ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ A Q S. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ A Q S. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

2 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή 2. Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3. Μεθοδολογία Εργασίας 4. Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία του Δήμου 5. Οργάνωση Λειτουργιών του Δήμου 6. Προβλήματα στη Λειτουργία του Δήμου 7. Οραμα-Αποστολή-Αξίες 8. Αξονες Μέτρα Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι 9. Επιχειρησιακοί Στόχοι 10. Ιεράρχηση Στόχων Δείκτες Παρακολούθησης 11. Καθορισμός Εργων και Ιεράρχηση Εργων 12. Κρίσιμες Διεργασίες 13. Προϋπολογισμός Τριετίας 14. Η εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος

3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Το Επιχειρησιακό Σχέδιο καταγράφει την ιεράρχηση των στρατηγικών στόχων της Δημοτικής Αρχής, τους Άξονες Δράσης, τα Έργα και τις Διεργασίες που απαιτούνται ώστε να γίνει το Όραμα για τον Πειραιά της ελπίδας και της ανάπτυξης πράξη.

4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ & ΤΙΜΕΣ/ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΧΟΣ 1 ΕΡΓΟ 1 Γ.Δ. 1 Γ.Δ. 2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΡΑΜΑ ΑΞΙΕΣ ΣΤΟΧΟΣ 2 ΕΡΓΟ 2 Γ.Δ. 3 Γ.Δ. 4 ΕΡΓΟ 3 ΣΤΟΧΟΣ 3

5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ BUSINESS PLAN ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ SWOT ANALYSIS ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΩΝ STRATEGY MAP ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ & ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BALANCED SCORECARD ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ & ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ

6 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΟ 1 ΕΡΓΟ ΕΡΓΟ Ν ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕ ROP ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ RT ROP > ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΑΧ ({ROPLT ΔΙΑΘ } Ή {ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ }) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

7 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΕΡΓΟ 1: ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟ 2: ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟ 3: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟ Ν

8 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑ (ενδεικτικά) ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑ Σταθμός μεταφόρτωσης Ορθολογισμός δρομολογίων Βελτίωση ακτών λουομένων Συντήρηση πεζοδρομίων ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αναπλάσεις Πλατειών-Αξιοποίηση των ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων Εξοικονόμηση ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (φωτοβολταϊκά-βιοκλιματικά κτίρια κ.α) Κτήμα Δηλαβέρη (23 στρέμματα) Οικολογική φύτευση-πρόγραμμα πράσινες στέγες Μείωση όγκου απορριμμάτων Υπογειοποιημένοι κάδοι Διαλογή στην πηγή Βελτίωση Ασφάλειας

9 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή 2. Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3. Μεθοδολογία Εργασίας 4. Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία του Δήμου 5. Οργάνωση Λειτουργιών του Δήμου 6. Προβλήματα στη Λειτουργία του Δήμου 7. Οραμα-Αποστολή-Αξίες 8. Αξονες Μέτρα Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι 9. Επιχειρησιακοί Στόχοι 10. Ιεράρχηση Στόχων Δείκτες Παρακολούθησης 11. Καθορισμός Εργων 12. Ιεράρχηση Εργων 13. Κρίσιμες Διεργασίες 14. Προϋπολογισμός Τριετίας

10 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Συγχωνεύσεις - Συνενώσεις Δήμων Πίεση από ΕΕ για Αποκέντρωση ( l Europe des regions ) με παράλληλη κατανομή πόρων από την κεντρική εξουσία στην Αυτοδιοίκηση. Σταδιακή Αύξηση Αρμοδιοτήτων σε ΟΤΑ Ενίσχυση του Εθελοντισμού Σ.Δ.Ι.Τ. Διαδικτύωση Δήμων για δράσεις συνέργειας Δράσεις μέσα σε περιβάλλον Διεθνούς Οικονομικής Ύφεσης Ανάπτυξη Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων Οργάνωσης Δημόσιου Τομέα

11 ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ISO 9001:2008 Μοντέλα Project Management Σύστημα Δεικτών Αποδοτικότητας (System of KPI s) CAF (Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης) Επιχειρησιακός Σχεδιασμός : Balanced Scorecard EMAS (ISO 14001:2004)

12 ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΟΤΑ Ευρύτερο πλαίσιο Στρατηγικής Διοίκησης σύμφωνα με: Τα προβλεπόμενα στα άρθρα 1 & 3 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α, ), ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.26397/ (Καθιέρωση Συστήματος Διοίκησης μέσω Στόχων), ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.7323/ (Μεθοδολογία Καθορισμού Δεικτών Μέτρησης της Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης) Και τις απαιτήσεις του ΥΠΕΣΣΔΑ: Υπ αριθμ Υπουργική απόφαση ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 «δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α», Τροποποίηση της υπ αριθμ / Υπουργικής Απόφασης, Α.Π /2/2011 Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού) Εγκύκλιος 45, ημερ. 22/10/2006 ΑΠ 58939, ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α /ΕΓΚ.66/ : Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) ΟΤΑ «Οδηγός Κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α» Σεπτέμβριος 2007, ο οποίος έχει συνταχθεί από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε, στο πλαίσιο της εγκυκλίου 66, Α.Π / του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Πρότυπο Σύστημα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Balanced Scorecard των Kaplan και Norton όπως προβλέπει ο ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α, ).

