ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ A Q S. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ A Q S. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

2 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή 2. Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3. Μεθοδολογία Εργασίας 4. Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία του Δήμου 5. Οργάνωση Λειτουργιών του Δήμου 6. Προβλήματα στη Λειτουργία του Δήμου 7. Οραμα-Αποστολή-Αξίες 8. Αξονες Μέτρα Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι 9. Επιχειρησιακοί Στόχοι 10. Ιεράρχηση Στόχων Δείκτες Παρακολούθησης 11. Καθορισμός Εργων και Ιεράρχηση Εργων 12. Κρίσιμες Διεργασίες 13. Προϋπολογισμός Τριετίας 14. Η εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος

3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Το Επιχειρησιακό Σχέδιο καταγράφει την ιεράρχηση των στρατηγικών στόχων της Δημοτικής Αρχής, τους Άξονες Δράσης, τα Έργα και τις Διεργασίες που απαιτούνται ώστε να γίνει το Όραμα για τον Πειραιά της ελπίδας και της ανάπτυξης πράξη.

4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ & ΤΙΜΕΣ/ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΧΟΣ 1 ΕΡΓΟ 1 Γ.Δ. 1 Γ.Δ. 2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΡΑΜΑ ΑΞΙΕΣ ΣΤΟΧΟΣ 2 ΕΡΓΟ 2 Γ.Δ. 3 Γ.Δ. 4 ΕΡΓΟ 3 ΣΤΟΧΟΣ 3

5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ BUSINESS PLAN ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ SWOT ANALYSIS ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΩΝ STRATEGY MAP ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ & ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BALANCED SCORECARD ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ & ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ

6 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΟ 1 ΕΡΓΟ ΕΡΓΟ Ν ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕ ROP ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ RT ROP > ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΑΧ ({ROPLT ΔΙΑΘ } Ή {ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ }) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

7 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΕΡΓΟ 1: ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟ 2: ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟ 3: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟ Ν

8 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑ (ενδεικτικά) ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑ Σταθμός μεταφόρτωσης Ορθολογισμός δρομολογίων Βελτίωση ακτών λουομένων Συντήρηση πεζοδρομίων ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αναπλάσεις Πλατειών-Αξιοποίηση των ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων Εξοικονόμηση ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (φωτοβολταϊκά-βιοκλιματικά κτίρια κ.α) Κτήμα Δηλαβέρη (23 στρέμματα) Οικολογική φύτευση-πρόγραμμα πράσινες στέγες Μείωση όγκου απορριμμάτων Υπογειοποιημένοι κάδοι Διαλογή στην πηγή Βελτίωση Ασφάλειας

9 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή 2. Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3. Μεθοδολογία Εργασίας 4. Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία του Δήμου 5. Οργάνωση Λειτουργιών του Δήμου 6. Προβλήματα στη Λειτουργία του Δήμου 7. Οραμα-Αποστολή-Αξίες 8. Αξονες Μέτρα Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι 9. Επιχειρησιακοί Στόχοι 10. Ιεράρχηση Στόχων Δείκτες Παρακολούθησης 11. Καθορισμός Εργων 12. Ιεράρχηση Εργων 13. Κρίσιμες Διεργασίες 14. Προϋπολογισμός Τριετίας

10 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Συγχωνεύσεις - Συνενώσεις Δήμων Πίεση από ΕΕ για Αποκέντρωση ( l Europe des regions ) με παράλληλη κατανομή πόρων από την κεντρική εξουσία στην Αυτοδιοίκηση. Σταδιακή Αύξηση Αρμοδιοτήτων σε ΟΤΑ Ενίσχυση του Εθελοντισμού Σ.Δ.Ι.Τ. Διαδικτύωση Δήμων για δράσεις συνέργειας Δράσεις μέσα σε περιβάλλον Διεθνούς Οικονομικής Ύφεσης Ανάπτυξη Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων Οργάνωσης Δημόσιου Τομέα

11 ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ISO 9001:2008 Μοντέλα Project Management Σύστημα Δεικτών Αποδοτικότητας (System of KPI s) CAF (Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης) Επιχειρησιακός Σχεδιασμός : Balanced Scorecard EMAS (ISO 14001:2004)

12 ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΟΤΑ Ευρύτερο πλαίσιο Στρατηγικής Διοίκησης σύμφωνα με: Τα προβλεπόμενα στα άρθρα 1 & 3 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α, ), ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.26397/ (Καθιέρωση Συστήματος Διοίκησης μέσω Στόχων), ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.7323/ (Μεθοδολογία Καθορισμού Δεικτών Μέτρησης της Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης) Και τις απαιτήσεις του ΥΠΕΣΣΔΑ: Υπ αριθμ Υπουργική απόφαση ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 «δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α», Τροποποίηση της υπ αριθμ / Υπουργικής Απόφασης, Α.Π /2/2011 Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού) Εγκύκλιος 45, ημερ. 22/10/2006 ΑΠ 58939, ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α /ΕΓΚ.66/ : Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) ΟΤΑ «Οδηγός Κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α» Σεπτέμβριος 2007, ο οποίος έχει συνταχθεί από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε, στο πλαίσιο της εγκυκλίου 66, Α.Π / του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Πρότυπο Σύστημα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Balanced Scorecard των Kaplan και Norton όπως προβλέπει ο ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α, ).

13 ΣΤΟΧΟΣ Στόχος όλων των προσεγγίσεων που αναλυτικά καταγράφουμε στις επόμενες διαφάνειες είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για το Δήμο, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και οι αναπτυξιακές δράσεις με σεβασμό στο περιβάλλον.

14 Το Επιχειρηματικό Σχέδιο αποτυπώνει απολύτως πιστά τις προγραμματικές δεσμεύσεις που είχε διατυπώσει προς τους Δημότες η Δημοτική Αρχή. Η αναπροσαρμογή και η ευελιξία του Επιχειρησιακού προγράμματος δίνει τη δυνατότητα στη Δημοτική Αρχή να διευρύνει τους στόχους στη διαδικασία υλοποίησής του.

15 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή 2. Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3. Μεθοδολογία Εργασίας 4. Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία ενοποιημένου Δήμου 5. Οργάνωση Λειτουργιών του Δήμου 6. Προβλήματα στην Λειτουργία του Δήμου 7. Οραμα-Αποστολή-Αξίες 8. Αξονες Μέτρα Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι 9. Επιχειρησιακοί Στόχοι 10. Ιεράρχηση Στόχων Δείκτες Παρακολούθησης 11. Καθορισμός Εργων -Ιεράρχηση Εργων 12. Κρίσιμες Διεργασίες 13. Προϋπολογισμός Τριετίας

16 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΥ 2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΑΞΙΩΝ 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΞΩΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 4 SWOT ANALYSIS ΜΕΣΩ BRAINSTORMING ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΥ 5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 6 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΞΟΝΩΝ -ΣΤΟΧΩΝ STRATEGY MAP 7 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ 8 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ 9 ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 10 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ BRAINSTORMING 11 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 12 ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 13 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 14 ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

17 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή 2. Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3. Μεθοδολογία Εργασίας 4. Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία του Δήμου 5. Οργάνωση Λειτουργιών του Δήμου 6. Προβλήματα στην Λειτουργία του Δήμου 7. Οραμα-Αποστολή-Αξίες 8. Αξονες Μέτρα Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι 9. Επιχειρησιακοί Στόχοι 10. Ιεράρχηση Στόχων Δείκτες Παρακολούθησης 11. Καθορισμός Εργων 12. Ιεράρχηση Εργων 13. Κρίσιμες Διεργασίες 14. Προϋπολογισμός Τριετίας

18 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πηγή: ΕΣΥΕ 2001

19 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

20 ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011 Σύμφωνα με τα πρώτα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής : H Απογραφή του 2011 εστίασε στην καταγραφή του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας σε αντίθεση με τις προηγούμενες Απογραφές, που είχαν σκοπό τη καταγραφή του de facto πληθυσμού (δηλαδή των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα στον τόπο Απογραφής). Γενικότερα, η μεθοδολογία της Απογραφής του 2011 διαφέρει σημαντικά σε αρκετά σημεία από αυτή των προηγούμενων. Συνεπώς, τα αποτελέσματα της Απογραφής του 2011 με αυτά προηγούμενων δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα.

21 ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011 Τα στοιχεία που προέκυψαν από τη νεώτερη ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το 2011 είναι τα εξής: Πληθυσμός Άρρενες Θήλεις Πυκνότητα Μόνιμου Πληθ. / km 2 ΕΛΛΑΔΑ ,75 ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ ,11 ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,11 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,06

22 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Πληθυσμός 1991 Πληθυσμός 2001 Πληθυσμός 2011 ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

23 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ Γυναίκες 52% Άνδρες 48% Πηγή: ΕΣΥΕ 2001

24 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Ηλικιακή κατανομή ανά φύλο Άνδρες Γυναίκες

25 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ Ηλικιακή Πυραμίδα Άνδρες Γυναίκες

26 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΗΛΙΚΙΕΣ 17% 13% %

27 Πληθυσμός Άνδρες Γυναίκες

28 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΆ ΗΛΙΚΙΕΣ Κλιμάκια Ηλικιών ΜΕΤΑΒΟΛΗ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ,75% ,16% ,05% ,13% ,94% ,20% 80 ετών και άνω ,28%

29 ΔΕΙΚΤΕΣ Πηγή: ΕΣΥΕ 2001

30 ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ 2001 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 16,71 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 14,81 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 15,80 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 16,52 Δείκτης Γήρανσης = Πληθυσμός με ηλικία άνω των 65 προς το σύνολο του πληθυσμού.

31 ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 2001 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 15,19 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 14,25 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 14,20 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 13,11 Δείκτης Νεανικότητας = Πληθυσμός με ηλικία κάτω των 15 προς το σύνολο του πληθυσμού.

32 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή 2. Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3. Μεθοδολογία Εργασίας 4. Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία ενοποιημένου Δήμου 5. Οργάνωση Λειτουργιών του Δήμου 6. Προβλήματα στην Λειτουργία του Δήμου 7. Οραμα-Αποστολή-Αξίες 8. Αξονες Μέτρα Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι 9. Επιχειρησιακοί Στόχοι 10. Ιεράρχηση Στόχων 11. Καθορισμός Εργων -Ιεράρχηση Εργων 12. Κρίσιμες Διεργασίες 13. Προϋπολογισμός Τριετίας 14. Εφαρμογή Επιχειρησιακού Σχεδίου

33 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ

34 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή 2. Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3. Μεθοδολογία Εργασίας 4. Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία ενοποιημένου Δήμου 5. Οργάνωση Λειτουργιών του Δήμου 6. Προβλήματα στην Λειτουργία του Δήμου 7. Οραμα-Αποστολή-Αξίες 8. Αξονες Μέτρα Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι 9. Επιχειρησιακοί Στόχοι 10. Ιεράρχηση Στόχων Δείκτες Παρακολούθησης 11. Καθορισμός Εργων -Ιεράρχηση Εργων 12. Κρίσιμες Διεργασίες 13. Προϋπολογισμός Τριετίας 14. Εφαρμογή Επιχειρησιακού Σχεδίου

35 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΔΥΝΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ συνδυασμός ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΠΕΙΛΗ

36 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα των στοιχείων της SWOT Ανάλυσης, ενώ ολόκληρος ο Πίνακας περιλαμβάνεται στην Αναλυτική περιγραφή του Επιχειρησιακού Σχεδίου που θα ακολουθήσει.

37 Δυνατά Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) Α/Α ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ Ελλιπής ενημέρωση του πολίτη όσον αφορά τις δυνατότητες επικοινωνίας του με τις υπηρεσίες Μη ολοκληρωμένη υποδομή (Ολοκληρωμένο σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών, ψηφιακό αρχείο, κ.λ.π.) για την άμεση εξυπηρέτηση αιτημάτων Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού & υποδομών για την αντιμετώπιση της πολυνομίας Μη ορθή χωροταξική κατανομή των υπηρεσιών ανά κτίριο και μη ορθή χωροθέτηση των θέσεων εργασίας 5 Αναποτελεσματική Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων 6 Καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση αιτημάτων 7 Έλλειψη ενοποιημένου κέντρου πληροφόρησης δημότη 8 Κακή τηλεφωνική επικοινωνία 9 Ταλαιπωρία και καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των δημοτών 10 Ελλιπής Επιμόρφωση Υπαλλήλων ειδικά αυτών που υπηρετούν σε θέσεις που έρχονται σε καθημερινή επαφή με το κοινό

38 Δυνατά Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) Α/Α ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 Αδυναμίες συνεργασίας-συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου. 2 Μη μηχανογραφημένη διαχείριση Τεχνικών Έργων. 3 Έλλειψη σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης Τεχνικών Έργων. 4 Ελλείψεις μελετών 5 Έλλειψη ενημερωμένων υποστρωμάτων (ενημερωμένων ψηφιακών χαρτών) για την αξιοποίηση της Τεχνολογίας των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 6 Ανεπάρκεια εξοπλισμού.

39 Δυνατά Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) Α/Α ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 1 Η συμπεριφορά προς τους πολίτες δεν βρίσκεται πάντα στο επιθυμητό επίπεδο. 2 Υστέρηση στην εφαρμογή προγραμμάτων «διαλογής στην πηγή» για τη συλλογή απορριμμάτων 3 Μη ορθολογική χωροθέτηση κάδων απορριμμάτων 4 Παράνομα υγρά λύματα στους δρόμους. 5 Ακαθαρσίες Δεσποζόμενων ζώων 6 Ανάγκη αισθητικής αναβάθμισης του Δήμου 7 8 Ανεπάρκεια σωστών χώρων αποθήκευσης (Κεντρικής Υπηρεσίας, συνεργείων Πρασίνου Δημ. Διαμ/των) και λειτουργίας και ασφάλειας της Αποθήκης Έλλειψη φύλαξης των αποθηκών (επισημαίνεται ότι έχουν σημειωθεί επανειλημμένα κλοπές και καταστροφές υλικών).

40 Δυνατά Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) Α/Α ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1 Μη ολοκληρωμένο Σύστημα Οικονομικών Αναφορών ( financial reporting ) 2 Λειτουργικό κόστος που επιδέχεται περαιτέρω μείωση 3 Υστέρηση στην αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας Α/Α ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1 Έλλειψη εκπαίδευσης υποδομών 2 Έλλειψη κινήτρων συστήματος αναγνώρισης 3 Ανάγκη Διαμόρφωσης κατάλληλης κουλτούρας, σε ότι αφορά την εξυπηρέτηση του Δημότη. 4 Ανάγκη Διαδικασιών

41 Δυνατά Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Α/Α 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΜΟΙ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 1 Έλλειψη ολοκληρωμένων μελετών ανάπλασης. 2 Ελλιπής φωτισμός. 3 Έλλειψη χώρων στάθμευσης 4 Εγκατάλειψη ιδιόκτητων κτηρίων-εστίες ρύπανσης- 5 Στάθμευση στις ράμπες αναπήρων 6 Προβλήματα στη Συντήρηση των δρόμων & στην οδοσήμανση 7 Ύπαρξη αναξιοποίητων δημοσίων χώρων-εκτός αυτών που ανήκουν στο Δήμοπου βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου 8 Ελλείψεις ενημερωτικής σήμανσης στις οδούς για την εκτέλεση έργων 9 Ελλιπής ασφάλεια σε εργοταξιακούς χώρους

42 Δυνατά Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) Α/Α ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΜΟΙ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ Επείγει η αναβάθμιση αισθητική και λειτουργική όλης της παραλιακής του λιμανιού αφού είναι χώρος υποδοχής 2 εκατομ. Τουριστών κάθε χρόνο. Γενικά η πόλις στερείται χρωμάτων είναι πολύ γκρίζα σε μια χώρα λουσμένη στο φως 12 Δέντρα στύλοι κολώνες άναρχα τοποθετημένα Κακή αποκατάσταση τομών από Ο.Κ.Ω. (Αέριο ΔΕΗ ΟΤΕ Κινητή Τηλεφωνία.) ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Ελλιπής ανάπτυξη μαζικού αθλητισμού Ενημέρωσης για υγιεινή ζωή ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 1 Έλλειψη κτιριακών υποδομών με τις κατάλληλες προδιαγραφές για τη λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών

43 Δυνατά Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Α/Α 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 1 Δεν υπάρχει περιπολία οργανωμένη να ελέγχει επικίνδυνα σημεία ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ Έλλειψη μετρήσεων για την ατμοσφαιρική ρύπανση ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Ελλείψεις υποδομών στις πλατείες ΠΡΑΣΙΝΟ Ανάγκη δημιουργίας περισσοτέρων χώρων πρασίνου και αναψυχής ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ Προβληματική μαζική συγκοινωνία Προβλήματα στις κυκλοφοριακές διασυνδέσεις του λιμανιού

44 Δυνατά Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) Α/Α 1 ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Έλλειψη ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής ενημέρωσης των πολιτών και ενημέρωσης για σύγχρονες μεθόδους ανακύκλωσης ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 1 Ελλείψεις στην οργάνωση των διαδικασιών πολιτικής προστασίας Ανάγκη υποχρεωτικής στοιχειώδους εκπαίδευσης των εργαζομένων σε δημόσιες υπηρεσίες της πόλης σε πρώτες βοήθειες 1 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Α.Μ.Ε.Α) Έλλειψη υποδομών για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε Δημοτικά κτίρια ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ - AIDS ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 1 Εξάπλωση της μάστιγας των ναρκωτικών στην νεολαία - Έλλειψη αστυνόμευσης στα προβληματικά σημεία της πόλης

45 Δυνατά Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) 1 ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ Έλλειψη προγραμμάτων συμβουλευτικής και υποστήριξης για τους γονείς που μεγαλώνουν μόνοι τα παιδιά τους ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 1 Έλλειψη ολοκληρωμένης διαδικασίας ένταξης των μεταναστών στο κοινωνικό σύνολο ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ Έλλειψη ολοκληρωμένων προγραμμάτων υποστήριξης για τους παλιννοστούντες στο Δήμο Πειραιά ΑΝΕΡΓΙΑ 1 Έλλειψη γραφείου ευρέσεως εργασίας σε συνδυασμό με την τοπική αγορά καθώς και καθοδήγηση των ανέργων σχετικά με τις προκηρύξεις θέσεων εργασίας ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ 1 Δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης για τα παιδιά των οικονομικά αδύνατων οικογενειών

46 Δυνατά Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) Α/Α ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 1 Ισχυρή τάση μετοίκησης των νέων ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 1 Σε χαμηλά επίπεδα η διάδοση του εθελοντισμού (δενδροφυτεύσεις, κοινωνικές υπηρεσίες κλπ.) 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - Σ.Δ.Ι.Τ. 1. Μειωμένη εκμετάλλευση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 2. Έλλειψη προσωπικού για να απασχοληθεί σε αυτές τις μελέτες. 3. Απουσία οργανωμένου Γραφείου Προγραμματισμού για έργα ΕΣΠΑ και γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

47 Δυνατά Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Α/Α 4. ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ 1. Μεγάλες ελλείψεις σε υποδομές ευρυζωνικότητας

48 Δυνατά Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ Α/Α 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Έμπειρο στελεχιακό δυναμικό με μακροχρόνια υπηρεσία (επί το πλείστον) με κατά κανόνα αυξημένο το αίσθημα ευθύνης και καθήκοντος ΑΠΕΙΛΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεγάλες ελλείψεις στις υποδομές του λιμανιού με αποτέλεσμα την μη αξιοποίηση και βιωσιμότητα του τουρισμού Μείωση εσόδων λόγω παράλληλης μείωσης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πόλη Δυσκολία οδοσάρωσης, πλυσίματος κάδων, οδοστρώματος, αποκομιδής, λόγω προβλήματος παρκαρίσματος και έλλειψης χώρων στάθμευσης Σε εγκαταλελειμμένα οικόπεδα ή ακίνητα ελλοχεύει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ατυχήματος, σε περίπτωση φυσικών καταστροφών

49 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή 2. Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3. Μεθοδολογία Εργασίας 4. Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία του Δήμου 5. Οργάνωση Λειτουργιών του Δήμου 6. Προβλήματα στη Λειτουργία του Δήμου 7. Όραμα-Προτεραιότητες 8. Αξονες Μέτρα Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι 9. Επιχειρησιακοί Στόχοι 10. Ιεράρχηση Στόχων -Καθορισμός Εργων 11. Ιεράρχηση Εργων Κρίσιμες Διεργασίες 13. Προϋπολογισμός Τριετίας 14. Εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου

50 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Να εξυπηρετούνται οι πολίτες από το προσωπικό με ταχύτητα και με τη χρήση νέων τεχνολογιών, μέσα σε περιβάλλον ευγένειας και φιλικότητας. Να παρέχεται φροντίδα στα ΑμεΑ και στις ευπαθείς ομάδες εξαντλώντας κάθε δυνατότητα. Να προστατεύεται συστηματικά το περιβάλλον και να συμβάλλει ο Δήμος στη δημιουργία και λειτουργία Μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

51 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Υποστηρικτική πολιτική στην προσπάθεια των Νέων για Επαγγελματική Αποκατάσταση. Παροχή υπηρεσιών που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών Στήριξη της επιχειρηματικότητας με στόχο ο Πειραιάς να γίνει ξανά η φυσική έδρα της ναυτοσύνης και του εφοπλιστικού κόσμου και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ανάπτυξης της αγοράς σε μια εποχή που ο εμπορικός κόσμος δοκιμάζεται. Να αξιοποιήσει ο Πειραιάς την πολιτιστική του κληρονομιά ώστε να γίνει πόλος ανάπτυξης και προσέλκυσης τουριστών και επισκεπτών.

52 ΟΡΑΜΑ Ο Πειραιάς, Κέντρο της Ναυτιλίας και του Εμπορίου όλης της Μεσογείου και τόπος προορισμού για τον τουρισμό. Πόλη Πρότυπο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Ποιότητα Ζωής των Πολιτών, ανάκτηση της χαμένης αίγλης - Λίκνο Πολιτισμικής Δημιουργίας. Ο Δήμος Πειραιά υπόδειγμα Δημόσιας Διοίκησης, ασκούμενη με σεβασμό στον πολίτη, διαφάνεια σε κάθε διαδικασία, με κοινωνική αλληλεγγύη, συμμετοχή όλων των δυνάμεων και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων.

53 ΑΞΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ Αξιοκρατία Διαφάνεια Κοινωνική Αλληλεγγύη Σεβασμός στο Περιβάλλον Σεβασμός στους Οικονομικούς Πόρους Σεβασμός και Άμεση Εξυπηρέτηση του Πολίτη Ασφάλεια για τους πολίτες

54 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή 2. Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3. Μεθοδολογία Εργασίας 4. Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία ενοποιημένου Δήμου 5. Οργάνωση Λειτουργιών του Δήμου 6. Προβλήματα στην Λειτουργία του Δήμου 7. Οραμα-Αποστολή-Αξίες 8. Αξονες Μέτρα Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι 9. Επιχειρησιακοί Στόχοι 10. Ιεράρχηση Στόχων 11. Καθορισμός Εργων -Ιεράρχηση Εργων 12. Κρίσιμες Διεργασίες 13. Προϋπολογισμός Τριετίας 14. Εφαρμογή Επιχειρησιακού Σχεδίου

55 ΑΞΟΝΕΣ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 2. ΥΓΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 3. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ 6. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 7. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

56 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 2: ΥΓΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 1.ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 3. ΠΛΗΡΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ 4. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 5. ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 6. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 8. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 9. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 10. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΖΩΩΝ 11. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 12. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 13. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 14. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ 4.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑμεΑ 5. ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 6. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ 15. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

57 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΑΞΟΝΑΣ 3 : ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΝΑΥΤΙΚΟΥ)- ΘΕΑΤΡΟΥ ΖΕΑΣ 4. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 7. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 8. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ 9. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 4. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 6. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 7. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 8. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΉΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

58 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 5 : ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ / ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 8. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟΤΕΣ 2. ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΔΙΤ 4. ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 5.ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 6. ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7. ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 9. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 10. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 11.ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΕΣΠΑ) ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 12. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 13.ΤΟ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 3. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 4. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ 5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 7. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 8. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

59 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΑΞΟΝΑΣ 6 : ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΜΜ 1. ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 2. ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΗΡΙΔΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 4. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 5. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΔΗΛΑΒΕΡΗ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΗ, ΣΧΙΣΤΟ) 7. ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΣΑΠ 8. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΑΠΌ Ν. ΦΑΛΗΡΟ ΜΕΧΡΙ ΠΕΡΑΜΑ 10. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 11. ΕΡΓΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ- ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ 6. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 9. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΟΥ ΤΡΑΜ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 1 η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

60 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΑΞΟΝΑΣ 7: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Δ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΣΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 4.ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 3. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 2. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 6. ΑΝΑΠΤΥΞΗ INTRANET 2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ Η/Υ κλπ. 4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

61 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ Πηγή: ΕΣΥΕ 2001

62 ΔΕΙΚΤΕΣ Το σύνολο των δεικτών που ακολουθεί αντιστοιχεί στους στόχους του Επιχειρησιακού Σχεδίου. Η μέτρηση και η παρακολούθηση τους θα προγραμματισθούν για εφαρμογή παράλληλα με την έναρξη υλοποίησης των συγκεκριμένων στόχων.

63 ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΙΩΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 1. Ποσοστό μείωσης κόστους 2. Ποσοστό απόκλισης προϋπολογισμού στα έξοδα ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΔΙΤ 1. Ποσοστό αξίας Έργων υλοποιηθέντων μέσω ΣΔΙΤ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1. Ποσοστό αύξησης εσόδων μέσω της αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1. Ποσοστό αξίας Έργων υλοποιηθέντων μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟΤΕΣ - ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ / ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 1. Ποσοστό τηλεφωνημάτων που απαντήθηκαν 2. Μέσος χρόνος εξυπηρέτησης δημοτών ανά είδος αιτήματος 3. Μέσος χρόνος αναμονής δημοτών στο Δημαρχείο ανά υπηρεσία 4. Ποσοστό ικανοποίησης δημοτών για τις παρεχόμενες από τον Δήμο υπηρεσίες ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 1. Πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO Aριθμός Παραπόνων Δημοτών

64 ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 1. Αριθμός παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες που μπορούν να ολοκληρω θούν ηλεκτρονικά 2. Αριθμός αιτημάτων που ικανοποιήθηκαν ηλεκτρονικά σε σχέση με το σύνολο των αιτημάτων που από την φύση τους μπορεί να ικανοποιηθούν ηλεκτρονικά 3. Αριθμός χρηστώ ν της ιστοσελίδας του Δήμου 4. Ποσοστό προσωπικού με πρόσβαση στο Intranet ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 1. Ποσοστό αύξησης εσόδων από το προηγούμενο έτος 2. Ποσοστό απόκλισης προϋπολογισμού στα έσοδα ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ & ΠΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ 1. Ποσοστό υλοποίησης προγραμματισθέντων Έργω ν 2. Ποσοστό κατασχεθέντω ν εμπορευμάτω ν ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ 1. Ποσοστό ικανοποίησης αιτημάτω ν δημοτικώ ν παιδικώ ν σταθμώ ν 2. Αριθμός εγγεγραμμένω ν παιδιών στους παιδικούς σταθμούς

65 ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1. Αριθμός παραπόνω ν δημοτών σε θέματα σχετικά με την καθαριότητα 2. Χρόνος ανταπόκρισης του Δήμου σε αιτήματα σχετικά με την καθαριότητα 3. Ποσοστό ικανοποίησης δημοτώ ν σχετικά με την καθαριότητα στον Δήμο ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗ ΠΟΛΗ 1. Δείκτης γήρανσης (πληθυσμός με ηλικία άνω των 65 ετών προς πληθυσμός με ηλικία κάτω των 14 ετών) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 1. Ώρες εκπαίδευσης ανά στέλεχος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Ποσοστό υλοποίησης προγραμματισθέντω ν Έργω ν ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 1. Ποσοστό υλοποίησης προγραμματισθέντω ν Έργω ν

66 ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 1. Όγκος ανακυκλώσιμων σε σχέση με τα κοινά απορρίμματα 2. Αριθμός κάδων ανακύκλωσης ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΥΡ. ΕΠΙΠΕΔΟ 1. Ποσοστό υλοποίησης προγραμματισθέντων Έργω ν 1. Ποσοστό υλοποίησης προγραμματισθέντων Έργω ν ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 1. Ποσοστό εφαρμοφής και επιτυχίας τω ν ασκήσεω ν ετοιμότητας ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΜΕΑ & ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 1. Ποσοστό υλοποίησης προγραμματισθέντων Έργω ν 1. Ποσοστό χιλιόμετρω ν αποδεκτών πεζοδρομίω ν 1. Ποσοστό σημείων πρόσβασης κατάλληλω ν για ΑΜΕΑ

67 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή 2. Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3. Μεθοδολογία Εργασίας 4. Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία ενοποιημένου Δήμου 5. Οργάνωση Λειτουργιών του Δήμου 6. Προβλήματα στην Λειτουργία του Δήμου 7. Οραμα-Αποστολή-Αξίες 8. Αξονες Μέτρα Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι 9. Επιχειρησιακοί Στόχοι 10. Ιεράρχηση Στόχων - Δείκτες Παρακολούθησης 11. Καθορισμός Εργων -Ιεράρχηση Εργων 12. Κρίσιμες Διεργασίες 13. Προϋπολογισμός Τριετίας 14. Εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

68 ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ Ακολουθούν τα Κριτήρια Ιεράρχησης και οι πίνακες των ιεραρχημένων στόχων

69 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Επίπτωση στους Δημότες Επίπτωση στο Περιβάλλον Εξοικονόμηση Πόρων Βαθμός Επείγοντος Κόστος Παραγωγικότητα Προσωπικού

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Εισαγωγή Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μεθοδολογία Εργασίας Ιστορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010. Σύμφωνα με:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010. Σύμφωνα με: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 Σύμφωνα με: Το Ν.3463/2006 και το Προεδρικό διάταγμα 185/2007 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 περιεχόμενα ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 Διοικητικές παρεμβάσεις... 09 Α. Οργάνωση διοικητικών υποδομών - Εκσυγχρονισμός οργάνωσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128 Ενότητα 1: «Στρατηγικόςς Σχεδιασμός» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014» ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ιούλιος 2012 Σελίδα 1 από 128 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο για τον Πειραιά

Το σχέδιο για τον Πειραιά Το σχέδιο για τον Πειραιά Όραμα της πόλης μας αποτελεί η ανάδειξη του Πειραιά σε σύγχρονο Διεθνές Ναυτιλιακό και Τουριστικό Κέντρο που δημιουργεί θέσεις εργασίας, πλούτο και ευημερία για τους Πειραιώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www. aueb. gr/ statistical- institute ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στο κείμενο που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 2015 2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 2015-2019: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Περιεχόμενα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ... 1 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ... 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_02: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς Μπορούμε! Το σχέδιό μας για έναν Πειραιά νικητή

Εμείς Μπορούμε! Το σχέδιό μας για έναν Πειραιά νικητή Εμείς Μπορούμε! Το σχέδιό μας για έναν Πειραιά νικητή Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι της νίκης και της ευημερίας θα είμαστε όλοι συνοδοιπόροι. Γιατί ο δικός μας Πειραιάς, μας χρειάζεται όλους Πειραιώτισσες,

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ)

Κατάρτιση Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟΥ ΟΕΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Κατάρτιση Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ/ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 15 Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8560/7470 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ιούλιος 2012 Το παρόν κείμενο παρουσιάζει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για την Κοινωνική Ανασυγκρότηση της Πόλης των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα