection) που συχνά συγχέεται εσφαλμένα με τη ρύπανση (pollution). Μόλυνση είναι μια ειδική περίπτωση ρύπανσης που οφείλεται αποκλειστικά σε παθογόνους μικροοργανισμούς (μικρόβια και βακτηρίδια), ενώ ο όρος ρύπανση είναι γενικότερος και περιλαμβάνει και οποιαδήποτε άλλη ουσία καθώς και την ενέργεια. Τέλος στις μέρες είναι επιτακτική ανάγκη αλλά και νομική υποχρέωση η επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων. Μάλιστα σύμφωνα με την ΚΥΑ /ΦΕΚ 354 Α «Επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων» ονομάζεται η εν γένει διαχείριση των υγρών αποβλήτων, έτσι ώστε να μπορούν να ανακτηθούν ως νερό με σκοπό την επαναχρησι- μοποίηση τους. Η επαναχρησιμοποίηση μπορεί να έχει ως σκοπό την άρδευση, την τροφοδότηση ή εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων κλπ. Σελίδα 5

6 Εταιρεία Δημόσιας Υγείας & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κοινής Δράσης SHIPSAN ACT Σ υνεργασία με το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ξεκίνησε το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου Λιμένα Πειραιά της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά για την υλοποίηση της ευρωπαϊκής Kοινής Δράσης Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου Λιμένα (Joint Action) με τίτλο «SHIPSAN ACT Πειραιά, με ιδιαίτερη χαρά ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση του Πανεπιστημί- Joint Action: Κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία στις θαλάσσιες μεταφορές εξαιτίας ου Θεσσαλίας για συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα με στόχο την πρόληψη βιολογικών, χημικών και ραδιενεργών παραγόντων συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων δημόσιας υγείας επιβατών και μεταδιδόμενων νοσημάτων», το οποίο εργαζομένων σε πλοία. Θέλω να επισημάνω ότι οι δύο γιατροί και οι επόπτες χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Προστασίας του Δημόσιας Υγείας που υπηρετούν στις Καταναλωτή της Ευρωπαϊκής Ενωσης. υπηρεσίες μας, βρίσκονται σε συνεχή Κύριος στόχος του προγράμματος είναι 24ωρη ετοιμότητα επτά ημέρες την ε- η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και βδομάδα, για να ανταποκριθούν στις βιώσιμης στρατηγικής σε Ευρωπαϊκό ανάγκες της κυριότερης θαλάσσιας πύλης της χώρας και να πραγματοποιή- επίπεδο με σκοπό τη διαφύλαξη της υγείας των επιβατών και των εργαζομένων σε πλοία (επιβατικά, κρουαζιερόπλοια που καταφθάνουν καθημερινά σουν τους ελέγχους στα κρουαζιερόπλοια, φορτηγά) και την πρόληψη κινδύνων δημόσιας υγείας. Ένας από τους ζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η προσπά- στο λιμάνι του Πειραιά στα οποία στηρί- επιμέρους στόχους του προγράμματος θεια της χώρα μας για άνοδο του τουρισμού και ανάκαμψη της Εθνικής Οικονο- είναι η βελτίωση της ποιότητας και η συνεπής / αναλογική προσέγγιση των μίας. Ευελπιστούμε ότι από τη συνεργασία Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Περι- επιθεωρήσεων όλων των τύπων πλοίων, μέσω εκπαίδευσης εν ώρα εργασίας, φερειακής Ενότητας Πειραιά θα προκύψουν συμπεράσματα που θα βελτιώ- έκδοσης ετήσιου προγράμματος επιθεωρήσεων και λειτουργίας πληροφοριακών σουν και θα διευκολύνουν τις διαδικασίες υγειονομικών ελέγχων σε πλοία». συστημάτων για την καταγραφή και τη δυνατότητα ανταλλαγής αποτελεσμάτων επιθεωρήσεων. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι πιλοτικοί έλεγχοι πλοίων στο λιμά- Πηγή : νι του Πειραιά από μεικτά κλιμάκια Εποπτών Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και πιστοποιημένων εκπαιδευτών του προγράμματος και τα αποτελέσματά τους θα αξιοποιηθούν για τη βελτίωση και συμπλήρωση του κανονισμού ελέγχων των πλοίων. Σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κ. Στέφανος Χρήστου τόνισε: «Παρά την ελλειπή στελέχωση του Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο του προγράμματος EU SHIPSAN ACT Joint Action Σελίδα 6 ΤΕΥΧΟΣ 1 Ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα Διπλωματική Εργασία του Διονύσιου Νάνου Πτυχιούχου Μεταλλειολόγου

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Ασλανίδης. Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Άρης Ασλανίδης. Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων Άρης Ασλανίδης Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων Α Γενικού Λυκείου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 7 1ο ΜΕΡΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Γνωρίζω τι σημαίνει... Μαθαίνω τα κύρια σημεία...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΕΧ Δρ. Μ ΧΑΛΑΡΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ 6 ης ΣΤΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α Εξ. 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β ΕΞ 2004

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΕΧ Δρ. Μ ΧΑΛΑΡΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ 6 ης ΣΤΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α Εξ. 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β ΕΞ 2004 Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΕΧ Δρ. Μ ΧΑΛΑΡΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ 6 ης ΣΤΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α Εξ. 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β ΕΞ 2004 ΛΕΙΒΑΔΙΑ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 Ένα ΝΠΔΔ, όπως η ΕΕΧ, με πολυδιάστατο

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συγγραφή Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α 160/15-16.10.1986) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Σκοπός

Νόμος 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α 160/15-16.10.1986) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Νόμος 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α 160/15-16.10.1986) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η θέσπιση θεμελιωδών κανόνων και η καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων Καθηγητής : Δρ. Μουστρής Κων/νος

Επιβλέπων Καθηγητής : Δρ. Μουστρής Κων/νος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : "Διερεύνηση των εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του νερού στον οικιακό, βιοτεχνικό και βιομηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5 1.1 Εισαγωγή... 5 1.2 Πολιτικές και δράσεις για την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων... 5 2 κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων»

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΠΕ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σκουπίδια μας δεν είναι για πέταμα.

Τα σκουπίδια μας δεν είναι για πέταμα. Τα σκουπίδια μας δεν είναι για πέταμα. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ν.Ε. Κορινθίας Δύναμη πρωτοπορίας www.onned-korinthias.gr info@onned-korinthias.gr Η παρούσα εργασία αφιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων. Η περίπτωση βιομηχανικής παραγωγής απορρυπαντικών στην Ελλάδα.

Διαχείριση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων. Η περίπτωση βιομηχανικής παραγωγής απορρυπαντικών στην Ελλάδα. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Διπλωματική Εργασία ΧΡΥΣΑΝΘΗ Α. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Διαχείριση υγρών βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΠΤΥΧΙΑΚΗ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ

«ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση & Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) Διπλωματική Εργασία ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Δέσποινα Ιωάννου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ-ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ Ν. ΛΕΣΒΟΥ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ-ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ» ΜΠΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ-ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ Ν. ΛΕΣΒΟΥ Επιβλέπων:καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ. ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ Π. ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σ. ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ Π. ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ. ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ Π. ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 1999 Σ. ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ Π. ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ISBN 9789609329453 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Βασική επιδίωξη και επιθυμία μας

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τ Μ Η Μ Α Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ { τ ο 5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Π Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα στο Περιβάλλον

Έρευνα στο Περιβάλλον της υψπepioδikh EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 TEYXOΣ 14 AΦIEPΩMA Έρευνα στο Περιβάλλον Περιεχόμενα Υψιπέτης Έρευνας 03 Ώθηση στην Eρευνα ERA-NET: Συμβολή στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ CivPro is a Regional Initiative Project financed by INTERREG IVC, the European programme for interregional cooperation ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012 για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων 2008-2012 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Βασίλειος Η. Κοντζίνος Η πτυχιακή αυτή κατατέθηκε στο Τμήμα Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΘΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΘΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΘΑ CCI Τίτλος Έκδοση 1.3 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν 2014 Επιλέξιμο έως 31 Δεκ 2023 Αριθμός απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ημερομηνία απόφασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΙΣ ΕΜΠΕΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ. Δήμος Δέλτα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΦΟΡΕΙΣ ΕΜΠΕΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ. Δήμος Δέλτα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΦΟΡΕΙΣ ΕΜΠΕΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δήμος Δέλτα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2012 Φορείς εμπλεκόμενοι στη διαχείριση του Θερμαϊκού κόλπου 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τετάρτη 26 Μαΐου 2010 http://utopia.duth.gr/~tconstan/hygerg0txtfin.pdf ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γιαννοπούλου Ευδοξία

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε Αστικό Περιβάλλον

Πτυχιακή εργασία Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε Αστικό Περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Πτυχιακή εργασία Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε Αστικό Περιβάλλον Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα