Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες, Ελλάδα. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Γεωδαισίας, Ohio-State University, USA.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες, 62124 Ελλάδα. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Γεωδαισίας, Ohio-State University, USA."

Transcript

1 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος & Ημ. Γέννησης: Άρτα, Ελλάδα, 02/01/1972 Πατρώνυμο: Αργύριος Μητρώνυμο: Βελισσαρία Διεύθυνση Εργασίας: Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες, Ελλάδα Τηλέφωνα: (εργασίας) Οικογενειακή Κατάσταση: Άγαμος Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες ΣΠΟΥΔΕΣ Οκτ Μαϊ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης. Σεπ Ιουν ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (MASTER OF SCIENCE), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Γεωδαισίας, Ohio-State University, USA. Σεπτ Ιουν ΠΤΥΧΙΟ, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μηχανική Πληροφοριακών Συστημάτων για τον Παγκόσμιο Ιστό (WWW) Περιγραφή, Ανάπτυξη και Σύνθεση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (e-services) Ηλεκτρονική Εκπαίδευση (E-Learning) Γλώσσες Σημασιολογικού Ιστού Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στον Παγκόσμιο Ιστό Έξυπνα Συστήματα Μεταφορών (Intelligent Transportation systems) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ημερομηνία αρχής- τέλους. ΤΙΤΛΟΣ, ΙΔΡΥΜΑ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Knowledge Practices Laboratory (KP- Lab) Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων (ISL), Ινστιτούτο Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ) Το έργο Knowledge-Practices Laboratory (KP-Lab) σκοπεύει στη χρήση καινοτόμων τεχνικών δημιουργίας, διαχείρισης της γνώσης και εργασίας με τη γνώση στην εκπαίδευση αλλά και την κατάρτιση τόσο στα εκπαιδευτικά ιδρύματα όσο και στους χώρους δουλειάς. Το KP-Lab παρουσιάζει μια ενοποιημένη όψη της ανθρώπινης γνώσης βασισμένη στην υπόθεση ότι η μάθηση δεν είναι μόνο ατομική απόκτηση γνώσης ή κοινωνική αλληλεπίδραση αλλά κοινές προσπάθειες μετατροπής και εξέλιξης ιδεών και κοινωνικών πρακτικών, δηλαδή τελικά μια προοπτική δημιουργίας γνώσης. Η τεχνολογία που παράγει και χρησιμοποιεί το KP-Lab ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΝΟΣ 1/17 Φεβρουάριος 2010

2 χτίζεται πάνω σε εξελισσόμενες τεχνολογίες όπως το σημασιολογικό διαδίκτυο (semantic web), η πολυμεσική επικοινωνία πραγματικού χρόνου (real-time multimedia communication), η πρόσβαση από παντού (ubiquitous access) με τη χρήση ενσύρματων αλλά και ασύρματων συσκευών και η χρήση υπολογιστικών συστημάτων μέσα στους οργανισμούς (interorganisational computing). Το KP-Lab είναι ένα αρθρωτό, ευέλικτο και επεκτάσιμο σύστημα από εφαρμογές που συνεργάζονται μεταξύ τους. Το περιβάλλον των χρηστών είναι ένας εικονικός διαμοιραζόμενος χώρος και ένα σύνολο εργαλείων που επιτρέπει συνεργατικές πρακτικές ανάπτυξης της γνώσης βασισμένες πάνω σε διαμοιραζόμενα αντικείμενα γνώσης. 1/4/ /9/2009 CASPAR - Cultural, Artistic and Scientific knowledge for Preservation, Access and Retrieval Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων (ISL), Ινστιτούτο Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ) Η σύγχρονη κοινωνία εξαρτάται όλο και περισσότερο από πληροφορίες οι οποίες είναι διαθέσιμες μόνο σε ηλεκτρονική μορφή των οποίων η διατήρηση στα συνεχώς μεταβαλλόμενα (και αρκετά εύθραυστα) υπολογιστικά περιβάλλοντα αποτελεί πρόκληση. Σκοπός του έργου αυτού είναι η αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης μέσω της ανάπτυξης ενός πρωτοποριακού πλαισίου εργασίας για τη υποστήριξη της διαδικασίας διατήρησης ψηφιακών πληροφοριών, στη βάση υπαρκτών και ανερχόμενων διεθνών προτύπων. Η ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου διατήρησης για ετερογενή δεδομένα και για ποικίλες καινοτόμες εφαρμογές, είναι ένας φιλόδοξος στόχος ο οποίος θα προσεγγισθεί σε τρία βασικά στάδια: (α) Σύνταξη μιας γενικής μεθοδολογίας που να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των ζητημάτων διατήρησης ψηφιακών πληροφοριών. (β) Έρευνα, ανάπτυξη και ολοκλήρωση εξαρτημάτων λογισμικού χρήσιμα για την κάλυψη των αναγκών των δραστηριοτήτων συντήρησης. (γ) Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας λογισμικού που να επιτρέπει την ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών συντήρησης για πολλά και διαφορετικά πεδία εφαρμογής. Η εγκυρότητα και η αποτελεσματικότητα του πλαισίου θα δοκιμασθεί και θα επιδειχθεί σε συλλογές επιστημονικών, καλλιτεχνικών και πολιτισμικών ψηφιακών πληροφοριών Διαδικτυοκεντρικό Σύστημα Υποστήριξης Μαθημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη ενός Διαδικτυοκεντρικού Συστήματος για την Υποστήριξη της διδασκαλίας των μαθημάτων στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ήμουν υπεύθυνος ανάπτυξης λογισμικού του έργου, το οποίο βασίστηκε σε τεχνολογίες ανοιχτού λογισμικού (RDF Suite, Jetspeed, κ.α.) ΟΜΝΙ Ινστιτούτο Υπολογιστικών Στόχος αυτού του προγράμματος είναι να αναπτυχθεί ένα προηγμένο πληροφοριακό σύστημα για ταξιδιώτες για το Δήμο Χανίων. Θα δημιουργηθεί ένα web site το οποίο θα παρουσιάζει το χάρτη του Δήμου, τον κυκλοφοριακό φόρτο στους κύριους οδικούς άξονες, το δίκτυο των λεωφορείων κ.α. Οι χρήστες θα μπορούν να αναζητούν διευθύνσεις και σημεία ενδιαφέροντος καθώς επίσης και να υπολογίζουν τη συντομότερη διαδρομή μεταξύ δύο σημείων. Η κυκλοφορία θα παρουσιάζεται σε πραγματικό χρόνο διαμέσου της σύνδεσης του site με το σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας MIGRA της SIEMENS το οποίο έχει ήδη εγκατασταθεί στα Χανιά. Οι ερευνητές του ΙΥΜ είναι υπεύθυνοι για την δημιουργία του site με τη βοήθεια του "GAEA" map server ΠΑΝΔΩΡΑ Ινστιτούτο Υπολογιστικών Στόχος του προγράμματος αυτού, το οποίο υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το ΤΕΙ Αθηνών και το ΙΤΕ, είναι η δημιουργίας ενός web site με δημογραφικά στοιχεία για ολόκληρη την Ελλάδα. Οι χρήστες θα μπορούν να ψάχνουν στις βάσεις δεδομένων, να βλέπουν πίνακες και να δημιουργούν δυναμικούς θεματικούς χάρτες. Οι ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΝΟΣ 2/17 Φεβρουάριος 2010

3 ερευνητές του ΙΥΜ είναι υπεύθυνοι για την δημιουργία του site με τη βοήθεια του "Gaea" map server. Μία πρώτη έκδοση του site είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: ATHENSTRAFFIC Ινστιτούτο Υπολογιστικών Ανάπτυξη του ιστοτόπου σε συνεργασία με τη FORTHnet Α.Ε. για λογαριασμό του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.. Το site αυτό παρουσιάζει σε πραγματικό χρόνο και με τη βοήθεια ψηφιακών χαρτών τους κυκλοφοριακούς φόρτους διαφόρων κεντρικών οδικών αρτηριών της Αθήνας HECTOR Ινστιτούτο Υπολογιστικών Το λογισμικό που αναπτύχθηκε για αυτό το έργο είναι κομμάτι ενός ευρύτερου πληροφοριακού συστήματος που αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ για το ΕΚΑΒ Κρήτης. Καθένα από τα ασθενοφόρα είναι εξοπλισμένο με ένα δέκτη GPS συνδεδεμένο με ένα κινητό τηλέφωνο (GSM). Η θέση του κάθε ασθενοφόρου μπορεί να εντοπιστεί κάθε στιγμή και να μεταδοθεί στο διαβιβαστικό κέντρο. Η εφαρμογή που αναπτύχθηκε στο ΙΥΜ επιτρέπει την παρουσίαση της θέσης των ασθενοφόρων σε χάρτη στο τμήμα διαχείρισης περιστατικών του ΕΚΑΒ. Οι διαβιβαστές μπορούν να δουν σε πραγματικό χρόνο τη θέση όλων των ασθενοφόρων, να κάνουν zoom in/out, να "κλικάρουν" σε κάθε ασθενοφόρο και να πάρουν έτσι πληροφορίες για την κατάσταση του κλπ. Το σύστημα αναπτύχθηκε σαν ανεξάρτητο υποσύστημα και μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί ώστε να παρουσιάζει τη θέση των ασθενοφόρων ή άλλων κινούμενων αντικειμένων στο web THETIS Ινστιτούτο Υπολογιστικών Το σύστημα - μέθοδος THETIS ερευνά την συχνή ανάγκη των επιστημόνων, μηχανικών και των ατόμων που λαμβάνουν αποφάσεις να επιτύχουν την επεξεργασία και την ανάπτυξη σαφής εικόνας των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί και αποθηκευτεί σε διαφορετικούς τύπους και σε διαφορετικούς χώρους. Το αντικείμενο του προγράμματος THETIS είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου (integrated) και λειτουργικού συστήματος για διαυγής πρόσβαση στον χώρο αποθήκευσης έχοντας μια σαφή εικόνα μέσω Internet και Web. Το σύστημα θα είναι working(ικανοποιητικός) prototype(αρχέτυπο), όπου θα αναδεικνύεται η ικανότητα του να ανταποκρίνεται σε χρήστες όπως επιστήμονες και τοπικές αρχές, οι οποίοι και χρησιμοποιούν επιστημονικές πληροφορίες για λήψη αποφάσεων TEMISIA Ινστιτούτο Υπολογιστικών Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων που συνδυάζουν τεχνικές πολυμέσων (multimedia) και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών για να υποβοηθήσουν βιοτεχνίες - βιομηχανίες στην επιλογή χώρου εγκατάστασης. Τα συστήματα αυτά θα είναι προσβάσιμα μέσω του Internet και θα αποτελούνται από βάσεις δεδομένων με γεωγραφικά, στατιστικά και πολεοδομικά στοιχεία και user interfaces που θα επιτρέπουν στους χρήστες να επιλέγουν εύκολα τα σημεία ενδιαφέροντος Enhancement and Calibration of Dynamic Traffic Assignment and Simulation Models for Ohio ATMS/ATIS Applications Τμήμα Πολιτικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Γεωδαισίας, Ohio-State University ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΝΟΣ 3/17 Φεβρουάριος 2010

4 Αντικείμενο του προγράμματος ήταν η εγκατάσταση και αποδοτική λειτουργία αλγορίθμων, λογισμικού και δεδομένων για τη διαχείριση σε πραγματικό χρόνο της κίνησης στο οδικό δίκτυο στα πλαίσια της πολιτείας του Οχάϊο και η ανάπτυξη καινούριων Development of a Prototype Two-Way Communication GPS Positioning System for IVHS Real - Time Traffic Data Collection Τμήμα Πολιτικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Γεωδαισίας, Ohio-State University Αντικείμενο του προγράμματος ήταν η δημιουργία ενός συστήματος πραγματικού χρόνου για τη μεταφορά της θέσης ενός κινητού σταθμού σε ένα σταθμό βάσης AQUABANK Ινστιτούτο Υπολογιστικών Aντικείμενο του προγράμματος αυτού ήταν η δημιουργία πληροφοριακού συστήματος για τις ιχθυοκαλλιέργειες θαλασσινών ψαριών στην Ελλάδα. Το σύστημα αυτό που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης παρέχει πληροφορίες σχετικά με το δυναμικό των ιχθυοπαραγωγικών μονάδων στην Ελλάδα, τα παθολογικά προβλήματα και τον ρυθμό ανάπτυξης των ψαριών κατά γεωγραφικές περιοχές, την διαχρονική εξέλιξη του κλάδου κ.λ.π. Στόχος του προγράμματος ήταν η δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την παροχή πληροφοριών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στους εμπλεκόμενους με την ιχθυοκαλλιέργεια (παραγωγούς, κρατικές και κοινοτικές υπηρεσίες, τράπεζες κ.λ.π.). Το σύστημα αναπτύχθηκε με την τεχνική client-server σε περιβάλλον Oracle DBMS και Windows ΑΘΗΝΑ: Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για στατιστικά στοιχεία Ινστιτούτο Υπολογιστικών Το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών συνεργάστηκε με την Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας στα πλαίσια της προσπάθειας της τελευταίας για αναδιοργάνωση του πληροφοριακού της συστήματος και επέκταση των υπηρεσιών που παρέχει. Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής έχουν δημιουργηθεί οι τράπεζες "Αθηνά" (δημογραφικά στοιχεία) και "Δήμητρα" (ετήσια στοιχεία γεωργίας - καλλιέργειες, προϊόντα). Οι δύο αυτές βάσεις δεδομένων περιέχουν ένα μεγάλο όγκο στατιστικών στοιχείων και αποτελούν δύο από τις πλέον πλήρεις στατιστικές βάσεις δεδομένων που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα Ανάπτυξη ηλεκτρονικού χάρτη για την πόλη του Ηρακλείου Δημιουργία ενός πρότυπου ηλεκτρονικού χάρτη για το Δήμο Ηρακλείου. Σύστημα που αναπτύχθηκε για τον Δήμο Ηρακλείου, Ινστιτούτο Υπολογιστικών ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ HellasGI, Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών o Εκλεγμένο Μέλος ΔΣ, INFORMS, Institute for Operations Research and the Management Sciences AGILE, Association of the Geographic Information Laboratories of Europe, Εκπρόσωπος Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ KAI ΣΥΝΕΔΡΙΑ Knowledge and Information Systems, An International Journal. Springer, Κριτής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΝΟΣ 4/17 Φεβρουάριος 2010

5 Journal of Parallel and Distributed Computing. Elsevier Science. Κριτής International Journal of Remote Sensing. Taylor and Francis, Κριτής ΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Επιτροπή οργάνωσης του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου: «EUGISES 2010: Sixth European GIS Education Seminar», Σέρρες ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Επιτροπή οργάνωσης του εργαστηρίου (workshop): «Ανάπτυξη Χωρικών Εφαρμογών με χρήση λογισμικού ΕΛ/ΛΑΚ», Αθήνα 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Επιτροπή οργάνωσης της διεθνούς επιστημονικής ημερίδας «Η Διαλειτουργικότητα στη Γεωγραφική Πληροφορία», Αθήνα 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1 ΜΑΪΟΥ 2004 Επιτροπή οργάνωσης του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου: 7th Conference of the Association of Geographic Information Laboratories for Europe (AGILE), Heraklio, Greece ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Επιστημονική Επιτροπή του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου «EUGISES 2010: Sixth European GIS Education Seminar», Σέρρες ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Επιστημονική Επιτροπή του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου «European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries» (ECDL2010), Glasgow, UK ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Επιστημονική Επιτροπή του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου «1 st IADIS INTERNATIONAL CONFERENCE COLLABORATIVE TECHNOLOGIES 2010, Freiburg, Germany, July ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 Επιστημονική Επιτροπή του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου «INISTA 2010, International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications», June 2010, Kayseri & Cappadocia, TURKEY ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Επιστημονική Επιτροπή του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου «The First International Conference on Networks & Communications (NetCoM-2009)», Venue: Le Royal Meridien, December 2009, Chennai, India 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 Επιστημονική επιτροπή του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου INISTA 2009, International Symposium on Innovations in Intelligent SysTems and Applications ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Επιστημονική Επιτροπή του εργαστηρίου (workshop) «Ανάπτυξη Χωρικών Εφαρμογών με χρήση λογισμικού ΕΛ/ΛΑΚ» 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Επιστημονική Επιτροπή της διεθνούς επιστημονικής ημερίδας «Ημερίδα Η Διαλειτουργικότητα στη Γεωγραφική Πληροφορία 4 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Επιστημονική και Οργανωτική επιτροπή του εθνικού επιστημονικού συνεδρίου HellasGI 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Επιστημονική Επιτροπή της Ημερίδας Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Ελεύθερου και Ανοικτού Κώδικα ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 Επιστημονική επιτροπή του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου INISTA 2007, International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Επιστημονική επιτροπή του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου Κριτής στο The 9th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems, Toronto, Canada 7-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Επιστημονική επιτροπή του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου 19th International Conference Informatics for Environmental Protection, Brno, Czech Republic ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 Επιστημονική επιτροπή του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου INISTA 2005, International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΝΟΣ 5/17 Φεβρουάριος 2010

6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σεπτέμβρης 2002 Φεβρουάριος 2003 Φεβρουάριος Αύγουστος 2005 ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 (ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ), Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαθήματα: Εισαγωγή στους Υπολογιστές (γλώσσα Fortran 77) ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Π.Δ. 407/80 (ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ), Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2005 Αύγουστος 2007 Μαθήματα: Προγραμματισμός (γλώσσα C) Εργαστήριο Λογισμικού Διαδικτυοκεντρικός Προγραμματισμός ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Μαθήματα: Προγραμματισμός (γλώσσα C) Διαδικτυοκεντρικός Προγραμματισμός ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών Μαθήματα: Εφαρμοσμένη Πληροφορική ΙΙ Βάσεις Δεδομένων Αλγοριθμικές Βάσεις στη Γεωπληροφορική Συστήματα Υποστήριξης και Λήψης Αποφάσεων με GIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ/ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών o Μέλος Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Χρυσάκης Ιωάννης, Top-k Query Processing in Schema Based Peer to Peer Networks Πάπαρης Γιώργος, Σχεδιασμός και υλοποίηση φοιτητικής διαδικτυακής πύλης με χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών Τμήμα Παραγωγής και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Αμανατίδης Λάζαρος, «Business Reporting: Εφαρμογή τεχνικών ανάπτυξης Επιχειρησιακών Αναφορών σε ένα περιβάλλον e-government (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) με τη χρήση του Συστήματος Επιχειρησιακών Αναφορών (ανοικτού λογισμικού) Eclipse BIRT» Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών o 2009: «Δημιουργία ενός δικτυακού τόπου της περιοχής των Σερρών με γεωγραφικά και περιγραφικά δεδομένα» (Σ. Αρβανιτοπούλου σε εξέλιξη) o 2009: «Διαδραστική Παρουσίαση της Νήσου Σπετσών στο Διαδίκτυο» (Χ. Μπούρα σε εξέλιξη) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΝΟΣ 6/17 Φεβρουάριος 2010

7 o o 2009: «Δημιουργία ενός ιστοτόπου των αρχαιολογικών χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού» (Α. Ζαρδαλίδης σε εξέλιξη) 2009: «Χαρτογράφηση σε παγκόσμια κλίμακα του τοπίου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Γεωπληροφορική.» (Θ. Ονταμπασίδης και Α. Θεοδοσιάδης σε εξέλιξη) Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης o 2009: «Ένα περιβάλλον οπτικοποίησης διαφορών σημασιολογικών σχημάτων», (Ορέστης Ευαγγελίδης σε εξέλιξη) o 2007: «Ανάπτυξη μιας δυναμικά καθοριζόμενης εφαρμογής για την παρουσίαση σημασιολογικών σχημάτων στο διαδίκτυο» (Ηλιόπουλος Γρήγορης σε εξέλιξη) o 2007: «Χρήση Google Web Services σαν μέρος μιας δυναμικής γεωγραφικής δικτυακής πύλης (portal) βασισμένης πάνω σε τεχνολογίες δυναμικής σύνθεσης σελίδων (Portlets)» (Γιαννέλος Παναγιώτης). o 2006: «Σημασιολογικά υποστηριζόμενα wikis» (Τσιαλιαμάνης Πέτρος). o 2006: «Μητρώο οντολογιών και σχημάτων του σημασιολογικού ιστού», (Παπαβασιλείου Βασιλική). o 2005: «Παραγωγή δυναμικών χαρτών σε GML και SVG και η παρουσίασή τους στο διαδίκτυο» (Κορόζη Μαρία). o 2005: «Ενοποίηση των μηχανισμών AJAX και Portlets για την ανάκτηση δεδομένων από RDF/S datastores στο διαδίκτυο» (Φακιόλας Αθανάσιος). o 2005: «Δημιουργία snapshots από δυναμικά παραγόμενα web portals βασισμένων σε Portlets και RDF/S datastores» (Κάππος Γεώργιος). o 2005: «Σχεδίαση και υλοποίηση διαδικτυακού λογισμικού διαχείρισης γεωγραφικών δεδομένων αποθηκευμένων σε Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων που υποστηρίζουν χωρικά δεδομένα (spatial databases)» (Φρατζής Χρήστος). o 2005: «Ανάπτυξη ενός Διαχειριστή Επεκτάσεων για λογισμικό Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στο διαδίκτυο» (Κουτσουρούμπης Κων/νος). o 2004: «Διαδικτυακό Σύστημα κατάθεσης εργασιών και ασκήσεων μαθημάτων και διαχείρισης χρόνου εξέτασής των (submit/rendezvous)» (Jose M. Hita Flores). o 2004: «Υλοποίηση web services για εφαρμογές δορυφορικών εικόνων» (Κωνσταντίνου Γιώργος). o 2004: «Ανάπτυξη συστήματος παρουσίασης ψηφιακών χαρτών για κινητά τηλέφωνα με τη χρήση Java 2 ME» (Αλεξόπουλος Ανδρέας). o 2003: «Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Java για την παρουσίαση ψηφιακών χαρτών μέσω ενός φυλλομετρητή (web browser)» (Πλεξουσάκης Μιχάλης). o 2003: «Δημιουργία web-based interface για γεωγραφικά δεδομένα αποθηκευμένα σε βάσεις δεδομένων και αρχεία» (Ισκιούπη Κατερίνα) o 2003: «Υλοποίηση on-line web based αλγορίθμου για τον υπολογισμό συντομότερων μονοπατιών πραγματικού χρόνου» (Μουζακίτης Νίκος). ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΕΙ Σερρών o Εκπρόσωπος του ΤΕΙ Σερρών στην Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), ΤΕΙ Σερρών, σήμερα o Μόνιμη Επιτροπή Διενέργειας Τακτικών Μειοδοτικών Διαγωνισμών, Αναπληρωτής Πρόεδρος, ΤΕΙ Σερρών, o Μόνιμη Επιτροπή Διενέργειας Τακτικών Μειοδοτικών Διαγωνισμών, Αναπληρωτής Πρόεδρος, ΤΕΙ Σερρών, Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών o Υπεύθυνος Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας για το Πρόγραμμα ERASMUS, 2008 σήμερα o Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, και o Υπεύθυνος της Επιτροπής Διαχείρισης Ιστοτόπου Τμήματος, 2008 σήμερα ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΝΟΣ 7/17 Φεβρουάριος 2010

8 o Μέλος της Επιτροπής Αναμόρφωσης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, και Εκλεκτορικά o Μέλος Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή Εφαρμογών του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα για Μεταφορές και οι εφαρμογές τους», Ιούλιος 2009 o Μέλος Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή Εφαρμογών του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα για Μεταφορές και οι εφαρμογές τους», Ιούλιος 2009 o Πρόεδρος Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) με ειδικότητα «Γεωπληροφορική και Τοπογραφία», Μάρτιος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 10/2007 τώρα Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών 10/2005 τώρα Συνεργαζόμενος Ερευνητής (Μέλος ΕΠ) στο Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ινστιτούτου Πληροφορικής στο Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας 09/ /2007 Εντεταλμένος Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης 02/ /2005 Διδάσκων (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης 10/ /2003 Διδάσκων (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης 01/ /2008 Ελεύθερος Επαγγελματίας: Προγραμματιστής - Αναλυτής 09/ /2003 Συνεργαζόμενος Ερευνητής στον Τομέα Περιφερειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών στο Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας 10/ /2000 Εργαστηριακός Συνεργάτης, Σχολή Τεχνολόγων Γεωπονίας, ΤΕΙ Ηρακλείου 10/ /2000 Εκπαιδευτής, ΙΕΚ Ηρακλείου 01/ /1996 InfoCharta, ΕΠΕ, Επιστημονικός Σύμβουλος 09/ /1996 Ερευνητικός Βοηθός Καθηγητή (research assistant) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Γεωδαισίας στο The Ohio-State University, ΗΠΑ 08/ /1994 Ερευνητικός Βοηθός στον Τομέα Περιφερειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών στο Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ) Σεπτέμβριος 1995 Αύγουστος 1996 ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ: ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ C.I.T.R. (CENTER FOR INTELLIGENT TRANSPORTATION RESEARCH), στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Άριστα Βασικά ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C, C++, Java, Java EE, Pascal, Delphi, Basic, Visual Basic, Prolog, Fortran, Python, Perl, Shell scripting. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΝΟΣ 8/17 Φεβρουάριος 2010

9 Γλώσσες Διαδικτύου (XML, HTML, Javascript, κτλ) και Πλαίσια Διαδικτύου (Web Frameworks) (Struts, Spring, Hibernate, Apache, κλπ). ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ /ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 1. Δημήτρης Κοτζίνος, «Αλγοριθμικές Βάσεις στη Γεωπληροφορική», Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών, Δημήτρης Κοτζίνος, «Εργαστηριακές Ασκήσεις στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική ΙΙ», Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών, Δημήτρης Κοτζίνος, «Σειρά Εργαστηρίων στον Προγραμματισμό», Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2006 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ/ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 1. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΝΟΣ, Χρήση τεχνολογιών ψηφιακών χαρτών για την ανάπτυξη Συστημάτων Πληροφοριών για Ταξιδιώτες στο διαδίκτυο Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΝΟΣ, Σχεδίαση και Υλοποίηση Παράλληλων Χρονοεξαρτημένων Αλγορίθμων υπολογισμού Μονοπατιών Ελαχίστου Χρόνου για εφαρμογές Έξυπνων Συστημάτων Μεταφορών Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Γεωδαισίας, The Ohio-State University, ΗΠΑ, Β. ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (με κριτές) 1. Theoharis, Y., Tzitzikas Y., Christophides V, and Kotzinos D. (2008) "On Graph Features of Semantic Web Schemas," IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 07 Dec IEEE Computer Society Digital Library. IEEE Computer Society, 20 January Tzitzikas Y., Kotzinos D. and Theoharis, Y. (2007) On Ranking RDF Schema Elements (and its Application in Visualization) Journal of Universal Computer Science, Vol. 13, No. 12, pp Tzitzikas Y., Christophides V., Flouris G., Kotzinos D., Markkanen H., Plexousakis D. and Spyratos N. (2007), Emergent Knowledge Artifacts for Supporting Trialogical E-Learning, International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies, 2(3), 16-38, July-September Kotzinos, D. and Prastacos, P. (2001). Java-based applet for performing GIS on the Web, Systems, Analysis Modeling and Simulation, 2001, Vol. 41, pp Ziliaskopoulos, A.K. and Kotzinos, D. (September 2001) "A Massively Parallel Time-Dependent Least-Time- Path Algorithm for Intelligent Transportation Systems Applications", Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering Vol. 16, Issue 5, Special Issue: High-Performance Computing, pp Ziliaskopoulos, A.K., Kotzinos, D. and Mahmassani, H.S. (February 1997). Design and implementation of parallel time-dependent least time path algorithms for intelligent transportation systems applications. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, Special Issue: Parallel Computing In Transport Research, Vol. 5C, Issue 2, pp Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ / ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ (με κριτές) 1. Fragkidis G., Kotzinos D., Tarabanis K. (2009) A Conceptual Framework and an Extended SOA Model for Consumer-Oriented E-Commerce at E-Commerce, Publisher: In-Tech, 2009 (forthcoming). 2. Allert H., Christophides V., Flouris G., Kotzinos D., Richter C. (2009) "Collaborative Conceptual Modeling as Innovative Knowledge Practice" at "Knowledge Practices and Transformative Technologies: Theoretically, empirically, methodologically and technologically oriented contributions", 2009 (Forthcoming). ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΝΟΣ 9/17 Φεβρουάριος 2010

10 3. Kotzinos D., Flouris G., Tzitzikas Y., Andreou D., Christophides V. (2008) Supporting Evolution of Knowledge Artifacts in Web Based Learning Environments at Solutions and Innovations in Web-Based Technologies for Augmented Learning: Improved Platforms, Tools and Applications in Advances in Web-Based Learning series, IGI Global Keenoy K., Christophides V., Papamarkos G., Poulovassilis A., Kotzinos D., Rigaux P., Spyratos N., Wood P. T. (2007) "Personalisation Services for Self e-learning Networks" at "Learning Grid Handbook" edited by the Learning GRID SIG, IΟS press, Δ. ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (με κριτές) 1. Papavassiliou V., Flouris G., Fundulaki I., Kotzinos D., Christophides V. (2009), On Detecting High-Level Changes in RDF/S KBs, In Proceedings of the 8 th International Semantic Web Conference, Washington D.C., USA, October 27 29, Singh V., Kumar P. and Kotzinos, D., (2009), Methodological framework for Advanced Traveller Information System for Developing Countries: A Case Application to New Delhi, India, Proceedings of the 16 th World Congress on ITS, Stockholm, Sweden, September Theodoridou L., Kotzinos D., Sotiriou Z. (2009), «On handling geographic data of paper and digital forms in academic libraries: the role of ontologies», Proceedings of the International Conference «Quantitative and Qualitative Methods in Libraries» (QQML2009), Chania, May (forthcoming) 4. Theodoridou L., Kariotis G., Panagiotopoulos E. and Kotzinos D. (2008), On Structuring and Sharing Learning Material: A taxonomy for Geoinformatics and Surveying Engineering, Proceedings of EUGISES 2008; Royal Agricultural College, Cirencester, UK 5. Tzitzikas Y. and Kotzinos D. (2006), (Semantic Web) Evolution Through Change Logs: Problems and Solutions, Proceedings of The IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications AIA 2007, Innsbruck, Austria, February 12 14, Tzitzikas Y., Christophides V., Flouris G., Kotzinos D., Markkanen H., Plexousakis D. and Spyratos N. (2006), Emergent Knowledge Artifacts for Supporting Trialogical E-Learning, Proceedings of the TEL-COPS (TEL- Communities of Practice) Workshop, Co organized at the 1st European Conference on Τechnology Enhanced Learning (ECTEL06), Heraklio, Greece. October 02 04, Tzitzikas Y., Christophides V., Flouris G., Kotzinos D., Markkanen H., Plexousakis D. and Spyratos N. (2006), Trialogical E-Learning and Emergent Knowledge Artifacts, Proceedings of 1st European Conference on technology Enhanced Learning (ECTEL06), Heraklio, Greece. October 02 04, Singh V., Kumar P. and Kotzinos, D., (2006), A Framework for web GIS Based Computerized Traveler Information and Decision Support System for Metropolitan Cities in India. Proceedings of the MapIndia 2006 Conference in New Delhi, India, on January 30 February 1, Kotzinos D., Konstantinou G. and Chrysoulakis N., (2005), Servicing Environmental E-Learning (E2- Learning): using Geographic Information and Remote Sensing Web Services to support E2-Learning. Proceedings of the 19th International Conference EnviroInfo 2005: Networking environmental information in Brno, Czech Republic, on September 7 9, 2005, pp Kotzinos D., Pediaditaki S., Apostolidis A., Athanasis N. and V. Christophides, (2005), Online Curriculum on the Semantic Web: The CSD-UoC Portal for Peer-to-Peer e-learning. Proceedings of the 14th International World Wide Web Conference (WWW2005) in Chiba, Japan, on May 10-14, Apostolidis A., Athanasis N., Pediaditaki S., Kotzinos D. and V. Christophides, (2004), Online Curriculum on the Semantic Web: The CSD-UoC Courses Portal Proceedings of the 2nd IST WORKSHOP on Metadata Management in Grid and P2P Systems (MMGPS): Models, Services and Architectures, Senate House, University of London, 17th December Athanasis N., Christophides V. and Kotzinos D. (2004), Generating On the Fly Queries for the Semantic Web: The ICS-FORTH Graphical RQL Interface (GRQL), in Lecture Notes in Computer Science, Publisher: Springer-Verlag GmbH, ISSN: , Volume 3298 / 2004, pp , Title: The Semantic Web ISWC 2004: Third International Semantic Web Conference, Hiroshima, Japan, November 7-11, Proceedings, Editors: Sheila A. McIlraith, Dimitris Plexousakis, Frank van Harmelen. 13. Kotzinos, D. and Chrysoulakis, N. (2004). GIS Web Services and satellite imaging as a framework for environmental monitoring: the design and implementation of a vegetation indices calculation test case, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΝΟΣ 10/17 Φεβρουάριος 2010

11 Proceedings of the XX Congress of International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Istanbul, Turkey, July Kotzinos, D. and Prastacos, P. (2004) Use of a web-based GIS for real-time traffic information fusion and presentation over the internet, Proceedings of the 7th Conference of the Association of Geographic Information Laboratories for Europe (AGILE), Heraklio, Greece, 29 April 1 May Kamarianakis, Y., Kotzinos, D. and Prastacos, P. (2004) Bivariate traffic relations: A space-time modeling approach, Proceedings of the 7th Conference of the Association of Geographic Information Laboratories for Europe (AGILE), Heraklio, Greece, 29 April 1 May Kotzinos, D. and Chrysoulakis, N. (2003). Design of GIS Web Services for Environmental Monitoring: Using Satellite Imaging to Calculate Vegetation Indices, Proceedings of the International Symposium on GIS and Remote Sensing, Volos, Greece, 7-9 November Kotzinos, D. and Prastacos, P. (1999). GAEA, a Java-based Map Applet. Proceedings of the First International Workshop on Telegeoprocessing, pp Lyon, France, 6-7 May Ε. ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (με κριτές) 1. Γιανέλος Π., Κοτζίνος Δ., Πλεξουσάκης Δ. (2008), «Αναμιγνύοντας τα δικά μας γεωγραφικά δεδομένα:πλατφόρμα παρουσίασης γεωγραφικών δεδομένων πάνω από Google Maps», Πρακτικά του 5 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Αθήνα, Ελλάδα. 4 5 Δεκεμβρίου Φακιολάς Α., Πολιτοπούλου Ζ. και Κοτζίνος Δ. (2006), Ανάπτυξη GeoPortals με τη χρήση portlets και AJAX, Πρακτικά του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Αθήνα, Ελλάδα. 4 5 Μαΐου Κορόζη Μ. και Κοτζίνος Δ. (2006), Δημιουργία SVG χαρτών σε πραγματικό χρόνο, Πρακτικά του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Αθήνα, Ελλάδα. 4 5 Μαΐου Ισκιούπη, Κ., Πλεξουσάκης, Μ. και Κοτζίνος, Δ. (2004). Σχεδίαση και Υλοποίησης 2ης Γενιάς Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών για το Διαδίκτυο. Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Αθήνα, Ελλάδα Μαρτίου Αλεξόπουλος, Α. και Κοτζίνος, Δ. (2004). Ανάπτυξη Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για Κινητές Συσκευές που Υποστηρίζουν τη Γλώσσα Java. Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Αθήνα, Ελλάδα Μαρτίου Κοτζίνος, Δ. (2002). Χρήση τεχνολογιών WAP και internet GIS για την παρουσίαση πληροφοριών πραγματικού χρόνου για την κυκλοφορία στην πόλη στους χρήστες κινητών τηλεφώνων. Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Αθήνα, Ελλάδα. 28 Φεβρουαρίου 1 Μαρτίου Σπανάκη, Μ., Κοτζίνος, Δ., Πραστάκος, Π., και Τσούλος, Λ. (2002). Χρήση GML για εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στο διαδίκτυο. Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Αθήνα, Ελλάδα. 28 Φεβρουαρίου 1 Μαρτίου Κοτζίνος, Δ., Πραστάκος, Π., και Παπαγεωργίου, Μ. (2000). On-line Συστήματα Πληροφοριών για Μεταφορές: Σχεδίαση και Υλοποίηση με τη χρήση τεχνολογιών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στο διαδίκτυο. Πρακτικά του 13ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακής Έρευνας: «Μεταφορές και Νέες Τεχνολογίες», Πειραιάς, Ελλάδα. 30 Νοεμβρίου 2 Δεκεμβρίου Κοτζίνος, Δ., Πραστάκος, Π., και Παπαγεωργίου, Μ. (1999). Χρήση δικτυακού ΓΣΠ (INTERNET GIS) στην Σχεδίαση και Υλοποίηση on-line Συστήματος Πληροφοριών για Μεταφορές, Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Αθήνα, Ελλάδα., Greece, 9 10 Δεκεμβρίου Κοτζίνος, Δ., Πραστάκος, Π., Διαμαντάκης, Μ., και Κογχυλάκης, Γ. (1998). "GAEA, an internet GIS". Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νέων Τεχνολογιών Πληροφόρησης, Αθήνα, Ελλάδα, Οκτώβριος 8-10, ΣΤ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (με κριτές αλλά χωρίς πρακτικά) 1. Frontiers in Services Conference: Service Value as Collaborative Knowledge Creation (with G. Fragidis and K. Tarabanis), Honolulu, Hawaii, USA, October 29 November 1, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΝΟΣ 11/17 Φεβρουάριος 2010

12 2. ESF Conferences Series on GeoVisualization: Visualizing geographic entities in mobile devices: development of tools and methodologies, (sponsored talk), Kolympari, Greece, Μάρτιος 13 18, ESF Conferences Series on Socioeconomic Research and Geographic Information Systems: GIS Web Services and environmental information, (sponsored talk), Spa, Belgium, Μάιος 9 14, ESF Conference Series on Geographical Domain and Geographical Information Systems: Using GIS Web Services as the underlying framework to support development of medium-independent wayfinding and other information services. Modeling for Wayfinding Services, (sponsored talk) Bad Herrenalb, Germany. 26 Απριλίου 1 Μαΐου The 3rd Conference of the Association of Geographic Information Laboratories for Europe (AGILE 2000): Using internet GIS to develop Traveler Information Systems, Helsinki, Finland Μαΐου European Peripheric Maritime Regions Meeting, THETIS RECORMED Seminar: GAEA, a Java-based Map Applet and its integration in THETIS, Mallorca, Spain Μαΐου ESF Conferences Series on Socioeconomic Research and Geographic Information Systems Integrating GIS into a real-time on-line Traveler Information System, (sponsored talk) Espinho, Portugal, Μάιος 22-27, INFORMS: Design and Implementation of a parallel time-dependent least time path algorithm, Washington, D.C., USA, Μάιος INFORMS: Issues of real-time Computation of Time-Dependent Optimum Path Algorithms for ATMS/ATIS, New Orleans, USA, Σεπτέμβριος ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΙΕΣ / ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ / ΦΟΡΕΑΣ Ιουνίου 2009 Συνέδριο Δημιουργών ΕΛ/ΛΑΚ, Παρουσίαση με θέμα «GIS using Open Source», Αθήνα, Ελλάδα 03 Απριλίου 2009 Ημερίδα Η Διαλειτουργικότητα στη Γεωγραφική Πληροφορία, Παρουσίαση με θέμα «Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα & Ανοικτά Πρότυπα: ΜΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ» 23 Νοεμβρίου 2007 Ημερίδα "Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Ελεύθερου και Ανοικτού Κώδικα, Ελεύθερο και Ανοικτού Κώδικα Λογισμικό: Πρωτοβουλίες, Εξελίξεις και Νομικά Θέματα 10 Ιουνίου 2005 Ημερίδα "Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στην Υπηρεσία του Πολίτη (Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση)", Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα: Μύθοι και Αλήθειες για τη χρήση τους στα πλαίσια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 25 Ιουνίου 2003 Ημερίδα "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών εν Κινήσει" (GIS on the go): Κινητή Τηλεφωνία και Γεωγραφική Πληροφορία: Τεχνολογία και Εφαρμογές. (invited talk) 30 Νοεμ. 2 Δεκεμ IST 98: Exhibitor, INFO TEMISIA project 10 Ιουνίου 1997 Πολυτεχνείο Κρήτης: Συστήματα Πληροφοριών για Ταξιδιώτες: Απαιτήσεις, Σχεδίαση και Υλοποίηση Μαρτίου 1997 NATO Advanced Study Institute Seminar on Operations Research and Decision Aid Methodologies in Traffic and Transportation Management: Design and implementation of a parallel time-dependent shortest path algorithm ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1 Στην εργασία Generating On the Fly Queries for the Semantic Web: The ICS-FORTH Graphical RQL [Δ12]: 1. L. Zhang, Y. Yu, J. Zhou, C. Lin, Y. Yang, An enhanced model for searching in semantic portals, in 1 Τελευταία ανανέωση: Αύγουστος 2009 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΝΟΣ 12/17 Φεβρουάριος 2010

13 Proceedings of the 14th international conference on World Wide Web, pp , G. Serfiotis, I. Koffina, V. Christophides, V. Tannen, Containment and Minimization of RDF/S Query Patterns, in the book: The Semantic Web ISWC 2005, pp , T. Ruotsalo, E. Hyvönen, A Method for Determining Ontology-Based Semantic Relevance, in Database and Expert Systems Applications, pp , E. Mäkelä, E. Hyvönen, S. Saarela, Ontogator A Semantic View-Based Search Engine Service for Web Applications, in the book The Semantic Web - ISWC 2006, pp , G. Kokkinidis, L. Sidirourgos, V. Christophides, Query Processing in RDF/S-Based P2P Database Systems, in book Semantic Web and Peer-to-Peer, pp , Q. Zhou, C. Wang, M. Xiong, H. Wang, Y. Yu, SPARK: Adapting Keyword Query to Semantic Search, in the book The Semantic Web, pp , D. Kotzinos, S. Pediaditaki, A. Apostolidis, N. Athanasis, V. Christophides, Online curriculum on the semantic Web: the CSD-UoC portal for peer-to-peer e-learning, in Proceedings of the 14th international conference on World Wide Web, pp , V. UREN, Y. LEI, V. LOPEZ, H. LIU, E. MOTTA, M. GIORDANINO, The usability of semantic search tools: a review, in The Knowledge Engineering Review, pp , E. Makela, Survey of Semantic Search Research, in Proceedings of the Seminar on Knowledge Management, H. H. Hoang, M. A. Tjoa The Virtual Query Language for Information Retrieval in the SemanticLIFE Framework, in Proceedings of the International Workshop on Web, pp , H.H. Hoang, M.A. Tjoa, "The state of the art of ontology-based query systems: a comparison of existing approaches", in Proceedings of the IEEE International Conference on Computing and Informatics (ICOCI), G. Solskinnsbakk, Ontology-driven query reformulation in semantic search in Master of Science in Computer Science, Norwegian University of Science and Technology, A. Bonomi, G. Mantegari, G. Vizzari A framework for ontological description of archaeological scientific publications in Proceedings of the 3rd Italian Semantic Web Workshop, E. Mäkelä, View-Based Search Interfaces for the SemanticWeb in M. Sc. Thesis University of Helsinki, H. Wu, G. Cheng, Y. Qu, Falcon-S: An Ontology-Based Approach to Searching Objects and Images in the Soccer Domain in Supplemental Proceedings of ISWC, M. Jarrar, M. D. Dikaiakos, MashQL: a query-by-diagram topping SPARQL in Proceeding of the 2nd international workshop on Ontologies and nformation systems for the semantic web, pp , S. Jean, OntoQL, un langage d exploitation des bases de données à base ontologique in Université de Poitiers, Ν. Athanasis, K. Kalabokidis, M. Vaitis, N. Soulakellis, Towards a semantics-based approach in the development of geographic portals in Computers & Geosciences, Vol. 35, Issue 2, pp , G. Kokkinidis, Semantic Query Routing and Planning in Peer-to-Peer Database Systems: The SQPeer Middleware, Master Thesis, Computer Science Department, University of Crete, P.N. Mendes, B. McKnight, A.P. Sheth, J.C. Kissinger, TcruziKB: Enabling Complex Queries for Genomic Data Exploration in IEEE International Conference on Semantic Computing, pp , H. H. Hoang, A. Andjomshoaa, A. M. Tjoa, Towards a New Approach for Information Retrieval in the SemanticLIFE Digital Memory Framework in Proceedings of the 2006 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence, pp , A. Fadhil, OntoVQL: Ontology Visual Query Language, Master Thesis in The Department of Computer Science and Software Engineering, Montreal, Quebec, Canada, G. Barzdins, E. Liepins, M. Veilande, M. Zviedris, Ontology Enabled Graphical Database Query Tool for ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΝΟΣ 13/17 Φεβρουάριος 2010

14 End-Users in Databases and Information Systems V, pp , F. Hogenboom, V. Milea, F. Frasincar, U. Kaymak, RDF-GL: A SPARQL-Based Graphical Query Language for RDF, Emergent Web Intelligence, H.H. Hoang, A. Andjomshoaa, A.M. Tjoa, VQS - An Ontology-Based Query System for the SemanticLIFE Digital Memory Project in On the Move to Meaningful Internet Systems 2006: OTM 2006 Workshops, pp , M. Jarra, M. D. Dikaiakos A Data Mashup Language for the Data Web, Proceedings of LDOW, at WWW'09, A. Harth, A. Hogan, J. Umbrich, S. Decker, SWSE: Objects before documents! in Proceedings of the Billion Triple Semantic Web Challenge, in conjunction with 7th International Semantic Web Conference, M. Jarrar, M. D. Dikaiakos, MashQL: A Query-by-Diagram Topping SPARQL in Proceeding of the 2nd international workshop on Ontologies and nformation systems for the semantic web, pp , I. Chrysakis, TOP K QUERY PROCESSING IN SCHEMA BASED PEER TO PEER NETWORKS, Master Thesis in Computer Science, University of Crete, A. Harth, P. Buitelaar Exploring Semantic Web Datasets with VisiNav in Proceedings of The 6th Annual European Semantic Web Conference (ESWC2009), A. Harth, VisiNav: Visual Web Data Search and Navigation in Database and Expert Systems Applications, pp , B. E. MCKNIGHT, FROME A GENOME DATABASE TO A SEMANTIC KNOWLEDGE BASE, Master Thesis in Computer Science, H. H. Hoang, T. M. Nguyen, A. Andjomshoaa, A. M. Tjoa, A FRONT-END APPROACH FOR USER QUERY GENERATION AND INFORMATION RETRIEVAL IN THE SEMANTICLIFE FRAMEWORK in Proceedings of the 8th International Conference on Information Integration and Web-based Applications and Services, pp , Y. Aita, G. Pierra, OntoQL, un langage d'exploitation des bases de données à base ontologique, DOCTEUR DE L UNIVERSITE DE POITIERS, A. F. Cuadrado, M. M. Martınez, Plataforma de Busqueda Semantica en Fuentes heterogeneas y su aplicacion al comercio electronico in Proc. ZOCO'08: Integración de Aplicaciones Web, pp , V. Christophides, Towards RDF/S-based Data Management Systems, Information Processing Management, Στην εργασία GAEA, a Java-based Map Applet [Δ17]: 1. A. Stockus, A. Bouju, F. Bertrand, P. Boursier, Accessing to Spatial Data in Mobile Environment in Proc. Second International Conference on Web Information Systems Engineering (WISE'01), Vol. 2, pp , A. Bouju, A. Stockus, F. Bertrand, P. Boursier, Client-server architecture for accessing multimedia and geographic databases within embedded systems in Book DEXA Workshop, pp , F. Pinet, A. Lbath, An Extension of the CASE Tool AIGLE for Web-Based GIS Applications, Proceedings of the 2nd Symposium on TeleGeoProcessing ( TeleGeo'2000), Nice, France, May P. Prastacos, Architectures for distributed information systems for water resources management, SYSTEMS ANALYSIS MODELLING SIMULATION, Vol. 41, pp , P. Fernández, J. Nogueras, O. Cantán, J. Zarazaga, P.R. Muro-Medrano, Java Application Architectures to Facilitate Public Access to Large Remote Sensed and Vector Geographic Data in Proc. of SECOND INTERNATIONAL WORKSHOP ON TELEGEOPROCESSING, Tina Koukopoulou, Updating Cadastral Data from distance using modern technologies, PhD, A. Bouju, A. Stockus, F. Bertrand, Architecture d un système d information géographique mobile, SIG transport, pp , ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΝΟΣ 14/17 Φεβρουάριος 2010

15 8. P. Álvarez, R. Bejar, O. Cantán, P. Fernández, M. A. Latre, P. R. Muro, ACCESO POR INTRA-INTERNET A GRANDES REPOSITORIOS DE IMÁGENES DE SATÉLITE, APLICACIÓN A ORTOIMÁGENES DE LA CUENCA DEL EBRO, Mapping, Nº 72, pp. 6-13, A BOULMAKOUL, Vers une méthode de conception pour la télégéomatique: intégration et validation au sein d'un atelier de développement, Thèse de Doctorat "Informatique, Information pour la Société", Στην εργασία Online curriculum on the semantic Web: the CSD-UoC portal for peer-to-peer e-learning [Δ10]: 1. P. D. Meo, A. Garro, G. Terracina, D. Ursino, Personalizing learning programs with X-Learn, an XML-based, user-device adaptive multi-agent system, Information Sciences, Vol. 177, Issue 8, pp , K.K. Thyagharajan, R. Nayak, Adaptive Content Creation for Personalized e-learning Using Web Services, Journal of Applied Sciences Research, Vol. 3, pp , Y. Li, R. Huang, Dynamic Composition of Curriculum for Personalized E-Learning in Proc. of the 14th International Conference on Computers in Education, pp , N. Athanasis, K. Kalabokidis, M. Vaitis, Nikolaos Soulakellis, Towards a semantics-based approach in the development of geographic portals, Computers & Geosciences, Vol. 35, Issue 2, pp , N. Athanasis, K. Kalabokidis, M. Vaitis, N. Soulakellis, The Emerge of Semantic Geoportals, On the Move to Meaningful Internet Systems 2005: OTM Workshops, pp , N. Manouselis, K. Kastrantas, S. Sanchez-Alonso, Jesús Cáceres, H. Ebner, M. Palmer, A. Naeve, Architecture of the Organic. Edunet Web Portal, International Journal of Web Portals (IJWB), Vol. 1, Issue 1, pp. 7-19, N. A. Sangi, M. U. Ahmed, E-Learning Initiatives at AIOU A Case Study of Using ICT in Education, E- Learning and Distance Education Conference (ELDEC), C. V. P. Lezama, A MODEL FOR GENERATING LEARNING OBJECTS FROM DIGITAL LIBRARIES, University of the Américas Puebla Interactive and Collaborative Technologies Lab, J. Kim, Y. Jung, Y. Lim, M. Kim, S. Noh, An e-learning framework supporting personalization and collaboration in Proc. of the 3rd International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication, pp , J. J. Levandoski, M. F. Mokbel RDF Data-Centric Storage in Proc. of the 2009 IEEE International Conference on Web Services, pp , Στην εργασία Design and implementation of parallel time-dependent least time [Β6]: 1. S. Ghosh, T. Lee, Intelligent transportation systems: new principles and architectures, 192 pages, ISBN- 10: A. Ziliaskopoulos, D. Kotzinos, A Massively Parallel Time-Dependent Least-Time-Path Algorithm for Intelligent Transportation Systems Applications, Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, Vol. 16, Issue 5, pp , N. Tremblay, M. Florian, Temporal shortest paths: Parallel computing implementations, Parallel Computing, Vol. 27, Issue 12, pp , S. Peeta, P. Zhang, On-Line Control Architecture for Enabling Real-Time Traffic System Operations, Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, Vol. 19, Issue 5, pp , I. Chabini, S. Ganugapati Design and implementation of parallel dynamic shortest path algorithms for intelligent transportation systems applications, Transportation Research Record, pp , E. A. O' Cearbhaill, M. O'. Mahony, Parallel implementation of a transportation network model Journal of Parallel and Distributed Computing, Vol. 65, Issue 1, pp. 1-14, L. Brotcorne, L. Farand, G. Laporte, F. Semet, Impacts des nouvelles technologies de l'information sur la gestion des systèmes de vehicules d urgence, Sante publique revue RUPTURES, Vol. 6, No. 2, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΝΟΣ 15/17 Φεβρουάριος 2010

16 8. S. Subramanian, Optimization Models and Analysis of Routing, Location, Distribution, and Design Problems on Networks, PhD Dissertation, Department of Industrial and Systems Engineering, Virginia Polytechnic Institute and State University. 9. S. Peeta, A. Ziliaskopoulos, Foundations of Dynamic Traffic Assignment: The Past, the Present and the Future, Networks and Spatial Economics, 1: 2001 pp , 2001 Kluwer Academic Publishers. 10. I. Chabini, S. Ganugapati, Parallel Algorithms for Dynamic Shortest Path Problems, International Transactions in Operational Research. Volume 9, Number 3, pp , Στην εργασία A Massively Parallel Time-Dependent Least-Time-Path Algorithm for Intelligent Transportation Systems Applications [Β5]: 1. E. A. O' Cearbhaill, M. O'. Mahony, Parallel implementation of a transportation network model Journal of Parallel and Distributed Computing, Vol. 65, Issue 1, pp. 1-14, W.-W. Li, H. Wang, and J.-X. Oian, New trends in route guidance algorithm research of intelligent transportation system, Journal of Zhejiang University (Engineering Science) 39 (6), pp D. Y. Lin, N. Eluru, S. T. Waller, C. R. Bhat, Integration of Activity-Based Modeling and Dynamic Traffic Assignment, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Vol. 2076, pp , L. Lin, C. G. Yan, C. J. Jiang, X. D. Zhou, Complexity and approximate algorithm of shortest paths in dynamic networks, Chinese Journal of Computers, D. Y. Lin, N. Eluru, S. T. Waller, C. R. Bhat, EVACUATION PLANNING USING THE INTEGRATED SYSTEM OF ACTIVITY-BASED MODELING AND DYNAMIC TRAFFIC ASSIGNMENT, Transportation Research Record, Στην εργασία On Graph Features of Semantic Web Schemas [Β1]: 1. M. Schmidt, T. Hornung, G. Lausen, C. Pinkel, SP2Bench: A SPARQL Performance Benchmark in Proc. IEEE International Conference on Data Engineering, pp , G. Konstantinidis, G. Flouris, G. Antoniou, V. Christophides, A Formal Approach for RDF/S Ontology Evolution in Proc. 18th European Conference on Artificial Intelligence, ECAI'2008, Y. Theoharis, G. Georgakopoulos, V. Christophides, On the Synthetic Generation of Semantic Web Schemas, Semantic Web, Ontologies and Databases, pp , G. Cheng, Y. Qu, Term Dependence on the Semantic Web, The Semantic Web - ISWC 2008, pp , V. Christophides, Towards RDF/S-based Data Management Systems, Information Processing Management, Στην εργασία GAEA, a Java-based Map Applet for Performing GIS on the Web [Β4]: 1. D. Kotzinos, P. Prastacos, Use of a web-based GIS for real-time traffic information fusion and presentation over the internet, Proceedings of the 7th Conference of the Association of Geographic Information Laboratories for Europe (AGILE), Στην εργασία On Ranking RDF Schema Elements (and its Application in Visualization) [Β2]: 1. Y. Theoharis, G. Georgakopoulos, V. Christophides, On the Synthetic Generation of Semantic Web Schemas, Semantic Web, Ontologies and Databases, pp , F. Freitas, H. Stuckenschmidt, A. Malucelli, H. S. Pinto, Ontologies and their Applications J.UCS Special Issue, Journal of Universal Computer Science, Vol. 13, No. 12, pp , ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΝΟΣ 16/17 Φεβρουάριος 2010

Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτρης Κοτζίνος

Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτρης Κοτζίνος Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτρης Κοτζίνος Ημερομηνία Γέννησης 02 Ιανουαρίου 1972 Διεύθυνση Κατοικίας Κεραμικού 13, 71409 Ηράκλειο, ΚΡΗΤΗ, ΕΛΛΑΔΑ Διεύθυνση Εργασίας Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ APARSEN - Alliance Permanent Access to the Records of Science in Europe Network, (NoE 269977, total budget 8.687.

ΚΥΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ APARSEN - Alliance Permanent Access to the Records of Science in Europe Network, (NoE 269977, total budget 8.687. Βασίλης Μ. Χριστοφίδης ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ιεύθυνση: Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών Τηλ.: +30 (2810) 393538 Παν. Κρήτης Φαχ: +30 (2810) 393501 Λεωφόρος Κνωσού, Τ.Θ. 2208 Ιστός: www.csd.uoc.gr/~christop 71409,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Πλεξουσάκης. Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Πλεξουσάκης. Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δημήτριος Πλεξουσάκης Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Προσωπικά Στοιχεία Διεύθυνση κατοικίας: Παλαιοκάπα 64, 71305, Ηράκλειο Τηλέφωνα: 2810-322130, 393528,

Διαβάστε περισσότερα

Ηρακλής Γ. Βαρλάμης. Βιογραφικό Σημείωμα

Ηρακλής Γ. Βαρλάμης. Βιογραφικό Σημείωμα Ηρακλής Γ. Βαρλάμης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Βιογραφικό Σημείωμα 1. Γενικές πληροφορίες 2. Σπουδές 3. Ακαδημαϊκή Κατάσταση 4. Εκπαιδευτικό έργο 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Απρίλιος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 2. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ... 5 2.1 Ακαδημαϊκές / Εκπαιδευτικές Θέσεις... 5 2.2 Διοικητικές Θέσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Χρήστου Παπαθεοδώρου Δρος Πληροφορικής Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Βιογραφικό Σημείωμα. Χρήστου Παπαθεοδώρου Δρος Πληροφορικής Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Βιογραφικό Σημείωμα Χρήστου Παπαθεοδώρου Δρος Πληροφορικής Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Παπαθεοδώρου Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Θ. Μάρκελλος

Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Θ. Μάρκελλος Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Θ. Μάρκελλος Ημερομηνία και τόπος γέννησης : 16 Απριλίου 1975, Ξυλόκαστρο Κορινθίας Οικογενειακή κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση κατοικίας : Γ. Τερτσέτη 21, Τ.Κ. 26442 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ Αύγουστος 2014 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάτρα, Σεπτέμβριος 2012 1/15 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Κανελλόπουλος Πατρώνυμο: Νικόλαος Θέση / Ιδιότητα: Καθηγητής Πληροφορικής στη

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ Νικόλαος Β. Καραδήμας Διδάκτωρ Μηχανικός Ε.Μ.Π. Λέκτορας (ΠΔ 407/80), Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Εξ. Συνεργάτης Ερευνητής (MediaLab ΕΜΠ) Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Όνομα:

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΖΗΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΖΗΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΖΗΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γέννησης 29 Νοεμβρίου 1972 Τόπος Γέννησης Τρίκαλα Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος Διεύθυνση Κατοικίας Παπαφλέσσα 14,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ό Σ Η Μ Ε Ί Ω Μ Α ΤΖΗΜΑΣ ΓΙΆΝΝΗΣ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ό Σ Η Μ Ε Ί Ω Μ Α ΤΖΗΜΑΣ ΓΙΆΝΝΗΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ό Σ Η Μ Ε Ί Ω Μ Α ΤΖΗΜΑΣ ΓΙΆΝΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ Ημερομηνία γέννησης 29 Νοεμβρίου 1972 Τόπος Γέννησης Τρίκαλα Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος Διεύθυνση Κατοικίας Παπαφλέσσα 14,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Ευαγγελίδης

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Ευαγγελίδης ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Ευαγγελίδης ΣΠΟΥΔΕΣ 1994/06 Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) της Σχολής Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Northeastern της Βοστόνης, ΗΠΑ στην Επιστήμη Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Σπουδές. Υποτροφίες. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Λοιπές Θέσεις. Επιστημονικά ενδιαφέροντα. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Βιογραφικό Σημείωμα. Σπουδές. Υποτροφίες. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Λοιπές Θέσεις. Επιστημονικά ενδιαφέροντα. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Βιογραφικό Σημείωμα Επώνυμο: Βασιλάκης Όνομα: Κωνσταντίνος Όνομα πατέρα: Θωμάς Ημερομηνία γέννησης: 5 Οκτωβρίου 1968 Τόπος γέννησης: Άρτα Διεύθυνση: Μεταμορφώσεως 31, Τρίπολη 22100. Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Απόστολος Επίθετο: Γκάμας Όνομα Πατέρα: Στέργιος Όνομα Μητέρας: Μαρία Ημερομηνία Γέννησης: 04/09/1975 Τόπος Γέννησης: Μηλιά Μετσόβου, Ιωαννίνων Oικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασίλειος. Τριανταφύλλου 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚA ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία και τόπος γέννησης : 19-11-62, Σίδνεϋ Αυστραλίας Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος με ένα τέκνο Υπηκοότητα : Ελληνική & Αυστραλιανή

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Ιωάννη Θ. Παπαδάκη και Υπόμνημα Δημοσιεύσεων

Βιογραφικό Σημείωμα Ιωάννη Θ. Παπαδάκη και Υπόμνημα Δημοσιεύσεων Ιωάννης Παπαδάκης Σελίδα 1 15/5/2015 Βιογραφικό Σημείωμα Ιωάννη Θ. Παπαδάκη και Υπόμνημα Δημοσιεύσεων Ι. Προσωπικά στοιχεία Επώνυμο: Παπαδάκης Όνομα: Ιωάννης Ημερομηνία Γέννησης: 15 Μαρτίου 1975 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 27/08/08ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας του τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Σεπτέµβριος 2014 Περιεχόµενα Προσωπικά Στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Σπουδές. Υποτροφίες. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Λοιπές Θέσεις. Επιστημονικά ενδιαφέροντα. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Βιογραφικό Σημείωμα. Σπουδές. Υποτροφίες. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Λοιπές Θέσεις. Επιστημονικά ενδιαφέροντα. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Βιογραφικό Σημείωμα Επώνυμο: Βασιλάκης Όνομα: Κωνσταντίνος Όνομα πατέρα: Θωμάς Ημερομηνία γέννησης: 5 Οκτωβρίου 1968 Τόπος γέννησης: Άρτα Διεύθυνση: Μεταμορφώσεως 31, Τρίπολη 22100. Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ NIKΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΜΠΕΣΣΗΣ BA, MA, PhD, MCPHC, MIEEE, FBCS, FHEA

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ NIKΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΜΠΕΣΣΗΣ BA, MA, PhD, MCPHC, MIEEE, FBCS, FHEA ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ NIKΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΜΠΕΣΣΗΣ BA, MA, PhD, MCPHC, MIEEE, FBCS, FHEA ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: 1. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΦΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013 1. ΑTΟΜΙΚΑ ΣTΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης Επίκουρος Καθηγητής, Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

http://www.icsd.aegean.gr/mka

http://www.icsd.aegean.gr/mka Β ι ο γ ρ α φ ι κ ό Σ η μ ε ί ω μ α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση εργασίας: Μαρία Καρύδα Παλαμά 2, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Καρλόβασι,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Τσώλης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Τσώλης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Δημήτριος Κ. Τσώλης ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Δημήτριος Τσώλης Όνομα πατέρα Κωνσταντίνος Ημερομηνία γέννησης 28 Ιανουαρίου 1975 Τόπος γέννησης Αθήνα Αττικής Διεύθυνση κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Όνομα πατρός ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Επάγγελμα Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ. 2002 Σεπ. 2005: Διδάσκων (Π.Δ. 407/80) Tμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Διδακτικό έργο σε μαθήματα Πληροφορικής

Σεπτ. 2002 Σεπ. 2005: Διδάσκων (Π.Δ. 407/80) Tμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Διδακτικό έργο σε μαθήματα Πληροφορικής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΠΑΖΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ January 2015 Διευθυνση: Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, 82100, Χίος Τηλέφωνο: 22710-35467 (Γραφ.) e-mail: n.ampazis@fme.aegean.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1997-2001: Διδακτορικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ «Αθηνά» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Ετήσια Αναφορά Δραστηριοτήτων ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΗΤΚΑΣ Καθηγητής

Βιογραφικό Σημείωμα ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΗΤΚΑΣ Καθηγητής 4/2014 Βιογραφικό Σημείωμα ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΗΤΚΑΣ Καθηγητής Προσωπικά στοιχεία Διεύθυνση Γεννημένος το 1962 στη Φλώρινα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Παντρεμένος με τη Σοφία Μαρδύρη Τμ. Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: Φουληράς ΟΝΟΜΑ: Παναγιώτης ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Ευριπίδης ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Ευθυμία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 20 Ιανουαρίου 1964 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Νικόλαου Δ. Τσελίκα

Βιογραφικό Σημείωμα Νικόλαου Δ. Τσελίκα Βιογραφικό Σημείωμα Νικόλαου Δ. Τσελίκα Στοιχεία Επικοινωνίας Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τέρμα οδού Καραϊσκάκη, Τρίπολη, ΤΚ 22100. Τηλ: 2710 372216 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα