Τίτλος Εργασίας: Ανάπτυξη Επιχειρηµατικού Πλάνου για οργανισµούς παροχής Location Based Services

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος Εργασίας: Ανάπτυξη Επιχειρηµατικού Πλάνου για οργανισµούς παροχής Location Based Services"

Transcript

1 Μάθηµα: Κινητές και ασύρµατες επικοινωνίες Τίτλος Εργασίας: Ανάπτυξη Επιχειρηµατικού Πλάνου για οργανισµούς παροχής Location Based Services Γενικά Στοιχεία Τα τελευταία χρόνια το κινητό ηλεκτρονικό εµπόριο (m-commerce) παρουσιάζεται ολοένα και πιο διαδεδοµένο. Σε αυτή την πορεία συνεισφέρει η µεγάλη ανάπτυξη των κινητών επικοινωνιών και του Internet. Μια από τις µεγαλύτερες και ίσως η περισσότερο υποσχόµενη κατηγορία υπηρεσιών κινητού ηλεκτρονικού εµπορίου αποτελεί η γκάµα εφαρµογών µε βάση τον εντοπισµό θέσης (Location Based Services - LBS). Ως υπηρεσίες εντοπισµού θέσης ορίζουµε τις εφαρµογές εκείνες που παρέχουν πληροφόρηση στον χρήστη, µέσω του κινητού του τηλεφώνου, για θέµατα που σχετίζονται µε την παρούσα γεωγραφική του θέση η οποία και ανακτάται αυτόµατα από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή την συσκευή. Οι υπηρεσίες αυτές µπορούν να αφορούν περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, πλοήγηση, πληροφορίες για σηµεία ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην περιοχή, εντοπισµό προσώπων ή αντικειµένων, κλπ. Περιγραφή Αντικειµένου της Εργασίας Να διαµορφωθεί το επιχειρηµατικό πλάνο (Business plan) ενός τηλεπικοινωνιακού οργανισµού που πρόκειται να προσφέρει σε παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (mobile operators) ή άλλους ενδιαφερόµενους φορείς υπηρεσίες εξαρτώµενες από την θέση (location based services). Βασικά στοιχεία του πλάνου αυτού θα πρέπει να αποτελέσουν: Επιτελική Εισαγωγή Αποστολή (Mission) του φορέα (συνοπτικά) Επισήµανση του οφέλους για δυνητικούς πελάτες, εταίρους και εµπλεκοµένους στην αλυσίδα αξίας. Συνοπτική περιγραφή της αγοράς (target market), επισήµανση µεγέθους, ρυθµού ανάπτυξης, ανταγωνιστών Συνοπτική αναφορά στην οµάδα διοίκησης, προϊόντα/υπηρεσίες που αναπτύσσονται, λειτουργικά πλάνα για το προσεχές µέλλον Ανάλυση Αγοράς Πως ορίζεται και µεταβάλλεται η σχετική αγορά. Ποιά είναι οι µεγαλύτερες οµάδες πελατών και ποιός είναι ο στόχος της επιχείρισης. Ποιό είναι το όφελος για τις στοχευόµενες οµάδες πελατών. Προβλέψεις για το µέγεθος των συγκεκριµένων οµάδων Σχέσεις µε πελάτες (π.χ., Service Level Agreements).

2 Ανάλυση Ανταγωνισµού Εντοπισµός και ανάλυση των ανταγωνιστών (επισκόπηση εταιριών, βασικά προϊόντα-υπηρεσίες, προσανατολισµός στην αγορά, τιµολογιακή πολιτική, στρατηγικές συνεργασίες, οικονοµική στήριξη, πρόσωπα κλειδιά) Μοντέλο Τιµολόγησης Περιγραφή του τρόπου παραγωγής οικονοµικού οφέλους καθώς και της τιµολογιακής πολιτικής. Συζήτηση για την χρονική µεταβολή των τιµών µε έµφαση σε καταστάσεις έντονου ανταγωνισµού. Αιτιολόγηση της ορθότητας των επιλογών (τί εγγυάται ότι οι πελάτες θα ανταποκριθούν θετικά στα συγκεκριµένα επίπεδα τιµών?) υνατότητες παρεχοµένων υπηρεσιών Αναφορά στις δυνατότητες των προσφεροµένων υπηρεσιών. Καινοτόµα στοιχεία και πατέντες. Συµµαχίες µε άλλους τεχνολογικούς φορείς. Θέµατα κοινών πνευµατικών δικαιωµάτων. Οργάνωση Βασικοί συντελεστές Συντονιστές Τµηµάτων/ ιευθύνσεων Σύµβουλοι Μέλοι.Σ. Γνωστική υποδοµή-δεξιότητες των στελεχών ιαδικασία εντοπισµού προσωπικού συγκεκριµένου προφίλ και δεξιοτήτων. Οικονοµικές Προβλέψεις Εκτίµηση για 3 έτη των οικονοµικών µεγεθών: πωλήσεις-έσοδα, κόστος πωληθέντων, Marketing, απάνες Προσωπικού, Ανάπτυξη Νέων Υπηρεσιών και Προϊόντων Μοντέλο υποθέσεων για τις προβλέψεις Αναζήτηση χρηµατοδότησης Ανάλυση της κεφαλαιακής δοµής (µετοχές, οµόλογα, µετρητά, αναζήτηση επενδυτών, µέτοχοι) Τελικά Συµπεράσµατα Αναφορές Η εργασίας σας θα υποθέσει ένα φορέα που έχει στην διάθεση του µία πλατφόρµα ανάπτυξης και παροχής υπηρεσιών όπως αυτές που παρουσιάζονται στις επόµενες παραγράφους. LocatioNet Η πλατφόρµα LocatioNet αποτελεί ένα ανοιχτό προϊόν middleware το οποίο ενσωµατώνει µια µηχανή GIS και αρκετές εφαρµογές για την παροχή υπηρεσιών, προσφέροντας έτσι στους παρόχους δικτύων κινητής τηλεφωνίας µια ολοκληρωµένη λύση για την παροχή location based services. ίνει επίσης την δυνατότητα εύκολης ενσωµάτωσης εφαρµογών τρίτων εταιριών, ενώ παρέχει κεντρική διαχείριση όλων των απαραίτητων στοιχείων και εφαρµογών. Η πλατφόρµα µπορεί να προσπελαστεί χρησιµοποιώντας πρωτόκολλα φωνής, SMS, WAP και HTTP συνεπώς οι δυνητικοί χρήστες πρέπει να είναι εξοπλισµένοι µε κινητά τηλέφωνα που υποστηρίζουν SMS, MMS, WAP, J2ME, HTML ή PDAs, pagers ή συσκευές 2.5G, 3G. Τα χαρακτηριστικά της προσφερόµενης υπηρεσίας (π.χ. ανάλυση και ποιότητα χαρτών) προσαρµόζονται αυτόµατα, ανάλογα µε τις δυνατότητες της συσκευής που χρησιµοποιείται. Η τεχνολογία προσδιορισµού θέσης µπορεί να βασίζεται είτε στο δίκτυο είτε στην συσκευή, ενώ υποστηρίζονται οι τεχνικές Cell ID, AOA/TDOA, E-OTD, GPS/A-GPS. Η επιλογή των παραπάνω µπορεί να γίνεται ανά χρήστη, εφαρµογή, interface ή περιοχή δικτύου. Η

3 πλατφόρµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για παροχή υπηρεσιών B2C ή B2B. Ενδεικτικά αναφέρουµε τις παρακάτω προσφερόµενες υπηρεσίες: Πληροφόρηση για σηµεία ενδιαφέροντος (Points of Interest - POI) Οδηγίες πρόσβασης και πλοήγηση Κινητό εµπόριο Fleet management Mobile workforce management Asset tracking Cellebrity Η πλατφόρµα Cellebrity της CT Motion είναι ένα προϊόν middleware που επιτρέπει την δηµιουργία, διαχείριση και διάθεση υπηρεσιών εντοπισµού θέσης κινητού. Οι υπηρεσίες παρέχονται σε πραγµατικό χρόνο και ενεργοποιούν ή καλούνται µεταξύ τους δυναµικά ανάλογα µε τις προτιµήσεις και το προφίλ του χρήστη. Οι εφαρµογές αυτές µπορούν είτε να έχουν αναπτυχθεί από την CT Motion είτε από κάποιον τρίτο κατασκευαστή. Η πλατφόρµα παρέχει διεπαφές µε σηµαντικές οντότητες του δικτύου όπως τα SMSCs, το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών, τα συστήµατα τιµολόγησης, τα WAP gateways και τα συστήµατα διαχείρισης δικτύου. Επιπλέον πληροφορία περιεχοµένου µπορεί να ανακτηθεί και από το Internet. Η πλατφόρµα µπορεί να προσπελαστεί µέσω συσκευών GSM/WAP και PDAs ενώ ή όλη επικοινωνία γίνεται µέσω SMS, WAP ή πρωτοκόλλου IP. Οι τεχνολογίες εντοπισµού θέσης που υποστηρίζονται είναι οι: Cell ID, Enhanced Cell-ID, GMLC και GPS. Cellpoint Η πλατφόρµα της Cellpoint επιτρέπει σε παρόχους δικτύων κινητής τηλεφωνίας να προωθήσουν υπηρεσίες µε βάση τον εντοπισµό θέσης. Το Mobile Location System περιλαµβάνει τα ακόλουθα κύρια λογικά συστατικά: τον Mobile Location Broker (MLB) που παρέχει το εξωτερικό πρωτόκολλο εντοπισµού θέσης και διαχειρίζεται θέµατα πιστοποίησης, ελέγχου πρόσβασης και προστασίας της ιδιωτικότητας των χρηστών. τον mpower Location Provider που συνδέεται µε το GSM δίκτυο µέσω του MAP (Mobile Application Part) και περιλαµβάνει λειτουργίες για ανάκτηση και ανανέωση των δεδοµένων για τον υπολογισµό της θέσης από το δίκτυο GSM. τον Mobile Location Server (MLS) που υπολογίζει την εκτίµηση θέσης µε βάση τα παραπάνω δεδοµένα και δεδοµένα ραδιοδικτύου που παρέχονται από τα συστήµατα σχεδιασµού σταθµών του παρόχου. Επίσης παρέχει λειτουργίες για την διαχείριση και συντήρηση του συστήµατος καθώς και για την χρέωση των χρηστών. Η πλατφόρµα υποστηρίζει µια πλειάδα τεχνολογιών εντοπισµού θέσης όπως το A-GPS, E-OTD, Cell ID καθώς και την εξειδικευµένη τεχνική mpower της Cellpoint. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί από GSM, GPRS και UMTS κινητές συσκευές. Οι υπηρεσίες που παρέχονται περιλαµβάνουν: πληροφόρηση για σηµεία ενδιαφέροντος εντοπισµός φίλων πλοήγηση από ένα σηµείο σε κάποιο άλλο asset tracking fleet management and control. IBM's WebSphere Everyplace Server

4 Ο IBM WebSphere Everyplace Server είναι µια πλατφόρµα λογισµικού για την επέκταση υπαρχόντων αλλά και νέων εφαρµογών στο περιβάλλον του κινητού ηλεκτρονικού εµπορίου. Η πλατφόρµα µπορεί να προσπελαστεί από GSM και WAP κινητές συσκευές και από PDAs χρησιµοποιώντας τα πρωτόκολλα WAP, HTTP/IP, SNPP, SMTP. Ο προσδιορισµός της θέσης της συσκευής γίνεται µε την τεχνολογία Cell ID. Το προϊόν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την διάθεση διαφόρων εφαρµογών όπως οι ακόλουθες: πληροφόρηση για σηµεία ενδιαφέροντος λήψη ειδοποιήσεων εντοπισµός φίλων resource tracking ανακοινώσεις και παρακινήσεις λόγω γειτνίασης (push/pull). Webraska SmartZone Geospatial Platform Η Webraska SmartZone Geospatial πλατφόρµα είναι ένα ανοιχτό και βασιζόµενο σε πρότυπα προϊόν για πλοήγηση και χωρική έρευνα σε σχέση µε την διάθεση υπηρεσιών που βασίζονται στον εντοπισµό θέσης. Αποτελείται από τα ακόλουθα κύρια συστατικά: SmartZone GeoSpatial Application Server SmartZone GeoSpatial Engines SmartZone Datasets Η πλατφόρµα είναι συµβατή µε δίκτυα GSM, GPRS, EDGE, W-CDMA ενώ οι υπηρεσίες εντοπισµού που προσφέρει µπορούν να προσπελαστούν από διάφορες συσκευές χρησιµοποιώντας SMS, WAP ή XML/HTTP. Οι τεχνολογίες εκτίµησης θέσης που υποστηρίζονται είναι οι Cell ID, GPS και network triangulation. Παραδείγµατα υπηρεσιών που παρέχει η πλατφόρµα είναι τα ακόλουθα: υπηρεσίες εντοπισµού υπηρεσίες δροµολόγησης εφαρµογές για το κοινό. SignalSoft Η SignalSoft είναι µια εταιρία που δραστηριοποιείται στον χώρο των Wireless Application Service Providers (WASPs) παρέχοντας υπηρεσίες βασιζόµενες στον εντοπισµό της θέσης του χρήστη ή του κινητού. Η συγκεκριµένη εταιρία έχει δηµιουργήσει µια πλατφόρµα που επιτρέπει την ανίχνευση της θέσης µέσω διάφορων τεχνολογιών. Η πληροφορία ανακτάται από εξειδικευµένους συνεργάτες όπως η AllenTelecom, CPS, Cell-Loc, Lucent, Ericsson, κλπ. Κεντρικό σηµείο της πλατφόρµας αποτελεί ο Location Manager που αποτελεί ουσιαστικά την πύλη διασύνδεσης µεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών εντοπισµού θέσης, του Access Management Module και των εφαρµογών που στηρίζονται στον εντοπισµό της θέσης και που έχουν αναπτυχθεί είτε από την ίδια την εταιρία είτε από άλλους προµηθευτές. Ο Location Manager είναι υπεύθυνος να ανακτήσει την καλύτερη δυνατή εκτίµηση της θέσης ανάλογα µε το είδος και τις απαιτήσεις της εφαρµογής (π.χ. εφαρµογή εκτάκτου ανάγκης, εφαρµογή καταλόγου). Το Access Management middleware, γνωστό και ως Location Studio, εγκαθίσταται στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και χρησιµοποιείται για τον έλεγχο πρόσβασης και την χρέωση των διαφόρων υπηρεσιών που διατίθεται βάση συνδροµών. Επίσης επιτρέπει στους χρήστες να καθορίσουν τις οντότητες οι οποίες µπορούν να προσπελαύνουν και να χρησιµοποιούν πληροφορίες της θέσης τους ανά πάσα στιγµή. Το Location Studio τέλος περιλαµβάνει και ένα περιβάλλον ανάπτυξης που επιτρέπει στον πάροχο υπηρεσιών να δηµιουργήσει νέες εφαρµογές συνδυάζοντας την πληροφορία (π.χ. εστιατόρια, ξενοδοχεία, κλπ.) µε την γεωγραφική θέση. Οι εφαρµογές

5 που συµπεριλαµβάνονται στην πλατφόρµα αφορούν υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης, χρεώσεων ανάλογα µε την θέση (διαχωρισµός γεωγραφικών ζωνών) και αρκετές υπηρεσίες lifestyle. Παράδειγµα αποτελεί η υπηρεσία Bfound που επιτρέπει σε οµάδες συνδροµητών να βρίσκει ο ένας την θέση του άλλου. Η εφαρµογή µπορεί να παραµετροποιηθεί ώστε να υποστηρίξει τις ανάγκες υπηρεσιών για τον εργατικό δυναµικό επιχειρήσεων καθώς και υπηρεσίες εντοπισµού της θέσης συγγενών ή φίλων. m-lbs Τον Νοέµβριο του 2002 η εταιρία Excess Α.Ε. παρουσίασε την πλατφόρµα m-lbs η οποία αποτελεί την πρώτη- για τα Ελληνικά δεδοµένα -πλατφόρµα Mobile Location Based υπηρεσιών. Με τις υπηρεσίες αυτές ο κάτοχος του κινητού τηλεφώνου µπορεί να εκτελέσει τις παρακάτω λειτουργίες: να χρησιµοποιήσει τη συσκευή του για να βρει το πλησιέστερο υποκατάστηµα τράπεζας, νοσοκοµείο ή διανυκτερεύον φαρµακείο, κ.α. να ενηµερώνεται για τη γεωγραφική θέση των παιδιών του. να ειδοποιεί την οδική βοήθεια ακόµα και εάν δεν γνωρίζει την γεωγραφική του θέση. να αναζητήσει τους πλησιέστερους φίλους/γνωστούς σε αυτόν. να αναζητήσει το πλησιέστερο κινέζικο εστιατόριο, κινηµατογράφο, bar µε συγκεκριµένο είδος µουσικής, κ.α. Οι παραπάνω υπηρεσίες διατίθενται και σε SMS µορφή όπου ο πελάτης της εταιρίας κινητής τηλεφωνίας µπορεί µε την αποστολή ενός σύντοµου µηνύµατος να αναζητεί τα πλησιέστερα σηµεία ενδιαφέροντος. Η αναζήτηση του σηµείου ενδιαφέροντος µπορεί να γίνει είτε µε βάση τον αυτόµατο εντοπισµό της θέσης του χρήστη, είτε µε την εισαγωγή της διεύθυνσης βάση της οποίας γίνεται η αναζήτηση. Μετά την αποστολή του µηνύµατος-ερώτησης, ο συνδροµητής δέχεται ένα µήνυµα SMS στο κινητό του το οποίο περιλαµβάνει τη λίστα µε τα πλησιέστερα σηµεία ενδιαφέροντος, τα τηλέφωνα, τις διευθύνσεις τους, και την απόσταση του από αυτά. Τα σηµεία ενδιαφέροντος της συγκεκριµένης υπηρεσίας αφορούν τράπεζες, ΑΤΜ, φαρµακεία (διανυκτερεύοντα και µη), πρατήρια βενζίνης (διανυκτερεύοντα και µη), κινηµατογράφους, δηµόσιες υπηρεσίες, νοσοκοµεία, εστιατόρια, καταστήµατα, κ.α. Τέλος, η πλατφόρµα m-lbs έχει εφαρµογή και στη διαχείριση στόλου οχηµάτων και δικτύου πωλητών. Παραδείγµατα εµπορικών υπηρεσιών LBS Σας δίνονται στοιχεία για άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από οργανισµούς που δεν είναι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας: WAP service for low cost fuel stations T-Mobile Austria has launched a WAP service that enables users to find the cheapest petrol supplier to their physical location. The application was developed by T-Mobile Austria in co-operation with the ÖAMTC (the Austrian Automobile Association) and the service provider for Location Based Services, t-info. The filling stations are listed in order of fuel price to enable users to identify at a glance which filling station is offering each grade at the lowest price. Position information can either be requested automatically via LBS or can be requested by means of manual input of location and ZIP code (i.e. postal code). Service Content is delivered and updated on a continuous basis by the ÖAMTC. Apart from the usual WAP and GPRS charges for data transmission, no additional costs are incurred by the user.

6 Tommy's parcel delivery service Ericsson helps Tommy s since 2001, a Stockholm-based parcel delivery service, with location services that allow the company to track its trucks throughout the city. The level of accuracy desired for useful location based services, such as a turn-left, turn right set of walking directions, is generally higher in urban areas than in rural ones. This fleet management scheme uses a combination of intelligent software and CGI-TA. The application traces a vehicle with a GSM phone. The banana shaped footprint that is created by this method is interpreted by the software, which compares movements with a map and can therefore mark very precise locations. Mobile Commerce Mobile Commerce it is the first provider of location-based services to go live, in the UK, as a single source (approved by O2, Orange, T-Mobile and Vodafone), for third party applications. This allows application developers to add Mobile Commerce's enhanced location data to their services, be they find-a-friend, what's-nearby or corporate applications such as fleet tracking. Since it started offering its location API (Application Programming Interface) Mobile Commerce has been approached by over a hundred developers who are planning to add a location element to their offering. The deal is the first of its kind in the UK where content providers can approach a single organization to launch a location-enabled service to the whole UK mobile population. Before this onestop-shop from Mobile Commerce, those wishing to provide such a service needed to approach operators directly, a time-consuming and complicated process which in addition required the necessary routing infrastructure technology. Companies that can take advantage of Mobile Commerce's API are extremely varied and include those wanting to advertise their products through mobile technology, businesses with their own complementary technology as well content and media owners wanting to produce their own applications. iprox A buddy system application developed by the UK-based company iprox would advice users if there is a friend or relative in the vicinity. A platform developed by the French company Opt[e]way would, among other things, make it possible for a taxi company to convey a user s location to a driver via a dashboard-mounted screen, allowing him or her to arrive at the client s position within minutes. Iprox s Buddy System feeds geopositioning data into a correlation engine that allows tracking up to millions of users. YachtPosition, BikePosition Sweden s mobileposition.com is one of the companies already offering LBS services via WAP, SMS and the WWW. Its yachtposition combines GPS and GSM data to give captains information on nearby ports and approaching weather. The service also allows tracking open-ocean yacht races via a position map on the Internet. BikePosition.com can, among other things, tell riders of nearby biker friends and locate brand-name part stores. MobilePositon recently got $4.9 million from Kaupthing, an Icelandic investment bank, and the Swiss investment company Qino Flagship. m-spatial: pedestrian navigation service The Cambridge, UK-based company m-spatial, is offering a pedestrian navigation service, MapWay. m-spatial recognized that the places or locations have more meaning than simply the road links between then, and there is no point simply replicating a paper map on a small screen. MapWay targets the problem from the perspective of the walking mobile phone user. The maps are designed to fit the small screen of a mobile phone.

7 The user can view a sequence of maps each tailored to the user's phone, indicating the directions from starting point to destination. At the start of the journey, the user can employ a 'FindMe' feature that makes use of location information provided by the mobile network. The destination location can be searched for by address and postcode in a similar way to many online mapping services. However this service is built on a database of more than 20 million building locations. This allows the user to search for and specify a particular landmark, such as restaurant or station. Vodafone has integrated the MapWay pedestrian navigation into the travel section of Vodafone live. Wireless encounter Visitors to the Jurong Birdpark and Night Safari, in Singapore, do not need to use maps and destination guides to find their way around. They need a PDA to access information about either of the parks, using the itrove solution. itrove is a pilot project that makes use of wireless technology to provide information to enhance the tourist experience. The two parks are taking part in the first interactive wireless tourist solution trial in Singapore that will enable visitors to access information while on the move. Launched in May 2003, itrove sees the participation of a consortium of over 20 companies including AGIS, Comfort, Hewlett-Packard, Jurong, Natas (National Association of Travel Agents Singapore), MediaCorp, Singapore Telecom, Singapore Tourism Board, The Singapore Zoo, Jurong Birdpark and the Night Safari. The service is available to guests of hotels such as Orchard Hotel, Amara, Phoenix and Swissotel Merchant Court. SingTel will provide itrove with the core mobile communications connectivity including locationbased service and GPRS. This will enable users to download vicinity-specific information such as the location of nearby attractions, cinemas and restaurants. The lead technology partner is Hewlett-Packard. With itrove, visitors can review and book services from hospitality providers, access a variety of content including show times and even SMS messages to get local phrases and words translated into French, German, Spanish and Mandarin. Once the itrove service is downloaded onto personal digital assistants (PDAs) or their mobile phones, tourists to the island will be able to use wireless locationbased technology to navigate around Singapore streets and highways. And, they can also look up a host of tourist-related services, such as restaurant recommendations, obtain sightseeing and entertainment information, access the latest news, digital music, games and shop for gifts online. Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά Πλατφόρµας Θεωρείστε ότι σηµαντικά χαρακτηριστικά αυτής της πλατφόρµας είναι η ανεξαρτησία από πάροχο κινητής τηλεφωνίας, τεχνολογία εντοπισµού θέσης, τεχνολογία τερµατικού σταθµού και τεχνολογία αποθήκευσης - ανάκτησης των γεωγραφικών πληροφοριών. Σχετικά πρότυπα είναι τα OSA/Parlay καθώς και οι προδιαγραφές ανοικτού λογισµικού του Open GIS Consortium. Σύνολο απαιτήσεων που ικανοποιεί η πλατφόρµα λογισµικού. 1. Support for billing mechanisms and processes. 2. The platform should be hardware and operating system independent. 3. Personalization. 4. The platform should be re-usable and easily support different types of services with minimum effort from the side of the Service Provider (minimum programming effort, small learning curve).. 5. The platform should support different networking infrastructures and inter-operate between them..

8 6. The LBS platform should be able to handle different levels of QoS regarding the position fixing mechanism. 7. The platform should be able to interface to different mobile operators to cater for roaming agreements. 8. The platform should be able to support different positioning techniques. 9. If the location of the user cannot be resolved, the user could enter his location manually. 10. The platform should support open and secure interfaces towards the GIS component, the service creation environment and the network operator. 11. The platform should support many different types of terminals (e.g., PDA, GSM) to be accessible by the widest possible population of mobile subscribers. 12. The platform should provide adequate mechanisms to protect the location data of the subscribers. 13. A competent LBS platform should have to be programmed with state-of-the-art programming techniques and technologies so that good performance and scalability can be assured. 14. The LBS platform should offer an easy to use management interface. Βιβλιογραφία N. B. Priyantha, A. Chakraborty, and H. Balakrishnan, The Cricket Location-Support System, MIT Laboratory for Computer Science, In Proc. 6 th ACM MOBICOM, August J. Hightower, G. Borriello and R. Want, SpotON: An Indoor 3D Location Sensing Technology Based on RF Signal Strength, University of Washington, Xerox Palo Alto Research Center, UW CSE Technical Report # , February C. Kee et. al., Centimeter-Accuracy Indoor Navigation Using GPS-Like Pseudolites. P. Bahl and V. N. Padmanabhan, RADAR: An In-Building RF-based User Location and Tracking System, Microsoft Research, In Proc. of INFOCOM P. Castro, et. al., A Probabilistic Room Location Service for Wireless Networked Environments, Proceedings of ACM UBICOMP The Nibble Location System, /nibble/. Ekahau Positioning Engine 2.0, IST Project PoLoS, Integrated Platform For Location Based Services, Public Deliverable D111, PoLoS Platform Architecture and Services Specification, September B.Charney, IBM and Webraska Push Location Services, ZDNet News US, February Drutt Corporation, Case Study: Halebop SchlumbergerSema, Practising the art of the possible Peter Vesterbacka, HP mobile e-services bazaar, Atte Miettinen, Content Aggregator: Strengthening outreach and business, NMIC Nov Durlacher Research Ltd., Mobile Commerce Report, 2001 J. Paavilainen, Mobile Business Strategies, Addison Wesley, J.M. Stuber, Location Based Services, Einordnung, Dienste, Wettbewerbskräfte und Positionierung der Alcatel, Diploma Thesis, Berufsakademie Stuttgart, Germany, May Yankee Group, LBS Forecast Analysis for Western Europe, December 2002 Flolid M., "Wireless Location Services: A commercial market perspective of potential technology usage", NENA News Magazine, Dec 1998, nenanews_archives/12-98_wireless%20location%20services.pdf PoLoS Platform Architecture and Services Specification, Deliverable D111, Polos, IST Project , Sep Shereen Fink, "The Fine Line Between Location-Based Services & Privacy", Public Safety Report,

9 3rd Generation Partnership Project (3GPP), The European Union Directive 95/46/EC on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data, Open Mobile Alliance, Mezquita O., Rederer A., Pascotto R., Pirinen J., Sippola T., Serrano M., "Identifying the Technology Issues on Positioning", Technical Information, Location Awareness (LOCAWA) - EURESCOM Project P1208, July ETSI TS , "Location Services (LCS), Functional description - Stage 2", GSM 03.71, Release 1999, V8.5.0, March GPP TS Location Services (LCS); Service description; stage 1, V6.3.0 Release 6, March GPP TS Functional stage 2 description of LCS, V5.6.0 Release 5, March 2003 Serrano M., "Location Based Services: an overview of user and technical aspects", Project Report, Location Awareness (LOCAWA) - EURESCOM Project P1208, August Opening the networks with Parlay / OSA APIs: Standards and aspects behind the APIs J.Cuellar, J.B.Morris Jr., D.Mulligan, J.Peterson, J.Polk, "Geopriv requirements", Internet Draft (draftietf-geopriv-reqs-03), IETF GEOPRIV Working Group, March M. Danley, D. Mulligan, J. Morris, J. Peterson, "Threat Analysis of the geopriv Protocol", Internet Draft (draft-ietf-geopriv-threat-analysis-00), IETF GEOPRIV Working Group, February Sadeh N., "M-Commerce", John Wiley & Sons Inc, 2002 Kalakota R., Robinson M., "M-Business, The Race to Mobility", McGrawHill, 2002 Flolid M., "Wireless Location Services: A commercial market perspective of potential technology usage", NENA News Magazine, Dec 1998, nenanews_archives/12-98_wireless Location Services.PDF Tsalgatidou A., Veijalainen J., Markkula J., Katasonov A., Hadjiefthymiades S., "Mobile E-Commerce and Location-Based Services: Technology and Requirements", to be presented to the Scandinavian Research Conference on Geographical Information Systems, ScanGIS, 2003 Northstream AB, "Location Based Services: Considerations and Challenges", Sippola T., Pirinen J., Serrano M., Rederer A., Sanmateu A., Vierroth V., "Analysis of the privacy issue in LBS", Technical Information, Location Awareness (LOCAWA) - EURESCOM Project P1208, July 2002, Data protection or data retention in the EU, Statewatch report on EU telecommunication surveillance, The European Union Directive 95/46/EC on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data, Drane C., "Positioning GSM telephones", IEEE Communications Magazine, April 1998, Vol. 36, No. 4, pp , positioning_gsm_phones.pdf VTT Information Technology's Mobile Location Technology Site, Parkkila, S., Pirinen J., Serrano, M., Neureiter G., "Evaluation of location-based technologies", Technical Information, Where are the Other Mobile Buddies Around Town? (WOMBAT)- EURESCOM Project P1045, May 2001, ETSI TS , "Location Services (LCS), Functional description - Stage 2", GSM 03.71, Release 1999, V8.5.0, March Global Positioning System Overview, Peter Dana, May 2000, University of Colorado, GLONASS, General Overview, Ministry of Defense, Russia, November 2000, Why Europe Needs Galileo, European Space Agency, Benedicto J., Dinwiddy S.E., Gatti G., Lucas R., Lugert M., "GALILEO: Satellite System Design and Technology Developments", European Space Agency, November 2000, EGNOS, European Space Agency, Zeimpekis V., Giaglis M., Lekakos G., "A Taxonomy of Indoor and Outdoor Positioning Techniques for Mobile Location Services", ACM SIGecom Exchanges, Vol.3, No.4, January 2003, Hightower J., Borriello G., "Location Systems for Ubiguitous Computing", IEEE Computer, August 2001 (also in Special Report "Trends Technologies & Applications in Mobile Computing")

10 LoVEUS, "User Requirements of the LoVEUS system", Deliverable D01, IST , May 2002, Rappa M., Managing the digital enterprise, Malabocchia F., "Business Models for m-commerce", Mobile Electronic Commerce (emporio), EURESCOM Project P1102, 2002, Ovum Report, Global Mobile Markets , January 2001, Ovum Report Wireless Internet Business Models: Global Perspective, Regional Focus, ARC Group Report, "Location Based Services", Aug 2002, Salmon P. H., "Locating Calls to the Emergency Services", BT Technology Journal, Vol 21 No 1, Jan 2003 Serrano M., Pirinen J., Sippola T., Mezquita O., Rederer A., Haubold J., Vierroth V., Pascotto R., Sanmateu M. A., "Identification of mass market Location Based Services", Technical Information, Location Awareness (LOCAWA) - EURESCOM Project P1208, July 2002, NTT DoCoMo: i-area-location Based Services, Jan 2003 BWCS Ltd, Andersson Ch., "GRPS and 3G Wireless Applications", John Wiley and Sons, Inc., 2001 Hjelm J., "Designing Wireless Information Services", John Wiley and Sons, Inc., 2000 FOMA, NTT DoCoMo, WAP Forum, "Wireless Application Protocol 2.0", Technical White Paper, Durlacher Research, "UMTS Report, An Investment Perspective", LoVEUS, "Dissemination and Use Plan", Deliverable D03, IST , Sep 2002, IETF Geographic Location/Privacy; Saarlo P., Kantola M., Felt E., Larkin H., Gleeson P., Salazar J. "Mobile payment methods for m- commerce", Mobile Electronic Commerce (emporio), EURESCOM Project P1102, 2002, Krueger M., "The Future of M-Payments - Business Options and Policy Issues", Report EUR EN, Institute for Prospective Technological Studies, DG JRC, European Commission, Aug 2001 Πληροφορίες ιευκρινήσεις Στάθης Χατζηευθυµιάδης Τηλ:

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

«Κινητό Ηλεκτρονικό Εµπόριο»

«Κινητό Ηλεκτρονικό Εµπόριο» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ «Κινητό Ηλεκτρονικό Εµπόριο»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 25 Μαΐου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Δωρεάν διαδικτυακή υπηρεσία για αεροφωτογραφίες όλης της χώρας από την Κτηματολόγιο ΑΕ» Δωρεάν πρόσβαση σε αεροφωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package 6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package INTRODUCTION This e- learning package is just one element of a comprehensive set of facilities provided by the 6DEPLOY project to support the deployment

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 TOI ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή σελ. 3 2. Οι δράσεις του Προγράμματος Leonardo da Vinci....σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πλατφόρμας Ελαστικής Διαχείρισης Εργαλείων Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΟΣΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ PANASONIC NS1000 SIP BUSINESS COMMUNICATIONS SERVER AND ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ON-DEMAND ΑΥΞΗΣΗ CAPACITY ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟ ΟΣΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ PANASONIC NS1000 SIP BUSINESS COMMUNICATIONS SERVER AND ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ON-DEMAND ΑΥΞΗΣΗ CAPACITY ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ALWAyS ΠΑΝΤΑ MORe THAN ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ you expect ΑΠΟ ΟΣΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ PANASONIC NS1000 SIP BUSINESS COMMUNICATIONS SERVER WITH ME ΠOIOTHTA HD QUALITY HD FULL ΕΝΙΑΙΕΣ TRANSPAReNT ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ NETWORKING ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το Μοντέλο Αυτόµατης Προώθησης στις Εξαρτώµενες από τη Θέση Υπηρεσίες Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

A New Framework for Structuring and Deploying Advanced Personalized and Ubiquitous Healthcare Services PHD THESIS MARIA-ANNA S.

A New Framework for Structuring and Deploying Advanced Personalized and Ubiquitous Healthcare Services PHD THESIS MARIA-ANNA S. A New Framework for Structuring and Deploying Advanced Personalized and Ubiquitous Healthcare Services PHD THESIS MARIA-ANNA S. FENGOU Dipl. Electrical & Computer Engineering UNIVERSITY OF PATRAS Department

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνες Μετρήσεις με KNX. Smart Metering with KNX

Έξυπνες Μετρήσεις με KNX. Smart Metering with KNX Έξυπνες Μετρήσεις με KNX Smart Metering with KNX Περιεχόμενα / Content Οι Μετρήσεις KNX είναι Έξυπνες KNX Metering is Smart 4 KNX Προδιαγραφές Μετρήσεων Το μοναδικό παγκόσμιο ΠΡΟΤΥΠΟ για Έξυπνες Μετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διδακτορική Διατριβή Μια Μεθοδολογία Ανάπτυξης και μια Αρχιτεκτονική Λογισμικού για τις Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

KΑΜΠΑΣ ΙΛΑΡΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:MOBILE TV EΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ T.M.M.E.I

KΑΜΠΑΣ ΙΛΑΡΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:MOBILE TV EΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ T.M.M.E.I KΑΜΠΑΣ ΙΛΑΡΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:MOBILE TV EΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ T.M.M.E.I ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Ευχαριστώ θερµά τον καθηγητή µου,σιδηρόπουλο Ιωάννη που τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Γλυκιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΟΣ SITE ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΟΣ SITE ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ. Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΟΣ SITE ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή. Τεχνικές και Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης στο Διαδίκτυο

Διδακτορική Διατριβή. Τεχνικές και Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης στο Διαδίκτυο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διδακτορική Διατριβή Τεχνικές και Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης στο Διαδίκτυο Πηνελόπη Θ. Μαρκέλλου Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Ετήσια Αναφορά ραστηριοτήτων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010-0- Εισαγωγή Το Πληροφοριακών Συστηµάτων και Προσοµοίωσης (ΙΠΣΥΠ) στην αγγλική γλώσσα αποδίδεται Institute

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη του Διαδικτύου «Web Science» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αντώνιος Καράλης

Επιστήμη του Διαδικτύου «Web Science» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αντώνιος Καράλης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιστήμη του Διαδικτύου «Web Science» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εφαρμογές Ελληνικών Συνδεδεμένων Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογιες και πρωτοκολλα ηλεκτρονικου εμπορίου. Εισαγωγή στο η-εμπόριο

Τεχνολογιες και πρωτοκολλα ηλεκτρονικου εμπορίου. Εισαγωγή στο η-εμπόριο Τεχνολογιες και πρωτοκολλα ηλεκτρονικου εμπορίου E-Payment κάποια χρόνια πριν... Cybercash Cybercoin ECash First Virtual Millicent Mondex NetBill Netcash Netcheque SET Traditional Payment Methods (Credit

Διαβάστε περισσότερα

107 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα

107 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #37 / Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Λογιστές, Οικονομικά Στελέχη σελ. 6 Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήµατα που τέθηκαν σχετικά µε το ιαγωνισµό -207 για το έργο «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΟΥ HEPOS ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WEB ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΟΥ HEPOS ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WEB ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Χαρτογραφία των ικτύων Χαρτογραφία µέσω ικτύων (Πρακτικά 9 ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας Χανιά 2-4 Νοεµβρίου 2006) ΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΙΚΤΥΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Υπηρεσιών με βάση την θέση του χρήστη, με το λογισμικό Android. Διπλωματική Εργασία. Γεώργιος Πάνου Παπαδημητρίου

Ανάπτυξη Υπηρεσιών με βάση την θέση του χρήστη, με το λογισμικό Android. Διπλωματική Εργασία. Γεώργιος Πάνου Παπαδημητρίου ΕΘΝΙΚΌ ΜΕΤΣΌΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟ ΣΧΟΛΉ ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανάπτυξη Υπηρεσιών με βάση την θέση του χρήστη, με το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Forest Cities. Development of Measures for Forest Fire Prevention Measures Checklist. Submitted December 2012 Final Submission June 2013

Forest Cities. Development of Measures for Forest Fire Prevention Measures Checklist. Submitted December 2012 Final Submission June 2013 Life08 ENV/GR/000553 Forest Cities Development of Measures for Forest Fire Prevention Measures Checklist Submitted December 2012 Final Submission June 2013 http://www.forestcities.gr Project LIFE08 ENV/GR/000553

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. «Εφαρμογές Κινητού Επιχειρείν στην Εφοδιαστική Αλυσίδα»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. «Εφαρμογές Κινητού Επιχειρείν στην Εφοδιαστική Αλυσίδα» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Εφαρμογές Κινητού Επιχειρείν στην Εφοδιαστική Αλυσίδα» Διπλωματική Εργασία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ναυτιλία,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές και Διαδικασίες Χρέωσης σε Αναδιαμορφώσιμα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Πολιτικές και Διαδικασίες Χρέωσης σε Αναδιαμορφώσιμα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πολιτικές και Διαδικασίες Χρέωσης σε Αναδιαμορφώσιμα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Z κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας OE Ζ5

Z κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας OE Ζ5 Z κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας OE Ζ5 «ηµιουργία συνεργατικών σχηµατισµών (clusters) κέντρων σχεδίασης (design centers)σε τοµείς τεχνολογικής αιχµής και έντασης γνώσης» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Συντονιστές Καθ.Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΗΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΑΓΓΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS Σε συνεργασία με την Διάσκεψη των Μη Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) In cooperation with the Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ / INTERNATIONAL CONFERENCE

Διαβάστε περισσότερα