Τίτλος Εργασίας: Ανάπτυξη Επιχειρηµατικού Πλάνου για οργανισµούς παροχής Location Based Services

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος Εργασίας: Ανάπτυξη Επιχειρηµατικού Πλάνου για οργανισµούς παροχής Location Based Services"

Transcript

1 Μάθηµα: Κινητές και ασύρµατες επικοινωνίες Τίτλος Εργασίας: Ανάπτυξη Επιχειρηµατικού Πλάνου για οργανισµούς παροχής Location Based Services Γενικά Στοιχεία Τα τελευταία χρόνια το κινητό ηλεκτρονικό εµπόριο (m-commerce) παρουσιάζεται ολοένα και πιο διαδεδοµένο. Σε αυτή την πορεία συνεισφέρει η µεγάλη ανάπτυξη των κινητών επικοινωνιών και του Internet. Μια από τις µεγαλύτερες και ίσως η περισσότερο υποσχόµενη κατηγορία υπηρεσιών κινητού ηλεκτρονικού εµπορίου αποτελεί η γκάµα εφαρµογών µε βάση τον εντοπισµό θέσης (Location Based Services - LBS). Ως υπηρεσίες εντοπισµού θέσης ορίζουµε τις εφαρµογές εκείνες που παρέχουν πληροφόρηση στον χρήστη, µέσω του κινητού του τηλεφώνου, για θέµατα που σχετίζονται µε την παρούσα γεωγραφική του θέση η οποία και ανακτάται αυτόµατα από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή την συσκευή. Οι υπηρεσίες αυτές µπορούν να αφορούν περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, πλοήγηση, πληροφορίες για σηµεία ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην περιοχή, εντοπισµό προσώπων ή αντικειµένων, κλπ. Περιγραφή Αντικειµένου της Εργασίας Να διαµορφωθεί το επιχειρηµατικό πλάνο (Business plan) ενός τηλεπικοινωνιακού οργανισµού που πρόκειται να προσφέρει σε παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (mobile operators) ή άλλους ενδιαφερόµενους φορείς υπηρεσίες εξαρτώµενες από την θέση (location based services). Βασικά στοιχεία του πλάνου αυτού θα πρέπει να αποτελέσουν: Επιτελική Εισαγωγή Αποστολή (Mission) του φορέα (συνοπτικά) Επισήµανση του οφέλους για δυνητικούς πελάτες, εταίρους και εµπλεκοµένους στην αλυσίδα αξίας. Συνοπτική περιγραφή της αγοράς (target market), επισήµανση µεγέθους, ρυθµού ανάπτυξης, ανταγωνιστών Συνοπτική αναφορά στην οµάδα διοίκησης, προϊόντα/υπηρεσίες που αναπτύσσονται, λειτουργικά πλάνα για το προσεχές µέλλον Ανάλυση Αγοράς Πως ορίζεται και µεταβάλλεται η σχετική αγορά. Ποιά είναι οι µεγαλύτερες οµάδες πελατών και ποιός είναι ο στόχος της επιχείρισης. Ποιό είναι το όφελος για τις στοχευόµενες οµάδες πελατών. Προβλέψεις για το µέγεθος των συγκεκριµένων οµάδων Σχέσεις µε πελάτες (π.χ., Service Level Agreements).

2 Ανάλυση Ανταγωνισµού Εντοπισµός και ανάλυση των ανταγωνιστών (επισκόπηση εταιριών, βασικά προϊόντα-υπηρεσίες, προσανατολισµός στην αγορά, τιµολογιακή πολιτική, στρατηγικές συνεργασίες, οικονοµική στήριξη, πρόσωπα κλειδιά) Μοντέλο Τιµολόγησης Περιγραφή του τρόπου παραγωγής οικονοµικού οφέλους καθώς και της τιµολογιακής πολιτικής. Συζήτηση για την χρονική µεταβολή των τιµών µε έµφαση σε καταστάσεις έντονου ανταγωνισµού. Αιτιολόγηση της ορθότητας των επιλογών (τί εγγυάται ότι οι πελάτες θα ανταποκριθούν θετικά στα συγκεκριµένα επίπεδα τιµών?) υνατότητες παρεχοµένων υπηρεσιών Αναφορά στις δυνατότητες των προσφεροµένων υπηρεσιών. Καινοτόµα στοιχεία και πατέντες. Συµµαχίες µε άλλους τεχνολογικούς φορείς. Θέµατα κοινών πνευµατικών δικαιωµάτων. Οργάνωση Βασικοί συντελεστές Συντονιστές Τµηµάτων/ ιευθύνσεων Σύµβουλοι Μέλοι.Σ. Γνωστική υποδοµή-δεξιότητες των στελεχών ιαδικασία εντοπισµού προσωπικού συγκεκριµένου προφίλ και δεξιοτήτων. Οικονοµικές Προβλέψεις Εκτίµηση για 3 έτη των οικονοµικών µεγεθών: πωλήσεις-έσοδα, κόστος πωληθέντων, Marketing, απάνες Προσωπικού, Ανάπτυξη Νέων Υπηρεσιών και Προϊόντων Μοντέλο υποθέσεων για τις προβλέψεις Αναζήτηση χρηµατοδότησης Ανάλυση της κεφαλαιακής δοµής (µετοχές, οµόλογα, µετρητά, αναζήτηση επενδυτών, µέτοχοι) Τελικά Συµπεράσµατα Αναφορές Η εργασίας σας θα υποθέσει ένα φορέα που έχει στην διάθεση του µία πλατφόρµα ανάπτυξης και παροχής υπηρεσιών όπως αυτές που παρουσιάζονται στις επόµενες παραγράφους. LocatioNet Η πλατφόρµα LocatioNet αποτελεί ένα ανοιχτό προϊόν middleware το οποίο ενσωµατώνει µια µηχανή GIS και αρκετές εφαρµογές για την παροχή υπηρεσιών, προσφέροντας έτσι στους παρόχους δικτύων κινητής τηλεφωνίας µια ολοκληρωµένη λύση για την παροχή location based services. ίνει επίσης την δυνατότητα εύκολης ενσωµάτωσης εφαρµογών τρίτων εταιριών, ενώ παρέχει κεντρική διαχείριση όλων των απαραίτητων στοιχείων και εφαρµογών. Η πλατφόρµα µπορεί να προσπελαστεί χρησιµοποιώντας πρωτόκολλα φωνής, SMS, WAP και HTTP συνεπώς οι δυνητικοί χρήστες πρέπει να είναι εξοπλισµένοι µε κινητά τηλέφωνα που υποστηρίζουν SMS, MMS, WAP, J2ME, HTML ή PDAs, pagers ή συσκευές 2.5G, 3G. Τα χαρακτηριστικά της προσφερόµενης υπηρεσίας (π.χ. ανάλυση και ποιότητα χαρτών) προσαρµόζονται αυτόµατα, ανάλογα µε τις δυνατότητες της συσκευής που χρησιµοποιείται. Η τεχνολογία προσδιορισµού θέσης µπορεί να βασίζεται είτε στο δίκτυο είτε στην συσκευή, ενώ υποστηρίζονται οι τεχνικές Cell ID, AOA/TDOA, E-OTD, GPS/A-GPS. Η επιλογή των παραπάνω µπορεί να γίνεται ανά χρήστη, εφαρµογή, interface ή περιοχή δικτύου. Η

3 πλατφόρµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για παροχή υπηρεσιών B2C ή B2B. Ενδεικτικά αναφέρουµε τις παρακάτω προσφερόµενες υπηρεσίες: Πληροφόρηση για σηµεία ενδιαφέροντος (Points of Interest - POI) Οδηγίες πρόσβασης και πλοήγηση Κινητό εµπόριο Fleet management Mobile workforce management Asset tracking Cellebrity Η πλατφόρµα Cellebrity της CT Motion είναι ένα προϊόν middleware που επιτρέπει την δηµιουργία, διαχείριση και διάθεση υπηρεσιών εντοπισµού θέσης κινητού. Οι υπηρεσίες παρέχονται σε πραγµατικό χρόνο και ενεργοποιούν ή καλούνται µεταξύ τους δυναµικά ανάλογα µε τις προτιµήσεις και το προφίλ του χρήστη. Οι εφαρµογές αυτές µπορούν είτε να έχουν αναπτυχθεί από την CT Motion είτε από κάποιον τρίτο κατασκευαστή. Η πλατφόρµα παρέχει διεπαφές µε σηµαντικές οντότητες του δικτύου όπως τα SMSCs, το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών, τα συστήµατα τιµολόγησης, τα WAP gateways και τα συστήµατα διαχείρισης δικτύου. Επιπλέον πληροφορία περιεχοµένου µπορεί να ανακτηθεί και από το Internet. Η πλατφόρµα µπορεί να προσπελαστεί µέσω συσκευών GSM/WAP και PDAs ενώ ή όλη επικοινωνία γίνεται µέσω SMS, WAP ή πρωτοκόλλου IP. Οι τεχνολογίες εντοπισµού θέσης που υποστηρίζονται είναι οι: Cell ID, Enhanced Cell-ID, GMLC και GPS. Cellpoint Η πλατφόρµα της Cellpoint επιτρέπει σε παρόχους δικτύων κινητής τηλεφωνίας να προωθήσουν υπηρεσίες µε βάση τον εντοπισµό θέσης. Το Mobile Location System περιλαµβάνει τα ακόλουθα κύρια λογικά συστατικά: τον Mobile Location Broker (MLB) που παρέχει το εξωτερικό πρωτόκολλο εντοπισµού θέσης και διαχειρίζεται θέµατα πιστοποίησης, ελέγχου πρόσβασης και προστασίας της ιδιωτικότητας των χρηστών. τον mpower Location Provider που συνδέεται µε το GSM δίκτυο µέσω του MAP (Mobile Application Part) και περιλαµβάνει λειτουργίες για ανάκτηση και ανανέωση των δεδοµένων για τον υπολογισµό της θέσης από το δίκτυο GSM. τον Mobile Location Server (MLS) που υπολογίζει την εκτίµηση θέσης µε βάση τα παραπάνω δεδοµένα και δεδοµένα ραδιοδικτύου που παρέχονται από τα συστήµατα σχεδιασµού σταθµών του παρόχου. Επίσης παρέχει λειτουργίες για την διαχείριση και συντήρηση του συστήµατος καθώς και για την χρέωση των χρηστών. Η πλατφόρµα υποστηρίζει µια πλειάδα τεχνολογιών εντοπισµού θέσης όπως το A-GPS, E-OTD, Cell ID καθώς και την εξειδικευµένη τεχνική mpower της Cellpoint. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί από GSM, GPRS και UMTS κινητές συσκευές. Οι υπηρεσίες που παρέχονται περιλαµβάνουν: πληροφόρηση για σηµεία ενδιαφέροντος εντοπισµός φίλων πλοήγηση από ένα σηµείο σε κάποιο άλλο asset tracking fleet management and control. IBM's WebSphere Everyplace Server

4 Ο IBM WebSphere Everyplace Server είναι µια πλατφόρµα λογισµικού για την επέκταση υπαρχόντων αλλά και νέων εφαρµογών στο περιβάλλον του κινητού ηλεκτρονικού εµπορίου. Η πλατφόρµα µπορεί να προσπελαστεί από GSM και WAP κινητές συσκευές και από PDAs χρησιµοποιώντας τα πρωτόκολλα WAP, HTTP/IP, SNPP, SMTP. Ο προσδιορισµός της θέσης της συσκευής γίνεται µε την τεχνολογία Cell ID. Το προϊόν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την διάθεση διαφόρων εφαρµογών όπως οι ακόλουθες: πληροφόρηση για σηµεία ενδιαφέροντος λήψη ειδοποιήσεων εντοπισµός φίλων resource tracking ανακοινώσεις και παρακινήσεις λόγω γειτνίασης (push/pull). Webraska SmartZone Geospatial Platform Η Webraska SmartZone Geospatial πλατφόρµα είναι ένα ανοιχτό και βασιζόµενο σε πρότυπα προϊόν για πλοήγηση και χωρική έρευνα σε σχέση µε την διάθεση υπηρεσιών που βασίζονται στον εντοπισµό θέσης. Αποτελείται από τα ακόλουθα κύρια συστατικά: SmartZone GeoSpatial Application Server SmartZone GeoSpatial Engines SmartZone Datasets Η πλατφόρµα είναι συµβατή µε δίκτυα GSM, GPRS, EDGE, W-CDMA ενώ οι υπηρεσίες εντοπισµού που προσφέρει µπορούν να προσπελαστούν από διάφορες συσκευές χρησιµοποιώντας SMS, WAP ή XML/HTTP. Οι τεχνολογίες εκτίµησης θέσης που υποστηρίζονται είναι οι Cell ID, GPS και network triangulation. Παραδείγµατα υπηρεσιών που παρέχει η πλατφόρµα είναι τα ακόλουθα: υπηρεσίες εντοπισµού υπηρεσίες δροµολόγησης εφαρµογές για το κοινό. SignalSoft Η SignalSoft είναι µια εταιρία που δραστηριοποιείται στον χώρο των Wireless Application Service Providers (WASPs) παρέχοντας υπηρεσίες βασιζόµενες στον εντοπισµό της θέσης του χρήστη ή του κινητού. Η συγκεκριµένη εταιρία έχει δηµιουργήσει µια πλατφόρµα που επιτρέπει την ανίχνευση της θέσης µέσω διάφορων τεχνολογιών. Η πληροφορία ανακτάται από εξειδικευµένους συνεργάτες όπως η AllenTelecom, CPS, Cell-Loc, Lucent, Ericsson, κλπ. Κεντρικό σηµείο της πλατφόρµας αποτελεί ο Location Manager που αποτελεί ουσιαστικά την πύλη διασύνδεσης µεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών εντοπισµού θέσης, του Access Management Module και των εφαρµογών που στηρίζονται στον εντοπισµό της θέσης και που έχουν αναπτυχθεί είτε από την ίδια την εταιρία είτε από άλλους προµηθευτές. Ο Location Manager είναι υπεύθυνος να ανακτήσει την καλύτερη δυνατή εκτίµηση της θέσης ανάλογα µε το είδος και τις απαιτήσεις της εφαρµογής (π.χ. εφαρµογή εκτάκτου ανάγκης, εφαρµογή καταλόγου). Το Access Management middleware, γνωστό και ως Location Studio, εγκαθίσταται στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και χρησιµοποιείται για τον έλεγχο πρόσβασης και την χρέωση των διαφόρων υπηρεσιών που διατίθεται βάση συνδροµών. Επίσης επιτρέπει στους χρήστες να καθορίσουν τις οντότητες οι οποίες µπορούν να προσπελαύνουν και να χρησιµοποιούν πληροφορίες της θέσης τους ανά πάσα στιγµή. Το Location Studio τέλος περιλαµβάνει και ένα περιβάλλον ανάπτυξης που επιτρέπει στον πάροχο υπηρεσιών να δηµιουργήσει νέες εφαρµογές συνδυάζοντας την πληροφορία (π.χ. εστιατόρια, ξενοδοχεία, κλπ.) µε την γεωγραφική θέση. Οι εφαρµογές

5 που συµπεριλαµβάνονται στην πλατφόρµα αφορούν υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης, χρεώσεων ανάλογα µε την θέση (διαχωρισµός γεωγραφικών ζωνών) και αρκετές υπηρεσίες lifestyle. Παράδειγµα αποτελεί η υπηρεσία Bfound που επιτρέπει σε οµάδες συνδροµητών να βρίσκει ο ένας την θέση του άλλου. Η εφαρµογή µπορεί να παραµετροποιηθεί ώστε να υποστηρίξει τις ανάγκες υπηρεσιών για τον εργατικό δυναµικό επιχειρήσεων καθώς και υπηρεσίες εντοπισµού της θέσης συγγενών ή φίλων. m-lbs Τον Νοέµβριο του 2002 η εταιρία Excess Α.Ε. παρουσίασε την πλατφόρµα m-lbs η οποία αποτελεί την πρώτη- για τα Ελληνικά δεδοµένα -πλατφόρµα Mobile Location Based υπηρεσιών. Με τις υπηρεσίες αυτές ο κάτοχος του κινητού τηλεφώνου µπορεί να εκτελέσει τις παρακάτω λειτουργίες: να χρησιµοποιήσει τη συσκευή του για να βρει το πλησιέστερο υποκατάστηµα τράπεζας, νοσοκοµείο ή διανυκτερεύον φαρµακείο, κ.α. να ενηµερώνεται για τη γεωγραφική θέση των παιδιών του. να ειδοποιεί την οδική βοήθεια ακόµα και εάν δεν γνωρίζει την γεωγραφική του θέση. να αναζητήσει τους πλησιέστερους φίλους/γνωστούς σε αυτόν. να αναζητήσει το πλησιέστερο κινέζικο εστιατόριο, κινηµατογράφο, bar µε συγκεκριµένο είδος µουσικής, κ.α. Οι παραπάνω υπηρεσίες διατίθενται και σε SMS µορφή όπου ο πελάτης της εταιρίας κινητής τηλεφωνίας µπορεί µε την αποστολή ενός σύντοµου µηνύµατος να αναζητεί τα πλησιέστερα σηµεία ενδιαφέροντος. Η αναζήτηση του σηµείου ενδιαφέροντος µπορεί να γίνει είτε µε βάση τον αυτόµατο εντοπισµό της θέσης του χρήστη, είτε µε την εισαγωγή της διεύθυνσης βάση της οποίας γίνεται η αναζήτηση. Μετά την αποστολή του µηνύµατος-ερώτησης, ο συνδροµητής δέχεται ένα µήνυµα SMS στο κινητό του το οποίο περιλαµβάνει τη λίστα µε τα πλησιέστερα σηµεία ενδιαφέροντος, τα τηλέφωνα, τις διευθύνσεις τους, και την απόσταση του από αυτά. Τα σηµεία ενδιαφέροντος της συγκεκριµένης υπηρεσίας αφορούν τράπεζες, ΑΤΜ, φαρµακεία (διανυκτερεύοντα και µη), πρατήρια βενζίνης (διανυκτερεύοντα και µη), κινηµατογράφους, δηµόσιες υπηρεσίες, νοσοκοµεία, εστιατόρια, καταστήµατα, κ.α. Τέλος, η πλατφόρµα m-lbs έχει εφαρµογή και στη διαχείριση στόλου οχηµάτων και δικτύου πωλητών. Παραδείγµατα εµπορικών υπηρεσιών LBS Σας δίνονται στοιχεία για άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από οργανισµούς που δεν είναι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας: WAP service for low cost fuel stations T-Mobile Austria has launched a WAP service that enables users to find the cheapest petrol supplier to their physical location. The application was developed by T-Mobile Austria in co-operation with the ÖAMTC (the Austrian Automobile Association) and the service provider for Location Based Services, t-info. The filling stations are listed in order of fuel price to enable users to identify at a glance which filling station is offering each grade at the lowest price. Position information can either be requested automatically via LBS or can be requested by means of manual input of location and ZIP code (i.e. postal code). Service Content is delivered and updated on a continuous basis by the ÖAMTC. Apart from the usual WAP and GPRS charges for data transmission, no additional costs are incurred by the user.

6 Tommy's parcel delivery service Ericsson helps Tommy s since 2001, a Stockholm-based parcel delivery service, with location services that allow the company to track its trucks throughout the city. The level of accuracy desired for useful location based services, such as a turn-left, turn right set of walking directions, is generally higher in urban areas than in rural ones. This fleet management scheme uses a combination of intelligent software and CGI-TA. The application traces a vehicle with a GSM phone. The banana shaped footprint that is created by this method is interpreted by the software, which compares movements with a map and can therefore mark very precise locations. Mobile Commerce Mobile Commerce it is the first provider of location-based services to go live, in the UK, as a single source (approved by O2, Orange, T-Mobile and Vodafone), for third party applications. This allows application developers to add Mobile Commerce's enhanced location data to their services, be they find-a-friend, what's-nearby or corporate applications such as fleet tracking. Since it started offering its location API (Application Programming Interface) Mobile Commerce has been approached by over a hundred developers who are planning to add a location element to their offering. The deal is the first of its kind in the UK where content providers can approach a single organization to launch a location-enabled service to the whole UK mobile population. Before this onestop-shop from Mobile Commerce, those wishing to provide such a service needed to approach operators directly, a time-consuming and complicated process which in addition required the necessary routing infrastructure technology. Companies that can take advantage of Mobile Commerce's API are extremely varied and include those wanting to advertise their products through mobile technology, businesses with their own complementary technology as well content and media owners wanting to produce their own applications. iprox A buddy system application developed by the UK-based company iprox would advice users if there is a friend or relative in the vicinity. A platform developed by the French company Opt[e]way would, among other things, make it possible for a taxi company to convey a user s location to a driver via a dashboard-mounted screen, allowing him or her to arrive at the client s position within minutes. Iprox s Buddy System feeds geopositioning data into a correlation engine that allows tracking up to millions of users. YachtPosition, BikePosition Sweden s mobileposition.com is one of the companies already offering LBS services via WAP, SMS and the WWW. Its yachtposition combines GPS and GSM data to give captains information on nearby ports and approaching weather. The service also allows tracking open-ocean yacht races via a position map on the Internet. BikePosition.com can, among other things, tell riders of nearby biker friends and locate brand-name part stores. MobilePositon recently got $4.9 million from Kaupthing, an Icelandic investment bank, and the Swiss investment company Qino Flagship. m-spatial: pedestrian navigation service The Cambridge, UK-based company m-spatial, is offering a pedestrian navigation service, MapWay. m-spatial recognized that the places or locations have more meaning than simply the road links between then, and there is no point simply replicating a paper map on a small screen. MapWay targets the problem from the perspective of the walking mobile phone user. The maps are designed to fit the small screen of a mobile phone.

7 The user can view a sequence of maps each tailored to the user's phone, indicating the directions from starting point to destination. At the start of the journey, the user can employ a 'FindMe' feature that makes use of location information provided by the mobile network. The destination location can be searched for by address and postcode in a similar way to many online mapping services. However this service is built on a database of more than 20 million building locations. This allows the user to search for and specify a particular landmark, such as restaurant or station. Vodafone has integrated the MapWay pedestrian navigation into the travel section of Vodafone live. Wireless encounter Visitors to the Jurong Birdpark and Night Safari, in Singapore, do not need to use maps and destination guides to find their way around. They need a PDA to access information about either of the parks, using the itrove solution. itrove is a pilot project that makes use of wireless technology to provide information to enhance the tourist experience. The two parks are taking part in the first interactive wireless tourist solution trial in Singapore that will enable visitors to access information while on the move. Launched in May 2003, itrove sees the participation of a consortium of over 20 companies including AGIS, Comfort, Hewlett-Packard, Jurong, Natas (National Association of Travel Agents Singapore), MediaCorp, Singapore Telecom, Singapore Tourism Board, The Singapore Zoo, Jurong Birdpark and the Night Safari. The service is available to guests of hotels such as Orchard Hotel, Amara, Phoenix and Swissotel Merchant Court. SingTel will provide itrove with the core mobile communications connectivity including locationbased service and GPRS. This will enable users to download vicinity-specific information such as the location of nearby attractions, cinemas and restaurants. The lead technology partner is Hewlett-Packard. With itrove, visitors can review and book services from hospitality providers, access a variety of content including show times and even SMS messages to get local phrases and words translated into French, German, Spanish and Mandarin. Once the itrove service is downloaded onto personal digital assistants (PDAs) or their mobile phones, tourists to the island will be able to use wireless locationbased technology to navigate around Singapore streets and highways. And, they can also look up a host of tourist-related services, such as restaurant recommendations, obtain sightseeing and entertainment information, access the latest news, digital music, games and shop for gifts online. Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά Πλατφόρµας Θεωρείστε ότι σηµαντικά χαρακτηριστικά αυτής της πλατφόρµας είναι η ανεξαρτησία από πάροχο κινητής τηλεφωνίας, τεχνολογία εντοπισµού θέσης, τεχνολογία τερµατικού σταθµού και τεχνολογία αποθήκευσης - ανάκτησης των γεωγραφικών πληροφοριών. Σχετικά πρότυπα είναι τα OSA/Parlay καθώς και οι προδιαγραφές ανοικτού λογισµικού του Open GIS Consortium. Σύνολο απαιτήσεων που ικανοποιεί η πλατφόρµα λογισµικού. 1. Support for billing mechanisms and processes. 2. The platform should be hardware and operating system independent. 3. Personalization. 4. The platform should be re-usable and easily support different types of services with minimum effort from the side of the Service Provider (minimum programming effort, small learning curve).. 5. The platform should support different networking infrastructures and inter-operate between them..

8 6. The LBS platform should be able to handle different levels of QoS regarding the position fixing mechanism. 7. The platform should be able to interface to different mobile operators to cater for roaming agreements. 8. The platform should be able to support different positioning techniques. 9. If the location of the user cannot be resolved, the user could enter his location manually. 10. The platform should support open and secure interfaces towards the GIS component, the service creation environment and the network operator. 11. The platform should support many different types of terminals (e.g., PDA, GSM) to be accessible by the widest possible population of mobile subscribers. 12. The platform should provide adequate mechanisms to protect the location data of the subscribers. 13. A competent LBS platform should have to be programmed with state-of-the-art programming techniques and technologies so that good performance and scalability can be assured. 14. The LBS platform should offer an easy to use management interface. Βιβλιογραφία N. B. Priyantha, A. Chakraborty, and H. Balakrishnan, The Cricket Location-Support System, MIT Laboratory for Computer Science, In Proc. 6 th ACM MOBICOM, August J. Hightower, G. Borriello and R. Want, SpotON: An Indoor 3D Location Sensing Technology Based on RF Signal Strength, University of Washington, Xerox Palo Alto Research Center, UW CSE Technical Report # , February C. Kee et. al., Centimeter-Accuracy Indoor Navigation Using GPS-Like Pseudolites. P. Bahl and V. N. Padmanabhan, RADAR: An In-Building RF-based User Location and Tracking System, Microsoft Research, In Proc. of INFOCOM P. Castro, et. al., A Probabilistic Room Location Service for Wireless Networked Environments, Proceedings of ACM UBICOMP The Nibble Location System, /nibble/. Ekahau Positioning Engine 2.0, IST Project PoLoS, Integrated Platform For Location Based Services, Public Deliverable D111, PoLoS Platform Architecture and Services Specification, September B.Charney, IBM and Webraska Push Location Services, ZDNet News US, February Drutt Corporation, Case Study: Halebop SchlumbergerSema, Practising the art of the possible Peter Vesterbacka, HP mobile e-services bazaar, Atte Miettinen, Content Aggregator: Strengthening outreach and business, NMIC Nov Durlacher Research Ltd., Mobile Commerce Report, 2001 J. Paavilainen, Mobile Business Strategies, Addison Wesley, J.M. Stuber, Location Based Services, Einordnung, Dienste, Wettbewerbskräfte und Positionierung der Alcatel, Diploma Thesis, Berufsakademie Stuttgart, Germany, May Yankee Group, LBS Forecast Analysis for Western Europe, December 2002 Flolid M., "Wireless Location Services: A commercial market perspective of potential technology usage", NENA News Magazine, Dec 1998, nenanews_archives/12-98_wireless%20location%20services.pdf PoLoS Platform Architecture and Services Specification, Deliverable D111, Polos, IST Project , Sep Shereen Fink, "The Fine Line Between Location-Based Services & Privacy", Public Safety Report,

9 3rd Generation Partnership Project (3GPP), The European Union Directive 95/46/EC on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data, Open Mobile Alliance, Mezquita O., Rederer A., Pascotto R., Pirinen J., Sippola T., Serrano M., "Identifying the Technology Issues on Positioning", Technical Information, Location Awareness (LOCAWA) - EURESCOM Project P1208, July ETSI TS , "Location Services (LCS), Functional description - Stage 2", GSM 03.71, Release 1999, V8.5.0, March GPP TS Location Services (LCS); Service description; stage 1, V6.3.0 Release 6, March GPP TS Functional stage 2 description of LCS, V5.6.0 Release 5, March 2003 Serrano M., "Location Based Services: an overview of user and technical aspects", Project Report, Location Awareness (LOCAWA) - EURESCOM Project P1208, August Opening the networks with Parlay / OSA APIs: Standards and aspects behind the APIs J.Cuellar, J.B.Morris Jr., D.Mulligan, J.Peterson, J.Polk, "Geopriv requirements", Internet Draft (draftietf-geopriv-reqs-03), IETF GEOPRIV Working Group, March M. Danley, D. Mulligan, J. Morris, J. Peterson, "Threat Analysis of the geopriv Protocol", Internet Draft (draft-ietf-geopriv-threat-analysis-00), IETF GEOPRIV Working Group, February Sadeh N., "M-Commerce", John Wiley & Sons Inc, 2002 Kalakota R., Robinson M., "M-Business, The Race to Mobility", McGrawHill, 2002 Flolid M., "Wireless Location Services: A commercial market perspective of potential technology usage", NENA News Magazine, Dec 1998, nenanews_archives/12-98_wireless Location Services.PDF Tsalgatidou A., Veijalainen J., Markkula J., Katasonov A., Hadjiefthymiades S., "Mobile E-Commerce and Location-Based Services: Technology and Requirements", to be presented to the Scandinavian Research Conference on Geographical Information Systems, ScanGIS, 2003 Northstream AB, "Location Based Services: Considerations and Challenges", Sippola T., Pirinen J., Serrano M., Rederer A., Sanmateu A., Vierroth V., "Analysis of the privacy issue in LBS", Technical Information, Location Awareness (LOCAWA) - EURESCOM Project P1208, July 2002, Data protection or data retention in the EU, Statewatch report on EU telecommunication surveillance, The European Union Directive 95/46/EC on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data, Drane C., "Positioning GSM telephones", IEEE Communications Magazine, April 1998, Vol. 36, No. 4, pp , positioning_gsm_phones.pdf VTT Information Technology's Mobile Location Technology Site, Parkkila, S., Pirinen J., Serrano, M., Neureiter G., "Evaluation of location-based technologies", Technical Information, Where are the Other Mobile Buddies Around Town? (WOMBAT)- EURESCOM Project P1045, May 2001, ETSI TS , "Location Services (LCS), Functional description - Stage 2", GSM 03.71, Release 1999, V8.5.0, March Global Positioning System Overview, Peter Dana, May 2000, University of Colorado, GLONASS, General Overview, Ministry of Defense, Russia, November 2000, Why Europe Needs Galileo, European Space Agency, Benedicto J., Dinwiddy S.E., Gatti G., Lucas R., Lugert M., "GALILEO: Satellite System Design and Technology Developments", European Space Agency, November 2000, EGNOS, European Space Agency, Zeimpekis V., Giaglis M., Lekakos G., "A Taxonomy of Indoor and Outdoor Positioning Techniques for Mobile Location Services", ACM SIGecom Exchanges, Vol.3, No.4, January 2003, Hightower J., Borriello G., "Location Systems for Ubiguitous Computing", IEEE Computer, August 2001 (also in Special Report "Trends Technologies & Applications in Mobile Computing")

10 LoVEUS, "User Requirements of the LoVEUS system", Deliverable D01, IST , May 2002, Rappa M., Managing the digital enterprise, Malabocchia F., "Business Models for m-commerce", Mobile Electronic Commerce (emporio), EURESCOM Project P1102, 2002, Ovum Report, Global Mobile Markets , January 2001, Ovum Report Wireless Internet Business Models: Global Perspective, Regional Focus, ARC Group Report, "Location Based Services", Aug 2002, Salmon P. H., "Locating Calls to the Emergency Services", BT Technology Journal, Vol 21 No 1, Jan 2003 Serrano M., Pirinen J., Sippola T., Mezquita O., Rederer A., Haubold J., Vierroth V., Pascotto R., Sanmateu M. A., "Identification of mass market Location Based Services", Technical Information, Location Awareness (LOCAWA) - EURESCOM Project P1208, July 2002, NTT DoCoMo: i-area-location Based Services, Jan 2003 BWCS Ltd, Andersson Ch., "GRPS and 3G Wireless Applications", John Wiley and Sons, Inc., 2001 Hjelm J., "Designing Wireless Information Services", John Wiley and Sons, Inc., 2000 FOMA, NTT DoCoMo, WAP Forum, "Wireless Application Protocol 2.0", Technical White Paper, Durlacher Research, "UMTS Report, An Investment Perspective", LoVEUS, "Dissemination and Use Plan", Deliverable D03, IST , Sep 2002, IETF Geographic Location/Privacy; Saarlo P., Kantola M., Felt E., Larkin H., Gleeson P., Salazar J. "Mobile payment methods for m- commerce", Mobile Electronic Commerce (emporio), EURESCOM Project P1102, 2002, Krueger M., "The Future of M-Payments - Business Options and Policy Issues", Report EUR EN, Institute for Prospective Technological Studies, DG JRC, European Commission, Aug 2001 Πληροφορίες ιευκρινήσεις Στάθης Χατζηευθυµιάδης Τηλ:

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

TaxiCounter Android App. Περδίκης Ανδρέας ME10069

TaxiCounter Android App. Περδίκης Ανδρέας ME10069 TaxiCounter Android App Περδίκης Ανδρέας ME10069 Content Android Operating System Development Tools Taxi Counter Algorithm Design Development Process Android Operating System Android is a Linux-based operating

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA 長 岡 工 業 高 等 専 門 学 校 研 究 紀 要 第 49 巻 (2013) 論 文 Web Department of Electronic Control Engineering, Nagaoka National College of Technology Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Context-aware και mhealth

Context-aware και mhealth ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Context-aware και mhealth ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του Κουβαρά

Διαβάστε περισσότερα

Το μέλλον του PinCLOUD. Ηλίας Μαγκλογιάννης imaglo@unipi.gr

Το μέλλον του PinCLOUD. Ηλίας Μαγκλογιάννης imaglo@unipi.gr Το μέλλον του PinCLOUD Ηλίας Μαγκλογιάννης imaglo@unipi.gr Ο πληθυσμός που γερνάει: Ένα πραγματικό πρόβλημα αλλά και μια επιχειρηματική ευκαιρία Indicative market opportunities: Monitoring services - annual

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ \ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ θεμα: Μελέτη της γνώσης, στάσης, πρόθεσης και συμπεριφοράς των χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Εξερεύνηση / Ανασκαφή σε μεγάλης κλίμακας κοινοτικά δίκτυα του διαδικτύου:

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

University of Macedonia Master in Information Systems. Networking Technologies professors: A. Economides A. Pobortsis AGREEMENT AND ACCOUNTING

University of Macedonia Master in Information Systems. Networking Technologies professors: A. Economides A. Pobortsis AGREEMENT AND ACCOUNTING University of Macedonia Master in Information Systems professors: A. Economides A. Pobortsis SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) NEGOTIATING,, MEASURINGM AND ACCOUNTING Simeonidis Efstathios MIS18/05 January

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Integrated Platform for Location-Based Services: Το GIS COMPONENT EPSILON SA

Integrated Platform for Location-Based Services: Το GIS COMPONENT EPSILON SA Integrated Platform for Location-Based Services: Το GIS COMPONENT EPSILON SA Hellas GI: GIS on the go 25/6/2003 PoLoS Project Consortium University of Athens (Greece) Alcatel (Germany) CSEM (Switzerland)

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 11: Αρχιτεκτονική Cloud

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 11: Αρχιτεκτονική Cloud Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 11: Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS SOFTWARE DIVISION

BUSINESS SOFTWARE DIVISION BUSINESS SOFTWARE DIVISION Agenda DEMO Go-to-market strategy Γενικά για τα συστήματα CRM Περιγραφή πρότασης CRM Ειδικά για το project Πληροφορίες για τη SiEBEN SiEBEN We Lead By Numbers: 2000 SiEBEN Founding

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟ SOCIAL MEDIA MARKETING

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟ SOCIAL MEDIA MARKETING ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟ SOCIAL

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Liner Shipping Hub Network Design in a Competitive Environment

Liner Shipping Hub Network Design in a Competitive Environment Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 01, 2016 Liner Shipping Hub Network Design in a Competitive Environment Gelareh, Shahin; Nickel, Stefan; Pisinger, David Publication date: 2010 Document Version Publisher's

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής oard Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή ιατριβή Τίτλος ιατριβής Masters Thesis Title Ονοµατεπώνυµο Φοιτητή Πατρώνυµο Ανάπτυξη διαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567 "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Βοηθός Οδηγού Μοτοσυκλέτας

Ηλεκτρονικός Βοηθός Οδηγού Μοτοσυκλέτας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρονικός Βοηθός Οδηγού Μοτοσυκλέτας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χειμώνας Θ. Δημήτριος Επιβλέπων Καθηγητής Πατρικάκης Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Εκτεταμένη περίληψη Περίληψη

Εκτεταμένη περίληψη Περίληψη PENED Final Report In the frame of PENED program the research that has been conducted as part of the Hybrid Libraries Project had as an outcome the design of a complex software architecture for mobile

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Γ. Φεσάκης, Ε. Γουλή, Ε. Μαυρουδή Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα CURRICULUM VITAE Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα 1.What is it? Τι είναι αυτό 2.Chronological example of a CV Χρονολογικό Παράδειγμα Βιογραφικού 3.Steps to send your

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα Τι παεί να πει ο όρος επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης? Έννοιες και Γνώσεις Που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ BUSINESS CO-OPERATION DATABASE FORM Παρακαλούµε να συµπληρώσετε ΟΛΑ τα ζητούµενα πεδία έτσι ώστε να µπορέσει

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ρ. Μάριος ικαιάκος

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ρ. Μάριος ικαιάκος ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Τεχνολογικές Εξελίξεις και Προοπτικές Ε&Α ρ. Μάριος ικαιάκος Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Κύπρου Ανασκόπηση Οµιλίας Προς την «Κινητή Κοινωνία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS)

Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS) Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS) Η αρχιτεκτονική ARIS (ARchitecture οf Integrated information Systems) έχει ως στόχο της την περιγρφή όλων των όψεων ή οπτικών ενός επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές Εφαρμογές

Συνεργατικές Εφαρμογές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Συνεργατικές Εφαρμογές Η. Βαρλάμης Εργαλεία Web 2.0 Μέσα από το παράδειγμα της υγείας Τι αλλάζει στο χώρο της υγείας κινητικότητα πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

Εποχές( 1. Εποχή(του(mainframe((πολλοί( χρήστες,(ένας(υπολογιστής)(( 2. Εποχή(του(PC((ένας(χρήστης,(

Εποχές( 1. Εποχή(του(mainframe((πολλοί( χρήστες,(ένας(υπολογιστής)(( 2. Εποχή(του(PC((ένας(χρήστης,( Κίνητρα( Η(εξάπλωση(των(υπολογιστικών(συσκευών( Πως(έγινε;( Ανάγκη(για(πληροφορία( Προς(τι;( Εφαρμογές(του(διάχυτου(υπολογισμού( Μπορούμε(να(σχεδιάσουμε(&(να(αναπτύξουμε(ώστε(οι( άνθρωποι(να(μπορούν(να(τον(χρησιμοποιούν(

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ: Ζ ΥΡΖΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ

ΣΗΣΛΟ: Ζ ΥΡΖΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΗΣΛΟ: Ζ ΥΡΖΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΓΚΟΓΚΗΓΟΤ ΗΧΑΝΝΑ Α.Μ:186/99 Δπηβιέπωλ θαζεγεηήο:παλασο

Διαβάστε περισσότερα

HCI - Human Computer Interaction Σχεδιασμός Διεπαφής. ΓΤΠ 61 Βαµβακάρης Μιχάλης 09/12/07

HCI - Human Computer Interaction Σχεδιασμός Διεπαφής. ΓΤΠ 61 Βαµβακάρης Μιχάλης 09/12/07 HCI - Human Computer Interaction Σχεδιασμός Διεπαφής ΓΤΠ 61 Βαµβακάρης Μιχάλης 09/12/07 1 Συνδέσεις µικρών αποστάσεων Συνδέσεις µεγάλων αποστάσεων Personal Devices Smart Phones Connected PMDs 3G -4G 3G-4G

Διαβάστε περισσότερα

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Κάτια Σταθάκη Enterprise Segment Senior Manager Vodafone Ελλάδας Σε έναν κόσμο ραγδαίων και απρόβλεπτων αλλαγών, η ευελιξία και η κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου SQL Server MC2778 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL 24 14-17 (Β) MC6231 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database 40 28/9-3/10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 10η: Κινητό Εμπόριο (m Commerce) Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Έντυπο και ψηφιακό βιβλίο στη σύγχρονη εποχή: τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία».

«Έντυπο και ψηφιακό βιβλίο στη σύγχρονη εποχή: τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι- Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100, +30

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο»

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Ανάπτυξη διαδικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εξυπηρέτησης Κλήσεων ecall PSAP

Κέντρο Εξυπηρέτησης Κλήσεων ecall PSAP Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Κέντρο Εξυπηρέτησης Κλήσεων ecall PSAP Σωκράτης Κωστίκογλου, Διευθυντής ΙΤ, Εφαρμογών και R&D SPACE HELLAS ΑΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Information and Communication Technologies in Education

Information and Communication Technologies in Education Information and Communication Technologies in Education Instructional Design = Instructional Systems Design (ISD) K. Vassilakis / M. Kalogiannakis Instructional Design Instructional Design (also called

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ 1 Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαριάννα Κατσογιάννου, Κατερίνα Τοράκη Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Το ψηφιακό αρχείο αεροφωτογραφιών της περιφέρειας του Βενέτο και η on-line προβολή του στο διαδίκτυο (The digital archives of Veneto s aerial photos)

Το ψηφιακό αρχείο αεροφωτογραφιών της περιφέρειας του Βενέτο και η on-line προβολή του στο διαδίκτυο (The digital archives of Veneto s aerial photos) Το ψηφιακό αρχείο αεροφωτογραφιών της περιφέρειας του Βενέτο και η on-line προβολή του στο διαδίκτυο (The digital archives of Veneto s aerial photos) Vassilios Tsioukas 1, Mauro Calzavara 3, Francesco

Διαβάστε περισσότερα

Η Εξέλιξη του Mobile Commerce στην Ευρώπη: Τα Κρίσιµα Ερωτήµατα

Η Εξέλιξη του Mobile Commerce στην Ευρώπη: Τα Κρίσιµα Ερωτήµατα Η Εξέλιξη του Mobile Commerce στην Ευρώπη: Τα Κρίσιµα Ερωτήµατα ρ. Νικόλαος Μυλωνόπουλος Asst Prof of Info Sys, ALBA MobiCom Project, ELTRUN Θέµατα Ορισµένες από τις τάσεις Η συµπεριφορά των χρηστών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΑ Ι

ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΑ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 10 ο Εξάμηνο ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΑ Ι 1 Πρότυπο Ελληνικής Εξυπνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Visual Studio 2005. Γιώργος Καµαρινός Developer Programs Marketing Manager Microsoft Hellas

Microsoft Visual Studio 2005. Γιώργος Καµαρινός Developer Programs Marketing Manager Microsoft Hellas Microsoft Visual Studio 2005 καισυνδροµέςmsdn Γιώργος Καµαρινός Developer Programs Marketing Manager Microsoft Hellas PΗrΣogress ηµερινή Rep ort Παρ ουσίαση Τι είναι το.net De? veloper Roadma Τα p νέα

Διαβάστε περισσότερα

Νέες λύσεις της SiEBEN: Απάντηση στην κρίση με Τεχνολογία! Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Σταύρος Λαγγούσης Technical Director

Νέες λύσεις της SiEBEN: Απάντηση στην κρίση με Τεχνολογία! Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Σταύρος Λαγγούσης Technical Director Νέες λύσεις της SiEBEN: Απάντηση στην κρίση με Τεχνολογία! Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Σταύρος Λαγγούσης Technical Director Agenda e-sales Development: βοηθάμε να αναπτύξετε τις πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR

2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR ISV Royalty Πρόγραµµα Content created by 3 Leaf Solutions 1 ISV Royalty Licensing Program Απευθύνεται σε:: Independent Software Vendors (ISVs) εταιρίες ανάπτυξης προϊόντων λογισµικού οι οποίες ενδιαφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org

Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Πρόγραμμα σεμιναρίου Εισαγωγή Από τα ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011 Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/211 Hellenic Ministry of Culture and Tourism Directorate of Informatics & Telecommunications Hellenic Ministry of Culture & Tourism (HMCT) responsible for monitoring

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 Παρακίνηση εργαζοµένων: Ο ρόλος του ηγέτη στην παρακίνηση των εργαζοµένων. ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM

ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM Νίκος Κοµνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO Α.Π.Θ www.urenio.org Μεταπτυχιακό σεµινάριο Ευφυείς Πόλεις και Συστήµατα Καινοτοµίας 14 εκεµβρίου 2007

Διαβάστε περισσότερα