BNP PARIBAS L1. σε συντομογραφία BNPP L1. Ενημερωτικό Δελτίο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BNP PARIBAS L1. σε συντομογραφία BNPP L1. Ενημερωτικό Δελτίο"

Transcript

1 BNP PARIBAS L1 σε συντομογραφία BNPP L1 Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV) συσταθείσα σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου Ενημερωτικό Δελτίο ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ BNP Paribas L1 33, rue de Gasperich L-5826 Howald-Hesperange ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Το Ενημερωτικό Δελτίο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για αγορά σε καμία χώρα και σε καμία περίπτωση, εάν δεν υφίσταται άδεια για τέτοια προσφορά ή πρόσκληση. Η Εταιρεία αποτελεί εγκεκριμένο Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) στο Λουξεμβούργο. Η Εταιρεία έχει λάβει τις απαραίτητες άδειες για τη διάθεση των προϊόντων της, μεταξύ άλλων, στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, τη Γερμανία, την Αυστρία, το Βέλγιο, την Κύπρο, τη Δανία, την Ισπανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, το Χονγκ Κονγκ, την Ουγγαρία, την Ιταλία, το Λιχτενστάιν, το Μακάο, τη Νορβηγία, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, την Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σουηδία, τη Σιγκαπούρη, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, τη Σλοβακία, την Ελβετία και την Ταϊβάν. Όλα τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, οι κατηγορίες ή υποκατηγορίες μεριδίων δεν είναι απαραιτήτως εγγεγραμμένα στις προαναφερθείσες χώρες. Οι υποψήφιοι επενδυτές, προτού προβούν σε εγγραφή, οφείλουν να ενημερωθούν για τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, τις κατηγορίες ή υποκατηγορίες μεριδίων για τα οποία έχουν επιτραπεί οι συναλλαγές στη χώρα κατοικίας τους, καθώς και για τους ενδεχόμενους περιορισμούς που ισχύουν σε καθεμία από τις εν λόγω χώρες. Συγκεκριμένα, τα μερίδια της Εταιρείας δεν είναι εγγεγραμμένα και δεν πληρούν κανονιστικές ή νομοθετικές διατάξεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Κατά συνέπεια, το παρόν δεν μπορεί να δημοσιευθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί στην εν λόγω χώρα, στις περιοχές που ανήκουν σε αυτή ή στις κτήσεις της, να παραδοθεί στους κατοίκους, τους υπηκόους ή σε οποιαδήποτε εταιρεία, ένωση ή νομικό πρόσωπο έχει συσταθεί ή διέπεται από τη νομοθεσία της εν λόγω χώρας. Επιπλέον, δεν υπάρχει δυνατότητα προσφοράς ή πώλησης των μεριδίων της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά. Επίσης, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αναφερθεί σε άλλα στοιχεία πλην όσων περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, καθώς και στα άλλα κείμενα τα οποία αναφέρονται σε αυτό και τα οποία είναι διαθέσιμα για το κοινό. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας αναλαμβάνει την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο κατά την ημερομηνία της δημοσίευσής του. Τέλος, το Ενημερωτικό Δελτίο υπόκειται σε ενημερώσεις προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια που προστίθενται ή να αφαιρούνται εκείνα που καταργούνται, καθώς και κάθε σημαντική τροποποίηση που αφορά τη διάρθρωση και τις μεθόδους λειτουργίας της Εταιρείας. Συνεπώς, συνιστάται στους εγγραφόμενους να συμβουλεύονται όλα τα ενδεχόμενα πρόσφατα έγγραφα, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Πληροφορίες για τους Μεριδιούχους» που ακολουθεί. Περαιτέρω, συνιστάται επίσης στους εγγραφόμενους να ενημερώνονται σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς (όσον αφορά τη φορολογία και το συναλλαγματικό έλεγχο) που ισχύουν για την εγγραφή, την αγορά, την κατοχή και την πώληση μεριδίων στη χώρα προέλευσης, μόνιμης κατοικίας και διαμονής τους. Προκειμένου να είναι έγκυρο, το Ενημερωτικό Δελτίο πρέπει να συνοδεύεται από την τελευταία ελεγμένη ετήσια έκθεση, καθώς και από την τελευταία εξαμηνιαία έκθεση, εάν η τελευταία είναι πιο πρόσφατη από την ετήσια έκθεση. Σε περίπτωση ανακολουθίας ή ασάφειας όσον αφορά την έννοια μιας λέξης ή μιας φράσης στη μετάφραση του Ενημερωτικού Δελτίου, η γαλλική έκδοση υπερισχύει της μετάφρασης. BNP Paribas L1 (σε συντομογραφία BNPP L1) - Πλήρες ενημερωτικό δελτίο - Μέρος I - Έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΥ / 297

3 ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Πίνακας Περιεχομένων...3 Διαφορεσ Πληροφοριεσ...5 Γλωσσάριο... 8 Γενικές Διατάξεις...11 Διοίκηση και Διαχείριση...12 Πολιτική, Σκοποί, Περιορισμοί και Τεχνικές Επενδύσεων...14 Τα Μερίδια Φορολογικές Διατάξεις...22 Γενικές Συνελεύσεις και Πληροφορίες προς τους Μεριδιούχους...24 Παράρτημα 1 Επενδυτικοί περιορισμοί...25 Παράρτημα 2 Χρηματοοικονομικές τεχνικές και μέσα...28 Παράρτημα 3 Επενδυτικοί Κίνδυνοι...32 Παράρτημα 4 Συνδιαχείριση...34 Παράρτημα 5 Μέθοδος μετατροπής...35 Παράρτημα 6 Αναστολή του υπολογισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού και της έκδοσης, της μετατροπής και της εξαγοράς των μεριδίων...36 Παράρτημα 7 Σύνθεση του ενεργητικού και κανόνες αποτίμησης...37 Παράρτημα 8 Διαδικασίες εκκαθάρισης, συγχώνευσης και απορρόφησης...39 Παράρτημα 9 Κατάλογος των σύνθετων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων...40 ΜΕΡΟΣ II ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Absolute Return Balanced...42 Absolute Return Growth...46 Absolute Return Stability...50 Bond Asia ex-japan...54 Bond Best Selection World Emerging...58 Bond Euro High Yield...64 Bond Euro Long Term...68 Bond Europe Emerging...72 Bond USD Bond World...80 Bond World Emerging Corporate...84 Bond World Emerging Local...89 Bond World High Yield...95 Convertible Bond Best Selection Europe Convertible Bond World Equity Asia Emerging Equity Best Selection Asia ex-japan Equity Best Selection Euro Equity Best Selection Europe Equity Best Selection USA Equity China Equity Euro Equity Europe Emerging Equity Europe Growth Equity Germany Equity High Dividend Pacific Equity High Dividend USA Equity High Dividend World Equity India Equity Indonesia Equity Middle East Equity Russia Equity Turkey Equity USA Growth Equity USA Small Cap BNP Paribas L1 (σε συντομογραφία BNPP L1) - Πλήρες ενημερωτικό δελτίο - Μέρος I - Έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΥ / 297

4 Equity World Biotechnology Equity World Consumer Durables Equity World Consumer Goods Equity World Emerging Equity World Energy Equity World Finance Equity World Health Care Equity World Industrials Equity World Materials Equity World Minimum Variance Equity World Technology Equity World Telecom Equity World Utilities Green Future Green Tigers OBAM Equity World Opportunities USA Opportunities World Real Estate Securities Pacific Real Estate Securities World Sustainable Bond Euro V World Commodities Καθένα από αυτά τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια αποτελεί αντικείμενο συνοπτικού πίνακα. Για κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, αυτός ο πίνακας προσδιορίζει την πολιτική και τον επενδυτικό του στόχο, τα χαρακτηριστικά των μεριδίων, το νόμισμα έκφρασής τους, την ημέρα αποτίμησής τους, τις μεθόδους εγγραφής, εξαγοράς ή/και μετατροπής τους, το ποσό των προμηθειών καθώς επίσης, ανάλογα με την περίπτωση, το ιστορικό και τα άλλα ιδιαίτερα στοιχεία του εν λόγω επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Υπενθυμίζεται στους επενδυτές ότι, πλην αντίθετης διάταξης των συνοπτικών πινάκων που παρουσιάζονται ακολούθως, για κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα ισχύει το γενικό καθεστώς που ορίζεται στο Μέρος Ι του Ενημερωτικού Δελτίου. BNP Paribas L1 (σε συντομογραφία BNPP L1) - Πλήρες ενημερωτικό δελτίο - Μέρος I - Έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΥ / 297

5 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BNP Paribas L1 33, rue de Gasperich L-5826 Howald-Hesperange ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Πρόεδρος Κύριος Philippe MARCHESSAUX, Μέλος του Δ.Σ., Γενικός Διευθυντής της BNP Paribas Investment Partners, Παρίσι Μέλη Κύριος Marnix ARICKX, Υπεύθυνος «Fund Engineering» (Σχεδιασμός Αμοιβαίων Κεφαλαίων), BNP Paribas Investment Partners Belgium, Βρυξέλλες Κύριος Vincent CAMERLYNCK, Υπεύθυνος σε Παγκόσμιο επίπεδο «Institutional Sales» (Θεσμικές Πωλήσεις), BNP Paribas Investment Partners, Λονδίνο Κύριος Christian DARGNAT, Υπεύθυνος Επενδύσεων «Multi-Expertise Investments Centres» (Κέντρα Επενδύσεων Πολλαπλών Ειδικοτήτων), BNP Paribas Investment Partners, Παρίσι Κύριος William DE VIJLDER, Υπεύθυνος Επενδύσεων «Partners & Alternative Investments» (Εταίροι και Εναλλακτικές Επενδύσεις), BNP Paribas Investment Partners, Βρυξέλλες Κύριος Anthony FINAN, Υπεύθυνος «Marketing et Communication» (Μάρκετινγκ και Επικοινωνία), BNP Paribas Investment Partners, Παρίσι Κύριος Marc RAYNAUD, Υπεύθυνος «Global Funds Solutions» (Λύσεις Παγκόσμιων Αμοιβαίων Κεφαλαίων), BNP Paribas Investment Partners, Παρίσι Κύριος Christian VOLLE, Μέλος του Δ.Σ. της BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Howald-Hesperange, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Γενικός Διευθυντής Κύριος Anthony FINAN, Υπεύθυνος «Marketing et Communication» (Μάρκετινγκ και Επικοινωνία), BNP Paribas Investment Partners, Παρίσι Γενικός Γραμματέας (μη μέλος του Συμβουλίου) Κύριος Stéphane BRUNET, Εξουσιοδοτημένο Μέλος του Δ.Σ. της BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Howald- Hesperange, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος Κύριος Gilles de VAUGRIGNEUSE, Μέλος του Δ.Σ. της BNP Paribas Investment Partners, Παρίσι Μέλη Κυρία Marie-Claire CAPOBIANCO, Υπεύθυνη «Wealth Management Networks» (Δίκτυα Διαχείρισης Περιουσίας), BNP Paribas, Παρίσι Κύριος Hervé CAZADE, Υπεύθυνος «Epargne et Protection Financière Banque de Détail en France» (Αποταμίευση και Χρηματοοικονομική Προστασία Λιανικής Τραπεζικής στη Γαλλία), BNP Paribas Assurance, Παρίσι Κύριος Guy de FROMENT, Ανώτερος Σύμβουλος, BNP Paribas Investment Partners, Παρίσι Κύριος Vincent LECOMTE, Γενικός Επιχειρησιακός Διευθυντής (COO), Wealth Management (Διαχείριση περιουσίας), BNP Paribas, Παρίσι Κύριος Olivier LE GRAND, Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της Cortal Consors, Παρίσι Κύριος Eric MARTIN, Πρόεδρος του Συμβουλίου Διαχείρισης της BGL BNP Paribas, Luxembourg, Λουξεμβούργο Κύριος Yves MARTRENCHAR, Υπεύθυνος «Distribution, Marchés et solutions Retail Banking» (Διανομή, Αγορές και Λύσεις Λιανικής Τραπεζικής), BNP Paribas, Παρίσι Κύριος Olivier MAUGARNY, Υπεύθυνος «Produits et Services Wealth Management» (Προϊόντα και Υπηρεσίες Διαχείρισης Περιουσίας), BNP Paribas, Παρίσι ASR NEDERLAND N.V., εκπροσωπούμενη από τον κύριο Jack.Th.M. JULICHER, Ουτρέχτη BNP Paribas Fortis, εκπροσωπείται από τον κύριο Peter VANDEKERCKHOVE, Βρυξέλλες BGL BNP Paribas, εκπροσωπείται από τον κύριο Carlo FRIOB, Λουξεμβούργο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ BNP PARIBAS S.A. 16, Boulevard des Italiens F PARIS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 33, rue de Gasperich L-5826 Howald-Hesperange Η BNP Paribas Investment Partners Luxembourg είναι μια Εταιρεία Διαχείρισης υπό την έννοια του κεφαλαίου 13 του νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. Η Εταιρεία Διαχείρισης εκτελεί τα καθήκοντα διοίκησης, διαχείρισης χαρτοφυλακίου και εμπορικής διάθεσης. Τα καθήκοντα υπολογισμού των καθαρών αξιών ενεργητικού, πράκτορα μεταβιβάσεων και υπεύθυνου μητρώου ανατίθενται σε: BNP Paribas Securities Services, υποκατάστημα Λουξεμβούργου 33, rue de Gasperich L-5826 Howald-Hesperange BNP Paribas L1 (σε συντομογραφία BNPP L1) - Πλήρες ενημερωτικό δελτίο - Μέρος I - Έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΥ / 297

6 Τα καθήκοντα διαχείρισης χαρτοφυλακίου ανατίθενται σε: Οντότητες διαχείρισης του ομίλου BNP Paribas BNP Paribas Investment Partners Belgium (σε συντομογραφία BNPP IP Belgium) Rue du Progrès, 55, B-1210 Bruxelles, Belgium Εταιρεία βελγικού δικαίου που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 2006 υπό την επωνυμία Fortis Investment Management Belgium. Θυγατρική της BNP Paribas Investment Partners (σε συντομογραφία BNPP IP BE Holding) Ενεργεί επίσης κατόπιν παρέμβασης του υποκαταστήματός της: BNP Paribas Investment Partners Belgium S.A., Zweigniederlassung Deutschland Europaallee 12, D Frankfurt am Main Fortis Investment Management USA, Inc. (μετονομάζεται σε BNP Paribas Asset Management, Inc. από τις ΧΧ μήνα 2011) 200 Park Avenue, 45 th Floor, New York, NY 10166, USA Εταιρεία διαχείρισης αμερικανικού δικαίου που συστάθηκε στις 7 Αυγούστου 1979 με την επωνυμία HARBOR CAPITAL MANAGEMENT COMPANY INC. Θυγατρική της BNP Paribas Investment Partners Holdings USA, Inc. BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V. Burgerweeshuispad - Tripolis 200, PO box 71770, NL-1008 DG Amsterdam, The Netherlands Εταιρεία διαχείρισης ολλανδικού δικαίου που συστάθηκε στις 23 Απριλίου 1982 με την επωνυμία PIERSON CAPITAL MANAGEMENT NEDERLAND B.V., θυγατρική της BNPP IP. Fisher Francis Trees & Watts Singapore Limited 20 Collyer Quay Tung Center #01-01, Singapore Εταιρεία δικαίου της Σιγκαπούρης που συστάθηκε στις 26 Ιουνίου 1997 με την επωνυμία ABN AMRO ASSET MANAGEMENT (SINGAPORE) Ltd. Θυγατρική της BNPP IP BNP Paribas Investment Partners Asia Limited. 30/F Three Exchange Square, 8 Connaught Place, Central Hong-Kong Εταιρεία δικαίου του Χονγκ Κονγκ που συστάθηκε στις 29 Οκτωβρίου 1991 με την επωνυμία ABN AMRO ASSET MANAGEMENT (ASIA) Ltd. Θυγατρική της BNPP IP Fisher Francis Trees & Watts UK 5 Aldermanbury Square, LONDON EC2V 7HR, United Kingdom Εταιρεία αγγλικού δικαίου που συστάθηκε στις 15 Μαΐου 1970 με την επωνυμία ABN AMRO ASSET MANAGEMENT Ltd. Θυγατρική της BNPP IP Fortis Portföy Yönetimi A.Ş. Büyükdere caddesi No:173, Kat:, Levent Şişli İstanbul, Türkiye Εταιρεία τουρκικού δικαίου που συστάθηκε στις 15 Αυγούστου Θυγατρική της BNPP IP BNP Paribas Asset Management 1, boulevard Haussmann, F Paris, France Εταιρεία γαλλικού δικαίου που συστάθηκε στις 28 Ιουλίου Θυγατρική της BNPP IP BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda Av. Juscelino Kubitchek Andar, Sao Paulo SP, Brasil Εταιρεία βραζιλιάνικου δικαίου που συστάθηκε στις 20 Μαΐου Θυγατρική της BNPP IP BNP Paribas Investment Partners Japan Ltd. Gran Tokyo North Tower, 9-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo , Japan Εταιρεία ιαπωνικού δικαίου που συστάθηκε στις 9 Νοεμβρίου Θυγατρική της BNPP IP BNP Paribas Investment Partners SGR S.P.A. Via Dante 15, I Milano, Italia Εταιρεία ιταλικού δικαίου που συστάθηκε στις 21 Νοεμβρίου Θυγατρική της BNPP IP BNP Paribas Investment Partners Singapore Limited 20 Collyer Quay Tung Center #01-01, Singapore Εταιρεία δικαίου της Σιγκαπούρης που συστάθηκε στις 22 Δεκεμβρίου Θυγατρική της BNPP IP BNP Paribas Investment Partners UK Limited 5 Aldermanbury Square, London EC2V 7BP, United Kingdom Εταιρεία αγγλικού δικαίου που συστάθηκε στις 27 Φεβρουαρίου Θυγατρική της BNPP IP CamGestion 1, boulevard Haussmann, F Paris, France Εταιρεία γαλλικού δικαίου που συστάθηκε στις 21 Οκτωβρίου Θυγατρική της BNPP IP Fisher Francis Trees & Watts, Inc. 200 Park Avenue, New York, NY 10166, USA Εταιρεία αμερικανικού δικαίου που συστάθηκε στις 24 Αυγούστου Θυγατρική της BNPP IP FundQuest 1, boulevard Haussmann, F Paris, France Εταιρεία γαλλικού δικαίου που συστάθηκε στις 21 Οκτωβρίου Θυγατρική της BNPP IP FundQuest UK Limited 5, Aldermanbury Square, London, EC2V 7BP, United Kingdom Εταιρεία αγγλικού δικαίου που συστάθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου Θυγατρική της FundQuest (Holdings) Overlay Asset Management 1, boulevard Haussmann, F Paris, France Εταιρεία γαλλικού δικαίου που συστάθηκε στις 13 Μαρτίου Θυγατρική της BNP Paribas Investment Partners BNP Paribas L1 (σε συντομογραφία BNPP L1) - Πλήρες ενημερωτικό δελτίο - Μέρος I - Έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΥ / 297

7 Οντότητες διαχείρισης εκτός ομίλου: Impax Asset Management Limited Mezzanine Floor, Pegasus House, Sackville Street, London W1S 3DG, United Kingdom Εταιρεία αγγλικού δικαίου που συστάθηκε στις 10 Ιουνίου Θυγατρική του Ομίλου Impax plc, εταιρεία διαχείρισης χαρτοφυλακίων και παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών Διαχειριστής του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου «Green Future» Neuflize OBC Investissements (NOI) 3 Avenue Hoche, F Paris Εταιρεία γαλλικού δικαίου, η οποία έχει εγκριθεί από την Αρχή των Χρηματοοικονομικών Αγορών (Autorité des Marchés Financiers AMF) στις 20 Σεπτεμβρίου 1999 με την επωνυμία Asset Allocation Advisors. Μετονομάστηκε σε Neuflize OBC Investissements και απορρόφησε τη Neuflize OBC Asset Management (NOAM) S.A την 1 η Απριλίου Θυγατρική της Banque Neuflize OBC Διαχειριστής του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου «Convertible Bond Best Selection Europe». Neuflize Private Assets (NPA) S.A. 3 Avenue Hoche, F Paris Εταιρεία γαλλικού δικαίου που εγκρίθηκε από την AMF στις 15 Φεβρουαρίου 2000 με την επωνυμία Fontenay Gestion έως τις 31 Μαρτίου Θυγατρική της τράπεζας Neuflize OBC Διαχειριστής του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου «Opportunities USA» River Road Asset Management, LLC 462 South Fourth Street, Suite 1600 Louisville, Kentucky Εταιρεία αμερικανικού δικαίου (Delaware) που συστάθηκε στις 10 Μαρτίου Υπόκειται στον έλεγχο της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Securities and Exchange Commission SEC). Διαχειριστής των στοιχείων ενεργητικού που επενδύονται στο «North America High Dividend Equities» Επίσης απευθύνεται στους ακόλουθους συμβούλους: FundQuest 1, boulevard Haussmann, F Paris, France Εταιρεία γαλλικού δικαίου που συστάθηκε στις 21 Οκτωβρίου Θυγατρική του ομίλου BNP Paribas Σύμβουλος για θέματα επιλογής διαχειριστών χαρτοφυλακίων εκτός ομίλου TKB BNP Paribas Invesmtent Partners JSC Marata street, d liter A, , St. Petersburg, Russian Federation Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Joint-Stock Company) ρωσικού δικαίου που συστάθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2002, κατά 50% θυγατρική της BNPP IP BE Holding. Σύμβουλος επενδύσεων για το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο «Equity Russia» ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ/ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ BNP Paribas Securities Services, υποκατάστημα Λουξεμβούργου 33, rue de Gasperich L-5826 Howald-Hesperange ΕΛΕΓΚΤΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑ PricewaterhouseCoopers S.àr.l. 400, Route d Esch B.P L Luxembourg ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Η Εταιρεία συστάθηκε στις 29 Νοεμβρίου 1989 με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Λουξεμβούργου Mémorial, Ειδικό Τεύχος Εταιρειών και Ενώσεων (Recueil Spécial des Sociétés et Associations) («Mémorial»). Το καταστατικό τροποποιήθηκε πολλές φορές και για τελευταία φορά από την έκτακτη γενική συνέλευση των μεριδιούχων που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου 2010 και ακολούθησε δημοσίευση στη Mémorial στις 7 Ιουλίου Η τελευταία έκδοση του καταστατικού κατατέθηκε στην υπηρεσία εγγραφής μετόχων του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου (Tribunal d'arrondissement) στην οποία μπορεί να απευθυνθεί κάθε ενδιαφερόμενος προκειμένου να λάβει αντίγραφο αυτού. BNP Paribas L1 (σε συντομογραφία BNPP L1) - Πλήρες ενημερωτικό δελτίο - Μέρος I - Έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΥ / 297

8 ΓΛΩΣΣΆΡΙΟ Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι: (Investment Grade): Αυτές οι επενδύσεις σε ομόλογα αντιστοιχούν στους τίτλους που ορίζονται από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σε σχέση με τους δανειζόμενους που βρίσκονται ανάμεσα στις κατηγορίες AAA και BBB-, σύμφωνα με την κλίμακα της «Standard & Poor's» ή της «Fitch», και ανάμεσα στις κατηγορίες Aaa και Baa3 σύμφωνα με τη «Moody s». CBFA: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Commission Bancaire, Financière et des Assurances), οργανισμός ελέγχου των ΟΣΕ στο Βέλγιο. CDS: CFD: CSSF: EDS: IRS: OTC: TER: TRS: VaR: Διαχειριστές: Εγκύκλιος 07/308: Εγκύκλιος 08/356: Έκτακτα έξοδα: Ενημερωτικό Δελτίο: Επενδυτικός βαθμός Εταιρεία: Ημέρα αποτίμησης: Ημέρα υπολογισμού: Θεσμικοί επενδυτές: Σύμβαση Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου Συμβάσεις Κάλυψης Διαφορών Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τομέα, οργανισμός ελέγχου των ΟΣΕ στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου. Σύμβαση Ανταλλαγής Κινδύνου Μετοχών Σύμβαση ανταλλαγής επιτοκίων Εξωχρηματιστηριακά Συντελεστής Συνολικών Εξόδων. Αυτός ο δείκτης εκφράζει το σύνολο των προμηθειών και εξόδων που καταλογίζονται προοδευτικά στα στοιχεία ενεργητικού ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ή κατηγορίας μεριδίων, σε αναδρομικό πλαίσιο επί ενός ποσοστού των καθαρών στοιχείων ενεργητικού στη διάρκεια της τελευταίας λογιστικής χρήσης. Σύμβαση Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης Αξία σε κίνδυνο (Value-at-Risk), συγκεκριμένη μέθοδος αποτίμησης των κινδύνων ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου (διαβάστε το παράρτημα 3) Οι οντότητες διαχείρισης, οι συνδεδεμένες εταιρείες αυτών καθώς επίσης οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου που εγγράφονται αποκλειστικά στο πλαίσιο της διακριτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου, η οποία είναι εξατομικευμένη βάσει εντολής για τους πελάτες τους. Όταν οι εν λόγω πελάτες δεν είναι οι ίδιοι θεσμικοί επενδυτές, δεν πρέπει να έχουν κανένα δικαίωμα επί των στοιχείων ενεργητικού του χαρτοφυλακίου κατά τη λήξη της εντολής. Αυτοί οι διαχειριστές και οι θεσμικοί πελάτες τους πρέπει να έχουν ειδική έγκριση από την Εταιρεία. εγκύκλιος που εκδόθηκε από την Επιτροπή Εποπτείας Χρηματοοικονομικού Τομέα (CSSF) στις 2 Αυγούστου 2007 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να υιοθετούν οι ΟΣΕΚΑ αναφορικά με τη χρήση μιας μεθόδου διαχείρισης των χρηματοπιστωτικών κινδύνων καθώς και τη χρήση παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων. Αυτό το έγγραφο είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή τοποθεσία της CSSF (www.cssf.lu). εγκύκλιος που εκδόθηκε από τη CSSF στις 4 Ιουνίου 2008 σχετικά με τους κανόνες που ισχύουν για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων όταν χρησιμοποιούν ορισμένες τεχνικές και μέσα που σχετίζονται με τις κινητές αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς. Αυτό το έγγραφο είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή τοποθεσία της CSSF (www.cssf.lu). άλλα έξοδα πλην των προμηθειών διαχείρισης, απόδοσης, διανομής και άλλα έξοδα που ορίζονται στο παρόν γλωσσάριο και βαραίνουν κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Αυτά τα έξοδα περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, τα δικαστικά έξοδα, τους φόρους, δασμούς ή τα λοιπά έξοδα που επιβάλλονται στα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια και δεν θεωρούνται τακτικά έξοδα, το παρόν έγγραφο BNP Paribas L1, σε συντομογραφία BNPP L1 Εργάσιμη ημέρα για τις τράπεζες στο Λουξεμβούργο στη διάρκεια της οποίας μπορούν να παραληφθούν εντολές εγγραφής/ εξαγοράς/ μετατροπής, των οποίων η συχνότητα διευκρινίζεται στο μέρος ΙΙ του Ενημερωτικού Δελτίου και στα απλοποιημένα ενημερωτικά δελτία Εργάσιμη ημέρα για τις τράπεζες στο Λουξεμβούργο μετά την Ημέρα Αποτίμησης Νομικά πρόσωπα που έχουν ειδική έγκριση από την Εταιρεία και που εγγράφονται για λογαριασμό των ιδίων νομικών προσώπων ή για λογαριασμό φυσικών προσώπων, στο πλαίσιο προγραμμάτων συλλογικής αποταμίευσης ή παρόμοιου προγράμματος. Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου που εγγράφονται στο πλαίσιο της εντολής διακριτικής διαχείρισης δεν εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία (διαβάστε την ενότητα «Διαχειριστές»). BNP Paribas L1 (σε συντομογραφία BNPP L1) - Πλήρες ενημερωτικό δελτίο - Μέρος I - Έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΥ / 297

9 ΚΑΕ: Λοιπά έξοδα: Νόμισμα αναφοράς: Νόμισμα αποτίμησης: Νόμισμα έκφρασης: Νομίσματα: Νόμος της 10ης Αυγούστου 1915: Νόμος: Οδηγία 2003/48: Οδηγία 2006/48: Καθαρή Αξία Ενεργητικού προμήθεια που υπολογίζεται και παρακρατείται κάθε μήνα επί του μέσου όρου των καθαρών στοιχείων ενεργητικού ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ή μιας κατηγορίας μεριδίων και χρησιμεύει στην κάλυψη, κατά γενικό τρόπο, των δαπανών καταθέσεων των στοιχείων ενεργητικού (αμοιβή της τράπεζας θεματοφυλακής), καθημερινής διαχείρισης (υπολογισμός ΚΑΕ, τήρηση μητρώου, υπηρεσίες έδρας, ) με εξαίρεση τα έξοδα μεσιτείας, τις προμήθειες συναλλαγών χωρίς σχέση με την κατάθεση, τους τόκους και τα τραπεζικά έξοδα, έκτακτες δαπάνες και τον φόρο συνδρομής που ισχύει στο Λουξεμβούργο καθώς επίσης τον συγκεκριμένο φόρο του Βελγίου. νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται λογιστικά τα στοιχεία ενεργητικού μιας κατηγορίας μεριδίων όταν διαφέρει από το νόμισμα έκφρασης. νόμισμα στο οποίο υπολογίζονται οι καθαρές αξίες ενεργητικού ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ή μιας κατηγορίας μεριδίων. Μπορεί να υπάρχουν αρκετά νομίσματα αποτίμησης για το ίδιο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο ή την ίδια κατηγορία μεριδίων. νόμισμα στο οποίο εκφράζονται, για λογιστικούς σκοπούς, τα στοιχεία ενεργητικού ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. CHF: CZK: EUR: GBP: HUF: JPY: NOK: PLN: RMB: SEK: SGD: USD: φράγκο, ισχύουσα νομισματική μονάδα στην Ελβετία. κορώνα, ισχύουσα νομισματική μονάδα στη Δημοκρατία της Τσεχίας. Ευρώ, νομισματική μονάδα που ισχύει σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. λίρα στερλίνα, νομισματική μονάδα που ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας. φιορίνι, ισχύουσα νομισματική μονάδα στην Ουγγαρία. γεν, ισχύουσα νομισματική μονάδα στην Ιαπωνία. κορώνα, ισχύουσα νομισματική μονάδα στη Νορβηγία. ζλότι, ισχύουσα νομισματική μονάδα στην Πολωνία. ρενμίμπι, ισχύουσα νομισματική μονάδα στην Κίνα. κορώνα, ισχύουσα νομισματική μονάδα στη Σουηδία. δολάριο, ισχύουσα νομισματική μονάδα στη Σιγκαπούρη. δολάριο, ισχύουσα νομισματική μονάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Νόμος του Λουξεμβούργου της 10ης Αυγούστου 1915 για τις εμπορικές εταιρείες, όπως έχει τροποποιηθεί. νόμος του Λουξεμβούργου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. Αυτός ο νόμος ενσωματώνει στο δίκαιο του Λουξεμβούργου τις οδηγίες 2001/107/ΕΚ και 2001/108/ΕΚ της 21ης Ιανουαρίου η οδηγία της 3ης Ιουνίου 2003 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις η οδηγία της 14ης Ιουνίου 2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων. Οδηγία 78/660: η Ευρωπαϊκή Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978 βασιζόμενη στο άρθρο 54, παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης για τους ετήσιους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών, όπως έχει τροποποιηθεί. Οδηγία 83/349: η Ευρωπαϊκή Οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983 βασιζόμενη στο άρθρο 54, παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης για τους ενοποιημένους λογαριασμούς, όπως έχει τροποποιηθεί. Οδηγία 85/611: η Ευρωπαϊκή Οδηγία 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1985 για τον συντονισμό των νομοθετικών, ρυθμιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όπως έχει τροποποιηθεί από τις οδηγίες 2001/107/ΕΚ και 2001/108/ΕΚ (ΟΣΕΚΑ III). Ονομασία σε συντομογραφία: ΟΟΣΑ: ΟΣΕ: ΟΣΕΚΑ: Απόδοσης: BNPP L1 Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες προμήθεια που αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό της θετικής διαφοράς μεταξύ της ετήσιας απόδοσης του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου (δηλαδή εντός της λογιστικής χρήσης) και της απόδοσης του δείκτη αναφοράς (δείκτης). Η προμήθεια αυτή προβλέπεται σε κάθε υπολογισμό της ΚΑΕ σύμφωνα με την τεχνική «καθορισμένο ανώτερο όριο με ελάχιστο ποσοστό απόδοσης» (high BNP Paribas L1 (σε συντομογραφία BNPP L1) - Πλήρες ενημερωτικό δελτίο - Μέρος I - Έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΥ / 297

10 Διανομής: διαχείρισης: Συγχρονισμός της αγοράς: Συστηματικές Συναλλαγές: Υψηλή απόδοση: water mark with hurdle rate). Η συγκεκριμένη προμήθεια απόδοσης επιστρέφεται στον διαχειριστή. προμήθεια που υπολογίζεται και παρακρατείται κάθε μήνα επί του μέσου όρου των καθαρών στοιχείων ενεργητικού ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ή μιας κατηγορίας μεριδίων, η οποία καταβάλλεται στην Εταιρεία Διαχείρισης και χρησιμεύει στην κάλυψη της αμοιβής των διανομέων συμπληρωματικά προς το μερίδιο της προμήθειας διαχείρισης που λαμβάνουν. προμήθεια που υπολογίζεται και παρακρατείται κάθε μήνα επί του μέσου όρου των καθαρών στοιχείων ενεργητικού ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ή μιας κατηγορίας μεριδίων, η οποία καταβάλλεται στην Εταιρεία Διαχείρισης και χρησιμεύει στην κάλυψη της αμοιβής των διαχειριστών των στοιχείων ενεργητικού καθώς και των διανομέων στο πλαίσιο της εμπορικής διάθεσης των μεριδίων της Εταιρείας. τεχνική αρμπιτράζ την οποία εφαρμόζει ο επενδυτής όταν εγγράφεται και εξαγοράζει ή μετατρέπει συστηματικά μετοχές ή μερίδια του ίδιου ΟΣΕ εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, εκμεταλλευόμενος τις διαφορές ώρας ή/και τις ατέλειες ή ανεπάρκειες του συστήματος καθορισμού της ΚΑΕ του ΟΣΕ. Η Εταιρεία δεν επιτρέπει τη χρήση αυτής της τεχνικής. πράξεις εγγραφής, μετατροπής ή εξαγοράς στο ίδιο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο που πραγματοποιούνται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και για σημαντικό ποσό και, ανάλογα με την περίπτωση, για βραχυπρόθεσμο κέρδος. Αυτή η πρακτική είναι δυσμενής για τους άλλους μεριδιούχους επειδή επηρεάζει την απόδοση του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου και διαταράσσει τη διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού. Αυτές οι επενδύσεις σε ομόλογα αντιστοιχούν στους τίτλους που ορίζονται από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σε σχέση με τους δανειζόμενους που βρίσκονται ανάμεσα στις κατηγορίες BB+ και D, σύμφωνα με την κλίμακα της «Standard & Poor's» ή της «Fitch», και ανάμεσα στις κατηγορίες Ba1 και I σύμφωνα με τη «Moody s». Αυτές οι εκδόσεις ομολόγων υψηλής απόδοσης αποτελούν δάνεια τα οποία παίρνουν γενικά τη μορφή ομολόγων με χρονικό ορίζοντα 5, 7 ή 10 ετών. Πρόκειται για ομόλογα που εκδίδονται από εταιρείες που παρουσιάζουν ασθενή οικονομική επιφάνεια. Η απόδοση των τίτλων, καθώς και το επίπεδο κινδύνου τους, είναι σημαντικά. Το γεγονός αυτό τους δίνει ιδιαίτερα κερδοσκοπικό χαρακτήρα. BNP Paribas L1 (σε συντομογραφία BNPP L1) - Πλήρες ενημερωτικό δελτίο - Μέρος I - Έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΥ / 297

11 BNP PARIBAS L1 σε συντομογραφία BNPP L1 ΜΕΡΟΣ Ι ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΕΝΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ Η BNP Paribas L1 αποτελεί εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV), συσταθείσα σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου. Ιδρύθηκε στις 29 Νοεμβρίου 1989 υπό την επωνυμία «INTERSELEX WORLD», χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Ι του Νόμου της 30ής Μαρτίου 1988 περί Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων, μετονομάστηκε σε «ΙNTERSELEX EQUITY» από την έκτακτη γενική συνέλευση των μεριδιούχων που πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 1996, μετονομάστηκε σε «ΙNTERSELEX» από την έκτακτη γενική συνέλευση των μεριδιούχων της 4ης Μαΐου 1998, μετονομάστηκε σε «FORTIS L FUND» από την έκτακτη γενική συνέλευση των μεριδιούχων της 30ής Σεπτεμβρίου 1999 και, τέλος, μετονομάστηκε σε «BNP Paribas L1» την 1η Αυγούστου 2010 από την έκτακτη γενική συνέλευση των μεριδιούχων που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου Η πλήρης επωνυμία «BNP Paribas L1» και η συντομευμένη επωνυμία «BNPP L1» μπορούν να χρησιμοποιούνται αδιακρίτως σε όλα τα επίσημα και εμπορικά έγγραφα της Εταιρείας. Η Εταιρεία υπόκειται επί του παρόντος στις διατάξεις του Μέρους Ι του Νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 περί Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων, καθώς και στην Οδηγία 85/611. Το κεφάλαιο της Εταιρείας εκφράζεται σε ευρώ («EUR») και ισούται πάντοτε με το σύνολο των καθαρών στοιχείων ενεργητικού των διαφόρων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της. Αποτελείται από μερίδια τα οποία εκδίδονται χωρίς αναγραφή της ονομαστικής τους αξίας, το αντίτιμο των οποίων καταβάλλεται εξ ολοκλήρου και τα χαρακτηριστικά των οποίων περιγράφονται στην ενότητα με τίτλο «Τα Μερίδια» που ακολουθεί. Οι μεταβολές του κεφαλαίου είναι καθ όλα νόμιμες και δεν υπόκεινται σε δημοσίευση και καταγραφή όπως προβλέπεται για τις αυξήσεις και τις μειώσεις του κεφαλαίου των ανώνυμων εταιρειών. Το ελάχιστο κεφάλαιό της είναι εκείνο που ορίζει ο Νόμος. Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Λουξεμβούργου με αριθμό Β Η Εταιρεία έχει τη μορφή επενδυτικού σχήματος με πολλαπλά επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια (καλείται επίσης «κεφάλαιο ευρείας κάλυψης»-umbrella), το οποίο σημαίνει ότι, ως προς το παθητικό της, αποτελείται από πολλά επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια και, ως προς το ενεργητικό της, καθένα από αυτά αντιπροσωπεύει ένα σύνολο περιουσιακών στοιχείων, διάφορα δικαιώματα και συγκεκριμένες υποχρεώσεις που αντιστοιχούν σε ξεχωριστή επενδυτική πολιτική η οποία, ανάλογα με την περίπτωση, υπόκειται σε ειδικούς επενδυτικούς περιορισμούς. Η Εταιρεία αποτελεί ένα και μόνο νομικό πρόσωπο. Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 133 του Νόμου: τα δικαιώματα των μεριδιούχων και των πιστωτών που αφορούν ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο ή προκύπτουν κατά τη σύσταση, τη λειτουργία ή τη ρευστοποίηση ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου περιορίζονται στα στοιχεία ενεργητικού του εν λόγω επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, από τα στοιχεία ενεργητικού ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου απορρέουν δικαιώματα αποκλειστικά για τους μεριδιούχους του συγκεκριμένου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου και για πιστωτές των οποίων η απαίτηση προκύπτει κατά τη σύσταση, τη λειτουργία ή τη ρευστοποίηση του εν λόγω επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των μεριδιούχων, κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο αντιμετωπίζεται ως μια ξεχωριστή οντότητα. Το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα να θέτει σε κυκλοφορία, ανά πάσα στιγμή, άλλα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια των οποίων η επενδυτική πολιτική και οι όροι προσφοράς θα κοινοποιούνται την κατάλληλη χρονική στιγμή με την ενημέρωση του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι μεριδιούχοι θα μπορούν, επίσης, να ενημερώνονται μέσω του τύπου, εφόσον το απαιτεί οποιοσδήποτε κανονισμός ή εφόσον θεωρηθεί σκόπιμο από το διοικητικό συμβούλιο. Ομοίως, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα να προβεί σε διάλυση συγκεκριμένων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος 8. BNP Paribas L1 (σε συντομογραφία BNPP L1) - Πλήρες ενημερωτικό δελτίο - Μέρος I - Έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΥ / 297

12 ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ Η Εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται από το διοικητικό συμβούλιο το οποίο ενεργεί υπό τον έλεγχο της γενικής συνέλευσης των μεριδιούχων. Η Εταιρεία επωφελείται από μια σειρά υπηρεσιών διαχείρισης, ελέγχου και διατήρησης των στοιχείων ενεργητικού. Ο ρόλος και οι ευθύνες που απορρέουν από τις εν λόγω αρμοδιότητες αναλύονται στη συνέχεια. Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου καθώς και τα ονόματα, οι διευθύνσεις και τα λεπτομερή στοιχεία των παρόχων των εν λόγω υπηρεσιών περιλαμβάνονται στην ενότητα με τίτλο «Διάφορες Πληροφορίες» ανωτέρω. Η Εταιρεία διαχείρισης, οι Διαχειριστές χαρτοφυλακίων, ο Θεματοφύλακας, ο Υπεύθυνος Διοίκησης, οι Διανομείς και λοιποί πάροχοι υπηρεσιών καθώς επίσης οι θυγατρικές, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι διευθυντές και οι αντίστοιχοι μεριδιούχοι τους έχουν αναλάβει ή μπορεί να αναλάβουν άλλες χρηματοοικονομικές, επενδυτικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν σύγκρουση συμφερόντων με τη διαχείριση και διοίκηση της Εταιρείας.. Αυτό περιλαμβάνει τη διαχείριση άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων, τις αγοραπωλησίες τίτλων, τις υπηρεσίες μεσιτείας, τις υπηρεσίες θεματοφυλακής και φύλαξης τίτλων και το γεγονός δραστηριοποίησης με την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντή, συμβούλου ή εντολοδόχου άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων ή εταιρειών, περιλαμβανομένων των εταιρειών στις οποίες ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύσει. Κάθε μέρος δεσμεύεται ότι η εκτέλεση των αντίστοιχων υποχρεώσεών του δεν θα τεθεί σε κίνδυνο λόγω τέτοιων επιπλοκών. Σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το ενδιαφερόμενο μέρος δεσμεύονται να την επιλύσουν με δίκαιο τρόπο, εντός εύλογης προθεσμίας και προς όφελος των μεριδιούχων της Εταιρείας. Διοικητικό Συμβούλιο Το διοικητικό συμβούλιο έχει την αποκλειστική ευθύνη της διαχείρισης της Εταιρείας. Επίσης, είναι υπεύθυνο για την επενδυτική πολιτική που ακολουθεί η Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκχώρησε στους κυρίους Anthony FINAN (Γενικό Διευθυντή) και Stéphane BRUNET (Γενικό Γραμματέα) τις αρμοδιότητές του που σχετίζονται με την καθημερινή διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος υπογραφής για λογαριασμό της Εταιρείας), καθώς και την εκπροσώπηση αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να υποβοηθείται από τη Στρατηγική Επιτροπή για τον καθορισμό της εμπορικής στρατηγικής της Εταιρείας. Εταιρεία Διαχείρισης Η ΒNP Paribas Investment Partners Luxembourg συστάθηκε στο Λουξεμβούργο υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας στις 19 Φεβρουαρίου Το καταστατικό της τροποποιήθηκε για τελευταία φορά στις 30 Ιουνίου Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 3 εκατομμύρια ευρώ και είναι πλήρως καταβεβλημένο. Η σύνθεση του διοικητικού της συμβουλίου είναι η ακόλουθη: Πρόεδρος Κύριος Marc RAYNAUD, Υπεύθυνος «Global Funds Solutions» (Λύσεις Παγκόσμιων Αμοιβαίων Κεφαλαίων), BNP Paribas Investment Partners, Παρίσι Μέλη Κύριος Marnix ARICKX, Υπεύθυνος «Fund Engineering» (Σχεδιασμός Αμοιβαίων Κεφαλαίων), BNP Paribas Investment Partners Belgium, Βρυξέλλες Κύριος Stéphane BRUNET, Εξουσιοδοτημένο Μέλος του Δ.Σ. της BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Howald- Hesperange, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Κύριος Pieter CROOCKEWIT, Επικεφαλής Ευρώπης, BNP Paribas Investment Partners BE Holding, Βρυξέλλες Κυρία Charlotte DENNERY, Γενική Διευθύντρια Λειτουργιών, BNP Paribas Investment Partners, Παρίσι Κύριος Anthony FINAN, Υπεύθυνος «Marketing et Communication» (Μάρκετινγκ και Επικοινωνία), BNP Paribas Investment Partners, Παρίσι Κύριος Eric MARTIN, Πρόεδρος του Συμβουλίου Διαχείρισης της BGL BNP Paribas, Λουξεμβούργο Κύριος Christian VOLLE, Μέλος του Δ.Σ. της BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Howald-Hesperange, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Η BNP Paribas Investment Partners Luxembourg διαχειρίζεται τα ακόλουθα αμοιβαία κεφάλαια επενδύσεων: BNP Paribas Global Bond Fund, BNP Paribas High Quality Euro Bond Fund, BNP Paribas Islamic Fund, EasyETF, EasyETF itraxx Europe Main, EasyETF FTSE EPRA Europe, EasyETF FTSE EPRA Eurozone, EasyETF itraxx Europe HiVol, EasyETF itraxx Crossover, EasyETF S&P GSCI Light Energy Dynamic TR, EasyETF S&P GSNE, EasyETF S&P GSAL, EasyETF S&P GSCI Capped Commodity 35/20, EasyETF S&P GSCI Ultra-Light Energy, EasyETF NMX30 Infrastructure Global, Euro Floor, BNP PARIBAS COMFORT, BNP Paribas Flexi IV, FORTIS INVESTMENTS NON LISTED REAL ESTATE FUND OF FUNDS και BNP PARIBAS QUAM FUND. Η Εταιρεία Διαχείρισης εκτελεί για λογαριασμό της Εταιρείας τα καθήκοντα διοίκησης, διαχείρισης χαρτοφυλακίου και εμπορικής διάθεσης. Η Εταιρεία Διαχείρισης έχει λάβει εξουσιοδότηση, με δική της ευθύνη και με δική της επιβάρυνση, να αναθέτει το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων της σε τρίτα μέρη της επιλογής της. Βάσει αυτού του δικαιώματός της, έχει αναθέσει: τις αρμοδιότητες υπολογισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού, του πράκτορα μεταβιβάσεων και του υπεύθυνου μητρώου στην εταιρεία BNP Paribas Securities Services, υποκατάστημα Λουξεμβούργου, τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας καθώς και την τήρηση της επενδυτικής πολιτικής και των επενδυτικών περιορισμών στους διαχειριστές που παρατίθενται στην ενότητα «Διάφορες Πληροφορίες» ανωτέρω. Ο κατάλογος των διαχειριστών που έχουν αναλάβει τη διαχείριση και τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια παρατίθενται στις εξαμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις της Εταιρείας. Οι επενδυτές μπορούν, κατόπιν αιτήσεως, να λάβουν τον ενημερωμένο κατάλογο των διαχειριστών στον οποίο αναφέρονται τα χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται καθένας από αυτούς. Επίσης, απευθύνεται στους συμβούλους επενδύσεων που αναφέρονται στην ενότητα «Διάφορες πληροφορίες» ανωτέρω. Κατά την εκτέλεση συναλλαγών επί κινητών αξιών και κατά την επιλογή οποιουδήποτε χρηματιστή, διαπραγματευτή ή άλλου αντισυμβαλλομένου, η Εταιρεία διαχείρισης και οι Διαχειριστές χαρτοφυλακίων εντοπίζουν τις βέλτιστες δυνατές από τις γενικές καλύτερες συνθήκες που υπάρχουν. Ανεξάρτητα από τη συναλλαγή, οι εν λόγω εξακριβώσεις συνεπάγονται ότι λαμβάνονται υπόψη όλοι οι συναφείς παράγοντες όπως είναι το μέγεθος της αγοράς, η τιμή των κινητών αξιών καθώς επίσης οι χρηματοοικονομικές συνθήκες και η ικανότητα εκτέλεσης του αντισυμβαλλομένου. Ένας διαχειριστής χαρτοφυλακίων μπορεί να επιλέξει αντισυμβαλλομένους στο πλαίσιο του ομίλου BNP Paribas στο βαθμό που φαίνονται να προσφέρουν τους καλύτερους δυνατούς όρους. BNP Paribas L1 (σε συντομογραφία BNPP L1) - Πλήρες ενημερωτικό δελτίο - Μέρος I - Έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΥ / 297

13 Επίσης, η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να αποφασίσει να ορίσει Διανομείς/Εκπροσώπους για να τη βοηθήσουν στη διανομή των μεριδίων της Εταιρείας στις χώρες όπου θα διατεθούν. Οι Συμβάσεις Διανομής και Εκπροσώπησης θα υπογράφονται μεταξύ της Εταιρείας Διαχείρισης και των διαφόρων Διανομέων/Εκπροσώπων. Σύμφωνα με τη Σύμβαση Διανομής και Εκπροσώπησης, ο Εκπρόσωπος θα εγγράφεται στο μητρώο των μεριδιούχων στη θέση των τελικών μεριδιούχων. Κάποιος μεριδιούχος που έχει επενδύσει στην Εταιρεία μέσω ενός Εκπροσώπου μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να απαιτήσει τη μεταβίβαση στο όνομά του των μεριδίων για τα οποία έχει εγγραφεί μέσω του Εκπροσώπου. Οι μεριδιούχοι που θα ασκήσουν αυτό το δικαίωμά τους θα εγγραφούν ονομαστικά στο μητρώο των μεριδιούχων αμέσως μετά τη λήψη της εντολής μεταβίβασης από τον Εκπρόσωπο. Οι επενδυτές μπορούν να εγγραφούν απευθείας στην Εταιρεία χωρίς προηγουμένως να έχουν εγγραφεί με τη μεσολάβηση κάποιου Διανομέα/Εκπροσώπου. Τράπεζα θεματοφυλακής Η διαφύλαξη και η επίβλεψη των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας έχουν ανατεθεί σε μια τράπεζα θεματοφυλακής, η οποία εκπληρώνει τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που προβλέπονται από το Νόμο. Σύμφωνα με τις τραπεζικές πρακτικές και τους ισχύοντες κανονισμούς, μπορεί, αποκλειστικά με δική της ευθύνη, να αναθέτει σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα ή χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές το σύνολο ή μέρος των στοιχείων ενεργητικού τα οποία διαφυλάττει. Επίσης, οφείλει: (α) να διασφαλίζει την εναρμόνιση των διαδικασιών πώλησης, έκδοσης, εξαγοράς, μετατροπής και ακύρωσης μεριδίων της Εταιρείας με τον Νόμο και το καταστατικό, (β) να διασφαλίζει ότι η αμοιβή της για τις διαδικασίες σε σχέση με τα στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας θα καταβάλλεται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, και (γ) να διασφαλίζει ότι η διανομή των εσόδων της Εταιρείας συμμορφώνεται με το Καταστατικό. Ελεγκτική Εταιρεία Όλες οι λογιστικές μέθοδοι καθώς και οι εργασίες της Εταιρείας υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο από ελεγκτική εταιρεία. BNP Paribas L1 (σε συντομογραφία BNPP L1) - Πλήρες ενημερωτικό δελτίο - Μέρος I - Έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΥ / 297

14 ΠΟΛΙΤΙΚΉ, ΣΚΟΠΟΊ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ Ο γενικός στόχος της Εταιρείας είναι να εξασφαλίζει για τους επενδυτές της την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση των επενδυμένων κεφαλαίων, αποκομίζοντας ταυτοχρόνως οφέλη από τη σημαντική διασπορά των κινδύνων. Στο πλαίσιο αυτού του στόχου, η Εταιρεία θα επενδύει τα περιουσιακά της στοιχεία κατά κύριο λόγο σε κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, μερίδια ΟΣΕ, καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα και ποικίλα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόμισμα και εκδίδονται σε διάφορες χώρες. Η επενδυτική πολιτική της Εταιρείας ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο ως αποτέλεσμα συγκερασμού των εκάστοτε πολιτικών, οικονομικών, χρηματοπιστωτικών και νομισματικών συνθηκών που επικρατούν. Διαφέρει ανάλογα με τα αντίστοιχα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, εντός των ορίων και σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τον στόχο καθενός από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια όπως ορίζονται στο Μέρος ΙΙ. Η επενδυτική πολιτική θα ασκείται σε απόλυτη συμμόρφωση με την αρχή της διαφοροποίησης και της διασποράς των κινδύνων. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία, με την επιφύλαξη όσων μπορούν να ορίζονται για ένα ή περισσότερα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, θα υπόκειται σε μια σειρά επενδυτικών περιορισμών οι οποίοι προσδιορίζονται στο Παράρτημα 1. Στο πλαίσιο αυτό, η προσοχή των επενδυτών εφιστάται στους επενδυτικούς κινδύνους που απαριθμούνται στο Παράρτημα 3. Υπό κανονικές συνθήκες, η σύνθεση των χαρτοφυλακίων των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων που ανήκουν στις σειρές «Diversified» (Διαφοροποιημένη) και «Safe» (Ασφάλεια) θα προσανατολίζεται προς τη σύνθεση της σειράς «Smart Benchmark» με τον εξής τρόπο: Conservative Stability Balanced Growth High Growth ΜΕΤΟΧΕΣ 0,00% 20% 41,50% 60,00% 90,00% Europe Large Caps 6,00% 12,00% 18,00% 27,00% Europe Small Caps 2,00% 4,00% 4,00% 6,00% US Large Caps 4,00% 8,00% 12,00% 20,00% US Small Caps 1,00% 1,50% 2,00% 3,00% Japan 2,00% 4,00% 6,00% 10,00% Emerging Countries 5,00% 12,00% 18,00% 24,00% ΑΚΙΝΗΤΑ * 0,00% 2,00% 3,00% 3,00% 6,00% Ευρώπη 1,00% 1,00% 1,00% 2,00% ΗΠΑ 1,00% 1,00% 1,00% 2,00% Ασία 0,00% 1,00% 1,00% 2,00% ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 74,00% 61,00% 39,50% 24,00% 0,00% Global Government Bonds 17,00% 21,00% 9,00% 3,00% Euro Corporate Credits (IG) 20,00% 16,00% 9,50% 6,00% US Corporate Credits (IG) 9,00% 3,00% Euro Inflation Linked 17,00% 14,00% 10,00% 6,00% Euro High Yield 4,00% 4,00% 7,00% 7,00% 0,00% US High Yield 1,00% 1,00% 2,00% 2,00% 0,00% Emerging External Debt 2,40% 0,80% 0,80% Emerging Local Debt 3,60% 1,20% 1,20% ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 12,00% 4,00% 4,00% 4,00% ΒΑΣΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ** 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 14,00% 12,00% 10,00% 6,00% ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% * επενδύσεις σε κινητές αξίες που έχουν εκδοθεί από κτηματομεσιτικές εταιρείες ή από επιχειρήσεις τομέων που συνδέονται με ακίνητα (πιστοποιητικά ακινήτων, μετοχές, εταιρείες επενδύσεων ακινήτων σταθερού κεφαλαίου [societés d'investissement au capital fixe immobilier SICAFI, Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (Real Estate Investment Trusts REIT] κ.λπ), σε χρηματοπιστωτικά μέσα που αντιπροσωπεύουν ακίνητα καθώς επίσης σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα επί αυτής της κατηγορίας ενεργητικού, ** επενδύσεις σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα επί χρηματοοικονομικών δεικτών που συνδέονται με πρώτες ύλες καθώς επίσης σε κινητές αξίες που συνδέονται με την εξέλιξη των τιμών των πρώτων υλών. Στο πλαίσιο της ενεργής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου, ο διαχειριστής θα παρεκκλίνει από τη σύνθεση αυτή ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές και με τις προβλέψεις του. Ο νομισματικός κίνδυνος (USD, JPY, GBP) αντισταθμίζεται έναντι του Ευρώ σε μεταβαλλόμενες αναλογίες. Το διοικητικό συμβούλιο έχει υιοθετήσει μια πολιτική εταιρικής διακυβέρνησης η οποία ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι ψηφοφορίες μπορούν να πραγματοποιούνται στις συνελεύσεις των μετόχων των εταιρειών στις οποίες επενδύουν τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Οι βασικές αρχές που διέπουν την πολιτική ψηφοφορίας του διοικητικού συμβουλίου αναφέρονται στην ικανότητα μιας εταιρείας να εκπληρώνει ενώπιον των μετόχων τις αρχές της διαφάνειας και της υπευθυνότητας στο πλαίσιο των επενδύσεων των μετόχων, να κατευθύνει τις δραστηριότητές της με τρόπο ώστε να εξασφαλίζει την ανάπτυξη και την απόδοση των μετοχών σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Το διοικητικό συμβούλιο θα θέσει σε εφαρμογή μια πολιτική ψηφοφορίας με καλή πίστη λαμβάνοντας υπόψη τα βέλτιστα συμφέροντα των μεριδιούχων των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Για πιο εκτεταμένες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία Επίσης, η Εταιρεία έχει λάβει εξουσιοδότηση να χρησιμοποιεί τεχνικές και μέσα επί κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς που τίθενται στο Παράρτημα 2, εφόσον οι εν λόγω τεχνικές και μέσα χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου. Όταν οι εν λόγω διαδικασίες αφορούν τη χρήση παράγωγων μέσων, οι όροι και οι περιορισμοί αυτοί θα πρέπει να είναι εναρμονισμένοι με τις διατάξεις του Νόμου. Σε καμία περίπτωση οι εν λόγω διαδικασίες δεν θα πρέπει να απομακρύνουν την Εταιρεία και τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια αυτής από τους επενδυτικούς στόχους που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο. BNP Paribas L1 (σε συντομογραφία BNPP L1) - Πλήρες ενημερωτικό δελτίο - Μέρος I - Έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΥ / 297

15 Τέλος, στο πλαίσιο της μείωσης των λειτουργικών και διοικητικών εξόδων, παρέχοντας μεγαλύτερη διαφοροποίηση των επενδύσεων, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Παράρτημα 4, η διαχείριση του συνόλου ή μέρους των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας θα γίνεται από κοινού με τη διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ή ότι θα γίνεται από κοινού η διαχείριση του συνόλου ή μέρους των στοιχείων ενεργητικού των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Δεν μπορεί να παρασχεθεί κανενός είδους εγγύηση σε σχέση με την επίτευξη των επενδυτικών στόχων των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, ενώ οι προηγούμενες αποδόσεις δεν παρέχουν ενδείξεις για τις μελλοντικές. BNP Paribas L1 (σε συντομογραφία BNPP L1) - Πλήρες ενημερωτικό δελτίο - Μέρος I - Έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΥ / 297

16 ΜΟΡΦΗ(ΕΣ), ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(ΕΣ) ΤΑ ΜΕΡΊΔΙΑ Για κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, το διοικητικό συμβούλιο έχει την εξουσία να δημιουργήσει τις ακόλουθες κατηγορίες ή/και υποκατηγορίες μεριδίων (οι «κατηγορίες» και «υποκατηγορίες»): «Classic» (Κλασική) Διατίθεται σε φυσικά και σε νομικά πρόσωπα. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Μέρος ΙΙ, τα μερίδια είναι ονομαστικά ή στον κομιστή χωρίς φυσική παράδοση, μερίδια κεφαλαιοποίησης («Classic-Capitalisation» ή «C») ή διανομής («Classic-Distribution» ή «D»). Οι ακόλουθες υποκατηγορίες μπορούν να δημιουργηθούν, κατόπιν απόφασης του διοικητικού συμβουλίου: - «Classic-New Distri»: μερίδια διανομής. Η υποκατηγορία «Classic-Distribution» δεν είναι πλέον ανοιχτή για εγγραφές εάν αυτή η υποκατηγορία είναι ανοιχτή στο ίδιο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. - «Classic-Distribution PM/RV<1/1/94»: μερίδια διανομής. Αυτή η υποκατηγορία δεν είναι πλέον ανοιχτή για εγγραφές. - Η «Classic-QD» που διανέμει προκαταβολές επί μερισμάτων κάθε ημερολογιακό τρίμηνο υπό τον όρο ότι η κατηγορία ήταν ενεργή καθ όλη τη διάρκεια του τριμήνου για αυτό το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. - Η «Classic-MD» που διανέμει προκαταβολές επί μερισμάτων κάθε μήνα υπό τον όρο ότι η κατηγορία ήταν ενεργή καθ όλη τη διάρκεια του μήνα για αυτό το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Μετά την καταβολή αυτών των μηνιαίων μερισμάτων, οι ΚΑΕ που είναι αποδοτέες σε αυτά τα μερίδια μπορούν να μειωθούν σημαντικά. Τα νομίσματα αποτίμησης είναι τα νομίσματα αναφοράς του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, το ευρώ (EUR) και το δολάριο ΗΠΑ (USD). Ελάχιστη συμμετοχή: μηδέν Fintro Διανέμεται αποκλειστικά στο Βέλγιο από το δίκτυο «FINTRO». Η εμπορική διάθεση στο Βέλγιο των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της σειράς «Safe» από το δίκτυο «FINTRO» πραγματοποιείται με την ονομασία «MAESTRO» την οποία ακολουθεί η ονομασία του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, μέσω της εν λόγω κατηγορίας. Διατίθεται σε φυσικά και σε νομικά πρόσωπα. Τα μερίδια είναι ονομαστικά ή στον κομιστή αλλά χωρίς φυσική παράδοση, αποκλειστικά κεφαλαιοποίησης. Επίσης, τα χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας είναι ίδια με αυτά της κατηγορίας «Classic». Τα νομίσματα αποτίμησης είναι το ευρώ (EUR) και το δολάριο ΗΠΑ (USD). Ελάχιστη συμμετοχή: μηδέν «UK» Διατίθεται σε φυσικά και σε νομικά πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα μερίδια είναι ονομαστικά ή στον κομιστή αλλά χωρίς φυσική παράδοση, αποκλειστικά διανομής. Η διαφορά της εν λόγω κατηγορίας από την κατηγορία «Classic» συνίσταται στις εκθέσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο του «Καθεστώτος Αναφοράς Ηνωμένου Βασιλείου» στο πλαίσιο της βρετανικής φορολογικής νομοθεσίας περί αμοιβαίων κεφαλαίων του εξωτερικού. Το νόμισμα αναφοράς της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι η λίρα Αγγλίας (GBP). Το νόμισμα αποτίμησης είναι η λίρα Αγγλίας (GBP). Ελάχιστη συμμετοχή: μηδέν «I» Διατίθεται σε θεσμικούς επενδυτές και ΟΣΕ. Τα μερίδια είναι ονομαστικά και αποκλειστικά μερίδια κεφαλαιοποίησης. Κατόπιν αιτήματος επενδυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να αποφασίσει αν μπορούν να εκδοθούν μερίδια στον κομιστή χωρίς φυσική παράδοση. Η διαφορά της εν λόγω κατηγορίας από την κατηγορία «Classic» συνίσταται στη διάρθρωση των προμηθειών και στο μειωμένο φόρο συνδρομής. Τα νομίσματα αποτίμησης είναι τα νομίσματα αναφοράς του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, το ευρώ (EUR) και το δολάριο ΗΠΑ (USD). Ελάχιστη συμμετοχή: - Για τους θεσμικούς επενδυτές: 3 εκατομμύρια ευρώ ανά επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο ή 10 εκατομμύρια ευρώ για το σύνολο της Εταιρείας. - Για τους ΟΣΕ: μηδέν «ASR» Τα μερίδια διατίθενται στην εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου του Λουξεμβούργου ASR FONDS και στην ολλανδική ασφαλιστική εταιρεία ASR NEDERLAND N.V., οι οποίες ενεργούν με την ιδιότητα του θεσμικού επενδυτή και διαχειριστή. Τα μερίδια είναι ονομαστικά και αποκλειστικά μερίδια κεφαλαιοποίησης. Η διαφορά της εν λόγω κατηγορίας από την κατηγορία «Classic» συνίσταται στη διάρθρωση των προμηθειών και στο μειωμένο φόρο συνδρομής. Τα νομίσματα αποτίμησης είναι τα νομίσματα αναφοράς του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, το ευρώ (EUR) και το δολάριο ΗΠΑ (USD). Ελάχιστη συμμετοχή: μηδέν «Life» Τα μερίδια διατίθενται στη βελγική ασφαλιστική εταιρεία AG Insurance, η οποία ενεργεί με την ιδιότητα του θεσμικού επενδυτή και διαχειριστή. Τα μερίδια είναι ονομαστικά και αποκλειστικά μερίδια κεφαλαιοποίησης. Η διαφορά της εν λόγω κατηγορίας από την κατηγορία «Classic» συνίσταται στη διάρθρωση των προμηθειών και στο μειωμένο φόρο συνδρομής. Τα νομίσματα αποτίμησης είναι τα νομίσματα αναφοράς του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, το ευρώ (EUR) και το δολάριο ΗΠΑ (USD). Ελάχιστη συμμετοχή: μηδέν «N» Διατίθεται σε φυσικά και σε νομικά πρόσωπα. BNP Paribas L1 (σε συντομογραφία BNPP L1) - Πλήρες ενημερωτικό δελτίο - Μέρος I - Έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΥ / 297

17 Τα μερίδια είναι ονομαστικά ή στον κομιστή αλλά χωρίς φυσική παράδοση, αποκλειστικά κεφαλαιοποίησης. Η διαφορά της εν λόγω κατηγορίας από την κατηγορία «Classic» συνίσταται στη διάρθρωση των προμηθειών: καμία προμήθεια έκδοσης, προμήθεια μετατροπής 2% κατ ανώτατο όριο και προμήθεια εξαγοράς ύψους 5% το ανώτερο, προμήθεια διανομής καθώς και προμήθεια διαχείρισης. Τα νομίσματα αποτίμησης είναι τα νομίσματα αναφοράς του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, το ευρώ (EUR) και το δολάριο ΗΠΑ (USD). Ελάχιστη συμμετοχή: μηδέν «Privilege» Διατίθεται σε φυσικά και σε νομικά πρόσωπα. Τα μερίδια είναι ονομαστικά ή στον κομιστή αλλά χωρίς φυσική παράδοση, αποκλειστικά κεφαλαιοποίησης. Αυτή η κατηγορία διαφέρει από την κατηγορία «Classic» ως προς τη συγκεκριμένη προμήθεια διαχείρισης. Τα νομίσματα αποτίμησης είναι τα νομίσματα αναφοράς του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, το ευρώ (EUR) και το δολάριο ΗΠΑ (USD). Ελάχιστη συμμετοχή: 1 εκατομμύριο ευρώ ανά επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Μέρος ΙΙ. «X» Απευθύνεται αποκλειστικά σε όλους τους Διαχειριστές, τους θεσμικούς πελάτες ή τους ΟΣΕ που έχουν προηγουμένως λάβει έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μερίδια είναι ονομαστικά και αποκλειστικά μερίδια κεφαλαιοποίησης. Διακρίνεται από την κατηγορία «I» του ίδιου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου λόγω της απουσίας προμήθειας διαχείρισης. Τα νομίσματα αποτίμησης είναι τα νομίσματα αναφοράς του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, το ευρώ (EUR) και το δολάριο ΗΠΑ (USD). Ελάχιστη συμμετοχή: μηδέν Σε ορισμένα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, μπορούν να δημιουργηθούν οι κατηγορίες «Classic H», «IH», «Privilege H» και «UKH». Αυτές οι κατηγορίες διακρίνονται από την αντιστάθμιση, στο βαθμό που είναι εφικτό, του συναλλαγματικού κινδύνου, στο νόμισμα αναφοράς αυτών των κατηγοριών, της καθαρής αξίας ενεργητικού στο νόμισμα έκφρασης του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Ωστόσο, ο συναλλαγματικός κίνδυνος εξακολουθεί να υπάρχει εν μέρει, διότι κατά την προαναφερθείσα αντιστάθμιση δεν λαμβάνεται υπόψη το νόμισμα έκφρασης των υποκείμενων επενδύσεων του αντίστοιχου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Το νόμισμα αναφοράς αυτών των κατηγοριών εμφανίζεται στο όνομα της κατηγορίας (για παράδειγμα «Classic H USD» για μια κατηγορία που αντισταθμίζει σε δολάριο ΗΠΑ την ΚΑΕ ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου που εκφράζεται σε ευρώ). Το νόμισμα αποτίμησης σε αυτές τις κατηγορίες είναι το νόμισμα αναφοράς της εν λόγω κατηγορίας. Ελλείψει άλλων διευκρινίσεων από τον επενδυτή, οι εντολές που λαμβάνονται θα διεκπεραιώνονται στο νόμισμα αναφοράς. Τα χαρακτηριστικά αυτών των κατηγοριών είναι ίδια με αυτά των κατηγοριών «Classic», «I», «Privilege» και «UK» που υπάρχουν στο ίδιο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Αυτές οι κατηγορίες θα τεθούν σε κυκλοφορία σε ημερομηνία και στα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια που δεν έχουν καθοριστεί ακόμη από το διοικητικό συμβούλιο. Πριν από την εγγραφή, συνιστάται στους επενδυτές να ενημερωθούν σχετικά με τη διάθεση αυτών των κατηγοριών, τα νομίσματα έκφρασής τους και τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια στα οποία διατίθενται. Εάν τα στοιχεία ενεργητικού μίας από αυτές τις κατηγορίες μειωθούν κάτω από το ένα εκατομμύριο ευρώ ή το ισόποσό του, το διοικητικό συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να την κλείσει συγχωνεύοντάς τη με την κατηγορία «Classic» του ίδιου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει κατηγορίες μεριδίων που εκδίδονται και αποτιμώνται σε ένα και μόνο νόμισμα. Το νόμισμα στο οποίο εκδίδεται και αποτιμάται μια τέτοιου είδους κατηγορία προσδιορίζεται στην ονομασία της κατηγορίας (για παράδειγμα «Classic USD» για κατηγορία που εκδίδεται και αποτιμάται αποκλειστικά σε δολάρια ΗΠΑ). Εξάλλου, το διοικητικό συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να προσθέσει, στο πλαίσιο ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ή μιας κατηγορίας μεριδίων, νέα νομίσματα αποτίμησης. Επομένως, όποτε θα χρησιμοποιεί αυτή τη δυνατότητα, τα απλοποιημένα ενημερωτικά δελτία του ή των εν λόγω επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων θα προσαρμόζονται αναλόγως. Προτού προβεί στην εγγραφή, ο επενδυτής θα πρέπει να εξακριβώσει στο Μέρος ΙΙ ποιες κατηγορίες και υποκατηγορίες διατίθενται για κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Εάν αποδειχθεί ότι μερίδια κάποιας κατηγορίας ή υποκατηγορίας βρίσκονται στην κατοχή μη εξουσιοδοτημένων προσώπων, το διοικητικό συμβούλιο θα προβαίνει σε μετατροπή, χωρίς καμία επιβάρυνση, των μεριδίων αυτών σε μερίδια της κατηγορίας «Classic». Το μητρώο μεριδιούχων τηρείται στο Λουξεμβούργο από τον υπεύθυνο μητρώου, ο οποίος αναφέρεται στην ενότητα «Διάφορες Πληροφορίες» ανωτέρω. Οι μεριδιούχοι που έχουν υποβάλει αίτηση για ονομαστική εγγραφή στο μητρώο δεν θα λάβουν κανένα πιστοποιητικό για τα μερίδιά τους, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Αντ αυτού, θα επιδίδεται βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο. Τα μερίδια πρέπει να καταβάλλονται ολοσχερώς και η αξία των μεριδίων δεν θα αναγράφεται στην έκδοσή τους. Δεν υφίσταται περιορισμός ως προς τον αριθμό των εκδοθέντων μεριδίων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Τα δικαιώματα που συνδέονται με τα μερίδια αντιστοιχούν στα προβλεπόμενα από το Νόμο της 10ης Αυγούστου 1915 εφόσον δεν σημειώνεται καμία απόκλιση από το Νόμο. Είναι, επίσης, δυνατό να εκδοθούν κλάσματα μεριδίων έως χιλιοστό του μεριδίου. Όλα τα μερίδια που ανήκουν εξ ολοκλήρου στην Εταιρεία, ανεξαρτήτως της αξίας τους, φέρουν ίσα δικαιώματα ψήφου. Τα μερίδια κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ή/και κάθε κατηγορίας ή/και υποκατηγορίας έχουν επίσης ίσο δικαίωμα στο προϊόν ρευστοποίησης του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ή/και κάθε αντίστοιχης κατηγορίας ή/και υποκατηγορίας. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Τα μερίδια κεφαλαιοποίησης διατηρούν τα έσοδά τους για λόγους επανεπένδυσης. Η γενική συνέλευση των μεριδιούχων που έχουν στην κατοχή τους μερίδια διανομής του εκάστοτε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου αποφαίνεται κάθε χρόνο επί της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου για καταβολή μερίσματος η αξία του οποίου θα υπολογίζεται βάσει των σχετικών περιορισμών που προβλέπονται από τη νομοθεσία και το καταστατικό. Σε αυτό το πλαίσιο, η γενική συνέλευση διατηρεί το δικαίωμα να διανέμει το καθαρό ενεργητικό κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου της Εταιρείας έως το όριο του νόμιμου ελάχιστου κεφαλαίου. Εάν είναι προς όφελος των μεριδιούχων να μην προβούν σε διανομή μερίσματος, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών της αγοράς, δεν θα πραγματοποιείται καμία διανομή. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να αποφασίσει τη διανομή προκαταβολών επί των μερισμάτων. Εναπόκειται στην κρίση του διοικητικού συμβουλίου να καθορίσει τους τρόπους πληρωμής των μερισμάτων και των προκαταβολών επί των μερισμάτων που αποφασίστηκαν. Η πληρωμή των μερισμάτων θα γίνεται, κατά κανόνα, στο νόμισμα αναφοράς της κατηγορίας μεριδίων. BNP Paribas L1 (σε συντομογραφία BNPP L1) - Πλήρες ενημερωτικό δελτίο - Μέρος I - Έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΥ / 297

18 Τα μερίσματα και οι προκαταβολές επί των μερισμάτων, ακόμη και κατόπιν νομικής απαίτησης, θα καταβάλλονται από την Εταιρεία, ανεξάρτητα από την ημερομηνία εμφάνισης προς πληρωμή. BNP Paribas L1 (σε συντομογραφία BNPP L1) - Πλήρες ενημερωτικό δελτίο - Μέρος I - Έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΥ / 297

19 ΕΓΓΡΑΦΗ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Η τεκμηρίωση της τοπικής προσφοράς της Εταιρείας μπορεί να προσφέρει στους επενδυτές τη δυνατότητα εγγραφής σε τακτικά προγράμματα αποταμίευσης. Στην περίπτωση τερματισμού ενός τακτικού προγράμματος πριν από την καθορισμένη τελική ημερομηνία, το σύνολο των εξόδων εγγραφής που θα βαρύνει τους ενδιαφερόμενους μεριδιούχους ενδέχεται να είναι υψηλότερο απ' ό,τι στην περίπτωση των συνήθων εγγραφών. Εισαγωγικές πληροφορίες Οι εγγραφές, μετατροπές και εξαγορές μεριδίων πραγματοποιούνται βάσει μη προσδιορισμένης ΚΑΕ. Μπορούν να σχετίζονται είτε με έναν αριθμό μεριδίων είτε με ένα ποσό. Το διοικητικό συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα: (α) να αρνηθεί το σύνολο ή μέρος αιτήματος για εγγραφή/μετατροπή μεριδίων, ανεξαρτήτως αιτίας, (β) να εξαγοράσει ανά πάσα στιγμή τα μερίδια που έχουν στην κατοχή τους πρόσωπα τα οποία δεν έχουν λάβει εξουσιοδότηση αγοράς ή κατοχής μεριδίων της Εταιρείας, (γ) να απορρίψει τα αιτήματα εγγραφής, μετατροπής ή εξαγοράς από επενδυτές τους οποίους θεωρεί ύποπτους εφαρμογής πρακτικών που σχετίζονται με το συγχρονισμό της αγοράς (market timing) και τις συστηματικές συναλλαγές (active trading) και να λάβει, εάν χρειαστεί, τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό την προστασία των άλλων επενδυτών της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο είναι εξουσιοδοτημένο να καθορίζει για κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο το ελάχιστο αντίτιμο εγγραφής, μετατροπής, εξαγοράς και κατοχής μεριδίων. Σε περίπτωση που ένα αίτημα μετατροπής ή εξαγοράς μεριδίων θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού ή της καθαρής συνολικής αξίας ενεργητικού των μεριδίων που κατέχει ένας μεριδιούχος σε κάποια κατηγορία / υποκατηγορία μεριδίων κάτω από τον αριθμό ή την αξία που έχει καθοριστεί από το διοικητικό συμβούλιο, η Εταιρεία θα μπορεί να υποχρεώσει τον εν λόγω μεριδιούχο να εξαγοράσει όλα τα μερίδιά του που συνδέονται με αυτή την κατηγορία/ υποκατηγορία. Τέλος, σε μια σειρά περιπτώσεων που αναφέρονται στο Παράρτημα 6, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά την έκδοση, μετατροπή και εξαγορά μεριδίων για όλα τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, όλες τις κατηγορίες ή/και υποκατηγορίες, καθώς και τη διαδικασία υπολογισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού τους. Στο πλαίσιο λήψης μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η απόδειξη εγγραφής θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του εγγραφόμενου, εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, το οποίο θα είναι επικυρωμένο από κάποια αρμόδια αρχή (π.χ. πρεσβεία, προξενείο, συμβολαιογράφο, υπάλληλο της Αστυνομίας) ή από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που υπόκειται σε κανονισμούς περί ταυτοποίησης αντίστοιχους με τους κανόνες που ισχύουν στο Λουξεμβούργο ή στο καταστατικό, και από απόσπασμα του εμπορικού μητρώου εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1. στην περίπτωση απευθείας εγγραφής στην Εταιρεία, 2. στην περίπτωση εγγραφής με τη διαμεσολάβηση ενός επαγγελματία του χρηματοοικονομικού τομέα που εδρεύει σε χώρα η οποία δεν υπόκειται σε υποχρέωση ταυτοποίησης αντίστοιχη με τους κανόνες του Λουξεμβούργου, που αφορούν την πρόληψη της χρήσης του χρηματοοικονομικού συστήματος για τους σκοπούς της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 3. στην περίπτωση εγγραφής από τον διαμεσολαβητή θυγατρικής εταιρείας ή υποκαταστήματος του οποίου η μητρική εταιρεία υποχρεούται σε ταυτοποίηση αντίστοιχη με αυτή που επιβάλλει η νομοθεσία του Λουξεμβούργου, εάν η μητρική εταιρεία δεν υποχρεούται, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, να εφαρμόζει τις εν λόγω διατάξεις σε σχέση με τις θυγατρικές ή τα υποκαταστήματα αυτής. Επιπλέον, η Εταιρεία δεσμεύεται να προσδιορίζει την προέλευση των κεφαλαίων σε περίπτωση που προέρχονται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δεν υπόκεινται σε υποχρεωτική ταυτοποίηση αντίστοιχη με την ταυτοποίηση που προβλέπεται από τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου. Οι εγγραφές μπορούν να διακοπούν προσωρινά έως ότου ολοκληρωθεί ο προσδιορισμός της προέλευσης των κεφαλαίων. Είναι γενικώς παραδεκτό ότι οι επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα που εδρεύουν σε χώρες που μέχρι πρότινος εναρμονίζονταν με τα πορίσματα της έκθεσης της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Groupe d Action Financière sur le Blanchiment de Capitaux - GAFI) θεωρούνται ότι υποχρεούνται σε ταυτοποίηση αντίστοιχη με εκείνη που απαιτείται από τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Όταν υποβάλλει ένα αίτημα εγγραφής, ο επενδυτής εξουσιοδοτεί την Εταιρεία να αποθηκεύει και να χρησιμοποιεί όλες τις εμπιστευτικές πληροφορίες που μπορεί να αποκτήσει σε σχέση με αυτόν ενόψει της διαχείρισης του λογαριασμού του ή της εμπορικής σχέσης τους. Στο βαθμό που απαιτείται από αυτή την πρακτική, ο επενδυτής εγκρίνει επίσης τη διάθεση αυτών των πληροφοριών σε διαφορετικούς παρόχους υπηρεσιών της Εταιρείας. Πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών που εδρεύουν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρούς κανόνες προστασίας δεδομένων. Οι πληροφορίες μπορούν να εξυπηρετούν σκοπούς αρχειοθέτησης, διεκπεραίωσης των εντολών, απόκρισης στα αιτήματα των μεριδιούχων και παροχής πληροφοριών σε αυτούς για άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας. Ούτε η Εταιρεία ούτε η εταιρεία διαχείρισης θα κοινοποιούν τις εμπιστευτικές πληροφορίες για τους μεριδιούχους, εκτός εάν εξαναγκαστούν από συγκεκριμένους κανονισμούς. Εγγραφές Το σύνολο των όρων που αφορούν τις εγγραφές που πραγματοποιούνται κατά την περίοδο έναρξης διάθεσης ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, μιας κατηγορίας ή/και υποκατηγορίας («αρχική περίοδος εγγραφής») διευκρινίζεται στο Μέρος ΙΙ. Κατά τη διάρκεια της αρχικής περιόδου εγγραφής, η τιμή έκδοσης των μεριδίων ισούται με την αξία του καθαρού ενεργητικού ανά μερίδιο επαυξημένη κατά μία προμήθεια έκδοσης η οποία προσδιορίζεται στο Μέρος ΙΙ. Επιπλέον, οι επενδυτές που εγγράφονται μέσω κάποιου πράκτορα πληρωμών ενδέχεται να επιβαρυνθούν με έξοδα που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του υπόψη πράκτορα πληρωμών στη χώρα στην οποία διατίθενται τα μερίδια. Προκειμένου να εκτελεστεί μία εντολή στην αξία ενεργητικού σε δεδομένη ημέρα αποτίμησης, θα πρέπει να παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο έως την ημερομηνία και την ώρα που καθορίζονται σύμφωνα με τους συγκεκριμένους όρους που παρατίθενται λεπτομερώς στο Μέρος ΙΙ για κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Οι εντολές που παραλαμβάνονται μετά από αυτό το χρονικό όριο εγγραφής θα εκτελούνται στην αξία ενεργητικού κατά την επόμενη ημέρα αποτίμησης από τη δεδομένη ημέρα αποτίμησης. Για να γίνει δεκτή από την Εταιρεία, η εντολή πρέπει να παραθέτει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την ταυτοποίηση των εγγεγραμμένων μεριδίων και την ταυτότητα του εγγραφόμενου, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Η τιμή εγγραφής κάθε μεριδίου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά για συγκεκριμένο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, είναι πληρωτέα σε κάποιο από τα νομίσματα αποτίμησης των αντίστοιχων μεριδίων και εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο Μέρος ΙΙ και, όποτε είναι απαραίτητο, προσαυξημένη κατά την ισχύουσα προμήθεια εγγραφής. Κατόπιν αιτήματος του μεριδιούχου, η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε άλλο νόμισμα και όχι σε κάποιο από τα νομίσματα αποτίμησης. Τα έξοδα συναλλάγματος θα βαραίνουν τον μεριδιούχο και θα προστίθενται στην τιμή εγγραφής. BNP Paribas L1 (σε συντομογραφία BNPP L1) - Πλήρες ενημερωτικό δελτίο - Μέρος I - Έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΥ / 297

20 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει χρονικά τα αιτήματα εγγραφής σε περίπτωση που δεν είναι βέβαιο ότι οι αντίστοιχες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν στην τράπεζα θεματοφυλακής εντός των καθορισμένων προθεσμιών πληρωμής ή σε περίπτωση που η εντολή δεν είναι πλήρης. Επομένως, τα μερίδια θα διατίθενται μόνο μετά την παραλαβή του δεόντως συμπληρωμένου αιτήματος εγγραφής το οποίο πρέπει να συνοδεύεται από την πληρωμή ή από έγγραφο με το οποίο θα βεβαιώνεται ανεκκλήτως η πληρωμή εντός των καθορισμένων προθεσμιών. Η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για τη μετατιθέμενη διεκπεραίωση των εντολών όταν αυτές δεν είναι πλήρεις. Το διοικητικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να επιτρέψει την έκδοση μεριδίων έναντι εισφοράς με τη μορφή κινητών αξιών, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει η νομοθεσία του Λουξεμβούργου, ιδίως όσον αφορά την υποχρέωση υποβολής έκθεσης αποτίμησης της ελεγκτικής εταιρείας που αναφέρεται στην ενότητα «Διάφορες Πληροφορίες» ανωτέρω, και με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω κινητές αξίες είναι εναρμονισμένες με την επενδυτική πολιτική και τους επενδυτικούς περιορισμούς του αντίστοιχου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο Μέρος ΙΙ. Τα έξοδα που προκύπτουν από την ανωτέρω διαδικασία θα βαραίνουν την αιτούσα πλευρά, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Μετατροπές Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ή/και κατηγορίας ή/και υποκατηγορίας, κάθε μεριδιούχος μπορεί να υποβάλει αίτηση μετατροπής του συνόλου ή μέρους των μεριδίων του σε μερίδια άλλου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ή/και κατηγορίας ή/και υποκατηγορίας. Ο αριθμός των νέων μεριδίων που εκδίδονται καθώς και τα έξοδα που προκύπτουν από την εν λόγω διαδικασία υπολογίζονται σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο που παρατίθεται στο Παράρτημα 5. Επιπλέον, οι μεριδιούχοι που υποβάλλουν αίτηση μετατροπής των μεριδίων τους μέσω κάποιου πράκτορα πληρωμών ενδέχεται να επιβαρυνθούν με έξοδα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα του εν λόγω πράκτορα πληρωμών στη χώρα στην οποία διατίθενται τα μερίδια. Οι μετατροπές ανάμεσα σε κατηγορίες μεριδίων επιτρέπονται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: Προς Classic UK I Privilege Από Classic H Fintro UKH IH X ASR Life N Privilege H Classic Classic H Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Fintro Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι UK UKH Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι I IH Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι X Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι ASR Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Life Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι N Όχι Όχι Όχι Όχι Ναι Όχι Όχι Ναι Ναι Privilege Privilege H Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Προκειμένου να εκτελεστεί μία εντολή στην αξία ενεργητικού σε δεδομένη ημέρα αποτίμησης, θα πρέπει να παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο έως την ημερομηνία και την ώρα που καθορίζονται σύμφωνα με τους συγκεκριμένους όρους που παρατίθενται λεπτομερώς στο Μέρος ΙΙ για κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Οι εντολές που παραλαμβάνονται μετά από αυτό το χρονικό όριο εγγραφής θα εκτελούνται στην αξία ενεργητικού κατά την επόμενη ημέρα αποτίμησης από τη δεδομένη ημέρα αποτίμησης. Για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων μετατροπής μεριδίων στον κομιστή, οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από παραστατικούς τίτλους με μη αποκομμένα τοκομερίδια που δεν έχουν λήξει. Εξαγορές Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων και των περιορισμών που προβλέπονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, όλοι οι μεριδιούχοι έχουν δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να επιτρέψουν την εξαγορά των μεριδίων τους από την Εταιρεία. Τα εξαγορασθέντα από την Εταιρεία μερίδια θα ακυρώνονται. Προκειμένου να εκτελεστεί μία εντολή στην αξία ενεργητικού σε δεδομένη ημέρα αποτίμησης, θα πρέπει να παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο έως την ημερομηνία και την ώρα που καθορίζονται σύμφωνα με τους συγκεκριμένους όρους που παρατίθενται λεπτομερώς στο Μέρος ΙΙ για κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Οι εντολές που παραλαμβάνονται μετά από αυτό το χρονικό όριο εγγραφής θα εκτελούνται στην αξία ενεργητικού κατά την επόμενη ημέρα αποτίμησης από τη δεδομένη ημέρα αποτίμησης. Για να γίνει δεκτή από την Εταιρεία, η εντολή πρέπει να παραθέτει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την ταυτοποίηση των αντίστοιχων μεριδίων και την ταυτότητα του μεριδιούχου, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Εάν δεν υπάρχουν διαφορετικές διατάξεις για κάποιο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, η τιμή εξαγοράς κάθε μεριδίου θα είναι πληρωτέα στο νόμισμα εγγραφής του και, εάν χρειαστεί, μειωμένη κατά την ισχύουσα προμήθεια εξαγοράς. Κατόπιν αιτήσεως του μεριδιούχου, η πληρωμή είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί σε διαφορετικό νόμισμα από το νόμισμα εγγραφής των εξαγορασθέντων μεριδίων, ενώ τα έξοδα συναλλάγματος θα βαραίνουν τον μεριδιούχο και θα υπολογίζονται επί της τιμής εξαγοράς. Η τιμή εξαγοράς των μεριδίων μπορεί να είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από την τιμή που καταβλήθηκε κατά την εγγραφή (ή τη μετατροπή), ανάλογα με το αν η καθαρή αξία έχει ανατιμηθεί ή υποτιμηθεί εν τω μεταξύ. Επιπλέον, οι μεριδιούχοι που υποβάλλουν αίτηση εξαγοράς των μεριδίων τους μέσω κάποιου πράκτορα πληρωμών ενδέχεται να επιβαρυνθούν με έξοδα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα του εν λόγω πράκτορα πληρωμών στη χώρα στην οποία διατίθενται τα μερίδια. Το ποσό εξαγοράς θα καταβάλλεται μόνο αφού η τράπεζα θεματοφυλακής έχει παραλάβει είτε τους τίτλους στον κομιστή που αντιπροσωπεύουν τα εξαγορασθέντα μερίδια με μη αποκομμένα τοκομερίδια που δεν έχουν λήξει, είτε τη βεβαίωση ανεξάρτητου θεματοφύλακα σχετικά με την επικείμενη παράδοση των εν λόγω τίτλων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει τα αιτήματα εξαγοράς σε περίπτωση που η εντολή δεν είναι πλήρης. Η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για τη μετατιθέμενη διεκπεραίωση των εντολών όταν αυτές δεν είναι πλήρεις. Το διοικητικό συμβούλιο θα έχει δικαίωμα να προβεί σε καταβολή της τιμής εξαγοράς για κάθε μεριδιούχο που δίνει τη συγκατάθεσή του, πραγματοποιώντας διανομή με τη μορφή κινητών αξιών του αντίστοιχου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, με την προϋπόθεση ότι δεν θα ζημιωθούν οι υπόλοιποι μεριδιούχοι και ότι η ελεγκτική εταιρεία της Εταιρείας θα καταρτίσει έκθεση αποτίμησης. Σε παρόμοια περίπτωση, η μορφή ή το είδος των προς μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων θα καθορίζεται από τον διαχειριστή λαμβάνοντας υπόψη BNP Paribas L1 (σε συντομογραφία BNPP L1) - Πλήρες ενημερωτικό δελτίο - Μέρος I - Έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΥ / 297

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") η οποία συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV)

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Το τμήμα PARVEST Russia ενεργοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2008. Απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Το παρόν ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

BNP Paribas InstiCash

BNP Paribas InstiCash ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για τη διαρκή προσφορά μετοχών ΤΗΣ SICAV ΚΑΤΑΤΜΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ BNP Paribas InstiCash Eταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) διεπόμενη από το δίκαιο του Λουξεμβούργου Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2009 Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της JPMorgan Funds

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. για τη διαρκή προσφορά μετοχών ΤΟΥ ΚΑΤΑΤΜΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ P A R W O R L D

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. για τη διαρκή προσφορά μετοχών ΤΟΥ ΚΑΤΑΤΜΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ P A R W O R L D ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για τη διαρκή προσφορά μετοχών ΤΟΥ ΚΑΤΑΤΜΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ P A R W O R L D εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1220201000 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, 10557 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210-3247381 http://www.ate-mfunds.gr

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συµφωνία µε την Κύπρου Asset Management ΑΕ ΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Επωνυμία Διάρκεια Διαχείριση. Το Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων (ΕΤΑΟ) είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο με ημερομηνία Ιανουαρίου 202 Pioneer Funds Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων Του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Ιούλιος 2014 Ελλάδα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ" ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 2/8/21.02.1994 ΦΕΚ: 205/B/30.03.1994 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 6100/06/Β/86/53 ΦΕΚ 1633/1972 Εδρα : Αθήνα, Μητροπόλεως 45, 10556 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 10562 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK» (Άδεια Σύστασης: Αποφ. Επ. Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS Το Accelerator Plus είναι το νέο πρόγραμμα Unit Linked περιοδικών καταβολών της MetLife Alico AEAZ. Θα αντικαταστήσει τα βασικά Προγράμματα ScoreInvest και Accelerator καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ («Απορροφώμενο Α/Κ») ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY (Αρ. αδείας Ε.Κ. 32/19.10.2009) ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ («Απορροφόν

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη)

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Pioneer Funds Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Pictet Ενημερωτικό δελτίο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ PICTET Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεμβούργο

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεμβούργο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2013 JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεμβούργο ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 10562 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (Άδεια Σύστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund. c/o Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz Global Investors Fund

Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund. c/o Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz Global Investors Fund Allianz Global Investors Fund Γενικές πληροφορίες Η Allianz Global Investors Fund (η «Εταιρεία») συστάθηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου ως εταιρεία επενδύσεων ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 423/28.07.2004 ΦΕΚ: 1210/Β/06.08.2004 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75%

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ" (Ε.Κ. 204/08.04.2005 ΦΕΚ 534/Β/21.04.2005) EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013 έως 31.12.2013) [ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/12 Φ.Ε.Κ. Α

Διαβάστε περισσότερα

Capital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον. www.interamerican.gr

Capital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον. www.interamerican.gr www.interamerican.gr Σύστημα ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital CLASSIC Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-30/06/2014 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Schroders Multi-Manager Πέντε Επενδυτικές Λύσεις

Schroders Multi-Manager Πέντε Επενδυτικές Λύσεις Schroders Multi-Manager Πέντε Επενδυτικές Λύσεις Schroders Multi-Manager ΑΠΟΦ.ΕΠΙΤΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 4216/ 4.10.2006 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση Επισυνάπτεται η Εξαμηνιαία έκθεση.

Εξαμηνιαία Έκθεση Επισυνάπτεται η Εξαμηνιαία έκθεση. 0180/00008563/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Εξαμηνιαία Έκθεση Επισυνάπτεται η Εξαμηνιαία έκθεση. Attachment: 1. GMM_Hellas Cyprus_1S report 2014_V3_dr_f_020814

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Α/Κ ΗΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Μετοχικό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΙΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4515, 16.6.2015 Ν. 88(I)/2015 88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Νοέμβριος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αρ. Εγκρ.Ε.Κ. 513/23.08.2007 ΦΕΚ 1763 Β/04.09.2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 Περίοδος 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 26 ΜΑΪΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων:

Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων: Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων: Η Διεθνής Εμπειρία Νικόλαος Τεσσαρομάτης, EDEKT Asset Management και ALBA Graduate Business School Θέματα Παρουσίασης Δημόσια ταμεία: ορισμός Περιουσία δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4339, 15.6.2012 Ν.78(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 )

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Απόφαση 9/645/10-03-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 364/27-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β' ) ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Σημείωση... 4 Γλωσσάρι... 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ... 7 I. Σύντομη επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 148/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989

Διαβάστε περισσότερα

Yποβολή εκθέσεων ανά χώρα 2014. (Γνωστοποιήσεις - Άρθρο 81 του Νόμου 4261/2014)

Yποβολή εκθέσεων ανά χώρα 2014. (Γνωστοποιήσεις - Άρθρο 81 του Νόμου 4261/2014) Yποβολή εκθέσεων ανά χώρα 2014 (Γνωστοποιήσεις - Άρθρο 81 του Νόμου 4261/2014) O Όμιλος Eurobank (o «Όμιλος») δραστηριοποιείται στην και στην Κεντρική, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Όμιλος έχει

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Φεβρουάριος 2007 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Συμπληρωματική Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για Συναλλαγές Πελατών σε Ξένα Παράγωγα Στην Αθήνα σήμερα την.... του μηνός.. 200 μεταξύ: (1) της εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Apollo Investment

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 18/19.06.2009 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 195/24.01.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/8/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

AXA PROTECT ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

AXA PROTECT ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ AXA PROTECT ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΕΕΜΚ) σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΜΕΡΟΣ Α - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του. ΔΗΛΟΣ Delta Sky Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11,77 Ν.4099/2012 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11,77 Ν.4099/2012 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 108/02.02.1999 ΦΕΚ 191/B/08.03.1999 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως Τιμή 28/03/2013 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 28/03/2013 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.94 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΗΛΟΣ MONEY PLUS ιαχείρισης ιαθεσίµων Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 εκέµβριος 2012 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα