Αρχιτεκτονική, Βιολογία, Χημεία και Μηχανική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχιτεκτονική, Βιολογία, Χημεία και Μηχανική"

Transcript

1 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Project TR1-LEO ΜΗΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Αρχιτεκτονική, Βιολογία, Χημεία και Μηχανική

2

3 Συγγραφείς (με αλφαβητική σειρά): Bolkar Açıkkol Cem Açıkkol Altan Dizdar Ertuğrul Dizdar Abdullah Cem Koç Anna Kujumdzieva Βασίλης Μούγιος Trayana Nedeva Selçuk Toprak Επιμέλεια: Βασίλης Μούγιος Η δημοσίευση αυτή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ECO MATRIX (LdV TOI TR1-LEO ) που χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό το πρόγραμμα Lifelong Learning Program. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των περιεχόμενων πληροφοριών.

4

5 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Μοντέλο VQTS I. Μοντέλο VQTS II. Μήτρα επαγγελματικής επάρκειας II.1 Εισαγωγή II.2 Αρχές δημιουργία της μήτρας επαγγελματικής επάρκειας II.3 Προφίλ επαγγελματικής επάρκειας II.4 Πιστωτικές μονάδες Μήτρα επαγγελματικής επάρκειας ECO-MATRIX I. Επαγγελματικό πεδίο: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ II. III. IV. Επαγγελματικό πεδίο: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Επαγγελματικό πεδίο: ΧΗΜΕΙΑ Επαγγελματικό πεδίο: ΜΗΧΑΝΙΚΗ

6

7 I. Μοντέλο VQTS To μοντέλο του Συστήματος Μεταφοράς Επαγγελματικής Εξειδίκευσης (VQTS) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για: τη μεταφορά επαγγελματικών ικανοτήτων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό (κινητικότητα στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση) τη μεταφορά και αναγνώριση ικανοτήτων που αποκτήθηκαν μέσα στο επίσημο σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και ικανοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω μη επίσημης ή ανεπίσημης μάθησης την ανάπτυξη προσόντων τη σύνθεση επαγγελματικών προφίλ και το σχεδιασμό προσωπικού (ανθρώπινων πόρων) την ενίσχυση της ορατότητας διαφορών στα προσόντα κι επομένως τη χρήση για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών προσόντων (EQF) Το μοντέλο VQTS είναι μια πρόταση για μια δομημένη περιγραφή επαγγελματικών ικανοτήτων. Τα βασικά συστατικά του είναι η μήτρα επαγγελματικής επάρκειας και τα προφίλ επαγγελματικής επάρκειας: Μια μήτρα επαγγελματικής επάρκειας παρουσιάζει ικανότητες δομημένες σε ένα πίνακα σύμφωνα με βασικά εργασιακά καθήκοντα σε ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό πεδίο και την πρόοδο της ανάπτυξης επάρκειας. Τα προφίλ επαγγελματικής επάρκειας (συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών μονάδων) δημιουργούνται από μέρη της μήτρας επαγγελματικής επάρκειας. Αυτό γίνεται με τον εντοπισμό των ικανοτήτων που είναι σχετικές με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης ή μια συγκεκριμένη εξειδίκευση («εκπαιδευτικό προφίλ») ή με τον εντοπισμό των ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί ως τώρα από ένα εκπαιδευόμενο πρόσωπο («ατομικό προφίλ»). Ομάδες και περιοχές στόχοι Γενική πληροφόρηση για τη δημιουργία της μήτρα επαγγελματικής επάρκειας και των προφίλ επαγγελματικής επάρκειας (ΙΙ Μήτρα επαγγελματικής επάρκειας.) Το μέρος αυτό απευθύνεται ιδιαίτερα σε αρμόδιες αρχές που σχεδιάζουν να δημιουργήσουν μια μήτρα επαγγελματικής επάρκειας για ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό πεδίο. Πληροφόρηση για την εφαρμογή του μοντέλου VQTS σε διαδικασίες κινητικότητας (ΙΙΙ Διαδικασία κινητικότητας) 7

8 Πληροφόρηση για τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου προφίλ επαγγελματικής επάρκειας Συγκεκριμένα εκπαιδευτικά και ατομικά προφίλ μπορούν να δημιουργηθούν με τη χρήση της μήτρας επαγγελματικής επάρκειας που αναπτύχθηκε για το πεδίο της «μηχανολογίας». Το μοντέλο VQTS αναπτύχθηκε για το πιλοτικό πρόγραμμα Leonardo da Vinci VQTS: Σύστημα Μεταφοράς Επαγγελματικής Εξειδίκευσης 8

9 II. Μήτρα επαγγελματικής επάρκειας II.1 Εισαγωγή Μια μήτρα επαγγελματικής επάρκειας παραθέτει ικανότητες σε έναν πίνακα σύμφωνα με βασικά εργασιακά καθήκοντα («περιοχές ικανοτήτων») και την πρόοδο της ανάπτυξης επάρκειας («βήματα ανάπτυξης επάρκειας»). Μια μήτρα επαγγελματικής επάρκειας αναπτύσσεται μέσω μιας συντονιζόμενης ημερίδας με ειδικούς από τις αντίστοιχες περιοχές. Η ημερίδα εστιάζεται σε μια εμπειρική διερεύνηση επαγγελματικών ικανοτήτων μέσα σε ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό πεδίο. Μια μήτρα επαγγελματικής επάρκειας μπορεί να αναπτυχθεί σε εθνικό επίπεδο ή με συνεργασία δύο ή περισσότερων χωρών-εταίρων (διεθνές επίπεδο). Σε κάθε περίπτωση, η ανάπτυξη βασίζεται στις ίδιες αρχές: Ο σκοπός της κοινής διαμόρφωσης μιας μήτρας επαγγελματικής επάρκειας ΔΕΝ είναι να εναρμονίσει τα προγράμματα κατάρτισης κι εξειδίκευσης που προσφέρονται από διαφορετικούς παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ωστόσο, θα αυξηθεί η (διεθνής) διαφάνεια και συγκρισιμότητα των εξειδικεύσεων και των προσφορών κατάρτισης. Παραδείγματα: Το πεδίο της «μηχανολογίας» ( Mechatronics ) επιλέχθηκε για το σκοπό του προγράμματος VQTS και την ανάπτυξη μιας πιλοτικής μήτρας επαγγελματικής επάρκειας. Τα παραστατικά παραδείγματα προέρχονται από αυτό το συγκεκριμένο πεδίο, αν και το μοντέλο VQTS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή και σύγκριση ικανοτήτων και σε άλλα πεδία. II.2 Αρχές δημιουργία της μήτρας επαγγελματικής επάρκειας Πώς δομείται ο πίνακας της μήτρας επαγγελματικής επάρκειας; Στον πίνακα περιγράφονται περιοχές επαγγελματικής επάρκειας και βήματα ανάπτυξής της: Η αριστερή στήλη του πίνακα περιλαμβάνει περιοχές επαγγελματικής επάρκειας στη βάση των διάφορων βασικών εργασιακών καθηκόντων. Για κάθε περιοχή περιγράφεται η απόκτηση κάθε ικανότητας, από το επίπεδο του αρχάριου μέχρι εκείνο του «επιδέξιου εργαζόμενου». Κάθε περιγραφόμενη ικανότητα είναι ένα «βήμα ανάπτυξης επάρκειας». Τι εννοούμε λέγοντας επαγγελματική επάρκεια; Μιλώντας για «επαγγελματική επάρκεια» υιοθετούμε μια ευρεία έννοια του όρου: εννοούμε γνωστική επάρκεια (γνώσεις), λειτουργική επάρκεια (δεξιότητες) και κοινωνική επάρκεια (συμπεριφορά). 9

10 Τι είναι οι περιοχές επαγγελματικής επάρκειας; Μια περιοχή επαγγελματικής επάρκειας περιλαμβάνει διάφορες μορφές ικανοτήτων που θεωρούνται απαραίτητες για τη συμπλήρωση βασικών εργασιακών καθηκόντων σε ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό πεδίο. Στη βάση των βασικών εργασιακών καθηκόντων, ορίζεται ένας ποικίλος αριθμός περιοχών επαγγελματικής επάρκειας ανάλογα με την πολυπλοκότητα, το εύρος δραστηριοτήτων ή τις ευκαιρίες εργασίας σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Υποθέτουμε ότι, ανά επαγγελματικό πεδίο, θα οριοθετηθούν περιοχές επαγγελματικής επάρκειας. Θεωρούμε ότι μια μήτρα επαγγελματικής επάρκειας περιγράφει ένα «δυναμικό» κατάλογο περιοχών επαγγελματικής επάρκειας. Αυτό θα επιτρέψει σε αρχές που είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη μιας αντίστοιχης μήτρας επαγγελματικής επάρκειας (σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο) να ανταποκρίνονται σε μείζονες αλλαγές στα επαγγελματικά πεδία προσθέτοντας ή αφαιρώντας περιοχές επαγγελματικής επάρκειας ή αναδομώντας τη μήτρα επαγγελματικής επάρκειας. Πώς οργανώνεται η διαδικασία ανάπτυξης επαγγελματικής επάρκειας στη μήτρα επαγγελματικής επάρκειας; Για κάθε περιοχή επαγγελματικής επάρκειας περιγράφονται 2-6 βήματα της διαδικασίας ανάπτυξης επάρκειας. Η φύση της περιοχής καθορίζει αν έχει νόημα να διαφοροποιηθούν περισσότερα ή λιγότερα βήματα ανάπτυξης επάρκειας. Έτσι, δεν μπορεί να προκαθοριστεί συγκεκριμένος αριθμός βημάτων. Αυτό σημαίνει ότι τα βήματα έχουν νόημα μόνο μέσα σε μία και μοναδική περιοχή επαγγελματικής επάρκειας (οριζόντια) και ότι ο αριθμός βημάτων ανάπτυξης επάρκειας σε μια περιοχή δεν αντιστοιχεί αναγκαστικά στα βήματα για μια άλλη περιοχή. Αυτή η «ευκαμψία» των βημάτων δίνει επίσης τη δυνατότητα ενσωμάτωσης ήδη υπαρχουσών περιγραφών βημάτων ανάπτυξης επάρκειας (για παράδειγμα, Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Γλώσσες). Ποιες διαστάσεις καλύπτονται στην περιγραφή της ανάπτυξης επαγγελματικής επάρκειας; Δεν είναι εύκολη υπόθεση να περιγράφεις ικανότητες, αφού εξαρτώνται από μια ποικιλία χαρακτηριστικών και μπορεί να εντοπίζονται σε διαφορετικές διαστάσεις (για παράδειγμα, στο βαθμό ανεξαρτησίας ή στην εκτίμηση της πολυπλοκότητας ενός καθήκοντος). Παρ όλα αυτά, οι περιγραφές διαφόρων βημάτων πρέπει να εκφράζουν σαφώς τη διαφορά από το ένα βήμα στο επόμενο για την ανάπτυξη επάρκειας μέσα σε μια περιοχή επαγγελματικής επάρκειας. Δεν δίνονται προκαταβολικά συγκεκριμένα κριτήρια διαφοροποίησης των βημάτων, αλλά, όποτε αυτό είναι λογικό, περιλαμβάνονται ορισμένες διαστάσεις ως σημεία αναφοράς για την περιγραφή της ανάπτυξης επαγγελματικής επάρκειας επιπλέον των χαρακτηριστικών του πλαισίου (εργαλεία κ.τ.λ.). Οι διαστάσεις αυτές θεωρούνται ένα συνεχές. Η έκταση ή ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνονται από τους εκπαιδευόμενους χαρακτηρίζει τα διάφορα βήματα ή καθιστά δυνατή τη διαφοροποίηση των βημάτων. Αυτά δεν είναι ικανότητες με την αυστηρή έννοια του όρου, ούτε μετα-ικανότητες ή βασικές ικανότητες, αλλά μόνο διαστάσεις της συγκεκριμένης ικανότητας. 10

11 Σε αντίθεση με υπάρχοντα ταξινομικά συστήματα, η διαφοροποίηση επαγγελματικών ικανοτήτων ανάλογα με το επίπεδο απαιτεί ολιστικές περιγραφές. Για να αποφευχθούν απομονωμένες περιγραφές, οι ολιστικές περιγραφές πρέπει να εκφραστούν σε σχέση με βασικά εργασιακά καθήκοντα. Οι παρακάτω αρχές πρέπει να ληφθούν υπόψη: Η περιγραφή ενός βήματος ανάπτυξης επαγγελματικής επάρκειας περιλαμβάνει όχι μόνο το βαθμό εξειδίκευσης μιας ή περισσότερων διαστάσεων, αλλά πρέπει πάντοτε να συσχετίζεται με το εργασιακό πλαίσιο. Η περιγραφή δεν πρέπει να περιορίζεται σε ικανότητες που μπορούν μεν να προσδιοριστούν αναλυτικά (για παράδειγμα, εν μέρει ικανότητες ή μεμονωμένα καθήκοντα), δεν μπορούν όμως να ταυτοποιηθούν σε εργασιακό περιβάλλον. Αρκετές διαστάσεις παρέχονται ως παραδείγματα παρακάτω. Αυτή η απαρίθμηση δεν είναι εξαντλητική. Πρόσθετες διαστάσεις, κατάλληλες για τη διαφοροποίηση των βημάτων ανάπτυξης επαγγελματικής επάρκειας, πρέπει να συμπληρώσουν αυτόν το μερικό κατάλογο. Ικανότητα εκτέλεσης ανεξάρτητων εργασιακών καθηκόντων: Δείχνει το βαθμό αναγκαίας υποστήριξης ή καθοδήγησης. Ικανότητα ανταπόκρισης κάποιας πολυπλοκότητας Ικανότητα ανταπόκρισης σε απαιτήσεις ελέγχου ποιότητας: Δείχνει το βαθμό στον οποίο μπορούν να ληφθούν υπόψη απαιτήσεις και πρότυπα για την εκπλήρωση εργασιακών καθηκόντων. Ικανότητα ανταπόκρισης σε δυναμικές καταστάσεις. Για παράδειγμα, αλλάζουν οι αρχικές παράμετροι ενός προβλήματος-συστήματος ή παραμένουν σταθερές; Ικανότητα ανταπόκρισης στη διαφάνεια: Μετρά την ικανότητα αντιμετώπισης ακατάστατων περιστάσεων ή περιστάσεων που απαιτούν δράση, αλλά οι παράμετροί τους δεν είναι από την αρχή ορατές. Πώς περιγράφονται οι ικανότητες σε σχέση με το εργασιακό πλαίσιο; Η περιγραφή των ικανοτήτων και η ανάπτυξη τους κατά στάδια πραγματοποιείται σε συνάρτηση με το εργασιακό πλαίσιο. Οι ικανότητες διαμορφώνονται συνεχώς ανάλογα με την επαγγελματική ανάπτυξη και πάντα βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τους βασικούς στόχους του επαγγελματικού πεδίου. Τα βασικά εργασιακά καθήκοντα είναι σφαιρικά καθήκοντα στα οποία πρέπει να μπορεί να ανταπεξέλθει ένας εργαζόμενος εντός κάποιου συγκεκριμένου επαγγελματικού πλαισίου. Αυτό σημαίνει ότι ικανότητες που σχετίζονται με την εργασιακή διαδικασία προκύπτουν εμπειρικά από την επαγγελματική εμπειρία και τον τόπο εργασίας. Η περιγραφή των ικανοτήτων είναι σχεδιασμένη να δίνει σαφή εικόνα για το πώς μπορούν να εφαρμοστούν στις εργασιακές συνθήκες. Γι αυτό και ο όρος «είναι σε θέση να» χρησιμοποιείται σε αυτή την περιγραφή: Περιγράφονται δράσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν ή προβλήματα που μπορούν να επιλυθούν (π.χ. «είναι σε θέση να εγκαταστήσει, προσαρμόσει κι επιδιορθώσει μηχανολογικά συστήματα και μέρη αυτών σε εγκαταστάσεις παραγωγής»). Επιπλέον, οι περιγραφές περιλαμβάνουν όπου είναι λογικό για την αντίστοιχη περιοχή επαγγελματικής επάρκειας ή το βήμα ανάπτυξης 11

12 επαγγελματικής επάρκειας κατηγορίες σχετικές με το επαγγελματικό πλαίσιο ως χαρακτηριστικά που αποσαφηνίζουν τις εργασιακές δραστηριότητες σε ένα συγκεκριμένο πεδίο. Οι σχετικές με το επαγγελματικό πλαίσιο κατηγορίες είναι: Αντικείμενα (εξειδικευμένης) εργασίας, εννοώντας τα περιεχόμενα ή τις διαδικασίες της εξειδικευμένης εργασίας (π.χ. «πλήρης συναρμολόγηση μηχανολογικού εξοπλισμού) Εργαλεία (π.χ. «μηχανές γεώτρησης ή κατασκευής οδοστρώματος»), μέθοδοι (π.χ. «μέθοδοι δοκιμών και ρυθμίσεων») και οργάνωση της εξειδικευμένης εργασίας Απαιτήσεις εξειδικευμένης εργασίας και τεχνολογίας υπό μορφή κανόνων, προτύπων και νομοθεσίας (π.χ. «απαιτήσεις ασφάλειας»). Η περιγραφή των ικανοτήτων σε σχέση με τα βασικά εργασιακά καθήκοντα μπορεί να θεωρηθεί ως μια προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος ορολογίας και ιδεολογίας μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και του κόσμου της εργασίας. Μια μήτρα επαγγελματικής επάρκειας δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση ένα εθνικό πρόγραμμα σπουδών. Στο επίκεντρο της περιγραφής βρίσκονται οι ικανότητες που προέρχονται από την επαγγελματική εμπειρία και όχι από προγράμματα σπουδών. Για το λόγο αυτό, πρέπει να διασφαλιστεί ότι περιγράφονται και διαφοροποιούνται μόνο εκείνες οι ικανότητες που υπάρχουν πραγματικά στην πράξη. Θέματα που περιέχονται στο πρόγραμμα σπουδών δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στη μήτρα επαγγελματικής επάρκειας. Επίσης θα πρέπει να αποφεύγονται οι αναλυτικές περιγραφές βημάτων. Η περιγραφή των επαγγελματικών ικανοτήτων αποκτά σημασία μόνο μέσω της σχέσης τους με το εργασιακό πλαίσιο. Ωστόσο, η μήτρα επαγγελματικής επάρκειας θα πρέπει να χρησιμοποιείται όχι μόνο για να κάνει ορατό το προφίλ επαγγελματικής επάρκειας των ικανοτήτων που μπορούν να αποκτηθούν στο πλαίσιο ενός προγράμματος κατάρτισης, αλλά και το προφίλ επαγγελματικής επάρκειας ενός καταρτιζόμενου (δηλαδή τις ικανότητας που έχουν αποκτηθεί ως τώρα από τον καταρτιζόμενο). Ως εκ τούτου, η κατάρτιση προφίλ επαγγελματικής επάρκειας προσανατολισμένων μόνο σε επαγγελματικά προφίλ (δηλαδή προφίλ εργασιακών καθηκόντων ή προφίλ επαγγελματικής επάρκειας υπαλλήλων εξειδικευμένων σε κάποιο πεδίο εργασίας) δεν είναι αρκετή από μόνη της, επειδή τα βήματα ανάπτυξης επάρκειας πρέπει να είναι και αυτά διαφανή. Πώς χρησιμοποιούνται τα παραδείγματα για την περιγραφή των ικανοτήτων; Η εμπειρία μάς λέει ότι κατανόηση μεταξύ εμπειρογνωμόνων από το ίδιο εξειδικευμένο εργασιακό πεδίο μπορεί να μεταφέρεται επιτυχώς χρησιμοποιώντας παραδείγματα. Έτσι, «καλά» παραδείγματα είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος εξασφάλισης της απαραίτητης πρακτικής σχέσης με το εργασιακό πλαίσιο. Οι περιγραφές, ως εκ τούτου, συμπληρώνονται στο μέτρο του δυνατού με ειδικά παραδείγματα. Αυτά τα παραδείγματα σχετίζονται με τις ανάλογες επαγγελματικές κατηγορίες. Για το λόγο αυτόν, τα παραδείγματα δεν είναι απλώς επεξηγηματικά στοιχεία της περιγραφής, αλλά εξυπηρετούν έναν ουσιαστικό σκοπό. Τα παραδείγματα παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για το χαρακτηρισμό των διαφόρων επιπέδων επαγγελματικής επάρκειας και διάφορους τρόπους αξιολόγησης του επιπέδου της επάρκειας που αποκτάται από ένα άτομο. 12

13 Πώς περιλαμβάνονται οι «μαλακές» δεξιότητες στην περιγραφή των ικανοτήτων; Οι «μαλακές» δεξιότητες είναι εγγενείς στις αντίστοιχες περιγραφές. Δεν περιγράφονται ως ειδικές περιοχές επαγγελματικής επάρκειας, αλλά είναι ενσωματωμένες στις σχετικές περιγραφές του επαγγελματικού πλαισίου λόγω της συγγένειας τους με αυτό. Για παράδειγμα, η ικανότητα επικοινωνίας εκφράζεται με φράσεις όπως: «Είναι σε θέση να εξηγήσει...» Πόσο ειδικές ή γενικές είναι οι περιγραφές των ικανοτήτων; Οι διάφορες περιοχές επαγγελματικής επάρκειας δεν πρέπει να παρουσιάζονται με έναν υπερβολικά γενικό τρόπο (π.χ. «κατασκευή μηχανών»), ούτε πάλι πρέπει να είναι υπερβολικά λεπτομερείς (π.χ. «συγκόλληση καλωδίων»). Πρέπει να διατυπώνονται έτσι ώστε να προωθούν την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ ειδικευμένων εργαζομένων και ασκούμενων στο αντίστοιχο επαγγελματικό πεδίο. Ποιο γλωσσικό στυλ χρησιμοποιείται στην περιγραφή των ικανοτήτων; Για την περιγραφή των ικανοτήτων στα διάφορα στάδια ανάπτυξης επαγγελματικής επάρκειας, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πλήρεις προτάσεις (π.χ. «είναι σε θέση να εκτελεί καθήκοντα βασικής συντήρησης μηχανολογικών συσκευών και εξοπλισμών στην παραγωγή») και όχι απλώς φράσεις-κλειδιά (π.χ. «καθήκοντα συντήρησης»). Πρόσθετες παρατηρήσεις Λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις αρχές, γίνεται σαφές πόσο δύσκολο είναι να περιγραφεί ικανοποιητικά η επαγγελματική επάρκεια. Ακόμη και τα παραδείγματα που αναπτύξαμε στο πεδίο της μηχανολογίας στο πλαίσιο του προγράμματος VQTS δεν έχουν επιτύχει ακόμη την πλήρη περιγραφή της επαγγελματικής επάρκειας. Επίσης είναι σαφές ότι ειδικά για το σύνολο των περιγραφόμενων διαστάσεων δεν μπορούν να συμπεριληφθούν όλες οι παράμετροι σε μια περιγραφή επαγγελματικής επάρκειας. Αντίθετα, πρέπει να ακολουθηθούν πραγματιστικοί δρόμοι και η πληρότητα αυτών των περιγραφών θα γίνει σαφής με την πρακτική εξάσκηση. Επιπλέον, απαιτείται ειδική γνώση εμπειρογνωμόνων και χρειάζεται να αναπτυχθεί μεθοδολογική τεχνογνωσία για το συντονισμό διαδικασιών σχεδιασμού περιγραφών ικανοτήτων. ΙΙ.3 Προφίλ επαγγελματικής επάρκειας Τα προφίλ επαγγελματικής επάρκειας σχηματίζονται από συγκεκριμένα μέρη της μήτρας επαγγελματικής επάρκειας. Σε γενικές γραμμές καλύπτουν ένα περιορισμένο φάσμα των ικανοτήτων που περιγράφονται στη μήτρα επαγγελματικής επάρκειας. Τα προφίλ επαγγελματικής επάρκειας δημιουργούνται με τον προσδιορισμό ικανοτήτων που αντιστοιχούν σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης ή κάποια εξειδίκευση (εκπαιδευτικό προφίλ) ή αντικατοπτρίζουν τις ικανότητες που αποκτήθηκαν ως τώρα από έναν εκπαιδευόμενο (ατομικό προφίλ). 13

14 Τα εκπαιδευτικά προφίλ δημιουργούνται, χρησιμοποιώντας τη μήτρα επαγγελματικής επάρκειας, από αρχές εξουσιοδοτημένες για τα αντίστοιχα προγράμματα κατάρτισης ή την αντίστοιχη εξειδίκευση. Τα ατομικά προφίλ δημιουργούνται από τον πάροχο του προγράμματος κατάρτισης. Εκπαιδευτικά προφίλ δημιουργούνται: Καταδεικνύοντας τις ανάλογες ικανότητες του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης ή της συγκεκριμένης εξειδίκευσης στη μήτρα επαγγελματικής επάρκειας. Εισάγοντας τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων που πρέπει να αποκτηθούν στον πίνακα.- οι πιστωτικές μονάδες αντικατοπτρίζουν το χρόνο που χρειάζεται ένας εκπαιδευόμενος για να φτάσει σε συγκεκριμένο επίπεδο ανάπτυξης επαγγελματικής επάρκειας, π.χ. μονάδες που αντιστοιχούν στη διάρκεια της απόκτησης μιας ικανότητας (ΙΙ.4. Πιστωτικές μονάδες). Ενσωματώνοντας σημαντικές συμπληρωματικές πληροφορίες για το πρόγραμμα κατάρτισης ή την εξειδίκευση, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ατομικά προφίλ δημιουργούνται: Εξετάζοντας το στάδιο ανάπτυξης επαγγελματικής επάρκειας που έχει φτάσει συγκεκριμένος εκπαιδευόμενος. Καταδεικνύοντας τις ήδη αποκτηθείσες ικανότητες του εκπαιδευόμενου στον πίνακα που δείχνει επίσης το εκπαιδευτικό προφίλ του προγράμματος κατάρτισης ή της εξειδίκευσης. Εισάγοντας τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων που αντικατοπτρίζει την διάρκεια της απόκτησης των ικανοτήτων. Στη βάση του προφίλ επαγγελματικής επάρκειας ενός εκπαιδευόμενου, μπορεί να εκδοθεί ένα πιστοποιητικό του προφίλ επαγγελματικής επάρκειας: Αντικατοπτρίζει τόσο το εκπαιδευτικό και το ατομικό προφίλ. Περιέχει επίσης πληροφορίες για τον πάροχο κατάρτισης που απονέμει το πιστοποιητικό, τον υπεύθυνο για την έκδοσή του, προσωπικά στοιχεία του εκπαιδευόμενου και την ημερομηνία έκδοσης. Επιπλέον, μπορεί να δημιουργηθεί ένα ειδικά σχεδιασμένο πεδίο για πρόσθετα σχόλια, π.χ. αν η ανάπτυξη επαγγελματικής επάρκειας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί για μια συγκεκριμένη περιοχή ή στάδιο και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες δεν έχουν ακόμη απονεμηθεί, τότε είναι απαραίτητο να σημειωθεί ποιες ικανότητες λείπουν ή θα πρέπει να αποκτηθούν. 14

15 ΙΙ.4 Πιστωτικές μονάδες Γιατί πιστωτικές μονάδες; Οι πιστωτικές μονάδες χρησιμοποιούνται ως ποσοτικό μέτρο των ειδικών τμημάτων ενός προγράμματος κατάρτισης ή μιας εξειδίκευσης. Αυτά τα ποσοτικά στοιχεία γίνονται κατανοητά ως συμπληρωματική πληροφόρηση, αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα από την περιγραφή των ικανοτήτων. Οι μονάδες βασίζονται στο φόρτο μελέτης που απαιτείται για την εκπλήρωση των στόχων ενός προγράμματος (οι οποίοι εξειδικεύονται σε ικανότητες που αποκτώνται). Τι σημαίνει φόρτος μελέτης; Ο φόρτος μελέτης αναφέρεται στο χρόνο που θεωρητικώς χρειάζεται ένας μέσος εκπαιδευόμενος για να αποκτήσει τις αντίστοιχες ικανότητες που αντιστοιχούν σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή εξειδίκευση και περιέχει όλες τις δράσεις μάθησης που σχετίζονται με την απόκτηση ικανοτήτων (δηλαδή κατευθυνόμενη μάθηση (παρακολούθηση διαλέξεων ή σεμιναρίων), πρακτική εξάσκηση, ανάκτηση πληροφοριών, ανεξάρτητη μελέτη, εργασία στο σπίτι, προετοιμασία και συμμετοχή σε εξετάσεις κ.τ.λ.) Πώς υπολογίζονται οι πιστωτικές μονάδες; Μία πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε περίπου 30 ώρες φόρτου μελέτης. Μέσα σε ένα χρόνο τυπικής εκπαίδευσης μπορούν να κερδηθούν κατά μέγιστο 60 πιστωτικές μονάδες (εξειδικευμένα προγράμματα π.χ. για άτομα με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να υπολογίζονται ειδικά). Αυτό σημαίνει ότι σε ένα τριετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορούν να απονεμηθούν κατά μέγιστο 180 πιστωτικές μονάδες, σε ένα τετραετές πρόγραμμα 240 κ.τ.λ. Πώς αποδίδονται οι πιστωτικές μονάδες; Ο συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων ενός εκπαιδευτικού προγράμματος μοιράζεται σύμφωνα με το μέσο χρόνο που χρειάζεται ένας εκπαιδευόμενος για να αποκτήσει ικανότητες ή να φτάσει σε ένα βήμα ανάπτυξης επάρκειας. Ο χρόνος που χρειάζεται για να φτάσει σε ένα βήμα ανάπτυξης επάρκειας (η διάρκεια απόκτησης επάρκειας) μπορεί να διαφέρει μέσα στα βήματα μιας περιοχής επαγγελματικής επάρκειας, όπως και μεταξύ περιοχών επαγγελματικής επάρκειας. Γι αυτό το λόγο οι πιστωτικές μονάδες αντικατοπτρίζουν την ατομική αξία ενός συγκεκριμένου βήματος ανάπτυξης επάρκειας μέσα στο προφίλ επαγγελματικής επάρκειας ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ή μιας εξειδίκευσης. Για να προσδιορίσει κάποιος τις πιστωτικές μονάδες, θα μπορούσε να αντιστοιχίσει ένα πρόγραμμα σπουδών στο εκπαιδευτικό προφίλ και να χρησιμοποιήσει το θεωρητικό χρόνο που δαπανά ένας εκπαιδευόμενος σε κάθε μονάδα για να κατανείμει τα ποσοστά του συνολικού χρόνου και αντίστοιχα τις πιστωτικές μονάδες. Πολλά προγράμματα κατάρτισης υπολογίζουν όχι μόνο τις επαγγελματικές ικανότητες, αλλά και άλλα είδη ικανοτήτων που δεν συνδέονται άμεσα με το επαγγελματικό προφίλ. Παρ όλα αυτά, το εκπαιδευτικό προφίλ θα πρέπει να είναι αφιερωμένο μόνο στις 15

16 πιστωτικές μονάδες που είναι πλήρως σχετικές με το αντικείμενο εκπαίδευσης. Το πιστοποιητικό του προφίλ επαγγελματικής επάρκειας περιλαμβάνει ένα πεδίο ειδικά για την αποτύπωση συμπληρωματικών ικανοτήτων πέρα από το επαγγελματικό προφίλ. Το πιστοποιητικό επίσης περιέχει πληροφορίες για το ποια άλλα πεδία γνώσεων μελετήθηκαν έξω από τον κύριο στόχο του επαγγελματικού προφίλ. Οι πιστωτικές μονάδες που απονέμονται γα αυτές τις δραστηριότητες μπορούν να συνυπολογιστούν στο τελικό σύνολο μονάδων. Την απόδοση μονάδων πιστοποίησης αναλαμβάνουν αρχές υπεύθυνες για το αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή εξειδίκευση (ανάλογα με την εθνική νομοθεσία). Απονομή πιστωτικών μονάδων Πιστωτικές μονάδες απονέμονται όταν φοιτητές ή εκπαιδευόμενοι αποκτήσουν τις ικανότητες που ανταποκρίνονται σε ένα βήμα ανάπτυξης επάρκειας. Δεν υπάρχει εγγύηση αυτόματης αναγνώρισης: οι αρμόδιες αρχές (υπεύθυνες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα) ορίζουν ποιες μονάδες θα δεχθούν για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. 16

17 Μήτρα επαγγελματικής επάρκειας ECO-MATRIX Επαγγελματικό πεδίο: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α/α 1 2 Περιοχή επαγγελματικής επάρκειας Γεωλογική τοποθεσία Ορθολογική χρήση του νερού Να είναι σε θέση να κατανοεί τις επιπτώσεις της επιλογής της τοποθεσίας στο οικολογικό αποτύπωμα του κτιρίου Να είναι σε θέση να κατανοεί την επίδραση της υπερβολικής χρήσης νερού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο Βήματα ανάπτυξης επάρκειας Α Β Γ Δ Ε Ζ αναλύει τις αναλύει τις αναλύει τις αναλύει τη επιπτώσεις στις επιπτώσεις της επιπτώσεις των φωτορύπανση στην υπάρχουσες μεταφοράς από και ομβρίων υδάτων και περιοχή του κατοικίες της προς την περιοχή του των θερμικών εργοταξίου περιοχής του εργοταξίου νησίδων στην εργοταξίου περιοχή του εργοταξίου διερευνά διάφορες τεχνικές διαχείρισης νερού αναλύει τις επιπτώσεις της χρήσης νερού για άρδευση διερευνεί συστήματα διαχείρισης υγρών αποβλήτων διαθέσιμα στην περιοχή του εργοταξίου σχεδιάζει και να αναπτύσσει ένα σχέδιο διαχείρισης υγρών αποβλήτων σχεδιάζει και να αναπτύσσει μια βέλτιστη λύση για την επίλυση διαφόρων επιδράσεων στην περιοχή του εργοταξίου σχεδιάζει και να αναπτύσσει ένα σχέδιο μείωσης της χρήσης νερού κατάλληλο για τις απαιτήσεις του κτηρίου 17

18 3 4 Ενεργειακή απόδοση Οικοδομικά υλικά να κατανοεί την επίδραση της ενέργειας και την σπατάλη θερμότητας, που προκύπτουν από την αναποτελεσματικότ ητα των κτιρίων να κατανοεί την επίδραση των δομικών υλικών στην τοπική και περιφερειακή οικολογία εξετάζει και να κατανοεί τους τοπικούς και περιφερειακούς κανονισμούς ενεργειακής απόδοσης ερευνεί και να εξετάζει τα διαθέσιμα υλικά ως προς την επαναχρησιμοποίηση τους στη νέα ανάπτυξη αναλύει φορτία ψύξης και θέρμανσης σε κτίρια ερευνεί και να εξετάζει τα διαθέσιμα ανακυκλωμένα υλικά και το ποσοστό τους που επιλέγεται να επαναχρησιμοποιηθεί στην νέα ανάπτυξη γνωρίζει και να επιλέγει το κατάλληλο ψυκτικό μέσον για την κατασκευή μηχανολογικών συστημάτων και να αναπτύσσει ένα σχέδιο μέτρησης και επαλήθευσης για την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ερευνεί και να εξετάζει γρήγορα ανανεώσιμα υλικά, διαθέσιμα στην τοποθεσία του κτιρίου εξετάζει, να αναλύει και να επιλέγει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το κτίριο και τον περιβάλλοντα χώρο του σχεδιάζει και να αναπτύσσει έναν κατάλογο υλικών για την ελαχιστοποίηση του οικολογικού αποτυπώματος του κτιρίου σχεδιάζει και να αναπτύσσει ένα σχέδιο ενεργειακών επιδόσεων για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου 18

19 5 6 Ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντο ς Ρύπανση / διαχείριση αποβλήτων να κατανοεί την επίδραση της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος στη ζωή των χρηστών του κτιρίου να κατανοήσει τις επιπτώσεις της ρύπανσης / διαχείρισης απόβλητων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο κατά τη διάρκεια και μετά την κατασκευή διερευνά και να αξιολογεί χαμηλής εκπομπής δομικά υλικά για κόλλες, στεγανωτικά υλικά, χρώματα, επιχρίσματα, επιδαπέδια συστήματα, σύνθετη ξυλεία και αγροτικά γεωυφάσματα αναπτύξει ένα σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων της κατασκευής (για ανακύκλωση ή περισυλλογή) καταλάβει τα συστήματα φωτισμού και θερμικής άνεσης και τη δυνατότητα ελέγχου τους απο τους χρήστες του κτιρίου αναπτύξει ένα σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων μετά την κατασκευή (για ανακύκλωση ή περισυλλογή) αναπτύσσει σχέδια ποιότητας εσωτερικού αερισμού κατά τη διάρκεια και μετά την κατασκευή σχεδιάσει και να αναπτύξει ένα κτιριακό περιβάλλον προς ελαχιστοποίηση της ρύπανσης και μεγιστοποίηση της διαχείρισης αποβλήτων στην περιοχή του εργοταξίου 19

20 Μήτρα επαγγελματικής επάρκειας ECO-MATRIX Επαγγελματικό πεδίο: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Πιστωτικές μονάδες (ΠΜ) Α/α Περιοχή επαγγελματικής επάρκειας Βήματα ανάπτυξης επάρκειας A B C D E F ΠΜ 1 Γεωλογική τοποθεσία Ορθολογική χρήση του νερού Ενεργειακή απόδοση Οικοδομικά υλικά Ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος Ρύπανση / διαχείριση αποβλήτων ΣΥΝΟΛΟ 90 20

21 Μήτρα επαγγελματικής επάρκειας ECO-MATRIX Επαγγελματικό πεδίο: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α/α 1 Περιοχή επαγγελματικής επάρκειας Μελέτη των οικολογικών δομικών και ολοκληρωμένων επίπεδων: πληθυσμού, κοινότητας και οικοσυστημάτων να διερευνήσει και να αποδείξει τη σχέση μεταξύ οργανικής και ανόργανης ύλης, τη σχέση μεταξύ ζωντανών οργανισμών και των οικοσυστημάτων, καθώς και τη σχέση του φυσικού περιβάλλοντος με την ανθρώπινη κοινωνία. Βήματα ανάπτυξης επάρκειας Α Β Γ Δ Ε Ζ αναγνωρίζει και να δημιουργήσει και να διερευνεί την εφαρμόσει σύνθετα ισορροπία και την και δυναµικά ομαλή λειτουργία μαθηματικά μοντέλα των πληθυσμού, οικοσυστημάτων του κοινότητας και πλανήτη. οικολογικών συστημάτων. σχεδιάζει και να διεξάγει έρευνα πεδίου στη βιομηχανική παραγωγή, βιομηχανική οικολογία, πληθυσμιακή οικολογία, και περιβαλλοντική παραγωγή ή βιωσιμότητα. μελετήσει και να προτείνει λύσεις για την ορθή διαχείριση των οικοσυστημάτων, δηλαδή, μια διαχείριση που να αποτρέπει την καταστροφή τους από ανθρώπινες δραστηριότητες και, όπου είναι δυνατόν, να επιτρέπει τη διατήρηση τους. υποδείξει και να χειριστεί επαγγελματικά θέματα διαχείρισης της ρύπανσης του περιβάλλοντος, διαχείριση οικοσυστημάτων και επεξεργασία των φυσικών πόρων και αποβλήτων, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιβαλλοντική πολιτική, περιφερειακής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 21

22 2 Προσδιορισμός, αξιοποιήση και διατήρηση της βιοποικιλότητας αναπτύξει μεθόδους και να εφαρμόσει ορθές πρακτικές για τη διατήρηση ή τη διαχείριση των ενδιαιτημάτων άγριας πανίδας και των στοιχείων της για να βελτιώσει τα χημικά, βιολογικά, ή φυσικά χαρακτηριστικά. να σχεδιάσει και να κατευθύνει την κατασκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων υποδομής, σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς διατήρησης της βιοποικιλότητας. να αναθεωρήσει και να χρησιμοποιήσει δίκτυα πληροφοριών και βάσεις δεδομένων στον τομέα της βιοποικιλότητας. επεξεργαστεί και να εφαρμόσει σχέδια για τη διαχείριση, δρασεων προστασίας της βιοποικιλότητας και την αποτροπή της φθοράς των προστατευόμενων πόρων. να αναπτύξει και να εκτέλεσει έργα για την διατήρηση των ενδιαιτημάτων άγριας πανίδας, έδαφους, φυσικών ύδατων και σχεδιασμού της φύσης και του τοπίου. παρέχει διαβουλεύσεις και να εκπαιδεύει ιδιώτες και επιχειρήσεις σχετικά με τη βιοποικιλότητα. 3 Διερεύνηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και σχέσεων αναγνωρίσει και να μελετήσει ζώντες οργανισμούς, τις βιοχημικές σχέσεις μεταξύ άνθρωπωνζώων-φυτών και περιβάλλοντος και την αντίδραση του βιοτικών παράγοντων σε βλαβερές περιβαλλοντικές συνθήκες που τους επηρεάζουν. να σχεδιάσει και να πραγματοποιήσει περιβαλλοντικές μελέτες σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, κανονισμούς και νόμους. να παρακολουθήσει και να αναλύσει αλλαγές που αποσκοπούν στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων σύνθετων συστημάτων με στόχο την αποφυγή ακουσίων αρνητικών επιπτώσεων. διοργανώσει και να διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις των βιομηχανικών διεργασιών για την προστασία, αποκατάσταση, απογραφή, παρακολούθηση, και επαναεισαγωγή ειδών στο φυσικό περιβάλλον. Να κατανοεί και να αντιμετώπιζει περιβαλλοντικά προβλημάτα που προκαλούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες. να συγκεντρώνει, να επεξεργάζεται, και να αξιολογεί μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Να διεξάγει τακτικές επιθεωρήσεις για να διαπιστώσει περιβαλλοντικά προβλήματα και, ενδεχομένως, να προτείνει τρόπους και μεθόδους για να λύσει αυτά τα προβλήματα. αναπτύξει και να εφαρμόσει περιβαλλοντικά ασφαλείς μεθόδους και στρατηγικές για τον έλεγχο ή την εξάλειψη των επιβλαβών παραγόντων του περιβαλλοντος. Να καθορίζει τρόπους για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών. 22

23 4 5 Οργάνωση και εκτέλεση επεξεργασίας και μείωσης αποβλήτων,και βιολογικής αποκατάστασης Μέτρηση, ανάλυση και παρακολούθηση των ρύπων και τοξικών ουσιών να εδραιώσει, να συστήσει και να εκτελέσει διαφορετικές μεθόδους για την επεξεργασία και μείωση αποβλήτων, και βιολογικής αποκατάστασης: αναδάσωση, ανανέωση δάσους και ελεγχόμενη υλοτομία, καθώς και δράσεις επεξεργασίας αποβλήτων και βιοεξυγίανση με μικροοργανισμού ς. να προσδιορίζει και να μετρά διαφορετικά είδη ρύπων και τοξικών ουσιών. σεβαστεί και να εφαρμόσει εθνικά / διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομέν ης της αποτελεσματικότητα ς στις εγκαταστάσεις διαχείρησης αποβλήτων ασίας αποβλήτων. παρακολουθήσει και να αναλύσει τα διάφορα είδη ρύπων και τοξικών ουσιών. αναπτύξει και να εφαρμόσει εναλλακτικές μεθόδους για την παραγωγή πολύτιμων ουσίων από τα απόβλητα. αξιολογήσει και να εκτιμήσει τα αποτελέσματα των μετρήσεων σε σχέση με τα ισχύοντα πρότυπα. επιλέξει και να εισάγει εναλλακτικούς τρόπους για την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων. σχεδιάσει και να εφαρμόσει πρωτόκολλα για τη μέτρηση ή παρακολούθηση διαφόρων ρύπων και τοξικών ουσιών. υποδείξει και να χειριστεί επαγγελματικά θέματα διαχείρισης και επεξεργασίας φυσικών πόρων και αποβλήτων. σχεδιάσει και να εκτελέσει τις προσομοιώσεις ή την αναγωγή σε μοντέλα για να προβλέψει τις επιπτώσεις των ρύπων και των τοξικών ουσιών. προωθήσει και να χρησιμοποιεί άμεσα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMS) για τη μείωση των αποβλήτων, για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών ζημιών από τις πρακτικές της βιομηχανικής παραγωγής ή να προωθεί τη βελτίωση και συνετή χρήση των φυσικών πόρων. 23

24 6 Σχεδιασμός και εκτέλεση δοκιμών για τις επιβλαβείς συνεπειες ρύπων και τοξικών ουσιών σχεδιάσει και να εκτελέσει εργαστηριακές δοκιμές για την χημική τοξικότητα μετάλλων και άλλων στοιχείων στο χώμα και τα υπόγεια ύδατα. να αναπτύξει και να εκτελέσει ειδικές βιοχημικές δοκιμές για την διάγνωση παθήσεων, γενετικών διαταραχών ή άλλων ανωμαλιών που προκαλούνται από ρύπους. παρακολουθεί και να εκτελεί μικροβιολογικές δοκιμές σε νερό, τρόφιμα και το περιβάλλον για να εντοπίσει και να ταξινομίσει μικροοργανισμούς σε περιβαλλοντικά δείγματα και να εντοπισει επιβλαβείς μικροοργανισμούς. αξιολογήσει και να εκτιμήσει τα αποτελέσματα μετρήσεων σε σχέση με τα ισχύοντα πρότυπα. (ή να αποκτήσει πληροφορίες για) την ταυτοποίηση και το χαρακτηρισμό συγκεκριμένων αιτίων ή πηγών ρύπανσης, που προκαλούν μόλυνση ή λοίμωξη. σχεδιάσει και να εκτελέσει τις προσομοιώσεις ή να εφαρμόσει μοντέλα για την προβλέψη των επιπτώσεων της ρύπανσης, μόλυνσης, ή λοίμωξης στις προσπάθειες περιβαλλοντικής αποκατάστασης και τη δημόσια υγεία. 7 Οργάνωση περιβαλλοντικ ής διαχείρισης ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα να βοηθήσει τα θεσμικά όργανα για να διατηρηθούν τα απαραίτητα αρχεία με σκοπό την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις περιβαλλοντικές συνθήκες. να σχεδιάσει και να αξιολογεί τις περιβαλλοντικές πολιτικές, τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τις πρακτικές διάδοσης πληροφοριών και επικοινωνίας. ερμηνεύσει τεχνολογικά, κοινωνικά, ηθικά και διαχειριστικά προβλήματα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και να συμβάλλει έμπρακτα στην εξεύρεση λύσης, λαμβάνοντας υπόψη τη ποικίλη και παγκόσμια φύση τους. προετοιμάζει και να εκδίδει εις βάθος τεχνικές και ερευνητικές εκθέσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και να κοινοποιεί τα αποτελέσματα σε μεμονωμένα άτομα στη βιομηχανία, την κυβέρνηση και το ευρύ κοινό. σχεδιάσει και να εκτελεί περιβαλλοντικούς ελέγχους να παρέχει πληροφορίες και καθοδήγηση όσον αφορά την ορθή χρήση της γης και τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς που ισχύουν. επιβλέπει και να διεξάγει την ανάπτυξη του περιβάλλοντος σε μια συγκεκριμένη περιοχή και να εξασφαλίζει, το πλαίσιο των κανονισμών και της νομοθεσίας,για την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. 24

25 Μήτρα επαγγελματικής επάρκειας ECO-MATRIX Επαγγελματικό πεδίο: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Πιστωτικές μονάδες (ΠΜ) Βήματα ανάπτυξης επάρκειας Α/α Περιοχή επαγγελματικής επάρκειας CP A B C D E F 1 Μελέτη των οικολογικών διαρθρωτικών και ολοκληρωμένων επίπεδων: πληθυσμού, κοινότητας και οικοσυστημάτων 2 Εντοπισμός, αξιοποιήση και διατήρηση της βιοποικιλότητας Διερεύνηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και σχέσεων Οργάνωση και εκτέλεση της επεξεργασίας των αποβλήτων, τη μείωση και τη βιολογική αποκατάσταση 5 Μέτρηση, ανάλυση και παρακολούθηση των ρύπων και τοξικών ουσιών Σχεδιασμό και τις εκτέλεση δοκιμών για τις επιβλαβείς συνεπειες των ρύπων και τοξικών ουσιών 7 Οργάνωση περιβαλλοντικής διαχείρισης ΣΥΝΟΛΟ 90 25

26 Μήτρα επαγγελματικής επάρκειας ECO-MATRIX Επαγγελματικό πεδίο: ΧΗΜΕΙΑ Α/α 1 2 Περιοχή επαγγελματικής επάρκειας Οικολογική και περιβαλλοντική ανάλυση Οικολογική και περιβαλλοντική προστασία Βήματα ανάπτυξης επάρκειας Α Β Γ Δ Ε Ζ να πραγματοποιεί δοκιμές ποιοτικού ελέγχου σχετικά με τη χημική σύνθεση των περιβαλλοντικών δείγματατων ειδών και δείγματατων για να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές. να γνωρίζει εθνικά και διεθνή πρότυπα, κανονισμούς και νομοθεσίες για την προστασία του περιβάλλοντος. συγκεντρώσει και να αναλύσει περιβαλλοντικά δείγματα για τον προσδιορισμό χημικών ή φυσικών ιδιότητων, όπως η σύνθεση, η δομή, οι σχέσεις, και οι αντιδράσεις χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες τεχνικές. γνωρίζει τις βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος. να συγκεντρώσει περιβαλλοντικά δειγματα και να εκτελέσει ανάλυσεις ρύπων. να εκτελέσει εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων και περιβαλλοντικούς ελέγχους. να μετρά τις εκπομπές των ραδιενεργών αποβλήτων. να αναπτύξει στη χημική παραγωγή, περιβαλλοντικά ασφαλείς μεθόδους και στρατηγικές. μετρήσει χημικούς παραμέτρους σε διαφορετικά περιβάλλοντα να προσδιορίσει την επίδραση τους στους κατοίκους. εφαρμόζει μεθόδους για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών. να συγκεντρώσει και να αναλύσει τα αποτελέσματα δοκιμών για τον προσδιορισμότης λειτουργικής αποδοτικότητας ή να διάγνωσκει δυσλειτουργίες στην εφαρμογή περιβαλλοντικών προτύπων σε χημικές διαδικασίες. να εφαρμόζει τεχνικές απορρύπανσης του εδάφους. 26

27 Ελέγχος της ρύπανσης Ανακύκλωση Διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων Διαχείριση των υγρών αποβλήτων να αξιολογεί και να παρακολουθεί τους ρύπους. να γνωρίζει τις τεχνικές για την ανακύκλωση των απορριμάτων. Να κατέχει γνώσεις σε τεχνικές διάθεσης των βιομηχανικών αποβλήτων. να αξιολογεί και να παρακολουθεί την ανάπτυξη ρύπων στα λύματα. εφαρμόζει τεχνικές για την προστασία του αέρα από τη ρύπανση. γνωρίζει τις χημικές διαδικασίες για την επαναχρησιμοποίηση των ανακυκλωμένων υλικών. παρακολουθήσει και να αναλύσει την παραγωγή αποβλήτων στη χημική βιομηχανία. Να γνωρίζει εθνικά και διεθνή πρότυπα για την ποιότητα των υδάτων. να εφαρμόζει τεχνικές για την προστασία επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση. να εφαρμόσει χημικές τεχνικές για την ανάκτηση πρώτων υλών από απορρίματα. να εφαρμόσει τεχνικές θερμικής επεξεργασίας αποβλήτων. να εφαρμόσει χημικές τεχνικές σε εγκαταστάσεις καθαρισμού υδάτων. να εφαρμόζει τεχνικές για την προστασία του εδάφους από τη ρύπανση. να γνωρίζει τη νομοθεσία και τους κανινισμούς για τη διαχείριση αποβλήτων. να εφαρμόσει βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες για την ορθή διαχείριση αποβλήτων. και να κατέχει τεχνικές επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. σχεδιάζουν, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν προγράμματα και πολιτικές σχετικά με την πρόληψη της ρύπανσης. Να κατέχει γνώσεις στο πεδίο της ιδανικής και οικονομικής ανακύκλωσης απορριμάτων. Να γνωρίζει τη διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων τη νομοθεσία και τους κανονισμούς. εφαρμόσει μεθόδους για την επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων. 27

28 Μήτρα επαγγελματικής επάρκειας ECO-MATRIX Επαγγελματικό πεδίο: ΧΗΜΕΙΑ Πιστωτικές μονάδες (ΠΜ) Βήματα ανάπτυξης επάρκειας Α/α Περιοχή επαγγελματικής επάρκειας A B C D E F ΠΜ 1 Οικολογική και περιβαλλοντική ανάλυση Οικολογική και περιβαλλοντική προστασία Ελέγχος της ρύπανσης Ανακύκλωση Διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων Διαχείριση των υγρών αποβλήτων TOTAL 90 28

29 Μήτρα επαγγελματικής επάρκειας ECO-MATRIX Επαγγελματικό πεδίο: ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α/α Περιοχή επαγγελματικής επάρκειας 1 Ενέργεια 2 Νερό 3 Υγρά απόβλητα Βήματα ανάπτυξης επάρκειας Α Β Γ Δ Ε Ζ να γνωρίζει αρχές αποθήκευσης, προμηθειών, λογιστικής και αποτελεσματικής χρήσης της ενέργειας να γνωρίζει τον υδρολογικό κύκλο να γνωρίζει τη συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία υγρών αποβλήτων γνωρίζει τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γνωρίζει και να υπολογίζει την κίνηση των υγρών σε σωλήνες, κανάλια και στο υπέδαφος γνωρίζει τη ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων να γνωρίζει τις τεχνικές παραγωγής καυσίμων και σταθμών πραγωγής ενέργειας να σχεδιασει συστήματα παροχής και διανομης νερού. να κάνει δείγματοληψίες, να μετρά και να παρακολουθεί τα υγρά απόβλητα Να γνωρίζει εναλλακτικές πηγές ενέργειας να γνωρίζει συστήματα διαχείρησης λεκανών απορροής ποταμών και αντιπλημμυρικής προστασίας να σχεδιάσει και να περέχει συμβουλευτική σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων μετρά, να παρακολουθεί και να σχεδιαζει ενεργειακά συστημάτα εφαρμόσει ολοκληρωμένα προγράμματα υδατινών πόρων σχεδιάσει την επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου νερού και των πλευρικών προϊόντων να ελέγχει δομικά, μηχανικά ή ηλεκτρικά έργα και να καθορίζει την αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης 29

30 4 Απορρίματα να γνωρίζει τη συλλογή, τον διαχωρισμό και την αποθήκευση των απορριμάτων γνωρίζει την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την διαχείριση των απορριμάτων να γνωρίζει για τα επικίνδυνα αποβλητα να κάνει δείγματοληψίες, μέτρησεις και παρακολούθηση των αποβλήτων σχεδιάσει και να παρέχει συμβουλές για εγκαταστάσεις αποθήκευσης και ανακύκλωσης αποβλήτων να σχεδιάσει την παραγωγή ενέργειας σε ΧΑΔΑ 5 Περιβάλλον να γνωρίζει εθνικά και διεθνή πρότυπα, κανονισμούς και νομοθεσίες προστασίας του περιβάλλοντος. γνωρίζει τους περιβαλλοντικούς κύκλους να συλλέγει περιβαλλοντικά δειγμάτα και να εκτελεί ανάλυσεις ρύπων. να κάνει εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων και περιβαλλοντικούς ελέγχους. αναπτύσσει περιβαλλοντικά ασφαλείς μεθόδους και στρατηγικές για μηχανολογικές διαδικασίες να εφαρμόζουν μεθόδους για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών. 30

31 Μήτρα επαγγελματικής επάρκειας ECO-MATRIX Επαγγελματικό πεδίο: ΜΗΧΑΝΙΚΗ Πιστωτικές μονάδες (ΠΜ) Βήματα ανάπτυξης επάρκειας Α/α Περιοχή επαγγελματικής επάρκειας A B C D E F CP 1 Ενέργεια Νερό Υγρά απόβλητα Απορρίματα Περριβάλλον ΣΥΝΟΛΟ 90 31

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Διδάσκων Κ. Η. Ευαγγελινός Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Αξιοποίηση του Project Management για την Εφαρμογή του EMAS στο Λόφο

Διαβάστε περισσότερα

"Encouraging Corporate Best Behavior" Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε.

Encouraging Corporate Best Behavior Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. "Encouraging Corporate Best Behavior" Οδηγός Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Σύνταξη και Επιμέλεια Οδηγού ΕΚΕ: Ένωση Εταιρειών CMR CYPRONETWORK MARKETING RESEARCH LTD - ΜΕDA Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ... 7 Η ΈΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ... 7 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 10 2. Η ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) 18.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 153/13 ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Π Ρ Α Σ Ι Ν Ε Σ Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 0-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Σ Ε Π Ρ Α Σ Ι Ν Ε Σ Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 0-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε Ν Τ Ο Π Ι Σ Μ Ο Σ Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Σ Ε Π Ρ Α Σ Ι Ν Ε Σ Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 0-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9000 & ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9000 & ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9000 & ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΑΡ. ΕΙΔ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ»

«ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ» Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πειραιά Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Ειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινες αγορές! Εγχειρίδιο για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις. 2η έκδοση. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Πράσινες αγορές! Εγχειρίδιο για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις. 2η έκδοση. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πράσινες αγορές! Εγχειρίδιο για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις 2η έκδοση Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1 Προσοχή Το παρόν είναι ενδεικτικό έγγραφο των υπηρεσιών της Επιτροπής και με κανένα τρόπο δεν μπορεί να θεωρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Πρόγραμμα Κατάρτισης Yπόβαθρο, Κατευθυντήριες γραμμές και έγγραφα για την αναγνώριση προσόντων του Σύμβουλου σε Περιβάλλοντα Υποβοηθούμενης

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση σε θέματα Στρατηγικής Ανάπτυξης για Μικρές Επιχειρήσεις. Εσωτερικό Περιβάλλον (FHJ)

Κατάρτιση σε θέματα Στρατηγικής Ανάπτυξης για Μικρές Επιχειρήσεις. Εσωτερικό Περιβάλλον (FHJ) Strategy-Train Μάθημα III Ενότητα 3 Συντάκτες Κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση υλικό Κατάρτιση σε θέματα Στρατηγικής Ανάπτυξης για Μικρές Επιχειρήσεις Στρατηγική Διάγνωση Εσωτερικό Περιβάλλον Rupert Beinhauer,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ Επιβλέπων : ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ Β.ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να βελτιώσετε και να ενθαρρύνετε τις καλές ενεργειακές πρακτικές

Πώς να βελτιώσετε και να ενθαρρύνετε τις καλές ενεργειακές πρακτικές Πώς να βελτιώσετε και να ενθαρρύνετε τις καλές ενεργειακές πρακτικές Ένας Οδηγός για Διευθυντές Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων Μάϊος 2014 Το E-seaP είναι ένα εργαλείο υποστήριξης που στοχεύει στην εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΖΩΙΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΙΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc)

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) EL SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C(2005) τελικό ΣΧΕΔΙΟ Εγγράφου κατευθύνσεων για την εφαρμογή διαδικασιών βάσει των αρχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεσιμότητα ιστοσελίδας Ασφάλεια ιστοσελίδας Λειτουργία και συντήρηση ιστοσελίδας Συλλογή αναλυτικών δεδομένων

Διαθεσιμότητα ιστοσελίδας Ασφάλεια ιστοσελίδας Λειτουργία και συντήρηση ιστοσελίδας Συλλογή αναλυτικών δεδομένων Webmaster 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Webmaster Γνωστό και ως Αρχιτέκτονας διαδικτύου, υπεύθυνος ανάπτυξης ιστοσελίδας, συγγραφέας ιστοσελίδας, διαχειριστής ιστοσελίδας Συνοπτική Ο webmaster ή webmistress

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 0

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 0 VALUE ANALYSIIS Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας Nick Rich, BSc MBA Matthias Holweg, Dipl.-Wirtschaftsing.(FH) MSc Lean Enterprise Research Centre

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 6 1.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 7 1.2 ΤΟ ΜΙΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 8 1.3 ΠΡΟΪΟΝ 10 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα