DIDSOLIT-PB: E-NEWSLETTER

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DIDSOLIT-PB: E-NEWSLETTER"

Transcript

1 8 Ος / Τεύχος 1 ΜΑΙΧ, Μακεδονίας 1, Χανιά Συντάκτες: Μπαουράκης Γεώργιος Βουρδουμπάς Ιωάννης Αγγελάκης Γεώργιος Μπορέτος Νικόλαος Μανθούλης Γεώργιος Σμυρναίος Εμμανουήλ Σημαντικά έργα για την προώθηση της ηλιακής ενέργειας στη Μεσόγειο, χρηματοδοτεί η Ε.Ε. Του Γιάννη Βουρδουμπά Η ηλιακή ενέργεια αφθονεί στη λεκάνη της Μεσογείου και αξιοποιείται σήμερα θερμότητος και ηλεκτρισμού. όλο και περισσότερο για τη παραγωγή Σύστημα αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας για με πολλαπλούς παραβολικούς δίσκους και μηχανή του Sterling. Σε αυτό το τεύχος Σημαντικά έργα για την προώθηση της ηλιακής Ενέργειας στη Μεσόγειο 1 Προώθηση της ηλιακής ενέργειας Νέο ΕυρωΜεσογειακό έργο υλοποιείται από το ΜΑΙΧ 3 Συναντήσεις εταίρων 5 Μεσογειακές χώρες. Εάν εξαιρέσει κάποιος τη Κύπρο και το Ισραήλ, η Ελλάδα έχει τους καλύτερους δείκτες αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας μεταξύ των διαφόρων μεσογειακών κρατών. Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στην Ελλάδα συνεπάγεται πολλά οφέλη διαφορετικά από τα αντίστοιχα που θα προκύψουν λόγω της αξιοποίησης των πιθανολογούμενων κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στα πλαίσια της προώθησης της εδαφικής συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών και των μη Ευρωπαϊκών χωρών της λεκάνης της Μεσογείου, η Ε.Ε. χρηματοδοτεί διάφορα στρατηγικά έργα στο τομέα: α) της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και β) της περιβαλλοντικής αειφορίας ( Διαχείριση νερού, διαχείριση αποβλήτων, αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας ) Έτσι σήμερα στα πλαίσια του προγράμματος ENPI CBC MED, η Ε.Ε. χρηματοδοτεί έξι στρατηγικά έργα για τη προώθηση της ηλιακής ενέργειας στη Μεσόγειο, εκ των οποίων στα τρία συμμετέχουν Έλληνες εταίροι. Τα έργα αυτά είναι τριετούς διάρκειας και θα υλοποιηθούν κατά το διάστημα , ενώ το ύψος του προϋπολογισμού του κάθε ενός ανέρχεται σε λίγα εκατ. Ευρώ. Τα προαναφερθέντα τρία έργα είναι: Καθώς οι τεχνολογίες αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας εξελίσσονται και ωριμάζουν συνεχώς, δημιουργούνται νέες δυνατότητες αξιοποίησης τους σε διάφορους τομείς στους οποίους πριν χρόνια δεν ήταν αυτό δυνατόν. Δεδομένου ότι η χρήση των τεχνολογιών αυτών μειώνει τη ρύπανση του περιβάλλοντος, υποκαθιστά τη χρήση των ορυκτών καυσίμου και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίες, είναι ευνόητο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τα κράτη μέλη προσπαθούν με κατάλληλες πολιτικές να προωθήσουν τη χρήση της ηλιακής ενέργειας, για τη παραγωγή θερμότητος και ηλεκτρισμού. Ειδικά στη λεκάνη της Μεσογείου σε σχέση με άλλες βορειότερες περιοχές η άφθονη ηλιακή ενέργεια αποτελεί ένα ανανεώσιμο φυσικό πόρο ο οποίος θα πρέπει να αξιοποιηθεί κατάλληλα αφενός μεν για τη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών και αφ ετέρου δε για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια της αξιοποίησης του. Η χώρα μας σήμερα έχει αξιοποιήσει σε μεγάλο βαθμό την ηλιακή ενέργεια κυρίως για τη παραγωγή θερμού νερού και ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές και 1. Στρατηγικοί κόμβοι για την ανάλυση και τη προώθηση της ηλιακής ενέργειας στη Μεσόγειο ( έργο SHAAMS ) Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου αυτού, θα υλοποιηθούν δράσεις σε διάφορες κατευθύνσεις και συγκεκριμένα: α) Στη κατεύθυνση της δημιουργίας κατάλληλων πολιτικών για τη προώθηση της ηλιακής ενέργειας β) Στη κατεύθυνση της προώθησης της επιχειρηματικότητας στο τομέα της ηλιακής ενέργειας γ) Στη κατεύθυνση της προώθησης της έρευνας στο τομέα της ηλιακής ενέργειας δ) Στη κατεύθυνση της προώθησης των εφαρμογών της ηλιακής ενέργειας στη κοινωνία των πολιτών Συντονιστής του έργου αυτού είναι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Βαρκελώνης της Ισπανίας ενώ συμμετέχουν εταίροι από την Γαλλία, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Αίγυπτο, την Ιορδανία και το Λίβανο. Στο έργο αυτό συμμετέχει από την Ελλάδα το ΤΕΙ Κρήτης.

2 Σελίδα 2 DIDSOLIT-PB: E-NEWSLETTER 2. Ανάπτυξη και υλοποίηση αποκεντρωμένων καινοτόμων ηλιακών τεχνολογιών σε δημόσια κτίρια σε Μεσογειακές χώρες ( Εργο DIDSOLIT-PB ) Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου αυτού, θα υλοποιηθούν διάφορες δράσεις οι οποίες περιλαμβάνουν: α)την ανάλυση των υπαρχόντων καινοτόμων ηλιακών τεχνολογιών μικρής κλίμακας β) Την εγκατάσταση διαφόρων επιδεικτικών συστημάτων αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας σε δημόσια κτίρια σε διάφορες χώρες της Μεσογείου, καθώς και την αξιολόγησή τους. Οι καινοτόμες ηλιακές τεχνολογίες που θα εφαρμοστούν περιλαμβάνουν: 1. Εγκατάσταση με δίσκο του Stirling για την ηλιοθερμική 2. Εγκατάσταση παραβολικών κατόπτρων για την ηλιοθερμική 3. Εγκατάσταση διαφανών φωτοβολταϊκών πλαισίων για τη 4. Εγκατάσταση εύκαμπτων φωτοβολταϊκών πλαισίων για τη 5. Εγκατάσταση ηλιακής ψύξης χώρου με διάταξη παραβολικών κατόπτρων Φωτοβολταικά πλαίσια στη πρόσοψη κτιρίου Συντονιστής του έργου αυτού είναι το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης στην Ισπανία, ενώ συμμετέχουν εταίροι από την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Ιορδανία. Στο έργο αυτό συμμετέχουν από την Ελλάδα το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων και ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός ΑΕΙΠΛΟΥΣ. Φωτοβολταικά πλαίσια στη πρόσοψη κτιρίου Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου αυτού θα εγκατασταθούν δύο μικρά επιδεικτικά συστήματα από τις προαναφερθείσες πέντε καινοτομικές ηλιακές τεχνολογίες στις εγκαταστάσεις του ΜΑΙΧ. 3. Ανάπτυξη μικρής κλίμακας αποκεντρωμένων ηλιοθερμικών συστημάτων κατάλληλων για τις Μεσογειακές κοινότητες ( Εργο STS-Med ) Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου αυτού θα αναπτυχθούν διάφορες δράσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν: α) Δημιουργία 4 επιδεικτικών συστημάτων αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας με συγκεντρωτικά συστήματα στην Ιταλία, τη Κύπρο, την Αίγυπτο και την Ιορδανία. β) Αξιολόγηση της συμπεριφοράς τους, επιμόρφωση τεχνικών και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού στις τεχνολογίες αυτές γ) Προώθηση και στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την κατασκευή και εγκατάσταση τέτοιων ηλιακών συστημάτων Συντονιστής του έργου αυτού είναι ο Οργανισμός ARCA στη Σικελία της Ιταλίας ενώ συμμετέχουν εταίροι από τη Κύπρο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιορδανία και την Αίγυπτο. Στο έργο αυτό συμμετέχει από την Ελλάδα το Ινστιτούτο Συστημάτων και Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η υλοποίηση των προαναφερθέντων έργων θα δώσει τη δυνατότητα στη χώρα μας να αναπτύξει τα προσεχή χρόνια νέες καινοτομικές εφαρμογές που σχετίζονται με τη περαιτέρω προώθηση της ηλιακής ενέργειας σε διάφορους τομείς. Ηλιακή εγκατάσταση με παραβολικά κάτοπτρα για τη αλλά και για τη παραγωγή ψύξης μέσω θερμού νερού σχετικά υψηλών θερμοκρασιών. Τα χρησιμοποιούμενα σήμερα συστήματα ηλιακής ψύξης χρησιμοποιούν κυρίως επίπεδα κάτοπτρα..

3 Σελίδα 3 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΙΧ Του Γιάννη Βουρδουμπά Σύστημα παραβολικού δίσκου με ενσωματωμένη θερμική μηχανή Sterling για τη Την ένταξη του σε ένα νέο τριετές έργο Ευρωμεσογειακής συνεργασίας (ENPI CBCMED) εξασφάλισε το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων. Το έργο με τίτλο «Σχεδιασμό και εφαρμογή αποκεντρωμένων καινοτόμων τεχνολογιών αξιοποίησης ηλιακής ενέργειας για δημόσια κτήρια στις χώρες της Μεσογειακής Λεκάνης DIDSOLIT-PB)» συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ανάπτυξης και συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Το έργο αυτό, αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίηση αποκεντρωμένων καινοτόμων συστημάτων αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ψύξης σε δημόσια κτίρια, σε διάφορες χώρες της Μεσογείου και συγκεκριμένα στην Ισπανία, την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Ιορδανία. Συντονιστής του έργου αυτού, το οποίο άρχισε πρόσφατα, είναι το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης - Ισπανία, ενώ συμμετέχουν, από την Ελλάδα: - Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, ΜΑΙΧ - Το Ινστιτούτο Καινοτομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης, ΑΕΙΠΛΟΥΣ, του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών από την Ιορδανία: - Tο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Al Βalqa, BAU από την Αίγυπτο: - Ο Αιγυπτιακός Οργανισμός Ενέργειας και Περιβάλλοντος - Το Πανεπιστήμιο της Αλεξάνδρειας, AU και από την Ισπανία επίσης: - η εταιρεία οικο-συστημάτων Eco system Europa, EsE Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αυτού, θα εγκατασταθούν και θα δοκιμασθούν σε πολλά δημόσια κτίρια διάφορα καινοτόμα συστήματα αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας στις προαναφερθείσες χώρες ενώ θα αξιολογηθεί η λειτουργία και η συμπεριφορά τους στις συγκεκριμένες κλιματολογικές συνθήκες. ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΗ STERLING ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Συγκεκριμένα τα καινοτόμα συστήματα που θα δοκιμασθούν περιλαμβάνουν: α) Μικρό σύστημα ηλιοθερμικής παραγωγής ηλεκτρισμού τύπου παραβολικού δίσκου με ενσωματωμένη θερμική μηχανή Sterling Στο σύστημα αυτό η προσπίπτουσα ηλιακή ενέργεια εστιαζόμενη θερμαίνει κάποιο ρευστό σε υψηλή θερμοκρασία, το οποίο στη συνέχεια παράγει ηλεκτρική ενέργεια με τη βοήθεια μιας μηχανής Sterling. β) Μικρό σύστημα ηλιοθερμικής παραγωγής ηλεκτρισμού με τη χρήση παραβολικών κατόπτρων Στο σύστημα αυτό η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία στα ηλιακά κάτοπτρα εστιαζόμενη, θερμαίνει ένα ρευστό σε υψηλές θερμοκρασίες, το οποίο στη συνέχεια παράγει ατμό και με τη βοήθεια ατμοστροβίλου ηλεκτρική ενέργεια. γ) Σύστημα διαφανών φωτοβολταϊκών πλαισίων τοποθετημένων στα παράθυρα και στις προσόψεις των κτιρίων για την παραγωγή ηλεκτρισμού Το σύστημα αυτό αναφέρεται σε μη συμβατικά διαφανή φωτοβολταϊκά στοιχεία τοποθετημένα σε προσόψεις και βεράντες κτιρίων. δ) Σύστημα εύκαμπτων φωτοβολταϊκών πλαισίων λεπτού υμένα για την κάλυψη κεκλιμένων επιφανειών κτιρίων και την παραγωγή ηλεκτρισμού Το σύστημα αυτό αναφέρεται σε εύκαμπτα φωτοβολταϊκά πλαίσια λεπτού υμένος τοποθετημένα σε διάφορες επιφάνειες κτιρίων. ε) Σύστημα ηλιακής ψύξης με χρήση ηλιακών κατόπτρων για τη θέρμανση κάποιου ρευστού και στη συνέχεια ψύξη με κύκλο απορρόφησης προσρόφησης Με το σύστημα αυτό ψύχεται ο χώρος ενός κτιρίου το καλοκαίρι με τη χρήση ηλιοθερμικών συστημάτων. Ήδη υπάρχουν δύο τέτοιες εφαρμογές σε ιδιωτικά κτίρια στην Κρήτη. Δείτε το θέμα Συναντήσεις Εταίρων στη σελίδα 5

4 Σελίδα 4 DIDSOLIT-PB: E-NEWSLETTER Συνολικά λοιπόν θα δοκιμασθούν σε δημόσια κτίρια τέσσερεις διαφορετικές τεχνολογίες αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας για την και μία τεχνολογία αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας για τη ψύξη χώρου. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος αυτού θα σχεδιασθούν κατάλληλες εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας των προαναφερθέντων τεχνολογιών, προσαρμοσμένες στις ανάγκες δημόσιων κτιρίων και θα δοκιμασθεί η συμπεριφορά τους σε διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες της Μεσογείου ούτως ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για τη δυνατότητα μελλοντικής εφαρμογής τους με ή χωρίς βελτιώσεις σε ευρύτερη κλίμακα. Ταυτόχρονα, θα γίνει ευρύτερη ενημέρωση για τις δυνατότητες εφαρμογής των προαναφερθέντων τεχνολογιών σε διάφορες Μεσογειακές χώρες με την πραγματοποίηση κατάλληλων εκδηλώσεων όπως σεμινάρια, ημερίδες κ.τ.λ. Αξίζει να αναφερθεί ότι το έργο αυτό αποτελεί το ένα από τα έξι έργα προώθησης των τεχνολογιών αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας που ενέκρινε η Ε.Ε. στα πλαίσια της Ευρωμεσογειακής συνεργασίας και το ένα από τα τρία που θα συμμετέχει η Ελλάδα. Συνεπώς, αναμένεται με ενδιαφέρον τα προσεχή χρόνια να εγκατασταθούν 1 ή 2 από τα προαναφερθέντα καινοτομικά ηλιακά συστήματα στις εγκαταστάσεις του ΜΑΙΧ και να αξιολογηθεί η λειτουργία τους, παράλληλα με άλλες εγκαταστάσεις σε άλλες χώρες της Μεσογείου, οι οποίες συμμετέχουν στο έργο αυτό. Για την υλοποίηση του έργου αυτού, εκτός από το ΜΑΙΧ σημαντικό ρόλο θα έχουν: α) Η πολιτεία και οι δημόσιοι φορείς χρήστες των προαναφερθέντων συστημάτων που καλούνται να στηρίξουν το συγκεκριμένο έργο και να υιοθετήσουν κατάλληλες πολιτικές ενθάρρυνσης και χορήγησης κινήτρων για την ανάπτυξη και διάδοση των τεχνολογιών αυτών. β) Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εμπλέκονται είτε στην κατασκευή των προαναφερθέντων καινοτομικών ηλιακών συστημάτων, είτε στην εγκατάσταση, παρακολούθηση και συντήρησή τους γ) Οι αρμόδιοι επιστήμονες και οι ερευνητές που θα συμβάλλουν στην βελτιστοποίηση και αναβάθμιση των συστημάτων αυτών δ) Οι πολίτες που πιθανώς στο μέλλον θα θελήσουν να εγκαταστήσουν τις καινοτόμες αυτές ηλιακές τεχνολογίες σε κτίρια τους ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΨΥΞΗΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΑ ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΑΝΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

5 Σελίδα 5 Συναντήσεις των εταίρων του προγράμματος DIDSOLIT ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ στις 1-2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 Πραγματοποιήθηκε η Τρίτη συνάντηση των εταίρων του προγράμματος στα Χανιά Κρήτης στις εγκαταστάσεις του ΜΑΙΧ στις 1-2 Ιουλίου Κατά τη συνάντηση αυτή έγινε η δεύτερη συνεδρίαση της τεχνικής ομάδας του έργου και η συνεδρίαση της επιτροπής συντονισμού του έργου. Η επόμενη συνάντηση των εταίρων θα γίνει τον Οκτώβριο 2013 στο Αμάν της Ιορδανίας. ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΙΣΠΑΝΙΑΣ στις ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Πραγματοποιήθηκε στις Δεκεμβρίου 2012 η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του προγράμματος στη Βαρκελώνη Ισπανίας στις εγκαταστάσεις του Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης. Κατά τη συνάντηση αυτή παρουσιάστηκε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου καθώς και η προτεινόμενη οργανωτική δομή για την επιτυχή υλοποίησή του. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ στις ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Πραγματοποιήθηκε στη Marsa Matrouh της Αιγύπτου η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του προγράμματος στις Μαρτίου Στη συνάντηση αυτή που ήταν η πρώτη της τεχνικής ομάδας του έργου, συζητήθηκαν διάφορα τεχνικά θέματα του έργου που σχετίζονταν με την πρόοδο της τεχνικής έκθεσης και τις διάφορες δραστηριότητες στο προσεχές διάστημα. Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων Μακεδονίας 1, Χανιά Τηλέφωνο: Φαξ: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Ιστοσελίδα:

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού Save the EARTH: Counsellors and Advisors on Renewable Energy sources Απασχόληση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) - Επισκόπηση και Παραδείγματα Περιγραφών Επαγγελμάτων - Εγχειρίδιο για συμβούλους

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΤΑΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

2 συναντήσεις για διαπεριφερειακές ανταλλαγές µεταξύ δήµων Επεξεργασία 27 Σχεδίων ράσης για τη Βιώσιµη Ενέργεια στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων 27 περιφερειακά σεµινάρια 1 τελική διεθνή συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.)

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.) Ενθάρρυνση και Υποστήριξη Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) στη Βιομηχανία Διαγωνισμός Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας Υποβληθείσες προτάσεις 2013 Μεσογειακό Αγρονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης 2012 Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης Φεβρουάριος 2013 2 Περιεχόμενα Μήνυμα Περιφερειάρχη... 4 Μέρος 1 ο : Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Κρήτης... 7 Προπαρασκευή για τους Εορτασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αναφοράς για τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στις χώρες της Μεσογείου

Έκθεση αναφοράς για τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στις χώρες της Μεσογείου Έκθεση αναφοράς για τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στις χώρες της Μεσογείου Ιούνιος 2014 Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη Το έργο με την ονομασία ZEMedS συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αμαρουσίου Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια

Δήμος Αμαρουσίου Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Περιγραφή Δήμου...5 3. Κλιματικά Δεδομένα..6 4. Οργανωτική Δομή του Δήμου..9 5. Σκοπός..11 ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ...16

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 2012 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Περιεχόμενα 1. Σύνοψη... 4 2. Εισαγωγή... 6 ΜΕΡΟΣ Α : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σελίδα2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους Βιομάζας» ΗΜΕΡΙΔΑ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1. Γενικά Τελευταία η Ελληνική νομοθεσία έχει εμπλουτισθεί με σημαντικές διατάξεις που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγήτρια: Ελπίδα Τσακίρη (Α.Μ: 761) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο SECHURBA. Απο τον πολιτισμο και την ιστορια προς τη βιωσιμη αναπτυξη

Εγχειρίδιο SECHURBA. Απο τον πολιτισμο και την ιστορια προς τη βιωσιμη αναπτυξη Εγχειρίδιο SECHURBA Ενεργειακα βιωσιμες κοινοτητες σε αστικες περιοχες με πολιτιστικη - ιστορικη σημασια Απο τον πολιτισμο και την ιστορια προς τη βιωσιμη αναπτυξη Εξασφαλίζοντας το μέλλον, προστατεύοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUNICIPALITY OF THESSALONIKI ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUNICIPALITY OF THESSALONIKI ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUNICIPALITY OF THESSALONIKI ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 2 Παρουσίαση του Δήμου Θεσσαλονίκης... 6 2.1 Γενική περιγραφή... 6 2.2 Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ

Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ Η Ελλάδα αποτελεί μέρος των πιλοτικών κρατών μελών της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 19 /07/2011 Λευκωσία Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Υ.Ε.Β.Τ.= Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Ι.Ε.Κ. = Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου ΣΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4.

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. 2 3 1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...6

Διαβάστε περισσότερα

1/11/2014. Municipality of Hersonisos, Greece. Cert. n EL0213. Nicosia, 15/05/2013. Valid until May 2017

1/11/2014. Municipality of Hersonisos, Greece. Cert. n EL0213. Nicosia, 15/05/2013. Valid until May 2017 Municipality of Hersonisos, Greece Having been assessed accurately, Municipality of Hersonisos was awarded the European Energy Award on May 2013 in recognition of its communal energy policies of sustainability

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα στο Περιβάλλον

Έρευνα στο Περιβάλλον της υψπepioδikh EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 TEYXOΣ 14 AΦIEPΩMA Έρευνα στο Περιβάλλον Περιεχόμενα Υψιπέτης Έρευνας 03 Ώθηση στην Eρευνα ERA-NET: Συμβολή στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα