ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ"

Transcript

1 ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ Η Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης δηµιουργήθηκε από το ιάταγµα της 9 ης Οκτωβρίου 1945, που υπεγράφη από τον Στρατηγό de Gaulle. H Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης είναι ένα δηµόσιο κρατικό ίδρυµα διοίκησης. Εχει ως σκοπό την κατάρτιση υψηλόβαθµων δηµοσίων υπαλλήλων και προετοιµάζει, γι αυτό το σκοπό, τους σπουδαστές της, για επαγγελµατικές σταδιοδροµίες στα ανώτατα επίπεδα της γαλλικής διοίκησης: Συµβούλιο της Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο, Σώµα Επιθεωρητών (γενική επιθεώρηση οικονοµικών, γενική επιθεώρηση διοίκησης, γενική επιθεώρηση κοινωνικών υποθέσεων), νοµαρχιακό σώµα, διπλωµατικό σώµα, σώµα οικονοµικής ανάπτυξης στο εξωτερικό, σώµα διοικητικών, σώµα συµβούλων διοικητικών δικαστηρίων και περιφερειακών συµβούλων λογαριασµών, διοικητές της πόλης του Παρισιού. Η δηµιουργία της ΕΝΑ (Εθνικής Σχολής ηµόσιας ιοίκησης) απαντούσε σε µία διπλή έννοια : να οµογενοποιήσει την πρόσληψη δηµοσίων υπαλλήλων σε ποικίλα επαγγέλµατα, ενώ µέχρι πρότινος, αυτό δεν ήταν δυνατό, παρά µόνο µε ξεχωριστούς διαγωνισµούς, να προσφέρει µία άριστη κοινή επαγγελµατική κατάρτιση σέ όλους τους δηµοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι καλούνται να υπηρετήσουν σε υψηλά αξιώµατα της διοίκησης. Η φιλοδοξία της ΕΝΑ (Εθνικής Σχολής ηµόσιας ιοίκησης) είναι εξάλλου να είναι σήµερα η Ευρωπαϊκή Σχολή διακυβέρνησης στο σταυροδρόµι όλων των νέων µορφών δηµόσιας διαχείρισης. Στην πραγµατικότητα, η Ευρώπη αντιπροσωπεύει από δώ και στο εξής, τον φυσικό χώρο δράσης για κάθε δηµόσιο υπάλληλο. Είναι η έννοια της συγκέντρωσης στο Στρασβούργο των βασικών δραστηριοτήτων της Σχολής, η οποία λειτουργεί πλέον στην ευρωπαϊκή της διάσταση. Η προσφορά καταρτίσεων για αλλοδαπό κοινό, πλήρης και ποικίλη, απευθύνεται, τόσο σε νέους φοιτητές όσο και σε διαπιστευµένους δηµοσίους υπαλλήλους. Προτείνονται τρείς διεθνείς κύκλοι σπουδών, οι οποίοι διεξάγονται κυρίως στο Στρασβούργο : µεγάλης διάρκειας κύκλος σπουδών (16 µήνες) και σύντοµης διάρκειας κύκλος σπουδών (9 µήνες) όπου τους παρακολουθούν αλλοδαποί και γάλλοι σπουδαστές από όλες τις ηπείρους. χάρις στην ποικιλία των χωρών καταγωγής τους, οι σπουδαστές του διεθνούς κύκλου σπουδών δηµόσιας διοίκησης (διάρκειας 7 µηνών) επωφελούνται επίσης απο την πολύτιµη ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικών, ανάµεσα σε διοικητικούς υπεύθυνους προερχόµενων από άλλες ηπείρους.

2 Ο ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ (CIL) O Μεγάλης διάρκειας κύκλος σπουδών (16 µήνες) απευθύνεται σε νέους δηµόσιους υπαλλήλους ή αλλοδαπούς λειτουργούς του δηµοσίου και σε ορισµένες περιορισµένες περιπτώσεις, φοιτητές που προορίζονται να εργασθούν για τη δηµόσια διοίκηση στη χώρα προέλευσής τους. Ο µεγάλης διάρκειας κύκλος σπουδών τους επιτρέπει να επωφεληθούν της ίδιας κατάρτισης µε τους γάλλους σπουδαστές της ΕΝΑ, και κυρίως να κάνουν τις δύο πρακτικές ασκήσεις, την µία στα ευρωπαϊκά θέµατα, και την άλλη στα εδαφικά. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Ο υποψήφιος πρέπει να : - είναι δηµόσιος υπάλληλος, δηµόσιος λειτουργός ή σε ορισµένες περιορισµένες περιπτώσεις, φοιτητής που να προορίζεται στα δηµόσια καθήκοντα στη χώρα του, - είναι διπλωµατούχος της ανώτατης εκπαίδευσης, - µην έχει συµπληρώσει τα 35 έτη, - έχει εξαιρετική γνώση της γαλλικής γλώσσας τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο, - ικανοποιεί στις εξετάσεις επιλογής που διοργανώνονται από τη Σχολή. ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Η φοίτηση των αλλοδαπών φοιτητών διαρκεί 16 µήνες από τις αρχές του µήνα εκεµβρίου. ιεξάγεται στο Στρασβούργο καθώς και στην έδρα της πρακτικής άσκησης. Η φοίτηση περιλαµβάνει : - ένα µήνα κοινής προετοιµασίας µε Γάλλους σπουδαστές, - 15 µήνες κοινής προετοιµασίας µε Γάλλους σπουδαστές στο Στρασβούργο (θεωρία στο Στρασβούργο & πρακτική εξάσκηση σε διάφορους χώρους), - σύν (2) δύο µήνες, επιλεκτικά (Απρίλιο & Μάϊο του επόµενου έτους) για τους σπουδαστές που υποστηρίζουν µία µεταπτυχιακή εργασία. Στο τέλος της περιόδου υποδοχής, οι σπουδαστές του µεγάλης διάρκειας κύκλου σπουδών ενσωµατώνονται µε τους συναδέλφους τους που έχουν γίνει αποδεκτοί µε διαγωνισµό και παρακολουθούν από κοινού, το µάθηµα κορµού «Ευρώπη και Εδάφη». - Γενική υποδοχή και προετοιµασία της πρακτικής άσκησης (4 εβδοµάδες) - Πρακτική άσκηση µε θέση υπευθυνότητας µε αντικείµενο τις ευρωπαϊκές διακυβεύσεις (17 εβδοµάδες) - ιδασκαλίες εµβάθυνσης (6 εβδοµάδες) - Αξιολόγηση/Εξετάσεις : (3 ηµέρες) - Προετοιµασία της πρακτικής άσκησης (2 εβδοµάδες) - Πρακτική άσκηση µε αρµοδιότητα στην Νοµαρχία ή την Τοπική Αυτοδιοίκηση (22 εβδοµάδες) - ιδασκαλίες εµβάθυνσης (7 εβδοµάδες) - Αξιολόγηση/Εξετάσεις : (1 εβδοµάδα)

3 Οι πρακτικές ασκήσεις κατέχουν πολύ σηµαντική θέση για την ΕΝΑ. Περίπου τα 2/3 του χρόνου σπουδών, οι σπουδαστές το αφιερώνουν σ αυτό. Για όλους τους σπουδαστές, γάλλους ή αλλοδαπούς, είναι πρακτικές ασκήσεις υπευθυνότητος και όχι απλή παρατήρηση. Ο σπουδαστής θεωρείται, στη διοίκηση ή στον οργανισµό που τον φιλοξενεί, ως δηµόσιος υπάλληλος, µε τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που του παρέχει αυτή η θέση. Οι διορισµοί των πρακτικών ασκήσεων αποφασίζονται απο τον ιευθυντή της Σχολής κατόπιν προτάσεων του ιευθυντού των πρακτικών ασκήσεων και στη συνέχεια των επι µέρους συναντήσεων του ή ενός εκ των αναπληρωτών του µε τους σπουδαστές. Στη λήξη της πρακτικής άσκησης, ο σπουδαστής οφείλει να συντάξει µία αναφορά 5 σελίδων που θα επιτρέψει να εκτιµηθεί η ποιότητα της εργασίας και οι καταρτίσεις που ο σπουδαστής απεκόµισε. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥ ΩΝ (CIL) Oι σπουδαστές του CIL οι οποίοι επιθυµούν να εγγραφούν σε ένα εκ των τριών ακόλουθων µεταπτυχιακών προγραµµάτων σε συνεργασία µε φηµισµένα πανεπιστήµια (CELSA/Πανεπιστήµιο Paris IV, Πανεπιστήµιο Paris Dauphine): Μεταπτυχιακό στην Επικοινωνία των δηµοσίων φορέων, Μεταπτυχιακό στα ηµόσια Θέµατα, Μεταπτυχιακό της Σχολής ηµόσιας ιοίκησης στην ηµόσια ιοίκηση. Αυτές οι προαιρετικές διαδροµές εξειδίκευσης συµπληρώνουν την αρχική κατάρτιση της Σχολής µε την απόκτηση του διπλώµατος επιπέδου Μάστερ 2. Αυτά τα Μεταπτυχιακά, λειτουργούν ως βάση επικύρωσης όλων ή µέρους της εκπαίδευσης και των πρακτικών ασκήσεων αρχικής κατάρτισης, στις οποίες προστίθενται οι εξειδικευµένες διδασκαλίες σε σχέση µε την θεµατική κατεύθυνση του επιλεγµένου µεταπτυχιακού. Η υποστήριξη της διπλωµατικής, η οποία γίνεται στα πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος, πραγµατοποιείται εντός (2) δύο µηνών συµπληρωµατικών, στη λήξη των µαθηµάτων, οι οποίοι και περιλαµβάνουν ειδικευµένα µαθήµατα.

4 Ο ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ (CIC) Ο σύντοµης διάρκειας κύκλος σπουδών επιτρέπει στους έµπειρους υψηλά ιστάµενους δηµόσιους υπαλλήλους, να εξοικειωθούν µε όλες τις πλευρές της δηµόσιας διαχείρισης στη Γαλλία και την Ευρώπη. Αυτός ο κύκλος σπουδών ευνοεί τις συγκριτικές προσεγγίσεις, χάρις στην ανταλλαγή εµπειριών και τεχνογνωσίας, κυρίως κατά τη διάρκεια της κοινής περιόδου των 5 µηνών µε τους γάλλους διοικητές. Αυτή η κατάρτιση προσφέρει µία ευρεία εικόνα των γαλλικών διοικητικών οργανώσεων, των µεταρρυθµίσεων και τον εκµοντερνισµό του Κράτους καθώς και την εφαρµογή των δηµόσιων πολιτικών. Αυτός ο κύκλος σπουδών είναι η απάντηση στις προσδιορισµένες ανάγκες κατάρτισης από τις αλλοδαπές διοικήσεις, οι οποίες επιθυµούν να εµπιστευθούν στα στελέχη αποστολές που να έχουν σχέση µε τη Γαλλία ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Ο υποψήφιος οφείλει να : - είναι δηµόσιος υπάλληλος ή δηµόσιος λειτουργός, - είναι διπλωµατούχος ανώτατης εκπαίδευσης, - έχει µία επαρκή επαγγελµατική προϋπηρεσία, αρκετά πολύχρονη, για να έρθει αντιµέτωπος µε την προϋπηρεσία των γάλλων ή αλλοδαπών συναδέλφων του, ώστε να ασκήσει καθήκοντα θέσεων υπευθυνότητας, - έχει εξαίρετη γνώση και ευχέρεια της γαλλικής γλώσσας, τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο, - ικανοποιεί στις εξετάσεις επιλογής που διοργανώνονται απο τη Σχολή. Ελάχιστο όριο ηλικίας, τα 30 έτη. ΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Η φοίτηση διαρκεί 9 µήνες. ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ : 7 εβδοµάδες ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Η ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (περίπου 10 εβδοµάδες) Πρόκειται, όσον αφορά τους διεθνείς σπουδαστές, για ένα «βάπτισµα» σ ένα τοµέα της γαλλικής διοίκησης, της οποίας οι αποστολές πλησιάζουν µε εκείνες που βαρύνουν την διοίκηση της χώρας καταγωγής τους και εκ του γεγονότος, οι χώροι άσκησης της πρακτικής ποικίλουν. Αυτό το µέρος της κατάρτισης προορίζεται να επιτρέψει στους ασκούµενους να συγκρίνουν τις µεθόδους εργασίας, τις διαδικασίες αποφάσεων και να συµµετέχουν συγκεκριµένα στη διοικητική εργασία. εν πρόκειται για πρακτική άσκηση παρατήρησης αλλά για ενεργή πρακτική άσκηση, που απαιτεί εκ µέρους των σπουδαστών πρακτικές προσαρµογής, δυνατότητες ανάλυσης, και αντίληψη των ανθρωπίνων σχέσεων.