13 ΣΤΟΧΟΣ Στόχος όλων των προσεγγίσεων που αναλυτικά καταγράφουμε στις επόμενες διαφάνειες είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για το Δήμο, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και οι αναπτυξιακές δράσεις με σεβασμό στο περιβάλλον.

14 Το Επιχειρηματικό Σχέδιο αποτυπώνει απολύτως πιστά τις προγραμματικές δεσμεύσεις που είχε διατυπώσει προς τους Δημότες η Δημοτική Αρχή. Η αναπροσαρμογή και η ευελιξία του Επιχειρησιακού προγράμματος δίνει τη δυνατότητα στη Δημοτική Αρχή να διευρύνει τους στόχους στη διαδικασία υλοποίησής του.

15 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή 2. Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3. Μεθοδολογία Εργασίας 4. Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία ενοποιημένου Δήμου 5. Οργάνωση Λειτουργιών του Δήμου 6. Προβλήματα στην Λειτουργία του Δήμου 7. Οραμα-Αποστολή-Αξίες 8. Αξονες Μέτρα Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι 9. Επιχειρησιακοί Στόχοι 10. Ιεράρχηση Στόχων Δείκτες Παρακολούθησης 11. Καθορισμός Εργων -Ιεράρχηση Εργων 12. Κρίσιμες Διεργασίες 13. Προϋπολογισμός Τριετίας

16 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΥ 2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΑΞΙΩΝ 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΞΩΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 4 SWOT ANALYSIS ΜΕΣΩ BRAINSTORMING ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΥ 5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 6 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΞΟΝΩΝ -ΣΤΟΧΩΝ STRATEGY MAP 7 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ 8 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ 9 ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 10 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ BRAINSTORMING 11 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 12 ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 13 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 14 ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

17 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή 2. Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3. Μεθοδολογία Εργασίας 4. Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία του Δήμου 5. Οργάνωση Λειτουργιών του Δήμου 6. Προβλήματα στην Λειτουργία του Δήμου 7. Οραμα-Αποστολή-Αξίες 8. Αξονες Μέτρα Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι 9. Επιχειρησιακοί Στόχοι 10. Ιεράρχηση Στόχων Δείκτες Παρακολούθησης 11. Καθορισμός Εργων 12. Ιεράρχηση Εργων 13. Κρίσιμες Διεργασίες 14. Προϋπολογισμός Τριετίας

18 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πηγή: ΕΣΥΕ 2001

19 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

20 ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011 Σύμφωνα με τα πρώτα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής : H Απογραφή του 2011 εστίασε στην καταγραφή του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας σε αντίθεση με τις προηγούμενες Απογραφές, που είχαν σκοπό τη καταγραφή του de facto πληθυσμού (δηλαδή των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα στον τόπο Απογραφής). Γενικότερα, η μεθοδολογία της Απογραφής του 2011 διαφέρει σημαντικά σε αρκετά σημεία από αυτή των προηγούμενων. Συνεπώς, τα αποτελέσματα της Απογραφής του 2011 με αυτά προηγούμενων δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα.

21 ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011 Τα στοιχεία που προέκυψαν από τη νεώτερη ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το 2011 είναι τα εξής: Πληθυσμός Άρρενες Θήλεις Πυκνότητα Μόνιμου Πληθ. / km 2 ΕΛΛΑΔΑ ,75 ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ ,11 ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,11 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,06

22 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Πληθυσμός 1991 Πληθυσμός 2001 Πληθυσμός 2011 ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

23 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ Γυναίκες 52% Άνδρες 48% Πηγή: ΕΣΥΕ 2001

24 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Ηλικιακή κατανομή ανά φύλο Άνδρες Γυναίκες

25 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ Ηλικιακή Πυραμίδα Άνδρες Γυναίκες

26 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΗΛΙΚΙΕΣ 17% 13% %

27 Πληθυσμός Άνδρες Γυναίκες

28 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΆ ΗΛΙΚΙΕΣ Κλιμάκια Ηλικιών ΜΕΤΑΒΟΛΗ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ,75% ,16% ,05% ,13% ,94% ,20% 80 ετών και άνω ,28%

29 ΔΕΙΚΤΕΣ Πηγή: ΕΣΥΕ 2001

30 ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ 2001 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 16,71 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 14,81 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 15,80 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 16,52 Δείκτης Γήρανσης = Πληθυσμός με ηλικία άνω των 65 προς το σύνολο του πληθυσμού.

31 ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 2001 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 15,19 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 14,25 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 14,20 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 13,11 Δείκτης Νεανικότητας = Πληθυσμός με ηλικία κάτω των 15 προς το σύνολο του πληθυσμού.

32 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή 2. Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3. Μεθοδολογία Εργασίας 4. Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία ενοποιημένου Δήμου 5. Οργάνωση Λειτουργιών του Δήμου 6. Προβλήματα στην Λειτουργία του Δήμου 7. Οραμα-Αποστολή-Αξίες 8. Αξονες Μέτρα Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι 9. Επιχειρησιακοί Στόχοι 10. Ιεράρχηση Στόχων 11. Καθορισμός Εργων -Ιεράρχηση Εργων 12. Κρίσιμες Διεργασίες 13. Προϋπολογισμός Τριετίας 14. Εφαρμογή Επιχειρησιακού Σχεδίου

33 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ

34 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή 2. Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3. Μεθοδολογία Εργασίας 4. Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία ενοποιημένου Δήμου 5. Οργάνωση Λειτουργιών του Δήμου 6. Προβλήματα στην Λειτουργία του Δήμου 7. Οραμα-Αποστολή-Αξίες 8. Αξονες Μέτρα Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι 9. Επιχειρησιακοί Στόχοι 10. Ιεράρχηση Στόχων Δείκτες Παρακολούθησης 11. Καθορισμός Εργων -Ιεράρχηση Εργων 12. Κρίσιμες Διεργασίες 13. Προϋπολογισμός Τριετίας 14. Εφαρμογή Επιχειρησιακού Σχεδίου

35 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΔΥΝΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ συνδυασμός ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΠΕΙΛΗ

36 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα των στοιχείων της SWOT Ανάλυσης, ενώ ολόκληρος ο Πίνακας περιλαμβάνεται στην Αναλυτική περιγραφή του Επιχειρησιακού Σχεδίου που θα ακολουθήσει.

37 Δυνατά Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) Α/Α ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ Ελλιπής ενημέρωση του πολίτη όσον αφορά τις δυνατότητες επικοινωνίας του με τις υπηρεσίες Μη ολοκληρωμένη υποδομή (Ολοκληρωμένο σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών, ψηφιακό αρχείο, κ.λ.π.) για την άμεση εξυπηρέτηση αιτημάτων Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού & υποδομών για την αντιμετώπιση της πολυνομίας Μη ορθή χωροταξική κατανομή των υπηρεσιών ανά κτίριο και μη ορθή χωροθέτηση των θέσεων εργασίας 5 Αναποτελεσματική Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων 6 Καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση αιτημάτων 7 Έλλειψη ενοποιημένου κέντρου πληροφόρησης δημότη 8 Κακή τηλεφωνική επικοινωνία 9 Ταλαιπωρία και καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των δημοτών 10 Ελλιπής Επιμόρφωση Υπαλλήλων ειδικά αυτών που υπηρετούν σε θέσεις που έρχονται σε καθημερινή επαφή με το κοινό

38 Δυνατά Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) Α/Α ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 Αδυναμίες συνεργασίας-συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου. 2 Μη μηχανογραφημένη διαχείριση Τεχνικών Έργων. 3 Έλλειψη σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης Τεχνικών Έργων. 4 Ελλείψεις μελετών 5 Έλλειψη ενημερωμένων υποστρωμάτων (ενημερωμένων ψηφιακών χαρτών) για την αξιοποίηση της Τεχνολογίας των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 6 Ανεπάρκεια εξοπλισμού.

39 Δυνατά Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) Α/Α ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 1 Η συμπεριφορά προς τους πολίτες δεν βρίσκεται πάντα στο επιθυμητό επίπεδο. 2 Υστέρηση στην εφαρμογή προγραμμάτων «διαλογής στην πηγή» για τη συλλογή απορριμμάτων 3 Μη ορθολογική χωροθέτηση κάδων απορριμμάτων 4 Παράνομα υγρά λύματα στους δρόμους. 5 Ακαθαρσίες Δεσποζόμενων ζώων 6 Ανάγκη αισθητικής αναβάθμισης του Δήμου 7 8 Ανεπάρκεια σωστών χώρων αποθήκευσης (Κεντρικής Υπηρεσίας, συνεργείων Πρασίνου Δημ. Διαμ/των) και λειτουργίας και ασφάλειας της Αποθήκης Έλλειψη φύλαξης των αποθηκών (επισημαίνεται ότι έχουν σημειωθεί επανειλημμένα κλοπές και καταστροφές υλικών).

40 Δυνατά Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) Α/Α ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1 Μη ολοκληρωμένο Σύστημα Οικονομικών Αναφορών ( financial reporting ) 2 Λειτουργικό κόστος που επιδέχεται περαιτέρω μείωση 3 Υστέρηση στην αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας Α/Α ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1 Έλλειψη εκπαίδευσης υποδομών 2 Έλλειψη κινήτρων συστήματος αναγνώρισης 3 Ανάγκη Διαμόρφωσης κατάλληλης κουλτούρας, σε ότι αφορά την εξυπηρέτηση του Δημότη. 4 Ανάγκη Διαδικασιών

41 Δυνατά Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Α/Α 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΜΟΙ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 1 Έλλειψη ολοκληρωμένων μελετών ανάπλασης. 2 Ελλιπής φωτισμός. 3 Έλλειψη χώρων στάθμευσης 4 Εγκατάλειψη ιδιόκτητων κτηρίων-εστίες ρύπανσης- 5 Στάθμευση στις ράμπες αναπήρων 6 Προβλήματα στη Συντήρηση των δρόμων & στην οδοσήμανση 7 Ύπαρξη αναξιοποίητων δημοσίων χώρων-εκτός αυτών που ανήκουν στο Δήμοπου βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου 8 Ελλείψεις ενημερωτικής σήμανσης στις οδούς για την εκτέλεση έργων 9 Ελλιπής ασφάλεια σε εργοταξιακούς χώρους

42 Δυνατά Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) Α/Α ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΜΟΙ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ Επείγει η αναβάθμιση αισθητική και λειτουργική όλης της παραλιακής του λιμανιού αφού είναι χώρος υποδοχής 2 εκατομ. Τουριστών κάθε χρόνο. Γενικά η πόλις στερείται χρωμάτων είναι πολύ γκρίζα σε μια χώρα λουσμένη στο φως 12 Δέντρα στύλοι κολώνες άναρχα τοποθετημένα Κακή αποκατάσταση τομών από Ο.Κ.Ω. (Αέριο ΔΕΗ ΟΤΕ Κινητή Τηλεφωνία.) ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Ελλιπής ανάπτυξη μαζικού αθλητισμού Ενημέρωσης για υγιεινή ζωή ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 1 Έλλειψη κτιριακών υποδομών με τις κατάλληλες προδιαγραφές για τη λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών

43 Δυνατά Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Α/Α 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 1 Δεν υπάρχει περιπολία οργανωμένη να ελέγχει επικίνδυνα σημεία ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ Έλλειψη μετρήσεων για την ατμοσφαιρική ρύπανση ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Ελλείψεις υποδομών στις πλατείες ΠΡΑΣΙΝΟ Ανάγκη δημιουργίας περισσοτέρων χώρων πρασίνου και αναψυχής ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ Προβληματική μαζική συγκοινωνία Προβλήματα στις κυκλοφοριακές διασυνδέσεις του λιμανιού

44 Δυνατά Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) Α/Α 1 ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Έλλειψη ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής ενημέρωσης των πολιτών και ενημέρωσης για σύγχρονες μεθόδους ανακύκλωσης ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 1 Ελλείψεις στην οργάνωση των διαδικασιών πολιτικής προστασίας Ανάγκη υποχρεωτικής στοιχειώδους εκπαίδευσης των εργαζομένων σε δημόσιες υπηρεσίες της πόλης σε πρώτες βοήθειες 1 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Α.Μ.Ε.Α) Έλλειψη υποδομών για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε Δημοτικά κτίρια ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ - AIDS ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 1 Εξάπλωση της μάστιγας των ναρκωτικών στην νεολαία - Έλλειψη αστυνόμευσης στα προβληματικά σημεία της πόλης

45 Δυνατά Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) 1 ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ Έλλειψη προγραμμάτων συμβουλευτικής και υποστήριξης για τους γονείς που μεγαλώνουν μόνοι τα παιδιά τους ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 1 Έλλειψη ολοκληρωμένης διαδικασίας ένταξης των μεταναστών στο κοινωνικό σύνολο ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ Έλλειψη ολοκληρωμένων προγραμμάτων υποστήριξης για τους παλιννοστούντες στο Δήμο Πειραιά ΑΝΕΡΓΙΑ 1 Έλλειψη γραφείου ευρέσεως εργασίας σε συνδυασμό με την τοπική αγορά καθώς και καθοδήγηση των ανέργων σχετικά με τις προκηρύξεις θέσεων εργασίας ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ 1 Δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης για τα παιδιά των οικονομικά αδύνατων οικογενειών

46 Δυνατά Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) Α/Α ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 1 Ισχυρή τάση μετοίκησης των νέων ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 1 Σε χαμηλά επίπεδα η διάδοση του εθελοντισμού (δενδροφυτεύσεις, κοινωνικές υπηρεσίες κλπ.) 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - Σ.Δ.Ι.Τ. 1. Μειωμένη εκμετάλλευση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 2. Έλλειψη προσωπικού για να απασχοληθεί σε αυτές τις μελέτες. 3. Απουσία οργανωμένου Γραφείου Προγραμματισμού για έργα ΕΣΠΑ και γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

47 Δυνατά Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Α/Α 4. ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ 1. Μεγάλες ελλείψεις σε υποδομές ευρυζωνικότητας

48 Δυνατά Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ Α/Α 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Έμπειρο στελεχιακό δυναμικό με μακροχρόνια υπηρεσία (επί το πλείστον) με κατά κανόνα αυξημένο το αίσθημα ευθύνης και καθήκοντος ΑΠΕΙΛΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεγάλες ελλείψεις στις υποδομές του λιμανιού με αποτέλεσμα την μη αξιοποίηση και βιωσιμότητα του τουρισμού Μείωση εσόδων λόγω παράλληλης μείωσης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πόλη Δυσκολία οδοσάρωσης, πλυσίματος κάδων, οδοστρώματος, αποκομιδής, λόγω προβλήματος παρκαρίσματος και έλλειψης χώρων στάθμευσης Σε εγκαταλελειμμένα οικόπεδα ή ακίνητα ελλοχεύει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ατυχήματος, σε περίπτωση φυσικών καταστροφών

49 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή 2. Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3. Μεθοδολογία Εργασίας 4. Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία του Δήμου 5. Οργάνωση Λειτουργιών του Δήμου 6. Προβλήματα στη Λειτουργία του Δήμου 7. Όραμα-Προτεραιότητες 8. Αξονες Μέτρα Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι 9. Επιχειρησιακοί Στόχοι 10. Ιεράρχηση Στόχων -Καθορισμός Εργων 11. Ιεράρχηση Εργων Κρίσιμες Διεργασίες 13. Προϋπολογισμός Τριετίας 14. Εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου

50 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Να εξυπηρετούνται οι πολίτες από το προσωπικό με ταχύτητα και με τη χρήση νέων τεχνολογιών, μέσα σε περιβάλλον ευγένειας και φιλικότητας. Να παρέχεται φροντίδα στα ΑμεΑ και στις ευπαθείς ομάδες εξαντλώντας κάθε δυνατότητα. Να προστατεύεται συστηματικά το περιβάλλον και να συμβάλλει ο Δήμος στη δημιουργία και λειτουργία Μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

51 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Υποστηρικτική πολιτική στην προσπάθεια των Νέων για Επαγγελματική Αποκατάσταση. Παροχή υπηρεσιών που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών Στήριξη της επιχειρηματικότητας με στόχο ο Πειραιάς να γίνει ξανά η φυσική έδρα της ναυτοσύνης και του εφοπλιστικού κόσμου και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ανάπτυξης της αγοράς σε μια εποχή που ο εμπορικός κόσμος δοκιμάζεται. Να αξιοποιήσει ο Πειραιάς την πολιτιστική του κληρονομιά ώστε να γίνει πόλος ανάπτυξης και προσέλκυσης τουριστών και επισκεπτών.

52 ΟΡΑΜΑ Ο Πειραιάς, Κέντρο της Ναυτιλίας και του Εμπορίου όλης της Μεσογείου και τόπος προορισμού για τον τουρισμό. Πόλη Πρότυπο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Ποιότητα Ζωής των Πολιτών, ανάκτηση της χαμένης αίγλης - Λίκνο Πολιτισμικής Δημιουργίας. Ο Δήμος Πειραιά υπόδειγμα Δημόσιας Διοίκησης, ασκούμενη με σεβασμό στον πολίτη, διαφάνεια σε κάθε διαδικασία, με κοινωνική αλληλεγγύη, συμμετοχή όλων των δυνάμεων και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων.

53 ΑΞΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ Αξιοκρατία Διαφάνεια Κοινωνική Αλληλεγγύη Σεβασμός στο Περιβάλλον Σεβασμός στους Οικονομικούς Πόρους Σεβασμός και Άμεση Εξυπηρέτηση του Πολίτη Ασφάλεια για τους πολίτες

54 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή 2. Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3. Μεθοδολογία Εργασίας 4. Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία ενοποιημένου Δήμου 5. Οργάνωση Λειτουργιών του Δήμου 6. Προβλήματα στην Λειτουργία του Δήμου 7. Οραμα-Αποστολή-Αξίες 8. Αξονες Μέτρα Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι 9. Επιχειρησιακοί Στόχοι 10. Ιεράρχηση Στόχων 11. Καθορισμός Εργων -Ιεράρχηση Εργων 12. Κρίσιμες Διεργασίες 13. Προϋπολογισμός Τριετίας 14. Εφαρμογή Επιχειρησιακού Σχεδίου

55 ΑΞΟΝΕΣ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 2. ΥΓΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 3. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ 6. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 7. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

56 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 2: ΥΓΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 1.ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 3. ΠΛΗΡΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ 4. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 5. ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 6. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 8. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 9. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 10. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΖΩΩΝ 11. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 12. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 13. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 14. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ 4.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑμεΑ 5. ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 6. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ 15. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

57 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΑΞΟΝΑΣ 3 : ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΝΑΥΤΙΚΟΥ)- ΘΕΑΤΡΟΥ ΖΕΑΣ 4. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 7. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 8. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ 9. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 4. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 6. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 7. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 8. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΉΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

58 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 5 : ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ / ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 8. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟΤΕΣ 2. ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΔΙΤ 4. ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 5.ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 6. ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7. ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 9. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 10. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 11.ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΕΣΠΑ) ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 12. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 13.ΤΟ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 3. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 4. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ 5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 7. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 8. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

59 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΑΞΟΝΑΣ 6 : ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΜΜ 1. ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 2. ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΗΡΙΔΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 4. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 5. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΔΗΛΑΒΕΡΗ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΗ, ΣΧΙΣΤΟ) 7. ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΣΑΠ 8. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΑΠΌ Ν. ΦΑΛΗΡΟ ΜΕΧΡΙ ΠΕΡΑΜΑ 10. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 11. ΕΡΓΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ- ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ 6. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 9. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΟΥ ΤΡΑΜ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 1 η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

60 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΑΞΟΝΑΣ 7: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Δ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΣΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 4.ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 3. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 2. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 6. ΑΝΑΠΤΥΞΗ INTRANET 2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ Η/Υ κλπ. 4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

61 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ Πηγή: ΕΣΥΕ 2001

62 ΔΕΙΚΤΕΣ Το σύνολο των δεικτών που ακολουθεί αντιστοιχεί στους στόχους του Επιχειρησιακού Σχεδίου. Η μέτρηση και η παρακολούθηση τους θα προγραμματισθούν για εφαρμογή παράλληλα με την έναρξη υλοποίησης των συγκεκριμένων στόχων.

63 ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΙΩΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 1. Ποσοστό μείωσης κόστους 2. Ποσοστό απόκλισης προϋπολογισμού στα έξοδα ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΔΙΤ 1. Ποσοστό αξίας Έργων υλοποιηθέντων μέσω ΣΔΙΤ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1. Ποσοστό αύξησης εσόδων μέσω της αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1. Ποσοστό αξίας Έργων υλοποιηθέντων μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟΤΕΣ - ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ / ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 1. Ποσοστό τηλεφωνημάτων που απαντήθηκαν 2. Μέσος χρόνος εξυπηρέτησης δημοτών ανά είδος αιτήματος 3. Μέσος χρόνος αναμονής δημοτών στο Δημαρχείο ανά υπηρεσία 4. Ποσοστό ικανοποίησης δημοτών για τις παρεχόμενες από τον Δήμο υπηρεσίες ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 1. Πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO Aριθμός Παραπόνων Δημοτών

64 ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 1. Αριθμός παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες που μπορούν να ολοκληρω θούν ηλεκτρονικά 2. Αριθμός αιτημάτων που ικανοποιήθηκαν ηλεκτρονικά σε σχέση με το σύνολο των αιτημάτων που από την φύση τους μπορεί να ικανοποιηθούν ηλεκτρονικά 3. Αριθμός χρηστώ ν της ιστοσελίδας του Δήμου 4. Ποσοστό προσωπικού με πρόσβαση στο Intranet ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 1. Ποσοστό αύξησης εσόδων από το προηγούμενο έτος 2. Ποσοστό απόκλισης προϋπολογισμού στα έσοδα ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ & ΠΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ 1. Ποσοστό υλοποίησης προγραμματισθέντων Έργω ν 2. Ποσοστό κατασχεθέντω ν εμπορευμάτω ν ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ 1. Ποσοστό ικανοποίησης αιτημάτω ν δημοτικώ ν παιδικώ ν σταθμώ ν 2. Αριθμός εγγεγραμμένω ν παιδιών στους παιδικούς σταθμούς

65 ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1. Αριθμός παραπόνω ν δημοτών σε θέματα σχετικά με την καθαριότητα 2. Χρόνος ανταπόκρισης του Δήμου σε αιτήματα σχετικά με την καθαριότητα 3. Ποσοστό ικανοποίησης δημοτώ ν σχετικά με την καθαριότητα στον Δήμο ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗ ΠΟΛΗ 1. Δείκτης γήρανσης (πληθυσμός με ηλικία άνω των 65 ετών προς πληθυσμός με ηλικία κάτω των 14 ετών) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 1. Ώρες εκπαίδευσης ανά στέλεχος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Ποσοστό υλοποίησης προγραμματισθέντω ν Έργω ν ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 1. Ποσοστό υλοποίησης προγραμματισθέντω ν Έργω ν

66 ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 1. Όγκος ανακυκλώσιμων σε σχέση με τα κοινά απορρίμματα 2. Αριθμός κάδων ανακύκλωσης ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΥΡ. ΕΠΙΠΕΔΟ 1. Ποσοστό υλοποίησης προγραμματισθέντων Έργω ν 1. Ποσοστό υλοποίησης προγραμματισθέντων Έργω ν ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 1. Ποσοστό εφαρμοφής και επιτυχίας τω ν ασκήσεω ν ετοιμότητας ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΜΕΑ & ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 1. Ποσοστό υλοποίησης προγραμματισθέντων Έργω ν 1. Ποσοστό χιλιόμετρω ν αποδεκτών πεζοδρομίω ν 1. Ποσοστό σημείων πρόσβασης κατάλληλω ν για ΑΜΕΑ

67 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή 2. Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3. Μεθοδολογία Εργασίας 4. Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία ενοποιημένου Δήμου 5. Οργάνωση Λειτουργιών του Δήμου 6. Προβλήματα στην Λειτουργία του Δήμου 7. Οραμα-Αποστολή-Αξίες 8. Αξονες Μέτρα Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι 9. Επιχειρησιακοί Στόχοι 10. Ιεράρχηση Στόχων - Δείκτες Παρακολούθησης 11. Καθορισμός Εργων -Ιεράρχηση Εργων 12. Κρίσιμες Διεργασίες 13. Προϋπολογισμός Τριετίας 14. Εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

68 ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ Ακολουθούν τα Κριτήρια Ιεράρχησης και οι πίνακες των ιεραρχημένων στόχων

69 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Επίπτωση στους Δημότες Επίπτωση στο Περιβάλλον Εξοικονόμηση Πόρων Βαθμός Επείγοντος Κόστος Παραγωγικότητα Προσωπικού

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Εισαγωγή Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μεθοδολογία Εργασίας Ιστορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 / 8 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Επιχειρησιακό όπρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο λ πρόγραμμα της τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης του Δήμου,, που καλύπτει το σύνολο των στρατηγικών και των δράσεων ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης Πρόταση Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων στις Δυτικές Συνοικίες του Αστικού Κέντρου του Δήμου Λεμεσού Πρώτη Δημόσια Διαβούλευση Δρ. Ράλλης Γκέκας Οι Στόχοι του ΣΕΣ 2014-2020 Βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 Φίλες και φίλοι συνδημότες, Εκπονούμε το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Αγίας Βαρβάρας για την τριετία 2012-2014. Το επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΕΡΗ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ (Α ΜΕΡΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΡΑΜΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Όραμα, Στρατηγική & Βασικές Αξίες Ο Δήμος Πεντέλης,

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Για τις απαιτούμενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου Θηβαίων, εμπίπτουν στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Κ. Βουρλιώτου Αθ. Λύτρα Αικ. Δαμίγου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νέας Σμύρνης. Σελίδα 1 από 23

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νέας Σμύρνης. Σελίδα 1 από 23 Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Νέας Σμύρνης Κείμενο για το Στρατηγικό Σχεδιασμό Σελίδα 1 από 23 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ Καθορισμός της στρατηγικής- διατύπωση του οράματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 0-0 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Το παρόν ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται σαν συμπλήρωμα του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σίφνου για τα έτη 0 0, το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4024/2011 Ν. 4057/2012 πειθαρχικό δίκαιο Ν. 4093/2012 Ν. 4172/2013 Ν. 4178/2013 Ο.Ε.Υ. δημόσιων φορέων

Ν. 4024/2011 Ν. 4057/2012 πειθαρχικό δίκαιο Ν. 4093/2012 Ν. 4172/2013 Ν. 4178/2013 Ο.Ε.Υ. δημόσιων φορέων Αξιολόγηση -αναδιοργάνωση δομών Δήμων Τάσος Σαπουνάκης Οικονομολόγος, Σύμβουλος τοπικής αυτοδιοίκησης Θεσμικό πλαίσιο Ν. 4024/2011 Ν. 4057/2012 πειθαρχικό δίκαιο Ν. 4093/2012 Ν. 4172/2013 Ν. 4178/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1. Δραστηριότητες Τεχνικών, Πολεοδομικών και Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών... 177

ΑΞΟΝΑΣ 1. Δραστηριότητες Τεχνικών, Πολεοδομικών και Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών... 177 ΜΕΡΟΣ ΙΙ...174 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ... 174 Ενότητα 6...175 6.1 Πίνακας συνοπτικής περιγραφής του αντικειμένου του Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Δήμος Αλμωπίας 1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Δήμος Αλμωπίας 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το τρέχον διάστημα, οι υπηρεσίες του Δήμου εκπονούν το Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών, τοπικών επενδύσεων και βελτίωσης της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Γ : Οικονομικός Προγραμματισμός

Ενότητα Γ : Οικονομικός Προγραμματισμός ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΕΡΓΟ : «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης» ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : Ενότητα Γ : Οικονομικός Προγραμματισμός Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 299967 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 299967 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δημοτικό αναψυκτήριο και βελτίωση εξοπλισμού στα αποδυτήρια του θεάτρου ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 44.020,54 ευρώ ( 15.000.000 δρχ. ) ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 27.684,62

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Γιάννης Τσόγκρης BU Manager Local Government

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Γιάννης Τσόγκρης BU Manager Local Government ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Γιάννης Τσόγκρης BU Manager Local Government Το πλαίσιο Στα πλαίσια της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Δημήτρης Οικονόμου Μάρτιος 2015 Ενημερωτικό Σημείωμα για τα ΣΟΑΠ Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των ΣΟΑΠ Τα Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΟΑΠ)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη & Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας. Prodexpo Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, Αθήνα 7-8 Οκτωβρίου 2015

Ανάπτυξη & Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας. Prodexpo Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, Αθήνα 7-8 Οκτωβρίου 2015 Ανάπτυξη & Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας Prodexpo Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, Αθήνα 7-8 Οκτωβρίου 2015 Σχεδιασμός & Πολιτικές για τις Πόλεις του Αύριο Συνεργασία Δημόσιων & Ιδιωτικών Φορέων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 1 η Εξειδίκευση ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης Προγράμματος Regional

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Ο δυναμικότερος κλάδος της οικονομίας γιατί:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΝ.ΕΠ. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΝ.ΕΠ. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΝ.ΕΠ. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΩΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 06/10/2014 31/10/2014 40 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ (6Η Δ.Κ.)" με κωδικό MIS 427380 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ (6Η Δ.Κ.) με κωδικό MIS 427380 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΥΡΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 10-10-2013 Εισηγητής: Γούπιος Γιάννης ΕΕΤΑΑ ΣΚΟΠΟΣ Αποτύπωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 Στην σηµερινή εποχή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αποτελεί σύγχρονο εργαλείο, για την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής και εξυπηρέτησης του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1)

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Πρωτοβουλίες για μια ισχυρή παρουσία των Δήμων στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο και διάθεσή τους με πολλαπλά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου 1 Ο Δήμος Αμαρουσίου προσφέρει καθημερινά, μια σειρά από χρήσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, σε χιλιάδες πολίτες. Αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, που βελτιώνουν την καθημερινότητα τους. Διεκδικεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ «Άλμα στο Μέλλον»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ «Άλμα στο Μέλλον» Δημοτική Κίνηση για το Δήμο Αγ. Αναργύρων Καματερού Επικεφαλής : Χρήστος Παϊσόπουλος, 38 ετών, Δικηγόρος ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ «Άλμα στο Μέλλον» Περιεχόμενα Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013.

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραµµα Ανάπτυξης Δοµών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο:.. Διεύθυνση: Τηλέφωνο:

Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο:.. Διεύθυνση: Τηλέφωνο: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ 2009-2010 Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο:.. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 11-09-2014 Αριθ. Πρωτ: 9788 ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 09/07/2010 Α.Π. : 152.553/ΨΣ2805-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 09/07/2010 Α.Π. : 152.553/ΨΣ2805-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική

Περιφερειακή Στρατηγική ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας και κάθε Μορφής Διακρίσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOMEA ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 2020 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομικός Σχεδιασμός στην περίοδο της κρίσης_ Προβλήματα και προβληματισμοί

Πολεοδομικός Σχεδιασμός στην περίοδο της κρίσης_ Προβλήματα και προβληματισμοί ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Πολεοδομικός Σχεδιασμός στην περίοδο της κρίσης_ Προβλήματα και προβληματισμοί Kωνσταντίνος Κωνσταντή, Πρόεδρος ΣΑΚ, Α Αντιπρόεδρος ΕΤΕΚ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_προβλήματα,

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 12. Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση 12Α. Παρουσίαση κατάστασης Η περιβαλλοντική στρατηγική, όπως και η αναπτυξιακή πολιτική, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα