ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Διαδικασίες για τη Σύναψη Δανεισμού από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Διαδικασίες για τη Σύναψη Δανεισμού από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας"

Transcript

1 Αρ. Φακ ΕΜΠ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Διαδικασίες για τη Σύναψη Δανεισμού από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Δεδομένου του αποκλεισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίων και των πιεστικών αναγκών στήριξης του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου, άρχισαν από τα μέσα του 2012 και συνεχίστηκαν μέχρι πρόσφατα, οι επαφές των αρμόδιων κυπριακών αρχών με κλιμάκιο της Τρόικας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) με στόχο την επίτευξη αποδεκτών συγκλίσεων επί του Μνημονίου Συναντίληψης για τη Δεσμευτική Ειδική Οικονομική Πολιτική (Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality: Μνημόνιο Συναντίληψης). 2. Η παραχώρηση δανείου από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ/ ESM: European Stability Mechanism) προϋποθέτει την ολοκλήρωση μιας σειράς διαδικασιών στο εθνικό επίπεδο του Κράτους Μέλους που θα λάβει την οικονομική στήριξη, και στο επίπεδο της ΕΕ, καθώς και στο επίπεδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), εφόσον το ΔΝΤ συμμετέχει στην οικονομική στήριξη, αλλά και στο εθνικό επίπεδο των υπόλοιπων Κρατών Μελών. 3. Η υλοποίηση της παραχώρησης δανείου προϋποθέτει την υπογραφή αριθμού σχετικών νομικών εγγράφων. Τα βασικότερα από τα εν λόγω έγγραφα (όλα είναι διατυπωμένα στην αγγλική γλώσσα) είναι τα ακόλουθα: (α) Συμφωνία Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Βοήθειας (FAFA: Financial Assistance Facility Agreement): πρόκειται για τη συμφωνία δανείου, δηλαδή τη Δανειακή Σύμβαση, περιλαμβανομένων των: Ειδικών Όρων (ESM FAFA Specific Terms): στο έγγραφο αυτό καθορίζονται οι εξειδικευμένοι όροι που διέπουν την παραχώρηση

2 2 διευκόλυνσης χρηματοδοτικής βοήθειας του ΕΜΣ. Το εν λόγω έγγραφο είναι τυποποιημένο. Γενικών Όρων: πρόκειται για τυποποιημένο νομικό έγγραφο με τους γενικούς όρους που διέπουν την παραχώρηση διευκόλυνσης χρηματοδοτικής βοήθειας από τον ΕΜΣ (ESM FAFA General Terms). (β) Μνημόνιο Συναντίληψης για τη Δεσμευτική Ειδική Οικονομική Πολιτική (Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality), στο οποίο καθορίζονται οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία για την εξασφάλιση χρηματοδοτικής στήριξης από τον ΕΜΣ. 4. Tα προαναφερθέντα νομικά έγγραφα έχουν ήδη υπογραφτεί εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Υπουργό Οικονομικών και από τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ενεργώντας ως κεντρικός τραπεζίτης της Κυβέρνησης. 5. Υπενθυμίζεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κυρώσει με σχετικούς κυρωτικούς νόμους, τόσο τη Συμφωνία που αφορά τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοδοτικής Στήριξης (EFSF: European Financial Stability Facility) όσο και στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM): Νόμος 22(ΙΙΙ) του 2011 και Νόμος 14(III) του 2012, αντίστοιχα, εφόσον τα Κράτη Μέλη είναι εγγυητές των πιο πάνω Οργανισμών. 6. Σύμφωνα με σχετική Γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας με ημερομηνία , η Δανειακή Σύμβαση και το Μνημόνιο Συναντίληψης είναι έγγραφα αλληλένδετα με τα οποία καθίσταται πρόδηλο πως η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχοντας πρόθεση παραγωγής δεσμευτικών ρυθμίσεων, συμφώνησαν από κοινού σε ορισμένους όρους από την ικανοποίηση των οποίων εξαρτάται η χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης στην Κυπριακή Δημοκρατία. Κατά τη γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα, οι δυο αυτές συμφωνίες εμπίπτουν στην κατηγορία «της συμφωνίας, συμβάσεως ή διεθνούς συμφωνίας» που αναφέρεται στο άρθρο 169(2) του Συντάγματος και ως εκ τούτου υπόκεινται σε κύρωση με νόμο που ψηφίζεται από την Βουλή των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου αυτού, αφού τύχουν της έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου. 7. Σημειώνεται ότι η κύρωση διά νόμου της Δανειακής Συμφωνίας είναι απαραίτητη γιατί αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των δημοσιονομικών αναγκών και ληξιπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και στην κάλυψη των πιεστικών απαιτήσεων ανακεφαλαιοποίησης και στήριξης του τραπεζικού συστήματος της χώρας, δεδομένου του αποκλεισμού της από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίων από τα

3 3 μέσα του 2011 και της ανάγκης για άμεση χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης από τον ΕΜΣ και το ΔΝΤ. 8. Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του στις 24/4/13, ενέκρινε το κυρωτικό νομοσχέδιο με συνοπτικό τίτλο «ο περί της Συμφωνίας Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης (Κυρωτικός) Νόμος του 2013», σκοπός του οποίου είναι η συνομολόγηση με κύρωση σε νόμο βάσει του άρθρου 169(2) του Συντάγματος, της Δανειακής Σύμβασης με τον ΕΜΣ (συμπεριλαμβανομένων των Ειδικών και Γενικών Όρων και του Μνημονίου Συναντίληψης δείτε Μέρος ΙΙ του συνημμένου κυρωτικού νομοσχεδίου), και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών να το καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 9. Με βάση τα πιο πάνω, υποβάλλεται συνημμένα το πιο πάνω αναφερόμενο κυρωτικό νομοσχέδιο, μαζί με τη σχετική Αιτιολογική Έκθεση, υπογραμμένη από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων για κύρωση του σε Νόμο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 25 Απριλίου 2013

4 4 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η κύρωση της Συμφωνίας Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, των Γενικών και Ειδικών Όρων αυτής και του Μνημονίου Συναντίληψης, από την εκπλήρωση του οποίου εξαρτάται η χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης. Πέτρος Κληρίδης, Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας. 24 Απριλίου 2013

5 5 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συμφωνίας Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης (Κυρωτικός) Νόμος του Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική ερμηνεία - «Συμφωνία» σημαίνει τη Συμφωνία Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, και συμπεριλαμβάνει τους Γενικούς και Ειδικούς Ορους αυτής και το Μνημόνιο Συναντίληψης. «Μνημόνιο Συναντίληψης» σημαίνει το Μνημόνιο Συναντίληψης για τη Δεσμευτική Ειδική Οικονομική Πολιτική μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Κύρωση της Συμφωνίας 3(1) Με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται η Συμφωνία Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης. Πίνακας Μέρος Ι Μέρος ΙI (2) Τα κείμενα της Συμφωνίας, των Γενικών και Ειδικών Όρων και του Μνημονίου Συναντίληψης εκτίθενται στην ελληνική γλώσσα στο Μέρος I του Πίνακα και στην αγγλική γλώσσα στο Μέρος II αυτού:

6 6 ΓΛ/ΜΖ/ΧΣ(24/4/13) Νοείται ότι σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των κειμένων του Μέρους Ι και των κειμένων του Μέρους ΙΙ, υπερισχύουν τα κείμενα του Μέρους II αυτού.

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Όρος Σελίδα ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤυποποιημένοιΕιδικοίΌροιΔιευκόλυνσηςγιαΣυμ φωνίες για Διευκόλυνση ΧρηματοδοτικήςΣτήριξης του ΕΜΣ Υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο Διευθυντών του ΕΜΣ στις 22 Νοεμβρίου 2012 Άρθρο 1 Δανειακή Διευκόλυνση: Ειδικοί Όροι Διευκόλυνσης Ορισμοί και Ερμηνεία Δανειακή Διευκόλυνση Έναρξη ισχύος και Προϋποθέσεις Αιτήσεις, Εκταμιεύσεις και Προϋποθέσεις Εκταμιεύσεων Δηλώσεις, Εγγυήσεις και Υποσχέσεις Επιτόκιο, Έξοδα, Προμήθειες και Δαπάνες Εξόφληση, Πρόωρη Εξόφληση, Υποχρεωτική Εξόφληση και Ακύρωση Πληρωμές Πιστωτικά Επεισόδια Λοιπές Διατάξεις... 4 Άρθρο 2 Προληπτική Γραμμή Πίστωσης:... 4 Ειδικοί Όροι Διευκόλυνσης Ορισμοί και Ερμηνεία Διευκόλυνση Προληπτικής Γραμμής Πίστωσης Έναρξη ισχύος και Προϋποθέσεις Αιτήσεις, Εκταμιεύσεις και Προϋποθέσεις Εκταμιεύσεων Δηλώσεις, Εγγυήσεις και Υποσχέσεις Επιτόκιο, Έξοδα, Προμήθειες και Δαπάνες Εξόφληση, Πρόωρη Εξόφληση, Υποχρεωτική Εξόφληση και Ακύρωση Πληρωμές Πιστωτικά Επεισόδια Υποχρεώσεις Ειδοποίησης Λοιπές Διατάξεις... 6 Άρθρο 3Επαυξημένη υπό Προϋποθέσεις Γραμμή Πίστωσης: Ειδικοί Όροι Διευκόλυνσης Ορισμοί και Ερμηνεία Διευκόλυνση Επαυξημένης υπό Προϋποθέσεις Γραμμής Πίστωσης Έναρξη ισχύος και Προϋποθέσεις Αιτήσεις, Εκταμιεύσεις και Προϋποθέσεις Εκταμιεύσεων

8 5. Δηλώσεις, Εγγυήσεις και Υποσχέσεις Επιτόκιο, Έξοδα, Προμήθειες και Δαπάνες Εξόφληση, Πρόωρη Εξόφληση, Υποχρεωτική Εξόφληση και Ακύρωση Πληρωμές Πιστωτικά Επεισόδια Υποχρεώσεις Ειδοποίησης Λοιπές Διατάξεις... 9 Άρθρο 4 Διευκόλυνση για την Ανακεφαλαιοποίηση Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων: Ειδικοί Όροι Διευκόλυνσης Ορισμοί και Ερμηνεία Διευκόλυνση για την Ανακεφαλαιοποίηση Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων Έναρξη ισχύος και Προϋποθέσεις Αιτήσεις, Εκταμιεύσεις και Προϋποθέσεις Εκταμιεύσεων Δηλώσεις, Εγγυήσεις και Υποσχέσεις Επιτόκιο, Έξοδα, Προμήθειες και Δαπάνες Εξόφληση, Πρόωρη Εξόφληση, Υποχρεωτική Εξόφληση και Ακύρωση Πληρωμές Πιστωτικά Επεισόδια Λοιπές Διατάξεις Άρθρο 5 Διευκόλυνση Αγοράς Τίτλων στην Πρωτογενή Αγορά: Ειδικοί Όροι Διευκόλυνσης Ορισμοί και Ερμηνεία Διευκόλυνση Αγοράς Τίτλων στην Πρωτογενή Αγορά Έναρξη Ισχύος και Προϋποθέσεις Διαδικασίες Αγοράς Τίτλων στην Πρωτογενή Αγορά και Προϋποθέσεις Εκταμίευσης Δηλώσεις, Εγγυήσεις και Υποσχέσεις Επιτόκιο, Έξοδα και Δαπάνες Πλεόνασμα Χρηματοδότησης, Έλλειμμα Χρηματοδότησης και αναστολή πληρωμών πλεονάσματος χρηματοδότησης Εξόφληση, Πρόωρη Εξόφληση, Υποχρεωτική Εξόφληση και Ακύρωση Πληρωμές Πιστωτικά Επεισόδια Λοιπές Διατάξεις Άρθρο 6 Διευκόλυνση Αγοράς Τίτλων στην Δευτερογενή Αγορά: Ειδικοί Όροι Διευκόλυνσης Ορισμοί και Ερμηνεία Διευκόλυνση Αγοράς Τίτλων στην Δευτερογενή Αγορά Έναρξη Ισχύος και Προϋποθέσεις Διαδικασίες Αγοράς Τίτλων στην Δευτερογενή Αγορά και Προϋποθέσεις Εκταμίευσης Δηλώσεις, Εγγυήσεις και Υποσχέσεις Επιτόκιο, Έξοδα και Δαπάνες Έλλειμμα Χρηματοδότησης Εξόφληση, Πρόωρη Εξόφληση, Υποχρεωτική Εξόφληση και Ακύρωση Πληρωμές Πιστωτικά Επεισόδια Λοιπές Διατάξεις

9 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. ΚάθεΣυμφωνία για Διευκόλυνση ΧρηματοδοτικήςΣτήριξηςπουσυνάπτεταιαπότ ονεμσορίζειποιοιαπότουςειδικούςόρουςδιε υκόλυνσηςθαεφαρμόζονται στην εν λόγω Συμφωνία για Διευκόλυνση ΧρηματοδοτικήςΣτήριξηςκαι θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω Συμφωνίας. 2. ΟιεφαρμοστέοιΕιδικοίΌροιΔιευκόλυνσηςτρο ποποιούν, συμπληρώνουνή αντικαθιστούν τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στους Γενικούς Όρους. 3. ΟιεφαρμοστέοιΕιδικοίΌροιΔιευκόλυνσηςδύν ανται να τροποποιηθούν, να συμπληρωθούν ή να αντικατασταθούν από ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στη Συμφωνία για Διευκόλυνση ΧρηματοδοτικήςΣτήριξης. 4. Σε περίπτωση ασυνέπειας ή διαφοράς: (α) οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Συμφωνία για Διευκόλυνση ΧρηματοδοτικήςΣτήριξης υπερισχύουν έναντι των όρων και προϋποθέσεων των παρόντων Γενικών Όρων και οποιωνδήποτε εφαρμοστέων Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης, και (β) οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από οποιουσδήποτε Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης υπερισχύουν έναντι των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από τους Γενικούς Όρους. 5. Απόκαιρούειςκαιρόν,κάθεΣυμφωνία για Διευκόλυνση ΧρηματοδοτικήςΣτήριξηςδύναταινατροποποιε ίταιγιατηνπροσθήκηεπιπλέονδιευκολύνσεωνή τηνακύρωσηή τροποποίηση υφιστάμενων Διευκολύνσεων και συνεπώς για την επικαιροποίησητων Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης και των άλλων όρων και προϋποθέσεων που εφαρμόζονται σε τέτοια Συμφωνία για Διευκόλυνση ΧρηματοδοτικήςΣτήριξης και σε κάθε Διευκόλυνση. 6. ΕάντοΣυμβούλιοΔιευθυντώντουΕΜΣυιοθετή σεινέουςειδικούςόρουςδιευκόλυνσηςή οποιεσδήποτε τροποποιήσεις των εν λόγω όρων, δεν θα ενσωματωθούν αυτομάτως στις υφιστάμενες Συμφωνίες για Διευκόλυνση ΧρηματοδοτικήςΣτήριξης. ΕάντοΕΜΣκαικάθεένααπόταΜέρητηςΣυμφων ίας για Διευκόλυνση ΧρηματοδοτικήςΣτήριξης,σκοπεύουνναενσωμ ατώσουνσεκάποιαυφιστάμενησυμφωνία για Διευκόλυνση ΧρηματοδοτικήςΣτήριξηςτουςνέουςήτουςτρο ποποιημένουςειδικούςόρουςδιευκόλυνσης,α υτό μπορεί να γίνει με έγγραφη τροποποίηση της σχετικής Συμφωνίας για Διευκόλυνση ΧρηματοδοτικήςΣτήριξης σύμφωνα με τον Όρο 4 της Συμφωνίας για Διευκόλυνση ΧρηματοδοτικήςΣτήριξης (κατόπιν λήψης όλων των εγκρίσεων που απαιτούνται βάσει της Συνθήκης του ΕΜΣ για να επιτραπεί η εν λόγω τροποποίηση). Άρθρο 1 ΔανειακήΔιευκόλυνση: Ειδικοί Όροι Διευκόλυνσης 1. Ορισμοί και Ερμηνεία ΟΌρος 2 (ΟρισμοίκαιΕρμηνεία) τωνγενικώνόρων, εφαρμόζεται στην παρούσα Δανειακή Διευκόλυνση. 2. Δανειακή Διευκόλυνση 2.1 ΗπαρούσαΔανειακήΔιευκόλυνσηυπόκειτα ιστουςόρουςκαιπροϋποθέσειςτωνγενικώνόρω νόπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν ή αντικαταστήθηκαν από τους παρόντες Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης. 2.2 ΤοσυνολικόποσόκεφαλαίουτωνΠοσώνΧρ ηματοδοτικήςστήριξηςπου διατίθενται στο πλαίσιο της παρούσας Δανειακής Διευκόλυνσης δεν υπερβαίνει το Συνολικό Ποσό Δανειακής Διευκόλυνσης. 2.3 ΗΠερίοδοςΔιαθεσιμότηταςαρχίζεικατά (καιπεριλαμβάνει) τηνημερομηνίαέναρξηςισχύοςτωνπαρόντωνει δικών ΌρωνΔιευκόλυνσηςσύμφωναμετονΌροError! Unknown switch argument. (Error! Unknown switch argument.) των παρόντων Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης και λήγει κατά (και περιλαμβάνει) την ημερομηνία που έχει καθοριστεί για τον σκοπό αυτό στη Συμφωνία για Διευκόλυνση ΧρηματοδοτικήςΣτήριξης. 2.4 ΗΜέσηΔιάρκειατηςΧρηματοδοτικήςΣτήρι ξηςπουπαραχωρείταιστοπλαίσιο της παρούσας Δανειακής Διευκόλυνσης δεν υπερβαίνει την Μέγιστη Μέση Διάρκεια που ορίζεται για την παρούσα Δανειακή Διευκόλυνση. 3. Έναρξη ισχύος και Προϋποθέσεις ΗπαρούσαΔανειακήΔιευκόλυνσητίθεταισεισχ ύότανέχουνπληρωθείοιπροϋποθέσειςτουόρου 4.1 τωνγενικών Όρων και όταν έχουν πληρωθεί οι ακόλουθες επιπλέον προϋποθέσεις: 3.1 ο ΕΜΣ έχει λάβει ικανοποιητική νομική γνωμοδότησηαπό το Νομικό Σύμβουλο του Δικαιούχου Κράτους Μέλους σε σχέση με τους παρόντες Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσηςκαι βάσει του υποδείγματος που - 3 -

10 ορίζεται στο Μέρος 1 του Παραρτήματος2 (Υπόδειγμα Νομικής Γνωμοδότησης) των Γενικών Όρων. Η εν λόγω νομική γνωμοδότηση θα φέρει ημερομηνία που δεν θα είναι μεταγενέστερη της πρώτης Αίτησης Χρηματοδότησης που υποβάλλεται στο πλαίσιο της παρούσας Δανειακής Διευκόλυνσης, 3.2 μετάτηνολοκλήρωσητωνδιαδικασιώνπουπ ροβλέπονταισταάρθρα 13(1) έως (4) τηςσυνθήκηςτουεμσ, τοσυμβούλιο Διευθυντώνέχει εγκρίνει τους παρόντες Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσηςκαι όλες τις διατάξεις που αφορούν σε αυτές και περιέχονται στη Συμφωνία για Διευκόλυνση ΧρηματοδοτικήςΣτήριξης, και 3.3 ησυμφωνία για Διευκόλυνση ΧρηματοδοτικήςΣτήριξηςαναφέρειότι οι παρόντες Ειδικοί Όροι Διευκόλυνσης είναι εφαρμοστέοι. 4. Αιτήσεις, ΕκταμιεύσειςκαιΠροϋποθέσεις Εκταμιεύσεων Ο Όρος5(Αιτήσεις, Εκταμιεύσεις και Προϋποθέσεις Εκταμιεύσεων)τωνΓενικώνΌρων, εφαρμόζεταιστηνπαρούσαδανειακήδιευκόλυ νση. 5. Δηλώσεις, Εγγυήσεις και Υποσχέσεις Ο Όρος6(Δηλώσεις, Εγγυήσεις και Υποσχέσεις) τωνγενικώνόρων, εφαρμόζεταιστηνπαρούσαδανειακήδιευκόλυ νση. 6. Επιτόκιο, Έξοδα, Προμήθειες και Δαπάνες Ο Όρος7 (Επιτόκιο, Έξοδα, Προμήθειες και Δαπάνες)τωνΓενικώνΌρων, εφαρμόζεταιστηνπαρούσαδανειακήδιευκόλυ νση. 7. Εξόφληση, ΠρόωρηΕξόφληση, Υποχρεωτική Εξόφληση και Ακύρωση ΟΌρος8(Εξόφληση, Πρόωρη Εξόφληση, Υποχρεωτική Εξόφληση και Ακύρωση) τωνγενικώνόρων, εφαρμόζεταιστηνπαρούσαδανειακήδιευκόλυ νση. 8. Πληρωμές Ο Όρος9 (Πληρωμές) τωνγενικώνόρων, εφαρμόζεταιστηνπαρούσαδανειακήδιευκόλυ νση. 9. Πιστωτικά Επεισόδια Ο Όρος10 (Πιστωτικά Επεισόδια) τωνγενικώνόρων, εφαρμόζεταιστηνπαρούσαδανειακήδιευκόλυ νση. 10. Λοιπές Διατάξεις ΟιΌροι11 (ΥποχρεώσειςΕνημέρωσης), 12 (Υποχρεώσεις αναφορικά με Επιθεωρήσεις, Πρόληψη Απάτης και Ελέγχους), 13 (Γνωστοποιήσεις), 15 (Λοιπές Διατάξεις) και16 (Εφαρμοστέο Δίκαιο και Αρμόδια Δικαστήρια) τωνγενικώνόρων, εφαρμόζονταιστηνπαρούσαδανειακήδιευκόλ υνση. Άρθρο2 Προληπτική Γραμμή Πίστωσης: Ειδικοί Όροι Διευκόλυνσης 1. Ορισμοί και Ερμηνεία ΟΌρος 2 (ΟρισμοίκαιΕρμηνεία) των Γενικών Όρων θα εφαρμόζεται στην παρούσα Διευκόλυνση Προληπτικής Γραμμής Πίστωσης. 2. Διευκόλυνση Προληπτικής Γραμμής Πίστωσης 2.1 ΗπαρούσαΔιευκόλυνσηΠροληπτικήςΓραμ μήςπίστωσηςυπόκειταιστουςόρουςκαιπροϋπο θέσειςτωνγενικώνόρωνόπωςτροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκανήαντικαταστήθηκαναπότουςπ αρόντεςειδικούςόρουςδιευκόλυνσης. 2.2 ΤοσυνολικόποσόκεφαλαίουτωνΠοσώνΧρ ηματοδοτικήςστήριξηςπου διατίθενται στο πλαίσιο της παρούσας ΔιευκόλυνσηςΠροληπτικής Γραμμής Πίστωσηςδεν υπερβαίνει το Συνολικό Ποσό ΔιευκόλυνσηςΠροληπτικής Γραμμής Πίστωσης. 2.3 ΗΠερίοδοςΔιαθεσιμότηταςσεσχέσημετηνπ αρούσαδιευκόλυνσηπροληπτικήςγραμμήςπί στωσηςαρχίζεικατά (καιπεριλαμβάνει) τηνημερομηνίαέναρξηςισχύοςτωνπαρόντωνει δικώνόρωνδιευκόλυνσηςσύμφωναμετονόρο 3 (Έναρξη ισχύος και Προϋποθέσεις) των παρόντων Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης και λήγει την πρώτη επέτειο της έναρξης ισχύος της ΔιευκόλυνσηςΠροληπτικής Γραμμής Πίστωσης,νοουμένου ότι η Περίοδος Διαθεσιμότητας μπορεί να ανανεωθεί με την σύμφωνη γνώμη τουεμσ και του Δικαιούχου Κράτους Μέλουςγια δύο (2) περιόδους των έξι (6) μηνών η κάθε μία. 2.4 ΗΔιάρκειατηςΧρηματοδοτικήςΣτήριξηςπο υπαραχωρείταιστοπλαίσιοτηςπαρούσαςδιευκ όλυνσηςπροληπτικής Γραμμής Πίστωσης, δεν υπερβαίνει την Μέγιστη Διάρκεια που ορίζεται για την παρούσα Διευκόλυνση Προληπτικής Γραμμής Πίστωσης. 2.5 ΤομέγιστοποσόπουμπορείναζητηθείμεΑίτ ησηχρηματοδότησηςστο πλαίσιο ΔιευκόλυνσηςΠροληπτικής Γραμμής - 4 -

11 Πίστωσης δεν υπερβαίνει το Μέγιστο Ποσό Εκταμίευσης Προληπτικής Γραμμής Πίστωσης. ΤυχόνπεριορισμοίστοναριθμότωνΑιτήσεωνΧ ρηματοδότησηςανάμήναήανάτριμηνίες,καθορ ίζονται στη Συμφωνία για Διευκόλυνση ΧρηματοδοτικήςΣτήριξης. 3. Έναρξη ισχύος και Προϋποθέσεις ΗΔιευκόλυνσηΠροληπτικήςΓραμμήςΠίστωση ςτίθεταισεισχύότανπληρωθούνοιπροϋποθέσεις τουόρου4.1 τωνγενικώνόρων,νοουμένουότιτοδικαιούχο ΚράτοςΜέλοςπληροίεκείνητηστιγμήτακριτήρι αεπιλεξημότηταςγιαμίαδιευκόλυνσηπροληπτ ικήςγραμμήςπίστωσης, τα οποία ορίζονται στους Κανονισμούς Προληπτικής ΧρηματοδοτικήςΣτήριξης του ΕΜΣκαι όταν έχουν πληρωθεί οι ακόλουθες επιπλέον προϋποθέσεις: 3.1 ο ΕΜΣ έχει λάβει ικανοποιητική νομική γνωμοδότησηαπό το Νομικό Σύμβουλο του Δικαιούχου Κράτους Μέλους σε σχέση με τους παρόντες Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης και βάσει του υποδείγματος που ορίζεται στομέρος 1 του Παραρτήματος 2 (Υπόδειγμα Νομικής Γνωμοδότησης) των Γενικών Όρων. Η εν λόγω νομική γνωμοδότηση θα φέρει ημερομηνίαπου δεν θα είναι μεταγενέστερη της πρώτης Αίτησης Χρηματοδότησης που υποβάλλεται στο πλαίσιο της παρούσαςδιευκόλυνσηςπροληπτικήςγραμμής Πίστωσης., 3.2 μετάτηνολοκλήρωσητωνδιαδικασιώνπουπ ροβλέπονταισταάρθρα 13(1) έως (4) τηςσυνθήκηςτουεμσ, τοσυμβούλιο Διευθυντώνέχει εγκρίνει τους παρόντες Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσηςκαι όλες τις διατάξεις που αφορούν σε αυτές και περιέχονται στη Συμφωνία για Διευκόλυνση ΧρηματοδοτικήςΣτήριξης, και 3.3 ησυμφωνία για Διευκόλυνση ΧρηματοδοτικήςΣτήριξηςαναφέρειότι οι παρόντες Ειδικοί Όροι Διευκόλυνσης είναι εφαρμοστέοι. 4. Αιτήσεις, ΕκταμιεύσειςκαιΠροϋποθέσεις Εκταμιεύσεων 4.1 ΟιΌροι5.1 και 5.2τωνΓενικώνΌρωνεφαρμόζονταιστιςΑιτήσε ιςκαιεκταμιεύσειςστοπλαίσιοτηςπαρούσαςδιε υκόλυνσηςπροληπτικήςγραμμήςπίστωσης, νοουμένου ότι: (α) οποιαδήποτεαίτησηχρηματοδότ ησηςθααφορά μεμονωμένη Εκταμίευση, (β) εάντοποσότηςχρηματοδοτικήςστ ήριξηςπουζητείταιμεαίτησηχρηματοδότ ησηςισούταιμεήείναιμικρότεροαπό ευρώ (τρίαδισεκατομμύριαευρώ),ησχετικήαίτ ησηχρηματοδότησηςαποστέλλεταιστον ΕΜΣτουλάχιστον πέντε (5) Εργάσιμες Ημέρεςπριν από την σχετική Ημερομηνία Εκταμίευσης και, εάντοποσότηςχρηματοδοτικήςστήριξης πουζητείταιμεαίτησηχρηματοδότησηςυ περβαίνει τα (τρίαδισεκατομμύριαευρώ), η σχετική ΑίτησηΧρηματοδότησηςαποστέλλεται στον ΕΜΣ τουλάχιστον δέκα (10) Εργάσιμες Ημέρεςπριν από την σχετική Ημερομηνία Εκταμίευσης, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη Συμφωνία για Διευκόλυνση ΧρηματοδοτικήςΣτήριξης, 4.2 ΟΌρος 5.3 τωνγενικώνόρωνδενισχύειαλλάεφαρμόζονται οιακόλουθες προϋποθέσεις Εκταμίευσης: (α) (β) (γ) οεμσδενθαπροβείσεεκταμίευση στοπλαίσιοτηςπαρούσαςδιευκόλυνσηςπ ροληπτικήςγραμμήςπίστωσηςεάν,κατάή πριντηνημερομηνίαεκταμίευσης,λάβεια πό την Επιτροπή(i) έκθεση στο πλαίσιο της διαδικασίας ενισχυμένης εποπτείας ή(ii) οποιαδήποτε άλλη έγγραφη γνωστοποίηση, στην οποία συμπεραίνεται ή δηλώνεται ότι το Δικαιούχο Κράτος Μέλος δεν συμμορφώνεται με τους όρους του Μνημονίου Συναντίληψης, ή οεμσδενθαπροβείσεεκταμίευση στοπλαίσιοτηςπαρούσαςδιευκόλυνσηςπ ροληπτικήςγραμμήςπίστωσηςεάντοσυμ βούλιοδιοικητώνέχειαποφασίσεινααναβ άλειήνακλείσειτηνδιευκόλυνσηπροληπτ ικήςγραμμήςπίστωσηςλόγω (i) μη συμμόρφωσης του Δικαιούχου Κράτους Μέλους με τους όρους του Μνημονίου Συναντίληψηςή (ii) του ότι οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο του Μνημονίου Συναντίληψηςέχουν καταστεί σαφώς ανεπαρκείς για την αντιμετώπιση του κινδύνου δημοσιονομικής διαταραχής, ή εάνμίαδιευκόλυνσηπροληπτικής ΓραμμήςΠίστωσηςέχειχορηγηθείαλλάδε νέχειγίνειηανάληψήτης, οεμσδενθαπροβείσεεκταμίευσηεάν, κατάήπριντηνημερομηνίαεκταμίευσης, τοσυμβούλιοδιευθυντών, - 5 -

12 (δ) κατόπινεισήγησης του Διευθύνοντα Συμβούλου και βάσει των αποτελεσμάτων της τακτικήςδιαδικασίας πολυμερούς εποπτείας της ΕΕ, αποφασίσει ότι η εν λόγω ΔιευκόλυνσηΠροληπτικήςΓραμμήςΠίστ ωσηςδεν πρέπει να συνεχιστεί λόγω της ανεπάρκειας της ΔιευκόλυνσηςΠροληπτικήςΓραμμήςΠίσ τωσηςνα ανταποκριθεί στις ανάγκες του Δικαιούχου Κράτους Μέλους, και εάνμίαδιευκόλυνσηπροληπτικής ΓραμμήςΠίστωσηςέχειχορηγηθείκαιαντλ ηθείγιαπρώτηφορά, οεμσδενθαπροβείσεπερεταίρωεκταμίε υσηεάν, κατάήπριντηνσχετικήημερομηνίαεκταμί ευσης, τοσυμβούλιοδιευθυντών, κατόπινεισήγησης του Διευθύνοντα Συμβούλου και βάσει της αξιολόγησης της Επιτροπής σε συνεργασία με την ΕΚΤ και τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές εφόσον κρίνεται αναγκαίο (και κατά περίπτωση, το ΔΝΤ) αποφασίσει ότι η ΔιευκόλυνσηΠροληπτικήςΓραμμήςΠίστ ωσηςδεν πρέπει να συνεχιστεί λόγω της ανεπάρκειάς της να ανταποκριθεί στις ανάγκες του Δικαιούχου Κράτους Μέλους ή επειδή χρειάζεται άλλης μορφής χρηματοδοτικήστήριξη. 4.3 ΟιΌροι 5.4, 5.5 και5.6 τωνγενικώνόρωνδενισχύουνγιατηνπαρούσαδ ιευκόλυνσηπροληπτικήςγραμμήςπίστωσης,ν οουμένουότιησυμφωνία για Διευκόλυνση ΧρηματοδοτικήςΣτήριξηςορίζει εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις πρέπει να εκδοθεί Γνωστοποίηση Αποδοχής σε σχέση με Αιτήσεις Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας ΔιευκόλυνσηςΠροληπτικήςΓραμμήςΠίστωση ς. 4.4 ΟιΌροι 5.7έως5.12 τωνγενικώνόρωνεφαρμόζονταιστηνπαρούσα ΔιευκόλυνσηΠροληπτικήςΓραμμήςΠίστωσης, νοουμένουότι, γιααποφυγήαμφιβολίας, θα εκδοθεί Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης σε σχέση με όλες τις Εκταμιεύσεις στο πλαίσιο της παρούσας ΔιευκόλυνσηςΠροληπτικήςΓραμμήςΠίστωση ς, ανεξαρτήτως εάν εκδοθεί Γνωστοποίηση Αποδοχής ή όχι. 4.5 ΗπαρούσαΔιευκόλυνσηΠροληπτικήςΓραμ μήςπίστωσηςμπορείναοδηγήσεισεεκταμίευσ ημόνομέσω Διαδικασίας Αγοράς Τίτλων στην Πρωτογενή Αγοράεάν αυτό δηλώνεται ρητώς στη Συμφωνία για Διευκόλυνση ΧρηματοδοτικήςΣτήριξης. 5. Δηλώσεις, Εγγυήσεις και Υποσχέσεις ΟιΔηλώσεις, ΕγγυήσειςκαιΥποσχέσειςπου περιέχονται στονόρο6 (Δηλώσεις, Εγγυήσεις και Υποσχέσεις)των Γενικών Όρων εφαρμόζονται στην παρούσα ΔιευκόλυνσηΠροληπτικήςΓραμμήςΠίστωσης. 6. Επιτόκιο, Έξοδα, Προμήθειες και Δαπάνες Ο Όρος7 (Επιτόκιο, Έξοδα, Προμήθειες και Δαπάνες) τωνγενικώνόρωνεφαρμόζεται στην παρούσα ΔιευκόλυνσηΠροληπτικήςΓραμμήςΠίστωσης. 7. Εξόφληση, ΠρόωρηΕξόφληση, Υποχρεωτική Εξόφληση και Ακύρωση ΟΌρος 8 (Εξόφληση, Πρόωρη Εξόφληση, Υποχρεωτική Εξόφληση και Ακύρωση) τωνγενικώνόρων, εφαρμόζεταιστηνπαρούσαδιευκόλυνσηπρολη πτικήςγραμμήςπίστωσης. 8. Πληρωμές Ο Όρος9 (Πληρωμές) τωνγενικώνόρων εφαρμόζεται στην παρούσα ΔιευκόλυνσηΠροληπτικήςΓραμμήςΠίστωσης. 9. Πιστωτικά Επεισόδια Ο Όρος10 (Πιστωτικά Επεισόδια) τωνγενικώνόρων εφαρμόζεταιστηνπαρούσαδιευκόλυνσηπρολη πτικήςγραμμήςπίστωσης. 10. Υποχρεώσεις Ειδοποίησης (α) ΟΌρος11 (Υποχρεώσεις Ειδοποίησης) τωνγενικώνόρων εφαρμόζεταιστηνπαρούσαδιευκόλυνση ΠροληπτικήςΓραμμήςΠίστωσης. (β) Επιπλέον, τοδικαιούχοκράτοςμέλος,κατόπιναιτήμ ατοςτηςεπιτροπής, παρέχειτις πληροφορίες που ζητά η Επιτροπήόπως περιγράφεται στους Κανονισμούς Προληπτικής ΧρηματοδοτικήςΣτήριξης του ΕΜΣ. 11. Λοιπές Διατάξεις ΟιΌροι12 (ΥποχρεώσειςαναφορικάμεΕπιθεωρήσεις, ΠρόληψηΑπάτηςκαιΕλέγχους), 13 (Γνωστοποιήσεις), 15 (Λοιπές Διατάξεις) και16 (Εφαρμοστέο Δίκαιο και Αρμόδια Δικαστήρια) τωνγενικώνόρων, εφαρμόζονταιστηνπαρούσαδιευκόλυνσηπρολ ηπτικήςγραμμήςπίστωσης

13 Άρθρο 3 Επαυξημένη υπό Προϋποθέσεις Γραμμή Πίστωσης: Ειδικοί Όροι Διευκόλυνσης 1. Ορισμοί και Ερμηνεία ΟΌρος 2 (ΟρισμοίκαιΕρμηνεία) των Γενικών Όρων θα εφαρμόζεται στην παρούσα Διευκόλυνση Επαυξημένης υπό Προϋποθέσεις Γραμμής Πίστωσης. 2. Διευκόλυνση Επαυξημένης υπό Προϋποθέσεις Γραμμής Πίστωσης 2.1 ΗπαρούσαΔιευκόλυνσηΕπαυξημένηςυπό ΠροϋποθέσειςΓραμμήςΠίστωσηςυπόκειταιστ ουςόρουςκαιπροϋποθέσειςτωνγενικώνόρωνό πωςτροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκανήαντικαταστήθηκαναπότουςπ αρόντεςειδικούςόρουςδιευκόλυνσης. 2.2 ΤοσυνολικόποσόκεφαλαίουτωνΠοσώνΧρ ηματοδοτικήςστήριξηςπου διατίθενται στο πλαίσιο της παρούσας ΔιευκόλυνσηςΕπαυξημένηςυπόΠροϋποθέσεις ΓραμμήςΠίστωσηςδεν υπερβαίνει το Συνολικό Ποσό ΔιευκόλυνσηςΕπαυξημένηςυπόΠροϋποθέσεις ΓραμμήςΠίστωσης. 2.3 ΗΠερίοδοςΔιαθεσιμότηταςσχετικάμετηνπ αρούσαδιευκόλυνσηεπαυξημένηςυπόπροϋπο θέσειςγραμμήςπίστωσηςαρχίζεικατά (καιπεριλαμβάνει) τηνημερομηνίαέναρξηςισχύοςτωνπαρόντωνει δικώνόρωνδιευκόλυνσηςπουτέθηκανσεισχύσ ύμφωναμετον Όρο3 (Έναρξη ισχύος και Προϋποθέσεις) τωνπαρόντωνειδικώνόρωνδιευκόλυνσηςκαι λήγει την πρώτη επέτειο της έναρξης ισχύος της ΔιευκόλυνσηςΕπαυξημένηςυπόΠροϋποθέσεις ΓραμμήςΠίστωσης,νοουμένου ότι η Περίοδος Διαθεσιμότητας μπορεί να ανανεωθεί με την σύμφωνη γνώμη τουεμσ και του Δικαιούχου Κράτους Μέλουςγια δύο (2) περιόδους των έξι (6) μηνών η κάθε μία. 2.4 ΗΔιάρκειατηςΧρηματοδοτικήςΣτήριξηςπο υπαραχωρείταιστοπλαίσιοτηςπαρούσαςδιευκ όλυνσηςεπαυξημένηςυπόπροϋποθέσειςγραμ μήςπίστωσηςδεν υπερβαίνει την Μέγιστη Διάρκεια που ορίζεται για την παρούσα Διευκόλυνση ΕπαυξημένηςυπόΠροϋποθέσειςΓραμμήςΠίστ ωσης. 2.5 ΤομέγιστοποσόπουμπορείναζητηθείμεΑίτ ησηχρηματοδότησηςστο πλαίσιο της παρούσας ΔιευκόλυνσηςΕπαυξημένηςυπόΠροϋποθέσεις ΓραμμήςΠίστωσης,δεν υπερβαίνει το Μέγιστο Ποσό Εκταμίευσης ΕπαυξημένηςυπόΠροϋποθέσειςΓραμμήςΠίστ ωσης. ΤυχόνπεριορισμοίστοναριθμότωνΑιτήσεωνΧ ρηματοδότησηςανάμήναήανάτριμηνίεςκαθορί ζονται στησυμφωνία για Διευκόλυνση ΧρηματοδοτικήςΣτήριξης. 3. Έναρξη ισχύος και Προϋποθέσεις ΗΔιευκόλυνσηΕπαυξημένηςυπόΠροϋποθέσει ςγραμμήςπίστωσηςτίθεταισεισχύότανπληρωθ ούνοιπροϋποθέσειςτουόρου4.1 τωνγενικώνόρωννοουμένουότιτοδικαιούχοκ ράτοςμέλοςπληροίεκείνητηστιγμήτακριτήρια επιλεξημότηταςγιαμίαδιευκόλυνσηεπαυξημέ νηςυπόπροϋποθέσειςγραμμήςπίστωσηςτα οποία ορίζονται στους Κανονισμούς Προληπτικής ΧρηματοδοτικήςΣτήριξης του ΕΜΣκαι όταν έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις του Όρου των παρόντων Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης: 3.1 ο ΕΜΣ έχει λάβει ικανοποιητική νομική γνωμοδότησηαπό το Νομικό Σύμβουλο του Δικαιούχου Κράτους Μέλους σε σχέση με τους παρόντες Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης και βάσει του υποδείγματος που ορίζεται στομέρος 1 του Παραρτήματος 2 (Υπόδειγμα Νομικής Γνωμοδότησης) των Γενικών Όρων. Η εν λόγω νομική γνωμοδότηση θα φέρει ημερομηνίαπου δεν θα είναι μεταγενέστερη της πρώτης Αίτησης Χρηματοδότησης που υποβάλλεται στο πλαίσιο της παρούσαςδιευκόλυνσηςεπαυξημένηςυπόπρο ϋποθέσειςγραμμήςπίστωσης, 3.2 μετάτηνολοκλήρωσητωνδιαδικασιώνπουπ ροβλέπονταισταάρθρα 13(1) έως (4) τηςσυνθήκηςτουεμσ, τοσυμβούλιο Διευθυντώνέχει εγκρίνει τους παρόντες Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσηςκαι όλες τις διατάξεις που αφορούν σε αυτές και περιέχονται στη Συμφωνία για Διευκόλυνση ΧρηματοδοτικήςΣτήριξης, 3.3 ησυμφωνία για Διευκόλυνση ΧρηματοδοτικήςΣτήριξηςαναφέρειότι οι παρόντες Ειδικοί Όροι Διευκόλυνσης είναι εφαρμοστέοι. 4. Αιτήσεις, ΕκταμιεύσειςκαιΠροϋποθέσεις Εκταμιεύσεων 4.1 ΟιΌροι 5.1 και 5.2 τωνγενικώνόρωνεφαρμόζονταιστιςαιτήσειςκ αιεκταμιεύσειςστοπλαίσιοτηςπαρούσαςδιευκ όλυνσηςεπαυξημένηςυπόπροϋποθέσειςγραμ μήςπίστωσης, νοουμένου ότι: (α) οποιαδήποτεαίτησηχρηματοδότ ησηςθααφορά μεμονωμένη Εκταμίευση, και - 7 -

14 (β) εάντοποσότηςχρηματοδοτικήςστ ήριξηςπουζητείταιμεαίτησηχρηματοδότ ησηςισούταιμεήείναιμικρότεροαπό ευρώ (τρίαδισεκατομμύριαευρώ),ησχετικήαίτ ησηχρηματοδότησηςαποστέλλεταιστον ΕΜΣτουλάχιστον πέντε (5) Εργάσιμες Ημέρεςπριν από την σχετική Ημερομηνία Εκταμίευσης και, εάντοποσότηςχρηματοδοτικήςστήριξης πουζητείταιμεαίτησηχρηματοδότησηςυ περβαίνει τα (τρίαδισεκατομμύριαευρώ), η σχετική ΑίτησηΧρηματοδότησηςαποστέλλεται στον ΕΜΣ τουλάχιστον δέκα (10) Εργάσιμες Ημέρεςπριν από την σχετική Ημερομηνία Εκταμίευσης, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη Συμφωνία για Διευκόλυνση ΧρηματοδοτικήςΣτήριξης, 4.2 ΟΌρος 5.3 τωνγενικώνόρωνδενισχύειαλλάεφαρμόζονται οιακόλουθες προϋποθέσεις Εκταμίευσης: (α) (β) (γ) οεμσδενθαπροβείσεεκταμίευση στοπλαίσιοτηςπαρούσαςδιευκόλυνσηςε παυξημένηςυπόπροϋποθέσειςγραμμήςπ ίστωσηςεάν, κατάήπριντηνημερομηνίαεκταμίευσης, λάβειαπό την Επιτροπή (i) έκθεση στο πλαίσιο της διαδικασίας ενισχυμένης εποπτείας ή(ii) οποιαδήποτε άλλη έγγραφη γνωστοποίηση, στην οποία συμπεραίνεται ή δηλώνεται ότι το Δικαιούχο Κράτος Μέλος δεν συμμορφώνεται με τους όρους του Μνημονίου Συναντίληψης, ή οεμσδενθαπροβείσεεκταμίευση στοπλαίσιοτηςπαρούσαςδιευκόλυνσηςε παυξημένηςυπόπροϋποθέσειςγραμμήςπ ίστωσηςεάντοσυμβούλιοδιοικητώνέχεια ποφασίσεινααναβάλειήνακλείσειτηνδιευ κόλυνσηεπαυξημένηςυπόπροϋποθέσεις ΓραμμήςΠίστωσηςλόγω(i) μη συμμόρφωσης του Δικαιούχου Κράτους Μέλους με τους όρους του Μνημονίου Συναντίληψηςή (ii) του ότι οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο του Μνημονίου Συναντίληψηςέχουν καταστεί σαφώς ανεπαρκείς για την αντιμετώπιση του κινδύνου δημοσιονομικής διαταραχής, ή οεμσδενθαπροβείσεεκταμίευσηεάν, κατάήπριναπότηνημερομηνίαεκταμίευσ ης, τοσυμβούλιοδιευθυντών, κατόπινεισήγησηςτουδιευθύνοντασυμβο ύλουκαιβάσειτωνευρημάτωντηςεπιτροπ (δ) ήςαπότον τακτικό έλεγχο του Δικαιούχου Κράτους Μέλους το οποίο υπόκειται σε εποπτεία,αποφασίσει ότι η παρούσα ΔιευκόλυνσηΕπαυξημένηςυπόΠροϋποθέ σειςγραμμήςπίστωσης δεν πρέπει να συνεχιστεί λόγω της ανεπάρκειάς της να ανταποκριθεί στις ανάγκες του Δικαιούχου Κράτους Μέλους, και εάνμίαδιευκόλυνσηεπαυξημένης υπόπροϋποθέσειςγραμμήςπίστωσηςέχει χορηγηθείκαιαντληθείγιαπρώτηφορά, οεμσδενθαπροβείσεπερεταίρωεκταμίε υσηεάν,κατάήπριντηνσχετικήημερομηνί αεκταμίευσης, τοσυμβούλιοδιευθυντών, κατόπινεισήγησης του Διευθύνοντα Συμβούλου και βάσει της αξιολόγησης της Επιτροπής σε συνεργασία με την ΕΚΤ και τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές εφόσον κρίνεται αναγκαίο (και κατά περίπτωση, το ΔΝΤ) αποφασίσει ότι η παρούσα ΔιευκόλυνσηΕπαυξημένηςυπόΠροϋποθέ σειςγραμμήςπίστωσηςδεν πρέπει να συνεχιστεί λόγω της ανεπάρκειάς της να ανταποκριθεί στις ανάγκες του Δικαιούχου Κράτους Μέλους ή επειδή χρειάζεται άλλης μορφής χρηματοδοτικήστήριξη. 4.3 ΟιΌροι 5.4, 5.5 και 5.6 τωνγενικώνόρωνδενισχύουνγιατηνπαρούσαδ ιευκόλυνσηεπαυξημένηςυπόπροϋποθέσειςγρ αμμήςπίστωσης, νοουμένουότιησυμφωνία για Διευκόλυνση ΧρηματοδοτικήςΣτήριξηςορίζει εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις πρέπει να εκδοθεί Γνωστοποίηση Αποδοχής σε σχέση με Αιτήσεις Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας ΔιευκόλυνσηςΕπαυξημένηςυπόΠροϋποθέσεις ΓραμμήςΠίστωσης. 4.4 ΟιΌροι 5.7 έως 5.12 τωνγενικώνόρωνθαεφαρμόζονταιστηνπαρού σαδιευκόλυνσηεπαυξημένηςυπόπροϋποθέσε ιςγραμμήςπίστωσης, νοουμένουότι, γιααποφυγήαμφιβολίας, θα εκδοθεί Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης σε σχέση με όλες τις Εκταμιεύσεις στο πλαίσιο της παρούσας ΔιευκόλυνσηςΕπαυξημένηςυπόΠροϋποθέσεις ΓραμμήςΠίστωσης,ανεξαρτήτως εάν εκδοθεί Γνωστοποίηση Αποδοχής ή όχι. 4.5 ΗπαρούσαΔιευκόλυνσηΕπαυξημένηςυπό ΠροϋποθέσειςΓραμμήςΠίστωσηςμπορείναοδη γήσεισεεκταμίευσημόνομέσω Διαδικασίας Αγοράς Τίτλων στην Πρωτογενή Αγοράεάν - 8 -

1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62

1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62 1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62 ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

μεταξύ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ

μεταξύ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ μεταξύ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 103/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4645 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 Αριθμός 103 Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΗΣ

ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2013 [66(I)/1997, 74(I)/1999, 94(Ι)/2000, 119(Ι)/2003,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ

ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ ζ 0 /. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ δε Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛΩΝ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17 Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R0883 EL 09.11.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 883/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τις λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

(3) Για να διασφαλιστείότι όλες οι εθνικές διοικήσεις είναι σε. (4) Για να εξασφαλιστείο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων,

(3) Για να διασφαλιστείότι όλες οι εθνικές διοικήσεις είναι σε. (4) Για να εξασφαλιστείο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων, L 368/74 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2496 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3568/93548 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠIΘΥΜΩNΤΑΣ να καθορίσουν το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 150/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του

Διαβάστε περισσότερα