ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΣ ΜΑΓΚΛΑΒΕΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΣ ΜΑΓΚΛΑΒΕΡΑΣ"

Transcript

1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΝΙΚΟΣ ΜΑΓΚΛΑΒΕΡΑΣ Σελίδα 1 Ονομα/ Ημερομηνία γέννησης/ Προσωπικά στοιχεία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΣ ΜΑΓΚΛΑΒΕΡΑΣ Νίκος Μαγκλαβέρας Ημερομηνία γέννησης : 22 Σεπτεμβρίου 1959 Τόπος γέννησης : Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Οικογενειακή κατάσταση : Παντρεμένος, 4 παιδιά (2 αγόρια, 2 κορίτσια) Τίτλοι σπουδών ΔΙΠΛΩΜΑ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ΑΠΘ, 1982 M.Sc. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Επιστήμης Η/Υ με έμφαση σε βιοιατρική μηχανική, Northwestern University, Evanston, IL, USA (1985) Ph.D. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Επιστήμης Η/Υ με έμφαση σε βιοιατρική μηχανική, Northwestern University, Evanston, IL, USA (1988) Διεύθυνση Περιοχές επιστημονικής εμπειρίας Εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία Επιστημονική / Ερευνητική εμπειρία Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Ιατρική Σχολή Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής Θυρίδα Θεσσαλονίκη Τηλ , Επεξεργασία βιοιατρικής εικόνας και σήματος, προσομοίωση καρδιακού ευερέθιστου ιστού και μη γραμμικών βιολογικών συστημάτων, καρδιακή ηλεκτροφυσιολογία, μελέτη διαταραχών ύπνου, τεχνολογία στις νευροεπιστήμες, μη γραμμικές τεχνικές επεξεργασίας ιατρικής πληροφορίας, νευρωνικά δίκτυα, χρονοφασματικές τεχνικές, τηλειατρική, ιατρική πληροφορική, βιοπληροφορική, διαχείριση χρόνιων ασθενειών, εξατομικευμένη υγεία, ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος, διαχείριση και σημασιολογική ανάλυση ιατρικής πληροφορίας και ασφάλεια ασθενούς συστήματα λήψης ιατρικής απόφασης, Ambient Assisted Living (AAL) και συστήματα πρόσβασης, νανοτεχνολογίες στην ιατρική, τεχνολογίες πληροφορικής και πολυμέσων σε βιοιατρική μηχανική, ιατρική ερευνητική μεθοδολογία και τεχνολογία. 1. Teaching Assistant, Northwestern University, Dept. of Electrical Engng & Computer Science, Λέκτορας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Προπτυχιακά μαθήματα σε Ιατρική Πληροφορική Ι,ΙΙ, Λέκτορας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Μεταπτυχιακά μαθήματα σε επεξεργασία βιοιατρικού σήματος και προσομοίωση βιολογικών συστημάτων, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Προπτυχιακά μαθήματα σε Ιατρική Πληροφορική Ι,ΙΙ, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Μεταπτυχιακά μαθήματα σε Ιατρική Πληροφορική (συντονιστής), Φυσιολογία, Προσομοίωση μη γραμμικών βιολογικών συστημάτων (συντονιστής), επεξεργασία βιοιατρικών σημάτων, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Προπτυχιακά μαθήματα σε Ιατρική Πληροφορική Ι,ΙΙ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, 8. Μεταπτυχιακά μαθήματα σε Ιατρική Πληροφορική (συντονιστής), Φυσιολογία, Προσομοίωση μη γραμμικών βιολογικών συστημάτων (συντονιστής), επεξεργασία βιοιατρικών σημάτων, 2002-σήμερα 9. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, 2009-σήμερα 10. Διευθυντής Εργαστηρίου Ιατρικής Πληροφορικής ,2011-σήμερα 11. Συντονιστής της περιοχής της βιοιατρικής πληροφορικής του ΕΚΕΤΑ-ΙΒΒΕ απο το Διευθυντής του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Ιατρικής Πληροφορικής στο ΑΠΘ απο το Συντονιστής της περιοχής της βιοιατρικής τεχνολογίας και πληροφορικής του ΕΚΕΤΑ-ΙΝΕΒ απο το 2013 Κριτής: European Commission AIM, IST projects, προγράμματα της ΓΓΕΤ, IEEE Transactions on Signal Processing / Information Technology in Biomedicine / Biomedical Engineering / Neural Systems and Rehabilitation Engineering / Image Processing / Σελίδα 1

2 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΝΙΚΟΣ ΜΑΓΚΛΑΒΕΡΑΣ Σελίδα 2 System Man and Cybernetics, Medical & Biological Engineering & Computing, International Journal of Medical Informatics, Methods of Information in Medicine, Artificial Intelligence in Medicine, British Medical Journal, European Heart Journal, Computational Mechanics Publications, IOP journals (Institute of Physics Publishing) κλπ. Εκδοτική εμπειρία: Guest editor of the IMIA Yearbook of Medical Informatics in 1998, of the International Journal of Medical Informatics in 1998 of the Methods of Information in Medicine in 2002 and the IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine in Member of the editorial board of the journal Methods of Information in Medicine since June Associate editor of the IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine since Συνέδρια, επιστημονικές ενώσεις : Chairman of the International Symposium on Biological and Medical Data Analysis (ISBMDA 2006), the Personalised Health Conference (phealth 2007), chairman of the Computers in Cardiology 2003 conference, vice-chair of the ΜΙΕ 1997, vice chair of the Societies Division of the European Alliance for Medical and Biological Engineering & Sciences (EAMBES) , chair of the EAMBES Societies Division , πρόεδρος EAMBES , past-president EAMBES, , member of the international organizing committee of the IEEE/EMBS conference in 1995, 2009, 2011 and of the SPC of the MEDINFO R&D Ανταγωνιστικά Εργα : Συμμετοχή σαν βασικός εταίρος, ή συντονιστής έργου σε πλέον των 30 Ευρωπαικών ή εθνικών ανταγωνιστικών έργων (πχ. ESPRIT, AIM, IST, HEALTH, TMR) προσελκύοντας πλέον των 10 MEUROs σε έργα έρευνας και ανάπτυξης. Επιλεγμένα πρόσφατα έργα: 1 ICT Integrated Project in IST, ICT for Health, Ageing Well, Inclusion and Governance, Wearable Sensing and Smart Cloud Computing for Integrated Care to COPD Patients with Comorbidities (WELCOME), funded by the EU, Scientific Coordinator, 1/10/ /9/2017. Cost 6,173,203 EURO (551,400 EURO the AUTH 2 ICT Project in IST, ICT for Health, Ageing Well, Inclusion and Governance, Personalised Guide for Eating and Activity Behaviour for the Prevention of Obesity and Eating Disorders (SPLENDID), funded by the EU, Scientific Coordinator & Quality Manager, 1/10/ /9/2016. Cost 2,747,400 EURO (761,200 EURO the AUTH 3 HEALTH Project in the DGRTD-HEALTH axis HEALTH Preparing the future for health research and innovation entitled Roadmap for Research and Innovation in Health Technology (ITECH), funded by the EU, Scientific Coordinator for AUTH, 1/9/ /2/2016. Cost 499,999 EURO (77,377 EURO the AUTH 4 GSRT-COOPERATION SYN616 Project in the GSRT-COOPERATION entitled Providing Integrated ehealth Services for Personalized Medicine utilizing Cloud Infrastructure (PINCLOUD), Scientific Coordinator for AUTH, 1/4/ /6/2015. Cost 1,361,040 EURO (272,000 EURO the AUTH 5 HEALTH Project in the DG-SANCO Advancing Care Coordination and Telehealth Deployment Programme (ACT) funded by the EU, Scientific Coordinator for AUTH, 15/2/ /10/2015. Cost 1,600,000 EURO (88,000 EURO the AUTH 6 HEALTH-2012 Project in the DGRTD-HEALTH axis HEALTH Diagnostics for infectious diseases in humans entitled Detection of Persistent Infections by human Papillomaviruses (PIPAVIR), funded by the EU, Technical Coordinator, 1/9/ /8/2015. Cost 3,615,387 EURO (313,000 EURO the AUTH contribution). 7 IST Ολοκληρωμένο πρόγραμμα (Integrated Project) στο IST, ICT for Independent Living, Inclusion and Governance με τίτλο Cloud platforms Lead to Open and Universal access for people with Disabilities and for All (CLOUD4All), project IST , χρηματοδοτούμενο απο την ΕΟΚ, Scientific coordinator, 1/11/ /10/2015, Κόστος 7,583,999 EURO (1,338,500 EURO η συμμετοχή του Σελίδα 2

3 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΝΙΚΟΣ ΜΑΓΚΛΑΒΕΡΑΣ Σελίδα 3 Journal Publications since 2010 ΕΚΕΤΑ) 8 IST Integrated Project) in IST, ICT for Independent Living, Inclusion and Governance, UNIVERsal open platform and reference Specification for Ambient Assisted Living (UNIVERSAAL), project IST , EU funded,, CERTH Scientific coordinator, 1/2/ /1/2014, Cost 10,500,000 EURO (620,386 EURO CERTH involvement) 9 IST Integrated project in the IST for Health με entitled Compliance and effectiveness in HF and CHD closed-loop management (HEARTCYCLE), project IST funded by the CEC. Scientific coordinator, 1/3/ /8/2013, Cost 14,100,000 EURO (645,000 EURO the AUTH 10 IST Integrated project in the IST for Health με entitled Patient safety through intelligent procedures in medication (PSIP), project IST funded by the CEC. Scientific coordinator, 1/1/ /9/2011, Cost 7,269,000 EURO (445,760 EURO the AUTH 11 IST Project in ehealth entitled ASsociation Studies assisted by Inference and Semantic Technologies (ASSIST), project IST , funded by the CEC. Scientific Coordinator, 1/1/ /6/2009, Cost 4,170,854 EURO (358,533 EURO the AUTH 12 IST Integrated project in IST-NANOTECHNOLOGIES entitled Advanced Sensor Development for Attention, Stress, Vigilance and Sleep / Wakefulness Monitoring (SENSATION), project IST , funded by the CEC. Project director for AUTH participation, 1/1/ /4/2008, Cost 9,999,960 EUROs (266,680 EUROs the AUTH 13 IST-HEALTH TELEMATICS Project entitled Citizen Centered Health and Lifestyle Management via Interactive TV : The PANACEIA Health System (PANACEIA-ITV), project IST , funded by the CEC. Scientific Coordinator, 8/2001 5/2004, Cost 4,19 MEUROs (371,326 EURO the AUTH 14 IST-HEALTH TELEMATICS Project entitled Distance Information Technologies for Home Care (CHS), project IST , funded by the CEC. Scientific Coordinator, 1/2000 6/2003, Cost 1,75 MEUROs (522,326 EURO the AUTH Μέλος : IEEE Computer, Medicine and Biology and Signal Processing Societies, American Medical Informatics Association (AMIA), EAMBES, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Επαινοι, βραβεία : Επαινος αριστείας απο το Τ.Ε.Ε.(1982), Senior Member, IEEE (2006), IMIA Yearbook on Medical informatics (2007, 2013) Δημοσιεύσεις - Αναφορές (ISI Web of Sciences) : Πλέον των 80 πλήρων δημοσιεύσεων σε αναγνωρισμένα διεθνή περιοδικά με κριτές, πλέον των 250 δημοσιεύσεων σε διεθνή συνέδρια με κριτές, πλέον των 15 κεφαλαίων βιβλίων, 3 εκδοθέντα βιβλία (IOS Press and Springer-Verlag Lecture Notes in Computer Science-Bioinformatics), h = 25, πλέον των 2200 ετεροαναφορών A1. M. Karambataki, A. Malousi, N. Maglaveras and S. Kouidou Synonymous polymorphisms at splicing regulatory sites are associated with CpGs in neurodegenerative disease-related genes, Neuromolecular Med. vol. 12(3), pp , A2. A. Malousi, I. Chouvarda, V. Koutkias, S. Kouidou and N. Maglaveras, SpliceIT: A Hybrid Method for Splice Signal Identification based on Probabilistic and Biological Inference, Journal of Biomedical Informatics, vol. 43, pp , A3. V.G. Koutkias, I. Chouvarda, A. Triantafyllidis, A. Malousi, G.D. Giaglis and N. Maglaveras, A Personalized Framework for Medication Treatment Management in Chronic Care, IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine vol. 14(2), pp , A4. N. Maglaveras, P. Bonato, T. Tamura, Editorial Special Section on Personal Health Systems, IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, vol. 14(2), pp , A5. V. Vassilikos, Dakos G, Chatzizisis YS, Chouvarda I, Karvounis C, Maynard C, Maglaveras N, Paraskevaidis S, Stavropoulos G, Styliadis CI, Mochlas S, Styliadis I, Novel Σελίδα 3

4 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΝΙΚΟΣ ΜΑΓΚΛΑΒΕΡΑΣ Σελίδα 4 non-invasive P wave analysis for the prediction of paroxysmal atrial fibrillation recurrences in patients without structural heart disease A prospective pilot study, Intern J of Cardiol, vol. 153(2), pp , A6. V.E. Papaioannou, Chouvarda I, Maglaveras N, Dragoumanis C, Pneumatikos I., Changes of heart and respiratory rate dynamics during weaning from mechanical ventilation: A study of physiologic complexity in surgical critically ill patients, J Critical Care, vol. 26(3), pp , 2011 A7. V. Kilintzis, Pappas T, Chouvarda I, Salonikiou A, Maglaveras N, Dimitrakos S, Topouzis F., Novel Heidelberg Retina Tomograph based Morphological Parameters derived from optic disc cupping surface processing., Invest Ophthalmol Vis Sci. Vol. 52(2), pp , A8. V. Vassilikos, Vogas V, Giannakoulas G, Mantziari L, Lekka I, Dimitrakopoulos K, Paraskevaidis S, Konias S, Maglaveras N, Chouvarda I, Styliadis H, Styliadis IH., J Telemed and ehealth, vol. 16(7), pp , A9. VE Papaioannou, I Chouvarda, NK Maglaveras, IA Pneumatikos, Study of multiparameter respiratory pattern complexity in surgical critically ill patients during weaning trials, BMC Physiology, 11:2 (21 Jan 2011, A10. C. Anastasiadou, A. Malousi, N. Maglaveras and S. Kouidou, Human epigenome data reveal increased CpG methylation in alternatively spliced sites and putative exonic splicing enhancers, DNA Cell Biol, vol. 30(5), 2011, pp A11. I Chouvarda, M.O. Mendez V. Rosso, A.M. Bianchi, L. Parrino, A. Grassi, M. Terzano, N. Maglaveras and S. Cerutti. Predicting EEG complexity from sleep macro and micro structure. Physiological measurement. Vol. 32(8), pp , 2011 A12. Papaioannou VE, Chouvarda IG, Maglaveras NK, Pneumatikos IA. Temperature variability analysis using wavelets and multiscale entropy in patients with systemic inflammatory response syndrome, sepsis and septic shock., Crit Care. Mar 18;16(2):R51, A13.A. Kokkinaki, I. Chouvarda and N. Maglaveras, Searching Biosignal Databases by content and context: Research Oriented Integration System for ECG Signals (ROISES), Computer Methods and Programs in Biomedicine, vol. 108, pp , A14. V. Koutkias, V. Kilintzis, G. Stalidis, K. Lazou, J. Niès, L. Durand-Texte, P. McNair, R. Beuscart, N. Maglaveras, Knowledge Engineering for Adverse Drug Event Prevention: On the Design and Development of a Uniform, Contextualized and Sustainable Knowledgebased Framework, Journal of Biomedical Informatics, vol. 45(3), pp , A15. Fountoulakis KN, Lekka E, Kouidi E, Chouvarda I, Deligiannis A, Maglaveras N., Development of the Global Disability Scale (Glo.Di.S): preliminary results, Ann. Gen. Psychiatry, vol. 17, pp , A16. Chouvarda I, Mendez MO, Rosso V, Bianchi AM, Parrino L, Grassi A, Terzano MG, Cerutti S, Maglaveras N., Cyclic alternating patterns in normal sleep and insomnia: structure and content differences., IEEE Trans Neural Syst Rehabil Engng, vol. 20(5), pp , A17. Girasis C, Vassilikos V, Efthimiadis GK, Papadopoulou SL, Dakos G, Dalamaga EG, Chouvarda I, Giannakoulas G, Kamperidis V, Paraskevaidis S, Maglaveras N, Karvounis HI, Parcharidis GE, Styliadis IH., Patients with hypertrophic cardiomyopathy at risk for paroxysmal atrial fibrillation: advanced echocardiographic evaluation of the left atrium combined with non-invasive P-wave analysis, Eur Heart J Cardiovasc Imaging. Vol. 17(8), A18. Jung M, Hoerbst A, Hackl WO, Kirrane F, Borbolla D, Jaspers MW, Oertle M, Koutkias V, Ferret L, Massari P, Lawton K, Riedmann D, Darmoni S, Maglaveras N, Lovis C, Ammenwerth E., Attitude of Physicians Towards Automatic Alerting in Computerized Physician Order Entry Systems. A Comparative International Survey., Methods Inf Med. Vol. 52(2), pp , A19. Triantafyllidis A, Koutkias V, Chouvarda I, Maglaveras N, A Pervasive Health System Integrating Patient Monitoring, Status Logging and Social Sharing, IEEE International Journal of Biomedical and Health Informatics, vol. 17(1), pp , A20. IG Chouvarda, R Antony, A. Torabi, J Caffarel, M van Gils, J Cleland, N Maglaveras, Σελίδα 4

5 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΝΙΚΟΣ ΜΑΓΚΛΑΒΕΡΑΣ Σελίδα 5 Temporal Variation in telemonitoring data: on the Effect of Medication and Lifestyle Compliance, International Journal of Bioelectromagnetism, Vol. 15, No. 1, pp , 2013 A21. V. Papaioannou, Pneumatikos I, N Maglaveras, Association of heart rate variability and inflammatory response in patients with cardiovascular diseases: current strengths and limitations, Front. Physiol. 4:174. doi: /fphys , 2013 A22. P Athanasiadis, A Malousi, S Kouidou, N Maglaveras, GREMET: An integrative tool for the prediction of mutation effects on gene regulation' Comput Methods Programs Biomed. Jul;111(1):214-9, A23. Vassilikos VP, Mantziari L, Dakos G, Kamperidis V, Chouvarda I, Chatzizisis YS, Kalpidis P, Theofilogiannakos E, Paraskevaidis S, Karvounis H, Mochlas S, Maglaveras N, Styliadis IH., QRS analysis using wavelet transformation for the prediction of response to cardiac resynchronization therapy: A prospective pilot study J Electrocardiol Sep 10. doi:pii: S (13) /j.jelectrocard [Epub ahead of print] A24. Papaioannou VE, Chouvarda IG, Maglaveras NK, Baltopoulos GI, Pneumatikos IA, Temperature multiscale entropy analysis: a promising marker for early prediction of mortality in septic patients., Physiol Meas Nov;34(11): , A25.D. Zarpalas, P. Gkontra, P. Daras, N. Maglaveras, Gradient based Reliability Maps for ACM based Segmentation of Hippocampus, IEEE Trans Biomed Engng, 2013 (in press) Σελίδα 5

Βιογραφικό Σημείωμα Νίκος Μαγκλαβέρας

Βιογραφικό Σημείωμα Νίκος Μαγκλαβέρας Βιογραφικό Σημείωμα Νίκος Μαγκλαβέρας Ονοματεπώνυμο: Νίκος Μαγκλαβέρας Ημερομηνία γέννησης: 22 Σεπτεμβρίου 1959 Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Οικογενειακή κατάσταση: Παντρεμένος, 4 παιδιά (2 αγόρια,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Γεώργιος Σταλίδης του Εμμανουήλ - 1/8 ΤΙΤΛΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Βιογραφικό Σημείωμα. Γεώργιος Σταλίδης του Εμμανουήλ - 1/8 ΤΙΤΛΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Βιογραφικό Σημείωμα Γεώργιος Σταλίδης του Εμμανουήλ Ημ/νία γέννησης: 17/3/1969 Διεύθυνση: Χαλδαιοπούλου 5, 55134, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ/φαξ: (+30) 2310457509 Email: stalidgi@mkt.teithe.gr www: http://www.mkt.teithe.gr/faculty/permanent/gstalidis/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ. ΓΚΟΡΤΖΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ. ΓΚΟΡΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ. ΓΚΟΡΤΖΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 0 P age 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διευθύνσεις Αγίου Βασιλείου 10, Ρίο Αχαΐας Επικοινωνία +30-2610990413 Κινητό:+30-6944184879 e-mail: gortzis@med.upatras.gr Ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνας Σπ. Νικήτα, Ph.D., M.D.

Κωνσταντίνας Σπ. Νικήτα, Ph.D., M.D. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνας Σπ. Νικήτα, Ph.D., M.D. 1. Παρούσα θέση Καθηγήτρια Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΕΒ. 2015 I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διεύθυνση: 3 ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας-Αθηνών, 35 100 Λαμία Τηλέφωνo: +30 22310 60159

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΕΒ. 2015 I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διεύθυνση: 3 ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας-Αθηνών, 35 100 Λαμία Τηλέφωνo: +30 22310 60159 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΕΒ. 2015 Διεύθυνση: 3 ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας-Αθηνών, 35 100 Λαμία Τηλέφωνo: +30 22310 60159 II. ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό Δίπλωμα Πληροφορικής, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΗΤΚΑΣ Καθηγητής

Βιογραφικό Σημείωμα ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΗΤΚΑΣ Καθηγητής 4/2014 Βιογραφικό Σημείωμα ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΗΤΚΑΣ Καθηγητής Προσωπικά στοιχεία Διεύθυνση Γεννημένος το 1962 στη Φλώρινα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Παντρεμένος με τη Σοφία Μαρδύρη Τμ. Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ηρακλής Γ. Βαρλάμης. Βιογραφικό Σημείωμα

Ηρακλής Γ. Βαρλάμης. Βιογραφικό Σημείωμα Ηρακλής Γ. Βαρλάμης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Βιογραφικό Σημείωμα 1. Γενικές πληροφορίες 2. Σπουδές 3. Ακαδημαϊκή Κατάσταση 4. Εκπαιδευτικό έργο 5.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος ετερο-αναφορών σε εργασίες μου και αναλυτικοί πίνακες.

Κατάλογος ετερο-αναφορών σε εργασίες μου και αναλυτικοί πίνακες. Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΟΝΟΜΑ Βασίλειος Γ. Καμπουρλάζος ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Σεπτέμβριος 1963 ΘΕΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Μόνιμος Καθηγητής Α βαθμίδας στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Σ. Καρανάσιου

Ειρήνη Σ. Καρανάσιου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ειρήνη Σ. Καρανάσιου Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Λέκτορας ΠΔ 407 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Αθήνα, Ιανουάριος 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καβάλα, Ιούνιος 2009

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καβάλα, Ιούνιος 2009 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καβάλα, Ιούνιος 2009 1. Ατομικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Στέργιος Παπαδημητρίου Διεύθυνση: Καρατάσου 38, Καβάλα 65302 email sterg@teikav.edu.gr τηλ: 2510-462323, 6972-247387 Ημερ. Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012.

ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012. ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΚΑΝΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. 1/10 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Ο Σ Πίνακας περιεχομένων : Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. 9. Key qualifications: Extensive experience in Health Information Systems and Electronic Patient Care Record

CURRICULUM VITAE. 9. Key qualifications: Extensive experience in Health Information Systems and Electronic Patient Care Record CURRICULUM VITAE 1. Surname: TSIRINTANI 2. Name: MARIA 3. Nationality: Greek 4. Civil status: Married, one child 5. E-mail/Tel.: martsi@teiath.gr / 210-5385231 6. Education : Institution Date: from (month/year):

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπλ. Καθηγητής. Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ. γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίες Διαδικτυακών Εφαρμογών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπλ. Καθηγητής. Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ. γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίες Διαδικτυακών Εφαρμογών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατρός: Θέση: Θεσσαλονίκης Ε-mail: ΗΛΙΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αντώνιος Αναπλ. Καθηγητής. Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ iliou@it.teithe.gr ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάτρα, Σεπτέμβριος 2012 1/15 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Κανελλόπουλος Πατρώνυμο: Νικόλαος Θέση / Ιδιότητα: Καθηγητής Πληροφορικής στη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας M.Sc., Ph.D.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας M.Sc., Ph.D. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας M.Sc., Ph.D. Αθήνα 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΨΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ... 3 2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ... 4 4. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Ομάδα Διαχείρισης Βιοϊατρικών Δεδομένων και Τηλεϊατρικής

Ερευνητική Ομάδα Διαχείρισης Βιοϊατρικών Δεδομένων και Τηλεϊατρικής Ερευνητική Ομάδα Διαχείρισης Βιοϊατρικών Δεδομένων και Τηλεϊατρικής Επίκουρος Καθηγητής Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική imaglo@ucg.gr Το Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 0 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Β. ΜΑΓΚΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΓΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Επίκ. Καθηγητή Τμήματος Πληροφορικής, Ιονίου Πανεπιστημίου Γνωστικό αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος ετερο-αναφορών σε εργασίες μου και αναλυτικοί πίνακες.

Κατάλογος ετερο-αναφορών σε εργασίες μου και αναλυτικοί πίνακες. Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΟΝΟΜΑ Βασίλειος Γ. Καμπουρλάζος ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Σεπτέμβριος 1963 ΘΕΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Τακτικός Καθηγητής Α βαθμίδας στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 27/08/08ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σωτήρης Β. Κωτσιαντής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σωτήρης Β. Κωτσιαντής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σωτήρης Β. Κωτσιαντής ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 25/02/1977 Τόπος διαμονής: Θράκης 5, Οβρυά Πατρών Tηλέφωνο: 2610-996769 Στρατιωτικές υποχρεώσεις: εκπληρωμένες Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Μπεκιάρης. Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Ευάγγελος Μπεκιάρης. Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Ευάγγελος Μπεκιάρης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Διευθυντής Ερευνών Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Μεταφορών Ημερομηνία Γέννησης: 18.12.1965 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΝΤΟΥΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΝΤΟΥΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΝΤΟΥΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ http://auto.teipir.gr/el/prosopiko/anastasios-ntoynis/297 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Πτυχίο Φυσικής, Φυσικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Πάτρας (1983). Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γεώργιος Α. Μανής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γεώργιος Α. Μανής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Α. Μανής Προσωπικά Στοιχεία : Εργασία : Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής ιεύθυνση εργασίας : Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος ετερο-αναφορών σε εργασίες μου και αναλυτικοί πίνακες.

Κατάλογος ετερο-αναφορών σε εργασίες μου και αναλυτικοί πίνακες. Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΟΝΟΜΑ Βασίλειος Γ. Καμπουρλάζος ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 24 Σεπτεμβρίου 1963 ΘΕΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Τακτικός Καθηγητής Α βαθμίδας στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε. ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε. ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε. ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΑΝΑΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Προσωπικά στοιχεία Εκπαίδευση Επαγγελματική εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 15 Δεκεμβρίου 1976 Τόπος Γέννησης: Αθήνα E-mail: dpapak@teiath.gr Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος Στρατιωτικές

Διαβάστε περισσότερα

http://prlab.ceid.upatras.gr/index.php?module=laboratory&labpage=stuff_list

http://prlab.ceid.upatras.gr/index.php?module=laboratory&labpage=stuff_list Σκάρλας Λάμπρος Τηλέφωνο: 2610996985, 6972676101 email: skarlas@ceid.upatras.gr Βαθμίδα: Π.Δ. 407/1980 Μαθήματα 2008-2009: Ώρες Σπουδαστών URL Περιγραφή: Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Σπουδές ΠΡΟΓ/ΣΜΟΣ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Σπηλιωτόπουλος

Δημήτρης Σπηλιωτόπουλος Δημήτρης Σπηλιωτόπουλος Βιογραφικό Σημείωμα Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2012 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δ/νση μόνιμης κατοικίας: Συγγρού 4, Ναύπλιο, 21 100. Τηλέφωνο: +30 6977 059657 (κινητό). Δ/νση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Βάβαλης. Προσωπικά Στοιχεία. Εκπαίδευση. Επαγγελματική Εμπειρία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Ακαδημαϊκές Θέσεις

Μανόλης Βάβαλης. Προσωπικά Στοιχεία. Εκπαίδευση. Επαγγελματική Εμπειρία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Ακαδημαϊκές Θέσεις Μανόλης Βάβαλης Curriculum Vitæ Προσωπικά Στοιχεία Όνομα Πατέρα Αναστάσιος Τόπος Γέννησης Σέρρες Ημερομηνία Γέννησης 3 Νοεμβρίου 1958 Οικογενειακή Κατάσταση Παντρεμένος με δύο παιδιά B T H u k Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα του Καθηγητή Δρ. Πάνου Φιτσιλή

Βιογραφικό σημείωμα του Καθηγητή Δρ. Πάνου Φιτσιλή g Βιογραφικό σημείωμα του Καθηγητή Δρ. Πάνου Φιτσιλή Εργασιακή Εμπειρία Θέσεις Διοίκησης Σεπ 2010 - τώρα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας (πρώην Λάρισας) Διευθυντής Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα