ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προσωπικά στοιχεία σπουδές επαγγελματική σταδιοδρομία 2008: Καθηγητής 1998: Αναπληρωτής καθηγητής. 1889: Επίκουρος καθηγητής. 1982: Λέκτορας. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΑΠΘ : Έκτακτος αρχαιολόγος, ΙΣΤ ΕΠΚΑ : Στρατιωτική θητεία 1978: Διδάκτωρ, Department of Classics. University of Cincinnati, Ohio : Μεταπτυχιακές σπουδές. Department of Classics. University of Cincinnati, Ohio. 1973: Πτυχίο αρχαιολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. ΑΠΘ Συμμετοχή σε εκδοτικές και επιστημονικές επιτροπές, ακαδημαϊκοί τίτλοι : Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής και Δομής Δια Βίου Μάθησης ΑΠΘ : Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας : Μέλος επιστημονικής εκδοτικής επιτροπής του περιοδικού Annual of the British School at Athens (BSA) : Μέλος επιστημονικής εκδοτικής επιτροπής του περιοδικού Aegean Archaeology : Μέλος, επιστημονικής εκδοτικής επιτροπής των εκδόσεων Sheffield Studies in Aegean Archaeology : Αναπληρωματικό μέλος Τοπικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, Κεντρικής Μακεδονίας και στη συνέχεια τακτικό μέλος του Τοπικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας : Μέλος επιστημονικής επιτροπής του Υπ. Πο. για την ανάδειξη της Προκασσάνδρειας Θεσσαλονίκης : Μέλος επιστημονικής επιτροπής του Υπ.Πο. για τη συντήρηση, αναστήλωση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού. 2 5/2001: Visiting scholar. Institute of Archaeology. Oxford University : Senior research lecturer. Department of Archaeology. Boston University. Ενδεικτικές / Κύριες Δημοσιεύσεις -Andreou, S., Heron, C., Jones, G., Kiriatzi, E., Psaraki, K., Roumbou, M. & Valamoti, S. M. Smelly barbarians or perfumed natives? An investigation of oil and ointment in use in Late Bronze Age Northern Greece, Diet, Economy and Society in the Ancient Greek World: Towards a Better Integration of Archaeology and Science., ed. S. Voutsaki & S. M. Valamoti. Leuven: Peeters (In press). -Ανδρέου, Σ., Ευκλείδου, Κ., & Τριανταφυλλου, Σ. «Η πανεπιστημιακή ανασκαφή στην Τούμπα Θεσσαλονίκης», Το Αρχαιολογικό Εργο στη Μακεδονία και Θράκη, 24 (υπό εκτύπωση). -Βασιλειάδου, Α., Νικολαϊδου, Δ., Ανδρέου, Σ., & Κωτσάκης, Κ. «Στρατηγικές διαχείρισης και κατανάλωσης των ζώων στην Τούμπα Θεσσαλονίκης κατά τη Μέση και

2 Ύστερη Εποχή του Χαλκού», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη, 24 (υπό εκτύπωση). - Northern Aegean, Oxford Handbook of Bronze Age Aegean, ed. E. Cline, New York, Oxford Psaraki, K. & Andreou, S. Regional processes and interregional interactions in northern Greece, MESOHELLADIKA. The Greek Mainland in the Middle Bronze Age. Actes du Colloque International Organise par L Ecole Française D Athènes, en Collaboration avec L American School of Classical Studies at Athens et le Netherlands Institute in Athens, Athènes, 8-12 Mars 2006, ed. A. Philippa-Touchais, G. Touchais, S. Voutsaki & J. Wright. Supplements Au Bulletin de Correspondence Hellenique, vol. 52, Athènes 2010, Stratified Wheel made Pottery Deposits and Absolute Chronology at Thessaloniki Toumba and the EIA-LBA Transition in Thessaloniki Toumba, Deger-Jalkotzy, S. and A. Bächle (eds). LH III C Late and the Transition to the Early Iron Age. International Workshop organized by the Österreichische Akademie der Wissenschaften , Wien, Jung, R., Andreou, S. and B. Weninger, Synchronisation of Kastanas and Thessaloniki Toumba at the end of the Bronze and the beginning of the Iron Age, In Deger-Jalkotzy, S. and A. Bächle (eds). LH III C Late and the Transition to the Early Iron Age. International Workshop organized by the Österreichische Akademie der Wissenschaften Wien Veropoulidou, R., Andreou, S. and Kotsakis, K., Small scale purple-dye production in the Bronze Age of Northern Greece: the evidence from the Thessaloniki Toumba, Afrano, C. and Karali, L. eds. Vestidios, Textiles Y Tintes. Estudios sobre la produccion de bienes de consume en la Antiguedad. Actas del II Symposium Intarnacional sobre Textiles y Tintes del Mediterraneo en el mundo antiguo (Atenas, 24 al 26 de noviembre, 2005). Purpureae Vestes II (Textiles and Dyes in Antiquity). Universitat de Valencia, 2008, Μαυροειδή, Ι., Ανδρέου, Σ. και Παππά, Μ., «Ο οικισμός της ΠΕΧ στον Άγιο Αθανάσιο», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη, 20 (2008), Vavelidis M. & Andreou, S. Gold and gold working in Late Bronze Age Northern Greece, Naturwissenschaften, 95(4) (2008), Kovatsi, L., Triantafyllou, S., Eliopoulos, J., Besios, M., Andreou, S. Tsaftaris, A. S., Dimitriadou, A. and Kouidou, S. In search of mothers and daughters in 3000 year old burials in northern Greece, Proceedings of the 4 th Archaeometry Symposium, Athens British Archaeological Reports Protohistory. The framework, Christidis A.-P. (ed.) A History of Ancient Greek: From the Beginnings to Late Antiquity, Cambridge 2007, Andreou, S and Psaraki, K., Tradition and innovation in the Bronze Age pottery of the Thessaloniki Toumba, H. Todorova and Stefanovich, M. (eds), The Struma/Strymon River Valley in Prehistory. In the Steps of James Harvey Gaul, volume 2, Sofia Μαργωμένου, Δ., Ανδρέου, Σ. και Κωτσάκης, Κ., «Τούμπα Θεσσαλονίκης: προσεγγίσεις στη μελέτη των πίθων και στο θέμα της αποθήκευσης κατά την ύστερη εποχή του χαλκού», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη, 19 (2005), Βεροπουλίδου, Ρ., Ανδρέου, Σ. και Κωτσάκης, Κ. «Τούμπα Θεσσαλονίκης: η παραγωγή πορφυρής βαφής κατά την εποχή του χαλκού», ΑΕΜΘ, 19 (2005),

3 -Μαυροειδή, Ι., Ανδρέου, Σ. και Βαβελίδης, Μ., «Μεταλλικά αντικείμενα και μεταλλοτεχνικές δραστηριότητες κατά την εποχή του χαλκού στην Τούμπα Θεσσαλονίκης», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη, 18 (2004), The landscapes of modern Greek Aegean archaeology, Prehistorians Round the Pont: Reflections on Aegean Prehistory as a Discipline, ed. J. Cherry, D. Margomenou & L. E. Talalay. Kelsey Museum Publication 2, pp Ann Arbor Michigan: Kelsey Museum of Archaeology. The University of Michigan «Η Μυκηναϊκή κεραμική και οι μακεδονικές κοινωνίες κατά την ύστερη εποχή του χαλκού», 2nd International Interdisciplinary Colloquium. "The Periphery of the Mycenaean World." September, Lamia Proceedings, ed. N. Kyparissi- Apostolika & M. Papakonstantinou, pp Athens, Ministry of Culture. ΙΔ' Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities Buxeda i Garrigos, J., Jones, R. E., Kilikoglou, V., Levi, S. T., Maniatis, Y., Mitchell, J., Vagnetti, L., Wardle, K. A. & Andreou, S. Technology transfer at the periphery of the Mycenaean world: The cases of Mycenaean pottery found in central Macedonia (Greece) and the plain of Sybaris (Italy), Archaeometry, 45(2003), Roumbou, M., Heron, C., Andreou, S. & Kotsakis, K., Organic residues in storage vessels from the Toumba Thessalonikis, Prehistoric Pottery: People, Pattern and Purpose, ed. A. Gibson. BAR International Series, vol. 1156, Oxford 2003, Kovatsi, L. Triantafyllou, S., Eliopoulos, J., Besios, M., Andreou, S. Tsaftaris, A. S., Dimitriadou, A. and Kouidou, S. Ancient DNA from 3000 years old burials in Greece, Forensics Science International, 136, (2003), Macedonian politics and Aegean encounters: The social context of Mycenaean and Protogeometric pottery in Central Macedonia, Greece, Bulletin of the Institute of Classical Studies, 46, Mycenaean Seminar Institute of Classical Studies, School of Advanced Study, University of London , Ανδρέου, Σ. και Κωτσάκης, Κ., «Αρχαιολογία, μουσείο και εκπαίδευση. Μια έρευνα της ελληνικής και διεθνούς εμπειρίας», Αρχαιολογία, 85β (2002). -Andreou, S., Fotiadis, M. & Kotsakis, K., The Neolithic and Bronze Age of Northern Greece Aegean Prehistory. A Review, ed. T. Cullen. American Journal of Archaeology Supplement 1, pp Boston: Archaeological Institute of America Exploring the patterns of power in the Bronze Age settlements of Northern Greece, Urbanism in the Aegean Bronze Age, ed. K. Branigan. Sheffield Studies in Aegean Archaeology, Sheffield 2001, Ανασκαφές : Επιφανειακή αρχαιολογική έρευνα κοιλάδας π. Ανθεμούντα (Σε συνεργασία με ΙΣΤ ΕΠΚΑ και Ινστιτούτο Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Poznan, Πολωνία). Διευθυντής :Ανασκαφή Τούμπας Θεσσαλονίκης. ΑΠΘ. Υπεύθυνος εργασιών πεδίου. Από το 1984 μαζί με Κ. Κωτσάκη και συνδιευθυντής από το Διευθυντής ανασκαφής από το : Επιφανειακή αρχαιολογική έρευνα Λαγκαδά. Συνδιευθυντής με Κ. Κωτσάκη : Ανασκαφή Πύργου-Μύρτου Ιεράπετρας. Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή (G. Cadogan). Μέλος ομάδας ανασκαφής και μελέτης : Αρχαϊκό νεκροταφείο Σίνδου. ΙΣΤ ΕΠΚΑ (Α. Δεσπίνη). Υπεύθυνος ανασκαφικού έργου το 1982.

4 -1976: Κνωσός. Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή. Μέλος ανασκαφής : Αγία Ειρήνη Κέας. Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών (J. L. Caskey). Μέλος ομάδας μελέτης και δημοσίευσης. Ενδεικτικές Συμμετοχές σε Συνέδρια με ανακοίνωση -EARLY GOLD AND SIILVER. 6th Archaeological Conference of Central Germany (MDA). October 17th to 19th, 2013 in Halle (Saale) (ανακοίνωση μετά από πρόσκληση). PHYSIS: Natural environment and human interaction in the Prehistoric Aegean. 14th INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCE. Institut National d Histoire de l Art (INHA), University Paris 1 Panthéon-Sorbonne, December 2012 (κύριος προσκεκλημένος ομιλητής). -Εκατό χρόνια έρευνας της Προϊστορικής Μακεδονίας. Διεθνές Συνέδριο. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Νοεμβρίου 2012 (κύριος εισηγητής). -Theory in (Ancient) Greek Archaeology Conference, Ann Arbor, University of Michigan, May 4th-5th, 2012 (κύριος προσκεκλημένος ομιλητής). -Mobile Technologies Across Dynamic Landscapes: Perspectives From Mediterranean Prehistory. International Workshop. Fitch Laboratory, British School At Athens. 4/5 June Ανακοίνωση μετά από πρόσκληση. -Subsistence, Economy and Society in The Greek World. Improving the Integration of Archaeology and Science. International Conference, Athens, March Organized By The Netherlands Institute At Athens (NIA) And The Hellenic Society Of Archaeometry (EAE). Ανακοίνωση. -Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη. Θεσσαλονίκη, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Ανακοινώσεις. -37th International Symposium on Archaeometry, Siena (Italy), 12/16 May Poster Quale futuro per l archeologia? Cultural Heritage Department Of The Italian National Research Council. Rome, 4/5 December Aνακοίνωση μετά από πρόσκληση. -The Dark Ages Revisited. International Conference In Memory Of William D. E. Coulson. Volos 14/17 June Aνακοίνωση. -LH III C Late and the Transition to the Early Iron Age. Österreichische Akademie der Wissenschaften , Wien. Ανακοίνωση μετά από πρόσκληση. -Mesohelladika. Mainland Greece During The Middle Bronze Age. Ecole Francaise d Athenes And American School Of Classical Studies In Athens. Athens March Poster. -Complex Societies Interest Group Conference, Northern University of Arizona, Flagstaff, Sept. 30 and Oct Ανακοίνωση. -2 nd International Symposium On Textiles And Dyes In The Ancient Mediterranean World. Athens 24/26 November Ανακοίνωση. -International Congress On Beer In Prehistory And Antiquity. Barcelona, 3-5 October, Poster. -Strymon Prehistoricus. International Symposium, Blagoevgrad, 27 September-1 October Ανακοίνωση. Ερευνητικά προγράμματα : Thessaloniki Toumba: Study and publication of finds. Χρηματοδότηση: Institute of Aegean Prehistory ΗΠΑ.

5 : Searching for the Mycenaean oils and unguents. Χρηματοδότηση: Institute of Aegean Prehistory ΗΠΑ : Archaeology in Contemporary Europe: Professional Practices and Public Outreach. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση, Culture Programme : Thessaloniki Toumba: Study and publication of finds excavated in Χρηματοδότηση: Institute of Aegean Prehistory ΗΠΑ : Copper and Bronze in Bronze Age Macedonia. Διεπιστημονικό ερευνητικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή των Τμημάτων Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Γεωλογίας του ΑΠΘ, του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης και του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας του Πανεπιστημίου του Tübingen. Χρηματοδότηση: Institute of Aegean Prehistory ΗΠΑ : Study and publication of the EBA settlement of Ayios Athanasios, Thessaloniki. Χρηματοδότηση: Institute of Aegean Prehistory ΗΠΑ : Storage Practices and their Significance for Prehistoric Northern Greek Communities. Χρηματοδότηση: Institute of Aegean Prehistory ΗΠΑ : The Prehistoric Stones of Greece: Α Resource from Field Survey. Χρηματοδότηση: Arts and Humanities Research Council, UK : SEEArchWeb: An Interactive Web-based Presentation of Southeastern European Archaeology. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση : Oil in Bronze Age Northern Greece: Διεπιστημονικό ερευνητικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή των Τμημάτων Ιστορίας-Αρχαιολογίας ΑΠΘ, Αρχαιολογίας Παν/μίου Sheffield, Αρχαιομετρίας Παν/μίου Bradford, Fitch Laboratory Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής : Production, Circulation and Consumption of Mycenaean Pottery in Central Macedonia: An integrated compositional, technological and typological study focussing on the BA sites of Thessaloniki and Ayios Mamas. Διεπιστημονικό ερευνητικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, του Τμήματος Προϊστορίας και Πρωτοϊστορίας του Freie Universität Berlin, του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και του Fitch Laboratory, British School of Archaeology. Χρηματοδότηση: Institute of Aegean Prehistory ΗΠΑ. Eκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές : Καθημερινή ζωή στην Τούμπα. Επιμέλεια σχεδιασμού και κειμένων -2000: Εφαρμογή καινοτομικών μορφών εκπαίδευσης με τη μέθοδο project. Δημοτικό Σχολείο Περαίας και Γυμνάσιο Μετεώρων : Καθημερινή ζωή στην Τούμπα. Στο πλαίσιο του ΟΠΠΘ 97. Επιμέλεια σχεδιασμού και κειμένων

Σ ΚΩΤΣΑΚΗΣ Καθηγητής στον Τοµέα Αρχαιολογίας

Σ ΚΩΤΣΑΚΗΣ Καθηγητής στον Τοµέα Αρχαιολογίας Σ ΚΩΤΣΑΚΗΣ Καθηγητής στον Τοµέα Αρχαιολογίας Γνωστικό Αντικείµενο: Προϊστορική Αρχαιολογία ΦΕΚ προκήρυξης θέσης: ΦΕΚ διορισµού: 181/4804 ΤΝΠ Email: kotsakis@hist.auth.gr Γραφείο: 12 Παλιό Κτίριο Φιλοσοφικής

Διαβάστε περισσότερα

Αιμιλία Μπάνου Επίκουρος Καθηγήτρια, Προϊστορική Αρχαιολογία

Αιμιλία Μπάνου Επίκουρος Καθηγήτρια, Προϊστορική Αρχαιολογία Αιμιλία Μπάνου Επίκουρος Καθηγήτρια, Προϊστορική Αρχαιολογία Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο, 24100 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα ΜΙΧΑΗΛ ΦΩΤΙΑΔΗΣ-ΑΤΕΣΟΓΛΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Ιστορίας Αρχαιολογίας Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 2007-σήµερα

Βιογραφικό Σηµείωµα ΜΙΧΑΗΛ ΦΩΤΙΑΔΗΣ-ΑΤΕΣΟΓΛΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Ιστορίας Αρχαιολογίας Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 2007-σήµερα Βιογραφικό Σηµείωµα ΜΙΧΑΗΛ ΦΩΤΙΑΔΗΣ-ΑΤΕΣΟΓΛΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Ιστορίας Αρχαιολογίας Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 2007-σήµερα ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Ph.D., Πανεπιστήµιο της Ινδιάνα (Indiana University)

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Δ. Φάππας. Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών (υπεύθυνος αρχαιολόγος για τη μελέτη και παρουσίαση των προϊστορικών χρόνων στη Βοιωτία).

Ιωάννης Δ. Φάππας. Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών (υπεύθυνος αρχαιολόγος για τη μελέτη και παρουσίαση των προϊστορικών χρόνων στη Βοιωτία). Ιωάννης Δ. Φάππας Διδάκτωρ Προϊστορικής Αρχαιολογίας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αρχαιολόγος Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών. Ημερομηνία γέννησης : 12 Αυγούστου 1975

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. The Late Helladic I Pottery of the Southwestern Peloponnesos and its Local Characteristics

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. The Late Helladic I Pottery of the Southwestern Peloponnesos and its Local Characteristics ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Πατρώνυμο: Τόπος γέννησης: Θέση: Γνωστικό Αντικείμενο: Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Ιωάννης ΛΩΛΟΣ Γεώργιος Αθήνα Καθηγητής Προϊστορική Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

National & Kapodistrian University of Athens

National & Kapodistrian University of Athens National & Kapodistrian University of Athens Curriculum Vitae Personal information Surnames / First name KARALI GIANNAKOPOULOU Ioulia (Lilian) Address(es) Office: Department of Archaeology & History of

Διαβάστε περισσότερα

Giorgos Vavouranakis

Giorgos Vavouranakis Giorgos Vavouranakis Address: National & Kapodistrian University of Athens, Schhol of Philosophy, Department of Archaeology and History of Art, University Campus, Athens 157 84 Telephone : +30 210 727

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία του Αιγαιακού και Μυκληναϊκου Πολιτισμού.

Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία του Αιγαιακού και Μυκληναϊκου Πολιτισμού. Εμμανουήλ Μελάς Αναπληρωτής Καθηγητής Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία του Αιγαιακού και Μυκληναϊκου Πολιτισμού. Διεύθυνση: Παν/μιο Θράκης Τμ. Ιστορίας & Εθνολογίας, Κομοτηνή 69100 Τηλ επικοινωνίας 2531039475,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΑΚΟΡΕΛΛΗ e-mail : yfacorel@teiath.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΑΚΟΡΕΛΛΗ e-mail : yfacorel@teiath.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΑΚΟΡΕΛΛΗ e-mail : yfacorel@teiath.gr Επίκουρος καθηγητής στο Τµήµα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άγγελος Παπαδόπουλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άγγελος Παπαδόπουλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Άγγελος Παπαδόπουλος Προσωπικά στοιχεία Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως: 20 Οκτωβρίου 1975, Αθήνα Διεύθυνση επικοινωνίας: Λευκωσίας 22, Πλατεία Αμερικής, 112 53, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-8663294

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012

Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 8.15 8.45: Εγγραφές συνέδρων 8.45-9.00: Χαιρετισμοί Εναρκτήριες διαλέξεις 9.00-9.30: Ρωμιοπούλου Αικ., Η προϊστορική έρευνα στη Μακεδονία στον 20ο αιώνα. Προανασκαφικές-συστηματικές

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Βαβουρανάκης

Γιώργος Βαβουρανάκης Γιώργος Βαβουρανάκης Διεύθυνση : Πανεπιστήµιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τοµέας Αρχαιολογίας & Ιστορίας της Τέχνης, Πανεπιστηµιούπολη Ζωγράφου, 15784 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 727 7487 Fax : 210 727 7432 E-Mail

Διαβάστε περισσότερα

Π. Πολυχρονάκου Σγουρίτσα. Bιογραφικό Σημείωμα

Π. Πολυχρονάκου Σγουρίτσα. Bιογραφικό Σημείωμα Bιογραφικό Σημείωμα Π. Πολυχρονάκου Σγουρίτσα Αποφοίτησα από το Ιστορικό- Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1988 έλαβα τον τίτλο του διδάκτορος. Το 1989 εκλέχθηκα Λέκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Α. Κουρή Λέκτωρ Πολιτιστική Διαχείριση: Συγκρότηση Πολιτιστικών Οργανισμών και Ανάπτυξη Τοπικών Κοινωνιών

Μαρία Α. Κουρή Λέκτωρ Πολιτιστική Διαχείριση: Συγκρότηση Πολιτιστικών Οργανισμών και Ανάπτυξη Τοπικών Κοινωνιών Μαρία Κουρή CV 2014 1 Μαρία Α. Κουρή Λέκτωρ Πολιτιστική Διαχείριση: Συγκρότηση Πολιτιστικών Οργανισμών και Ανάπτυξη Τοπικών Κοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΙΑ Ν. ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗ (Ph.D) Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

ΣΤΕΦΑΝΙΑ Ν. ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗ (Ph.D) Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ΣΤΕΦΑΝΙΑ Ν. ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗ (Ph.D) Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνοµα: Στεφανία Επώνυµο: Χλουβεράκη Ηµεροµηνία γέννησης: 24 Μαρτίου1968 Υπηκοότητα: Ελληνική Διεύθυνση: Κέας 23,

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATIONS. Volume 40 Issue 2 February 2013

COMMUNICATIONS. Volume 40 Issue 2 February 2013 Volume 40 Issue 2 February 2013 Department of Classics, University of Cincinnati P.O. Box 0226, Cincinnati, Ohio, 45221-0226, U.S.A. http://classics.uc.edu/nestor nestor@classics.uc.edu Editor: Carol Hershenson

Διαβάστε περισσότερα

MΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

MΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ MΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας Τηλ.: +30-22510-36600 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Fax: +30-22510-36609 Μυτιλήνη 81100 Email: m.economou@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 2-4-1959 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΣΠΟΥΔΕΣ KATAΡΤΙΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣΒΡΑΒΕΙΑ Γυµνασιακές σπουδές ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Ζαχαριάς Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαιομετρία

Νίκος Ζαχαριάς Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαιομετρία Νίκος Ζαχαριάς Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαιομετρία Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο, 24100 Καλαμάτα Τηλ.: 27210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 2-4-1959 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΣΠΟΥΔΕΣ Γυμνασιακές σπουδές ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (1971-1977). Πανεπιστημιακές σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Nestor. Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas. Volume 41 Issue 4 April 2014

Nestor. Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas. Volume 41 Issue 4 April 2014 Volume 41 Issue 4 April 2014 Nestor Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas Department of Classics, University of Cincinnati P.O. Box 0226, Cincinnati, Ohio, 45221-0226, U.S.A. http://classics.uc.edu/nestor

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα της Ελένης Κ. Μαντζουράνη

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα της Ελένης Κ. Μαντζουράνη Σύντομο βιογραφικό σημείωμα της Ελένης Κ. Μαντζουράνη Ονοματεπώνυμο: Ελένη Μαντζουράνη του Κωνσταντίνου Χρόνος και τόπος γέννησης: 1954, Αθήνα Ακαδημαϊκή Ιδιότητα: Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα της Ελένης Κ. Μαντζουράνη

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα της Ελένης Κ. Μαντζουράνη Σύντομο βιογραφικό σημείωμα της Ελένης Κ. Μαντζουράνη Ονοματεπώνυμο: Ελένη Μαντζουράνη του Κωνσταντίνου Χρόνος και τόπος γέννησης: 22 Μαρτίου 1954, Αθήνα Ακαδημαϊκή Ιδιότητα: Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ Βίκυ Βλάχου Χρυσοστόμου Σμύρνης 10 12, 11144 ΑΘΗΝΑ hekataios@yahoo.com

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ Βίκυ Βλάχου Χρυσοστόμου Σμύρνης 10 12, 11144 ΑΘΗΝΑ hekataios@yahoo.com 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ Βίκυ Βλάχου Χρυσοστόμου Σμύρνης 10 12, 11144 ΑΘΗΝΑ hekataios@yahoo.com ΣΠΟΥΔΕΣ Απρίλιος 2010. Μεταδιδακτορική έρευνα σε εξέλιξη. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Σακελλαριάδη Επίτιμη Ερευνητική Συνεργάτης, UCL Institute of Archaeology

Αναστασία Σακελλαριάδη Επίτιμη Ερευνητική Συνεργάτης, UCL Institute of Archaeology Αναστασία Σακελλαριάδη Επίτιμη Ερευνητική Συνεργάτης, UCL Institute of Archaeology 60 Keeling House, Claredale Street E2 6PG Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία +4479 6781 6768 a.sakellariadi@ucl.ac.uk Αναξιμάνδρου

Διαβάστε περισσότερα

Aπόστολος Σαρρής. Τόπος Γεννήσεως: Χανιά, Κρήτης Ημερομηνία Γεννήσεως: 02-02-1963. Oικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος, 1 παιδί Ιθαγένεια: Ελληνική

Aπόστολος Σαρρής. Τόπος Γεννήσεως: Χανιά, Κρήτης Ημερομηνία Γεννήσεως: 02-02-1963. Oικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος, 1 παιδί Ιθαγένεια: Ελληνική Aπόστολος Σαρρής Μάρτιοςς 2013 Μόνιμη Κατοικία Ρέθυμνο, Κρήτη: Μιχαήλ Παπαδάκη 2, Ρέθυμνο 74100, Κρήτη Τηλ. +030-28310-57020 Aθήνα: Αρκεσιλάου 15, Νέος Κόσμος, Αθήνα Τηλ. +30-210-9224305, +30-210-9648820

Διαβάστε περισσότερα

: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΡΑΦΗΝΑΣ,

: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΡΑΦΗΝΑΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΜΑΛΕΑ ΟΝΟΜΑ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1967 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΑΘ Η Ν Α ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ξανθοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Βυζαντινή Αρχαιολογία: Πρωτοβυζαντινή περίοδος

Μαρία Ξανθοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Βυζαντινή Αρχαιολογία: Πρωτοβυζαντινή περίοδος Μαρία Ξανθοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Βυζαντινή Αρχαιολογία: Πρωτοβυζαντινή περίοδος Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Ζυμή Επίκουρος Καθηγήτρια, Κλασική Αρχαιολογία

Ελένη Ζυμή Επίκουρος Καθηγήτρια, Κλασική Αρχαιολογία Ελένη Ζυμή Επίκουρος Καθηγήτρια, Κλασική Αρχαιολογία Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο, 24100 Καλαμάτα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα