BNP PARIBAS L1. σε συντομογραφία BNPP L1. Ενημερωτικό Δελτίο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BNP PARIBAS L1. σε συντομογραφία BNPP L1. Ενημερωτικό Δελτίο"

Transcript

1 BNP PARIBAS L1 σε συντομογραφία BNPP L1 Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV) συσταθείσα σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου Ενημερωτικό Δελτίο ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ BNP Paribas L1 33, rue de Gasperich L-5826 Howald-Hesperange ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Το Ενημερωτικό Δελτίο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για αγορά σε καμία χώρα και σε καμία περίπτωση, εάν δεν υφίσταται άδεια για τέτοια προσφορά ή πρόσκληση. Η Εταιρεία αποτελεί εγκεκριμένο Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) στο Λουξεμβούργο. Η Εταιρεία έχει λάβει τις απαραίτητες άδειες για τη διάθεση των προϊόντων της, μεταξύ άλλων, στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, τη Γερμανία, την Αυστρία, το Βέλγιο, την Κύπρο, τη Δανία, την Ισπανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, το Χονγκ Κονγκ, την Ουγγαρία, την Ιταλία, το Λιχτενστάιν, το Μακάο, τη Νορβηγία, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, την Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σουηδία, τη Σιγκαπούρη, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, τη Σλοβακία, την Ελβετία και την Ταϊβάν. Όλα τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, οι κατηγορίες ή υποκατηγορίες μεριδίων δεν είναι απαραιτήτως εγγεγραμμένα στις προαναφερθείσες χώρες. Οι υποψήφιοι επενδυτές, προτού προβούν σε εγγραφή, οφείλουν να ενημερωθούν για τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, τις κατηγορίες ή υποκατηγορίες μεριδίων για τα οποία έχουν επιτραπεί οι συναλλαγές στη χώρα κατοικίας τους, καθώς και για τους ενδεχόμενους περιορισμούς που ισχύουν σε καθεμία από τις εν λόγω χώρες. Συγκεκριμένα, τα μερίδια της Εταιρείας δεν είναι εγγεγραμμένα και δεν πληρούν κανονιστικές ή νομοθετικές διατάξεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Κατά συνέπεια, το παρόν δεν μπορεί να δημοσιευθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί στην εν λόγω χώρα, στις περιοχές που ανήκουν σε αυτή ή στις κτήσεις της, να παραδοθεί στους κατοίκους, τους υπηκόους ή σε οποιαδήποτε εταιρεία, ένωση ή νομικό πρόσωπο έχει συσταθεί ή διέπεται από τη νομοθεσία της εν λόγω χώρας. Επιπλέον, δεν υπάρχει δυνατότητα προσφοράς ή πώλησης των μεριδίων της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά. Επίσης, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αναφερθεί σε άλλα στοιχεία πλην όσων περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, καθώς και στα άλλα κείμενα τα οποία αναφέρονται σε αυτό και τα οποία είναι διαθέσιμα για το κοινό. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας αναλαμβάνει την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο κατά την ημερομηνία της δημοσίευσής του. Τέλος, το Ενημερωτικό Δελτίο υπόκειται σε ενημερώσεις προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια που προστίθενται ή να αφαιρούνται εκείνα που καταργούνται, καθώς και κάθε σημαντική τροποποίηση που αφορά τη διάρθρωση και τις μεθόδους λειτουργίας της Εταιρείας. Συνεπώς, συνιστάται στους εγγραφόμενους να συμβουλεύονται όλα τα ενδεχόμενα πρόσφατα έγγραφα, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Πληροφορίες για τους Μεριδιούχους» που ακολουθεί. Περαιτέρω, συνιστάται επίσης στους εγγραφόμενους να ενημερώνονται σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς (όσον αφορά τη φορολογία και το συναλλαγματικό έλεγχο) που ισχύουν για την εγγραφή, την αγορά, την κατοχή και την πώληση μεριδίων στη χώρα προέλευσης, μόνιμης κατοικίας και διαμονής τους. Προκειμένου να είναι έγκυρο, το Ενημερωτικό Δελτίο πρέπει να συνοδεύεται από την τελευταία ελεγμένη ετήσια έκθεση, καθώς και από την τελευταία εξαμηνιαία έκθεση, εάν η τελευταία είναι πιο πρόσφατη από την ετήσια έκθεση. Σε περίπτωση ανακολουθίας ή ασάφειας όσον αφορά την έννοια μιας λέξης ή μιας φράσης στη μετάφραση του Ενημερωτικού Δελτίου, η γαλλική έκδοση υπερισχύει της μετάφρασης. BNP Paribas L1 (σε συντομογραφία BNPP L1) - Πλήρες ενημερωτικό δελτίο - Μέρος I - Έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΥ / 297

3 ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Πίνακας Περιεχομένων...3 Διαφορεσ Πληροφοριεσ...5 Γλωσσάριο... 8 Γενικές Διατάξεις...11 Διοίκηση και Διαχείριση...12 Πολιτική, Σκοποί, Περιορισμοί και Τεχνικές Επενδύσεων...14 Τα Μερίδια Φορολογικές Διατάξεις...22 Γενικές Συνελεύσεις και Πληροφορίες προς τους Μεριδιούχους...24 Παράρτημα 1 Επενδυτικοί περιορισμοί...25 Παράρτημα 2 Χρηματοοικονομικές τεχνικές και μέσα...28 Παράρτημα 3 Επενδυτικοί Κίνδυνοι...32 Παράρτημα 4 Συνδιαχείριση...34 Παράρτημα 5 Μέθοδος μετατροπής...35 Παράρτημα 6 Αναστολή του υπολογισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού και της έκδοσης, της μετατροπής και της εξαγοράς των μεριδίων...36 Παράρτημα 7 Σύνθεση του ενεργητικού και κανόνες αποτίμησης...37 Παράρτημα 8 Διαδικασίες εκκαθάρισης, συγχώνευσης και απορρόφησης...39 Παράρτημα 9 Κατάλογος των σύνθετων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων...40 ΜΕΡΟΣ II ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Absolute Return Balanced...42 Absolute Return Growth...46 Absolute Return Stability...50 Bond Asia ex-japan...54 Bond Best Selection World Emerging...58 Bond Euro High Yield...64 Bond Euro Long Term...68 Bond Europe Emerging...72 Bond USD Bond World...80 Bond World Emerging Corporate...84 Bond World Emerging Local...89 Bond World High Yield...95 Convertible Bond Best Selection Europe Convertible Bond World Equity Asia Emerging Equity Best Selection Asia ex-japan Equity Best Selection Euro Equity Best Selection Europe Equity Best Selection USA Equity China Equity Euro Equity Europe Emerging Equity Europe Growth Equity Germany Equity High Dividend Pacific Equity High Dividend USA Equity High Dividend World Equity India Equity Indonesia Equity Middle East Equity Russia Equity Turkey Equity USA Growth Equity USA Small Cap BNP Paribas L1 (σε συντομογραφία BNPP L1) - Πλήρες ενημερωτικό δελτίο - Μέρος I - Έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΥ / 297

4 Equity World Biotechnology Equity World Consumer Durables Equity World Consumer Goods Equity World Emerging Equity World Energy Equity World Finance Equity World Health Care Equity World Industrials Equity World Materials Equity World Minimum Variance Equity World Technology Equity World Telecom Equity World Utilities Green Future Green Tigers OBAM Equity World Opportunities USA Opportunities World Real Estate Securities Pacific Real Estate Securities World Sustainable Bond Euro V World Commodities Καθένα από αυτά τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια αποτελεί αντικείμενο συνοπτικού πίνακα. Για κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, αυτός ο πίνακας προσδιορίζει την πολιτική και τον επενδυτικό του στόχο, τα χαρακτηριστικά των μεριδίων, το νόμισμα έκφρασής τους, την ημέρα αποτίμησής τους, τις μεθόδους εγγραφής, εξαγοράς ή/και μετατροπής τους, το ποσό των προμηθειών καθώς επίσης, ανάλογα με την περίπτωση, το ιστορικό και τα άλλα ιδιαίτερα στοιχεία του εν λόγω επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Υπενθυμίζεται στους επενδυτές ότι, πλην αντίθετης διάταξης των συνοπτικών πινάκων που παρουσιάζονται ακολούθως, για κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα ισχύει το γενικό καθεστώς που ορίζεται στο Μέρος Ι του Ενημερωτικού Δελτίου. BNP Paribas L1 (σε συντομογραφία BNPP L1) - Πλήρες ενημερωτικό δελτίο - Μέρος I - Έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΥ / 297

5 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BNP Paribas L1 33, rue de Gasperich L-5826 Howald-Hesperange ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Πρόεδρος Κύριος Philippe MARCHESSAUX, Μέλος του Δ.Σ., Γενικός Διευθυντής της BNP Paribas Investment Partners, Παρίσι Μέλη Κύριος Marnix ARICKX, Υπεύθυνος «Fund Engineering» (Σχεδιασμός Αμοιβαίων Κεφαλαίων), BNP Paribas Investment Partners Belgium, Βρυξέλλες Κύριος Vincent CAMERLYNCK, Υπεύθυνος σε Παγκόσμιο επίπεδο «Institutional Sales» (Θεσμικές Πωλήσεις), BNP Paribas Investment Partners, Λονδίνο Κύριος Christian DARGNAT, Υπεύθυνος Επενδύσεων «Multi-Expertise Investments Centres» (Κέντρα Επενδύσεων Πολλαπλών Ειδικοτήτων), BNP Paribas Investment Partners, Παρίσι Κύριος William DE VIJLDER, Υπεύθυνος Επενδύσεων «Partners & Alternative Investments» (Εταίροι και Εναλλακτικές Επενδύσεις), BNP Paribas Investment Partners, Βρυξέλλες Κύριος Anthony FINAN, Υπεύθυνος «Marketing et Communication» (Μάρκετινγκ και Επικοινωνία), BNP Paribas Investment Partners, Παρίσι Κύριος Marc RAYNAUD, Υπεύθυνος «Global Funds Solutions» (Λύσεις Παγκόσμιων Αμοιβαίων Κεφαλαίων), BNP Paribas Investment Partners, Παρίσι Κύριος Christian VOLLE, Μέλος του Δ.Σ. της BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Howald-Hesperange, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Γενικός Διευθυντής Κύριος Anthony FINAN, Υπεύθυνος «Marketing et Communication» (Μάρκετινγκ και Επικοινωνία), BNP Paribas Investment Partners, Παρίσι Γενικός Γραμματέας (μη μέλος του Συμβουλίου) Κύριος Stéphane BRUNET, Εξουσιοδοτημένο Μέλος του Δ.Σ. της BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Howald- Hesperange, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος Κύριος Gilles de VAUGRIGNEUSE, Μέλος του Δ.Σ. της BNP Paribas Investment Partners, Παρίσι Μέλη Κυρία Marie-Claire CAPOBIANCO, Υπεύθυνη «Wealth Management Networks» (Δίκτυα Διαχείρισης Περιουσίας), BNP Paribas, Παρίσι Κύριος Hervé CAZADE, Υπεύθυνος «Epargne et Protection Financière Banque de Détail en France» (Αποταμίευση και Χρηματοοικονομική Προστασία Λιανικής Τραπεζικής στη Γαλλία), BNP Paribas Assurance, Παρίσι Κύριος Guy de FROMENT, Ανώτερος Σύμβουλος, BNP Paribas Investment Partners, Παρίσι Κύριος Vincent LECOMTE, Γενικός Επιχειρησιακός Διευθυντής (COO), Wealth Management (Διαχείριση περιουσίας), BNP Paribas, Παρίσι Κύριος Olivier LE GRAND, Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της Cortal Consors, Παρίσι Κύριος Eric MARTIN, Πρόεδρος του Συμβουλίου Διαχείρισης της BGL BNP Paribas, Luxembourg, Λουξεμβούργο Κύριος Yves MARTRENCHAR, Υπεύθυνος «Distribution, Marchés et solutions Retail Banking» (Διανομή, Αγορές και Λύσεις Λιανικής Τραπεζικής), BNP Paribas, Παρίσι Κύριος Olivier MAUGARNY, Υπεύθυνος «Produits et Services Wealth Management» (Προϊόντα και Υπηρεσίες Διαχείρισης Περιουσίας), BNP Paribas, Παρίσι ASR NEDERLAND N.V., εκπροσωπούμενη από τον κύριο Jack.Th.M. JULICHER, Ουτρέχτη BNP Paribas Fortis, εκπροσωπείται από τον κύριο Peter VANDEKERCKHOVE, Βρυξέλλες BGL BNP Paribas, εκπροσωπείται από τον κύριο Carlo FRIOB, Λουξεμβούργο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ BNP PARIBAS S.A. 16, Boulevard des Italiens F PARIS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 33, rue de Gasperich L-5826 Howald-Hesperange Η BNP Paribas Investment Partners Luxembourg είναι μια Εταιρεία Διαχείρισης υπό την έννοια του κεφαλαίου 13 του νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. Η Εταιρεία Διαχείρισης εκτελεί τα καθήκοντα διοίκησης, διαχείρισης χαρτοφυλακίου και εμπορικής διάθεσης. Τα καθήκοντα υπολογισμού των καθαρών αξιών ενεργητικού, πράκτορα μεταβιβάσεων και υπεύθυνου μητρώου ανατίθενται σε: BNP Paribas Securities Services, υποκατάστημα Λουξεμβούργου 33, rue de Gasperich L-5826 Howald-Hesperange BNP Paribas L1 (σε συντομογραφία BNPP L1) - Πλήρες ενημερωτικό δελτίο - Μέρος I - Έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΥ / 297

6 Τα καθήκοντα διαχείρισης χαρτοφυλακίου ανατίθενται σε: Οντότητες διαχείρισης του ομίλου BNP Paribas BNP Paribas Investment Partners Belgium (σε συντομογραφία BNPP IP Belgium) Rue du Progrès, 55, B-1210 Bruxelles, Belgium Εταιρεία βελγικού δικαίου που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 2006 υπό την επωνυμία Fortis Investment Management Belgium. Θυγατρική της BNP Paribas Investment Partners (σε συντομογραφία BNPP IP BE Holding) Ενεργεί επίσης κατόπιν παρέμβασης του υποκαταστήματός της: BNP Paribas Investment Partners Belgium S.A., Zweigniederlassung Deutschland Europaallee 12, D Frankfurt am Main Fortis Investment Management USA, Inc. (μετονομάζεται σε BNP Paribas Asset Management, Inc. από τις ΧΧ μήνα 2011) 200 Park Avenue, 45 th Floor, New York, NY 10166, USA Εταιρεία διαχείρισης αμερικανικού δικαίου που συστάθηκε στις 7 Αυγούστου 1979 με την επωνυμία HARBOR CAPITAL MANAGEMENT COMPANY INC. Θυγατρική της BNP Paribas Investment Partners Holdings USA, Inc. BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V. Burgerweeshuispad - Tripolis 200, PO box 71770, NL-1008 DG Amsterdam, The Netherlands Εταιρεία διαχείρισης ολλανδικού δικαίου που συστάθηκε στις 23 Απριλίου 1982 με την επωνυμία PIERSON CAPITAL MANAGEMENT NEDERLAND B.V., θυγατρική της BNPP IP. Fisher Francis Trees & Watts Singapore Limited 20 Collyer Quay Tung Center #01-01, Singapore Εταιρεία δικαίου της Σιγκαπούρης που συστάθηκε στις 26 Ιουνίου 1997 με την επωνυμία ABN AMRO ASSET MANAGEMENT (SINGAPORE) Ltd. Θυγατρική της BNPP IP BNP Paribas Investment Partners Asia Limited. 30/F Three Exchange Square, 8 Connaught Place, Central Hong-Kong Εταιρεία δικαίου του Χονγκ Κονγκ που συστάθηκε στις 29 Οκτωβρίου 1991 με την επωνυμία ABN AMRO ASSET MANAGEMENT (ASIA) Ltd. Θυγατρική της BNPP IP Fisher Francis Trees & Watts UK 5 Aldermanbury Square, LONDON EC2V 7HR, United Kingdom Εταιρεία αγγλικού δικαίου που συστάθηκε στις 15 Μαΐου 1970 με την επωνυμία ABN AMRO ASSET MANAGEMENT Ltd. Θυγατρική της BNPP IP Fortis Portföy Yönetimi A.Ş. Büyükdere caddesi No:173, Kat:, Levent Şişli İstanbul, Türkiye Εταιρεία τουρκικού δικαίου που συστάθηκε στις 15 Αυγούστου Θυγατρική της BNPP IP BNP Paribas Asset Management 1, boulevard Haussmann, F Paris, France Εταιρεία γαλλικού δικαίου που συστάθηκε στις 28 Ιουλίου Θυγατρική της BNPP IP BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda Av. Juscelino Kubitchek Andar, Sao Paulo SP, Brasil Εταιρεία βραζιλιάνικου δικαίου που συστάθηκε στις 20 Μαΐου Θυγατρική της BNPP IP BNP Paribas Investment Partners Japan Ltd. Gran Tokyo North Tower, 9-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo , Japan Εταιρεία ιαπωνικού δικαίου που συστάθηκε στις 9 Νοεμβρίου Θυγατρική της BNPP IP BNP Paribas Investment Partners SGR S.P.A. Via Dante 15, I Milano, Italia Εταιρεία ιταλικού δικαίου που συστάθηκε στις 21 Νοεμβρίου Θυγατρική της BNPP IP BNP Paribas Investment Partners Singapore Limited 20 Collyer Quay Tung Center #01-01, Singapore Εταιρεία δικαίου της Σιγκαπούρης που συστάθηκε στις 22 Δεκεμβρίου Θυγατρική της BNPP IP BNP Paribas Investment Partners UK Limited 5 Aldermanbury Square, London EC2V 7BP, United Kingdom Εταιρεία αγγλικού δικαίου που συστάθηκε στις 27 Φεβρουαρίου Θυγατρική της BNPP IP CamGestion 1, boulevard Haussmann, F Paris, France Εταιρεία γαλλικού δικαίου που συστάθηκε στις 21 Οκτωβρίου Θυγατρική της BNPP IP Fisher Francis Trees & Watts, Inc. 200 Park Avenue, New York, NY 10166, USA Εταιρεία αμερικανικού δικαίου που συστάθηκε στις 24 Αυγούστου Θυγατρική της BNPP IP FundQuest 1, boulevard Haussmann, F Paris, France Εταιρεία γαλλικού δικαίου που συστάθηκε στις 21 Οκτωβρίου Θυγατρική της BNPP IP FundQuest UK Limited 5, Aldermanbury Square, London, EC2V 7BP, United Kingdom Εταιρεία αγγλικού δικαίου που συστάθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου Θυγατρική της FundQuest (Holdings) Overlay Asset Management 1, boulevard Haussmann, F Paris, France Εταιρεία γαλλικού δικαίου που συστάθηκε στις 13 Μαρτίου Θυγατρική της BNP Paribas Investment Partners BNP Paribas L1 (σε συντομογραφία BNPP L1) - Πλήρες ενημερωτικό δελτίο - Μέρος I - Έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΥ / 297

7 Οντότητες διαχείρισης εκτός ομίλου: Impax Asset Management Limited Mezzanine Floor, Pegasus House, Sackville Street, London W1S 3DG, United Kingdom Εταιρεία αγγλικού δικαίου που συστάθηκε στις 10 Ιουνίου Θυγατρική του Ομίλου Impax plc, εταιρεία διαχείρισης χαρτοφυλακίων και παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών Διαχειριστής του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου «Green Future» Neuflize OBC Investissements (NOI) 3 Avenue Hoche, F Paris Εταιρεία γαλλικού δικαίου, η οποία έχει εγκριθεί από την Αρχή των Χρηματοοικονομικών Αγορών (Autorité des Marchés Financiers AMF) στις 20 Σεπτεμβρίου 1999 με την επωνυμία Asset Allocation Advisors. Μετονομάστηκε σε Neuflize OBC Investissements και απορρόφησε τη Neuflize OBC Asset Management (NOAM) S.A την 1 η Απριλίου Θυγατρική της Banque Neuflize OBC Διαχειριστής του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου «Convertible Bond Best Selection Europe». Neuflize Private Assets (NPA) S.A. 3 Avenue Hoche, F Paris Εταιρεία γαλλικού δικαίου που εγκρίθηκε από την AMF στις 15 Φεβρουαρίου 2000 με την επωνυμία Fontenay Gestion έως τις 31 Μαρτίου Θυγατρική της τράπεζας Neuflize OBC Διαχειριστής του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου «Opportunities USA» River Road Asset Management, LLC 462 South Fourth Street, Suite 1600 Louisville, Kentucky Εταιρεία αμερικανικού δικαίου (Delaware) που συστάθηκε στις 10 Μαρτίου Υπόκειται στον έλεγχο της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Securities and Exchange Commission SEC). Διαχειριστής των στοιχείων ενεργητικού που επενδύονται στο «North America High Dividend Equities» Επίσης απευθύνεται στους ακόλουθους συμβούλους: FundQuest 1, boulevard Haussmann, F Paris, France Εταιρεία γαλλικού δικαίου που συστάθηκε στις 21 Οκτωβρίου Θυγατρική του ομίλου BNP Paribas Σύμβουλος για θέματα επιλογής διαχειριστών χαρτοφυλακίων εκτός ομίλου TKB BNP Paribas Invesmtent Partners JSC Marata street, d liter A, , St. Petersburg, Russian Federation Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Joint-Stock Company) ρωσικού δικαίου που συστάθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2002, κατά 50% θυγατρική της BNPP IP BE Holding. Σύμβουλος επενδύσεων για το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο «Equity Russia» ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ/ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ BNP Paribas Securities Services, υποκατάστημα Λουξεμβούργου 33, rue de Gasperich L-5826 Howald-Hesperange ΕΛΕΓΚΤΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑ PricewaterhouseCoopers S.àr.l. 400, Route d Esch B.P L Luxembourg ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Η Εταιρεία συστάθηκε στις 29 Νοεμβρίου 1989 με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Λουξεμβούργου Mémorial, Ειδικό Τεύχος Εταιρειών και Ενώσεων (Recueil Spécial des Sociétés et Associations) («Mémorial»). Το καταστατικό τροποποιήθηκε πολλές φορές και για τελευταία φορά από την έκτακτη γενική συνέλευση των μεριδιούχων που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου 2010 και ακολούθησε δημοσίευση στη Mémorial στις 7 Ιουλίου Η τελευταία έκδοση του καταστατικού κατατέθηκε στην υπηρεσία εγγραφής μετόχων του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου (Tribunal d'arrondissement) στην οποία μπορεί να απευθυνθεί κάθε ενδιαφερόμενος προκειμένου να λάβει αντίγραφο αυτού. BNP Paribas L1 (σε συντομογραφία BNPP L1) - Πλήρες ενημερωτικό δελτίο - Μέρος I - Έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΥ / 297

8 ΓΛΩΣΣΆΡΙΟ Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι: (Investment Grade): Αυτές οι επενδύσεις σε ομόλογα αντιστοιχούν στους τίτλους που ορίζονται από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σε σχέση με τους δανειζόμενους που βρίσκονται ανάμεσα στις κατηγορίες AAA και BBB-, σύμφωνα με την κλίμακα της «Standard & Poor's» ή της «Fitch», και ανάμεσα στις κατηγορίες Aaa και Baa3 σύμφωνα με τη «Moody s». CBFA: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Commission Bancaire, Financière et des Assurances), οργανισμός ελέγχου των ΟΣΕ στο Βέλγιο. CDS: CFD: CSSF: EDS: IRS: OTC: TER: TRS: VaR: Διαχειριστές: Εγκύκλιος 07/308: Εγκύκλιος 08/356: Έκτακτα έξοδα: Ενημερωτικό Δελτίο: Επενδυτικός βαθμός Εταιρεία: Ημέρα αποτίμησης: Ημέρα υπολογισμού: Θεσμικοί επενδυτές: Σύμβαση Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου Συμβάσεις Κάλυψης Διαφορών Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τομέα, οργανισμός ελέγχου των ΟΣΕ στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου. Σύμβαση Ανταλλαγής Κινδύνου Μετοχών Σύμβαση ανταλλαγής επιτοκίων Εξωχρηματιστηριακά Συντελεστής Συνολικών Εξόδων. Αυτός ο δείκτης εκφράζει το σύνολο των προμηθειών και εξόδων που καταλογίζονται προοδευτικά στα στοιχεία ενεργητικού ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ή κατηγορίας μεριδίων, σε αναδρομικό πλαίσιο επί ενός ποσοστού των καθαρών στοιχείων ενεργητικού στη διάρκεια της τελευταίας λογιστικής χρήσης. Σύμβαση Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης Αξία σε κίνδυνο (Value-at-Risk), συγκεκριμένη μέθοδος αποτίμησης των κινδύνων ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου (διαβάστε το παράρτημα 3) Οι οντότητες διαχείρισης, οι συνδεδεμένες εταιρείες αυτών καθώς επίσης οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου που εγγράφονται αποκλειστικά στο πλαίσιο της διακριτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου, η οποία είναι εξατομικευμένη βάσει εντολής για τους πελάτες τους. Όταν οι εν λόγω πελάτες δεν είναι οι ίδιοι θεσμικοί επενδυτές, δεν πρέπει να έχουν κανένα δικαίωμα επί των στοιχείων ενεργητικού του χαρτοφυλακίου κατά τη λήξη της εντολής. Αυτοί οι διαχειριστές και οι θεσμικοί πελάτες τους πρέπει να έχουν ειδική έγκριση από την Εταιρεία. εγκύκλιος που εκδόθηκε από την Επιτροπή Εποπτείας Χρηματοοικονομικού Τομέα (CSSF) στις 2 Αυγούστου 2007 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να υιοθετούν οι ΟΣΕΚΑ αναφορικά με τη χρήση μιας μεθόδου διαχείρισης των χρηματοπιστωτικών κινδύνων καθώς και τη χρήση παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων. Αυτό το έγγραφο είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή τοποθεσία της CSSF (www.cssf.lu). εγκύκλιος που εκδόθηκε από τη CSSF στις 4 Ιουνίου 2008 σχετικά με τους κανόνες που ισχύουν για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων όταν χρησιμοποιούν ορισμένες τεχνικές και μέσα που σχετίζονται με τις κινητές αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς. Αυτό το έγγραφο είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή τοποθεσία της CSSF (www.cssf.lu). άλλα έξοδα πλην των προμηθειών διαχείρισης, απόδοσης, διανομής και άλλα έξοδα που ορίζονται στο παρόν γλωσσάριο και βαραίνουν κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Αυτά τα έξοδα περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, τα δικαστικά έξοδα, τους φόρους, δασμούς ή τα λοιπά έξοδα που επιβάλλονται στα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια και δεν θεωρούνται τακτικά έξοδα, το παρόν έγγραφο BNP Paribas L1, σε συντομογραφία BNPP L1 Εργάσιμη ημέρα για τις τράπεζες στο Λουξεμβούργο στη διάρκεια της οποίας μπορούν να παραληφθούν εντολές εγγραφής/ εξαγοράς/ μετατροπής, των οποίων η συχνότητα διευκρινίζεται στο μέρος ΙΙ του Ενημερωτικού Δελτίου και στα απλοποιημένα ενημερωτικά δελτία Εργάσιμη ημέρα για τις τράπεζες στο Λουξεμβούργο μετά την Ημέρα Αποτίμησης Νομικά πρόσωπα που έχουν ειδική έγκριση από την Εταιρεία και που εγγράφονται για λογαριασμό των ιδίων νομικών προσώπων ή για λογαριασμό φυσικών προσώπων, στο πλαίσιο προγραμμάτων συλλογικής αποταμίευσης ή παρόμοιου προγράμματος. Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου που εγγράφονται στο πλαίσιο της εντολής διακριτικής διαχείρισης δεν εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία (διαβάστε την ενότητα «Διαχειριστές»). BNP Paribas L1 (σε συντομογραφία BNPP L1) - Πλήρες ενημερωτικό δελτίο - Μέρος I - Έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΥ / 297

9 ΚΑΕ: Λοιπά έξοδα: Νόμισμα αναφοράς: Νόμισμα αποτίμησης: Νόμισμα έκφρασης: Νομίσματα: Νόμος της 10ης Αυγούστου 1915: Νόμος: Οδηγία 2003/48: Οδηγία 2006/48: Καθαρή Αξία Ενεργητικού προμήθεια που υπολογίζεται και παρακρατείται κάθε μήνα επί του μέσου όρου των καθαρών στοιχείων ενεργητικού ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ή μιας κατηγορίας μεριδίων και χρησιμεύει στην κάλυψη, κατά γενικό τρόπο, των δαπανών καταθέσεων των στοιχείων ενεργητικού (αμοιβή της τράπεζας θεματοφυλακής), καθημερινής διαχείρισης (υπολογισμός ΚΑΕ, τήρηση μητρώου, υπηρεσίες έδρας, ) με εξαίρεση τα έξοδα μεσιτείας, τις προμήθειες συναλλαγών χωρίς σχέση με την κατάθεση, τους τόκους και τα τραπεζικά έξοδα, έκτακτες δαπάνες και τον φόρο συνδρομής που ισχύει στο Λουξεμβούργο καθώς επίσης τον συγκεκριμένο φόρο του Βελγίου. νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται λογιστικά τα στοιχεία ενεργητικού μιας κατηγορίας μεριδίων όταν διαφέρει από το νόμισμα έκφρασης. νόμισμα στο οποίο υπολογίζονται οι καθαρές αξίες ενεργητικού ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ή μιας κατηγορίας μεριδίων. Μπορεί να υπάρχουν αρκετά νομίσματα αποτίμησης για το ίδιο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο ή την ίδια κατηγορία μεριδίων. νόμισμα στο οποίο εκφράζονται, για λογιστικούς σκοπούς, τα στοιχεία ενεργητικού ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. CHF: CZK: EUR: GBP: HUF: JPY: NOK: PLN: RMB: SEK: SGD: USD: φράγκο, ισχύουσα νομισματική μονάδα στην Ελβετία. κορώνα, ισχύουσα νομισματική μονάδα στη Δημοκρατία της Τσεχίας. Ευρώ, νομισματική μονάδα που ισχύει σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. λίρα στερλίνα, νομισματική μονάδα που ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας. φιορίνι, ισχύουσα νομισματική μονάδα στην Ουγγαρία. γεν, ισχύουσα νομισματική μονάδα στην Ιαπωνία. κορώνα, ισχύουσα νομισματική μονάδα στη Νορβηγία. ζλότι, ισχύουσα νομισματική μονάδα στην Πολωνία. ρενμίμπι, ισχύουσα νομισματική μονάδα στην Κίνα. κορώνα, ισχύουσα νομισματική μονάδα στη Σουηδία. δολάριο, ισχύουσα νομισματική μονάδα στη Σιγκαπούρη. δολάριο, ισχύουσα νομισματική μονάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Νόμος του Λουξεμβούργου της 10ης Αυγούστου 1915 για τις εμπορικές εταιρείες, όπως έχει τροποποιηθεί. νόμος του Λουξεμβούργου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. Αυτός ο νόμος ενσωματώνει στο δίκαιο του Λουξεμβούργου τις οδηγίες 2001/107/ΕΚ και 2001/108/ΕΚ της 21ης Ιανουαρίου η οδηγία της 3ης Ιουνίου 2003 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις η οδηγία της 14ης Ιουνίου 2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων. Οδηγία 78/660: η Ευρωπαϊκή Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978 βασιζόμενη στο άρθρο 54, παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης για τους ετήσιους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών, όπως έχει τροποποιηθεί. Οδηγία 83/349: η Ευρωπαϊκή Οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983 βασιζόμενη στο άρθρο 54, παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης για τους ενοποιημένους λογαριασμούς, όπως έχει τροποποιηθεί. Οδηγία 85/611: η Ευρωπαϊκή Οδηγία 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1985 για τον συντονισμό των νομοθετικών, ρυθμιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όπως έχει τροποποιηθεί από τις οδηγίες 2001/107/ΕΚ και 2001/108/ΕΚ (ΟΣΕΚΑ III). Ονομασία σε συντομογραφία: ΟΟΣΑ: ΟΣΕ: ΟΣΕΚΑ: Απόδοσης: BNPP L1 Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες προμήθεια που αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό της θετικής διαφοράς μεταξύ της ετήσιας απόδοσης του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου (δηλαδή εντός της λογιστικής χρήσης) και της απόδοσης του δείκτη αναφοράς (δείκτης). Η προμήθεια αυτή προβλέπεται σε κάθε υπολογισμό της ΚΑΕ σύμφωνα με την τεχνική «καθορισμένο ανώτερο όριο με ελάχιστο ποσοστό απόδοσης» (high BNP Paribas L1 (σε συντομογραφία BNPP L1) - Πλήρες ενημερωτικό δελτίο - Μέρος I - Έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΥ / 297

10 Διανομής: διαχείρισης: Συγχρονισμός της αγοράς: Συστηματικές Συναλλαγές: Υψηλή απόδοση: water mark with hurdle rate). Η συγκεκριμένη προμήθεια απόδοσης επιστρέφεται στον διαχειριστή. προμήθεια που υπολογίζεται και παρακρατείται κάθε μήνα επί του μέσου όρου των καθαρών στοιχείων ενεργητικού ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ή μιας κατηγορίας μεριδίων, η οποία καταβάλλεται στην Εταιρεία Διαχείρισης και χρησιμεύει στην κάλυψη της αμοιβής των διανομέων συμπληρωματικά προς το μερίδιο της προμήθειας διαχείρισης που λαμβάνουν. προμήθεια που υπολογίζεται και παρακρατείται κάθε μήνα επί του μέσου όρου των καθαρών στοιχείων ενεργητικού ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ή μιας κατηγορίας μεριδίων, η οποία καταβάλλεται στην Εταιρεία Διαχείρισης και χρησιμεύει στην κάλυψη της αμοιβής των διαχειριστών των στοιχείων ενεργητικού καθώς και των διανομέων στο πλαίσιο της εμπορικής διάθεσης των μεριδίων της Εταιρείας. τεχνική αρμπιτράζ την οποία εφαρμόζει ο επενδυτής όταν εγγράφεται και εξαγοράζει ή μετατρέπει συστηματικά μετοχές ή μερίδια του ίδιου ΟΣΕ εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, εκμεταλλευόμενος τις διαφορές ώρας ή/και τις ατέλειες ή ανεπάρκειες του συστήματος καθορισμού της ΚΑΕ του ΟΣΕ. Η Εταιρεία δεν επιτρέπει τη χρήση αυτής της τεχνικής. πράξεις εγγραφής, μετατροπής ή εξαγοράς στο ίδιο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο που πραγματοποιούνται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και για σημαντικό ποσό και, ανάλογα με την περίπτωση, για βραχυπρόθεσμο κέρδος. Αυτή η πρακτική είναι δυσμενής για τους άλλους μεριδιούχους επειδή επηρεάζει την απόδοση του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου και διαταράσσει τη διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού. Αυτές οι επενδύσεις σε ομόλογα αντιστοιχούν στους τίτλους που ορίζονται από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σε σχέση με τους δανειζόμενους που βρίσκονται ανάμεσα στις κατηγορίες BB+ και D, σύμφωνα με την κλίμακα της «Standard & Poor's» ή της «Fitch», και ανάμεσα στις κατηγορίες Ba1 και I σύμφωνα με τη «Moody s». Αυτές οι εκδόσεις ομολόγων υψηλής απόδοσης αποτελούν δάνεια τα οποία παίρνουν γενικά τη μορφή ομολόγων με χρονικό ορίζοντα 5, 7 ή 10 ετών. Πρόκειται για ομόλογα που εκδίδονται από εταιρείες που παρουσιάζουν ασθενή οικονομική επιφάνεια. Η απόδοση των τίτλων, καθώς και το επίπεδο κινδύνου τους, είναι σημαντικά. Το γεγονός αυτό τους δίνει ιδιαίτερα κερδοσκοπικό χαρακτήρα. BNP Paribas L1 (σε συντομογραφία BNPP L1) - Πλήρες ενημερωτικό δελτίο - Μέρος I - Έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΥ / 297

11 BNP PARIBAS L1 σε συντομογραφία BNPP L1 ΜΕΡΟΣ Ι ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΕΝΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ Η BNP Paribas L1 αποτελεί εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV), συσταθείσα σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου. Ιδρύθηκε στις 29 Νοεμβρίου 1989 υπό την επωνυμία «INTERSELEX WORLD», χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Ι του Νόμου της 30ής Μαρτίου 1988 περί Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων, μετονομάστηκε σε «ΙNTERSELEX EQUITY» από την έκτακτη γενική συνέλευση των μεριδιούχων που πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 1996, μετονομάστηκε σε «ΙNTERSELEX» από την έκτακτη γενική συνέλευση των μεριδιούχων της 4ης Μαΐου 1998, μετονομάστηκε σε «FORTIS L FUND» από την έκτακτη γενική συνέλευση των μεριδιούχων της 30ής Σεπτεμβρίου 1999 και, τέλος, μετονομάστηκε σε «BNP Paribas L1» την 1η Αυγούστου 2010 από την έκτακτη γενική συνέλευση των μεριδιούχων που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου Η πλήρης επωνυμία «BNP Paribas L1» και η συντομευμένη επωνυμία «BNPP L1» μπορούν να χρησιμοποιούνται αδιακρίτως σε όλα τα επίσημα και εμπορικά έγγραφα της Εταιρείας. Η Εταιρεία υπόκειται επί του παρόντος στις διατάξεις του Μέρους Ι του Νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 περί Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων, καθώς και στην Οδηγία 85/611. Το κεφάλαιο της Εταιρείας εκφράζεται σε ευρώ («EUR») και ισούται πάντοτε με το σύνολο των καθαρών στοιχείων ενεργητικού των διαφόρων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της. Αποτελείται από μερίδια τα οποία εκδίδονται χωρίς αναγραφή της ονομαστικής τους αξίας, το αντίτιμο των οποίων καταβάλλεται εξ ολοκλήρου και τα χαρακτηριστικά των οποίων περιγράφονται στην ενότητα με τίτλο «Τα Μερίδια» που ακολουθεί. Οι μεταβολές του κεφαλαίου είναι καθ όλα νόμιμες και δεν υπόκεινται σε δημοσίευση και καταγραφή όπως προβλέπεται για τις αυξήσεις και τις μειώσεις του κεφαλαίου των ανώνυμων εταιρειών. Το ελάχιστο κεφάλαιό της είναι εκείνο που ορίζει ο Νόμος. Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Λουξεμβούργου με αριθμό Β Η Εταιρεία έχει τη μορφή επενδυτικού σχήματος με πολλαπλά επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια (καλείται επίσης «κεφάλαιο ευρείας κάλυψης»-umbrella), το οποίο σημαίνει ότι, ως προς το παθητικό της, αποτελείται από πολλά επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια και, ως προς το ενεργητικό της, καθένα από αυτά αντιπροσωπεύει ένα σύνολο περιουσιακών στοιχείων, διάφορα δικαιώματα και συγκεκριμένες υποχρεώσεις που αντιστοιχούν σε ξεχωριστή επενδυτική πολιτική η οποία, ανάλογα με την περίπτωση, υπόκειται σε ειδικούς επενδυτικούς περιορισμούς. Η Εταιρεία αποτελεί ένα και μόνο νομικό πρόσωπο. Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 133 του Νόμου: τα δικαιώματα των μεριδιούχων και των πιστωτών που αφορούν ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο ή προκύπτουν κατά τη σύσταση, τη λειτουργία ή τη ρευστοποίηση ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου περιορίζονται στα στοιχεία ενεργητικού του εν λόγω επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, από τα στοιχεία ενεργητικού ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου απορρέουν δικαιώματα αποκλειστικά για τους μεριδιούχους του συγκεκριμένου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου και για πιστωτές των οποίων η απαίτηση προκύπτει κατά τη σύσταση, τη λειτουργία ή τη ρευστοποίηση του εν λόγω επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των μεριδιούχων, κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο αντιμετωπίζεται ως μια ξεχωριστή οντότητα. Το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα να θέτει σε κυκλοφορία, ανά πάσα στιγμή, άλλα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια των οποίων η επενδυτική πολιτική και οι όροι προσφοράς θα κοινοποιούνται την κατάλληλη χρονική στιγμή με την ενημέρωση του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι μεριδιούχοι θα μπορούν, επίσης, να ενημερώνονται μέσω του τύπου, εφόσον το απαιτεί οποιοσδήποτε κανονισμός ή εφόσον θεωρηθεί σκόπιμο από το διοικητικό συμβούλιο. Ομοίως, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα να προβεί σε διάλυση συγκεκριμένων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος 8. BNP Paribas L1 (σε συντομογραφία BNPP L1) - Πλήρες ενημερωτικό δελτίο - Μέρος I - Έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΥ / 297

12 ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ Η Εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται από το διοικητικό συμβούλιο το οποίο ενεργεί υπό τον έλεγχο της γενικής συνέλευσης των μεριδιούχων. Η Εταιρεία επωφελείται από μια σειρά υπηρεσιών διαχείρισης, ελέγχου και διατήρησης των στοιχείων ενεργητικού. Ο ρόλος και οι ευθύνες που απορρέουν από τις εν λόγω αρμοδιότητες αναλύονται στη συνέχεια. Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου καθώς και τα ονόματα, οι διευθύνσεις και τα λεπτομερή στοιχεία των παρόχων των εν λόγω υπηρεσιών περιλαμβάνονται στην ενότητα με τίτλο «Διάφορες Πληροφορίες» ανωτέρω. Η Εταιρεία διαχείρισης, οι Διαχειριστές χαρτοφυλακίων, ο Θεματοφύλακας, ο Υπεύθυνος Διοίκησης, οι Διανομείς και λοιποί πάροχοι υπηρεσιών καθώς επίσης οι θυγατρικές, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι διευθυντές και οι αντίστοιχοι μεριδιούχοι τους έχουν αναλάβει ή μπορεί να αναλάβουν άλλες χρηματοοικονομικές, επενδυτικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν σύγκρουση συμφερόντων με τη διαχείριση και διοίκηση της Εταιρείας.. Αυτό περιλαμβάνει τη διαχείριση άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων, τις αγοραπωλησίες τίτλων, τις υπηρεσίες μεσιτείας, τις υπηρεσίες θεματοφυλακής και φύλαξης τίτλων και το γεγονός δραστηριοποίησης με την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντή, συμβούλου ή εντολοδόχου άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων ή εταιρειών, περιλαμβανομένων των εταιρειών στις οποίες ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύσει. Κάθε μέρος δεσμεύεται ότι η εκτέλεση των αντίστοιχων υποχρεώσεών του δεν θα τεθεί σε κίνδυνο λόγω τέτοιων επιπλοκών. Σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το ενδιαφερόμενο μέρος δεσμεύονται να την επιλύσουν με δίκαιο τρόπο, εντός εύλογης προθεσμίας και προς όφελος των μεριδιούχων της Εταιρείας. Διοικητικό Συμβούλιο Το διοικητικό συμβούλιο έχει την αποκλειστική ευθύνη της διαχείρισης της Εταιρείας. Επίσης, είναι υπεύθυνο για την επενδυτική πολιτική που ακολουθεί η Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκχώρησε στους κυρίους Anthony FINAN (Γενικό Διευθυντή) και Stéphane BRUNET (Γενικό Γραμματέα) τις αρμοδιότητές του που σχετίζονται με την καθημερινή διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος υπογραφής για λογαριασμό της Εταιρείας), καθώς και την εκπροσώπηση αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να υποβοηθείται από τη Στρατηγική Επιτροπή για τον καθορισμό της εμπορικής στρατηγικής της Εταιρείας. Εταιρεία Διαχείρισης Η ΒNP Paribas Investment Partners Luxembourg συστάθηκε στο Λουξεμβούργο υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας στις 19 Φεβρουαρίου Το καταστατικό της τροποποιήθηκε για τελευταία φορά στις 30 Ιουνίου Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 3 εκατομμύρια ευρώ και είναι πλήρως καταβεβλημένο. Η σύνθεση του διοικητικού της συμβουλίου είναι η ακόλουθη: Πρόεδρος Κύριος Marc RAYNAUD, Υπεύθυνος «Global Funds Solutions» (Λύσεις Παγκόσμιων Αμοιβαίων Κεφαλαίων), BNP Paribas Investment Partners, Παρίσι Μέλη Κύριος Marnix ARICKX, Υπεύθυνος «Fund Engineering» (Σχεδιασμός Αμοιβαίων Κεφαλαίων), BNP Paribas Investment Partners Belgium, Βρυξέλλες Κύριος Stéphane BRUNET, Εξουσιοδοτημένο Μέλος του Δ.Σ. της BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Howald- Hesperange, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Κύριος Pieter CROOCKEWIT, Επικεφαλής Ευρώπης, BNP Paribas Investment Partners BE Holding, Βρυξέλλες Κυρία Charlotte DENNERY, Γενική Διευθύντρια Λειτουργιών, BNP Paribas Investment Partners, Παρίσι Κύριος Anthony FINAN, Υπεύθυνος «Marketing et Communication» (Μάρκετινγκ και Επικοινωνία), BNP Paribas Investment Partners, Παρίσι Κύριος Eric MARTIN, Πρόεδρος του Συμβουλίου Διαχείρισης της BGL BNP Paribas, Λουξεμβούργο Κύριος Christian VOLLE, Μέλος του Δ.Σ. της BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Howald-Hesperange, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Η BNP Paribas Investment Partners Luxembourg διαχειρίζεται τα ακόλουθα αμοιβαία κεφάλαια επενδύσεων: BNP Paribas Global Bond Fund, BNP Paribas High Quality Euro Bond Fund, BNP Paribas Islamic Fund, EasyETF, EasyETF itraxx Europe Main, EasyETF FTSE EPRA Europe, EasyETF FTSE EPRA Eurozone, EasyETF itraxx Europe HiVol, EasyETF itraxx Crossover, EasyETF S&P GSCI Light Energy Dynamic TR, EasyETF S&P GSNE, EasyETF S&P GSAL, EasyETF S&P GSCI Capped Commodity 35/20, EasyETF S&P GSCI Ultra-Light Energy, EasyETF NMX30 Infrastructure Global, Euro Floor, BNP PARIBAS COMFORT, BNP Paribas Flexi IV, FORTIS INVESTMENTS NON LISTED REAL ESTATE FUND OF FUNDS και BNP PARIBAS QUAM FUND. Η Εταιρεία Διαχείρισης εκτελεί για λογαριασμό της Εταιρείας τα καθήκοντα διοίκησης, διαχείρισης χαρτοφυλακίου και εμπορικής διάθεσης. Η Εταιρεία Διαχείρισης έχει λάβει εξουσιοδότηση, με δική της ευθύνη και με δική της επιβάρυνση, να αναθέτει το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων της σε τρίτα μέρη της επιλογής της. Βάσει αυτού του δικαιώματός της, έχει αναθέσει: τις αρμοδιότητες υπολογισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού, του πράκτορα μεταβιβάσεων και του υπεύθυνου μητρώου στην εταιρεία BNP Paribas Securities Services, υποκατάστημα Λουξεμβούργου, τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας καθώς και την τήρηση της επενδυτικής πολιτικής και των επενδυτικών περιορισμών στους διαχειριστές που παρατίθενται στην ενότητα «Διάφορες Πληροφορίες» ανωτέρω. Ο κατάλογος των διαχειριστών που έχουν αναλάβει τη διαχείριση και τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια παρατίθενται στις εξαμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις της Εταιρείας. Οι επενδυτές μπορούν, κατόπιν αιτήσεως, να λάβουν τον ενημερωμένο κατάλογο των διαχειριστών στον οποίο αναφέρονται τα χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται καθένας από αυτούς. Επίσης, απευθύνεται στους συμβούλους επενδύσεων που αναφέρονται στην ενότητα «Διάφορες πληροφορίες» ανωτέρω. Κατά την εκτέλεση συναλλαγών επί κινητών αξιών και κατά την επιλογή οποιουδήποτε χρηματιστή, διαπραγματευτή ή άλλου αντισυμβαλλομένου, η Εταιρεία διαχείρισης και οι Διαχειριστές χαρτοφυλακίων εντοπίζουν τις βέλτιστες δυνατές από τις γενικές καλύτερες συνθήκες που υπάρχουν. Ανεξάρτητα από τη συναλλαγή, οι εν λόγω εξακριβώσεις συνεπάγονται ότι λαμβάνονται υπόψη όλοι οι συναφείς παράγοντες όπως είναι το μέγεθος της αγοράς, η τιμή των κινητών αξιών καθώς επίσης οι χρηματοοικονομικές συνθήκες και η ικανότητα εκτέλεσης του αντισυμβαλλομένου. Ένας διαχειριστής χαρτοφυλακίων μπορεί να επιλέξει αντισυμβαλλομένους στο πλαίσιο του ομίλου BNP Paribas στο βαθμό που φαίνονται να προσφέρουν τους καλύτερους δυνατούς όρους. BNP Paribas L1 (σε συντομογραφία BNPP L1) - Πλήρες ενημερωτικό δελτίο - Μέρος I - Έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΥ / 297

13 Επίσης, η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να αποφασίσει να ορίσει Διανομείς/Εκπροσώπους για να τη βοηθήσουν στη διανομή των μεριδίων της Εταιρείας στις χώρες όπου θα διατεθούν. Οι Συμβάσεις Διανομής και Εκπροσώπησης θα υπογράφονται μεταξύ της Εταιρείας Διαχείρισης και των διαφόρων Διανομέων/Εκπροσώπων. Σύμφωνα με τη Σύμβαση Διανομής και Εκπροσώπησης, ο Εκπρόσωπος θα εγγράφεται στο μητρώο των μεριδιούχων στη θέση των τελικών μεριδιούχων. Κάποιος μεριδιούχος που έχει επενδύσει στην Εταιρεία μέσω ενός Εκπροσώπου μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να απαιτήσει τη μεταβίβαση στο όνομά του των μεριδίων για τα οποία έχει εγγραφεί μέσω του Εκπροσώπου. Οι μεριδιούχοι που θα ασκήσουν αυτό το δικαίωμά τους θα εγγραφούν ονομαστικά στο μητρώο των μεριδιούχων αμέσως μετά τη λήψη της εντολής μεταβίβασης από τον Εκπρόσωπο. Οι επενδυτές μπορούν να εγγραφούν απευθείας στην Εταιρεία χωρίς προηγουμένως να έχουν εγγραφεί με τη μεσολάβηση κάποιου Διανομέα/Εκπροσώπου. Τράπεζα θεματοφυλακής Η διαφύλαξη και η επίβλεψη των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας έχουν ανατεθεί σε μια τράπεζα θεματοφυλακής, η οποία εκπληρώνει τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που προβλέπονται από το Νόμο. Σύμφωνα με τις τραπεζικές πρακτικές και τους ισχύοντες κανονισμούς, μπορεί, αποκλειστικά με δική της ευθύνη, να αναθέτει σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα ή χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές το σύνολο ή μέρος των στοιχείων ενεργητικού τα οποία διαφυλάττει. Επίσης, οφείλει: (α) να διασφαλίζει την εναρμόνιση των διαδικασιών πώλησης, έκδοσης, εξαγοράς, μετατροπής και ακύρωσης μεριδίων της Εταιρείας με τον Νόμο και το καταστατικό, (β) να διασφαλίζει ότι η αμοιβή της για τις διαδικασίες σε σχέση με τα στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας θα καταβάλλεται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, και (γ) να διασφαλίζει ότι η διανομή των εσόδων της Εταιρείας συμμορφώνεται με το Καταστατικό. Ελεγκτική Εταιρεία Όλες οι λογιστικές μέθοδοι καθώς και οι εργασίες της Εταιρείας υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο από ελεγκτική εταιρεία. BNP Paribas L1 (σε συντομογραφία BNPP L1) - Πλήρες ενημερωτικό δελτίο - Μέρος I - Έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΥ / 297

14 ΠΟΛΙΤΙΚΉ, ΣΚΟΠΟΊ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ Ο γενικός στόχος της Εταιρείας είναι να εξασφαλίζει για τους επενδυτές της την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση των επενδυμένων κεφαλαίων, αποκομίζοντας ταυτοχρόνως οφέλη από τη σημαντική διασπορά των κινδύνων. Στο πλαίσιο αυτού του στόχου, η Εταιρεία θα επενδύει τα περιουσιακά της στοιχεία κατά κύριο λόγο σε κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, μερίδια ΟΣΕ, καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα και ποικίλα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόμισμα και εκδίδονται σε διάφορες χώρες. Η επενδυτική πολιτική της Εταιρείας ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο ως αποτέλεσμα συγκερασμού των εκάστοτε πολιτικών, οικονομικών, χρηματοπιστωτικών και νομισματικών συνθηκών που επικρατούν. Διαφέρει ανάλογα με τα αντίστοιχα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, εντός των ορίων και σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τον στόχο καθενός από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια όπως ορίζονται στο Μέρος ΙΙ. Η επενδυτική πολιτική θα ασκείται σε απόλυτη συμμόρφωση με την αρχή της διαφοροποίησης και της διασποράς των κινδύνων. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία, με την επιφύλαξη όσων μπορούν να ορίζονται για ένα ή περισσότερα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, θα υπόκειται σε μια σειρά επενδυτικών περιορισμών οι οποίοι προσδιορίζονται στο Παράρτημα 1. Στο πλαίσιο αυτό, η προσοχή των επενδυτών εφιστάται στους επενδυτικούς κινδύνους που απαριθμούνται στο Παράρτημα 3. Υπό κανονικές συνθήκες, η σύνθεση των χαρτοφυλακίων των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων που ανήκουν στις σειρές «Diversified» (Διαφοροποιημένη) και «Safe» (Ασφάλεια) θα προσανατολίζεται προς τη σύνθεση της σειράς «Smart Benchmark» με τον εξής τρόπο: Conservative Stability Balanced Growth High Growth ΜΕΤΟΧΕΣ 0,00% 20% 41,50% 60,00% 90,00% Europe Large Caps 6,00% 12,00% 18,00% 27,00% Europe Small Caps 2,00% 4,00% 4,00% 6,00% US Large Caps 4,00% 8,00% 12,00% 20,00% US Small Caps 1,00% 1,50% 2,00% 3,00% Japan 2,00% 4,00% 6,00% 10,00% Emerging Countries 5,00% 12,00% 18,00% 24,00% ΑΚΙΝΗΤΑ * 0,00% 2,00% 3,00% 3,00% 6,00% Ευρώπη 1,00% 1,00% 1,00% 2,00% ΗΠΑ 1,00% 1,00% 1,00% 2,00% Ασία 0,00% 1,00% 1,00% 2,00% ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 74,00% 61,00% 39,50% 24,00% 0,00% Global Government Bonds 17,00% 21,00% 9,00% 3,00% Euro Corporate Credits (IG) 20,00% 16,00% 9,50% 6,00% US Corporate Credits (IG) 9,00% 3,00% Euro Inflation Linked 17,00% 14,00% 10,00% 6,00% Euro High Yield 4,00% 4,00% 7,00% 7,00% 0,00% US High Yield 1,00% 1,00% 2,00% 2,00% 0,00% Emerging External Debt 2,40% 0,80% 0,80% Emerging Local Debt 3,60% 1,20% 1,20% ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 12,00% 4,00% 4,00% 4,00% ΒΑΣΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ** 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 14,00% 12,00% 10,00% 6,00% ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% * επενδύσεις σε κινητές αξίες που έχουν εκδοθεί από κτηματομεσιτικές εταιρείες ή από επιχειρήσεις τομέων που συνδέονται με ακίνητα (πιστοποιητικά ακινήτων, μετοχές, εταιρείες επενδύσεων ακινήτων σταθερού κεφαλαίου [societés d'investissement au capital fixe immobilier SICAFI, Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (Real Estate Investment Trusts REIT] κ.λπ), σε χρηματοπιστωτικά μέσα που αντιπροσωπεύουν ακίνητα καθώς επίσης σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα επί αυτής της κατηγορίας ενεργητικού, ** επενδύσεις σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα επί χρηματοοικονομικών δεικτών που συνδέονται με πρώτες ύλες καθώς επίσης σε κινητές αξίες που συνδέονται με την εξέλιξη των τιμών των πρώτων υλών. Στο πλαίσιο της ενεργής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου, ο διαχειριστής θα παρεκκλίνει από τη σύνθεση αυτή ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές και με τις προβλέψεις του. Ο νομισματικός κίνδυνος (USD, JPY, GBP) αντισταθμίζεται έναντι του Ευρώ σε μεταβαλλόμενες αναλογίες. Το διοικητικό συμβούλιο έχει υιοθετήσει μια πολιτική εταιρικής διακυβέρνησης η οποία ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι ψηφοφορίες μπορούν να πραγματοποιούνται στις συνελεύσεις των μετόχων των εταιρειών στις οποίες επενδύουν τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Οι βασικές αρχές που διέπουν την πολιτική ψηφοφορίας του διοικητικού συμβουλίου αναφέρονται στην ικανότητα μιας εταιρείας να εκπληρώνει ενώπιον των μετόχων τις αρχές της διαφάνειας και της υπευθυνότητας στο πλαίσιο των επενδύσεων των μετόχων, να κατευθύνει τις δραστηριότητές της με τρόπο ώστε να εξασφαλίζει την ανάπτυξη και την απόδοση των μετοχών σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Το διοικητικό συμβούλιο θα θέσει σε εφαρμογή μια πολιτική ψηφοφορίας με καλή πίστη λαμβάνοντας υπόψη τα βέλτιστα συμφέροντα των μεριδιούχων των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Για πιο εκτεταμένες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία Επίσης, η Εταιρεία έχει λάβει εξουσιοδότηση να χρησιμοποιεί τεχνικές και μέσα επί κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς που τίθενται στο Παράρτημα 2, εφόσον οι εν λόγω τεχνικές και μέσα χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου. Όταν οι εν λόγω διαδικασίες αφορούν τη χρήση παράγωγων μέσων, οι όροι και οι περιορισμοί αυτοί θα πρέπει να είναι εναρμονισμένοι με τις διατάξεις του Νόμου. Σε καμία περίπτωση οι εν λόγω διαδικασίες δεν θα πρέπει να απομακρύνουν την Εταιρεία και τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια αυτής από τους επενδυτικούς στόχους που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο. BNP Paribas L1 (σε συντομογραφία BNPP L1) - Πλήρες ενημερωτικό δελτίο - Μέρος I - Έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΥ / 297

15 Τέλος, στο πλαίσιο της μείωσης των λειτουργικών και διοικητικών εξόδων, παρέχοντας μεγαλύτερη διαφοροποίηση των επενδύσεων, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Παράρτημα 4, η διαχείριση του συνόλου ή μέρους των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας θα γίνεται από κοινού με τη διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ή ότι θα γίνεται από κοινού η διαχείριση του συνόλου ή μέρους των στοιχείων ενεργητικού των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Δεν μπορεί να παρασχεθεί κανενός είδους εγγύηση σε σχέση με την επίτευξη των επενδυτικών στόχων των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, ενώ οι προηγούμενες αποδόσεις δεν παρέχουν ενδείξεις για τις μελλοντικές. BNP Paribas L1 (σε συντομογραφία BNPP L1) - Πλήρες ενημερωτικό δελτίο - Μέρος I - Έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΥ / 297

16 ΜΟΡΦΗ(ΕΣ), ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(ΕΣ) ΤΑ ΜΕΡΊΔΙΑ Για κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, το διοικητικό συμβούλιο έχει την εξουσία να δημιουργήσει τις ακόλουθες κατηγορίες ή/και υποκατηγορίες μεριδίων (οι «κατηγορίες» και «υποκατηγορίες»): «Classic» (Κλασική) Διατίθεται σε φυσικά και σε νομικά πρόσωπα. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Μέρος ΙΙ, τα μερίδια είναι ονομαστικά ή στον κομιστή χωρίς φυσική παράδοση, μερίδια κεφαλαιοποίησης («Classic-Capitalisation» ή «C») ή διανομής («Classic-Distribution» ή «D»). Οι ακόλουθες υποκατηγορίες μπορούν να δημιουργηθούν, κατόπιν απόφασης του διοικητικού συμβουλίου: - «Classic-New Distri»: μερίδια διανομής. Η υποκατηγορία «Classic-Distribution» δεν είναι πλέον ανοιχτή για εγγραφές εάν αυτή η υποκατηγορία είναι ανοιχτή στο ίδιο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. - «Classic-Distribution PM/RV<1/1/94»: μερίδια διανομής. Αυτή η υποκατηγορία δεν είναι πλέον ανοιχτή για εγγραφές. - Η «Classic-QD» που διανέμει προκαταβολές επί μερισμάτων κάθε ημερολογιακό τρίμηνο υπό τον όρο ότι η κατηγορία ήταν ενεργή καθ όλη τη διάρκεια του τριμήνου για αυτό το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. - Η «Classic-MD» που διανέμει προκαταβολές επί μερισμάτων κάθε μήνα υπό τον όρο ότι η κατηγορία ήταν ενεργή καθ όλη τη διάρκεια του μήνα για αυτό το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Μετά την καταβολή αυτών των μηνιαίων μερισμάτων, οι ΚΑΕ που είναι αποδοτέες σε αυτά τα μερίδια μπορούν να μειωθούν σημαντικά. Τα νομίσματα αποτίμησης είναι τα νομίσματα αναφοράς του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, το ευρώ (EUR) και το δολάριο ΗΠΑ (USD). Ελάχιστη συμμετοχή: μηδέν Fintro Διανέμεται αποκλειστικά στο Βέλγιο από το δίκτυο «FINTRO». Η εμπορική διάθεση στο Βέλγιο των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της σειράς «Safe» από το δίκτυο «FINTRO» πραγματοποιείται με την ονομασία «MAESTRO» την οποία ακολουθεί η ονομασία του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, μέσω της εν λόγω κατηγορίας. Διατίθεται σε φυσικά και σε νομικά πρόσωπα. Τα μερίδια είναι ονομαστικά ή στον κομιστή αλλά χωρίς φυσική παράδοση, αποκλειστικά κεφαλαιοποίησης. Επίσης, τα χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας είναι ίδια με αυτά της κατηγορίας «Classic». Τα νομίσματα αποτίμησης είναι το ευρώ (EUR) και το δολάριο ΗΠΑ (USD). Ελάχιστη συμμετοχή: μηδέν «UK» Διατίθεται σε φυσικά και σε νομικά πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα μερίδια είναι ονομαστικά ή στον κομιστή αλλά χωρίς φυσική παράδοση, αποκλειστικά διανομής. Η διαφορά της εν λόγω κατηγορίας από την κατηγορία «Classic» συνίσταται στις εκθέσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο του «Καθεστώτος Αναφοράς Ηνωμένου Βασιλείου» στο πλαίσιο της βρετανικής φορολογικής νομοθεσίας περί αμοιβαίων κεφαλαίων του εξωτερικού. Το νόμισμα αναφοράς της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι η λίρα Αγγλίας (GBP). Το νόμισμα αποτίμησης είναι η λίρα Αγγλίας (GBP). Ελάχιστη συμμετοχή: μηδέν «I» Διατίθεται σε θεσμικούς επενδυτές και ΟΣΕ. Τα μερίδια είναι ονομαστικά και αποκλειστικά μερίδια κεφαλαιοποίησης. Κατόπιν αιτήματος επενδυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να αποφασίσει αν μπορούν να εκδοθούν μερίδια στον κομιστή χωρίς φυσική παράδοση. Η διαφορά της εν λόγω κατηγορίας από την κατηγορία «Classic» συνίσταται στη διάρθρωση των προμηθειών και στο μειωμένο φόρο συνδρομής. Τα νομίσματα αποτίμησης είναι τα νομίσματα αναφοράς του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, το ευρώ (EUR) και το δολάριο ΗΠΑ (USD). Ελάχιστη συμμετοχή: - Για τους θεσμικούς επενδυτές: 3 εκατομμύρια ευρώ ανά επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο ή 10 εκατομμύρια ευρώ για το σύνολο της Εταιρείας. - Για τους ΟΣΕ: μηδέν «ASR» Τα μερίδια διατίθενται στην εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου του Λουξεμβούργου ASR FONDS και στην ολλανδική ασφαλιστική εταιρεία ASR NEDERLAND N.V., οι οποίες ενεργούν με την ιδιότητα του θεσμικού επενδυτή και διαχειριστή. Τα μερίδια είναι ονομαστικά και αποκλειστικά μερίδια κεφαλαιοποίησης. Η διαφορά της εν λόγω κατηγορίας από την κατηγορία «Classic» συνίσταται στη διάρθρωση των προμηθειών και στο μειωμένο φόρο συνδρομής. Τα νομίσματα αποτίμησης είναι τα νομίσματα αναφοράς του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, το ευρώ (EUR) και το δολάριο ΗΠΑ (USD). Ελάχιστη συμμετοχή: μηδέν «Life» Τα μερίδια διατίθενται στη βελγική ασφαλιστική εταιρεία AG Insurance, η οποία ενεργεί με την ιδιότητα του θεσμικού επενδυτή και διαχειριστή. Τα μερίδια είναι ονομαστικά και αποκλειστικά μερίδια κεφαλαιοποίησης. Η διαφορά της εν λόγω κατηγορίας από την κατηγορία «Classic» συνίσταται στη διάρθρωση των προμηθειών και στο μειωμένο φόρο συνδρομής. Τα νομίσματα αποτίμησης είναι τα νομίσματα αναφοράς του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, το ευρώ (EUR) και το δολάριο ΗΠΑ (USD). Ελάχιστη συμμετοχή: μηδέν «N» Διατίθεται σε φυσικά και σε νομικά πρόσωπα. BNP Paribas L1 (σε συντομογραφία BNPP L1) - Πλήρες ενημερωτικό δελτίο - Μέρος I - Έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΥ / 297

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. για τη διαρκή προσφορά μετοχών ΤΟΥ ΚΑΤΑΤΜΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ P A R W O R L D

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. για τη διαρκή προσφορά μετοχών ΤΟΥ ΚΑΤΑΤΜΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ P A R W O R L D ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για τη διαρκή προσφορά μετοχών ΤΟΥ ΚΑΤΑΤΜΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ P A R W O R L D εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

BNP Paribas InstiCash

BNP Paribas InstiCash ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για τη διαρκή προσφορά μετοχών ΤΗΣ SICAV ΚΑΤΑΤΜΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ BNP Paribas InstiCash Eταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) διεπόμενη από το δίκαιο του Λουξεμβούργου Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Pictet Ενημερωτικό δελτίο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ PICTET Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού

Διαβάστε περισσότερα

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Σημείωση... 4 Γλωσσάρι... 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ... 7 I. Σύντομη επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ www.pictetfunds.com Pictet Prospectus Ενημερωτικό δελτίο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Ιούλιος 2011 Juin 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεμβούργο

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεμβούργο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2013 JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεμβούργο ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Ιούλιος 2014 Ελλάδα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 20 Ιουλίου 2015 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Οκτωβρίου 2012 Ελλάδα ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτική Εταιρία Ανοικτού Τύπου µε Μεταβαλλόµενο Κεφάλαιο

Επενδυτική Εταιρία Ανοικτού Τύπου µε Μεταβαλλόµενο Κεφάλαιο ING (L) Επενδυτική Εταιρία Ανοικτού Τύπου µε Μεταβαλλόµενο Κεφάλαιο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ EL Λουξεµβούργο Ιούνιος 2012 INVESTMENT MANAGEMENT ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

AXA WORLD FUNDS ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) Ενημερωτικό Δελτίο - Αύγουστος 2012

AXA WORLD FUNDS ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) Ενημερωτικό Δελτίο - Αύγουστος 2012 AXA WORLD FUNDS ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) Ενημερωτικό Δελτίο - Αύγουστος 2012 ΘΕΩΡΗΣΗ 2012/87115-1979-0-PC Η θεώρηση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Protected. Εταιρία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ INVESTMENT MANAGEMENT ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ING (L) Protected. Εταιρία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ INVESTMENT MANAGEMENT ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ING (L) Protected Εταιρία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ EL ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 INVESTMENT MANAGEMENT Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Προειδοποίηση...

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Μαїος 2010 Ελλάδα ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Fevent-lin PIMCO Funds: Global Investors Series plc Ενημερωτικό Δελτίο 1 Μαρτίου 2011 PIMCO Funds: Global Investors Series plc είναι μια επενδυτική εταιρεία ανοικτού τύπου με μεταβλητό κεφάλαιο και με

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση

Schroder International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2010 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ. International

Διαβάστε περισσότερα

Schroder GAIA Ενημερωτικό Δελτίo

Schroder GAIA Ενημερωτικό Δελτίo Schroder GAIA Ενημερωτικό Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Μαїος 2011 Ελλάδα ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕN ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Ιούνιος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Νοέμβριος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

Allianz Global Investors Fund. Ενημερωτικό ελτίο 1 Ιανουαρίου 2010. Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου

Allianz Global Investors Fund. Ενημερωτικό ελτίο 1 Ιανουαρίου 2010. Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Το παρόν Ενημερωτικό ελτίο συμπληρώνεται, καθίσταται έγκυροκαι πρέπειναδιαβάζεταιαποκλειστικάσεσυνδυασμό και στο πλαίσιο των κάτωθι: ΠαράρτημαΑτουΕνημερωτικού ελτίου με ημερομηνία1φεβρουαρίου2010 ΠαράρτημαΒτουΕνημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση

Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιουνίου 2011 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ. International Selection

Διαβάστε περισσότερα

3Κ Αμοιβαία Κεφάλαια

3Κ Αμοιβαία Κεφάλαια 3Κ Αμοιβαία Κεφάλαια ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΙΟΣ 2015 3Κ Investment Partners Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Αρ.ΓΕΜΗ 1003501000, Απ. ΥΠΕΘΟ Κ2-7642/15.10.1990) Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο

Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Σεπτέμβριος 2008 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2009 Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της JPMorgan Funds

Διαβάστε περισσότερα

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Ελλάδα Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Μάρτιος 2015 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Μάρτιος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV)

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Το τμήμα PARVEST Russia ενεργοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2008. Απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Το παρόν ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Φεβρουάριος 2010 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα