ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στο Microsoft Office Excel 2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στο Microsoft Office Excel 2007"

Transcript

1 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στο Microsoft Office Excel 2007 Στόχοι Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µία παρουσίαση των βασικών γνώσεων που απαιτείται να κατέχει ο χρήστης για την αρµονική και αποτελεσµατική χρήση του Microsoft Office Excel 2007 (στο εξής Excel για συντοµία). Προσδοκώµενα αποτελέσµατα Με βάση το υλικό που παρουσιάζεται σε αυτό το κεφάλαιο θα πρέπει να είστε σε θέση να: Εντοπίζετε και να αναζητάτε λειτουργίες και εργαλεία του Excel στα σχετικά µενού Εκτελείτε βασικές λειτουργίες µε τη χρήση πλήκτρων συντόµευσης Ρυθµίζετε τις επιλογές του προγράµµατος ιαχειρίζεστε τα περιεχόµενα των κελιών φύλλου εργασίας ιευρύνετε / περιορίζετε το χώρο εργασίας σας προσθέτοντας / αφαιρώντας κελιά, στήλες, γραµµές ηµιουργείτε απλούς τύπους και να χρησιµοποιείται αναφορές στο περιεχόµενο κελιών Έννοιες - κλειδιά Γραµµή µενού Κελί, γραµµή, στήλη Αναφορές σε κελιά Εισαγωγικές παρατηρήσεις Το Excel είναι - κατά κύριο λόγο - ένα πρόγραµµα ανάλυσης και διαχείρισης δεδοµένων. Τα δεδοµένα, που µπορεί να προέρχονται από εξωτερική πηγή ή να καταχωρούνται απευθείας από το χρήστη, αποθηκεύονται σε κελιά γεγονός που καθιστά την περαιτέρω επεξεργασία τους ιδιαίτερα εύκολη. Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουµε το περιβάλλον εργασίας του Excel. Θα συζητήσουµε τα βασικά µενού και τις βασικές λειτουργίες που εκτελούνται µε τη

2 2 βοήθεια των πλήκτρων. Το κύριο µέρος του κεφαλαίου ασχολείται µε στοιχειώδεις πρακτικές διαχείρισης δεδοµένων, όπως η επιλογή κελιών και η αντιγραφή ή η µετακίνηση τους, η µορφοποίηση κλπ. Συζητούνται επίσης καλές πρακτικές σύνταξης τύπων µε αναφορές σε κελιά. ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 Εισαγωγικά Για την ενεργοποίηση του Excel, πατήστε στο κουµπί Start των Windows, επιλέξτε Programs, στη συνέχεια Microsoft Office, και τέλος Microsoft Office Excel Μετά το λογότυπο του Microsoft Office Excel 2007, εµφανίζεται µια οθόνη παρόµοια µε αυτή που φαίνεται παρακάτω στην Εικόνα 1. Εικόνα 1 Οθόνη εκκίνησης βασικό παράθυρο Excel

3 Βασικό παράθυρο Excel Το βασικό παράθυρο του Excel περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: Office button (Κουµπί Office), µέσω του οποίου εκτελούνται λειτουργίες ανοίγµατος, αποθήκευσης, εκτύπωσης αρχείων και άλλες σχετικές ενέργειες Quick access toolbar (Γραµµή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης), που επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση σε συνήθεις ενέργειες τις οποίες ορίζει ο χρήστης µέσω του Customize Quick access toolbar (βέλος στη δεξιά άκρη) Title bar (Γραµµή τίτλων), όπου εµφανίζεται το όνοµα του προγράµµατος που τρέχει και το όνοµα του αρχείου που είναι ενεργό Minimise Window (Ελαχιστοποίηση), Restore Window (Επαναφορά παραθύρου), Close Window (Κλείσιµο παραθύρου) και Help (Βοήθεια), πλήκτρα για την ελαχιστοποίηση, επαναφορά κάτω και κλείσιµο (βιβλίου ή φύλλου εργασίας), και βοήθεια αντίστοιχα Menu bar (Γραµµή µενού), το οποίο περιλαµβάνει τα µενού που κρύβουν τις εντολές για την ανάλυση και τη διαχείριση των δεδοµένων και τις λειτουργίες του Excel στο σύνολό τους

4 4 Tool bar (Γραµµή εργαλείων), στο οποίο παρουσιάζονται οι εντολές του µενού που είναι ενεργό. Οι εντολές έχουν δίπλα τους εικόνες, ώστε να µπορείτε να συνδέετε συνειρµικά την εντολή µε την εικόνα Name box (Πλαίσιο ονόµατος), στο οποίο φαίνεται το επιλεγµένο κελί, στοιχείο γραφήµατος ή αντικείµενο σχεδίασης (π.χ. Α1) Formula bar (Γραµµή τύπων), όπου εµφανίζεται η σχέση ή η σταθερά που χρησιµοποιήθηκε στο ενεργό κελί Workspace (Χώρος εργασίας), χώρος εργασίας, καταχώρησης και επεξεργασίας δεδοµένων Πλήκτρα συντόµευσης για τη µετακίνηση µεταξύ φύλλων εργασίας του ενεργού βιβλίου εργασίας και για δηµιουργία νέου φύλλου εργασίας Scroll Arrow (Βέλος κύλισης), Box, Bar, για µετακίνηση στο χώρο εργασίας Status bar (Γραµµή κατάστασης), το οποίο δείχνει την τρέχουσα κατάσταση. Η ένδειξη Ready (Έτοιµο) δείχνει ότι είναι δυνατό να γράψουµε σε ένα κελί. Page preview (Προεσκόπιση σελίδας) και Zoom (Μεγέθυνση), πλήκτρα για τη ρύθµιση της προβολής και του ζουµ του φύλλου εργασίας που

5 5 είναι ενεργό Επισκόπηση των στοιχείων της γραµµής µενού Η γραµµή µενού περιέχει οκτώ µενού. Κάθε µενού περιλαµβάνει οµάδες πλήκτρων που εκτελούν εντολές που υπάγονται στην κατηγορία που περιγράφει η ονοµασία του µενού. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται µία περιγραφή των βασικών εντολών που περιλαµβάνονται σε κάθε ένα από τα οκτώ µενού. Μενού Home (Κεντρική) Insert (Εισαγωγή) Page Layout ( ιάταξη σελίδας) Formulas (Τύποι) Περιγραφή εντολών Κάντε «κλικ» σ αυτή την καρτέλα για εντολές που αφορούν: αποκοπή, αντιγραφή, αντιγραφή µορφοποίησης, επικόλληση µορφοποίηση κελιών, π.χ. γραµµατοσειρά, στοίχιση κειµένου κλπ. υπό συνθήκη µορφοποίηση εισαγωγή ή διαγραφή γραµµών, στηλών, κελιών κλπ. αυτόµατη άθροιση, ταξινόµηση δεδοµένων εύρεση κελιών µε συγκεκριµένο κείµενο ή αριθµούς. Ενεργοποιήστε αυτή την καρτέλα για εντολές που αφορούν εισαγωγή στο φύλλο εργασίας: Συγκεντρωτικού πίνακα Εικόνας, αντικείµενο σχεδίασης Γραφηµάτων Κεφαλίδας και υποσέλιδου Επιλέξτε αυτή την καρτέλα για εντολές που ρυθµίζουν παραµέτρους της εµφάνισης εκτύπωσης, όπως: Περιθώρια, προσανατολισµός, µέγεθος, περιοχή εκτύπωσης κλπ. Ύψος, πλάτος, κλίµακα σελίδων Γραµµές πλέγµατος, επικεφαλίδες Κάντε «κλικ» σ αυτή την καρτέλα κυρίως για να: Εισάγετε µαθηµατικές, στατιστικές, λογικές και άλλου είδους συναρτήσεις Ορίσετε/καλέσετε ονόµατα µεταβλητών σε συναρτήσεις Πραγµατοποιήσετε διαγνωστικό έλεγχο σε τύπους

6 6 Data ( εδοµένα) Review (Αναθεώρηση) View (Προβολή) Add-Ins (Πρόσθετα) Επιλέξτε την καρτέλα αυτή για εντολές που αφορούν: Εισαγωγή δεδοµένων από εξωτερικές πηγές Ταξινόµηση και εφαρµογή φίλτρων σε δεδοµένα ιαχείριση δεδοµένων µε τη µορφή κειµένου, κατάργηση διπλών καταχωρήσεων, επικύρωση, συγχώνευση, οµαδοποίηση δεδοµένων κλπ. Αναζήτηση στόχου, ανάλυση δεδοµένων, επίλυση Ενεργοποιήστε την καρτέλα αυτή για εντολές που αφορούν: ιόρθωση κειµένου Εισαγωγή σχολίων Ασφάλεια του βιβλίου εργασίας Κάντε «κλικ» σ αυτή την καρτέλα για εντολές που ρυθµίζουν παραµέτρους εµφάνισης του φύλλου εργασίας, όπως: Προβολή Γραµµές πλέγµατος, γραµµή τύπου κλπ. Ζουµ Επεξεργαστής µακροεντολών Επιλέξτε αυτή την καρτέλα για να εµφανιστούν πρόσθετα στοιχεία, όπως πρόγραµµα δηµιουργίας αρχείου Acrobat *.pdf Λειτουργίες πλήκτρων Το πρόγραµµα Excel διαθέτει τις παρακάτω συνήθεις λειτουργίες πλήκτρων:,,, : Tab: Shift-Tab: Μετακίνηση του δείκτη Μετακίνηση του δείκτη στο δεξί κελί Μετακίνηση του δείκτη στο αριστερό κελί Home: Μετακίνηση του δείκτη στο αριστερότερο κελί (στήλη Α) Ctrl-Home: Insert: Μετακίνηση του δείκτη στο αριστερότερο κελί στην πρώτη σειρά (κελί Α1) Ενεργοποίηση λειτουργίας προσθήκης στοιχείων ενδιάµεσα στα ήδη

7 7 υπάρχοντα End: Page-up: Μετακίνηση στο τέλος της σειράς Μετακίνηση του οπτικού παραθύρου κατά µία οθόνη προς τα πάνω Πλήκτρα λειτουργιών Το Excel διαθέτει µια σειρά από πλήκτρα λειτουργιών (function keys). Tα περισσότερο χρησιµοποιούµενα από αυτά είναι τα ακόλουθα: F1: Εµφάνιση της Βοήθειας ή του Βοηθού του Office F2: Επεξεργασία του ενεργού κελιού F3: Επικόλληση ονόµατος σε τύπο F4: Προσθήκη αναφοράς. Πιέζοντας διαδοχικά εναλλάσσει τις αναφορές σε απόλυτες, π.χ. $Α$1, απόλυτη στήλη και απόλυτη γραµµή, και µικτές, π.χ. $Α1, απόλυτη γραµµή και σχετική στήλη ή Α$1 σχετικής στήλη και απόλυτη γραµµή. F5: Μετάβαση σε αναφορά F6: Μετακίνηση στο επόµενο τµήµα παραθύρου F7: Εντολή Ορθογραφία F8: Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση λειτουργίας επέκτασης επιλογής F9: Εκτέλεση των υπολογισµών όλων των φύλλων σε όλα τα ανοιχτά βιβλία εργασίας F10: Ενεργοποίηση της γραµµής µενού F11: ηµιουργία γραφήµατος Επιλογές Excel Πριν προχωρήσουµε στην αναλυτική παρουσίαση του Excel και τις εφαρµογές του σε επιχειρησιακά και οικονοµικά προβλήµατα θα πρέπει να περιγράψουµε τις ρυθµίσεις οι οποίες έχουν γίνει. Η πρόσβαση στις ρυθµίσεις του Excel γίνεται πιέζοντας το Office button και στη συνέχεια το πλήκτρο Excel Options.

8 8 Στον οδηγό που ανοίγει µπορείτε να ρυθµίσετε δηµοφιλείς επιλογές (στην καρτέλα Popular/ ηµοφιλείς), επιλογές που αφορούν υπολογισµούς (Formulas/Τύποι), ρυθµίσεις σχετικές µε τη διόρθωση κειµένου (Proofing/Εργαλεία ελέγχου), την αποθήκευση των αρχείων (Save/Αποθήκευση), ρυθµίσεις για προχωρηµένους χρήστες (Advanced/Για προχωρηµένους), να επιλέξετε τα πλήκτρα συντόµευσης στο Quick access toolbar (Customize/Προσαρµογή), να επιλέξετε τα πρόσθετα (Add-Ins/Πρόσθετα), να ρυθµίσετε παραµέτρους ασφάλειας (Trust Center/Κέντρο αξιοπιστίας), για πρόσβαση σε πόρους του Excel (Resources/Πόροι). Η πρόσβαση στα πρόσθετα, συγκεκριµένες συναρτήσεις αλλά και η µορφή των µενού που παρουσιάζονται στις επόµενες ενότητες απαιτεί την επιλογή προσθέτων. Στον οδηγό που παρουσιάζεται παραπάνω, επιλέξτε από τη λίστα Manage ( ιαχείριση), Excel Addins (Πρόσθετα του Εxcel) και πιέστε το πλήκτρο Go (Μετάβαση). Θα εµφανιστεί αµέσως ένα πλαίσιο διαλόγου στο οποίο θα πρέπει να πραγµατοποιήσετε τις επιλογές όπως στην παρακάτω εικόνα.

9 9 ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 εδοµένα στο Excel Υπάρχουν δύο βασικοί διαφορετικοί τύποι δεδοµένων: κείµενο και αριθµητικά δεδοµένα (αριθµοί, λειτουργίες ή συναρτήσεις). Για να εισάγουµε κείµενο σε ένα κελί, επιλέγουµε το κελί - κάνοντας «κλικ» στο κελί - και στη συνέχεια πληκτρολογούµε το κείµενο µας. Σε περίπτωση που το κείµενο µας περιέχει και αριθµούς, το Excel τους αναγνωρίζει ως κείµενο ανεξάρτητα από τη θέση των αριθµών. Για να εισάγουµε αριθµούς σε ένα κελί, επιλέγουµε το κελί και στη συνέχεια πληκτρολογούµε τους αριθµούς διαδοχικά. Σε περίπτωση που υπάρχουν απλοί αριθµοί και όχι λειτουργίες ή συναρτήσεις, το Excel τους αναγνωρίζει απευθείας ως αριθµούς. Σε αντίθετη περίπτωση όταν δηλαδή υπάρχουν µαθηµατικές διατυπώσεις, π.χ. +,, * κλπ., ή συναρτήσεις - αντί για το αποτέλεσµα της πράξης εµφανίζεται η καταχώρηση υπό µορφή κειµένου. Για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβληµα θα πρέπει να προηγηθεί η εισαγωγή των = ή + πριν την καταχώρηση των υπόλοιπων δεδοµένων (το Excel θα τοποθετήσει = ακόµα και αν εµείς πληκτρολογήσουµε + ). Με την πράξη αυτή η καταχώρηση λογίζεται ως καταχώρηση τύπου και όχι ως απλή καταχώρηση δεδοµένων. Το Excel µπορεί επίσης να µορφοποιήσει τα κελιά αυτόµατα έτσι ώστε να εµφανίζονται οι αριθµοί ως ποσοστά, δυνάµεις κλπ.

10 10 Εάν θέλουµε να επεξεργαστούµε τα περιεχόµενα ενός κελιού, κάνουµε διπλό «κλικ» στο κελί ή απλό «κλικ» στην περιοχή αναφοράς στην µπάρα λειτουργιών (Formula bar). Έτσι, εµφανίζονται δύο χαρακτηριστικά κουµπιά, ένας σταυρός (cancel, ακύρωση) και ένα σηµάδι µαρκαρίσµατος (enter, εισαγωγή), µεταξύ της πλαισίου ονόµατος και του πλήκτρου συντόµευσης εισαγωγής συνάρτησης. Όταν ολοκληρωθεί η µεταβολή του περιεχόµενου ενός κελιού πατάµε Enter ή κάνουµε «κλικ» στο σηµάδι µαρκαρίσµατος. Εάν αλλάξουµε γνώµη και θέλουµε να διατηρήσιµε το αρχικό περιεχόµενο του κελιού πατάµε Esc ή κάνουµε «κλικ» στο σταυρό. Όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω η επεξεργασία ενός κελιού µπορεί να γίνει χρησιµοποιώντας το πλήκτρο συντόµευσης F2 αφού επιλέξουµε το κελί που θέλουµε να επεξεργαστούµε. Στο πρόγραµµα Excel µπορούν να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες µε κελιά Επιλογή κελιού ή περιοχής κελιών Η επιλογή µίας περιοχής κελιών πραγµατοποιείται τοποθετώντας τον δείκτη του ποντικιού στην πάνω αριστερή γωνία της περιοχής που επιθυµούµε να επιλέξουµε και σύροντάς το ως την κάτω δεξιά γωνία, Στην περίπτωση που επιθυµούµε να επιλέξουµε ένα τµήµα µίας στήλης (γραµµής), τοποθετούµε τον δείκτη του ποντικιού στο πρώτο κελί και σύρουµε το ποντίκι µέχρι το τελευταίο κελί. Αν ωστόσο σκοπός µας είναι να επιλέξουµε µία ολόκληρη στήλη (γραµµή), θα πρέπει να τοποθετήσουµε το δείκτη πάνω στην επικεφαλίδα της στήλης (επικεφαλίδα της γραµµής) και να κάνουµε «κλικ». ή Για να επιλέξουµε ολόκληρο το φύλλο εργασίας θα πρέπει να κάνουµε «κλικ» στο σηµείο που συναντώνται οι επικεφαλίδες των γραµµών και των στηλών το ανώτατο πάνω αριστερά σηµείο το φύλλου εργασίας. Εναλλακτικά µπορείτε να πιέσετε Ctrl + Α. Για να επιλέξουµε µη γειτονικές περιοχές κελιών, επιλέγουµε την πρώτη περιοχή και στην συνέχεια κρατώντας το πλήκτρο Ctrl πατηµένο, επιλέγουµε κάθε µία από τις επιπλέον περιοχές. Η ίδια διαδικασία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την επιλογή µη γειτονικών στηλών και γραµµών, ή για οποιονδήποτε άλλο συνδυασµό των ανωτέρω.

11 Αντιγραφή και Μετακίνηση Κελιών Για την αντιγραφή του περιεχοµένου ενός κελιού ή µίας περιοχής κελιών σε κάποιο άλλο κελί ή άλλη περιοχή κελιών: Βήµα 1: Βήµα 2: Βήµα 3: Βήµα 4: Επιλέγουµε το κελί (ή την περιοχή των κελιών) µε το περιεχόµενο που θέλουµε να αντιγράψουµε. Επιλέγουµε εικονίδιο Copy (Αντιγραφή) στην βασική εργαλειοθήκη. Επιλέγουµε το κελί ή την περιοχή των κελιών όπου επιθυµούµε να επικολλήσουµε την επιλογή µας. Επιλέγουµε το εικονίδιο Paste (Επικόλληση). Σε περίπτωση που η αντιγραφή γίνεται σε διαδοχικό κελί/κελιά: Βήµα 1: Βήµα 2: Επιλέγουµε το κελί (ή την περιοχή των κελιών) µε το περιεχόµενο που θέλουµε να αντιγράψουµε. Τοποθετούµε τον δείκτη του ποντικιού στην κάτω δεξιά γωνία του κελιού, όπου το σηµάδι του κέρσορα αλλάζει από λευκό σε µαύρο σταυρό (το σηµείο αυτό του κελιού ονοµάζεται «λαβή συµπλήρωσης»). Βήµα 3: Κάνοντας «κλικ» και χωρίς να απελευθερώσουµε το κουµπί του ποντικιού, σύρουµε το ποντίκι µέχρι την επιθυµητή θέση και στην συνέχεια απελευθερώνουµε το κουµπί. Όταν επιθυµούµε να µεταφέρουµε (αποκοπή) µία περιοχή κελιών ή κάποια µεµονωµένα κελιά από ένα σηµείο του φύλλου ή του βιβλίου εργασίας σε κάποιο άλλο: Βήµα 1: Βήµα 2: Επιλέγουµε το κελί (ή την περιοχή των κελιών) µε το περιεχόµενο που θέλουµε να µεταφέρουµε. Πιέζουµε το πλήκτρο συντόµευσης Cut (Αποκοπή) στην βασική εργαλειοθήκη.

12 12 Βήµα 3: Βήµα 4: Επιλέγουµε το κελί ή την περιοχή των κελιών όπου επιθυµούµε να επικολλήσουµε την επιλογή µας. Πιέζουµε το πλήκτρο συντόµευσης Paste (Επικόλληση). Εναλλακτικά: Βήµα 1: Βήµα 2: Βήµα 3: Επιλέγουµε το κελί (ή την περιοχή των κελιών) του οποίου το περιεχόµενο θέλουµε να µεταφέρουµε. Τοποθετούµε το δείκτη του ποντικιού σε οποιαδήποτε από τις ακµές του επιλεγµένου κελιού/κελιών. Παρατηρούµε ότι το σηµάδι του δείκτη αλλάζει από έναν λευκό σταυρό σε ένα βέλος. Κάνοντας «κλικ» και χωρίς να απελευθερώσουµε το κουµπί του ποντικιού, σύρουµε το ποντίκι µέχρι την επιθυµητή θέση και στην συνέχεια απελευθερώνουµε το κουµπί. Είναι πολλές φορές ιδιαίτερα χρήσιµο να χρησιµοποιούνται οι πλήκτρα συντόµευσης (στο πληκτρολόγιο) προκείµενου να υλοποιούνται απλές λειτουργίες όπως η αντιγραφή, η αποκοπή και η επικόλληση του περιεχοµένου κελιού ή πίνακα. Για τις συνήθεις λειτουργίες που αναφέρθηκαν µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα εξής πλήκτρα συντόµευσης: Ctrl + C: Ctrl + X: Ctrl + V: Αντιγραφή περιεχοµένου Αποκοπή περιεχοµένου Επικόλληση περιεχοµένου Συµπλήρωση κελιών Είναι δυνατό να γεµίσουµε µία σειρά κελιών µε διαδοχικούς ή τους ίδιους αριθµούς, ηµεροµηνίες κλπ. Η διαδικασία της συµπλήρωσης γίνεται µε τον εξής τρόπο:

13 13 Βήµα 1: Βήµα 2: Αρχικά εισάγουµε µία τιµή σε ένα κελί. Η τιµή αυτή αντιπροσωπεύει την πρώτη τιµή της ακολουθίας. Στο µενού Home πιέστε το πλήκτρο Fill (Συµπλήρωση) προκειµένου να εµφανιστεί η λίστα µε τις διαθέσιµες επιλογές: Βήµα 3: Επιλέγοντας Series εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου στο οποίο µπορείτε να επιλέξετε να γεµίσετε κελιά κατά γραµµές ή στήλες (Series in Rows, Columns), τον τύπο σειράς (Linear, Growth κλπ.), της µονάδες ηµεροµηνίας (Date Unit Day, Weekday κλπ.), προσθήκη τάσης (Trend), βήµα σειράς (Step value) και τελική τιµή σειράς (Stop value). Προσοχή. Η τελική τιµή της σειράς είναι απαραίτητο όρισµα αν δεν έχετε προ-επιλέξει την περιοχή στην οποία θα επιστραφούν οι τιµές

14 14 Εναλλακτικά: Βήµα 1: Βήµα 2: Βήµα 3: Βήµα 4: της σειράς. Πληκτρολογήστε την πρώτη και την δεύτερη τιµή της σειράς σε δύο διαδοχικά κελιά Επιλέξτε και τις δύο τιµές µε το ποντίκι Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στη λαβή συµπλήρωσης (η κάτω δεξιά γωνία του κελιού όπου το σηµάδι του κέρσορα αλλάζει από λευκό σε µαύρο σταυρό). Πιέζοντας το κουµπί του ποντικιού, σύρετε προς την κατάλληλη κατεύθυνση και στην συνέχεια απελευθερώστε το κουµπί ή Κάντε διπλό «κλικ» στο µαύρο σταυρό (µε αυτή την ενέργεια συµπληρώνονται µε δεδοµένα τα κελιά τα οποία έχουν δίπλα τους άλλα συµπληρωµένα κελιά) Σε περίπτωση που απλά θέλετε να γεµίσετε διαδοχικά κελιά µε όµοιες τιµές Βήµα 1: Βήµα 2: Βήµα 3: Καταχωρήστε την τιµή η οποία θέλετε να επαναλαµβάνεται σε διαδοχικά κελιά Επιλέξτε την καταχωρηµένη τιµή και το εύρος κελιών στο οποίο θέλετε να την αντιγράψετε µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελεί το αριστερότερο (δεξιότερο) κελί αν θέλετε να αντιγράψετε προς τα δεξιά (αριστερά) ή το ανώτερο (κατώτερο) κελί αν η αντιγραφή θα γίνει µε κατεύθυνση προς το κάτω (άνω) µέρος του φύλλου εργασίας Στο µενού Home πιέστε το πλήκτρο Fill και επιλέξετε το βέλος το οποίο αντιπροσωπεύει την επιλογή σας.

15 Εισαγωγή / ιαγραφή Κελιών (γραµµών και στηλών) Συχνά υπάρχει ανάγκη να δηµιουργηθεί περισσότερος χώρος στο φύλλο εργασίας ή αντιθέτως απαιτείται να περιορίσετε το χώρο στον οποίο εργάζεστε ή εµφανίζεται τα αποτελέσµατα της ανάλυσής σας. Αυτό µπορεί να γίνει µε την εισαγωγή ή την διαγραφή µεµονωµένων κελιών, εύρους κελιών, γραµµών ή/και στηλών, µε τον εξής τρόπο: Βήµα 1: Βήµα 2: Επιλέγουµε το κελί/κελιά, ή την στήλη (γραµµή) κάνοντας «κλικ» στην αντίστοιχη επικεφαλίδα. Τοποθετούµε το δείκτη του ποντικιού σε οποιαδήποτε σηµείου της επιλεγµένης περιοχής Βήµα 3: Στο µενού Home, στην κατηγορία Cells (Κελιά), χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα Insert (Εισαγωγή), Delete ( ιαγραφή) και τις επιµέρους επιλογές που σας προσφέρονται. Παράδειγµα 1 / ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο πίνακας που δίνεται αντιπροσωπεύει διαφορετικές κατηγορίες εξόδων και εσόδων µίας εταιρείας ανά µήνα και περιοχή για το πρώτο εξάµηνο του έτους Αφού καταχωρήσουµε τον πίνακα στο Excel θέλουµε να εισάγουµε µία γραµµή στο σηµείο που ολοκληρώνεται η παρουσίαση των εξόδων ώστε στη συνέχεια να υπολογίσουµε τα συνολικά έξοδα και να δώσουµε τίτλους σε κάθε στήλη, το µήνα του χρόνου που αντιστοιχούν τα έσοδα/έξοδα. ΕΣΟ Α Περ. 1 11,730 12,523 11,365 11,991 12,844 19,883 Περ. 2 19,797 18,757 10,118 12,987 14,692 15,828 ΕΞΟ Α Περ. 1 4,169 4,970 3,020 4,003 4,360 4,176 Περ. 2 4,390 3,464 3,422 4,572 3,080 3,511 Αφού καταχωρήσουµε τα δεδοµένα όπως φαίνεται στην εικόνα, πιέζουµε την επικεφαλίδα της γραµµής, δηλαδή το 4 και στη συνέχεια µεταφέρουµε τον δείκτη του

16 16 ποντικιού σε οποιοδήποτε σηµείο της επισκιασµένης περιοχής. Κάνουµε δεξί «κλικ» οπότε εµφανίζεται το µενού που φαίνεται στην εικόνα: Στο µενού που εµφανίζεται επιλέξτε Insert (Εισαγωγή). Στη συνέχεια εισάγετε µε τον ίδιο τρόπο µία νέα γραµµή επιλέγοντας την επικεφαλίδα 1. Στο κελί Β1 πληκτρολογήστε 01/2007. Επιλέξτε τα κελιά Β1:G1, και από το µενού Fill εκτελέστε την εντολή Series (Σειρά). Στο πλαίσιο διαλόγου που εµφανίζεται, επιλέξτε Series in (Σειρά σε): Rows (Γραµµές), Type (Τύπος): Date (Ηµεροµηνία) και Date unit (Μονάδα ηµεροµηνίας): Month (Μήνας). Επιλέγοντας ΟΚ ο πίνακας σας παρουσιάζει την εξής εικόνα: Μορφοποίηση κελιών Για τη µορφοποίηση των κελιών κατά τρόπο ώστε να παρουσιάζονται όλοι οι αριθµοί µε το ίδιο πλήθος δεκαδικών ψηφίων, ή ως ποσοστά, ή έντονοι ή υπογραµµισµένοι, ευθυγραµµισµένοι δεξιά ή αριστερά κλπ, ακολουθούνται τα εξής βήµατα: Βήµα 1: Επιλέγουµε τα κελιά που θέλουµε να µορφοποιήσουµε

17 17 Βήµα 2: Χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα συντόµευσης στο µενού Home, στις κατηγορίες Font (Γραµµατοσειρά), Alignment (Στοίχιση), Number (Αριθµός) πραγµατοποιήστε τις σχετικές αλλαγές. Άλλες επιλογές µορφοποίησης όπως το ύψος ή το πλάτος µιας γραµµής ή µίας στήλης καθώς επίσης και ιδιαίτερα χρήσιµες επιλογές για υπό συνθήκη µορφοποίηση και άλλες επιλογές µορφοποίησης βρίσκονται στο µενού Home, στις κατηγορίες Styles (Στυλ) [Conditional Formatting (Μορφοποίηση υπό όρους), Format as Table (Μορφοποίηση ως πίνακα), Cell Styles (Στυλ κελιών)] και Cells (Format). Εκτός των εξειδικευµένων µορφοποιήσεων που περιγράψαµε, είναι δυνατόν να επιλέξετε µια προσαρµοσµένη µορφοποίηση του Excel από το µενού Page Layout, στην κατηγορία Themes (Θέµατα) η να διαµορφώσετε τη δική σας µορφοποίηση που µπορείτε να αποθηκεύσετε και να καλείται όποτε επιθυµείτε. Αν θέλετε µε απλά βήµατα να διαµορφώσετε το ύψος/πλάτος των γραµµών/στηλών του φύλλου εργασίας: Βήµα 1: Βήµα 2: Μετακινείστε το δείκτη του ποντικιού στην γραµµή που διαχωρίζει τους τίτλους των στηλών/γραµµών. Το σηµάδι του δείκτη µετατρέπεται σε µία έντονη γραµµή διασταυρούµενη από δύο βέλη (προς τα δεξιά και τα αριστερά όταν πρόκειται για στήλη, ή προς τα πάνω και προς τα κάτω όταν πρόκειται για γραµµή). Κάνοντας «κλικ» και σύροντας προς τα δεξιά ή τα αριστερά µπορούµε να µεταβάλλουµε το πλάτος της στήλης. Αντίστοιχα σύροντας προς τα πάνω ή προς τα κάτω µπορούµε να µεταβάλλουµε το ύψος της γραµµής Αναφορές σε κελιά Σε περίπτωση εισαγωγής µαθηµατικού τύπου σε ένα κελί, ή συνάρτησης, είναι χρήσιµο να περιλαµβάνονται αναφορές στα δεδοµένα που βρίσκονται σε άλλα κελιά. Έτσι, ο χρήστης µπορεί να εκτελέσει µαθηµατικούς υπολογισµούς χωρίς να πρέπει να διατυπώσει ξανά τη µαθηµατική σχέση κάθε φορά που θέλει να τη χρησιµοποιήσει µε διαφορετικά δεδοµένα.

18 18 Οι αναφορές µπορούν να γίνουν χρησιµοποιώντας το γράµµα της στήλης ακολουθούµενο από τον αριθµό της σειράς του κελιού. Για παράδειγµα η ένδειξη A7 αναφέρεται στη στήλη A και σειρά 7. Αντίστοιχα, η ένδειξη Β7 αναφέρεται στη στήλη Β και σειρά 7. Μια µαθηµατική σχέση µπορεί να κατασκευαστεί χρησιµοποιώντας µια σειρά από αναφορές. Για παράδειγµα, όταν θέλουµε να πολλαπλασιάσουµε την αξία του κελιού A7 µε έναν αριθµό, π.χ. µε το 7, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τη σχέση: =A7*7 Αν θέλουµε να προσθέσουµε το περιεχόµενο του κελιού A7 µε το περιεχόµενο του κελιού B7 και µετά να πολλαπλασιάσουµε το άθροισµα επί 10, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τη σχέση: =(A7+B7)*10 Ορισµένες φορές χρειαζόµαστε να προβούµε σε µαθηµατικούς υπολογισµούς χρησιµοποιώντας µια αλληλουχία (περιοχή) κελιών αντί για µεµονωµένα κελιά. Αυτή η περιοχή κελιών µπορεί να είναι µια συνεχόµενη αλληλουχία σε µορφή σειράς ή στήλης π.χ. η έκφραση =SUM (A1:A6) υπολογίζει το άθροισµα των κελιών A1, A2, A3, A4, A5, A6 - ή µια συνεχόµενη αλληλουχία σε µορφή ορθογώνιου παραλληλόγραµµου. π.χ. η έκφραση =AVERAGE (B2:C3) υπολογίζει το µέσο όρο των αριθµών που περιλαµβάνονται στα κελιά B2, B3, C2, C3. Συχνά απαιτούνται πιο πολύπλοκοι υπολογισµοί, όπως πρόσθεση διαφορετικών αλληλουχιών κελιών, πολλαπλασιασµός µιας αλληλουχίας κελιών µε µία άλλη, διαίρεση µιας αλληλουχίας κελιών µε έναν απλό αριθµό κλπ. Σε περίπτωση ενός µεταβλητού αριθµού κελιού, π.χ. πολλαπλασιασµός A1*B1, A2*B2,,A7*B7: Bήµα 1: Μετακίνηση στο απλό κελί, π.χ. C1. Bήµα 2: Πληκτρολογούµε =A1*B1 Bήµα 3: Αντιγράφουµε τη σχέση προς τα κάτω στη στήλη C µέχρι το κελί C7 Όταν θέλουµε να διεξάγουµε ένα υπολογισµό χρησιµοποιώντας µια αλληλουχία κελιών και έναν απλό αριθµό, π.χ. θέλουµε να πολλαπλασιάσουµε τα κελιά A1:A7 µε την αξία του κελιού B1 (σταθερό για όλους τους πολλαπλασιασµούς). Βήµα 1: Μετακινούµαστε στο απλό κελί, π.χ. C1.

19 19 Βήµα 2: Πληκτρολογούµε =A1*$B$1 Βήµα 3: Αντιγράφουµε τη σχέση προς τα κάτω στη στήλη C µέχρι το κελί C7 Η αναφορά στο κελί Β1 µε τη µορφή αυτή, δηλαδή $Β$1 συνιστά µία απόλυτη αναφορά στο περιεχόµενο του κελιού Β1. Σε άλλες περιπτώσεις ίσως ήταν σκόπιµο να πραγµατοποιηθεί µία µικτή αναφορά δηλαδή να διατηρηθεί απόλυτη η παραποµπή στη στήλη ή τη γραµµή και να είναι σχετική η παραποµπή στη γραµµή ή τη στήλη αντίστοιχα. Σε τέτοιες περιπτώσεις η αναφορά καταχωρείται ως π.χ. $Β1 για να παραµείνει σταθερή η παραποµπή στη στήλη και να είναι σχετική η παραποµπή στη γραµµή ή Β$1 για να παραµείνει σταθερή η παραποµπή στη γραµµή και να είναι σχετική η παραποµπή στη στήλη. Υπενθυµίζεται ότι η εναλλαγή µεταξύ απόλυτης και σχετικών παραποµπών µπορεί να γίνει µε τη χρήση του πλήκτρου F Τελεστές λειτουργιών σε µαθηµατικές σχέσεις Οι τελεστές προσδιορίζουν τη µορφή του υπολογισµού που θέλουµε να εκτελέσουµε µε τα στοιχεία της µαθηµατικής σχέσης. Οι παρακάτω τελεστές είναι διαθέσιµοι στο Excel: Αριθµητικοί Τελεστές Ερµηνεία Παράδειγµα + (σύµβολο πρόσθεσης) Πρόσθεση (σύµβολο αφαίρεσης ) Αφαίρεση / αρνητικό πρόσηµο 3-1 / -1 * ( αστερίσκος ) Πολλαπλασιασµός 3*3 / ( σύµβολο διαίρεσης ) ιαίρεση 3/3 % ( ποσοστό ) Ποσοστό 20% ^ ( σηµείο προσθήκης ) Εκθέτης δυνάµεως 3^2 ( 3*3 ) = ( σύµβολο ισότητας ) Ίσο µε A1=B1 > ( µεγαλύτερο ) Μεγαλύτερο από A1>B1 < ( µικρότερο ) Μικρότερο από A1<B1 >= ( µεγαλύτερο ή ίσο ) Μεγαλύτερο ή ίσο από A1>=B1 <= ( µικρότερο ή ίσο ) Μικρότερο ή ίσο A1<=B1 <> ( όχι ίσο ) Όχι ίσο A1<>B1

20 20 & ( και ) Σύνδεση ή αλυσιδωτή σύνδεση, από δύο αναφορές παράγεται µία νέα συνεχόµενη αναφορά κειµένου «καλή» & «µέρα» Παράγει «καληµέρα» Παράδειγµα 2 / ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Στο προηγούµενο παράδειγµα - Παράδειγµα 1, σελ να υπολογίσετε το σύνολο τον εσόδων, εξόδων και το κέρδος ανά µήνα και το µέσο όρο των εσόδων, εξόδων και κερδών ανά περιοχή. Ο τύπος =Β3+Β4 ή o =sum(b3,b4) στο κελί Β5 υπολογίζει τα συνολικά έσοδα για το µήνα Ιανουάριο. Οµοίως, ο τύπος =Β7+Β8 ή o =sum(b7,b8) στο κελί Β9 υπολογίζει τα συνολικά έξοδα για το µήνα Ιανουάριο. Το κέρδος για το µήνα Ιανουάριο υπολογίζεται µε τον τύπο =Β5-Β9 στο κελί Β11. Για να υπολογίσουµε τα έσοδα, έξοδα και κέρδη για τους επόµενους µήνες αρκεί να αντιγράψουµε τα κελιά Β5, Β9 και Β11 στις περιοχές C5:G5, C9:G9 και C11:G11 αντίστοιχα. Ο µέσος όρος των εσόδων για την Περιοχή 1 υπολογίζεται µέσω του τύπου =average(b3:g3). Αντιγράφοντας τον τύπο στα κελιά Η4, Η5, Η7, Η8, Η9 και Η11 υπολογίζουµε το µέσο όρο των εσόδων στην Περιοχή 2, το µέσο όρο των συνολικών εσόδων κ.ο.κ.

21 21 ΣΥΝΟΨΗ Το κεφάλαιο αυτό: Παρουσιάζει το περιβάλλον εργασίας του Excel Συζητάει τα βασικά µενού και τις λειτουργίες που εκτελούνται µε τη βοήθεια των πλήκτρων. Αναλύει στοιχειώδεις πρακτικές διαχείρισης δεδοµένων είχνει πως µπορεί ο χρήστης να διευρύνει / περιορίσει το χώρο εργασίας προσθέτοντας / αφαιρώντας κελιά, στήλες, γραµµές Συζητάει καλές πρακτικές σύνταξης τύπων µε αναφορές σε κελιά ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 1 / ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Υποθέστε ότι εργάζεστε σε εταιρεία real estate που δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια. Έχετε συλλέξει στοιχεία για τις µέσες τιµές κατοικιών µεγέθους περίπου 100 m 2 στους νοµούς, Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, και Ηρακλείου για τα έτη 2004, 2005, 2006 και Οι τιµές φαίνονται στον παρακάτω πίνακα Αττική Θεσσαλονίκη Πάτρα Ηράκλειο , , , , , , , , , , , , , , , ,000 Να υπολογίσετε τη µέση τιµή ακινήτου για κάθε νοµό για τα έτη αλλά και τη µέση τιµή σε όλους τους νοµούς συνολικά ανά έτος για τα έτη Στη συνέχεια να υπολογίσετε την ποσοστιαία µεταβολή των τιµών από έτος σε έτος ανά νοµό. Να υπολογίστε τις αναµενόµενες τιµές ακινήτων για κάθε νοµό αν υποθέσετε η αναµενόµενη ποσοστιαία µεταβολή στις τιµές είναι η ίδια µε αυτή του προηγούµενου έτους. Οι απαντήσεις των ασκήσεων αυτοαξιολόγησης βρίσκονται στο τέλος του κεφαλαίου.

22 22 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 1 / ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Στην εικόνα που ακολουθεί δίνεται η απάντηση. Αρχικά καταχωρούνται τα δεδοµένα στα κελιά Β2:Ε5. Η µέση τιµή κατοικίας περίπου 100 m 2 για το νοµό Αττικής για τα έτη υπολογίζεται µέσω του τύπου =(Β2+Β3+Β4+Β5)/4 η πιο σωστά µέσω του τύπου =average(b2:b5) στο κελί Β6. Για τον υπολογισµό της µέσης τιµής για τους υπόλοιπους νοµούς αρκεί να αντιγραφεί το περιεχόµενο του κελιού Β6 στα κελιά C6:Ε6. Η µέση τιµή για όλους τους νοµούς συνολικά για το έτος 2004 υπολογίζεται µέσω του τύπου =average(b2:e2) στο κελί F2. Για τον υπολογισµό της µέσης τιµής για τα έτη αρκεί να αντιγραφεί το περιεχόµενο του κελιού F2 στα κελιά F3:F5. Στη συνέχεια να υπολογίζεται η ποσοστιαία µεταβολή των τιµών από έτος σε έτος ανά νοµό. Στο κελί Β9 εφαρµόζουµε τον τύπο =(B3-B2)/B2 ο οποίος δίνει την ποσοστιαία µεταβολή στην τιµή του ακινήτου για το έτος 2005 σε σχέση µε το Για τα υπόλοιπα έτη αντιγράφεται το περιεχόµενο του κελιού Β9 στα Β10 και Β11. Έτσι στο κελί Β10 υπολογίζεται ο τύπος =(B4-B3)/B3 ενώ στο κελί Β11 ο τύπος =(B5-B4)/B4 που αντιπροσωπεύουν τα αντίστοιχα ποσοστά. Για τον υπολογισµό της ποσοστιαίας µεταβολής των τιµών των ακινήτων στους υπόλοιπους νοµούς επιλέγουµε µε τα κελιά Β9:Β11, τα αντιγράφουµε χρησιµοποιώντας το κατάλληλο πλήκτρο συντόµευσης ή Ctrl + C, επιλέγουµε την περιοχή C9:E11 και τα επικολλούµε.

23 23 Τέλος, για να υπολογίσουµε την αναµενόµενη τιµή κατοικίας για το έτος 2008 στο νοµό Αττικής, εφαρµόζουµε τον τύπο =(1+B11)*B5 στο κελί Β13 και αντιγράφουµε στα κελιά C13:E13 για να υπολογίσουµε τις αναµενόµενες τιµές για τους υπόλοιπους νοµούς.

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Ορισµός εγγράφου, προτύπου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου 1.2. Πρότυπα 1.2.1. Δηµιουργία, µεταβολή, χρήση και διαγραφή προτύπων εγγράφων 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

To Microsoft Excel XP

To Microsoft Excel XP To Microsoft Excel XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Excel XP είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να σε βοηθήσει να φτιάξεις μεγάλους πίνακες, να κάνεις μαθηματικές πράξεις με αριθμούς, ακόμα και να φτιάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word 7.1. ηµιουργία γραφικών Θα δηµιουργήσουµε ένα σχεδιάγραµµα για να δείξουµε σχηµατικά πώς θα είναι κατανεµηµένος ο εξοπλισµός της πρότασής µας. Για να δηµιουργήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα Κεφάλαιο 3 ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Λογιστικά Φύλλα Λογιστικά Φύλλα Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...1 Σκοπός... 1 Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα... 1 Εισαγωγή στο Excel...2

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.6. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.6. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα ιαµόρφωση Φ.Ε. Προεπισκόπηση - Εκτύπωση Ενότητα 3.6 ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να εισάγουν αρίθµηση

Διαβάστε περισσότερα

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο:

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο: διαχείριση αρχείων Οι περισσότερες εφαρµογές των Windows είναι προγραµµατισµένες, από τον κατασκευαστή τους, να προτείνουν ως περιοχή αποθήκευσης των εργασιών το φάκελο «Τα έγγραφά µου», που δηµιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word 1. ΓΕΝΙΚΑ Εισαγωγή. Η γραµµή τίτλου (Title Bar) Η γραµµή µενού (Menu Bar)

Microsoft Word 1. ΓΕΝΙΚΑ Εισαγωγή. Η γραµµή τίτλου (Title Bar) Η γραµµή µενού (Menu Bar) Επεξεργασία κειµένου µε το Τα βασικά Microsoft Word 1 ΓΕΝΙΚΑ Εισαγωγή Για να ανοίξετε το Word επιλέξτε Start > Microsoft Word ή Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Word. Θα ανοίξει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Εφαρµογή ιαχείρισης Ασφαλιστικού Γραφείου-Πρακτορείου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Γενικά Ταξινόµηση Εναλλαγή µεταξύ των ανοικτών παραθύρων Εξαγωγή εδοµένων Συνηµµένα Αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic Γλώσσα οπτικού

Visual Basic Γλώσσα οπτικού Visual Basi Γλώσσα οπτικού προγραµµατισµού «Η αρχή είναι το ήµισυ του παντός» Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas 2 Στόχοι Μαθήµατος Οι µαθητές να µπορούν: να εξηγούν τι είναι η Visual Basi. ναεξηγούνταστάδιαδηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου - 117-2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα Επεξεργασία και κατόπιν επιλέξτε ή απαλείψτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η μεταφορά και η απόθεση κελιών. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων.

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MS-WORD Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Ξεκινώντας με το WORD Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ A ναμφισβήτητα, τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα προγράμματα στους

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου... EΝΟΤΗΤΑ 2 Η : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...4 Αναίρεση και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Οδηγός γρήγορης αναφοράς Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις γνωστικές ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012-2013 Β Α Ρ Δ Α Λ Α Χ Ο Υ Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α - Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ MSC Τ. Π. Ε. Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη παρουσιάσεων µε το 1 Microsoft PowerPoint

Ανάπτυξη παρουσιάσεων µε το 1 Microsoft PowerPoint Ανάπτυξη παρουσιάσεων µε το 1 Microsoft PowerPoint Γενικά Το πρόγραµµα Microsoft PowerPoint είναι µια εφαρµογή για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών παρουσιάσεων. Μια ηλεκτρονική παρουσίαση αποτελείται από ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει µια συνοπτική εισαγωγή στην Microsoft Access 2000, που είναι και το σχεσιακό σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων µε το οποίο θα ασχοληθούµε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Microsoft Word ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ WORD

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Microsoft Word ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ WORD ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Microsoft Word ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ WORD Κειμενογράφος WORD Σελίδα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ WORD ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος διαχείρισης. υπολογιστικών φύλλων MICROSOFT OFFICE EXCEL 2003

Γ. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος διαχείρισης. υπολογιστικών φύλλων MICROSOFT OFFICE EXCEL 2003 Γ. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος διαχείρισης υπολογιστικών φύλλων MICROSOFT OFFICE EXCEL 2003 Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΑΡΘΡΟ 49. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρµογής Επεξεργασίας Κειµένου α.

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα. Microsoft Office Excel 2003. 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1

Υπολογιστικά Φύλλα. Microsoft Office Excel 2003. 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1 Υπολογιστικά Φύλλα Microsoft Office Excel 2003 Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1 2. Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007

Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007 Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007 Κουμπί Office Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης Καρτέλες Κορδέλα Ομάδες Γραμμή κατάστασης Ρυθμιστικό ζουμ Όταν ανοίγουμε το Word, ανοίγει αυτόματα ένα νέο έγγραφο. (Στο

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. Windows XP

Computing and Information Systems Service. Windows XP Windows XP Όλοι οι υπολογιστές ανοικτής πρόσβασης στο Frederick χρησιµοποιούν Windows (2000 και XP), ένα λειτουργικό σύστηµα µε Γραφικό Περιβάλλον Εργασίας (Graphical User Interface), το οποίο χρησιµοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Κουμπί Office Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης Καρτέλες Κορδέλα Γραμμή τύπων Ομάδες Άθροισμα Ετικέτες φύλλων Γραμμή κατάστασης Ρυθμιστικό ζουμ Τα αρχεία του Excel λέγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν! XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Word είναι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που σας βοηθά να γράφετε όμορφα κείμενα στα οποία μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, γραφικά ακόμα και ήχους. Aφού γράψετε ένα κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word Βόλος, Νοέμβριος 2008 To Microsoft Word (έκδοση 2003) είναι ένας εξελιγμένος επεξεργαστής κειμένου, με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους.

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους. Πριν ξεκινήσουµε την περιγραφή του προγράµµατος καλό θα ήταν να αναφερθούµε στον ορισµό κάποιων εννοιών για τις οποίες θα γίνεται λόγος στο κεφάλαιο αυτό. Πρώτα από όλα πρέπει να καταλάβουµε την διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 48.1.α.α1 48.1.α.α2 48.1.α.α3 48.1.α.α4 48.1.α.α5 48.1.α.α6 48.1.α.α7 48.1.α.α8 Εκκίνηση, Τερµατισµός,

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης 1 Εισαγωγή Λογιστικά Φύλλα Τα λογιστικά φύλλα (spreadsheets) είναι εφαρµογές στις οποίες τα αριθµητικά δεδοµένα είναι οργανωµένα σε γραµµές και στήλες, που επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη εκτέλεση υπολογισµών.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη!

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη! ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» Κατερίνα Κεράστα 2014 Α Μαθαίνω τον υπολογιστή μου Ανακαλύπτω Ο υπολογιστής στην πράξη! Ο υπολογιστής στην πράξη! Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Το πακέτο ΕXCEL: Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Eπιμέλεια των σημειώσεων και διδασκαλία: Ευαγγελία Χαλιώτη* Θέματα ανάλυσης: - Συναρτήσεις / Γραφικές απεικονίσεις - Πράξεις πινάκων - Συστήματα εξισώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία.

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Γενική Λογιστική. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό φύλλο (Excel)

Το υπολογιστικό φύλλο (Excel) Το υπολογιστικό φύλλο (Excel) Γραμμή τίτλου Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων (Βασική) Μορφοποίηση Άθροισμα Ταξινόμηση Γράφημα Γραμμή τύπων Συνάρτηση Κάθετη μπάρα κύλισης Οριζόντια μπάρα κύλισης Γραμμή κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά του επεξεργαστή κειµένου Word

Τα βασικά του επεξεργαστή κειµένου Word Τα βασικά του επεξεργαστή κειµένου Word 6.1. Εκκίνηση Περιβάλλον εργασίας Η εκκίνηση του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου (word) γίνεται είτε µε την χρήση του κουµπιού Έναρξη (Start) Προγράµµατα (Programs)

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel...

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 5 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 6 2.1 Εισαγωγή δεδοµένων... 6 2.2 Τύποι δεδοµένων... 6 2.2.1 Κείµενο...

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειµένου

Επεξεργασία Κειµένου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης σε εξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 - 17 - PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία βασικής παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14

ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14 ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14 1. Δημιουργία Πίνακα 1.1 Εισαγωγή μετρήσεων και υπολογισμός πράξεων Έστω ότι χρειάζεται να υπολογιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο χρήστη µέσω υπολογιστή άνετα γρήγορα και φτηνά. Για να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση-

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση- Μάθηµα 3 Προχωρηµένες ιδιότητες πεδίων Μάσκες εισαγωγής Οι ιδιότητες Μορφή και Μάσκα εισαγωγής περιγράφονται µαζί γιατί έχουν κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν την εµφάνιση. Με την ιδιότητα Μορφή καθορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

η σύνθεση ενός υπολογιστή

η σύνθεση ενός υπολογιστή ιδακτικό υλικό µαθητή η σύνθεση ενός υπολογιστή Αν παρατηρήσουµε έναν υπολογιστή βλέπουµε ότι αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη: Οθόνη Μονάδα συστήµατος Ποντίκι Πληκτρολόγιο τη µονάδα συστήµατος, όπου βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 1. Εισαγωγή Το κείμενο αυτό περιγράφει τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής ZΤrade για την παρακολούθηση των αγορών και την διαχείριση των χαρτοφυλακίων. Για

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013 Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013 Έκδοση: 1.0 Αθήνα 2014 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Π. Κ Υ Ρ Α Ν Α Κ Ο Σ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Εργολ. ηµοσίων Eργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Π. Κ Υ Ρ Α Ν Α Κ Ο Σ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Εργολ. ηµοσίων Eργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 7 Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Π. Κ Υ Ρ Α Ν Α Κ Ο Σ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Εργολ. ηµοσίων Eργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. ErgoMetr ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Νέο σύγχρονο πρόγραµµα γενικών επιµετρήσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EXCEL

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EXCEL Περιεχόµενα Εισαγωγή στο Υπολογιστικό Φύλλο Excel...1 Αρχικά...1 Βασικές έννοιες...3 ηµιουργία νέου Βιβλίου εργασίας...4 1. ηµιουργία νέου βιβλίο εργασίας...5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Με το σχεδιασµό επιφάνειας (Custom επιφάνεια) µπορούµε να σχεδιάσουµε επιφάνειες και αντικείµενα που δεν υπάρχουν στους καταλόγους του 1992. Τι µπορούµε να κάνουµε µε το σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Λογιστικών Φύλλων. Excel for Windows

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Λογιστικών Φύλλων. Excel for Windows Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Λογιστικών Φύλλων Φλώρινα, Φεβρουάριος 2000 Εκκίνηση του Excel Για να εκκινήσουµε το Excel για Windows, µπορούµε να το επιλέξου- µε από το µενού Προγράµµατα4 του κουµπιού Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη.

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη. Οδηγίες για Πρόγραµµα OTS σχετικά µε πληρωµές τιµολογίων. Α ΜΘ, /νση Οικονοµικού, Τµήµα Προϋπολογισµού. Βήµατα που πρέπει να κάνετε: 1. Κατανοµή (ΟΧΙ για Νοµούς). 2. Καταχώρηση της Υπηρεσίας που πραγµατοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Λ.Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα, Αττική, Τηλ.:+30 210 900 8000, Fax:+30 210 921 3146, e-mail: info@piraeus-factoring.gr, http: www.piraeus-factoring.

Λ.Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα, Αττική, Τηλ.:+30 210 900 8000, Fax:+30 210 921 3146, e-mail: info@piraeus-factoring.gr, http: www.piraeus-factoring. Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογής Καταναλωτικού Factoring Σύστηµα Εµπόρων (Client) Έκδοση 2 (V 2.05) 13/04/2007 Εισαγωγή Είσοδος στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας Συνδέεστε στο internet, ανοίγετε τον internet explorer

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων Επεξεργασία κειμένων Υπολογιστικά φύλλα Υπηρεσίες διαδικτύου Βάσεις δεδομένων Παρουσιάσεις ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό Εγχειρίδιο

Βοηθητικό Εγχειρίδιο AGFN EXPERT LITE Χρηµατιστήριο Αθηνών Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Βοηθητικό Εγχειρίδιο Version 7.5.0.322 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ AGFN EXPERTLITE... 2 2. ΣΥΝ ΕΣΗ (LOGIN)... 3

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA -CCU - 001 Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων - Windows Περιβάλλον Η/Υ - Βασικές Λειτουργίες και Ρυθμίσεις Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.4. ηµιουργία Γραφηµάτων. Ειδικοί Στόχοι. Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να δηµιουργούν ένα γράφηµα σε ένα αρχείο υπολογιστικού φύλλου.

Ενότητα 3.4. ηµιουργία Γραφηµάτων. Ειδικοί Στόχοι. Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να δηµιουργούν ένα γράφηµα σε ένα αρχείο υπολογιστικού φύλλου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα ηµιουργία γραφηµάτων Ενότητα 3.4 ηµιουργία Γραφηµάτων Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να δηµιουργούν ένα γράφηµα σε ένα αρχείο υπολογιστικού φύλλου.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

γράφοντας µε τον υπολογιστή

γράφοντας µε τον υπολογιστή Γνωριµία µε τους υπολογιστές γράφοντας µε τον υπολογιστή Από τις εργασίες που µπορούµε να κάνουµε µε τον υπολογιστή είναι να δηµιουργούµε έγγραφα τα οποία µπορεί να περιέχουν κείµενα και εικόνες. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι)

Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Έξοδος. Ή Επιλέξτε το εικονίδιο Κλείσιμο εφαρμογής, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης

Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Έξοδος. Ή Επιλέξτε το εικονίδιο Κλείσιμο εφαρμογής, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης Άνοιγμα και κλείσιμο της εφαρμογής Λογιστικών Φύλλων Άνοιγμα του Calc Επιλέξτε: Έναρξη Προγράμματα OpenOffice.org Calc Με αυτήν την ενέργεια θα φορτωθεί το Calc. Κλείσιμο του Calc Επιλέξτε Αρχείο και στη

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισµοί επιχειρήσεων ένδυσης 2005-2009

Ισολογισµοί επιχειρήσεων ένδυσης 2005-2009 ΣΕΠΕΕ Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πλεκτικής Ετοίµου Ενδύµατος Ελλάδος Ισολογισµοί επιχειρήσεων ένδυσης 2005-2009 Προγραµµατισµός εφαρµογής: Χρήστος Στεφανίδης email επικοινωνίας: chstefanides@yahoo.gr Σύντοµες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα Ενότητα 3.5 Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να συντάσσουν απλούς αριθµητικούς τύπους. Να χρησιµοποιούν τις βασικές αριθµητικές συναρτήσεις. Να χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία menu. To πρόγραµµα ακολουθεί µια κοινή και φιλική προς τον χρήστη φιλοσοφία menu σε όλες τις ενότητες της εφαρµογής. Όπως βλέπετε και στις πιο κάτω εικόνες, παρ όλο που αναφέρονται σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Ονομασία και αποθήκευση της παρουσίασής σας Προσθήκη, αναδιάταξη και διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013 TECHNICAL DOCUMENT Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013 Εισαγωγή...2 Εγκατάσταση...2 ιαχείριση...6 Computer Security...6 ηµοφιλέστερες εργασίες διαχείρισης:...8 Φιλτράρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Τμήμα Φυσικής - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-2: Σύνθεση αναφοράς Σύνθεση Αναφοράς http://eep.physics.auth.gr Τι περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εγκατάσταση και λειτουργία message editor: Αρχικά τοποθετούµε το cd στον υπολογιστή και εµφανίζεται η οθόνη εγκατάστασης Στην περίπτωση που δεν εµφανιστεί αυτόµατα

Διαβάστε περισσότερα

Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013

Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013 3 σε 1 Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013 ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΜΑΙΡΗ ΓΚΛΑΒΑ Μαθηματικός, MSc Computer Science _CONT_3 se 1.indd iii 18/8/2014 9:13:02 πμ τίτλος: 3 ΣΕ 1 WINDOWS 8.1 - WORD 2013 - EXCEL 2013 ΓΡΗΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου 4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο διαχειριστής του έργου, όταν διαχειρίζεται τα χαρακτηριστικά του κόστους του έργου, είναι να εισάγει τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Περιγραφή και επεξήγηση της χρήσης του χώρου διαχείρισης της ιστοσελίδας για τους καλλιτέχνες 1 Περιεχόμενα Είσοδος στο χώρο διαχείρισης...3 Επεξεργασία της σελίδας

Διαβάστε περισσότερα