5 Ο διορισµός για την πρακτική άσκηση εξασφαλίζεται από τη ιεύθυνση της Σχολής κατόπιν προτάσεως του ιευθυντού των πρακτικών ασκήσεων. Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, κάθε σπουδαστής παραδίδει µία έκθεση για έγκριση συνυπογραµµένη απο τον υπεύθυνο της πρακτικής. Η Σχολή βασίζει την αξιολόγησή της: - στα φύλλα βαθµολόγησης που έχουν συντάξει οι υπεύθυνοι της πρακτικής, - στην ανάγνωση της έκθεσης και - στην ακρόαση του σπουδαστή. Η βαθµολόγηση γίνεται από µια επιτροπή, η οποία διορίζεται από τον ιευθυντή της Σχολής. ΚΟΙΝΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ (20 εβδοµάδες) Αυτή η περίοδος είναι µία περίοδος ανάλυσης και σκέψης των προοπτικών και εργασιών σε µικρές οµάδες η οποία πραγµατοποιείται µε γάλλους δηµόσιους υπαλλήλους. Αυτή η περίοδος περιλαµβάνει : Ένα σεµινάριο ένταξης Οµαδικές εργασίες όπου κάθε σπουδαστής εκφράζεται στο µάθηµα ιδασκαλίες σε διαφορετικές ενότητες, οι οποίες αναφέρονται κυρίως : στα ευρωπαϊκά θέµατα, στον εκµοντερνισµό του Κράτους και των εργαλείων διαχείρισης και της δηµόσιας δράσης, στα εδάφη και τις δηµόσιες πολιτικές, στη Γαλλία ανά τον κόσµο, στη δηµόσια διαχείριση/µάνατζµεντ και τις επιµέρους υπευθυνότητες των ανωτέρων στελεχών, στα οικονοµικά και δικονοµικά θέµατα Κοινωνική ενότητα Μεγάλες διαλέξεις Μαθήµατα γαλλικών ως ξένη γλώσσα και µεθοδολογία σύνταξης διοικητικού κειµένου. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στο τέλος της κατάρτισης χορηγείται ένα ιεθνές ίπλωµα ηµόσιας ιοίκησης µε την ένδειξη «Σύντοµης ιάρκειας Κύκλος Σπουδών». Οι σπουδαστές για τους οποίους η συνολική βαθµολογία είναι ίση ή ανώτερη του 14/20 (η οποία αντιστοιχεί στην ένδειξη «magna cum laude») έχουν το δικαίωµα εγγραφής στο Μεταπτυχιακό ηµόσιας ιοίκησης.

6 O ΙΕΘΝΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (CIAP) O ιεθνής κύκλος Σπουδών ηµόσιας ιοίκησης της ΕΝΑ, είναι διάρκειας 7 µηνών. Είναι ένας ειδικευµένος κύκλος, ο οποίος έχει σκοπό να εξασφαλίσει στους αλλοδαπούς υψηλά ιστάµενους δηµόσιους υπαλλήλους µία εντατική τελειοποίηση στον τοµέα της επαγγελµατικής πραγµατογνωµοσύνης. Ο κύκλος αποτελείται από τρείς τοµείς : ιοίκηση και θεσµοί, Οικονοµία και οικονοµικά του ηµοσίου ιεθνείς σχέσεις και διπλωµατικά θέµατα, Η γεωγραφική και επαγγελµατική διαφορετικότητα των σπουδαστών του CIAP τους παρέχει την ευκαιρία, να αντιπαραθέσουν προσωπικές και εθνικές εµπειρίες, και να σκεφθούν από κοινού, µε ποιά µέσα να ενδυναµώσουν την αποτελεσµατικότητα της διοίκησης. Αυτή η κατάρτιση αποτελεί µία εξαιρετική εµπειρία στο πλαίσιο µιας σταδιοδροµίας, χάρις στην ποιότητα των οµιλητών (υψηλά ιστάµενοι, Πανεπιστηµιακοί, γάλλοι ή ευρωπαίοι Σύµβουλοι,...) την ποικιλία των διδασκαλιών (µαθήµατα, σεµινάρια, µελέτες περιπτώσεων, προσοµοιώσεις) και την πρακτική εξάσκηση που θα πραγµατοποιηθεί σε µια διοικητική υπηρεσία στη Γαλλία ή στο εξωτερικό. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Ο σπουδαστής οφείλει να : - είναι δηµόσιος υπάλληλος ή δηµόσιος λειτουργός, - είναι διπλωµατούχος ανώτατης εκπαίδευσης, - έχει διαπιστευµένη επαγγελµατική προϋπηρεσία, - έχει εξαίρετη γνώση και ευχέρεια της γαλλικής γλώσσας, τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο, - ικανοποιεί στις εξετάσεις επιλογής που διοργανώνονται απο τη Σχολή. - ελάχιστο όριο ηλικίας, τα 25 έτη. Ορισµένες από αυτές τις προϋποθέσεις µπορούν να γίνουν αντικείµενο ιδιαίτερων εξαιρέσεων. ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Οι σπουδές διαρκούν 7 µήνες. Περιλαµβάνουν : - µια αρχική περίοδο στελέχωσης για όλους - εκπαιδευτικές επισκέψεις - περίοδο ειδίκευσης - πρακτική άσκηση σε διοικητική υπηρεσία

7 ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι σπουδαστές οφείλουν να ενηµερωθούν και να εµπεδώσουν τις γνώσεις τους, κατά πρώτον σχετικά µε τη σύγχρονη Γαλλία (θεσµική ζωή, πολιτική και διοικητική, κοινωνικά θέµατα, στοιχεία οικονοµίας και οικονοµικά του δηµοσίου, µεγάλα θέµατα της επικαιρότητας) και κατά δεύτερον, σχετικά µε την Ευρώπη και τα µεγάλα θεµελιώδη γεωπολιτικά θέµατα. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις (σε Παρίσι και Βρυξέλλες) Οι επισκέψεις και οι διαλέξεις διοργανώνονται στα πλαίσια συνελεύσεων, Yπουργείων, Eυρωπαϊκών θεσµών. Ο σκοπός είναι διπλός : - να αντιπαραθέσουν τις θεωρητικές γνώσεις που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των καταρτίσεων στελέχωσης, µε αντικείµενο τους γαλλικούς και ευρωπαϊκούς θεσµούς, - να ανακαλύψουν τις ποικίλες όψεις της εργασίας τους (διοικητικά, οικονοµικά, πολιτικά, πολιτιστικά θέµατα,...) Πρακτική άσκηση σε διοικητική υπηρεσία (10 εβδοµάδες) Οι σπουδαστές διορίζονται για πρακτική άσκηση σε µια γαλλική διοίκηση. Αυτή η περίοδος των 10 εβδοµάδων τους επιτρέπει να αντιπαραθέσουν τις θεωρητικές γνώσεις που απέκτησαν τις προηγούµενες εβδοµάδες, µε τις πραγµατικές καθηµερινές ανάγκες ενός δηµόσιου τοµέα. Έχει επίσης σκοπό να επαληθεύσει την δυνατότητα προσαρµογής τους, την οµαδική εργασία καθώς και το κίνητρό τους. Η πρακτική άσκηση αποτελεί µία βασική βαθµίδα επαγγελµατικής τελειοποίησης που είναι το CIAP. Πραγµατοποιείται στη Γαλλία στην Κεντρική ιοίκηση, στις Νοµαρχίες, στις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις και στις διοικήσεις της περιφέρειας και καµµιά φορά στις διπλωµατικές και προξενικές θέσεις στο εξωτερικό ή στους διεθνείς οργανισµούς. Η διεύθυνση της ΕΝΑ είναι η µόνη αρµόδια για να καθορίσει τους διορισµούς σε συνεργασία µε τις ενδιαφερόµενες διοικητικές αρχές. Περίοδος ειδίκευσης (12 εβδοµάδες) Οι σπουδαστές διανέµονται σε γενικές γραµµές, σε τρία τµήµατα που αντιστοιχούν στην επαγγελµατική τους εξειδίκευση: ιοίκηση και θεσµοί ιεθνείς Σχέσεις και ιπλωµατικά θέµατα Οικονοµία και Οικονοµικά του ηµοσίου ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η Σχολή απονέµει ένα ιεθνές ίπλωµα ηµόσιας ιοίκησης µε την ένδειξη «ιεθνής κύκλος ηµόσιας ιοίκησης», στους σπουδαστές οι οποίοι έχουν πετύχει στο σύνολο των υποχρεώσεων του CIAP και έχουν αποκτήσει τη βάση, δηλ. 10/20. Οι σπουδαστές για τους οποίους η συνολική βαθµολογία είναι ίση ή ανώτερη του 14/20 (η οποία αντιστοιχεί στην ένδειξη «magna cum laude») έχουν το δικαίωµα εγγραφής στο Μεταπτυχιακό ηµόσιας ιοίκησης.

8 1.- ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ CISAP ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ (CISAP) Oι ειδικευµένοι κύκλοι σπουδών στη δηµόδια διοίκηση της ΕΝΑ, διάρκειας που κυµαίνεται από δύο έως τέσσερις εβδοµάδες, έχουν σκοπό να προσφέρουν στους επιλεγµένους αλλοδαπούς δηµόσιους υπαλλήλους µία εντατική επαγγελµατική τελειοποίηση στον τοµέα της ειδικότητάς τους πάνω σ ένα συγκεκριµένο θέµα. Αυτή η προσφορά καταρτίσεων αναφέρεται στον ειδικά τυπωµένο ετήσιο κατάλογο. Τα σεµινάρια της CISAP αποτελούν τους κύκλους εµβάθυνσης πάνω σε ιδιαίτερους διοικητικούς προβληµατισµούς όπως (πολιτικές, διαδικασίες, διαχείριση) προσεγγίζοντας τα θέµατα µε µία οπτική πολύ επιχειρησιακή. 2.- ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ Οι παιδαγωγικές µέθοδοι ευνοούν την ενεργή συµµετοχή και την ανάπτυξη της ατοµικής τεχνογνωσίας των ακροατών. ιαλέξεις, σεµινάρια, στρογγυλές τράπεζες αλλά επίσης και µελέτη περιπτώσεων, προσοµοιώσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις στους κατ εξοχήν χώρους εργασίας. 3.- ΙΑΡΚΕΙΑ Τα περισσότερα των σεµιναρίων CISAP διεξάγονται σε διάστηµα τεσσάρων εβδοµάδων. Ορισµένα από τα σεµινάρια τα οποία απευθύνονται σε υψηλόβαθµα διευθυντικά στελέχη έχουν προβλεφθεί για διάρκεια δύο εβδοµάδων για να µπορούν να είναι συµβατά µε τις υποχρεώσεις των συµµετεχόντων. 4.- ΓΛΩΣΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εκτός εξαιρέσεως η οποία να αναφέρεται στον κατάλογο των CISAP, η γλώσσα εργασίας είναι τα γαλλικά. Η πολύ καλή γνώση της γλώσσας είναι λοιπόν απαραίτητη για να υπάρχει και το µεγαλύτερο όφελος από τα µαθήµατα. Oρισµένα όµως σεµινάρια διάρκειας 2 εβδοµάδων µπορούν να πραγµατοποιηθούν στα αγγλικά αρκεί ο αριθµός των υποψηφίων να ανέρχεται τουλάχιστον στα 15 άτοµα. Σε αυτή την περίπτωση, η ΕΝΑ υποχρεούται να διοργανώσει την ζητηθείσα κατάρτιση εντός (6) έξι µηνών. Άλλα εκ των σεµιναρίων γίνονται στα αγγλικά και στα ισπανικά. 5.- ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, στελέχη δηµόσιων επιχειρήσεων ( ΕΚΟ) ή εξοµοιούµενων, να ασκούν τα καθήκοντά τους σε µία διοίκηση της χώρας καταγωγής τους ή να έχουν σηµαντικά καθήκοντα σ ένα διεθνή οργανισµό.

9 Κάθε υποψήφιος πρέπει εξάλλου : - να έχει υποβληθεί η υποψηφιότητά του απο την Κυβέρνησή του - να είναι κάτοχος πτυχίου ή άλλου αντίστοιχου διπλώµατος που να βεβαιώνει 4 έτη ανώτατης εκπαίδευσης ή σε ορισµένες περιπτώσεις να ασκεί καθήκοντα αποδεικνύοντας αντίστοιχη ικανότητα, - να έχει εξαίρετη γνώση και ευχέρεια της γαλλικής γλώσσας Τους φακέλους υποψηφιότητας µπορείτε να προµηθευτείτε από την Υπηρεσία Συνεργασίας και Πολιτιστικής ράσης της Γαλλικής Πρεσβείας (τµήµα Πανεπιστηµιακής και Επιστηµονικής Συνεργασίας) ή να τα λάβετε κατ ευθείαν απο την ΕΝΑ. Αφού τα συµπληρώσετε και καταθέσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα ταχυδροµείτε στο Τµήµα Πανεπιστηµιακής και Επιστηµονικής Συνεργασίας της Γαλλικής Πρεσβείας, η οποία επωµίζεται να τα µεταβιβάσει στην ΕΝΑ. 6.- ΟΡΟΙ ΑΠΟ ΟΧΗΣ Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν από την επιτροπή επιλογής της ΕΝΑ, δεν γίνονται δεκτοί παρά µόνον, αφού µέσα στα συγκεκριµένα χρονικά περιθώρια, έχουν εξασφαλίσει από την υπηρεσία τους ή µε προσωπική τους ευθύνη, την χρηµατοδότηση, η οποία καλύπτει τα έξοδα ταξιδιού, την παραµονή, την ασφάλιση και την εγγραφή τους.

10 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Ι ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥ ΩΝ (CIL) Οι σπουδαστές του CIL οι οποίοι το επιθυµούν, µπορούν να εγγραφούν σ ένα από τα τρία ακόλουθα µεταπτυχιακά. Αυτά τα προαιρετικά προγράµµατα επιτρέπουν παραδείγµατος χάρη, την απόκτηση του διπλώµατος Μάστερ 2, το οποίο χορηγείται από κοινού απο Πανεπιστήµια ξακουστά (CELSA Paris IV ή το Πανεπιστήµιο Paris Dauphine). ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΣΙΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ Αυτό το µεταπτυχιακό διοργανώνεται µέσα στα πλαίσια µίας σύµβασης συνεργασίας, η οποία έχει υπογραφεί απο το 2008 µε το CELSA Paris IV- Sorbonne, συµπεριλαµβάνει µαθήµατα πολιτικής και δηµόσιας επικοινωνίας, θεωρία της πληροφόρησης, της επικοινωνίας και της κοινωνιολογίας. Περιλαµβάνει επίσης µαθήµατα στον τοµέα των γαλλικών και ευρωπαϊκών θεσµών και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στα οποία προστίθενται µαθήµατα δηµοσίων σχέσεων, σχέσεων µε τον τύπο, ποιοτικών και ποσοτικών µελετών. Ο σπουδαστής οφείλει να ετοιµάσει µία διπλωµατική εργασία, υπό την επίβλεψη (2) δύο διδασκόντων του CELSA, σ ένα θέµα δηµόσιας επικοινωνίας ή πολιτικό και η οποία µπορεί να υποστηριχθεί ενώπιον µίας επιτροπής CELSA- ENA. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αυτό το µεταπτυχιακό γίνεται σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Paris Dauphine επιτρέποντας στους σπουδαστές του CIL να λάβουν επικυρωµένες καταρτίσεις στα πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος και να παρακολουθήσουν δύο συµπληρωµατικές διδασκαλίες στις ηµόσιες Πολιτικές και στη ηµόσια ιαχείριση. Στο τέλος της φοίτησης, οι σπουδαστές υποστηρίζουν τη διπλωµατική τους εργασία ενώπιον µίας επιτροπής ENA-Dauphine. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αυτό το µεταπτυχιακό πρόγραµµα είναι το πιό παλαιό που προτείνεται στον µεγάλης διάρκειας κύκλο σπουδών (CIL). Συνίσταται στην αναγνώριση ορισµένων µαθηµάτων που παρακολούθησε ο σπουδαστής, καθ όλη τη διάρκεια των σπουδών. Συνοδεύεται και από τη σύνταξη µίας διπλωµατικής εργασίας έρευνας και την υποστήριξή της, ενώπιον µίας επιτροπής αποτελούµενης από έναν ακαδηµαϊκό, έναν υπεύθυνο καθηγητή-ερευνητή του CERA και έναν υψηλόβαθµο δηµόσιο υπάλληλο.

11 ΙΙ. ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ Το Μεταπτυχιακό στη ηµόσια ιοίκηση είναι ένα δίπλωµα υψηλού επιπέδου αναγνωρισµένο σε ιεθνές επίπεδο. Σκοπός του είναι να επιτρέψει στους σπουδαστές να αναπτύξουν συγχρόνως µία ικανότητα στην έρευνα και να αξιοποιήσουν τον κύκλο µαθηµάτων στη Σχολή, µε µία εµβάθυνση των γνώσεων τους στις µεγάλες διοικητικές πολιτικές, κοινωνικές και διεθνείς διακυβεύσεις. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Μπορούν να καταθέσουν υποψηφιότητα µόνον οι σπουδαστές του σύντοµης διάρκειας διεθνούς κύκλου σπουδών και του διεθνούς κύκλου σπουδών στη δηµόσια διοίκηση, έχοντας αποκτήσει συνολική βαθµολογία ίση ή ανώτερη του 14/20 (η οποία αντιστοιχεί στην ένδειξη «magna cum laude»). ΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Η όλη φοίτηση χωρίζεται σε δύο στάδια : o ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ o ΣΥΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στο τέλος της συµπληρωµατικής περιόδου κατάρτισης, η επιτροπή συνεδριάζει για να αποφανθεί σχετικά µε το σύνολο των βαθµολογιών που έχουν συγκεντρώσει οι υποψήφιοι σε όλη τη διάρκεια παρακολούθησης του µεταπτυχιακού προγράµµατος. Η παρουσίαση της διπλωµατικής εργασίας αποτελεί το 70% του βαθµού, οι (2) δύο διοικητικοί βαθµοί υπολογίζονται µε ένα συντελεστή 15% έκαστος.

12 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 1.- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑ 16 µήνες - αρχική περίοδος : 1 µήνας προετοιµασίας - 15 µήνες µαθήµατα (πρακτική άσκηση + σπουδές) + 2 µήνες για την πιθανή υποστήριξη του µεταπτυχιακού ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Από Πέµπτη 1/12/11 έως Παρασκευή 29/03/13 Τέλος Μαΐου 2013, για τους σπουδαστές εγγεγραµµένους σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 9 µήνες - αρχική περίοδος : 2 µήνες - 7 µήνες µαθηµάτων (πρακτική άσκηση + σπουδές) Από Τετάρτη 02/11/11 έως Παρασκευή 27/07/12 ΙΕΘΝΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 7 µήνες Από ευτέρα 03/10/11 έως Παρασκευή 27/04/12 ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ έως 35 ετών άνω των 30 ετών άνω των 25 ετών ΚΟΙΝΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ Για τους νέους δηµοσίους υπαλλήλους ή σπουδαστές στο τελευταίο έτος σπουδών, οι οποίοι στοχεύουν να εργασθούν στον δηµόσιο τοµέα. Κοινή µαθησιακή περίοδος µε την αρχική κατάρτιση των γάλλων σπουδαστών Για έµπειρους δηµοσίους υπαλλήλους. Κοινή µαθησιακή περίοδος µε αυτήν των γάλλων σε συνεχή επιµόρφωση (5 µήνες) Για ενεργούς δηµοσίους υπαλλήλους Ο κύκλος προσφέρει 3 ειδικότητες : - ιοίκηση και θεσµοί - Οικονοµία και Οικονοµικά του Κράτους - ιεθνείς Σχέσεις Για όλους τους κύκλους των σεµιναρίων, απαιτείται άπταιστη γνώση της γαλλικής γλώσσας.

13 2.- ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ AΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Η επιτροπή αποτελείται από δύο έως πέντε αρµόδια άτοµα. Η συνέντευξη έχει σκοπό να ανιχνεύσει, εάν ο υποψήφιος έχει το γνωστικό επίπεδο και τα προσωπικά προσόντα που θα του επιτρέψουν να παρακολουθήσει και να έχει όφελος από τον ή τους κύκλους σπουδών που θα παρακολουθήσει και έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον του µε την υποψηφιότητά του για να ασκήσει ακολούθως τα καθήκοντά του στο δηµόσιο τοµέα. Οι ερωτήσεις της επιτροπής θα αφορούν στις γνώσεις, στην εµπειρία και τα επαγγελµατικά σχέδια του ενδιαφεροµένου. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Οι τρείς εξετάσεις είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψήφιους. Η διάρκεια των εξετάσεων είναι 4 ώρες (δηλ. µισή ηµέρα) - Εξέταση στην Έκθεση Σκοπός : να επιβεβαιωθεί ότι ο υποψήφιος είναι σε θέση να παρακολουθήσει τις διδασκαλίες της ΕΝΑ. ιάρκεια : 1 ώρα - Εξέταση στην Εκθεση Ιδεών και τέστ γνώσεων Σκοπός : να εκτιµηθούν οι βασικές γνώσεις από µία σειρά ερωτήσεων οι οποίες ζητούν συγκεκριµένες απαντήσεις και ικανότητες σκέψης, λογικής και επιχειρηµατολογίας µε ένα δοκίµιο το οποίο απαντά σε µία ερώτηση επιλογής. ιάρκεια : 2 ώρες - Εξέταση ειδίκευσης Θα τεθούν εξειδικευµένες ερωτήσεις στον υποψήφιο για «ιοίκηση και θεσµούς», ή «Οικονοµία και ηµόσια Οικονοµικά» ή «ιεθνείς Σχέσεις». Σκοπός : να εκτιµηθούν οι γνώσεις του υποψηφίου σε σχέση µε τον τοµέα επιλογής του, µε ερωτήσεις υπό µορφήν πολλαπλών επιλογών ή ερωτήσεις που απαιτούν µία σύντοµη απάντηση. ιάρκεια : 1 ώρα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΑΡΧΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Προφορικές συνεντεύξεις από τις πρεσβείες. ιοργάνωση των γραπτών εξετάσεων. 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ : Επιστροφή στην ΕΝΑ, από τις πρεσβείες, των φακέλων των προεπιλεγµένων υποψηφίων.

14 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ : ιόρθωση των γραπτών και εξέταση των φακέλων, µε τα αποτελέσµατα από τις εξετάσεις, από τη διεύθυνση της ΕΝΑ. Επιλογή των καλύτερων υποψηφιοτήτων. ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ : ιαδικασία τελικής επιλογής βάσει συνεντεύξεων. Συνεντεύξεις µε τους επιλεγµένους υποψηφίους από τις Πρεσβείες ή µέσω τηλεδιάσκεψης µε την ΕΝΑ στο Παρίσι. Οι υποψήφιοι που θα έχουν περάσει την συνέντευξη οφείλουν να εκφράσουν την επιλογή τους ή όχι, εάν θα ακολουθήσουν ένα από τα τρία µεταπτυχιακά που προτείνει η ΕΝΑ σε συνεργασία µε τα Πανεπιστήµια εταίρους. ΙΟΥΝΙΟΣ Επιτροπή τελικής επιλογής στην ΕΝΑ, προεδρευόµενη από τον ιευθυντή, ο οποίος καταρτίζει τον κατάλογο των επιλεχθέντων υποψηφίων και κοινοποιεί τα αποτελέσµατα στους υποψηφίους µέσω των Πρεσβειών. Οι επιτυχόντες οφείλουν να δηλώσουν, πρίν τις 31/07/2011, στην ΕΝΑ την συµµετοχή τους στον κύκλο σπουδών που έχουν επιλέξει, καθώς και τον τρόπο χρηµατοδότησης των σπουδών και της διαµονής τους στη Γαλλία.

15 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟ Α - Ι ΑΚΤΡΑ - Η πρόσβαση στον µεγάλης διάρκειας κύκλο σπουδών και στον ιεθνή κύκλο σύντοµης διάρκειας κύκλο σπουδών δεν περιλαµβάνει δίδακτρα εγγραφής. - Τα δίδακτρα για τον κύκλο CIAP ανέρχονται στις ευρώ (κατόπιν επιβεβαίωσης του ποσού). - Τα δίδακτρα για τον κύκλο CISAP ανέρχονται στα 825 ευρώ για τους κύκλους των 4 εβδοµάδων και στα 600 ευρώ για τους κύκλους των δύο εβδοµάδων (κατόπιν επιβεβαίωσης του ποσού). - Η αποπληρωµή των διδάκτρων οφείλει να έχει ολοκληρωθεί πρίν την έναρξη των µαθηµάτων. ΕΞΟ Α ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ (ποικίλουν ανάλογα τις καταρτίσεις) Έξοδα διαµονής στη Γαλλία (κατοικία και γεύµατα) Έξοδα µετακίνησης και παραµονής στον τόπο πρακτικής άσκησης (στη Γαλλία ή το εξωτερικό) Έξοδα συµµετοχής στα διάφορα ταξίδια ή σεµινάρια που διοργανώνονται στα πλαίσια των σπουδών. Ενδεικτικές τιµές για το Στρασβούργο : Eνοικίαση στούντιο 450 ευρώ/µήνα Κάρτα µηνιαίων µεταφορών 44 ευρώ/µήνα Γεύµα στο Πανεπιστηµιακό εστιατόριο 3,22 ευρώ/ανά γεύµα Ο κατώτατος µηνιαίος µισθός στη Γαλλία ανερχόταν στα 1343,77 ευρώ µεικτά το 2010, και είναι ενδεικτικός του απαραίτητου ποσού για να µπορέσετε να ανταπεξέλθετε. Κατόπιν αιτήσεως των ασκούντων, η Σχολή µπορεί να παρέχει βεβαιώσεις όπου να φαίνονται τα ποσά που απαιτούνται για κάθε µετακίνηση, ούτως ώστε να επιτρέψει στους ασκούµενους, να αιτηθούν από την κυβέρνησή τους, την µερική ή ολική αποζηµίωση των εξόδων τους.

16 ΟΙ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Résidence Kléber 16, rue Hannong Strasbourg τηλ. : fax : Résidence Les Citadines 50-54, rue du jeu des Enfants Strasbourg τηλ. : fax. : Résidence Cap Europe 6, rue de Bitche Strasbourg τηλ. : fax. : Résidence Victoria Garden 1, rue des Magasins Strasbourg τηλ. : fax. : Bεβαίως, εξυπακούεται, ότι οι σπουδαστές είναι ελεύθεροι να διαµείνουν οπουδήποτε αλλού επιθυµούν εντός των προαστίων της περιοχής του Στρασβούργου. Για περαιτέρω συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τη διαµονή κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων, µπορείτε να απευθυνθείτε : Στην Υπηρεσία σπουδαστών και προπαρασκευαστικού κύκλου τηλ. : ή στο AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Οι σπουδαστές οφείλουν υποχρεωτικά να ασφαλιστούν για αστική ευθύνη καθώς και για ασθένεια-ατύχηµα καθ όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης των µαθηµάτων στη Γαλλία ή στο εξωτερικό (ή να ελέγξουν εάν η ασφάλισή τους από τη χώρα καταγωγής τους, ισχύει σε γαλλικό έδαφος) και να προσκοµίσουν µία βεβαίωση που να το αναφέρει. Ενδεικτικά µπορούν να απευθυνθούν στο : Fac International, 56, rue de Londres Paris τηλ.: φαξ : internet : Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητο κάθε σπουδαστής των ιεθνών κύκλων σπουδών να βεβαιωθεί ότι είναι καλυµµένος στο πλαίσιο της ασφάλισης «αστικής ευθύνης» για κάθε δραστηριότητα µε την οποία θα πρέπει να ενασχοληθεί κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στη Σχολή καθώς και για κάθε µετακίνησή του στη Γαλλία και το εξωτερικό.

17 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ CIC : Tετάρτη 2 Νοεµβρίου Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012 CIL : Πέµπτη 1 η εκεµβρίου 2011 Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013 (τέλος Μαΐου 2013 για τους εγγεγραµµένους στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα) CIAP : ευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011 Παρασκευή 27 Απριλίου 2012 CISAP : ως συνηµµένο αναλυτικό πρόγραµµα & στο To έντυπο «ιεθνείς κύκλοι σπουδών» µπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο Το έντυπο «Η Γαλλία και οι θεσµοί της» µπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο nstitutions.pdf To έντυπο «Πρακτικές ερωτήσεις σχετικά µε τους ιεθνείς κύκλους σπουδών» µπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο pratiques.pdf Το φάκελο υποψηφιότητας µπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο 0candidature%20ci%20%-% pdf Eπισυνάπτουµε κατάλογο της σχετικής βιβλιογραφίας για όλους τους κύκλους σεµιναρίων.

18 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ Για κάθε πρακτική πληροφορία σχετική µε την υποψηφιότητα σας, απευθυνθείτε στην Κα Nadine Gardelle-Coringe ENA, Direction des Relations Internationales 2, avenue de l Observatoire Paris Cedex 06 τηλ.: φαξ : µαίλ : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΑ Maxime LEFEBVRE ιευθυντής τηλ.: Jacqueline REPELLIN Προϊσταµένη του τµήµατος Ευρώπη τηλ.: Bertrand LEVEAUX Αναπληρωτής ιευθυντής τηλ.: Nadine GARDELLE-CORINGE Αναπληρώτρια του Προϊσταµένου του τµήµατος σχέσεων µε τους αλλοδαπούς σπουδαστές τηλ. : Γραµµατεία του τµήµατος σχέσεων µε τους αλλοδαπούς σπουδαστές τηλ.:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία Το Γαλλικό σύστηµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές από το αντίστοιχο Ελληνικό και βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στις πανεπιστηµιακές σπουδές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: 1434962 Χολαργός, 28.11.2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, επτά 7 υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. «Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4164/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών TΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ . ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ Page 1 of 5 ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ( ΤΡΟΦΕΙΑ) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ( ΕΣΠΑ 2007-2013) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ Σελίδα 1 από 5 Π Ρ Ω Τ Ο ( 1 ο ) Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ω Ν Π Ρ Ο Σ Α Λ Λ Ο Α Π Ο Υ Σ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΩΒ9-ΚΩΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ AΣΦAΛIΣTIKO INΣTITOYTO KYΠPOY ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το νέο «Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών» έχει ως βάση τα θέματα του «Πιστοποιητικού Ασφαλιστικών Σπουδών», το

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ

METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II Αναγνωρισµένος τίτλος από την σχολή των επιστήµων της Αγωγής µε ειδίκευση: Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΑΡΘΡΟ 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών 1. Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, εννέα 9 υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Η-ΛΥΡ ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Η-ΛΥΡ ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1) ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα, 7/10/2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη:

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη: Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario): Επαρχιακό Πρόγραμμα Προτεινόμενων Υποψήφιων Μεταναστών (Provincial Nominee Programme) Πληροφορίες σχετικά με τους Φοιτητές εξωτερικού Οι μετανάστες φέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023 IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΑΧ-98Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΦΑΧ-98Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά Οι µεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά Στον Καναδά κάθε µία από τις δέκα επαρχίες της χώρας έχει το δικό της Υπουργείο Παιδείας που είναι υπεύθυνο για την εκπαιδευτική πολιτική, καθώς δεν υπάρχει εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Α: ---- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

cvulb@admin.ulb.ac.be http://www.ulb.ac.be/facs/philo/coursvac.html

cvulb@admin.ulb.ac.be http://www.ulb.ac.be/facs/philo/coursvac.html 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 6/2/2015 Το Υπουργείο Παιδείας µε ανακοίνωση του προκηρύσσει για το θέρος 2015 και για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΙΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου»

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EXECUTIVE MBA) I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ : ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό Πρόσκληση για αίτηση συμμετοχήςστο Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Αµερική

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Αµερική Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Αµερική Στις Η.Π.Α. υπάρχουν περίπου 1700 πανεπιστήµια που προσφέρουν πάνω από 35,000 προγράµµατα σπουδών σε µεταπτυχιακό επίπεδο (postgraduate studies), για αυτό η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ Α ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67621/01ΑΤ/Β/09/012 Α.Φ.Μ. 997981816.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣP P: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ

ΠΡΟΣP P: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ P Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τµήµα Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ * ΠΡΟΣP P: ΠΜΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και ιαχείριση ΠΜΣ Θεοφράστειο: Περιβαλλοντική και Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (MASTER IN LAW AND ECONOMICS) Τα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων

ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Προς:Ως Πίνακας Αποδεκτών Κοιν:1. Ε.Μ..Y..A.Σ 2. Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε..Υ. ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Το παρόν αποτελεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των εξής Σχολών του ΕΜΠ Πολιτικών Μηχανικών (Συντονίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7-6 - 2013. Αρ. πρωτ.: 33218. ή Μηχ. Κτιριοδοµικός Κανονισµός, Τρόπος έκδοσης αδειών, 1 ΤΕ ή Ε. όµησης

Αθήνα, 7-6 - 2013. Αρ. πρωτ.: 33218. ή Μηχ. Κτιριοδοµικός Κανονισµός, Τρόπος έκδοσης αδειών, 1 ΤΕ ή Ε. όµησης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 7-6 - 2013 Αρ. πρωτ.: 33218 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας που πιθανό να παραχωρηθούν σε μέλη της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΒΑ FULL-TIME Ο Οδηγός Σπουδών διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γραµµατεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Φ.Βελδεµίρη Θεσσαλονίκη, 16/4/2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698 Fax: 2310 995862

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας :712 01 Πληροφορίες: Χ.Νεονάκη Τηλέφωνα: 2813400357

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ. 2132010105 2132010106 2132010108 Fax. 2106446171 Web site: www.esdy.edu.gr

ΤΗΛ. 2132010105 2132010106 2132010108 Fax. 2106446171 Web site: www.esdy.edu.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 196 ΤΚ 115 21 /ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΛ. 2132010105 2132010106 2132010108 Fax. 2106446171 Web site: www.esdy.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 22/07/2015 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 64 Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ Ταχ. Δ/νση : Γορδίου 1, Ν.Σμύρνη Τ.Κ. : 17121 Τηλέφωνο : 210-9319054 FAX : 210-9319056 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. ιεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 07-03-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. ιεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 07-03-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το µη Κερδοσκοπικό Σωµατείο «Γιατροί του Κόσµου Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης µε τίτλο «Κοινωνικές οµές Αντιµετώπισης της Φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Δημιουργική Γραφή»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Δημιουργική Γραφή» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» Διετής φοίτηση (4 εξάμηνα) με δίδακτρα Σεμιναριακοί κύκλοι μαθημάτων (θεωρητικά / εργαστηριακά,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Επιµορφωνόµενων - Επιµορφωτών για την Εισαγωγικής Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών Σχολικού έτους 2010-2011.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Επιµορφωνόµενων - Επιµορφωτών για την Εισαγωγικής Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών Σχολικού έτους 2010-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣ) ιεύθυνση: Αρκαδίου 8 Πόλη : Λαµία T.K : 35100 Πληροφορίες: κ..κοτρώτσου Τηλέφωνο: 22310

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» σχολικό έτος 2014-2015 Αγαπητοί Γονείς, Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΣ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ, ΕΠΙΔΟΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Ο ΟΣ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ, ΕΠΙΔΟΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΟΣΗΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΟΠΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Το έντυπο αυτό συµπληρώνεται από τον Επιβλέποντα Εκπαιδευτικό του ασκούµενου σπουδαστή στην αρχή, στη µέση και στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4238 Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2008 1 Αριθμός 1 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011 Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α. Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. διακηρύττει τα παρακάτω έργα: Έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.. ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη :151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

FAMILY EDUCATIONAL FOUNDATION

FAMILY EDUCATIONAL FOUNDATION Περιφέρεια 28, Τµήµα Α608 BW Friedrich Schiller e.v Εκπαιδευτικό τµήµα Εκπαίδευση και Υποτροφίες ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ Α608 FAMILY EDUCATIONAL FOUNDATION ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το τµήµα Υποτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Εθνικής Σχολής ηµόσιας Υγείας (ΕΣ Υ), έχοντας υπόψη:

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Εθνικής Σχολής ηµόσιας Υγείας (ΕΣ Υ), έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ.960/7-9 Αθήνα, 07/09/2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας οργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων. Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μουντάκης Κώστας: Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Πρώην σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Dr. Αρβανίτη Νέλη: Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής 1 Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Η λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ. 210-7491678, Φαξ 210-7489130

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ. 210-7491678, Φαξ 210-7489130 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα