Όροι και προϋποθέσεις για την προσφορά ανάπτυξης του Office 365

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όροι και προϋποθέσεις για την προσφορά ανάπτυξης του Office 365"

Transcript

1 Όροι και προϋποθέσεις για την προσφορά ανάπτυξης του Office 365 Το παρόν έγγραφο καθορίζει τις λεπτομέρειες για την προσφορά ανάπτυξης του Office 365 ("προσφορά"), συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων επιλεξιμότητας τόσο για τη Microsoft Corporation ("Microsoft") όσο και για τον πελάτη που συμμετέχει ("πελάτης"). Με τη συμμετοχή του στην προσφορά, ο πελάτης έχει δηλώσει αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων. Πεδίο εφαρμογής της προσφοράς Όπως περιγράφεται παρακάτω, εάν ο πελάτης πληροί τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας για την προσφορά, ο πελάτης ενδέχεται να δικαιούται να επωφεληθεί από μια επένδυση ανάπτυξης η οποία καταβάλλεται απευθείας από τη Microsoft στις Συμβουλευτικές υπηρεσίες της Microsoft ή σε έναν εξουσιοδοτημένο συνεργάτη (αναφερόμενοι και οι δύο στο εξής ως "συνεργάτης"). Λεπτομέρειες για την επένδυση της προσφοράς Το ποσό των κεφαλαίων που θα καταβάλει η Microsoft στον συνεργάτη όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες ανάπτυξης ("ανάπτυξη") εξαρτάται από την ποσότητα των επιλέξιμων SKU που αγοράζονται από τον πελάτη, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 που ακολουθεί. Αγορά επιλέξιμων θέσεων Πίνακας 1 Κεφάλαια που θα καταβληθούν στον συνεργάτη μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης ή περισσότερες $20,000 USD $12,000 USD $5,000 USD Για να δικαιούται ένας συνεργάτης να διεκδικήσει τα επενδυτικά κεφάλαια μέσω αυτής της προσφοράς, ο συνεργάτης πρέπει να ολοκληρώσει διάφορα ορόσημα προκειμένου να θεωρηθεί πλήρης η ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, και των εξής: Παρακολούθηση της προόδου της ανάπτυξης με εργαλεία της Microsoft, συμπεριλαμβανομένων καθορισμένων ημερομηνιών έναρξης και λήξης. Επιβεβαίωση ότι ο συνεργάτης έχει ορίσει όλους τους χρήστες που προτίθεται να αναπτύξει ο πελάτης και Συνεργασία με τον πελάτη για τη δημιουργία 10 χρηστών κατ ελάχιστο οι οποίοι χρησιμοποιούν ενεργά τουλάχιστον έναν φόρτο εργασίας στο cloud μέσω των επιλέξιμων θέσεων του Office 365. Για περαιτέρω διευκρίνιση, τα παρακάτω αποτελούν παραδείγματα για το τι συνιστά "ενεργή χρήση" για κάθε επιλέξιμο φόρτο εργασίας: Exchange Online: Οι εργαζόμενοι του πελάτη συνδέονται και αποστέλλουν/λαμβάνουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Lync Online: Οι εργαζόμενοι του πελάτη συνδέονται και αποστέλλουν/λαμβάνουν άμεσα μηνύματα SharePoint Online: Οι εργαζόμενοι του πελάτη συνδέονται και αποκτούν πρόσβαση/δημιουργούν τοποθεσίες και περιεχόμενο στο SharePoint Office 365 ProPlus: Το πρόγραμμα-πελάτης είναι εγκατεστημένο σε υπολογιστές γραφείου και χρησιμοποιείται από τους εργαζόμενους του πελάτη Yammer: Περισσότεροι από 250 υπάλληλοι του πελάτη εισέρχονται τουλάχιστον μία φορά το μήνα. [Σημείωση: Το μέγιστο ποσό κεφαλαίων που θα λάβει ο Συνεργάτης ανεξάρτητα

2 Σελίδα 2 από 17 από τις επιλέξιμες θέσεις που αγοράζονται δεν θα υπερβαίνει τα δολάρια ΗΠΑ όταν το Yammer χρησιμοποιείται ως ο επιλέξιμος φόρτος εργασίας.] Η Microsoft θα επιβεβαιώνει την ενεργή χρήση κάθε θέσης πριν από την έγκριση πληρωμής του συνεργάτη. Η Microsoft θα απορρίπτει τις αιτήσεις επένδυσης του συνεργάτη όταν δεν εντοπίζεται ενεργή χρήση. Η Microsoft ενδέχεται επίσης να επαληθεύει άλλα μετρικά, όπως η μετεγκατάσταση δεδομένων, τα σχόλια των πελατών, κ.λπ. Δεν θα καταβάλλεται καμία πληρωμή εάν ο συνεργάτης δεν έχει ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες εργασίες ανάπτυξης και ο πελάτης δεν χρησιμοποιεί ενεργά τουλάχιστον 10 επιλέξιμες θέσεις του Office 365. Οι αναπτύξεις του Yammer ή οποιοσδήποτε φόρτος εργασίας εσωτερικής εγκατάστασης δεν συμμετέχουν σε αυτή την προσφορά. Ο πελάτης πρέπει να χρησιμοποιεί ενεργά 250 ή περισσότερες θέσεις στο φόρτο εργασίας του Yammer και μπορεί να λάβει μόνο το μέγιστο ποσό πληρωμής των δολαρίων ΗΠΑ ανεξάρτητα από τον αριθμό των επιλέξιμων θέσεων που αγοράστηκαν. Εάν ο πελάτης δικαιούται περισσότερα από δολάρια ΗΠΑ, μπορεί να επιλέξει την αποποίηση των υπόλοιπων κεφαλαίων ή την ανάπτυξη άλλου φόρτου εργασίας σύμφωνα με τους απαιτούμενους όρους προκειμένου να λάβει την πλήρη χρηματοδότηση. Για παράδειγμα: Εάν ένας πελάτης είναι επιλέξιμος για δολάρια ΗΠΑ και επιλέξει να αναπτύξει το φόρτο εργασίας του Yammer, ο Συνεργάτης θα λάβει δολάρια ΗΠΑ. Αυτό αφήνει υπόλοιπο δολάρια. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει να μην χρησιμοποιήσει αυτό το κεφάλαιο των δολαρίων ή να αναπτύξει έναν άλλο επιλέξιμο φόρτο εργασίας (π.χ. Exchange, Lync κ.λπ.) προκειμένου να λάβει το υπόλοιπο ποσό. Όλοι οι όροι θα ισχύουν για τη συγκεκριμένη ανάπτυξη. Οι αναπτύξεις σε οποιουσδήποτε φόρτους εργασίας εσωτερικής εγκατάστασης δεν είναι επιλέξιμες για αυτή την προσφορά. Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας 1) Ο πελάτης πρέπει να αγοράσει τουλάχιστον 150 θέσεις επιλέξιμων SKU του Office 365 που αναφέρονται παρακάτω στον Πίνακα 2 μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου 2013 και 31ης Μαρτίου 2014 ("Περίοδος προσφοράς"). Ο πελάτης μπορεί να συμπληρώσει αυτόν τον ελάχιστο αριθμό συναθροίζοντας οποιονδήποτε αριθμό επιμέρους αγορών που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου προσφοράς. Τα κεφάλαια που δικαιούται ο συνεργάτης θα βασίζονται στο συνολικό αριθμό επιλέξιμων θέσεων που αγοράστηκαν από τον πελάτη μέχρι το τέλος της περιόδου προσφοράς. Ισχύει μόνο μία προσφορά ανά πελάτη. 2) Η προσφορά ισχύει μόνο για την ανάπτυξη των θέσεων για τα SKU του Office 365 που αναφέρονται στον πίνακα 2 τα οποία αγοράζει ο πελάτης κατά τη διάρκεια της περιόδου προσφοράς και για τα οποία ο συνεργάτης έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξη εντός 12 μηνών από την αρχική επιλέξιμη αγορά ή πριν από τη λήξη της τρέχουσας περιόδου ισχύος της σύμβασης καταλληλότητας του πελάτη για το Office 365, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα. 3) China O365: Η προσφορά περιλαμβάνει το China O365, το Office 365 που διαχειρίζεται η 21Vianet. Ακολουθούν τα ισχύοντα SKU: Οικογένεια προϊόντων Αριθμός προϊόντος Όνομα στοιχείου AAA ExchgOnlnPlan1 CM VLSub CHN User OE AAA ExchgOnlnPlan2 CM VLSub CHN User OE AAA Off365 PE1 CM VLSub CHN User OE

3 Σελίδα 3 από 17 Office 365 Enterprise E3 AAA O365E3 CM VLSub CHN User OE AAA Exchange Online (Plan 1)_Direct_Paid AAA Exchange Online (Plan 2)_Direct_Paid AAA Office 365 Enterprise E1_Direct_Paid Office 365 Enterprise E3 AAA Office 365 Enterprise E3_Direct_Paid 4) Ο συνεργάτης πρέπει να υποβάλει ένα επενδυτικό αίτημα στη Microsoft πριν παρέλθουν 12 μήνες από τη στιγμή που ο πελάτης πραγματοποίησε την κατάλληλη αγορά ή πριν από τη λήξη της τρέχουσας περιόδου ισχύος της σύμβασης καταλληλότητας του πελάτη για το Office 365, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία και ώρα κατά την οποία η υποβολή καταγράφεται από τη Microsoft. 5) Η επένδυση ανάπτυξης είναι στη βάση μισθωτή του Office 365. Το μέγιστο επενδυτικό όφελος ανάπτυξης ανά πελάτη είναι $ USD. 6) Η δυνητικά επιλέξιμη συναλλαγή δεν πρέπει να αφορά έναν πελάτη με τον οποίο μπορεί να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων. 7) Οι πελάτες που ήταν επιλέξιμοι για την προσφορά ανάπτυξης FY13 Office 365 EA δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν σε αυτή την προσφορά. 8) Οι πελάτες που έχουν ήδη αναπτύξει το Office 365 δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν σε αυτή την προσφορά. 9) Οι αγορές του Office 365 που πραγματοποιούνται μέσω αποκλειστικών, ακαδημαϊκών ή φιλανθρωπικών προγραμμάτων δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν σε αυτή την προσφορά. 10) Οι πελάτες που δεσμεύονται εκ των προτέρων για ανανέωση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014 μπορούν να εκμεταλλευτούν την προσφορά υπό τον όρο ότι αγοράζουν SKU που είναι επιλέξιμα για αυτή την προωθητική ενέργεια. Η επιλεξιμότητα για τα επενδυτικά κεφάλαια ανάπτυξης απαιτεί την αγορά τουλάχιστον 150 θέσεων επιλέξιμων SKU σύμφωνα με την τρέχουσα EA του πελάτη μέχρι τις 30 Ιουνίου Τα επενδυτικά κεφάλαια ανάπτυξης που είναι διαθέσιμα στον πελάτη θα υπολογίζονται με βάση την ποσότητα των επιλέξιμων θέσεων που αγοράζονται με την τρέχουσα σύμβαση μέχρι τις 30 Ιουνίου Το μέγιστο χρονικό διάστημα για τη χρήση των επενδυτικών κεφαλαίων ανάπτυξης παραμένει στους 12 μήνες από την αρχική επιλέξιμη αγορά. 11) Δείτε τα πρόσθετα κριτήρια συμμόρφωσης παρακάτω. Πληρωμή Οι συνεργάτες μπορούν να τιμολογήσουν για τα επενδυτικά κεφάλαια της προσφοράς όταν ολοκληρωθεί η ανάπτυξη. Όλα τα επενδυτικά κεφάλαια ανάπτυξης θα καταβάλλονται από τη Microsoft απευθείας στον συνεργάτη σε τοπικό νόμισμα με βάση τις δημοσιευμένες συναλλαγματικές ισοτιμίες της Microsoft και θα εκταμιεύονται κάθε δεκαπενθήμερο. Για όλες τις σχετικές πληρωμές που λαμβάνει από αυτήν την προσφορά, ο συνεργάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την υποβολή φορολογικών στοιχείων και την καταβολή όλων των σχετικών φόρων (π.χ. φόρος προστιθέμενης αξίας, φόρος επί των πωλήσεων, φόρος επί των ακαθάριστων εσόδων ή οποιοσδήποτε άλλος φόρος) που ενδέχεται να απαιτούνται από τους ισχύοντες νόμους. Ο πελάτης

4 Σελίδα 4 από 17 θα πρέπει να συμβουλευτεί έναν φορολογικό σύμβουλο για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες έχει σχετικά με τους ισχύοντες φόρους που σχετίζονται με αυτή την προσφορά και να απαλλάξει τη Microsoft από οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από αδυναμία του πελάτη να καταβάλει έγκαιρα αυτούς τους φόρους. Η επένδυση ανάπτυξης που σχετίζεται με αυτή την προσφορά ενδέχεται να καλύπτει ή να μην καλύπτει το πλήρες κόστος για την ανάπτυξη. Εάν το κόστος ενός συνεργάτη για την υλοποίηση της ανάπτυξης υπερβαίνει το ποσό των επενδυτικών κεφαλαίων ανάπτυξης που σχετίζονται με αυτήν την προσφορά, ο συνεργάτης δικαιούται να ζητήσει από τον πελάτη τη διαφορά μεταξύ του κόστους του συνεργάτη και των επενδυτικών κεφαλαίων ανάπτυξης που λαμβάνει από τη Microsoft. Με την επιλογή τους να συμμετάσχουν στην προσφορά, ο πελάτης και ο συνεργάτης αποδέχονται το γεγονός αυτό και συμφωνούν να αποζημιώσουν και να απαλλάξουν την Microsoft από οποιεσδήποτε αξιώσεις που σχετίζονται με το κόστος του συνεργάτη που υπερβαίνει τα επενδυτικά κεφάλαια ανάπτυξης. Ρύθμιση για τις πληρωμές Εάν ένας συνεργάτης λάβει μεγαλύτερο ποσό πληρωμής επενδυτικών κεφαλαίων ανάπτυξης από τη Microsoft από αυτό που δικαιούνταν ή εάν η Microsoft ανακαλύψει ότι πραγματοποιήθηκαν πληρωμές στον συνεργάτη για ανάπτυξη που δεν είχε ολοκληρωθεί ή δεν ήταν σε πλήρη συμμόρφωση με αυτήν την προσφορά, η Microsoft μπορεί να προσαρμόσει ή να αφαιρέσει ποσά από μελλοντικές πληρωμές για τον συνεργάτη ή να απαιτήσει από τον συνεργάτη την επιστροφή των εν λόγω κεφαλαίων στη Microsoft. Δημοσιοποίηση Η Microsoft μπορεί να δημοσιοποιήσει (προφορικά και γραπτά) ότι ο Πελάτης είναι πελάτης της Microsoft και αγοραστής USL και να τον συμπεριλάβει σε μια λίστα με πελάτες της Microsoft και σε άλλο διαφημιστικό υλικό. Ανταλλαγή πληροφοριών Ο πελάτης συμφωνεί να κοινοποιεί πληροφορίες στη Microsoft σχετικά με τις προβλέψεις και την πρόοδο των αναπτύξεων κατόπιν αιτήσεως. Ακύρωση της προσφοράς Οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τους όρους της παρούσας προσφοράς θα ακυρώσει την προσφορά. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο συνεργάτης θα πρέπει να επιστρέψει στη Microsoft όλα τα επενδυτικά κεφάλαια ανάπτυξης που έχει καταβάλει η Microsoft στο συνεργάτη στα πλαίσια της προσφοράς. Η Microsoft διατηρεί επίσης το δικαίωμα να επιδιώξει κάθε άλλη νόμιμη και δίκαια αποζημίωση βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Διαφορές σχετικά με την προσφορά Για οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με την προσφορά ή για οποιεσδήποτε πληρωμές σε σχέση με την προσφορά, ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με τη Microsoft γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία πληρωμής ή του συμβάντος υπό αμφισβήτηση. Μετά από 30 ημέρες, η προσφορά και όλες οι πληρωμές που σχετίζονται με την προσφορά θα θεωρούνται τελικές από κάθε άποψη. Αποζημίωση Ο πελάτης υποχρεούται ανά πάσα στιγμή να αποζημιώσει τη Microsoft για οποιεσδήποτε ενδεχόμενες ζημίες, δαπάνες, έξοδα ή ευθύνη, άμεση ή έμμεση, που απορρέουν από την παραβίαση των όρων της προσφοράς αυτής από τον πελάτη. Αυτή η αποζημίωση ισχύει και μετά τη λήξη ή τον τερματισμό της προσφοράς.

5 Σελίδα 5 από 17 Ευθύνη Όλες οι βοηθητικές υπηρεσίες ανάπτυξης που παρέχονται στα πλαίσια αυτής της προσφοράς αποζημίωσης ανάπτυξης θα πρέπει να εκτελούνται από τους συνεργάτες βάσει ξεχωριστής συμφωνίας μεταξύ του συνεργάτη και του πελάτη. Μολονότι οι συνεργάτες έχουν εγκριθεί από τη Microsoft για να συμμετάσχουν σε αυτή την προσφορά, οι συνεργάτες (εκτός των Συμβουλευτικών υπηρεσιών της Microsoft (MCS)) δεν συνδέονται με εταιρική σχέση με την Microsoft και δεν έχουν την εξουσία να δεσμεύουν ή να επιβάλλουν οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη στη Microsoft. Εκτός αν άλλως ορίζεται σε ξεχωριστή συμφωνία μεταξύ της Microsoft και του πελάτη, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Microsoft δεν θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημίες που προκύπτουν από τις υπηρεσίες ανάπτυξης που παρέχονται από κάποιον συνεργάτη στα πλαίσια αυτής της προσφοράς. Διάρκεια ισχύος της προσφοράς Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς αποτελείται από δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους. 1. Αγορά SKU a. Τα επιλέξιμα SKU πρέπει να αγοραστούν από τον πελάτη μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου 2013 και 31ης Μαρτίου Τα SKU που αγοράζονται εκτός αυτού του χρονικού διαστήματος δεν θα είναι επιλέξιμα για την επένδυση ανάπτυξης. 2. Ανάπτυξη SKU a. Μετά την αγορά τους από τους πελάτες, τα SKU πρέπει να αναπτυχθούν από έναν εξουσιοδοτημένο συνεργάτη εντός 12 μηνών από την αρχική αγορά των επιλέξιμων SKU από τον πελάτη ή πριν από τη λήξη της τρέχουσας περιόδου ισχύος της σύμβασης καταλληλότητας του πελάτη για το Office 365, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα. Η Microsoft, κατά την αποκλειστική της διακριτική ευχέρεια, μπορεί να αποφασίσει να παρατείνει την προσφορά πέραν της 31ης Μαρτίου 2014, αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση να το πράξει. Τερματισμός ή τροποποιήσεις της προσφοράς Η Microsoft, κατά την αποκλειστική της ευχέρεια, μπορεί να διακόψει, να τροποποιήσει ή να αναθεωρήσει τους όρους αυτής της προσφοράς οποιαδήποτε στιγμή. Οι τροποποιήσεις μπορούν να περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται απαραίτητα μόνο σε αυτά, τα επιλέξιμα SKU για την προσφορά, το ποσό των επενδυτικών κεφαλαίων ανάπτυξης που περιλαμβάνονται στην προσφορά ή την επιλεξιμότητα του πελάτη για την προσφορά. Ο πελάτης μπορεί να διακόψει τη συμμετοχή του στην προσφορά οποιαδήποτε στιγμή, μετά από έγγραφη ειδοποίηση στη Microsoft. Η Microsoft δεν θα καταβάλει επενδυτικά κεφάλαια ανάπτυξης ως μέρος αυτής της προσφοράς για συναλλαγές που υποβλήθηκαν από τον πελάτη μετά την περάτωση της συμμετοχής του πελάτη στην προσφορά. Εφαρμοστέο δίκαιο Η προσφορά αυτή διέπεται από τους νόμους της Πολιτείας της Ουάσινγκτον. Σχέση των μερών Οι όροι του παρόντος εγγράφου ως σύνολο καθώς και οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις που σχετίζονται με την προσφορά δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως δημιουργία εταιρικής σχέσης, κοινοπραξίας, αντιπροσωπείας ή σύμβασης παραχώρησης μεταξύ της Microsoft και του πελάτη.

6 Σελίδα 6 από 17 Παράρτημα 1 SKU προσφοράς O365 FY14 Παράρτημα 1 Οικογένεια προϊόντων Αριθμός προϊόντος Όνομα στοιχείου AAA ExchOnline Plan 1 per User Cloud Subs TRA ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL forsa TRA ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL TRA TRA TRA TRA TRA TRA TRA TRA TRA TRA ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnKsk ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL StpUp ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly StpUp ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnKsk ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly forsa ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todvcexchstdcal/corecal ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousrexchstdcal/corecal ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn todvcexchstdcal/crcal ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn tousrexchstdcal/crcal AAA Exchange Online (Plan 1) (Government Pricing) TRA Exchange Online (Plan 1) Open Open Open Open Open Q6Y Q6Y Q6Y Q6Y Q6Y ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV D ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr SubsVL OLV D ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLV ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP

7 Σελίδα 7 από 17 Open Open Q6Y Q6Y Annual Qlfd ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr SubsVL OLP Annual Gov Qlfd ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr ENG SubsVL OLP Annual LclGov Qlfd AAA ExchOnline Plan 2 per User Cloud Subs TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnKsk ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan1 StpUp FromE2 FromE1 GovOnly StpUp GovOnly FromE2 GovOnly ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnKsk ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnPlan1 GovOnly FromE1 AddOn todvcexchentcal/ecal AddOn touserexchentcal/ecal AddOn tousrexchstdcal/corecal AddOn todvcexchstdcal/corecal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn todvcexchentcal/ecal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn touserexchentcal/ecal

8 TQA TQA Σελίδα 8 από 17 ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn todvcexchstdcal/crcal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn tousrexchstdcal/crcal AAA Exchange Online (Plan 2) AAA Exchange Online (Plan 2) (Government Pricing) AAA Office 365 Ent E1 per User Cloud Subs T6A T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL FromCoreCALSA Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL FromEntCALSA T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL StpUp T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePointOnlnKsk StpUp T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnKsk T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan1 T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan1 T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan2 T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365K1 T6A T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePntOnlnPln1 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly StpUp T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly T6A T6A T6A T6A T6A T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnKsk Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnPlan1 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly LyncOnlnPlan1 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly LyncOnlnPlan2 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly Off365K1 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly SharePntOnlnPln1

9 T6A T6A T6A T6A T6A T6A Σελίδα 9 από 17 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly FromCoreCALSA Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly FromEntCALSA Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousercorecal Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn todevicecorecal Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn tousercorecal T6A Office 365 Enterprise E1 AAA Office 365 Enterprise E1 (Government Pricing) Open Open Q4Y Q4Y Office365PlanE1Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV Office365PlanE1Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV D 1Mth AP Open Q4Y Office365PlanE1Open ShrdSvr SubsVL OLV D Open Open Open Open Q4Y Q4Y Q4Y Q4Y Office365PlanE1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLV Office365PlanE1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP Annual Qlfd Office365PlanE1Open ShrdSvr SubsVL OLP Annual Gov Qlfd Office365PlanE1Open ShrdSvr ENG SubsVL OLP Annual LclGov Qlfd AAA Office 365 Ent E3 per User Cloud Subs UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL OfficeWebAppwSharepointP2 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365PE2 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL OfficePPSforOff365 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365PE1 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL

10 UT StpUp Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePointOnlnKsk StpUp Σελίδα 10 από 17 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnKsk UT UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan1 Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan2 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan1 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan2 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365K1 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365K2 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePntOnlnPln1 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnP2 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly StpUp UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT ExchgOnlnKsk ExchgOnlnPlan1 ExchgOnlnPlan2 LyncOnlnPlan1 LyncOnlnPlan2 OfficeWebAppwSharepointP2 Off365K1 Office365K2 Off365PE1 Off365PE2

11 UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT Σελίδα 11 από 17 OfficePPSforOff365 SharePntOnlnPln1 ShrPntOnlnP2 Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Gov GovOnly OFF365PROPLUSSATRNSTN Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL OFF365PROPLUSSATRNSTN Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Gov GovOnly O365PROPLSSATRNSTNEAS Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL O365PROPLSSATRNSTNEAS Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todeviceecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousercorecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn touserecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn tousercorecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn todevicecorecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn todeviceecal AAA Office 365 Enterprise E3 AAA Office 365 Enterprise E3 (Government Pricing) Open Open Q5Y Q5Y Office365PlanE3Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV Office365PlanE3Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV D 1Mth AP Open Q5Y Office365PlanE3Open ShrdSvr SubsVL OLV D Open Open Q5Y Q5Y Office365PlanE3Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLV Office365PlanE3Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP

12 Σελίδα 12 από 17 Annual Qlfd Open Open Q5Y Q5Y Office365PlanE3Open ShrdSvr SubsVL OLP Annual Gov Qlfd Office365PlanE3Open ShrdSvr ENG SubsVL OLP Annual LclGov Qlfd 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365PE3 9OA OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL OfficePPSforOff365 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL OfficeWebAppwSharepointP2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365PE2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365PE1 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL StpUp 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePointOnlnKsk StpUp 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnKsk 9OA OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan1 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan1 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365K1 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365K2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePntOnlnPln1 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnP2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly StpUp 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly

13 9OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA Σελίδα 13 από 17 ExchgOnlnKsk ExchgOnlnPlan1 ExchgOnlnPlan2 LyncOnlnPlan1 LyncOnlnPlan2 OfficeWebAppwSharepointP2 Off365K1 Office365K2 Off365PE1 Off365PE2 Off365PE3 OfficePPSforOff365 SharePntOnlnPln1 ShrPntOnlnP2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP3 9OA OA OA OA OA OA OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Gov GovOnly OFF365PROPLUSSATRNSTN Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL OFF365PROPLUSSATRNSTN Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Gov GovOnly O365PROPLSSATRNSTNEAS Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL O365PROPLSSATRNSTNEAS Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousercorecal Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todeviceecal

14 9OA OA OA OA OA Σελίδα 14 από 17 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserecal Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn todevicecorecal Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn todeviceecal Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn touserecal Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn tousercorecal AAA Office 365 Ent E4 per User Cloud Subs AAA Office 365 Enterprise E4 AAA Office 365 Enterprise E4 (Government Pricing) Office 365 Plan G1 U4S Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Office 365 Plan G1 Office 365 Plan G1 Office 365 Plan G1 U4S U4S U4S Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchOnlnPln1G Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP1G Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP2G Office 365 Plan G1 U4S Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365K1 Office 365 Plan G1 Office 365 Plan G1 Office 365 Plan G1 U4S U4S U4S Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnPln1G Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousercorecal U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL U7S U7S U7S U7S ExchOnlnPln1G ExchgOnlnPlan2G LyncOnlnP1G LyncOnlnP2G U7S U7S Off365K1 U7S Office365PlanG1

15 U7S U7S U7S U7S U7S U7S U7S U7S U7S Office365PlanG2 Office365PlanK2G Off365ProPlusG ShrPntOnlnPln1G ShrPntOnlnP2G Σελίδα 15 από 17 Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todeviceecal Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousercorecal Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserecal U9S Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL U9S U9S U9S U9S U9S U9S ExchgOnlnKioskG ExchOnlnPln1G ExchgOnlnPlan2G LyncOnlnP1G LyncOnlnP2G LyncOnlnPln3G U9S U9S Off365K1 U9S U9S U9S U9S U9S Office365PlanG1 Office365PlanG2 Office365PlanG3 Office365PlanK2G Off365ProPlusG

16 Σελίδα 16 από 17 (Gallatin) (Gallatin) (Gallatin) Office 365 Enterprise E3 (Gallatin) (Gallatin) (Gallatin) (Gallatin) Office 365 Enterprise E3 (Gallatin) U9S U9S U9S U9S U9S U9S AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA ShrPntOnlnPln1G ShrPntOnlnP2G Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserecal Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todeviceecal Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousercorecal Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal ExchgOnlnPlan1 CM VLSub CHN User OE ExchgOnlnPlan2 CM VLSub CHN User OE Off365 PE1 CM VLSub CHN User OE O365E3 CM VLSub CHN User OE [Gallatin GA] Exchange Online (Plan 1)_Direct_Paid [Gallatin GA] Exchange Online (Plan 2)_Direct_Paid [Gallatin GA] Office 365 Enterprise E1_Direct_Paid [Gallatin GA] Office 365 Enterprise E3_Direct_Paid G 3MS ExchgOnlnPlan1G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL G 3MS ExchgOnlnPlan1G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todvcexchstdcal/corecal G 3MS ExchgOnlnPlan1G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousrexchstdcal/corecal G 3NS ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL G 3NS ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SU MVL ExchOnlnPln1G G 3NS ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserexchentcal/ecal G 3NS ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousrexchstdcal/corecal G 3NS ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todvcexchentcal/ecal G 3NS ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todvcexchstdcal/corecal

17 Σελίδα 17 από 17 Office 365 Plan 3G U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Trnstn CoreCAL Office 365 Plan 3G U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Trnstn FromCoreCAL Open Office 365 ProPlus SA Transition Q6Z-0003 D7U ExchngOnlnPlan2Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP Annual Qlfd Off365ProPlusSATrnstn ShrdSvr ALNG SubsVL MVL

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 Περιγραφή της Υπηρεσίας Η Vodafone σε συνεργασία με την Microsoft παρέχει στους συνδρομητές της την υπηρεσία Microsoft Office 365 (στο εξής η «Υπηρεσία»).

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Παραγγελίας Αγοράς της Microsoft

Όροι και Προϋποθέσεις Παραγγελίας Αγοράς της Microsoft Όροι και Προϋποθέσεις Παραγγελίας Αγοράς της Microsoft 1. Αποδοχή και Εφαρμογή. Η παρούσα παραγγελία αγοράς («Παραγγελία Αγοράς») συνάπτεται ανάμεσα στη ΜΑΪΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 1

Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 1 ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης αποτελούν σύμβαση («σύμβαση») ανάμεσα στη Microsoft Corporation (ή μία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 1-3, 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ: 094349850 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26089/01ΑΤ/Β/92/276/04 ΦΑΞ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 210 6703323

Διαβάστε περισσότερα

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό.

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό. Αυτοί οι γενικοί όροι παράδοσης ("Όροι") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Ξενοδοχείων ("Συμφωνητικό Ξενοδοχείου" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση.

3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση. Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός υπολογιστή Toshiba. Οι ακόλουθες συμβάσεις περιγράφουν τα δικαιώματα που έχετε για τη χρήση του προεγκατεστημένου λογισμικού στον υπολογιστή σας. Αν αποδεχτείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

3. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

3. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Το παρόν συνιστά το συμφωνητικό που συνάπτεται μεταξύ εσάς, του Πελάτη (εφεξής «εσείς», «εσάς» ή «ο Πελάτης») και της εταιρείας μας. Είμαστε η Groupon Greece Υπηρεσίες Διαδικτύου Μονοπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις Όροι και προϋποθέσεις ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Εισαγωγή Η παρούσα ανακοίνωση νομικού περιεχομένου ισχύει για ολόκληρο το περιεχόμενο της παρούσας μηχανής κρατήσεων. Διαβάστε τους παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. Home > Terms and Conditions ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Terms and Conditions. Home > Terms and Conditions ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Home > Terms and Conditions Terms and Conditions ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Εισαγωγή Η παρούσα ανακοίνωση νομικού περιεχομένου ισχύει για ολόκληρο το περιεχόμενο της παρούσας μηχανής κρατήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express Η παρούσα Διεθνής Σύμβασης Passport Advantage Express της IBM ("Σύμβαση"), συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε σχετικών Προσαρτημάτων, Όρων Χρήσης και Εγγράφων Συναλλαγών,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell. σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα

Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell. σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα 1. Εισαγωγή Οι παρόντες όροι (οι «Όροι») ισχύουν για το σύνολο των Προϊόντων, του Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 12.10.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 268/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 904/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Οκτωβρίου 2010 για τη διοικητική συνεργασία και την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Πέρα από τους ορισμούς που δίνονται σε άλλα σημεία του παρόντος Συμφωνητικού, στο παρόν Συμφωνητικό ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, εκτός εάν προκύπτει άλλως: "Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις Όροι και προϋποθέσεις 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1.1 Αυτοί οι Όροι Συνδρομής και Κρατήσεων εκθέτουν την νομικά δεσμευτική σύμβαση μεταξύ της RCI Europe («RCI» ή «εμείς») και κάθε προσώπου που έχει νόμιμο δικαίωμα ιδιοκτησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό άδειας χρήσης Trend Micro

Συμφωνητικό άδειας χρήσης Trend Micro ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ TREND MICRO ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙ ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Συμφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. [ ]

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. [ ] EUROPEAN COMMISSION ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ AVRUPA KOMİSYONU ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A REPRESENTATION IN CYPRUS ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ KIBRIS TEMSİLCİLİĞİ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. [ ] Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 35 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Πρόκειται για ένα σύνολο υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μειωμένο χρόνο διακοπής της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS HOME ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ AMWAY NUTRITION

NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS HOME ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ AMWAY NUTRITION NUTRITION HOME B E A U T Y YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y NUTRITION YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ AMWAY NUTRITION Περιεχόμενα ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Eισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για προσωπικό IT

Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για προσωπικό IT Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για προσωπικό IT Επισκόπηση όρων και προϋποθέσεων Η παρούσα συμφωνία ("Συμφωνία" ή "Περιγραφή υπηρεσιών") συνάπτεται μεταξύ του πελάτη ("εσείς" ή "Πελάτης") και του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ BLACKBERRY SOLUTION

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ BLACKBERRY SOLUTION ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ BLACKBERRY SOLUTION ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ Ή

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Eurobank Cyprus Ltd ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι συναλλακτικές σχέσεις ανάμεσα στον υπογράφοντα (ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ο "Πελάτης") και την Τράπεζα Eurobank Cyprus Ltd (που στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Έχοντας υπόψη τη νομοθεσία περί ενέργειας. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Έχοντας υπόψη τη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών. Έχοντας υπόψη την υπ αριθ. Δ1/18887/06.11.2001 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

NUTRITION HOME HOME YO U R B U S I N E S S HOME ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ AMWAY

NUTRITION HOME HOME YO U R B U S I N E S S HOME ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ AMWAY NUTRITION HOME BEAUTY YO U R B U S I N E S S YO U R B U S I N E S S BEAUTY HOME NUTRITION YO U R B U S I N E S S BEAUTY HOME ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ AMWAY NUTRITION Περιεχόμενα ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά για αγορά υπηρεσιών Νομικών Συμβούλων του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης

Προσφορά για αγορά υπηρεσιών Νομικών Συμβούλων του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Προσφορά για αγορά υπηρεσιών Νομικών Συμβούλων του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Προϋπολογισμός: 7.500 Αριθμός Διαγωνισμού: 1/2015 Λευκωσία, Μάρτιος 2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα