Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες, Ελλάδα. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Γεωδαισίας, Ohio-State University, USA.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες, 62124 Ελλάδα. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Γεωδαισίας, Ohio-State University, USA."

Transcript

1 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος & Ημ. Γέννησης: Άρτα, Ελλάδα, 02/01/1972 Πατρώνυμο: Αργύριος Μητρώνυμο: Βελισσαρία Διεύθυνση Εργασίας: Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες, Ελλάδα Τηλέφωνα: (εργασίας) Οικογενειακή Κατάσταση: Άγαμος Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες ΣΠΟΥΔΕΣ Οκτ Μαϊ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης. Σεπ Ιουν ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (MASTER OF SCIENCE), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Γεωδαισίας, Ohio-State University, USA. Σεπτ Ιουν ΠΤΥΧΙΟ, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μηχανική Πληροφοριακών Συστημάτων για τον Παγκόσμιο Ιστό (WWW) Περιγραφή, Ανάπτυξη και Σύνθεση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (e-services) Ηλεκτρονική Εκπαίδευση (E-Learning) Γλώσσες Σημασιολογικού Ιστού Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στον Παγκόσμιο Ιστό Έξυπνα Συστήματα Μεταφορών (Intelligent Transportation systems) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ημερομηνία αρχής- τέλους. ΤΙΤΛΟΣ, ΙΔΡΥΜΑ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Knowledge Practices Laboratory (KP- Lab) Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων (ISL), Ινστιτούτο Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ) Το έργο Knowledge-Practices Laboratory (KP-Lab) σκοπεύει στη χρήση καινοτόμων τεχνικών δημιουργίας, διαχείρισης της γνώσης και εργασίας με τη γνώση στην εκπαίδευση αλλά και την κατάρτιση τόσο στα εκπαιδευτικά ιδρύματα όσο και στους χώρους δουλειάς. Το KP-Lab παρουσιάζει μια ενοποιημένη όψη της ανθρώπινης γνώσης βασισμένη στην υπόθεση ότι η μάθηση δεν είναι μόνο ατομική απόκτηση γνώσης ή κοινωνική αλληλεπίδραση αλλά κοινές προσπάθειες μετατροπής και εξέλιξης ιδεών και κοινωνικών πρακτικών, δηλαδή τελικά μια προοπτική δημιουργίας γνώσης. Η τεχνολογία που παράγει και χρησιμοποιεί το KP-Lab ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΝΟΣ 1/17 Φεβρουάριος 2010

2 χτίζεται πάνω σε εξελισσόμενες τεχνολογίες όπως το σημασιολογικό διαδίκτυο (semantic web), η πολυμεσική επικοινωνία πραγματικού χρόνου (real-time multimedia communication), η πρόσβαση από παντού (ubiquitous access) με τη χρήση ενσύρματων αλλά και ασύρματων συσκευών και η χρήση υπολογιστικών συστημάτων μέσα στους οργανισμούς (interorganisational computing). Το KP-Lab είναι ένα αρθρωτό, ευέλικτο και επεκτάσιμο σύστημα από εφαρμογές που συνεργάζονται μεταξύ τους. Το περιβάλλον των χρηστών είναι ένας εικονικός διαμοιραζόμενος χώρος και ένα σύνολο εργαλείων που επιτρέπει συνεργατικές πρακτικές ανάπτυξης της γνώσης βασισμένες πάνω σε διαμοιραζόμενα αντικείμενα γνώσης. 1/4/ /9/2009 CASPAR - Cultural, Artistic and Scientific knowledge for Preservation, Access and Retrieval Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων (ISL), Ινστιτούτο Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ) Η σύγχρονη κοινωνία εξαρτάται όλο και περισσότερο από πληροφορίες οι οποίες είναι διαθέσιμες μόνο σε ηλεκτρονική μορφή των οποίων η διατήρηση στα συνεχώς μεταβαλλόμενα (και αρκετά εύθραυστα) υπολογιστικά περιβάλλοντα αποτελεί πρόκληση. Σκοπός του έργου αυτού είναι η αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης μέσω της ανάπτυξης ενός πρωτοποριακού πλαισίου εργασίας για τη υποστήριξη της διαδικασίας διατήρησης ψηφιακών πληροφοριών, στη βάση υπαρκτών και ανερχόμενων διεθνών προτύπων. Η ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου διατήρησης για ετερογενή δεδομένα και για ποικίλες καινοτόμες εφαρμογές, είναι ένας φιλόδοξος στόχος ο οποίος θα προσεγγισθεί σε τρία βασικά στάδια: (α) Σύνταξη μιας γενικής μεθοδολογίας που να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των ζητημάτων διατήρησης ψηφιακών πληροφοριών. (β) Έρευνα, ανάπτυξη και ολοκλήρωση εξαρτημάτων λογισμικού χρήσιμα για την κάλυψη των αναγκών των δραστηριοτήτων συντήρησης. (γ) Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας λογισμικού που να επιτρέπει την ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών συντήρησης για πολλά και διαφορετικά πεδία εφαρμογής. Η εγκυρότητα και η αποτελεσματικότητα του πλαισίου θα δοκιμασθεί και θα επιδειχθεί σε συλλογές επιστημονικών, καλλιτεχνικών και πολιτισμικών ψηφιακών πληροφοριών Διαδικτυοκεντρικό Σύστημα Υποστήριξης Μαθημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη ενός Διαδικτυοκεντρικού Συστήματος για την Υποστήριξη της διδασκαλίας των μαθημάτων στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ήμουν υπεύθυνος ανάπτυξης λογισμικού του έργου, το οποίο βασίστηκε σε τεχνολογίες ανοιχτού λογισμικού (RDF Suite, Jetspeed, κ.α.) ΟΜΝΙ Ινστιτούτο Υπολογιστικών Στόχος αυτού του προγράμματος είναι να αναπτυχθεί ένα προηγμένο πληροφοριακό σύστημα για ταξιδιώτες για το Δήμο Χανίων. Θα δημιουργηθεί ένα web site το οποίο θα παρουσιάζει το χάρτη του Δήμου, τον κυκλοφοριακό φόρτο στους κύριους οδικούς άξονες, το δίκτυο των λεωφορείων κ.α. Οι χρήστες θα μπορούν να αναζητούν διευθύνσεις και σημεία ενδιαφέροντος καθώς επίσης και να υπολογίζουν τη συντομότερη διαδρομή μεταξύ δύο σημείων. Η κυκλοφορία θα παρουσιάζεται σε πραγματικό χρόνο διαμέσου της σύνδεσης του site με το σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας MIGRA της SIEMENS το οποίο έχει ήδη εγκατασταθεί στα Χανιά. Οι ερευνητές του ΙΥΜ είναι υπεύθυνοι για την δημιουργία του site με τη βοήθεια του "GAEA" map server ΠΑΝΔΩΡΑ Ινστιτούτο Υπολογιστικών Στόχος του προγράμματος αυτού, το οποίο υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το ΤΕΙ Αθηνών και το ΙΤΕ, είναι η δημιουργίας ενός web site με δημογραφικά στοιχεία για ολόκληρη την Ελλάδα. Οι χρήστες θα μπορούν να ψάχνουν στις βάσεις δεδομένων, να βλέπουν πίνακες και να δημιουργούν δυναμικούς θεματικούς χάρτες. Οι ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΝΟΣ 2/17 Φεβρουάριος 2010

3 ερευνητές του ΙΥΜ είναι υπεύθυνοι για την δημιουργία του site με τη βοήθεια του "Gaea" map server. Μία πρώτη έκδοση του site είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: ATHENSTRAFFIC Ινστιτούτο Υπολογιστικών Ανάπτυξη του ιστοτόπου σε συνεργασία με τη FORTHnet Α.Ε. για λογαριασμό του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.. Το site αυτό παρουσιάζει σε πραγματικό χρόνο και με τη βοήθεια ψηφιακών χαρτών τους κυκλοφοριακούς φόρτους διαφόρων κεντρικών οδικών αρτηριών της Αθήνας HECTOR Ινστιτούτο Υπολογιστικών Το λογισμικό που αναπτύχθηκε για αυτό το έργο είναι κομμάτι ενός ευρύτερου πληροφοριακού συστήματος που αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ για το ΕΚΑΒ Κρήτης. Καθένα από τα ασθενοφόρα είναι εξοπλισμένο με ένα δέκτη GPS συνδεδεμένο με ένα κινητό τηλέφωνο (GSM). Η θέση του κάθε ασθενοφόρου μπορεί να εντοπιστεί κάθε στιγμή και να μεταδοθεί στο διαβιβαστικό κέντρο. Η εφαρμογή που αναπτύχθηκε στο ΙΥΜ επιτρέπει την παρουσίαση της θέσης των ασθενοφόρων σε χάρτη στο τμήμα διαχείρισης περιστατικών του ΕΚΑΒ. Οι διαβιβαστές μπορούν να δουν σε πραγματικό χρόνο τη θέση όλων των ασθενοφόρων, να κάνουν zoom in/out, να "κλικάρουν" σε κάθε ασθενοφόρο και να πάρουν έτσι πληροφορίες για την κατάσταση του κλπ. Το σύστημα αναπτύχθηκε σαν ανεξάρτητο υποσύστημα και μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί ώστε να παρουσιάζει τη θέση των ασθενοφόρων ή άλλων κινούμενων αντικειμένων στο web THETIS Ινστιτούτο Υπολογιστικών Το σύστημα - μέθοδος THETIS ερευνά την συχνή ανάγκη των επιστημόνων, μηχανικών και των ατόμων που λαμβάνουν αποφάσεις να επιτύχουν την επεξεργασία και την ανάπτυξη σαφής εικόνας των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί και αποθηκευτεί σε διαφορετικούς τύπους και σε διαφορετικούς χώρους. Το αντικείμενο του προγράμματος THETIS είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου (integrated) και λειτουργικού συστήματος για διαυγής πρόσβαση στον χώρο αποθήκευσης έχοντας μια σαφή εικόνα μέσω Internet και Web. Το σύστημα θα είναι working(ικανοποιητικός) prototype(αρχέτυπο), όπου θα αναδεικνύεται η ικανότητα του να ανταποκρίνεται σε χρήστες όπως επιστήμονες και τοπικές αρχές, οι οποίοι και χρησιμοποιούν επιστημονικές πληροφορίες για λήψη αποφάσεων TEMISIA Ινστιτούτο Υπολογιστικών Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων που συνδυάζουν τεχνικές πολυμέσων (multimedia) και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών για να υποβοηθήσουν βιοτεχνίες - βιομηχανίες στην επιλογή χώρου εγκατάστασης. Τα συστήματα αυτά θα είναι προσβάσιμα μέσω του Internet και θα αποτελούνται από βάσεις δεδομένων με γεωγραφικά, στατιστικά και πολεοδομικά στοιχεία και user interfaces που θα επιτρέπουν στους χρήστες να επιλέγουν εύκολα τα σημεία ενδιαφέροντος Enhancement and Calibration of Dynamic Traffic Assignment and Simulation Models for Ohio ATMS/ATIS Applications Τμήμα Πολιτικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Γεωδαισίας, Ohio-State University ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΝΟΣ 3/17 Φεβρουάριος 2010

4 Αντικείμενο του προγράμματος ήταν η εγκατάσταση και αποδοτική λειτουργία αλγορίθμων, λογισμικού και δεδομένων για τη διαχείριση σε πραγματικό χρόνο της κίνησης στο οδικό δίκτυο στα πλαίσια της πολιτείας του Οχάϊο και η ανάπτυξη καινούριων Development of a Prototype Two-Way Communication GPS Positioning System for IVHS Real - Time Traffic Data Collection Τμήμα Πολιτικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Γεωδαισίας, Ohio-State University Αντικείμενο του προγράμματος ήταν η δημιουργία ενός συστήματος πραγματικού χρόνου για τη μεταφορά της θέσης ενός κινητού σταθμού σε ένα σταθμό βάσης AQUABANK Ινστιτούτο Υπολογιστικών Aντικείμενο του προγράμματος αυτού ήταν η δημιουργία πληροφοριακού συστήματος για τις ιχθυοκαλλιέργειες θαλασσινών ψαριών στην Ελλάδα. Το σύστημα αυτό που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης παρέχει πληροφορίες σχετικά με το δυναμικό των ιχθυοπαραγωγικών μονάδων στην Ελλάδα, τα παθολογικά προβλήματα και τον ρυθμό ανάπτυξης των ψαριών κατά γεωγραφικές περιοχές, την διαχρονική εξέλιξη του κλάδου κ.λ.π. Στόχος του προγράμματος ήταν η δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την παροχή πληροφοριών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στους εμπλεκόμενους με την ιχθυοκαλλιέργεια (παραγωγούς, κρατικές και κοινοτικές υπηρεσίες, τράπεζες κ.λ.π.). Το σύστημα αναπτύχθηκε με την τεχνική client-server σε περιβάλλον Oracle DBMS και Windows ΑΘΗΝΑ: Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για στατιστικά στοιχεία Ινστιτούτο Υπολογιστικών Το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών συνεργάστηκε με την Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας στα πλαίσια της προσπάθειας της τελευταίας για αναδιοργάνωση του πληροφοριακού της συστήματος και επέκταση των υπηρεσιών που παρέχει. Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής έχουν δημιουργηθεί οι τράπεζες "Αθηνά" (δημογραφικά στοιχεία) και "Δήμητρα" (ετήσια στοιχεία γεωργίας - καλλιέργειες, προϊόντα). Οι δύο αυτές βάσεις δεδομένων περιέχουν ένα μεγάλο όγκο στατιστικών στοιχείων και αποτελούν δύο από τις πλέον πλήρεις στατιστικές βάσεις δεδομένων που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα Ανάπτυξη ηλεκτρονικού χάρτη για την πόλη του Ηρακλείου Δημιουργία ενός πρότυπου ηλεκτρονικού χάρτη για το Δήμο Ηρακλείου. Σύστημα που αναπτύχθηκε για τον Δήμο Ηρακλείου, Ινστιτούτο Υπολογιστικών ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ HellasGI, Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών o Εκλεγμένο Μέλος ΔΣ, INFORMS, Institute for Operations Research and the Management Sciences AGILE, Association of the Geographic Information Laboratories of Europe, Εκπρόσωπος Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ KAI ΣΥΝΕΔΡΙΑ Knowledge and Information Systems, An International Journal. Springer, Κριτής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΝΟΣ 4/17 Φεβρουάριος 2010

5 Journal of Parallel and Distributed Computing. Elsevier Science. Κριτής International Journal of Remote Sensing. Taylor and Francis, Κριτής ΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Επιτροπή οργάνωσης του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου: «EUGISES 2010: Sixth European GIS Education Seminar», Σέρρες ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Επιτροπή οργάνωσης του εργαστηρίου (workshop): «Ανάπτυξη Χωρικών Εφαρμογών με χρήση λογισμικού ΕΛ/ΛΑΚ», Αθήνα 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Επιτροπή οργάνωσης της διεθνούς επιστημονικής ημερίδας «Η Διαλειτουργικότητα στη Γεωγραφική Πληροφορία», Αθήνα 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1 ΜΑΪΟΥ 2004 Επιτροπή οργάνωσης του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου: 7th Conference of the Association of Geographic Information Laboratories for Europe (AGILE), Heraklio, Greece ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Επιστημονική Επιτροπή του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου «EUGISES 2010: Sixth European GIS Education Seminar», Σέρρες ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Επιστημονική Επιτροπή του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου «European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries» (ECDL2010), Glasgow, UK ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Επιστημονική Επιτροπή του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου «1 st IADIS INTERNATIONAL CONFERENCE COLLABORATIVE TECHNOLOGIES 2010, Freiburg, Germany, July ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 Επιστημονική Επιτροπή του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου «INISTA 2010, International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications», June 2010, Kayseri & Cappadocia, TURKEY ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Επιστημονική Επιτροπή του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου «The First International Conference on Networks & Communications (NetCoM-2009)», Venue: Le Royal Meridien, December 2009, Chennai, India 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 Επιστημονική επιτροπή του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου INISTA 2009, International Symposium on Innovations in Intelligent SysTems and Applications ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Επιστημονική Επιτροπή του εργαστηρίου (workshop) «Ανάπτυξη Χωρικών Εφαρμογών με χρήση λογισμικού ΕΛ/ΛΑΚ» 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Επιστημονική Επιτροπή της διεθνούς επιστημονικής ημερίδας «Ημερίδα Η Διαλειτουργικότητα στη Γεωγραφική Πληροφορία 4 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Επιστημονική και Οργανωτική επιτροπή του εθνικού επιστημονικού συνεδρίου HellasGI 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Επιστημονική Επιτροπή της Ημερίδας Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Ελεύθερου και Ανοικτού Κώδικα ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 Επιστημονική επιτροπή του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου INISTA 2007, International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Επιστημονική επιτροπή του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου Κριτής στο The 9th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems, Toronto, Canada 7-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Επιστημονική επιτροπή του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου 19th International Conference Informatics for Environmental Protection, Brno, Czech Republic ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 Επιστημονική επιτροπή του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου INISTA 2005, International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΝΟΣ 5/17 Φεβρουάριος 2010

6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σεπτέμβρης 2002 Φεβρουάριος 2003 Φεβρουάριος Αύγουστος 2005 ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 (ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ), Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαθήματα: Εισαγωγή στους Υπολογιστές (γλώσσα Fortran 77) ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Π.Δ. 407/80 (ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ), Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2005 Αύγουστος 2007 Μαθήματα: Προγραμματισμός (γλώσσα C) Εργαστήριο Λογισμικού Διαδικτυοκεντρικός Προγραμματισμός ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Μαθήματα: Προγραμματισμός (γλώσσα C) Διαδικτυοκεντρικός Προγραμματισμός ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών Μαθήματα: Εφαρμοσμένη Πληροφορική ΙΙ Βάσεις Δεδομένων Αλγοριθμικές Βάσεις στη Γεωπληροφορική Συστήματα Υποστήριξης και Λήψης Αποφάσεων με GIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ/ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών o Μέλος Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Χρυσάκης Ιωάννης, Top-k Query Processing in Schema Based Peer to Peer Networks Πάπαρης Γιώργος, Σχεδιασμός και υλοποίηση φοιτητικής διαδικτυακής πύλης με χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών Τμήμα Παραγωγής και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Αμανατίδης Λάζαρος, «Business Reporting: Εφαρμογή τεχνικών ανάπτυξης Επιχειρησιακών Αναφορών σε ένα περιβάλλον e-government (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) με τη χρήση του Συστήματος Επιχειρησιακών Αναφορών (ανοικτού λογισμικού) Eclipse BIRT» Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών o 2009: «Δημιουργία ενός δικτυακού τόπου της περιοχής των Σερρών με γεωγραφικά και περιγραφικά δεδομένα» (Σ. Αρβανιτοπούλου σε εξέλιξη) o 2009: «Διαδραστική Παρουσίαση της Νήσου Σπετσών στο Διαδίκτυο» (Χ. Μπούρα σε εξέλιξη) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΝΟΣ 6/17 Φεβρουάριος 2010

7 o o 2009: «Δημιουργία ενός ιστοτόπου των αρχαιολογικών χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού» (Α. Ζαρδαλίδης σε εξέλιξη) 2009: «Χαρτογράφηση σε παγκόσμια κλίμακα του τοπίου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Γεωπληροφορική.» (Θ. Ονταμπασίδης και Α. Θεοδοσιάδης σε εξέλιξη) Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης o 2009: «Ένα περιβάλλον οπτικοποίησης διαφορών σημασιολογικών σχημάτων», (Ορέστης Ευαγγελίδης σε εξέλιξη) o 2007: «Ανάπτυξη μιας δυναμικά καθοριζόμενης εφαρμογής για την παρουσίαση σημασιολογικών σχημάτων στο διαδίκτυο» (Ηλιόπουλος Γρήγορης σε εξέλιξη) o 2007: «Χρήση Google Web Services σαν μέρος μιας δυναμικής γεωγραφικής δικτυακής πύλης (portal) βασισμένης πάνω σε τεχνολογίες δυναμικής σύνθεσης σελίδων (Portlets)» (Γιαννέλος Παναγιώτης). o 2006: «Σημασιολογικά υποστηριζόμενα wikis» (Τσιαλιαμάνης Πέτρος). o 2006: «Μητρώο οντολογιών και σχημάτων του σημασιολογικού ιστού», (Παπαβασιλείου Βασιλική). o 2005: «Παραγωγή δυναμικών χαρτών σε GML και SVG και η παρουσίασή τους στο διαδίκτυο» (Κορόζη Μαρία). o 2005: «Ενοποίηση των μηχανισμών AJAX και Portlets για την ανάκτηση δεδομένων από RDF/S datastores στο διαδίκτυο» (Φακιόλας Αθανάσιος). o 2005: «Δημιουργία snapshots από δυναμικά παραγόμενα web portals βασισμένων σε Portlets και RDF/S datastores» (Κάππος Γεώργιος). o 2005: «Σχεδίαση και υλοποίηση διαδικτυακού λογισμικού διαχείρισης γεωγραφικών δεδομένων αποθηκευμένων σε Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων που υποστηρίζουν χωρικά δεδομένα (spatial databases)» (Φρατζής Χρήστος). o 2005: «Ανάπτυξη ενός Διαχειριστή Επεκτάσεων για λογισμικό Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στο διαδίκτυο» (Κουτσουρούμπης Κων/νος). o 2004: «Διαδικτυακό Σύστημα κατάθεσης εργασιών και ασκήσεων μαθημάτων και διαχείρισης χρόνου εξέτασής των (submit/rendezvous)» (Jose M. Hita Flores). o 2004: «Υλοποίηση web services για εφαρμογές δορυφορικών εικόνων» (Κωνσταντίνου Γιώργος). o 2004: «Ανάπτυξη συστήματος παρουσίασης ψηφιακών χαρτών για κινητά τηλέφωνα με τη χρήση Java 2 ME» (Αλεξόπουλος Ανδρέας). o 2003: «Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Java για την παρουσίαση ψηφιακών χαρτών μέσω ενός φυλλομετρητή (web browser)» (Πλεξουσάκης Μιχάλης). o 2003: «Δημιουργία web-based interface για γεωγραφικά δεδομένα αποθηκευμένα σε βάσεις δεδομένων και αρχεία» (Ισκιούπη Κατερίνα) o 2003: «Υλοποίηση on-line web based αλγορίθμου για τον υπολογισμό συντομότερων μονοπατιών πραγματικού χρόνου» (Μουζακίτης Νίκος). ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΕΙ Σερρών o Εκπρόσωπος του ΤΕΙ Σερρών στην Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), ΤΕΙ Σερρών, σήμερα o Μόνιμη Επιτροπή Διενέργειας Τακτικών Μειοδοτικών Διαγωνισμών, Αναπληρωτής Πρόεδρος, ΤΕΙ Σερρών, o Μόνιμη Επιτροπή Διενέργειας Τακτικών Μειοδοτικών Διαγωνισμών, Αναπληρωτής Πρόεδρος, ΤΕΙ Σερρών, Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών o Υπεύθυνος Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας για το Πρόγραμμα ERASMUS, 2008 σήμερα o Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, και o Υπεύθυνος της Επιτροπής Διαχείρισης Ιστοτόπου Τμήματος, 2008 σήμερα ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΝΟΣ 7/17 Φεβρουάριος 2010

8 o Μέλος της Επιτροπής Αναμόρφωσης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, και Εκλεκτορικά o Μέλος Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή Εφαρμογών του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα για Μεταφορές και οι εφαρμογές τους», Ιούλιος 2009 o Μέλος Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή Εφαρμογών του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα για Μεταφορές και οι εφαρμογές τους», Ιούλιος 2009 o Πρόεδρος Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) με ειδικότητα «Γεωπληροφορική και Τοπογραφία», Μάρτιος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 10/2007 τώρα Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών 10/2005 τώρα Συνεργαζόμενος Ερευνητής (Μέλος ΕΠ) στο Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ινστιτούτου Πληροφορικής στο Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας 09/ /2007 Εντεταλμένος Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης 02/ /2005 Διδάσκων (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης 10/ /2003 Διδάσκων (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης 01/ /2008 Ελεύθερος Επαγγελματίας: Προγραμματιστής - Αναλυτής 09/ /2003 Συνεργαζόμενος Ερευνητής στον Τομέα Περιφερειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών στο Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας 10/ /2000 Εργαστηριακός Συνεργάτης, Σχολή Τεχνολόγων Γεωπονίας, ΤΕΙ Ηρακλείου 10/ /2000 Εκπαιδευτής, ΙΕΚ Ηρακλείου 01/ /1996 InfoCharta, ΕΠΕ, Επιστημονικός Σύμβουλος 09/ /1996 Ερευνητικός Βοηθός Καθηγητή (research assistant) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Γεωδαισίας στο The Ohio-State University, ΗΠΑ 08/ /1994 Ερευνητικός Βοηθός στον Τομέα Περιφερειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών στο Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ) Σεπτέμβριος 1995 Αύγουστος 1996 ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ: ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ C.I.T.R. (CENTER FOR INTELLIGENT TRANSPORTATION RESEARCH), στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Άριστα Βασικά ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C, C++, Java, Java EE, Pascal, Delphi, Basic, Visual Basic, Prolog, Fortran, Python, Perl, Shell scripting. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΝΟΣ 8/17 Φεβρουάριος 2010

9 Γλώσσες Διαδικτύου (XML, HTML, Javascript, κτλ) και Πλαίσια Διαδικτύου (Web Frameworks) (Struts, Spring, Hibernate, Apache, κλπ). ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ /ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 1. Δημήτρης Κοτζίνος, «Αλγοριθμικές Βάσεις στη Γεωπληροφορική», Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών, Δημήτρης Κοτζίνος, «Εργαστηριακές Ασκήσεις στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική ΙΙ», Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών, Δημήτρης Κοτζίνος, «Σειρά Εργαστηρίων στον Προγραμματισμό», Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2006 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ/ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 1. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΝΟΣ, Χρήση τεχνολογιών ψηφιακών χαρτών για την ανάπτυξη Συστημάτων Πληροφοριών για Ταξιδιώτες στο διαδίκτυο Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΝΟΣ, Σχεδίαση και Υλοποίηση Παράλληλων Χρονοεξαρτημένων Αλγορίθμων υπολογισμού Μονοπατιών Ελαχίστου Χρόνου για εφαρμογές Έξυπνων Συστημάτων Μεταφορών Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Γεωδαισίας, The Ohio-State University, ΗΠΑ, Β. ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (με κριτές) 1. Theoharis, Y., Tzitzikas Y., Christophides V, and Kotzinos D. (2008) "On Graph Features of Semantic Web Schemas," IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 07 Dec IEEE Computer Society Digital Library. IEEE Computer Society, 20 January Tzitzikas Y., Kotzinos D. and Theoharis, Y. (2007) On Ranking RDF Schema Elements (and its Application in Visualization) Journal of Universal Computer Science, Vol. 13, No. 12, pp Tzitzikas Y., Christophides V., Flouris G., Kotzinos D., Markkanen H., Plexousakis D. and Spyratos N. (2007), Emergent Knowledge Artifacts for Supporting Trialogical E-Learning, International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies, 2(3), 16-38, July-September Kotzinos, D. and Prastacos, P. (2001). Java-based applet for performing GIS on the Web, Systems, Analysis Modeling and Simulation, 2001, Vol. 41, pp Ziliaskopoulos, A.K. and Kotzinos, D. (September 2001) "A Massively Parallel Time-Dependent Least-Time- Path Algorithm for Intelligent Transportation Systems Applications", Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering Vol. 16, Issue 5, Special Issue: High-Performance Computing, pp Ziliaskopoulos, A.K., Kotzinos, D. and Mahmassani, H.S. (February 1997). Design and implementation of parallel time-dependent least time path algorithms for intelligent transportation systems applications. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, Special Issue: Parallel Computing In Transport Research, Vol. 5C, Issue 2, pp Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ / ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ (με κριτές) 1. Fragkidis G., Kotzinos D., Tarabanis K. (2009) A Conceptual Framework and an Extended SOA Model for Consumer-Oriented E-Commerce at E-Commerce, Publisher: In-Tech, 2009 (forthcoming). 2. Allert H., Christophides V., Flouris G., Kotzinos D., Richter C. (2009) "Collaborative Conceptual Modeling as Innovative Knowledge Practice" at "Knowledge Practices and Transformative Technologies: Theoretically, empirically, methodologically and technologically oriented contributions", 2009 (Forthcoming). ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΝΟΣ 9/17 Φεβρουάριος 2010

10 3. Kotzinos D., Flouris G., Tzitzikas Y., Andreou D., Christophides V. (2008) Supporting Evolution of Knowledge Artifacts in Web Based Learning Environments at Solutions and Innovations in Web-Based Technologies for Augmented Learning: Improved Platforms, Tools and Applications in Advances in Web-Based Learning series, IGI Global Keenoy K., Christophides V., Papamarkos G., Poulovassilis A., Kotzinos D., Rigaux P., Spyratos N., Wood P. T. (2007) "Personalisation Services for Self e-learning Networks" at "Learning Grid Handbook" edited by the Learning GRID SIG, IΟS press, Δ. ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (με κριτές) 1. Papavassiliou V., Flouris G., Fundulaki I., Kotzinos D., Christophides V. (2009), On Detecting High-Level Changes in RDF/S KBs, In Proceedings of the 8 th International Semantic Web Conference, Washington D.C., USA, October 27 29, Singh V., Kumar P. and Kotzinos, D., (2009), Methodological framework for Advanced Traveller Information System for Developing Countries: A Case Application to New Delhi, India, Proceedings of the 16 th World Congress on ITS, Stockholm, Sweden, September Theodoridou L., Kotzinos D., Sotiriou Z. (2009), «On handling geographic data of paper and digital forms in academic libraries: the role of ontologies», Proceedings of the International Conference «Quantitative and Qualitative Methods in Libraries» (QQML2009), Chania, May (forthcoming) 4. Theodoridou L., Kariotis G., Panagiotopoulos E. and Kotzinos D. (2008), On Structuring and Sharing Learning Material: A taxonomy for Geoinformatics and Surveying Engineering, Proceedings of EUGISES 2008; Royal Agricultural College, Cirencester, UK 5. Tzitzikas Y. and Kotzinos D. (2006), (Semantic Web) Evolution Through Change Logs: Problems and Solutions, Proceedings of The IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications AIA 2007, Innsbruck, Austria, February 12 14, Tzitzikas Y., Christophides V., Flouris G., Kotzinos D., Markkanen H., Plexousakis D. and Spyratos N. (2006), Emergent Knowledge Artifacts for Supporting Trialogical E-Learning, Proceedings of the TEL-COPS (TEL- Communities of Practice) Workshop, Co organized at the 1st European Conference on Τechnology Enhanced Learning (ECTEL06), Heraklio, Greece. October 02 04, Tzitzikas Y., Christophides V., Flouris G., Kotzinos D., Markkanen H., Plexousakis D. and Spyratos N. (2006), Trialogical E-Learning and Emergent Knowledge Artifacts, Proceedings of 1st European Conference on technology Enhanced Learning (ECTEL06), Heraklio, Greece. October 02 04, Singh V., Kumar P. and Kotzinos, D., (2006), A Framework for web GIS Based Computerized Traveler Information and Decision Support System for Metropolitan Cities in India. Proceedings of the MapIndia 2006 Conference in New Delhi, India, on January 30 February 1, Kotzinos D., Konstantinou G. and Chrysoulakis N., (2005), Servicing Environmental E-Learning (E2- Learning): using Geographic Information and Remote Sensing Web Services to support E2-Learning. Proceedings of the 19th International Conference EnviroInfo 2005: Networking environmental information in Brno, Czech Republic, on September 7 9, 2005, pp Kotzinos D., Pediaditaki S., Apostolidis A., Athanasis N. and V. Christophides, (2005), Online Curriculum on the Semantic Web: The CSD-UoC Portal for Peer-to-Peer e-learning. Proceedings of the 14th International World Wide Web Conference (WWW2005) in Chiba, Japan, on May 10-14, Apostolidis A., Athanasis N., Pediaditaki S., Kotzinos D. and V. Christophides, (2004), Online Curriculum on the Semantic Web: The CSD-UoC Courses Portal Proceedings of the 2nd IST WORKSHOP on Metadata Management in Grid and P2P Systems (MMGPS): Models, Services and Architectures, Senate House, University of London, 17th December Athanasis N., Christophides V. and Kotzinos D. (2004), Generating On the Fly Queries for the Semantic Web: The ICS-FORTH Graphical RQL Interface (GRQL), in Lecture Notes in Computer Science, Publisher: Springer-Verlag GmbH, ISSN: , Volume 3298 / 2004, pp , Title: The Semantic Web ISWC 2004: Third International Semantic Web Conference, Hiroshima, Japan, November 7-11, Proceedings, Editors: Sheila A. McIlraith, Dimitris Plexousakis, Frank van Harmelen. 13. Kotzinos, D. and Chrysoulakis, N. (2004). GIS Web Services and satellite imaging as a framework for environmental monitoring: the design and implementation of a vegetation indices calculation test case, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΝΟΣ 10/17 Φεβρουάριος 2010

11 Proceedings of the XX Congress of International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Istanbul, Turkey, July Kotzinos, D. and Prastacos, P. (2004) Use of a web-based GIS for real-time traffic information fusion and presentation over the internet, Proceedings of the 7th Conference of the Association of Geographic Information Laboratories for Europe (AGILE), Heraklio, Greece, 29 April 1 May Kamarianakis, Y., Kotzinos, D. and Prastacos, P. (2004) Bivariate traffic relations: A space-time modeling approach, Proceedings of the 7th Conference of the Association of Geographic Information Laboratories for Europe (AGILE), Heraklio, Greece, 29 April 1 May Kotzinos, D. and Chrysoulakis, N. (2003). Design of GIS Web Services for Environmental Monitoring: Using Satellite Imaging to Calculate Vegetation Indices, Proceedings of the International Symposium on GIS and Remote Sensing, Volos, Greece, 7-9 November Kotzinos, D. and Prastacos, P. (1999). GAEA, a Java-based Map Applet. Proceedings of the First International Workshop on Telegeoprocessing, pp Lyon, France, 6-7 May Ε. ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (με κριτές) 1. Γιανέλος Π., Κοτζίνος Δ., Πλεξουσάκης Δ. (2008), «Αναμιγνύοντας τα δικά μας γεωγραφικά δεδομένα:πλατφόρμα παρουσίασης γεωγραφικών δεδομένων πάνω από Google Maps», Πρακτικά του 5 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Αθήνα, Ελλάδα. 4 5 Δεκεμβρίου Φακιολάς Α., Πολιτοπούλου Ζ. και Κοτζίνος Δ. (2006), Ανάπτυξη GeoPortals με τη χρήση portlets και AJAX, Πρακτικά του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Αθήνα, Ελλάδα. 4 5 Μαΐου Κορόζη Μ. και Κοτζίνος Δ. (2006), Δημιουργία SVG χαρτών σε πραγματικό χρόνο, Πρακτικά του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Αθήνα, Ελλάδα. 4 5 Μαΐου Ισκιούπη, Κ., Πλεξουσάκης, Μ. και Κοτζίνος, Δ. (2004). Σχεδίαση και Υλοποίησης 2ης Γενιάς Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών για το Διαδίκτυο. Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Αθήνα, Ελλάδα Μαρτίου Αλεξόπουλος, Α. και Κοτζίνος, Δ. (2004). Ανάπτυξη Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για Κινητές Συσκευές που Υποστηρίζουν τη Γλώσσα Java. Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Αθήνα, Ελλάδα Μαρτίου Κοτζίνος, Δ. (2002). Χρήση τεχνολογιών WAP και internet GIS για την παρουσίαση πληροφοριών πραγματικού χρόνου για την κυκλοφορία στην πόλη στους χρήστες κινητών τηλεφώνων. Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Αθήνα, Ελλάδα. 28 Φεβρουαρίου 1 Μαρτίου Σπανάκη, Μ., Κοτζίνος, Δ., Πραστάκος, Π., και Τσούλος, Λ. (2002). Χρήση GML για εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στο διαδίκτυο. Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Αθήνα, Ελλάδα. 28 Φεβρουαρίου 1 Μαρτίου Κοτζίνος, Δ., Πραστάκος, Π., και Παπαγεωργίου, Μ. (2000). On-line Συστήματα Πληροφοριών για Μεταφορές: Σχεδίαση και Υλοποίηση με τη χρήση τεχνολογιών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στο διαδίκτυο. Πρακτικά του 13ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακής Έρευνας: «Μεταφορές και Νέες Τεχνολογίες», Πειραιάς, Ελλάδα. 30 Νοεμβρίου 2 Δεκεμβρίου Κοτζίνος, Δ., Πραστάκος, Π., και Παπαγεωργίου, Μ. (1999). Χρήση δικτυακού ΓΣΠ (INTERNET GIS) στην Σχεδίαση και Υλοποίηση on-line Συστήματος Πληροφοριών για Μεταφορές, Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Αθήνα, Ελλάδα., Greece, 9 10 Δεκεμβρίου Κοτζίνος, Δ., Πραστάκος, Π., Διαμαντάκης, Μ., και Κογχυλάκης, Γ. (1998). "GAEA, an internet GIS". Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νέων Τεχνολογιών Πληροφόρησης, Αθήνα, Ελλάδα, Οκτώβριος 8-10, ΣΤ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (με κριτές αλλά χωρίς πρακτικά) 1. Frontiers in Services Conference: Service Value as Collaborative Knowledge Creation (with G. Fragidis and K. Tarabanis), Honolulu, Hawaii, USA, October 29 November 1, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΝΟΣ 11/17 Φεβρουάριος 2010

12 2. ESF Conferences Series on GeoVisualization: Visualizing geographic entities in mobile devices: development of tools and methodologies, (sponsored talk), Kolympari, Greece, Μάρτιος 13 18, ESF Conferences Series on Socioeconomic Research and Geographic Information Systems: GIS Web Services and environmental information, (sponsored talk), Spa, Belgium, Μάιος 9 14, ESF Conference Series on Geographical Domain and Geographical Information Systems: Using GIS Web Services as the underlying framework to support development of medium-independent wayfinding and other information services. Modeling for Wayfinding Services, (sponsored talk) Bad Herrenalb, Germany. 26 Απριλίου 1 Μαΐου The 3rd Conference of the Association of Geographic Information Laboratories for Europe (AGILE 2000): Using internet GIS to develop Traveler Information Systems, Helsinki, Finland Μαΐου European Peripheric Maritime Regions Meeting, THETIS RECORMED Seminar: GAEA, a Java-based Map Applet and its integration in THETIS, Mallorca, Spain Μαΐου ESF Conferences Series on Socioeconomic Research and Geographic Information Systems Integrating GIS into a real-time on-line Traveler Information System, (sponsored talk) Espinho, Portugal, Μάιος 22-27, INFORMS: Design and Implementation of a parallel time-dependent least time path algorithm, Washington, D.C., USA, Μάιος INFORMS: Issues of real-time Computation of Time-Dependent Optimum Path Algorithms for ATMS/ATIS, New Orleans, USA, Σεπτέμβριος ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΙΕΣ / ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ / ΦΟΡΕΑΣ Ιουνίου 2009 Συνέδριο Δημιουργών ΕΛ/ΛΑΚ, Παρουσίαση με θέμα «GIS using Open Source», Αθήνα, Ελλάδα 03 Απριλίου 2009 Ημερίδα Η Διαλειτουργικότητα στη Γεωγραφική Πληροφορία, Παρουσίαση με θέμα «Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα & Ανοικτά Πρότυπα: ΜΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ» 23 Νοεμβρίου 2007 Ημερίδα "Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Ελεύθερου και Ανοικτού Κώδικα, Ελεύθερο και Ανοικτού Κώδικα Λογισμικό: Πρωτοβουλίες, Εξελίξεις και Νομικά Θέματα 10 Ιουνίου 2005 Ημερίδα "Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στην Υπηρεσία του Πολίτη (Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση)", Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα: Μύθοι και Αλήθειες για τη χρήση τους στα πλαίσια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 25 Ιουνίου 2003 Ημερίδα "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών εν Κινήσει" (GIS on the go): Κινητή Τηλεφωνία και Γεωγραφική Πληροφορία: Τεχνολογία και Εφαρμογές. (invited talk) 30 Νοεμ. 2 Δεκεμ IST 98: Exhibitor, INFO TEMISIA project 10 Ιουνίου 1997 Πολυτεχνείο Κρήτης: Συστήματα Πληροφοριών για Ταξιδιώτες: Απαιτήσεις, Σχεδίαση και Υλοποίηση Μαρτίου 1997 NATO Advanced Study Institute Seminar on Operations Research and Decision Aid Methodologies in Traffic and Transportation Management: Design and implementation of a parallel time-dependent shortest path algorithm ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1 Στην εργασία Generating On the Fly Queries for the Semantic Web: The ICS-FORTH Graphical RQL [Δ12]: 1. L. Zhang, Y. Yu, J. Zhou, C. Lin, Y. Yang, An enhanced model for searching in semantic portals, in 1 Τελευταία ανανέωση: Αύγουστος 2009 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΝΟΣ 12/17 Φεβρουάριος 2010

13 Proceedings of the 14th international conference on World Wide Web, pp , G. Serfiotis, I. Koffina, V. Christophides, V. Tannen, Containment and Minimization of RDF/S Query Patterns, in the book: The Semantic Web ISWC 2005, pp , T. Ruotsalo, E. Hyvönen, A Method for Determining Ontology-Based Semantic Relevance, in Database and Expert Systems Applications, pp , E. Mäkelä, E. Hyvönen, S. Saarela, Ontogator A Semantic View-Based Search Engine Service for Web Applications, in the book The Semantic Web - ISWC 2006, pp , G. Kokkinidis, L. Sidirourgos, V. Christophides, Query Processing in RDF/S-Based P2P Database Systems, in book Semantic Web and Peer-to-Peer, pp , Q. Zhou, C. Wang, M. Xiong, H. Wang, Y. Yu, SPARK: Adapting Keyword Query to Semantic Search, in the book The Semantic Web, pp , D. Kotzinos, S. Pediaditaki, A. Apostolidis, N. Athanasis, V. Christophides, Online curriculum on the semantic Web: the CSD-UoC portal for peer-to-peer e-learning, in Proceedings of the 14th international conference on World Wide Web, pp , V. UREN, Y. LEI, V. LOPEZ, H. LIU, E. MOTTA, M. GIORDANINO, The usability of semantic search tools: a review, in The Knowledge Engineering Review, pp , E. Makela, Survey of Semantic Search Research, in Proceedings of the Seminar on Knowledge Management, H. H. Hoang, M. A. Tjoa The Virtual Query Language for Information Retrieval in the SemanticLIFE Framework, in Proceedings of the International Workshop on Web, pp , H.H. Hoang, M.A. Tjoa, "The state of the art of ontology-based query systems: a comparison of existing approaches", in Proceedings of the IEEE International Conference on Computing and Informatics (ICOCI), G. Solskinnsbakk, Ontology-driven query reformulation in semantic search in Master of Science in Computer Science, Norwegian University of Science and Technology, A. Bonomi, G. Mantegari, G. Vizzari A framework for ontological description of archaeological scientific publications in Proceedings of the 3rd Italian Semantic Web Workshop, E. Mäkelä, View-Based Search Interfaces for the SemanticWeb in M. Sc. Thesis University of Helsinki, H. Wu, G. Cheng, Y. Qu, Falcon-S: An Ontology-Based Approach to Searching Objects and Images in the Soccer Domain in Supplemental Proceedings of ISWC, M. Jarrar, M. D. Dikaiakos, MashQL: a query-by-diagram topping SPARQL in Proceeding of the 2nd international workshop on Ontologies and nformation systems for the semantic web, pp , S. Jean, OntoQL, un langage d exploitation des bases de données à base ontologique in Université de Poitiers, Ν. Athanasis, K. Kalabokidis, M. Vaitis, N. Soulakellis, Towards a semantics-based approach in the development of geographic portals in Computers & Geosciences, Vol. 35, Issue 2, pp , G. Kokkinidis, Semantic Query Routing and Planning in Peer-to-Peer Database Systems: The SQPeer Middleware, Master Thesis, Computer Science Department, University of Crete, P.N. Mendes, B. McKnight, A.P. Sheth, J.C. Kissinger, TcruziKB: Enabling Complex Queries for Genomic Data Exploration in IEEE International Conference on Semantic Computing, pp , H. H. Hoang, A. Andjomshoaa, A. M. Tjoa, Towards a New Approach for Information Retrieval in the SemanticLIFE Digital Memory Framework in Proceedings of the 2006 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence, pp , A. Fadhil, OntoVQL: Ontology Visual Query Language, Master Thesis in The Department of Computer Science and Software Engineering, Montreal, Quebec, Canada, G. Barzdins, E. Liepins, M. Veilande, M. Zviedris, Ontology Enabled Graphical Database Query Tool for ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΝΟΣ 13/17 Φεβρουάριος 2010

14 End-Users in Databases and Information Systems V, pp , F. Hogenboom, V. Milea, F. Frasincar, U. Kaymak, RDF-GL: A SPARQL-Based Graphical Query Language for RDF, Emergent Web Intelligence, H.H. Hoang, A. Andjomshoaa, A.M. Tjoa, VQS - An Ontology-Based Query System for the SemanticLIFE Digital Memory Project in On the Move to Meaningful Internet Systems 2006: OTM 2006 Workshops, pp , M. Jarra, M. D. Dikaiakos A Data Mashup Language for the Data Web, Proceedings of LDOW, at WWW'09, A. Harth, A. Hogan, J. Umbrich, S. Decker, SWSE: Objects before documents! in Proceedings of the Billion Triple Semantic Web Challenge, in conjunction with 7th International Semantic Web Conference, M. Jarrar, M. D. Dikaiakos, MashQL: A Query-by-Diagram Topping SPARQL in Proceeding of the 2nd international workshop on Ontologies and nformation systems for the semantic web, pp , I. Chrysakis, TOP K QUERY PROCESSING IN SCHEMA BASED PEER TO PEER NETWORKS, Master Thesis in Computer Science, University of Crete, A. Harth, P. Buitelaar Exploring Semantic Web Datasets with VisiNav in Proceedings of The 6th Annual European Semantic Web Conference (ESWC2009), A. Harth, VisiNav: Visual Web Data Search and Navigation in Database and Expert Systems Applications, pp , B. E. MCKNIGHT, FROME A GENOME DATABASE TO A SEMANTIC KNOWLEDGE BASE, Master Thesis in Computer Science, H. H. Hoang, T. M. Nguyen, A. Andjomshoaa, A. M. Tjoa, A FRONT-END APPROACH FOR USER QUERY GENERATION AND INFORMATION RETRIEVAL IN THE SEMANTICLIFE FRAMEWORK in Proceedings of the 8th International Conference on Information Integration and Web-based Applications and Services, pp , Y. Aita, G. Pierra, OntoQL, un langage d'exploitation des bases de données à base ontologique, DOCTEUR DE L UNIVERSITE DE POITIERS, A. F. Cuadrado, M. M. Martınez, Plataforma de Busqueda Semantica en Fuentes heterogeneas y su aplicacion al comercio electronico in Proc. ZOCO'08: Integración de Aplicaciones Web, pp , V. Christophides, Towards RDF/S-based Data Management Systems, Information Processing Management, Στην εργασία GAEA, a Java-based Map Applet [Δ17]: 1. A. Stockus, A. Bouju, F. Bertrand, P. Boursier, Accessing to Spatial Data in Mobile Environment in Proc. Second International Conference on Web Information Systems Engineering (WISE'01), Vol. 2, pp , A. Bouju, A. Stockus, F. Bertrand, P. Boursier, Client-server architecture for accessing multimedia and geographic databases within embedded systems in Book DEXA Workshop, pp , F. Pinet, A. Lbath, An Extension of the CASE Tool AIGLE for Web-Based GIS Applications, Proceedings of the 2nd Symposium on TeleGeoProcessing ( TeleGeo'2000), Nice, France, May P. Prastacos, Architectures for distributed information systems for water resources management, SYSTEMS ANALYSIS MODELLING SIMULATION, Vol. 41, pp , P. Fernández, J. Nogueras, O. Cantán, J. Zarazaga, P.R. Muro-Medrano, Java Application Architectures to Facilitate Public Access to Large Remote Sensed and Vector Geographic Data in Proc. of SECOND INTERNATIONAL WORKSHOP ON TELEGEOPROCESSING, Tina Koukopoulou, Updating Cadastral Data from distance using modern technologies, PhD, A. Bouju, A. Stockus, F. Bertrand, Architecture d un système d information géographique mobile, SIG transport, pp , ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΝΟΣ 14/17 Φεβρουάριος 2010

15 8. P. Álvarez, R. Bejar, O. Cantán, P. Fernández, M. A. Latre, P. R. Muro, ACCESO POR INTRA-INTERNET A GRANDES REPOSITORIOS DE IMÁGENES DE SATÉLITE, APLICACIÓN A ORTOIMÁGENES DE LA CUENCA DEL EBRO, Mapping, Nº 72, pp. 6-13, A BOULMAKOUL, Vers une méthode de conception pour la télégéomatique: intégration et validation au sein d'un atelier de développement, Thèse de Doctorat "Informatique, Information pour la Société", Στην εργασία Online curriculum on the semantic Web: the CSD-UoC portal for peer-to-peer e-learning [Δ10]: 1. P. D. Meo, A. Garro, G. Terracina, D. Ursino, Personalizing learning programs with X-Learn, an XML-based, user-device adaptive multi-agent system, Information Sciences, Vol. 177, Issue 8, pp , K.K. Thyagharajan, R. Nayak, Adaptive Content Creation for Personalized e-learning Using Web Services, Journal of Applied Sciences Research, Vol. 3, pp , Y. Li, R. Huang, Dynamic Composition of Curriculum for Personalized E-Learning in Proc. of the 14th International Conference on Computers in Education, pp , N. Athanasis, K. Kalabokidis, M. Vaitis, Nikolaos Soulakellis, Towards a semantics-based approach in the development of geographic portals, Computers & Geosciences, Vol. 35, Issue 2, pp , N. Athanasis, K. Kalabokidis, M. Vaitis, N. Soulakellis, The Emerge of Semantic Geoportals, On the Move to Meaningful Internet Systems 2005: OTM Workshops, pp , N. Manouselis, K. Kastrantas, S. Sanchez-Alonso, Jesús Cáceres, H. Ebner, M. Palmer, A. Naeve, Architecture of the Organic. Edunet Web Portal, International Journal of Web Portals (IJWB), Vol. 1, Issue 1, pp. 7-19, N. A. Sangi, M. U. Ahmed, E-Learning Initiatives at AIOU A Case Study of Using ICT in Education, E- Learning and Distance Education Conference (ELDEC), C. V. P. Lezama, A MODEL FOR GENERATING LEARNING OBJECTS FROM DIGITAL LIBRARIES, University of the Américas Puebla Interactive and Collaborative Technologies Lab, J. Kim, Y. Jung, Y. Lim, M. Kim, S. Noh, An e-learning framework supporting personalization and collaboration in Proc. of the 3rd International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication, pp , J. J. Levandoski, M. F. Mokbel RDF Data-Centric Storage in Proc. of the 2009 IEEE International Conference on Web Services, pp , Στην εργασία Design and implementation of parallel time-dependent least time [Β6]: 1. S. Ghosh, T. Lee, Intelligent transportation systems: new principles and architectures, 192 pages, ISBN- 10: A. Ziliaskopoulos, D. Kotzinos, A Massively Parallel Time-Dependent Least-Time-Path Algorithm for Intelligent Transportation Systems Applications, Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, Vol. 16, Issue 5, pp , N. Tremblay, M. Florian, Temporal shortest paths: Parallel computing implementations, Parallel Computing, Vol. 27, Issue 12, pp , S. Peeta, P. Zhang, On-Line Control Architecture for Enabling Real-Time Traffic System Operations, Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, Vol. 19, Issue 5, pp , I. Chabini, S. Ganugapati Design and implementation of parallel dynamic shortest path algorithms for intelligent transportation systems applications, Transportation Research Record, pp , E. A. O' Cearbhaill, M. O'. Mahony, Parallel implementation of a transportation network model Journal of Parallel and Distributed Computing, Vol. 65, Issue 1, pp. 1-14, L. Brotcorne, L. Farand, G. Laporte, F. Semet, Impacts des nouvelles technologies de l'information sur la gestion des systèmes de vehicules d urgence, Sante publique revue RUPTURES, Vol. 6, No. 2, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΝΟΣ 15/17 Φεβρουάριος 2010

16 8. S. Subramanian, Optimization Models and Analysis of Routing, Location, Distribution, and Design Problems on Networks, PhD Dissertation, Department of Industrial and Systems Engineering, Virginia Polytechnic Institute and State University. 9. S. Peeta, A. Ziliaskopoulos, Foundations of Dynamic Traffic Assignment: The Past, the Present and the Future, Networks and Spatial Economics, 1: 2001 pp , 2001 Kluwer Academic Publishers. 10. I. Chabini, S. Ganugapati, Parallel Algorithms for Dynamic Shortest Path Problems, International Transactions in Operational Research. Volume 9, Number 3, pp , Στην εργασία A Massively Parallel Time-Dependent Least-Time-Path Algorithm for Intelligent Transportation Systems Applications [Β5]: 1. E. A. O' Cearbhaill, M. O'. Mahony, Parallel implementation of a transportation network model Journal of Parallel and Distributed Computing, Vol. 65, Issue 1, pp. 1-14, W.-W. Li, H. Wang, and J.-X. Oian, New trends in route guidance algorithm research of intelligent transportation system, Journal of Zhejiang University (Engineering Science) 39 (6), pp D. Y. Lin, N. Eluru, S. T. Waller, C. R. Bhat, Integration of Activity-Based Modeling and Dynamic Traffic Assignment, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Vol. 2076, pp , L. Lin, C. G. Yan, C. J. Jiang, X. D. Zhou, Complexity and approximate algorithm of shortest paths in dynamic networks, Chinese Journal of Computers, D. Y. Lin, N. Eluru, S. T. Waller, C. R. Bhat, EVACUATION PLANNING USING THE INTEGRATED SYSTEM OF ACTIVITY-BASED MODELING AND DYNAMIC TRAFFIC ASSIGNMENT, Transportation Research Record, Στην εργασία On Graph Features of Semantic Web Schemas [Β1]: 1. M. Schmidt, T. Hornung, G. Lausen, C. Pinkel, SP2Bench: A SPARQL Performance Benchmark in Proc. IEEE International Conference on Data Engineering, pp , G. Konstantinidis, G. Flouris, G. Antoniou, V. Christophides, A Formal Approach for RDF/S Ontology Evolution in Proc. 18th European Conference on Artificial Intelligence, ECAI'2008, Y. Theoharis, G. Georgakopoulos, V. Christophides, On the Synthetic Generation of Semantic Web Schemas, Semantic Web, Ontologies and Databases, pp , G. Cheng, Y. Qu, Term Dependence on the Semantic Web, The Semantic Web - ISWC 2008, pp , V. Christophides, Towards RDF/S-based Data Management Systems, Information Processing Management, Στην εργασία GAEA, a Java-based Map Applet for Performing GIS on the Web [Β4]: 1. D. Kotzinos, P. Prastacos, Use of a web-based GIS for real-time traffic information fusion and presentation over the internet, Proceedings of the 7th Conference of the Association of Geographic Information Laboratories for Europe (AGILE), Στην εργασία On Ranking RDF Schema Elements (and its Application in Visualization) [Β2]: 1. Y. Theoharis, G. Georgakopoulos, V. Christophides, On the Synthetic Generation of Semantic Web Schemas, Semantic Web, Ontologies and Databases, pp , F. Freitas, H. Stuckenschmidt, A. Malucelli, H. S. Pinto, Ontologies and their Applications J.UCS Special Issue, Journal of Universal Computer Science, Vol. 13, No. 12, pp , ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΝΟΣ 16/17 Φεβρουάριος 2010

17 Στην εργασία Emergent Knowledge Artifacts for Supporting Trialogical E-Learning [Β3]: 1. K. Furdík, J. Paralič, P. Smrž, Classification and automatic concept map creation in elearning environment in Proc. of the conference Znalosti, pp , Y. Tzitzikas, Y. Theoharis, D. Andreou, On Storage Policies for Semantic Web Repositories that Support Versioning, Lecture Notes in Computer Science: The Semantic Web: Research and Applications, pp , A. M. Scapolla, D. Ponta, G. Parodi, G. Donzellini DIBE-Existing e-learning products, Workshop on using VR in education, L. Theodoridou, G. Kariotis, E. Panagiotopoulos, D. Kotzinos, On Structuring and Sharing Learning Material: A taxonomy for Geoinformatics and Surveying Engineering, EUGISES 2008, Royal Agricultural College, D. Ponta, A. M. Scapolla Digital Design with KP-Lab, International Journal of Online Engineering (ijoe), Vol. 3, Issue 3, J. Paralič, F. Babič, J. Wagner, E. Simonenko, N. Spyratos, T. Sugibuchi, Analyses of Knowledge Creation Processes Based on Different Types of Monitored Data, Lecture Notes in Computer Science: Foundations of Intelligent Systems, Vol. 5722, pp , Y. Tzitzikas, Y. Theoharis, D. Andreou On Versioning and Archiving Semantic Web Data In Proc. of the 7th Hellenic Data Management Symposium (HDMS'2008), Στην εργασία Use of a web-based GIS for real-time traffic information fusion and presentation over the internet [Δ14]: 1. B. Wan, Urban Public Traffic Service Model, International Journal of u- and e-service, Science and Technology, Vol. 2, No. 1, pp , Στην εργασία (Semantic Web) Evolution Through Change Logs: Problems and Solutions [Δ5]: 1. C. Ludwig, M. W. Küster, G. Moore, Versioning in distributed semantic registries in Proc. of the 10th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services, pp , G. Flouris, D. Manakanatas, H. Kondylakis, D. Plexousakis, G. Antoniou, Ontology change: Classification and survey, The Knowledge Engineering Review, Vol. 23 No. 2, pp , Y. Tzitzikas, Y. Theoharis, D. Andreou On Versioning and Archiving Semantic Web Data In Proc. of the 7th Hellenic Data Management Symposium (HDMS'2008), Y. Tzitzikas, Y. Theoharis, D. Andreou, On Storage Policies for Semantic Web Repositories that Support Versioning, Lecture Notes in Computer Science: The Semantic Web: Research and Applications, pp , D. Zeginis, Y. Tzitzikas, V. Christophides, On the Foundations of Computing Deltas Between RDF Models, - Lecture Notes in Computer Science: The Semantic Web, Vol. 4825, pp , Στην εργασία GIS Web Services and satellite imaging as a framework for environmental monitoring: the design and implementation of a vegetation indices calculation test case [Δ13]: 1. Kotzinos D., Konstantinou G. and Chrysoulakis N., (2005), Servicing Environmental E-Learning (E2- Learning): using Geographic Information and Remote Sensing Web Services to support E2-Learning. Proceedings of the 19th International Conference EnviroInfo 2005: Networking environmental information in Brno, Czech Republic, on September 7 9, 2005, pp T. Nguyen, L. Wang, J.P. Antikidis VIRTUAL ENVIRONMENTS FOR SPATIAL DATA INFRASTRUCTURES ON COMPUTING GRIDS Proceedings of the ISPRS Workshop on Services and Applications of Spatial Data Infrastructure, Hangzhou, P.R.China, October 14-16, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΝΟΣ 17/17 Φεβρουάριος 2010

Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτρης Κοτζίνος

Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτρης Κοτζίνος Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτρης Κοτζίνος Ημερομηνία Γέννησης 02 Ιανουαρίου 1972 Διεύθυνση Κατοικίας Κεραμικού 13, 71409 Ηράκλειο, ΚΡΗΤΗ, ΕΛΛΑΔΑ Διεύθυνση Εργασίας Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νίκος Λούτας (nlout@uom.gr) http://nikosloutas.com Υποψήφιος Διδάκτορας, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Αμανατιάδης Δημήτριος του Σοφοκλή Ημ/νία Γέννησης : 12 Φεβρουαρίου 1970 Τόπος κατοικίας : Θεσσαλονίκη, Βατοπεδίου 5, 56224 Εύοσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου SQL Server MC2778 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL 24 14-17 (Β) MC6231 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database 40 28/9-3/10

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail.

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail. Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο / Όνομα Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Μπιτζιόπουλος Αριστειδης Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Εργασιακή Εμπειρία Ιουν. 2002 Σήμερα Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Entersoft Α.Ε. Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα

Βιογραφικό. Εργασιακή Εμπειρία Ιουν. 2002 Σήμερα Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Entersoft Α.Ε. Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα σελ. 1 / 5 Βιογραφικό, MSc, DIC Ημ. Γέννησης: 09 /05/ 1967 Εκπαίδευση 1992 Master of Science in Foundations of Advanced Information Technologies, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΠΟΥ ΕΣ 2010 σήμερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΠΟΥ ΕΣ 2010 σήμερα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΠΛΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο Ιωάννης Μητρώνυμο Θεοδώρα Ημερομηνία και τόπος γέννησης 24/6/1985, Κοζάνη ιεύθυνση κατοικίας A. Συμεωνίδη 10, Τ.Κ. 54

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ιεύθυνση: Ευελπίδων 47A και Λευκάδος 33, 113 62, Αθήνα. τηλ.: +302108203673, φαξ: +30218203684 e-mail: kandro@aueb.gr Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου

Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου Content Management Systems Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου Συμεωνίδης Ευστάθιος BSc in Information Technology MSc in Information Systems MSc in Management Linked In: http://gr.linkedin.com/pub/stathis-simeonidis/24/217/92

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου. System Architecture Overview

Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου. System Architecture Overview Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου System Architecture Overview CYPDIS Services Σύστημα Εγγραφής Φαρμάκων Drug Regulatory Authority Σύστημα Τιμολόγησης Price Control Σύστημα Φαρμακοεπαγρύπνησης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΛΕΓΑΝΤΗΣ Διεύθυνση εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος, Ελλάδα Τηλέφωνο εργασίας 0030 24210 74419 Τηλεομοιοτυπία 0030

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ 210 414 2314 / Fax: 210-4142107

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Χρηστιά Ελένη - Τριτάκης Βασίλειος - Τριτάκη Λήδα Ελληνικό Γραφείο GEO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ

Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ Μιχάλης Μεταξάς Innovatia ΕΠΕ Agenda Αναφορά σε στοιχεία της µελέτης «Συγκέντρωση, ανάλυση και αξιολόγηση εργαλείων και λογισµικού Επιχειρηµατικής Ευφυΐας» Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Διεύθυνση Κατοικίας Πετεινός, Ξάνθη, Τ.Κ. 67 100 Τηλέφωνο 6937476255 Διεύθυνση Γραφείου Τμήμα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων και δημιουργίας έξυπνων προσαρμοστικών γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

From e-health to u-health: A semantic - and not syntactic - change

From e-health to u-health: A semantic - and not syntactic - change From e-health to u-health: A semantic - and not syntactic - change Dimitris Gritzalis May 2006 1 o Ετήσιο Συνέδριο Πληροφορικής στην Υγεία και την Κοινωνική Ασφάλιση (Digital Health Care 2006) Αθήνα, 29

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας δημιούργησε το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ON-LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ.

ON-LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ON-LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ηµήτρης Κοτζίνος (1 & 2), Πουλίκος Πραστάκος (1), Μάρκος Παπαγεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βασίλειος Σ. Βασιλειάδης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βασίλειος Σ. Βασιλειάδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασίλειος Σ. Βασιλειάδης Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης : 25 Ιανουαρίου 1973, Αθήνα E-mail : bb@eap.gr 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1978-1984 1984-1990 : Κατώτερη στo Ξυλόκαστρο : Μέση στο Ξυλόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Υποέργου: Ε1 07 Τίτλος: ConServ: Δίκτυα Υπηρεσιών με Βάση τα Συμφραζόμενα: Διαχείριση, Δυναμική Προσαρμοστικότητα και Επεξεργασία Ερωτήσεων

Α/Α Υποέργου: Ε1 07 Τίτλος: ConServ: Δίκτυα Υπηρεσιών με Βάση τα Συμφραζόμενα: Διαχείριση, Δυναμική Προσαρμοστικότητα και Επεξεργασία Ερωτήσεων Α/Α Υποέργου: Ε1 07 Τίτλος: ConServ: Δίκτυα Υπηρεσιών με Βάση τα Συμφραζόμενα: Διαχείριση, Δυναμική Προσαρμοστικότητα και Επεξεργασία Ερωτήσεων Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ευαγγελία Πιτουρά, Τμήμα Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα

Μαθησιακά Αντικείμενα Μαθησιακά Αντικείμενα Κλειώ Σγουροπούλου Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Μαθησιακά Αντικείμενα: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Open Educational Resources, δεδομένα, μεταδεδομένα, πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Πάτρας

Εργαστήριο Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Πάτρας NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τρίτη, 24 Μαΐου 2011 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστήμιο Πατρών 10:00-15:30 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικές Εργασίες > 200 εργασίες έχουν εκπονηθεί (από το 1990)

Διπλωματικές Εργασίες > 200 εργασίες έχουν εκπονηθεί (από το 1990) Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Ε.Μ.Πολυτεχνείου Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης (Intelligent Systems, Content & Interaction Lab) Στέφανος Κόλλιας Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών & Διοίκησης/ Σχολή Πληροφορικής

Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών & Διοίκησης/ Σχολή Πληροφορικής Επικοινωνήστε µε το Admissions Office: ΑΘΗΝΑ: Σωρού 74, Μαρούσι, 151 25 Τ: 210 6199891 F: 210 6199320 ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Σωτήρος Διός 1, 185 35 T: 210 4121200 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ελ.Βενιζέλου 14 & Τσιµισκή, 546 24 T:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Λίτος Όνομα : Χαράλαμπος Όνομα πατρός: Ιωάννης Ημερομηνία Γέννησης : 6 Ιουνίου 1974 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση : Πολογιώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο : ιεύθυνση : Email: Web: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ Τµήµα Μαθηµατικών, Λεωφ. Κνωσσού, Ηράκλειο, 71409. chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Ονομα: Επώνυμο: Στέφανος Γκούμας Ημερομ.Γέννησης: 25/8/1960 Οικογενειακή κατάσταση: Τόπος κατοικίας: Έγγαμος Παλιό Καβάλας Διεύθυνση κατοικίας: Παπαϊωάννου 45 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Υπηκοότητα ΜΠΕΛΟΥΛΗ ΑΓΑΘΗ agathabel@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ημερομηνία γέννησης 11/11/1985 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ Ημερομηνίες (από

Διαβάστε περισσότερα

Ανάβυσσος: 1/7/2014 Αρ.πρωτ: 20043/6208

Ανάβυσσος: 1/7/2014 Αρ.πρωτ: 20043/6208 Ανάβυσσος: 1/7/2014 Αρ.πρωτ: 20043/6208 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) το οποίο εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ».

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Ηµεροµηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τµήµατος για συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοπογράφος Μηχανικός: Τι γίνεται μετά την αποφοίτηση;

Ο Τοπογράφος Μηχανικός: Τι γίνεται μετά την αποφοίτηση; Ο Τοπογράφος Μηχανικός: Τι γίνεται μετά την αποφοίτηση; Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου (ΣΑΤΜΚ) Δρ. Δημήτρης Δημητρίου, Πρόεδρος ΣΑΤΜΚ Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Ιστορικά στοιχεία 2.

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Αΐντα Ανθούλη, Σύμβουλος Περιβάλλοντος, D-Waste/ΕΠΕΜ 23-9-2014, Χαροκόπειο

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ) συνοπτικά

Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ) συνοπτικά Αθανάσιος Μώραλης Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ) συνοπτικά Η Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΜηΠΕΕ) είναι Ο επιστημονικός συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων NETWORKING DAY Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Αμφιθέατρο Κτιρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1977-1982 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με ειδίκευση σε συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Πολυτεχνική Σχολή Παν/μίου Πατρών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1977-1982 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με ειδίκευση σε συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Πολυτεχνική Σχολή Παν/μίου Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Νίκος Χατζηγιαννάκης Τόπος και ημερομηνία γέννησης: Μυτιλήνη, Λέσβος, 8/3/1960 Διεύθυνση: Μικρός Ασίας 2, 81100 Μυτιλήνη Επικοινωνία: 2251041688, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ (β) Άρθρου 2, παρ. 2, Π.Δ. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Ηµεροµηνία και µέρος γέννησης : 27/12/1976, Πάτρα. Οικογενειακή κατάσταση : Άγαµος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Ηµεροµηνία και µέρος γέννησης : 27/12/1976, Πάτρα. Οικογενειακή κατάσταση : Άγαµος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Ηµεροµηνία και µέρος γέννησης : 27/12/1976, Πάτρα Οικογενειακή κατάσταση : Άγαµος ιεύθυνση : Άστιγγος αρ. 94, 26223 Πάτρα Τηλέφωνο : 2610-455858, 6973-740389

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Η δραστηριότητά μας στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επιχειρείν Το έργο:

το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Η δραστηριότητά μας στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επιχειρείν Το έργο: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Δημήτρης Ασκούνης Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή ΗΜ&ΜΥ 1 το Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με δύο παιδιά. Καβάλα. lfrangid@pme.duth.gr 2. ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με δύο παιδιά. Καβάλα. lfrangid@pme.duth.gr 2. ΣΠΟΥΔΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με δύο παιδιά Καβάλα lfrangid@pme.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου (ΣΑΤΜΚ) ρ. ημήτρης ημητρίου, Πρόεδρος ΣΑΤΜΚ Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Ιστορικά στοιχεία 2. Τι είναι ο Αγρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 1 ο Μάθημα: Εισαγωγή. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 1 ο Μάθημα: Εισαγωγή. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας 1 ο Μάθημα: Εισαγωγή Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Λίγα λόγια για το μάθημα Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση, Περιγραφή και Ανάκτηση Μουσικών Δεδομένων: το έργο ΠΟΛΥΜΝΙΑ*

Ανάλυση, Περιγραφή και Ανάκτηση Μουσικών Δεδομένων: το έργο ΠΟΛΥΜΝΙΑ* Ανάλυση, Περιγραφή και Ανάκτηση Μουσικών Δεδομένων: το έργο ΠΟΛΥΜΝΙΑ* Δρ. Σοφία Τσεκερίδου Επίκουρος Καθηγήτρια *Παρουσιάζονται αποτελέσματα έρευνας και ανάπτυξης που προέκυψαν από τη συνεργασία με το

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Παράλληλου Προγραμματισμού

Περιβάλλον Παράλληλου Προγραμματισμού Περιβάλλον Παράλληλου Προγραμματισμού Ελεύθερο Λογισμικό /Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα για την υλοποίηση ενός ολοκλήρωμενου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος ανάπτυξης κώδικα Εμπειρίες και προβλήματα Κ. Τ. Δελησταύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ Deree - The American College of Greece, Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές ΑΠΘ. Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές ΑΠΘ. Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές από τη λειτουργία του δικτύου μόνιμων σταθμών GNSS του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ ΑΠΘ Χ. Πικριδάς, Α. Φωτίου, Δ. Ρωσσικόπουλος, Μ. Χατζηνίκος Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems Ιδιωτική Σχολή Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΕΕ Χώρα ΕΕ Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό έτος έναρξης προσφοράς του προγράμματος Global Wolverhampton MA Management BSc Business Information Systems BA (Hons) Business

Διαβάστε περισσότερα

Based Modeling: Applications of Genetic Programming and Self-Organizing Maps.

Based Modeling: Applications of Genetic Programming and Self-Organizing Maps. Δρ Καμπουρίδης Μιχαήλ, PhD, MSc, BSc Πανεπιστήμιου του Κεντ E-mail: M.Kampouridis@kent.ac.uk Τμήμα Πληροφορικής Ιστοσελίδα http://kampouridis.net Μέντγουεϊ Τηλ: (0) 1634 88 8837 T.K.: ME4 4AG ΠΡΟΦΙΛ Είμαι

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Αρ. Θέσης: 1 Πτυχιούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Κωδ. Αρ. Θέσης: 1 Πτυχιούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Κωδ. Αρ. Θέσης: Πτυχιούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Α/Α Κριτήρια Βαθμολόγηση ΑΚΤΥΠΗΣ-ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πτυχίο Μηχανικού Ηλεκτρονικού Βαθμός πτυχίου x 0. Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Χωρικό Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων (Webbased Spatial DSS) για την εκτίμηση της προσφοράς ενεργειακής βιομάζας #

Διαδικτυακό Χωρικό Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων (Webbased Spatial DSS) για την εκτίμηση της προσφοράς ενεργειακής βιομάζας # Διαδικτυακό Χωρικό Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων (Webbased Spatial DSS) για την εκτίμηση της προσφοράς ενεργειακής βιομάζας # Νίκος Μπορέτος #, Δημήτρης Κρεμμύδας*, Στέλιος Ροζάκης* * Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδάσκων: Ι. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άρτα, 05/06/2013 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ

Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ The Best and Brightest World-class education It s closer than you think Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ www.ait.gr/bsc Σκέψου από τώρα... Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures. Dimitris Gritzalis

Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures. Dimitris Gritzalis Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures Dimitris Gritzalis June 2003 Ημερίδα Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών, Ιούνιος 2003 Οργάνωση της Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

The IT Security Expert Profile

The IT Security Expert Profile The IT Security Expert Profile Dimitris Gritzalis February 2013 1 Ελληνική Αστυνομία 2 ο Συνέδριο Υποδ/νσης Δίωξης Ηλεκ/κού Εγκλήματος «Η ασφαλής πλοήγηση είναι υπόθεση όλων μας» Αθήνα, Φλεβάρης 2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Δημόσιου Τομέα, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας

Πρακτικά Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Δημόσιου Τομέα, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας Πρακτικά Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Δημόσιου Τομέα, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας Research Associate, South-East European Research Centre (SEERC) ΕΛΛΑΚ 2222 Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία

Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία Γιώργος Καραμανώλης, Crowdpolicy, Co-Founder & CTO Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα