Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάνουν τη διαφορά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάνουν τη διαφορά"

Transcript

1 Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάνουν τη διαφορά

2 Περιεχόμενα Πρόλογος σ. 01 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε ζήτηση σ. 03 H χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σ. 05 Ενεργειακοί στόχοι της ΕΕ Όραμα για το 2020 σ. 07 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ΕΕ σ. 09 Βασικοί τύποι ανανεώσιμης ενέργειας σ. 10 Βιοενέργεια: βιομάζα, βιοαέριο και βιοκαύσιμα σ. 10 Ηλιακή ηλεκτρική ενέργεια: συγκέντρωση της ηλιακής ακτινοβολίας σ. 12 Ηλιακή ηλεκτρική ενέργεια: φωτοβολταϊκά συστήματα σ. 13 Ηλιακή θερμότητα και ψύξη σ. 14 Αιολική ενέργεια σ. 15 Ενέργεια των ωκεανών σ. 16 Υδροηλεκτρικά και μικρά υδροηλεκτρικά σ. 17 Γεωθερμική ενέργεια και αντλίες θερμότητας σ. 18 Ατενίζοντας το μέλλον σ. 19 Οι προοπτικές για το 2020 σ. 20 Πολλές πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση διατίθενται στο Διαδίκτυο μέσω του εξυπηρετητή Europa (http://europa.eu). Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2008 ISBN Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 2008 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του Διάθεση φωτογραφιών: Estif, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EWEA/Winter, istockphoto, Seewec, Shutterstock, Solúcar/Abengoa Printed in Belgium ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΟ

3 Πρόλογος Η ενέργεια αποτελεί την κινητήρια δύναμη της κοινωνίας μας. Πιεστικά ζητήματα, όπως η κλιματική μεταβολή, η αυξανόμενη εξάρτηση από το πετρέλαιο και άλλα ορυκτά καύσιμα και η αύξηση των ενεργειακών δαπανών μάς υποχρεώνουν να αναθεωρήσουμε τον τρόπο παραγωγής και κατανάλωσής της. Στο πλαίσιο αυτό, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν σημαντική συνιστώσα της λύσης για ένα μέλλον αειφόρου ενέργειας. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε τη δέσμευση να αυξήσει το μερίδιο ανανεώσιμης ενέργειας στο 20% έως το 2020, καθώς και το επίπεδο των βιοκαυσίμων στον τομέα των μεταφορών στο 10% έως το Στην πράξη, η επίτευξη αυτών των στόχων συνεπάγεται ότι όλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Μικρά, αλλά σημαντικά επιμέρους βήματα, όπως ο περιορισμός της κατανάλωσης ενέργειας και η επιλογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη θέρμανση των κατοικιών μας, για την ηλεκτροδότηση και ως καύσιμο για τα οχήματά μας, μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη αυτών των στόχων. Βαθμιαία, η αύξηση της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα αποφέρει και άλλα οφέλη. Θα ενισχύσει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στον τομέα και θα καταστήσει αναγκαία τη βιομηχανία που βασίζεται στη γνώση. Με άλλα λόγια, αυτό συνεπάγεται νέες θέσεις εργασίας, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, νέες δυνατότητες εξαγωγών και οικονομική ανάπτυξη. Η παραγωγή ενέργειας έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κλιματική μεταβολή η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για θέρμανση και ψύξη, καθώς και σε άλλους τομείς, συνεπάγεται μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Επιπλέον, η αύξηση της χρήση της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, όπως η βιομάζα, αποτελεί σημαντικό μέσο διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών. Βελτιώνει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού περιορίζοντας την εξάρτησή μας από εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η ΕΕ είναι αποφασισμένη να επιτύχει αυτούς τους στόχους στο θέμα αυτό υπάρχει ομοφωνία. Είμαι βέβαιος ότι έχει έρθει η ώρα τα λόγια να γίνουν πράξεις. Andris Piebalgs Ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για θέματα ενέργειας 1

4

5 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΖΗΤΗΣΗ Εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρη την Ευρώπη προσπαθούν να περιορίσουν τη συνεισφορά τους στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (GHG), συμπεριλαμβανομένου του διοξειδίου του άνθρακα, οι οποίες ευθύνονται για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Εν τω μεταξύ, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εφαρμόζονται πολιτικές που υποβοηθούν στην επίτευξη του στόχου αυτού. Η αύξηση της χρήσης της ανανεώσιμης ενέργειας αποτελεί βέβαια έναν τρόπο με τον οποίο ο ενεργεια κός εφοδιασμός καθίσταται περισσότερο φιλικός προς το περιβάλλον. Πολλοί από εσάς ζητούν καλύτερη ενημέρωση σχετικά με το τι είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για ποιο λόγο είναι τόσο ελκυστική η ανανεώσιμη ενέργεια; Η κλιματική μεταβολή δεν αποτελεί τον μοναδικό λόγο για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συνεπάγεται επίσης την ενίσχυση της παραγωγής της δικής μας ενέργειας στην Ευρώπη, καθιστώντας τον ενερ - γειακό μας εφοδιασμό ασφαλέστερο και ενισχύοντας την ευρωπαϊκή οικονομία. Προστασία του περιβάλλοντος Ο τρόπος με τον οποίο παράγουμε την ενέργειά μας αποτελεί κομβικό στοιχείο των προσπαθειών αντιμετώπισης της κλιματικής μεταβολής. Ο ενεργειακός εφοδιασμός εξακολουθεί να κυριαρχείται από ορυκτά καύσιμα, τα οποία κατά την καύση τους για την παραγωγή ενέργειας εκπέμπουν αέρια θερμοκηπίου. Από την άλλη πλευρά, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ελάχιστες ή ακόμη και μηδενικές. Η αύξηση του ποσοστού χρήσης τους στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ θα συμβάλει στον περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και τη μείωση του συνολικού «αποτυπώματος άνθρακα». Η ανανεώσιμη ενέργεια θα συμβάλει επίσης στον περιορισμό της ρύπανσης της ατμόσφαιρας. 3

6 4 Διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού Οι χώρες της ΕΕ εξαρτώνται σε ολοένα μεγαλύτερο βαθμό από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο και φυσι κό αέριο) για τις μεταφορές και την παραγωγή ηλε - κτρισμού. Πράγματι, η ΕΕ εξαρτάται από τις εισαγωγές ενέργειας περίπου για το ήμισυ της καταναλισκόμενης ενέργειάς μας. Επιπλέον, τα ορυκτά καύσιμα καλύπτουν το 79% της ακαθάριστης εσωτερικής κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ. Το πρόβλημα είναι ότι οι πόροι ορυκτών καυσίμων είναι πεπερασμένοι εκτός αυτού, οι προμηθευτές αντιμετωπίζουν προβλήματα από διακυμάνσεις των τιμών ή δυσχέρειες εφοδιαστικής ή πολιτικής φύσεως. Συνεπώς, είναι σημαντικό να περιοριστεί η εξάρτησή μας από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων και να διαφο - ροποιηθεί ο ενεργειακός εφοδιασμός μας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμβάλλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου, καθώς συνεπάγονται την αυξημένη χρήση «εγχώριας» ενέργειας ενέργειας που βασίζεται στους φυσικούς πόρους της Ευρώπης. Αυτό συμβάλλει στη διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος και των πηγών ενέργειας στις οποίες στηριζόμαστε. Ενίσχυση της οικονομίας Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παρέχουν επίσης τεράστιες δυνατότητες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Αναμένεται να είναι σε θέση να καταστούν ανταγωνιστικές έναντι των συμβατικών πηγών ενέργειας σε μεσοπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη βάση, γεγονός που σημαίνει ότι θα έχουμε όφελος εάν αποκτήσουμε ηγετική θέση τώρα. Η ενίσχυση των επενδύσεων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα συμβάλει στην επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και θα προάγει την καινοτομία στην οικονομία της ΕΕ. Η εξαγωγή τεχνολογίας ανανεώσιμης ενέργειας σε άλλες χώρες θα δημιουργήσει επίσης επιχειρηματικές ευκαιρίες, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την οικονομία της ΕΕ.

7 Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν τρεις διαφορετικές εφαρμογές: παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θέρμανση και ψύξη βιοκαύσιμα για τις μεταφορές. Αυτές οι τρεις εφαρμογές αντιπροσωπεύουν διαφορετικές τεχνολογικές διαδικασίες και βιομηχανικούς κλάδους, αλλά όλες μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για έναν περισσότερο βιώσιμο, ασφαλή και ανταγωνιστικό ενεργειακό εφοδιασμό. Οι διάφοροι τύποι ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (σσ ) μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικούς τρόπους και δεν είναι όλοι κατάλληλοι για κάθε εφαρμογή (βλέπε πίνακα). Η υδροηλεκτρική και η αιολική ενέργεια χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ άλλοι πόροι, όπως η βιομάζα (οργανική ύλη), η γεωθερμική και η ηλιακή ενέργεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή τόσο ηλεκτρικής ενέργειας όσο και θερμότητας. Χρήσεις διαφόρων τύπων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΗΛΕΚΤΡΙKH ΕΝEΡΓΕΙΑ ΘΕΡMOΤΗΤΑ ΚAYΣΙΜΑ ΣΤΟΝ ΤΟMEΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΒΙΟΕΝEΡΓΕΙΑ ΗΛΙΑΚH ΕΝEΡΓΕΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚH ΕΝEΡΓΕΙΑ ΑΙΟΛΙΚH ΕΝEΡΓΕΙΑ ΕΝEΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΜΙΚΡA ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚA Ηλεκτρική ενέργεια Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμβάλλουν ήδη στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση όταν ανάβουμε μια λάμπα ή όταν παρακολουθούμε τηλεόραση (βλέπε πίνακα). Το γεγονός ότι οι αγορές ενέργειας της ΕΕ έχουν ανοίξει σε μεγαλύ - τερο ανταγωνισμό παρέχει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να επιλέγει φορείς παροχής ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, όλες οι χώρες της ΕΕ έχουν θέσει εθνικούς στόχους για το μερίδιο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας η οποία πρέπει να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εάν όλες οι χώρες επετύγχαναν τους στόχους αυτούς, το ένα πέμπτο και άνω της καταναλούμενης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ θα παραγόταν από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το Ωστόσο, για την επίτευξη αυτού του στόχου θα πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες. Συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ-27, 2005) TWh* ΑΙΟΛΙΚH ΕΝEΡΓΕΙΑ 70,5 ΗΛΙΑΚH ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚH ΕΝEΡΓΕΙΑ 1,5 ΒΙΟΜAΖΑ 80,0 ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚH ΕΝEΡΓΕΙΑ 306,9 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚH ΕΝEΡΓΕΙΑ 5,4 ΣΥΝΟΛΙΚEΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ПΗΓEΣ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ 464,4 ΣΥΝΟΛΙΚH ПΑΡΑΓΩΓH ΗΛΕΚΤΡΙΚHΣ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ ΕΕ ΜΕΡIΔΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ПΗΓΏΝ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ 14,0% Πηγή: Eurostat. * Τεραβατώρες ανά ώρα 5

8 6 Θέρμανση και ψύξη Ο τομέας θέρμανσης και ψύξης καλύπτει το ήμισυ της τελικής κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση των κατοικιών και των κτιρίων, την παρα - γωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης και την τροφοδοσία της βιομηχανίας με θερμότητα. Η παραγωγή θερμότητας αποτελεί πράγματι τον μεγαλύτερο ενεργειακό τομέα που υποσκελίζει τους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και των μεταφορών. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η βιομάζα (η οποία επί του παρόντος κατέχει κυρίαρχη θέση στον τομέα της κατανάλωσης ανανεώσιμης ενέργειας για θέρμανση), η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, παρέχουν τεράστιες δυνατότητες χρήσης τους στον τομέα θέρμανσης και ψύξης. Ωστόσο, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να καλύπτουν μόλις το 10% της συνολικής θέρμανσης και ψύξης, το δυναμικό αυτό απέχει πολύ από την εκμετάλλευσή τους σε ικανοποιητικό βαθμό. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για την ένταξη των τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας στους κύριους κλάδους της βιομηχανίας θέρμανσης και ψύξης. Υπάρχουν επίσης δυνατότητες διεύρυνσης της χρήσης μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρικής Συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις συνολικές θερμικές ανάγκες (ΕΕ-27, 2005) Mtoe* ΒΙΟΜAΖΑ 56,2 ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚH ΕΝEΡΓΕΙΑ 0,7 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚH ΕΝEΡΓΕΙΑ 0,7 ΣΥΝΟΛΙΚEΣ ΑΝΑΝVΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓEΣ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ 57,6 ΣΥΝΟΛΙΚEΣ ΘΕΡΜΙΚEΣ ΑΝAΓΚΕΣ 576 ΜΕΡIΔΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ 10% Πηγή: Eurostat. * Εκατομμύρια τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου ενέργειας και θερμότητας με την καύση βιομάζας που παράγουν ταυτόχρονα ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα, ενισχύοντας κατ αυτόν τον τρόπο τη συνολική ενεργειακή απόδοση. Μεταφορές Το μερίδιο του τομέα των μεταφορών στην κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έχει αυξηθεί με την πάροδο των ετών, καθιστώντας όλο και πιο επιτακτική την αναγκαιότητα βελτίωσης της αποδοτικής χρήσης καυσίμων και της εξεύρεσης λύσεων για τον περιορισμό των εκπομπών του τομέα των μεταφορών. Εκτός αυτού, το 97,3% της ενέργειας στον τομέα των μεταφορών προέρχεται από παράγωγα προϊόντα του πετρελαίου (2005). Τα βιοκαύσιμα (καύσιμα που παράγονται από οργανική ύλη) αποτελούν το κύριο υποκατάστατο της βενζίνης και του ντίζελ στον τομέα των μεταφορών που είναι διαθέσιμο σε μεγάλη κλίμακα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κοινά οχήματα. Η χρήση βιοκαυσίμων, όπως του βιοντίζελ, της βιοαιθανόλης και, σε μικρότερο βαθμό, του βιοαερίου, μπορεί συνεπώς να αποτελέσει σημαντικό τρόπο προώ - θησης της βιώσιμης χρήσης της ενέργειας στον τομέα των μεταφορών και περιορισμού της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Επιπλέον, τα βιοκαύσιμα έχουν γενικά καλύτερη απόδοση όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα και, για το λόγο αυτό, συμβάλλουν στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων της ΕΕ για περιορισμό του φαινόμενου του θερμοκηπίου. Επί του παρόντος, τα βιοκαύσιμα καλύπτουν ένα ελάχιστο ποσοστό των καυσίμων στον τομέα των μεταφορών της ΕΕ (1,1% το 2005), αλλά η ΕΕ λαμβάνει μέτρα για την αύξηση αυτού του μεριδίου (βλέπε επίσης επόμενο κεφάλαιο).

9 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΕ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2020 Το 2007, η ΕΕ έθεσε υψηλότερους στόχους όσον αφορά το επιθυμητό μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό της μείγμα. Τον Ιανουάριο του 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις για μια νέα ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων φιλόδοξων στόχων για την ενέργεια και τις εκπομπές, καθώς και ένα χάρτη πορείας της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σχέδια για ένα ισχυρότερο νομικό πλαίσιο. Οι στόχοι που εγκρίθηκαν τον Μάρτιο του 2007 από τους αρχηγούς των κρατών της ΕΕ έχουν ως εξής: Στόχος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Ένα δεσμευτικό μερίδιο της τάξης του 20% για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη συνολική κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ έως το 2020 Οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να αναπτύξουν εθνικά σχέδια δράσης με στόχο την επίτευξη των εθνικών στόχων τους, με τα οποία ακολούθως θα επιτευχθεί ο συνολικός στόχος της ΕΕ, και να θέσουν συγκεκριμένους στόχους για την ηλεκτρική ενέργεια, τη θέρμανση και την ψύξη, καθώς και τα βιοκαύσιμα. Τα σχέδια αυτά θα ανταποκρίνονται στις εθνικές συνθήκες, δεδομένων των διαφορών όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είναι διαθέσιμες στην εκάστοτε χώρα. Στόχος για τα βιοκαύσιμα στον τομέα των μεταφορών: Ελάχιστος στόχος 10% που πρέπει να επιτευχθεί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ για το μερίδιο των βιοκαυσίμων στη συνολική κατανάλωση βενζίνης και ντίζελ στον τομέα των μεταφορών της ΕΕ έως το 2020 Ο στόχος της αύξησης του μεριδίου των βιοκαυσίμων θα συνοδεύεται από ένα σχέδιο βιωσιμότητας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η παραγωγή των βιοκαυσίμων που θα συμπεριλαμβάνεται στο στόχο εντός ή εκτός της ΕΕ θα γίνεται με βιώσιμο τρόπο. Το 2007, η Επιτροπή δρομο - λόγησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον τρόπο επίτευξης του στόχου για το μερίδιο 10% των βιοκαυσίμων και, μεταξύ άλλων, την κατάρτιση του σχεδίου βιωσιμότητας, την παρακολούθηση της αλλαγής χρήσης γης και την ενθάρρυνση παραγωγής των λεγόμενων βιοκαυσίμων «δεύτερης γενιάς», όπως είναι η βιοαιθανόλη από άχυρο. Κλιματική μεταβολή και στόχοι ενεργειακής απόδοσης Οι στόχοι για την ανανεώσιμη ενέργεια και ο ξεχωριστός στόχος για τα βιοκαύσιμα στον τομέα των μεταφορών συνεισφέρουν στην ευρύτερη προσπάθεια που κατα - βάλλεται για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για την ελάχιστη μείωση κατά 20% των εκπομπών αερίων θερμοκη πίου έως το 2020, σε σύγκριση με τα επίπεδα του Οι προσπάθειες θα πρέπει επίσης να συνδυαστούν με καλύτερη ενεργειακή απόδοση με στόχο τη βελτίωση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ σε σύγκριση με τις προβλέψεις για το 2020 και με μειωμένη κατανάλωση ορυκτών καυσίμων. Βασικές οδηγίες της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση: Ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (οδηγία 2001/77/EΚ) Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (οδηγία 2002/91/EΚ) Βιοκαύσιμα ή άλλα ανανεώσιμα καύσιμα για τις μεταφορές (οδηγία 2003/30/EΚ) Φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας (οδηγία 2003/96/EΚ) Συμπαραγωγή (οδηγία 2004/8/EΚ) 7

10 8 Πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι; Οι στόχοι απαιτούν σημαντική ανάπτυξη και στους τρεις τομείς ανανεώσιμης ενέργειας ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση και ψύξη, μεταφορές. Αυτό είναι εφικτό εφόσον καταβληθούν συντονισμένες προσπάθειες από όλες τις κυβερνήσεις, τη βιομηχανία και το ευρύτερο κοινό της ΕΕ. Εάν οι αγοραστικές επιλογές σας είναι οικολογικές και εάν τάσσεστε υπέρ της ενίσχυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμβάλλετε άμεσα στην ανάπτυξή τους. Η ΕΕ υποστηρίζει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω πολιτικών, νομοθεσίας, χρηματοδοτήσεων και έρευνας από τη δεκαετία του Τα μέτρα που εφαρμόζονται ήδη περιλαμβάνουν νομοθεσία περί της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και περί των βιο - καυσίμων (βλέπε προηγούμενη σελίδα) και παροχή κινήτρων φοροαπαλλαγής ή μείωσης της φορολογίας της ανανεώ σιμης ενέργειας. Ενεργός συμμετοχή Προγράμματα ManagEnergy και ευρωπαϊκή εκστρατεία για την αειφόρο ενέργεια Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την ανανεώσιμη ενέργεια, τα νέα είναι καλά: η ΕΕ έχει δρομολογήσει ορισμένα σχέδια για την προώθηση της ευρύτερης συμμετοχής. Η πρωτοβουλία ManagEnergy της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποστηρίζει δράσεις για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο μέσω εργαστηρίων κατάρτισης και εκδηλώσεων σε απευθείας σύνδεση (online). Η Ευρωπαϊκή εκστρατεία για την αειφόρο ενέργεια της Επιτροπής ευαισθητοποιεί το ευρύτερο κοινό σχετικά με την αειφόρο ενέργεια και σας βοηθά να διαδραματίσετε τον δικό σας ρόλο στην αλλαγή του ενεργειακού τοπίου. Ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να συμμετάσχετε στις διευθύνσεις:

11 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ Η ΕΕ αποτελεί ηγετική δύναμη σε παγκόσμια κλίμακα στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας, αυτός δε ο τομέας είναι ήδη σημαντικός από οικονομικής απόψεως. Ο τομέας της ανανεώσιμης ενέργειας στην ΕΕ έχει κύκλο εργασιών της τάξης των 30 δισ. EUR και εξασφαλίζει θέσεις εργασίας. Καθώς ωριμάζουν οι τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας, ορισμένες από αυτές ιδίως εκείνες της αιολικής ενέργειας χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο. Η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας αυξάνει σταθερά και το κόστος της έχει μειωθεί. Ωστόσο, η ανάπτυξη δεν ήταν ομοιογενής σε ολόκληρη την ΕΕ και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξακολουθούν να αποτελούν ένα μικρό μερίδιο του συνολικού ενεργειακού μείγματος της ΕΕ σχετικά με την κυρίαρχη θέση του φυσικού αερίου, του πετρελαίου και του άνθρακα. Επειδή το εξωτερικό κόστος των ορυκτών καυσίμων όπως π.χ. οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις δεν λαμβάνεται πλήρως υπόψη, η ανανεώσιμη ενέργεια εξακολουθεί γενικά να μην είναι ανταγωνιστική έναντι των συμβατικών πηγών ενέργειας. Εξάλλου η ανανεώσιμη ενέργεια βρίσκεται σε διαφορετικά στάδια τεχνολογικής και εμπορικής ανάπτυξης. Πηγές ενέρ - γειας, όπως η αιολική, η υδροηλεκτρική, η βιομάζα και η ηλιοθερμική, είναι ήδη οικονομικά βιώσιμες. Ωστόσο, άλλες πηγές, όπως τα φωτοβολταϊκά συστήματα (που χρησιμοποιούν στοιχεία πυριτίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο), θα εξαρτώνται από την αύξηση της ζήτησης για τη βελτίωση των οικονομιών κλίμακας. Κατά συνέπεια, παρόλο που οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν αρχίσει να δίνουν το στίγμα τους και να μας παρέχουν περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες δυνατό τητες για την αύξηση του μεριδίου αγοράς τους και για την εδραίωσή τους ως οικονομικά αποδοτικών, ευρέως χρησιμοποιούμενων ενεργειακών επιλογών. Τα στοιχεία στις εν λόγω σελίδες σας παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην ΕΕ όσον αφορά την ανανεώσιμη ενέργεια. Περαιτέρω ανα - λυτικά στοιχεία σχετικά με τις διάφορες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που όλες διαδραματίζουν τον δικό τους ρόλο για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ενέργεια και τις εκπομπές παρέχονται στα επόμενα κεφάλαια. Πρωτοβάθμια παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανάλυση ανά επιμέρους πηγή (ΕΕ-27, 2005) Γεωθερμική ενέργεια: 4,5% Ηλιακή ενέργεια: 0,7% Αιολική ενέργεια: 5,1 % Υδροηλεκτρική ενέργεια: 22,0% Βιομάζα και απόβλητα: 67,8% 9 Βιοκαύσιμα: 3,8% Ξυλεία: 52,2% Αστικά και στερεά απόβλητα: 8,2% Βιοαέριο: 3,6% Τελική κατανάλωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΕ (Mtoe*) Πηγή: Eurostat ΜΕΡIΔΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝAΛΩΣΗ (2005) 87,0 93,8 99,4 104,2 8,5% Πηγή: Eurostat. * Εκατομμύρια τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου

12 ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βιοενέργεια: βιομάζα, βιοαέριο και βιοκαύσιμα 10 Η βιομάζα παράγεται από διάφορους τύπους οργανικής ύλης: ενεργειακές καλλιέργειες (ελαιούχοι σπόροι, φυτά που περιέχουν σάκχαρο) και δασοκομικά προϊόντα, γεωργικά και αστικά απόβλητα, συμπεριλαμβανομένης ξυλείας και οικιακών αποβλήτων. Η βιομάζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και για βιοκαύσιμα στον τομέα των μεταφορών. Η χρήση της βιομάζας περιορίζει σημαντικά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Το διοξείδιο του άνθρακα που εκλύεται κατά την καύση της αντισταθμίζεται από την ποσότητα που απορροφάται κατά την ανάπτυξη των σχετικών φυτών. Ωστόσο, υπάρχουν πάντοτε ορισμένες εκπομπές από διεργασίες, όπως είναι η καλλιέργεια και η παραγωγή καυσίμων, με αποτέλεσμα η βιομάζα να εκπέμπει πρακτικά ορισμένες ενώσεις άνθρακα. Οι διάφοροι τύποι βιομάζας χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες και διεργασίες για την παραγωγή βιοενέργειας: Η στερεή βιομάζα (όπως το ξύλο και το άχυρο) μπορεί να υφίσταται διεργασίες, συμπεριλαμβανομένων της καύσης, της πυρόλυσης, της υδρόλυσης ή της αεριοποίησης για την παραγωγή βιοενέργειας. Το βιοαέριο μπορεί να παράγεται από οργανικά απόβλητα με αναερόβια ζύμωση και συλλέγεται από αέρια χώρων ταφής απορριμμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οχή - ματα που μετασκευάζονται για λειτουργία με φυσικό αέριο. Γιατί βιομάζα; Διαφοροποιεί τον ενεργειακό εφοδιασμό Αντικαθιστά συμβατικά καύσιμα με υψηλές εκπομπές CO 2 Συμβάλλει στην ανακύκλωση των αποβλήτων Προστατεύει και δημιουργεί θέσεις εργασίας σε αγροτικές περιοχές Προάγει την τεχνολογική ηγετική θέση της ΕΕ στον τομέα της βιοενέργειας Ανάπτυξη της βιοενέργειας: βιοαέριο Agropti Το σχέδιο «Αέριο Agropti» προβλέπει την κατασκευή μιας εγκατάστασης παραγωγής βιοαερίου στην πόλη Västerås της Σουηδίας, η οποία επεξεργάζεται ταυτόχρονα ενεργειακές καλλιέργειες και οικιακά απόβλητα μέσω της χώνευσης. Υπάρχει επίσης μια μονάδα για την αναβάθμιση του βιοαερίου στην ποιότητα που είναι κατάλληλη για χρήση ως βιοκαύσιμο μεταφορών και για την τροφοδοσία πρατηρίων καυσίμου για λεωφορεία και επιβατηγά οχήματα, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενσιρωμένων προϊόντων. Η μονάδα βιοαερίου, η οποία εγκαι νιάστηκε τον Νοέμβριο του 2005, βασίζεται σε μια βιώσιμη συνεργασία μεταξύ της πόλης και της υπαίθρου και συνιστά ένα σύστημα παραγωγής βιοαερίου και διαχείρισης αποβλήτων το οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. anaerobic_digestion_biogas/nne5_2000_484.pdf

13 Τα βιοκαύσιμα προέρχονται από ανανεώσιμους πόρους που χρησιμοποιούν βιομάζα (οργανική ύλη ή φυτά). Αποτελούν τον μοναδικό ευρέως διαθέσιμο ενεργειακό πόρο που μπορεί να αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα στον τομέα των μεταφορών. Σήμερα, υπάρχουν δύο κύριοι τύποι βιοκαυσίμων που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα μεταφορών το βιοντίζελ και η βιοαιθανόλη. Και τα δύο αυτά καύσιμα είναι υγρά που παράγονται με επεξεργασία γεωργικών καλλιεργειών ή φυτών. Το βιοντίζελ παράγεται κυρίως από τα λεγόμενα ελαιογενή φυτά, όπως η κράμβη ή ο ηλίανθος. Είναι το προϊόν της αντίδρασης φυτικών ελαίων με μεθυλική αλκοόλη. Η βιοαιθανόλη παράγεται κυρίως με ζύμωση σακχάρου σακχαρότευτλων, διαφόρων δημητριακών, φρούτων ή ακόμη και με απόσταξη οίνου. Αναπτύσσονται βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς από πρώτη ύλη βιομάζας κυτταρίνης, τα οποία θα παράσχουν τη δυνατότητα εφαρμογής νέων μεθόδων παραγωγής βιοκαυσίμων από προϊόντα, υποπροϊόντα και απόβλητα της γεωργίας, της δασοκομίας και του ξύλου, χαρτοπολτού και χάρτου με πιο περίπλοκες χημικές αντιδράσεις. Γιατί βιοκαύσιμα; Αποτελούν τη μοναδική ευρέως διαθέσιμη ανανεώσιμη εναλλακτική λύση για την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών Συμβάλλουν στην ανακύκλωση των αποβλήτων Διαφοροποιούν τις πηγές ενεργειακού εφοδιασμού των χωρών που δεν παράγουν πετρέλαιο Περιορίζουν γενικά τις εκπομπές CO 2 και άλλων ρύπων Παρέχουν θέσεις εργασίας, ιδίως στον τομέα της γεωργίας Ανάπτυξη των βιοκαυσίμων: εναλλακτικά καύσιμα κινητήρα BEST (alternative motor fuels) Το έργο BEST (Βιοαιθανόλη για βιώσιμες μεταφορές) αποσκοπεί στην προώθηση της βιοαιθανόλης και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για τη διείσδυση στην αγορά των οχημάτων που χρησιμοποιούν ως καύσιμο την αιθανόλη μέσω εκστρατειών προώθησης και της εισαγωγής οχημάτων και γραμμών διανομής σε δέκα στρατηγικά επιλεγμένες τοποθεσίες στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης εταιρικής σχέσης δημόσιων και ιδιω - τικών φορέων πόλεων/περιφερειών, αυτοκινητοβιομηχάνων, παραγωγών καυσίμων, πρατηρίων καυσίμων και ιδιοκτητών στόλων οχημάτων. Περίπου 9000 οχήματα και περισσότερα από 150 πρατήρια καυσίμων αναμένεται να προκύψουν από το σχέδιο αυτό, καθιστώντας το τη μεγαλύτερη επίδειξη οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 11 factsheets/best.pdf

14 Ηλιακή ηλεκτρική ενέργεια: συγκέντρωση της ηλιακής ακτινοβολίας 12 Ο ήλιος αποτελεί την κύρια πηγή ενέργειας σε ολόκληρο τον κόσμο, και τα ηλιακά συστήματα παραγωγής ενέργειας είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις ακτίνες του ήλιου ως μια υψηλής θερμοκρασίας πηγή καθαρής ενέργειας για θερμότητα και ηλεκτρική ενέργεια. Ωστόσο, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η ηλιακή ακτινοβολία πρέπει να συγκεντρωθεί και να εστιασθεί. Αυτό είναι αναγκαίο επειδή η ηλιακή ακτινοβολία καταλήγει στην επιφάνεια της Γης με πυκνότητα που επαρκεί για θέρμανση, αλλά δεν επαρκεί για έναν αποδοτικό θερμο δυ ναμικό κύκλο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχουν διάφοροι τύποι τεχνολογιών/συστημάτων συγκέντρωσης της ηλιακής ακτινοβολίας (CSP): Οι παραβολικοί ηλιακοί συλλέκτες γνωστοί και ως κυρτές «σκάφες» επιτρέπουν στις ακτίνες του ηλίου να συγκλίνουν προς ένα σημείο για τη συλλογή θερμότητας από τον ήλιο. Οι ηλιακοί πύργοι παραγωγής ενέργειας διαθέτουν εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες κατόπτρων που ακολουθούν την πορεία του ήλιου και συγκεντρώνουν τις ακτίνες του σε ένα δέκτη στην κορυφή ενός πύργου. Τα συστήματα ηλιακών πιάτων/κινητήρων χρησιμοποιούν παραβολικά πιάτα για τη μεταφορά της ηλιακής ακτινοβολίας σε έναν «κινητήρα Stirling» έναν κινητήρα που χρησιμοποιεί θερμότητα που επενεργεί επί ενός ρευστού. Οι ακτίνες του ήλιου μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την ενεργοποίηση χημικών αντιδράσεων για παραγωγή καυσίμων και χημικών ουσιών. Άλλες μεσοπρόθεσμες έως μακροπρόθεσμες εφαρμογές θα περιλαμβάνουν φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες. Γιατί ηλιακή ενέργεια; Διαφοροποιεί τον ενεργειακό εφοδιασμό Περιορίζει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα Δημιουργεί θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο και τονώνει την τοπική οικονομία Χρησιμοποιεί μια ανεξάντλητη πηγή ενέργειας Μπορεί να παράγει θερμότητα και, όταν συγκεντρώνεται, ηλεκτρική ενέργεια Ανάπτυξη της συγκέντρωσης της ηλιακής ακτινοβολίας: ενέργεια πύργου PS10 Η Σεβίλλη της Ισπανίας φιλοξενεί την πρώτη εμπορική μονάδα συγκέντρωσης ηλιακής ακτινοβολίας στην Ευρώπη, γνωστή ως «PS10». Η μονάδα αναπτύχθηκε με χρηματοδότηση του προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ «Δράσεις έρευνας» και εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του Η μονάδα PS10 σχεδιάστηκε για την παραγωγή επαρκούς ηλεκτρικής ενέργειας για την ηλεκτροδότηση ενός πληθυσμού ατόμων αποφεύγοντας την εκπομπή περίπου τόνων CO 2 ετησίως. Περισσότερα από 600 κινητά κάτοπτρα συγκεντρώνουν την ηλιακή ακτινοβολία στην κορυφή ενός πύργου ύψους 115 m, όπου είναι εγκατεστημένος ένας ηλιακός δέκτης και ένας ατμοστρόβιλος. Η μονάδα PS10 είναι η πρώτη από μια σειρά ηλιακών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που πρόκειται να κατασκευαστούν στην ίδια περιοχή.

15 Ηλιακή ηλεκτρική ενέργεια: φωτοβολταϊκά συστήματα Η φωτοβολταϊκή (PV) παραγωγή ενέργειας χρησιμοποιεί ηλιακές κυψέλες για την απευθείας μετατροπή της φωτεινής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια. Η ενέργεια μπορεί να αποθηκεύεται σε χημικά φορτισμένους συσσωρευτές ή με άλλα μέσα. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα που είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης δεν απαιτούν αποθήκευση. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν επί του παρόντος μια δαπανηρή λύση και, για το λόγο αυτό, ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ αποφάσισαν να προωθήσουν την τεχνολογία, συμβάλλοντας στη σταδιακή μείωση του κόστους. Επιπλέον, η χρηματοδοτούμενη έρευνα από την ΕΕ προωθεί τεχνολογικές βελτιώσεις και οικονομίες κλίμακας για τη μείωση του κόστους των διασυνδεδεμένων με το δίκτυο ηλεκτροδότησης των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ευρώπη. Η ΕΕ κατέχει ήδη ηγετική θέση παγκοσμίως στον τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων: περίπου το ένα τρίτο της παγκοσμίως παραγόμενης φωτοβολταϊκής ενέργειας παράγεται στην ΕΕ. Γιατί φωτοβολταϊκά συστήματα; Χρησιμοποιούν μια δωρεάν και ανεξάντλητη πηγή ενέργειας Δεν παράγουν θόρυβο, επιβλαβείς εκπομπές ούτε ρυπογόνα αέρια Εξυπηρετούν πυκνοκατοικημένες όσο και απομακρυσμένες περιοχές Απαιτούν ελάχιστη συντήρηση Εγκαθίστανται και επεκτείνονται με απλό τρόπο χάρη στη χρήση δομοστοιχειωτών συστημάτων Έρευνα στον τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων: φωτοβολταϊκός φωτισμός κτιρίων Η χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια αποτελεί έναν ελκυστικό τρόπο παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας. Εκτός από την παραγωγή ενέργειας, οι φωτοβολταϊκές περσίδες εμπρός από γυάλινες προσόψεις και παράθυρα μπορούν να παρέχουν σκίαση από την απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία προστατεύοντας το κτίριο από υπερθέρμανση, ενώ επιτρέπουν τη δίοδο επαρκούς φυσικού φωτισμού ώστε να καθίσταται περιττός ο τεχνητός. Η τεχνική της ηλιακής ιχνηλάτησης βελτιστοποιεί τόσο την παραγωγή ενέργειας όσο και τη σκίαση ανάλογα με την ώρα της ημέρας, την εποχή ή τις καιρικές συνθήκες. Το σχέδιο φωτοβολταϊκού φωτισμού στόχευε στην ενσωμάτωση ελαφρών ηλιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων ελέγχου σε όψεις και στέγες για τη βελτίωση των δυνατοτήτων της αγοράς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο και ορισμένα άλλα φωτοβολταϊκά σχέδια, βλέπε: photovoltaic/european_photovoltaics_en.pdf 13

16 Ηλιακή θερμότητα και ψύξη 14 Τα ηλιοθερμικά συστήματα βασίζονται σε μια απλή αρχή, γνωστή εδώ και αιώνες: ο ήλιος θερμαίνει το νερό που περιέχει ένα σκουρόχρωμο δοχείο. Η μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας για τους σκοπούς της θέρμανσης και της ψύξης έχει πολλές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων της παραγωγής ζεστού νερού για οικιακές χρήσεις, της θέρμανσης κτιρίων και βιομηχανικών διαδικασιών, της ηλιακά υποβοηθούμενης ψύξης, της αφαλάτωσης και της χρήσης σε κολυμβητήρια/πισίνες. Η θερμότητα από την ηλιακή ακτινοβολία (ηλιακά θερμικά συστήματα) επιτυγχάνεται με τη βοήθεια συστημάτων που μεταφέρουν μηχανικά τη θερμότητα μέσω ενός ρευστού, όπως είναι κάποιο έλαιο, το νερό ή ο αέρας. Θέρμανση: ακόμη και τα απλούστερα ηλιοθερμικά συστήματα είναι σε θέση να καλύψουν ένα (κατά περίπτωση σημαντικό) ποσοστό των οικιακών αναγκών ζεστού νερού. Παρόλο που αυτά τα συστήματα είναι σαφώς πιο παραγωγικά σε περιοχές όπου επικρατεί ηλιοφάνεια, η απόδοση του νέου εξοπλισμού συνεπάγεται ότι μπορούν να συμβάλλουν τουλάχιστον στην παραγωγή ζεστού νερού ή τη θέρμανση χώρων (συχνά σε συνδυασμό με υφιστάμενα συστήματα καυστήρων) σε οποιαδήποτε περιοχή της ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Γερμανία και η Αυστρία κατατάσ - σονται μόλις στη δεύτερη θέση μετά την Κύπρο και την Ελλάδα μεταξύ των χωρών της ΕΕ όσον αφορά το μερίδιό τους στην ηλιακή θέρμανση. Ψύξη: η ηλιακή ακτινοβολία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα ψύξης για κλιματισμό με συστήματα απορρόφησης θερμότητας (λειτουργώντας κατά έναν τρόπο όπως ένα ψυγείο). Σε συνδυασμό με καυστήρες βιομάζας παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας συστημάτων ψύξης που χρησιμοποιούν ανανεώσιμη πηγή ενέργειας σε ποσοστό 100%. Γιατί ηλιακά θερμικά συστήματα; Παρέχουν λιγότερο δαπανηρή λύση για τη χρήση της ηλιακής ενέργειας Είναι απλά, οικονομικά προσιτά και άμεσα διαθέσιμα, ακόμη και για σπίτια πανταχόθεν ελεύθερα Απαιτούν ελάχιστη συντήρηση Χρησιμοποιούν πλούσια, δωρεάν και ανεξάντλητη πηγή ενέργειας Δεν δημιουργούν την παραμικρή παρενέργεια Ανάπτυξη ηλιακών συστημάτων θέρμανσης και ψύξης: Solair (κλιματισμός) Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για κλιματισμό αυξάνεται δραματικά σε ολόκληρη την ΕΕ. Η χρήση της ηλιοθερμικής ενέργειας για συστήματα κλιματισμού μια μέχρι τώρα σχετικά νέα τεχνολογία παρέχει εναλλακτική λύση με τεράστιες δυνατότητες. Το σχέδιο Solair στοχεύει στην αύξηση του μεριδίου αγοράς των ηλιακών συστη - μάτων κλιματισμού για μικρομεσαίες εφαρμογές σε οικιστικά και εμπορικά κτίρια. Επιδιώκει να υπερκεράσει τα εμπόδια στη αγορά, όπως είναι η έλλειψη υαισθητοποίησης, τεχνογνωσίας και συνεκτικής ενημέρωσης μέσω των ερευνών αγοράς, της δημιουργίας υποδομής και της προώθησης.

17 Αιολική ενέργεια Η αιολική ενέργεια αποτελεί μια από τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τις μεγαλύτερες προοπτικές και είναι ένας τομέας στον οποίο υπήρξαν ήδη πολλές εξελίξεις και βελτιώσεις προκειμένου να καταστεί αποδοτικότερη η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά την περίοδο η συνολική δυναμικότητα αιολικής ενέργειας στην ΕΕ αυξανόταν κατά μέσο όρο σε ποσοστό 32% ετησίως. Οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες παράγουν ενέργεια από τον άνεμο μεταφέροντας την ορμή του διερχόμενου ανέμου σε πτερύγια η κίνηση των πτερυγίων μεταδίδεται σε έναν άξονα περιστροφής. Η ενέργεια που μπορούν να παράγουν οι ανεμογεννήτριες εξαρτάται από την πυκνότητα του αέρα, την ταχύτητα του ανέμου και το μέγεθος της ανεμογεννήτριας. Ο άξονας περιστροφής των περισσοτέρων ανεμογεννητριών, χάρη σε ένα σύστημα προσανατολισμού, είναι παράλληλα προς την κατεύθυνση του ανέμου και κινείται ακολουθώντας τις μεταβολές της κατεύθυνσης του ανέμου. Η ενέργεια συγκεντρώνεται στον περιστρεφόμενο άξονα και μετατρέπεται από μια γεννήτρια σε ηλεκτρισμό. Γιατί αιολική ενέργεια; Πρόκειται για μια πηγή καθαρής ενέργειας χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα Παρέχει εγχώρια ενέργεια χαμηλού κόστους Αποτελεί ήδη σημαντικό εξαγωγικό κλάδο Μεταβάλλει το τοπίο, αλλά επιτρέπει τη συνέχιση των γεωργικών/βιομηχανικών δραστηριοτήτων στην περιοχή Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε χερσαίες όσο και σε υπεράκτιες εφαρμογές Έρευνα στον τομέα της αιολικής ενέργειας: υπεράκτια αιολικά πάρκα DOWNVInD Το σχέδιο DOWNVInD (Distant Offshore Windfarms with No Visual Impact in Deepwater) στοχεύει σε ριζοσπαστικές τεχνολογικές καινοτομίες που θα καταστήσουν δυνατή την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων υψηλού δυναμικού στα βαθέα ύδατα. Περιλαμβάνει ένα σχέδιο επίδειξης για την εγκατάσταση και την παρακολούθηση δύο ανεμογεννητριών στα βαθέα ύδατα, έξω από τις ακτές της βορειοανατολικής Σκοτίας. Αυτό το σχέδιο επίδειξης αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην πρωτοπόρο ανάπτυξη αιολικών πάρκων στα βαθέα ύδατα, στη βελτίωση και στην εμπορευματοποίηση της τεχνολογίας και τη διάδοση γνώσεων και εμπειριών σε ολόκληρη την Ευρώπη. 15

18 Ενέργεια των ωκεανών Οι ωκεανοί καλύπτουν τα τρία τέταρτα του πλανήτη, και κατά συνέπεια η ενέργεια των ωκεανών αντιπροσωπεύει μια από τις πλέον πλούσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτή η ενέργεια προέρχεται από ενεργειακές ροές, όπως είναι τα κύματα, η παλίρροια, τα ωκεάνια ρεύματα, καθώς και από διαφορές της αλατότητας και της θερμοκρασίας. Χρειάζεται ακόμη χρόνος ώστε η ενέργεια των ωκεανών να μπορέσει να ανταγωνιστεί τις πλέον προηγμένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί ενέργεια των ωκεανών; Δεν απαιτούνται καύσιμα Δεν παράγει απόβλητα Δεν έχει σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις Αξιοποιείται ο απόλυτα προβλέψιμος χαρακτήρας της παλίρροιας Αποτελεί συναρπαστικό τομέα για περαιτέρω έρευνα 16 Οι τεχνολογίες κυματικής ενέργειας διαφέρουν ανάλογα με τη θέση της διάταξης μετατροπής της ενέργειας ως προς την ακτογραμμή. Οι διατάξεις μπορούν να είναι διατάξεις ακτογραμμής στερεωμένες ή εγκατεστημένες στην ακτογραμμή. Μπορούν επίσης να είναι διατάξεις εγκατεστημένες στη θάλασσα κοντά στην ακτή ή σε υπεράκτιες θέσεις, οπότε και αξιοποιούν τα ισχυρότερα κυματικά συστήματα των βαθέων υδάτων. Η Ευρώπη κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της τεχνολογίας κυματικής ενέργειας. Επίσης, καθώς ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες επενδύουν σε σχέδια έρευνας και ανάπτυξης ή σε σχέδια επίδειξης, η ΕΕ θα κατέχει μια άριστη ανταγωνιστική θέση όταν θα αναπτυχθεί εμπορική αγορά για την τεχνολογία. Τα παλιρροϊκά σχέδια αξιοποιούν τη φυσική άμπωτη και πλημμυρίδα των παλιρροϊκών υδάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω της εκμετάλλευσης της ανόδου και της πτώσης της επιφανείας της θάλασσας με υδατοφράκτες είτε με την άντληση ενέργειας από παλιρροϊκά ρεύματα χρησιμοποιώντας στροβίλους με παρόμοιο τρόπο όπως και στην περίπτωση της αιολικής ενέργειας. Έρευνα στον τομέα της ενέργειας των ωκεανών: συντονισμένη δράση CA-OE Οι βιομηχανίες και οι ερευνητικές κοινότητες στον τομέα της ενέργειας των ωκεανών είναι ακόμη περιορισμένες και διασκορπισμένες. Ταυτόχρονα, πολλά συστήματα ενέργειας των ωκεανών με νέα και ανέλεγκτη τεχνολογία αναζητούν χρηματοδότες για την ανάπτυξη λειτουργικών πρωτοτύπων στη θάλασσα. Το σχέδιο της Συντονισμένης Δράσης για την Ενέργεια των Ωκεανών (CA-OE) αποσκοπεί στην ανάπτυξη κοινής βάσης γνώσεων, στο συντονισμό προσέγγισης της έρευνας και ανάπτυξης βασικών ζητημάτων της ενέργειας των ωκεανών και την παροχή ενός φόρουμ για το μάρκετινγκ των πλέον αξιόλογων αποτελεσμάτων της έρευνας σε πιο μακροπρόθεσμη βάση. Προσοχή θα δίνεται στην αξιολόγηση των δεδομένων από συστήματα ενέργειας των ωκεανών που ελέγχονται σε πραγματικές συνθήκες στη θάλασσα.

19 Υδροηλεκτρικά και μικρά υδροηλεκτρικά Η υδραυλική ενέργεια παράγεται από την κίνηση μιας υδάτινης μάζας, όπως π.χ. ενός ποταμού, ενός καναλιού ή ενός ρεύματος. Τα υδροηλεκτρικά σχέδια μετατρέπουν την εν δυνάμει ενέργεια των υδάτων που ρέουν υπό ορισμένη κλίση (ή «φράγμα») σε αξιοποιήσιμη ενέργεια. Αυτή ήταν η ιστορική ανάπτυξη του ηλεκτρισμού στον κόσμο. Τα σχέδια αυτά απαιτούν κατάλληλη βροχόπτωση σε μια υδρολογική λεκάνη, ένα υδραυλικό φορτίο, ένα σωλήνα ή μια διάταξη για τη μεταφορά των υδάτων σε ένα στρόβιλο και μια εγκατάσταση στροβίλου που περιλαμβάνει τον εξοπλισμό παραγωγής ενέργειας και ελέγχου των υδάτων. Τα ύδατα επιστρέφουν στη φυσική τους ροή μετά τη χρήση τους. Ως μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες ορίζονται γενικά εκείνες με εγκαταστημένη ισχύ κάτω των 10 MW, ενώ οι μεγάλης κλίμακας υδροηλεκτρικές μονάδες διαθέτουν μεγάλα φράγματα και δεξαμενές αποθήκευσης. Τα μικρά υδροηλεκτρικά χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως σε απομονωμένες περιοχές. Τα μεγάλα υδροηλεκτρικά αγγίζουν το σημείο κορεσμού, εξ ου και η επικέντρωση στα μικρά υδροηλεκτρικά, όπου υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης. Γιατί μικρά υδροηλεκτρικά έργα; Διαφοροποιούν τον ενεργειακό εφοδιασμό Ενισχύουν την τοπική ανάπτυξη Συμβάλλουν στη συντήρηση των λεκανών απορροής ποταμών Εξυπηρετούν την ηλεκτροδότηση των αγροτικών περιοχών Έχουν υψηλή αναλογία ενεργειακής απόσβεσης Ανάπτυξη στον τομέα των μικρών υδροηλεκτρικών: εκστρατεία προώθησης Sherpa Υπάρχουν ορισμένα προβλήματα για την ευρύτερη χρήση των μικρών υδροηλεκτρικών έργων, που συμπεριλαμβάνουν την έλλειψη σχετικών με την τεχνολογία γνώσεων και ακατάλληλες μεθόδους χωροταξικού σχεδιασμού. Η εκστρατεία αποτελεσματικής προώθησης της ενέργειας των μικρών υδροηλεκτρικών (Sherpa) επιδιώκει να υπερκεράσει αυτούς τους φραγμούς, ιδίως στα νέα κράτη μέλη της ΕΕ, μέσω μιας εκστρατείας προβολής των μικρών υδροηλεκτρικών. Η δράση Sherpa επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει περισσότερο τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα οφέλη που παρέχουν τα μικρά υδροηλεκτρικά ως πόρος ανανεώσιμης πηγής ενέργειας και να συμβάλει στη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για την περαιτέρω ανάπτυξή τους. 17

20 Γεωθερμική ενέργεια και αντλίες θερμότητας Η γεωθερμική ενέργεια χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες για τα λουτρά και τη θέρμανση των υδάτων. Αντλείται από τη φυσική θερμότητα της γης υπό ξηρά μορφή, ως ατμός ή υπό υγρή μορφή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και για θέρμανση. Οι γεωθερμικοί πόροι μεγάλου βάθους περιλαμβάνουν: υδροθερμικά συστήματα (ζεστό νερό και/ή ατμός που εγκλωβίζονται σε ρωγμές ή πόρους πετρωμάτων), γεωθερμικά συστήματα υπό πίεση (υδροφόροι ορίζοντες ζεστού νερού υπό υψηλή πίεση) και εξελιγμένα γεωθερ μικά Έρευνα στον τομέα της γεωθερμικής ενέργειας: 18 συστήματα (ξηροί γεωλογικοί σχηματισμοί εξαιρετικά ενέργεια LOW-BIN υψηλής θερμοκρασίας). Στην Ευρώπη, η «αντλία θερμότητας» αποτελεί τον πιο ευνοϊκό τρόπο αξιοποίησης της γεωθερμικής ενέργειας με τις περισσότερες προοπτικές. Η μέθοδος συνίσταται στην άντληση θερμότητας από υψηλής θερμοκρασίας, χαμηλού βάθους γεωθερμικά ρευστά και τη μεταφορά της σε νερό ή στον αέρα που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση χώρων. Ακόμη και σε μικρά βάθη της τάξης των m, η γη συσσωρεύει θερμότητα ή οποία μπορεί να αντληθεί με τη βοήθεια αντλιών θερμότητας οι οποίες συχνά εγκαθίστανται σε κήπους και εξοχικές κατοικίες και να χρησιμοποιηθεί απευθείας για την οικιακή θέρμανση. Η θερμότητα μπορεί επίσης να επιστρέφει στη γη προς αποθήκευση εξασφαλίζοντας ένα σύστημα «κλιματισμού» οικιών και κτιρίων. Γιατί γεωθερμική ενέργεια; Περιορίζει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου Χρησιμοποιεί μια ανεξάντλητη πηγή ενέργειας Μπορεί να παρέχει απευθείας θέρμανση Απαιτεί μικρότερες εκτάσεις σε σύγκριση με άλλες πηγές ενέργειας Είναι πάντοτε διαθέσιμη Στόχος του έργου LOW-BIN είναι η αποδοτική παραγωγή χαμηλής θερμοκρασίας γεωθερμικής ενέργειας. Επιδιώκει να βελτιώσει τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, την ανταγωνιστικότητα και τη διείσδυση στην αγορά των γεωθερμικών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στοχοθετώντας τόσο τους υδροθερμικούς πόρους για άμεση διείσδυση στην αγορά όσο και τα συστήματα παραγωγής ενέργειας από θερμά ξηρά πετρώματα. Το έργο περιλαμβάνει θεωρητική έρευνα, εργαστηριακά πειράματα, ανάπτυξη στο στάδιο προ του πρωτοτύπου, καθώς και αξιολόγηση, επαλήθευση και διάδοση της τεχνολογίας. geothermal/factsheets/low_bin.pdf

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Ενέργεια & Περιβάλλον Το ενεργειακό πρόβλημα (Ι) Σε τι συνίσταται το ενεργειακό πρόβλημα; 1. Εξάντληση των συμβατικών ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα της εργασίας είναι Η αξιοποίηση βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, Μάρτιος 2010 Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία Στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής Μείωση των εκπομπών ρύπων έως το 2020

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές ενέργειας - Πηγές ζωής

Πηγές ενέργειας - Πηγές ζωής Πηγές ενέργειας - Πηγές ζωής Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2014 Παράγει ενέργεια το σώμα μας; Πράγματι, το σώμα μας παράγει ενέργεια! Για να είμαστε πιο ακριβείς, παίρνουμε ενέργεια από τις

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν 1 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Eίναι οι ενεργειακές πηγές (ο ήλιος, ο άνεμος, η βιομάζα, κλπ.), οι οποίες υπάρχουν σε αφθονία στο φυσικό μας περιβάλλον Το ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τεχνολογιών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια

Ανάπτυξη τεχνολογιών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΓΕΤ με ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η 2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η παγκόσμια παραγωγή (= κατανάλωση + απώλειες) εκτιμάται σήμερα σε περίπου 10 Gtoe/a (10.000 Mtoe/a, 120.000.000 GWh/a ή 420 EJ/a), αν και οι εκτιμήσεις αποκλίνουν: 10.312

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Ενέργεια Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα Τ4Ε 2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Teachers4Europe Οδηγιεσ χρησησ Το αρχείο που χρησιμοποιείτε είναι μια διαδραστική ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Στοιχεία και αριθμοί Στην παρούσα 3 η έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης παρουσιάζεται ένα πιο φιλόδοξο και προοδευτικό σενάριο σε σχέση με τις προηγούμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στην Ενέργεια και στις Μεταφορές

Νέες Τεχνολογίες στην Ενέργεια και στις Μεταφορές Νέες Τεχνολογίες στην Ενέργεια και στις Μεταφορές Δρ. Σπύρος Κιαρτζής Διευθυντής Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας & Νέων Τεχνολογιών Αθήνα 13 Νοεμβρίου 2014 Μία ματιά προς τα εμπρός... Η πρόκληση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Project Τμήμα Α 3 Ενότητες εργασίας Η εργασία αναφέρετε στις ΑΠΕ και μη ανανεώσιμες πήγες ενέργειας. Στην 1ενότητα θα μιλήσουμε αναλυτικά τόσο για τις ΑΠΕ όσο και για τις μη

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εργασία από παιδιά του Στ 2 2013-2014 Φυσικές Επιστήμες Ηλιακή Ενέργεια Ηλιακή είναι η ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο. Για να μπορέσουμε να την εκμεταλλευτούμε στην παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τίτλος: Ελληνικές προτεραιότητες στο τομέα Ενέργειας στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης Αλίκη Παππά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Γενικές Πληροφορίες Η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα Υδρογόνου

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 1: Εισαγωγή Καββαδίας Κ.Α. Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εισαγωγή Άνθρωπος και ενέργεια Σχεδόν ταυτόχρονα με την εμφάνιση του ανθρώπου στη γη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Με τον όρο Ηλιακή Ενέργεια χαρακτηρίζουμε το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο. Το φως και η θερμότητα που ακτινοβολούνται, απορροφούνται

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία κι εκπομπές ρύπων

Αειφορία κι εκπομπές ρύπων Το παρόν και το µέλλον των βιοκαυσίµων στην Ελλάδα Αειφορία κι εκπομπές ρύπων Σωτήρης Φώλιας Μέλος.Σ. Σ.ΒΙ.Β.Ε. Αθήνα, 25/11/2010 Από τον Ρ. Ντίζελ στο σήµερα... Το 1912 ο Ρούντολφ Ντίζελ προφητικά δηλώνει:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΕΛΒΙΟ Α.Ε. Συστηµάτων Παραγωγής Υδρογόνου και Ενέργειας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Θ. Χαλκίδης,. Λυγούρας, Ξ. Βερύκιος 2 ο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα site: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Από που προέρχονται τα αποθέµατα του πετρελαίου. Ποια ήταν τα βήµατα σχηµατισµού ; 2. Ποια είναι η θεωρητική µέγιστη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αµετάβλητη στο ανώτατο στρώµατηςατµόσφαιρας του

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΑΕΡΙΟ. Αναξιοποίητος Ενεργειακός Αγροτικός Πλούτος στην Ελλάδα Η Ενέργεια του Μέλλοντος?

ΒΙΟΑΕΡΙΟ. Αναξιοποίητος Ενεργειακός Αγροτικός Πλούτος στην Ελλάδα Η Ενέργεια του Μέλλοντος? Karl Str. 1/1 7373 Esslingen Germany Phone: +49 (711) 932583 Fax: +49 (3222) 11447 info@ingrees.com www.ingrees.com ΒΙΟΑΕΡΙΟ Αναξιοποίητος Ενεργειακός Αγροτικός Πλούτος στην Ελλάδα Η Ενέργεια του Μέλλοντος?

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη

Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη ρ Αντώνης Τσικαλάκης Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Κρήτης ιδάσκων Π. 407/80 Πολυτεχνείου Κρήτης Διεθνής Συνάντηση για την Πράσινη

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής»

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» «Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ecocity Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε στον κόσμο Οι κινήσεις της Ευρώπης για «πράσινη» ενέργεια Χρειαζόμαστε ενέργεια για όλους τους τομείς παραγωγής, για να μαγειρέψουμε το φαγητό μας, να φωταγωγήσουμε τα σπίτια, τις επιχειρήσεις και τα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 7.12.2007 PE398.537v01-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-15 Σχέδιο γνωμοδότησης (PE396.682v01-00) Werner Langen Βιώσιμη γεωργία και το βιοαέριο:

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια. Εμμανουήλ Σουλιώτης

Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια. Εμμανουήλ Σουλιώτης Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια Εμμανουήλ Σουλιώτης Πρόβλεψη για τις ΑΠΕ μέχρι το 2100 ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΒΙΟΜΑΖΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΝΕΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Οι προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

DIDSOLIT-PB: E-NEWSLETTER

DIDSOLIT-PB: E-NEWSLETTER 8 Ος / 2 01 3 Τεύχος 1 ΜΑΙΧ, Μακεδονίας 1, 73100. Χανιά www.maich.gr info@maich.gr +30 28210 35000 Συντάκτες: Μπαουράκης Γεώργιος Βουρδουμπάς Ιωάννης Αγγελάκης Γεώργιος Μπορέτος Νικόλαος Μανθούλης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS Χριστίνας Αναστασοπούλου

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS Χριστίνας Αναστασοπούλου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS Χριστίνας Αναστασοπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με αυτή την διπλωματική εργασία γίνεται μια ανασκόπηση σε βάθος που αφορά όλες τις Ανανεώσιμες Πηγές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ Η ενέργεια από βιόµαζα είναι µία ανανεώσιµη µορφή ενέργειας Τι ονοµάζουµε ανανεώσιµη ενέργεια ; Η ενέργεια που αναπληρώνεται από το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας. Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος

Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας. Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος Ιούνιος 2014 Αρχή της οικολογίας ως σκέψη Πρώτος οικολόγος Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ; Η ενέργεια υπάρχει παντού παρόλο που δεν μπορούμε να την δούμε. Αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη της από τα αποτελέσματα της.

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός: Όραμα βιωσιμότητας για την Ε λλάδα τ ου 2050

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός: Όραμα βιωσιμότητας για την Ε λλάδα τ ου 2050 Μακροχρόνιος σχεδιασμός: ενεργειακός Όραμα βιωσιμότητας για την Ελλάδα Πλαίσιο Το ενεργειακό μίγμα της χώρας να χαρακτηριστεί ιδανικό απέχει από Οιπολιτικέςγιατηνενέργειαδιαχρονικά απέτυχαν Στόχος WWF

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ENERGYRES 2009 FORUM ΑΠΕ/ΕΞΕ Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2009 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΣΗΘ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ. ΙΤΑ α.ε. Τί είναι η Συμπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς Βρ. Ζάβρας Μονάδα Περιβάλλοντος Τράπεζας Πειραιώς greenbanking@piraeusbank.gr EnergyRes - Αθήνα, 11 Απριλίου 2008 Τεχνολογικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ Την εργασία επιμελήθηκαν οι: Αναστασοπούλου Ευτυχία Ανδρεοπούλου Μαρία Αρβανίτη Αγγελίνα Ηρακλέους Κυριακή Καραβιώτη Θεοδώρα Καραβιώτης Στέλιος Σπυρόπουλος Παντελής Τσάτος Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

Βιομάζα - Δυνατότητες

Βιομάζα - Δυνατότητες Νίκος Πλουμής Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc Προϊστάμενος Τμήματος Θερμοηλεκτρικών Έργων Βιομάζα - Δυνατότητες Οι δυνατότητες ανάπτυξης της βιομάζας στην Ελληνική αγορά σήμερα είναι πολύ σημαντικές: Το δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΣΕΕ-Greenpeace-ATTAC Ελλάς Το Πρωτόκολλο του Κιότο Μια πρόκληση για την ανάπτυξη και την απασχόληση Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2005 Στέλιος Ψωµάς Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Αθήνα, 20-2-2006 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Οι προτάσεις του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Ο ΣΕΦ έχει επανειλημμένως αποστείλει τεκμηριωμένες προτάσεις προς το

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Ομιλητές: Ι. Νικολετάτος Σ. Τεντζεράκης, Ε. Τζέν ΚΑΠΕ ΑΠΕ και Περιβάλλον Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι ΑΠΕ προκαλούν συγκριτικά τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc.

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Εξοικονόμηση χρημάτων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια Ένα υφιστάμενο κτίριο παλαιάς κατασκευής διαθέτει εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Καραμπάτσος. Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting

Γιάννης Καραμπάτσος. Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting Γιάννης Καραμπάτσος Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting Κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου Η ηλιακή ορατή ακτινοβολία, η οποία έχει μικρό μήκος κύματος, φτάνει στην επιφάνεια της

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Κείμενο θέσεων και πολιτικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Κατά τα τελευταία 100 χρόνια η συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κυρίως λόγω της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Σπουδαστές: ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων καθηγητής: ΒΕΡΝΑΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψηγια 70-80% ωςτο 2030!

Πρόβλεψηγια 70-80% ωςτο 2030! ΕυρωπαϊκήΕνεργειακήΠολιτική Λ. Γούτα Χηµικός Μηχανικός ΣύµβουλοςΕνέργειας, Περιβάλλοντος &Ανάπτυξης Υποψήφια Βουλευτής Ν, Α Θεσ/νίκης, 2007 1 Ενέργεια και Περιβάλλον : υο προκλήσεις Οι αλλαγές των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις. Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας

Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις. Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας 1 ο στρατηγικόσυνέδριογιατονκλάδοτηςενέργειας, «ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα