Τίτλος Εργασίας: Ανάπτυξη Επιχειρηµατικού Πλάνου για οργανισµούς παροχής Location Based Services

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος Εργασίας: Ανάπτυξη Επιχειρηµατικού Πλάνου για οργανισµούς παροχής Location Based Services"

Transcript

1 Μάθηµα: Κινητές και ασύρµατες επικοινωνίες Τίτλος Εργασίας: Ανάπτυξη Επιχειρηµατικού Πλάνου για οργανισµούς παροχής Location Based Services Γενικά Στοιχεία Τα τελευταία χρόνια το κινητό ηλεκτρονικό εµπόριο (m-commerce) παρουσιάζεται ολοένα και πιο διαδεδοµένο. Σε αυτή την πορεία συνεισφέρει η µεγάλη ανάπτυξη των κινητών επικοινωνιών και του Internet. Μια από τις µεγαλύτερες και ίσως η περισσότερο υποσχόµενη κατηγορία υπηρεσιών κινητού ηλεκτρονικού εµπορίου αποτελεί η γκάµα εφαρµογών µε βάση τον εντοπισµό θέσης (Location Based Services - LBS). Ως υπηρεσίες εντοπισµού θέσης ορίζουµε τις εφαρµογές εκείνες που παρέχουν πληροφόρηση στον χρήστη, µέσω του κινητού του τηλεφώνου, για θέµατα που σχετίζονται µε την παρούσα γεωγραφική του θέση η οποία και ανακτάται αυτόµατα από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή την συσκευή. Οι υπηρεσίες αυτές µπορούν να αφορούν περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, πλοήγηση, πληροφορίες για σηµεία ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην περιοχή, εντοπισµό προσώπων ή αντικειµένων, κλπ. Περιγραφή Αντικειµένου της Εργασίας Να διαµορφωθεί το επιχειρηµατικό πλάνο (Business plan) ενός τηλεπικοινωνιακού οργανισµού που πρόκειται να προσφέρει σε παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (mobile operators) ή άλλους ενδιαφερόµενους φορείς υπηρεσίες εξαρτώµενες από την θέση (location based services). Βασικά στοιχεία του πλάνου αυτού θα πρέπει να αποτελέσουν: Επιτελική Εισαγωγή Αποστολή (Mission) του φορέα (συνοπτικά) Επισήµανση του οφέλους για δυνητικούς πελάτες, εταίρους και εµπλεκοµένους στην αλυσίδα αξίας. Συνοπτική περιγραφή της αγοράς (target market), επισήµανση µεγέθους, ρυθµού ανάπτυξης, ανταγωνιστών Συνοπτική αναφορά στην οµάδα διοίκησης, προϊόντα/υπηρεσίες που αναπτύσσονται, λειτουργικά πλάνα για το προσεχές µέλλον Ανάλυση Αγοράς Πως ορίζεται και µεταβάλλεται η σχετική αγορά. Ποιά είναι οι µεγαλύτερες οµάδες πελατών και ποιός είναι ο στόχος της επιχείρισης. Ποιό είναι το όφελος για τις στοχευόµενες οµάδες πελατών. Προβλέψεις για το µέγεθος των συγκεκριµένων οµάδων Σχέσεις µε πελάτες (π.χ., Service Level Agreements).

2 Ανάλυση Ανταγωνισµού Εντοπισµός και ανάλυση των ανταγωνιστών (επισκόπηση εταιριών, βασικά προϊόντα-υπηρεσίες, προσανατολισµός στην αγορά, τιµολογιακή πολιτική, στρατηγικές συνεργασίες, οικονοµική στήριξη, πρόσωπα κλειδιά) Μοντέλο Τιµολόγησης Περιγραφή του τρόπου παραγωγής οικονοµικού οφέλους καθώς και της τιµολογιακής πολιτικής. Συζήτηση για την χρονική µεταβολή των τιµών µε έµφαση σε καταστάσεις έντονου ανταγωνισµού. Αιτιολόγηση της ορθότητας των επιλογών (τί εγγυάται ότι οι πελάτες θα ανταποκριθούν θετικά στα συγκεκριµένα επίπεδα τιµών?) υνατότητες παρεχοµένων υπηρεσιών Αναφορά στις δυνατότητες των προσφεροµένων υπηρεσιών. Καινοτόµα στοιχεία και πατέντες. Συµµαχίες µε άλλους τεχνολογικούς φορείς. Θέµατα κοινών πνευµατικών δικαιωµάτων. Οργάνωση Βασικοί συντελεστές Συντονιστές Τµηµάτων/ ιευθύνσεων Σύµβουλοι Μέλοι.Σ. Γνωστική υποδοµή-δεξιότητες των στελεχών ιαδικασία εντοπισµού προσωπικού συγκεκριµένου προφίλ και δεξιοτήτων. Οικονοµικές Προβλέψεις Εκτίµηση για 3 έτη των οικονοµικών µεγεθών: πωλήσεις-έσοδα, κόστος πωληθέντων, Marketing, απάνες Προσωπικού, Ανάπτυξη Νέων Υπηρεσιών και Προϊόντων Μοντέλο υποθέσεων για τις προβλέψεις Αναζήτηση χρηµατοδότησης Ανάλυση της κεφαλαιακής δοµής (µετοχές, οµόλογα, µετρητά, αναζήτηση επενδυτών, µέτοχοι) Τελικά Συµπεράσµατα Αναφορές Η εργασίας σας θα υποθέσει ένα φορέα που έχει στην διάθεση του µία πλατφόρµα ανάπτυξης και παροχής υπηρεσιών όπως αυτές που παρουσιάζονται στις επόµενες παραγράφους. LocatioNet Η πλατφόρµα LocatioNet αποτελεί ένα ανοιχτό προϊόν middleware το οποίο ενσωµατώνει µια µηχανή GIS και αρκετές εφαρµογές για την παροχή υπηρεσιών, προσφέροντας έτσι στους παρόχους δικτύων κινητής τηλεφωνίας µια ολοκληρωµένη λύση για την παροχή location based services. ίνει επίσης την δυνατότητα εύκολης ενσωµάτωσης εφαρµογών τρίτων εταιριών, ενώ παρέχει κεντρική διαχείριση όλων των απαραίτητων στοιχείων και εφαρµογών. Η πλατφόρµα µπορεί να προσπελαστεί χρησιµοποιώντας πρωτόκολλα φωνής, SMS, WAP και HTTP συνεπώς οι δυνητικοί χρήστες πρέπει να είναι εξοπλισµένοι µε κινητά τηλέφωνα που υποστηρίζουν SMS, MMS, WAP, J2ME, HTML ή PDAs, pagers ή συσκευές 2.5G, 3G. Τα χαρακτηριστικά της προσφερόµενης υπηρεσίας (π.χ. ανάλυση και ποιότητα χαρτών) προσαρµόζονται αυτόµατα, ανάλογα µε τις δυνατότητες της συσκευής που χρησιµοποιείται. Η τεχνολογία προσδιορισµού θέσης µπορεί να βασίζεται είτε στο δίκτυο είτε στην συσκευή, ενώ υποστηρίζονται οι τεχνικές Cell ID, AOA/TDOA, E-OTD, GPS/A-GPS. Η επιλογή των παραπάνω µπορεί να γίνεται ανά χρήστη, εφαρµογή, interface ή περιοχή δικτύου. Η

3 πλατφόρµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για παροχή υπηρεσιών B2C ή B2B. Ενδεικτικά αναφέρουµε τις παρακάτω προσφερόµενες υπηρεσίες: Πληροφόρηση για σηµεία ενδιαφέροντος (Points of Interest - POI) Οδηγίες πρόσβασης και πλοήγηση Κινητό εµπόριο Fleet management Mobile workforce management Asset tracking Cellebrity Η πλατφόρµα Cellebrity της CT Motion είναι ένα προϊόν middleware που επιτρέπει την δηµιουργία, διαχείριση και διάθεση υπηρεσιών εντοπισµού θέσης κινητού. Οι υπηρεσίες παρέχονται σε πραγµατικό χρόνο και ενεργοποιούν ή καλούνται µεταξύ τους δυναµικά ανάλογα µε τις προτιµήσεις και το προφίλ του χρήστη. Οι εφαρµογές αυτές µπορούν είτε να έχουν αναπτυχθεί από την CT Motion είτε από κάποιον τρίτο κατασκευαστή. Η πλατφόρµα παρέχει διεπαφές µε σηµαντικές οντότητες του δικτύου όπως τα SMSCs, το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών, τα συστήµατα τιµολόγησης, τα WAP gateways και τα συστήµατα διαχείρισης δικτύου. Επιπλέον πληροφορία περιεχοµένου µπορεί να ανακτηθεί και από το Internet. Η πλατφόρµα µπορεί να προσπελαστεί µέσω συσκευών GSM/WAP και PDAs ενώ ή όλη επικοινωνία γίνεται µέσω SMS, WAP ή πρωτοκόλλου IP. Οι τεχνολογίες εντοπισµού θέσης που υποστηρίζονται είναι οι: Cell ID, Enhanced Cell-ID, GMLC και GPS. Cellpoint Η πλατφόρµα της Cellpoint επιτρέπει σε παρόχους δικτύων κινητής τηλεφωνίας να προωθήσουν υπηρεσίες µε βάση τον εντοπισµό θέσης. Το Mobile Location System περιλαµβάνει τα ακόλουθα κύρια λογικά συστατικά: τον Mobile Location Broker (MLB) που παρέχει το εξωτερικό πρωτόκολλο εντοπισµού θέσης και διαχειρίζεται θέµατα πιστοποίησης, ελέγχου πρόσβασης και προστασίας της ιδιωτικότητας των χρηστών. τον mpower Location Provider που συνδέεται µε το GSM δίκτυο µέσω του MAP (Mobile Application Part) και περιλαµβάνει λειτουργίες για ανάκτηση και ανανέωση των δεδοµένων για τον υπολογισµό της θέσης από το δίκτυο GSM. τον Mobile Location Server (MLS) που υπολογίζει την εκτίµηση θέσης µε βάση τα παραπάνω δεδοµένα και δεδοµένα ραδιοδικτύου που παρέχονται από τα συστήµατα σχεδιασµού σταθµών του παρόχου. Επίσης παρέχει λειτουργίες για την διαχείριση και συντήρηση του συστήµατος καθώς και για την χρέωση των χρηστών. Η πλατφόρµα υποστηρίζει µια πλειάδα τεχνολογιών εντοπισµού θέσης όπως το A-GPS, E-OTD, Cell ID καθώς και την εξειδικευµένη τεχνική mpower της Cellpoint. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί από GSM, GPRS και UMTS κινητές συσκευές. Οι υπηρεσίες που παρέχονται περιλαµβάνουν: πληροφόρηση για σηµεία ενδιαφέροντος εντοπισµός φίλων πλοήγηση από ένα σηµείο σε κάποιο άλλο asset tracking fleet management and control. IBM's WebSphere Everyplace Server

4 Ο IBM WebSphere Everyplace Server είναι µια πλατφόρµα λογισµικού για την επέκταση υπαρχόντων αλλά και νέων εφαρµογών στο περιβάλλον του κινητού ηλεκτρονικού εµπορίου. Η πλατφόρµα µπορεί να προσπελαστεί από GSM και WAP κινητές συσκευές και από PDAs χρησιµοποιώντας τα πρωτόκολλα WAP, HTTP/IP, SNPP, SMTP. Ο προσδιορισµός της θέσης της συσκευής γίνεται µε την τεχνολογία Cell ID. Το προϊόν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την διάθεση διαφόρων εφαρµογών όπως οι ακόλουθες: πληροφόρηση για σηµεία ενδιαφέροντος λήψη ειδοποιήσεων εντοπισµός φίλων resource tracking ανακοινώσεις και παρακινήσεις λόγω γειτνίασης (push/pull). Webraska SmartZone Geospatial Platform Η Webraska SmartZone Geospatial πλατφόρµα είναι ένα ανοιχτό και βασιζόµενο σε πρότυπα προϊόν για πλοήγηση και χωρική έρευνα σε σχέση µε την διάθεση υπηρεσιών που βασίζονται στον εντοπισµό θέσης. Αποτελείται από τα ακόλουθα κύρια συστατικά: SmartZone GeoSpatial Application Server SmartZone GeoSpatial Engines SmartZone Datasets Η πλατφόρµα είναι συµβατή µε δίκτυα GSM, GPRS, EDGE, W-CDMA ενώ οι υπηρεσίες εντοπισµού που προσφέρει µπορούν να προσπελαστούν από διάφορες συσκευές χρησιµοποιώντας SMS, WAP ή XML/HTTP. Οι τεχνολογίες εκτίµησης θέσης που υποστηρίζονται είναι οι Cell ID, GPS και network triangulation. Παραδείγµατα υπηρεσιών που παρέχει η πλατφόρµα είναι τα ακόλουθα: υπηρεσίες εντοπισµού υπηρεσίες δροµολόγησης εφαρµογές για το κοινό. SignalSoft Η SignalSoft είναι µια εταιρία που δραστηριοποιείται στον χώρο των Wireless Application Service Providers (WASPs) παρέχοντας υπηρεσίες βασιζόµενες στον εντοπισµό της θέσης του χρήστη ή του κινητού. Η συγκεκριµένη εταιρία έχει δηµιουργήσει µια πλατφόρµα που επιτρέπει την ανίχνευση της θέσης µέσω διάφορων τεχνολογιών. Η πληροφορία ανακτάται από εξειδικευµένους συνεργάτες όπως η AllenTelecom, CPS, Cell-Loc, Lucent, Ericsson, κλπ. Κεντρικό σηµείο της πλατφόρµας αποτελεί ο Location Manager που αποτελεί ουσιαστικά την πύλη διασύνδεσης µεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών εντοπισµού θέσης, του Access Management Module και των εφαρµογών που στηρίζονται στον εντοπισµό της θέσης και που έχουν αναπτυχθεί είτε από την ίδια την εταιρία είτε από άλλους προµηθευτές. Ο Location Manager είναι υπεύθυνος να ανακτήσει την καλύτερη δυνατή εκτίµηση της θέσης ανάλογα µε το είδος και τις απαιτήσεις της εφαρµογής (π.χ. εφαρµογή εκτάκτου ανάγκης, εφαρµογή καταλόγου). Το Access Management middleware, γνωστό και ως Location Studio, εγκαθίσταται στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και χρησιµοποιείται για τον έλεγχο πρόσβασης και την χρέωση των διαφόρων υπηρεσιών που διατίθεται βάση συνδροµών. Επίσης επιτρέπει στους χρήστες να καθορίσουν τις οντότητες οι οποίες µπορούν να προσπελαύνουν και να χρησιµοποιούν πληροφορίες της θέσης τους ανά πάσα στιγµή. Το Location Studio τέλος περιλαµβάνει και ένα περιβάλλον ανάπτυξης που επιτρέπει στον πάροχο υπηρεσιών να δηµιουργήσει νέες εφαρµογές συνδυάζοντας την πληροφορία (π.χ. εστιατόρια, ξενοδοχεία, κλπ.) µε την γεωγραφική θέση. Οι εφαρµογές

5 που συµπεριλαµβάνονται στην πλατφόρµα αφορούν υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης, χρεώσεων ανάλογα µε την θέση (διαχωρισµός γεωγραφικών ζωνών) και αρκετές υπηρεσίες lifestyle. Παράδειγµα αποτελεί η υπηρεσία Bfound που επιτρέπει σε οµάδες συνδροµητών να βρίσκει ο ένας την θέση του άλλου. Η εφαρµογή µπορεί να παραµετροποιηθεί ώστε να υποστηρίξει τις ανάγκες υπηρεσιών για τον εργατικό δυναµικό επιχειρήσεων καθώς και υπηρεσίες εντοπισµού της θέσης συγγενών ή φίλων. m-lbs Τον Νοέµβριο του 2002 η εταιρία Excess Α.Ε. παρουσίασε την πλατφόρµα m-lbs η οποία αποτελεί την πρώτη- για τα Ελληνικά δεδοµένα -πλατφόρµα Mobile Location Based υπηρεσιών. Με τις υπηρεσίες αυτές ο κάτοχος του κινητού τηλεφώνου µπορεί να εκτελέσει τις παρακάτω λειτουργίες: να χρησιµοποιήσει τη συσκευή του για να βρει το πλησιέστερο υποκατάστηµα τράπεζας, νοσοκοµείο ή διανυκτερεύον φαρµακείο, κ.α. να ενηµερώνεται για τη γεωγραφική θέση των παιδιών του. να ειδοποιεί την οδική βοήθεια ακόµα και εάν δεν γνωρίζει την γεωγραφική του θέση. να αναζητήσει τους πλησιέστερους φίλους/γνωστούς σε αυτόν. να αναζητήσει το πλησιέστερο κινέζικο εστιατόριο, κινηµατογράφο, bar µε συγκεκριµένο είδος µουσικής, κ.α. Οι παραπάνω υπηρεσίες διατίθενται και σε SMS µορφή όπου ο πελάτης της εταιρίας κινητής τηλεφωνίας µπορεί µε την αποστολή ενός σύντοµου µηνύµατος να αναζητεί τα πλησιέστερα σηµεία ενδιαφέροντος. Η αναζήτηση του σηµείου ενδιαφέροντος µπορεί να γίνει είτε µε βάση τον αυτόµατο εντοπισµό της θέσης του χρήστη, είτε µε την εισαγωγή της διεύθυνσης βάση της οποίας γίνεται η αναζήτηση. Μετά την αποστολή του µηνύµατος-ερώτησης, ο συνδροµητής δέχεται ένα µήνυµα SMS στο κινητό του το οποίο περιλαµβάνει τη λίστα µε τα πλησιέστερα σηµεία ενδιαφέροντος, τα τηλέφωνα, τις διευθύνσεις τους, και την απόσταση του από αυτά. Τα σηµεία ενδιαφέροντος της συγκεκριµένης υπηρεσίας αφορούν τράπεζες, ΑΤΜ, φαρµακεία (διανυκτερεύοντα και µη), πρατήρια βενζίνης (διανυκτερεύοντα και µη), κινηµατογράφους, δηµόσιες υπηρεσίες, νοσοκοµεία, εστιατόρια, καταστήµατα, κ.α. Τέλος, η πλατφόρµα m-lbs έχει εφαρµογή και στη διαχείριση στόλου οχηµάτων και δικτύου πωλητών. Παραδείγµατα εµπορικών υπηρεσιών LBS Σας δίνονται στοιχεία για άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από οργανισµούς που δεν είναι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας: WAP service for low cost fuel stations T-Mobile Austria has launched a WAP service that enables users to find the cheapest petrol supplier to their physical location. The application was developed by T-Mobile Austria in co-operation with the ÖAMTC (the Austrian Automobile Association) and the service provider for Location Based Services, t-info. The filling stations are listed in order of fuel price to enable users to identify at a glance which filling station is offering each grade at the lowest price. Position information can either be requested automatically via LBS or can be requested by means of manual input of location and ZIP code (i.e. postal code). Service Content is delivered and updated on a continuous basis by the ÖAMTC. Apart from the usual WAP and GPRS charges for data transmission, no additional costs are incurred by the user.

6 Tommy's parcel delivery service Ericsson helps Tommy s since 2001, a Stockholm-based parcel delivery service, with location services that allow the company to track its trucks throughout the city. The level of accuracy desired for useful location based services, such as a turn-left, turn right set of walking directions, is generally higher in urban areas than in rural ones. This fleet management scheme uses a combination of intelligent software and CGI-TA. The application traces a vehicle with a GSM phone. The banana shaped footprint that is created by this method is interpreted by the software, which compares movements with a map and can therefore mark very precise locations. Mobile Commerce Mobile Commerce it is the first provider of location-based services to go live, in the UK, as a single source (approved by O2, Orange, T-Mobile and Vodafone), for third party applications. This allows application developers to add Mobile Commerce's enhanced location data to their services, be they find-a-friend, what's-nearby or corporate applications such as fleet tracking. Since it started offering its location API (Application Programming Interface) Mobile Commerce has been approached by over a hundred developers who are planning to add a location element to their offering. The deal is the first of its kind in the UK where content providers can approach a single organization to launch a location-enabled service to the whole UK mobile population. Before this onestop-shop from Mobile Commerce, those wishing to provide such a service needed to approach operators directly, a time-consuming and complicated process which in addition required the necessary routing infrastructure technology. Companies that can take advantage of Mobile Commerce's API are extremely varied and include those wanting to advertise their products through mobile technology, businesses with their own complementary technology as well content and media owners wanting to produce their own applications. iprox A buddy system application developed by the UK-based company iprox would advice users if there is a friend or relative in the vicinity. A platform developed by the French company Opt[e]way would, among other things, make it possible for a taxi company to convey a user s location to a driver via a dashboard-mounted screen, allowing him or her to arrive at the client s position within minutes. Iprox s Buddy System feeds geopositioning data into a correlation engine that allows tracking up to millions of users. YachtPosition, BikePosition Sweden s mobileposition.com is one of the companies already offering LBS services via WAP, SMS and the WWW. Its yachtposition combines GPS and GSM data to give captains information on nearby ports and approaching weather. The service also allows tracking open-ocean yacht races via a position map on the Internet. BikePosition.com can, among other things, tell riders of nearby biker friends and locate brand-name part stores. MobilePositon recently got $4.9 million from Kaupthing, an Icelandic investment bank, and the Swiss investment company Qino Flagship. m-spatial: pedestrian navigation service The Cambridge, UK-based company m-spatial, is offering a pedestrian navigation service, MapWay. m-spatial recognized that the places or locations have more meaning than simply the road links between then, and there is no point simply replicating a paper map on a small screen. MapWay targets the problem from the perspective of the walking mobile phone user. The maps are designed to fit the small screen of a mobile phone.

7 The user can view a sequence of maps each tailored to the user's phone, indicating the directions from starting point to destination. At the start of the journey, the user can employ a 'FindMe' feature that makes use of location information provided by the mobile network. The destination location can be searched for by address and postcode in a similar way to many online mapping services. However this service is built on a database of more than 20 million building locations. This allows the user to search for and specify a particular landmark, such as restaurant or station. Vodafone has integrated the MapWay pedestrian navigation into the travel section of Vodafone live. Wireless encounter Visitors to the Jurong Birdpark and Night Safari, in Singapore, do not need to use maps and destination guides to find their way around. They need a PDA to access information about either of the parks, using the itrove solution. itrove is a pilot project that makes use of wireless technology to provide information to enhance the tourist experience. The two parks are taking part in the first interactive wireless tourist solution trial in Singapore that will enable visitors to access information while on the move. Launched in May 2003, itrove sees the participation of a consortium of over 20 companies including AGIS, Comfort, Hewlett-Packard, Jurong, Natas (National Association of Travel Agents Singapore), MediaCorp, Singapore Telecom, Singapore Tourism Board, The Singapore Zoo, Jurong Birdpark and the Night Safari. The service is available to guests of hotels such as Orchard Hotel, Amara, Phoenix and Swissotel Merchant Court. SingTel will provide itrove with the core mobile communications connectivity including locationbased service and GPRS. This will enable users to download vicinity-specific information such as the location of nearby attractions, cinemas and restaurants. The lead technology partner is Hewlett-Packard. With itrove, visitors can review and book services from hospitality providers, access a variety of content including show times and even SMS messages to get local phrases and words translated into French, German, Spanish and Mandarin. Once the itrove service is downloaded onto personal digital assistants (PDAs) or their mobile phones, tourists to the island will be able to use wireless locationbased technology to navigate around Singapore streets and highways. And, they can also look up a host of tourist-related services, such as restaurant recommendations, obtain sightseeing and entertainment information, access the latest news, digital music, games and shop for gifts online. Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά Πλατφόρµας Θεωρείστε ότι σηµαντικά χαρακτηριστικά αυτής της πλατφόρµας είναι η ανεξαρτησία από πάροχο κινητής τηλεφωνίας, τεχνολογία εντοπισµού θέσης, τεχνολογία τερµατικού σταθµού και τεχνολογία αποθήκευσης - ανάκτησης των γεωγραφικών πληροφοριών. Σχετικά πρότυπα είναι τα OSA/Parlay καθώς και οι προδιαγραφές ανοικτού λογισµικού του Open GIS Consortium. Σύνολο απαιτήσεων που ικανοποιεί η πλατφόρµα λογισµικού. 1. Support for billing mechanisms and processes. 2. The platform should be hardware and operating system independent. 3. Personalization. 4. The platform should be re-usable and easily support different types of services with minimum effort from the side of the Service Provider (minimum programming effort, small learning curve).. 5. The platform should support different networking infrastructures and inter-operate between them..

8 6. The LBS platform should be able to handle different levels of QoS regarding the position fixing mechanism. 7. The platform should be able to interface to different mobile operators to cater for roaming agreements. 8. The platform should be able to support different positioning techniques. 9. If the location of the user cannot be resolved, the user could enter his location manually. 10. The platform should support open and secure interfaces towards the GIS component, the service creation environment and the network operator. 11. The platform should support many different types of terminals (e.g., PDA, GSM) to be accessible by the widest possible population of mobile subscribers. 12. The platform should provide adequate mechanisms to protect the location data of the subscribers. 13. A competent LBS platform should have to be programmed with state-of-the-art programming techniques and technologies so that good performance and scalability can be assured. 14. The LBS platform should offer an easy to use management interface. Βιβλιογραφία N. B. Priyantha, A. Chakraborty, and H. Balakrishnan, The Cricket Location-Support System, MIT Laboratory for Computer Science, In Proc. 6 th ACM MOBICOM, August J. Hightower, G. Borriello and R. Want, SpotON: An Indoor 3D Location Sensing Technology Based on RF Signal Strength, University of Washington, Xerox Palo Alto Research Center, UW CSE Technical Report # , February C. Kee et. al., Centimeter-Accuracy Indoor Navigation Using GPS-Like Pseudolites. P. Bahl and V. N. Padmanabhan, RADAR: An In-Building RF-based User Location and Tracking System, Microsoft Research, In Proc. of INFOCOM P. Castro, et. al., A Probabilistic Room Location Service for Wireless Networked Environments, Proceedings of ACM UBICOMP The Nibble Location System, /nibble/. Ekahau Positioning Engine 2.0, IST Project PoLoS, Integrated Platform For Location Based Services, Public Deliverable D111, PoLoS Platform Architecture and Services Specification, September B.Charney, IBM and Webraska Push Location Services, ZDNet News US, February Drutt Corporation, Case Study: Halebop SchlumbergerSema, Practising the art of the possible Peter Vesterbacka, HP mobile e-services bazaar, Atte Miettinen, Content Aggregator: Strengthening outreach and business, NMIC Nov Durlacher Research Ltd., Mobile Commerce Report, 2001 J. Paavilainen, Mobile Business Strategies, Addison Wesley, J.M. Stuber, Location Based Services, Einordnung, Dienste, Wettbewerbskräfte und Positionierung der Alcatel, Diploma Thesis, Berufsakademie Stuttgart, Germany, May Yankee Group, LBS Forecast Analysis for Western Europe, December 2002 Flolid M., "Wireless Location Services: A commercial market perspective of potential technology usage", NENA News Magazine, Dec 1998, nenanews_archives/12-98_wireless%20location%20services.pdf PoLoS Platform Architecture and Services Specification, Deliverable D111, Polos, IST Project , Sep Shereen Fink, "The Fine Line Between Location-Based Services & Privacy", Public Safety Report,

9 3rd Generation Partnership Project (3GPP), The European Union Directive 95/46/EC on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data, Open Mobile Alliance, Mezquita O., Rederer A., Pascotto R., Pirinen J., Sippola T., Serrano M., "Identifying the Technology Issues on Positioning", Technical Information, Location Awareness (LOCAWA) - EURESCOM Project P1208, July ETSI TS , "Location Services (LCS), Functional description - Stage 2", GSM 03.71, Release 1999, V8.5.0, March GPP TS Location Services (LCS); Service description; stage 1, V6.3.0 Release 6, March GPP TS Functional stage 2 description of LCS, V5.6.0 Release 5, March 2003 Serrano M., "Location Based Services: an overview of user and technical aspects", Project Report, Location Awareness (LOCAWA) - EURESCOM Project P1208, August Opening the networks with Parlay / OSA APIs: Standards and aspects behind the APIs J.Cuellar, J.B.Morris Jr., D.Mulligan, J.Peterson, J.Polk, "Geopriv requirements", Internet Draft (draftietf-geopriv-reqs-03), IETF GEOPRIV Working Group, March M. Danley, D. Mulligan, J. Morris, J. Peterson, "Threat Analysis of the geopriv Protocol", Internet Draft (draft-ietf-geopriv-threat-analysis-00), IETF GEOPRIV Working Group, February Sadeh N., "M-Commerce", John Wiley & Sons Inc, 2002 Kalakota R., Robinson M., "M-Business, The Race to Mobility", McGrawHill, 2002 Flolid M., "Wireless Location Services: A commercial market perspective of potential technology usage", NENA News Magazine, Dec 1998, nenanews_archives/12-98_wireless Location Services.PDF Tsalgatidou A., Veijalainen J., Markkula J., Katasonov A., Hadjiefthymiades S., "Mobile E-Commerce and Location-Based Services: Technology and Requirements", to be presented to the Scandinavian Research Conference on Geographical Information Systems, ScanGIS, 2003 Northstream AB, "Location Based Services: Considerations and Challenges", Sippola T., Pirinen J., Serrano M., Rederer A., Sanmateu A., Vierroth V., "Analysis of the privacy issue in LBS", Technical Information, Location Awareness (LOCAWA) - EURESCOM Project P1208, July 2002, Data protection or data retention in the EU, Statewatch report on EU telecommunication surveillance, The European Union Directive 95/46/EC on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data, Drane C., "Positioning GSM telephones", IEEE Communications Magazine, April 1998, Vol. 36, No. 4, pp , positioning_gsm_phones.pdf VTT Information Technology's Mobile Location Technology Site, Parkkila, S., Pirinen J., Serrano, M., Neureiter G., "Evaluation of location-based technologies", Technical Information, Where are the Other Mobile Buddies Around Town? (WOMBAT)- EURESCOM Project P1045, May 2001, ETSI TS , "Location Services (LCS), Functional description - Stage 2", GSM 03.71, Release 1999, V8.5.0, March Global Positioning System Overview, Peter Dana, May 2000, University of Colorado, GLONASS, General Overview, Ministry of Defense, Russia, November 2000, Why Europe Needs Galileo, European Space Agency, Benedicto J., Dinwiddy S.E., Gatti G., Lucas R., Lugert M., "GALILEO: Satellite System Design and Technology Developments", European Space Agency, November 2000, EGNOS, European Space Agency, Zeimpekis V., Giaglis M., Lekakos G., "A Taxonomy of Indoor and Outdoor Positioning Techniques for Mobile Location Services", ACM SIGecom Exchanges, Vol.3, No.4, January 2003, Hightower J., Borriello G., "Location Systems for Ubiguitous Computing", IEEE Computer, August 2001 (also in Special Report "Trends Technologies & Applications in Mobile Computing")

10 LoVEUS, "User Requirements of the LoVEUS system", Deliverable D01, IST , May 2002, Rappa M., Managing the digital enterprise, Malabocchia F., "Business Models for m-commerce", Mobile Electronic Commerce (emporio), EURESCOM Project P1102, 2002, Ovum Report, Global Mobile Markets , January 2001, Ovum Report Wireless Internet Business Models: Global Perspective, Regional Focus, ARC Group Report, "Location Based Services", Aug 2002, Salmon P. H., "Locating Calls to the Emergency Services", BT Technology Journal, Vol 21 No 1, Jan 2003 Serrano M., Pirinen J., Sippola T., Mezquita O., Rederer A., Haubold J., Vierroth V., Pascotto R., Sanmateu M. A., "Identification of mass market Location Based Services", Technical Information, Location Awareness (LOCAWA) - EURESCOM Project P1208, July 2002, NTT DoCoMo: i-area-location Based Services, Jan 2003 BWCS Ltd, Andersson Ch., "GRPS and 3G Wireless Applications", John Wiley and Sons, Inc., 2001 Hjelm J., "Designing Wireless Information Services", John Wiley and Sons, Inc., 2000 FOMA, NTT DoCoMo, WAP Forum, "Wireless Application Protocol 2.0", Technical White Paper, Durlacher Research, "UMTS Report, An Investment Perspective", LoVEUS, "Dissemination and Use Plan", Deliverable D03, IST , Sep 2002, IETF Geographic Location/Privacy; Saarlo P., Kantola M., Felt E., Larkin H., Gleeson P., Salazar J. "Mobile payment methods for m- commerce", Mobile Electronic Commerce (emporio), EURESCOM Project P1102, 2002, Krueger M., "The Future of M-Payments - Business Options and Policy Issues", Report EUR EN, Institute for Prospective Technological Studies, DG JRC, European Commission, Aug 2001 Πληροφορίες ιευκρινήσεις Στάθης Χατζηευθυµιάδης Τηλ:

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Εποχές( 1. Εποχή(του(mainframe((πολλοί( χρήστες,(ένας(υπολογιστής)(( 2. Εποχή(του(PC((ένας(χρήστης,(

Εποχές( 1. Εποχή(του(mainframe((πολλοί( χρήστες,(ένας(υπολογιστής)(( 2. Εποχή(του(PC((ένας(χρήστης,( Κίνητρα( Η(εξάπλωση(των(υπολογιστικών(συσκευών( Πως(έγινε;( Ανάγκη(για(πληροφορία( Προς(τι;( Εφαρμογές(του(διάχυτου(υπολογισμού( Μπορούμε(να(σχεδιάσουμε(&(να(αναπτύξουμε(ώστε(οι( άνθρωποι(να(μπορούν(να(τον(χρησιμοποιούν(

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 10η: Κινητό Εμπόριο (m Commerce) Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου SQL Server MC2778 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL 24 14-17 (Β) MC6231 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database 40 28/9-3/10

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Νέες λύσεις της SiEBEN: Απάντηση στην κρίση με Τεχνολογία! Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Σταύρος Λαγγούσης Technical Director

Νέες λύσεις της SiEBEN: Απάντηση στην κρίση με Τεχνολογία! Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Σταύρος Λαγγούσης Technical Director Νέες λύσεις της SiEBEN: Απάντηση στην κρίση με Τεχνολογία! Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Σταύρος Λαγγούσης Technical Director Agenda e-sales Development: βοηθάμε να αναπτύξετε τις πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Marios Karagiannopoulos, B.Eng, M.Sc Staff Software Engineer, Tech Lead

Marios Karagiannopoulos, B.Eng, M.Sc Staff Software Engineer, Tech Lead Daedalus/Bytemobile/Citrix Marios Karagiannopoulos, B.Eng, M.Sc Staff Software Engineer, Tech Lead About.me Marios Karagiannopoulos B.Eng. Software Engineering, T.E.I. of Athens M.Sc. Computational Mathematics

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εξυπηρέτησης Κλήσεων ecall PSAP

Κέντρο Εξυπηρέτησης Κλήσεων ecall PSAP Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Κέντρο Εξυπηρέτησης Κλήσεων ecall PSAP Σωκράτης Κωστίκογλου, Διευθυντής ΙΤ, Εφαρμογών και R&D SPACE HELLAS ΑΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Κάτια Σταθάκη Enterprise Segment Senior Manager Vodafone Ελλάδας Σε έναν κόσμο ραγδαίων και απρόβλεπτων αλλαγών, η ευελιξία και η κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ II ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ II ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR

2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR ISV Royalty Πρόγραµµα Content created by 3 Leaf Solutions 1 ISV Royalty Licensing Program Απευθύνεται σε:: Independent Software Vendors (ISVs) εταιρίες ανάπτυξης προϊόντων λογισµικού οι οποίες ενδιαφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Η Εξέλιξη του Mobile Commerce στην Ευρώπη: Τα Κρίσιµα Ερωτήµατα

Η Εξέλιξη του Mobile Commerce στην Ευρώπη: Τα Κρίσιµα Ερωτήµατα Η Εξέλιξη του Mobile Commerce στην Ευρώπη: Τα Κρίσιµα Ερωτήµατα ρ. Νικόλαος Μυλωνόπουλος Asst Prof of Info Sys, ALBA MobiCom Project, ELTRUN Θέµατα Ορισµένες από τις τάσεις Η συµπεριφορά των χρηστών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM

ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM Νίκος Κοµνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO Α.Π.Θ www.urenio.org Μεταπτυχιακό σεµινάριο Ευφυείς Πόλεις και Συστήµατα Καινοτοµίας 14 εκεµβρίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Δημήτρης Ι. Χρόνης (Ο.Τ.Ε) Λάμπρος Ράπτης (Ε.Μ.Π) Περιεχόμενα Παροχή υπηρεσιών σε ετερογενή δίκτυα Αρχιτεκτονική διαχείρισης ετερογενών δικτύων Λειτουργικές απαιτήσεις Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon

Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon Διάλεξη 4 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ- ΠΤΕΑ Εφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση & την Ειδική Αγωγή Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 1. Σύντομη παρουσίαση της Grant Thornton 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Η Εξυπηρέτηση Πελάτη ως πρακτική στη σύγχρονη επιχειρηµατική πραγµατικότητα της Ελλάδας και του Κόσµου

Η Εξυπηρέτηση Πελάτη ως πρακτική στη σύγχρονη επιχειρηµατική πραγµατικότητα της Ελλάδας και του Κόσµου Η Εξυπηρέτηση Πελάτη ως πρακτική στη σύγχρονη επιχειρηµατική πραγµατικότητα της Ελλάδας και του Κόσµου ηµήτρης Γεωργόπουλος Γενικός Εµπορικός ιευθυντής Ο Μύθος... και η Αλήθεια Οι πελάτες αγοράζουν προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Χρηστιά Ελένη - Τριτάκης Βασίλειος - Τριτάκη Λήδα Ελληνικό Γραφείο GEO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο (SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο SEO Η βελτιστοποίηση µηχανών αναζήτησης είναι ένα σύνολο µεθοδολογιών που στοχεύουν στην ευνοϊκής κατάταξή ενός

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΙΝ ΥΝΟΣ από τις συνδυασµένες απειλές

Ο ΚΙΝ ΥΝΟΣ από τις συνδυασµένες απειλές Ο ΚΙΝ ΥΝΟΣ από τις συνδυασµένες απειλές Μιχαήλ ΜΑΒΗΣ mmavis@ote.gr Αντιπρόεδρος Ελληνικού Φορέα πρόληψης Τηλεπ. Απάτης (ΕΦΤΑ) Προϊστάµενος Υποδ/νσης Ασφάλειας Συστηµάτων και πρόληψης διακινδύνευσης ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αλίκη Λέσση. CNS&P Presales Engineer

Αλίκη Λέσση. CNS&P Presales Engineer Αλίκη Λέσση CNS&P Presales Engineer Agenda Η BYTE Διεθνείς τάσεις A New Reality All Virtual Case Study 2 Από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Web Startups. @doxaras doxaras@gmail.com

Web Startups. @doxaras doxaras@gmail.com Innovative Web Startups @doxaras doxaras@gmail.com Inspiration Startup Lifetime Circle Idea Actual Needs Product Business PLan Funding Startup Time Incubation Buy Out Introduction to Entrepreneurship in

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant

Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant To Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) και οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant Θεσσαλονίκη - Φεβρουάριος 2015 «όλα έχουν λεχθεί..αφού υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε

e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε 19/11/2014 Επιμελητήριο Χανίων Ψηφιακό ξενοδοχειακό μάρκετινγκ, η ολιστική προσέγγιση - Στρατηγική, Υλοποίηση, Μέτρηση Evangelos Kotsonis Services

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας και πρόσθετες πληροφορίες.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας και πρόσθετες πληροφορίες. Ημερίδα με θέμα «Έξυπνα ενεργειακά συστήματα για Αειφόρα Νοσοκομεία: Η εμπειρία του προγράμματοςgreen@hospital» θα πραγματοποιηθεί στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων στις 10.00 15.00 την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικότητα στην Περιφέρεια: Παρούσα κατάσταση, Προοπτική και Προβλήµατα

Ευρυζωνικότητα στην Περιφέρεια: Παρούσα κατάσταση, Προοπτική και Προβλήµατα Ευρυζωνικότητα στην Περιφέρεια: Παρούσα κατάσταση, Προοπτική και Προβλήµατα ρ. Αλέξανδρος Κ. Παπασπυρίδης Director, Corporate Solutions & Carrier Services Vivodi Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. apapaspyridis@vivodi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Killer Application in Telecoms the killer application of the future will be Organizational Excellence Do not

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Κωνσταντίνος Φίλης, COSMOTE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφιστάμενη Διαχείριση Κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης e-learning

Σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης e-learning Σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης e-learning Νικόλαος Κουράκος, PhD Candidate CITY UNIVERSITY MSc E-comm (E-learning) Kingston MSc Εκπαίδευση Ενηλίκων ΕΑΠ e-mail: snadek@yahoo.com, snadek@gmail.com «ΑεξAΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

The IT Security Expert Profile

The IT Security Expert Profile The IT Security Expert Profile Dimitris Gritzalis February 2013 1 Ελληνική Αστυνομία 2 ο Συνέδριο Υποδ/νσης Δίωξης Ηλεκ/κού Εγκλήματος «Η ασφαλής πλοήγηση είναι υπόθεση όλων μας» Αθήνα, Φλεβάρης 2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργ. Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων LOCATION BASED SERVICES ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΜΩΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργ. Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων LOCATION BASED SERVICES ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΜΩΜΑ LOCATION BASED SERVICES ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΜΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σπύρος Αθανασίου, 210 772 1436, spathan@dblab.ece.ntua.gr Ντίνος Αρκουμάνης, +30972300110, dinosar@dblab.ece.ntua.gr Με τον όρο Location Based

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Cryptography and Network Security Overview & Chapter 1. Fifth Edition by William Stallings

Cryptography and Network Security Overview & Chapter 1. Fifth Edition by William Stallings Cryptography and Network Security Overview & Chapter 1 Fifth Edition by William Stallings The art of war teaches us to rely not on the likelihood of the enemy's not coming, but on our own readiness to

Διαβάστε περισσότερα

From M2M to the Internet of Things

From M2M to the Internet of Things From M2M to the Internet of Things Γιάννης Καπατσούλιας M2M Sales & Marketing Greece Vodafone Group Enterprise Τι είναι το Machine-to-Machine (M2M) M2M Το M2M είναι: Απλές συσκευές που μετατρέπονται σε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Παντού! Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ http://www.ics.forth.

Δίκτυα Παντού! Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ http://www.ics.forth. Δίκτυα Παντού! Μαρία Παπαδοπούλη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ http://www.ics.forth.gr/mobile/ Video: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2579190/30-000-flights-covering-25-million-miles-beautiful-video-reveals-entire-day-european-air-travel-just-two-minutes.html#v-3330729931001

Διαβάστε περισσότερα

Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου. System Architecture Overview

Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου. System Architecture Overview Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου System Architecture Overview CYPDIS Services Σύστημα Εγγραφής Φαρμάκων Drug Regulatory Authority Σύστημα Τιμολόγησης Price Control Σύστημα Φαρμακοεπαγρύπνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα. Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA

Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα. Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA ATZENTA Ασφάλεια Ασύρματου Δικτύου Ενσωμάτωση στα ήδη υπάρχοντα συστήματα ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

SPONSORSHIP OPPORTUNITIES ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ ΤΗΣ PHILOXENIA 2007 FOR EXHIBITORS OF PHILOXENIA 2007. Be here, be everywhere!

SPONSORSHIP OPPORTUNITIES ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ ΤΗΣ PHILOXENIA 2007 FOR EXHIBITORS OF PHILOXENIA 2007. Be here, be everywhere! ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ ΤΗΣ PHILOXENIA 2007 FOR EXHIBITORS OF PHILOXENIA 2007 23 η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού 1-4 Νοεμβρίου 2007 Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης 23 nd International Tourism Exhibition 1-4

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Ασφάλειας

Στρατηγικές Ασφάλειας Στρατηγικές Ασφάλειας Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Διδάσκων: Σ. Κοντογιάννης Least/(Most) Privileges Defense in Depth Συγκεντρωτική Στρατηγική Weakest Link Strategy Fail Safe Stance Fail Safe Stance

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE & TABLET APPLICATION FOR HOTELS Create now your application and get a unique tool for your hotel. Targeted Mobile Applications

MOBILE & TABLET APPLICATION FOR HOTELS Create now your application and get a unique tool for your hotel. Targeted Mobile Applications Create now your application and get a unique tool for your hotel. Targeted Mobile Applications Branch of 3ds group / www.3ds.gr 50% των αναζητήσεων από κινητά, καταλήγουν σε αγορά 17% των ταξιδιωτών αναζητούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

Human Resources SharePoint Solution. Ισίδωρος Σιδερίδης General Manager

Human Resources SharePoint Solution. Ισίδωρος Σιδερίδης General Manager Human Resources SharePoint Solution Ισίδωρος Σιδερίδης General Manager Agenda Παρουσίαση της SiEBEN Microsoft SharePoint HR SharePoint Solution Modules Demo Case Studies Πληροφορίες για τη SiEBEN Η SiEBEN

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TOURIST GUIDE. Δώσε τα. κλειδιά. στον «οδηγό» Give the keys to the «guide»

CYPRUS TOURIST GUIDE. Δώσε τα. κλειδιά. στον «οδηγό» Give the keys to the «guide» CYPRUS TOURIST GUIDE Δώσε τα κλειδιά στον «οδηγό» Give the keys to the «guide» Είστε στην Πάφο. Βρίσκεστε στο Λιμανάκι με παρέα. Θέλετε να αξιοποιήσετε τη μέρα χωρίς ταλαιπωρίες. Πού να πάτε; Τι μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ AWMN - YME ( 2012 ) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες Εναλλακτικά δίκτυα διασύνδεσης υποδομών Ομιλητής ΕΑΒ : Αγγελής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΑΡΙΟΣ ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ marios.skarvelakis@d-waste.com Ποιοι είμαστε ; Η D-Waste είναι μία ελληνική εταιρεία που πρωτοπορεί στην ανάπτυξη εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες Intellectual Capital for Communities A. Bounfour & L. Edvinsson, Elsevier, 2005 Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 23 Νοεµβρίου 2007 ιανοητικό κεφάλαιο για

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων e-commerce Project Manager Ακαδημαϊκό Έτος 2015 2016 1. Intro to e-commerce Μάθετε σε αυτή την ενότητα τις βασικές έννοιες και αρχές του e-commerce και αποκτήστε

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο Local Level Policies Towards Sustainable Development www.hersonissos.gr Ποιοι είµαστε Who we are Τοποθεσία Location

Διαβάστε περισσότερα

Η Diane Mantouvalos η υπεύθυνη επικοινωνίας της βραβευμένης

Η Diane Mantouvalos η υπεύθυνη επικοινωνίας της βραβευμένης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Η Diane Mantouvalos η υπεύθυνη επικοινωνίας της βραβευμένης πλατφόρμας DESIGNLOBBY To DESIGNLOBBY είναι μια πλατφόρμα αντιπροσώπευσης δημιουργών απο διάφορες ειδικότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος!

Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος! Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος! Το Galaxy Hotel αποτελεί τη λύση της SingularLogic για την ολοκληρωμένη διαχείριση και την αυτοματοποίηση των σύγχρονων ξενοδοχειακών μονάδων. 2 Λειτουργίες Front

Διαβάστε περισσότερα

EPL603 Topics in Software Engineering

EPL603 Topics in Software Engineering Sample questions / Revision EPL603 Topics in Software Engineering Efi Papatheocharous Visiting Lecturer efi.papatheocharous@cs.ucy.ac.cy Office FST-B107, Tel. ext. 2740 Topics covered Revision on Lectures

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες από τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Έργα

Εμπειρίες από τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Έργα Πολιτιστικό Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΤΕΚ - 9 Νοεμβρίου 2013 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους Κλάδους της Μηχανικής Εμπειρίες από τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Έργα

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

WiFi & Satcom FORUM 2009

WiFi & Satcom FORUM 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Φίλιππος

Διαβάστε περισσότερα

Ομότιμη παραγωγή. προβλήματα και πιθανές λύσεις

Ομότιμη παραγωγή. προβλήματα και πιθανές λύσεις Ομότιμη παραγωγή προβλήματα και πιθανές λύσεις Redhat 1. Δεδομένα επιχειρησης - πελατολόγιο, νομικες σχεσεις πελατων με την επιχειρηση 2. Brand - οχι ανα ατομο, ουτε ανα οργανωτικη δομη 3. Πατέντες 4.

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Ministry of Culture and Tourism: Greek cultural collections in national and european networks

Hellenic Ministry of Culture and Tourism: Greek cultural collections in national and european networks Hellenic Ministry of Culture and Tourism: Greek cultural collections in national and european networks Katerina Moutogianni Hellenic Ministry of Culture and Tourism Directorate of Informatics & Telecommunications

Διαβάστε περισσότερα

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience Why do customers abandon your e-shop The Skroutz Experience 1 Where are all these data coming from? Skroutz s visitors feedback in UserVoice mechanism 3 When & how do we ask our visitors? As soon as our

Διαβάστε περισσότερα