Αρχιτεκτονική, Βιολογία, Χημεία και Μηχανική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχιτεκτονική, Βιολογία, Χημεία και Μηχανική"

Transcript

1 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Project TR1-LEO ΜΗΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Αρχιτεκτονική, Βιολογία, Χημεία και Μηχανική

2

3 Συγγραφείς (με αλφαβητική σειρά): Bolkar Açıkkol Cem Açıkkol Altan Dizdar Ertuğrul Dizdar Abdullah Cem Koç Anna Kujumdzieva Βασίλης Μούγιος Trayana Nedeva Selçuk Toprak Επιμέλεια: Βασίλης Μούγιος Η δημοσίευση αυτή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ECO MATRIX (LdV TOI TR1-LEO ) που χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό το πρόγραμμα Lifelong Learning Program. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των περιεχόμενων πληροφοριών.

4

5 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Μοντέλο VQTS I. Μοντέλο VQTS II. Μήτρα επαγγελματικής επάρκειας II.1 Εισαγωγή II.2 Αρχές δημιουργία της μήτρας επαγγελματικής επάρκειας II.3 Προφίλ επαγγελματικής επάρκειας II.4 Πιστωτικές μονάδες Μήτρα επαγγελματικής επάρκειας ECO-MATRIX I. Επαγγελματικό πεδίο: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ II. III. IV. Επαγγελματικό πεδίο: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Επαγγελματικό πεδίο: ΧΗΜΕΙΑ Επαγγελματικό πεδίο: ΜΗΧΑΝΙΚΗ

6

7 I. Μοντέλο VQTS To μοντέλο του Συστήματος Μεταφοράς Επαγγελματικής Εξειδίκευσης (VQTS) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για: τη μεταφορά επαγγελματικών ικανοτήτων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό (κινητικότητα στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση) τη μεταφορά και αναγνώριση ικανοτήτων που αποκτήθηκαν μέσα στο επίσημο σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και ικανοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω μη επίσημης ή ανεπίσημης μάθησης την ανάπτυξη προσόντων τη σύνθεση επαγγελματικών προφίλ και το σχεδιασμό προσωπικού (ανθρώπινων πόρων) την ενίσχυση της ορατότητας διαφορών στα προσόντα κι επομένως τη χρήση για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών προσόντων (EQF) Το μοντέλο VQTS είναι μια πρόταση για μια δομημένη περιγραφή επαγγελματικών ικανοτήτων. Τα βασικά συστατικά του είναι η μήτρα επαγγελματικής επάρκειας και τα προφίλ επαγγελματικής επάρκειας: Μια μήτρα επαγγελματικής επάρκειας παρουσιάζει ικανότητες δομημένες σε ένα πίνακα σύμφωνα με βασικά εργασιακά καθήκοντα σε ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό πεδίο και την πρόοδο της ανάπτυξης επάρκειας. Τα προφίλ επαγγελματικής επάρκειας (συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών μονάδων) δημιουργούνται από μέρη της μήτρας επαγγελματικής επάρκειας. Αυτό γίνεται με τον εντοπισμό των ικανοτήτων που είναι σχετικές με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης ή μια συγκεκριμένη εξειδίκευση («εκπαιδευτικό προφίλ») ή με τον εντοπισμό των ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί ως τώρα από ένα εκπαιδευόμενο πρόσωπο («ατομικό προφίλ»). Ομάδες και περιοχές στόχοι Γενική πληροφόρηση για τη δημιουργία της μήτρα επαγγελματικής επάρκειας και των προφίλ επαγγελματικής επάρκειας (ΙΙ Μήτρα επαγγελματικής επάρκειας.) Το μέρος αυτό απευθύνεται ιδιαίτερα σε αρμόδιες αρχές που σχεδιάζουν να δημιουργήσουν μια μήτρα επαγγελματικής επάρκειας για ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό πεδίο. Πληροφόρηση για την εφαρμογή του μοντέλου VQTS σε διαδικασίες κινητικότητας (ΙΙΙ Διαδικασία κινητικότητας) 7

8 Πληροφόρηση για τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου προφίλ επαγγελματικής επάρκειας Συγκεκριμένα εκπαιδευτικά και ατομικά προφίλ μπορούν να δημιουργηθούν με τη χρήση της μήτρας επαγγελματικής επάρκειας που αναπτύχθηκε για το πεδίο της «μηχανολογίας». Το μοντέλο VQTS αναπτύχθηκε για το πιλοτικό πρόγραμμα Leonardo da Vinci VQTS: Σύστημα Μεταφοράς Επαγγελματικής Εξειδίκευσης 8

9 II. Μήτρα επαγγελματικής επάρκειας II.1 Εισαγωγή Μια μήτρα επαγγελματικής επάρκειας παραθέτει ικανότητες σε έναν πίνακα σύμφωνα με βασικά εργασιακά καθήκοντα («περιοχές ικανοτήτων») και την πρόοδο της ανάπτυξης επάρκειας («βήματα ανάπτυξης επάρκειας»). Μια μήτρα επαγγελματικής επάρκειας αναπτύσσεται μέσω μιας συντονιζόμενης ημερίδας με ειδικούς από τις αντίστοιχες περιοχές. Η ημερίδα εστιάζεται σε μια εμπειρική διερεύνηση επαγγελματικών ικανοτήτων μέσα σε ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό πεδίο. Μια μήτρα επαγγελματικής επάρκειας μπορεί να αναπτυχθεί σε εθνικό επίπεδο ή με συνεργασία δύο ή περισσότερων χωρών-εταίρων (διεθνές επίπεδο). Σε κάθε περίπτωση, η ανάπτυξη βασίζεται στις ίδιες αρχές: Ο σκοπός της κοινής διαμόρφωσης μιας μήτρας επαγγελματικής επάρκειας ΔΕΝ είναι να εναρμονίσει τα προγράμματα κατάρτισης κι εξειδίκευσης που προσφέρονται από διαφορετικούς παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ωστόσο, θα αυξηθεί η (διεθνής) διαφάνεια και συγκρισιμότητα των εξειδικεύσεων και των προσφορών κατάρτισης. Παραδείγματα: Το πεδίο της «μηχανολογίας» ( Mechatronics ) επιλέχθηκε για το σκοπό του προγράμματος VQTS και την ανάπτυξη μιας πιλοτικής μήτρας επαγγελματικής επάρκειας. Τα παραστατικά παραδείγματα προέρχονται από αυτό το συγκεκριμένο πεδίο, αν και το μοντέλο VQTS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή και σύγκριση ικανοτήτων και σε άλλα πεδία. II.2 Αρχές δημιουργία της μήτρας επαγγελματικής επάρκειας Πώς δομείται ο πίνακας της μήτρας επαγγελματικής επάρκειας; Στον πίνακα περιγράφονται περιοχές επαγγελματικής επάρκειας και βήματα ανάπτυξής της: Η αριστερή στήλη του πίνακα περιλαμβάνει περιοχές επαγγελματικής επάρκειας στη βάση των διάφορων βασικών εργασιακών καθηκόντων. Για κάθε περιοχή περιγράφεται η απόκτηση κάθε ικανότητας, από το επίπεδο του αρχάριου μέχρι εκείνο του «επιδέξιου εργαζόμενου». Κάθε περιγραφόμενη ικανότητα είναι ένα «βήμα ανάπτυξης επάρκειας». Τι εννοούμε λέγοντας επαγγελματική επάρκεια; Μιλώντας για «επαγγελματική επάρκεια» υιοθετούμε μια ευρεία έννοια του όρου: εννοούμε γνωστική επάρκεια (γνώσεις), λειτουργική επάρκεια (δεξιότητες) και κοινωνική επάρκεια (συμπεριφορά). 9

10 Τι είναι οι περιοχές επαγγελματικής επάρκειας; Μια περιοχή επαγγελματικής επάρκειας περιλαμβάνει διάφορες μορφές ικανοτήτων που θεωρούνται απαραίτητες για τη συμπλήρωση βασικών εργασιακών καθηκόντων σε ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό πεδίο. Στη βάση των βασικών εργασιακών καθηκόντων, ορίζεται ένας ποικίλος αριθμός περιοχών επαγγελματικής επάρκειας ανάλογα με την πολυπλοκότητα, το εύρος δραστηριοτήτων ή τις ευκαιρίες εργασίας σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Υποθέτουμε ότι, ανά επαγγελματικό πεδίο, θα οριοθετηθούν περιοχές επαγγελματικής επάρκειας. Θεωρούμε ότι μια μήτρα επαγγελματικής επάρκειας περιγράφει ένα «δυναμικό» κατάλογο περιοχών επαγγελματικής επάρκειας. Αυτό θα επιτρέψει σε αρχές που είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη μιας αντίστοιχης μήτρας επαγγελματικής επάρκειας (σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο) να ανταποκρίνονται σε μείζονες αλλαγές στα επαγγελματικά πεδία προσθέτοντας ή αφαιρώντας περιοχές επαγγελματικής επάρκειας ή αναδομώντας τη μήτρα επαγγελματικής επάρκειας. Πώς οργανώνεται η διαδικασία ανάπτυξης επαγγελματικής επάρκειας στη μήτρα επαγγελματικής επάρκειας; Για κάθε περιοχή επαγγελματικής επάρκειας περιγράφονται 2-6 βήματα της διαδικασίας ανάπτυξης επάρκειας. Η φύση της περιοχής καθορίζει αν έχει νόημα να διαφοροποιηθούν περισσότερα ή λιγότερα βήματα ανάπτυξης επάρκειας. Έτσι, δεν μπορεί να προκαθοριστεί συγκεκριμένος αριθμός βημάτων. Αυτό σημαίνει ότι τα βήματα έχουν νόημα μόνο μέσα σε μία και μοναδική περιοχή επαγγελματικής επάρκειας (οριζόντια) και ότι ο αριθμός βημάτων ανάπτυξης επάρκειας σε μια περιοχή δεν αντιστοιχεί αναγκαστικά στα βήματα για μια άλλη περιοχή. Αυτή η «ευκαμψία» των βημάτων δίνει επίσης τη δυνατότητα ενσωμάτωσης ήδη υπαρχουσών περιγραφών βημάτων ανάπτυξης επάρκειας (για παράδειγμα, Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Γλώσσες). Ποιες διαστάσεις καλύπτονται στην περιγραφή της ανάπτυξης επαγγελματικής επάρκειας; Δεν είναι εύκολη υπόθεση να περιγράφεις ικανότητες, αφού εξαρτώνται από μια ποικιλία χαρακτηριστικών και μπορεί να εντοπίζονται σε διαφορετικές διαστάσεις (για παράδειγμα, στο βαθμό ανεξαρτησίας ή στην εκτίμηση της πολυπλοκότητας ενός καθήκοντος). Παρ όλα αυτά, οι περιγραφές διαφόρων βημάτων πρέπει να εκφράζουν σαφώς τη διαφορά από το ένα βήμα στο επόμενο για την ανάπτυξη επάρκειας μέσα σε μια περιοχή επαγγελματικής επάρκειας. Δεν δίνονται προκαταβολικά συγκεκριμένα κριτήρια διαφοροποίησης των βημάτων, αλλά, όποτε αυτό είναι λογικό, περιλαμβάνονται ορισμένες διαστάσεις ως σημεία αναφοράς για την περιγραφή της ανάπτυξης επαγγελματικής επάρκειας επιπλέον των χαρακτηριστικών του πλαισίου (εργαλεία κ.τ.λ.). Οι διαστάσεις αυτές θεωρούνται ένα συνεχές. Η έκταση ή ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνονται από τους εκπαιδευόμενους χαρακτηρίζει τα διάφορα βήματα ή καθιστά δυνατή τη διαφοροποίηση των βημάτων. Αυτά δεν είναι ικανότητες με την αυστηρή έννοια του όρου, ούτε μετα-ικανότητες ή βασικές ικανότητες, αλλά μόνο διαστάσεις της συγκεκριμένης ικανότητας. 10

11 Σε αντίθεση με υπάρχοντα ταξινομικά συστήματα, η διαφοροποίηση επαγγελματικών ικανοτήτων ανάλογα με το επίπεδο απαιτεί ολιστικές περιγραφές. Για να αποφευχθούν απομονωμένες περιγραφές, οι ολιστικές περιγραφές πρέπει να εκφραστούν σε σχέση με βασικά εργασιακά καθήκοντα. Οι παρακάτω αρχές πρέπει να ληφθούν υπόψη: Η περιγραφή ενός βήματος ανάπτυξης επαγγελματικής επάρκειας περιλαμβάνει όχι μόνο το βαθμό εξειδίκευσης μιας ή περισσότερων διαστάσεων, αλλά πρέπει πάντοτε να συσχετίζεται με το εργασιακό πλαίσιο. Η περιγραφή δεν πρέπει να περιορίζεται σε ικανότητες που μπορούν μεν να προσδιοριστούν αναλυτικά (για παράδειγμα, εν μέρει ικανότητες ή μεμονωμένα καθήκοντα), δεν μπορούν όμως να ταυτοποιηθούν σε εργασιακό περιβάλλον. Αρκετές διαστάσεις παρέχονται ως παραδείγματα παρακάτω. Αυτή η απαρίθμηση δεν είναι εξαντλητική. Πρόσθετες διαστάσεις, κατάλληλες για τη διαφοροποίηση των βημάτων ανάπτυξης επαγγελματικής επάρκειας, πρέπει να συμπληρώσουν αυτόν το μερικό κατάλογο. Ικανότητα εκτέλεσης ανεξάρτητων εργασιακών καθηκόντων: Δείχνει το βαθμό αναγκαίας υποστήριξης ή καθοδήγησης. Ικανότητα ανταπόκρισης κάποιας πολυπλοκότητας Ικανότητα ανταπόκρισης σε απαιτήσεις ελέγχου ποιότητας: Δείχνει το βαθμό στον οποίο μπορούν να ληφθούν υπόψη απαιτήσεις και πρότυπα για την εκπλήρωση εργασιακών καθηκόντων. Ικανότητα ανταπόκρισης σε δυναμικές καταστάσεις. Για παράδειγμα, αλλάζουν οι αρχικές παράμετροι ενός προβλήματος-συστήματος ή παραμένουν σταθερές; Ικανότητα ανταπόκρισης στη διαφάνεια: Μετρά την ικανότητα αντιμετώπισης ακατάστατων περιστάσεων ή περιστάσεων που απαιτούν δράση, αλλά οι παράμετροί τους δεν είναι από την αρχή ορατές. Πώς περιγράφονται οι ικανότητες σε σχέση με το εργασιακό πλαίσιο; Η περιγραφή των ικανοτήτων και η ανάπτυξη τους κατά στάδια πραγματοποιείται σε συνάρτηση με το εργασιακό πλαίσιο. Οι ικανότητες διαμορφώνονται συνεχώς ανάλογα με την επαγγελματική ανάπτυξη και πάντα βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τους βασικούς στόχους του επαγγελματικού πεδίου. Τα βασικά εργασιακά καθήκοντα είναι σφαιρικά καθήκοντα στα οποία πρέπει να μπορεί να ανταπεξέλθει ένας εργαζόμενος εντός κάποιου συγκεκριμένου επαγγελματικού πλαισίου. Αυτό σημαίνει ότι ικανότητες που σχετίζονται με την εργασιακή διαδικασία προκύπτουν εμπειρικά από την επαγγελματική εμπειρία και τον τόπο εργασίας. Η περιγραφή των ικανοτήτων είναι σχεδιασμένη να δίνει σαφή εικόνα για το πώς μπορούν να εφαρμοστούν στις εργασιακές συνθήκες. Γι αυτό και ο όρος «είναι σε θέση να» χρησιμοποιείται σε αυτή την περιγραφή: Περιγράφονται δράσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν ή προβλήματα που μπορούν να επιλυθούν (π.χ. «είναι σε θέση να εγκαταστήσει, προσαρμόσει κι επιδιορθώσει μηχανολογικά συστήματα και μέρη αυτών σε εγκαταστάσεις παραγωγής»). Επιπλέον, οι περιγραφές περιλαμβάνουν όπου είναι λογικό για την αντίστοιχη περιοχή επαγγελματικής επάρκειας ή το βήμα ανάπτυξης 11

12 επαγγελματικής επάρκειας κατηγορίες σχετικές με το επαγγελματικό πλαίσιο ως χαρακτηριστικά που αποσαφηνίζουν τις εργασιακές δραστηριότητες σε ένα συγκεκριμένο πεδίο. Οι σχετικές με το επαγγελματικό πλαίσιο κατηγορίες είναι: Αντικείμενα (εξειδικευμένης) εργασίας, εννοώντας τα περιεχόμενα ή τις διαδικασίες της εξειδικευμένης εργασίας (π.χ. «πλήρης συναρμολόγηση μηχανολογικού εξοπλισμού) Εργαλεία (π.χ. «μηχανές γεώτρησης ή κατασκευής οδοστρώματος»), μέθοδοι (π.χ. «μέθοδοι δοκιμών και ρυθμίσεων») και οργάνωση της εξειδικευμένης εργασίας Απαιτήσεις εξειδικευμένης εργασίας και τεχνολογίας υπό μορφή κανόνων, προτύπων και νομοθεσίας (π.χ. «απαιτήσεις ασφάλειας»). Η περιγραφή των ικανοτήτων σε σχέση με τα βασικά εργασιακά καθήκοντα μπορεί να θεωρηθεί ως μια προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος ορολογίας και ιδεολογίας μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και του κόσμου της εργασίας. Μια μήτρα επαγγελματικής επάρκειας δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση ένα εθνικό πρόγραμμα σπουδών. Στο επίκεντρο της περιγραφής βρίσκονται οι ικανότητες που προέρχονται από την επαγγελματική εμπειρία και όχι από προγράμματα σπουδών. Για το λόγο αυτό, πρέπει να διασφαλιστεί ότι περιγράφονται και διαφοροποιούνται μόνο εκείνες οι ικανότητες που υπάρχουν πραγματικά στην πράξη. Θέματα που περιέχονται στο πρόγραμμα σπουδών δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στη μήτρα επαγγελματικής επάρκειας. Επίσης θα πρέπει να αποφεύγονται οι αναλυτικές περιγραφές βημάτων. Η περιγραφή των επαγγελματικών ικανοτήτων αποκτά σημασία μόνο μέσω της σχέσης τους με το εργασιακό πλαίσιο. Ωστόσο, η μήτρα επαγγελματικής επάρκειας θα πρέπει να χρησιμοποιείται όχι μόνο για να κάνει ορατό το προφίλ επαγγελματικής επάρκειας των ικανοτήτων που μπορούν να αποκτηθούν στο πλαίσιο ενός προγράμματος κατάρτισης, αλλά και το προφίλ επαγγελματικής επάρκειας ενός καταρτιζόμενου (δηλαδή τις ικανότητας που έχουν αποκτηθεί ως τώρα από τον καταρτιζόμενο). Ως εκ τούτου, η κατάρτιση προφίλ επαγγελματικής επάρκειας προσανατολισμένων μόνο σε επαγγελματικά προφίλ (δηλαδή προφίλ εργασιακών καθηκόντων ή προφίλ επαγγελματικής επάρκειας υπαλλήλων εξειδικευμένων σε κάποιο πεδίο εργασίας) δεν είναι αρκετή από μόνη της, επειδή τα βήματα ανάπτυξης επάρκειας πρέπει να είναι και αυτά διαφανή. Πώς χρησιμοποιούνται τα παραδείγματα για την περιγραφή των ικανοτήτων; Η εμπειρία μάς λέει ότι κατανόηση μεταξύ εμπειρογνωμόνων από το ίδιο εξειδικευμένο εργασιακό πεδίο μπορεί να μεταφέρεται επιτυχώς χρησιμοποιώντας παραδείγματα. Έτσι, «καλά» παραδείγματα είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος εξασφάλισης της απαραίτητης πρακτικής σχέσης με το εργασιακό πλαίσιο. Οι περιγραφές, ως εκ τούτου, συμπληρώνονται στο μέτρο του δυνατού με ειδικά παραδείγματα. Αυτά τα παραδείγματα σχετίζονται με τις ανάλογες επαγγελματικές κατηγορίες. Για το λόγο αυτόν, τα παραδείγματα δεν είναι απλώς επεξηγηματικά στοιχεία της περιγραφής, αλλά εξυπηρετούν έναν ουσιαστικό σκοπό. Τα παραδείγματα παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για το χαρακτηρισμό των διαφόρων επιπέδων επαγγελματικής επάρκειας και διάφορους τρόπους αξιολόγησης του επιπέδου της επάρκειας που αποκτάται από ένα άτομο. 12

13 Πώς περιλαμβάνονται οι «μαλακές» δεξιότητες στην περιγραφή των ικανοτήτων; Οι «μαλακές» δεξιότητες είναι εγγενείς στις αντίστοιχες περιγραφές. Δεν περιγράφονται ως ειδικές περιοχές επαγγελματικής επάρκειας, αλλά είναι ενσωματωμένες στις σχετικές περιγραφές του επαγγελματικού πλαισίου λόγω της συγγένειας τους με αυτό. Για παράδειγμα, η ικανότητα επικοινωνίας εκφράζεται με φράσεις όπως: «Είναι σε θέση να εξηγήσει...» Πόσο ειδικές ή γενικές είναι οι περιγραφές των ικανοτήτων; Οι διάφορες περιοχές επαγγελματικής επάρκειας δεν πρέπει να παρουσιάζονται με έναν υπερβολικά γενικό τρόπο (π.χ. «κατασκευή μηχανών»), ούτε πάλι πρέπει να είναι υπερβολικά λεπτομερείς (π.χ. «συγκόλληση καλωδίων»). Πρέπει να διατυπώνονται έτσι ώστε να προωθούν την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ ειδικευμένων εργαζομένων και ασκούμενων στο αντίστοιχο επαγγελματικό πεδίο. Ποιο γλωσσικό στυλ χρησιμοποιείται στην περιγραφή των ικανοτήτων; Για την περιγραφή των ικανοτήτων στα διάφορα στάδια ανάπτυξης επαγγελματικής επάρκειας, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πλήρεις προτάσεις (π.χ. «είναι σε θέση να εκτελεί καθήκοντα βασικής συντήρησης μηχανολογικών συσκευών και εξοπλισμών στην παραγωγή») και όχι απλώς φράσεις-κλειδιά (π.χ. «καθήκοντα συντήρησης»). Πρόσθετες παρατηρήσεις Λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις αρχές, γίνεται σαφές πόσο δύσκολο είναι να περιγραφεί ικανοποιητικά η επαγγελματική επάρκεια. Ακόμη και τα παραδείγματα που αναπτύξαμε στο πεδίο της μηχανολογίας στο πλαίσιο του προγράμματος VQTS δεν έχουν επιτύχει ακόμη την πλήρη περιγραφή της επαγγελματικής επάρκειας. Επίσης είναι σαφές ότι ειδικά για το σύνολο των περιγραφόμενων διαστάσεων δεν μπορούν να συμπεριληφθούν όλες οι παράμετροι σε μια περιγραφή επαγγελματικής επάρκειας. Αντίθετα, πρέπει να ακολουθηθούν πραγματιστικοί δρόμοι και η πληρότητα αυτών των περιγραφών θα γίνει σαφής με την πρακτική εξάσκηση. Επιπλέον, απαιτείται ειδική γνώση εμπειρογνωμόνων και χρειάζεται να αναπτυχθεί μεθοδολογική τεχνογνωσία για το συντονισμό διαδικασιών σχεδιασμού περιγραφών ικανοτήτων. ΙΙ.3 Προφίλ επαγγελματικής επάρκειας Τα προφίλ επαγγελματικής επάρκειας σχηματίζονται από συγκεκριμένα μέρη της μήτρας επαγγελματικής επάρκειας. Σε γενικές γραμμές καλύπτουν ένα περιορισμένο φάσμα των ικανοτήτων που περιγράφονται στη μήτρα επαγγελματικής επάρκειας. Τα προφίλ επαγγελματικής επάρκειας δημιουργούνται με τον προσδιορισμό ικανοτήτων που αντιστοιχούν σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης ή κάποια εξειδίκευση (εκπαιδευτικό προφίλ) ή αντικατοπτρίζουν τις ικανότητες που αποκτήθηκαν ως τώρα από έναν εκπαιδευόμενο (ατομικό προφίλ). 13

14 Τα εκπαιδευτικά προφίλ δημιουργούνται, χρησιμοποιώντας τη μήτρα επαγγελματικής επάρκειας, από αρχές εξουσιοδοτημένες για τα αντίστοιχα προγράμματα κατάρτισης ή την αντίστοιχη εξειδίκευση. Τα ατομικά προφίλ δημιουργούνται από τον πάροχο του προγράμματος κατάρτισης. Εκπαιδευτικά προφίλ δημιουργούνται: Καταδεικνύοντας τις ανάλογες ικανότητες του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης ή της συγκεκριμένης εξειδίκευσης στη μήτρα επαγγελματικής επάρκειας. Εισάγοντας τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων που πρέπει να αποκτηθούν στον πίνακα.- οι πιστωτικές μονάδες αντικατοπτρίζουν το χρόνο που χρειάζεται ένας εκπαιδευόμενος για να φτάσει σε συγκεκριμένο επίπεδο ανάπτυξης επαγγελματικής επάρκειας, π.χ. μονάδες που αντιστοιχούν στη διάρκεια της απόκτησης μιας ικανότητας (ΙΙ.4. Πιστωτικές μονάδες). Ενσωματώνοντας σημαντικές συμπληρωματικές πληροφορίες για το πρόγραμμα κατάρτισης ή την εξειδίκευση, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ατομικά προφίλ δημιουργούνται: Εξετάζοντας το στάδιο ανάπτυξης επαγγελματικής επάρκειας που έχει φτάσει συγκεκριμένος εκπαιδευόμενος. Καταδεικνύοντας τις ήδη αποκτηθείσες ικανότητες του εκπαιδευόμενου στον πίνακα που δείχνει επίσης το εκπαιδευτικό προφίλ του προγράμματος κατάρτισης ή της εξειδίκευσης. Εισάγοντας τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων που αντικατοπτρίζει την διάρκεια της απόκτησης των ικανοτήτων. Στη βάση του προφίλ επαγγελματικής επάρκειας ενός εκπαιδευόμενου, μπορεί να εκδοθεί ένα πιστοποιητικό του προφίλ επαγγελματικής επάρκειας: Αντικατοπτρίζει τόσο το εκπαιδευτικό και το ατομικό προφίλ. Περιέχει επίσης πληροφορίες για τον πάροχο κατάρτισης που απονέμει το πιστοποιητικό, τον υπεύθυνο για την έκδοσή του, προσωπικά στοιχεία του εκπαιδευόμενου και την ημερομηνία έκδοσης. Επιπλέον, μπορεί να δημιουργηθεί ένα ειδικά σχεδιασμένο πεδίο για πρόσθετα σχόλια, π.χ. αν η ανάπτυξη επαγγελματικής επάρκειας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί για μια συγκεκριμένη περιοχή ή στάδιο και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες δεν έχουν ακόμη απονεμηθεί, τότε είναι απαραίτητο να σημειωθεί ποιες ικανότητες λείπουν ή θα πρέπει να αποκτηθούν. 14

15 ΙΙ.4 Πιστωτικές μονάδες Γιατί πιστωτικές μονάδες; Οι πιστωτικές μονάδες χρησιμοποιούνται ως ποσοτικό μέτρο των ειδικών τμημάτων ενός προγράμματος κατάρτισης ή μιας εξειδίκευσης. Αυτά τα ποσοτικά στοιχεία γίνονται κατανοητά ως συμπληρωματική πληροφόρηση, αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα από την περιγραφή των ικανοτήτων. Οι μονάδες βασίζονται στο φόρτο μελέτης που απαιτείται για την εκπλήρωση των στόχων ενός προγράμματος (οι οποίοι εξειδικεύονται σε ικανότητες που αποκτώνται). Τι σημαίνει φόρτος μελέτης; Ο φόρτος μελέτης αναφέρεται στο χρόνο που θεωρητικώς χρειάζεται ένας μέσος εκπαιδευόμενος για να αποκτήσει τις αντίστοιχες ικανότητες που αντιστοιχούν σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή εξειδίκευση και περιέχει όλες τις δράσεις μάθησης που σχετίζονται με την απόκτηση ικανοτήτων (δηλαδή κατευθυνόμενη μάθηση (παρακολούθηση διαλέξεων ή σεμιναρίων), πρακτική εξάσκηση, ανάκτηση πληροφοριών, ανεξάρτητη μελέτη, εργασία στο σπίτι, προετοιμασία και συμμετοχή σε εξετάσεις κ.τ.λ.) Πώς υπολογίζονται οι πιστωτικές μονάδες; Μία πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε περίπου 30 ώρες φόρτου μελέτης. Μέσα σε ένα χρόνο τυπικής εκπαίδευσης μπορούν να κερδηθούν κατά μέγιστο 60 πιστωτικές μονάδες (εξειδικευμένα προγράμματα π.χ. για άτομα με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να υπολογίζονται ειδικά). Αυτό σημαίνει ότι σε ένα τριετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορούν να απονεμηθούν κατά μέγιστο 180 πιστωτικές μονάδες, σε ένα τετραετές πρόγραμμα 240 κ.τ.λ. Πώς αποδίδονται οι πιστωτικές μονάδες; Ο συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων ενός εκπαιδευτικού προγράμματος μοιράζεται σύμφωνα με το μέσο χρόνο που χρειάζεται ένας εκπαιδευόμενος για να αποκτήσει ικανότητες ή να φτάσει σε ένα βήμα ανάπτυξης επάρκειας. Ο χρόνος που χρειάζεται για να φτάσει σε ένα βήμα ανάπτυξης επάρκειας (η διάρκεια απόκτησης επάρκειας) μπορεί να διαφέρει μέσα στα βήματα μιας περιοχής επαγγελματικής επάρκειας, όπως και μεταξύ περιοχών επαγγελματικής επάρκειας. Γι αυτό το λόγο οι πιστωτικές μονάδες αντικατοπτρίζουν την ατομική αξία ενός συγκεκριμένου βήματος ανάπτυξης επάρκειας μέσα στο προφίλ επαγγελματικής επάρκειας ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ή μιας εξειδίκευσης. Για να προσδιορίσει κάποιος τις πιστωτικές μονάδες, θα μπορούσε να αντιστοιχίσει ένα πρόγραμμα σπουδών στο εκπαιδευτικό προφίλ και να χρησιμοποιήσει το θεωρητικό χρόνο που δαπανά ένας εκπαιδευόμενος σε κάθε μονάδα για να κατανείμει τα ποσοστά του συνολικού χρόνου και αντίστοιχα τις πιστωτικές μονάδες. Πολλά προγράμματα κατάρτισης υπολογίζουν όχι μόνο τις επαγγελματικές ικανότητες, αλλά και άλλα είδη ικανοτήτων που δεν συνδέονται άμεσα με το επαγγελματικό προφίλ. Παρ όλα αυτά, το εκπαιδευτικό προφίλ θα πρέπει να είναι αφιερωμένο μόνο στις 15

16 πιστωτικές μονάδες που είναι πλήρως σχετικές με το αντικείμενο εκπαίδευσης. Το πιστοποιητικό του προφίλ επαγγελματικής επάρκειας περιλαμβάνει ένα πεδίο ειδικά για την αποτύπωση συμπληρωματικών ικανοτήτων πέρα από το επαγγελματικό προφίλ. Το πιστοποιητικό επίσης περιέχει πληροφορίες για το ποια άλλα πεδία γνώσεων μελετήθηκαν έξω από τον κύριο στόχο του επαγγελματικού προφίλ. Οι πιστωτικές μονάδες που απονέμονται γα αυτές τις δραστηριότητες μπορούν να συνυπολογιστούν στο τελικό σύνολο μονάδων. Την απόδοση μονάδων πιστοποίησης αναλαμβάνουν αρχές υπεύθυνες για το αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή εξειδίκευση (ανάλογα με την εθνική νομοθεσία). Απονομή πιστωτικών μονάδων Πιστωτικές μονάδες απονέμονται όταν φοιτητές ή εκπαιδευόμενοι αποκτήσουν τις ικανότητες που ανταποκρίνονται σε ένα βήμα ανάπτυξης επάρκειας. Δεν υπάρχει εγγύηση αυτόματης αναγνώρισης: οι αρμόδιες αρχές (υπεύθυνες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα) ορίζουν ποιες μονάδες θα δεχθούν για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. 16

17 Μήτρα επαγγελματικής επάρκειας ECO-MATRIX Επαγγελματικό πεδίο: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α/α 1 2 Περιοχή επαγγελματικής επάρκειας Γεωλογική τοποθεσία Ορθολογική χρήση του νερού Να είναι σε θέση να κατανοεί τις επιπτώσεις της επιλογής της τοποθεσίας στο οικολογικό αποτύπωμα του κτιρίου Να είναι σε θέση να κατανοεί την επίδραση της υπερβολικής χρήσης νερού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο Βήματα ανάπτυξης επάρκειας Α Β Γ Δ Ε Ζ αναλύει τις αναλύει τις αναλύει τις αναλύει τη επιπτώσεις στις επιπτώσεις της επιπτώσεις των φωτορύπανση στην υπάρχουσες μεταφοράς από και ομβρίων υδάτων και περιοχή του κατοικίες της προς την περιοχή του των θερμικών εργοταξίου περιοχής του εργοταξίου νησίδων στην εργοταξίου περιοχή του εργοταξίου διερευνά διάφορες τεχνικές διαχείρισης νερού αναλύει τις επιπτώσεις της χρήσης νερού για άρδευση διερευνεί συστήματα διαχείρισης υγρών αποβλήτων διαθέσιμα στην περιοχή του εργοταξίου σχεδιάζει και να αναπτύσσει ένα σχέδιο διαχείρισης υγρών αποβλήτων σχεδιάζει και να αναπτύσσει μια βέλτιστη λύση για την επίλυση διαφόρων επιδράσεων στην περιοχή του εργοταξίου σχεδιάζει και να αναπτύσσει ένα σχέδιο μείωσης της χρήσης νερού κατάλληλο για τις απαιτήσεις του κτηρίου 17

18 3 4 Ενεργειακή απόδοση Οικοδομικά υλικά να κατανοεί την επίδραση της ενέργειας και την σπατάλη θερμότητας, που προκύπτουν από την αναποτελεσματικότ ητα των κτιρίων να κατανοεί την επίδραση των δομικών υλικών στην τοπική και περιφερειακή οικολογία εξετάζει και να κατανοεί τους τοπικούς και περιφερειακούς κανονισμούς ενεργειακής απόδοσης ερευνεί και να εξετάζει τα διαθέσιμα υλικά ως προς την επαναχρησιμοποίηση τους στη νέα ανάπτυξη αναλύει φορτία ψύξης και θέρμανσης σε κτίρια ερευνεί και να εξετάζει τα διαθέσιμα ανακυκλωμένα υλικά και το ποσοστό τους που επιλέγεται να επαναχρησιμοποιηθεί στην νέα ανάπτυξη γνωρίζει και να επιλέγει το κατάλληλο ψυκτικό μέσον για την κατασκευή μηχανολογικών συστημάτων και να αναπτύσσει ένα σχέδιο μέτρησης και επαλήθευσης για την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ερευνεί και να εξετάζει γρήγορα ανανεώσιμα υλικά, διαθέσιμα στην τοποθεσία του κτιρίου εξετάζει, να αναλύει και να επιλέγει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το κτίριο και τον περιβάλλοντα χώρο του σχεδιάζει και να αναπτύσσει έναν κατάλογο υλικών για την ελαχιστοποίηση του οικολογικού αποτυπώματος του κτιρίου σχεδιάζει και να αναπτύσσει ένα σχέδιο ενεργειακών επιδόσεων για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου 18

19 5 6 Ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντο ς Ρύπανση / διαχείριση αποβλήτων να κατανοεί την επίδραση της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος στη ζωή των χρηστών του κτιρίου να κατανοήσει τις επιπτώσεις της ρύπανσης / διαχείρισης απόβλητων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο κατά τη διάρκεια και μετά την κατασκευή διερευνά και να αξιολογεί χαμηλής εκπομπής δομικά υλικά για κόλλες, στεγανωτικά υλικά, χρώματα, επιχρίσματα, επιδαπέδια συστήματα, σύνθετη ξυλεία και αγροτικά γεωυφάσματα αναπτύξει ένα σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων της κατασκευής (για ανακύκλωση ή περισυλλογή) καταλάβει τα συστήματα φωτισμού και θερμικής άνεσης και τη δυνατότητα ελέγχου τους απο τους χρήστες του κτιρίου αναπτύξει ένα σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων μετά την κατασκευή (για ανακύκλωση ή περισυλλογή) αναπτύσσει σχέδια ποιότητας εσωτερικού αερισμού κατά τη διάρκεια και μετά την κατασκευή σχεδιάσει και να αναπτύξει ένα κτιριακό περιβάλλον προς ελαχιστοποίηση της ρύπανσης και μεγιστοποίηση της διαχείρισης αποβλήτων στην περιοχή του εργοταξίου 19

20 Μήτρα επαγγελματικής επάρκειας ECO-MATRIX Επαγγελματικό πεδίο: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Πιστωτικές μονάδες (ΠΜ) Α/α Περιοχή επαγγελματικής επάρκειας Βήματα ανάπτυξης επάρκειας A B C D E F ΠΜ 1 Γεωλογική τοποθεσία Ορθολογική χρήση του νερού Ενεργειακή απόδοση Οικοδομικά υλικά Ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος Ρύπανση / διαχείριση αποβλήτων ΣΥΝΟΛΟ 90 20

21 Μήτρα επαγγελματικής επάρκειας ECO-MATRIX Επαγγελματικό πεδίο: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α/α 1 Περιοχή επαγγελματικής επάρκειας Μελέτη των οικολογικών δομικών και ολοκληρωμένων επίπεδων: πληθυσμού, κοινότητας και οικοσυστημάτων να διερευνήσει και να αποδείξει τη σχέση μεταξύ οργανικής και ανόργανης ύλης, τη σχέση μεταξύ ζωντανών οργανισμών και των οικοσυστημάτων, καθώς και τη σχέση του φυσικού περιβάλλοντος με την ανθρώπινη κοινωνία. Βήματα ανάπτυξης επάρκειας Α Β Γ Δ Ε Ζ αναγνωρίζει και να δημιουργήσει και να διερευνεί την εφαρμόσει σύνθετα ισορροπία και την και δυναµικά ομαλή λειτουργία μαθηματικά μοντέλα των πληθυσμού, οικοσυστημάτων του κοινότητας και πλανήτη. οικολογικών συστημάτων. σχεδιάζει και να διεξάγει έρευνα πεδίου στη βιομηχανική παραγωγή, βιομηχανική οικολογία, πληθυσμιακή οικολογία, και περιβαλλοντική παραγωγή ή βιωσιμότητα. μελετήσει και να προτείνει λύσεις για την ορθή διαχείριση των οικοσυστημάτων, δηλαδή, μια διαχείριση που να αποτρέπει την καταστροφή τους από ανθρώπινες δραστηριότητες και, όπου είναι δυνατόν, να επιτρέπει τη διατήρηση τους. υποδείξει και να χειριστεί επαγγελματικά θέματα διαχείρισης της ρύπανσης του περιβάλλοντος, διαχείριση οικοσυστημάτων και επεξεργασία των φυσικών πόρων και αποβλήτων, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιβαλλοντική πολιτική, περιφερειακής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 21

22 2 Προσδιορισμός, αξιοποιήση και διατήρηση της βιοποικιλότητας αναπτύξει μεθόδους και να εφαρμόσει ορθές πρακτικές για τη διατήρηση ή τη διαχείριση των ενδιαιτημάτων άγριας πανίδας και των στοιχείων της για να βελτιώσει τα χημικά, βιολογικά, ή φυσικά χαρακτηριστικά. να σχεδιάσει και να κατευθύνει την κατασκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων υποδομής, σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς διατήρησης της βιοποικιλότητας. να αναθεωρήσει και να χρησιμοποιήσει δίκτυα πληροφοριών και βάσεις δεδομένων στον τομέα της βιοποικιλότητας. επεξεργαστεί και να εφαρμόσει σχέδια για τη διαχείριση, δρασεων προστασίας της βιοποικιλότητας και την αποτροπή της φθοράς των προστατευόμενων πόρων. να αναπτύξει και να εκτέλεσει έργα για την διατήρηση των ενδιαιτημάτων άγριας πανίδας, έδαφους, φυσικών ύδατων και σχεδιασμού της φύσης και του τοπίου. παρέχει διαβουλεύσεις και να εκπαιδεύει ιδιώτες και επιχειρήσεις σχετικά με τη βιοποικιλότητα. 3 Διερεύνηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και σχέσεων αναγνωρίσει και να μελετήσει ζώντες οργανισμούς, τις βιοχημικές σχέσεις μεταξύ άνθρωπωνζώων-φυτών και περιβάλλοντος και την αντίδραση του βιοτικών παράγοντων σε βλαβερές περιβαλλοντικές συνθήκες που τους επηρεάζουν. να σχεδιάσει και να πραγματοποιήσει περιβαλλοντικές μελέτες σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, κανονισμούς και νόμους. να παρακολουθήσει και να αναλύσει αλλαγές που αποσκοπούν στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων σύνθετων συστημάτων με στόχο την αποφυγή ακουσίων αρνητικών επιπτώσεων. διοργανώσει και να διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις των βιομηχανικών διεργασιών για την προστασία, αποκατάσταση, απογραφή, παρακολούθηση, και επαναεισαγωγή ειδών στο φυσικό περιβάλλον. Να κατανοεί και να αντιμετώπιζει περιβαλλοντικά προβλημάτα που προκαλούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες. να συγκεντρώνει, να επεξεργάζεται, και να αξιολογεί μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Να διεξάγει τακτικές επιθεωρήσεις για να διαπιστώσει περιβαλλοντικά προβλήματα και, ενδεχομένως, να προτείνει τρόπους και μεθόδους για να λύσει αυτά τα προβλήματα. αναπτύξει και να εφαρμόσει περιβαλλοντικά ασφαλείς μεθόδους και στρατηγικές για τον έλεγχο ή την εξάλειψη των επιβλαβών παραγόντων του περιβαλλοντος. Να καθορίζει τρόπους για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών. 22

23 4 5 Οργάνωση και εκτέλεση επεξεργασίας και μείωσης αποβλήτων,και βιολογικής αποκατάστασης Μέτρηση, ανάλυση και παρακολούθηση των ρύπων και τοξικών ουσιών να εδραιώσει, να συστήσει και να εκτελέσει διαφορετικές μεθόδους για την επεξεργασία και μείωση αποβλήτων, και βιολογικής αποκατάστασης: αναδάσωση, ανανέωση δάσους και ελεγχόμενη υλοτομία, καθώς και δράσεις επεξεργασίας αποβλήτων και βιοεξυγίανση με μικροοργανισμού ς. να προσδιορίζει και να μετρά διαφορετικά είδη ρύπων και τοξικών ουσιών. σεβαστεί και να εφαρμόσει εθνικά / διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομέν ης της αποτελεσματικότητα ς στις εγκαταστάσεις διαχείρησης αποβλήτων ασίας αποβλήτων. παρακολουθήσει και να αναλύσει τα διάφορα είδη ρύπων και τοξικών ουσιών. αναπτύξει και να εφαρμόσει εναλλακτικές μεθόδους για την παραγωγή πολύτιμων ουσίων από τα απόβλητα. αξιολογήσει και να εκτιμήσει τα αποτελέσματα των μετρήσεων σε σχέση με τα ισχύοντα πρότυπα. επιλέξει και να εισάγει εναλλακτικούς τρόπους για την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων. σχεδιάσει και να εφαρμόσει πρωτόκολλα για τη μέτρηση ή παρακολούθηση διαφόρων ρύπων και τοξικών ουσιών. υποδείξει και να χειριστεί επαγγελματικά θέματα διαχείρισης και επεξεργασίας φυσικών πόρων και αποβλήτων. σχεδιάσει και να εκτελέσει τις προσομοιώσεις ή την αναγωγή σε μοντέλα για να προβλέψει τις επιπτώσεις των ρύπων και των τοξικών ουσιών. προωθήσει και να χρησιμοποιεί άμεσα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMS) για τη μείωση των αποβλήτων, για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών ζημιών από τις πρακτικές της βιομηχανικής παραγωγής ή να προωθεί τη βελτίωση και συνετή χρήση των φυσικών πόρων. 23

24 6 Σχεδιασμός και εκτέλεση δοκιμών για τις επιβλαβείς συνεπειες ρύπων και τοξικών ουσιών σχεδιάσει και να εκτελέσει εργαστηριακές δοκιμές για την χημική τοξικότητα μετάλλων και άλλων στοιχείων στο χώμα και τα υπόγεια ύδατα. να αναπτύξει και να εκτελέσει ειδικές βιοχημικές δοκιμές για την διάγνωση παθήσεων, γενετικών διαταραχών ή άλλων ανωμαλιών που προκαλούνται από ρύπους. παρακολουθεί και να εκτελεί μικροβιολογικές δοκιμές σε νερό, τρόφιμα και το περιβάλλον για να εντοπίσει και να ταξινομίσει μικροοργανισμούς σε περιβαλλοντικά δείγματα και να εντοπισει επιβλαβείς μικροοργανισμούς. αξιολογήσει και να εκτιμήσει τα αποτελέσματα μετρήσεων σε σχέση με τα ισχύοντα πρότυπα. (ή να αποκτήσει πληροφορίες για) την ταυτοποίηση και το χαρακτηρισμό συγκεκριμένων αιτίων ή πηγών ρύπανσης, που προκαλούν μόλυνση ή λοίμωξη. σχεδιάσει και να εκτελέσει τις προσομοιώσεις ή να εφαρμόσει μοντέλα για την προβλέψη των επιπτώσεων της ρύπανσης, μόλυνσης, ή λοίμωξης στις προσπάθειες περιβαλλοντικής αποκατάστασης και τη δημόσια υγεία. 7 Οργάνωση περιβαλλοντικ ής διαχείρισης ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα να βοηθήσει τα θεσμικά όργανα για να διατηρηθούν τα απαραίτητα αρχεία με σκοπό την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις περιβαλλοντικές συνθήκες. να σχεδιάσει και να αξιολογεί τις περιβαλλοντικές πολιτικές, τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τις πρακτικές διάδοσης πληροφοριών και επικοινωνίας. ερμηνεύσει τεχνολογικά, κοινωνικά, ηθικά και διαχειριστικά προβλήματα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και να συμβάλλει έμπρακτα στην εξεύρεση λύσης, λαμβάνοντας υπόψη τη ποικίλη και παγκόσμια φύση τους. προετοιμάζει και να εκδίδει εις βάθος τεχνικές και ερευνητικές εκθέσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και να κοινοποιεί τα αποτελέσματα σε μεμονωμένα άτομα στη βιομηχανία, την κυβέρνηση και το ευρύ κοινό. σχεδιάσει και να εκτελεί περιβαλλοντικούς ελέγχους να παρέχει πληροφορίες και καθοδήγηση όσον αφορά την ορθή χρήση της γης και τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς που ισχύουν. επιβλέπει και να διεξάγει την ανάπτυξη του περιβάλλοντος σε μια συγκεκριμένη περιοχή και να εξασφαλίζει, το πλαίσιο των κανονισμών και της νομοθεσίας,για την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. 24

25 Μήτρα επαγγελματικής επάρκειας ECO-MATRIX Επαγγελματικό πεδίο: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Πιστωτικές μονάδες (ΠΜ) Βήματα ανάπτυξης επάρκειας Α/α Περιοχή επαγγελματικής επάρκειας CP A B C D E F 1 Μελέτη των οικολογικών διαρθρωτικών και ολοκληρωμένων επίπεδων: πληθυσμού, κοινότητας και οικοσυστημάτων 2 Εντοπισμός, αξιοποιήση και διατήρηση της βιοποικιλότητας Διερεύνηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και σχέσεων Οργάνωση και εκτέλεση της επεξεργασίας των αποβλήτων, τη μείωση και τη βιολογική αποκατάσταση 5 Μέτρηση, ανάλυση και παρακολούθηση των ρύπων και τοξικών ουσιών Σχεδιασμό και τις εκτέλεση δοκιμών για τις επιβλαβείς συνεπειες των ρύπων και τοξικών ουσιών 7 Οργάνωση περιβαλλοντικής διαχείρισης ΣΥΝΟΛΟ 90 25

26 Μήτρα επαγγελματικής επάρκειας ECO-MATRIX Επαγγελματικό πεδίο: ΧΗΜΕΙΑ Α/α 1 2 Περιοχή επαγγελματικής επάρκειας Οικολογική και περιβαλλοντική ανάλυση Οικολογική και περιβαλλοντική προστασία Βήματα ανάπτυξης επάρκειας Α Β Γ Δ Ε Ζ να πραγματοποιεί δοκιμές ποιοτικού ελέγχου σχετικά με τη χημική σύνθεση των περιβαλλοντικών δείγματατων ειδών και δείγματατων για να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές. να γνωρίζει εθνικά και διεθνή πρότυπα, κανονισμούς και νομοθεσίες για την προστασία του περιβάλλοντος. συγκεντρώσει και να αναλύσει περιβαλλοντικά δείγματα για τον προσδιορισμό χημικών ή φυσικών ιδιότητων, όπως η σύνθεση, η δομή, οι σχέσεις, και οι αντιδράσεις χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες τεχνικές. γνωρίζει τις βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος. να συγκεντρώσει περιβαλλοντικά δειγματα και να εκτελέσει ανάλυσεις ρύπων. να εκτελέσει εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων και περιβαλλοντικούς ελέγχους. να μετρά τις εκπομπές των ραδιενεργών αποβλήτων. να αναπτύξει στη χημική παραγωγή, περιβαλλοντικά ασφαλείς μεθόδους και στρατηγικές. μετρήσει χημικούς παραμέτρους σε διαφορετικά περιβάλλοντα να προσδιορίσει την επίδραση τους στους κατοίκους. εφαρμόζει μεθόδους για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών. να συγκεντρώσει και να αναλύσει τα αποτελέσματα δοκιμών για τον προσδιορισμότης λειτουργικής αποδοτικότητας ή να διάγνωσκει δυσλειτουργίες στην εφαρμογή περιβαλλοντικών προτύπων σε χημικές διαδικασίες. να εφαρμόζει τεχνικές απορρύπανσης του εδάφους. 26

27 Ελέγχος της ρύπανσης Ανακύκλωση Διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων Διαχείριση των υγρών αποβλήτων να αξιολογεί και να παρακολουθεί τους ρύπους. να γνωρίζει τις τεχνικές για την ανακύκλωση των απορριμάτων. Να κατέχει γνώσεις σε τεχνικές διάθεσης των βιομηχανικών αποβλήτων. να αξιολογεί και να παρακολουθεί την ανάπτυξη ρύπων στα λύματα. εφαρμόζει τεχνικές για την προστασία του αέρα από τη ρύπανση. γνωρίζει τις χημικές διαδικασίες για την επαναχρησιμοποίηση των ανακυκλωμένων υλικών. παρακολουθήσει και να αναλύσει την παραγωγή αποβλήτων στη χημική βιομηχανία. Να γνωρίζει εθνικά και διεθνή πρότυπα για την ποιότητα των υδάτων. να εφαρμόζει τεχνικές για την προστασία επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση. να εφαρμόσει χημικές τεχνικές για την ανάκτηση πρώτων υλών από απορρίματα. να εφαρμόσει τεχνικές θερμικής επεξεργασίας αποβλήτων. να εφαρμόσει χημικές τεχνικές σε εγκαταστάσεις καθαρισμού υδάτων. να εφαρμόζει τεχνικές για την προστασία του εδάφους από τη ρύπανση. να γνωρίζει τη νομοθεσία και τους κανινισμούς για τη διαχείριση αποβλήτων. να εφαρμόσει βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες για την ορθή διαχείριση αποβλήτων. και να κατέχει τεχνικές επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. σχεδιάζουν, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν προγράμματα και πολιτικές σχετικά με την πρόληψη της ρύπανσης. Να κατέχει γνώσεις στο πεδίο της ιδανικής και οικονομικής ανακύκλωσης απορριμάτων. Να γνωρίζει τη διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων τη νομοθεσία και τους κανονισμούς. εφαρμόσει μεθόδους για την επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων. 27

28 Μήτρα επαγγελματικής επάρκειας ECO-MATRIX Επαγγελματικό πεδίο: ΧΗΜΕΙΑ Πιστωτικές μονάδες (ΠΜ) Βήματα ανάπτυξης επάρκειας Α/α Περιοχή επαγγελματικής επάρκειας A B C D E F ΠΜ 1 Οικολογική και περιβαλλοντική ανάλυση Οικολογική και περιβαλλοντική προστασία Ελέγχος της ρύπανσης Ανακύκλωση Διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων Διαχείριση των υγρών αποβλήτων TOTAL 90 28

29 Μήτρα επαγγελματικής επάρκειας ECO-MATRIX Επαγγελματικό πεδίο: ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α/α Περιοχή επαγγελματικής επάρκειας 1 Ενέργεια 2 Νερό 3 Υγρά απόβλητα Βήματα ανάπτυξης επάρκειας Α Β Γ Δ Ε Ζ να γνωρίζει αρχές αποθήκευσης, προμηθειών, λογιστικής και αποτελεσματικής χρήσης της ενέργειας να γνωρίζει τον υδρολογικό κύκλο να γνωρίζει τη συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία υγρών αποβλήτων γνωρίζει τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γνωρίζει και να υπολογίζει την κίνηση των υγρών σε σωλήνες, κανάλια και στο υπέδαφος γνωρίζει τη ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων να γνωρίζει τις τεχνικές παραγωγής καυσίμων και σταθμών πραγωγής ενέργειας να σχεδιασει συστήματα παροχής και διανομης νερού. να κάνει δείγματοληψίες, να μετρά και να παρακολουθεί τα υγρά απόβλητα Να γνωρίζει εναλλακτικές πηγές ενέργειας να γνωρίζει συστήματα διαχείρησης λεκανών απορροής ποταμών και αντιπλημμυρικής προστασίας να σχεδιάσει και να περέχει συμβουλευτική σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων μετρά, να παρακολουθεί και να σχεδιαζει ενεργειακά συστημάτα εφαρμόσει ολοκληρωμένα προγράμματα υδατινών πόρων σχεδιάσει την επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου νερού και των πλευρικών προϊόντων να ελέγχει δομικά, μηχανικά ή ηλεκτρικά έργα και να καθορίζει την αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης 29

30 4 Απορρίματα να γνωρίζει τη συλλογή, τον διαχωρισμό και την αποθήκευση των απορριμάτων γνωρίζει την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την διαχείριση των απορριμάτων να γνωρίζει για τα επικίνδυνα αποβλητα να κάνει δείγματοληψίες, μέτρησεις και παρακολούθηση των αποβλήτων σχεδιάσει και να παρέχει συμβουλές για εγκαταστάσεις αποθήκευσης και ανακύκλωσης αποβλήτων να σχεδιάσει την παραγωγή ενέργειας σε ΧΑΔΑ 5 Περιβάλλον να γνωρίζει εθνικά και διεθνή πρότυπα, κανονισμούς και νομοθεσίες προστασίας του περιβάλλοντος. γνωρίζει τους περιβαλλοντικούς κύκλους να συλλέγει περιβαλλοντικά δειγμάτα και να εκτελεί ανάλυσεις ρύπων. να κάνει εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων και περιβαλλοντικούς ελέγχους. αναπτύσσει περιβαλλοντικά ασφαλείς μεθόδους και στρατηγικές για μηχανολογικές διαδικασίες να εφαρμόζουν μεθόδους για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών. 30

31 Μήτρα επαγγελματικής επάρκειας ECO-MATRIX Επαγγελματικό πεδίο: ΜΗΧΑΝΙΚΗ Πιστωτικές μονάδες (ΠΜ) Βήματα ανάπτυξης επάρκειας Α/α Περιοχή επαγγελματικής επάρκειας A B C D E F CP 1 Ενέργεια Νερό Υγρά απόβλητα Απορρίματα Περριβάλλον ΣΥΝΟΛΟ 90 31

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν Δ Α Φ Ν Η

Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν Δ Α Φ Ν Η ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΦΝΗ ΜΥΚΟΝΟΣ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΦΝΗ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σχεδιασμός των δράσεων και η διαμόρφωση των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σοφοκλής Λογιάδης Τι ειναι ρυπανση του νερου -ορισμος Το νερό είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη μας. Περίπου το 70% της επιφάνειας του σκεπάζεται με νερό. Από το συνολικό διαθέσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ H κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων

1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 1.1 Πολυλειτουργικά προϊόντα Ανάπτυξη προϊόντων που ενσωματώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού Πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η 2 η Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ» Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής, Intercollege ECVET Expert Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Τα υγρά απόβλητα, αστικά και βιομηχανικά, και η διαχείρισή τους αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

HOMO EDUCANDUS - ΑΓΩΓΗ. «Η περιβαλλοντική διαχείριση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Homo educandus - Αγωγή, ένα πράσινο σχολείο»

HOMO EDUCANDUS - ΑΓΩΓΗ. «Η περιβαλλοντική διαχείριση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Homo educandus - Αγωγή, ένα πράσινο σχολείο» HOMO EDUCANDUS - ΑΓΩΓΗ «Η περιβαλλοντική διαχείριση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Homo educandus - Αγωγή, ένα πράσινο σχολείο» ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ PROJECT (Ι) 1 η ΟΜΑΔΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Σημαντικότερα εργαλεία καινοτομίας και μεταφοράς γνώσης Μέτρο «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης» (αρθ. 15) Μέτρο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες» (αρθ. 16) Μέτρο «Συνεργασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Πράσινο Εστιατόριο είναι εκείνη η επιχείρηση εστίασης που σταδιακά μειώνει το ανθρακικό της αποτύπωμα βάσει ενός βιώσιμου σχεδίου εξέλιξης και στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Η Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Τι είναι η Χημεία και γιατί τη μελετάμε:

1.1 Τι είναι η Χημεία και γιατί τη μελετάμε: 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις. 1.1 Τι είναι η Χημεία και γιατί τη μελετάμε: 1. Τι ονομάζεται περιβάλλον; Οτιδήποτε μας περιβάλλει ονομάζεται περιβάλλον. Για παράδειγμα στο περιβάλλον ανήκουν τα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα.

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Σας καλωσορίζω σε ένα ιδιαίτερο συνέδριο, το πολυ-συνέδριο του Ecopol. Ένα συνέδριο που συζητά την προώθηση των πολιτικών που ενισχύουν την πράσινη καινοτομία. Σε αυτό το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013 Η μελέτη είναι προσβάσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ: www.hrdauth.org.cy Α. Πράσινη

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων βασίζεται στην αντίληψη ότι το νερό είναι ταυτόχρονα: Αναπόσπαστο τμήμα του οικοσυστήματος Φυσικός πόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (NQF) ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες Το παρακάτω κείμενο περιέχει οδηγίες, παραδείγματα και διευκρινήσεις σχετικά με το τι θεωρείται Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, με έμφαση σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Βασίζεται στο εγχειρίδιο Frascati

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET)

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ECVET : ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 2 Οκτωβρίου 2006, Espoo ECVET : Προσχέδιο τεχνικών προδιαγραφών Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 8-9 -2011 Αριθ. Πρωτ. :101837 /Γ2 Βαθµός Προτερ.: ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES»

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Περιεχόμενα 1/ Περιβαλλοντική κατάσταση ανά περιοχή... 2 2/ Ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί... 2 2.1 Ευρωπαϊκοί κανονισμοί... 2 2.1.1 Διαχείριση των αποβλήτων...

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων στην Θεσσαλία: Υφιστάμενη Κατάσταση & Προοπτικές. Φωτεινή Αργυρούλη, Κώστας Παπαθανασίου Χημικοί Μηχανικοί

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων στην Θεσσαλία: Υφιστάμενη Κατάσταση & Προοπτικές. Φωτεινή Αργυρούλη, Κώστας Παπαθανασίου Χημικοί Μηχανικοί Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων στην Θεσσαλία: Υφιστάμενη Κατάσταση & Προοπτικές Φωτεινή Αργυρούλη, Κώστας Παπαθανασίου Χημικοί Μηχανικοί ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ α) οδηγία 9/27/ΕΚ για την επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Α.Α.) Παραγωγικές Διαδικασίες & Υγεία

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Α.Α.) Παραγωγικές Διαδικασίες & Υγεία ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Α.Α.) Παραγωγικές Διαδικασίες & Υγεία Δήµητρα Σπυροπούλου Επίτιµη Σύµβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου H Ε.Α.Α. µετεξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς. Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ

Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς. Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΡΚΙΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ GREEN DOT HILTON PARK

Διαβάστε περισσότερα

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) 1. Πεδίο εφαρµογής Το έντυπο αυτό περιλαµβάνει πρακτικές που αφορούν τη σύναψη συµβάσεων για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γενικά Λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι σήμερα Εγκυκλίους για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας αναπτυξη δικτυου Ο Ε ΗΕ σχεδιάζει, προγραµµατίζει και διασφαλίζει την υλοποίηση της ανάπτυξης του ικτύου, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την εξέλιξη της ζήτησης, τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος.

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για Φωτοβολταϊκά συστήματα Όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας. Σας προσφέρουμε ασφαλείς λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Σεμινάριο κατάρτισης και εργαστήριο εκμάθησης λογισμικού «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και εκμάθηση λογισμικού isbemcy» Διάρκεια 14 ώρες 6-7 Απριλίου 2015, Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 28/02/2007 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Ρύπανση Υπεδάφους πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται:

Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται: Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται: 265 άτομα Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό 300 καθηγητές που αποτελούν το μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 800 έκτακτοι καθηγητές Η εισαγωγή στα ΤΕΙ πραγματοποιείται με τις

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία και διαχείριση περιβάλλοντος

Προστασία και διαχείριση περιβάλλοντος Προστασία και διαχείριση περιβάλλοντος Ποιοι είμαστε Σύμβουλοι, μελετητές και ερευνητές με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος Ποιο το όραμά μας Η παροχή ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ»

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» «ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» Εισηγητής Κ.Γ.Χατζηγιαννάκης, Δικηγόρος, Δ.Ν. «NOMOS»Δικηγορική Εταιρία Θεσσαλονίκης Νομικός Σύμβουλος Σ.Β.Β.Ε. Οι αιτίες που επιβάλουν την ανάπτυξη της «πράσινης»

Διαβάστε περισσότερα

Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1 (b): Greek Survey Template

Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1 (b): Greek Survey Template Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1 (b): Greek Survey Template Το «INTRANEMMA» είναι Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διά βίου μάθησης LDV - Leonardo Da Vinci - Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε.

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ WE DO LOCAL ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ Επιχείρηση Επωνυμία: Κωδικός: Στοιχεία Υπεύθυνου Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Διεύθυνση Επιχείρησης Τοποθεσία: Δ. Δ.: Περ. Ενότητα: Δυνατότητα λήψης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ q Μεταφοράς τεχνογνωσίας q Παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών q Διαβούλευση και κατάρτιση Προς v Φορείς Περιφερειακής πολιτικής v Φορείς και στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Τμήμα Βιολογικών Επιστημών http://www.ucy.ac.cy/goto/biosci/el-gr/home.aspx ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Μελετά ό,τι έχει σχέση με τους ζωντανούς οργανισμούς στον πλανήτη μας, από το μικροσκοπικό επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 11 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ «Γλωσσικές δυσκολίες και γραπτός λόγος στο πλαίσιο της σχολικής μάθησης» Αθήνα, 23 25 Νοεμβρίου 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ - ΦΩΤΙΑΔΗ

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ - ΦΩΤΙΑΔΗ 1 ο ΕΤΟΣ Δευτέρα 8/6/2015 9:00-11:30 ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 5 Τρίτη 9/6/2015 Τετάρτη 10/6/2015 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 9:00-11:30 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Πέμπτη 11/6/2015 9:00-11:30

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

«Πράσινες Προμήθειες στο Δήμο Αμαρουσίου»

«Πράσινες Προμήθειες στο Δήμο Αμαρουσίου» «Πράσινες Προμήθειες στο Δήμο Αμαρουσίου» 5 Νοεμβρίου 2008 Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών Λιναρδάτος Ευθύμιος 1 Περιεχόμενα Ο Δήμος Αμαρουσίου και το περιβάλλον Το Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αμαρουσίου

Διαβάστε περισσότερα